DeMooiBoxtelKrant

12 oktober 2016

DeMooiBoxtelKrant 12 oktober 2016


Boxtel opnieuw 'bevrijd' door Airbornes

Yinthe leest een boek. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Enkele tientallen leden van de re-enactmentgroep 'Kampina Airborne Memorial Group' hebben zaterdagochtend de bevrijding van Boxtel nagespeeld. Voorafgaand aan de 'bevrijding' werd een monument ter ere van hun heldhaftig optreden onthuld aan de Mijlstraat in Lennisheuvel.

Van september tot en met 24 oktober 1944 zat een groep geallieerde soldaten verscholen in de Kampina. Tijdens de vliegtocht naar de drop- en landingszones om Nederland te bevrijden tijdens operatie Market Garden, werden enkele vliegtuigen geraakt en waren de parachutisten en zweefvliegtuigen genoodzaakt om een voortijdige landing te maken. Het plaatselijke verzet ontfermde zich over deze militairen om hen uit handen van de Duitsers te houden. Op 24 oktober was het deze groep 'Kampinamilitairen' die Boxtel bevrijdde.

Foto: Mark van der Pol

"Als je hier in het vervolg langsrijdt, sta dan even stil bij de offers die de jongemannen destijds voor onze vrijheid hebben gedaan", begint burgemeester Mark Buijs zijn speech tijdens de onthulling van het monument. Verder staat de burgemeester stil bij de migrantenstroom in Nederland. "Wij moeten ons steentje bijdragen waar we dat kunnen. Net zoals de Kampina Airbornes destijds." Ook de auteur van het boek 'Kampina Airborne', Peter van der Linden, komt aan het woord. Hij vertelt een aangrijpend verhaal over het landen van 42 geallieerden in de Kampina.

Daarna is het tijd om de bevrijding van Boxtel met historisch materieel na te spelen. De spectaculaire vertoning gaf te denken. Bezoekers moesten hun oren dichthouden vanwege de harde geweerschoten die over en weer vlogen. Het leverde een levensecht tafereel op van een situatie die in de Tweede Wereldoorlog regelmatig voorkwam. Naast dat het prachtig is om de mannen met wapentuig en oude voertuigen door de Kampina te zien trekken, drong ook meteen het gevaar van de operatie in 1944 door: helaas vielen ook in dit schijngevecht enkele slachtoffers. Uiteindelijk wisten de geallieerden de Duitsers te overmeesteren.

Yinthe (10) opent Kinderboekenweek samen met oma Ineke Platel

Boxtel - De Kinderboekenweek, met als thema 'Voor altijd jong', werd vanmiddag geopend met de overhandiging van het boek 'Amanda Mae op zoek naar het Niets' van de 10-jarige Yinthe Brandwijk aan wethouder Marusjka Lestrade.

"We hebben het gewoon gedaan!", roept oma Ineke Platel, terwijl ze Yinthe een high five geeft. Samen met haar kleindochter schreef Ineke het boek 'Amanda Mae op zoek naar het Niets'. Opa Theo zorgde voor de lay-out. Het boek werd gedrukt bij drukkerij Tielen en is dus een volledig Boxtelse productie. "Ik was iedere donderdag bij hen om aan het verhaal te werken", vertelt een trotse Yinthe.

Oma Ineke staat in Boxtel vooral bekend staat als kunstenares en journaliste. Volgens wethouder Lestrade heeft Yinthe het schrijftalent echt van oma overgenomen. Deze samenwerking van jong en oud past goed binnen het thema 'Voor altijd jong' van de Kinderboekenweek. Volgens de wethouder kunst en cultuur is de Kinderboekenweek in Boxtel een uniek feest dankzij het boekenbal waarvoor zich dit jaar 226 kinderen opgaven. "Dit is echt een feest van ons allemaal."

'Amanda Mae op zoek naar het Niets' is een verhaal dat volgens de wethouder doet denken aan 'Het oneindige verhaal' van Michael Ende. Het verhaal gaat over een meisje dat verdwijnt in een andere wereld die ze samen met fantasiewezens moet redden van het lelijke, allesvernietigende Niets. "Dat meisje is natuurlijk gewoon Yinthe", verklapt Ineke de aanwezige kinderen.

Elke gelijkenis met andere boeken is volgens de jonge schrijfster niet met opzet ontstaan. "Ik kende 'Het oneindige verhaal' niet eens", legt ze uit. "Maar ik lees wel heel veel. Je doet natuurlijk uit al die boeken inspiratie op en neemt daaruit dingen over." Yinthe is zelf vooral geïnspireerd door haar favoriete schrijfsters Carry Slee en Rachel Renee Russell, vertelt ze.

Dan is het tijd voor het grote moment: de overhandiging van het eerste exemplaar aan de wethouder. Voor het oog van enkele tientallen belangstellenden neemt Marusjka Lestrade het boek in ontvangst. Voor het aanwezige publiek én een apetrotse oma leest Yinthe een spannende passage uit het boek voor. Daarna staat ze als een volleerd schrijfster de pers te woord voordat ze aan de slag gaat bij de dramaworkshop die aansluit op haar boek.

Het boek 'Amanda Mae op zoek naar het Niets' is 116 pagina's dik en te koop voor 12,50 euro bij de bibliotheek.

Muziek en beelden uit de tijd van Jeroen Bosch

Boxtel - Kamerkoor Capella Ducis uit Den Bosch houdt zaterdag 15 oktober een concert in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat in Boxtel. Het koor, onder leiding van Frans van de Loo, zingt geestelijke en wereldlijke liederen uit de tijd van Jheronimus (Jeroen) Bosch. In afwisseling met het koor laat Ben Hartman uit Schijndel aan de hand van afbeeldingen van Bosch zien, welke muziekinstrumenten afgebeeld staan op zijn werk en dat van zijn navolgers en welke symboliek hieruit te ontdekken valt.

Het concert begint om 20.00 uur. De entree bedraagt 10 euro. Jongeren onder de 18 jaar en CJP-houders betalen 5 euro.

Bijbelcursus door Frans Smulders

Boxtel - Frans Smulders verzorgt op woensdagavond 19 oktober en 9 november weer een bijbelcursus. Ditmaal gaat hij het hebben over een aantal van de meer dan veertig gelijkenissen (parabels) van Jezus. Welke? De cursisten krijgen inspraak.

Smulders studeerde onder meer theologie en bijbel in Nijmegen bij Schoonenberg, Van Iersel en Schillebeeckx. Daarna volgde hij nog jarenlang in Arnhem het 'leerhuis' van Yehuda Ashkenazy, de grondlegger van de Folkertsmastichting voor Talmudica. Bijna 36 jaar werkte Smulders als docent bijbelkatechese op de Sg. Stevensbeek en was hij in die hoedanigheid ook een van de auteurs van 'Naderen om te Horen' (Gooi en Sticht).

De cursus wordt om 19.30 uur gegeven on de Ridderzaal van Kasteel Stapelen. Toegang kost 7 euro.

Stichting Rond Kerk en Orion krijgt 900 euro van Oranje Fonds

Lennisheuvel - Stichting Rond Kerk en Orion in Lennisheuvel ontvangt van 900 euro van het Oranje Fonds. Met deze bijdrage schaft Stichting Rond Kerk en Orion een beamer met toebehoren aan, die ingezet zal worden als ondersteuning bij de communicatie met de bewoners van Lennisheuvel.

Ook bij de vele evenementen die in en om Gemeenschapshuis Orion georganiseerd worden zal gebruik gemaakt worden van de beamer. Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Extra koorconcert in St. Petrus

Boxtel - De Stichting Kerkconcerten Boxtel organiseert op zondag 23 oktober een extra concert in de Sint-Petrusbasiliek. Dit begint om 16.00 uur en kost 8 euro per persoon.

Het betreft deze keer geen orgelconcert, maar een koorconcert door het projectkoor Capella Monteverde onder leiding van Reinier Wakelkamp. Met dit concert sluit Wakelkamp zijn imposante loopbaan als dirigent af.

Informatie over dit en over andere (orgel-)concerten vind je op de www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl en www.brabantorgel.nl. Zie op www.heemkundeboxtel.nl ook de link 'Orgels in de St.-Petruskerk'.

Vluchtelingen helpen vlinders in Liempde

Liempde - Werkgroep Kleine Landschapselementen van Natuurwerkgroep Liempde verzorgt op 15 oktober in samenwerking met De Vlinderstichting een activiteit voor de vluchtelingen die zijn ondergebracht in het AZC in Oisterwijk.

Een groep vluchtelingen uit Oisterwijk gaat de natuur in om vlinders te helpen. Samen met de werkgroep KLE wordt er onderhoud gepleegd op een perceel aan de Gemondesestraat.

In 2010 is hier veel werk verzet om het perceel volgens plan weer neer te zetten. In de komende jaren wil men met maaien en afvoeren bereiken dat er een veelzijdige weide ontstaat waar met name vlinders, bijen en andere insecten zich thuis zullen voelen.

Werkgroep Kleine Landschapselementen gaat tussen september en maart maandelijks het veld in om onderhoud te plegen op plekken waar dit nodig is, zodat de natuur zich verder kan ontwikkelen.

Nieuw artikel

KBO-activiteiten

Donderdag 13 oktober        Bridgen in De Walnoot 13.30
        Handwerken in de Orion 13.30
Vrijdag 14 oktober        Rikken en jokeren in De Walnoot 13.30
Maandag 17 oktober        Koersballen in De Orion 14.30
Dinsdag 18 oktober        Biljarten in De Walnoot 13.30
        Hobbymiddag in De Kinderboerderij 13.30
        Kienen in De Orion 14.00

Leger des Heils zoekt collectanten

Boxtel - Van 28 november tot en met 3 december gaan de collectanten van het Leger des Heils weer langs de deuren. Ben jij dan beschikbaar en wil je in jouw wijk collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 - 53 98 175.

Boxtelse sportclubs spelen vooralsnog gewoon op kunstgras

Boxtel - Naar aanleiding van de berichtgeving in het programma Zembla over de mogelijke link tussen het spelen op kunstgras en het ontstaan van kanker nemen de Boxtelse sportclubs vooralsnog nog geen maatregelen. De clubs besloten in overleg met de gemeente en KNVB dat onvoldoende is bewezen dat voetballen op kunstgras daadwerkelijk schadelijk voor de gezondheid kan zijn en lieten daarom in afwachting van verder onderzoek alle wedstrijden gewoon spelen. Wel zijn de leden op diverse manieren ingelicht over de situatie.

DVG, ODC en RKSV Boxtel voetballen op één of meerdere kunstgrasvelden ingestrooid met rubbergranulaat. Deze rubberkorrels zorgen ervoor dat het kunstgrasveld dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld, zodat de bal niet te snel rolt en niet te hoog stuitert. Een bepaalde stof in de granulaatkorrels werd in de Zembla-uitzending van 5 oktober jl. ter discussie gesteld door een aantal deskundigen. Deze is volgens hen kankerverwekkend. Rubbergranulaat is fijngemalen rubber veelal van versnipperde autobanden. De stof waar het over gaat, wordt gebruikt bij het produceren van de banden. De stof is onlangs toegevoegd aan de lijst van stoffen die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Door de Europese Commissie is aan het ECHA (European Chemicals Agency) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten hiervan op de gezondheid van mensen. De uitkomst daarvan is nog niet bekend, de resultaten worden rond februari 2017 verwacht.

Op verzoek van het ministerie van VROM is in 2008 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoek gedaan naar de veiligheid van rubbergranulaat. Uit de beoordeling bleek dat de korrels geen risico's met zich meebrengen voor de gezondheid van mensen die sporten op kunstgrasvelden. Het RIVM geeft gemeenten en KNVB een positief advies over het gebruik van rubbergranulaat.

In sommige gemeenten kiezen voetbalclubs er naar aanleiding van de uitzending van Zembla voor om uit te wijken naar natuurgrasvelden. Andere clubs stappen van granulaatkorrels over op kurk om op de velden te strooien. Mark van der Steen, vice-voorzitter van ODC, wil echter niet op de feiten vooruit lopen: "Vooralsnog volgen we de richtlijnen van de KNVB. Die doen onderzoek naar de korrels." Ook hij haalt het eerdergenoemde RIVM-rapport aan. De Boxtelse voetbalverenigingen hebben overleg met de gemeente gehad en zagen geen noodzaak om de wedstrijden op kunstgras onmiddellijk te staken. RKSV Boxtel en DVG komen met een soortgelijke verklaring naar buiten en wachten eventuele vervolgstappen van de KNVB af. Vooralsnog zijn er geen wedstrijden uitgesteld of afgelast voor de Boxtelse voetbalclubs.

Hockeyvereniging MEP speelt ook op kunstgras, maar heeft de problemen met granulaatkorrels niet. De club heeft namelijk sinds 2012 een waterveld waar deze korrels niet aan te pas komen.

Zie voor wedstrijdverslagen de sportpagina's verderop in deze krant.

Oud-Boxtelaar José van Dijck invloedrijkste vrouw van 2016

Boxtel - De in Boxtel geboren José van Dijck (55) is door maandblad Opzij verkozen tot de meest invloedrijke vrouw van 2016. De nu in Amsterdam woonachtige mediawetenschapper is de eerste vrouwelijke president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Dijck ontpopt zich tot voorvechter van meer diversiteit, een open houding en betere samenwerking in de wetenschap. Alles in dienst van de samenleving. 'Vernieuwing vergt veel onzichtbare inspanning.'

'Van Dijck is de eerste vrouw in de functie van president van de KNAW, een enorme stap in een van oudsher mannenbolwerk', aldus het juryrapport. 'Met slechts 17,1 procent vrouwelijke hoogleraren in Nederland loopt de wetenschappelijke sector erg achter op het gebied van diversiteit', zegt Opzij-hoofdredacteur Irene de Bel die onderdeel is van de jury. 'Daarom vinden we het extra belangrijk dat Van Dijck als voorvrouw zich zo sterk maakt voor meer diversiteit.' Het bereiken van haar toppositie is een verdienste op zich. Maar wat ook heeft bijgedragen aan haar benoeming tot invloedrijkste vrouw van 2016 is haar zichtbaarheid, dat ze de wetenschap dichter bij de burger weet te brengen (o.a. met de Nationale Wetenschapsagenda) en dat ze een duidelijke visie heeft op de toekomst van het onderwijs en onderzoek.

Van Dijck vindt het fantastisch voor de sector, dat ze de nummer één is. 'Ik vertegenwoordig de wetenschappers in Nederland en voor hen vind ik het zo ongelooflijk verdiend. Voor mij betekent invloed het kunnen bijdragen aan het opleiden van jonge mensen. Dat je als docent kunt investeren in jonge minds. Hoe die zich ontwikkelen, ideeën krijgen, de wereld ingaan en die straks veranderen en besturen.'

Opzij maakte de jaarlijkse Opzij Top 100 van invloedrijkste vrouwen maandagavond bekend in de Stadsschouwburg in Amsterdam.

José van Dijck neemt het stokje als 'meest invloedrijke vrouw' over van de minister van defensie Jeanine Hennis-Plasschaert.

Michael van Gerwen wint World Grand Prix of Darts

Foto: Lawrence Lustig/PDC

Boxtel/Dublin - Darter Michael van Gerwen heeft zaterdagavond in een zinderende Citywest Hotel in Dublin de World Grand Prix gewonnen van Gary Anderson. De oud-Boxtelaar was met 5-2 te sterk voor de Schot.

Ook in 2012 en 2014 won Van Gerwen de dartwedstrijd al. Vorig jaar ging 'Mighty Mike' onderuit in de finale tegen een andere Schot, Robert Thornton.

In een dartwedstrijd van hoog niveau won Van Gerwen met een gemiddelde van 108 van Anderson. Het is het 21e toernooi dat de Nederlander dit jaar op zijn naam schrijft. Met de titel wint Van Gerwen een bedrag van 100.000 Engelse Pond, waarmee zijn prijzentotaal over 2016 op ruim 1,3 miljoen Pond uitkomt.

Werkzaamheden Dr. De Brouwerlaan afgerond

Foto: Frank Ruiter

Boxtel - De werkzaamheden aan de Dr. De Brouwerlaan zijn afgerond. Vorige week dinsdag werd de laatste hand gelegd aan de asfaltering van het wegdek en sinds woensdag is de de weg weer volledig in gebruik. De werkzaamheden aan de Dr. De Brouwerlaan zijn eind maart gestart.

Direct na afronding van de bouwfase uitten diverse (wijk)bewoners via social media hun onvrede over het resultaat. Zo wordt de vraag gesteld waarom voor een fietsrotonde is gekozen in plaats van een gelijkwaardige kruising. Ook geven veel inwoners aan verrast te zijn door de afsluiting van de Nieuwe Nieuwstraat voor auto's op het kruispunt met de Dr. De Brouwerlaan.

De nieuwe fietsrotonde werd vanaf woensdag in gebruik genomen. Foto: Sander van Kasteren

De gemeente zegt verrast te zijn door de kritische reacties. In een verklaring op de website valt te lezen dat in samenspraak met bewoners is gekozen voor de afsluiting: "Nu het echter daadwerkelijk zover is dat we de gezamenlijk gekozen oplossing uitvoeren, blijkt toch dat er nog mensen zijn die het geen goede oplossing vinden. De reacties die gegeven worden op social media liegen er niet om. Het is jammer dat deze mensen zich nu pas laten horen. We hadden hen destijds graag gehoord tijdens alle bijeenkomsten die zijn geweest."

Jeu de boules en wandeling Selissenwal

Boxtel - Zaterdag 15 oktober wordt in Selissenwal jeu de boules gespeeld en gewandeld, met soep na.

De Walnoot is vanaf 13.00 uur open, om 13.30 uur gaat er jeu de boules gespeeld worden(achter de Rentmeester) en om15.30 uur wordt er een ommetje door Selissen gemaakt ( uit de folder ommetjes door Selissenwal) Wie mee wil doen is van harte welkom. Om 17.00 wordt de middag afgesloten met een heerlijke soep (erwtensoep en harira)

Activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk, je hoeft je niet aan te melden, maar wel als je soep wilt. Voor de soep moet je je even opgeven tot uiterlijk donderdag 13 oktober. In de Walnoot ligt een lijst waar je je op kunt inschrijven. Bellen kan ook naar Jan Pennings 676806 of Jeanne Sterks 06-30621604 of mailen naar mgthijs@home.nl

Multiculturele Kermes bij Sefkat

Boxtel - De jaarlijkse multiculturele Kermes bij Verpleeghuis Sefkat, aan de Bosscheweg 113, is op 16 oktober tussen 11.00 en 18.00 uur.

Deze braderie keert jaarlijks terug en trekt naast familie en verwanten van de cliënten van Zorggroep Elde, ook veel bezoekers uit de regio Boxtel. Er zijn vers bereide, traditionele deegwaren zoals Turkse pizza en gözleme, maar ook activiteiten voor kinderen.

De opbrengst van de Kermes komt ten goede aan activiteiten voor de bewoners van Sefkat.

Vorig jaar was de Kermes met een opkomst van ruim 250 bezoekers een groot succes. Dankzij de opbrengst van ruim 2500 euro hebben de bewoners diverse uitstapjes gedaan, een dansvoorstelling gezien en de eigen culturele feestdagen gevierd.

Bij Sefkat wordt zware zorg geboden aan met name Turkse en Marokkaanse ouderen in een voor hen herkenbare omgeving.

Lezing over aanleg Steenweg

Boxtel - Ruud van Nooijen verzorgt zondag 16 oktober in Museum Boxtel (MUBO) een lezing over de aanleg (1742-1818) van de Steenweg van Den Bosch naar Best, later ook naar Eindhoven en Luik. Deze lezing biedt een interessante inkijk in de geschiedenis van die tijd en in de belangen van Boxtel om de Steenweg via hun gemeente te laten lopen.

De lezing duurt van 11.15 uur tot 13.00 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur, zodat toehoorders een kopje koffie/thee kunt nemen voordat de lezing begint. Tijdens de lezing is ook een pauze ingelast. De entreeprijs voor de lezing is voor volwassenen is 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene.

Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of op 06-16041898. De entreeprijs is inclusief een bezoek aan de lopende wisselexpositie Wie is (de) BAeSs, over architectonische en stedenbouwkundige visies en ontwerpen van de Boxtelse leefomgeving. Meer informatie is te vinden op www.muboboxtel.nl

Girlsnight bij De Rots

Boxtel - Bij Gemeenschapshuis De Rots wordt op 18 november een Girlsnight gehouden. Tijdens deze beurs wisselen hippe kleding en accessoires van eigenaar.

De eerste 25 bezoeksters van de beurs krijgen een goodiebag. Entree is 1,50 euro. Spullen die over blijven worden, mits de verkoper hiermee akkoord gaat, gedoneerd aan een goed doel. De beurs wordt georganiseerd door het nieuwe organisatiebureau BaayMe.

Mensen die een kraam willen huren kunnen zich aanmelden via garderobebeurs@gmail.com. De kosten hiervoor bedragen 8,50 euro. De afmetingen van een kraam zijn 1,60 meter bij 80 centimeter. Een rek bijplaatsen voor bijvoorbeeld kleding kost 2,50 euro.

Expo ofzo 2.0 bij Forofiet

Boxtel - Bij Forofiet vindt aanstaande vrijdag 14 oktober vanaf 19.30 uur de tweede editie plaats van de tentoonstelling van diverse kunstuitingen van drie Boxtelse kunstenaars.

De drie kunstenaars die hun werk tonen in het buurthuis aan het Ronduutje 11 zijn Ym McCabe, Rob Vermeulen en Laura den Otter. Ym McCabe creëert grafische expressieve kunst in allerlei vormen, Rob Vermeulen toont zijn cartoonachtige comics in allerlei stijlen en de Liempdse Laura den Otter, bekend onder de naam Somniak Art & Photography, stelt onder andere portretten en overige fotografie tentoon.

Naast de kunst kunnen bezoekers genieten van de muzikale kwaliteiten van de ook uit Boxtel afkomstige dj's Caveman en Vince. En ook zangeres Charissa Spicker uit Venlo zingt een repertoire van Soul- en R&B-grootheden. Verder zijn er bewegende beelden van vj Onbenoemd te zien.
Voor meer informatie: Ym van Kuik via mc_cabe@live.nl en Maddy van der Burg via forofiet@gmail.com.

Bijeenkomst onderlinge dienstverlening in De Rots

Boxtel - De werkgroep zorg en onderlinge dienstverlening van de stichting Ouderen in Regie Boxtel houdt op 18 oktober een bijeenkomst in Gemeenschapshuis De Rots, aanvang 19.30 uur.

De bijeenkomst is voor alle deelnemers die zich aangemeld hebben voor het project, maar ook andere belangstellende senioren uit Boxtel Oost zijn welkom.
Het gaat om kleinschalige en onderlinge hulp en activiteiten. Voorlopig wordt gestart met 60-plussers uit de componistenbuurt in Boxtel Oost. De bedoeling is dat deelnemers elkaar vrijwillig helpen.
Voor aanmelden en/of meer informatie kun je contact opnemen met Ans van den Brand (0411-676327) of Henny de Haan (0411-675023) of een e-mail sturen naar werkgroepzorgendienstverlening@gmail.com.

Expositie 'Wie is (de) BAeSs?' toont bouwkundige kijk op Boxtel

Foto: Cock Stam

Boxtel - De expositie 'Wie is (de) BAeSs?' in MUBO ging afgelopen zaterdag in première. De expositie, die gaat over Boxtel bekeken door de ogen van architecten en stedenbouwkundigen, duurt nog tot en met 4 december.

De expositie kwam in samenwerking met het collectief BAeSs tot stand. BAeSs staat voor Boxtelse Architecten en Stedenbouwkundigen samenwerking. 'Wie is (de) BAeSs?' toont een selectie van adviezen en ontwerpen voor de Boxtelse leefomgeving die BAeSs in de afgelopen jaren heeft uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente. Daarnaast presenteren de afzonderlijke bureaus van het collectief een selectie uit hun eigen oeuvre over hun bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van Boxtel.

Ambitie en behoefte waren in 2011 de aanleiding voor de oprichting van het collectief. Tussen de bevriende Boxtelse vakgenoten werden tot die tijd de architectonische en stedenbouwkundige vraagstukken binnen de gemeente Boxtel alleen nog maar besproken. Met de oprichting van BAeSs is daad bij woord gevoegd en heeft het collectief op verschillende locaties in de gemeente Boxtel op eigen initiatief onderzoek gedaan en ideeën geleverd. BAeSs heeft zijn creativiteit onder andere losgelaten op de wijk Selissen, (sport)park Molenwijk, de heilig Hart kerk en het centrum van Boxtel. De tentoonstelling biedt de gelegenheid om een blik te werpen op de creatieve en ideeën van BAeSs als collectief en op die van de vijf afzonderlijke bureaus.

Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Roel v/d Linden. Een van de heren van BAeSs, werkzaam voor Axyz architecten. Foto: Cock Stam

Aanvullend op de expositie wordt op 6 november om 11.15 uur een lezing gegeven door vertegenwoordigers van BAeSs getiteld: 'Inspirerende visies op de Boxtelse leefomgeving'. In de lezing zal aan de hand van beelden worden ingegaan op hoe de diverse ontwerpen tot stand zijn gekomen en wat daarvoor hun motivatie was.

De tentoonstelling loopt van 8 oktober tot en met 4 december. De entreeprijs voor volwassenen is 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. MUBO is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Aanmelden voor de lezing op 6 november kan op info@muboboxtel.nl of telefonisch op 06-16041898.


Ons Kind te gast bij JBV De Walnoot

Boxtel - Oudervereniging 'Ons Kind' was afgelopen zondag voor de 25e keer te gast bij Jeu de Boulesvereniging De Walnoot. Ons Kind is een vereniging voor ouders met zorgenkinderen. Het jaarlijkse jeu de boulesuitstapje is er voor de kinderen een om naar uit te kijken.

Aan het uitstapje deden 38 leden van Ons Kind mee. Zij werden vergezeld door ouders en begeleiders. Twaalf vrijwilligers van de jeu de boulesvereniging stonden klaar om te helpen. Voorzitter van Ons Kind, Willy van der Langenberg, spreekt van 'een innige samenwerking' waarbij geen sprake meer is van de gast zijn. De medewerking van de jeu de boulesvereniging is volgens de voorzitter een vanzelfsprekendheid geworden waardoor het elk jaar weer een feest is voor de leden om te gaan boulen. Namens de vereniging bood hij een speciaal voor deze gelegenheid ontworpen plaquette aan als blijvende herinnering aan deze unieke samenwerking.

Antoon van Eindhoven van de jeu de boulesvereniging was aangenaam verrast door deze geste. De plaquette zal een mooie plaats krijgen in het clubgebouw. De jeu de boulesvereniging had voor een feestelijk versierde accommodatie gezorgd, aangevuld met koffie met iets lekkers en een speciale draaginsigne als herinnering aan het jubileumjaar.

De grote winnaar van deze middag was Irma Pelgrim. Zij was erg trots op haar bokaal. De overige 37 hebben ook allemaal een herinnering ontvangen aan het jubileumtoernooi.

One Two Trio viert twintigjarig jubileum met feestelijke theatershow

One Two Trio tijdens de jubileumshow. Foto: One Two Trio

Boxtel - Het twintigjarig jubileum van het Boxtels bekendste feestband, One Two Trio, werd zaterdag gevierd met een feestelijke theatervoorstelling bij Podium Boxtel. En daarbij werd, in tegenstelling tot wat het publiek misschien verwachtte, niet het vaste repertoire met nummers 'Juffrouw Toos' ten gehore gebracht.

Foto: Jan van der Steen

"We hebben het publiek maar ook onszelf behoorlijk verrast met de theatervoorstelling", laat zanger/gitarist Freek van Daal weten. Het was een voorstelling met anekdotes, filmpjes en foto's uit de oude doos, mooie luisterliedjes die mensen in tranen brachten maar ook stand-up comedy met veel humor. Van Daal: "Mensen hebben toch altijd een bepaalde verwachting van onze optredens en daar voldeed dit optreden nu dus geheel niet aan met uitzondering van de verwachting dat het ook wel erg gezellig zou gaan worden." In het theatergedeelte zijn geen livenummers van het trio aan bod gekomen. Na de theatershow volgde nog een afterparty in de foyer waarmee de gezelligheid werd gecontinueerd en er ook flink gedanst werd.

6 / 18

042 Hoek Molenstraat- Stationsstraat Olieverf, 37 x 52 cm, gesign. l.o. Particuliere collectie Foto: Heemkunde Boxtel

In 1938, dus nu bijna 75 jaar geleden, werd het huis op de hoek van de Molenstraat en de Stationsstraat, dat geschilderd werd door Pierre Janssen, afgebroken en vervangen door het tegenwoordige winkelpand. In dit pand is de kledingzaak Van Hout-Ververgaard gevestigd geweest, evenals de kledingzaak Locomotion. Nu bevindt zich op dat adres Juwelier-Horloger 'Cloc Caduc'.
Het oude huis stond onder bescherming van een van oudsher zeer populaire patroonheilige, namelijk St. Joris. De ridders en later ook schuttersgilden kozen St. Joris tot hun patroonheilige. Wie het huis onder bescherming van St. Joris heeft gesteld is een vraag gebleven. Het is niet onwaarschijnlijk dat het gebouwd werd voor een gemeenschappelijk doel. Althans, het verband tussen het in vorige eeuw ter plaatse gevestigde bedrijf en de naam van de patroonheilige ontbreekt. Servatius van der Donk had in St. Joris een bakkerij gevestigd, reeds vóór het midden van de negentiende eeuw. In 1888 werd de bakkerij overgenomen door Janus van de Sande en na diens overlijden zette zijn vrouw Mijntje, met de kinderen, de zaak voort.

In de beleving van Mijntje is het huis St. Joris op de hoek van de Molenstraat als een uitkijktoren geweest vanuit haar wereldje. Zij heeft tot op hoge leeftijd in dit huis geleefd. We zien haar nog staan met d'r wit mutsje op, van achter de halve deur, het gemoedelijke Boxtelse leven gadeslaand. Voor St. Joris is boven de ingang van het nieuwe pand een nis gebouwd, doch we missen er de beeltenis van de moedige ridder, als laatste herinnering aan dit stukje 'oud Boxtel', schrijft men in 1958.

Mijntje van de Sande werd als Wilhelmina van Kuijk op 4 november 1853 in Boxtel geboren. Zij trouwde op 11 mei 1881 te Boxtel met de in Aarle Rixtel geboren Johannes Hubertus Adrianus van de Sande. Aan dit huwelijk heeft ze haar naam 'Mijntje van de Sande' te danken. Na haar dood, op 16 maart 1934, hebben haar kinderen het winkelpand laten afbreken en werd in 1938 het huidige pand gebouwd. Drie van haar kinderen (twee zonen en een dochter) trouwden met drie kinderen uit hetzelfde gezin van Van der Heijden.

Mijntje van de Sande (1853-1934). Foto: Heemkunde Boxtel

Evolueren in een blij mens

Net wanneer ik een beetje het gevoel van controle heb, vuurt mijn 6-jarige zoon levensvragen op me af als: 'Mama, hoe ontstond de mens op aarde?' en 'En wie was de eerste mens op aarde?' Terwijl ik aangenaam verrast ben over zijn diepere gedachten, voel ik tegelijkertijd de aarde onder mijn voeten wegzakken. Wat moet ik hem vertellen? Ik besluit hem over de evolutietheorie van Darwin te vertellen en dat ik niet weet wie de eerste mens op aarde was, en dat het naar mijn idee louter toeval is dat de mens op deze planeet is en hoe we geëvolueerd zijn. Ik benadruk dat er geen beter doel van het leven en iedere dag is om plezier te ervaren en blij te zijn en dat we moeten blijven leren en ervaren wat ons blij maakt en dat dan vooral moeten doen. 'Zitten we daarom op school?', vraagt hij. Pfff, wat een vragen. Ik zeg dan dat school een goede basis legt om later te kunnen gaan doen wat je wilt. Maar tegelijkertijd krijg ik een zwaar gevoel in mijn buik. Mijn intuïtie zegt me toch ook iets anders, vooral omdat ik weet dat hij niets liever doet dan de hele dag door knutselen en dat creëren hem blij maakt. Iets dat hij met het jaar steeds minder doen kan op school. Natuurlijk heeft hij creatietijd thuis en kan ik niet genoeg materiaal aangesleept krijgen. Heel het huis ligt vol vliegtuigen van oude dozen, blikken die omgetoverd worden tot raketten en gevaarlijke krokodillen gemaakt van eierdozen, ook natuurlijke materialen als stenen, takjes, blaadjes, veertjes en bloemen vullen rijkelijk ons huis, en ook stiften, papier, lijm en plakband die ondanks de mede dankzij zijn jongere zusjes opgestelde regels toch steeds weer door het hele huis te vinden zijn, mag ik niet vergeten. Ik heb in ieder geval de hoop allang opgegeven dat het huis af en toe ordelijk is of voelt!
Hij toont ook steeds meer interesse in het samen koken met mij; in het creëren met voeding. Ik mag natuurlijk hopen dat hij een geweldige kok zal worden, een thuiskok of misschien ooit professioneel. Hoewel dat laatste vreselijk hard werken is. Ik heb veel bewondering voor iedereen in de keuken, van thuis- tot chefkok. Tegelijkertijd voel ik hun passie voor eten, voor het willen creëren, voor het iets van henzelf willen geven aan mensen om wie ze geven of voor wie ze iets willen betekenen! Nog meer bewondering heb ik voor de mensen die een stapje verder gaan en samen met de natuur dingen creëren; de tuinder, die met de natuur voor prachtige producten zorgt. Hoe natuurlijker, hoe beter uiteraard. Dat is een ware kunstenaar. Dankzij deze producten kunnen mensen in de keuken smakelijke dingen creëren. Smaak ligt namelijk daar waar de meeste aandacht en energie aan gegeven wordt. Dat is natuurlijk met alles. Dat zie je ook terug in de evolutie van de mens; wat aandacht krijgt, groeit. Wanneer wij nu eens meer aandacht gaan geven aan dat wat ons plezier geeft en aan alle fysieke sensaties; smaak, kleur, geur, geluid en gevoel, dan wordt meer bewustzijn en creativiteit aangewakkerd en zullen we een grotere kwaliteit van leven creëren. De mens evolueert dan in een blij mens!

Recept voor een blij mens: Creëer zelf je eten van producten uit eigen tuin of lokale producent!
Ruik de geuren! Zie de kleuren! Proef de smaken! En voel wat het met je doet.

50.000 euro voor Buurtpostproject van Boxtelaar Jeroen Pijnenburg

Foto: IGNITE Award

Boxtel - Boxtelaar Jeroen Pijnenburg heeft met zijn social enterprise Buurtpost donderdag de tweede prijs in de IGNITE Award gewonnen. Naast de eer levert de tweede plaats een startbedrag van 50.000 euro op om het plan te verwezenlijken.

Het idee achter Buurtpost is simpel: sociale minima en mensen in een sociaal isolement een extra zakcentje laten verdienen door ze postpakketten aan te laten nemen. Net zoals je nu bij de diverse parcelshops of TNT-afhaalpunten kunt doen, maar dan bij mensen thuis. Desgewenst worden de pakketten op het uur nauwkeurig bij de consument afgeleverd.

"Deze tweede prijs helpt me vooral om deuren te openen", vertelt initiatiefnemer Jeroen Pijnenburg. "50.000 euro klinkt als heel veel, maar om Buurtpost op te kunnen starten is bijna het viervoudige nodig. Maar dit bedrag helpt me wel om andere fondsen aan te boren en bijvoorbeeld een lening bij de bank te kunnen krijgen."

In de vier weken voorafgaand aan de prijsuitreiking volgden alle finalisten een intensief traject, waarbij ze hun project bedrijfstechnisch dicht konden timmeren. Daarnaast kwam Pijnenburg aan tafel bij alle grote Nederlandse pakketbezorgers.

Boxtel zal Pijnenburg vooral kennen van zijn betrokkenheid bij de Bazaar Boxtel, Bockesprongen, de Voedselbank en zijn rol als opbouwwerker bij Delta. Vanaf 2007 heeft hij een eigen bedrijf op het gebied van het welzijnswerk genaamd Buro Cement. Deze is nu met 15 mensen actief in het Eindhovense stadsdeel Woensel-Noord (65.000 inwoners). Daar zal Buurtpost in 2017 ook bij wijze van proef worden uitgerold. Als die proef slaagt wordt begonnen aan een landelijke uitrol. "Je moet bij wijze van spreken iedere 200 meter een deelnemer aan Buurtpost kunnen vinden", vertelt Pijnenburg.

Volgens de initiatiefnemer zitten er ook nog enkele haken en ogen aan Buurtpost waar de Eindhovense pilot antwoord op moet geven. Zo schuilt natuurlijk een gevaar in het afgeven van een postpakket bij een vreemde. Pijnenburg denkt dit probleem te tackelen door de aannemers per pakket met een klein bedrag te belonen én van hen te eisen dat zij een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen tonen. Een tweede probleem is om Buurtpost verzekeringstechnisch rond te krijgen. Volgens Pijnenburg verlopen deze gesprekken echter goed. Hij is dan ook hoopvol dat dit probleem op korte termijn opgelost is.

De grootste uitdaging is volgens Pijnenburg om een landelijk sluitend netwerk te krijgen, waarbij afhaaltijden tot op vijf minuten nauwkeurig aangegeven kunnen worden. Geheel in 2016-stijl krijgt Buurtpost een app die gebruikers op de hoogte houdt van de status van hun pakket.

De IGNITE Award wordt ieder jaar beschikbaar gesteld door het Anton Jurgens Fonds. Jurgens was de grondlegger van Unilever. De prijs is bedoeld om sociaal ondernemerschap in de regio te stimuleren. Na Arnhem/Nijmegen in 2015, was het dit jaar de beurt aan de regio Noordoost-Brabant.

Winnaar van de wedstrijd werd het project 'De Zorgoppas'. Dit is een on- en offline platform voor ouders van zorgintensieve kinderen. Door deze ouders te koppelen aan een netwerk van zorgprofessionals, zorgstudenten en ervaringsdeskundigen worden zij als mantelzorgers ontzorgd.


9 / 18

Op de vlucht, opgejaagd en achtervolgd: Babette is Hunted! DMBK-columniste schittert vanaf volgende week in zinderend tv-programma

DeMooiBoxtelKrant-columniste Babette Sijben. Foto: Nico Kroon

Boxtel - Als je niemand kan vertrouwen, waar kun je dan nog heen? Een vraag waar DeMooiBoxtelKrant-columniste Babette Sijben onlangs het antwoord op kreeg. The hard way; samen met haar broer Ike sloeg ze drie weken op de vlucht voor de 'opsporingsdienst' van het tv-programma Hunted, vanaf maandag 17 oktober wekelijks om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 3. "Ze kunnen alles uitlezen, je houdt het niet voor mogelijk. Ze wisten wanneer ik mijn nagels had gelakt, dat ik mijn ketting niet had veranderd en dat ik maar één paar schoenen bij me had."

Kun je zomaar verdwijnen? In Hunted moeten twaalf Nederlanders 21 dagen lang uit handen blijven van een team van professionele opsporingsexperts. Deze 'hunters' hebben ervaring bij politie, defensie en in de private sector. Onder leiding van oud recherchechef Sander Schaepman jaagt het hoofdkwartier op de 'voortvluchtigen', waarbij verschillende teams op zoek naar hen het hele land doorkruisen. "Achteraf gezien hebben we best vaak bij ze in de buurt gezeten", vertelt Babette weer veilig thuis na een 'lifechanging experience'. "Op een gegeven moment zaten we ergens in the middle of nowhere en bleek de zojuist door ons gebruikte telefoonlijn niet veilig. Toen dacht ik 'ze staan hier binnen twee minuten, het is afgelopen'. Dat gevoel is zo ontzettend vet!"

Gebruik je tomtom, wifi, pinpas, je kunt het zo gek niet bedenken of je zendt er signalen mee uit. Kentekenregistratie, camera's die werkelijk overal in Nederland hangen, mensen met wie je praat op straat, je verstoppen in ons land is vrijwel onmogelijk. En dan is er nog je contactgeschiedenis in je telefoon, Facebook, Instagram en ga maar door. "Hoewel ik niemand had opgegeven bleek na de opnames dat het rechercheteam bij heel veel mensen was geweest", vertelt Babette. "Daarvoor hadden ze gewoon mijn social media en telefoon gebruikt. Ze waren bij vrienden en familie geweest die ze hebben verhoord, gegijzeld, helemaal doorgelicht, en bij wie ze afluisterapparatuur plaatsten. Plotseling werden zij overvallen om aan de tand te worden gevoeld. Bij mijn man Steven hebben ze zijn computer gehackt en zo geprobeerd mij over te halen mezelf aan te geven omdat ze anders 'belastend materiaal' openbaar zouden maken. Het programma laat zien dat je je nergens kunt verstoppen, dat je altijd een spoor achterlaat, fysiek, maar zeker digitaal. Overal kan je locatie mee achterhaald worden. 'Hunted' is dus ook een spannend sociaal experiment en speelt in op de discussie over privacy. Wat telt zwaarder: veiligheid of vrijheid?

Babette en Ike Sijben. Foto: Nico Kroon

Opgejaagd, achtervolgd, geïsoleerd, waarom zou je aan zo'n programma mee willen doen? "Toen ik begin dit jaar een oproep voor 'Hunted' op Facebook zag, wist ik meteen 'dit is het, dit moet ik doen!', legt Babette uit. "Waarom precies, dat is moeilijk uit te leggen, maar de volgende dag belde ik mijn broer Ike en hebben we ons meteen opgegeven. Toen ik de inschrijving had verstuurd zeiden we tegen elkaar 'let maar op, wij worden gebeld!'. En dat gebeurde ook. Maar tot onze grote teleurstelling waren we slechts reserve. We gingen wel dezelfde procedure in als de kandidaten en uiteindelijk kwam er een plek voor ons vrij. Zonder plan zijn we erin gegaan, het is heel moeilijk om een routing uit te zetten voor drie weken. We spraken alleen af waar we elkaar zouden ontmoeten op het moment dat het spel begon. Ze konden namelijk vanaf een bepaalde dag elk moment aan de deur staan, je moest constant laten weten waar je was, en dan moest je meteen weg. Dat begon op maandag en uiteindelijk stond er een paar dagen later opeens een team op de stoep. Ik hoorde de bel gaan en op blote voeten sloop ik naar het raam. Daar stond het hele circus: een grote auto, ons volgteam en onze cameraman, camera's die werden opgebouwd. Ineens was het echt. Toen de camera's gingen draaien kreeg ik een telefoontje. Een computerstem zei: 'Het spel is begonnen, je hebt een uur om weg te komen'. Mijn backpack stond al klaar en mijn buurman reed me naar de plek die ik met Ike had afgesproken. Daar stond hij verscholen in de bosjes, met een pruik op. Ik was zo blij om hem te zien!

Vanaf dat moment was er geen weg terug. Babette en Ike hadden slechts één doel: uit handen van de opsporingsdienst blijven. Met alleen maar een pinpas op zak met een daglimiet van 100 euro, waarmee hun locatie dus op moment van gebruik meteen werd vastgelegd. "Je wilt geen sporen achterlaten, dus niet te veel pinnen, bellen, wifi gebruiken", aldus Babette, "maar hoe ga je beginnen?Wanneer een auto je tegemoet kwam werd je al zenuwachtig, op bepaalde plekken voelde het niet goed om er te zijn, zoals toen we op een camping sliepen. En dan gingen we ook meteen verder. Maar onzichtbaar zijn kan gewoon niet; je moet eten, je moet naar buiten, en we mochten niet langer dan 48 uur op dezelfde plek blijven. In het begin zit je vol energie, en is dat goed te doen, maar dat wordt al snel minder. Overal hangen camera's en overal ben je te traceren. En dan moet je dus drie weken lang maar zien waar je slaapt, wat je eet, waar je je verstopt. Geen telefoon, geen e-mail, geen contact. Op een gegeven moment zijn Ike en ik door de tuin van mijn schoonouders gekropen, gewoon om ze even te zien."

Buiten hun volgteam en de cameraman, die praktisch familie werd door de intense ervaring, hebben Babette en Ike alleen contact gehad met toevallige voorbijgangers. En die toevallige passanten, die volkomen vreemden, hebben hen nu juist het meest verbaasd. "Er is veel ellende in de wereld, oorlogen, mensen die zich bedreigd voelen en de deur niet meer open durven te doen", vertelt Babette. "En toch ben ik er nu nog meer van overtuigd dat mensen in de basis goed zijn. Alles wat we vroegen kon. Mensen deden niet alleen de deur voor ons open, maar ook hun hart. Als je ergens mag logeren ga je niet na het eten meteen in je tent liggen, dan ga je met elkaar in gesprek. We speelden open kaart en vertelden eerlijk waar we mee bezig waren. We kregen te eten en soms kregen we nog iets mee voor onderweg. Ik had van tevoren nooit gedacht dat mensen dat zouden doen. Dat was het mooiste van de hele reis. Ik zal de mensen die we zijn tegengekomen nooit vergeten. Wat vreemden voor je doen, dat is onvoorstelbaar. Dat je ze vraagt 'kun je mij helpen', iets wat we tegenwoordig helemaal niet meer durven, en dat ze dat dan ook echt doen. Dat zal ik altijd bij me houden."

Terugkomend op de vraag 'Wat telt zwaarder: veiligheid of vrijheid?' is Babettes antwoord duidelijk: vrijheid. "Ik denk dat vrijheid vooral zit in je veilig voelen. Velen van ons hebben niks te verbergen, maar blijkbaar moeten we toch veel beschermen. Ik leef liever vrij zonder digitale persoonlijkheid dan gecontroleerd en enorm beperkt. Ik wil mijn kinderen later niet hoeven te chippen. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat hij toch zo zelfverzekerd is geworden van Instagram. En als ik ziek ben, komt niemand van mijn Facebook-vrienden even fruit brengen. Doe me dan maar liever een oude Nokia telefoon. En filterloze foto's."
De reallife klopjacht Hunted was een persoonlijke bevrijding voor Babette: "Ik ben door het programma heel dicht bij mezelf gekomen. Het was zo intens en intensief dat ik verder niets heb gemist: geen televisie, geen telefoon, geen internet. Na afloop moest ik helemaal acclimatiseren, dat had ik niet verwacht. Ik kon het eerst niet onder woorden brengen en ging dat pas later verwerken. 'Hunted' heeft me echt veranderd; zo ga ik nu heel ander werk doen en een opleiding volgen. Ik wil nieuwe mensen ontmoeten, hun verhalen horen. Op de een of andere manier vertellen mensen mij ook alles. Ik zou heel graag iets doen op televisie, maar hoe en wat, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat ik wel zeker weet is dat je alles kunt wat je in je hoofd hebt. Alles wat je wilt kun je waarmaken. En dat moet je ook gewoon doen, zonder beperkingen, in alle vrijheid!"

Streamer:

Je kunt je nergens verstoppen, je laat altijd een spoor achter.


Arrestatie in onderzoek moord en mishandeling Tommie van der Burg

Puck Moonen in de achtertuin van haar ouderlijk huis in Liempde. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Liempde - In het onderzoek naar de moord op Tommie van der Burg hield de politie vorige week donderdag een 36-jarige man uit Liempde aan. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Van der Burg, die in de nacht van zondag 12 op maandag 13 april 2015 werd doodgeschoten bij Hotel Van der Valk in Eindhoven.

De nu aangehouden man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling van Tommie van der Burg in 2014. Dinsdagochtend werden in deze zaak al een 64-jarige man uit Best en een man van 36 uit Oirschot opgepakt. Ook werd die dag uitgebreid sporenonderzoek gedaan op twee locaties in Liempde. De 36-jarige man uit Liempde zou eigenlijk dinsdag worden aangehouden, maar werd niet gevonden. Op aandringen van de recherche meldde hij zich donderdagochtend op het politiebureau in Eindhoven.

Eerdere arrestaties
In het moordonderzoek hield de politie in mei 2016 al een 44-jarige man en een vrouw van 37 uit Eindhoven aan. Zij zitten nog altijd vast. De Eindhovenaar wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de mishandeling.

De donderdag aangehouden verdachte wordt, net als de mannen uit Best en Oirschot, vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Nieuwe arrestaties worden niet uitgesloten.

Puck Moonen stapt over naar Lotto Soudal

Liempde - Het Liempdse wielertalent Puck Moonen stapt over van Autoglas Wetteren naar Lotto Soudal. Het betekent het eerste profcontract voor de 20-jarige wielrenster.

Puck zelf verklaart erg blij te zijn met de stap: "Vanaf het eerste contact met Lotto Soudal voelde het al goed." Moonen gaat zich vooral richten op haar ontwikkeling als tijdrijdster. "Ik zal waarschijnlijk nog niet meteen de allergrootste wedstrijden rijden en vooral veel in dienst van de ploeg en vooral van kopvrouw Lotte Kopecky rijden. Lotto Soudal staat in de top 10 van de UCI worldranking. Binnen de ploeg rijden echt grote namen!", laat Puck DeMooiBoxtelKrant weten.

De renster zal haar wielerloopbaan combineren met de studie fysiologie die zij dit jaar begon. Naast Moonen komen ook Kaat van der Meulen en Annelies Dom over naar Lotto Soudal.

Bushalte Conordiapark tijdelijk verplaatst

Liempde - De bushalte bij het Concordiapark is vanwege de werkzaamheden voor de herinrichting van het Liempdse centrum met ingang van maandag 10 oktober verplaatst naar de hoek Nieuwstraat-Heesterbos.

De halte blijft gedurende de hele periode van de herinrichtingswerkzaamheden tot en met ongeveer maart 2017 op deze plek. De werkzaamheden voor de herinrichting van het centrum in Liempde zijn 19 september gestart. Meer informatie over de herinrichtingsplannen vind je op www.sppill.nl.

Lieve lezers,

In de maatschappij die Boxtel heet, leven we met zijn allen in harmonie. Iedereen kent elkaar, er wordt vrolijk gegroet op straat en op de Mèrt kom je altijd wel iemand tegen die je kent. Een mooie maatschappij, waarin we ons allemaal redelijk vrij kunnen bewegen. Tenminste, zo dacht ik. We worden namelijk steeds beter in de gaten gehouden.

Vaste lezers van mij zullen dit herkennen; de controledrift van de gemeente Boxtel aangaande haar burgers is iets waar ik graag tegenaan skup.

Noem het Big Brother, noem het Utopia, noem het Orwelliaans, maar ik herhaal het nog maar eens: wij Boxtelaren zijn het best in de gaten gehouden volkje van Nederland.

Het begon met een app, waarin we konden bijhouden hoeveel we fietsten met z'n allen. Soit. Die laten we gaan. Toen kwam er een app waarmee je kon bijhouden wie er wanneer en waarvoor een vergunning heeft aangevraagd. Vind ik al risky. De absolute kroon op gemeentelijke surveillance spant natuurlijk nog steeds de visitesaldo-app, waarmee je kunt zien hoeveel uren visite je nog mag krijgen.

Maar dit was nog niet genoeg! De mensen op Markt 1 loeren al een tijdje naar deze apps, alsmede naar de livecam waarbij ze de bijen op hun dak in de gaten kunnen houden, maar ze willen méér. Ze willen verder. En ze hebben iets bedacht. Wat nu weer, zul je denken? Het Burger Informatie Netwerk! Oftewel 'BIN', om het lekker catchy te houden.

Wat is nu het BIN? Het Burger Informatie Netwerk zorgt ervoor dat we met zijn allen waakzame burgers worden. Dat we letten op dat ene dak in de straat waar geen sneeuw op ligt, op die verdachte types die er rondlopen in de wijk en op die verdachte auto die er geparkeerd staat. Want wie weet! Misschien is er wel een criminele bende actief bij jou in de buurt. Aan de andere kant, misschien hebben de buren wel een verwarmde sekszolder vol voorverwarmde darkrooms, en ligt er daarom geen sneeuw op hun dak. Misschien zijn die verdachte types wel gewoon Pokémonjagers die op zoek zijn naar een superzeldzaam exemplaar. En misschien is die verdachte auto die u niet kent wel een dolende, vergunningloze bestuurder zonder visitesaldo. Je weet maar nooit.

Natuurlijk is een beetje preventie van criminele activiteit in je wijk nooit slecht. Traditiegetrouw begint het inbraakseizoen weer, nu het wat sneller donker wordt. Tegen het eind van het jaar wordt er vaker ingebroken (als ik een zwarte piet zie, bel ik sowieso de politie) dus opletten is natuurlijk altijd goed. Maar laten we met z'n allen niet teveel op elkaar letten.

Laatste vraag om thuis over na te denken: als de gemeente mij zo goed in de gaten houdt, waarom moet ik dan voor elk formuliertje dat ik invul een afspraak maken bij de gemeente? Dan zouden ze toch allang moeten weten, dat ik eraan kom?!

Nou goed, ik haak af.

Liefs, Bets

Tip 5: wie is de Prins van Ploegersland?

Foto: De Ploegers

Liempde - Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland? Op zaterdag 29 oktober zal iedereen het weten. Dan wordt tijdens de jaarlijkse installatie van de nieuwe Prins in Ploegerspaleis Het Hof van Liempde bekendgemaakt wie dit jaar de scepter gaat zwaaien over Liempde. Tot die tijd geeft de geheimcommissie tips over diens identiteit. Deze week tip 5.

Over uiterlijke kenmerken doen we als geheimcommissie niet graag uitspraken, maar voor een speciaal jaar en in dit specifieke geval maken we graag een uitzondering. We kunnen geen gedetailleerde toelichtingen doen over de precieze aard van deze tip, maar onder het tipje van de sluier komt enkel de term 'haar' naar voren. Of het hier gaat om een kapper, om lichaamsbeharing of om 'haar' als vrouwelijk bezittelijk voornaamwoord laten wij nog even in het ongewisse.

Denk jij te weten wie de nieuwe Prins zal zijn? Mail je antwoord dan naar redactie@ploegers.nl en maak kans op twee kaarten voor de Zittingsavonden.

Jeugdhofkapel zoekt muzikanten

Boxtel - De Jeugdhofkapel is hard op zoek naar nieuwe muzikanten om de kapel te komen versterken.

De Jeugdhofkapel is een gezellige groep jongeren die de jeugdprins en -prinses muzikaal begeleidt tijdens carnaval. In de kapel spelen zowel blazers als slagwerkers, dus saxofoons, trompetten, klarinetten maar ook een grote of kleine trom maken er deel van uit.

Ben jij tussen de 10 en 18 jaar oud en speel je een blaasinstrument of slagwerk? Heb je je A-diploma of al twee jaar les? Dan is de Jeugdhofkapel wellicht iets voor jou. De kapel repeteert op zaterdagavond van 19.00 uur tot 20.15 uur vanaf half november tot aan de carnaval. Klinkt dit je als muziek in de oren? Meld je dan aan van sanderdebrouwer@gmail.com.

Foto: Heemkunde Boxtel

Markstraat Boxtel
Dit is de huidige Kruisstraat met gezicht op de Sint-Petrusbasiliek.

Heemkunde Boxtel, Christ van Eekelen

Boxtel gaat op zoek naar nieuwe kansen in Dommeldal

Boxtel - In het kader van Mozaïek Dommelvallei organiseert de gemeente Boxtel op donderdag 20 oktober vanaf 20.00 uur een informatie- en inspiratiebijeenkomst in het gemeentehuis. Boxtel is namelijk een van de initiatiefnemers voor een meerjarig regionaal uitvoeringsprogramma in het Dommeldal vanaf Eindhoven tot en met 's-Hertogenbosch. De eerste lijst met concrete projecten is een feit. op zoek naar nieuwe initiatieven nodigt de gemeente voor deze bijeenkomst inwoners, bedrijven en organisaties uit die kansen zien voor economische ontwikkeling, leefbaarheid en natuur en landschap.

Het klimaat verandert, we ondervinden het bijna dagelijks. Hierdoor moeten aanpassingen plaats vinden in het landschap en de woon- en werkomgeving. Zeker in het stroomgebied van de Dommel. Om die reden is de gemeente Boxtel een van de initiatiefnemers voor het regionaal gebiedsprogramma Mozaïek Dommelvallei.
Vele partners hebben hard gewerkt aan de samenstelling van een samenhangend en meerjarig programma om op een innovatieve wijze tot integrale gebiedsontwikkeling te komen. De eerste versie is gereed, maar het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks aangepast. Er zijn dus nog volop kansen om de komende jaren meer projecten vanuit Boxtel in dit programma op te nemen. Gemeente Boxtel wil inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maximaal de gelegenheid geven om deel te nemen in dit programma, dat niet van de gemeente alleen is "maar wij werken graag mee en faciliteren het samenbrengen van partners en belangen", aldus wethouder Peter van de Wiel. Er wordt gezocht naar samenwerking en financiering vanuit de samenleving. Centraal daarbij staat het thema water vanuit de noodzaak tot aanpassing aan het veranderende klimaat.
Alle geopperde initiatieven moeten ambities en meerwaarde realiseren. Ook kleinere initiatieven maken kans, eventueel samengebracht in een groter geheel. Kijk voor meer informatie op http://dommelmozaiek.nl/.


CDA

Foto: CDA

Parkeren
Door de grote hoeveelheid aan zienswijzen tegen het vergunningsbeleid wordt het parkeerplan heroverwogen! Goed dat de wethouder het vergunningsplan niet koste wat kost doorzet maar serieus kijkt naar alle bezwaren en zoekt naar alternatieven om de parkeerproblemen in de Stationsbuurt op te lossen. Aanpassingen van de plannen zijn nu zeker niet ondenkbaar en er moet weer een nieuwe bredere politiek-bestuurlijke discussie gevoerd worden. Graag! Het CDA is en blijft voorstander van gratis en blauw parkeren. We zijn dan ook blij dat de proef van de blauwe zone in het kernwinkelgebied in november start. Het CDA is ervan overtuigd dat dit ten goede komt aan de economie en de beleving voor winkeliers, ondernemers in het centrum en voor onze inwoners. Voor ons géén stadse fratsen.

Subsidies
De kranten hebben afgelopen weken vol gestaan met verhalen over de nieuwe subsidieregeling. Wel of geen Boxtels Cultuurfonds, wel of geen samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds, een stadskunstenaar ja of nee. Het beeld wordt er niet duidelijker op door het bericht van afgelopen week dat het Prins Bernardfonds zich terugtrekt. Het plan is nu uitgesteld.

In september zijn de beleidskaders van de subsidies vastgesteld. Het CDA heeft al vaker gepleit voor objectieve kaders en meer transparantie met betrekking tot subsidies. Geen willekeur meer. Dit wordt in deze kadernotie geregeld. Subsidies moeten maatschappelijke doelstellingen realiseren die een meerwaarde hebben voor de hele Boxtelse samenleving.

Voor het CDA is het belangrijk dat het voorzieningenpeil hoog blijft en dat subsidies worden ingezet voor onze jeugd en kwetsbare groepen die anders niet mee zouden kunnen doen. Het CDA denkt hierbij niet alleen aan financieel kwetsbare groepen, maar zeker ook aan eenzame inwoners. Met name de grote groep ouderen mag niet vergeten worden en ook de gezinnen met kinderen niet. Niemand aan de kant, iedereen mag meedoen!

Ook hebben we gepleit om juist de hobbymatige activiteiten en vrijetijdsbesteding niet te beëindigen. Juist deze activiteiten zijn laagdrempelig en ideaal om mensen erbij te betrekken. Vooral onze medioren en senioren zijn gebaat bij dit soort activiteiten.

Daarnaast zijn wij van mening dat Boxtel geen stadskunstenaar nodig heeft. Geen duur betaalde kunstenaar die veel invloed heeft. Wij pleiten voor draagkracht, diversiteit en passend bij ons dorpse karakter. Géén stadse fratsen. Het lijkt ons een veel beter idee om iedereen een kans te geven door bijvoorbeeld een Kunstwedstrijd te organiseren. Onze gemeente kent zoveel kunstenaars en creatieve inwoners dat dit tot prachtige kunstwerken zal leiden. Ook zijn wij voor een kunststichting door en voor Boxtelaren, Liempdenaren en Lennisheuvelaren.

Wilt u hierop reageren of heeft u suggesties? U kunt ons bereiken via cdaboxtel@ziggo.nl.
Bezoek onze website en volg ons via sociale media: www.cda.nl/noord-brabant/boxtel-liempde.
Facebook: Cda Boxtel-Liempde - Twitter:@cdaboxtel

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay


Combinatie95

Foto: Combinatie95

Afgelopen maandag 10 oktober was de nationale dag van de duurzaamheid. Duurzaamheid is voor Combinatie95 een kernwaarde en één dag is niet genoeg om stil te staan bij het belang van duurzaamheid. Niemand kan er anno 2016 nog omheen dat we zorgvuldig om moeten gaan met onze leefomgeving. Niet voor niets staat het duurzaamheidvraagstuk eindelijk in het middelpunt van wereldwijde aandacht. Er is een breed besef dat de kinderen van onze kinderen minstens dezelfde mogelijkheden moeten hebben om in hun behoeften te voorzien als wij dat nu hebben. En dat is niet vanzelfsprekend. Daarvoor moeten wij bewust omgaan met het sociale, het economische en het ecologische kapitaal van dit moment.

Gemeente Boxtel voor duurzaamheid
De gemeente Boxtel zet zich met diverse projecten in om van duurzaamheid gemeengoed te maken. Dit zie je ook terug in het nog te vormen duurzaamheidsbeleid. Een beleidsstuk dat niet alleen door de gemeente wordt opgesteld maar samen met de bewoners. Duurzaamheidsbeleid dat zich via de onderwerpen Groen leven, Ondernemend leven, Samen leven en Energiek leven vestigt in vrijwel alle beleidsvelden van de gemeente en daardoor nog breder gedragen zal worden. Combinatie95 kijkt erg uit naar het eindresultaat en een duurzaamheidbeleid dat tot stand is gekomen samen met de burgers en dat van ons allemaal is.

Samen voor duurzaamheid
Gemeenten kunnen de opgave die voor ons ligt niet alleen aan. Er moet samenwerking gezocht worden met bedrijven, instellingen en burgers. Ook de politiek zal de opgave moeten zien en deze moeten omarmen. We kunnen niet denken dat alles vanuit de Rijksoverheid wordt opgelost en de tijd dat we konden zeggen dat het allemaal wel meevalt, ligt echt ver achter ons.
Er ligt een opgave bij ons allemaal. Iedereen kan binnen zijn eigen mogelijkheden zijn steentje bijdragen. Gelukkig is er sinds september 2016 weer een subsidie voor mensen die hun eigen woning willen verduurzamen. De subsidie 'Energiebesparing eigen huis' ontvangt u als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Neem eens een kijkje op de website www.rvo.nl als u ook uw huis wilt verduurzamen. Ook mensen die niet in het bezit zijn van een eigen huis kunnen hun steentje bijdragen, bijvoorbeeld door energiezuinige apparatuur te kopen en met zonnepanelen van St. Joseph maar ook door gewoon je afval goed te scheiden.
Dit zijn maar een paar voorbeelden maar er is natuurlijk heel veel meer dat je kan doen en waarvoor de gemeente Boxtel zich inzet. Verduurzamen doe je niet alleen voor het milieu of voor je portemonnee, maar voor jezelf en de toekomst van de generaties na ons. Combinatie95 blijft zich in ieder geval inzetten voor een duurzame toekomst.

Wil je meer informatie? Bezoek onze website www.combinatie95.nl of neem contact op met een van de fractieleden van Combinatie95.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
14-10 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
15-10 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
15-10 Den Berg

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekendmakingen week 41

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Savendonksestraat 7 bouw hooimijt en Vlaamse schuur, uitbreiden loods en veranderen gevels en dak bijgebouw
Selissen 4 rooien: 1 naaldboom uit voorerf, 1 notenboom uit zijerf en 1 naaldboom uit achtererf
Tongersestraat 14 vernieuwen dakkapel en vervangen dak

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning
Clarissenstraat 31 bouw woning

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Clarissenstraat 7 afbreken schuur en scheidingsmuur tussen huisnummers 7 en 9

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Munsel 65 vervangen kozijnen, gevelpanelen en voordeur aan voorzijde woning
Oude Boomgaard 6 bouw woning

Verleende omgevingsvergunningen
Prins Hendrikstraat 74 vervangen raamkozijn in voorgevel
Kapelstraat 26 samenvoegen 2 woningen (met huisnummers 24 en 26) en wijzigen van 2 gevelopeningen in voorgevel

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.


Ducks pupillen kampioen in eerste jaar

Het Ducks pupillen honkbal kampioensteam. Foto: Mark Peters

Boxtel - Afgelopen weekend was het laatste van de competitie, waarin twee wedstrijden werden gespeeld tegen de nummer twee van de competitie, Gryphons 3 uit Rosmalen. Gryphons is net als Ducks nog ongeslagen, maar heeft minder runs gescoord, waardoor Ducks bovenaan staat. Maar beide teams konden dus nog kampioen worden.

Ducks begon sterk aan de wedstrijd. Jens Hoogedoorn kwam op de honken door een veldfout van Gryphons. Door een honkslag van Emma Bouman en goed honklopen kwam hij al snel in scoringspositie. Een honkslag van Guus Toemen bracht vervolgens het eerste punt binnen. Door een hard geslagen bal door Tren Verdaasdonk, die niet goed verwerkt werd door de bezoekers uit Rosmalen, konden wederom twee punten gescoord worden. Jayro Beck sloeg Tren vervolgens binnen en kwam zelf op de honken. Na een tweehonkslag van Sam Peters kon ook Jayro scoren. Direct dus een 5-0 voorsprong. Gryphons had hier geen antwoord op, want de eerste drie slagmensen gingen op drie slag dankzij sterk werpen van pitcher Olivier Bouman.

Ducks wist in de daaropvolgende inning nog eens drie keer te scoren, mede door honkslagen van Franklin Tjokro en Olivier Bouman. In deze tweede inning wist Gryphons wel wat terug te doen; geholpen door zes veldfouten bij Ducks konden zij vier keer scoren, wat de tussenstand op 8-4 bracht. Naast de vele veldfouten waren er ook mooie acties te zien, twee erg mooie vangballen van Guus Toemen en Sam Peters, en een strike-out.

Ducks scoorde in de derde inning niet, ondanks een knappe tweehonkslag van Jesse Vorstenbosch. Gryphons scoorde wel twee keer en de tussenstand werd 8-6. In de laatste en beslissende inning moest Ducks dus nog aan de bak. Gelukkig wisten coaches Karlijn van Genugten en Mark Peters de spelers wakker te schudden en scoorde Ducks vijf keer, met als hoogtepunt een knappe driehonkslag van Franklin Tjokro.

Einduitslag 13-6 in het voordeel van Ducks. Dit betekende dat Ducks al kampioen was voordat de tweede wedstrijd gespeeld werd. In deze tweede wedstrijd nam Gryphons zeer knap revanche door te winnen met 12-7. Helaas voor hen was dit niet genoeg om de stand te veranderen. Ducks werd met een positief runsaldo van achttien punten kampioen in hun eerste jaar als pupillen.

JRC gaat down under in Maastricht

Maastricht – JRC Heren 3 won vorige week in Boxtel een draak van een wedstrijd van BC Kimbria uit Maastricht. Afgelopen zondag stond al direct de terugwedstrijd op het programma. Beide teams kenden nu elkaars sterktes en zwaktes, dus daar was op de training extra aandacht aan besteed. De wedstrijd in Maastricht had een tactisch steekspel kunnen worden tussen twee teams die elkaar niet veel leken te ontlopen.

Uit de vorige wedstrijd had JRC de lering getrokken dat het sterk zou moeten starten om niet te snel tegen een achterstand aan te kijken. Helaas had de ploeg niet de beoogde start en kwam al snel 6-0 achter. Toen Steven Besuijen namens JRC scoorde met een driepunter, hoopte JRC ook los te komen, maar hierna was het weer aan Kimbria. Op het einde van het eerste kwart was Wijnand van Zadelhoff de grote man, waardoor het eerste kwart werd afgesloten op 20-11.
Het tweede kwart startte JRC andermaal met een driepunter van Besuijen. Kimbria maakte twee scores, waarna het namens JRC de beurt was aan Frank Schellekens en Carlo Schoenmakers, die het verschil terug wisten te brengen tot drie punten. Helaas stond aan de kant van Kimbria toen de Australiër op, die er in Boxtel niet bij was. Hij scoorde negen punten op rij, waardoor het gat weer groter werd dan tien punten. JRC scoorde nog slechts één vrije worp via Robin Hulskes, waarmee de ruststand op 41-25 kwam.

De achterstand van zestien punten moest rustig ingelopen worden om er weer een wedstrijd van te maken. Van Zadelhoff gaf hiertoe het goede voorbeeld met de openingsscore van de tweede helft, waarna Hulskes volgde met een driepunter en een inside-score. JRC viel daarna weer stil en wist drie minuten niet tot scoren te komen. De hardwerkende Joris van de Brekel brak de ban en kwam vrij onder de basket. Zijn verdediger wist hem slechts foutief af te stoppen, maar kon hem niet beletten te scoren. Twee punten én een bonus vrije worp voor Van de Brekel. De volgende scores kwamen van de lange spelers Jannick Vaars en Van Zadelhoff, maar het verschil bleef groter dan tien punten: 54-40.
Het laatste kwart begon, behoudens een score van Besuijen, dramatisch voor JRC. Kimbria scoorde erop los en nam een maximale voorsprong bij 67-42 en de wedstrijd was definitief gespeeld. Dankzij een driepunter van Schoenmakers kwam er weer wat ritme in het spel van JRC en konden ook Hulskes, Besuijen en Van Zadelhoff nog tot scoren komen. Nadat Kimbria het verschil weer vergrootte, kwam er nog een lichtpuntje voor JRC: de slotscore van de wedstrijd, was tevens de eerste score in het seniorenbasketbal van debutant Pjotr van Weert. Uiteindelijk verloor JRC Heren 3 met 76-55.

Blox heer en meester in Oss

Foto: VC Blox

Oss - Het was zaterdag alweer de derde wedstrijd voor de heren 1 van VC Blox dit seizoen. Deze keer stond Ovoco in Oss op het programma.

De eerste en de tweede set werden eenvoudig gewonnen en de tegenstander kwam niet boven de grens van vijftien punten. De derde set begonnen de mannen niet geconcentreerd waardoor de tegenstander een gat kon creëren van vier punten. De mannen van VC Blox rechtten hun rug. Daardoor kwam de pass weer goed en kon Teun Smit de ballen weer lekker inslaan. Mede door zijn slagzekerheid wonnen ze ook de derde set, de tegenstander was gebroken. Teun Smit serveerde de wedstrijd uit en de laatste set werd met 25-5 gewonnen.

Het rolstoelteam van HCB'92 in actie. Foto: Cobi Neeft

De heren van VC Blox gingen met vijf punten terug naar huis en kunnen zich met een goed gevoel voorbereiden op de wedstrijd van 22 oktober om 14.30 uur tegen Spirit. Spirit is de nummer drie van de competitie dus dat belooft een mooie wedstrijd te worden.

LSV weer in tweede helft ten onder

Lennisheuvel - De conditie van de jonge ploeg uit Lennisheuvel zal de komende periode wat meer aandacht nodig hebben. Wederom was LSV slechts één helft in staat de tegenstander, Riethoven in dit geval, partij te bieden.

De rust ging in met een 1-0 stand voor thuisclub Riethoven na een afstandsschot van Tim van de Graaf.
In de tweede helft drukte de thuisploeg het gaspedaal stevig in. Via twee doelpunten van Michiel Mennen en Harm Theuws kwam de stand op 5-0. Vanaf de stip redde Thijs Verhagen voor LSV de eer, waarna Marino Roels de eindstand op 6-1 bepaalde.

Trainer Kirk Koningstein: "Tot aan rust ging het goed en hadden we een minimale achterstand, maar daarna sloeg het om. Toch mijn oprechte compliment voor de inzet van mijn jeugdspelers."

Rolstoelteam HCB'92 bereidt zich voor op kwalificatie EK in Zweden

Boxtel - Het rolstoelteam van HCB'92 heeft een druk programma in oktober. Op 23 oktober is bij de Braken een toernooidag voor rolstoelhandbal. Ook worden enkele rolstoelers mogelijk geselecteerd om mee te doen met het Nederlandse rolstoelhandbalteam op het EK in Zweden dat op 7 en 8 december gespeeld wordt.

Enkele rolstoelhandballers zullen zaterdag de kwalificatietraining om toegelaten te worden tot het Nederlandse rolstoelhandbalteam spelen.

Ondanks het veelvuldig verlies van HCB in tijdens het toernooi in Kwintsheul op 1 oktober maakt het team grote stappen. Alle wedstrijden gespeeld door HCB'92 gingen verloren, maar wel met minimale cijfers. Bij twee uit de vier gespeelde wedstrijden was het kort voor tijd gelijk, maar wist de tegenstander toch nog het winnende doelpunt te scoren.

Op 23 oktober aanstaande is HCB weer gastheer om een rolstoeltoernooi te organiseren op eigen bodem, Sportcomplex De Braken. Daar worden tussen 11.00 en 16.30 uur weer verschillende wedstrijden gespeeld. Tijdens dit toernooi worden de spelers voor het selectieteam van Nederland bekend gemaakt.

Bridge

Bridgeclub Revanche, uitslagen 4 oktober
A-lijn: 1. R. Dankers & P. van de Ven 60,28% 2. C.& J. Kerssens 59,72% 3. R. Koenders & G. Wagenaars 57,64% B-lijn: 1. A. van Ewijk & G. van Heertum 61,30% 2. M. van der Sloot & I. van Susante 61,17% 3. M. & G. Sterrenburg 57,03%
Bridgeclub Revanche, uitslagen 6 oktober
A-lijn: 1. I. & B. Marcelis 61,35% 2. P. Schure & T. Landwehr 60,76% 3. C. & J. Kerssens 57,74%
Bridgeclub Revanche, Walnootdrive 9 oktober
A-lijn: 1. K.& G. van de Meerendonk 66,67% 2. J. Bekkers & M. Kuipers 60.12% 3. M.Hendriks & J. de Wolf 58,04% B-lijn: S. van den Biggelaar & L. van de Wouw 58,04% 2. A. van Ewijk & L. Tuinier 57,14% 3. P.& M. de Kruijff 56,55% C-lijn: 1. W. Smits & A. Joling 57,44% 2. H. van Tuijn & W. Eickhout 57,05% 3. M. & D. Legius 56,99%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 4 oktober
A-lijn: 1. G. Joren & R. van Stuivenberg 73,50% 2. F. Geurts & H. Jolie 57,92% 3. A. & A. Wouters 55,50% B-lijn: 1. L. van Dongen & D. van Heertum 65,48% 2. Y. Visser & G. Dams 63,10% 3. J. Esser & J. Kronenberg 57,14%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 5 oktober
A-lijn: 1. R. van Weert & R. van Stuivenberg 62,85% 2. R. Dankers & F. van der Schans 57,64% 3. F. Sedee & P. van de Ven 56,60% B-lijn: 1. S. van Alphen & C. Meisters 69,17% 2. H. Goes & A. van Kempen 54,00% 3. P. Poirters & H. van de Wetering 52,61%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 6 oktober
A-lijn: 1. W. de Langen & H. Jolie 64,38% 2.-S. Tempels & J. Sweere 56,39% 3. T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 53,82% B-lijn: 1. P. & L. Springer 64,93% 2. H. Heemskerk & C. Meisters 61,46% 3. G. & G. van den Bosch 56,67%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 4 oktober
A-lijn: 1. A. Feenstra & J. Peerlings 63,89% 2. J. Koppen & N. Maas 60,76% 3. F. Daniëls & C. van der Velden 56,94% B-lijn: 1. G. Stolk & K. de Waal 64,92% 2. T. Mengels & A. Sennef 57,39% 3. L. Siemons & H. van Laatum 51,67%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 5 oktober
A-lijn: 1. E. Visser & P. Zuidgeest 56,25% 2. M. van Elk & G. Voltmann 55,20% 3. K. Betten & G. Krebbers 54,16%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 6 oktober
A-lijn: 1. Heren van de Schans - van de Steen 61,90 % 2. Dames van Oirschot-Van de Laar 59,23% 3. Heren van Heeswijk - Bekkers 58,04% B-lijn: 1. Echtpaar Dieden 63,10% 2. Dames Smits-De Jong 60,12% 3. Echtpaar Braken 52,98% C-lijn: 1. Dames Jussen-Ronde 64,24% 2. Echtpaar van de Langenberg 62,85% 3. Heren van Pelt-Van de Heijden 59,72%

Tafeltennis

Taverbo/Sabo
Uitslagen ronde 4 (3 t/m 10 oktober)
Senioren        
Taverbo/Sabo 1-The Back Hands 1 6-4
Taverbo/Sabo 2-Een en Twintig 1 8-2
Taverbo/Sabo 3-Deurne 1 5-5
Taverbo/Sabo 4-OTTC 1 9-1
Son en Breugel 1-Taverbo/Sabo 5 1-9
Taverbo/Sabo 6-Flash 4 3-7
Taverbo/Sabo 7-ASIO 2 7-3
Taverbo/Sabo 8-JCV 9 5-5
Taverbo/Sabo 9-Kruiskamp 81 4 8-2
Jeugd        
Taverbo/Sabo 1-SV Red Star '58 1 5-5
Taverbo/Sabo 2-MTTV '72 3 6-4

Biljart
't Ivoor
Programma 17 oktober
De piepers 3-'t Ivoor 1 Recr.libre        13:00
Triangel 1-'t Ivoor 2 Recr.libre        13:00
't Ivoor 4-DVR 2 Recr.libre        13:00
't Ivoor 1-BC Ammerzoden 1 3-band groot 19:30
Programma 18 oktober
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 4 libre C1        19:30
Het Wapen van Eerschot 1-BV 't Ivoor 2 libre C1        19:30
De Hopbel 1-'t Ivoor 7 Recr.3-band        13:00
Programma 19 oktober
't Ivoor 5-NAL 6 Recr.3-band        13:00
DVR 3-'t Ivoor 3 Recr.libre        13:00
Royal 2-'t Ivoor 4 libre C2        20:00
't Ivoor 3-Royal 4 libre C2        20:00
Programma 20 oktober
't Ivoor 6-NAL 7 Recr.3-band        13:00

Uitslagen 3 tot en met 7 oktober
Libre:
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 1                         26-25        
BBG Haarsteeg 2-'t Ivoor 2                         18-30
't Ivoor 3-De Kruiskamp 2                         28-21                                        
Recreanten libre:        
De Vliedberg 3-'t Ivoor 1                                35-28                                                                
Zuid BC 1-'t Ivoor 2                                        39-33
De Meeuwen 2-'t Ivoor 3                                40-29        
't Ivoor 4-Krijt Op Tijd 1                        
Recreanten 3-Banden klein:
't Ivoor 5-D'n Brouwer 2                                27-19
't Ivoor 6-D'n Brouwer 4                         28-26
Pas Buiten 1-'t Ivoor 7                                 26-24        
3-Banden groot:
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 1                         30-17

Wapen van Liempde, uitslagen:
Wapen van Liempde kader-Hazelaar 32-6
Hazelaar 4 -Wapen van Liempde 128-26
Royal 2-Wapen van Liempde 225-29

Geboliesch, uitslagen
De Fetsers-De Treffers 37-29
Unie Boys-De Poedelaars 39-30
Ons Vertier-De Stapelaars 35-32
Le Carambole-Dé Zie'k Wel Zitte 33-36
Kloosterboys-Samen Sterk 33-38
De Eenheid-'t Krijtje 37-32

Zaalvoetbal

Uitslagen 8 oktober
H.v. Boxtel-Le Temps Perdu 3-0
Cafe Vollop-C.J.vd Sande 7-2
Filipe Mode/E. Maas- Adm Jilesen 3-4
v.d. Langenberg- Gebr Bekkers 4-4
Fysio de Dommel-Goossens Advies 4-7
X2COM-Grieks rest Corfu 1-2
Uitslagen 10 oktober
F.C. Blokfit-Rijschool Gestel 3-3
Celdex b.v.-Meneer v. Dommelen 2 7-3
Faes entertainm-Vinyl en Tapijtwinkel 0-3
Feestcafé De Nozem-Verbeij/Hanekroot 0-3
Programma 15 oktober
17:00 Gebr. Bekkers-C.J.vd Sande
17:45 Le Temps Perdu-Filipe Mode
18:30 H.v. Boxtel-vd Langenberg
19:15 Tahadi-Pika Bikes/'t Geveltje
20:00 Eltechno inst-Heva Autobedrijf
20:45 Vouwwagenspecialist-Kwalitaria Strik
Programma 17 oktober
19:00 vd Heijden milieu-v. Stekelenburg
19:45 Feestcafe de Nozem-Vermeer verz
20:30 Groen als Gras-Selissen Boys
21:15 Celdex b.v.-Meneer v. Dommelen 1

Voetbal

DVG uitslagen 8 oktober
DVG JO13- 1NLC'03 JO13-1 9-0
Avanti'31 JO13-2DVG JO13- 2 6-0
Rhode MO13-1DVG MO13- 1 1-0
DVG JO11- 1UDI'19 JO11-2 5-6
Bl. Geel JO11-3DVG JO11- 2 2-9
DVG JO11- 3Mariahout JO11-2G 5-1
DVG JO11- 4WHV JO11-1 7-5
Heeswijk JO11-5DVG JO11- 5 8-2
DVG JO9- 1ELI JO9-1G 4-3
DVG JO9- 2NLC'03 JO9-1 0-19
Schijndel JO9-3DVG JO9- 3 1-0
Schijndel JO9-4DVG JO9- 4 1-0
DVG JO7- 1ODC JO7-1 1-10
Herpinia JO17-1DVG JO17- 1 0-5
Elsendorp MO15-1DVG MO15- 1 0-5
Senioren zondag 9 oktober
Boxtel 1-DVG 1 5-2
Bruheze 1-DVG 2 3-2
DVG 3-Sparta'25 4 3-0
Bl.Geel'38 9-DVG 4 5-2
DVG 6-Avesteyn 7 1-9
DVG 7-Avanti'31 8 4-2
Bl.Geel'38 17-DVG 8 3-1
Dames, DVG VR 1-Nooit Gedacht 4 3-2

DVG, Programma 15 oktober
Odc JO7-2DVG JO7-2 09.45
LBC JO7-1DVG JO7-3 09.30
ASV'33 JO9-1DVG JO9-1 09.15
TOP JO9-1DVG JO9-2 09.00
DVG JO9- 3Avanti'31 JO9-4G 10.45
DVG JO9- 4Rhode JO9-8 10.45
Beerse Boys JO11-1DVG JO11-1 10.30
DVG JO11- 2Rhode JO11-4G 09.30
DVG JO11- 3Sparta'25 JO11-2G 09.30
Wec JO11-3GDVG JO11-4 09.30
DVG JO11- 5Blauw Geel JO11-9 09.30
DVG JO13- 1HVCH JO13-2G 11.45
Schijndel JO13-4DVG JO13-2 11.45
DVG MO13- 1Berghem Sp. MO13-1 11.45
DVG JO15- 1Pr. Irene JO15-1 13.00
DVG JO15- 2Boskant JO15-1 13.00
DVG MO15- 1Nijnsel MO15-2 13.00
DVG JO17- 1Oss'20 JO17-2 14.30
Blauw Geel JO17-3DVG JO17- 2 14.45
Nulandia JO19-1DVG JO19- 1 15.00
Wec JO19-2DVG JO19- 2 14.30
Senioren zondag 16 oktober
DVG 1-Maliskamp 1 14.30
DVG 2-Milheezer Boys 2 11.00
Rhode 4 DVG 3 12.00
Nijnsel 7-DVG 5 10.00
Handel 4-DVG 6 12.00
Bl.Geel'38 14-DVG 7 10.00
Rhode 7-DVG 8 12.00
Dames: DVG VR 1-St.Estria VR2 10.00
Senioren dinsdag 18 oktober
DVG 2-Baardwijk 2 20.00
DESO 2-DVG 3 19.30
HVCH 14-DVG 7 19.30

LSV
Programma 15 oktober:
Audacia VE1-LSV VE1 15:30
Programma 16 oktober
LSV 1-Casteren 1 14:30
LSV 2-Wilhelmina 6 10:30
LSV 4-Taxandria 5 12:00
Real Lunet VR 1-LSV VR1 12:30

Uitslagen
LSV VE1-VCB VE1 1-5
Riethoven 1-LSV 1 1-6
LSV 2-Real Lunet 3 Uitgesteld
OJC Rosmalen 9-LSV 3 1-6
LSV 4-Wilhelmina Boys 10 4-2
LSV VR1-Elshout VR1 4-10

LBC
Programma 15 oktober
LBC mini 1-DVG mini 3 9:30
LBC JO9/1-Wilhelmina Boys JO9/2 9:30
Waalre JO13/2-LBC JO13/1 11:30
WODAN JO15/4-LBC JO15/1 13:00
Spoordonkse Boys JO17/1-LBC JO17/1 14:30
Achilles Veen MO19/1-LBC MO19/1 11:45

Uitslagen:
WODAN JO9/6-LBC JO9/1 4-2
LBC JO13/1-UNA JO13/4G 1-10
LBC JO15/1-DBS JO15/3 1-3
LBC JO17/1-Nuenen JO17/3 3-4
LBC MO19-Tricht MO19/1 4-2

Handbal

Uitslagen 8 en 9 oktober
HCB'92 E1-Elshout E1 3-13
M.H.V.'81 DC2-HCB'92 DC1 16-9
Bouwcenter HVW DS3-HCB'92 DS2 18-11
Jupiter'75 DA1-HCB'92 DA1 10-6
MBDE/De Sprint D1-HCB'92 D1 14-12
MBDE/De Sprint DS4-HCB'92 DS1 19-9

Programma HCB '92
15 oktober ( thuiswedstrijd De Braken) HCB'92 E1-White Demons E1 09.00
HCB'92 DC1-KPJ Beek en Donk DC1 10.00
16 oktober ( thuiswedstrijd De Braken)
HCB'92 DS2-KPJ Beek en Donk DS1 17.15
17 oktober ( thuiswedstrijd Pius X Liempde)
HCB'92 recr-HCG recr 19.00        

Rugby

Ducks uitslag 8 oktober:
Cubs: Ducks/Dukes-Tilburg         0-59
Uitslag 9 oktober:
Duckes Legends-Breda         40-29
Programma 15 oktober:
TBM: districtstoernooi Oysters Oisterwijk                10:00
Cubs: Ducks/Dukes-Sparta/Tovaal        11:00
Programma 16 oktober:
Rc Betuwe Bemmel-Duckes Legends 13:30

Honk- en softbal

Ducks uitslagen 8 oktober
Honkbal Pupillen Ducks PH1-Gryphons PH3 7-12
Honkbal Pupillen Gryphons PH3-Ducks PH1 6-13
Honkbal Junioren Seven Hills JH1-Ducks JH1 12-25
Uitslagen 9 oktober        
Honkbal Senioren Mustangs H1-Ducks H1 6-11        


Winst en verlies voor 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libreteam won op het nippertje hun ontmoeting tegen BV De Hazelaar 1. Theo Verhagen was de enige van 't Ivoor met winst. Don van de Wiel en Chris Fasseur moesten genoegen nemen met respectievelijk 7 en 9 punten.

Het tweede team speelde een prima wedstrijd tegen BBG Haarsteeg 2. De volle 30 punten gingen mee naar Boxtel. Adrie van de Wetering, Emanuel Coort en Cees van Eindhoven lieten hun tegenstanders kansloos. Met name Cees van Eindhoven deed van zich spreken door zijn 235 caramboles in het spelsoort kader 38/2 in acht beurten te klaren met een fantastisch moyenne van 28,75. Ook het derde team won hun ontmoeting. Henk van Boxmeer trok de aandacht met een moyenne van 3,33. Peter van Giersbergen won ook zijn partij. Ad van Os scoorde 8 punten.
Bij de afd. Recreanten libre ging het helemaal mis. Bij het eerste team won Leo Huijbers één van de twee wedstrijden die hij moest spelen. Fouad Hasbani en Theo Verhagen bleven ver van hun normale niveau. Bij het tweede team won alleen Wim Bekkers. Frans Klein en Leo Huibers waren de verliezers. Het derde team verloor alle partijen, gespeeld door Frans Maas, Wim van Dijk, Frans van de Boogaard en Harrie Verhoeven. Bij de afd. Recreanten 3-banden klein speelde het eerste team een goede wedstrijd. Frits Radema en Wim van Gils speelden een prima moyenne. Cor van Alphen bleef daarbij te ver achter. Het tweede team boekte ook een overwinning. Fouad Hasbani en Theo van Dongen scoorden beide 10 punten. Theo Verhagen trof een tegenstander die iets te sterk leek. Het derde team moest het afleggen tegen Pas Buiten 1. Het team dat uitkomt in de 3-banden groot klasse boekte een maximale winst van 30 punten. BV De Hazelaar 1 werd met een grote nederlaag naar Rosmalen gestuurd. Leo van Westelaken had geen kind aan Frank Dekkers. Hij speelde met een moyenne van 0,512. Bernhard Legierse won ook zijn partij. Zijn 29 caramboles maakte hij in 47 beurten, moyenne 0,617. De mooiste partij werd bewaard tot het laatst. Daarin speelden Louis van der Meijden en Peter Viguurs tegen elkaar. Dat ging lang gelijk op totdat Louis met een serie van 8 caramboles de kloof sloeg die nodig was, Uit eindelijk resulteerde dat in een mooie overwinning met een pracht moyenne van 1,088.        


Spannende strijd levert Duckes Legends overwinning op

Den Bosch - De senioren van Ducks speelden op het kunstgras van partner The Dukes in Den Bosch als Duckes Legends tegen Breda. Aanvankelijk gaf deze taaie tegenstander de nodige problemen, maar na een spannende wedstrijd wist het Bossche/Boxtelse combinatieteam de overwinning te pakken met 40-29.

Duckes Legends full back (laatste man) Boxtelaar Michiel Driessen moest regelmatig vol aan de bak om doorgebroken Breda-spelers neer te halen. Dit lukte niet iedere keer en daarom keek Duckes kort voor rust tegen een achterstand aan. Voor rust werd deze nog omgezet in een kleine voorsprong van 19-15. Na rust brak de beste periode van het combinatieteam aan. Het samenspel liep steeds soepeler en een aantal tries was het gevolg. Omdat Breda een aantal keer succesvol counterde en scoorde bleef het tot het eind spannend. Na het laatste fluitsignaal was het toch duidelijk dat Duckes Legends een duidelijke 40-29 overwinning had behaald.

De Boxtelse tries kwamen onder anderen van Nick Blom, Thijs de Langen en Koen Hielkema, en Harnold den Ouden scoorde op een na alle conversies. Wat dan telkens twee punten extra opleverde na het scoren van de try. Door dit resultaat is Duckes Legends opgeklommen naar de derde plaats.

De jeugd van Ducks (Cubs) hadden het moeilijk tegen koploper Tilburg. De bezoekers waren een maatje te groot en een 59-0 nederlaag was het gevolg.


Taverbo/Sabo 1 blijft winnen

Boxtel - De tafeltennissers van Taverbo/Sabo hebben ook hun vierde wedstrijd van het seizoen gewonnen. In eigen huis werd titelconcurrent The Back Hands uit Sint Willebrord met 6-4 opzij gezet. Men had hierbij wel het geluk dat de Willebrordse kopman de laatste partij van de dag aan zich voorbij moest laten gaan, waardoor de Boxtelaren de winst in de schoot geworpen kregen.

Voor aanvang van het duel werd verwacht dat Stefan Bernhardt zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht zou gaan maken. De clubkampioen is echter pas een weekje terug van een lange vakantie en mist daardoor nog wedstrijdritme. Derhalve werd besloten om zijn debuut nog even uit te stellen en stond Marlotte Staps ook deze keer in de basisopstelling.

Dit bleek een goede zet te zijn. In de tafeltennishal aan de Voetboog ontspon zich een gelijkopgaande strijd. Michel Sperling is zijn vormcrisis nog altijd niet te boven en kwam niet verder dan een winstpartij. Aanvoerder Teun Vlaminckx moest voor het eerst dit seizoen genoegen nemen met minder dan twee winstpartijen en bleef eveneens op een puntje steken. Gelukkig voor Taverbo/Sabo kon Staps de opgelopen schade vakkundig herstellen. De Boxtelse kopvrouw won twee partijen en pakte samen met Sperling ook de winst in het dubbelspel. Bij een stand van 5-4 in Boxtels voordeel leek een spannend duel tussen Staps en de ongeslagen kopman van The Back Hands, Richard Verstijlen, de beslissing te gaan brengen. Verstijlen had echter in zijn eerste partij tegen Sperling al last gekregen van zijn knie. Zijn eerste twee wedstrijden wist hij, ondanks deze kwetsuur, nog wel winnend af te sluiten, maar tegen Staps zag hij voor zichzelf geen winstkansen en besloot hij op te geven voordat er nog maar een bal geslagen was.

Een gelukje voor Taverbo/Sabo, maar wel eentje dat de ploeg prima kan gebruiken in de strijd om het kampioenschap. De Boxtelse formatie heeft nu een voorsprong van drie punten te pakken op zowel The Back Hands als Middelburg. In de laatste speelronde van de eerste competitiehelft gaat Taverbo/Sabo nog op bezoek bij hekkensluiter Never Despair 4. Een overwinning in Den Bosch houdt de Boxtelaren aan kop van de ranglijst en de titel in zicht.

RKSV Boxtel wint ruim van DVG in Boxtelse derby

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Alle ingrediënten waren zondag aanwezig voor een leuke wedstrijd; het herfstzonnetje scheen en er stond veel publiek langs de lijn bij RKSV Boxtel voor Boxtel-DVG. De zondagmiddagderby eindigde in winst voor het thuisteam. Boxtel versloeg in een geanimeerde wedstrijd op het eigen veld de Liempdenaren met 5-2.

De sportieve clash tussen Boxtel en Liempde werd geopend met een score voor het thuisteam. In de elfde minuut kwam Boxtel op voorsprong. Een voorzet werd niet goed verdedigd en de kopbal werd tegendraads ingekopt: 1-0. DVG raakte niet in de war en bleef goed combinatievoetbal spelen. Koud vijf minuten na de openingstreffer was het raak en maakte de Liempdse ploeg alweer gelijk. Sander van de Ven soleerde van achter uit naar voren en bereikte, kort bij het doel, de achterlijn. Zijn schot werd door de keeper gestopt, maar de bal kwam voor de voeten van Twan van de Broek die de gelijkmaker maakte.
Opnieuw was een voorsprong van DVG te verwachten. Een bal van Bart de Windt dreigde onder de Boxtelse keeper door te rollen, maar die herstelde zich. Toch moest DVG weer achter de feiten aanlopen toen balverlies op het middenveld de aanleiding was voor een schot. Daan Voets veranderde, onbedoeld, de richting van de bal waardoor keeper Mark Faes op het verkeerde been werd gezet: 2-1. Ook nu werd die voorsprong weer rap weggewerkt, want binnen twee minuten viel de tweede goal aan Liempdse zijde. Bij het uitverdedigen van Boxtel werd de bal geblokt en de keeper van Boxtel twijfelde, uitlopen of blijven staan, en zodoende kon Martijn Caarls de bal oppikken. Zijn voorzet werd eenvoudig binnengeschoten door Bart de Windt.
Net voor rust was er een duel om de bal waarbij zowel de DVG-speler als die van Boxtel op de grond kwamen te liggen. De trappende beweging van de Boxtel speler die volgde ontging niemand, inclusief de scheidsrechter niet. Zijn beslissing was echter een gele kaart. Vanaf de goedgevulde tribune zagen de fans beide ploegen bij een ruststand van 2-2 van het veld lopen.

Na rust was DVG dicht bij de voorsprong. Een verre ingooi werd verlengd en bijna ingekopt bij de tweede paal. Er was nog twijfel of de bal over de doellijn was geweest maar het bleef 2-2. DVG was niet meer zo dominant als in de eerste helft. Binnen tien minuten kwam Boxtel door een doelpunt van Hayke van Hees voor de derde keer op voorsprong. De duels werden niet meer gewonnen door de Liempdenaren en het geloof ebde een beetje weg. Een paar aanvallende wissels betekenden meer ruimte voor de snelle aanvallers van Boxtel. In een duel werd de verdediger van DVG gemakkelijk opzij gezet en werd de voorsprong in de 73e minuut door Daniël Mensah uitgebreid naar 4-2. Vlak voordat het laatste fluitsignaal viel lobde Hayke van Hees de 5-2 binnen, tevens de eindstand van deze derby.
DVG zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Gezien het spel in de eerste helft waren er zeker kansen voor winst, maar zoals in eerdere wedstrijden werden de tegengoals te gemakkelijk weggegeven.

Volgende week spelen de Boxtelaren uit tegen SCI. DVG zal het dan thuis opnemen tegen Maliskamp. Een overwinning zal zeker sfeer verhogend werken voor het oktoberfest na afloop.

DVG 2 verloor zondag de uitwedstrijd tegen Bruheeze met 3-2. De DVG-dames behaalden thuis een knappe overwinning op koploper Nooit Gedacht. Een 0-2 achterstand werd omgebogen in een 3-2 overwinning. Met twee doelpunten van Seline van der Vleuten werd zij ook Woman of the Match.

Nieuwe clubkampioenen l'Union

Boxtel - Op de banen van handboogschutterij l'Union Boxtel aan de Molenwijkseweg werd zondag weer gestreden om de onderlinge clubtitels, het zogenaamde koningschieten. Aangezien koning Martijn van de Broek inmiddels is gestopt, was de titel bij de heren vacant.

De strijd ging bij de heren in het begin tussen Frank van Grinsven en Marchel Kluijtmans, die elkaar geen duimbreed toegaven. Verschillende achtervolgers lieten teveel steekjes vallen. Pas na 35 schoten kwam er een duidelijke afscheiding waar Van Grinsven een serie van 49 liet optekenen en Kluijtmans 44. De nieuwe clubkampioen hield daarna knap stand en na 60 schoten en een totaal van 542 punten bleef hij Kluijtmans 5 punten voor. Derde werd Henk Jegers met 531 punten. De wisselbeker voor de beste schutter van het tweede zestal ging naar Ronald Tax met 408 punten over 50 schoten. Henry Troeijen werd eerste bij de afdeling compound met een score van 555.

Susan van der Heijden werd met 331 punten de nieuwe koningin. Jaap van Grinsven hield de familie-eer hoog bij de junioren. Met een score van 443 punten over 50 schoten bleef hij Jelt van de Langenberg 9 punten voor. Aspirant Senn Steenbakker werd winnaar bij de aspiranten. Met een mooie score van 408 punten bleef hij Sam Spitters met 391 en Breanna Vugs met 221 punten ruim voor.

Kaderteam Wapen van Liempde van slag

Liempde - De competitie-ontmoeting van het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank is tegen de eerste nederlaag van het seizoen opgelopen.

Alleen Martien van den Tillaart bereikte zijn niveau door 135 caramboles te maken in zeven beurten, maar moest de winst wel aan zijn tegenstander laten. Adrie van de Wetering wist zijn partij na twintig beurten wel te winnen, maar zowel Cees van Eindhoven als Leo van Hastenberg kwamen er niet aan te pas.

Bekerverlies
Na de overwinning van de nationale beker in 2014 verloren de Liempdse biljarters vorig seizoen reeds in de eerste ronde. Datzelfde overkwam het team dit jaar. Zowel de uit- als de thuiswedstrijd tegen Op de Klos uit Eijsden werden beide met grote cijfers verloren. Vier van de acht partijen werden door de Limburgers binnen de zeven beurten beëindigd met moyennes van 25 tot 40. Daar waren de Liempdenaren niet tegen opgewassen.

Eerste jeugdteam Taverbo/Sabo houdt derde plaats vast

Boxtel - Voor het eerste jeugdteam van Taverbo/Sabo stond zaterdag een spannende wedstrijd op het programma. Zij speelden thuis tegen de nummer twee, SV Red Star '58 uit Goirle.

De jongens begonnen sterk. Lars de Laat en Dani de Rooij wonnen ieder hun eerste partij. Sjoerd van Heerebeek had in de derde partij echter niets te vertellen en verloor deze in slechts drie games. Even leek het erop dat de jongens zich herpakten toen Dani de Rooij en Lars de Laat in de dubbel met 2-0 voor kwamen te staan. Maar ze wisten de voorsprong niet vast te houden en gaven de partij in de vijfde game met 9-11 nipt af. Dat gold tevens voor de daaropvolgende partij die Dani de Rooij eveneens in de vijfde game met 9-11 verloor.

In het tweede gedeelte van de wedstrijd wisten Lars de Laat en Sjoerd van Heerebeek echter weer vrij makkelijk respectievelijk één en twee partijen te winnen. Hierdoor staan ze met 22 punten uit vier wedstrijden nog steeds op de derde plaats van het klassement, drie punten achter Red Star. Valkenswaard dat dit weekend met 9-1 won van Stiphout, lijkt met inmiddels 31 punten het seizoen te gaan bepalen.

Winst was er ook voor het tweede jeugdteam dat thuis speelde tegen koploper MTTV '72 uit Mierlo. Rick van der Schoot won al zijn partijen. Lars Strik voegde hier nog twee punten aan toe. Samen hielden ze ook de punten van de dubbel in Boxtel. Hierdoor hebben ze met 22 punten uit vier wedstrijden de koppositie overgenomen.
Het derde jeugdteam kwam dit weekend niet in actie.

18 / 18

G Y N G E L A S I E G H S O U P
E D U L I T E N G J C L T W X C
S L K A Z N A W K B T S Y O M B
L N L N N H L E O L A J H M N N
O N N H G E O F O K E O C H A G
I N F F A Y S A A R N V A V F T
S G A D E T E T C E D P K E K S
V U R I T E P U D I N A R T M M
R L T N V L S L S E N P A A C E
U T D A T I U A I I C N M O S N
F R I R I G L V R E A A L U P M
Y U A S A A E O E M E O E Z L S
N M I L D M L C B D N R D P F W
W L E G L F R A N K N O E N E A
N K G N O O R K B T V E I A O R
H D I U E W D F E C E C C I L P

Donderdag 13 oktober

Open bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Informatiebijeenkomst 'Leven in aandacht'
14.00 uur, St.Ursula, Sint Ursula 12, Boxtel

Lezing 'Determineren van planten'
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Vrijdag 14 oktober

Inloopochtend voor baby's en peuters
9.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Opening agro-technisch centrum Helicon MBO Boxtel
18.00 uur, Helicon, Schouwrooij 2, Boxtel (aanmelden via info.mx@helicon.nl)

Boekenbal groep 7 & 8
19.00 uur, St. Petrus, Burgakker 8, Boxtel

Expo Ofzo 2.0
19.30 uur, Forofiet, Ronduutje 11, Boxtel

Zaterdag 15 oktober

Senioren gaan op de fiets nieuwe woonmogelijkheden verkennen
13.30 uur, Sacre Coeur, Voormalige Heilig Hartkerk, Baroniestraat 26, Boxtel

Jeu de boules
13.30 uur, Selissenwal, achter de Rentmeester, Boxtel

Lezing 'De Sint Petrusbasiliek'
13.45 uur, Gemeentehuis, Raadszaal, Dr. van Helvoortstraat 1, Boxtel

Kamerkoor Ratatouille viert 25-jarig jubileum
15.30 uur, St. Theresiakerk, Lennisheuvel

Wandeling Selissen
15.30 uur, Selissenwal, achter de Rentmeester, Boxtel

Gespreksavond olv predikant Corrie Terlouw
19.30 uur, De Schakel, Clarissenstraat 18, Boxtel

Truckersbal
20.00 uur, Ons Café, Leunisdijk 28, Esch

Praise Avond
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Zondag 16 oktober

Multiculturele Kermes
11.00 uur, Sefkat, Bosscheweg 113, Boxtel

Lezing 'De aanleg van de Steenweg van den Bosch via Boxtel naar Luik'
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Ierse Sessie
13.30 uur, Bed & Breakfast In Den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Herdenking Verzetsmonument Kampina
13.30 uur, De Roond, Kampina, Boxtel

OktoberfEscht
14.00 uur, Ons Café, Leunisdijk 28, Esch

Optreden van de Swanee Bridge Jazzband
14.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Orgelconcert door Thed van den Aker
20.15 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Maandag 17 oktober

Informatiebijeenkomst Klim-op 'Omgaan met verliezen, hoe doe je dat?'
19.00 uur, St. Ursula, Sint Ursula 12, Boxtel

Café Brein
19.30 uur, Zorghoeve 't Binnenveld, Boxtelseweg 5, Boxtel

Dinsdag 18 oktober

Informatiebijeenkomst Klim-op 'Omgaan met verliezen, hoe doe je dat?'
13.30 uur, St. Ursula, Sint Ursula 12, Boxtel

Bijeenkomst onderlinge dienstverlening in De Rots
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

19 oktober - 18 november

Boekenmarkt in de bibliotheek
Tijdens openingstijden, Burgakker 4, Boxtel

Woensdag 19 oktober

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Bijbelcursus door drs. Frans Smulders
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

valuta
dollar
pond
afghani
lek
dinar
kwanza
gulden
peso
dram
florin
manat
taka
ngultrum
boliviano
mark
pula
reaal
lev
frank
yuan
colon
kroon
sucre
dalasi

Foto: Ilse Gerritsen

Carla Gerritsen

Ad Langenberg

Bert van der Wiel