DeMooiBoxtelKrant

11 februari 2015

DeMooiBoxtelKrant 11 februari 2015


1 / 20

Boxtel - Alle Nederlandse gemeenten die tegen het boren naar schaliegas zijn, waaronder Boxtel, roeren morgen in Den Haag de trom. Als afsluiting van het manifest tegen schaliegas, opgesteld door Boxtel en de gemeente Noordoostpolder, wordt in de hofstad een filmpje gelanceerd en een digitale campagne gestart.

Naast deze gemeenten werken ook de gemeenten Utrecht en Almelo en de provincie Friesland mee. In het filmpje roepen de diverse bestuurders op om nee te zeggen tegen schaliegas. Liever investeren deze gemeenten en provincie in nieuwe, duurzame vormen van energie. Op een speciale Facebookpagina, www.facebook.com/schaliegasnee, kan iedereen die deze oproep steunt een reactie plaatsen. Vanaf deze donderdag 12 februari is het filmpje daar te bekijken en te liken.

Die datum is bewust gekozen omdat er morgen een energiedebat wordt gehouden in de Tweede Kamer over onder meer gas. Daarnaast is er in Den Haag een overleg met de commissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten over schaliegas. Bovendien is morgen ook de rechtszaak van boorbedrijf Cuadrilla tegen de gemeente Boxtel. Die heeft het huurcontract opgezegd van de grond voor de beoogde boorlocatie op industrieterrein Vorst.

Geen enkel draagvlak
"Wij weten dat er onder onze bevolking veel onrust bestaat over het winnen van schaliegas", zegt de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel mede namens zijn collega van Noordoostpolder. "De situatie in Groningen maakt het vertrouwen in de Rijksoverheid er ook niet groter op. Er zijn daarnaast veel actiegroepen actief, zowel in Noordoostpolder als in Boxtel, waaruit blijkt dat er lokaal en regionaal geen enkel draagvlak is voor het boren naar schaliegas. Wij willen de landelijke politiek bewust maken van dat gebrek aan draagvlak. We hopen dan ook dat iedereen op 12 februari #schaliegasnee gaat twitteren of een reactie op de Facebookpagina achterlaat."

Foto: Mark van der Pol

Indegat - Het is tamelijk uniek dat een carnavalsvereniging vooraf een tipje van de sluier oplicht bij de bouw van een wagen voor de optocht. Toch gunde CV Geen Drank Geen Klank, die resideert in café 't Geveltje, DeMooiBoxtelKrant daarbij een inkijkje.

Na ruim vier maanden bouwen legt de vereniging nu de laatste hand aan een wagen waarop zondag tijdens de Grote Indetrek de vorige maand gesloten Heilig Hartkerk de hoofdrol speelt. Er zijn maar liefst drieduizend, met de hand vervaardigde tempex steentjes in verwerkt. Sowieso valt het oog voor detail op, zoals de glas-in-lood-ramen en de dakkapelletjes. De carnavalsvereniging gokte er tijdens de bouw op dat dit lokale thema - wat te doen met deze kerk? - wel eens een hot item zou kunnen worden. In ieder geval tijdens de optocht.

Foto: Mark van der Pol

Pagina 4: De Buurtvrouwen voor de tiende keer in Grote Indetrek

Liempde - Stichting de Brabantse Boerderij gaat in Liempde zeven authentieke erven realiseren, waarvan vier in opdracht van de Liempdse organisatie SPPiLL. Het plan is om op bestaande locaties specifieke kenmerken van authentieke erven aan te brengen of te versterken.

De Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) is op zoek naar geschikte locaties in het centrum of aan de rand van het dorp. Grondeigenaren die interesse hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. Door het laten uitvoeren van dit initiatief beogen de betrokken partijen de cultuurhistorische uitstraling van de locaties te versterken.

Stichting de Brabantse Boerderij en de SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten voeren het project uit. Ook Stichting Kèk Liemt, Brabants Landschap en Natuurwerkgroep Liempde zijn erbij betrokken. Stichting de Brabantse Boerderij kijkt samen met een professionele ontwerper op welke manier het historische karakter van het erf kan worden versterkt. Dit is afhankelijk van de tijdsperiode die past bij de bebouwing. Iedere periode heeft zijn eigen kenmerken. Hoe ouder de erven zijn, hoe meer lokale materialen werden gebruikt. Daarnaast zijn voor sommige tijdvakken juist de zanderven heel typerend. Samen met de eigenaar wordt gekeken welke tijdsperiode het beste past bij de locatie. Vervolgens maakt Stichting de Brabantse Boerderij samen met de ontwerper een schetsontwerp, rekening houdend met de wensen van de grondeigenaar. Het is de bedoeling om het erf deels in samenwerking met bedrijven en vrijwilligers authentiek te maken.

Toegankelijk voor publiek
Bij de locatiekeuze speelt de authenticiteit van deze plek de grootste rol. Het is dan ook een meerwaarde wanneer op het erf een oude boerderij of woonhuis is gevestigd. Daarnaast is het belangrijk dat de erven goed zichtbaar zijn voor voorbijgangers en toegankelijk zijn voor publiek, minimaal vijf keer twee dagen per jaar. Uiteindelijk wil SPPiLL de locaties dan ook opnemen in haar arrangementen.
Inwoners van Liempde die geïnteresseerd zijn of graag meer informatie willen, kunnen contact opnemen met het projectenbureau van SPPiLL, via info@sppill.nl of via telefoonnummer 06-83246226. Vervolgens komen enkele SPPiLL-projectgroepleden langs om het project toe te lichten en de locatie te bezichtigen. Aan de hand van criteria wordt een definitieve locatiekeuze gemaakt. Om de kennis over het ontstaan en de aanleg van erven in de toekomst te verzekeren, verschijnt hierover in 2016 een brochure.

De realisatie van de authentieke erven is één van de deelprojecten waarmee de SPPiLL-projectgroep Natuur- en cultuurprojecten de relatie tussen het authentieke centrum van Liempde en het omliggende buitengebied wil versterken. Het vormt onderdeel van het overkoepelende project 'Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud'. Met de uitvoering van het project ontwikkelt Liempde zich meer en meer tot de centrale uitvalsbasis voor recreatie en toerisme in Nationaal Landschap Het Groene Woud.

Tussen Breukelsestraat en Van Leeuwenstraat

Foto: Marie Fick

Wilhelminastraat, 22-09-1930
Deze straat werd in de bezettingsjaren tijdens de Tweede Wereldoorlog omgedoopt in 'Willem de Zwijgerstraat'. De huidige naam staat voor Wilhelmina Pauline Maria (1880-1962) koningin der Nederlanden van 1898 tot 1948. Ze huwde in 1901 met Hendrik, hertog van Mecklenburg-Schwerin. Gedurende de bezetting van ons land verbleef zij in Londen en was ze symbool en geestelijk centrum van het verzet. In 1948 deed ze afstand van de troon ten gunste van haar dochter Juliana. In 1959 schreef ze haar autobiografie: 'Eenzaam maar niet alleen'.

Foto: Marie Fick

Boxtel - Voor degenen die een moment van rust, stilte en gebed zoeken is er maandelijks een speciale vesperdienst in de kapel van kasteel Stapelen in Boxtel. Die diensten zijn altijd op de derde woensdag van de maand, duren een half uurtje en hebben een actueel thema. Je bent welkom op woensdagavond 18 februari om 19.30 uur in de kapel. De toegang is gratis.

KBO Activiteiten

Donderdag 12 febr. Reis Passiespelen in Tegele

                                Bridgen in De Walnoot Aanvang 13.30 uur

                                Handwerken in De Orion Aanvang 13.30 uur

Vrijdag 13 febr.        Rikken en Jokeren in De Adelaar Aanvang 13.30 uur

Verklaar je liefde op Valentijnsdag

Valentijnsdag, zaterdag 14 februari, is dé datum om je naaste op verrassende wijze de liefde te verklaren. Bijvoorbeeld met een mooi sieraad, een lekker geurtje of een prachtig boeket. Of laat je samen lekker in de watten leggen tijdens een uitstekend verzorgd dagje wellness. Op deze pagina kun je daarvoor de nodige inspiratie opdoen. Breng een bezoekje aan deze ondernemers, ze helpen je graag om origineel uit de hoek te komen.

Valentijn

Het is vandaag valentijn,
De dag waarop je graag bij je geliefde wilt zijn.
Valentijn draait om liefde en houden van,
Zeggen dat je niet zonder de ander kan.
Je laat zien hoeveel je geeft om elkaar,
Al is het maar een klein gebaar.

Lijsttrekkers politieke partijen plakken voor de aftrap van Waterschapscampagne

Acht lijsttrekkers in actie. Foto: Wilfried Scholtes

Boxtel - Afgelopen zaterdag trapten de acht lijsttrekkers van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel hun verkiezingscampagne af. Dat deden zij door met emmer en kwast hun partijposters op het verkiezingsplakbord op de Robert Schumanlaan te plakken.

De komende weken voeren de partijen actief campagne om hun standpunten kenbaar te maken. Deze acht partijen zijn Water Natuurlijk, CDA, PvdA, Werken aan Water, VVD, Algemene Waterschapspartij, Tilburgse Volkspartij & Ouderen Nu en 50Plus. De Waterschapsverkiezingen vinden op 18 maart plaats, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen.

Watergraaf Peter Glas plakt de eerste posters op het verkiezingsbord. Foto: Mark van der Pol

Verschillende keuzes
Waterschap De Dommel werkt aan schoon, voldoende en veilig water voor bijna 900.000 mensen. Zij beheren onder andere het (grond)waterpeil, zuiveren het rioolwater van burgers en bedrijven en zorgen voor schoon water in beken en sloten. Bij dit belangrijke werk moeten keuzes gemaakt worden, wat het waterschapsbestuur doet, dat uit vertegenwoordigers van politieke partijen bestaat. De ene partij kiest voor meer natuur, de andere voor meer agrarisch. De ene partij richt zich meer op stedelijke ontwikkeling, de andere heeft vooral aandacht voor innovaties. Er valt wat te kiezen dus. Om te achterhalen welke partij het beste past bij persoonlijke voorkeuren kan vanaf 11 februari de stemhulp Kieskompas ingevuld worden. Deze is te vinden via www.dommel.nl/verkiezingen Op deze site staat nog meer informatie over de partijen en de lijsttrekkers. Ook is het Kieskompas binnenkort te vinden op www.mooiboxtel.nl.

Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern zoekt vrijwilligers

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern in Boxtel is op zoek naar vrijwilligers voor het Servicepunt Wonen met Gemak, voor het afdelingsbestuur Boxtel van de KBO, voor natuurbelevingsproject 'Het Bewaarde Land' en voor de Vrijwillige Thuiszorg.

Voor het Servicepunt Wonen met Gemak is het steunpunt op zoek naar adviseurs die graag ouderen en jongeren met een lichamelijke beperking willen helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Onderdeel van deze formule is een scholingstraject, waarna je samen met andere vrijwilligers een Servicepunt gaat vormen waar de doelgroep terecht kan voor informatie en advies. Je kijkt met de bewoners waar zich obstakels in het huis bevinden, hoe je die kunt aanpakken, wat voor materialen en hulpmiddelen er zijn en welke ondersteuning ze kunnen krijgen. Beschik je over voldoende technische kennis en inzicht en kan je een boodschap met respect en geduld overbrengen, meld je dan snel aan bij het vrijwilligerssteunpunt.

Voor het afdelingsbestuur Boxtel van de KBO is het Vrijwilligerssteunpunt op zoek naar bestuursleden en een notulist die ook aanvullende werkzaamheden voor het secretariaat wil doen. Verder ligt er een leuke uitdaging voor iemand die wijkcoördinator voor de wijk Selissen wil worden voor de KBO. Voor 'Het Bewaarde Land', een natuurbelevingsproject voor groep 4, 5 en 6 van de basisschool, zoekt het steunpunt vrijwilligers die ervaring hebben in het begeleiden van kinderen en die het leuk vinden hun liefde voor de natuur op hen over te brengen. Voor de Vrijwillige Thuiszorg zoekt het steunpunt een mantelzorgconsulent. Deze consulent bezoekt nieuwe mantelzorgers, voert kennismakingsgesprekken en begeleidt en coacht de mantelzorgers. Voor deze functie wordt iemand gevraagd met een degelijke achtergrond.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655 899 of stuur een mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Alavers en Alaverinnekes,

Het is zover. Ik ben d'r klaar veur. Ik schiet himmol uit munne panty van ongeduld. Overmorgen barst het namelijk weer los: de reden van mijn bestaan. De muntjes van vorig jaar zijn al tussen de kussens van de bank uitgevist, de vitaminepillekes en worstebroodjes zijn ingeslagen en mijn voorliefde voor Jas groeit met het uur. Ik word er zelfs een beetje opgewonden van. Zodoende heb ik al m'n oude scharrels van vruuger een facebookberichtje gestuurd: Nol, Alberto, Kareltje van d'n hoek en een stuk of wat voormalige raadsleden zijn er altijd wel voor in om een oud vel als ik weer lekker strak te trekken. Dus ik ben d'r klaar veur.

Mijn pekske ligt natuurlijk ook al klaar. Ik heb dees jaar maar eens wat nijverheid in mijn naaiwerk toegepast; dit zullen we helaas in Boxtel vanaf komend jaar moeten gaan missen. Erg jammer wat mij betreft: u weet dat ik altijd een echte naaister ben geweest. De nijverheid zit in mijn bloed.

Ter ere van één van de leukste groepen uit het Boxtelse – de Nijvere Naaisters – die helaas zullen gaan stoppen, zal ik deze carnaval dus flink aan het naaien slaan. Laten we hopen dat er genoeg te naaien valt in 2015, maar nu de Naaisters uit beeld zijn zal er een flink gat te vullen zijn dit jaar. In de optocht vallen sowieso wel vaker gaten als de Nijvere Naaisters meedoen; wanneer deze dames in zicht zijn deinst menig man achteruit. Deze heren kunnen opgelucht ademhalen: het zal dit jaar de laatste keer zijn.

We zwaaien ze uit, met een lach en een traan. De Naaisters hebben tien jaar van zich laten horen, en we zullen ze missen. Het is niet voor niets – en wellicht iets té toevallig – dat er dit jaar in Indegat een nieuw textielfenomeen opduikt in het straatbeeld. Opeens waren ze er: de rode vlaggen aan de gevels op de Mèrt en aan de lantaarnpalen. Echte Indegatvlaggen, die ook nog eens te koop zijn! Wat wenst een Waggelaar zich nog meer? Prachtig toch? De dames hadden het zelf niet beter kunnen verzinnen (ik heb natuurlijk zelf al jaren de rooie vlag buiten hangen met carnaval, maar dat Indegat er dit jaar in mee gaat doet me goed).

En dan was daar opeens ook Richard Strik! Na een zware juryselectie, zoals hij zelf zei, deelt Richard dit jaar met carnaval Boxtelse straatnaambordjes uit, gelieerd aan de Facebookpagina Je Bent Een Boxtel(n)aar als.. Ook al zo'n prachtige gadget! De Naaisters zullen trots zijn dat er in Indegat overal nieuwe nijverheden als paddenstoelen uit de grond schieten.

Lieve lezers, haal alles uit de kast dit jaar en maak me trots! En voor alle mannen langs de kant van de optocht: wees niet bang, het is voorbij voordat je het doorhebt.

Alaaf en veul plezier!
Bets

Twee aanhoudingen in moordzaak Sparrenrijk

Foto: Persburo Sander van Gils

Esch - De politie heeft vrijdagochtend 6 februari twee aanhoudingen verricht in de zaak van de dode 46-jarige Syrische Rachid Dardari, wiens lichaam in november brandend werd aangetroffen in Sparrenrijk. Het gaat om de 35-jarige echtgenote van het slachtoffer uit Esch en haar 27-jarige broer.

De politie was vrijdagochtend in groten getale in Esch aanwezig. Er werd extra onderzoek gedaan in het huis van slachtoffer en zijn vrouw aan de Groenstraat. Hun drie kinderen zijn ergens anders ondergebracht. Het huis van de verdachte man, gelegen aan de Willibrordusweg, is ook onderzocht. Het rechercheteam richt zich nu op het verhoor van de verdachten, die donderdag 12 februari voorgeleid aan de Rechter-Commissaris. Die zal moeten beslissen of er voldoende bewijs en aanknopingspunten zijn om de verdachten langer vast te houden.

Verbrand lichaam
In november vorig jaar stuitte een vroege wandelaar in Sparrenrijk op een brandend lichaam. Na een week werd de identiteit van het slachtoffer bekend en bleek dit Rachid Dardari uit Esch te zijn. Gezien de omstandigheden waaronder het lichaam werd aangetroffen ging de politie uit van een misdrijf.

Felle brand verwoest meerdere voertuigen in Boxtel

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Woensdagavond werden de bewoners van de Vendelhof in Boxtel opgeschrikt door een felle brand. Rond 21.15 uur klonk een luide knal waarna een bestelauto en een personenauto in brand vlogen. Een tweede personenauto liep ook aanzienlijke schade op door de brand.

Buurtbewoners alarmeerden direct de brandweer. Deze verzocht eigenaren van andere auto's om hun voertuig in veiligheid te brengen. De brandweer had de vlammen snel gedoofd maar had nog enige tijd nodig om de uitgebrande voertuigen volledig af te blussen. De politie sloot het parkeerterrein volledig af en hield aanwezigen op afstand. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.

Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Afgelopen weekend is door alertheid van een surveillancebedrijf een joyrider opgepakt in Boxtel. De 17-jarige jongen uit Rosmalen had in de nacht van zaterdag op zondag een auto zonder toestemming van de eigenaar meegenomen om een rondje te rijden. De jonge automobilist zonder rijbewijs ramde op de Industrieweg op industrieterrein Ladonk een lantaarnpaal. Hierbij raakte zowel de auto als de lantaarnpaal beschadigd. De bestuurder ging er na het ongeluk echter vandoor.

Zondag kwam een surveillant bij toeval een geparkeerde auto tegen op zijn ronde die een wieldop miste en verse lakschade had. De missende wieldop was van hetzelfde merk als de gevonden wieldop bij de lantaarnpaal. Hierop werd de politie gebeld die de zaak in onderzoek nam. De jongen kreeg een proces-verbaal en moet opdraaien voor de gemaakte kosten.

6 / 20

Anti-katerbeleid voor carnaval

In Venetië, Nice, Rio de Janeiro, New Orleans (Mardi Gras), Rusland (Maslenitsa); op veel plaatsen in de wereld wordt het gevierd en aanstaande zondag begint het officieel bij ons: carnaval.

Carnaval is van oorsprong een eetfestijn, een heidens feest, de laatste mogelijkheid om jezelf te buiten te gaan voor het vasten: jezelf veertig dagen beperken tot het noodzakelijke. Het feest bestond al langer dan de christelijke traditie, waardoor de kerk het waarschijnlijk gemakkelijker vond om het in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. In Venetië en in het Zuiden van Limburg staat het carnaval in het teken van vermomming. Vroeger had dit als reden dat mensen zo onherkenbaar zichzelf te buiten konden gaan.

In Brabant hebben we dat niet nodig. We gaan onszelf te buiten zonder masker, wanneer we daar ten minste de tijd voor krijgen. We moeten namelijk eerst de carnavalsoptochten trotseren, de rijen voor de ingang van de kroegen, voor de garderobe, voor de (vrouwen)wc's, voor de eventuele muntverkoop en dan als laatste: voor de bars. Maar dan.. dan barst het drankgelag los! Drinken en hossen of alleen drinken voor de niet-hossers onder ons of alleen hossen voor de niet-drinkers. Onder de laatste groep begaf ik me tijdens mijn zwangerschaps- en/of borstvoedingsperioden; de afgelopen zes jaar dus eigenlijk. Wat ik helemaal niet erg vond, wanneer ik de mensen de dagen erna hoorde over alle katersymptomen: van vermoeidheid tot slapeloosheid en van diarree tot depressie. Die symptomen had ik zonder drank namelijk ook al.

Voor de mensen die, net als ik, graag carnaval vieren zonder kater heb ik een aantal tips en een aantal anti-katersappen:

De truc om een kater te onderdrukken is zo weinig mogelijk chemische toevoegingen te drinken, waardoor drank zijn typische smaak krijgt. Drink alcohol zo zuiver mogelijk.

En verder:

• Vermijd donkergekleurde alcoholische dranken, verkies witte wijn boven rode wijn

• Vermijd het mixen van alcohol met koolzuurhoudende dranken

• Vermijd het drinken op een lege maag, en uiteraard:

• Ken je grenzen!

Belangrijkste tip, zoals je wel kunt bedenken: drink voldoende water om de gifstoffen af te voeren, het liefst nog enkele dagen nadat je flink hebt gedronken. Vul ieder glas water aan met een snufje (zee)zout om uitdroging zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer je denkt de kater niet buitenshuis te kunnen houden: drink fruitsap vol fruitsuikers, voordat je naar bed gaat, om de chemicaliën van de drank te helpen metaboliseren.

Pers voor je vrienden een anti-katersap, of laat iemand de anti-katersap voor je maken, wanneer je het daglicht of het geluid van de naderende carnavalsstoet nog niet kunt verdragen, of nog spierpijn hebt van het hossen of het tillen van de pullen.

ANTI-katersap 1 - om de hoofdpijn te verlichten:

>> Pers 2 wortels, 2 (groene) appels, een handvol bloemkool en een handvol broccoli.

De combinatie van calcium en magnesium in bloemkool en broccoli helpt hoofdpijn te voorkomen en te verlichten.

ANTI-katersap 2 - om je lichaam sneller te ontdoen van de gifstoffen van alcohol:

>> Pers 2 wortels, een halve kleine rode biet en 2 sinaasappels

Rode bietensap maakt niet alleen de lever schoon, maar helpt ook om je lichaam te ontdoen van de gifstoffen van alcohol. Ook sinaasappels helpen de lever met de schoonmaak.

ANTI-katersap 3 - om je lichaamstemperatuur en bloeddruk te verlagen:

>> Pers 2 wortels, 2 (groene) appels en 2 stengels bleekselderij

Bleekselderij is een goede bron van kalium, dat een verhoogde bloeddruk helpt te stabiliseren.

Een fijne katerloze carnaval!

Tamara

George Bogaerts eerste cliëntondersteuner ouderen in Boxtel

Boxtel - George Bogaerts van KBO Boxtel heeft voor die gemeente het certificaat cliëntondersteuner ontvangen. Deze mensen staan senioren bij, met name hen die vanwege beperkingen een beroep doen op de nieuwe Wmo 2015.

Volgens die wet krijgt iedereen die zich met een hulpvraag bij de gemeente meldt eerst een onderzoeksgesprek (voorheen: keukentafelgesprek). Daarnaast kan de gemeente nog aanvullend onderzoek doen. Zowel bij de melding, gedurende het gesprek en onderzoek als bij en na de aanvraag kan de hulpvragende oudere zich laten bijstaan door een cliëntondersteuner.

De Brabantse gedeputeerde Brigite van Haaften heeft de eerste 31 cliëntondersteuners van de Brabantse seniorenorganisaties, die deze opleiding met succes hebben afgerond, een certificaat uitgereikt. Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Noord-Brabant. De nieuwe cliëntondersteuners zijn vrijwilligers van het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), de koepel van de samenwerkende ouderenbonden KBO-Brabant, NOMB, PCOB en PVGE. Een groot verschil met andere vormen van cliëntondersteuning is dat de VBOB-cliëntondersteuners hun werk écht onafhankelijk en onbetaald doen. De eerste cliënten hebben hun hulp inmiddels al ingeroepen, vooral bij de wijzigingen in de huishoudelijke hulp.

Wat zijn de woonwensen van Boxtel?

Boxtel - Zijn Boxtelaren tevreden over hun huidige woning? Of denken ze er misschien over om te verhuizen? Waar en hoe zouden ze dan willen wonen? Om antwoord te krijgen op deze vragen voert de gemeente Boxtel, in samenwerking met Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde, een grootschalig onderzoek uit naar de woonwensen van haar inwoners. Zodat de vraag naar nieuwe en bestaande woningen beter in beeld kan worden gebracht voor deze en voor de toekomstige generaties.

Afgelopen week hebben 9.800 huishoudens een brief ontvangen met de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Companen uit Arnhem. Deelnemers aan het onderzoek vullen een online vragenlijst in; gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt en de uitkomsten worden alleen gebruikt voor dit onderzoek.

De gemeente verwacht dat het onderzoeksrapport rond de zomer van dit jaar beschikbaar zal zijn. Hierover zullen zij berichten via de gemeenterubriek in het Brabants Centrum, op www.boxtel.nl, www.sintjoseph.nl, via de social mediakanalen van de gemeente Boxtel en Woonstichting St.Joseph. Uiteraard zal ook DeMooiBoxtelKrant de Boxtelaren hiervan op de hoogte houden.

Mijn Mooi Boxtel: Rien Coort

Foto: Rien Coort

Normaal gesproken maak ik foto's van brandweervoertuigen, fotograferen is een hobby van me. Dit is een heel andere foto, gemaakt vanaf het fietspad dat door Munsel loopt op de brug bij de Dommel. Een mooi dier in een mooie natuur zo dichtbij huis, best bijzonder.

Wat is jouw mooiste plek van Boxtel? En waarom? Deel je favoriete plek met onze inwoners door een foto (minimaal 1 MB) te mailen naar redactie@demooiboxtelkrant.nl en vermeld hierbij waarom dat voor jou zo is.

Foto: Rien Coort

Hallo Boxtelaren!!

Op het moment dat jullie deze mooie krant openslaan zijn mijn liefje en ik op weg naar Amsterdam. We gaan naar de première van '50 tinten grijs'; wie kent 'm niet tegenwoordig... Nou wij dus. De boeken hebben we niet gelezen en we hebben geen rode kamer. Natuurlijk hebben we er al veel over gehoord, want het was én is vaak een leuk gespreksonderwerp.

Nu zal ik jullie uit de droom helpen, premières worden overschat. Het lijkt heel leuk en cosy, maar heeft een laag glamourgehalte. Niks geen limo's en goodybags voor ons, maar zelf een taxi betalen die je voor de deur moet afzetten, anders kom je blauw van de kou en met verwaaid of verregend hoofd aan op de plaats van bestemming (dit geldt overigens wel meer voor de dames met hun open schoentjes en lange jurken). Drinken is geen optie, want je moet nog nuchter naar huis rijden.
En je moet je vooral voorbeeldig gedragen, want stel dat je met een prosecco met aardbei teveel op iets raars zegt. Dan lees je dat keihard én met een laag waarheidsgehalte terug in de roddelbladen. Want dáár hopen zij op: snotje in je neus, spinazie tussen je tanden, uitspraken en verhalen die je leuk kunt verbasteren of een open blouse met deo-spuitgat. Dat verkoopt. Maar veel BN-ers zoeken de publiciteit van de bladen ook op. Het mes snijdt aan twee kanten. Negatieve aandacht is ook aandacht.

Ik zit er persoonlijk niet op te wachten. Alleen daarom wil ik nooit meer in Amsterdam wonen, maar lekker in Boxtel. Toen ik Morris in GTST speelde, zagen mensen mij 's avonds voorbij hun huis lopen terwijl ik op televisie was. Dat konden ze niet bevatten! Realiteit en tv liggen voor veel mensen dicht bij elkaar. Ik ben weleens in elkaar geslagen om mijn personage Morris. En bedreigd. Lagen er dreigbrieven tot ín de kleedkamer, naast de liefdesbrieven, heel dubbel. Best creepy. Ik had toen zelfs persoonlijke beveiliging nodig. Dat zal Sjors niet meemaken, denk ik voor de Boxtelse GTST-kijkers.

Maar je maakt het wél mee. Leuke premières en feestjes.Laatst gingen wij naar de première van Albert Verlinde, ex-partner van Onno Hoes, naar de musical 'The Sound of Music'. Zij zaten net in een lastige privé-situatie en achteraf bleek er meer te spelen, zoals iedereen nu wel heeft gehoord en gezien met de BOXTELSE carnavalskraker. Daar ligt, met alle media op de loer, je leven onder een vergrootglas en dat is niet tof. Als het even minder met je gaat, zoals ook met mijn faillissement, moet je je daar voor blíjven verdedigen. Een tegenslag of imago raak je niet gemakkelijk kwijt. Door dezelfde media. En daar staat niet iedereen bij stil. Het biedt vele voordelen, er gaan mooie deuren voor je open maar er slaan er ook velen voor je neus dicht. Onno overigens, die moest er wel om lachen. (Met kiespijn?)

Maar goed, wij zijn nu onderweg naar hét theater in Amsterdam, Tuschinski. Dat is dus genieten. En de pers? Ik vertel lekker hoe gelukkig ik ben met mijn werk, in de liefde en dat het een gave film is en zal volgende week het tegenovergestelde wel weer lezen.

Voor de carnavallers onder ons: over twee dagen mag de Ind los! Succes, doe voorzichtig en heul, heul veul leut!!! Ik ga zelf zondag ff ná Sneeuwwitje t durp in om n pilske te pakken, nu al zin in!

Groeten, Geert Hoes

Volop inspiratie met Eetbaar Boxtel bij de Kinderboerderij

Foto: Cock Stam

Boxtel - Afgelopen zondag organiseerde Eetbaar Boxtel bij de Kinderboerderij een middag vol inspiratie: 'kweken, oogsten en plukken dicht bij huis'. Vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen.

Er viel van alles te zien, horen en leren bij de Kinderboerderij. Er werd verteld over de Foodwalk, een route die Eetbaar Boxtel heeft opgezet langs eetbare gewassen in Boxtel. Over de Zadotheek, waar mensen zaden van bloemen, groenten en eetbare gewassen kunnen 'lenen'. En over buurtmoestuinen, waar buurtbewoners samen kunnen tuinieren. Ook hoge plantenbakken, composteren en fruitbomen passeerden de revue. De bezoekers werden op enthousiaste wijze voorgelicht over van alles wat met eetbaar groen in de wijk en de gemeente te maken heeft. Kortom, inspiratie genoeg.

Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam

Roger van Laere

Foto: Hans van Doorn

Wie kent hem niet? Roger van Laere was jarenlang dé huisarts van Liempde. In de bijna veertig jaar dat hij zijn praktijk aan de Barrierweg had, heeft hij vrijwel heel Liempde wel eens in zijn praktijk gehad en ook ongeveer achthonderd kinderen ter wereld gebracht. En hij stond aan de wieg van de Liempdse heemkundekring Stichting Kèk Liemt. Hoe is het nu met hem?

Roger komt oorspronkelijk uit het grensdorp Koewacht in Zeeuws-Vlaanderen. Na zijn studie medicijnen is hij eerst in dienst gegaan, als huisarts op de legerbasis in Oirschot, maar toen al was het zijn droom om ergens huisarts te worden van een plattelandsgemeente. Toen Piet Batenburg, de toenmalige huisarts van Liempde, naar de basis kwam om Roger te vragen de praktijk een maandje over te nemen, nam Roger dat dan ook met beide handen aan. En het beviel erg goed, van beide kanten. Dokter Batenburg vroeg Roger nog een keer een dag in te vallen, en kort daarna nog een keer. Roger was ondertussen zelf een praktijk aan het zoeken, dus toen dokter Batenburg hem vroeg de praktijk in Liempde definitief over te nemen, heeft hij niet lang getwijfeld. In 1965 was het zo ver en kwam de droom van een eigen praktijk uit.

"Het was hard werken", vertelt Roger. "In die tijd had je niet alleen een spreekuur en de 'gewone' huisartsenpraktijk, maar ik deed ook het kleuterbureau, bevallingen, het begeleiden van sterfgevallen en was gemeentearts. Maar dat was geen barrière, als het bevalt gaat dat goed. Vooral de bevallingen waren soms lastig. Een kind komt wanneer het komt en een bevalling is een kwestie van geduld hebben, maar de volgende dag moest het werk toch gewoon doorgaan. Ook het begeleiden van stervenden was soms zwaar. Ik kon de hele moeilijke dingen altijd goed verwerken, maar toch is het niet makkelijk, hoewel de extra aandacht wel altijd heel erg werd gewaardeerd. Als je 24 uur per dag voor mensen klaarstaat, leer je ze heel goed kennen, en ik heb het altijd als een groot goed gezien om mensen bij te staan, ook in zware tijden. Ik ging me ook steeds meer interesseren voor de genealogie van patiënten. Je zag toch dat sommige afwijkingen of ziektes in bepaalde families vaker voorkwamen."

Het zou goed te begrijpen zijn dat Roger het naast zijn drukke praktijk en al het werk dat erbij kwam kijken verder rustig aan deed. Maar hij is altijd heel actief geweest, ook buiten zijn werk om. Heemkunde is altijd zijn grote liefde geweest, en hij heeft er een hele serie boeken over geschreven. Hij is een van de mede-oprichters van Kèk Liemt, de Liempdse heemkundestichting, en was er jarenlang voorzitter van. Hij stond ook aan de wieg van de Liempdse Boerenmert en het Liempdse gilde, Sint Anthonius Abt, waarvan hij nog steeds hoofdman is. Verder is hij lid van de Rotary, de Probus, de Orde van de Prince en zat hij in het bestuur van de Liduinastichting. "Het zit er nu eenmaal in, ik heb altijd een druk leven gehad. Zeker sinds ik met pensioen ben, heb ik hier meer tijd voor. Ik heb altijd gezegd: 'als ik 65 ben stop ik ermee'. Twee van mijn drie zoons hebben medicijnen gestudeerd en een van hen wilde huisarts worden. Ik heb hem aangeboden om aan de Boxtelse collega's te vragen of hij de praktijk mocht overnemen. Je moet tenslotte wel het respect en de goedkeuring van je collega's hebben. Maar die vonden het prima en zo is het gegaan. Ik heb er geen moment spijt van of moeite mee gehad. Naast de verenigingen heb ik maar een paar persoonlijke hobby's. Ik fiets graag, tennis al meer dan vijfentwintig jaar iedere zaterdag en golf eens per week, maar alleen in de zomer. Opera is ook een grote hobby, samen met mijn vrouw bezoek ik graag de verschillende operagebouwen in Europa. En natuurlijk de tuin bijhouden. Ik lees ook nog steeds alle vaktijdschriften. Maar al met al vind ik het vooral fijn dat ik het ouder worden mag ervaren. Als 77-jarige spring je niet meer over een heg, maar je gaat het leven wel anders zien. De betrekkelijkheid van de dingen wordt duidelijker en daar wordt je leven juist voller van."

Luchtpost uit Curaçao: Gerda van Kessel

Foto: Gerda van Kessel

Carnaval op Curaçao

Het Carnaval op Curaçao is niet te vergelijken met het carnaval in Nederland. Nadat het Carnaval hier in januari met een ceremonie wordt geopend, beginnen de verschillende Tumbafestivals. Dit is een traditionele muziekvorm op Curaçao. Op deze festivals worden een Tumbakoning en -koningin gekozen, en het beste Tumbalied wordt het carnavalslied van dat jaar.

Twee weken voordat de parades worden gehouden, is men druk in de weer met het bouwen van stands langs de route. Deze stands worden gebruikt door de feestgangers om met een lekker koud drankje en iets te eten te genieten van de kleurrijke groepen die aan de parade meedoen. We beginnen dit jaar op 1 februari met de Paarden Carnaval Parade en dan volgen de Kinder Carnaval Parade, de Tieners Carnaval Parade, de Grote Carnaval Parade 'Gran Marcha', de Kinder Vaarwel Carnaval Parade, tot de Grote Vaarwel Carnaval Parade op 17 februari.

Deze foto! Foto: Gerda van Kessel
Foto: Gerda van Kessel
Foto: Gerda van Kessel

De ontstaansgeschiedenis van Carnaval op Curaçao is erg interessant. Het waren de rijke plantage-eigenaren, handelaren en zakenlieden van het Caribische gebied die gekostumeerde bals hielden naar het voorbeeld van de hogere kringen in hun moederland. Zij kleedden zich statig, droegen pruiken en zetten maskers op. De slaven hielden hun eigen carnaval met rituelen en kostuums. Naarmate de werkende klasse meer vrijheid kreeg om zich te uiten, trok zij met de carnavalsviering de straat op. In de loop der jaren werd hun vorm van carnaval vieren uitgebreider en al snel populairder dan de bals die in kleine kring werden gehouden. In Curaçao maakte het carnaval een zeer unieke ontwikkeling door. De Nederlandse kolonisten hadden hun karakteristieke carnavalsviering, de immigranten uit Aziatische landen ook, de Creoolse middenklasse in de stad hield privé-bals in hun sociale kringen en de mensen van de Oost-Caribische eilanden, die naar het eiland kwamen om in de olieraffinaderij te werken, brachten ook een eigen vorm van carnavalsfeesten en straatparades mee.

Halverwege de twintigste eeuw begonnen al deze invloeden met elkaar te versmelten tot een enorme nationale, culturele manifestatie op het eiland, waaraan mensen van bijna vijftig verschillende nationaliteiten meedoen. Met het inzetten van Tumba als de officiële muziekvorm die wordt gepromoot en gespeeld, en de mediaverslaggeving van bijna elk belangrijk evenement, werd het carnaval zonder twijfel de grootste en belangrijkste culturele manifestatie van Curaçao. Deze weergaloze manifestatie neemt bijna de hele bevolking in beslag met wedstrijden (Tumbamuziek en Calypsofestivals), schoonheidsverkiezingen, privé- en openbare feesten en straatparades tijdens de eerste weken van het jaar. Met als hoogtepunt het weekend en de dinsdag voor aswoensdag.

In onze prachtige carnavalskoninginnen op hun fraai versierde praalwagens tijdens de 'Gran Marga', de Grote Parade op carnavalszondag, vinden we een afspiegeling van Moeder Aarde, symbool voor vruchtbaarheid en vrede. Een andere figuur die deel uitmaakt van de carnavalstradities is 'Rei Momo' (Koning Momo). Hij wordt verbrand aan het einde van de festiviteiten, op dinsdagavond. Momo staat voor alle elementen die moeten verdwijnen voordat de vastenperiode begint. Deze figuur was ook een onvruchtbaarheidssymbool, daarom wordt hij verbrand. Op Curaçao gaat dat verbranden na de 'Marcha di Despedida' (Afscheid Parade) gepaard met vuurwerk, waar een grote menigte op afkomt. Prins en Pancho, de dragers van de sleutel van de stad tijdens de carnavalsperiode, stammen van gebruiken uit de late Middeleeuwen in Europa, waar in de belangrijke en autonome steden feestvreugde en zotheid moesten heersen tijdens deze festiviteiten.

Voor iedereen in Boxtel, hele fijne carnavalsdagen toegewenst.

Foto: Heemkundekring

Een eeuwenoude monumentale boerderij aan de Goorestraat.

De voormalige Kartuizerhoeve van Kleinder Liempde aan de Goorestraat 1 bevatte nog balken uit de vijftiende of zestiende eeuw. De muren zijn vaak veranderd, onder meer in de negentiende eeuw en omstreeks 1950, maar in hoofdlijnen is nog te zien dat het om een boerderij van het hallenhuistype ging. De rieten kap is van ongeveer 1650 en is daarna meermalen vernieuwd. Op 12 februari 2013 brandde de boerderij tot de grond toe af.

Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel is de kartrekker van het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek naar de Kartuizerhoeve, dat op 6 december 2014 van start ging. Binnen dit onderzoek werkt de stichting nauw samen met Heemkundekring Boxtel en Stichting de Brabantse Boerderij.

Het goed 'Ten Eijnde', werd in 1507 verkocht aan het Karthuizerklooster in Vught. Vóór 1663 verkochten de kartuizers de hoeve aan Hendrik Jan Santegoets. Omstreeks 1700 was de hoeve van diens kleinzoon Andries Jan Santegoets. Vervolgens werd de boerderij eigendom van Jan van de Ven, Andries van de Ven, Jan Hendrik van de Ven en Catharina Janse van de Ven en in 1810 Johannes Beerings. Tot de brand in 2013 werd de boerderij bewoond door de familie Peijnenburg.

Onlangs verscheen het boek: 'Kartuizers in het land van de Dommel'.

Christ van Eekelen

Heemkundekring Boxtel

Sparen voor moestuintje bij Albert Heijn

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Van basilicum tot aubergine en van paprika tot wortel, vanaf aanstaande maandag spaar je bij Albert Heijn een complete moestuin bij elkaar. Bij elke 15 euro aan boodschappen ontvang je een potje met zaadjes en kun je aan het tuinieren slaan.

De kleine potjes zijn gevuld met potgrond; je hoeft de zaadjes er alleen maar in te doen en ze water te geven. Alle potjes, twintig in totaal, kunnen samen in een 'tuintje' worden geplaatst, een placemet die los te koop is bij de balie voor 1,49 euro. Zo kun je in een handomdraai aan de slag met 'De leukste manier om al je plantjes bij elkaar te verzorgen en te laten groeien', aldus Albert Heijn.

Boerderij te huur in Brume, België. Ideaal voor gezinnen, weekje weg met familie. Vlakbij watervallen van Coo. Interesse? Bel 06-10340107.

Wil je graag genieten van de mooie natuur in Scandinavië? Kijk op www.vakantie-naar-zweden.nl of bel 06-45601696. Het huisje is geschikt tot 8 personen.

Boxtel - De sloop van het zustershuis in de Prins Hendrikstraat laat zeker nog een half jaar op zich wachten. Die verwachting spreekt directeur Sjaak Beirnaert van de Assumptie-Stichting uit, die plannen heeft met het gebouw. Hij houdt er rekening mee dat er meerdere bezwaren komen tegen de nieuwbouwplannen op deze locatie, onder anderen van de buurvrouw. "Zij is bang dat die ten koste gaan van haar privacy en zonlicht in haar tuin. Maar volgens mij blijven we daar ver genoeg vandaan", aldus Beirnaert.

Op de plek van het zustershuis en naastgelegen voormalige garagebedrijf heeft de Assumptie-Stichting plannen voor woon- en zorgappartementen en woningen. Deze zijn bestemd voor de ouderen- en gehandicaptenzorg, met 56 plaatsen in totaal. Ook komen hier 42 appartementen met verdiept parkeren. Met de opbrengsten hiervan wil de organisatie onder meer de herinrichting van park Stapelen tot een stadslandgoed bekostigen.

Architectonische waarde
Ook buurtbewoner Pith Schure vindt dat het complexje behouden moet blijven. In zijn visiedocument 'Kijk op Stapelen' waarschuwt hij het gemeentebestuur voor 'cultuurverval'. Het CDA in de Boxtelse gemeenteraad maakt zich eveneens zorgen over de voorgenomen sloop van het zustershuis. Volgens deze fractie is dit voormalige kloosterhuis van de congregatie der Zuster Oblaten van Assumptie uit de jaren tachtig ontworpen in de stijl van de Bossche School. "In praktische zin is dit dus een monument", stelt de partij in vragen aan burgemeester en wethouders. Beirnaert bestrijdt dit. Zijn stichting heeft een gespecialiseerd bureau naar het pand laten kijken en is tot de conclusie gekomen dat het geen architectonische waarde heeft. De Assumptie-Stichting gaat dan ook gewoon verder met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan voor dit terrein. Ze verwacht die over twee weken in te dienen bij de gemeente.

De studenten die tot voor kort het zustershuis tijdelijk bewoonden, hebben dat pand op 1 december verlaten. De stichting gaat er een tijdelijk museum van maken over de geschiedenis van de paters Assumptionisten, die in 2015 honderd jaar in kasteel Stapelen wonen. Deze expositie wordt op 3 mei geopend door Jan van Homelen, de voormalige burgemeester van Boxtel en duurt tot eind juni. Wat Beirnaert betreft komt het zustershuis na deze festiviteiten rond het eeuwfeest beschikbaar voor sloop.

SP

Foto: Gemeente Boxtel

De SP Boxtel organiseert op maandag 23 februari een speciale bijeenkomst voor het Boxtelse midden- en kleinbedrijf (MKB) in De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, aanvang 20.00 uur. Sprekers zijn SP-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen en SP-wethouder Eric van den Broek. Het motto van de avond is: wat heeft de SP het MKB te bieden?

Kleine ondernemers kunnen op de SP rekenen
De SP wordt in ondernemerskringen nogal eens weggezet als een partij die niet opkomt voor ondernemersbelangen. De werkelijkheid is anders. Met het organiseren van deze avond wil de SP laten zien dat met name kleine ondernemers wel degelijk op de partij kunnen rekenen. Of, zoals partijleider Emile Roemer het formuleerde: 'Kleine ondernemers passen bij ons, omdat we ons herkennen in die persoonlijke drive'. Zowel in de Tweede Kamer als het Europees Parlement komt de SP nadrukkelijk op voor de belangen van het MKB. Dit leidde op de jaarlijks door de SP georganiseerde MKB-dag tot een opmerkelijke uitspraak van de voorzitter van de brancheorganisatie MKB-Nederland, Michaël van Straalen: 'De SP is de enige partij die écht MKB-minded is'. Op plaatselijk niveau is SP-wethouder Eric van den Broek er in korte tijd in geslaagd om het vertrouwen van ondernemers te winnen.

Sharon Gesthuizen
Sharon Gesthuizen is Tweede Kamerlid en woordvoerder van Economische Zaken, Justitie en Immigratie. Daarvoor was zij ondernemer. Zij schreef het boekje 'Hart voor de zaak', met tientallen voorstellen om de positie van kleine ondernemers te versterken (www.sp.nl/hartvoordezaak). Dankzij de SP zijn de mogelijkheden voor innovatieve MKB'ers om een microkrediet te krijgen, verruimd. De SP is ook voorstander van een kortere tijd van doorbetaling bij zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft onlangs unaniem een initiatiefwet van VVD en SP aangenomen om acquisitiefraude strafbaar te stellen. Ten behoeve van kleine winkels is gepleit voor lastenverlichting. Op voorstel van de SP zijn de Europese aanbestedingsregels MKB-vriendelijker geworden en zijn grote bedrijven en overheden verplicht om binnen dertig dagen hun rekeningen te betalen. Het Tweede Kamerlid zal een aantal van die voorstellen nader beschouwen.

Eric van den Broek
Eric van den Broek heeft onder andere economie en centrumontwikkeling in zijn portefeuille. Hij gaat deze avond met name in op het economisch aanvalsplan voor Boxtel, waarvoor het college 1 miljoen euro heeft uitgetrokken. Speciale aandacht schenkt hij daarbij aan de belangen van plaatselijke MKB'ers en ZZP'ers. Ook spreekt hij over de voortgang van de centrumplannen.

Na de pauze is er onder leiding van Theodoor van Leeuwen discussie met de zaal. Na afloop krijgen aanwezige ondernemers een gratis exemplaar van het boekje 'Hart voor de zaak'.

Foto: Bron: SP

INbox

Foto: Hans van Doorn

Samen in voor Boxtel, samen in de raad
In 2012 werd er door de zes Meierijgemeenten gewerkt aan verregaande samenwerking. Ondertussen zijn, zoals u weet Schijndel en Sint-Oedenrode samen verdergegaan met Veghel, is Vught afgehaakt en moet Haaren nog duidelijk krijgen wat de bewoners willen. Gisteren stond op de agenda van de raad:
Aan de raad wordt gevraagd: kennis te nemen van het bedrijfsplan 'samen sterker in de Meierij' en in te stemmen met het aangaan van een ambtelijke fusie van Boxtel-Sint-Michielsgestel op 1 januari 2016. Hebben we dan volgend jaar Bokkengat of Eendendonk? Zover komt het natuurlijk nooit, want Eendengat en Ploegersland, daar hebben we nooit over na hoeven denken. Dat is gewoon zo gebleven. Als inwoners van Boxtel zullen we niet direct iets merken van die ambtelijke fusie, want Boxtel blijft gewoon Boxtel met een eigen college van B&W en een eigen gemeenteraad, toch wordt deze stap genomen omdat er wel degelijk iets verandert.

De gemeente bepaalt wat er met Boxtel gebeurt, zij zet de richting uit en inwoners moeten maar volgen. Maar zo gedwee zijn wij Boxtelaren niet meer, wij willen het stuur in handen en zelf bepalen welke richting wij uitgaan en hoe snel we dat doen. De gemeente kan wat bijsturen en wordt langzaam degene die de boel coacht, faciliteert. De gemeente is georganiseerd naar de hiërarchie, als een echte piramide. Maar onze samenleving is een netwerksamenleving. Een samenspel van mensen en organisaties die gelijkwaardig zijn. De gemeente moet dus meer samenwerken met inwoners en organisaties, oftewel: meer overheidsparticipatie en een politiek bestuur dat dichtbij mensen werkt.
Tegelijkertijd verwachten wij, inwoners en organisaties terecht dat de gemeente zo efficiënt mogelijk werkt. Maar ja, politiek bestuur en efficiency, dat hoort blijkbaar (nog) niet bij elkaar. Overheidsparticipatie werkt goed als de overheid dichtbij is. In Boxtel kennen inwoners en politiek bestuur elkaar vaak. We weten elkaar te vinden en dat maakt de lokale democratie sterk. 'Nou mooi toch', zult u denken, houden zo. Maar tegelijkertijd heeft Boxtel andere gemeenten nodig om bepaalde taken uit te kunnen voeren of efficiënter te kunnen werken.
Dus aan de ene kant moeten we het bestuur dichtbij houden en aan de andere kant zijn we al samenwerkingsverbanden aangegaan en gaan we over tot een ambtelijke fusie.

We zullen als INbox dan ook kritisch blijven volgen dat die veranderingen die positief zijn voor de inwoners van Boxtel - samenwerken en faciliteren - ook daadwerkelijk plaats gaan vinden. U wordt nu al regelmatig gevraagd om mee te praten, mee te denken, mee te beslissen en u zult steeds meer mee moeten praten en beslissen als het over uw leefomgeving gaat.

Want de gemeente Boxtel, dat zijn wij, de inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel en daar zijn we trots op. U vindt de contactgegevens op onze website; www.inbox-boxtel.nl.

Liempdse carnavalsoptocht van de Oversteek neemt andere route

Liempde - De leerlingen van basisschool de Oversteek trekken op vrijdag 13 februari om 10.30 uur weer door de straten van Liempde met hun carnavalsoptocht. De route is dit jaar anders dan gewoonlijk.

De kinderen beginnen bij het schoolplein van de Oversteek en trekken dan in noordelijke richting door de Keefheuvel. De stoet gaat vervolgens rechtsaf richting de Vendelstraat en daarna door De Misse, Den Dries, naar Den Achterhof. Vandaar uit lopen de kinderen linksaf de Oude Postbaan op, en dan via het Kaarpad naar de Barrierweg. Langs het Raadshuisplein gaan ze weer terug naar de Keefheuvel en via de Vlasspreistraat en de Dorpstraat terug naar de school. De organisatie vraagt iedereen om met zo veel mogelijk mensen langs de route te komen kijken, zodat het voor de kinderen een groot feest wordt.

Red River band reikt cheque uit aan Cello

Foto: Marie Fick

Boxtel - Al jarenlang ondersteunt de Red Riverband de carnavalsavond van CV de Vrijbuiters muzikaal. Tijdens deze jaarlijkse feestavond, afgelopen maandag, bleef het niet alleen bij muziek, maar toonden zij hun betrokkenheid ook op een andere wijze. De Red Riverband overhandigde de organisatie een cheque ter waarde van 500 euro.

De Vrijbuiters organiseren elke maandagavond activiteiten voor de gehandicapten van Cello. Zij ontvingen de cheque uit handen van Red Riverband voorzitter Rudy van der Plas. "We wilden graag iets voor het goede doel doen", vertelt Van der Plas. "En omdat wij op maandag voor de carnaval en op carnavalszaterdag altijd optreden voor gehandicapten, leek het ons een goed idee om geld te doneren aan de vrijwilligers die helpen met knutselen bij Cello. Dan kunnen zij daarmee weer nieuwe knutselspullen en dergelijke aanschaffen." Ook Prins Donald IV en zijn gevolg waren aanwezig en voelden zich zeer vereerd dat zij van dit bijzondere gebaar getuige mochten zijn.

Foto: Marie Fick

Boxtel - Zondagmiddag genoten ruim tweehonderd senioren in de Tijberzaal van het VMBO-college van een leuke en gezellige carnavalsmiddag. Sinds enkele jaren organiseert carnavalsvereniging De Agterblijvers een caranavalsmiddag voor senioren. De traditie is jaren geleden ingezet door CV De Belhamels. Door de opbrengsten van de wekelijkse kienavonden bij De Comsche Hoeve is het elk jaar weer mogelijk om een kolderieke middag samen te stellen.

De Boxtelse ouderen hadden het zondag goed naar hun zin en genoten van de muziek van de Ducktownband en Disco M'n Bruur. Daarnaast waren er live optredens van De Vijf Zaligheden, de Drie Kupkes, Dennis Jones en Rinie van de Kerkhof. Tonproaters Toon van Krieken uit Lennisheuvel en Jan Schellekens uit Gemonde brachten de zaal continu aan het lachen. De ouderen kregen bij binnenkomst twee consumptiemunten. Aan de inwendige mens werd ook goed gedacht met een kaasje en een worstje en afsluitend een lekker frietje met een snack.

Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick

Ondertekening overeenkomst Ploegers Hof van Liempde

Petra en Joep Boleij van Het Hof van Liempde, Maarten Termeer en Désiré van Laarhoven van de Ploegers. Foto: Hans van Doorn

Ploegersland - Tijdens een speciale bijeenkomst op maandag 9 februari ondertekenden Désiré van Laarhoven van Prinsenvereniging De Ploegers en Joep en Petra Boleij van het Hof van Liempde een sponsorovereenkomst tussen beide partijen.

De overeenkomst houdt in dat vanaf 2016 het Hof van Liempde drie jaar lang de rol van Ploegersresidentie zal gaan vervullen. Joep Boleij is erg verheugd met de keuze voor zijn zaak: "Wij zijn ontzettend blij dat we de komende jaren samen met de Ploegers in zee gaan. We zullen het een en ander moeten verbouwen, maar dat doen we met plezier. Onze ruimte zal optimaal aan de wensen voldoen voor de viering van een geweldig carnavalsfeest en alle activiteiten van de Ploegers die daarbij komen kijken."

De ondertekening is een feit: proost! Foto: Hans van Doorn

Na de ondertekening proosten de trotse eigenaren van de kersverse residentie en het voltallige bestuur van de Ploegers op een prettige samenwerking.

Liempde op zoek naar Bepaaldanser(es) 2015

Foto: Gerard Schalkx

Ploegersland - Tijdens de Kolderzitting op carnavalszondag 15 februari bij Café Het Wapen van Liempde wordt bekend wie de Bepaaldanser(es) 2015 wordt. De Liempdenaar die weet wat het beste is voor Ploegersland en zijn of haar plannen hiervoor uit kan (laten) voeren, gaat er met de titel vandoor.

Het gaat er bij deze strijd om wie de 'paal' durft vast te pakken en zich naar boven weet te werken. Daar hangt dan de das klaar die de tegenstander spreekwoordelijk kan worden omgedaan. Dweilorkest Op naor d'Honderd biedt tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid om personen van Liempdse bodem wel of misschien ook juist niet daarvoor te nomineren. Suggesties heeft de organisatie zelf ook al: oud-wethouder Tossy de Man, nu voorzitter van SPPILL in Liempde, en de kersverse kapelaan Geoffrey de Jong. De Kolderzitting begint om 10.30 uur bij Café Het Wapen van Liempde.

Hoog bezoek in Gemeenschapshuis de Walnoot bij kindermatinee

Prins Rowan en prinses Pascalle met hun gevolg. Foto: Peter Hoenselaars

Indegat - Ook dit jaar brengen de jeugdprins en jeugdprinses uit Indegat en de jeugdprinses en adjudant uit Ploegersland met hun hele gevolg een bezoek aan JCV de Walvisjes. Tijdens het kindermatinee hebben prins Rowan en Prinses Pascalle verschillende carnavalsverenigingen uitgenodigd in hun clubhuis De Walnoot om er samen een feestje te bouwen.

JCV de Walvisjes heeft kindercarnaval hoog in het vaandel staan. Zij voelen zich dan ook zeer vereerd met het hoge bezoek van prins Teun d'n Urste en prinses Lieke d'n Twidde uit Indegat en prinses Maxi en haar adjudant Meike uit Ploegersland, die de uitnodiging van de prins en prinses van JCV De Walvisjes graag aannamen. Op carnavalsmaandag zijn zij te gast te het clubhuis aan de Reginahof, waar vanaf 13.00 uur het kindermatinee gevierd wordt. Voor alle Donsindjes is er veel plezier te beleven met een groot springkussen, gratis schminken, een clown en een kinderbar (met kinderprijzen).

Prins Rowan en prinses Pascalle met hun adjudant en hofnar. Foto: Peter Hoenselaars

Kijk voor het programma van JCV De Walvisjes op www.walvisjes.nl.

De Kwekpoel is er weer klaar voor!

Indegat - Vanaf zaterdag 14 februari barst het feest weer los in De Kwekpoel en kunnen de kinderen uit Indegat hier vier dagen lang terecht om carnaval te vieren. Elke middag en avond is er van alles te doen in de feestzaal aan de Van der Voortweg.

Naast dansen en feesten op de muziek van de dj's van de KEK Discoshow kunnen de oudere kinderen het elke avond tegen elkaar opnemen in de spijkerbroekhangwedstrijd, de Kwekpoel Scholenbattle en de Just Dance Competition. Ook in de middag wordt er Just Dance gespeeld, net als de dagelijkse polonaise uitdaging. Voor de jongere donseendjes is er 's middags muziek edn de peuterhoek waar zij kunnen spelen tussen de confettisnippers. Ze kunnen zich laten schminken of samen met hun ouders meespelen om de titel 'beste vader/moeder van Boxtel'. Op zondagmiddag zal de optocht te zien zijn op grote schermen en op maandag- en dinsdagmiddag zijn er twee springkussens.

Voor de allerkleinsten wordt maandagochtend tijdens het Donseendjesfeest een toneelstuk opgevoerd. De toegang hiervoor is gratis. Op dinsdag om 17.00 uur zal op de parkeerplaats voor de Kwekpoel de 'eendverbranding' plaatsvinden, waarmee het jeugdcarnaval van 2015 wordt afgesloten.

Kinderen die het feest in De Kwekpoel elke avond mee willen maken, kunnen voor 7 euro een Partypas kopen bij Ring & Go in de Rechterstraat. Kijk op www.kwekpoel.nl en de Facebookpagina voor de laatste informatie over het jeugdcarnaval in Boxtel en het complete programma en de openingstijden van De Kwekpoel.

De Buurtvrouwen voor de tiende keer in Grote Indetrek

Indegat - Al jaren bedenken enkele buurvrouwen uit de Boxtelse wijk Zandvliet tijdens de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging een thema voor hun deelname aan de carnavalsoptocht. Deze 'Buurtvrouwen' werken hun ideeën vervolgens verder uit en maken alles wat ze hiervoor nodig hebben zelf. Ook komende zondag, nu ze als 'De Heilige Hartjes' voor de tiende keer meelopen in de Grote Indetrek.

Het gekozen thema ligt de Buurtvrouwen na aan het hart. De Heilig Hartkerk, eigenlijk de achterbuurvrouw van deze groep, is onlangs gesloten. De dames nemen dan ook op gepaste en ludieke wijze afscheid van dit icoon voor Boxtel. Daarom vragen zij alle Boxtelaren die het carnaval een warm hart toedragen om zondag 'ter communie' te komen. Zij kunnen daarvoor plaats nemen langs de route van de optocht en hoeven slechts de handen te vouwen en na ontvangst van 'Het Heilig Hart van Indegat' te bedanken met een eenvoudig Alaaf.

De Boxtelse actualiteiten vormen een dankbare inspiratiebron voor de deelnemers aan de Grote Indetrek. De sluiting van de Heilig Hartkerk houdt de gemoederen al langere tijd bezig. Zo brak politieke partij BALANS vorige week in DeMooiBoxtelKrant nog een lans voor een waardige herbestemming van dit monument, iets waar de wijk Breukelen volgens de partij recht op heeft. Dit thema komt dus nog vaker voorbij tijdens de optocht (zie voorpagina). Het zal velen ook een dubbel gevoel geven dat de stoet langs de nu gesloten kerk trekt. CV De Natneuzen zullen met Disco M'n Bruur vlakbij die locatie, op de hoek bij Café De Adelaar, ongetwijfeld het leed verzachten wanneer de stoet daar de Pastoor Erasstraat in draait. Humor en plezier, al dan niet met een scherp randje, daar draait het toch om bij de optocht.

Gehandicapten feesten erop los tijdens Drieka Habrakenbal

Foto: Mark van der Pol

Indegat - Een kleine honderd gehandicapten beleefden zaterdag de middag van het jaar. Tijdens het Drieka Habrakenbal in Café De Adelaar feestten en hosten zij erop los. De speciale carnavalsmiddag werd vele tientallen jaren geleden door Drieka Habraken in het leven geroepen en sindsdien is deze feestmiddag een jaarlijks terugkerend hoogtepunt voor veel gehandicapten.

De middag wordt georganiseerd door CV De Natneuzen. Naast optredens van Tim Schalkx en Kapalone liet ook De Aggemarvanhuisaf Band zich horen. Op het deuntje van 'twee emmertjes water halen' werd een haag gevormd waar iedereen met veel plezier onderdoor liep.

Jeugdprins Teun en jeugdprinses Lieke en ook Prins Donald IV en gevolg kwamen eveneens op bezoek. Zij mengden zich in het feestgedruis en gingen samen met prins Huub en prinses Désiré, het gelegenheids prinselijk paar, voorop in de polonaise.

Kijk voor meer foto's in het fotoboek op www.mooiboxtel.nl.

Foto: Mark van der Pol
Tim Schalkx was een van de artiesten tijdens het gezellige carnavalsfeest voor gehandicapten. Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

Veel hilariteit tijdens Lennisheuvelse snertconcerten

Foto: Hans van Doorn

Indegat - De jubileumeditie van de snertconcerten in Lennisheuvel werden vrijdag en zaterdag weer goed bezocht. Het publiek genoot beide dagen met volle teugen van de 33ste editie van het jaarlijkse kolderfestival in gemeenschapshuis De Orion. Met vele optredens van verschillende tonpraters kon de zaal regelmatig haar lachspieren testen.

Een tiental optredens passeerde de revue. De aftrap van de avond kwam op het conto van de Lennisheuvelse formatie De Vijf Zaligheden, waarna de avond vlot en soepel verliep met wisselende optredens van lokale tonpraters en muzikale optredens. De Beyerslandkapel liet zich van haar beste kant horen en speelde zowel klassieke carnavalskrakers als ook moderne popmuziek. De carnavalsprinsen van Indegat en Ploegersland brachten met hun gevolg ook een bezoek aan De Orion en reikten enkele onderscheidingen uit. Debby van de Loo oogste in haar rol als bruid grote waardering bij het publiek en Ad Hoevenaars nam als vanouds de politiek op de korrel. Al met al beleefden de bezoekers een hilarische avond in Lennisheuvel.

Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn

Achttien kapellen bij Petazzie! 2015

Boxtel - Carnavalsdinsdag is het weer Petazzie! Tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement zullen maar liefst achttien kapellen uit het hele land optreden in de zalen van Grand café Rembrandt en Partycentrum de Comsche Hoeve.

De organisatie van Petazzie! is overgenomen door een nieuwe groep enthousiastelingen, die het evenement waarbij de kapellen hun muzikale klasse komen tonen, voortzetten. De meeste deelnemers hebben vaker meegedaan, De Volle Bloas doet zelfs voor de twaalfde keer mee. Maar dit jaar zijn ook vier nieuwe kapellen van de partij.

Op beide locaties gaat het evenement om 14.00 uur van start. Rond 20.30 uur wordt het met een afterparty afgesloten bij Grand café Rembrandt. Daar kan ook gegeten worden, op tijd reserveren hiervoor wordt aangeraden. Kijk voor meer informatie op www.petazzie-boxtel.nl of bekijk de Facebookpagina.

Rugbyers Ducks kampioen in de vierde klasse

Boxtel - De rugbyers van Ducks/Oysters hebben door een ruime winst op naaste concurrent The Dukes het kampioenschap in de vierde klasse binnengehaald. Hiermee zijn zij de eerste kampioen van Nederland bij het seniorenrugby.

The Dukes hadden een wezenlijk aandeel in de wedstrijd, die optisch in evenwicht leek. Ducks was echter veel efficiënter, het kwam in het eerste kwartier tweemaal bij de trylijn van Dukes en meteen was het tweemaal raak. De eerste Duckstry werd gescoord door Ben Verstraten. Deze efficiëntie kwam ook tot stand door betere individuele kwaliteiten als snelheid en passeerbewegingen. De scrum ging steeds beter lopen en de tweede helft moest Dukes deze opgeven omdat teveel spelers geblesseerd afhaakten. De Dukesscrum was onder andere gesloopt door een push over try. De ruststand van 26-0 was comfortabel en met de nodige wissels van Ducks bracht dit ook weer nieuw elan in het team.

De brede selectie heeft het hele seizoen al zijn voordelen opgeleverd. Ondanks dat de lijnaanvallen van Ducks niet uit de verf kwamen, kwam de overwinning geen moment in gevaar. Ducksspelers Max van der Vleuten, Michiel Driessen en Pim van Esch namen ieder een try voor hun rekening. The Dukes redde vlak voor tijd de eer door een try te scoren en daarmee de hatelijke nul van het bord te halen. Dit betekende een eindstand van 48-7.

Hoewel het kampioenschap een feit is, zijn er nog drie wedstrijden te spelen. Tijdens carnaval wordt er niet gespeeld. De laatste thuiswedstrijd is op zondag 8 maart in Boxtel. De kampioenen zullen dan ook gehuldigd worden.

Twee keer goud voor Tabitta bij landelijke achtste finales

Nienke Langenhuijzen Foto: Sandra Janssen

Boxtel - Turnsters uit het hele land uit de hoogste niveaus N1 en Divisie 1 kwamen afgelopen zaterdag en zondag naar Eindhoven voor de eerste landelijke turnwedstrijden, de achtstefinales. Het was een succesvol weekend voor Tabitta. Er werden drie medailles gewonnen en alle A-selectie turnsters stromen door naar de kwartfinales.

Op zaterdagochtend eindigde bij de pupillen 1 N1 Floor de Wolf en Mijke Janssen op de zevende en twaalfde plaats. Beide turnsters turnden een goede wedstrijd met op balk nog ruimte voor verbetering. Op de andere baan turnden tegelijkertijd de pupillen 2 N1. De elegante Shadé van Oorschot turnde daar een foutloze meerkamp en legde, achter een Heerenveens clubgenootje van Epke Zonderland, beslag op de zilveren medaille. Donna van Wijgerden turnde met name een sterke brugoefening, ze werd achtste. In de middag kwam Nayla Aarts bij jeugd N2 in actie. Dit nieuwe Tabittalid liet zien weer veel progressie geboekt te hebben, goed genoeg voor de tiende plaats.

Zondagochtend 8 februari was bijzonder spannend voor Tabitta. In deze ronde turnden drie Tabitta turnsters die op de districtsfinale nog onvoldoende punten hadden behaald. Voor hen was het de laatste kans om dit jaar nog door te kunnen stromen naar de volgende landelijke wedstrijden. De pupillen 1 N1 van Tabitta scoorden opvallend goed op brug, Lotte Langerwerf werd allround achtste en Fenne van Haaren verrassend tiende. Bij de pupillen 2 N1 liet Lieke van Hal een mooie meerkamp zien, goed genoeg voor een vijfde plaats. Mees van Abeelen eindigde ook hoog, op de zevende plaats. Met name voor Romy Poirters (tiende) en Celeste Canaan (zestiende) bleef het tot de laatste minuten spannend of ze de puntenlimiet gingen halen. Het was dan ook een hele opluchting toen Fenne, Romy en Celeste alle drie hun kwartfinale tickets hadden veiliggesteld door 36 punten bij elkaar te turnen.

Puck van Weert Foto: Sandra Janssen

Goud
In de middag kwamen Nienke Langenhuizen en Puck van Weert in actie. Nienke turnde in het hoogste niveau, jeugd N1, al tegen alle topturnsters van haar leeftijd die er zijn in het land. Ondanks het feit dat de meeste concurrenten veel meer uren trainen en ze zelf ook nog wat foutjes maakte, was ze zo sterk dat ze de wedstrijd met twee punten verschil won. Ook Puck had nog wat foutjes tijdens haar brug- en balkoefening, maar door haar moeilijke programma met hoge uitgangswaardes en haar superoefening op vloer werd ook zij eerste. Een bijzondere prijsuitreiking dus, met op dit hoge niveau zowel bij baan 1 als baan 2 Boxtelse talenten op het hoogste podium.
In de avond kwamen de senioren Divisie 1 in actie, Madelief Hobbelen en Eva Roos hadden de puntenlimiet al eerder behaald en turnden wegens blessureherstel maar deels mee. Wel turnde Madelief nog een opvallende nieuwe sprong die je nationaal niet zo vaak ziet, de 'kadettesprong' met draai op de evenwichtsbalk.

Collin van Dijk negende tijdens NK judo

Collin van Dijk deed het goed op het NK. Foto: Bron: Judoclub Liempde

Liempde - Collin van Dijk van de Judo Club Liempde heeft afgelopen zaterdag een verdienstelijke negende plaats behaald tijdens de Nederlandse judokampioenschappen -21 jaar.
De Jan Massinkhal in Nijmegen was tot de nok toe gevuld met judoka's en enthousiast publiek. Collin van Dijk (17), eerstejaars judoka in de -21 jaar klasse, vertegenwoordigde district Zuid-Nederland en Judo Club Liempde tijdens dit nationaal kampioenschap in de -60 kg klasse. De vijfentwintig beste judoka's van Nederland waren daarbij aanwezig. Van Dijk boekte in vijf partijen drie keer winst, onder anderen op de kampioenen van Limburg en Noord-Nederland. Door een verlies in de tweede partij kwam de Liempdse judoka in de herkansingsronde terecht. De meegereisde supporters en trainers waren het er na afloop unaniem over eens dat de judoka met een negende plaats optimaal heeft gepresteerd.

Jongens JB1 van Hockeyclub Liempde halen kampioenschap binnen

Foto: Henrike vd Vleuten

Liempde - De jongens JB1 van Hockeyclub Liempde zijn zondagmiddag kampioen geworden in de zaal. De jongens maakten in hun laatste wedstrijd van de zaalcompetitie geen fout en haalden het felbegeerde kampioenschap binnen. De wedstrijd tegen de jongens JB2 van Hopbel uit Schijndel werd met 3-2 gewonnen. Een mooie prestatie voor het team dat afgelopen jaar ook kampioen op het veld is geworden.

Jongens JB1 van HC Liempde halen kampioenschap in de zaal binnen. Foto: Henrike vd Vleuten
Foto: Henrike vd Vleuten
Foto: Henrike vd Vleuten

LSV zakt in de tweede helft door de ondergrens

Lennisheuvel - Na een eerste helft waarin LSV de bovenliggende partij was en ook meerdere kansen kreeg om te scoren, liepen de mannen van Kirk Koningstein na de onverwachte tegengoal van OVV steeds meer achter de feiten aan. De winterstop heeft het team uit Lennisheuvel duidelijk geen goed gedaan. Uiteindelijk werd het 1-4 voor de bezoekers uit Oosteind.

Lisa Bekkers Brabants Kampioen klasse D-Z1

Lisa Bekkers met haar pony Jonker's Pieter. Foto: Mark van der Pol

Liempde - De 15-jarige Lisa Bekkers uit Liempde nam afgelopen weekend met haar pony Jonkers' Pieter deel aan de Brabantse Kampioenschappen in Schijndel. Ze gooide hoge ogen en wist de titel Brabants Kampioen op haar naam te schrijven in de klasse D-Z1.

Lisa rijdt bij ponyclub de Dommelruiters in Liempde en volgt lessen bij dressuurstal Petra van Esch uit Gemonde. De Liempdse amazone is nu met haar pony afgevaardigd naar de Nederlandse Kampioenschappen in Ermelo op 14 maart dit jaar.

JRC Meiden onder 20 winnen wedstrijd door goede verdediging

Foto: Bron: JRC Boxtel

Boxtel - De tweede seizoenshelft komen de basketbalsters tot 20 jaar van JRC Boxtel uit in de kampioenspoule. De eerste twee wedstrijden in deze poule hadden de dames ruim verloren; de derde werd afgelopen zaterdag gespeeld, thuis in De Braken tegen Almonte uit Eindhoven. De Boxtelse dames wonnen deze spannende wedstrijd met 45-38.

De coach van Almonte, Erdinc Bostanci, speelt zelf in Heren 1 van de Boxtelse club en is dus een bekende van coaches Besuijen en Schellekens van JRC. De JRC-coaches hadden hun huiswerk gedaan en wisten zo dat Bostanci zijn meiden in een zone-verdediging zou laten spelen. JRC heeft hier vrijdag de nodige trainingsarbeid in gestoken en had nu wapens om de zone-verdediging te bestrijden. Toch had JRC de eerste minuten van de wedstrijd moeite om de verdediging te breken en wist de ploeg pas na vier minuten te scoren via haar aanvoerder, Jitske Bos, die in het eerste kwart 11 punten maakte. Door na elke score veel druk naar voren te zetten, wist ook Hanne Bos vijf punten achter elkaar te maken, waarmee JRC het eerste kwart afsloot met een 13-8 voorsprong.

De sleutel voor de winst leek deze wedstrijd te liggen in de verdediging. Waar Bostanci vasthield aan de zone-verdediging, varieerden Besuijen en Schellekens tussen zone- en man-to-man-verdediging, zowel over het hele als over het halve veld. Maureen Vessies besefte dat een zone ruimte kan bieden aan schutters en schoot in de eerste minuut direct een driepunter binnen, waarmee JRC op een 16-8 voorsprong kwam. Almonte plaatste vervolgens onder aanvoering van Chantalle Akkerman een 0-10 run en pakte de leiding in de wedstrijd. Vanuit een goede verdediging met de centers Aniek Trommelen en Fieke van Loon als slot op de deur, knokte JRC zich weer voorbij Almonte en won het de eerste helft met 23-20.

JRC kwam stroef uit de rust en wist de eerste drie minuten niet te scoren. Almonte zette hier vier punten tegenover en pakte weer de leiding in de wedstrijd. Aan de kant van JRC stond spelverdeelster Hanne Bos op en scoorde acht belangrijke punten. Toen ook Fieke van Loon en Lynn Ralston nog bijdroegen aan de scores, sloot JRC het derde kwart over met een 36-26 voorsprong.

Het vierde kwart hield JRC veel druk op de spelverdeelster van Almonte en haar directe aanspeelpunten, wat leidde tot enkele balverliezen, waaruit JRC wist te scoren. Bij een 40-28 voorsprong speelde JRC lange aanvallen om de tijd door te laten lopen. Manell Hoenselaar ging sterk naar de ring, maar werd foutief afgestopt. Beide vrije worpen werden gemist, maar Manell herpakte zich een minuut later met een mooie score. Bostanci zag zich genoodzaakt te vluchten in een time-out, waarna hij zijn meiden het veld instuurde met de opdracht om over het hele veld te verdedigen. De Boxtelse meiden waren hierop voorbereid en kwamen onder de druk uit, zodat de overwinning niet meer in gevaar kwam. De eindstand van een spannende wedstrijd met twee goed verdedigende ploegen kwam op 45-38.

Waar coach Bostanci na de wedstrijd aangaf tactisch overklast te zijn door Besuijen en Schellekens, gaven de JRC-coaches de credits voor de overwinning aan de speelsters: "de meiden hebben elkaar vrijdag recht in de ogen aangekeken en met elkaar afgesproken dat ze als team zullen knokken in het veld, dit hebben ze zelf waargemaakt vandaag." Op 21 februari staat de volgende wedstrijd in Veghel tegen Attacus op het programma. Topscorers JRC: Hanne Bos 17 punten, Jitske Bos 12 en Fieke van Loon 6.

Foto: Bron: JRC Boxtel

Zeventiende Rabo Scharreltoernooi bij LTV Munsel

Foto: René van der Heijden

Boxtel - Van 21 tot en met 29 maart organiseert LTV Munsel op hun tennispark aan de Voetboog 5 voor de zeventiende keer het Rabo Scharreltoernooi. Voor dit open jeugdtoernooi dat door de KNLTB is goedgekeurd, kunnen alle jeugdleden van een tennisvereniging die bij de bond is aangesloten zich inschrijven. Dit kan tot en met woensdag 4 maart.

Er worden wedstrijden gespeeld in de categorieën 11 tot en met 12 jaar, 11 tot en met 14 jaar en 11 tot en met 17 jaar, zowel jongens- en meisjesenkel als jongens- en meisjesdubbel. Ook is er de categorie Tenniskids Groen, waarin kinderen van 10 tot en met 12 jaar kunnen spelen, die met een zachtere bal al wel op een groot veld tennissen. Ook hier worden enkels en dubbels gespeeld.

Voor de jongste leden die spelen in Tenniskids Rood, 6 tot en met 9 jaar, en Oranje, 8 tot en met 11 jaar, is er ook een event op zaterdag 21 en 28 maart. Het Rood Event wordt op miniveld gespeeld, hierin kan alleen voor de enkel worden ingeschreven. Bij het Oranje Event, dat gespeeld wordt op driekwart tennisbaan, kan op 21 maart gedubbeld worden, enkelen kan zowel op 21 als 28 maart.

Foto: René van der Heijden

Inschrijven kan alleen via www.toernooi.nl, tot en met zaterdag 4 maart. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar rabo.scharreltoernooi@gmail.com.

Ruime overwinning biljarters 't Ivoor

Boxtel - 't Ivoor 1 boekte afgelopen week wederom een ruime overwinning. Theo Verhagen en Chris Fasseur boekten beide een zege met moyennes van 7,50 en 5,00. Don van der Wiel kwam negen caramboles tekort in zijn partij en moest genoegen nemen met negen punten. Het tweede team boekte een nog ruimere overwinning. Hier was Ad van Os wederom de grote uitblinker met een moyenne van 4,72.

Jacques van Loon en Henk van Boxmeer bleven niet achter en wonnen ook hun partij met moyennes van 2,67 en 2,03. Het derde team was vrij, net zoals het eerste team van de recreanten. Het tweede recreantenteam boekte een maximale winst met veertig punten. Jan Meeuwis, Wim van Dijk, Ad Habraken en Frans Klein zorgden voor deze mooie prestatie.

In de dagcompetitie 3-banden klein speelde het team van 't Ivoor een dubbel programma. Met wisselend succes. In de opstelling Frits Radema, Jacques van Loon en Johan Verhoeven werd een nederlaag geleden. Hier speelde Radema een prima winstpartij met een moyenne van 0,756. In de opstelling Jacques van Loon en Toon en Jos Hoffmans werd een overwinning geboekt. Het 3-banden groot team won van het eerste team van De Hazelaar met 27-24. Daarmee komen zij dichter in de buurt van de koploper die aanstaande maandag op bezoek komt in Boxtel. Leo van de Westelaken speelde remise met een moyenne van 0,520. Louis van der Meijden behaalde een ruime overwinning met een mooi moyenne van 0,875. Bernhard Legierse moest genoegen nemen met 0,461 en zeven punten.

Suus van den Nieuwenhof Brabants kampioen met haar Nando

Suus en Nando, kampioen van Brabant, klasse C-L1. Foto: Bron: Sint Martinus

Boxtel - Suus van den Nieuwenhof wist afgelopen zaterdag met haar Nando de felbegeerde titel Brabants Kampioen in de wacht te slepen tijdens een zeer spannende wedstrijd in de klasse C-L1. Het aanstormend talent heeft zich de afgelopen weken intensief voorbereid en dat wierp zijn vruchten af.

Afgelopen zaterdag wist zij samen met Nando met een score van 67,33% ook de tweekoppige jury ervan te overtuigen dat zij samen de besten van Brabant zijn. Kim van de Sande bemachtigde met haar Vic in de klasse C-M1 de vierde plaats met een zeer netjes gereden proef van 62,33%.

Suus en Nando, kampioen van Brabant, klasse C-L1. Foto: Bron: Sint Martinus

Op zondag was het de beurt aan Carlijn van Oerle met haar pony India, in de klasse D-M2. Carlijn begon de proef zeer sterk, maar door wat spanningsfoutjes liep zij helaas een podiumplaats mis. Ze werd uiteindelijk zevende met 63%. De selectiewedstrijden voor het Brabantse outdoor kampioenschap beginnen half mei.

Taverbo/SABO boekt eerste overwinning

Boxtel - Het eerste herenteam van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO heeft in de tweede speelronde van de NTTB-competitie de eerste overwinning van het seizoen behaald. Aan de hand van kopman Michel Sperling werd in eigen huis het vaandelteam van The Back Hands met 6-4 verslagen.

Na de min of meer ingecalculeerde nederlaag van vorige week tegen titelfavoriet Belcrum, moest Taverbo/SABO 1 tegen The Back Hands laten zien dat het de ambitie heeft om een voorname rol in de hoofdklasse te gaan spelen. De ploeg uit Sint Willebrord heeft een paar bijzonder taaie spelers in de gelederen, maar niet taai genoeg om Taverbo/SABO van de winst af te houden. De wedstrijd eindigde in 6-4, mede door drie winstpartijen van kopman Sperling. Teun Vlaminckx won tweemaal, onder meer dankzij subliem spel in zijn eerst partij. Jasper van der Aa kende een slechte dag, maar wist desondanks nog een puntje en daarmee de zege binnen te slepen.

Sportuitslagen

Tafeltennis, uitslagen BRTC
Sabo Boxtel - Rotsvast 8 - 2
Bat Boys - Grand Café Rembrandt 4 - 6
Taverbo Sabo 1-Taverbo Sabo 3 6 - 4
Taverbo Sabo 2- Van Weert Schilderwerken 6 – 4
Taverbo Sabo 4- Cornuiten naar 23 mrt.

Standenlijst                Gew.                Verl.
1 Taverbo Sabo 1        114                36
2 Sabo Boxtel                108                42
3 Taverbo Sabo 3        96                54

Ronde 2 NTTB-competitie, senioren
Taverbo/Sabo 1 - The Back Hands 1 6 - 4
Taverbo/Sabo 2 - ATTC '77 1 9 - 1
Taverbo/Sabo 3 - Renata 3 6 - 4
Taverbo/Sabo 5 - PJS 3 7 - 3
Taverbo/Sabo 6 - PJS 2 5 - 5
Taverbo/Sabo 7 - ROTAC '82 3 4 - 6

Jeugd
Meppers (H) 1 - Taverbo/Sabo 1 8 - 2
LUTO 1 - Taverbo/Sabo 2 7 - 3
Hooghei 2 - Taverbo/Sabo 3 4 - 6

Bridgeclub Rembrandt,03-02-2015
A-lijn:
1 G. Bogaerts & J. Schüller 63,39%
2 J. van der Horst & H. Peerlings 61,01%
3 T. van de Lans & W. van de Lans 55,06%
B-Lijn:
(1) J. Hamels & K. de Waal 64,38%
(1) B. van de Hout & G. van Rooy 64,38%
3 F. Daniëls & C. van der Velden 63,13%

Bridgeclub Boxtel, 03-02-2015
A-lijn:
1 T. van Bragt & T. Hoppenbrouwers 60,42%
2 A. Kuilman & M. van der Meijden 56,25%
3 M. Kleiss & E. Wijnen 52,08%
B-lijn:
1 G. van de Horst & J. Arts 59,86%
2 I. van der Wekken & T. Slaats 59,31%
3 T. van der Horst & I. Peeters 58,33%
C-lijn:
1 T. & H. Spikmans 62,42%
2 M. van Heertum & A.Krekelberg 60,25%
3 A. Wierda & B. Wienbelt 58,25%
04-02-2015
A-lijn:
1 F. Gieles & W. vd Heijden 65,24%
2 B. v Asveldt & R. v Weert 59,67%
3 T. van Beers & R. Dankers 58,65%
B-lijn:
1 J. de Haan & W. van Mensvoort 64,75%
2 J. Braken & M. Legius 58,83%
3 J. Denteneer & T. Jongmans 56,77%
05-02-2015
A-lijn
1 Netty & Fons Gieles 59,03%
2 A. Bosveld & M. Soederhuizen 58,68%
3 Jan & Joke van de Meerendonk 55,56%
B-lijn
1 F. Geurts & T. van Schijndel 60,42%
2 Marij & Ton Spierings 58,33%
3 J. van Dijk & J. van den Honert 55,63%
C-lijn
1 H. Heemskerk & C. Meisters 63,02%
2 I. Dekkers & S. van der Meijden 53,13%
3 Jan & Mien Dekkers 52,60%

Bridgeclub De Rots,04-02-2015
A-Lijn
1 J. vd Biggelaar & J. Koppen 58.68 %
2 H. & T. IJsseldijk 58.33 %
3 J. van Hout & A. Visser 57.98 %

Bridgeclub Revanche, 03-02-2015:
A-lijn
1 P. Verstijnen & W. Wonnink 60,07%
2 B. Hermkens & A. Wertenbroek 59,72%
3 Corry & Jan Kerssens 57,99%
B-lijn
1 R. Koenders & G. Wagenaars 67,00%
2 Ineke & Berrie Marcelis 57,08%
3 T. vd. Kolk & S. van Lier 56,50%
05-02-2015:
A-lijn
1 A. v Os & P. vd Ven 63,77%
2 M. v Roosmalen & B. Hermkens 55,76%
3 H. Heijstek & P. Raaijmakers 52,29%
B-lijn
1 T. vd Kolk & P. Schure 57,64%
2 Henk & Annelies van Sambeek 56,94%
3 M. v Kampen & S. v Thiel 55,56%

Bridgeclub Liempde, 05-02-2015:
A-Lijn
1 Mevr. v Oirschot – Heer de Jong 62,85%
2 Echtpaar van Acht 61,81%
3 Heren van Heeswijk - Bekkers 61,11%
B-Lijn
1 Echtpaar Vermulst 71,13 %
2 Mevr. van Hout – Heer Woonings 57,14%
3/4 Echtpaar van Esch 55,06%
3/4 Heren Smulders – van Haaren 55,06%
C-Lijn
1 Heren van Ruremonde – van Pelt 67,50%
2 Echtpaar van de Heijden 62,50%
3 Dames Kapteijns – van de Laar 53,75%

Biljarten
W. van Liempde kader - Touché 6-2
NGTR - WvLiempde/RegioBank 1 28-24
WvLiempde/RegioBank 2 - BBG 25-30
Ons Trefpunt - WvLiempde/RegioBank 4 28-26

BV 't Ivoor, uitslagen 01-02 t/m 06-02-2015
Librecompetitie:
't Ivoor 1 - BV De Hazelaar 3 29 -- 23        
BV De Hazelaar 9 - 't Ivoor 2 19 -- 30
't Ivoor 3 vrij
Dagcompetitie libre:
't Ivoor 1 vrij                
BC Zuid 1 - 't Ivoor 2 29 -- 40
Dagcompetitie 3-banden klein:
't Ivoor 3 - D'n Brouwer 2 20 -- 26
NAL 3 - `t Ivoor 3 24 -- 27
3-Banden groot competitie:
't Ivoor 1 - BV De Hazelaar 1 27 -- 24

Voetbal
Sparta'25 1 - ODC 1 1-2
Boxtel 1 - Haarsteeg 1 0-4

Uitslagen DVG 07-02-2015
Pupillen:
Nulandia E2 - DVG E 2        3-4
Nulandia E5 - DVG E 4        2-4

Uitslagen DVG 08-02-2015
Senioren:
DVG 1 - Maliskamp 1        3-1
DVG 2 - E.V.V.C. 2        1-4
W.E.C. 2 - DVG 3        1-2
DVG 6 - Boskant 4        1-1
Avanti'31 9 - DVG 7        3-2
DVG 8 - Nijnsel 7        3-3

Uitslagen LSV:
LSV 1 - VVO 1         1-4
Merlijn 5 - LSV 2         1-2
LSV 3 - Oisterwijk 3         6-0
LSV VR 1 - Racing Boys VR 1 3 - 3

Zaalvoetbal
07-02-2015:
't Tweespan – Autobedrijf Heva 3-5
Pika Bikes/'t Geveltje – v. Stekelenburg 3-13
Tahadi – X2COM 2-7
Autorijschool Gestel – Cafe 't Geveltje 9-3
v.d. Langenberg/Fleur- Grieks Rest Corfu 2-5
Hart.v. Boxtel – C.J.v.d. Sande 2-4
Kwalitaria Strik – Fysio De Dommel 4-3

09-02-2015:
v.d.Heijden milieu – Plaza / Kwalitaria 5-3
Green team – Meijtech Montage 5-8
Auberge – Termeer Support 2-3
Celdex B.V – Requal Team 0-3
H.v. Boxtel – Interieurshop 3-5

Sabo Boxtel profiteert niet optimaal van uitslag topper BRTC

Boxtel - In de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) is de topper tussen koploper Taverbo Sabo 1 en nummer drie Taverbo Sabo 3 nipt in het voordeel van het eerste beslist: 6-4.

Deze wedstrijd was vooraf als sleutelwedstrijd bestempeld. Zou Taverbo 1 deze met groot verschil winnen, dan was de titel een kwestie van tijd. Maar het draaide op een regelrechte thriller uit. Van de vijf partijen die in de maximale vijf games beslist werden, waren er vier in het voordeel van de koploper. Het geluk speelde daarbij ook nog een rol, want zowel Ad van Weert als Dave van Wijk van Taverbo 3 zag de winst naar Ronald van Dael gaan door een 11-9 uitslag in die beslissende vijfde game.Ronald bleef ook in zijn derde partij ongeslagen en teamgenoten Cees Hems en Hans van Haaren konden ieder een puntje aan het totaal toevoegen. Het dubbelspel was voor Taverbo 3, dat daarmee de schade tot twee punten wist te beperken.
Door deze uitslag kon nummer twee Sabo Boxtel dichter bij de koploper komen maar Wim van Aarle, Hans en Marcel van Weert stuitten op meer tegenstand dan verwacht tegen het team van Rotsvast. Hans en Marcel moesten elk een nederlaag toestaan tegen Donie de Groot en Bart Theeuwes. Sabo Boxtel liep zodoende maar twee punten in op Taverbo 1 en verkleinde daarmee de achterstand tot zes punten. De strijd om de titel is daarmee nog niet gestreden, al lijken voor Taverbo 3 de titelkansen wel ver weg.
De wedstrijd tussen Taverbo Sabo 2 en het team van Van Weert Schilderwerken ging om de beste plaats in de middenmoot en werd voorlopig beslist in het voordeel van Taverbo 2: 6-4. Dat heeft wel een of meer wedstrijden meer gespeeld dan de achtervolgers. Voor Van Weert Schilderwerken was er weer eens een succesvolle dag voor Rob van Grinsven, die alle drie zijn enkelspelen in winst om wist te zetten. Voor Taverbo 2 gaf de winst in het dubbelspel de doorslag. Individueel kwamen Lothar Groth en Joop van Eijk tot twee winstpunten.
De vierde en laatste partij van de avond ging tussen de Bat Boys en Grand Café Rembrandt en dit werd een partij met veel animositeit en onverwachte wendingen. Gingen de eerste vijf partijen volgens verwachting naar Grand Café Rembrandt, in de zesde gaf Mari Karssemakers het sein voor de ommekeer voor de Bat Boys. Hij won in drie games van Erik van der Schoot. In de overige vier partijen moest alleen Paul Kuijs zijn meerdere erkennen in Ad Brekelmans. De overige drie partijen wisten de Bat Boys in winst om te zetten en daarbij werden alle middelen uit de kast gehaald om de tegenstander af te leiden.

Opnieuw winst voor Kaderteam 't Wapen van Liempde

Boxtel - In een matige wedstrijd, maar wel een met de nodige inzet, heeft het kaderteam van 't Wapen van Liempde een 6-2 overwinning behaald tegen Touché uit Oss. En daarmee is het Liempdse team de koploper, Carambole uit Rumpt, tot op één punt genaderd.

Alleen Piet Leermakers speelde een behoorlijke partij, hij scoorde zijn 140 caramboles in acht beurten, een gemiddelde van 17,50. Harm van de Laar en Leo van Hastenberg voerden beiden een gevecht om de winst en slaagden daarin, zij het dat ze allebei negentien beurten nodig hadden voor 110 caramboles. Ton Rovers was niet in vorm en maakte slechts 105 van de 250 te maken caramboles, in dertien beurten.

Derde jeugdteam Taverbo/SABO zet uitwedstrijd om in winst

Boxtel - Afgelopen zaterdag stond er voor alle jeugdteams van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO een uitwedstrijd op het programma. Het derde jeugdteam wist het succes van vorige week nipt vast te houden en won met krappe cijfers van Hooghei in Vlijmen.

Lars Strik wist zijn derde partij na een 2-0 achterstand in games om te buigen in 2-3 en daardoor het beslissende punt binnen te halen waardoor de winst mee naar Boxtel ging. Rick van der Schoot was tweemaal succesvol. Het eerste jeugdteam had het moeilijk in Heeze tegen de Meppers en had met 8-2 een zwaar verlies te incasseren. Ook het tweede jeugdteam kwam dit weekend niet tot winst.

RBW-competitie van start bij tafeltennisvereniging Taverbo/SABO

Boxtel - De RBW-competitie wordt al vanaf 1978 georganiseerd door tafeltennisvereniging Taverbo/SABO voor juniorenspelers die op zaterdag geen competitie kunnen of willen spelen. Op vier zondagen in dit seizoen spelen tien jeugdteams van vier verschillende verenigingen in de accommodatie aan De Voetboog in Boxtel hun wedstrijden in twee verschillende klassen.

Vanuit Taverbo/SABO nemen twee welpenteams, kinderen tot en met 11 jaar, en twee aspiranten/juniorenteams, kinderen van 12 tot en met 17 jaar, hieraan deel. Rick van der Schoot en Dries Driessen wisten in de aspirantenklasse al hun wedstrijden te winnen waardoor ze met tien punten bovenaan de ranglijst staan.
De volgende ronde is op zondag 1 maart, aanvang 10.00 uur.

20 / 20