DeMooiBoxtelKrant

28 november 2018

DeMooiBoxtelKrant 28 november 2018


Wethouder Herman van Wanrooij maakt ambtstermijn niet af

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Wethouder Herman van Wanrooij legt waarschijnlijk komend najaar, bij voorkeur in oktober 2019, zijn functie als wethouder neer. De wethouder bevestigt tegenover deze krant dit nieuws. Een opvolger staat achter de schermen al klaar, maar Van Wanrooij wacht naar eigen zeggen nog 'op groen licht'.

Als reden voor het neerleggen van zijn functie noemt de wethouder dat hij in het najaar van 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 jaar en 4 maanden bereikt. "Als je op die leeftijd nog een betaalde functie in loondienst vervult en daarmee jonge mensen in de weg zit, dan gaat dat tegen mijn principes in", aldus Van Wanrooij. In eerste instantie hield de wethouder er rekening mee dat dit moment samenviel met de herindelingsverkiezingen voor komst van Esch naar Boxtel. De wethouder laat weten dat in het najaar van 2019 bovendien enkele grote dossiers op een gewenst niveau moeten zijn gekomen, zoals verkeersplan Move'31 en het PHS-project. "Dan treedt er een natuurlijk moment op waarop ik stop", aldus Van Wanrooij. Gaandeweg bleek echter dat de herindeling niet per 1 januari 2020, maar pas een jaar later gerealiseerd zou worden. Daarom ging men binnen INbox op zoek naar een opvolger voor Van Wanrooij.

Naast de huidige wethouder hebben ook fractieleden Jan de Koning en Marria van der Hoven aangegeven dat zij wel wat zien in verjonging. Het is daarom te verwachten dat beiden niet terug zullen keren na de herverdelingsverkiezingen van november 2020. De partij is daarom intern bezig met het vinden van geschikte kandidaten om de huidige fractieleden op te volgen. Van Wanrooij geeft aan dat het niet zo is dat beide INbox-raadsleden koste wat kost vóór de komende raadsperiode hun functie neerleggen.

De wethouder reageerde verbolgen op het uitlekken van het nieuws, dat vertrouwelijk moest blijven tot een opvolger aangewezen was. Deze krant kreeg echter via diverse bronnen lucht van het nieuws voordat dit naar buiten werd gebracht. "Ik vind het schan-da-lig dat ze daarmee naar buiten gaan", aldus een geërgerde wethouder die aangeeft dat deze kwestie wat hem betreft nog wel een staartje gaat krijgen. Van Wanrooij benadrukt desgevraagd dat er binnen zijn partij geen enkele onenigheid is met betrekking tot het besluit om zijn functie neer te leggen: "De neuzen staan dezelfde kant op!" Ook voegt hij daaraan toe: "Zo lang er geen passende opvolger is die immers ook zijn eigen wensen zal hebben, legt Van Wanrooij zijn functie niet neer!"

Sint meert aan in Esch

Foto: E.D. Evenementenbegeleiding / Prikbord Esch

Esch - Nadat hij vorige week Boxtel en Liempde bezocht, kwam Sinterklaas afgelopen zondag ook aan in Esch. Dat gebeurde onder belangstelling van vele jeugdige toeschouwers, in het nieuwe haventje aan de Esschestroom.

Voordat de Sint aanmeerde waren er al Pieten te vinden op de verschillende Pietenpleintjes zoals De Beemd, Den Bogerd en de Zantakker, waar zij de op de Goedheiligman wachtende kinderen vermaakten. Sinterklaas werd hartelijk verwelkomd door burgemeester Jeannette Zwijnenburg en de jeugd-burgemeesters van Haaren. Samen met alle kinderen en de fanfare Sint Willibrordus, werden de Sint en zijn Pieten naar het Dorpshuis De Es begeleid, waar het feest werd voortgezet.

Slaapkamer
Sinterklaas heeft ook dit jaar een slaapkamer in Esch, die bezocht kan worden op maandag 3 en dinsdag 4 december van 15.00 tot 16.00 uur. Daarnaast is de slaapkamer aanstaande vrijdagavond 30 november geopend. Op www.soesch.nl is het laatste Sint-nieuws in Esch te vinden.

Lees meer over de Sint op pagina 13.

Fons Naterop benoemd tot waarnemend burgemeester Boxtel

Fons Naterop. (Foto: Gemeente Aalburg) Foto: Gemeente Aalburg

Boxtel - Fons Naterop, nu nog de burgemeester van Aalburg, wordt woensdag 28 november benoemd tot waarnemend burgemeester van Boxtel. Hij blijft burgemeester van Aalburg totdat die gemeente opgaat in de nieuwe gemeente Altena per 1 januari 2019.

De benoeming tot waarnemend burgemeester van Boxtel is tot stand gekomen na overleg met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad. De benoeming gaat in op woensdag 28 november. Hij volgt Mark Buijs op die benoemd is als burgemeester van Oosterhout.

Fons Naterop was gemeentesecretaris in Lith, Geldermalsen en Halderberge. Hij was daarnaast directielid van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In 2008 werd hij benoemd tot burgemeester van de gemeente Aalburg. Naterop blijft waarnemend burgemeester in Boxtel tot een nieuwe burgemeester wordt benoemd. Dit zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 gebeuren. Naterop is blij met de aanstelling en geeft aan uit te zien naar zijn nieuwe functie in Boxtel. "Er spelen ook daar vele uitdagingen op het gebied van meervoudige democratie en aan de lopende ambities wil ik graag een stevige bijdrage leveren", blikt hij vast vooruit.

Pag. 11 Foto: LGS De Tijvert

Hulp gezocht voor de Tijvert

Pag. 13 Foto: Sander van Kasteren

Sint trakteert

Pag. 5 Foto: Willemijn Wijdenes

Technisch talent op JRL

Pag. 15 Foto: Team Invicta Watches

Eindbaas Klaas

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 29 november        Bezoek aan de Voedselbank, Achterberghstraat 18a        13.30
Vrijdag 30 november        Sinterklaasmiddag Centrum in Het Muziekhuis        13.30
Dinsdag 4 december        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 29 november        Kaarten in De Kloosterhof        13.30
Maandag 3 december        Koor De Vrolijke Noot in De Kloosterhof         19.00
Dinsdag 4 december         Bridgen en rikken in De Kloosterhof                13.30

Vrouwencontact Boxtel

Iedere maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Iedere dinsdag        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Iedere woensdag        Gym in de Angelaschool, groep 1        19.00-20.00
                        Groep 2        20.00-21.00
Iedere donderdag        Nordic walking, vertrek vanaf de Markt        09.00

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Vrouwencontact Liempde

Dinsdag 4 december Mindfit in De Kloosterhof        9.00

Raadzaal valt stil na hartverscheurend betoog over misstanden jeugdzorg

Boxtel - De jeugdzorg kampt met flinke problemen, zo bleek ook afgelopen raadsvergadering in Boxtel wel. Kosten rijzen op lokaal niveau de pan uit en instanties als Jeugdbescherming Brabant veroorzaken in sommige gevallen meer leed dan ze oplossen. Dat ook Boxtel hiermee te maken heeft bleek tijdens de afgelopen raadsvergadering nog maar eens toen een jonge inspreekster een hartverscheurend betoog hield over misstanden bij de jeugdbescherming. De wethouder belooft beterschap en gaat bij provincie en Rijksoverheid de boer op, hoewel de invloed van de gemeente beperkt is.

De 23-jarige Boxtelse spreekster kreeg de gehele raadzaal stil met het aangrijpende verhaal over hoe haar moeder door mishandelingen PTSS kreeg en zij, als dochter, een deel van de zorg voor haar jongere zusjes over moest nemen. Dat lukte aardig, zo bevestigde ook Bureau Jeugdzorg de Boxtelse. Toch waren haar zusjes op een dag verdwenen. Weggehaald door Jeugdbescherming Brabant (JBB). "Het voelde als een ontvoering", aldus de jonge mantelzorger. Diverse pogingen het contact met haar uit huis geplaatste zusjes te herstellen strandden wegens de onbereikbaarheid van JBB. "Ik zie het niet als jeugdbescherming, maar als jeugdbeschadiging", aldus de Boxtelse, die aangeeft hoe het gezin zich gezamenlijk door de lastige situatie heen worstelde. Tot haar zusjes verdwenen. "Ik zie geen perspectief meer", richtte zij zich wanhopig tot de gemeenteraad.

Haar verhaal belandde, samen met nog een schrijnend Boxtels geval, in een omvangrijk zwartboek over de falende jeugdzorg in onze provincie. De gang van zaken bij JBB wordt dan ook door de voltallige gemeenteraad bestempeld als 'dramatisch', 'onvoldoende' en 'schrijnend'. Tegen de jeugdbescherming loopt momenteel een zaak bij de Nationale Ombudsman. De inspectie wacht de uitkomst van die zaak af alvorens zelf mogelijk een onderzoek in te stellen. Naast de problemen bij JBB liep Boxtel op lokaal niveau onlangs nog tegen onverwachte financiële tegenvallers van zo'n 1,5 miljoen euro aan. Die worden met name veroorzaakt door het type jeugdzorg dat De La Salle in Boxtel aanbiedt en "dat voelt niet goed", aldus Combinatie95-raadslid Ineke van Giersbergen. "Boxtel draait voor de kosten op, alleen omdat we toevallig een jeugdzorginstelling hebben."

Na het betoog van de Boxtelse werd de vergadering kort geschorst, om de gemoederen even te laten bedaren. De voltallige raad is van mening dat het snel beter moet. Toch is de invloed van Boxtel op de jeugdhulpverlening beperkt. Onze gemeente kan niet zomaar uit de regionale samenwerking stappen omdat dat simpelweg onbetaalbaar is. Het is daarom ook dat de voltallige gemeenteraad dinsdag toch instemde met het collegevoorstel om in ieder geval nog voor een jaar akkoord te gaan met de regionale inkoop van jeugdhulp zoals dat nu ook het geval is.
Wat in ieder geval wel gaat gebeuren, zo zegde wethouder Eric van den Broek toe, is dat de gemeente in gesprek gaat met de twee schrijnende Boxtelse gevallen. Om opnieuw een flinke onverwachte kostenstijging van de jeugdzorg te voorkomen trekt de gemeente samen met De La Salle op om het Rijk een oplossing te vragen. Ook schuift Boxtel aan bij een provinciaal overleg om samen met jeugdhulpinstanties JBB en de William Schrikker Groep tot oplossingen te komen. Dit overleg zal morgen plaatsvinden. De wethouder gaf aan snel bij de raad terug te komen met de resultaten van dit gesprek. Een motie die BALANS richtte aan de wethouder om de gemeenteraad 'periodiek' en 'actief' op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij JBB strandde. Van den Broek gaf aan de formulering 'te vaag' te vinden om de oppositiepartij tegemoet te komen. Bovendien hecht een meerderheid in de raad meer waarde aan eerdergenoemde toezeggingen die de wethouder deed.

Meer tekorten op jeugdhulp verwacht

Boxtel - Om de tegenslag van ruim 9 ton op het gebied van jeugdhulp op te vangen doet Boxtel inderdaad een greep uit de algemene reserve. De tegenvaller kwam begin deze maand aan het licht. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met extra tegenvallers van zo'n 600.000 euro, waarvoor ook een greep gedaan wordt uit de gemeentelijke spaarpot. Dit blijkt uit de collegebesluiten van deze week.

Het college houdt er rekening mee dat er extra kosten aan het licht komen met de eindafrekening van de regionale zorginkoop. Die komen bovenop de eerder deze maand gemelde tegenvaller van 905.000 euro. De gemeente noemt als oorzaken onder meer de transitie van de zorg, maar ook een regeling voor verlengde pleegzorg, die sinds dit jaar doorloopt tot het 21e levensjaar. Dit is het gevolg van afspraken tussen het Ministerie van VWS, de VNG en Jeugdzorg Nederland. "Hiervoor dient waarschijnlijk in de begroting van de individuele gemeente dekking gezocht te worden", merkt het college op. Zo komt het dat Boxtel in totaal een bedrag van 1,5 miljoen euro uit de algemene reserve overhevelt naar de jeugdbudgetten.
Mogelijk is er in 2019 weer positief nieuws te melden. Boxtel kan namelijk mogelijk rekenen op een compensatieregeling van de Rijksoverheid, bedoeld als lapmiddel voor gemeenten die door relatief grote en dure zorginstellingen zoals De La Salle hard getroffen worden in de financiën. Een eventuele uitkering hiervan vindt echter pas plaats in 2019, waardoor het gat in 2018 daar niet tijdig mee te dichten is.

Resterend deel Molenwijkseweg wordt veiliger gemaakt

Foto: Google

Boxtel - Het deel van de Molenwijkseweg tussen de Halderheiweg en het Ronduutje wordt binnenkort aangepakt. Het Boxtelse college heeft daartoe afgelopen week opdracht gegeven. Met de aanpassingen moet de Molenwijkseweg veiliger worden voor fietsers en voetgangers die van en naar het wandelpark en de sportvelden langs de weg gaan.

Eerder werd de Molenwijkseweg tussen Esch en de Halderheiweg al een fietsstraat. Ook werd de gehele straat een 30-kilometerzone. Nu worden aanvullende maatregelen uitgevoerd om de verkeersveiligheid te bevorderen. Zo komen er betere oversteekvoorzieningen vanuit de wijk Selissenwal naar park Molenwijk, wordt de Kruising Parkweg-Molenwijkseweg veiliger en wordt de toegang naar hockeyvereniging MEP aangepast, waarbij een scheiding komt tussen langzaam- en snelverkeer. Ook wordt evenwijdig aan park Moorwijk een voetpad aangelegd.
De verkeersveiligheid op de Molenwijkseweg was lange tijd onderwerp van politieke discussie. Verschillende partijen maakten zich zorgen en vonden dat het gemeentebestuur niet snel genoeg met oplossingen kwam. De belofte van de gemeente om de verkeerssituatie rondom de velden van MEP veiliger te maken lag er al sinds 2017. Toen kon de gemeente nog geen tijdspad geven voor het aanpakken van de verkeersveiligheid bij de sportclub. Nu kan dat wel: nog dit najaar gaan de werkzaamheden van start. In het voorjaar van 2019 moet het gehele project afgerond zijn.

Kunstroute Boxtel in Brabant Vertelt app

Eén van de beelden die worden opgenomen in de Kunstroute. (Foto: Masha Arts-Raaijmakers) Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - De 'Kunstroute Boxtel' werd afgelopen vrijdag gelanceerd in de app Brabant Vertelt. De route is ontwikkeld door Gemeente Boxtel en Kunstloc Brabant. De kunstroute brengt liefhebbers langs bijna honderd bezienswaardigheden in onze gemeente.

Brabant Vertelt is een app met wandel- en fietsroutes en is gratis beschikbaar voor zowel iOS en Android smartphones. De nieuwe route in de app bestaat uit verschillende punten met vele kunstwerken door heel Boxtel en omstreken. De route brengt liefhebbers niet alleen langs bijzondere kunstwerken, maar ook gedichten, natuur en een 'sprookjesachtige' omgeving komen aan bod. "Door de app bekijk je als inwoner de gemeente door andere ogen. Je herontdekt als het ware je eigen leefomgeving", aldus Marusjka Lestrade wethouder Cultuur en Onderwijs.

Kunststichting Boxtel, kunstenaars, nabestaanden en eigenaren van de creaties in de route werden door de gemeente persoonlijk benaderd om hen te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe route. "De inhoud daarvan is dus met een mooie samenwerking tot stand gekomen", constateert de gemeente. Deze inhoud is vervolgens door Kunstloc Brabant op een interactieve manier verwerkt in de app Brabant Vertelt. Met beeld, tekst en audio neemt de app je mee door Boxtel. Kuntsloc Brabant is blij met de uitkomst: "Op deze manier kun je op een innovatieve wijze kennis maken met de werken en hun makers." Ook de wethouder is er tevreden: "De gemeente Boxtel is trots op het groot aantal prachtige kunstwerken in haar openbare ruimte. Die verdienen een eigentijds podium."

Je kunt de app 'Brabant Vertelt' downloaden in de App Store of Google Play Store. Meer informatie over de route-app Brabant Vertelt vind je op www.brabantvertelt.nl.

Archeologische vondsten Markt Boxtels bij ArcheoHotspot

Boxtel - In de ArcheoHotspot van het Oertijdmuseum Boxtel worden op zaterdag 1 december de vondsten van de Markt in Boxtel schoongemaakt, bekeken en digitaal vastgelegd. De determinatie is vrij toegankelijk en duurt van 10.00 tot ongeveer 13.00 uur.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de herinrichting van de Markt van Boxtel. Hierbij werd veel zand afgevoerd door de aannemer, die na overleg met de archeologiewerkgroep Boxtel-Liempde, toestemming gaf dit zand te onderzoeken. Met een grote groep mensen van de werkgroep is hier intensief gezocht naar sporen uit het verleden. Onder meer aardewerk, botmateriaal, muntjes, knoopjes en muntgewichtjes werden gevonden. De muntgewichtjes werden gebruikt in de tijd dat er veel verschillende muntsoorten in omloop waren uit verschillende landen. Met zo'n gewicht kon het originele gewicht gecontroleerd worden. Op de Markt werd altijd veel gehandeld, dus het is niet raar dat hier exemplaren van zijn gevonden uit de 16e en 17e eeuw. Alle vondsten worden gesorteerd, gedetermineerd en bewaard. De werkgroep is van plan de vondsten later te exposeren.

Heb je zelf wat gevonden en wil je weten wat het is? Hiervoor kun je dagelijks terecht bij de ArcheoHotspot in het Oertijdmuseum. Iedere eerste zaterdag van de maand kun je bovendien zelf meedoen in de ArcheoHotspot die van 10.00 tot 13.00 uur duurt. De agenda staat op www.heemkundeboxtel.nl. Je kunt je ook aanmelden als vrijwilliger daarvoor door een e-mail te sturen naar archeo@heemkundeboxtel.nl.

Lezing 'Humor in de kerkmuziek'

Boxtel - Organist en musicus Kees van Houten verzorgt op 2 december een voordracht over humor in de kerkmuziek in Museum Boxtel (MUBO). De lezing begint om 11.15 uur. De voordracht is tevens een soort afsluiting van de lopende expositie over Cantasona, het jongenskoor van de Heilig Hartkerk dat heeft bestaan van 1943-1999.

Van Houten draagt talloze door hem zelf gemaakte limericks met daartussen verbindende teksten voor. Een limerick is een vijfregelig gedicht dat nagenoeg altijd begint met een geografische aanduiding. Iedereen heeft wel eens een limerick gehoord, maar het is nog niet zo gemakkelijk om er een te maken. Het gedicht kent strenge versmaten, en ritme en cadans zijn belangrijk. Daarom moet je er volgens Van Houten ook een beetje muzikaal voor zijn, niet alleen om ze te kunnen maken, maar ook zeker als je limericks gaat voordragen.

Met die muzikaliteit zit het bij musicus Kees van Houten wel goed. Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij aan het Brabants Conservatorium in Tilburg de hoofdvakken piano en orgel. In 1963 behaalde hij de onderwijsakte B piano en in 1965 het solo diploma orgel. Als concertorganist treedt Kees op in binnen- en buitenland.

Van Houten woont inmiddels al lange tijd in Boxtel. Daar begon hij met het schrijven van vrolijke limericks over muziek, orgels en organisten, als tegenhanger van alle serieuze activiteiten daarvóór. Inmiddels heeft hij er honderden gemaakt, die ook zijn verschenen in een boekje met de titel 'OrgellallegrO. Tijdens zijn lezing wordt het in MUBO nog in beperkte oplage te koop aangeboden voor 10 euro. "Een waarzegster van hoge stand, voorspelde laatst dat van mijn hand, met kennersblik, een limerick, verschijnt in de MooiBoxtelKrant", besluit Van Houten, die overduidelijk over voorspellende gaven beschikt, zijn persuitnodiging.

De MUBO-deuren aan de Baroniestraat 18 zijn geopend vanaf 10.45 uur. Bij elkaar zal de lezing/conférence tot uiterlijk 13.00 uur duren. De entreeprijs voor de lezing is voor volwassenen 5 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of bij Willem van Vossen op 06-16041898. Het is tevens de laatste dag dat de expositie rondom Cantasona te bezoeken is.

Lezing 'Vrouwen in habijt'

Boxtel - Boxtelaar en heemkundige Guus Bekooy houdt op donderdag 29 november een lezing getiteld 'Vrouwen in habijt' in Grand Café Rembrandt. In het café aan Rechterstraat 56 zal de lezing om 20.00 uur van start gaan. De toegang is gratis. Ook niet-heemkundeleden zijn welkom.

Rommelmarkt De Rots

Boxtel - Gemeenschapshuis De Rots is op zaterdag 1 december het middelpunt van een grote rommelmarkt. Die begint om 13.00 en duurt tot 16.00 uur. Entree voor de rommelmarkt is gratis, evenals parkeren. Mensen die zelf spullen willen verkopen kunnen dat doen aan een eigen tafel. De huur daarvan bedraagt 4 euro. Reserveren kan door te bellen naar 0411-601036, 06-10111877 of 06-22771772 of door te mailen naar kuijlen_wim@hotmail.com.

Expositie Jan Verhoeven

Liempde - Van zaterdag 1 tot en met zondag 30 december exposeert schilder Jan Verhoeven in Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg Liempde. De geëxposeerde schilderijen zijn ook te koop.

Jan maakt diverse stillevens en portretten, modern en abstract. D'n Liempdsen Herd is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Op zondag 16 december is Verhoeven zelf aanwezig om uitleg en toelichting te geven over zijn schilderijen.

Mega vlooienmarkt in Braken

Boxtel - Sporthal De Braken is op zondag 2 december van 10.00 tot 16.00 uur het decor van de Mega Vlooienmarkt. Voor 2 euro kunnen volwassen bezoekers de hele dag op zoek naar leuke koopjes. Kinderen mogen gratis naar binnen. Parkeren bij de sporthal aan De Braken 1a is eveneens gratis. Voor meer informatie of of reserveringen kun je contact opnemen met 06-81135591 of www.vandersteenevenementen.nl.

Benefietconcert Popkoor JukeBOX

Boxtel - Popkoor JukeBOX geeft op dinsdag 11 december haar jaarlijkse benefietconcert in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. Het concert gaat om 20.00 uur van start en is gratis toegankelijk. Tijdens het concert worden feestelijke en leuke items en allerlei lekkers verkocht om geld op te halen voor het goede doel. Dat is dit jaar dementie.

Met de opbrengst wil JukeBOX materialen voor ontspanning en beweging voor mensen met dementie in de verpleeghuizen in Boxtel aanschaffen. Naast het popkoor zal Two of Us een gastoptreden verzorgen.

Foto: Sander van Kasteren

Opa, mag ik schermen?
FYSIO-TEAM bestaat uit een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten die al jarenlang samen werken aan de fitheid van hun patiënten. Middels columns zullen deze fysiotherapeuten u inkijk geven in de mogelijkheden van fysiotherapie. Wim de Gruiter, fysiotherapeut én trotse opa, laat zijn licht schijnen over het gebruik van beeldschermen.

Opa, mag ik schermen? Een veel gehoorde vraag als ik op de kleinkinderen pas. We gebruiken dagelijks de computer of andere beeldschermen bij ons werk, het doen van spelletjes, communicatie en zoeken naar informatie. We proberen onze kinderen te behoeden voor te lang achter een beeldscherm te zitten, maar geven we zelf wel het goede voorbeeld?
Bij het gebruik van een beeldscherm zitten we vaak lange tijd achtereen in een houding die onze nek-, schouder- en armspieren statisch belast. In de praktijk kom ik regelmatig patiënten tegen met klachten in dit gebied.

Zo zag ik een patiënte, administratief medewerkster, ze werkte twee dagen op kantoor en drie dagen thuis achter de laptop. Ze had plezier in haar werk, maar had al enige maanden last van toenemende hoofdpijn vanuit haar achterhoofd. Haar nek en schouders waren stijf en pijnlijk. Ze kreeg geleidelijk aan meer last van uitstraling naar haar rechterarm. Vanwege de vakantie van collega's had ze meer werk, wat haar stress gaf om alles op tijd af te krijgen.

De gespannen nekschouderspieren reageerden goed op massage en oefeningen ter ontspanning, maar er is meer nodig om de klachten weg te doen blijven:
- Regelmatig pauzeren en even ontspannen verminderen de belasting, het werk verdelen in werkbare porties. Ze heeft geleerd het gevoel van spanning en ontspanning te herkennen, zodat ze zich bewust op tijd kon ontspannen bij dreigende overbelasting van de nekschouderspieren.
- Haar werkplek thuis was de eetkamertafel. In een wat voorover gebogen houding en iets opgetrokken schouders aan de laptop, met haar hoofd naar het scherm toe gebogen. Haar ellenbogen waren niet ondersteund en ze hield de rechterarm en -hand steeds opgeheven voor de volgende muisklik. We hebben samen gekeken naar mogelijkheden om haar werkhouding te verbeteren. Naast een goede bureaustoel met armsteunen zijn er ook accessoires te gebruiken ter ondersteuning van de pols en om de hoogte van de monitor aan te passen.
Zo hoop ik dat het behandelresultaat van langere duur is en dat ze nog lang met veel plezier kan blijven werken.

Het blijft als fysiotherapeut altijd belangrijk om verder te kijken dan de klacht alleen, om iemand zo volledig mogelijk te kunnen helpen. En als opa probeer ik de kleinkinderen te stimuleren om het schermen goed af te wisselen met lichaamsbeweging, hoewel het geven van een goed voorbeeld een uitdaging is in dit computertijdperk.
Omgaan met schermtijd voor kinderen: https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/beeldschermtijd
Werkplek inrichting: http://www.deoptimalewerkplek.nl

Wim de Gruiter, algemeen fysiotherapeut, Fysio-Team, tel. 0411-672548

Jonge JRL-onderzoekers tonen hun talent

Vijfdejaars leerlingen Stefan, Bram en Daan demonstreren hun project voor Aventics. Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Elk jaar presenteren Technasium-leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum (JRL) hun projecten aan vrienden, familie en andere geïnteresseerden en bekijken zij ook het werk van hun medeleerlingen. Afgelopen donderdag was het weer zo ver en was het, zoals ook elk jaar, weer een drukte van belang in de aula, de Bracbantzaal en in de mediatheek bij de vele stands met enthousiaste, talentvolle jonge onderzoekers.

Leerlingen van het Technasium werken binnen het vak Onderzoeken en Ontwerpen aan projectopdrachten uit het bedrijfsleven of vanuit overheidsinstellingen. Dit jaar waren er opdrachten van onder andere ProRail, TU/e, MijnGemeenteDichtbij, Ecotap, Tiny Houses en Kuijpers Metaal. In groepjes van drie of vier werken de havo- en vwo-leerlingen aan innovatieve oplossingen voor door deze en andere opdrachtgevers bij hen neergelegde vraagstukken.

Foto: Willemijn Wijdenes

Tweedejaars Jelle, Luuk, Luuk en Jasmijn vertellen in de mediatheek over hun opdracht voor groothandel in land- en tuinbouwproducten Canna. Welke planten zijn geschikt om in water te verbouwen? Op die vraag trachtten zij een antwoord te geven met hun onderzoek. Marijn, Bart, Daan en Guus uit 3 vwo laten geïnteresseerden zien en proeven hoe je smaakbeleving kunt versterken door te experimenteren met onder andere structuur en kleur van verschillende alcoholvrije cocktails. Hun project is een opdracht van het internationale cocktailbureau Cocktail Professor. In de aula demonstreren Stefan, Bram en Daan hun project voor Aventics. Dit bedrijf is wereldwijd actief als toonaangevend fabrikant van pneumatische componenten, systemen en speciale toepassingen. De vijfdejaars leerlingen ontwerpen een mechaniek met twee cilinders om een golfbal over een baan van 1 meter op en neer te laten spelen. Derdejaars Mischa, Suus, Tim en Hugo presenteren even verderop hun oplossing voor het vraagstuk van Bosch Rexroth, welke techniek is het beste te gebruiken om de perfecte surfgolf te creëren in een golfslagbad? Max, Sam, Daan en Hugo zitten in het examenjaar van de havo. Zij maken een opdracht voor Lineage Logistics. Bij dit grote koel- en vrieshuis is de machinekamer goed te horen in het er direct bovengelegen kantoor. De jongens werken aan een oplossing die de geluidsoverlast moet beperken.

De projecten worden met gepaste trots en enthousiasme gepresenteerd door hun bedenkers; stuk voor stuk innovatieve, vindingrijke jongeren. De anderhalf uur, van 19.00 tot 20.30 uur, die de Technasiumavond duurt, is te kort om alles te bekijken, maar geeft een goed beeld van de talentvolle techneuten van het JRL.

ZGE en Stichting Maasduinen willen fuseren

Boxtel - Zorggroep Elde (ZGE) uit Boxtel en Stichting Maasduinen uit Kaatsheuvel willen in 2019 fuseren. Door hun krachten te bundelen, bieden ze een goed antwoord op de vele uitdagingen en ambities die beide organisaties hebben voor de toekomst.

De fusie geeft de organisatie straks meer slagkracht, zo hopen de twee zorgaanbieders. Door samen op te trekken ontstaat ook meer ruimte om te investeren in sociale, technologische en ICT-innovatie. Dit achten beide besturen nodig om de zorg ook in de toekomst slimmer en effectiever in te richten. Met de samenwerking bieden de organisaties straks meer specialistische zorg. Belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking is het behoud van de lokale, dorpse verankering, zodat mensen hun leven voort kunnen zetten in de eigen levenssfeer en vertrouwde woon- en leefomgeving. Tenslotte melden de zorgaanbieders in een gezamenlijke verklaring dat het personeel dankzij de fusie meer doorgroei- en doorplaatsingsmogelijkheden krijgt.

ZGE is actief in de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel en Esch en biedt onder meer verpleeghuis- en thuiszorg. Daarnaast biedt de organisatie specialistische zorg voor mensen met dementie en complex gedrag en mensen met ernstig overgewicht. Er werken zo'n 1.250 medewerkers en 700 vrijwilligers. Zij staan dagelijks klaar voor circa 1.100 cliënten in de thuiszorg en voor hulp bij het huishouden en circa 550 bewoners in het verpleeghuis. Maasduinen biedt met ruim 650 medewerkers en 520 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan zo'n 600 cliënten in Kaatsheuvel, Loon op Zand, Rijen en Waalwijk. Het zorg- en dienstverleningsaanbod bestaat uit zorg met verblijf, kortdurend verblijf, zorg thuis, dagbesteding en verhuur van appartementen.

In de afgelopen maanden hebben de organisaties samen een kennismakings- en oriëntatiefase doorlopen. Daarbij werd bevestigd dat beide organisaties op dit moment financieel gezond zijn en de kwaliteit van zorg op orde is. Ook bleek dat ZGE en Maasduinen goed bij elkaar passen. De komende twee maanden wordt het onderzoek voortgezet en wordt gewerkt aan een fusieplan. Op basis hiervan zullen de Raden van Bestuur begin 2019 een (voorgenomen) besluit nemen. In alle stappen van het onderzoek en in het besluitvormingsproces zijn en worden de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad van de beide organisaties nauw betrokken. Ook wordt de fusie getoetst door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de ACM (Autoriteit Consument & Markt). Wanneer alle betrokkenen positief zijn over de fusie is de verwachting dat de fusie in de zomer van 2019 ingaat.

6 / 18

Foto: Rini van Oirschot

Dr. Van Helvoortstraat raadzaal

Het oude raadhuis dat plaats moest maken voor een grotere Markt werd in 1843 gebouwd en in 1937 weer afgebroken. In oktober 2018 werden de fundamenten van dat raadhuis blootgelegd.

In 1936 bouwde men het huidige gemeentehuis aan de Markt naar een ontwerp van de Helmondse architect Cor Roffelsen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het te klein. Afdelingen gingen zich buitenshuis vestigen. Sociale zaken verhuisde naar Villa Phaf op de hoek Dr. Van Helvoortstraat/Rechterstraat en de afdeling gemeentewerken naar Villa Het Hof in de Rechterstraat bij de Zwaanse Brug.

omstreeks 1982. Achterkant van het in 1936 gebouwde gemeentehuis. Op de voorgrond zal later een flink stuk aangebouwd worden. (Foto: Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

In 1982 werd aan de achterkant een nieuw 'stadskantoor' gebouwd. Men heeft nog even overwogen om de voorgevel aan de Markt geheel te wijzigen, maar daar werd van afgezien toen er veel protesten kwamen. De gemeenteraad wilde de gevel van 1936 handhaven.
Vanwege het samengaan van Boxtel en Liempde in 1996 moest het gemeentehuis opnieuw worden aangepast. Achter het gemeentehuis werd aan de Dr. Van Helvoortstraat een nieuwe raadzaal gebouwd, die ontworpen werd door de Amsterdamse architect Cees Dam. Dam is onder meer bekend als architect van de Stopera in Amsterdam. Eind jaren negentig werd van de hand van dezelfde architect het tegenover de raadzaal gelegen wooncomplex Den Dries gebouwd.

Gisteravond nam Mark Buis afscheid van de gemeente Boxtel waar hij ruim vijf jaar als burgemeester heeft gewerkt. Met veiligheid in zijn portefeuille heeft hij zeker de wiettelers in onze gemeente een krachtig signaal laten horen. Waar een aantal burgemeesters van grote steden hem al voorging, heeft Mark het ook aangedurfd een vuist te maken. Als de politie in een huis of bedrijfspand een wietplantage oprolde, was Mark er als de kippen bij en werd het pand voor minimaal drie maanden gesloten. Met dit beleid steek je als burgemeester wel je nek uit, immers niet alle criminele bendes zijn gediend van deze bemoeizucht. In het land zijn al verschillende bestuurders van gemeentes bedreigd en een aantal moest zelfs onderduiken. Ondanks deze maffia-achtige uitingen van geweld tegen zijn collega`s is Mark gewoon doorgegaan met het sluiten van panden. Hij wilde een duidelijk signaal afgeven; als je je inlaat met verdovende middelen moet je op de blaren zitten.

Helaas kent deze maatregel ook een keerzijde. In de meeste gevallen waren het huurwoningen die werden gesloten. Je zult als onwetende verhuurder maar je woning verhuren aan een doodnormaal stel. Als je dan ineens wordt gebeld door de politie dat zij met de 'gemeentesleutel' jouw pand zijn binnengevallen omdat daar een wietplantage in gevestigd is, ben je niet blij. Je kunt fluiten naar de huurinkomsten, je hebt vaak veel schade aan je woning en je kunt er drie maanden of langer niet in. Daar sta je dan als eigenaar. Je kunt nog wel proberen de huurders aansprakelijk te stellen, maar dat blijkt meestal zinloos. Veel van de huurders zijn in het wietavontuur gestapt omdat ze geld nodig hadden, en ja, van een kale kip...

Maar goed, ik ben toch wel blij dat Mark het lef heeft getoond om de thuistelers aan te pakken.

Denk je nu als inwoner van Boxtel 'hoera Mark is weg' en heb je geldproblemen? Wiet is niet de oplossing. Je wordt namelijk een marionet van de criminele bende. Jij moet je huis beschikbaar stellen voor het kweken van wiet. Zij zorgen voor het onderhoud en de verzorging en komen langs wanneer zij dat willen. Ben je lastig of werk je niet goed mee, dan volgt een anoniem telefoontje naar de politie en voor je het weet krijg je ze zonder vooraankondiging op bezoek. Je wordt opgepakt en verdacht van verschillende zaken. Als je dan denkt 'als jullie mij erbij lappen, zeg ik wie jullie zijn', als je dat überhaupt al weet, dan weten zij jou na je vrijlating wel weer te vinden en dat zal niet in een kroeg zijn met een pilsje.

O ja, en dan nog even dit. Mark zorg dat je opvolgster (het is tijd voor een vrouw aan het roer) de koers van het sluiten van panden blijft volhouden. Ik denk dat de meeste inwoners van onze gemeente dit beleid volledig steunen. Succes in Oosterhout.

Wijk-GGD'er keert niet terug

Boxtel - De Wijk-GGD'er is de afgelopen periode met de stille trom vertrokken, zo constateerde de Boxtelse afdeling van het CDA in een brief aan het college. En die GGD'er keert ook niet meer in Boxtel terug, blijkt uit de antwoorden van het college de afgelopen week. De taken van deze ondersteuner worden namelijk al door andere instanties uitgevoerd.

Het aantal politiemeldingen over mensen met verward gedrag of over kwetsbare personen neemt de laatste jaren in alle gemeentes in Nederland toe, constateerde het CDA in haar brief. "Vaak gaat het daarbij niet om strafbare feiten, maar is er sprake van een zorgvraag", aldus de fractie. Om die zorgvraag goed en vroegtijdig te kunnen opvangen startte in oktober 2015 een samenwerking tussen GGD Hart voor Brabant en de gemeente Vught waarbij de Wijk-GGD'er in het leven geroepen werd. Inmiddels zijn de Wijk-GGD'ers actief in verschillende gemeentes in de regio. En dat was ook in Boxtel het geval.

Toch heeft de gemeente nu besloten te stoppen met de Wijk-GGD'er. De gemeente motiveert dit besluit met de constatering dat de manier van werken tot een dubbeling in de taken leidde. Hierdoor waren het Sociaal Team en de Wijk-GGD'er in de praktijk vaak dubbel werk aan het doen. "Daarnaast profileert de GGD zich vooral op somatisch gebied. Echter de inzet van de somatische expertise was minimaal", voegt Boxtel daar nog aan toe.

Schoorsteenbrand in Stationsstraat boven eethuis Bakkal

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Het brandweerkorps van Boxtel werd zondagochtend even voor 6 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Stationsstraat. De brand woedde boven het pand van eethuis Bakkal. Die zaak zal tenminste 'enkele dagen' gesloten blijven melden de eigenaars, de familie Can, op Facebook.

Al vrij snel werd de brand opgeschaald naar middelgroot. De brandweer van Boxtel rukte met twee blusvoertuigen uit en kreeg ondersteuning vanuit de regio met onder andere een ladderwagen en een watertankwagen. Over de exacte oorzaak van de brand is niets bekend, maar de politie sluit brandstichting zeker uit.

Volgens de eigenaars zal vandaag een gespecialiseerd team de schade komen inventariseren. Volgens de familie is er schade aan het dak van de zaak en is onder meer het kantoor op de bovenverdieping verwoest. In de zaak zelf lijkt de schade mee te vallen. Vandaag zal 'met man en macht' gewerkt worden om die te herstellen. De hoop is daarom dat Bakkal vanaf donderdag weer geopend is. Klanten worden op de Facebookpagina van Bakkal op hoogte gehouden.

Uitslaande woningbrand Nieuwland; bewoonster ongedeerd

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Bij een felle, uitslaande brand in een rijtjeshuis aan Nieuwland heeft de bewoonster zichzelf ternauwernood in veiligheid weten te brengen. Het vuur ontstond rond 18.45 uur. De brandweer zette meerdere voertuigen in en de politie hield nieuwsgierigen op afstand. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling die over de woonwijk Boxtel-Oost trok. Naburige huizen werden geëvacueerd, maar vielen niet ten prooi aan de vlammenzee.

De bewoonster was snel haar woning ontvlucht en werd door omstanders over een schutting heen getild en in veiligheid gebracht. Vrijwel direct daarna werd de serre van de woning verwoest door de vuurzee en werd de brand opgeschaald. Ambulancepersoneel controleerde de bewoonster maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het vuur heeft kunnen ontstaan is ons op dit moment niet bekend.

Burgemeester Mark Buijs kwam ter plaatse en liet zich informeren door de brandweer. Ook sprak hij met de bewoonster. Hij spreekt van 'een persoonlijk drama' voor haar. De brandweer is nog vrijwel de hele avond bezig geweest met nabluswerkzaamheden.

De woning is volledig uitgebrand. Naastgelegen woningen hebben roet- en waterschade opgelopen, maar dankzij de inspanningen van de brandweer zijn de woningen gespaard gebleven.

Herfst

Na een drukke periode en het aangaan van een nieuwe uitdaging, zijn we weer in de pen geklommen om onze belevingen met jullie te delen.

Wat hebben we toch weer een heerlijke herfst, met zelfs de meeste zonuren ooit gemeten. Pikken we dat toch mooi maar weer even mee! Daar staat tegenover dat er weinig regen is gevallen en dat is dan weer minder goed voor onze geliefde paddenstoelen. Ze zijn er wel maar we moeten goed zoeken. Ook bij ons in de Kampina groeien ze. Van eekhoorntjesbrood tot de gele hanenkam en nog vele soorten meer. Jazeker, het zijn paddenstoelen waar ik het over heb. En ze smaken heerlijk! Gewoon lekker gebakken of misschien wel ingerold in een mooie paddenstoelenstrudel.

Het plukken in het wild laat ik over aan de echte paddenstoelen-specialisten. Zij zien ook goed het verschil tussen een giftige of een eetbare paddenstoel. Want er zitten zeker giftige paddenstoelen tussen. Ook zorgen de specialisten ervoor dat niet alles wordt weggeplukt, zodat de sporen van de paddenstoel het volgende jaar weer kunnen uitgroeien tot grote varianten.

Wel gaan we met de kids noten rapen in het bos. Onze favorieten zijn de walnoten en de tamme kastanjes. Die walnoten kun je zo lekker op de bank oppeuzelen met een notenkraker. Let wel op de distels die om de noot groeien; even de laars erop en de distel valt zo verder open.
En dan is het bij ons toch wel de uitdaging om de zo groot mogelijke kastanje te vinden. Tussen het rapen door klinkt het dan ook: 'Oeh kijk hier!', 'Oooh, dit is een dikke!' of 'Ik ik ik, afblijven! Ik zag hem het eerst!'

Als de tassen gevuld zijn en de laarzen onder de modder zitten, kunnen we naar huis om er iets lekkers van te maken. Eerst zetten we overal een kruisje in en dan gaan we ze poffen in de oven zodat we het schilletje er makkelijk af krijgen.

Onze favoriet is kastanjesoep.

Hiervoor hebben we nodig:
400 gram gepofte en gepelde kastanjes, in fijne stukjes gesneden
50 gram boter
4 eetlepels bloem
1 flinke ui, gesnipperd
6 takjes tijm
0,5 liter groentenbouillon
0,25 liter kookroom

Zo maken we het klaar:
Smelt de boter in de pan en bak de ui lichtjes aan zonder dat deze gaat kleuren. Voeg hieraan de kastanjes toe en bak ook deze lichtjes aan. Doe de bloem erbij en roer dit gaar. Blus het geheel af met de groentenbouillon. Voeg hier de blaadjes van de tijm aan toe en kook alles gaar. Na ongeveer 20 minuten kun je met een staafmixer alles fijn mixen en afmaken met de kookroom en met peper en zout naar smaak.
Even alles zeven en voilà, de soep is klaar. Doe er als garnituur wat stukjes kastanje en gehakte platte peterselie bij.

Smakelijke voortzetting!

Geen zin om zelf te koken, maar wel nieuwsgierig naar deze soep? Hij staat op ons kerstmenu bij De Zwaan 1623 in Oirschot.

Met culinaire groet,
Tom Voets


Mijn Mooi Boxtel: Marij Wagenaars

Foto: Marij Wagenaars

Deze foto heb ik bij Het Groene Woud gemaakt. Er waren zo veel kikker op het pad. Dat komt ook doordat sloten droogstaan, daarom verschuilen ze zich onder bladeren of op het pad.
Met een soortgelijke foto van een kikker heeft Marij deze maand de tweede prijs gewonnen bij een fotowedstrijd van Omroep Brabant.

‘Blijf met je vork van die vaas af’

Onlangs zei iemand tegen ons: ‘Wat hebben jullie toch enthousiaste kinderen!’ Uit het verhaal dat daaraan vooraf ging kwam het eigenlijk neer op: wat zijn ze lief maar ook bizar druk en lawaaierig. En ik kan dat niet ontkennen. Ze hebben allebei energie voor 10 en houden ervan om de clown uit te hangen. Ook zijn ze erg sociaal en knopen daarom van 06.30 tot 20.00 uur gesprekken aan met eenieder die het maar wil horen. En als niemand wil luisteren dan praten ze tegen elkaar, tegen de Playstation of gewoon in zichzelf. We zeiden het vorig jaar nog in de auto op weg naar Italië: je zal daar maar rustig voor je tent zitten en deze twee exemplaren als buren krijgen…

Tijdens diezelfde vakantie wilden we gaan eten bij een hartstikke leuk restaurant op het strand. Het was iets chiquer dan de gemiddelde pizzeria maar hé; mogen papa en mama ook een keer a.u.b.?
Vooraf hadden we nog even kort de restaurantetiquette uitgelegd en namen we een EHBO-tas mee. Eerste Hulp Bij Ongewenst gedrag. In die tas zaten stiften, kleurboeken, stickervellen en in geval van nood een iPad.
We bestelden elk een glas wijn en voor de kinderen een appelsap (slechte keuze want suiker = nog meer energie) en bekeken de menukaart. Ondertussen wisselen man en ik elkaar af: ‘Stop daar eens mee. Praat eens wat zachter. Blijf van elkaar af. Niet met die vork tegen de vaas tikken. Laat elkaar nou eens twee tellen met rust. Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Geen voetballiedjes aan tafel!’ Kortom: gezellig.

De ober komt de gerechten opnemen en we hadden al besloten het voorgerecht te skippen en alleen een hoofdgerecht te bestellen. ‘Als jullie lief zijn, dan kunnen we eens kijken of ze hier ook ijsjes hebben. Dus gedraag je, anders liggen jullie morgen heel vroeg in bed.’
Echt mijn god. Wat is dit een slecht opvoedverhaal en dito keuze aangaande het restaurant.
De EHBO-tas wordt aangebroken en er wordt volop gekleurd. Wel 5 hele minuten.

Want zo’n broer en zus, ook al schelen ze 4 jaar, gaan op een gegeven moment een bondje vormen. Geef ze eens ongelijk. In plaats van elkaar te irriteren krijgen ze de slappe lach op volume 100, gaan gekke bekken trekken, lopen van tafel omdat ze iets 'per ongeluk' hebben laten vallen en moeten opeens heel vaak naar de wc.
De iPad, die in geval van nood gebruikt zou worden staat nog geen kwartier nadat we zijn gaan zitten al voor hun neus. Wat volgt is ruzie want de een wil filmpjes van voetbal kijken en de ander wil Bassie en Adriaan. Allememachies wat een ellende.

De jongste, die het welbekende 'pitsen' als kernkwaliteit heeft, begint te piepen als haar pizza wordt gebracht want er zitten takken op. Beter bekend als basilicum. Als dat is verwijderd moeten de groene spikkels eraf. Oregano, en iedereen weet dat je dat never nooit van een pizza geplukt krijgt. Gevolg is dat ik alles van die pizza afveeg en madam heel tevreden een pizzabodem zit te eten.
De oudste eet staand zijn scampi’s op, want zitten is saai. Maar hoe leuk is het om die dingen als vingerpoppetjes te gebruiken? Helemaal richting je zusje van 4 die daarover begint te krijsen? Zucht.

'Blurp' komt terug bij Denziz met carnaval

Boxtel - Er komt tijdens de komende carnaval een groot carnavalsfeest speciaal gericht op jongeren tussen de 14 en 17 jaar bij Partycentre Denziz. Dat meldde burgemeester Mark Buijs de afgelopen raadsvergadering naar aanleiding van vragen uit de hoek van BALANS. Die fractie maakte zich zorgen over het feit dat er juist voor deze groep jongeren tijdens carnaval maar weinig te doen is in Boxtel.

Jarenlang was 'de Blurp' een begrip in Boxtel. In de feesttent op de Markt konden jongeren tussen de 14 en 18 jaar oud in de jaren 90 terecht om carnaval te vieren. De Blurp verdween echter en zeker sinds veel café's een strikt deurbeleid voeren waarbij enkel volwassenen naar binnen mogen is er juist voor de jeugd boven de 14 jaar weinig te doen. Zeker, er zijn feesten in B-Town, maar het jongerencentrum heeft onvoldoende capaciteit om alle Boxtelse jongeren te kunnen huisvesten.

Ook de gemeente deelt de mening dat er te weinig voor deze groep jongeren gedaan wordt. Daarom is er enkele weken geleden overleg geweest tussen Boxtel, Stichting Openbaar Carnaval en Stichting Openbaar Jeugdcarnaval. Besloten werd om een groots carnavalsfeest op te zetten bij het dans- en partycentrum aan de Stationsstraat.

Dankzij de inspanningen van de verschillende initiatiefnemers kon de burgemeester dinsdag melden dat het feest bij Denziz er definitief komt. De gemeente komt de organisatie daarbij tegemoet in het regelen van BOA's en beveiliging voor het evenement. Die zullen erop toezien dat het feest ordelijk en alcoholvrij verloopt. Ook komt er vanuit de gemeente een geringe financiële bijdrage van 2.000 euro om de risico's te dekken.

Denziz laat in een korte reactie weten dat vrijdag 1 maart inderdaad geprikt is als datum voor het feest maar dat de verdere details nog ingevuld moeten worden. Dat zal naar verwachting de komende weken gaan gebeuren.

Verhuizing Maremak nog niet in kannen en kruiken

BSO De Maremak op zijn huidige locatie aan De Beukums. Foto: Bas Voets

Uitspraak wethouder leidt tot verwarring

Boxtel - De verhuizing van SBO De Maremak wordt heroverwogen. Dat meldde wethouder Eric van den Broek tijdens de raadsvergadering van dinsdag 20 november. Vorig jaar besloot Sint-Christoffel, het overkoepelend orgaan van verschillende scholen in Boxtel, nog dat het Speciaal Basisonderwijs zich afhankelijk van het leerlingenaantal op termijn in het gebouw van de Theresiaschool in Lennisheuvel voegt. Maar dit is dus geen absolute zekerheid meer, als het aan de Boxtelse politiek ligt.

Het onderwerp kwam ter sprake na een motie ingediend door VVD Boxtel, Balans en CDA. Zij riepen het college tijdens de raadsvergadering op om de verplaatsing van De Maremak naar de Theresiaschool in Lennisheuvel te heroverwegen in het kader van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarin de huisvesting van scholen geregeld wordt. Hierop reageerde Van den Broek (hij nam de honneurs waar voor wethouder Marusjka Lestrade, die wegens ziekte afwezig was): "Daar kan ik kort over zijn, die heroverweging vind al plaats." Dit bericht kwam voor de drie eerdergenoemde partijen volledig uit de lucht vallen. "Ik ben verbaasd, maar ook enigszins blij met deze mededeling", sprak Mariëlle van Alphen, fractievoorzitter van BALANS, tijdens de raadsvergadering. Zodoende werd de motie ingetrokken. Ook de directeur van Sint-Christoffel, Ton Reijnen, reageert in eerste instantie verrast op de mededeling van de plaatsvervangend wethouder: "Ik snap absoluut niet hoe zo'n geluid terechtkomt bij de gemeente, dat verbaast mij ten zeerste."

Enige tijd later weet Reijnen wel waar dit geluid vandaan komt: "Wij zijn met alle onderwijsbesturen en de gemeente Boxtel bezig om een nieuw IHP op te stellen en daarin worden alle onderwijssectoren meegenomen. Dus ook de Maremak." De directeur van Sint Christoffel geeft aan dat de verplaatsing afhangt van het leerlingenaantal. Dat ligt nu op zestig. Volgens hem te veel: "Wij hebben ons beleid gemaakt op 30 tot 36 scholieren en we gaan alleen verhuizen indien alle kinderen meegenomen kunnen worden."

Het overleg tussen de gemeente en de schoolbesturen over het IHP zal plaatsvinden in januari. Daarbij kan de gemeente Boxtel alleen een sturende rol spelen omdat zij sinds twee jaar niet meer verantwoordelijk is voor de inrichting van de scholen. Het onderwijsbestuur heeft het dus voor het zeggen. "Als blijkt dat de heroverweging niet besproken is dan brengen wij de motie opnieuw in", belooft Vera Brouns, fractievoorzitter van CDA. Zij deed samen met de VVD en BALANS een oproep aan het college om nog eens goed te kijken naar de nieuwe locatie van De Maremak. "Want die kinderen kunnen niet naar Lennisheuvel fietsen, dat is veel te gevaarlijk." Ook Dymph van de Vries, lijsttrekker van VVD Boxtel, ziet louter nadelen aan de verhuizing. "Het is alom bekend dat er in Boxtel volop scholen met leegstaande lokalen te maken krijgen, want het leerlingenaantal loopt terug. Dus ruimte is er voldoende." Verder speelt ook geld natuurlijk een belangrijke rol. "Ouders kunnen uiteraard een beroep doen op het leerlingenvervoer, maar we hebben al bijna een misser van een miljoen euro. En dat zou nog een keer een aanslag op het gemeentebudget zijn", vreest Van de Vries.

Wethouders Eric van den Broek en Marusjka Lestrade waren niet in de gelegenheid om te reageren. Wel stuurde een woordvoerder van de gemeente nog een kort antwoord: "Er wordt op het moment een nieuw IHP geschreven. Ze hebben dit dinsdagavond dan benoemd als een heroverweging."

Luchtpost uit Spanje: Hans en Anne-Loes

Tradities

Spanjaarden zijn dol op tradities en zeker die rondom de feestdagen! Niet iedereen heeft een kerstboom, maar de meeste families hebben wel een compleet ingerichte kerststal (Belén), met dieren, beeldjes van Maria, Jozef en Jezus en daaromheen de Koningen, diverse engelen en herders met schapen. In vele dorpen en steden zijn meerdere, soms zelfs levende kerststallen te bezoeken in een van de vele kerken of op een centraal plein. Alle straten zijn feestelijk verlicht en ook een sfeervolle kerstmarkt ontbreekt natuurlijk niet.

Spanjaarden zijn gek op loterijen en staan dan ook al midden in de zomer in de rij om een lot te kopen voor El Gordo (de dikke) de Navidad. Op 22 december wordt deze kerstloterij gehouden, met miljoenen aan prijzengeld. De winnende lotnummers worden traditioneel zingend bekendgemaakt door leerlingen uit Madrid.

Kerstmis bestaat in Spanje uit kerstavond (Nochebuena) en eerste kerstdag (Navidad). Tweede kerstdag kennen zij niet. Op kerstavond wordt er uitgebreid gegeten en op tv gekeken naar de jaarlijkse kersttoespraak van de koning (die uit Spanje dan hè). Vaak gevolgd of voorafgegaan door een bezoek aan de kerk. Ook in Spanje worden inmiddels met Kerstmis enkele cadeautjes onder de kerstboom gelegd, maar dat neemt niet weg dat alle Spaanse kindjes toch nog steeds het meest uitkijken naar 6 januari: Reyes (Driekoningen).

Reyes is vergelijkbaar met ons Sinterklaasfeest. Al weken van tevoren schrijven de kinderen brieven en verlanglijstjes voor de koningen. Gevolgd door de intocht op 5 januari en het klaarzetten van water voor de kamelen en iets te eten voor de Driekoningen. De volgende ochtend op 6 januari worden de cadeautjes uitgepakt en wordt er een typische cake met versieringen van gedroogd fruit gegeten. Hierin zijn twee figuren verstopt. Het ene een cadeautje dat jou voor de rest van de dag koning of koningin maakt. Het andere een boon. Degene die deze vindt, weet dat hij of zij de volgende keer de cake moet betalen.

Maar voordat het zover is, moet natuurlijk eerst het nieuwe jaar worden verwelkomd. Oudjaarsavond wordt in het Spaans 'Noche Vieja' genoemd en begint met een uitgebreid familiediner, waarna veel Spanjaarden zich naar een van de pleinen in de stad of het dorp verplaatsen. Op de televisie is net voor twaalf uur een klok te zien, zodat iedereen met de 'Uvas de La Suerte'-traditie mee kan doen. Om 12 uur worden er druiven gegeten; één druif per klokslag, twaalf klokslagen lang. Wanneer het je lukt om twaalf druiven op te eten voordat de klokslagen voorbij zijn, dan zal je het komende jaar veel geluk en voorspoed hebben. Iedere druif staat gelijk aan één maand van het jaar.

En voor iedereen, die het zekere voor het onzekere wil nemen: je kan ook nog een muntstuk in je rechterschoen stoppen voor een grotere kans op fortuin, rood ondergoed dragen voor meer romantiek en met een koffer naar buiten lopen om de mogelijkheid te vergroten dat je in het nieuwe jaar een mooie reis gaat maken…

Mocht je voor dat laatste kiezen: wij weten een mooie bestemming voor je!

Alvast fijne feestdagen!

Hans en Anne-Loes Schellekens
B&B Casa Agradable / www.casagradable.com

Hulp gezocht voor opknapbeurt De Tijvert

In willekeurige volgorde:Daan Althuizen, Cheyenne van de Ven, Nina van Moergastel, Nina de Bruin en Fenne van der Velden. (Foto: LGS De Tijvert) Foto: LGS De Tijvert

Studentes op de bres voor woning statushouders

Boxtel - De Tijvert kan wel een opknapbeurt gebruiken, dat is de mening van vijf studentes Social Work aan de Avans Hogeschool 's-Hertogenbosch. De meiden vinden de omstandigheden van de woonlocatie ongeschikt voor de dertien statushouders die er momenteel gehuisvest zijn en zijn daarom een maatschappelijk project gestart waarbij zij samenwerken met Buro Nieuwkomers uit Boxtel.

In willekeurige volgorde:Daan Althuizen Cheyenne van de Ven Nina van Moergastel Nina de Bruin Fenne van der Velden. Foto: LGS De Tijvert

Volgens Daan Althuizen, Cheyenne van de Ven, Nina van Moergastel, Nina de Bruin en Fenne van der Velden zijn de woonomstandigheden van De Tijvert niet ideaal. Het is er niet gezellig, meubels zijn aan vervanging toe, van alles mag geschilderd worden en de vloer en muren kunnen een opknapbeurt gebruiken. Daarom willen de studentes samen met de statushouders De Tijvert opknappen. Voor een fijnere leefomgeving en om een ruimte te creëren waar de statushouders mensen uit kunnen nodigen. Veel statushouders zijn eenzaam en willen meer sociale contacten opdoen, zo weten de studentes. Ook zou dit project bijdragen aan de integratie van de statushouders in de buurt.

Daan, Cheyenne, Nina, Nina en Fenne zijn daarom op zoek naar hulp en doen een oproep: heb je thuis bijvoorbeeld nog een pot verf over, meubels die op zolder staan, familie/kennissen die wellicht nog hun steentje bij kunnen dragen of wil je een donatie of gift doen? Stuur dan een e-mail naar lgsdetijvert@gmail.com.


Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

FOTOGRAFIE
Cock Stam: Voor al uw fotoreportages, ook ervaring met afscheids- en uitvaartreportages. Meer informatie: 06 48 65 77 85

TEKST

TE KOOP GEVRAAGD: Complete inboedels, Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek, Tel: 0621839778

AANGEBODEN DIENSTEN

Klusjesman, Boxtel en omgeving. www.klussen-boxtel.nl of M: 06 18558681

ROMMELMARKT:

Grote ROMMELMARKT zondag 02-12-2018 sporthal de Braken, deBraken1a, Boxtel 10:00-16:00. Nog enkele kramen te-huur, info/boekingen: 06-81135591 www.vandersteenevenementen.nl

Foto: Heemkunde Boxtel

Duinendaal

Het oude ziekenhuis Sint Liduina op Duinendaal werd gebruikt van 1926 tot 1971; het werd gesloopt in 1982 om plaats te maken voor woningbouw.

Onteigeningsprocedures aanleg VLK gestart

Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - De gemeente Boxtel is begonnen met de eerste stappen in de onteigeningsprocedure om zo grond in handen te krijgen die nodig is voor de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK). Ook op Tongeren wordt naar verwachting een soortgelijke procedure gestart. Dat er daadwerkelijk grondonteigeningen komen is nog niet gezegd. De gemeente laat weten er met de grondeigenaren graag via de 'minnelijke weg' uit te komen.

Een onteigeningsprocedure is een uiterste middel voor een gemeente om grond in bezit te krijgen. De gemeente moet daarvoor eerst, zonder succes, een uitgebreid onderhandelingsproces hebben doorlopen. De grond wordt daarbij getaxeerd. Als de eigenaar niet akkoord gaat met de door de gemeente geboden prijs, kan de gemeente met een onteigeningsprocedure starten. Daarbij bepaalt een rechter of het bod van de gemeente redelijk was.

Onteigening is een tijdrovend proces, waarbij uiteindelijk bij Koninklijk besluit de knoop wordt doorgehakt. Om de aanleg van de VLK en daarmee het hele PHS-project niet onnodig vertraging op te laten lopen is nu gestart met het administratieve voortraject om (delen van) de achttien benodigde kavels te onteigenen. Dat wil niet zeggen dat de gemeente en de grondeigenaren niet kunnen komen tot een wat de wethouder 'minnelijke oplossing' noemt. Ook is de verwachting dat een soortgelijke procedure wordt gestart voor op Tongeren. Omdat daar de onderhandelingen echter nog niet in dezelfde fase zitten als in het VLK-project, is die onteigening nog niet van start gegaan.

Er zijn mogelijk nog beren op de weg: na de onteigening moet de verkregen grond namelijk binnen twee jaar gebruikt worden door de gemeente. Momenteel heerst echter grote onduidelijkheid rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wetgeving. Dit zou er toe kunnen leiden dat het tracé van de VLK anders moet komen te liggen of dat de aanleg van de weg helemaal opnieuw overwogen moet worden. Wethouder Herman van Wanrooij gaf tijdens de raadsvergadering echter aan dat de via onteigening vergaarde gronden dan nog 'de minste van zijn zorgen' zijn. Hij verwacht dat in het geval dat de gemeente de gronden in haar bezit krijgt na een onteigeningsprocedure en er toch geen weg op kan of mag aanleggen, die gronden waarschijnlijk ook weer verkocht of uitgeruild zullen worden.

De gemeenteraad was vorige week dinsdag voldoende overtuigd van de noodzaak tot het starten van een onteigeningsprocedure en stemde daarom unaniem in met de start. Mochten de gemeente en de grondeigenaren er nog steeds niet uit komen dan is de verwachting dat de eerste onteigeningen in oktober 2019 gerealiseerd worden.

Mogelijk belastingvoordeel voor huizen met zonnepanelen

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Boxtel gaat de mogelijkheden verkennen om bezitters van huizen met zonnepanelen belastingvoordeel te geven. Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen niet mee te nemen in de waardebepaling van het huis. Dat levert een lagere gemeentelijke belasting op.

Nu betalen huiseigenaren mét zonnepanelen meer dan die van huizen zonder panelen en dat werkt weinig stimulerend, zo menen diverse raadsfracties. Zij lieten hun onvrede hierover afgelopen dinsdag blijken tijdens de raadsvergadering. Eigenlijk is de hele politiek het er wel over eens dat huizenbezitters gestimuleerd moeten worden om zonnepanelen aan te leggen. Hogere maandlasten werken daarbij afschrikkend. Toch wil wethouder Herman van Wanrooij niet zover gaan als Combinatie95, dat aangaf dat huizenbezitters 'gestraft worden' omdat ze zonnepanelen hebben. "Dat is wel heel straf gezegd", aldus de wethouder.

Volgens Van Wanrooij is het niet mogelijk om zonnepanelen in mindering te brengen op de WOZ-waarde van huizen, zoals Combinatie95 voorstelde. Dit komt omdat gemeenten verplicht zijn de panelen mee te nemen in die waardebepaling, aldus de wethouder. En over dat bedrag betaalt de huizenbezitter dus ook gemeentelijke belasting. Voor een idee van de VVD stond hij wel open: het toepassen van een belastingvoordeel bij de onroerendezaakbelasting (OZB). Iedere woningbezitter betaalt deze taks. Die bedraagt een bepaald percentage van de waarde van de woning. Dit bedrag neemt natuurlijk toe door de plaatsing van zonnepanelen.

Hoewel Van Wanrooij positief staat tegenover het plan, wil hij eerst onderzoeken of het praktisch uitvoerbaar is. De VVD-motie legde hij daarom naast zich neer. Volgens de wethouder is het namelijk erg lastig de precieze waarde van zonnepanelen vast te stellen. Zo is bij taxatie lastig te zien waar zonnepanelen op het dak liggen, om nog maar te zwijgen over de opbrengst. "Dan zou zo'n taxateur met een drone alle huizen moeten bekijken", aldus de wethouder. En waarom zouden andere zaken als verbeterde isolatie of dubbel glas niet meetellen voor extra belastingvoordeel, vroeg de wethouder zich dinsdag hardop af.

Van Wanrooij laat echter weten dat het hooguit om 'vijf tot tien euro' per maand aan lastenverlichting gaat als het belastingvoordeel er toch komt. Via de inkomstenbelasting, geïnd door het Rijk, worden burgers in zijn ogen veel harder 'gestraft' als ze zonnepanelen plaatsen. Via het eigenwoningforfait wordt immers een bepaald percentage van de woning onder inkomsten verrekend, waarover dus belasting moet worden betaald. "Maar daar hoor je niemand over", wijst de wethouder op dit relatief onzichtbare bedrag. Van Wanrooij wilde wel toezeggen te onderzoeken wat Boxtel kan doen om de huizenbezitter met zonnepanelen een fiscale meevaller te geven.

Aanvullingen week 47
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Kapelweg 23, verbouw en uitbreiden woning aan achterzijde
Mijlstraat bij nr. 67, rooien: 1 zuileik uit het trottoir. Geen herplant.
Oude Dijk bij nr. 103, rooien: 2 Hollandse eiken. Herplant met 2 bomen.
Stationsstraat bij nr. 81c, rooien: 1 moerascipres uit de parkeerstrook. Herplant
met nog nader te bepalen boom.

Verleende omgevingsvergunningen
Hoek Kasteellaan-Frans Staelstraat, rooien: 1 moeraseik uit rijbaan
Nieuwstraat 4-6, opnieuw inrichten bovenverdieping GeZondheidsCentrum Liempde

Evenementenvergunningen
Festival Rue d'Eglise, Verleende evenementenvergunning aan Stichting Boxtel Vooruit voor het organiseren van het Festival Rue d'Eglise aan de Oude Kerkstraat op zondag 26 mei 2019 van 14.00 tot 20.30 uur.

Bekendmakingen week 48

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baanderherenweg 2, rooien: 1 boom uit patiotuin Baanderherencollege. Herplant met twaalf bomen.
Dennendreef 5-051, bouw recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord
Hogenbergseweg 23, wijzigen voorgevel door plaatsen erker
Lennisheuvel 85, rooien: 1 populier uit achtertuin
Luissel 18, wijzigen eerder verleende vergunning voor het vergroten van de stal en het wijzigen van het stalsysteem.
Munselse Hoeve 15, bouw woning
Deken de Wijsstraat 2, rooien: 1 esdoorn uit achtertuin

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Ladonkseweg 12-14, rooien: 5 bomen aan voorzijde te slopen pand

Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning
Hezelaarsestraat 13a, rooien: 2 eiken en 4 beuken uit berm voor de woning

Verleende omgevingsvergunningen
Achterberghstraat 57, bouw woonhuis
Essenstraat 2, uitbreiden woning aan voorzijde
Molenwijkseweg 91, rooien: 3 Amerikaanse eiken bij zij-ingang sportpark. Herplant met 3 scharlaken eiken)
Nergena 20, rooien: 1 eik (boom is dood) en 25 kaprijpe populieren. Herplant met 1 eik en 25 populieren.

Weigeren melding maken of veranderen uitweg
Bachstraat 1
Sweelincklaan 44        

Toestemming maken of verbreden uitweg
Bosscheweg 37, verbreden uitweg

Bestemmingsplan
Vaststelling wijzigingsplan Boxtelseweg 76a en besluit Hogere grenswaarde Boxtelseweg 76a. De bedrijfsactiviteiten op deze locatie zijn sinds enige tijd gestaakt. Het plan is om de bestemming 'bedrijf' te wijzigen in een woonfunctie.

Verkeersbesluit: Parkeerplaatsen elektrische auto Europalaan (t.h.v. Puccinistraat)
Regeling: Regeling vouchers muziekonderwijs Boxtel 2019
Besluit: Aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2019

Evenementenvergunningen
Grote Eendentrek. Verleende evenementenvergunning aan Stichting Openbaar Carnaval Boxtel voor het organiseren van de Grote Eendentrek in het centrum van Boxtel op zondag 3 maart 2019 vanaf 13.11 uur.
Carnavalsactiviteiten Liempde. Verleende evenementenvergunning aan Prinsenvereniging De Ploegers Liempde voor het organiseren van de Carnavalsoptocht, kinderactiviteit en verbranding van De Ploeg op zondag 3 maart 2019 vanaf 14.11 tot 17.00 uur, maandag 4 maart 2019 vanaf 12.00 tot 18.00 uur en op dinsdag 5 maart 2019 vanaf 23.00 tot 00.30 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
29-11 Keefheuvel e.o.
05-02 Vrilkhoven e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Amran Jama toch geen raadslid

Amran Jama. Foto: Combinatie95

Boxtel - "Mevrouw Van Thiel kan nog langer op haar stoel blijven zitten", aldus burgemeester Mark Buijs vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering. Met die mededeling maakte hij bekend dat de 31-jarige Amran Jama toch géén raadslid voor Combinatie95 wordt.

Jama ziet 'vanwege privéomstandigheden' op het laatste moment af van haar raadszetel. Van Thiel nam daarom dinsdagavond nog als raadslid deel aan de vergadering. Wie haar nu op zal volgen is vooralsnog onbekend.

MTD landschapsarchitecten aan de slag met 'Boxtel Binnen de Bruggen'

Boxtel - MTD landschapsarchitecten kan aan de slag met de ontwerpfase van 'Boxtel Binnen de Bruggen'. Dinsdag gaf het gemeentebestuur groen licht voor het verder ontwikkelen van de plannen.

Bij dit plan, dat een facelift van het centrum omvat, wordt onder meer de vroegere loop van de Binnendommeltjes geaccentueerd. Het plangebied omvat vooralsnog de Rechterstraat en plein met parkeerplaatsen bij de Zwaanse Brug, maar het is niet gezegd dat het totale project hierbij blijft.

De ontwerpfase volgt op de eerste schetsen die gebundeld werden in een zogeheten pré-visie. Daaraan werkte een groot aantal partijen, waaronder MTD, mee. Dat bureau mag de eerste schetsen nu dus uitwerken tot een gedetailleerd plan.

De gemeente heeft voor de planontwikkeling een budget van 80.000 euro beschikbaar gesteld tijdens de tweede bestuursrapportage 2018.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
29-11 Keefheuvel e.o.
05-12 Vrilkhoven e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Ziek Op blote voeten stiefel ik elke morgen naar de brievenbus. Met slaap in de ogen pak ik de krant die op de deurmat ligt. Wat een kanjer van een bezorger hebben wij toch. In weer en wind schuift hij voor dag en dauw mijn geliefde krant naar binnen. Over enkele weken, rondom Nieuwjaar, zal ik de man opnieuw met een gulle gift bedanken. Mijn korte wandeling door het huis, nog steeds op blote voeten, eindigt in de leesstoel in de huiskamer. De kop met grote letters op de voorpagina zie ik wel, maar interesseert me amper. Met enig gefrummel ga ik naar pagina 2 en kijk verwachtingsvol naar links onder, het hoekje van de cartoon 'Toos en Henk'.

Zo ook vandaag, zaterdag 10 november. Ik zeg het u maar eerlijk, het kopje boven de cartoon, gebruik ik ditmaal ook als kop boven deze column…'ziek'. Op een bank zit Toos er wat ziekelijk bij. Boven haar hoofd staat de tekst: 'Hoofdpijn en misselijkheid, en u?' Naast haar zit een in hout gefiguurzaagd Nederland met ogen, neus en een sprekende mond die de volgende tekst de wereld in slingert: 'Kort geding tegen intocht Sinterklaas en ambulancepersoneel met kogelvrije vesten'.

Ziet u het plaatje voor u? Bent u het met mij eens? Het typeert haarfijn de enorme innerlijke ergernis waarmee ik al enkele dagen rond loop. Ook ik denk: Zijn we nu langzaamaan in Nederland niet 'van de ratten gebeten' dat de feestelijke intocht van Sinterklaas door de rechter dreigt te worden afgeblazen omdat een handvol landgenoten het feest in de hoek van het racisme wil deponeren?

En is het niet godgeklaagd dat hulpverleners, die dag én nacht in touw zijn om zieke mensen en slachtoffers in het verkeer of bij andere rampen bij te staan, kogelvrije vesten moeten dragen omdat ook weer een handvol raddraaiers hen het werk onmogelijk maakt en hen zelfs belaagt met stokken en ander wapentuig?

Jarenlang heb ik als Sinterklaas met twee prachtig uitgedoste Zwarte Pieten het traditionele kinderfeest bij familie, vrienden en op scholen mogen opluisteren. Nooit, echt nooit is in al die jaren ook maar een greintje van racistisch gevoel komen opborrelen. Laat me toch niet lachen. Opgepoetste flauwekul.

Kogelvrije vesten voor hulpverleners, die zich enorm inspannen landgenoten in vaak gevaarlijke situaties bij te staan? Dat kan toch niet waar zijn? Leven we binnenkort in een land waarin leraren, artsen, zorgverleners constant op hun hoede moeten zijn voor fysiek geweld? In zo'n land wil ik niet leven en dat gun ik mijn kleinkinderen zeker niet. Laten we dat met alle kracht die in ons is zien te voorkomen. Toos en Henk staan al op de barricade. Gelukkig maar. Nu wij nog.

Sinterklaas, Vincentius, SNS Bank Boxtel en DeMooiBoxtelKrant verrassen samen minderbedeelde kinderen

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Vijfenzestig kinderen konden zaterdag, dankzij een steuntje in de rug van de Vincentiusvereniging, diverse vrijwilligers en sponsors als SNS Bank Boxtel en DeMooiBoxtelKrant, een prachtig cadeau uit handen van Sinterklaas in ontvangst nemen. De kinderen komen allemaal uit gezinnen die het niet zo breed hebben en het Sinterklaasfeest vormt een mooie aanleiding om ze wat extra te verwennen. Daarom vond speciaal voor hen bij Gemeenschapshuis De Walnoot een gezellige middag plaats.

Samen met de Goedheiligman heeft de Vincentiusvereniging de middag georganiseerd. Dankzij de hulp van diverse sponsoren, zoals SNS Bank Boxtel en DeMooiBoxtelKrant, kon dit jaar extra uitgepakt worden. Letterlijk, want de initiatiefnemers zijn gaan shoppen samen met de Sint om maar liefst 65 cadeaupakketten voor de kinderen in te slaan.

De middag ging om 14.00 uur van start. Vanaf dat moment konden de kinderen zich vermaken met het spelen van oud-Hollandse spelletjes, zoals ringen gooien, kegelen of sjoelen. Anderhalf uur later maakte de Goedheiligman zelf zijn opwachting, luid toegezongen door 'spreekstalmeester' Hélène van As en de tientallen kinderen en ouders: "Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht!"

Geduldig roept Sinterklaas de kinderen één voor één naar voren. Alle 65 kunnen rekenen op een leuk cadeau en een praatje met de Sint. Die bewijst dat met zijn geheugen nog niets mis is. "Zo jongen, jij bent flink gegroeid sinds vorig jaar", spreekt hij een jonge tiener toe.

Vincentius-voorzitter Toon van der Sloot geeft aan blij te zijn dat de jaarlijkse cadeaumiddag dit jaar al voor de vijfde maal op rij georganiseerd kon worden. Samen met Stichting Leergeld Boxtel en de Voedselbank wordt ieder jaar een lijst samengesteld van kinderen waarvan de ouders eigenlijk geen groots Sinterklaasfeest kunnen betalen. Die worden allen benaderd, geeft Van der Sloot aan. Dat leidde dit jaar dus tot 65 aanmeldingen, hoewel de voorzitter denkt dat in Boxtel een veelvoud van dit aantal kinderen gebruik zou kunnen maken van het aanbod.

Wie denkt dat alleen mensen met een laag inkomen een beroep moeten doen op hulpinstanties als de Vincentiusvereniging heeft het mis. Vera Brouns, voorzitter van Stichting Leergeld Boxtel geeft aan dat ook mensen met een normale baan soms ernstige financiële problemen kunnen hebben. Ze noemt als voorbeeld de groeiende groep 'werkende armen', mensen met een baan die toch niet voldoende verdienen om rond te komen.

Een moeder geeft aan dat de kinderen dit jaar dankzij verschillende gulle sponsoren voor vijf euro extra cadeau's mochten uitzoeken. Een flink bedrag, zeker als je het niet zo breed hebt, zo geeft ze aan. Deze cadeau's werden ingepakt door de 'hulppieten' bij Intertoys. De kinderen krijgen daar allemaal niets van mee. Zij genieten van hun nieuwe speelgoed. Zo ook een jongen die aangeeft een groot fan te zijn van Real Madrid. "Dat is ook mijn club, omdat ik natuurlijk in Spanje woon!", merkt de Goedheiligman op.

En nadat de Sint weer, eveneens onder luid gezang, vertrokken is, mogen de kinderen ook nog een leuke knuffel mee naar huis nemen. En werden er nog enkele prijzen verloot voor de winnaars van de diverse spelletjes tijdens de middag. De 65 kinderen voelden zich deze middag de koning te rijk.

Sint logeert weer op Stapelen

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - Sinterklaas is weer gearriveerd op Kasteel Stapelen, waar hij tot en met 4 december zal verblijven. In het eerste weekend van zijn verblijf werd de Goedheiligman weer door honderden kinderen bezocht. De Sint heeft doordeweeks zijn agenda al vol staan met afspraken van basisschoolklassen, maar op zaterdag 1 december is iedereen welkom van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur. Zondag 2 december is de logeerkamer van Sinterklaas van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur te bewonderen.

Ook op de binnenplaats van het kasteel is van alles te zien en beleven. (Foto: Masha Arts-Raaijmakers) Foto: Masha Arts-Raaijmakers
De Sint logeert weer op Stapelen. (Foto: Masha Arts-Raaijmakers) Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Wethouder Van Wanrooij: 'Hondenpoep met jaarwisseling in eigen vuilnisbak'

Boxtel - Hondenpoep, het is één van de grootste ergernissen van de gemiddelde Nederlander. Ondanks dat met het oog op het beperken van de overlast die de uitwerpselen veroorzaken speciale hondenpoepbakken in het leven werden geroepen gaan die met Oud en Nieuw op slot. Dat meldde wethouder Herman van Wanrooij vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering.

De lokale afdeling van het CDA vroeg zich tijdens de vergadering af of er wel genoeg plekken binnen onze gemeente zijn om honden uit te laten en hun poep te deponeren. Ook zien de christendemocraten graag strengere handhaving zodat overtreders eerder op de bon worden geslingerd.
Hoewel de wethouder het eens is met het feit dat er best wat steviger opgetreden kan worden is hij ook realistisch: "We kunnen met het budget maar beperkt BOA's invliegen." Daarnaast is het volgens Van Wanrooij erg lastig handhaven omdat daarbij 'een heterdaadje' nodig is. Hij geeft aan dat enkele BOA's een hele tijd hebben gepost in het gemeentehuis om in het parkje Indenhof overtreders te betrappen, maar dat het niet eenvoudig te constateren valt of een hond inderdaad zit te poepen.

Daarnaast geeft Van Wanrooij aan dat het 'pure kapitaalvernietiging' is om met Oud en Nieuw de zogeheten DepoDogs, de poepbakken voor honden, niet op slot te doen. Die worden, in de visie van de wethouder, dan in no-time vernield door vuurwerkvandalen. Volgens hem zit er in die periode dus ook niets anders op dan zelf met een zakje de hondenpoep meenemen en thuis in de kliko te gooien.

Plantdag Buurtakker D'n Plissert

Liempde - Op Buurtakker D'n Plissert, aan de Heuvelstraat in Liempde, is op zaterdag 8 december een plantdag. Op deze dag worden een gemengde haag en fruitbomen geplant. SPPiLL zoekt hiervoor nog een aantal vrijwilligers om samen met vrijwilligers uit de buurt het perceel aan te planten.

Al lange tijd is SPPiLL samen met een grote groep vrijwilligers bezig het project 'Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud' uit te voeren. Een van de deelprojecten hierbij is de landschappelijke versterking van de overgang van het dorp naar het buitengebied rondom Liempde. Binnen dit project is hiervoor een plan ontwikkeld voor een perceel aan de Heuvelstraat dat eigendom is van de gemeente en gepacht wordt door SPPiLL.

Het gebied is omgedoopt tot Buurtakker D'n Plissert, afgeleid van een oude veldnaam voor dit gebied. Bedoeling is om het perceel in te richten met vruchtdragende en bijvriendelijke bomen, struiken en planten. De opbrengst van het perceel, bijvoorbeeld vruchten, noten, bloemen, is beschikbaar voor omwonenden en bezoekers van de percelen.

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de buurtakker begonnen. Een enthousiaste werkgroep is aan de slag gegaan om de plannen uit te voeren. Deze groep bestaat uit vrijwilligers uit de buurt, maar ook uit vertegenwoordigers van Natuurwerkgroep Liempde en SPPiLL.

Op zaterdag 8 december is de plantdag, waarbij een gemengde haag en fruitbomen geplant worden. SPPiLL zoekt hiervoor een aantal vrijwilligers om samen met de werkgroep aan de slag te gaan. De dag start om 9.00 uur en de verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van de middag klaar zijn. Tussendoor wordt gezorgd voor koffie of thee en een lunch bij Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. Wie tijd en zin heeft om mee te helpen aan deze plantdag, kan zich vóór zaterdag 1 december aanmelden via info@sppill.nl. Voor gereedschap wordt gezorgd.

Vincentius vraagt hulp bij Kerstpakkettenactie

Boxtel - De jaarlijkse kerstpakkettenactie van de Vincentiusvereniging komt er weer aan. De vereniging geeft ieder jaar kerstpakketten aan minderbedeelden. Die kunnen zich daar nu voor opgeven, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook vrijwilligers, donateurs en sponsoren zijn nog welkom.

'De Vincentius' wijst op schrijnende omstandigheden waaronder vluchtelingen moeten overleven op Zuid-Europese stranden. Maar ook dichter bij huis, in ons eigen dorp, treft de vereniging zorgwekkende toestanden aan bij medeburgers die in financiële of immateriële nood verkeren. En dan is er geen ruimte voor enige luxe tijdens de feestdagen, wat het gevoel van ellende alleen maar versterkt.

Vincentiusvereniging Boxtel springt bij, ongeacht oorzaak van de zorgen, herkomst of geloofsovertuiging en deelt kerstpakketten uit om enige glans te geven aan de feestdagen die in het teken horen te staan van licht, verbroedering en geluk.

De Vincentiusvereniging Boxtel wil het geluk delen en deelt kerstpakketten uit. De financiële middelen daarvoor worden verkregen uit donaties en uit eigen activiteiten, zoals de verkoop van spullen via het goed gesorteerde kringloopcentrum aan de Van Leeuwenstraat 5. De klanten uit Boxtel en omliggende gemeenten steunen met hun tweedehands spullen en aankopen de doelstellingen van de hulporganisatie. Naast deze decemberactiviteiten en andere projectmatige of individuele hulpverlening verstrekt de Vincentiusvereniging steun en financiële support aan tal van organisaties bij hun activiteiten. Meer informatie daarover is te vinden op www.vincentiusboxtel.nl .

Inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel, die van een laag inkomen moeten rondkomen en in aanmerking denken te komen voor een kerstpakket, kunnen dat van dinsdag 4 december tot en met maandag 10 december aanvragen op de website www.vincentiusboxtel.nl onder het label 'Kerstpakketten'. Daar wordt hen gevraagd enkele gegevens in te vullen. Mensen die geen computer hebben kunnen op woensdag 5 tot en met zaterdag 8 december tussen 13.00 en 17.00 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur) een invulformulier ophalen in het Kringloopcentrum aan de Van Leeuwenstraat 5. Dat kan weer ingeleverd worden volgens de instructies op dit formulier. Hierna krijg je een afhaaltijdstip en een code, die op de uitgiftedag meegenomen dient te worden. Met de ingevulde gegevens wordt uiterst vertrouwelijk omgegaan.

Iedereen die de vereniging wil steunen, zowel particulieren als bedrijven, kunnen verpakte levensmiddelen inleveren bij het Kringloopcentrum aan de Van Leeuwenstraat 5 te Boxtel. Schenkers zijn welkom op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 december tussen 13.00 en 17.00 uur. Goederen als kerstbrood, koffie of thee, vacuüm verpakte kaas of vlees of een blikje vis, ragout, conserven of andere levensmiddelen zijn welkom. Om gezondheidsredenen mag de uiterste gebruiksdatum niet verstreken zijn, en dienen de goederen minstens tot eind januari 2019 houdbaar te zijn.

Ook donaties en acties ter ondersteuning van de inzamelingen van harte welkom. Deze giften kunnen gestort worden op NL18RABO012.87.22.320, onder vermelding van 'Kerstpakkettenactie'.

Lokale Mannen presenteren cd en nieuwe liedjes

De Lokale Mannen, met van links naar rechts Harry Hendriks, Peter van den Hurk en Wim Kuipers. (Foto: De Lokale Mannen) Foto: De Lokale Mannen

Boxtel - De Nederlandstalige formatie Lokale Mannen, bestaande uit het drietal Peter van den Hurk, Wim Kuipers en Harry Hendriks, presenteert op 22, 23 en 29 januari hun eerste cd bij Le Temps Perdu in Boxtel.

De cd met de titel 'Neem me mee' bevat veertien nummers waarvan er enkele eerder al bij Vandaag Kookt de revue passeerden. Tijdens alle optredens, die tot de laatste stoel uitverkocht waren, kreeg de driemansformatie naar eigen zeggen zoveel positieve reacties dat werd besloten de geluidsstudio van Niels Koster in te duiken.

Op dinsdag 22 januari, woensdag 23 januari (uitverkocht) en dinsdag 29 januari 2019 presenteren de mannen hun album. Entree voor de presentatie kost 12,50 euro, maar degenen die al bij 'Vandaag Kookt' aanwezig waren krijgen het album ter waarde van 12,50 euro bij entree cadeau.

"Inmiddels hebben we flink wat nieuwe liedjes die we ook graag willen laten horen", laten de Lokale Mannen weten. Ook mensen die er vorige keer niet bij waren zijn welkom na aanmelding. Dat kan door een e-mail naar oesterzult@gmail.com te sturen. Het entreegeld mag je betalen aan de ingang. Daar zullen ook cd's te koop zijn. De zaal is open om 20.00 uur. De Lokale Mannen starten het optreden om 20.30 uur.

Veldrijder Klaas Groenen pakt dubbele winst

Klaas Groenen (m.) werd dit weekend twee keer eerste. (Foto: Team Invicta Watches) Foto: Team Invicta Watches

Oudewater/Valkenswaard - Zowel bij de veldrit in Oudewater op zaterdag 24 november als bij de nationale veldrit van Valkenswaard afgelopen zondag kwam Boxtelaar Klaas Groenen als eerste over de finish. De veldrijder van Team Invicta was wederom niet te kloppen in de amateur/sportklasse.

Direct na de start zaterdag in Oudewater waren het de renners van Team UWTC, die het initiatief namen en het tempo de eerste ronde bepaalden. Groenen volgde op een tweede plaats achter Bart de Veer, totdat Tim Putman de koppositie overnam en een versnelling plaatste. Alleen Groenen kon op dat moment volgen. Hij nam de koppositie na enkele fouten van Putman over en sloeg direct een gat. De laatste rondes reed hij solo op kop en kwam met een voorsprong van ruim 10 seconden over de streep.

Zondag stond de gehele amateurtop aan de start van de nationale veldrit van Valkenswaard. Op een technisch uitgezet parcours met veel hoogteverschil, steile klimmetjes, meerdere balken en een zandstrook beloofde het een spannende wedstrijd te worden. Na het startschot was het Boxtelaar Groenen die als eerste het veld in dook. Zijn koppositie werd halverwege de eerste ronde overgenomen door Tommy Oude Elferink van team UTWC. Aan het eind van de eerste ronde was het Dennis van de Kruisweg die het tempo voorin wilde bepalen. Hij nam de koppositie over met Klaas in zijn wiel. Toen deze na een halve ronde de koppositie overnam en het tempo opvoerde, moest Van de Kruisweg lossen.

Groenen reed Team Invicta solo naar de tweede zege van het weekend. Yannick Runhart wist in een erg sterke laatste ronde de tweede plaats te pakken en verwees Dennis van de Kruisweg naar een derde plaats.

Zwaarbevochten gelijkspel voor Taverbo-Sabo

Boxtel - In poule F van de derde divisie tafeltennis is het al weken spannend in de strijd tegen degradatie. Afgezien van kampioen Kluis kunnen alle ploegen nog degraderen. Taverbo is sinds de overwinning van afgelopen zondag opgeklommen naar de derde plaats.

In speelronde 9 trof Taverbo-Sabo 1 ONI 1 in Wijchen. Zoals verwacht speelde ONI in de sterkste opstelling met Bob Koch, Martijn Laurensen en Paul Sommers. Taverbo was gekomen met Michel Sperling, Marlotte Staps en Bram Bakker. Het begin van de wedstrijd was voor ONI. Zowel Sperling als Staps verloren in gelijkopgaande duels van Koch en Laurensen. Ook het dubbel van deze vier spelers was volledig aan elkaar gewaagd, maar ging in de slotfase toch naar ONI. Daarvoor had Bakker al een punt gescoord voor Taverbo met een goede overwinning op Sommers.
Taverbo legde zich niet neer bij deze achterstand. Sperling sleepte in een marathonpartij een punt uit het vuur tegen Laurensen. Bakker kon het niet bolwerken tegen Koch. Maar Staps bracht Taverbo weer iets dichterbij met een overwinning op Sommers. Vervolgens verraste Bakker vriend en vijand door te winnen van kopman Laurensen. Sperling bracht Taverbo op voorsprong door zijn overwinning op Sommers. Een ontketende Koch bracht de stand tenslotte op een verdiende 5-5 tegen Staps.

Voor Taverbo is dit gelijke spel ruim voldoende om zicht te houden op behoud. Voor ONI is het eigenlijk te weinig en is men afhankelijk geworden van uitslagen van andere wedstrijden in de laatste speelronde. Volgende week zal de laatste speelronde plaatsvinden, waarbij vijf ploegen nog niet zeker zijn van behoud. De uitgangspositie voor Taverbo is gunstig. Met 45 punten staat de ploeg uit Boxtel nu op de tweede plaats en zal tegen Amstelveen behoud veilig moeten kunnen stellen.

Najaarscompetitie
Het eerste jeugdteam van Taverbo slaagde er niet in tegen MTTV'72 de koppositie te handhaven. In Mierlo kwam MTTV'72 in de sterkste opstelling. Het lukte alleen Lars Strik in de laatste partij tegen Pascal-André Wolters om nog een punt mee naar Boxtel te nemen. Hiermee is met nog één wedstrijd te gaan in deze najaarscompetitie de kans op het kampioenschap en een plaats in de landelijke competitie voor het Boxtelse jeugdteam definitief afgewend.

In Memoriam
Erelid en nestor van Judo Club Liempde, Cor van Dijk, overleden

Op maandag 26 november is Cor van Dijk uit Liempde overleden. Cor is 57 jaar lang de drijvende kracht achter J.C. Liempde geweest. Tot op hoge leeftijd was Cor betrokken als trainer, coach en bestuurslid. Later bleef hij zijn bijdrage leveren tijdens de judo-examens en de toernooien en assisteerde hij zijn kleinzoon Collin van Dijk tijdens de lessen. Cor was tot vlak voor de zomervakantie nog te zien op onze judomat.

Het is ongekend wat Cor voor onze club heeft gedaan en betekend. Hij heeft samen met zijn zoon Henry vele kampioenen en zwarte banden voortgebracht. En net zo belangrijk, vele Liempdse en Boxtelse kinderen de beginselen van de sport en het valbreken bijgebracht.

Zonder clubicoon Cor zou er geen judo in Liempde zijn geweest. Voor Cor was het judo zo belangrijk dat hij zelfs in een ver verleden kwatta's heeft uitgedeeld om het ledenaantal terug op peil te brengen. Zelf behaalde hij de 3e Dan.

Onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen en kleinkinderen. Zodra er meer informatie bekend is over het afscheid zullen we dit laten weten.

Judo Club Liempde

Teamwork bezorgt HCB'92 E1 dikke overwinning

Boekel - De meiden van HCB'92 E1 traden zaterdag aan in Boekel tegen Habo'95 E1. Ze wisten de nul te houden en pakten een welverdiende overwinning.

De eerste helft ging de wedstrijd gelijk op; door de goede verdediging van Habo wist het sterk aanvallende HCB niet te scoren. Totdat Denya Schimmel een gat wist te vinden en de eerste goal voor de ploeg uit Boxtel scoorde. Goalie Yuna de Punder hield alle schoten op doel er uit, dus 0-1 was tevens de ruststand.

Om te voorkomen dat Habo'95 de verdediging goed op kon zetten, besloot HCB in de tweede helft sneller te gaan spelen en break outs te gaan lopen. Schimmel nam plaats in de goal. Na een paar minuten scoorde Robi Schoemakers na twee missers de tweede en derde goal voor Boxtel. In de verdediging werden Lynn Buckinx en Sanne Schellekens gekoppeld aan een tegenstander zodat Habo'95 uit zijn spel werd gebracht. De Punder nam de snelste loper van de tegenpartij voor haar rekening. Hierdoor kon HCB in de verdediging tot rust komen om in de aanval vol en snel naar voren te gaan. Na een paar keer balverlies wisten Schoenmakers, Luna van Uden en De Punder toch samen naar voren te gaan en maakte laatstgenoemde speelster de vierde goal voor HCB. Laura Rokvszewska nam hierna de 0-5 voor haar rekening.

Schellekens, De Punder en Buckinx verdedigden sterk en Habo'95 verloor de controle over de wedstrijd. Door veel te lopen en snel te spelen wisten Schoenmaker, Buckinx, Rokvszewska, Van Uden en De Punder telkens veel kansen te creëren. Yuna scoorde hierdoor drie keer en ook Luna vond het net. Met 0-9 konden de meiden trots weer huiswaarts keren.

Bridge

Bridgeclub De Rots, uitslagen 21 november
A-Lijn: 1 J.Fischer & R. Koelink 51.66% 2 J. Koppen & R. Daverveld 48.75% 3 M. & G. te Dorsthorst 46.66%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 20 november
A-Lijn: 1 W. van der Heijden & A. van Os 58,61% 2 T. Walbeek & H. Wolsky 57,61% 3 R. Dankers & F. Gieles 56,67% B-Lijn: 1 R. Koenders & G. Wagenaars 65,18% 2 A. Eggenhuizen & C. Smits 54,46% 3 T. Hartmanns & L. Messchaert 53,57 3 F. Verhees & A. Dekker 53,57%
Uitslagen 22 november
A-Lijn: 1 H. van Esch & P. van de Ven 67,00% 2 T. van Roosmalen & F. van Roij 63,75% 3 H. Schalkwijk & B. Hermkens 55,00%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 13 november
A-Lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 65,48% 2 M. Soederhuizen & J. van Oosterhout 58,93% 3 A. Wouters & M. Theloesen 55,95% B-Lijn: 1 J. Sebregts & C. Nienhuis 62,42% 2 C. & C. van Hal 59,43% 3 W. de Wolf & M. van der Linden 56,74%
Uitslagen 20 november
A-Lijn: 1 A. & A. Wouters 68,15% 2 M. Kleiss & E. Wijnen 60,71% 3 M. van der Meijden & A. Kuilman 56,85% B-Lijn 1 L. van Dongen & D. van Heertum 56,88% 2 J. Sebregts & C. Nienhuis 56,08% 3 J. van de Vorstenbosch & T. Daams 55,31%
Uitslagen 21 november
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 67,50% 2 T. van Bragt & J. van Oosterhout 66,25% 3 A. Slaats & R. van Weert 61,25% B-Lijn: 1 L. Bekers & T. van de Sande 60,92% 2 F. Verhees & J.Jilesen 57,92% 3 R. Schoonhoven & S. van der Meijden 56,83%
Uitslagen 22 november
A-Lijn: 1 W. de Langen & F. Geurts 56,77% 2 F. & N. Gieles 56,25% 3 J. & J. van de Meerendonk 51,04% B-Lijn: 1 S. van Alphen & J. Jilesen 65,00% 2 S. Tempels & J. Sweere 64,17% 3 G. van de Horst & M. van der Meijden 52,92% C-Lijn: 1 J. Jansen & R. Koenders 59,90% 2 A. & G. Mulders 58,13% 3 W. & D. van Erp 54,38%

Essche Bridgeclub, uitslagen 22 november
A-Lijn: 1 A. Donhuijsen & M. den Ouden 62,15% 2 H. van de Aa en J. Hereijgers 57,50% 3 A. Melis en M. van de Molengraft 57,29%

Bridgeclub Liemdpe, uitslagen 22 november
A-Lijn: 1 T. & T. van Acht 58,33% 2 P. Raaijmakers & F. van de Schans 57,99% 3 E. de Jong & I. Smits 56,94% 3 J. Beerens & B. van Ruremonde 56,94% B-Lijn: 1 W. Renders & K. Voets 63,75% 2 B. van Pelt & W. van de Worp 58,00% 3 W. & J. Braken 53,50% C-Lijn: A. van Hastenberg & M. van de Vleuten 61,11% 2 J. van de Laar & R. van Dijk 60,42% 3 M. Jussen & M. Ronde 53,47%

Zaalvoetbal, uitlsagen 24 november
Le Temps Perdu-Van de Sande/Pacqt        2-6
't Geveltje-Juf Juf United        3-6
El Techno-Ron Verhagen        3-5
Team Van de Wielen-Tahadi         0-3
Big Street 68-Second Cars        5-3
Brabant Sports 2000-Heva/Van Weert        3-0
Uitslagen 26 november
Van Stekelenburg-Celdex BV        3-0
Enexis Groep-Verbeij/Hanekroot        0-3
ZVS Filias 2-Van der Heijden Milieu        4-5
Programma 1 december
17.00 Second Cars-Café Vollop
17.45 Ron Verhagen-'t Geveltje
18.30 Van de Sande/Pacqt-Big Street 68
19.15 X2COM-El Techno
20.00 Hart van Boxtel-Langenberg/Dammers
20.45 Juf Juf United-Kwalitaria Strik
Programma 3 december
20.00 ZVS Filias 2-Wijnpakkettenonline
20.45 ZVS Filias 1 VR-TOB VR 2

Biljart

't Ivoor, uitlagen 19 t/m 25 november
Avondcompetitie 3-banden groot
't Ivoor 1-Net Mis 2        28-21
Dagcompetitie Libre
Hart van Brabant 1-'t Ivoor 1        23-37
NAL 5-'t Ivoor 5        38-36
Eredivisie teams Buffalo Leaque 3-banden groot
A1 Biljarts-'t Ivoor        4-4

Voetbal

DVG, uitslagen 24 november
DVG JO7/1-Zwaluw JO7/3        12-1
ODC JO7/5-DVG JO7/2        1-15
Rhode JO9/2-DVG JO9/1        5-1
Schijndel JO9/3-DVG JO9/3        11-2
DVG JO11/1-Avesteyn JO11/1        10-4
Nijnsel JO11/1-DVG JO11/2        6-0
Nulandia JO11/2G-DVG JO11/3        20-0
Best Vooruit JO13/1-DVG JO13/1        5-0
Blauw Geel'38 JO13/3-DVG JO13/2        0-1
DVG JO15/1-Mifano JO15/1        2-0
DVG JO15/2-Rhode JO15/4        3-1
HVCH MO15/1-DVG MO15/1        12-1
DVG JO17/1-Schijndel JO17/2        1-5
DVG JO19/1-Cito JO19/1        3-4
Blauw Geel'38 JO19/5-DVG JO19/2        2-1
Uitslagen 25 november
Cito 1-DVG 1        1-0
FC Uden 2-DVG 2        2-2
DVG 3-Rhode 4        4-3
DVG 4-Avesteyn 3        2-3
WEC 4-DVG 5        3-0
DVG 6-Nulandia 7        3-1
Volkel 6-DVG 7        0-2
DVG VR 1-Festilent VR 2        3-1
Programma 29 november
DVG 2-VFC Zwaluw 3        20:00
Programma 1 december
ODC JO7/3-DVG JO7/1        10:00
DVG JO7/2-Essche Boys JO7/2        09:30
DVG JO9/1-Mariahout JO9/1        10:30
Odiliapeel JO9/1G-DVG JO9/2        10:00
DVG JO9/3-WHV JO9/1        10:30
SCMH JO11/1-DVG JO11/1        10:30
DVG JO11/2-Mierlo Hout JO11/3        09:30
Prinses Irene JO13/1-DVG JO13/1        11:15
DVG JO13/2-SCMH JO13/1        11:30
Irene JO13/2-DVG JO13/3        11:15
Oss'20 JO15/1-DVG JO15/1        13:15
DVG JO15/2-FC de Rakt JO15/2        13:00
DVG MO15/1-SV Venray MO15/1        13:00
Rhode JO17/2-DVG JO17/1        15:30
DVG JO19/1-Avesteyn JO19/1        14:30
DVG JO19/2-Handel JO19/1G        14:30
Programma 2 december
DVG 1-Boskant 1        14:30
DVG 2-Boskant 2        12:00
DVG 3-Keldonk 2        10:00
Nijnsel 4-DVG 4        12:00
Erp 10-DVG 5        13:00
Vow 4-DVG 6        11:00
DVG 7-Boerdonk 3        10:00
DVG VR 1-Oss'20 VR2        10:00

LSV, uitslagen 25 november
FC Drunen 1-LSV 1        3-1
LSV 2-Acht 3        3-1
Programma 1 december
LSV VE1-Audacia VE1        16:00
Programma 2 december
LSV 1-Gloria UC 1 14:30
Essche Boys 2-LSV 2 10:30
LSV 3-Wilhelmina Boys 5 10:30

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, uitslagen 25 november
SDDL 1-Boxtel 1        2-1
ODC 1-BVV Timmermans Infra 1        1-1
EMK VR1-ODC VR1        2-1
SVG 1-Essche Boys 1        3-0
Essche Boys VR1-ST Were Di/FC Tilburg VR 2        1-1
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 2 december
Boxtel 1-Herpenia 1        14.30
RKDVC 1-ODC 1        14.30
ODC VR1-Essche Boys 1 VR1        12.15
Essche Boys 1-Irene 1        14.00

Paardensport

St. Martinus, uitslagen pony's
Wedstrijd Rosmalen 25 november
Anne-Rose Maes/Floyd Brasil Klasse C-B 1e/179 punten, Klasse C-B 1e/190 punten
Selectiewedstrijd Ammerzoden 25 november
Lieke Tinnenbroek/Nando Klasse C-Z1 2e/203 punten
Kim van de Sande/Têtu HS Klasse E-Z1 3e/209 punten
Sofie Teulings/Sascha Klasse AB-L1 3e/203 punten
Anne Teulings/Jonkers Amigo Klasse D-L2 3e/212 punten
Uitslagen paarden
selectiewedstrijd Berlicum 25 november
Ankie van der Heijden/Hurricane Klasse Z1 4e/64,71%

Tafeltennis

Taverbo-Sabo, uitslagen week 47
Uitslagen senioren
ONI 1-Taverbo-Sabo 1        5-5
Red Stars 3-Taverbo-Sabo 2        7-3
Belcrum 1-Taverbo-Sabo 3        9-1
LUTO 4-Taverbo-Sabo 4        7-3
Son en Breugel 1-Taverbo-Sabo 5        5-5
LUTO 5-Taverbo-Sabo 6        8-2
HTTC H'waarden 1-Taverbo-Sabo 7        6-4
TTCV Van Herwaarden 8-Taverbo-Sabo 8        7-3
Uitslagen jeugd
MTTV '72 1-Taverbo-Sabo 1        9-1
Unicum 1-Taverbo-Sabo 2        6-4
Unicum 2-Taverbo-Sabo 3        4-6
Programma senioren
30 november
20:00 TIOS '51 1-Taverbo-Sabo 3
20:00 Taverbo-Sabo 4-Die Meede 8
20:00 Taverbo-Sabo 5-Kruiskamp 81 3
20:00 Taverbo-Sabo 6-ROTAC '82 3
20:00 Taverbo-Sabo 7-JCV 9
20:00 Taverbo-Sabo 8-Taveres 3
1 december
14:30 Amstelveen 1-Taverbo-Sabo 1
16:30 Megacles 1-Taverbo-Sabo 2
Programma jeugd
1 december
11:00 Flash 1-Taverbo-Sabo 1
10:00 Hooghei 1-Taverbo-Sabo 2
10:00 Meppers (H) 1-Taverbo-Sabo 3

BRTC, uitslagen 26 november
Taverbo-Sabo 1-Taverbo-Sabo 4        4-6
Rotsvast-Taverbo-Sabo 2        6-4
De Firma Fotografie-Grand Café Rembrandt        5-5

Handbal

HCB'92, uitslagen 24 november
Elshout D1-HCB'92 D1        15-8
Elshout DS3-HCB'92 DS1        21-16
Habo'95 E1-HCB'92 E1        0-9
Uitslagen 25 november
Elshout DB1-HCB'92 DB1        20-6
Aristos/HCB'92 HS2-Saturnus HS2        32-8
Programma 1 december, thuis Pius X Liempde
HCB'92 E1-Niobe E1 13.35
HCB'92 D1-White Demons D1        14.35
HCB'92 DB1-Dos'80/Olympia'89        15.25
Zephyr/HCB'92 HB1-Bedo HB1        16.30
Programma 2 december, thuis De Braken Boxtel
HCB'92 DS1-Jupiter'75 DS1        09.15
Programma 2 december, uit Eindhoven
PSV Handbal HS2-Aristos/HCB'92 HS2        14.35
Programma 3 december, thuis Pius X Liempde
HCB'92 recr.-Aristos recr.        20.00

Rugby

RC Ducks, uitslag 25 november
Senioren Ducks/Oysters-Wasps Nijmegen        15-18
Programma 1 december
TBM Toernooi bij RC Eindhoven        9.45
Cubs Ducks/RCE-Twente Blue (in Boxtel)        11.00
Junioren Utrechtse RC-Ducks/RCE        12.00

Jeu de boules

JBV De Walnoot, uitslagen Regiomix 26 november
1. André Teulings 3/30 punten 2. Jan van Vugt 3/22 punten 3. Josefien Minkels 3/21 punten 4. Gerard van Esch 3/17 punten 5 Jo van der Heijden 3/16 punten 6. Toos Luijten 3/11 punten 7. Sjaan Lavrijsen 2/16 punten

Basketballers JRC U14 pakken de punten

Boxtel - Afgelopen weekend was voor de teams van Boxtelse basketbalvereniging JRC wisselend qua succes. Slechts één team wist van zijn tegenstander te winnen: jongens U14.

In Heusden deed jongens U14 het erg goed tegen Vlijmscherp. In deze spannende wedstrijd maakte Luc Schellekens aan het einde het verschil en stelde hij de winst zeker. Schellekens scoorde 21 punten en was daarmee topscorer.
De jongens U16 maakten het spannend in Oss, waar een verlenging de beslissing in de wedstrijd moest brengen. Hierin was thuisploeg OBC te sterk voor het Boxtelse team, waardoor de punten niet mee in de tas mochten. Topscorer in deze wedstrijd was Bas Colenbrander met maar liefst 22 punten.
Thuis speelden dit weekend de dames U20 en Mix U12. De dames U20 komen dit seizoen moeilijk tot scoren en waar het in de vorige wedstrijd tegen OBC nog heel spannend was, ging het hier in het eerste kwart al mis. OBC pakte brutaal de voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. Zhuliyana Georgieva was topscorer aan Boxtelse kant met 8 punten.
De U12 had het moeilijk tegen Deurne Pioniers en kwamen voor rust al op een achterstand van 30 punten (3-32). In de tweede helft wist JRC toch nog knap 24 punten te maken. Djoeke Bakker maakte in totaal 9 punten en was daarmee topscorer.

Beide vlaggenteams van JRC waren niet succesvol in hun uitwedstrijden. Heren 1 ging op bezoek bij kampioenskandidaat Barons uit Breda. Hier werd goed gespeeld, maar de punten bleven in Breda; eindstand 84-66. Jaap van Loon was topscorer met 13 punten.
Dames 1 ging op bezoek bij de koploper en ook hier moest JRC zijn meerdere erkennen in de thuisploeg. Met 49-31 werd ruim verloren van Bumpers uit Sittard. Topscorer aan Boxtelse kant was Mariëlle Van Rosmalen met 10 punten.

Drunen te sterk voor LSV

Drunen - In de wedsrijd tegen Drunen afgelopen zondag vloog LSV uit de startblokken en kwam binnen vijf minuten op voorsprong. In de tweede helft waren de rollen echter omgedraaid.

De vroege goal van LSV kwam voor rekening van Maikel van de Heuvel, die een corner van Rowi van de Besselaar knap binnen kopte. LSV was de eerste helft heer en meester en kreeg kans op kans om de voorsprong te vergroten. Luuk Hobbelen zag zijn schot knap gepakt worden door de keeper en Yassine Rouadi schoot net over.
In de tweede helft ging Drunen meer op de aanval spelen, terwijl LSV er niet meer uit kwam. Na 70 minuten kreeg Drunen een penalty na hands in de zestien en die werd goed binnen geschoten. Vijf minuten later kwam Drunen op voorsprong; een aanval over rechts werd breed gelegd en van dichtbij binnen geschoten. LSV ging risico nemen en kreeg in de counter 3-1 tegen.
FC Drunen-LSV: 3-1 (0-1) 5. Maikel van den Heuvel 0-1, 73. Edwin van Oosten (pen.) 1-1, 82. Mathijs van der Lee 2-1, 85. Mathijs van der Lee 3-1.

Volgende week speelt LSV thuis tegen Gloria, de aftrap is om 14.30 uur.

RC Ducks verliest van koploper

Oisterwijk - De rugbyers van Ducks/Oysters speelden zondag in Oisterwijk tegen koploper Wasps dat alle wedstrijden nog overtuigend gewonnen had. De wedstrijd leek te winnen voor de thuisploeg, maar er werden te veel kansen gemist.

De bezoekers uit Nijmegen kwamen vroeg op een 0-5 voorsprong en benutten enige tijd hierna een penalty: 0-8. Ducks deed wat terug via zijn voorwaartse: 5-8. Toen de ploeg ook nog een paar kansrijke penalty's mocht nemen, leek een voorsprong in aantocht. Deze werden echter jammerlijk gemist. Met een benutte penalty voor Wasps kwamen de Nijmegenaren bij rust op een 5-11 voorsprong.
Na rust drukte Ducks/Oysters de Wasps terug op eigen helft. Via fasespel en veel pressie naar voren kon een score niet uitblijven. Oyster Jochem Jonkers wist de 10-11 te scoren. Hierna bleef Ducks druk uitoefenen. Een bal in de lijn werd door center Milko van Steenderen op waarde geschat; hij dook het gat in en scoorde 15-11. De conversie werd helaas weer gemist. Hierna nam Wasps het initiatief over en moest Ducks in de verdediging. Onder de druk was Ducks gedwongen om de bal uit te trappen. Deze kwam echter weer snel terug omdat Ducks geen ballen kreeg gewonnen in de line out. Toen de snelle center van Wasps de Ducks-verdediging zijn hielen liet zien was de voorsprong weer 15-18, want Wasps benutte de conversie wel. Gezien de beperkte speeltijd die over was, resteerde Ducks niks anders dan een slotoffensief. Dit werd echter in de kiem gesmoord door te veel technische fouten. Ballen kwamen niet goed aan of er werden knock ons gemaakt. Hierdoor werden de spaarzame kansen die er nog waren om zeep geholpen. Wasps ging met de overwinning terug naar Nijmegen. Voor Ducks/Oysters resteert nog een wedstrijd in de eerste competitiehelft, over twee weken uit tegen Octopus.

Inhaalwedstrijden brengen twee teams aan kop in BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) werden twee inhaalwedstrijden gespeeld. Taverbo-Sabo 4 ontsnapte aan een nederlaag tegen De Horntreffers. De Dommel verliet de onderste positie ondanks klein verlies tegen De Frima Fotografie.

De Horntreffers en Taverbo-Sabo 4 stonden beide op de tweede plaats en wilden dan ook graag winnen om de eerste plek van Rotsvast af te pakken. De Horntreffers gingen goed van start door winst van Hans van Weert op Erik van der Schoot. Ad van Weert won zijn eerste partij van Toon van Geel en ook Peter de Rooij van Taverbo-Sabo 4 moest het punt aan Wim van Aarle van De Horntreffers laten. Met de 3-0 tussenstand op het scorebord leken De Horntreffers op een ruime zege af te stevenen. Maar het dubbelspel bracht redding voor Taverbo-Sabo 4. Peter de Rooij en Erik van der Schoot versloegen Hans en Ad van Weert. Die klap kwam hard aan bij de mannen van De Horntreffers. Hans van Weert kon nog wel van Peter de Rooij winnen en ook Ad van Weert scoorde nog één punt tegen Toon van Geel, maar de vier overige partijen waren voor aanvoerder Toon van Geel, Peter de Rooij en Erik van der Schoot. Hierdoor kon Taverbo-Sabo 4 er nog net een gelijkspel uit slepen. Zij staan nu samen met De Horntreffers aan kop van de ranglijst met twee punten voorsprong op Rotsvast. Einduitslag 5-5.

De tweede inhaalwedstrijd was De Dommel tegen De Firma Fotografie. Jordy en Henk van de Laak van De Firma Fotografie bleven beiden in hun drie partijen in het enkelspel ongeslagen, maar Nick van de Laak kon daar geen punten aan toe voegen. Voor team De Dommel wonnen Ad van Lier, Ad de Man en Wim Jansen elk één partij. Ad de Man en Wim Jansen versloegen vervolgens samen ook Nick en Jordy van de Laak in het dubbelspel. Voor Wim Jansen was de winst op Nick van de Laak de eerste zege in dit seizoen. Ondanks dat de wedstrijd werd verloren kon team De Dommel toch de onderste positie overdragen aan Grand Café Rembrandt. Einduitslag 6-4 in het voordeel van De Firma Fotografie.

Hoge series voor BV 't Ivoor

Boxtel - Het districtsteam 3-banden groot van 't Ivoor won vorige week overtuigend van Net Mis 2 uit Herpen met 28-21. Deze ontmoeting kenmerkte zich door de hoge series die gemaakt werden door de mannen van de Boxtelse biljartvereniging.

In de eerste partij maakte Cees van Eindhoven een serie van negen caramboles, maar ondanks deze mooie serie moest hij de zege aan zijn tegenstander laten. Emanuel Coort maakte in zijn winnende partij een serie van zes caramboles. Ten slotte maakte Louis van der Meijden in zijn partij, die hij won met een moyenne van 1,134, een serie van acht caramboles in zijn openingsbeurt. Dit team staat inmiddels riant aan kop.
Bij de dagcompetitie speelde koploper 't Ivoor 1 tegen Het Hart van Brabant. Ze wonnen deze ontmoeting met ruim verschil. Fouad Hasbani, Jacques van Loon en Henk van Boxmeer speelden alle drie boven hun normale moyennes en wonnen hun partij overtuigend. Peter Franken moest genoegen nemen met zeven punten. Team 5 verloor met 38-36 van NAL 5. Wim Bekkers en Gerard Eijkemans speelden beiden een remisepartij. Andre Vissers won zijn partij. Math Hendriks kwam niet verder dan zes punten.

Eredivisie
De uitwedstrijd tegen A1 Biljarts uit Apeldoorn eindigde voor het eredivisieteam van 't Ivoor in een verdienstelijke 4-4 uitslag. Daarmee werd een punt toegevoegd aan het totaal van acht en werd de zesde plaats geconsolideerd. Jack van Peer moest zijn meerdere erkennen in Martien van de Spoel. Uiteindelijk verloor hij met een klein verschil van drie caramboles. Richard Berkelmans boekte een mooie zege op Addy Wienk, veertig caramboles in 33 beurten, moyenne 1,212. Huub Wilkowski speelde tegen Rudolph een kansloze wedstrijd die hij ook ruim verloor. Hij maakte 26 caramboles in 24 beurten, moyenne 1,083. Marc Roofthooft had de moeilijke taak om de eindstand weer in evenwicht te brengen. Hij speelde tegen Kay de Zwart. Roofthooft volbracht deze opdracht met verve en won in 30 beurten, moyenne 1,333. Komende week is het team vrij van competitie.

DVG verliest uit bij CITO

Foto: Toon va Ruremonde

Oss - De wedstrijd van DVG tegen CITO afgelopen zondag leek een kopie van die van vier jaar geleden. Dezelfde scheidsrechter en dezelfde, in de ogen van de Liempdenaren, onbegrijpelijke beslissingen. CITO hoefde zich volgens DVG dan ook niet druk te maken 'omdat alle beslissingen in het voordeel van de thuisploeg werden gemaakt'.

De openingsfase was voor CITO zonder dat er uitgespeelde kansen te noteren vielen. De eerste kans voor DVG kwam voort uit een voorzet van Luuk van de Ven, maar het schot van Bas van Houtum werd goed verdedigd. De volgende kans voor DVG had een beter lot verdiend, maar de bal sprong over de voet van Van Houtum. CITO was kort voor rust nog gevaarlijk bij een kopbal uit een toegekende hoekschop. De bal werd door Sander van de Ven, als bewaker van de paal, goed verdedigd.

Foto: Toon va Ruremonde
DVG redde het niet tegen CITO. (Foto: Toon va Ruremonde) Foto: Toon va Ruremonde
Foto: Toon va Ruremonde
Foto: Toon va Ruremonde
Foto: Toon va Ruremonde
Ook Keira Kreijveld stond zondag op het hoogste podium. (Foto: JCLiempde) Foto: JCLiempde
Fedde van Helvoort won zaterdag vier partijen en eindigde als eerste. (Foto: JCLiempde) Foto: JCLiempde

Na rust was het spelbeeld niet anders. Weinig kansen voor beide ploegen. Een voorzet van Wilco Voets was te hoog om in te schieten en te laag voor een kopbal. De frustraties aan DVG-zijde namen geleidelijk toe en dit ging opnieuw ten koste van het spel. Een ingooi voor DVG werd door de scheidsrechter omgedraaid en uit de opvolgende aanval werd er met een dwarrelschot van afstand gescoord, 1-0. Doelman Raymon Strik ging niet helemaal vrijuit, wat hij na afloop ook ruiterlijk toegaf. Er was nog voldoende tijd om de stand gelijk te trekken maar het werd er allemaal niet gemakkelijker op. De doelman van de thuisploeg had nog een uiterste inspanning nodig om de punten over de streep te trekken. Naarmate DVG opportunistischer ging aanvallen gaf dit CITO de ruimte om via de counter de beslissing te forceren. Die kwam er uiteindelijk niet, zoals ook de gelijkmaker er niet kwam.
Volgende week speelt DVG thuis tegen naaste buur Boskant.

DVG 2 verspeelde in een harde wedstrijd kort voor tijd een 1-2 voorsprong. Dit gelijke spel kwam aan als een nederlaag.
De DVG-dames wonnen zondag de thuiswedstrijd tegen de vrouwen van Festilent. Het werd 3-1.

Fedde van Helvoort judokampioen in Oisterwijk

Keira Kreijveld oppermachtig in Beek en Donk

Oisterwijk/Beek en Donk - Vijf judoka's van Judo Club Liempde deden mee aan het Sinterklaastoernooi dat zaterdag georganiseerd werd in Oisterwijk. Fedde van Helvoort wist de eerste plaats te veroveren. Zondag liet Keira Kreijveld iedereen achter zich bij het nationaal toernooi in Beek en Donk.

Juan Schuurmans en Jens Kelders hadden niet helemaal hun dag zaterdag, maar knokten toch goed in Oisterwijk. Hun judo liet een stijgende lijn zien en beiden verloren de laatste partij nipt op beslissing van de scheidsrechter. Ze gingen met een vierde plaats naar huis.
Gies van Erp en Jason van Berkel zaten beter in het toernooi en wonnen alebei hun eerste partij met volle overgave. In de overige partijen konden ze niet meer het verschil maken, maar toch eindigden ze op een mooie derde plaats.
Uitblinker Fedde van Helvoort won vier partijen, waarbij hij telkens met mooi aanvallend judo won met ippon. De meeste tegenstanders van Fedde hadden weinig in te brengen, omdat hij bleef bewegen en aanvallen met seoi otoshi (armworp) en osoto gari (beenworp).
Coach Bas Raaimakers was zeer tevreden en gaf aan te hebben genoten van alle judoka's.

Keira Kreijveld
De volgende dag, zondag 25 november maakte Keira Kreijveld van JC Liempde haar opwachting in sporthal D'n Ekker in Beek en Donk. Ze kwam uit in de klasse -15 jaar/-48 kg.
In het begin van de eerste partij was Keira's tegenstander zeker niet slechter, maar de Liempdse liet zich niet van haar stuk brengen en wist de partij te winnen door eerst met een mooie overname een waza-ari te score en meteen te volgen door een houdgreep score Ippon (10 punten).
De tweede partij was al beslist binnen 30 seconden. Met een mooie combinatie van twee verschillende worpen wist Keira haar tegenstander te verrassen, met een vol Ippon (10 punten).
De derde partij ging net zo snel; met een Tai-Otoshi scoorde ze een waza-ari, meteen gevold door een houdgreep.

Maak kennis met judo
Kinderen die kennis willen maken met judo kunnen geheel vrijblijvend twee keer mee komen doen op woensdag of donderdag in de gymzaal van basisschool De Oversteek in Liempde. De trainingen voor beginnende judoka's van 5 tot 9 jaar oud zijn op woensdag van 18.30 tot 19.15 uur. Op donderdag trainen de judoka's vanaf 9 jaar oud van 19.15 tot 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.judoclubliempde.nl.

L'Union eindigt onderaan

Boxtel - Het eerste viertal van handboogschutterij l'Union Boxtel belandde uiteindelijk op een vierde en laatste plaats in de ereklasse. Kampioen werd met overmacht Concordia uit Sint-Oedenrode met in de gelederen kernploeglid Rick van den Oever.

Het puntenaantal van 784 was nog genoeg om bij Amicitia Schijndel langszij te komen, maar het aantal gescoorde punten in de hele competitie van 5454 om 5419 viel in het voordeel van de Schijndelaren uit. Ad van de Langenberg was wederom de beste schutter aan Boxtelse zijde met 268 punten, gevolgd door Henk Jegers met 260, Henri van de Broek met 256 en Gerard van der Steen met 241 punten.
De jeugd was vorige week vrijdag ook actief in Schijndel. Meike van Oss behaalde 256, Sylvana van der Burgt 253 Jelt van de Langenberg 237, Senn Steenbakkers 214 en Sam Spitters 118 punten. In de individuele klassementen vielen verschillende Boxtelse deelnemers in de prijzen. Meike van Oss werd tweede in de eerste klasse cadetten. Sylvana van de Burgt eiste een eerste plaats op in de tweede klasse cadetten. Henk Jegers werd uiteindelijk derde in de derde klasse heren en in de vijfde klasse heren werd Henri van de Broek tweede.

18 / 18

Donderdag 29 november

ChakraDance: dansende reis door chakra's
09.30 uur, PIUS X, Heidonk 28, Liempde

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Lezing 'Vrouwen in habijt'
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Vrijdag 30 november

Gratis tekenles (aanmelden)
09.30 uur, Achter de Willibrordusschool, Esch

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Training jeugdbiljart 't Ivoor, doe je mee?
18.30 uur, Biljartvereniging 't Ivoor, De Voetboog 14a, Boxtel

1-30 december

Expositie Jan Verhoeven
D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Zaterdag 01 december

Stapel op Sint
09.30-12.00 uur & 13.30-17.30 uur
Kasteel Stapelen, Stapelen 1, Boxtel

Workshop keramiek schilderen
09.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer; rikken, hobby, jokeren
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Heemkunde; archeohotspot
10.00 uur, Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Sinterklaas bezoekt Selissen
13.00 uur, Frederik Jan Ottostraat / Keizerstraat, Boxtel

Tweedehandsmarkt voor het goede doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Dienstenveiling Fanfare Concordia
20.00 uur, De Serenade, De Oude Dijk 117, Boxtel

Zondag 02 december

Stapel op Sint
09.30-12.00 uur & 13.30-16.30 uur
Kasteel Stapelen, Stapelen 1, Boxtel

Mega Vlooienmarkt
10.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Lezing Limericks over kerkmuziek
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Koopzondag
12.00 uur, Centrum, Boxtel

Line Dance Middag
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Kienavond CV De Natneuzen
20.00 uur, Fellenoord 6, Boxtel

Dinsdag 04 december

09.30 uur, creatief met penseel
13.30 uur, spaans 2e leerjaar
13.30 uur, stijldansen
19.30 uur, spaanse conversatie
Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

ZorgSamenBuurt Oost schenkt koffie in de huiskamer van Boxtel Oost
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer; St. Nicolaas koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopspreekuur Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Woensdag 05 december

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer; rikken en Jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Foto: Anjo Rutten

Saria Brito

Tasnim Bezbiz

Ronald van Dael