DeMooiBoxtelKrant

7 maart 2018

DeMooiBoxtelKrant 7 maart 2018


JRL-leerlingen krijgen lesje politiek in Boxtels gemeentehuis

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - "Mag de Boxtelse Markt permanent onder cameratoezicht staan?" Over die vraag bogen zich maandag 49 vijfdejaars leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum. Op locatie. Als onderdeel van een les maatschappijleer over de lokale politiek gingen zij met elkaar in debat in de raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis.

Nog wat onwennig kwamen de leerlingen het gemeentehuis binnen. Veruit het merendeel van hen mag op 21 maart nog niet stemmen. Eveneens het merendeel komt zelden in het centrum van de lokale politiek. "Wij zijn niet echt betrokken bij de lokale politiek", zegt een groep jongens net na binnenkomst. Bij de meeste leerlingen lijken de verkiezingen, zeker die voor de gemeenteraad, niet echt te leven.

Foto: Sander van Kasteren
De 18-jarige Anika (tweede van links) is de enige van de 49 aanwezige leerlingen die 21 maart al mag stemmen. Foto: Sander van Kasteren

Toch is er ook een ander geluid te horen: de net 18-jarige Anika Zafar gaat wel stemmen. Ze volgt de politiek op de voet, hoewel ze wel enkel voor haar belangrijke onderwerpen actief volgt. D66 heeft haar voorkeur, vanwege het euthanasiestandpunt én het feit dat de partij zich profileert als dé onderwijspartij. "Mijn stem gaat naar de nummer 7 op de lijst. Ik ken hem en zou toch al D66 stemmen", vertelt ze. "Ik vind politiek interessant. Door te stemmen kun je gebruikmaken van het feit dat je kunt meebeslissen."

Na een korte introductie, verzorgd door wethouder Peter van de Wiel en raadslid Erica Vos, komen de leerlingen langzaam op stoom. De leerlingen krijgen een partij toegewezen en vanuit die ideologie moeten ze in een debat hun standpunt duidelijk maken en verdedigen. Tijdens de voorbereiding schuiven vijf aanwezige raadsleden uit verschillende fracties aan.

Tijdens het debat weet vooral de JRL-groep van 'Combinatie95' de aandacht te trekken. Met flair verdedigt leerling Lars het standpunt tegen cameratoezicht. Met zijn vurige betoog krijgt hij al snel de lachers op zijn hand. Maar het draait niet alleen om vorm vandaag, ook om inhoud. De andere partijen komen met sterke, inhoudelijke argumenten, zoals dat de camera's geen extra geld kosten; ze hangen er immers al. Ook het argument dat de camera's vernield kunnen worden strandt. "Als je er vanuit gaat dat alles vernield wordt, kun je net zo goed niets doen!", geeft de CDA-fractie aan. Het voorstel voor verscherpt cameratoezicht wordt nipt aangenomen met 26 van de 49 stemmen.

Boxtelse weekmarkt na kermis tijdelijk naar Hendrik Verheeslaan

Boxtel - Tijdens de verbouwing van de Markt de komende zomer zal de weekmarkt verhuizen naar de Hendrik Verheeslaan. Daarbij gaat de gemeente in tegen de wens van het centrummanagement. Dat zou de weekmarkt het liefste op het Breukelsplein hebben gezien. Het college acht echter na onderzoek de parkeerfunctie van het plein te belangrijk om gedurende een langere periode de weekmarkt te verplaatsen naar deze locatie.

Centrummanager Berry Dankers vroeg eind 2016 aan de marktkooplieden en het gemeentebestuur of de weekmarkt tijdens de herinrichting van de Markt verplaatst kan worden naar het Breukelsplein. De weekmarkt zou op deze manier een economische bijdrage kunnen blijven leveren aan het centrum. Het merendeel van de marktkooplieden en ook het gemeentebestuur stond positief tegenover dit idee. Het centrummanagement nam het onderzoek naar de verplaatsing van de weekmarkt naar het Breukelsplein op zich.

Door de invoering van het parkeerbeleid in september 2017 is de parkeerdruk op het Breukelsplein behoorlijk vergroot. Het plein is de enige plek in Boxtel waar gratis geparkeerd kan worden. "De omgeving kan de parkeerdruk van het plein niet opvangen, wanneer de weekmarkt zich daar op vrijdag vestigt", zo redeneert de gemeente. Wethouder Eric van den Broek: "We willen de wijk Breukelen niet overbelasten, daarom gaat de weekmarkt tijdens de herinrichting toch naar de Hendrik Verheeslaan. Deze locatie is ook al jaren een uitstekende uitwijkmogelijkheid voor de weekmarkt".

De centrummanager vindt het besluit jammer, maar wel begrijpelijk: "Ik zie ook dat de parkeerfunctie van het Breukelsplein erg belangrijk is en ik snap de overwegingen van de gemeente."

Na de kermis wordt gestart met de werkzaamheden, die ongeveer drie maanden zullen duren.

Krijg 50 procent korting in restaurant Holland Casino Eindhoven

Op vertoon van de advertentie op pagina 5 krijgen lezers van DeMooiBoxtelKrant 50 procent korting in het restaurant van Holland Casino Eindhoven. Begin december 2017 werd dit restaurant van Holland Casino Eindhoven bekroond met plaats 104 in de 'Iens Top 1000 beste restaurants van Nederland'. Binnen de stad Eindhoven scoorde het zelfs de derde plek. Voor Holland Casino Eindhoven tijd om hun gasten, aan wie ze deze notering te danken hebben, te belonen.

Op pagina 5 van deze krant tref je een advertentie aan van Holland Casino Eindhoven. Indien je een reservering maakt via 040-2357357 in de periode van 12 tot en met 31 maart 2018 én de advertentie meeneemt, ontvang je 50 procent korting op de restaurantrekening.

Deze actie wordt je aangeboden door DeMooiBoxtelKrant in samenwerking met Holland Casino Eindhoven.

Ook wereldster Martin Garrix naar Velder

Foto: We Are Electric

Boxtel/Liempde - Liempde mag zich tijdens We Are Electric, van 6 tot en met 8 juli op Landgoed Velder, opmaken voor weer een naam van formaat: Martin Garrix. Het optreden van de dj uit Amstelveen op het festival is zijn enige show in Nederland de komende zomer. Naast Garrix, die in het dagelijks leven als Martijn Garritsen door het leven gaat, zijn Mura Masa, plus de volledige line-up van vier nieuwe stage hosts flink uitgebreid.

Eerder kon het festival al namen als The Prodigy en Eric Prydz bekendmaken. Verder prijken namen als Justice, Paul Kalkbrenner, Oliver Heldens en De Jeugd van Tegenwoordig op de affiche.

Lees verder op pagina 7.

Ingezonden brief: ESCH let op UW Saeck Laat uw stem horen op 21 maart, juist NU

Foto: Christien Pijnenburg

Op 4 oktober j.l. was er een Burgerpeiling binnen de gemeente Haaren. In totaal kregen 11.908 personen de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken, slechts 5.159 (+3) maakten van deze mogelijkheid gebruik. Helaas kozen 2893 personen voor een vrijwillige opsplitsing, dit waren slechts 729 stemmen meer dan de 2.164 personen die kozen voor een zelfstandig voortbestaan van Haaren. Omgerekend heeft dus een groep van slechts 24% (2.893 van 11.908) het lot bepaald van de gemeente Haaren; nog geen kwart van de potentiele stemmers! Jammer dat meer dan 50% hun stem ongebruikt hebben laten liggen…
Maar we moeten verder! Woensdag 21 maart zijn er weer verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen deze keer. Mogelijk denkt die zwijgende meerderheid van meer dan 50%, die het in oktober j.l. lieten afweten, dat deze gemeenteraadverkiezingen niet meer van belang zijn omdat Haaren toch wordt opgesplitst. Het tegendeel is waar. De komende drie jaren zijn van cruciaal belang voor de huidige inwoners van de gemeente Haaren. Er moeten nog heel veel zaken geregeld worden. Wie gaat waar naartoe, waar komen de nieuwe grenzen te liggen, wie krijgt wat mee naar de nieuwe gemeente, welke voorzieningen moeten worden getroffen om de dorpskernen gezond en duurzaam leefbaar over te kunnen dragen aan de buurgemeenten, hoe wordt de erfenis verdeeld, of moeten we zeggen, hoe wordt de buit verdeeld?
Ook nu geldt weer, nog meer zelfs: laat van je horen, laat je stem niet verloren gaan, ga stemmen en kies daarbij voor Esch (zodat Esch zelf nog mee kan beslissen over die nabije toekomst van Esch) en die toekomst begint NU bij U. ja, ook bij U. Mensen ga AUB stemmen op 21 maart en laat uw stem niet verloren gaan.

Christien Pijnenburg, ESCH, 1 maart 2018


KBO-activiteiten

Donderdag 8 maart Optreden Blaaskapel Brabant in De Walnoot        13.30
        Bridgen in De Walnoot        13.30
        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 9 maart        Contactmiddag KBO wijk Selissen in De Walnoot met muzikaal optreden van Tonny Wijnands        12.45
        Rikken en Jokeren in De Adelaar        13.30
Maandag 12 maart        Bezoek Legrand        09.00
        Bezoek Hortensiakwekerij Van de Ven, Selissen 4, opgeven vóór 9 maart bij Jo de Wilt via 06-19953997 of kbo.boxtel@gmail.com        13.30
Dinsdag 13 maart        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Adelaar        14.00
Woensdag 14 maart        Contactmiddag KBO wijk Oost, in De Rots met muzikaal optreden van Maestro & Co        13.30

Vrouwencontact Boxtel

Dinsdag 13 maart        Lezing over rivier de Dommel door Sjors van de Greef in De Walnoot        19.30
Woensdag 14 maart        Paas/voorjaarstuk maken, Nieuwland 37        19.30
Elke maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Elke dinsdag        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym in de Angelaschool        19.00 en 20.00
Elke donderdag        Nordic walking, vanaf de Markt        9.00

Vrouwencontact Liempde

8 maart        Internationale Vrouwendag, Baroniestraat 20        19.00
13 maart        Mindfit Dienstencentrum Kloosterhof        09.00

Collectes

Tot en met 10 maart        Stichting Jantje Beton

Gefaseerd bouwen in Liempde niet mogelijk

Boxtel/Liempde - Het is niet mogelijk om alvast te beginnen met de bouw van de eerste veertig woningen aan de Hamsestraat/Roderweg in Liempde. Dit laat het Boxtelse college weten in de beantwoording van vragen die de D66-fractie de afgelopen maand stelde. De provincie staat op dit moment de bouw van maximaal veertig woningen toe. De wens van Boxtel is echter om er zo'n 100 huizen te realiseren.

De woningbouw in Liempde is al jarenlang gestagneerd. Om dit proces vlot te trekken had de D66-fractie graag gezien dat in Liempde alvast een voorschot genomen wordt op de bouw van honderd woningen door het project aan de Hamsestraat/Roderweg in twee fases op te splitsen. In de eerste fase, waarmee direct gestart kan worden, zou dan meteen het maximaal door de provincie toegestane aantal van veertig woningen gebouwd kunnen worden. In de tussentijd kan Boxtel de plannen uitwerken om de overige zestig woningen in het gebied te kunnen realiseren, geeft de fractie in de schriftelijke vragen aan.

Eind januari dacht Boxtel nog een doorbraak te kunnen forceren bij de provincie met een aangepast plan voor de woningbouw. Noord-Brabant gaf toen echter aan dat het plan onvoldoende groencompensatie op de planlocatie bood. Als compromis wordt nu bekeken in hoeverre zogenaamde Ruimte voor Ruimte titels kunnen worden gekocht, waarbij de projectontwikkelaar als het ware een groencompensatie elders in de provincie mogelijk maakt.

Omdat de uitwerking van de plannen wederom tijd kost, hoopte D66 met gefaseerd bouwen een oplossing te hebben gevonden. Het college geeft echter aan dat het voorstel geen kans maakt. In de eerste plaats zijn op deze locatie al elf woon-werkkavels gepland, waardoor de netto woningbouw dus maximaal zo'n 29 woningen zou bedragen. Omdat die na oplevering ook nog eens in een lage prijsklasse moeten zitten, is gefaseerde bouw niet rendabel. Daar komt nog bij dat de provincie de samenhang van bouwen op de locatie Hamsestraat/Roderweg als geheel bekijkt. Dit heeft tot gevolg dat er na de bouw van fase 1 geen ruimte meer is voor de uitvoer van fase 2, aldus het college.

De Kleine Aarde heeft nu ook een Voedselbos

De walnoot, die wegens de strenge vorst nog niet geplant kon worden tijdens de opening van het Voedselbos. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Vanaf vrijdag 2 maart kent De Kleine Aarde, naast een Voedseltuin, ook een Voedselbos. Het bos is een initiatief van Kleine Aarde Netwerk en wordt gesteund door onder meer de gemeente en diverse partijen uit Het Collectief, de groep bedrijven en instellingen die momenteel het terrein van De Kleine Aarde ontwikkelen.

Het Voedselbos werd even na 14.00 uur door wethouder Peter van de Wiel en Yvo Kortmann, voorzitter van Nationaal Landschap Het Groene Woud, geopend. Enkele tientallen belangstellenden trotseerden de Siberische kou om de opening bij te wonen.

Bij de opening van het Voedselbos sprak wethouder Van de Wiel niet van 'zomaar een subsidie' die de gemeente aan het project gaf: "Het is gewoon een heel goed initiatief!" Het bos draagt bij aan de natuurwaarde van De Kleine Aarde en moet onder meer ruimte bieden om basisschoolkinderen, naar schatting meer dan 50 groepen per jaar, milieueducatie te geven. Gebaseerd op het landelijk overheidsprogramma 'Jong Leren Eten' komen er lessen met betrekking tot voeding en gezondheid en voeding en duurzaamheid. De stichting heeft als doel kinderen in aanraking te brengen met verschillende soorten voedsel, waaronder de verschillende planten, kruiden en bomen die straks in het Voedselbos groeien.

Wethouder Peter van de Wiel en voorzitter Yvo Kortmann van Nationaal Landschap Het Groene Woud onthullen het informatiebord bij het nieuwe Voedselbos. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Uitdagingen
Initiatiefneemster Marianne Galema legde uit dat er in het Voedselbos onder meer walnoten en diverse kruiden geplant worden. Daarnaast zullen op de bomen verschillende, eveneens eetbare paddenstoelen, zoals de oesterzwam en shiitaken worden gekweekt. Het aanleggen van het Voedselbos leverde ook de nodige uitdagingen op, volgens Galema: "We kwamen er achter dat de grondwaterstand hier vrij hoog is. Daarom hebben we besloten een deel af te graven om sommige beplanting op een verhoging te kunnen zetten." In de geulen die daardoor ontstonden is ruimte voor beplanting die beter gedijt in een moerassige bodem. "Zo hebben we van de nood een deugd proberen te maken."

De begroeiing kon vanwege de extreme kou nog niet allemaal aangeplant worden, waardoor de openingshandeling bestond uit de onthulling van een informatiebord en niet, zoals gepland, het aanplanten van een walnotenboom. Bij de aanplant wordt rekening gehouden met de stand van de zon, zodat de verschillende groeilagen in het Voedselbos zoveel mogelijk zon kunnen opvangen.

Na afloop was er voor alle aanwezigen een glaasje glühwein om de opening te vieren en de kou even te vergeten. Het planten van het Voedselbos start komende zaterdag, 10 maart. Iedereen is welkom om mee te helpen.

Besluit over Aldi op Fellenoord valt waarschijnlijk pas volgende ambtstermijn

Boxtel - Een besluit over de nieuwe door Aldi ingediende vergunning om een supermarkt te vestigen op de plek waar nu 040FIT! gevestigd is, wordt naar alle waarschijnlijkheid pas in de volgende ambtstermijn genomen. De besluitvorming is nu opgeschort tot uiterlijk 1 april. Reden voor het uitstel is volgens wethouder Eric van den Broek dat er extra onderzoek nodig is naar de gevolgen voor de verkeersveiligheid rondom het Jacob-Roelandslyceum mocht er daadwerkelijk een Aldi op de Fellenoord komen.

Aldi wil op de Fellenoord graag de twee Boxtelse filialen samenvoegen in één grote vestiging van de discounter. Het is niet de eerste vergunning die Aldi aanvraagt voor de exploitatie van een supermarkt aan de Fellenoord. Al in juli diende de Duitse keten een eerste verzoek in, waarmee het bot ving bij de gemeente. Onder meer de hellingshoek naar de parkeerplaatsen, die op het dak van het filiaal moesten komen, werd toen als 'te gevaarlijk' bestempeld.

Daarna diende Aldi een nieuw verzoek in dat nu al maanden op een oordeel van het Boxtelse college wacht. Dat maakt geen haast met die beoordeling, maar wil eerst gedegen onderzoek doen naar wat de vestiging van een Aldi op deze locatie voor gevolgen heeft voor de omgeving.

Een eventuele verhuizing van Aldi naar Fellenoord heeft ook gevolgen voor de uitbreidingsplannen van Winkelcentrum Oosterhof. Dat drong daarom het afgelopen jaar al aan op duidelijkheid. Daarop moet nu dus, naar verwachting, nog even gewacht worden.

De Ontmoeting officieel ingezegend

Foto: Jo Custers

Liempde - Het nieuwe ontmoetingscentrum bij dienstencentrum De Kloosterhof, heel toepasselijk ' De Ontmoeting' geheten, is afgelopen zondag officieel in gebruik genomen met een zegening door pastoor Jacques Grubben. Vervolgens knipte hij het lint door.

Even daarvoor hadden vele parochianen zich verzameld in dienstencentrum De Kloosterhof voor het maandelijkse koffiedrinken na de Hoogmis. Tijdens de gezellige bijeenkomst heette Johan Onland, als vertegenwoordiger van de Contactgroep Liempde, de aanwezigen welkom en schetste hij de aanloop naar de realisering van dit nieuwe 'home'. Toen de pastorie aan de Vendelstraat verkocht werd startte de zoektocht naar een nieuwe locatie, die nu dus is gevonden bij De Kloosterhof.

Foto: Jo Custers

Ook ging Onland in op de naam van het nieuwe contactpunt 'De Ontmoeting', dat na een meerkeuzevraag onder de leden van de Contactgroep Liempde en het parochiebestuur tot stand was gekomen. Hij refereerde daarmee ook aan het voormalige parochieblad dat Liempde ruim 33 jaar kende. Met de komst van de parochiefusie en de uitvoerige website is er voor gekozen om het parochieblad niet meer uit te geven. De naam leeft nu dus voort in de naamgeving van de ruimte die de Liempdse geloofsgemeenschap van de Sint Jans Onthoofdingkerk nu draagt.

Daarnaast dankte Johan Onland het bestuur van stichting BOL waarmee een bruikleenovereenkomst is gesloten voor de ruimte. "Het was plezierig en vlot samenwerken", aldus Onland. Pastoor Jacques Grubben hield de aanwezigen vervolgens voor dat het maandelijks samenkomen na de zondagsmis de band van een geloofsgemeenschap ook versterkt. "De naam 'De Ontmoeting' is daarom een ijzersterke", aldus de pastoor.

Nadat alle aanwezigen een kijkje hadden genomen, sloot het Sint Janskoor de bijeenkomst af met het zingen van een, speciaal voor deze gelegenheid, toepasselijk geschreven lied voor de opening.

Open dag woonvorm De Munsel

Boxtel - In woonvorm 'De Munsel' op de Voetboog 1 wonen 24 cliënten met een meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH), in de leeftijd vanaf vijfentwintig tot eind zestig jaar. Zaterdag 17 maart opent de woonvorm van 12.00 tot 16.00 uur de deuren, zodat geïntresseerden er onder het genot van een drankje en een door de bewoners gebakken wafel een kijkje kunnen nemen.

Vrijwel alle cliënten gaan overdag naar de dagbesteding bij bijvoorbeeld Activiteitencentrum Duinendaal in Den Bosch, Kook Kunst Tinks in Veghel en HEBBES en de Werf in Boxtel. Daar doen ze passende activiteiten variërend van productiewerk (zoals kopiëren) tot creatieve activiteiten zoals het maken van kaarsen en schilderijen, houtbewerking, borduren en het maken van speelgoed. Van de verschillende werkvelden is een film gemaakt, die tijdens de open dag gepresenteerd wordt. Ook vertellen de cliënten er graag zelf over.

In hun vrije tijd willen cliënten graag leuke dingen doen zoals boodschappen doen, genieten op een terrasje, spelletjes spelen of andere leuke activiteiten. Daarom is 'De Munsel' op zoek naar vrijwilligers; mensen die het leuk vinden om iets te betekenen voor iemand met een beperking. Je kunt daarbij als maatje bij een cliënt betrokken zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om klaar te staan voor de hele groep. Wil je hier meer over weten, loop dan binnen bij de woonvorm. Ook kunnen zij altijd nieuwe zorgmedewerkers gebruiken. Dus heb je interesse in een baan in de zorg en wil je meer weten over de loopbaanmogelijkheden; je bent van harte welkom.

Ierse Sessie viert Sint Patrick's Day

Boxtel - Zaterdag 17 maart is het Saint Patrick´s Day. Dat wordt bij de Boxtelse Ierse Sessie gevierd op zondag 18 maart. Van 13.30 tot 16.30 uur kan er bij B&B In Den Boogert genoten worden van Ierse muziek.

Er kan worden geluisterd, gezongen én er kan meegespeeld worden. Muzikanten die een instrument bespelen zoals gitaar, viool, accordeon, tin-whistle, bodhran, cajon, harp, trekzak, maar ook andere instrumenten zijn van harte welkom.
Ook mag er worden gedanst. Verzoeknummers zijn mogelijk, teksten van een refrein zijn beschikbaar.

B & B In Den Boogert vind je aan de Oude Boomgaard 3 in Boxtel (vanuit Boxtel over de A2 eerste weg linksaf). Kijk op www.iersesessie.nl voor meer informatie of neem contact op met Peter van Steenderen via info@dental-imaging.nl, 0411-611090 of 06-53851409.

Dansmiddag met New Harvest en Stardust Live

Boxtel - Bij Gemeenschapshuis De Rots kan weer gedanst worden. Op zondag 18 maart zal de formatie New Harvest onder het motto 'gezellig samen zijn' een dansmiddag voor veertigers en ouder verzorgen, met in de pauzes optredens van Stardust Live.

De vierkoppige formatie New Harvest speelt covers en gevarieerde dansmuziek. Ook Stardust Live heeft een uitgebreid repertoire met allerlei soorten dansmuziek en stijlen zoals foxtrot, rumba, chachacha, wals, jive en poco poco. Ook liefhebbers van country en linedance komen aan hun trekken.
Er kan niet alleen gedanst worden, er is ook een stand met Indische catering aanwezig. Met de geheven entree wordt een donatie gedaan aan de Stichting Hulphond Nederland (https://hulphond.nl). Kaarten kosten 8 euro aan de deur en 6 euro in de voorverkoop.
De zaal is open van 14.00 tot 18.00 uur. Aanmelden voor deze dansmiddag kan bij John Kersch via 073-5430934 of 06-44181034 en bij Chris Verboven via 06-45126200.

Uitwisselingsconcert Muziekvereniging St.Willibrordus

Esch - In dorpshuis de Es vindt aanstaande zaterdag 10 maart een uitwisselingsconcert plaats tussen Muziekvereniging St.Willibrordus uit Esch en Harmonie St. Lucia uit Mierlo. De toegang tot het concert, dat om 19.30 uur begint, is gratis.

St.Willibrordus treedt voor het eerst op onder leiding van Hans Broers, met een aantal muziekstukken zoals
Black Granite, The Baron van Dedem, Gloria Estafette en Symphonic Highlight from Frozen. Harmonie St.Lucia speelt ook onder leiding van Hans Broers en zal muziekstukken ten gehore brengen als Forest Gun Site, Arsenal en The Lion King.
Ierdereen die van mooie en afwisselende muziek houdt is van harte uitgenodigd voor deze muzikale avond.

Verzamelaarsruilbeurs bij De Walnoot

Boxtel - Aanstaande zondag 11 maart organiseert de Vereniging van Boxtelse Verzamelaars (VBV) haar verzamelaarsruilbeurs in De Walnoot. Van 10.00 tot 13.00 uur kan er volop geruild worden in het gemeenschapshuis aan de Reginahof 1 in Boxtel. Speciaal thema is dit keer 5 jaar PLUS spaaracties.

Op deze drukbezochte beurs kan daarnaast van alles geruild worden, zoals bidprentjes, munten, postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes, voetbalplaatjes, winkelwagenmuntjes et cetera. De entree bedraagt 1 euro voor volwassenen, kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen.

Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC Boxtel, 0411-673485. Bij gebruik van navigatie 'Reginahof 1 STO 1' ingeven.

Tafels te huur voor Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Boxtel - Bij Gemeenschapshuis De Rots zal op woensdagavond 11 april weer een kinderkleding- en speelgoedbeurs plaatsvinden. Van 20.00 tot 21.30 uur zullen vele bruikbare spullen van eigenaar wisselen. Er zijn nog verkooptafels beschikbaar.

Een tafel huren kost 8 euro. Reserveren kan via kinderkledingenspeelgoedbeurs@gmail.com. De entree voor de beurs in het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 bedraagt 1,50 euro per persoon.

Bezorgers gezocht!

DeMooiBoxtelKrant zoekt per direct bezorgers om de krant iedere week rond te brengen in Esch en Boxtel. Ook zijn we op zoek naar een bezorger voor Liempde die over twee weken aan de slag kan.

Ben jij 13 jaar of ouder en op zoek naar een bijbaantje? Mail dan naar bezorging@boxtelmedia.nl of meld je aan via www.mooiboxtel.nl/pagina/bezorger-worden.

Eric Top werkte als Security Manager bij verschillende bedrijven en was vijftien jaar werkzaam als politieagent en rechercheur. Nu werkt hij voor de overheid en is daarnaast zelfstandig Security Adviseur voor bedrijven en particulieren. Tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden heeft hij vaak te maken met de gevolgen van onvoldoende of verkeerd uitgevoerde beveiliging. In deze column houdt hij je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van misdaad

Na een tijd van afwezigheid ben ik weer in Nederland. Ik schrijf normaal altijd trouw elke twee weken een column en heb de afgelopen jaren niet een keer overgeslagen. Helaas heb ik door onvoorziene omstandigheden de afgelopen weken niet kunnen schrijven. Maar er is goed nieuws, ik ben weer terug. Ik heb nog wel een vraagje voor een aantal trouwe lezers. Een aantal van jullie heeft mij gebeld voor advies. Ik ben door de hectische tijd van de afgelopen weken niet in staat geweest terug te bellen en heb helaas de nummers niet meer. Ik zou graag weer met jullie in contact komen. Mocht mijn hulp nog nodig zijn, dan hoop ik dat jullie mij weer willen bellen.

Nu weer over tot de orde van de week. Afgelopen week heeft de winter nog even zijn tanden laten zien. Met temperaturen van ver onder nul kon er na jaren eindelijk weer eens worden geschaatst op natuurijs. Sloten, vijvers en beekjes waren allemaal dichtgevroren en waar het kon, stonden kinderen al snel op het ijs. Maar de bevroren slootjes en vijvers hebben ook een mindere kant. Woningen die aan het water liggen en voor inbrekers niet of zeer moeilijk bereikbaar zijn zonder bootje waren ineens kwetsbaar. Ik kom tijdens mijn adviesbezoek ook wel eens bij woningen die door de ligging aan het water niet interessant zijn, of lijken, voor de gemiddelde inbreker. Hierdoor wordt dan ook vaak, ten onrechte, gedacht dat goede sloten daar niet zo belangrijk zijn of dat het op slot draaien van de deur niet nodig is. Niets is minder waar. De bevroren vijvers, meertjes en sloten hebben de afgelopen week veel bewoners met een huis aan het water laten zien dat zij toch ook kwetsbaar kunnen zijn. Een aantal bewoners heeft mij gelukkig al weten te vinden en krijgt binnenkort ook aan de 'zwakke' kant goed hang- en sluitwerk.

Maar ook woningen die niet aan het water liggen hebben vaak nog slecht hang- en sluitwerk. Ik heb het al eerder genoemd, maar nog steeds hebben ruim 70% van de woningen in Nederland sloten die zelfs door een beginnende inbreker zonder problemen geopend kunnen worden. Een beetje inbreker kan binnen 30 seconden al in je huis staan. Goede beveiliging begint bij goede sloten op je ramen en deuren. Wil je meer weten, neem gerust eens contact met mij op.

O ja, en dan nog dit. Het voorjaar komt er weer aan en dat betekent dat wij allemaal weer lekker naar buiten gaan. We willen de tuin weer op orde maken, de garage of schuur opruimen en lekker de ramen openzetten voor de heerlijke voorjaarslucht. Zorg er wel voor dat je zicht blijft houden op de open ramen. Inbrekers houden namelijk ook van het voorjaar en kijken alweer reikhalzend uit naar de open ramen en deuren. Terwijl je in de voortuin bezig bent, loopt de inbreker via de openstaande achterdeur je huis in en grist snel even je spullen weg.


Zoeken naar bekenden op foto's uit de jaren 50

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - De expositie bij Museum Boxtel (MUBO), met Boxtelse portretfoto's uit de jaren 50, is een feest der herkenning voor de vele bezoekers. De voorstelling loopt tot en met 15 april en toont de ontwikkelde portretfoto's van bijna 300 glasnegatieven die bij toeval door Piet van Oers en Roger van Laere gevonden werden op de zolder van het Sint Albertusklooster van de Zusters van Liefde in Liempde. Vele bezoekers geven gehoor aan de oproep van MUBO te zoeken naar bekenden.

Het is steevast druk bij de tentoonstelling en dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de herkenbaarheid van de portretten en de oproep van MUBO. Veel dorpsgenoten zijn benieuwd of er nog bekenden op de portretfoto's staan. Het vermoeden is dat de foto's zijn gemaakt in de studio van Harrie Janssen, gevestigd in de Prins Hendrikstraat. Harrie was de zoon van de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen, die ook fotografeerde.

De negatieven werden al begin jaren 80 door Piet van Oers, oud-directeur, hoofdredacteur en fotograaf van het Brabants Centrum en Roger van Laere, oud-huisarts en oud-voorzitter van de heemkundekring in Liempde, gevonden tijdens de voorbereiding van een expositie over het religieuze leven in Liempde. Het bleken beelden uit de jaren 50 van feestelijke gelegenheden zoals communies en trouwerijen, maar ook gewoon van gezinnen, baby's, kinderen, tieners, militairen en geestelijken.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Enkele bezoekers van de expositie, met de telefoon in de aanslag om meer informatie bij een foto te zoeken. Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Christ van Eekelen, secretaris van Heemkunde Boxtel, heeft alle glasnegatieven al in 2011 ingescand en gedigitaliseerd. Onlangs heeft Piet van Oers er zwart-wit afdrukken van gemaakt. Na de vondst van ruim 30 jaar geleden is het er nu van gekomen om welgeteld 285 foto's aan het publiek te tonen. Het arbeidsintensieve proces 'van glasnegatief tot afdruk' wordt ook belicht in de expositie.

Speurwerk
Maar wie staan er op de foto's en wie herkent wie? MUBO vroeg bezoekers te helpen met de oplossing. Het gaat daarbij om de naam van de betreffende personen, maar ook het jaar waarin de foto is genomen, de aanleiding voor het maken van de foto en alles wat de bezoeker nog meer weet. Een heus speurwerk dus.

Bij elke foto staat een nummer aangegeven. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een formulier met het verzoek om daarop hun kennis over een of meerdere foto's in te vullen. Piet van Oers en Roger van Laere houden in MUBO op drie middagen 'spreekuur' van 14.00 tot 16.00 uur. Bezoekers kunnen aan hen dan hun achtergrondverhalen over de foto's kwijt. Dat is gepland op de zaterdagen 10 en 24 maart en op zondag 15 april.

Digitale versies van de foto's zijn te bestellen voor 2 euro per stuk. Bestelformulieren hiervoor zijn bij de receptie verkrijgbaar. De entreeprijs voor de expositie is voor volwassenen 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. MUBO is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. De expositie is nog tot en met 15 april te bezoeken.

Handjes uit de mouwen bij NLdoet

Boxtel - Komend weekend gaan op diverse locaties de handen uit de mouwen in het kader van NLdoet. Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart staan in het teken van de dag, georganiseerd door het Oranje Fonds en bedoeld om belangeloos en gezellig te klussen om zo een steentje bij te dragen aan de samenleving.

Het is de veertiende keer dat NLdoet georganiseerd wordt. In Boxtel worden verschillende klussen aangeboden, bijvoorbeeld bij Scouting Boxtel. Zij gaan het buitenterrein klaarmaken voor het voorjaar en binnen deuren en kozijnen schilderen.

Ook bij Cello-complex Bracbant wordt gewerkt, in de vorm van het maken van knutselwerkjes en lekkernijen als monchoutaart samen met de bewoners. Later op de dag wordt een bezoek gebracht aan Simeonshof.

Er zijn vele klussen binnen de gemeente te vinden waarvoor je je nog kunt aanmelden via www.nldoet.nl.

6 / 16

Foto: Rini van Oirschot

De oude loods van Van Gend en Loos aan de Parallelweg-Noord
Grondlegger van Van Gend & Loos was de Antwerpse herbergier-koetsier Jan-Baptist van Gend. In 1796 trouwde hij met Maria Loos die een herberg in Antwerpen bezat, hotel De Kroon. Zijn zwager, Petrus Josephus Loos had een diligenceonderneming. In 1809 overleed deze Petrus Loos en werd zijn bedrijf samengevoegd met dat van Van Gend, zodat diligenceonderneming Van Gend & Loos ontstond.

In de loop van de negentiende eeuw kreeg men steeds meer last van de concurrentie van de spoorwegen. Een trein is sneller en comfortabeler dan een diligence, zodat op routes waar een spoorweg werd geopend de diligences moesten verdwijnen. Aanvankelijk kon men dit compenseren door aansluiting te bieden van het spoorwegnet naar plaatsen die nog niet met de spoorweg ontsloten waren. Maar naarmate het spoorwegnet werd uitgebreid, kreeg men het steeds moeilijker en werd zelfs overwogen het bedrijf geheel op te heffen.

In 1885 werd het bedrijf overgenomen door employé Hippolyte Colignon die kans zag het met een andere productformule nieuw leven in te blazen. Hij stootte het personenvervoer af en ging zich geheel richten op stukgoederenvervoer van en naar stations. Hiertoe sloot hij contracten met de spoorwegen af. In 1986 verkocht NS Van Gend & Loos aan Nedlloyd, waar het bedrijf zich ging richten op vervoer van pakketten en pallets in de Benelux.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Nedlloyd verkocht Van Gend & Loos in 1999 aan Deutsche Post AG. In 2003 liet Deutsche Post drie dochterbedrijven - Danzas, DHL Worldwide Express en Van Gend & Loos Euro Express - fuseren tot één bedrijf voor expresvervoer, vrachtvervoer en logistiek onder de naam DHL. Hiermee kwam een einde aan het langjarig bestaan van Van Gend en Loos.

Bron: Vrije Encyclopedie Wikipedia

Doe maar een pilske

Carnaval stond een aantal weken geleden weer voor de deur. We begonnen onze tocht met tien man en eindigden met drie, een waar slagveld. Drie vrienden gingen op wintersport, een wilde het net zo warm hebben als in de kroeg en vertrok dus naar Barcelona. Bij een jongen werd zijn hoofd net zo warm als de temperatuur in de kroeg. Een had last van zijn onderrug, en maar ontkennen dat zijn vriendin de vorige avond langs was geweest, en een liet zijn maten in de steek voor wat andere boys.
We begonnen op donderdag met pullen vullen in de Temps. We besloten om wat eerder te gaan dan normaal vanwege de verwachte drukte. Heel bedachtzaam van ons, maar we kwamen redelijk bedrogen uit. Er stond een rij tot aan de Bakker Bart - de wachttijd voor de Vliegende Hollander is een schijntje bij wat we hier meemaakten. Geleerd van onze fouten hebben we alvast een nieuw strak plan opgesteld voor volgend jaar: thuis ontbijtje pakken, koffietijd met een potje Rummikub, rond de klok van 12 gezamenlijk naar de Temps om daar te genieten van een uitgebreide lunch en zo onze plekken tot aan het eind van de avond niet meer af te staan. Dan zouden we in principe de stoet voor moeten zijn.

Nadat ik de volgende dag langs was gegaan bij een vriend in Boxtel en ik op zijn vraag "Lust je wat te drinken Bas?", in de domste impuls ooit antwoordde met: "Doe maar een pilske", fietste ik om 17.00 uur een voorraad Jupiler waarmee je de Democratische Republiek Congo kan laten overstromen later als een of andere malloot terug naar Liempt. Waarom Bas, waarom? Uurtje later kreeg ik een appje: 'Zullen we ergens gaan indrinken?' Indrinken, wat is er net gebeurd dan? Indrinken vóór het indrinken. Dit sloeg ik dan ook maar even over.

Het laatste opmerkelijke moment van carnaval vond plaats in Moergestel bij Karnaval Festival. Een muzikale ode aan de hardstyle, hand in hand met carnavalskrakers. In de middag stonden we vooral in het Flugel Feestcafé, maar aan het eind van de avond wilden we toch ook even wat sfeer proeven bij de mainstage. Aan het einde liepen we met z'n allen terug naar de parking en op ons pad kwamen we een hakkende man tegen. Niets bijzonders, zou je denken. Behalve dan dat deze gast in z'n blote bast met zijn Minion-onesie op heuphoogte stond te stampen, terwijl het 2 graden was en er hagelstenen zo groot als skippyballen uit de lucht kwamen vallen.

Het was dan wel een slagveld, maar ik heb de tijd van mijn leven gehad. Carnaval is elk jaar weer een feest, met elke dag vol verrassingen, maar ook altijd vol gezelligheid en gemoedelijkheid. Was dat altijd maar zo!

Boxtels zangtalent Fenne met Karin Bloemen het podium op

Fenne, in haar rol als Maria Magdalena, tijdens Jesus Christ in Concert. (Foto: Hans van Doorn) Foto: Hans van Doorn

Boxtel - Toen de mogelijkheid zich voordeed om op het podium te staan met Karin Bloemen, pakte de 21-jarige Fenne van Wuijtswinkel die kans met beide handen aan. Op 31 maart mag de Boxtelse zangeres in het Theater aan de Parade in Bloemens show 'Volle Bloei (reprise)' het nummer Woman in the Moon brengen. Ook zal ze samen met de musicaldiva een afsluitend stuk zingen.

Bij het zien van een oproep van Karin Bloemen op Facebook, waarin zij jong lokaal talent dat in de buurt woont van de diverse podia waar ze zou optreden vroeg zich bij haar te melden, twijfelde Fenne geen moment. "Ik heb een filmpje van één minuut gestuurd naar het Theater aan de Parade", vertelt de 21-jarige logopediestudente. "Zij kozen drie filmpjes waaruit Karin Bloemen kon beoordelen wie zij graag in het theater zou zien. En dat was ik! Het was voor mij toch wel onverwacht, maar het is een goede kans om mezelf te laten zien op een groter podium."

Fenne zingt al vanaf dat ze een kleuter was en maakte deel uit van een talentenklas, toen het MiK nog muzieklessen verzorgde in Boxtel. Ook wist ze grote indruk te maken met lokale producties als Jesus Christ in concert, waarin ze Maria Magdalena vertolkte, en tijdens het promconcert 'Toeters en Bellen', waar ze eveneens een onvergetelijk optreden neerzette.

Nu mag Fenne dus het podium delen met Karin Bloemen en daar het nummer Woman in the Moon van Barbra Streisand vertolken. Het nummer dat ze koos uit een aantal nummers die de diva haar ter keuze had voorgelegd.
Wie denkt dat Fenne grootse dromen heeft om op Broadway te staan komt bedrogen uit: "Het liefste zou ik op bruiloften en begrafenissen zingen; heel kleinschalig. Ik merk dat ik daar veel voldoening uit haal."

Wil jij Fenne live zien schitteren in Den Bosch? Voor de show op 31 maart zijn nog stoelen beschikbaar. Kaarten zijn te bestellen via: www.theateraandeparade.nl.

Vervolg van de voorpagina: Martin Garrix komt naar Velder

Met de toevoeging van Martin Garrix is een naam van formaat gestrikt voor het festival. Met meer dan 14 miljoen volgers op zowel Facebook en Instagram is de pas 21-jarige dj een fenomeen te noemen. Afgelopen maandag nog was hij de grote winnaar bij de Buma Awards, de belangrijkste prijzen van de Nederlandse muziekindustrie. Garrix viel in de prijzen in zowel de categorie Buma Award Nationaal als Buma Award Internationaal, voor het meest gedraaide en bestverkochte nummer, Scared To Be Lonely.
In 2017 werd hij voor het tweede jaar op rij verkozen tot populairste dj ter wereld door DJ Magazine en mocht hij ook de Popprijs in ontvangst nemen voor zijn bijdrage aan de Nederlandse popmuziek. Nog geen vijf jaar geleden brak de toen pas 17-jarige dj/producer internationaal door met zijn single 'Animals'. Sindsdien scoort hij hit na hit en vliegt hij de wereld over voor optredens op onder meer Pinkpop, Coachella, Ultra Music Festival en Tomorrowland. "Ik heb super veel zin in mijn show op We Are Electric deze zomer in het gezelschap van deze vette line-up!", laat Garrix via de organisatie van het festival weten.

Mura Masa
Met zijn futurebass sound trekt de Britse multi-instrumentalist Mura Masa luisteraars de toekomst van de elektronische muziek in. Hij is bekend van tropische hits als 'Love$ick' met A$AP Rocky en 'Firefly' met Nao. Ook live zet de jonge Alex Crossan, zoals hij in het echt heet, al drummend, samplend én zingend keer op keer weer een sterke show neer. Zijn debuutalbum is nog vers, wat zijn show op We Are Electric een extra dimensie geeft.

Line-up stage hosts
Naast de twee nieuwe namen maakte het festival ook de volledige line-up van de zogenaamde 'stage hosts' bekend. De programmering van deze vier stages, Rampage, Heldeep, Netsky & Friends en Future House Music, is te vinden op www.we-are-electric.com/event/2018-weekender.

JRL en Het Goed presenteren duurzaamheidsproject technasiumleerlingen

Boxtel - Het Goed is deze week gestart met een tentoonstelling van verschillende duurzaamheidsoplossingen die leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum in hun technasiumproject hebben ontwikkeld. De opdracht was om van herbruikbaar afval een nieuw gebruiksvoorwerp te creëren. De leerlingen gaven daaraan massaal gehoor en het resultaat daarvan is tot 12 maart te bewonderen tijdens de reguliere openingstijden van de kringloopzaak aan de Industrieweg 6.

Na dinsdagmiddag 13 maart kunnen de hoogste bieders de werkstukken afhalen. De leerlingen zelf mogen een goed doel aangeven waar de opbrengst naartoe gaat. Dit goede doel blijft nog even geheim maar zal onthuld worden op dinsdag 13 maart om 10.00 uur. Dan neemt wethouder Peter van de Wiel een cheque in ontvangst die hij vervolgens mag schenken aan het door de leerlingen gekozen goede doel.

Dj Paul Elstak op Kingsnight Fissa

Boxtel - Organisator Jordy van den Boer heeft dj Paul Elstak weten te strikken als headliner van het Kingsnight Fissa, onderdeel van het Boxtels Oranje Festival. Dit festival, op Koningsnacht en Koningsdag, werd vorig jaar in het leven geroepen door verschillende partijen zoals de gemeente, Boxtel Vooruit en Jordy van den Boer, die ieder een ander deel van de organisatie op zich nemen.

Paul Elstak was in de jaren 90 razend populair met zijn hardcorehits en is sinds zijn rol in de New Kids films aan een nieuwe opleving bezig. Naast zijn naam prijken dit jaar namen als Brian Voet, Wesley Klein, Zanger Kafke, Dansado en de Feestneger en de Boxtelse dj MR JEEPEE op de affiche. Toegang is, net als bij de vorige editie, gratis. Bezoekers van alle leeftijden zijn welkom, waarbij met behulp van polsbandjes wordt bepaald wie wel en wie geen alcohol mag drinken.

Daar waar het afgelopen jaar al een grote overkapping op de Boxtelse Markt verscheen, is die dit jaar twee keer zo groot, laat Van den Boer op Facebook weten. Het Kingsnight Fissa begint op 26 april om 18.45 uur.

Gidsen Scouting Boxtel op bezoek bij Liduina

De gidsen van Scouting Boxtel zijn de afgelopen week op bezoek geweest bij Liduina. Ongeveer twintig meiden van 11 tot en met 15 jaar oud hebben hier met bewoners van de afdeling somatiek bordspellen gespeeld en vijf meiden hebben meegedaan aan de workshop volksdansen met bewoners met dementie. Zowel de scouts als de senioren hebben een leuke avond gehad. Voor de scouts was dit een bijzondere activiteit. Het Scoutingspel omvat vee Foto: Scouting Boxtel

Boxtel - De gidsen van Scouting Boxtel zijn afgelopen week op bezoek geweest bij Liduina. Ongeveer twintig meiden van 11 tot en met 15 jaar oud hebben hier met bewoners van de afdeling somatiek bordspellen gespeeld. Vijf meiden hebben meegedaan aan de workshop volksdansen met bewoners met dementie.

Zowel de scouts als de senioren hebben een leuke avond gehad. Voor de scouts was dit een bijzondere activiteit. Hun bezoek aan het verzorgingstehuis past goed binnen het scoutingspel, omdat de scouts ook graag iets betekenen voor de samenleving. Deze avond was zeker voor herhaling vatbaar, geeft Scouting Boxtel aan.

Mijn Mooi Boxtel: Frans van Helvoort

Foto: Frans van Helvoort

Deze foto is gemaakt vanaf de Lange Loop langs de Dommel.

Wet Passend Toewijzen maakt woningruil lastig

Maaike Moonen, voor de deur van haar appartement op Princenlant. Ze woont er mooi, maar zou toch liever ruilen met een woning enkele honderden meters verderop. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel – Wel je woning willen ruilen, op het oog aan alle voorwaarden voldoen en toch niet kunnen ruilen. Het overkwam Maaike Moonen en Annemarie van de Ven uit Boxtel. Hemelsbreed wonen ze slechts een paar honderd meter bij elkaar vandaan. Maaike op Princenlant, Annemarie aan het Pater van den Elsenplein. Ze kunnen bijna bij elkaar in huis kijken. DeMooiBoxtelKrant merkte op dat ze poogden hun woning te ruilen, maar dat ze tegen allerlei bezwaren aanliepen. Nu doen ze hun verhaal. Niet om te klagen, maar om te laten zien waarom het zo vaak niet lukt te ruilen.

We ontmoeten Maaike in haar woning op Princenlant. Een mooie, rustige woonplek. Toch is Moonen er ongelukkig. Onterecht, meent ze, want gezien de huur die ze betaalt zou ze zonder problemen haar woning moeten kunnen ruilen met de even verderop wonende Annemarie. Die woont in principe prima, zegt ze, maar zou graag op termijn wat kleiner wonen. Wegens diverse problemen kan ze haar woning en met name de grote tuin niet meer zelf onderhouden. Maaike en haar zoon Bart* willen juist groter wonen, omdat Bart 'een druk menneke' is, dat het liefst buiten is.

Maaike Moonen en haar zoon raakten na een scheiding thuisloos. In de acht volgende maanden woonde het uiteengeslagen gezin op verschillende plaatsen, waaronder bij de moeder van Maaike. Het was die moeder die haar beklag deed op Facebook en zo de aandacht van deze krant trok. Direct kreeg ze bijval van een aantal andere Boxtelaren die ook aan woningruil wilden doen, maar net zoals Moonen tegen een muur van bureaucratie opliepen.

De woning waar Moonen graag naartoe zou verhuizen. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Afgewezen
Moonen was ook tijdens haar huwelijk ingeschreven bij woonstichting St. Joseph en had daarom na de scheiding al acht jaar van inschrijving achter de rug. Ze reageerde op een mooie woning in de Maaslandstraat, maar tot haar schrik werd ze afgewezen aan de hand van het passend toewijzen beleid. De woning was net een paar eurocent te duur om aan Maaike en Bart te kunnen toewijzen, gezien de regels die gelden voor het passend toewijzen.

Zo ving Moonen meermaals bot. St. Joseph nuanceert dit: "Er zijn in die periode meerdere passende woningen beschikbaar gekomen. Vanwege de lange inschrijftijd van acht jaar kwam zij hiervoor zeker in aanmerking." Toch geeft Maaike aan dat zij er niet in slaagde een voor haar acceptabele woning te vinden die binnen de regelgeving aan haar toegewezen kon worden. Dan komt in oktober 2017 de woning op Princenlant beschikbaar. Een mooie woning, maar eigenlijk ook niet geschikt. Moe van de vele afwijzingen informeert Moonen naar de regels met betrekking tot woningruil met het oog op de toekomst en reageert op het appartement. "Een eigen woning heeft nu prioriteit", redeneert ze. Ze krijgt de woning.

In januari vraagt ze op Facebook of er iemand is die met haar van woning wil ruilen. Die iemand blijkt er te zijn: Annemarie. Beiden betalen ze 585 euro huur per maand en beiden hebben geen huurschuld. De ruil lijkt al bijna in kannen en kruiken als het tweetal naar St. Joseph gaat om de deal rond te maken. Daar volgt de verrassing: als het tweetal van woning wisselt zou de huur voor Moonen naar 595 euro gaan. De huur van de woning aan het Pater van den Elsenplein gaat echter naar 660 euro per maand.

Passend toewijzen
De wet 'passend toewijzen', ingevoerd in 2015, verplicht St. Joseph woningen aan mensen met een bij de huurprijs passend inkomen toe te wijzen. Dit is volgens de woonstichting ook de reden dat er bij iedere ruil een nieuw huurcontract moet worden afgesloten. Bij het afsluiten wordt de huur opgetrokken naar de marktconforme huurprijs. Die bedraagt op dit moment 660 euro. Aangezien Moonen maximaal 597,30 euro aan kale huur kwijt mag zijn, gezien haar inkomen, betekent dit dat zij niet meer voor deze ruil in aanmerking komt.

Toch mag de woonstichting afwijken: ten minste 95 procent van de woningen moet passend toegewezen worden. Er is dus ruimte voor uitzonderingen, maar volgens Moonen en Van de Ven houdt de Boxtelse woonstichting zich star vast aan de regeltjes. Bij woningruil op basis van hetzelfde contract, kan de huurprijs niet omhoog gaan. St. Joseph biedt die mogelijkheid echter niet: "Wij stellen altijd een nieuwe huurovereenkomst op. Onze accountant controleert of alle nieuwe toewijzingen, en daar valt woningruil ook onder, passend zijn geweest." De woonstichting gebruikt de speelruimte van 5 procent, zo'n 10 tot 15 toewijzingen per jaar, onder meer om mensen met een urgentie op basis van medische of sociale situatie indien nodig versneld aan woonruimte te kunnen helpen. En hoewel Moonen zich fijner zou voelen in een andere woning, voldoet ze niet aan de urgentie-eisen.

'Krom', noemt Moonen de regelgeving: "Het gaat me niet eens om de huurprijs, want die kan ik wel betalen. Ik huur nu ook een opslagruimte voor 50 euro per maand en bovendien heb ik op Princenlant 22 euro servicekosten die niet bij de huur geteld worden. Dat is samen 657 euro per maand. Nét zoveel dus als ik op het Pater van den Elsenplein kwijt ben."

Voor Moonen en haar inmiddels 8-jarige zoon was er wel een passende en voor haar acceptabele woning in Schijndel beschikbaar. "Maar ja, dan moet ik naar een andere gemeente verhuizen", aldus Maaike, die het verder in Boxtel prima naar haar zin heeft.

Lage slagingskans
St. Joseph geeft aan geen gegevens van woningruil bij te houden omdat het slechts enkele malen per jaar voorkomt dat mensen een aanvraag doen. Toch leert een blik op diverse woningruilsites dat op jaarbasis tientallen Boxtelaren, Liempdenaren en inwoners van Lennisheuvel proberen hun woning te ruilen. Veruit de meeste wensen tot woningruil stranden dus in een vroeg stadium.

De Huurders Belangen Vereniging onderkent het probleem. "Ik denk dat het te veel aan regeltjes gebonden is", verklaart voorzitter Ad Boleij het feit dat veel mensen vroegtijdig opgeven. Ik hoop dat St. Joseph het twee hurenbeleid gaat benutten om ook woningruil te vergemakkelijken", geeft hij aan. De woonstichting geeft aan dit te overwegen.

Hoewel ze bang is haar eigen glazen in te gooien, besloot Moonen toch in te gaan op de oproep van deze krant om haar verhaal naar buiten te brengen. "Ik kan niet tot een andere conclusie komen dan dat ze het ons niet gunnen te ruilen", besluit ze.

"Wij gunnen iedereen een fijne woning waar je je ook echt thuis voelt. Dus wij betreuren het dat mevrouw Moonen niet prettig woont", laat de woonstichting weten. Wel geeft een woordvoerder aan graag nogmaals in overleg te gaan om te kijken of ook voor Moonen een oplossing gevonden kan worden.

*naam is op verzoek gefingeerd

Met grote dromerige ogen kijkt ze me aan, deze vrouw van 47 jaar. Al in haar hele jonge jeugd was er veel gedoe thuis. Haar ouders maakten elke dag ruzie met elkaar en iedere keer als er geschreeuwd werd, voelde zij hun boosheid. Het maakte haar bang. Bang dat haar ouders elkaar iets zouden aandoen, bang dat ze uit elkaar zouden gaan en ook bang dat haar en haar broertje iets zou gebeuren. Ze leerde zichzelf aan om tijdens deze ruziemomenten te verdwijnen in haar eigen wereld. Met haar walkman verdween ze in haar lievelingsmuziek en ze kon helemaal een worden met de wereld die in de boeken die ze las werd beschreven. Zo beschermde ze zichzelf voor haar ruziënde ouders en haar eigen angst.

Op mijn vraag wat coaching haar mag brengen, geeft ze aan het zo lastig te vinden om aanwezig te blijven in situaties die ze zo spannend vindt; momenten waarop ze iets moet presenteren of waarin haar gevraagd wordt haar mening te geven bijvoorbeeld. Liever laat ze anderen aan het woord of meldt ze zich ziek zodat ze de presentatie niet hoeft te doen. Tegelijkertijd beseft ze dat ze voor deze momenten niet weg kan lopen en dat ook niet wil. Ze heeft echt wel zinnige dingen te melden en ze voelt zich heel betrokken bij haar werk. Daarbij vindt ze het heel fijn om te leren en dingen te snappen.

Ook in het hier en nu, tijdens het kennismakingsgesprek, vindt ze het zo spannend om haar verhaal te doen. Ik zie haar blik omhoog schieten en langs mij af door het raam naar buiten dwalen. Ik realiseer me hoe belangrijk het is om goed contact met haar te maken en te blijven maken. Dit contact zorgt ervoor dat ze zich veilig voelt, en dat is een belangrijke basis om aan jezelf te werken.

We gaan aan de slag met het onderzoeken van situaties die zo spannend voor haar zijn dat ze 'vertrekt'; letterlijk naar een andere ruimte of figuurlijk naar haar eigen binnenwereld. Omdat haar hoofd zo alert is, vindt ze het lastiger om te voelen. Met behulp van oefeningen krijgt ze steeds meer zicht op de verschillende gevoelens die zij in verschillende situaties heeft. En daar waar het voor haar zo kwetsbaar voelt om tegen haar leidinggevende en collega's te zeggen dat ze iets lastig vindt, oefenen we hoe zij dat rustig en duidelijk kan uitleggen en om hulp kan vragen.

Wat is het mooi om na een aantal coachgesprekken haar heldere ogen te zien, die me met vertrouwen aankijken. Te horen dat ze met gezonde spanning een presentatie heeft gegeven aan collega's, over een project waar ze zich met hart en ziel aan verbonden voelt. En te vernemen dat ze warmere voeten heeft, wetende welke oefeningen zij kan doen om na schrik of angst haar voeten weer op de grond te krijgen. Inmiddels is het voor haar de normaalste zaak van de wereld om, met een hedendaagse koptelefoon op, door de woonkamer te stampen op het nummer 'Afrikaan Beat' van Bert Kaempfert. Het brengt haar terug naar Kaatsheuvel, het is een mooie augustusdag in 1978. Samen met haar ouders genietend van de dansende sterrenkinderen bij de Indische Waterlelies. Een blije en dierbare herinnering.

Luchtpost uit Amerika: Wendy Stiphout deel 2

Foto: Wendy Stiphout

Goodbye Portland, hallo Boxtel!

Drie jaar geleden verruilden Wendy en haar man met hun gezin Boxtel voor Portland. Zij besloten na die periode terug te keren naar Nederland. Vorige week las je in de Luchtpost hoe het begin van het einde aan hun 'American Dream' werd ingezet. Nu staat het werkelijke vertrek voor de deur...

De laatste week in het hotel is onwerkelijk. Nog meer dan de weken ervoor beleef je de 'laatste keer' van een heleboel normale dingen. Het afscheid van de kinderen en hun vrienden is hartverscheurend, het snijdt door je ziel, maar het moet. En ook zelf hebben we het zwaar met het afscheid. Eenmaal in het vliegtuig op vrijdag kijken we elkaar met tranen in de ogen aan en nemen met het laatste prachtige uitzicht op onze bergen afscheid van een hele bijzondere tijd van ons leven.

En dan staat daar ineens je hartsvriendin op Schiphol, hangt er een prachtig spandoek op het huis en lopen de liefste mensen zaterdag de hele dag in en uit om even een knuffel te geven en ons weer welkom te heten in Boxtel. Wat een warm bad.
Maandagochtend staan we om 8.30 uur met z'n vieren bij het gemeentehuis om weer ingezetenen van Nederland te worden. 's Middags een gesprek op het BHC en het JRL om na alle e-mails even persoonlijk kennis te maken en op allebei de scholen mogen de kinderen de volgende dag beginnen. Heel fijn om zoveel medewerking en hulp te krijgen in deze spannende tijd voor ze.

En dan begint het grote geregel en het wennen. Wennen aan je eigen land? Jazeker! Wennen aan huiswerk, aan de fiets ;), aan de wachttijden, aan de vanzelfsprekendheid, aan het feit dat in een restaurant iedereen Nederlands praat, aan de gezelligheid en ga zo maar door. Goede en minder goede dingen om aan te wennen dus.
Nu, na zes weken, komt de achtbaan weer een beetje tot stilstand, het besef dringt door dat dit geen vakantie is maar we echt terug zijn, de lijst met dingen die we moeten doen wordt voor het eerst korter in plaats van langer en we wachten met smart op de boot met onze spulletjes om van ons huis weer een thuis te maken. In mijn hoofd moet ik nog een beetje landen, maar ook dat gaat weer goed komen. Wat we met zijn vieren meenemen zijn een heleboel mooie herinneringen aan een hele bijzondere tijd, je moet het echt samen doen daar en dat is ons gelukt! De fotoboeken zullen nog lang zorgen voor mooie gesprekken, we weten dat we overal ter wereld kunnen wonen en vrienden kunnen maken en Engels is onze tweede moedertaal geworden. Kortom onze droom is meer dan uitgekomen en dat is een groot cadeau dat we altijd zullen koesteren.

Het was leuk om jullie via de Luchtpost op de hoogte te houden, maar het is ook heel fijn om weer gewoon bij te praten in ons mooie durpke.

Groetjes,
Wendy Stiphout

Foto: Heemkunde

De Fellenoord tussen 1920 en 1930

In 1905 startte Theodorus Pastoor (1864-1935) in het hoge huis rechts een slagerij. Later verhuist hij naar de overkant van de straat. Als je heel goed kijkt zie je dat het Binnendommeltje, dat zijn oorsprong vindt bij de brug over de Eindhovenseweg, rechts voor op de foto zichtbaar is. Precies voor het huis buigt het naar rechts om achter de huizen door naar de Rechterstraat en Den Dries te lopen. Bijzonder is ook dat er op de Fellenoord nagenoeg geen huizen zijn met een verdieping.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2 Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Te Koop gevraagd:

Complete inboedels - Gebruikte eiken meubelen - Barok en antiek, Tel: 0621839778

ROMMELMARKT

Grote ROMMELMARKT zondag 11 maart Sporthal DeBraken, DeBraken1a, Boxtel 10:00-16:00. Nog enkele kramen te-huur, info/boekingen: 06-81135591 www.vandersteenevenementen.nl

12 / 16

Foto: SP

SP op de bres voor speelplekken
De SP-fractie vraagt het college om realisering van speelplekken in enkele straten en het opknappen van bestaande speelplekken. Het gaat om nieuwe speelplekken in de Frans Staelstraat en Van Ranststraat en het opknappen van speelplekken in de Spoorstraat, Dufourstraat/Nestelaar, Gildenhof en het parkeerterrein bij Albert Heijn. De verzoeken komen vanuit de wijkbewoners bij de buurtenquêtes van de SP. Raadslid Dave van de Ven: "Goede speelplekken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen en de leefbaarheid van de wijken."

Buurten in Selissenwal
De SP is bezig met 'buurten in de buurt' in de wijk Selissenwal. Wethouder Van den Broek loopt ook regelmatig mee. Naar aanleiding van de buurtenquêtes heeft de SP-fractie al vragen gesteld over buurtoverlast in verschillende wijken en aandacht gevraagd voor speelplekken in de wijken. Zo heeft de fractie aan de gemeente gevraagd om in overleg met bewoners de speelplek aan het Gildenhof op te knappen. Ook hebben we vragen gesteld over de situatie bij het grasveld in de Maria Theresiastraat, over de aantasting daarvan bij werkzaamheden en over de dode en aangetaste bomen.

Veel sociale huurwoningen in project Selissen
In het nieuwe woningbouwproject Selissen worden 465 woningen gebouwd, waarvan 140 in de categorie sociale woningbouw (30%). Dat is voor Boxtel een aanzienlijk aantal. 50% van de woningen zal bestaan uit goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Ongeveer 20% valt in het dure segment. SP-raadslid Rinze van der Veen: "Mijn complimenten dat wethouder Van de Wiel er in geslaagd is om eindelijk dit project samen met projectontwikkelaars van de grond te krijgen. Verder ben ik tevreden over het aanzienlijke aantal sociale huurwoningen en goedkope en middeldure huur- en koopwoningen. Dat zal de wachttijd voor een woning (nu gemiddeld zes jaar) aanzienlijk moeten terugdringen."

SP steunt actiegroep basisonderwijs
De SP-fractie steunt de (Boxtelse) leerkrachten in het basisonderwijs in hun strijd voor vermindering van de werkdruk en een beloning die gelijkwaardig is aan die in het voortgezet onderwijs. De SP diende een motie in om steun te betuigen aan de plaatselijke groep van leerkrachten BO in Actie. Tevens werd aan het college gevraagd om in overleg met de groep te treden en te bekijken hoe en waar de gemeente haar invloed kan aanwenden om de werkdruk in het basisonderwijs te verlichten. De motie werd unaniem aangenomen. Wethouder Lestrade, die zowel jeugd als onderwijs in haar portefeuille heeft, zegde onmiddellijk haar medewerking toe.

Geen boringen naar schaliegas in Boxtel
Onlangs heeft minister Wiebes van Economische Zaken gemeld dat er in Nederland niet geboord wordt naar schaliegas en dat er geen vergunningen voor worden afgegeven. Goed nieuws dus voor Boxtel. De SP-fractie diende een paar jaar geleden een motie in waardoor Boxtel de eerste schaliegasvrije gemeente van Nederland werd.

Aanvulling week 9

Overige besluiten
Corpus 2: Organiseren muziekfestival Boer zoekt Band op zaterdag 5 mei 17.00-24.00u + zondag 6 mei 13.00-22.00 uur

Bekendmakingen week 10

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Brede Heide 3: Milieuneutraal veranderen melkveehouderij
Dorpsstraat 37: Verbouwen horecagelegenheid met bovenwoning tot 3 woningen
Eikendaal 3: Rooien: 5 dennenbomen uit voortuin
Heuvelstraat (Hezelaarse Akkers): Aanleggen generatietuin + realiseren deel project Red de Bij
Rosenhofstraat naast nr. 17: Realiseren deel project Red de Bij

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Fellenoord 35: Realiseren winkelruimte (supermarkt)
Roderweg 7: Bouwen nieuwe woning ter vervanging bestaande woning

Verleende omgevingsvergunning
Barrierweg naast Eikendaal 2: Rooien: 5 eiken uit berm Barrierweg
Schouwrooij 15: Wijzigen gevel + oprichten entree, kantine- en kantoorruimte in bestaande hal

Geweigerde omgevingsvergunning
Kerkheiseweg, thv Heidonk 23 en 25: Rooien: 2 zomereiken uit berm

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Hezelaarsestraat 38: Vervangen asbestgolfplaten op schuurdak door vezelcementplaten

Verkeersbesluiten
Markt en omgeving: Eenrichtingsverkeer Clarissenstraat rijrichting Bosscheweg, Rechterstraat (Fellenoord-Rozemarijnstraat) en Rozemarijnstraat
Parkeerzone Centrum: Betaald parkeren 'Binnentuin' Rechterstraat + uitbreiding betaald parkeren Mgr. Bekkersstraat
Rechterstraat: Reserveren 2 parkeerplaatsen parkeerterrein 'Binnentuin' Rechterstraat voor opladen elektrische auto's

Meldingen maken of veranderen uitweg
Ladonkseweg 4: Weigeren extra uitweg

Melding Activiteitenbesluit
Bestseweg 4: Plaatsen propaangastank

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan Munsel 104: ongewijzigd vastgesteld (zie publicatie op deze pagina)

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en en sloopafval
St. Jorishoef 1: Mobiel breken van in totaal 2200 ton steenachtige materialen

Evenementenvergunning
De Langspier, Molenwijkseweg: Verleende vergunning 040-FIT! Obstacle Run zondag 22 april

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Foto: Balans

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding
Voor 2018-2022 is onze titel Duidelijk Daadkrachtig Toekomstgericht

Sportavond 7 maart 2018
Vanavond, woensdagavond 7 maart kunt u gezellig en sportief komen spinnen bij Taverbo in Boxtel. BALANS hecht grote waarde aan sporten en daarom organiseren we deze avond samen met onze kandidaat Bjorn van de Langenberg, met de bekende Liempdse wielrenster Puck Moonen en onder muzikale begeleiding van De Dorini's.

Lijsttrekker Mariëlle van Alphen
Op 21 maart aanstaande mogen de kiezers van onze gemeente naar de stembus. BALANS heeft 25 zeer gedreven kandidaten op de lijst staan, die stuk voor stuk de handen uit de mouwen willen steken voor een beter Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Onze lijst wordt aangevoerd door Mariëlle van Alphen. Graag gaan al onze kandidaten voor u aan de slag, dus pak uw kans en stem BALANS!
Ons verkiezingsprogramma kunt u vinden op www.balansboxtel.nl en ook op Facebook, Instagram en Twitter zijn wij bereikbaar.

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om Boxtel te verbeteren.
Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon aan. Wij zijn er voor u!


GEMEENTE INFO Oud papier: 09-03 Kasteren + Onrooi + Koppenhoefstraat 10-03 Munsel + deel Centrum-Breukelen 10-03 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde 14-03 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Auto rijdt Dommel in aan de Achterberghstraat

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Een automobilist is met zijn auto de Dommel ingereden ter hoogte van de Achterberghstraat. De bestuurder, een man, wist op eigen kracht het voertuig te verlaten en wachtte op het dak van zijn voertuig op de hulpdiensten.

Een ooggetuige die de onfortuinlijke bestuurder tegemoet reed, verklaarde dat de bestuurder een uitwijkmanoeuvre maakte en daarbij aan de linker weghelft van de weg raakte. Daarbij reed hij een paaltje omver. Vervolgens schoot het voertuig door naar de andere kant van de weg en reed de Dommel in.

Foto: Persburo Sander van Gils

Het ongeluk bracht veel toeschouwers op de been. Duikers van de brandweer controleerden het voertuig. De berging daarvan bleek nog een flinke klus. Nadat een duiker van de brandweer een touw aan het voertuig had gemaakt was het de taak aan het bergingsbedrijf de auto weer aan wal te krijgen. Uiteindelijk wist het bergingsbedrijf het voertuig rond 19.00 uur het water uit te trekken. De bestuurder van het voertuig werd in de ambulance behandeld.

Toneelclub Liempde vindt nieuw thuishonk in De Serenade

Foto: Marcel Baijens

Liempde - Tijdens de premièrevoorstelling van hun nieuwe stuk heeft Toneelclub Liempde afgelopen vrijdag meteen de nieuwe locatie, De Serenade, officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde met de onthulling van het nieuwe logo van De Serenade en de ingebruikname van toneelgordijnen die de locatie meer moet laten aanvoelen als een echt toneel. Wijkwethouder Peter van de Wiel voerde de onthulling uit.

Serenade-voorzitter Marcel Baijens geeft aan dat zowel de toneelvereniging als het publiek en De Serenade zelf het eerste optreden van de toneelclub op de nieuwe locatie als positief bestempelen. Met de verhuizing uit Het Hof van Liempde werd het voor Toneelclub Liempde mogelijk om de jaarlijkse voorstelling wat later in het jaar in te plannen. Ook kon het aantal optredens van twee naar vier gaan, waardoor ruim 300 extra bezoekers de steevast uitverkochte theatershows kunnen aanschouwen.

Baijens geeft aan dat hij graag De Serenade tot een volwaardig podium wil laten uitgroeien. "Zo hebben we volgend jaar cabaretier Mark van de Veerdonk staan. Als het kan willen we toch een productie of vier per jaar op de planken hebben."

Naast de voorstellingen van afgelopen weekend, verzorgt Toneelclub Liempde nog twee voorstellingen op 9 en 10 maart. Deze zijn uitverkocht.


Deze week is de start gemaakt met het leggen van in totaal 220 zonnepanelen op het hoofdgebouw van de Boxtelse gemeentewerf. Hiermee moet zo'n 75 procent van de elektriciteitsvraag zelf worden opgewekt. Maandagmiddag legden wethouder Peter van de Wiel, Johan van den Biggelaar (projectleider) en Hans Maassen (Solartricity) symbolisch het eerste paneel. (Foto: Gemeente Boxtel) Foto: Gemeente Boxtel

Aanleg zonnepanelen op de gemeentewerf gestart

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 27 februari
A-Lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 65,63% 2 W. de Langen & A. Bosveld 61,81% 3 T. van Bragt & T. Hoppenbrouwers 60,07% B-Lijn: 1 A. van de Sande & F. van de Spijker 60,83% 2 J. Sebregts & B. Wienbelt 57,50% 3 B. Lauwers & T. Heidelberg 56,25%
Uitslagen 28 februari
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 64,58% 2 H. & I. Peeters 58,75% 3 T. van Bragt & J. van Oosterhout 55,83% B-Lijn: 1 W. Braken & A. van de Langenberg 60,00% 2 B. van den Biggelaar & B. van Geusau 58,33% 3 A. Tops & M. van der Sloot 56,67%
Uitslagen 1 maart
A-Lijn: 1. J. van Doremalen & F. van Roy 63,44% 2 M. Klaassen & A. van der Sangen 55,83% 3 S. Tempels & J. Sweere 53,75% B-Lijn: 1 J. & T. Hooijer 70,00% 2 J. & J. van de Meerendonk 57,08% 3 R. Traa & H. van Esch 56,67% C-Lijn: 1 T. Bosveld & H. Hoogers 62,50% 2 M. Smulders & M.J. Theloesen 60,00% 3 P. & L. Springer 59,38%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 27 februari
A-Lijn: 1 S. Tempels & J. Sweere 64,50% 2 H. van Esch & P. van de Ven 61,25% 3 W. van de Heijden & A. van Os 52,00% B-Lijn: 1 F. Sedee & W. Wonnink 71,18% 2 G. & A. van Lier 63,89% 3 A. Eggenhuizen & C. Smits 59,72%
Uitslagen 1 maart
A-Lijn: 1 T. van Roosmalen & F. van Roij 67,33% 2 G. & A. van Lier 60,09% 3 C. & J. Kerssens 55,67%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 27 februari
A-Lijn: 1 A. van Diesen & H. van Laatum 63,33% 2 A. Moerdijk & T. van Uden 60,83% 3 H. Maas & P. Raaijmakers 58,75% B-Lijn: 1 B. van Pelt & T. vd Zanden 75,00% 2 T. vd Leek & H. Siemons 63,19% 3 A. van Boxtel & A. Loupias 50,00%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 28 februari
A-Lijn:1 T. IJsseldijk & R. Koelink 69.44% 2 A. Moerdijk & J. Koppen 60.41% 3 M. Appeldoorn & C. Brekelman 54.86%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 1 maart
A-Lijn: 1 M. & M. Habraken 60,42% 2 R. van der Laar & M. van Overbeek 58,68% 3 W. Renders & K. Voets 57,99% B-Lijn: 1 J. & B. Dieden 66,15% 2 L. van Asseldonk & M. Legius 56,88% 3 J. Dobbelsteen & D. Legius 56,77% C-Lijn: 1 J. Janssen & J. van de Laar 64,17% 2 D. Biekens & R. Timmermans 59,58% 3 B. van der Vleuten & G. van Wijlick 56,25%

Essche Bridgeclub, uitslagen week 9
A-Lijn:1 H. Appel & M. Schoemaker 61,25% 2 J. den Ouden & W. Wonnink 55,00% 2 J. Hereijgers & H. vd. Aa 55,00%

Biljarten

Wapen van Liempde, uitslagen
W.v.Liempde/RegioBank kader-Car Rademaker        2-6
W.v.Liempde 1-BBG        27-26
W.v.Liempde 2-W.v.Liempde 3        27-27

BV 't Ivoor, uitslagen 26 februari t/m 1 maart
Libre:
BV De Hazelaar 2-'t Ivoor 1        24-27
't Ivoor 2-Royal 5        25-27
't Ivoor 3-BBG Haarsteeg 3        26-30
Recreanten libre:
't Ivoor 2-`t Ivoor 1        30-39
't Ivoor 3-Sonnevanck 3        25-40
't Ivoor 4-Cafe Schuttershof 60 +        34-32
Recreanten 3-banden klein:
't Ivoor 5-NAL 8        26-29
't Ivoor 6-De Hopbel 1        23-26
't Ivoor 7-Pas Buiten 1        28-17
3-banden klein:
't Ivoor 1-BC 't Zuid 2        30-22
3-banden groot:
't Ivoor 1-BV Touche 1        28-30

BV Geboliesch, uitslagen week 9
Dé ziek wel zitté-De Kloosterboys        33-40
De Stapelaars-De Fetsers        40-30
Ons vertier-Le Carambole        29-38
De Treffers-De Prutsers        29-40
't Krijtje-De Eenheid        26-40
Samen Sterk-De Poedelaars        31-35
't Pommeransje-De Unie Boys        33-39

Zaalvoetbal

Eltechno inst.-Goossens Advies        1-4
't Geveltje-X2COM        0-9
Gebr. Bekkers-NIKE FC         1-4
Le Temps Perdu-Café Vollop 1-6
Heva/Van Weert-Kwalitaria Strik 6-2
Second Cars-TAHADI                 7-5
Vinyl- en Tapijtwinkel-Vermeer verz.        3-2
Meneer Van Dommelen-Celdex BV         8-4
Verbeij/Hanekroot-Van der Heijden milieu 2-4
Selissens Boys-Wijnpakkettenonline 4-6
Programma 10 maart
17.00 Langenberg/Dammers-Vollop/Tel Aviv
17.45 Grieks rest Corfu-Fysio de Dommel
18.30 Cafe Vollop-NIKE FC
19.15 Goosens Advies-Kwalitaria Strik
20.00 't Hart van Boxtel-Le Temps Perdu
20.45 't Geveltje-X2COM
Programma 12 maart
19.00 FC Blokfit-Dobotex BV
19.45 Rijschool Gestel 2-Wijnpakkettenonline
20.30 Selissen Boys-Meneer Van Dommelen

Tennis

Wintermixtoernooi LTV, D'Oggelen
GD8 17+: 1 R. Schüller & M. Koot d'Oggelen/T.V.Schalkwijk en Tull en 't Waal 2 M. Huijberts & A. Rutten d'Oggelen
GD7 35+: 1 R. Beekmans & E. Versteegh T.V. Smashing '89 2 P. Westerling & A. Versteden d'Oggelen/De Peppelieren
GD7 17+: 1 N. Kuijpers & L. Van Oirschot L.T.V. Haaren 2 E. Schellekens & L. Van Alphen L.T.V. Munsel
GD6 35+: 1 D. vd Wiel & M. Smolders L.T.V. Haaren 2 M. Van Heeswijk & J. van Weert d'Oggelen
GD6 17+: 1 T. Groenendaal & M. van Run L.T.V. Munsel/Bergenshuizen 2 B. Kreijveld & A.d Vries L.T.V. Munsel/LTV Best
GD5 35+: 1 R. Vugs & B. Roelofsen Bergenshuizen 2 J. de Jong & M. Spitters L.T.C. De Hoge Heide
GD5 17+: 1 Ferry Buijs+Maike Van Rodijnen T.V. Thadia/De Kienehoef 2 L. Donkers & F. van den Bogaert LTV De Merletten
GD4 17+: 1 R. Van Koesveld & Y. Bouweriks T.V. Wolfsbosch 2 J. Van De Laar & A. Van Beers L.T.V. Munsel

Honk- en softbal

JRC Ducks, programma 10 maart
Beeball majors-Roef!-Ducks        10.30
Pupillen hb-Gryphons-Ducks        13.30
Junioren sb-DucksTilburg        14.00
Programma zondag 11 maart
Aspiranten sb-3/kamp bij Roef! Ducks & Jeka         v.a. 13.00
Dames: Ducks-Nuenen        11.00
Heren 2: Ducks-Gryphons        11.00
Heren 1: Ducks-Roef!        15.00

Tafeltennis

Taverbo-Sabo, uitslagen week 9
Senioren: Taverbo-Sabo 5-JCV 5        3-7
Jeugd: Hooghei 3-Taverbo-Sabo 3        3-7
Programma 9 maart, senioren
20:00 TTCV Van Herwaarden 2-Taverbo-Sabo 2
20:00 Belcrum 4-Taverbo-Sabo 3
20:00 ROTAC '82 1-Taverbo-Sabo 4
20:00 Taverbo-Sabo 5-NTTV 1
20:00 Taverbo-Sabo 6-Veldhoven 9
20:00 Taverbo-Sabo 7-ROTAC '82 3
20:00 Taverbo-Sabo 8-Always Fair 3
20:00 Taverbo-Sabo 9-Een en Twintig 5
Programma 10 maart, senioren
17:00 US 2-Taverbo-Sabo 1
Programma 10 maart, jeugd
12:30 Stiphout 2-Taverbo-Sabo 1
13:30 Budilia-Taverbo-Sabo 2
10:30 Veldhoven 3-Taverbo-Sabo 3

Judo

JC Liempde, uitslagen 3 maart
Kampioen: Keira Kreijveld, Roel van Erp, Migus Ribeiro en Cas de Wit
Tweede plaats: Luuk van de Sande en Ties Verhagen
Derde plaats: Bas Daverveld, Mike van de Mijden, Gijs de Wit, Guus Zwijnenberg en Ivar van Weert
Vierde plaats: Jop van de Ven, Luc de Laat en Pim de Wit
Vijfde plaats: Anouk van de Mijden, Senn Steenbakers en Mees Koster

Handbal

HCB'92, uitslagen 3 maart
HCB'92 DC1-The Flyers DC1 10-13
Zephyr/HCB'92 HC1-Novitas HC1 8-14
Uitslagen 4 maart
HCB'92 DA1-MHV DA1 36-6
HCB'92 DS1-EHV DS1 17-17
HCB'92, Programma 10 maart
Bedo HC1-Zephyr/HCB'92 HC1 (uit Beek en Donk) 10.00
Bergeijk E3-HCB'92 E1 (uit Bergeijk) 10.30
HVW DC1-HCB'92 DC1 (uit Wanroij) 10.40
Bergeijk DS2-HCB'92 DS1 (uit Bergeijk) 19.00
Programma 11 maart
HCB'92 DS2-Aristos DC3 (thuis De Braken) 09.15
HCG DA1-HCB'92 DA1 (uit Geldrop) 12.00
The Flyers E1-HCB'92 E1 (uit Wijchen) 12.00
Programma 12 maart
HCB'92 recr.-Bergeijk recr. 1 (thuis Pius X) 20.00

Voetbal

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, DVG, programma 11 maart
14:30 Boxtel 1-EMK 1
14:00 Essche Boys-WODAN 1
14:30 Zwaluw VFC 1-ODC 1
11.00 Essche Boys VR1-Beerse Boys VR2
12.15 ODC VR1-OJC Rosmalen VR4
10.00 Juliana Mill VR1-DVG VR1
14.30 DVG 1-Dommelen 1

LSV, programma 10 maart
Essche Boys VE1-LSV VE1        16:00
Programma 11 maart
FC Drunen-LSV 1        14:00
SCI 3-LSV 2        12:00
LSV 3-Gestel 4        12:00
LSV 4-ODC 7        12:00
LBC, programma 10 maart
Wilhelmina Boys 4-LBC JO9/1        09:00
Beerse Boys 2- LBC JO11/2        10:30
Beerse Boys 2-LBC JO17/1        14:30
Neunen 4-LBC JO19/1        15:30


Sneeuw deert Wintermixtoernooi d'Oggelen niet

Foto: E.D. Evenementenbegeleiding / Prikbord Esch

Esch - Het Wintermixtoernooi van LTV d'Oggelen dat dit weekend werd afgerond, was volgens de organisatie de koudste editie van de afgelopen negen jaar. Toch werd er niet geklaagd en zijn alle wedstrijden gespeeld, zelfs in de sneeuw. Zaterdagochtend ging een ploeg van veertien man aan de slag om de banen weer sneeuwvrij te maken en aan het eind van de ochtend konden de eerste wedstrijden beginnen. Mede door deze actie was het wederom een succesvol toernooi.

Mixtoernooi JBV De Walnoot

Boxtel - Maandag werd weer het wekelijkse Regio Mixtoernooi gespeeld bij jeu de boulesvereniging De Walnoot aan de Selissenwal 25. het was een van de laatste maandagen dat er binnen werd gespeeld, omdat vanaf 1 april het buitenseizoen weer van start gaat.

Jeanne Teulings uit Sint-Michielsgestel werd eerste met 3/23 punten, gevolgd door Leo Bekers en Michel Luyten die met 3/17 punten de tweede plaas mochten delen. Ad Voermans werd vierde met 3/13 punten, Henk van Herk vijfde met 3/12 punten en de zesde plaats was voor Gerard van Esch met 3/10 punten.
Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is iedereen die een balletje mee wil gooien welkom bij De Walnoot. Kijk voor meer informatie op www.jbvdewalnoot.nl.

HCB'92 DA1 verliest in eigen huis Gelijkspel voor DS1 tegen EHV

Boxtel - De meiden van HCB'92 A1 speelden deze week thuis tegen MHV. Van te voren wisten de Boxtelaren dat het een zware wedstrijd zou worden. Het werd een ruime overwinning voor de meiden uit Mill. Het eerste senioren damesteam van HCB speelde ook in de Braken en trof EHV. Het werd een felle strijd die eindigde in een gelijkspel.

Na vijf doelpunten van MHV maakte Anouk Schellekens voor DA1 het eerste doelpunt door een mooie schijnbeweging te maken. HCB'92 probeerde vaak op doel te schieten, maar kwam niet voorbij de keepster van MHV. De ploeg uit Mill maakte hierna dankbaar gebruikt van diverse keren balverlies. Anouk Foolen stond op de cirkel en stond vaak vrij, waardoor ook zij een mooi doelpunt kon maken. Hierna volgden weer een paar mooie goals voor MHV, doordat de dames uit Boxtel niet goed aanpakten. Met een achterstand van 21-3 ging HCB de rust in.
In de tweede helft volgden veel doelpunten vanuit de hoeken. Foolen onderschepte de bal en richtte op het doel, omdat de keepster uit de goal was. MHV kreeg een penalty omdat HCB te laat was in de verdediging en er daardoor aan een arm werd getrokken. De uitploeg was eenmaal te laat in de verdediging waardoor ook Lieke van Rooij een penalty meekreeg en scoorde. Er werden nog veel doepunten gemaakt door de dames uit Mill, doordat de verdediging van HCB'92 niet sterk genoeg stond. MHV won met 37-6.

De dames van HCB '92 DS1 begonnen de wedstrijd tegen EHV in eigen huis strijdlustig. Er viel nog een appeltje te schillen met de dames uit Eindhoven na de uitwedstrijd die daar erg pittig en spannend werd gespeeld.
De opening van de wedstrijd werd gezet op 1-0 in het voordeel van de dames van HCB door contraspel tussen Annemarie Sens en Janneke Eijkemans op de cirkel. EHV zette een snelle tegenaanval in die resulteerde in een 1-1 gelijkspel. De dames van HCB'92 wisten de verdediging goed dicht te houden met een gestopte penalty door Mary Swinkels. In de aanval pakten ze punten door goals van Mandy van Abeelen, Miranda van Engelshoven, Nonja van de Langeberg en Annemarie Sens. Dit bracht na zo'n twintig minuten de stand op 7-5 in het voordeel van HCB'92.
De dames van EHV lieten het er echter niet bij zitten en de wedstrijd werd feller. Anouk Foolen scoorde vanuit een mooie draai op de cirkel en ook Miranda van Engelshoven vond het net door de linkeropbouw op snelheid te passeren. EHV kreeg een penalty mee en benutte deze, net zoals nog een snelle aanval. Bij rust was het 9-9.
Ook in de tweede helft bleken beide teams aan elkaar gewaagd en gingen ze meteen gelijk op. De dames van EHV probeerden op snelheid ruimte te creëren in de verdediging van de Boxtelse ploeg. Deze communiceerde echter goed achterin, werkte hard en werd door Swinkels meerdere malen van een tegengoal gered. HCB bleef bewegen in de aanval en vond hierdoor keer op keer gaten in de verdediging van de Eindhovense dames.
Beide teams bleven volhouden en knokken voor punten. De felheid in de wedstrijd nam nog wat meer toe, wat voor zowel EHV als HCB'92 zorgde voor een tijdstraf van twee minuten. Na weer een zeer spannende 30 minuten werd de wedstrijd afgefloten met een stand van 17-17.

Verlies voor Wapen van Liempde Leo van Hastenberg districtskampioen

Liempde - De uitwedstrijd van het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank leverde een pijnlijke nederlaag op. De Liempdenaren verloren met 6-2 van Carambole/Rademaker uit Rumpt en zijn inmiddels afgezakt naar de middenmoot van de ranglijst.

Alleen Martien van den Tillaart won zijn partij van 170 caramboles kader 57/2, en wel in veertien beurten. Henry van Dijk kwam na dertien beurten ruim 30 caramboles tekort. Ook Harm van de Laar kon het zijn tegenstander niet moeilijk maken en verloor in twaalf beurten. In de laatste partij moest Cees van Eindhoven zijn meerdere erkennen in de Carambole-speler, die het karwei in zeven beurten klaarde.

Districtskampioen
In de strijd om het kampioenschap van het district Den Bosch in de spelsoort bandstoten, 2e klas (gemiddelde van 2,30 tot 3,50) is Leo van Hastenberg kampioen geworden. Hij eindigde na zeven partijen op 12 punten en een algemeen gemiddelde van 3,19. Ook zijn hoogste serie van 24 was de beste van het toernooi. In april vindt het gewestelijk kampioenschap plaats in Ottersum.

Vier kampioenen voor JC Liempde bij Judo Cup Brabant

Oisterwijk - Met zeventien judoka's nam Judo Club Liempde zaterdag deel aan de volgende ronde van de Judo Cup Brabant. Het toernooi werd georganiseerd door Team Coolen in sportcentrum De Leye in Oisterwijk.

Jop Schellekens, Collin van Rooij en Mike van de Mijden stonden op de mat als clubscheidsrechters. Zij werden waar nodig gecoached door Hans van den Berg. Voor de judoka's waren Ingrid Beekmans en Nikki Leenhouwers als coaches aanwezig. Zij werden later op de middag ondersteund door de oudere judoka's van de club die hun wedstrijden die dag al gedraaid hadden.

Er worden weer nieuwe regels gehanteerd tijdens het judo en deze werden eerst goed uitgelegd aan de judoka's. In de eerste groep namen de meeste judoka's van Judo Club Liempde deel. Maar liefst elf judoka's werden in verschillende poules ingedeeld. Opvallend was dat de judoka's feller zijn geworden.
Keira Kreijveld en Roel van Erp stonden erg sterk te judoën en wonnen al hun wedstrijden. Zij werden ook kampioen van hun poule.
Jop van de Ven en Senn Steenbakkers zaten samen in een poule. Beiden lieten erg mooi judo zien en moesten flink knokken voor hun punten. Zij werden echter een aantal keer verrast, waardoor ze overgenomen werden en die wedstrijden verloren.
In de volgende ronde namen Gijs de Wit en Migus Ribeiro deel. Migus wist al zijn wedstrijden te winnen en werd eerste. Gijs werd de eerste twee wedstrijden verrast, maar kwam daarna sterk terug in de volgende twee wedstrijden waardoor hij nog verdienstelijk derde werd.
In de derde en voor Judo Club Liempde laatste ronde van deze dag deden Cas de Wit, Guus Zwijnenberg, Ivar van Weert en Mees Koster mee. Guus had er zin in en was erg fel. De een na laatste wedstrijd uit zijn poule ging tussen hem en Cas. Beide jongens lieten sterk judo zien. De overwinning ging naar Cas die hiermee eerste werd, Guus werd derde.

Blox legt het af tegen kampioenskandidaat Dunamis

Boxtel - VC Blox speelde zaterdag thuis tegen titelkanshebber Dunamis. De uitwedstrijd tegen de ploeg uit Goirle was met 4-0 verloren, dus de Boxtelse dames, die nog steeds zicht hadden op de derde plek, waren gebrand op een revanche.

Blox begon de eerste set furieus en nam een voorsprong. Dit gaf een extra boost en de Boxtelsen vochten als leeuwinnen in de eerste set. Carmen Steenbakkers speelde haar beste set van deze competitie tot nu toe en nam met haar verdedigende acties de rest op sleeptouw. Heidi van Pinxteren zette als spelverdeelster het hele team aan de gang. Hanna van Esch en Hannah Verhagen vielen goed aan op buiten en Carmen en Iris Kleine op mid. Susan van de Wouw voerde haar vooraf gestelde verdedigende taak prima uit. Blox sleepte de set binnen met 25-16.

Dunamis, wiens coach voor de wedstrijd had aangegeven dat zij - 'met alle respect voor Blox' - als kampioenskandidaat vier punten zouden binnenslepen, was verbouwereerd. Maar de ploeg uit Goirle liet zich in de tweede en derde set niet gek maken. In beide sets pakten de gasten zelf direct een voorsprong en lieten die ook niet meer los. Beide sets zijn voor Dunamis met 17-25 en 16-25.

In de vierde set was het voor de Bloxdames erop of eronder. Van Esch stond in de vierde set sterk aan te vallen met harde, scherpe smashes en Carmen Kleine en Van Pinxteren gooiden er nog een paar omloopballen uit. Blox wist de druk er op te houden en sleepte de set binnen met 25-18.

In de vijfde allesbeslissende set lag de druk hoog bij beide teams. Dunamis ging goed met de druk om en liep uit tot 8-2. Blox wist de achterstand terug te brengen, maar kon niet voorkomen dat Dunamis de magische 14 punten aantikte. Van Esch bracht de spanning nog even terug door een mooie reeks sprongservices, maar Dunamis pakte de set met 9-15.

Prijzen blijven uit voor Taverbo-Sabo bij NK Tafeltennis

Zwolle - Taverbo-Sabo leden Amber van der Velde en Marlotte Staps namen zaterdag deel aan het NK Tafeltennis 2018. In een goedgevuld Landstede Sportcentrum in Zwolle kwamen zij uit in zowel het enkel- als het dubbelspel.

Marlotte Staps die samen met Sören de Witte (TTC Middelburg) ook uitkwam in de mixed dubbel wist zich helaas niet te plaatsen voor de volgende ronde. Zij en De Witte verloren in drie games van Cosmin Stan en Tali Cohen. In de damesdubbel was Staps met Amber van der Velde meer succesvol. De eerste ronde wonnen zij met 3-1 en lieten ze alleen de eerste game aan tegenstanders Vera van Boheemen en Yoeke Gunsing. In de kwartfinale tegen de hogergeplaatste Melanie Bierdrager en Angelique Gertenbach werd er een tactisch slim spel gespeeld tegen deze combinatiedubbel van een aanvalster en een verdedigster. De eerste twee games gingen slechts nipt verloren en beide dames zagen duidelijk kansen op meer, maar in de derde game kwamen Staps en Van der Velde amper aan bod waardoor het dubbeltoernooi hier voor hen eindigde.

In het dames enkelspel wisten beide dames zich echter niet te plaatsen voor de volgende ronde. Amber van der Velde verloor in vier games van Vera van Boheemen. Marlotte Staps begon goed tegen Sharon Janssen en kwam 2-0 voor. Daarna lukte het haar niet meer en ging met 2-4 de winst naar Janssen.

Tijdens dit NK werd ook het jeugdklassentoernooi gespeeld. Hiervoor hadden Rick van der Schoot en Sjoerd van Heerebeek zich geplaatst door de goede resultaten die zij hadden behaald tijdens het afgelopen seizoen. Rick van der Schoot die uitkwam in Klasse C, won vier van de zes wedstrijden maar dit was net niet genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Sjoerd van Heerebeek wist zich in de Klasse A wel te plaatsen voor de kwartfinales, maar moest na een spannende wedstrijd met veel kansen de winst naar Laban Tiemo (Argus) laten gaan waardoor het toernooi voor de Boxtelaar hier eindigde.

Mooie prestaties Marvelatleten in de zaal

Jannis Reijenga mocht het hoogste podium beklimmen. Foto: Martin van der Broek

Oss - De junioren CD van Atletiekvereniging Marvel namen zaterdag deel aan indoorwedstrijden in Oss. Hier gingen de atleten van 12 en 13 jaar oud de strijd aan met zo'n zestig leeftijdsgenoten uit de regio Noordoost-Brabant.

Annika van der Broek (l.) werd tweede en Roos Reijenga (r.) derde. (Foto's: Martin van der Broek ) Foto: Martin van der Broek
Amber van der Velde (l.) en Marlotte Staps. (Foto: Annelieke de Rooij) Foto: Annelieke de Rooij

In de sporthal naast de atletiekbaan van AV Oss '78 stonden de onderdelen sprint, kogelstoten en hoogspringen op het programma. De inzet van de Marvel-atleten werd beloond met verbetering van hun prestaties (PR's) en podiumplekken in de driekamp. Jannis Reijenga (junioren D1) behaalde de eerste plaats, Daniek Meijer (junioren D1), Jens van Oirschot (junioren D2) en Annika van der Broek (junioren D2) werden tweede en Roos Reijenga behaalde de derde plaats.

16 / 16

8 maart-29 april

Expositie Ineke Platel
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

8 maart -15 april

Expositie; Jaren '50 in Boxtel: Wie staan er op de foto's? (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Donderdag 8 maart

Gratis schilderworkshops
09.30 uur, Galerie La Veritá, Stationsstraat 80, Boxtel

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Huiskamer: ledenvergadering
20.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kienavond Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 9 maart

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

D66 Boxtel organiseert spel 'Gemeenteraadsels'
11.00 uur, Gemeentehuis, Markt 1, Boxtel

Meezingmiddag
13.30 uur, Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Campagnebus D66 bezoekt Boxtel
14.00 uur, Centrum, Boxtel

Plug & Play
19.00 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Toneelclub Liempde: Noodvoorziening Ziekenhuis in 'De Serenade'
19.30 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Blijspel L'amour bij de Boer bij De Rots
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zaterdag 10 maart

Eéndaagse cursus Fruitbomen Snoeien
Aanmelden via: mjscaf2@xs4all.nl

Bomen planten bij De Kleine Aarde, help je mee?
10.00 uur, De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, Boxtel

Huiskamer: kaarten, hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Toneelclub Liempde: Noodvoorziening Ziekenhuis in 'De Serenade'
19.30 uur, De Serenade, oude Dijk 117, Liempde

Blijspel L'amour bij de Boer
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuw Nieuwstraat 7, Boxtel

Zondag 11 maart

Politiek café: Hoe waardevol is erfgoed voor Boxtel?
10.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Grote Rommelmarkt
10.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Optreden van de Swanee Bridge Jazzband
14.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Maandag 12 maart

Jeu de Boules bij JBV De Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Dinsdag 13 maart

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Be-Chill
14.30 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Alles over de Mattheus Passion
19.30 uur, Hobbycentrum Boxtel, Baroniestraat 105, Boxtel

Open gespreksavond
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Stichting Hobby Computerclub Boxtel
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 14 maart

Seniorenwandeling Natuurgroep Gestel
10.00 uur, De Oude Ketting/Parkeerplaats, Bosscheweg 74, Boxtel

KBO Muziekmiddag
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: vlagjes knippen, rikken en jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Bijeenkomst Ouderen in regie
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Foto: Anja van Diessen

Miet v Diessen