DeMooiBoxtelKrant

10 oktober 2018

DeMooiBoxtelKrant 10 oktober 2018


Opgegraven fundering Rozemarijnstraat roept vragen op

Boxtel - Met de werkzaamheden aan de Markt en de Rozemarijnstraat komen ook verschillende interessante archeologische vondsten aan het licht. Waar eerder een waterput en de fundering van het oude gemeentehuis gevonden werden door de archeoloog van BAAC doet nu ook de archeologiegroep van Heemkunde Boxtel verschillende interessante vondsten in de afgevoerde afgegraven grond, die momenteel bij Wagenaars onderzocht wordt. Ook werd een raadselachtige fundering op de Rozemarijnstraat gevonden.

De vorige week blootgelegde fundering in de Rozemarijnstraat is misschien voor de archeoloog van BAAC niet zo interessant vanwege de geringe leeftijd, toch stelt het lokale heemkundigen voor een raadsel. De fundatie is namelijk omvangen door plastic en loopt over gasleidingen heen, terwijl sinds de aanleg van de gasvoorziening en de uitvinding van plastic voor zover bekend nooit bebouwing op de vindlocatie heeft gestaan. De fundering, pal voor het pand waar nu Switch Kappers zit, kwam bloot te liggen tijdens de renovatie van de Markt en Rozemarijnstraat. Aanvankelijk werd gedacht dat de betonnen grondvesten uit een ver verleden stamden, maar die optie kon al snel weggestreept worden omdat het beton was verpakt in plastic zeil.

Ook het bestuderen van historische tekeningen en foto's leverde vooralsnog niets op, zo lieten de heemkundigen weten. "We hebben ons archief doorgespit", aldus woordvoerder Christ van Eekelen, "maar geen aanwijzingen gevonden dat op die plek een gebouw heeft gestaan. We staan voor een raadsel." Ook voorzitter Dik Bol toont tekeningen waaruit blijkt dat er nooit bebouwing kan hebben gestaan op de plaats van de fundering.

De gedachte dat de betonnen fundering deel uitmaakte van een brug over de vroegere Binnendommeltjes ligt voor de hand. Maar historische tekeningen laten geen eenduidig beeld zien over de locatie van die bruggen. Bovendien is het niet aannemelijk dat zo'n brug is aangelegd nadat er al gasleidingen lagen. Het zou kunnen gaan om een illegaal aangelegde fundering, maar ook daar heeft Van Eekelen zijn bedenkingen bij. "Wie legt er nu een fundering aan onder de straat?", verwijst hij naar het feit dat pal boven de betonnen fundatie de Rozemarijnstraat liep. Wanneer de fundatie is aangelegd lijkt met iets meer zekerheid te zeggen: aan het eind van de jaren 60 tussen de sloop van de oude woningen in de Rozemarijnstraat en de aanleg van het nieuwe pand waarin nu onder meer de Blokker zit.

Wat ook vraagtekens oproept is wat er nu moet gebeuren inzake de werkzaamheden. Het is namelijk onduidelijk of de aan te planten bomen dankzij de niet op de tekeningen staande fundering wel voldoende ruimte hebben om te groeien. De fundering is niet de enige vondst die de archeologiegroep van Heemkunde Boxtel deed. Zo werden in de van de Markt afgevoerde aarde tientallen historisch interessante vondsten gedaan. Ook afgelopen dinsdag werden weer diverse resten gevonden die duiden op handel en bebouwing op de middeleeuwse Boxtelse Markt en in de Rozemarijnstraat werden diverse zaken gevonden, zoals kogels, munten en (delen van) kruiken. Het lijkt er daarmee op dat voorlopig de laatste historische vondst nog niet gedaan is.

Mocht je een idee hebben waar de fundering in de Rozemarijnstraat van afkomstig is, dan staat Heemkunde Boxtel open voor je suggestie. Je vindt hun contactgegevens op www.heemkundeboxtel.nl/contact.

Kinderboekenbal rond thema 'vriendschap'

Jacques Grubben. (Foto: Hans van Doorn) Foto: Hans van Doorn

Boxtel - De jaarlijkse Kinderboekenweek is weer losgebarsten. Het thema is dit jaar 'vriendschap' en dat was dus ook wat afgelopen vrijdag centraal stond bij het Kinderboekenbal in en om de Boxtelse bibliotheek en Petrusschool.

De kinderen mochten onder meer 'vriendschapsspeeddaten' en een vriendschapsbandje knutselen. En wat zij daar zelf van vonden?

Ook leerkracht en striptekenaar Ralph Dikmans was aanwezig bij het Kinderboekenbal. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen
indenhof Foto: Jan van der Steen
koopzondag Foto: Jan van der Steen
koopzondag Foto: Jan van der Steen
Onder meer lepels, verschillende kogels en een munt werden al door Heemkunde Boxtel gevonden. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Een opgegraven fundering stelt lokale heemkundigen voor een raadsel. Foto: Sander van Kasteren

Dat lees je terug op pagina 10 van deze krant

Pastoor Jacques Grubben vertrekt uit Boxtel

Boxtel - Pastoor Jacques Grubben (58) zal per 1 februari 2019 worden opgevolgd door de eveneens 58-jarige Geertjan van Rossem. Dit meldt het bisdom Den Bosch op haar website.

Op 1 februari zal Van Rossem worden benoemd tot pastoor van de Heilig Hartparochie in Boxtel. Gelijktijdig blijft hij deken van 's-Hertogenbosch. Ook is hij lid van het kathedraal kapittel.

Grubben zal worden benoemd tot pastoor van de parochie Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen.

Vrouwencontact Boxtel

Iedere maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Iedere dinsdag        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Iedere woensdag        Gym in de Angelaschool, eerste groep         19.00-20.00
                        Tweede groep        20.00-21.00
Iedere donderdag        Nordic Walking, vertrek vanaf de Markt        09.00

Donderdag 11 oktober        Bloemschikken op Nieuwland 37        14.00
Vrijdag 12 oktober        Toneel 'Het geheugen van water' in De Orion Lennisheuvel, bestelde kaartjes van leden VCB zijn af te halen op de Florijn 21, of op de avond zelf voor aanvang van de voorstelling        20.00
Dinsdag 16 oktober        Kaarten maken met modern patchwork op de Rozengaard

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Diabetes Fonds zoekt collectanten

Boxtel - Van 29 oktober tot en met 3 november wordt er gecollecteerd voor het Diabetes Fonds. Voor Boxtel worden nog collectanten gezocht. Heb je interesse, meld je dan aan via Henri van der Heijden (06-18557601) of via www.diabetesfonds.nl.

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 11 oktober        Bezoek Boerenbondmuseum in Gemert, vertrek        13.00
        Bridge in De Walnoot        13.30
        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 12 oktober        Rikken en jokeren in De Walnoot        13.30
Dinsdag 16 oktober        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
        Kienen in Het Muziekhuis        14.00

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 11 oktober        Kienen in De Kloosterhof        13.30
Dinsdag 16 oktober        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 17 oktober        Wandelen, vertrek vanaf het Raadhuis        10.00

Vrouwencontact Liempde

Vrijdag 12 oktober        Wandelen met Wiebo (wiekentborrel) vanaf de Vuurput        14.30

Speelleercentrum De Oversteek opent deuren

Foto: Sander van Kasteren

Liempde - Dat Speelleercentum De Oversteek eigenlijk een 'Integraal KindCentrum' is daar wil directeur Edwin Vugts niet aan: "Dat klinkt zo medisch." Het geeft aan hoe Liempde alles op haar eigen manier uitwerkt. En met succes, zo benadrukte ook wethouder Marusjka Lestrade vorige week woensdag bij de officiële opening van de compleet verbouwde basisschool annex kinderopvang. Samen met de directeur, basisschoolleerling Sophie en Kaatje, die naar de kinderopvang gaat, liet zij drie grote ballonnen op om De Oversteek officieel te openen.

De Oversteek was al sinds 2007 een brede school voor binnen en buitenschoolse leeractiviteiten, nadat in 1973 de jongens- en meisjesschool en in 1986 al het peuter- en kleuteronderwijs onder een dak waren samengebracht, zo somde de directeur op. Nu is een nieuwe stap aangebroken door ook op dezelfde locatie buitenschoolse opvang onder te brengen en de school om te vormen naar een speelleercentrum.

Foto: Sander van Kasteren
Sophie, die naar de kinderopvang bij De Oversteek gaat, kijkt samen met wethouder Lestrade toe hoe de ballonnen worden opgelaten. Foto: Sander van Kasteren
Directeur Edwin Vugts laat samen met wethouder Lestrade en twee kinderen drie ballonnen op om het nieuwe speelleercentrum te openen. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Vriesekoop laat nog maar eens zien waarom ze tweemaal Europees Kampioen werd. (Foto: Hans van Haaren) Foto: Hans van Haaren

Die term kwam niet zomaar aanwaaien: in Uden gebruiken ze hem ook. Daar vroeg de directeur keurig of zijn school die titel ook mocht voeren. De directeur en wethouder Marusjka Lestrade noemden de Liempdse samenwerking bijzonder, met name omdat er achter de schermen door de kinderopvang en de school intensief wordt samengewerkt. "Onder meer de lokalen in het voorste gedeelte van de school zijn geschikt gemaakt voor dagopvang", aldus Vugts.

Wijziging organisatiestructuur
Naast de noodzakelijke fysieke verbouwing, die eerder dit jaar werd ingezet, was daarom een enorme wijziging in de organisatiestructuur nodig. "Als je kijkt naar de fysieke verbouwing, dan is dat maar een klein deel van het totale project", geeft de directeur aan. De kinderopvang en basisschool zijn verplicht als twee zelfstandige organisaties te bestaan. "We vallen zelfs onder twee verschillende cao's, twee ministeries en zijn twee aparte stichtingen", zo vertelt Vugts. Hij is nu van beide stichtingen directeur en ondanks dat beide besturen op papier nog los van elkaar staan wordt er dus intensief samengewerkt. De nieuwe samenwerking wordt daarom ook op de voet gevolgd door andere scholen, vertelt Vugts.

De directeur legt uit dat de verregaande samenwerking ingegeven werd mede omdat Liempde te boek staat als een krimpregio. Hierdoor is de verwachting dat het leerlingenaantal terugloopt. "En dan kan ik lege lokalen gaan verhuren om uit de kosten te komen, of ik kan een oplossing bedenken, zoals deze, die een duidelijke meerwaarde heeft", vindt Vugts.

Sociale cohesie
En wat merkt de Liempdse jeugd van deze nieuwe stap? Als het goed is leidt het tot betere begeleiding van de kinderen, waarbij die gedurende een groot deel van hun jeugd dezelfde gezichten zullen blijven zien en zich aan dezelfde afspraken zullen moeten houden. Meer duidelijkheid en structuur dus. En dat is volgens Vugts belangrijk in een tijd waarin kinderen te maken krijgen met een versnipperde sociale samenhang. "Ze zien soms op één dag hun ouders, de sportclub, opvang en de oppas", schetst hij. "Allemaal verschillende gezichten en er gelden allemaal verschillende afspraken."
Ook voor in de toekomst ziet Vugts kansen: "We hebben nu al een schoolbibliotheek die oud en jong bij elkaar brengt. Het zou mooi zijn als we ook nog zorgtaken kunnen onderbrengen bij De Oversteek." Om daar vervolgens lachend aan toe te voegen: "Maar eerst maar eens kijken hoe dit loopt!"

Tafeltennistopper Bettine Vriesekoop geeft les bij Taverbo-Sabo

Boxtel - "Heel bijzonder", noemt bestuurslid Uschi Meeuwis de komst van tafeltennislegende Bettine Vriesekoop naar Taverbo-Sabo. De veelvuldig Nederlands en Europees kampioene tafeltennis gaf woensdag een lezing en clinic aan zo'n dertig tafeltennissers en andere belangstellenden.

In een lezing van ongeveer een half uur getiteld 'De keuzes van Bettine' deed de Vriesekoop uit de doeken waarom ze al op jonge leeftijd naar China ging. Ze leerde daar over de Chinese cultuur en waarom die zo innig verweven is met het tafeltennisspel. Meeuwis: "Alles is daar rond. Dus ook de bewegingen."
De tafelstennisster beschreef hoe het Chinese 'ronddenken' leidde tot onder meer de bewegingssport Tai Chi en in hun benadering van tafeltennis, met veel 'ronde' bewegingen en aandacht voor balans. Volgens de tafeltennislegende zijn die twee sporten dan ook nauwer met elkaar verbonden dan een buitenstaander zou vermoeden.

Gewapend met de kennis die ze opdeed in China keerde Vriesekoop terug naar Nederland. Ze introduceerde met haar 'ronde' bewegingen een geheel nieuwe manier van tafeltennis in ons land. Tot dan toe wordt gedacht dat snelle en 'hoekige' bewegingen het meest efficiënt zijn om het spel te winnen.
En met succes: ze wordt Europees kampioen, zowel in het enkel- als dubbelspel en mag maar liefst veertien maal het hoogste podium betreden bij de Nederlandse kampioenschappen. Twee maal verovert ze brons op de WK en even vaak wordt ze sportvrouw van het jaar.

Na de lezing was er een ruim een uur durende clinic waarbij souplesse en spelplezier voorop stonden. Alleen zo kun je vrij bewegen, meent Vriesekoop. Tussen de groep deelnemers zaten zo'n twintig ervaren tafeltennissers, maar ook een tiental niet-leden. Daarvan hebben zich inmiddels vier personen aangemeld om tot januari proeflessen te nemen.
De komst van Vriesekoop maakt deel uit van een breder programma dat ze aanbiedt aan leden van de bond, de NTTB. Het programma geldt als bedankje van de tafeltennisster aan de bond, die haar altijd goed heeft bijgestaan.
Mede omdat de lezing vooral op vijftigplussers gericht was en het tijdstip voor veel jongeren niet ideaal was, heeft de tafeltennisvereniging besloten de gratis proeflessen ook open te stellen voor mensen die niet bij de lezing aanwezig waren. Belangstellenden kunnen zich melden bij Uschi Meeuwis via 06-37083239 of op uschi@tavebo.nl.

Nazomerzondag vol evenementen lokt publiek naar centrum Boxtel

Ook in Indenhof was van alles te zien , ruiken, proeven en doen rondom het thema duurzaamheid. (Foto's: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Het zonnige nazomerweer en verschillende activiteiten in het centrum lokten afgelopen weekend flink wat bezoekers naar het Boxtelse centrum. Daar werd de Modezondag georganiseerd, waaraan tien zaken meededen. Enkele andere zaken, die niet actief deelnamen openden ook de deuren.

Honderden geïnteresseerden kwamen op de Modezondag af, waar zij onder meer de najaarscollecties konden bewonderen van deelnemende zaken. Daarnaast waren ook najaarshapjes van Proef! Culinair te proeven. Ondanks dat de modeshows op de Markt het plein niet wisten te vullen, zat er wel flink wat loop in. En dat was precies het doel van de Modezondag: mensen naar het centrum lokken.

Enkele bezoekers zwaaiden ook af naar het ietwat verstopte Indenhof, waar de Duurzame Week met Festival Indenhof van start ging. Wethouder Peter van de Wiel opende het festival en benadrukte nog maar eens het belang van een duurzame samenleving. In het parkje konden bezoekers onder meer voorlichting krijgen over de activiteiten van de Herenboeren en leren koken met bonen in plaats van vlees. Verder konden bezoekers voorlichting krijgen over energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen of warmteopslag en was lokale imker Ad van Esch aanwezig met honing en informatie over bijen.

De Modezondag lokte honderden bezoekers naar het centrum. Foto: Jan van der Steen

Prehistorisch vuursteen bewerken in het Oertijdmuseum

Boxtel - Het Oertijdmuseum Boxtel staat op zondag 14 oktober in het teken van vuurstenen werktuigen. Van deze steensoort werden in de prehistorie verschillende hulpmiddelen gemaakt. Hoe dat in zijn werk ging wordt door diverse leden van de Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie (VAEE) gedemonstreerd.

Bezoekers van het Oertijdmuseum krijgen die dag gratis uitleg over hoe de mensen in de steentijd hun gebruiksvoorwerpen maakten. Technieken die gedemonstreerd worden zijn onder meer klingtechniek, kerntechniek. Levalllois techniek, druk-retouche, contra coup techniek, buffertechniek. De werktuigen, denk daarbij aan pijlpunten, vuistbijlen en schrapers, die ter plaatse gemaakt worden krijgen de bezoekers mee als aandenken.
Ook kunnen bezoekers die dag hun eigen archeologische vondsten meenemen voor determinatie in de Archeohotspot in het museum.

Het Oertijdmuseum Boxtel is zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.oertijdmuseum.nl. Het museum vind je aan de Bosscheweg 80.

Presentatie boek Wim Veekens 'Van de Aar tot de Zwarte Raaf'

Boxtel - Den Engel, de Acht Zaligheden, het Kasteeltje en de Kom zijn bij velen nog bekend. Maar ook eeuwen geleden hadden huizen al huisnamen. Wim Veekens stuitte tijdens zijn toponiemenonderzoek onverwacht op veel huisnamen. Het resultaat is een uitgebreide publicatie waarin de Boxtelse huisnamen tussen 1450 en 1985 opgenomen zijn: Van de Aar tot de Zwarte Raaf. Dit boek presenteert Veekens op donderdag 25 oktober om 20.00 uur in Grand Café Rembrandt aan de Rechterstraat 56 in Boxtel.

Ruim vijf eeuwen kleurrijke huisnaamgeving in Boxtel; het bleek zeker de moeite om deze categorie in een aparte publicatie te belichten. Het resultaat is een rijk geïllustreerd boek met veel foto's en kaartjes. Hoewel huisnamen vaak minder tot de verbeelding spreken dan plaatsnamen (toponiemen), komt de lezer aan de hand van bestudering van met name de oude huisnamen allerlei zaken te weten, zoals de plaats waar deze oude huizen met een naam stonden. Ook laat bestudering van de huisnamen zien welke belangrijke functies ze konden hebben. Als adreswijzer had de huisnaam een oriënterende functie, of een identificerende taak door de uitbeelding van de naam. Zo verbindt de naam de bewoner met de geschiedenis van Boxtel woonplaats.

Seniorenbiljartmarathon in De Kloosterhof

Liempde - Voor de negentiende keer vindt in Liempde de seniorenbiljartmarathon plaats. Dat gebeurt aanstaande vrijdag 12 oktober in Dienstencentrum De Kloosterhof. De marathon begint om 8.00 uur, rond de middag worden de wedstrijden onderbroken voor lunch.

Voor de vijftig deelnemers staan vijf biljarts opgesteld waarop elke deelnemer in zijn poule vijf wedstrijden speelt. De poulewinnaars en de drie beste nummers twee gaan over naar de kwartfinales, die net als de halve finales worden gespeeld in knock-outsysteem. Naar verwachting zal de finale rond 18.00 uur gespeeld kunnen worden, dit onder toeziend oog van de wethouder sport Herman van Wanrooij, die na afloop ook de prijzen zal uitreiken. De hele dag is publiek van harte welkom, de toegang bij het dienstencentrum aan de Kloosterhof 7 in Liempde is gratis.

Verzamelaarsruilbeurs bij De Walnoot

Boxtel - De Vereniging voor Boxtelse Verzamelaars organiseert aanstaande zondag 14 oktober haar verzamelaarsruilbeurs in De Walnoot. Speciaal thema dit keer is prentbriefkaarten van het Brabants dorpsleven.

Daarnaast kunnen op deze beurs uiteraard allerlei zaken geruild worden, van diverse PLUS-spaaracties als coins en smurfen tot postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers,
telefoonkaarten, theezakjes, voetbalplaatjes, winkelwagenmuntjes en bidprentjes.
De entree is 1 euro per persoon, kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen. De beurs in het Gemeenschapshuis aan de Reginahof 1 in Boxtel duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Bij gebruik van navigatie 'Reginahof 1 STO 1' ingeven.

Inschrijven Sparrenbosloop

Boxtel - De 51e Don Quichotte Sparrenbosloop vindt plaats op zondag 28 oktober om 11.00 uur. De organisatie heeft het mooie parcours van deze jaarlijkse loop door Landgoed Sparrenrijk dit jaar uitgebreid met het Trouwlaantje. Meer over dat mooie laantje lees je in DeMooiBoxtelKrant van volgende week.

Inschrijven voor de Sparrenbosloop kan via www.avmarvel.nl en op de dag zelf. Bij voorinschrijven via www.inschrijven.nl krijg je korting. Deelnemers kunnen kiezen uit een loop van 3, 6, 7,3 en 11 kilometer. Voor kinderen is er een speciale Kidsrun van 1500 meter.

Muziekquiz bij B-Town

Boxtel - Muziekliefhebbers kunnen aanstaande vrijdag 12 oktober hun muzikale kennis testen bij de muziekquiz van B-Town. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren van de zaal open, de quiz begint om 20.00 uur.

De quiz bestaat uit verschillende rondes, elk met een eigen thema. Er zullen verschillende muziekstijlen voorbij komen en veel muziekfragmenten te horen zijn. Liefhebbers kunnen individueel of in een team van maximaal vier personen deelnemen. Deelname is gratis. Voor de winnaar is er een leuke prijs. Naast de quiz is het B-Town café ook geopend met de regulieren Plug&Play activiteiten.

Concert 'Bach & zonen'

Boxtel - Het eerste concert van Klassiek in de Kerken in het nieuwe seizoen is op zaterdag 13 oktober. Frank Wakelkamp (viola da gamba) en Ursula Dütschler (klavecimbel) spelen in de Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel. Het concert is van 16.00 tot 17.00 uur zonder pauze. De toegangsprijs inclusief een drankje na afloop is 15 euro, kinderen tot en met 12 jaar 10 euro. Reserveren is aanbevolen: reserveren@klassiekindekerken.nl.

Reünie Heerbeeck en Kempenhorst College

Best/Oirschot - Het Heerbeeck College en het Kempenhorst College vieren dit jaar hun 50-jarig jubileum. Zo'n jubileum is natuurlijk niet compleet zonder oud-leerlingen en oud-medewerkers, daarom wordt op beide scholen een reünie georganiseerd. Op het Heerbeeck College in Best vindt deze plaats op zaterdag 27 oktober 2018, op het Kempenhorst College in Oirschot op zaterdag 3 november 2018. Ben je oud-leerling of oud-medewerker van een van de scholen of de voorlopers ervan? Kijk voor meer informatie en aanmelden op de websites (www.heerbeeck.nl/jubileum en www.kempenhorst.nl/jubileum).

Bijzondere Dierendag bij De Spelelier met voorlichting over geleidehonden

De leerlingen van groep 1 en 2 luisteren aandachtig naar het verhaal van familie Van Hummel. Foto: Bas Voets

Boxtel - In het kader van Dierendag gaven Eddy en Marja van Hummel afgelopen donderdag aan de leerlingen van basisschool De Spelelier voorlichting over hun initiatief. Zij zijn al sinds 2015 druk bezig met het inzamelen van harde plastic doppen om bij te dragen aan de opleiding van KNGF Geleidehonden. Enige tijd terug bedacht het echtpaar om het onderwijs in Boxtel hierbij te betrekken. Vooralsnog heeft alleen de Spelelier belangstelling.

"Gaan we het doen?", vraagt Liesbeth Prinsen, directrice van de Spelelier aan de kinderen van groep 7 en 8. 'Jaaa', antwoorden zij in koor. Prinsen wil zekerheid: "Echt doen?" 'Jaaaaaa', klinkt het nog luider. Het gaat om het inzamelen van doppen op de basisschool. Dit gaat gebeuren door een kliko te plaatsen waarin de kinderen hun doppen kunnen inleveren.

De gemeente verstuurde naar alle basisscholen in Boxtel een mail met daarin de oproep om mee te doen aan de inzameling van de doppen. De Spelelier was tot nu toe de enige die hierop reageerde. Prinsen legt uit waarom: "Denken aan je medemens, iets doen voor een goed doel en natuur en milieu, dat zijn zaken die wij als school belangrijk vinden. En die kwamen terug in de actie." Verder heeft de directrice van dichtbij meegemaakt wat een geleidehond kan betekenen voor iemand. "Vorig jaar was er een moeder op school die met een blindengeleidehond rondliep. Het was zo ontzettend belangrijk voor haar, ik kreeg er kippenvel van."

Marja van Hummel en Esra, de pup in opleiding. (Foto: Bas Voets) Foto: Bas Voets

Duurzaamheid, natuur en milieu staan sowieso voorop in het beleid van de Spelelier. Zo is er bijvoorbeeld op de buitenspeelplaats een moestuin, waar de kinderen groenten kunnen kweken. Ook staan er appel- en notenbomen verspreid over de buitenspeelplaats en hangen er insectenhotels aan de muur. "Op die manier proberen we onze leerlingen bij het milieu te betrekken", aldus Prinsen. Daarnaast organiseert de Spelelier op natuurdag, 10 oktober, zelf een inzamelingsactie. Kinderen kunnen plastic drinkflesjes mét dop, plastic zakken, kurken en mini potjes met deksel inleveren. Dit staat apart van de doppenactie.

Donderdag 4 oktober waren Eddy en Marja van 9.00 tot 10.00 uur aanwezig op De Spelelier. In gezelschap van Esra, een pup in opleiding, gaven zij voorlichting aan de basisschoolleerlingen over de doppenactie. De datum was niet zomaar uitgekozen. "Het is dierendag en dat past er perfect bij", vertelt Eddy. Het geld dat wordt opgehaald met de doppen gaat namelijk naar de opleiding van KNGF Geleidehonden en is hard nodig. Een basisopleiding voor een pup kost maar liefst 5.000 euro. Van Hummel vraagt aan de leerlingen van groep 7/8 hoeveel doppen zij denken dat hiervoor nodig zijn. Er ontstaat geroezemoes en de kinderen beginnen door elkaar te roepen: 'Tienduizend', 'vijftigduizend', 'tweehonderdduizend'. "Veel meer", komt Eddy er maar net bovenuit. Een jochie op de tweede rij schreeuwt vijfhonderdmiljard. Als de zaal gestopt is met lachen, zegt van Hummel glunderend: "Dat is weer te veel. Elf miljoen zijn het er." Iedereen staat versteld van dit hoge aantal.

Die 5.000 euro wordt besteed aan voer, medische onkosten, KNGF-instructeurs en professionele begeleiding van een pleeggezin. Sinds 2015 is er tot nu toe door heel Nederland bijna 70.000 euro opgehaald met het inzamelen van doppen, dat zijn 14 basisopleidingen. Eddy is verbolgen over het feit dat alleen De Spelelier zich heeft aangemeld om te helpen. "Hoe moeilijk kan het zijn. Je zet een zwarte kliko neer, kinderen nemen in hun jaszakken de doppen mee naar school en die doen ze in de kliko. Het kost geen geld en geen moeite", aldus de teleurgestelde Boxtelaar. Marja vult aan: "Iedereen heeft doppen, anders worden ze toch maar weggegooid." De kliko wordt een keer per week geleegd door de familie van Hummel. Wanneer die er komt te staan is niet bekend. Eddy moet op het einde nog even iets kwijt. "Het leeft hier niet en dat vind ik wel jammer." Toch blijft hij positief. "We hopen dat dit iets gaat opleveren en meer scholen ons komen versterken."


Menvereniging Paard en Plezier bestaat vijf jaar

Bezoekers op de been bij jaarlijkse paardeninzegening Paard & Plezier (Foto: Henriëtte King) Foto: Henriëtte King

Boxtel - Vrijblijvend, recreatief, familiair, gezellig en ontspannend, die woorden staan centraal bij Menverening Paard en Plezier. De paardenclub viert haar vijfjarig bestaan en is sinds de oprichting geen spat veranderd. "We zijn misschien wel meer een vriendengroep dan een vereniging", aldus Leny van Roosmalen, oprichter en secretaresse van Paard en Plezier.

Ook het bestuur is door de jaren heen hetzelfde gebleven. Bart van Berkel (voorzitter), zijn dochter Leny van Roosmalen (secretaresse) en Gerard van Laarhoven (penningmeester) stonden aan de start van de club. Zij vonden dat er een paardenvereniging in Boxtel en omstreken moest zijn waar recreanten lekker relaxed hun eigen ding konden doen. Vanuit die gedachte richtte het drietal vijf jaar geleden Paard en Plezier op. "Heel vrijblijvend en familiair", legt Leny het concept van de club uit.

Dit familiaire zie je sterk terug in de samenstelling van de leden. Van Roosmalen is zelf het beste voorbeeld. Zij is lid van de club, maar dat geldt voor ongeveer heel haar familie. Leny's dochters, ouders en zussen maken ook deel uit van Paard en Plezier. Hierdoor is er veel verschil in leeftijd. Leny: "Het jongste lid is tien jaar en het oudste lid tachtig. Daar zit gewoon een mensenleven tussen." Ook de plaats waar de leden vandaan komen varieert. De groep bestaat voornamelijk uit Boxtelaren, maar ook Gemonde, Esch, Liempde, Zijtaart en Sint-Oedenrode zijn vertegenwoordigd.

Pastoor Grubben zegent de paarden in bij de Mariakapel in Esch (Foto: Henriëtte King) Foto: Henriëtte King

Paard en Plezier telde helemaal in het begin 23 leden, dat zijn er nu veertig geworden. Volgens van Berkel blijft de club groeien. "Dit jaar zijn er weer drie leden bijgekomen. Van Roosmalen onderbreekt de voorzitter: "Ja, dat is zo, alleen we hadden wat ouderen die overleden zijn. Daar komen wel weer mensen voor in de plaats. Dus het blijft ongeveer gelijk." De doelstelling van de vereniging is niet om zoveel mogelijk leden aan te trekken. "We willen met onze club echt plezier maken", zegt van Berkel. Zijn dochter vervolgt: "Hierin onderscheiden we ons van de rest. Veel verenigingen uit de buurt zijn er voor wedstrijden, iets waar wij geen belang aan hechten." Paard en Plezier is niet aangesloten bij de bond, waardoor mensen ook niet mee kunnen doen aan wedstrijden.

Op 7 oktober vond de jaarlijkse paardeninzegening in de Mariakapel aan de Heikant in Esch plaats. Pastoor Grubben doet tijdens deze dag een gebed en zegent paard en menner in, waardoor zij samen weer een jaar veilig de weg op kunnen. Dit zou eerst gebeuren op zondag 23 september, maar door slechte weersomstandigheden werd de inzegening twee weken opgeschoven. Naast deze activiteit zorgt Paard en Plezier voor meer vermaak: een huifkar met tractor ervoor waar de jeugd in mee kan rijden, een feestavond voor de oudere jeugd en een vierdaags kamp waarbij iedereen welkom is. "Alles om de leden betrokken te houden", zegt Van Roosmalen.
Leny ziet de toekomst rooskleurig in. Ze wil op deze voet doorgaan met de club. Volgens de secretaresse geeft paardrijden rust in deze gehaaste maatschappij. "Niets is zo fijn als lekker in de bossen onder een stralend zonnetje rond te hobbelen. Dat kunnen veel mensen gebruiken." Hierdoor denkt Van Roosmalen dat Paard en Plezier nog bij lange na niet aan zijn plafond zit.


Foto: Rini van Oirschot

Een kunstwerk langs de Dommel in Selissen
Pastoor de Beerpad

Het is een zitbank die bestaat uit een gegalvaniseerde stalen gaspijp - de slagader van GASUNIE - waaraan een houten zitting lijkt te zweven. Egbert-Jan Lam (1971) ontwierp deze bijzondere bank. Het is een cadeau van GASUNIE voor een veertiental gemeenten. De achtergrond is uniek en weerspiegelt zich in het ontwerp: de buis van de bank is een stuk van de gasleiding, die meer dan 50 jaar lang delen van Noord-Brabant en Limburg van aardgas heeft voorzien. Deze oude pijpleiding is in 2012-2013 vervangen en de gemeenten die daarvan overlast ondervonden hebben daarom van GASUNIE deze bank cadeau gekregen. Sommige delen van de pijpleiding zijn nog ouder. Dat blijkt uit het feit dat zij deel uitmaakten van het leidingenstelsel dat in de Tweede Wereldoorlog diende om de geallieerden van brandstof uit Engeland te voorzien.
De Gasuniebank wordt gekenmerkt door een grote mate van eenvoud, is robuust, praktisch en bovendien volstrekt uniek in zijn soort. Egbert-Jan Lam is een veelzijdig ontwerper. Hij maakt designproducten voor interieur en exterieur, zoals: lampen, stoelen, krukjes, kasten en buitenbanken. Hij studeerde Bouw Engineering in Alkmaar en vervolgens aan de Design Academy in Eindhoven.

Wie heeft in zijn jeugd niet geprobeerd hierop al zittend en schuivend naar de overkant te komen? En wie heeft er niet een nat pak aan over gehouden? Helemaal links is nog net een stukje van de Zonnehoekschool te zien. (Foto: Jan van Oploo 1971) Foto: Heemkunde Boxtel
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Bron: Gasunie Nederland NV

Duurzame kunstexpositie bibliotheek Boxtel

Boxtel - In het kader van de Duurzame Week Boxtel gaat op donderdag 11 oktober om 20.00 uur een expositie in de bibliotheek van start. De tentoonstelling omvat schilderijen van de in Azerbeidzjan geboren schilder Rasim Huseynov en wordt geopend door David Andreae, coördinator van de Duurzame Week Boxtel.

Het werk van Huseynov is, geheel in het thema van de week, duurzaam: als de achtergrond van zijn expositie gebruikt hij namelijk de vellen papier die de leerlingen van SintLucas al eerder voor hun afstudeerwerk gebruikten. De expositie loopt tot 31 oktober.

Rasim Huseynov (1964 Baku, Azerbeidzjan), getrouwd met Wava Roestamova (1966) voltooide zijn studie op het Azim Azim – Zade's Art College in 1984, waarna hij ging studeren op de Mirzaaga Aliev's Art University. Vanaf 1997 is hij lid van de Azerbeidjaanse Kunstenaars Organisatie. In 2000 verhuist het echtpaar naar Nederland waar hij sinds 2008 doceert aan SintLucas. Hij is daarnaast lid van de Boxtelse kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99, waarmee hij samen exposeert in de ambassade van Azerbeidzjan in Den Haag.

Overheveling archieven Boxtelse Clarissen afgerond

Boxtel - De overheveling en digitalisering van het archief van het Clarissenklooster Sint-Elisabethsdal, dat van 1390 tot 1719 in Boxtel gevestigd was, is na ruim twee jaar voltooid. Het archief is vanaf maandag 29 oktober ondergebracht bij het archief in Megen.

Bij de officiële overhandiging van het archief zijn burgemeesters Buijs van Boxtel en zijn collega en naamgenoot uit Oss aanwezig. Daarnaast hebben de bij de verhuizing betrokken partijen een symposium georganiseerd waarop diverse sprekers het reilen en zeilen van de Clarissen door de eeuwen heen toelichten. Alle beschikbare plekken voor dit symposium zijn inmiddels gereserveerd.

Boxtelse band verruilt WhatsApp voor WeChat

Acting the Maggot gaf vorige week zes spetterende shows weg in China. (Foto: Acting the Maggot) Foto: Acting the Maggot

Acting the Maggot door Chinese overheid uitgenodigd op muziekfestival

Boxtel - Boxtelaar Maarten de Gans is weer terug in Nederland nadat hij de afgelopen week met zijn band Acting the Maggot een mini-tournee door China maakte. De band had in zes dagen evenzoveel optredens in en om de Chinese hoofdstad Beijing. "Wat een avontuur! Ik ben er nog lang niet van bijgekomen!", laat De Gans, koud een paar uur in Nederland, weten.

De deels Boxtelse folkband Acting the Maggot was de afgelopen week in China om daar Nederland te vertegenwoordigen op het International Canal Arts Festival. "Een enorme eer", noemt zanger/gitarist Maarten de Gans die uitnodiging. De Boxtelaar is nog amper bekomen van het Chinese avontuur. "Dat wij als relatief onbekende Nederlandse band daar Nederland mogen vertegenwoordigen is natuurlijk fantastisch!"

Het begon allemaal nadat een bevriende band (Bunch of Bastards) De Gans belde met de vraag of zij het leuk zouden vinden om in China op te treden. Daar werd het jaarlijks festival gehouden tijdens de Chinese National Day. Die week is volgens De Gans, zanger en gitarist bij Acting the Maggot, vergelijkbaar met wat Koningsdag voor ons is, behalve dan dat National Day een week duurt.

Chinese overheid
Met enige scepsis reageerde de frontman op het verzoek. Dat bleek van de Chinese overheid te komen. De Gans geeft toe dat het hem wat vreemd in de oren klonk toen hij hoorde dat hij met een band die Ierse folk speelt Nederland mocht vertegenwoordigen in China, maar zijn contact leek behoorlijk zeker van zijn zaak. Bovendien verliep de communicatie in eerste instantie lastig: "Ze hebben daar geen Google, Facebook, WhatsApp of Instagram." In plaats daarvan werkt China met eigen apps, zoals WeChat.

Na zo'n twee maanden intensief mailcontact met de regeringsvertegenwoordiger lagen de eerste harde afspraken op tafel. Dat was ook het moment dat het voor De Gans serieus begon te worden. "Het was echt ontzettend veel regelwerk met de visa bijvoorbeeld", vertelt de muzikant, "maar dat was het allemaal waard!"

Vijfsterrenhotel
Zo toog de band de afgelopen week af richting China. De instrumenten werden daar waar nodig uit elkaar geschroefd. "Eigenlijk ging het heel makkelijk. We zijn zonder problemen langs de douane gekomen", vertelt de frontman opgelucht. Na aankomst was er maar weinig tijd om de toerist uit te hangen, want er moest direct opgetreden worden: Acting the Maggot had 1 oktober de eer om in Aranya, zo'n 250 kilometer van de hoofdstad af, de Dusk Dawn Club te openen. "Niet normaal wat een apparatuur daar stond; allemaal nieuw ook", jubelt De Gans. "We werden ook uitgenodigd voor de afterparty in een beach bar daar, dus uiteindelijk konden we maar twee uur slapen in ons vijfsterrenhotel", grinnikt het bandlid.

Zo was de hele reis volgepland, want ook in de Chinese hoofdstad stonden nog vijf optredens op de rol. Vooral de avond van het vijfde optreden was volgens de zanger bijzonder. De band gaf toen een show op straat, wat weer leidde tot een uitnodiging voor een soort huiskamerconcert. Naast het muzikale programma werden ook diverse toeristische bezienswaardigheden bezocht. Zo was Acting the Maggot onder meer bij de Chinese muur, waar video-opnames werden gemaakt. "Daarover kan ik nog niet te veel zeggen, maar we zijn met iets bezig", vertelt de zanger/gitarist geheimzinnig.

Zeemansmedley
Speciaal voor de gelegenheid speelde Acting the Maggot ook een aantal Nederlandstalige nummers zoals een zeemansmedley en het feestliedje 'Laat maar waaien'. Het Chinese publiek slikte het als zoete koek. "Olé is ook een uitspraak die ze in China kennen", lacht De Gans. Over dat Chinese publiek is hij vol lof: "De mensen zijn ingetogen en respectvol. Zo wachten ze met applaus tot de laatste noot is uitgeklonken." Toch genoot het publiek volgens hem zichtbaar: "Ze stonden vaak met een grote lach op hun gezicht."

Ook wilden veel bezoekers van het festival met 'die muzikanten uit Nederland' op de foto. Met name violiste Daniëlle van Berkom was populair bij de Chinezen vanwege haar blonde, bijna witte haar. Dat brengt namelijk geluk volgens een Chinees bijgeloof. Over westerse kritiek op het Chinese regime kan De Gans overigens kort zijn: "Ik heb daar eigenlijk niets van gemerkt. Ze gaan daar op een meer respectvolle en voorzichtigere manier met elkaar om." Hij grinnikt: "En de wc-potten zijn er anders!"

Net terug op Nederlandse bodem is de band alweer in contact met enkele Chinezen voor een soortgelijke reeks optredens in bijvoorbeeld Shanghai. Maar ook in Duitsland en natuurlijk ons eigen land staan weer optredens voor de boeg. "Ik hoef nu ook weer niet iedere week naar China", lacht De Gans. De band koestert mooie herinneringen aan afgelopen week. Daarnaast houdt Acting the Maggot nog iets over aan het Chinese avontuur: "We zijn er inmiddels achtergekomen dat WeChat veel beter werkt dan WhatsApp, dus inmiddels hebben we ook een groeps WeChat aangemaakt."

Voedseltuin van sociaal belang

Als Voedseltuin realiseren we ons steeds meer dat we naast het leveren van verse groente voor armoedebestrijding een zeer belangrijke rol vervullen bij het welzijn van onze vrijwilligers. Regelmatig tuinieren zorgt voor innerlijke rust en harmonie. Eén zijn met de natuur en de elementen, het levert een soort van mindfulness op. Vanuit die gedachte is het helemaal niet zo gek dat mensen die om enige reden (tijdelijk) afstand hebben tot het arbeidsproces of een nare ervaring hebben, succesvol bij ons weer de eerste stappen zetten op weg naar maatschappelijke re-integratie.

Bij zo'n proces kun je niet alleen maar een schoffel in iemands handen geven en zeggen dat ie aan de slag moet gaan. Je moet zo iemand ook de juiste begeleiding geven, coachen. Een praatje maken, levensverhalen aanhoren en positieve feedback geven, vaak ook opbeuren. Dat kost veel energie en tijd. Tijd die op dat moment niet besteed kan worden aan tuinieren. Het is daarom van eminent belang dat we dergelijke capaciteit beschikbaar hebben. Tot voor kort werd dit allemaal ingevuld door onze tuinbaas Theodoor. Die gaat volgend jaar stoppen. Een belangrijke reden waarom we als bestuur de aankomende periode met wethouder Eric van den Broek van sociale zaken en arbeidsmarktbeleid om tafel gaan om vooruit te kijken naar de toekomst en gezamenlijk naar een structurele oplossing gaan zoeken voor deze rol.

In een relatief korte tijd van twee jaar heeft de Voedseltuin haar status en noodzaak dubbel en dwars bevestigd. Enerzijds door het gratis leveren van inmiddels duizenden kilo's verse groenten en fruit aan onder andere de Voedselbank, anderzijds door de steeds belangrijkere rol bij het – ook gratis - geven van hulp aan mensen die weer onderweg zijn naar maatschappelijke re-integratie, waarbij we een belangrijke bijdrage leveren aan hun welzijn.

Onze conclusie is dat de Voedseltuin ook van sociaal belang is!

Mocht je jouw coaching-kwaliteiten als vrijwilliger willen inzetten voor de Voedseltuin, je bent van harte welkom! Onze contactgegevens staan op www.voedselbank.nl.

Liempde - Ook dit jaar geeft de Geheimcommissie van Stichting de Ploegers in de weken voor de installatie van de Prins van Ploegersland op 27 oktober tips over zijn identiteit. Weet jij wie de nieuwe Prins is, stuur je oplossing dan naar voorzitter@ploegers.nl en maak kans op twee kaarten voor de Zittingsavonden op 7, 8 en 9 februari 2019.

Tip 3: Je hebt van die mensen die ondernemen van alles. Dat geldt ook voor de nieuwe Prins. Als het maar gezellig en leuk is, dan is hij erbij. Hij heeft zijn zaak netjes op orde: adjudant gevraagd, steek uitgezocht, speech voorbereid…. Het seizoen kan niet snel genoeg beginnen.

Mijn Mooi Boxtel: Rien Schuurmans

Foto: Rien Schuurmans

Herfst

Elk seizoen
heeft steeds 'n eigen charme
met kleuren
die je hart verwarmen
en late zonnestralen
door de bomen.
Kijk hoe mooi,

de herfst is nu gekomen.
Moeder Aarde laat zich tooien
met een prachtig bladtapijt
en maakt zich weer gereed,
voor de wintertijd.
Zoveel paddenstoelen
zuiveren het bos,
zoals de vliegenzwam,
rood met witte stippen
op 't zachte mos.

Gedicht van Diny, foto door Rien Schuurmans

Wat is vreemdgaan?

'Op de vrijdag wordt er het meest vreemd gegaan en op de tweede maandag na kerst beginnen veel mensen een affaire of melden zich massaal aan op datingsites.'

Overal wordt onderzoek naar gedaan, maar nergens zoveel naar - en besproken - als het taboe 'vreemdgaan'. Mannen en vrouwen gaan gelijk op zegt 'men' volgens de laatste peilingen. Maar hoe kun je nu iets peilen als er geen richtlijn bestaat voor wat vreemdgaan eigenlijk inhoudt?

Vreemdgaan lokt sowieso ander gedrag uit. Heeft je partner (ineens) veel sociale activiteiten buiten de normale agenda om? Minder intimiteit of verdachte telefoontjes die na het zien van een (pseudo?) naam niet opgenomen worden...
Of juist andersom. Je partner gedraagt zich 'overdreven' liefdevol en wil de nieuwe opgedane ervaring in de slaapkamer met jou nog eens uitproberen.
Denk aan ijdelheid in de badkamer. Denk je dat het voor jou bestemd is die onverwacht getrimde haardos, is het eigenlijk voor iemand anders. Nou ja zeg.

Verlang je naar zekerheid? Dan kun je een privé detective inhuren en ben je ook meteen een paar duizend euro lichter. Maar foto's liegen daarentegen niet. Ook bestaan er diensten die gebruik maken van geavanceerde zoektechnologie zodat je binnen een half uur gegarandeerd weet of je partner een online date-account heeft. Wereldwijd.

Eén ding hebben alle onderzoeken over dit onderwerp gemeen; de man kan vreemdgaan als hij toch erg gelukkig is thuis. Hij zoekt vooral (seksuele) spanning. Dan heeft hij alles; een huwelijk én een minnares maar hij zal zijn gezin niet snel verlaten.
Vrouwen gaan eerder geraffineerder emotioneel vreemd, wat meestal qua gevoel al veel dieper zit en dan ook vaak meer consequenties heeft. Zij zijn ook degenen die vaak willen scheiden en knopen door (gaan) hakken.

Misschien is het handig om dit onderwerp eens op tafel te gooien op een gezellige avond samen. Want wat is vreemdgaan eigenlijk voor jóu? Een zoen of een digitale flirt? Seksuele handelingen of gewoon een ontzettende klik hebben met iemand anders...

En zou de vrijdag daarom vrij-dag heten? Nader onderzoek volgt...

Celeste's bijzondere carwash voor Bolivia

Celeste Canaan (13) organisator van de carwash (Foto: Boukje Canaan) Foto: Boukje Canaan

Boxtel - Met haar 13 jaar is Celeste Canaan uit Boxtel het jongste expeditielid dat met het Jacob-Roelandslyceum (JRL) naar de Boliviaanse stad Cochabamba gaat om daar lokale ontwikkelingshulp te bieden. De reis van 1.500 euro moet zij zelf bekostigen, net als de overige elf leerlingen die meegaan. Dit bedrag hoopt Celeste op te halen door een carwash te organiseren op zaterdag 20 oktober bij Eetcafé De Oude Ketting.

Eind april 2019 is het weer zover; dan vertrekt Expeditie Jacob Roelands, bestaande uit twaalf leerlingen en docenten Guido van Der Klauw en Maartje van Griensven, naar Cochabamba. Het JRL zet zich al vier jaar in voor de lokale bevolking van deze Zuid-Amerikaanse stad waar veel armoede heerst. De expeditie haalt gedurende het jaar, met als klapper de kerstmarkt, geld op om ter plaatse te doneren aan goede doelen.

Mede door haar vader kreeg Celeste de motivatie om zich op te geven voor de Boliviareis. "Hij zit in het Amerikaanse leger en gaat vaak weg naar arme landen om mensen daar te helpen. Dat wilde ik ook en nu krijg ik eindelijk die kans." Ze heeft al goed voor ogen wat ze gaat doen in Cochabamba: "Ik wil de kinderen daar graag iets leren waar ze later wat aan hebben. En ze meer laten genieten van het leven." De Boxtelse heeft er ontzettend veel zin in. "Ik kan niet wachten om te gaan."

Om in Bolivia te komen moeten alle expeditieleden de reis uit eigen portemonnee betalen. Met werk, acties en donaties proberen de leerlingen de benodigde 1.500 euro bij elkaar te sprokkelen. Celeste doet dit met een carwash. De reden dat ze hiervoor koos kwam deels door haar leeftijd. "Ik ben nog jong en dan is het lastig om aangenomen te worden, of ik krijg niet veel betaald." Haar oom kwam met het idee om bij mensen langs te gaan en hun auto's te wassen, waarop Celeste bedacht om het in één keer op één vaste locatie te doen.

De carwash wordt geen alledaagse carwash. Er zal namelijk gebruik worden gemaakt van een speciale zeep. "Daar heb je geen water bij nodig en het is milieuvriendelijk. Je sprayt het op de auto en gaat er met een doekje overheen", vertelt de leerlinge trots. De ecologische producten worden gesponsord door Eco Green Car Clean. Celeste vond dit bedrijf toen ze op internet zocht naar een innovatieve manier om auto's te wassen. Na een telefoontje en een e-mail kreeg Canaan loon naar werken. In ruil voor promotie op haar website bood Eco Green Car Clean de zeep gratis aan.

Daarnaast zullen de turnsters van Tabitta een optreden weggeven tijdens het evenement. Celeste is lid van de club, maar turnt zelf niet mee. "Dat is niet echt handig", zegt ze lachend. Verder is er muziek en kunnen de bezoekers op eigen kosten terecht bij De Oude Ketting voor koffie en thee of iets anders lekkers. Bij het schoonmaken van de voertuigen wordt de vwo 2 leerlinge geholpen door haar vriendinnen, medeturnsters en familie.

Er zijn drie verschillende prijsklasses: voor een gewone personenauto betaal je 15 euro, een grote auto of bus kost een tientje meer en dan is er ook nog een VIP-arrangement voor 75 euro. Hierbij wordt je auto opgehaald, gepoetst en vervolgens weer teruggebracht met een extra fles zeep erbij. "Voor de mensen die niet naar ons toe kunnen komen", licht Celeste toe.

Canaan heeft al een bedrag van 572,50 euro opgehaald. Met de carwash hoopt zij aan de 1.500 euro te komen en zelfs daar overheen te gaan. "Ik wil het liefst 1.800 euro ophalen en het bedrag boven de 1.500 euro aan een stichting in Cochabamba geven."

De carwash vindt plaats op zaterdag 20 oktober van 11.00 tot 17.00 uur op de parkeerplaats van Eetcafé De Oude Ketting. Meer info is te vinden op https://celesteopreis.000webhostapp.com/aanmelden-carwash. Hier kunnen mensen zich ook aanmelden voor de carwash. Zij betalen dan vooraf. Doneren kan via https://www.whydonate.nl/fundraising/celeste-op-reis/nl.


Mijn Boekenbal

Foto: Jan van der Steen

Marleen, groep 7 Sint-Petrus

Tijdens het Boekenbal was er veel te doen in de Sint-Petrus. Veel kinderen vonden het spookhuis mega leuk. Daar werd iedereen wel aan het schrikken gemaakt. Je had ook een vriendschapquiz, die kon je met je vriend of vriendin doen. Veel jongens en meisjes waren goede vrienden en vriendinnen. Ook kon je je eigen fotolijstjes maken voor je beste vriend of vriendin. De fotolijstjes waren erg mooi. Je kon je nagels laten laken in alle kleuren en een tattoo laten zetten. Je kon met wol vriendschaparmbandjes maken, in alle kleuren wol. Buiten op de speelplaats van de Sint-Petrus waren ook heel veel spelletjes en je kon ook je haar helemaal omhoog laten spuiten. Op de tafel stond snoep en andere lekkernijen en drinken voor als je even een pauze nodig had. Het was een hele gezellige boel. Je kon ook spreuken opschrijven.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

In de bieb was ook van alles te doen, je kon je laten natekenen in cartoon, boven kon je Justdancen met je vrienden of vriendinnen en een ketting met marshmallows maken, mmm. Je kon mooie en lieve brieven voor elkaar schijven. Die werden dan door juffen en meesters weer aan dat kind gegeven en natuurlijk kon je foto's laten maken met je vrienden en vriendinnen. Het Boekenbal werd afgesloten in de bieb, met een mooi lied over vriendschap. Toen was het helaas alweer afgelopen, het is zeker een aanrader voor iedereen om naar het Boekenbal te gaan.

Mylou, groep 7 Sint-Petrus

Het Boekenbal was in de bieb en in de Sint-Petrus. Er waren heel veel spelletjes om te doen: boven in de bieb had je Just Dance waar je met je vriendinnen lekker kon gaan dansen je had ook vla happen. Dan ging je geblinddoekt vla aan de ander geven en dat ging niet altijd goed! Beneden bij de bieb kon je een leuke foto maken met je vriendinnen. Buiten kon je je haar omhoog laten zetten, natuurlijk hartstikke grappig als je de hele tijd naar dat haar moet kijken.
Bij de Sint-Petrus kon je gezellig wat drinken met een snoepje erbij en er was een heel eng griezelig spookhuis. Er was ook een vriendschapsquiz. Eerst schreef je een paar antwoorden op en je vriendin ook en daarna ging je kijken of je hetzelfde had. Je kon ook nog gaan zingen met je vriendin, dat was leuk en gezellig. Er was dus megaveel te doen. En de Sint-Petrusschool was niet de enige die er was, de Vorsenpoel, Spelelier en nog heel veel andere scholen deden mee. Er waren dus heel veel scholen bij elkaar en ook heel veel kinderen.
Op het eind kreeg iedereen een tasje met een pen, een leuke gum, snoep en de tekst van een liedje. Iemand van de Vorsenpoel zong dat liedje en iedereen kon zo lekker meezingen. Na het liedje werd het Boekenbal helaas afgesloten.

Klaasje, groep 7 Sint-Petrus

Het Boekenbal werd gehouden bij bassischool Sint-Petrus en bij de bieb. Het thema van dit jaar was vriendschap. er waren heel veel leuke spelletjes. Je kon bijvoorbeeld een vriendenquiz doen of een brief schrijven naar elkaar of een fotolijstje maken. Natuurlijk was er ook een spookhuis waar je even lekker kon schrikken. En bij de bieb kon je ook een leuke foto maken met je vrienden of vriendinnen of een marshmallowketting maken.
Het boekenbal was van 19.00 tot 21.15 uur. Bij de afsluiting kreeg iedereen een tasje met wat lekkers erin. Bij één iemand zat er een gouden briefje in en die kreeg twee boeken, een voor zichzelf en een voor een vriend of vriendin.
Ik moet zeggen: het Boekenbal is echt een aanrader voor iedereen!

Mika & Yuri, groep 7 Spelelier

Kinderboekenbal 2018: vriendschap
Wij zijn Mika en Juri en we zijn allebei 10 jaar. In groep 5-6 werden we beste vrienden (en nu zijn we dat nog steeds natuurlijk). We spreken heel veel af om hutten te bouwen. En we maakten voor de vader van Juri putten schoon en bij Mika gingen we trampoline springen. Op vrijdag 5-10-2018 waren wij bij het Kinderboekenbal in Boxtel. Er waren veel activiteiten, zoals een vriendenquiz, een spookhuis, enzovoorts. Je kon ook een brief naar je vrienden sturen. Of iemand om verkering vragen! Het feest was gezellig, doordat je met vrienden was.

Roos & Faye, groep 8 Spelelier

Boekenbal 2018
Om 19.00 uur begon het boekenbal. Toen Nicole van Buurtsport de uitleg had gegeven rende iedereen supersnel naar het spookhuis. Dat was leuk maar niet eng. Ook kon je je haren laten touperen en omhoog laten spuiten met een luchtblazer. Een vriendschapsportret kon je laten tekenen door Ralph Dikmans. En je kon leuke vriendschapsarmbandjes maken. Je kon zelfs foto’s laten maken met je vrienden/vriendinnen!
Het thema dit jaar was 'vriendschap', dus er waren allemaal leuke activiteiten die te maken hadden met vriendschap. Vriendschap betekent voor ons veel LOL hebben met elkaar.

Groetjes: Faye & Roos

11 / 16

Lieve lezers,

Het centrum van Boxtel staat te trillen op haar benen! En dat komt niet alleen door de boor- en trilwerkzaamheden aan de Markt...

Boxtel staat namelijk voor een raadsel. En wel voor het grootste enigma dat we ooit hebben gekend! Groter dan het raadsel van de rode of witte miswijn van Eligius van den Aker. Groter dan het raadsel van de parkeerproblematiek. En ja, zélfs groter dan het raadsel wat ambtenaren eigenlijk doen na de middaglunch…

Het zit namelijk zo: bij het renoveren van het centrum, werd een fundering in de Rozemarijnstraat blootgelegd. Historici en archeologen kwamen van heinde en verre om deze fundering te bekijken: het zou namelijk uit een ver verleden moeten stammen! En als archeologen érgens hitsig van worden, zijn het oude en muffe onderlagen.
Nou, ik kan je vertellen, als er een oude en muffe onderlaag blootgelegd moet worden, kun je net zo goed elke vrijdagmiddag met mij gaan borrelen. Dan zie je daar genoeg van! Maar dat terzijde.

Terug naar de kern. Want wat gebeurde er toen de fundamenten werden opgegraven? De aarde werd opzij gelegd, alle archeologen bogen zich over het gat, en toen.. Plastic. De oude fundamenten waren omvangen door plastic. Nou vráág ik je!
Heel even dachten de lokale heemkundigen dat ze een ontdekking van formaat hadden gedaan: plastic is veel eerder uitgevonden dan we oorspronkelijk dachten! Misschien liepen de oermensen al met plastic knotsen met leuke printjes. Misschien bewaarden de jagers en verzamelaars hun leftovers wel in plastic Tupperwarebakjes. Misschien namen koningen uit de Middeleeuwen hun bier wel mee in een plastic to-go beker met kekke schroefdop!

Maar nee. Al gauw kwamen ze erachter dat er helemaal niks historisch was aan de plastic onderlaag van Boxtel, maar dat het vooral een groot Kardashian-effect was: pel je de buitenste laag eraf, dan blijkt het allemaal nep te zijn.
Toch roept deze ontdekking veel vragen op. Nergens op de officiële tekeningen is de plastic fundering te zien. Niemand heeft ooit één aanvraag of bouwtekening gezien van deze illegaal aangelegde grondvesting, dat zomaar onder de Rozemarijnstraat ligt. Het lijkt wel of iemand hier ooit iets heeft willen bouwen, wat niet helemaal officieel was. Iets dat niet langs de gemeente mocht. Iets dat niet helemaal zuiver op de graad was.

Jullie kennen mij, dit intrigeert me. Wat kan dit zijn geweest? Welke hennepkwekerij heeft hier ooit gezeten? Wie heeft hier ooit een smokkeltunnel willen aanleggen? Mijn beste gok: een illegale dranktunnel, rechtstreeks de vertrekken van het gemeentehuis in! Het is de perfect crime! We vragen ons al eeuwen af wat die ambtenaren nou eigenlijk precies doen na hun middaglunch. En ik denk dat we het antwoord gevonden hebben: wie weet hoeveel pils er via deze duistere dranktunnel is doorgesluisd richting Markt 1? Het zou natuurlijk een hoop verklaren...

Of het waar is, weten we niet. Maar het is in elk geval een theorie met een sterke fundering.

Liefs, Bets

Stichting Dolidi Ndano biedt kinderen op Sulawesi een thuis Boxtels echtpaar Brands maakt zich hard voor opvanghuis rampgebied

Wil en Harry Brands met een plattegrond van het eiland Sulawesi (Foto: Bas Voets) Foto: Bas Voets

Boxtel - Het Indonesische eiland Sulawesi werd bijna twee weken geleden getroffen door een zware aardbeving en tsunami. Inmiddels staat de teller al op ongeveer 2.000 doden en er worden nog veel mensen vermist. Voor Boxtelaren Harry en Wil Brands reden om een oproep te doen in deze krant. Voor donaties aan Stichting Dolidi Ndano, een Nederlandse stichting die zich inzet voor kansarme en weeskinderen op Sulawesi.

Harry en Wil gingen vijf jaar geleden op vakantie naar het Indonesische eiland en kwamen via een reisbureau in contact met Eef van Koningsveld, de voorzitter van de stichting. Het echtpaar leerde het project goed kennen en was direct verkocht. Harry legt uit: "Hoe direct en onmiddellijk geld gespendeerd wordt aan de lokale bevolking, dat was voor ons een openbaring." Hij vervolgt: "En dat kinderen die hun ouders hebben verloren niet via allerlei omwegen maar vandaag of morgen een-op-een geholpen worden. Die rechtvaardigheid sprak ons aan."

Het bezoek aan de stichting was voor de twee zelfs reden om een inzamelingsactie te houden. Tijdens hun verblijf op Sulawesi vroegen Harry en Wil aan Son, de aangenomen zoon van Eef uit Sulawesi, waar ze de stichting mee konden helpen. Hij gaf aan dat er behoefte was aan een bibliotheek zodat kinderen konden leren lezen. Dit vond de familie Brands zo'n geweldig initiatief dat zij een benefietdiner in Gemeenschapshuis De Walnoot organiseerden. De opbrengst: een mooie 1.100 euro. "Daarvan hebben ze daadwerkelijk een bibliotheek neergezet", vertelt Wil trots.

De Stichting Dolidi Ndano wordt gerund door Nederlanders en is gevestigd in het plaatsje Tentena, op ruim 200 kilometer van het zwaarst getroffen gebied Palu City. Zij gunnen kansarme en weeskinderen een kans op een goede toekomst. In het opvanghuis kan de stichting gemiddeld twintig kinderen een veilig en geborgen thuis bieden. Op dit moment worden er echter al 24 kinderen opgevangen. Toch zet de stichting haar deuren open om kinderen die door de natuurrampen hun ouders zijn verloren te helpen. Dit heeft Eef ook meteen aan de autoriteiten laten weten. "Ze kunnen er maximaal een tiental bij hebben. Meer gaat niet", vertelt Harry. Zijn vrouw licht toe hoe de stichting de kinderen opvangt: "Een eigen bedje met alles erop en eraan, kleding, voeding, medische zorg en eventueel school, ze zorgen voor de basisbehoeften."

Meer info is te vinden op https://www.stichtingdolidindano.com/. Doneren kan door geld te storten op NL12ABNA0580442136 ten name van Stichting Dolidi Ndano, onder vermelding van Harry en Wil.


Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

PERSONEEL GEZOCHT

Wij zoeken per direct een part-time MEDEWERKER CAFETARIA m/v
aantal uren p.wk. in overleg (gunstige werktijden, beschikbaar in week-enden),
leeftijd variabel, ervaring voorkeur maar niet noodzakelijk,
info: 06-24171525 of 0411-601249 (vragen naar Ruud) e/o mail je CV naar: esschetrefpunt@home.nl

Foto: Kèk Liemt

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.

12 / 16

Bekendmakingen week 40

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Rijksweg 1 Oostzijde A2, omkleuren Texaco naar Esso en plaatsen prijzenbord

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Hemelrijk 11-13, milieuneutraal veranderen inrichting voor productie polyurethansystemen

Evenementenvergunningen
BeachBreak Boxtel
Verleende vergunning voor het organiseren van het Beachvolleybaltoernooi op Recreatiepark De Langspier aan de Molenwijkseweg 5c. Dit toernooi vindt plaats op vrijdag 28 juni 2019 van 18.00 tot 01.00 uur, op zaterdag 29 juni 2019 van 10.00 tot 01.00 uur en op zondag 30 juni 2019 van 10.00 tot 21.00 uur.

Bekendmakingen week 41

Verleende omgevingsvergunningen
Hoekstraat 13, uitbreiden rundveehouderij met een monovergister
Lisdodde 13 en 15-001 t/m 15-403, realiseren 30 appartementen met bergingen en een ondergrondse stallingsgarage

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Oirschotseweg 12, veranderen rundveehouderij

Bestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat (achter nummer 30), achter Stationsstraat nummer 30 ligt een braakliggend stuk grond tussen bestaande woningbouw in. Met deze bestemmingsplanwijziging wordt op deze locatie de bouw van een woning mogelijk gemaakt.

Evenementenvergunning
GLUWH!
Deze vergunning is verleend voor een georganiseerd buitenfeest, GLUWH! voor een nader te bepalen goed doel. Het evenement vindt plaats op het parkeerterrein van Eetcafé De Oude Ketting aan de Bosscheweg 74 op zaterdag 19 januari 2019 van 19.00 tot 24.00 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Ingezonden brief: zwerfafval

Het kan geen kwaad

Stel je voor: je wandelt de Baandervrouwenlaan uit in de richting van de weg die vroeger de hoofdverbinding vormde tussen Den Bosch en Eindhoven. Parallel lopend aan de Bosscheweg door de fraaie beukenlaan 'zwier' je naar links en naar rechts, richting Esch.
Waarom neem ik u lezer mee op deze wandeling? Het lijkt er op dat 'het groen' tegenwoordig minder groen is. Hopelijk heb ik het mis, maar als je door ons leefgebied wandelt, word je soms niet blij als je naar beneden kijkt.

Ik heb het natuurlijk over zwerfvuil. Het begon met het meenemen van een zwervend plastic flesje (later meer dan tien items), wat ik even later in de 'blikvanger' langs de Gestelseweg deponeerde. Dat ik de berm een fractie netter achterliet gaf me wel een prettig gevoel. Anderzijds vroeg ik mij af: 'Doet mensen zoiets dan helemaal niets? Zij hebben als kleuter toch geleerd hoe we met ons afval om moeten gaan?!'

Ik vroeg mij óók af: 'wat kan ik persoonlijk doen?' Antwoord: 1. andermans rommel opruimen, wat nog enige voldoening gaf. 2. ervaringen delen middels een stukje in de krant. Tijdens het 'zeulen met zooi' kreeg ik glimlachers, duimpjes en kreten als: 'Dankjewel!' 'Goed bezig!' en 'Ze gooien maar neer hè?!'
Vandaag dus dit stukje in DeMooiBoxtelKrant. Ik hoop niet alleen op herkenning bij u lezer, maar ook dat men minder gemakzuchtig wordt en eigen verpakking meeneemt. Dat de jeugd het 'stoer' gaat vinden die verpakking niet de natuur in te smijten, gewoon uit goed fatsoen. De natuur die ook van hun is.

Misschien is dit ook wel een pleidooi voor méér 'blikvangers' op strategische punten. Het kan geen kwaad daar eens over na te denken. Raadsleden, bij mij kunt u terecht voor informatie: ik weet precies waar de rommel ligt.

André Verhagen


GEMEENTE INFO
Oud papier:
12-10 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
13-10 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, Vendelhof, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
13-10 Munsel + deel Centrum – Breukelen
16-10 Kerkeind

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Marvel-duo tweede op NK run bike run

Het Marvel-tweetal staat trots op het één na hoogste podium. (Foto: Tony de Groot ) Foto: Tony de Groot

Spijkernisse - Marvel-atleten Marco Dreuning en Tony de Groot hebben zondag op het NK run bike run een knappe tweede plek veroverd in de duowedstrijd.

Op het parcours over de dijken in de Nissewaard wist het Boxtels duo de tweede plek op de sprintafstand veilig te stellen. Bij deze discipline wordt 5 kilometer hardlopen afgewisseld met 20 kilometer tijdrijden en tot slot nog eens 2,5 kilometer hardlopen.

Marco startte met het hardlopen en wisselde als derde. Hierna reed Tony de tijdrit en wist nog een plaatsje te winnen. Het gat met de koplopers was te groot om nog in de buurt te komen van de eerste plaats. In de laatste 2,5 kilometer loop wist Marco, in een spannende strijd, zich op de tweede plaats te handhaven.

Klaas Groenen wint voor derde maal op rij

Boxtel - Ook in zijn derde veldrit heeft Boxtelaar Klaas Groenen op indrukwekkende wijze een overwinning binnen te slepen. Dit gebeurde afgelopen zaterdag bij de tiende Veldrit van Montfoort. De Boxtelse veldrijder heeft daarmee een overwinningsscore van drie uit drie.

Tijdens de veldrit probeerde Klaas Groenen met demarrages bij de kopgroep weg te rijden. Dit lukte hem maar niet. Het deelnemersveld was strijdvaardig om hem een derde zege op rij te onthouden. Toch was de 23-jarige coureur van Team Invicta Watches de beste in een sprint. Hij versloeg in de amateurklasse Atse ten Brinke. Bart de Veer uit Vreeland werd op ruim twintig seconden achterstand derde.

Komend weekend is het team van Invicta Watches te zien in Eersel bij de tweede editie van Brabant Beach Battle. Zaterdag volgt een toertocht van 40 en 80 kilometer door de Kempen en E3-100 uitdaging: 20 rondjes solo, duo of met een ploeg van maximaal vier personen rond het E3-meer.

Zondag is de Brabant Beach Battle voor licentiehouders KNWU. Zie voor het programma www.brabantbeachtbattle.nl

Boxtelse golfkampioenen prolongeren titel

Het succesvolle team van TS Dekker. (Foto: TS Dekker) Foto: TS Dekker

Teteringen - De Boxtelse golfkampioenschappen 2018, dit jaar gespeeld op Golfpark de Haenen in Teteringen, zijn afgelopen vrijdag gewonnen door Gerian van Ooijen en bij de heren Edwin Esser. Beiden wisten met een knappe score van 80 slagen hun titel van 2017 te prolongeren in een veld van in totaal vijftig deelnemers.

Bij de stablefordwedstrijd eindigden drie deelnemers gelijk met 39 punten. Rene de Windt won de eerste prijs omdat hij de laagste handicap heeft, gevolgd door Bennie Welvaarts en Bart Jan van Bragt. Longest drive bij de heren werd gewonnen door Edwin Esser, bij de dames door Francien Knoops. De neary bij de heren werd gewonnen door Martin Joosten, die de bal binnen een meter van de vlag wist te slaan en bij de vrouwen door Francien Knoops.
Bij de uitreiking van de prijzen werd tevens afscheid genomen van de organisatoren Angelique Wagenaars, Adi van Wijk en Albert Peijnenburg, die de laatste drie jaar samen met Gerian van Ooijen de Boxtelse met veel enthousiasme hebben vorm gegeven. Als nieuwe leden in de organisatie werden Liesbeth van Horen en Edwin Esser geïntroduceerd.

Denderend EK voor TS Dekker

Boxtel - TS Dekker kan terugkijken op een prachtig taekwondo-weekend in Strzegom Polen: op de Open Europese Kampioenschappen wisten de Boxtelaren twee Europese titels, twee bronzen medailles en één maal zilver te bemachtigen.

TS Dekker vertrok donderdag al met de selectieleden naar Polen om daar deel te nemen aan het evenement met 425 deelnemers uit 30 landen. Op zaterdag mochten Linda Beekmans en Jolijn van Eisden aantreden. Ondanks het hoge niveau wist Linda (wereldkampioen in 2017) dit jaar ook Europees kampioen te worden. Ook veteraan en senior Jolijn (brons op het WK 2017) werd in haar klasse kampioen.

Op zondag was de beurt aan onder meer Areeb Abbas Ashraf (Junior klasse). Hij wist net geen goud te bemachtigen, maar kan met een zilveren plaats tevreden terugkijken op een goed toernooi. Tilia Marouche behaalde een bronzen medaille, net zoals Corné Beekmans (jeugdklasse). Na vorig jaar ook deel te hebben genomen op de WK had hij de smaak te pakken gekregen en nam na een goed EK het brons mee naar huis. "We gaan ook van Corné Beekmans nog veel horen en zien", aldus trainer Ad Dekker.

Het voltallige selectieteam, onder leiding van Sabum Ad Dekker, Sayhun Colin, Sabum Marcel, Sabum Jamil en Boosabums Aaron en Samantha, keerde terug naar Nederland met maar liefst zes gouden plakken, vier zilveren en vijf bronzen medailles. TS Dekker zal over twee weken alweer deelnemen aan het volgende internationale ITL Toernooi met de naam Flanders Field te België.

Bridge

Bridgeclub Revanche, uitslagen 2 oktober
A-Lijn: 1 F. & H. Schalkwijk 59,17% 2 T. van Roosmalen & B. Hermkens 53,96% 3 W. van der Heijden & A. van Os 53,54% B-Lijn: 1 C. Kerssens & I. Marcelis 69,57% 2 T. van der Kolk & S. van Lier 64,34% 3 A. Weijns & J.A. Hellings 58,61%
Uitslagen 4 oktober
A-Lijn: 1 T. van Roosmalen & F. van Roij 63,67% 2 L. & R. Verstijnen 59,58% 3 B. Hermkens & H. Schalkwijk 56,61%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 5 oktober
A-Lijn: 1 J. vd Biggelaar & H. Goes 63,19% 2 J. Claassen & L. Weitmann 61,46% 3 A. Moerdijk & T. v Uden 58,68% B-Lijn: 1 L. Siemons & H. v Laatum 66,32% 2 N. & J. Fischer 62,15% 3 H. Ophof & N. Griffioen 59,72%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 2 oktober
A-Lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 65,00% 2 R. van de Vorstenbosch & H. Schilder 58,33% 3 I. & H. Peeters 57,08% B-Lijn: 1 T. Heidelberg & T. van der Horst 57,29% 2 W. de Wolf & M. van der Linden 54,51% 3 T. & H. Spikmans 54,17%
Uitslagen 3 oktober
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 71,25% 2 H. & I. Peeters 60,00% 3 P. Springer & T. Wouda 57,50% B-Lijn:1 R. Gerris & MJ. Theloesen 59,50% 2 C. & J. Meeuwis 57,92% 3 H. Kalverboer & G. van Rooij 57,00%
Uitslagen 4 oktober
B-Lijn: 1 T. Heidelberg & F. van de Spijker 66,20% 2 L. den Dekker & I. van der Meijden 61,39% 3 T. Walbeek & R. van Wersch 58,33% C-Lijn: 1 T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 64,06% 2 R. Langerwerf & S. van der Meijden 60,94% 3 T. Bosveld & H. Hoogers 52,60%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 4 oktober
A-Lijn: 1 M. Nieman & R. van Heeswijk 71,25% 2J. vd Laar & G. van Oirschot 65,83% 3 L. & J. Vermulst 63,75% B-Lijn: 1 R. vd Heijden & N. vd Meerakker 64,06% 2 J. vd Biggelaar & J. Koppen 62,29% 3 M. & M. Habraken 60,42% C-Lijn: 1 T. vd Leek & T. vd Zanden 66,00% 2 E. de Jong & I. Smits 65,00% 3 E. vd Heijden & W. vd Worp 60,42%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 3 oktober
A-Lijn: 1 R. Daverveld & J. Koppen 66.66% 2 J. vd Biggelaar & B. vd Hout 59.37% 3 W. vd Lans & R. Koelink 54.68% 3 M. v Elk & G. Voltmann 54.68%

Essche Bridge Club, uitslagen 4 oktober
1 W. Gloudemans & J. vd Zanden 58,68% 2 A. & Jo vd Aker 56,60% 3 H. Appel& M. Schoemaker 55,21%

Zaalvoetbal

Uitslagen 6 oktober
Brabant Sports 2000-Ron Verhagen        9-3
Café Vollop-Big Street 68        1-0
Van de Langenberg/Dammers-Second Cars        3-9
't Geveltje-El Techno        2-2
Juf Juf United-Team Van de Wielen        3-0
Kwalitaria Strik-Tahadi        0-4
Uitslagen 8 oktober
Verbeij / Hanekroot-Dobotex BV 5-4
v.d.Heijden milieu-Enexis Groep        18-1
zvs Filias Vr 1-De Raven Vr 1        9-3
Vermeer verz-zvs Filias 2        5-2
Programma 13 oktober
17.00 Van de Sande/Pacqt-'t Hart van Boxtel
17.45 Van de Langenberg/Dammers-Big Street 68
18.30 El Techno-Kwalitaria Strik
19.15 Tahadi-Heva/Van Weert
20.00 X2COM-Ron Verhagen
Programma 15 oktober
19.00 Dobotex BV-Enexis Groep
19.45 Zvs Filias 2-Verbeij/Hanekroot
20.30 Green Team-Celdex BV
21.15 Van Stekelenburg-Wijnpakkettenonline

Biljarten

BV 't Wapen van Liempde/Regiobank, uitslagen
B.V. Halfweg-'t Wapen van Liempde/Regiobank kader        2-7
De Hazelaar 5-'t Wapen van Liempde/Regiobank C1        23-24
't Ivoor 3-'t Wapen van Liempde/Regiobank 2 C2        27-23

't Ivoor, uitslagen 1 tot en met 5 oktober
Avondcompetitie Libre:
Krijt Op Tijd 2-'t Ivoor 2        25-23
't Ivoor 3-Het Wapen van Liempde 3        27-23
't Ivoor 4-BV De Hazelaar 6        21-30
Avondcompetitie 3-banden klein:
Rio Bar 5-'t Ivoor 1        25-22
Avondcompetitie 3-banden groot:
't Ivoor 1-BC Uden 1        30-19
Dagcompetitie Libre:
VAR 3-'t Ivoor 1        40-31
Schuttershof 60+-'t Ivoor 2        29-38
't Ivoor 3 – De Haarstek 3        33-34
Dag competitie 3-banden klein:
D'n Brouwer 2-'t Ivoor 6        24-20
't Ivoor 7-De Hopbel 2        24-28                                                        
NAL 6-'t Ivoor 9        24-30

BV Geboliesch, uitslagen week 40
Le Carambole-De Eenheid        32-32
De Stapelaars-Kloosterboys        35-34
Samen Sterk-De Unie Boys        35-36
't Pommeransje-'t Krijtje        36-34
Dè ziek wel zitte-De Prutsers        25-40
De Treffers-De Poedelaars        40-31
Ons Vertier-De Fetsers        35-35

Honk- en softbal

Ducks, uitslagen 6 oktober        
Honkbal Pupillen: Ducks PH1-PSV PH1        8-12
BeeBall: Ducks BM1-Nuenen Lions        18-22
Softbal Sr Ds: Starlights DS1-Ducks DS1        3-8
Uitslagen 7 oktober
Softbal Jr: Ducks JS1-Schiedam JS2        14-1
Softbal Jr: Ducks JS1-Schiedam JS2        11-3
Honkbal Sr: Ducks H1-Royals H1        0-20
Ducks, programma 13 oktober
Softbal Asp: Twins AS1-Ducks AS1        13.00
Honkbal Ppl: Ducks PH1-Cardinals PH2        13.00
Honkbal Jr: Uden Red Sox JH1-Ducks JH1        14.00
Programma 14 oktober
Softbal Jr Twins JS1-Ducks JS1        10.00

Rugby

Ducks, uitslagen 6 oktober
Cubs: Octopus Uden-Ducks        109-0
Junioren: Eemland Amersfoort-Ducks        0-96
Colts: Pink Panthers Driebergen-Ducks        29-33
Uitslagen 7 oktober
Senioren: Tilburg/RCE-Ducks        14-73
Ducks, programma 13 oktober
Cubs: Ducks-Tilburg (Boxtel)        11.00
Junioren: Ducks-Rams Apeldoorn (Boxtel)        12.00
Colts: Alkmaar-Ducks        13.00
Programma 14 oktober
Senioren: Ducks-The Dukes (Boxtel)        13.00

Jeu de Boules

JBV De Walnoot, uitslagen 8 oktober
1 J. van Grinsvan 3/20 punten, 2 & 3 J. Schellekens & H. Schuurmans 3/17, 4 & 5 N. Pennings & J. Pennings 3/16, 6 M. van Roosmalen 2/21, 7 F. Mauriks 3/18, 8 J. van der Heijden 2/16.

Voetbal

LSV, uitslagen 6 oktober
SVSSS VE1-LSV VE1        4-3
Uitslagen 7 oktober
LSV 1-Irene 1        2-1
Best Vooruit 4-LSV 2        2-2
LSV 3-SVSOS 2        7-1
LSV, programma 14 oktober
SVG 1-LSV 1        14:30
LSV 2-Oirschot Voorruit 3        12:00
Spoordonkse Boys 3-LSV 3        11:30

DVG, uitslagen 6 oktober                                                
Zwaluw JO7/3-DVG JO7/1        2-12
DVG JO7/2-ODC JO7/5        20-2
Avanti'31 JO9/2-DVG JO9/1        2-6
DVG JO9/2-VCO JO9/1        11-4
ELI JO9/2G-DVG JO9/3        5-5
DAW JO11/1-DVG JO11/1        6-4
DVG JO11/2-Rhode JO11/3        5-1
DVG JO11/3-Nooit Gedacht JO11/2        0-27
Helmondia/Mulo JO13/2-DVG JO13/2        2-1
DVG JO13/3-Rhode JO13/5        0-2
DVG JO15/1-Berghem Sp. JO15/1        4-1
DVG JO15/2-Avanti'31 JO15/3        6-0
VOW MO15/1-DVG MO15/1        2-2
ASV'33 JO17/1-DVG JO17/1        2-0
DVG JO19/1-Berghem Sp. JO19/1        5-5
Boskant/Ollandia JO19/1-DVG JO19/2        4-0
Uitslagen senioren, 7 oktober                                                
DVG 1-SDDL 1        1-0
DVG 2-Nijnsel 2        4-2
DVG 3-Erp 4        0-9
DVG 4-Rhode 5        2-1
DVG 6-Heeswijk 8        4-2
Boekel Sp. 8-DVG 7        1-0
DVG, programma 13 oktober
DVG JO7/1-ODC JO7/3        09.30
Essche Boys JO7/2-DVG JO7/2        09.30
DVG JO9/1-Boskant JO9/1G        10.30
SCMH JO9/1G-DVG JO9/2        09.30
DVG JO9/3-Wec JO9/2G        10.30
DVG JO11/1-Nooit Gedacht JO11/1        09.30
Blauw Geel JO11/3-DVG JO11/2        09.00
HVCH JO11/3-DVG JO11/3        10.00
DVG JO13/1-Nooit Gedacht JO13/1G        11.30
DVG JO13/2-Rhode JO13/2G        11.30
Avesteyn JO13/2G-DVG JO13/3        11.30
DVG JO15/1-RKSVO JO15/1        13.00
Schijndel JO15/4-DVG JO15/2        11.30
DVG MO15/1-HVCH MO15/1        13.00
DVG JO17/1-ELI JO17/1         14.30
Heeswijk JO19/1-DVG JO19/1        14.30
DVG JO19/2-Wec JO19/2        14.30
Programma, senioren 14 oktober
Ravenstein 1-DVG 1        14.00
SV Top 4-DVG 2        12.30
Mariahout 3-DVG 3        11.30
Heeswijk 4-DVG 4        12.00
DVG 5-Mariahout 6        10.00
Avanti'31 8-DVG 6        10.00
DVG 7-SCMH 5        10.00
DAMES:Prinses Irene VR3-DVG VR1        09.30

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, uitslagen 7 oktober
Boxtel 1-NLC' 03 1        2-0
Zwaluw VFC 1-ODC 1        2-1
ODC VR1-Best Vooruit VR 1        3-1
Essche Boys 1- FC Drunen 1        2-0
EMK VR1-Essche Boys VR 1        7-0
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 14 oktober
Boskant 1-Boxtel 1        14.30
ODC 1-Vlijmense Boys 1        14.30
Unitas'59 VR1-ODC VR1        10.00
SVSOS 1-Essche Boys 1        14.30
Essche Boys VR1-Beerse Boys VR2        11.00

Taekwondo

TS Dekker, uitslagen EK Polen
Linda Beekmans, Europees Kampioen
Jolijn van Eisden, Europees Kampioen
Areeb Abbas Ashraf, Vice Europees Kampioen
Tilial Marouche, Bronze Medalist
Corne Beekmans, Bronze Medalist

Handbal

HCB'92, uitslagen 6 oktober
HCB'92 E1-HCG E1                7-2
HCB'92 D1-Avanti D1         6-20
HCB'92 DB1-Bergeijk DB1         5-11
Uitslagen 7 oktober
Bedo HB1-Zephyr/HCB'92        21-7
Aristos/HCB'92 HS2-PSV Handbal HS2        17-36
HCB'92, programma 13 oktober
PSV Handbal DB1-HCB'92 BD1        16.15
PSV Handbal E3-HCB'92 E1        17.15
Programma 14 oktober
Desk D1-HCB'92 D1        10.00
Lido DS2-HCB'92 DS1        10.00
Zephyr/HCB'92 HB1-Apollo HB1        10.15
Handbal Someren HS2-Aristos/HCB'92 HS1        10.30

Tafeltennis

BRTC, uitslagen 8 oktober
De Horntreffers-Taverbo-Sabo 3        6 - 4
De Dommel-Taverbo-Sabo 2        4 - 6
De Firma Fotografie-Taverbo-Sabo 1        3 - 7
Grand Café Rembrandt-Rotsvast        3 - 7
BRTC, programma 15 oktober
Taverbo-Sabo 2-De Horntreffers
Taverbo-Sabo 1-De Dommel
Rotsvast-De Firma Fotografie
Taverbo-Sabo 4-Taverbo-Sabo 3

Taverbo-Sabo, uitslagen senioren, week 40
Taverbo-Sabo 1-Amstelveen 1        6-4
Taverbo-Sabo 2-GTTC Groesbeek 2        4-6
Taverbo-Sabo 3-TIOS '51 1        7-3
Die Meede 8-Taverbo-Sabo 4        6-4
Kruiskamp 81 3-Taverbo-Sabo 5        10-0                                                
ROTAC '82 3-Taverbo-Sabo 6        6-4
JCV 9-Taverbo-Sabo 7        7-3
Taveres 3-Taverbo-Sabo 8        8-2
Uitslagen jeugd
Taverbo-Sabo 1-Flash 1        6-4
Taverbo-Sabo 2-Hooghei 1        4-6                
Taverbo-Sabo 3-Meppers (H) 1        4-6
Taverbo-Sabo, programma 11 oktober
20.00 NTTV 2-Taverbo-Sabo 6
Programma 12 oktober
20.00 TTC Middelburg 3-Taverbo-Sabo 3
20.00 JCV 6-Taverbo-Sabo 5
20.00 OTTC 6-Taverbo-Sabo 7
20.00 Valkenswaard 5-Taverbo-Sabo 8
Programma 13 oktober
13.30 Budilia 1-Taverbo-Sabo 2
14.00 TIOS '51 7-Taverbo-Sabo 4
14.30 JCV 1-Taverbo-Sabo 1
Programma jeugd 13 oktober
10.00 Never Despair 3-Taverbo-Sabo 2
10.00 Wilvo/ttv Bergeijk 1-Taverbo-Sabo 3
14.00 TIOS '51 3-Taverbo-Sabo 1


't Wapen van Liempde/RegioBank wint in Venray

Liempde/Venray - In de derde competitiewedstrijd troffen de biljarters van 't Wapen van Liempde/RegioBank Biljartvereniging Halfweg in Venray. De Liempdenaren wonnen ruim met 7-2, maar hiervoor moesten de kaderbiljarters alles uit de kast halen.

Harm van de Laar was de uitzondering want die speelde op het gemakje zijn 140 caramboles bij elkaar in 12 beurten met een hoogste serie van 53. Zijn tegenstander ver achter zich latend.
Ton Rovers begon matig en zijn tegenstander liep ver uit. Toen die stilviel kwam Ton op stoom en maakte een serie van 40. Beide spelers misten een paar caramboles op het eind. Uiteindelijk ging Rovers er na 19 beurten met de winst vandoor.
Henry van Dijk speelde een redelijke partij van bijna 13 gemiddeld. Zijn tegenstander speelde een goede partij en liep ietsjes uit. Henry kwam weer terug met een serie van 45. Na 10 beurten was de partij uit en had zijn tegenstander zijn 150 caramboles gemaakt.
Martien van den Tillaart speelde een mooie partij. Puur door vechtlust wist hij de overwinning veilig te stellen. In de zesde beurt kwam zijn tegenstander, met een serie van 83, op 163 caramboles van de 200 die hij moest maken. Martien stond toen op 80 van de 210 caramboles. Met verschillende goede series en een hoogste serie van 59 ging Martien erop en erover. Na 11 beurten was de partij beslist.

Het eerste C1 team speelde uit tegen De Hazelaar 5 uit Rosmalen en bracht de overwinning mee naar huis. Door het nieuwe laken waren de moyennes matig, maar dat gold ook voor de tegenstanders. Peter van Lierop speelde toch nog boven zijn gemiddelde. Bij WvL/Regiobank 2 wist Tonny Tinnenbroek de partij in winst om te zetten. Alleen Cor van Beers won zijn partij bij WvL/Regiobank 3. De hoogste serie was deze week voor Martien van den Tillaart (59 caramboles) en tweede Harm van de Laar (53 caramboles).

Taverbo-Sabo 1 wint met moeite

Boxtel - In de vijfde speelronde moest Taverbo-Sabo 1 zaterdag thuis tegen promovendus Amstelveen 1, dat verrassend meedraait bovenin de competitie. Een zwaarbevochten 6-4 winst voor Taverbo was het resultaat.

Invaller Henk Magnus completeerde het team van Marlotte Staps en Bram Bakker. Amstelveen speelde met Ryan Saheblal, Alex Brandt en Brian van den Heuvel. Staps begon sterk aan de wedstrijd in haar partij tegen Saheblal en bracht het eerste punt voor Taverbo binnen. Bakker had het een stuk lastiger tegen Brandt, maar pakte toch diep in de vijfde game de winst. Magnus kon tegen Van de Heuvel niet voor een stunt zorgen, waardoor de stand op 2-1 kwam. Ook de dubbel van Staps en Bakker tegen Saheblal en Brandt ging in de vijfde game alsnog naar Taverbo. De spanning bleef in de wedstrijd doordat Bakker niet langs Saheblal kwam. Staps zette vervolgens haar goede vorm door tegen Van den Heuvel en bracht Taverbo op een 4-2 voorsprong. Magnus kwam brutaal op voorsprong tegen Brandt, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een game. Bakker was goed in vorm tegen Van den Heuvel en bracht de score naar 5-3. In de laatste wedstrijden werden de punten gedeeld. Magnus pakte wederom een game, maar kwam niet langs Saheblal en Staps pakte in een kraker de winst in de laatste game tegen Brandt. Met 6-4 was de overwinning voor Taverbo een feit.

Forse winst voor rugbyers Ducks

Tilburg/Boxtel - De senioren van Ducks behaalden zondag wederom een forse overwinning. Het laag geklasseerde reserveteam van Rugby Club Tilburg werd met 14-73 aan de zegekar gebonden.

Het bleek al snel dat de combinatie van talentvolle, snelle jonge spelers aangevuld met routiniers die het klappen van de zweep kennen teveel was voor het thuisteam. De voorwaartsen wisten veelvuldig balbezit te creëren om vervolgens de snelle lijn aan het werk te zetten. De mannen van trainer/coach Tim Nouwens namen dan ook rap een voorsprong om deze vervolgens niet meer af te geven. Behoudens een paar schoonheidsfoutjes, die twee tegentries opleverden, kwam de overwinning geen moment in gevaar. Met enige regelmaat werd de score opgevoerd om te eindigen op 14-73.
Met dit mooie resultaat ligt Ducks op koers om de doelstelling te halen in de eerste competitiehelft: eindigen bij de eerste zes. Zij gaan hierna verder in een hele competitie waar om het kampioenschap wordt gestreden.

Komend weekend wordt er thuis op sportpark De Wielakker in Boxtel gespeeld. Zondag spelen de senioren om 13.00 tegen The Dukes uit Den Bosch. De jeugd speelt op zaterdag twee thuiswedstrijden in Boxtel: De cubs om 11.00 en de junioren om 12.00 uur.

HCB'92 DB1 trekt aan kortste eind

Boxtel - De B-jeugd startte zaterdag vol goede moed aan de wedstrijd tegen Bergeijk. Hoewel de dames een goede verdediging neerzetten, mocht het niet baten. HCB verloor met 5-11.

Beide teams waren aan elkaar gewaagd, het ging redelijk gelijk op. De verdediging stond goed, waardoor Demi van den Aker een goede wedstrijd kon keepen. De ruststand was 3-5 in het voordeel van Bergeijk. Het eerste kwartier na rust zette HCB dit goed door met een stand van 5-7. Echter in de laatste tien minuten boog de Boxtelse ploeg voor haar tegenstander, waardoor Bergeijk kon uitlopen naar een eindstand van 5-11.

Verdiende overwinning DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - In de tweede thuiswedstrijd van het seizoen hield DVG zondag de punten wederom in eigen huis. Tegenstander SDDL kwam niet tot scoren en dus had de Liempdse ploeg aan één doelpunt genoeg.

DVG startte voortvarend en al na vijf minuten had er gescoord kunnen worden. Een hoge bal op Wilco Voets werd verdedigd, maar kwam bij Sander van de Ven die hem niet goed raakte. Niet veel later ging een afstandsschot van Peter Versantvoort net naast het doel. SDDL kwam maar niet tot een kans en dit was de verdienste van de gehele Liempdse ploeg, maar vooral van de verdediging. DVG bouwde een overwicht op met goed combinatiespel en haalde 'de bal eruit' wanneer dit nodig was om balbezit te behouden. Het ontbrak alleen nog aan een doelpunt. Sander van de Ven was er het dichtst bij, maar zijn schot was te zwak om de keeper te verschalken. SDDL daarentegen creëerde geen enkele kans. Ruststand was 0-0.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Meteen na rust kreeg DVG een drietal goede kansen om de score te openen. Luuk van de Ven, Wilco Voets en Bart de Windt waren kansrijk maar tot scoren kwamen ze niet. SDDL kreeg steeds meer moeite om de aanvallen van DVG te verdedigen en moest daarbij het randje opzoeken. Een actie van Wilco Voets resulteerde in een strakke voorzet en Bart de Windt zou die normaal gesproken zo binnen hebben kunnen lopen maar hij werd onderuit gehaald. Het werd steeds duidelijker dat één Liempds doelpunt zo goed als zeker de overwinning zou betekenen, maar de tijd begon te dringen. Rond de zeventigste minuut werd een vrije trap toegekend en vanaf zo'n 20 meter kegelde Bas Smulders de bal op de lat. De meest hachelijke situatie voor SDDL volgde kort daarop. Een verdediger speelde de bal te kort terug op de keeper en Wilco Voets omspeelde hem, echter een meegelopen verdediger kon net voor de lijn redding brengen. De aansluitende hoekschop leverde geen gevaar op. Een nieuwe vrije trap op ongeveer 25 meter van het doel was het mooiste moment van de wedstrijd. Smulders schoot ditmaal de bal perfect in de bovenhoek en de keeper kon alleen maar buigen. Een verdiende voorsprong: 1-0. Zoals zo vaak betekent dit dat men iets achteruit gaat lopen en SDDL kreeg zowaar een paar mogelijkheden. Een eerste schot ging over, het tweede ging naast en het derde werd door doelman Raymon Strik uit de onderhoek getikt. De resterende tijd werd zonder noemenswaardige problemen uitgespeeld. Dit was zonder twijfel de beste wedstrijd van het nog prille seizoen; een verdiende overwinning.
Volgende week speelt DVG 1 de uitwedstrijd tegen en in Ravenstein.

DVG 2 boekte de eerste overwinning van het seizoen. Een 0-1 voorsprong van Nijnsel werd omgebogen in een 4-2 overwinning. Beide teams scoorden ieder één keer in eigen doel.

Dames Ducks behalen kampioenschap

Boxtel/Schijndel - De belangrijkste softbal wedstrijd van het seizoen stond op zaterdagavond 6 oktober op het programma voor de dames van Ducks en coaches Merijn van der Heijden en Willem Termeer. Een uitwedstrijd in Schijndel tegen de al jarenlange rivaal Starlights. Het was erop of eronder, of Ducks of Starlights zou kampioen worden. Beide teams stonden op de laatste dag van de competitie op exact evenveel punten.

De eerste helft van de wedstrijd ging gelijk op. Beide teams speelden verdedigend een perfecte wedstrijd waardoor geen enkel punt werd toegelaten. Tweede en eerste honkvrouwen Brechje Smit en Marthe Schriemer maakten samen een aantal mooie nullen. Het resultaat was dat het na vier innings nog steeds 0-0 stond.
In de vijfde inning kwam hier verandering in. Starlights scoorde de eerste drie punten en Ducks moest met deze 3-0 achterstand een extra tandje bij zetten. Dat lukte meteen in de daaropvolgende slagbeurt. Ducks wist in één inning maar liefst vijf punten te scoren. De rollen waren omgedraaid, nu was het Starlights die tegen een achterstand aankeek. Een onoverbrugbare achterstand, zou later blijken.

Starlights versleet drie pitchers, maar dit mocht niet baten. Ook aan slag konden de dames uit Schijndel niets meer terugdoen, dankzij het foutloze veldwerk van Ducks, belangrijke vangballen van buitenvelders Jooske Dörfel en Colette Wind en een mooie vangbal van catcher Nikki van Nes. In de allerlaatste inning deden de dames van Ducks er nog een schepje bovenop. De 3-5 voorsprong werd uitgebreid naar 3-8, waarvan twee punten werden binnen geslagen door een tweehonkslag van Rianne Boer.

Starlights kreeg in de laatste slagbeurt een laatste kans om op eigen veld, onder toeziend oog van veel publiek, het kampioenschap in de wacht te slepen. Verdedigend werd geen enkel punt meer toegelaten, mede door een lastige vangbal van korte stop Janne de Haan en ook de laatste slagvrouw werd met drie slag naar de dug out gestuurd. Wederom bleek de samenwerking tussen pitcher Inge van Geel met catcher Nikki van Nes een strakke en stabiele combinatie.

Hiermee was het kampioenschap van de Boxtelse dames binnen. Ducks is het beste team in de tweede klasse, waardoor promotie naar de eerste klasse mogelijk is. In een seizoen waar de dames veel met blessures geplaagd werden, was dit een geweldige afsluiter.

Grotendeels verliespartijen voor biljarters van 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libreteam van biljartvereniging 't Ivoor was vrij van competitie. Het tweede team leed een nederlaag tegen Krijt Op Tijd 2. Ad van Os en Theo van Dongen pakten beiden de winst maar dat voorkwam het verlies van dit team niet. Henk van Boxmeer liet te veel punten liggen in een kansloze partij waarin hij slechts drie punten over hield.

Team 3 pakte beter uit tegen Het Wapen van Liempde 3. Zij wonnen met 27-23. Hier scoorde Henk van Boxmeer wel de volle tien punten met een prima partij, zo ook Wim Bekkers. Rien Meijs behaalde zeven punten. Team 4 gaf deze week niet thuis. Alle drie partijen werden kansloos verloren tegen het sterk spelende team van De Hazelaar 6.
Het 3-banden klein team verloor van Rio Bar 5 met 25-22. Patrick Sterrenburg speelde een mooie winstpartij met een moyenne van 0,772, maar dat mocht niet baten voor teamwinst. Het 3-banden groot team scoorde de volle dertig punten en neemt de leiding in de poule. Bernhard Legierse (moyenne 0,818) Cees van Eindhoven en Emanuel Coort waren hiervoor verantwoordelijk. Ook zij worden geïnspireerd door het aanwezig zijn van een Ere Divisie team 3-banden.
Bij de dagcompetitie libre leed team 1 een smadelijke nederlaag en wordt zodoende op de ranglijst voorbij gestreefd door team 2 dat wel een nuttige overwinning boekte. Jan Meeuwis overtuigde hier met een winstpartij in slechts zestien beurten, moyenne 2,81. Henk Goettsch en Henk de Koning wonnen ook hun partij. Team 3 verloor nipt hun ontmoeting tegen De Haarstek 2 met 33-34. Wim van Dijk en Harrie Verhoeven wonnen beiden hun partij. Team 4 en 5 waren vrij. Bij de afdeling 3-banden klein speelde team 6 geen beste wedstrijd. Alleen Math Hendriks behaalde zijn niveau en won. Team 7 was niet opgewassen tegen De Hopbel 2 en verloor met 24-28. Team 8 was vrij en team 9 behaalde de volle dertig punten in de uitwedstrijd tegen NAL 6. Rene de Windt, Rien Meijs en Wim Bekkers waren de winnaars.

Het Ere Divisie team 3-banden groot was vrij en speelt komend weekend een dubbel programma; zaterdag 13 oktober een uitwedstrijd in Den Haag tegen de koploper S.I.S Schoonmaak en op zondag 14 oktober een thuiswedstrijd in hun eigen Biljartcentrum aan De Voetboog 14a tegen Het Hartje van Wanrooij. Beide ontmoetingen beginnen om 13.00 uur.

Negatieve afsluiter voor honkballers Ducks

Boxtel - In de laatste wedstrijd van het seizoen trof de honkbalselectie uit Boxtel Royals uit Boxmeer. Zij bleken een maatje te groot voor de Ducks.

Na een stroeve start van beginnend werper Yannick Brechenmacher stond Ducks achter, ondanks mooie honkslagen van Max Denteneer en Jeroen van Nes kwam Ducks niet tot scoren. "Het is helaas het kryptoniet van Ducks om mannen op de honken achter te laten", vertelt coach Rik de Rooij. Verdedigend was de formatie uit Boxtel niet in hun element en stond Brechenmacher 10 punten toe. In de vierde inning kwam Ducks net niet tot scoren ondanks de goeie aanval van Brechenmacher. Jeroen van Nes trad op de heuvel en er volgden drie innings zonder enige punten. In de zevende inning trokken de Royals de goede lijn door. Zij scoorden er nog tien punten bij. Na een achterstand van 0-20 was het einde wedstrijd en sloot Ducks het seizoen met een eerste echte zeer negatieve wedstrijd af.
Ducks eindigt als zesde en gaat volgend jaar, met een nieuwe en sterkere roulatie voor een hogere positie. Ondanks de verloren wedstrijden waren er vier hiervan met slechts één punt verschil. (Beste slagman: Jeroen van Nes, 3 uit 4 avg. .750 )

Van Gerwen wint voor vierde maal in Dublin

Van Gerwen houdt zijn vierde titel trots omhoog. (Foto: Lawrence Lustig/PDC) Foto: Lawrence Lustig/PDC

Dublin - Darter Michael van Gerwen is er zaterdag in Dublin in geslaagd om voor de vierde maal de Unibet World Grand Prix te winnen. Hij versloeg Peter Wright in de finale met 5-2.

Van Gerwen wist in de wedstrijd maar liefst zeven maal de maximumscore van 180 te behalen. De overwinning in het Citywest Convention Centre in Dublin is zijn achttiende dit jaar. Ondanks de 5-2 overwinning was met name de start van Wright sterk.

Met de titel verstevigt Van Gerwen zijn positie als nummer één van de wereld en kan hij 100.000 pond aan prijzengeld aan zijn lijst toevoegen.

Nipte overwinning eerste jeugdteam Taverbo-Sabo

Boxtel - Het eerste jeugdteam van Taverbo-Sabo kreeg afgelopen zaterdag Flash uit Eindhoven op visite. Lars Strik, Nienke Strik en Rick van der Schoot wisten een nipte overwinning te behalen van 6-4.

Lars Strik en Nienke Strik begonnen goed door ieder vrij gemakkelijk te winnen van respectievelijk Daan Jacobs en Suze Dijk. Rick van der Schoot had het in de derde partij daarentegen zwaar tegen Kenneth Kreté maar wist na een 0-2 achterstand in games terug te komen tot 2-2. Helaas lukte het van der Schoot met 10-12 in de vijfde game net niet om de partij in winst om te zetten. Zijn volgende twee partijen wist hij juist vlot in drie games te winnen. Lars Strik bleef ongeslagen en voegde eveneens nog twee punten toe. Hierdoor kon het eerste jeugdteam een overwinning noteren van 6-4 en staan ze met 31 punten uit vijf wedstrijden nog steeds bovenaan de ranglijst, op de voet gevolgd door MTTV '72 uit Mierlo dat slechts twee punten minder heeft.

Zaterdag 13 oktober reist het eerste jeugdteam af naar Tilburg waar ze te gast zijn bij Tios '51, aanvang 14.00 uur.

16 / 16

Donderdag 11 oktober

09.30 uur, vrije dans & glas in lood
Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

ChakraDance: dansende reis door chakra's
09.30 uur, PIUS X, Heidonk 28, Liempde

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Opening kunstexpositie duurzame week Rasim Huseynov
20.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

12-13 oktober

Expositie Kunstlicht 99: 'Zoals het mij toeschijnt'
14.00 uur, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel

Vrijdag 12 oktober

19e Biljartmarathon
08.00 uur, Kloosterhof 7, Liempde

Gratis tekenles (aanmelden)
09.30 uur, Achter de Willibrordusschool, Esch

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Hobbycentrum; werken met textiel
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Oktoberfest
18.00 uur, Sporthal de Braken, De Braken 1a, Boxtel

Duurzame week; Potluck Feest
18.00 uur, De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, Boxtel

19.30 uur, Plug & Play
20.00 uur, Muziekquiz
Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Theaterproducties TTT presenteert 'Het Geheugen van Water'
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Zaterdag 13 oktober

Huiskamer; rikken, hobby, jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Concert Klassiek in de kerken
16.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Oktoberfest
18.00 uur, Sporthal de Braken, De Braken 1a, Boxtel

Jongerencentrum B-Town; 3e editie Rommelfest
20.00 uur, Baroniestraat 20, Boxtel

Zondag 14 oktober

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Prehistorisch vuursteen bewerken in het Oertijdmuseum
10.00 uur, Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Op zoek naar paddenstoelen op de Kampina (aanmelden)
10.00 uur, aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Walnootbridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Muzikale revival jaren 60 & 70 met sextet
16.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Kienavond CV De Natneuzen
20.00 uur, Fellenoord 6, Boxtel

Zondagconcert; Tommy van Doorn
20.15 uur, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Maandag 15 oktober

Kaartmiddag van de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

13.30 uur, klusjes met elektriciteit
19.00 uur, stijldansen
Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Dinsdag 16 oktober

09.30 uur, creatief met penseel
13.30 uur, Spaans 2e leerjaar
13.30 uur, Stijldansen
19.30 uur, Spaanse conversatie
Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

B-Town Be Chill
14.30 uur, Baroniestraat 20, Boxtel

Inloopspreekuur Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Woensdag 10 oktober

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer; rikken & jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Oerr op zoek naar Paddenstoelen
13.30 uur, aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Repetitie avond zanggroep Tint, doe je mee?
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel


Foto: Diana Boeren

Nikky Boeren

Tiny Hölscher

Aukje de Beer