DeMooiBoxtelKrant

6 januari 2016

DeMooiBoxtelKrant 6 januari 2016


Record aantal nieuwjaarsduikers bij De Langspier

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Nog nooit deden zoveel mensen mee aan de jaarlijkse nieuwjaarsduik bij De Langspier. 119 enthousiaste durfallen doken vrijdagmiddag om 12.00 uur stipt het, voor deze tijd van het jaar, redelijk warme water van de Boxtelse recreatieplas in om het nieuwe jaar goed te beginnen.

Om 11.45 uur was het al een drukte van jewelste bij De Langspier. Meteen bij binnenkomst konden deelnemers zichzelf inschrijven, iets waar 28 duikers gebruik van maakten. De overige deelnemers hadden zich van te voren al via internet ingeschreven.

De Tabittaselectie op het NK. Foto: Ingrid de Cort
Lars Jennissen met 'zijn' Emmy. Foto: Bron: Joram Willink & BIND
Weekend vol treinen met 150 jaar spoor in Boxtel. Foto: Hans van Doorn
Wethouder Herman van Wanrooij duwt wethouder Eric van den Broek in een rolstoel voort over de keien van de Burgakker. Foto: Mark van der Pol

Om exact 12.00 uur gaf Nicole van Spaendonk het startsein voor de duik. Onder de voor januari zeer behaaglijke temperatuur van 4 graden Celsius, met een watertemperatuur die zelfs nog 2 graden hoger lag, renden de enthousiaste deelnemers het water in. Het recordaantal waarin zij zich hadden gemeld voor de duik, had ongetwijfeld iets met die hoge temperatuur voor de tijd van het jaar te maken.

Jong en oud deed mee, hoewel de jeugd toch het grootste gedeelte van het deelnemersveld in beslag nam. Een minimumleeftijd voor deelname was er niet; alle waaghalzen moesten in het bezit zijn van een A-diploma.
De kruisbestuiving is bij de nieuwjaarsduik ieder jaar groot. Vriendengroepen nemen nieuwelingen mee en opa's en oma's weten hun kroost te motiveren om vroeg uit de veren te komen.

Na de duik stond er chocolademelk klaar voor de deelnemers. Ook de oliebollen om de inwendige kachel op te stoken mochten natuurlijk niet ontbreken.

Vaarwel 2015

Boxtel - De extra kilo's van kerst zitten er weer aan en de champagneflessen zijn weer leeg. Het jaar 2015 zit erop en dat betekent dat het tijd is voor bezinning. Wij blikken terug op 2015 in 27 foto's.

Het voorbije jaar begon bijvoorbeeld met winters weer en wie had op dat moment kunnen vermoeden dat dat het enige moment van het jaar zou zijn dat er een dikke sneeuwdeken over Boxtel zou liggen? Daarna stond carnaval weer voor de deur en ondanks dat het feest in 2015 vrij vroeg in het jaar viel, was dat juist weer zonovergoten. In de daaropvolgende maanden waren er veel evenementen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Het jaaroverzicht blikt terug op enkele van deze evenementen, maar kan onmogelijk recht doen aan alle activiteiten in onze gemeente. In totaal waren er meer grotere en kleinere evenementen in het jaar dan dat er dagen in 2015 zaten.

Het tekent onze gemeente, waarin altijd iets te doen en te beleven valt. Toch waren er ook mindere zaken die in 2015 aan bod kwamen, zoals de leegstaande winkelpanden in het centrum en gebrekkige communicatie tussen gemeente en burgers bij enkele projecten. Voorbeelden zijn de witte kastanje in het centrum, of het bankje op de Zwaanse Brug.

2015 was ook het jaar dat de nieuwe cultuurhistorische as werd geopend. Dit zorgde er voor dat de aanblik van de Burgakker, Oude Kerkstraat, Clarissenstraat, Kruisstraat en Rechterstraat er maanden een was van opengebroken straten en graafmachines. De gemeente Boxtel koos voor deze aanpak om zo de Markt en andere belangrijke wegen in het centrum niet af te hoeven sluiten tijdens het drukke zomerseizoen.

Ook was 2015 het jaar van de vluchtelingencrisis. Iets waar ook Boxtel in het najaar mee te maken kreeg. Op dit moment wonen er om en nabij dertig vluchtelingen en enkele tientallen statushouders in de gemeente. Dit aantal wisselt sterk, omdat geen van de vluchtelingen of statushouders een definitieve verblijfplaats heeft. Hoe dan ook: "Boxtel mag er trots op zijn hoe de dialoog is aangegaan en hoe soepel de opvang van deze mensen is verlopen", aldus burgemeester Mark Buijs.

Veiligheid voor alles

Bomen Vorsenpoel en Puttersdreef gerooid

Boxtel - De bomen in het populierenbosje aan de Vorsenpoel/Puttersdreef zijn volgens de gemeente Boxtel gevaarlijk en worden daarom gerooid. Na goed overleg met de omwonenden is in het kader van burgerparticipatie een nieuw ontwerp gemaakt voor deze locatie.

Afgelopen maandag is de aannemer met het rooien van de populieren gestart. Het terrein wordt aangevuld met grond die afkomstig is van de werkzaamheden bij begraafplaats Munsel aan de Kastanjelaan. Door de resten wortels die nog in deze grond zitten, moet de grond eerst gezeefd worden, voordat deze verwerkt wordt. Hierna wordt een grote diversiteit aan bomen en struiken geplant. De verwachting is dat alle werkzaamheden binnen drie weken gereed zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden en de voortgang van het voorbereidend werk aan de Kastanjelaan. Hier wordt onder archeologische begeleiding gewerkt, wat kan leiden tot vertraging wanneer er archeologische vondsten worden gedaan.
Omwonenden kunnen overlast ondervinden van de aan- en afvoer via De Vorsenpoel, De Volder en De Beukums. Er worden plaatselijk rijplaten gelegd om schade aan het straatwerk te voorkomen. Buurtbewoners zijn hierover geïnformeerd.

Kastanjelaan
Aanstaande maandag, 11 januari, worden de resten van de eerder gerooide kastanjebomen aan de Kastanjelaan bij begraafplaats Munsel verwijderd. Deze bomen zijn gerooid nadat zij waren getroffen door een hardnekkige kastanjebloedingsziekte. In samenspraak met omwonenden is besloten een rij lindebomen terug te plaatsen in plaats van nieuwe kastanjes. Was dit wel gedaan, dan zouden de nieuwe kastanjes mogelijk ook door de ziekte getroffen worden. De nieuwe lindebomen zijn aantrekkelijk voor bijen en hebben geen last van luizen.
Vanwege de mogelijkheid dat er archeologische vondsten worden gedaan, worden de werkzaamheden onder archeologische begeleiding uitgevoerd. Ondanks de werkzaamheden blijft begraafplaats Munsel bereikbaar. Omwonenden worden deze week geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Zij zijn nauw betrokken geweest bij het opzetten van een nieuw plan.

Vrijwilligers gezocht voor Vrijwilligerssteunpunt

Vrijwilligers gezocht voor Vrijwilligerssteunpunt

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern wenst iedereen het allerbeste voor het komende jaar. Tegelijkertijd doet het steunpunt meteen weer een beroep op mensen die zich willen inzetten voor de goede zaak of voor hun medemens.

Zo is het steunpunt op zoek naar iemand die de uitgifte en inname van de duofiets van de Vrijwillige Thuishulp van ContourdeTwern op zich wil nemen. De duofiets wordt voor een klein bedrag per dagdeel verhuurd aan mensen die minder mobiel zijn en die er met een eigen maatje of een vrijwilliger op uit willen trekken om gewoon wat te fietsen, een kennis te bezoeken of een boodschappen te doen.

Voor een gemeenschapshuis in Boxtel zijn dringend vrijwillige barmedewerkers nodig voor in de avonduren en in het weekend.
Voor een zorginstelling in Boxtel zijn vrijwilligers gewenst die met een man of vrouw van rond de zestig met een lichte verstandelijke beperking iets leuks willen doen, zoals wandelen, fietsen, een terrasje bezoeken.
Ook zoekt het steunpunt een vrijwilliger voor een sportieve man van midden dertig met een visuele beperking om af en toe een boswandeling of fietstocht te maken. Dit is echt iets voor jonge mannen en/of studenten.

Tot slot is het steunpunt op zoek naar tuincoördinatoren voor de nieuw op te richten Voedseltuin Boxtel. Deze produceert vanaf voorjaar 2016 voortdurend verse groenten, klein fruit en honing van hoge kwaliteit. De producten worden gratis afgenomen door de Voedselbank Boxtel, Haaren en Sint-Oedenrode. De Tuin wordt een professioneel geleide organisatie waar zo'n vijfentwintig vrijwilligers in deeltijd werken, gemiddeld vijf tot zeven per dag. De tuin is circa één hectare groot en ligt aan de Parallelweg, tegen het nieuwe Stadslandgoed Stapelen. De dagelijkse leiding van de Voedseltuin is in handen van enkele tuincoördinatoren. Zij regelen alles wat in de tuin moet gebeuren; zowel zaken als de inkoop van materialen en planten, compost, mest, als het leidinggeven aan de uitvoering van werkzaamheden in de tuin. Ook het onderhoud van de machines en het tuinmateriaal valt onder de verantwoordelijkheid van de tuincoördinatoren. Er zijn minimaal twee tuincoördinatoren, van wie er altijd één aanwezig is tijdens de werkdagen. Gelet op de inhoud van de functie moeten het ervaren tuinmannen/-vrouwen zijn. Zij staan rechtstreeks in contact met het bestuur. De tuincoördinatoren zijn nu al nodig, in een later stadium vindt de werving van de andere vrijwilligers plaats.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655 899 of stuur een e-mail naar: vwsboxtel@contourdetwern.nl.


KBO-activiteiten

Donderdag 7 januari        Kaartverkoop Seniorenexpo Veldhoven, van 14.00-14.30 uur in de Rots-Walnoot-Simeonshof en in De Orion
                Bridgen in De Walnoot 13.30
                Handwerken in de De Orion 13.30
Vrijdag 8 januari        Rikken en Jokeren in De Walnoot 13.30
                Zo`n Toon in De Speeldoos 20.30
Maandag 11 januari        H.Mis voor de overledenen Wijk Centrum in Simeonshof 10.15
                Koersballen in De Orion 14.30
Dinsdag 12 januari        Biljarten in de Walnoot 13.30
                Hobbyclub in de Kinderboerderij 13.30        
                Kienen in De Rots 14.00
Woensdag 13 januari        Eten bij Lotus, aanmelden voor 10 januari bij Sina van Alphen, tel. 689285 of bij Henk Sturkenboom, tel. 677863
                Seniorenexpo in Veldhoven. Vertrek bus 9.00 bij De Rots en de H. Hartkerk

Fysio-Team blijft ook in 2016 in beweging

Boxtel - Dit jaar zal fysiotherapiepraktijk en trainingscentrum Fysio-Team zijn activiteiten uitbreiden en zal de praktijk in Liempde verhuizen naar de locatie waar voorheen de Rabobank gevestigd was.

Afgelopen jaar heeft de praktijk aan het Breukelsplein in Boxtel al een metamorfose ondergaan. De inrichting is gemoderniseerd en het comfort in de wachtkamer sterk verbeterd; vooral de koffiecorner wordt erg gewaardeerd. Onder leiding van praktijkhouder Kees Verschoor werkt een stabiel team aan therapeuten samen, waarbij kwaliteit en continuïteit van zorgverlening hoog in het vaandel staan. Daarbij staat altijd de patiënt centraal en zal de behandeling altijd zo adequaat mogelijk worden afgestemd op de zorgvraag.

Uitbreiding dienstenpakket
Daar waar de diverse specialisten van het team al jaren werken binnen de aandachtsgebieden orthopedische klachten, oedeem, oncologie, bekkenklachten en zwangerschapsbegeleiding, krijgt komend jaar de 'afdeling' ouderen en chronisch zieken een flinke boost. Hiervoor is geriatriefysiotherapeute Yvonne Sijbers aangetrokken, zij is gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare ouderen en mensen met een chronische aandoening. Door haar werk kan deze doelgroep langer zelfstandig en onafhankelijk blijven leven, gericht op de kwaliteit van het leven. Yvonne zal zowel in Boxtel als Liempde op de praktijk en aan huis haar behandelingen gaan uitvoeren. Met name door haar aansluiting bij het Parkinsonnet zal per direct het dienstenpakket uitgebreid worden.

Verhuizing praktijk Liempde
Medio maart zal de praktijk in Liempde verhuizen naar Nieuwstraat 6b. Door de mogelijkheid hier een oefenzaal te creëren, zullen de therapeutische mogelijkheden ook voor deze locatie geoptimaliseerd kunnen worden. Het hedendaagse werkgebied van de fysiotherapeut reikt verder dan alleen de behandelbank en verschuift steeds meer richting het aanbieden van aangepaste oefenactiviteiten. De positieve gevolgen van bewegen, ook bij allerlei aandoeningen, wordt steeds vaker aangetoond en zowel door patiënten als door verwijzers gewaardeerd.
Verder zullen in deze locatie vanaf dat moment ook alle specialismen aanwezig zijn. In aanvulling op de al aanwezige manueel therapeuten zullen dan ook de bekken-, oedeem-, oncologisch en geriatriefysiotherapeut in Liempde werkzaam zijn.
Bijkomend voordeel van de nieuwe locatie is dat de lijnen met de huisartsen en andere zorgverleners binnen Liempde veel korter worden. Hiermee kan de kwaliteit en snelheid van de zorgverlening verder worden verbeterd.

Voor meer informatie kun je terecht op www.fysio-team.nl of Facebook. De centrale administratie van de praktijk is op alle werkdagen bereikbaar op 0411-672548, ook voor de locatie Liempde.

Boxtelse Nine is nieuw jeugdbestuurslid Waterschap De Dommel

Nine van Hemert werd maandag officieel benoemd als jeugdbestuurslid . Foto: Waterschap De Dommel

Boxtel - Uit zestien geïnteresseerde jongeren werd de Boxtelse Nine van Hemert gekozen als nieuw jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel. Op 4 januari werd zij door watergraaf Peter Glas geïnstalleerd. Nine volgt Joeri Renes uit Best op die sinds september 2012 jeugdbestuurslid was. Zij gaat zich zowel landelijk als voor De Dommel inzetten om jongeren meer te betrekken bij water, waterbeheer en het waterschap.

De veertienjarige Nine zit in de derde klas van het gymnasium op het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel. Ze heeft een passie voor dansen. Meer leren over het waterschap ziet zij als een uitdaging. Nine: "Het lijkt me heel leuk en interessant om meer te weten en te leren over water en de rol van het waterschap. Ik zie het als een uitdaging die kennis te vertalen richting andere jongeren om zo de betrokkenheid bij water te vergroten. Daarnaast spreekt het politieke mij erg aan. Het lijkt me heel bijzonder om met Tweede Kamerleden in gesprek te gaan. Ik heb er super veel zin in."

Jongeren betrekken
Watergraaf Peter Glas is erg blij met de grote animo voor de functie. "Geweldig om te zien dat 16 enthousiaste jongeren gereageerd hebben op de vacature van jeugdbestuurslid", aldus De Glas. "Jongeren weten over het algemeen te weinig van water en het werk van de waterschappen. Daarom ben ik een grote voorstander van het (landelijk) jeugdbestuur. Juist niet op een afstand zeggen dat de jeugd meer betrokken moet worden. Nee, haal de jeugd letterlijk in huis en laat ze meedenken over hoe we de jongeren goed kunnen bereiken. Dan werkt het beide kanten op. Zij leren meer over water en ons werk en wij leren te denken vanuit de jeugd. Ik verheug me erop om samen met Nine aan de slag te gaan."

Rol van het jeugdbestuur
Landelijk is in 2010 het initiatief opgepakt om een jeugdwaterschapsbestuur op te zetten. De vraag daarbij is: Hoe denkt de jeugd over waterbeheer in ons land? Na vijf jaar heeft het jeugdwaterschapsbestuur al veel goede, frisse en nieuwe inzichten opgeleverd. Zo is er een manifest opgeleverd. Hierin staat aangegeven hoe de waterschappen de jeugd bewust kunnen maken van het feit dat het niet zo vanzelfsprekend is dat wij veilig, met droge voeten en schoon water in Nederland kunnen leven en hoe het werk van de waterschappen bij de jeugd om de aandacht kunnen brengen. Daarnaast heeft het jongerenbestuur '10-gouden regels', deze tips helpen de waterschappen om jeugd te betrekken. Een van de 10 regels is het opstellen van een jongerenpanel. Dit gaat Waterschap De Dommel begin 2016, samen met Nine, verder vormgeven. Ook de twee (oud) jeugdbestuursleden Laurien Broeders en Joeri Renes gaan hierbij nadrukkelijk een rol spelen.


In lampionnenoptocht naar Woutertje Kaboutertje

Foto: Mark van der Pol

Liempde - Het was spannend zaterdag voor de jongste inwoners van Liempde. In een vrolijke lampionnenoptocht trokken ze in het donker van de Keefheuvel naar het Raadhuisplein om kennis te maken met een wel heel bijzondere Liempdenaar: Woutertje Kaboutertje.

Al zestien jaar lang, sinds de gemeentelijke herindeling, begroet deze dorpsdwerg op de eerste zaterdag van het jaar de Liempdse kinderen. En ook nu kwam Woutertje Kaboutertje tevoorschijn, nadat zijn naam door de tientallen deelnemertjes luidkeels werd geroepen.
Nadat ze hem de hand hadden geschud gingen de kinderen met hun ouders op pad om Liemt-Al-Licht te lopen, de sfeervolle lichtjesroute door het dorp. Onderweg kwamen zij verschillende sprookjesfiguren en een muzikale paddenstoel tegen.
Weer terug bij de behaaglijk knisperende vuurkorven kregen alle kinderen een worstenbroodje.

Huygensstraat

Foto: Monique Fick

Tussen Newtonplein en Het Klaverblad

Christiaan Huygens wordt op 14 april 1629 geboren als tweede zoon van Constantijn Huygens, dichter en secretaris van twee prinsen van Oranje. De vader heeft voor zijn zoons een carrière als diplomaat in gedachten en stuurt hen daarom naar Leiden en later naar Breda, om er rechten en krijgskunde te studeren. Maar Christiaan is meer geïnteresseerd in de wis- en natuurkunde en astronomie. Als kind al weigert hij Latijnse verzen te schrijven. Liever knutselt hij met molentjes en andere machientjes en observeert hij de kringen die veroorzaakt worden door een stok die hij in het water gooit.

Al op jeugdige leeftijd correspondeert Christiaan met gezaghebbende buitenlandse geleerden over diverse vraagstukken. De Franse filosoof, natuur- en wiskundige Mersenne schrijft in 1647 aan vader Constantijn: 'Als hij zo doorgaat, zal hij Archimedes nog eens overtreffen.' Vader blijft zijn zoon dan ook tot in lengte van dagen 'mijn Archimedes' noemen.

Huygens verblijft veelvuldig in Engeland en ook in Frankrijk, waar hij in 1655 promoveert en in 1666 benoemd wordt tot eerste directeur van de Académie Royale des Sciences. Deze benoeming illustreert het belang dat internationaal aan Huygens' werk en ideeën gehecht wordt. Van 1681 tot aan zijn dood woont hij afwisselend in Voorburg, op de door zijn vader ontworpen buitenplaats Hofwijck en op het Plein in Den Haag.

Christiaan is een bewonderaar van Descartes, de 'vader van de moderne wijsbegeerte', die zijn denken niet stoelt op overgeleverde leerstellingen en theorieën. Hij wil zelf experimenteren, observeren en wetten formuleren. Deze nieuwe manier van wetenschap beoefenen is bekend geworden als de Wetenschappelijke Revolutie. Dit is ook wat Huygens doet: voortdurend waarnemen, experimenteren en controleren.

Christiaans verdiensten liggen op veel terreinen: op wiskundig gebied schrijft hij onder andere over de kwadratuur van de cirkel, op natuurkundig terrein bestudeert hij de val- en slingerbeweging, waarvan de uitvinding waardoor hij het meest bekend wordt, het slingeruurwerk (1656), een uitvloeisel is. Hij legt zich eveneens toe op het vervaardigen en steeds verbeteren van zeeklokken, die op een schip in volle zee zo nauwkeurig mogelijk de tijd kunnen weergeven en niet haperen. Het kennen van de juiste tijd was van groot belang voor de plaatsbepaling op zee.

Met zijn dertien maanden oudere broer Constantijn, met wie hij een hechte vriendschapsband heeft en veelvuldig correspondeert, houdt Christiaan zich bezig met het slijpen van lenzen voor microscopen en astronomische kijkers. Met zo'n kijker ontdekt hij de ring om Saturnus en, even daarvóór in 1655 Titan, de eerst ontdekte maan rond die planeet. De merkwaardige verschijnselen rond Saturnus worden door eerdere geleerden beschreven als een soort 'oortjes' van het hemellichaam. Christiaan onthult de ware situatie en meldt zijn bevindingen bij vele gezaghebbende sterrenkundigen in Europa. Over Saturnus' ring en de maan Titan schrijft hij: 'Ze blijven de tekens van mijn vernuft, en laten de namen die ik schreef aan de hemel dat ook na mijn dood nog beamen.'

Christiaan Huygens overlijdt in Den Haag op 8 juli 1695.

Bron: Entoen.nu

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Dommel Sportland over vrouwenvoetbal

Foto: Frans Kapteijns

Boxtel - Zeker na de successen van het Nederlands vrouwenelftal komen er steeds meer aanmeldingen voor het vrouwenvoetbal. Ook in de gemeente Boxtel, waar alle voetbalverenigingen al een of meer vrouwenelftallen in de gelederen hebben.

In het sportpark van LSV in Lennisheuvel speelden de vrouwenteams LSV1 en ODC 2 onlangs tegen elkaar. Het was een spannende wedstrijd met veel doelpunten. Ook waren er interviews met de aanvoerders van beide elftallen. Dit alles is te zien bij Omroep Dommelland op kanaal 47 van Ziggo vanaf aanstaande donderdag 7 januari om 21.00 uur. De uitzending is ook terug te zien op 'uitzending gemist' bij www.omroepdommelland.nl.

Verzamelaarsruilbeurs in De Walnoot

Boxtel - Op zondag 10 januari organiseert de Vereniging voor Boxtelse Verzamelaars (VBV) haar eerste ruilbeurs van dit jaar in Gemeenschapshuis De Walnoot. Zoals altijd zijn er weer vele kraampjes waar van alles kan worden geruild, zoals bidprentjes, munten, postzegels en voetbalplaatjes. Speciaal thema deze keer is Walt Disney Theepotten.

De beurs gaat om 10.00 uur van start en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Toegang kost 1 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 25 eurocent. Meer informatie vind je op www.vbvboxtel.nl.

Winterwandeling Natuurwerkgroep Liempde

Liempde - De Winterwandeling van de Natuurwerkgroep Liempde op 10 januari gaat naar natuurgebied De Prekers in Schijndel. Wandelaars worden vanaf 9.00 uur verwacht bij Café 't Groene Woud in Liempde om vervolgens al carpoolend te vertrekken naar de natte leembossen langs de Zuid-Willemsvaart.

De reis zal begeleid worden door Mario Gevers die goed bekend is met het gebied. De wandeling start bij de Schaapskooi aan de Martemanshurk, een eeuwenoude Vlaamse schuur met daarnaast een bakhuisje en hooiberg. Daarna gaat de wandeling de Prekers in, een kleinschalig natuurgebied dat bekend staat om de vele bloemen en kruiden die er in het gebied groeien, zoals de eenbes, het knikkend nagelkruid en de ambassadeurssoort van Schijndel, de slanke sleutelbloem. Ook wonen er in de Prekers veel vogels, waaronder de Houtsnip, maar met wat geluk zullen wandelaars ook een glimp kunnen opvangen van de ijsvogels die in het gebied nestelen.

Ierse Sessie bij 'In den Boogert'

Boxtel - Zondag 17 januari vindt de eerste Ierse Sessie van het jaar bij B&B In den Boogert plaats. Deze gezellige muzikale middagen, waarbij bezoekers mee kunnen zingen, muziekmaken, maar ook gewoon kunnen luisteren, worden elke derde zondag van de maand gehouden.

Van 13.30 tot 16.30 uur is de Bed & Breakfast gevuld met een warme sfeer en klinkt die typische
Ierse muziek; een mengeling van oude traditionele Engelse en Keltische muziek. Met liederen die vaak al honderden jaren oud zijn. Iedereen die kennis wil maken met deze Ierse Sessie is van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op www.iersesessie.nl of stuur een e-mail naar info@iersesessie.nl, petervansteenderen@iersesessie.nl (06-53851409) of tondejong@iersesessie.nl (06-44414551).

De toegang is gratis. Je vindt B&B in den Boogert aan de Oude Boomgaard 3 in Boxtel.

Stiltewandeling in de Kampina

Boxtel - Op de zaterdagen 23 en 30 januari wordt in de Kampina een stiltewandeling gehouden. De wandeling begint zaterdagochtend rond 8.00 uur, vóór zonsopgang, met speciale toestemming van boswachter Frans Kapteijns.

Tijdens de wandeling worden de deelnemers zich meer bewust van geluiden en stilte. Kleine opdrachten brengen rust en ontspanning. Het thema is 'werk in evenwicht'. In de natuur wordt stilgestaan bij voorbeelden hiervan en al lopend worden evenwicht en balans verkend. Tijdens de wandeling komt de zon op en wordt hoorbaar en zichtbaar wat dan gebeurt in het landschap. Onderweg worden ter inspiratie enkele gedachten en een gedicht meegegeven.

De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en wordt afgerond met koffie en een gesprek rond de vuurkorf. De begeleiding is in handen van Corrie Terlouw, psycholoog/ theoloog, en Beate Rose, theoloog/geestelijk verzorger.

Aanmelden voor één of twee wandelingen kan per e-mail: beater@live.nl of telefonisch: 06 17579894. Organisatie: Protestantse Gemeente Boxtel, zie de website www.pg-boxtel.nl De deelnemers ontvangen informatie over de startplaats en de precieze tijd. Kosten: 5 euro per persoon, inclusief koffie/thee met een lekkernij. De netto opbrengst wordt gedoneerd aan Natuurmonumenten.

De maand januari is Maand van de Spiritualiteit. Bibliotheek de Meierij organiseert samen met diverse partners meer activiteiten. Kijk eens op www.bibliotheekmeierij.nl/agenda/.

TipMooiBoxtel: gemeente strooide in verleden te weinig

Boxtel - Met het vooruitzicht op nachtvorst voor de komende weken kunnen de strooiwagens in de gemeente Boxtel weer hun dagelijkse rondes gaan maken. Volgens een peiling die DeMooiBoxtelKrant hield, vindt meer dan de helft (56 procent) van de Boxtelaren echter dat er in het verleden niet genoeg gestrooid is binnen de gemeentegrenzen.

Het merendeel van de ondervraagden beklaagt zich over het feit dat op belangrijke toegangswegen binnen de woonwijken niet of onvoldoende wordt gestrooid. De voorbeelden die worden aangedragen zijn talrijk: zo worden de Vorsenpoel, Taxandrialaan, Mozartlaan en Molenstraat genoemd.

Verder vindt een groot aantal mensen dat er beter gestrooid kan worden rondom plaatsen waar veel ouderen komen, zoals Simeonshof en Duinendaal, of rondom de scholen. Ook op de fietspaden mag volgens de respondenten wel wat ruimhartiger gepekeld worden. "Bij sluisjes komt de fietser in de knel" en "Soms is er erg lastig te rijden op fietsstroken", luiden enkele reacties.

Volgens veel van de respondenten is het bovendien opmerkelijk dat de gemeente nauwelijks lijkt te strooien op parkeerplaatsen en de wegen die daar naartoe leiden. Opvallend is ook dat een aantal ondervraagden opmerkt dat de gemeente zou moeten strooien op stoepen en wandelpaden, terwijl de gemeente dit in veel gevallen ziet als een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

Nieuwe cd Danny Everett voor Kika

Boxtel - Boxtelaar Herman van der Velden heeft onder zijn artiestennaam Danny Everett een nieuwe cd 'Special Edition' uitgebracht, waarvan de opbrengst aan KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) wordt geschonken. Vele collega-artiesten hebben aan dit album hun medewerking verleend.

Een van hen is zanger Dries Holten, die ooit deel uitmaakte van het duo Sandra en Andres. Andere artiesten die meewerken zijn Dick van Altena (Major Dundee Band), Terry White (Terry White Band), Edu Schalk (Entertainers) en Melanie Foëh, door Everett omschreven als de beste Indische zangeres. Bijzonder is de samenwerking met Riem de Wolff van The Blue Diamonds, bekend van de wereldhit Ramona. De Wolff heeft voor deze cd eenmalig en voor het eerst sinds achttien jaar weer een duet opgenomen. Samen met de Boxtelse zanger vertolkt hij Back in Time, geschreven door componist Armand Filon. Everett is er trots op dat hij samen met De Wolff speciaal voor dit goede doel een duet opneemt. Ook bijzonder noemt hij het afsluitende nummer Islands of Bali, geschreven door Boxtelaar W. van Son. "Dit lied zing ik samen met Dries Holten en het kinderkoor M. Daemen Elsloo uit Maastricht. Het valt mij op dat in Boxtel veel muzikale talenten wonen, die ons dorp in Nederland goed op de kaart hebben gezet. Iets om heel trots op te zijn."

De Boxtelaar, in het dagelijks leven directeur van een re-integratiebureau in Helmond, vindt het leuk om te zien dat er in het land nog veel belangstelling is voor de muziek die hij maakt. "In de afgelopen 25 jaar als hobbyartiest heb ik het geluk gehad om meerdere duetten te mogen opnemen met artiesten die hun sporen zeker hebben verdiend. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het lied Blue Café van tien jaar geleden, met de helaas te vroeg overleden zanger en goede vriend Albert West. Dat werd destijds gepresenteerd voor duizend mensen in Liempde. Allemaal feiten die ik mag bijschrijven op de cd-muur van mijn kantoor in Boxtel." In zijn kwart eeuw als artiest bracht Everett zeventien cd's uit.

De laatste, Special Edition, wordt in Boxtel verkocht bij danscentrum Denziz aan de Stationsstraat, à 10 euro. Op zaterdag 16 januari 2016 verzorgt Danny Everett speciaal voor KiKa een kort optreden in Boxtel. Dat gebeurt in de pauze van het evenement Denziz with the Stars in het partycentrum.

Tim (23) uit Liempde heeft dag van zijn leven in 'dikke Scania V8'

Foto: Bergingsbedrijf Joh. van der Zand BV

Liempde - De 23-jarige Tim Terneusen plaatste 28 december een oproepje op Facebook, waarin hij vroeg of hij in 'een dikke Scania V8' vrachtwagen mocht meerijden. Tim woont in Liempde in een zelfstandig begeleid wonenproject. Zijn oproep werd nog geen dag later beantwoord door internationaal bergingsbedrijf Joh. van der Zand uit Waardenburg. 30 december mocht Tim mee.

Tim is een groot liefhebber van vrachtwagens en dan vooral die van het grotere kaliber. Hij valt op zijn Facebookpagina op veel foto's te bewonderen samen met de 'dikke Scania V8' bergingstruck, waar hij het over heeft. Dit werd opgepikt door berger Joh. van der Zand, die een van zijn bergingstrucks herkende op de foto bij Tim zijn oproep op Facebook.

Foto: Teejatergroep Orion
Foto: Teejatergroep Orion

En zo kwam het dat de berger woensdagochtend 30 december om 8.00 uur met de Scania bij Tim voor de deur stond om hem mee te nemen op de bijrijdersstoel richting Keulen. Tim kon het allemaal zeer waarderen en pronkte trots op de foto's naast de stoere truck.

Tim reed in de Scania V8 mee naar Keulen waar een vrachtwagen geborgen moest worden. Volgens Ruud Erven van Joh. van der Zand heeft Tim heeft hierbij ook nog geholpen met laden en lossen. Nadat de vrachtwagen bij de werkplaats in Heijen gelost was, werd Tim om 17.30 uur weer keurig thuis afgezet.

Alsof dit alles nog niet genoeg was, kreeg Tim na thuiskomst ook nog een schaalmodel van de truck om de toch al onvergetelijke dag helemaal nooit meer te vergeten.

Teejatergroep De Orion speelt bewerking van Midzomernachtsdroom

Lennisheuvel - Begin maart zal Teejatergroep De Orion een ware klassieker op de planken brengen: een bewerking van William Shakespeare's 'Midzomernachtsdroom'.

De theatergroep laat in het stuk zien dat thema's van Shakespeare van alle tijden zijn. Misverstanden, een generatiekloof, onbeantwoorde liefdes en natuur die verloren gaat, het waren in de tijd van de grootmeester al alledaagse problemen. Maar ook nu nog. Het personeel van Hotel Zomernacht en hun familie worstelen anno 2016 ook met deze problemen.
De romantische komedie krijgt een extra dimensie door het ingrijpen van boskoning Oberon en zijn elf Puck, die de relaties van de gewone stervelingen op zijn kop zet.

Teejatergroep De Orion speelt voorstellingen op 4, 5, 9, 11 en 12 maart. De aanvangsttijd is steeds 20.00 uur. De voorstellingen vinden plaats in Gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel.
Kaarten kosten 10 euro per stuk, inclusief pauzedrankje, en zijn verkrijgbaar via Ellen van de Loo: 0411-674485 of ellenkeesloo@gmail.com.

Voor meer informatie kun je terecht op de geheel vernieuwde website van Teejatergroep De Orion: www.teejatergroeporion.nl.

6 / 20

M H H J K P R T I C P P U R I R
G I A E C V R K N A M R E T A W
A K R A S A O O D N A A M S J I
D C D R P N R O Q I S I A D F D
T N M S E B I R R G R H W R N W
S R A A J W U E I N T I S I H M
E C A A E Q B I M L E N T E W R
E I N N M D E W A O E M E K O L
F Z D E E W U B E T R I E O L T
A A E T L S U O S G T P N N F S
L O U R C U U O G I I D B I S I
A H R O H N O G L F D A O N M I
A O E O I A I T A R I S K G A A
N S N P O J A N U A R I O E A G
E I T L R I I L W I J Z E N N A
H F N T I E G J U D O Y S I D Z

nieuwjaar
voornemens
januari
louwmaand
ijsmaand
wolfsmaand
hardmaand
janus
romeinse
god
poorten
deuren
driekoningen
epifanie
feestdag
wijzen
caspar
melchior
balthasar
goud
wierook
mirre
oosten
steenbok
waterman

Foto: Fam Eltink

Rhonda Eltink

7 / 20

De Kilimanjaro beklimmen in korte broek Boxtelaar Frans van Beers gaat in spoor van 'Iceman' Wim Hof Afrikaanse berg op

Boxtelaar Frans van Beers zoekt op zijn 76e nog steeds ultieme uitdagingen op bij het bergbeklimmen. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De 76-jarige Frans van Beers uit Boxtel zal de komende week de Kilimanjaro in Tanzania in een recordtijd van minder dan 30 uur proberen te beklimmen. Doel is om het laatste stukje naar de top van de 5895 meter hoge berg in zijn korte broek en met ontbloot bovenlijf af te leggen. Hij gaat deze uitdaging aan in temperaturen die kunnen dalen tot wel 25 graden Celsius onder nul. Van Beers volgt in de voorbereiding op deze uitdaging een opleiding van Wim 'The Iceman' Hof.

Frans is een levensgenieter die ver na de pensiongerechtigde leeftijd nog graag verre reizen en lange bergwandelingen maakt. Hij is niet de eerste de beste. Samen met zijn vrouw Monique heeft hij twee gezondheidspraktijken en de Boxtelaar is altijd een fanatiek bergbeklimmer geweest. Hij klom onder andere met Monique samen op de Mount Everest en het Annupurnamassief in Nepal. "Tot zo'n 6000 meter kun je nog zonder pikhouwelen klimmen. Daarboven heb je extra hulpmiddelen nodig. Dat is niet mijn tak van sport", legt Van Beers uit.

Frans volgt de onlangs hbo-erkende opleiding tot instructeur in de WHM, ofwel Wim Hof Methode. Hierbij leer je onder meer je ademhaling te beheersen zodat je tot wel vijf minuten zonder lucht in een ijsbad kunt doorbrengen. Hij raakte in het voorjaar van 2015 enthousiast over de WHM, nadat hij door vrienden was gewezen op een beginnerscursus. "Het lichaam bouwt door deze methode veel meer witte en rode bloedlichaampjes op en wordt op die manier veel gezonder", concludeert Frans.

Zijn klimgroep bestaat naast hem en Wim Hof zelf uit zo'n 25 andere klimmers, die ook door The Iceman zijn opgeleid. De 76-jarige Boxtelaar is veruit de oudste deelnemer van de groep deelnemers met wie hij de Afrikaanse berg beklimt. Toch denkt hij dat dit hem niet zal belemmeren om de top te halen, ook al was zijn voorbereiding niet ideaal: "Ik raakte geblesseerd aan mijn voeten bij een wandeltocht die ik aflegde voor mijn training van Hof. Maar bij het sporten kan ik normaal gesproken altijd meedoen met mensen van 20 tot 30 jaar oud."

Er kleven wel gevaren aan de tocht: "Hoogteziekte zou roet in het eten kunnen gooien, omdat die heel onvoorspelbaar is. Mijn vrouw heeft een betere conditie dan ik, omdat zij jonger is. Toch kreeg zij er last van en moest ze halsoverkop afdalen bij een beklimming. Ze gaat nu niet meer met mij de berg op." Volgens Frans is niet te zeggen of en wanneer iemand last krijgt van hoogteziekte. Wat wel duidelijk is, is dat de enige remedie is om zo snel mogelijk de berg af te dalen.

Ook het weer is een onvoorspelbare factor op de bijna zes kilometer hoge Kilimanjaro. Er kan zomaar een storm opdoemen.

Volgens Frans draait de WHM voor een belangrijk deel om het beheersen van je ademhaling. En over ademhaling gesproken: naast fanatiek klimmen en sporten, bespeelt Van Beers ook het blaasinstrument didgeridoo. "Zo kan ik samen met Hof, die gitaar speelt, muziek maken op mijn meesterproef later in januari", legt de Boxtelaar uit. En daarmee heeft hij het niet over de beklimming van de berg, maar over een afstudeerkamp in Polen voor de WHM. Waar de ene uitdaging eindigt, begint de volgende alweer voor de 76-jarige avonturier.

Streamer: Bij het sporten kan ik altijd meedoen met 20- tot 30-jarigen


Vrijheid

Een heerlijke kerstvakantie, samen met de kinderen en mijn man. Alle vrije dagen zijn gezellig, maar ook lekker chaotisch. Er zitten voor mij altijd te weinig uren in een dag. Herkenbaar? Dat is normaal al het geval, dus wanneer iedereen thuis is des te meer. Ik moest alles goed plannen: het koken voor kerst, uitstapjes, familiebezoeken en alle andere reguliere bezigheden. De kinderen waren ontzettend uitgelaten door het samenzijn en de feestdagen en renden vaak als een dolle door het huis. Gelukkig is het geweldig weer voor deze tijd van het jaar, dus ze konden ook naar buiten. Ook mijn man was uitgelaten door de vakantie, het weer en de vele projecten in zijn hoofd voor het huis en de tuin. Projecten die deels ook voor mijn rekening zijn en zich dus gezellig voor mij opstapelen. Letterlijk. Hij heeft verschillende dozen naast mijn bed gezet om uit te zoeken, zodat ik iedere ochtend heel blij wakker word. NOT. En zo zijn er meer stapeltjes door het huis heen, waar ik zo goed en kwaad als het kan probeer doorheen te komen, zodat mijn zicht en hoofd weer wat meer vrijheid krijgen.

Vrijheid. Ja, dat is iets waar we allemaal in meer of mindere mate naar hunkeren. Ieder in verschillende vorm of meerdere vormen tegelijkertijd. Dit kan vrijheid zijn in de zin van geldelijke middelen, in de zin van tijd of bijvoorbeeld lichamelijke vrijheid.

Vrijheid is voor mij altijd al heel belangrijk geweest in mijn leven. Ik wilde als kind altijd alles zelf doen of in ieder geval proberen en wilde vooral bewegingsvrijheid. Altijd de droom gehad om met een camper en een hond de wereld rond te gaan. Ik heb intussen behoorlijk wat kunnen reizen, alleen en samen met anderen, maar die droom van ultieme vrijheid in beweging en tijd met die camper en een hond is nog niet verwezenlijkt. En met drie kleine kinderen zal dat er waarschijnlijk op korte termijn nog niet in zitten.

Ik lees steeds vaker over onderdrukte vrijheid en over het fysieke, mentale, emotionele en spirituele gevolg ervan. Over onderdrukte lichaamsbewegingen; ons fysiek niet kunnen of durven uiten op de wijze die we willen; het niet durven dansen, wanneer we daar zin in hebben. Over onderdrukte emoties; het bijvoorbeeld niet of in mindere mate kunnen uiten van blijheid, verdriet of woede. Over onderdrukte gevoelens; het bijvoorbeeld niet kunnen of durven volgen van dat wat onze intuïtie ons vertelt.

Het heeft me doen afvragen waar ik die vrijheid, die ik als kind nog had, heb afgestaan. Hoe ik het onderweg ben verloren en vooral WAAROM.

Het gekke is dat misschien iedereen zich wel wat vrijer zou willen gedragen, maar dat we tegen een culturele muur aanlopen van normen en waarden.

Het ontdekken van de dans (Nia) heeft me veel vrijheid teruggegeven en daarmee ook ontzettend veel energie. Energie om me samen kind te voelen met mijn kinderen en om de projecten van mijn man met flinke moed mee aan te pakken, haha. De dans leert me en geeft me de kans mijn emoties en gevoelens uit te drukken en geeft me hierdoor een lichaam, hart en hoofd met meer ruimte en vrijheid. Ik merk dat ik niet alleen door dans, maar ook door de juiste voeding bij mijn lichaam te vinden een meer open en heldere geest verkrijg. Dat ik meer durf vertoon om mijn intuïtie te volgen.

Ik hoop in 2016 dus ook weer veel met dans en voeding bezig te kunnen blijven en iedereen, die dit aanspreekt en de lezers van mijn stukje in deze krant, mee te nemen bij dit avontuur; op weg naar meer vrijheid op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Ik wens iedereen een liefdevol en gezond 2016 toe vol plezier, dans en vrijheid!

Mijn Mooi Boxtel: Gerard Sinke

Foto: Gerard Sinke

Ik ben sinds een half jaar gepensioneerd en wandel regelmatig via het centrum naar een supermarkt of maak zomaar een lange wandeling via onder andere de Lange Loop langs de Dommel. En dan zie ik wel eens van dit soort momenten, in dit geval in de Clarissenstraat. De laagstaande zon en dat licht maken mooie bomen en gebouwen nog mooier. (deze foto is in de herfst van 2015 gemaakt)

DichtSlamRap barst los met pre-finale en expositie

Boxtel - In de pre-finale van DichtSlamRap Boxtel in Le Temps Perdu zal 10 januari de Boxtelse Martje Wijers haar debuut maken op het poetryslampodium. Ze is een van de acht vrouwen die dit jaar meedoen aan de pre-finale. Naar verwachting zullen twee deelnemers doorstromen naar de finale op 28 januari.

De pre-finale van DichtSlamRap is enkele jaren geleden in het leven geroepen toen bleek dat behoorlijk wat dichters en dichteressen uit de nabije omgeving mee wilden doen aan DichtSlamRap. Dit lukte niet altijd wegens het grote en kwalitatief hoge aanbod van deelnemers en het feit dat in de finale maar twaalf plekken te vergeven waren. De pre-finale geeft dichters die in de ogen van de jury een extra kans verdienen, de mogelijkheid om alsnog door te dringen tot de DichtSlamRapfinale, zo stellen de organisatoren.

Amber Herber uit Utrecht is een van de trouwe inzenders van de afgelopen vier jaar. Voor de derde keer doet ze nu mee aan de pre-finale. Opmerkelijk is ook de deelname van Griet Menschaert uit Eindhoven. Zij deed enkele maanden geleden als een van drie dichteressen een gooi naar het Stadsdichterschap van Eindhoven, maar werd dat nipt niet.

Vanuit Tilburg bezoekt Mandy Verleijsdonk het Boxtelse podium. Mandy is de afgelopen jaren een graag geziene gast tijdens Tilburgse poëziemiddagen en –avonden. Andere deelnemers zijn Eline Crols uit Turnhout, Els Dejonghe uit Antwerpen en de kersverse stadsdichter van Capelle aan den IJssel, Miranda de Haan.

Tijdens de pre-finale is er ook een gastoptreden van dichteres Lotte Dodion uit Antwerpen. Zij was enkele jaren geleden winnares van DichtSlamRap en is samen met DichtSlamRap-organisator Marcel Linssen druk bezig met voorbereidingen voor een vaartocht rond leven en werk van Jeroen Bosch.

De pre-finale op 10 januari is in café Le Temps Perdu, Markt 13, in Boxtel. Het programma begint om 14.00 uur. Ook de finale zal daar plaatsvinden op 28 januari vanaf 20.00 uur. Tijdens de finale wordt ook de nieuwe dichtbundel van DichtSlamRap gepresenteerd, een bloemlezing van de beste inzendingen van dit jaar.

Tot aan de finale is er in de bibliotheek van Boxtel een expositie met posterontwerpen die studenten van SintLucas hebben gemaakt. Een van deze posters is inmiddels door de jury van DichtSlamRap uitgekozen als poster/beeldmerk voor dit jaar. De expositie is te zien gedurende de normale openingstijden van de bibliotheek. Vanaf 29 januari zijn er kunstwerken te zien die gemaakt worden bij gedichten in de dichtbundel.

The Explosion Rockets voor de zesde keer bij Denziz

Foto: Explosion Rockets

Boxtel - Fifties en sixties coverband The Explosion Rockets is op zaterdag 30 januari te bewonderen in Partycentre Denziz aan de Stationsstraat in Boxtel. Het is de zesde keer dat de band bij Denziz optreedt. De voorgaande vijf keren was het bijna altijd stijf uitverkocht.

The Explosion Rockets hebben hun sporen ruimschoots verdiend en verwierven landelijke bekendheid bij de TROS TOP 50, jaren geleden. De band viel uit elkaar, maar kwam inmiddels alweer ruim 30 jaar geleden weer bij elkaar.

Foto: Explosion Rockets
Foto: Explosion Rockets

The Explosion Rockets maken muziek uit de tijd van Elvis, Jerry Lee Lewis, Cliff and the Shadows, Ricky Nelson en Buddy Holly en die nummers zullen dan ook uitgebreid aan bod komen. Vanaf de hergroepering in 1984 hebben zij op veel podia in Nederland gestaan, diverse cd's en dvd's opgenomen en opgetreden met onder andere Peter Koelewijn, James Burton (USA) en speelden zij in het voorprogramma van Jerry Lee Lewis. De band ontving in popblad The Jubop en van de Belgisch-Nederlandse Elvis fanclub ElvisMatters veel lof.

Het optreden van The Explosion Rockets is op zaterdag 30 januari 2016. De zaal gaat om 20.00 uur open en de muziek begint om 21.00 uur. Om 01.00 uur sluit Denziz de deuren weer. Het partycentre ligt aan de Stationstraat 71.

Toegangskaarten in de voorverkoop zijn 8 euro en op te halen bij Thom Sens, Beneluxlaan 32 in Boxtel (Tel. 06-45928586) en bij Cees Veenstra van Denziz aan de Stationsstraat 71
(Tel. 06-34348594). Aan de deur kosten kaarten 10 euro.

Nieuwjaarsconcert Gildebondsharmonie in BHC

Boxtel - Zondag 10 januari zal de Tijberzaal in het Baanderherencollege het toneel zijn van het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van de Gildenbondsharmonie. Naast het harmonieorkest zelf zullen ook de leerlingen van de harmonie een concert geven.

In tegenstelling tot eerdere jaren begint het gratis concert niet om 14.00 uur, maar al om 12.00 uur. Ook de opzet van het concert is hier en daar wat veranderd, maar de details worden nog even geheimgehouden. Wat al wel bekend is, is dat tijdens het concert de jubilarissen van de harmonie, Margje Heutink met 25 jaar en Peter Vugts met 40 jaar lidmaatschap, feestelijk worden gehuldigd.

Hans de Visser

Foto: Mark van der Pol

Pater Hans de Visser komt niet uit Boxtel, heeft er ook nooit gewoond en werkt er al 10 jaar, maar toch is zijn naam onlosmakelijk verbonden met het dorp. Zijn onderzoek naar de cultuurhistorie van Boxtel en omgeving, in het bijzonder rond de Kerkheuvel, heeft een flinke impact gehad op de manier waarop we naar onze geschiedenis kijken en zelfs op ons straatbeeld. Dus ook voor Hans de Visser de vraag, hoe is 't nou met hem?

Toen hij in de jaren 80 zijn stamboom nazocht, ontdekte hij dat er tot in de vijftiende eeuw terug voorouders van hem in Boxtel woonden. Ook zijn vader groeide hier op, maar trok naar Rossum om daar als onderwijzer te werken. Daar groeide Hans op, pas veel later kwam hij erachter hoe sterk zijn familieband met Boxtel was.

Tijdens zijn jeugd vatte Hans al interesse op in de geestelijkheid. Toen de priester in Rossum langdurig ziek was, kwam er zolang iemand van de orde van Franciscus in de gemeente assisteren. De jonge Hans voelde zich geïnspireerd door de kapucijn en die inspiratie heeft hem nooit meer losgelaten. Ook op de middelbare school kwam Hans veelvuldig met de orde in contact, omdat veel leraren daar ook kapucijn waren. "Het waren heel sympathieke mensen", vertelt hij. "Franciscus van Assisi was een man die bekend stond om zijn aandacht voor de zieken, melaatsen en armen. Die zorg voor de mensen aan de rand van de samenleving is de grote lijn door onze orde en heeft mij altijd enorm aangesproken. Franciscus was ook een groot natuurliefhebber en schreef op zijn sterfbed het Zonnelied, een gebed dat de wonderen van de natuur bezingt. Zijn naamdag, 4 oktober, is in ere daarvan Werelddierendag geworden. Die liefde voor je medemensen en de natuur is iets waar ik mij zeer toe voelde aangetrokken, dus ik besloot na mijn middelbare school om ook tot de orde toe te treden."

Zijn studie volgde Hans in Tilburg, waarna hij op zoek ging naar een manier om invulling te geven aan wat hij had geleerd. Deze vond hij in Tilburg, waar een drietal parochies samenging en de priesters van de nieuwe gemeente er graag een vierde bij wilden hebben. "Dat was mijn lot uit de loterij. Ik mocht als lid van het team regelmatig in diensten voorgaan en merkte dat mensen daarop reageerden. Ik schreef altijd vanuit het idee dat ik zelf in de kerk zat en probeerde dan iets te vinden wat mensen raakt. We gingen ook veel op huisbezoek in die tijd, en die wisselwerking, die dynamiek, dat is de kurk waar ik op drijf. Je moet als voorganger je band laten groeien met je parochianen. Een geloofsgemeenschap gaat over verbondenheid. Ik heb belangstelling voor jou en jij voor mij. Tegenwoordig kun je eigenlijk geen huisbezoeken meer doen, omdat er overdag niemand thuis is, maar ik ben toch heel blij dat ik die periode nog heb mogen meemaken."

Na Tilburg is Hans nog op twee andere plekken pastoor geweest, en heeft hij ook dienst gedaan als guardiaan van het bestuur van het Nederlandse deel van de orde. In 1982 begon hij zijn onderzoek naar zijn eigen afkomst en kwam hij er gaandeweg achter hoe gevestigd zijn familie in Boxtel was. Hij heeft veel verre familieleden leren kennen en ging als priester in vele doopsels, huwelijken en begrafenissen van andere De Vissers voor. Ook kwam hij in contact met andere Boxtelaren met een passie voor geschiedenis, zoals leden van de Heemkundekring en het Museum Boxtel (MUBO), en hij besloot Boxtel beter te gaan bestuderen.

Het bekendste voorbeeld van de studies van Hans is wel zijn onderzoek naar de kerkheuvel van de Sint-Petrusbasiliek, waarbij hij samen met een expert een grondtracer gebruikte om de grond rond de heuvel af te speuren naar aanwijzingen uit het verleden. Als gevolg daarvan weten we nu dat er vroeger rondom de basiliek een slotgracht lag, met daarop een motte. Het was ook mede op zijn initiatief dat er langs de cultuurhistorische as (STA-P, de route van Kasteel Stapelen naar de Sint-Petrusbasliliek) een zestal grote gedenkstenen geplaatst zijn met daarop verwijzingen naar de geschiedenis van Boxtel, zoals de vrije Rijksheerlijkheid, het Heilig Bloedwonder en de speciale band tussen Boxtel en Liempde. Voor Oertijdmuseum De Groene Poort maakte hij samen met anderen een film over de Boxtelse Rijksheerlijkheid, met als plan daarna nog enkele films te laten volgen. Met MUBO-collega's is hij bezig de canon van de officiële geschiedschrijving van Boxtel tegen het licht te houden en er een nieuw, eensgezind verhaal van te maken.

Hoewel hij inmiddels al enige tijd priesterassistent is in de Heilig Hartparochie, heeft hij tot op de dag van vandaag nog nooit in Boxtel gewoond. Hans is echter wel van plan om daar verandering in te brengen. Op dit moment woont hij nog in het klooster van zijn orde in Den Bosch, maar het ziet ernaar uit dat dat in de komende jaren gesloten gaat worden. Dan wil Hans in Boxtel een appartement vinden. "Wij als geestelijken zijn aan het uitsterven. Onze orde krimpt steeds verder en het is een kwestie van tijd voordat we er niet meer zijn. Ik heb daar berusting in. Ik had het graag anders gezien, maar droefheid past niet. Daar heb je alleen jezelf en die ander mee. Nee, ik wil nog steeds graag met anderen verbonden zijn. Die wisselwerking, daar leef ik voor, dat is de rode draad door mijn leven. Aan het einde van mijn leven klinkt hopelijk het Zonnelied, net zoals bij de Heilige Franciscus. Zoals mijn parochianen maar al te goed weten, kan ik zelf niet zingen, maar ik playback het uit volle borst mee."

Lieve lezers,

2015 is officieel voorbij. Het was een mooi jaar, waarin ik vooral erg veel gelachen heb. Gelachen om van alles en nog wat: overal valt wel een lolletje uit te halen in Boxtel. Het leek wel of er in 2015 geen einde aan kwam, met al die binnenpretjes die ik heb gehad. Toch eindigde 2015 met iets waar ik toch echt niet om kan lachen.

Op de valreep van 2015 is er ingebroken bij kringloopwinkel Vincentius. Nou ben ik al niet zo'n voorstander van inbraken; ge blijft gewoon van andermans spullekes af. Maar deze raakt me extra diep in mijn kringloophart.

Ik heb het al vaker gezegd: de Vincentius is de beste winkel van Boxtel en omstreken. Kringloopwinkels sowieso. Twiddehands zooi krijgt een nieuwe betekenis in kringloopwinkels, ik word gewoon enorm gelukkig van graaien in spullekes die van een ander zijn geweest. Het geeft een soort inkijkje in andermans leven. Hetzelfde heb ik als ik andermans Facebook timeline bekijk, je voelt je een voyeur. Zo ook als je door de bakken in een kringloopwinkel ploetert; deze spullen hebben geschiedenis. Deze spullen hebben een verhaal. Maar vooral: deze spullen hebben gore vlekken en een incidentele luis. Dat is de rollercoaster die kringloop heet. En ik hou ervan.

Vincentius is hierin in het bijzonder een topper. Buitencategorietje. De mottenballen en muffigheid vieren hier hoogtij, en zo hoort het. Bruine kartonnen dozen met lepeltjes, tafels vol met Jezusbeelden en een hele vitrine vol suikerpotjes. Koffievlekken zijn hier meer regel dan uitzondering, en er woekert hier en daar wat levends tussen de stellages. Precies zoals ik 't mooi vind. Hier kan er worden gepingeld met de prijs; hier kunnen derdehands skistokken voor een dubbeltje over de toonbank gaan. Hier kun je voor een knaak een bruine sofa met harde vlekken meenemen. Prachtig toch, hoe kun je er níet van houden?

Dan heb ik het er nog niet eens over gehad dat deze zaak gerund wordt door vrijwilligers. Schatten van mensen die iedereen het beste gunnen. Ware toppers van de maatschappij, die niet kijken op een euro meer of minder voor zichzelf, maar in plaats daarvan zorgen voor de mensen die het wat moeilijker hebben.

En dan hoor je dus dat er bij deze helden is ingebroken. Een graai uit de kassa? Zou het daarom gaan? Ik kan alleen maar hopen dat het gaat om kringloopfetisjisten zoals ik, die niet kunnen wachten tot de Vincentius weer open ging. Mensen die dat ene beduimelde boekje over tuinplanten wilden bemachtigen, koste wat het kost.

Helaas zal het waarschijnlijk zijn gegaan om dat eerste, een graai uit de kassa. Een schande natuurlijk, en al helemaal dat je dit bij de Vincentius moet gaan doen. Ik kan alleen maar zeggen tegen deze inbrekers: doe eens niet zo stom en kom wat je gestolen hebt terugbrengen. Ik trakteer je persoonlijk op een rondleiding door de zaak, als het geldnood is waar je in zit.

Moraal: blijf met je handen van andermans spullen af. Behalve als ze bij de Vincentius liggen.

Kusjes,

Bets

Jongerencentrum B-Town omgetoverd tot B-Pool met carnaval

Foto: Logo B-Town

Boxtel - Voor de oudere jongeren die nog niet de kroeg in mogen, maar wel carnaval willen vieren in Boxtel is jongerencentrum B-Town vanaf zaterdag 6 februari tot en met dinsdag 9 februari omgedoopt tot B-Pool. Alle jongeren van 12 tot en met 16 jaar kunnen terecht bij deze carnavalsdisco.

Dj The Freestyler draait op twee B-Pool-avonden tussen 20.30 en 0.00 uur de nieuwste hits, afgewisseld met enkele carnavalskrakers. Daarnaast staan er op de andere twee avonden dj's. Welke dat zijn en wie wanneer draait is vanaf volgende week op de website van B-Town te vinden.

B-Town hanteert een streng anti-alcoholbeleid. Het jongerencentrum neemt contact op met de ouders van jongeren die toch onder invloed binnenkomen. De catering is dit jaar in handen van B-Town. Dit betekent wel dat het tussendoor in- en uitlopen van de B-Pool niet mogelijk is. Jongeren die naar buiten gaan, blijven buiten. De openingstijden van B-Pool zijn van 20.30 uur tot 0.00 uur.

Kaarten kunnen alleen in de voorverkoop via de website aangevraagd worden en kosten 3,50 euro per avond. De kaarten en zijn alleen verkrijgbaar door vóór zondag 24 januari via de website www.btown.nl het aanvraagformulier volledig in te vullen. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. Per mail ontvangen de aanmelders een bevestiging en een datum waarop de polsbandjes tussen 19.00 en 22.00 uur persoonlijk af te halen zijn. Er moet dan contant betaald worden en je moet een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien. De kaartverkoop is deze week van start gegaan en het aantal kaarten is beperkt, meldt B-Town.


Foto: Heemkundekring Boxtel

Kasteel Stapelen in Boxtel is in de dertiende eeuw door de adellijke familie Van Randerode gebouwd op een eiland in de meanderende Dommel. Het kasteel veranderde vele malen van eigenaar, waaronder baronnen van de Heerlijkheid Boxtel.
De straten van Randerodestraat, van Ranststraat, Ridder van Cuijkstraat en Maria van Dieststraat, hebben hun naam te danken aan betrokkenen bij de geschiedenis van het kasteel. Tijdens de Franse bezetting werd het kasteel onteigend van de adel. In 1857 werd Jan Hendrik Mahie, raadslid van de stad 's-Hertogenbosch, eigenaar. In 1915 verkocht zijn weduwe het kasteel aan de paters Assumptionisten, die er tot heden nog verblijven.

Heemkundekring Boxtel, Christ van Eekelen

12 / 20

D66

Foto: D66

Regelzucht
Nog steeds menen overheden en politici dat ze zo ongeveer alles in de samenleving moeten regelen. Dit leidt tot een opeenstapeling van dwingende regels. Een mens zou een leven lang nodig hebben om alle in Nederland geldende wetten te lezen. De keerzijde is dat zonder regels de samenleving in een staat van anarchie zou verkeren, waarbij al snel het recht van de sterkste zou gelden. Het is dus zaak om een evenwicht te vinden en om als overheid voorzichtig om te gaan met de macht om van bovenaf wetten af te kondigen. Daarom is het ook nodig om met enige regelmaat bestaande regels tegen het licht te houden.

In de laatste raadsvergadering van 2015 kwam de Algemene Plaatselijke verordening weer eens aan bod. Deze verordening, ook wel 'politieverordening' genoemd, is er met name om overlast en kleine ergernissen tegen te gaan. Denk hierbij aan uiteenlopende zaken als wildplassen, straatmuziek, het houden van hinderlijke dieren, etc…

Een aantal regels uit de Boxtelse verordening is geschrapt omdat het al elders was geregeld. Sommige regels zijn geschrapt omdat ze nauwelijks zijn te handhaven en weer andere regels zijn geschrapt omdat we principieel van mening zijn dat mensen het beter zelf kunnen regelen. Met name deze laatste categorie past goed bij D66. We willen altijd eerst kijken of mensen iets zelf kunnen oplossen. Pas als dit niet lukt kan overheidsingrijpen nodig zijn. Zo zijn onder andere geschrapt de vergunningplicht voor het houden van bijen, voor collecteren en voor huis-aan-huis verkoop van goederen. Allemaal zaken die mensen prima zelf kunnen regelen en waar bij misbruik het strafrecht voldoende mogelijkheden biedt.

Duurzame wiet
Het zuiver en alleen verbieden van zaken kan voor veel problemen zorgen. Het Nederlandse softdrugsbeleid vormt hier een goed voorbeeld van. De overheid gedoogt dat hasj en wiet worden verkocht, maar niet dat het ook moet worden geteeld. Gevolg is dat de wietteelt in het criminele circuit plaatsvindt en dat ook in Boxtel steeds vaker illegale (thuis-)kwekerijen worden opgerold. Dit kost veel tijd en geld en veroorzaakt overlast. Bovendien valt niet goed na te gaan of de wiet wel veilig is (denk aan zware bestrijdingsmiddelen). Het kweken van wiet is dan ook typisch iets dat je volgens D66 als overheid niet krampachtig moet verbieden, maar goed moet regelen.

Helaas wordt dit beleid gemaakt in Den Haag en niet door de gemeenten zelf. Dat dit voor veel gemeenten een slechte zaak is blijkt wel uit het manifest 'Joint Regulation'. Hierin pleiten gemeenten voor gecontroleerde experimenten met lokale wietteelt. Wat D66 betreft tekent de gemeente Boxtel het manifest en worden we één van de eerste gemeenten waar op duurzame wijze wiet wordt geteeld.

Ervaart u in Boxtel regels die overbodig zijn of beter kunnen? Meld het ons dan!

VVD

Foto: VVD

VVD Boxtel wenst u allen een sprankelend en gezond 2016 met veel lichtpuntjes en positiviteit.

Het jaar, dat achter ons ligt, kenmerkte zich voor het Boxtelse politieke veld als een druk en intensief jaar. Er werden flink wat knopen doorgehakt en veel onderwerpen raakten onze inwoners en bedrijven direct.

Waar mogelijk werd u allen betrokken in de beeldvorming en werden uw ideeën ook in de besluitvorming meegenomen. Het kan helaas niet zo zijn dat iedereen tevreden is. Daarvoor ligt het fundamenteel gedachtegoed soms te ver uit elkaar. Bovendien zijn de budgetten niet altijd toereikend en kunnen wensen niet voor iedereen waargemaakt worden.

Als goede democraten is het dan de kunst om tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing te komen. Terugkijkend op 2015 denken wij dat politiek Boxtel dit naar vermogen volbracht heeft. Onze aantekening daarbij is dat het soms niet voldoende aan burgers wordt uitgelegd waarom een bepaalde keuze gemaakt is. Dat kan nog beter. Ook de inbreng van onze inwoners kan nog beter, maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Nog meer meedenken en nog meer uw ideeën inbrengen en uw wensen kenbaar maken, zal de door u gekozen raadsleden nog beter inzicht geven in de wensen van alle betrokkenen.

Een gekozen raadslid wordt geacht de belangen van alle inwoners te behartigen en niet alleen van de eigen achterban. Dat wordt soms wel eens vergeten en daarom wil ik dit hier nogmaals met klem benadrukken. Het is onze taak als gemeenteraad om een mening te vormen vanuit de verschillende invalshoeken.

Dit brengt mij direct op het volgende onderwerp:
Met een knallend begin van het nieuwe jaar nog vers in ons geheugen vragen wij ons af hoe de inwoners van Boxtel denken over het afsteken van vuurwerk.
Hierbij willen we natuurlijk alle argumenten nauwkeurig naast elkaar leggen, maar het lijkt ons een onderwerp dat weliswaar slechts een paar dagen van het jaar actueel is, maar toch belangrijk genoeg voor velen om hier een mening over te geven.
Wij willen graag voor de volgende jaarwisseling gaan uitzoeken hoe hier in Boxtel over gedacht wordt en of er eventueel behoefte is aan aanpassingen in het lokale beleid.

Op deze plaats willen wij graag de centrumondernemers complimenteren met het initiatief om iedere laatste zondag van de maand de winkels te openen. Wij hopen van harte, dat klanten hier gretig gebruik van gaan maken en de loop naar het centrum weer vanzelfsprekend wordt voor onze eigen inwoners maar ook voor potentiële klanten daarbuiten. Parkeren is gratis op zondag, dus deze discussie is hier niet aan de orde en het zal ook voor de horeca zijn vruchten afwerpen.

VVD Boxtel ziet het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet en wij hopen op een toenemende inbreng van onze inwoners.

Dymph van de Vries

Bekendmakingen week 53 en week 1
Aangevraagde omgevingsvergunningen:
Baandervrouwenlaan 88 vervangen en wijzigen entree-pui en plaatsen nieuwe dakkapel in de voorgevel
Barrierweg 23 restaureren bakhuisje
Boseind 10 legaliseren gewijzigde uitvoering afwaterzuiveringsinstallatie
Boxtelseweg 1 wijziging garage naar veranda met berging
Boxtelseweg 64 plaatsen carport en starten cateringbedrijf
Dr. De Brouwerlaan en Hendrik Verheeslaan rooien: 32 bomen en verplanten 7 bomen ivm herinrichting Dr. De Brouwerlaan voor oa aanleg riolering en fietspad
Dommeldal achterzijde huisnummer 58, zijde
Bosschweg rooien: 1 populier uit groenstrook
Eikenlaan rooien: 1 eik uit groenstrook
Kleine Beemd achter huisnummer 23 rooien: 1 lijsterbes en 2 haagbeuken uit groenstrook
Lennisheuvel 93 bouw/herplaatsen historische dwarsdeelschuur
Het Loo 6 rooien: 1 Amerikaanse eik, 1 berk, 1 wil en 1 zeeden
Molenwijk 1 uitbreiden kantine en vervangen gedeelte gebouwinrichting tribune
De Mulder 14 dichtmaken bestaande carport en bij hoofdgebouw betrekken
De Mutsenmaakster 2         bouw carport/overdekte entree
Ons Doelstraat 44 in gebruik houden kinderopvangcentrum
Oude Dijk rechts voor huisnummer 103 rooien: 1 eik uit groenstrook
Prins Hendrikstraat 1 uitbreiding lunchroom 't Zonneke
Roderweg voor huisnummer 12 rooien: 2 eiken uit groenstrook
Selissenwal naast huisnummer 25 rooien: 1 berk uit groenstrook
Sportlaan voor huisnummer 9 rooien: 2 eiken uit groenstrook
Vendelstraat naast speeltuin rooien: 1 eik uit groenstrook
't Vunderke voor huisnummer 8 rooien: 1 eik uit groenstrook

Verleende omgevingsvergunningen
Bosrand 3 bouw paardenstal en stapmolen/logeercirkel
Dennendreef 7 rooien: 1 eik uit achtertuin
De Renbaan langs perceel I 2572 rooien: 5 populieren
Leenhoflaan 13a rooien: 1 berk uit achtertuin
Newtonplein 4 plaatsen carport aan rechterzijde woning
Schijndelseweg 61 veranderen reclame-uitingen bij en aan tankstation
Villa Romana 1 uitbreiden bestaande berging

Verlenging beslistermijn met 6 weken
Fellenoord 2b verbouwen verloskundigenpraktijk tot studio voor wonen

Ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning
Dr.de Brouwerlaan 74 in gebruik houden schoolgebouw

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Zonnegloed 2 t/m 18 en Zonneglans 2 t/m 18 bouw 18 woningen in strijd met (even nummers) bestemmingsplan

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Savendonksestraat 6 veranderen pluimvee- en rundveehouderij

Rectificatie Anterieure overeenkomst
Nergena 28 overeenkomst met kostenverhaal voor het in procedure brengen tot het omzetten van de bestemming "Agrarisch bedrijf" in de bestemming "Wonen", waarbinnen twee woningen zijn toegestaan.

Besluiten
Op 8 december 2015 zijn de volgende besluiten vastgesteld:
Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar gemeente Boxtel Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders en burgemeester gemeente Boxtel aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij

Regeling
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2015 de volgende regeling vastgesteld:
Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objectbewegwijzering 2016 + tarieventabel

Verordeningen
De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 de volgende verordeningen vastgesteld:
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2016 + tarieventabel
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 + tarieventabel
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende- zaakbelastingen 2016
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2016 + tarieventabel + bijlage standplaatsenbeleid
Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2016
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016

Meer informatie
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

GEMEENTE INFO Oud papier: 08-01 Kalksheuvel 08-01 Kasteren + Onrooi + Koppenhoefstraat 08-01 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk 09-01 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg 09-01 Munsel + deel Centrum – Breukelen 09-01 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde 12-01 Kerkeind Gemeentehuis Boxtel Bezoekadres: Markt 1 - 5281 AT Boxtel Postadres: Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel Algemeen telnr: (0411)655 911

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Steenbakkers IJzerwaren en Gereedschappen is ook specialist in hang- en sluitwerk

Rob Steenbakkers, met een slot voor een binnendeur. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Steenbakkers IJzerwaren en Gereedschappen zit sinds 1962 in hetzelfde pand aan de Stationsstraat 58. De winkel begon in 1937 als kunsthandel en houtzagerij, maar de ondernemende familie Steenbakkers besloot zich gaandeweg toe te leggen op het betere hang- en sluitwerk en de eerdergenoemde ijzerwaren. Volgens eigenaar Rob Steenbakkers (58) bestaat het assortiment inmiddels uit ruim 35.000 artikelen. Toch weet hij alles feilloos te vinden.

De grootste kracht van zijn zaak is het directe contact met de klant, aldus Steenbakkers. "In een bouwmarkt loop je vaak te zoeken. In mijn zaak kom je aan de balie vertellen wat je nodig hebt en dan zoek ik het voor je op." Bovendien kan Steenbakkers genieten van de verscheidenheid aan klanten in zijn zaak: "Van SintLucas-studenten die een schroefje of een ijzerdraadje zoeken voor een werkstuk tot bouwverenigingen die tientallen sloten afnemen, het komt allemaal voorbij."

Want Rob Steenbakkers heeft naast boutjes, schroefjes en moertjes ook een imposant aanbod aan hang- en sluitwerk waar hij meteen enthousiast over begint te vertellen: "Deze sloten hebben een anti-kerntrek", ratelt hij. Als daarna een stilte valt omdat we bij DeMooiBoxtelKrant geen idee hebben waar hij het over heeft, begint Steenbakkers geduldig uit te leggen: "Op internet is tegenwoordig veel 'slotenmakersgereedschap' verkrijgbaar. Maar dit gereedschap is natuurlijk ook bij het inbrekersgilde geliefd." Met een opengewerkt cylinderslot legt Rob uit wat het 'kerntrekken' betekent. "Met een simpel stuk gereedschap en een schroevendraaier trekt een inbreker de hele cylinderkern uit het slot. De deur is daarna in een oogwenk open." Een slot met anti-kerntrek is hiertegen beveiligd, omdat de cylinder niet van buitenaf toegankelijk is.

Steenbakkers wijst op het belang van goede sloten. Een open deur misschien, maar volgens hem realiseren veel mensen zich pas te laat dat je beter kunt investeren in een goed slot dan in het proberen om gestolen goederen terug te krijgen. Hij kreeg diverse trainingen, waarbij je kunt zien hoe de certificering van een slot in zijn werk gaat. "Er staat een kerel met wat inbrekersgereedschap en naast hem staat iemand met een stopwatch. Als het slot het een minuut volhoudt, krijgt het één ster." Een slot met anti-kerntrek heeft een driesterrencertificering.

Toch is het volgens Rob met de zogenaamde SKG 3 sloten nog steeds mogelijk voor inbrekers om binnen te komen. "Maar er is dan wel grof geweld voor nodig." En daarmee is in ieder geval één van de voordelen die inbrekers hebben (ongehoord en ongezien binnenkomen) al weggenomen. Snelheid is een ander belangrijk wapenfeit van inbrekers. "Je ziet meestal ook dat ze een vaste route lopen door het huis en daarbij alles overhoop gooien." Ook daarom loont het volgens Rob om extra te investeren in bijvoorbeeld bijzetsloten. "Inbrekers letten echt nergens op. Hun enige doel is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk waardevolle spullen mee te nemen. Het kan goed dat ze daarbij spullen van grote emotionele waarde, zoals trouwfoto's vernielen, of per ongeluk meenemen."


Om te beginnen wens ik alle lezers van DeMooiBoxtelKrant het allerbeste voor dit nieuwe jaar.

2016: het jaar waarin de meesten van ons er financieel op vooruit gaan, het jaar waarin de economie nog verder gaat herstellen - dat zeggen de deskundigen tenminste - en het jaar dat bol staat van hoge verwachtingen en veranderingen.
Zo moeten wij vanaf 1 januari in winkels gaan betalen voor plastic zakken, worden paspoorten en identiteitskaarten goedkoper, de sigaretten weer duurder en wordt Dafne Schippers misschien wel kampioen op de 100 en 200 meter tijdens de Olympische Spelen.
Ook op het gebied van veiligheid en criminaliteit gaat er het een en ander veranderen. Per 1 januari worden de gegevens van slachtoffers van een misdrijf niet meer zomaar aan verdachten gegeven. Tot vorig jaar was het zo dat als jij bij de politie aangifte had gedaan van een bijvoorbeeld een mishandeling en de dader werd gepakt, hij jouw persoonlijke gegevens zoals adres en telefoonnummer gewoon kon krijgen. Dit was een vreemde constructie, zeker ook omdat de gegevens van de dader altijd afgeschermd worden.

Gelukkig is dit nu veranderd. Gegevens van slachtoffers van een misdrijf worden niet zomaar meer vrijgegeven. Als de Eerste Kamer ermee instemt, kunnen slachtoffers tijdens een rechtszaak ook aangeven welke straf de dader volgens hen zou moeten krijgen. Ze mogen nu al het 'spreekrecht' gebruiken om aan te geven welke gevolgen het misdrijf op hun leven heeft gehad.
Er verandert nog meer voor slachtoffers. Als de dader schade door een geweldsmisdrijf (nog) niet aan het slachtoffer kan vergoeden, gaat de overheid dit voorschieten. Dit loopt dan via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Slachtoffers hoeven dan niet oneindig lang te wachten tot de dader eindelijk eens een keer betaalt. Goed nieuws dus, denk ik zo.

Toch nog even een korte terugblik op 2015 en dan vooral de woninginbraken. Helaas zijn er vorig jaar weer meer (pogingen tot) woninginbraken geweest. Hoewel ik de meest recente cijfers nog niet voorhanden heb, is er nu toch al sprake van een stijging van maar liefst 25 procent. Dit is zeker gezien het landelijke beeld een behoorlijke stijging. In de dagelijkse praktijk merk ik dat veel van de inbraken nog steeds erg eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Soms waren mensen verbaasd, omdat zij toch een inbraaksysteem hadden aangelegd. Maar in alle gevallen waren dit duurbetaalde doe-het-zelf inbraaksystemen die, zoals te verwachten valt, niet deden waarvoor zij wel waren gekocht. Gelukkig hebben de meeste slachtoffers met mijn advies en hulp nu wel de juiste maatregelen genomen en hebben zij het systeem op internet gezet.

O ja, en dan nog dit. Op 1 januari 2017 is het verplicht een bromfietskenteken te hebben voor je high speed e-bike en vervalt het snorfietskenteken voor deze fiets. Je kunt dit dit jaar gratis laten omzetten.

Verschillende branden op oudejaarsavond en in nieuwjaarsnacht

Op de Beukums stond een ondergrondse container in brand. Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel/Liempde - Na de branden overdag in Park Molenwijk en op de Zonnegloren moest de brandweer 's avonds en 's nachts verschillende keren uitrukken voor branden in de gemeente Boxtel.

Rond 20.45 uur kwam de brandweer in Boxtel in actie voor een brandende ondergrondse container nabij Kindercentrum Nieuwveld aan De Beukums. De brandweer wist het vuur simpelweg te doven door de container te verzuipen. Terwijl de ondergrondse container vol met water stond controleerde de brandweer of het vuur volledig uit was. Op het moment dat men de slangen aan het oprollen was kregen ze het verzoek om alweer naar de volgende melding te gaan.

In het leegstaande pand van Helicon Opleidingen aan de Mijlstraat op industrieterrein Ladonk woedde een kleine binnenbrand. Via de brievenbus wisten vandalen, vermoedelijk met vuurwerk, brand te stichten. Een beveiligingsbeambte nam rook waar tijdens zijn routine ronde en probeerde de brand met een brandblusser via de brievenbus te doven. De gealarmeerde brandweer was snel ter plaatse evenals de politie. Dit omdat de zij direct vanaf de brand op De Beukums konden doorrijden. Enkele luttele seconden later vertrok ook het tweede blusvoertuig vanaf de brandweerkazerne naar het brandadres. In het kantoorpand hing een behoorlijke hoeveelheid rook. De brandweer wist het pand te ventileren door enkele ramen open te zetten. De brandende restanten werden uit de brievenbus gehaald en afgeblust. Via de meldkamer werd de eigenaar van het pand in kennis gesteld om de nodige maatregelen te treffen.

De brandweer was snel ter plaatse bij de rookontwikkeling in de Mijlstraat. Foto: Persburo Sander van Gils
In de Breukelsestraat brandde een winkelwagentje af. Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils

Kort na 23.00 uur rukte de brandweer in Boxtel opnieuw uit, nu voor een buitenbrand aan de Breukelsestraat. Op de hoek met de Pastoor Erasstraat brandde een winkelwagentje volledig af. Toen de brandweer ter plaatse kwam was het vuur reeds gedoofd. Hierdoor konden de uitgerukte brandweervrijwilligers nog voor de jaarwisseling thuis bij hun familie zijn. Vuurwerk is vermoedelijk de oorzaak van deze brand.

De brandweer in Liempde moest rond 2.15 uur uitrukken voor een buitenbrand aan Den Dries. Bij aankomst waren buurtbewoners al begonnen met blussen, maar zij kregen de vlammen van de brandende tuintafel niet gedoofd met emmers water. De brandweer had het vuur wat opgemerkt was door voorbijgangers snel gedoofd waarna de omgeving nog werd gecontroleerd. Naast de tuintafel liep ook een tuinstoel flinke schade op door de brand. Vermoedelijk zijn vuurwerkrestanten de oorzaak geweest van deze brand.


Jonge vrouw gewond bij ongeval

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Bij een verkeersongeval met een vrachtwagen in de Van Salmstraat is maandag rond de middag een 25-jarige Boxtelse vrouw gewond geraakt. Zij fietste over de Van Salmstraat ter hoogte van de dubbele overweg. Hoe de vrouw precies ten val gekomen is, wordt nog onderzocht door de politie.

Op de Zonnegloren trachtten buurtbewoners een brandende auto te blussen. Foto: Mark van der Pol
Park Molenwijk. Foto: Mark van der Pol

"Of er ook daadwerkelijk een aanrijding heeft plaatsgevonden met een vrachtwagen, of dat ze zelf gevallen is, is nog niet helder. Hoewel het slachtoffer goed aanspreekbaar was, is ze toch uit voorzorg eerst naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. Wij hebben haar derhalve ook nog niet goed kunnen spreken over wat er precies gebeurd is", licht Jordi Cebrian, perswoordvoerder van de politie toe.
De opgeroepen traumahelikopter werd al snel na de melding geannuleerd en hoefde niet meer naar Boxtel te komen. De weg werd tijdelijk gedeeltelijk afgesloten zodat de hulpdiensten het slachtoffer veilig konden helpen. Van de vrachtwagenchauffeur en enkele getuigen werd een verklaring opgenomen waarna de weg weer werd vrijgemaakt.

Botsing tussen auto en fietser Van Hornstraat

Boxtel - Op de kruising van de Tongersestraat met de Van Hornstraat in Boxtel botsten zondagnacht 3 januari rond 0.00 uur een auto en een fietser met elkaar. De fietser kwam na de botsing op het asfalt terecht en werd in afwachting van de ambulance bijgestaan door omstanders. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Ondanks dat de bestuurster van de auto flink was geschrokken bleef zij ongedeerd. De voorruit van de auto werd door de botsing totaal vernield waardoor een bergingsbedrijf de auto heeft afgevoerd.

Brandweer blust buitenbrandje Molenwijk en autobrand Zonnegloren

Boxtel - De eerste melding op de normaal gesproken relatief drukke oudjaarsdag kwam donderdag rond 14.30 uur binnen. De brandweer van Boxtel rukte uit voor een buitenbrand in park Molenwijk. Door het gebruik van vuurwerk had een hoop slootafval in de berm vlam gevat. Toen de brandweer arriveerde had zij het kleine brandje snel onder controle. Uit voorzorg werd ook een andere hoop groenafval nat gespoten.

Na de melding in Molenwijk werd de brandweer opgeroepen voor een autobrand op de Zonnegloren. Een aantal buren merkten de brand aan een van de geparkeerde auto's om 18.00 uur op. Zij alarmeerden snel de brandweer en probeerden het vuur zelf te doven met emmers water. Dit lukte grotendeels, al konden zij het vuur niet geheel doven.

Na aankomst had de brandweer de brandende auto snel geblust. Omdat de buren geen enkele aanwijzing hadden dat het om vuurwerk zou kunnen gaan, werd onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.
Ook de brandweer had na onderzoek geen aanleiding om de oorzaak van de brand bij vuurwerk te leggen. Wat dan wel de precieze oorzaak is, zal waarschijnlijk onduidelijk blijven.
De politie werd gealarmeerd om een beslissing te nemen of de auto geborgen moest worden of mocht blijven staan in het parkeervak.

15 / 20

16 / 20

The Musicmen wisten op de Bazaar op 14 juni de voetjes flink van de vloer te krijgen. In het zomerzonnetje was het goed toeven op het jaarlijkse festival. Foto: Hans van Doorn

Boxtel -

ik zou bij Denziz with the stars ook nog melding maken dat het over een week weer zover is en dat er nog enkele kaarten beschikbaar zijn ;-)....heb fans nodig ;-)

silo liempde: wordt verpletterd door een silo....die omviel? oid...klinkt zo raar anders... WW: hoezo?

Prins Peer d'n Twidde wordt op 15 november beëdigd als prins van Indegat. Foto: Mark van der Pol
CV Gin Verstand won zondag 15 februari de Grote Indetrek met haar wasstraat voor ouderen. Foto: Hans van Doorn
De palmpaasoptocht kon 29 maart toch op belangstelling rekenen ondanks de aanhoudende, zware regenval. Foto: Marie Fick
De Beach Break op 28 en 29 juni was zonovergoten en kende een recordaantal van 72 inschrijvende teams en een veelvoud aan volleyballers. Foto: Cock Stam
'Kay Karssemakers wint', was vorig jaar een veelgehoorde uitspraak. Zoals hier, op 29 september, bij het Nederlands kampioenschap 65 cc in Hummelo. Foto: Luc Wright - MxNieuws
Turnclub Tabitta pakt vele prijzen op landelijk niveau en viert bovendien op 18 oktober spectaculair haar 50-jarig jubileum. Foto: Mark van der Pol
Zaterdag 11 juli was het galabal bij het Jacob-Roelandslyceum. Dat was een mooie reden om opa's stoomtrein weer eens uit de garage te halen. Foto: Hans van Doorn
Boxtelse baby Tim was nog geen uur oud, of hij was al een nationale beroemdheid. Hij werd 16 augustus kerngezond geboren op de vluchtstrook van de A2 nabij Vught. Foto: Laura Kuijpers
Een auto ramde begin mei op de A2 bij Boxtel een motorrijder op een zeer opmerkelijke manier. De motorrijder kwam er wonderwel ongedeerd vanaf. Foto: Persburo Sander van Gils
In en om Kasteel Stapelen werd gevierd dat de paters Assumptionisten er 100 jaar wonen, met diverse activiteiten zoals lezingen en voorstellingen in een spiegeltent. Foto: Eric Brouwer
Het was zomerweer tijdens de Herfstfair op zondag 4 oktober. Er was onder meer een grote appelproeverij en er konden allerlei sappen worden geperst. Foto: Cock Stam
Mariëlle van Alphen wint 24 januari Denziz with the Stars. Dit jaar doet onze eigen Mark van der Pol mee. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar voor 16 januari. Foto: Hans van Doorn
Lars Jennissen (14) uit Liempde wint 21 februari een Emmy Kids Award voor zijn rol in de kinderfilm 'Alles mag'. Foto: Joram Willink & BIND
Hier lachten de deelnemers van de Bloedprocessie nog, maar vlak voor de start op 31 mei werd toch besloten om de processie af te gelasten wegens de voorspelde regen. Foto: Hans van Doorn
Op 10 november moest wethouder Eric van den Broek er aan geloven: hij werd door collega-wethouder Herman van Wanrooij over de keien op de Burgakker geduwd om de kwaliteit van de nieuwe bestrating aan den lijve te ondervinden. Kort daarna is besloten dat de weg moet worden herbestraat. Foto: Mark van der Pol
Op de eerste Boxteldag op zaterdag 20 juni, met diverse optredens, stond het verbinden van diverse organisaties centraal. Foto: Cock Stam
Nohr de Vos schopte het tot de finaleronde van het Junior Songfestival op 3 oktober. Daar werd ze uiteindelijk derde met haar lied ‘Ik ben mezelf'. Foto: Chantal Antonides
De SamenLoop voor Hoop in Liempde op 12 en 13 september werd in een geheel eigen stijl opgepakt. En met succes! Het evenement leverde ondanks het druilerige weer 161.020 euro op voor KWF Kankerbestrijding. Foto: Mark van der Pol
Er was het afgelopen jaar veel te doen rondom De Kleine Aarde. Eind september werden er op het terrein zeventien vluchtelingen opgevangen en gisteren presenteerden vijf verschillende initiatiefnemers de door hun ontwikkelde toekomstplannen voor het terrein aan de gemeenteraad. Foto: Mark van der Pol
Watergraaf Peter Glas van Waterschap de Dommel werd op 9 december benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. Het is voor het eerst sinds 1991 dat deze onderscheiding aan een Boxtelaar is uitgereikt. Foto: Waterschap de Dommel
Ook in 2015 waren er helaas ernstige ongevallen zoals op 21 september, waar een man aan de Savendonksestraat in Liempde door een silo werd verpletterd. Foto: Mark van der Pol
Een pyromaan verhitte de gemoederen aan het begin van de zomer flink. In de maand juni gingen in ieder geval acht auto's in vlammen op. De vrouwelijke verdachte, die de bijnaam Pyromien kreeg, wordt 7 maart 2016 voorgeleid. Foto: Mark van der Pol
Sinterklaas streek dit jaar voor het eerst neer op Kasteel Stapelen en dat was een ongekend succes. Vele kinderen brachten de goedheiligman er een bezoek. Foto: Marie Fick
Met onder meer de onthulling van een kunstwerk en demonstraties van Terug in d'n Tèd Liemt werd begin mei gevierd dat Boxtel 150 jaar aan het spoor ligt. Foto: Hans van Doorn
Bockesprongen op zondag 20 september was druk, gezellig en spectaculair. De opzet was dit jaar iets anders dan voorgaande jaren, maar dat was niet te merken aan de opkomst van het publiek.
Begin januari lag er een deken van sneeuw over Boxtel. Het zou de enige keer zijn dat er in het uitzonderlijk zachte jaar 2015 een pak sneeuw lag.

opties:

-gewapende overvallen op tankstations

- voorbereiding op ambtelijke fusie met gestel

- sluiting heilig hart kerk WW: was per 1-1-15 inderdaad, maar stond ook al in overzicht 2014.

WW: Oranjebraderie?

WW: één ongeval kiezen: silo, koe of iets anders

WW: Peter Glas?

WW: Stapel op Sint?

TD: 150 jaar station Boxtel

17 / 20

Medailleregen Tabitta bij kersttoernooi Nijmegen

Foto: Sandra Janssen

Boxtel/Nijmegen - Turners van Tabitta hebben afgelopen zaterdag en zondag 24 medailles meegenomen naar Boxtel, na het jaarlijkse kersttoernooi in Nijmegen.

Er kwamen bij dit grote toernooi ruim vijfhonderd deelnemers in actie. Op zaterdag mocht de bovenbouw van de B-selectie succesvol de spits afbijten. Bij de jeugd N3 behaalde Mees van Abeelen liefst twee medailles, op vloer een gouden en op brug ook nog brons. Guylene Brunneman won het zilver op sprong. Romy Schepens en Luna Ketelaars kwamen slechts enkele tienden tekort voor de medailles.

Bij de junioren 3e divisie gingen er zelfs twee gouden medailles naar Tabitta. Onverslaanbaar waren Jade Roovers op brug en Yenthe Ketelaars op vloer. Voor Tess Voets, Maite Ahsman en Sylvana Obispo was het een goede wedstrijd om te kijken waar ze nu staan, in het grote deelnemersveld van hun niveau.

Zondagochtend wachtte voor Tasnim Bezbiz, Roelie de Bie, Esmee Komen, Mara van der Heijden en Liz van Eijndhoven de teamwedstrijd. Het was een leuke verrassing dat het Boxtelse team tijdens de prijsuitreiking naar voren mocht komen voor de bronzen medailles.

Foto: Sandra Janssen
Foto: Sandra Janssen
Foto: Sandra Janssen
Foto: Sandra Janssen
Foto: Sandra Janssen

Floor de Wolf, Lotte Langerwerf, Fenne van Haaren, Sam Sieben en Mijke Jansen turnden bij pupillen 2 ook een teamwedstrijd. Er werden verschillende mooie scores behaald op dit hoge niveau. Het team werd echter ook geplaagd door twee blessures en liet door foutjes ook wat punten liggen. Een zesde plaats was het resultaat.

Zondag turnde de bovenbouw van de A-selectie de toestelfinales. Bij de jeugd in het hoogste niveau N1 turnde Shadé van Oorschot een stabiele wedstrijd, met op de hoge balk een flikflak zonder handen (loopsalto). Op brug, balk en vloer won ze goud en op sprong zilver. Donna van Wijgerden pakte juist op sprong het goud. Op brug en vloer behaalde ze zilver en op balk brons.

Bij de jeugd N2 was Tabitta ook goed vertegenwoordigd op het podium. Wendy Li behaalde een monsterscore op balk en won goud. Op vloer werd ze tweede en op sprong en brug derde. Celeste Canaan liet zien sterker dan ooit te zijn. Door veel vooruitgang won ze op de vloer goud en op de balk zilver.

Nienke Langenhuizen kreeg de kans om buiten mededinging mee te turnen in de Eredivisie. Voor het eerst werd ze gejureerd via de internationale jurering, dus het was een mooi meetpunt om te bekijken hoe ver ze is.


Niveau Liempdse judoka's blijft stijgen

Liempde - Het nieuwe jaar en daarmee de tweede helft van het judoseizoen begon afgelopen zondag zeer voortvarend voor Judo Club Liempde met de deelname aan twee toernooien. Vier judoka's traden aan bij een nationaal toernooi in Gilze en maar liefst negentien 19 judoka's waren actief op het jaarlijkse instaptoernooi in Mierlo.

In Sporthal 'Achter de Tuintjes' in Gilze kwamen ruim 500 judoka's op de mat. Niet alleen het aantal deelnemers, maar ook het niveau was bovengemiddeld te noemen. De judoka's stonden te popelen om goed voor de dag te komen in hun nieuwe gewichts- en/of leeftijdsklasse. De neven Collin van Rooij en Xavi van Weert deden dat zeer verdienstelijk; beiden wisten met een knappe vijfde plaats bijna het podium te bereiken. Een erg knappe prestatie, aangezien de jonge judoka's nog maar weinig ervaring op dit niveau hebben.

De derde Liempdse judoka was Zuid-Nederlands kampioen 2015 Keira Kreijveld (9 jaar en 37,5 kg), die voor de eerste keer uitkwam in de klasse -12 jaar plus 36 kg. Ook Keira mocht om het brons strijden na drie partijen judo. Ze liet zien dat ze er per se op gebrand was met een prijs naar huis te gaan en ging meteen furieus in de aanval. Met een mooie houdgreep won ze de derde prijs.

De vierde Liempdse judoka was Collin van Dijk (18 jaar en 67,5 kg), die sinds augustus de training van de eerder genoemde judoka's op zich heeft genomen. Collin draait normaal in de -66 kg klasse -21 jaar, maar had zich nu een gewichtsklasse zwaarder ingeschreven (-73 kg) om zwaardere, sterkere en andere tegenstanders te ontmoeten.

Collin liet zijn pupillen zien dat hij weer in vorm aan het geraken is en wist na drie overtuigende winstpartijen de finale te behalen. Hierin stond hij tegen een pupil van Grim Vuijsters van Sportschool Jan de Rooy uit Goirle. Deze judoka was op papier de sterkste tegenstander van Collin. De judoka's trainen regelmatig samen bij de districtstraining (JTS) in Eindhoven en kennen elkaar goed.
Toch duurde deze partij hooguit een minuut. Eerst scoorde Collin een yuko en even later een ippon, beide met de harai-maki-komi, en hij veroverde overtuigend en verdiend het goud.

Het instaptoernooi in de Dojo van Judo Vereniging 'De Hechte Band' te Mierlo werd door 158 judoka's bezocht, wat resulteerde in zo'n 350 wedstrijden.
Alle judoka's deden ontzettend goed hun best en leverden veel strijd. De coaches zien ook hier een duidelijke vooruitgang bij de Liempdse judoka's. Waar ze voorheen werden overdonderd door de tegenstander, gingen zij tot de laatste seconde tot het uiterste en wisten zij daardoor de wedstrijd alsnog te winnen.

Alle judoka's werkten zich met zichtbaar plezier in het zweet. Hierbij sprongen Joost van der Linden, Roy Kemps, Migus Ribeiro, Desmond Tops, Mats Canters, Mees Koster en Faye Goossens extra in het oog. Zij vielen op door mooi judo en een enorme strijdlust.

Uitslagen:
Kampioen: Mats Canters, Mees Koster, Joost vd Linden, Nelson Tops en Yannick Wantenaar
Tweede plaats: Kris Dolman, Faye Goossens, Roy Kemps, Xander Kreeft, Luc de Laat, Job Putmans,
                 Migus Ribeiro, Tess Schoones en Xavier Wantenaar
Derde plaats: Lola Canters en Desmond Tops
Vierde plaats: Vince Canters, Jens Putmans en Kasandra Wagenaars

Vandaag en morgen, woensdag 6 en donderdag 7 januari, wordt er weer getraind vanaf 18.30 uur. Nieuwe leden (judoka's) mogen twee keer gratis mee komen trainen ter kennismaking.


Biljart:

Programma 't Ivoor:
11 januari:
't Ivoor 1-VAR 2 (Recr.) 13:00
't Ivoor 2-BC Zuid 2 (Recr.) 13:00
D'n Brouwer 3-'t Ivoor 4 (3b-Kl.) 13:00
D'n Brouwer 2-'t Ivoor 5 (3b-Kl.) 13:00
12 januari:
't Ivoor 1-Het Wapen van Eerschot 1 (Libre) 19:30
13 januari:
NAL 4-'t Ivoor 3 (Recr.) 13:00

Standenlijst V.O.C. de Ursulanen:

Deelnemers Wed Pnt Car Beur Gem
Bruno Buszta 14 137 274 278 0,986
Frans Klein 14 126 295 306 0,964
Gé Neuteboom 14 122 212 348 0,609
Joop Hooyer 14 118 340 335 1,015
Piet de Goey 15 118 296 341 0,868
Jan van der Steen 13 117 398 309 1,288
Jan Baaijens 14 116 395 300 1,317
Jaap de Wolf 13 113 327 264 1,239
Mies van den Biggelaar 13 106 188 322 0,584
Theo Sontrop 14 105 196 360 0,544
Wim van Groenestijn 14 102 224 336 0,667
Johan Verboom 14 99 226 313 0,722
Ton van Uden 13 98 201 280 0,718
Jan van Boxtel 13 92 271 300 0,903
Jacques Vousten 13 89 162 320 0,506
Jan van Roij 11 61 115 268 0,429

Zaalvoetbal:
Uitslagen 2 januari:
Feestcafé de Nozem-vd Lngenberg 5-1
Dongen/vd Wiel-Pika Bikes/'t Geveltje 7-2
Kwaitaria Strik-Hart v. Boxtel 2-5
Laansma Tuinen-Vouwwagenspecialist 5-3
X2COM-Tahadi 2-7
CJ vd Sande-Le Temps Perdu 7-2

Uitslagen 4 januari:

Faes entertainment-van Stekelenburg 3-2
vd Heijden milieu-Termeer Support 10-4
Vermeer verz.-Groen als Gras 5-1
Comsche Hoeve-Vinyl en Tapijtwinkel 7-1
Verbeij/Hanekroot-Markzicht Boxtel 2-1

Programma 9 januari:
Le Temps Perdu/Flickmotion-Heva Autobedrijf 17:00
vd Langenberg/Fleur-Filipe Mode 17:45
Adm. Jilesen-X2COM 18:30
CJ vd Sande-Team Elisabeth 19:15
Goossens Advies-Feestcafé de Nozem 20:00
Grieks rest. Corfu-Café 't Geveltje 20:45
Programma 11 januari:
Plein 2-Rijschool Gestel 2 19:00
FC Blokfit-Hart van Boxtel 19:45
Scheutjens b.v.-Café Marktzicht 20:30
Verbeij/Hanekroot-Green Team 21:15
Markzicht Boxtel-Celdex b.v. 22:00

Het voorlopige programma Rugby Ducks:
9 januari:
Cubs: districtstraining (RDD) in Den Bosch 10.00
Senioren/jeugd: Onderlinge wedstrijd 16.00
Receptie 16.00
14 januari:
Mini s: Ducks-Octopus Uden 18.30
16 januari:
TBM: Toernooi RCE Eindhoven 10.00
Cubs: Eemland Amersfoort-Ducks/Oysters 11.00
Junioren: Ducks/Oysters-Breda 12.00
17 januari:
Senioren 1: Ducks/Oysters-Maraboes Maastricht 13.00
Senioren 2: Duckes Legends-Purple Panthers Driebergen 13.00


Speelfeest handbal voor jeugd

Boxtel - Is handbal iets voor mij? Dat kunnen kinderen van 5 tot en met 12 jaar oud zaterdag 16 januari zelf ondervinden tijdens het Speelfeest van handbalvereniging HCB'92 in Sportcomplex De Braken.

Van 9.30 tot 12.00 uur zijn kinderen die een kijkje willen komen nemen van harte welkom. Kinderen ouder dan 12 jaar die willen proberen of handbal voor hen een leuke sport is, kunnen een paar keer mee komen trainen op donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in De Braken, de senioren trainen van 19.30 tot 21.00 uur.

16e Open Boxtel darttoernooi

Boxtel - Voor de zestiende keer organiseert dartvereniging L'Union Boxtel op zondag 24 januari het Open Boxtel darttoernooi. In de schiethal van handboogvereniging L'Union Boxtel worden hiervoor 24 dartbanen opgesteld.        

De ochtend begint om 10.00 uur traditioneel met de wedstrijden voor de jeugd. In diverse leeftijdscategorieën spelen de jongste deelnemers om mooie bekers. Voor darters vanaf 17 jaar beginnen de wedstrijden van het hoofd- en koppeltoernooi om 13.00 uur.

Om de wedstrijden goed te laten verlopen is er een maximum van 176 darters gesteld. Wil je zeker zijn van deelname, dan is het verstandig om je vooraf in te schrijven via open-boxtel@lunion-boxtel.nl. Inschrijven op de dag zelf kan tot 12.30 uur.

Voor vragen en inschrijvingen kun je contact opnemen met de organisatie via het vermelde e-mailadres.

Nieuwjaarsreceptie Rugbyclub Ducks

Boxtel - Rugbyclub Ducks houdt aanstaande zaterdag, 9 januari, zijn nieuwjaarsreceptie. Vanaf 16.00 uur is iedereen die rugby een warm hart toedraagt welkom in het clubhuis op sportpark De Wielakker.

Meteen om 16.00 uur wordt ook een onderlinge wedstrijd gespeeld tussen de oudste jeugd en de senioren. Omdat dit een laagdrempelig duel is, zijn mensen die de ovale bal eens ter hand willen nemen van harte uitgenodigd.

Tijdens de receptie wordt er geproost op het nieuwe jaar. Het wordt een bijzonder jaar voor de club, omdat deze in 2016 zijn 40-jarig jubileum viert. Dit beleeft zijn hoogtepunt in september. De voorbereidingen voor de festiviteiten zijn inmiddels al in volle gang.

20 / 20

Donderdag 7 januari

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 8 januari

Jeugdzittingsavond Ploegersland
19.00 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Zaterdag 9 januari

Open Huis Jacob-Roelandslyceum
10.00 uur, Grote Beemd 3, Boxtel

Open Huis Baanderherencollege
12.00 uur, Baanderherenweg 2, Boxtel

Tweedehandsmarkt voor het goede doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Jeugdzittingsavond Ploegersland
19.00 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Op naor d'Honderd; Openbare Repetitie
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Acting the maggot from Pub2Pub
21.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zondag 10 januari

Winterwandeling Natuurwerkgroep Liempde op 10 januari
Vertrek 9:00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23,Liempde

Verzamelaarsruilbeurs
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Nieuwjaarsconcert Gildenbondsharmonie
12.00 uur, Baanderherencollege, Baanderherenweg 2, Boxtel

Nieuwjaarsborrel Lennisheuvel
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Pre-finale DichtSlamRap
14.00 uur, Café Le Temps Perdu, Markt 13, Boxtel

Nieuwjaarsconcert De Beyerlandkapel
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Nieuwjaarsconcert 'Van Böhmen tot Brabant'
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Nieuwjaarsloterij
16.00 uur, Café De Durpsherberg, Dorpsstraat 6, Liempde

11-28 januari

Expositie DichtSlampRap
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Dinsdag 12 januari

Weerbaarheidstraining
20.00 uur, Judo Club Liempde, Basischool De Oversteek, Dorpsstraat 28, Liempde

Woensdag 13 januari

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Donderdag 14 januari

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zittingsavonden Ploegersland
20.00 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Quizzen met The Brain bij Denziz
21.00 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 15 januari

Zittingsavonden Ploegersland
20.00 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Zaterdag 16 januari

Speelfeest bij HCB'92
09.30 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1, Boxtel

Nieuwjaarsborrel Boxtelse veteranen
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zittingsavonden Ploegersland
20.00 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Denziz with the stars
20.00 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Zondag 17 januari

Koffieconcert Fanfare St. Arnoldus
11.00 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Boxtel

Verkiezing Jeugdprins/prinses Eendengat
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Live optreden Bluesrock band The Black Hawks
15.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Maandag 18 januari

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel