DeMooiBoxtelKrant

25 april 2018

DeMooiBoxtelKrant 25 april 2018


Boxtel verwacht binnen enkele weken vergunning Biomassaplein Vorst B af te geven

Boxtel - De gemeente Boxtel is bezig met het afronden van de vergunningsaanvraag voor het Biomassaplein op Vorst B in Lennisheuvel en verwacht die in de loop van deze week in procedure te kunnen brengen. Dat gaf wethouder Peter van de Wiel vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering aan naar aanleiding van vragen die de BALANS-fractie hem stelde. De vergunning is er een van tijdelijke aard.

De fractie van BALANS vroeg zich onder meer af of de wethouder, in de aanloop naar het biomassaplein nog wel in contact was geweest met de buren van het plein: ondernemersvereniging SPIN en de inwoners van Lennisheuvel. Van de Wiel bevestigde dat er periodieke nieuwsbrieven verzonden worden en dat het ook de bedoeling is om hen intensief en proactief op de hoogte te houden.

Na het afgeven van de tijdelijke omgevingsvergunning, die regelt dat er een biomassaplein mag komen, volgen nog verschillende stappen voordat het plein er ook daadwerkelijk komt. Zo wordt eerst een doelennotitie opgesteld waarin de wensen en bezwaren van de verschillende belanghebbenden ook zullen worden meegenomen. Aan de hand van die notitie wordt het uiteindelijke bestemmingsplan gemaakt, waarin de details van het biomassaplein worden vastgelegd.

De wethouder is het niet eens met de opmerkingen van BALANS dat industriegrond met de komst van het onder de noemer GreenTech vallende biomassaplein wordt 'weggegeven' voor de prijs van bosgrond. Hij gaf dinsdagavond dan ook aan dat Boxtel voor de keuze stond om de grond af te schrijven, of het nog enigszins te gelde te maken door er GreenTech te huisvesten. De te verwachten verliezen op de verkoopprijs van Vorst B zijn volgens hem te overzien: "Juist door de ontwikkeling van Vorst B spant de gemeente zich in voor de grondwaarde. Negen tot tien hectare was afgewaardeerd door de provincie. Elke ontwikkeling die we hier kunnen realiseren is rendabel. Het alternatief was géén exploitatie." Bovendien gaat de gemeente er vanuit dat het biomassaplein winstgevend is.

Zorgen om ontsluiting nieuwe wijk Selissen

Boxtel - De informatiebijeenkomst over de nieuwe wijk, 'Heem van Selis' gedoopt, kon afgelopen maandag rekenen op flink wat belangstellenden. Tijdens de avond in de bomvolle raadzaal van het Boxtelse gemeentehuis uitten diverse aanwezigen hun zorgen over de afwikkeling van het verkeer van de nieuwe woonwijk, die uit meer dan 465 woningen bestaat.

Op de bijeenkomst lichtten Van Wanrooij Projectontwikkeling en Bouwbedrijf Van Peer het voorontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan toe. Ook konden deze plannen ingezien worden.

Tijdens de informatieavond gaf de projectontwikkelaar aan zo min mogelijk bouwverkeer af te willen wikkelen via de bestaande wegen, zoals de Dukaat. De bewoners van die straat reageerden verontrust op het feit dat hun straat straks één van de twee toegangswegen wordt tot Heem van Selis. Omdat ook in het tegenover de nieuwe wijk gelegen gebouw waar voorheen Lindelust gevestigd was woningen gerealiseerd worden, was tevens de roep om verkeersoplossingen op de Bosscheweg te horen. Op vragen over een mogelijke verbreding van de Dukaat en of verkeersmaatregelen op de Bosscheweg komen, kon de gemeente in dit stadium echter nog niet antwoorden.

De andere toegangsweg zal, zoals het zich nu laat aanzien, leiden naar een nieuw aan te leggen rotonde net ten zuiden van Eetcafé De Oude Ketting. De plannen voor de aanleg van de rotonde zijn echter nog niet definitief.

De 465 woningen in de wijk worden in fases opgeleverd, waarbij de eerste, met woningen langs de Bosscheweg, als alles meezit volgend jaar van start gaat. Na de afronding van deze fase wordt gestart met de aanbouw van een nieuw geluidsscherm langs de A2. Gelijktijdig worden fase 2 en 3 uitgevoerd, waarbij woningen zullen verrijzen op de plek waar nu kassencomplexen staan. Dan zal gestart worden met de bouw langs de A2, terugwerkend naar de Bosscheweg. Omstreeks 2025 moet de nieuwe wijk klaar zijn.

Tussen de geluidswal en de woningen die in de vierde en latere fases gebouwd worden komt een groenstrook van naar verwachting zo'n twintig meter breed. De strook was onder meer nodig om de dassen die op landgoed Venrode een burcht hebben een vrije doorgang langs de snelweg te kunnen geven.

De maandag gepresenteerde plannen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog aanpassingen gedaan worden die in het uiteindelijke bestemmingsplan verwerkt worden.

Zonovergoten Koningsspelen brengen Boxtelse jeugd in beweging

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Ruim over de achthonderd kinderen van zeven basisscholen in Boxtel en Lennisheuvel hebben vrijdag in sportpark Munsel meegedaan aan de Koningsspelen. De inmiddels traditionele Koningsspelen werden in het leven geroepen na de inhuldiging van Koning Willem-Alexander in 2013 met als doel kinderen meer te laten bewegen en hen te laten ontdekken hoe gezond en leuk sport kan zijn. De spelen zijn op de vrijdag vóór Koningsdag.

In Boxtel doen vanaf de eerste editie jaarlijks honderden kinderen mee aan de Koningsspelen. Zij konden dit jaar rekenen op prachtige weersomstandigheden. Zoals de voorgaande edities werden de spelen ook dit jaar geopend door sportwethouder Herman van Wanrooij.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Na de opening werden de spelen ingeluid met een dans op het nummer Fitlala, van Kinderen voor Kinderen. Het nummer is speciaal voor de Koningsspelen geschreven en de schoolkinderen konden de tekst en bijbehorende dans oefenen via de site van de Koningsspelen.
Daarna was het moment aangebroken waarop de 868 aanwezige kinderen konden beginnen met de verschillende sportieve activiteiten die werden aangeboden onder leiding van Buurtsport Boxtel.

Nieuwe columniste

Collectes mei en juni

13 tot en met 19 mei        Stichting Longfonds
27 mei tot en met 2 juni        Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
3 tot en met 9 juni        Epilepsiefonds
10 tot en met 16 juni        Ver. tot behoud van Natuurmonumenten NL
17 tot en met 23 juni        Maag Lever Darm Stichting
24 tot en met 30 juni        Ver. Het Nederlandse Rode Kruis

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren voor een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de zogenaamde vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel, maar vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.

Gratis reanimatiecursus voor Liempdenaren

Liempde - Wijkorgaan Liempde organiseert dit jaar verschillende gratis reanimatiecursussen voor Liempdenaren. Aanmelden daarvoor kan tot 7 mei via h.v.alphen@gmail.com of bij Hermien van der Heijden aan de Rosenhofstraat 6. Zij is erkend instructeur reanimatie en AED van de Nederlandse Reanimatie Raad en verzorgt de cursussen.

Hermien maakt een groepsindeling waarbij ze probeert rekening te houden met verhinderingen. De nu aangeboden cursus is voor beginners en duurt 3 tot 3,5 uur. Het Wijkorgaan streeft ernaar om eind 2018 een herhalingscursus aan te bieden.

Na het volgen van de cursus en behalen van het certificaat kunnen cursisten zich aanmelden als vrijwillige burgerhulpverlener bij www.hartslagnu.nl. HartslagNu is de organisatie die regelt dat burgerhulpverleners kunnen worden ingezet bij een melding van reanimatie. Hun systeem is gekoppeld aan de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of via de speciale app om te gaan reanimeren of om direct een AED op te halen.

Pasavonden Bloedprocessie weer van start

Boxtel - De pasavonden voor de deelnemers van de Heilig Bloedprocessie, die dit jaar plaatsvindt op zondag 27 mei, beginnen op maandag 30 april. Vanaf die dag zijn de pasavonden elke maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek, Burgakker 4 in Boxtel. Een speciale oproep om mee te lopen wordt gedaan op jongens en meisjes vanaf 6 tot ongeveer 16 jaar.

Op maandag 21 mei is er geen pasavond in verband met Pinksteren en op woensdag 23 mei wordt er niet gepast vanwege de Bloedmirakelse avond. Meer informatie is te verkrijgen bij Marijke van Beek via 06-54686151 of een e-mail naar aanmelden@bloedprocessieboxtel.nl.

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, telefoon: 0411-601723

Meditatieve wandeling Stapelen

Boxtel - Vanaf de binnenplaats van Kasteel Stapelen vertrekt aanstaande zaterdag, 29 april, een meditatieve wandeling. Deze duurt van 14.00 tot 15.30 uur.

Wandelaars kunnen een tekst meenemen die veel voor hen betekent, die zij op een zelfgekozen plek met de aanwezigen kunnen delen. Meer informatie: Eline Hermans via 06-43586628.

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 26 april        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Dinsdag 1 mei        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Adelaar        14.00
Woensdag 2 mei        Fietsen Poeldijkroute, vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Speelmanstraat         13.30
                        Vertrek snelle fietsers        13.15

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 26 april        Kienen in De Kloosterhof        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Elke dinsdag        Fietsen vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym Angelaschool, ingang Baroniestraat        19.00/20.00
Elke donderdag        Nordic walking vanaf de Markt        09.00

Vrouwencontact Liempde

1 mei        Mindfit bij De Kloosterhof        9.00
2 mei        Muziekkwis met Theo Megens bij De Kloosterhof        19.30

Boxtel hoopt op 'paardenmiddel' in aanpak Japanse Duizendknoop

De Japanse Duizendknoop overwoekert de Dommeloever bij het plein in de Croonpassage. Foto: willemijn wijdenes

Boxtel - Boxtel treedt veel te soft op tegen de exoot Japanse Duizendknoop, die momenteel op zes plaatsen in Boxtel groeit. Dat meent althans de fractie van het CDA, die er vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering vragen over stelde aan wethouder Herman van Wanrooij. Hij geeft aan dat de aanpak momenteel vooral gericht is op het voorkomen dat de als zeer invasief bekend staande exoot zich verder verspreidt en dat het wachten is op een 'paardenmiddel'.

De Japanse Duizendknoop veroorzaakt op diverse plaatsen overlast omdat het een snelgroeiende en moeilijk uitroeibare plant is. Bovendien doen verhalen de rondte dat de plant zich in het Verenigd Koninkrijk zo nu en dan zelfs een weg baant door beton en zo schade veroorzaakt aan woningen. In Boxtel groeit de plant op zes plaatsen, waarvan de meest in het oog springende die langs de Dommel bij de Croon is. Er zijn in Boxtel nog geen meldingen gedaan van overlast door de plant.

Ondanks de vragen aan de wethouder geeft die aan niet direct aanleiding te zien het beleid van Boxtel aan te passen. Immers, te veel maaien heeft juist een averechts effect op de verspreiding van de plant. Wel laat Van Wanrooij weten dat hij de burgers beter zal voorlichten over wat zij moeten doen als de plant aangetroffen wordt. Zo geeft hij aan dat je de plant niet zelf moet proberen te snoeien, omdat afgesnoeide delen opnieuw wortel schieten en zodoende verspreiding in de hand werken. "Dat maaien is een taak van de gemeente", geeft hij aan.

Het CDA neemt het de wethouder kwalijk dat die niet andere beproefde methoden inzet om de plant te bestrijden. Zo is er gif beschikbaar waarmee de plant geïnjecteerd kan worden en helpt in sommige gevallen afdekken of afgraven van de plant in het verdelgingsproces. Met die verwijten gaat de wethouder niet mee. "De wortels van de Duizendknoop gaan wel 7 meter diep. Afgraven wordt dan een hele kostbare zaak."

Ook de andere bestrijdingsmethoden zijn volgens de gemeente niet haalbaar: een woordvoerder liet vorig jaar al weten dat het injecteren van de plant met gif absoluut niet past bij het groene beleid van de gemeente. Daarbij bestaat het gevaar dat op enkele locaties waar de plant weeldig groeit, het gif na injectie in het milieu terechtkomt.

Hij geeft aan dat goed maaien en opruimen van het snoeiafval vooralsnog de best werkende oplossing is. "Zes locaties zijn voor ons behapbaar. Ons primaire doel is het aantal locaties niet te laten uitbreiden. Het is dus hopen op een wondermiddel dat er nu nog niet is", aldus Van Wanrooij die aangeeft dat hij volgend jaar rond deze tijd weer dezelfde discussie voorziet. Het CDA is het niet eens met de antwoorden van de wethouder. "De beste methode is niet wachten", bijt fractievoorzitter Hélène van As hem toe. En daarmee lijkt het erop dat inderdaad de laatste discussie over de duizendknoop nog niet gevoerd is in het Boxtelse.


Wethouder belooft efficiëntere aanbestedingsprocedures

In 2016 wonnen Bram Veroude (l.) van MagicFX en Mr. en Mrs. Filipe van Filipe Mode de BOT. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - "Ik zou zelf óók graag weten hoeveel aanbestedingen aan Boxtelse bedrijven gegund worden." Die woorden sprak wethouder Herman van Wanrooij dinsdagavond tijdens de raadsvergadering nadat de BALANS-fractie hem vroeg naar de voortgang wat betreft verbeteren van de gemeentelijke aanbestedingsprocedures. De wethouder laat weten dat het momenteel lastig is om bij te houden welk percentage van alle aanbestedingen naar Boxtelse, of regionale bedrijven gaat. Wel geeft hij aan dit medio 2019 waarschijnlijk wel te kunnen.

In de loop van dit jaar en het begin van 2019 wordt namelijk een nieuwe inkoopkalender opgetuigd, waarmee aanbestedingen op ieder moment en altijd actueel inzichtelijk zijn. Volgens Van Wanrooij duurt dit enige tijd omdat het een enorm karwei is om de overstap te maken. Dit komt omdat Boxtel ervoor kiest niet alleen nieuwe, maar ook lopende aanbestedingen via het nieuwe systeem actueel en inzichtelijk te maken.

De BALANS-fractie vroeg zich ook af of de gemeente op dit moment kandidaten met afgewezen aanbestedingen proactief benadert. Zo zouden de ondernemers hun plannen en procedures in het vervolg kunnen verbeteren, is de gedachte. Daar kon de wethouder kort in zijn: "Dat gebeurt slechts sporadisch, en meestal enkel als de ondernemer er om vraagt." Hij geeft toe dat Boxtel daarin best proactiever mag en zal worden met de invoering van de inkoopkalender en de daarbij aangestelde inkoopconsulent.

Keistampers combinatie
Ook ging de wethouder specifiek in op het stuklopen van de aanbesteding van de werkzaamheden aan de Boxtelse Markt aan de Boxtelse Keistampers Combinatie. Deze club Boxtelse bedrijven had zich ingeschreven voor de renovatie van de Markt, maar is volgens Van Wanrooij nog 'onvoldoende tot wasdom' gekomen. "We hadden verwacht dat de kartrekker een beter plan van aanpak zou indienen. Nu waren niet alle garanties ook daadwerkelijk gedekt", geeft hij aan.

Een woordvoerder van de combinatie geeft overigens aan zich absoluut niet in de woorden van de wethouder te kunnen vinden. Hij laat weten dat de communicatie van gemeentelijke kant beter had gemoeten. Daarmee lijkt hij in ieder geval de noodzaak van betere terugkoppeling naar de op een aanbesteding ingeschreven partijen te bevestigen.

Nieuwe fase in herindeling Haaren bereikt Stuurgroep stelt Plan van Aanpak vast

Boxtel - De stuurgroep herindeling gemeente Haaren heeft afgelopen vrijdag het Plan van Aanpak vastgesteld voor de eerste fase van de herindeling van Haaren. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van Haaren en van de gemeenten die er grondgebied bij kunnen krijgen: Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. De vaststelling van het Plan van Aanpak betekent dat er overeenstemming is bereikt over de weg die moet leiden tot een herindelingsontwerp waarmee in 2021 of als uiterste datum 1 januari 2022 de opsplitsing van de gemeente Haaren compleet moet zijn. Esch zal zich vanaf dan bij Boxtel voegen.

De volgende stap is nu het voorbereiden van het herindelingsontwerp. Hierin worden onder meer de nieuwe gemeentegrenzen vastgelegd en afspraken gemaakt over de toekomst van het personeel. De planning is dat de gemeenteraden van de zes betrokken gemeenten dat in december 2018 vaststellen.

Het Plan van Aanpak is een uitwerking van het besluit van de gemeenteraad van Haaren. Daar werd op 21 december besloten tot opsplitsing van de gemeente. Daaropvolgend hebben de gemeenteraden van Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught hun principebereidheid uitgesproken nog te bepalen delen van de gemeente Haaren over te nemen. Boxtel gaf in een eerder stadium al aan bereid te zijn om Esch te 'adopteren'.

Onafhankelijk voorzitter
De stuurgroep heeft Peter van der Velden benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep. Hij was burgemeester van de gemeenten Nieuw-Ginneken, Rosmalen, Emmen, Bergen op Zoom, Breda en vorig jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht. Van der Velden verricht op dit moment nog verschillende functies binnen de overheid en in het bedrijfsleven. In zijn werk begeleidt hij complexe processen. Zijn ambitie en uitgangspunt in alles wat hij doet is mensen motiveren en inspireren.

Voortzetting inzet procesregisseur
Ook besloot de stuurgroep de inzet voort te zetten van de opsteller van het Plan van Aanpak, procesregisseur Audrey Rohen. Rohen is ervaren in het begeleiden van bestuurders en managers bij het realiseren van veranderopgaven in de lokale overheid, zoals het realiseren van herindelingen of samenwerkingsverbanden tussen organisaties, het opheffen, splitsen of verzelfstandigen van organisaties en het realiseren van ontwikkelopgaven van mens en organisatie.

Nominaties Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) 2018 geopend

Boxtel - De Nominaties voor de Boxtelse Ondernemers Trofee 2018 zijn sinds deze week geopend. Vanaf maandag 23 april kan iedereen kandidaten aandragen voor de tweejaarlijkse prijs voor Boxtelse ondernemers. Kandidaten aanmelden kan tot en met 31 mei en vanaf 4 juni kunnen Boxtelaren stemmen op hun favoriete ondernemer. De winnaars worden op 8 november bekendgemaakt.

De Boxtelse Ondernemers Trofee (BOT) bestaat sinds 2004. Sindsdien wordt de verkiezing om het jaar gehouden, steeds rondom een bepaald thema. Dit jaar is dat 'Fast Forward'. De bedrijven worden, zoals bij de voorgaande editie, in twee categorieën ingedeeld: business to business (B2B), voor bedrijven die producten leveren of maken of diensten leveren voor andere bedrijven, en business to consumer (B2C), voor bedrijven die produceren, leveren of diensten verrichten voor consumenten.

Bij het aanmelden gelden twee selectiecriteria: de kandidaten moeten gevestigd zijn in de gemeente Boxtel en het bedrijf moet raakvlakken met het thema Fast Forward hebben.

Uit de stemronde komen uiteindelijk zes finalekandidaten gerold waaruit op 8 november de twee winnaars bekend worden gemaakt. Voor die finale zijn al kaarten verkrijgbaar via de site van de BOT 2018. De kosten daarvoor bedragen 75 euro per persoon. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel dat organisator JCI Dommelland uitkiest.

Onbekend is nog wáár de finale zal plaatsvinden. In 2016 was dat in de leegstaande Heilig Hartkerk. Kandidaten aanmelden en kaarten bestellen kan via www.bot2018.nl. Later kan ook gestemd worden via die site.

Teejatergroep Orion speelt toneelstuk Adel Blank

Foto: Esch Kookt

Lennisheuvel - Teejatergroep Orion voert op 23, 24, 26, 30 en 31 mei het stuk 'Adel Blank' van schrijver Alex van Warmerdam op. De theatergroep speelt het stuk op een buitenlocatie aan de Koevoortseweg 1 in Lennisheuvel. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij Ellen van de Loo via ellenkeesloo@gmail.com of 0411-674485.

Het stuk draait om de gelijknamige Adel Blank. Zij is ziek, stervende én heeft een flinke erfenis na te laten. En een goed mens heeft recht op verzorging. In en rondom het sterfbed van Adel ontvouwt zich een ingewikkeld spel tussen het personeel. Adel heeft niet alleen personeel, maar ook familie. Het stuk wordt geregisseerd door Lisa Ruskus.
De voorstellingen beginnen steeds om 20.00 uur, de locatie is toegankelijk vanaf 19.30 uur. Het stuk heeft geen pauze. De parkeermogelijkheden aan de Koevoortseweg zijn beperkt, dus publiek wordt opgeroepen met de fiets te komen of te parkeren bij Gemeenschaphuis De Orion en vervolgens te voet verder te gaan.

De voorstelling zal ook bij lichte regen doorgaan. Paraplu's zijn niet toegestaan, poncho's wel. Mocht het weer aanhoudend slecht zijn dan geeft de theatergroep uiterlijk om 17.00 uur op de dag van de voorstelling op haar website (www.teejatergroeporion.com) aan of die doorgaat.

Meld je aan voor Esch Kookt

Esch - Voor het vierde jaar op rij gaan Esschenaren op 16 juni weer voor elkaar in de keuken staan. En schuiven zij bij elkaar aan tafel. Die zaterdag is het namelijk weer tijd voor Esch Kookt, het jaarlijks culinair evenement voor mensen die het leuk vinden om te koken en in een ontspannen sfeer nieuwe mensen te leren kennen.

Want dat gaat gebeuren als je gasten aan tafel krijgt die je nog niet eerder hebt ontmoet. De koks maken zelf uit wat ze klaarmaken, dat hoeven zeker geen culinaire hoogstandjes te zijn. Het gaat erom dat mensen met elkaar in contact komen. De deelnemers koken met iemand samen één deel van het diner: een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht. Welk gerecht dat is, krijgen ze twee weken van tevoren te horen.

Op de avond zelf komen vier dorpsgenoten bij de koks thuis aan tafel mee-eten. Na elk gerecht gaat elk tweetal naar een ander adres, waar het volgende deel van het diner wordt gegeten. Vervolgens gaat elk tweetal weer naar andere adressen voor het nagerecht. De adressen waar iedereen naartoe gaat, blijven een verrassing tot na elk gerecht. Na afloop van dit samengestelde en afwisselende diner komt iedereen samen voor een afterparty, waarmee deze vierde editie van Esch Kookt wordt afgesloten.

Wil je meer informatie en wil je je aanmelden voor dit evenement, kijk dan op de website van Esch Kookt: www.eschkookt.com. Daarnaast kun je Esch Kookt ook volgen op Facebook voor de meest actuele berichten.
Aanmelden kan uitsluitend met het aanmeldingsformulier op de website en uiterlijk tot 21 mei.

Publieksopenstelling nieuw infopunt Groot Duijfhuis Liempde

Liempde - Vanaf zondag 29 april tot en met de laatste zondag van september is Infopunt Groot Duijfhuis iedere laatste zondag van de maand geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Binnen krijgen geïnteresseerden informatie over het Dommeldal bij Liempde én poort van het Groene Woud. Ook kunnen zij deelnemen aan een korte wandeling in de omgeving van het Groot Duijfhuis. Voor een kop koffie of thee kunnen bezoekers terecht bij het in de buurt gelegen D'n Liempdsen Herd.

Eén van de meest in het oog springende boerderijen van Nederland en een 'hotspot' binnen het Dommeldal en Nationaal Landschap Het Groene Woud is het Groot Duijfhuis. Al eeuwenlang is het bewoond, van de Kartuizerpachters tot Sjef van den Braak die in 2009 overleed. Er leidt een paadje naar de Dommel, waar je vanaf een bankje een prachtig uitzicht hebt op het beekdal, duiventoren en de boerderij met historische kenmerken zoals een 'herenkamer' en een (voor zover bekend) oudste gedateerde Vlaamse schuur van Nederland.
Voor meer informatie kijk op: https://www.brabantslandschap.nl/infopunt-groot-duijfhuis. Je vindt Infopunt Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 in Liempde.

Klompenwandeling Liempde

Liempde - Op zondag 29 april staat een Klompenwandeling door Liempde op het programma. Deze wandeling staat onder leiding van Arnold van den Broek, gids van Gastvrij Liempde, en maakt deel uit van het programma 'April Klompenmaand in Het Groene Woud'. De wandeling voert langs bijzondere locaties die deel uit maken van de Liempdse historie als klompendorp. De wandeling start om 10.00 uur vanaf D'n Liempdsen Herd (Barrierweg 4 in Liempde).

Liempde was vroeger een echt klompenmakersdorp. In 1890 telde het 29 klompenmakerijen waar dan 232 mensen werkzaam zijn. De vele wilgen en populieren die rondom Liempde groeien, verklaren de grote klompnijverheid, want van die houtsoorten worden de meeste klompen gemaakt. Veel boeren in Liempde maakten in de wintermaanden klompen als bijverdienste. Na de crisis van de dertiger jaren worden veel minder klompen verkocht, omdat er meer schoenen worden gedragen. Hierdoor kunnen veel klompenmakers hun bedrijf niet meer handhaven. Ook nu nog zijn in het dorpsbeeld veel locaties zichtbaar die een relatie hebben met de historie van het klompen maken.
De klompenwandeling voert langs een groot aantal van deze locaties. De excursie start zondag 29 april om 10.00 uur vanaf Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Rond 12 uur is de excursie afgelopen. De kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon. Dit is inclusief kopje koffie of thee na afloop.

Lezing klompenmaker Ad Traa

Liempde - Ad Traa verzorgt op maandag 30 april samen met zijn vrouw Corine en zoon Luuk een lezing over klompen maken in D'n Liempdsen Herd. Tijdens de lezing vindt ook de filmprimeur plaats van het machinaal maken van klompen. De film is bij Klompenfabriek Traa opgenomen, omdat het machinaal vervaardigen van klompen is geplaatst op de Unescolijst van Immaterieel Erfgoed. De lezing vormt de afsluitende activiteit van April Klompenmaand in Het Groene Woud.

Het familiebedrijf Traa produceert al drie generaties lang houten klompen. De grootvader van Ad begon in 1928 als handklompenmaker en zijn vader heeft het gehele proces geautomatiseerd. Tot op de dag van vandaag produceren zij nog dagelijks authentieke Hollandse klompen. Daarnaast heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in souvenirs en relatiegeschenken voor de Nederlandse markt.
Tijdens de lezing zal Ad Traa aan de hand van veel fotomateriaal ingaan op de historie van het klompen maken in Liempde en op de ontwikkeling van het klompen maken binnen de familie Traa. Een familiebedrijf met een lange klompenhistorie, maar ook met een duidelijk beeld van de toekomst van de klomp. Luuk Traa zal hier zijn visie op geven. In het bedrijf van de familie Traa is een professionele film opgenomen waarin Ad laat zien hoe stap voor stap een klomp wordt gemaakt vanuit een blok populierenhout. De film is gemaakt in opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Het machinaal maken van klompen is geplaatst op de Unescolijst van Immaterieel Erfgoed. Met de film is het productieproces van machinaal klompen maken vastgelegd. Tijdens de lezing zal deze film van 13 minuten voor de eerste keer worden getoond. De lezing start maandag 30 april om 19.30 uur in Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis.

Ondernemend Boxtel - Haarstudio Ciseaux

Nicolle (l.) en Wendy, van Haarstudio Ciseaux. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je steeds een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Wendy Zaunbrecher en Nicolle Roijackers van Haarstudio Ciseaux.

Eigenlijk hadden Wendy en Nicolle zelfs een paar maanden geleden nooit gedacht dat ze vandaag de dag een eigen kapsalon zouden runnen. Totdat oud-eigenares Dorien van Oerle aankondigde te stoppen met haar Haarstudio Ciseaux. "Toen ze dat eind oktober vertelde, heb ik de hele nacht naar het plafond liggen staren", geeft Wendy aan. Ook collega Nicolle kon maar moeilijk geloven dat ze straks op zoek moest naar een andere baas. Al snel belden de twee collega's elkaar en was een overnameplan gesmeed.

Vanaf 1 januari 2018 staat Ciseaux op naam van de twee oud-werknemers. "Het ging allemaal zó snel!", vertelt Wendy, haar gezicht verraadt nog steeds enige verbazing. Nicolle: "Maar wel heel leuk. Klanten namen bloemen en kaartjes mee toen ze hoorden dat wij de zaak hebben overgenomen, zelfs nu nog!"

Dat vertrouwde, huiselijke is dit jaar al voor het vijftiende jaar de voornaamste kracht van Ciseaux. Beide kapsters, aangevuld door kapster Antoinette, zijn vlotte en makkelijke praters. Dat mag ook wel, want bij een kapper komen talloze verhalen voorbij. Verdrietige, zoals overlijden, tegenslag en ziektes, maar ook gelukkige, zoals klanten die vertellen over een nieuwe liefde, een zwangerschap, of de geboorte van hun kind. "Maar daar ga ik verder niet te veel over zeggen hoor", geeft Wendy, met het oog op de privacy van haar klanten, aan.

Het tweetal vult elkaar perfect aan, zoveel is tijdens het gesprek met de verslaggever wel duidelijk. Ook wat karakter betreft is het tweetal complementair. "Ik ben wat meer behoudend en rustig", vertelt Wendy. "Dat klopt!", vult Nicolle aan. "Ik ben impulsiever, zo van: doe maar!"

Ciseaux is direct na de overname niet veranderd ten opzichte van de nette, trendy kapsalon die het al was. Wel hebben de nieuwe eigenaars toekomstplannen. Zo zorgt het feit dat zij de haarstudio nu zelf runnen ervoor dat ze ook hun eigen cursussen kunnen kiezen. Voor Wendy betekent dat bijvoorbeeld een specialisatie in krullen, maar ook een barbierscursus staat hoog op het verlanglijstje. Plannen genoeg dus.

Haarstudio Ciseaux, Van Beekstraat 19, www.haarstudiociseaux.nl, 0411-673359

Vincentiusvereniging deelt 15.000 euro uit

Vertefgenwoordigers van tien lokale organisaties mochten een cheque in ontvangst nemen van de Vincentiusvereniging. (Foto: Vicentiusvereniging Boxtel) Foto: Sint Vincentius

Boxtel - Vincentiusvereniging Boxtel heeft vorige week woensdag in Gemeenschapshuis De Walnoot tien Boxtelse organisaties blij gemaakt met een flink geldbedrag. In totaal werd ruim 15.000 euro verdeeld over diverse instanties die zich inzetten voor bestrijding van armoede of eenzaamheid. Voor het eerst zaten daar dit jaar ook twee buitenlandse organisaties tussen, die werken met Boxtelse en Liempdse vrijwilligers: Stichting Jalihal India en Stichting Arise and Shine Uganda, die 1.000 respectievelijk 500 euro kregen.

Het uitgedeelde geld komt uit de opbrengsten van de kringloopzaak aan de Van Leeuwenstraat nadat de jaarlijks activiteiten van de vereniging zoals individuele hulpverlening in geld en goederen, het ter beschikking stellen van een vakantiechalet, de jaarlijkse kerstpakkettenactie en het sinterklaasfeest, zijn gefinancierd.

Zoë Timmermans, na het behalen van haar wereldtitel Ultra Pole in 2017. (Foto: Marcel Timmermans) Foto: Marcel Timmermans

Na de uitreiking van de cheques gaf Boxtelaar Ron Krielen een presentatie over de 'Uit de Buurtfabriek' waaraan hij leiding geeft. In deze in Eindhoven gevestigde werkplaats maken personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder deskundige, creatieve leiding maatmeubels.

De Voedselbank Boxtel kon rekenen op een cheque van 4.000 euro. Voedseltuin Boxtel en Familiehuis Stichting Gemeenschap Paus Johannes XXIII kregen ieder 3.000 euro. Stichting Leergeld Boxtel mocht 1.500 euro in ontvangst nemen en Stichting Jalihal India kreeg 1.000. Huiskamerproject Liempde, Stichting Arise and Shine Uganda, Zonnebloem, afdeling Liempde, Activiteitenbegeleiding Vinckenrode en Activiteitenbegeleiding Vlaswiek kregen allen 500 euro.

De Oversteek en De Peuterhof vormen samen een Speelleercentrum

Liempde - Deze en volgende week, tijdens de meivakantie, wordt gestart met de ombouw van het gebouw van basisschool De Oversteek en De Peuterhof in Liempde tot een Speelleercentrum. De verbouwing moet met de ingang van volgend schooljaar afgerond zijn, waarbij beide organisaties dus onder de naam De Oversteek verder gaan. Omdat er al op veel terreinen en bovendien onder één dak werd samengewerkt, verwachten beide besturen geen grote veranderingen voor de kinderen. Nieuw is dat vanaf volgend schooljaar ook een kinderopvang gestart wordt.

Diana van den Borne, voorzitter van stichting De Peuterhof, en Edwin Vugts, directeur-bestuurder van stichting Sint Albertus (basisschool De Oversteek), kondigden het nieuws de afgelopen week in een persbericht aan. "Vanaf het nieuwe schooljaar zal met het samengaan van De Peuterhof en De Oversteek het peuterwerk, kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (BSO) en onderwijs onder één dak, en door één organisatie worden aangeboden", zo laten zij weten. "Een plek dus waar kinderen in een leerrijke omgeving kunnen spelen en in een speelrijke omgeving kunnen leren." Volgens de besturen maakt de fusie dat beide organisaties optimaal van elkaars kennis en kunde kunnen profiteren, ook bestuurstechnisch.

In de meivakantie wordt gestart met een interne verbouwing om de diverse ruimtes in De Oversteek geschikt te maken voor het huisvesten van BSO, peuterwerk en kinderdagverblijf. Na de meivakantie ontvangen ouders in Liempde meer informatie over het precieze aanbod dat zij vanaf het nieuwe schooljaar, dat start op 20 augustus, in Speelleercentrum De Oversteek kunnen afnemen en horen zij op welke manier zij hun kind kunnen aanmelden.

Liempdse Zoë Timmermans genomineerd voor jeugdtalent van het jaar

Boxtel/Liempde - Het 16-jarige Liempdse paaldanstalent Zoë Timmermans is door de Nederlandse Paalsport Bond genomineerd voor de verkiezing tot atleet van het jaar in de categorie jeugd. Samen met twintig andere genomineerden maakt zij kans om tijdens het NK paaldansen op 2 en 3 juni de prijs in ontvangst te mogen nemen.

Kandidaten voor de prijs konden aangedragen worden door hun fans, maar winnaars van belangrijke wedstrijden werden automatisch geselecteerd om mee te doen aan de publieksverkiezing.

En een kampioen, dát is Zoë. Ze wist vorig jaar juli tot haar eigen verrassing wereldkampioene Ultra Pole te worden. In deze categorie strijden de dansers gedurende twee 'battles' van ieder een minuut tegen elkaar. De Liempdse danseres kreeg voor dat toernooi een ticket van de bond omdat ook toen haar uitzonderlijke talent al was opgevallen. Dat blijkt ook nu weer met de nominatie.

Zoë heeft een officiële sportstatus, waardoor ze jaarlijks 80 lesuren op haar school in Best mag missen. Mocht de sport Olympisch worden dan kan Zoë naar een topsportopleiding toe, iets wat nu nog niet mogelijk is.

Stemmen op Zoë kan tot 1 mei op www.paalsportbond.nl/atleet-awards.

6 / 16

Foto: Rini van Oirschot

Café D'n Uitvoerder in de Spoorstraat

Volgens het historisch overzicht van cafés in Boxtel, 'Tapperijen, Tappers en Togen', van Pierre van Amelsvoort, was er al in 1882 een bruin café gevestigd in dit pand aan de Spoorstraat 28. Van oudsher is het een echt ODC-café. Het werd gerund onder vele namen, als Café Van Trigt (1940), Café Metropool, Le Papillon (1993), 't Oude Nest (1993) en Van Oekel (2006). Tegenwoordig draagt het café de naam D'n Uitvoerder.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Heemkunde Boxtel

Relatiestatus: het is ingewikkeld

Heel veel mannen en vrouwen om ons heen zitten in hetzelfde schuitje. Mensen gaan scheiden, zíjn al gescheiden, verlaten, bedrogen, verliefd, (un)happy single, onvrede in huwelijk of sleurhut in de relatie. Ik hoor het zo vaak in mijn omgeving dat ik besloten heb om over deze rollercoaster van emoties te gaan schrijven. Geen vernieuwend onderwerp natuurlijk, maar blijvend verrassend actueel. Het levert (helaas) wel veel inspiratie op voor bloggers zoals ik.

Volgens een hoogleraar is in het jaar 2050 de helft van Nederland single of alleenstaand. Vorig jaar telde ons kleine landje 3 miljoen alleenstaanden van de 7,8 miljoen huishoudens, dát neigt al naar de helft! En 2018 is maar net gestart of de gevaarlijke seizoenen komen eraan...

Verhalen die ik hoor uit mijn omgeving en zelf opgedane ervaringen. Deze herkenbare stukken wil ik jullie niet onthouden. Want als men weet dat je single bent gaat de 'beerput' rap open. Niet alleen klaagzang over de vervelende ex overigens, maar gewoon de realiteit. Zeker ook leuke en vooral spannende ervaringen behoren daartoe. Denk aan die eerste ongemakkelijke date verkregen via het digitale terras of dat je bij je prille liefde de verkeerde naam roept op het hoogtepunt.
Zelf ben ik nu een tijdje single, dus ik weet inmiddels waar ik over praat. Geen situatie is hetzelfde, maar de gevoelens komen aardig overeen. Geloof me, je bent zeker niet de enige die dit overkomt of gaat overkomen en het is erg fijn als je je emoties kunt delen. Dat is overigens wel een dingetje; want bij wie is je verhaal 'veilig'?

Men, ook bff's met een wijntje op, roddelt erg graag. En dus gaat een verhaal al heel snel een eigen leven leiden. Als vrouw heb je al snel een stempel 'makkelijk, wanhopig en bedreiging' en als kerel ben je snel de 'stoere bink'. Strontjaloers zijn er ook veel op de verworven vrijheden. Mannen pikken meestal snel de draad weer op met een nieuwere jongere versie van jouzelf omdat ze niet alleen zouden kunnen zijn. Mét behulp van moeders kookkunsten, oppas en wasmachine uiteraard. Over vrouwen zegt men al snel dat ze rammelende eierstokken hebben. En op zoek zijn naar een goede catch. Zekerheden.
Dit zijn een paar klassieke cliché's natuurlijk, maar er zit vaak wel een kern van waarheid in. Vertrouw in ieder geval altijd op jezelf. Jij leeft jouw leven. En het gras is altijd groener bij de bekende buren.

Kortom, wie zichzelf in dit verhaal enigszins herkent zal mijn aankomende columns zeker aan gaan spreken. Voel je je niet aangesproken, dan lees je het lekker niet en mag je je zegenen met een fijne gelijkwaardige relatie.

Rest alleen nog de vraag voor de spiegel die je jezelf regelmatig zou moeten stellen voordat je mogelijk een oordeel velt over het ontstuimige leven van een single: Is mijn eigen relatie eigenlijk wel zo veilig, gelukkig en stabiel?

Politie zoekt getuigen 'treinaanranding'

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - De politie doet onderzoek naar een aanranding van een 21-jarige vrouw. Zij werd in de avond van 11 maart in de trein van Maarheeze naar Tilburg aangerand door een nog onbekende man. Hij stapte vermoedelijk uit in Boxtel.

In de trein kwam de onbekende man naast het slachtoffer zitten en knoopte een gesprek met haar aan. Plotseling betastte de man haar tegen haar wil en begon haar te zoenen. Vermoedelijk is de man om 23.34 uur in Boxtel uitgestapt.

Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils

Nadat de man uitgestapt was in Boxtel kwam een jongen, die schuin tegenover het slachtoffer zat en een blikje bier dronk, bij haar zitten en vertelde haar alles gezien te hebben. Vermoedelijk is deze getuige uitgestapt op Station Tilburg Universiteit. De politie is ook op zoek naar hem.

Meer informatie over de getuige en de daders is te vinden op de site van de politie.

Twee tieners aangehouden voor veroorzaken bosbrand bij landgoed Venrode

Boxtel - Twee jongens van 16 en 17 jaar oud zijn vorige week dinsdag aangehouden voor het veroorzaken van een korte, maar felle bosbrand bij landgoed Venrode. Zij zouden een kampvuur hebben gestookt dat uitgroeide tot een brand. Het vuur kon relatief snel geblust worden.

De brand woedde nabij een meer waar enkele omstanders een eerste bluspoging deden. Met twee blusvoertuigen wist de brandweer de brandhaard te bereiken via de Venrodeweg. Met meerdere stralen hoge druk werd het vuur volledig gedoofd en de omgeving goed nat gemaakt.

De politie heeft de twee jongens meegenomen naar het politiebureau. Verder onderzoek naar de zaak loopt.

Brand op balkon van flatwoning Keizerstraat

Boxtel - Het balkon van een woning aan de Keizerstraat heeft zondag flinke schade opgelopen nadat een barbecue in brand stond.

Naast het balkon raakte ook een tafeltje door het vuur beschadigd. De bewoners bleven ongedeerd en wisten zelf de vlammen te doven voor de brandweer arriveerde. Die hoefde enkel een nacontrole uit te voeren.

Brandweer blust brandende spoorbielzen in Boxtel

Boxtel - Het treinverkeer rondom Boxtel is vrijdagochtend enige tijd ontregeld geweest omdat een aantal bielzen nabij Tongeren in brand stond. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door een remmende trein. De brandweer wist de bielzen te blussen met emmers water uit de naastgelegen sloot.

Wegens de brand moesten passerende treinen stapvoets langs de hulpverleners rijden. De brandende bielzen lagen verspreid over een stuk spoor van z'n 500 meter.

Boxtelse band Barabas releast 'Rokjesdag'

Boxtel - Alsof het zo had moeten zijn: op het eerste zomerse weekend van 2018 bracht de Boxtelse band Barabas hun nieuwe single 'Rokjesdag' uit. De datum, 22 april, is overigens niet geheel toevallig: columnist Martin Bril maakte de term populair in zijn columns en overleed op die dag.

De band Barabas maakt Nederlandstalige indie folk en is gevormd rondom frontman en stuwende kracht Sander Blom. Hij was eerder succesvol met het Engelstalige gezelschap Fahrenheit Twins. Het debuutalbum van de band, met de titel 'Blauw Verzet' wordt verwacht in het vierde kwartaal van dit jaar.

Meer informatie over de band is te vinden op www.barabas.band.

Markt dicht voor verkeer in verband met Koningsdag

Boxtel - De Boxtelse Markt is vanaf gisteren tot en met zondag 29 april afgesloten voor het verkeer. Dit in verband met de Koningsdagactiviteiten. Vrijdag vervalt in verband met Koningsdag ook de Boxtelse weekmarkt.

Van donderdagavond tot en met zondag zijn er op een groot podium verschillende activiteiten zoals het Kingsnight Fissa met dj Paul Elstak, het evenement Boxtel Zingt Mee op Koningsdag zelf en een spetterend optreden van coverband Tilt! op zaterdag 28 april. Het podium werd dinsdag opgebouwd en staat er tot en met zondag.

Mijn Mooi Boxtel: Marcel Nooijen

Foto: Marcel Nooijen

Deze foto is genomen vanaf het houten bruggetje bij het Laarzenpad in Munsel. Ik was aan het oefenen met mijn camera toen ik zag hoe mooi het dan wordt tijdens de ondergang van de zon. Ook de Hooglanders die er rondlopen vind ik erg mooi om te zien. Ben zelf wel trots op deze foto.

Boxtelaar Rien van Doleweerd heropent Cruijffmuseum met prominente gasten

Het bijzondere Cruijff-herdenkingsshirt, waarvan er slechts 25 gemaakt zijn, uit de collectie van Van Doleweerd.

Boxtel - Johan Cruijff; vandaag, woensdag 25 april, zou hij 71 zijn geworden. Het fenomeen overleed echter eind maart 2016 aan de gevolgen van kanker. Op vele plekken wordt hij in leven gehouden met een soort 'Cruijff gedenkplaatsen'. Ook Boxtel heeft er zo een: het Johan Cruijff-museum van Rien van Doleweerd aan de Spinster 26. Op 12 mei heropent Rien zijn museum, nu in grootte bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. En naast de burgemeester, vrienden en bekenden is daar ook een aantal voetbalprominenten bij aanwezig, zoals oud-keeper en kamergenoot van Cruijff, Heinz Stuy.

Echt een vreugdesprong maakte Van Doleweerd 5 april nog niet. Op die dag werd bekendgemaakt dat de Amsterdam ArenA vanaf volgend voetbalseizoen de Johan Cruijff ArenA zal heten. "Ik vier pas feest als het écht zo ver is", schampert hij. De 61-jarige Boxtelaar zit vol verhalen. Over hoe hij een prachtige schets van Cruijff van de oom van darter Michael van Gerwen, zelf verstokt PSV'er, kreeg, over hoe een vriend uit het Cruijff-circuit voor hem houtsnijwerken maakt, over het bijzondere Cruijff-herdenkingsshirt, waarvan er maar 25 zijn gemaakt en over hoe graag hij nog Aziatische collector-items wil hebben voor in zijn museum.

In 'het wereldje' van de Cuijff-verzamelaars zijn Van Doleweerd en zijn museum inmiddels een begrip. Volgens de Boxtelaar zijn er in Nederland zeker zo'n 35 soortgelijke verzamelaars. Moeiteloos somt hij hun namen op. Maar dit museum is bijzonder: de meeste verzamelaars stellen hun verzamelwaar namelijk niet tentoon, zo vertelt hij.

De tekening die de oom van darter Michael van Gerwen voor Van Doleweerd maakte.
De van een PVC-buis gemaakte Cruijff-lamp.
Het pronkstuk uit de collectie; een werk van zijn kleinzoon.
Rien met een bijzonder kunstwerk dat hij van een oud-verslaafde kocht.
Rien met het Cruijff-kunstwerk dat zijn kleinzoon maakte. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Zijn vernieuwde museum toont aan dat voor sommigen zelfs een PVC-pijp kan dienen ter inspiratie om de in 2016 overleden voetballer in ere te houden: een keurig gestanste buis toont de beeltenis van de voetballer. "Hij geeft zelfs licht", lacht Van Doleweerd, die met een afstandsbediening de lichten van zijn museum aanklikt. En warempel, de voetballer begint te stralen.

Het is één van de honderden, duizenden notabele Cruijff-prullaria die aan de Spinster te bewonderen zijn. Het museum is op afspraak gratis toegankelijk en zal dat altijd blijven, verzekert de oprichter. "Ik wil mijn collectie delen met liefhebbers."

De Cruijff-fanaat gaat jaarlijks talloze verzamelbeurzen af om Cruijff-prullaria te verzamelen. Zo was Van Doleweerd dit voorjaar op een beurs in het Telstar-stadion, waar hij oud-keeper van Ajax Heinz Stuy trof. 'Heinz Kroket', zoals zijn bijnaam luidde, voetbalde van 1967 tot 1976 voor de Amsterdammers en was destijds kamergenoot van voetballegende Cruijff. Hij twijfelde dan ook geen moment toen hij werd gevraagd naar de heropening van het Boxtelse museum te komen. "En speciaal voor Heinz laat ik een frietwagen komen", grapt Rien. "En hij krijgt natuurlijk het eerste kroketje!"

Naast Stuy komen er nog meer prominenten naar de opening, zoals schrijver Maarten Bax. Hij schreef een boek over verschillende ontmoetingen met de voetballer, vanuit het oogpunt van anderen. De schrijver deed onder meer literatuuronderzoek in de inmiddels omvangrijke Cruijff-bibliotheek die Van Doleweerd bezit.

Een andere bijzondere bezoeker is de oud-buurvrouw van de stervoetballer. Zij zapte toevallig langs SBS6 toen Van Doleweerd in een uitzending van Hart van Nederland voorbij kwam. In de Amsterdamse wijk Betondorp was ze een vriendinnetje van Johan Cruijff, getuige ook de foto's die Van Doleweerd laat zien. Ook zijn eigen buurvrouw is fan van de voetballer. Samen met haar bezoekt hij wel eens wedstrijden van 'zijn' club Ajax. "Misschien kan ik ooit de tussenmuur weghalen en ook haar kamer bij mijn museum betrekken", lacht hij. "Of ik ga zelf boven wonen en richt mijn woonkamer in als museum bij de volgende uitbreiding!"

Dat zal naar verwachting niet lang duren, want steeds meer mensen nemen spontaan contact op met de sympathieke Boxtelaar. Sommigen doneren zelfs op eigen initiatief Cruijff-goodies. Zo is er een Johan Cruijffwinkel in de exclusieve Amsterdamse Kalverstraat die regelmatig promotiemateriaal doneert. "Daar komt dat boerreke uit Brabant weer, zeggen ze dan", grinnikt Rien. Of wat te denken van Hennie Bouwe, de ontwerper van het Cruijff vijfje. Hij gaf een bijzondere Cruijff-voetbal die hij kreeg als dank voor het ontwerpen van de munt aan Van Doleweerd. Bouwe is zelf overigens ook bij de opening aanwezig.

Maar het mooiste museumstuk blijft toch wel de tekening die Riens kleinzoon maakte. Rien wijst trots naar een kleurige tekening aan de muur. "Mijn kleinzoon gaat soms mee naar het stadion. Laatst wees hij op een poster. 'Die meneer ken ik, opa. Dat is Johan Cruijff!', riep hij. Het leverde hem verbaasde blikken op in de Arena", lacht de Boxtelaar.

Op 12 mei opent Van Doleweerd zijn museum voor ruim 40 genodigden. Bovendien is er een mobiele frietkraam aanwezig en staat een na veel speurwerk getraceerde Cruijff-vrachtwagen op de parkeerplaats. Wil je zelf het museum bezoeken? Dat kan door te mailen naar rvdoleweerd@gmail.com of een afspraak te maken via 06-34440866. Daarnaast organiseert Rien in het Pinksterweekend een Johan Cruijff-fanreis naar Barcelona, waar de legendarische voetballer ook speelde. Ook hierover kun je meer informatie opvragen op bovenstaande manieren.


Lieve lezers,

Ik wil niet wéér gaan liggen zeiken over de gemeente. Maar ik doe het toch. Er moet me namelijk iets van 't hart.

Ik lig al weken in m'n bed te woelen, met maar één woord dat steeds terugkomt als een koude, natte droom (en dan niet het fijne soort). Soms schiet ik wakker uit een halfslaap, badend in het zweet en de molton van me afgetrapt. Het is dan een vage nachtmerrie geweest waar dit woord in rondzong: 'kwaliteitsimpuls'.

Ik kan het maar niet van me afzetten. De gemeente heeft het zo vaak gezegd en geschreven: "We willen het centrum een kwaliteitsimpuls geven."

En ik zie natuurlijk wel wat er gebeurt in het centrum. Ik zie de projecten die voor kwaliteitsimpuls zouden moeten doorgaan. Het project STA-P, waarbij er een route van kinderkopjes werd gelegd (en verlegd) vanaf Stapelen naar de Petrusbasiliek. Het verwijderen van de piramidefontein, die in de weg staat van een nieuw ontwerp voor de Markt. Het verbeteren van de - let op daar komt 'ie - bomenstramienlijn op de Markt. Allerlei projecten die de inrichting van het centrum zouden moeten verbeteren. Allerlei projecten die écht wel voor verbetering zorgen. Maar allerlei projecten die vergeten wat er recht onder de wakende neus van ons gemeentehuis gebeurt.

Want wat is het allerbelangrijkste als je kijkt naar de Markt? Het zal jullie niet verbazen dat ik de plaatselijke horeca in het centrum daaronder schaar. Als gemeente zijn deze horecazaken de kersen op je centrumtaart. Het zijn de parels op je Marktkandij. Het is wat je nodig hebt, waar van dag tot dag de mensen voor naar de Markt kómen! Geen fucking bomenstramienlijn die daar tegenop kan.

Dus, als gemeente zou het je taak moeten zijn deze zaken te steunen. Ze vertrouwen te geven dat je achter ze staat. Maar wat gebeurt er op dit moment? Er wordt een vreetschuur bij de afrit van de A2 geopend! Restaurant Montimar, een soort McDonald's maar dan met mooie tafelkleedjes en een hippe kaart, wordt geopend op een plek die voor het centrum helemaal ruk is. Montimar zit tegenover de Ketting, waar de mensen snel even de A2 af kunnen, zich vol kunnen douwen in een all-you-can-eat verkleed als restaurant, en met gierende banden de snelweg weer op kunnen, vlug terug naar hun eigen leuke dorp.

Hoe genaaid moeten de uitbaters van de horeca in het centrum zich voelen? En dat terwijl de gemeente zo graag 'de lokale horeca steunt'. Dan is dit een dikke vinger. Daarnaast wordt er door de gemeente afgesproken dat er niet wordt gestunt met drankprijzen in het centrum, want overlast. Maar de Montimar verdient pas na 80 couverts, en kan dus daarom wél bier voor €1,60 verkopen. Sta je dan op de Markt uit te leggen waarom jóuw biertje €2,60 kost.

Zeker, de Montimar is een plek waar mensen dus voor hun woonplaats uit komen. Juist déze mensen wil de gemeente in Boxtel krijgen en houden. En juist deze mensen hebben het centrum nu niet meer nodig.

Bij deze een hart onder de riem voor de horeca-uitbaters in het centrum: ik zal bij jullie blijven komen eten en drinken. Zo lang er maar alcohol geschonken wordt en ik mag roken op het terras.

Liefs, Bets

Leven eerlijk en recht uit het hart geschilderd MUBO-expositie over Jan Kruijsen

Schilderij met zelfportret Jan Kruijsen. (fotograaf Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot

Boxtel - In het MUBO (Museum Boxtel) loopt vanaf zaterdag 28 april tot en met zondag 8 juli een expositie over het werk van Jan Kruijsen (1874-1938). Deze Brabantse kunstschilder werd geboren in Liempde en overleed als inwoner van Oirschot in een Eindhovens ziekenhuis.

Jan Kruijsen was schilder van het leven, Brabander in hart en nieren en toegewijd katholiek. Dat komt dan ook duidelijk terug in zijn hele oeuvre. Een representatief beeld hiervan is samengesteld aan de hand van 65 schilderijen. Naast vijf schilderijen uit het Kruijsenhuis in Oirschot en negentien uit de privécollectie van Joop Vullings, oud-voorzitter van het Kruijsenhuis, zijn ook 41 niet eerder tentoongestelde schilderijen te zien van zestien particuliere bezitters.

De expositie is tot stand gekomen en samengesteld in nauwe samenwerking met Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel en Han Smit, voorzitter van het Kruijsenhuis in Oirschot. Een tijdelijke unieke collectie en daarmee een aanrader om de expositie te gaan bezoeken.

In het kader van de expositie staat op zondag 3 juni om 11.15 uur in MUBO een lezing en film op het programma over 'het leven en werk van Jan Kruijsen'. Spreker is historicus Frank van Doorn, auteur van het onlangs verschenen boek 'Het leven is de grootste kunst, de Brabantse schilder Jan Kruijsen'. Na de pauze wordt de film 'Jan Kruijsen, unnen aorige miens' vertoond, waarin de maker Hans van Liempt in de voetsporen treedt van Jan Kruijsen aan de hand van gesprekken met oog- en oorgetuigen. Aanmelden voor de lezing en film kan op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898. Kosten bedragen 5 euro per persoon. Meer informatie is te vinden op www.muboboxtel.nl.

Het boek en de film zijn te koop in Museum Boxtel voor 27,50 euro en 15 euro. De entreeprijs voor de expositie is voor volwassenen 4 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. MUBO is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.


De Voedseltuin in 't zonnetje

Heeft u de afgelopen week ook zo genoten van het mooie lenteweer? De Voedseltuin Boxtel geniet er ook volop van! De plantjes schieten uit de grond en we zijn al weer volop verse groenten op de bedden aan het telen voor de cliënten van de Voedselbank. Alles groeit en bloeit dankzij het heerlijke lentezonnetje. Maar niet alleen de zon zorgde vorige week voor warme gevoelens bij de vrijwilligers van de Voedseltuin.

Maandagavond kwam de Lionsclub ons bijzondere hulp bieden door met een twintigtal leden flink de handen uit de mouwen te steken. Bovendien ontvingen we een flinke bijdrage voor onze gewenste investeringen. Liefst 5000 euro is overhandigd. Woensdagavond werd het bestuur van de Voedseltuin Boxtel opnieuw verrast door de Vincentiusvereniging in Boxtel. Uit handen van voorzitter Toon van der Sloot ontving het bestuur een cheque van 3000 euro! Ontzettend welkom, want hiermee kunnen machines worden gekocht om het werk op de tuin nóg makkelijker en prettiger te maken. Natuurlijk wordt geïnvesteerd in nog meer groenten en fruitbomen ten bate van de Voedselbank.

De afgelopen weken werden door vrijwilligers de twee percelen van de Voedseltuin ingericht voor het nieuwe seizoen. De tuinbonen en peultjes groeien al goed en schieten dankzij de aangename temperaturen omhoog. Ook is in een speciale kas gestart met het zelf plantjes zaaien en kweken. De sla, rode biet, venkel, boontjes en kolen vormen straks een heerlijke maaltijd voor de cliënten van de Voedselbank.

Door de komst van het tweede perceel wil de Voedseltuin graag meer vrijwilligers aantrekken. Momenteel werken er 20 vrijwilligers onder leiding van twee tuinbazen dagelijks van 9.00 tot 14.00 uur op de Voedseltuin. Het werk neemt met de komst van het tweede perceel alleen maar toe, extra handjes zijn dan ook zeker welkom! Ook is de Voedseltuin op zoek naar extra tuinleiders om te zorgen voor begeleiding van de vrijwilligers.

Wilt u ook komen werken in een gezellig team waar een goede (werk)sfeer heerst? De Voedseltuin kan altijd vrijwilligers die een of meer dagdelen per week beschikbaar zijn gebruiken. Een groei van nu 20 naar straks 35-40 deeltijdwerkers is nodig. Kijk voor meer informatie en aanmeldingen op www.voedseltuinboxtel.nl. Tot ziens op de Voedseltuin!


Luchtpost uit Canada: Bob van Beers

Foto: Bob Van Beers

Mijn naam is Bob van Beers.Oorspronkelijk kom ik uit Boxtel, maar sinds negen jaar woon ik in Canada. In het voorjaar van 2009 ben ik voor een vakantiebaantje bij Canada's grootste camperverhuurder naar Vancouver verhuisd. Dit beviel al snel zo goed, dat ik besloot hier voor langere tijd te blijven wonen. In de daaropvolgende jaren heb ik onder meer in een skiresort gewerkt en als reisleider voor een groot aantal (internationale) reisorganisaties. Ik heb in het westen van Canada onder andere kayak tours met orca's begeleid, noorderlicht tours, ski & snowboard tours en sinds kort tours naar Vancouvers grote aantal craft breweries.

Deze zomer zal ik voor de Nederlandse reisorganisatie Kras negen 15-daagse rondreizen door het westen van Canada begeleiden. Gedurende deze reizen bezoeken we onder meer de stad Vancouver, een wijnmakerij in de Okanagan Valley, de dorpjes Banff en Jasper in de gelijknamige nationale parken, en een aantal schitterende emeraldkleurige meren. Vele mensen zijn bekend met het beroemde Lake Louise, wat ook veruit het meest bezochte meer in de Canadese Rocky Mountains is, maar andere meren in de regio, zoals bijvoorbeeld Emerald Lake, Moraine Lake en Peyto Lake zijn ook eenvoudig te bereiken en op zijn minst net zo spectaculair. Nadat we de Rocky Mountains verlaten zullen we via de Columbia Mountains en het resort dorpje Sun Peaks onze weg vervolgen naar het wereldberoemde Whistler. Whistler is met name bekend als het grootste skiresort in Noord-Amerika, en host van de Olympische Winterspelen in 2010, maar ook gedurende de zomermaanden is hier enorm veel te beleven. Denk hierbij aan schitterende wandelingen, een adembenemende gondola tussen twee bergtoppen en spectaculaire activiteiten zoals mountainbiken, bungeejumpen en ziplijnen.

Nadat we Whistler verlaten, zullen we onze reis vervolgen via de Sea to Sky highway naar West Vancouver, waar we vervolgens per ferry de overtocht naar Vancouver Island zullen maken. Hoewel Vancouver Island op de kaart van Canada een klein eiland lijkt te zijn, is dit ongeveer 30% kleiner dan de totale oppervlakte van Nederland, met minder dan 800.000 inwoners. Op Vancouver Island bezoeken we een schitterend gematigd regenwoud waar sommige bomen een omtrek van meer dan 9 meter hebben en ruim 800 jaar oud zijn. Daarnaast zullen we op Vancouver Island de stad Victoria bezoeken, de hoofdstad van British Columbia. Vanuit Victoria nemen we vervolgens de ferry terug naar Vancouver, vanaf waar de reizigers na een nacht in een hotel bij het vliegveld het vliegtuig in zullen stappen voor hun terugvlucht naar Nederland. Zelf heb ik vervolgens de middag vrij om mijn was te doen en bij te slapen, om de volgende dag weer helemaal uitgerust de volgende groep reizigers op het vliegveld van Vancouver op te halen voor het begin van hun droomvakantie.

Via mijn website www.tourguidebob.ca en mijn Instagram account @tourguidebob kun je gedurende de gehele zomer foto's van deze schitterende rondreis bekijken. Mocht je zelf mee willen op deze fantastische groepsrondreis, dan kunt je bij de dames van Reismatch in Boxtel meer informatie hierover verkrijgen.

Foto: Kèk Liemt

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2 Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

12 / 16

Aanvullingen week 16

Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning
-Schietberg 20, plaatsen erker aan voorzijde woning

Verleende omgevingsvergunningen
-Dorpsstraat 28, realiseren integraal kindercentrum (IKC) in
bestaande basisschool
-Runmolen 7, bouw bedrijfspand

Horecavergunningen
-Gasterij Dennenoord, Dennendreef 5, verleende vergunning Drank- en Horecawet en
verleende exploitatievergunning met terras

Bekendmakingen week 17

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Hertogenstraat naast Jan van Brabantstraat 39, rooien: 1 plantaan uit trottoir met herplant
-Liduinahof 35, verplaatsen grond voor aanleggen wandeltuin
-Meidoorngaard naast huisnummer 18, rooien: 1 plantaan uit trottoir met herplant van 2 bomen
-Van Merheimstraat 12, rooien: 1 berk
-Munselse Hoeve kavel 8, bouw vrijstaande woning
-Runmolen ongenummerd, bouw bedrijfshal
-Smaldersestraat 4, rooien: 2 inlandse eiken
-Vaandelstraat naast huisnummer 2, rooien: 2 acacia's met herplant uit buurttuin nabij flat

Verleende omgevingsvergunningen
-Europalaan 5, 7 en 9, rooien: 2 kastanjes uit parkeerplaats aan achterzijde woningen
-Van Salmstraat 76, realiseren overkapping voor opslag goederen op binnenterrein

Besluiten
-Vaststelling Subsidieplafonds voor het jaar 2018
Daarbij gaat het om de subsidieplafonds voor sportverenigingen (cat. A) van € 24.324,- , voor de fanfares, majorette- en lyrakorpsen en overige muzikale uitingen (cat. G) van € 95.355,- en voor peuterspeelzalen en voorschoolse educatie (cat. K) van € 143.728,-.
-Aanwijzing collectieve festiviteiten Boxtel 2018
De volgende dagen zijn aangewezen als collectieve festiviteiten in 2018: Oranjefeesten/Koningsdag, Kermis Liempde, Kermis Boxtel, Tweede Kerstdag en Oud en Nieuw

Verkeersbesluiten
-Afsluiten Herman Brandtstraat voor gemotoriseerd verkeer
Dit verbod geldt tijdens de schooltijden van maandag t/m vrijdag van 8.00-8.30 uur en van 14.00-14.30 uur.
-Tijdelijke verlaging van maximumsnelheid Munselse Hoeve (ged.)
Daarbij gaat het om een maximale rijsnelheid van 15 km/u.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
26-04 Keefheuvel e.o.
26-04 Eindhovenseweg + Kleinder Liempde e.o.
28-04 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, Vendelhof, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
28-04 Centrum
28-04 Overig deel Oost + Zonnegolven e.o.
01-05 Kerkeind
02-05 Vrilkhoven

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak
LET OP: Het gemeentehuis is vrijdag 27 april GESLOTEN

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

De Horntreffers kampioen in BRTC

Boxtel - Al in de eerste partij van de laatste speeldag van het BRTC-seizoen (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) maakten De Horntreffers maandag duidelijk waarvoor ze gekomen waren, namelijk het kampioenschap binnenhalen. Tegenstander Taverbo-Sabo 4 eindigde op de tweede plaats, voor Grand Café Rembrandt dat derde werd na winst op De Firma Fotografie. De winst met 7-3 van Rotsvast en Taverbo-Sabo 1 op De Dommel en Taverbo-Sabo 3 was uiteindelijk niet meer van belang voor de top drie.

Ondanks de afwezigheid van aanvoerder Wim van Aarle gingen Ad en Hans van Weert vol op jacht naar het punt dat hen het kampioenschap zou brengen. Ad had in zijn partij aan Mari Smits een lastige tegenstander, maar haalde het punt toch binnen na eenmaal met 11-8 en tweemaal met 11-9 de partij in zijn voordeel te beslissen en daarmee ook het kampioenschap veilig te stellen. Met de druk van de ketel speelde ook Hans tegen Toon van Geel vrijuit en won in vier games. Ook Ad won van Van Geel, maar Peter de Rooij van Taverbo-Sabo 4 liet zich niet van de wijs brengen en won zijn enkelspelen. Mari Smits wist wel van Hans van Weert te winnen en het dubbelspel was ook nog in het voordeel van Taverbo-Sabo 4, maar dat was alleen nog voor de statistiek. Het kampioenschap ging verdiend naar De Horntreffers. Wel was het goed om te zien dat Wim van Aarle ondanks zijn hartprobleem wel als aanvoerder van De Horntreffers voor de eerste keer de kampioensbeker in ontvangst kon nemen. Uitslag 7-3 in het voordeel van Taverbo-Sabo 4.

Taverbo-Sabo 4 eindigde dit seizoen als tweede op de ranglijst en speelde een zeer sterk seizoen waarbij geen grote uitschieters waren te melden. Met deze grote regelmaat werd verdiend de tweede plaats bereikt. Voor de derde plaats waren nog vier kandidaten overgebleven waarvan er twee tegen elkaar moesten spelen. Grand Café Rembrandt had de beste uitgangspositie bereikt door vorige week deze derde plaats in te nemen met een voorsprong van vijf punten op nummer vier Taverbo-Sabo 3 en zes en zeven punten op Rotsvast en Taverbo-Sabo 1.

Taverbo-Sabo 1 en Taverbo-Sabo 3 namen het tegen elkaar op terwijl Rotsvast tegen De Dommel aantrad en Grand Café Rembrandt het tegen het altijd onvoorspelbare De Firma Fotografie op moest nemen. Taverbo-Sabo 1 nam tegen Taverbo-Sabo 3 al snel het initiatief door een 6-1 voorsprong op het scorebord te zetten. Hans van Haaren, Frans van Dun en Cees Hems wonnen ieder twee enkelspelen voor Taverbo-Sabo 1 en alleen in het dubbelspel ging het punt naar Taverbo-Sabo 3 door winst van Erwin Holowacki en Henk IJsseldijk. Uschi Meeuwis en Holowacki scoorden beiden nog een punt in het enkespel voor Taverbo-Sabo 3 waarna aanvoerder Van Haaren het zevende punt voor zijn team Taverbo-Sabo 1 door van Eline Hermans te winnen. Uitslag 7-3 in het voordeel van Taverbo-Sabo 1.

Voor Rotsvast betekende deze uitslag dat het met ten minste dezelfde cijfers moest winnen om de beide teams van Taverbo-Sabo voor te blijven en nog kans te maken op de derde plaats. Erik van der Schoot won voor zijn team Rotsvast drie enkelspelen en Geerta Pluut en Dinie van den Nieuwenhuizen ieder twee. Voor De Dommel wisten Ad van Lier en Ad de Man ieder één enkelspel te winnen en ook het dubbelspel ging naar team De Dommel. Wim Jansen kon deze keer geen punt op het wedstrijdformulier bij laten schrijven. Uitslag 7-3 in het voordeel van Rotsvast, waardoor het team uitzicht hield op plaats drie.

De uitslagen van deze twee bovenstaande wedstrijden waren in het voordeel van Grand Café Rembrandt, maar dat was bij aanvang van de wedstrijd tegen De Firma Fotografie nog geen zekerheid voor Rembrandt. Het liet zich in het begin van de wedstrijd verrassen door winst van Nick en Jordi van de Laak op Hans Stoker en Arnold van der Heijde. Stef Schellekens speelde een sterke partij voor De Firma Fotografie tegen Ad Brekelmans, maar moest zich na vier games toch gewonnen geven. Ook het dubbelspel ging naar Rembrandt waardoor de wedstrijd weer in evenwicht was. Stoker en Brekelmans scoorden ieder nog twee punten voor Rembrandt maar Van der Heijde bleef zonder winst voor zijn team. Nick van de Laak en Stef Schellekens wonnen ieder nog een enkelspel waardoor de eindstand op 6-4 in het voordeel voor Rembrandt kwam. Dat team was daarmee zeker van de derde plaats.

Na afloop van deze wedstrijden werden de prijzen uitgereikt voor alle gespeelde onderdelen van de BRTC. Er waren ook nog sportiviteitsprijzen voor Henk IJsseldijk van Taverbo-Sabo 3 en voor het dubbelteam Ad de Man van De Dommel en Eline Hermans Van Taverbo-Sabo 3.
Daarna werd het seizoen met een gezellig samenzijn in de bar afgesloten waarbij ook nog de organisator van de BRTC in het zonnetje werd gezet.

Honkballers Ducks onderuit tegen Centrals Winst voor junioren in Voorschoten

Boxtel - De derde competitiewedstrijd en tevens tweede thuiswedstrijd stond zondag op het programma voor Ducks heren 1. Zij troffen hierin directe concurrent Centrals uit Utrecht. De softbal junioren waren een dag eerder aanwezig in Voorschoten, waar zij het opnamen tegen Adegeest.

Na de vorige wedstrijd nipt te hebben verloren was de heren 1-formatie uit Boxtel erop gebrand te winnen. Startend werper Yannick Brechenmacher liet in de eerste inning een punt toe, maar de slagploeg van de Boxtelaren toonde initiatief en pakte direct drie punten terug. Brechenmacher herpakte zich en gooide de daaropvolgende inning stabieler. Ducks breidde de stand uit naar 6-1 wat later door goed slagwerk van de Centrals 6-4 werd. Mede door een tweehonkslag van Remco van Nistelrooij scoorde Ducks nogmaals.

Brechenmacher kon de gegeven voorsprong helaas niet vasthouden: met alle honken vol werd hij gewisseld voor Jeroen van Nes. Mede door pech moest Van Nes punten incasseren die op de conto van Brechenmacher kwamen. Ducks vocht zich in de negende inning nog terug naar een stand van 10-11, maar door een fout op de honken waren hun kansen verkeken. Een zuur verlies voor de Boxtelaren.

Junioren softbal
Tegen Adegeest in Voorschoten werden meteen in de eerste inning aan de kant van Ducks twee vangballen gemaakt, waarvan één door catcher Jaidy Vermaesen. Op hun beurt gaf Adegeest zich niet gewonnen. Geen van de speelsters van Ducks behaalde een plek op het eerste honk. In de eerste drie inningen werden er geen punten gescoord door Ducks en bleef Adegeest aan de winnende hand.
Pas in de vierde inning werd het spannend. Slagvrouw Brechje Smit sloeg een gevaarlijke bal naar het eerste honk die vervolgens door de benen van de eerste honkvrouw ging. Deze fout leverde voor Ducks maar liefst vijf punten op, tevens was hiermee de wedstrijd geëindigd met een eindscore van 5-8.

Nieuwkomer Jan Voermans wint wekelijks open Mix-Toernooi JBV De Walnoot

Boxtel - Veertig deelnemers wierpen maandag een balletje op de zonnige buitenbanen van jeu de boulesvereniging De Waknoot aan de Selissenwal 25 in Boxtel.

Nieuwkomer Jan Voermans sleepte de eerste prijs in de wacht. Dat deed hij met 3/29 punten. Op de tweede plaats eindigde dit keer Michel Luijten met 3/26 punten en Ans van de Plas werd derde met 3/23 punten. De vierde plaats was voor Els Bekers met 3/20 punten, Piet Schouten werd vijfde met 3/19 punten, Leo Leenders zesde met 3/18 punten en de Albert van der Sande eindigde op de zevende plaats met 3/17 punten.
Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is iedereen welkom bij JBV De Walnoot om mee te doen aan dit wekelijkse toernooi. Kijk voor meer informatie op www.jbvdewalnoot.nl.

Succesvol weekend levert Tabitta 5 NK tickets op

Vlnr: Yuna van de Wiel, Lieve van der Zijde en Donna van Wijgerden. (Foto: Tabitta) Foto: Tabitta

Alkmaar - Turnvereniging Tabitta heeft op de halve finales divisie 1 afgelopen weekend in Alkmaar goede zaken gedaan. Maar liefst vijf jonge turnsters, Sam Sieben, Donna van Wijgerden, Lieve van der Zijde, Eva Roos en Lieke van Berkel, wisten een NK-ticket te verdienen. Bovendien werden ook diverse toestelfinales bereikt.

Sam kwam zaterdag als eerste in actie, met hoge scores op sprong en brug. Dit zette ze door op balk en vloer waardoor ze uiteindelijk het hoogste podium mocht beklimmen. Naast een eerste plaats behaalde Sam ook toestelfinales voor sprong, brug, balk en reserve vloer.

Na Sam waren de junioren aan de beurt. Van hen mochten er zestien per baan door. Donna en Lieve turnden allebei een goede wedstrijd. Donna toonde aan dat ze de afgelopen tijd stappen heeft gemaakt met een veertiende plaats als eindresultaat. Lieve mocht met de derde plek zelfs het podium beklimmen. Beiden zijn door naar het NK. Daarnaast behaalde Donna nog een toestelfinale balk en reserve op vloer en Lieve een toestelfinale balk en vloer. Yuna (negentiende) turnde een erg goede wedstrijd maar maakte helaas een misser op balk waardoor ze tekort kwam voor het NK. Wel is ze reserve geworden voor het toestel sprong.

In de laatste wedstrijd op zaterdag was het Eva haar beurt. Zij moest proberen zich te plaatsen in een sterk deelnemersveld. Dit lukte haar met een nette vierde plaats waarmee zij terug kan kijken op een goede wedstrijd. Daarmee zit er ook voor haar een NK-ticket in.

Op zondag kwam Lieke in actie. In haar categorie mochten maar zes turnsters door naar de finale. Ook kon zich per toestel maar één turnster plaatsen voor de finales. Lieke turnde echter een goede wedstrijd en eindigde op de tweede plaats, die recht gaf op de finale. Naast de podiumplek plaatste ze zich ook voor een toestelfinale op vloer.

De wedstrijd in Alkmaar vormt met de goede resultaten een mooie opsteker in de aanloop naar het NK.

Kaderteam Wapen van Liempde/RegioBank strandt in play-offs

Rumpt - De play-offs van poule 4 om het Nederlands kampioenschap voor kaderteams werden afgelopen zaterdag gespeeld in Rumpt. De Liempdse formatie eindigde op de tweede plaats en is daarmee uitgeschakeld.

De wedstrijd tegen 't Centrum uit Loon op Zand werd met 6-2 verloren. Een beetje jammer, want het had ook 6-2 voor 't Wapen van Liempde kunnen zijn. Henry van Dijk kwam op de 160 caramboles maar dertien tekort en Leo van Hastenberg scoorde er 107 uit 110. Alleen Harm van de Laar won, zij het nipt, zijn partij. De tweede wedstrijd tegen Carambole uit Rumpt eindigde in remise met winstpartijen van Ton Rovers en opnieuw Harm van de Laar. Omdat 't Centrum ook haar tweede partij met 6-2 won, gaat dat team verder in de halve finale.

LSV geen partij voor WSJ

Lennisheuvel - LSV had thuis een zware dobber aan het Tilburgse WSJ, zoals vooraf al voorspeld kon worden. Het verloor kansloos met 0-6 van de Tilburgers.

WSJ is een van de sterkere team in klasse 5C, waardoor de wedstrijd al als zwaar werd bestempeld. Maar LSV toonde ook niet de vechtlust die in zo'n wedstrijd nog wel eens voor een verrassing kan zorgen. WSJ kwam al snel op voorsprong. Toen LSV ook nog risicovol op de aanval ging spelen, was de wedstrijd nog voordat die echt een wedstrijd werd al beslist. Einduitslag 0-6.

Bridge

Bridgeclub De Rots, uitslagen 18 april
A-Lijn: 1 A. van Gorp & B. van de Hout 60.93% 2 A. Schoonen & R. Koelink 58.33% 3 T. & H. IJsseldijk 55.72%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 17 april
A-Lijn: 1 W. de Langen & A. Bosveld 61,67% 2 N. van der Poel & J. de Wolf 60,49% 3 L. van Dongen & D. van Heertum 59,10% B-Lijn: 1 A. Melcherts & G. Dams 70,00% 2 M. van der Linden & W. de Wolf 57,92 3 N. Knijnenburg & T. van de Sande 57,50%
Uitslagen 18 april
A-Lijn: 1 C. Botermans & D. Tielman 69,10% 2 T. van Bragt & J. van Oosterhout 63,89% 3 R. Dankers & Frank van de Schans 55,56%
Uitslagen 19 april
A-Lijn: 1 M. Klaassen & A. van der Sangen 70,14% 2 J. & J. van de Meerendonk 58,61% 3 J. van Doremalen & F. van Roy 52,22% B-Lijn: 1 G. & G. van den Bosch 66,94% 2 J. Peerlings & R. van Stuivenberg 65,28% 3 T. & S. van Alphen 51,94% C-Lijn: 1 H. & J. van Uitert 64,24% 2 T. Godding & S. Mols 62,50% 3 T. van der Kolk & T. Wouda 60,42%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 17 april
A-Lijn: 1 H. & G. Veroude 64,58% 2 W. van de Heijden & A. van Os 62,50% 3 T. Walbeek & H. Wolsky 58,63% B-Lijn: 1 A. & A. van Brunschot 73,26% 2 A. Weijns & J. Hellings 60,07% 3 C. Kerssens & I. Marcelis 54,51%
Uitslagen 19 april
A-Lijn: 1 H. van Esch & P. van de Ven 68,06% 2 C.. & J. Kerssens 56,67% 3 T. van der Kolk & C. Pastoor 52,78%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 19 april
A-Lijn: 1 L. & G. van de Meerendonk 64,24% 2 F. van de Schans & H. van der Steen 58,75% 3 M. & M. Habraken 55,56% B-Lijn: 1 H. Verdonk & J. van Vugt 68,23% 2 W. & J. Kuijpers 66,15% 3 A. van Hastenberg & M. van der Vleuten 50,00% C-Lijn: 1 A. van de Langenberg & B. van de Langen 67,50% 2 T. Beerens & J. van Oorschot 57,50% 3 T. van der Leek & T. van der Zanden 56,67%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 17 april
A-Lijn: 1 A. Feenstra & J. Peerlings 72,57% 2 F. Daniëls & C. van der Velden 67,36% 3 A. van Boxtel & A. Loupias 56,60% B-Lijn: 1 J. Claassen & A. van Uden 56,94% 1 J. van de Borne & E. Jansen 56,94% 3 N. van de Meerakker & R. van der Heijden 55,56%

Essche Bridgeclub, uitslagen 19 april
A-Lijn: 1 Z. Bergmans & A. van Son 61,01% 2 H. van de Aa en J. Hereijgers 58,63% 3 C. van Hal & C. Schoenmakers 57,74%

Biljart

't Ivoor, uitslagen 16 tot en met 19 april
Avondcompetitie Libre:
't Ivoor 1-Het Wapen van Eerschot 1        22-29
't Ivoor 3-BV Elsie 1        18-29
Dagcompetitie 3-banden klein:
't Ivoor 5-D'n Brouwer 1        25-24
't Ivoor 6-NAL 7        26-28
't Ivoor 7-D'n Brouwer 2        23-23
Avondcompetitie 3-banden klein:
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 1        23-30
Avond competitie 3-banden groot:
BV De Hazelaar 1-'t Ivoor 1        21-27

Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen
W.v.Liempde 1-Hazelaar 3        22-29
W.v.Liempde 2-De Straat        26-27
W.v.Liempde 3-Royal        24-25

Uitslagen Geboliesch week 16
Dé ziek wel zitté-Le Carambole        32-34
Ons Vertier-De Stapelaars        39-30
Samen Sterk-De Kloosterboys        31-38
Unie Boys-De Eenheid        34-35
't Pommeransje-De Prutsers        40-28
De Treffers-De Fetsers        37-29
't Krijtje-De Poedelaars        40-24
De Treffers-Dé ziek wel zitté        35-37

Voetbal

Essche Boys, uitslagen 19 april
Essche Boys 1-RKVV Keldonk 1        2-1        
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, uitslagen 22 april
SBC 1-Boxtel 1         4-0
Boskant 1-Essche Boys 1         2-0
Haarsteeg 1-ODC 1         1-0
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 26 april
Eli 1-Essche Boys 1        18.45
Programma 29 april
Essche Boys 1-EMK 1        14.00
FC Engelen 1-ODC 1        14.00
Essche Boys VR 1-OJC Rosmalen VR 4        11.00
ODC VR1- Wilhelmina Boys VR 1        12.15

DVG, uitslagen 21 april
Zwaluw JO7/6-DVG JO7/1        7-1
DVG JO8/1-Mariahout JO8/2        3-3
Gemert JO9/2-DVG JO9/1        2-12
Heeswijk JO9/2G-DVG JO9/2        9-3
DVG JO9/3-Gemert JO9/4        2-5
DVG JO9/4-Cito JO9/3        3-15
Sparta'25 JO11/1G-DVG JO11/1        0-6
DVG JO11/3-Eli JO11/2        0-21
DVG JO11/4-Boekel Sport JO11/3        7-2
Prinses Irene JO13/1-DVG JO13/1        4-2
DVG JO13/2-Udi'19 JO13/7        4-4
DVG JO15/1-Deurne JO15/1        3-2
Berghem Sport MO15/1-DVG MO15/1        3-1
Nulandia JO17/2-DVG JO17/2        2-8
Prinses Irene JO19/1-DVG JO19/1        4-2
Erp JO19/3-DVG JO19/2        3-2
Uitslagen senioren, 22 april
SV Valkenswaard 1-DVG 1        2-2
Nijnsel 2-DVG 2        0-6
DVG 3-Bl.Geel'38 5        0-8
DVG 4-Nulandia 7        5-1
WHV 2-DVG 5        8-1
DVG 6-Mariahout 4        6-1
Nijnsel 5-DVG 7        3-4
DVG 8-ELI 5        0-10
Avanti'31 8-DVG 9        3-4
Uitslagen dames
DVG VR 1-MVC VR 2        4-1
Programma 28 april
DVG JO7/1-Best Vooruit JO7/2         09:30
Erp JO9/4-DVG JO9/3        10:30
DVG JO9/4-Nulandia JO9/5        10:30
Rhode JO11/4-DVG JO11/3        09:15
DVG JO11/4-UDI'19 JO11/4        09:30
DVG JO15/1-Oss'20 JO15/1        13:00
Schijndel JO17/4-DVG JO17/2        15:00
DVG JO19/2-Avesteyn JO19/2        14:30
Programma, 29 april
DVG 1-Braakhuizen 1        14:30
Sparta'25 3-DVG 2        12:00
DVG 3-Avanti'31 3        12:00
Schijndel 4-DVG 4        10:00
DVG 5-Schijndel 5        10:00
DVG 6-Sparta'25 8        12:00
DVG 7-Bl.Geel 13        10:00
UDI '19 13-DVG 8        11:00
Rhode 9-DVG 9        12:00
DVG VR 1-Rhode VR 1        10:00
Programma 2 mei
Avanti'31 JO8/3-DVG JO8/1        18:00
DVG JO19/1-Avesteyn JO19/1        20:00

LSV, programma 28 april
Spoordonkse Boys VE 1-LSV VE 1        16:00
Programma 29 april
Irene 1-LSV 1        14:30
Acht 4-LSV 3        10:00
LSV 4-Oirschot Vooruit 5        12:00
Uitslagen
LSV 1-WSJ 1        0-6
LSV 2-Wilhelmina 6        1-0
UNA 6-LSV 3        3-2
SVSOS 2-LSV 4        1-6
Programma LBC, 28 april
OVC 2-LBC JO11/2        8:45
Unitas 59 4-LBC JO19/1        14:30
Uitslagen 21 april
Sarto 3-LBC JO11/2        10-0
EFC 3-LBC JO17/1        4-7

Zaalvoetbal

Uitslagen 21 April
NIKE FC-Second Cars        0-3
X2COM-Langenberg/Dammers        4-4
Kwalitaria Strik-Grieks rest Corfu        5-12
Eltechno inst.-Vollop /Telaviv        4-14
Le Temps Perdu-Gebr. Bekkers        3-0
Goossens Advies-'t Geveltje        2-2
Uitslagen 23 april
Van Stekelenburg-Van der Heijden Milieu        7-2
Rijschool Gestel 2-Celdex BV        4-4
Groen als Gras-Vinyl- en Tapijtwinkel        2-0
Selissen Boys-FC Blokfit        10-3
Programma 28 april '18
17.00 Heva /Van Weert-X2COM
17.45 Goossens Advies-Grieks rest Corfu
18.30 't Hart van Boxtel-Tahadi
19.15 Langenberg/Dammers-Fysio de Dommel
20.00 Kwalitaria Strik-'t Geveltje
Programma 30 april
19.00 Selissen Boys-Dobotex BV
19.45 Meneer van Dommelen-FC Blokfit
20.30 Verbeij/Hanekroot-Vinyl- en Tapijtwinkel

Duivensport

Uitslag 21 april, Quievrain 598 duiven, afstand 173 km
A. Blummel 1, Com Noni 2-3, B. van de Brand 4-7-8-11-12, Com Pennings Huiskes 5-6, Th. van de Langenberg 9, R. van de Langenberg 10-13, F. Kapteijns 14-15

Judo

Judoclub Liempde, uitslagen Instaptoernooi 22 april
1e prijs: Maik Verhoeven, Ivar van Weert, Xavi van Weert
2e prijs: Cas de Wit, Annabel Loman,
3e prijs: Manuel van Breugel, Annabel Omvlee, Mika van Weert, Lukas Said
4e prijs: Jason van Berkel, Wiebe Zijlstra, Pim de Wit, Sjors Maurix, Bram van Oorschot
5e prijs: Levi Janssens, Joris Said, Bram van den Langenberg, Odin van Hedel, Gies van Erp,
Gijs de Wit, Thijmen Maurix

Tafeltennis

Taverbo-Sabo, uitslagen week 16:
Senioren
VTV (N) 1-Taverbo-Sabo 1        9-1
Belcrum 2-Taverbo-Sabo 2        6-4
JCV 3-Taverbo-Sabo 3        7-3
Taverbo-Sabo 5-Never Despair 4        0-10
Taverbo-Sabo 6-Never Despair 5        2-8
Taverbo-Sabo 7-HTTC H'waarden 1        6-4
Taverbo-Sabo 8-HTTC H'waarden 2        9-1
Taverbo-Sabo 9-OTTC 7        8-2
Jeugd
TIOS '51 2-Taverbo-Sabo 1        7-3
Valkenswaard 2-Taverbo-Sabo 2        2-8
Flash 3-Taverbo-Sabo 3        4-6

BRTC, uitslagen 23 april
Taverbo-Sabo 4-De Horntreffers        7-3
Taverbo-Sabo 3-Taverbo-Sabo 1        3-7
Rotsvast-De Dommel        7-3
Grand Café Rembrandt-De Firma Fotografie        6-4

Eindstand seizoen 2017-2018
1 De Horntreffers        160-101
2 Taverbo-Sabo 4        160-95
3 Grand Café Rembrandt        160-87
4 Rotsvast        160-82
5 Taverbo-Sabo 1        160-81
6 Taverbo-Sabo 3        160-79
7 De Firma Fotografie        160-73
8 Taverbo-Sabo 2        160-73
9 De Dommel        160-52

Handbal

HCB'92, uitslagen 21 april
HCB'92 E1-Bergeijk E3        3-2
HCB'92 DC1-Tachos DC1        10-258
Zephyr / HCB'92 HC1-Tachos HC1        18-20
Uitslagen 22 april
HCB'92 DS1-Blauw Wit DS2        8-15
HCB'92 DA1-Habo'95 DA2        4-24

Honk- en softbal

JRC Ducks, uitslagen 21 april                
Honkbal Pupillen PSV PH1-Ducks PH1        3-6
Softbal Aspiranten Stags AS1-Ducks AS1        5-8
Uitslagen 22 april
Honkbal Senioren Ducks H2-Royals H2        3-4
Honkbal Senioren Ducks H1-Centrals H1        10-11
Softbal Junioren Adegeest JS1-Ducks JS1        8-5
Programma 29 april
Honkbal Senioren Starlights H1-Ducks H1        14:30

Verlies voor eerste libreteam 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libreteam van biljartvereniging 't Ivoor kon het in de laatste wedstrijd van het seizoen niet bolwerken tegen het team van Het Wapen van Eerschot 1. Fouad Hasbani redde de eer voor 't Ivoor door winst op Emanuel Coort. Don van der Wiel verloor van Cees van Eindhoven en Chris Fasseur van Karel Swarts.

Team 3 liet het compleet afweten tegen kampioensteam BV Elsie 1. Theo van Dongen won zijn partij, maar Peter van Giersbergen en Leo Huijbers waren niet opgewassen tegen hun zeer goed spelende tegenstanders. Bij de afdeling recreanten 3-banden klein kwamen alle drie de teams in actie. Team 5 bond de kampioen D'n Brouwer 1 aan de zegekar. Frits Radema en Wim van Gils declasseerden hun tegenstanders. Math Hendriks scoorde slechts vijf punten. Team 6, dat uitzicht had op de tweede plaats, verloor onverwacht van NAL 7. Theo van Dongen won als enige, terwijl Jacques van Loon en Fouad Hasbani de winst aan de tegenstander moesten laten. Team 7 speelde een 23-23 remise tegen D'n Brouwer 2. Uitblinker was hier Jan Tils die met een mooi moyenne van 0,807 zijn tegenstander ver achter zich liet. André Vissers voegde daar een winstpartij aan toe, maar Johan Beaard had een slechte dag met slechts drie punten.

In de avondcompetitie verloor het team van 't Ivoor ruim van BV De Hazelaar 1. Alle drie de partijen gingen naar de tegenstanders. Het 3-banden groot team sloot de competitie af met een overwinning op De Hazelaar 1. Leo van Westelaken verloor, maar Berhard Legierse en Louis van der Meijden wonnen beiden hun partij.


Spannende strijd eindigt in voordeel HCB'92 E1 D1 schiet tekort tegen Blauw Wit

Boxtel - Voor HCB'92 E1 stond zaterdag de ontmoeting met Bergeijk E3 op het programma, de eerste wedstrijd van de veldcompetitie. De Boxtelse meiden trokken aan het langste eind en wonnen met 3-2. Ook het eerste damesteam speelde de eerste wedstrijd buiten. Zij troffen Blauw Wit uit Den Bosch, maar hadden het kortste eind te pakken.

Bij E1 ging het zaterdag in de eerste helft gelijk op, de logische ruststand was dan ook 1-1. Het enige doelpunt in de eerste helft werd gescoord door Yuna de Punder. Beide ploegen begonnen goed aan de tweede helft. De bezoekers uit Bergeijk kwamen op een 1-2 voorsprong in het begin van de tweede helft. De slotfase was erg spannend, maar HCB'92 wist de winst binnen te halen met een eindstand van 3-2. De twee doelpunten na rust werden gescoord door Fanni Torok en Lincy van Tilburg.

Dames 1
Zondag begon HCB'92 D1 goed gemotiveerd aan hun wedstrijd tegen Blauw Wit. Na zeven minuten werd het eerste doelpunt gemaakt door de tegenstander, maar dit werd al snel beantwoord met een doelpunt van Liza van Rooij vanaf de rechteropbouw. Na wederom een doelpunt van de dames uit Den Bosch volgde er weer een doelpunt van HCB'92. Linda Zwiers wist van afstand het doel te vinden. De volgende twee doelpunten waren in het voordeel van de Boxtelse dames. Mandy van Abeelen wist vanuit een mooie opgezette wissel, de 'Oktober,' te scoren. En ook vanuit een vrije worp vond zij nogmaals het doel, wat de stand op 4 tegen 2 bracht in het voordeel van HCB'92. Helaas verslapte de verdediging van de thuisploeg, waar Blauw Wit dankbaar gebruik van maakte. Hierdoor konden zij vier keer achter elkaar scoren en stond HCB opeens met 4-6 achter. Net voor rust verkleinde Mandy van Abeelen de achterstand nog met een punt, door een gericht afstandsschot.

Na rust ontving Liza van Rooij op de cirkel de bal. Door een fout van de verdediging kreeg zij een penalty die helaas op de paal terechtkwam. Vervolgens liepen de dames van Den Bosch uit, door verslapping van de verdediging bij de Boxtelse ploeg. Dit ging tot het einde van de wedstrijd zo door. Van Abeelen scoorde nog drie keer, maar er volgden ook meerdere doelpunten van Den Bosch, wat de stand uiteindelijk op 8-15 in het voordeel van Blauw Wit bracht.


District kampioenschap voor C1 WvL in regelrechte thriller

Vlnr: Peter van Lietop, Henry van Dijk en Leo van Erp. (Foto: Wapen van Liempde/RegioBank) Foto: Wapen van Liempde/RegioBank

Liempde - Na 27 wedstrijden wist het C1 team van Biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank vorige week dinsdag de koppositie te behouden en daarmee in de hoogste libreklasse district Den Bosch het kampioenschap te behalen. Het was een spannende strijd voor Leo van Erp, Peter van Lierop en Henry van Dijk, die aan 22 van de dertig te behalen punten genoeg hadden voor de titel. Tot de laatste carambole waren er nog verschillende concurrenten, biljartteams uit Rosmalen, Haarsteeg, Sint-Oedenrode en Veghel, die ook als eerste konden eindigen.

Leo van Erp speelde solide en maakte een goed begin door negen punten te pakken. Dat betekende dat er nog dertien punten resteerden. De tegenstander van Peter van Lierop had slechts zes beurten nodig om zijn 200 caramboles te maken, met een hoogste serie van 151. Voor Van Lierop was daardoor drie punten het maximaal haalbare.
Henry van Dijk (220 kader 57/2) trof in zijn partij een sterke speler (250 libre). Hij moest winnen en dus tien punten behalen, om kampioen te worden. Lange tijd ging het gelijk op. Zijn tegenstander leek af te stevenen op de winst, maar bleef steken op 249. Henry stond ondertussen ook al op 218, dus nog maar twee caramboles te maken. De spanning was om te snijden, zowel bij de spelers als bij de teamgenoten en de toeschouwers. Van Dijk maakte de resterende twee caramboles. Daarmee was het pleit beslecht en kregen de andere kanshebbers het nakijken.

Winnaarsmentaliteit
De titel was zeer verdiend, het C1-team staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit. Van Dijk, Van Lierop en Van Erp hebben er veel voor over om de winst te behalen en zij trainen dan ook hard daarvoor. Onder het mom van 'alles voor het team, ieder punt telt', blijven ze er tijdens de wedstrijden altijd vol voor gaan, ook als het een keer wat minder goed gaat. Eind mei mag het team aantreden in de Regiofinale en zich meten met de kampioenen van de andere districten.

Opnieuw gelijkspel voor DVG

In een spannende wedstrijd wist DVG uiteindelijk een 2-2 gelijkspel uit het vuur te slepen. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde

Valkenswaard/Liempde - Onder tropische omstandigheden speelde DVG zondag de uitwedstrijd tegen SV Valkenswaard. In een enerverend en spannend duel werd het een gelijkspel. Bij vergelijking van het aantal kansen van beide ploegen was de thuisploeg licht in het voordeel, maar uiteindelijk draait het erom hoeveel er daadwerkelijk benut worden. Dit was in evenwicht: 2-2.

De beginfase van de wedstrijd was aftastend en het duurde tot de elfde minuut voordat DVG zich meldde. Een vrije trap, genomen door Daan Voets, werd door Bart de Windt met de borst meegenomen maar zijn schot ging naast het doel. Kort daarna volgde weer een mogelijkheid bij een voorzet vanaf de zijkant door Jaap Verhoeven, maar Bas van Houtum kon net niet bij de bal. Een hoekschop van DVG was de inleiding tot een snelle counter van Valkenswaard, maar DVG-doelman Sten Traa kon redding brengen. In de twintigste minuut was het Valkenswaard dat op voorsprong kwam. Een hoekschop kwam lekker op de schoen van een inlopende speler die aan de aandacht van de DVG-verdediging was ontsnapt. Hoog en droog werd de bal ingeschoten.
In de fase daarna waren er kansen voor beide partijen. Valkenswaard schoot van afstand over en een voorzet van Tan van den Broek vond geen aansluiting voor het doel. In de 32e minuut moest DVG voor de eerste keer gedwongen wisselen. Bas van Houtum kreeg last van de warmte en Sherrel Sambo was zijn vervanger. Na zo'n tien minuten was hij verantwoordelijk voor de gelijkmaker. Een verre ingooi van Luuk van de Ven werd door Bart de Windt verlengd, waarbij de bal in de 16 meter bleef liggen. Aaron van Dooren legde af op Sherrel die de gelijkmaker binnenschoot: 1-1.
Kort voor rust was er een situatie die de nodige gespreksstof opleverde. Sander van de Ven moest aan de noodrem en de scheidsrechter had een paar opties. Hij besliste in het uiterste voordeel van DVG. Dit had wellicht een strafschop of kaart op kunnen leveren, maar het bleef bij een vrije trap op de 16 meter-lijn die over ging. De ruststand bleef dus 1-1.

Vijf minuten in de tweede helft liep DVG tegen een nieuwe achterstand op. Voor een overtreding op Peter Versantvoort floot de scheidsrechter niet, maar even later deed hij dat wel voor een in de ogen van de DVG-aanhang veel lichtere duw. Op de rand van de 16 meter recht voor het Liempdse doel werd de bal hard en laag ingeschoten. Een aanvaller liet de bal slim lopen en verraste met die actie iedereen: 2-1. Valkenswaard had daarna twee goede kansen om de score verder op te voeren en daarmee de wedstrijd te beslissen, maar Sten Traa hield zijn doel schoon. Een ingooi voor DVG werd door Aaron van Dooren achter de verdediging gelegd en opgepikt door Bart de Windt. Hij zag de keeper ver voor zijn doel staan en besloot meteen te schieten. En met succes: met een mooie lob zette hij DVG weer op gelijke hoogte, 2-2.
Inmiddels waren er nog twee uitvallers bij DVG: Jeroen Caarls en Jaap Verhoeven werden vervangen door Teun Welvaarts en Ruud Pijnenburg die beiden verdienstelijk invielen. Vooral Teun, als A-junior, speelde goed en volwassen. Sherrel had een riante kans om DVG op voorsprong te zetten, maar zijn schot ging net naast het doel. In de slotfase waren er kansen over en weer, maar gescoord werd er niet meer. Elk punt is in deze fase belangrijk voor DVG, dit zal na de resterende vijf wedstrijden blijken.

Morgen, donderdag 26 april, speelt DVG-1 om 20.00 uur de belangrijke uitwedstrijd tegen Nieuw Woensel. Van onderschatting mag geen sprake zijn en eigenlijk zijn de drie punten bitter hard nodig.

DVG-2 won ruim in en tegen Nijnsel, de teller bleef steken op 0-6.

Degradatie voor Heren 1 Taverbo-Sabo Tweede jeugdteam promoveert naar tweede klasse

Nieuwegein/Boxtel - In de laatste wedstrijd van dit seizoen was Taverbo-Sabo 1 te gast in Nieuwegein bij VTV. De 9-1 nederlaag veranderde niets meer aan de stand op de ranglijst. Taverbo was en blijft vijfde in deze poule en zal degraderen naar de derde divisie. Het tweede jeugdteam was zaterdag meer succesvol en wist tegen Valkenswaard genoeg punten te behalen voor promotie. Zij komen volgend seizoen uit in de Junioren tweede klasse.

Naast vaste krachten Amber van de Velde en Marlotte Staps speelde voor taverbo-Sabo invaller Willem de Koning. VTV 1 speelde deze wedstrijd met Mark van Werkhoven, John van Spengen en Sanne de Hoop.
In de eerste wedstrijd zette Van de Velde Taverbo meteen op voorsprong door Van Werkhoven in vijf games te verslaan. Helaas kon hier verder geen vervolg aan gegeven worden, want zowel Staps als De Koning verloren van respectievelijk Van Spengen en De Hoop. Hierbij kwam De Koning wel dichtbij een stunt, door brutaal op twee sets tegen nul voor te komen tegen De Hoop. Ook het dubbel was een prooi voor VTV. Van de Velde en Staps kwamen niet langs Van Werkhoven en De Hoop. Hierna stoomde VTV door met overwinningen van Van Spengen, Van Werkhoven en De Hoop op respectievelijk Van de Velde, De Koning en Staps. In het laatste deel van de wedstrijd kon de Koning geen vuist maken tegen Van Spengen. Ook Van de Velde kon niet meer tot scoren komen tegen De Hoop. En Staps kwam net tekort tegen Van Werkhoven.

Promotie jeugd
Afgelopen zaterdag stond er voor het tweede jeugdteam van Taverbo-Sabo een spannende wedstrijd op het programma. Zij speelden deze laatste wedstrijd van het seizoen tegen hekkensluiter Valkenswaard. Wilvo/ttv Bergeijk was echter ook nog steeds in de race voor het kampioenschap in de Junioren derde klasse. Merlina Singh, Sanne van der Schoot en Nienke Strik wisten in Valkenswaard echter precies genoeg punten te behalen om Bergeijk voor te blijven. Het was Merlina Singh die in de negende partij het winnende punt binnenhaalden. Hierdoor promoveren de dames samen met teamgenoten Lars de Laat en Rens Bedijn het komende seizoen naar de Junioren tweede klasse.

Drie judokampioenen voor JC Liempde

Sint-Oedenrode - Met 21 judoka's was Judo Club Liempde zondag goed vertegenwoordigd op het instaptoernooi van Dai-Ippo in Sint-Oedenrode. Het leverde voor drie van hen een eerste plaats op, en voor alle deelnemers een mooi aandenken.

De judoka's, van wie het voor sommigen de eerste keer was dat ze op de mat stonden om aan een groter toernooi deel te nemen, streden in drie verschillende poules om de prijzen. Coaches Keira Kreijveld, Dirk Habraken en Ingrid Beekmans konden soms ook zien dat ze het spannend vonden, maar constateerden ook dat na de eerste partij de zenuwen wel weg waren. Toen kon er lekker gejudood worden, wat alle deelnemers op een mooie prijs kwam te staan.

Inschrijving 25+ open tennistoernooi LTV Munsel van start

Boxtel - Ook dit jaar is er weer een 25+ open toernooi bij LTV Munsel, en wel van 16 tot en met 24 juni. Dit keer gaat de organisatie uit van tropische sferen met het thema zomer, met een Summer party op vrijdag 22 juni.

Inschrijven voor dit toernooi kan tot en met 28 mei via www.mijnknltb.toernooi.nl. Deelnemers kunnen meedoen in de categorieën dames dubbel (4-8), heren dubbel (4-8) en gemengd dubbel (4-8). Voor vragen of informatie kan gemaild worden naar 25plustoernooi@ltvmunsel.nl.

16 / 16

Donderdag 26 april

Gratis schilderworkshops
09.30 uur, Galerie La Veritá, Stationsstraat 80, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Oranjefestival
18.45 uur, Markt, Boxtel

Kienavond Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

27 april-24 mei

Expositie oud-studenten St. Lucas
Your Story, Stationsstraat 33, Boxtel

Vrijdag 27 april

Dauwtrappen fanfare Concordia
06.00 uur, Het wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Oranjefestival: Koningsvoetbal en -hockey
09.00 uur, ODC & MEP terrein, Boxtel

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Koningsdag in Esch
11.00 uur, Marktplein, Esch

Koningsdag Liempde; vrijmarkt
11.00 uur, Concordiapark, Liempde

Oranjefestival: kindermiddag
13.00 uur, Markt, Boxtel

Oranjefestival: muzikaal programma
17.30 uur, Markt Boxtel

Zaterdag 28 april

Meditatieve wandelingen in Boxtel
14.00 uur, Kasteel Stapelen, Boxtel

Huiskamer; rikken hobby jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Oranjefeest: kinderspeelparadijs
14.00 uur, Markt, Boxtel

Oranjefestival: Coverband 'Tilt'
20.30 uur, Markt, Boxtel

Sterren kijken boven de Kampina
21.00 uur, aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Zondag 29 april

Openstelling nieuw infopunt Groot Duijfhuis Liempde
10.00 uur Hoevedreef 2 in Liempde

Klompenwandeling door Liempde
10.00 uur, Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Huiskamer; koffie met gebak
11.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Oranjebraderie
11.00 uur, Centrum, Boxtel

Muziekmiddag: Sunny Garden Jazzband
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Maandag 30 april

Pasavond bloedprocessie
19.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Lezing klompenmaker Ad Traa met filmprimeur
19.30 uur, Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

1-31 mei

Expositie pentekeningen Elly van Weert
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Dinsdag 1 mei

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Jeu de Boule, doe je mee?
19.00 uur, Gilde Sint Antonius Abt, Oude Dijk 121, Liempde

Woensdag 2 mei

OERRR Poepspeurders
aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Huiskamer; rikken jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pasavond bloedprocessie
19.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Donderdag 3 mei

Gratis schilderworkshops
09.30 uur, Galerie La Veritá, Stationsstraat 80, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kienavond Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pubquiz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel


Gui van Hooijdonk

Nonja van de Langenberg

Foto: M.V.Reijnaerdts

Indyvar Reijnaerdts