DeMooiBoxtelKrant

29 juni 2016

DeMooiBoxtelKrant 29 juni 2016


1 / 20

'Princen in een netje' in actie. Foto: Nart Verhagen Fotografie

Dijkhuizen Beach Break één groot sportief feest
Nieuwe naam doet geen afbreuk aan succesvol evenement

Boxtel - De Dijkhuizen Beach Break afgelopen weekend zat met 73 deelnemende teams weer traditioneel vol. Ondanks het wisselvallige weer was het beachvolleybaltoernooi op zaterdag en zondag, met aansluitend op zaterdagavond een groot feest op de Boxtelse Markt, wederom een doorslaand succes.

Even leek het zaterdag droog te blijven, maar nadat de eerste rondes waren gespeeld begon het te druppelen. Die druppels gingen al snel over in flinke buien die de hele middag aanhielden. De Markthoreca waren echter niet voor een gat te vangen en hadden met partytenten, parasols en andere overkappingen hun terrassen zo goed mogelijk op het slechte weer voorbereid.

Vanaf 18.00 uur werden de glazen drinken verruild door plastic bekers en ging het muziekvolume een tandje omhoog. Op een cirkelvormig podium draaiden vervolgens verschillende dj's, waaronder Sophie Francis en The Partysquad. Enkele honderden Boxtelaren kwamen op het feestje af om hun sportieve overwinning te vieren of om gewoon een feestje te vieren.

Zondag werden de finalerondes gespeeld. Bij de heren wonnen 'Princen in een netje' het uiteindelijk van het team 'De Deugniet'. Bij de gemengde teams ging de beker naar Pacqt bv. Zij wonnen van Spuit 11.

Het beste damesteam was 'Zanderige zwaantjes'. Zij wonnen hun finale van team 'Hout 'm hoog'. Bij de professionals, de hoogste klasse van het volleybaltoernooi, wonnen 'Princen in een netje' van 'De boel de boel'.

Raadsfracties maken zich zorgen over 'niet concrete' woonvisie

Boxtel - De verschillende raadsfracties hebben vooralsnog weinig vertrouwen in de woonvisie 2016-2025 die dinsdagavond aan de Boxtelse gemeenteraad werd voorgelegd. De raadsleden vinden de visie niet concreet genoeg. Ook garanderen de plannen volgens verschillende partijen onvoldoende de doorstroming naar het middensegment op de huurmarkt.

Inspreker Mark van der Laan uitte namens het dorpsberaad Liempde zijn zorgen over het ontbreken van concrete actiepunten in de woonvisie. Volgens hem staat de ontwikkeling van de woningmarkt in Liempde al ruim twee jaar stil en biedt de woonvisie geen antwoord op de vraag waar en hoeveel er binnen de gemeentegrenzen gebouwd gaat worden. Balans, CDA en INbox delen deze zorgen.

Wethouder Peter van de Wiel gaf aan dat de woonvisie ook niet bedoeld is om de plannen voor de komende tien jaar concreet uit te stippelen. Volgens hem heeft het verleden aangetoond dat door het ontbreken van de nodige flexibiliteit in de plannen problemen ontstonden met de uitvoering ervan. Van de Wiel legde uit dat Boxtel in een lastige positie zit omdat de gemeente zelf relatief weinig grond in bezit heeft. Het concreet vastleggen van bouwlocaties zou daardoor de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen schaden waardoor Boxtel mogelijk te veel betaalt voor bouwgrond of zelfs achter het net vist. De wethouder gaf verder aan dat het realiseren van plannen op een locatie soms automatisch andere mogelijkheden op die plaats uitsluit. "Dat is een dilemma waar wij als gemeente voor staan." Om de flexibiliteit volgens Van de Wiel te waarborgen stelt de gemeente een uitvoeringsagenda op die jaarlijks door de raad wordt bijgesteld.

Een motie van Balans om de raad tussentijds meer invloed uit te laten oefenen op de uitvoeringsagenda haalde het niet. Volgens de wethouder gaat de raad daarmee te veel op de stoel van het college zitten en vertraagt dat de bouw van woningen onnodig. Met de motie van PvdA/GroenLinks om de woonvisie na vier jaar tussentijds te evalueren kon Van de Wiel wel leven. Ook gaf de wethouder aan de raad op de hoogte te houden van de mogelijkheden wat de bouw van huurwoningen in het middensegment betreft.

Getalenteerd organist Adriaan Hoek geeft Matineeconcert in Sint-Pertusbasiliek

Boxtel - De begaafde organist Adriaan Hoek uit Tholen zal op 9 juli een matineeconcert geven in de Sint-Pertusbasiliek. Hoek (25) won vorig jaar bij het tweejaarlijkse Schnitgerconcours in Alkmaar de publieksprijs en kreeg de aantekening 'cum laude'. Hij mag zich sindsdien ''The Young ECHO organist of 2016' noemen.

Ondanks het feit dat hij nog studeert voor de tweede fase orgel aan het Rotterdams Conservatorium (de eerste fase rondde hij cum laude af), won hij verschillende prijzen bij belangrijke orgelconcoursen, waaronder vier eerste prijzen in 2015 op orgelconcoursen te Korschenbroich, Alkmaar, Lübeck en Breda.

Sinds 2015 is Adriaan Hoek als cantor-organist verbonden aan het Ikazia-ziekenhuis te Rotterdam. Op het programma van de organist staan drie grote standaardwerken en hoogtepunten uit de orgelmuziek. Het eerste werk is de koraalfantasie van de 19e eeuwse componist Max Reger over het meest bekende lied van Maarten Luther: 'Ein feste Burg ist unser Gott'. Dit stuk wordt gevolgd door een aantal variaties van Johann Sebastian Bach over de koraalmelodie 'Sei gegrüsset, Jesu gütig' en tenslotte komt het beroemde 'Premier Choral' van de Franse componist César Franck aan bod. De katholieke Franck, organist van de St. Clotilde in Parijs, gebruikte voor deze compositie geen bestaand Duitse koraalgezang, maar componeerde zelf een nieuwe melodie en werkte deze in allerlei variaties uit tot een boeiende compositie.

Het eerste matineeconcert in juni door Bas Koster bleek in een behoorlijke behoefte te voorzien. Er waren veel nieuwe gezichten in de Sint-Petrusbasiliek te zien: mensen die het winkelen even onderbraken voor drie kwartier rust en luisteren naar mooie orgelmuziek. De Stichting Kerkconcerten heeft inmiddels al besloten om deze nieuwe invalshoek volgend jaar voort te zetten.

Het gratis concert vindt plaats op zaterdag 9 juli om 14.00 uur op het Smits-orgel uit 1842 in de Sint-Petrusbasiliek aan de Oude Kerkstraat 20 in Boxtel.

Klassenbezoeken in de bibliotheek in Boxtel in het Jeroen Bosch-jaar

Boxtel - Twaalf kleutergroepen van vijf verschillende basisscholen in Boxtel hebben, verspreid over de maand juni, deelgenomen aan de klassenbezoeken voor groep 1 en 2 in de bibliotheek in Boxtel. Het thema hield verband met het Jeroen Bosch-jaar.

Na ontvangst in de bibliotheek werd de kinderen gevraagd naar hun lievelingskleur. Via een pad van gekleurde stippen kwamen ze in de leeshoek terecht. Daar werd aan de hand van het kamishibai-theatertje het verhaal 'De stip' van Peter H. Reynolds voorgelezen. Via dit boek werd de link gelegd naar een hele beroemde schilder: Jeroen Bosch.

Enkele kinderen hadden al van deze schilder gehoord. Ook de Put, die op de Markt in Den Bosch staat, was bekend. Er werden platen van schilderijen van Bosch getoond. Via een speurtocht moesten de kinderen de afbeeldingen in de bieb gaan zoeken.

Na een glas ranja mochten de kinderen een boek voor zichzelf uit gaan zoeken en werd verteld hoe het lenen van boeken in de bibliotheek werkt. De boeken die de kinderen thuis uit wilden lezen, werden in een mand verzameld. Binnen twee dagen konden deze nog opgehaald worden. Na het uitdelen van een kleurplaat gingen de kinderen weer naar school. Het was voor de hen een gezellig en leerzaam uitstapje.

KBO-activiteiten

Donderdag 30 juni        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
                        Naverkoop kaartjes dagreis naar Rotterdam,verkoop uitsluitend in De Walnoot        14.00-14.30
Vrijdag 1 juli        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Zondag 3 juli        Eucharistieviering in de St. Petrusbasiliek tot intentie overleden KBO-leden van de wijk Oost        10.30
                        Eten bij Elisabethsdael        opgeven voor 1 juli bij Elisabethsdael tel. 662579        12.30
Maandag 4 juli        Koersballen in De Orion        14.30
Dinsdag 5 juli        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
        Kienen in De Walnoot        14.00
Woensdag 6 juli        Fietsen vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Speelmanstraat        13.30
                        Vertrek snelle groep         13.15
                        Eten bij Lotus opgeven voor 3 juli bij Henk Sturkenboom tel. 677863 of bij Sina van Alpen tel. 689285/e-mail: sina_alphen@planet.nl        17.00

Elke dinsdagmiddag fietsen, vertrek om 13.00 uur vanaf het Breukelsplein.
Elke woensdagavond fietsen, vertrek om 19.00 uur vanaf de Angelaschool

Eikenprocessierups bij basisschool De Beemden

Boxtel - Uit verschillende eikenbomen rond basisschool De Beemden zijn dinsdagochtend eikenprocessierupsen verwijderd.

Enkele kinderen van de basisschool hadden de afgelopen dagen last van klachten, zoals rode bultjes en een jeukende huid. Directeur Kees van den Boom vertelt dat de bron eerst op het schoolplein werd gezocht maar dat daar niets werd aangetroffen. Later bleken er in een paar eiken processierupsen te zitten. De rupsen zijn inmiddels door de gemeente verwijderd. Naastliggende eiken zijn grondig geïnspecteerd op aanwezigheid van de rups.


Markt Boxtel wordt autoluw en multifunctioneel

Foto: Gemeente Boxtel

Boxtel - De Markt in Boxtel wordt na de herinrichting autoluw. Dit blijkt uit de plannen die wethouder Eric van den Broek woensdag aan de pers presenteerde. Het plein wordt zo ingericht dat het een open karakter krijgt en horecagebruik, parkeren en evenementen er beter te realiseren zijn. De Markt wordt bovendien 'gelijkvloers' en bevat dus geen stoepranden meer.

Verder krijgt de Boxtelse Markt een verhoging bij Cafetaria Mikies waar een grote, beeldbepalende boom komt. Deze verhoging kan ook als podium gebruikt worden. De fontein op de markt verdwijnt, daarvoor in de plaats komt een waterpartij terug die verwerkt zit in het plein.

Foto: Monique Fick

De plannen vallen samen met de eerdere herstructurering van route STA-P, de herinrichting van de gemeentevijver en boomgaard, de aanloopstraten en het creëren van parkeerplaatsen in de binnentuin van het gemeentehuis en het Zusterpad.

Volgens wethouder Van den Broek is het nieuwe ontwerp van de Markt in goed overleg met centrumbewoners en ondernemers tot stand gekomen. "De nieuwe Markt wordt multifunctioneel. We zetten in op evenementen, ontmoeting en culturele evenementen." De gedachte is volgens de wethouder dat op het verhoogde stuk een laagdrempelig podium ontstaat waar straatmuzikanten mini-optredens kunnen verzorgen; "We willen de Markt echt levendig maken."

Voor het ontwerp moeten de 35 platanen die nu op de Markt staan wijken. Deze bomen worden elders herplant. Op de Markt wordt gekozen voor een boomsoort die het aanzien van de Markt en het uitzicht voor Marktbewoners moet verbeteren, de valse christusdoorn. Bovendien moet het plein in de nieuwe plannen 's nachts beter verlicht zijn. In het ontwerp is plaats voor 15 autoparkeerplaatsen en 150 fietsenstallingen.

In het ontwerp is sprake van eenrichtingsverkeer op de Markt. De rijrichting die in de tekeningen staat wordt volgens de wethouder waarschijnlijk nog aangepast: "We willen geen zoekverkeer voor een parkeerplaats over de Markt hebben. Daarom wordt de rijrichting op de Markt gewijzigd in de richting van de Rozemarijnstraat naar de Clarissenstraat."

Tijdens een beeldvormende raadsvergadering op 5 juli ontvangen raadsleden alle informatie over het voorontwerp. Inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om op woensdag 20 juli hun suggesties te geven en informatie op te halen. Alle input wordt in de maanden daarna verzameld en afgewogen. In september/oktober volgt een definitief ontwerp waarin alle ontvangen input is verwerkt. In deze periode neemt het college hierover een besluit. Na de kermis van 2017 is het de bedoeling dat gestart wordt met de uitvoering van de plannen. Het herontwerp moet volgens de planning begin 2018 voltooid zijn.

Voedselbank Boxtel verhuist naar Molenweide

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - De Voedselbank verhuist volgend jaar van de huidige locatie aan 't Ronduutje naar een locatie bij het huidige Molenweide aan de Achterberghstraat. Eind oktober 2016 start de verbouwing van het Woon-zorgcentrum tot Wereldhuis en deze transformatie gaat hand in hand met de verhuizing van de Voedselbank. In juli 2017 moet de verhuizing voltooid zijn.

Het initiatief tot deze oplossing is uitgegaan van Zorggroep Elde (ZGE), dat graag een maatschappelijke invulling aan een vrijkomend bijgebouw van het Wereldhuis geeft. Mario Knoops, manager vastgoed, kende de ruimtebehoefte van de Voedselbank en wist dat die prima past bij de ruimte van de vrijkomende vleugel van Molenweide. Hij tipte de gemeente en de Voedselbank over deze mogelijkheid. In overleg zijn vervolgens heldere afspraken gemaakt over deze oplossing.

Arjen Witteveen, voorzitter van de Voedselbank Boxtel is verheugd met de nieuwe locatie: "De voorzieningen en privacy voor cliënten komen op deze locatie goed tot hun recht." Het voornemen om de groenste voedselbank van Nederland te worden is ook te realiseren bij het Wereldhuis. Op het dak van de nieuwe Voedselbank komen namelijk zonnepanelen die voor energie moeten zorgen.

Op de nieuwe locatie gaan Zorggroep Elde en Voedselbank Boxtel ook een samenwerking aan die past bij het beeld van een 'wereldhuis' legt Jacqueline Joppe, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Elde, uit. "In het nieuwe Wereldhuis moeten mensen van verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten en moeten we niet in hokjes denken." Bovendien sluiten Witteveen en Joppe een samenwerking met bijvoorbeeld vrijwilligers, om zo cliënten van de voedselbank weer terug te brengen in de maatschappij, niet uit.

Volgens wethouder Eric van den Broek levert de nieuwe locatie ook een forse kostenbesparing voor de gemeente op. Boxtel betaalde namelijk naast 6.500 euro subsidie ook de ruim 32.000 euro aan energie die het huidige gebouw per jaar kost. Bij de nieuwe locatie hoort ook een nieuwe manier van subsidiëring, waarbij de voedselbank 220 euro per cliënt van de gemeente ontvangt.

De bebouwing op de huidige locatie van de voedselbank wordt op termijn gesloopt. Wat daarna met het terrein gebeurt kon de wethouder nog niet zeggen. Wel meldde hij dat herontwikkeling in een gevorderd stadium is en dat de gemeente binnenkort naar buiten zal treden met concrete plannen.


Heilig Hartkerk onder voorbehoud verkocht

Boxtel - De Heilig Hartkerk in Boxtel lijkt te zijn verkocht. Een projectontwikkelaar heeft de kerk, onder voorbehoud dat de benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan door de gemeente goedgekeurd worden, gekocht. De bedoeling is dat in de kerk een cultureel centrum komt waar muziek, conferenties en andere culturele evenementen mogelijk zijn.

Ook de pastorietuin en de pastorie zelf zijn verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil realiseren. In de pastorie moeten negen woningen voor verstandelijk beperkten komen en in de tuin zullen twaalf woningen verrijzen. Om welke projectontwikkelaar het gaat kan vastgoedbeheerder van de Heilig Hartparochie Jos Polman nog niet zeggen zolang de koop niet is afgerond.

De pastorietuin in Liempde, die ook onder de Heilig Hartparochie valt, is eveneens verkocht. Hier moeten zeventien woningen voor senioren en starters verrijzen.

Polman verwacht geen problemen met de benodigde wijzigingen in het bestemmingsplan: "Ik heb er wel vertrouwen in. Er is een positief contact tussen de kopers en de gemeente."

Wat precies door de projectontwikkelaars is betaald voor de pastorie, de tuin en de kerk, wilde Polman niet zeggen. Volgens hem komt het 'een heel eind richting de vraagprijs'.

Leeuwendaalder

Foto: Monique Fick

Tussen Florijn en Dukaat

Hollandse leeuwendaalder uit 1585. De leeuwendaalder is een grote zilveren munt die voor het eerst geslagen wordt door de opstandige provincies in de Nederlanden in 1575, met een afbeelding van de Hollandse leeuw.

De munt te Dordrecht, van het gewest Holland, is de eerste die de leeuwendaalder slaat. Het gewicht bedraagt 27,68 gram bij een zilvergehalte van 75 procent. De Hollandse daalder is de tegenhanger van de wat zwaardere Philipsdaalder die sinds 1557 wordt geslagen door de Spaanse overheid in de Nederlanden. Hij wordt ingevoerd met een resolutie van 25 augustus 1575. Het portret van koning Philips II ontbreekt, evenals diens wapen en zijn lijfspreuk. In plaats daarvan staat er op de voorzijde een ridder ten halve met het wapenschild van de provincie in de hand, met het omschrift MO NO ARG ORD HOL, Moneta Nova Argentea Ordinum Hollandiae, een Latijnse zin die betekent: 'Nieuwe zilveren munt van de Staten van Holland'. Deze zin wordt onderbroken door het jaartal. Op de keerzijde staat een Hollandse leeuw in een randschrift met de spreuk CONFIDENS DNO NON MOVETUR, Confidens Domino non movetur ofwel 'Wie op God vertrouwt is standvastig'.

De munt heeft een koers van 32 stuivers, drie stuivers boven de intrinsieke waarde van het zilver. Het verschil, dat in de staatskas vloeit, wordt beschouwd als een belasting ten bate van de oorlogvoering. De leeuwendaalder wordt al meteen in grote hoeveelheden geslagen. Als materiaal worden oudere zilveren munten gebruikt. De meeste gewesten en steden gaan eigen leeuwendaalders slaan. Deze zijn te onderscheiden aan het wapenschild bij de ridder op de voorzijde.

Bij de munthervorming van 1606 wordt de leeuwendaalder geaccepteerd als een van de 'generaliteitsmunten'. De waarde stijgt naar 38 stuivers, en in 1659 wordt de koers op 42 stuivers gebracht. In de zeventiende eeuw wordt hij vooral gebruikt in de overzeese handel, speciaal in de Levant. De aanmaak van leeuwendaalders wordt gestaakt in 1713.

Bron: Vrije encyclopedie

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel

Zomeravondconcert Fanfare Sint Arnoldus

Lennisheuvel - Fanfare Sint Arnoldus houdt op zaterdag 9 juli een bijzonder zomeravondconcert om het seizoen 2015-2016 af te sluiten. Op deze avond treedt het fanfare-orkest onder leiding van dirigent Mariska van Brienen op met een nieuw programma.

Onder andere de door Robert Finn gecomponeerde, afwisselende compositie 'Rhapsodia' komt aan bod. Ook 'Just a closer walk with thee' met als kenmerk de stijl van een 'New Orleans march' wordt ten gehore gebracht. Ook het muziekstuk 'Gabriella's Song' uit de Zweedse muziekfilm 'As it is in Heaven', 'Kali' en 'Tom Jones in Concert' van de bekende popzanger passeren de revue.

Die avond is er ook een optreden van Orkest Next, een onderdeel van de Showband Exempel uit Empel. Dit orkest bestaat uit ongeveer 25 muzikanten en heeft een stageband-bezetting aangevuld met een percussiesectie en een toetsenist. Orkest Next speelt onder leiding van Leon Wijkmans vooral muziekstukken in Big Band stijl.

Het belooft voor de liefhebbers een interessante muziekavond te worden. Aanvang van het concert in Gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel is om 19.30 uur.

Workshop 'Landschappen met pastelkrijt' bij MUBO

Boxtel - MUBO (Museum Boxtel) organiseert in samenwerking met Atelier Montmartre een workshop schilderen en tekenen, met als onderwerp 'Landschappen met pastelkrijt'. In de workshop wordt rekening gehouden met de individuele ervaring van de deelnemer. Daarom is deze geschikt voor beginners, voor liefhebbers met enige ervaring én voor gevorderden.

De deelnemers leren werken met zacht pastelkrijt en hoe ze de kleuren kunnen mengen. Voor pastelkrijttekeningen wordt ook vaak gekleurd pastelpapier gebruikt. De kleur van het papier kan dan onderdeel worden van de tekening. Gebruik van pastelkrijt leent zich goed voor het creëren van een sfeervolle en zelfs mystieke uitstraling.

Stap voor stap wordt geleerd hoe je een complete tekening maakt bestaande uit verschillende lagen. Hoe teken je bijvoorbeeld bomen, wolken in de lucht en golven in de zee? Na het oefenen gaat iedere cursist aan de slag met zijn eigen tekening, waarbij de docent iedereen persoonlijke aandacht geeft. Het resultaat is dat je aan het eind van de workshop naar huis gaat met je eigen kunstwerk.

De cursus wordt in het Engels verzorgd door Veronika Strážnická, een jonge kunstenares en docente in schone kunsten uit Praag (Tsjechië). In Praag heeft zij een eigen kunstopleidingsinstituut voor kinderen en volwassenen onder de naam Atelier Montmartre. Inmiddels woont Veronika een groot deel van haar tijd in Boxtel en verzorgt zij met haar Atelier Monmartre ook in Nederland workshops en cursussen.

De workshop vindt plaats op zaterdag 9 juli van 10.30 tot 14.30 uur. Rond het middaguur wordt een lunch geserveerd. Deelnemers betalen 38,50 euro per persoon, dat is inclusief alle materialen, lunch en koffie/thee. Voor de workshop geldt een maximaal aantal van tien cursisten. Deelnemers dienen zich aan te melden via info@muboboxtel.nl of 06-16041898.

Open Imkerijdag bij De Kinderboerderij

Boxtel - In het kader van de landelijke Open Imkerijdagen op zaterdag 9 en zondag 10 juli opent de Kinderboerderij in Boxtel zondag 10 juli de deuren voor iedereen die meer wil weten over het houden en het belang van bijen.

De Kinderboerderij heeft niet alleen boerderijdieren, maar ook een eigen bijenhal met zeven bijenvolken. Tussen 14.00 en 16.00 uur kan het publiek deze insecten van dichtbij bekijken en proeven van de honing en honinghapjes. Er is ook verkoop van bijenhotels en plantjes. Kinderen kunnen daarnaast binnen knutselen en kleuren.
De Kinderboerderij is te vinden aan Apollopad 1 in Boxtel.

WSD nomineert Social Label voor WSD Innovatieaward

vlnr: Simone Kramer, Petra Janssen (initiatiefnemers Social Label) en Jan Simons (algemeen directeur WSD). Foto: WSD

Boxtel - Simone Kramer en Petra Janssen, initiatiefnemers van Social Label uit 's-Hertogenbosch hebben afgelopen donderdag de vijfde nominatie voor de WSD Innovatieaward ontvangen. Jan Simons, algemeen directeur van WSD, heeft hen hiervoor een cheque van 1.000 euro overhandigd.

WSD heeft de WSD Innovatieaward geïntroduceerd ter ere van haar 60-jarig bestaan. In het jubileumjaar nomineert het bedrijf acht organisaties vanwege hun innovatieve activiteiten op het gebied van werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De onafhankelijke nominatiecommissie koos in de vijfde nominatieronde voor de inzending van Social Label.

Social label wil met kunst/design, designthinking en strategische storytelling de wereld mooier en socialer maken door substantieel bij te dragen aan een andere kijk op werk en meedoen in de samenleving en aan een sociale maakindustrie met betekenisvol werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Vanuit deze visie werkt Social Label aan een nieuwe context met betekenisvol werk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt: werk waarin zij hun ambities en waarden kunnen realiseren en waarbij niet alleen het resultaat telt, maar ook het proces van het maken.

Simone en Petra reageerden verrast op de nominatie. "Het is geweldig dat onze innovatieve werkwijze genomineerd is voor de WSD Innovatieaward. Wij kijken anders naar werk en creëren waardevol werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met de ontwerper ontwikkelen zij een product dat ze zelf leren maken. Op die manier blijft ook vakmanschap behouden. Als Social Label faciliteren we het proces." Inmiddels heeft Social Label op zeven plekken designers en werkplaatsen bij elkaar gebracht.

Naast Social Label zijn eerder dit jaar ook Gascogne uit Eindhoven, Berco uit Schijndel, Legerplaats Oirschot en Mecademy uit Waalwijk genomineerd voor de Innovatieaward. Daarnaast zullen in 2016 nog vier organisaties genomineerd worden. In november zal een van hen uiteindelijk de award winnen. Organisaties die op innovatieve wijze werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en die ook een grote dosis realisme aan de dag leggen, kunnen in aanmerking komen voor een nominatie. Zowel arbeidsplaatsen die binnen de eigen organisatie gerealiseerd zijn als werk voor mensen met een arbeidsbeperking dat gecreëerd wordt in samenwerking met klanten, leveranciers en/of partners kunnen in aanmerking komen voor een nominatie. Inzenden is tot november mogelijk.

Zomerse sferen bij Project Summer van Ducktownband

Het was zondag een groot zomers feest bij de Comsche Hoeve Foto: Ducktownband

Boxtel - De zomerse zondag leek afgelopen weekend in het water te vallen, maar op het moment dat de Ducktownband haar eerste klanken liet horen brak de zon door. Voor hun Project Summer was de zaal van de Comsche Hoeve, met veel inzet en energie, omgetoverd tot een waar zomers gebeuren.

De zomerse Willy Caribbean zette met zijn steeldrum de toon en bracht het publiek helemaal in zonnige sfeer. Het unieke instrument trok de nodige aandacht en nieuwsgierigheid. Naast deze artiest was de toevoeging van diverse dansen, waar het enthousiasme vanaf spatte, van grote waarde.

Foto: Ducktownband
Foto: Ducktownband
D'n Liempdsen Herd. Foto: Ruud van Nooijen

Hoogtepunt van de middag was ongetwijfeld de tutti-act waarin Carnaval de Paris werd vertolkt. De muziekpartijen waren speciaal voor dit evenement gearrangeerd en muzikaal was aangevuld met heuse Bamboo-girlz, extra percussionisten en Willy Caribbean. Dat het publiek genoot er zichtbaar, én hoorbaar, van.

Dat zo'n middag tot verrassende zaken leidt is men bij de Ducktownband wel gewend. Maar de uitnodiging van Willy Caribbean was toch echt een verrassing. Hij was zo onder de indruk van de energieke Boxtelse muzikanten dat hij aangaf graag met hen de studio in te willen duiken voor een opname.
De vakantie waarvan de muzikanten van de Ducktownband na dit evenement dachten te gaan genieten, laat ook nog even op zich wachten: de band heeft een hele leuke uitnodiging gekregen om te komen spelen op de Vierdaagsefeesten in Nijmegen op zondagmiddag 17 juli.

Index boek 'Velder en Heerenbeek' via website beschikbaar

Liempde - In november vorig jaar verscheen 'Velder en Heerenbeek. Oorsprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud' van Ger van den Oetelaar. Dit boek over de Landgoederen Velder en Heerenbeek was een initiatief van Heemkundestichting Kèk Liemt en Natuurwerkgroep Liempde.

Het rijk geïllustreerde boek van 530 pagina's, dat samen met de geschiedenis over Velder het Oirschotse landgoed Heerenbeek beschrijft, is nu voorzien van een uitgebreide index. Deze is beschikbaar via www.natuurwerkgroepliempde.nl onder 'Nieuws'. Het boek zelf is te bestellen via www.picturespublishers.nl.

Open dag D'n Liempdsen Herd

Liempde - Toekomstig bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd opende zaterdag de deuren voor inwoners van Liempde en andere geïnteresseerden. Tijdens deze open dag stonden mensen van SPPiLL klaar om hen een rondleiding te geven en toe te lichten wat er allemaal nog op de planning staat.

De monumentale boerderij aan de Barrierweg 4 in Liempde wordt door SPPiLL verbouwd en gerestaureerd om vanaf 2017 te functioneren als bezoekerscentrum. Toen de stichting de boerderij in mei 2014 kocht, was het pand erg verouderd. Inmiddels is er al veel werk verricht en is het binnen in de boerderij aanzienlijk veranderd. Ook in de afgelopen weken. Aan de achterzijde is een nieuwe toiletgroep aangebouwd, de zijgevel in het schuurgedeelte is deels gestukadoord en de ramen aan de voorzijde worden momenteel gerestaureerd.

Iedere laatste zaterdag van de maand houdt SPPiLL een open dag om bezoekers een kijkje in de boerderij te gunnen.

Workshop-dag BOXtheater

Boxtel - BOXtheater houdt op zaterdag 16 juli van 10.00 tot 16.00 uur een workshop-dag. Tijdens deze dag is het mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen.

Het thema van de dag is 'van muziek maken we theater, en van theater maken we muziek'. Belangstellenden kunnen zich tot en met 4 juli opgeven via boxtheaterboxtel@gmail.com. Daarna krijgen zij zo snel mogelijk verdere informatie over het verloop van de dag. De workshop kost 25 euro inclusief lunch.

Toetsweek, spannend of niet?

Het is alweer bijna zover, de toetsweek komt eraan. Voor sommigen heel spannend, voor anderen juist helemaal niet. Persoonlijk vind ik het best spannend. Alleen voor de moeilijkere vakken heb ik mijn twijfels. Het enige wat dan helpt, is heel goed leren. Als je heel erg gespannen bent voor de toetsweek, dan heb ik een paar tips voor je.

Tip 1: Plan heel goed welke vakken je wanneer gaat leren. Begin minimaal twee weken van te voren met je planning. Herhaal bijvoorbeeld de ene dag de woordjes van Engels en de andere dag de grammatica van Frans.

Tip 2: Zorg dat je alles begrijpt. Snap je het niet? Vraag het aan je docent. Zelf heb ik ook moeite met bepaalde vakken. Dan helpt het om vragen te stellen.

Tip 3: Oefen heel veel met je zwakkere vakken. Dit wil echt helpen. Heb je moeite met Frans, maak dan de opdrachten nog eens. Zelf vind ik wiskunde heel erg lastig. Voor een toets oefende ik heel veel en hierdoor haalde ik een voldoende!

Tip 4: Wissel moeilijke en makkelijke vakken af tijdens het leren. Als je leert doe dan niet alleen de vakken die je leuk vindt. Begin bijvoorbeeld eerst met een leuk vak en doe daarna een minder leuk vak. Op die manier blijf je makkelijker bezig en leer je het ook goed.

Tip 5: Laat jezelf overhoren. Vraag je vader, moeder, oma, opa, broer, zus, neef, enzovoorts, enzovoorts om je te overhoren of je het goed kent. En wat je niet goed kent, oefen je opnieuw.

Hopelijk kun je met deze tips vol vertrouwen de toetsweek ingaan. En daarna genieten van een welverdiende vakantie!


Liempt van Slag is geslaagd feestje

Foto: Sander van Kasteren

Liempde - Liempde stond afgelopen weekend in het teken van slagwerk om het 60-jarige jubileum van de slagwerkgroep van fanfare Concordia te vieren. Dit gebeurde met interne activiteiten, maar ook met verschillende optredens, workshops en een quiz.

Op vrijdag ging het evenement van start waarbij de slagwerkgroep met een serenade door de rest van de fanfare werd verwelkomd. Daarna volgde de 'Liemt van Slag Quiz'. Al snel zat de sfeer er goed in, in de feesttent die verrees in het Concordiapark nabij de kiosk.

Foto: Cock Stam

Zaterdag volgde een ledenmiddag gevolgd door een groot concert dat voor iedereen toegankelijk was. In het voorprogramma stonden de jeugdleden van BeCOOL slagwerk. Later op de avond was er een reünieconcert van oud-leden die nummers uit de oude doos lieten horen, maar ook moderne muziek speelden. Er stonden vele tientallen leden en oud-leden op het podium. De rest van de avond was ingeruimd voor de jubilerende slagwerkgroep, waarbij ook ruimte was voor bijzondere samenwerkingen met bijvoorbeeld dj Mike van Dijk.

Zondag werd het weekend afgesloten met een slagwerkworkshop voor heel Liempde en omgeving en een show van de zeskoppige coverband The Usual Suspects. Oud-slagwerkgroepleden Teun van der Velden op drums en Maarten Onland achter de toetsen lieten daarbij zien dat de slagwerkgroep een goede muzikale voedingsbodem is voor alle muziekstijlen.

BHC-leerlingen debatteren in gemeentehuis

Boxtel - Drie tweedeklassen van het Baanderherencollege gingen donderdagmiddag in de raadszaal van het Boxtelse gemeentehuis met elkaar in debat in een heuse debatteerwedstrijd.

De leerlingen debatteerden in Lagerhuisstijl met elkaar over drie stellingen, te weten: als je (goed) onderwijs wilt volgen, moet je je telefoon opbergen, als je (naakt)foto's van jezelf verspreidt, vraag je om problemen en alcohol onder de 18 moet kunnen. Steeds gingen twee klassen de strijd met elkaar aan en daarbij liep de temperatuur van de gemoederen op in de toch al warme raadszaal. De derde groep beoordeelde steeds de twee debatterende groepen.

Docent Marieke Theeuwes, die ook als debatleidster optrad, legt uit dat de wedstrijd een jaarlijks terugkerend uitstapje voor de leerlingen moet worden. "Het onderdeel debatteren hoort bij het curriculum van de leerlingen", legt ze uit. Via contacten op het gemeentehuis kwam het BHC terecht bij de raadszaal als locatie.

De twee winnende teams, klas 2TC en 2KA kwamen tegenover elkaar in de finale te staan. Waar de leerlingen eerder hun debat zorgvuldig konden voorbereiden, moesten ze het met de stelling 'Spijbelaars die het hele jaar niet worden betrapt, moeten beloond worden' met slechts vijf minuten voorbereiding doen. Daarna werd pas bekend gemaakt welke groep voor en welke tegen de stelling was.

Uiteindelijk won 2KA de wedstrijd. Als beloning mochten zij een taart, die bakkerij Van Doorn speciaal voor de winnaars beschikbaar stelde, in ontvangst nemen.

Nieuwe tuin van Stichting De Peuterhof geopend

Foto: Diana van den Borne

Liempde - De nieuwe tuin van Stichting De Peuterhof in Liempde werd afgelopen zaterdag officieel geopend. De Peuterspeelzaal in Liempde heeft elke week ruim vijftig kinderen die er komen spelen.

Zelfs enkele Boxtelse peuters bezoeken wekelijks De Peuterhof volgens voorzitter Diana van den Borne. "Iedereen is welkom", vervolgt ze. "De ouders van deze kinderen hebben vaak hun roots in Liempde. Daarom kiezen ze voor onze peuterspeelzaal. En natuurlijk omdat het een hele gezellige en fijne plek is."

In augustus 2007 is De Peuterhof verhuisd naar het gebouw van de brede school De Oversteek. "Een locatie waar we zeer tevreden over zijn, de overgang naar de lagere school is erg gemakkelijk voor de kinderen. Het gebouw en de omgeving voelt voor de jonge leerlingen al vertrouwd. Bovendien is de samenwerking en de overdacht met de school erg intensief, wat zorgt voor korte lijnen", vertelt de voorzitter.

Het enige wat op de nieuwe plek miste was een groene tuin. Voor de leidsters was het reden om in december 2014 een kerstmarkt te organiseren om geld in te zamelen. Dit was erg succesvol, maar al snel bleek dat voor de uitvoering van het ontwerp extra financiële ondersteuning noodzakelijk was. De ontwerper en uitvoerder, Leon Welvaarts van Salix tuinen is de peuterspeelzaal tegemoet gekomen en heeft veel 'groen' gesponsord. Daarnaast hebben de Rabobank en Stichting Behoud Gemeenschap Liempde donaties gedaan, waardoor de tuin gerealiseerd kon worden. De Peuterhof geeft aan zeer trots te zijn op het bereikte resultaat. Beide organisaties investeren in maatschappelijke projecten die een toegevoegde waarde hebben voor de gemeenschap. "Hier zijn we natuurlijk ontzettend dankbaar voor", zegt hoofdleidster Franci van de Loo, "en het meest blij zijn de peuters nog wel!"

Naast al deze financiële gunsten kon de peuterspeelzaal ook rekenen op de hulp van vele papa's en klusopa's. Enkele zaterdagen werden de handen flink uit de mouwen gestoken. Volgens Van den Borne kenmerkend voor de saamhorigheid en betrokkenheid in Liempde.

Zaterdag mochten de peuters hun eigen tuin openen. Dit deden zij door door een muur van ballonnen naar buiten de tuin in te rennen. Er wordt dagelijks al volop gespeeld, ontdekt en gewerkt in de nieuwe groene omgeving door de jonge generatie. Het zou dus zomaar kunnen dat er over twintig jaar opeens vele tuinmannen en hoveniers in Liempde te vinden zijn.


Mijn Mooi Boxtel: Riny Swinkels

Foto: Riny Swinkels

Dit is het beekje Rosep in de Kampina, gespot afgelopen maand. Toch wel een mooi stukje natuur hier vlakbij. De ijsvogeltjes waren helaas te snel om vast te leggen.

Kind mee op vakantie, regel het op tijd. Vorige week was in het nieuws dat een op de vijf kinderen door een scheiding niet meer bij beide ouders woont. Als je als gescheiden ouder met je kinderen op vakantie gaat, is het goed rekening te houden met een aantal zaken. Natuurlijk kijk je of het paspoort of de identiteitskaart van je kind nog geldig. Is het niet meer geldig, vraag dan wel tijdig een nieuwe aan. Vergeet dan ook je eigen paspoort niet. Maar hoe gaat dat als je als ouder alleen met je kind op vakantie wilt gaan? Kan dat zomaar of heb je daar toestemming van de andere ouder voor nodig? Om de kans op een kinderontvoering door een van de ouders te voorkomen zijn er strenge regels. Toestemming andere ouder nodig Wanneer je als ouders beiden het gezamenlijke gezag over je kind hebt, moet je belangrijke beslissingen samen nemen. Een van die beslissingen kan zijn een vakantie naar het buitenland met het minderjarige kind. Dat betekent dat jullie als ouders samen akkoord moeten zijn met de reis. Jij als achterblijvende ouder moet toestemming geven als de andere ouder met jullie kind of kinderen naar het buitenland gaat. De toestemming moet altijd schriftelijk gegeven worden. Om ervoor te zorgen dat je niets vergeet, heeft de overheid een speciaal formulier gemaakt. Je vindt dit op internet: 'Verklaring toestemming reizen minderjarig kind'. Zorg dat je het formulier volledig invult en je alle benodigde papieren, zoals een uittreksel uit het gezagsregister en een kopie van het paspoort van je ex, meeneemt op vakantie. Als je ex geen toestemming geeft voor de vakantie, moet je toestemming vragen bij de rechter. Dit kan eventueel via een kort geding. Je hebt voor deze procedure wel een advocaat nodig. Maar hoe dan ook, het kan wel een aantal weken duren voordat de rechter toestemming geeft.

O ja, en dan nog dit. Of je nu een auto huurt, je inschrijft bij een camping of aankomt bij je hotel, allemaal willen ze jouw paspoort of rijbewijs hebben. Er wordt snel even een kopie gemaakt of je paspoort wordt voor een of meerder dagen achtergehouden.
Maar pas op! Voor criminelen zijn jouw gegevens goud waard, zeker je Burgerservicenummer (BSN). Zorg daarom dat je altijd een of meerdere kopieën van je paspoort en/of rijbewijs hebt en streep je BSN weg. Als je een kopie afgeeft schrijf er dan duidelijk op waarvoor het is afgegeven en de datum. Wil je meer weten e-mail dan je vraag naar info@topsecurityadvies.nl.

In mijn vorige column beloofde ik nog even terug te komen op het hang- en sluitwerk van je woning. Als je twijfelt of je sloten en ramen nog wel goed zijn, kun je hier foto's van maken en deze via de e-mail naar mij sturen. Ik zal aan de hand van de foto's een advies geven. Deze service is alleen voor de lezers van DeMooiBoxtelkrant en DeMooiGestelkrant.Ongeval met meerdere personenauto's, bestelbus en vrachtauto

Foto: Persburo Sander van Gils

Liempde - Dinsdagochtend vroeg vond een ongeval plaats op de A2 richting Eindhoven, kort voor het Texaco tankstation Velder. Minimaal één persoon werd met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Foto: Persburo Sander van Gils

Het ongeval veroorzaakte een flinke file. Bergingsvoertuigen waren bezig met het bergen van de voertuigen. De politie assisteerde bij het verzamelen van de brokstukken.

Botsing twee auto's op A2 bij Liempde

Liempde - Op de A2 bij Liempde botsten zondagavond rond 21.45 uur twee auto's met elkaar. Dit gebeurde kort voor de afrit Liempde in de rijrichting naar 's-Hertogenbosch. Eén van de voertuigen kwam zelfs achterstevoren tot stilstand.

De bestuurster van een van de auto's werd ter plaatse onderzocht in de ambulance. De andere weggebruiker bleef ongedeerd. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend, wel waren slipsporen zichtbaar vanaf de linker rijstrook tot aan de vluchtstrook. Beide voertuigen zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. De politie assisteerde bij het opruimen van de vrijgekomen brokstukken.

Politie Boxtel roept op tot respect tegenover hulpverleners na gewelddadig weekend

Boxtel - De politie in Boxtel heeft schoon genoeg van het geweld en de beledigingen die het team in het weekend voor de kiezen krijgt. Dit laten de dienders dinsdag via Facebook weten.

Afgelopen weekend werden drie personen in Boxtel aangehouden wegens belediging van een agent. Hierbij werd eveneens driemaal fysiek verzet geboden tegen de politie en werden de agenten twee keer bedreigd met de dood. In één geval moest zelfs pepperspray worden ingezet om de aangehouden persoon rustig te krijgen.

Via Facebook roept de Boxtelse politie op tot respect voor hulpverleners: "Beste mensen, wij vertrekken iedere dag van huis om u te helpen. Iedere dag maken onze partners, kinderen en ouders zich weer ongerust over onze veiligheid. Niet alleen wij lopen tegen opstandig publiek aan, maar ook brandweer en ambulancedienst. Zij beschikken niet eens over middelen om zichzelf te beschermen. Is het nu echt zo lastig voor sommige mensen om onze collega's met respect te behandelen?"

Boxtels/Liempds ondernemersduo begint innovatieve reissite

Eindhoven - Het Boxtels/Liempds duo Martijn Hooijman en Bart Denteneer hoopt met hun nieuwe website Flylust een revolutie te ontketenen in de reiswereld. De site biedt reisdeals aan op basis van de gewenste vertrekplaats en reisduur en niet op basis van de vertrekdatum en bestemming. Daardoor weet de bezoeker van tevoren nog niet welke locatie hij krijgt aangeboden.

De boeking-site, die vorige week woensdag in samenwerking met de bekende reissite Skyscanner werd gelanceerd, is een antwoord op groeiende behoefte van reizigers naar avontuurlijke en goedkope trips.

Bart Denteneer, mede-oprichter van Flylust, licht het idee voor de nieuwe website toe: "De wereld is binnen handbereik. Door je niet vast te pinnen op specifieke bestemmingen ga je pas echt op avontuur. Daarbij bieden we ook nog eens prijzen waar je voorheen alleen maar van kon dromen. Het enige wat de reiziger hoeft te doen is aan te geven van waar hij wil vertrekken."

Het bedrijf Flylust richt zich nu op reisdeals in de vorm van vliegtickets. Door de samenwerking met de bekende reis-zoekmachine Skyscanner heeft Flylust informatie over alle beschikbare vluchten en de meest actuele vluchtdata. In de toekomst zal het aanbod verder worden uitgebreid naar complete reisaanbiedingen.

Flylust biedt een zoekmachine voor goedkope wereldwijde reisdeals. Het algoritme waarmee Flylust vluchten zoekt en waar Denteneer en Hooijman het afgelopen jaar aan werkten, analyseert en selecteert de reisdeals waarmee reizigers voor lage prijzen op onverwachte plekken terechtkomen. Ben je benieuwd hoe de nieuwe site werkt? Kijk dan op flylust.com.


Luchtpost uit Curaçao: Marjolein Giesen

Foto: Marjolein Giesen

Afscheid nemen…

Nog even en dan begint de zomervakantie! Vrijdag 1 juli is de laatste schooldag en wordt het schooljaar met een duizendklapper afgesloten.

De zomervakantie is een vakantie waar elk kind - en ouder - ontzettend naar uitkijkt. Omdat bijvoorbeeld de wekker een uurtje later zal afgaan, omdat die welverdiende vakantie geboekt is of omdat het vakantieplan weer van start gaat. Dat is een soort opvang waarbij allerlei leuke uitstapjes gemaakt worden.

Maar het is ook een periode waarbij heel veel gezinnen terug gaan naar Nederland, en niet voor vakantie… nee voorgoed. Dat betekent dat veel kinderen op Curaçao afscheid moeten nemen van hun beste vriendjes of vriendinnetjes.
Ook bij mijn oudste Nica is dit het geval. Haar vriendinnetje Florine gaat verhuizen naar Nederland. Ze kennen elkaar al vanaf het kinderdagverblijf en zijn sindsdien dikke vriendinnen. 4 juli is de beruchte dag en dan zullen we richting het vliegveld rijden om Florine en haar ouders uit te gaan zwaaien. Er zullen vast heel wat tranen vloeien!

Om een mooie herinnering aan hun vriendschap te maken, hebben we een geheime fotoshoot op het strand geregeld en laten we een mooie foto afdrukken. Dit mogen de ouders van Florine niet weten, dus nu hebben we samen een geheim tot die tijd!

Alleen al de foto shoot is een geweldige herinnering en ik hoop dat als ze groot zijn, ze elkaar nog eens tegenkomen, en dan deze mooie foto nog eens zullen bekijken… of nog leuker: de fotoshoot over doen op Curaçao ;-)

Groetjes Marjolein

Foto: Stichting Kèk Liemt

De Stichting Kèk Liemt zou graag informatie willen ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of onbekende personen die op foto's staan. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reactie kan ook gestuurd worden naar de website van Kèk Liemt: http://www.kekliemt.nl/actueel.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt, Jan Hazenberg en Louis Schroeijers

CDA

Foto: CDA

Wijkplatform Centrum-Breukelen
Vorige week hebben gemeenteraadsleden door de wijk Centrum-Breukelen gefietst. Verdeeld in twee groepen gingen we met paraplu en regenkleding de wijk in.
De nadruk lag op de vele mooie initiatieven in deze wijk, zoals verzorgingshuis De Herbergier, het Hobbycentrum voor senioren, de diverse speeltuinen die in overleg met hun buurt zijn aangepast, de goed werkende BuurtApp van Buurtvereniging 't Bultje, Buurthuis Forofiet, Bed & Breakfast Villa Wilhelmina en kringloopwinkel 't Vincentje.

Aandachtspunten voor deze zeer diverse en grote wijk zijn onder andere veiligheid, zorg voor elkaar, onderhoud van stoepen en straten en overlast van hondenpoep en verkeerd parkeren. Een van de speerpunten voor 2016 van het wijkplatform is het verbeteren van de veiligheid van kinderen. Dit gaat het wijkplatform samen met de kinderen, ouders, buurt, weggebruikers, de scholen, de gemeente en de politie oppakken.

Wij zijn onder de indruk van het enthousiasme van de vrijwilligers van Wijkplatform Centrum-Breukelen. Dit wijkplatform bestaat nog niet zo lang maar heeft al veel zaken opgepakt en heeft een goed beeld van de buurt. Heel veel succes toegewenst met al jullie mooie plannen!

Jaarverslag 2015
De algemene reserves van de gemeente Boxtel zijn helaas weer afgenomen. Het college heeft deze gelden echter niet uitgegeven aan de realisatie van de ambitieuze plannen, want veel van deze plannen zijn doorgeschoven naar 2016. En daar het nu half 2016 is en van een aantal plannen nog weinig te zien is, vreest het CDA dat de plannen ook dit jaar weer doorgeschoven zullen worden. Wij verwachten meer daadkracht van het huidige college.
Ambities zijn mooi, maar moeten ook een keer van de ontwerptafel naar de straat gebracht worden. Als antwoord op vragen hierover krijgen wij te horen dat beperkingen in de personele capaciteit en externe omstandigheden de reden zijn waardoor ambities in investeringen vaak niet gehaald worden. Wij denken dat het college inmiddels genoeg ervaring zou moeten hebben om dit vooraf beter in te schatten en om realistischer te begroten.
Ook de inhuur van derden drukt zwaar op dit jaarverslag en zou volgens het CDA anders opgelost moeten worden.

Parkeervergunningen Nee
Drijfnat door een enorme stortbui kwamen we aan op onze afspraak bij de mensen achter 'Parkeervergunningen Boxtel Centrum Nee'. We hebben een goed en open gesprek gehad over de consequenties van het vergunningenbeleid zoals het nu voorligt en over andere mogelijkheden, naar onze mening veel betere opties.
Goed om te zien dat deze groep mensen op een positieve en constructieve manier wil meewerken aan een betere parkeeroplossing voor heel Boxtel. We wachten de reactie op de zienswijzen in spanning af.

Bezoek ook eens onze website en volg ons via sociale media. Website: www.cda.nl/noord-brabant/boxtel-liempde, Facebook: cda Boxtel-Liempde, Twitter:@cdaboxtel.

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay


Combinatie95

Foto: Combinatie '95

Het jaar vliegt voorbij. Stond je eerst in de koude regen, dan sta je nu in de warme regen. Een teken dat de zomer is begonnen. Het zijn ook niet zomaar buitjes die naar beneden vallen, maar extreme hoosbuien met hagelstenen en onweer. Gevolg: overlopende straten, ondergelopen kelders en voor miljoenen aan schade. Schade die we allemaal betalen. Zouden we dan nu tot het besef komen dat we echt werk moeten gaan maken van ons klimaat? Voor Combinatie95 staat als een paal boven water dat wij nu aan zet zijn. Wij zullen ons blijven inzetten om te investeren in duurzaamheid en dus in onze toekomst.

Jaarverslag
Hoewel het jaar voorbij raast kijken we ook terug met het jaarverslag 2015. Halverwege de rit van dit college kunnen we constateren dat er hard gewerkt is en dat reeds veel is bereikt. Aan daadkracht van dit college geen gebrek. Toch hebben wij ook zorgen. Bijvoorbeeld over het parkeerbeleid in het centrum. Samen met andere partijen dienden we daarom een motie in. Met de komst van extra parkeerplaatsen naast het gemeentehuis en bij het Zusterpad kwam een autovrije Markt in beeld, maar helaas is dat nog een brug te ver. Ook zien we dat er flink geïnvesteerd is in het centrum en het centrummanagement. Hopelijk betekent dit dat we hierdoor ook meer eensgezinde ondernemers krijgen en we daadwerkelijk kunnen komen tot een 'Bruisend centrum' waar alle inwoners zich thuis voelen.

Herinrichting Markt
Onderdeel van dit 'Bruisend centrum' is de Markt. Het ontwerp van de Markt is nu openbaar en het maakt de tongen meteen los. Voor Combinatie95 moet de Markt de parel van het centrum zijn. Voor ons hoort daar voldoende groen bij. Platanen die nu op de Markt staan, zullen straks de aanloopstraten vergroenen, een goede zaak en een verrijking. Maar blijft de Markt zelf groen genoeg? Er komt binnenkort een inloopmiddag waar iedereen uit Boxtel naartoe kan. Uiteindelijk zijn de inwoners de gebruikers. Daarom vinden wij het heel belangrijk dat u ook uw stem laat horen. Natuurlijk is het ook een evenemententerrein en moet er open ruimte zijn, maar het moet ook een plek zijn waar je graag naartoe gaat. Praat mee en laat horen hoe de Markt nog meer verbeterd kan worden.

Foto: Combinatie95

Wijkbezoek Combinatie95
Combinatie95 wil graag horen wat er leeft in uw wijk. Daarom bezoeken we alle wijken. Ons eerstvolgende bezoek gaat naar de wijk Oost. U bent hierbij ook uitgenodigd. Heeft u een mooi initiatief of wilt u over iets anders met ons praten, laat het ons dan weten. Kijk op www.combinatie95.nl en neem contact op met een van de gemeenteraadsleden van Combinatie95. Hopelijk spreken we elkaar dan snel.

Agrarisch natuurbeheer vereenvoudigd door nieuwe website

“Ton Popelier: “Van een mooi buitengebied kan iedereen genieten!” Foto: Agrarisch Natuurbeheer

Boxtel - In Brabant hebben Agrarische Natuur- en Plattelandsverenigingen, die geworteld zijn in de streek en die natuurbeheer op het boerenbedrijf promoten, drie zogenaamde 'Collectieven' opgericht. Deze Collectieven zijn coöperatieve verenigingen die ook subsidies beschikbaar stellen. In Het Groene Woud is het aanvragen van subsidie ook mogelijk.

In Nederland startte op 1 januari 2016 een experiment waarbij agrarische streekcollectieven het agrarisch natuur- en landschapsbeheer voor hun rekening gaan nemen. Het resultaat moet zijn: dichter bij boer en buitenlui, minder overheadkosten, betere natuurresultaten en een mooier landschap.
In Midden-Brabant is Collectief ANB Midden-Brabant actief. Dit collectief kiest voor een streekgerichte aanpak in die gebieden waar de kansen voor het bereiken van goede natuurresultaten en een mooi landschap het best zijn: boerenlandvogels, zoals de patrijs, steenuil en geelgors, komen er nog voor maar ze kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De grondgebruikers wordt gevraagd iets extra's te doen, zoals de aanleg van bloemenranden, om de boerenlandvogels te helpen. Ter compensatie kan het Collectief een passende beheervergoeding geven. Voor het afsluiten van beheercontracten voor het onderhoud van knotwilgen, poelen en andere streekeigen landschapselementen in Het Groene Woud heeft het Collectief ook geld.
De Brabantse collectieven hebben gezamenlijk een nieuwe website ontwikkeld (www.anbbrabant.nl) met een interactieve kaart waarop iedere Brabander kan zien of er mogelijkheden voor agrarisch natuur-, landschaps- of waterbeheer op zijn of haar land zijn.

Het Collectief wil in samenwerking met 'de streek' een plan maken waarbij het beheer wordt afgestemd op de mogelijkheden op het bedrijf en de behoeften van de boerenlandvogels. Mensen die belangstelling hebben voor agrarisch natuur- of landschapsbeheer of voor de aanleg van randen langs waterlopen kunnen zich voor half juli aanmelden bij Ton Popelier via ton.popelier1955@gmail.com. Ton is de veldmedewerker van het Collectief en gaat de boer op om mensen te adviseren en om beheercontracten af te sluiten.

“Ton Popelier: “Van een mooi buitengebied kan iedereen genieten!” Foto: Agrarisch Natuurbeheer

Bekendmakingen week 26

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baandervrouwenlaan ter hoogte van huisnummers 193 t/m 197 rooien: 2 hazelnoten uit gazon
De Bleek ter hoogte van huisnummer 1 rooien: 1 eik uit berm
Hoek Gestelseweg - Heult rooien: 3 beuken en 5 eiken uit berm
Kalksheuvel 5 gebruik kassen voor caravanstalling
Krollerbocht bij huisnummer 15 rooien: 1 eik uit trottoir
Munsel ter hoogte van huisnummer 2 rooien: 1 kastanje uit plantsoen
Mijlstraat ter hoogte van huisnummer 60 rooien: 1 eik uit trottoir
Nieuwstraat 1 vervangen haag door hekwerk met gaas van 2 meter hoog begroeid met hedera en plaatsen poort van 2.50 meter breed
Oirschotseweg ter hoogte van huisnummer 17 rooien: 1 beuk uit berm
De Pellenwever naast huisnummer 31 rooien: 1 eik uit trottoir
De Pellenwever tegenover huisnummer 90 rooien: 1 prunus uit speeltuin
Rozengaard tegenover huisnummer 2 rooien: 1 den uit plantsoen
Schijndelseweg tegenover huisnummer 146 rooien: 1 esdoorn uit plantsoen
Stationsplein voor huisnummer 6a rooien: 1 kastanje uit trottoir
D'n Tip tussen Barrierweg, Rosenlo en Rosenhof-Straat lozen bronnering buiten de inrichting
Vaandelstraat tegenover huisnummer 13 rooien: 1 gouden regen uit plantsoen

Verleende omgevingsvergunningen
Doornakkerlaan 7 bouw erker aan voorzijde woning
Schijndelsedijk rooien: 126 essen en 1 wilde lijsterbes aan beide zijden van de N618
Zonnegoud 12 legaliseren nokhoogte woning

Meer informatie

Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

GEMEENTE INFO
Oud papier:
30-06 Keefheuvel e.o.
01-07 Kalksheuvel
06-07 Vrilkhoven e.o.
06-07 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Joia maakt debuutalbum met hulp van crowdfunding

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Ze woont inmiddels in Rotterdam, maar Boxtel zit haar nog in het bloed. Het in Boxtel opgegroeide zangtalent Joia Rath hoopt binnenkort haar eerste album uit te brengen. Zij doet een poging om de hiervoor benodigde 5.000 euro bij elkaar te krijgen met een crowdfundingcampagne.

"Ik vind het nog steeds super spannend", begint de zangeres, ook al had ze na amper een dag al veertig procent van het benodigde bedrag bij elkaar. Het geld zal gebruikt worden om de tien nummers die de zangeres selecteerde voor het album, dat 'Living It Now' gaat heten, op te nemen in de studio. Ook zullen uit de 5.000 euro het masteren van de tracks en de albumart betaald worden.

Voor haar debuutplaat werkt Joia samen met de muzikanten Erik Buschmann, Maarten Augustijn, David Gram, Wouter Tuinhof, Bas van Holt, Tjebbe Zeeman en Wannes Salome. De titel 'Living It Now' slaat volgens de zangeres op het gevoel dat zij had bij het starten van de crowfinding, leven in het nu: "Je moet het moment pakken wanneer het komt."

Voor het opnemen van het album gaat de zangeres een samenwerking aan met producer Sam Jones. Hij neemt volgens haar op met een 'ouderwetse visie', waardoor opnamen een warm geluid krijgen.

Een terugkerend thema in de nummers van Joia is het contrast tussen de gevoelswereld en de buitenwereld. "De songs zijn wel losse verhaaltjes, maar als je het hele album luistert staat daar een boodschap centraal. Het gaat over hoe je je als emotionele mens staande kunt houden tussen alle regels en kaders in onze samenleving. Volgens mij contrasteert het soms heel erg hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons van binnen voelen."

Joia gaat begin augustus, direct na het aflopen van de crowdfundingcampagne de studio in. Living It Now moet begin 2017 uitgebracht zijn. De komende periode geeft de zangeres veel on- en offline previews prijs en zullen er acties, optredens en zelfs zang-workshops georganiseerd worden. Een van die workshops wordt gehouden in de Talent Factory in Liempde tijdens de laatste week van de crowdfunding.

Joia zal tijdens het opnameproces en de campagne een kijkje achter de schermen geven. "Ik wil niet stil zitten en mijn hand omhoog houden, ik wil iets terug doen, erop uit en de donateurs laten zien waar ik voor sta en waarin ze investeren", aldus de zangeres. Dat blijkt ook aan de tegenprestatie die donateurs krijgen, afhankelijk van het geschonken bedrag. Dat varieert van een persoonlijke liedje om op te ontwaken tot een huiskamerconcert voor mensen die veel geld voor de totstandkoming van het album over hebben.

Voor donaties en updates kun je terecht op: https://www.voordekunst.nl/projecten/4740-debuut-album-joia-living-it-now-1.


Studenten Summa en SintLucas showen modecreaties en accessoires tijdens Fashion Event

Amber van Thull Foto: Amber van Thull

Boxtel/Eindhoven - Modecreaties van studenten van Summa Fashion en modeaccessoires van studenten van SintLucas Creatief vakman zijn op donderdag 30 juni te zien tijdens het Fashion Event van beide scholen. Op de catwalk zal het eindexamenwerk van verschillende mbo-opleidingen getoond worden. Daarnaast is er een expositie met werk van studenten van andere leerjaren. Locatie voor het event is Sectie C in Eindhoven.

Het werk voor en achter de schermen en de organisatie van het evenement is ook in handen van studenten. De kapsels van de modellen worden onder handen genomen door studenten van Summa Uiterlijke Verzorging. De spotlights op de catwalk zijn de verantwoordelijkheid van studenten van de SintLucas opleiding Podium- en evenemententechniek. De twee mbo-scholen organiseren dit gezamenlijke evenement voor de derde keer.

Volgens Kim Cornelius, teamleider bij Summa Fashion, bewijzen studenten elke keer weer tijdens het Fashion Event dat ze in staat zijn om wat ze geleerd hebben toe te passen in deze samenwerking. "Het zijn professionals die een prachtig event neerzetten!", vindt zij. Ook Eli van Beekveld, directeur van SintLucas, roemt de professionaliteit waarmee gewerkt wordt: "Voor onze studenten is het een unieke kans om op deze manier hun werk te presenteren aan een groter publiek. Het werk ziet er prachtig en verzorgd uit en laat zien dat onze studenten zijn opgeleid tot echte vakmensen."

Geertje van Esch Foto: Geertje-van-Esch

Op donderdag 30 juni zal eindexamenwerk in twee dezelfde shows getoond worden. De eerste show start om 19.15 uur, de tweede om 21.00 uur. Een kaartje kost 7,50 euro en is te koop via Lotte de Raat, l.de.raat@sintlucas.nl. Wil je zeker zijn van toegang, stuur dan een bericht naar Els Bosmans: ewgm.bosmans@summacollege.nl. Het is ook mogelijk om voor aanvang van de show een toegangsbewijs bij de kassa te kopen. De locatie is: Sectie C, Daalakkersweg 8M in Eindhoven.


15 / 20

Wind, water en waves! (Veel) zout op mijn huid...

Alweer vier weken liggen we op het Spaanse water hier in Curaçao. Het went snel; we weten de supermarkt te vinden en kennen de bustijden uit ons hoofd. Soms op het strand of in de stad worden we herkend, een rare gewaarwording. Curaçao is een heerlijk, gezellig en mooi eiland, we verkennen Willemstad, toeren over het eiland en snorkelen in glashelder turkoois-blauw water! We moeten ook aan het onderhoud van Blue Spirit werken maar wachten nog op wat onderdelen uit Nederland, zoals ijskrabbers. Ja, je leest het goed: ijskrabbers! Het onderwaterschip krijgt door het zoute water veel aangroei van wier, kokkels en andere beestjes. Met een schuursponsje is dat moeilijk te verwijderen en René bedacht dat ijskrabbers wel eens goed konden werken. Een rare conversatie met onze vrienden die op bezoek komen was het gevolg; maak iemand maar eens duidelijk dat het echt om ijskrabbers gaat en waar haal je die in de zomer in Nederland? Gelukkig liggen er in bijna iedere auto wel een paar, dus het lukte. En met de ijskrabbers gaat het verwijderen van de aangroei beter dan verwacht. Nieuwe antifouling moet er wel opgesmeerd worden, we wachten zo lang mogelijk met uit het water gaan, maar de aangroei gaat snel door, dus krabben we ook door! (Mochten er nog ongebruikte ijskrabbers zijn, in augustus komen er weer vrienden over...)

Heerlijk om vrienden op bezoek te hebben; tijdens hun vakantie worden ze onderdeel van ons nieuwe leven. We doen 'echte' vakantiedingen, maar ze gaan ook mee boodschappen doen, koken aan boord en doen de afwas. Natuurlijk proberen we ook te zeilen, maar dat is nog niet zo gemakkelijk hier. Er staat veel wind, windkracht 5/6 is geen uitzondering. Omdat de wind praktisch altijd uit dezelfde richting komt is het prima om een kant op te zeilen, de andere kant op duurt echter lang, geeft veel golven en stroom tegen. Dus blijft het een uitdaging wat we doen, we proberen het altijd, maar of het lukt...

De titel van deze column is letterlijk bedoeld: wind waait continu om ons heen, waves (golven) klotsen tegen de boot en water zit soms overal. Door de wind en golven is het een uitdaging met onze dinghy te varen. Met twee personen is dat geen enkel probleem, maar met meer worden we drijfnat. Voor onze gasten in augustus hebben we alvast een tip, trek je badkleding aan onder je reiskleding!

Zoals in de vorige column gezegd, schrijven onze gasten zelf een stukje mee, onderstaand de belevenissen van Kees en Ingrid, die ruim een week aan boord waren.

"Na een lange reis van zo'n 18 uur vallen we René en Brigit in de armen en worden we hartelijk ontvangen bij Pirats Nest met bier en... bitterballen! Vandaag is het extra feest want René is jarig. Moe maar voldaan rollen we rond 22.00 uur onze hut in, in afwachting van wat er ons de komende week te wachten staat. Wat we in de dagen dat we op SY Blue Spirit te gast zijn hebben ervaren, is dat de klok van de natuur leidend is voor opstaan en slapengaan.
Dat geldt ook voor andere aspecten die wij in ons stenen huis als vanzelfsprekend ervaren, maar dat voor het leven op een zeilboot dus niet zijn. Zoals een bezoek aan het toilet, iets wat ieder mens iedere dag opnieuw doet: of je dit bezoek wél even wilt melden vooraf, want er zou zomaar iemand in het water kunnen liggen dobberen… Ook het nemen van een douche is niet zo simpel als thuis: je neemt een duik in zee (naakt welteverstaan), klimt op de rand van de boot, zeept jezelf van boven tot onder in, neemt wederom een duik in zee, klimt opnieuw op het achterdekje en spoelt snel even af met de zoetwaterdouche. Ondanks of misschien wel dankzij deze voor ons niet alledaagse gewoonten hebben wij mogen meemaken hoe het echte leven op een ruimte van 12 x 3 meter eraan toegaat en dat dat naast de heel veel mooie, unieke, bijzondere, speciale momenten niet enkel en alleen rozengeur en maneschijn is. Maar het went snel, kwestie van aanpassen.

We hebben ook ontzettend gelachen wanneer we met z'n vieren 's avonds na een dagje op stap, met de dinghy terug van de kade naar de boot voeren. In eerste instantie chagrijnig omdat alles kletsnat werd. Tja, dat krijg je als je tegen de stroom in wilt, is nooit verstandig en zeker op het water niet! Maar je wordt inventief en de volgende keren trokken we gewoon onze kleding uit voordat we instapten. Dat moet toch een ietwat rare aanblik geweest zijn, een viertal dat zich op de kade volledig staat te ontkleden, op hun onderbroek na dan, alvorens een bootje in te stappen. Dus Anoek, laat die avondjurk maar gewoon thuis, je bent gewaarschuwd!

Kees en ik hebben samen met René en Brigit heel veel mooie en leuke dingen gezien en gedaan op Dushi Curaçao. Zo hebben we op veel gesnorkeld, wat het gevoel geeft dat je in een groot aquarium rondzwemt met meest mooie vissen om je heen die je bijna aan kunt raken! Ook hebben we gezwommen met turtles. Wat zijn dat uitzonderlijk mooie dieren! De rust die schildpadden op je afstralen is erg ontspannend. We bezochten het nationale park Shete Boka ('zeven inhammen of baaien'), waar de natuur laat zien hoe krachtig water is en wat een indrukwekkend natuurschoon dit kan opleveren. Hoe krachtig wind en water kunnen zijn hebben we gemerkt op weg naar Klein Curaçao. We zouden ongeveer drie uur doen over de afstand van 12 mijl, maar wind, water en golven waren te sterk om er te komen en we hebben overnacht in de prachtige Fuikbaai. De volgende dag ondernamen we een nieuwe poging, maar ook nu mocht het niet zo zijn. Jammer, maar zo blijkt maar weer dat de natuur uiteindelijk het laatste woord heeft.

Overweldigend was ook het Kurá Hulanda Museum dat een overzicht geeft van de dominante culturen op Curaçao met een duidelijk beeld over de eerste bewoners, slavenhandel en de Antilliaanse kunst. De slavenhandel, met al z'n gruweldaden en de Nederlandse betrokkenheid daarin, komt ruimschoots aan bod. Een bezoek aan Kurá Hulanda geeft echt een beter beeld van de verstandhouding tussen de Europese en de Caribische Nederlanders. En zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan: Willemstad met de pondjesbrug, bar Miles, de plaatselijke markt, onze 17e huwelijksdag, Grote Knip, Playa Grandi, Playa Lagun… teveel om álles te beschrijven.

Bovenstaande maakt wel duidelijk dat wij hele mooie herinneringen kunnen opslaan in ons geheugen en daar zijn wij enorm gelukkig mee. Brigit en René, respect voor jullie 'Way of Life', bedankt voor jullie gastvrijheid, maar belangrijker: jullie vriendschap die door deze vakantie nog waardevoller en hechter is geworden!"

Zo te lezen hebben Ingrid en Kees genoten en kijken wij echt niet altijd door die roze bril... Ondertussen zitten zij weer in Nederland, is de hut weer klaar voor een volgend bezoek en leven wij onze 'way of life'! Geniet allemaal van jullie eigen vakantie(plannen)!

Lieve groet,
SY Blue Spirit op reis
Rene & Brigit


HCB'92 goed vertegenwoordigd op Kraacht Kup in Berkel-Enschot

Foto: HCB'92

Berkel-Enschot - De handballers van HCB'92 waren afgelopen weekend op het jaarlijkse handbaltoernooi, de Kraacht Kup, van vereniging White Demons uit Berkel-Enschot goed vertegenwoordigd.

Op zaterdag vertrokken alle jeugdleden al vroeg richting de elfde editie van het toernooi in Berkel-Enschot. Daar werden de spelers snel verdeeld over de verschillende velden. Helaas voor hen werden veel wedstrijden op dezelfde tijd gespeeld en was er dus weinig ruimte om elkaar onderling aan te moedigen.

De F-jeugd hield het nog redelijk droog, maar de D en B-jeugd speelden in de stromende regen. Alle wedstrijden eindigden met een shoot-out, waardoor de uitslag nog kon omslaan. De jeugd van HCB'92 kwam erachter dat op dit onderdeel geoefend moet worden om volgend jaar het verschil te kunnen maken. De F en D-jeugd wonnen een wedstrijd, maar de B-jeugd greep iedere keer net naast de overwinning.

In de late middag arriveerden twee damesteams vanuit Boxtel om deel te nemen aan het beachhandbaltoernooi. In de avond gooide het weer echter roet in het eten en besloot de organisatie om de resterende rondes af te gelasten. Daar was vanzelfsprekend niemand blij mee, maar de zandvlakte waarop gespeeld werd was op sommige plaatsen veranderd in een modderpoel. Aansluitend werd er door velen nog gefeest ter afsluiting van de eerste toernooidag.

De volgende dag had HCB'92 maar net genoeg speelsters om te kunnen spelen op het veld, maar met aanvulling van enkele jeugdleden werden mooie resultaten behaald. Helaas werd rond het middaguur besloten om het toernooi te stoppen in verband met de neerslag en het verwachte onweer. HCB'92 kon in de einduitslagen geen rol van betekenis spelen maar laat weten van het toernooi veel energie gekregen te hebben en uit te kijken naar komend seizoen. Daarin staan veel veranderingen voor de deur, zoals een aantal jeugdteams dat doorschuift naar een nieuwe categorie en een extra jeugdteam in de competitie. Beide seniorenteams zullen daarnaast starten met een nieuwe samenstelling. Na de zomerstop over een paar weken gaat begin september het nieuwe seizoen weer van start.


Koen de Kort start niet in de Tour de France Consequenties voor Tourspel Liempde

Vlnr: voorzitter Willy van Zuijlen, Koen de Kort, Diny Stolvoort (De Generatietuin), Rianne Koppen, Jarno de Jong (beiden JAS Liempde). Foto: Tourspel Liempde

Liempde - Wielrenner Koen de Kort uit Liempde zal deze Tour de France niet van start gaan. Hij is door zijn team Giant-Alpecin niet geselecteerd om aan de etappekoers mee te doen. Via Twitter liet een teleurgestelde De Kort weten dat hij zijn goede vorm dan maar inzet om over het strand te lopen deze zomer.

De selectie voor de 103e editie van de Tour bestaat uit de Duitsers Simon Geschke, John Degenkolb, de Oostenrijker Georg Preidler en de Nederlanders Tom Dumoulin, Laurens ten Dam, Roy Curvers, Ramon Sinkeldam en Albert Timmer.

Dat De Kort niet is opgenomen in de selectie heeft ook gevolgen voor het Tourspel Liempde waarvan hij ambassadeur is. Het Extra Tourspel is namelijk gebaseerd op de eindklassering van Koen in de Tour. "Het is bijzonder zuur voor hem dat hij niet kan rijden, maar heeft helaas ook gevolgen voor ons Extra Tourspel", aldus voorzitter Willy van Zuijlen afgelopen zondag tijdens de jaarlijkse opening van Tourspel Liempde. In overleg tussen Koen en de Tourspel-organisatie is besloten om als vervanger bij het Extra Tourspel voor Giant-Alpecin kopman Tom Dumoulin te kiezen. "Alle online beschikbare formulieren zullen wij natuurlijk tijdig aanpassen, maar de formulieren die in Liempde huis-aan-huis zijn bezorgd kunnen wij niet meer veranderen", stelt de voorzitter.

Dit jaar steunt het Tourspel Liempde twee lokale goede doelen: De Generatietuin en JAS Liempde. De inschrijfavonden voor het Tourspel zijn donderdag 30 juni van 19.00-0.00 uur en vrijdag 1 juli van 14.00-0.00 uur in café De Durpsherberg in Liempde. Daar is traditiegetrouw ook de prijsuitreiking aansluitend aan de slotetappe in Parijs op zondag 24 juli vanaf 20.00 uur. "Nu Koen de sprinttrein niet hoeft te rijden op de Champs Élysées, rekenen wij natuurlijk op de aanwezigheid van onze ambassadeur bij de prijsuitreiking", knipoogt Mark van der Laan, secretaris van het spel. "Het zal een beetje afhangen van de criteriums die ik zal rijden na de Tour", reageert Koen, "maar als het enigszins mogelijk is ben ik er graag bij."
Koen zal nu, na een korte vakantie, van 12 tot 18 juli gaan rijden in de Ronde van Polen.


Podium lonkt voor Dean Schellen

Gemert - Tijdens de tiende KNMV NK in Winterswijk heeft de Boxtelaar Dean Schellen een vierde plaats veroverd. De wedstrijden in Markelo en Oirschot verliepen moeizaam voor de jonge motorcrosser. De overwinning ging naar Mack Bouwense. Hij is tevens de nieuwe leider in het jeugdklassement, ten koste van Boxtelaar Kay Karssemakers.

De omstandigheden op het parcours waren herfstachtig. De neerslag van de afgelopen periode zorgde ervoor dat het circuit het behoorlijk te verduren had. De organisatie zette de schouders eronder en dankzij de inspanning van vele vrijwilligers was het toch mogelijk om te crossen in Winterswijk.

Na een vierde trainingstijd gereden te hebben kwam Dean met wat vertrouwen aan de start tijdens de eerste manche van de dag. Zijn start verliep goed en hij begon op de derde plaats aan de wedstrijd. In de tweede ronde kwam Kay Karssemakers voorbij, maar een ronde later werd hij weer teruggepakt. De derde plaats van Schellen kwam vanaf dat moment niet meer in gevaar.

De start in de tweede manche pakte voor Dean minder goed uit. Met wat duw- en trekwerk weet de No Fear Enery-gesteunde rijder toch in de top tien uit de eerste bocht te komen. In de eerste ronde maakte Dean enkele plaatsen goed en kwam hij op een zevende positie bij de start-finish. De Brit Collings kon in de tweede ronde van de zesde plaats worden verdrongen en drie ronden later werd Kay gepasseerd, die in vijfde positie reed. Vervolgens lukte het Dean niet meer om nog de aansluiting te vinden bij de vierde man. De tweede manche eindigde de jonge coureur op de vijfde plaats.

Schellen belandde met een vierde plaats in het dagklassement net naast het podium. In het algemeen klassement KNMV NK Jeugd staat hij op een vierde plaats en behoudt hij zicht op het podium. Kay Karssemakers wordt naar de tweede plaats verstoten door dagwinnaar Mack Bouwense.

Op 3 juli wordt de vierde en laatste wedstrijd van de KNMV Dutch Masters verreden in Emmen. Het KNMV NK gaat op 9 juli verder op het circuit van Eersel.

Tabitta sluit seizoen grandioos af in Ahoy

Nienke Langenhuizen Foto: Sandra Janssen

Rotterdam - Bij het spectaculaire slotstuk van het turnseizoen, 'Fantastic Gymnastics' in Ahoy, hebben de turnsters van Tabitta afgelopen weekend vier individuele medailles en een teammedaille gewonnen. Shadé van Oorschot haalde zelfs goud op het onderdeel brug. De wedstrijd vormde eveneens het debuut van Tabitta in de Eredivisiefinale.

Tabitta is de afgelopen jaren een bekende naam in de N1. Dit is het hoogste landelijke niveau in de leeftijdsklasse van 8 tot en met 12 jaar. Dit jaar debuteerde de club ook bij de bovenbouw op het hoogste niveau; de Eredivisie.

Foto: Sandra Janssen
Shade van Oorschot Foto: Sandra Janssen
Sam Sieben Foto: Sandra Janssen
Floor de Wolf Foto: Sandra Janssen
Foto: Sandra Janssen
Shade van Oorschot Foto: Sandra Janssen
Sam Sieben Foto: Sandra Janssen
Nienke Langenhuizen Foto: Sandra Janssen

Eredivisie-turnster Nienke Langenhuizen had dit seizoen te kampen met een opstapeling van tegenslagen zoals blessures en een blindedarmontsteking. Tot voor kort was onduidelijk of Langenhuizen in Ahoy zou kunnen deelnemen. Dankzij haar inzet kon ze toch meedoen aan de finale en werd allround tiende van Nederland. Ook liet ze als eerste Boxtelse turnster ooit een dubbele salto zien in een wedstrijd.

In de andere hal vonden ondertussen de districtswedstrijden plaats. In ieder district werden de beste N1 turnsters uit de jongste categorieën uitgenodigd tegen elkaar te strijden. Mara van der Heijden, Liz van Eijndhoven en Marilène Liem waren door de KNGU uitgenodigd om samen met twee turnsters uit Tilburg het District Zuid te vertegenwoordigen. Het team turnde een sterke wedstrijd waarna het de bronzen medaille in ontvangst mocht nemen.

Vanuit eerdere wedstrijden waren de beste acht turnsters per toestel geselecteerd om deel te nemen aan de toestelfinales in Ahoy. Tabitta was in deze finales met vijf turnsters goed vertegenwoordigd. Bij de jeugd N1 werd Shadé van Oorschot na haar allroundtitel op 5 juni ook nog eens Nederlands Kampioen op het onderdeel brug. Ze liet haar concurrenten hier ver achter zich. Op balk moest zij een val incasseren maar was haar uitvoering zo sterk dat ze toch het podium mocht betreden: zilver. Op vloer en sprong eindigde ze op de vierde en zevende plaats.

Bij de pupillen 2 N1 waren drie van de acht finalisten afkomstig van Tabitta. Mijke Jansen en Sam Sieben maakten beiden bij hun eerste sprong een misser. Hun tweede sprong was echter sterk. Mijke kreeg hiervoor zelfs de hoogste score. Door hun valse start liep het duo wel de medailles mis. Floor de Wolf piekte wel op het juiste moment en won het brons. Op balk mocht Sam Sieben aantreden. Zij werd derde van Nederland in de klasse Pupil 2 N1. Op brug was Tabitta met twee finalisten en één reservefinalist vertegenwoordigd. Floor de Wolf turnde een vlekkeloze oefening, genoeg voor de vijfde plaats. Ook Mijke turnde een sterke oefening. Net zoals op sprong kwam ze weer zeer dicht bij de medailles. Met 0.05 punt te weinig voor een podiumplaats eindigde ze op plek vier. Floor de Wolf hoorde ook bij de finalisten op vloer, ze eindigde op de zesde plaats.

Bij de pupillen 1 N1 kwam Marilène Liem in actie. Haar eerste sprong ging niet zoals gehoopt maar bij de tweede sprong haalde ze de hoogste score. Ze viel daarmee net (0.075 punt) van het podium. Toch mag ze tevreden zijn na een seizoen waarin ze maar liefst vier niveaus hoger uitkwam dan in het vorige seizoen

Het wedstrijdseizoen voor Tabitta zit er met deze spectaculaire ontknoping weer op.

Verlies honkballers Ducks

Boxtel - De Ducks-formatie trad zondag aan tegen HSV Nuenen 2. Het werd een wedstrijd waarin de Boxtelaren overklast werden, met 4-15 als eindstand.

Startend werper Jeroen van Nes opende sterk en liet geen punten toe in de eerste inning. De slagploeg van Ducks wist daarentegen één puntje te scoren op een mooi geplaatste honkslag van Remco van Nistelrooij, waarop Jan van der Wielen tot scoren wist te komen. De daaropvolgende inning kwam van Nes sterk voor de dag door alle drie de slagmensen van Nuenen met gemak opzij te zetten. De werper uit Nuenen liet dit niet over zijn kant gaan en deed hem dit na.

In de derde inning wist Nuenen terug te komen, mede door een ver geslagen homerun van de derde slagman. Tussenstand: 1-3. Ducks wist offensief niet te overtuigen en ondanks een honkslag van Van der Wielen kwamen zij niet tot scoren. De slagploeg uit Nuenen liet het hier echter niet bij zitten en wist in de vijfde inning de voorsprong met drie punten te vergroten. Wederom zette de werper uit Nuenen de Duckers opzij. In de zesde inning werd de voorsprong nogmaals uitgebreid met twee punten. Pas in de zevende inning kwam Ducks weer tot scoren. Dit mede door een tweehonkslag van Yannick Brechenmacher, gevolgd door een honkslag van Jan van der Wielen die Brechenmacher binnensloeg en een listige binnenveldhonkslag van Kees van Dooremalen.
Hierna stortte Ducks echter defensief in. Er werden over twee innings maar liefst zeven punten geïncasseerd. De Boxtelse ploeg had geen weerwoord en de eindstand was bereikt: 4-15.
Beste slagman aan de zijde van Ducks was Jan van der Wielen met 3 uit 3, gemiddelde 1.000.

Sophie Coolen districtskampioen enkelspan

Foto: Floris van der Elsen

Uden - De Liempdse ruiter Sophie Coolen (14) van Koetsiersvereniging Liempde e.o. is afgelopen weekend in Uden districtskampioen van het mendistrict Zuid-Nederland geworden in de klasse 1 enkelspan paard.

Haar vader Frans Coolen fungeerde als groom. Op zaterdag werd het onderdeel dressuur gereden. Hierbij klasseerde Sophie zich als vierde. Bij het onderdeel vaardigheid reed ze er een balletje af binnen de tijd en was daarmee goed voor de derde plaats. Op deze middag werd ook de marathon in de klasse 3 en klasse 4 menners verreden. Dit gebeurde veelal met harde wielen, dus in combinatie met de regenbuien was het terrein al aardig los gereden.

Districtskampioen Sophie Coolen met haar paard King. Foto: Robert Coolen

Ook op zondag werden regenbuien voorspeld tijdens het A-traject (een wegtraject). En ook tijdens de hindernissen was regenval mogelijk. Dat betekende dat de deelnemers geen gekke dingen moesten doen, meer lange lijnen moesten rijden en zorgen dat zij zonder schade de eindstreep haalden.

Sophie reed een mooie wedstrijd, in vijf hindernissen reed de Liempdse de snelste tijd, maar ook in deze race reed ze er een balletje af. Toch won ze met deze uitslag de marathon. In het totaalklassement stelde ze daarmee een eerste plaats veilig.

Bridge

Bridgeclub Boxtel, 21 juni
A-lijn: 1. F. Geurts & H. Jolie 64,06% 2. L. & G. Damen 56,77% 3. N. van der Poel & J. de Wolf 56,77%

Bridgeclub Liempde, 23 juni
A- Lijn: 1. Heren Strik-van de Heuvel 58,85 % 2. Dames van Dijk-van Hastenberg 57,50 % 3. Dames Prinsen-van de Heuvel 53,75 % 4. Heren Knoops-Bekkers 53,13 % B-Lijn: 1. Heren van de Dungen-Smulders 58,85 % 2. Echtpaar van Schaijk 57,29 % 3. Dames Kapteijns-van de Laar 55,73 % 4. Dames van Overbeek- van de Biggelaar 53,13 %

Bridgeclub Rembrandt, 21 juni
A-lijn: 1. J. van de Biggelaar-Schuurmans & H. Goes 60,42% 2. F. Daniëls & J. Peerlings 53,65% 3. J. Fischer & H. Maas 52,60% B-lijn: 1. A. van Doremalen & H. van Laatum 60,54% 2. E. Kemna & D. Landman 60,16% 3. A. van Uden-Timmers & T. van Uijtert 59,67%

Bridgeclub Boxtel, 23 juni
A-lijn: 1.J. van Doremalen & F. van Roy 66,00% 2. M. Klaassen & A. van der Sangen 62,50% 3. G. van de Horst & M. van der Meijden 60,42%

Judo

Uitslagen Cor van Dijk kampioenschappen 25 en 26 juni
Kampioen: Collin van Rooij, Collin van Dijk, Stefan Braat, Mike van der Mijden, Daan van Dongen, Keira Kreijveld, Job Putmans, Tess Schoones, Senn Steenbakkers, Mats Canters, Esmee van Heerebeek, Anabel Omvlee, Jelle van Sinderen, Demiën Matitawaer, Quin Goossens, Ivar van Weert, Desmond Tops, Kris Dolman
2e plaats: Guus Zwijnenberg, Cas de Wit, Wil van Oirschot, Sam Smulders, Guusje Aarts, Migus Ribeiro, Lola Canters, Sil van Oirschot, Xavier Wantenaar, Joost van der Linden, Anouk van der Mijden, Nelson Tops, Xavi van Weert, Gwen Olislagers, Pim van Esch, Henry de Kruijf, Teun Franken, Naomi Saris
3e plaats: Silke Heijma, Jorrit Heijma, Eli Ronner, Hans van den Berg, Nikki Leenhouwers, Kasandra Wagenaars, Migus Ribeiro (invaller andere poule), Anouk Jorritsma, Myntje Spriensma, Luuk van de Sande, Pim de Wit, Femke Jorritsma, Mika van Weert, Inge van Oirschot, Gijs van Mensvoort, Mirte Jorritsma, Xander Kreeft, Aukje de Beer
4e plaats: Mees Koster, Gies van Erp, Lisa van Wijlick, Gijs de Wit, Irene van Oijen, Yannick Wantenaar (geblesseerd), Bas Daverveld, Britt van Oirschot, Luc de Laat, Niels Ganzeboom

Taekwon-do

Uitslagen Brotherhood toernooi 26 juni
Jenthe Herbers Goud (Sparren), Loubna Marouche Goud (Sparren), Areeb Abbas Ashraf Zilver (Sparren), Roy Peijnenburg Zilver (Sparren), Luuk Pijenenburg Zilver (Sparren), Bryan Marien Zilver (Tuls) en Brons (Sparren), Linda Beekmans Brons (Sparren), Jolijn van Eijsden Brons (Sparren),
Tilia Marouche Brons (Sparren)

Tennis

Kloppelieren toernooi Liempde
Winnaars poule:
GD 3 Marjo de Windt/Theo vd Loo
HD 3 Jan vd Akker/Kees vd Loo
GD 7 Esther vd Laar/ Giel vd Aker
HD 7 Erik vd Laar/Jeroen v Oorschot
DD 7 Sjan vd Eerden/Annemie Bleeker
GD 8 Jacqueline vd Vleuten/Henk vd Laar
HD 8 Jeroen vd Biggelaar/Roel v Gastel
DD 8 Verena Eijkemans/Karin Voets
Verliezers poule:
GD 3 Sjan vd Eerden/John Maas
HD 3 Arne v Acht/Peter Habraken
GD 7 Erma Schellekens/Henk vd Loo
HD 7 Tim v Haaren/Noud Versteden
DD 7 Wilma vd Ven/Anita v Abeelen
GD 8 Jill Bleeker/Mark vd Eerden
HD 8 Charles Kattenbelt/Giel vd Laar

Honkbal en softbal

Uitslagen 25 juni
BeeBall Rookie League Kickers Ducks 13-13
BeeBall Major League PSV Ducks
Honkbal PupillenDucks Starlights 7-13
Honkbal Aspiranten Ducks ROEF! 4-10
Softbal AspirantenDucks Tilburg 15-5
Uitslagen 26 juni
Softbal Pupillen ROEF! Ducks        1-13
Honkbal Senioren Ducks H2Nuenen H32-16
Honkbal Senioren Ducks H1Nuenen H24-15

Programma 2 juli
Softbal Pupillen Ducks Jeka 2        10:00
BeeBall Major League Ducks Cardinals        10:00
BeeBall Rookie League ROEF! Ducks         10:30
Honkbal Aspiranten All In Ducks         11:00
Honkbal Pupillen Gryphons Ducks         12:30
Honkbal Pupillen Ducks Gryphons        14:30
Softbal Aspiranten TwinsDucks        15:30
Honkbal Junioren Ducks Zeeuwse Honk         12:30
Programma 3 juli
Softbal Senioren Dames Ducks Neptunus 2        11:00
Honkbal SeniorenDucks H2Royals H2        11:00
Honkbal SeniorenDucks H1ROEF! H1        15:00


TS Dekker in de prijzen bij Taekwon-do Brotherhood toernooi

Utrecht - Met elf taekwon-doka's, vier scheidsrechters, twee coaches en heel veel supporters vertrok TS Dekker zondag vroeg in de ochtend naar het Taekwon-do Brotherhood toernooi in Utrecht. Bij dit evenement staat verbroedering centraal, wat op een mooie manier duidelijk werd doordat de ruim 185 deelnemers en alle betrokkenen uit Nederland en België eraan begonnen met een luid applaus.

Het toernooi maakt deel uit van de International Taekwon-do League. Hierbij kunnen de deelnemers punten halen om zo in 2017 gekroond te worden als beste Taekwon-doka. TS Dekker mocht maar liefst tien prijzen mee naar huis nemen. "Een super prestatie", aldus Sabum Ad Dekker: "Wat zijn wij trots op jullie allemaal!"

Foto: TS.Dekker

De prijswinnaars zijn:
Jenthe Herbers Goud (Sparren)
Loubna Marouche Goud (Sparren)
Areeb Abbas Ashraf Zilver (Sparren)
Roy Peijnenburg Zilver (Sparren)
Luuk Pijenenburg Zilver (Sparren)
Bryan Marien Zilver (Tuls) en Brons (Sparren).
Linda Beekmans Brons (Sparren)
Jolijn van Eijsden Brons (Sparren)
Tilia Marouche Brons (Sparren)

"Dank aan de scheidsrechters Ralph Dikmans, Tini Mitro, Kayleigh Belemans, Max van Brunschot, mede-coach Jolijn van Eijsden en alle ouders en supporters", zo stelde een trotse Dekker.

Glenn Schuurman in hockeyselectie Olympische Spelen

Boxtel - Boxtelaar Glenn Schuurman is opgenomen in de definitieve selectie van hockeycoach Max Caldas voor de Olympische Spelen in Rio. Dit heeft de bondscoach zondagochtend op Papendal bekend gemaakt. De Boxtelaren Jelle Galema en Roel Bovendeert, die beide ook opgenomen waren in de voorlopige selectie van de bondscoach, zijn allebei in de laatste selectieronde afgevallen.

Oranje speelt in aanloop naar de Olympische Spelen nog een aantal wedstrijden ter voorbereiding. Op 4 en 6 juli neemt Nederland het op tegen Ierland. Deze wedstrijden vinden plaats in Cork, in Ierland. Vervolgens speelt de Nederlandse selectie van 14 tot en met 17 juli nog een toernooi tegen België, Groot-Brittannië en Duitsland, de ERGO Masters in Düsseldorf. Op 24 juli vertrekt de selectie naar Rio de Janeiro voor de Olympische Spelen.

Collin van Dijk clubkampioen bij 55-jarig bestaan JCL

Senn Steenbakkers werpt Joost van der Linden Foto: Willemijn Wijdenes

Liempde - Judo Club Liempde vierde afgelopen weekend haar vijfenvijftig-jarig bestaan. Het feestweekend ging van start met de jaarlijkse Cor van Dijk clubkampioenschappen. Kleinzoon van de nestor, Collin van Dijk, was zijn clubgenoten de baas in de klasse alle categorieën bij de senioren.

Hiermee veroverde Collin de Ben Spelbrink-bokaal en nam hij het stokje over van Dirk Habraken, die in 2015 won en heeft besloten om vanwege zijn leeftijd niet langer de wedstrijdmat te betreden. Tijdens de clubkampioenschappen werd er door de leden in 18 poules gestreden om de hoogste podiumplaats. Organisatoren Bas Raaimakers en Henry van Dijk concludeerden dat er veel mooi en verzorgd judo te zien was. Ook werd, zoals gebruikelijk tijdens de clubkampioenschappen, bekend gemaakt wie er dit jaar in aanmerking komen voor de titel vrijwilliger en judoka van het jaar. Hans de Reuver was unaniem verkozen tot vrijwilliger van het jaar. Jop Schellekens heeft zich na een ernstig ziekteproces, tegen alle verwachtingen in, weer teruggeknokt op de judomat. Hij is daarom judoka van het jaar geworden.

Collin van Dijk (links) en Hans van den Berg. Foto: JC Liempde

Er werd niet alleen gejudood in het jubileumweekend, er werd ook gegeten. Tijdens de barbecue zaterdagavond voor alle sponsoren, vrijwilligers, leden en familieleden noemde voorzitter Bas Raaimakers het afgelopen jaar succesvol, met als sportieve hoogtepunten de Zuid-Nederlandse titel voor Keira Kreijveld en de vijfde Nederlandse titel bij politie en defensie voor Willem van Heerebeek.
Zondag had de organisatie een zeskamp in petto voor alle leden, met als hoogtepunten een grote schuimbak, een kabelbaan en stormbaan. Uiteindelijk kwam team rood, met één punt verschil, als beste uit de bus.

Mocht je interesse hebben in judo, of in een cursus zelfverdediging gecombineerd met valpreventie, neem dan contact op via info@judoclubliempde.nl.


20 / 20

B L K A B G L E I R X L R L E Q
O L E O L E N E T H C E R E G N
E M I A O N I U Q S H S R N E A
K G N I E G E G G O R D G T F E
W M A E M N E T P E C E R O L B
E X S N T E B O T O E O I M G Z
I I L Q I T F S M I O V E G G R
T R E R C F U A M S W S S G C P
P I Z O V O F R N O T I M E X S
E J E F C Y E A G R A S E A A Q
P S V S O L A S R U R A E H I D
C T U O M R E V A H W B L R E S
C O M F G T S R E G E G N E I T
C A L C I U M U I L A K A S H A
D N E E A A O Q T U N O U N E E
G S E M Y F X T Q B N Y E M W A

30 juni – 10 september

Alfred Ost en de Heilig Bloedprocessie (za & Zo)
13.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Donderdag 30 juni

Crea- en handwerkclub voor senioren
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Inschrijven dagtrips KBO
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel & Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Zomerrondleiding Molenroute
19.00 uur, Vertrek vanaf VVV, Markt 36, Boxtel

Inschrijfavond Tourspel Liempde 2016
19.00 uur, Café De Durpsherberg, Dorpsstraat 6, Liempde

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zomeravondbridgedrive Liempde
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Vrijdag 1 juli

Inschrijfdag Tourspel Liempde 2016
14.00 uur, Café De Durpsherberg, Dorpsstraat 6, Liempde

2-3 juli

Ja Natuurlijk, Eigentijdse mediakunst- expositie
13.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zaterdag 2 juli

Back to the golden years met The Explosion Rockets
20.00 uur, Partycenter Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Zondag 3 juli

Rommelmarkt Forofiet
11.00 uur, Ronduutje 11, Boxtel

'Peter en de wolf'
14.30 uur, Podium Boxtel, Burgakker 17, Boxtel

De beeldtaal van Jeroen Bosch
14.30 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Zomerconcert minicamping Den Oorsprong
15.00 uur, Eindhovenseweg 47, Boxtel

Maandag 4 juli

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 5 juli

Mantelzorgwandeling
12.45 uur, St. Ursula, Sint Ursula 12, Boxtel

Woensdag 6 juli

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Cultuurhistorische zomerrondleiding; route Sint Petrusbasiliek
19.00 uur, vertrek vanaf binnenplaats VVV, Markt 36, Boxtel

Donderdag 7 juli

Cultuurhistorische zomerrondleiding; route Stationskwartier
19.00 uur, vertrek vanaf binnenplaats VVV, Markt 36, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zomeravondbridgedrive Liempde
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Quizzen met The Brain bij Denziz
21.00 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 8 juli

De nieuwste musical door Boxtelse talenten op de planken
20.00 uur, Theater de Enck, De loop 67, Oirschot

Zaterdag 9 juli

Landelijke Open Imkersdag; Bijenvereniging St Ambrosius
10.00 uur, Bijenhal 't Raethuys, Essche Heike, Boxtel

Workshop 'Landschappen met pastelkrijt'
10.30 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Orgelconcert door Adriaan Hoek
14.00 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20,Boxtel

Zomeravondconcert Fanfare Sint Arnoldus
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

De nieuwste musical door Boxtelse talenten op de planken
20.00 uur, Theater de Enck, De loop 67, Oirschot

Foto: Maikel van den Heuvel

Samantha van Oirschot

Max van der Weerden