DeMooiBoxtelKrant

8 maart 2017

DeMooiBoxtelKrant 8 maart 2017


Edelherten uitgezet in De Scheeken

Enkele van de dertien edelherten worden uitgezet nabij Liempde. (Foto: James van Leuven) Foto: James van Leuven

Na ruim 150 jaar afwezigheid is het wilde hert terug in Het Groene Woud

Elly Beerendonk (l.) neemt de dinerbon in ontvangst uit handen van Knus-eigenaresse Monique Rijnen.

Boxtel - Gedeputeerde Johan van den Hout en Jan Baan, directeur van Brabants Landschap hebben maandag dertien edelherten losgelaten in Het Groene Woud bij Liempde. Dit betekent dat, na meer dan anderhalve eeuw afwezigheid, het edelhert terug is in Noord-Brabant.

De groep edelherten bestaat uit vier herten en negen hindes. Het gaat om een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. Deze startgroep kan nog langzaam groeien. Het omheinde edelhertengebied van 300 hectare groot ligt in de Scheeken, tussen Best en Liempde, en is eigendom van Brabants Landschap.

Jan Baan, directeur van Brabants Landschap, noemt de terugkeer van het edelhert 'de kroon op het werk': "Door jarenlange aankoop, beheer en ontwikkeling van de natuurgebieden De Scheeken en De Mortelen is een leefgebied ontstaan van bijzondere natte bossen op rijke grond met overgangen van bos naar grasland, waar het edelhert zich van oorsprong thuis voelt. De terugkeer van het edelhert in Brabant levert niet alleen winst op voor de natuur, maar ook voor de regio."

De edelherten zijn zo'n 150 jaar geleden uitgestorven in deze regio door overbejaging. Omdat vier van de dieren worden gechipt zijn ze binnenkort te volgen zijn op www.edelherteninhetgroenewoud.nl. Zo wordt het mogelijk om nu gewapend met een camera in plaats van een geweer 'jacht' te maken op de herten. Ook vanuit informatiecentrum D'n Liempdsen Herd zullen de dieren te volgen zijn.

Aan de hand van de volgchips wordt de komende tijd ook bestudeerd waar de herten zich het meest zullen ophouden. Daar wordt dan een wachttoren gebouwd zodat de herten beter te bekijken zijn, laat Annelieke Kelderman, woordvoerder van Brabants Landschap, weten.

De groep edelherten kan zich vrij bewegen tussen natuurgebied De Scheeken en De Mortelen, mede dankzij de aanleg van een nieuw ecoduct. Hier lees je meer over op pagina 13.

Resultaten lezersenquête binnen Lezers onverminderd tevreden over DeMooiBoxtelKrant

Boxtel - Uit een enquête die we hielden onder lezers van DeMooiBoxtelKrant blijkt dat zij erg tevreden zijn over ons. Ons bereik ligt zelfs nog hoger dan we zelf hadden verwacht: van alle ontvangers blijkt bijna 86 procent onze krant iedere week te lezen. Met een oplage van 16.000 zijn dat dus bijna 13.000 Boxtelse huishoudens. De resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek dat het Nationaal Onderzoek Media (NOM) in december publiceerde.

Uiteindelijk vulden 523 lezers de enquête in. Meer dan negen op de tien lezers lieten weten de krant volledig en aantrekkelijk te vinden (92 respectievelijk 93 procent). Bovendien leest bijna 70 procent de advertenties en onderneemt twee op de vijf mensen (43 procent) ook daadwerkelijk actie naar aanleiding van deze advertenties. Ook deze resultaten zijn in lijn met het onderzoek van het NOM.

De meeste mensen nemen het nieuws tot zich via de krant (86 procent). Onze Facebookpagina is een goede tweede (79 procent), gevolgd door de website en de app (73 en 20 procent). Wij zien zelf ook in onze cijfers dat de meeste bezoekers op onze website komen via Facebook. Lezers die aangeven via het sociale netwerk, kunnen dus alsnog bij een artikel op mooiboxtel.nl uitkomen.

Ruim 50 procent van de deelnemers (265 ondervraagden) laat weten geen abonnement op een andere krant te hebben. Hieruit blijkt dat de nieuwsvoorziening van ruim 8.000 Boxtelse huishoudens gebaseerd is op huis-aan-huiskranten en digitale bronnen zoals Facebook en websites.

App
De MooiBoxtel app geniet relatief weinig bekendheid: 67 procent van de lezers geeft aan er nog nooit gebruik van te hebben gemaakt. Een grote groep lezers die de app niet gebruikt geeft aan niet eens van het bestaan af te weten.

Onder de invullers van onze lezersenquête verlootten wij een diner voor twee inclusief drank bij dinercafé KNUS aan de Eindhovenseweg. Winnares van deze prijsvraag was Elly Beerendonk.

Collectes maart/april

6 tot en met 11 maart Amnesty International
13 tot en met 18 maart Reuma Fonds
20 tot en met 25 maart Stichting ZOA
27 maart tot en met 1 april Fonds Gehandicaptensport
3 tot en met 8 april Nederlandse Hartstichting
10 tot en met 15 april Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel en vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900 88 44.

Taizéviering in de protestantse kerk

Boxtel - Ook dit jaar worden er weer twee Taizévieringen gehouden in de kerk van de Protestantse gemeente in Boxtel. De eerste vindt vrijdag 17 maart plaats, om 19.00 uur.

Een interkerkelijke werkgroep van mensen die zich verbonden weten met de Heilig Hart-parochie en met de protestantse gemeente Boxtel bereiden deze diensten voor. De aanwezigen luisteren naar een schriftlezing, mediteren, zingen en bidden. In stilte en alle eenvoud proberen ze te komen tot de bron en luisteren naar wat god hen te zeggen heeft. De Cantorij van de protestantse gemeente o.l.v. Dirk Struycken en pianist Ko Suurmond geven muzikale ondersteuning. Iedereen, wel of niet kerkgebonden, is van harte uitgenodigd. Na de viering kunnen de aanwezigen nog enige tijd in de kerk verblijven. Er is ook gelegenheid elkaar na afloop in De Schakel te ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
De tweede Taizéviering dit jaar wordt gehouden op vrijdag 10 november.


Nieuw artikel

KBO-activiteiten

Donderdag 9 maart, Bridgen in De Walnoot        13.30
Handwerken in de Orion        13.30
Vrijdag 10 maart Contactmiddag KBO wijk Selissen met het optreden van Blaaskapel Brabant.        13.15
Rikken en Jokeren, in De Adelaar        13.30
Maandag 13 maart Contactmiddag KBO wijk Centrum met het optreden van Orkest Alleen 13.30
Dinsdag 14 maart, Biljarten in De Adelaar        13.30
Hobbymiddag in de kinderboerderij        13.30
Kienen in De Rots        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 9 maart        Avond over gyneacologie door Mieke Kerkhof, aanvang 19.30 uur in De Rots
Dinsdag 14 maart        Bezoek Kasteel Heeswijk, vertrek 13.00 uur Breukelsplein

Adressen Gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

Boxtel tekent 'Green Deal' voor Herenboeren en aardgasvrije wijk

Volgens wethouder Van de Wiel is de extra ruimte voor de Herenboeren nodig omdat zij innovatieve methoden gebruiken om groenten en fruit te verbouwen en vee te houden. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Met de ondertekening van de zogenaamde 'Green Deal' vanmiddag komt de bouw van een aardgasvrije wijk in Boxtel weer een stukje dichterbij. Tot de ondertekening van de Green Deal werd 7 februari besloten. Morgen wordt een tweede Green Deal getekend met de Herenboeren Wilhelminapark. Deze deal moet hen meer vrijheid en beweegruimte geven om te experimenteren, hoewel niet iedereen hier blij mee is.

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, overheden en groepen burgers soms tegen barrières aan. De Green Dealaanpak is er om die weg te nemen. Zo kan het sluiten van een Green Deal bijvoorbeeld helpen met het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving.

En dat is nu net wat beide Green Deals beogen te doen; het dereguleren van vernieuwende initiatieven. In de Boxtelse gemeenteraad van 21 februari riep de Green Deal Herenboeren Wilhelminapark nogal wat weerstand op bij BALANS, CDA en ook PvdA/GroenLinks. Laatstgenoemde stemde uiteindelijk toch voor het voorstel om de Herenboeren meer ruimte te geven in onder andere bebouwing van het terrein met een kippenhok. De andere twee partijen stemden tegen de Green Deal. Zij zijn bang dat de Herenboeren met de afspraak een carte blanche krijgen en de gemeente ze nauwelijks meer ter verantwoording kan roepen als ze hun boekje te buiten gaan.

Bovendien menen de drie partijen dat door de overhaaste besluitvorming de raad onvoldoende inzicht heeft waar ze mee in- of tegenstemt. De datum, morgen donderdag 9 maart, is volgens hen overhaast gekozen omdat de staatssecretaris dan bij de Herenboeren op bezoek komt. Ook is de Green Deal oneerlijk naar andere landbouw- en veeteeltbedrijven in Boxtel omdat de Herenboeren extra juridische ruimte krijgen, meent Wim van der Zanden van BALANS.

Wethouder Peter van de Wiel is het hiermee niet eens. Volgens hem is de extra ruimte voor de Herenboeren nodig omdat zij innovatieve methoden gebruiken om groenten en fruit te verbouwen en vee te houden. De huidige regelgeving, bedoeld voor veel grotere bedrijven, voldoet volgens de wethouder niet voor de Herenboeren. Bovendien meent hij dat de gemeente nog steeds de touwtjes in handen heeft. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk in met de Green Deal.

Aardgasvrije wijk
Vandaag ondertekent Boxtel samen met een groot aantal partijen de Green Deal aardgasvrije wijken. Volgens Van de Wiel is Boxtel daarmee voorbereid op de toekomst: "Vanaf 2050 mogen woningen geen CO2 meer uitstoten. Dat betekent dat we onze woningen dan niet langer mogen verwarmen door middel van aardgas. Met de ondertekening kunnen we, samen met al die partijen die de Green Deal ook ondertekenen, de ontwikkeling van deze aardgasvrije wijken versnellen." Volgens Van de Wiel is nu nog woningen bouwen die een aardgasaansluiting hebben kapitaalvernietiging, omdat de aansluiting er nog binnen de levensduur van de woning weer uitgehaald moet worden.

In december liet de gemeente de ambitie voor de bouw van een volledig aardgasvrije wijk al doorschemeren. Waar de aardgasvrije wijk moet komen is nog niet bekend, maar de wethouder liet eerder al weten dat het gaat om een omvang vergelijkbaar met de wijk 'In Goede Aarde'. En de wethouder heeft haast: de schop moet voor 2020 de grond in.

Kasteeltje kopen? Boxtels kasteel en landgoed in de verkoop

Wie wordt de nieuwe eigenaar van Kasteel Stapelen? (Foto: Ad de Cort) Foto: Ad de Cort

Boxtel - Kasteel Stapelen staat te koop. Het zal weinig Boxtelaren ontgaan zijn dat de Paters Assumptionisten, eigenaars van het kasteel en omliggend landgoed, na 102 jaar de wens hadden het eigendom te koop te zetten, maar nu is het definitief. Wat het kasteel moet kosten is niet precies bekend, maar dat het om een prijs van vele miljoenen euro's gaat, lijkt duidelijk.

Overste pater Jan Zuiker noemt de verkoop 'onvermijdelijk' want: "Er zitten nu nog vijf paters in het gebouw. In Nederland zijn de paters Assumptionisten aan het uitsterven. De totale exploitatie kost al vlug 2,5 ton per jaar." En daarom moesten de Assumptionisten op zoek naar een nieuwe bestemming voor het kasteel en het daarbij horende landgoed. "En het lukte ons niet voor Stapelen een nieuwe bestemming binnen de congregatie te vinden."

Het gehele park met daarop het kasteel beslaat zo'n 15 hectare, aldus het lijvige rapport 'Gezond verstand heeft een kloppend hart'. Hierin zijn volgens wethouder en medesamensteller van het rapport, Peter van de Wiel, ook meteen de belangrijkste afspraken omtrent het landgoed en bebouwing vastgelegd. Het is daarom, dat volgens de wethouder ook eerder gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwbouw aan de Prins Hendrikstraat, of de toegankelijkheid van het park, niet in het geding komen.'

Tot de verkoop van het kasteel plus landgoed werd maandag besloten tijdens het congres van het provinciaal bestuur van de paters in Leuven. Wie de makelaar wordt die het kasteel te koop zet, brengen de paters niet naar buiten. Ook over de prijs blijft Zuiker vaag. Alles wat de overste pater daarover kwijt wil is: "We willen er de volle waarde voor." De opbrengst van Stapelen gaat naar de seminarie in Afrikaanse en Aziatische landen, waar de patersorde een stevige groei doormaakt, maar weinig geld beschikbaar is.

Of het kasteel, de bijgebouwen en het park als één geheel verkocht worden, of gescheiden van elkaar, kon Zuiker nog niet zeggen: "Dat is afhankelijk van de makelaar en de wensen van de koper." Hoewel de paters het kasteel niet onder voorwaarden te koop zetten ziet Zuiker er toch graag een sociale bestemming voor gevonden worden. "Maar het zou kunnen zijn dat we ons moeten schikken", geeft hij toe. Heel veel zal er niet veranderen, omdat in eerder genoemd rapport duidelijke beleidslijnen zijn vastgelegd.

Op Facebook waren sommige enthousiaste Boxtelaren al van mening dat de gemeente zich moest melden als koper van het kasteel of het park. De wethouder laat echter weten ruim onvoldoende geld in de begroting beschikbaar te kunnen maken voor een eventuele koop. Crowdfunden door de Boxtelaren dan maar? Ook dit lijkt een onmogelijke opgave met een verwachtte verkoopprijs van vele miljoenen euro's.

Wat er dan wel met het kasteel gaat gebeuren zal de tijd leren.


Verzamelaarsbeurs in Walnoot

Boxtel De Vereniging van Boxtelse Verzamelaars (VBV) organiseert aanstaande zondag, 12 maart van 10.00 tot 13.00 uur haar verzamelaarsruilbeurs in het Gemeenschapshuis De Walnoot.

Er kan van alles geruild worden, zoals bidprentjes, munten, postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes, voetbalplaatje en winkelwagenmuntjes. Elke beurs is er aandacht voor een speciaal thema. Zondag is dat 'voetbalplaatjes'. De toegang tot deze drukbezochte beurs kost 1 euro, kinderen betalen 0,25 eur0. De Walnoot ligt aan de Reginahof 1, 5282 GC in Boxtel en is telefonisch te bereiken via 0411-673485. Bij gebruik van navigatie kun je 'Reginahof 1 STO 1' ingeven.

Film Knielen op een bed violen bij De Kloosterhof

Liempde - Op woensdag 15 maart draait de film 'Knielen op een bed violen' in dienstencentrum De Kloosterhof. De zaal gaat open om 19.00 uur en de film start om 19.30 uur Kosten voor de film bedragen 2,50 euro inclusief een kop koffie of thee.

De film gaat over jeugdliefdes Hans en Margje Sievez, die een gelukkig gezinsleven leiden op hun kwekerij. Ze werken hard, maar hun liefde voor elkaar houdt ze sterk. Als Hans de prediker Jozef Mieras tegenkomt, vertelt die hem over god en wakkert daarmee de herinneringen aan zijn strenggelovige opvoeding aan. Als hij vervolgens een diep religieuze ervaring beleeft, is hij ervan overtuigd in direct contact met god te hebben gestaan. Terwijl Hans steeds verder in de macht van de sekte lijkt weg te glijden, kan Margje weinig meer dan toekijken hoe de liefde van haar leven langzaam maar zeker verdwijnt.

Orion speelt 'Zeezicht'

Lennisheuvel - Op vrijdag 24 maart gaat in Gemeenschapshuis De Orion de nieuwste voorstelling van Teejatergroep Orion in première: Zeezicht. Het stuk is vervolgens op 25, 29 en 31 maart en op 1 april te zien. Op zaterdag 25 maart wordt de voorstelling zelfs voorzien van gebarentaal door twee doventolken.

De voorstelling is geïnspireerd op een beroemde comedyserie uit de jaren 70 en bewerkt door regisseur Jacques de Laat. In hun kleine hotel aan zee proberen Lambert en Janet Bergman met wisselend succes de zaak te runnen, daarbij geholpen door Polly het kamermeisje en Manuela het Spaanse manusje-van-alles. Janet Bergman is een pittige tante, die graag de touwtjes in handen houdt, terwijl haar man Lambert met frisse tegenzin haar opdrachten uitvoert en zich met de gasten bezighoudt. De gasten zijn echter niet altijd even gemakkelijk in de omgang. Bovendien leiden de taalproblemen met de Spaanse Manuela vaak tot hilarische misverstanden die Lambert tot wanhoop brengen.
Kaartjes voor Zeezicht zijn te bestellen via ellenkeesloo@gmail.com of 0411-674485.
Kaartjes zijn ook te koop bij Bloemsierkunst Marimba in Winkelcentrum Selissen of bij de servicebalie van Jumbo Oosterhof in Boxtel.

Expositie fotoclub Boxtel Ontspant

Boxtel - Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van fotoclub 'Boxtel Ontspant' is er op zaterdag 18 en zondag 19 maart een foto-expositie in Gemeenschapshuis De Walnoot.

De tentoongestelde foto's laten een grote diversiteit zien. Naast foto's met als thema Boxtel/Selissen laten leden zien waar hun interesse ligt, bijvoorbeeld op het gebied van architectuur, natuur of portretfotografie. Op gezette tijden is er een demonstratie van 'highspeed fotografie'. Voor kinderen is er een fotospeurtocht.

De fotoclub houdt maandelijks een clubavond. Ingeleverde foto's rond een bepaald thema of vrije foto's worden dan besproken. Daarnaast wordt er een onderwerp uit de fotografie bekeken. Soms komt er een gastspreker.
Elke twee à drie maanden is er een fotografie-uitstapje, zoals een paddenstoelenexcursie, een bezoek aan een vlindertuin, portretfotografie in een studio en een avond fotografie bij afnemende lichtsterkte. Kijk voor meer informatie en werk van de leden op http://boxtelontspant.nl.

De expositie is in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1 in Boxtel en is vrij toegankelijk op zaterdag 18 maart van 12.30 tot 18.00 uur en zondag 19 maart van 11.00 tot 17.00 uur.

Snuffel- en boekenmarkt

Boxtel - De protestantse gemeente Boxtel organiseert haar jaarlijkse Snuffel- en Boekenmarkt op zaterdag 25 maart. Spullen inleveren hiervoor, geen witgoed, meubels of fietsen, kan op zaterdag 24 maart van 17.00 tot 20.00 uur. De markt op zondag is van 10.00 tot 15.00 uur.

Omdat het jaarthema 'samen delen' is, besteedt de organisatie de helft van de opbrengst aan het stucwerk van het plafond van de protestantse kerk en de andere helft aan de Stichting Nabij Boxtel. Deze stichting werkt met vrijwilligers die kosteloos hulp en begeleiding bieden aan mensen in hun laatste levensfase.

De entree kost 1 euro, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De protestantse kerk ligt aan de Clarissenstraat 18. Meer informatie is te verkrijgen bij de Activiteitencommissie Protestantse Gemeente Boxtel via Anneke Doe (0411-674935) en Margré Schoondermark (0411-678565).

Koor-Dansen met Voices en Nul73 in de Serenade

Liempde - Popkoor Voices en de band Nul73 treden op zaterdag 1 april op bij Koor-Dansen in De Serenade, een avond vol gezellige popmuziek.

De zaal gaat open om 20.00 uur, om 20.30 uur wordt de avond geopend door Voices, het bekende popkoor uit Liempde. Onder begeleiding van hun vaste vierkoppige combo zingen zij nummers als 'Need you now', 'Rolling in the deep' en 'On Top of the World'. Nul73 zal vervolgens de avond verder invullen. Deze band vormt een all-round orkest dat garant staat voor een gezellige (dans)avond.

De Serenade vind je aan de Oude Dijk 117 in Liempde. De zaal is om 20.00 uur open en de entree is gratis. Kijk voor meer info op www.voicesliempde.nl of op de Facebook-pagina van Voices en Nul73.

Rommelmarkt in De Rots

Boxtel - Aanstaande zaterdag 11 maart is er een tweedehandsmarkt in Gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7. Van 13.00 tot 16.00 uur kunnen koopjesjagers er hun slag slaan.

De entree bedraagt 1 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Tafelhuur bedraagt 4 euro, reserveren kan via 0411-683675 en 0411-601036. Hier kun je ook terecht voor meer informatie. Parkeren is gratis.

Smartlappenavond

Boxtel - In Grand Café Rembrandt klinkt maandag 27 maart het repertoire van smartlappen en zeemansliedjes. Deze meezingavond begint om 20.00 uur, een uur voor aanvang gaat de zaal open. De toegang is gratis.

Het Dükerskoor nodigt het publiek uit om mee te zingen en deelt daarvoor tekstbundels rond.Je vindt Grand Café Rembrandt aan de Rechterstraat 56 in Boxtel.

Vierde plaats voor vrijwilligers Scouting Boxtel bij iScout

De vrijwilligers van Scouting Boxtel zetten een knappe prestatie neer bij iScout. (Foto: Scouting Boxtel) Foto: Scouting Boxtel

Boxtel - Ruim veertig vrijwilligers van Scouting Boxtel deden afgelopen zaterdagavond mee aan de iScout, een digitale wereldreis, waarin Scouts over de hele wereld worden uitgedaagd om ingewikkelde reisvragen te beantwoorden en bijzondere doe-opdrachten uit te voeren. Van de 390 deelnemende teams behaalden de vrijwilligers van Scouting Boxtel een indrukwekkende vierde plaats.

Nadat de vrijwilligers een groepsfoto hadden ingeleverd, kon het spel echt beginnen. De groep was opgesplitst in een team voor de reisvragen en een team voor de doe-opdrachten. Door het inleveren van de doe-opdrachten werden reiscredits verdiend, waarmee het reisvragen-team nieuwe vragen mocht beantwoorden. Het aantal goed beantwoorde reisvragen bepaalde vervolgens de eindscore.

Ondanks dat de doe-opdrachten soms zowel bizar als onmogelijk leken, is het de vrijwilligers gelukt om alle dertig opdrachten succesvol uit te voeren. Zo werd er naast een bestaand bushokje een nieuw bushokje van palen en touwen gebouwd, zongen tien vreemden in een Boxtelse kroeg mee met het lied Kumbaya my Lord en werd er in een rijdende aanhanger een woonkamer ingericht. Ondertussen zocht het reisvragen-team de exacte locatie op waar de Mars Rover is vertrokken, reisden ze virtueel naar het begin van de op-een-na langste stroomlijn in China en gingen ze zelfs op zoek naar specifieke kraters op de maan. Al met al resulteerde deze avond in een uitstekende vierde plaats voor de vrijwilligers van Scouting Boxtel.

De iScout is een goed voorbeeld van hoe de vrijwilligers ook zelf kunnen deelnemen aan activiteiten. Janneke Greunsven-van Helvoort, bestuurslid van Scouting Boxtel: "Onze vrijwilligers staan wekelijks klaar om een uitdagend programma voor de jeugdleden te organiseren. Het is fantastisch om te zien dat dezelfde vrijwilligers tijdens de iScout ook genieten van een uitdagend programma. Op deze manier wordt naast het plezier ook gewerkt aan teambuilding en worden de diverse kwaliteiten van de vrijwilligers op een bijzondere manier benut."

Scouting Boxtel
Scouting Boxtel is de Scoutinggroep voor Boxtel, Liempde, Esch, Gemonde en Lennisheuvel met uitdagende programma's voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar en ook voor scouts met een beperking. Iedere leeftijdsgroep heeft programma's afgestemd op de kinderen in de groep. De diversiteit in het programma betekent dat geen opkomst hetzelfde is. Alle leeftijdsgroepen sluiten het jaar af met een zomerkamp. Dit aangevuld met diverse weekendactiviteiten maakt Scouting tot een veelzijdige hobby. Kijk op www.scoutingboxtel.nl voor meer informatie.

De afgelopen week ben ik met ons gezin voor het eerste sinds lange tijd weer op wintersport geweest. Deze keer eens niet naar Oostenrijk maar naar Tsjechië. Een land waar je met de euro kunt betalen, maar waar zij ook nog steeds de eigen muntsoort voeren. Een land waar de politie nog sneller een wielklem aanbrengt dan in Amsterdam en waar een halve liter bier goedkoper is dan een glas frisdrank.

Maar ook een land waar ze graag je paspoort of rijbewijs als onderpand willen hebben als je de skiuitrusting komt huren. Ik zag veel (Nederlandse) paspoorten en rijbewijzen liggen in een houten la van een winkel zonder goede sloten en zonder inbraakalarm. Dit is natuurlijk vragen om moeilijkheden. Met de gegevens van je paspoort kan iedereen vrij eenvoudig een lening aanvragen of ze voor andere doeleinden gebruiken. Of wat als het paspoort uit de winkel wordt gestolen? Gelukkig accepteerde onze ski-verhuur ook gewoon een borg van 50 euro.

Geef nooit je paspoort af aan een winkelier of verhuurbedrijf als borg. Willen zij je gegevens hebben, zorg er dan voor dat je zelf een kopie bij je hebt waarop je BSN nummer niet meer zichtbaar en leesbaar is. Schrijf op de kopie waarvoor deze wordt gebruikt met de datum erbij. De winkelier of het verhuurbedrijf heeft je gegevens en jij loopt geen risico dat jouw naam wordt gebruikt voor andere doeleinden.

Tijdens onze vakantie kreeg ik via de BuurtWhatsApp ook nog de nodige berichten binnen vanuit onze wijk. Een van de vragen die aan de beheerders werd gesteld was of er extra toezicht op een van de woningen kon worden uitgevoerd. De bewoner had zijn auto met de bekende skibox erop namelijk al een paar dagen voor zijn huis staan, klaar voor vertrek. Een auto met skibox is voor het inbrekersgilde natuurlijk het signaal dat de bewoners binnenkort kennelijk op vakantie gaan. Om via de beheerders van de BuurtWhatsApp te vragen om extra toezicht was dan ook een slimme zet.

Over de BuurtWhatsApp gesproken, vlak voor mijn vakantie heb ik voor de wijk Smalwatervallei nog een presentatie gehouden. Zij wilden ook graag starten met het opzetten van een BuurtWhatsAppgroep. Tijdens de avond waar veel belangstelling voor was uit de buurt, werden veel zinvolle vragen gesteld. Als het goed is wordt de WhatsAppgroep binnenkort officieel gestart en is er weer een wijk klaar om gezamenlijk de veiligheid in de wijk nog verder te vergroten. Ik wens de beheerders en de wijkbewoners van het Smalwatervallei veel succes met de start.

Wil je net als het Smalwatervallei ook starten met een BuurtWhatsAppgroep maar je weet niet goed hoe je dit moet opstarten, vraag dit dan eens na bij de BINcoördinator in jouw wijk of stuur een e-mail naar info@topsecurityadvies.nl.

O ja en dan nog dit: veel sloten van de Boxtelse woningen voldoen niet meer aan de standaard van vandaag. Wil je meer weten of jouw slot wel goed is, lees dan mijn volgende column.

Dok 12 biedt Bazaar een extra podium

Boxtel - Café Dok 12 biedt, in samenspraak met Carla Karssemakers van Bazaar Boxtel, enkele van de vele bands en muziekgroepen die niet deel konden nemen aan de Bazaar op 9 juli de mogelijkheid om aanstaande zondag, 12 maart op te treden bij Dok 12.

"We krijgen ieder jaar zoveel aanmeldingen", vertelt Karssemakers, "dat we de bands met geen mogelijkheid allemaal kunnen inplannen op de Bazaar." Volgens het bestuurslid van het multiculturele evenement was uitbreiding naar meerdere dagen echter niet mogelijk. "We rusten grotendeels op vrijwilligers, dus dan gaat uitbreiding niet zomaar", aldus de organisatrice die zelf regelmatig bij Dok 12 te vinden is.

Zoals het regelmatig gaat in het café, raakten Carla en eigenaarsduo Sjef en Carin van Asveldt met elkaar in gesprek en één en één werd al snel twee. Karssemakers is enthousiast: "Geen saaie locatie ergens achteraf, maar midden in het centrum."

Tijdens de middag komen acht Boxtelse bands, zoals Central Heating, Guess What en One Two Many, aan bod. Zij zullen spelen op twee podia, verdeeld over het café. Eén podium is daarbij voor de (semi-)akoestische groepen, één voor het 'ruigere werk'.

Anders dan bij de Bazaar is de bandmiddag bij Dok 12 geen niet-westerse muziek te horen. Volgens Karssemakers is dat toeval. "Ik heb wel gezocht naar andere muziekstijlen, maar geen bands gevonden die niet al op de Bazaar zelf stonden."

Dok 12 is van 14.00 tot 19.00 uur geopend.

6 / 20

Foto: Heemkunde Boxtel

445 445 Statie in processiepark Olieverf, 38 x 47 cm, niet gesign. toegeschreven aan Pierre Janssen, Collectie: C. van Geffen

De reeds zes eeuwen omvattende Heilig Bloedviering in Boxtel heeft, wijd en zijd, vooral bekendheid verworven en behouden door de jaarlijkse processie(s). In de vorige eeuw heeft de herdenking van het miraculeuze middeleeuwse gebeuren een enorme opleving mogen ondergaan, en wel in 1924. Dat was het jaar dat één der H. Bloeddoeken uit het Belgische Hoogstraten - in 1652 als 'tijdelijke' schuilplaats gekozen - werd teruggebracht naar Boxtel. Dit vond plaats op donderdag 12 juni 1924.

Om het Heilig Bloedfeest hier voortaan te kunnen vieren als een grootse openbare manifestatie werd besloten om, nabij de Sint-Petruskerk, een processiepark aan te leggen. Dit gebeurde in de winterperiode van 1924/25. Tal van Boxtelse boeren verleenden, pro deo, hand- en spandiensten bij de uitvoering van het grondwerk. De plaatselijke bloemist Pau(ke) van Zogchel had het parkontwerp gemaakt en was zich daarvoor gaan oriënteren in Dokkum, bij het bekende Sint-Bonifaciuspark. Tal van processies uit diverse plaatsen beleefden sindsdien, hun ceremonieel hoogtepunt, in dit prachtige (kruisweg)park op Duinendaal.

Toen opheffing van het landelijk processieverbod het weer mogelijk maakte om de processies, zoals vanaf de middeleeuwen tot de zeventiende eeuw, door de straten van Boxtel te laten trekken, begon het park langzamerhand zijn functie te verliezen. In de jaren zestig en zeventig raakte het zelfs ernstig in verval. Dit, omdat het noch voor de in 1949, onder leiding van de toenmalige kapelaan A. Damen, luisterrijk herziene processie, noch voor andere godsdienstige doeleinden werd gebruikt. Overwogen werd om er een andere bestemming aan te geven. In het kader van de op gang gebrachte Duinendaal-sanering, lag een groenfunctie in het verschiet.

Sinds 2012 bestaan er plannen om het processiepark te herstellen. Hiertoe werd een herstelplan processiepark geschreven. De doelstelling van dat plan is, om de cultureel religieuze waarden van de staties en de padenstructuur van het park te herstellen en deze in de toekomst te waarborgen; een recreatief, aantrekkelijk en open park veilig te stellen; de cultuurhistorische as te versterken en de gebruikswaarde van het park te vergroten voor evenementen, zoals de Heilig Bloedprocessie.

Feelwise Focust

De afgelopen 8 jaar heb ik heel veel verschillende cliënten in mijn praktijk mogen ontvangen en begeleiden. Jongens en meisjes die worstelen met de juiste studiekeuze. Moeders die het soms zo lastig vinden om een goede balans te vinden tussen hun werk en de zorg voor hun (jonge) kinderen. Veertigers die zich afvragen 'is dit het nou en haal ik wel alles uit mezelf?' Een vrouw van 68 jaar die zichzelf steeds weer tegenkomt in de relatie met haar jongste dochter en dat contact wil verbeteren. Een grote diversiteit aan mensen en vragen, waar mijn cliënten en ik samen met veel passie en vertrouwen aan werken.

Ook jonge (en meer gevorderde) vaders vinden hun weg naar mijn praktijk. Werkende gezinsmannen van een jaar of dertig, veertig in hun tweede of derde baan. In de loop der werkjaren hebben ze de rust en het vertrouwen ontwikkeld om hun vak goed uit te oefenen. Ze hebben salaris opgebouwd waarmee een fijn huis is gekocht of wordt gehuurd. Met hetzelfde salaris onderhouden ze het gezin, al dan niet samen met het inkomen van hun wederhelft.

Hoewel ze het in materiële zin goed voor elkaar hebben, het op het werk goed loopt, en het gezin weliswaar druk en tegelijkertijd (voor zover mogelijk ;-)) in control is, wakkert er in hen een waakvlammetje. Om dit vlammetje dansen vragen als: 'Hoe zit het met mijn ambitie? Moet ik me niet weer eens gaan ontwikkelen?' Of: 'Mijn leven voelt ergens als een flatliner. Ik beheers het trucje, de kinderen worden groter dus ik krijg weer meer tijd voor mezelf. Moet ik dit dan tot mijn 67e blijven doen?'

Bij nader doorvragen blijkt dat deze mannen boordevol plannen zitten. De ene cliënt heeft een lumineus idee om een eigen business op te zetten; een idee waar ik als consument wild enthousiast van word. De andere cliënt wil het werk dat hij nu doet het liefst als zelfstandige uitvoeren, want dan krijgt hij bergen vrijheid en heeft hij nooit meer met zijn weinig energiegevende directeur te maken. En zo zijn er zoveel meer dromen en ambities die in mijn praktijkruimte worden uitgesproken.

Wat me opvalt is dat het voor deze mannen lastig is om daadwerkelijk een concrete loopbaanstap te zetten, ondanks alle ideeën die er in hen borrelen. Dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het gezinsinkomen, ook als hun partner werkt. 'Als ik van werk verander, kan ik mijn gezin dan nog wel genoeg (eten) geven?' De groei en het welzijn van hun kroost staat op zo'n manier centraal, dat het hun eigen groei belemmert. En dus wordt er vaak gekozen voor de weg van 'blijf zitten waar je zit en verroer je niet'.

Als coach (en als mens) snap ik het gevoel van gezinsverantwoordelijkheid zo goed. En tegelijkertijd… als de man eeuwen geleden niet steeds opnieuw al zijn inventiviteit had benut, was er nooit vlees op het vuur gekomen!

Mijn oproep aan alle mannen die van binnen een (stiekem) loopbaanvlammetje voelen wakkeren en er, vanwege de verantwoordelijkheid voor hun gezin, tot nu toe niets mee hebben gedaan: omarm èn nuanceer deze verantwoordelijkheid. Realiseer je dat je dierbaren blij worden van de energie die jij hebt als je je passie in je werk kwijt kunt. Ga op zoek naar dat wat je energie geeft en waar je blij van wordt. Geef jezelf minimaal één keer per week de mogelijkheid om 1% nieuwsgieriger te zijn dan je verantwoordelijkheid te voelen; ga een netwerkgesprek aan bij dat ene leuke bedrijf waar je altijd al hebt willen werken. Verdiep je in die ene functie die je van jongs af aan al wilde doen (en waar het nog steeds niet van gekomen is). Praat met je leidinggevende over welke nog onbenutte talenten hij of zij in jou ziet. Vraag vrienden wat zij als jouw kwaliteiten zien. Ik weet zeker dat het heerlijk is om die huiselijke grot uit te lopen om je loopbaanmogelijkheden vrij te verkennen, en weer bij je gezin thuis te komen met een nieuwe uitdaging waar je als een tiener zo blij van wordt!


140 jaar mooi de mooiste mode van Limburg

Foto: Bron: Theelen

'Zonder klanten geen jubileum.' Aan het woord is Pieter Theelen van Modecentrum Frans Theelen, met vestigingen in Boxtel, Roggel, Panningen en Horst. De vierde generatie Theelen, waarbij Pieter inmiddels zelf al ruim 51 jaar aan het roer staat van dit familiebedrijf.

Waar andere moderetailbedrijven het niet hebben gered, is Modecentrum Frans Theelen met een leeftijd van 140 jaar nog steeds springlevend. Pieter Theelen en zijn vrouw Ria houden er beiden een duidelijke 'eigenwijze visie' op na voor wat betreft modewinkelen anno 2017. De oorsprong van Modecentrum Frans Theelen lag al in 1877, toen Naadje Theelen zijn dorpswinkeltje begon. Pieter: "Die tijd is niet meer te vergelijken met nu, waar de consument honderdduizend mogelijkheden heeft om zijn of haar inkopen te doen. Tegenwoordig is alles anders. Of toch niet? In de winkels van nu draait alles om beleving, fun, service en prijs." Modecentrum Frans Theelen is er klaar voor.

Aandacht voor de klant
Pieter en Ria: "Wat echter niet veranderd is, is de aandacht en de zorg voor de klant. Die is gebleven en dat zal ook nooit veranderen. De klant wil erkend en gewaardeerd worden. Veel concerns en ketens hebben geen hart en ziel meer en de betrokkenheid is zeer afstandelijk. Alleen het financiële gewin telt. Investeerders willen geld zien, want daar draait het om. Puur zakelijk profijt zonder enige vorm van emotie." Bij Modecentrum Frans Theelen is dat anders en daarom luidt hun slogan: winkelbezoek loont. En dat begint bij het Theelen-team dat vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week bezig is met het welbevinden van de klant. Ria: "De klant beloont dat met een grote winkeltrouw. Dit jubileum kan dan ook alleen maar gevierd worden dankzij onze klant en met dank aan deze klant. Het is dus tijd om iets terug te doen en dat gaat onze klant meebeleven."

Jubileumgeschenk
Tijdens dit jubileumjaar trakteert Modecentrum Frans Theelen al zijn klanten op een bijzonder jubileumgeschenk, een collector's item met een 'terugblik', een 'vooruitblik', maar vooral ook met een heel blik vol voordeel, een heel jubileumjaar lang. Het Theelen-team legt hen vervolgens in de watten met elke maand een bijzonder jubileumvoordeel. Modecentrum Frans Theelen presenteert op zevenduizend vierkante meter een geweldige jubileumcollectie; dames-, heren-, tiener- en kindermode aangevuld met lingerie, schoenen, lederwaren en accessoires in Boxtel, Roggel, Panningen en Horst.

Jubileumloten
Pieter besluit: "Als dank u wel krijgt iedere klant bovendien tijdens dit jubileumjaar bij een besteding van elke 18,77 euro - in het kader van oprichtingsjaar 1877 van Modecentrum Frans Theelen - gratis jubileumloten, waarmee hij of zij elke maand opnieuw kans maakt op een van de 140 jubileummodecheques ter waarde van 140 euro. Laat deze kans dus niet schieten. En let op dames en heren, een bezoek aan Modecentrum Frans Theelen is nu extra aantrekkelijk. Het jubileumgeschenk is beperkt gratis beschikbaar. Dus wacht niet te lang. Ria en ik nodigen u van ganser harte uit om samen met ons dit jubileum tot een nieuwe mijlpaal te verheffen in de historie van de Theelen Detailhandelsgroep. Iedereen is van harte welkom. Doe er uw voordeel mee!"

Politieke café over Windenergie en Vleesconsumptie

Boxtel - D66 en Combinatie95 nodigen bewoners uit om te discussiëren over klimaatvraagstukken. Dit politiek café vindt plaats op zondagochtend 12 maart van 10.30 tot 12.30 uur in Grand Café Rembrandt, iedereen is van harte welkom.

Wel of geen lokale windenergie en moeten we wel of niet onze vleesconsumptie terugdringen? Deze vragen staan centraal bij het politiek café van de Boxtelse politieke partijen D66 en Combinatie95. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) en wethouder Peter van de Wiel (Combinatie95) zullen beide onderwerpen introduceren.
In het Klimaatakkoord van Parijs verplicht ook Nederland zich om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten en daarmee klimaatneutraal te worden. Boxtel heeft ambitieuzere doelen en wil al in 2030 energieneutraal zijn. Daarvoor moeten rigoureuze stappen gezet worden. D66 en Combinatie95 willen met deze thema's de discussie met de Boxtelse gemeenschap op gang brengen en kijken op welke manier dit bereikt kan worden.
Het eerste gedeelte staat in het teken van de vraag of ook de gemeente Boxtel in de toekomst open moet staan voor windenergie. Na een introductie van het vraagstuk door wethouder Peter van de Wiel volgt een korte discussie tussen Jan van der Weijden, voorzitter van Energie Coöperatie Boxtel (ECB) en Toine Cooijmans, bekend van Dommelbimd en werkzaam bij Natuurmonumenten. Daarna kunnen mensen uit de zaal zich in de discussie mengen.
Na de pauze verzorgt gedeputeerde Anne-Marie Spierings de introductie. Is de vleesconsumptie zoals wij die ook in Boxtel gewend zijn in de toekomst in stand te houden? Birgit Dekkers, promovendus aan de Wageningen Universiteit zal eerst in discussie gaan met een vertegenwoordiger van de agrifood sector. Ook nu kan de zaal daarna meediscussiëren.
Dagvoorzitter en discussieleider van het politiek café is oud-hoofdredacteur en journalist van het Brabants Dagblad, Ton Rooms. De zaal bij Grand Café Rembrandt is zondag 12 maart vanaf 10.00 uur open.

8 / 20

Bij N9ne is bier de hoofdlijn
Horecaondernemer Jos Hermans opent nieuw restaurant/café aan Parallelweg Zuid

Boxtel – Apetrots is hij op zijn nieuwe bierrestaurant, horecaondernemer Jos Hermans. Morgenavond opent hij de deuren van zijn nieuwe onderneming: N9ne aan de Parallelweg Zuid 35. En zijn plannen zijn groots…

De naam is een knipoog naar het in 2011 ter ziele gegane Restaurant De Negenmannen dat Hermans runde in het centrum van Boxtel. Buiten dat de horecaondernemer zegt de kwaliteit en service even hoog in het vaandel te hebben, houden daar de overeenkomsten tussen beide ondernemingen op. N9ne moet, in tegenstelling tot het exclusieve Negenmannen, een laagdrempelig café/restaurant worden waar de nadruk ligt op een 'lekkere hap eten' en speciaalbier.

"Het plan om een bierrestaurant te beginnen ontstond rond juni vorig jaar", begint Hermans, "speciaalbieren maken natuurlijk een grote groei door in Nederland." Dit lijken de laatste cijfers van de Brancheorganisatie Nederlandse Brouwers te bevestigen: in 2016 steeg de verkoop van speciaalbier met 12,6 procent ten opzichte van 2015.

Het kwartje viel definitief toen de horecaondernemer in het najaar de catering verzorgde bij de herfstbockproeverij van Café De Borrel. "Daar hadden ze bijvoorbeeld een Gouden Carolus Indulgence Cuvée Sauvage, waar ik dan chocolade tegenover zette, met appeltaart", vertelt Hermans met een glimlach op zijn gezicht. "En zo kun je natuurlijk nog veel meer combinaties verzinnen!" Het leidde zo'n drie maanden geleden tot de ondertekening van het huurcontract van het pand aan de Parallelweg Zuid.

Het pand aan de Parallelweg verkeerde intussen in een deplorabele staat, na ruim anderhalf jaar leegstand. Hermans wijst op de ramen, waar de vorige huurder dwars doorheen had geschroefd en vertelt dat enkele weken terug nog de riolering van de diensttoiletten nog aanpast moest worden. Ook de bescheiden rijpingskelder voor bier is bij de opening nog niet volledig in gebruik. Volgens Hermans hoort het er allemaal bij.

De horecaondernemer vertelt enthousiast over de verschillende ideeën die hij heeft met zijn geesteskind. "Omdat de Dommel op slechts enkele tientallen meters achter het pand langs loopt, onderzoekt de verhuurder, de familie Strik, de mogelijkheid om een extra aanlegplaats voor kano's te realiseren." Ook zijn er plannen om in oktober, tijdens het oktoberfest, 'iets met speciaalbier' te organiseren.

Genoeg plannen dus, maar toch is Hermans realistisch over de opstartperiode: "We zullen nog flink moeten doorwerken de komende tijd." Daarbij richt hij zich in eerste instantie vooral op het soepel draaiende houden van N9ne. Daarvoor zijn vier personeelsleden aangenomen, maar als straks het terras waar honderd personen op terecht kunnen ook op volle sterkte draait wordt dat aantal zeker uitgebreid. Na de eerste dag proefdraaien, afgelopen zondag, is de indruk positief. De ruim veertig gasten reageerden positief en ook Hermans kijkt tevreden terug.

Het moet gezegd; ook al ligt N9ne schuin tegenover vleesfabriek Encebe, je ruikt daar op locatie niets van. Zo'n tien meter van het bierrestaurant verdwijnt de penetrante lucht als sneeuw voor de zon. "Heel grappig dat je dat opmerkt", begint Hermans tegen de verslaggever van DeMooiBoxtelKrant, "je collega van het Brabants Dagblad zei dat ook al! En de wind staat nu nog ongunstig."

Of het café niet een beetje uit de route ligt? Hermans vindt van niet: "Er liggen heel wat restaurants wat verder uit het centrum en daar komen ook mensen op af." Daar komt bij dat de ondernemer plannen heeft voor de samenwerking met een lokaal taxibedrijf zodat zijn klanten ook echt kunnen genieten van de verschillende bieren en zich niet druk hoeven te maken over vervoer terug naar huis.

N9ne gaat namelijk van start met ruim zeventig (speciaal)bieren, waarvan één speciaal voor het bierrestaurant gebrouwen in Boxtel. Het bier draagt de toepasselijke naam 'IPA nummer 9'. Hermans sluit niet uit dat er in de toekomst mogelijk meer eigen, exclusieve bieren volgen.

Het is ondanks dat er nog wat puntjes op de 'i' prettig binnenkomen bij het chique ingerichte restaurant. Het interieur ademt een hippe jaren 50 sfeer in de kleuren rood, zwart, wit en lichtgrijs. Ook zijn enkele subtiele verwijzingen naar het brouwen van (speciaal)bier te vinden, zoals de zakken hop als deurstoppers. Op de menukaart prijken gerechten als gemarineerde zalm met zoete aardappel en een bijpassend hoppenbier van de Haarlemse Jopenbrouwerij. Of eendenborst met appel, rozijn en haricots verts en een bijpassende cider uit Engeland. Maar naast bier zijn ook twaalf verschillende wijnen bij N9ne verkrijgbaar. "Per glas of per fles natuurlijk!", verduidelijkt Hermans.

Hermans zal in eerste instantie zelf in de keuken van N9ne aan de slag gaan, maar is wel op zoek naar een goede kok. Hij wil wat dat betreft niet overhaast iemand aannemen om de kwaliteit niet in het geding te laten komen. In de toekomst droomt Hermans van uitbreiding van zijn formule naar diverse restaurants. Een imperium dus. Dit gebeurt onder de hoed van moederbedrijf Horegro BV, van waaruit ook Hermans' zijn cateringdiensten gewoon blijven doorgaan.

N9ne is vanaf morgen iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend. Op laatstgenoemde dag vanaf 12.00 uur, op de andere dagen vanaf 16.00 uur. Sluitingstijd is, omdat N9ne officieel buiten de bebouwde kom valt, 2.00 uur. Het terras sluit vanwege diezelfde reden om 23.00 uur.

Meer informatie over het nieuwe restaurant is te vinden op www.N9ne.nl. Reserveren kan via 0411-607382, boxtel@n9ne.nl of via de website.

Welkom bij Zorggroep Elde

Boxtel - Op zaterdag 18 maart vindt in Zorgexpertisehuis Liduina tussen 10.00 tot 15.00 uur de Open Dag van Zorggroep Elde plaats. Ook dit jaar kunnen bezoekers nader kennismaken met Zorggroep Elde als zorgaanbieder en als een van de drie beste werkgever van Nederland. Mensen die zich willen oriënteren op zorg of op een leuke baan zijn van harte welkom.

Wonen en zorg
In het bruisende Zorgexpertisehuis Liduina, één van de tien locaties van Zorggroep Elde, krijgen bezoekers antwoord op allerlei vragen over tijdelijk of langdurig wonen met zorg; thuis of binnen Zorggroep Elde. Naast meer informatie over diensten, services en specialistische afdelingen van Zorggroep Elde, komen geïnteresseerden meer te weten over werken, leren of vrijwilligerswerk bij Zorggroep Elde.

Op de open dag kunnen bezoekers in gesprek met onze zorgbemiddelaars over algemene zorgvragen of specifieke locaties van Zorggroep Elde. Denk daarbij aan het unieke Wereldhuis dat dit jaar haar deuren opent in Boxtel. Het Wereldhuis is een samensmelting van drie woon-zorglocaties - Molenweide, Nieuw Beekvliet en Sefkat - met ieder een eigen cultuurspecifiek en leefstijlgericht aanbod.

Zora en de Tovertafel
Belangstellenden kunnen kennismaken met zorgrobot Zora en de tovertafel. Thuiszorgmedewerkers verstrekken graag informatie over gemaksdiensten die ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Naast de uitgebreide zorgmarkt vinden er rondleidingen op afdelingen plaats. Bezoekers kunnen zich hiervoor opgeven bij binnenkomst.

Op zoek naar een leuke baan
Leerlingen en werkzoekenden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan onze HR adviseur of praktijk-opleider over leren en/of werken in de zorg.

Voor een overzicht van alle activiteiten en meer informatie over de open dag kun je terecht op www.zge.nl.


Mijn Mooi Boxtel: Melvin van Esch

Foto: Melvin van Esch

Ik ben Melvin (9 jaar) en mijn favoriete plek is in de Kampina. Daar hebben we met school mogen deelnemen aan het Bewaarde Land. Sindsdien blijf ik terugkomen. Ik heb er mijn favoriete boom die ik dan bezoek en ik hoop altijd een Vlaamsche Gaai te zien. De foto met de mooie lichtspiegeling heeft mijn moeder gemaakt.
Groetjes, Melvin

Luchtpost uit Nieuw-Zeeland: Wim Bevers

Foto: Wim Bevers

De stad Christchurch schijnt de laatste jaren nogal eens in het wereldnieuws te zijn geweest met natuurrampen. We zitten nu in de naweeën van een enorme brand in de heuvels die zo'n 2100 hectare bos en agrarische oogst heeft vernietigd. Daarbij komt ook nog eens dat zo'n twaalf huizen, schuren en andere gebouwen in vlammen zijn opgegaan. Er is helaas een helicopter neergestort waarbij de piloot, een 38-jarige man, is overleden. Om je een idee te geven hoe groot zo'n ramp is kunnen we, als ik het me goed herinner, zeggen dat de oppervlakte anderhalf keer de Kampina is. Daarbij komt dat het land erg heuvelachtig is met veel onbereikbare steile gedeeltes. Als je de beelden ziet van zo'n brand, werkt die steile heuvel als een schoorsteen met een enorme 'trek', aangewoekerd door droge hete sterke winden.

De weken voor dat de brand plaatsvond is het erg droog geweest met temperaturen van 25 graden. Dat lijkt niet zo extreem, maar met een gat in de ozonlaag boven Nieuw-Zeeland, heeft de zon een zeer sterke droogkracht. Normaal stoot de ozonlaag een gedeelte van de zonnestraling terug in de atmosfeer, maar dat werkt hier dus niet zo, wij krijgen de volle mep van de hitte.

Het blussen werd verder bemoeilijkt doordat er veel hoogspanningskabels door de heuvels lopen die erg gevaarlijk zijn voor helicopters. Van vroeg in de morgen tot het weer donker was vlogen helicopters met grote monsoen buckets op en neer als een zwerm hommels. Dagenlang werd er overdag geblust en in de nacht nam het vuur het weer over. Ik heb iemand horen zeggen: 'ons huis is gered door 35 monsoen buckets met water en de moed en het vakmanschap van de piloten'. Na dagen blussen en veel grondwerk door professionele mensen en een enorm leger van vrijwilligers is het zichtbare vuur onder controle, maar onder de grond gaat het gewoon door. Daar is men erg bezorgd over. Dus nu is het erg ondankbare werk aan de gang van het openpeuteren van de 'hotspots' en proberen het vuur meester te worden.

Foto: Wim Bevers

In Nieuw-Zeeland is een organisatie die Rural Fire genoemd word. Dit zijn getrainde vrijwilligers die weten wat te doen en wat niet te doen als bosbranden plaatsvinden. Mag ik je een van die jongens voorstellen: onze Cees. Sommige mensen kennen hem nog van de Angelaschool bij meester Peter in de eerste klas. Cees woont in New Plymouth, hier zo'n 1000 km vandaan. Hun organisatie was gevraagd om te assisteren met het nablussen. Met vijf vrijwilligers zijn ze naar Christchurch gevlogen en helpen nu met het creëren van een 50-meter veiligheidsgordel. Dit is hard werken met de schop. Als ze een hotspot ontdekken, maken ze die open en proberen ze dat vuur te doven. Een week van as, stof, hitte, lekker temperatuurje 25 graden, beschermende kleren en lange dagen is hun bijdrage om deze brand meester te worden. Mensen vanuit het hele land komen helpen als het mogelijk is, nu is er een legertje van 300 man dat de plaatselijke lui wat welverdiende rust geeft. Het zijn vrijwilligers dus dat betekent werkverlet en op hun eigen stekkie moeten er genoeg mensen bereikbaar zijn om hun haggie te beschermen, in geval dat, dus niet iedereen kan gaan. Goed dat er vrijwilligers zijn. Dinie en ik zijn erg trots op onze jongen. Houdoe!

Foto: Stichting Kèk Liemt

De Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?
Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl

Alvast bedankt namens de archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt.
Foto: Stichting Kèk Liemt

12 / 20

CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel Foto: Karin Schoenmakers

Carnaval
Seniorencarnaval, Zittingsavonden, Gehandicaptencarnaval, Carnavalsoptochten.. De afgelopen weken stonden Indegat en Ploegersland volledig in het teken van carnaval.

We hebben enkele weken geleden in deze krant kunnen lezen dat ruim een derde van de Boxtelaren carnaval viert en de meerderheid hiervan viert dit in onze eigen gemeente. Hoe kan dat ook anders met al die prachtige evenementen rondom carnaval. Het CDA is trots op onze verenigingen, vrijwilligers en alle andere deelnemers die dit allemaal mogelijk maken. Of zoals Prins Peer d'n Twidde zegt: "Indegat, wa bende mooi" en Prins Populus I & II zeggen: "Liemt makt gin verschil".

Herenboeren
Het CDA vindt de Herenboeren een goed duurzaam burgerinitiatief dat uitgebouwd moet kunnen worden. Vandaag heeft het college een Green Deal gesloten met de Herenboeren. Een Green Deal is nodig om innovaties en initiatieven in samenwerking met o.a. rijk, provincie en gemeenten te kunnen ontwikkelen en experimenteren.

De Herenboeren zetten Boxtel op het gebied van duurzaamheid op de kaart en daar zijn we trots op. Maar de Herenboeren de volledige vrijheid geven middels een Green Deal staat haaks op het beleid waarmee agrariërs steeds geconfronteerd worden. Steeds meer eisen en regels van de overheid en een bedrijfsvoering die enorm onder druk staat.

Natuurlijk is het project van de Herenboeren sympathiek, maar dat zijn de projecten van onze agrariërs, andere ondernemers en andere burgerinitiatieven ook.

Daarnaast is het voor ons noodzakelijk om eerst de inhoud van plannen te weten voordat we ergens mee instemmen. Daarom heeft het CDA niet ingestemd met de blanco vrijbrief aan het college om de Green Deal met de Herenboeren te sluiten.

Rolstoel Vriendelijk Liempde
De toegankelijkheid in Liempde moet verbeteren en daarom zijn ze in Liempde gestart met het Burgerinitiatief Rolstoel Vriendelijk Liempde. Dit prachtige burgerinitiatief stelt mooie plannen voor om Liempde rolstoelvriendelijker te maken. Het CDA wilt dit initiatief doortrekken naar stoepen, fietspaden en wegen in de gehele gemeente Boxtel. Het CDA stelt daarom regelmatig vragen hierover aan het college. Zo hebben we onlangs nog actie gevraagd voor onder andere het fietspad langs de Oirschotseweg en de veiligheid op de Parkweg.
Het CDA heeft hier ook tijdens de kaderstellende bespreking van de Kadernota verder op aangedrongen.

Verkiezingen
Volgende week zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Zoals eerder al aangekondigd zijn we bezig met campagne voeren. Vrijdag 10 maart zullen wij samen met kandidaat-Kamerlid Stijn Steenbakkers op de weekmarkt staan. Mocht u vragen hebben over de landelijke, provinciale of gemeentelijke politiek, komt u dan langs, wij staan daar voor u klaar.

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt ons bereiken via cdaboxtel@ziggo.nl.

Bezoek ook onze website en volg ons via sociale media.

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay

Foto: Combinatie '95

Zondagochtend 12 maart Politieke café over Windenergie en Vleesconsumptie

Combinatie95 en D66 organiseren op zondag 12 maart van 10.30 tot 12.30 uur in Grand Café Rembrandt een politiek café met als thema windenergie en vleesconsumptie. Tijdens deze ochtend komen voor- en tegenstanders van deze thema's aan het woord. Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel zal het onderwerp Windenergie inleiden en D66 gedeputeerde Anne-Marie Spiering zal het gesprek rondom vleesconsumptie inleiden. Graag horen we van u wat uw standpunten zijn en u wordt dan ook uitgenodigd om mee te praten.

Windenergie
Windenergie is en blijft een hot topic. Bijna iedereen in Nederland is ervan overtuigd dat wind hard nodig is om van fossiele brandstoffen af te komen. Het Klimaatakkoord van Parijs verplicht Nederland om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten en daarmee klimaatneutraal te worden. Boxtel heeft zelfs nog ambitieuzere plannen en wil al in 2030 energieneutraal zijn. De opgave die voor ons ligt is enorm en de vraag is of we die zonder wind kunnen halen. Jan van der Weijden, voorzitter van Energiecoöperatie Boxtel (ECB) en Toine Cooijmans, werkzaam bij Natuurmonumenten en bekend van Dommelbimd gaan als eerste de discussie aan over wat volgens hen de toekomst van windenergie in Boxtel moet zijn. Daarna horen wij graag uw visie over wind in Boxtel. Het is belangrijk de discussie aan te zwengelen voordat er concrete initiatieven komen.

Vleesconsumptie
Wist u dat de vleesproductie wereldwijd beslag legt op 78% van de landbouwgrond, terwijl vlees slechts 15% van de totale voedselconsumptie verzorgt en dat veeteelt wereldwijd 18% van de broeikasemissies veroorzaakt? Kunnen we de vleesproductie zoals we die nu gewend zijn handhaven? Moet het productieproces worden aangepast of moet de consument gewoon wat vaker het vlees laten staan?
Over deze vragen zullen Ingrid Dekkers van de Universiteit Wageningen en een nog vast te leggen gastspreker discussiëren. En ook hier krijgt u volop de kans te reageren.

Constructieve samenwerking met andere partijen
Combinatie95 zoekt vaak de samenwerking met andere partijen om zo te komen tot goede besluiten. Dat is ook de reden dat wij de afgelopen jaren politieke thema-bijeenkomsten organiseerden met bijvoorbeeld PvdA/GroenLinks, SP en INbox.

Schaliegasvrij
Zaterdag 4 maart kwamen diverse mensen die zich hebben ingezet voor een Schaliegasvrij Boxtel en Nederland in Boxtel bij elkaar. Om te vieren wat is bereikt en een honingboom te planten, waar eerst naar schaliegas geboord zou worden. Buiten de bijzondere kracht vanuit onze inwoners is er ook bestuurlijk veel inzet geweest. Aanwezig waren Liesbeth van Tongeren, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks en Combinatie95 wethouder Peter van de Wiel. Door vanuit alle lagen druk te zetten zowel landelijk, gemeentelijk als vanuit de burger is de besluitvorming rondom Schaliegas gekeerd. Het werk is nog niet gedaan maar het resultaat tot nu toe is al een feestje waard.

Bekendmakingen week 10

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-De Aanloop ter hoogte van huisnummer 22 rooien: 1 kastanjeboom. In verband met gevaarzetting wordt een noodkap zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
-Annastraat ter hoogte van Den Bongerd rooien: 5 valse christusdoorns. In verband met gevaarzetting wordt een noodkap zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
-Mgr. Bekkersstraat ter hoogte van de
boomgaard verplanten 2 linden naar Maastrichtsestraat ter hoogte van Princenlant
-De Beukums 23         plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
-Elisabeth Bas tegenover huisnummers 25
t/m 41 rooien: 6 valse christusdoorns. In verband met gevaarzetting wordt een noodkap zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
-Looëind ter hoogte van huisnummer 4 rooien: 2 essen. In verband met gevaarzetting wordt een noodkap zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
-Molendijk 5         rooien: wilde kastanjeboom uit voortuin
-Morgenstond 57                        realiseren dakopbouw
-Munsel ter hoogte van huisnummer 63 rooien: 1 kastanjeboom. In verband met gevaarzetting wordt een noodkap zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
-Nieuwstraat 35a         horizontaal splitsen woning
-Tongeren 58 hoek zandpad Heibloem         verbreden inrit en plaatsen duiker
-De Voerman rooien: 3 elzen en 2 berken. In verband met gevaarzetting wordt een noodkap zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
-Vendelstraat 41, rooien: populier uit achtertuin

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
-Lennisheuvel 19 plaatsen carport
Geweigerde omgevingsvergunning
-Mijlstraat ter hoogte van huisnummer 121-
121A rooien: 3 knotwilgen
Project omgevingsvergunningvrij
-Dommeloord 27 rooien: 1 lijsterbes in achtertuin

Verleende omgevingsvergunningen
-Breukelsestraat 38         realiseren woning met vrijstaande garage
-Eindhovenseweg 18                        rooien: 1 dode eik aan achterzijde perceel
-De Pellenwever naast huisnummer 104         rooien: 1 inlandse eik
-Puccinistraat 30         plaatsen dakopbouw in bestaande loggia achterzijde woning
-Tamboer hoek Den Hofpad         rooien: 7 eiken langs kunstgras voetbalveld

Verleende omgevingsvergunningen beperkte milieutoets
Kapelweg 51

Evenementenvergunning
-Modezondag verleende vergunning voor dit evenement in het centrum van Boxtel met een modeshow op de Markt. Het evenement vindt plaats op zondag 26 maart 2017 vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur.

Verkeersbesluiten ter inzage
-Voetgangersoversteekplaats Stationsplein Boxtel

Verordening
-Verordening tot eerste wijziging van de
Legesverordening 2017                vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders
Gaan uw buren verbouwen? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.GEMEENTE INFO Oud papier: 10-03 Kasteren + Onrooi + Koppenhoefstraat 11-03 Munsel + deel Centrum – Breukelen 11-03 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde 15-03 Roderweweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Feest, carnaval en de Heineken Regatta!

Voordat wij begonnen met ons zeilavontuur hadden wij al veel van de Heineken Regatta op Sint Maarten gehoord. Zeker bij René, die ook in Nederland veel wedstrijden heeft gevaren, gaat het hart sneller kloppen! Vandaag, eind februari, zijn wij vanuit de Virgin Eilanden weer onderweg naar Sint Maarten. We willen op tijd zijn om nog een mooi ankerplakje te vinden. Onze verwachting is dat het druk wordt, zeker met zeilboten en natuurlijk veel partygangers. Heineken sponsort deze Regatta en dat gele vocht zal rijkelijk vloeien. Wij hopen een mix van beide te vinden. Zeker René, hij wil proberen als crew aan te monsteren op een wedstrijdboot... Dus zoals gezegd hebben we vandaag een mooi weer window om over te steken, we kunnen zelfs alles zeilen, heerlijk.

In Nederland heeft René ook wedstrijden gevaren, aan de 24 Uurs Race, de Duotocht en de Grevelingencup heeft hij zelfs meerdere keren deelgenomen. Nu spreekt de Heineken Regatta dus zeker tot de verbeelding. Er worden meerdere races gehouden in verschillende categorieën. In de periode van 2 tot 5 maart ligt het normale leven op SXM zo goed als stil en speelt de regatta de grootste rol. Zelfs bij de Sint Maarten Yacht Club telt men de dagen, uren en minuten af op een digitale klok, je kunt het niet missen!

Maar het weekend voor de Heineken Regatta begint hier ook het Caribisch carnaval. Natuurlijk wilden we de volwassen optocht in Marigot niet missen. Het is geen 'Indegat' en je hebt een andere band met de lokale gebeurtenissen, maar kijken blijft leuk! Zeker omdat de zon schijnt en de temperatuur zo'n 28 graden is. Er komen verschillende loopgroepen voorbij en we zien veel kleuren, veren, bloot op dansmuziek hun pasjes uitvoeren. We staan vlakbij het juryplatform, dus iedereen wil hier zo goed mogelijk voor de dag komen... Heerlijk dat niemand zich zorgen maakt om 'zwembandjes', striae, dikke benen of pukkels! Jong en oud loopt en danst samen op de swingende muziek en straalt. Het is genieten, kijk op Facebook, SY Blue Spirit op reis, voor een compilatie van de leuke beelden.

En het blijft feest voor ons deze periode, SY Isabella kwam ook aan op Sint Maarten! Onze Boxtelse vrienden Hans en Elise hadden we voor het laatst gezien toen we eind juni 2015 Nederland verlieten. Nu liggen ze zo'n 50 meter achter ons in Simpson Bay. Natuurlijk hebben we heerlijk bij kunnen kletsen en de flessen bubbels laten knallen, zo bijzonder om weer samen te zijn! En we proberen een stuk met elkaar op te varen richting het zuiden... Langs bekende en onbekende plekjes nemen we jullie mee op deze prachtige eilanden, blijf onze column dus volgen. En dan komen we er achter dat niet alleen SY Isabella nu op Sint Maarten ligt, ook SY Spirit of BlackLock met Henk en Michelle zijn aangekomen! Het is toch wel heel erg bijzonder, drie Boxtelse boten op een 'oud' Nederlands eiland in de Caribbean. Is er een Dommelland Live op locatie mogelijk?

Maar terug naar de Heineken Regatta, er worden dus verschillende wedstrijden georganiseerd en vanaf ons plekje zien we de diverse zeilboten de lagoon in varen. Nog even oefenen om de laatste puntjes op de i te zetten of de nieuwe strategie door te nemen. Aan boord is het hard werken en je moet natuurlijk precies weten wat je doet. Een kleine aarzeling of fout kan het verschil betekenen tussen winnen of verliezen. De wind- en weersvoorspelling is de komende dagen goed, wij gaan het allemaal zien en laten ons verrassen.

Ondertussen zijn ook de optredens bekend, wij verheugen ons op de laatste avond. UB40 komt optreden, toch een soort van jeugdsentiment. Ik verheug me op de bekende songs, Can't help falling in love, Red red wine en I got you babe... Voetjes in het zand en dansen onder de sterrenhemel. Maar als het zo ver is dan zit de Regatta er al weer op, dus beginnen we bij het begin, vandaag de registratie en inschrijving bij de Sint Maarten Yacht Club, het hectische centrum!

En dan is de start van de eerste wedstrijd, 's ochtends vroeg bekijk ik het schouwspel. Je ziet de kleine, gekleurde wedstrijdbootjes door het water scheren. De grotere boten en catamarans doen het rustiger aan. Zo ook de boten van de Volvo Ocean Race, zij zijn wel meer gekheid gewend. Je boot wordt in een klasse ingedeeld, zo wordt een eerlijk klassement berekend. Als we later die middag bij de Yacht Club aankomen is het druk, niet alleen met zeilers, maar ook met dinghy's... Het kost ons even wat tijd en moeite om alles goed vast te leggen. Zo gaat het door tot en met zondag, dan wordt de laatste wedstrijd gevaren, het totaalklassement opgemaakt en de winnaar bekendgemaakt.

Het is overal een drukte van belang, over het hele eiland wordt van alles georganiseerd, het is gezellig! Maar het is ook moeilijk om keuzes te maken, je kunt niet alles meemaken, dus besluiten wij in de buurt van Simpson Bay te blijven. Hier kunnen we de zeilboten zien, op de radio horen we de ins en outs van de wedstrijd en we kunnen lekker ons eigen bakkie koffie pakken. Kortom het is genieten! Toch zijn we vandaag even met de lokale bus naar Philipsburg gegaan. Leuk, want de route is berg op en af en dat hield in een prachtig uitzicht op de zeilboten die aan de race rond het eiland bezig waren. Ook onze timing terug bij de Yacht Club kon niet beter, de brug werd juist geopend om de boten weer binnen te laten, mooi om te zien! Er worden namelijk niet alleen punten toegekend voor de race, maar ook voor de leukste outfit, dansjes of andere rariteiten. Het bekijken is niet alleen leuk, maar ook het commentaar dat je rondom je hoort.....

Het komende weekend staat voor ons nog in het teken van de Regatta, daarna gaat het een keer anker op en gaan we onderweg naar oude bekenden en nieuwe avonturen. Ook maken we waarschijnlijk nog meerdere Regatta's mee, want het seizoen is hier begonnen! In onze volgende column lees je daar meer over.

Rene & Brigit
SY Blue Spirit op reis

Vervolg van de voorpagina: Edelherten uitgezet in De Scheeken

Het edelhertengebied in Het Groene Woud blijft vrij toegankelijk op wegen en paden. Wel is het leefgebied in de beginperiode vooralsnog niet toegankelijk voor honden. Dit om ervoor te zorgen dat de edelherten voldoende rust krijgen.

De aanschaf van de herten, toch zo'n 650.000 euro, komt voor rekening van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij. Kelderman legt uit waar hem deze kosten in zijn gaan zitten: "De herten worden uit Frankrijk gehaald omdat daar een grotere genetische diversiteit is dan bij andere kuddes edelherten in Nederland." Volgens haar lijkt de leefomgeving van de Franse herten ook meer op die van de herten in Het Groene Woud. "Het lijkt misschien tegenstrijdig dat bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen edelherten worden afgeschoten en dat 'onze' herten geïmporteerd worden, maar wij willen hier natuurlijk de meest gezonde dieren hebben. Die zijn nu net het lastigst te vangen." Daar komt bij dat het vangen en weghalen van gezonde herten uit een kudde de rangorde verstoort. "Herten hebben namelijk sterke familiebanden", aldus Kelderman.

Naast de kosten voor de aanschaf en het vervoer is veel geld gaan zitten in de afrastering van het 300 hectare grote gebied waar de herten vrij spel krijgen. Om het effect van de herten op de omgeving te kunnen monitoren zijn, zoals eerder gemeld, twee hindes en twee herten van volgchips voorzien. Ook wordt permanent in de gaten gehouden hoe het met de herten gaat en wordt onderzoek gedaan naar hun graasgedrag.

Als de kudde goed gedijt en er op termijn te veel edelherten komen lijkt ook de herintroductie van de jacht op het edelhert onvermijdelijk. Kelderman: "Er is geen roofdier in Het Groene Woud dat op de dieren jaagt." Op de vraag of de wolf, een van de oorspronkelijke roofdieren in Brabant, dan ook weer een kans maakt om uitgezet te worden in het natuurgebied komt een negatief antwoord: "We wachten op de natuurlijke terugkeer van de wolf"

Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter, aldus Brabants Landschap. Met hun specifieke gedrag en graasgewoonten zorgen de herten voor meer leven in het landschap. Edelherten liggen graag te rollen in modderbaden die ze maken en 'vegen' met hun gewei langs bomen. Zo maakt de 'koning van het woud' letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

Voor de herten, maar ook voor klein wild legt ProRail een ecoduct over het spoor aan ter hoogte van de Monnikenweg, op de grens van Boxtel en Best. Dit ecoduct moet begin 2019 voltooid zijn.

De plaatsing van het edelhert in Brabant is een initiatief van Brabants Landschap in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling. Verder wordt samengewerkt met Streekorganisatie Het Groene Woud en is de terugkeer mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Nationale Postcode Loterij. Samen met SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) worden gidsen opgeleid die rondleidingen gaan geven in het gebied.

Om te vieren dat de 'koning van het woud' terug is in Brabant, start op zaterdagmiddag 1 april het excursieprogramma rondom het edelhert met vier gratis excursies naar de edelherten in Het Groene Woud. Aanmelden voor de excursies kan via www.edelherteninhetgroenewoud.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.

Brabants Landschap zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van een groene omgeving 'dichtbij' huis. Voor meer informatie www.brabantslandschap.nl

Een bespaarmaaltijd met inhoud

Boxtel - De protestantse gemeente Boxtel houdt op vrijdag 31 maart een zogenaamde bespaarmaaltijd. Dit is een eenvoudige maaltijd, met producten van het seizoen.

De ecologische voetafdruk blijft zo klein mogelijk, door producten te kiezen waarmee weinig kilometers gereden zijn. Enkele vrijwilligers gaan de uitdaging aan om hiermee smakelijke vegetarische gerechten te maken. De deelnemers gaan raden hoeveel deze maaltijd per persoon gekost heeft.
Tussen de drie gangen door vertelt Ando Kuijpers wat hem inspireert in zijn werk voor TNO in Eindhoven. Hij studeerde Natuurkunde en Theologie en is ontwikkelaar van zonnecel-technieken. De titel van zijn verhaal is 'Van zonnecel tot Paaslicht'.

Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Na aftrek van de onkosten gaat de opbrengst naar de Voedselbank. De bespaarmaaltijd is van 17.30 tot ongeveer 20.00 uur, in Gebouw De Schakel aan de Clarissenstraat 18. Iedereen is welkom, ook kinderen en jongeren. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 maart bij taede.zandstra@ziggo.nl.

Kantoorruimte te huur in D'n Liempdsen Herd

Ondernemen in één van de meest karakteristieke panden van Liempde

Liempde - In D'n Liempdsen Herd, de monumentale boerderij in het centrum van Liempde komt vanaf oktober 2017 kantoorruimte beschikbaar. Eigenaar SPPiLL verhuurt deze ruimte. De toekomstige huurder vestigt zich in één van de meest bijzondere, historische panden van Liempde.

D'n Liempdsen Herd aan Barrierweg 4 wordt momenteel stevig verbouwd. De restauratie resulteert vanaf midden 2017 in een uniek bezoekerscentrum, waar inwoners en toeristen een gastvrij informatie- en vertrekpunt vinden om het dorp en de omgeving te verkennen. Daarnaast herbergt D'n Liempdsen Herd een symposiumruimte voor tachtig personen en een vergaderruimte die per dagdeel te huren zijn. Alle ruimtes combineren een karakteristieke, authentieke inrichting met moderne voorzieningen.

Deze kenmerken zijn ook terug te vinden in de zelfstandige kantoorruimte die SPPiLL vanaf oktober verhuurt. "Het gaat om een kantoor van zeventig vierkante meter", vertelt Theo Verhagen, voorzitter van de werkgroep exploitatie van D'n Liempdsen Herd. "De ruimte bevindt zich boven het voormalige woongedeelte van de boerderij en leent zich uitstekend voor kleinschalige, zakelijke diensten."

Aan voorzieningen zal het de toekomstige huurder niet ontbreken. De kantoorruimte beschikt over moderne ICT-faciliteiten en een eigen keuken en toiletgroep. Verhagen: "Daarnaast heeft dit kantoor een eigen opgang. De huurder bevindt zich dus in de levendige omgeving van het bezoekerscentrum, maar kan tegelijkertijd in alle rust werken. Wie Liempde of Nationaal Landschap Het Groene Woud een warm hart toedraagt, zit hier absoluut op zijn plek."

Meer informatie over het huren van kantoorruimte in D'n Liempdsen Herd? Neem dan contact op met Ingrid Saris, SPPiLL-coördinator verhuurzaken D'n Liempdsen Herd, telefoon: 0411-643943.

Spruitjesclub bij De Kinderboerderij

Boxtel - Ook dit voorjaar gaat de Spruitjesclub op de kinderboerderij in Boxtel weer van start: een moestuin voor en door kinderen.

Op eigen terrein en in de grote plantenkas kunnen kinderen, onder leiding van de vrijwilligers van De Kinderboerderij zaaien, oogsten, proeven en ontdekken.

De Spruitjesclub vindt plaats op woensdagmiddagen, om de week van 14.00 tot 15.00 uur. Kinderen van basisschoolleeftijd kunnen zich opgeven onder vermelding van naam en leeftijd via: info@kinderboerderijboxtel.nl.

De aftrap is op woensdag 29 maart om 14.00 uur.

Verbouwing De Orion nadert voltooiing

(Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Lennisheuvel - Razend enthousiast is Marcel Geilfus over de verbouwing, zelfs na bijna 23 jaar als voorzitter van het Gemeenschapshuis De Orion. Het project met de totale kosten van 102.000 euro, exclusief de aanleg van de zonnepanelen op het dak, moet het gebouw er begin april als nieuw uitzien. Volgens de voorzitter is de verbouwing nu voor '85 tot 90 procent' voltooid.

Als je het gebouw, dat uit 1948 stamt, binnenloopt, valt meteen de eerste grote verandering al op: de verouderde tegelvloer is vervangen door een chic ogend grijs egaal exemplaar. Ook het invalidentoilet is volledig vernieuwd en De Orion is volledig rolstoelvriendelijk. Verder is de drumbandzaal van nieuw stucwerk voorzien.

Het project, dat 'Pimp De Orion' gedoopt is, maakt volgens Geilfus van het gemeenschapshuis weer een net geheel. In de loop van de jaren is De Orion stapsgewijs uitgebreid, waardoor het een beetje een rommelig oogde. Het is een monsterproject geweest voor het 1.180 zielen tellende kerkdorp: alleen al aan aanschafkosten voor de verf was het gemeenschapshuis zo'n 3.500 euro kwijt. De gehele vloer van de bar, huiskamer en de drumbandzaal is door de werkzaamheden 8 millimeter hoger komen te liggen.

Beheerder Rian Eijkmans en voorzitter Michel Geilfus van De Orion pakken, onder de nieuwe ledverlichting, enkele van de 152 nieuwe stoelen uit. Op de achtergrond het nieuwe raam van de regiekamer. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
De vernieuwde bar van De Orion. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Beheerder Rian Eijkmans en voorzitter Michel Geilfus van De Orion pakken enkele van de 152 nieuwe stoelen uit. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Op het moment van schrijven is de nieuwste aanwinst net gearriveerd: een lading van 152 nieuwe stoelen. Beheerder Rian Eijkemans, 'de burgemeester van Lennisheuvel', volgens Geilfus en hijzelf, pakken de dozen met zichtbaar enthousiasme uit. Op hetzelfde moment worden in de rest van De Orion de nieuwe rolgordijnen aangemeten.

Het gemeenschapshuis is verder voorzien van een compleet nieuwe audioinstallatie met in totaal elf speakers verdeeld over De Orion. Ook de regiekamer werd onder handen genomen en kreeg een groter raam, zodat de regie niet 'door een klein venstertje hoefde te koekeloeren', aldus Geilfus. Tenslotte werd voor het project een nieuwe mobiele beamer aangeschaft zodat filmavonden georganiseerd kunnen worden.

De totale verbouwingskosten van het drukbezochte gemeenschapshuis bedragen 102.000 euro, naast op zichzelf staande financieringen van zo'n 20.000 euro om het gebouw energieneutraal te maken. De gemeente sprong bij met een lening van 16.000 euro om de begroting rond te krijgen.

Met zeker 1.000 bezoekers per week is er altijd wel iets te doen in De Orion. En dat betekent dat er ook altijd wel licht brandt. Door tijdens de verbouwing te kiezen voor ledverlichting in plaats van gloeilampen bespaart het gemeenschapshuis ruim 1.100 euro per jaar. Door daarnaast te kiezen voor de aanleg van 60 zonnepanelen is het gemeenschapshuis energieneutraal geworden. Sterker nog, met een opbrengst van ruim 13.000 kWh per jaar levert De Orion terug op het energienet. Dit moet volgens Geilfus op jaarbasis zeker 2.800 euro schelen op de energierekening.

Het is daarom dat Geilfus aangeeft in de toekomst nog graag een warmtepomp in De Orion te zien. "Dan kunnen we de overcapaciteit die de zonnepanelen opleveren gebruiken om het hierbinnen te verwarmen", aldus de voorzitter.

Volgens de voorzitter is in de afgelopen maanden het uiterste van alle vrijwilligers en van beheerder Rian geëist om De Orion draaiende te houden tijdens de verbouwing. Tientallen vrijwilligers hielpen met schilderen en alle andere klussen in en om het gemeenschapshuis. Hiermee werd volgens Geilfus meer dan 20.000 euro op arbeidsloon bespaard. Zo kon aan de voorwaarden voor een lening van 25.000 euro van het VSB Fonds voldaan worden. Het gemeenschapshuis moest immers een financieel dekkend plan overleggen aan het fonds. "Door het aan de ene kant te besparen kregen we het geld dus aan de andere kant weer terug", legt de voorzitter opgewerkt uit.

De verbouwing is naar verwachting volgende maand afgerond, nadat de gevels van De Orion een behandeling krijgen om vuil en vochtafstotend te worden. Bovendien wordt het gebouw door de coating die wordt aangebracht ook van buiten meer één geheel. Na het project 'Pimp De Orion' is het gemeenschapshuis weer 'gepimpt' om er zeker weer enige tientallen jaren tegen te kunnen.

Aannemersbedrijf Wilco van Oirschot neemt zowel grote als kleine klussen aan

Boxtel – Na ruim achttien jaar in het vak heeft Wilco van Oirschot, van het gelijknamige aannemersbedrijf, een enorme hoeveelheid klussen aangenomen. Daarbij kan hij het totaalplaatje, van schets tot gerealiseerd project leveren. Van Oirschot richt zich voornamelijk op nieuw- en aanbouw. Toch heeft hij geen voorkeur voor grote, dan wel kleine klussen. "Werk is werk", aldus de nuchtere Boxtelaar.

Aannemersbedrijf Wilco van Oirschot ontfermt zich over een breed scala aan bouwklussen, van nieuwbouw, verbouwingen en kozijnen tot onderhoud aan woningen. Dat hij zo'n breed pakket kan aanbieden heeft alles te maken met zijn ruim 25 jaar ervaring in de bouwsector. Anders dan sommige andere aannemers is Van Oirschot geen type dat op een kantoortje zijn werk doet. Het liefst staat hij zelf ook op de bouw. "Ik ben eigenlijk timmerman, maar rond 2000 begonnen als aannemer", vertelt hij.

Een ander speerpunt van Van Oirschot is dat hij, wat hij zelf noemt, 'het complete plaatje' kan leveren. "Wij bieden bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om constructieberekeningen en bouwtekeningen te maken en de gehele vergunningsprocedure voor nieuw- of uitbouw te verzorgen als de klant daarom vraagt."

Van Oirschot neemt echter niet enkel grote projecten aan. "Je kunt bij wijze van spreken voor een plintje al bij ons terecht, maar ook voor complete nieuwbouw", aldus de eigenaar. Ook kun je bij het bedrijf terecht voor advies over hoe deze klussen aan te pakken. Daarbij richt de aannemer zich voornamelijk op de particuliere markt.

Van Oirschot is aangesloten bij het BouwGarant keurmerk. Aannemers aangesloten bij BouwGarant moeten laten zien dat ze een bepaalde kwaliteit en garantie leveren, aantoonbare ervaring hebben en dat ze over de juiste diploma's en verzekeringen beschikken. Zo ben je er als klant van verzekerd dat op een juiste en zorgvuldige wijze gewerkt wordt.

Ook een vereiste van het keurmerk is dat duidelijke afspraken worden gemaakt en duidelijke offertes en opdrachtbevestigingen worden opgesteld. Zo voorkom je verrassingen achteraf. Je kunt bovendien bij Aannemersbedrijf Van Oirschot altijd vrijblijvend advies inwinnen of een offerte aanvragen.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je Aannemersbedrijf Van Oirschot bellen op 0411-678513 of e-mailen: info@wilcovanoirschot.nl.

Taverbo/Sabo 3 overtuigend kampioen in BRTC

Kampioensteam Taverbo/Sabo 3 met vlnr Henk IJsseldijk, Uschi Meeuwis en Daan de Koning. (Foto: Taverbo/Sabo) Foto: Taverbo/Sabo

Boxtel - Taverbo Sabo 3 overtuigend kampioen na 8-2 monsterzege op Taverbo Sabo 1. De Horntreffers behouden kans op tweede plaats na 6-4 zege op Taverbo Sabo 4 en naderen Taverbo Sabo 1 tot op twee punten. Grand Café Rembrandt ziet kans op derde plaats slinken na onverwacht grote 7-3 nederlaag tegen De Firma Fotografie. Rotsvast wint met 7-3 van De Dommel en zet zich stevig in de middenmoot. De Dommel steviger op laatste plaats en kan de rode lantaarn waarschijnlijk niet meer ontlopen.

Boxtel - Waar een gelijkspel genoeg was, veroverde Taverbo/Sabo 3 maandag met een monsterzege op Taverbo/Sabo 1 de kampioenstitel In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie). Het team van aanvoerder Henk IJsseldijk, Daan de Koning en Uschi Meeuwis ging vlot van start en had al snel zijn tweede opvolgende kampioenstitel binnen. Na een 4-0 tussenstand deed Taverbo/Sabo 1 iets terug omdat Frans van Dun in drie games van IJsseldijk won. Maar in de zesde partij won Meeuwis van Hans van Haaren en hoewel dat pas in de vijfde beslissende game gebeurde was de blijdschap om het kampioenschap er niet minder om. De overige partijen waren nu een formaliteit geworden want alleen Van Haaren kon nog een puntje binnenhalen tegen IJsseldijk. De Koning en Meeuwis bleven ongeslagen. Cees Hems kon voor zijn team deze keer geen punten laten bijschrijven. Ook het dubbelspel was voor Taverbo/Sabo 3, want De Koning en Meeuwis waren te sterk voor Hems en Van Haaren. Ronald van Dael kon wegens een ernstige enkelblessure niet meespelen en lijkt ook voor het restant van de competitie uitgeschakeld.

Door deze uitslag bleven De Horntreffers in de race voor de beste plaats achter de nieuwe kampioen. Het team won met 6-4 van Taverbo/Sabo 4. De Firma Fotografie versloeg Grand Café Rembrandt met 7-3.
Voor Rotsvast is de middenmoot al weken vaste stek en door de nederlagen van Grand Café Rembrandt en Taverbo/Sabo 4 en het niet spelen van Taverbo/Sabo 2 was er een uitgelezen moment om tegen het onderaan staande team van De Dommel door winst deze plaats te verstevigen of zelfs nog te verbeteren. Dat lukt; Rotsvast versloeg De Dommel met 7-3.


Winst en verlies voor HCB'92

Boxtel - Zaterdag won de D-jeugd van HCB'92 in Boekel met dubbele cijfers van Habo'95. Het eerste damesteam behaalde die avond in Eindhoven tegen Octopus eveneens een overwinning. De meiden van de A-jeugd verloren zondagmorgen na een wedstrijd vol gele kaarten van Aristos in Best.

D-jeugd
Habo'95 was zaterdag bij aanvang nog niet compleet, maar door een sportief gebaar van coach Bart van den Langenberg werd er aangevangen in een 6 tegen 6 opstelling. De D-jeugd van HCB maakte de openingstreffer. Na enkele minuten spelen had de laatste speler van de tegenstander zich gemeld en werd er vervolgens met complete teams verder gespeeld. HCB nam al snel de voorsprong door een paar mooie acties en had voor de rust al dubbel zoveel goals gemaakt als het thuisspelende team: ruststand 3-6. De tweede helft zette HCB op dezelfde wijze voort wat resulteerde in een einduitslag van 7-14. Een zeer verdiend resultaat.

Dames 1
Zaterdagavond reisde dames 1 HCB'92 af naar Eindhoven. A junioren Manon Foolen en Liza van Rooij waren door coach Martin van Nunen uitgenodigd om mee te spelen, en Judit Bànyai was ook weer terug van weggeweest. Er vielen enkele tegengoals voordat HCB op gang kwam. Bettine de Kok opende de score met een mooie instart vanuit de hoek waardoor ze vrij kwam op de cirkel en zelf voor haar kans ging. Hierna volgde Mandy van Abeelen die met haar sprong boven de verdediging uit wist te komen en vanuit middenpositie afrondde. Octopus liet niet vlug van zich winnen en er volgden enkele tegengoals. Bànyai wist door enkele schijnbewegingen punten te pakken voor de Boxtelse ploeg. Door een goed aangespeelde break vanuit Ellen Persoons op Janneke Eijkemans kon laatstgenoemde deze strak afmaken. De Boxtelse dames gingen de rustfase in met een kleine voorsprong, 7-9. Na de rust kwam Annemarie Sens ook goed op dreef, ze schoot een aantal worpen met de nodige precisie en onhoudbaar voor de keepster uit Eindhoven hard in het net. Er werd vlug gespeeld door beide teams. De winst ging uiteindelijk mee terug naar Boxtel, de eindstand was 14-17.

A-jeugd
De meiden van de A-jeugd hadden zondagmorgen een wedstrijd in Best. Hoewel de Boxtelse meiden er vol goede moed tegenaan gingen, werd er al snel gescoord door Aristos. Vervolgens was HCB echter aan zet, met een mooie break die Manon Foolen aangooide naar Anouk Foolen waarbij de bal achter de keepster in het net viel. Aristos kreeg in eerste helft meerdere mogelijkheden om een voorsprong te nemen, HCB kon voor rust nog drie doelpunten maken: Bruni van den Biggelaar maakte vanaf de cirkel een goal, Anouk Foolen vanuit een sprongschot en Anouk Schellekens vanuit de hoek. Dit bracht de ruststand op 9-4.
De eerste goal van tweede helft was voor HCB. Anouk Foolen ging goed door op de verdediging en scoorde in de bovenhoek. Helaas ging het met de Boxtelse verdediging stukken minder en wist Aristos er veelvuldig doorheen te komen. Gitte Vanhout maakte ook nog een paar mooie goals, maar die werden afgefloten. Manon Vriens maakte nog een doelpunt door een onverwachts afstandsschot. In tweede helft was er onvoldoende samenspel bij HCB om het de tegenstander moeilijk te maken. Ook hadden de Boxtelse meiden pech met beslissingen van de scheidsrechter. Er werd veel afgefloten door de scheids van Aristos. Met vier gele kaarten, één keer twee minuten tijdstraf en enkele penalty's tegen werd de eindstand 21-10 voor de thuisploeg.


???????

Bridge

Bridgeclub Liempde, uitslag 2 maart
A-Lijn 1. Echtpaar Vermulst 59,82% 2. Heren Van Heeswijk-Bekkers 57,74% 3. Echtpaar Van de Meerendonk 56,55% B-Lijn, 1. Dames Van de Meerakker-Van de Heijden 64,93% 2 Dames Prinsen-Van de Westelaken 61,81% 3. Echtpaar Van Schaijk 60,42%, C-Lijn 1. Dames Kapteijns-Van de Laar 58,75% 2. Dames Jussen-Ronde 55,73% 3. Dames Biekens-Timmermans 54,17%

Bridgeclub Boxtel, uitslag 28 februari
1. G.Joren & R. van Stuivenberg 59,17% 2. J. Sebregts & C. Nienhuis 57,92% 3. A. & A. Wouters 55,42%
Bridgeclub Boxtel, uitslag 1 maart
A-lijn 1. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 64,58% 2. A van de Langenberg & M. Legius 60,42% 3. H. van Esch & P. van de Ven 57,29%
B-lijn 1. A. van Kempen & P. Klaassen 66,67% 2. C. van Grinsven & T. van de Sande 60,42% 2. A. van der Velden & C. van der Velden 60,42%

Voetbal

LSV Programma 11 maart
VCB VE1-LSV VE1 16:00
Programma 12 maart
LSV 1-De Bocht 1 14:30
LSV 2-Vlijmense Boys 4 11:30
ODC 4-LSV 3 10:00
LSV 4-Boxtel 8 12:00
Uitslagen
LSV VE-De Bocht'80 VE 2-0
RKJVV 3-LSV 3 1-3
LSV 4-RKDVC 4 3-0
Programma LBC 11 maart
LBC mini 1-DVG mini 3 9:30
Taxandria 3-LBC JO9/1 9:00
LBC JO13/1-VOAB 7 11:00
LBC JO15-UNA 5 11:00
LBC JO17-1-DBS 2 14:00
LBC MO19/1-DBS 1 13:00
Uitslagen LBC:
Oirschot Vooruit 2-LBC JO17/1 2-0

DVG, uitslagen 4 maart
SCI-JO7/1-DVG JO7/2 2-9
NWC JO9/1-DVG JO9/1 11-1
DVG JO9/2-Avanti'31 JO9/2 9-4
Avanti'31 JO19/4-DVG JO9/3 0-1
DVG JO9/4-Boerdonk JO9/1 0-1
DVG JO11/3-Schijndel JO11/4 9-4
DVG JO11/4-Erp JO11/2 7-0
DVG JO11/5-Sv Brandevoort JO11/8 6-1
DVG JO13/1-NWC JO13/2 7-0
Rhode JO13/5G-DVG JO13/2 0-12
DVG MO13/1-Fc Uden MO13/1 1-0
Ondo JO17/1-DVG JO17/1 2-2
DVG JO17/2-Bl Geel JO17/4 4-0
SCMH JO19/2-DVG JO19/2 0-0
DVG, uitslagen 5 maart
DVG 1-Nooit Gedacht 1 0-5
DVG 3-HVCH 6 3-0
Avesteyn 8-DVG 5 2-3
Rhode 6-DVG 7 2-1
Maask.Boys 1-DVG VR1 2-0

DVG, programma 11 maart
DVG JO7/1-Essche Boys JO7/1        09:30
Best Vooruit JO7/4-DVG JO7/2        09:15
LBC JO7/1-DVG JO7/3        10:30        09:45 tijd gewijzigd
DVG JO9/1-Bruheze JO9/1        10:45
Mierlo Hout JO9/2-DVG JO9/2        10:00
St. Fiducia JO9/1-DVG JO9/3        09:30
DVG JO9/4-Erp JO9/6        10:45
DVG JO11/1-Erp JO11/1        09:30
DVG JO11/2-Wec JO11/1        09:30
Rhode JO11/5G-DVG JO11/3        10:30
Blauw Geel JO11/4-DVG JO11/4        09:15
Eli JO11/3G-DVG JO11/5        10:30
DVG JO13/1-Bavos JO13/1        11:45
Sparta'25 JO13/5G-DVG JO13/2        11:30
Constantie MO13/1-DVG MO13/1        11:15
Gemert JO15/2-DVG JO15/1        13:15
DVG JO15/2-Gemert JO15/7        13:00
BVV MO15/1-DVG MO15/1        10:45
Mariahout JO17/1-DVG JO17/1        13:00
DVG JO17/2-Boekel Sp. JO17/3        14:30
DVG JO19/1-Festilent JO19/1        14:30
Venhorst JO19/1-DVG JO19/2        14:30
DVG, programma 12 maart
Vorstenb.Boys 1-DVG 1        14:30
Mifano 2-DVG 2        11:00
DVG 3-Avanti'31 3        12:00
Heeswijk 4-DVG 4        11:00
Schijndel 8-DVG 5        12:00
DVG 6-HVCH 16        11:00
DVG 7-Heeswijk 8        10:00
Schijndel 6-DVG 8        10:00
DVG, programma 14 maart
Sparta'25 JO15/1-DVG JO15/1        19:30
DVG, programma 15 maart
DVG JO17/1-HVCH JO17/3        19:30

RKSV Boxtel/ODC
Programma
11-03 Jong Brabant VE1-Boxtel VE1        16:30
12-03 Boxtel 1-VOW 1        14:30
12-03 ODC VR1-St Mich.Gestel VR1        12:15
12-03 ODC 1-Haarsteeg 1        14:30

Uitslagen
05-03 ODC VR1-HRC'14 VR2        8-0
05-03 Zwaluw VFC 1-ODC 1        1-4

Zaalvoetbal
Uitslagen 4 Maart
X2COM-Tahadi                                         3-7
Café Vollop-Gebr. Bekkers                 4-1
Fysio de Dommel-Vouwwagenspec. 5-3
C.J. vd Sande-Adm. Jilesen                        2-6
Van de Langenberg-Filipe Mode                 11-3
Goossens Advies-Pika Bikes/'t Geveltje 3-6
Uitslagen 6 Maart
Van Stekelenburg-Verbeij/Hanekroot 5-2
Faes entertainment-Vermeer verz         1-3
Selissen Boys-Meneer Van Dommelen 2 8-4
F.C.Blokfit-Meneer Van Dommelen 1 3-3
Programma 11 Maart
17.00 Fysio de Dommel-Grieks rest Corfu
17.45 Hart van Boxtel-NIKE F.C.
18.30 Goossens Advies-Kwalitaria Strik
19.15 Filipe Mode/ElzenMaas-Café Vollop
20.00 Vouwwagenspec.-Pika Bikes/'t Geveltje
20.45 Gebr. Bekkers-Adm. Jilesen
Programma 13 Maart
19.00 Groen als Gras-Celdex.b.v.
19.45 Rijschool Gestel-Selissen Boys
20.30 Vinyl en Tapijtwinkel-Van Stekelenburg
21.15 vd Heijden milieu-Feestcafé de Nozem

Handbal

HCB'92 Uitslagen
Handbal Someren DC1-HCB'92 DC1         25-07
Habo'95 D3-HCB'92 D1                                 07-14
ESZV Oktopus DS2-HCB'92 DS1                 14-17
Aristos DA1-HCB'92 DA1                         21-10
United Breda E2-HCB'92 E1                         16-02
Programma 11 tot en met 13maart
11 maart(thuiswedstrijd Braken Boxtel)
HCB'92 E1-Mixed-up E2                        09:05
HCB'92 D1-Bedo D1                         10:05
HCB'92 DC1-PSV Handbal DC1         10:55
12 maart(thuiswedstrijd PiusX Liempde)
HCB'92 DA1-Habo'95 DA3                 10:10                
HCB'92 DS2-Groesbeek Glorie DS3 11:35
HCB'92 DS1-Aristos DS2                        13:00
13 maart(thuiswedstrijd PiusX Liempde)
HCB'92 recr-Achilles'95 recr                 20:00

Dressuur

Haaren Pony's:
Klasse B-L2: Anne Teulings met Djo-djo, 2 X 2e met 198,5 en 196 punten
Klasse B-M1: Eline de Bont met Misty 1 en 2e met 187 punten
Klasse C-L2: Lieke Tinnenbroek met Nando 2 X 1e met 199,5 en 203,5 punten
Boxtel paarden:
Klasse M1: Carlijn van oerle met Caramelo 4e met 62%

Volleybal

Blox uitslagen
Dunamis-VC Blox         3-1
Skunk JC 1-VC Blox JC 1        4-0
Saturnus/Hendriks Coppelmans DS 6-VC Blox DS 2        4-0

Honk- en softbal

Ducks programma oefenwedstrijden 11 maart
beeball majors Roef!-Ducks 11:00
aspiranten sb Ducks-Stags 11:00
pupillen hb Ducks-Jeka 13:00
u17 sb Stags Ducks 15:00
aspiranten hb Stags Ducks 14:30
junioren hb Stags Ducks 10:30
Programma 12 maart
dames Ducks-Nuenen 2 11:00
heren 2 Ducks-Radboud Rangers 11:00
heren 1 Indians-Ducks en Angels 3-kamp v.a. 11:00

Tafeltennis

Uitslagen
Taverbo Sabo 4-De Horntreffers        4-6
Taverbo Sabo 3-Taverbo Sabo 1        8-2
Rotsvast-De Dommel        7-3
Grand Café Rembrandt-De Firma Fotografie        3-7

Programma 13 maart
Taverbo Sabo 3-De Horntreffers
Taverbo Sabo 4-Taverbo Sabo 2
Grand Café Rembrandt-De Dommel
Rotsvast-De Firma Fotografie

Jeu de boules

JBV De Walnoot uitslagen 6 maart
1. Broer Renne (Den Bosch) 3/26 punten 2. Henk Hermes 3/20 punten 3. Jos van Meersbergen 3/17 punten 4. Ria van Breugel 2/16 punten 4. Wim van Alphen 2/16 punten 6. Frans Minkels 2/13 punten 7. Corry Renne (Den Bosch) 2/12 punten 7. Michel Luijten 2/12 punten 7. André Teulings (Sint Michielsgestel) 2/12 punten 10. Eric Jansen 2/11 punten 10. Ben van Casteren 2/11 punten 10. Jo van der Heijden 2/11 punten


AV Marvel organiseert 41e Paasloop

Ook dit jaar verwacht AV Marvel weer vele enthousiaste lopers, van alle leeftijden. (Archieffoto: Hans van Doorn) Foto: Hans van Doorn

Boxtel - Marvel organiseert op maandag 17 april, Tweede Paasdag, de Rabobank Paasloop. Deze prestatieloop voor lopers vanaf 13 jaar, met Rabobank Kidsrun voor basisschoolleerlingen wordt dit jaar voor de 41e keer gehouden.

De Kidsrun is 1 kilometer lang, de recreatieve paasloop maximaal 15 kilometer. Het parcours is geheel verhard, met start en finish op de accommodatie van atletiekvereniging Marvel op sportpark Den Wielakker. Het totale parcours bestaat uit vier ronden. De eerste ronde is 3,3 kilometer lang, en de drie overige ronden hebben een lengte van 3,9 kilometer. Het parcours voert de atleten langs de snelweg richting de wijk Oost, waar een grote lus wordt gemaakt.
Alleen bij de maximale afstand van 15 kilometer zijn ereprijzen te behalen voor de eerste drie mannen en vrouwen.

De Rabobank Paasloop trekt jaarlijks enkele honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten naar Boxtel. De organisatie rekent ook in dit jaar weer op een massale deelname. Wil jij meedoen? Voorinschrijven is mogelijk tot en met 12 april via de website van AV Marvel, www.avmarvel.nl/paasloop.
Na-inschrijven is mogelijk op de dag zelf, maandag 17 april, vanaf 9.15 uur tot 15 minuten voor de start van de wedstrijd. Bij na-inschrijving kost de deelname 1,00 euro extra. Het inschrijfbureau bevindt zich in het clubgebouw van AV Marvel op sportpark Den Wielakker, De Voetboog 24, 5283 WL Boxtel

Het startschot voor alle deelnemers zal gegeven worden om exact 10.30 uur. Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar geldt een maximale afstand van één ronde (3,3 km).

Rabobank Kidsrun
Na het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar weer, vooraf aan de Rabobank Paasloop, de Rabo Kidsrun georganiseerd. Deze loop over 1 kilometer is bestemd voor scholieren uit groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Op 2e Paasdag kunnen zij zich inschrijven tot een kwartier voor de start.
De Rabo Kidsrun gaat om 10:00 uur van start, een half uur vóór de Rabobank Paasloop.
Deelname kost slechts 1 euro en begeleiders mogen (gratis) meelopen.

Alle deelnemers van de Rabobank Paasloop en Rabo Kidsrun ontvangen na afloop een herinnering.

Meer informatie via de website www.avmarvel.nl/paasloop.


JRC heren 1 verliest van rivaal, heren 3 wint kraker richting kampioenschap

Boxtel - Na drie weken geen wedstrijd te hebben gespeeld, speelde JRC Heren 1 afgelopen zondag tegen rivaal Den Dungk Heren 1. De rommelige wedstrijd eindigde in een nederlaag voor Boxtel. Om de kansen op het kampioenschap in eigen hand te houden moest Heren 3 zondag winnen van de andere kampioenskandidaat, EBBC Den Bosch. De Boxtelse ploeg hield het spannend en won met 63-60.

JRC Heren 1 startte zondag met een complete selectie aan de wedstrijd. Het eerste gedeelte van het eerste kwart was eenrichtingsverkeer. Den Dungk domineerde in alle aspecten van de wedstrijd, kreeg veel open schoten, die werden benut, en wist daarnaast JRC af te houden van scoren. Pas na zes minuten wist JRC door middel van Ian Rooth de eerste punten binnen te gooien. Door de verdediging aan te scherpen, wist JRC weer in te lopen op Den Dungk. Daardoor was de stand van het eerste kwart 12 tegen 16 in het voordeel van Den Dungk.
JRC hield in het tweede kwart zeven minuten vol waar de ploeg het eerste kwart mee eindigde. Daarna leek het alsof er door de Boxtelaren paniek-basketball werd gespeeld. Veel turnovers en geforceerde schoten waren tekenend voor het spel van JRC. Daardoor kon Den Dungk uitlopen naar 26-38.

In het derde kwart werd deze trend door gezet, maar dan wel van beide kanten. De wedstrijd leek min of meer stil te vallen en het verschil werd niet groter of kleiner. Veel turnovers en slordig spel, aanvallend gezien. Beide teams waren daartegen defensief wel van de partij, gezien het aantal scores in dat kwart.
In het vierde kwart leek JRC op een gegeven moment terug te komen. Met een kleine run wisten de Boxtelaren het verschil even terug te brengen naar vijf punten. JRC kon op dat moment echter niet doorduwen. Den Dungk bracht het verschil weer terug naar negen punten. JRC deed nog een paar pogingen, maar dit waren niet meer dan stuiptrekkingen. Eindstand was 51-60.

Heren 3
De rivalen JRC Heren 3 en EBBC troffen elkaar eerder, in de eerste wedstrijd van het seizoen. Hier werd nipt gewonnen door de mannen uit Boxtel. Nu moesten de oranjehemden het doen zonder 'international' Frank Schellekens, 'tropische verrassing' Jamal Trenidad en 'de Zweed' Giel Mommers. Gelukkig konden zij beschikken over Corne Linssen en Jasper Verhoeven van het tweede en Stefan Paymans. De geblesseerde Jurrion Schellekens bood zich aan als coach en kon hiermee toch bijdragen aan de kampioenskoers.

JRC startte met Carlo Schoenmakers, Robin Hulskes, Steven Besuijen, Peter van Zadelhoff en Jannick Vaars. Vaars won de sprongbal en het ging er meteen fel op, met JRC als meest effectieve ploeg. De gehele starting five kwam in de eerste drie minuten tot scoren, tegenover één score van EBBC, waardoor er halverwege het eerste kwart een 11-2 score op het bord stond. EBBC vluchtte een time-out in en wist hiermee het ritme van de Boxtelse selectie te breken en terug te komen tot vier punten verschil. Besuijen antwoordde met een four-point-play en een verre twee-punter, waarna het weer gelijk opging. Eindstand eerste kwart: 21-13.
Het tweede kwart waren de rollen exact omgedraaid. JRC werkte hard, maar maakte veel persoonlijke fouten en wist het net niet meer te vinden. EBBC pakte duidelijk momentum, maar weigerde echt weg te lopen. Ruststand 35-35

Na rust verliep de wedstrijd erg rommelig, de scheidsrechters floten al het contact af wat aan beide kanten zorgde voor veel frustratie. Voor Boxtel betekende dit dat Joris van den Brekel, door de felle defence binnen twee minuten op drie fout stond. Bij EBBC werd dit kwart slechts vier keer uit een veldscore gescoord en 50% uit vrijeworpen. Daar tegenover wisten alleen de lange mannen Verhoeven, Vaars en Van Zadelhoff tot scoren te komen. Hoe dan ook moest JRC de zaken anders aanpakken in het vierde kwart, want het derde werd verloren met zes punten verschil.
Beide teams kwamen in het vierde kwart alleen echt tot scoren aan de vrijeworplijn en er werden veel fouten gemaakt, 66 in totaal. Halverwege stond JRC tien punten achter en moest er anders worden gespeeld. Onder leiding van een felle Schoenmakers en Linssen werd de verdediging behoorlijk aangetrokken en begon EBBC slordiger te worden. Linssen bewees zijn meerwaarde met een driepunter en Paymans schoot tegen een hoog percentage zijn vrije worpen raak. 57-60 met 1:11 minuut te spelen. Paymans gooide zijn eerste vrije worp raak, 58-60, maar miste de tweede, waarop Steven Besuijen de rebound pakte en afronde. Hiermee was de stand 60-60 en werd de wedstrijd beslist op vrije worpen. EBBC bleek slecht tegen de spanning te kunnen en miste vijf van de zes vrije worpen, waar JRC er vijf van de zes raak schoot: 63-60.

Lastige uitwedstrijd voor VC Blox

Boxtel - VC Blox Heren 1 reisde zaterdag af naar Tilburg om een interessante wedstrijd tegen Dunamis te spelen. Het was aan Blox om zich te herpakken na hun eerdere verlies tegen Bladel. Tijdens het inslaan was al duidelijk te zien dat Blox niet zomaar even kon winnen.

De eerste set ging gelijk op en Blox bleef twee punten voor. Ballen werden goed afgemaakt. Blox zat er attent bij. Maar Dunamis vond de gaten en haalde met zijn middenmannen veel punten en de set binnen.
Blox wist wat te doen in de tweede set om de punten mee te nemen naar Boxtel. Maar de heren stonden te slapen waardoor Dunamis 6-0 voor kwam te staan. De Boxtelaren lieten zich niet zomaar verslaan; ze rechtten hun rug en begonnen beter te spelen. Sten IJsseldijk viel in voor de geblesseerde Teun van den Boer en legde de ballen mooi neer voor de aanvallers van Blox. Teun Verhagen was achterin alert en sloeg voorin geweldige ballen in. Dunamis bleef echter zijn punten ook maken, waardoor Blox het gat van zes punten niet kon dichten. Hierdoor zette Dunamis ook de tweede set om in een punt.

In de derde set begon Blox beter aan de wedstrijd. De mannen speelden fel en lieten niet zomaar ballen op de grond vallen. Maar waar Blox vergat punten te maken deed Dunamis dit met hun goede middenmannen wel. De set ging gelijk op maar weer was Dunamis net wat sneller bij de 25 punten.
Blox was aangeslagen maar zeker niet van plan om zonder punten naar huis te gaan. Ze begonnen met Daan van den Boer in het veld. Hij nam zijn ploeg op sleeptouw door goede combinaties met Sten IJsseldijk. Daan had met zijn directe tegenstander een strijd op het midden. Hij kwam hier als winnaar uit de strijd door slim langs het blok te slaan en de aanval van de tegenstander af te remmen door zijn eigen blokkades. Blox haalde de laatste set binnen en ging met een goed gevoel naar huis.

De wedstrijd ging verloren met 3-1 maar de mannen streden voor elk punt en er werden mooie, lange rally's gemaakt. Blox doet nog vol mee met het kampioenschap, maar dan zullen ze geen misstappen meer moeten maken en met overtuiging moeten winnen in de volgende cruciale wedstrijden. De eerstvolgende zal plaatsvinden in thuisbasis De Braken op zaterdag 11 maart om 14.30 uur. Ze spelen tegen Hajraa, zonder sterspelers Daan en Teun van den Boer.

Keira Kreijveld wint Open Westbrabantse Kampioenschappen

Keira Kreijveld op het hoogste erepodium. (Foto: Ingrid Beekmans) Foto: Ingrid Beekmans

Liempde - Judovereniging De Kroeven organiseerde zondag voor de negentiende keer de Open Westbrabantse Judokampioenschappen. Judo Club Liempde had alleen Keira Kreijveld ingeschreven omdat zij voldoende niveau heeft om iets te kunnen bereiken bij dit sterk bezette toernooi. En dat deed zij; de jonge Liempdse judoka nam het goud mee naar huis.

De belangstelling voor dit grote Internationale toernooi was enorm; veel judoka's die hadden ingeschreven mochten toch niet mee doen. Er werd zelfs een extra judomat bijgelegd, wat het totaal op negen matten bracht, om toch zoveel mogelijk judoka's mee te kunnen laten doen.
Keira (11 jaar, 42 kg) kwam uit in de klasse -44 kg -12 jaar. De eerste wedstrijd won ze met een mooie heupworp (o-goshi) en hiervoor kreeg ze meteen een ippon. In de tweede wedstrijd werd Keira's verdediging flink getest. Haar tegenstander kwam een paar keer met een sterke heupworp in, maar Keira kon deze techniek goed blokken. Toen het gevecht doorging op de grond nam ze de tegenstander in een houdgreep.
De derde wedstrijd was weer eenvoudiger; Keira kon een waza-ari (half punt) scoren en meteen weer een houdgreep aanzetten. Door deze winstpartij plaatste zij zich voor de finale.
De finalistes waren aan elkaar gewaagd en Keira werd bijna verrast door haar opponent. Toen ze op de grond kwamen kon Keira haar kracht en techniek combineren. Ze maakte een mooie keertechniek - de tegenstander ligt dan op de buik en wordt op de rug gedraaid - en kon haar in een muurvaste houdgreep pakken. Daarmee pakte Keira het goud.

Mooie prestaties jeugdleden Taverbo/Sabo op NK

Zwolle/Boxtel - Twee jeugdleden van Taverbo/Sabo namen zaterdag deel aan het jeugdklassentoernooi dat gehouden werd tijdens het NK in Zwolle. Lars Strik en Rick van der Schoot hadden zich hiervoor geplaatst door de mooie resultaten die zij hadden behaald in het afgelopen seizoen.

Strik en Van der Schoot, die beide uitkwamen in de Junioren vierde klasse, wisten hun poulewedstrijden goed door te komen en werden respectievelijk eerste en tweede in hun poule. Hierdoor stonden ze in de volgende ronde echter lijnrecht tegenover elkaar. De eerste game wist Strik nog nipt te winnen maar de overige games waren overtuigend voor Van der Schoot die zich daarmee plaatste voor de halve finale.
Helaas lukte het hem, mede door gebrek aan ervaring tegen noppenspelers, niet om grip op de wedstrijd te krijgen waardoor het toernooi voor hem hier eindigde. Hij mag zich met dit resultaat echter tot de beste vier spelers van Nederland rekenen in zijn klasse.

20 / 20

M A U Q G A N C L M L I P O T S
A R E I D O H E R W T E N E K I
E F T J S R O B Z E L A T P O D
F G G A H R E I E N M V O R K S
U I E N B A O T O S I B O M O I
D H D I R A A P S T E L E N S W
E H W G U R I H I O R O T H E H
F S Y N I D E C F M M E T B H U
M A I S N A R U G K Z M E R N L
J L T E E P P R C H G K G O D G
S U O T B P O R M A S O R C X F
P O M P O E N Y T K N O U C G T
S G A N N L M L E A I L O O T N
N I T T E I Z A N I P S C L C S
S I E D N E P P I K P M P I R J
P V N H O N A C E S I A L J R E

Donderdag 9 maart

Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Inloopbijeenkomst parkeerplan centrum Boxtel
16.00 uur, Gemeentehuis, Dr. Van Helvoortstraat 1, Boxtel

Open avond Sint Lucas
17.00 uur, Burgakker 17, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pubquiz
20.30, PartyCentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

10-11 maart

Nl doet. Doe jij mee?
Diverse projecten in de Gemeente, http://www.nldoet.nl/hoe-kunt-u-meedoen

Zaterdag 11 maart

Tweedehandsmarkt voor het Goede doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer: Rikken, Hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Zondag 12 maart

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Op stap met Dirk Scheele in Podium Boxtel, ga je mee?
11.00 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Lezing: 'Slag om Boxtel in 1794'
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Op stap met Dirk Scheele in Podium Boxtel, ga je mee?
14.00 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Pre-view Open Podium Bazaar Boxtel
14.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Maandag 13 maart

Jeu de Boulen bij de Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Dinsdag 14 maart

Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Lezing over de dodendraad door Herman Janssen en Frans van Gils
20.00 uur, De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Woensdag 15 maart

Tweede Kamerverkiezing
07.30 uur, Diverse stembureaus, Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: Rikken, Hobby, Sjoelen
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

kinderkleding- en speelgoedbeurs
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Donderdag 16 maart

Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Mindfulness training, buurtsport
15.45 uur, Brede School De Wilgenbroek, Dr. de Brouwerlaan 74, Boxtel

Inloopbijeenkomst parkeerplan centrum Boxtel
16.00 uur, Gemeentehuis, Dr. Van Helvoortstraat 1, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Filmvoorstelling The Flowers of War
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Vrijdag 17 maart

Taizé viering
19.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Blaasmuziekavond
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Zaterdag 18 maart

Open Dag Zorggroep Elde
10.00 uur, Locatie Zorgexpertisehuis, Liduina, Liduinahof 35, Boxtel

Expositie Boxtelse Fotoclub
12.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: Rikken, Hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Muziekvoorstelling Byrds on the wind
20.15 uur, podium, Burgakker 17, Boxtel

Zondag 19 maart

Expositie Boxtelse Fotoclub
11.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: Koffie met gebak
11.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Colorrun bij De Langspier
13.00 uur, Recreatieplas De Langspier, Molenwijkseweg 5C, Boxtel

Boxtelse Ierse sessie
13.30 uur, B&B In den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Maandag 20 maart

Jeu de Boulen bij de Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Foto: Fam. van Steenderen

Riva Bullens

soep
curry
kippen
bruinebonen
erwten
courgette
aardappel
bloemkool
groente
tomaten
linzen
kokos
wortel
pompoen
borsjt
prei
broccoli
uien
raapstelen
soto
tomkhakai
spinazie
goulash
mosterd
mais

Karin Sanders

Prins Harry van Simeonshof