DeMooiBoxtelKrant

3 januari 2018

DeMooiBoxtelKrant 3 januari 2018


Niet de vuist, maar een goede ruimtelijke onderbouwing op tafel voor nieuwbouw Liempde

Niet de vuist, maar een goede ruimtelijke onderbouwing op tafel voor nieuwbouw Liempde

Gemeente hoopt snel te kunnen bouwen in Liempde

Boxtel/Liempde - De geplande bouw van 80 tot 100 woningen aan de Hamsestraat/Roderweg in Liempde wil maar niet van de grond komen nu de provincie de nieuwbouw op de locatie tegenhoudt. Het houdt ook de politieke gemoederen flink bezig, hoewel eigenlijk iedereen het er wel mee eens is dát er gebouwd moet worden.

De gemeente kwam in mei 2017, in samenspraak met de eigenaar van enkele kassen in het plangebied, de familie Oerlemans, tot de afspraak die op te kopen en te saneren. De helft van het ruim drie hectare grote gebied waar nu de kassen staan kon worden gebruikt om het benodigde groencompensatie aan te leggen, de andere helft kon bebouwd worden, redeneerde de gemeente.

De provincie verraste de gemeente het afgelopen najaar echter door aan te geven dat in de toenmalige plannen op de Hamsestraat/Roderweg slechts ruimte was voor de realisatie van 20 tot 40 woningen. Dat is ruim onvoldoende om de locatie interessant te maken voor projectontwikkelaars. Bovendien kreeg de gemeente de sanering van de kassen dan ook niet meer gefinancierd, zo legt de wethouder uit. Gedeputeerde Erik van Merriënboer motiveerde het besluit van de provincie door aan te geven dat binnen het plangebied ook nog groenvoorzieningen gerealiseerd moesten worden, terwijl Boxtel er vanuit ging dat dit ook net buiten het plangebied gecompenseerd kon worden. Zo doorrekenend kwam de provincie in plaats van maximaal 100 op maximaal zo'n 40 woningen uit.

Terug naar de tekentafel
Dankzij de motivatie van de provincie kon Boxtel terug naar de tekentafel. Tijdens de laatste raadsvergadering van 2017 vroeg de fractie van BALANS zich eens te meer af hoe het er nu voor staat met de bouwplannen in Liempde. Die hebben intussen al een flinke vertraging opgelopen. "Het wordt tijd dat u een keer bij de provincie met de vuist op tafel slaat!", verweet fractievoorzitter Wim van der Zanden wethouder Van de Wiel een gebrek aan daadkracht.

Hoewel de zorgen van BALANS weliswaar gedeeld worden door de wethouder, heeft met de vuist op tafel slaan volgens hem geen enkele zin. Volgens de wethouder staat als een paal boven water dat alle betrokken partijen maar wat graag willen bouwen, maar niet tegen iedere prijs. Van de Wiel geeft aan dat er inmiddels een goed onderbouwd plan voor 80 tot 100 woningen klaarligt, inclusief het vereiste groen. Hiermee kan Boxtel opnieuw naar de provincie. "Dat is de goede volgorde en daar hebben we veel meer aan dan nu al met de vuist op tafel te slaan", beet de wethouder dan ook terug naar Van der Zanden.

Inmiddels heeft de gemeente een afspraak met Van Merriënboer gemaakt om de plannen door te nemen. Van de Wiel vertrouwt op een snelle afwikkeling want ambtelijk is de ruimtelijke onderbouwing volgens hem bij de provincie goed ontvangen: "Ik zeg niet dat we eind januari groen licht hebben, maar dan weten we wel zeker meer. Ik heb goede hoop dat het gaat lukken."


Nieuwjaarsduik in Boxtel en dit jaar voor het eerst ook in Liempde

Foto: Cock Stam

Boxtel/Liempde – Voor de vroege vogels, die bovendien wel wat kou konden verdragen, werd 2018 maandagochtend ingeluid met een frisse nieuwjaarsduik. Dat kon dit jaar voor het eerst ook in het Concordiapark in Liempde, waar deelnemers vanaf strobalen het geïmproviseerde zwembad konden induiken. Daarvan maakten enkele tientallen personen gebruik.

In Liempde hadden Café 't Huukske en Café De Durpsherberg de handen ineengeslagen om ook daar een nieuwjaarsduik van de grond te krijgen. De deelnemers doken in het geïmproviseerde zwembad, dat voorzien was van een ruime laag schuim.

Wie liever in natuurwater dook, kon in Boxtel terecht bij de Langspier. Aan deze nieuwjaarsduik, georganiseerd door BuurtSport Boxtel, namen 91 waaghalzen deel. Dat waren er fors meer dan vorig jaar, toen zich 71 mensen inschreven voor een verfrissende duik.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Kijk voor meer foto's en video's op mooiboxtel.nl of onze Facebookpagina.

Winterwandeling natuurwerkgroep Liempde in de Geelders

Liempde - Aanstaande zondag, 7 januari, organiseert NWG Liempde een winterwandeling in de Geelders met Ger van den Oetelaar als gids. Deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf Café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde.

De wandeling is de eerste activiteit in het jubileumjaar van de Natuurwerkgroep, die in 2018 30 jaar bestaat. Dat hiervoor de Geelders wordt aangedaan, is niet toevallig, want de Natuurwerkgroep is nauw verbonden met dat natuurgebied. De Geelders, en het Dommeldal en de Scheeken staan al vele jaren centraal bij de werkzaamheden van de Natuurwerkgroep.

Na afloop van de wandeling biedt de Natuurwerkgroep koffie met worstenbrood aan in café 't Groene Woud. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig.

Lezing over 'Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren'

Boxtel - In november verscheen het boek 'Het steenen huijs met gebinte, stal ende schuren – Historisch onderzoek naar boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde'. Dit beslaat ruim 300 pagina's en staat vol met honderden foto's, afbeeldingen en informatie. De auteur Wilbert Steenbakkers, zal op dinsdag 16 januari om 20.00 uur een lezing geven bij Partycentrum De Adelaar aan de Baroniestraat 75 in Boxtel.

Namens Heemkunde Boxtel heeft ook Hanneke van der Eerden veel historisch onderzoek verricht voor het boek, waarin een 27-tal bijzondere boerderijen en schuren in de gemeente Boxtel wordt behandeld. Elf hiervan staan op het grondgebied van Boxtel of Lennisheuvel. Bij de keuze is gelet op ouderdom, eerdere bouwactiviteiten en authenticiteit. Sommige boerderijen zouden volgens de overlevering al in de zeventiende of achttiende eeuw bestaan hebben. Tijdens het onderzoek naar de geschiedenis bleek soms dat overlevering en werkelijkheid niet altijd overeenkomen. Maar andersom is ook het geval: de basis van een boerderij bleek eeuwen ouder te zijn dan gedacht.
Tijdens de lezing komen de Boxtelse boerderijen aan bod. Hierbij wordt uitleg gegeven over het uitgevoerde onderzoek, de resultaten hiervan en bijzonderheden over de boerderijen of schuren. Ook wordt materiaal getoond dat niet in het boek is terechtgekomen. Tot slot zullen ook enkele bijzondere Liempdse boerderijen behandeld worden.

KBO-activiteiten

Donderdag 4 januari        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 5 januari        Rikken en jokeren in De Walnoot        13.30
Zondag 7 januari        Eten bij Elisabethsdael, opgeven voor 5 januari bij receptie van Elisabethsdael tel. 662579        12.30
Maandag 8 januari        Eucharistieviering in Simeonshof ter intentie van de overleden KBO-leden van de wijk Centrum        10.15
Dinsdag 9 januari        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij, 13.30
                        Kienen in De Adelaar 14.00
Woensdag 10 januari        Sieraden maken in het Hobby Centrum        13.30
                        Eten bij Lotus, opgeven voor 7 januari bij Sina van Alpen via 689285 of sinavanalphen@solcon.nl of bij Henk Sturkenboom via 677863 of henksturkenboom49@gmail.com        17.00

Rectificatie DA Van den Biggelaar

Rectificatie DA Van den Biggelaar

Boxtel - In DeMooiBoxtelKrant van 20 december werd in het artikel 'Patrick rent voor KiKa' geheel ten onrechte DA Van der Doelen genoemd als sponsor. Natuurlijk moet dat DA Van den Biggelaar zijn, de drogisterij & parfumerie van Marc en Yvonne van den Biggelaar in het Boxtelse Winkelcentrum Oosterhof.

Vrouwencontact Boxtel

Maandag 8 januari        Nieuwjaarsreceptie De Rots        19.30
Elke donderdag Nordic Walking, start op de Markt        9.00
Elke dinsdag fietsen vertrek vanaf het Breukelsplein        13.00
Elke woensdag gym in de Angelaschool 19.00 & 20.00
Elke maandag yoga in De Walnoot        13.00

Vrouwencontact Liempde

Iedere dinsdagMindfit energie

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

Haaren per 1 januari 2021 opgesplitst

Boxtel - In de raadsvergadering van de gemeente Haaren is donderdag 21 december besloten dat die gemeente per 1 januari 2021 ophoudt te bestaan. Dit betekent dat met ingang van die datum de verschillende dorpskernen toegevoegd zullen worden aan de gemeenten Oisterwijk, Vught en Boxtel. Of dit ook daadwerkelijk betekent dat Esch dan bij Boxtel komt werd nog niet definitief vastgelegd, al lijkt dit wel waarschijnlijk. Hierover beslissen de gemeenten, in samenspraak met Haaren, op een later moment.

De gemeente Haaren stuurt aan op verkiezingen voor een periode van ongeveer 2,5 jaar in 2018. Eind 2020 moeten de herindelingsverkiezingen plaatsvinden. Haaren is nog in gesprek met de buurgemeenten over dit herindelingsproces.

Aan het begin van dit jaar bracht adviseur Roel Augusteijn, in opdracht van de provincie, een rapport uit waarin de opsplitsing van Haaren wenselijk werd geacht. Een speciaal door de provincie ingestelde commissie kwam in september ook tot die conclusie.

De toekomst van Haaren als zelfstandige gemeente leek door deze rapporten onhoudbaar geworden. Op 4 oktober mochten de inwoners van de gemeente zich uitspreken. Ook daaruit bleek het onvermijdelijke: Haaren zou moeten ophouden als zelfstandige gemeente te bestaan. Op 2 november besloot de gemeenteraad van Haaren dat de gemeente in 2021 of uiterlijk 2022 zou ophouden te bestaan. Donderdag werd een specifieke streefdatum genoemd: 1 januari 2021.

Boxtel gaf eerder al aan open te staan voor de komst van Esch. Onze gemeente stuurde in eerste instantie echter aan op een herindeling in 2019, zodat niet te veel afgeweken werd van de 'normale' bestuursperiodes van vier jaar. Bovendien worden in maart van 2021 ook verkiezingen voor de Tweede Kamer, wat mogelijk gevolgen heeft voor de opkomst voor de herindelingsverkiezingen, die logischerwijs in november 2020 plaats zullen vinden.

'Lego-kerststal' Meest Bijzondere Kribke

Tweede prijs Meest Bijzondere Kribke: Buurtvereniging Kasteren Foto: SPPiLL

'Lego-kerststal' Meest Bijzondere Kribke

Liempde - De Lego-kerststal van Anouk van Beerlage, op Strijpenhof 1 in Liempde, is uitgeroepen tot Meest Bijzondere Kribke van de Kribkesroute dit jaar. Afgelopen zaterdag, 30 december werden de winnaars bekend gemaakt. De tweede prijs is voor Buurtvereniging Kasteren met hun levensgrote kerststal op de Kasterensestraat 23. De buurmannen Kees van Aarle en Frans van den Biggelaar wonnen de derde prijs. Zij hebben de complete kerststal van berkenhout gemaakt. Deze is te bewonderen op Barrierweg 11.

Zaterdagochtend werd door de werkgroep van de Kribkesroute samen met Kapelaan Geoffrey de Jong een ronde gemaakt langs de prijswinnaars. De kapelaan reikte niet alleen de prijzen uit, ook voorzag hij samen met de winnaars elk nominatiebord van een extra bordje. Onder de stemmers werd een Op Liemt Gemunt-waardebon verloot. Deze is gewonnen door Thijs Ketelaars.

Derde prijs Meest Bijzondere Kribke: Frans van den Biggelaar en Kees van Aarle Foto: SPPiLL
Winnaar Meest Bijzondere Kribke: de Lego-kerststal van Anouk van Beerlage. (Foto: SPPiLL) Foto: SPPiLL

De Kribkesroute in Liempde is op 16 december van start gegaan en bestaat uit vier wandelroutes langs ruim 210 kerststallen. Hiermee is de Kribkesroute Liempde de grootste kerststallenroute van Nederland. De Kribkesroute is nog te lopen tot en met Drie Koningen op zaterdag 6 januari.

Startpunt voor de route is het voormalige gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Liempde. De routefolders zijn verkrijgbaar bij dit startpunt, Café De Durpsherberg, Het Wapen van Liempde, Café 't Huukske en 't Struifhuis. Ook is er dit jaar een digitale versie van de route, die eenvoudig te gebruiken is op iedere smartphone. Via deze digitale route kunnen wandelaars allerlei leuke informatie vinden over de kribkes waar zij langs lopen. Scan hiervoor de QR-code uit de folder of vanaf het spandoek bij de startlocatie. Of bekijk de route via de website www.kribkesrouteliempde.nl/route. Naast de vier wandelroutes, is het ook mogelijk om fietsuitstapjes te maken naar de buurtschappen Hezelaar, Kasteren en Vrilkhoven.

Extra geld voor persoonlijke zorg bij Zorggroep Elde

Extra geld voor persoonlijke zorg bij Zorggroep Elde

Boxtel – Zorggroep Elde heeft dit jaar een financiële meevaller van 1 miljoen, die ten goede komt aan extra aandacht voor zorgbehoevenden in de aangesloten verpleeghuizen. Dit meldt de voorzitter van de Raad van Bestuur, Jacqueline Joppe. De meevaller is ontstaan doordat het ministerie een extra bedrag van 2,1 miljard vrijgemaakt voor een periode van drie jaar om te besteden aan 'liefdevolle zorg'.

Joppe legt uit dat in ieder geval voor drie jaar jaarlijks een bedrag van 1 miljoen beschikbaar is voor meer liefdevolle zorg. Dit betekent dat er straks meer medewerkers zijn om een praatje mee te maken, een kopje koffie te drinken of samen de krant lezen. "Het is voor het eerst sinds jaren dat we weer eens iets extra's kunnen investeren", vertelt Joppe. Het geldbedrag betekent dat er zo'n 30 fte extra worden aangenomen. In totaal komen 60 nieuwe mensen voor Zorggroep Elde (ZGE) werken.

Het extra geld komt de mensen die in het verpleeghuis zitten ten goede. Maar ook de medewerkers van ZGE worden er beter van, aldus Joppe: "De werkdruk is hoog en er is een schaarste op de arbeidsmarkt. Het geeft de verzorgenden en verpleegkundigen rust als zij weten dat als zij de bewoners hebben verzorgd er ook aandacht voor hen is in de huiskamer."

Om de operatie goed te laten verlopen heeft ZGE een eigen opleidingstraject ontwikkeld. Daar worden de 60 extra krachten in 4 groepen klaargestoomd voor hun gespecialiseerde takenpakket. Want de liefdevolle zorg is echt een vak apart, geeft Joppe aan. "De meeste bewoners zijn best kort hier; ongeveer een jaar. Deze mensen kunnen niet even snel in een half uur precies vertellen wat ze willen omdat ze vaak somatische klachten hebben of dementerend zijn. Zo iemand écht leren kennen om te begrijpen wat iemand wil, kost gewoon tijd." En die tijd komt er nu dus met de cliëntondersteuners die vanaf januari beginnen.


LIEMT-AL-LICHTlampionoptocht met Woutertje Kaboutertje

Liempde - Op zaterdag 6 januari tegen 17.00 uur verzamelen de deelnemertjes aan de LIEMT-AL-LICHTlampionoptocht zich weer rond de Dorpspomp aan de Keefheuvel in Liempde. Daar ontvangen kinderen tot en met groep 4 gratis een lampion van de Stichting Algemeen Belang Liempde. Onder leiding van Willemke Tell vertrekken zij vervolgens naar het Raadhuisplein om daar Woutertje Kabouterje te begroeten.

Deze dappere dorpskabouter maakt daar alweer voor de achttiende keer zijn opwachting. Door het verleggen van de rijbaan is er meer ruimte gekomen om Woutertje te ontvangen. Aanvankelijk kwam hij op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar om te kijken hoe het met de Laatste Liempdenaartjes was. Zij waren in 1995, het laatste zelfstandige jaar van de Gemeente Liempde, geboren en als zodanig nog als zogenaamde rasechte Liempdenaren ingeschreven.

De LIEMT-AL-LICHT lampionoptocht voert door het met duizenden lichtjes en kerststallen versierde centrum. Onderweg zullen de deelnemers een paar sprookjesfiguren en een muzikale paddenstoel ontmoeten.

Bewoners langs de route ( Keefheuvel, Raadhuisplein, Oude Dijk, Heesterbos, Nieuwstraat, Schoolpad, Kloosterhof, Keefheuvel, Vlasspreistraat, Dorpsstraat, Broekegangske, Dorpspomp) wordt vriendelijk gevraagd de zichtbare Kerstversiering in ieder geval tot na de lampionoptocht te laten hangen. Ook andere versieringen, zoals waxinekaarsjes in glazen potjes langs de route geplaatst, verhogen de sfeer.

Bij terugkomst bij de Dorpspomp staat er een warme versnapering te wachten en kan er weer op een rustige manier afscheid genomen worden van Woutertje Kaboutertje.

Stiltewandeling in de Kampina

Boxtel - In natuurgebied de Kampina wordt op zaterdag 13 januari een stiltewandeling gehouden, georganiseerd door de Protestantse Gemeente Boxtel. Het thema is 'Opnieuw beginnen'.

Tijdens de wandeling worden de deelnemers zich meer bewust van geluiden en stilte. Kleine opdrachten brengen daarbij rust en ontspanning. In de natuur wordt stilgestaan bij voorbeelden van opnieuw beginnen. Onderweg wordt op enkele plaatsen een gedachte of een gedicht voorgelezen. De begeleiding van de stiltewandeling is in handen van psycholoog/theoloog Corrie Terlouw.

De wandeling begint met een warming-up rond zonsopgang, ongeveer om 8.30 uur, en wordt afgerond met een goed gesprek rond de vuurkorf. Voor koffie en iets erbij wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Er is een maximum aantal deelnemers, daarom is opgave vooraf nodig, je krijgt dan ook informatie over het startpunt. Opgeven kan bij Mariannevankrimpen@gmail.com (06-1238 4584).

Waggelrevue bij Denziz

Boxtel - Op 26 en 27 januari wordt in het Hofpaleis Denziz de jaarlijkse Waggelrevue op de planken gebracht. Met nagenoeg alleen Indegatse artiesten wordt de editie van 2018 weer een daverend festijn.

De 5 Zaligheden, Ad Hoevenaars, de Shop Indjes, Toon van Krieken, de 3 Kupkes, de Agterblijvers en Fons van Asten zullen van de partij zijn. Jasper van Gerwen, bekend van het Keiebijters Kletstoernooi, zal het klapstuk van de avond vormen. De Ducktownband verzorgt de muziek en de presentatie is in handen van Ton van Alebeek. Kaarten kosten 11 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via www.waggelrevue.nl. De zaterdag is al bijna uitverkocht, dus wees er snel bij.

Midweekwandelingen WSV De Keistampers

Foto: Natuurmonumenten/ Jaap H. de Ru

Boxtel - De leden van Wandelsportvereniging De Keistampers beginnen het jaar goed met een aantal wandeltochten. Op zondag 7 januari gaan zij met de bus naar Waalwijk voor een tocht in en rond de Loonse en Drunense duinen. Maandag 8 januari blijven zij dichter bij huis en wandelen zij vanaf Winkelcentrum Oosterhof door Boxtel. Deze tocht wordt op donderdag 18 januari herhaald.

Zondag 7 januari gaan de weekendwandelaars van WSV De Keistampers naar zustervereniging WSV Waalwijk voor een tocht van 5, 10, 15 of 20 kilometer Een groot gedeelte van de routes liggen in de Loonse en Drunense duinen. De vertrektijden van de bus zijn:
Liempde: 8.10 uur
Hendrik Verheeslaan 08.20 uur
Achterbergstraat 08.25 uur
Station 08.30 uur
Wandelaars die interesse hebben en graag eens mee willen gaan, kunnen zich wenden tot het secretariaat via dekeistampers@live nl of telefoonnummer 06-16211703.

Maandagmiddag 8 januari en vertrekken leden van De Keistampers om 13.30 uur vanaf Winkelcentrum Oosterhof. Welke kant ze ingaan, dat is een verrassing. Mensen die graag een kennis willen maken met de mooie vereniging van Boxtel zijn welkom om hierbij aan te sluiten.

Dansmiddag in De Rots met New Harvest & Stardust Live

Boxtel - Zondag 7 januari staat er van 14.00 tot 18.00 uur een dansmiddag op het programma in Gemeenschapshuis De Rots met de formatie 'New Harvest'. Ook 'Stardust Live' laat van zich horen. Tevens is er een Indische stand met catering aanwezig.

New Harvest bestaat uit een viertal muzikanten die met covers en gevarieerde dansmuziek al meerdere optredens verzorgden door heel het land. Deze band presenteert zich onder het motto: gezellig samenzijn een dansmiddag voor de veertigers en ouder. Dit met medewerking van John en Marjolein van Stardust Live, die tijdens deze middag in de pauzes hun repertoire ten gehore zullen brengen. Dit duo brengt een uitgebreid repertoire ten gehore met allerlei soorten dansmuziek en stijlen: zoals foxtrot,rumba, chachacha, wals , jive en poco poco Liefhebbers van country en linedance komen ook aan hun trekken.
De muziek van deze middag is een keuze uit Top 100 populaire hits uit de jaren 60 tot heden. Ofwel een genre muziek, die de liefhebbers van luistermuziek en dansen zal aanspreken.

Het duo Stardust Live heeft deze activiteit gekoppeld aan de Stichting Hulphond Nederland. Via de entreeprijs, 8 euro per persoon aan de zaal, 6 euro in de voorverkoop, wordt een donatie overgemaakt naar dit project. Aanmelden voor de dansmiddag kan via John Kersch (073-5430934/06-44181034) of Chris Verboven 06-45126200.

Rommelmarkt voor goede doelen

Boxtel - Op zaterdag 6 januari is er een rommelmarkt in het Gemeenschapshuis De Rots. Er kan weer volop gezocht worden naar leuke spullen. Ook zelf bruikbare spullen verkopen is mogelijk.

Een tafel huren kost 4 euro, reserveren kan door te bellen naar 0411-601036, 06-10111877 of 06-22771772. Ook kun je een e-mail sturen: kuijlen_wim@hotmail.com.De markt begint om 13.00 uur en is om 16.00 uur afgelopen. Parkeren bij het Gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 is gratis.

Nieuwjaarsbijeenkomst Boxtelse veteranen

Boxtel - De Stichting Veteranen Boxtel houdt de inmiddels traditionele jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor Boxtelse veteranen en hun partner op zaterdagmiddag 13 januari. Deze zal van 14.00 tot 16.00 uur plaatsvinden in Gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7.

Na de begroeting en nieuwjaarstoespraak door voorzitter Theo Raaijmakers is er alle tijd om onder het genot van een hapje en een drankje bij te praten en de onderlinge band te verstevigen. Kijk op www.veteranenboxtel.nl voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Veteranen Boxtel dit jaar.

Uilen speuren in Oisterwijk

Oisterwijk - Natuurmonumneten organiseert op zaterdag 13 januari een wandeling voor volwassenen, waarbij ze op zoek gaan naar bosuilen. aanmelden kan, voor leden en niet-leden, via natuurmonumenten.nl/agenda.

De meest bekende uilenroep is die van de bosuil. Het 'oehoe' van het mannetje wordt beantwoord met een ijselijke kreet van het vrouwtje. In de avonduren is de roep van de bosuil extra indringend. Daarom vindt deze wandeling 's avonds plaats en kunnen liefhebbers van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur in de Oisterwijkse Bossen en Vennen mee op avontuur op zoek naar bosuilen.
Leden van Natuurmonumenten betalen voor deze excursie 7 euro, voor niet-leden bedragen de kosten 10 euro.

Ondernemend Boxtel - Tom Heerkens - PC Service Boxtel

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Tom Heerkens (24) van PC Service Boxtel.

Tom Heerkens viert deze maand alweer het vijfjarig jubileum van zijn bedrijf PC Service Boxtel. "En er zijn nog steeds mensen die vragen: 'goh, ben je nieuw hier?'", lacht Heerkens. De in Boxtel opgegroeide Heerkens ging in januari 2011, midden in de economische crisis, van start met zijn zaak in het pand aan de Stationsstraat 103a. Ondanks de crisis ging het de afgelopen jaren goed. Volgens de jonge ondernemer is dat vooral te danken aan zijn heldere en eerlijke communicatie met de klant. Maar ook het feit dat hij de trends goed in de gaten houdt zorgt voor dit succes.

Eerst repareerde Heerkens namelijk enkel pc's. Hij had net een stageperiode van zijn studie ICT achter de rug toen hij besloot een eigen zaak te beginnen. Dat combineerde hij eerst nog met zijn bijbaan bij de post. Later werd PC Service Boxtel zijn enige broodwinning. Gedurende die tijd kwamen er naast de reparaties aan pc's ook laptops en sinds dik anderhalf jaar ook telefoons bij. Die stap van klein, kleiner, kleinst, was noodzakelijk. "De telefoonmarkt zal zich de komende jaren nog verder blijven ontwikkelen", denkt Heerkens. PC Service Boxtel repareert alle gangbare merken telefoons.

Het liefst werkt hij met merken die hij vertrouwt, zoals laptops van Asus of Lenovo. Dat komt omdat deze systemen volgens Heerkens betrouwbaar zijn. "Ik verkoop liever een laptop minder dan dat ik iemand een slecht systeem aansmeer", geeft hij aan. Die eerlijkheid is hem kenmerkend. Heerkens ergert zich dan ook aan hoe sommige andere reparatiezaken, met name voor telefoons, de klant onjuiste informatie geven: "Je kunt geen Apple-apparatuur leveren omdat alleen Apple zelf dit mag doen." 'Originele' Apple-onderdelen zijn volgens hem dan ook óf nagemaakt, óf tweedehands als je ze niet van Apple zelf koopt. "Dat ik originele Apple-onderdelen verkoop zal je mij dus ook niet horen zeggen."

Persoonlijke service en eerlijk advies, dat vindt Heerkens belangrijk. "En natuurlijk mijn afspraken nakomen", vult hij aan. Direct klaar-garanties biedt hij vanwege zijn kleinschaligheid niet. "Ik geef een indicatie wat er is en hoe lang het gaat duren", vertelt hij, "want de klant is geen nummer bij mij."

Naast van PC Service Boxtel kunnen Boxtelaren Tom ook kennen van zijn band Guess What? Waarin hij gitaar speelt.

PC Service Boxtel, www.pcserviceboxtel.nl, info@pcdserviceboxtel, 06-21921201


Gemeente deelt hesjes uit voor kinderen die kerstbomen inzamelen

Wethouder Herman van Wanrooij toont het nieuwe hesje dat de gemeente liet ontwikkelen. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De gemeente stelt zo'n 300 hesjes ter beschikking voor kinderen die op 10 januari kerstbomen inzamelen. Dat laat wethouder Herman van Wanrooij DeMooiBoxtelKrant weten. Met de reflecterende hesjes wil de gemeente tegemoetkomen aan de soms onveilige situaties die de inzameling van kerstbomen oplevert in het verkeer.

Kinderen gaan in onze gemeente al jaren langs de deuren om kerstbomen op te halen en die tegen een kleine vergoeding in te leveren bij de gemeente. Vorig jaar liet de wethouder weten dat er op die manier jaarlijks zo'n 3.000 bomen worden ingeleverd, tegen een vergoeding van zo'n 50 cent per stuk.

Vorig jaar werd de inzameling in eerste instantie afgeblazen, omdat de gemeente vond dat de inzameling onveilige verkeerssituaties opleverde als kinderen plots overstaken. Volgens Van Wanrooij lag de aansprakelijkheid ingewikkeld, maar wilde de gemeente geen enkel risico nemen. Bovendien stapte Boxtel na de ambtelijke fusie met Sint-Michielsgestel af van contant geld. Na een golf van protest op de afgelasting van de inzamelactie besloot de gemeente vorig jaar in allerijl de spelregels van de inzameling te veranderen.

Deze nieuwe spelregels gelden ook dit jaar. Zo mogen maximaal 50 bomen per persoon ingeleverd worden. Ouders van kinderen die meer bomen willen inleveren, wordt verzocht om te bellen met de gemeente op 0411-655911. Medewerkers halen dan thuis de ingezamelde kerstbomen op. Ook gold vorig jaar het verzoek om reflecterende hesjes te dragen bij het ophalen van de bomen, maar kennelijk werd daaraan te weinig gehoor gegeven.

De hesjes kunnen opgehaald worden op de volgende drie locaties, zo lang de voorraad strekt:

 • Receptie Gemeentehuis, Markt 1, Boxtel
 • Milieustraat Boxtel, Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
 • Supermarkt COOP, Nieuwstraat 59, Liempde

De hesjes hoeven niet ingeleverd te worden na afloop van de inzameling, hoewel de wethouder hoopt dat hij het komend jaar niet 300 nieuwe hesjes hoeft uit te delen, maar dat ze hergebruikt worden door de fanatieke, jonge inzamelaars. De aanschafkosten en het laten bedrukken van de hesjes kostte volgens Van Wanrooij zo'n 500 euro. "Maar eerlijk gezegd vind ik de prijs niet zo belangrijk. Veiligheid gaat voorop", vindt hij.

Op de volgende plaatsen kunnen op woensdagmiddag 11 januari tussen 13.00 en 15.30 uur kerstbomen worden ingeleverd:

 • Hoek Keizerstraat / Van Randerodestraat
 • Van Beekstraat bij de glascontainers
 • Corpus: grasveld op de hoek met de Van der Voortweg
 • Breukelsplein
 • Hoek Koppel/Duinendaal bij de glasbak
 • Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat
 • Hendrik Verheeslaan tegenover de Populierenlaan
 • Beneluxlaan nabij Dommeloord
 • De Beukums tegenover basisschool De Beemden
 • In Goede Aarde op de hoek Newtonplein / Edisonstraat
 • Munsel bij De Voetboog nabij de speelvoorziening
 • Lennisheuvel bij gemeenschapshuis De Orion
 • Liempde: Akkersrijt ter hoogte van huisnummers 26-28-30
 • Liempde bij de kiosk in het Concordiapark

Wat vind jij van huis-aan-huisbladen? Geef je mening en win!

Wat vind jij van huis-aan-huisbladen? Geef je mening en win!

Boxtel - Hoe denk jij over huis-aan-huisbladen? Deze vraag staat centraal in het afstudeeronderzoek van Timon Smits, student journalistiek en redacteur bij DeMooiUdenKrant. Vul de enquête in en maak kans op mooie prijzen!

"Ik ben benieuwd naar de mening van lezers over huis-aan-huisbladen", vertelt Timon. "Welke onderwerpen lezen zij graag? Hoe denken zij over advertenties en commerciële artikelen? De resultaten van de enquête worden verwerkt in mijn afstudeeronderzoek. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de vragenlijst invullen. Alvast heel erg bedankt!"

Deelname aan de vragenlijst is anoniem en duurt zo'n acht à tien minuten. De enquête vul je in op https://goo.gl/Zh5WtV.

Prijzen
Onder de deelnemers van de enquête worden diverse prijzen verloot: een cadeaubon van 25 euro van Bol.com, een cadeaubon van Cravt Brouwlokaal van 25 euro, een cadeaubon van (het nog te openen) sushi-restaurant Umaizo, een cadeaubon van 25 euro van barbecuespeciaalzaak BASBQ en een autowasbeurt bij Carwash Uden ter waarde van 15 euro. De winnaars krijgen medio januari persoonlijk bericht.

Boxtel - De gemeenteraadsvergadering leidde afgelopen dinsdag tot verhitte gemoederen bij de BALANS-fractie. Die was er niet van gediend dat een tijdens de vorige raadsvergadering geagendeerd WOB-verzoek over de komst van een biomassaplein naar industrieterrein Vorst B van ondernemersvereniging SPIN niet behandelingsrijp geacht werd. Ondanks dat fractievoorzitter Wim van der Zanden duidelijk zijn ongenoegen liet blijken werd het heikele onderwerp doorgeschoven naar januari.

Het WOB-verzoek is 16 november bij het College ingediend. Dat had daar nog geen antwoord op geformuleerd, waardoor burgemeester Mark Buijs aangaf het ook nog niet in de raadsvergadering te willen behandelen. "We willen eerst zorgvuldig antwoorden formuleren voordat we het met de raad kunnen behandelen", beargumenteert hij die keuze. "Anders gaan discussies door elkaar lopen."

De komst van het biomassaplein is een heikel punt omdat SPIN meent dat daarmee voor Boxtelse bedrijven de kansen op uitbreiding verkeken zijn. Bovendien vindt de ondernemersvereniging dat de gemeente zich onder druk heeft laten zetten om op Vorst B GreenTech-bedrijven te vestigen. Ook in Lennisheuvel is men sceptisch over de komst van een biomassaplein omdat het een forse toename van het aantal verkeersbewegingen op onder meer de Keulsebaan zal veroorzaken.


Foto: Sander van Kasteren

(Wat) Beweegt u in 2018?

FYSIO-TEAM bestaat uit een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten die al jarenlang samen werken aan de fitheid van hun patiënten. Via columns zullen deze fysiotherapeuten u inkijk geven in de mogelijkheden van fysiotherapie.
Moniek Saris heeft afgelopen jaar het team versterkt, voornamelijk gericht op de algemene beweegzorg en op de ouderen. In deze column zal Moniek haar goede voornemens toelichten. Wellicht ook de uwe?

‘’Och wat gaat de tijd toch snel hè’’, een veel voorkomende uitspraak rondom de jaarwisseling. Het nieuwe jaar is weer aangebroken en dat betekent dat alle goede voornemens weer uit de kast worden getrokken. Voornemens als meer sparen, minder snoepen, stoppen met roken en meer bewegen passeren de revue. Aan het begin van 2017 stond meer bewegen zelfs op nummer 1 van de goede voornemens. Maar hoeveel beweging is dan gezond en hoe ga je het dit jaar wél volhouden?

Dat beweging een positief effect op de gezondheid heeft, dat weet iedereen. Niet alleen op de fysieke gesteldheid, maar zeker ook op de mentale. Zo wordt bijvoorbeeld de kans op dementie kleiner en werkt bewegen stressverminderd. Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst om ten minste vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Deze ‘Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen’ geldt voor elke leeftijd, je bent er nooit te oud voor.
Een matig intensieve inspanning is een inspanning waarbij de hartslag en ademhaling iets omhoog gaan, maar waarbij praten mogelijk blijft. Voorbeelden hiervan zijn wandelen, fietsen of de wat zwaardere huishoudelijke klusjes.

Daarnaast bestaat er ook nog een ‘Fitnorm’: drie keer in de week minimaal twintig minuten zwaar intensieve lichamelijke activiteit. Ook een norm die gericht is op het instandhouden van de fysieke fitheid. Bij zwaar intensief bewegen ga je zwaarder ademhalen en gaat de hartslag flink omhoog. Dit zou een mooi doel kunnen zijn om na te streven in het nieuwe jaar, maar hoe ga je dit volhouden?

Zelf ben ik ongeveer een jaar geleden gestopt met hockeyen. Afgelopen zomer mijn studie afgerond en je wilt dan je handen vrij hebben voor het werk. Maar sindsdien merk ik hoe moeilijk het soms kan zijn om aan de bovenstaande normen te voldoen. Het hockeyen zelf vond ik erg leuk, maar daarnaast was het sporten in teamverband een stok achter de deur en bovendien ook gezellig. Kies dus vooral iets wat je leuk vindt.
Daarnaast kunnen goede voornemens nog weleens vaag geformuleerd worden. Het stellen van duidelijke doelen is daarom belangrijk, de eerder genoemde bewegingsnormen kunnen je hier bijvoorbeeld bij helpen. En als laatste, vraag niet te veel van jezelf! Een lijst met verschillende voornemens is bij voorbaat vaak al gedoemd te mislukken. Beperk je daarom tot één goed voornemen!

Ik wens iedereen veel succes met het behalen van de goede voornemens voor het komende jaar. Mocht het in beweging komen niet goed lukken, dan kun je altijd onze hulp inschakelen.

Namens mij en de rest van FYSIO-TEAM een gelukkig en gezond 2018!

Moniek Saris
Algemeen fysiotherapeute FYSIO-TEAM

Theo en Annie zijn een gouden stel Boxtels echtpaar viert vijftigjarige bruiloft

Theo en Annie van der Steen voor hun trouwfoto van vijftig jaar geleden. (Foto: Frans Kreijveld) Foto: Frans Kreijveld

Boxtel - In Bellevue leerden ze elkaar kennen, 55 jaar geleden. Vorige week mochten Theo en Annie van der Steen hun vijftigjarig huwelijk vieren. Het geheim van zoveel jaren samen? "Dat is geven en nemen", vertelt Annie. En lachend voegt ze daaraan toe: "en dan vooral meer geven dan nemen!"

Voor het huis van het echtpaar Van der Steen staat een enorme erehaag van gouden ballonnen, daaronder ligt een rode loper en op het raam hangt een grote foto van het jonge bruidspaar, vandaag 29 december, vijftig jaar geleden. Het werk van de kinderen en kleinkinderen, zo vertelt Theo. "De jongste kleindochter vroeg al wie die meneer op de foto is", lacht hij. Vanochtend vroeg stond de familie al aan hun bed. Annie: "Ik moest in mijn nachthemd mee naar buiten!"

Theo van der Steen en Annie Kreijveld, beiden rasechte Boxtelaren, ontmoetten elkaar 55 jaar geleden. Aan de keukentafel in hun gezellige huis midden in het centrum drinken we een kop koffie en praten we over hoe het allemaal begon. Of ze hier altijd gewoond hebben? "Nee", zo vertelt Theo, "nadat we trouwden gingen we eerst in een flat aan de Baanderherenweg wonen." Net zoals zoveel pasgetrouwde Boxtelse stellen in die tijd. De plek waar ze elkaar 55 jaar geleden leerden kennen, hebben ze vast en zeker ook met veel Boxtelse stellen gemeen. "Bellevue", weet Annie meteen te vertellen. "Theo zat daar voor in de kroeg en ik was achter aan het dansen. Af en toe kwam hij daar eens kijken wie hij kon versieren. En dat was ik dus. Dat duurde zo een paar maanden, dan was hij er wel en dan weer niet. Nadat ik hem een tijdje heb genegeerd kwam hij terug en is hij nooit meer weggegaan." Theo hoort het verhaal rustig aan. "Toen wij trouwden had jij je anders wel mooi verslapen", zegt hij dan. "Ja ja, jij moest je 's ochtends al op laten maken bij de Oliemeulen (in de Rechterstraat, waar nu Switch Kappers gevestigd is, red.), maar je moeder vergat je te roepen." Dat kan Annie inderdaad niet ontkennen: "ons moeder was helemaal over de flos vanwege de bruiloft en omdat ze van alles aan het regelen was, vergat ze me wakker te maken. Ach, uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen."

Het gouden paar wordt door een toevallig passerende kennis gefeliciteerd. Foto: Frans Kreijveld

Dat is het zeker. Op de Baanderherenweg werden de kinderen geboren: dochter Franka in 1968 en zoon Perry in 1973. Midden jaren zeventig verhuisde het gezin Van der Steen naar hun huidige huis. Annie regelde het huishouden en pakte sigaren in bij Van Susante, Theo werkte in de bouw als voeger. Toen hij twintig jaar geleden met pensioen ging was het eerste kleinkind, Tijmen, al geboren. Er volgden nog vier kleindochters: Bente, Lynn, Faye en Bibi.
Hun kleinkinderen zijn hun grote trots, net zoals de kinderen en schoonzoon Luc en schoondochter Laura. Theo en Annie brengen dan ook veel tijd met hun familie door. Niet alleen pasten ze al op de ouste twee en ook nu nog op de jongsten, deze zomer vierden ze met z'n allen, kinderen en kleinkinderen vakantie in Spanje. "Om ons vijftigjarig huwelijk te vieren", vertelt Annie. "Dat was echt een hele mooie vakantie." Ook de reis die zij met Franka, Luc en Bente maakte naar Zuid-Korea om daar Tijmen op te zoeken tijdens zijn stage, was onvergetelijk. Ging Theo toen niet mee? "Nee, elf uur in het vliegtuig zitten, dat is niets voor mij", aldus Theo. "Ik bleef mooi thuis!"

En daarmee hebben we meteen een belangrijk punt te pakken, zo blijkt. Want naast 'vooral meer geven dan nemen', blijkt elkaar vrijlaten voor Theo en Annie een belangrijke voorwaarde voor zo veel jaren gelukkig samenzijn. "Je hoeft niet alles samen te doen", zegt Theo. "Ik ga elke ochtend even wandelen en dan hoeft Annie echt niet precies te weten waar ik heen ga." Zijn vrouw valt hem bij: "Ik ga er vaak met de trein opuit. Dan laat ik wel een briefje achter, maar meer ook niet. Als er iets is, dan zie ik dat wel weer als ik thuiskom." Theo is daarbij vaak druk bezig met zijn volière en Annie maakt graag een rondje door het dorp. Samen genieten, dat doen ze toch wel volop. Zoals van het feest, dat ze die avond bij De Adelaar geven om hun gouden jubileum te vieren. "Niets groots hoor", zeggen ze bijna tegelijk. "Gewoon een mooi feest met familie en vrienden. Maar wel in de zaal natuurlijk, want er moet flink gezwierd kunnen worden!"

ParticipatieKaravaan komt naar Boxtel

ParticipatieKaravaan komt naar Boxtel

Boxtel – Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om oud te zijn? Dat kun je tussen 15 en 26 januari aan den lijve ondervinden als de ParticipatieKaravaan bij Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel is. In vijf zogenaamde ParticiPartytenten kunnen deelnemers ervaren wat het is om aan verschillende ouderdomskwaaltjes, zoals slechthorendheid, te lijden.

De ParticipatieKaravaan is ontstaan in Megen, toen zorgmedewerkers in een leegstaand verzorgingstehuis eens, in eerste instantie eenmalig, konden ervaren hoe lastig verschillende gebreken die ontstaan bij het ouder worden nu eigenlijk zijn. Het idee sloeg aan en werd een groot succes. Nu, zo'n 2 jaar later, is het concept van 'leren door ervaren' uitgegroeid tot een landelijk fenomeen met de ParticipatieKaravaan. De karavaan reist het hele land door en doet in januari dus Boxtel aan.

In eerste instantie zijn vrienden, kennissen en familieleden van de bewoners van Zorggroep Elde welkom bij de karavaan. Maar ook voor jongeren of andere belangstellenden uit de buurt kan het interessant zijn eens een kijkje te komen nemen. Dat kan, mits je je vóór 8 januari inschrijft. Hoe, dat lees je op de website van Zorggroep Elde: https://www.zge.nl/berichten/mee-met-de-participatiekaravaan/


Mijn Mooi Boxtel: Pauline van den Broek

Foto: Pauline van den Broek

Het anders zo drukke fietspad langs Princenlant. Hoe de sneeuw de rust weerspiegelt.

Bets Bik

Lieve lezers,

Allereerst wil ik iedereen de beste wensen wensen voor 2018. We hebben het potverdorie weer gered met z'n allen. Zo'n jaarwisseling is voor mij elk jaar weer een bijna-dood-ervaring. Dat ik levend het nieuwe jaar inglijd mag toch elk jaar weer een wonder heten.

Wat daaraan bijdraagt is het feit dat mijn buurt net Aleppo is rond de jaarwisseling - daar heeft het de andere 364 dagen per jaar trouwens ook wel wat van weg, maar dat vind ik alleen maar gezellig.

Buurmannen komen aanslepen met kolossale pijlen en dozen die zonder veiligheidsbrilleke of niks worden aangestoken. M'n ruiten liggen er bijna uit bij elke klap en ik lig als een bange poedel onder tafel in mijn broek te schijten van de schrik.

Daarnaast heb ik de tendens om elk jaar weer zoveel goedkope champagne tot me te nemen dat de oliebollen het niet meer kunnen verwerken. Het begint al bij het ploppen van de kurken; supergevaarlijk natuurlijk. Die dingen komen hard aan joh! Dit jaar belandde er eentje schuin boven m'n oog (sneetje erin) en tegen de tv (scheurtje erin). Er vlogen er nog meer richting plekken die ik liever niet ga noemen, maar laat ik zeggen dat de snee een de scheur prominent aanwezig waren.

Ondertussen brandt ons Trui zich aan het oliebollenvet, komen er spetters op mijn glitterpanty en aast Bertje van d'n hoek al de hele avond op een nieuwjaarskus.

Het resultaat is dat ik huilend en dronken aftel en bij nul de kroeg inga. Waar ik zes uur later lallend en met m'n glitterpanty op m'n hoofd weer uit rol.

Als je dan op 1 januari wakker wordt en de kruitdampen van Damascus zijn opgetrokken, je de stoep moet vegen (blijkbaar), de ravage in je huis goed bekijkt en je op zoek moet gaan naar paracetamol, die je natuurlijk in al je feestdagenboodschappenstress niet in huis hebt gehaald, vraag je je toch elk jaar weer af waarom je het nieuwe jaar niet gewoon zonder poespas begint.

Zonder poespas en zonder kater (zonder elke vorm van katachtigen) zou toch een mooie manier zijn om 2019 eens te beginnen. Gewoon om 23.00 uur je bed in en op 1 januari 's ochtends rustig wakker worden, terwijl je door het raam het jaar bekijkt dat voor de meesten met een kater begint.

En daar heb ik alvast mijn eerste voornemen te pakken.

Maak er een mooi jaar van met z'n allen! Zonder poespas. Dan ga ik dat ook doen. Die kater kan ik helaas niet beloven.

Liefs, Bets

Foto: Kèk Liemt / Gerard Schalkx

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.
Fotograaf; Gerard Schalkx

Ingezonden brief: De Mantelzorger

Inmiddels zijn er 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, de vergrijzing en de aanhoudende versobering van de zorg is hier debet aan.

Sinds kort ken ik het begrip, mijn moeder kon na een gebroken heup en een hartinfarct niet meer zelfstandig wonen. Inmiddels woont ze na een lange ziekenhuisopname en revalidatieperiode in Elisabethdael in Boxtel (een aangepast appartement tegen het centrum aan). Elke dag rij ik na mijn werk even langs om haar te helpen of een kopje koffie te drinken.

Aan de straat is het betaald parkeren, bij het appartementencomplex hoort een parkeerterrein, dat nog niet voor de helft gevuld is. Toch lukt het me niet om een toegangspas te krijgen, mijn mantelzorgtaken gaan me nu jaarlijks zo'n 300 euro aan parkeren kosten. Jammer dat er nog geen begrip is voor de 4 miljoen mantelzorgers. Dat zou hun taak een stuk makkelijker maken.

Met vriendelijke groet,
Karina Stevense, Liempde

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Fotograaf

Cock Stam: voor al uw fotoreportages, ook ervaring met afscheids-en uitvaartreportage's. Meer informatie bel: 06 48 65 77 85

Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2 Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

10 / 26


Bekendmakingen week 1

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baroniestraat 35, bouw serre aan achterzijde berging
Baroniestraat 107 t/m 111a en Spoorstraat 40, 40a en 42, wijzigen van een eerder verleende omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van een kantoorpand tot appartementen
Prins Bernhardstraat 9, renoveren voorgevel
Wilhelminastraat 1a, herontwikkelen bedrijfspand tot woning

Project omgevingsvergunningvrij
Schijndelseweg tussen rotondes Brederodeweg en Europalaan, rooien: 69 Canadese populieren uit berm aan beide zijden naast de weg

Verleende omgevingsvergunning
Leenhoflaan 1a, rooien: 1 berk naast de inrit
Looëind 10, rooien: 1 boom uit voortuin
Markt 31, plaatsen naambord aan gevel
Molenwijkseweg, rooien: 30 bomen uit groenstrook naast de bermsloot
Morgenstond 39-81, rooien: 8 elzen achter woningen in openbaar gebied
Mijlstraat 20, bouw magazijnloods en wijzigen entree kantoorpand
Pinkstelaarseweg 1, rooien: 3 eikenbomen uit zijerf

Regelingen en Verordeningen
Regeling betreffende de steunfractieleden gemeente Boxtel 2015
Regeling betreffende de taak en werkwijze van de agendacommissie
Regeling betreffende de taak en werkwijze van het presidium
Regeling tarieven inritten, herstraten en onderhoud objektbewegwijzering 2018
Reglement van Orde voor de gemeenteraad van Boxtel
Subsidieplafond monumentensubsidie Boxtel 2018
Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2018
Verordening op de ambtelijke bijstand 2014
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2018
Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2018
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 2018
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018
Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelasting 2018
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018
Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018
Verordening op de heffing en de invordering van rioolaansluitrechten 2018
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018
Verordening rekenkamercommissie gemeente Boxtel 2014
Wijziging in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Boxtel 2017
Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Aanvullingen week 51
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Van Salmstraat 76, realiseren overkapping voor opslag goederen op het binnenterrein

Ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning
Beukendreef 1a, uitbreiden inrichting met 3 paarden

Verleende omgevingsvergunning
Banisveld, herbouwen uitkijktoren

Intrekking verordening
De Verordening bezwaarschriften personele aangelegenheden wordt met ingang van 1 januari 2018 ingetrokken.

Foto: CDA

Het CDA wenst u allemaal een goed en gezond 2018!
Wij wensen alle inwoners en ondernemers van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel een mooi, gezond en succesvol nieuwjaar toe. Samen met u maken wij ons sterk voor een goed, ondernemend en bruisend Boxtel, Liempde en Lennisheuvel.
Bekijk ook onze nieuwjaarswens op onze social media.

Politiek café Liempde
Op 29 december hield het Dorpsberaad Liempde hun jaarlijkse oudjaarsreceptie in de vorm van een politiek café. Belangrijke thema's zoals woningbouw, leefbaarheid, verkeer en duurzaamheid kwamen aan bod. De aanwezige Liempdenaren hebben hun zorgen geuit over met name de woningbouw in Liempde. Ook wij delen deze zorgen en maken ons er sterk voor dat er snel vooruitgang komt zodat er aan de woningbouwopgave voldaan kan worden.

Denken, durven, doen!
Met deze slogan gaan we de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in. Ook de afgelopen jaren hebben we op deze manier gehandeld: we hebben geluisterd naar onze inwoners en ondernemers, beslissingen genomen en actie ondernomen. Het afgelopen jaar heeft het CDA samen met u gestreden tegen het parkeervergunningenstelsel. Samen met omwonenden is er een andere parkeervisie neergelegd met een breder draagvlak, precies waar we op hebben aangedrongen. Het CDA blijft zich ook inzetten voor het afschaffen van betaald parkeren.
We hebben ons hard gemaakt voor een integrale oplossing voor de (toenemende) verkeersproblemen in de gemeente Boxtel.
Een ander onderwerp waar we onlangs actie voor hebben ondernomen, is de invulling van Vorst B op ons industrieterrein en daarmee ook het geplande Biomassaplein. Voor het CDA staat het belang van Lennisheuvel en ondernemers hier voorop. We hebben daarom gevraagd om goede samenwerking en heldere en eerlijke communicatie richting de bewoners van Lennisheuvel en de ondernemers van Ladonk.

Naast deze onderwerpen heeft het CDA het afgelopen jaar ook aangedrongen op onder andere een integraal seniorenbeleid, bestrijding van armoede en eenzaamheid en voor het behoud van voorzieningen die nodig zijn voor leefbare en levendige kernen, wijken en buurten. We hebben actie en aanpak gevraagd van onderwerpen zoals de toenemende woninginbraken, het onderhoud van stoepen, straten en wegen en de Japanse duizendknoop die dit jaar op meerdere plaatsen in de gemeente Boxtel is gevonden. Tevens hebben we de versnelde verduurzaming van de veehouderij en de mogelijke gevolgen hiervan op de agenda gezet zodat we onze agrariërs, die door deze regels dreigen om te vallen, kunnen helpen.
We blijven ons inzetten voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel en zijn klaar om de volgende periode mee te besturen vanuit het college.
Bekijk ook ons jaaroverzicht 2017 op onze social media.

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt ons bereiken via cdaboxtel@ziggo.nl.

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay

Foto: Combinatie95

2018, een nieuw jaar met nieuwe kansen en nieuwe gezichten!
Combinatie95 wenst iedereen in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel een fantastisch 2018. Voor ons is 2018 een bijzonder jaar. In dit verkiezingsjaar hopen wij op 21 maart 2018 weer op uw steun te kunnen rekenen. Wij hebben er vertrouwen in. Ook de komende jaren zullen wij ons inzetten voor alles wat kwetsbaar is in onze samenleving. Dat geldt niet alleen voor kwetsbare medemensen maar ook het klimaat, biodiversiteit en natuur. Vertrouwen en respect is belangrijk. Geef burgers een stem als zij mee willen denken en zorg ervoor dat je de eigenheid van mensen, wijken en kernen de ruimte geeft.

Verkiezingslijst 2018
De nieuwe verkiezingslijst van Combinatie95 is een prima combinatie van ervaring en vernieuwing. De vijftig kandidaten vormen samen een goede doorsnede van de Boxtelse bevolking, waar elke groep in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel een vertegenwoordiger op de lijst terugziet.

Ook deze verkiezingen is Peter van de Wiel de nummer één op de verkiezingslijst en kandidaat wethouder. Combinatie95 ziet dat hij zich de afgelopen acht jaar heeft bewezen als een sterke bestuurder, die resultaat boekt en moeilijke dossiers niet uit de weg gaat. Op twee staat beoogd fractieleider Katelijne van Thiel. Zij is een van de vele prominente vrouwen op de kandidatenlijst. Ook de nummers vier, vijf en zeven zijn ervaren raadsleden die zich de afgelopen periode hebben bewezen op hun portefeuilles. Stefan de Nijs (4) heeft zich vooral hard gemaakt voor het thema duurzaamheid. De succesvolle acties van Combinatie95 rondom voedselverspilling en de subsidie op energiebesparing voor sportclubs kwamen uit zijn koker. Ineke Van Giersbergen (5) is al jaren het sociale gezicht van Combinatie95. Bij de veranderingen rondom de decentralisaties in de zorg heeft zij zich altijd, namens de partij, sterk gemaakt voor onze lokale inwoners. Onder het motto: 'iedereen doet mee'. Peter Manniën (7) schept ruimte voor nieuw, jong talent, maar blijft zich inzetten voor Lennisheuvel, Liempde en de Boxtelse wijken. Vooral het verkeersvraagstuk is bij hem in goede handen.

Nieuw gezichten
Vanuit de actieve jongerenafdeling van Combinatie95 komt de vernieuwing met Joep Schalkx (27 jaar) op drie en Lola Nouwens (29 jaar) op zes. In totaal staan er zelfs tien jongeren onder de 30 jaar op onze lijst. Joep heeft politiek van huis uit meegekregen. In combinatie met zijn werk als interim-adviseur voor onder andere gemeenten is hij een absolute versterking. Hij maakt zich sterk voor een prettige en veilige woonomgeving, met voldoende voorzieningen, waar de bereikbaarheid goed is georganiseerd. Lola zet zich met haar Stichting Bewa Ghana al jaren in voor ontwikkelingshulp in Ghana in de meest brede zin van het woord. Door deze ervaringen en haar betrokkenheid met onze medemens is ook zij een echte aanwinst voor onze partij.

Met vijftig enthousiaste kandidaten gaat Combinatie95 opnieuw voor een mooie verkiezingsuitslag.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
03-01 Vrilkhoven e.o.
03-01 Roderweg e.0.
05-01 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
05-01 Kalksheuvel
06-01 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, Vendelhof, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
10-01 Lennisheuvel

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

De Kalbo - omdat kwaliteit belangrijker is dan de prijs

Bij Kalbo Sanitair en Tegels is de klant koning. Eigenaresse Paula Eliëns zet dan ook graag die extra stap om de beste service te bieden. "Ik vind het belangrijker dat ze niet alleen klant zíjn, maar dat ook blíjven!", vertelt ze. En daarom laat Kalbo zien dat kwaliteit, persoonlijke aandacht en maatwerk gewoon betaalbaar kunnen zijn. Met een bijzonder groot assortiment van complete keukens en badkamers tot de kleinste losse onderdelen. Waarvoor je er ook binnen loopt bij de sanitair en tegel-specialist aan Staarten 21 in Boxtel, dankzij uitstekend advies en vakkundige kennis ga je er altijd met een goed gevoel weer naar buiten.

Al jaren is de Kalbo een vertrouwd begrip in Boxtel. Van een succesvol stukadoorsbedrijf ontwikkelde het zich door de jaren heen steeds meer tot een specialist in sanitair, keukens op maat en tegels. Op dat gebied biedt Kalbo Sanitair en Tegels werkelijk alle denkbare producten en diensten: van inloopdouches en kookeilanden tot het leidingwerk dat daarvoor vereist is. "Er zijn veel bouwbedrijven en maar weinig loodgietersbedrijven", verklaart Paula die stap. "Zo komen wij aan alle wensen van de klant tegemoet."

Paula weet waar ze het over heeft. Nadat ze in 2009 de zaak, toen nog gevestigd aan de Stationsstraat, overnam, heeft ze echt alle onderdelen - groot en klein - in handen gehad. Zodoende is er geen product of dienst van de Kalbo waar ze niet alle ins & outs van kent. En dat is natuurlijk essentieel om haar klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Op elke klantvraag heeft Paula dan ook een passend antwoord.
De bevlogen eigenaresse heeft zich de afgelopen jaren bovendien gespecialiseerd in het maken van 3d-tekeningen. Zo kan ze precies laten zien hoe de badkamer of keuken eruit komt te zien, alles uiteraard geheel naar wens van de klant. Voor de montage werkt de Kalbo samen met lokale bedrijven.

Ook wendt Paula haar expertise graag aan voor zeer specialistische oplossingen, zoals voor het vervangen van kapotte onderdelen van ouder sanitair. Dan hoeft de klant niet meerdere of complete onderdelen te kopen als hij er maar één of een paar van nodig heeft. Ook dat is een service die de Kalbo biedt; niet alleen is het assortiment zeer ruim, een grote hoeveelheid hiervan is los verkrijgbaar. Zo kun je bij de Kalbo ook terecht voor fittingen, koppelstukken, leertjes en kranen in bijna iedere denkbare maat.

Ruim vijf jaar is de Kalbo nu gevestigd aan Staarten 21 op het Boxtelse Industrieterrein Ladonk, tegenover Dijkhuizen bij de doorgang naar Lennisheuvel. Van dinsdag tot en met zaterdag is de winkel met ruime showroom te bezoeken. Volgens Paula komt het sinds de verhuizing in 2012 nog regelmatig voor dat klanten de weg naar het nieuwe pand niet weten te vinden. Toch begrijpt ze dat wel: "Een badkamer kopen de meeste mensen niet iedere tien jaar." Juist daarom heeft Paula advies op maat zo hoog in het vaandel staan. "De aanschaf van een badkamer is geen kleinigheid, daar moet je goed over nadenken en goed over geadviseerd worden. Én jouw perfecte badkamer moet betaalbaar zijn. Daarom bieden wij voor ieder budget de best passende oplossing."

Kalbo Sanitair en Tegels is er dan ook voor elk type klant, of het nu gaat om starters die hun eerste badkamer aanschaffen of om ouderen die langer thuis blijven wonen en hun badkamer daarop aan willen passen. Ook deze, steeds groter wordende groep biedt de Kalbo een zeer ruime keuze aan hulpmiddelen: van een douche-wc en rolstoelvriendelijke wastafel tot handgrepen voor bij het bad of toilet, instaphulpen voor montage aan het bad en complete badliften. Het assortiment van de Kalbo gaat op dit gebied van handige hulpmiddelen tot complete douche-eenheden die in twee dagen in huis gemonteerd kunnen worden. De Kalbo is dan ook aangesloten bij Thuiscomfort, een netwerk van technische bedrijven die de nadruk op duurzaamheid en het langer zelfstandig wonen leggen.

Ben je benieuwd naar het ruime aanbod van Kalbo Sanitair en Tegels? Neem dan eens een kijkje in de showroom aan Staarten 21 in Boxtel of op www.kalbo.nl.


15 / 26

Boxtel en Hurks tekenen overeenkomst Princenlant fase 4
Bouw 34 aardgasvrije appartementen kan eind 2018 beginnen

Erik Leijten (l.) van Hurks en wethouder Peter van de Wiel ondertekenen de overeenkomst. Foto: Gemeente Boxtel

Boxtel – Bouwproject Princenlant fase 4 gaat na lange tijd van stilte eindelijk van start. Vrijdagmiddag 22 december ondertekenden wethouder Peter van de Wiel en Erik Leijten van Hurks bouw & vastgoedontwikkeling een overeenkomst die de start van het project moet markeren. Dit duurzame project omvat 34 nieuwbouwappartementen met een parkeerplaats schuin tegenover winkelcentrum Oosterhof, op de plaats waar tot 2007 sporthal Den Haagakker stond. De nieuwe appartementen worden volledig aardgasvrij. De verwachting is dat de bouw eind 2018 kan beginnen.

"Een grote, belangrijke stap voor Boxtel", zo noemt wethouder Peter van de Wiel de ondertekening van de overeenkomst. Project Princenlant fase 4 bevindt zich nu in de voorlopige ontwerpfase. Dat wil zeggen dat de plannen nog niet definitief zijn. Wel is duidelijk dat om ongeveer 34 driekamer appartementen gaat met een ruim balkon, parkeerplaats en berging.

Duurzaam
Net als bij de andere Princenlant-appartementengebouwen wordt Princenlant fase 4 aan de hand van duurzame oplossingen ontwikkeld. De omgeving krijgt een landschappelijke invulling met veel ruimte voor groen. Princenlant fase 4 wordt ontwikkeld binnen de kaders van het bestemmingsplan, wat volgens de wethouder inhoudt dat de plannen relatief snel uitgevoerd kunnen worden. Volgens de projectontwikkelaar nog dit jaar.

Het nu nog braakliggende terrein waar Princenlant 4 moet verrijzen. Foto: Sander van Kasteren

Wat echter wel gewijzigd is, is de invulling van de appartementen, zo benadrukt wethouder Van de Wiel: "We hadden afspraken liggen uit 2003 en 2008, en zouden dus kunnen en moeten bouwen volgens de uitgangspunten van die tijd. Maar we hebben de afspraak gemaakt écht toekomstgericht te bouwen; volgens de uitgangspunten van 2025 en later." En dat betekent dat het het complex gasloos wordt aangelegd.

De appartementen vallen in het middeldure segment, wat ongeveer wil zeggen dat ze tussen de 220.000 en 230.000 euro moeten gaan kosten. De geringe afstand tot het centrum en Winkelcentrum Oosterhof maakt de appartementen zeer geschikt voor senioren, onder wie ook veel vraag is naar soortgelijke woningen.

Stilstand
Princenlant fase 4 is een deelproject van de Boxtelse gebiedsontwikkeling Princenlant. Het gaat hierbij om gefaseerde woningbouw met woningen in het middensegment, die de afgelopen jaren tussen de Hendrik Verheeslaan, de Hobbendonkseweg en de Brederodeweg verrees.

De ontwikkelingen rondom fase 4 volgen nadat na de realisatie van Princenlant 3 in 2011 het bouwproject jaren stillag. Reden voor de stilstand was de financiële crisis, die het voor Hurks niet interessant maakte het project af te ronden. Fase 1 ging om 21 woningen in De Rechter, fase 2 omvatte 36 woningen in De Regent en fase 3 ging om 86 appartementen in De Princenhof. Ook deze appartementsgebouwen werden door Hurks ontwikkeld. Zo zal het gebied in totaal 220 huishoudens een nieuwe woning bieden met alle voorzieningen op loopafstand.

Voor meer informatie over het plan kunnen belangstellenden terecht op www.princenlant.nl.


Buurtspeeltuin Sparrenlaene

In de splinternieuwe wijk Sparrenlaene, gelegen aan de Molenwijkseweg in Boxtel, net vóór Sparrenrijk, wordt in de loop van dit jaar een bijzonder buurtinitiatief gerealiseerd: een buurtspeeltuin. Deze is door de buurt zelf ontworpen, ontwikkeld en aanbesteed. Het is een succesverhaal dat de nieuwe manier waarop Boxtel zich wil profileren, als meewerkend, goed schetst.

"Hier komt 'ie dan", wijst buurtbewoner en mede-initiatiefneemster Yvonne van As op een stuk grond net boven de grote vijvers en de plek waar binnen enkele jaren een groot appartementencomplex moet staan. Samen met de bijna tachtig mede-wijkbewoners is Yvonne in haar vrije tijd druk bezig met de ontwikkeling van een buurtspeeltuin.

De letterlijk en figuurlijk jonge wijk kende altijd al een grote betrokkenheid en sociale samenhang. Van As heeft daar wel een verklaring voor: "Iedereen is nieuw hier, waardoor er een grote behoefte is de buren te leren kennen." De buurt ontwikkelt zich snel, dus iedereen neemt graag een kijkje bij de huizen die kort geleden nog in aanbouw waren.

Het idee voor het ontwikkelen van een buurtspeeltuin ontstond begin 2017, tijdens een buurtfeest. "We zitten nu op zo'n 74 bewoners, waarvan het merendeel kinderen. De jongsten zijn nog baby's, de oudsten een jaar of 7", vertelt Yvonne. "Die kunnen natuurlijk wel spelen bij het hertenkamp in het park, maar dan moeten ze altijd een weg oversteken." Zo dachten meer ouders erover, bleek al snel.

Er werd contact gezocht met wijkmakelaar Werner van der Velden. Die gaf aan enthousiast te zijn en wees de wijkbewoners op gemeentelijke subsidiemogelijkheden. Het meest bijzondere aan de totstandkoming van de speeltuin is echter niet dat buurtbewoners het initiatief namen, maar vooral dat zij kinderen uit de buurt zélf hun speeltuin hebben laten samenstellen. Op een 'speelmiddag' mochten de kinderen aan het knippen, plakken en knutselen, waarbij zij spelenderwijs een collage van hun ideale speeltuin samenstelden.

Natuurlijk hadden de ouders al wel wat voorwerk gedaan: zo was besloten dat de speeltuin een natuurlijke aanblik moest bieden en geen 'plastic' uiterlijk moest hebben. "Dat is zonde voor het karakter van de wijk", geeft Yvonne aan. De speeltuin zal dus grotendeels uit houten speeltoestellen bestaan. Uit de collages die de kinderen opstelden kwam overigens nog iets opvallends naar voren: het liefst willen zij in hun nieuwe speeltuin klimmen en klauteren.

Inmiddels is de speeltuin in de fase gekomen waarbij de offertes opgesteld worden. Dan zal ook blijken of de gemeente het benodigde bedrag, enkele tienduizenden euro's, in haar eentje kan ophoesten of dat er nog externe geldschieters gevonden moeten worden. Gegadigden daarvoor zijn bijvoorbeeld het Oranje Fonds en het VSBfonds, die beiden maatschappelijke initiatieven steunen.

De komende tijd zal worden besteed om contracten op te stellen voor bijvoorbeeld het onderhoud van de speeltoestellen. Deze taak zal de gemeente op zich nemen.

Duofiets Liempde

Liempde – Boxtel had al een duofiets, waarop mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen dit onder begeleiding toch kunnen, maar Liempde nog niet. Totdat enkele betrokken Liempdenaren van het Dorpsberaad besloten dit initiatief ook in Liempde van de grond te krijgen. Met succes. Vanaf Koningsdag heeft ook Liempde er een. En wat voor een. "De Rolls-Royce onder de duofietsen", noemen initiatiefnemers Bert van Ruremonde en Mark van der Laan het.

Het initiatief ontstond toen zo eind 2016, begin 2017 enkele Liempdenaren aanklopten bij het Dorpsberaad Liempde. Zij fietsen graag een stukje met hun op leeftijd zijnde moeder, maar moesten voor een geschikte fiets steeds naar Boxtel. Geen pan, zo was de gedachte in Liempde.

Betrekkelijk snel werd er door het dorpsberaad werk gemaakt van de duofiets, hoewel er één probleem was, aldus Van der Laan: "De gemeente gaf aan dat er geld beschikbaar was in de Wmo-pot. Maar Dorpsberaad Liempde heeft geen eigen rekening en bovendien moet de fiets onder formeel beheer van een rechtspersoon staan vanwege de verzekering en het onderhoud." Gelukkig wierp Stichting Behoud Gemeenschap Liempde, in de volksmond 'Stichting Parkeergelden Velder' genoemd, zich op als beheerder.

En toen kwam het belangrijkste onderdeel; het zoeken naar een geschikte fiets. Daarvoor moest toch echt uitgeweken worden naar Boxtel, zo leggen Van Ruremonde en Van der Laan uit. Zo werd een adviseur gevonden in fietsenspeciaalzaak Jack Leijten Bike Totaal. "Er moest een dikke accu onder komen te liggen, want we wilden natuurlijk niet dat hij halverwege de dag leeg zou zijn", vertelt Van der Laan. Gekozen werd voor een fiets van Van Raam, 'de Rolls-Royce onder de aangepaste fietsen', aldus het tweetal.

Aan die 'Rolls Royce' hing natuurlijk een vrij fors prijskaartje van zo'n 7.000 euro. Hoewel de gemeente bereid was dit bedrag te betalen, kregen de initiatiefnemers de begroting nog niet helemaal sluitend. Jack Leijten kwam de initiatiefnemers echter wat tegemoet, waardoor de fiets er tóch, zonder vertraging kon komen.

Aanvankelijk was de bedoeling de fiets te stallen bij D'n Liempdsen Herd, maar dat bleek wegens diverse redenen niet haalbaar. Het dorpsberaad besloot verder te zoeken in het Liempdse netwerk en kwam uiteindelijk uit bij Geert van Laarhoven, van Cultuurlogies Looeind. Hij bood niet alleen aan de fiets te stallen en de uitleen te regelen, maar ook om de fiets te laden en schoon te maken. Ook verricht hij belangeloos klein onderhoud aan die fiets, aangezien hij ooit werkzaam was als fietsenmaker.

Het huren van de fiets kost 10 euro voor een halve dag en 25 euro borg, hoewel hier flexibel mee omgegaan kan worden. Volgens Van Laarhoven loopt de verhuur tijdens het seizoen redelijk, met 'enkele gegadigden per week'. Toch kan en mag dat volgens hem nog wel wat meer zijn.

Over de samenwerking met de gemeente zijn de initiatiefnemers positief, hoewel het volgens hen ook geen hosanna is. "Laten we wel wezen; er was ook niet zoveel contact nodig", lacht Van der Laan. "Dit is een typisch voorbeeld van Meerwerkend Boxtel, wat de gemeente graag uitdraagt, maar ook bij andere initiatieven moet er nog meer meegewerkt worden", vult Van Ruremonde aan. "Die duofiets was er toch wel gekomen, mét of zonder samenwerking met de gemeente, maar de samenwerking verliep soepel hoor!", verduidelijkt het tweetal.

De fiets kan gehuurd worden door contact op te nemen met Cultuurlogies Looeind via 06-41477642 of dagd@home.nl.

Burenhulp Lennisheuvel

Lennisheuvel – Een door de gemeente gesponsorde telefoon; meer was eigenlijk niet nodig om Burenhulp Lennisheuvel op gang te helpen. Een voorloper van het burennetwerk werd opgezet door stichting Rond Kerk en Orion, maar werd nog niet erg breed gedragen door de inwoners. Mede omdat het dorp voorzieningen mist, werd besloten het buurtnetwerk wat breder op poten te zetten als op zichzelf staande organisatie. Zo gezegd, zo gedaan: op 7 maart 2017 zag stichting Burenhulp Lennisheuvel het levenslicht. En alle hulp die daarbij van buitenaf nodig was, waren een door de gemeente gesponsorde telefoon en wat opstartbudget.

Eind 2016, met het ter ziele gaan van het oude burenhulpinititatief, ontstond het idee om een wat breder buurtnetwerk op te zetten in Lennisheuvel. Kartrekkers Theo Lamers en Anne-Mieke Coolen, die ook het woord doen tegenover de verslaggever van DeMooiBoxtelKrant, vormden een initiatiefgroep van zes personen. "De vraag was destijds: wat kunnen we doen als buurtnetwerk?", vertelt Lamers.

Om die vraag te kunnen beantwoorden werd met de wijkkrant Rond Kerk en Orion een enquêteformulier meegestuurd waarmee inwoners niet alleen hun wensen konden aangeven, maar ook of ze zelf in staat waren wat vrijwillige klusjes uit te voeren. Een aantal vrijwilligers meldde zich aan. Daaruit werd een telefoonteam geformeerd van negen personen. Van hen heeft altijd één de telefoondienst.

Omdat Burenhulp Lennisheuvel is ontstaan vanuit RKO, dat regelmatig overleg heeft met de gemeente, was het lijntje met wijkmakelaar Hans Mols kort. Omdat Burenhulp-initiatiefgroepslid Chris d'Havé haar huiswerk goed gedaan had en al een subsidiemogelijkheid had gevonden hoefde wijkmakelaar Hans Mols weinig meer te doen dan de subsidieaanvraag door te sturen naar de gemeente. Van dit geld, zo'n 900 euro werd een telefoon plus simkaart aangeschaft en promotiemateriaal zoals flyers gemaakt.

Uit de enquête kwam naar voren dat er vooral behoefte was aan kleine klusjes, zoals even het vuilnis buiten zetten, een ritje naar het ziekenhuis, of gewoon wat sociaal contact. "We willen wat dat betreft ook niet concurreren met de professionele zorgaanbieders", geeft Lamers aan. Inmiddels hebben 37 Lennisheuvelaren zich aangemeld voor het aanbieden van hulp aan dorpsbewoners. Het aantal zorgvragers varieert volgens de initiatiefnemers, zodat daar niet echt aantallen aan te plakken zijn.

Als iemand met een hulpvraag het telefoonteam belt, koppelt degene die 'telefoondienst' heeft de beller aan één van de vrijwilligers. Op die manier worden bijvoorbeeld al taxiritjes naar de specialist gereden, geholpen met het doen van boodschappen of kleine klusjes in de tuin opgeknapt.

Ook werd een maandelijkse eettafel opgezet bij Meneer Klaver, waarmee buurtbewoners voor een zacht prijsje steeds uit drie verschillende gerechten van de kaart kunnen kiezen. "Dat initiatief loopt inmiddels redelijk", vertelt Lamers. "In ons RKO-blad staat het menu waaruit inwoners kunnen kiezen." Zij kunnen dan hun keuze doorgeven aan Meneer Klaver, zodat de maaltijden alvast voorbereid kunnen worden. Hoewel het eigenlijk als een sociale activiteit bedoeld is, is het sinds kort ook mogelijk om het eten thuis te laten bezorgen.

Toch wil Burenhulp Lennisheuvel groeien. "Nu is het zaak dat we precies uitzoeken hoe we de verschillende groepsactiviteiten vorm gaan geven", vertelt Coolen. Zo is onlangs gestart met een leestafel bij Gemeenschapshuis De Orion en bekijkt de initiatiefgroep de mogelijkheden om een bridgeclubje op te starten. Toch is het volgens de initiatiefnemers lastig om zicht te krijgen op de behoeften van Lennisheuvelaren omdat, volgens hen, de drempel om om hulp te vragen wellicht toch nog te hoog is. Bekendheid, bijvoorbeeld door hun verhaal en de betrokkenen in deze krant voor te stellen, kan volgens hen bijdragen aan het verlagen van die drempel.

De burenhulpgroep houdt zich nu vooral bezig met het vinden van mensen die hulp of gezelschap zoeken. Daarvoor heeft Burenhulp Lennisheuvel nu contact gelegd met de thuiszorg en buurtverenigingen. Ook is een uitgebreide telefoonlijst opgesteld zodat de stichting Lennisheuvelaren kan doorverwijzen als zij vragen hebben die Burenhulp zelf niet kan beantwoorden.

Burenhulp Lennisheuvel is te bereiken via het nummer 06-22429998, of via burenhulplennisheuvel@gmail.com

Buurtinitiatieven

Yvonne van As, samen met haar dochter op de beoogde locatie van de speeltuin. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - In Boxtel schoten het afgelopen jaar tientallen buurtinitiatieven als paddenstoelen uit de grond. Dit kenmerkt de nieuwe manier waarop de overheid probeert te werken; faciliterend in plaats van het zelf nemen van alle initiatieven. Hoewel er nog flinke slagen te maken zijn, oogstte Boxtel de afgelopen tijd ook lof, bijvoorbeeld tijdens het bezoek van commissaris van de Koning Wim van de Donk half december. Hij noemde Boxtel 'toonaangevend' op het gebied van beginspraak.

Initiatiefnemers Mark van der Laan (l.) en Bert van Ruremonde op de Liempdse duofiets. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Het telefoonteam van Burenhulp Lennisheuvel, met van links naar rechts bovenaan: Anne-Mieke Coolen, Thea van Leusden, Manon Jongens, Geertje van Oosterhout, Emmy Heitkamp, Sandra van der Avort en Ans Weijns en zittend Chris d'Havé en Hennie Verstappen. (Foto: Burenhulp Lennisheuvel) Foto: Burenhulp Lennisheuvel

De vele buurtinitiatieven kennen natuurlijk allemaal verschillende verhalen en achtergronden, maar hebben wel iets gemeenschappelijk: ze beginnen met een goed idee, waarbij de gemeente probeert verschillende partijen te verbinden, de vergunningen in orde maakt en de verschillende subsidiemiddelen onderzoekt. De kosten en omvang van de buurtinitiatieven verschillen: van het enorme project rond de verbouwing van de monumentale boerderij van SPPiLL in het centrum van Liempde, tot kleinschalige buurtinitiatieven waarbij de gemeente maar een minimale rol hoeft te vervullen. DeMooiBoxtelKrant bekeek de 89 lopende initiatieven en lichtte er drie uit die het afgelopen jaar ontwikkeld werden.

Jaaroverzicht 2017

21 Foto: James van Leuven

Januari:
2 Overlast winterweer
3 BIN-netwerk
Februari:
4 Collectief aan de slag bij DKA
Maart:
6, 7 Carnaval (2 foto's)
21 Edelherten uitgezet in Scheeken
9 Stapelen in de verkoop
10 Charpentierstraat wint Postcodeloterij
40 Michael van Gerwen ontvangt ereburgerschap Provincie Noord-Brabant (successen van hele jaar benoemen?)
11 14 jaar voor in brand steken man Sparrenrijk

10 Foto: Masha Arts-Raaijmakers
9 Foto: Jan van der Steen
7 Foto: Cock Stam
4 Foto: Sander van Kasteren
3 Foto: Sander van Kasteren
2 Foto: Persburo Sander van Gils
40 Foto: Lawrence Lustig/PDC
6 Foto: Cock Stam
21 / 26

13 Foto: Marie Fick

April:
13 Herinrichting stationsplein
15 Klokje voor vader Yvonne Jaspers onthuld
Mei:
16- Witte Kastanje Zwaanse Brug gerooid
17- gedenksteen Dodenherdenking onthuld
18 Bezorging zelf regelen (juni)
Juni:
19 Spiegeltent terug op Stapelen
24 Bloedmirakelseweek en Bloedprocessie
23 Toeters & Bellen
25 Sportieve 'oplossing' Ramadan door Buurtsport

15 Foto: Sander van Kasteren
17 Foto: Ruud van Casteren
18 Foto: Sander van Kasteren
24 Foto: Ruud van Casteren
23 Foto: Sander van Kasteren
25 Foto: Sander van Kasteren
19 Foto: Ruud van Casteren
16 Foto: Marie Fick

jaaroverzicht

26 Foto: Masha Arts-Raaijmakers

26 Dag der kampioenen (+noemen opheffen sportraad in februari)
27, 28, 29 Beachbreak + Tunnelvision = druk weekend
Juli:
30, 31 Gala JRL en BHC
32 Zoë Timmermans Wereldkampioen Ultra Pole Paaldansen
Augustus:
33 Drugslab Duit
September:
36 Aldi naar Fellenoord?
39 Feest Kromploegers

27 Foto: Bo van Uden
29 Foto: Willemijn Wijdenes
30 Foto: Jan van der Steen
32 Foto: Marcel Timmermans
33 Foto: Persburo Sander van Gils
36 Foto: Mark van der Pol
39 Foto: Sander van Kasteren
31 Foto: Bo van Uden

Jaaroverzicht

34 Foto: Sander van Kasteren

Oktober:
34 Met de opening van het Wereldhuis op 4 september en de (her)opening van de Voedselbank op de nieuwe locatie aan de Achterberghstraat op 2 oktober, komt een einde aan een roerige periode. Gedurende de verbouwing van zo'n 9 maanden, woonden de 124 bewoners van de woonzorginstelling tijdelijk in Vught. Ook de Voedselbank wachtte met smart op de nieuwe locatie omdat de oude pand aan het Ronduutje in een slechte staat verkeerde.
38 Juniorlid van TS Dekker, de dan zeventienjarige Linda Beekmans wordt Wereldkampioen Taekwondo. Ook verovert ze het zilver samen met Tillia Marouche en Jenthe Herbers, als het junioren Dames Team Sparring. TS Dekker wint in totaal 7 gouden, 7 zilveren en 7 bronzen medailles op deze Open Wereld Kampioenschappen Taekwondo.
41 Tijdens 'Liempde pakt Uit' wordt na een grondige renovatie D'n Liempdsen Herd geopend. Aan de renovatie van het bezoekers- en ontmoetingscentrum is anderhalf jaar lang gewerkt door vrijwilligers van SPPiLL. Ook het Liempdse ganzenbord in de kiosk, waaraan zeven kunstenaars maandenlang werkten, wordt feestelijk onthuld.
November:
43 Het pand aan de Eindhovenseweg waarin voorheen Joris Meubelen gevestigd was brandt grotendeels uit. De brandweer rukt uit met groot materieel en zet de weg af. Toeschouwers stromen in groten getale toe. Een week later laat de politie weten dat de brand vermoedelijk onopzettelijk veroorzaakt is door acht jongens die met vuurwerk speelden.
44 Sinterklaas komt ook dit jaar weer naar Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Hij logeert op Kasteel Stapelen. In Liempde wordt hij door de kinderen enthousiast onthaald in de Sint Jans Onthoofding Kerk.
45 Een 'goedmaakkerstboom' voor de buurt na een bewogen jaar verschijnt voor de deur van de Sacre Coeur. Koper Michel de Groot is in februari iets té enthousiast aan de slag gegaan, want hij sloopt zonder de juiste vergunningen een vloer uit het monumentale kerkgebouw. Maandenlang zit er geen vooruitgang in het dossier, totdat eind november de gemeente en De Groot melden dat ze de strijdbijl begraven hebben. Er lijkt weer beweging in de plannen met de voormalig Heilig Hartkerk te zitten.
December:
46 Het eerste seniorenteam van tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo zet een unieke prestatie neer. Het team weet het kampioenschap binnen te halen in de derde divisie en te promoveren naar de landelijke tweede divisie. Voor het eerst in de historie van de club bereikt een team dit niveau. Vlnr: Michel Sperling, Marlotte Staps en Stefan Bernardt. Op de foto ontbreekt teamlid Amber van der Velde.
37 PHS, Markt, parkeren, MOVE'31

38 Foto: Jan van der Steen
43 Foto: Sander van Kasteren
45 Foto: Sander van Kasteren
37 Foto: Mark van der Pol
40 Foto: Lawrence Lustig/PDC
46 Foto: Hans van Haaren
44 Foto: Cock Stam
41 Foto: Cock Stam

Biljarten

BV Wapen van Liempde, uitslagen
W.v.Liempde 1-BBG                                         26-26
W.v.Liempde 2-de Straat                                 28-23
W.v.Liempde 3-Royal                                         12-30

BV 't Ivoor, uitslagen 18 tot en met 21 december
Libre:
`t Ivoor 1-BV De Hazelaar 1                                 23-13                                
`t Ivoor 2`-De Driehoek 1                                         26-27
`t Ivoor 3-`t Zonneke 1                                         20-30
Recreanten libre:
De Piepers 3-`t Ivoor 1                                         22-34
`t Ivoor 2-NGTR 4                                                 40-30
Triangel Bar 1-`t Ivoor 2                                         30-40                
`t Ivoor 3-De Kruiskamp 2                                         32-34                                                
`t Ivoor 4-De Baarzen 2                                         40-25
NGTR 3-`t Ivoor 4                                                 35-35                
Recreanten 3-Banden Klein:
D`n Brouwer 3-`t Ivoor 5                                         30-20
NAL 6-`t Ivoor 6                                                        23-28
De Hopbel 2-`t Ivoor 7                                         25-21
3-Banden-klein:
Café Het Trefpunt 1- `t Ivoor 1                                 26-25        
3-Banden-Groot:
`t Ivoor 1-Rio Bar 1                                                 18-30
BV Uden-`t Ivoor 1                                                 17-30        

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 12 december
A-Lijn: 1. M. Kleiss & E. Wijnen 69,10% 2. A. & A. Wouters 68,06% 3. R. van de Vorstenbosch & H. Schilder 59,03% B-Lijn: 1. I. & G. Damen 61,88% 2. I. & H. Peeters 55,57% 3. T. Daams & J. van de Vorstenbosch 54,81%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 19 december
A-Lijn: 1. G. Joren & R. van Stuivenberg 60,00% 2. J. Dufornee & W. Voskuyl 56,48% 3. A. van de Sande & F. van de Spijker 56,02% B-Lijn: 1. A. Broekstra & M. Wolsky 67,59% 2. T. Daams & J. van de Vorstenbosch 60,65% 3. A. Melcherts & G. Dams 58,80%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 21 december
A-Lijn: 1. M. Klaassen & A. van der Sangen 62,78% 2. J. van Doremalen & F. van Roy 59,44% 3. W. de Langen & F. Geurts 55,56% B-Lijn: 1.P. & L. Springer 66,11% 2. C. & B. Nienhuis 58,89% 3. J. Dufornee & T. Hazenberg 56,11% C-Lijn: 1. C. Broeders & A. van de Ven 59,44% 2. H. & J. van Uitert 57,22% 3. T. Bosveld & H. Hoogers 56,67%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 19 december
A-Lijn: 1. J. Clercx & H. Peerlings 70.49% 2. J. van de Borne & E. Jansen 59.38% 3. B. van de Hout & G. van Rooy 54.51% B-Lijn: 1. P. & MJ. Ronde 61.70% 2. A. Veraa & T. Heesakker 59.50% 3. T. van de Leek & H. Siemons 57.88%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 20 december
A-Lijn: 1. M. van Elk & J. Koppen 66.11% 2. D. Landman & R. Koelink 61.67% 3. J. van de Borne & H. IJsseldijk 61.11%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 21 december
A-Lijn: 1. T. van Roosmalen & F. van Roij 58,13% 2. F. Sedee & P. van de Ven 57,81% 3. T. van der Kolk & M. van der Sloot 55,63% 3. G. & A. van Lier 55,63% 3. H. Heijstek & H. van Pinxteren 55,63%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 21 december
A-Lijn: 1. E. de Jong & I. Smits 62,15% 2. G. Bekkers & R. van Heeswijk 61,67% 3. M. van Overbeek & C. van Heeswijk 59,17% B-Lijn: 1.J. Beerens & B. van Ruremonde 64,58% 2. W. Renders & K. Voets 61,31% 3. M. & W. van Schaijk 54,46% C-Lijn: 1. J. Janssen & J.van de Laar 61,67% 2. G. van Boeckel & M. van den Hoek 54,58% 3. W. & J. Kuijpers 54,17%

Zaalvoetbal
Uitslagen
NIKE F.C.-Hart v. Boxtel 7-0
Le Temps Perdu-Second Cars 3-3
Programma 6 januari
17.00 v.d. Sande Bouw/Pacqt-NIKE F.C.
17.45 Goossens advies-Fysio de Dommel
18.30 Grieks rest Corfu-Kwalitaria Strik
19.15 Vollop Telaviv-'t Geveltje
20.00 Langenberg/ Dammers-X2COM
20.45 Gebr. Bekkers-Hart.v. Boxtel

Programma 8 januari
19.00 Dobotex.b.v.-Selissen Boys
19.45 Verbeij / Hanekroot-v. Stekelenburg
20.30 v.d. Heijden milieu-Groen als Gras
21.15 F.C. Blokfit-Wijnpakettenonline

Belangrijke zege Wapen van Liempde

Zaterdag 23 en zondag 24 december stond Recreatieplas De Langspier in het teken van veldrijden. 226 renners gingen van start, onder wie de winnares van het Olympisch goud tijdens de wegrace in Rio, Anna van der Breggen. Zij won ook in haar klasse: Vrouwen Elite. Kijk voor de volledige uitslagen op www.cyclocrossboxtel.nl. Foto: Cock Stam

Liempde - Het treffen tussen het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank en 't Centrum uit Loon op Zand stond bol van de spanning. De wedstrijd leverde een 6-2 overwinning voor de Liempdenaren op.

Bij winst van 't Centrum waren zij lijstaanvoerder geworden, nu klom het Liempdse kaderteam naar de vijfde plaats van de ranglijst. Martien van den Tillaart beet het spits af en verzamelde zijn 170 caramboles in slechts negen beurten, een moyenne van bijna 19 in het moeilijke kader 57/2. Ook Harm van de Laar was in goeden doen, hij won zijn partij van 110 caramboles in acht beurten en noteerde een gemiddelde van bijna 14.
Het leek een ruime overwinning te gaan worden, ware het niet dat de laatste twee partijen moeizaam op gang kwamen. Ton Rovers werd in het begin op grote achterstand gezet, vocht zich knap terug en kwam uiteindelijk in de gelijkmakende beurt 18 caramboles tekort voor een remise. In de laatste partij ontstond hetzelfde beeld. Leo van Hastenberg moest opkijken tegen een bijna onoverbrugbare achterstand. Maar ook hij vocht zich terug en zag zijn tegenstander missen in de vijftiende beurt, met nog drie caramboles te maken. Van Hastenberg zag kans om de resterende twintig caramboles te maken en daarmee de zege te bevestigen.


Winst en verlies voor 't Ivoor

Boxtel - Het eerste team van biljartvereniging 't Ivoor had in de laatste wedstrijd van het jaar aan twee prima overwinningen van Don van der Wiel en Theo Verhagen ruim voldoende om de zege veilig te stellen. Dat deden zij met moyennes van respectievelijk 11,76 en 16,66.

Het was jammer dat Chris Fasseur te ver achter bleef met drie punten. Het tweede team verloor nipt ondanks twee winstpartijen van Peter Franken en Henk van Boxmeer. Zij blijven wel koploper in hun afdeling. Het derde team kon geen partij winnen en verloor ruim.
Het eerste team van de Recreanten libre won ruim, ondanks dat de partij van Theo Verhagen slechts drie punten opleverde. Fouad Hasbani, Peter Franken en Jacques van Loon wonnen hun partij. Het tweede team, dat een dubbel programma afwerkte, had een prima afsluiting van het jaar. Ze werden beide met de maximale score van veertig punten gewonnen en daarmee neemt het team virtueel het stokje weer over van team 1. Team 3 verloor. Wim van Dijk redde de eer. Team 4 speelde ook twee keer, behaalde 75 punten en voert daardoor ook de ranglijst aan.
Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein leed team 5 een gevoelige nederlaag. Team 6 daarentegen speelde een goede wedstrijd die ruim gewonnen werd. Team 7 verloor ondanks een prima partij van Jan Tils, hij won met een moyenne van 0,750.
Het 3-banden groot team speelde ook twee ontmoetingen met twee geheel verschillende uitslagen. Werd de eerste wedstrijd op maandag nog met 30-17 gewonnen, op donderdag werd de inhaalwedstrijd met 30-18 verloren. Het 3-banden klein team verloor hun ontmoeting nipt. Henk van Kollenburg was hier de uitblinker voor 't Ivoor. Hij won met een moyenne van 0,886.

Bixie winterpret evenement bij HSV St. Martinus

Boxtel - Kinderen van 6 tot en met 13 jaar oud kunnen aanstaande zondag 7 januari met hun pony, dat kan uiteraard ook een leen-, verzorg- of manegepony zijn, meedoen aan het Bixie winterpret evenement.

Bij het evenement dat gehouden wordt op manege de Langspier rijden de kinderen met hun pony een Bixieproef voor dressuur, springen en spel en ze krijgen daarna uitgebreid commentaar en tips van de jury. Naast de leuke spelletjes is er ook een kabouterproef, een begeleidingsproef voor de allerkleinste ruiters, die nog niet zelfstandig kunnen sturen.
Tijdens het evenement mogen kinderen (en de pony's mits het veilig is) verkleed zijn in het thema winterpret. Daarbij dient wel rekening te worden gehouden met het dragen van een cap en veilig schoeisel.

Opgeven voor dit evenement, dat duurt van 8.45 tot 16.00 uur, kan via dressuurboxtel@gmail.com of via www.paardrijvereniging.nl. Manege de Langspier ligt aan de Molenwijkseweg 5 in Boxtel.

4-20 januari

Expositie Biomimicry bij YourStory
Stationsstraat 33, Boxtel

4-31 januari

Expositie Sonja Smulders
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

4 januari-4 februari

Tentoonstelling 55 jaar SOC (za & zon)
Rechterstraat 50, Boxtel

Expositie: Het leven en creatieve werk van Boxtelaar Frans Heerschop (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Donderdag 4 januari

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Samen spelen voor Bolivia
14.00 uur, JRC Ducks, aanmelden via lunapoirters@gmail.com

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 5 januari

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Zaterdag 6 januari

Activiteiten Archeo Hotspot 'metaaldetectie'
10.00 uur, Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Rommelmarkt voor het Goede Doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer; rikken, hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Lampionoptocht met bezoek van Woutertje Kaboutertje
17.00 uur, Dorpspomp, Keefheuvel, Liempde

Traditionele openbare repetitie dweilorkest Op naor d'Honderd
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Zondag 7 januari

Bixie winterpret evenement
08.45 uur, HSV St. Martinus, Molenwijkseweg 5, Boxtel

Winterwandeling Natuurwerkgroep Liempde
09.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Nieuwjaars Rolstoeltennis Toernooi
10.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Nieuwjaarsconcert Gildenbondsharmonie
11.00 uur, Tijberzaal/BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Dansmiddag in De Rots met New Harvest & Stardust live
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuw Nieuwstraat 7, Boxtel

Maandag 8 januari

Jeu de Boules bij De Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, JBV De Walnoot, Selissenwal 25, Boxtel

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kaartverkoop zittingsavonden Ploegersland
19.30 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Dinsdag 9 januari

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Rolstoeldansen door Stichting Sparkle
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Open gespreksavond
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Stichting Hobby Computerclub Boxtel
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 10 januari

Huiskamer; rikken, hobby
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Rotskidz: Bingo
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Informatiebijeenkomst GreenTech en Biomassaplein
19.00 uur, Meneer Klaver, Lennisheuvel 57, Lennisheuvel

Donderdag 11 januari

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 12 januari

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Jeugdzittingsavond
19.00 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Zaterdag 13 januari

Stiltewandeling
8.30 uur, aanmelden bij mariannevankrimpen@gmail.com

Open Huis Baanderherencollege
12.00 uur, Baanderherencollege, Baanderherenweg 2, Boxtel

Wandelingen WSV De Keistampers
13.30 uur, Vertrek vanaf Winkelcentrum Oosterhof, Boxtel

Huiskamer; rikken, hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Nieuwjaarsbijeenkomst veteranen
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuw Nieuwstraat 7, Boxtel

Jeugdzittingsavond
19.00 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Uilen speuren
20.00 uur, aanmelden bij www.natuurmonumenten.nl/agenda

Bacchuscorps organiseert Tonpraoten
20.00 uur, Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, Esch

Zondag 14 januari

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Lezing: Frans Heerschop, een gedreven persoon (UITVERKOCHT)
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Huiskamer; nieuwjaarsreceptie
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Foto: Jouelle Muis

Lola van kessel

Andrea Gijsbertsen

Geoffrey de Jong