DeMooiBoxtelKrant

19 februari 2020

DeMooiBoxtelKrant 19 februari 2020


Raad positief over 'uniek' plan herinrichting Rechterstraat

Een impressie van de Rechterstraat zoals die er volgend jaar uit kan zien. (Foto: MTD Landschapsarchitecten) Foto: MTD Landschapsarchitecten

Ontwerp ondanks kritiek unaniem goedgekeurd

Boxtel - Hoewel er nog haken en ogen zitten aan de details van de plannen, is de gemeenteraad vorige week dinsdag unaniem akkoord gegaan met het ontwerp van de Rechterstraat. 'Een toonbeeld van burgerparticipatie', aldus wethouder Eric van den Broek, die vol lof was over het plan. Dat kan rekenen op de steun van maar liefst 81 centrumondernemers en nu dus ook de politiek. Dit najaar moeten de werkzaamheden beginnen.

De loftrompet klonk dinsdagavond uitgebreid. Niet alleen wethouder Eric van den Broek was namelijk positief, maar ook Filipe van den Borne, één van de leden van de werkgroep die het plan opstelde. 'Een mijlpaal', vormt het plan dat dinsdag op tafel lag volgens hem. Niet alleen omdat al sinds 2015 gepoogd wordt een grootschalige herinrichting van de Rechterstraat op de politieke agenda te krijgen, maar met name omdat het plan op de steun van maar liefst 81 ondernemers kan rekenen. En daar was de Boxtelse politiek het dinsdag unaniem mee eens. De wethouder bestempelde het plan zelfs niet meer als 'burgerparticipatie', maar juist als 'overheidsparticipatie', zo voortvarend ging de werkgroep te werk.

Kritisch gevolgd
Dat wil niet zeggen dat de plannen voor het centrum niet kritisch gevolgd worden. Naast Van den Borne meldden zich namelijk nog drie insprekers. Namens de Fietsersbond vroeg Marcel van de Langenberg zich bijvoorbeeld af of de gemeente in de uitvoerfase wel voldoende rekening houdt met fietsers. Zo zouden er te weinig fatsoenlijke fietsenstallingen zijn. Want welke fietser parkeert zijn fiets nu bij de bieb en gaat dan te voet het centrum in? Hij kreeg bijval van Combinatie95-fractielid Stefan de Nijs die pleitte voor dialoog. Die dialoog komt er ook, zo verzekerde de wethouder, want in maart volgt overleg tussen de werkgroep, gemeente en belanghebbenden. Een ander idee dat tijdens dit overleg besproken wordt is de mogelijkheid om een (bewaakte) fietsenstalling te maken in een leegstaand winkelpand.

Ook de voorgenomen afsluiting van de kruising Fellenoord/Rechterstraat kwam ter sprake. Hoewel deze afsluiting formeel gezien geen onderdeel uitmaakt van de plannen met de Rechterstraat, wilde wethouder Herman van Wanrooij wel toezeggen dat hij het benodigde verkeersbesluit voor het van kracht wordt eerst zal agenderen tijdens een raadsvergadering. Daarop trok het CDA een motie die opriep tot heroverweging van de afsluiting in. Ook vragen over een fietsroute voor doorgaand fietsverkeer over de Konijnshoolsedreef en Grote Beemd worden in die fase beantwoord.

Milieutoets
Op het gebied van milieu sprak Jan Juffermans namens de Bomenbrigade zijn afkeuring uit van de voorgenomen kap van vier bomen in de Rozemarijnstraat. Van den Broek kon dinsdag echter de toezegging doen dat wanneer dat financieel en technisch haalbaar blijkt de bomen ergens anders te herplanten. Daar komt bij dat het aantal bomen met de herinrichting per saldo met 14 wordt uitgebreid, kon hij Juffermans geruststellen. Ook de keuze voor bomen is volgens de Bomenbrigade ongelukkig. "Het zijn 'waterbomen'. Die horen niet thuis in een centrum, maar aan de slootkant", aldus Juffermans.

Juffermans betreurt het eveneens dat de plannen niet aan een klimaattoets onderworpen zijn. Was dit wel gebeurd dan was volgens hem nooit gekozen voor het rondpompen van leidingwater als 'versiering'. Hoewel het water rondgepompt wordt met zonne-energie, was het niet rondpompen en gebruik van stromend Dommelwater in zijn ogen een betere keuze geweest.

Ook oppositiepartij CDA had kritiek op de plannen en diende een motie in die opriep nut en noodzaak van het terugbrengen van de Binnendommeltjes te onderzoeken. De partij kreeg bijval van de BALANS-fractie. Toch wilde wethouder Eric van den Broek de motie niet steunen. Het karakter van de Binnendommeltjes is volgens hem 'uniek' voor Boxtel. Zo uniek dat Boxtel er onderscheidend door wordt, meent de wethouder. De motie kon dan ook niet op meer bijval rekenen en sneuvelde.

'Uniek'
Ondanks de kritiek zag de voltallige raad geen reden om het plan, dat nu slechts op hoofdlijnen vastgesteld wordt, af te keuren. VVD-fractieleidster Dymph van de Vries was helder over hoe zij naar het breedgedragen en bovendien vanuit de ondernemers zelf opgestelde plan kijkt: "Als we dit niet willen steunen kunnen we wel stoppen met burgerparticipatie." Dat geluid werd gedeeld door andere partijen. Het is 'uniek dat zoveel centrumondernemers achter het plan staan en blijven staan' (SP) en 'precies wat Meewerkend Boxtel betoogt te doen' (D66). En daarom werd het ontwerp unaniem aangenomen.

Na de overlegronden in maart wordt het ontwerp daar waar nodig bijgesteld en wordt er een werkplan opgesteld. Als dat naar tevredenheid verloopt kan in kwartaal drie het werk beginnen.

Boxtel bereidt zich voor op carnaval

De Walnoot werd zaterdag door prins Giovanny, prinses Kelsey, adjudant Levi en nar Dex van JCV De Walvisjes voorzien van een carnavalsbanner. (Foto: Pari Theologou) Foto: Pari Theologou

Boxtel - Met verschillende evenementen en activiteiten het afgelopen weekend zijn Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch weer helemaal klaar voor carnaval.

Zo werd afgelopen zaterdag bijvoorbeeld een nieuwe banner opgehangen bij Gemeenschapshuis De Walnoot, in het teken van de samenwerking tussen Wijkplatform Selissen, JCV De Walvisjes en het gemeenschapshuis.

De drie clubs zullen gezamenlijk het gemeenschapshuis omtoveren in het Walhalla van Selissen. De Walnoot is iedere carnavalsdag open van 15.00 tot 1.00 uur, zodat de hele familie er kan feesten. Dinsdag sluit het gemeenschapshuis om 0.00 uur.

Alle dagen zullen in De Walnoot een springkussen, dj Voyager en een snoeppaleis aanwezig zijn. Het carnavalsfeest is daar met name gericht op kinderen. De gehele Walnoot is glasvrij. Het programma bij De Walnoot vind je op pagina 4 terug.

In Lennisheuvel was het afgelopen weekend weer traditioneel tijd voor het Snertconcert in De Orion. In dit gemeenschapshuis is ook een carnavalsprogramma, evenals in De Rots in Boxtel en De Es in Esch.

Indengat (Boxtel) kent zoals gebruikelijk twee optochten; de Kleine Indentrek voor de donseendjes start op zaterdag om 14.30 uur en de Grote Indentrek een dag later om 13.11 uur. In Ploegersland (Liempde) gaat de Grote Ploegerstrek zondag om 14.11 uur van start en in Oggelvorsenpoel (Esch) start de Grote Optocht zondag om 12.11 uur. Een mogelijke spelbreker kan het deze zondag voorspelde onstuimige weer zijn. Houd onze site in de gaten om te zien of alle optochten volgens planning van start gaan.

In Boxtel kunnen de jeugdige carnavalsvierders zich naast De Walnoot onder andere vermaken in de Kwekpoel (www.kwekpoel.nl) in de Dommelhal, bij de DuckOUT (www.duckoutboxtel.nl) in Manege De Langspier en in de Spetterpoel bij Gemeenschapshuis De Rots.

Kijk voor alles wat er te doen is tijdens carnaval op pagina 10 van deze krant en in onze agenda op www.mooiboxtel.nl/agenda.

Pag. 14 Foto: Jeroen Poot

Trainen met De Wolf

Pag. 9 Foto: Daisy Renders

Nieuw bestuur VOC

Pag. 5 Foto: Sander van Kasteren

Overeenkomst Ontmoetingstuin

Pag. 3

School in Munsel/Selissen?

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 20 februari        Rikken en jokeren in De Kloosterhof        13.30
Maandag 24 februari        Carnavalsmiddag in De Kloosterhof        13.30
Dinsdag 25 februari        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 26 februari        Spelletjesmiddag in De Kloosterhof        13.30
Donderdag 27 februari        Kienen in De Kloosterhof        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Elke dinsdag        Fietstocht, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym in de Angelaschool, ingang Baroniestraat        19.00
Elke donderdag        Nordic walking, vertrek vanaf de Markt        09.00

Donderdag 20 februari        Keezen, vierde avond in De Walnoot        19.30

Vrouwen Gilde Boxtel

Woensdag 19 februari        Lezing de privicywet in het digitale tijdperk door Jurriaan Jansen in De Walnoot 20.00
Entree leden 3 euro/introducees 6 euro, inclusief 2 keer koffie/thee

Eetpunt Elisabethsdael Boxtel
Mgr. Bekkerstraat 6

Maandag t/m vrijdag        Koffietijd        vanaf 10.00
koffie/thee 1 euro, cappuccino 1,50 euro
Maandag t/m vrijdag        Lunch        11.00-15.00
Keuze uit verschillende broodjes, tosti's, uitsmijters en salades
Maandag t/m vrijdag        Warme maaltijd        12.00-13.00
3-gangenmaaltijd 10 euro, hoofdgerecht 7,50 euro
Opgeven via 06-30894758 of eetpuntboxtel@stichtingbroodnodig.com

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 20 februari        Bridgen in De Walnoot        13.30
        Handwerken in De Orion        13.30

Vrouwencontact Liempde

Woensdag 26 februari        Haring-keezen in De Kloosterhof        19.30

Ouderenbeleid in Boxtel; 'We moeten aan de slag!'

De Rots zat vol met vertegenwoordigers van diverse organisaties die opkomen voor de belangen van senioren. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Tientallen betrokkenen stippelen samen plannen uit in De Rots

Boxtel - In Gemeenschapshuis De Rots kwamen afgelopen donderdag tientallen vertegenwoordigers van verschillende seniorenorganisaties bijeen om na te denken over het toekomstig seniorenbeleid in Boxtel. Op uitnodiging van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel waren onder meer vertegenwoordigers van gemeente, vrijwilligersorganisaties en zorgprofessionals aanwezig. Zij waren eensgezind: door nu de samenwerking te zoeken moet een enorm en groeiend probleem afgewend worden.

Tijdens de ruim vier uur durende bijeenkomst in De Rots werden verschillende thema's rondom het prettig ouder worden in Boxtel besproken. Maar de gemeenschappelijke noemer was toch echt 'samenwerken'. Zo kunnen vrijwilligers in de ouderenzorg bijvoorbeeld begeleid worden door professionals of stagiaires in zogeheten wijkservicecentra. Dit was één van de speerpunten van het college voor 2021, maar de uitvoering is onzeker gezien de herindelingsverkiezingen die er tussenin zijn geslopen.

Toch is het idee van ontmoetingsplekken in de wijk aantrekkelijk en niet nieuw. Want met het succes van de huiskamer op Hoogheem of de seniorenactiviteiten bij de Kinderboerderij wordt aangetoond dat het ook in de praktijk mogelijk is om op een laagdrempelige manier eenzaamheid tegen te gaan en andere problemen van senioren vroegtijdig te signaleren.

Zorgen over geld en woningen
Directeur-bestuurder Rob Dekker van Woonstichting JOOST gaf concreet aan dat hij zich wil inzetten voor een betere doorstroming van senioren op de woningmarkt. Hij liet weten dat hij, gesteund door een wetswijziging nu meer mag bouwen in het middeldure huursegment. Die mogelijkheid wil de woonstichting graag inzetten om te bouwen voor senioren, zodat zij kunnen doorstromen en starters weer de ruimte krijgen. Wel vraagt Dekker zich af of er in Boxtel genoeg gebouwd kan worden in het sociale huursegment.

Een ander punt van zorg werd aangestipt door Jef Mol van Zorggroep Elde en Maasduinen: geld. Want hoewel hij bijvoorbeeld in het restaurant van Simeonshof een succesvolle ontmoetingsplek ziet ontstaan, is het vanwege een overheidskorting van 26 procent op zijn werkbudget onmogelijk het initiatief rendabel te krijgen. En daar ligt ook een pijnpunt, zo bleek donderdag, want hoewel de intenties goed zijn, rusten veel taken op de schouders van vrijwilligers en mantelzorgers. En dat is gevaarlijk voor de continuïteit van de seniorenzorg, zag ook Jac Nouwens van de werkgroep Samen Ouder Worden in Boxtel.

Samenwerken
De oplossing? Vrijwilligers efficiënter inzetten is al een hele stap. En dat kan worden bereikt door de samenwerking op te zoeken en duidelijke afspraken te maken. Of, zoals Leo Bisschops, die namens KBO-Brabant het woord deed, het schetste: "Als we elkaar maar blijven bestoken met rapporten leidt dat tot cynisme. We moeten aan de slag!"

Het feit dat zo'n beetje álle vertegenwoordigers uit het praktijkveld donderdag de moeite hadden genomen om naar De Rots te komen toont aan dat de eerste stappen gezet zijn. Het vervolg? Concrete afspraken die de werkgroep nog dit jaar met de verschillende partijen op papier wil zetten.

Boxtel is nog lang niet van de processierups af

Bestrijding processierups kost dit jaar 30.000 euro extra

Boxtel - Ruim twintig procent meer processierupsen dan in 2019. Dat is de verwachte toename van het aantal processierupsen deze zomer. Om die toename het hoofd te kunnen bieden zal de gemeente zo'n 3.000 eiken preventief behandelen zodat er geen rupsen in komen. Zo'n 2.000 bomen worden zelfs meerdere malen behandeld. Vorig jaar werden 'slechts' 1.400 bomen eenmalig behandeld. Voor de aanpak is 30.000 euro gereserveerd.

Wethouder Herman van Wanrooij maakte deze cijfers bekend nadat oppositiepartij BALANS hem er vorige week tijdens de raadsvergadering vragen over stelde. Die vragen volgen na een zomer vol overlast. De processierups stoot als hij zich bedreigd voelt namelijk kleine brandhaartjes af die bij mensen en dieren irritatie van huid en ogen veroorzaken. Het aantal meldingen van overlast wegens de rups was door de afdeling Groenbeheer het afgelopen jaar nauwelijks bij te benen. Het lag zelfs zó hoog dat er een prioritering in de bestrijding ervan werd aangebracht, waarbij bomen waar de rupsen overheen krioelden maar die op minder drukke plekken stonden, soms weken moesten wachten op een anti-rupsenbehandeling.

Naast het preventief behandelen van bomen zet de gemeente ook extra in op het plaatsen van nestkasten die mezen moeten aantrekken. Deze vogels eten de processierups. "Er zijn een heleboel planten en dieren die de overlast kunnen beperken", aldus Van Wanrooij. Boxtel trekt volgens de wethouder samen met meerdere gemeenten en de provincie op om een effectieve aanpak van de processierupsen op de langere termijn uit te stippelen. Zo kunnen bijvoorbeeld eiken op termijn worden vervangen door een meer gevarieerd aanbod aan bomen, waar de rupsen niet op af komen. De wethouder wijst er wel op dat het een illusie is om te denken dat alle overlast te voorkomen is.

De aanpak van de eikenprocessierups kost al jaren op rij meer geld dan begroot. Zo moest het afgelopen jaar 50.000 euro extra gevonden worden en in 2018 ook al 15.000 euro. Met de 30.000 euro die nu apart gezet is hoopt de gemeente de begroting achteraf niet meer naar boven bij te hoeven stellen.

Wel of juist géén school in de wijk Munsel? Basisscholen Boxtel niet op één lijn

Al vóór de renovatie van De Hobbendonken werd gesproken over een mogelijke verhuizing van de school.

Boxtel - Ondanks meer dan tien overlegronden met elkaar en de gemeente zijn de Boxtelse basisscholen niet tot overeenstemming gekomen over een toekomstgericht huisvestingsplan. Want daar waar scholenorganisatie Sint-Christoffel op de langere termijn graag basisschool De Hobbendonken zou verplaatsen naar de wijk Munsel/Selissen, zijn de andere Boxtelse spelers in het basisonderwijs het daar niet mee eens. En dus kan er geen huisvestingsplan voor de lange termijn gemaakt worden, maar is een 'tussenoplossing' bedacht.

Het nieuwe huisvestingsplan voor scholen is een leidraad om te kunnen anticiperen op de verwachte bevolkingsontwikkeling in diverse wijken. Zo becijferde een onderzoek in opdracht van de gemeente dat in de wijk Oost de behoefte aan lokalen afneemt. Dit terwijl met de huidige woningbouw in de wijk Selissen/Munsel daar juist vraag naar extra lokalen kan ontstaan. De kinderen uit die wijk zoeken nu hun weg naar scholen in andere wijken.

De bevolkingsdaling in de wijk Oost zorgt ervoor dat er in die wijk nu een overschot van zo'n twaalf lokalen is. Dit betekent overigens niet dat deze lokalen leeg staan. Scholen proberen ze te vullen met andere, vaak lesgerelateerde activiteiten. Dat is van belang, want leegstand kost een school geld en levert niets op. Het overschot loopt naar verwachting verder op naar achttien lokalen in 2027.

Er gaat een lange historie vooraf aan het vooralsnog niet geslaagde huisvestingsplan. De eerste plannen voor een school in de wijk Munsel stammen al uit het vorige decennium, maar kwamen nooit echt van de grond. In 2011 werd het idee geboren om De Hobbendonken te verhuizen naar De Wilgenbroek. Dat kwam echter ook niet tot uitvoer en de school werd op de huidige locatie opgeknapt. Daarop volgde vanuit scholenorganisatie Sint-Christoffel, waaronder De Hobbendonken valt, een verzoek tot het opstellen van een langetermijnvisie voor de basisscholen in Boxtel, het Integraal Huisvestingsplan (IHP), dat loopt tot 2034.

Zelf stelde Sint-Christoffel ook een toekomstvisie op. Daarin geeft het stichtingsbestuur aan een voorkeur te hebben voor de verhuizing van De Hobbendonken naar de wijk Selissen/Munsel. De gemeente liet weten niet afwijzend te staan tegenover deze verhuizing. Dit deel van Boxtel kent immers géén basisschool. Wel stelde de gemeente de voorwaarde dat alle basisscholen in de kern Boxtel akkoord moesten zijn met zo'n verhuizing.

Dat is echter herhaaldelijk niet gelukt. De andere schoolbesturen bestempelen de risico's van de verhuizing van De Hobbendonken als 'te groot', zo meldt een document dat de gemeente donderdag publiceerde. Sint-Christoffel houdt echter vast aan de eigen toekomstvisie. En dus kan het huisvestingsplan voor de lange termijn niet worden vastgesteld, in ieder geval niet op dit moment.

De gemeente heeft intussen gekozen voor een 'koersdocument', waarin in ieder geval de grote lijn voor het basisonderwijs in de de komende jaren wordt vastgesteld. In een raadsinformatiebrief wordt de uitgestippelde koers toegelicht en meldt de gemeente op individueel niveau afspraken met de verschillende basisscholen te maken.

Internationale Vrouwendag in teken van vrijheid

Boxtel - De Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart staat dit jaar in het teken van 75 jaar bevrijding. Dat wordt onder meer gevierd in Gemeenschapshuis De Walnoot, waar een bijeenkomst is vanaf 18.30 uur. Entree bedraagt 3 euro. Alle vrouwen vanaf 14 jaar uit Boxtel zijn welkom.

Het is 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd; de Tweede Wereldoorlog was daarmee voor Nederland ten einde. Vrijheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend, zeker niet wereldwijd. Vele meisjes en vrouwen leven niet in vrijheid. De bijeenkomst ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag staat hier in het teken van. Bezoekers worden ontvangen met koffie of thee en iets lekkers. Om 19.00 uur begint het officiële programma met een gesprek met vrouwen die hier de vrijheid ervaren, een optreden van het Wereldkoor, een pubquiz en een gezellig samenzijn met een hapje. Om 23.00 uur wordt de avond feestelijk afgesloten.

Kindercollege 'Acteren doe je zó'

Boxtel - Babel Den Bosch organiseert de Kennisbende, regionale kindercolleges speciaal voor nieuwsgierige kinderen vanaf 8 jaar. Vrijdag 28 februari bijt Elindo Avastia vanaf 14.00 uur in Den Bosch het spits af met een Kennisbende over acteren. Entree bedraagt 5 euro voor leden en 7,50 euro voor niet-leden.

De Kennisbende biedt kinderen de mogelijkheid om meer te weten te komen over uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar staan alle Kennisbendes in het teken van beroepen. Vrijdag 28 februari komt acteur en musicalster Elindo Avastia vertellen over zijn werk op het grote toneel en deelt hij zijn gouden tips. Natuurlijk is er ook ruimte om vragen te stellen. Vanaf 14.00 uur ben je welkom.

In iedere schoolvakantie zijn er Kennisbendes: 29 april in Bibliotheek Vught, maandag 19 oktober in Bibliotheek Rosmalen, donderdag 22 oktober in Bibliotheek Boxtel en maandag 21 december in Bibliotheek Vught. Deze Kennisbendes zullen ook allemaal in het teken staan van beroepen.

Meer informatie vind je op: https://babel.op-shop.nl/4458/kennisbende-acteren-doe-je-zo/28-02-2020

Schrijver Alex Boogers te gast bij Boek&Bal

Alex Boogers. (Lenny Oosterwijk Fotografie) Lenny Oosterwijk Fotografie

Boxtel - Schrijver Alex Boogers wordt op 7 maart geïnterviewd door Tet van der Donk tijdens Boek&Bal in Podium Boxtel. Begin februari verschijnt zijn boek 'De zonen van Bruce Lee', een briefroman gericht aan zijn zoon. Hierin beschrijft hij hoe de 'vechtkunstenaar Bruce Lee' hem vormde.

Boogers schrijft romans waarin hij scherpzinnig het menselijk onvermogen laat zien. Zijn personages bevinden zich aan de onderkant van de maatschappelijke ladder. In 2015 verschijnt de roman Alleen met de goden, die bekroond wordt met de Nederlandse Boekhandelsprijs en de shortlist bereikt van de Libris Literatuurprijs.

De organisatie van Boek&Bal is in handen van de Stichting Boek en Bal Boxtel, samen met onder meer Babel Bibliotheek Boxtel. Rode draad van het Boxtelse Boek&Bal vormt het boekenweekthema 'Rebellen en dwarsdenkers'.

Boek&Bal heeft aan het begin van de boekenweek opnieuw een mix van boeiende interviews, muzikale optredens en theateracts. Verder is te genieten van een echte DichtSlamRap battle en een feestelijke afsluiting met muziek van deejay Duo Rebel.

Kaarten voor Boek&Bal op 7 maart om 20.15 uur in Podium Boxtel zijn verkrijgbaar voor 10 euro bij www.podiumboxtel.nl en voor 11 euro via Boekhandel Bruna, Cadeauwinkel Hebbes of Bloemsierkunst Marimba. Informatie over Boek&Bal en de wedstrijd op www.boekenbalboxtel.nl.

Carnavalsprogramma De Walnoot

Boxtel - Het carnavalsprogramma bij Gemeenschapshuis De Walnoot is gericht op vermaak voor alle leeftijden, maar met name voor kinderen. De Walnoot is iedere carnavalsdag open van 15.00 tot 1.00 uur, zodat de hele familie er kan feesten. Dinsdag sluit het gemeenschapshuis om 0.00 uur.

Op zondagmiddag na de optocht is het gemeenschapshuis tussen 15.00 en 18.30 uur speciaal ingericht voor het familiecarnaval. Er is vertier voor de hele familie, kinderen kunnen geschminkt worden en clown Enrico zal jong en oud vermaken. Ook zijn er (warme) snacks verkrijgbaar.

Op maandagmiddag krijgt het gemeenschapshuis bezoek van de jeugdprins Thijn d'n Urste, jeugdprinses Karleen d'n Urste en gevolg van het SOJC, Cv Geen drank geen klank, Cv de Agterblijvers en van de Ploegers uit Liempde Prinses Elin d'n Urste, adjudant Loes en gevolg. Daarnaast zijn natuurlijk Jeugdprins Giovanny en Jeugdprinses Kelsey van de Walvisjes aanwezig.

Roois Kamerkoor zoekt zangers

Sint-Oedenrode - Het Roois Kamerkoor zingt al 45 jaar op niveau en met plezier met een groep van zo'n twintig personen. Nu is het koor op zoek naar een sopraan en een tenor.

Onder leiding van dirigent Monique Joosten wordt iedere week weer repertoire gekozen om in te studeren. Ze kent haar klassiekers, en de reis gaat door de muzikale stijlperioden heen: van Monteverdi tot Pärt en modern Nederlands werk. Het koor heeft diverse uitvoeringen op z'n naam staan en is in de wijde omgeving van Sint-Oedenrode bekend om de hoge kwaliteit.

In oktober 2019 heeft het koor het 45-jarig bestaan gevierd door met een collega-koor uit Eindhoven twee concerten te verzorgen met werken van onder meer Gabrieli, Vivaldi, Pärt en Tavener. Momenteel bereiden koor en dirigent zich voor op een voorjaarsconcert met liederen van Nederlandse en Vlaamse componisten en met Kerst volgt een Kerstconcert in het centrum van Sint-Oedenrode.

Het koor is echter op zoek naar een (hoge) sopraan en een tenor. Heb je enige zangervaring en heb je zin om (weer) te zingen? Dan ontvangt het koor je graag tijdens de repetitieavond op donderdag van 20.00-22.15 uur. Voor meer informatie kun je bellen met secretaris Willemien Leermakers (06-15691336), of kijk eens op de website www.rooiskamerkoor.nl.

Dol-fijne avond bij De Rots

Boxtel - De vrijwilligers van De Vrijbuiters organiseren op zaterdag 22 februari de Dol-Fijne avond, een carnavalsavond voor mensen met een beperking. Er is een spetterende disco en Prins Donald VI brengt met zijn gevolg en muzikale ondersteuning van de Red River band een bezoek aan het feest bij Gemeenschapshuis De Rots.

De avond begint om 19.00 uur (zaal open om 18.45 uur) en duurt tot 22.30 uur. Entree bij het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel bedraagt 2,50 euro, een consumptie is 2 euro. De garderobe is gratis.

Foto: Piet van Oers

Uit het Boxtelse archief van Vion…

Op 29 april 1929 opende in Boxtel de 'N.V. Exportcentrale van den N.C.B.'. In een serie korte verhalen blikken we terug op de negentigjarige geschiedenis van alle voorlopers van Vion en belichten we enkele bijzondere hoogtepunten. Vandaag deel 4: 'In de brand, uit de brand'.

De vlammenzee die in de nacht van 24 op 25 maart 2001 Dumeco in de as legde, ging de geschiedenisboeken in als de grootste industriebrand van Boxtel. Een groot deel van het vleesverwerkende bedrijf, nu bekend als Vion, ging verloren. Het vuur was aangestoken; de daad werd opgeëist door het Dierenbevrijdingsfront.

Op de vroege zondagochtend rukten de Boxtelse hulpdiensten uit voor een brandmelding op bedrijventerrein Ladonk. De portier van 'overbuurman' Akzo Nobel ontdekte het vuur en had alarm geslagen. Al snel bleek dat een groot deel van Dumeco in lichterlaaie stond en werden alle brandweerkorpsen in de regio opgeroepen.

RAMPENPLAN

Burgemeester Jan van Homelen kondigde het rampenplan af. Vanwege de enorme rookontwikkeling en vrijkomende asbestdeeltjes werd een deel van Lennisheuvel ontruimd. Geëvacueerde inwoners van het kerkdorp werden opgevangen in sporthal De Braken in Boxtel of gingen naar familie of vrienden.

Opvallend was de inzet van enkele omstanders. Dumeco-chauffeur Ad Veraa was als eerste ter plekke en slaagde er met buurtbewoonster Maya van Esch uit Lennisheuvel in om een dozijn vrachtwagens in veiligheid te brengen. Ad en Maya, die ook vrachtwagenchauffeur was, voorkwamen zo dat ook deze trucks verwoest werden.

KLEURENTELEVISIE

Twee weken na de brand zette Dumeco Ad en Maya in het zonnetje. Ze werden ontvangen door directeur Antoon van den Berg die hen verraste met een breedbeeldtelevisie. 'Ons bedrijf was niet meer te redden, maar jullie hebben prima werk verricht. De eerste nieuwe vrachtwagen die we aanschaffen is voor jou', sprak Van den Berg richting Ad.

De schade liep in de miljoenen euro's en de verwerking van vlees lag maandenlang stil. Medewerkers werden tijdelijk overgeplaatst naar vestigingen in Weert en Helmond. Dumeco zette intussen alles op alles om het bedrijf te herbouwen. Onder het motto 'In de brand, uit de brand' werd een maand na de ramp een plan gepresenteerd om het modernste vleesverwerkende bedrijf van Europa te bouwen.

In september 2001 was de herbouw van koelcellen, expeditieperrons en productieafdeling al in volle gang. De nieuwbouw werd op 2 januari 2002 in gebruik genomen.

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar boxtel.communicatie@vionfood.com.

(Foto-onderschrift:) In de vroege ochtend van zondag 25 maart 2001 staat Dumeco in Boxtel in lichterlaaie. De vlammenzee verwoest een groot deel van het vleesverwerkingsbedrijf aan de spoorlijn Boxtel-Eindhoven. (Foto: Piet van Oers, Brabants Centrum).

Boxtel gaat permanente bewoning vakantiewoningen niet gedogen

Boxtel - Boxtel wil en kan de permanente bewoning van vakantiewoningen niet legaliseren. Ook een gedoogconstructie is volgens wethouder Peter van de Wiel niet mogelijk. De reden: regels van provincie en Rijk staan nieuwe woningen in het buitengebied niet toe.

Ondanks dat het een publiek geheim is dat vakantiewoningen vaak permanent bewoond worden, mag het niet. Ook niet in Boxtel. Dit komt omdat provincie en Rijk niet toestaan dat er in het buitengebied nieuwe woningen komen. "Er zijn slechts enkele uitzonderingen", aldus wethouder Peter van de Wiel. Die uitzonderingen zijn het realiseren van woningen ten behoeve van het behoud van monumenten, het ombouwen van bedrijfspanden in woningen, de aanleg van Ruimte voor Ruimte-woningen en de totale sloop en herbouw van woningen. En daar hoort dus niet de bouw van permanent bewoonde vakantievilla's bij.

Onlangs gooiden de landelijke coalitiepartijen D66 en VVD een balletje op in de Telegraaf om het landelijke woningbouwprobleem op te lossen door de bewoning van recreatiewoningen wél mogelijk te maken. Die krant becijferde dat zo'n 55.000 mensen illegaal op campings wonen. Het legaliseren zou de doorstroming op de woningmarkt bevorderen, zo is de gedachte. Dit bleef ook in Boxtel niet onopgemerkt, waardoor het item op de politieke agenda belandde. Niet alleen de lokale afdelingen van VVD en D66, maar ook lokale partijen BALANS en Combinatie95 vroegen zich af hoe het in Boxtel geregeld is met de bewoning van de vakantiewoningen, zoals bijvoorbeeld op recreatiepark Dennenoord.

"Het lijkt erop dat de permanente bewoning in Boxtel wordt gedoogd", aldus Jos Hegeman (D66), die de wethouder dan ook om uitleg vroeg. En hoe zit het bij een legalisatie van de bewoning met de rechtsgelijkheid van bewoners van het buitengebied die zelf ook woningen op hun erf willen realiseren, wilde Combinatie95 weten. De VVD vervolgens, vroeg zich af of er eigenlijk wel toeristenbelasting geïnd wordt bij de vakantiewoningen.

De wethouder kon alle onduidelijkheid wegnemen. Niet-tijdelijke bewoning van vakantiewoningen mag niet en wordt in onze gemeente ook niet gedoogd. Er is daarom ook geen sprake van rechtsongelijkheid ten opzichte van andere bewoners in het buitengebied. Toeristenbelasting hoeven de bewoners van de vakantiehuisjes meestal niet te betalen, aangezien zij eigenaar van de woning zijn.

Boxtel wil niet vooruitlopend op verruiming van de wet de permanente bewoning van de recreatiewoningen alvast door de vingers zien. Daar voegde Van de Wiel overigens wel aan toe dat er ook niet actief op gehandhaafd wordt. Er wordt slechts opgetreden als er klachten worden ingediend bij de gemeente. Van de Wiel liet wel weten open te staan voor oplossingen met tijdelijke bewoning in het buitengebied. Bijvoorbeeld voor spoedzoekers en arbeidsmigranten, zoals ook al vastgelegd werd in de gebiedsvisie Tongeren, die de afgelopen zomer werd vastgesteld.

Weg ontmoetingstuin Van der Voortweg geëffend

Op het terrein ligt nu een grasmat, maar de biodiversiteit kan verbeterd worden. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Met het afsluiten van een bruikleenovereenkomst voor het parkje aan de Van der Voortweg heeft de gemeente de vorige week de weg geëffend voor de aanleg van een ontmoetingstuin. De overeenkomst was nodig om een bijdrage van het VSB-fonds te kunnen aanvragen, waarmee de tuin financieel gezien gerealiseerd kan worden. Op 2 maart worden de werkzaamheden gestart.

Er waren al langer ideeën om iets te doen met het braakliggende terrein langs de Van der Voortweg. Zo ontstond vanuit de gemeente in 2017 al het idee er een skatebaan aan te leggen. Dat strandde echter toen uit een peiling bleek dat jongeren helemaal niet op zo'n baan zitten te wachten.

Het plan voor een vlindervriendelijke ontmoetingstuin is daarna ontstaan op initiatief van buurtbewoners en wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente, het Baanderherencollege en het wijkplatform. Het huidige ontwerp is gekozen door omwonenden en wordt breedgedragen. Vanuit het wijkbudget en een eenmalige bijdrage van 30.000 euro was 49.000 euro beschikbaar voor de realisatie van de tuin. Voor de laatst benodigde 10.000 euro werd het VSB-fonds benaderd. Dat stelde echter de voorwaarde dat de bewoners eerst een bruikleenovereenkomst moesten opstellen.

Nu dat gebeurd is, komt het subsidiebedrag van 10.000 euro vrij en staat niets de aanleg van de tuin nog in de weg. De initiatiefnemers zijn wel nog in overleg met het Waterschap in de hoop subsidie te ontvangen om de biodiversiteit in het gebiedje rond het Smalwater en de Dommel te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door de huidige oeverzone op een aantal locaties te verbreden. Ook worden er knotwilgen geplant en worden graslandjes, insectenvriendelijke beplanting en vruchtdragende bomen ter bevordering van de biodiversiteit aangelegd. De omwonenden zullen het groen deels zelf onderhouden.

De aanleg van de tuin gaat als alle voorbereidingen goed lopen op 2 maart van start.

Zorgen over wegvallen Jeugdzorgbedden De La Salle

Boxtel - Kamerleden Martin Wörsdörfer (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het schrappen van bedden door jeugdzorginstelling De La Salle. De Kamerleden vrezen dat het wegvallen van de bedden zorgt voor nog langere wachtlijsten voor hulpbehoevende jongeren. Ook de lokale politiek roert zich.

De twee Kamerleden stellen hun vragen naar aanleiding van een publicatie in het Brabants Dagblad. Daarin stelde een woordvoerder van Koraalgroep, waaronder De La Salle valt, dat nog dit jaar vanwege bezuinigingen Boxtelse bedden worden geschrapt. Eén groep, die aan maximaal veertien kinderen onderdak biedt, zal worden wegbezuinigd. Wörsdörfer en Westerveld willen weten wat de gevolgen zijn voor de wachtlijsten. Eerder stelde ook de SP al vragen aan de minister.

Ook in Boxel deed het bericht stof opwaaien. Zo stelde de CDA-fractie er de afgelopen raadsvergadering vragen over aan wethouder Marusjka Lestrade-Brouwer. De fractie vreest dat door de sluiting jongeren tussen wal en schip zullen vallen. Ook is er volgens de christendemocraten op financieel vlak onvoldoende zekerheid voor de toekomst .

De wethouder kon echter inhoudelijk weinig zeggen over de ontstane situatie, omdat zorg bij De La Salle geregeld wordt in de Jeugzorgregio Noordoost-Brabant. En daarom moet de wethouder daar aankloppen om de correcte cijfers te kunnen melden, aldus Lestrade. Precies dat is waar CDA-fractievoorzitter Vera Brouns zich over opwond. "Het zijn geen cijfers, maar mensen waar het om gaat!", bitste ze de wethouder toe.

Koraalgroep heeft inmiddels tegenover de wethouder aangegeven dat veertien zorgtrajecten op jaarbasis neer komt op ongeveer tien bedden. Dat die wegvallen in Boxtel is het gevolg van een traject waarbij de zorgregio zorg dichter bij huis inkoopt. En daardoor zijn in Boxtel minder bedden nodig, aldus de regio. De zorg is dus verplaatst en niet verdwenen. De zorgregio geeft tenslotte aan dat het de bedoeling is om vanaf 2021 driejarige contracten af te sluiten waardoor ook op financieel vlak meer zekerheid geboden wordt aan de zorgaanbieders.

6 / 16

Foto: Rini van Oirschot

Rechterstraat 6

Het pand op de oude foto is in Boxtel bekend als de winkel van Steinmann (1911-1977). Achter dit huis begint de sigarenfabriek Elisabeth Bas onder de naam 'Senco' (Susante en Co) in 1899 op bescheiden schaal met de productie van sigaren. Oprichter is de dan 17-jarige Sjef van Susante. In 1909 verhuist de fabriek naar de Pastoor Erasstraat.

In 1910 begint de firma Alard, ( Franz Henri Joseph Alard, 1886-1920) met ongeveer 35 werknemers, een lampenfabriek in de Rechterstraat in hetzelfde pand als waar Van Susante destijds begonnen was. Men produceert een kwalitatief goede lamp. In 1911 wil hij zijn fabriek op een andere plaats in Boxtel, voor 900 arbeiders, uitbreiden. Echter hetzelfde jaar brandt het pand af en in 1912 kwam een einde aan de productie.
In veel regionale en landelijke kranten wordt melding gemaakt van de brand.

Foto: Rini van Oirschot
Fotopersbureau Het Zuiden, BHIC
Foto: Rini van Oirschot

15 juli 1911

"Door onbekende oorzaak is hedenmorgen de metaaldraadlampenfabriek „ alard" te Boxtel totaal uitgebrand. Een locomobiel, een verrijdbare stoommachine, blijft gespaard. Om 9 uur 20 werd de brand, die in het laboratorium schijnt te zijn ontstaan, ontdekt en voor men aan eenig blusschen kon denken was de geheele fabriek een groote vuurzee, waaruit niets meer viel te redden. Door het taktisch optreden van den directeur had het personeel, onbewust van het groote gevaar, in de grootste orde het fabrieksgebouw verlaten, dat achter hen in vlammen opging. De vuurmassa was zoo ontzettend, dat die te 's-Hertogenbosch werd gezien. Het gebouw is het eigendom van een der Boxtelsche fabrikanten en voldoende verzekerd bij een der Bossche brandverzekeringmaatschappijen. De belendende perceelen zijn gespaard.

Omtrent het afbranden van de metaallampenfabriek der firma alard te Boxtel deelt men nog het volgende mee: De heer alard en de ingenieur stonden op 'de locomobiel, toen de scheikundige kwam berichten, dat op het laboratorium blauwe rook werd waargenomen. Toen genoemden boven kwamen, stond alles in brand en viel er aan blusschen niet te denken. De directeur gelastte zonder opgaaf van redenen den werklieden het gebouw te ontruimen. Het personeel had de fabriek juist verlaten, toen alles in lichte laaie stond. Boeken en geld konden nog in veiligheid gebracht worden. Aan redden van fabrieksgoederen viel niet te denken. Door het kloek optreden van den opzichter van den bouw van het Ursulinenklooster, W. de Rooy uit 's-Hertogenbosch, werden de nevengebouwen behouden door de verbinding tusschen de houten daken te verbreken. De vuurmassa was zoo ontzettend, dat die te 's-Hertogenbosch werd gezien.

Naar wij vernemen, zou bij het gemeentebestuur alhier het voornemen bestaan voor den bouw eener nieuwe metaaldraadlampenfabriek. Waar de fabriek nu stond is geen plaatsruimte voor den dag te brengen."

Het verhaal gaat in Boxtel, dat ook Philips in de beginjaren pogingen gedaan zou hebben om zich hier te vestigen. Hiervoor is echter geen enkele aanwijzing te vinden. Wel heeft burgemeester Van Helvoort in 1962 tevergeefs getracht Philips over te halen een vestiging in Boxtel te openen.

Na het vertrek van Steinmann vestigt De Kiekshop zich in het pand. Vandaag is in het pand All About The Woman te vinden.

Bron: o.a. Delpher

Leerlingen gaan over de rode loper voor de première van hun eigen film

Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Basisscholen gaan de strijd met elkaar aan bij Boxtels Unicef Kinderrechten Filmfestival

Boxtel - Honderden Boxtelse kinderen gaan de komende maanden de creatieve strijd met elkaar aan tijdens het Boxtels Unicef Kinderrechten Filmfestival. Op maandag 6 april vindt de Boxtelse finale plaats in Theater aan de Parade in Den Bosch. De winnaars gaan door naar de landelijke finale op 27 juni in Tuschinski Amsterdam.

Het filmfestival wordt georganiseerd door Stichting Brede Scholen Boxtel/CultuurBox, Hollywood in de Klas en Unicef. Op dit moment werken tien groepen 7 en 8 in Boxtel hard aan de realisatie van een eigen kinderrechtenfilm. Deze 'filmmakers' zijn, via een voorronde, met hun idee of script uitgekozen om het filmfestival namens hun school te gaan vertegenwoordigen.

Over de rode loper
Op 6 april gaan de gemaakte films in première in Theater aan de Parade in Den Bosch. Hierbij worden de leerlingen behandeld als ware sterren en betreden het theater over de rode loper. Op groot scherm worden de films vertoond aan elkaar én aan alle andere Boxtelse leerlingen uit de groepen 7 en 8; zo'n 700 kinderen in totaal. Volgens organisatoren Gerry Roché en Eefje van Boxtel (CultuurBox) belooft het een groot feest te gaan worden en een geweldige ervaring voor alle kinderen. "Wat is er mooier dan over de rode loper lopen op weg naar de première van je eigen film?", aldus het tweetal.

Ticket voor landelijke finale Filmfestival
Filmcoach Freek, het gezicht van Hollywood in de Klas en inmiddels bekend en geliefd onder héél veel basisschoolleerlingen door heel Nederland, is gastheer van het festival. Een professionele jury bestaande uit onder anderen wethouder Marusjka Lestrade-Brouwer kiest de Boxtelse winnaar uit. Deze winnende klas ontvangt een finaleticket voor de landelijke finale van het Filmfestival dat wordt georganiseerd op 27 juni in Tuschinski Amsterdam. De wethouder is enthousiast over het festival: "Kinderen komen via het Kinderrechten Filmfestival in aanraking met het maken van beeld en geluid. Hierdoor ontwikkelen ze spelenderwijs hun creativiteit en origineel denkvermogen. In de maatschappij neemt het gebruik van beeld steeds meer de plaats in van het geschreven woord. Ik vind het goed dat kinderen op jonge leeftijd hier kennis van nemen waardoor ze op latere leeftijd daar profijt van hebben."

Cultuur inzetten om meer bewustwording te creëren
Twaalf Boxtelse scholen doen mee aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Het Boxtelse Kinderrechten Filmfestival is onderdeel van het Lokaal Kunstmenu dat ieder jaar gezamenlijk wordt vormgegeven door CultuurBox en de ICC'ers (Interne Cultuur coördinatoren) van de Boxtelse basisscholen. Dit schooljaar worden verschillende lesprogramma's en workshops georganiseerd rondom de disciplines fotografie, film en mediakunst. Een Boxtels Kinderrechten Filmfestival sluit perfect aan bij de wens van de wethouder om Kinderrechten onder de aandacht te brengen bij kinderen in Boxtel. Zij voelt zich dan ook betrokken bij het Kinderrechten Filmfestival: "Ik ben al jaren een voorvechter van meer bewustwording creëren rondom Kinderrechten. Elke kind verdient het om in een veilige omgeving op te groeien. En dat is niet vanzelfsprekend, ook niet in Nederland. Bij dit festival komen cultuur en bewustwording samen. Mooi dat dit teweeg wordt gebracht."

Meer informatie over het filmfestival is te vinden op: www.cultuurbox.eu.

Lokale afdeling Rode Kruis draagt taken over

Fred Tijssen, Locatiemanager Meierijstad Boxtel en Boekel. (Foto: Rode Kruis) Foto: Rode Kruis

Boxtel - In het kader van bestuurlijke veranderingen bij het Rode Kruis heeft de lokale afdeling Meierijstad, Boxtel en Boekel haar taken overgedragen aan het bestuur van het Rode Kruis District Brabant Noord. Er is een locatiemanager aangesteld in de persoon van Fred Tijssen uit Sint-Oedenrode. Hij wordt ondersteund door verschillende coördinatoren.

De overdracht is het gevolg van de omwenteling die enige jaren geleden is ingezet. Zelfstandige Rode Kruis Afdelingen werden onderdeel van het Nederlandse Rode Kruis. In bestuurlijke zin kwam er een tussenlaag: Districten, die gelijkgesteld werden aan de Veiligheidsregio's die politie, brandweer en ambulancediensten hanteren. De wijzigingen hadden ook tot gevolg dat het Rode Kruis haar sociale activiteiten heeft afgebouwd. Zo werden soos en bijzondere vakanties onder gebracht bij andere organisaties en werden ook hotels en het schip de Henry Dunant verkocht.

Het speerpunt van het Rode Kruis is en blijft mensen helpen in nood, en dat in de breedste zin van het woord. Is er een ramp dan staat het Rode Kruis paraat. Een van de onderdelen is het Noodhulpteam, dat het meest dicht op gebeurtenissen staat en ambulancediensten helpt en evacuaties ter plaatse ondersteunt. Een team van Bevolkingszorg-vrijwilligers vangt mensen op die bij een evacuatie vanaf een rampplek naar een opvanglocatie worden gebracht.

Al die mensen moeten beginnen met een EHBO-opleiding en daarmee in het veld oefenen. Dat doen ze als Evenementenhulp bij bijvoorbeeld festivals, sportevenementen en optochten. Vrijwilligers worden niet betaald, maar krijgen wel alle kosten die ze maken vergoed. Opleidingen voor die vrijwilligers zijn gratis. Ook de uniformen worden door het Rode Kruis betaald.

Mensen met vragen die betrekking hebben op de locatie Meierijstad Boxtel Boekel kunnen gemaild worden naar ftijssen@rodekruis.nl of bellen naar 06-40003741. Andere vragen kunnen gericht worden aan het Shared Service Center van het Rode Kruis. Tel. 085-0645749 of mail ssc.brabantnoord@rodekruis.nl.

Bijeenkomst voor werkzoekenden: Walk&Talk

Boxtel - Tijdens de maandelijkse bijeenkomst voor werkzoekenden Walk&Talk, in Bibliotheek Boxtel zal Marleen Renders van Houvast in Loslaten vertellen over haar ervaringen in haar carrièremove. Renders stapte van communicatiemedewerker over op de functie van ritueelbegeleidster in de uitvaartbranche. Op 3 maart tussen 10.00 en 12.00 uur deelt zij haar ervaringen.

Tijdens de Walk&Talk-bijeenkomsten kun je ervaringen en tips met elkaar delen, maar ook nieuwe contacten leggen en suggesties delen over de zoektocht naar jouw perfecte baan. Iedere eerste dinsdag van de maand kunnen werkzoekenden bij Bibliotheek Boxtel terecht om ervaringen te delen en hun horizon te verbreden. De bijeenkomsten beginnen met een centrale bespreking van een onderwerp en monden al snel daarna uit in gezellige koffiepauzes tussen werkzoekenden onderling. Deelname aan Walk&Talk is net als de koffie en thee gratis. Aanmelden mag, maar is niet nodig.

Mijn Mooi Boxtel: Geert Hoffmans

Created by dji camera (Foto: Geert Hoffmans) Foto: Geert Hoffmans

Deze foto van de Dommel achter de waterzuivering heb ik met mijn drone gemaakt.

DE VOORUITGANG

Persen. Harder Persen. Sneller. Kom nou. Hophop. Vort. Meer lezers, meer klanten, meer kranten. Mooie verhalen. Gratis. Sneller. Schiet eens ohhhoppp. Toe nou. Tjonge jonge. Ik wit nie of gij ut wit, maar we groeien tegen de Dommelkant omhoog. We zijn hier geen stichting. Het inkt heeft niet de kans om te drogen. Het loopt uit de krantenbakken over de straat. We moeten weg. Naar de lezers toe. Ze wachten. Ruud instappen en vlug. Vooruit.

Zo. Een dag op pad met onze krantenbaas. Meneer Mark van der Pol. Krantenjongen en uitgever. We leven de American Dream in Liemt. Ondertussen was ik aan het bedenken waarover ik het moest hebben. Tja, wat zeg je tegen een krantenuitgever. "Toen Mark vijf was, wist hij alles. Toen hij zes was, wist hij alles. En straks op zijn veertigste weet hij nog alles." Wat kan ik hem nog vertellen? Hoe noem je zo iemand? Polleke Pers. De Krantenkoning van Kasteren. Magnaatje Mark. Brabants Bitcoin Bastion. De Keuvel Krul. De Telefoon Tarzan. De Bliksem van Velder"

Zoals Dagobert Duck geen dubbeltje liet liggen, zo laat onze goedgebekte Bijnaam Bandiet geen kans onbenut. Omdat Mark sneller denkt, poept, plast en belt dan het licht en gezegend is met een stel uitschuifbare benen, waarmee hij zich rot rent heeft hij het geschopt tot de troetelnaam: Brabantse Martin Brosius. Hij gunt me een voorsprong in de wijk, neemt zelf de buitenbochten. Loopt de kasseien uit de straten. Zwoegt zich het schompes en liet de perfecte aangeharkte voortuintjes achter in verbrand turf. Het flitsende bestaan van een krantenmagnaat is niet wat het lijkt. Het is knokken tegen deadlines en op z'n Puck Moonens al fietsend vuile kilometers vermalen. Wel vooruit. Altijd vooruit. Omdat het moet.

Als een Ted Prinsen die - voordat hij het podium opgaat - even opgefrist moet worden door zijn verzorger, veegde ik Marks vermoeide gezicht af met een hard washandje. Het lag op de achterbank van zijn bus tussen de krantenbakken. God weet hoe lang al en waarvoor, maar hij kwam van pas.

De krantenwijk van Liempde werkt louterend, rustgevend zelfs. Pas op! De nostalgie pakt je bij de strot. De geurende Geelders, de Oude Dijk, een café, een biljartzaal, langgevelboerderijen, De Kleuskens, Hét Groethuis. Kek daar Mark, daar lupt ze. Stop efkes. Hoi Carla, alsjeblieft onze krant van ons voor jou. Of zeg je eigenlijk u tegen haar. Ooit zal ik het eens vragen. Als ik durf.

Voetbalvereniging DVG, waar in mijn herinnering gras er nog uit ziet als gras, de doelpalen vierkant en het strafschopgebied van zilverzand. Zoals voetbal bedoeld is. Een club met een historie en een nog mooiere toekomst. Ze bestaat sinds 1928 bij de gratie van het onverwachte, bij de aanhouders die voetballen op de brandstof van de hoop. Zonder hoop geen strijd, en zonder strijd geen sport. Leve De Vooruitgang.

En mensen, kom je een bezorger van deze krant tegen: zwaai eens, zeg ze vriendelijk goeie dag. Geef ze voor mij part een Kwatta, een rolleke Rang, een handdoek om af te drogen of een oud hard washandje voor mij part. Door het slijk, door de regen, niets houdt ze tegen. Je zou het een roeping kunnen noemen. Altijd moraal, lekkende fluor gele krantentassen, het hart op de pedalen met vierkant gedraaide fietsbanden. Het fietst beroerd, maar betaalt comfortabel. Ik overweeg een carrière switch.

Pol Pul trakteerde achteraf op een biertje en ik mocht vanaf toen Mark zeggen. Allicht, want Liemt verbroedert. Een dronkenmansgedicht op een viltje over de krantenbezorgers is wat uren later restte.

Krantenbezorger

Fiets ons vooruit
zie het landschap
hoe mooi de straten zijn
neem gerust een lagere versnelling
neem de tijd
met mooi en slecht weer onderweg

Loop ons vooruit
waar de ander ook voor vlucht
hoe mooi, hoe groot je wijk
waak erover als een spook in de mist
samen achter onze krant.
samen, altijd vooruit.

Hier Mark, neem maar mee. Het washandje houd ik als aandenken.

Ruud

JRL-leerlingen met ontwerp voor dubbele spoorwegovergang in Technasium-finale

Boxtel - Een team met havo 4-leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum is erin geslaagd in de landelijke finalestrijd te komen van de Bouwend Nederland Innovatieprijs. Het team bereikte de finale met een ontwerp voor de dubbele spoorwegovergang op Tongeren. Uiteindelijk werd de prijs gewonnen door het Almende College uit Silvolde.

In opdracht van Bouwend Nederland zijn diverse Technasiumscholen in Nederland aan de slag gegaan met het herontwerpen van bestaande infrastructurele kunstwerken. In dit ontwerp moest duidelijk oog zijn voor circulariteit en esthetiek. De opdracht is onderdeel van een landelijke wedstrijd waar uiteindelijk 38 ontwerpen voor zijn ingezonden (elke school mocht het beste team insturen). Het team van het JRL behoorde tot de beste zes havo-teams met het ontwerp voor de dubbele spoorwegovergang. De finale vond plaats bij Civilion - opleidingsinstituut voor de bouw in Den Bosch. Het Mondial College uit Nijmegen won de wedstrijd in de vwo-categorie.

Tientallen heggenvlechters bij Kartuizer vlechtdag

Foto: Ton Popelier/Natuurwerkgroep Liempde

Liempde - Maar liefst twaalf teams uit heel de regio namen het zaterdag in Liempde tegen elkaar op tijdens de Kartuizer heggenvlechtdag in Liempde. Nabij het Groot Duijfhuis kregen de historische vlechtheggen gedurende de dag langzaam vorm.

De vlechtdag is een initiatief van NWG Liempde, stichting de Brabantse Boerderij en stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. De tientallen enthousiaste vrijwilligers stonden onder supervisie van heggendeskundige Marius Grutters en zijn team. Het enthousiasme was groot en er werd veel gelachen, aldus de Natuurwerkgroep. De werkzaamheden konden in een heerlijk winterzonnetje worden uitgevoerd. Misschien dat daarom de opkomst ook hoog was.

Even na het middaguur was de klus geklaard. "Het Groot Duijfhuis heeft nu fraaie vlechtheggen; de Kartuizers zouden er trots op zijn!", concludeert de Natuurwerkgroep op haar website.

Bestuurswissel VOC Boxtel

Danielle Pennings-Bekers (l.), Wesselina Boeren-Van der Schoot (m.) en Sandra Broos vormen het nieuwe bestuur. (Foto: Daisy Renders) Foto: Daisy Renders

Boxtel - Ondernemersvereniging VOC Boxtel heeft een nieuw bestuur gekozen. Dat zal gevormd worden door Sandra Broos, Wesselina Boeren-Van der Schoot en Danielle Pennings-Bekers.

Het bestuur werd de afgelopen week unaniem gekozen door de leden van de vereniging. Het nieuwe bestuur volgt oud-voorzitter Tom Schellekens, secretaris Annemieke Jense en bestuurslid sociale media en communicatie Olga Kivits op. Zij hadden hun bestuurstermijn volgemaakt en willen plaatsmaken voor nieuw bloed.

Er is een overgangsperiode van ongeveer één maand waarin alle bestuurstaken overgedragen worden zodat het nieuwe bestuur fris kan beginnen.

11 / 16

Lieve lezers,

'T is wir bekant zo weit.

We hebben er een jaar op moeten wachten, maar het is dan bijna weer feest: carnaval 2020 staat voor de deur!

Zoals elk jaar gaat daar bij mij een bepaald ritueel aan veuraf. 'k Wit nie hoe da bij jullie zit, maar bij mij volgt d'n veurbereiding elk jaar grotendeels hetzelfde patroon.

't Begint op de maandag veur carnaval: pekskesdag. Gullie wit: ik heb unne grote doos. Die staat op zolder en daar zitten al m'n pekskes in. Door de jaren heen heb ik een hoop verzameld, maar m'n lievelingspekske blijft toch wel m'n dansmariekesjasje van vruuger. Da jaske heeft tijden gezien, da wilde nie weten. De geur die erin hangt is dan ook een mengeling van zuur bier en prinsenzweet, en wie weet welke sappen de prinsen van weleer er nog meer in hebben achtergelaten. Elk jaar laat ik hem weer netjes een dag luchten op de galerij. Als oud-dansmarieke moet je namelijk altèd veurbereid zèn: misschien zijn m'n diensten wel weer nodig dees jaor. Donald, ik weet dat je deze krant leest. Ge wit, ge kunt men altèd bellen. En nie alleen veur te dansen, da snapte.

Op de dinsdag vind ik vaak wat munten in hoeken en kieren van m'n huis. Da's altijd weer een kado: er is geen betere pils dan gratis pils. Die munten douw ik dan vaak in m'n carnavalstasje. Elke vrouw heeft er zo een: bij het openen daarvan slaat de lucht op m'n stembanden. Maar prijs de prins: daar vind ik dan vaak weer wat munten in.

Op woensdag doe ik boodschappen. Inslaan is meemaken, dus ik maak munne rollator himmel leeg (vaak vind ik onderin dan weer wat munten) en begin aan munne indetrek naar d'n appie. Ik denk dat ik hetzelfde insla als elke waggelaar, zo de week veur carnaval: worstenbrood, pils en paracetamol. Een fles bessenjenever als die in d'n aanbieding is, wa bittergarnituur veur de smaak en een pak vegan amandelmelk. Het is tenslotte 2020.

Ik douw munne rollator vol, geef die lekkere lange Gall-medewerker een knipoog en trek me weer terug in munne aanleun.

Dan is het alweer donderdag en begint de spanning te komme. D'r worre op de donderdag al wa activiteiten in de marktcafés georganiseerd, maar daar ben ik nie zo van. Voor mij begint het op d'n vrijdag, als de kasteleins nog op hun vrolijkst kijken (wat al van nature nie heul vrolijk is, maar we doen het ervoor). De donderdagavond is dus nog veur mezelf. Oude optochten terugkijken, mijmeren over vruugere tijden en vooral ook vooruit kijken. Maar een paar dagen hoor - de rest, dat zien we na dinsdag wel weer.

Alaaf, en denk aan een goede voorbereiding!

Bets

Foto: Heemkunde Boxtel

Een huwelijk of huwelijksjubileum in de Breukelsestraat op 26 mei 1941. Bij gebrek aan brandstof wordt de auto met menskracht voortgetrokken.
Collectie: Henriëtte van Griensven

12 / 16

Bridge

Bridgeclub Fellenoord, uitslagen 10 februari
A-lijn: 1 M. Ronde & Marianne Jussen 72,50% 2 M. van Weert & M. Jesserun 52,50% 3 I. Schaeffauer & B. van Vleuten 51,25%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 11 februari
A-lijn: 1 M. van der Meijden & A. Kuilman 62,85% 2 A. Bosveld & W. de Langen 58,33% 3 N. van der Poel & J. de Wolf 57,99% B-lijn: 1 A. & A. Wouters 60,83% 2 L. & H. Spikmans 58,33% 3 W. de Wolf & M. van der Linden 57,50 %
Uitslagen 12 februari
A-lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 69,90% 2 H. & I. Peeters 63,75% 3 W. de Langen & R. Traa 58,75% B-lijn: 1 J. Braken & M. Legius 64,17% 2 F. Gieles & W. van der Heijden 61,25% 3 R. & P. van der Pasch 58,75%
Uitslagen 13 februari
A-lijn: 1 A. Wouters & R. van Stuivenberg 64,72% 2 W. de Langen & F. Geurts 62,71% 3 A. Bosveld & M. Soederhuizen 57,36% B-lijn: 1 J. van Dijk & J. van den Honert 58,25% 2 H. & J. van Uitert 56,88% 3 T. Schalkx & F. Vorstenbosch 56,08% C-lijn: 1 A. & G. Mulders 66,25% 2 G. & G. van den Bosch 62,08% 3 J. & B. van Wijck 57,50%

Essche Bridgeclub, uitslagen 13 februari
A-lijn: 1 E. van de Broek & P. Olijslagers 62,50% 2 J. den Ouden & W. Wonnink 62,15% 3 H. Appel & M. Schoemaker 58,33%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 11 februari
A-lijn: 1 G. Bogaerts & A. van Diesen 70,00% 2 J. Koppen & N. Maas 59,17% 3 A. Feenstra & F. Daniëls 58,75% B-lijn: 1 E. Kemna & D. Landman 62,50% 2 N. Griffioen & H. Ophof 59,38% 3 P. Schoonen & A. Schoonen 56,25%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 11 februari
A-lijn: 1 T. Walbeek & H. Wolsky 61,07% 2 C. Vugts & G. Veroude 56,49% 3 H. van Esch & P. van de Ven 55,75% B-lijn: 1 T. van der Kolk & S. van Lier 61,46% 2 A. Weijns & J. Hellings 58,33% 3 T. van Doorn & T. van Leusden 56,00%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 13 februari
A-lijn: 1 M. Nieman & R. van Heeswijk 63,69% 2 T. & T. van Acht 61,01% 3 J. & H. van der Steen 59,23% B-lijn: 1 W. Strik & P. Raaijmakers 62,50% 1 A. van Aarle & A. van de Heuvel 62,50 3 A. van Hastenberg & M. van der Vleuten 55,50% C-lijn: A. & B. van de Langenberg 58,33% 2 C. van der Heijden & M. van Overbeek 57,99% 3 J. Janssen & J. van de Laar 57,29%

Biljart

Geboliesch, uitslagen week 7
De Unie Boys-Samen Strerk        33-37
't Krijtje-'t Pommeransje        38-36
De Prutsers-Dé ziek wel zitté        34-29
De Eenheid-'t Ivoor 6        37-32
Kloosterboys-De Stapelaars        30-40
De Fetsers-Ons vertier        36-29

Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen week 7
Jong Geleerd-Wapen van Liempde/RegioBank kader        4-5
BBG Haarsteeg 1-Wapen van Liempde/RegioBank libre 1        24-27
Wapen van Liempde/RegioBank libre 2-Royal Events Palace 4        30-22
Wapen van Liempde/RegioBank libre 3-Royal Events Palace 8        23-30

Tafeltennis

Taverbo, uitslagen week 7
Senioren
ATTC '77 1-Taverbo 4        6-4
Best 1-Taverbo 5        4-6
Taverbo 6-ROTAC '82 2        3-7
Taverbo 7-ROTAC '82 5        7-3
Taverbo 8-JCV 9        10-0

BRTC, uitslagen 17 februari
De Dommel-Taverbo 2 3-7
De Horntreffers-Taverbo 1 5-5
Grand Café Rembrandt-Rotsvast 6-4
Net Genoeg-Tot Elf        9-1
Taverbo 3-Taverbo 4 2-8

Handbal

HCB'92, uitslagen 16 februari
DESK DC1-HCB'92/zephyr DC1        28-13
Zephyr/HCB'92 HB1-Swift HB1        14-31
Saturnus DS1-HCB'92 DS1        29-10
Roef D1-HCB'92 D1        9-8
Swift DA1-HCB'92 DA1        33-12
Arostos/HCB'92 HS2-Oranje Wit HS2        19-27

Rugby

RC Ducks, uitslagen 15 februari
Cubs: Vetsburg-Ducks/Oysters        49-17
Junioren: Castricum-Ducks/Oysters        22-5
Colts: Ducks/Oysters-Bassets/BSN        28-21
Zondag 16 februari:
Senioren: Ducks/Oysters-Octopus Uden        78-5

Voetbal

RKSV Boxtel, uitslagen 15 en 16 februari
Essche Boys 1-Boxtel 1        0-1
Helvoirt 5-Boxtel 2        3-0
Boxtel 3-ODC 4        1-1
Boxtel 4-Maliskamp 3        2-0
Boxtel 6-Essche Boys 4        6-1
Boxtel JO17-2-DVG JO17-2        2-0
Jong Brabant JO17-3-Boxtel JO17-3        5-1
Vlijmense Boys JO15-1-Boxtel JO15-1        0-4
Boxtel JO15-2-Oirschot Vooruit JO15-2        2-5
Boxtel JO15-3-Blauw Geel'38/JUMBO JO15-7        9-1
Boxtel JO13-1-Gilze JO13-1        1-7
ODC JO13-2-Boxtel JO13-2        1-0
DBS JO13-4-Boxtel JO13-3        4-0
Vorstenbossche Boys JO11-2G-Boxtel JO11-1        0-15
Boxtel JO11-2-SC Elshout JO11-1        3-4
ODC JO11-3G-Boxtel JO11-3        2-2
Boxtel MO15-2-FC Tilburg MO15-1        4-3
Boxtel MO13-1-Best Vooruit MO13-2        4-3
Den Dungen MO13-1-Boxtel MO13-2        0-2
Boxtel MO11-1-Berghem Sport MO11-1        1-10
Boxtel MO11-2-Terlo MO11-1        5-1

DVG, uitslagen 15 februari                                                        
DVG JO8-1-EMK JO8-1        3-5
DVG JO9-1-Boxtel JO9-1        1-10
Wilhelmina Boys JO9-3-DVG JO9- 2        12-1
DVG JO11-1-Zigo JO11-1        1-7
Berghem Sport JO11-5-DVG JO11-2        13-1
SDO'39 JO10-1-DVG JO10-1        7-3
SCG'18 JO10-3-DVG JO10-2        6-3
DVG JO10- 3-SV BLC JO10-7        8-1
EFC JO13-1-DVG JO13-1        1-3
DVG JO13- 2-Nijnsel JO13-1        2-1
Nulandia JO13-3-DVG JO13- 3        0-1
DVG JO15-1-Hoogeloon JO15-1        1-4
Zwaluw VFC JO15-2-DVG JO15-2        4-2
DVG JO17-1-BVV JO17-1        2-0
Boxtel JO17-2-DVG JO17-2        2-0
DVG MO17-1-Bladella MO17-1        4-1
Prinses Irene JO19-1-DVG JO19-1        3-3
DVG ZA 1-Bladella 2        6-1
Uitslagen 16 februari
TGG 1-DVG 1        1-0
DVG 2-Rhode 3        2-1
DVG 3-Irene 2        2-4
DVG 4-EVVC 8        3-1
Heeswijk 7-DVG 5        6-1
Boerdonk 3-DVG 6        4-2
Heeswijk 8-DVG 7        2-3
DVG VR 1-Sparta'25 VR1        2-1
Programma 29 januari
DVG JO10- 3-Ollandia JO10-1G        09:30
DVG JO13- 2-Schijndel JO13-2G        11:30
DVG JO15-1-Blauw Geel JO15-2        12:30
Nieuwkuijk JO15-1-DVG JO15- 2        14:30
DVG MO17-1-SV BLC MO17-2        13:00
DVG ZA 1-Best Vooruit 2        afgelast
Programma 1 maart
DVG 1-BVV 1        14:30
NLC'03 2-DVG 2        12:00
DVG VR 1-Asv'33 VR1        11:00

Aangevraagde omgevingsvergunning - Onrooi achter nr. 12 (perceel P70): het rooien van 17 populieren (herplant met 10 bomen) - Schijndelsedijk 4: het gebruiken van agrarische gronden voor 3 camperplaatsen met servicestation voor een periode van max. 10 jaar - Van Salmstraat ong. (perceel E3068): het plaatsen van een kunstobject en informatiezuil als start edelhertenroute (locatie in afwijking van de eerder verleende vergunning) - Keefheuvel 17: het verplaatsen van de nooddeur van De Kloosterhof - Vorsenpoel 37: het verbouwen en uitbreiden van de woning - De Kuiper 14: het vervangen van de haag door een schutting - Vendelstraat 2: het rooien van 2 naaldbomen en 4 fruitbomen i.v.m. de verbouwing van de pastorie tot 8 appartementen - Dennendreef 5-020: het bouwen van een recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord - Hoog Munsel 9: het herbouwen van boerderij 't Dommeltje n.a.v. brand - Mezenlaan 2: het rooien van een Amerikaanse eik uit het voorerf - Mona Dwarsweg ong.: het rooien van een berk, het vervangen van een duiker en het plaatsen van een perceelafscheiding - Mijlstraat 56 a: het legaliseren van gerealiseerde bedrijfsbebouwing - De Aanloop 20: het realiseren van een dakopbouw

Nu nog geen bezwaar indienen
In dit stadium van de bekendmaking van de ontvangen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats. Dan krijgt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Verleende omgevingsvergunning
- Halderheiweg 6: het kappen van 9 eiken voor en rechts naast de woning
- Baroniestraat 24: het kappen van een berkenboom, laurierstruik en 5 coniferen uit het zijerf (herplant volgens inrichtingsplan)
- Eindhovenseweg achter nummer 47: het realiseren van 3 zorgrecreatiewoningen op het perceel van camping Den Oorsprong
- Konijnshoolsedreef ong. (perceel K2113 en K2115): het rooien van 10 populieren en 2 eiken langs het looppad naar de ingang van Park Stapelen (herplant met 4 wintereiken en 2 haagbeuken)
- Maria Theresiastraat 36: het wijzigen van de voorgevel met nieuwe kozijnen en het plaatsen van 2 dakkappellen op het dak aan de voorzijde van de woning
- Princenlant 11 t/m 44 (perceel D6858): het rooien van 7 moeraseiken en 7 Noorse esdoorns op hoek Hendrik Verheeslaan-Beneluxlaan
- Dennendreef 5-083 te Boxtel: het bouwen van een recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord

Toestemming maken uitweg
- Eg 1: het verplaatsen van de uitweg

Verlenging beslistermijn met zes weken
- Konijnshoolsedreef ong. (perceel K2113 en K2115): het rooien van 10 populieren en 2 eiken langs het looppad naar de ingang van Park Stapelen

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
- Rijksweg 2 (Ooiendonk): het realiseren van een zwaardere middenspanningsruimte om meer elektrische voertuigen van stroom te voorzien
- Selissen 5: het herbouwen van een woonboerderij tot een dubbele woonboerderij

Exploitatievergunning
Pommes Partis, Stationsstraat 48 te Boxtel: De burgemeester maakt bekend dat aan de heer S.G. Jungerman, op 10 februari 2020, een exploitatievergunning ex artikel 3 van de Horecaverordening Boxtel is verleend

Verkeersbesluit
- Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats Esdoorngaard

Evenementenvergunningen
Dag van de Wol
Verleende vergunning aan Wolkol voor het organiseren van de Dag van de Wol op het terrein van Manege De Langspier aan de Molenwijkseweg 5 te Boxtel, op op zaterdag 3 oktober 2020 van 10.00 uur tot 17 .00 uur
Planten- en Bijenmarkt
Verleende vergunning aan Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius voor het organiseren van de Planten- en Bijenmarkt aan het Essche Heike 1b, op zondag 19 april 2020 van 10.00 uur tot 15.00 uur
Jubileumfeest Voetbalvereniging LSV
Verleende vergunning aan Voetbalvereniging LSV voor het organiseren van het 50-jarig jubileumfeest op het Sportpark Lennisheuvel aan de Mijlstraat 127, op zaterdag 6 juni 2020 van 20.00 uur tot 01.00 uur

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Oud papier

21-2 Tongeren, Nergena, Luissel e.o. 22-2 Centrum 22-2 Oost + In Goede Aarde + Zonnegolven

Onstuimig februari

Foto: Maria van den Hoogen

Terwijl storm Dennis in aantocht is, ontdekken wij vernielingen op De Kleine Aarde. Wegwijzerbordjes zijn afgebroken en onze kruiwagens zijn in een sloot gereden. Ook het vorige weekend was er materiaal vanonder een afdakje in een andere sloot gedumpt en dat kwam niet door storm Ciara.

De foto's daarvan op onze Facebookpagina roepen veel verontwaardiging op. We krijgen tips om bewaking met camera's aan te leggen of om te surveilleren. Bij onze tuinwerkers roept het vooral vragen op:

Wie hangt er nu in het weekend buiten in het donker rond, in de kou en de wind en de regen? Wie zoekt er nu zijn vertier op een winteravond in het donkere en kale park? Kostbare goederen zijn er niet te vinden op De Kleine Aarde, alleen wat natte oude stoelen, oude planken, nog oudere kruiwagens en composthopen. Voor ons waardevolle materialen om mee te werken, maar voor hangjeugd niet interessant. Op mooie zomeravonden kun je misschien nog druiven en kersen plukken en onder een appelboom zitten, maar middenin februari zijn alle teeltbedden in winterrust en de struiken en bomen moeten nog uitlopen. We kunnen geen enkele droge winterhangplek verzinnen. Je moet het wel slecht hebben om als weekendvermaak oude spullen naar sloten te slepen?

We schudden ons hoofd en gaan de rotzooi opruimen. Het liefst zouden we de vandalen met ons op willen laten werken. Hen laten ervaren wat een voldoening het geeft om met oude en jonge mensen samen de bodem voor te bereiden op het groeiseizoen. Om al over een paar weken de kale grond vol uitbundig groeiende groenten te zien. We gaan deze week nog tuinbonen leggen. Tuinbonen zaai je niet, maar stop je keurig in rijtjes 5 cm onder de grond. Na het ontkiemen gebruikt de boon zijn groeikracht eerst om een mooie wortel recht naar beneden te groeien. De eerste blaadjes die daarna boven de grond komen, kunnen lichte nachtvorst aan. En hoe vroeger in het seizoen je tuinbonenplanten groot worden, hoe minder last je krijgt van zwarte luis. Dus al ver voor de IJsheiligen groeien op de Voedseltuin de nieuwe verse groenten van 2020 voor de Voedselbank.

Welkom op de Voedseltuin
In februari kun je ons iedere maandag en woensdag van 9.00 tot 12.30 uur op De Kleine Aarde bezoeken en meehelpen als je wilt. Rond 10.30 uur drinken we koffie binnen in ons winterverblijf. Vanaf maart zijn we ook weer de dinsdagmorgen open. Doe wel warme waterdichte schoenen aan, het is nog erg nat op de tuin.

Maria van den Hoogen

Tuinleider Voedseltuin Boxtel op De Kleine Aarde

https://voedseltuinboxtel.nl/ Facebook: Voedseltuin Boxtel eo

Rugbyers Ducks/Oysters maken korte metten met Octopus

Ducks/Oysters, spelend in het oranje, liet zondag weinig heel van Octopus. (Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken) Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken

Boxtel - Ducks/Oysters had zondag in de thuiswedstrijd tegen Octopus uit Uden een vliegende start. Binnen 25 minuten stond het 40-0 en was de wedstrijd gelopen. In het najaar werd nog verloren van deze tegenstander. Dit geeft wel aan dat het spel van Ducks/Oysters duidelijk is gegroeid, er worden minder fouten gemaakt en de basis van het rugbyspel wordt steeds beter uitgevoerd.

Ducks/Oysters had de wind in de rug en zette de ploeg uit Uden vast op eigen helft. Vooral man of the match Max van der Vleuten was hier schuldig aan. Hij denderde tot vier keer toe door de Octopus-verdediging om even zovelen try's te scoren. Nummer acht Stijn van de Loo wist ook twee maal de try-lijn te passeren. Wouter Puts benutte vijf keer de conversie. Met 40-0 gingen de teams de rust in.

In de tweede helft had Octopus duidelijk wat meer spelaandeel, mede door de rugwind. Nu bleef Ducks/Oysters ook scoren, maar dan vooral via de counter. Dit was slim aangezien de bal trappen met forse tegenwind niet opschoot. Teun Soederhuizen, Niels van der Heijden en Thom Bresser scoorden op deze manier. De conversies werden nu benut door Gust van de Laar. De scrum, met een zeer ervaren eerste rij, liet ook zijn kracht zien door een pushover try. Op vijf meter van de try-lijn werd de scrum van Uden daar compleet overheen geduwd, waarna Ducks/Oysters weer scoorde: 66-0.
Octopus gaf echter niet op, vanuit een line out ingooi werd de eer gered door ook een try te scoren. Het slotakkoord was voor winger Gust van de Laar, met zijn snelheid wist de eerstejaars senior nog twee maal te scoren. Dit bracht de eindstand op een overtuigende uitslag van 78-5.

Door dit mooie resultaat heeft Ducks/Oysters de eerste plaats overgenomen van Maastricht, dat zijn wedstrijd verloor. Komend weekend is er geen competitie vanwege carnaval. Hierna volgen nog zes wedstrijden die gaan bepalen wie de uiteindelijke kampioen wordt. Het is duidelijk dat Ducks/Oysters op koers ligt.

Keira Kreijveld plaatst zich voor NK judo -18 jaar

Gilze - In sporthal Achter de Tuintjes in Gilze vonden zondag de Zuid-Nederlandse Kampioenschappen -18 jaar en +18 jaar plaats. Voor Judo Club Liempde kwamen daar twee judoka's op de mat: de 14-jarige Keira Kreijveld nam deel in de klasse -18 jaar/-52 kg en de 17-jarige Jop van de Ven in de open klasse +18 jaar/-60 kg. Beide judoka's zitten qua leeftijd nog erg laag in hun categorie, toch wisten zij een podiumplaats te behalen.

De uit Liempde afkomstige Keira zat in een poule met vier tegenstanders, tegen wie ze allemaal mocht judoën. Dat was erg waardevol voor het opdoen van ervaring. Vanaf het begin had Keira de juiste wedstrijd-mindset te pakken, de spanning was ver te zoeken. De eerste twee partijen won ze enigszins eenvoudig met uchi mata en harai goshi, maar vooral op duidelijk krachtverschil tussen haar en haar tegenstanders. De derde partij was lastiger. Hier trof ze een sterke en stabiele judoka van wie ze vorig jaar nog nipt verloor. Dit jaar liep het anders, Keira bracht het strijdplan van creatief en beweeglijk zijn goed ten uitvoer en stuurde haar tegenstander direct door na een mislukte aanval (waza-ari) en verraste haar vervolgens met een linkse o-soto-gari (tweede wazari, dus ippon). De laatste partij, die zou bepalen of ze goud zou pakken, werd binnen 30 seconden beslist met wederom een mooie, en correct getimede linke o-soto-gari, ippon.
Judoka Jop van de Ven uit Oirschot is langzaam terug in vorm aan het komen en behaalde met zijn vechtlust uiteindelijk zilver.

De open Zuid-Nederlandse zijn zonder nationaal vervolg. Jop heeft zich wel opgegeven voor de open NK -21 jaar in Almere. Met name om ervaring op te doen. Keira heeft zich met haar gouden plak geplaatst voor de NK op 29 februari in Den Haag. Coach Collin van Dijk en Bas Raaimakers zijn erg trots op dit mooie resultaat.

Ronde 18 van het BBB Teamkampioenschap Libre Boxtel 2019-2020

Boxtel - De wedstrijden van het Teamkampioenschap Libre van de Boxtelse Biljart Bond werden vorige week gespeeld in café 't Geveltje, café De Postiljon, café De Kroeg en in De Comsche Hoeve.

De Amateur 1 won maandag 10 februari met 42-28 van De Comsche Hoeve 2. Tim Driessen (Amateur 1) nam tegen Jo Bovens met een 10-4 overwinning revanche met een slotserie van 6 caramboles. Joop de Langen (Amateur 1) scoorde tegen Pascal Leijten in 40 beurten 10 punten tegen 9 punten. Sebastian Verhofstad (Amateur 1) speelde een uitstekende partij en won met 12-6 in 20 beurten (ruim boven zijn normale moyenne) van Gerbrand Elissen (DCH2). Martin van de Loo (Amateur 1) scoorde in 30 beurten 10 punten, terwijl Richard Reijenga één carambole tekort kwam en 9 punten behaalde.

De tweede wedstrijd werd met 46-23 door De Amateur 2 gewonnen van 't Krijtje. Hans de Bresser (Amateur 2) won in 29 beurten met 12-8 van Hennie Maurix. Harrie Appeldoorn (Amateur 2) speelde een grandioze partij en scoorde in 10 beurten -met o.a. een serie van 9 caramboles- 12 punten en liet Guus Hurkmans achter met slechts 2 punten. Ben Keurentjes (Krijtje) won in 34 beurten van Corné Franken met 10-9. Tonny van der Steen (Amateur 2) scoorde in 26 beurten (met o.a. een serie van 13 caramboles) 12 punten tegen Antal van Brussel die niet verder kwam dan 3 punten.

De derde wedstrijd tussen Het Groene Laken 1 en 't Ivoor eindigde in een 41-30 overwinning voor Het Groene Laken 1. Hennie van Houtum (HGL1) won in 30 beurten met 10-8 van Louis Josiassen. Margot Blummel (HGL1) scoorde in 29 beurten 12 punten tegen Paul Smolders die 6 punten behaalde. Ook Wilma van Schijndel (HGL1) scoorde in 29 beurten 12 punten tegen Arno Daniëls die 8 punten behaalde. De uitslag van Mozes Schäfer (HGL1) tegen Hein Vervoort werd door de competitieleider Arno Raaijmaakers gecorrigeerd naar 7 om 8 punten, wegens het niet toepassen van de verhoging (67 ipv 51 na de 20% regeling) bij Hein Vervoort.

De vierde en laatste wedstrijd van de competitie werd gespeeld tussen De Comsche Hoeve 1 en Het Groene Laken 2 en eindigde met een 45-31 overwinning voor Het Groene Laken 2. Toon van Houtum (HGL2) scoorde in 22 beurten (ruim boven zijn normale moyenne) 12 punten tegen René van Tongeren die 9 punten behaalde. Michel de Gelder (DCH1) scoorde in 32 beurten 10 punten, terwijl Albert van de Sande 9 punten behaalde. Willem Witte (HGL2) speelde een uitstekende wedstrijd en scoorde in 18 beurten (zeer ruim boven zijn normale moyenne) 12 punten en liet zijn tegenstander Ton Verhoof achter met slechts 5 punten. Adri Blummel (HGL2) scoorde in 27 beurten 12 punten, terwijl Perry van Weert genoegen moest nemen met 7 punten.

Winst voor RKSV Boxtel dankzij 'gouden wissel'

Esch - Zondag stond er weer eens een derby voor RKSV Boxtel op het programma, tegen Essche Boys. Ondanks het verschil op de ranglijst, met Essche Boys redelijk laag geklasseerd, is het met het oog op het verleden toch altijd uitkijken in Esch.

In de eerste helft ging het over en weer en had Boxtel toch wel het betere van het spel. Met twee in deze wedstrijd regelmatig gevaar stichtende buitenspelers, kwam Boxtel er een aantal keren gevaarlijk uit. Ondanks dat Boxtel vaak in de 16 kwam, werd er in de eerste helft niet gescoord. Boxtel legde hier zelf eigenlijk de vinger op de zere plek, namelijk een spits met een neusje voor de goal of beter gezegd, het gebrek hieraan.
Na rust ging Boxtel weer voorop in de strijd aan de hand van een sterk acterende Haike van Heesch op het middenveld. Na 50 minuten was er een mooie kans voor Robin van de Laak die goed doorging. In de 16 aangekomen had hij echter niet de benodigde rust, en schoot de bal ver over. Na 60 minuten stond Lars Timmers zijn plaats af aan Gerben van Boxtel. Er werd wat geschoven en Boxtel bleef druk zetten. Na 65 minuten verliet Van de Laak het veld en maakt Jesse van Homelen, die enige tijd geblesseerd is geweest, zijn rentree. Koud in het veld werd hij door een prachtige crossbal van Jari Klijmij op maat bediend. Hij kreeg deze onder controle en schoof met zijn eerste balcontact meteen de 0-1 binnen.

Boxtel hield de wedstrijd relatief eenvoudig onder controle, maar bleef op de tweede treffer loeren. Na 75 minuten paste Frank van Oers zijn laatste wissel toe. Luis Miguel Ferreira Queridinha uit de JO17-1 nam de plaats in van Valentijn Waals. Kort hierna strooide de arbiter nog een periode met geel voor Raul Gomez Sanchez, Mitchell Vogels en Daniel Foster, achtereenvolgens voor vasthouden, een schwalbe en commentaar op de leiding. Laatstgenoemde kreeg in de slotfase nog een kans na defensief geklungel aan de kant van Esch. Het gezegde 'waar twee honden vechten om een been…' ging hier in ieder geval op. Nadat twee spelers van Esch het met elkaar aan de stok hadden, pikte Foster de bal op maar schoot deze over. Een aantal minuten later had Luis de 0-2 nog op de schoen. Na een goede actie speelde hij zich vrij naar binnen, maar zag zijn schot net naast verdwijnen. Even later klonk de fluit voor het einde en boekte Boxtel een verdiende overwinning.
1 maart staat de volgende wedstrijd pas weer op het programma. Deze is thuis tegen HHC ' 09 uit Heusden met de aftrap om 14:30 uur.

Druk op Grand Café Rembrandt neemt toe in de BRTC

Boxtel - Grand Café Rembrandt won maandag weer moeizaam in de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) en zag de concurrentie steeds dichterbij komen. Rotsvast en Tot Elf wisselden opnieuw van plaats in middenmoot. Status Quo onderaan de ranglijst.

Stond Grand Café Rembrandt enkele weken geleden nog zeer ruim aan de leiding, na een tweede overwinning met 6-4 op Rotsvast komt de concurrentie steeds dichterbij. Vooral team Net Genoeg nadert na de 9-1 overwinning op Tot Elf snel en heeft, met nog twee inhaalwedstrijden te spelen, kansen om de achterstand in te lopen. Taverbo 4 blijft na een 8-2 overwinning op Taverbo 3 voorlopig op de tweede plaats. De Horntreffers ziet de kansen op prolongatie van de titel slinken na een 5-5 gelijkspel tegen Taverbo 1. Rotsvast stijgt ondanks een 6-4 nederlaag toch naar de vijfde plaats, want Tot Elf kwam slechts tot één punt in de wedstrijd tegen Net Genoeg. Taverbo 2 wint ruim met 7-3 van De Dommel en drukt De Dommel vaster op de onderste plaats.

Grand Café Rembrandt wil graag kampioen worden, maar voelt de druk de laatste weken steeds groter worden en de wedstrijden worden steeds moeizamer gewonnen. In de wedstrijd tegen Rotsvast werd voor de tweede achtereenvolgende keer met 6-4 gewonnen. Lindie van de Hooven heeft blijkbaar niet zo veel last van de druk en won al haar drie enkelspelen. Arnold van der Heijde won er twee, maar Gerrie Hoenselaars voelt de druk steeds meer en kwam niet verder dan één zege op Peter van Berkel. Voor Rotsvast scoorden Bart Theeuwes, Geerta Pluut en Peter van Berkel ieder een punt in het enkelspel en het vierde punt werd gescoord in het dubbelspel dat Pluut en Van Berkel wonnen van Hoenselaars en Van den Hooven. Eindstand 6-4 in het voordeel van Grand Café Rembrandt.

Nummer twee op de ranglijst Taverbo 4 moest tegen Taverbo 3 zien te profiteren van de kleine overwinning van Rembrandt en dat lukte. Aanvoerder Toon van Geel was goed in vorm en won net als Erik van der Schoot drie enkelspelen. Peter de Rooij voegde er twee aan toe. Het dubbelspel was voor Taverbo 3 en daardoor kwam er een eindstand van 8-2 in het voordeel van Taverbo 4 op het wedstrijdformulier. Henk IJsseldijk en Raymond de Boer kwamen niet tot scoren in het enkelspel.

Net Genoeg verbeterde zijn positie door ruim te winnen van het lastig te bespelen Tot Elf met 9-1. Tot Elf zag zich door deze nederlaag weer gepasseerd worden door Rotsvast. Stephan Pennings zorgde in zijn partij tegen Ad Brekelmans voor het enige punt voor Tot Elf. Voor Net Genoeg bleef Ronald van Dael weer ongeslagen en ook Pieter van Boxtel won zijn drie enkelspelen. In het dubbelspel ging het punt ook naar Net Genoeg omdat Van Dael samen met Brekelmans in de vijfde game met 12-10 van Kim de Groot en Pennings wist te winnen. Eindstand 9-1 in het voordeel van Net Genoeg.

De Horntreffers zagen de kans op prolongatie van hun vorig seizoen behaalde titel slinken, omdat Taverbo 1 veel tegenstand bood en er uiteindelijk een gelijkspel uit wist te slepen. Ad van Weert won net als Wim van Aarle voor De Horntreffers een punt in het enkelspel en Hans van Weert voegde daar twee punten aan toe. Het dubbelspel was ook voor De Horntreffers dat daardoor op vijf punten stond. Voor Team Taverbo 1 scoorden Frans van Dun en Cees Hems ieder twee keer in het enkelspel en Hans van Haaren wist het vijfde punt in zijn partij tegen Ad van Weert te behalen. Eindstand 5-5.

De strijd om bezetting van de onderste posities op de ranglijst werd in de partij tussen De Dommel en Taverbo 2 in het voordeel van Taverbo 2 beslist. Hans Fonken, Lothar Groth en Joop van Eijk wonnen ieder twee enkelspelen en ook het dubbelspel werd door Taverbo 2 gewonnen. Piet Wouters speelde weer een sterke wedstrijd en wist twee punten te scoren. Ad de Man won van Joop van Eijk en zorgde daarmee voor het derde punt voor De Dommel. Wim Jansen kwam deze wedstrijd niet tot scoren. Eindstand 7-3 in het voordeel van Taverbo 2.

Matthijs Poot (l.) en Ivan Verhoof (r.) met John de Wolf. (Foto: Jeroen Poot) Foto: Jeroen Poot

Matthijs (9) wint voetbaltraining van John de Wolf

Boxtel - Een training van je idool. Welk kind droomt daar nu niet van? Voor de 9-jarige Matthijs Poot en zijn 8-jarige maatje Ivan Verhoof werd die droom werkelijkheid: zij kregen vorige week een training van hun idool John de Wolf.

Matthijs had deze clinic gewonnen omdat hij voor De grote clubactie maar liefst 98 loten wist te verkopen. Samen met Ivan mocht hij de training volgen. Hoewel Ivan en Mathijs officieel in een verschillende trainingsgroep spelen (Matthijs speelt in JO9-1 en Ivan in JO9-3), trainen zij iedere maandag en woensdag samen. Dat komt omdat BOC de jeugd een geharmoniseerd programma aanbiedt, waardoor alle kinderen samen trainen.

Wie zin heeft om een kijkje te nemen wat Matthijs en Ivan van de training van De Wolf hebben opgestoken kan zich voor een proeftraining aanmelden op de website (www.rksvboxtel.nl).

Kampioenen zaalhockey MEP

De kampioenen van ZJD3... (Foto: Cindy van der Leek) Foto: Cindy van der Leek

Boxtel - Het zaalhockeyseizoen heeft de Boxtelse hockeyclub MEP vele kampioenen opgeleverd. Afgelopen zondag mochten onder anderen de mannen van ZJD3 en ZJD4 hun kampioenschap vieren.

...en van ZJD4. (Foto: Marieke Maas-van der Vorst) Foto: Marieke Maas-van der Vorst

Timo Aarts, Thijn van Alphen, Stan Berkvens, Ives Cremers, Mees Feenstra, Mika van Galen, Samuel Groenendaal en Rune Tonino van ZJD3 sleepten onder toeziend oog van coach Michèl Feenstra met een 5-1 overwinning op Berlicum JD2 de titel binnen. Coach Boris Langerwerf van ZJD4 zag zijn spelers Dirk Assmann, Jasper Eekelaar, Elias van 't Hooft, Faas Langerwerf, Figo Maas, Thijs Maas, Stijn van der Weijden, Björn van de Wiel en invallers Mees Feenstra en Timo Aarts met 9-0 afrekenen met Geel-Zwart JD2 en Hopbel JD2 met 5-0 verslaan.

't Wapen van Liempde/RegioBank kader verslaat ook nummer twee

Volkel/Liempde - Werd vorige week nog gewonnen van de koploper, nu volgde er een overwinning van 't Wapen van Liempde/RegioBank op Jong Geleerd in Volkel. Deze keer excelleerde Henry van Dijk door in acht beurten de overwinning binnen te slepen.

Peter van Lierop moest ondanks goed spel zijn meerdere erkennen. Harm van der Laar (140) startte goed, maar zijn tegenstander (110) herstelde zich met twee mooie series en pakte alsnog de winst. Ton Rovers (150) liep snel uit, maar kreeg toen wat moeite met zijn concentratie. Toen herpakte Rovers zich en liet zijn tegenstander (120) kansloos. Henry van Dijk (170) speelde geconcentreerd en bouwde een grote voorsprong op. In de zevende beurt maakte zijn tegenstander (270) een mooie serie van 101 caramboles waar hij bijna 45 minuten over deed. Iedereen verwachtte dat hierdoor de wedstrijd zou gaan kantelen, maar Henry dacht daar anders over. Hij maakte met een mooie slotserie van 52 de partij uit.

Het eerste libreteam speelde uit tegen koploper BBG Haarsteeg 1 en wist de overwinning mee naar huis te brengen. Vooral Leo van Hastenberg (200) viel op door een mooie serie van 128. Leo speelde de ballen aan de band bij elkaar en maakte een perfecte serie americain. Daarbij houd je de ballen compact in een perfecte positie aan de band en gaat zo het biljart rond. Na twee maal de lange band en een maal de korte band waren de 128 caramboles gemaakt (20.00).

Het wapen van Liempde 2 boekte in een thuiswedstrijd weer het maximaal aantal punten (30), dit maal tegen Royal Events Palace 4 uit Heeswijk. Edward Korsten (3.26), Johan van der Ven (3.12 met een hoogste serie van 19) en Cor van Beers (3.20) zijn door dit resultaat wederom koploper in de poule.

Libreteam 3 kon het niet bolwerken tegen koploper Royal Event Palace 8 uit Heeswijk. Johan van der Ven speelde remise met een goed moyenne (3.57) Ook verbeterde hij zijn hoogste serie van dit seizoen (29)

De hoogste weekserie was voor Leo van Hastenberg: 128 libre.

Storm in een glas water

Onder het mom van vrouwen eerst, liet Dennis de eer aan zijn grote zus Ciara om Nederland vorige week te teisteren met een storm. Heel het land was in rep en roer. De codes vlogen je om de oren, net zoals losgewaaide takken, en de KNVB lastte alle voetbalwedstrijden af. Daardoor kon ik mooi een pilsje (of twee, drie) meer pakken op de zaterdagavond.

De schade aan woningen en auto's die storm Ciara aanrichtte in Nederland liep op tot zo'n 150 miljoen euro. Heel mijn haar zat in de war dus het bedrag van een knipbeurt moet daar nog eens bovenop komen. Dat loopt aardig in de papieren zo. Met zware windstoten van 100 tot 120 km/uur raasde Ciara over het land. Nog net op tijd om een boete te vermijden. Want vanaf 1 maart had ze een vet bedrag moeten betalen.

Fietsen naar het station was dan ook een helse tocht. Ons mam bood aan om me met de auto te brengen, maar dat sloeg ik (stom genoeg) af. Daar kreeg ik later nog spijt van. Het NK Tegenwind fietsen had zich van Zeeland verplaatst naar de Boxtelseweg. Een van mijn neven kwam nog heel lollig met zijn auto naast me rijden om 'lekker briesje hè' te roepen, maar ik kon er niet om lachen. Ik had beter aan zijn raampje kunnen gaan hangen, maar een lijdensweg volgde.

Ik ben nu zo getraind dat Mathieu van de Poel heel erg uit moet gaan kijken op de Olympische Spelen. Ik wacht al op een telefoontje van Pieter van de Hoogenband over wat voor ontbijt ik straks in Tokyo wil. En Koen de Kort zal komend jaar niet meer de enige Liempdse Tour de France-deelnemer zijn. Mijn kuitspieren zijn na vorige week vertienvoudigd.

Waar de storm in Nederland, Engeland en België Ciara heette, was dat in Duitsland anders. Daar kreeg ze de naam Sabine. Duitsers hebben namelijk de mogelijkheid om lage- en hogedrukgebieden te kopen. Ene Sabine Kaufmann kaufte de storm, en zo kreeg die haar naam. Het zal je maar overkomen. 'Bas richt 150 miljoen euro schade aan.' Dan sta ik zelfs twee keer in de krant.

Storm Ciara is nog maar net gaan liggen of er dient zich alweer een nieuwe storm aan: Dennis. Precies een week later. In het begin dacht ik dat het een grap was. Dennis Storm maakt zeker zijn comeback op de televisie. Hij gaat een nieuw programma presenteren en dat wordt zo op grootse wijze aangekondigd. Maar nee hoor, hij bestond echt. Wordt Dennis een storm in een glas water? Of worden het weer een paar glazen bier meer op de zaterdagavond? Dan kan het ook gaan stormen in Boxtel en omstreken.

Duur verlies van DVG tegen TGG

Foto: Toon van Ruremonde

Den Bosch - DVG verloor zondag in Den Bosch van TGG in een typische wat/als-wedstrijd. Gezien de uitslagen van de andere clubs valt de schade mee, maar bij winst zouden goede zaken zijn gedaan. Nu schuift alles nog meer in elkaar en komt de derde plaats van onder steeds dichterbij voor de Liempdenaren. En wordt het belang van het winnen van de komende wedstrijden alleen maar groter.

De omstandigheden waren moeilijk, de harde wind stond recht over de lengte van het veld, maar draaide soms waardoor een hoge bal rare capriolen kon maken. DVG speelde de eerste helft met de wind tegen en had moeite om in het spel te komen. Pas in de zeventiende minuut was er het eerste schot dat naast het doel ging. Ook TGG was daarvoor nauwelijks gevaarlijk. Meer dan een hoekschop was er niet te melden. De eerste 'kans' had Bas Smulders, hij kon vrij inschieten, maar schoot recht door het midden van het doel.
In de 25e minuut scoorde TGG. De bal werd in de dekking aangespeeld op de spits die de bal keurig aflegde. Het diagonale schot was onhoudbaar voor Andrei Tomus. Kort daarna kon de Liempdse keeper wel de tweede treffer voorkomen. Een pass op het middenveld werd door TGG onderschept, maar meer schade werd zoals gezegd voorkomen.
DVG begon iets beter te spelen maar toch was er onnodig veel balverlies. Luuk van de Ven kwam goed door over de linkerkant maar zijn schot werd door de TGG-keeper uit de lange hoek gered. TGG had voor de rust de mogelijkheid om de score te verdubbelen. Bij een diepe bal werd er een goed blok gezet op Sander van de Ven, waardoor het achterveld open lag. De afronding was echter belabberd en de bal ging over het doel. DVG had voor rust ook nog een kans om op gelijke hoogte te komen. Opnieuw was het Luuk die de achterlijn haalde, maar er was geen bezetting voor het doel waarbij de bal voorlangs ging. Ruststand dus 1-0.

Foto: Toon van Ruremonde
Met 1-0 verloor DVG uit van TGG. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

De tweede helft had DVG de wind mee en dat scheelde een heel stuk. Helaas was dit meer letterlijk dan figuurlijk, omdat het aantal kansen op de gelijkmaker op minder dan één hand te tellen was. TGG begon al vroeg om het tempo uit de wedstrijd te halen en ook de assistent-grensrechter van TGG had niet alleen moeite met de buitenspelregel, maar ook met de bewaking van de zijlijn. TGG werd wel teruggedrongen en moest regelmatig het principe 'vrouwen en kinderen eerst' hanteren, maar echte kansen waren er eigenlijk maar twee.
De eerste was een kopbal van Bas van Houtum die bij normale weersomstandigheden een zekere treffer geweest zou zijn. De tweede kans was een hard en goed geplaatst schot van Jürge van der Velden. Hier was een uitstekende redding van de TGG-doelman voor nodig om de bal uit de bovenhoek te halen ten koste van een hoekschop.
Kleine kansjes waren er voor Martijn Caarls die na een vrije trap van Bas Smulders over het doel kopte. Een verre trap van Tomus kon Van Houtum net genoeg 'lift' meegeven om de bal over de keeper te lobben. TGG was ook niet meer echt gevaarlijk in de counters, maar trok dus wel de overwinning over de streep. Extra tegenvaller voor DVG was het uitvallen van Sander de Ven met een enkelblessure. Hoe groot de schade is zal de komende dagen duidelijk worden. Eindstand TGG-DVG: 1-0.

Na carnaval speelt DVG thuis tegen het praktisch gedegradeerde BVV. Gezien diens uitslagen is een overwinning te verwachten, maar ook in Den Bosch werd in de heenwedstrijd een fortuinlijk gelijkspel afgedwongen.

DVG 2 won thuis van Rhode 3. Een 1-0 achterstand werd omgebogen in een 2-1 overwinning. De DVG dames presteerden hetzelfde. Koploper Sparta '25 ging met 2-1 onderuit.

HCB'92 DS1 verliest van Saturnus

Bladel - Zondag mochten de handbalsters uit Boxtel het opnemen tegen Saturnus uit Bladel. HCB'92 had zich voorgenomen er een mooie wedstrijd van te maken, maar werd al snel op de proef gesteld door de goede schoten vanaf de opbouw in de kruising. Er moest uitgestapt worden op deze schutters, maar HCB'92 verzaakte waardoor het al vrij snel op achterstand kwam.

Annemarie Sens haalde met een schot in de kruising de nul van het scorebord voor HCB'92. Saturnus bleef echter snelle aanvallen opzetten waar de Boxtelse dames moeite mee hadden. De Bladelse opbouwers kregen keer op keer kans om op doel te schieten en dus keek HCB'92 na een paar minuten al tegen een achterstand aan van 8-1. Gitte Vanhout maakte vanuit de hoek een doelpunt en ook Wendy Schoenmakers wist met een schijnbeweging de verdediging te passeren, waardoor HCB'92 iets meer grip op de wedstrijd kreeg. De dames uit Bladel bleven echter goed druk zetten terwijl HCB'92 de verdediging niet goed had staan maar alle zeilen probeerde bij te zetten. Daniëlle Troeijen plaatste de bal met een afstandsschot in de hoek en de dames gingen de rust in met een stand van 13-5.

Na de pauze ging Saturnus weer snel van start en bleef HCB'92 achter de feiten aanlopen. Manon Foolen werd door Sens vrij aangespeeld op de cirkel en scoorde daarmee haar tweede doelpunt. De aanval van HCB'92 werd goed opgezet, maar resulteerde niet altijd in een doelpunt omdat lat of paal werd geraakt. Daardoor kon Saturnus met een snelle uitbraak een tegendoelpunt scoren. Ook moesten de Boxtelse dames wel eens aan de noodrem trekken omdat er te laat gereageerd werd. Saturnus mocht een penalty nemen die zuiver werd ingeschoten. In de eindfase van de wedstrijd wist Linda Zwiers vanuit de hoek te scoren met een stuitbal tussen de benen van de doelvrouw. De scheidsrechter floot de wedstrijd na zestig minuten spelen af met een eindstand van 29-10.

LSV wint van DEES

Wintelre - Ondanks storm Dennis ging de wedstrijd van LSV zondag in Wintelre gewoon door. Het werd een mooie 0-3 overwinning op de nummer twee in de competitie, DEES.

LSV was erop gebrand punten te pakken. De ploeg uit Lennisheuvel begon goed aan de wedstrijd en kwam in de vierde minuut al op voorsprong. Verdediger Teun de Jong gaf de bal mee in de loop van Luboslav Serafimov, die deze knap over de doelman van DEES heen stifte. Het stond goed bij LSV en DEES kwam er bijna niet doorheen. Net voor rust kreeg de thuisploeg toch de kans op de 1-1, maar deze werd gekeerd door keeper Lars Kruijssen. Met een 0-1 voorsprong ging LSV de rust in.

Ook de tweede helft begonnen de Lennisheuvelaren sterk en ze beloonden zichzelf met een 0-2 voorsprong. Bart Dammers draaide weg bij zijn tegenstander en gaf de bal mee aan Maykel van Kasteren, die deze langs de keeper schoot. DEES kwam niet meer tot grote kansen, maar bleef wel tot de laatste minuut werken. in de 94e minuut kwam LSV via de counter op 0-3; Abdel Malik Yachou stuurde Dammers diep. Hij tikte de bal langs de uitkomende keeper in.

Kees Doevendans wint Regiomix bij De Walnoot

Boxtel - De wekelijkse Regiomix van jeu de boulesvereniging De Walnoot werd afgelopen maandag gewonnen door Kees Doevendans. Met 3/29 punten was hij de overige 45 deelnemers de baas.

Jo van der Heijden behaalde de tweede plaats met 3/28 punten, Corry Bekers werd derde met 3/27 en Piet Schouten vierde met 2/23 punten. De vijfde plaats was voor Jos van Grinsven, die 3/16 punten behaalde, Hans van Dinther pakte de zesde plek met 3/13 punten, Ben Heutinks 3/12 punten waren goed voor de zevende plaats en Henk Versteijnen werd achtste met 3/11 punten.
Elke maandag om 13.30 uur wordt de Regiomix gespeeld en zijn alle geïnteresseerden uit Boxtel en omgeving die een balletje mee willen gooien van harte welkom bij jeu de boulesvereniging De Walnoot aan de Selissenwal 25 in Boxtel. Beginnende boulers kunnen daar op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur terecht om kennis te maken met deze sport.

16 / 16

22 tot en met 24 februari

DuckOUT
20.00-24.00 uur, Manege De Langspier, Molenwijkseweg 5 Boxtel

22 tot en met 25 februari

Kwekpoel
13.00-17.00 uur & 19.30-22.30 uur
De Dommelhal, Van der Voortweg Boxtel

Kindercarnaval De Spetterpoel
10.00-18.00 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7 Boxtel

Tot en met 25 februari

Expositie amateurschilders van HobbyCentrum Boxtel
VVV, Markt 36 Boxtel

Tot en met 28 februari

Expositie schilderijen Riekie Wilborts
D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 Liempde

Donderdag 20 februari

Seniorweb: alles over iPhone en iPad
9.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Huiskamer: Koffie-inloop
10.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Seniorweb: maak documenten in Word
10.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Informatieavonden vrijwilligers Het Bewaarde Land
20.00 uur, Munsel 88 Boxtel

Vrijdag 21 februari

PC inloop Seniorweb
9.30-11.30 uur, Kloosterhof, Kloosterhof 7 Liempde

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36 Boxtel

Schaken bij 't Gesprongen Paard
13.30 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Carnavalsmis Oggelvorsenpoel
18.30 uur, Sint-Willibrorduskerk, Dorpsstraat 10 Esch

Hofpleinfeest
20.30 uur, Dommelhal (BHC), Van der Voortweg Boxtel

Zaterdag 22 februari

Carnavalsmis
11.11 uur, Sint Jans Onthoofding Kerk, Dorpsstraat 36 Liempde

Kinderoptocht Oggelvorsenpoel
13.11 uur, Marktplein Esch

Sleuteloverdracht Eendengat
14.11 uur, Markt Boxtel

Jeugdoptocht Eendengat
14.30 uur, Markt Boxtel

De Schatkamer van MUBO
13.00-17.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

Huiskamer: erwtensoep & oliebollen (2 euro)
14.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Dol-fijne avond
19.00-22.30 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7 Boxtel

Zondag 23 februari

Carnavalsmis Eendengat
10.30 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20 Boxtel

Kolderzitting Ploegersland
10.30 uur, Café 't Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 Liempde

De Grote Optocht van Oggelvorsenpoel
12.11 uur, Marktplein Esch

Grote Eendentrek Optocht Boxtel
13.11 uur, vertrek vanaf de Markt Boxtel

Optocht Ploegersland
14.11 uur,

De Schatkamer van MUBO
13.00-17.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

Maandag 24 februari

Inloopspreekuur Vrijwilligersteunpunt
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Klik & Tik
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Donseendjesfeest
11.00 uur, Kwekpoel, Dommelhal, Van der Voortweg Boxtel

Politiek Café Eendengat
11.44 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56 Boxtel

Liempdse Kroegentocht 2.0
12.00 uur, Het Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 Liempde

Kroegentocht Afterparty
18.00 uur, plein voor 't Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 Liempde

Carnavalskienen
20.00 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7 Boxtel

Dinsdag 25 februari

Huiskamer: Koffie-inloop
10.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Petazzie
14.00-20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Café De Fellenoord en Partycentrum De Comsche Hoeve Boxtel

PC inloop Seniorweb
15.00-17.00 uur, bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Eendverbranding bij De Kwekpoel
17.00 uur, Dommelhal, Van der Voortweg Boxtel

Woensdag 26 februari

Beter Nederlands Spreken
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Huiskamer: Mandala kleuren & rikken
13.30 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Telebingo bij Omroep Dommelland
20.40 uur, Omroep Dommelland

Kijk voor alle evenementen in de agenda op www.mooiboxtel.nl

Trekking Telebingo 12 februari 2020

Ronde 1                         Kaartnummer
1 rijtje         € 10,-                 208
3 rijtjes        € 25,-                 145
Volle Kaart € 50,-                 145
Waardebon COOP Liempde                 65

Ronde 2
1 rijtje        € 10,-                 6
3 rijtjes        € 25,-                 162
Volle Kaart € 50,-                 166
Waardebon Jumbo Oosterhof         180

Ronde 3        
1 rijtje        € 10,-                 123
3 rijtjes         € 25,-                 57
Volle Kaart € 50,-                 123
Waardebon Eetwinkel Select         219

Ronde 4                                Kaartnummer
1 rijtje        € 10,-                        67
3 rijtjes        € 12,50                        69, 71
Volle Kaart € 50,-                        71
Waardebon Albert Heijn                 148

Ronde 5                        
1 rijtje        € 25,-                        107
3 rijtjes        € 50,-                        150
Volle Kaart € 150,-                        187

Bingogetal: 2, € 150,-                        Niet gevallen

Foto: Abbey van Abeelen

Jens van Abeelen

Foto: Christien van Schijndel

Tess van Schijndel