DeMooiBoxtelKrant

5 februari 2020

DeMooiBoxtelKrant 5 februari 2020


Kritiek op verkeerssituatie centrum houdt aan

Boxtel - Ruim een jaar na de oplevering van de nieuwe Markt zijn er nog steeds dagelijks tal van automobilisten die er tegen het verkeer in rijden. Ook parkeren door het hele centrum auto's en bestelbusjes op plekken waar dat niet toegestaan is. Met de komst van een extra BOA dit jaar is de roep om strengere handhaving luider dan ooit.

Sinds de oplevering van de nieuwe Markt is het volgens Ruud van Nooijen bal. Hij is al zeker een jaar bezig met het in kaart brengen van de volgens hem rommelige verkeerssituatie in het centrum van Boxtel. Hij constateert verschillende knelpunten. Volgens Van Nooijen, die zichzelf als 'kritische burger' zou typeren, is het marktplein niet duidelijk ingericht als eenrichtingsweg. Ook het trottoir is niet duidelijk genoeg gescheiden van de rijbaan. Gevoed door onduidelijke bebording parkeren automobilisten op het voetgangersgedeelte, waardoor er ter hoogte van Dok 12 voor hen vaak geen doorkomen aan is over de stoep.

Want dat is een ander punt van kritiek: onjuiste of op zijn minst inconsistente bebording. Zo wijzen de verkeersborden op de Markt er volgens Van Nooijen niet op dat er een betaald parkeerregime geldt en is bovendien de betaalautomaat slecht vindbaar. Dit terwijl bij de entree van de gemeentetuin vanuit de Rechterstraat de gemeente volgens hem wél de juiste borden heeft gebruikt.

Zo vervolgt Van Nooijen zijn rapportage met een hele waslijst aan voorbeelden. Hij doet die constateringen nadat hij twee uur lang op pad is geweest met een verkeerskundige die werkt in opdracht van de gemeente. "Er zijn situaties die al jaren fout zijn en die in al die tijd nooit zijn geïnspecteerd, nooit vermeld en nooit verbeterd. Dan zeg ik: de gemeente doet zijn werk niet goed."

Ook DeMooiBoxtelKrant liet een onafhankelijk verkeerskundige die bekend is met de Boxtelse verkeerssituatie naar het 23 pagina's tellende rapport van Van Nooijen kijken. 'Op alle punten heeft hij gelijk', constateerde deze expert, die zijn naam liever niet in de krant ziet omdat hij de uitspraken op persoonlijke titel doet en niet uit naam van zijn werkgever.

Niet de enige
Van Nooijen is zeker niet de enige die klaagt over de verkeerssituatie. Ook bewoner van de Stationsstraat en bovendien lid van de stichting die zich bezighoudt met de herinrichting van deze straat Dik Bol deed zijn beklag over illegaal parkerende auto's in die straat. Ook daar wordt geparkeerd op de stoep. "Vooral in het voetgangersgedeelte tussen de Rabobank en de Molenstraat", aldus Bol. Het probleem werd daarom bij de gemeente aangekaart, waarop het onder de aandacht is gebracht bij de BOA's. Die zullen erop toezien dat er niet langer illegaal geparkeerd wordt.

Het CDA stelde naar aanleiding van het rapport van Van Nooijen vragen over de verkeerssituatie in het centrum. Ook zij pleiten voor strengere handhaving. De vragen wachten nog op beantwoording door het college. Naast betere handhaving ziet Van Nooijen in het kader van 'Meewerkend Boxtel' graag dat de gemeente beter communiceert over de verkeerssituatie. "Ze zijn moeilijk benaderbaar en ook niet inschikkelijk om hun fouten toe te geven", constateert hij. Het is hem ook niet te doen om enkel maar te klagen op de gemeente. Hij ziet liever dat de gemeente beter communiceert over gemaakte keuzes en hoopt dat zijn document leidt tot praktische verbeteringen.

De gemeente wil niet ingaan op de vragen van deze krant over de verkeerssituatie in het centrum omdat inmiddels de CDA-fractie ook vragen heeft gesteld over het onderwerp. Intern geldt de afspraak dat die vragen eerst beantwoord worden alvorens de pers te woord te staan.

Lintjesregen bij de brandweer in Liempde

Van links naar rechts: Hendrie Koppen, Jos Sanders, Ad Traa, Carlus van der Vleuten, Mark Oerlemans, Edward Traa, Frans van Esch, Tiny van de Sande en Ad van de Laar. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils

Negen brandweerlieden ontvangen Koninklijke Onderscheiding

Liempde - Een ware lintjesregen vond plaats in onze gemeente, afgelopen zaterdag 1 februari. Burgemeester Ronald van Meygaarden mocht maar liefst negen Koninklijke Onderscheidingen uitreiken aan leden van de Liempdse brandweer. In het bijzijn van familie en collega's werden Tiny van de Sande, Frans van Esch, Hendrie Koppen, Ad Traa, Ad van de Laar, Carlus van der Vleuten, Edward Traa, Jos Sanders en Mark Oerlemans in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Dr. van Helvoortstraat in Boxtel benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Ook clustercommandant Michel Zewald en postcommandant Malonka Baijens waren hierbij aanwezig.

Door een wijziging in het decoratiestelsel komen brandweervrijwilligers per 1 januari 2020 na een dienstverband van twintig jaar of langer niet meer automatisch in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Om toch de maatschappelijke waardering uit te spreken ontvingen de negen heren een Koninklijke Onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de brandweer.

Frans van Esch is sinds 1 januari 1979 lid van de vrijwillige Brandweer Brabant Noord, post Liempde. Binnen de brandweer is hij manschap. Hendrie Koppen, die de functies van bevelvoerder, oefenleider en chauffeur/voertuigbediener vervult, is sinds 1 juli 1986 actief bij de brandweer in Liempde. Ad van de Laar trad op 1 juli 1990 aan als brandweerman in Liempde. Hij heeft zich vanuit de functie manschap opgewerkt tot bevelvoerder en oefenleider. Mark Oerlemans is 20 jaar actief bij de Liempdse brandweer. Hij bekleedt de functie van chauffeur/voertuigbediener en manschap. Tiny van de Sande en Jos Sanders, beiden chauffeur/voertuigbediener en manschap, kwamen precies twee jaar na elkaar bij de Liempdse brandweerpost. Van de Sande op 1 september 1990, Sanders op 1 september 1992. Bevelvoerder en oefenleider Edward Traa trad 34 jaar geleden toe tot het korps Liempde, zijn broer Ad Traa, die bevelvoerder, oefenleider en chauffeur/voertuigbediener is, volgde op 1 september 1990, tegelijk met chauffeur/voertuigbediener en manschap Carlus van der Vleuten.

Ook de partners van de gedecoreerde brandweerlieden werden in het zonnetje gezet, zij ontvingen een prachtige bos bloemen. Na afloop van deze ceremoniële bijeenkomst in het gemeentehuis van Boxtel verplaatste de groep met daggasten zich naar de brandweerkazerne aan de Oude Postbaan in Liempde waar een heerlijk koud en warm buffet werd geserveerd. Aansluitend vond er vanaf 20.00 uur een receptie plaats in de tot feestzaal omgetoverde remise.

Pag. 9 Foto: De Ploegers

Tijdreis bij zittingsavonden

Pag. 5 Foto: Paul Deelen / MUBO

Gemeente verkoopt kunst

Pag. 13 Foto: Dino DJ's

Broers hopen op carnavalshit

Pag. 17 Foto: Bas Raaimakers

Manuel is kampioen

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 6 februari Bridgen in De Walnoot 13.30
        Handwerken in De Orion 13.30
Vrijdag 7 februari Eucharistieviering in de Sint-Theresiakerk ter intentie van de overleden KBO-leden van de wijk Lennisheuvel        9.30
        Rikken en Jokeren, in De Rots        13.30
Dinsdag 11 februari Biljarten in De Walnoot 13.30
        Hobbymiddag in De Rots        13.30
        Kienen in De Walnoot        14.00
Woensdag 12 februari        Eten bij Lotus, opgeven vóór 8 februari bij Sina van Alphen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl        17.00

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Elke dinsdag        Fietstocht, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym in de Angelaschool, ingang Baroniestraat        19.00
Elke donderdag        Nordic walking, vertrek vanaf de Markt        09.00

Donderdag 6 februari        Virtuele wandeling door Boxtel in De Walnoot        19.30
Woensdag 12 februari        Snertwandeling Frans Kapteijns in de Geelders        09.30

KBO-activiteiten Liempde

Woensdag 5 februari         Wandelen vanaf het Raadhuisplein        10.00
Donderdag 6 februari        Rikken en jokeren in De Kloosterhof        13.30
Vrijdag 7 februari         Themamiddag        14.40
Maandag 10 februari        Koor De Vrolijke Noot in De Kloosterhof        19.00
Dinsdag 11 februari        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30

Vrouwencontact Liempde

Vrijdag 7 februari        Wandelen met Wiebo vanaf de Vuurput        14.30

Crematie op zondag…

Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. Ik krijg ook vaker te maken met het zoeken naar of een andere locatie of een andere datum/tijdstip. Zo zat ik op woensdagmiddag bij een familie. Moeder was overleden. Dan start de hele achtbaan en een van de eerste dingen die ik met de familie overleg is de dag en tijdstip van de uitvaart. Men wilde graag een crematie. Dit was mogelijk op zaterdag, dan waren er drie dagen om alles te regelen. In korte tijd moeten dan veel keuzes worden gemaakt, veel beslissingen worden genomen. Buiten het feit dat het nog de vraag is of er plaats is op zaterdag in het gewenste crematorium. Dan zou maandag ook kunnen. De familie reageerde niet echt enthousiast. Dat was wel weer ver weg. Maandag vonden ze ook geen fijne dag om een afscheidsbijeenkomst te laten plaatsvinden. Ik luisterde even naar de reacties van de familie, keek ze aan en zei: 'zondag kan ook'. Er viel even een stilte en alle ogen werden op mij gericht. Op zondag? 'Ja', en ik knikte erbij. Op zondag. Ik had dit met het crematorium al eens eerder helemaal besproken en uitgewerkt. Ik wist dus zeker dat het kon. Plotseling veerde iedereen op. Ja, op zondag, dat is een mooie dag. Alle mensen hebben vrij en kunnen dus komen. Ondanks de verbazing eerder over deze mogelijkheid, werd er snel een beslissing genomen. Ja, op zondag.

Zoals ik al zei, het kan wel, maar niet iedereen is er al aan gewend. Dit bleek wel in de navolgende dagen, maar vooral in de vaak onverwachte reacties.
Het begon al met de boeking. Ik kreeg aan de telefoon te horen: 'op zondag, dat kan niet'. Ik vertelde dat dit wel het geval was en na wat telefoontjes heen en weer en lang wachten, kreeg ik toch de bevestiging. Een crematie op zondag was geen probleem. De eerste horde was genomen. De volgende was de drukkerij. Ik had alle gegevens voor de rouwkaart gemaild en meteen werd ik gebeld. 'Willemijn, ik bel even omdat je een verkeerde dag en datum hebt doorgegeven. Is het nu op zaterdag of maandag? Ik liet even een stilte vallen en legde uit dat het toch de juiste datum was. Toch fijn om te weten dat je drukkerij met je meedenkt.
De rouwkaarten werden gedrukt en snel verzonden. De familie kreeg al de eerste reacties. Niet alleen om te condoleren, maar ook de vraag: 'Op zondag, is dat geen fout op de rouwkaart?'
Toen ik de Vlaswiek binnenkwam stond er meteen een verzorgende voor me. Wenkbrauwen een beetje omhooggetrokken, vragende blik in haar ogen: 'De crematie is op zondag?' Ik reageerde bevestigend met een glimlach. 'Ja, de crematie is op zondag.' Door deze reacties stelde ik mijzelf meer in op deze vraag. En dat was heel verstandig. Ik heb telefoontjes gehad, ben zelfs aangesproken op straat. Gelukkig kon ik iedereen geruststellen dat de informatie op de rouwkaart correct was. Mooi waren ook de positieve reacties. Ja, dat is ook een mooie dag voor een afscheid.

Er vinden al vaker crematies op zondag plaats, maar ook in de avonduren. Op tweede kerstdag/paasdag/pinksterdag kan het ook. Maar niet alleen crematies, ook begraven op zondag kan. Er zijn natuurbegraafplaatsen in Brabant waar een natuurbegrafenis op zondag gewoon plaats kan vinden. Ik vind het heel fijn dat die mogelijkheid er is. Het mooie hiervan is eigenlijk dat iedereen hier een eigen beslissing over kan nemen. Niets moet, veel kan.
Het was voor mij wel leuk om te weten dat ik het eerste uitvaartbedrijf was die op zondag een crematie verzorgde in crematorium Rijtackers. Het personeel bood vrijwillig aan om die dag te werken. Zij wilden ook de eerste zondagcrematie meemaken. We vonden, achter de schermen, wel dat het toch anders was. De stilte, de geuren, de werkwijze… Maar de verrassing kwam nog. Toen de familie weg was moest ik even naar de koffiekamer komen. Daar stond het 'zondagsteam', met een grote fles champagne en felicitaties. Treffend stond er op het kaartje: 'Jij wilde de eerste zijn en je was de eerste. We hadden niet anders verwacht! Wat een top mensen… ook op zondag.

Boxtel - De nieuwbouwplannen aan de Albinonistraat, waar voorheen basisschool De Beemden gevestigd was, krijgen langzaamaan vorm. Dit melden zowel het Boxtelse college als Woonstichting JOOST, dat er 28 appartementen wil realiseren. Verwacht wordt dat het definitieve plan nog dit voorjaar gepresenteerd wordt.

Sinds de verhuizing van basisschool De Beemden in 2015 staat het voormalige schoolgebouw op de Albinonistraat in Boxtel leeg. De eerste plannen om er woningen te realiseren werden al in 2017 gepresenteerd door de woonstichting. Dit ontwerp bleek echter 'te luxueus uitgevoerd', zoals wethouder Peter van de Wiel het omschrijft. Daarom bleek het project niet rendabel voor sociale woningbouw.

Samen met Hilberinkbosch Architecten ging JOOST terug naar de tekentafel. Dit leidde tot een complex van 28 appartementen voor één- en twee persoonshuishoudens. Het appartementencomplex bestaat uit vier woonlagen. Er zijn twee type appartementen ingetekend, beiden van circa 60 m2 groot. Type A heeft één slaapkamer en krijgt een huurprijs onder de eerste aftoppingsgrens. Die ligt in 2020 op zo'n 620 euro. Type B heeft twee slaapkamers en krijgt een huurprijs onder de tweede aftoppingsgrens, die op dit moment zo'n 665 euro bedraagt. De hoogte van de huur (de aftoppingsgrens), je inkomen en je gezinssamenstelling bepalen of je in de woning mag wonen. Dit heet passend toewijzen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, en ligt tijdens de oplevering van de appartementen waarschijnlijk anders dan op dit moment.

De appartementen zijn gericht op één- en tweepersoonshuishoudens, maar ook kleine gezinnen kunnen er wonen. De woonstichting laat weten voor de privacy van omwonenden en met het oog op behoud van het groene karakter van de wijk zo min mogelijk bomen te kappen.

De schetsen die er nu liggen zijn nog niet definitief maar volgens JOOST zeker wel haalbaar. Het definitieve plan wordt naar verwachting dit voorjaar gepresenteerd aan de buurt. Als alle procedures doorlopen zijn kan gestart worden met de bouw. Het ziet ernaar uit dat Hendriks Coppelmans het appartementencomplex in de tweede helft van 2021 kan opleveren.

Voorlopig geen rookverbod in omgeving scholen

Roken op het plein bij SintLucas is verboden. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Er komt voorlopig geen rookverbod in de buurt van scholen. Het college zegt dit naar aanleiding van vragen die de D66-fractie stelde. Als reden noemt het gemeentebestuur dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet voorziet in een rookverbod in de openbare ruimte. In een wijziging ziet de gemeente niets wegens gebrek aan handhavingscapaciteit.

De vragen van D66 volgden op het door SintLucas ingestelde rookverbod. Daarmee loopt de school vooruit op een landelijk rookverbod op schoolpleinen, dat in augustus ingaat. Studenten van die opleiding zouden door het verbod echter op de Burgakker, net buiten het schoolterrein gaan roken. En dat is onwenselijk, meent D66. Want in diezelfde straat huist de Petrusschool. Dit zorgt ervoor dat jonge kinderen in aanraking komen met rokers in de straat en bij het van en naar school gaan door een rookwalm lopen, vindt D66. Bovendien is de fractie bang dat het rookverbod in de praktijk betekent dat je problemen met rookoverlast enkel verplaatst.

Hoewel de gemeente erkent dat de overlast bij SintLucas verplaatst is, laat het college weten daar weinig aan te kunnen doen: "Op dit moment is een rookverbod nabij (basis)scholen niet geregeld in de APV. Het schoolterrein is in veel gevallen juridisch eigendom van het schoolbestuur, het terrein om een school heen is openbaar gebied. De APV stelt geen beperkingen aan roken in openbare gebieden, anders dan zoals dat nu is geregeld." De regel is nu dat in openbare speeltuinen niet gerookt mag worden en het college ziet dus vooralsnog geen reden om dit verbod uit te breiden. Met name de handhaving van een uitgebreider rookverbod is volgens het gemeentebestuur een probleem.

Voor een rookverbod op schoolpleinen zijn de scholen zelf verantwoordelijk, aldus de gemeente. Eenzelfde verantwoordelijkheid geldt voor sportclubs. Boxtel geeft aan met alle clubs en verenigingen in gesprek te zijn om roken op en om de velden en in de kantines aan banden te leggen.

Begrotingstekort Boxtel onder vergrootglas provincie

Boxtel - De begroting van Boxtel ligt sinds dit jaar onder een vergrootglas bij de provincie. Dit blijkt uit stukken die de gemeente vrijdag openbaar maakte. Reden voor de zorgen van de provincie zijn de enorme tegenvallers die Boxtel op het sociaal domein voor de kiezen kreeg. Voor Noord-Brabant is nog onvoldoende inzichtelijk hoe de tekorten dit jaar opgevuld worden.

Hoewel de provincie er vertrouwen in heeft dat Boxtel de financiën in 2024 weer op de rit heeft, geldt dit niet voor de kortere termijn. Zo is Noord-Brabant kritisch over de voorgenomen bezuiniging van 10 procent op de professionele instellingen: "Omdat deze post nog niet volledig is ingevuld, plaatsen wij vraagtekens bij het realiteitsgehalte van deze post." De provincie benadrukt in de stukken dat Boxtel in 2021 de voorgenomen bezuinigingen concreet moet hebben gemaakt. Daar wordt extra op toegezien.

Het nu ingestelde repressief toezicht betekent dat Boxtel dit jaar iedere begrotingswijziging achteraf aan de provincie moet melden. In dat opzicht is het toezicht niet verscherpt. Krijgt onze gemeente de begroting ook de komende periode niet op de rit dan kan de provincie besluiten preventief toezicht in te stellen. Dit betekent dat Boxtel vóóraf toestemming moet vragen aan Noord-Brabant om een wijziging op de begroting door te kunnen voeren.

Boxtel zal in april 2020 als nieuwe 'oranje' gemeente worden geïntroduceerd op de provinciale overzichtskaart. Dit betekent dat er kanttekeningen worden geplaatst bij de financiële situatie. Ongeveer de helft van de Brabantse gemeenten had in 2019 die status. Het merendeel kampt volgens de provincie met krappe reserves vanwege problemen in het sociaal domein. In 2015 werden Jeugdzorg en Wmo tijdens een decentralisatie overgeheveld vanuit het Rijk naar de gemeenten. Dat heeft enorme gevolgen gehad voor de financiële situatie van veel gemeenten, waaronder Boxtel.

(Ver)Ander café over de Klimaatcrisis

Boxtel - Mensen die zich zorgen maken over de leefbaarheid van onze planeet kunnen op donderdag 13 februari terecht bij Gemeenschapshuis De Rots tijdens het (Ver)Ander café met als onderwerp de klimaatcrisis. Tijdens de gratis brainstormavond, die van 19.45 tot 21.15 uur duurt, worden thema's als klimaat, milieuvernietiging en massa-uitsterving besproken.

De avond bestaat uit twee delen. In het eerste deel van de avond wordt de klimaat- en ecologische crisis op basis van recente wetenschappelijke feiten en cijfers getoond. Ook worden milieuvernietiging en de massa-uitsterving die gaande is besproken. Aan de hand van voorbeelden wordt uitgelegd wat dit betekent voor de mens en ook voor Nederland.

Het tweede deel van de avond gaat over de kansen die je als Boxtelaar krijgt om aan de klimaatcrisis iets te doen. Je krijgt kort uitleg over de Boxtelse cursus 'Praat en daad voor het klimaat'. Hierbij hoor je welke impact onze levensstijl heeft op het klimaat en krijg je inzicht en praktische tips, hoe je klimaatvriendelijker kan wonen, eten en reizen. En of het iets uitmaakt wat je waar koopt en hoe de tuin is ingericht.

Ook is er aandacht voor het ontstaan van Extinction Rebellion (XR). Deze beweging van bezorgde mensen organiseert verschillende ludieke acties, demonstraties en petities om zo aandacht voor milieuproblematiek te vragen. XR wil de politiek ervan overtuigen het klimaat en onze leefomgeving bovenaan de agenda te plaatsen. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook bij de recente branden in Australië, waar de premier na demonstraties van onder meer XR de link tussen klimaat en brand legde.

Inloop voor het (Ver)Ander café op donderdag 13 februari start om 19.30 uur. De bijeenkomst start om 19.45 en duurt tot ongeveer 21.15 uur. De avond is gratis, drank voor eigen rekening. Er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Aanmelding vooraf is wenselijk, maar niet verplicht.

Tijdreis naar het verleden: Esch Graaft

Esch - In het weekend van 18 en 19 april 2020 gaat Esch naar het verleden graven. Dan vindt 'Esch Graaft' plaats, een archeologisch weekend dat Heemkundekring De Kleine Meijerij samen met de Universiteit van Amsterdam organiseert. Op woensdag 12 februari om 20.00 uur is er voor geïnteresseerden een informatieavond bij Dorpshuis De Es.

In Esch is al heel wat gegraven en gevonden. De Romeinse opgravingen uit begin jaren '60 zijn beroemd. Mensen die wel eens willen weten wat er in hun achtertuin onder de grond zit, kunnen 18 en 19 april samen met academische archeologen graven naar het verleden. Zij zijn van harte welkom op woensdag 12 februari om 20.00 uur bij De Es. Inschrijven kan via eschgraaft@gmail.com. Via www.dekleinemeijerij.nl blijven geïnteresseerden op de hoogte. Algemene informatie over het project is te vinden op www.gemeenschapsarcheologie.nl. Voor vragen of meer informatie: theo.v.dooren@gmail.com of 06-15131107.

Waggelpodium met knipoog naar Songfestival

Boxtel - Het jaarlijks Waggelpodium barst weer los op carnavalszaterdag, 22 februari. Het gratis toegankelijke evenement bij Grand Café Rembrandt brengt dit jaar een knipoog naar het Eurovisie songfestival.

Grand Café Rembrandt, thuisbasis van het Waggelpodium, heeft een eigen carnavalskraker opgenomen. Reden is het 22-jarig bestaan van 'Rembrandt'. Het nummer wordt nu ook ingezet om het Waggelpodium te promoten. Is dat plagiaat of toeval? "Geen van beide", aldus Fred van Dijk, mede-organisator van het evenement. "We hebben schriftelijk toestemming van de kastelein en beter goed gebruikt dan slecht verzonnen." Van Dijk laat weten er weer een leuke avond van te willen maken. Dat gebeurt met medewerking van De Aggemarvanhuisaf Band en dj Henri van VDS.

Met een knipoog naar het komende Eurovisie songfestival, laat de organisatie het publiek bepalen wie er namens Indegat ons land moet gaan verdedigen in de Maasstad. De optredens zijn zeer divers dit jaar. Nieuw is de inbreng van dj Henri, die naast De Aggemarvanhuisaf Band de avond zal verzorgen en zal draaien op de de afterparty. Entertainment dus tot in de late uurtjes. Het evenement begint om 20.30 uur en is gratis toegankelijk.

Verzamelaarsruilbeurs bij De Walnoot

Boxtel - De Vereniging van Boxtelse Verzamelaars (VBV) organiseert aanstaande zondag 9 februari haar verzamelaarsruilbeurs. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen verzamelaars hun bidprentjes, munten, postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers en nog veel meer items ruilen bij Gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1. Speciaal thema is dit keer: bieretiketten.

De entree bedraagt 1 euro per persoon, kinderen tot 15 jaar hebben gratis toegang. De Walnoot is telefonisch te bereiken op 0411-673485. Bij gebruik van navigatie dient men 'Reginahof 1 STO 1' in te geven.

Lezing over vleermuizen door Jos Marcelissen

Dwergvleermuis. (Foto: Ton Popelier) Foto: Ton Popelier

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde organiseert op donderdag 13 februari een gratis lezing met als thema 'vleermuizen'. De lezing, die wordt gegeven door biologieleraar Jos Marcelissen, is van 20.00 tot 22.00 uur bij Café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde.

Jos Marcelissen is een biologieleraar uit Oisterwijk. Vleermuizen vormen zijn ware passie, waar hij veel van zijn vrije tijd in steekt. Doorgaans behoren de dieren niet tot de publiekslievelingen. Sommige mensen zijn zelfs doodsbenauwd wanneer ze een piepkleine vleermuis in hun huis aantreffen. Volkomen ten onrechte worden hen onaangename gewoonten toegedicht, die van toepassing zijn op exotische soorten. Wie zich verdiept in vleermuizen kan verrast worden door de fascinerende levenswijze van de dieren, die met echolocatie hun prooi - muggen, vliegen, motten - opsporen. Vanwege deze nuttige bijdrage behoren vleermuizen tot de in ons land beschermde diersoorten.

Spelletjesmiddag in huiskamer Hoogheem

Boxtel - Bij de Hoogheem-huiskamer (flat 7, nummer 448) is op woensdagmiddag 12 februari een spelletjesmiddag. Iedereen die graag een spelletje meespeelt is hierbij van harte welkom. De middag is van 13.30 tot 16.00 uur en kost 1,50 euro per persoon, dat is inclusief een consumptie en wat lekkers. Er zijn spelletjes aanwezig, maar eigen spellen mogen worden meegenomen.

Wijkplatform Selissen: 'Harde knip tussen kinder- en jeugdbegeleiding onwenselijk'

Boxtel - Het Wijkplatform Selissen pleit voor een minder harde scheidslijn tussen de kinderbegeleiding die Brede Scholen Boxtel op zich neemt, en het jongerenwerk voor kinderen vanaf middelbare schoolleeftijd. Die vallen namelijk onder de hoede van R-Newt, onderdeel van ContourdeTwern. "Er moet geen scheiding zijn", vindt Jan Pennings, de voorzitter van het wijkplatform. Dus schreef hij een brief aan het Boxtelse college waarin hij pleit voor een andere werkwijze.

Pennings startte met het wijkorgaan enige tijd geleden, in samenwerking met onder meer de politie en jongerenwerk, een programma om jeugd vanaf een jaar of 10 uit de wijk Selissen te begeleiden. Dit plan ontstond na onderzoek van jongerenwerkorganisatie R-Newt in opdracht van het wijkplatform. Daaruit kwam naar voren dat jongeren graag een eigen plek binnen hun woonwijk hebben waar zij elkaar kunnen ontmoeten.

Naar aanleiding van het onderzoek ontstond 't Nootje; een speciale ruimte voor jeugdige wijkbewoners in Gemeenschapshuis De Walnoot. Doel van het jeugdprogramma is tweeledig: door tieners een programma aan te bieden is hun reilen en zeilen te volgen en wordt voorkomen dat ze bijvoorbeeld in groepjes op straat hangen. Maar daarnaast is de hoop dat de jongeren op deze manier ook gebonden worden als vrijwilligers voor de toekomst; een heus jongerenplatform dus. Dat is van belang, vindt het wijkplatform, omdat de maatschappij steeds meer rust op de zelfredzaamheid van burgers.

Harde scheidslijn
Er is echter een probleem, meent het wijkplatform. Gemeentelijk beleid bepaalt namelijk dat er een harde knip zit in de verantwoordelijkheden voor jongerenwerk op het moment dat kinderen de basisschool verlaten. Tot die tijd is namelijk Brede Scholen Boxtel (BSB) verantwoordelijk voor de uitvoer van jeugdbeleid, terwijl vanaf de middelbare school het jongerenwerk van R-Newt die verantwoordelijkheid draagt. Die scheidslijn is behoorlijk hard, zo schrijft het wijkorgaan in haar brief aan de gemeente.

In het dagelijks leven bestaat zo'n scheidslijn echter niet, constateert Pennings in de brief. "Jongeren vanaf 10 jaar worden nu al ingezet in de criminele wereld", schrijft hij het college. Daarmee wil het wijkorgaan niet zeggen dat dit in Boxtel ook het geval is, maar wel duidelijk maken dat de jeugdproblematiek niet pas begint na de basisschool. De heilzame werking van een plek waar zij samen kunnen zijn in het zicht van wijkorgaan en jongerenwerk zoals bij 't Nootje het geval is, geldt ook voor kinderen met verschillende problemen zoals achterstanden, gedragsproblemen of eenzaamheid. Kinderen zouden daarom volgens Pennings al in de basisschoolleeftijd in beeld moeten zijn bij R-Newt.

Opleiding voor vrijwilligers
In een reactie laat Brede Scholen Boxtel weten dat er wel degelijk samengewerkt wordt met het jongerenwerk. In het geval van 't Nootje is er echter geen duidelijk educatief doel. Bovendien zijn er soms maar zeer weinig kinderen aanwezig uit de doelgroep van BSB. En daarmee kan de instantie, die haar geld van de gemeente krijgt voor educatieve doeleinden, de inzet van personeel niet meer verantwoorden, zo laat BSB-voorzitter Ghislaine de Brouwer deze krant weten.

Gevolg is echter dat de vrijwilligers van het wijkplatform de verantwoordelijkheid krijgen voor de jongste kinderen die bij 't Nootje komen: BSB wijst namelijk naar jongerenwerk, maar formeel gezien vallen de basisschoolkinderen nog niet onder de doelgroep van R-Newt. Het wijkplatform zou om die reden dan ook graag opleiding krijgen van jongerenwerk, zodat vrijwilligers goed leren omgaan met de kwetsbare groep jongeren.

Maar er zijn beren op de weg, voorziet het wijkplatform. Ook de bezuinigingen treffen namelijk het jongerenwerk in de wijk. Buiten dat de toekomst voor De Walnoot en daarmee 't Nootje onzeker is, is ook op ContourdeTwern, waar R-Newt onderdeel van uitmaakt, fors bezuinigd. Daarmee bestaat het gevaar dat de opleiding in het omgaan met kwetsbare jongeren niet tot stand komt. En daarom roept Pennings het college op een duurzame oplossing voor de jeugd uit de wijk Selissen te bedenken. "Want zo lang ze bij ons binnen zitten hangen ze in ieder geval niet op straat", aldus de voorzitter.

Boxtel doet kunst in de verkoop

De gemeente zou de dubbele werken van Visch graag ruilen tegen het een werk uit de serie 'Noch Einmal' (het been op de foto). (Foto: Paul Deelen / MUBO) Foto: Paul Deelen / MUBO

Boxtel - Boxtel doet binnenkort 340 schilderijen in de verkoop. Het gaat om schilderijen die de gemeente in de tweede helft van de vorige eeuw heeft ingekocht en die nu opgeslagen zijn. Onder de werken zijn 107 schilderijen van Henk Visch die de gemeente dubbel in het bezit heeft.

Hoewel het om een flinke hoeveelheid kunst gaat vertegenwoordigen de schilderijen een relatief geringe waarde. De gemeente gaat uit van een veilingwaarde van tussen de 3.000 en 10.000 euro, wat zou uitkomen op zo'n 36,50 per werk.

De opbrengst is in grote mate afhankelijk van wat er met de dubbele werken van Visch gebeurt. Daarvoor zijn verschillende scenario's geschetst. Zo kan het werk verkocht worden voor geld, maar ook geruild worden voor een kunstwerk uit de serie 'Noch Einmal', van de kunstenaar. Een adviescommissie liet de gemeente weten dat deze variant de meest wenselijke is, hoewel over de voorwaarden nog onderhandeld wordt.

De kunstwerken zijn tijdens de BKR-tijd (Beeldende Kunstenaars Regeling) van 1956 tot 1987 in bezit gekomen van de gemeente. De BKR was bedoeld om kunstenaars een inkomen te verschaffen. Zij verkochten hun kunst aan de lokale overheid in ruil voor een inkomen. De gerenommeerde kunstenaar Visch woonde in de periode van 1974 tot 1981 in Boxtel en maakte ook gebruik van deze regeling.

De 340 kunstwerken worden geveild via een internetveiling die voor iedereen toegankelijk is. Het uiteindelijke doel is dat de opbrengst wordt gestopt in een tijdelijk mini-fonds dat cultuurinitiatieven in de gemeente Boxtel ondersteunt. Binnenkort staan de beschikbare stukken in de Staatcourant.

De gemeente Boxtel bezit meer kunst dan de 340 werken die binnenkort geveild worden. Zo'n 160 werken zijn door eerdergenoemde adviescommissie als 'bewaarwaardig' gemerkt. Daaronder is een houten beeld van Visch, dat in de hal van de Oude Raadzaal staat. "Het beeld overstijgt qua materiële waarde het totaal van de 340 niet-bewaarwaardige kunstwerken", constateert de commissie.

Foto: Rini van Oirschot

Eerste Brabantse elektrische centrale in Boxtel

Op 5 december 1898 werd met nummer 095 een hinderwetvergunning verleend aan de N.V. Haarlemsche Machinefabriek inzake bouw en exploitatie van de Boxtelse Electrische Centrale. Eén jaar later was in Boxtel zowaar een elektriciteitscentrale verrezen, de eerste in de provincie Noord-Brabant. Ook landelijk gezien scoorde Boxtel toen hoog. De centrale was gelegen met de korte zijde van het gebouw aan de Van Leeuwenstraat, met de lange zijde aan de Van Oschstraat die ook nog Korte Osch & Van Leeuwensraat heeft geheten en uitkwam op de Parallelweg, later Parallelweg-Noord geheten.

Foto: Rini van Oirschot
Beeldbank Boxtel
Beeldbank Boxtel
Foto: Rini van Oirschot

Zaterdag 17 juni 1899 kwam toenmalig commissaris der koningin in Noord-Brabant, baron Van Voorst tot Voorst naar Boxtel om de centrale officieel te openen. In het gebouw, voorzien van fabrieksschoorsteen was tussen 1899 en 1946 de Boxtelse Electriciteits Centrale gevestigd en in bedrijf. De centrale leverde gelijkstroom. Kort na 1899 kwam het bedrijf in beheer bij de Maatschappij voor Electrische Centraalstations te Haarlem. De eerste directeur was ir. F.C. Dufour, naar wie later in Boxtel een straat werd genoemd. Vanaf 1907 werd W.H. van de Meer er chef van de centrale en korte tijd erna zelfs directeur, wat hij zou blijven tot aan de opheffing ervan. Met zowel een gasfabriek als een elektriciteitscentrale binnen Boxtel kon de onderlinge concurrentie om de gunst van de klanten beginnen.

Seniorweb start met cursus 'werken met Excel'

Boxtel - Bij Seniorweb is vanaf maart een nieuwe cursus te volgen: werken met Excel. De cursus wordt gegeven in HobbyCentrum Boxtel aan de Baroniestraat op alle maandagavonden in maart, van 19.00 tot 20.30 uur en kost 30 euro, inclusief koffie/thee.

Het rekenprogramma Excel is een gebruiksvriendelijk spreadsheet-programma dat talloze mogelijkheden biedt. Je kunt er bijvoorbeeld een kasboek of een budgetteringsoverzicht mee maken, berekeningen uitvoeren of statistieken maken. Bij de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
- invoeren van getallen en formules
- cellen opmaken, grafieken tekenen
- begrotingen en budgetten opzetten
- adreslijsten maken, sorteren en filteren
- een kasboek maken
- rekenen met datums en tijden

Meer informatie over Seniorweb Boxtel, de cursus en een aanmeldlink is te vinden op www.hobbycentrumboxtel.nl, https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt/boxtel/boxtel of via Toon de Rouw: 06-52504094.

Lezing 'Cultureel Drieluik Zee' bij MUBO

Another Place is een modern sculptuur uit 1997 van Sir Antony Gormley, gelegen aan Crosby Beach in Merseyside in Engeland. Het bestaat uit 100 gietijzeren figuren met uitzicht op zee. De figuren zijn gemodelleerd naar het naakte lichaam van de kunstenaar. Foto: MUBO) Foto: MUBO

Boxtel - In Museum Boxtel (MUBO) staat aanstaande zondag 9 februari een bijzondere lezing op het programma met de titel 'Cultureel Drieluik Zee'. Van 11.15 tot 13.00 uur worden in het museum aan de Baroniestraat 18 acht verrassende combinaties van literatuur, muziek en beeldende kunst gepresenteerd. Door middel van kleuren, klanken en woorden worden ze aan elkaar verbonden. De presentatie wordt verzorgd door Marja Reitsma (beeldende kunst), Bram Noot (literatuur) en Joop de Weger (muziek).

Marja Reitsma, Bram Noot en Joop de Weger delen hun passie graag met anderen. Al 15 jaar verzorgen zij Culturele Drieluiken, waarin thema's vanuit de beeldende kunst, literatuur en klassieke muziek worden belicht. Voorbeelden hiervan zijn Romantisch Landschap, Stad en Land, Melancholie, Klankkleur, Dromen en Drieklank. En nu dus wordt het Drieluik Zee gepresenteerd. Marja Reitsma is werkzaam voor de educatieve dienst bij het Van Abbemuseum in Eindhoven. Daarnaast verzorgt zij in Boxtel en elders cursussen en lezingen over kunstbeschouwing Joop de Weger geeft lessen 'Luisteren naar Klassieke Muziek' aan verschillende volksuniversiteiten en sinds enkele jaren ook in MUBO. Daarnaast verzorgt hij avondvullende lezingen waarin klassieke muziek centraal staat. Bram Noot is Neerlandicus. Naast lezingen over literaire onderwerpen geeft hij leiding aan een leeskring.

De presentatie start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur en koffie/thee is verkrijgbaar. Tijdens de presentatie is ook een koffie/thee pauze ingelast. De presentatie zal tot uiterlijk 13.00 uur duren. De entreeprijs voor de lezing is 5 euro, met museumkaart is dat 2 euro. Aanmelden kan op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen via 06-16041898.

Net onder de spits is MvL Groep de afgelopen twee weken hard aan het werk geweest. Foto: Sander van Kasteren

MvL groep doet 'houtrestauratie op hoog niveau'

Liempdse Sint Jans Onthoofdingkerk gered van houtrot

Liempde – De torenspits van de Sint Jans Onthoofdingkerk torent al sinds 1894 boven Liempde uit. Het houtwerk bleek tijdens een inspectie in 2019 echter ernstig verzwakt. Aan het Boxtelse MvL groep, dat tot 2018 bekend stond als 'Van Lierop Zuid', de taak om het hout weer te herstellen.

Een glasfiberstaaf moet voor extra stevigheid zorgen. Foto: Sander van Kasteren
Een glasfiberstaaf moet voor extra stevigheid zorgen. Foto: Sander van Kasteren
Het vergane hout wordt verwijderd. Foto: Sander van Kasteren
Een net met epoxy bewerkte draagbalk. Foto: Sander van Kasteren
Een net met epoxy bewerkte draagbalk. Foto: Sander van Kasteren
Zakken vol met tot pulp verworden hout tonen aan dat de rot behoorlijk gevorderd was. Foto: Sander van Kasteren
MvL-medewerkers Kornel (l.) en Jordy bouwen een bekisting om de epoxy in te gieten. Foto: Sander van Kasteren
MvL-medewerkers Kornel (l.) en Jordy bouwen een bekisting om de epoxy in te gieten. Foto: Sander van Kasteren
Net onder de spits is MvL Groep de afgelopen twee weken hard aan het werk geweest. Foto: Sander van Kasteren

Het begon allemaal vorig jaar toen Marcel van Hal, van MvL groep een telefoontje kreeg om de toren van de Liempdse kerk te inspecteren. MvL groep is gespecialiseerd in de restauratie van hout. Bij een eerste rondgang door de toren leek al het houtwerk in orde, maar een nadere inspectie wees uit dat het houtwerk ernstig verzwakt was. De gehele houten balkconstructie die de toren stabiel houdt bleek het slachtoffer te zijn geworden van houtrot.

"Op sommige plekken verdween de priem gewoon in de balk", kijkt Van Hal terug op de inspectie van de ruim 20 centimeter dikke houten draagbalken. Zelf vermoedt hij dat de balken door een oude lekkage vochtig zijn geworden en daardoor ernstig aangetast zijn.

Hoewel de constructie ernstig aangetast was benadrukt Marcel dat de toren niet op instorten stond. Maar snel een goed herstelplan opstellen was wel noodzaak. Dit gebeurde in samenspraak met het parochiebestuur en het bisdom. Het herstel van de bijna 50 meter hoge torenspits is namelijk een precisiewerk, dat ook met respect voor het historisch houtwerk moet gebeuren.

MvL Groep gaat daarbij minutieus te werk, legt Marcel uit. Hij noemt het gekscherend 'houtrestauratie op hoog niveau'. Eerst wordt een tijdelijke constructie gebouwd om de toren ook tijdens de werkzaamheden veilig en stabiel te houden. Daarna worden de aangetaste delen eruit gezaagd, alvorens glasfiberstaven in de houten balken worden aangebracht. Tenslotte wordt een houten bekisting aangebracht op het resterende houtwerk, die wordt volgegoten met epoxyhars. Daarbij is het noodzakelijk dat de kist goed dicht is, want de hars is voor het uitharden zo dun als water.

De hars vult alle plekken daar waar geen hout meer zit, of waar dit poreus geworden is. Na het opdrogen kan de epoxy enorme krachten weerstaan. De glasfiberstaven zorgen ervoor dat het hout tussen de stukken hars in zijn vorm en stevigheid behoudt. Voordeel van deze methode is dat er aan de buitenkant (vrijwel) niets van te zien is.

Voor deze werkwijze heeft MvL Groep ook een zogeheten KOMO-keurmerk in het bezit. Producten en bouwprocessen met dit keurmerk zijn objectief getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen.

Zelf schatten Marcel en collega's dat de toren er weer zeker 50 jaar tegen kan, mits er geen gekke dingen gebeuren.

MvL Groep is gevestigd aan de Mijlstraat 39b in Boxtel en bereikbaar via 0411-632647, info@mvlgroep.nl of www.mvlgroep.nl

Mijn Mooi Boxtel: Catja Sanders

Foto: Catja Sanders

De Dommel in Boxtel Oost op een mooie, mistige maandagmorgen.

Liemt terug naar ooit

De tijd van toen - familie Van Breugel. Foto: De Ploegers

Nostalgie tijdens zittingsavonden Ploegersland 2020

Liempde/Ploegersland - Afgelopen weekend ging Liempde 'terug in d'n tèd' tijdens het 50-jarig jubileum van de zittingsavonden van Ploegersland. Dankzij het gekluns van Martien Watt en Jan Volt reisde het publiek met de teletijd-Duiventoren tijdens drie uitverkochte avonden, donderdag tot en met zaterdag, door de tijd van medleys, kunst, burgerlijkheid en tobamusement. En kregen zij een glimp van de toekomst te zien. Naast grappen en grollen voerde vooral nostalgie de boventoon.

Vijftig jaar dansmariekes. (Foto's: De Ploegers) Foto: De Ploegers

Paul Saris trapte af en bracht de nostalgie van carnaval naar boven. Het publiek zong gezellig mee met 'Carnaval in Ploegersland, heel gewoon'. Als snel volgden de dansmariekes uit de oude doos. In hun spanbroekjes hupsten de dames op leeftijd over het podium. Hun vetrolletjes en rimpels deinden vrolijk mee. Gelukkig bleken de frisse Partyploegers niet door de tand des tijds aangetast. Zij gaven een spectaculaire show op Abba. Mama mia!

Tijd voor een tijdsprong naar Pietje, Petje en Patje en hun uitvoerder op het kerkhof. Zij wisten goede ideeën op te graven voor een herbestemming van de kerk en de chinees. Deze laatste werd een koffieshop: Exti-lee. Met al die leveranciers in Liemt is dat zo geregeld. Zoiets was in de jaren 70 toch ondenkbaar. Toen was geluk nog heel gewoon, bleek wel bij de familie Van Breugel uit Het Wapen van Liempde. Een telefoon zonder kabel, een computer die mensen vervangt of een prinses in plaats van een prins. "Dat gaat niet gebeuren!", aldus een stellige Toon.

Eikmomenten
Het publiek maakte een tijdsprong naar de toekomst en kwam terecht in een uitzending van De Wekker Draait Door. Geert Hoest vroeg bijzondere gasten naar hun eikmoment. Zo was broekzoeker Arnold interessante putten tegengekomen, zoals Chris, Ria en Eric Put. Lotte haar eikmoment waren de pretpillen van Peijnenburg in het ziekenfondspakket. Ad en Anja Schellekens van Anja & AdVies konden hun designerkwaliteiten laten zien bij bouwprojecten. Het eikmoment van Paus Jeffrey was de carnavalsmis. Hij kon meteen de kwestie van de witte rook oplossen: "Gewoon gasgeven op de Vespa!".

Tobamusement
In een razend snelle kromme revue kwam 50 jaar Kromploegers aan de orde. Volgens een paar krasse ploegers deugde er niks van de kleding, bijzondere instrumenten en internationale activiteiten. Alles was uit de tijd. Of de jeugd de toekomst heeft? De tijd zal het leren.

Vervolgens belandde het publiek in het atelier van de grote meesters. Van schilderen kwam niets terecht, ondanks alle aanmoedigingen van Martien Meiland en Jan Verhoeven. Vincent van Gogh was namelijk net zijn oor verloren na een scheerbeurt bij kapsalon Anne. Herman Brood had meer interesse in een fles terpentine en Anton Nijboer in een paar jonge meiden.

Tis niet meer wat het was
Na een reisje naar de toekomst kwamen de aanwezigen terecht in het B&B van Geert van Laarhoven. Daar bespraken Kristel en Beppie hun schoonheidsidealen. Of beter gezegd het gebrek eraan. Geen pronte borsten, maar hangers en theezakjes waren de realiteit. Gelukkig zit echte schoonheid van binnen.

Mitch en Ruud waren inmiddels ook twee Abrahammen, die wisten waar ze de mosterd moeten halen. Ook zij zagen dat het niet meer is wat het was. Condooms of een boterhamzakje, een tampooon of een rolletje sokken. De pil kreeg ook de voorkeur boven M&M's, anders krijg je kinderen in verschillende kleuren.

D'n ted zal het leren
Tot grote opluchting van Martien Watt en Jan Volt kwam iedereen weer terug in 2020. De teletijd-Duiventoren besloten ze maar snel te ontmantelen. Wel kon gezegd worden dat ze 50 prachtige jaren hebben meegemaakt. Mede dankzij alle vrijwilligers van de zittingsavonden. En hoe de toekomst er uit zal zien? D'n ted zal het leren.

Wil je ook honderden euro's besparen?

Het regelen van financiële zaken is makkelijker geworden. Zo kun je meer online regelen. Toch kloppen de meeste Nederlanders aan bij een financieel adviseur als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Eerder nog dan bij een bank. En terecht: we besparen onze klanten honderden euro's per maand.

Wie hulp nodig heeft bij zijn geldzaken, klopt voor eenvoudige vragen meestal aan bij zijn partner of een familielid. Bij ingewikkelde hypotheek- of pensioenvragen gaan de meeste Nederlanders naar hun financieel adviseur. Een kleiner deel gaat met hun vragen naar de bank.

Bij ingewikkelde hypotheek- of pensioenvragen gaan de meeste Nederlanders naar hun financieel adviseur. Dit alles blijkt uit onderzoek gedaan door het overheidsplatform Wijzer in Geldzaken dat onderzocht hoe Nederlanders het regelen van geldzaken hebben ervaren in de afgelopen tien jaar.

Dat advies vragen zinvol is, blijkt wel uit het feit dat we het afgelopen jaar voor vele van onze klanten honderden euro's hebben kunnen besparen op hun maandlasten. Besparingen van in totaal 300 tot 600 euro zijn daarbij niet ongebruikelijk. Op jaarbasis hebben we het dan over duizenden euro's. Deze besparing zat hem vooral in het oversluiten van de hypotheek. Maar ook op verzekeringsportefeuilles besparen we vaak mooie bedragen.

Consumenten die in de periode 2009 tot en met 2012 de rente voor 10 jaar vast hebben gezet, betalen waarschijnlijk een hoge rente van 4 à 5 procent. Op dit moment kun je de rente voor tien jaar met Nationale Hypotheek Garantie vastzetten tegen een percentage net boven de 1 procent. Wanneer je sinds het afsluiten van de hypotheek niet meer bent verhuisd en je hebt de hypotheek sindsdien niet meer aangepast door oversluiten of rentemiddeling, dan valt er in veel gevallen flink te besparen op de hypotheeklasten.

Ook besparen?
Wil je weten hoeveel we voor jou kunnen besparen op je maandlasten? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak. We rekenen dan alles voor je door en geven je een eerlijk en duidelijk advies.

Uitverkocht Snertconcert in De Orion

Het Snertconcert levert jaarlijks feestelijke en smaakvolle opwarmer voor carnaval. (Foto: Hans van Doorn) Foto: Hans van Doorn

Lennisheuvel - De jaarlijkse Snertconcerten, dit jaar op vrijdag 14 en zaterdag 15 februari, zijn al twee weken voor aanvang volledig uitverkocht. De concerten in Gemeenschapshuis De Orion vormen een jaarlijks voorafje voor carnaval.

Tijdens de concerten zullen naast muziek van de Beyersland Kapel onder anderen Ad Hoevenaars met zijn politieke belevenissen en de 5 zaligheden met een Boxtels stuk het podium betreden. Ook zal L.S.V. haar intrede doen, wellicht om hun 50-jarig jubileum van dit jaar te promoten. En zo zijn er nog meer acts, waarover de organisatie nog niet al te veel wil zeggen. De presentatie is ook dit jaar in handen van entertainer Kees Berkelmans uit Liempde. Hij zal de zaak presenteren en ook wat liedjes begeleid door de Beyersland Kapel ten gehore brengen. Deze kapel heeft een volledig nieuw repertoire opgetuigd voor het concert. Ook dit jaar zal weer een Gouw Ert uitgereikt worden aan iemand uit het dorp die dit verdient. Op vrijdag is de Prinsenclub uit Liempde aanwezig en op zaterdag de Prinsenclub van Boxtel. Uiteraard is er natuurlijk ook weer goeie snert en roggebrood mi zult.

Helaas zijn er geen kaarten meer beschikbaar want beide avonden zijn inmiddels volledig uitverkocht, zo laat de organisatie op de valreep weten.

Chaos op A2 na meerdere ongelukken bij Liempde

Foto: Persburo Sander van Gils

Liempde - Op de A2 bij Liempde zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere ongelukken gebeurd. Over een lengte van 800 meter botsten in totaal zes voertuigen. Een auto belandde op zijn kop op de weg en er werd een wagen van Rijkswaterstaat geramd. Er viel ten minste één gewonde.

De chaos begon toen een voertuig door een botsing op zijn kop op het wegdek terecht kwam. Het overige verkeer moest het ongeval ontwijken en botste hierdoor met elkaar of met de vangrail. Even later reed een auto op een voertuig van Rijkswaterstaat wat uit veiligheidsoverwegingen op de rijbaan stond. Het lijkt erop dat de bestuurder een rood kruis genegeerd heeft, hoewel dit nog onderzocht wordt.

Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils
Door de ravage en vele brokstukken op de weg werd de A2 tijdelijk afgesloten. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De bestuurder van het voertuig dat op zijn kop lag kon echter niet gevonden worden. De brandweer ging op zoek met een warmtebeeldcamera naar de bestuurder maar kon de persoon niet vinden. Later bleek dat deze bestuurder zich al in het ziekenhuis bevond, aldus de aanwezige Officier van Dienst.

Sfeervolle Open Avond bij Heerbeeck en Kempenhorst

Best - Tijdens de Open Avond van het Heerbeeck College in Best en de Open Dag van het Kempenhorst College in Oirschot werden honderden basisschoolleerlingen en hun ouders verwelkomd. Op beide locaties deden de zevende- en achtstegroepers volop mee aan verschillende activiteiten, proefjes en uitdagingen.

Een leerling geeft uitleg aan een bezoeker van de Open Dag. (Bron: VOBO)

Hoe overleef ik de brugklas? Een vraag die misschien stiekem wel eens door het hoofd spookt van aanstaande brugklassers. Om te laten zien hoe het er op het voortgezet onderwijs aan toegaat, hielden de scholen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot het afgelopen weekend open huis. In een gezellige sfeer konden bezoekers kennismaken met alle aspecten van het onderwijs en de begeleiding die de scholen te bieden hebben. Deze leerlingen gingen naar huis met veel informatie, een goede indruk van de sfeer en misschien ook wel met het idee voor welke middelbare school zij straks willen kiezen.

Oproep voor deelname aan Het Liemps Kunstpad editie 2020

Liempde - Liempde staat op zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 in het teken van het tweejaarlijkse Kunstpad. Voor de achtste keer krijgen bezoekers een inkijkje bij de diverse kunstenaars.

Deelnemers tonen de 'klassieke' kunstvormen zoals tekenen, schilderen, grafiek, beelden, sculpturen van steen, metaal of hout, keramiek, edelsmeden en kunstzinnig houtdraaien. Bezoekers van het Kunstpad treffen de kunstenaars bij hun expositie waarbij uitleg gegeven word over hun werkwijze en hun creaties.

Het Kunstpad is een goede gelegenheid om direct werk van de kunstenaars aan te kopen. De meeste deelnemers exposeren individueel, maar er zijn ook ruimten waar groepen (die bijvoorbeeld samen schilderen) exposeren zoals de Kloosterhof, het voormalig Raadhuis en Den Liempdsen Herd. Alle deelnemende locaties zijn op zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Een aantal deelnemers exposeert ook op zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe deelnemers voor het Liemps Kunstpad kunnen zich opgeven. Zij moeten in Liempde wonen of kunnen samen met een Liempdse kunstenaar op diens locatie exposeren. Inschrijven voor deelname aan het Liemps Kunstpad is mogelijk tot 15 maart via de website www.liemps-kunstpad.nl.

De aanmeldingen worden beoordeeld op geschiktheid voor deelname aan het Kunstpad. Op donderdag 5 maart 2020 om 20.00 uur is de eerste bijeenkomst voor alle deelnemers en belangstellenden in Dienstencentrum de Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW te Liempde.

11 / 20

Hallo mooie Boxtelaren,

Dit is mijn eerste column weer na kerstmis. Het voelt als een eeuwigheid geleden. Ik heb jullie gemist en ik ben blij dat ik mijn belevenissen weer met jullie kan delen. Dus dit is een 'God, wat fijn om terug te zijn'-column. Dat is sowieso mijn favoriete zin geworden, want alles sinds ik weer terug ben in Nederland voelt nog steeds zo!

Half november besloot ik redelijk abrupt om mijn spullen te pakken en terug naar Nederland te komen. Zoals jullie weten, ging ik werken bij de Glühweinbar in Amsterdam. Het was mijn mini barretje op een plein met duizenden toeristen. Naast de glühweinkraam, hebben dezelfde bazen ook nog een oliebollenkraam, een worstenkraam, een churroskraam en een schaatsbaan. En daar moesten natuurlijk allemaal mensen staan. Maar welk normaal denkend mens gaat 14 en soms 15 uur per dag werken? Daarvoor moet je wel een beetje gek zijn. Net zo gek als ik of gekker. Allemaal gekkies die gewend zijn om niet te leven maar te overleven.
En ik heb onwijs respect voor hen allemaal, want ik weet inmiddels hoe zwaar het is. Als ik dan in de trein zat en ik hoorde mensen klagen als ze een half uurtje hadden moeten overwerken op een achturige werkdag, dan dacht ik, jullie zouden de wereld van mijn collega's eens moeten leren kennen. De wereld van de reizigers en de kermissen.

De meest bijzondere van mijn collega's was ooit de allerbeste zakkenroller van Amsterdam. Dat word je natuurlijk niet zomaar. Zijn achtergrond was bijzonder verdrietig, anders leef je niet op straat. Ik vond het machtig interessant. Als hij me dan na het werk naar huis bracht, hadden we daar hele gesprekken over. 'Hoe deed je dat dan?' vroeg ik. 'Nou', zei hij, 'ik stapte de tram in en ik riep, mensen, mensen, er is een zakkenroller actief in de tram. Let op uw spullen!' En omdat hij daardoor de aandacht van zichzelf afleidde kon hij ongestoord zijn slag slaan. Geloof me, hij is echt goed. Ik vroeg hem namelijk een keer of hij mijn horloge kon stelen zonder dat ik het doorhad en jawel hoor... op een ochtend toen ik wilde douchen en mijn horloge af wilde doen, was het er niet. Ik heb alles afgezocht en ineens wist ik: het is hem gelukt!

Hij heeft niet alleen mijn horloge gestolen maar ook een beetje mijn hart. Hij is namelijk ondanks zijn verleden nu zo ver gekomen. Hij steelt niet meer, want hij werkt zich een slag in de rondte. Hij slaapt niet meer op straat maar woont in een echt huis. En daarbij is hij de meest authentieke persoon die ik ooit heb ontmoet. Soms kwam hij niet opdagen en dan liep ik alle homokroegen af op het plein omdat ik me zorgen maakte. Soms werden we 's nachts aangehouden door de politie omdat we zo moe waren dat we een beetje slingerden over de weg. We kregen nooit een bon want lullen kon hij als geen ander. De politie maakte gauw dat ze weg kwamen want hij lulde net zo lang tot alles wat krom was weer recht was.

Vaker dan soms zag ik hem stiekem zakken oliebollen naar zwervers, vuilnismannen en tramconducteurs brengen, omdat hij wat van ze nodig had of omdat hij wist dat zij dat nodig hadden. En elke dag, echt elke dag, als we met dikke wallen onder de ogen elkaar weer zagen, dan rende ik naar hem toe over het plein. 'Goedemorgen Babetje', zei hij dan. 'Ik heb je zo erg gemist. Weet je wel hoe blij ik ben dat je er weer bent?'
Nou, weet je….dan heb je me. Mijn dag kon met zo'n begin al niet meer stuk. En hij ook niet. Nooit niet. Dan kan ik oprecht zeggen dat hij een gekkie is, maar daardoor was het ook te gek! En dit was er nog maar één. Dus sorry als hij ooit je portemonnee heeft gejat, maar die heeft hij nu met liefde aan mij terugbetaald.

Wordt vervolgd...

Beeldbank Boxtel

Heilig Bloedprocessie

De Heilig Bloedprocessie in de Korte Kerkstraat, de huidige Pastoor Erasstraat, in 1948. In het midden loopt burgemeester M. van Helvoort, links van hem secretaris Van den Hout en rechts wethouder Van de Laar.
Met dank aan Marcelle van de Laar.

Uit de collectie van Henriëtte van Griensven

Bekendmakingen week 6

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Dennendreef 5-036: het bouwen van een recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord
-Mijlstraat 30: het rooien van een wilde kastanje uit voor-zijerf
-Rijksweg 2 (Oostzijde): het wijzigen van de voorschriften op het aspect energie
-Lennisheuvel 35: het verbouwen / uitbreiden van de woning
-Morgenstond 69: het plaatsen van een dakopbouw

Nu nog geen bezwaar indienen
In dit stadium van de bekendmaking van de ontvangen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats. Dan krijgt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
-Princenlant 11 t/m 44 (perceel D6858) te Boxtel, het rooien van 7 moeraseiken en 7 Noorse esdoorns op hoek Hendrik Verheeslaan-Beneluxlaan
-Doornakkerlaan 3 in Boxtel, het rooien van een kastanjeboom uit de achtertuin
-Molenwijkseweg ongenummerd, het rooien van 16 zomereiken i.v.m. de herinrichting van de weg (herplant met 16 bomen)
-Molenstraat 6: het veranderen van de winkel in een woning

Verleende omgevingsvergunning
-Rechterstraat 67-01 t/m 67-09: het herontwikkelen van een bestaand kantoorgebouw naar een wooncomplex
-Lisdodde (perceel A 2719) : het rooien van 8 bomen i.v.m. het bouwen van 30 appartementen (met herplant)
-Molenwijkseweg ongenummerd: het rooien van 16 zomereiken i.v.m. de herinrichting van de weg (herplant met 16 bomen)
-Kastanjelaan 4-6: het realiseren van een tijdelijke doorgang tussen de twee panden
-Van Salmstraat ong. (perceel E3307): het plaatsen van een kunstobject en informatiezuil aan de achterzijde van het station in het groenplantsoen op de kop van de parkeerplaats

Evenementenvergunningen
-Menmarathon Boxtel
Verleende vergunning aan Aangespannen-Ontspanning Boxtel voor het organiseren van de Menmarathon Boxtel nabij manege De Langspier, Molenwijkseweg 5 in Boxtel op zondag 15 maart 2020 van 09.30 uur tot 17.00 uur
-Vlooienmarkt
Verleende vergunning aan De Evenementenlijn VOF voor het organiseren van de Vlooienmarkt op het parkeerterrein van Eetcafe De Oude Ketting, Bosscheweg 74 in Boxtel op zondag 3 mei 2020 van 09.00 uur tot 16.30 uur.
-De Proeftuin
Verleende vergunning aan Lions Club Boxtel Belles Amies voor het organiseren van De Proeftuin in de tuin van SintLucas aan de Burgakker 17 in Boxtel op zondag 5 april 2020 van 13.00 uur tot 19.00 uur.
-Tuinfeest SintLucas
Verleende vergunning aan SintLucas voor het organiseren van het Tuinfeest op het terrein van SintLucas aan de Burgakker 17 in Boxtel op woensdag 24 juni 2020 van 19.00 uur tot 00.00 uur.
-Brocantemarkt Bric-á-Brac
Verleende vergunning aan d'n Hop voor het organiseren van de Brocantemarkt Bric-á-Brac op het terrein van d'n Hop aan Luissel 19 in Boxtel op zondag 30 augustus 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Oud papier

5-2 Lennisheuvel 5-2 Vrilkhoven 7-2 Kalksheuvel + deel Breukelen 8-2 Munsel + deel Centrum-Breukelen

Boxtelse broers Don en Nick hopen met 'Witte Gij't' carnavalshit te scoren

Nick (l.) en Don hopen met 'Witte Gij't' dé carnavalshit van 2020 te scoren. (Foto: Dino DJ's) Foto: Dino DJ's

Boxtel - De twee Boxtelse broers Nick (36) en Don (33) Verbunt hopen dé carnavalshit van 2020 te hebben gescoord met hun nummer 'Witte Gij't'. Het tweetal, ook wel bekend als 'Dino DJ's', bracht het nummer vlak voor Kerst uit in samenwerking met de Roosendaalse artiest Zjosti.

Het duo Don en Nick Verbunt vormt samen de Dino DJ's. 'Dino' is dan ook een samenvoeging van de eerste twee letters van hun voornamen. De broers begonnen in de jaren 90 als tieners al met het draaien op schuurfeestjes. Tegenwoordig is die schuur verruild voor grotere projecten. Ook zijn Don en Nick al jaren betrokken bij de organisatie van het jeugdcarnaval in Boxtel, waar zij meer dan 10 jaar draaien. De feestmuziek zit er bij hun goed in. Samen met Zjosti zijn zij ook zingend te horen in het nummer 'Stuiterbal' en nu dus in 'Witte Gij't'.

Zjosti (Joost van Ekeren) uit Roosendaal is door carnavals- en skihutmuziek de feestwereld binnengestapt. Hij is bekend van de nummers 'Tirolerparty', 'De Knalplaat' en 'Sjiek de Friemel'. Hij schrijft en componeert daarnaast ook feestnummers voor andere feestartiesten. Zjosti gaat aan de slag met wat er op zijn pad komt waardoor er vaak verrassende nummers ontstaan waar niemand op heeft gerekend. Wanneer hij niet zingt, dan draait hij als feest dj vele partyhits aan elkaar.

Het drietal werkte ook al samen aan het in 2014 uitgebrachte nummer 'Stuiterbal'. Al jaren hadden Don en Nick ideeën over het maken van een feestnummer, door hun betrokkenheid met carnaval. Toen Joost begon met het maken van feestmuziek was het voor hem een kleine stap om aan Don en Nick te vragen om samen een feestnummer te maken. En zo werd 'Stuiterbal' geboren. Toen nog met twee groepen waar Nick deel van uit maakt.

Hierna heeft het vijf jaar geduurd voor er een vervolg kwam, ondanks dat het jaarlijks opnieuw werd besproken. Joost had daarvoor de tekst al jaren op de plank liggen en vond het dit jaar tijd om er als Zjosti samen met de Dino DJ's een nummer van te maken

Met het nieuw uitgebrachte nummer hoopt het drietal veel te horen te zijn tijdens carnaval. Daaraan kunnen de Dino DJ's zelf bijdragen, want in de Kwekpoel is het tweetal zelf verantwoordelijk voor wat er gedraaid wordt. Toch wordt niet puur gemikt op carnaval. Witte Gij't is nadrukkelijk uitgebracht als feestnummer en de muzikanten gaan er dan ook vanuit dat ook na carnaval hun nummer nog met regelmaat te horen zal zijn. Dat het nummer aan lijkt te slaan blijkt in ieder geval uit het aantal weergaven ervan op YouTube. De teller gaat daar in rap tempo richting de 18.000 views.

Wil je alvast in de feeststemming komen? De clip is op YouTube en Spotify te beluisteren.

Studenten Helicon MBO Boxtel in finale NK Tuinaanleg op TuinIdee 2020

Juul Verbeeten (m.) en Stijn van den Beuken (r.) maken zich op voor het NK Tuinaanleg. (Foto: Helicon MBO Boxtel) Foto: Helicon MBO Boxtel

Boxtel - Juul Verbeeten en Stijn van den Beuken, studenten van de hoveniersopleiding van Helicon MBO Boxtel, namen op 23 en 24 januari deel aan de kwalificatieronde van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg. Die wonnen zij op het nippertje, waarmee zij zich kwalificeerden voor de NK Tuinaanleg tijdens de tuinbeurs TuinIdee 2020 in Den Bosch.

Het was ongelofelijk spannend, tot op de laatste minuut. Maar op het nippertje wisten Juul en Stijn hun tuin als eerste op te leveren, wat ze een extra punt opleverde. Het winnende punt in de kwalificatiestrijd. En daarmee mag het team door naar het NK.

De Nationale Wedstrijd Tuinaanleg wordt jaarlijks georganiseerd door de branchevereniging VHG en World Skills Netherlands. Totaal doen hier zestien teams van verschillende agrarisch opleidingscentra aan mee. Per kwalificatieronde wint één team, waartoe Juul en Stijn dus behoren. De vier overgebleven teams nemen het van 13 tot en met 15 februari tegen elkaar op in finale tijdens de tuinbeurs TuinIdee in Den Bosch. Het winnende team wordt Nederlands kampioen en mag daarna ook nog eens mee doen aan de Euroskills, later dit jaar in Graz, Oostenrijk.

"Nu goed trainen voor de finale", aldus Juul en Stijn, die willen leren van de foutjes die gemaakt zijn tijdens de kwalificatieronde. Eén daarvan is het goed plannen en je daar ook aan houden. Juul en Stijn liepen namelijk tijdens de kwalificatie aan het einde van dag één behoorlijk achter op schema, maar wisten dit de tweede dag rap in te halen. Bij de finale is geen ruimte voor oefening, de ontwerptekening wordt pas een dag van te voren bekend gemaakt.

Kom je Juul en Stijn ook aanmoedigen op de tuinbeurs TuinIdee 2020 in de Brabanthallen in Den Bosch? Zij zijn op 13, 14 en 15 februari hard aan het werk om de titel te veroveren.

Ze trok haar stoutste schoenen aan en benaderde een man uit haar woonplaats via Instagram. Uit het roddelcircuit had ze vernomen dat hij gescheiden was.

Vaag had ze hem ooit gezien op de sportclub van haar kinderen en in de supermarkt gespot. Verder kenden ze elkaar niet, behalve 'hoi'. Hij reageerde zeer enthousiast op haar bericht en vond haar toenadering dapper, onverwacht en heel erg stoer.

Druk app-verkeer volgde.
De man was inderdaad net gescheiden en gevoelig voor haar aandacht. Dat bleek ook uit zijn woorden, want een enorme digitale klik was er zeker.
Hij liep zelfs wat te hard van stapel naar haar zin want hij benoemde al vlot het woord 'relatie'. Een beetje overrompeld temperde zij hem, maar ze voelde al een kriebel opkomen, puur door zijn warme woorden. Want die waren niet voor de poes.

Hij begon over een spontaan weekend weg om elkaar te leren kennen en over het speciale gevoel dat zij hem gaf. Dit was zoals het moest voelen. Hij vond haar grappig en sexy. Hij had zin in haar. Hij betoverde én veroverde haar met zijn woorden.

De eerste date volgde snel en viel absoluut niet tegen in 'real life'. Barbecuetje aan met uiteraard fijne wijn erbij. Hij had wel smaak en zij ook, dus allebei nog meer onder de indruk van elkaar. Maar na deze date zei hij haar abrupt gedag. Hij wist het niet meer, het ging nu te rap en hij sloeg op slot in plaats van op tilt.

De verleiding was toch te groot om niet verder te gaan met het fijne contact en hij liet haar verder smelten. De teksten over en weer werden seksueel getint en hitsten en hemelden elkaar op. Zij was zijn droomvrouw en hij wilde haar niet missen en was zo dankbaar dat hij dit nog ooit kon voelen.

Die avond ging zij weer naar hem toe en bedreven zij de liefde. Volledig zonder gene en verlangens, want dat hadden ze na al die opgebouwde spanning. Hij keek haar lang aan en ze voelde het. Ze wist wat er komen ging. Dit was te intiem. Erover praten kon hij niet want begrijpen deed hij het zelf niet, zei hij. Hij klapte dicht en keerde haar wederom zijn rug en telefoon toe.

Vol vragen bleef zij achter.
'Hoe kon het zijn dat iemand die zo mooi kon 'praten' plus het intieme wat ze net gedeeld hadden, ineens een utopie was?'
'Was de buit nu binnen en de lol eraf?'
'Was hij eigenlijk een hele uitgekiende smooth talker en waren zijn woorden niet oprecht?'

Ze heeft hem nog vaak gevraagd om een gesprek. Om het af te kunnen sluiten. Hoe het zou gaan als ze elkaar weer zouden zien of, nog gênanter, tegenkomen. Hij antwoordde dat dat prima was, maar liet nooit, maar dan ook echt nooit meer iets van zich horen.

Hij is nu een weekendje weg met een andere dame, zag ze op zijn Instagram-account. Zij een liefdesles rijker voor de toekomst, maar nog wel altijd met vraagstukken in haar hoofd.
Het is prettig om iets te kunnen begrijpen en om de deur dicht te kunnen doen.

En jij? Heb je dit ooit meegemaakt?

ZWIJGEN IS GOUD

Als gastdocent van de excellent studenten van het ROC mocht ik deze week het afsluitende symposium organiseren voor de boys. Dit zijn de mannen die er alles uit willen halen wat erin zit.
Voor hen had ik nog een boodschap. Wordt geen plucheplakker in een kierend kantoorgebouw of een jobhopper die zich verschuilt achter vuige verzekeringspolissen. En zeker geen kruiskrabbende bankdirecteur. Of erger nog, een accountant die voor Bono een trukendoos vol schimmige fiscale constructies boekt op een postbusparadijs. 'Where the streets have no name.' Links zingen, rechts afdingen.

Geld verdienen. Het mag. Het moet zelfs. Mits het een resultaat van wat je doet en niet een doel op zich is. Anders gaat het toch vroeg of laat ergens stinken. Waarom ik te pas en te onpas braakneigingen van deze zakkenvullende beroepsgroepen krijg?
Ik ben van het soort 'een vriend of held, een goed voorbeeld zijn is wat telt'.
Zoals Jan van Weert. Grootmeester in Vertrouwen. Vruger jankte ik alles bij elkaar. "Zo. En nou goa de gij maar eens onder judo", zin ons vadder. Wij op d'n Haagakker aan. Het kleine zaaltje. Rechts achterin. Daar stond ie dan. Vriendelijk, krulletjes, nekharen, spierbundel ook, groot vooral. Wat me opviel waren zijn kromme tenen.
"Zo. Jij mag door naar mijn Judo Internaat. Daar waar alleen de allerbesten worden toegelaten. Een soort supertalenten-kwekerij." In de praktijk een rondreizend judocircus langs vochtige, rokerige achteraf biljartzaaltjes. De Walnoot, 't Schipke, Van Kaathoven. Toernooien draaien. Punten halen. Veldslagen van Esch tot aan Liempde en Gemonde toe. Papendal was het beloofde land. Een strooptocht van medailles, oorkondes, diploma's en een arsenaal aan gekleurde banden volgde.

Ik droomde dat meisjes mij wilden hebben, jongens wisten dat ze mij onmogelijk konden zijn. In feite was ik niet meer dan een bagageknecht, die met een schuin oog keek naar Jans bloedmooie dochter Christel. Als ik nou prijzen blijf winnen, mag ik misschien wel na de training met haar naar zijn gele Opel Manta gaan kijken. Of op zondag. Indruk maken met mijn afgepaste danspasjes. De precisie van een geodriehoek. De Boxtelse Bellevue dansavonden. Tot op de dag van vandaag één van de grootste mythes. Maar, er kwam weer eens niks van. Wat kon die meid van zich af bijten. De Schrik van Selissen. Let op. Niet in de buurt komen. Levensgevaarlijk. Ik kocht zelfs een Metsubsidie Lancer, blauw metalliek. Verder in de buurt van een Gele Manta kwam ik niet.

Wat is er van Jan geworden? Wat heeft hij er aan over gehouden? Een paar gulden, een paar zakken hondenbrokken voor zijn herders. Niet meer dan dikke jus met uitjes voor over de gehaktballen en een extra speklappie voor 's zondags misschien. Een paar goeie wandelschoenen die om zijn kromme voeten passen?

Lekker naar buiten, met zijn honden de bossen in. Frisse lucht. Gooit een stok, schopt tegen wat bladeren. Op drijfnatte herfstdagen is hij er altijd te vinden. Hopend op een plotselinge zonnestraal die dan op z'n allerglinsterendst is. Het is misschien een teken van zijn vrouw Mart die hij zo mist. Vanuit de hemel verwarmt ze Jan. Voor even kijken ze in gedachten samen terug wat ze bereikt hebben. Judo in Boxtel op de kaart gezet. Oh ja Jan, misschien kun je zeggen dat de Dolly Dots weer op tournee gaan. De popsensatie van de jaren 80, is nu een popsensatie van een jaar of 80.

Zo af en toe komen wij pupillen van vroeger nog bij elkaar. Een soort Geheim Genootschap. Zo geheim dat wij elkaar niet herkennen. Oké, als je goed kijkt, zie je het. Je voelt het vooral. Eén van hen was zelfs sparring partner van Olympisch Kampioen Mark Huizinga, maar praat daar liever niet over.
In de geest van Jan: Silence is golden!

Ruud

Mooi jubileumfeest voor Taekwondoschool Dekker

De houten fotoplaat die Dekker cadeau kreeg van zijn leden. (Foto's: Ad Dekker) Foto: Ad Dekker

Boxtel - Vele notabelen waren afgelopen zaterdag aanwezig in de sportzaal van de Amaliaschool om het 30-jarig jubileum van Taekwondoschool Dekker (TS Dekker) te vieren. Onder hen ambassadeur en Nederlands enige Grand Master Peter Sanders, die lovende woorden sprak over oprichter Ad Dekker. Dekker kon ook een persoonlijk feestje vieren, aangezien hij 40 jaar actief is in de Oosterse vecht- en verdedigingssport.

Na enkele maanden van voorbereiding om het feest goed te laten verlopen, liet zaterdag een kleine groep van taekwondo-enthousiastelingen vele leden, oud-leden, familie, vrienden en genodigden de Dojang binnen op de Amaliaschool in Boxtel. Sinds 1990 heeft sabum (leraar) Ad Dekker zijn eigen taekwondoschool, die nu dus neerstrijkt in de gymzaal van de basisschool in de wijk Selissen.

De groep die een speciale Foto: Ad Dekker

Grand Master Peter Sanders was in 1990 de grote inspirator van Dekker en motiveerde hem een eigen taekwondoschool op te richten. "Als je maar één ding goed onthoudt", sprak de Grand Master Dekker destijds toe. "Taekwondo is voor 50 procent techniek en voor 50 procent familie, vriendschap en verbroedering!" Dekker wijst erop deze waarden nog steeds volop op het netvlies te hebben.

Onder leiding van sabum Atmane Qoubbane van TS Dekker werd een training verzorgd voor zo'n honderd verschillende bezoekers. Variërend van de hoogste dangraadhouders, tot mensen die nog nooit aan taekwondo hadden gedaan. Ondanks dat kon Qoubbane iedereen een heel gevarieerde, maar vooral intensieve training aanbieden. Dat de sport verbroedert, was vooral te merken aan het plezier dat de mensen voelbaar beleefden, zowel op de vloer als aan de kant.

Voor de training was er een kort woordje van één van de bestuursleden, Alex van Vreede. Hij nodigde alle aanwezigen na de training uit om een hapje te eten in Gemeenschapshuis De Walnoot. "Want er wordt eerst hard gewerkt, voordat we lekker gaan eten!"

Van een aantal taekwondoka's met zwarte band werden de trappen nauwkeurig op de gevoelige plaat vastgelegd. Dat taekwondoka's bekend staan om hun snelle trappen, werd al snel duidelijk, want de fotograaf van dienst moest zijn modellen meerdere keren rustig laten trappen om hen fatsoenlijk vast te kunnen leggen.

Nadat iedereen zich had omgekleed, opgefrist en een plekje aan tafel in De Walnoot had bemachtigd, kon het echte feest beginnen. Met daverend applaus werden sabum Ad en zijn vrouw Marij ontvangen en middels een speech geëerd voor het 30-jarig bestaan van TS Dekker en het 40 jaar persoonlijk actief te zijn in de martial arts, de verzamelnaam voor de Oosterse vecht- en verdedigingssporten. Ook uit België en zelfs Duitsland was publiek afgereisd om Dekker te eren voor dit unieke jubileum.

Dekker zelf werd overladen met cadeaus en genoot zichtbaar van de aandacht. Namens TS Dekker werd een houten plaat overhandigd met daarop 30 jaar herinneringen met de mededeling dat het tweede deel van het cadeau overhandigd zal worden op het aankomende jubileumkamp. Want de oprichter van de taekwondoschool viert het jubileum natuurlijk niet alleen. "Het is namelijk 50 procent feest en 50 procent familie", grapt Dekker.

Tijdens de feestelijkheden hintte Grand Master Sanders al op het volgende feest: "Over anderhalf jaar mag sabum Dekker op voor zijn Masters-titel. En ook hier geldt 50 procent inzet en 50 procent familie." En er is meer feest: Dekker reist deze maand nog op uitnodiging van de International Taekwon-Do Federation af naar Zuid-Korea om aldaar les te gaan geven in het hoofdkantoor van de federatie.

Jos Kerkhofs wint wekelijks open mix-toernooi JBV De Walnoot

Boxtel - Het wekelijkse open mix-toernooi bij JBV De Walnoot kon afgelopen maandag rekenen op 51 bezoekers waarvan er 43 deelnamen aan de wedstrijden. De vrijblijvende jeu-de-boules wedstrijd werd gewonnen door Jos Kerkhofs met 3/33 punten.

Ondanks de redelijke temperatuur werd gespeeld op de negen prachtig binnenbanen van het verwarmde complex van JBV De Walnoot. De wedstrijdleiding werd verzorgd door Michel Luijten en Tonny Maurits.

Naast de eerste plaats voor Jos Kerkhofs werd het podium bezet door André Teulings (tweede met 3/23 punten) en met een gedeelde derde plaats voor Kees Doevendans en Jeanne Teulings (3/22 punten).

Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is iedereen welkom bij het banencomplex van JBV De Walnoot aan de Selissenwal 25 om mee te doen aan dit toernooi waar elke, vóor 13.30 uur,aangemelde deelnemer kan deelnemen. De wedstrijden zijn voor iedereen uit de regio toegankelijk.

Voor de beginnende boulers is op alle dinsdagen en donderdagmiddagen tijd ingeruimd om kennis te maken met de boulesport. Kijk voor aanvullende informatie over JBV De Walnoot op www.jbvdewalnoot.nl.

Tafeltennissers Taverbo blijven winnen

Heerhugowaard - Het eerste team van tafeltennisvereniging DOV (Door Oefening Vaardig) was zaterdag de tegenstander van Taverbo-Sabo 1 in de eerste uitwedstrijd van dit seizoen. Door de 8-2 overwinning van vorige week staat Taverbo bovenaan poule F in de landelijke 3e divisie. Bram Bakker, Sjoerd Broos en Michel Sperling waren voor de tweede wedstrijd afgereisd naar Heerhugowaard en troffen daar Dennis Derr, Lennart Bloothoofd en Erik Heemskerk.

Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor Taverbo. Bram Bakker en Sjoerd Broos wonnen ondanks een aantal spannende games beiden zonder gameverlies van respectievelijk Dennis Derr en Lennart Bloothoofd. Sperling moest ondanks een eerste voorsprong Erik Heemskerk feliciteren. Het dubbel ging na een erg stroef begin naar het Taverbo-duo Bakker en Broos. Taverbo liep daarna verder uit. Bakker won van Bloothoofd. Sperling versloeg Derr en Broos wist in een lastige wedstrijd te winnen van Heemskerk. Daarna kon DOV iets terugdoen. Bloothoofd versloeg in de vijfde game Sperling en Heemskerk scoorde het derde punt voor de thuisclub in zijn wedstrijd tegen Bakker die ook tot de vijfde ging. In de laatste wedstrijd van de dag gaf Broos nog iets meer glans aan de overwinning van Taverbo door het zevende punt te scoren tegen Derr. Hierdoor blijf Taverbo koploper, gevolgd door ONI 1 en Red Stars '58 1.

Zeperd voor Taverbo-jeugd
Het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Taverbo leed in de Landelijk B-klasse van de NTTB-competitie een dure en onnodige nederlaag. In Groningen werd met 6-4 verloren van GTTC. Een geflatteerde uitslag van een wedstrijd waar zeker meer in had gezeten voor de Boxtelaren.
Er gaat niets boven Groningen, ook niet voor de tafeltennissers van Taverbo. In alle vroegte trokken zij zaterdag richting het hoge noorden voor het treffen met de Groninger tafeltennisclub. Een ploeg die men vorig seizoen ook al trof in dezelfde klasse. Toen eindigde het treffen in een 7-3 overwinning voor de Groningers. Nu haalden de Boxtelse spelers weliswaar een puntje meer, maar waren zij wederom niet in staat om een nederlaag af te wenden.
Toch had er beslist meer in gezeten voor de Brabanders. Met name Luuk Essens speelde een sterke wedstrijd. Hij won zijn eerste partij op overtuigende wijze en bood vervolgens kranig weerstand tegen zijn qua rating hoger ingeschaalde tegenstanders. In ieder duel had Essens een goede kans om de eerste game te winnen en zo een mentale tik uit te delen. Steevast gingen deze games echter met minimaal verschil verloren, waardoor het vertrouwen van zijn opponenten juist iedere keer een boost kreeg.
Rick van der Schoot begon moeizaam aan de wedstrijd, maar na de eerste partij verloren te hebben herstelde hij zich knap en leverde hij in het vervolg nog slechts één game in. Lars Strik kende een grillige dag. Hij verloor de eerste partij, won zijn tweede en hield in de allesbeslissende derde partij op knappe wijze lang gelijke tred met de sterkste speler aan Groningse kant. Op de belangrijke punten viel het dubbeltje echter steeds de verkeerde kant op, waardoor Taverbo uiteindelijk met een nederlaag de lange thuisreis moest aanvaarden. De jonge Boxtelse ploeg kan echter hoop putten uit het vertoonde spel. Wanneer men op deze manier blijft spelen zal een overwinning niet lang meer op zich laten wachten.

Grand Café Rembrandt stevig aan kop in BRTC

Boxtel - Na een ruime zege op Taverbo 2 lijkt Grand Café Rembrandt In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) op het kampioenschap af te stevenen. De top vier van de competitie neemt afstand van de middenmoot, waarin Rotsvast de positie van Tot Elf overneemt na een nipte overwinning in hun onderlinge wedstrijd.

Grand Café Rembrandt won maandag voor de tweede keer op rij met grote cijfers. Dit keer moest Taverbo 2 er aan geloven, mede omdat ook deze ploeg net als de tegenstander van Rembrandt vorige week met slechts twee spelers aan de tafel stond. Voor Taverbo 2 won Hans Fonken één enkelspel en samen met Joop van Eijk het dubbelspel. Gerrie Hoenselaars en Lindie van den Hooven bleven voor Rembrandt ongeslagen terwijl teamgenoot Arnold van der Heijde het punt aan Hans Fonken moest laten. Van Eijk kon voor Taverbo 2 geen punten in het enkelspel behalen maar was er tegen Van der Heijde dichtbij. In de vijfde game moest hij toch het punt aan zijn tegenstander afstaan. Eindstand 8-2 in het voordeel van Grand Café Rembrandt.
De strijd om de plaatsen achter de koploper bracht nog drie grote overwinningen voor de drie achtervolgers waarvan De Horntreffers de maximale score van 10-0 boekte op Taverbo 3. Aanvoerder Ad van Weert, Wim van Aarle en Hans van Weert speelden een sterke partij en stonden geen punt toe aan Henk IJsseldijk, Raymond de Boer en debutante Xandra Beisiegel. Voor Taverbo 3 waren De Boer en Beisiegel er beide een keer heel dichtbij maar moesten in de vijfde beslissende game toch het punt aan respectievelijk Van Aarle en Ad van Weert laten. Beisiegel verloor zelf pas in die beslissende game met 11-9. Eindstand 10-0 in het voordeel van De Horntreffers.

De nummer twee op de ranglijst Taverbo 4 kon het verschil op de koploper niet verkleinen tegen De Dommel. Erik van der Schoot en Peter de Rooij scoorden maximaal in het enkelspel door van Wim Jansen, Ad de Man en Piet Wouters te winnen. Het dubbelspel was ook voor Taverbo 4 omdat Toon van Geel en Van der Schoot in drie games te sterk waren voor De Man en Jansen. De punten voor team De Dommel kwamen van Wouters en De Man die beiden te sterk waren voor Van Geel. Wouters was tegen Van der Schoot ook bijna aan de goede kant van de score, maar moest zich in de vijfde game toch gewonnen geven omdat zijn tegenstander met 11-8 aan het langste eind trok. Eindstand 8-2 in het voordeel van Taverbo 4.
Ook nummer drie van de ranglijst Net Genoeg deed hier niet voor onder en wist Taverbo 1 met 9-1 te verslaan. Ronald van Dael en Ad Brekelmans bleven voor Net Genoeg ongeslagen in het enkelspel en wonnen samen van het sterke duo Hans van Haaren en Frans van Dun. Pieter van Boxtel scoorde ook nog twee punten voor Net Genoeg door van Cees Hems en Van Dun te winnen maar moest tegen Van Haaren in de vijfde game met 11-9 het punt aan hem laten. Hems en Van Dun konden voor team Taverbo 1 deze keer geen punten op het wedstrijdformulier bijschrijven. Eindstand 9-1 in het voordeel van Net Genoeg.
De strijd om de beste positie na de top vier ging tussen Tot Elf en Rotsvast. Rotsvast bleek als team te sterk, omdat Bart Theeuwes, Dinie van den Nieuwenhuizen en Geerta Pluut ieder twee punten scoorden tegen Kim de Groot en Ken van de Linde. Alleen Stephan Pennings won het enkelspel voor Tot Elf. Hij won met De Groot van Van den Nieuwenhuizen en Pluut. Hierdoor neemt Rotsvast de vijfde plaats op de ranglijst over van Tot Elf. Eindstand 6-4 voor Rotsvast.

Verlies voor teams HCB'92

Boxtel - De handbalsters van HCB'92/Zephyr DC1 verloren zaterdag van GHV. Ook de dames van DS1 hadden geen succes; zij liepen zondag achter de feiten aan tegen Dongen. Ook het jeugdteam DA slaagde er niet in de wedstrijd te winnen. Zij verloren in Wouw van Heerle.

In Goirle kwam HCB'92/Zephyr zaterdag al snel op achterstand tegen de handbalsters van GHV. Na vijf minuten was het al 3-0 voor de thuisploeg. Jytte Brus benutte vervolgens een penalty voor de Boxtelse dames en Tess Berkien bracht de stand met een goal na een schijnbeweging op 3-2. Na twee goals van GHV maakte Berkien er 5-3 van. Brus liep goed vrij en scoorde de 7-4. Ive Langenberg startte goed in over de cirkel en maakte er 10-5 van. Het laatste doelpunt voor rust werd gemaakt door Berkien, waarmee de ruststand op 12-6 in het voordeel van GHV kwam.

In de tweede helft kwam Elisa van de Laar in het doel voor Lieke Roovers die het veld inkwam. Ze scoorde twee doelpunten waardoor de stand op 15-8 kwam. Door een mooie schijnbeweging van Langenberg was de stand 16-9. De keeper van GHV gooide de bal recht in Berkiens haar handen, die scoorde. De stand was 17-11. Ook Brus onderschepte de bal van de keeper en scoorde de 18-12. Berkien scoorde daarna nog twee doelpunten van afstand en bracht de stand op 19-14. Lincy van Tilburg scoorde het laatste doelpunt voor de uitploeg, die daarmee met 22-15 verloor.

HCB'92 DS1
Zondag moesten de dames van HCB'92 DS1 aantreden tegen Dongen. Vanaf het fluitsignaal ging HCB´92 goed van start en meteen in de eerste aanval wist Manon Foolen vanuit een goed genomen negen meter de bal al achter de keeper te krijgen. Ondanks een goede Boxtelse verdediging wisten de dames van Dongen de goal makkelijk te vinden. Ze speelden met snelle aanvallen en probeerden hun schutters te lanceren.
De wedstrijd ging vanaf het begin niet zoals de Boxtelse dames wilden. Regelmatig wisten de Dongense dames de hoeken mooi vrij te spelen door goed en snel handbalspel. Door een mooie schijnbeweging wist Gitte Vanhout weer een extra punt op het scorebord te krijgen voor HCB'92. Ondanks sommige goede schoten wisten de Boxtelse dames niet aan te haken bij hun tegenstander. Toen Liza van Rooij flink werd aangepakt op de cirkel kreeg de Boxtelse ploeg een penalty mee. Deze werd helaas gestopt door de keeper. Vooral door het hard verdedigen van Dongen liet HCB'92 zich overtroeven en werd overlopen na balverlies. Dit leed regelmatig tot een goede uitbraak, die Dongen goed wist te benutten. Met een 11-2 voorsprong gingen zij dan ook de rust in.

In de tweede helft bleef de wedstrijd op en neer golven, maar leverde in eerste instantie alleen voor Dongen doelpunten op. Annemarie Sens bracht daar verandering in door na een goede instart de cirkel te bereiken. HCB'92 vond het doel. Vanhout kwam vanuit de hoek regelmatig voorbij haar tegenstander maar werd met regelmaat gevloerd richting de cirkel. Toen ze weer werd gelanceerd door haar tegenstander kreeg HCB'92 een penalty die Sens achter de keeper wist te plaatsen. Even later startte zij weer goed in en vond op de cirkel de mooi vrijlopende Susan van den Berg.
Dongen liep verder uit door snel spel en hard inkomen. Vooral via de hoeken kregen ze veel kansen die allemaal in het doel belandden. Na weer een heupzwaai op Vanhout kreeg HCB'92 wederom een penalty, die Sens ook dit keer benutte. Dat gaf weer positieve energie aan de Boxtelse dames die zich in bleven zetten om er een goede wedstrijd van te maken. Via een mooie contrabal naar cirkelspeelster Ellen Persoons kwam Vanhout vrij voor de goal en wist het doel te vinden. Uit een van de weinige negen meters wist ook Linda Zwiers een prima doelpunt te scoren. Toen zij in de volgende aanval wat steviger verdedigde kreeg Dongen een penalty, die keepster Mary Swinkels stopte. Een kleine oppepper voor een lastige wedstrijd die niet meer te winnen viel. HCB'92 keerde terug naar Boxtel met een nederlaag van 25-9.

HCB'92 DA
De A-jeugd trof na een lange reis tegenstander Heerle in Wouw. Het zou een pittige wedstrijd worden want dat team staat tweede in de competitie. Het eerste kwartier kwamen de dames van HCB'92 er ook niet aan te pas. Ondanks dat ze goed stonden te verdedigen, kregen ze verschillende penalty's en gele kaarten tegen. Anouk Hermans wist het net te vinden en haalde HCB'92 van de 0 af, maar toen was het al 7-1.
Daarna konden de opbouwers Jorien Strik een paar keer op de cirkel aanspelen en werd het 10-3. Daarop volgende een paar break outs van Heerle voordat Alisha de Wit en Anouk Schellekens de keepster weer eens konden passeren, ruststand 16-5.

De tweede helft was nog maar net begonnen of HCB'92 kreeg alweer een twee minuten tijdstraf en penalty's tegen, waardoor Heerle verder uitliep naar 25-5. Veerle van Abeelen kon een paar keer mooi aangespeeld worden waarop een goal of een penalty volgde, die dan door Lieke van Rooij benut werd. Ook Jorien Strik kon nog een paar keer scoren zodat de eindstand uitkwam op 32-15.

Mooie prestaties voor turnsters Tabitta bij regiokampioenschappen en regio toestelfinales

Dana vd Brandt (boven) Ninthe Scheffer, Fenna Bergman, Manon van Woesik. (Foto: Esther Jansen) Foto: Esther Jansen

Valkenswaard - Afgelopen weekend vonden in Valkenswaard de regiokampioenschappen en regio toestelfinales plaats voor turnsters Instap N2, pupil 2N2 en Jeugd divisie 2. De turnsters van GV Tabitta lieten daar mooie prestaties zien.

Bij de instap N2 werd Liselot van Woesik derde, waarvoor zij de bronzen medaille omgehangen kreeg. Voor haar oefening op de brug mocht ze de zilveren medaille in ontvangst nemen. Bij pupil 2N2 werd Ninthe Scheffer vijfde, behaalde Manon van Woesik de zesde plaats en werd Dana van de Brandt zevende. Bij de jeugd divisie 2 eindigde Fenna Bergman als vijfde en veroverde ze twee bronzen medailles, een voor sprong en een voor balk.

Mollie McCluney, Myrthe Widlak, Fenne Scheffer, Renee van Gaal Foto: Esther Jansen
Liselot van Woesik Foto: Esther Jansen

Eerder vonden in januari de tweede kwalificatiewedstrijden plaats voor de tweede en derde divisie turnsters. De tweede divisie turnsters konden zich met twee kwalificatiewedstrijden plaatsen voor de kwartfinale van het NK. De derde divisie turnsters konden zich plaatsen voor de regiokampioenschappen om vanuit daar een plek te bemachtigen voor de halve finale van het NK.

In het weekend van 11 en 12 januari turnden de tweede divisie turnsters hun tweede kwalificatiewedstrijd in Prinsenbeek. Bij de Pupillen 1 N2 eindigde Fenne van de Laak als zestiende, Saar van de Velden werd dertigste en Fay Janssens 33e, Naita van de Velden kon niet meedoen vanwege ziekte. Op basis van het beste resultaat uit de twee kwalificatiewedstrijden plaatsten Fenne, Saar en Naita zich voor de kwartfinale.
Bij de tweede divisie senior kwam Guylene Brunemann in actie en behaalde een 24e plaats, daarmee is ze geplaatst en heeft ze zich ook als toestelspecialist balk geplaatst. Romy Schepens kon vanwege een blessure niet mee doen, door haar mooie prestaties tijdens de eerste kwalificatie is ze toch geplaatst. Bij de instap N2 verbeterde Liselot van Woesik zich op alle toestellen en werd uiteindelijk zestiende. Ook zij plaatste zich voor de kwartfinale.
Bij de pupillen 2 N2 behaalde Ninthe Scheffers een zeventiende plaats, Manon van Woesik een achttiende plaats en werd Dana van de Brand 21e. En ook Ninthe, Manon en Dana plaatsten zich voor de kwartfinale. Bij de jeugd divisie 2 kon Fenna Bergman haar wedstrijd niet uit turnen, maar op basis van de eerste kwalificatie stroomde ook zij door naar de kwartfinale.
Als laatste kwam de jeugd 1N3 in actie. Sophie Nagtegaal eindigde als vijfde, Lizzy Stolwijk op een zevende plaats en Maissam Bezbiz werd zestiende. Ook deze drie turnsters stromen door naar de kwartfinale.

In het weekend van 25 en 26 januari turnden de derde divisie turnsters de tweede kwalificatie in Valkenswaard.
Bij de derde divisie senioren kon Joti Timmer niet meedoen vanwege een blessure. Jaimy de Wit turnde door een blessure alleen brug en Lieke van Berkel turnde wel alle toestellen en eindigde net als de eerste kwalificatiewedstrijd ook deze wedstrijd als eerste. Jaimy en Lieke plaatsten zich allebei voor de Regiokampioenschappen allround. Daarnaast plaatste Jaimy zich voor de toestelfinale brug en Lieke voor de toestelfinales brug, balk en vloer. De jeugdturnsters Renee van Gaal, Mollie McCluney, Fenne Scheffers en Myrthe Widlak, wisten zich ook allemaal te plaatsen voor de allround regiokampioenschappen. Myrthe werd vierde en plaatste zich ook voor de toestelfinales sprong en brug. Fenne werd zevende en plaatste zich ook voor sprong, brug en balk, Mollie werd negende en plaatste zich voor brug en balk en Renee werd tiende en plaatste zich ook voor vloer.

Deze maand staat de eerste kwalificatie voor de turnsters uit de eerste divisie op het programma, de kwartfinale van het NK voor de jeugd tweede divisie, de regiokampioenschappen voor de senioren en jeugd in de derde divisie, de pupil1N2, jeugd1N3 en senioren eerste en tweede divisie.

Blox behaalt volle winst

Boxtel - Na twee keer winst te hebben behaald, leek voor Blox de derde competitiewedstrijd afgelopen weekend tegen Tilburgse studentenclub Gepidae op voorhand spannend te worden. Ook die ploeg had de laatste wedstrijd namelijk omgezet in een 4-0 overwinning. De Boxtelse volleybalsters waren echter onverslaanbaar en wonnen de wedstrijd zonder setverlies: 4-0.

Beide teams hielden elkaar goed in evenwicht gedurende de eerste set. Er werd prima volleybal gespeeld met mooie rally's. Blox had het verdedigend prima voor elkaar. De mid-aanval van Gepidae, een behoorlijk sterk wapen, werd regelmatig voor het blok gezet door prima blocks van Carmen Steenbakkers en Rachel Spoor. Ook achterin werd hard gewerkt, de passes kwamen precies aan bij spelverdeelster Janne Ariëns, die hier gretig gebruik van maakte en de aanvallers aan het werk zette. Dit resulteerde in geplaatste aanvallen vanaf buiten door Hanna van Esch, beheerst rechtdoor, en gevarieerde ballen door Daphne van Meurs. Kwamen de ballen richting Sanya Penninx, dan zorgde zij voor een afwerking met gegarandeerde scores. Het bleef spannend doordat ook Gepidae goed verdedigde en tot prima aanvallen kwam. Setwinst voor Blox, 25-23.

De tweede set liet eenzelfde beeld zien. Heidi van Pinxteren startte sterk via een mooi geplaatste service en haar volgende balcontact was een zeer knap geplaatste bal achterin het veld. Gepidae nam daarna kort de leiding, maar Blox kwam gestaag terug. Van Meurs stond nu op mid en speelde met Steenbakkers een goede partij tegen de dames van Gepidae op mid. Van Meurs had daarnaast harde laagvliegende servicebeurten voor Gepidae in petto, dat daar geen antwoord op had. De set was voor Blox met 25-19.

Alle speelsters van Blox speelden geconcentreerd en fanatiek. De verdedigende acties van Elke van Rooij waren bijvoorbeeld van zo'n hoog niveau, dat zij daarmee de teamspirit nog verder opstuwde. Vanuit haar eigen service wist ze een direct geretourneerde bal bij de linkernetpaal van de grond te halen. Spoor had op mid vleugels en timede zodanig met Van Pinxteren dat ze de ballen ongenadig scherp naar de grond kon slaan. Van Esch bleef op buiten grote druk leggen bij de verdediging van Gepidae, dat in deze set liet merken van goeden huize te komen. Uiteindelijk wist Blox de set om te zetten in winst, eveneens 25-23.

De dames van Gepidae gaven na afloop aan dat het hoge tempo in de eerste drie sets hen parten speelde in de vierde set. Blox kon vrijuit spelen. Van Pinxteren verdeelde het spel als vanouds waardoor Ariëns vanaf de Dia-positie regelmatig geplaatste smashes kon afleveren. Daarnaast kwamen er nog enkele sprankelende omloopballen op mid voorbij en konden Van Esch, Penninx en later Van Rooij zich prima uitleven op buiten. Setwinst 25-15.

Judoka Manuel van Breugel kampioen op Kruikentoernooi

Manuel van Breugel mocht op het hoogste podium plaatsnemen. (Foto: Bas Raaimakers) Foto: Bas Raaimakers

Tilburg - Zeven judoka's van Judo Club Liempde kwamen zondag in actie op het Kruikentoernooi in Tilburg. Zij moesten flink aan de bak om een prijs te veroveren.

Manuel van Breugel begon de dag sterk met een dikke ippon en daar bleef het niet bij. Hij wist ook zijn tweede en derde partij te winnen en behaalde daarmee de eerste plaats.

Annabel Loman won haar eerste drie partijen met sterk spel. Haar laatste partij stond ze ook goed te judoën, maar daarin kwam ze in een houdgreep terecht. Ze behaalde hiermee de tweede plaats. Een mooi vervolg van de Deborah Gravenstijn Classic in Rotterdam, waar Annabel zaterdag twee van haar vier partijen won.

Tiago van Breugel mocht vijf partijen judoën, waarvan hij er twee wist te winnen met een Ippon.
Juan Schuurmans had niet zijn beste dag, maar zijn derde partij judode hij sterk. Hij scoorde daar een Wazari, maar kwam daarna in een houdgreep terecht. Hij behaalde hiermee de derde plaats. Ook Bram van der Ven behaalde de derde plek. Hij won helaas geen partij, maar liet mooi judo zien. Jason van Berkel bemachtigde ook een derde plaats. Hij won zijn derde partij met een houdgreep.

Ivar van Weert ging niet al te best van start met verlies van zijn eerste twee partijen. Maar hij wist zich goed te herstellen en won zijn derde, vierde én vijfde wedstrijd met een mooie ippon. Hiermee verdiende hij een derde plaats.

Van links naar rechts: Lieke de Bresser, Ankie van der Heijden, Kim van de Sande, Saskia van Heesch, Lieke Hornix. (Foto: HSV St.Martinus) Foto: HSV St.Martinus

Viertal ruiters Martinus valt net naast podium

Schijndel - Het viertal Kür op muziek klasse L, genaamd Magic With Horses, reed afgelopen weekend op de Brabantse Kampioenschappen in Schijndel. De amazones van HSV St. Martinus, Lieke de Bresser met Charmeur, Ankie van der Heijden met Jason, Kim van de Sande met Têtu HS, Saskia van Heesch met Zetta's Roos en reserve Lieke Hornix met Edelweiss, reden er onder leiding van Amber van Oers.

De dames kwamen als tweede paardenviertal aan de start en zetten een keurige proef neer, die werd beloond met een totaal score van 73.67%. Met dit mooie percentage hielden zij lang zicht op de tweede podiumplaats, echter staken de laatste twee viertallen daar een stokje voor. Zij stootten de Boxtelse combinatie van het podium, die daarmee vierde werd.
Op 1 maart komt het viertal opnieuw in actie bij de Finale Kür op muziek in Boxtel.

Bridge

Bridgeclub Rembrandt uitslagen 28 januari
A-lijn: 1. A. Moerdijk & T. van Uden 61,50% 2. B. van de Hout & G. van Rooy 59,00% 3 A. Feenstra & F. Daniëls 58,00% B-lijn: 1 A van Kempen & S. van de Vries 70,00% 2 P. & A. Schoonen 58,00% 3 H. Goes & H. Siemons 57,00%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 28 januari
A-lijn: 1 T. van Roosmalen & B. Hermkens 65,83% 2 F. Sedee & W. Wonnink 62,59% 3 H. van Esch & P. van de Ven 58,15% B-lijn: 1 L. den Dekker & H. van de Wetering 65,63% 2 T. van der Kolk & S. van Lier 57,78% 3 A. van Erp & A. van der Heijden 56,67%
Uitslagen 30 januari
A-lijn: 1 G. & A. van Lier 63,10% 2 T. van Roosmalen & F. van Roij 62,50% 3 J. Sweere & N. van de Poel 60,71%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 30 januari
A-lijn: 1 J. & B. Dieden 61,63% 2 J. & H. van der Steen 60,75% 3 W. Renders & K. Voets 55,36% B-lijn: 1 C. de Jong & R. van de Laar 73,21% 2 E. van der Heijden & W. van de Worp 58,63% 3 J. van de Biggelaar & J. Koppen 57,74% C-lijn: T. van de Leek & T. van de Zanden 64,06% 2 R. van der Heijden & N. van de Meerakker 62,50% 2 P. van Gemert & Z. Kusters 53,13%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 28 januari
A-lijn: 1 N. van der Poel & J. de Wolf 63,69% 2 H. Jolie & F. Geurts 60,42% 3 I. & H. Peeters 57,74% B-lijn: 1 G. Dams & E. van Gelder 64,58% 2 L. & H. Spikmans 59,17% 3 B. Lauwers & A. Krekelberg 57,92%
Uitslagen 29 januari
A-lijn: 1 S. Tempels & J. de Wolf 61,81% 2 A. Slaats & R. van Weert 59,72% 3 R. Dankers & F. van de Schans 56,94% B-lijn: 1 R. van Dijk & R. Timmermans 58,85% 2 P. & R. van der Pasch 56,77% 3 L. Bekers & J. Jilesen 56,25%

Essche Bridgeclub, uitslagen 30 januari
A-lijn: 1 J. den Ouden & W. Wonnink 64,58% 2 H. van Roessel & E. Zeldenrust 60,07% 3 L. van Helvoort & Riet van den Aker 59,72%

Biljart

Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen week 6
Wapen van Liempde/RB libre 1-'t Ivoor 1        25-23
Wapen van Eerschot 2-Wapen van Liempde/RB 3        30-16

Geboliesch, uitslagen week 6
De Unie Boys-Dé ziek wel zitté        31-35
De Eenheid-De Fetsers        35-29
't Pommeransje-Samen Sterk        33-32
Kloosterboys-'t Ivoor 6        26-38
De Prutsers-Ons Vertier        31-39
't Krijtje-De Treffers        40-29

Voetbal

RKSV Boxtel, uitslagen 1 en 2 februari
Avesteyn 1-Boxtel 1        4-0
Boxtel 3-Vlijmense Boys        1-3
Wilhelmina 3-Boxtel 4        2-1
Boxtel 5-LSV 3        1-0
Real Lunet 5-Boxtel 6        1-4
FC Eindhoven AV JO19-2-Boxtel JO19-1        3-1
DVG JO17-1-Boxtel JO17-1        0-5
Boxtel JO17-2-Acht JO17-2        0-0
Boxtel JO17-3-Haarsteeg JO17-4        2-4
FC Tilburg JO15-2G-Boxtel JO15-1        3-2
Boxtel JO15-2-SV Unitas'59 JO15-4        0-3
Boxtel JO15-3-SCG'18 JO15-3        1-3
Avanti'31 JO13-2-Boxtel JO13-2        6-1                
Den Dungen JO11-1-Boxtel JO11-1        5-1
GDC JO11-1-Boxtel JO11-2        8-2
Maliskamp JO11-3-Boxtel JO11-3        4-2
ODC MO17-1-Boxtel MO17-1        2-1
Boxtel MO15-2-VVAC MO15-1        0-5
Margriet MO15-1-Boxtel MO15-3        4-0
Zwaluw VFC MO13-3-Boxtel MO13-2        1-4
Boxtel MO11-1-Margriet MO11-1         1-8
Boxtel MO11-2-Best Vooruit MO11-1 3-3
Programma 8 februari
Marvilde MO13-3-Boxtel MO13-1 11.15
Boxtel MO13-2-Boskant MO13-1 10.15
Baardwijk JO13-1-Boxtel JO13-1 12.30
Boxtel JO13-2-DVG JO13-2G 11.45
Boxtel JO13-3-RKVVO JO13-3G 10.15
FC Eindhoven AV MO11-1-Boxtel MO11-2 08.30
Boxtel JO11-1-WEC JO11-1 10.15
Boxtel JO11-2-FC Engelen JO11-5 10.15
Boxtel JO11-3-Emplina JO11-5 10.15
Boxtel JO10-1-Brabantia JO10-2 08.45
Boxtel JO10-2-Wilhelmina JO10-7 08.45
Boxtel JO9-1-BMC JO9-2 08.45
Zwaluw VFC JO9-2-Boxtel JO9-2 08.45
Wilhelmina Boys JO9-2-Boxtel JO9-3 09.00
Boxtel JO8-1-VV Trinitas Oisterwijk JO8-2 08.45
Rhode/Van Stiphout Bouw JO8-5-Boxtel JO8-2 10.30
Boxtel JO19-1-Best Vooruit JO19-2 15.00
Boxtel MO17-1-Wilhelmina Boys MO17-1 15.00
Boxtel JO17-1-RKTVC JO17-1 15.00
Rhode/Van Stiphout Bouw JO17-3-Boxtel JO17-2 13.30
Schijndel/DE WIT JO17-4-Boxtel JO17-3 13.15
Hilvaria MO15-1-Boxtel MO15-2 12.00
Boxtel MO15-3-ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1 11.45
Boxtel JO15-1-ZIGO JO15-2 13.15
Acht JO15-2-Boxtel JO15-2 13.15
Programma 9 februari
Boxtel 1-HHC'09 1 14.30
Boxtel 2-SCG'18 7 10.00
Helvoirt 3-Boxtel 3 13.00
Boxtel 4-Den Dungen 4 10.00
VV Trinitas Oisterwijk 6-Boxtel 5 11.00
Boxtel 6-VCB 3 12.00

DVG, uitslagen 1 februari
DVG JO8-1-Heeswijk JO8-1        6-2
DVG JO9-1-Zwaluw VFC JO9-2        1-11
Oirschot V. JO9-2-DVG JO9-2        15-0
DVG JO11-1-Jong Brabant JO11-1        2-11
SCG'18 JO11-3-DVG JO11-2        9-1
Marvilde JO10-1-DVG JO10-1        7-1
Rhode JO10-3-DVG JO10-2        2-5
DVG JO13-3-Rhode JO13-2        2-7
DVG JO15-1-Marvilde JO15-1        2-2
DVG JO17-1-Boxtel JO17-1         0-5
Unitas'59 JO17-4-DVG JO17-2        3-1
Avesteyn JO19-1-DVG JO19-1        1-5
Best Vooruit 2-DVG ZA 1        2-4
Uitslagen 2 februari
DVG 1-DSC 1        1-1
DVG 2-HVCH 5        1-2
Avanti'31 6-DVG 5        7-0
Gemert 7-DVG 6        4-0
VOW 5-DVG 7        5-1
Programma 8 februari
DVG JO7-1-SBC JO7-1        09:30
DVG JO7-2-SBC JO7-2        09:30
Nuenen JO8-3-DVG JO8-1        08:30
CHC JO9-1-DVG JO9-1        09:30
DVG JO9-2-HSE JO9-1        10:45
Nieuwkuijk JO11-1-DVG JO11-1        10:00
DVG JO11-2-Emplina JO11-3        09:30
DVG JO10-1-Woenselse Boys JO10-1        09:30
DVG JO10-2-Haarsteeg JO10-1        09:30
SCG'18 JO10-4-DVG JO10-3        08:45
DVG JO13-1-RPC JO13-1        11:30
Boxtel JO13-2-DVG JO13-2        11:45
DAW JO13-2G-DVG JO13-3        11:30
Woenselse Boys JO15-1-DVG JO15-1        13:00
DVG JO15-2-Jong Brabant JO15-2        13:00
OJC Rosmalen JO17-3-DVG JO17-1        14:45
DVG JO17-2-RPC JO17-2        14:30
Sparta'25 MO17-1-DVG MO17-1        11:30
DVG JO19-1-Vorstenbossche Boys JO19-1        14:30
DVG ZA 1-Dommelen 2        14:30
Programma 9 februari
DVG 1-BVV 1        14:30
NLC'03 2-DVG 2        12:00
Blauw Geel 9-DVG 3        12:00
Rhode 8-DVG 4        12:00
DVG 5-Blauw Geel 14        10:00
DVG 6-Rhode 6        12:00
DVG 7-Ollandia 4        10:00
Mierlo Hout VR2-DVG VR 1        10:00

Handbal

HCB'92, uitslagen 1 februari
Zephyr/HCB'92 HB1-Bedo HB1        15-21
GHV DC1-HCB'92 DC1        22-15
Uitslagen 2 februari
Heerle DA1-HCB'92 DA1        32-1
Aristos/HCB'92 HS2-Manual HS2        31-26
H.V.M. D2-HCB'92 D1        3-9
Dongen DS3-HCB'92 DS1        25-9
Programma 8 februari
HCB'92 D1-Avanti D3 (in De Braken)        09.05
HCB'92 E1-Desk E1 (in De Braken)        09.55
HCB'92/Zephyr DC1-Blauw wit DC1 (in De Braken)        10.55
Bouwcenter Centen HVW HS2-Aristos/HCB'92 HS2        19.00
Programma 9 februari
HCB'92 DA1-Bergeijk DA1 (in De Braken)        09.20
Acritas HB11-Zephyr/HCB'92 HB1        13.40        

Rugby

Rugby Club Ducks, uitslag 2 februari
Senioren: Ducks/Oysters-Obelix Nijmegen        40-0
Programma 8 februari
TBM: The Dukes Den Bosch toernooi        10.00
Cubs: 't Gooi Naarden-Ducks/Oysters        11.00
Junioren: Haagsche RC-Ducks/Oysters        13.00
Colts: Gouda-Ducks/Oysters        13.45
Programma 9 februari
Senioren: Bokkenrijders Roermond-Ducks/Oysters        15.00

Tafeltennis

Taverbo, uitslagen week 5
Senioren
DOV 1-Taverbo 1        3-7
The Back Hands 1-Taverbo 2        6-4
Brunssum 1-Taverbo 3        6-4
Taverbo 4-Renata 2        5-5
Taverbo 5-Never Despair 7        3-7
JCV 4-Taverbo 6        9-1
Never Despair 13-Taverbo 7        1-9
TTV Maashorst 6-Taverbo 8        0-10
Jeugd
GTTC Groningen 1-Taverbo 1        6-4
Taverbo 2-Irene 1        7-3
Taverbo 3-OTTC 2        6-4
Taverbo 4-Irene 4        1-9
Programma senioren, 6 februari
20:00 NTTV 2-Taverbo 6
Programma senioren, 7 februari
20:00 Unicum 3-Taverbo 4
20:00 Taverbo 5-Attaque 3
20:00 Taverbo 7-TTV Maashorst 5
20:00 Kruiskamp 81 6-Taverbo 8
Programma senioren, 8 februari
15:00 Taverbo 1-SV Red Star '58 1
15:00 Taverbo 2-Hercules 2
15:00 Taverbo 3-TTC 1
Programma jeugd, 8 februari
15:00 Taverbo 1-Hutaf 2
10:00 Taverbo 2-Stiphout 3
10:00 Taverbo 3-Return Oss 1
10:00 Taverbo 4-Never Despair 7

BRTC, uitslagen 10 februari
De Dommel-Taverbo 4 2-8
De Horntreffers-Taverbo 3 10-0
Grand Café Rembrandt-Taverbo 2 8-2
Net Genoeg-Taverbo 1 9-1
Rotsvast-Tot Elf         6-4

Ronde 16 BBB Teamkampioenschap Libre

Boxtel - De zestiende ronde van het Teamkampioenschap Libre 2019-2020 van de Boxtelse Biljart Bond (BBB) werd vorige week gespeeld bij Café De Postiljon, De Kroeg en in De Comsche Hoeve.

Dinsdag werd de eerste wedstrijd gespeeld in De Postiljon tussen 't Krijtje en De Comsche Hoeve 2, dat met drie spelers was waardoor Jo Bovens twee partijen moest biljarten. Het werd een grote overwinning voor 't Krijtje: 42-28. In de eerste partij speelde Frans Beysens (Krijtje) een uitstekende wedstrijd en scoorde 12 punten na 20 beurten (48% boven zijn normale moyenne). Hij liet Jo Bovens, bij wie bijna alles mislukte, achter met een schamele 2 punten. Hennie Maurix (Krijtje) speelde ook een uitstekende wedstrijd en scoorde 12 punten in 18 beurten (63% boven zijn normale moyenne), waarbij Jo Bovens ook boven zijn normale moyenne 9 punten behaalde. Ben Keurentjes (Krijtje) kon niet achterblijven en scoorde in 26 beurten ook 12 punten, waarbij Pascal Leijten achterbleef met slechts 5 punten. Hierna vond Gerbrand Elissen (DCH2) het welletjes en scoorde in 22 beurten (35% boven zijn normale moyenne) 12 punten tegen de 6 punten van Patrick Kempers.

De tweede wedstrijd vond donderdag plaats in De Kroeg. Het Groene Laken 2 won dik van De Amateur 1 met 46-21. Toon van Houtum (HGL2) won in 17 beurten (74% boven zijn normaal moyenne) met 12 punten van Tim Driessen, die slechts 4 punten behaalde. Willem Witte (HGL2) won in 23 beurten met 12-5 van Joop de Langen. Adri Blummel (HGL2) won in 21 beurten (42% boven zijn normaal moyenne) met 12-4 van Sebastiaan Verhofstad. Ties der Kinderen (HGL2) behaalde in 30 beurten 10 punten, terwijl zijn tegenstander Danny Coset 8 punten scoorde.

In De Comsche Hoeve speelden Uit de Kom en Het Groene Laken 1 donderdag gelijk met ieder 39 punten. Hennie van Houtum (HGL1) scoorde in 25 beurten 12 punten tegen Jos Hendriks die achterbleef met 7 punten. Guus Eltink (UdK) scoorde in 21 beurten (39% boven zijn normaal moyenne) 12 punten, waarbij Margot Blummel, die ook boven haar normaal moyenne speelde, 9 punten behaalde. Henk Spooren (UdK) behaalde in 20 beurten (48% boven zijn normaal moyenne) een 12-6 overwinning op Wilma van Schijndel. Mozes Schäfer (HGL1) behaalde een degelijke overwinning in 28 beurten tegen Arno Raaijmaakers: 12-8.

De vierde wedstrijd werd gespeeld in De Comsche Hoeve op vrijdag 31 januari tussen De Comsche Hoeve 1 en 't Ivoor en werd een duidelijke overwinning voor De Comsche Hoeve 1 met 44 punten tegen 23 punten. René van Tongeren (DCH1) scoorde in 35 beurten 10 punten, terwijl Hans Huyberts (Ivoor) 6 punten behaalde. Michel de Gelder (DCH1) scoorde in een goede partij 12 punten in 25 beurten, terwijl Louis Josiassen (Ivoor) 9 punten behaalde. Ton Verhoof (DCH1) behaalde in 32 beurten 10 punten, waarbij Paul Smolders (Ivoor) weinig geluk had en slechts 3 punten behaalde. Perry van Weert (DCH1) speelde een gedegen partij en scoorde in 25 beurten 12 punten, terwijl Arno Daniels (Ivoor) achterbleef met 5 punten.

Ducks/Oysters maakt korte metten met Obelix

Boxtel - De rugbyers van Ducks/Oysters hadden in de thuiswedstrijd tegen Obelix een voortvarende start. Het was een voorbode voor het verdere verloop van de wedstrijd die met 40-0 werd gewonnen door de thuisploeg.

Op sportpark De Wielakker wist scrum half Rein Godding al na tien minuten het gat te vinden en de score te openen: 5-0. Godding was samen met Niels van den Honert een welkome kwaliteitsinjectie omdat een vijftal kernspelers ontbrak. Wouter Puts benutte een van zijn conversies, wat de voorsprong op 7-0 bracht.
De thuisploeg had een stevig voordeel van de wind, mede daardoor werd Obelix vastgezet op de eigen helft. Na een half uur wist flanker Van den Honert, na goed voorwaarts werk, te scoren onder de palen: 14-0. Vlak voor rust zorgde een mooie off load bal van Tobias Graft ervoor dat de goed mee gelopen Thom de Bresser kon scoren: 21-0.

Na rust leek de wedstrijd meer in evenwicht. Dit voorkwam niet dat via een uitbraak van Ducks/Oysters met een aantal goede fases Graft nu zelf scoorde: 28-0. Hiermee was behalve de winst ook het bonuspunt binnen. Toen aanvoerder Lucas Pol ook nog scoorde en de stand op 35-0 bracht, was het duidelijk dat er voor het studententeam uit Nijmegen deze dag niets te halen viel. Waar Ducks/Oysters in vorige wedstrijden nog wel eens de fout maakte om het spel te omslachtig te spelen, speelde het nu een van de beste wedstrijden van het seizoen door het basisspel goed uit te voeren en daardoor met meer structuur te spelen. Vlak voor tijd bepaalde, na een flitsende counter aanval, Jelle Dreuning de eindstand op 40-0.

Door dit resultaat staat Ducks/Oysters nu twee punten achter koploper Maastricht. Komende zondag staat een uitwedstrijd tegen de nummer drie, Bokkenrijders Roermond op het programma. De week erna op zondag 16 februari is er wederom een thuiswedstrijd in Boxtel om 14.00, tegen angstgegner Octopus Uden.

Dik verlies voor RKSV Boxtel

Heeswijk-Dinther - Avesteyn, de nummer 2 van de ranglijst stond zondag op het programma voor het als derde geplaatste RKSV Boxtel. Een behoorlijk verschil in punten tussen de ploegen en de goedgevulde ziekenboeg van Boxtel helpen in zo'n wedstrijd niet echt. In de eerste helft was al duidelijk dat de rood-witten het niet gingen redden, uiteindelijk viel een 4-0 nederlaag de Boxtelaren ten deel.

Vroeg in de wedstrijd, zo'n vijf minuten na de aftrap, was het raak voor de thuisploeg. Na een corner van Avesteyn werd de bal al tegen de touwen gewerkt en stond het 1-0. De thuisploeg behield het overwicht en Boxtel kwam er maar sporadisch uit. Na 25 minuten had Boxtel een aantal kansen en aanvallen op rij, maar hieruit werd niet gescoord. Avesteyn deed dit na 40 minuten wel na een verkeerde inschatting in de verdediging. Tot overmaat van ramp ging Boxtel ook nog niet 'slechts' met twee tegendoelpunten rusten. Een minuut na de 2-0 was de bal weer bij Avesteyn en werd de Boxtelse defensie compleet weggespeeld. Met 3-0 op het scorebord moest Boxtel zichzelf bijeen rapen in de rust.

In de tweede helft stond Boxtel voor de ogenschijnlijk onmogelijke taak om in ieder geval de wedstrijd weer gelijk te trekken. Niet dat Boxtel het niet probeerde, maar het wilde niet lukken. Dat de behoorlijk harde wind de ballen onberekenbaar maakte, werkte ook niet mee. In de zeventigste minuut werd de deur definitief in het slot gegooid. Na een corner werd de bal bij de tweede paal terug gekopt en werd de 4-0 kinderlijk eenvoudig binnen geschoten.
De wedstrijd was gespeeld en Avesteyn nam gas terug. Boxtel was toen natuurlijk meer in balbezit, maar wist dit niet om te zetten in een eretreffer. Na negentig minuten was het spel ten einde en kon Boxtel niets anders doen dan vooruit kijken naar de volgende wedstrijd. Deze wordt thuis gespeeld op 9 februari tegen HHC' 09 uit Heusden. De aftrap op Munsel is om 14.30 uur.

LSV verliest van SVSOS

Biest-Houtakker - De tweede wedstrijd van het seizoen speelde LSV zondag tegen SVSOS. Vol goede moed vertrokken de Lennisheuvelaren richting Biest-Houtakker, waar ze na de 5-0 zege van vorige week opnieuw drie punten wilden pakken. Het liep echter anders.

In de beginfase had LSV de bal en liet deze rustig gaan, maar zodra de bal op de hoogte van de middenlijn was, ging het fout. Vrijwel alle ballen gingen lang en door de wind kwamen ze maar zelden aan. Het voetbal ging er op achteruit, van zowel de kant van LSV als van SVSOS.
In de 25e minuut kreeg SVSOS een corner en kwam de bal in de kluts op de 16 meter terecht. Een speler van SVSOS pikte de bal op, raakte hem compleet verkeerd en deed deze toch de bovenhoek in vliegen. Drie minuten later kreeg LSV de kans op de 1-1 via Bart Dammers, maar hij schoot de bal hard aan de verkeerde kant van de paal. Met een vrije trap van Dirk van der Struijk die nog bijna het net vond, leek LSV op gelijke hoogte te komen, maar toen kwam SVSOS op een 2-0 voorsprong. Na een vrije trap ter hoogte van 30 meter gaf de speler van SVSOS de bal voor. Deze werd door iedereen gemist en waaide zo het doel binnen.

Na rust stond een ander LSV op het veld en kwam SVSOS vrijwel niet meer aan voetbal toe. Alle duels werden gewonnen en in de zestigste minuut beloonden de Lennisheuvelaren zichzelf dan ook met de 2-1, nadat Mateusz Barabasz diep werd gestuurd en de bal over de uitkomende keeper heen stiftte.
Maykel van Kasteren kwam er nog een paar keer gevaarlijk overheen bij SVSOS, maar de 2-2 bleef uit. LSV maakte de kansen die het kreeg niet af en zoals in de wetten van het voetbal geschreven staat: 'Als je ze zelf niet maakt, doet de tegenstander dat wel'. Dat bleek wel toen SVSOS er op de counter uitkwam. De linksbuiten werd diep gestuurd, ging na contact met Bart van der Struijk makkelijk liggen in het strafschopgebied en kreeg een penalty mee. Deze werd nog gekeerd door keeper Lars Kruijssen, maar kwam terecht voor de voeten van een inlopende speler van SVSOS die de bal vrij binnenschoot in de andere hoek. Hierna probeerde LSV het nog recht te trekken, maar werd er toch te snel voor de lange bal gekozen. Mede door de wind schoten deze ballen allemaal door en kwamen ze zelden aan.
Volgende week speelt LSV thuis tegen Casteren 1.

Gelijkspel voor DVG tegen DSC

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - De weersomstandigheden waren niet al te best zondag. Na veel regen in de ochtend was het wel weer droog, maar moest uitgeweken worden naar het kunstgrasveld. Toch stonden er redelijk wat toeschouwers langs de lijn. Zij zagen DVG, nadat het eerder in de uitwedstrijd nog won van DSC, nu tegen deze ploeg uit Kerkdriel een gelijkspel behalen.

DVG begon niet al te best aan de wedstrijd. Al na drie minuten duurde het te lang voordat de bal in de verdediging werd opgeruimd en prikte aanvaller Veldhuis van DSC ineens de eerste score op het bord: 0-1. Het duurde even voordat dit verwerkt was. Aaron van Kasteren probeerde met een afstandsschot de score weer gelijk te trekken, maar de bal ging naast het doel. De spelers hadden veel last van de wind en de bal maakte soms rare capriolen, het veld zelf was uitstekend te bespelen. Ook DSC probeerde nogmaals het net te vinden en een harde voorzet werd door de inlopende spelers gemist. Voor rust ontstonden er nog twee kansen, gelijk verdeeld over beide teams. DVG spits Lars Verberk gebruikte zijn snelheid op de juiste manier en kon een-op-een naar de keeper, maar prikte de bal net naast het doel. DSC had het eindakkoord voor de rust. Een vrije schietkans ging, gelukkig voor DVG, in het zijnet. Ruststand 0-1.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
DVG kwam tegen DSC niet verder dan een 1-1 gelijkspel. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Na rust speelde DVG letterlijk met de wind mee en ging beter voetballen. Toch betekende dit niet dat DSC er niet gevaarlijk uitkwam. Een schot ging over het doel van Andrei Tomus en een slim hak-balletje achter het standbeen werd door de Liempdse keeper bekwaam tot hoekschop gedegradeerd. Een soepel lopende aanval via Twan van de Broek werd in de loop meegegeven aan Luuk van de Ven die op doel schoot. De keeper van DSC kon redding brengen en dit zou niet voor de laatste keer zijn. Hij hoefde niet op te treden bij een harde voorzet van Teun Welvaarts want Lars Verberk miste, al glijdend, de bal maar net.
De gelijkmaker hing in de lucht en viel in de 75e minuut. Opnieuw was Welvaarts de aangever en was het de mee opgekomen Martijn Caarls die door de DSC defensie over het hoofd werd gezien: 1-1. Na deze gelijkmaker nam DSC het voortouw en werd sterker zonder echte kansen te creëren. DVG probeerde nog de drie punten in eigen huis te houden. Jongeling Jurre van Veghel kwam in de ploeg en deed het als debutant uitstekend. De DSC-keeper stak in uitstekende vorm bij vrije trappen van Bas Smulders en moest vlak voor tijd nog alle zeilen bijzetten toen Luuk van de Ven op doel schoot. In de rebound toonde hij nogmaals een prima reflex op de inzet van Van Veghel, die bijna een droomdebuut maakte.
Het bleef bij de 1-1. Beide trainers beaamden dat dit een verdiend gelijkspel was maar je proefde toch ook de teleurstelling dat er niet gewonnen was.

Volgende week speelt DVG opnieuw een thuiswedstrijd en wel tegen BVV. Uit werd een moeizaam gelijkspel afgedwongen.

DVG-2 speelde thuis tegen hekkesluiter HVCH-5, en verloor met 1-2. Een slechte start betekende een 0-2 achterstand. Later werd er nog wel gescoord, maar erop en erover gebeurde niet.

't Wapen van Liempde/RegioBank libre 1 wint van 't Ivoor 1

Liempde - In een spannende thuiswedstrijd tussen de eerste libreteams van 't Wapen van Liempde/RegioBank en 't Ivoor uit Boxtel wisten de Liempdse biljarters de meeste punten te behalen. Twee van de drie biljarters wonnen hun wedstrijd.

Leo van Erp (80) won na negentien beurten van Peter van Giersbergen (80) (4.21 gemiddeld). Peter van Lierop (100) won in 25 beurten van Chris Fasseur (160) (4.00 gemiddeld). Na twee wedstrijden had 't Wapen van Liempde een ruime voorsprong opgebouwd. De twee kopmannen Leo van Hastenberg (220) en Fouad Hasbani (160) speelden de laatste wedstrijd tegen elkaar. In zeventien beurten werd de partij beslist door Hasbani. Van Hastenberg behaalde nog wel vijf punten voor het team, wat juist genoeg was voor de algehele overwinning.

20 / 20

Tot en met 9 februari

Expositie 'Keramiek-Schilderkunst-Sculpturen' (op zat & zon)
MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

Tot en met 25 februari

Expositie amateurschilders van HobbyCentrum Boxtel
VVV, Markt 36 Boxtel

Tot en met 28 februari

Expositie schilderijen Riekie Wilborts
D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 Liempde

Donderdag 6 februari

Huiskamer: Koffie-inloop
10.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

vrijdag 7 februari

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36 Boxtel

Verhaaltijd
11.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Koffie met Kennis
13.30 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Waggelrevue Eeendengat
20.00 uur, Denziz, Stationsstraat 71 Boxtel

Zaterdag 8 februari

Open dag Natuurbrug de Mortelen
11.00-17.00 uur, Monnikenweg, 5682 PD Best

Huiskamer: Rikken, hobby, jokeren
14.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Waggelrevue Eeendengat
20.00 uur, Denziz, Stationsstraat 71 Boxtel

Zondag 9 februari

Verzamelaarsruilbeurs
10.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Lezing: Cultureel Drieluik Zee
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

Karnavals Kriebels Konsert
12.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel

Seniorenmiddag De Ploegers
13.30 uur, Het Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 Liempde

Kienen
20.00 uur, Café Fellenoord, Fellenoord 6 Boxtel

Maandag 10 februari

Inloopspreekuur Vrijwilligersteunpunt
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Klik & Tik
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Dinsdag 11 februari

PC-inloop Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Huiskamer: Verrassing (5 euro), opgeven vóór 10 februari
17.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Open Spirituele gespreksavond
19.30 uur, De Orion, Lennisheuvel 56 Lennisheuvel

Woensdag 12 februari

Beter Nederlands Spreken
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Huiskamer: Spelletjesmiddag
13.30 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Informatieavond 'Esch Graaft'
20.00 uur, Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a Esch

Telebingo bij Omroep Dommelland
20.40 uur, Omroep Dommelland

Trekking Telebingo 29 januari

Ronde 1                         Kaartnummer
1 rijtje         € 10,-                 101
3 rijtjes        € 25,-                 136
Volle Kaart € 50,-                 73
Waardebon Albert Heijn                 25

Ronde 2
1 rijtje        € 10,-                 76
3 rijtjes        € 25,-                 125
Volle Kaart € 50,-                 137
Waardebon Eetwinkel Select         232

Ronde 3        
1 rijtje        € 5,-                        24, 198
3 rijtjes         € 12,50,-                 115, 172
Volle Kaart € 25,-                 228, 236
Waardebon Jumbo Oosterhof                 190

Ronde 4                                Kaartnummer
1 rijtje        € 10,-                        81
3 rijtjes        € 25-                        109
Volle Kaart € 50,-                        147
Waardebon Dierenspec.zaak Boxtel         160

Ronde 5                        
1 rijtje        € 25,-                        221
3 rijtjes        € 25,-                        221, 234
Volle Kaart € 150,-                        227

Bingogetal: 13, € 100,-                        Gevallen

F.A.H. Dupont

Het team van Finenzo Boxtel met van links naar rechts Wilma, Bernice, Jacqueline, Sonja en de grondlegger van Finenzo Boxtel, Chris. Foto: Sander van Kasteren

Chris van der Graaf

Foto: Yvonne van Weert-van Roij

Lucca van Weert