DeMooiBoxtelKrant

4 november 2015

DeMooiBoxtelKrant 4 november 2015


Gemeente wil keien Burgakker na klachten nog niet weghalen

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - De gemeente Boxtel heeft diverse klachten ontvangen over de nieuwe bestrating in de Burgakker. De keien die daar zijn gelegd, als onderdeel van de cultuurhistorische route STA-P, blijken lastig begaanbaar met fiets, rollator of kinderwagen. Niettemin zegt de gemeente nog geen plannen te hebben om ze weg te halen.

"De weg is pas net opnieuw bestraat en het zou natuurlijk zonde zijn van de investering om deze werkzaamheden opnieuw uit te voeren", stelt de gemeente in een gisteren uitgegeven verklaring. "Indien er op grote schaal sprake is van ernstige hinder in de toegankelijkheid van de Burgakker kan het college besluiten aanpassingen aan de bestrating door te voeren."

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

In het smalle deel van de Burgakker tussen Rechterstraat en de bibliotheek liggen de 'kinderkopjes' over de volle breedte. Een strook met klinkers en een gootje vormt daar nu een dankbare route voor voetgangers en fietsers. Voor dit deel van de straat plus het plein voor de bibliotheek zijn keien gebruikt uit het Breukelsplein. Verderop in de Burgakker kunnen wandelaars weer op een trottoir terecht. De keien die hier in het straatwerk zijn gebruikt, lagen eerder ook al in de Burgakker, die een gemeentelijk monument is. "Dit is afgestemd met de Monumentencommissie", zegt een woordvoerder van Boxtel in een toelichting.

De overige gedeelten van de STA-P route bevatten eveneens keien uit het Breukelsplein, maar dan afgezaagd. "Het effect van de verschillende manieren van bestraten komt echter niet door de afkomst van de keien, maar door de manier van aanleggen. Ook die is afgestemd met de Monumentencommissie", aldus de zegsman van de gemeente. De keien in de Burgakker zijn namelijk gevoegd met split (grind), terwijl dat in de andere delen met cement is gebeurd. "Onbewerkte natuurstenen worden in principe altijd met split gevoegd om de stenen op hun plaats te houden. Natuurstenen zijn niet maatvast en daardoor ontstaan bredere voegen. Zand spoelt daar tussenuit. Nu ligt er nog wat split op de stenen, maar dit verdwijnt vanzelf na een paar maanden gebruik."

Volgens de verklaring van de gemeente werden keien, zoals in de Burgakker, al gebruikt bij de allereerste bestrating in de 18e eeuw. "Ze liggen er ook op dezelfde manier als toen. Dat is een bewuste keuze, die we hebben gemaakt nadat we bewoners en de Monumentencommissie hebben laten meedenken over de nieuwe inrichting van deze historische straat."

De gemeente vindt het opmerkelijk dat er nu klachten over de Burgakker komen. Tijdens het uitgebreide communicatietraject in het voorjaar van 2014 kreeg ze nauwelijks opmerkingen over de keuze voor onbewerkte natuurstenen keien. "Ook over de rest van de nieuwe inrichting hebben we nauwelijks negatieve opmerkingen gekregen. Dat beeld herhaalde zich in 2015 bij het aanvragen en verlenen van de omgevingsvergunning om te mogen werken aan het gemeentelijk monument."

Lint van lichtjes voor dierbaren op de Dommel

Boxtel - Een prachtig lint van lichtjes dreef maandagavond op de Dommel bij Kasteel Stapelen. Deze waren te water gelaten door mensen die ter gelegenheid van Allerzielen hun overleden dierbaren wilden gedenken.

Het was het derde jaar op rij dat Stapelen deze avond organiseerde. En met succes; tientallen mensen waren naar het kasteel gekomen om deel te nemen aan de herdenking. Aanwezigen verzamelden in en rond het labyrint op de binnenplaats van het kasteel. Hier werden de namen van de overledenen genoemd. Zangeressen Yasmin en Donna brachten enkele nummers ten gehore en ook het koor zong enkele nummers. Daarna namen alle aanwezigen een lichtje uit het labyrint en liepen ze naar de Dommel waar de lichtjes ter water werden gelaten.

KBO-activiteiten

Donderdag 5 november         Bridgen in De Walnoot 13.30 uur
                        Handwerken in De Orion 13.30 uur
                        Met plezier blijven wonen in eigen huis in De Rots 14.00 uur
Vrijdag 6 november         Rikken en jokeren in De Rots 13.30 uur
Zondag 8 november         H. Mis voor de overleden leden wijk Oost, in de Sint-Petruskerk 10.30 uur
Maandag 9 november         Van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag in De Rots 14.00 uur
        Koersballen in de Orion 14.30 uur
Dinsdag 10 november        Biljarten in De Walnoot 13.30 uur
        Hobbyclub in De Kinderboerderij 13.30 uur
        Kienen in De Orion14.00 uur
Woensdag 11 november Eten bij Lotus 17.00 uur, opgeven voor 8 nov. bij Sina v. Alpen tel.689285 en Henk Sturkenboom tel.677863

ContourdeTwern zoekt vrijwilligers

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt is op zoek naar iemand die het leuk vindt om naast het verrichten van lichte administratieve taken ook bezig te zijn met telefonische contacten en mogelijk wat met twitteren en het plaatsen van Facebookberichten.

Verder zoekt het steunpunt vrijwilligers voor Schrijven & Blijven, een door ContourdeTwern aangeboden dienst, waarbij mensen die dat zelf (tijdelijk) niet kunnen, ondersteuning krijgen bij het op orde brengen van hun thuisadministratie.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Vrijwillige Watertrappers gezocht

Boxtel - Stichting De Watertrappers is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om mensen met een beperking te begeleiden bij het leren zwemmen in het Dommelbad.

Het zwemmen vindt plaats op zaterdagmiddag, tussen 13.00 en 14.00 uur. Naast vrijwilligers zijn ook mensen die een maatschappelijke stage moeten lopen welkom. Aanmelden kan via 0411-610707 of jeroennieuwesteeg@home.nl.

Lezing paters Assumptionisten in Brazilië

Boxtel - In het kader van het 100-jarig jubileum van de paters Assumptionisten vindt op dinsdagavond 10 november de laatste lezing over hun werkzaamheden plaats. Dit keer komt Brazilië aan bod.

Kees Scheffers (ex-assumptionist) heeft de werkzaamheden van de Nederlandse Assumptionisten in Brazilië opgetekend in een boek. Hij vertelt over deze werkzame periode. Pater Piet Wouters zal aan de hand van foto's en beeldmateriaal vertellen over zijn werkzaamheden in Brazilië.

De lezing vindt plaats in de Ridderzaal van Kasteel Sapelen op dinsdag 10 november om 19.30 uur. De entree bedraagt 5 euro.

Duurzaamheid leeft in Boxtel

Boxtel - De overgrote meerderheid van de Boxtelaren doet naar eigen zeggen actief aan afvalscheiding. Dit blijkt uit een enquête onder inwoners van de gemeente Boxtel, uitgevoerd in opdracht van DeMooiBoxtelKrant. 44 procent van de ondervraagden geeft aan altijd het afval in de juiste bak te gooien, terwijl 39 procent zegt dit meestal te doen. Slechts één procent van de ondervraagden geeft aan dit nooit te doen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 'de Boxtelaar' vrij milieubewust leeft. Zo geeft bijna iedereen (88 procent) aan dat de thermostaat 's nachts omlaag gaat. De ondervraagden die dit niet doen hebben daar bovendien in hun ogen vaak een goede reden voor. Zo geeft iemand aan dat dit is afgeraden vanwege de vloerverwarming, wat volgens de energie-adviessite gaslicht.com overigens berust op een misverstand.

Ook op kantoor zijn Boxtelaren milieubewust: 41 procent van de ondervraagden print meestal dubbelzijdig, om zo het papierverbruik omlaag te brengen. Het meest gehoorde argument in de groep die niet altijd, of nooit dubbelzijdig afdrukt, is dat dit niet makkelijk gaat met de printer die zij hebben.

Achter de computer gaan veel mensen uit Boxtel ook spaarzaam met energie om. 48 procent geeft aan dat de computer uit gaat als die even niet gebruikt wordt. 28 procent van de ondervraagden laat de pc soms aan staan en 8 procent laat het apparaat zelfs (bijna) altijd aanstaan.

Op het gebied van duurzaam omgaan met voedsel, valt nog wel wat winst te behalen. De helft (51 procent) geeft aan niet bewust minder vlees te eten met het oog op duurzaamheid. Als redenen worden genoemd dat het 'gewoon lekker' is en dat het niet meer eten van vlees ten opzichte van ander voedsel niet zo veel milieuwinst zou opleveren. Dit weerspreekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) echter. "Ongeveer 40 procent van de aan voedsel gerelateerde broeikasgasuitstoot wordt veroorzaakt door de consumptie van vlees en kaas", valt te lezen in de publicatie 'Een beetje minder vlees en zuivel is goed voor mens en milieu'. Ook gooit 28 procent van de Boxtelaren wel eens eten weg, terwijl 8 procent zegt dit met regelmaat te doen. Opvallend is dat de geënquêteerden geen reden opgeven voor het weggooien van eten.

Informatiekaart
Ook de gemeente doet aan verduurzaming: in plaats van de gemeentegids is een informatiekaart uitgekomen, waar alle gemeentelijke contactgegevens op staan vermeld. Zo staat er onder andere op waar je moet zijn voor het aanvragen van een paspoort of het doorgeven van een verhuizing. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de meeste mensen op internet kunnen vinden wat ze zoeken en een geprinte gemeentegids overbodig vinden. Mede omdat het drukken van zo'n boekwerk en het verspreiden ervan onder alle huishoudens van de gemeente niet bepaald duurzaam is, heeft Boxtel besloten om de geprinte gemeentegids dit jaar voor het laatst uit te geven.
Met de informatiekaart die de gemeente nu uitgeeft, zorgt ze ervoor dat alle contactinformatie van Boxtel toch op één plek te vinden is: de website www.boxtel.nl/informatiekaart. Voor mensen die liever een tastbare kaart in huis hebben, is deze gratis af te halen in het gemeentehuis.


Molenwijkschool maakt buitenlokaal zelf

Insectenhotels maken met juf Mariëlle van Stratum. Foto: Elise van Kessel

Boxtel - Eind oktober is normaal gesproken niet de periode voor een school om een buitenlokaal in te richten. Maar Jenaplanschool Molenwijk in Boxtel ging de uitdaging afgelopen zaterdag aan en werd daarvoor beloond met schitterend zonnig weer.

Hoofdrolspelers Charlotte, Mitchell en Saraphina. Foto: Hans van Haaren
Foto: Tim Durlinger

Zo'n drie keer per jaar wordt voor het onderhoud van het natuurlijke schoolplein van de 'Molenwijk' aan de Achterberghstraat een werkzaterdag gehouden. Deze keer waren zo'n twintig ouders en hun kinderen druk in de weer met de inrichting van een buitenlokaal, bestaande uit een aantal picknicktafels met een stoffen overkapping. Die passen prima bij de speeltoestellen en klimobjecten die daar al op het onverharde gedeelte staan. Voor de kinderen was er deze zaterdag een leuke extra activiteit: het maken van insectenhotels, samen met de juffen Elise van Kessel en Mariëlle van Stratum.
De filosofie van de Molenwijkschool is duidelijk: kinderen kiezen eerder voor een klimboom dan voor een klimrek. Op allerlei manieren worden de leerlingen op dit schoolplein uitgedaagd, om vertrouwd te raken met de natuur en praktische kennis daarover op te doen. Met het natuurlijke buitenlokaal hebben zij nu ook een plek waar ze buiten kunnen werken. De school ligt bovendien in het Dommeldalgebied. Docenten maken met hun klassen ook met enige regelmaat excursies naar het naastgelegen 'Dommellandje'.
Maar het is volgens docent Nicole Durlinger niet alleen de koppeling met natuur- en milieueducatie die hierbij telt: "Spelen in een afwisselende, natuurlijke omgeving is gewoon goed voor de gezondheid en de ontspanning. Het verhoogt het concentratievermogen en stimuleert de verbeeldingskracht". Samen met de ouders Melanie Gedik, Marika Rath en Paul van Griensven vormt Nicole de tuincommissie van de school, die de werkzaterdagen organiseert. En die blijven nodig, want een natuurlijk schoolplein is altijd in ontwikkeling.

Saraphina, Charlotte en Mitchell zijn Stapel op Sint

Boxtel - Sinds vorige week heeft Boxtel er drie filmsterren bij: Charlotte Dankers (11), Mitchell Thijs (10) en Saraphina Afari (11). Uit bijna honderd kandidaten werden ze gekozen om de hoofdrollen te vertolken in de film 'Stapel op Sint'. De herfstvakantie zag er voor de jonge acteurs opeens heel anders uit dan gepland; van dinsdag tot en met vrijdag moesten zij aan de bak tijdens de opnames.

Waar de film precies over gaat kan Saraphina niet vertellen, maar een tipje van de sluier mag ze oplichten: "We gaan op zoek naar een slaapplaats voor de Sint." De jonge Boxtelse deed eigenlijk voor de lol mee aan de audities. "Mijn vriendin wilde niet alleen meedoen", vertelt Saraphina, "en dus ging ik met haar mee. En toen kreeg ik de rol." Tegenspelers Mitchell en Charlotte kende ze nog niet, maar daar kwam al vlug verandering in. "Binnen een dag waren we dikke vrienden, dat ging zo ontzettend snel!"

En dat was maar goed ook. Want een film maken is niet alleen heel erg leuk, je moet ook vaak heel lang wachten, aldus Charlotte. "Het was ontzettend leuk om te doen", vertelt ze enthousiast. "En ik zou ook graag nog veel vaker willen acteren. Maar dat wachten was vaak gewoon erg saai." Gelukkig konden zij en haar mede-acteurs de tijd doden door samen te spelen, want de klik tussen hen was inderdaad erg goed. Mitchell kan dat alleen maar beamen. "Na de laatste draaidag hebben we zelfs met z'n drieën friet gegeten bij mij thuis. Dat was erg gezellig." Mitchell stond al eerder op het podium tijdens 'Remember the Dreams' en volgt musicallessen bij Geert Hoes' 'Acteren Doe Je Zo'. "Toen Inge en Roel (Inge van den Biggelaar en Roel Jongeneel van Omroep Dommelland, red.) op school kwamen vertellen over de audities, wilde ik dan ook graag proberen mee te doen", vertelt hij. "En gelukkig is dat gelukt!"

Omroep Dommelland zendt de film in verschillende afleveringen vanaf aanstaande maandag 9 november uit, speciaal voor de vroege vogels vanaf 7.00 uur, zo bevestigt Inge van den Biggelaar. Dus allemaal kijken naar Omroep Dommelland via Ziggokanaal 47.

Hubertusring

Foto: Monique Fick

Zijstraat van de Nimrodlaan
Hubertus (of Huibrecht) is een zoon van de hertog van Aquitanië en leidt een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 gaat hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit is op die dag. Hubertus bespeurt een groot hert, en jaagt er achteraan met zijn honden. Als hij het hert bijna te pakken heeft en het dier zich naar hem toekeert wil hij het neerschieten. Op dat moment verschijnt er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zegt hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht.

Hubertus' leven als geestelijke
Hubertus gaat in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, die op dat moment de bisschop van die stad is. Uiteindelijk volgt hij deze op. Maastricht en Tongeren zijn in die tijd onveilig, daarom verplaatst hij rond het jaar 718 zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik. Hij verkondigt het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België vele kerken naar hem worden vernoemd. In sommige streken lijkt het soms wel alsof er maar twee heiligen zijn: Hubertus en Lambertus. Nadat Hubertus in 727 overlijdt, volgt zijn zoon Floribertus hem op (in die tijd konden gehuwden nog geestelijke worden).
In de levensbeschrijving van Sint-Hubertus wordt zijn overlijden gepreciseerd op de plaats genaamd 'Fura', gelegen op ongeveer 45 km van Luik. Het valt dan ook te betwijfelen dat dit de Vlaams Brabantse gemeente Tervuren kan zijn, zoals daar in de traditie wordt beweerd.
Wellicht dient Fura in de Voerstreek te worden gezocht. Misschien is Hubertus een zoon van een graaf van Lohegau. De Lohegau is de naam van het bosrijke gebied tussen Maastricht en Luik. De graven bewonen onder andere 'Villa Fura', een burcht te 's-Gravenvoeren, gelegen in het Steenbos.

In het jaar 744 word Hubertus heilig verklaard.
Op 30 september 825 wordt zijn stoffelijk overschot naar de abdij van Andage overgebracht.
Hierdoor wordt Andage al spoedig een bedevaartsoord en de plaatsnaam verandert na enige tijd in Saint-Hubert. De basiliek die bij de abdij wordt opgericht, wordt naar Hubertus van Luik vernoemd: de Basiliek van Sint-Hubertus.

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubkesbrood (hubertusbrood) gezegend. Zijn naamdag is 3 november.

Bron: vrije encyclopedie

Christ van Eekelen. Heemkundekring Boxtel

Herfstconcert in de Orion op 8 november

Foto: Mark van der Pol

Lennisheuvel - De Lennisheuvelse Fanfare St.Arnoldus, Fanfare Concordia uit Spoordonk en Harmonie De Vriendschap uit Middelbeers geven op zondag 8 november een Herfstconcert in Gemeenschapshuis De Orion.

Als eerste zullen de leden van de beide fanfares het podium betreden om samen een concert te verzorgen. Onder leiding van hun dirigenten Marika van Brienen en Jef van de Sande zullen een aantal mooie, bekende muziekstukken ten gehore worden gebracht.

Op het programma staan onder andere een stuk uit de musical 'The Phantom of the Opera' van Andrew Lloyd Webber, 'African Symphonie' van de Amerikaanse componist en muziekproducer Van McCloy en het bekende nummer 'Dream' uit de Musical Les Misérables van Claude Michel Schönberg. Ook zal het concertwerk 'Ross Roy', dat Jacob de Haan componeerde in opdracht van de St.Petrus Wind Symphonie worden uitgevoerd. Een ander muziekstuk dat gespeeld zal worden, is 'A Klezmer Karnival' van de componist Philip Sparke. In deze compositie van traditionele joodse melodieën zijn onder andere een bruiloftsdans en een herdersdans opgenomen.

Na een korte pauze zullen de muzikanten van Harmonie De Vriendschap het podium betreden. Door dit in de tweede divisie uitkomend muziekgezelschap zullen onder leiding van dirigent Rik van Wijgerden eveneens een aantal goed in het gehoor liggende muzieknummers worden gepresenteerd.

Het concert begint om 14.30 uur, de zaal van de Orion gaat open om 14.00 uur. De toegang is gratis.

Natuurwerkgroep Liempde naar Groote Heide

Liempde - Op 8 november organiseert de Natuurwerkgroep Liempde een speciale excursie naar natuurgebied de Groote Heide ten zuiden van Eindhoven. Het gebied kenmerkt zich door zijn vele naaldbossen en heidevelden met daar tussen fraaie beekdalen.

De excursie wordt geleid door Peter Kerkhofs, die dit gebied op zijn duimpje kent en in het dagelijks leven werkzaam is als cultuurhistorisch adviseur van Hei, Heg en Hoogeind, de plattelandsvereniging van Leende. Tijdens de wandeling zal hij onder meer ingaan op het beheer van de heide en hoe deze in de afgelopen jaren is vrijgemaakt van dennenbossen. Ook zal er aandacht besteed worden aan enkele overgebleven stukken weg van de handelsroute Den Bosch-Luik die door dit gebied heenliep en wordt er stilgestaan bij de overblijfselen van de Schuilkerk.

De excursie start om 9.00 uur bij Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23 in Liempde.

Stichting Ouderen in Regie richt zich op Oost

Boxtel - De Stichting Ouderen in Regie start binnenkort een enquête in de componistenbuurt in Boxtel-Oost, waarin wordt gekeken naar de wensen van bewoners op het gebied van zorg en wonen.

Afhankelijk van de uitslag van het onderzoek wordt er vervolgens een bijeenkomst georganiseerd om de mogelijkheden te bespreken van het zelf organiseren van onderlinge dienstverlening, wat eventueel zou kunnen leiden tot een zorgcoöperatie. De enquête start halverwege november en zal in december worden afgerond.

Brocante Kerst Open Dagen bij 't Hebbedingske

Oirschot/Boxtel - Nu de klok is teruggezet zijn de dagen weer korter en de avonden langer, en ook komt de winter er langzaam aan. Tijd voor een knusse sfeer binnen. Daarvoor moet je bij 't Hebbedingske in Spoordonk (Oirschot) zijn.

Bij 't Hebbedingske vind je brocante, jong en antiek, op het gebied van linnengoed, servies, emaillen, bestek, meubels, woonaccessoires en nog meer. Soms chique, charmant en sjofel en soms stoer, lief, fijntjes of juist robuust, maar altijd authentiek. Spullen die een huis laten leven. De sfeer proeven bij 't Hebbedingske, Broekstraat 16 in Oirschot kan op zaterdag 7 november van 10.00 tot 19.00 uur en zondag 8 november van 10.00 tot 17.00 uur.

Feest jubilarissen bij brandweer Liempde

Ad van de Laar, Carlus van Vleuten en Edward Traa. Foto: Persburo Sander van Gils

Liempde - Samen zijn ze honderd jaar actief bij de vrijwillige brandweer Liempde: Edward Traa, Ad van de Laar, Carlus van der Vleuten en Tinus van de Sande. Bij het Hof van Liempde vierden drie van de vier jubilarissen zaterdag hun 25-jarig lidmaatschap.

Tijdens de jaarlijkse jubileumavond van de brandweerpost Liempde kregen Traa, Van de Laar en Van der Vleuten door burgemeester Mark Buijs een medaille opgespeld, Van de Sande moest hierbij verstek laten gaan. De burgemeester sprak de jubilarissen toe, net als plaatsvervangend postcommandant Hendrie Koppen, sectorhoofd incidentbestrijding Brandweer Brabant-Noord Carolien Angevaren en voorzitter van personeelsvereniging de Liempdse blussers Hans Verhoeven.

Foto: Mark van der Pol

Na afloop van het officiële gedeelte was er gelegenheid de drie jubilarissen te feliciteren en was het tijd om feest te vieren met familie, vrienden, collega's en andere genodigden.

Sjefke Steekhuis breidt menukaart uit

Boxtel - Sjefke Steekhuis start vandaag, woensdag 4 november, met een nieuwe menukaart. Daarop staan tientallen nieuwe kleine gerechten en de tafelbarbecue. De menukaart wordt aangeboden naast de huidige kaart.

Eigenaar Sjefke Stekelenburg wijst er op dat het niet alleen gaat om tapas in de traditionele vorm: "Bij tapas denkt iedereen meteen aan Spaanse mini-gerechtjes. Die zitten er wel tussen, maar er zitten ook kleine versies van de al bij ons bekende gerechten tussen." Ook nieuw is de tapasbbq. Dat is een kleine barbeque met echte kolen die verhit worden door middel van hete lucht. Hierdoor komt er geen rook vrij, maar krijgt het vlees toch een echte barbecuesmaak mee.

Vanavond is er een try-out avond bij Sjefke Steekhuis, die al helemaal vol zit. Aan belangstelling lijkt het dus niet te ontbreken. Ben je nieuwsgierig geworden? De volledige nieuwe kaart is te bekijken op de website van Sjefke: www.sjefkesteekhuis.nl.

Volop handel op tweedehandsmarkt De Rots

Boxtel - Er werd zaterdag volop gehandeld in tweedehands spullen op de maandelijkse tweedehandsmarkt bij Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel Oost. Zowel in de grote zaal als in de kleine zaal beneden stonden talloze tafels met handelswaar opgesteld.

Bezoekers snuffelden rond en menig artikel wisselde deze dag van eigenaar. Zeer opmerkelijk was toch wel de aanwezigheid van wethouder Eric van den Broek tussen alle verkopers, die zijn boek 'De Godenzonen van Ajax' in de aanbieding had. Op de vraag of dat inhield dat de wethouder, een fervent aanhanger van de Amsterdamse voetbalclub, hiermee zijn supporterschap aan de wilgen hangt, antwoordde hij volmondig en vol overtuiging 'Nee!'.

Scouts met een beperking vieren jubileum

Boxtel - Donderdag 5 november is het precies twintig jaar geleden dat de Scout Angels, scouts met een beperking, hun eerste bijeenkomst hadden. De groep startte toen met vijf leden, tegenwoordig zijn dat er achttien.

De groep is ontstaan omdat bij de reguliere groepen steeds vaker kinderen buiten de boot vielen. Om hen een alternatief te bieden zijn de Scout Angels opgericht. Zij zullen het jubileum op 14 en 15 november vieren tijdens een jubileumkamp op de blokhut.

Om voor deze scouts leuke activiteiten te organiseren staat er iedere week een enthousiast team klaar. Dit team is nog op zoek naar versterking. Wil jij leiding worden bij de Scout Angels en ben je op zaterdag van 12.45 tot 14.45 uur beschikbaar voor het draaien van de groep, dan kun je contact opnemen met Ine van den Biggelaar via 0411-673924 of mailen naar leidingworden@scoutingboxtel.nl

Scouting Boxtel
Scouting Boxtel is de Scoutinggroep voor Boxtel, Liempde, Esch, Gemonde en Lennisheuvel. Scouting Boxtel heeft uitdagende programma's voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar. Iedere leeftijdsgroep heeft speciaal op hen afgestemde programma's. Alle leeftijdsgroepen sluiten het jaar af met een zomerkamp. Dit aangevuld met diverse weekendactiviteiten maakt Scouting tot een veelzijdige hobby.


In deze column ga je de komende maanden kennismaken met FysioSluijters en haar medewerkers. Iedereen heeft zijn of haar specialisme en zal dit op dezelfde manier inzetten, namelijk om jouw vragen te beantwoorden over het probleem dat je hebt.

Met drie vestigingen is FysioSluijters een praktijk voor fysiotherapie midden in hart van Boxtel. De praktijk bestaat uit haar oprichter Hans Sluijters en negentien medewerkers. Er zijn dus veel mensen aan het werk voor FysioSluijters zoals gespecialiseerde fysiotherapeuten, een ergotherapeut, huidtherapeut, haptonome, psychologe en een posturaal podoloog. De ondersteuning van de praktijk is in de goede handen bij Gabriëlle en Karin.
Door middel van ons multidisciplinair team kunnen wij ervoor zorgen dat jij minder klachten krijgt en actief blijft, zowel thuis, op je werk als bij het sporten.

Ben je in het dagelijks leven beperkt door pijn of andere ongemakken van het lijf? Bij FysioSluijters gaan we op zoek naar wat er aan de hand is. Zoeken naar de oorzaak, wat er aan te doen is en hoe je kunt zorgen dat de klacht wegblijft, is waar FysioSluijters goed in is.
We brengen je de komende maanden via deze column op de hoogte van onze mogelijkheden.

Voor vragen, bel 0411-624266.

6 / 20

G S E M M A W Z S R U E B E O N
?I P E K A T I I H S T S F R E H
F K W E K E N R A A B T E E G F
T N S S M A W Z T K N I R O Q A
I D S A A S A W K O S T B A A R
G O C P M A W Z L E V A W Z P C
O O H P L N O N G I P M A H C A
R D I E H K J I L E K A M S G E
D S M L R E U Z E N B O V I S T
I T M R E P O K A B O U T E R S
J R E U S F Z N R O O S A D U J
N O L S W P F E J L E I R O M E
Z M M S N F L U W E E L P O O T
W P N U M A W Z R E T S E O M E
A E D L G I C A N T H A R E L R
M T V A K L E O T S N E D D A P

paddenstoel
kabouters
eetbaar
kostbaar
smakelijkheid
giftig
kweken
schimmel
herfst
champignon
oesterzwam
beurszwam
shiitake
morielje
cantharel
truffel
zwavelzwam
inktzwam
fluweelpoot
gordijnzwam
doodstrompet
judasoor
appelrussula
koeienboleet
reuzenbovist

Foto: Miranda van der Steen

Joyce van der Steen

De écht voedende maaltijd

Trots, zo supertrots was ik (en ben ik nog steeds) op mijn eerste eigen oogst van boontjes en aardappelen. Nog geen half uur na het opgraven van de aardappelen, een erg leuk werkje voor kinderen (!), en het plukken van de prachtige boontjes, die (zo vers) rauw veel lekkerder zijn dan gekookt, liggen ze daar samen op de borden van mijn gezin lekker warm te wezen met gekookte eitjes van eigen kippen. Het geeft mij een fantastisch en heerlijk gevoel om mijn gezin dit eten te kunnen geven en met hen te delen; vers van het land, gekweekt en gemaakt met liefde. Ik ken haast geen groter geluk, geen grotere voldoening en geen grotere verbondenheid met mijn gezin en de natuur dan het telen, koken en samen eten van eigen voeding. Ik kan het iedereen aanraden.

Alles zelf doen lijkt overbodig en niet nodig, omdat het verkrijgen van voeding nog nooit zo gemakkelijk is geweest. Je hoeft maar even op je fiets te springen of gewoon naar de dichtstbijzijnde supermarkt of het restaurant om de hoek te stappen en je kunt de grootste variëteiten aan voedsel kopen; uit eigen land, maar zelfs voeding uit vele andere landen is binnen handbereik.

In supermarkten en restaurants wordt ook vrijwel altijd meer voedsel tentoongesteld en klaargemaakt dan dat we ooit kunnen eten. Toch blijft of ontstaat er vaker dan eens een onverklaarbare honger, terwijl er wordt gestaard naar een leeg bord in een restaurant of na een afhaalmaaltijd: een soort onbevredigend gevoel. Alsof de vaak grote hoeveelheid voeding toch niet voedend genoeg was.

Naar mijn idee heeft dat alles te maken met het verlangen naar een voedzame zelfgemaakte thuismaaltijd, gemaakt voor en genuttigd met mensen van wie we houden. Alleen het gevoel van dit idee voedt me al.

De thuismaaltijd is de pilaar van onze gecultiveerde beschaving. Onze mogelijkheid om voeding te koken is wat ons onderscheidt van andere soorten en het delen van voeding is meestal de eerste relationele les. Ook al is de voeding heerlijk of juist niet; het feit dat je degene(n) kent, die het gemaakt heeft en met hen aan tafel zit, oogcontact maakt en in gesprek bent, kan al voedend zijn zonder dat je de voeding nuttigt.

Ook al ligt het koken je misschien niet echt of denk je dat het je niet ligt, we missen bewust en onbewust heel wat, wanneer we eten uit kartonnen dozen, aan onze bureau's of wanneer we onbewust eten; wanneer we magnetronmaaltijden eten, terwijl we Facebook aan het checken zijn.

Het toestaan om bedrijven te laten koken voor ons in de vorm van bijvoorbeeld gemakspakjes, soepen in blik of diepvriespizza's maakt ons vaak dikker en zieker, maar het heeft nog de grootste impact op onze kwaliteit van leven door het creëren van eenzaamheid en isolatie.

Natuurlijk kunnen we het niet meteen terugdraaien naar hoe het was; naar de gezamenlijk bereide en genuttigde maaltijden, maar we kunnen ons best doen door steeds een stapje te zetten in de goede richting. Je kunt bijvoorbeeld een kookboek aanschaffen dat je aanspreekt en ten minste 3 (simpele) gerechten uit je hoofd leren. Maak de tafel mooi op. Schaf een paar prachtige borden aan. Luister naar ontspannen muziek, terwijl je eet. Deel de tafel zo vaak mogelijk met anderen en wissel elkaar af in het koken.

Met name de donker wordende dagen en de feestdagen in aantocht zijn een geweldige gelegenheid om deze stappen te ondernemen. Ga voor de écht voedende maaltijd, die je weer laat verbinden met de natuur en vooral met de mensen om je heen!

Smakelijke groeten, Tamara

Van der Velden al 50 jaar 'Onzichtbaar, onmisbaar'

Van links naar rechts Walter en Fanny, Silvia en Jeroen. Foto: Van der Velden

Boxtel - Van der Velden rioleringsbeheer bestaat dit jaar 50 jaar. Inmiddels staat de derde generatie - alweer sinds 2012 - aan het roer en is het bedrijf uitgegroeid tot een landelijke speler in onderhoud en reiniging van rioleringen.

In 1965 begon Wal van der Velden in Tilburg een bescheiden bedrijfje, maar tegenwoordig werken er ruim vijfhonderd mensen bij Van der Velden, verdeeld over 17 locaties in heel Nederland. Kleinzonen Jeroen en Walter hebben inmiddels samen met hun partners Silvia en Fanny het bedrijf overgenomen. Binnen het familiebedrijf is Silvia werkzaam als management assistente en Fanny als Back-office medewerker op de P&O afdeling.

Volgens algemeen directeur Jeroen zit de kracht van het bedrijf in het totaalaanbod: "Wij bieden het complete pakket aan. Van de sifon bij de wastafel tot het onderhoud van de hoofdriolering die onder de straat loopt. Bovendien hebben we een landelijke dekking in combinatie met een breed dienstenpakket, waardoor we een interessante partner zijn voor grote bedrijven zoals een McDonalds."

Inmiddels zit het feest (een dagje Efteling voor medewerkers met hun partners en kinderen) om het 50-jarig jubileum te vieren er op. Commercieel directeur Walter wijst naar een plaquette met daarop alle medewerkers. "Een aandenken van het personeel", vertelt hij trots.

Een recent wapenfeit van Van der Velden is de ondersteuning bij de reparatie van het riool in Amsterdam begin september dit jaar. Daar brak een grote waterleiding, waardoor water in de kelder van het VU Medisch Centrum liep. De lekkage was zo groot dat ook het riool overbelast raakte en Van der Velden riool en kelder weer gangbaar moest maken. Hoewel Van der Velden ook noodonderhoud doet, is voorkomen beter dan genezen. Daarom voert het bedrijf regelmatig periodiek onderhoud uit bij klanten. Veel mensen denken dan aan het doen van smerig werk, maar volgens Jeroen en Walter valt dat tegenwoordig wel mee: "De nadruk ligt bij de high-tech kant, zoals het bedienen van de apparatuur om de leidingen schoon te maken." Of zoals bij de glasvezel 'kous', waarmee Van der Velden in Roosendaal een riool vernieuwde. De kous werd door een putdeksel in het riool gebracht en bij een andere put verderop weer 'naar boven gehaald'.

Volgens het directieduo komt het enkel nog bij hoge uitzondering voor dat monteurs moeten afdalen in het riool. Voor deze afdalingen zijn trainingen en medische keuringen vereist. Mensen met longklachten bijvoorbeeld, mogen de riolering niet in. Voordat de monteur afdaalt, worden bovendien allerlei metingen gedaan om te garanderen dat het veilig is.

Zelf begonnen Jeroen en Walter onderaan de ladder bij het bedrijf. Langzaam werkten zij zich op, zodat ze de tweede generatie Van der Veldens, die in 2012 met pensioen ging, konden opvolgen.

Hoewel niet veel kinderen tegen hun ouders zullen zeggen: 'Ik wil later rioleringsmonteur worden', zijn de medewerkers van de broers zeer tevreden. Zij zijn afkomstig uit bouwgerelateerde- of productieomgevingen, werken buiten, onderhouden het klantencontact en hebben de verantwoordelijkheid over een eigen voertuig. Ze zijn veel vrijer dan in de eerdergenoemde omgevingen. Jeroen: "Er bestaat geen vakopleiding tot rioolmonteur, dus al onze medewerkers worden intern opgeleid in de zogenaamde VR-Academy." Deze opleiding wordt alsmaar belangrijker omdat steeds meer taken door machines worden uitgevoerd.

Het onderhouden van de riolering is een eerbaar beroep. Walter: "Het ontstaan van de riolering is recent uitgeroepen tot de belangrijkste ontwikkeling op het gebied van volksgezondheid van de afgelopen tweehonderd jaar." Niet voor niets, want zonder riolering zouden ziekten als Cholera vrij spel hebben, licht hij toe. "Het is het eerste waar we 's ochtends mee beginnen, en het is het laatste dat we 's avonds doen", doelt hij op een toiletbezoek. "Je mist de riolering pas als hij er niet is. Vandaar ook onze pay-off 'Onzichtbaar onmisbaar'."

Het bedrijf heeft na overnames in de jaren 90 eigen verwerkingsinstallaties, waar afval dat uit olie en vetafscheider afkomstig is, kan worden gescheiden. Deze stoffen kunnen zo worden hergebruikt, of gebruikt worden om energie mee op te wekken.

Een blik op de toekomst durven Jeroen en Walter ook al wel te werpen. Volgens hen wordt het onderhoud van de riolering meer machinaal gedaan en komt de aandacht ook meer te liggen op duurzaamheid. Zo zal toiletwater op termijn gescheiden worden van regenwater. Ook zullen afvalstoffen uit het water, zoals zand en slib, ingezameld worden en gebruikt worden als grondstof. Op de vraag hoe hun bedrijf er in 2065, bij het 100-jarig jubileum uit zal zien, antwoordt het duo lachend dat de vierde generatie zich alweer heeft aangediend: Walter heeft twee dochters en Jeroen drie. "Dus we kunnen nu wel alvast een datum prikken voor een interview met ónze opvolgers", vult Walter met een knipoog aan.


Mijn Mooi Boxtel: Patrick Zwarts

Foto: Patrick Zwarts

Boxtel bij zonsondergang. Toen ik naar buiten liep, keek ik tegen die lucht aan en dacht 'Wauw, die moet ik vastleggen. Wat een mooie foto!' Zeker met de Sint-Petrusbasiliek op de achtergrond. Echt Boxtel.

Kinderen griezelen in Sparrenrijk

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Ruim tweehonderd kinderen beleefden vrijdagavond een spannende avond in de bossen van Sparrenrijk. De geitenwei in Selissen organiseerde de jaarlijkse spooktocht waarbij de kinderen verzamelden en vertrokken vanaf de Geitenwei. Deze spooktocht staat al enkele jaren garant voor veel griezelen en is erg populair onder de jeugd.

Voordat de kinderen aan de tocht konden beginnen werd er eerst een verhaal verteld door de fee. Daarna voerde al snel naar Sparrenrijk waar heksen, wolven, roodkapje, de dansende schoentjes en vele andere figuranten de kinderen met regelmaat de stuipen op het lijf jaagden. "Het was erg spannend", zei een van de jonge deelnemers. "We hebben allemaal heel hard gegild. Zelfs onze begeleider vond het af en toe doodeng.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Liempde Foto: Eric van der Heijden
Liempde Foto: Eric van der Heijden
Liempde Foto: Eric van der Heijden

De organisatie zat goed in elkaar. Deelname kon dit jaar alleen via voorinschrijving. Om beurten vertrokken de kinderen lopend naar Sparrenrijk waar ze over de donkere paden hun weg zochten. Een kleine dertig vrijwilligers werkten als figurant mee in de bossen.

Liempde trekt langs de deuren

Liempde - Vorig jaar bleef het nog beperkt tot een enkele groep van Jong Actief Sportief (JAS) Liempde. Dit jaar nam buurtvereniging Kerkeind de organisatie op zich en betrok daar JAS, buurtvereniging Keefheuvel en de KPJ bij. Het gevolg was dat een onverwacht groot aantal van ruim 150 kinderen zaterdagavond deelnam aan Halloween in Liempde.

Er hadden zich 116 deelnemers opgegeven. Maar toen duidelijk werd dat er van alles spookachtigs te beleven viel in straten als de Kerkheiseweg, Nieuwstraat en Oude Dijk, sloten zich steeds meer kinderen aan. Ook een groep van gehandicaptenorganisatie Cello in Liempde deed mee. De kinderen konden bij 25 huizen aanbellen, in de hoop dat er behalve iets griezeligs ook een traktatie op hen wachtte.
Ondertussen zorgden leden van buurtvereniging Keefheuvel ervoor dat er in diverse tuinen ook actie was, zoals een doolhof. Tijdens de wandeling werd de jeugd nog geconfronteerd met heksen, geraamtes en weerwolven, terwijl de KPJ in het bos achter jeugdhuis Pius X een spooktocht had uitgezet. Uiteindelijk bleek pas om half elf die avond dat alle kinderen, van wie het gros verkleed en geschminkt was, dit avontuur hadden overleefd.
Organisator Elise van der Laan van zowel buurtvereniging Kerkeind als JAS was erg te spreken over het verloop van deze Halloween in Liempde. Volgens haar waren er enkele tientallen vrijwilligers bij betrokken, al waren daar nogal wat ouders bij die in de gaten wilden houden hoe hun kroost de spooktocht zou ervaren. Volgend jaar gaan de buurtverenigingen Kerkeind en Keefheuvel wat vroeger bij elkaar zitten, aldus Van der Laan: "Dan willen we Halloween samen opzetten en bekijken of het 'Liempde-breed' kan".

Pompoenen versieren bij Kinderboerderij

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Afgelopen weekend stond ook De Kinderboerderij aan het Apollopad in het teken van Halloween. Hier konden kinderen een pompoen uithollen en mooi versieren. Enkele tientallen kinderen waren op het evenement afgekomen en gingen fanatiek aan de slag.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

Vooral het uithollen van de grote pompoenen vergde het nodige geduld, maar dat was geen probleem voor de jonge Boxtelaren die zichzelf buiten in de heerlijke najaarszon prima bezig konden houden. Binnen konden de kinderen knutselen en werden enkel mooie creaties gemaakt. En natuurlijk was er ook volop aandacht voor de dieren op De Kinderboerderij, die veel geknuffeld werden.

Gerry Meijs

Foto: Cock Stam

Wie kent haar niet? Gerry Meijs was jarenlang wijkverpleegkundige in Boxtel-Oost en Munsel en werkte daarna bij de jeugdgezondheidsdienst. Door de jaren heen hielp ze heel wat Boxtelaren. Hoe is het nu met haar?

Gerry komt oorspronkelijk uit Moergestel, waar ze de oudste was van een gezin van acht kinderen. "Dat was niet altijd leuk, hoor", vertelt ze. "Veel mensen zien een groot gezin als gezellig, maar als het oudste meisje kwam er vooral veel werk op mij af. Na mij kwamen vijf jongens, dus moest ik mijn moeder veel meehelpen in het huishouden. Toen al kwam de wijkverpleegkundige af en toe op haar brommertje bij ons langs en bedacht ik dat ik zoiets later ook zou willen doen."
Gerry haalde haar middelbare schooldiploma in Oirschot en wilde daarna meteen door naar de opleiding voor verpleegkundige. Daarvoor was ze echter nog te jong. Na een jaar werken als ziekenverzorgster kon ze in Boxtel bij het oude ziekenhuis op Duinendaal terecht.

"Dat was echt een hele leuke tijd", kijkt Gerry lachend terug. "Het was toen gebruikelijk dat je intern ging wonen bij die opleiding, maar hier in Boxtel was er geen plaats voor een verpleegstersflat dus werden we in groepjes van vier in de flats op Hoogheem geplaatst. Voornamelijk jonge meiden, maar er zaten ook al een paar mannen bij, wat in die tijd nog niet zo gebruikelijk was. We hadden een ontzettend leuke groep. Omdat we allemaal onregelmatig werkten was er altijd wel iemand die mee uit ging, meestal in Becoloth. En omdat we zo'n hechte groep waren, konden we ook veel bij elkaar kwijt. Van vriendjes en uitgaan tot de dingen waar je tegenaan liep tijdens de studie, zoals het overlijden van mensen of de geboorte van een kind. We waren allemaal nog zo jong, door dingen samen te delen konden we het een plekje geven. De opleiding zelf was ook erg leuk, vooral als je eenmaal de verbanden zag. Anatomie is nogal een droge stof, maar als je door begint te krijgen hoe het allemaal samenwerkt in een lichaam, dan wordt het interessant."

Gerry wist al snel dat ze niet voor vast in een ziekenhuis wilde werken. Ze leerde verder voor wijkverpleegkundige aan de sociale academie in Breda, waarna ze werk kreeg bij het Wit-Gele Kruis in Boxtel, de voorloper van de huidige thuiszorg. "Ik wilde de wijk in, mensen thuis helpen. Daar voelen ze zich toch prettiger dan in een klinische omgeving. Natuurlijk konden we in die tijd ook meer de tijd voor mensen nemen en waren we zelfstandiger dan nu het geval is. We hadden geen leidinggevende. Het bestuur was de baas, maar we regelden alles zelf. We maakten op vrijdag afspraken voor de komende week. Dat was als jonge meid wel erg uitdagend, maar mij ging het goed af. Ik had van huis uit al die verantwoordelijkheid geleerd.
We hadden wel een flink werkgebied. Mijn stukje Boxtel was voornamelijk Oost en Munsel, maar ik had ook veel adressen in het buitengebied. We moesten voor elkaar invallen en dan ging je soms ook naar plaatsen in de omgeving. Ik heb heel wat kilometers gemaakt in mijn lichtblauwe Renaultje."

Door de jaren heen is het werk grotendeels hetzelfde gebleven, maar de manier van organiseren is sterk veranderd. "Vanaf het moment dat ik in de wijk ging werken, werden organisaties al groter en groter door allerlei fusies. Daardoor kwam er steeds meer management en steeds minder aandacht voor de mensen op de werkvloer. Na elke fusie moest het weer helemaal anders, vooral op het gebied van financieren en registreren. Op een gegeven moment moest alles tot op de minuut precies vastgelegd worden. Nou, dan waren we soms gewoon burgerlijk ongehoorzaam, zodat we toch nog de tijd voor mensen konden nemen."

In 1990 werd de wijkverpleging gescheiden van de jeugdgezondheidszorg en moest Gerry een keuze maken. Het werd de jeugd, vooral omdat zij en haar man Cees inmiddels twee kinderen hadden, de tweeling Kees en Geert. Toch was het geen gemakkelijke keuze. "De thuiszorg was meer mijn ding, maar in de jeugd zat meer uitdaging. Ik miste het allround werk wel, maar er kwam ook veel voor in de plaats. We werkten vooral vanuit het consultatiebureau, maar mijn kracht was toch wel dat ik graag bij mensen thuis langsging en daar de situatie kon inschatten. Ik heb dat werk uiteindelijk nog tot 2005 gedaan. Op dat moment werd ik gevraagd om oppas te worden. Het ging om een zakengezin waarvan zowel vader als moeder een eigen bedrijf hadden en dus doordeweeks weinig thuis konden zijn, dus het ging om flink wat uren per week. Eigenlijk was ik meer de nanny dan een oppas. Ik was ondertussen ook wel klaar met de jeugdgezondheidszorg. Niet met het werk zelf, maar wel met alle veranderingen en bureaucratisering. Dus toen ben ik oppas geworden en ook dat heb ik met veel plezier gedaan. Je gaat echt met zo'n gezin meeleven en je deelt dan ook in alles mee. Deze maand wordt de jongste tien jaar en de ouders zijn wat minder gaan werken, dus kreeg ik mijn ontslag. Maar zo voelde het niet, hoor, ik was gewoon niet meer nodig.

En dus ben ik nu net een paar maanden vrij. Ik zou weer kunnen gaan werken, maar vind het eigenlijk wel lekker om even niets te moeten. Ik kan nu eindelijk zelf kiezen wat ik wil gaan doen. En ik val niet in een zwart gat hoor, de tijd vliegt voorbij. Ik geniet van leuke dagjes uit, ik zwem, wandel, fiets en lees. Misschien dat ik in januari ineens denk 'waar ben ik aan begonnen?', maar voorlopig is het zoals in die reclame: 'Nu even niet!'"

Lieve lezers,

Is het ooit rustig in Boxtel? Dat is de vraag die ik me deze avond stel, vanachter mijn schrijftafel met een kupke kruidenthee. En met kruidenthee bedoel ik natuurlijk gewoon een flink glas wijn. Want kom nou.

We weten allemaal dat wij, als Boxtelaren in hart en nieren, altijd een mening hebben over grote en kleine zaken die spelen. In ons durpke buitelen we al sinds het begin der tijden over elkaar heen wanneer het om het centrum gaat. Want het centrum is van ons allemaal. En dus hebben we er ook allemaal iets over te zeggen. Is dat mooi? Jazeker. Is dat altijd wenselijk? Daarover valt te twisten.

Bijna wekelijks is er weer een nieuw hot item waar Boxtel zich met zijn allen tegelijk over buigt. Is het niet Het Benkske, dan zijn het wel de plantenbakken in de stationsstraat. En is het niet de autovrije Markt, dan is het wel een zieke kastanjeboom. Over dit laatste: de kastanjeboom aan de Zwaanse Brug is ziek, en de eigenaar van de boom heeft een kapvergunning aangevraagd. Dit is het nieuwste onderwerp waarover iedereen zijn duit in het alsmaar groeiende zakje wil doen. En dus volgde Boxtel de bekende weg: we bespreken dit met elkaar natúúrlijk weer via Facebook.

Want ook voor dit hete hangijzer is weer een speciale Facebookpagina opgericht. In het kort: Boxtelaren zijn boos, want de boom is beeldbepalend voor het centrum en mag derhalve niet gekapt worden.
In het korter: Boxtel goes crazy.

De Facebookpagina bericht bijvoorbeeld over de kapvergunning die is ingediend door de eigenaar van deze boom. Die kapvergunning wordt vervolgens tot op de letter nageplozen om te kijken of hier niet toevallig iets mis aan is. Blijkbaar kan dit zomaar. Dat vind ik al vreemd. Maar waarvan mijn pruim nóg erger in de knoop raakt, is het feit dat er daadwerkelijk mensen zijn die zich met deze zaak denken te moeten bemoeien. Het is toch niet te gleuven! Als de eigenaar van een boom deze wil kappen, laat deze man dan met rust. Zíjn boom. Toch.
Om te vergelijken: ik ga natuurlijk ook niet ongevraagd kijken of iemands schutting wel op de erfgrens staat. En ik ga me ook niet bemoeien met iemands parkeervergunning of de bouw van een dakkapel. Daar hebben we in Boxtel genoeg incompetente boa's voor, die deze functie prima zelf belabberd kunnen uitvoeren.

Ik denk dan ook dat je, wanneer je je aanmeldt als bewoner van Boxtel, het beste een welkomstpakket van de gemeente mee kunt krijgen. Hierin kan bijvoorbeeld een klachtenformulier zitten; geen enkele Boxtelaar kan zonder. Misschien ook een gratis cursus 'Hoe Negatief Te Zijn Op Social Media'; zeer belangrijk als je in Boxtel komt wonen. Wellicht ook een netje citroenen; voor als je niet zelf al zuur genoeg bent. Allemaal zaken die de Boxtelaar kunnen helpen in zijn verblijf hier. Of zullen we gewoon afspreken om met zijn allen weer normaal te gaan doen, en de dingen te accepteren zoals ze lopen in Boxtel? Probeer dat laatste eens, het zal je goed doen!

Liefs,
Bets

Foto: Heemkundekring Boxtel

Rectificatie
Vorige week vond je in deze rubriek een foto van het actiecomité 1813-1913 ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van een onafhankelijk Nederland. Niet alle namen waren daarbij juist vermeld. Daarom deze week nog een foto van het actiecomité, met vermelding van de juiste namen.

Staande van links naar rechts:
Louis van der Eerden, Willem van der Heijden, Janus Baijens, Charles van Rooij, Antoon van Uden, Piet Notten, Jan van de Meerendonk, Luijckx, Janus van der Sande en Kees Verheijden.

Zittend van links naar rechts:
Willem Prick, Karel Mathijs Merks, Henri van Haeren, Pieter Tielen, Victor van de Meerendonk en Willem van de Laar

Heemkundekring Boxtel, Christ van Eekelen

Ondernemers netwerken in hart van gemeente

Foto: Tim Durlinger

Boxtel - Zo'n tachtig ondernemers uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch maakten afgelopen donderdagavond gebruik van de mogelijkheid om te netwerken in het hart van de gemeente, de raadzaal in het gemeentehuis. Onder de noemer HerfstZon Borrel hadden de ondernemersverenigingen Verenigde Ondernemers Contacten (VOC) en JCI Dommelland samen met de gemeente het initiatief genomen voor dit evenement.

De borrel zelf moest op verzoek van de gemeente in de raadzaal nog even plaatsmaken voor een glaasje water. Des te beter konden de aanwezigen zich concentreren op de 45 vragen die de Boxtelse quizorganisatie The Brain voor hen in petto had. Vele daarvan waren lokaal getint. Zo weten de deelnemers nu dat de van oorsprong Boxtelse darter Michael van Gerwen inmiddels 2,2 miljoen Engelse ponden aan prijzengeld bij elkaar heeft gegooid.
Voorafgaand aan de quiz maakte wethouder Economie Eric van den Broek van de gelegenheid gebruik om de ondernemers te wijzen op alle mogelijkheden die de gemeente hen biedt. Hij wees onder meer op het economisch aanvalsplan dat de gemeente samen met ondernemers heeft opgesteld. Boxtel investeert daarbij eenmalig een miljoen euro. Uiteindelijk verhuisde het hele gezelschap naar werkcafé De Link op de begane grond, waar de borrel dan toch nog op tafel kwam.


SP

Foto: SP

SP wil snel meer sociale huurwoningen
De wachttijd voor een sociale huurwoning kan oplopen tot vijf jaar. SP-raadslid Rinze van der Veen: "Gezien het gegeven dat er nu steeds meer eenpersoonshuishoudens en statushouders bij komen is het nodig om een inhaalslag te maken en in de komende jaren enkele honderden sociale huurwoningen te bouwen. Dan kunnen zowel Boxtelse woningzoekenden als statushouders gehuisvest worden. Wij hebben voorgesteld om tijdelijke huurwoningen te bouwen op braakliggende gronden en om de gemeentelijke kosten te verlagen zodat het voor Sint Joseph gemakkelijker wordt om snel sociale woningbouw te realiseren."

Motie vechtscheidingen unaniem aangenomen
De gemeente gaat haar inwoners actief informeren dat het Centrum Jeugd en Gezin en het maatschappelijk werk ook bedoeld zijn om te helpen bij echtscheidingen, zowel in raad als daad. Dit om te voorkomen dat het uitloopt op een vechtscheiding waarbij de kinderen de dupe kunnen worden. Dit kan weer leiden tot meer problemen en een groter beroep op de jeugdzorg, waar de gemeente voortaan verantwoordelijk voor is. SP-raadslid Marije van Kuijk: "Het voelt goed dat de gemeenteraad onze motie unaniem gesteund heeft. Daarmee wordt het belang van educatie en goede informatie onderkend met betrekking tot dit groeiende maatschappelijke probleem. Het belang van de kinderen moet centraal staan."

Met terugkeer van de wijkagent gaat SP-wens in vervulling
Door een nieuwe werkwijze in de Meierijgemeenten gaan agenten weer meer de wijken in. De politie moet meer bereikbaar en beschikbaar worden. De agenten krijgen een plek in het gemeentehuis en in de wijken. De SP pleit al vele jaren voor de terugkeer van de wijkagent voor het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid van de wijken. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: "Met de terugkeer van de wijkagent gaat een wens in vervulling. Het is mooi dat mensen de agent meer kunnen zien en aanspreken, persoonlijk contact is belangrijk. We zullen scherp in de gaten houden of dit in de komende tijd ook daadwerkelijk gaat gebeuren."

Gemeente gaat hoogste boetes Fraudewet opnieuw beoordelen
Na hernieuwd verzoek van de SP-fractie gaat het college alsnog zeven boetes van boven de 500 euro die wellicht ten onrechte zijn opgelegd aan bijstandsgerechtigden opnieuw beoordelen. Het gaat om de periode van 1 januari 2013 tot november 2014. In de nieuwe beoordeling wordt rekening gehouden met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van november 2014. Wethouder Eric van den Broek zou het liefst zien dat de aangekondigde wetswijziging toegepast wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven: "Wij zijn tevreden met de toezegging van het college en hebben daarom onze aangekondigde motie voor de begrotingsbehandeling ingetrokken."

INbox

Foto: InBox

INbox, samen in voor Boxtel, samen in de raad.

In juni is de nieuwe manier van werken van de gemeente Boxtel van start gegaan. Bewoners worden meer bij de plannen van de gemeente betrokken en de gemeente gaat meedenken over de plannen van de bewoners. Merken we daar al iets van?

In Selissenwal hebben bewoners daar inderdaad wat van gemerkt. Zo zijn de plannen voor de nieuwe inrichting van de Van Randerodestraat aan de bewoners voorgelegd en zijn ze samen tot een nieuw ontwerp gekomen.
Er lag al jaren een plan om langs de Dommel het olifantenpaadje iets te verbreden en toegankelijk te maken voor wandelaars die slecht ter been zijn.
Het waterornament in de vijver wilden bewoners graag vervangen door een bruisende fontein, maar die mocht niet te veel lawaai maken. Met hulp van de gemeente zijn ze er nu allebei, het pad, officieel geopend door Herman van Wanrooij ( zie foto) en de fontein.

Voor INbox is deze manier van werken niet vreemd, wij denken mee met de inwoners van Boxtel. Wij zijn ook inwoners van Boxtel. En volgens ons zijn bewoners veel deskundiger als het gaat om hun eigen woonomgeving.

Jullie lieten ons onder andere weten dat het moeilijk was om met een rollator in de bibliotheek te komen en dat er weinig rekening gehouden werd met mensen die slecht ter been zijn. Jullie vertelden ons niet te snappen wat het sociale wijkteam deed, zij moeten toch voor een wijk werken?

Dat het plastic ingezameld wordt scheelt een heleboel afval in de zwarte kliko, hij staat veel minder vaak aan de straat. Kan er niet nog meer apart ingezameld worden? Als er genoeg sociale huurwoningen zijn, waarom duurt het dan zo lang voordat mijn zoon een huis krijgt? Vragen die jullie stelden aan iemand van INbox.

INbox heeft tijdens de begrotingsvergadering dan ook aandacht gevraagd en moties ingediend voor de vooral slecht begaanbare stoepen en moeilijk bereikbare openbare gebouwen, de samenwerking tussen het sociale wijkteam en wijkbewoners, de inzameling van blik en de sociale huurwoningen.
Niet omdat daar niets aangedaan wordt, maar om daar nog maar eens een keer extra aandacht voor te vragen.

Als u in 'Politiek Podium' de stukken leest van de verschillende partijen, zult u waarschijnlijk niet zoveel verschil zien. Als het gaat over de Wmo, werkloosheid, jeugdzorg, onderwijs en sociale woningbouw zijn we het als partijen meestal snel met elkaar eens. We willen allemaal het beste voor de inwoners van Boxtel.

Voor onze partij is het altijd het belangrijkste geweest om datgene onder de aandacht te brengen wat de inwoners van onze gemeente direct raakt en met voorstellen en oplossingen te komen die door ons en jullie samen bedacht zijn.

Laat ons daarom weten wat we in onze gemeente samen anders en beter kunnen doen.

GEMEENTE INFO

06-11 Kalksheuvel
10-11 Kerkeind
11-11 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

CDA: willekeur bij subsidiëring

Boxtel - Het CDA in de gemeenteraad van Boxtel beticht het gemeentebestuur van willekeur bij de toekenning van subsidies. De bezuinigingen op de verdeling daarvan is volgens de partij niet logisch.

"Het is belangrijk dat willekeur of de suggestie van willekeur voorkomen wordt. En dat lijkt helaas nu wel het geval te zijn", schrijven de christen-democraten in een brief met vragen aan burgemeester en wethouders. "Want we geven 10.000 euro uit voor drie dagen Slowlands, 10.000 euro voor een paar uur Dommeltheater en 9.500 euro voor Boxtel Vooruit, dat daar het hele jaar activiteiten voor organiseert. Daarnaast geven we maximaal 75.000 euro voor Podium4All uit en geen subsidie meer aan de Stichting uitkeringsgerechtigden, geen subsidie voor Buurtkamer Forofiet, slechts 5.000 euro voor De Groene Poort waar minimaal 70.000 bezoekers per jaar komen en 1.260 euro minder voor Terug in d'n Ted Liemt. Het CDA maakt zich daarom zorgen. De logica bij het toekennen van subsidies ontbreekt wat ons betreft en ook de communicatie bij het niet toekennen van subsidies is een zorgpunt."
De partij wil van B. en W. weten waarop de keuze is gebaseerd voor het wel of niet verlenen van subsidie.

Thema-avond over armoede

Boxtel - Het CDA Boxtel-Liempde verzorgt op woensdag 11 november een thema-avond over armoede. Deze vindt vanaf 19.30 uur plaats bij de Voedselbank/Buurtkamer Forofiet aan 't Ronduutje 11 in Boxtel.

Na een rondleiding bij de Voedselbank en een presentatie door voorzitter Arjen Witteveen, gaan de aanwezigen naar de naastgelegen Buurtkamer Forofiet. Hier worden zij ontvangen door Maddy van der Burg, die vertelt wat Forofiet voor de buurt en Boxtel betekent. Aansluitend zal Toon van der Sloot, voorzitter van Vincentiusvereniging Boxtel, een lezing houden over Armoede. Na afloop, rond 20.45 uur, is er gelegenheid tot discussie. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Bekendmakingen week 45

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Boseind 17        wijzigen toegang en grens inrichting / bedrijf
-Halderheiweg 7        rooien: 4 Amerikaanse eiken uit voor- en achtertuin
-Kastanjelaan 1, algemene begraafplaats Munsel        het ontgraven van grond
-Oude Postbaan 29        splitsen woonboerderij in 2 woningen en verplaatsen bakhuis

Verleende omgevingsvergunningen
-Beukendreef ongenummerd:        perceel tegenover Beukendreef 1, gebruik perceel voor teelt boomkwekerij gewassen
-Breukelsestraat 109        plaatsen reclamezuil en aanbrengen gevelbenaming
-Prins Hendrikstraat voor huisnummer 45        rooien: 1 kastanje uit groenstrook
-Stationsstraat voor huisnummer 74        rooien: 1 metasequoia uit trottoir
-De Voetboog op de hoek met parkeerterrein sportvelden        rooien: 1 wilg uit groenstrook
-Mgr. Wilmerstraat uit groenstrook achter Molenstraat 90 en 92        rooien: 2 populieren.
-Zonnegoud 14        bouw vrijstaande woning met vergunningvrije aanbouw.

Ontwerpbesluit aanwijzen panden als beschermde gevelwand
-Grote Beemd 5 - 15, de oneven huisnummers        voornemen om deze woningen aan te wijzen als beschermde gevelwand

Meer informatie
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

Door missenwerk voelt Shauny zich bevoorrecht

Foto: Raymond Saldana

Boxtel - Op 26 oktober eindigde ze bij de top 20 van de Miss Grand International-verkiezing in Bangkok, Thailand. De 24-jarige Shauny Bult uit Boxtel heeft een druk leven als miss. Werk dat niet alleen bestaat uit mooi zijn, maar dat ze ook nog combineert met een studie Bouwmanagement en Vastgoed.

"Ik heb mij maanden voorbereid op deze verkiezing", vertelt Shauny. "Dat wil zeggen vier keer in de week naar sportschool Tiga Health & Beauty en op mijn voeding letten. Ik leef altijd al gezond, maar voor een verkiezing doe ik er nog een schepje bovenop." Dat ze daarnaast nog een studie volgt, maakt het extra zwaar: "De voorbereiding op 'Bangkok' combineerde ik met mijn afstudeerstage. Dus eigenlijk volg je een voltijd studie en bereid je je daarnaast ook voor op een internationale missverkiezing van drieënhalve week. Maar daar kies ik zelf voor!" Bovendien moet een miss ook trainingen volgen in het verzorgen van make-up en haar. Shauny: "Veel mensen verwachten dat dit voor je wordt gedaan, maar dat is niet het geval! Ook je garderobe is ontzettend belangrijk. Een miss loopt niet in een spijkerbroek met een topje."

In Thailand zelf wachtte haar een strak schema: "Vaak kom je om middernacht aan in het hotel en moet je om vier uur weer opstaan, omdat je je twee uur later moet melden in de lobby met je haar en make-up gedaan. Voor de finale hebben we met zijn allen zes dagen lang tot zeker tien uur 's avonds getraind om een topshow neer te kunnen zetten." Ondanks het harde werk kijkt de Boxtelse terug op een fantastische tijd in Thailand: "Ik heb ontzettend veel nieuwe vriendinnen gemaakt en nieuwe plekken bezocht".

Op de vraag of missen arrogant zijn, antwoordt Shauny resoluut: "Een goede miss is nooit arrogant! Ik ben zelfverzekerd, maar dat is iets anders. Ik vind het juist leuk om nieuwe mensen te leren kennen en kan ook echt geïnspireerd raken door de missen van andere landen. Ik vind het interessant om te leren hoe hun dagelijkse leven en cultuur eruitzien."

Aan de Miss Grand International-verkiezing deden modellen uit tachtig landen mee. Shauny haalde uiteindelijk de top 20. Die werd bepaald door een jury, bestaande uit sponsoren en mensen van de organisatie. Het thema was het voorkomen en stoppen van geweld. Doordat een missverkiezing altijd op veel aandacht kan rekenen, bereikte die boodschap een groot publiek. Daar bleef het echter niet bij. De winnares uit de Dominicaanse Republiek bezoekt namelijk vluchtelingenkampen om daar eerste levensbenodigdheden uit te delen.

Uit eerdere ervaringen weet Shauny dat enkel de aanwezigheid van een miss ongelofelijk veel kan betekenen voor mensen. Volgens haar zien ze een miss als iemand die hoop brengt. "In landen als de Filipijnen en Venezuela krijgen mensen al een lach op hun gezicht als ze enkel een glimp van je opvangen. Ik ben zelf een keer in een achterbuurt van Manilla geweest als miss. Ik heb nog nooit zulke ellendige levensomstandigheden gezien. De Unicef-reclames van tv kwamen ineens heel dichtbij. Maar op de gezichten van deze mensen stond een glimlach. Ze waren zo blij dat ik de tijd nam om hen te bezoeken." Zelf schrok ze behoorlijk van wat ze daar aantrof. "Ik ben binnen geweest in de huizen. De huiskamers roken vreemd, er was geen licht en in iedere hoek van de kamer lag iets wat op een bed moest lijken. Er woonde daar een gezin met vijf kinderen. Op dat moment moet je sterk zijn, maar de tranen stroomden op de terugweg naar huis over mijn wangen. Ervaringen als deze laten je inzien hoe bevoorrecht ik ben."

Naast het doen van modellenwerk is de Boxtelse dus ook student Bouwmanagement en Vastgoed. Een studie die veel mensen niet bij haar verwachten: "Ik mag over een paar maanden de titel ingenieur dragen. Ik vind het altijd wel grappig als mensen vragen wat ik studeer en ze ontzettend verbaasd reageren op mijn antwoord. Mensen verrassen is en blijft leuk."

Meester Alex brengt videoclip uit

Boxtel - Rapper Alex Bergman, beter bekend onder zijn artiestennaam 'Meester Alex', brengt zondag 8 november de nieuwe videoclip voor het nummer 'Voorbij' uit. Hij doet dit tijdens een feestelijke releaseparty in het cultuurrestaurant van zijn vader, 'Vandaag kookt'. Zijn broer Max, zal met de band 'Sea Saw' het muzikale voorprogramma verzorgen.

"Het is een soort familiefeestje. Het grootste deel van de clip is opgenomen in Vandaag kookt", lacht Alex Bergman. "Maar het is gewoon gratis voor iedereen toegankelijk hoor", voegt hij daar vlug aan toe.

Bergman studeert aan de rockacademie in Tilburg en leerde daar gitarist Kamiel Top kennen. "Ik zat met hem in een bandje en er was meteen een klik", vertelt Alex. "Kamiel heeft toen de muziek geschreven voor wat nu het nummer 'Voorbij' is." Daarnaast zingt Gitarist Kamiel ook het refrein van het nummer. Verder speelt bassist Tim Wensink op het nummer mee.

Boxtelse muziekliefhebbers kennen Alex misschien nog wel uit de hiphopformatie 'Hardnekkig'. "Maar daarmee konden we enkel nog maar dingen maken die klinken als Hardnekkig", doelt Alex op het verwachtingspatroon van het publiek. "Bovendien kunnen we ons nu meer op onze eigen projecten richten."

"Het nummer 'Voorbij' gaat over het leven in een roes. Het heeft een 'Doe Maar' achtig reggae gevoel. Mijn docent Rico (Ricardo McDougal van Opgezwolle) vond het een tof nummer en bood aan om mee te werken", vertelt Bergman enthousiast.. In 2014 werkte Rico aan een album samen met Doe Maar frontman Henny Vrienten. "Rico kon dat Doe Maar geluid dus wel waarderen. Bovendien ben ik heel benieuwd wat Henny Vrienten er van gaat vinden", blikt Alex alvast vooruit.

De releaseparty begint zondag 8 november om 19.00 uur bij Vandaag kookt, met het optreden van Sea Saw. Entree is gratis. Het nummer en de clip worden op 10 november gereleased op iTunes, Spotify, Soundcloud en YouTube.

Licht zet inbrekers in het zicht

Het is weer vroeg donker. Dat weten woninginbrekers helaas ook. Die slaan juist in de donkere dagen hun slag. Hoe voorkomt je dat je slachtoffer wordt?

De donkere maanden zijn weer aangebroken en de politie is in samenwerking met onder meer de gemeenten en vrijwilligers ook dit jaar weer gestart met een actie om bewoners te wijzen op het belang van verlichting in en om de woning. Hierbij krijgen de 'hot spots', wijken en buurten waar vaak wordt ingebroken, voorrang. Het doel is de bewoners te wijzen op het nut van binnen- en buitenverlichting als zij (nog) niet thuis zijn. Want inbrekers houden niet van licht.

Gelegenheid maakt de dief
Bij 80 procent van de woninginbraken zijn de daders gelegenheidsinbrekers. Ze hebben niet een bepaalde woning op het oog, maar kijken waar ze gemakkelijk kunnen toeslaan. Woningen waarbij de bewoners niet thuis zijn, vinden zij aantrekkelijk. Net als woningen waar ramen openstaan of die slecht hang- en sluitwerk hebben. Ook werken inbrekers graag op plaatsen waar niemand ze ziet. Met die kennis kun je je woning beschermen.

Tijdschakelaars
De indruk wekken dat je thuis bent kan gemakkelijk met tijdschakelaars. Deze doen lampen automatisch aan. Je bepaalt zelf het tijdstip waarop dit gebeurt. Luxere modellen tijdschakelaars kun je zelfs zo programmeren dat de lampen iedere dag op een ander tijdstip aangaan. Door in meerdere kamers lampen op tijdschakelaars aan te sluiten, lijkt het nog meer alsof er echt iemand aanwezig is. Als je spaarlampen of led-verlichting aansluit op deze schakelaars, blijven de kosten beperkt. Het gaat er echter niet alleen om dat je licht in de woning laat branden, maar dat er ook goede buitenverlichting is. Eventueel kun je een radio of televisie aan laten staan. Uiteraard is het goed afsluiten van deuren en ramen met degelijk hang- en sluitwerk en het niet in het zicht laten liggen van kostbare zaken zoals autosleutels en laptops aan te raden.

Wat doet de politie?
De politie heeft het drastisch verminderen van het aantal woninginbraken als prioriteit. Zo doet de politie na iedere woninginbraak standaard een grondig sporenonderzoek om te kijken of inbrekers vingerafdrukken of DNA hebben achtergelaten. Ook doet de politie altijd buurtonderzoek, ze vragen hierbij bijvoorbeeld aan de buren of ze iets verdachts zagen. Verder waarschuwt de politie dat er een inbraak is geweest. Bij huizen die op elkaar lijken, proberen inbrekers vaak op dezelfde manier binnen te komen. Met die kennis kunnen bewoners zelf preventiemaatregelen treffen.

Bel 112, daar pak je inbrekers mee!
Zie je iets verdachts in je buurt? Bel altijd 112. De interesse van de politie gaat vooral uit naar mensen die niet in je buurt thuishoren en veel interesse hebben in huizen en/of de omgeving. Ook verneemt de politie graag met welke auto of (brom)fiets/scooter deze mensen zich verplaatsen. Vooral de signalementen van de verdachte personen en de voertuiggegevens (merk, type, kenteken) zijn belangrijk. Wil je liever anoniem blijven dan kun je dat doorgeven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.


5 veiligheidstips die geen geld kosten

Tijdens de donkere wintermaanden vinden er over het algemeen meer inbraken plaats. Met deze gratis en voor niets tips maak je het de inbreker een stukje lastiger.

1. Draai de voordeur altijd op slot, anders kunnen dieven met een creditcard of stuk plastic de voordeur eenvoudig openen.
2. Laat de sleutel nooit aan de binnenkant in het slot zitten; met onder andere de 'gaatjesboormethode' kunnen de inbrekers snel je voordeur openen.
3. Zorg dat alle makkelijk bereikbare ramen en deuren, dus ook bijvoorbeeld de garagedeur of balkondeur en het kleine(!) bovenlichtje in de woonkamer, dicht zijn. Inbrekers duwen soms hun kind naar binnen via het bovenraampje om de voordeur te openen.
4. Verstop geen sleutel onder de bloempot of bijvoorbeeld achter de regenpijp. Inbrekers kennen deze plekken ook.
5. Laat het je buren weten als je (langere tijd) weg bent. Sociale controle en een extra waakzame blik; daar houden inbrekers niet van!


Michel Sperling prolongeert titel OBK

Michel Sperling in opperste concentratie tijdens zijn gewonnen finalewedstrijd. Foto: Hans van Haaren

Boxtel - Michel Sperling heeft zijn titel bij de Open Boxtelse Kampioenschappen tafeltennis geprolongeerd. In de finale bleek de Boxtelaar, evenals vorig jaar, te sterk voor Johan van de Nieuwenhuizen uit Vught: 3-0. Hij werd hiermee de eerste speler in de geschiedenis die tweemaal op rij de 'OBK' op zijn naam weet te schrijven.

In totaal 46 deelnemer begonnen zondagochtend in de speelzaal van tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo aan het traditioneel zeer sterk bezette toernooi. Titelverdediger Michel Sperling had een lastige loting maar liet zien dat hij niet voor niets de kopman is van het eerste herenteam van Taverbo. Zo versloeg hij in de kwartfinale tweededivisiespeler Marcel Klaver uit Den Bosch en in de halve finale bleek hij net iets sterker dan de Boxtelse eredivisiespeelster Marlotte Staps. De finale werd uiteindelijk een reprise van die van vorig jaar. Ook toen stond Sperling in de eindstrijd tegenover Johan van de Nieuwenhuizen, die voor het Vughtse JCV uitkomt in de landelijke tweede divisie. Net als vorig jaar was Sperling duidelijk de sterkste. De Boxtelaar zette van de Nieuwenhuizen met 3-0 opzij en werd zo de eerste speler in de historie die zijn open Boxtelse titel met succes weet te verdedigen.

Michel Sperling juicht na het benutte matchpoint in de finale. Foto: Hans van Haaren
Spelmoment uit de finale tussen Michel Sperling (rechts) en Johan van de Nieuwenhuizen. Foto: Hans van Haaren

Sperling had dit succes zelf niet verwacht, zo bekende hij. "De tegenstanders die ik vanaf de kwartfinale heb verslagen spelen allemaal in een hogere klasse dan ik. Op papier was ik daarom misschien niet de grootste favoriet maar het liep vandaag eigenlijk best wel goed", aldus een tevreden Sperling, die met zijn ploeg ook nog altijd in de race is voor het kampioenschap in de hoofdklasse.

Jeugd Taverbo/Sabo verstevigt koppositie tegen Artisan

Valkenswaard/Boxtel - Het eerste jeugdteam van Taverbo/Sabo wist afgelopen zaterdag in Valkenswaard met 4-6 nipt te winnen van de nummer drie op de ranglijst, Artisan. Dani de Rooij was niet te kloppen en won al zijn wedstrijden.

Lars de Laat en Remco Rooijakkers hadden moeite om grip te krijgen op het spel van de tegenstander maar waren ieder toch goed voor één punt. Samen met Dani wist Lars ook de punten van het dubbelspel mee naar Boxtel te nemen. Directe concurrent Stiphout liet dit weekend belangrijke punten liggen, waardoor het eerste jeugdteam van Taverbo met 46 punten uit zeven wedstrijden nu vijf punten is uitgelopen op deze nummer twee. Met nog drie wedstrijden te gaan in deze najaarscompetitie wordt komende zaterdag duidelijk wie de langste adem heeft, als het eerste jeugdteam thuis speelt tegen Stiphout vanaf 10.30 uur.
Het tweede jeugdteam, dat vorig seizoen nog kampioen werd in de Startersklasse, moet duidelijk wennen in de vierde klasse junioren. Het speelde in Vlijmen tegen Hooghei en moest, ondanks drie winstpartijen, wederom een zwaar verlies incasseren.

Duckes Legends winnen in Nijmegen afgetekend van Obelix

Archieffoto Mark van der Pol

Nijmegen/Boxtel - De rugbyers van Duckes Legends, het combinatieteam van Ducks Boxtel en Dukes Den Bosch, hebben de uitwedstrijd tegen Obelix in Nijmegen overtuigend met 41-5 gewonnen. Het overschot aan routine van Duckes was regelmatig te veel voor de studenten uit Nijmegen.

Doordat er weinig basisfouten werden gemaakt, werden patronen goed uitgevoerd en dit leverde in totaal zeven tries op. Doordat er ook nog drie conversies werden benut, kwam de eindstand op 41-5 voor Duckes. Door deze zege neemt het team de derde plaats in op de ranglijst. Komende zondag speelt Duckes om 13.00 uur in Den Bosch tegen de 'burgerclub' uit Nijmegen, de Wasps.
Het Oisterwijks/Boxtelse combinatieteam Oysters/Ducks speelt om 14.30 in Den Bosch tegen The Dukes.

Train gratis mee tot 2016
Afgelopen weekend is de finale van het WK rugby gespeeld. Het zes weken durende toernooi heeft in Nederland veel belangstelling opgeroepen voor de rugbysport, niet in de laatste plaats door het energieke spel van de uiteindelijke wereldkampioen 'The All Blacks' uit Nieuw-Zeeland.
Voor mensen die kennis willen maken met rugby is er de mogelijkheid om bij Ducks Boxtel vrijblijvend mee te trainen. Tot het einde van het jaar kan er gratis worden meegetraind, op dinsdag: voor de jeugd tot 13 jaar van 18.30 tot 19.45 uur, voor ouderen van 20.00 tot 21.30 uur.

Bridge:

Bridgeclub Boxtel, 27 oktober:
A-lijn: 1. A. Kuilman-Kos & M. vd Meijden 62 IMP 2. G. Dams & Y. Visser 45 IMP 3. G. Joren & R. van Stuivenberg-Munnichs 29 IMP B-lijn: 1. J. Boom & B. Wienbelt 40 IMP 2. T. vd Sande-Schoenmakers & N. Knijnenburg-Beumer 27 IMP 3. G. vd Horst-Thomas & J. Arts 24 IMP

Bridgeclub Boxtel, 28 oktober:
A-lijn: 1. H. van Esch & P. vd Ven 80 IMP 2. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 48 IMP 3. F. Gieles & W. vd Heijden 43 IMP B-lijn: 1. Tonny & Piet Verstijnen 48 IMP 2. G. van Grinsven & T. vd Sande 27 IMP 3. J. Jilesen & L. Frankevijle 21 IMP

Bridgeclub Boxtel, 29 oktober:
A-lijn: 1. L. den Dekker & I. vd Meijden-vd Doelen 30 IMP 2. J. van Doremalen & F. van Roy-vd Meerendonk 21 IMP 3. N. vd Poel & H. Peeters 15 IMP B-lijn: 1. T. van Alphen & S. van Alphen-vd Ven 40 IMP 2. Wim & Henk van Dijk 27 IMP 3. F. Geurts & T. van Schijndel-Rood 16 IMP

Bridgeclub Revanche, 27 oktober:
A-lijn: 1. W. vd Heijden & A. van Os 68,75% 2. L. den Dekker & H. vd Wetering 59,72% 3. S. Tempels-Walchenbach & J. Sweere 56,94% B-lijn: 1. Gerda & Ad van Lier 69,30% 2. R. Koenders-van Uum & G. Wagenaars-Vera 57,26% 3. Hennie & Gerard Veroude 56,88%

Bridgeclub Revanche, 29 oktober:
A-lijn: 1. M. vd Sloot & A. vd Ven-van Hal 67,19% 2. H. Schalkwijk & B. Hermkens 62,50% 3. L. Verstijnen-Sessink & B. Verstijnen 60,63%

Bridgeclub Rembrandt, 27 oktober:
A-lijn: 1. C. vd Velden & G. van Rooy 65,10% 2. J. Fischer & H. Maas 63,02% 3. T. vd Leek & H. Siemons 54,38% B-lijn: 1. G. Bogaerts & J. Schüller 60,42% 2. J. Balk & A. Teurlings 55,21% 3. E. Kemna & D. Landman 53,65%

Bridgeclub de Rots 28 oktober:
A-lijn: 1. A. Moerdijk & R. Daverveld 59,16% 2. M. Ronde & M. Jussen 55,08% 3. F. Verhees & M. Vergouwe 53,66%

Tafeltennis:

Programma BRTC:
De Dommel - SABO Boxtel
De Firma Fotografie - Bat Boys
Grand Café Rembrandt - Taverbo/SABO 1
Taverbo/SABO 3 - Taverbo/SABO 2

Jeugduitslagen Taverbo/SABO:
Artisan Valkenswaard 2 - Taverbo/SABO 1 4-6
Hooghei 1 - Taverbo/SABO 2 7-3
Rally 2 - Taverbo/SABO 3 9-1

Uitslagen Open Boxtelse Kampioenschappen 1 november:
A-Groep:
1. Michel Sperling (Taverbo/Sabo)
2. Johan van de Nieuwenhuizen (JCV)
B-Groep:
1. Joep Jonkers (Irene)
2. Maurits Gommans (Seta)
C-Groep:
1. Paul Tholenaars (Unicum)
2. Rob van Kasteren (JCV)

Biljart:

Uitslagen:
WvLiempde/Regiobank - De Vriendenkring 1 5-3
De Hazelaar - WvLiempde/Regiobank 1 26-16
WvLiempde/Regiobank 3 - Krijt op Tijd 2 25-28

Programma 't Ivoor:
Maandag 9 november:
13:00 De Piepers - 't Ivoor 1
13:00 't Ivoor 2 - De Hazelaar 3
20:00 De Uitdaging 1 - 't Ivoor 3

Uitslagen:
Libre:
't Ivoor 1 - BGG Haarsteeg 2 16-23
't Ivoor 2 - De Uitdagng 1 24-30
3-Banden Groot
BV Ammerzode 1 - 't Ivoor 1 22-28
Recreanten Libre:
't Ivoor 1 - BC Zuid 1 35-38
't Ivoor 3 - BV de Hazelaar 4 28-39
Recreanten 3-Banden Klein
't Ivo 5 - 't Ivoor 4 22-28
't Ivoor 6 - NAL 8 23-30

Zaalvoetbal:
Uitslagen 31 oktober:
Tahadi - Café 't Geveltje 10-4
Grieks rest Corfu - Fysio de Dommel 4-3
C.J. vd Sande - Feestcafé de Nozem 3-4
Dongen/vd Wiel - Hart van Boxtel 0-12
X2COM - van Stekelenburg 1-3
Gebr. Bekkers - Vouwwagenspec. 13-3
Uitslagen 2 november:
F.C. Blokfit - Plein 2        3-3
Café Marktzicht - zvs Rijschool Gestel        1-1
Green Team - Marktzicht Boxtel        3-3
Hart van Boxtel - Celdex b.v.        3-2
Scheutjens b.v. - Verbeij/Hanekroot        0-7
Programma 7 november:
18:30 van Dongen/vd Wiel - Gebr. Bekkers
19:15 Le Temps Perdu - vd Langenberg
20:00 Team Elisabeth - Heva Autobedrijf
20:45 C.J. vd Sande - Goossens Advies
21:30 van Stekelenburg -Fysio de Dommel
Programma 9 november:
19:00 Comsche Hoeve - Vermeer verz.
19:45 Vinyl en Tapijtwinkel - van Stekelenburg
20:30 Termeer Support - Groen als Gras
21:15 vd Heijden milieu - Faes entertainment

Handbal:
Programma:
7 november 19:15 HCB'92 DS1 - Acritas DS1
8 november 12:35 Groesbeek Glorie D2 - HCB'92 D1
8 november 17:40 HCB'92 DB1 - Jupiter'75 DB1
8 november 18:55 HCB'92 DS2 - Roef DS1

Dressuur:
Wedstrijd velddriel
Klasse B-B
Eline de Bont met Misty
1e en 3e met 188 en 186 punten

Voetbal:
Uitslagen DVG 31 oktober:
Pupillen:
DVG D1 - Stiphout D1 0-1
DVG D2 - NWC D5 2-7
DVG D3 - Nevelo D3 11-3
Ondo E1 - DVG E1 5-4
DVG E2 - Someren E3 1-7
DVG E3 -Sv Brandevoort E9 2-4
Rhode F1 - DVG F1 3-5
Best Vooruit F4 - DVG F2 2-1
DVG F4 - Blauw Geel F15 1-0
Junioren:
DVG A1 - Scmh A1 2-3
DVG B1 - Lierop B1 4-5
Schijndel C2 - DVG C1 0-6
1 november:
Senioren:
DVG 1 - Spoord. Boys 1 3-2
DVG 2 - MULO 2 1-2
Avanti'31 3 - DVG 3 2-0
DVG 4 - Sparta'25 5 - 7-6
DVG 5 - Bosknt 4 0-7
Heeswijk 7 - DVG 6 4-3
Nijnsel 6 - DVG 7 7-4
Volkel 7 - DVG 8 4-6
Dames:
Gemert VR2 - DVG VR1 3-1

Programma DVG:
7 november:
Pupillen:

11:45 Rhode D2 - DVG D1
11:45 DVG D2 - Blauw Geel D7
11:45 DVG D3 - Ruwaard D3
09:30 HVCH MD2 - DVG MD1
09:30 Avanti'31 E2 - DVG E1
10:30 DVG E2 - Blauw Geel E3
10:30 Wec E4g - DVG E3
09:30 DVG ME1 - Keldonk ME1
10:30 Erp F1 - DVG F1
09:30 DVG F2 - Blauw Geel F4
09:30 DVG F3 - Boskant F1g
09:30 Elsendorp F1 - DVG F4
10:15 Irene F3 - DVG F5
Mini's:
09:45 ODC Mini2 - DVG Mini1
09:45 ODC Mini3 - DVG Mini2
10:30 Sci Mini1 - DVG Mini3
Junioren:
14:45 Erp A1 - DVG A1
14:30 DVG A2 - Rhode A4
14:30 Nijnsel B1 - DVG B1
14:30 DVG B2 - Irene B2
13:00 DVG C1 - Gemert C2
13:00 Vow C2 - DVG C2
8 november:
Senioren:
14:30 Unitas'59 1 - DVG 1
12:00 Bruheze 2 - DVG 2
12:00 DVG 3 - Keldonk 2
12:00 DVG 4 - Schijndel 5
10:00 VOW 3 - DVG 5
12:00 DVG 6 - Avanti'31 6
10:00 DVG 7 - Rhode 7
10:00 DVG 8 - Boskant 6
Dames:
10:00 DVG VR1 - Ollandia VR1

Programma LSV
07-11
Essche Boys VE1-LSV VE1        16:00
08-11
Irene 1-LSV 1        14:30
Zwaluw VFC 5-LSV 2        11:00
LSV 3-RKKSV 4        12:00
Helvoirt 6-LSV 4        12:00
LSV VR1-Real Lunet VR1        11:00

Uitslagen
LSV 1-ELI 1        3-6
LSV 2-ODC 4        1-2
RKDVC 12-LSV 3        3-3
LSV 4-ODC 6        3-3
SCI VR1-LSV VR1        4-0
LSV VE1-Jong Brabant VE1        BNO

Programma LBC
07-11
LBC F1-RKVVO F2        9:30
LBC E1-FC Eindhoven E5        9:30
EFC D3-LBC D1        13:00
LBC B1-Nuenen B4        11:30
FC Eindhoven MC2-LBC MC1        11:30
LBC MB!-Hilvaria MB1        11:30

Uitslagen
LBC E1-UNA E6G        21-1
Nijnsel MC1-LBC MC1        2-17

Rugby
Uitslag zondag 1 november:
Senioren:
Obelix Nijmegen-Duckes Legends 5-41
Programma zondag 8 november:
Senioren 1:
The Dukes-Ducks/Oysters                 14.30
Senioren 2:
Duckes Legends-Wasps Nijmegen 13.00 (Den Bosch)
Colts:        
Oysters/Ducks-The Dukes         13.00 (Oisterwijk)

Taverbo/Sabo 1 haalt dubbele cijfers

Boxtel - De Boxtelse tafeltennissers van Taverbo/Sabo hebben op bezoek bij Never Despair een belangrijke slag geslagen. In Den Bosch werd met maar liefst 10-0 gewonnen. Dankzij deze monsterscore is het gat met koploper ODT geslonken tot nog slechts twee punten.

De Bossche hekkensluiter van de hoofdklasse kon het Taverbo/Sabo nooit echt lastig maken. De jarige aanvoerder Teun Vlaminckx moest weliswaar tweemaal terugkomen van een achterstand en ook Danny Smits moest een partij over de volle vijf games spelen maar daarmee waren alle Bossche wapenfeiten dan ook wel genoemd. Kopman Michel Sperling kende een eenvoudige middag en hoefde in totaal slechts één gamepje af te staan.

Omdat titelconcurrent ODT een degelijke 7-3 overwinning boekte op middenmoter Irene loopt Taverbo/Sabo zomaar drie punten in op de koploper. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt nog slechts twee schamele puntjes. Komende zaterdag ontvangt Taverbo/Sabo in eigen huis Irene. Twee weken later staat de waarschijnlijk allesbeslissende kampioenskraker tegen ODT op het programma.


Drie doelpunten niet genoeg voor LSV

Lennisheuvel - Met drie doelpunten wist LSV zondag niet te winnen van ELI. De ploeg uit Lieshout bleek over de hele linie completer dan LSV. Hard werken van de kant van de Lennisheuvelaren mocht niet baten, ELI behaalde de overwinning met 3-6.

Nadat Maikel van Kasteren in de tiende minuut uit een penalty de score voor LSV opende, volgden de eerste drie doelpunten voor ELI en gingen de ploegen met een 1-3 tussenstand van het veld. Vier minuten na rust was het wederom Van Kasteren die een goal maakte voor LSV en de stand op 2-3 bracht. Kevin de Werd wist na twee tegengoals de stand nog op 3-5 te brengen, maar zeven minuten voor tijd viel ook nog het zesde doelpunt voor de ploeg uit Lieshout en kwam de eindstand op 3-6.

LSV-trainer Kirk Koningstein vatte de wedstrijd als volgt samen: "ELI was een maatje te groot voor ons, maar we hebben gespeeld naar de mogelijkheden. Veel kansen konden we niet creëren, maar het speldbeeld ziet er met de week beter uit. Dit was een terechte overwinning voor ELI."


Taverbo Sabo 1 neemt derde plaats over van tweede team

Boxtel - In de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) werden slechts drie wedstrijden gespeeld vanwege uitstel van de partij tussen Sabo Boxtel en De Firma Fotografie. De kampioen van vorig jaar, Taverbo Sabo 1, nam de derde plaats in de ranglijst over van Taverbo Sabo 2 door dit team te verslaan met 7-3.

Ronald van Dael en Cees Hems wonnen ieder de drie enkelspelen, Van Dael was samen met Frans van Dun goed voor winst in het dubbelspel. Van Dun kon in zijn enkelspelen niet tot winst komen. Hij verloor zijn enkelspelen van Joop van Eijk, Hans Fonken en Lothar Groth, waardoor de teller op zeven bleef staan. Het tweede team van Taverbo Sabo moest daarmee de derde plaats op de ranglijst aan het eerste team afstaan.

In de wedstrijd van Rotsvast tegen Taverbo Sabo 4 wist Jan Don zijn eerste partij van deze competitie te winnen, wat niet voldoende was om de hele partij in winst om te zetten. Teamgenoten Bart Theeuwes en Geerta Pluut konden hier samen slechts drie punten aan toevoegen en ook het dubbelspel ging verloren. Hierdoor verscheen er een 6-4 uitslag in het voordeel van Taverbo Sabo 4 op het wedstrijdformulier. Opvallend was wel dat voor Taverbo Sabo 4 Toon van Geel geen enkelpartij won terwijl Raymond de Boer zijn goede vorm weer liet zien met twee overwinningen en Peter de Rooij weer eens de volle winst opeiste. Wel konden Van Geel en De Rooij het dubbelspel in winst omzetten.

De wedstrijd tussen de teams van Grand Café Rembrandt en de Bat Boys werd met een ruime 8-2 overwinning beslist in het voordeel van Rembrandt. De Bat Boys Frans Hermans en Paul Kuijs wisten elk een overwinning te boeken op Aukje van den Heuvel, maar derde Bat Boy Tim Schalkx kon daar niets aan toevoegen. Voor Grand Café Rembrandt bevestigde Eric van der Schoot weer eens goed in vorm te zijn met drie overwinningen in zijn enkelspelen en winst met Aukje in het dubbelspel. De overige drie punten voor Rembrandt kwamen op naam van Ad Brekelmans. Grand Café Rembrandt klom daardoor naar de vijfde plaats op de ranglijst.

Indoorcompetitie L'Union blijft spannend

Boxtel - Het eerste team van handboogschutterij l'Union Boxtel houdt na vijf van de zeven wedstrijden in de lopende indoorcompetitie op de 18 meter nog alle kans om het kampioenschap binnen te slepen.

Vorige week dinsdag werd het in eigen huis tweede na Amicitia Schijndel. Koploper Rozenjagers Eerde werd echter derde, zodat alle drie de teams nog in elkaars bereik liggen. Beste schutter aan Boxtelse kant was invaller Frank van Grinsven met een persoonlijk record van 277 punten. Hij werd gevolgd door Henk Jegers die 268 punten liet optekenen en daarmee iets van zijn goede vorm terugvond. Adri van de Langenberg kwam tot een score van 264 en Marchel Kluijtmans behaalde 262 punten.

Stand Ere-klasse:
1. Rozenjagers 1 Eerde         42
2. Amicitia 1 Schijndel         40
3. L'Union 1 Boxtel                 38
4. Ontspanning 1 Sint-Oedenrode 26

In Schijndel deed het tweede viertal goede zaken in de tweede hoogste klasse, de Klasse-A. Het team produceerde een goede 789 punten en werd daarmee eerste van de avond. Dit leverde tien bonuspunten op en het team nam na vijf wedstrijden de leiding in het klassement. Martijn van de Broek voerde het team aan met een score van 269, gevolgd door Gerard van der Steen met 263 en Henri van de Broek met een totaal van 257 punten. Als vierde schutter behaalde Ronald Tax 226 punten.

Stand Klasse-A:
1. L'Union 2 Boxtel                 39
2. Amicitia 2 Schijndel         37
3. HBS 1 Boxtel                 34
4. Landmans Unie 1 Schijndel 33
5. Concordia 1 Sint-Oedenrode 26

Moeizame overwinning voor DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Geen Dommelderby dit seizoen, maar 'de battle van de Kempen' afgelopen zondag toen Spoordonkse Boys op bezoek kwam bij DVG. De Liempdse ploeg pakte de draad weer op na een vrij weekeinde en een grote overwinning in de laatste wedstrijd. En ook nu wisten zij de overwinning te behalen. Met 3-2 werd Spoordonk aan de kant gezet.

Spoordonk kwam goed uit de startblokken en Sander van Eeuwijk moest al vroeg ingrijpen om een achterstand te voorkomen. Die kwam er uiteindelijk toch, in de achtste minuut was een doelrijpe kans voor DVG de inleiding tot de eerste treffer. Vrij voor doel werd Bas van Houtum niet goed aangespeeld en in de counter ging het vervolgens razendsnel de andere kant op. Spoordonk profiteerde optimaal en scoorde de verdiende 0-1. Het had zomaar 0-2 kunnen staan als de spitsen van Spoordonk betere keuzes hadden gemaakt, maar twijfel speelde hen parten en zodoende konden de DVG-verdedigers de bal weer richting het Spoordonkse doel trappen.

Bepalend voor de wedstrijd was de 34e minuut. Een blessure voor een DVG'er werd uiteindelijk door de scheidsrechter berecht met een vrije trap en de hierop volgende situatie leverde voor DVG een penalty en een situatie met een man meer op. Daan Voets was koelbloedig en tekende voor de gelijkmaker. Net voor rust was het Bas van Houtum die net over het doel schoot.
Ook na de thee was de wedstrijd gelijkmatig. Een harde voorzet van Peter Versantvoort betekende de ommekeer. De Spoordonkse doelman kreeg de bal niet onder controle en via zijn handen lag de bal plotseling in het doel: 2-1.

Omdat Spoordonk bleef jagen op de gelijkmaker, ontstonden er voor DVG grotere ruimtes en werd de voorsprong uitgebreid naar 3-1. Een goede voorzet van Peter Versantvoort werd door Bas van Houtum tegendraads binnen gekopt. Inmiddels was het ook weer tien tegen tien toen Bart de Windt weinig plezier beleefde aan zijn invalbeurt en met een rode kaart weer naar de kleedkamer werd gestuurd. De 4-1 werd door de scheidrechter, na consultatie met de grensrechter, afgekeurd. In de slotminuten werd er door de scheidsrechter nog een penalty toegekend aan Spoordonk, maar de overwinning kwam hierdoor niet meer in gevaar. Eindstand 3-2. Man of the Match was Bas van Houtum.

DVG 2 speelde eigenlijk maar één helft goed en verloor met 1-2. De dames van DVG verloren uit bij de Gemert met 3-1. Milou Welvaarts werd uitgeroepen tot Woman of the Match.

Eerste team 't Ivoor ten onder tegen Haarsteeg

Boxtel - Het eerste team van 't Ivoor leed een grote nederlaag tegen BBG Haarsteeg 2. Alleen Theo Verhagen wist zijn partij met een moyenne van 8,43 te winnen. Don van der Wiel en Louis van der Meijden konden geen potten breken en verloren hun partij te ruim.

Ook het tweede team ging ten onder. Leo Huijbers, Ad van Os en Peter van Giersbergen verloren hun partij ondanks de goede moyennes die werden gespeeld. Hun tegenstanders verkeerden in betere vorm die dag. Het derde team was vrij. Het 3-banden groot team nestelt zich langzamerhand in de top drie van de competitie. Deze week werd er gewonnen tegen BV Ammerzoden met 28-22. Leo van der Westelaken en Louis van der Meijden wonnen beiden hun partij met moyennes van respectievelijk 0,442 en 0,846. Bernhard Legierse moest genoegen nemen met acht punten.

Bij de afdeling Recreanten ligt het eerste team goed op stoom. De voorsprong op de ranglijst wordt steeds groter op de concurrenten. Ook hier was Theo Verhagen in goede doen, gezien zijn moyenne van 8,33. Toon Bevers boekte daar nog een overwinning bij. Jacques van Loon en Henk van Boxmeer behaalden samen vijftien punten. Het tweede team was vrij. Het derde team ging zwaar ten onder tegen BV De Hazelaar 4. Harrie Verhoeven bleef als enige van 't Ivoor aan de winnende hand, terwijl Will van de Oetelaar en Kees en Frans Maas hun partij verloren.

Bij de afdeling 3-banden klein speelden team 4 en team 5 tegen elkaar. Hier trok team 4 aan het langste eind. Cor van Alphen speelde een dubbelpartij en won ze beide met goede moyennes van 0,904 en 0,589 tegen respectievelijk Fouad Hasbani en Andre Vissers. Johan Beaard redde de eer voor team 5 met winst op Frits Radema. Team 6 leed een nederlaag tegen Nal 8. Alle drie de partijen vielen ten prooi aan de tegenstander.

Wapen van Liempde neemt sportief revanche

Liempde - Na de nederlaag van vorige week heeft het kaderteam van 't Wapen van Liempde/RegioBank sportief revanche genomen door met 5-3 te winnen van de Vriendenkring uit Bergharen, het team dat met ruime voorsprong lijstaanvoerder is in de kadercompetitie.

Nadat de tegenstander nog 80 caramboles van het moeilijke neo-kader 57/2 moest maken, scoorde Martien van den Tillaart een serie van 74 en maakte de partij daarmee uit. Ton Rovers had enige moeite om zijn partij te beëindigen en bood zodoende zijn opponent de gelegenheid om als eerste 'uit' te gaan waarna Ton remise maakte. Harm van de Laar moest hard knokken om zijn partij in winst om te zetten maar slaagde daar na 14 beurten in. Tenslotte leed Leo van Hastenberg na een matige partij als enige verlies.

20 / 20

Donderdag 5 november

Lezing: Wat is vrouwenhandel en hoe komt dit in Nederland voor?
10.00 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Open bridgedrive van Bridgeclub Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Quizzen met The Brain bij Denziz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 6 november

Baanderherencollege zet zich in voor dance4life
12.00 uur, Baanderherencollege, Baanderherenweg 2, Boxtel

Brabantse boekenbeurs
13.00 uur, Vincentius, Van Leeuwenstraat 5, Boxtel

Durpskwis Liemt 6 november 2015
19.00 uur, Ophalen vragenlijst bij Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Horror House
20.00 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel


Zaterdag 7 november

Brabantse boekenbeurs
10.00 uur, Vincentius, Van Leeuwenstraat 5, Boxtel

Workshops: Hoe werkt eft op jou en je dier?
10.30 uur & 14.00 uur, Dianabos 5, Boxtel

2e Boxtelse Kwis
18.00 uur, vragenboek ophalen bij Restaurant en Garde, Markt 34-35, Boxtel

Concert Slagwerkensemble Boxtel's Harmonie
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel


Zondag 8 november

Natuurwerkgroep Liempde organiseert excursie naar de Groote Heide
09.00 uur, Vertrek: Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23,Liempde

Verzamelbeurs / Ruilbeurs
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

2e hands Dameskledingbeurs
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Herfstconcert
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Vandaag Kookt… Video-clip presentatie Meester Alex met Rico
18.00 uur, Vandaag Kookt, Stationsplein 4, Boxtel

Maandag 9 november 2015

Dag van de Mantelzorg
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel


Dinsdag 10 november

Lezing over werkzaamheden paters Assumptionisten in Brazilië
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Supportersvereniging DVG Kienen in Liempde
20.00 uur, Het Struifhuis, Raadhuisplein 4, Liempde


Woensdag 11 november

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Country dansen in de Rots
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Thema-avond Armoede in Boxtel
19.15 uur, Voedselbank / Buurtkamer Forofiet, Ronduutje 11, Boxtel


Donderdag 12 november

Open bridgedrive van Bridgeclub Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 13 november

Acting the maggot from Pub2Pub
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zaterdag 14 november
2015

Speelfeest voor de jeugd georganiseerd door HCB'92
09.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Tweedehandsmarkt voor het goede doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Vandaag Kookt… Herfst met Harry Hendriks
15.30 uur, Vandaag Kookt, Stationsplein 4, Boxtel

Kwekdeuntjesfist
20.11 uur, Hofpaleis Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Installatie graaf / gravin De Vivantjes
20.30 uur, Café Den Durpsherberg, Dorpsstraat 6, Boxtel

Zondag 15 november

Bourgondische,- Eco,- Hippiemarkt
10.30 uur, Buurthuis Forofiet, Ronduutje 11, Boxtel

Hobby & Crea Beurs
11.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Intocht Sint Nicolaas Boxtel
12.30 uur, Centrum, Boxtel

Najaarsconcert St. Petrus & St. Cecilia
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Intocht Sinterklaas Liempde
13.30 uur, Voormalig Raadhuis, Raadhuisplein 1, Liempde

Live optreden van bluesrock band New Destination
15.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Maandag 16 november

Kaarten Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel


Dinsdag 17 november

Supportersvereniging DVG Kienen in Liempde
20.00 uur, Het Struifhuis, Raadhuisplein 4, Liempde

Woensdag 18 november

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vesperdienst
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Kapel, Boxtel

Kinderkleding en Speelgoedbeurs
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Donderdag 19 november

Open bridgedrive van Bridgeclub Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel