DeMooiBoxtelKrant

7 december 2016

DeMooiBoxtelKrant 7 december 2016


Taverbo/Sabo promoveert naar landelijk niveau

Het winnende eerste team van Taverbo/Sabo met van links naar rechts: Stefan Bernhardt, Michel Sperling, Teun Vlaminckx, Marlotte Staps. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Het eerste team van Taverbo/Sabo is zaterdagavond kampioen geworden in de hoofdklasse van de afdeling ZuidWest. Het team, bestaande uit Michel Sperling, Marlotte Staps, Stefan Bernhardt en de zaterdagavond niet spelende Teun Vlaminckx, promoveert met een 7-3 overwinning op Never Despair 4 naar de landelijke klasse. Het is voor het eerst dat Taverbo/Sabo promoveert naar deze klasse.

Nog voordat het eerste team van Taverbo klaar was met spelen, werd al duidelijk dat de promotie binnen was omdat directe tegenstander Middelburg een uur eerder begonnen was en met 5-5 gelijkspeelde tegen Never Despair 2. Omdat het aantal punten gelijk was met de Boxtelse ploeg, maar het onderlinge resultaat in het voordeel van Taverbo uitviel, waren 5 punten aan Boxtelse kant genoeg om de titel binnen te slepen. Dit gebeurde rond 17.30 uur toen Michel Sperling de 5-2 binnensleepte.

Foto: Cock Stam

De promotie werd dinsdagavond ingetogen gevierd vanwege het onverwachte overlijden van penningmeester en lid van het eerste uur Evert Thomassen (61) vorige week maandag. "De overwinning heeft zo moeten zijn", vertelt secretaris Annelieke de Rooij van Taverbo. Naast het eerste team won ook het jeugdteam dat gecoacht werd door Evert de titel.

Lees op pagina 17 de wedstrijdverslagen van Taverbo/Sabo.

De gemeentevijver wordt leeggevist

Boxtel - Vanwege de inrichting van de gemeentevijver en de oude boomgaard worden aanstaande vrijdag, 9 december, de vissen uit de gemeentevijver gevist. Dit om grote vissterfte te voorkomen bij de baggerwerkzaamheden, die gepland staan voor medio januari volgend jaar. De ongelijke kanten van de vijver zijn moeilijk bereikbaar, daardoor worden deze afgevist met behulp van elektrovisserij.

De herinrichting van de gemeentevijver en oude boomgaard is een van de deelprojecten 'Op weg naar een leefbaar en bruisend centrum'. Samen met een klankbordgroep worden plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat dit gebied een mooie toegangspoort naar het Boxtelse centrum wordt. De plannen zijn nog niet definitief, maar inmiddels kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden.

Omdat de waterkwaliteit van de vijver niet optimaal is - de sliblaag in de vijver zorgt bij hoge temperaturen voor de groei van (blauw)algen en stankvorming - wordt deze onder andere gebaggerd. Hierbij wordt de sliblaag van de bodem verwijderd, waardoor de grootste voedselbron van algen wordt weggenomen.

Elektrovisserij
Het leegvissen van de vijver gebeurt met elektrovisserij, een diervriendelijke vistechniek waarbij vanuit een boot met een stroomgeleidend schepnet wordt gevist. Door de elektrische stroom zwemmen de vissen naar het schepnet toe en raken verdoofd. Wanneer ze uit het water worden geschept komen ze direct bij van de inwerking van de stroom. Voor omstanders kan dit er ongewoon uit zien, maar deze methode is volledig diervriendelijk, aldus de gemeente, die samen met Hengelsportvereniging Ons Genoegen in de Vorsenpoel een nieuw thuis voor de vissen heeft gevonden.

Dag Sinterklaasje!

De Sint vierde maandag zijn verjaardag zoals hier in Liempde. De goedheiligman opende daar, samen met de Leerlingenraad, de nieuwe speelplaats van basisschool De Oversteek. Die kwam er op initiatief van de Leerlingenraad die graag een groenere en meer uitdagende speelplaats wenste. De kinderen werkten zelfs samen met de ouderraad om geld in te zamelen tijdens een spelletjesmiddag. Aan de opening wilde de Sint dus graag zijn steentje bijdragen. Lees meer over de Sint op pagina 9. (Foto: Cock Stam)

Informatiebijeenkomsten Omgaan met verlies

Boxtel - In januari volgend jaar start bij ContourdeTwern de cursus 'Omgaan met verlies' van Klim-Op. Ter voorbereiding hierop worden twee informatiebijeenkomsten verzorgd, en wel op maandagavond 9 januari van 19.00 tot 20.30 uur en op dinsdagmiddag 10 januari van 13.30 tot 15.00 uur. Beide bijeenkomsten zijn bij ContourdeTwern, St. Ursula 12 in Boxtel. Aanmelden hiervoor kan tot 16 december bij Marieke Dijkshoorn via 0411-655899 of mariekedijkshoorn@contourdetwern.nl.

Omgaan met verlies en weer zin geven aan je leven, hoe doe je dat? Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Je kunt door overlijden een dierbare verliezen, maar ook het verlies van gezondheid of van een baan laat diepe sporen achter.
Rouw is de verwerking van een verlies. Door te rouwen geef je het verlies een plaats in je leven. Niet om het verlies weg te stoppen, maar om weer op te kunnen klimmen uit een zware periode en weer zin te geven aan je leven. Dit gaat gepaard met een scala aan gevoelens en emoties.

Op de informatiebijeenkomst wordt informatie gegeven over de cursus 'Omgaan met verlies' die Klim-op verzorgt. Welke thema's er worden behandeld en nadere praktische informatie. Ook kun je kennis maken met de begeleiders.

De dinsdagmiddagcursus vindt plaats op 17 en 31 januari, 14 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 april en 2 mei 2017
De maandagavondcursus vindt plaats op 16 en 30 januari, 13 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 april en 1 mei 2017.

Nieuw artikel

Foto: MUBO

Lezing over protestantse gemeente in Boxtel vanaf 1648

Boxtel - In Museum Boxtel (MUBO) verzorgt Ruud van Nooijen aanstaande zondag, 11 december een lezing over het ontstaan en de geschiedenis van het protestantisme in Boxtel. Hij gaat in op de situatie in Boxtel aan de hand van diverse thema's zoals dorp en omgeving, gebouwen, dominees, muziek in de kerk, onderwijs en begraven.

In 2012 vierde de Boxtelse protestantse gemeente dat hun kerkgebouw dat jaar tweehonderd jaar in gebruik was. De aanwezigheid van protestanten in Boxtel dateert echter van veel eerder. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had zich in 1588 definitief afgescheiden van de katholieke Spaanse koning Philip II. Vanaf dat moment kreeg de Nederduits gereformeerde kerk steeds meer invloed, met name op bestuurlijk terrein. Andere geloven dan de 'ware religie' werden gehinderd of verboden. Pas met de Vrede van Münster in 1648 kwam Brabant onder het gezag van de Staten-Generaal. De katholieken raakten hun kerken kwijt, kloosters werden gesloten en priesters en kloosterlingen moesten veelal vluchten. De katholieken stichtten daarom heimelijk schuurkerken om hun geloof daarin toch nog te kunnen belijden. Ondanks de vele ruzies en voorvallen tussen protestanten en katholieken zijn er echter ook bewijzen voor het vreedzaam naast elkaar leven. Kortom een historische geloofsstrijd van alle tijden, die ook anno 2016 speelt tussen islam en christendom.

De lezing is van 11.15 uur tot uiterlijk 13.00 uur, de MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur. Tijdens de lezing is een koffiepauze ingelast. De entreeprijs is voor volwassenen 3,50 en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of 06-16041898.

Boxtelaar Ruud van Nooijen (69) was van 1964 tot 2002 hij als militair in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Defensie. Door een VN-uitzending naar voormalige Joegoslavië in 1993 is hij ook veteraan. Hij is medeoprichter van de Stichting Veteranen Boxtel (2010). Naast fervent fotograaf is Van Nooijen tevens amateur historicus en als zodanig oud-secretaris van de Heemkunde Boxtel en medeoprichter en bestuurslid van de stichting 'Cultuurgeschiedenis Boxtel-Meierij Hendrik Verhees'. Ook was hij secretaris van de stichting 'Red de Toren'.


Nieuw artikel

KBO-activiteiten

Donderdag 8 december        Handwerken in de Orion 13.30
        Kaartverkoop Kerstviering 14.00 tot 14.30
        Kaartverkoop Senioren Expo In De Orion, De Walnoot, Simeonshof en De Rots
Zondag 11 december        Farce Majeur, voorstelling in Podium Boxtel 14.30
Dinsdag 13 december        Biljarten in De Walnoot 13.30
        Hobbymiddag in De Kinderboerderij 13.30
Woensdag 14 december        Eten bij Lotus, opgeven voor 11 december bij Henk Sturkenboom via 677863 of bij Sina van Alpen via 689285 of sina_alphen@planet.nl        17.00

St. Joseph 'vergroent' Hoogheem

Een delegatie van huurders, geflankeerd door onder anderen Guus Eltink, voorzitter van de bewonersvereniging Hoogheem (rechts met vuilniszak), directeur-bestuurder van de Woonstichting St. Joseph Rob Dekker (links naast Guus) en wethouder Herman van Wanrooij (links naast Dekker), neemt de nieuwe afvalbakken in gebruik. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Per 1 december hebben bewoners van Hoogheem er enkele afvalbakken bij vanwege een pilot voor het scheiden van afval. In elke containerruimte staat inmiddels al een papiercontainer. Vanaf nu komen daar containers bij voor elektronica en metalen. Ook komen er containers waar bewoners zowel plastic en metalen verpakkingen als drinkpakken in kunnen doen. Textiel kunnen bewoners kwijt in twee textielcontainers in de buurt van de flats.

Het scheiden van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. Dit wordt teruggegeven aan de huurdersvereniging. Hoe beter de inzameling slaagt, des te meer geld de huurdersvereniging dus krijgt. Deze vereniging gebruikt de opbrengst voor extra activiteiten en voor de Huiskamer van Hoogheem.

De flats kregen de primeur in Boxtel om plastic- en metalen verpakkingen (blik en aluminium) en drankkartons (sap- en melkpakken), het zogenaamde PMD, samen in één zak in te zamelen en in een PMD-container te doen. Deze gecombineerde inzameling geldt per 1 januari 2017 voor heel Boxtel. Alle inwoners kunnen dan PMD verzamelen in de zogenaamde 'plastic heroes' zakken die tweewekelijks worden opgehaald.

Zowel directeur-bestuurder van de Woonstichting St. Joseph Rob Dekker als wethouder Herman van Wanrooij zijn enthousiast over de afvalinzameling. Beiden roemen de snelheid waarmee de huurdersvereniging, onder leiding van Guus Eltink, het plan van de grond kreeg. Eltink geeft aan dat hij afvalscheiding op Hoogheem hoog op zijn verlanglijstje had staan: "Ik ben destijds voorzitter van de vereniging geworden op één voorwaarde: dat ik het scheiden van afval onder de aandacht kon brengen."

Alle bewoners van Hoogheem zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwe vorm van afvalscheiding. Toch levert een snelle rondvraag over de nieuwe afvalcontainers nog een aantal verbaasde gezichten op van bewoners die zeggen van niets te weten. Eind 2017 vindt evaluatie van het project plaats en dan zal dus blijken of ook deze bewoners over de streep getrokken zijn.

Op 11 december volgt een speciale themadag rondom het hergebruik van plastic flessen onder de naam 'Pet is vet'. De dag, met onder andere demonstraties met een 3D-printer, duurt van 14.00 tot 18.00 uur en vindt plaats bij de flat 'Boogschutter'.

De pilot met de gescheiden afvalinzameling valt samen met de aanleg van zonnepanelen bovenop de flat 'Schorpioen' eerder vorige week. Beiden passen volgens Dekker prima in de kernwaarden van de woonstichting: verduurzamen en de bewoners zo veel mogelijk zelf de touwtjes in handen geven.

Naast Hoogheem flat Schorpioen, stonden ook Harperhof, Baanderronde aan de Baanderherenweg, Dukaat/Schelling, Corpus/Annastraat en de Pastoor Erasstraat op het lijstje. De elektra die de panelen opwekken, zet de Woonstichting in voor de algemene ruimtes van deze gebouwen. Voor de 250 huishoudens geldt dat ze jaarlijks maximaal 40 euro besparen.


De eerste groep studenten die intrekt in YourStory. Van links naar rechts: Janne, Jenneke, Laura, Lucca, Mandy, Juliëtte. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Centrumwinkeliers weten weg naar opening nieuwe winkel YourStory niet te vinden

Boxtel - De nieuwe 'conceptstore' YourStory in de Stationsstraat werd donderdagavond geopend. De winkel moet een verbindende schakel vormen tussen SintLucas en de centrumwinkeliers waarbij steeds wisselende groepen studenten de winkeliers helpen met het bedenken van nieuwe ideeën om online concurrentie en leegstand het hoofd te bieden.

Met de onthulling van het werk 'Hartslag', dat ter inspiratie moet dienen voor de centrumwinkeliers, werd YourStory feestelijk geopend. Om de 8 weken zal een groep van steeds 8 SintLucas-studenten de winkel betrekken. In haar speech benadrukte Eli van Beekveld, directeur mbo SintLucas Boxtel, het belang van de koppeling tussen ondernemers en studenten. Ook centrummanager Berry Dankers is blij met de winkel waar vooral ideeën tussen studenten en ondernemers uitgewisseld zullen worden. "YourStory past precies in het beeld van deze aanloopstraat naar het centrum."

Van links naar rechts: cultuurwethouder Marusjka Lestrade , MUBO-voorzitter Maria Voets en directeur van de Sint-Petrusschool Ilse Lamers bekijken het Boxtels canon. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

De opening kon rekenen op tientallen belangstellenden. Opvallend is wel dat slechts een handvol centrumwinkeliers aanwezig waren. Dankers laat weten dat het hem zeer teleurstelt dat de uitgenodigde centrumondernemers het massaal laten afweten: "Ze krijgen deze winkel gratis in hun schoot geworpen en ze doen er niets mee." Het tekent volgens hem de weinig proactieve houding van veel centrumondernemers. "Iedere week heb ik als centrummanager inloopspreekuur, maar ik zie daar nooit iemand."

Mandy maakt deel uit van de eerste groep studenten die YourStory betrekt. Ze legt uit dat de glazen harten de verbinding tussen winkeliers, klanten en de studenten uitbeeldt. "Je hart gaat immers ook sneller kloppen als je enthousiast bent", vertelt ze. "We gaat ook zakjes lucht verkopen." Dat 'verkopen' gebeurt niet met geld, want er worden enkel ideeën en concepten verkocht. Lucca beaamt dat: "YourStory moet dat extraatje gaan bieden. Een gekke manier van producten verkopen."

Het interieur van YourStory is compleet wit. Bewust, volgens Van Beekveld: "Deze winkel is wit, als een onbeschreven blad. Wij gaan dat, samen met ondernemers, beschrijven." Naast het werk Hartslag bevat de winkel ook een inspiratiewand. Die zou je met enige fantasie kunnen vergelijken met het prikbord bij de buurtsuper: ondernemers kunnen daar laagdrempelig problemen ophangen en studenten kunnen daar, eveneens laagdrempelig, hun oplossingen aan toevoegen.

MUBO presenteert Boxtels canon aan onderwijs en politiek

Boxtel - In het MUBO (Museum Boxtel) is dinsdagavond het Boxtelse canon gepresenteerd aan het Boxtelse onderwijs en de lokale politiek. Wethouder Marusjka Lestrade onthulde daarbij, onder het oog van ruim 50 aanwezigen, het uiteindelijke resultaat en bood het aan aan de Sint-Petrusschool. Het canon bestaat uit 49 'vensters' en is volgens MUBO-secretaris Willem van Vossen 'redelijk uniek'.

Volgens MUBO-secretaris Willem van Vossen is het canon 'in ontwikkeling' sinds de opening van MUBO in 2014. "We zijn ooit begonnen met 37 vensters, maar dat aantal is uitgegroeid tot 49 nu." De vensters tonen een typisch Boxtels tafereel en bevatten allen een begeleidende tekst die de afgelopen jaren uitgezocht en aangescherpt is. "Het komt niet veel voor dat dorpen als Boxtel een eigen canon hebben", legt Van Vossen trots uit. Overigens is het canon nooit voltooid en sluit MUBO-bestuurslid Bea Schoenmakers niet uit dat darter Michael van Gerwen ook ooit een 'heruitgave' van het Boxtels canon zal betreden.

Onder anderen de Sint-Petrusbasiliek, het Heilig Bloedwonder, maar ook meer 'aardse zaken' zoals de watermolen en -toren komen aan bod. Om het canon ook in het Boxtelse basisonderwijs te integreren werkte het MUBO samen met voormalig directeur van de Sint-Petrusschool Hans Küsters en zijn opvolger Ilse Lamers. Daarom mag de basisschool ook, als eerste in Boxtel, het drie meter brede bord met daarop het Boxtelse canon in ontvangst nemen.

Lamers vertelt dat de Sint-Petrus blij is met het canon: "We hebben gekozen voor extra aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed omdat we midden in de cultuurhistorische as van Boxtel zitten; we maken er zelfs deel van uit!" De volgende stap voor de basisschool is het inbedden van het canon in het regulier onderwijs. Volgens Lamers is de digitale onderwijsmethode van Zwijsen (Zaken) voor geschiedenis daarvoor uitermate geschikt. "Als er bijvoorbeeld een les over fabrieken en de industrialisering is wordt de koppeling gemaakt met de Boxtelse papierindustrie."

Het Boxtels canon maakt deel uit van de vaste expositie van het MUBO en is als het museum open is te bekijken op Baroniestraat 18.

'Samen één' bij Kerstmarkt Selissen

Foto: Michelle Bosmans

Boxtel - In de wijk Selissen wordt aanstaande zaterdag, 10 december, een grootschalige Kerstmarkt georganiseerd. Het thema van de markt is 'Samen één' om te benadrukken dat Selissen een kleurrijke, maar eveneens heel gezellige wijk is.

Naast allerlei activiteiten in Gemeenschapshuis De Walnoot zullen ook de winkeliers en de Geitenwei activiteiten organiseren. Ook zal de kerstman in zijn arrenslee langs de scholen in de wijk gaan. Daar zal hij kerstwensen ophalen om in de grote kerstboom bij de Van Beekstraat te hangen.
De markt zelf wordt geopend om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Aanvullend op de Kerstmarkt is er in De Walnoot een avondvullend programma dat om 18.00 uur start met een kindercircus. Aansluitend volgt een modeshow, waarbij kleding uit alle culturen die in de wijk voorkomen voorbij komt. Ook zullen hapjes uit al deze culturen geserveerd worden. Daarna volgt nog een muzikaal programma waarbij het wereldkoor en de band Kashba het thema zullen uitdragen. Ook wordt er een loterij georganiseerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn.
De kerstmarkt en alle daaromheen georganiseerde activiteiten zijn gratis te bezoeken.

Wandeling NWG Liempde

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde organiseert aanstaande zondag, 11 december, een wandeling over landgoed Denneboom en het aangrenzende natuurgebied Creyspot in Schijndel. Deze twee gebieden liggen op de noordgrens van de gemeente Schijndel. Landschappelijk gezien sluiten ze aan bij het beekdal van de Dommel.

Het landgoed Denneboom is eigendom van de familie Van Rijckevorsel en bestaat uit bos, lanen, weilanden en natuurgebied. Het karakteristieke landhuis uit 1854 wordt omringd door een tuin die een landgoed waardig is, met wandelpaden, gazons, hoge statige bomen, hoogstamfruit, en rododendrons. De tuin gaat geleidelijk over in het natuurgebied. Vanaf Denneboom komen de wandelaars bij Creyspot (ook wel bekend als Crayenspot). Het omsluit het laatste stukje hei dat in Schijndel behouden is gebleven. Staatsbosbeheer heeft het omringende gebied opnieuw ingericht, waardoor het eigenlijk één geheel vormt met Denneboom. Poelen, houtwallen en bosperceeltjes bieden onderdak aan een rijk gevarieerde flora en fauna. Creyspot vormt dan ook een waardevolle stapsteen in het agrarische landschap. De heer Thom van Rijckevorsel zal ons rondleiden en vertellen over "het lief en leed dat landgoed heet". Verzamelen om 9.00 uur bij Café 't Groene Woud, waarvandaan we carpoolend vertrekken naar landgoed Denneboom.

Kerstconcert Innovation

Esch - Dameskoor Innovation geeft op vrijdag 16 december een kerstconcert, vanaf 19.30 uur in de St. Willibrorduskerk in Esch. In een sfeervolle ambiance brengt het koor bekend en minder bekend kerstrepertoire.

Innovation staat onder leiding van Karin Tooren uit Boxtel en wordt begeleid door haar eigen muzikanten op gitaar en dwarsfluit. John Pouwels uit Liempde zorgt voor begeleiding op de toetsen. Speciale gast deze avond is de slagwerkgroep van muziekvereniging St. Willibrordus, onder leiding van Coen Blokx. De toegang tot het concert is gratis. Na afloop van het concert is De Es open voor een nazit met een hapje en een drankje.

Verzamelaarsruilbeurs bij Walnoot

Foto: Verzamelaars Ruilbeurs

Boxtel - De Vereniging van Boxtelse Verzamelaars (VBV) organiseert aanstaande zondag, 11 december, een verzamelaarsruilbeurs bij Gemeenschapshuis De Walnoot. De beurs duurt van 10.00 tot 13.00 uur.

Op de beurs worden verschillende zaken geruild, zoals postzegels, bidprentjes, munten, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes, voetbalplaatjes en winkelwagenmuntjes. Ook wordt iedere beurs aandacht besteed aan een speciaal thema. Dit keer is dat 'kerststallen en -figuren'.

Kerststallen en -figuren
Mevrouw Doreleijers-Verbruggen zal zondag haar collectie kerststallen en kerstfiguren op de beurs tentoonstellen. Ze begon met haar eerste kerststalletje toen ze in Lourdes was. Dat inspireerde haar om meer stalletjes te gaan verzamelen. Ze ging daarom op zoek naar stalletjes op rommelmarkten en beurzen om haar collectie uit te breiden. Op dit moment heeft ze een kleine honderd kerststallen bij elkaar verzameld. Neem op de beurs van 11 december zeker ook een kijkje bij deze speciale verzameling. Het is de moeite waard.

De entree voor de beurs kost 1 euro voor volwassenen en 0,25 euro voor kinderen. De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC Boxtel, telefoonnummer 0411-673 485. Bij gebruik navigatie Reginahof 1 STO 1 ingeven. Bezoek ook eens onze website. www.vbvboxtel.nl.

Nieuwe serie cursussen SUB

Boxtel - In januari 2017 start de Stichting Uitkeringsgerechtigden (SUB) met een nieuwe serie cursussen in Gemeenschapshuis De Rots. Dinsdag 13 en woensdag 14 december kunnen belangstellenden zich daar tussen 14.00 en 16.00 uur inschrijven.

Dankzij subsidie van de gemeente Boxtel kunnen die cursussen worden aangeboden aan mensen die een AOW, WAO, ABW, WAJONG, WWI of andere uitkering ontvangen. De cursussen die worden aangeboden zijn onder andere Hatha Yoga, Computerles (beginners en vervolg), kleding maken, bloemschikken en creatieve workshops.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met bestuur SUB via 0411-675188 of 0411-683903.

Gezellige Kerst-inn bij De Rots

Boxtel - Tweede Kerstdag, maandag 26 december, is er een Kerst-inn voor inwoners, jong en oud, uit Boxtel en omgeving. Iedereen is welkom van 14.00 tot 18.00 uur. Mensen die deel willen nemen aan de Brabantse koffietafel in kerstsfeer die na 18.00 uur voor 5 euro per persoon geserveerd wordt, dienen zich van te voren op te geven. Dit kan op woensdag 14 en 21 december, van 10.00 tot 11.30 uur bij De Rots en bij ContourdeTwern, St. Ursula 12 in Boxtel.

Vanaf 14.00 uur kunnen de bezoekers van de Kerst-inn kerstwensen uitwisselen, vrijblijvend deelnemen aan diverse gezelschapsspellen, een kaartje leggen of gewoon een praatje maken. Dit onder het genot van een drankje en een hapje, die door de vrijwilligers uitgeserveerd worden. Ook is er een muzikant aanwezig die voor een sfeervolle entourage zorgt. De koffietafel wordt om 18.00 uur geserveerd.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rien Steenbakkers via 06-22728216 en 0411-684976.

Politie zoekt dader gewapende overval cafetaria

De politie doet sporenonderzoek op de plaats van de overval. (Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - De schrik zit er goed in bij Cafetaria De Rotonde aan de Bosscheweg na een gewapende overval afgelopen woensdag. Er werd niets buitgemaakt. De politie zoekt nog naar de dader.

Rond 22.30 uur kwam de overvaller de zaak binnen en bedreigde het aanwezige personeelslid met een vuurwapen. Het personeelslid ging er echter meteen vandoor en belde 112. Hij liet de overvaller alleen in de zaak achter. De gewapende man nam daarop de benen. De gealarmeerde politie heeft nog in de omgeving gezocht naar de dader, maar niemand meer aangetroffen.

De auto raakte zwaar beschadigd. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils

De overvaller was volgens verklaring van het personeelslid een blanke man van ongeveer 25 – 30 jaar oud met een lengte van zo'n 1.85 meter. Hij droeg een groene trui en had iets voor zijn mond. De politie drukt iedereen op het hart om zelf geen actie te ondernemen maar met tips te bellen naar 0900-8844.

Kerstworkshops bij De Laat Interieur

Voorzitter Ger van den Oetelaar (midden) van Streekfonds Het Groene Woud en wethouder Peter van de Wiel (links) planten een jonge pruimenboom op het perceel van de familie Van Esch in Lennisheuvel, met rechts Berry van Esch. (Foto: Het Groene Woud) Foto: Het Groene Woud

Lennisheuvel - De Laat interieurs houdt drie kerstworkshops op 10 december. De workshops duren ongeveer anderhalf uur en zijn bedoeld voor mensen die hun huis stijlvol in de kerstsfeer willen brengen.

De hernieuwde showroom van De Laat interieurs is vanaf 10 december in kerstsferen gehuld en om dat kerstgevoel kracht bij te zetten organiseert eigenaresse Sang Ear kerstworkshops. Begin dit jaar nam zij de zaak aan Mijlstraat 81 over van oprichter Willy de Laat.
Bij de workshops wordt Sang bijgestaan door 'tv-stylist' Ingrid Meulenbelt. Zij heeft gewerkt aan projecten als de TV Makelaar 'Mission Impossible' en bij de realisatie van de Markthal in Rotterdam. Verder is ze al enkele jaren zelfstandig stylist voor haar eigen bedrijf Beau Belle en als onderdeel van het succesvolle HuisMakeOver team.
In de workshops wordt onder andere ingegaan op de kersttrends in verschillende regio's. Zo worden de tafels gedekt in verschillende stijlen, zoals de Franse, de Amerikaanse en een Noordelijke stijl. Daarnaast komen ook recepten voorbij uit deze verschillende regio's. Ook is er aandacht voor de rest van de kerstversiering in huis.
Ouders die niet weten waar ze hun kinderen naartoe kunnen sturen tijdens de workshops zijn ook welkom. Kinderen kunnen namelijk terecht in een gezellige speelhoek.
De workshops duren zo'n anderhalf uur en worden gegeven op zaterdag 10 december om 11.00, 13.00 of 14.30 uur. Kosten zijn 5 euro.
Je opgeven kan door naar www.delaatinterieur.nl te gaan bij het kopje 'Over Ons' en 'Activiteiten'.

Boomgaard in de maak aan Koevoortseweg in Lennisheuvel

Lennisheuvel - Bij de familie Van Esch aan de Koevoortseweg in Lennisheuvel staan sinds vrijdag vijf jonge fruitbomen, mede gefinancierd door Streekfonds Het Groene Woud en het Prins Bernard Cultuurfonds. De bomen maken deel uit van het project PlantenNu Het Groene Woud 2016. Daarmee wordt op particuliere grond in Nationaal Landschap Het Groene Woud beplanting aangebracht met als doel meer biodiversiteit en een nog aantrekkelijker landschap creëren.

Met het planten van een pruimenboom gaven voorzitter van Streekfonds Het Groene Woud Ger van den Oetelaar en wethouder Peter van de Wiel het symbolische startschot voor de 2016-editie van PlantenNu. Volgens Van den Oetelaar is het een project dat concreet laat zien hoe Streekfonds Het Groene Woud en gemeenten samen kunnen helpen bij het versterken van het landschap.

Man mishandeld op parkeerplaats Bachstraat

Boxtel - Een 41-jarige man is vrijdagochtend op een parkeerplaats aan de Bachstraat mishandeld door twee plaatsgenoten. De daders, een 24-jarige en een 52-jarige man, zijn aangehouden en verhoord op het politiebureau.

Beide verdachten zijn verhoord en zondag in vrijheid gesteld. Het slachtoffer werd geslagen en geschopt en liep verwondingen in zijn gezicht en been op.

Auto ramt vangrail op A2 bij Boxtel

Boxtel - Een automobilist raakte vorige week dinsdag door nog onbekende oorzaak op de A2 ter hoogte van Boxtel de vangrail in de middenberm om vervolgens rechts van de rijbaan eveneens tegen de vangrail tot stilstand te komen. Ambulancepersoneel controleerde de betrokken bestuurder maar deze bleek niet gewond.

De politie nam een blaastest bij de bestuurder af, maar daaruit bleek dat hij geen alcohol had gedronken. Een bergingsbedrijf heeft de zwaar gehavende auto afgevoerd. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om de schade aan de vangrail op te nemen. Het overige verkeer in de rijrichting Eindhoven - Den Bosch ondervond nauwelijks hinder van het ongeval.

6 / 18

Foto: Heemkunde Boxtel

132 St. Petrusbasiliek en protestante kerk
Olieverf, 112 x 134 cm, gesign. l.o.
Collectie: Gemeente Boxtel

Het is te lang geleden. Er zal niemand meer zijn, die zich deze huisjes nog kan herinneren. Het was in het begin van de vorige eeuw, dat enkele schilderachtig gevormde gebouwtjes tussen het punt Koppel-Clarissenstraat en de Sint-Petruskerk stonden. Hun pittoreske aanzien heeft Pierre Janssen geïnspireerd tot het maken van een boeiend dorpsgezicht, waarop zowel de kerk, als deze pandjes prachtig tot hun recht komen. De hier afgedrukte reproductie van dat schilderij toont die bouwsels, zoals ze daar tot 1923 hebben gestaan. Toen werden ze in het kader van de restauratiewerkzaamheden aan de kerk afgebroken. Het rechterpand noemde men in Boxtel de 'Vincentiuskamer', omdat de St. Vincentiusvereniging daarin reeds, vanaf de oprichting in 1849, haar bijeenkomsten hield. Waarschijnlijk echter, heeft het complex veel vroeger al gediend als bonifantenhuis, ofwel als tehuis voor armere kinderen, die er de Latijnse school bezochten. Vervolgens is er een kostschool in gevestigd geweest, vandaar ook de aanwezigheid van een vrij groot aantal bedsteden in dit oude complex, dat als historisch monumentje Boxtel helaas te vroeg is ontvallen. In 1923 vond ook de afbraak plaats van de zogenaamde 'Torenschool' die tussen de katholieke en de protestantse kerk lag. Deze was in 1792 als gemeenteschool gebouwd. Lange tijd, tot in het begin van de vorige eeuw, is er ook een zondagsschool in gevestigd geweest. En in het begin van haar bestaan hield de Gildenbondsharmonie hier haar repetities. De in die tijd nog r.k. Gildenbond geheten plaatselijke werknemersorganisatie, hield in de naburige Vincentiuskamer regelmatig bijeenkomsten. De dominerende Sint-Petruskerk dateert van rond 1500. In de jaren 1614-1616 is de torenspits, na een brand, herbouwd. Het stijlvolle protestantse kerkje werd gebouwd in 1812 en bestaat nu dus meer dan 200 jaar. Pierre Janssen schilderde de Sint-Petruskerk tientallen keren. Altijd met de huisjes voor de kerk en altijd met het neogotische vieringtorentje, dat bij de restauratie van 1923 het ronde koepeltorentje verving.

Uitgave: Heemkunde Boxtel
Bron: 'Pierre Janssen, een halve eeuw Boxtel' van Christ van Eekelen en Rini van Oirschot


Kleur doet leven

Foto: Tamara Koopman

Kleur kan zoveel doen in je leven. Ik had geen idee. Tot voor kort droeg ik voornamelijk zwart. Alles. Ook mijn ondergoed en sokken. Ik weet nog dat ik het vroeger vreselijk vond om paars te dragen, een kleur dat mijn moeder wel eens voor me kocht. Ik vond het alles behalve staan bij mijn rode haar. Nu ben ik heel blij met paars. Nu doe ik paars aan tijdens het dansen. Niet zomaar paars. Nee, echt PAARS. Het maakt me aan het grinniken.
De aandacht voor meer kleur heeft naar mijn idee te maken met het meer blij zijn met wie ik ben en welke kant ik op ga. Ik durf mezelf meer te zien en te zijn; in alle kleuren, zelfs in paars. Vooral in de winter, wanneer we buiten niet zoveel kleur zien, kan het belangrijk zijn om kleur te zien; om kleur aan te trekken, je leefomgeving te kleuren of terug te zien in onze voeding. Kleur doet echt wat met ons; om wat voorbeelden te geven:
Paars wordt beschouwd als een zeer opbeurende en kalmerende kleur. Het is vaak gerelateerd aan spiritualiteit en stimuleert creativiteit.
Geel stimuleert het mentale proces en het zenuwstelsel. Het activeert je geheugen en wordt beschouwd als een van de gelukkigste kleuren.
Groen zorgt voor een rustgevend gevoel. Het ontspant je, zowel mentaal als fysiek, en helpt met het verlichten van nervositeit en angst. Groen geeft ook een gevoel van vernieuwing en harmonie.
Roze geeft je het gevoel van energie. Het wekt vertrouwen en wordt beschouwd als jeugdig, leuk en spannend.
In deze kleurvolgorde heb ik een heerlijke, (mega!)gezonde ijstaart voor je, bijvoorbeeld voor een kerst met kleur. Vol fruit, goede vetten, zonder zuivel en gluten. Genoeg redenen om deze te maken. :)
Ingrediënten:
Bodem:
100 gram amandelmeel
2 handen vol moerbeien
20 ontpitte dadels
2 el vloeibare kokosolie
2 el water
snufje zout
Vulling:
10 grote handen (ongeveer 500 gram) vol cashewnoten
3 bananen
2 handen vol frambozen
2 handen vol bosbessen en/of bramen
1 el spirulina
1 el vanillepoeder
1 el kurkuma
Bereiding bodem: Meng alle bodemingrediënten in een keukenmachine totdat alles korrelig is en verdeel het gelijkmatig over de met bakpapier bedekte bodem van een taartvorm. Druk goed aan.
Bereiding kleurlagen:
Roze: Doe 2 handen cashewnoten en de frambozen in een keukenmachine, meng tot een
gladde pasta en verdeel deze gelijkmatig over de bodem
Groen: Doe 2 handen cashewnoten, een banaan en de spirulina in een keukenmachine, meng tot een gladde pasta en verdeel deze gelijkmatig over de roze laag.
Wit: Doe 2 handen cashewnoten, een banaan en de vanillepoeder in een keukenmachine, meng tot een gladde pasta en verdeel deze gelijkmatig over de groene laag.
Geel: Doe 2 handen cashewnoten, een banaan en de kurkuma in een keukenmachine, meng tot een gladde pasta en verdeel deze gelijkmatig over de witte laag.
Paars: Doe 2 handen cashewnoten en de bosbessen en/of bramen in een keukenmachine, meng tot een gladde pasta en verdeel deze gelijkmatig over de gele laag.
Versier de taart met frambozen, bramen en/of bosbessen en zet de taart minstens 2 uur in de
vriezer, zodat het geheel een vaste vorm krijgt. Je kunt deze taart zeker 3 maanden in de vriezer
bewaren of een week in de koelkast. Ontdooi licht en enJOY!
Fijne kleurrijke feestdagen!

Foto: Cock Stam

Integratie Mind-Fit Energy op basisscholen
'Mijn droom is mijn les landelijk geïntegreerd in het Nederlandse onderwijs'

Boxtel - Kinderen hebben het ontzettend druk tegenwoordig. Op school, want ze moeten van alles leren, willen ze zichzelf en onze maatschappij later enigszins van nut zijn. Maar zeker ook daarbuiten. Het aanbod van buitenschoolse activiteiten is enorm en de meeste ouders vinden het erg belangrijk hun kinderen zoveel mogelijk extra's aan te bieden. Muziekles voor de culturele en creatieve vorming, voetbal en hockey voor de lichamelijke ontwikkeling, de zwemles omdat dat nu eenmaal moet en een cursus boetseren omdat het buurmeisje dat ook doet.

Foto: Cock Stam
Foto: Ria Schraverus

Dat het ook voor kinderen belangrijk is om te kunnen ontspannen wordt steeds duidelijker. Kinderen blijken namelijk overspannen te kunnen raken. Een kind dat zich overbelast voelt kan allerlei spanningsverschijnselen laten zien. Denk aan moeilijk in slaap komen of niet goed kunnen slapen, heel druk worden, weinig innerlijke rust hebben, prikkelbaar zijn en prikkelgevoelig, veel ruziemaken met broertjes en zusjes, enge dromen hebben en bang zijn.

Het kan en moet anders vind Christian Agus Hensen uit Boxtel. Hensen heeft een lesmethode samengesteld die hij Mind-Fit Energy noemt. Het is de verzamelnaam van verschillende Oosterse disciplines zoals kinder-Yoga, Taiji, Qiqong, Paida Laijin, een stukje Mindfullness en diverse vormen van meditaties.
Door Mind-Fit Energy aan kinderen en tieners aan te bieden komt er rust in het hoofd en lijf. Het ontwikkelt meer zelfvertrouwen, concentratie en kinderen en jongeren leren te luisteren naar hun lichaam. Ze merken dat hoofd en lichaam op elkaar reageren. Het geeft een positieve bijdrage aan de leerprestaties en de relaties onderling.
Hensen is nu in gesprek met gemeente Boxtel om Mind-Fit Energy te laten integreren op een aantal basisscholen in Boxtel.

Boxtelse schrijft boek over weeshuizen Belarus

Boxtel - Al jaren zet Ria Schraverus zich in Belarus in voor de verbetering van de erbarmelijke en uitzichtloze leefsituatie van kinderen met een fysieke en verstandelijke beperking in weeshuizen. Ze schreef er het boek 'Sterren zonder maan' over "omdat mensen me vragen stelden over mijn verblijf in Belarus, over wat ik had meegemaakt. Dat is niet zomaar te zeggen, daar waren uiteindelijk 150.000 woorden voor nodig."

Vijftien jaar geleden stapte Ria Schraverus in een trein met bestemming Belarus, een reis die haar leven drastisch zou veranderen. Het begon bij een bezoek aan een weeshuis, waar ze in aanraking kwam met schrijnende omstandigheden, veroorzaakt door de kernramp van Tsjernobyl in 1986. Met eigen ogen aanschouwde ze de leefsituatie van kinderen met een fysieke en verstandelijke beperking, in een erbarmelijk en uitzichtloos bestaan. De achterliggende verhalen van ouders en familie waren gruwelijk, de mensen waren de wanhoop nabij. Eenmaal thuis kon ze de beelden niet van zich afzetten. Om daadwerkelijk hulp te bieden, zette ze projecten op om deze weeskinderen een beter leven te geven en een toekomst te bieden. Om te kunnen werken in een land waar de 'laatste dictator van Europa' de bevolking overheerst en geen eigen initiatieven worden geduld, volgde een verbeten strijd tegen corruptie, militie en overheden. Een strijd die jaren zou duren en uiteindelijk, in samenwerking met de overheid, resulteerde in diverse schoolinternaten met speciaal onderwijs en aangepaste beroepsopleidingen. De projecten werden niet alleen verwezenlijkt met donaties uit Nederland, maar medegefinancierd door de overheid van Belarus. Het was een strijd met mensen die in hun dagelijkse leven al genoeg aan hun hoofd hadden om te overleven.

Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Bruna in Boxtel. De netto opbrengst gaat naar Stichting Weeshuizen Belarus. Bestellen kan door 18,95 euro (incl. porto) over te maken op rekeningnummer NL29 RABO 0118 1530 99 t.n.v. G. Schraverus, onder vermelding van naam en volledig adres. Ook is het boek voor 15 euro verkrijgbaar in Boxtel: Oosterpoort 5, telefoonnummer 06-41216763.

Mijn Mooi Boxtel: Ingrid Schaeken

Foto: Ingrid Schaeken

De twee bruggetjes bij het Leyensven in Boxtel. Met deze herfstkleuren is het altijd mooi in een bos natuurlijk, waar je ook bent.

9 / 18

Lieve Sinterklaasje, Na een extreem bewogen jaar was het ein-de-lijk weer tijd voor uw verjaardag. Ik weet wel dat mensen van mijn leeftijd niet meer in u geloven, maar u moet weten; ik geloof nog steeds in u. Ik geloof nog steeds dat u langs alle daken gaat op uw paardje zonder een van uw spillebenen te breken. Natuurlijk kwamen de pieten via mijn schoorsteen naar binnen en bleef ik trouw een wortel en een bakje water naast mijn schoen zetten. Laat ze maar praten Sinterklaas, u en ik, wij weten wel beter. Bedankt voor de prachtige cadeaus die u mij dit jaar heeft geschonken. Mijn verlanglijst was wel erg lang hè, maar toen ik er eenmaal aan begon kon ik niet meer stoppen. Ik begrijp dat u keuzes moet maken en dat heeft u weer goed gedaan. U bent alweer op weg naar Spanje, maar toch zou ik u graag om een gunst willen vragen. Kan ik de rest van de lijst alvast als voorschot nemen op volgend jaar? Gewoon, dat u het na laat bezorgen? Ik ben nogal ongeduldig namelijk en het scheelt u een hoop werk voor volgend jaar. Ik ben een beetje bang voor paarden maar als wederdienst zou ik bijvoorbeeld uw paard kunnen verzorgen of uw staf in de koperpoets zetten? Denk er maar even rustig over na en als u eruit bent dan hoor ik dat graag. Voor de zekerheid stuur ik u mijn verlanglijstje nog een keer: • Nooit meer haargroei op mijn benen • Zonder lijnen graag 10 kilo eraf • Een robot die mijn huis poetst als ik er niet ben • Diezelfde robot mag ook elke week verse bloemen neerzetten • Graag sneeuw dit jaar, heel veel • Geen bevroren ruiten zodat ik niet meer hoef te krabben • Een vrijwillige hondenuitlaatservice bij temperaturen onder de 5 graden en regen • Geen rimpels meer erbij • Salarisverhoging • Een kok die elke dag voor me kookt • Meer SALE bij mijn favoriete winkels • Dat mijn haren in een keer 30 cm langer zijn • Had ik al gezegd geen rimpels meer erbij? • Mijn beugel eruit, het liefst per direct • Dat er LEKKERE alcoholvrije wijn op de markt komt • Een personal trainer die mij laat trainen zonder zweetdruppels • Graag wil ik dat de winter stopt na oud en nieuw • Net zo fotogeniek zijn als Doutzen Kroes • Ook haar lichaam zou enig zijn • Elk jaar jonger worden in plaats van ouder • Dat ik alcohol, suiker en vet echt heel vies ga vinden • Btw betalen mag gerust geschrapt worden • Überhaupt zou ik betalen voor iets willen afschaffen • Altijd perfecte wenkbrauwen zonder dat ik ze moet epileren • Perfect nagels die niet altijd van die zwarte randjes hebben • Geen klok meer zodat ik nooit meer te laat kom • Een wasmachine die weet hoe lang en heet het programma moet zijn • Planten die nooit doodgaan. Ook zonder water • Een huis net als Pippi Langkous • Inclusief Meneer Nielson. Daar gaat het eigenlijk om Zo Sinterklaas, dat viel nog wel mee toch? Vergeet alsjeblieft mijn aanbod niet. Het maakt me niet uit wat ik als tegenprestatie moet doen. U vraagt en ik draai. Maar eigenlijk is bovenstaand lijstje mijn reservelijstje. Want wat ik eigenlijk wil Sinterklaas, is onmogelijk. Zelfs voor u, mijn lieve vriend. Toch stuur ik u ook dit lijstje. U bent tenslotte Sinterklaas. Babette's echte verlanglijstje. Graag zou ik willen dat: * Mijn schoonmoeder geneest van die stomme ziekte * Alle mensen genezen van elke ziekte die ze hebben * Wereldvrede * Geen aanslagen meer. Nooit meer * Geen voedselverspilling meer * Genoeg geld voor iedereen

Ik zou echt zo gelukkig zijn Sint, ik hoef echt nooit meer iets met Sinterklaas. En ik pak voor de rest van mijn leven alle cadeaus voor alle mensen in. Echt, dat doe ik. En dan nog één ding; kunt u iedereen ook een cadeau namens mij geven? Geef iedereen een doosje vol met liefde. En het liefst hele grote dozen. En een kilozak met pepernoten. Met chocola.
Dank u, Sinterklaas, u bent de liefste.

(Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam

Kwamen een week eerder nog twee Pieten op bezoek bij de Sint-Petrusschool om te vertellen dat pakjesboot nummer 13 schipbreuk geleden had, op 2 december bezocht de Sint zelf de school.

In lange rijen stonden de kinderen van de Sint-Petrusschool vrijdagochtend reikhalzend uit te kijken over de Burgakker; zou de goede Sint wel komen? Naast de boot zelf waren namelijk ook nog eens alle cadeau's bij de schipbreuk verloren gegaan. Ook de sleutel om het grote cadeau mee open te maken was kwijt.

De kinderen hebben in winkels gezocht, QR-codes gescand en de oevers van De Dommel afgespeurd. Maar geen pakje of sleutel gevonden. De sleutel hing uiteindelijk vrijdagochtend in de boom op het schoolplein. Maar waar was het pakje?

In het grote pakje zaten allerlei spullen voor op de speelplaats van de Sint-Petrusschool, zoals knikkerputjes, voetbalgoaltjes en stelten. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Het grote pakje werd uiteindelijk met een bergingswagen naar de Sint-Petrusschool gebracht. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam
(Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
(Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

(Foto: Nico Swaans) Foto: Nico Swaans

Sinterklaas bezoekt ODC

Speciaal voor de 23 mini's van ODC werd woensdag in sporthal De Braken een Sint-Nicolaasmiddag georganiseerd. Er waren tal van activiteiten zoals een minivoetbal toernooi, Sint-Nicolaas bingo met pepernoten en een heus Pietenparcours. Er werd tegen elkaar gestreden: wie het snelst in een bepaalde tijd de meeste nepcadeaus naar de overkant brengt had gewonnen. Door een hoepel, over een balk en flink rennen als ware het een uitputtingsslag. Het ging er fel aan toe en de kinderen deden niet onder voor de zwarte pieten. Natuurlijk kwam de Sint zelf ook even, met drie van zijn zwarte pieten. De kinderen vertelden hem over de mini's, de overgang na de winterstop naar de F-jes en wat ze bezig hield. Ze praatten honderduit over wat dribbelen is en lieten onder andere zien hoe hoog iemand kon schieten.

(Foto: Nico Swaans) Foto: Nico Swaans
(Foto: Nico Swaans) Foto: Nico Swaans
Foto: Jan van Welt

Sinterklaas op de Vorsenpoel

Sinterklaas kwam dit jaar met veel spektakel aan op basisschool de Vorsenpoel. De directeur, meester Silvo, stond met de kinderen en Sinterklaas al op te wachten op het schoolplein. Door de lange tijd die hij in de vrieskou had gestaan, kreeg de directeur last van koude handen en voeten. Ondanks dat hij een muts en sjaal leende van enkele ouders, bleef hij toch last houden van de kou. Meester Silvo besloot een vuurtje te stoken op het schoolplein. De brandweer vond dit een minder goed plan en bracht een bezoek aan de school. Uit de brandweerauto stapte een bijzondere brandweerman: Sinterklaas. Hij heeft het vuur gedoofd en meester Silvo toegesproken. Na het overhandigen van een warme jas vertrok de brandweer naar de kazerne en vervolgde Sinterklaas zijn tocht door de school.

Foto: Jan van Welt
Foto: Jan van Welt
Foto: Jan van Welt
Foto: Mariska van Esch

De opa van Isabel, leerlinge van De Maremak kwam vrijdagmorgen op zijn oude Eicher tractor Sinterklaas tegen en heeft hem daarmee naar De Maremak gebracht.

Foto: Mariska van Esch
Foto: Mariska van Esch
11 / 18

Luchtpost uit Spanje: Hans en Anne-Loes Schellekens

Campo

Een tijdje geleden maakten we samen een wandeling hier in de omgeving en het viel ons op hoeveel er veranderd is op de 'campo'. In Nederland zouden we het over het 'platteland' hebben, maar dat is hier in ons gebied niet echt van toepassing, dus is de vertaling 'buitengebied' wat beter.

Voorheen liepen we hier tijdens onze wandelingen tussen de olijf- en amandelbomen door, maar de laatste jaren veranderen de bergen en dalen rondom onze Bed & Breakfast enorm. Steeds vaker komen we op onze weg enorme avocado- en mangoplantages tegen.

Helaas gaat dat met name ten koste van de amandelbomen, die het landschap in januari of februari altijd een sprookjesachtig gezicht gaven als ze in bloei stonden. De opbrengst voor de amandelen weegt echter niet op tegen de hoeveelheid werk, dus kiezen onze buren meer en meer voor een andere vorm van inkomsten.

Maar zoals Nederlands bekendste voetballer zei: elk nadeel heb z'n voordeel. Het is voor de lokale bevolking intussen een belangrijke vorm van inkomsten en bovendien smaken de avocado's en mango's voortreffelijk en ze zijn nog gezond ook. Ook het landschap wordt steeds mooier met alle terrassen die aangelegd worden.

We vragen ons wel af waar het water voor al die planten vandaan moet komen, want zoals wellicht bekend, is er hier in Andalusië een groot watertekort. Hoewel je dat niet zou zeggen als je al die groene boompjes ziet.

Op dit moment is er weer volop leven op de campo. De olijven worden namelijk geoogst. Dat is ieder jaar weer een leuke tijd. Het oogsten gebeurt hier nog steeds handmatig. Hele families slaan met lange stokken de olijven uit de bomen, waar ze vooraf grote netten onder hebben gelegd om ze op te vangen. Vervolgens worden de olijven in zakken verzameld en via muilezels of de wat modernere muilezel van deze tijd, de pick-up truck, naar de coöperatie in het dorp gebracht. Dit alles gebeurt volgens goed Spaans gebruik niet geluidloos, maar gaat gepaard met het nodige gebabbel, of als de afstand te groot is, geschreeuw. Hoe dan ook, het is een gezellige tijd.

Zeker als onze buurman Paco aan het werk is. Hij komt met zijn twee muilezels vanuit het dorp al vroeg in de morgen naar zijn land, dat aan het onze grenst. In zijn borstzak heeft hij een ouderwets radiootje en met enige regelmaat zingt hij (niet onverdienstelijk) een Spaans liedje. Hij kan prachtig vertellen over het werk en het leven op de campo zoals het vroeger was. Hij vindt al die moderne muilezels (met 4x4 aandrijving) maar niks en vroeger was het werk natuurlijk veel zwaarder, maar wel leuker volgens hem.

Groot was onze verbazing dan ook, toen we Paco onlangs in een grote pick-up truck tegenkwamen. Toen we hem daarnaar vroegen, antwoordde hij met een knipoog, dat je natuurlijk wel 'met je tijd mee moet gaan'. Zijn muilezels zullen het daar waarschijnlijk volkomen mee eens zijn!

Hans en Anne-Loes Schellekens

www.casagradable.com

Win een originele raamtekening van Stift & Stijl en kadobonnen van Het IJs Café

Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Wederom heeft Brigitte van Vrede van Stift & Stijl Het IJs Café aan de Rechterstraat in Boxtel prachtig versierd met haar kleurrijke raamtekeningen. Na haar mooie Sinterklaastekeningen heeft ze zich nu helemaal uitgeleefd met het thema kerst. Dit keer zijn de raamtekeningen echter niet alleen mooi om naar te kijken, maar zijn er ook leuke prijzen mee te verdienen.

In de tekeningen heeft Brigitte namelijk, hoe kan het ook anders, ijsjes verstopt. Kinderen die het juiste aantal ijsjes denken te hebben geteld, kunnen tot en met 20 december een e-mail sturen naar stiftstijl@outlook.com. De hoofdprijs waar zij dan kans op maken is een raamtekening van Stift & Stijl met origineel ontwerp naar eigen keuze. Deze actie is een jaar lang geldig, dus de winnaar kan zelf bepalen voor welke gelegenheid hij of zij de ramen versierd wil zien met zo'n prachtige tekening. Genoeg inspiratie hiervoor is te vinden op de Facebookpagina Stift & Stijl (kijk en like!).
Ook worden drie kadobonnen van Het IJs Café ter waarde van 12 euro weggegeven. Smakelijke inspiratie hiervoor is te vinden op www.hetijscafeboxtel.nl en de Facebookpagina Het IJs Café. Vanaf begin maart, als Het IJs Café zijn deuren weer opent, zijn de kadobonnen, die altijd geldig blijven, daar in te wisselen.


Foto: Heemkunde Boxtel

De Bosscheweg in zuidelijke richting. Tussen het tweede en derde huis van rechts ligt nu (na 1935) de Mgr. Wilmerstraat en naar links de Vicaris van Alphenlaan. Op de achtergrond de toren van de Sint-Petruskerk.

Heemkunde Boxtel, Christ van Eekelen


CDA

Foto: CDA

Evenementen
De Sint verbleef ook dit jaar weer in het prachtige Kasteel Stapelen. Duizenden kinderen (en hun ouders) hebben de afgelopen weken genoten van Stapel op Sint. Dankzij de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers werd ook dit evenement een enorm succes.
Ook de komende weken is er weer veel te beleven in Boxtel. Er worden gezellige kerstmarkten gehouden en we kunnen dit jaar genieten van allerlei activiteiten rondom Boxtel on Ice. Er is voor ieder wat wils. We hopen nog lang en vaak te genieten van deze mooie evenementen in ons dorp. Al deze evenementen kunnen echter niet plaatsvinden zonder onze geweldige vrijwilligers. Wij willen ze dan ook hartelijk danken voor hun inzet.

Blauw Parkeren
In de blauwe zone bij de Rechterstraat staat een parkeerautomaat die niet afgesloten is. Wij zagen daar mensen een parkeerkaartje kopen en dus toch betalen voor hun parkeerplaats in deze blauwe zone. Navraag ter plekke leert ons dat het veel vaker gebeurt dat mensen hier betalen. "Je stapt uit, ziet een parkeerautomaat en je betaalt". Daarnaast kunnen automobilisten die van Fellenoord afkomen, het bord blauwe zone niet of amper zien. Het parkeerregime in Boxtel is al verwarrend genoeg en wordt er op deze manier niet duidelijker op. Het CDA heeft het college om een oplossing gevraagd.

Thema-avond Waterbeheer
Vorige week organiseerde het CDA Boxtel-Liempde samen met CDA Vught en CDA Haaren een themabijeenkomst over Waterbeheer. De vraag die deze avond centraal stond was: hoe komen we in tijden van klimaatverandering tot een waterbeheer met zorg voor veiligheid tegen overstromingen? Mark van de Wouw, hydroloog bij Waterschap de Dommel, en CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts waren de gastsprekers. Tijdens de goedbezochte avond in Grand Café Rembrandt kregen we uitleg over het waterbeheer en hoe ingespeeld wordt op de klimaatverandering. Alle kleine beetjes helpen, dus ook wij als burgers kunnen hier wat aan doen. De aanwezigen kregen daarom tips hoe je als burger om kunt gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Zo kan iedereen vandaag bijvoorbeeld al beginnen door tegels uit tuinen te halen en zelf water op te vangen in een regenton.

Fijne feestdagen en een goed 2017!
Wij wensen alle inwoners en ondernemers van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel alvast fijne feestdagen en een heel mooi en gezond nieuwjaar toe. Samen met u maken wij ons sterk voor een mooi, gezond, ondernemend en bruisend Boxtel. Laten we er samen een mooi jaar van maken!

Heeft u opmerkingen of suggesties? Of heeft u zelf een onderwerp dat u onder onze aandacht wil brengen? U kunt ons bereiken via cdaboxtel@ziggo.nl.

Bezoek ook eens onze website en volg ons via sociale media:
Website: www.cda.nl/noord-brabant/boxtel-liempde
Facebook: Cda Boxtel-Liempde
Twitter:@cdaboxtel

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay

VVD

Foto: VVD

Politiek in Boxtel
Met interesse hebben wij de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Meierijstad gevolgd. De gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel zijn vanaf 2017 samengevoegd tot één gemeente met dus ook één gemeenteraad. Een flinke verandering en dus ook herindelingsverkiezingen. Treurig hierbij is de constatering dat slechts een krappe 41 procent van de inwoners ook daadwerkelijk naar de stembus ging. Wordt het de ver-van-mijn-bed-show of is het geloof in de (plaatselijke) politiek op weg naar een dieptepunt? Grote winnaar werd uiteindelijk de samenvoeging van een aantal plaatselijke partijen: Team Meierijstad.

Opvallend is de tendens van de laatste jaren, dat lokale partijen goed scoren. Kennelijk gaat men ervan uit, dat deze partijen meer voor de inwoners kunnen betekenen door een grote betrokkenheid.
Het voordeel van een lokale partij is, dat mensen uit allerlei geledingen vertegenwoordigd worden, een brede basis dus. Het nadeel kan zijn dat de politieke kleur niet duidelijk is, juist omdat er zoveel invalshoeken aanwezig zijn. Het is de kunst om dan toch als eenheid te kunnen functioneren.

Als vertegenwoordiger van een landelijke partij zul je de signatuur, het gedachtegoed van die partij ook moeten uitdragen, daarbij in acht genomen dat het naar je woonplaats toe vertaald moet worden, waardoor het soms onmogelijk is om de landelijke insteek te volgen. Denk hierbij aan de schaliegasboringen in Boxtel. Ook VVD Boxtel heeft daar keihard tegen gestemd. Ten aanzien van de vluchtelingenproblematiek heeft Boxtel met overtuigende en unanieme inzet haar eigen koers kunnen volgen, gesteund en gestimuleerd door de voltallige gemeenteraad.

Als je bedenkt, dat alle leden van lokale partijen tijdens de landelijke verkiezingen ook op een landelijke partij moeten/mogen stemmen, dan kun je bedenken, dat een groot deel van deze kiezers zich dus toch wel tot die specifieke partij het meest aangetrokken voelt.
In onze democratie zal het altijd geven en nemen blijven en zullen er altijd compromissen gesloten moeten worden zowel binnen een partij als binnen de gemeenteraad.

Met de huidige coalitiepartners in Boxtel: Combinatie 95, SP, Inbox en D66 met gedoogpartners PvdA/GroenLinks en VVD wordt een royale maar bovenal loyale meerderheid gehaald. In totaal hebben we in Boxtel 23 zetels te verdelen in de raad. Hiervan worden elf zetels door lokale partijen en twaalf door landelijke partijen bezet. De coalitie heeft totaal dertien, de gedoogpartners drie en de oppositie zeven zetels. We kennen acht politieke partijen in Boxtel. Je kunt je afvragen of dit aantal niet teruggebracht kan worden.
Iedere partij heeft dan wel een eigen specifiek gedachtegoed, maar met respect en flexibiliteit kan een goede samenwerking gewaarborgd worden.

En onze inwoners en ondernemers: zij moeten zich gesteund en gehoord voelen en (nog)
meer vertrouwen krijgen in hun gemeente. Daar moeten wij als voltallig gemeentebestuur, links, rechts of in het midden keihard aan werken.


Uitslag enquête onder cliënten Wmo in Boxtel

Boxtel - Onderzoek laat zien dat de meerderheid van de ondervraagde Wmo cliënten uit Boxtel redelijk tevreden is over de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. Ze geven hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van een 7. Het Wmo cliëntonderzoek is verplicht geworden met de invoer van de nieuwe Wmo-wet dit jaar. Wethouder Eric van den Broek noemt de uitkomst 'positief', maar ziet ook ruimte voor verbeterpunten.

Het cliënttevredenheidsonderzoek vindt jaarlijks plaats. Naar aanleiding van deze klanttevredenheidsonderzoeken verplaatst de gemeente, in overleg met de Wmo-adviesraad, de cliëntdagen naar februari 2017. Deze stonden oorspronkelijk gepland voor november 2016. Volgens Van den Broek is het echter logischer om deze dagen te verplaatsen met het oog op nieuwe veranderingen die ingaan in januari 2017. De resultaten van de vragenlijst komen onder andere terug in het Wmo Beleidsplan 2017. Ook zijn ze voorgelegd aan de Wmo adviesraad.

Na alle veranderingen in de zorg en ondersteuning die alle gemeenten hebben doorgevoerd vanaf 2015, blijkt dat de geënquêteerde Wmo-cliënten tevreden zijn over de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Van den Broek: "Vorig jaar probeerden we al om meer opmerkingen vanuit onze cliënten op het netvlies te krijgen. We ontvingen destijds relatief weinig reacties, er waren nauwelijks bezwaarschriften en relatief weinig vragen aan de vertrouwenspersoon. Deze respons was voor mij als wethouder een reden om de Wmo cliëntdagen juist in te zetten met als doel om meer reacties op te halen. Ook zijn brieven verstuurd hebben we de diverse manieren van cliëntenparticipatie nogmaals belicht."

In Boxtel is de vragenlijst aan 928 Wmo cliënten van de gemeente verstuurd. Uiteindelijk vulden 368 cliënten de vragenlijst in. Een respons van 40 procent. De resultaten van de vragenlijst komen onder andere terug in het Wmo Beleidsplan 2017. Ook zijn ze voorgelegd aan de Wmo adviesraad.


Bekendmakingen week 49

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Halderheiweg 2a, realiseren houten bijgebouw als garage/berging
Kastanjelaan 1, plaatsen kunstwerk op Calvarieberg algemene begraafplaats Munsel
Markt 25, bouw pand voor horecadoeleinden
Oranjelaan voor huisnummer 9, rooien: 1 berk in verband met gevaar voor de verkeersveiligheid

Kennisgeving ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning
Kapelweg 51 omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor inrichting varkenshouderij

Verleende omgevingsvergunningen
Clarissenstraat 39, knotten lindeboom in voortuin. In verband met gevaarzetting treedt de vergunning direct na bekendmaking in werking.
Hollands Diep ongenummerd -kavel G 178, vervangen gelijkrichterkast en anodebed
Kalksheuvel 51, gedeeltelijk (maximaal 1000 m2) gebruiken kassen als caravanstalling. Vergunning is in eerste instantie geweigerd en naar aanleiding van aanvullende informatie in heroverweging alsnog verleend.
Oranjelaan voor huisnummer 9, rooien: 1 berk in verband met gevaar voor de verkeersveiligheid. De vergunning treed meteen na bekendmaking in werking.
Platanenlaan rooien: 20 dennenbomen bij hoofdveld ODC. Het besluit treedt meteen na bekendmaking in werking.

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Kapelweg 51 voor wijzigen inrichting varkenshouderij

Bestemmingsplan
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2011, herziening Bosscheweg 80: De Groene Poort en besluit GS provincie herbegrenzing ecologische hoofdstructuur Boxtel

Aanwijzingsbesluiten
Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Geitenwei, Besluit om de omgeving Geitenwei aan te wijzen als gebied waar het verboden is vuurwerk af te steken op 31 december 2016 van 18.00 uur tot de volgende dag 02.00 uur. Het gaat om de directe omgeving in een straal van 100 meter rond de Geitenwei.

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats Armmeesters

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
09-12 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
10-12 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
10-12 Munsel + deel Centrum – Breukelen
10-12 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
13-12 Kerkeind

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Ondernemend Boxtel: Ad Boelens van Bober ict

(Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Van de een zijn diensten maak je misschien wel bijna dagelijks gebruik, terwijl je van de ander geen idee had wat hij of zij doet voor de kost. Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Ad Boelens (47) van Bober ict B.V.

"Ik ben geboren in Den Bosch, maar getogen in Boxtel waar ik met veel plezier woon. Mijn bedrijf, dat ik begon in 2009, run ik vanuit huis, al sluit ik niet uit dat we in de nabije toekomst uit moeten wijken naar een grotere locatie met meer en betere flexwerkmogelijkheden. We hebben inmiddels drie werknemers en zijn hard aan het groeien.
Mijn onderneming heet Bober ict, naar de achternamen van mij en mijn vrouw (BOelens en BERnard). Wij leveren een complete en alles-in-één oplossing voor alle verbindingen van een bedrijf met de buitenwereld. Wij zijn aanbieder van internet, maar ook telefonie. Verder hebben wij een eigen softwareoplossing gemaakt rondom de telefooncentralesoftware Wildix aan de ene en de contactcentersoftware Zendesk aan de andere kant. Daarvoor hebben wij in november een nominatie voor de Telecom Inspirience Award 2016 ontvangen in de categorie Rising Star. Uit tachtig genomineerden belandden we uiteindelijk in de landelijke top vijf, naast grote spelers als KPN.
De mogelijkheden van Bober ict lopen zeer uiteen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het lijkt alsof je naar een lokaal nummer belt, maar je in werkelijkheid doorgeschakeld bent naar bijvoorbeeld iemand in Amsterdam, we kunnen kleine zakelijke klanten helpen, maar we kunnen ook binnen een paar dagen een callcenter 'uit de grond stampen' voor onze klanten.
Wij hebben verschillende Boxtelse klanten waaronder Magic FX en Filipe Mode, beide winnaars van de Boxtelse Ondernemers Trofee 2016. Maar ook het internationale bedrijf Josh V waar we diensten in Amsterdam en China leveren. Kortom: Bober ict is van alle markten thuis."

Bober ict: De Volder 4, 0411-760080, info@bober-ict.com, www.bober-ict.com


Nieuwe columnist: Birgit Vandermeulen

Foto: Birgit Vandermeulen

Een nieuw gezicht, een nieuw geluid. Met veel plezier pak ik de figuurlijke pen op om maandelijks voor DeMooiBoxtelKrant een column te schrijven. Een eerste column over verhalen en belevenissen uit mijn coachpraktijk stond zo 'op papier'. Even een stap terug … misschien is het handig om eerst mezelf voor te stellen.

Wie ben ik?
Ik ben Birgit Vandermeulen (en ja, mijn achternaam schrijf je in één woord helemaal aan elkaar vast). Tevreden inwoner van Boxtel/Liempde, de plek waar ik via een grote landelijke lus (geboren in Sittard, opgegroeid in Wijchen, gestudeerd in Groningen, gewoond in Amsterdam/Badhoevedorp) in 2008 terecht ben gekomen. Moeder van Joep, een actief kind van 14 jaar dat middenin een belangrijke ontwikkelingsfase staat. Een fase die ik me van mezelf nog zo goed kan herinneren, ook al is dat meer dan 30 jaar geleden: het zoeken naar 'wie ben ik en wat wil ik?'.

Met nauwelijks een idee wat ik later wilde worden, doorliep ik havo en vwo en koos ik ervoor om bedrijfskunde in Groningen te gaan studeren. Een mooie studie, vooral toen in het derde studiejaar de keuzevakken in zicht kwamen die gingen over mensen en organisaties. Deze vakken deden mijn studiehart sneller kloppen, tot grote vreugde van mijn ouders. Zij hadden mij weliswaar op kamers in mijn studentenstadje losgelaten, echter hun vertrouwen in mijn studieresultaten was er (terecht ;-)) niet altijd.

Na mijn afstuderen koos ik voor Human Resource Management als werkrichting. Eerst in de werving & selectie, daarna als personeelsadviseur. En ik wilde meer: naast de ontwikkeling van organisaties werd ik geboeid door het ontwikkelen van individuen. Ik besloot coachopleidingen te gaan volgen, waarin ik technieken leerde en theoretische kennis opdeed. Daar leerde ik ook mezelf kennen en niet zo'n beetje ook. Dat was soms best confronterend en het was zo nodig. Want doordat ik mezelf goed heb leren kennen, mijn drijfveren en mijn talenten heb onderzocht, heb ik van mijn passie mijn werk gemaakt en durf ik te stellen dat ik goed ben in mijn vak. Werk voelt voor mij niet meer als werken.

Wat ik doe?
Het is mijn missie om mensen te inspireren tot ontwikkeling en hen meer sturing over hun werk en leven te geven. In mijn praktijk (www.feelwise.nl) coach ik individuen bij studie- en loopbaanvragen (wat kan ik en wat wil ik?), identiteitsvragen (wie ben ik?) en levensvragen (haal ik alles uit mijn leven?). Vrouwen en mannen, scholieren, dertigers, veertigers en vijftigers. In de columns van DeMooiBoxtelKrant zal ik (uiteraard anoniem en niet naar een persoon herleidbaar) verhalen vertellen over vraagstukken die in het alledaagse (werk)leven van mijn cliënten, en wellicht ook in jouw leven, spelen. Leuk om je hierin te gaan meenemen, ik schrijf, eh kijk ernaar uit!

Tot de volgende column!

Hartelijke groeten,

Birgit Vandermeulen

PS Heb jij een vraag over je werk die je aan me wilt voorleggen? Hoe je het beste kunt solliciteren bijvoorbeeld, of wat er voor jou nodig is om met meer plezier naar je werk te gaan? In deze column willen we ook stilstaan bij wat jou als lezer beweegt! Stuur je vraag naar birgit@feelwise.nl en wie weet wordt je vraag (uiteraard anoniem) in deze rubriek beantwoord.


(Archieffoto: Chris Dean/PDC) Foto: Chris Dean/PDC

Darter Michael van Gerwen niet genomineerd voor Sportman van het Jaar

Boxtel - Bij de bekendmaking van de lijst met genomineerden voor de titel Sportman/-vrouw van het Jaar' zondagavond ophef ontstaan vanwege de nominaties voor de titel Sportman van het Jaar 2016. Tussen de lijst met genomineerden, die zondagavond bekend werd gemaakt, schittert namelijk één naam door afwezigheid: Michael van Gerwen.

De in Boxtel geboren darter timmert al jaren aan de weg en was in 2016 nagenoeg onverslaanbaar. Ieder groot toernooi waaraan Van Gerwen deelnam won hij. De teller staat op dit moment op 25 overwinningen. Bovendien is 'Mighty Mike' met grote voorsprong de nummer één van de wereld. Maar waarom staat hij dan niet op de lijst?

Jeroen Bijl van NOC*NSF, voorzitter van de vakjury en samensteller van de lijst met genomineerden, liet de NOS maandag weten dat er één simpele reden is voor het ontbreken van Van Gerwen. Volgens hem is het criterium voor niet olympische sporten, zoals darts, dat minimaal 55 landen op een WK actief moeten zijn. Op het afgelopen WK darts waren slechts zestien nationaliteiten actief, waardoor dit criterium niet gehaald wordt. Saillant detail is bovendien dat het WK dit jaar de enige belangrijke wedstrijd was die Van Gerwen niet op zijn naam wist te schrijven.

De darter zelf wil niet reageren op alle commotie. Zijn management laat weten dat hij zich wil focussen op het wereldkampioenschap darts dat op 15 december van start gaat in Londen.

Wielrenner Tom Dumoulin, schaatser Sven Kramer, windsurfer Dorian van Rijsselberghe, autocoureur Max Verstappen en openwaterzwemmer Ferry Weertman vormen de groep genomineerden waaruit uiteindelijk een winnaar gekozen wordt. Deze wordt bekendgemaakt tijdens het Nationale Sportgala op 21 december.

JRC Heren 1 wint tweede wedstrijd op rij

Boxtel - JRC heren trof zondag thuis het als tweede geplaatste BV de Zaaier Sphinx uit Wageningen. De Boxtelse ploeg beloonde zich met hard werken en goed teamspel met een mooie overwinning op een goede tegenstander: 64-59.

De nieuwkomer uit Wageningen presteert tot nu toe erg goed. Dit komt mede door Damiël Van Ermen (18 punten deze wedstrijd), een Boxtelse atleet die de hele jeugdopleiding van JRC heeft doorlopen en vervolgens helaas is vertrokken naar Wageningen.
De bezoekers gingen goed van start met snelle aanvallen en agressieve rebounding, JRC leek geschrokken en keek meteen tegen een achterstand aan van 4-14. Helaas vielen de afstandsschoten van JRC op dit moment nog niet. Coach Olieviera nam een time-out en besprak de aanvallen die gespeeld moesten worden, dit leek te werken. Mede dankzij een aantal goede schoten van international David de Gilles (7 punten in Q1) wist JRC terug te komen en eindigde de eerste kwart in een 14-18 achterstand.
Het tweede kwart had JRC de aanval van de bezoekers onder controle, ze kwamen nauwelijks nog tot scores of aanvallende rebounds. JRC wist de zone-verdediging van Wageningen goed te breken en scoorde dit kwart 22 punten tegen 11 punten. Er werd in deze fase hard gewerkt voor elkaar en meerdere spelers kwamen tot scoren. In dit kwart werd het verschil gemaakt in de wedstrijd in het voordeel van JRC: ruststand 36-29.

Na rust verliep de wedstrijd rommeliger, er werd weinig rust gepakt in de aanval. Op dat moment wisten de bezoekers enkele makkelijke punten te maken door middel van afstandsschoten. In dit kwart scoorden Van Loon en De Gilles samen 13 van de 14 punten. De laatste 4,5 minuut van deze kwart wist JRC zelfs niet te scoren, gelukkig bleef de voorsprong behouden en eindigde deze kwart in 50-46.
Met nog drie minuten te spelen in het vierde kwart was er een kleine voorsprong voor JRC, 58-52. Toen brak de spannendste fase van de wedstrijd aan. Kai Elissen bekroonde een sterke wedstrijd met een belangrijke driepunter en zette de stand op 61-52. Vervolgens stopte JRC de bezoekers enkele keren foutief af wat leidde tot acht vrije worpen, waarna de stand op 61-59 kwam. Coach Olieviera nam een time-out, JRC kreeg de bal uit op de zijlijn en Wageningen moest een fout maken om de klok te stoppen. Vervolgens besliste JRC de wedstrijd vanaf de vrije-worplijn met drie uit vier rake vrije worpen door Van Loon. Eindstand 64-59.

Volgende week speelt JRC Heren 1 uit tegen BC Oss, de twee punten moeten mee terug naar Boxtel.


Driebanden kersttoernooi bij De Adelaar

Boxtel - Vanaf 9 december gaat het kersttoernooi van Driebandenclub D'n Losse Bol weer van start bij Partycentrum De Adelaar aan Baroniestraat 75.

Het elfde kersttoernooi vindt plaats op 9, 10, 11, 16, 17 en 18 december. Voor de plaatsen 1 tot en met 3 zijn geldprijzen van 70 respectievelijk 50 en 30 euro. Voor de hoogste serie per klasse is eveneens een geldprijs van 25 euro te winnen.

Winst voor niet te stoppen VC Blox

Nummer 20 Daan van den Boer in actie. (Foto: VC Blox) Foto: Blox

Boxtel - De heren van VC Blox stonden zaterdag tegenover Hands Up. Een lastige tegenstander die vorig jaar nog een maatje te groot was. Deze wedstrijd was een goede test om te kijken of de Boxtelse mannen waren gegroeid.

De eerste set begon goed door een servicereeks van Simon Smeulders waarmee een groot gat werd gecreëerd. Het puntenverschil werd kleiner doordat de tegenstander steeds beter in de wedstrijd kwam, maar Blox trok aan het langste eind en won de eerste set met 25-21.
De tweede set verliep stroef en het team kwam niet in hun spel. Er ontstond wat frustratie en het spel verliep steeds slechter. Met een achterstand van vijf punten werd Thijmen van der Heijden ingebracht. Door zijn frisse spel en een goede servicereeks sleepte Blox met 25-22 ook de tweede set binnen.
In de rommelige derde set werd goed spel afgewisseld met fouten. Blox won de set uiteindelijk wel met 25-21, wat te danken was aan coach Jeroen Verhagen. Hij vroeg om een slimme time-out waardoor de tegenstander uit zijn ritme raakte en in het net serveerde. Daarnaast besloot Verhagen om opnieuw te wisselen waardoor er meer aanvalskracht kwam.
Voor een goede afsluiting van de wedstrijd moest de vierde set ook gewonnen worden. Blox begon rommelig, maar kwam weer makkelijk op voorsprong. Uiteindelijk stond het 24-20 en zag Daan van den Boer zijn kans om de wedstrijd en zijn goede spel op spectaculaire wijze af te sluiten. Hij deed zijn ritueel voor elke service: gooide de bal hoog op, nam een aanloop, maakte hoogte en… raakte de bal niet goed waardoor deze in het net terecht kwam. Hierdoor kon het nog spannend worden, maar Van den Boer had er alle vertrouwen in dat het team de set alsnog kon binnenslepen en dankzij Simon Smeulders werd dat vertrouwen bevestigd. Met een prachtige knal maakte hij 25-21.

Blox lijkt niet te stoppen. Ze hebben pas één set laten liggen en staan nu op een tweede plaats met één punt achter Vught. Met twee wedstrijden minder gespeeld, lijken de mannen uit Boxtel naar de eerste plek te reiken. De volgende wedstrijd is een uitwedstrijd tegen Condor in Kaatsheuvel. Op 17 december om 14.30 uur zal de echte 'derby' plaatsvinden als VVC Vught op bezoek komt in Boxtel.

Open Boxtelse ATB-kampioenschappen

Boxtel - De Open Boxtelse ATB-kampioenschappen en de Rabobank Veldrit gaan op zondag 18 december van start. Recreatieplas De Langspier zal die dag omgetoverd worden tot een heus veldritparcours met de nodige hindernissen zoals modderpoelen, rul zand en zelfs een brug. Dit jaar is het ATB-kampioenschap voor het eerst alleen toegankelijk voor renners zonder licentie.

Volgens organisator Guus Bastings van stichting Wielerbelangen Boxtel is er dit jaar voor gekozen om enkel niet-licentiehouders toe te laten tot de Open Boxtelse ATB-kampioenschappen om zo extra ruimte te bieden voor talent van Boxtelse bodem. Ook is dit jaar gekozen voor een andere plaatsing van reclameborden zodat toeschouwers de wedstrijden beter kunnen zien.

De wedstrijden voor de Boxtelse ATB-kampioenschappen starten, anders dan vorig jaar, al om 10.00 uur, gevolgd door de veldrit om 11.00 uur. Volgens Bastings is dit jaar voor deze opzet gekozen om de ATB'ers tegemoet te komen: "Die zijn vaak zó gewend aan het fietsen op zondagochtend dat ze in de middag regelmatig andere verplichtingen hebben."

De amateurwedstrijd is verdeeld in twee categorieën: heren 50- en heren 50+. In de laatste 50+groep doen ook de vrouwen mee. Inschrijven kan door het formulier in te leveren dat te downloaden is op de ATB pagina van Stichting Wielerbelangen Boxtel: www.cyclocrossboxtel.nl. Zodra het ingevulde formulier is ontvangen en het inschrijfbedrag van 8,50 euro op de rekening van de stichting staat, is de inschrijving compleet. De inschrijvingen zijn nog geopend tot en met maandag 12 december.

Aan de veldritten, die om 11.00 uur beginnen, doen vanwege het gunstige moment in de overvolle wieleragenda's traditioneel grote namen mee. Het lijkt er op dat dat dit jaar ook weer het geval zal zijn, hoewel de grote renners zich nog niet hebben ingeschreven. Volgens Bastings gebeurt dat vaak pas op het laatste moment. "Vorig jaar won bij de dames Annemiek van Vleuten en in 2014 Olympisch Kampioene Anne van Breggen", vertelt Bastings met enige trots. De profs zullen om 15.00 uur starten. Volgens Bastings kiezen profs niet alleen vanwege de ruimte in hun agenda voor de wedstrijd in Boxtel: "Speciaal voor de veldrit stelt voetbalvereniging ODC haar kleedruimtes beschikbaar." Die liggen op slechts een paar honderd meter afstand van het parcours. "Er zijn genoeg veldritten waarbij je 5 kilometer moet rijden voordat je een douche kunt nemen."

Een ander sterk punt van de Boxtelse veldrit is het uitdagende parcours. "Vooral bij nat weer is het extra lastig", doelt Bastings op de zanderige ondergrond. "Het stuk over het beachvolleybalveld, waar speciaal zand ligt dat altijd mul blijft en het stuk langs de spoorsloot zijn dan erg zwaar."
Voor de rit hebben zich inmiddels ruim over de 200 deelnemers ingeschreven. En volgens Bastings volgen in de laatste week nog vele tientallen inschrijvingen. Vorig jaar deden uiteindelijk 320 renners mee aan de wedstrijden.

JRC Heren 3 blijft in titelstrijd dankzij teamprestatie

Boxtel - JRC Heren 3 speelde zaterdag tegen BBC Heren 2 uit Valkenswaard. JRC bezette op dat moment de tweede plaats op de ranglijst, terwijl de gasten met slechts één gewonnen wedstrijd op de één na laatste plaats stonden. Op papier zou JRC dus geen kind mogen hebben aan de tegenstander.

JRC startte het eerste kwart met Carlo Schoenmakers, Frank Schellekens, Rob Hulskes jr, Steven Besuijen en Peter van Zadelhoff. In de eerste aanval etaleerden Schellekens en Besuijen direct de getrainde pick & roll, waardoor Besuijen aan kon leggen voor een driepunter en zo de eerste score van de wedstrijd maakte. Via scores van Hulskes en Van Zadelhoff, liep JRC uit naar een 7-0 voorsprong. BBC speelt dit seizoen met twee Amerikanen; M.G. Laser, die nog op de bank startte en Tiny Cox, die als eerste namens BBC antwoordde en de stand eigenhandig op 7-4 bracht. Vervolgens kwam JRC echt los via Schellekens en Hulskes die het eerste kwart tekenden voor respectievelijk acht en dertien punten. JRC sloot een fantastisch eerste kwart af met 31-11.
Het tweede kwart startte JRC met scores van Schoenmakers en Giel Mommers en een hard block tegen het bord door Joris van den Brekel. Hierna kwam de thuisploeg moeilijker tot scoren. De lange jongens, Verhoeven en van Zadelhoff, zetten goede screens op de kleinere spelers waarna ze in de vervolgactie zelf vrij kwamen om van dichtbij te scoren. Verhoeven toonde zich ook van afstand gevaarlijk, door als vierde JRC-speler een driepunter te scoren. Na een middenafstand schot van Mommers en een lay-up van Schellekens, scoorde BBC de laatste keer in de eerste helft. De stand bij rust was 47-21.

Na de rust wisten centers Zadelhoff en Mommers met goed samenspel beiden twee keer het net te vinden van dichtbij. Hierna volgde Besuijen met zijn derde driepunter van de dag. Inmiddels was Verhoeven in het veld gekomen en wist, na een assist van Schoenmakers, te scoren uit een fast break om de stand op 64-35 te brengen. Toen BBC weer tot een schotpoging kwam, was daar andermaal Van den Brekel met een block. Ook Schellekens scoorde zijn derde driepunter van de dag, gevolgd door een lay up, waarna Besuijen het derde kwart afsloot op 71-35.
JRC begon het laatste kwart ongeconcentreerd, waardoor er niet goed werd afgerond. Daarnaast bleef BBC ondanks de ruime achterstand hard werken en maakte het JRC nog altijd moeilijk om te scoren. Na drie minuten scoorde Hulskes vier punten op rij. Ook Zadelhoff scoorde nog maar eens en Van den Brekel was er andermaal met een foutloos block. Inmiddels scoorde BBC een 0-6 run en ook de afsluitende scores van Hulskes en Schellekens konden niet voorkomen dat BBC het vierde kwart nog won met 12-13. Uiteindelijk won JRC de wedstrijd met ruime cijfers, 83-48.

Rob Hulskes sr. nam na de wedstrijd trots het applaus van de JRC-spelers in ontvangst, waarmee ze hem bedankten voor zijn onvoorwaardelijke steun. Op de vraag of hij geen coach van het team wilde worden, luidde zijn legendarische antwoord: "Dat hebben jullie helemaal niet nodig, het gaat toch hartstikke goed", waarmee hij zowel aantoonde over een enorm inzicht te beschikken als bedankte voor deze erebaan binnen basketbalclub JRC.


Bridge
Bridgeclub Revanche, uitslagen 29 november
A-lijn: 1. L. den Dekker & H. van de Wetering 57,44% 2. H. van Esch & P. van de Ven 56,79% 3. B. Hermkens & A. Wertenbroek 54,29% B-lijn: 1. R. Koenders & G. Wagenaars 61,10% 2. T. van Doorn & F. Verhees 61,01% 3. M. Jessurun & M. van Weert 57,23%
Bridgeclub Revanche, uitslagen 1 december
A-Lijn:1. H.van Esch & P. van de Ven 74,67% 2.C, & C. van Hal 59,13% 3. C. & J. Kerssens 59,04%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 29 november
Uitslagen dinsdag 29 november 2016
A-lijn: 1. N. van der Poel & J. de Wolf 60,42% 2. T. Walbeek & H. Wolsky 59,38% 2. G. Joren & R. van Stuivenberg 59,38%B-lijn: 1. T. Heidelberg & G. van de Horst 65,48% 2. W. de Langen & I. Peeters 62,50% 3. J. Boom & B. Wienbelt 59,82%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 30 november
A-lijn: 1. W. Braken & A. v.d. Langenberg 61,11% 2. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 59,72% 3. W. de Langen & R. Traa 56,94% B-lijn: 1. J. van Dijk & G. aan de Stegge 75,00% 2. R. van Dijk & R. Timmermans 65,83% 3. H. Goes & A. van Kempen 50,42%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 1 december
A-lijn: 1. M. Klaassen & A. van der Sangen 67,01% 2. A. Bosveld & M. Soederhuizen 61,46% 3.T. Walbeek & R. van Wersch 60,76% B-lijn: 1.J. & J. van de Meerendonk 69,25% 2. C. & B. Nienhuis 62,54% 3. H. & F. Schalkwijk 60,15%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 30 november,
A-Lijn: 1.J. Koppen & J.v d Biggelaar 60.00% 2. M.van Elk & G. Voltmann 57.08 % 3. J. van de Borne & J. Fischer 55.41 %

Bridgeclub Liempde, uitslagen 1 december
A-Lijn: 1.Echtpaar Dieden 71,18% 2. Echtpaar Habraken 65,28% 3. Echtpaar Wagenaar 61,11% 4. Dames Smite-De Jong 52,78 5. Heren van Asseldonk-Legius 49,65% B-Lijn: 1 Heren Strik-van de Heuvel 59,03% 2. Dames van Aarle-van de Heuvel 55,56% 3 Mevr. Beerens-Heer van Oorschot 54,51 % 4. Mevr. van Overbeek-Heer van Heeswijk 54,17% 5 Dames Prinsen- van de Westelaken 52,78% C -Lijn: 1 Mevr. van Zon-Heer van de Wiel 65,50% 2 Heren van de Dungen-Smulders 61,67% 3. Echtpaar Damen 58,75% 4. Dames Evers-Teulings 55,50% 5. Dames van Rooij-Peerlings 53,50%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 29 november
A-lijn: 1. J. Claassen-Rath & L. Weitmann-Verbong 61,46% 2. C. van der Velden & J. van de Biggelaar 60,07% 3. T. van Uden & A. Moerdijk 56,25% B-lijn: 1. N., van de Meerakker & R. van der Heijden 62,50% 2. A. van Uden & T. van Uijtert 61,98% 3. J. van de Borne & E. Jansen 58,85%

Biljart

Senioren-biljart Geboliesch
Unie Boys-De Treffers 33-29
Ons Genoegen-Dé Zie'k Wel Zitte 31-35
Kloosterboys-De Fetsers 33-34
De Prutsers-Le Carambole 32-35
De Poedelaars-De Stapelaars 33-32
De Eenheid-Ons Vertier 39-36
't Krijtje-Samen Sterk 30-35

Tafeltennis

Uitslagen jeugd 3 december
Taverbo/Sabo 1-Valkenswaard 1 8-2
Taverbo/Sabo 2-Valkenswaard 4 3-7
Taverbo/Sabo 3-Kruiskamp '81 1 10-0

Volleybal

Blox, uitslagen 3 december
VC Blox DS 1-Bladel DS 3: 1-3
VV Rooi MB 1-VC Blox MB 1: 0-4
VC Blox MB 2-Minerva MB 1: 0-4
VC Blox 4-0-Condor MC 1: 4-0
Meteoor JC 2-VC Blox JC 1: 0-4

Handbal

HCB'92, uitslagen 3 en 4 december
HCB'92 E1-RED-RAG/Tachos E2        02-11
HCB'92 D1-Acritas D2                         06-14
HCB'92 DC1-Habo'95 DC2                 15-14
HCB'92 DA1-Jupiter'75 DA1                 01-14
HCB'92 DS2-Acritas DS1                 05-14
HCB'92 DS1-EHV DS2                         12-16
Programma
10 december
Helios '72 D3-HCB'92 D1 (uit in Uden) 9.00
G.H.V. E1-HCB'92 E1 (uit in Goirle) 9.30
Habo'95 DC3-HCB'92 DC1 (uit in Boekel) 12.35
11 december
MHV '81 DS3-HCB'92 DS2 (uit in Mill) 10.00
PSV Handbal DS4 – HCB'92 DS1 (uit in Eindhoven) 15.25
12 december
HCB'92 recr-EHV recr (thuis in PiusX) 20.00

Biljarten

't Ivoor, uitslagen 28 nov t/m 1 dec
Libre:
BBG Haarsteeg 2-'t Ivoor 1        23-23
't Ivoor 2-BV De Hazelaar 5        23-25
't Ridderke 1-'t Ivoor 3        28-26
Het Wapen van Liempde -'t Ivoor 4        24-24
Recreanten libre:        
't Ivoor 2-'t Ivoor 1        40-24        
't Ivoor 3-DOS        35-32
Recreanten 3-Banden Klein
't Ivoor 6-'t Ivoor 5        26-24
't Ivoor 6-'t Ivoor 5        26-24
NAL 7-'t Ivoor 7        22-29
3-Banden Groot                                
't Ivoor 1-BV Uden 2        30-23
Programma
12 december
13:00 De Piepers 4-'t Ivoor 7 Recr.3-band
19:30 De Midget-Gilde 1-'t Ivoor 1 3-band groot
13 december
13:00 De Haarstek 3-'t Ivoor 1 Recr.libre
19:30 't Ivoor 1-BBG Haarsteeg 1 libre C1
19:30 De Hazelaar 4-'t Ivoor 2 libre C1
14 december
13:00 NAL 4-'t Ivoor 3 Recr.libre
13:00 't Ivoor 5-Het Groene Laken Recr.3-band
20:00 De Kruiskamp 2-'t Ivoor 3 libre C2
15 december
13:00 VOP-'t Ivoor 2 Recr.libre
13:15 Pas Buiten-'t Ivoor 6 Recr.3-band

Paardensport

4e selectie Dressuur wedstrijd in Den Dungen
Eline de Bont & Misty; 2e, 188 punten, klasse B-M1
Anne Teulings & Djo Djo; 6e, 191,5 punten,klasse B-L1
Lieke Tinnenbroek & Nando; 3e, 186 punten, klasse C-L1
Lieke van Son & Nero; 3e, klasse C-B
Lieke de Bresser & Misting Wet; 4e, 198 punten, klasse E/L1
Kim van de Sande & Tetu HS; 7e, 189 punten, klasse D/E-M2

Zaalvoetbal

Vouwwagenspwecialist-Eltechno        4-3
Filipe Mode /E.Maas-Gebr Bekkers        6-4
Hart.v. Boxtel-Adm Jilesen        6-2
Le Temps Perdu-C.J.vd Sande        2-5
Heva Autobedr.-Kwalitaria Strik        7-1

Programma 10 December
17.00 Fysio de Dommel-Tahadi
17.45 NIKE F.C.-Cafe Vollop
18.30 Goossens Advies-X2COM
19.15 Grieks rest. Corfu-Pika Bikes/'tGeveltje
20.00 Hart.v. Boxtel-Gebr. Bekkers
20.45 v.d. Langenberg-Le Temps Perdu

Programma 12 december
19.00 Selissen Boys-Groen als Gras
19.45 Men.v. Dommelen 1-Men.v. Dommelen 2
20.30 v. Stekelenburg-Vinyl en Tapijtwinkel
21.15 Vermeer verz-Verbeij/Hanekroot

Voetbal

DVG, uitslagen 3 december
Mariahout JO9/1G-DVG JO9/1 0-9
Nulandia JO9/3-DVG JO9/2 2-2
Rhode JO9/5-DVG JO9/3 0-1
DVG JO9/4-Rhode JO9/9 1-0
Erp JO11/1-DVG JO11/1 1-10
DVG JO11/2-Wec JO11/2G 16-0
Vow JO11/1-DVG JO11/3 12-1
Irene JO11/1-DVG JO11/4 2-3
DVG JO11/5-Nijnsel JO11/2 16-0
Nulandia JO13/1-DVG JO13-/1 0-0
DVG JO13/2-Irene JO13/1 1-9
Avesteyn JO15/1-DVG JO15/1 1-2
Schijndel JO15/3-DVG JO15/2 7-0
DVG MO15/1-Elsendorp/Fiducia MO15/1 10-1
DVG JO17/1-Top JO17/1 2-0
Rhode JO17/2-DVG JO17/2 1-1
DVG JO19/1-UDI'19 JO19-2 1-1
DVG, uitslagen 4 december                                                
Nijnsel 3-DVG 2 4-3
DVG 3-W.H.V. 2 4-1
DVG 4- Mariahout 5 2-1
DVG 6-EVVC 6 1-0
ELI 5-DVG 8 8-1
DVG VR 1-Maask.Boys 1 1-3

DVG, programma 10 december
DVG JO7/2-Odc JO7/2        9:30
DVG JO7/3-LBC JO7/1        09:30
DVG JO9/1-Asv'33 JO9/1        10:45
Avanti'31 JO9/3-DVG JO9/2        10:30
DVG JO9/3-Erp JO9/4        10:45
Schijndel JO10/1-DVG JO11/1        09:00
DVG JO11/2-Schijndel JO11/2        09:30
DVG JO11/4-Mariahout JO11/2G        9:30
Fc Uden JO13/1-DVG JO13/1        11:30
Boxtel JO13/4-DVG JO13/2        11:45
DVG MO13/1-Vow MO13/1        11:45
DVG JO15/1-Blauw Geel JO15/2        13:00
Vow JO15/1-DVG JO15/2        13:00
DVG JO17/1-Oss'20 JO17/2        14:30
Pr. Irene JO19/1-DVG JO19/1        15:00
DVG, programma 11 december
Mariahout 1-DVG 1        14:15
DVG 2-Deurne 3        12:00
Bl.Geel'38 5-DVG 3        12:00
WEC 3-DVG 4        12:00
DVG 5-WHV 4        10:30
Ollandia 3-DVG 6        11:00
DVG 7-Festilent 7        10:00
DVG 8-Avanti'31 7        10:00
Berghem Sp. 1-DVG VR 1        11:45
DVG, programma 13 december
DVG 3-Mierlo Hout 3        19:30
DVG, programma 14 december
DVG JO19/2-Avanti'31 JO19/2        19:30

LSV, programma 10 december
SVSSS VE1-LSV VE1        16:30
LSV, programma 11 december
Tongerle 1-LSV 1        14:45
Helvoirt 3-LSV 2        14:00
ODC 7-LSV 4        12:15
LSV, uitslagen
LSV 1-Knegselse Boys 1        1-2
LSV 2-HHC 4        6-2
Boxtel 5-LSV 3        2-5
LSV 4-Hilvaria 5        7-0
Nemelaer VR2-LSV VR1        11-0
LBC, programma 10 december
LBC Mini 1:DVG 3-LBC 1        9:30
LBC JO9-1:LBC 1-WODAN 6        9:30
LBC JO13-1:LBC 1-FC Eindhoven 7        11:00
LBC JO17-1: LBC 1-Acht 2        13:30
LBC MO19-1: Tricht 2-LBC 1        10:30
LBC, uitslagen
LBC JO13-1: DBS 3-LBC 1        12-1
LBC JO15: LBC 1-Nuenen 6        2-4
LBC JO17-1: LBC 1-SBC 2        2-2
LBC MO19-1: LBC 1-Achilles Veen        2-5

Rugby

Uitslagen 3 december
Cubs: Voorburg-Ducks 46-0
Uitslagen 4 december
Senioren: Oemoemenoe Middelburg-Ducks 60-15
Programma 10 december
TBM: Districtstoernooi bij RC Eindhoven 10.00
Cubs: Ducks-Wasps/Wageningen 11.00
Programma 11 december
Senioren: Octopus Uden-Ducks 14.30


Boxtels jeugdkampioenschap tennis

Boxtel - Vanaf zaterdag 24 tot en met vrijdag 30 december wordt op de banen van LTV Munsel gestreden om de titel Boxtels Jeugdkampioen Tennis. Ieder jeugdlid van alle vier de Boxtelse tennisverenigingen - LTV Die Braecke, LTV de Merletten, LTV Munsel en LTV de Peppelieren - mag een gooi doen naar het kampioenschap.

De jonge tennissers kunnen kampioen worden in het enkelspel of met een tennismaatje in het dubbelspel, ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën. Voor de allerjongste spelers wordt er ook op donderdag 29 december een Tenniskidsevent gehouden.

Kinderen die een gooi willen doen naar de titel van Boxtels Jeugdkampioen, kunnen zich tot uiterlijk 12 december inschrijven voor het toernooi via toernooi.nl en voor het tenniskidsevent via tenniskids.toernooi.nl onder de naam BJK2016.


D-jeugd HCB krijgt koploper op bezoek

Boxtel - De D-jeugd van HCB'92 speelde zaterdag haar thuiswedstrijd tegen Acritas D2 in Sporthal PiusX. Vorig seizoen zaten beide teams ook in dezelfde wedstrijdpoule, en HCB'92 wist bij voorbaat al dat dit een moeilijke partij zou worden. Met name één bepaalde, zeer getalenteerde speler van Acritas zou de Boxtelse ploeg de kop kunnen kosten.

Aan het begin van de wedstrijd bleek al dat de verdediging van HCB niet opgewassen was tegen het spel van Acritas en de Boxtelse ploeg stond al snel met 0-4 achter. Na een mooie actie en goed samenspel lukte het Anouk Hermans om de eerste tegengoal te scoren. Coach Bart paste een andere tactiek toe, verplaatste wat posities in zijn verdediging en probeerde hiermee schutters van de bezoekers vast te zetten. Helaas lukte dit niet helemaal en liep Acritas uit naar 2-8, de stand waarmee de ploegen de rust in gingen.

Na rust had HCB de verdediging veel beter voor elkaar en in de aanval wist de thuisploeg ook een paar goals te scoren. Door slordig spel aan Boxtelse kant lukte het niet om dichterbij te komen. Ondanks de goals van Bart Strik, Anouk Hermans en Tess Berkien bleven de Boxtelaren steken op een eindstand van 6-14.


Vervolg van de voorpagina: Taverbo kampioen

Foto: Mark van der Pol

In het verleden was de Boxtelse club al vaak dicht bij het kampioenschap in de hoogste afdelingsklasse van Brabant en Zeeland, maar steeds stond een offday of sterkere ploeg succes in de weg. Ditmaal werd er dan eindelijk afgerekend met deze demonen uit het verleden, al ging dat niet zonder slag of stoot. Vorige week leek het wederom helemaal mis te gaan toen in Sint Willebrord met maar liefst 7-3 werd verloren van The Back Hands. Gelukkig voor de Boxtelaren bleef deze nederlaag ditmaal zonder consequenties.

Dit was met name te danken aan titelconcurrent Middelburg. Vorige week traden zij tegen hekkensluiter Never Despair 4 met maar liefst twee invallers aan en kwamen zodoende niet verder dan 5-5. Deze week maakten ze het helemaal bont door met slechts twee spelers af te reizen naar Den Bosch voor het duel met Never Despair 2. Opnieuw was een gelijkspel het resultaat waardoor Taverbo/Sabo in de thuiswedstrijd tegen Never Despair 4 aan vijf punten genoeg had voor de titel waar het zo naar hunkerde.

De Boxtelse ploeg begon ijzersterk aan het duel. Marlotte Staps, Stefan Bernhardt en Michel Sperling wonnen allemaal hun eerste enkelpartij. Daarna leek de kampioensstress echter toe te slaan. Het dubbelspel ging verloren en Bernhardt verloor kansloos van hardhitter Ronny Struyk. Ook Staps leek tegen verdediger Luc Janssen op een nederlaag af te stevenen. Zij herpakte zich echter in de vijfde game en zorgde zo voor een flinke mentale oppepper voor haar ploeg. Temeer omdat ondertussen ook de eindstand van het duel in Den Bosch in Boxtel was doorgedrongen. Het was vervolgens Sperling die tegen de aanvallend ingestelde noppenspeler Luuk Mulders het beslissende vijfde punt op het scorebord bracht. Uiteindelijk werd de eindstand door overwinningen van Bernhardt en opnieuw Sperling nog naar 7-3 getild.

Merlina Singh, Bram van Schijndel, Max van Dongen en Rens Bedijn. Liggend Sanne van der Schoot. Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
De herdenkplek voor het vorige week op 61-jarige leeftijd overleden clubicoon Evert Thomassen. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Met het kampioenschap heeft Taverbo/Sabo tevens een plekje in de landelijke derde divisie verdiend. Nog nooit eerder in de historie van de club was een seniorenteam op landelijk niveau actief. Deze titel mag dus met recht een historische titel genoemd worden, waarbij ook de rol van Teun Vlaminckx niet onderschat mag worden. De aanvoerder speelde niet mee in de kampioenswedstrijd maar is al vele jaren een vaste kracht in het eerste team en heeft alle successen en decepties van dichtbij meegemaakt. Ook tijdens dit seizoen was hij weer van grote waarde en deze promotie betekent voor hem dan ook de beloning voor jarenlang hard werken.

Het was voor de Boxtelse tafeltennisvereniging een ongekend succesvol seizoen. Naast Taverbo/Sabo 1 konden namelijk nog vier seniorenteams de kampioensvlag hijsen. De teams 4, 7 en 9 behaalden het kampioenschap in respectievelijk de tweede, zesde en zevende klasse.

Jeugdteams
In de accommodatie aan De Voetboog wist ook het derde jeugdteam van Taverbo/Sabo afgelopen zaterdag het kampioenschap in de tweede klasse Starters binnen te slepen. Een bijzondere overwinning, aangezien coach Evert Thomassen (61) een paar dagen eerder plotseling overleed.

Jeugdspelers Sanne van der Schoot, Merlina Singh en Rens Bedijn lieten tegen Kruiskamp uit Den Bosch geen enkel punt liggen. Hierdoor promoveren ze samen met hun teamgenoten Bram van Schijndel en Max van Dongen met 65 punten uit acht wedstrijden naar de Junioren vijfde klasse.

Winst was er ook voor het eerste jeugdteam dat met 8-2 wist te winnen van het vaandelteam van Valkenswaard, dat vorige week al het kampioenschap binnensleepte. Dani de Rooij en Sjoerd van Heerebeek waren niet te kloppen en wonnen al hun wedstrijden. Lars de Laat was eenmaal succesvol. Samen met Dani de Rooij hield Lars de Laat ook de punten van de dubbel in eigen huis. Doordat de nummer drie op de ranglijst, Stiphout, dit weekend eveneens acht punten wist te behalen, eindigen de jongens, die dit seizoen debuteerden in de eerste klasse Junioren, op een vierde plaats in het klassement.

Het tweede jeugdteam dat vorige week al kampioen werd in de vierde klasse Junioren had het moeilijk tegen het vierde team van Valkenwaard. Rick van der Schoot wist echter twee wedstrijden te winnen en Niels Wesseling voegde hier nog een punt aan toe. Hiermee is Rick van der Schoot met 93 procent gewonnen wedstrijden als eerste geëindigd in de persoonlijke ranglijst.

Overlijden Evert Thomassen
Hoewel alle titels natuurlijk allemaal met vreugde en trots werden begroet werd de feestvreugde overschaduwd door het overlijden van clubicoon Evert Thomassen. Hij heeft gedurende tientallen jaren bijzonder veel voor de vereniging betekend. Zo was Evert jarenlang lid van het bestuur en was hij een van de drijvende krachten achter de bouw van Taverbo's eigen speelzaal aan de Voetboog. Uit respect voor hem werd de seizoensafsluitende winterbarbecue afgelast en werd de feestelijke huldiging van de kampioensteams uitgesteld en in versoberde vorm gevierd.


Biljarters 't Ivoor leveren wisselende prestaties

Boxtel - Twee keer remise en twee keer verlies, dat was het resultaat deze week bij de afdeling libre. Het eerste team speelde remise tegen BBG Haarsteeg 2. Don van der Wiel blonk uit door zijn partij van 135 caramboles te winnen in tien beurten, moyenne 13,50. Chris Fasseur en Fouad Hasbani konden dit goede voorbeeld niet volgen en verloren.

Het tweede team ging ten onder tegen BV De Hazelaar 5. Henk van Kollenburg redde de eer met een prima partij. Cees van Eindhoven en Emanuel Coort trokken aan het kortste eind. Het derde team verloor van 't Ridderke 1 ondanks dat twee van de drie partijen werden gewonnen. Peter van Giersbergen en Emanuel Coort wonnen hun partij, maar Ad van Os liet vier punten liggen met zijn verliespartij. Het vierde team speelde remise tegen Het Wapen van Liempde 2. Gerard de Beer won zijn partij, Math Hendriks kwam slechts twee caramboles tekort maar Theo van Dongen verloor zijn partij ruim.
Bij de afdeling Recreanten libre speelden team 1 en 2 een strijd tegen elkaar die beslecht werd met een grote overwinning voor team 2 dat het eerste hiermee passeert op de ranglijst. Team 1 dat duidelijk geheel uit vorm is, verloren alle vier de partijen. Bij team 2 wonnen Jan Meeuwis, Wim Bekkers, Frans Klein en Rien Meijs hun partij. Team 3 boekte een mooie overwinning. Frans Maas en Frans van de Boogaard wonnen overtuigend. Wim van Dijk en Henk de Koning verloren. Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein speelden ook twee teams van 't Ivoor tegen elkaar. Hier won team 6 van het vijfde. Jacques van Loon en Fouad Hasbani wonnen van respectievelijk Cor van Alphen en Frits Radema. Theo van Dongen, die uit vorm lijkt te zijn, verloor van Wim van Gils. Team 7 overrompelde Nal 7. André Vissers en Johan Beaard, die een puike wedstrijd speelde met een moyenne van 0,703, wonnen. Jan Tils kwam slechts één carambole tekort voor de volle winst van dit team.
Het 3-banden groot team haalde uit tegen BV Uden 2. Alle drie de partijen werden gewonnen. Leo van Westelaken won nipt met één carambole verschil. Bernhard Legierse en Louis van der Meijden wonnen hun partij met moyennes van respectievelijk 0,743 en 0,740.

LSV kan overwicht niet verzilveren

Lennisheuvel - LSV had zondag gedurende de gehele wedstrijd een optisch overwicht, maar wist de kansen die er zeker wel waren niet te benutten. Het resultaat was een 1-2 nederlaag tegen RKVV Knegselse Boys.

Twee goed uitgevoerde counters van Knegsel leverden evenveel doelpunten op. In de 40e minuut opende Ad Michielse de score en toen LSV in de tweede helft meer ging drukken was het opnieuw uit een counter Knegsel dat via Joost Box de 0-2 op het scorebord zette. LSV bleef aandringen, maar verder dan een doelpunt uit een vrije trap van Jorn Penninx kwam de thuisploeg niet.

Geen Zeeuwse zege voor Ducks

Middelburg/Boxtel - De senioren van Ducks kwamen zondag in de uitwedstrijd tegen Oemoemenoe duidelijk tekort. De koploper uit Middelburg was te sterk en won met 60-15. Bij Ducks ontbrak een aantal dragende spelers en dit gaf de nodige problemen.

Door deze nederlaag is Ducks afgezakt naar de vijfde plaats. Komende zondag is er kans op eerherstel voor de heren in Uden tegen Octopus. De wedstrijd tegen de rode lantaarndrager begint om 14.30 uur.

Dommel Sportland donderdag 8 december

Boxtel - In de uitzending van Dommel Sportland op 8 december is uitgebreid aandacht voor een sportwedstrijd van JRC een uitgebreid interview met voetballer en badmintonner Wil de Nijs.

JRC basketbal speelt een belangrijke wedstrijd voor de competitie tegen Bladel. Spannend tot de laatste seconde. Via een commentator en interviews wordt een uitleg gegeven over tactiek en spelregels bij deze sport.
Wil de Nijs is op 69 jarige leeftijd nog altijd actiefals voetballer bij de veteranen na een voetbalcarrière bij onder andere de betaalde jeugd van PSV. Daarnaast speelt hij iedere week twee keer badminton en is hij in de weekends jeugdscout bij PSV.
Beide onderwerpen zijn te zien bij Omroep Dommelland vanaf donderdag 8 december 21.00 uur op Ziggo kanaal 47 en daarna via www.omroepdommelland.nl bij 'alle video's bekijken'.

18 / 18

Z J H B N E G N J I W E D O R M
T U C A A F O J M U R E H I G E
R S H D S T K I R S C H T E U O
A B A V R O J W N C C E D E T E
Y P M O U S S E R E N D L D E D
S R P C O O A D N T P E T A V V
N B A A L N I N M E R G R S I E
E U G A R L E A J R F P R E S P
X B N T I G S R O I E E U O D T
I B E K E T I B U N W X R R E L
M E F H I Q T I K E A E E O E N
G L Q C U S U A H K K I T C N S
X S H E R R Y I D N B I T T E R
E A V E I P P O L U D X L F I C
C Y K S I H W T C A N G O C R W
O W B P K H K J E I F M A S D O

Z J H B N E G N J I W E D O R M
T U C A A F O J M U R E H I G E
R S H D S T K I R S C H T E U O
A B A V R O J W N C C E D E T E
Y P M O U S S E R E N D L D E D
S R P C O O A D N T P E T A V V
N B A A L N I N M E R G R S I E
E U G A R L E A J R F P R E S P
X B N T I G S R O I E E U O D T
I B E K E T I B U N W X R R E L
M E F H I Q T I K E A E E O E N
G L Q C U S U A H K K I T C N S
X S H E R R Y I D N B I T T E R
E A V E I P P O L U D X L F I C
C Y K S I H W T C A N G O C R W
O W B P K H K J E I F M A S D O

Donderdag 8 december

Ekklesiaviering
19.00 uur, Kasteel Stapelen, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Mozaïek Dommelvallei
20.00 uur, Raadszaal, Gemeentehuis, Dr. van Helvoortstraat, Boxtel

Pubquiz
20.30, PartyCentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Het Leerhuis n.a.v de Ekklesiaviering
20.30 uur, Kasteel Stapelen, Boxtel

Zaterdag 10 december

Winterse dagen
10.00 uur, Plein voor het Dorpshuis De Es, Esch

Informatiemarkt afkoppelen regenwater
10.00 uur, Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Boxtels bridgekampioenschap
13.30 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Kerstmarkt
16.00 uur, Selissen, Boxtel

Kerst bij de Geitenwei
16.00 uur, Selissen, Boxtel

Zondag 11 december

Ruilbeurs voor verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Lezing: 'Ontstaan en geschiedenis Protestantse gemeente in Boxtel van 1648-heden'
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Winterfair
12.00 uur, Centrum, Boxtel

Kerstconcert Big Band en Wereldkoor Boxtel
14.00 uur, Tijberzaal, BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Matineevoorstelling Farce Majeure (Cabaret)
14.30 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Wereldlichtjesdag
18.30 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Maandag 12 december

Jeu de Boulen bij de Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Dinsdag 13 december

Inschrijven cursussen Stichting Uitkeringsgerechtigden
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Benefietoptreden Popkoor JukeBox
20.00 uur, Tijberzaal, BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Woensdag 14 december

Aanmelden Brabantse koffietafel
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel
& ContourdeTwern, St. Ursula 12, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Inschrijven cursussen Stichting Uitkeringsgerechtigden
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Rots Kidz-High Tea
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Bridgen bij De Rots, doe je mee?
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Filmavond '45 years'
19.30 uur, Dienstencentrum De Kloosterhof, De Kloosterhof 7, Liempde

23e Kerstconcert Projectkoor Boxtel
20.00 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Donderdag 15 december

Weer in het reine komen (lezingen met film)
13.30 uur, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Film 'It's a Wonderful Life'
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Vrijdag 16 december

Voetskes 1e riktoernooi
16.00 uur, Bar Becoloth, Rozemarijnstraat 2-2a, Boxtel

Lampionnenoptocht met opening Kerststal
18.00 uur, Concordiapark, Liempde

Kerstconcert Innovation
19.30 uur, Sint Willibrorduskerk, Dorpsstraat 10, Esch

Kaaskleum (try-out)- Mark v.d. Veerdonk
20.15 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

17-31 december

Kribkesroute
Route door Liempde langs de kerststallen

Zaterdag 17 december

Winterse dagen
10.00 uur, Plein voor het Dorpshuis De Es, Esch

Bezoek de Kribkesroute per trein(tje)
13.00 uur, Raadhuisplein, Liempde

Workshop kerststukjes maken voor volwassenen
14.00 uur, Kinderboerderij Boxtel, Apollopad 1, Boxtel

Liempdse KerstKluunMarkt
16.00 uur, Centrum, Raadhuisplein 1, Liempde

Kerstconcert Ratatouille
20.00 uur, St. Theresiakerk, Lennisheuvel

Het Grote Kerstbal 2016 (muziek/show)
21.00, Schaatsbaan, Parkeerplaats Zwaanse Brug, Boxtel

kerstborrel
rodewijn
wittewijn
rose
bubbels
whisky
rum
mousserend
mixen
likeuren
champagne
jenefer
bitter
vieux
cognac
port
sherry
bier
wodka
advocaat
brandewijn
grappa
kirsch
tequila
masticha

Jan van Lente

Daniël Hoenselaars.

Foto: Sander van Kasteren

Jouelle Muis

Jan van Lente

Daniël Hoenselaars