DeMooiBoxtelKrant

13 juni 2018

DeMooiBoxtelKrant 13 juni 2018


Esch wil naar Boxtel; gemeenteraad Haaren beslist op 5 juli

Foto: E.D. Evenementenbegeleiding

Boxtel - Hoewel de gemeenteraad van Haaren op 5 juli een besluit neemt over de verdeling van de kernen, lijkt de uitkomst al duidelijk: Esch wil bij Boxtel gaan horen. Gaf een inventarisatie in april nog geen volledig beeld van de voorkeurgemeente bij herindeling, uit een nieuw, representatief onderzoek onder Esschenaren, gehouden in mei, kwam wel een duidelijke uitkomst rollen.

In het raadsvoorstel van 5 juli is onderbouwd aan welke gemeenten de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd bij de herindeling van de gemeente Haaren. De voorbereiding van het raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van B&W van Haaren legt dit voor aan de eigen gemeenteraad en de stuurgroep respecteert dit voorstel. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten.

Het besluit van 5 juli over de verdeling van de kernen is een exclusief besluit van de gemeenteraad van Haaren en de volgende stap op weg naar het herindelingsontwerp met de nieuwe gemeentegrenzen. Het ontwerp wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren overnemen. Voordat het herindelingsontwerp kan worden gemaakt moet dus duidelijk zijn welk dorp naar welke gemeente overgaat. Uitgaande van vaststelling van het herindelingsontwerp door alle betrokken gemeenteraden in december 2018, betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren vóór het zomerreces, namelijk 5 juli, een besluit moet nemen hierover.

Het uitgangspunt is om de gemeente Haaren op te splitsen aan de hand van de huidige dorpsgrenzen. De inbreng uit de gespreksronde in de vier dorpen kan leiden tot correcties op perceelniveau. Naast Esch, dat naar Boxtel lijkt te gaan, gaat het voorstel uit van een situatie waarbij Biezenmortel naar Tilburg, Haaren naar Oisterwijk en Helvoirt naar Vught gaat.

Het college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aan het herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt. Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het herindelingsontwerp volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Boxtel moet waarschijnlijk portemonnee trekken om hinder PHS in te perken

Boxtel - De inkt van de brief was 'amper droog', maar toch kon wethouder Herman van Wanrooij dinsdagavond al melden dat Boxtel waarschijnlijk niet hoeft te rekenen op een extra bijdrage vanuit Den Haag om hinder die voor omwonenden ontstaat door langsdenderende goederentreinen in te perken. Naar schatting 3.000 Boxtelaren zullen door de realisatie van Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) extra overlast ervaren. Door de uitvoering van PSH zullen fors meer goederentreinen over het traject Meteren-Boxtel rijden, naast de vele passagierstreinen die er nu al overheen razen.

Zo'n 3.000 Boxtelaren die binnen een straal van 250 meter van het spoor wonen gaan hinder ervaren door de realisatie van programma PHS, zo liet de wethouder dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering weten. Hij doet dit nadat vanuit de raad vragen gesteld werden naar aanleiding van een onlangs verschenen TNO-rapport. Het onderzoeksinstituut rekende voor dat omwonenden van het traject Meteren-Boxtel fors meer geluids- en trillingshinder zullen ervaren dan voorheen werd gedacht.

Deze hinder valt echter binnen de wettelijke normen, waardoor er geen grote bereidheid is vanuit het Rijk om de portemonnee te trekken om overlast te beperken, zo laat de wethouder weten. Hoewel het ministerie schriftelijk aangeeft te onderzoeken of er effectieve maatregelen tegen de overlast te nemen zijn, is in dezelfde brief te lezen dat er slechts beperkt budget beschikbaar is. Omdat de maatregelen 'bovenwettelijk' - en dus niet noodzakelijk - zijn wordt daar in de planning geen rekening mee gehouden. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenten langs de PHS-route waarschijnlijk zelf voor een deel van de kosten van overlastbeperkende maatregelen moeten opdraaien.

Van Wanrooij gaf dinsdagavond aan de brief van de Rijksoverheid nog goed te moeten bestuderen omdat 'de inkt amper droog' was toen de raadsvergadering begon. Wel zegde hij toe dat Boxtel alles in het werk zal stellen om toch maximale steun vanuit Den Haag te ontvangen. Overigens is niet de hele brief reden tot mineur: de staatssecretaris geeft aan te onderzoeken in hoeverre een lagere passeersnelheid van goederentreinen kan bijdragen tot minder overlast langs het spoor.

Esch wil naar Boxtel; gemeenteraad Haaren beslist op 5 juli

Boxtel - Hoewel de gemeenteraad van Haaren op 5 juli een besluit neemt over de verdeling van de kernen, lijkt de uitkomst al duidelijk: Esch wil bij Boxtel gaan horen. Gaf een inventarisatie in april nog geen volledig beeld van de voorkeursgemeente bij herindeling, uit een nieuw, representatief onderzoek onder Esschenaren, gehouden in mei, kwam wel een duidelijke uitkomst rollen.

In het raadsvoorstel van 5 juli is onderbouwd aan welke gemeenten de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt worden toegevoegd bij de herindeling van de gemeente Haaren. De voorbereiding van het raadsvoorstel gebeurde samen met de gemeenten Boxtel, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Het college van B&W van Haaren legt dit voor aan de eigen gemeenteraad en de stuurgroep respecteert dit voorstel. De stuurgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van de colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten.

Het besluit van 5 juli over de verdeling van de kernen is een besluit dat puur voor rekening komt van Haaren. Het ontwerp wordt opgesteld door de gemeente Haaren en de gemeenten die een deel van het gebied van Haaren overnemen. Voordat het herindelingsontwerp kan worden gemaakt moet dus duidelijk zijn welk dorp naar welke gemeente overgaat. Uitgaande van vaststelling van het herindelingsontwerp door alle betrokken gemeenteraden in december 2018, betekent dit dat de gemeenteraad van Haaren vóór het zomerreces, namelijk 5 juli, een besluit moet nemen hierover.

Het uitgangspunt is om de gemeente Haaren op te splitsen aan de hand van de huidige dorpsgrenzen. De inbreng uit de gespreksronde in de vier dorpen kan leiden tot correcties op perceelniveau. Naast Esch, dat naar Boxtel lijkt te gaan, gaat het voorstel uit van een situatie waarbij Biezenmortel naar Tilburg, Haaren naar Oisterwijk en Helvoirt naar Vught gaat.

Het college van de gemeente Heusden stelt zijn gemeenteraad voor af te zien van deelname aan het herindelingstraject, vanwege de keuze van de inwoners van de kern Helvoirt. Na het vaststellen van het herindelingsontwerp kunnen zienswijzen worden ingediend en volgt het herindelingsadvies. In mei/juni 2019 gaat dit advies via de provincie naar het Rijk.

Theresiaschool wint avondvierdaagse

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Vele honderden wandelaars mochten vrijdagavond hun medaille voor de Avondwandelvierdaagse van Boxtel in ontvangst nemen. De wandelaars liepen de laatste honderden meters door het centrum en werden hier onder massale aanmoediging van familie en vrienden onthaald met bloemen, snoep of een lekker ijsje.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Eerdere bijeenkomsten over Programma Hoogfrequent Spoorvervoer konden rekenen op veel belangstellenden. (Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren

De ontknoping volgde op de Markt waar elk jaar de school bekend wordt gemaakt die met procentueel gezien de meeste leerlingen deelnam. Dit jaar ging de eerste prijs naar de Sint Theresiaschool uit Lennisheuvel.

Foto: Jan van der Steen

Voetbal in de zon

Zo'n 25 senioren maken dagelijks gebruik van het eetpunt. Foto: Sander van Kasteren

Vrijwilligers gezocht

Mooi werken in de regio

Foto: AV Marvel

Athletics bij Marvel

Collectes juni

Tot en met 16 juni        Ver. tot behoud van Natuurmonumenten NL
17 tot en met 23 juni        Maag Lever Darm Stichting
24 tot en met 30 juni        Ver. Het Nederlandse Rode Kruis

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren voor een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de zogenaamde vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel, maar vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.

Word vriend van Nationaal Landschap Het Groene Woud

Boxtel - Voor 50 euro per jaar draag je als vriend bij aan de glans van Het Groene Woud. Dat bedrag geldt voor particulieren, vrijwilligersorganisaties en zzp'ers. Bedrijven zijn vriend vanaf 250 euro per jaar, afhankelijk van hun omvang. Bijdrages komen terecht in het Landschapsfonds van Het Groene Woud waarmee talrijke projecten worden gefinancierd.

Voor jouw vriendschap krijg je veel terug, want gulle bijdragen en giften verdienen ook een 'tegenprestatie', zo vindt de stichting. Daarom kunnen vrienden van Het Groene Woud onder meer rekenen op:
- Vermelding van hun organisatie op www.hetgroenewoud.com, inclusief profieltekst en directe link naar de eigen website;
- Gratis deelname aan de Ontmoetingsdag van Het Groene Woud en korting op het jaarlijkse Ondernemersontbijt (alleen voor ondernemers);
- Korting op deelname aan themabijeenkomsten;
- Een aanvraagmogelijkheid uit het Landschapsfonds (voorheen Streekfonds) van Het Groene Woud en de Subsidieregeling Stimulering Projectideeën;
- Korting op de huur van de Groene Woud-promotiewagen en Starshade-tent (beide geschikt voor evenementen en (bedrijfs)activiteiten).

Meer weten?
Dit is nog maar een kleine greep uit het aanbod voor Vrienden van Het Groene Woud. Nieuwsgierig naar wat je nog meer kunt verwachten? Kijk dan op www.jouwgroenewoud.com.

Nieuw artikel

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 14 juni        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
                        Naverkoop Dagtocht naar Chocolade, Kinderdijk en Rotterdam, alleen in De Orion        14.00-14.30
Vrijdag 15 juni        Rikken en jokeren in De Adelaar        13.30
Dinsdag 19 juni        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Orion        14.00

Nieuw artikel

Bezorgers gezocht!

DeMooiBoxtelKrant zoekt per direct bezorgers om de krant iedere week rond te brengen in Liempde en de wijk Selissen in Boxtel. Ook zijn we op zoek naar bezorgers voor de zomervakantie.

Ben jij 13 jaar of ouder en op zoek naar een bijbaantje? Mail dan naar bezorging@boxtelmedia.nl of meld je aan via www.mooiboxtel.nl/pagina/bezorger-worden.

Reserveringslijn ZilverExpress gestart

Boxtel - Met ingang van deze week kan iedereen in Boxtel die gebruik wil maken van de Zilverexpress bellen met de reserveringslijn. Van maandag tot en met vrijdag kan tussen 9.00 en 12.00 uur gebeld worden met de Zilverexpress-balie in Wijkhuis Simeonshof via telefoonnummer 06-82490866. Vanuit hier wordt de planning gedaan. Twaalf vrijwillige chauffeurs staan in de startblokken.
Kaartjes zijn te koop in de winkel van Simeonshof à 1 euro voor een enkele reis. Organisaties en bedrijven kunnen de Zilverexpress voor 75 euro een dagdeel huren, dat is inclusief chauffeur.

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 14 juni        Rikken en jokeren in De Kloosterhof        13.30
Maandag 18 juni        Koor De Vrolijke Noot in De Kloosterhof         19.00
Dinsdag 19 juni        Bridgen en rikken in De Kloosterhof         13.30
Woensdag 20 juni        Jeu de boules bij GVT Den Dries        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 14 juni        Nordic Walking, vertrek vanaf de Markt        9.00
Dinsdag 19 juni        Wandelen met Frans Kapteins, vertrek vanaf kruising Koevoortseweg/Nieuwendijk        9.30-12.00
                        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00

Vrouwencontact Liempde

Dinsdag 19 juni        Mindfit in De Kloosterhof 9.00

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Boxtel zet bouwambities kracht bij

Boxtel - Op papier haalt Boxtel weliswaar goede cijfers, maar aan echt harde plannen wat woningbouw betreft schort het nog. Dat is althans de mening van de oppositie, die zij tijdens de raadsvergadering de vorige week niet schuwden te geven. In onze gemeente moeten tussen 2016 en 2025 zo'n 1.315 woningen gebouwd worden. Tot nu toe zijn daar nog geen 250 van gerealiseerd. Er zitten echter wel meer dan duizend woningen in de planfase. Van het grootste project, Heem van Selis (465 woningen), bevinden de plannen zich in een afrondend stadium en ook in Lennisheuvel wordt spoedig gebouwd. Toch was de oppositie niet overtuigd.

De oppositie heeft kritiek op het feit dat de woningbouwplannen niet hard genoeg zijn. BALANS geeft aan dat slechts iets boven de tien procent van alle geplande woningen nu in een harde planfase zijn beland en ziet dit percentage graag hoger. De fractie van CDA doet daar nog een schepje bovenop en wil graag dat Boxtel op 130 procent van het in de woonvisie vastgelegde aantal van 1.315 woningen gaat zitten.

Met name in Liempde lijkt er totaal geen beweging te zitten in de woonplannen. Bert van Ruremonde, inspreker namens het Dorpsberaad Liempde, wond er dan ook geen doekjes om: "Wij zijn teleurgesteld, maar strijdvaardig". Hoewel wethouder Peter van de Wiel daarover nog geen nieuws kon melden, kan hij zich niet vinden in de geluiden dat er te weinig gebouwd wordt in de gemeente.

Volgens de wethouder loopt Boxtel op schema met de bouwplannen. Hij rekent voor dat er zo'n 1.072 woningen op de planning staan die op het punt staan tot uitvoer te komen. Hij zette deze woorden kracht bij door de afgelopen week de bouw van acht levensloopbestendige woningen aan de Schijndelseweg aan te kondigen, waarover je op pagina 5 van deze krant meer leest. Ook de bouw van 85 woningen in Lennisheuvel kwam de afgelopen week in een stroomversnelling. Na overleg met verschillende partijen bleek dat er zo weinig weerstand was tegen de plannen voor het project Achter Den Eijngel dat het bestemmingsplan direct gepubliceerd werd, in plaats van de gebruikelijke route waarbij eerst een voorontwerp wordt gepresenteerd.
Ook heeft de gemeente nog een aantal locaties waarop in het geheim plannen ontwikkeld worden en is er nog een uitwijkmogelijkheid naar 'de oksel van Boxtel', het gebied tussen de twee spoorlijnen in. Dit gebied is door de provincie bestempeld als 'zoekgebied verstedelijking', waardoor woningbouw er mogelijk wordt. Deze bestemming is nog een stap verder bij de ontwikkeling van woningbouw dan het gebied Hamsestraat/Roderweg. Dit staat te boek als 'transitiegebied stad en platteland'. In zo'n gebied moet veel meer groen gerealiseerd worden als er woningen worden neergezet. Precies daarop zit de ontwikkeling in Liempde nu al maandenlang vast.

Over de inbreng van de CDA-fractie kan de wethouder kort zijn. Het is volgens hem erg onverstandig om op of zelfs boven de plancapaciteit te gaan zitten met de gemeentelijke bouwambities. Daardoor verdwijnt namelijk de flexibiliteit die wellicht nodig is bij een nieuwe crisis of een bevolkingskrimp. Volgens hem is de provincie daarin ook duidelijk richting de gemeenten. Daar komt bij dat je 'de oksel' volgens hem ook al kunt zien als de door het CDA gewenste uitwijkmogelijkheid.


Geen zomerschool, maar 'Muzitaal'

Boxtel - Tijdens de zomervakantie bezig zijn met het opkrikken van je taalvaardigheid, het zal niet veel kinderen als muziek in de oren klinken. Toch is dit precies wat in Boxtel gaat gebeuren. Wel heel letterlijk, want zo'n twintig kinderen die naar groep 5, 6 en 7 van de basisschool gaan krijgen in de zomervakantie 'vermomd' als muziekproject een bijspijkercursus Nederlands. Het nieuwe project heet Muzitaal en is in het leven geroepen toen bleek dat de door de gemeente gewenste zomerschool tijdens de kindervakantieweek dit jaar nog geen haalbare kaart bleek te zijn.

Muzitaal is gericht op kinderen uit een armoedesituatie. Vaak worden zij in de zomerperiode weinig gestimuleerd om met taal bezig te zijn. Daarbij hoeft het niet enkel om kinderen te gaan waarbij thuis geen Nederlands wordt gesproken, geeft Ghislaine de Brouwer, namens initiatiefnemer Brede Scholen Boxtel aan. "Als je tot je nek in de schulden zit, heb je wel andere zorgen dan je kinderen voorlezen", schetst ze de situatie.

Het project volgt op de plannen om een zomerschool op te richten. "Daar ben ik zelf ook betrokken bij geweest", geeft De Brouwer aan. Al snel bleek echter het organiseren van een twee weken durende zomerschool voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand organisatorisch niet haalbaar. Daarom werd gekozen voor een tussenoplossing, die werd gevonden in Muzitaal. Daarbij wordt voor de basisschoolleerlingen dans, muziek en bewegen gecombineerd in een voor de kinderen leuke week.

Muzitaal duurt van 13 tot en met 17 augustus, steeds tussen 10.00 en 15.00 uur. Gedurende de week blijven de kinderen al trommelend en spelend op muziek toch bezig met taalvaardigheid. Daarbij staan plezier en talentontwikkeling voorop. Het idee is dat de kinderen niet eens doorhebben dat ze met taalvaardigheid bezig zijn. Aan het einde van de week zullen de deelnemertjes aansluiten bij de kinderen die meedoen aan de kindervakantieweek en daar samen met hen een eindfeest vieren.

Voor het project is zo'n 17.000 euro gereserveerd. Van dit bedrag komt 12.000 euro uit de Klijnsma-gelden, die vorig jaar beschikbaar kwamen vanuit het Rijk met als doel armoede te bestrijden. 5.000 euro wordt door Brede Scholen Boxtel ingelegd. Dit lijkt veel, maar volgens wethouder Marusjka Lestrade is iedere euro die je nu investeert in kinderen later in viervoud terug te verdienen. De kinderen worden in overleg met de ouders door basisscholen aangemeld. 'Muzitaal' is een eenmalig project. Volgend jaar zal naar verwachting wel een twee weken durende zomerschool op poten gezet kunnen worden. Toch is het concept 'Muzitaal' niet voor eenmalig gebruik bedoeld: het format is ook geschikt voor gebruik op de Boxtelse basisscholen.

Vierde uitverkochte editie Live in Liempde

Liempde - Tweehonderd bezoekers kwamen zondag op het muziekfestival Live in Liempde af. En daarmee was het festival met muziek op verschillende, verrassende locaties in Liempde, tot de laatste plaats uitverkocht. Net zoals de drie eerdere edities.

Live in Liempde was voor de vierde keer op rij tot de laatste stoel uitverkocht. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam

Bezoekers konden onder meer luisteren naar optredens van LEWIS en het Gospelkoor Spirit, dat de tocht afsloot in de kerk Sint Jans Onthoofding met een spetterende uitvoering van 'Oh happy days'.

Mogelijk ander kunstwerk in plaats van 'In Gesprek'

Boxtel - Het is mogelijk dat er een ander kunstwerk komt in plaats van het veelbesproken beeld 'In Gesprek' van Marga de Brey in het parkje aan de Hendrik Verheeslaan. Dat stelde wethouder Marusjka Lestrade in de raadsvergadering vorige week na vragen vanuit diverse raadsfracties.

Volgens de wethouder wordt aangestuurd op een gesprek tussen de betrokken partijen. Wie dit precies zijn moet eerst formeel uitgezocht worden. Het wijkorgaan Boxtel Oost vroeg begin dit jaar de verplaatsing van het kunstwerk aan namens de wijk. Als antwoord daarop startten enkele omwonenden van de huidige locatie van het kunstwerk een petitie die inmiddels zo'n 1.200 keer ondertekend is.

Omdat onduidelijk is of de bezwaarmakers ook formeel belanghebbenden zijn wordt dat momenteel uitgezocht. Tot dat moment wil het wijkorgaan de aanvraag tot verplaatsing niet intrekken. Het geeft wel aan open te staan voor gesprekken over de eventuele plaatsing van een ander kunstwerk aan de Hendrik Verheeslaan.

De wethouder liet weten dat niet alle 1.200 handtekeningen even zwaar wegen: "Ik waardeer de inspanningen van de protestgroep. Wel denk ik dat niet iedere ondertekenaar op de hoogte is van alle ins en outs." Zelf zegt ze ook reacties van wijkbewoners te hebben ontvangen die de verplaatsing juist wél waarderen.

Het laatste woord over de voorgenomen verplaatsing van het kunstwerk 'In Gesprek' van Dommeloord naar het parkje aan de Hendrik Verheeslaan is in ieder geval nog niet gesproken.

Wethouders voor Boxtel nog niet benoemd; Verklaring Omtrent Gedrag te laat aangevraagd

Boxtel - Eigenlijk hadden tijdens de raadsvergadering dinsdagavond de nieuwe wethouders benoemd moeten worden. Hadden, want Boxtel heeft geblunderd met de aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag; deze is te laat gedaan, waardoor de benoeming pas een volgende raadsvergadering plaats kan vinden.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de integriteitstoets die wethouders moeten doorlopen. De gemeente heeft de aanvraag echter te laat ingediend bij het Rijk. Daarom heeft de burgemeester, in samenspraak met de beoogde wethouders, besloten niet over te willen gaan tot beëdiging, laat de gemeente weten.

Met het niet beëdigen van de wethouders kan niet worden overgegaan tot collegevorming. Een ander gevolg is dat de heren Van de Wiel en Van den Broek hun ontslag indienen als raadslid, omdat zij dinsdag beëdigd zouden worden als wethouder. Het niet beëdigen van de wethouders houdt tevens in dat de benoeming van vertegenwoordigers in diverse Gemeenschappelijke Regelingen moet worden uitgesteld. Zonder beëdigde wethouders kunnen hiervoor ook geen nieuwe vertegenwoordigers worden gekozen.

De benoeming van de wethouders staat nu op de agenda voor 3 juli.

Ierse Sessie bij In den Boogert

Boxtel - Komende zondag 17 juni is het weer tijd voor een Ierse Sessie bij Bed and Breakfast In den Boogert aan de Oude Boomgaard 3. De sessie, altijd op de derde zondag van de maand, begint om 13.30 uur en in gratis toegankelijk. Om 16.30 uur is de sessie afgelopen.

Naast kijkers en luisteraars zijn ook muzikanten van harte welkom bij de Ierse Sessie. Onder het genot van een glas Guinness, een pilsje of een niet-alcoholisch drankje worden Ierse liederen gespeeld en gezongen. Ierse muziek is een mengeling van oude traditionele Engelse en Keltische muziek en bestaat uit songs die vaak honderden jaren oud zijn en nog steeds in de vele pubs worden gezongen. De instrumentale Jigs en Reels (een traditionele Ierse stijl) zijn onderdeel van een Ierse Sessie en zorgen voor behoud van deze muzikale tradities.

Derde editie Liempt Fietst

Liempde - Buurtvereniging Den Berg houdt van 13 tot en met 15 juni de derde editie van het evenement Liempt Fietst. Tijdens de drie dagen krijgen fietsers iedere dag een route van tussen de 15 en 20 kilometer, of tussen de 30 en 35 kilometer voorgeschoteld. Van de inschrijfkosten, 4 euro, wordt de WensAmbulance Brabant gesponsord.

Dagelijks krijgen de deelnemers een andere route die ze via de omliggende dorpen weer terug voert naar start- en eindpunt Het Wapen van Liempde op het Raadhuisplein. Inschrijven kost 4 euro per persoon voor drie dagen. De fietsers dienen dit bedrag te betalen bij inschrijving. De starttijd is tussen 18.00 en 19.00 uur. Voor meer informatie kunnen deelnemers contact opnemen met Cees Braken (0411-631489).

Verhalende kroegentocht in Liempde

Liempde - SPPiLL organiseert op zondag 17 juni de wandelexcursie 'Verhalende kroegentocht'. De wandeling leidt langs de plekken waar vroeger de Liempdse cafeetjes zaten, zoals bijvoorbeeld café van der Velden aan de Barrierweg. De excursie start om 10.00 uur vanaf D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 in Liempde. Rond 12.00 uur zijn de wandelaars weer terug bij het startpunt. Kosten voor deelname bedragen 5 euro per persoon. Dit is inclusief koffie of thee na afloop.

Rondje Boxtel ook in de maand juni te varen

Patrick van den Aker (l.), winnares Marian (m.) en Anne (r.) en Edgar (achtergrond) van Bella Italia.

Boxtel - Ook in de maand juni kan weer het 9 kilometer lange Rondje Boxtel gevaren worden over de Dommel. Het vaarrondje is goed voor zo'n 2,5 uur vermaak en kost 7 euro per persoon. Varen kan in het weekend tussen 10.00 en 14.00 uur. Buiten de weekenden om moet een afspraak gemaakt worden en kan enkel met groepen gekanood worden. Vertrek is vanaf De Voetboog 7 in Boxtel, bij organisator De Pagaai.

Het maken van een afspraak kan door na 18.00 uur te bellen naar 06-20082982. Ook kan gebeld worden met het clubhuis via 0411-671022.

Inloopavond herinrichting Markt Boxtel

Boxtel - Na de kermis, die op 22 augustus afgelopen is, wordt gestart met de renovatie van de Boxtelse Markt. Rasenberg Infra neemt de werkzaamheden op zich. In verband met de voorgenomen werkzaamheden organiseert de gemeente, in samenwerking met de wegenbouwer, op 14 juni een informatieavond in de raadzaal van het gemeentehuis, aan de Dr. van Helvoortstraat. De avond heeft een open karakter en duurt van 18.30 tot 20.30 uur.

Tijdens de avond geven medewerkers van Rasenberg Infra tekst en uitleg over de werkzaamheden. Er is geen algemene presentatie, dus binnenlopen kan op ieder moment.

Blijven na de inloopavond nog vragen onbeantwoord? Die kunnen per e-mail aan marktboxtel@rasenberginfra.nl beantwoord worden. Via dit e-mailadres kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor een periodieke nieuwsbrief. Op de hoogte blijven kan ook door de BouwApp te downloaden uit de downloadstore op je telefoon.

Het leven van de libellen op de Kampina

Boxtel - Natuurmonumenten organiseert op zondag 24 juni een 'libellenwandeling' in de Kampina. Wandelaars kunnen dan samen met de boswachter de libel ontdekken. De wandeling start om 10.00 uur bij de parkeerplaats aan de Annadreef. Leden van Natuurmonumenten betalen voor deze excursie 5 euro. Voor niet-leden bedragen de kosten 8 euro. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/agenda.

Marian van Tongeren wint dagje uit met KiKa-loterij

Boxtel - De laatste loterij, waarbij de opbrengst via de Boxtelse hardloper Patrick van den Aker naar Stichting KiKa gaat, is gewonnen door Marian van Tongeren.

Zij won daarbij vier kaartjes voor Oertijdmuseum De Groene Poort, een maaltijd met drankje voor vier personen bij pizzeria Bella Italia en een tegoedbon van 25 euro van Het IJs Café.

Garagesale bij buurtvereniging Smalwatervallei

Boxtel - Buurtvereniging Smalwatervallei organiseert op zondag 24 juni de vijfde editie van de tweejaarlijkse garagesale. Tijdens de sale worden vele producten aangeboden in het gebied Kalksheuvel, Kapelweg en Veldakkerstraat. De garagesale duurt van 10.00 tot 14.00 uur.

‘Ik weet eigenlijk niet wie ik ben.’ Met deze woorden opent ze het gesprek. Na een huwelijk van 15 jaar en de komst van drie welkome kinderen is ze zichzelf volledig kwijtgeraakt. Haar man heeft een internationale baan, waarvoor hij veel moet reizen. Zij rolde van de ene in de andere niet leuke baan. Haar moeder begon vier jaar geleden te dementeren, de mantelzorgtaken die ontstonden heeft ze uiteraard op zich genomen.

Ze is echtgenote, werknemer, luizenmoeder, voetbalmoeder, lunchmoeder en moeder-moeder. En… ze is moe-der dan moe. Zich altijd richtend op de behoeften van iedereen om haar heen… dan heb je het druk, met zoveel mensen en evenzoveel (zorg)vragen.

Als oudste dochter voelde ze in haar jonge kindjaren al feilloos aan wat thuis nodig was om de boel draaiende te houden. Haar moeder had het zwaar met de zorg over zeven kinderen. Vader was veel van huis. Hij had, naast zijn vaste baan overdag, een bijbaan in de avonden en op zaterdag. Alleszeggend voor de grote verantwoordelijkheid die hij voelde om het gezin te onderhouden.

Deze verantwoordelijkheid was zo groot, dat hij deze elke dag wegspoelde met alcohol. Een kwade dronk was het resultaat. Haar moeder raakte er enorm overstuur van. Dit waren de momenten waarop cliënte wist dat ze zich stil moest houden, omdat anders de toon van ruzie zo gezet was. Ze ontdekte dat ze dit kon voorkomen door zachtjes op haar moeder in te praten en haar het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor stond. Op mijn vraag wat cliënte, op die momenten in haar jeugd, zelf nodig had om zich thuis prettig en veilig te voelen, antwoordde ze ‘geen idee’. Zo vanzelfsprekend gericht op de behoeften van anderen, zo weinig in contact met zichzelf.

Het patroon van ooit zette zich al die jaren vanzelfsprekend voort. Heel vaak hoorde ze zichzelf zeggen ‘maakt me niet uit’, ‘kies jij maar’ en ‘wat vind jij leuk?’ en had ze geen idee wat zij nou eigenlijk zelf wilde. En nu… nu is het klaar. Ook al wil ze nog zo graag voor anderen zorgen, ze kan het simpelweg niet meer. Ze kan zichzelf niet meer in beweging krijgen en voelt van binnen veel onrust. Ze slaapt slecht, eet slecht, en bij het minste of geringste zitten haar tranen heel hoog.

Waar het inzicht vandaan kwam weet ze niet meer, en tegelijkertijd weet ze één ding zeker: ‘Ik ben 43 jaar en ik wil nu ontdekken wie IK ben en wat voor mij belangrijk is’. Ze ontdekt dat haar kracht zowel haar kracht als haar valkuil is. Loepzuiver kan ze waarnemen en benoemen hoe situaties in elkaar zitten. Haarfijn voelt ze anderen aan en weet ze wat er bij wie speelt. Waar het ‘misgaat’, is dat ze zichzelf (en haar energie) als het ware aan de ander weggeeft. Tijdens de coachgesprekken leert ze hoe ze mensen tot hulp kan zijn, zonder daarbij zichzelf ‘op te eten’. En… ze leert om niet automatisch voor een ander te zorgen. Het geeft haar kinderen de kans om zelfvertrouwen te ontwikkelen door zelf te doen, zelf te leren en zelf in actie te komen. En het levert haar meer dierbare tijd voor zichzelf op.

Daar waar dat zo spannend voor haar is, stimuleer ik haar om haar eigen wereld te vergroten. Dat doet ze door verschillende cursussen te volgen. Ze komt erachter dat ze het heerlijk vindt om te schilderen, en wat blijkt … ze is er ook nog eens heel goed in. Wat deze nieuwe wetenschap met haar zelfvertrouwen doet, is prachtig en ontroerend om te zien. Haar moeder blijft ze met liefde verzorgen, nadat ze er bewust voor gekozen heeft dat ze dat ook echt wil doen.

Inmiddels heeft ze naast de gezinsplanner ook haar eigen agenda, waarin ze elke week tijd reserveert voor haar eigen activiteiten. Stap voor stap verkent ze haar horizon en ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat zal blijven doen. Niet omdat het moet, wel omdat het (van haarzelf) mag.

Aanstellen derde directeur MijnGemeenteDichtbij 'verdient geen schoonheidsprijs'

Op de plek waar Chinees Golden House (later New Palace) gevestigd was, worden 8 seniorenwoningen gebouwd. Foto: Google

Boxtel - Het jaarverslag van MijnGemeenteDichtbij, de ambtelijke fusieorganisatie van Boxtel en Gestel, dat woensdagavond werd behandeld in de raadsvergadering, verraste menig raadslid met de aanstelling van een derde directeur voor de ambtelijke organisatie. Dit terwijl er in eerste instantie slechts twee directeurs zouden komen en de derde van tijdelijke aard zou zijn. De manier waarop de aanstelling van een derde directeur tot stand kwam verdiende dan ook absoluut geen schoonheidsprijs, vond ook burgemeester Mark Buijs, voorzitter van de organisatie. Toch liet hij weten achter de aanstelling te staan.

Hoewel eigenlijk iedereen het er wel mee eens was dat MijnGemeenteDichtbij (MGD) werkt als een bedrijf en de gemeenteraad daarop slechts een beperkte invloed kan uitoefenen, wilde een aantal fracties door middel van een zienswijze toch een duidelijk signaal afgeven dat zij graag vooraf op de hoogte waren gesteld van de aanstelling van de op jaarbasis zo'n 130.000 euro kostende directeur. Zijn functie wordt overigens budgetneutraal ingevuld. Dat wil zeggen dat op andere ambtelijke vlakken bezuinigd is.

Volgens burgemeester Mark Buijs is de aanstelling nodig omdat de manier van werken in de ambtelijke organisatie daarom vraagt. Boxtel en Gestel hebben beiden een secretaris die het ambtelijk apparaat fulltime aanstuurt. Daarnaast is volgens Buijs nog een derde fulltimer nodig die fungeert als 'doorgeefluik': "Er moet toch iemand zijn die die vensters bedient." En dat geldt volgens de burgemeester niet alleen voor de initieel bedachte opstartperiode van MGD, maar ook nu nog.

En zo kwam het dat de permanente aanstelling van de derde directeur door het college werd goedgekeurd. Overigens kan zijn aanstelling nooit helemaal als verrassing zijn gekomen: in oudere beleidsdocumenten werd al met de mogelijkheid van een permanente aanstelling van een derde directeur rekening gehouden.

Daarnaast was er ook kritiek op het schrappen van een voorgenomen bezuiniging van zes ton op de organisatie. Buijs gaf echter aan dat de extra kosten noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Verder trekt de gemeente ook steeds meer taken naar zich toe, die ambtelijk ook extra uren kosten.

De ambtelijke samenwerkingsorganisatie tussen Boxtel en Gestel werd nu ruim anderhalf jaar geleden opgetuigd met als doel kosten besparen en kwaliteit en efficiency garanderen. Enkele fracties plaatsen hier, na het zien van het jaarverslag nu hardop vraagtekens bij. "De doelstellingen zijn niet van de grond gekomen. Als nu ook de kosten niet meer omlaag gebracht kunnen worden, dan hebben wij onze vraagtekens bij de organisatie", aldus Vera Brouns, namens het CDA.

Toch moet volgens de burgemeester niet vergeten worden dat er ook andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden: vanwege de hoge kwaliteitsnorm die de organisatie zichzelf stelt, lopen de kosten op. "We moeten letten op de portemonnee, maar de burger heeft ook recht op een goede dienstverlening." Ook gaf hij aan dat verschillende ambtelijke eisen die uit de raad komen een kostenverhoging met zich mee brengen: "Een kleine vraag stellen in de raad heeft vaak veel meer effect dan u denkt!"

Verschillende fracties waren niet overtuigd. Met name CDA, BALANS en PvdA/GroenLinks wilden hun ongenoegen laten blijken door een zienswijze in te dienen. "Dit doet zeer: dat wij nu als mosterd na de maaltijd mogen beslissen", vond BALANS-fractieleider Wim van der Zanden. Na een mea culpa van de burgemeester voor het te laat op de hoogte stellen van de raad van de aanstelling van de extra directeur, trokken CDA en PvdA/GroenLinks hun zienswijzen in, mede omdat de genomen besluiten toch niet meer terug te draaien zijn. De kadernota dient tevens als basis voor de begroting van MGD in 2019. Dit financiële plaatje behandelt de raad op 3 juli.

Groen licht voor dure levensloopbestendige koopwoningen Schijndelseweg

Boxtel - Het college heeft dinsdag groen licht gegeven voor de bouw van acht levensloopbestendige koopwoningen op de plek waar eerst Chinees Restaurant New Palace gevestigd was. De woningen moeten zo'n 350.000 euro gaan kosten en zijn daarmee fors duurder dan de eerdere wens van het college. In maart werd de projectontwikkelaar nog terug naar de tekentafel gestuurd omdat het hoge prijskaartje volgens het gemeentebestuur 'niet wenselijk' was, maar daar komt Boxtel nu dus op terug.

Reden voor de veranderde mening van het college is volgens wethouder Peter van de Wiel dat de nieuwe, goedkopere woningen die Helder Projectontwikkeling indiende 'erg karig' waren uitgevoerd. Zo zou ten opzichte van de twee woonlagen die nu in de plannen zijn opgenomen in de goedkope variant de bovenverdieping sneuvelen. Deze woningen hadden maximaal 275.000 euro moeten opbrengen en waren niet levensloopbestendig, maar puur gericht op senioren.

De projectontwikkelaar liet in maart al weten geen levensloopbestendige woningen tegen die prijs te kunnen bouwen. Met het collegebesluit van afgelopen dinsdag, waarin de oorspronkelijke plannen toch overgenomen worden, lijkt de gemeente zich dat dus ook te realiseren.

De acht nieuwe woningen zijn geschikt voor starters tot senioren, mits zij de koopsom natuurlijk kunnen opbrengen. Op de benedenverdieping bevinden zich een slaapkamer en badkamer, zodat trappen lopen eigenlijk niet noodzakelijk is. Boven bevinden zich kamers die bijvoorbeeld kunnen dienen als extra slaapkamer of opslagruimte.

6 / 20

Foto: Rini van Oirschot

Stationsstraat 32

Het gebouw van de Rabobank is gebouwd in 1971. Op dezelfde plaats stond eerder de villa Ruysdael. Die villa werd omstreeks 1880 gebouwd door de familie Clercx, die het huis bewoonde tot 1938. Na de verkoop van de villa aan de familie Janssen-Berben kreeg het pas de naam Ruysdael.
Na de Tweede Wereldoorlog vestigde het waterschap zich in dat pand, nadat hun kantoor aan de Rechterstraat in oktober 1944 werd vernield bij het opblazen van de Zwaanse brug. In 1958 verhuisde het waterschap naar het nieuwe onderkomen aan het Molenpad en werd de villa gekocht en in gebruik genomen door de Rabobank, die toen nog Boerenleenbank heette. In 1970 werd de villa gesloopt om een jaar later plaats te maken voor een nieuw kantoorgebouw. De Rabobank is nog één van de weinige bankgebouwen in Boxtel. Andere banken als de ABN AMRO en de ING zijn uit het straatbeeld verdwenen.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Heemkunde Boxtel

Bestuursakkoord aangrijpen voor 'aanpakken, niet wegkijken'

Burgemeester Buijs wil burgers activeren tegen zinloos geweld

Boxtel - Het is inmiddels ruim drie jaar later, maar nog steeds ervaren Suzanne en Willem ('liever geen achternaam in de krant') dagelijks de gevolgen van de zware mishandeling waar zij op carnavalsdinsdag 2015 slachtoffer van werden. Slechts twee getuigen durfden onder naam en toenaam in de rechtbank te getuigen tegen een van de vier daders. Als meer getuigen zich destijds hadden gemeld, hadden mogelijk ook de drie andere verdachten veroordeeld kunnen worden. Het zijn dit soort gevallen die burgemeester Mark Buijs vervullen van woede. Hij grijpt daarom het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie aan om burgers op te roepen aangifte te doen: "Wij zijn als burgers verantwoordelijk voor de veiligheid van elkaar."

In het bestuursakkoord is veel aandacht voor (sociale) veiligheid en met name de leefbaarheid in onze gemeente. Een grote rol daarbij is volgens de burgemeester ook weggelegd voor de aangiftebereidheid van burgers. Zo kon dankzij de twee dappere getuigen een mishandelaar van Willem en Suzanne veroordeeld worden. De burgemeester wil door het tweetal nu een podium te bieden om hun verhaal te doen schetsen wat voor enorme gevolgen zo'n mishandeling kunnen hebben, ook jaren later nog.

Mishandeling
Het begon allemaal op een gezellige dinsdag, toen Willem en Suzanne na een dagje carnavallen op weg naar huis waren. In het dorp, ter hoogte van de Zwaanse Brug, werden zij, zonder aanleiding, door vier personen aangevallen. Het is Willem die de eerste vuistslagen incasseert en tegen de grond gaat, voordat zijn vriendin Suzanne tussenbeide springt. Ook zij incasseert flinke klappen op haar gezicht, waarbij ze haar neus op twee plekken breekt. Nog twee personen worden daarna mishandeld. Een vijfde persoon, niet wonend in Boxtel, wordt op dezelfde avond ook mishandeld. Een link wordt nooit aangetoond.

Met die vuistslagen maakt het viertal een einde aan het veilige gevoel dat Suzanne voorheen altijd had: "Ik ben voorheen altijd 's avonds zelf naar huis gegaan, maar dat gevoel is nu voorbij. Nu vind ik het fijn als mensen me naar huis brengen." Het is niet het enige dat voorgoed veranderd is: na de nodige medische ingrepen is haar neus op het oog weer hersteld. Maar een bril dragen, dát kan Suzanne nooit meer, omdat dat te veel pijn doet.

Ook Willem houdt het nodige over aan de mishandeling. Zo zijn met name de eerste weken angstig: "We zijn pas na twee weken weer voor het eerst naar buiten gegaan. Een rondje van zo'n 200 meter om onze woning heen." Boodschappen deden ze samen, uit angst en een bepaalde schaamte: "Je ziet er ook niet zo prettig uit na zo'n mishandeling."

Navraag bij verschillende winkels leverde geen bruikbare camerabeelden van de mishandeling op. Ook verschillende omstanders durfden enkel anoniem te getuigen. Suzanne, zelf jurist, geeft aan dat daardoor de bewijslast erg mager was. Toch kon één man, een Boxtelaar, gepakt worden, met dank aan twee dappere getuigen.

Nasleep
Inmiddels gaat het weer beter; Suzanne zit op krav maga, een verdedigingssport. Willem heeft de draad ook weer opgepakt, hoewel de nasleep lang heeft geduurd: de dader kreeg weliswaar een celstraf van enkele maanden en het betalen van een genoegdoening opgelegd, maar de juridische afhandeling duurde nog tot begin vorig jaar. Soms ziet Willem zijn belager nog lopen. Bang voor herhaling is hij niet meer. In het begin was het tweetal dat wel. Suzanne weet niet hoe de dader eruit ziet: "Ik werd meteen out geslagen."

Het voorval leidde ertoe dat er nu tijdens verschillende evenementen in het centrum cameratoezicht is. Met het naar buiten brengen van hun verhaal over de nasleep van de mishandeling willen ze een daad stellen. Ze vonden een gelijkgestemde in de burgemeester, die wel uitdrukkelijk aangeeft dat het ook de wens van Willem en Suzanne was om het verhaal bij de pers neer te leggen.

Het tweetal kreeg overigens ook veel bijval, vooral net na de mishandeling. "Mensen in de supermarkt spraken me aan en spraken hun medeleven uit", vertelt Willem. Ook werd een getuigenoproep veel gedeeld. Toch leidde het niet tot meer bruikbare tips. Willem heeft die wel voor getuigen: "probeer te filmen wat je ziet en bel daarna de hulpdiensten. Als er meer personen aanwezig zijn kun je er tussen springen."

Het nieuwe bestuursakkoord wordt aangegrepen om de campagne 'Aanpakken, niet wegkijken' op te starten. Dit in de hoop dat minder mensen wegkijken bij een volgende uitbarsting van zinloos geweld. "Wij moeten laten zien dat je altijd aangifte moet doen. Anders groeit dit soort mensen", constateert Buijs. "Zo iemand loopt dan rond en denkt dat hij er gewoon mee wegkomt!" Hij refereert aan de bedreigingen die hem zelf begin dit jaar troffen. "Dan verandert je leven echt." Suzanne beaamt dit: "Het vertellen hiervan rakelt weliswaar weer een hoop op, maar het verhaal blijft toch altijd bij je."

Lekker gluren met je camera's!

Zit je lekker met ontbloot bovenlijf in je tuin te genieten van de zon als ineens je oog valt op een camera bij de buren. Het lijkt erop dat de camera op jouw tuin gericht staat en dat de buren daar dus zomaar in kunnen kijken. Je trekt snel je shirt aan en je vlucht je huis in. Help mijn buren zijn mij aan het begluren!
Zouden ze nog meer camera`s hebben opgehangen, wie weet hangt er wel een verborgen in de bosjes. Dat is een inbreuk op jouw privacy. Toch, of mag dat zomaar? Nee dus! Er zijn gelukkig regels die duidelijk maken wat wel en wat niet mag.

Eén of meerdere camera's ophangen is gewoon toegestaan, mits je je aan een paar regels houdt:
1. Je mag geen inbreuk maken op de privacy van anderen. Je mag je eigen tuin, erf en huis gewoon filmen. Als je toch een stukje van de tuin van je buren moet filmen, omdat dat niet anders kan, dan moet je ervoor zorgen dat dit stuk zo klein mogelijk blijft. Het spreekt voor zich dat je dit natuurlijk altijd even met je buren overlegt.
Let op! Ook het filmen van de openbare weg is niet toegestaan.
2. Het is niet toegestaan om verborgen camera's rondom je huis te hangen. Je moet de camera's duidelijk zichtbaar plaatsen, stiekem filmen mag niet.
3. Ook mag je geen geluidsopnames maken met je camera's. Volgens de wet mag je alleen een gesprek opnemen als je er zelf deel van uitmaakt.
Handige tip: Als je een lastig gesprek met iemand verwacht mag je dit gewoon opnemen met bijvoorbeeld je telefoon. Je mag dit zelfs stiekem doen zonder dat de andere partij dit weet.

Maar er is nog iets vreemds. Stel dat je buurman toch stiekem jouw huis filmt en dat jij iets doet wat echt niet mag. Laten wij zeggen dat je uit boosheid zijn auto vernielt die op straat voor jouw huis geparkeerd staat. Hij mag de opgenomen beelden dan wel gebruiken bij een eventuele rechtszaak. Deze onrechtmatig verkregen beelden worden, ook als er geluid bij is, gewoon door de rechter geaccepteerd. Maar jij zou je buurman dan weer wel kunnen aanklagen voor bijvoorbeeld inbreuk op je privacy.

Maar laten wij ervan uitgaan dat de buren de camera met de beste bedoeling hebben opgehangen om hun spulletjes te beschermen. Je kunt natuurlijk gewoon even bij de buren aanbellen en vragen of zij tonen wat ze zien op de camera die op jouw tuin staat gericht. Natuurlijk zullen zij hieraan meewerken. Als jij vindt dat ze te veel zien, moeten de buren dat uiteraard wel veranderen. Het recht op privacy blijft namelijk altijd het belangrijkste. Laat je daarom altijd goed voorlichten door een beveiligingsadviseur.

O ja, en dan nog dit. Als je camera's hebt hangen, meldt deze dan ook aan bij de politie. Mocht er iets in de buurt zijn gebeurd, dan kunnen beelden van jouw camera's misschien wel helpen bij het oplossen van het misdrijf.

Verhitte gezichten bij ODC 5 tegen 5 toernooi

Mark Buijs: "Wij moeten laten zien dat je altijd aangifte moet doen." Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - Het ODC 5 tegen 5 toernooi werd afgelopen zaterdag gespeeld in subtropische temperaturen. Dat leidde tot verhitte gezichten bij de voetballers en voetbalsters van de zeventig deelnemende teams. Uiteindelijk gingen team Barcarona bij de vrouwen en Automontage Van Lievenoogen bij de heren aan de haal met de titel die recht geeft op een plek in de landelijke finale op 30 juni in Grave. Daar wordt gestreden om een plek bij het WK in Shanghai.

Het toernooi werd vrijdag al voorafgegaan door een biercantus op het ODC-terrein. Na afloop van het toernooi op zaterdag was het eveneens feest: dj Showcees en De Buren van de Brandweer zorgden ervoor dat de honderden aanwezigen al snel stonden te dansen en springen in en om de aanwezige feesttent.

Het FC Unicorn-team (r.) kwam later als winnaar van de sportiviteitsprijs uit de bus. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

De voetbalvereniging laat weten dat de EHBO het relatief rustig had tijdens de wedstrijden. Dat gold niet na het feest op zaterdag, waar door een opstootje een vrouw gewond raakte. Een ambulance en politie werden opgeroepen om de boel te sussen en de vrouw te behandelen.

Mijn Mooi Boxtel: Carlijn van der Krogt

Foto: Carlijn van der Krogt

Deze foto van de zonsondergang is genomen in de Kampina bij de Huisvennenroute.

Foto: Sander van Kasteren

Administratie, ik vind het wel leuk!
FYSIO-TEAM bestaat uit een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten die al jarenlang samenwerken aan de fitheid van hun patiënten. Middels columns zullen deze fysiotherapeuten je inkijk geven in de mogelijkheden van fysiotherapie. In deze column zal Judith van Meurs een andere kant van de praktijk belichten, vanuit de administratie...

Wat zijn mijn werkzaamheden in al die jaren enorm veranderd! Toen ik als 20-jarige in 1994 ging werken werd bijna alle administratie nog op papier gedaan, de computer werd nog maar minimaal gebruikt. Afspraken werden genoteerd in een papieren agenda en facturen werden op kettingpapier door een matrixprinter verwerkt. Het geratel en gepiep van deze printer en het voortdurend vastlopen van het papier waar ik me toen ontzettend aan ergerde is alweer lang geleden. De automatisering werd in het begin met de nodige scepsis ontvangen, veranderingen hebben vaak even tijd nodig om aan te wennen. Waarom zou je iets gaan veranderen wat goed loopt? In het begin voelde het alsof je de controle kwijtraakte, want wat nu als de computer zou uitvallen, je kon toch niet zonder papier?

Inmiddels weten we natuurlijk beter en de automatisering had voor mij tot gevolg dat mijn werk in positieve zin veranderde. Ik kreeg meer verschillende taken en verantwoordelijkheden en daarmee meer afwisseling in mijn werkzaamheden. Nog steeds bestaat een groot deel van mijn taken uit balie- en telefoonwerkzaamheden, maar daarnaast verzorg ik de declaraties en onderhoud ik de contacten met de zorgverzekeraars hierover. Alles online, er komt bijna geen papier meer aan te pas. Verder lever ik een bijdrage aan het kwaliteitshandboek en aan het behoud van ons keurmerk. Ook voor patiënten met vragen over vergoedingen fysiotherapie, aanvullende verzekeringen of facturen ben ik het aanspreekpunt. Wist je dat er meer dan 5000 verschillende aanvullende polissen bestaan?
Naast de administratieve taken vind ik na al die jaren het contact met patiënten nog steeds heel leuk.

Ik snap de therapeuten van ons dan wel, die actie voeren tegen de hoeveelheid administratie. Hun hart ligt natuurlijk vooral bij de zorg. Maar door de komst van de computer en het internet komt er steeds meer administratie bij en dat is niet de reden dat ze fysiotherapeut zijn geworden! Zij willen vooral bezig zijn met het behandelen van patiënten en ik kan ze vaak wel ondersteunen met het systeem, maar de inhoud moeten ze toch zelf doen.

Ik zou mijn werk niet met plezier kunnen doen als de sfeer in de praktijk tussen de collega's onderling niet zo goed was. We zijn een hecht team en hebben regelmatig een personeelsuitje of barbecue. Ook is er als team deelgenomen aan evenementen als Samenloop voor Hoop in Liempde in 2015 en vorig jaar de Avondvierdaagse Boxtel samen met patiënten. Ik ben ervan overtuigd dat een goede werksfeer bijdraagt aan het werkplezier en de bereidheid om net dat beetje meer te doen. En dat zorgt er dan weer voor dat de patiënt bij ons in goede handen is!

Judith van Meurs
FYSIO-TEAM BV
www.fysio-team.nl

Eetpunt Elisabethsdael zoekt vrijwilligers

Zo'n 25 senioren maken dagelijks gebruik van het eetpunt. Zij verkeren nu in onzekerheid over wat er gaat gebeuren met hun sociale ontmoetingsplaats. Foto: Sander van Kasteren

Senioren in onzekerheid wegens gebrek aan vrijwilligers eetpunt

Boxtel - Er heerst grote onzekerheid onder tientallen ouderen die regelmatig gebruikmaken van een maaltijd bij het eetpunt Elisabethsdael. Per 1 juli moet het eetpunt namelijk, onder begeleiding van een professionele beheerder, gerund gaan worden door vrijwilligers in plaats van de professionals van Zorggroep Elde. Er is alleen één probleem: er zijn nog onvoldoende vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

Al 'een jaar of zes' maakt Bert Hellings gebruik van het eetpunt. Hij is een van de bewoners van het eerste uur en eet zeven dagen per week bij het eetpunt Elisabethsdael. 'Schandalig', noemt hij het dat het eetpunt nu overgedragen moet worden aan vrijwilligers.

Die stap is ingegeven door een veranderend zorgstelsel voor ouderen, waardoor ZGE zich in 2017 genoodzaakt zag de 26 appartementen van Elisabethsdael te verkopen aan Woonstichting St. Joseph. Het merendeel van de bewoners ontving toen nog intramurale zorg (zorg binnen de muren). De overige appartementen werden regulier verhuurd door St. Joseph.

Omdat ZGE een zorgplicht heeft voor de senioren die wél intramurale zorg ontvingen werd gekozen voor een constructie waarbij de zorggroep de ontmoetingsruimte van de woonstichting huurde en zo het eetpunt – dat zij zelf runnen – overeind kon houden. Zo kon ook de sociale functie van de eetruimte, waarvan iedere dag zo'n 25 mensen gebruikmaken, in stand blijven. Tot 1 juli, want dan loopt dit huurcontract af. De zorggroep geeft aan het punt niet winstgevend, of zelfs kostendekkend te kunnen krijgen en ziet dus geen kans dit contract te verlengen. De woonstichting mag het eetpunt niet exploiteren, gezien het wettelijk gekaderd takenpakket. En zo dreigde opheffing.

Noodoproep
Zowel Inge Huisman van St. Joseph als Jan Kees Metz, directeur Zorg en Services van Zorggroep Elde, laten weten dat zij, samen met de gemeente, hebben gekeken naar mogelijkheden om de gezamenlijke eetgelegenheid toch te continueren. De Kloosterhof in Liempde diende daarbij als voorbeeld. Daar wordt met succes een eetpunt voor ouderen gerund door vrijwilligers van stichting BOL, onder vaste aansturing van twee beheerders.

In Boxtel werd een soortgelijke constructie bedacht waar de maaltijden onder leiding van een beheerder door vrijwilligers opgewarmd en opgediend worden. ZGE zal hen daar waar nodig ondersteunen. Nu wordt het eetpunt draaiende gehouden door twaalf personen die samen vijf fulltime-functies invullen. Zij worden op 1 juli elders binnen ZGE ondergebracht.

In totaal zijn er naar verwachting ruim twintig vrijwilligers nodig om het eetpunt zoals dat er nu is in stand te kunnen houden. Nu worden er twee warme maaltijden per dag opgediend: één 's middags en één 's avonds. Per 1 juli zal dit teruggeschroefd worden naar één maaltijd per dag. Welk eetmoment sneuvelt is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vrijwilligers.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de WSD een beheerder aanleveren. Via het Vrijwilligerssteunpunt gaat de zoektocht naar vrijwilligers verder. "Want zonder hen kunnen we het eetpunt écht niet in stand houden", constateert Metz, die daarom samen met St. Joseph een noodoproep doet.

Onzekerheid
Gevolg is dat de gebruikers van het eetpunt in onzekerheid zitten over waar ze na 1 juli hun maaltijd kunnen krijgen. Hellings heeft er weinig vertrouwen in: "Ons is verteld dat er weinig zou veranderen na de verkoop aan St. Joseph, maar daar ben ik het niet mee eens. Eerlijk gezegd voel ik me een beetje als een nummertje behandeld."

Vele aanwezigen delen die angst van Hellings. Zij zijn bang dat het eetpunt verdwijnt. "Er is al zo veel verdwenen: het koersbal, kaartclubjes", verzucht Corry van den Heuvel. Ze krijgt bijval van André van den Aker: "Ik maak me zorgen vooral vanwege de sociale functie die dit eetpunt heeft. Zelf kan ik ook makkelijk ergens anders naartoe, maar ik maak me zorgen om de anderen hier. Die moeten als het eetpunt zou verdwijnen thuismaaltijden bestellen."

Sociale functie
Maar zo ver is het nog niet, want de gemeente, St. Joseph en ZGE zien wel degelijk het belang van het behouden van het eetpunt in, met name vanwege de sociale functie. Per 1 juli stelt St. Joseph de ruimte en ZGE de keukenapparatuur ter beschikking en wordt een beheerder aangesteld die allerlei initiatieven kan organiseren in samenhang met vrijwilligers. Volgens Metz moet juist de beheerder zorgen dat er continuïteit in het eetpunt blijft zitten. Bovendien kan voor vrijwilligers het mes ook aan twee kanten snijden: "Als zij anders ook alleen thuis zouden zitten kunnen zij hier nu sociaal contact opdoen."

Vrijwilligers die zich aanmelden hoeven overigens geen ruime ervaring te hebben in de bediening. Hun taken zullen bestaan uit het opwarmen van maaltijden, het serveren ervan en het afruimen van de tafels en het inladen van de afwasmachines. Zij krijgen daarnaast, als dank voor hun werkzaamheden, zelf ook een warme maaltijd aangeboden bij het eetpunt. Mensen die zich graag willen opgeven als vrijwilliger voor één of meerdere dagen, kunnen zich melden bij het Vrijwilligerssteunpunt via vws@contourdetwern.nl. Vragen over het vrijwilligerswerk kunnen per e-mail gesteld worden via wereldhuis@zge.nl.

Ter leering ende vermaeck

In elke taal komen tal van uitdrukkingen voor die zo gemeengoed zijn, dat ze niet meer als uitdrukking worden herkend. Zo ook in de Nederlandse taal, die rijk is aan zegswijzen en spreekwoorden. Bij uitdrukkingen als 'aan lager wal raken', 'overstag gaan', 'een ouwe bok lust nog wel een groen blaadje', laat de boeren maar dorsen', 'z'n schaapjes op het droge hebben' of 'het paard achter de wagen spannen' zijn we ons vaak niet meer bewust, dat onze voorouders de omschrijving bedacht hebben om menselijke gevoelens treffend te verwoorden. Het zijn zogenaamde 'versteende metaforen' geworden.

In mijn jeugdjaren (de jaren veertig/vijftig in de vorige eeuw) kwamen veel van die uitdrukkingen je als vanzelf aanwaaien. Ze werden in de spreektaal dikwijls gebruikt en ook de kinderboeken stonden er vol van. Ik kan me niet herinneren, dat je op school een lijst met uitdrukkingen voorgeschoteld kreeg waarvan je de betekenis moest leren. Uitdrukkingen als 'hutje bij mutje', 'het loodje leggen', 'de vleespotten van Egypte', 'een jobstijding', 'iemand de loef afsteken', 'de bokkenpruik op hebben', 'een kat in de zak kopen' of 'het hemd is nader dan de rok' behoorden als vanzelfsprekend een deel van je taalschat te zijn. Het overgrote deel van de uitdrukkingen was ontleend aan de bijbel ('het gouden kalf aanbidden'), de scheepvaart ('onder zeil gaan'), het leven op de boerderij ('de appel valt niet ver van de boom'), de handelaars en scharrelaars ('knollen voor citroenen verkopen') of gebaseerd op levenswijsheden ('wie met pek omgaat wordt ermee besmet').

Als ik de kleinkinderen soms help bij het huiswerk maken (voor mij een onverdeeld genoegen trouwens) dan is in groep 7/8 van de basisschool en zelfs ook op de middelbare school de volgende taaloefening heel gebruikelijk: (invullen) 'een schot voor de …..', 'met de kippen op ….., ' of 'een addertje onder het …..'. Dan heeft de jeugd graag opa in de buurt om toch maar niet te lang bezig te zijn met zulke suffige oefeningen. Vraag je ze echter: 'Wat betekent?: 'drie keer niks', 'niet te filmen', 'het moet niet gekker worden', 'dat is toppie' of 'onwijs gaaf' dan zullen ze je feilloos vertellen wat daarmee bedoeld wordt.
De taal leeft en is in deze decennia met de wereldwijd toenemende communicatiemogelijkheden volop in ontwikkeling. De woordkeuze in redevoeringen van politici van voor de Tweede Wereldoorlog en de politieke oprispingen van onze huidige volksvertegenwoordigers geven er blijk van dat onze moedertaal in rap tempo verandert. Een aantal uitdrukkingen zal de tand des tijd niet overleven. Wat zegt de huidige jeugd nog 'zijn licht onder de korenmaat zetten', 'het kaf van het koren scheiden', 'als de vos de passie preekt', 'boer pas op je kippen' of 'kruimeltjes zijn ook brood'? Moeten we dat betreuren of toch maar onderkennen en accepteren dat de rijke inhoud van onze taal voortdurend aan verandering onderhevig is. Een taal kan niet met kunst- en vliegwerk in leven worden gehouden. Het tempo waarmee voorheen staande uitdrukkingen eruit vliegen, ligt wel erg hoog. Er komen gelukkig ook weer nieuwe boven drijven die mogelijk blijvertjes zijn, zoals 'kijken hoe de hazen lopen', 'over het weekend heen tillen', 'eigen schuld dikke bult', 'een win-win-situatie creëren', 'wat is hier de insteek' of 'afvinken'.

Veel uitdrukkingen zijn van oudsher bekend. In middeleeuws proza kom je ze al tegen. Vandaar dat ik 'ter leering ende vermaeck' u aan het eind van deze column tot een taalspelletje wil verleiden. De vijftig plus-lezers van deze column wil ik vragen in een verloren uurtje of op een regenachtige zondagmiddag uw kroost, vrienden of kennissen (tieners en twintigers) eens te testen op hun kennis van uitdrukkingen, waarvan het gebruik in spreek- en schrijftaal in vroeger jaren heel normaal was. Mijn inschatting is dat de jongelui waarschijnlijk niet boven de 20% uitkomen. Om het spannender te maken kunt u een kleine weddenschap afsluiten (een lekker wijntje is nooit te versmaden). Daar gaat ie dan: welke betekenis hebben de volgende twintig uitdrukkingen?: 1.spekje voor zijn bekje, 2. een wit voetje halen, 3. een Gideonsbende, 4. de mammon dienen, 5. een profeet die brood eet, 6. een wet van Meden en Perzen, 7. met opgestoken zeilen, 8. iemand de loef afsteken, 9. ergens een zware dobber aan hebben, 10. de wal zal het schip keren, 11. als het kalf verdronken is, dempt men de put, 12. geen koe zo bont of er zit wel een vlekje aan, 13. z'n schaapjes op het droge hebben, 14. het paard achter de wagen spannen, 15. van haver tot gort, 16. dat kan Bruin niet trekken, 17. de kost gaat voor de baat uit, 18. het hemd is nader dan de rok, 19. een doodshemd heeft geen zakken, 20. holle vaten klinken het hardst. Succes en veel spelplezier!

Ingezonden brief: Plein Burgakker

Maandag fiets ik door het dorp en word op het plein bij de bibliotheek geconfronteerd met een nieuwe situatie; voor mij onbegrijpelijk!

Er staan daar drie roestvrij stalen kozijnen met daarin afgehangen drie roestvrij stalen deuren (voor de kenners onder ons: 'rechts draaiend'). Achter die deuren zijn coniferen gepland. Wat heeft dit voor nut? Vermoedelijk kost dit grapje, waar niemand iets aan heeft, weer een bak geld. Wat weer ergernis opwekt bij overige bewoners.

Is de constructie wel verantwoord vraag ik mij af (is er een aardleiding aangebracht) bij onder andere blikseminslag of iets dergelijks?

Het ziet er veel beter uit dan voorheen, maar is het nu voor Boxtel dé oplossing voor het opfrissen van ons centrum? En waar blijven de bloembakken in de Stationsstraat?

Martin van Tillaart

Ingezonden brief: Processierups

Hallo gemeente Boxtel!

De gemeente Boxtel lijkt niet bereikbaar. Zo blijkt tijdens het aanspreken van diverse wandelaars in het park nabij Oosterhof. Diverse mensen hebben ook al meerdere malen de gemeente benaderd, telefonisch en per e-mail, over de overlast van de zogenaamde processierupsen.
In het hele park zitten vele nesten van deze rups.
De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. Elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van. Het zijn pijlvormige haren, die bij een bedreiging worden afgeschoten. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf.

Aangrenzend aan het park liggen de basisscholen de Spelelier en de Vorsenpoel, waarmee ik wil aangeven dat vele kinderen hier dagelijks een of meerdere malen langskomen. Ook voor de aanvang van de Avondvierdaagse is door de gemeente geen actie ondernomen.
De rupsen hoeven niet te worden aangeraakt om in contact te komen met de brandharen. Deze verspreiden zich via de wind en kunnen zo in contact komen met wandelaars of fietsers. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken. Ook andere dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

Dus alsjeblieft gemeente, laat deze nesten verwijderen! Namens de omwonenden en vele melders alvast bedankt!

Lotte Steenbakkers

Nieuwe Desso tapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf euro; 2,- per m2; Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

PERSONEEL

Wij zoeken per direct een part-time VERKOOPMEDEWERKER CAFETARIA  m/v
voor 2 tot 4 dgn.p.wk.(ook week-enden), voorkeursleeftijd:16+
info: 0411-601249 (vragen naar Ruud)  e/o email je c.v. naar: esschetrefpunt@home.nl
 

Foto: Heemkunde Boxtel / Jan van Oploo

foto: Jan van Oploo 18 februari 1976
De Breukelsestraat met rechts de afslag naar de Pastoor Erasstraat. De huizen links zijn afgebroken om de Pastoor Erasstraat door te kunnen trekken richting Parallelweg Noord.

Nieuwe Desso tapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf euro; 2,- per m2; Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

PERSONEEL

Wij zoeken per direct een part-time VERKOOPMEDEWERKER CAFETARIA m/v
voor 2 tot 4 dgn.p.wk.(ook week-enden), voorkeursleeftijd:16+
info: 0411-601249 (vragen naar Ruud) e/o email je c.v. naar: esschetrefpunt@home.nl

TEKST:

Verloren grote sleutelbos met Kia sleutel, 3 losse sleutel en een zwart hart eraan. Verloren in Liempde vorige week donderdag 7 juni. Wie kan me helpen? Tel nummer 06-10675791

12 / 20

Aanvullingen week 23
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Liduinahof 35, realiseren rolstoel- en dementievriendelijke wandeltuin in de eco-zone langs de Dommel

Verleende omgevingsvergunningen
Van Merheimstraat 12, rooien: 1 berk
Vendelstraat: perceel achter huisnummer 43, rooien: 1 kastanje en 1 populier. Herplant met 2 hoogstam fruitbomen

Toestemming maken nieuwe uitweg
Schietberg 1, aanleg nieuwe uitweg

Evenementenvergunningen
Kromploegersfeest, verleende vergunning voor dit evenement op D'n Tip aan de Barrierweg op vrijdag 21 september 2018 van 20.00 tot 01.00 uur en op zaterdag 22 september 2018 van 19.00 tot 24.00 uur.
Dorpsfeest 50 jaar RKO, verleende vergunning voor dit evenement vanwege het 50 jarig jubileum Rond Kerk en Orion op het plein bij De Orion en de straat Lennisheuvel op zaterdag 25 augustus 2018 van 14.00 tot 24.00 uur.
Kasterense Kermis, verleende vergunning voor dit evenement aan de Kasterensestraat/Savendonksestraat op zondag 1 juli 2017 van 12.00 tot 19.00 uur.

Bekendmakingen week 24

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Van Hugenpothstraat en Hendrika van Haeftenstraat, bouw 33 woningen
Hoek Hendrik Verheeslaan/Beneluxlaan: Plan Princenlant fase 4 realiseren van 34 appartementen

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Barrierweg 4, te plaatsen reclame op trottoir voor D'n Liempdsen Herd (een stalen koker met led verlichting)

Verleende omgevingsvergunningen
Eikendaal 4, rooien: 4 eiken uit voorerf / berm. Herplant met 4 zuileiken
Fellenoord 8 en Konijnshoolsedreef 1, 3 en 3a, verbouwen pand tot vier woningen
Kruisstraat 3a, vervangen schuifraam in voorgevel en plaatsen dubbelglas in bestaande kozijn

Weigeren maken nieuwe uitweg
Den Dorsberg 1, weigeren maken nieuwe uitweg

Bestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan Achter den Eijngel
Dit plan maakt de bouw mogelijk van circa 85 grondgebonden woningen in Lennisheuvel. De bouwlocatie ligt tussen de bestaande bebouwing aan de zuidzijde van de kern Lennisheuvel en de Heerenbeekloop. Ten westen wordt het plangebied omsloten door de Mijlstraat, ten oosten door de bestaande houtwal ter hoogte van de bestaande woning Ploeg 5.

Besluiten en regelingen
Regeling tot 4e wijziging van het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij
Regeling tot 5e wijziging van het Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
15-06 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
16-06 Den Berg
20-06 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Op avontuur naar onbekende wegen

Foto: wanderbird.nl

In onze vorige column heb je kunnen lezen dat we vanuit Kazachstan de grens over zijn gegaan naar Kirgizië. Omdat het in Zuid-Kazachstan nog erg koud was en er veel sneeuw lag, waardoor de wegen naar de meren en national parks niet toegankelijk waren. Inmiddels zijn we anderhalve week geleden de grens opnieuw overgestoken om in Zuid-Kazachstan de natuur te bewonderen. Ten opzichte van vorige keer is er één groot ding veranderd: we hebben inmiddels een eigen auto met daktent gekocht! Hierdoor hebben we nog meer vrijheid en kansen om op unieke plekken te overnachten.

UAZ Bukhanka
Vrij snel na onze aankomst in Kazachstan merkte we dat het reizen in dit minder toeristische land best een uitdaging was. Het openbaar vervoer tussen grote steden is prima geregeld en heel betaalbaar, maar wanneer je de bergen en natuur in wilt sta je voor een grotere uitdaging. Het huren van een 4x4 auto is relatief duur en daarom besloten we eens rond te gaan kijken voor een tweedehands vervoersmiddel. Onze ogen vielen op de Russische tegenhanger van het bekende Volkswagen hippiebusje: de UAZ 'Bukhanka' is een stoere Sovjet bus met vierwielaandrijving. Perfect dus om een tof campertje van te maken!

In Bishkek, Kirgizië, ging onze zoektocht van start en leerden we een ander Nederlands stel kennen dat toevallig net een UAZ gekocht had en hun eigen auto met daktent te koop aanbood. Na een aantal weken zoeken bleek dat het erg moeilijk was een goed onderhouden busje te vinden. We besloten te stoppen met zoeken om onze avonturen te vervolgen met de Suzuki van het Nederlandse stel en regelden al het papierwerk vanuit Bishkek.

Foto: wanderbird.nl
Foto: wanderbird.nl
Foto: wanderbird.nl

Corruptie
Halverwege mei zijn we op pad gegaan met onze nieuwe auto. Dat we met corrupte politie te maken zouden krijgen, was ons al bekend op het moment dat we de auto kochten. We waren nog maar net een paar dagen onderweg met de auto toen we de eerste drie boetes al op zak hadden. Of ze allemaal terecht zijn, daar hebben wij onze vraagtekens bij, maar uiteindelijk kostten deze drie boetes ons bij elkaar nog geen 25 euro. Van de locals hebben we wel geleerd dat we alsnog veel te veel betaald hebben en dat we ze de volgende keer ongeveer 3 euro omgerekend per bekeuring hoeven te geven (om ze af te kopen).

Met ons Nederlands kenteken blijven we een makkelijk doelwit voor de politie die denkt dat wij heel veel geld hebben als buitenlander. Dat bleek ook op het moment dat we weer staande werden gehouden door de politie. Ze probeerden ons wederom een fikse boete aan te smeren, maar inmiddels kenden we de snelheidslimieten en konden we hen in het ongelijk stellen. Zonder boete mochten we doorrijden, maar niet veel later werden we verschillende keren achtervolgd door de politie. Wij denken dat ze ons volgden in de hoop dat we een overtreding zouden maken. Helaas voor de politie! Wij hebben ons lesje die eerste paar dagen wel geleerd en houden ons netjes aan de regels zodat het 1-0 voor ons blijft.

Kamperen
De Suzuki brengt ons naar de meest waanzinnige (wild)kampeerspots. Vaak staan we in de buurt van yurts: een traditionele tent onder het nomadenvolk die gebruikt wordt als zomerverblijf. Wanneer ze zien dat wij onze kampeerspulletjes uitpakken komen ze nieuwsgierig op ons af en worden we vaak uitgenodigd voor thee of een maaltijd.

's Ochtends worden we gewekt door het geblaat van schapen en het gemekker van geiten. Wat tot hilarische taferelen leidt als we elkaar met slaperige ogen aankijken en ons realiseren wat er gebeurt. We drinken water direct uit riviertjes en eten tussen kuddes grazende koeien en schapen met op de achtergrond een prachtig berglandschap.

Terug in Kazachstan
Na een ruime maand in Kirgizië te zijn geweest, zijn we de afgelopen anderhalve week voor eventjes terug in Kazachstan om de meren en national parken te bezoeken die we eerder oversloegen. De verschillende gesteenten, prachtige vormen en uitdagende hikeroutes maken van Zuid-Kazachstan een fantastische plek om te verblijven.

Over een paar dagen laten we Kazachstan weer achter ons, zodat we via Kirgizië door kunnen gaan naar Tajikistan om één van de mooiste wegen van de wereld te bereizen: de Pamir Highway. Hoe ons dat vergaat laten we jullie volgende maand weten!

Benieuwd naar meer verhalen, foto's en video's? Bezoek dan onze website:
www.wanderbird.nl.


Kay Karssemakers wint op het ONK 85cc in Borculo

Foto: MX Karssemakers

Borculo - Bij de negende wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap 85cc grote wielen liet de 13-jarige Kay Karssemakers afgelopen weekend opnieuw zien dat hij steeds beter in vorm aan het komen is. De Boxtelse motorcrosser won met een eerste en tweede plaats in de manches het dagklassement. Daarnaast wist hij op het technische circuit zelfs het baanrecord te verbeteren.

's Ochtends in de tijdtraining kwam Kay niet goed in het ritme. Ook was het erg druk op de baan waardoor het lastig was een vrije ronde te vinden waarin hij een snelle tijd neer kon zetten. Desondanks zette hij toch een vierde tijd op de klok, waar hij echter verre van tevreden mee was.

Gemotiveerd stond de Youth Pro MX-rijder aan de start voor de eerste manche. Hij reageerde goed op het vallen van het starthek en dook op een derde plaats door de eerste bocht. Meteen nam hij de tweede plaats over en zocht het achterwiel van de leider. Echter lukte het Kay ook nu niet om meteen goed in het ritme te komen.
Halverwege de wedstrijd maakte de kopman een foutje waarvan Kay kon profiteren en hij nam de leiding in de wedstrijd over. Echter bleef zijn concurrent kort in het achterwiel en opnieuw werd de Boxtelse motorcrosser terugverwezen naar een tweede plaats. Hier was Kay duidelijk niet tevreden mee. In de slotfase van de wedstrijd vond hij duidelijk een beter ritme en zette hij alles op alles. Na een spannend slot nam de Alpinestars-rijder twee ronden voor de finish met een mooie inhaalactie de leiding terug over en won de manche.

Foto: MX Karssemakers
Foto: MX Karssemakers

Gebrand op nog een goed resultaat begon Kay op een tweede plaats aan de tweede manche. Echter kwam hij in de eerste ronde van de wedstrijd met zijn hand tegen een paaltje, wat hem één plaats kostte. Gelukkig herpakte de jonge Boxtelaar zich snel en nam één ronde later de tweede plaats terug over. Hij vond al snel een fijn ritme en ging met snelle rondetijden op jacht naar het achterwiel van de kopman. Met de snelste rondetijd in de wedstrijd kon Kay op de Vos Oss KTM machine de aansluiting met de kopman maken en er ontstond een enorm spannend gevecht om de winst in de tweede manche. Kay probeerde het aan alle kanten en zat er meerdere keren enorm dichtbij. Toen hij in de slotfase van de wedstrijd iets meer moeite had met een achterblijver die net voor hem reed, werd dit direct afgestraft en werd de achterstand te groot om nog een aanval in te kunnen zetten. Enigszins teleurgesteld kwam de Youth Pro MX-rijder op een tweede plaats over de finish.

Met een 1-2 in de manches won Kay het dagklassement in Borculo. Hij reed niet alleen de snelste rondetijd van de wedstrijd, maar wist ook het baanrecord te verbeteren. In de tussenstand om het Nederlands Kampioenschap 85cc grote wielen bezet Kay momenteel de tweede plaats. Hij heeft in Borculo een aantal puntjes goedgemaakt op de leider in het kampioenschap. Dit weekend staat de vierde selectiewedstrijd in het EK 85cc op het programma in Slowakije. Het weekend daarna gaat het ONK weer verder in Lelystad.


Athletics champs wedstrijd bij AV Marvel

Foto: AV Marvel

Boxtel - Een voor Atletiekvereniging Marvel recordaantal van 185 pupillen, verdeeld over 23 teams, nam zaterdag 9 juni deel aan de Athletics champs pupillen wedstrijd in Boxtel. Al om 9.00 uur meldden zich bij de accomodatie aan de Voetboog op Munsel de eerste deelnemers voor de start van de teamestafette om 10.00 uur. Het was het begin van een sportieve, zonovergoten, succesvolle dag voor Marvel.

De wedstrijd is onderdeel van de competitie tussen de atletiekverenigingen AV Oss, OSS Volo uit Den Bosch, GAC Gemert, Prins Hendrik uit Vught en De Keien atletiek uit Uden, en natuurlijk gastheer Marvel uit Boxtel. Zo'n groot evenement als dit heeft kans van slagen door de belangrijke rol van ouders en trainers/coaches in de organisatie van de wedstrijd. Zij begeleiden de teams, jureren en brengen de uitslagen richting het wedstrijdsecretariaat.
Meedoen met je team is belangrijker dan winnen, maar natuurlijk willen de pupillen wel hun persoonlijke records steeds verbeteren. Dit kunnen zij doen op zeven onderdelen, variërend van polsstokverspringen, hurkhoogspringen tot horden lopen. Ook het slingeren met fietsbanden en vortex werpen met schuimrubber pijltjes, de voorbereidingen op discus- en speerwerpen, zijn geliefde elementen. Om 12.30 werd afgesloten met meters maken. Vier minuten voor de pupillen B/C/mini's en zes minuten voor de pupillen.
De organisatie die toeziet op de veiligheid, een eerlijk verloop van de wedstrijd, het neerzetten en wisselen van materialen, kijkt terug op een geslaagde wedstrijd.

Foto: AV Marvel
Foto: AV Marvel
Foto: AV Marvel
Foto: AV Marvel
Foto: AV Marvel

Vijf NK medailles voor turnsters Tabitta

Almelo - Vijf eerste divisie turnsters van GV Tabitta gaven afgelopen weekend acte de présence bij de NK finales in Almelo: Sam Sieben, Lieve van der Zijde, Donna van Wijgerden, Yuna van de Wiel en Eva Roos.

Sam zette meteen de toon toen ze het wedstrijdweekend opende. Ze turnde een stabiele meerkamp finale, maar de concurrentie lag op de loer waardoor het tot het allerlaatste punt van de wedstrijd spannend was. De ontlading was dan ook extra groot toen bleek dat zij Nederlands Kampioen 2018 in de meerkamp finale was geworden.
Op zondag turnde Sam nog vier NK-toestelfinales. Ook op brug pakte ze goud en dus de titel Nederlands Kampioen Brug. Op balk kreeg zij het zilver omgehangen en op vloer het brons. Zij plaatste zich ook voor de AHOY Cup van 23 en 24 juni.

Lieve had als doel top 10 turnen zodat ze zich kon plaatsen voor de AHOY Cup. Ze werd zevende in de meerkamp finale, waarin de spanning hoog was, maar foutloos werd geturnd. Ook zij mag hiermee naar Rotterdam
Voor het onderdeel balk sleepte Lieve zondag een ticket naar AHOY in de wacht. En de nationale titel. In de balkfinale turnde ze als eerste van de acht deelneemsters en behaalde met een mooie score van 12.100 het goud op dit onderdeel, waarmee zij zich Nederlands Kampioen Balk mag noemen.

Donna kampt met een knieblessure en moest zaterdag na 2 toestellen, sprong en brug, stoppen met haar wedstrijd. Zondag turnde zij nog de balkfinale, maar ook hier bleek dat het bijna onmogelijk was om te turnen. Toch zette Donna door en behaalde zij de zevende plaats.

Ook Eva, die al vele malen het NK geturnd heeft, ging voor een plaats in de top 10 voor een ticket naar Rotterdam. Met een sterk deelnemersveld, waarin de punten altijd dicht bij elkaar liggen, is foutloos turnen min of meer een 'must' om door te kunnen stromen. Eva turnde zeer stabiel op elk toestel en liet daarmee zien wederom bij de top 10 van Nederland te horen. Met een knappe negende plaats op de meerkamp finale mag ook zij de AHOY Cup turnen.

Yuna had zich net niet kunnen plaatsen voor de meerkamp finale en de finlae sprong. Ze was eerste reserve op dit toestel, maar alle geselecteerde turnster waren aanwezig, waardoor ze niet in actie mocht komen.

Clubkampioenschappen De Peppelieren

Clubkampioenen Pleuni van Ruremonde en Jorn van de Braak. (Foto: TV De Peppelieren) Foto: TV De Peppelieren

Liempde - Tennisvereniging De Peppelieren koos er dit jaar voor het Clubkampioenschap Enkel los te koppelen van de dubbelspelen. Deze werden vorige week gespeeld, met alle finales op vrijdag 8 juni.

In zeven finales streden de laatst overgebleven spelers tegen elkaar. Pleuni van Ruremonde mag zich voor de vijfde keer Clubkampioen bij de vrouwen noemen. Jorn van de Braak werd voor de eerste keer Clubkampioen bij de mannen.

De uitslagen van de finalewedstrijden vind je op pagina 16.

Verlies voor Dames HCB'92

Boxtel - HCB'92 DS 1 trof dit weekend de dames van Achilles DS1 uit Veldhoven. Goed gemotiveerd door het verlies van het vorige treffen, begonnen de Boxtelse dames ondanks het warme weer vol energie aan de wedstrijd.

Bij beide teams zat de verdediging goed op slot, waardoor er na acht minuten nog geen doelpunt was gevallen. Het eerste kwam van Achilles, waarbij de linker opbouw omhoog kwam en in de kruising scoorde. Ook de volgende twee doelpunten kwamen van Achilles waardoor de dames van HCB'92 met drie punten achter kwamen te staan.
Het tij leek te keren toen Manon Foolen na een mooie wissel scoorde. Achilles had meerdere malen balverlies, waar HCB'92 van wist te profiteren: Manon Foolen liep een break-out en scoorde de 2-3.
Door de goede verdediging en het mooie keeperswerk van HCB'92 wist de tegenstander nog maar twee punten te scoren, waarvan één penalty. Helaas scoorde HCB'92 niet meer, waardoor de eindstand 2-5 in het voordeel van Achilles was.

De vijf medaillewinnaars van Tabitta (Foto: Esther Jansen) Foto: Esther Jansen

Panningen - Sanne van der Schoot van Taverbo-Sabo vertegenwoordigde afgelopen weekend haar club in de finale van de Nationale Jeugd Meerkampen in Panningen. Bij dit tweedaags toernooi speelt de top 12 van elke leeftijdsklasse in een twaalfkamp tegen elkaar. Sanne zette een zeer goede prestatie neer in de klasse meisjes welpen (tot en met 11 jaar). Ze won acht van de elf wedstrijden en behaalde daarmee de derde plaats.

Waar Sanne in eerdere toernooien hoge pieken had, waren er toen ook diepe dalen. In deze top 12 wist ze een stabiel niveau te behouden en het eindresultaat laat zien waar ze dan toe in staat is. Door deze derde plaats behoudt Sanne haar A-licentie. Dit betekent dat ze in het nieuwe seizoen in een hogere leeftijdsklasse op het hoogste nationale jeugdniveau blijft uitkomen.

Sanne van der Schoot werd knap derde. (Foto: Marlotte Staps) Foto: Marlotte Staps

Zonnige Regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - Bijna zestig mensen kwamen afgelopen maandag naar jeu de boulesvereniging De Walnoot voor de wekelijkse Regiomix. Ruim 45 van hen gooiden een balletje mee.

Jo Hanegraaf won deze week met 3/25 punten, Michel Luijten en Jo van der Heijden deelden de tweede plaats met 3/24 punten. André Teulings behaalde 3/22 punten en werd vierde, Albert van der Sande vijfde met 3/21 punten, de zesde plaats was voor Erik Jansen met 3/18 punten, Ben van Casteren werd zevende met 3/17 punten, Cor Bertens achtste met 3/16 punten en de negende plaats werd ingenomen door Joop Schellekens met 2/19 punten.
Elke maandag zijn geïnteresseerden vanaf 13.00 uur welkom bij de vereniging aan de Selissenwal 25 in Boxtel. Kijk voor meer informatie op www.jbvdewalnoot.nl.

Bridgeclub Revanche, uitslagen 5 juni
A-Lijn: 1 J. Kerssens & B. Marcelis 63,02% 2 F. Sedee & R. Dankers 57,81% 3 F. & H. Schalkwijk 53,65%
B-Lijn: 1 L. Brusselaars & M. van der Sloot 57,50% 2 J. Kniest & M. Schalkwijk 56,50% 3 A. Weijns & M van Kampen 55,83%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 5 juni
A-Lijn: 1 H. Maas & P. Raaijmakers 61,88% 2. J. Clercx & A. Feenstra 58,33% 3. F. Daniëls & A. van Boxtel 55,63% B-Lijn: 1 A. Moerdijk & T. van Uden 68,75% 2 G. Stolk & K. de Waal 54,17% 3 B. van Pelt & T. van de Zanden 52,08%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 5 juni
A-Lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 66,15% 2 A. Kuilman & C. Nienhuis 60,63% 2 A. Slaats & R. van Weert 60,63% B-Lijn: 1 T. Bosveld & B. Wienbelt 58,85% 2 T. Daams & J. van de Vorstenbosch 58,33% 3 H. Jolie & F. Geurts 51,56%
Uitslagen 7 juni
A-Lijn: 1 T. van Roosmalen & F. van Roy 66,07% 2 W. de Langen & A. Wouters 62,20% 3 T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 60,71%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 7 juni
A-Lijn: 1 J. Beerens & B. van Ruremonde 58,68% 2 P. Raaijmakers & F. van de Schans 58,33% 3 J. van de Biggelaar & J. Koppen 56,67% B-Lijn: 1 R.van Dijk & A. van Hastenberg 62,00% 2 M. & W. van Schaijk 60,08% 3 T. van de Leek & T. van de Zanden 59,75%

Honk- en softbal

JRC Ducks, uitslagen 7 juni
Starlights DS1-Ducks DS1        11-7
Uitslagen 9 juni
Ducks AS1-Stags AS1        19-6
Ducks PH1-MULO PH1        10-10
Uitslagen 10 juni
Radboud Rangers H1-Ducks H2        10-10
Catch JS1-Ducks JS1        8-5
Ducks H1-Hazenkamp H2        6-13
Programma 14 juni
Dames Gryphons DS2-Ducks DS1        19:30
Programma 16 juni
Gryphons Major Dragons-Ducks BM1        11:00
Ducks JH1-Uden Red Sox JH1        13:00
Nuenen PH1-Ducks PH1        14:00
Programma 17 juni
Ducks DS1-Sittard Condors DS1        10:30
Ducks H2-Panters H1        11:00
Schiedam JS2-Ducks JS1        15:00
Programma 20 juni
Hazenkamp H2-Ducks H1        19:00
Blue Lions Tilburg H2-Ducks H2        19:30

Judo

Uitslagen Cor van Dijk Liempdse Judokampioenschappen
Poule 1: F. van Helvoort, L. Janssens, J. Schuurmans, T. van Breugel
Poule 2: J. Kelders, J. Said, M. van Wijlick, R. Baker
Poule 3: M. van Breugel, W. Zijlstra, Bram van den Langenberg
Poule 4: M. Verhoeven, W. van Oirschot, T. Jansen, L. Daniels, G. van Erp
Poule 5: I. van Weert, M. Kosters, C. de Wit, G. Zwijnenberg
Poule 6: A. Loman, O. van Hedel, Y. Striekwold, S. van Kasteren
Poule 7: N. Tops, M. Ribeiro, T. Jansen
Poule 8: P. de Wit, I. van Oijen, L. Said, I. van Oirschot
Poule 9: M. van Weert, A. van der Mijden, M. Bruselars, G. de Wit
Poule 10: L.de Laat, S. Maurix, T. Maurix
Poule 11: B. van Oorschot, D. Tops. P. de Wit, Y. Lips
Poule 12: J. van de Ven, K. Kreiveld, X. van Weert, B. Daverveld
Poule 13: T. Verhagen, R. van Erp, J. van der Linden, S. Steenbakkers
Poule 14:R. Kemps, S. Braat, Y. Lips, C. van Rooij
Poule 15: M. van der Mijden, H. de Kruijf, N. Ganzenboom, E. Ronner
Alle categorieën Senioren: C. van Dijk, H. van den Berg, P. van Esch

Duivensport
Uitslagen wedvlucht: Sezanne 340 Km 217 duiven
Combinatie Pennings-Huiskens 1-2-4-5-13
Combinatie Van Rooij-Platenburg 3-6-8
R. van de Langenberg 7
T. van de Langenberg 9
A. Blummel 10-12-14
B. van de Brand 11
Combinatie Noni 15

Uitslag wedvlucht: Argenton 621 Km 178 duiven
Combinatie Van Rooij-Platenburg 1-8
Combinatie Pennings-Huiskens 2-6-12
Combinatie Noni 3-7-10-13
F. Kapteijns 4
A. Blummel 5
T. van de Langenberg 9
R. van de Langenberg 11
C. Willems 14
H. & E. Ossenblok 15

Tennis

Tennisvereniging De Peppelieren, uitslagen Rabobank Clubkampioenschap Enkel
HE 3 Jorn van de Braak - Ton Kroonen 6-0 6-2
DE 3 Pleuni van Ruremonde - Milou Welvaarts 5-7 6-2 6-3
HE 6 Teun van Ruremonde -Niels Spaander 6-0 6-3
HE 7 Bas van Houtum - Dennis van Abeelen 6-4 7-5
DE 7 Poulewinnaar Steffie de Keijzer
HE 8 Poulewinnaar Roel Quinten
DE 8 Rezie van de Sande - Lissy Vervoort 6-1 6-0

Handbal

HCB'92, uitslagen 5-10 juni
Elshout DA1-HCB'92 DA1        24-19
Zephyr/HCB'92 HC1-Witte Ster HC1        20-6
HCB'92 DC1-Elshout DC1        14-17
HCB'92 DS1-Achilles'95 DS1        2-5
Programma 16
Bergeijk E3-HCB'92 E1                                 10.00
Programma 17 juni
Blauw Wit DS2-HCB'92 DS1        11.40
Habo'95 DA2-HCB'92 DA1        12.00
Tachos HC1-Zephyr/HCB'92 HC1        12.45
Tachos DC1-HCB'92 DC1        13.50


Kampioenstitel voor HCL MD2

MD2 viert feest na de 12-1 overwinning due hen de kampioenstitel opleverde. (Foto: Jolanda Krimp) Foto: Jolanda Krimp

Liempde - De meiden van HCL MD2 lieten er afgelopen weekend geen twijfel over bestaan wie de beste is in hun poule. Indy van Beers, Josje Bekkers, Maike van den Biggelaar, Anouk Bressers, Julia & Valerie Geurts, Mare de Greef, Bente de Jong, Sanne Krimp, Karlijn van der Pas, Karlijn Rombauts, Marlies Schaart, Fieke van der Sloot, Lotte van de Ven, Roos Verkuijlen en Marit Terluinen wonnen hun kampioenswedstrijd met 12-1 en sleepten daarmee de titel binnen.

HCL jongens C1 kampioen

De kampioenen van ODC JO17-03. (Foto: Saskia van Eijk) Foto: Saskia van Eijk

Liempde - Nadat ze een week eerder concurrent Deurne van de titel af hadden gehouden terwijl daar de champagne al klaar stond, speelden de jongens van HCL C1 afgelopen week hun kampioenswedstrijd tegen Oranje Rood. Er moest flink gescoord worden, aangezien HCL nu gelijk stond met Deurne in punten, maar met een negatief doelsaldo van 7.

HCL JC1 maakte per boot een zegetocht door het dorp. (Foto: Bas Geurts) Foto: Bart Geurts

De Liempdse hockeyers lieten er geen gras over groeien en versloegen de Eindhovenaren met 14-0. Toen drie uur later bleek dat Deurne met 3-8 had gewonnen van Heesch, barstte het feest los bij HCL. Onder leiding van hun coaches Bart Geurts (tevens trainer) en Frans van der Schoot werden Bastian Geurts, Job van der Vleuten, Marijn van Dongen, Quin van Hedel, Bas Bekkers, Ewan van Zuijlen, Ian Maas, Sebas van de Biggelaar, Frank van der Schoot, Tijmen Terluin en Daan Beerlage met twee doelpunten verschil kampioen.

ODC JO17-03 wint bekerfinale

Drunen - De mannen van ODC JO17-03 wonnen vorige week in Drunen de finale om de Zwaluwen jeugdbeker 2017/2018. Een zeer knappe prestatie van de Boxtelse voetballers. Bovenste rij, v.l.n.r.: Teun Doggen, Mink Breuer, Teun IJsseldijk, Achraf Mokaddem, Daan Alzer, Jaap van Eijk, Serge de Groot, Max Bosker, Imad Serhane en Dimo Devetzis. Onderste rij, v.l.n.r.: Mehmet Atalay, Zohraab Hussein en Tolga Ceylan.

DVG degradeert naar 4e klasse

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Na één seizoen in de 3e klasse speelt DVG komend seizoen weer een niveau lager. Het verloor de eerste wedstrijd in de nacompetitie van VV Acht.

In de openingsfase viel er niet veel te noteren in het aantekeningenboekje. Acht had het betere van het spel, echter de defensie van DVG bleef makkelijk overeind. Over en weer werden veel lange ballen gespeeld. Acht zocht de lange spitsen en DVG probeerde op dezelfde manier spits Bas van Houtum te bereiken. Die stond echter merendeels alleen en zodoende kon er geen goede aanval opgezet worden. Pas in de 18e minuut was er een goede doelpoging te noteren. Acht schoot naast het DVG-doel. Na een half uur volgde opnieuw een poging van afstand die via de bovenkant van de lat over het doel van Rens van den Akker ging. Kort daarna volgde het eerste wapenfeit van DVG. Bas van Houtum kon vol uithalen en via de keeper werd het een hoekschop. Deze werd door de verdediging van Acht weggekopt maar ook weer direct ingeschoten. De keeper van Acht was een beetje verrast door de stuiterbal en kon hem wel tegenhouden, maar de bal werd opgepikt en direct voorgegeven. Bas van Houtum was alert en kon gemakkelijk binnen schieten: 1-0. Een beetje tegen de verhouding in, maar dat vonden de Liempdenaren niet erg. Lang kon er helaas niet worden geprofiteerd van de voorsprong, na drie minuten was het alweer gelijk. Op het middenveld werd een fel duel om de bal verloren en via twee stations werd de bal in de korte hoek binnen geschoten: 1-1 Kort voor rust hadden beide ploegen nog een één-op-één situatie met de keeper en dus riante mogelijkheden om met voorsprong te gaan rusten, maar beide situaties werden door de keepers onschadelijk gemaakt.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Met de nederlaag tegen VV Acht was degradatie voor DVG een feit. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Kort na rust had DVG even een overwicht maar dit zakte al snel weer weg. In de 59e minuut kwam Acht op voorsprong. Via een aanval op rechts werd er diagonaal ingeschoten: 1-2. Na diverse wissels aan DVG zijde werd de aanval op de gelijkmaker ingezet. Na een ongelukkige botsing raakte Bas van Houtum geblesseerd aan zijn nek en omdat behandelen of vervoeren onverstandig was, werd de wedstrijd stilgelegd totdat de ambulance arriveerde. Bas werd meegenomen voor verder onderzoek. In de resterende twaalf minuten moest DVG met tien man verder omdat er al maximaal gewisseld was.

In die tijd creëerde DVG vier à vijf riante kansen, maar het doelpunt wilde helaas niet vallen. Bart de Windt schoot net over en kwam tekort voor de tip-in. Daan Voets kon een diepe bal net niet binnenkoppen. Acht kreeg door de Liempdse aanvalsdrift ook kansen om de verlossende derde te maken maar ook dat lukte niet. Toen het eindsignaal klonk was de degradatie een feit. De berichten uit het ziekenhuis waren gelukkig positief: Bas had geen (blijvend) letsel en met een licht verschoven nekwervel mocht hij naar huis.

Honk- en softbalsters Ducks geklopt

Schijndel - Op donderdagavond 7 juni speelde Ducks de uitwedstrijd tegen Starlights uit Schijndel. Deze derby belooft altijd een spannende wedstrijd te worden. De spanning bleef inderdaad niet uit, het gevreesde onweer gelukkig wel. Zondag 10 juli stond er een thuiswedstrijd op de planning voor het eerste van Ducks tegen de nummer twee van de competitie, de Hazenkamp.

Ducks begon sterk aan slag, door een honkslag en twee errors konden de eerste drie slagvrouwen scoren. In de gelijkmakende slagbeurt van Starlights pakten ze een puntje terug. In de volgende inningen werden er nog drie punten gescoord aan de kant van Ducks en nog vijf aan de kant van Starlights, wat de stand op 6-6 bracht. Een nek-aan-nekrace. Aan de kant van Ducks kwamen steeds veel mensen op de honken, maar ze konden helaas niet tot scoren komen. In de derde inning werd de pitcher van Starlights gewisseld, waardoor de Boxtelaren veel moeite kregen met slaan. Tot en met de zevende inning werd er nog maar één punt gescoord. Starlights had minder moeite met de pitcher en sloeg honkslag na honkslag en zelfs een homerun. Ze wisten hiermee de wedstrijd te beslissen en brachten de eindstand op 11-7. Ducks had alles op alles gezet om te winnen, maar het mocht niet baten.

Senioren honkbal
De honkballers van Ducks, die dit seizoen goed meekomen en veelal nipt verliezen, lieten ook zondag zien prima partij te kunnen bieden. Onder leiding van oud-Hazenkamper en tevens uitblinker aan Ducks zijde Thor van den Dool (4/5), ging het de eerste paar innings gelijk op.

Aan slag begon de Hazenkamp matig en liet weinig zien op de goed variërende worpen van de werper van Ducks Jeroen van Nes. De startend werper van de Hazenkamp begon aardig maar kreeg het moeilijk vanaf de derde inning.

Na vier innings spelen en bij een tussenstand van 4-8 begon het bij de Hazenkamp aan slag te lopen. Door op de goede momenten belangrijke hits te maken, begon het team iedere inning beter te draaien en werd er vanaf de vijfde inning een gat geslagen dat niet meer te dichten viel.
Ducks speelde een prima wedstrijd maar trok aan het kortste eind tegen het goed presterende de Hazenkamp. De eindstand bedroeg 6-13 over negen innings.

Tasnim Bezbiz en Iris Maas zwemmen bij top van Brabant

V.l.n.r. Iris Maas, Tasnim Bezbiz, Juul Schellekens en Ila van Oss. (Foto: Sandra Schellekens) Foto: Sandra Schellekens

Roosendaal - De beste jonge zwemmers van Noord-Brabant kwamen afgelopen weekend bijeen in Roosendaal om tegen elkaar te strijden in de Minioren Finals. Per afstand mochten de 18 snelsten in actie komen. Voor SWNZ doken Juul Schellekens uit Schijndel, Ila van Oss uit Sint-Michielsgestel en de Boxtelse Tasnim Bezbiz en Iris Maas het water in.

De elfjarige Tasnim Bezbiz kwam in totaal vijfmaal in actie. Zaterdag verbeterde ze haar persoonlijke record op de 100 vlinder met negen tellen en was er een dertiende plaats. Op de 100 vrij was ze bijna drie tellen sneller dan ooit en werd ze achtste. Tot slot was er een twaalfde plaats op de 200 wissel, waarop ze een seconde van haar beste tijd af zwom. Een dag later beet Tasnim het spits af met de 400 vrij. Ze zwom halverwege al ruim acht tellen sneller dan ooit en was na zestien banen 22 seconden sneller dan haar oude PR. Ze eindigde als achtste. Op de slotafstand, de 100 rug, verbeterde ze haar PR met vijf seconden en werd ze elfde.

De eveneens uit Boxtel afkomstige zwemster Iris Maas (9 jaar) kwam driemaal in actie. Op de 100 school verbeterde de jonge zwemster zich met vier tellen en behaalde ze de twaalfde plaats. Op de 100 vrij was ze 0.02 seconde sneller dan ooit en eindigde ze als elfde. Op de tweede dag was er alleen de 100 meter rugslag en daarop verpulverde ze haar oude persoonlijke record met maar liefst 31 seconden wat haar een prachtige tiende plaats opleverde.

Daarnaast kwamen ook de Schijndelse Juul Schellekens (11) en de Gestelse Ila van Os (9) in actie. Juul verbeterde zondag haar PR op de 100 meter schoolslag met 4 seconden en dat betekende een zevende plaats. Zaterdag was ze als zestiende geëindigd op de 100 meter vrije slag. Ila had zich gekwalificeerd op maar liefst vijf afstanden. De 100 meter schoolslag leverde haar zaterdag twee PR's op: na 50 meter was ze al twee seconden sneller dan ooit en na 100 meter zes. Daarmee eindigde ze als achtste. Zondag werd ze negende op de 50 meter vlinderslag. Op de 100 meter rugslag eindigde ze als twaalfde.

Collin van Dijk Liempds Kampioen judo 2018

Liempde - Voor de 57e keer werden op zaterdag 9 juni de 'Cor van Dijk Liempdse Judokampioenschappen' gehouden in de gymzaal van Basisschool de Oversteek. De organisatie van deze clubkampioenschappen was in handen van voorzitter Bas Raaimakers. De nestor van Judo Club Liempde, Cor van Dijk, wordt dit jaar 86 en is nog steeds actief betrokken bij de club en op de mat. Hij reikte geheel volgens traditie de prijzen uit. Er was veel belangstelling van familie en vrienden voor de judokwaliteiten van de deelnemers, dit was een grote stimulans om er nog een schepje bovenop te doen.

Collin van Dijk wist net als vorig jaar de Ben Spelbrink bokaal in de wacht te slepen. Deze bokaal is voor de algemeen Liempds Kampioen judo, ook wel kampioen alle categorieën genoemd. Zijn grootste concurrent was Hans van den Berg, die uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in Van Dijk.

Naast het mooie judo was er ook tijd om vier judoka's in het zonnetje te zetten. Anouk van der Mijden werd uitgeroepen tot judoka van het jaar. Dit voor haar inzet op de training en prestaties in 2018. Anouk is een voorbeeld voor andere judoka's.
Ook Henk de Bresser stond even in het middelpunt, hij is al dertig jaar lang een trouwe helper. Onder andere als lid van de jurytafel, maar ook bij de logistiek van de matten. "Zonder Henk kunnen wij niet judoën", vertelde voorzitter Bas Raaimakers. "Hij helpt bij het jureren en zou zelfs teleurgesteld zijn als we hem niet vragen." Hiervoor kreeg hij de vrijwilliger van het jaar prijs uitgereikt.
Collin van Dijk en Bas Raaimakers werden gehuldigd met een mooie judo band. Zij hebben beide dit jaar de 2e dan behaald. Voor het eerst sinds 9 jaar, aldus vice-voorzitter Frans van Esch.

20 / 20

14 juni-7 juli

Expositie Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen (za &zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

14 juni-14 september

Expositie Mieke Tak 'Landschap'
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

14-22 juni

Expositie Boxtelse Laura Wagenaars (do,vrij,zat)
10.00 uur, YourStory, Stationsstraat 33, Boxtel

13-15 juni

Ramadan activiteiten voor de jeugd
22.00 uur, Brede School De wilgenbroek, dr. De Brouwerlaan 74, Boxtel

Donderdag 14 juni

Gratis schilderworkshops
09.30 uur, Galerie La Veritá, Stationsstraat 80, Boxtel

Hobbycentrum; vrije dans ( aanmelden)
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Hobbycentrum; omgaan met hout ( aanmelden)
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopavond herinrichting Markt Boxtel
18.30 uur, Raadzaal, Dr. van Helvoortstraat, Boxtel

Pubquiz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 15 juni

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Hobbycentrum; werken met textiel ( aanmelden)
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Expositie Kunstlicht 99
14.00 uur, Le Garage, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel

Plug & Play
19.30 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Zaterdag 16 juni

Clubkampioenschappen Tabitta
09.00 uur, Sporthal De Beemden, Europalaan, Boxtel

Rondje Boxtel per kano (op afspraak)
10.00 uur, De Pagaai, De Voetboog 7, Boxtel

Huiskamer; rikken, hobby, jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Caribean Fiesta
20.30 uur, Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Zondag 17 juni

Rondje Boxtel per kano (op afspraak)
10.00 uur, De Pagaai, De Voetboog 7, Boxtel

Wandelexcursie verhalende kroegentocht
10.00 uur, D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4,Liempde

Muziekstraatje Kapellenfestival
11.00 uur, Centrum, Boxtel

Ierse sessie
13.30 uur, Bed and Breakfast In den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Kienavond CV De Natneuzen
20.00 uur, Café Zaal De Fellenoord, Fellenoord 6, Boxtel

Maandag 18 juni

Hobbycentrum Boxtel; vrije dans (aanmelden)
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Hobbycentrum Boxtel; haak maar aan (aanmelden)
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Honkbal iets voor jou? Train mee!
18.15 uur, Sportpark Den Wielakker, De Voetboog 20, Boxtel

Dinsdag 19 juni

Hobbycentrum Boxtel; creatief met penseel (aanmelden)
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Be-Chill
14.30 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Open training rugby, doe je mee?
18.30 uur, Wijk De Goede Aarde, Newtonplein, Boxtel

Jeu de Boule Liempde, doe je mee?
19.00 uur, Gilde Sint Antonius Abt, De Oude Dijk 121, Liempde

Open bridgedrives bij Revanche
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1,Boxtel

Woensdag 20 juni

Huiskamer; kienen, rikken
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Foto: Joyce Eijkemans-Roeffen

Marc Eijkemans

Chandima Heenatigala

Loek de Jong