DeMooiBoxtelKrant

15 februari 2017

DeMooiBoxtelKrant 15 februari 2017


Sportraad Boxtel opgeheven

Boxtel - De Sportraad Boxtel is per direct opgeheven. Dit maakte de gemeente donderdag bekend. De Dag der Kampioenen, die de raad organiseerde, gaat wel gewoon door.

De Sportraad bestond sinds 1970 en verzorgde onder andere de privatisering van sportaccommodaties, de Dag der kampioenen en vormde de verbinding tussen gemeente en sportverenigingen. Huidig voorzitters Eric Peeters en Kees Bekers vinden het erg jammer, maar zagen de rol van de raad de afgelopen jaren afnemen. "Verenigingen stappen tegenwoordig zelf naar de gemeente", aldus Peeters. Volgens sportwethouder Herman van Wanrooij betekent dit meteen ook de ondergang van de sportraad: "Als je jezelf overbodig maakt, dan heb je goed werk gedaan."

De afgelopen jaren kampte de Sportraad met teruglopende inbreng van leden op door de sportraad voorgestelde activiteiten. Tijdens de ledenvergadering in januari besloten vertegenwoordigers van sportverenigingen om de Sportraad op te heffen. Hoewel ze nog pogingen hebben gedaan om de raad nieuw leven in te blazen door middel van nieuwsbrieven en het organiseren van cursussen, bleek het tij niet te keren.

Oud voorzitter Boudewijn Aalbers, vanaf 1974 lid en gedurende 20 jaar voorzitter, beaamt de nieuwe tijden. Hij vindt het geruststellend dat een belangrijke activiteit, namelijk de Dag der Kampioenen, veilig is gesteld voor de toekomst. Eric Peeters, Kees Bekers en Ad van Boxtel stappen over naar Boxtel Vooruit. Vanuit deze stichting organiseren ze de aankomende Dag der Kampioenen. Het resterende bedrag van Sportraad Boxtel wordt geoormerkt, dit wil zeggen dat het bestemd blijft voor de organisatie van de Dag der Kampioenen, en gaat naar Boxtel Vooruit.

De Dag der Kampioenen is dit jaar op 24 juni 2017, van 10.30-18.00 uur in de Spiegeltent op Stapelen.

Lokaal talent zet beste pootje voor bij Waggelrevue

Foto: Marieke van der Steen

Boxtel - Op zowel vrijdag- als zaterdagavond vond de Waggelrevue plaats in Hofpaleis Denziz aan de Stationsstraat. Daarbij waren vaste gasten als de Agterblijvers, Ad Hoevenaars, de 5 Zaligheden, de 3 Kupkes en de Dorini's weer van de partij.

Naast de 'vaste prik' waren ook andere talenten zoals Freddy van den Elzen en Frans Bevers aanwezig. Het programma van de avonden is volgens Gerald Vlaminckx, die namens het SOC zitting heeft in de organisatie, al tot 2020 hebben vastgelegd. Dit om het niveau van de avonden omhoog te tillen.

Foto: Marieke van der Steen
Wat er met de Boxtelse winkel gaat gebeuren is nog onbekend. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Lees verder op pagina 5. Daar en op pagina 4 vind je ook de andere carnavalsactiviteiten in de gemeente.

Winkelketen The Phone House vraagt faillissement aan

Boxtel - Winkelketen The Phone House heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit meldt het bedrijf dinsdag.

Met het faillissement valt het doek voor The Phone House Netherlands B.V., The Phone House Retail B.V. en Typhone E-concepts B.V. In totaal verdwijnen 806 banen bij het bedrijf. De 74 franchisevestigingen blijven vooralsnog gewoon open, meldt de franchisegever.

Wat het faillissement betekent voor het Boxtelse filiaal is vooralsnog onbekend: de winkel is al twee weken gesloten en klanten worden doorverwezen naar Best. Zowel de franchisenemer als de franchisehouder gaan niet verder op de zaak in.

Week van de financiën

Persoonsberichten nu ook online

Boxtel - Het plaatsen van geboorte-, felicitatie- en rouwberichten kan voortaan in onze krant én op internet. Nieuw in ons aanbod is www.persoonsberichten.nl. Je kunt voortaan zelf online dergelijke berichten plaatsen. Wil je het ook in onze krant plaatsen? Dan nemen we contact op en helpen we verder.

Persoonsberichten.nl is een landelijke website die door DeMooiKrant Nederland speciaal is ontwikkeld voor alle MooiKranten. Hierop kun je een belangrijke gebeurtenis in je leven delen met anderen, die op die speciale vreugde- of verdrietmomenten gepast kunnen reageren. Denk hierbij aan geboorte, jubileum, diploma, rijbewijs, huwelijk, maar ook een overlijden of nagedachtenis.
Het traditioneel plaatsen van een bericht in één van de verschillende dagbladen kost al gauw enkele honderden euro's. Dat is erg kostbaar, zeker als je bedenkt dat het bericht alleen de abonnees van het gekozen dagblad bereikt, een aantal dat jaarlijks steeds verder afneemt.
De leesdichtheid van onze krant is enorm, iedereen in het dorp krijgt de krant huis-aan-huis en je persoonsbericht krijgt een speciale plek in de krant. Als je laat weten dat je het persoonsbericht in onze krant wilt plaatsen, neemt de redactie daarvoor contact op. Ter introductie is het plaatsen van het bericht online voorlopig gratis.
Persoonsberichten.nl zorgt er via internet voor dat de berichten direct in te voeren en te raadplegen zijn, actueler kan niet. Verder blijft de informatie via internet veel langer te raadplegen. Iedereen kan die berichten direct raadplegen, zonder inlogprocedures, en voor het plaatsen heb je ook geen account nodig. Je kunt een (eigen) foto of afbeelding toevoegen en iedereen kan reacties plaatsen op een bericht.


Collectes februari/maart

12 tot 25 februariStichting Jantje Beton
6 tot 11 maartAmnesty International
13 tot 18 maartReuma Fonds
20 tot 25 maartStichting ZOA
27 maart tot 1 aprilFonds Gehandicaptensport

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt verenigingen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel? En vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900 88 44.

KBO-activiteiten

Donderdag 16 februari        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 17 februari        Rikken en Jokeren in De Rots        13.30
Dinsdag 21 februari        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Walnoot        14.00
Donderdag 23 februari        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 16 februari        Wandelen met Frans Kapteijns,
                        De Schutskuil        9.30
Dinsdag 21 februari        Lunch bij Eetcafé De Oude Ketting        12.30

Meer info vind je op www.vcboxtel.nl

Adressen Gemeenschapshuizen Boxtel-Liempde-Lennisheuvel

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

Stationsplein krijgt make over

Een concepttekening van het toekomstige Stationsplein. (Bron: Gemeente Boxtel) Gemeente Boxtel

Boxtel - Het Boxtelse Stationsplein krijgt een make over. De werkzaamheden moeten op 7 en 8 april gaan gebeuren met behulp van vrijwilligers die de gemeente nu zoekt. Het plein moet na de opknapbeurt groener en overzichtelijker worden. De kosten, zo'n 35.000 euro, kunnen gedekt worden uit een restant van het project Prettig wachten. Eerder werd vanuit dit project het spoorbankje op het Stationsplein gerealiseerd.

Het idee voor het aanpakken van het Stationsplein ontstond twee jaar geleden, na het realiseren van het spoorbankje. Wethouder Van Wanrooij wil het werk binnen twee dagen geklaard hebben: "De tijd is een flinke uitdaging, maar vele handen maken licht werk." Er worden plantvakken aangebracht en met kleur worden verkeersstromen verduidelijkt, zoals een oversteekplaats.

(Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Sander van Gils

Het Stationsplein is het eerste dat reizigers die naar Boxtel komen van de gemeente zien. "En dat is niet het meest aantrekkelijke beeld van Boxtel", vindt ook de wethouder. Samen met inwoners wil hij het plein vergroenen en beter inrichten, zodat studenten, forenzen en natuurlijk de inwoners van Boxtel kunnen genieten van een mooi Stationsplein.

Wethouder Van Wanrooij pakte zelf een potlood om wat schetsen uit te werken. Al snel werd hij benaderd door landschapsontwerper Stein van Brunschot die graag zijn steentje wil bijdragen aan een beter en functioneler Stationsplein en zo is het ontwerp dat er nu ligt gemaakt. De wethouder heeft naar eigen zeggen menig collega moeten overtuigen dat het uitvoeren van het ontwerp van Stein ondanks de geringe financiële middelen mogelijk is. "Hier heb ik natuurlijk de hulp van veel bedrijven en inwoners voor nodig."

De Boxtelse bedrijven waar Van Wanrooij het over heeft, Van den Boomen, Van Pinxteren en Van de Sande, kunnen volgens woordvoerder Tonny Wagenaars de benodigde werkzaamheden voor weinig geld uitvoeren. Samen met Reijnders en Wagenaars vormen zij de Keistampers Combinatie Boxtel die zich opwerpt voor de renovatie van de Markt. Wagenaars is dan ook niet onverdeeld positief over de houding van de gemeente: "Deze bedrijven zijn door de gemeente gevraagd om goedkoop het Stationsplein op te knappen. Het gaat er bij mij niet in dat we dan niet ook de Markt zouden kunnen opknappen voor een schappelijke prijs."

Wil je meewerken aan de make over? Opgeven kan via www.boxtel.nl/vrijwilligersstationsplein.

Veel vragen over huishoudelijke hulp bij Wmo-cliëntdagen

(Foto: Gemeente Boxtel) Gemeente Boxtel

Boxtel - De Wmo-cliëntdagen afgelopen woensdag en donderdag bij Gemeenschapshuis De Walnoot en De Rots leverden vooral veel vragen op over de huishoudelijke hulp. Dit meldt verantwoordelijk wethouder Eric van den Broek.

De Wmo-cliëntdagen zijn een belangrijk meetmoment voor de gemeente om te evalueren hoe de inwoners van Boxtel denken over de ontwikkelingen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zoals de Wmo voluit heet. Zo'n 200 belangstellenden met allerlei vragen en opmerkingen kwamen op de twee bijeenkomsten af. "Daarbij werd kritisch gereageerd, maar kwamen gelukkig ook positieve geluiden naar voren", aldus de wethouder. Naast Van den Broek waren onder anderen vertegenwoordigers van de gemeente, vrijwilligersorganisatie ContourdeTwern en contactpersoon Ria de Die aanwezig.

(Foto: Gemeente Boxtel) Gemeente Boxtel
ZIE TEKST OP PAGINA Foto: Jan van der Steen

Velen waren ongerust over de veranderingen binnen de huishoudelijke hulp, waarbij niet meer wordt uitgegaan van een bepaald bedrag aan hulp, maar van een geschat aantal uren die de benodigde werkzaamheden kosten. Met die urenschatting was, vanzelfsprekend, niet iedereen het eens. Ook de overstap van aanbieder van hulpmiddelen Welzorg naar Medipoint leidde tot de nodige vragen. Tot slot werden cliënten gewezen op de verschillende ondersteuningsmogelijkheden, zoals vertrouwenspersoon Ria de Die. "Om dat nog eens onder de aandacht te brengen zijn we bezig met een weetjeswaaier voor ouderen", legt de wethouder uit.

Van den Broek is een groot voorstander van het betrekken van de burger bij het bepalen van gemeentelijk beleid. Daartoe zijn er plannen voor het oprichten van diverse klankbordgroepen zoals de nog te starten klankbordgroepen ouderen en vrijwilligers, waarbij Boxtelaren geregeld hun stem kunnen laten horen. Daarbij diende onder andere Stichting Ouderen in Regie als inspiratie. Deze stichting stelde in het voorjaar in de componistenbuurt een grootschalige enquête in over hoe ouderen hun toekomst in die buurt zien.

Felle schoorsteenbrand zorgt voor grote schade aan woning

Boxtel - Een felle schoorsteenbrand heeft grote schade veroorzaakt in een woning aan de Liempdseweg in Boxtel. De brand bleek te woeden in een gedeelte van de spouwmuur die niet makkelijk bereikbaar was.

De brandweer heeft een gedeelte van de muur en het plafond moeten slopen om het vuur volledig uit te krijgen. Na anderhalf uur was de brand onder controle. De schade in de woning is aanzienlijk. Persoonlijke ongevallen deden zich niet voor.

Lynn wint Boxtelse voorleeswedstrijd

De Boxtelse finale van de Nationale Voorleeswedstrijd is maandag gewonnen door Lynn van der Heyden (12). Zij las voor uit 'Dagboek van een muts'. Op 18 maart mag de leerlinge van basisschool De Oversteek Boxtel vertegenwoordigen in de Brabantse finaleronde in Goirle. (Foto: Jan van der Steen)

Kolderzitting bij Het Wapen van Liempde Hullie! Zullie! En wèllie dan?

Foto: Marie Fick

Liempde - Bij Café Het Wapen van Liempde wordt op carnavalszondag 26 februari om 10.30 uur de Kolderzitting gehouden.

Liemt makt gin verschil, zo luidt de leus van het huidige Carnavalsseizoen. 'Gin verschil?' Het roept voor velen de vraag op van 'Voor wie maakt het geen verschil? Voor Hullie? Zullie? En wèllie dan?' Welke grote verschillen zal dit alles voor de Liempdenaren opleveren? Het maakt wel degelijks iets uit of er wilde zwijnen of
edelherten op je afkomen in 'Liempde, Gastvrij hart in Het Groene Woud'. Het zal zondagochtend 26 februari te horen zijn op de Kolderzitting.

Tussen de everzwijnen in de Kasterense bossen en de nog los te laten edelherten in De Scheken is het centrum van Liempde danig op de schop gegaan. Op initiatief en onder aanvoering van de vrijwilligers van Liemt in Uitvoering en SPPILL is er al veel werk verzet. De firma Van den Boomen is begonnen met het uitgraven van D'n Tip om er een immens grote put te maken. Verder zijn er straten opgebroken, rioleringen vervangen, kastanjebomen gerooid en ga zo maar door.

Ambassadeurs
Onlangs ontvingen een negentiental personen een speldje en raamsticker omdat ze met goed gevolg de ambassadeurscursus hadden afgesloten. Zij zullen op deskundige wijze de toekomstige toeristen rond gaan leiden in Liempde, Gastvrij Hart in Het Groene Woud. Grote vraag daarbij is wat ze wel en vooral niet over Liempde moeten gaan vertellen. Wellicht wordt de lokale bevolking verzocht om op gezette tijden in Boeremèrt kloffie op klompen de straat op te gaan kompleet met huifkar, bakfiets om de toeristen te vervoeren van het Sint Janspontje naar Velder.

Scheurneuzen
Het versmallen en verleggen van de rijweg en daarbij het scherper maken van bochten zijn eigenlijk bedoeld om de snelheid uit het rijverkeer te halen. Scheurneuzen zien het daarentegen misschien ook als een uitgelezen kans om er als een ware rallyrijder doorheen te slingeren. Het wordt dus goed opletten voor de dorpsbewoners.

Tip Tip tip
De in september gehouden Oktoberfeste moesten noodgedwongen uitwijken naar het Concordiapark omdat de hele Tip open lag, maar komend jaar kan er weer volop gebruik van gemaakt worden door de Boeremèrt, Oldtimerdag, enzovoorts. Vanwege de betonnen ondergrond kan het fierljeppen in de toekomst wel vergeten worden. SPPILL staat wel open voor tips om D'n vernieuwde Tip nog meer te gebruiken. En dat geldt voor zowel boven als onder de grond. Dit met het oog op de te verwachten droogte door de klimaatverandering.

De Rots wordt Spetterhoek met carnaval

Boxtel - Gemeenschapshuis De Rots wordt vanaf zaterdag 25 februari omgedoopt tot De Spetterhoek. Elke middag tot en met dinsdag 28 februari wordt hier in de grote zaal van 13.00 tot 18.00 uur carnavalsfeest voor de kinderen gevierd.

Alleen kinderen tot 15 jaar betalen entree, daarboven is de toegang gratis. Er is geen glas in gebruik en er is een alcoholvrije zone, de spelletjes/wedstrijdjes worden ook georganiseerd. DJ Kay zorgt voor de muziek en er zijn extra activiteiten voor de kinderen; van schminken tot een springkussen. Ook de vertrouwde kinderbar is een vast onderdeel bij De Spetterhoek.

Op zaterdag is er Dol-Fijn-Carnaval voor de mensen met een beperking, georganiseerd door de vrijwilligers van de Vrijbuiters. Deze avond duurt van 19.00 tot 22.30 uur, de zaal gaat om 18.45 uur open. Natuurlijk komt Prins Peer d'n Twidde met zijn gevolg en muzikale ondersteuning van de Red River band ook even mee feesten.
Op maandagavond is er het carnavalskienen, dat om 20.00 uur begint (zaal open om 19.00 uur), waarbij liefhebbers een gokje kunnen wagen en een gooi kunnen doen naar de hoofdprijs van 200 euro.
Het einde van het carnavalsfeest komt op dinsdagmiddag in zicht, echter niet nadat de jeugdprins met zijn gevolg een bezoek heeft afgelegd aan de Spetterhoek.

Schrijf je in voor Bumperball op carnavalsmaandag

Liempde - Prinsenvereniging De Ploegers organiseert op carnavalsmaandag 27 februari in het Concordiapark van 13.30 tot 17.00 uur het spektakel Bumperball.

Alle middelbare school jeugd is welkom om deel te nemen. Er wordt gespeeld in teams van vier personen. Opgeven kan als team of individueel, iedereen wordt ingedeeld bij een team. Inschrijven kan via bumperballliempde@gmail.com. De kosten voor de middag bedragen 5 euro per persoon. Dit is inclusief een consumptie.

Kindercarnaval in Selissen

Boxtel - De kinderen van Jeugd Carnavals Vereniging De Walvisjes zijn er al vanaf november klaar voor, om er weer een geweldig carnavalsfeest van te maken voor de donsindjes van Indegat. Jeugdprins Nessiem en prinses Michelle zullen deze carnaval samen met adjudant Youri, de raad van 11, de Dansmariekes, Showgroep en de Tuinbroekdragers de kar trekken bij Gemeenschapshuis De Walnoot.

Voor de kinderen is er een springkussen, kinderbar (met kinderprijzen), een glasvrij gedeelte waar de ze veilig kunnen spelen en een animatieteam. Natuurlijk zijn ook de ouders van harte welkom om onder het genot van carnavalsmuziek van DJ Voyager en een drankje gezellig carnaval te vieren.
Maandagmiddag is het vanaf 13.00 uur kindermatinee en komen er diversen carnavalsverenigingen naar De Walnoot, waaronder de jeugdprins van Boxtel, om de Walvisjes te bezoeken en dinsdagmiddag gaan zij op bezoek bij verschillende carnavalsverenigingen. Dan is er vanaf 14.00 uur Liederentafel van het Wijkplatform bij De Walnoot.

De Walnoot is iedere dag geopend van 15.00 tot 1.00 uur, dinsdag is de sluiting om 00.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Seniorenmiddag in den Tijber

Boxtel - CV de Agterblijvers & P.C. de Comsche Hoeve schotelen de senioren van Boxtel op zondag 19 februari een bonte middag voor in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. Bezoekers worden vermaakt met muziek en sketches en kunnen rekenen op een natje en een droogje.

De seniorenmiddag is op zondag 19 februari van 13.00 tot 17.00 uur.

De middag, die duurt van 13.00 tot 17.00 uur, is voor iedereen van 65 jaar of ouder. De toegang is gratis. Kaarten zijn af te halen op zaterdag 11 februari tussen 11.00 en 13.00 uur bij Partycentre De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat 46b. Neem voor meer informatie contact op met Gerbrand Elissen via 06-21232128.

Carnavalskienavond bij De Walnoot

Boxtel - De Invaliditeitsvereniging Boxtel e.o. houdt op woensdag 22 februari een carnavalskienavond in Gemeenschapshuis De Walnoot. De zaal gaat open om 18.30 uur, de feestavond begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Bij binnenkomst wordt iedereen een consumptiebon aangeboden. Er zijn geldprijzen te winnen en er is een loterij met leuke prijzen. Voor de mooiste bezoeker in carnavalskleding is een prijs beschikbaar. In de pauze is er een gratis hapje.

Carnavals r- iktoernooi bij Café d'n Boer

Boxtel - Bij Café d'n Boer wordt op de vrijdag voor carnaval, 24 februari, een rikconcours in carnavalsstijl gehouden. Het toernooi is van 16.33 tot 18.33 uur. Er zijn mooie prijzen te winnen en iedereen is van harte welkom. Je vindt Café d'n Boer aan de Corpus 2 in Boxtel.

Loeriefoepe in Liempde

Liempde - De ludieke kroegentocht 'Loeriefoepe' wordt ook dit jaar weer gehouden in Liempde. Op carnavalsmaandag trekken de carnavalsvierders vanaf 12.00 uur langs het Wapen van Liempde, de Durpsherberg, 't Huukske en 't Hof van Liempde.

Diverse artiesten zullen hun opwachting maken bij het Loeriefoepe, waarbij de deelnemers met een stempelkaart langs de kroegen trekken. Hiermee krijgen zij de eerste consumptie gratis. De kaarten zijn de week ervoor te koop in de deelnemende cafés of op de dag zelf bij de kassa voor Kapsalon Plein 6 op het Raadhuisplein.

Kijk op www.facebook.com/loerie.foepe voor meer info.

Meester van de Truttigheid

Meester Frank Visser. Dat moet toch wel het beste typetje van de afgelopen jaren op de buis zijn. Voor de enkele lezer die Meester Frank Visser niet kent, hij is dat komische mannetje dat uitspraak doen op tv bij vooral ergernissen en burenruzies. Ook wel 'De Rijdende Rechter'. Er wordt natuurlijk niet echt recht gesproken, het blijft tv hè?

En blijkbaar zijn er ergernissen zat. De plantjes van Mien hangen aan de schutting van de buren, en Mien 'heb niet meebetaald, dus mogen die plantjes daar niet hangen.'
Ank en Henk vinden dat de boom in hun straat wel heel veel blaadjes laat vallen in de herfst, dus die boom moet weg. Of de gemeente hem even wil verwijderen. Een boom die blaadjes laat vallen. Het moet niet gekker worden natuurlijk. Vieze boom.

Nog zo een. 'Buurman Baggerman is een viespeuk', zo zegt de vrouw. 'Elke ochtend als hij naar het toilet gaat laat hij een harde wind. En wel zo hard, dat ik er altijd wakker van wordt. Inmiddels zijn er scheuren in mijn muur gekomen en dreigt mijn huis in te gaan storten. Ik weet zeker dat het door de scheten van Baggerman komt. '

'Nou', zegt Meester Visser, die inmiddels zijn groene rubberen laarzen uit de auto heeft gehaald. 'Dat zullen we dan maar eens even gaan bekijken.' Zijn ribfluwelen broek gaat in de laarzen, het hoedje wordt even recht gezet en bewapend met grote gele waterpas (die langer is dan hij zelf), gaat hij de scheurtjes bekijken. Het klopt dat er wat scheurtjes in de muur zitten. 'Dat was nog niet zo toen ik het kocht.' Zegt de buurvrouw. 'En wanneer was dat?' Vraagt Meester Frank Visser met bijzonder vragende blik. '44 jaar en 3 maanden geleden', is het antwoord. Aha, dat is al wel heel lang terug hè? 'Ja, maar pas toen Baggerman hiernaast is komen wonen, begonnen de scheuren groter te worden.' 'En wanneer was dat?' '39 jaar terug'. Meester Frank Visser gaat naar de buurman. 'Goedendag, u bent buurman Baggerman?' Baggerman knikt. 'Graag zou ik eens willen kijken of uw winden echt scheurtjes veroorzaken. En om dat het beste te testen, blijven we wel even slapen zodat we morgenochtend de proef op de som kunnen nemen. Ik zal er tevens een expert bij halen die hier meer verstand van heeft.' 'Goedemiddaaag!' Daar verschijnt Gerard Joling, de windenexpert. 'Ik vind het om te gieeeeren!' Een schaterlach barst los. 'Ik zou zo pissig zijn als Patricia Paay als het mij zou gebeuren. [schaterlach]' 'Maar ik ben gek op scheuren, trek eens aan mijn vinger? [hese schaterlach]' Meester Frank Visser doet wat hem gevraagd wordt. 'Oh ik kan niet meer hiiihiihihiiii [schaterlach].'

Ik besluit toch maar te gaan zappen voordat mijn buren gaan klagen over het gegil in mijn huis. Verrek, ik zie nu pas dat Meester Frank Visser tegenwoordig op SBS6 is.

Meester Frank Visser, de meester van de gezellige truttigheid. Maar laten we aankomende periode even minder truttig tegen elkaar gaan doen en gewoon gezellig carnaval gaan vieren. En niet teveel zatte filmpjes maken hè? Die kunnen zomaar ineens in de media opduiken. Zo dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.

Vervolg van de voorpagina: Waggelrevue

Tonproater Freddy van den Elzen in actie. (Foto: Marieke van der Steen) Foto: Marieke van der Steen

Dit was te merken, onder andere aan de verschillende nieuwe lokale talenten als de WC Indjes en de Soulbrothers. Maar ook vertrouwde gasten als Fons van Asten en de in 2016 teruggekeerde vaste gast CV Geen Drank Geen Klank lieten zien dat het met kwaliteit wel goed zat. Laatstgenoemde vertolkte het nummer 'Indegat, Gij Bent Ut Hillemaol', waarmee zij het Kwekdeuntjesfist wonnen.

Foto: Marieke van der Steen
Foto: Marieke van der Steen
De Dorini's (Foto: Marie Fick) Foto: Marie Fick

De muzikale omlijsting van de avond was in handen van de Ducktownband. ECHDWEiL, vorig jaar de winnaar van het Kwekdeuntjesfist, verzorgde ook een ludieke bijdrage aan de avonden.

Dorini's in de race voor carnavalskraker 2017

Boxtel - De recente aandacht bij het tv-programma Jinek lijkt de Dorini's geen windeieren te hebben gelegd. Met hun carnavalshit 'De nonnen uit het Zuiden' voeren zij de top aan van Omroep Brabants' 'Kies Je Kraker 2017' stemlijst.

Tot en met 23 februari kan op de Dorini's gestemd worden via omroepbrabant.nl/kiesjekraker. De winnaar van de lijst wordt bekend tijdens het razend populaire 3 Uurkes Vurraf carnavalsconcert op 24 februari in Eindhoven.

Foto: Heemkunde Boxtel

144 Sint-Petrusbasiliek in de sneeuw
Olieverf, 48 x 58 cm, gesign. r.o.
Collectie: R. van Laere

"Het was op een zondagmiddag, dat ik als huisarts op huisbezoek ging bij Harrie Janssen, de fotograaf in de Prins Hendrikstraat", vertelt de Liempdse huisarts in ruste Roger van Laere. "Harrie Janssen was de zoon van de kunstschilder Pierre Janssen. Het was een van de eerste keren, dat ik als Liempdse huisarts weekeinddienst in Boxtel meedraaide."

Harrie Janssen was ziek en lag op bed. Hij had de huisarts laten bellen. Het zal ergens in de jaren 70 geweest zijn (hij overleed in 1977). "Ik kwam bij Harrie Janssen op de slaapkamer en liep richting het bed waar hij in lag. Op de grond lag een vloerkleedje. Niets vermoedend stapte ik op dat kleedje. Het schoof weg en ik had moeite om me staande te houden. Het kleedje schoof gedeeltelijk onder het bed van de zieke Harrie Janssen. Ik raapte het op met de bedoeling het weer terug te leggen waar het eens gelegen had. Ik zag dat het kleedje rafelig was of mogelijk gans versleten. Terwijl ik het kleedje opraapte zag ik dat er iets onder lag. Het bleek een schilderij zonder lijst te zijn. Harrie vertelde, dat hij dat schilderij, dat door zijn vader Pierre Janssen geschilderd was, onder het kleedje gelegd had omdat het vloerkleedje gerafeld en versleten was. Op het doek, want meer was het niet, bleek de Boxtelse Sint-Petruskerk geschilderd te zijn. Ik keek een tijdje naar de afbeelding op het doek. Harrie vroeg of ik het doek wilde hebben. Tja, ik vond het wel een mooi plaatje. Het schilderij heb ik laten schoonmaken en restaureren. Sinds die tijd hangt het schilderij, dat de Sint-Petruskerk in de sneeuw voorstelt, bij mij in de huiskamer."

Een schilderij met een verhaal. Zo zie je maar, zelfs sneeuw op een schilderij kan lelijke valpartijen opleveren.


Nieuw artikel

Foto: Kloosterhof

Biografisch drama met Omar Sy als Chocolat, de eerste zwarte circusartiest om Frankrijk, die razend populair wordt ten tijde van de belle époque
De Franse clown Chocolat is de eerste zwarte circusartiest die uitgroeit tot een beroemdheid in de tijd van de belle époque in Parijs. Samen met zijn partner, de clown Footit, beleeft hij weergaloze successen. Maar kan hij omgaan met de valkuilen van de roem, de vele vrouwen en het snelle geld? Het vergeten verhaal van een buitengewoon man.

Datum film: woensdag 22 februari 2017, zaal open om 19:00 start film: 19:30


BHC trakteert winnaars provinciale Skills Talents finale op taart

Van links naar rechts: Nick (17), Mehmet (16), Tolga (15) snijden de hun zoete overwinningstaart aan. (Foto: Sander van Kasteren) Sander van Kasteren

Boxtel - Dinsdag 31 januari wonnen Nick van Esch (17), Mehmet Atalay (16) en Tolga Ceylan (15) de provinciale Skills Talents economieprijs bij het Koning Willem I College in Den Bosch. Daarom konden de BHC-leerlingen woensdag 8 februari dan ook op een flinke taart rekenen, als blijk van dank vanuit hun school.

Nick, Mehmet en Tolga gaan ook in het dagelijks leven veel met elkaar om. Tolga en Mehmet zijn zelfs goede vrienden van elkaar en hopen in de toekomst samen een bedrijf op te richten. Het drietal had zich vooraf goed voorbereid op de provinciale finale in Den Bosch door een goede taakverdeling te maken. Ook op hun eigen school had het drietal al flink geoefend, waardoor ze de schoolfinale wonnen en het BHC in Den Bosch mochten vertegenwoordigen.

De 'oogst' uit de gemeentevijver. (Foto: Gemeente Boxtel) Foto: Gemeente Boxtel

De Skills Talents zijn de teamvakwedstrijden voor laatstejaars vmbo'ers. In elf verschillende categorieën kunnen leerlingen laten zien wat ze waard zijn. Tijdens de wedstrijden werken de deelnemers in teams van drie samen om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Ook op de samenwerking zelf worden zij beoordeeld.

Bij de provinciale finale stond het drietal aan de leiding van een denkbeeldig Coffee Company filiaal. De opdracht bestond onder andere uit het opstellen van een zakelijke e-mail, diverse berekeningen via Excel en het maken van een planning voor de werknemers. "De wedstrijd was erg leuk", vertelt Mehmet, die het woord doet namens de scholieren. "Het is leuk om de school te vertegenwoordigen en daarnaast staat het ook nog leuk op je cv."

Naast de taart, waarop een foto van het drietal prijkt, winnen Nick, Mehmet en Tolga een beker en ieder een certificaat. De beker krijgt een mooi plekje bij het BHC, naast de provinciale titel die de school vorig jaar ook al binnensleepte in de categorie Economie.

Op 16 februari volgt een teambuildingsdag waar alle Brabantse winnaars elkaar leren kennen. In de landelijke finales, op 16 maart in RAI Amsterdam, zal het drietal, naast in de categorie economie het ook als onderdeel van team 'Brabant Bulls' opnemen tegen vertegenwoordigers uit de andere provincies. Het drietal blaakt van zelfvertrouwen. "We schatten onze kansen om te winnen wel hoog in", vertelt Mehmet.

Daarna volgen de examens, waar de Skills Talents wedstrijd volgens de scholieren een goede voorbereiding op is. Mehmet en Tolga gaan, als zij dit jaar slagen, naar het Summa College in Eindhoven om daar International Business Studies te doen. Nick maakt een carrièreswitch naar de zorg.

Teuns Talk

Verkiezingen in Nederland: saai, of toch niet?

Het eerste waar een gemiddeld persoon van mijn leeftijd aan denkt bij het woord 'verkiezingen' is: oh nee, politiek. Dat is doodsaai. Deze gedachte had ik eerst ook heel lang, maar nu denk ik er heel anders over.

Zoals veel mensen weten zijn over een maand de verkiezingen in Nederland. Nou is dat voor ons, jongeren, natuurlijk niet al te boeiend, maar sommige dingen zijn toch behoorlijk interessant.

Als we bijvoorbeeld naar het buitenland kijken en dan naar Amerika waar nu Donald Trump aan de macht is denken veel mensen: zo iemand willen wij niet als leider in Nederland. Toch is er een persoon die schrikwekkend veel stemmers heeft en toch enige overeenkomsten heeft met Trump. Ik heb het over Geert Wilders. Zelf vind ik hem nogal een eng persoon, want mij lijkt hij toch een beetje een gevaar voor het sociale Nederland. Bijvoorbeeld zijn idee om uit de EU te gaan vind ik een vreemd idee. Mij lijkt het juist slecht als Nederland uit de EU gaat, vooral door de omstandigheden in de wereld op dit moment lijkt het mij logisch dat we nu als een verenigd Europa samen sterk moeten zijn tegen de gevaren uit Rusland, Syrië, Irak en misschien zelfs wel Amerika? Maar, wie ben ik, een kind van 14, om dit te zeggen?

Laatst heb ik op de site www.stemwijzer.nl gekeken naar welke partij bij mij zou passen. Niet per see omdat ik wil stemmen, maar gewoon welke partij dezelfde ideeën heeft als ik. de uitslag was voor mij best verrassend. Ik kwam namelijk uit op de Christenunie en de SP. Dit terwijl ik juist meer op de VVD gericht was. Waar ik ook erg verbaasd over was, was het feit dat de partij van Sylvana Symmons, Artikel 1, ook in mijn top 5 stond. Dit terwijl ik erg tegen een aantal plannen van haar ben.

Zo zie je dus dat je niet meteen uit moet gaan van wat jezelf denkt wat je vindt. Door deze test in te vullen kom je op basis van feiten uit bij de partij die het best bij jou past. En uiteraard: je zult het nooit eens zijn met alle plannen van die partij. Bijvoorbeeld bij mij met de VVD, ik dacht dat die partij het best bij mij paste, maar deze site bewijst het tegendeel. En bij Artikel 1 waarvan ik dacht van: deze mensen hebben echt geen goede plannen, bleek toch dat de plannen van deze partij overeen kwamen met wat ik dacht.

Ik raad jongeren ook aan om op de stemwijzer te kijken welke partij bij jou hoort. Sommige vragen zullen wat lastig zijn, dus het is handig om je ouders erbij te vragen om te helpen met invullen. Je moet uiteraard wel bij je eigen mening blijven! Ook heb ik gelezen dat er binnenkort een jongeren stemwijzer komt, ik raad veel jongeren ook aan die in te vullen als die er is.

Slib en veel oud ijzer opgebaggerd uit gemeentevijver

Boxtel - Ruim 300 kubieke meter bagger, 2 fietsen, 4 afzethekjes, een verkeersbord en een stoel. Dat is de 'oogst' van de baggerwerkzaamheden in de gemeentevijver.

De baggerwerkzaamheden begonnen afgelopen maandag, nadat in december de vissen al tijdelijk verhuisden naar de Vorsenpoel. Het verwijderen van de sliblaag is onderdeel van de herinrichting van de gemeentevijver en oude boomgaard. De laag slib in de vijver zorgt bij hoge temperaturen voor de groei van (blauw)algen en stankoverlast. In totaal werden 12 volgeladen vrachtwagens, samen goed voor zo'n 360 ton slib afgevoerd.

Herstel Van der Voortweg gaat van start

Boxtel - De herstelwerkzaamheden aan de Van der Voortweg gaan donderdag 9 februari van start. Na een groot waterlek 22 januari was de weg 2,5 week afgesloten omdat zand onder het wegdek was weggespoeld en deels in de riolering was beland.

De weg werd vorige week woensdag weer opengesteld voor verkeer, maar moet weer afgesloten worden voor werkzaamheden aan de weg. Of dat gefaseerd gebeurt, of dat de weg in zijn geheel dichtgaat, kon de gemeente bij het ter perse gaan van deze krant niet vertellen.

Ook de riolering wordt gereinigd, maar dit gebeurt ondergronds zodat weggebruikers daar geen last van zullen hebben. De werkzaamheden worden in de loop van deze week afgerond.

JRL-leerlingen bezoeken Herenboeren

Herenboeren-voorzitter Boudewijn Tooren (oranje jas) geeft de leerlingen uitleg over de appel- en perenbomen die zijn coöperatie langs de A2 verbouwt. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Zestig leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum bezochten vorige week de boerderij van Herenboeren Wilhelminapark. Daar kregen zij uitleg over hoe de eerste coöperatieve en duurzame herenboerderij van Nederland werkt.

De leerlingen zitten allen in 5 vwo en hebben Biologie in hun pakket zitten. Zij kregen een opdracht mee en stelden de Herenboeren veel vragen over de fruitteelt, de varkens, kippen en koeien en de teelt van groenten.

De Herenboeren vormen een coöperatie waarin streekgenoten zich verenigen en een boer in hun dienst duurzaam groenten en fruit laat verbouwen en vlees produceren. Het netwerk van Herenboeren begon in Boxtel en kreeg vorig jaar flinke media-aandacht toen het landelijk uitgerold werd.


Nellie Timmermans; Even een klusje opknappen

Foto: Nellie Timmermans

Even een klusje opknappen

Als je kinderen hebt, blijf je eeuwig verbonden met elkaar. Moeder deed na de scheiding regelmatig een beroep op vader bij het gras maaien, of rondom elektronica. Vader deed dat met plezier voor haar. En zij kookte dan ook voor hem.

Mensen uit de omgeving reageerden met onbegrip: waarom zijn jullie dan gescheiden? Zij hadden natuurlijk tijdens de scheiding hun strubbelingen gehad, maar begrepen dat het zo een win-win-situatie werd. Maar de kinderen bleven ook hoop houden: misschien komen ze wel weer bij elkaar…. Ook al ontkenden ze dat beiden, bleven de kinderen stiekem hoop houden.

Foto: Nellie Timmermans

Toen vader echter een vriendin kreeg en deze niet blij was met de contacten met moeder, begon hij wat vaker klusverzoeken te weigeren. Dit viel bij moeder niet in goede aarde.

Dochter Laura, inmiddels 13 jaar, deed uiterst onaardig tegen de nieuwe partner van vader. Ze leek te hopen dat zij van het toneel zou verdwijnen en zag deze nieuwe vriendin als oorzaak van de bekoelde relatie tussen haar ouders. Moeder en de nieuwe partner werden rivalen, niet alleen ten aanzien van de klusjes in en om huis, maar ook in zaken rondom de kinderen. Laura speelde iedereen tegen elkaar uit: bij moeder sprak ze soms lovend over haar nieuwe stiefmoeder, en als ze bij vader was probeerde zij hém in te palmen. De nieuwe partner van vader werd door Laura volledig genegeerd.

Natuurlijk gaat het niet in ieder samengesteld gezin zo, maar het is een hele klus om al die posities en rollen goed uit elkaar te houden en te blijven communiceren. De volwassenen moesten met elkaar in conclaaf zodat Laura (en de andere kinderen) weer volledig kind konden zijn, en dat iedereen wist waar hij of zij aan toe was. Het is mooi om dit voor elkaar te krijgen.

Nellie Timmermans-van de Kamp
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel
Privé 0413-310795 of 06-21.59.24.35. www.stief-gezin.nl


Mijn Mooi Boxtel: Sunny Benna

Foto: Sunny Benna

Op de foto, gemaakt op 23 oktober op de Liempdseweg, wilde ik de mooie herfstkleuren vastleggen. In tegenstelling tot haar soortgenoten hield de koe, ik meen een Blonde d'Aquitaine, zich niet bezig met het gras, maar kwam nieuwsgierig naar mij toelopen. Ze stond in de weg, gelukkig. Mooi beeld in een Brabants landschap.


Zelfstandigen hebben meer kans op een hypotheek

Boxtel - In Nederland is een snelgroeiende groep van inmiddels bijna 900.000 zelfstandigen ontstaan die voorheen moeilijk aan een hypotheek konden komen. Konden, want voor hen gloort hoop.

Sinds 1 januari is het namelijk mogelijk om een een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan te vragen voor zelfstandigen die pas een jaar voor zichzelf bezig zijn. Een NHG-hypotheek heeft als voordeel de lage hypotheekrente. Het toetsinkomen wordt daarbij vastgesteld op basis van uw gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Voorheen moesten zzp'ers minimaal drie jaar als zelfstandige werken om voor NHG in aanmerking te komen, wat in de praktijk vaak betekende dat zij geen hypotheek konden afsluiten.

Bij het afsluiten van de hypotheek speelt inkomen een cruciale rol. De zekerheid van een vast contract of inkomenscijfers van de laatste drie kalenderjaren waren daarbij altijd bepalend. Zelfstandigen die pas net begonnen zijn komen dankzij dit nieuwe beleid wel in aanmerking voor een hypotheek, waar ze dat voorheen niet kwamen, ook wanneer ze korter dan drie jaar voor zichzelf werken. Doorgewinterde ondernemers profiteren natuurlijk ook van dit nieuwe beleid.

Zijn jouw voeten goed verzekerd?

Heb je een koudevoetenverzekering? Is jouw schade gedekt als je ontvoerd wordt door buitenaardse wezens? Of zijn jouw benen net als die van Mariah Carey volgens de verzekeringsmaatschappij miljoenen waard? Dan ben je waarschijnlijk oververzekerd!

Nu denk je waarschijnlijk: dit is niet serieus! En daar heb je gedeeltelijk gelijk in. Het was even bedoeld om jouw aandacht te trekken. Maar ik schudde de polissen niet uit mijn mouw, ze bestaan echt, al ben ik nog geen mensen tegengekomen met dergelijke bizarre wensen. Waarom ik het aanstip, is omdat ook in Nederland veel mensen oververzekerd zijn. De consumentenbond startte een paar jaar geleden zelfs de 'Grootste Onzinverzekering van Nederland Verkiezing'. Volgens de bond betaalt de Nederlander gemiddeld € 800 aan verzekeringspremies en dat is volgens hen te veel.

Nu was die verkiezing redelijk tendentieus, zelfs al kwam er een terechte winnaar uit de bus: de regenverzekering. Want wie wil er nu met hevige regenval door een pretpark lopen? Maar het is iets te eenvoudig om van afstand te roepen: je hebt deze verzekering niet nodig. Verzekeren is namelijk maatwerk en waar het om gaat is dat je je comfortabel voelt. Een verzekering moet passen bij jouw persoonlijke situatie. Waarom heb je bijvoorbeeld een glasverzekering, terwijl je ook een goedgevulde spaarrekening hebt? Misschien wel omdat glas breekbaar klinkt, maar dat betekent nog niet dat glas spontaan uit de kozijnen barst of dat er jaarlijks een bal doorheen gaat. En als de spreekwoordelijke buurjongen dan toch jouw ruiten breekt, dan is die schade gedekt op de WA-polis van zijn ouders. Bovendien is het vervangen van glas in de regel niet zo kostbaar.

Waar het om gaat is: welk risico kun je zelf dragen? Waarschijnlijk niet de kosten die veroorzaakt worden door een verkeersongeluk. Daarom ben je ook wettelijk verplicht een autoverzekering af te sluiten. Maar soms kun je zelf wel een deel van de financiële consequenties dragen. Daarom mijn advies: als je de volgende keer jouw verzekeringspapieren krijgt, stop ze dan niet ongezien in een doos of ordner. Neem er even de tijd voor om ze te lezen óf kom bij ons langs. Door bijvoorbeeld jouw eigen risico te verhogen, kun je al snel tientallen euro's besparen.

Financiële tips NIBUD

Je kunt veel geld besparen door je bewust te zijn van enkele psychologische trucs die worden toegepast in het dagelijks leven. Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft daarom de volgende tips om je beter bewust te worden van invloeden op je uitgavepatroon waarvan je je niet bewust bent.

Weglekken van geld
De consument is zich niet zo bewust van alle kleine uitgaven die hij dagelijks doet. Zoals een kop koffie op het station. Je geld lekt ongemerkt weg.

Kuddegedrag
Onbewust volgen we de kudde en nemen we het gedrag over van mensen om ons heen. Hierdoor ontstaan hypes en willen we kopen wat anderen ook hebben.

Set completion
Als je eenmaal begonnen bent met sparen, ben je geneigd het af te maken. Spaaracties van supermarkten of winkelketens haken hier handig op in.

Consistentie
Mensen zijn graag consistent met wat ze doen en zeggen. Als mensen eenmaal ja hebben gezegd, blijven ze vaak op de volgende vragen ook ja zeggen.

Wederkerigheid
Als mensen iets 'gratis' krijgen, om te proeven bijvoorbeeld, zijn ze geneigd om iets terug te doen. Zo kan het zijn dat je onverwacht toch uitgaven doet terwijl je in eerste instantie iets gratis aangeboden kreeg.

Verleidingen en marketingtrucs
A-merken staan altijd op ooghoogte, zodat ze makkelijker te pakken zijn. Door iets meer moeite te doen en huismerken te kopen zijn tientallen tot honderden euro's op jaarbasis te besparen.

Afleidingseffect
Bij de keuze tussen twee alternatieven ontstaat een voorkeur voor één van deze twee opties als gevolg van het toevoegen van een derde optie. Dit product is in sommige opzichten superieur aan één van de twee andere producten, maar in geen enkel opzicht beter dan het andere product.

Mental accounting
De mentale boekhouder. We houden in ons hoofd een al dan niet bewuste boekhouding bij met verschillende potjes voor salaris en spaargeld. Het is een vorm van zelfcontrole om de uitgaven in de hand te houden. Het gebeurt echter vaak dat deze 'mentale boekhouder' ons voor de gek houdt en zich rijk rekent met niet gedane uitgaven. Zo is bijvoorbeeld gekozen om het dure uitstapje naar de dierentuin niet te doen en in plaats daarvan een goede fles wijn te kopen. Het feit dat de fles wijn ook een extra uitgave is vergeet de mentale boekhouder daarbij voor het gemak.

Hosewol Accountancy ontzorgt

Foto: Mark van der Pol

'Hosewol Accountancy ontzorgt', is de boodschap die Henry en Danielle Hosewol van het gelijknamige accountantskantoor willen uitdragen. In het nieuwe kantoor aan de Brederodeweg 23 te Boxtel geven zij in een kort gesprek aan hoe zij deze doelstelling dagelijks met hun team van medewerkers trachten te realiseren.

In de periode 2004 tot en met heden is Hosewol Accountancy uitgegroeid tot een organisatie met zes medewerkers. Zij zijn een officieel accountantskantoor. Dit houdt in dat ze ingeschreven staan in het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) register. De NBA houdt onder meer toezicht op de kwaliteitsborging binnen het kantoor.

Het team houdt zich dagelijks bezig met de uitvoering van diverse werkzaamheden op het gebied van accountancy en belastingadvies binnen uiteenlopende branches. De grootte van cliënten varieert van eenmanszaken zonder personeel tot BV's met personeel.

Hierbij ligt de nadruk steeds meer op de geautomatiseerde verwerking van financiële en fiscale informatie. Daarbij maken ze gebruik van de nieuwste boekhoud- en aangiftesoftware. Cliënten hebben hierdoor de mogelijkheid om dagelijks online inzicht te hebben in de financiële positie van hun bedrijf.

Daarnaast hebben zij snel inzicht in wat het effect van een bedrijfsbeslissing is op de te betalen belasting. De ondernemer kan zich hierdoor volledig focussen op zijn of haar onderneming.

Foto: SP

Historisch besluit over metamorfose Boxtels centrum
Dinsdag 31 januari nam het college van B&W een historisch besluit waarmee de start voor het grootste herinrichtingsproject van de afgelopen 30 jaar is ingezet. Het nieuwe plan voor het centrum is tot stand gekomen na een uitgebreid burgerparticipatietraject. Waar vorige colleges er niet in slaagden om centrumplannen van de grond te krijgen, is het dit college wel gelukt om voldoende maatschappelijk en politiek draagvlak te ontwikkelen om te komen tot een grootscheepse herinrichting van het centrum. Met name SP-wethouder Eric van den Broek heeft daarin een grote rol gespeeld. Hij is er namelijk in geslaagd door goed te communiceren om ondernemers, organisaties en bewoners op één lijn te krijgen, hetgeen een prestatie van formaat is. De wethouder: "Ik ben trots op het resultaat dat er nu ligt. Het centrum zal een ware metamorfose ondergaan."

Bijzondere bijstand kinderopvang wordt verhoogd
Het college van B&W heeft het bedrag van de bijzondere bijstand voor noodzakelijke
kinderopvang verhoogd naar maximaal 9 euro per uur. Hierdoor hoeven de ouders met
een laag inkomen geen aanvullende bijdrage meer van 1,10 euro per uur bij te passen.
SP-wethouder Eric van den Broek spreekt van een sociale aanpassing waardoor
voorkomen wordt dat gezinnen onder de armoedegrens komen te leven. De gemeente
hanteerde een uurtarief van 6,89 euro zoals dat door de belastingdienst vastgesteld is. In
werkelijkheid bedragen de prijzen voor kinderopvang in 2016 tot 7,99 per uur. Dat wil
zeggen dat ondanks de verstrekking van bijzonder bijstand ouders ongeveer 1,10 euro per
uur per kind zelf moesten bijdragen. Dat is nu dus niet meer het geval. De nieuwe regels
gaan gelden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Twee geslaagde huiskamerbijeenkomsten
Wethouder Van den Broek was onlangs te gast bij twee huiskamerbijeenkomsten: één over oud worden, met bewoners in de SIR-woningen aan de Schijndelseweg en één in wooncomplex De Rentmeester over zorg en woonomgeving, waar veertig bewoners aanwezig waren. De wethouder organiseert deze burgerparticipatie vanuit de ontwikkeling van een krachtige Seniorenagenda en wil daarbij zo veel mogelijk senioren inschakelen. De aanwezigen stelden de bijeenkomsten zeer op prijs en kwamen met allerlei suggesties om zaken te verbeteren. Van den Broek: "Ik ga daarmee aan de slag en zal dat terugkoppelen aan de betrokkenen."

Ga op 18 februari mee naar het Nationaal Zorgdebat in Den Haag
Een kwart miljoen mensen heeft inmiddels steun betuigd aan het SP-initiatief van het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico en met fysiotherapie, ggz en tandarts in het basispakket. Op zaterdag 18 februari is er van 12.00 tot 15.00 uur een grote manifestatie op het Malieveld in Den Haag, met onder meer een Nationaal Zorgdebat met lijsttrekkers van politieke partijen. Geef u op via www.nationaalzorgfonds.nl/busvervoer.

Foto: Marcel Jurriens

BALANS zegt JA en vindt dat haar verkiezingslogan uit 2010 - kansen zien, kansen grijpen en kansen realiseren - nog steeds actueel is.

Aanleg 'nei Mert' door echte Keistampers
Het college heeft de plannen voor een nieuwe Markt en de bereikbaarheid nagenoeg afgerond. De centrumondernemers en de centrummanager zijn al laaiend enthousiast. Enkele details wachten nog op finale invulling, o.a. de doorsteek vanaf het binnenterrein van het gemeentehuis naar de 'Nei Mert'. Wij zijn er voorstander van dat bij aanbestedingen lokale ondernemers meer kansen krijgen en hebben dus ook bij het college bepleit om lokale bedrijven een kans te geven om ons nieuw visitekaartje te laten maken. Lokale bedrijven die dat kunnen, hebben intussen de handen ineen geslagen en willen als combinatie dit werk uitvoeren. We hopen dat ze een serieuze kans krijgen van de gemeente. Jas de Keistamper zal het allemaal vanuit z'ne wolk met eigen ogen en hopelijk met ene glimlach er bij op de voet volgen. We hopen dat Jas in 2018 met trots over het werk van 'echte Boxtelse Keistampers' kan schrijden.

Lege winkelpanden: Handen uit de mouwen
We hebben de wethouder Economie en onze centrummanager gevraagd om hun kennis, energie en netwerk in te zetten voor een invulling van het pand van Charles Vögele. Indien deze winkel geen doorstart maakt, pleiten we voor een snelle invulling op deze A-locatie in ons kernwinkelgebied. Een modeketen in hetzelfde segment heeft onze voorkeur want daar is volgens BALANS behoefte aan.

Fietstunneltje blijft verkeerde keuze
De laatste tijd lezen we dat tegen de ruil van de dubbele overweg voor een fietstunneltje steeds meer bedenkingen worden geuit. En dat sterkt ons in de mening dat Boxtel een verkeerde keuze heeft gemaakt. Maar het is nog niet te laat om dat tunneltje om te ruilen voor een volwaardige autotunnel. Daarmee voorkomen we de afsplitsing van Kalksheuvel, Ladonk en Lennisheuvel van ons centrum. Bij de aanleg van een fietstunneltje zullen de bewoners in Boxtel Oost, als gevolg van een aanzienlijk drukkere Noord-Zuid- as, met hun auto de wijk haast niet meer kunnen verlaten en komt de verkeersveiligheid op de rotondes onder druk. Zoals bekend heeft verplaatsing van problemen niet onze voorkeur. Zeker niet als er een betere toekomstbestendige oplossing mogelijk is.

Sluipverkeer Kasteren
Ook de aanleg van een verbindingsweg aan de Liempdse kant tussen de Schijndelsedijk en A2-afrit Liempde verdient meer aandacht dan er op dit moment voor is. Goed voor Kasteren en tevens goed ter ontlasting van de Noord-Zuid-as. BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om Boxtel te verbeteren. Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon aan. Wij zijn er voor u!

Omroep Dommelland en Brabants Centrum starten weekjournaal

Boxtel - Omroep Dommelland en Brabants Centrum gaan de samenwerking aan met een weekjournaal. Dit melden zij in een gezamenlijk persbericht. De eerste uitzending moet vóór de zomervakantie plaatsvinden.

Beide organisaties zijn actief in de drie kernen van de gemeente Boxtel en vinden het daarom logisch om de samenwerking op te zoeken. De krant verzorgt de inbreng op het gebied van journalistiek, nieuws en advertentieverkoop. De lokale omroep brengt haar kwaliteiten in op het gebied van filmen, creativiteit, editen, monteren en presenteren.

Als de pilot slaagt worden de details verder uitgewerkt en wordt bepaald wanneer de eerste uitzending plaatsvindt. "Dat we film en tv moeten gaan gebruiken staat buiten kijf", zegt secretaris Louis van Besouw van stichting Brabants Centrum. "Onze nieuwsvoorziening is er voor een belangrijk deel op gericht om verschillende groepen in de plaatselijke gemeenschap met elkaar te verbinden. Dan is het vanzelfsprekend om ook te verbinden in het nieuws máken."

Ook secretaris Boudewijn Aalbers van Omroep Dommelland juicht het initiatief toe. "Ik hoop op een prettige samenwerking en denk dat een nieuwsbulletin écht een toegevoegde waarde heeft in Boxtel. Hoe eerder de inwoners van onze gemeente over het nieuws kunnen beschikken, hoe beter het is."

Voor de presentatie van het nieuwe weekjournaal worden nog presentatoren gezocht. Ook jongeren die aan de slag willen als editor zijn welkom. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij hoofdredacteur Roel Jongenelen van Omroep Dommelland, e-mail: info@omroepdommelland.nl.


Bekendmakingen week 7

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Bosscheweg naast huisnummer 80, realiseren natuurlijke parkeerplaats
Brederodeweg 23, plaatsen verlichte naamvoering op gevel
Eindhovenseweg 18, rooien: 1 dode eik aan achterzijde perceel
Esschebaan 21, rooien: diverse bomen en houtopstanden
Knuistenkoepel 4a, uitbreiden bedrijf met vleesvarkensstal
Koolhof 11, bouw woning.
Molenwijkseweg 12, rooien: 1 boom uit voortuin
Schouwrooij 6, uitbreiden kantoorgedeelte bedrijfshal
Schouwrooij bij huisnummer 27, rooien: 1 es

Verleende omgevingsvergunningen
Adrianastraat 24, splitsen en verbouwen woningen voor kamergewijze verhuur
Baroniestraat / Sint Ursulaklooster, plaatsen postkast aan buitenzijde Sint Ursulaklooster
Clarissenstraat 31, bouw woonhuis

Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning (door aanvrager)
Baroniestraat 26,tijdelijk in gebruik nemen voormalig kerkgebouw voor organiseren evenementen

Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning met zes weken
Van Salmstraat 54, bouw nieuw bedrijfspand

Ontwerp wijzigingsplan
Markt 25, Het bestemmingsplan Centrum bevat een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid om de aanduiding "beeldbepalend" te verwijderen. Omdat deze aanduiding toekomstige ontwikkelingen op
het perceel van de voormalige boekhandel in de weg staat wordt deze via dit wijzigingsplan verwijderd.

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder
Hoek Spoorstraat / Baroniestraat, aanvraag is nodig voor het omzetten van het kantoorpand tot 8 appartementen

Horecavergunningen
Parallelweg-Zuid 35, verleende Drank- en Horecawetvergunning en verleende exploitatievergunning

Gaan uw buren verbouwen? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
17-02 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
17-02 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
18-02 Selissenwal; alles binnen de straten Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg
18-02 Eindhovenseweg + Kleinder Liempde e.o
18-02 Den Berg

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

13 / 20

Lieve lezers,

Nog een weekje en dan is het weer zover! De mooiste paar dagen van het jaar staan weer voor de deur. Ik heb klotsende oksels, ik zie in elke lampenkap een pekske en mijn onderkant jeukt zo hard dat m'n bovenkant het niet meer bijhoudt. Om maar niet te spreken over de premature nadorst die ik al een paar dagen ervaar. Ik weet genoeg: het is weer bijna carnaval!

Het begint al als de Wammes door de bus glijdt, als een wèrm mes door een zachte satékroket. Kwalitatief een uitermate teleurstellend blaadje - behalve natuurlijk als plaatsvervangend toiletpapier - maar ik word wél enthousiast van zijn komst. Het betekent namelijk dat ik ongegeneerd confettikanonnen mag laten afgaan in d'n aanleunwoning, dat ik zonder stiekem te doen Schrobbelèr in munne koffie mag drinken, en dat ik weer stampende hoempapa als ringtone mag gebruiken. De tijd vlak vóór carnaval is er één van aftellen en warmdraaien. Prachtig hoe dat voelt.

Natuurlijk helpt het als Boxtel warmloopt voor het Karnavals Kriebels Konsert, de jaarlijkse inluider van deze periode. Ik word al warm als ik al de muziekskes en boerenkielen samen zie hossen als één grote menigte.

Belangrijk is om de juiste maatregel te treffen, Waggelaars en Waggelarinnekes. Houd dus in de gaten hoe het zit met aanbiedingen: wanneer is het worstenbrood in de bonus? Welk bier moet je bij welke supermarkt halen? Welke recepten met eieren ken je? Begin vast met het opbouwen van je weerstand; de koortslippen zullen weer in de glazen drijven namelijk. Ook de bierspier moet flink getraind worden. Een echte feestvierder is op al deze zaken voorbereid.

Mijn pekske dit jaar? Het ligt nog in het midden. Een van de ideeën is om als ons aller Patricia Paay te gaan. Lekker ordi natuurlijk, én actueel. Dan krijg ik in elk geval wel genoeg vocht binnen; da's ook een bijkomend voordeel. Een andere optie is natuurlijk om mijn dansmariekskespekske weer eens van zolder te halen; die zal goed moeten worden afgestoft. En een keer of twee door het sop moeten worden gehaald. En misschien moet er nog een exorcist aan te pas komen, wilde 't echt goed doen qua hygiëne. Ik wit 't nog nie. Wa gullie?

Ik ga er in elk geval weer veur dees carnaval. Volle bak! De friettenten zullen overuren moeten draaien. Voor jullie allen: veel plezier. Maak d'r wat van enne.. da'k d'r niks van heur hè!

Liefs, Bets

Foto: Heemkunde Boxtel

Café 'Het vergulde Hert'
Het pand op de hoek Markt/Kruisstraat, waarin Café Het vergulde Hert was gevestigd, dateerde van 1840. Op het schild de woorden 'Billard Hotel' en de afbeelding van een hert met de naam Th. van Son. Onder de veranda drie dames; een van hen is waarschijnlijk de kasteleinse Hanna van Son-Horsten. In de Kruisstraat is de ingang van de smederij van Dorus van Son. De veranda kwam uit eigen smidse, in 1927 werd ze overgebracht naar café 'De Nieuwe Ketting'. Rechts van de cafédeur, in de Kruisstraat, ziet men vier ramen. De laatste twee zijn verdwenen, omdat daar de winkel is gebouwd van horloger Alph. van Vlerken. Naast de smederij het huisje van Frans van der Linden, loodgieter. Op de Markt links de zaak in tabak, snuif en sigaren van Van Osch, Later kwam daar de winkel van de gezusters Veroude.
Het pand van Café Het vergulde Hert werd in 1927 vervangen door Café Van Vlerken, tegenwoordig is hier Café 't Hart van Boxtel gevestigd.

Tuk Tuk project zoekt donateurs

Boxtel - Het Tuk Tuk project voor eenzame ouderen in Boxtel is op zoek naar sponsors die hun bedrijfslogo willen plaatsen op het voertuig.

Met ingang van april moet de Tuk Tuk door Boxtel rijden. Het voertuig wordt gefinancierd door Zorgzaam Boxtel en Stichting MVI (Mobiliteit Voor Iedereen) en moet Boxtelse ouderen helpen om mobieler te worden. Per keer kunnen vier personen mee met het voertuig.
Voor een ritje in het voertuig zullen de ouderen een klein bedrag gaan betalen. De Tuk Tuk gaat rijden op de route: treinstation, centrum, Simeonshof en Oertijdmuseum De Groene Poort. "En mocht het een groot succes worden dan bestaat de kans dat er meer Tuk Tuks aangeschaft worden", laat Van Deursen-Van Dam weten.
Potentiële donateurs kunnen zich melden bij: Stichting MVI, telefoon: 06-53284847, natasjavandeursen@stichtingmvi.nl en www.stichtingmobiliteitvooriedereen.nl.

Guusje zoekt deelnemers zeskamp

Boxtel – Guusje Bosma (15), die komende zondag een zeskamp houdt in de sportzaal bij het Jacob-Roelandslyceum, is nog op zoek naar extra deelnemers. Zij organiseert de sportieve middag om haar reis naar het Boliviaanse Cochabamba te financieren.

Op 15 april vertrekt Guusje samen met elf andere JRL-leerlingen en twee docenten om twee weken ontwikkelingshulp te bieden in de Boliviaanse stad. Ze hoopt met de zeskamp de benodigde 1.500 euro op te halen die haar vlucht naar en verblijf in de stad kosten.
Meedoen aan de zeskamp kost 5 euro. Naast de zeskamp zullen ook verschillende drink- en etenswaren, zoals koffie, frisdrank en chips te koop zijn in de sporthal van de Boxtelse school. Ook de kleedkamers zijn beschikbaar zijn, zodat deelnemers niet in hun sportoutfit over straat hoeven. Sportieve kleding en sportschoenen zijn handig bij deelname aan de zeskamp, die begint om 11.30 uur.
Opgeven kan tot en met 17 februari via guusje-bosma@hotmail.com. Deelnemers krijgen allemaal een mailtje terug met meer informatie over de zeskamp. Ook enkel doneren zonder mee te doen aan de zeskamp kan door geld over te maken naar NL98RABO0121941744 te name van: G.C.L.M. Bosma en onder vermelding van 'Bolivia'.

Februari is Maand van de Gebitsverzorging:
Workshop tandenpoetsen van uw hond of kat op 22 februari.

Boxtel - Gebitsproblemen komen veel vaker voor bij honden en katten dan gedacht wordt. Wist u bijvoorbeeld dat twee van de drie katten ouder dan drie jaar last hebben van hun gebit? Bij honden gaat dit zelfs om vier van de vijf honden!
Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van uw huisdier. Om het belang van gebitsverzorging van uw huisdier onder de aandacht te brengen wordt in februari voor de tiende keer landelijk de Maand van de Gebitsverzorging georganiseerd.

In februari bent u van harte welkom bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode-Boxtel voor een gratis gebitscontrole van uw dier. Tijdens deze gebitscontrole op de praktijk zal de dierenarts of -assistent aangeven of uw hond, kat, konijn of cavia een behandeling nodig heeft, bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen. Ook krijgt u informatie en instructie over hoe u het gebit van uw huisdier schoon kunt houden.
Op 22 februari bent u om 15.00 uur welkom in de praktijk in Schijndel voor een workshop "tandenpoetsen van uw huisdier". Hiervoor kunt u zich opgeven via 073-5493566; het is niet nodig om uw huisdier mee te nemen.
Als een gebitsbehandeling nodig is, krijgt u hierop in de maand februari 15 % korting. Deze korting geldt ook op alle producten voor de gebitsverzorging en op speciale voeding voor het gebit. Bovendien ontvangt u na de gebitscontrole een leuke goodiebag.

Om een afspraak te maken voor een gratis gebitscontrole van uw hond, kat, konijn of cavia belt u in Schijndel (Bunderstraat 22) met 073-5493566. In Sint-Oedenrode (Kortestraat 1) maakt u een afspraak door te bellen met 0413-472650 en in Boxtel (Schijndelsedijk 2) met 0411-674144.


Lezing 'De tuin in alle seizoenen'

Boxtel - Op uitnodiging van Groei&Bloei afdeling Het Groene Woud geeft tuinontwerper Hans van Horssen op dinsdag 21 februari een lezing met fotopresentatie in Gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel.

Van Horssen ontwerpt sfeervolle tuinen met een natuurlijk karakter. Aan de hand van veel foto's laat Hans zien hoe mooi deze dynamische plantstijl kan zijn gedurende het gehele seizoen. De lezing 'De tuin in alle seizoenen' biedt tevens een kijkje achter de schermen van De Vlinderhof bij Utrecht.
De lezing is op 21 februari 2017 om 20.15 uur in de bovenverdieping (zaal 1) van Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel. Toegang is gratis.

Voorverkoop nieuw stuk BOXtheater gestart

Boxtel - BOXtheater komt met een bijzonder stuk ter ere van het 30-jarig bestaan van het amateurtheatergezelschap. De kaartverkoop daarvoor is inmiddels van start gegaan.

De speeldata zijn op 31 maart, 1 april, 7 april, 8 april, 13 april, 14 april, 20 april en 21 april. Het stuk wordt op deze dagen in de avonduren gespeeld. Makkelijke schoenen zijn aan te bevelen want net zoals de afgelopen jaren wordt gespeeld op locatie. Ziekenhuis, waterkant, huiskamer, aardappelloods of café. In het verleden zijn het allemaal podia voor het BOXtheater geweest.
Het gezelschap heeft een nieuwe website waar voor 12,50 euro kaarten gereserveerd kunnen worden: www.boxtheater.nl.

Nieuw bestuur VOC Boxtel heeft er zin in

Lenie in haar nieuwe praktijkruimte aan de Dorpsstraat in Esch. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Tijdens de Algemene Ledenvergadering bij Grand Café Rembrandt werd donderdagavond het nieuwe VOC-bestuur aan de leden voorgesteld. De nieuwe bestuurders van de Boxtelse netwerkvereniging hebben er zin in, aldus kersverse voorzitter Tom Schellekens (Smulfriet Boxtel), die als enige ook zitting had in het vorige bestuur: "We vormen een goed team, een team dat barst van de energie."

Bestuursleden Rianne van Esch (We-Call), Joris van der Krogt (HashtagMedia) en Maarten de Laat (Maarten de Laat & zoon) maakten donderdag plaats voor bestuurslid communicatie Olga Kivits (Olga Kivits Communicatie), secretaris Annemiek Jense (Cygnus Management Support) en penningmeester Thijs van Ooijen (Chef Lekkere Trek). Bert van de Bos (OOK Innovatie) gaat een nieuwe functie vervullen, die van bestuurslid samenwerken. Samen met 'oudgediende' Schellekens vormen zij het nieuwe vijfkoppige bestuur, dat een mooi resultaat laat zien van een van de doelstellingen van hun voorgangers: meer leden werven voor de VOC. Op Schellekens na zijn alle leden van het bestuur binnen de afgelopen twee jaar lid geworden van de Boxtelse vereniging voor zzp'ers en kleine ondernemers.

Lenie in haar nieuwe praktijkruimte aan de Dorpsstraat in Esch. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Lenie in haar nieuwe praktijkruimte aan de Dorpsstraat in Esch. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Het nieuwe VOC bestuur, met vlnr, Olga Kivits, Annemieke Jense, Bert van de Bos en Tom Schellekens. Thijs van ooijen ontbreekt op de foto. Foto: VOC Boxtel

Het waren in meer opzichten twee goede jaren voor de VOC, met als hoogtepunten de zeer succesvolle Zomerse Ondernemers Netwerkborrels in de spiegeltent op park Stapelen en bij Classic Parc. Bij deze ZON-borrels presenteerde de vereniging zich meer naar buiten toe dan voorheen en werd meer de samenwerking met andere (netwerk)organisaties, zoals de gemeente, JCI Dommelland en werkgeversorganisatie SPIN, opgezocht. Die samenwerking wordt door het nieuwe bestuur nog meer uitgediept, vandaar ook de toevoeging van de extra functie. "Bert van de Bos vormt als bestuurslid samenwerken ons aanspreekpunt richting de gemeente, zodat we dicht bij de bron zitten als het gaat om besluiten die ondernemers aangaan", aldus Schellekens. "En hij staat in contact met opleidingsinstituten zoals het Jacob-Roelandslyceum en Helicon, zodat we met die organisaties meer kennis kunnen uitwisselen."

Het is toeval dat het vorige bestuur nu precies twee jaar geleden aantrad, zo vertelt Schellekens: "Het is niet zo dat de samenstelling om de twee jaar wisselt. Rianne en Joris hadden het te druk om hun bestuurstaken goed uit te kunnen blijven voeren en Maarten is inmiddels met welverdiend pensioen." De voorzitter en nieuwe bestuursleden hebben er zin in om het stokje over te nemen en de succesvolle koers van het vorige bestuur voort te zetten. Met hun eigen frisse ideeën en inzet. Zo gaat de VOC zich meer richten op verjonging, aldus Schellekens. "De VOC kreeg er de afgelopen twee jaar tien nieuwe leden bij, maar we zagen ook mensen vertrekken vanwege onder andere pensionering. Hierdoor blijft het totaalaantal leden op 119 leden staan. Daarom gaan we nu de jongere ondernemers er meer bij betrekken en meer inzetten op het werven van leden onder de dertig. Zo willen we, in navolging van vier jaar geleden, weer een JOB gaan organiseren: een Jongere Ondernemers Borrel. En natuurlijk komt er dit voorjaar weer een ZON-borrel", zo blikt de voorzitter alvast vooruit. Waar en wanneer die precies gaat plaatsvinden, is nog niet duidelijk, maar met dit nieuwe bestuur wordt het zeker weer een groot succes!"

Meer weten over de VOC Boxtel? Kijk dan op www.vocboxtel.nl.

Acupunctuur Lenie Kinnegen verhuist naar Esch

Esch – Health and Beauty acupunctuur Lenie Kinnegen verhuist van de twee locaties in Boxtel, Tiga en Het Groeihuys, naar één locatie in Esch. Reden daarvan is dat ze in Esch een praktijk aan huis kon beginnen. Haar patiënten neemt ze, voor zover mogelijk, mee. Op maandag 20 februari houdt ze een open huis om belangstellenden kennis te laten maken.

In Boxtel is de praktijk van Kinnegen al sinds 2006 een begrip. Sinds die tijd pendelde ze op en neer tussen de twee locaties waar zij actief was. "Ik moest ook heel veel mee sjouwen. Drie grote koffers met daarin alle medische dossiers en mijn laserapparaat, dat wordt gebruikt om littekens te herstellen. En bij Tiga had ik wel een wasmachine, maar bij Het Groeihuys niet. Die was moest ik dus allemaal mee naar huis nemen", motiveert Lenie haar verhuizing naar Esch. "Mijn man is ondertussen met pensioen en ik ben zelf ook bijna 65. Dan geeft het veel rust om niet meer iedere keer te hoeven 'verhuizen' en om wat dat betreft niet zo flexibel meer te hoeven zijn."

Sommige patiënten geven aan het jammer te vinden dat Kinnegen uit Boxtel vertrekt. Toch geven de meesten aan dat het ritje naar Esch achteraf alles meevalt. Lenie is al sinds januari begonnen met de eerste behandelingen in haar nieuwe praktijk, maar opent officieel op 18 februari voor haar huidige patiënten. Zij is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag. Lenie bezint zich nog op een samenwerking, bijvoorbeeld met een homeopaat of diëtist, die dan op maandag of vrijdag kan werken.

Hoewel ze bijna 65 is, denkt Lenie nog niet aan stoppen. Haar man knapte, samen met Lenies broer, het oude schuurtje bij het nieuwe woonhuis van de familie Kinnegen op tot heuse praktijkruimte. Die verbouwing is nu bijna af. De ruimte oogt fris, met licht groenblauwe wanden en een grote afbeelding van een veer op de achterwand. "Ik wilde iets rustieks hebben, maar vond bloemen te vrouwelijk. Die veer roept bij veel patiënten een bepaald gevoel op. Maar wordt wel altijd met rust geassocieerd."

Kinnegen doet verschillende behandelingen waarmee zij tracht het zelfgenezend vermogen van het lichaam te activeren. "Je prikkelt met acupunctuur het immuunsysteem."

Het open huis bij Health and Beauty acupunctuur is van 14.00-16.00 en van 19.00-20.30 uur op maandag 20 februari. De praktijk van Lenie Kinnegen is te vinden aan de Dorpsstraat 27 in Esch en is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag.

Ondernemend Boxtel - Ingrid van Veen

Foto: Mark van der Pol

Van de een zijn diensten maak je misschien wel bijna dagelijks gebruik, terwijl je van de ander geen idee had wat hij of zij doet voor de kost. Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Ingrid van Veen (47) van Soep d'Ing.

"Onder de naam Soep d'Ing verkoop ik soep. Ik sta vooral bekend vanwege mijn Marokkaanse kippensoep, maar bereid ook meer traditionele soepen zoals ambachtelijke erwtensoep, tomaat-basilicum- en courgette-mosterdsoep. Ik had al een aantal jaren in de horeca gewerkt toen ik in 2015 Soep d'Ing begon. Ik was 45 jaar toen ik de kans kreeg om voor mezelf te beginnen, dus het was echt nu of nooit. Na bijna twee jaar heb ik inmiddels een vaste klantenkring van bekenden, maar via via zijn er steeds meer mensen en bijvoorbeeld ook streekwinkels en horeca bijgekomen. Zo lever ik aan Eetcafé De Kerk, Jacobushof en R+H, in de Liempdse Barrière. In het begin vroor ik alle soepen die ik verkocht nog in. Tegenwoordig weck ik ze, omdat het allemaal niet meer in de vriezer paste. Bovendien is wecken een goede en traditionele manier om soep lang houdbaar te maken en zo'n pot ziet er nog veel leuker uit ook, dan een pakketje uit de vriezer!
Tot slot is wecken ook een goede manier om voedsel zonder toevoeging van extra zout, of conserveringsmiddelen lang houdbaar te krijgen. Want dat is belangrijk aan mijn soepen; ze bevatten zo min mogelijk kunstmatige toevoegingen. Ook haal ik de ingrediënten daar waar kan uit de buurt. Omdat ik met verse producten werk en niet met bouillon, maar 'fond' (in de volksmond: zelf getrokken bouillon, red.) kan ik ook makkelijk vegetarisch of glutenvrij koken.
Ik ben geboren en opgegroeid in Vught, maar na in Zwolle en Mijdrecht te hebben gewoond, toch in Boxtel uitgekomen. Je kunt het meisje wel uit Brabant halen, maar Brabant niet uit het meisje!
In de toekomst hoop ik door te groeien van een eenmanszaak naar een groter bedrijf. Daarnaast heb ik plannen om in de regio een eigen winkel te openen.
Boxtelaren zouden mij naast van de soep ook kunnen kennen van mijn acteer- en zangkunsten. Zo speelde ik bijvoorbeeld mee in Jesus Christ in Concert. Ook ben ik medeorganisator van Lekker Lennisheuvel, dat dit jaar op 28 mei zijn tweede editie beleeft."

Marjan en Tom Besselse, bij Domino's Pizza Boxtel. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Soep d'Ing, Mijlstraat 83, 06-38266768, info@soepding.nl, www.soepding.nl

Nieuwe franchisenemers Domino's Pizza Boxtel

Boxtel – Domino's Pizza Boxtel is sinds januari in handen van broer en zus Marjan (28) en Tom Besselse (30). Zij waren ook al franchisenemer van het filiaal in Oisterwijk en hebben naar eigen zeggen 'geen bloed, maar tomatensaus door de aderen stromen'. Na ruim een maand is het tijd om de eerste balans op te maken.

Marjan en Tom komen uit een echt Domino's-gezin, want ook hun beide broers staan aan het hoofd van een vestiging van Domino's. Allen zijn begonnen bij de Tilburgse afdeling, als bijbaantje. Daar hebben zich gedurende de jaren doorontwikkeld binnen de fastfoodketen.

Bij het maken van een goede pizza komt volgens het tweetal veel meer kijken dan enkel de juiste ingrediënten. Zo is een goede planning tijdens drukke dagen, zoals met carnaval, essentieel. Ook de zogenaamde 'portion charge', ofwel de verdeling van de ingrediënten over de deegbodem is van belang. Om een constante kwaliteit te garanderen volgen Marjan en Tom, maar ook de andere medewerkers, regelmatig trainingen in het maken van deeg of over de eigenschappen van ingrediënten. "Een pizza maken kan iedereen, maar een goede pizza maken is een vak apart", lacht Marjan.

Volgens Tom zijn pizza's een ideaal product om te bezorgen: "Als ze uit de oven komen zijn ze nog zo'n 100 graden Celsius en moeten ze echt wel even afkoelen!" Die tijd is prima geschikt om de pizza bij de klant te krijgen. Het bezorgingsgebied is gelimiteerd tot maximaal 9 minuten rijden vanaf het Stationsplein om de versheid van de pizza's te kunnen garanderen.

Om de bezorging te versnellen en de kwaliteit van de pizza te verbeteren werkt Domino's constant aan de ovens, het GPS-systeem van de bezorgers en wordt zelfs met drones en robots geëxperimenteerd. Ook spant Domino's zich in de pizza's zo gezond mogelijk te maken. "De kaas die erop zit bevat geen E-nummers en we hebben ook glutenvrije pizza's", vertelt Marjan. "Natuurlijk is het niet gezond om iedere dag bij Domino's te bestellen, maar drie keer in de week moet kunnen!", grapt Tom.

Dat de goedlachse broer en zus wel in zijn voor een grapje is misschien ook wel het geheim achter een succesvolle Domino's vestiging. Tom: "Het moet voor het personeel leuk werken zijn." Daarnaast wordt iedereen op de werkvloer klaargestoomd voor alle verschillende klusjes die bij Domino's te doen zijn. Dit betekent ook dat Tom en Marjan zelf regelmatig pizza's staan te bakken. "Een goede bedrijfsleider staat tussen zijn personeel", concludeert het tweetal.

Taverbo/Sabo gaat vast aan kop in de BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) slaagde kampioenskandidaat Taverbo/Sabo 3 er tegen de nieuwe nummer twee van de ranglijst Taverbo/Sabo 2 in de ongeslagen status te handhaven. Taverbo/Sabo 1 won met grootst mogelijke cijfers van De Dommel en drukte dit team nog verder op de onderste positie. De Horntreffers ondervond veel tegenstand van De Firma Fotografie en won maar ternauwernood. Rotsvast nestelde zich stevig in de middenmoot na winst op Taverbo/Sabo 4.

Taverbo/Sabo 3 won van het tweede Taverbo team, maar Mari van Dijk, Hans Fonken en Lothar Groth gaven zich niet zomaar gewonnen. Daan de Koning van Taverbo/Sabo 3 won drie enkelspelen, maar moest zich daarvoor tot het uiterste inspannen. Hij won twee partijen in vier games en de partij tegen Mari van Dijk zelfs pas in de vijfde beslissende game. Uschi Meeuwis won twee enkelspelen, moest aan Van Dijk een punt afgeven en won pas in de vierde game van Lothar Groth. Henk IJsseldijk was tegen het uiterst gemotiveerd spelend Taverbo/Sabo 2 niet opgewassen en kon zijn team deze keer niet aan punten helpen. De beslissing in deze partij viel dan ook in het dubbelspel waarbij Taverbo/Sabo 2 zijn ongeslagen status in deze partij verloren zag gaan en de winst voor de eerste keer dit seizoen aan de tegenstander moest laten. De Koning en Meeuwis waren deze keer te sterk voor het duo van Taverbo/Sabo 2. Uitslag 6-4 in het voordeel van Taverbo/Sabo 3.

Taverbo/Sabo 1 zag de ontwikkeling in de partij tussen de beide teams van Taverbo/Sabo 2 en 3 met genoegen aan en door een duidelijke 10-0 zege op het team van De Dommel kwamen zij toch weer in het spoor voor een plaats bij de bovenste drie op de ranglijst. Zij namen nu al de tweede plaats over van Taverbo/Sabo 2. Hans van Haaren, Cees Hems en Frans van Dun wonnen al hun enkelspelen, zij het dat er soms tot het uiterste moest worden gegaan. Ook Ronald van Dael leverde een aandeel in de winst door samen met Van Haaren het dubbelspel te winnen. Voor Wim Jansen, Ad de Man en Ad van Lier was er deze avond geen eer te behalen; zij zagen de concurrenten Taverbo/Sabo 4 en De Firma Fotografie weer wat verder uit het zicht van de onderste plaats op de ranglijst weglopen. Uitslag 10-0 in het voordeel van Taverbo/Sabo 1.

In de wedstrijd tussen Taverbo/Sabo 4 en Rotsvast ging het om aansluiting blijven houden bij de middenmoot en verder van de onderste plaats geraken. Rotsvast slaagde hierin het beste. Erik van der Schoot bleef weer ongeslagen in de enkelspelen en Geerta Pluut had met twee overwinningen weer een stevige aandeel in de winst. Ook Bart Theeuwes won een enkelspel en omdat ook het dubbelspel werd gewonnen kwam er een verdiende overwinning op het wedstrijdformulier te staan voor Rotsvast. Toon van Geel wist met twee overwinningen de uitslag nog enigszins aanzien te geven, maar Peter de Rooij won er slechts één en bewees weer eens niet zo in vorm te zijn als het vorig seizoen. Mari Smits lukte het zelfs deze keer niet tot scoren te komen. Het dubbelspel was ook in het voordeel van Rotsvast zodat er toch nog een grote overwinning voor dit team uitrolde: einduitslag 7-3.

Voor het team van De Firma Fotografie stond er veel op het spel, omdat de verwachting was dat het als laatst geplaatste De Dommel en medeconcurrent voor deze positie Taverbo/Sabo 4 punten zouden laten liggen tegen hun zware tegenstanders. En die verwachting kwam uit. Zelf speelde De Firma Fotografie een sterke partij tegen De Horntreffers. Jordy van de Laak wist twee punten te scoren en broer Nick en Gabriël Valks haalden ieder een punt binnen. Voor De Horntreffers wordt het een tegenvallend seizoen mede door veel blessures die het team dit jaar te beurt vallen. Hans van Weert en Wim van Aarle wonnen ieder twee partijen, Ad van Weert moest genoegen nemen met één zege. Wim van Aarle en Hans van Weert wisten wel het dubbelspel naar zich toe te trekken door van de gebroeders Van de Laak te winnen en zo toch aan de goede kant van de score te blijven. Voor het team van De Firma Fotografie betekende de vier behaalde punten bijna net zoveel als een overwinning. Uitslag 6-4 in het voordeel van De Horntreffers.


15 leden TS Dekker in selectie WK/Worldcup

Boxtel - Maar liefst vijftien leden van Taekwondo School Dekker Boxtel zijn geselecteerd om deel te nemen aan de WK/Worldcup 2017, die dit jaar plaatsvindt in Barneveld van 25 september tot en met 1 oktober.

Dangraadhouders: Atmane Qoubbane, Jolijn Ijsco, Kayleigh Belemans en Lizzy van Wanrooij.
Kubgraadhouders: Max Van Brunschot, Dinand Verhoeven, Areeb Abbas Ashraf, Linda Beekmans, Tillia Marouche, Bryan Marien, Jenthe Herbers, Loubna Driouch, Lucas Punt, Nabil Qoubbane en Corne Beekmans.
Trainers / Coach WK Selectie: Aäron Dekker, Jolijn van Eijsden, Kevin van Weert, Atmane Qoubbane en Sabum Ad Dekker.


Keira Kreijveld behaalt kampioenschap

Keira Kreijveld nummer 1. (Foto: Bas Raaimakers) Foto: Bas Raaimakers

Rijen/Liempde - Judo Club Liempde nam zondag met vier judoka's deel aan het Sprokkeltoernooi in Rijen.

Keira mocht als eerste aantreden; ze streed met vier andere meiden in de leeftijdsklasse -12 jaar -44 kilogram om de prijzen. Ze begon haar eerste wedstrijd voortvarend en scoorde al snel een wazari. Vanwege afhouden kreeg ze een straf, maar ze ging er meteen weer vol in. Keira gooide haar tegenstander half op de rug en nam haar meteen in de houdgreep. Dit leverde haar de winst in deze partij op.
In de tweede wedstrijd bleef haar tegenstander aanvallen inzetten waardoor Keira haar pakking niet kreeg. Ook dit leverde haar weer een straf op. Hierna bleef ze proberen iets vast te pakken wat haar uiteindelijk ook lukte. Ze gooide haar tegenstander op haar zij waarvoor ze een wazari kreeg. Deze enige score van de partij leverde Keira de tweede winstpartij op.
De derde en vierde wedstrijd duurden samen ongeveer één minuut geduurd. Beide tegenstanders werden direct geworpen en met een houdgreep vastgenageld aan de mat. Keira veroverde hierdoor de gouden medaille.

Xavi van Weert zat met 34 jongens in een grote poule in de categorie -15 jaar -38 kilogram. Voor de Liempdse judoka is dit het eerste seizoen in deze leeftijdscategorie. Met zijn 11 jaar was hij veruit de jongste, dus het was een zware klasse voor hem. De eerste wedstrijd, tegen een veel oudere judoka die later ook kampioen werd, verloor Xavi met zijn eigen specialiteit (ko-ushi-makekomi). Zijn tegenstander beheerste deze worp nog beter en gooide Xavi hard vol op zijn rug gooide.
In zijn tweede wedstrijd lukte Xavi's specialiteit wel en gooide hij zijn tegenstander hard op zijn rug. Dit leverde Xavi een ippon en de winst op. In zijn derde wedstrijd moest hij in zijn tegenstander, die hem gooide met een ipon-seo-nage op twee knieën, zijn meerdere erkennen. Door deze verliespartij lag Xavi uit het toernooi.

De judoka's Collin van Rooij en Roy Kemps zaten in eerste instantie samen in een poule. Roy bleek echter 200 gram te zwaar te zijn en werd overgeschreven naar de categorie -60 kilogram, en niet net als Collin in de categorie -18 jaar -55 kilogram. Zijn eerste partij in een poule met zestien deelnemers verloor Collin met drie tegen vier wazari's ondanks goed judo op conditie; hij was de hele week ziek geweest maar wilde toch mee doen. Zijn tweede partij stond hij ook goed te judoën, maar ook hier trok hij aan het kortste eind. Hij scoorde één wazari, zijn tegenstander twee wazari's en twee straffen.
Roy zat zijn eerste keer op zo'n groot toernooi in een poule met acht jongens. Ondanks de zenuwen ging hij met een goed gevoel de mat op, maar ook Roy trof het niet en stond in zijn eerste partij tegen de latere kampioen op de mat. Roy kreeg zijn jas nog niet eens te pakken of lag al op de grond in een verwurging. In zijn tweede wedstrijd kwam zijn tegenstander op Roy afgelopen, pakte hem vast en gooide hem heel hard met een tai-o-toshi vol op zijn rug.Lars van Beek en Marcel van Brunschot van RC Ducks bekrachtigden vorige week de samenwerking met Mark van der Pol en Willemijn Wijdenes van DeMooiBoxtelKrant. Foto: Johan Coset

Rugbyers behalen overwinning
MooiBoxtel met bord langs de lijn bij RC Ducks

Boxtel - De Duckes Legends behaalden zondag tegen RCE/Elephants een afgetekende overwinning. Op het kunstgrasveld bij The Dukes in Den Bosch was Duckes duidelijk de meerdere van het team uit de lichtstad.

In de eerste helft waren de Boxtelaren en Bosschenaren al sterker, wat dan ook resulteerde in een ruststand van 22-5. In de tweede helft ging Duckes helemaal los en werd het Eindhovense combinatieteam zoek gespeeld. Vooral op snelheid in de lijn was Duckes Legends telkens dreigend. Door regelmatig te scoren werd het uiteindelijk een 58-5 overwinning. Voor Ducks scoorden Bas Steenbeeke en Pim van Esch. Aanstaande zondag mag men aantreden in en tegen Breda.

Ducks en MooiBoxtel
De Boxtelse rugbyclub timmert hard aan de weg en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Met name de jeugdafdeling is flink uitgebreid met jongens én meiden die wel van een stevig, stoer en eerlijk spelletje houden. Daarnaast is er een enthousiast bestuur en steken vele leden en ouders regelmatig de handen uit de mouwen. Zo gaan zij deze en volgende week samen met de jeugdleden in verschillende delen van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel langs de deuren om te collecteren voor Jantje Beton. En ook in het complex aan de Wielakker wordt veel energie gestoken. Zo komen er nieuwe sponsorborden langs het veld, op een toplocatie langs de A2. Een mogelijkheid waar DeMooiBoxtelKrant, die graag zijn steentje bijdraagt aan de stimulering en ontwikkeling van sportclubs in Boxtel, graag gebruik van maakt. In navolging van LSV, Taverbo/Sabo en St. Martinus zal er binnenkort ook bij Rugby Club Ducks een geel/zwart bord van MooiBoxtel langs de lijn hangen. Vorige week zetten vertegenwoordigers van de club en van de krant samen hun handtekening om de samenwerking te bekrachtigen.

Meisjes C overklassen Tremeg

Boxtel - De C-jeugd van HCB'92 speelde zaterdag een thuiswedstrijd tegen Tremeg. De Boxtelse meiden leverden een mooie prestatie door te winnen met 7-1.

Anouk Foolen begon als keepster in de goal. De verdediging van de thuisploeg stond goed. Al snel scoorde Veerle van Abeelen het eerste doelpunt met een snelle aanval. Er werd weinig ingestart waardoor de aanval van HCB'92 niet meer goed liep. Lieke van Rooij scoorde vanuit het midden met een afstandsschot en bracht de ruststand op 2-0.

Opnieuw begon HCB met een zeer sterke verdediging. Vrijwel direct na het startsignaal van de tweede helft scoorde Foolen, die in de goal was vervangen door Van Abeelen, dankzij een één-tweetje met Anouk Schellekens op de cirkel. Door snelle aanvallen liepen de Boxtelse meiden uit. Dankzij het goede samenspel met Van Rooij wist Foolen nog twee keer te scoren. Ondanks de goede verdediging wisten de gasten uit Gemert nog een punt te scoren. De eindstand was 7-1.

Jeu de boules bij De Walnoot

Boxel - Maandagmiddag werd er weer flink gestreden bij Gemeenschapshuis De Walnoot tijdens het wekelijkse open Mix-toernooi. Vanwege de kou werden de wedstrijden binnen gespeeld op de negen mooie banen van het complex.

Kees Doevendans werd eerste met 3/18 punten, de tweede plaats was voor Thijs van der Velden (3/17) punten en Corry Renne uit Den Bosch behaalde de derde plaats (3/16 punten). De gedeelde vierde plaats werd ingevuld door Hans van Dinther en Frans Minkels (3/14 punten), Ben van Casteren werd zesde (3/12 punten) en Broer Renne uit Den Bosch nam de zevende positie in (2/23 punten).

Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is elke aangemelde deelnemer welkom om mee te doen een dit toernooi bij JBV De Walnoot aan de Selissenwal 25, 5282 SJ in Boxtel. Kijk voor meer informatie op www.jbvdewalnoot.nl.

Bridge

Bridgeclub De Rots, uitslagen 8 februari
A-Lijn:1. A.Visser & W. vd Lans 66.51 % 2. M.Jussen & M. Jose Ronde 57.40% 3.K.Betten & R. Steenbakkers 52.50% 4. E. Visser & P. Zuidgeest 50.54% 5. J. vd Biggelaar & J. Koppen 50.00%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 7 februari
A-Lijn: 1. T. Walbeek & H. Wolsky 63,89% 2. R. Dankers & F. Gieles 59,03% 3. P.Raaijmakers & F. Sedee 57,64% B-Lijn: 1 A. van Ewijk & G. van Heertum 55,63% 2. T. van der Kolk & S. 54,90% 3. L.van Zantvoort & G. van der Wal 54,58%
Bridgeclub Revanche, uitslagen 9 februari
A-Lijn: 1. B. Hermkens & H. Schalkwijk65,65% 2. C. & J. Kerssens 58,25% 3. G. & A. van Lier 58,17%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 7 februari
A-Lijn: 1. W. de Langen & I. Peeters 67,08% 2. G.Joren & R. van Stuivenberg 58,75% 3.F. Geurts & H. Jolie 53,75% B-Lijn: 1. M. van der Linden & W. de Wolf 66,85% 2. C. van Hal & G. vd Horst 61,46% 3. A. Melcherts & A. Krekelberg 55,87%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 8 februari
A-Lijn: 1. W. de Langen & R. Traa 66,32% 2. F. Gieles & W. vd Heijden 64,24% 3. R. Dankers & F. vd Schans 59,03% B-Lijn: 1. R. Gerris & C. van Hal 62,92% 2. R. van Dijk & R. Timmermans 59,58% 3. B. vd. Biggelaar & B. von Geusau 56,50%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen donderdag 9 februari
A-Lijn: 1. N. & F. Gieles 63,33% 2. N. van der Poel & H. Peeters 62,08% 3. J. van Doremalen & F. van Roy 60,00%B-Lijn: 1. A. & B. Kuilman 59,38% 2. J. van Dijk & J. van den Honert 55,73% 3. M. Smulders & M-J. Theloesen 54,17% C-Lijn: 1. H. & J. van Uitert 63,54% 2. R.Traa & H. van Esch 63,02% 3. G.&G. van den Bosch 57,81%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 7 februari
A-lijn: 1. N. vd Meerakker & R. van der Heijden 58,68% 2.T. van der Leek & H. Siemons 57,99% 3. F. Daniels & C. van der Velden 56,60% B-lijn: 1. J. Hamels & M. Hamels 65,42% 2. J. & N. Fischer 56,25% 3. J. vd Biggelaar & D. Landman 55,83%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 9 februari
A-Lijn: 1. Echtpaar vd Meerendonk 59,03% 2. Mevr. van Aarle& dhr Raaijmakers 58,33% 3. Echtpaar vd Laar 54,86% B-Lijn: 1. Echtpaar Kuijpers 60,83% 2. Mevr. van Overbeek& dhr. van Heeswijk 58,33 % 2. Dames vd Erp & vd Heijden 58,33% C-Lijn: 1. Echtpaar vd Heijden 60,76% 2. Dames Evers & Teulings 60,42% 3. Dames Jussen & Ronde 53,82%

Biljart

Uitslagen, 't Ivoor
06-02: 3-banden groot BV Ammerzoden 1-'t Ivoor 1        30-20
07-02: Libre 't Ivoor 4-Het Wapen van Liempde 2        28-23

Uitslagen,Wapen van Liempde
't Centrum-Wapen van Liempde kader        4-4
Wapen van Liempde 1-Krijt op Tijd 1        25-24
't Ivoor 4-Wapen van Liempde 2        28-23

Geboliesch, uitslagen,
De Prutsers-Samen Sterk        38-32
De Eenheid-'t Pommeransje        32-39
De Poedelaars-'t Krijtje         40-24
Le Carambole-De Stapelaars        32-39
Ons Genoegen-Unie Boys         36-30
De Fetsers-Dé Zie'k Wel Zitte 36-28

Zaalvoetbal

Uitslagen 11 februari
Eltechno Inst-Goossens Advies 3-4
Grieks rest Corfu-Kwalitaria Strik 2-1
Gebr. Bekkers-NIKE F.C.                0-4
Hart.v. Boxtel-Filipe Mode         2-1
Cafe Vollop-Adm Jilesen         3-3
C.J.vd Sande-Le Temps Perdu 3-0
13 februari
v. Stekelenburg-Faes entertainment        5-4
Verbeij/Hanekroot-Vinyl en Tapijtwinkel        3-3
Selissen Boys-F.C. Blokfit        5-0
Men.v. Dommelen 2-Rijschool Gestel 2        0-9

Programma 18 februari
17.00 Le Temps Perdu-NIKE F.C.
17.45 v.d Langenberg-C.J.v.d. Sande
18.30 X2COM-Pika bikes/'t Geveltje
19.15 Kwalitaria Strik-Eltechno Inst.
20.00 Vouwwagenspecialist-Heva Autobedr.
20 februari
19.00 F.C. Blokfit-Groen Als Gras
19.45 Celdex b.v.-Rijschool Gestel2
20.30 Faes Entertainm.-vd Heijden Milieu
21.15 Feestcafe De Nozem-Vinyl en Tapijtwinkel

Voetbal

LSV, programma 18 februari
Taxandria VE1-LSV VE1        16:30
Programma 19 februari
Waalre 1-LSV 1        14:30
OJC Rosmalen 7-LSV 2        10:00
LSV 3-St M-gestel 6        12:00
GSBW 6-LSV 4        9:30
LSV VR 1-Wilhelmina VR 2        11:00

LSV, uitslagen
LSV 1-Sterksel 1        0-3

LBC, programma 18 februari
LBC Mini 1: Best Vooruit 2-LBC 1        9:15
LBC JO9-1: LBC 1-Oirschot Vooruit 5        9:30
LBC JO13-1: Hilvaria 4-LBC 1        9:30
LBC JO15: WODAN 4-LBC 1        13:00
LBC JO17-1: Unitas 3-LBC 1        12:45
LBC MO19-1: Tricht 1-LBC 1        10:30
Uitslagen:
Alles afgelast

RKSV Boxtel/ODC, uitslagen
12-02 RKVV Keldonk 1-Boxtel 1        1-1
12-02 ODC 1-Real Lunet 1        0-0

RKSV Boxtel/ODC, programma
19-02: Boxtel 1-Vorstenbossche Boys 1        14.30
18-02: VCB VE1-Boxtel VE1        16.00
19-02 Beesd VR1-ODC VR1        10.00
19-02 RKDVC 1-ODC 1        14:30

DVG, uitslagen 12 februari
B.M.C.1-DVG 1        0-3
Helmondia 2-DVG 2        3-2

Programma 18 februari
Boxtel JO7/2-DVG JO7/1        10:30
DVG JO7/3-Essche Boys JO7/2        09:30
Someren JO9/1-DVG JO9/1        09:15
DVG JO9/2-WEC JO9/1        10:45
DVG JO9/3-WEC JO9/2G        10:45
Sparta'25 JO9/4G- DVG JO9/4        10:30
SSE JO11/1-DVG JO11/1        10:30
Rhode JO11/2-DVG JO11/2        10:30
DVG JO11/3-Eli JO11/2        09:30
DVG JO11/4-Schijndel JO11/4        09:30
DVG JO11/5-Blauw Geel JO11/8        09:30
DVG JO13/1-Mulo JO13/2        11:45
Irene JO13/2- DVG JO13/2        11:15
DVG JO15/1-Rhode JO15/1G        13:00
Nijnsel JO15/1- DVG JO15/2        13:00
DVG MO15/1- Maask Boys MO15/1        13:00
DVG JO171-Handel JO17/1        14:30
Mariahout JO17/2- DVG JO17/2        14:30
Berghem Sp. JO19/1-DVG JO19/1        15:00

Programma LSV 18 februari
Taxandria VE1-LSV VE1        16:30
Programma LSV 19 februari
Waalre 1-LSV 1        14:30
OJC Rosmalen 7-LSV 2        10:00
LSV 3-St M-gestel 6        12:00
GSBW 6-LSV 4        9:30
LSV VR 1-Wilhelmina VR 2        11:00

LSV, uitslagen
LSV 1 – Sterksel 1        0-3

LBC programma LBC 18 februari
LBC Mini 1: Best Vooruit 2-LBC 1        9:15
LBC JO9-1: LBC 1-Oirschot Vooruit 5        9:30
LBC JO13-1: Hilvaria 4-LBC 1        9:30
LBC JO15: WODAN 4-LBC 1        13:00
LBC JO17-1: Unitas 3-LBC 1        12:45
LBC MO19-1: Tricht 1-LBC 1        10:30

LBC uitslagen
Alles afgelast

Zondag 19 februari
DVG MO15/1-Boskant MO15        13:00
DVG 1-Boskant 1        14:30
DVG 2-MULO 2        12:00
WEC 2-DVG 3        12:00
DVG 4-Ollandia 2        10:00
DVG 5-Heeswijk 9        10:30
Avanti'31 9-DVG 6        10:00
Boskant 6-DVG 7        10:00
DVG 8-Mariahout 6        10:00
Nulandia VR 1-DVG VR 1        11:30

Volleybal

Uitslagen VC Blox
Skunk DS 3-VC Blox DS 2        3-1
ODI MB 2-VC Blox MB 1 0-4
Minerva MB 3-VC Blox MB 2        3-2
Nuvoc JC 1-VC Blox JC 1 4-0
BVC MC 1-VC Blox MC 1        2-3
VC Blox N5 1-Hands Up N5 1        4-0
Ovoco N5 1-VC Blox N5 1        4-0
VC Blox N5 1-Ovoco N5 2        4-0
Spirit N4 1-VC Blox N4 2 4-0
VC Blox N4 1-HLB Van Daal/DS N4 1 0-4
Skunk N4 4-VC Blox N4 1 4-0
HLB Van Daal/DS N4 2-VC Blox N4 2 0-4
VC Blox N4 1-Swinta N4 1        0-4
VC Blox N4 2-VVC-Vught N4 1        2-2
Phoenix N4 1-VC Blox N4 2 4-0

Tafeltennis

Uitslagen jeugd:
Stiphout 3 – Taverbo/Sabo 1                 3-7
Never Despair 2 – Taverbo/Sabo 2        1-9
Die Meede 1 – Taverbo/Sabo 3         6-4
Unicum 2 – Taverbo/Sabo 4                 5-5

Rugby

Uitslag 12 februari
Senioren: Duckes Legends-RCE/Elephants         58-5
Programma 18 februari
TBM: Distriktstoernooi The Dukes Den Bosch        10.00
Cubs: West Coast , HvHolland-Ducks/Dukes        11.00
Programma 19 februari
Senioren: Breda-Duckes Legends        13.00

Tafeltennis

Uitslagen
Taverbo Sabo 1-De Dommel         10-0
De Horntreffers-De Firma Fotografie         6-4
Taverbo Sabo 4-Rotsvast         3-7
Taverbo Sabo 3-Taverbo Sabo 2         6-4

Programma 20 februari 2017
De Horntreffers-De Dommel
Taverbo Sabo 4-Grand Café Rembrandt        
Taverbo Sabo 3-Rotsvast        
Taverbo Sabo 2-Taverbo Sabo 1


Open Nederlands Kampioenschap Koppelcross

Foto: Gabriels Fotografie

Bernheze - De vijfde editie van de Bernhezeloop-Koppelcross vindt dit jaar plaats op zondag 19 maart. Dit keer gaat het om het Nederlands Kampioenschap.

Elk team bestaat uit een loper en een mountainbiker. De loper loopt zeven keer een ronde van ongeveer 900 meter; de fietser fietst net zoveel rondes van ongeveer 1.500 meter in een bos met twee gescheiden crossparcoursen. Dit gebeurt in estafettevorm. Terwijl de één met de ronde bezig is, heeft de ander een korte rust. Hierdoor is het voor vrijwel iedereen mogelijk om mee te doen. Om 11.00 uur starten de teams die binnen de 1.05 uur finishen en om 13.00 uur de teams die er langer dan 1.05 uur over doen.

Daginschrijving is op zondag 19 maart vanaf 9.00 uur. Adres: Blokhut Scouting 't Veerhuis, Achter de Berg 14/16, 5388VJ Nistelrode. Voorinschrijven kan via www.bernhezeloop.nl. Kijk voor meer info op de website of bel Maarten Bosch: 06-22785308.


Gelijkspel voor Liempdse biljarters

Liempde - De uitwedstrijd van het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/
RegioBank tegen 't Centrum uit Loon op Zand heeft slechts een gelijkspel opgeleverd.
Desondanks heeft het de koppositie in poule 4 van de landelijke kadercompetitie
behouden, de voorsprong is echter geslonken. Martien van den Tillaart en Cees
van Eindhoven wonnen hun partij ruimschoots in 14 resp. 12 beurten met hoogste
series van 41 en 45 caramboles. De beide andere partijen waren een prooi voor de
tegenstanders, die maar 9 en 11 beurten nodig hadden om Harm van de Laar en Leo van
Hastenberg achter zich te laten.

Sterksel te sterk voor LSV

Lennisheuvel - Een door schorsingen en blessures gehavend LSV nam het zondag met een danig gewijzigde formatie op tegen het vaandelteam van Sterksel. Op voorhand al geen gemakkelijke partij, die voor de Lennisheuvelse ploeg eindigde in een 0-3 nederlaag.

Zoals verwacht ging LSV massaal in de verdediging. Sterksel wilde zo snel mogelijk de doelpunten maken en al vroeg de winst binnen hebben. Na 15 minuten kwam Sterksel na een vrije trap van Erik Schaeken op 0-1 door Luuk Gijsbers. LSV kon alleen met veel inzet voorkomen dat de gasten snel uitliepen, maar in de dertigste minuut moest het team van Kirk Koningstein toch de 0-2 toestaan. Na wederom een vrije trap van Schaeken kopte centrale verdediger René Bosch bij de tweede paal binnen.

Ook na rust was het Sterksel dat wilde aanvallen. LSV bleef de onderliggende ploeg, maar was duidelijk van plan de huid duur te verkopen. Na 65 minuten kwam Sterksel via René Bolster op 0-3. Hij tikte na een vrije trap van Schaeken de bal keurig binnen. Dit was tevens de eindstand. Ondanks de pittige wedstrijd bleef de sfeer erg goed. Na de wedstrijd was het nog lang gezellig in de kantine van LSV en werd er gebroederlijk met de tegenstander gefeest.

4-0 winst voor Blox MB1

Boxtel - De meiden van Blox B1 speelden zaterdag uit in Middelbeers regen Odi. De week daarvoor stonden beiden ploegen ook al tegenover elkaar, thuis in de Braken. Toen won de Boxtelse ploeg duidelijk met 4-0. Ook deze week liet Blox er geen twijfel over bestaan de betere ploeg te zijn door wederom met 0-4 te winnen

Eenmaal aangekomen in Beers, startte Blox meteen erg sterk. De passes kwamen mooi bij Babette van de Eerden, die de ballen, zoals altijd erg goed verdeelde. Rosa van de Meijden nam op de juiste momenten de set-ups over en stond goed te serveren. Bij een stand van 8-20 nam Odi een tweede time-out. Dit was een goed moment voor coach Bart Hermkens om de meiden erop te wijzen scherp te blijven. En dat deden ze zeker: de set werd gewonnen met 11-25.

In de tweede set startten de meiden wederom sterk, met een servicereeks van zeven punten door Fenne Steegs. Het leek allemaal makkelijk te gaan, maar dat bleek even later toch anders. De scheidsrechter merkte een opstellingsfout op en floot daarvoor meerdere keren af. Aanvoerder Sarah Hermkens was al een paar keer naar de scheidsrechter toe gegaan om te vragen wat er precies fout was, maar deze gaf dit twee keer fout aan; vier punten erbij voor Odi en door deze miscommunicatie stond het opeens 10-12. Blox zette een tandje bij; de meiden maakten de set vakkundig af met 14-25.

In de derde set kreeg Van de Eerden rust en nam Hermkens haar taak als set-upper over. Normaal zakken de meiden in de derde set een beetje in, maar deze keer stonden ze scherp te spelen, mede door de oplettende scheidsrechter. De buitenaanval van Sara Schellekens liep erg goed en Iris Mosink viel goed aan op midden. De set werd netjes gewonnen met 12-25.

De vierde set verliep vlekkeloos en Blox toonde duidelijk haar servicedruk. Rachel Spoor sloeg alle ballen op midden keihard en recht naar beneden, terwijl Fenne ze vanaf buiten perfect in de gaten plaatste. Op de helft van de set vond er nog even een Sara(h)wissel plaats, de eindstand was 13-25.

De meiden speelden de hele wedstrijd erg geconcentreerd, ondanks de omstandigheden. Met deze winst van 4-0 staan zij op een zekere tweede plek in de competitie. De eerstvolgende thuiswedstrijd is aanstaande zaterdag om 12.30 uur in De Braken.

Verdiende overwinning DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Zondag speelde DVG de eerste wedstrijd na de winterstop. Na de winterpauze is het altijd de vraag hoe de spelers overwinterd hebben en hoe het met de vorm staat. Trainingen worden vaak afgelast vanwege de gesteldheid van de velden en er worden oefenwedstrijden gespeeld die ook geen garantie geven op een goed vervolg van de competitie. De mannen van DVG lieten zondag zien dat de stop hen geen kwaad had gedaan: ze behaalden een verdiende overwinning op de nummer twee van de ranglijst BMC uit Berlicum.

De beginfase was voor BMC, veel balbezit maar weinig doelgevaarlijke situaties. Het eerste wapenfeit van DVG betekende meteen de 0-1 voorsprong. Een hoekschop van Wilco Voets kwam op het hoofd van Bart de Windt die hiermee Martijn Caarls aanspeelde. Hij stond echter met zijn rug naar het doel. De verdediging van BMC stond apathisch te kijken hoe Martijn zich omdraaide en de voorsprong binnenschoot.
BMC had wel mogelijkheden of kleine kansen om de gelijkmaker te scoren, maar de afwerking liet te wensen over of de DVG-defensie bood uitkomst. De mooiste aanval van de wedstrijd werd opgezet door Martijn Caarls die Twan van den Broek op pad stuurde; zijn bekeken balletje op Bart de Windt leverde een vrije schietkans op vanaf de 16-meter. De BMC-keeper had het omkijken, maar de bal kwam op de buitenkant van de paal. BMC kreeg voor de rust nog een paar mogelijkheden maar Mark Faes wilde, voor de verandering, wel eens een keer de nul houden. Ruststand was 0-1.

De tweede helft was nog maar net begonnen of Faes moest alle zeilen bijzetten om de gelijkmaker te voorkomen. Het leek een moeilijke tot onmogelijke middag te worden voor BMC om te scoren. DVG speelde rustiger en nauwkeuriger en kwam tot gevaarlijke counters. Bij een van die uitbraken werd Bas van Houtum, randje 16-meter, gevloerd en de toegekende vrije trap werd door Peter Versantvoort op de lat geschoten. Toen DVG bij balbezit van de BMC-keeper verder naar voren ging verdedigen werd de bal een paar keer op de keeper teruggespeeld, maar dit ging uiteindelijk fout. Bas van Houtum blokte een bal en beide spelers kwamen ten val. Bas was echter eerder op de been en gaf een voorzet die door een andere BMC-verdediger in eigen doel werd geschoten. De mannen uit Berlicum bleven op zoek naar de aansluitingstreffer, maar die viel niet dankzij een uitstekende Martijn Caarls en Mark Faes. Het werd uiteindelijk nog 0-3. Aaron van Dooren kwam een-op-een met de keeper maar werd naar de buitenkant gedrongen en verloor uiteindelijk de bal. Daar was echter opeens Sander van de Ven die in scoringskans werd gevloerd. De goed leidende scheidsrechter had maar één optie: een strafschop. Peter Versantvoort schoot deze onberispelijk in en de rest van de tijd was nog maar een formaliteit.

Door het gelijke spel van koploper Boxtel bedraagt het verschil in verliespunten nog maar drie, kortom er is nog van alles mogelijk. Komende zondag komt Boskant op bezoek en herleeft wellicht de van vroeger zo bekende derbysfeer.

DVG 2 verloor in Helmond van Helmondia met 3-2. Een achterstand van 1-0 werd ongedaan gemaakt, maar nog twee doelpunten van de thuisclub waren teveel tegenslag. Vlak voor tijd viel nog wel de 3-2.

Sperling slaat Taverbo/Sabo naar puntendeling

Boxtel - Ook de tweede wedstrijd van Taverbo/Sabo in de derde divisie is geëindigd in een gelijkspel. In eigen huis werd titelfavoriet Avanti op 5-5 gehouden. Dit was vooral te danken aan Michel Sperling, die drie partijen wist te winnen.

Naast de winst in al zijn enkelpartijen had Sperling ook een belangrijk aandeel in het dubbelspel dat hij samen met Marlotte Staps in winst om wist te zetten. Staps won in het vervolg nog een enkelpartij. Stefan Bernhardt was in zijn eerste partij van de dag dichtbij de zege, maar moest de winst met 11-9 in de vijfde game aan zijn tegenstander laten.

Al met al gaf een puntendeling de krachtsverhoudingen goed weer. Aan het feit dat vele games slechts met minimaal verschil beslist werden was te zien dat de spelers van beide verenigingen bijzonder aan elkaar gewaagd waren. Dit geldt overigens eveneens voor de competitie in het algemeen. Na twee wedstrijden staan alle clubs nog erg dichtbij elkaar. Taverbo/Sabo staat met tien punten voorlopig op een keurige derde plaats, maar de onderste drie teams staan allen slechts op een punt achterstand. Een van hen is komende zaterdag de tegenstander. De Boxtelaren reizen dan af naar Zoetermeer voor een duel met de bijna-naamgenoten van Taverzo.

Libreteam 't Ivoor pakt winst

Boxtel - Slechts twee teams kwamen deze week in actie voor BV 't Ivoor in actie: team 4 van de afdeling libre en het 3-banden grootteam. Het libreteam behaalde een mooie overwinning op Het Wapen van Liempde, voor het 3-banden grootteam viel er geen eer te behalen tegen Ammerzoden 2.

De ontmoeting tussen 't Ivoor 4 en Het Wapen van Liempde 2 werd een prooi voor de mannen van 't Ivoor. Zij wonnen met 28-23. Math Hendriks en Leo Huijbers wonnen beide hun partij tegen respectievelijk Tonny Tinnenbroek en Cor van Beers. Gerard de Beer moest zijn meerdere erkennen in Johan van der Ven. Die redde de eer voor zijn team.
Het 3-banden groot team leed een fikse nederlaag in Ammerzoden tegen het gelijknamige team 2. De koppositie brengt waarschijnlijk te veel druk met zich mee. Daar komt nog bij dat de tegenstanders extra gemotiveerd zijn. Alle drie partijen gingen ruim verloren. Leo van Westelaken, Bernhard Legierse en Louis van der Meijden konden geen vuist maken en waren kansloos. Het werd een 30-20 nederlaag. De koppositie ging hiermee ook verloren. Zodoende moet de achtervolging weer worden ingezet.

Winst voor jeugdteams Taverbo/Sabo

Boxtel - Voor alle jeugdteams van tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo stond er afgelopen zaterdag een uitwedstrijd op het programma. Het eerste jeugdteam vertrok met gemengde gevoelens naar Stiphout. Afgelopen seizoen verloren ze van dit team met de maximale score. Dit keer waren de rollen echter omgedraaid. Het tweede jeugdteam pakte de winst in Den Bosch tegen Never Despair.

Sjoerd van Heerebeek en Dani de Rooij maakten meteen duidelijk dat ze deze keer voor de winst kwamen en pakten vlot de eerste punten. Lars de Laat had daarentegen moeite om in het wedstrijdritme te komen en het lukte hem dan ook niet om de derde partij in winst om te zetten. Daarna waren de jongens goed op stoom en namen ze een voorsprong naar 1-6. Het laatste stuk van de wedstrijd verliep echter moeizaam. Het lukte alleen Sjoerd van Heerebeek om nog een punt toe te voegen waardoor de einduitslag 3-7 werd. Hierdoor staat het eerste team met 14 punten uit twee wedstrijden op de tweede plaats in het klassement, drie punten achter Never Despair uit Den Bosch.

Winst was er ook voor het tweede jeugdteam. Nienke Strik en Lars Strik wisten in Den Bosch bij Never Despair al hun partijen te winnen. Rick van der Schoot was tweemaal succesvol. Doordat ze ook de punten van de dubbel mee naar Boxtel namen staat dit team met dertien punten uit twee wedstrijden eveneens op een tweede plaats in het klassement, vijf punten achter Flash uit Eindhoven, dat in deze fase van de competitie al een opvallende voorsprong heeft genomen.

20 / 20

N R E G E N L A T S I R K S J I
E U E M L U C H T D E L E N D O
R O S E J T L E E D S J I R W L
E I T N E L U B R U T A E U O G
I V E R D A M P T L H I A I L A
V G O O B N E G E R T D T G K L
I U A Z M E E P N A D R S E B S
R Z F O Z D P U S N N I I R R R
V F A N R U D N E H H N M I E E
T H C A R K E T R A A W Z J U E
W E A D Z D H A G E L S J P K N
C A M T N C L N T Z V N E H V A
S E T O O P S T I J G E N O M L
F O C E A A N E B D N E K L O W
S I M A R E E E T E P U D N H I
F E W R E D I P F R X W G Q F N

Donderdag 16 februari

Huiskamer Hoogheem; Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Op de koffie bij Betty & Patricia
15.00 uur, Bijnen, Baroniestraat 53, Boxtel

Kunstvoorstelling en veiling op BS De Vorsenpoel
18.30 uur, BS De Vorsenpoel, Hendrik Verheeslaan 40, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Waals sociaal drama 'Deux jours, une nuit'
20.15, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Pubquiz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 17 februari

Informatiemiddag De Kleine Aarde
16.00 uur, De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, Boxtel

Snertconcert
20.00 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Zaterdag 18 februari

Drieka Habrakenbal
10.30 uur, De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Repair Café
12.00 uur, Het Goed, Industrieweg 6, Boxtel

Huiskamer Hoogheem; Rik- en hobbymiddag
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Opening kunstgrasveld op Sportpark De Roode Bleek
19.00 uur, Sportpark De Roode Bleek, Sportlaan 2, Liempde

Snertconcert
20.00 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Zondag 19 februari

ZesKamp voor CochaKAMPba
11.30 uur, Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Rommelmarkt
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Seniorencarnaval Eendengat
13.00 uur, BHC, Tijberzaal, Banderherenweg 2, Boxtel

Boxtelse Ierse Sessie
13.30 uur, B&B In den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Dansmiddag in de walnoot m.m.v. Stardust Live & New Harvest
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Maandag 20 februari

Jeu de Boulen bij de Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Alzheimer Café Regio 't Groene Woud
19.30 uur, Restaurant/Zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, Schijndel

Zing Smartlappen met het Dükerskoor
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Dinsdag 21 februari

Badmintonnen in De Braken, doe je mee?
08.45 uur, Sporthal De Braken, de Braken1a, Boxtel

Huiskamer Hoogheem; Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Lezing "De tuin in alle seizoenen" door tuinontwerper Hans van Horssen
20.15 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Woensdag 22 februari

Huiskamer Hoogheem; Rik-, hobby- en sjoelmiddag
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kienavond
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Filmavond 'Biografisch drama met Omar Sy als Chocolat'
19.30 uur, Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, Liempde

Donderdag 23 februari

Huiskamer Hoogheem; Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 24 februari

Carnavalsriktoernooi
16.33 uur, Café D'n Boer, Corpus 2, Boxtel

25 februari- 1 maart

Carnaval
Boxtel, Liempde, Lennisheuvel, Esch

Foto: Abbey van Abeelen

Jens van Abeelen

regen
mist
zon
neerslag
wolken
druppeltjes
ijsdeeltjes
luchtdelen
hagel
sneeuw
ochtenddauw
ruigerijp
regenboog
zwaartekracht
aarde
water
rivieren
zee
oceaan
verdampt
opstijgen
condensatie
ijskristal
turbulentie
wolkbreuk

Kirk Koningstein

Riet Strijbosch