DeMooiBoxtelKrant

5 december 2018

DeMooiBoxtelKrant 5 december 2018


Boxtelse Tess (10) onthult 'regenboogpad'

Foto: Sander van Kasteren

Regenboogoversteek siert kruising Rechterstraat-Prins Hendrikstraat

Boxtel - De 10-jarige Tess Scheepers uit Boxtel heeft vrijdagmiddag samen met wethouder Herman van Wanrooij het eerste Boxtelse regenboogzebrapad onthuld. Of, zoals de wethouder het noemt een 'regenboogpad'. De 10-jarige initiatiefneemster kreeg speciaal voor de gelegenheid de ambtsketen van de burgemeester omgehangen.

Volgens wethouder Van Wanrooij sluit de regenboogoversteek aan bij de ambities van Boxtel om een regenbooggemeente te zijn. Daartoe diende de D66-fractie in mei 2017 een motie in die unaniem door de raad werd aangenomen. Het besluit om eind september dan ook mee te werken aan het verzoek van de 10-jarige Tess om een regenboogkleurig zebrapad aan te leggen was dan ook snel genomen. Tess heeft twee moeders: Joyce en Joske. Ze besloot daarom in september een brief te schrijven naar de gemeente, met daarin de vraag een regenboogzebrapad aan te leggen. De gemeente gaf direct aan mee te willen werken.

Er moest alleen nog naar een geschikte plaats gezocht worden. Daarvoor had Tess in eerste instantie het Stationsplein in gedachten. Hoewel dat een prachtige locatie was geweest, gaf de wethouder aan dat hij het wat verkeersveiligheid niet aandurfde op dat plein een regenboogkleurige oversteek aan te leggen. Ook aan de aanleg bij Tess haar school, de Angelaschool, bleken haken en ogen te zitten. Uiteindelijk werd wel een geschikte locatie gevonden op de kruising Rechterstraat-Prins Hendrikstraat.

De wethouder legt uit hoe een gemeente kan kiezen uit verschillende varianten tegels om het pad mee aan te leggen. Eén waarbij de tegels "op kleur gebakken zijn" of een waarbij je het wegdek schildert in een bepaalde kleur. Boxtel koos voor die eerste variant, die duurzamer is.

Niet onomstreden
Regenboogzebrapaden zijn niet onomstreden. Zowel Veilig Verkeer Nederland (VVN) als kennisinstituut voor verkeer CROW raden het gebruik van veelkleurige zebra's af omdat die de weggebruiker kunnen verwarren. "De enige zebra die rechtsgeldig is is zwart-wit", laat VVN weten. Daar blijft het niet bij. Ook op juridisch gebied plaatst de organisatie vraagtekens: "Als er iets op de oversteek gebeurt en het wordt een rechtszaak dan denk ik dat de persoon die daar loopt een lastig verhaal heeft."

Lees verder op pagina 3

Drukke week voor Sinterklaas

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - De Sint heeft de afgelopen week nog verschillende bliksembezoeken gebracht aan onder meer De Kinderboerderij en een rondrit gemaakt door de wijk Selissen. Ook werd de Goedheiligman nog volop bezocht bij zijn tijdelijke residentie op Kasteel Stapelen: ruim 5.700 bezoekers vonden de afgelopen dagen hun weg naar het kasteel.

Vorige week woensdag bracht de Sint met zijn pieten een bezoek aan De Kinderboerderij in Boxtel. Enkele tientallen kinderen maakten van de gelegenheid gebruik om hem daar te ontmoeten.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Zaterdag trok de Sint samen met zijn gevolg door de wijk Selissen. Dat gebeurde, geheel in traditie, met paard en wagen. Daarnaast werd hij vergezeld van de Red River Band, die sinterklaasmuziek verzorgde. Daarna konden de kinderen door naar Gemeenschapshuis De Walnoot om samen een gezellig sinterklaasfeest te vieren.

Vanavond, op de verjaardag van de Sint, staat de hem nog een drukke pakjesavond te wachten. Morgen zal hij ons land weer verlaten en richting Spanje vertrekken.

Bets is boos

Pag. 15 Foto: Peter de Rooij

Heren 4 kampioen

Pag. 5 Foto: Mark van der Pol

Dommelland (her)opent deuren

Pag. 9 Foto: Zorggroep Elde / Fleur Permentier

Multicultureel modieus bij Wereldhuis

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 6 december        Bloemschikken Kerst, Nieuwland 3714.00 uur
Vrijdag 7 december Bloemschikken Kerst, Nieuwland 37        14.00 uur

Iedere maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Iedere dinsdag        Wandelen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Iedere woensdag        Gym in de Angelaschool, groep 1        19.00-20.00
                        Groep 2        20.00-21.00
Iedere donderdag        Nordic Walking, vertrek vanaf Markt        9.00

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 6 december        Kienen in De Kloosterhof        13.30
Dinsdag 11 december        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30        
Woensdag 12 december        Wandelen vanaf het Raadhuis        10.00

Vrouwencontact Liempde

Dinsdag 11 december Mindfit in De Kloosterhof        9.00
Woensdag 12 december        Kerstviering in Het Hof van Liempde        19.30

Verdwijnen autoparkeerplaatsen Rechterstraat gevolg van kritiek Marktondernemers

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - Het verdwijnen van de parkeerplaatsen aan de Rechterstraat is een direct gevolg van kritiek van ondernemers op de Markt. Dit bevestigt de gemeente desgevraagd aan DeMooiBoxtelKrant. Verschillende Marktondernemers hadden afgelopen zomer kritiek op het feit dat er fietsparkeerplekken voor hun deur zouden komen. Wethouder Eric van den Broek zegde destijds al toe dat er gezocht werd naar een passende oplossing.

Zo kwam het dat nu ruim twee weken geleden de parkeervakken voor auto's aan de Rechterstraat omgeruild werden voor fietsparkeerplaatsen. De gemeente reageert als volgt op de 'wisseltruc': "Het plaatsen van de fietsparkeerplaatsen aan de Rechterstraat, ter hoogte van het binnenterrein, is een direct gevolg van het verwijderen van de fietsparkeerplekken op de Markt. Het vervallen van een deel van deze zogenaamde 'nietjes' op de Markt is gebeurd op dringend verzoek van de ondernemers op de Markt." In totaal wordt het aantal van 300 fietsparkeerplekken in het centrum met de nieuwe stallingen tegenover elektronicazaak Expert gehaald. Dit aantal werd eerder door het college vastgelegd.

Op kritiek van enkele ondernemers aan de Rechterstraat inzake het wegvallen van de parkeerplaatsen voor hun deur gaat de gemeente vooralsnog niet in. Die plekken worden volgens een woordvoerder 'ruimschoots gecompenseerd' op het binnenterrein.
Het is geen geheim dat ondernemers aan de Rechterstraat niet blij zijn met het wegvallen van de autoparkeerplaatsen voor hun zaak. Een rondje langs enkele van hen leert dat zij zich slecht op de hoogte gehouden voelen. Zij reageren verbaasd als hen wordt gemeld dat de fietsenstalling voor hun deur het gevolg is van de kritiek van Marktondernemers. "Ik heb er nog geen fiets zien staan", meldt een winkelmedewerker die in de straat werkt. "Ze willen zo natuurlijk de betaalde plekken op de binnenplaats vullen", aldus een ander.

Wel meldt de gemeente dat er mogelijk nog zaken gaan wijzigen in de Rechterstraat als het herinrichtingsplan voor die straat voltooid is. Daaraan wordt op dit moment gewerkt door MTD Landschapsarchitecten in het kader van 'Boxtel binnen de bruggen'.

Boxtel gaat duizendknoop samen met Probos en WUR te lijf

Boxtel - De gemeente Boxtel gaat samenwerken met bosbeheerorganisatie Probos en Wageningen Environmental Research (WER), een onderdeel van de Wageningen Universiteit, om de woekerplant Japanse duizendknoop aan te pakken. Dit meldt de gemeente naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fracties van CDA en D66. De samenwerking is nog niet officieel bekrachtigd, maar de verwachting is dat dit niet lang meer zal gaan duren.

De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die als deze niet grondig gesnoeid wordt grote schade kan veroorzaken aan bijvoorbeeld betonnen funderingen. De plant groeit enorm snel en kan daarom ook voor onveilige situaties op de weg zorgen vanwege het dichtgroeien van bermen. In 2017 werd binnen de gemeente voor het eerst aan de bel getrokken toen de plant onder meer bij de Croonpassage werd opgemerkt. De duizendknoop is lastig te bestrijden omdat ook snoeiafval zorgvuldig moet worden opgeruimd omdat dat anders opnieuw wortel kan schieten.

Inmiddels zijn al ruim boven de twintig groeilocaties bij de gemeente bekend. Een bewezen effectieve bestrijdingsmethode om de groei te stuiten bestaat niet. Daarom wordt de plant te lijf gegaan met een combinatie van verschillende middelen en grijpen sommige gemeenten naar gif. Boxtel doet dit niet, omdat dit tegen het lokale beleid in gaat. Eerder dit jaar ging de gemeente daarom al een samenwerking met Oxalis Plant & Tuin aan om de duizendknoop met kokend water te lijf te gaan. Dit gebeurt naast het instellen van extra maaironden waarbij het snoeiafval zorgvuldig opgeruimd en vernietigd wordt.
De gemeente hanteert momenteel een streng snoeibeleid in combinatie met de 'kokend watermethode' om de woekeraar aan te pakken. Of dit effectief is moet nog blijken: de aanpak wordt in januari voor het eerst geëvalueerd. De gemeente plaatst daarbij de kanttekening dat de échte gevolgen van de aanpak pas in het voorjaar zullen blijken. In de antwoorden geeft de gemeente aan ook regionaal en zelfs daarbuiten overleg te plegen met andere gemeenten in de hoop een effectieve bestrijdingsmethode van de plant te vinden. Verder is het wachten op landelijke instructies die aantoonbaar effect sorteren, zo geeft de gemeente aan.
Wel erkent het college dat de aanpak ook dan lastig en kostbaar zal zijn: "Naar verwachting zal dit een behoorlijke beslag leggen op de financiële middelen. Op dit moment bevinden partijen zich nog in een oriënterend stadium waarbij mogelijke oplossingen of aanbevelingen moeten voortkomen uit lopende onderzoeken en pilots door uitvoerende partijen." En daarmee lijkt het erop dat de duizendknoop voorlopig nog niet uit het straatbeeld verdwenen is.

Vervolg van de voorpagina: 10-jarige Tess onthult 'regenboogpad'

Ook verkeerskennisplatform CROW is geen groot voorstander van regenboogzebrapaden. De organisatie wijst erop dat de verkeerswet helder is en aangeeft dat de weggebruiker niet in verwarring gebracht mag worden. Mocht het tot een rechtszaak komen dan heeft de gemeente volgens een woordvoerder van het CROW 'wat uit te leggen'. Mede daarom raadt de instantie de aanleg van anderskleurige zebrapaden bij een voetgangersoversteek af. "Als ik de gemeente was", aldus woordvoerder John Boender, "zou ik zeggen: het is een mooi initiatief, maar niet op een plek waar mensen oversteken." Hij geeft ook een advies mee: "Plaats een regenboogzebra op een trottoir of plein."

De wethouder is daar niet erg van onder de indruk, zo geeft hij aan: "Wij hebben het verkeerskundig gecheckt. De meningen over de aanleg van een regenboogzebra zijn divers." Bovendien is in Boxtel bewust gekozen voor een 'regenboogpad' op het fietsgedeelte, keurig ingeklemd tussen twee traditionele zebrapaden. Zo hoeft het regenboogpad niet de functie van een traditioneel zebrapad te vervullen. De kosten van de aanleg van het pad zijn volgens de wethouder aanvaardbaar en de werkzaamheden konden goed ingepast worden in de toch al geplande werkzaamheden aan de Prins Hendrikstraat. Bovendien, "we gaan er ook geen tien aanleggen."
Op de vraag of de aanleg van een regenboogpad dan vooral symboolpolitiek is, antwoordt de wethouder voorzichtig bevestigend. "Je kunt het zo noemen, maar het is een unaniem aangenomen motie die hieraan ten grondslag ligt. Die brengen we nu ten uitvoer", aldus Van Wanrooij.

Toeval of niet: enkele uren na de feestelijke ingebruikname van de regenboogoversteek gebeurde er een ongeluk op het regenboogkleurige pad. Voormalig verkeersofficier Koos Spee was er op Twitter razendsnel bij om de aanleg van een soortgelijk pad 'onverantwoord' te noemen vanwege de onduidelijke verkeerssituatie. Toch is er op dit moment geen enkel bewijs dat er op duidt dat het ongeval veroorzaakt is vanwege het regenboogpad. Wat de juridische status van zo'n pad ook is, de 10-jarige Tess is apetrots op haar geslaagde lobby. Dat mag ook wel, want de aandacht was groot: zo haalde Tess onder meer het Jeugdjournaal. En wat je er ook van vindt, de Rechterstraat heeft met het regenboogpad wel meer kleur gekregen.

WOP bestaat 10 jaar

Boxtel - De Woonomgevings Ploeg (WOP) bestaat deze maand 10 jaar. De ploeg is een samenwerking van St. Joseph, WSD en de gemeente.

De WOP werd in het leven geroepen om wijken en buurten schoon en heel te houden. De ploeg legt bijvoorbeeld losliggende stoeptegels recht, snoeit bomen en struiken in tuinen, helpt met het aanleggen van een gemeenschappelijke tuin en haalt grofvuil op. De medewerkers van de WOP worden met name door St. Joseph ingeschakeld voor klussen.
Ploegleider van de WOP is Walter van der Werff, die vorig jaar in DeMooiBoxtelKrant zijn verhaal deed in de rubriek 'Ik werk voor Boxtel'. Hij begeleidt de mensen die bij de WOP werken, een taak die hij 'heel divers' en 'erg dankbaar' noemt. Het zijn mensen die door omstandigheden een uitkering hebben en bij de WOP werkervaring opdoen.
De WOP viert het jubileum woensdag 12 december samen met de (oud-)medewerkers en afgevaardigden van St. Joseph, WSD en de gemeente. Ter ere van het jubileum wordt een speciaal WOP-logo onthuld.


Klassiek in de kerken

Boxtel - Het Carminis Consort zal aanstaande zaterdag 8 december een concert in de Protestantse Kerk verzorgen in de concertreeks 'Klassiek in de Kerken'.

Het Carminis Consort brengt muziek voor advent en kerst in dit optreden, dat hun tweede in Boxtel is. Het ensemble is gespecialiseerd in het barokke repertoire voor twee sopranen en continuo. Uitvoerenden zijn de sopranen Ineke Baksteen en Margareth Iping, Juun Voorhoeve op viola da gamba en barokgitaar en Tjalling Roosjen op klavecimbel en orgel. Er klinkt muziek uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje, van eind veertiende tot begin achtiende eeuw.

Het concert is in de Protestantse Kerk aan de Clarissenstraat 18. De muziek start om 16.00 uur en duurt één uur, zonder pauze. De toegangsprijs, inclusief een drankje na afloop, is 15 euro. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 10 euro. Reserveren is aanbevolen en kan via reserveren@klassiekindekerken.nl.

Het volgende concert in de reeks is op zaterdag 9 februari 2019 om 16.00 uur. Vier professionele cellistes laten dan cellomuziek horen in diverse combinaties van solo tot kwartet. Sommige arrangementen worden zelfs met twee muzikanten op één cello gespeeld. Zij zorgen voor ontroering en humor in ziekenhuizen met het project Muziek aan Bed.

De organiserende werkgroep 'Klassiek in de Kerken' (www.klassiekindekerken.nl) stelt zich ten doel (licht-)klassieke uitvoeringen van een hoogwaardig niveau te realiseren, gebruikmakend van de Sint-Petrusbasiliek en de Protestantse Kerk. Contactpersoon is Kees Doevendans, k.doevendans@telfort.nl.

Viering Wereldlichtjesdag

Boxtel - Op Wereldlichtjesdag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter herinnering aan overleden kinderen. Ook in Boxtel. Aanstaande zondag, 9 december wordt deze viering gehouden in de Protestantse kerk aan de Clarissenstraat 18. Iedereen is hierbij welkom, ongeacht de relatie tot het kind, hoe oud het was of hoe lang het geleden is dat het kind overleed.

Judith Marechal, ritueelbegeleider bij afscheid, verzorgt op Wereldlichtjesdag voor de vierde keer in Boxtel een herdenkingsviering. Het thema van de viering is dit jaar 'In verhalen leef jij door'. Tijdens de viering worden de namen van de overleden kinderen genoemd, kaarsen aangestoken en wordt er geluisterd naar verhalen en gedichten. Voorafgaand aan de viering zingen de kinderen van het Angelakoor, tijdens de viering wordt de muziek verzorgd door Jet Ruijssenaars en haar zoon Jelle. Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten met een drankje en iets lekkers.

De viering is op 9 december van 18.30 tot 19.45 uur en vindt plaats in de Protestantse kerk aan de Clarissenstraat 18 in Boxtel. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Judith Marechal via 06-49118877 of judithmarechal@hotmail.com.

(VER)andercafé presenteert film 'Sea the Truth'

Boxtel - (VER)andercafé vertoont op vrijdag 14 december de film 'Sea the Truth' in Gemeenschapshuis de Walnoot. De film start om 20.00 uur, de zaal is om 19.30 uur open. De entree is 2,50 euro.

(VER)andercafé is een initiatief van Transitie Boxtel en wil allerlei aspecten van duurzaamheid belichten. Eerder toonde het café 'Meat the Truth', de film die het verband aangeeft tussen veehouderij en het klimaatprobleem. Sea the Truth is het vervolg hierop. Beide producties zijn van de Nicolaas Pierson Foundation (NGPF) die wijst op de urgentie van een andere omgang met dieren, natuur en milieu: "Door ons eetpatroon staan ook de oceanen onder druk. Als we in het huidige tempo vis blijven vangen en eten zijn over 40 jaar de oceanen en zeeën leeggevist. Wetenschappers zeggen het al jaren, maar er zijn nog steeds geen maatregelen genomen die het tij kunnen keren. De jacht op vis is een uit de hand gelopen economisch monstrium: met grote sleepnetten worden de bodems van de zeeën leeggeschraapt, alles wat leeft met een vernietigende kracht met zich meenemend. De massale bijvangst gaat verminkt of dood terug de zee in. En is het echt wel nodig zoveel vis te vangen en te eten? De fabel van gezonde visolie is hardnekkig. De oplossing wordt gezocht in duurzame visserij projecten. Maar vooraanstaande wetenschappers zeggen dat iedere vis die nu uit de oceaan wordt gehaald er een teveel is."
Na afloop van de film is er gelegenheid tot discussie aan de hand van enkele stellingen.

Hardstylefeest Asylum 2.0

Boxtel - Jongerencentrum B-Town opent vrijdag 14 december de deuren voor de tweede editie van hardstylefeest Asylum. Het feest begint om 20.00 uur en duurt tot 2.00 uur. De minimumleeftijd hiervoor is 16 jaar.

De organisatie, in handen van Boxtelaren Luke van den Bosch (19) en Luuk van Balsvoort (22), laat weten dat negen dj's 'de dikste RAW platen van vroeger en nu' te horen zullen brengen. Verschillende genres komen aan bod: hardstyle, raw hardstyle, hardcore, early hardcore en uptempo hardcore.
Ook zal dit jaar een surprise-act de line-up komen aanvullen. Wat dit zal zijn zullen bezoekers op 14 december pas te weten komen. "Zeker de moeite waard!", laten Luke en Luuk weten. De volledige line-up bestaat uit: Qriminal, de surprise act, Voidax, Heretic, Sequens, Oblivion, De dj-contest winnaar dj Bionicle, MCDK en MC Resitivity.
Kaarten zijn online in de voorverkoop verkrijgbaar via de Facebook/Instagram-pagina van Asylum voor 7,50 euro. Aan de deur zullen ook kaarten te koop zijn (tot 00:00 uur) voor 10 euro. Na 0.00 uur stopt de verkoop aan de deur en kom je dus niet meer binnen als je nog geen kaart hebt.

Boxtelse Ierse Sessie

Boxtel - Liefhebbers van Ierse en volksmuziek kunnen zondag 16 december hun hart weer ophalen bij B&B In den Boogert, waar een Ierse Sessie plaatsvindt.

Tijdens de gratis toegankelijke sessie, die duurt van 13.30 tot ongeveer 16.30 uur, worden Ierse of Iers gerelateerde ballads gespeeld en meegezongen. Muzikanten die een instrument bespelen zoals gitaar, viool, accordeon, tin-whistle, bodhran, cajon, harp of trekzak zijn van harte welkom. Dansen mag natuurlijk ook. Tijdens de sessie is er daarnaast alle ruimte voor andere volksmuziek bijvoorbeeld uit Frankrijk, Spanje, Oost-Europa maar ook Brabantse liederen worden gespeeld. Verzoeknummers zijn mogelijk, teksten van een refrein zijn beschikbaar.

Ruilbeurs in De Walnoot

Foto: Ruilbeurs vereniging

Boxtel - De Vereniging van Boxtelse Verzamelaars organiseert aanstaande zondag 9 december een verzamelaarsruilbeurs in De Walnoot. Van 10.00 tot 12.00 uur kan er die dag van alles geruild worden in het gemeenschapshuis aan de Reginahof 1.

Foto: De Walnoot

Diverse PLUS-spaaracties zoals Koins en smurfen, bidprentjes, munten, postzegels, briefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes, voetbalplaatjes en winkelwagenmuntjes zullen van eigenaar wisselen. Iedere beurs is er aandacht voor een speciaal thema, zondag is dit Albrecht Dürer Maria.
Entree voor volwassenen is 1 euro, kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen. Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC Boxtel, telefoonnummer 0411-673485. Bij gebruik van navigatie Reginahof 1 STO 1 ingeven.

Doorzettersprijs voor leerlingen St. Theresiaschool in finale FIRST LEGO League

De acht leerlingen van de Theresiaschool streden in Culemborg om de titel. (Foto: Freddy van Dijk) Foto: Freddy van Dijk

Culemborg - Acht bovenbouwleerlingen van de Theresiaschool in Lennisheuvel hebben afgelopen vrijdag deelgenomen aan de finale van de FIRST LEGO League in Culemborg. Ze streden daar tegen dertien andere teams uit het basis- en voorgezet onderwijs. Ondanks dat het jonge team uit Lennisheuvel niet de eerste prijs wist te behalen, mochten de acht leerlingen van groep 6, 7 en 8 de Doorzettersprijs in ontvangst nemen.

Jack Nijenhof, Ryan van der Struijk, Luuk van Dijk, Lars Claassen, Denya Schimmel, Robi Schoenmakers, Jara Schoenmakers en Olivier Hoppenbrouwers streden met hun LEGO-robots tegen tientallen andere leerlingen om de eerste prijs.

De FIRST LEGO League (FLL) is een internationale wedstrijd gebaseerd op LEGO voor leerlingen van 9 tot en met 14 jaar. Bij de wedstrijden bouwen en programmeren de deelnemende teams een volledig autonome robot. Met deze robot worden tijdens de finale parcoursen afgelegd en voorwerpen verplaatst. Hierbij zijn punten te verdienen. Naast de robotwedstrijd voert elk team binnen het thema ook een eigen onderzoek uit en presenteert het de uitkomst van het onderzoek tijdens de finale.

Het thema van de wedstrijd was dit jaar 'Into Orbit'. De opdrachtenparcoursen voor de robot speelden zich allemaal af in de ruimte. Het team van de Theresiaschool bouwde de afgelopen maand een stevige en stabiele robot met verschillende opzetstukken die voor de missies gebruikt werden. Uiteindelijk werden vijf missies geprogrammeerd. Tijdens drie rondes van 2,5 minuut was het de bedoeling om zoveel mogelijk van deze missies tot een goed einde te brengen. Door met de robot over een krater te rijden, een ruimtemodule te verwijderen en een ruimtevaartuig te lanceren werden 41 punten behaald. Dit leverde de zesde plek op tussen de 14 deelnemende teams. Een goede middenmoter dus.

Voor het onderzoeksproject kozen de teams een probleem dat zich voor kan doen tijdens een langdurige ruimteverkenning. Het Lennisheuvelse team koos ervoor onderzoek te doen naar het opruimen van afval in de ruimte. Voor het onderzoek was onder meer gesproken met deskundigen bij teamsponsor Sanders Machinebouw uit Liempde die ervaring hebben met het inzetten van robots. Daarnaast was uitvoerig onderzoek gedaan naar bestaande manieren om afval te vangen in de ruimte, zoals met een vangnet, en was er nagedacht hoe deze methodes verbeterd konden worden. Op basis van deze informatie werd een heldere en interessante presentatie gegeven.

Ook werden de kinderen door een jury ondervraagd over het samenwerken, hoe problemen opgelost werden en waaruit ze voldoening haalden. Hieruit bleek dat het naar verhouding zeer jonge team vele uitdagingen overwonnen had en dit leverde hen dan ook de Doorzettersprijs op.

Winterruildag en ex libris-expositie bij MUBO

Een voorbeeld van een ex libris. (Foto: MUBO) Foto: MUBO

Boxtel - Exlibriswereld houdt aanstaande zaterdag 8 december in Museum Boxtel (MUBO) de jaarlijkse winterruildag. Een ex libris is een eigendomsmerk dat door boekenliefhebbers in boeken wordt geplakt. Exlibriswereld is de Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere klein grafische kunst.

Elk jaar zoekt deze landelijke vereniging een nieuwe locatie voor deze ruildag. Dit jaar viel de keus op MUBO in Boxtel. Leden van Exlibriswereld, maar ook niet-leden, kunnen op deze dag exemplaren uit hun ex libris-verzameling ruilen en hun contacten met mede-verzamelaars verstevigen. De ruildag begint om 10.00 uur en zal tot 16.00 uur duren. Ook is er een kleine ex libris-tentoonstelling te zien. De entree van het museum is op deze dag gratis, ook voor bezoekers van de vaste expositie over de geschiedenis van Boxtel.

Ex librissen zijn stuk voor stuk artistieke en unieke kunstwerkjes, gemaakt door grafische kunstenaars met diverse grafische technieken. Daarbij gaat het vooral om houtgravures, etsen, kopergravures maar ook linosneden, litho's, zeefdrukken en originele computergrafiek. Op het ex libris staan de woorden 'ex libris'. Dat betekent 'uit de boeken van' of 'dit boek is van'. Ex libris zijn de gebruikelijke woorden op het eigendomskenmerk. Een ex libris kan naast een persoon, ook van een instelling of organisatie zijn. Behalve de woorden ex libris plus de naam van de eigenaar, staat op het ex libris vaak een mooie grafische voorstelling. Die voorstelling kan verwijzen naar de naam van de eigenaar of naar zijn afkomst, beroep, liefhebberijen, interesses of (religieuze) overtuiging.

De ex libris tentoonstelling is interessant voor bezoekers die het fenomeen ex libris willen ontdekken. Natuurlijk zijn er leden van de vereniging Exlibris aanwezig om bezoekers te woord te staan en vragen te beantwoorden. De mini-expositie is ingericht uit de eigen collectie van Jan van Koolwijk, secretaris van vereniging Exlibris.

De entree is gratis. MUBO is op 8 december geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Opening nieuwe locatie Omroep Dommelland

Dommelland-voorzitter voorzitter Inge van den Biggelaar opent de nieuwe studio. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Onder grote belangstelling werd vrijdagmiddag de nieuwe locatie van Omroep Dommelland aan de Baanderije geopend. Het vrijwilligersteam van de lokale omroep verbouwde het nieuwe onderkomen de afgelopen maanden vanwege het min of meer gedwongen vertrek uit het schooltje bij Kasteel Stapelen per 1 september. Ter gelegenheid van de opening kregen de aanwezigen een korte rondleiding door de nieuwe tv-studio.

Omroep Dommelland huurt vijf ruimtes in de Baanderije die aan elkaar gekoppeld werden. Met de verbouwing kon een opnameruimte van zo'n twaalf meter lang gerealiseerd worden, waar verschillende liveopnames kunnen worden opgenomen. Ook is een green screen gerealiseerd.

Bij de opening was ook wethouder Marusjka Lestrade aanwezig. Zij laat weten trots te zijn op het bestuur en de vrijwilligers die de afgelopen maanden de enorme klus succesvol hebben afgerond.

6 / 16

Foto: Rini van Oirschot

Pastoor Eras
Op 25 maart 1899 werd J.M.F. Eras, kapelaan te Boekel, door bisschop van 's-Hertogenbosch mgr. W. van der Ven benoemd tot pastoor van de nieuw op te richten parochie in Breukelen. Hij kreeg de opdracht een kerk en een pastorie te bouwen, die hij grotendeels zelf bekostigde. De neo-gotische kerk en pastorie werden ontworpen door architect C. Franssen uit Roermond. De eerste steen van dit complex werd gelegd op 10 juni 1901.
In 1926, bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de parochie, werd een hekwerk om de pastorie geplaatst. Het hekwerk was een geschenk van de parochianen en vond aanvankelijk zijn voortzetting langs kerk en kerkplein. Langs de oprit naar de binnenplaats zijn twee gedenkstenen ingemetseld, die melding maken van dat jubileum. Pastoor Eras woonde tot 1929 in de pastorie. Hij overleed dat jaar in de nacht van eerste op tweede kerstdag.

Open veld
Op de oude foto zien we kerk en pastorie nog in een open veld staan. De Ons Doelstraat werd pas in 1930 aangelegd en de Herman Brandtstraat in 1949. Ook de Villa Eras en de Angelaschool zijn nog niet gebouwd. Nu, in 2018, is er maar weinig van dit Roomse plaatje over. De kerk is verkocht en de pastorie staat te koop of is bijna verkocht. Gelukkig heeft de fotowerkgroep van Heemkunde Boxtel in 2011 de pastorie aan de binnenkant minutieus gefotografeerd. Al deze mooi plaatjes vind je terug op de beeldbank van Boxtel.
Oh ja, het hekwerk dat om de kerk stond zie je terug in de Tongersestraat bij drankenhandel De Leijer.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Het is weer december. Héérlijk. Panterprintje aan, glühwein in m'n mik en overal beglitterde mutsen. De beste tijd van het jaar. Het is een tijd van Robert ten Brink, van enge Sinterklaaspoppen bij de Albert Heijn en van wodka in je boerenkool. Het is een tijd van géven, en minder van nemen. En laat dat nou nét iets zijn waar de gemeente niet zo goed in is.

Ik weet het, vrede op aarde enzo. Ik moet ook niet zo zeiken, en misschien gewoon mijn feestvreugdebek houden. Maar ik kan het toch niet laten. Want wat merkte ik op? De parkeerplaatsen in de Rechterstraat zijn opeens geen parkeerplaatsen meer! Deze plekken zijn overnight fietsparkeerplekken geworden. En dat was niet part of the deal, toch lieve ambtenaren? Blauwezoneproef, oké. Vergunninghouders, oké. Betaald parkeren, allemaal oké. Maar dit is gewoon slinks, als een dief in de nacht, stukje bij beetje onze parkeerplaatsen weghakken. Als een boosaardige kunstenaar met een stuk marmer en een beitel.

Voor degenen die compleet verdwaald zijn in het donkere sprookjeswoud dat parkeergate heet; dit is er gebeurd:
De verbouwing van de Markt is een plan dat veel voeten in de heringerichte aarde had. Er zouden namelijk veel parkeerplaatsen verdwijnen. Hier is veel over gezegd, de gemeente heeft erover nagedacht, het een tijdje geparkeerd – pun intended – en is toen met een oplossing gekomen. Er zou een compensatie komen voor de verloren parkeerplaatsen op de Markt: achter de raadzaal zou een binnenterrein komen met parkeerplekken. En de parkeerplaatsen aan de Rechterstraat zouden ook compenseren voor dit grote verlies.
Nou, superprima idee. Hartstikke compenserend. Dit niet-al-te-grote binnenterrein is er inmiddels ook gekomen, dus soit. We doen het ermee.

Terug naar de heringerichte Markt. Hier werden ondertussen fietsenstallingen geplaatst, pal voor de deuren van de hardwerkende ondernemers. Natuurlijk waren de ondernemers niet héél blij met oud ijzer dat hun ingang blokkeerde. Dit werd dan ook netjes aangegeven bij de gemeente. En die? Die streek over haar warme, sympathieke, Ghandi-ambtenarenhart en haalde de fietsenstallingen weg. So far, so good. Kei lief van Markt 1.

We spoelen een paar weken vooruit naar nu. Zoals ik aan het begin al zei: in de Rechterstraat zijn een paar parkeerplekken veranderd in fietsparkeerplaatsen. Zomaar. Acuut. Zonder aankondiging. Compensérende parkeerplaatsen, ook nog eens. Nattigheid werd gevoeld, en de gemeente reageerde bij navraag als volgt:
"Het plaatsen van de fietsparkeerplaatsen aan de Rechterstraat (…) is een direct gevolg van het verwijderen van de fietsparkeerplekken op de Markt. Het vervallen van een deel van deze zogenaamde 'nietjes' op de Markt is gebeurd op dringend verzoek van de ondernemers op de Markt."

WAT IS DIT VOOR EEN VUIL SPELLETJE, GEMEENTE BOXTEL?

Dus omdat de hardwerkende ondernemers op de Markt liever geen fietsenrekken voor hun deur wilden (snap ik!), verwijderen jullie maar gewoon een paar compensatieplekken?! Om dáár dan weer fietsparkeerplaatsen van te maken. En vervolgens de schuld in de schoenen te schuiven van de ondernemers op de Markt? En lekker jullie handen ervan af te trekken? Nou, niet in mijn dorp! Stelletje fietsenstallingfetisjisten.

Maar goed. Misschien worden deze verloren parkeerplaatsen wel dubbel teruggecompenseerd? Zou kunnen. Op deze vraag had de gemeente het volgende antwoord:
"De weggevallen plekken worden ruimschoots gecompenseerd op het binnenterrein achter de raadzaal."

JÁÁÁ HOOR! Dát klopt natuurlijk niet! Want het binnenterrein wás al een slap aftreksel van een compensatie voor de Markt, toch? Je kunt geen weggehaalde compensatie compenseren met al gecompenseerde compensatie! Eikels.

Dit voelt als het soort creatief boekhouden waardoor we in een financiële crisis terechtkwamen in 2008. Dit is schuiven met cijfers en verantwoordelijkheid waar zelfs maffiaboekhouders in Sicilië voor zouden klappen.

Liefs,
Bets

Natuurwerkgroep Liempde wandelt over landgoed De Baest

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde organiseert een wandeling over landgoed De Baest die op zondag 9 december zal plaatsvinden. De wandelaars verzamelen om 9.00 uur bij Café 't Groene Woud in Liempde.

De wandeling over het landgoed de Baest in Oirschot staat onder leiding van gids Jacq van Nunen. Hij kent Oirschot en omgeving als zijn broekzak en kan smakelijk vertellen over De Baest, haar geschiedenis, eigenaren en niet te vergeten de flora en fauna.

Brabant telt vele landgoederen en buitens, maar De Baest neemt daarin een bijzondere plaats in. De eigenaren, familie Van de Mortel, ontvingen al eens de Noord-Brabantse Monumentenprijs voor 'het meest monumentale landgoed van de provincie'. Sinds 1932 is De Baest in het bezit van de familie Van de Mortel, maar in feite was het landgoed al zo'n 200 jaar in handen van hun verwanten. De continuïteit heeft er voor gezorgd dat veel van de oorspronkelijke elementen bewaard zijn gebleven. "Het sfeervolle witte huis en de boerderijen zijn zonder meer schitterend, maar ook het koetshuis, weliswaar beduidend jonger dan het huis, is een waar juweeltje", prijst de natuurwerkgroep het landgoed aan. Het 500 ha grote landgoed telt vele monumentale lanen; in totaal zo'n 12 km lang. Het meest bekend is de Torendreef, die een zichtlijn naar de Oirschotse kerk vormde, totdat een nieuwe stal het uitzicht teniet deed. De Baest dankt veel van haar karakter aan de Grote en de Kleine Beerze, die ongehinderd over het landgoed meanderen. Ze doorsnijden droge en natte delen met oude houtopstanden. In het voorjaar en de zomer is De Baest een waar paradijs voor vogelaars en plantenliefhebbers.

De wandelaars verzamelen om 9.00 uur bij Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23 in Liempde. Van daar trekt de groep carpoolend naar het startpunt, de Sint Theresia-kapel, bij de kruising van de Fransebaan en de Groenewoudsedijk. Om 9.30 uur start hier de excursie, die ruim twee uur zal duren. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig.

Arrestatieteam pakt 49-jarige Liempdenaar op aan Den Dries in Liempde

Een rolluik van de woning aan Den Dries werd geforceerd en de ruit sneuvelde. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils

Liempde - Een arrestatieteam heeft vrijdagavond aan Den Dries in Liempde een 49-jarige man opgepakt. Dit gebeurde naar aanleiding van meldingen dat er een conflict in de relationele sfeer plaatsvond en de man een vuurwapen zou hebben.

De politie nam het zekere voor het onzekere en stuurde een arrestatieteam naar Den Dries. Daar werd een luchtdrukwapen aangetroffen. De man werd meegenomen, maar is zaterdagmiddag na verhoor weer in vrijheid gesteld.

Vrouw gewond na aanrijding op nieuw 'regenboogpad'

Bij het ongeluk raakte een vrouw gewond. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Een jonge vrouw is vrijdagavond vond rond 21.30 uur gewond geraakt toen ze werd aangereden op het hagelnieuwe 'regenboogpad' in het centrum van Boxtel.

Op het kruispunt van de Molenstraat, Stationsstraat, Rechterstraat en de Prins Hendrikstraat werd een vrouw op een snorscooter aangereden door een automobilist. De auto kwam vanuit de Rechterstraat en de vrouw vanuit de Stationsstraat en zij kwamen op de kruising met elkaar in botsing. De jonge vrouw is met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De automobilist bleef ongedeerd, van hem werd een blaastest afgenomen maar deze was negatief.

Mijn Mooi Boxtel: Ad Kruysen

Foto: Ad Kruysen

Boxtel op zijn mooist in de ochtend.

Volgend actueel onderwerp interesseert én irriteert mij mateloos: gepest (worden) in een bejaardentehuis.

Kom je daar je rustige oude dag slijten, is het wellicht nog steeds hommeles. Zeg maar 'hallo' tegen terugkerende rivaliteit. Zet groepen noodgewongen bij elkaar en er wordt gepest. En laten we het maar gewoon eerlijk zeggen; het zijn vaak de vrouwen die dit veroorzaken. Ze kunnen zeuren, drammen, huilen en drama veroorzaken. Helemaal als er heren in het spel zijn, ook nog eens zwaar in de minderheid tegen die tijd.

Want wie kent ze nu niet?
Van die vrouwen die precies weten hoe het wèl hoort. Die je achter je rug om zwart maken met hun geroddel en kortzichtigheid, omdat jij het net even anders doet. Die hun eigen leven en mening perfect vinden omdat ze nooit verder hebben gekeken dan het eigen kringetje. En daarbij vooral geen andere vormen of personen tolereren. Als zijzelf iets ergs mee gaan maken in hun leven, in een zorginstelling komen of afhankelijk worden van anderen, dan zullen of moeten ze wel anders gaan piepen. Karma returns.

Ik zie het plaatje ook direct voor me als ik lees dat hier ook pestprotocollen nodig zijn.
Grijze formica tafels en een bazig typje dat bepaalt wie er aan mag schuiven bij het levenslied. Eentje die steevast de leiding neemt en strijdt om de macht. De rollen veranderen daar ook erg snel.
Minderfysieken en -geestelijken die haar als makke schapen volgen. En natuurlijk heeft ze ook een vriendin die haar rollator dwarszet of schopt onder de tafel als het niet naar hun zin gaat en met haar stok slaat als een schaap een verkeerde sprong waagt.

De geschiedenis herhaalt zich. Wat vreselijk.
Een nieuwe sociale wereld met eigen omgangsvormen en regeltjes. De eetzaal barricaderen, bitterballen net voor je neus wegkapen of steevast een koffiekopje te weinig neerzetten. Negeren, wegsturen of kleineren.
Zouden die pestkoppen van vroeger dan nog steeds vol met frustraties en onzekerheden zitten en zet zich dat dan voort, als het in de aard van het beestje zit?

Als alleenstaande vent zit je natuurlijk gebakken; er wordt ouderwets gestreden om je aandacht. Er was een man die een relatie had op verdieping twee en daarna op verdieping vier op de koffie ging bij een andere vrouw. Dat escaleerde enorm en de dames pikten het niet. Seksualiteit en intimiteit behoren op de oude dag ook tot de basisbehoeften van de mens en dat is best een lastig onderwerp in een bejaardentehuis.

Gelukkig gaat het vast ook vaak erg goed. En is het kneitergezellig bij het kienen en bridgen. Vrouwen én mannen worden nu ouder en bij de volgende generatie zal er misschien meer balans zijn tussen deze twee. We hebben elkaar nodig en moeten elkaar steunen.
Niet rivaliseren, helemaal al niet meer op die leeftijd.
Al hangt dat ook van de geestelijke gesteldheid af. Want stel je voor dat je vroeger in het dorp met een grote boog om iemand heen liep, maar nu met diegene op de afdeling zit. Dat je fatsoensnormen al licht vervaagd zijn en je denkt: wat kan het mij nu nog allemaal schelen. Wat dan?

Als je je afvraagt wat deze column met liefde te maken heeft? Alles! Liefde voor elkaar, de medemens. Gun een ander ook eens wat, denk buiten je eigen boekje en bemoei je vooral met je eigen leven en zaken voordat je (negatief) oordeelt. En dat begint al nu.

Een vredige oude dag. Graag. Met die hunk van afdeling drie. Zodat we later de scootmobiel kunnen laten staan zonder kans op vernieling en rustig ons advocaatje kunnen nuttigen. Mét slagroom.

Kerstconcert dameskoor Innovation

Esch - Het Essche dameskoor Innovation houdt op vrijdag 14 december een kerstconcert in de Sint-Willibrorduskerk in Esch. Het optreden begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Innovation heeft een traditie opgebouwd in het verzorgen van sfeervolle en verrassende kerstconcerten, waarbij bezoekers vast in de kerststemming kunnen komen. Speciale gast deze avond is het opleidingsorkest van muziekvereniging Sint-Willibrordus. Na afloop van het concert kan er nagepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje in dorpshuis De Es.

Wereldhuis krijgt bezoek van dames Zonnefleur

De modeshow trok veel bekijks in het Wereldhuis. Foto: Zorggroep Elde / Fleur Permentier

Boxtel - Het resultaat van een warme samenwerking tussen het Wereldhuis en multiculturele vrouwengroep Zonnefleur, beide uit Boxtel, dat is waar de bewoners donderdagochtend 29 november van hebben kunnen genieten.

De dames van Zonnefleur organiseerden een modeshow en er werden diverse creaties geshowd uit verschillende landen. Zo kwamen Kosovo, Indonesië, Pakistan, China en Marokko aan bod. In de pauze werd er genoten van een cultureel hapje. Herhaaldelijk waren bewoners verwonderd over de outfits. Tijdens de modeshow gaf Zonnefleur-gastvrouw Eri van Abeelen achtergrondinformatie over de kleding die werd geshowd.

Foto: Zorggroep Elde / Fleur Permentier
Foto: Zorggroep Elde / Fleur Permentier

Het Wereldhuis staat voor diversiteit aan culturen. Met de multiculturele vrouwengroep Zonnefleur ontstond een kruisbestuiving, met de modeshow als gevolg. Volgens de enthousiaste organisatoren was de samenwerking voor herhaling vatbaar: "Nieuwe plannen zijn ontstaan, op naar een nieuwe mooie activiteit in de toekomst."

Kerst-inn bij De Rots op tweede kerstdag

Boxtel - Bij Gemeenschapshuis De Rots wordt op tweede kerstdag, woensdag 26 december de jaarlijkse Kerst-inn gehouden. Die wordt dit jaar voor de 28e keer georganiseerd. De Kerst-inn duurt van 14.00 tot 18.00 uur.

Tijdens de Kerst-inn hebben bezoekers de gelegenheid om elkaar een fijne kerst te wensen. Ook is er de mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan diverse gezelschapsspellen, een kaartje te leggen of om een praatje te maken. De vrijwilligers van de werkgroep Kerst-inn serveerd wat te eten en drinken. Verder zullen er ook deze keer muzikanten aanwezig zijn en wordt een demonstratie linedance gegeven.

Om 18.00 uur krijgen de bezoekers, die zich daarvoor ingeschreven hebben, een uitgebreide Brabantse koffietafel in kerstsfeer aangeboden. Degene die hieraan willen deelnemen kunnen zich op 12 of 19 december van 10.00 tot 11.30 uur bij De Rots of St. Ursula aanmelden. De kosten voor de koffietafel zijn 5 euro. Voor informatie kan contact worden opgenomen met Rien Steenbakkers via 06-22728216 of 0411-684976.

Kerstmarkt JRL voor Expeditie Jacob Roelands

Boxtel - Ook dit jaar houdt het Jacob-Roelandslyceum (JRL) een grote kerstmarkt om geld in te zamelen voor Expeditie Jacob Roelands. Tijdens deze expeditie geeft een groep leerlingen van de school in de Boliviaanse stad Cochabamba het ingezamelde geld uit om de lokale bevolking te helpen. De kerstmarkt is op vrijdag 21 december tussen 10.00 en 14.00 uur.

Het is de vierde editie van de kerstmarkt. "We hopen op een grote opkomst", laat de school weten. Als de opkomst die van vorig jaar benadert, kan de school weer rekenen op een mooi bedrag voor de Boliviaanse stad: in 2017 zamelde het JRL precies 12.000 euro in. Duizenden ouders, grootouders familieleden, bekenden en andere geïnteresseerden wisten toen hun weg naar de school te vinden.

Van 10:00 tot 14:00 is op de school aan de Grote Beemd 3 van alles te beleven. Bij eetkraampjes kan voor een zacht prijsje eten en drinken gekocht worden en je kunt, eveneens voor een klein bedrag verschillende attracties en optredens bijwonen in en om de school. Al het ingezamelde geld komt direct ten goede aan de Cochabamba-actie.

Ducktownband start 2019 met Vette OliebollenFestijn

Boxtel - The Ducktownband verzorgt op 1 januari in de Comsche Hoeve het traditionele Vette Oliebollen Festijn. Op deze nieuwjaarsreceptie zullen diverse artiesten, naast de Boxtelse kapel zelf, de muziek verzorgen. Daarnaast kunnen aanwezigen smullen van zelfgebakken oliebollen en een drankje. De middag begint om 14.30 uur (zaal open vanaf 14.00 uur) en zal tot ongeveer 18.00 uur duren.

Ook dit jaar zal The Ducktownband nieuwe muziek spelen en zelfs een beetje terug gaan in de tijd van het hakken. Dus dat alleen is al een reden om de gympen aan te doen en naar de Comsche Hoeve te komen. Ook zal dj Frank (Stans) voor een muziek zorgen. Je vindt De Comsche Hoeve aan de Stationsstraat 46B.

Jaarlijkse Benefietconcert van Popkoor JukeBOX

Boxtel - Popkoor JukeBOX geeft op 11 december een benefietconcert in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. De opbrengst van het concert gaat naar materialen ten behoeve van ontspanning en beweging voor mensen met dementie in verpleeghuizen in Boxtel.

Het is voor JukeBOX inmiddels een traditie geworden om aan het einde van het jaar een benefietoptreden te verzorgen voor een goede doel. Dit jaar is gekozen om geld in te zamelen voor materialen ten behoeve van ontspanning en beweging voor mensen met dementie in verpleeghuizen in Boxtel waarvan het overkoepelde orgaan Zorgroep Elde (ZGE) is.

Via een van de leden werd JukeBOX op het spoor gebracht van de vraag naar deze materialen. Die zijn bestemd voor de MiMakkers, contactclowns die als maatje het contact aangaan met de bewoners van de verpleeghuizen en voor fysiotherapie die specifieke materialen nodig heeft om dementerenden zo goed mogelijk te kunnen laten bewegen.

Behalve van het Popkoor zijn er optredens van Two of Us en van de mannen van het Popkoor. Daarnaast vertelt Barbara Wijnand, hoofdverpleging bij ZGE iets over waar de opbrengst van de avond naar toe gaat. Ook zullen verschillende mensen die bij ZGE werken hun verhaal vertellen.

De entree is gratis maar Popkoor JukeBOX wil zoveel mogelijk geld inzamelen en vraagt daarom van iedereen die komt een kleine vrijwillige bijdrage. Ook zijn er standjes waar diverse zelfgemaakte producten te koop zijn. Deze opbrengsten worden aangevuld met de opbrengst van de drank- en hapjesverkoop.

Het popkoor bestaat uit ongeveer 75 leden. Zij zingen onder begeleiding van zangcoach Karin Tooren bekende en minder bekende popsongs. De entree van de Tijberzaal van het Baanderherencollege ligt aan de Baanderherenweg 2 in Boxtel. De zaal is om 19.30 uur open. Het programma start om 20.00 uur.

(advertorial) Kerstmarkt in Molenstraat Schijndel

Foto Keetels

Schijndel - Winkelgroep 't Zuid houdt op zaterdag 15 december van 18.00 tot 21.00 uur de jaarlijkse kerstmarkt. Dit sfeervol verlichte avondevenement bezorgt je het ultieme kerstgevoel.

Struin de kraampjes af onder het genot van gratis Glühwein. Luister naar de prachtige muziek van Fritz&Danny, Thomas Lans, de band VanHuis, de zingende kerstboom en de koren Aurora, The Key en The Songbirds. Aanschouw de spectaculaire acts van de Vuurspuwer, ga gratis op de foto en kom leuk gratis knutselen en schminken. Snoep ook gerust eens van de marshmallows die de scouting roostert boven een kampvuur. Maak een ritje in de draaimolen en trakteer jezelf op een oliebol en een biertje. De meest gezellige kerstmarkt in de Meierij is voor jong en oud!


Luchtpost uit China: Nick van der Langenberg

Nick (2e van rechts) in hun tuintje, samen met de nieuwe collega's op de dag van ontvangst Foto: Nick van der Langenberg

Verbazingwekkend normaal

Tien jaar geleden was ik een attractie wanneer ik door de straten van Shanghai liep; een lange, donkerblonde, blanke jongeman die om de paar meter gefotografeerd werd. Nu kijkt 1 op de 100 Chinezen een keer om wanneer ik voorbij loop. In Shanghai zijn ze zo gewend geraakt aan westerlingen en de cultuur die zij met zich meebrengen. En dat is stiekem ook wel heel fijn; geen tientallen starende blikken wanneer je in de metro stapt, geen flitsende digitale camera's of mobieltjes naar je gericht zoals tien jaar geleden. Nee, voor je gevoel kan je jezelf hier diep in de dagelijkse maatschappij 'mengen' zonder door te hebben dat je toch echt een buitenstaander bent.
Dit geldt dan wel voor het gebied in de kern van de stad, kom je daarbuiten dan draait menig Chinees zich nog wel eens om te observeren wat ze niet goed kennen.

De afgelopen weken hebben we al veel bezoek gehad hier, van oude bekenden van mij van mijn studie in Nederland tot vrienden die ik tien jaar geleden hier heb leren kennen, studiegenoten van mijn tijd in Beijing en vrienden van de vakantie vorig jaar. We zien hier bijna meer mensen dan dat we thuis deden. Dat maakt het meteen ook zo vertrouwd. We zijn vorige week in de buitenwijken van Shanghai naar een waterstad genaamd Zhujiajao gegaan. Een plek waar we met een Chinese gondel over de grachtjes hebben gevaren. Hier ervaar je meteen ook het verschil tussen de geciviliseerde stadsbewoners en de toch wat meer plattelandsboeren die zo nu en dan nog eens lekker op straat rochelen en je nakijken wanneer je voorbij loopt.

Vaak maken we mooie avondwandelingen, gaan lekker uit eten en verkennen we de stad. Het werk gaat fantastisch, ons huis voelt als thuis en het sociale leven bouwt zich op. We wonen in een prachtige laan met een securityguard die de laan schoon en een oogje in het zeil houdt. Ook verzamelt hij de pakketjes wanneer we niet thuis zijn. Daarnaast hebben we twee dagen in de week een Ayi in huis (letterlijk vertaald: tante). Zij is fantastisch en nu al onmisbaar. Naast de schoonmaakwerkzaamheden kookt ze heerlijk Westers en Chinees eten, haalt ze pakketjes op bij de guard, houdt ze de tuin netjes, koopt ze bloemen, helpt ze ons met het Chinees en nog veel meer. Een echte verademing zodat wij zelf meer tijd hebben om te genieten van het leven hier.

Het begint nu langzaam af te koelen dus de truien en vesten kunnen weer gedragen worden. Nu is het overdag nog rond de 20 graden, 's nachts rond de 10 tot 15. In Boxtel was het een stuk kouder hoorden we deze week, dus we hebben niks te klagen gelukkig.

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

FOTOGRAFIE
Cock Stam: Voor al uw fotoreportages, ook ervaring met afscheids- en uitvaartreportages. Meer informatie: 06 48 65 77 85

TEKST
TE KOOP GEVRAAGD: Complete inboedels, Gebruikte eiken meubelen Barok en antiek, Tel: 0621839778

AANGEBODEN DIENSTEN
Klusjesman, Boxtel en omgeving. www.klussen-boxtel.nl of M: 06 18558681

Foto: Gerard Schalkx

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

FOTOGRAFIE
Cock Stam: Voor al uw fotoreportages, ook ervaring met afscheids- en uitvaartreportages. Meer informatie: 06 48 65 77 85

TEKST
TE KOOP GEVRAAGD: Complete inboedels, Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek, Tel: 0621839778

AANGEBODEN DIENSTEN
Klusjesman, Boxtel en omgeving. www.klussen-boxtel.nl of M: 06 18558681


Oproep Voedselbank: Vol verwachting klopt ons hart

Bij de Voedselbank zijn de schappen in het magazijn bijna leeg.
Dat brengt bij de vrijwilligers een hoop teweeg.
Zonder allerlei houdbare spullen,
Kunnen we geen voedselpakketten vullen.
Maar.... we hopen op een beetje hulp van iedereen.
Onze vrijwilligers zijn 8 december allemaal op de been.
Bij de Boxtelse supers staan we dan op de stoep,
Om in te zamelen, pasta, rijst of een blik tomatensoep.
Dus koop 8 december iets extra's en schenk het aan de Voedselbank
Waarvoor, namens de cliënten, onze hartelijke dank
Met 200 cliënten hebben we heel veel nodig,
Uw bijdrage is dan ook nooit overbodig.

12 / 16

Aanvullingen week 48

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ooiendonksestraat 26, aanleggen kerende grond-geluidswal op het erf
Vleutstraat: percelen G 462 en 463, realiseren hooilanden in De Scheeken: het maken van
een aantal vochtige situaties en aanplant

Verleende omgevingsvergunningen
Hogenbergseweg 20, vervangen twee ramen in voorgevel door een erker

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Mijlstraat 45, veranderen gemeentewerf en milieustraat

Bekendmakingen week 49

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Eikendaal 1, rooien: 1 zwarte els uit achtertuin
Esdoorngaard 24 en 25, realiseren uitbouw aan voorzijde woningen
Luissel 7a, exploiteren van nevenactiviteiten": statische opslag, een B&B en een mobiele verskast
Ronduutje 7, rooien: 1 ceder aan zijkant woning

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Bosscheweg 125 en Poolsestraat 14, verbouw pand tot woning met kantoor
Kerkakkers en Pastoor Dobbeleijnstraat, rooien: 48 populieren
Roond tegenover huisnummer 8 - kavel 3, G1301, aanleg 3 parkeerplaatsen

Verleende omgevingsvergunning
Munselse Hoeve 15, bouw woning met vergunningvrije berging

Besluit
Mandaatbesluit voucherregeling muziekonderwijs Boxtel 2019

Beleidsregels
Beleidsregels Kunst in de Openbare ruimte

Verkeersbesluit
Uitbreiding Parkeerverbod Maastrichtsestraat. De aanleiding voor dit besluit is dat dit gedeelte van de Maastrichtsestraat de toegang is naar het parkeerterrein van winkelcentrum Oosterhof en dat geparkeerde auto's daar de doorstroming van het verkeer
van en naar dit parkeerterrein belemmeren.

Evenementenvergunning
Muzikale afsluiting Loeriefoepe. Verleende evenementenvergunning aan Organisatie Comité Loeriefoepe voor het organiseren van de muzikale afsluiting Loeriefoepe op het Raadhuisplein/Dorpsstraat in Liempde op maandag 4 maart 2019 vanaf 18.00 tot 20.00 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
07-12 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
07-12 Kalksheuvel
08-12 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, Vendelhof, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
08-12 Munsel + deel Centrum – Breukelen
12-12 Lennisheuvel
12-12 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Taverbo-Sabo 4 gaat voor kampioenschap

Boxtel - Met 6-4 won Taverbo-Sabo 4 deze week in de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) van Taverbo-Sabo 1. Dubbelspel maakte ook deze week het verschil in het voordeel van team 4. Erik van der Schoot won de uitputtingsslag van Ronald van Dael in vijfde game met 13-11. Rotsvast bleef in het spoor van Taverbo-Sabo 4 met 6-4 winst op Taverbo-Sabo 2 en staat weer op de tweede plaats. Grand Café Rembrandt en De Firma Fotografie deelden de punten en daarmee zakt De Firma Fotografie weg uit de top drie. Grand Café Rembrandt deed de laatste plaats weer over aan De Dommel, dat deze week niet speelde.

Na zes partijen stond er 3-3 op het scorebord bij Taverbo-Sabo 1 tegen 4. Ronald van Dael van Taverbo-Sabo 1 won van Toon van Geel en Peter de Rooij en Frans van Dun voegde daar in zijn partij tegen Peter de Rooij ook een punt aan toe. Erik van der Schoot en Toon van Geel wonnen voor Taverbo-Sabo 4 elk een partij van Cees Hems; het dubbelspel ging naar dat team door winst van Erik van der Schoot en Peter de Rooij op Ronald van Dael en Frans van Dun. Deze winst bleek later doorslaggevend. Zeker omdat Erik van der Schoot en Toon van Geel hun partij tegen Frans van Dun wonnen. De laatste partij van de avond was een uitputtingsslag tussen Erik van der Schoot en Ronald van Dael die in het voordeel uitviel van Erik die met 13-11 in de vijfde game won. Einduitslag 6-4 voor Taverbo-Sabo 4.
Rotsvast stond vorige week de koppositie af aan De Horntreffers en Taverbo-Sabo 4 en moest dit tegen Taverbo-Sabo 2 goedmaken. Peter van Berkel won van Lothar Groth, maar Taverbo-Sabo 2 nam de leiding door winst van Ad Brekelmans op Bart Theeuwes en van Joop van Eijk op Dinie van den Nieuwenhuizen. Het dubbelspel werd vrij eenvoudig gewonnen door Rotsvast door winst van Peter en Dinie op Joop en Lothar. Ook de volgende twee enkelspelen waren voor Rotsvast dat daarmee een 4-2 voorsprong nam. De laatste vier punten werden gelijk verdeeld over de twee teams omdat Bart Theeuwes van Joop van Eijk in de vijfde game met 13-11 won en Dinie van den Nieuwenhuizen in de vijfde game van Lothar Groth. Voor Taverbo-Sabo 2 won Ad Brekelmans ook zijn andere twee partijen van Dinie van den Nieuwenhuizen en Peter van Berkel en bleef daarmee in zijn enkelspelen ongeslagen. Einduitslag 6-4 voor Rotsvast.
Bij De Firma Fotografie tegen Grand Café Rembrandt stonden verschillende belangen op het spel. Voor De Firma Fotografie was het de aansluiting met de top drie en voor Grand Café Rembrandt het verlaten van de onderste positie op de ranglijst. Beide teams waren na afloop van de wedstrijd niet helemaal tevreden. Jordy van de Laak van De Firma Fotografie had zijn dag niet en verloor alle drie zijn enkelspelen. Wel was hij samen met Stef Schellekens goed voor de winst in het dubbelspel tegen Stephan Pennings en Gerrie Hoenselaars. Deze laatste had wel zijn dag en won voor team Grand Café Rembrandt zijn drie enkelspelen. En omdat Stephan Pennings en Arnold van der Heijde ook ieder een enkelspel wonnen kwamen er vijf punten voor Rembrandt op het scorebord. Stef Schellekens en Henk van de Laak trokken voor De Firma Fotografie de zaak gelijk door tweemaal winst op Arnold van der Heijde en Stephan Pennings.
Hierdoor liep De Firma Fotografie slechts één punt in op Taverbo-Sabo 1 maar liepen Rotsvast en Taverbo-Sabo 4 een punt verder weg. Grand Café Rembrandt liep ook maar een puntje in op concurrent Taverbo-Sabo 2 maar deed wel weer de laatste plaats over aan team De Dommel die de partij tegen De Horntreffers wegens blessures uit moest stellen. Einduitslag 5-5.

Rugbyjeugd start fase twee competitie

Boxtel - De jeugdteams van Rugby Club Ducks, die allemaal een samenwerkingsverband hebben met RC Eindhoven, begonnen afgelopen zaterdag aan de tweede fase van de competitie.

In Boxtel speelden de 12- en 13-jarige Cubs tegen Twente Blue. Dit team uit Zwolle bleek te sterk. Ondanks verwoede pogingen om een try te scoren lukte dit niet. De gasten wisten wel enige malen de trylijn te passeren en de ovale bal te drukken. Het team van captain Hugo Schilder verloor met 0-32. Woman of the match was Nena Veuger. Komende zaterdag gaan de Cubs uit naar Wasps Nijmegen, dat ook zijn eerste wedstrijd verloor.
De junioren, rugbyers van 14 en 15 jaar oud, speelden hun eerste wedstrijd in en tegen Utrecht. Dit team was gedegradeerd uit een klasse hoger en er werd felle tegenstand verwacht. Al snel nam Ducks/RCE echter het initiatief over en bepaalde het Brabantse team de wedstrijd. Verdedigend hielden ze het dicht en aanvallend waren ze regelmatig te snel voor de mannen van URC. Toen in de tweede helft ook nog een rode kaart werd gegeven aan de thuisploeg voor een speer tackel, was de tegenstand gebroken en liep Ducks/RCE uit naar een overwinning van 0-58. Komende zaterdag wacht in Eindhoven tegenstander Oisterwijk Oysters. Deze derby gaat al meteen om de eerste plaats in de competitie aangezien zij ook hun eerste wedstrijd hebben gewonnen.

De Colts (16 en 17 jaar oud) moesten op bezoek bij Gouda. Deze ploeg was duidelijk een maatje te groot en het werd een 86-10 nederlaag. Positief was dat er toch twee keer werd gescoord. Komende zaterdag is er revanche in Eindhoven tegen DIOK Leiden.
De senioren van Ducks spelen zondag hun laatste wedstrijd voor de korte winterstop, in Uden tegen Octopus. Bij winst is de tweede plaats mogelijk. Dit is weer gunstig voor de start van de play offs die 16 januari beginnen.

Drukke regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - De wekelijkse open regiomix van JBV De Walnoot werd maandag gespeeld op de binnenbanen van de jeu de boulesvereniging aan de Selissenwal 25. Het toernooi was drukbezocht; 48 deelnemers gooiden een balletje mee.

De eerste plaats werd veroverd door Henny Bekers met 3/20 punten, Thom Brocken werd tweede met 3/19 punten en de derde plek was voor Gerhard van de Plas, die 3/19 punten behaalde. Mariet van Roosmalen werd vierde met 3/8 punten, Ad Voermans vijfde met 2/15 punten, Ans van de Plas eindigde met 2/14 punten op de zesde plaats, zevende werd Jo Hanegraaf met 2/12 punten Henk Verstijnen sloot de gelederen met 2/9 punten.

Geïnteresseerden zijn elke maandag welkom om mee te spelen vanaf 13.00 uur in het clubhuis van JBV De Walnoot aan de Selissenwal 25, 5282SJ Boxtel. Mensen die kennis willen maken met deze sport kunnen er op dinsdag- en de donderdagmiddag terecht. Kijk voor aanvullende informatie over De Walnoot op www.jbvdewalnoot.nl.

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 27 november
A-Lijn: 1 R. vd Vorstenbosch & H. Schilder 59,82% 2 I. van der Meijden & W. de Langen 58,33% 3 H. Jolie & F. Geurts 57,74% B-Lijn: 1 J. Sebregts & C. Nienhuis 61,25% 2 L. van Dongen & D. van Heertum 60,00% 3 N. Knijnenburg & T. van de Sande 57,50%
Uitslagen 28 november
A-Lijn: 1 A. Slaats & R. van Weert 61,00% 2 H. van Esch & P. van de Ven 60,42% 3 M. Legius & A. van de Langenberg 57,92% B-Lijn: 1 C. & J. Meeuwis 56,25% 2 A. Tops & M. van der Sloot 55,00% 3 H. Goes & A. van Kempen 54,17%
Uitslagen 29 november
A-Lijn: 1 T. Walbeek & R. van Wersch 60,42% 2 M. Klaassen & A. van der Sangen 56,25% 3 L. den Dekker & I. van der Meijden 55,83% B-Lijn: 1 H. & F. Schalkwijk 56,67% 2 T. van der Kolk & T. Wouda 55,42% 3 T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 53,33% C-Lijn: 1 P. van der Pasch & R. van der Pasch 64,13% 2 G. Dams & A. Melcherts 57,69% 3 J. Jansen & R. Koenders 57,63%

Essche Bridgeclub, uitslagen
A-Lijn: 1 H. Clercx & W. Wonnink 62,50% 2 M. van de Molengraft en A. Melis 59,80% 3 A. van Erp & A. van der Heijden-Compen 56,70%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 29 november
A-Lijn: 1 P. Raaijmakers & F. van de Schans 64,24% 2 M. Nieman & R. van Heeswijk 60,76% 3 J. van de Laar & G. van Oirschot 59,03% B-Lijn: 1 L. van Asseldonk & M. Legius 61,11% 2 W. Renders & K. Voets 58,68% 3 M. van Esch & J. Smulders 57,64% 1 G. van Wijlick & B. van de Vleuten 59,64% 2 M. Jussen & M. Ronde 58,70% 3 A. van Hastenberg & M. van der Vleuten 57,03%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 28 november
A-Lijn: 1 J. Koppen & R. Daverveld 60,41% 2 A. van Gorp & B. van de Hout 57,29 % 3 J. van Breugel & N. Fischer 56,25 %

Bridgeclub Revanche, uitslagen 27 november
A-Lijn: 1 L. den Dekker & H. van de Wetering 61,28% 2 T. Walbeek & H. Wolsky 60,49% 3 R. Dankers & F. Gieles 58,26% B-Lijn: 1 R. Koenders & G. Wagenaars 63,32% 2 L. Frankevijle & C. Pastoor 63,01% 3 F. Sedee & M.van Weert 58,82%
Uitslagen 29 november
A-Lijn: 1 F. van Roij & T. van Roosmalen 67,92% 2 B. Hermkens & H. Schalkwijk 66,25% 3 C. Pastoor & P. van de Ven 64,17%

Biljart

Geboliesch, uitslagen week 48
De Fetsers-De Treffers        34-30
Le Carambole-Dè ziek wel zitte        31-35
Kloosterboys-Samen Sterk        33-38
De Prutsers-Het Pommeransje        38-30
De Stapelaars-Ons Vertier        27-38

't Ivoor, uitslagen 27 tot en met 30 november
Avondcompetitie Libre
Het Wapen van Eerschot 2-'t Ivoor 1        20-30
't Ivoor 2-Het Wapen van Liempde 3        26-25
't Ivoor 3-Triangel Bar 1        27-21
't Ivoor 4-Kup'77 1        18-30
Avondcompetitie 3-band klein
Rio Bar 4-'t Ivoor 1        26-29                                                                                        
Avondcompetitie 3-banden groot:
BC Uden 1-'t Ivoor 1        21-27
Dagcompetitie Libre
De Haarstek 3-t Ivoor 2        34-38
't Ivoor 3-VAR 3        28-38
De Baarzen 3-'t Ivoor 4        33-34
De Piepers 3-'t Ivoor 5        28-40
Dagcompetitie 3-banden klein
Pas Buiten 1-'t Ivoor 6        17-27
't Trefpunt Café-'t Ivoor 7        29-21
't Ivoor 8-Het Groene Laken        30-20
De Hopbel 1-'t Ivoor 9        30-25

Voetbal

DVG, uitslagen 29 november                                                        
DVG 2-VFC Zwaluw 3        6-1
Uitslagen 1 december
ODC JO7/3-DVG JO7/1 4-8
DVG JO9/1-Mariahout JO9/1 10-0
Odiliapeel JO9/1G-DVG JO9/2 5-2
DVG JO9/3-WHV JO9/1 3-8
SCMH JO11/1-DVG JO11/1 8-6
DVG JO11/2-Mierlo Hout JO11-3 2-3
Prinses Irene JO13/1-DVG JO13/1 0-3
DVG JO13/2-SCMH JO13/1 3-0
Irene JO13/2-DVG JO13/3 4-1
Oss'20 JO15/1-DVG JO15/1 0-0
DVG JO15/2-FC de Rakt JO15/2 4-1
DVG MO15/1-Sv Venray MO15/1 3-4
Rhode JO17/2-DVG JO17/1 5-1
DVG JO19/1-Avesteyn JO19/1 0-1
DVG JO19/2-Handel JO19/1G 3-5
Uitslagen 2 december
DVG 1-Boskant 1 6-0
DVG 2-Boskant 2 0-2
DVG 3-Keldonk 2 1-2
Vow 4-DVG 6 3-2
DVG 7-Boerdonk 3 1-0
DVG VR 1-Oss'20 VR2 3-2
Programma 8 december
DVG JO7/1-Essche Boys JO7/1        09:30
DVG JO7/2-ODC JO7/4        09:30
Schijndel JO9/2-DVG JO9/1        09:00
DVG JO9/2-SES JO9/1        10:30
Blauw Geel JO9/6-DVG JO9/3        10:15
DVG JO11/1-Festilent JO11/1G        09:30
Eli JO11/2-DVG JO11/2        10:30
Oss'20 JO11/4-DVG JO11/3        08:45
DVG JO13/1-Schijndel JO13/1        11:30
Rhode JO13/3G-DVG JO13/2        11:30
DVG JO13/3-Nijnsel JO13/1        11:30
DVG JO15/1-HVCH JO15/1        13:00
WEC JO15/2-DVG JO15/2        13:00
DVG JO17/1-Someren JO17/2G        14:30
Nooit Gedacht JO19/1-DVG JO19/1        14:30
Avanti'31 JO19/2-DVG JO19/2        14:30
Programma 9 december
Herpinia 1-DVG 1        14:00
Nulandia 3-DVG 2        12:00
Sparta'25 5-DVG 3        12:00
DVG 4-Avanti'31 3        10:00
DVG 5-Avanti'31 5        10:00
DVG 6-Rhode 10        12:00
Mariahout 5-DVG 7        12:00
TOP VR 1-DVG VR 1        12:30

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, uitslagen 2 december
Boxtel 1-Herpenia 1        4-0
ODC VR1-Essche Boys 1 VR1        2-2
Essche Boys 1-Irene 1        2-1
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 9 december
Vorstenbossche Boys 1-Boxtel 1        14.00
ODC 1-Taxandria 1        14.30
St Were Di /FC Tilburg VR2-ODC VR 1        10.00
Gloria UC 1-Essche Boys 1        14.30
Essche Boys VR1-Best Vooruit VR1        11.00

Zaalvoetbal
Uitslagen 1 december
Second Cars-Café Vollop        3-3
Ron Verhagen-'t Geveltje        5-2
Van de Sande/Pacqt-Big Street 68        3-1
't Hart van Boxtel-Langenberg/ Dammers        8-1
Juf Juf United-Kwalitaria Strik         1-4
Uitslagen 3 december
ZVS Filias 2-Wijnpakkettenonline        3-7
ZVS Filias 2 VR-TOB 2 VR        8-0
Programma 8 december
17.45 Second Cars-Langenberg/Dammers
18.30 Juf Juf United-Heva /v Weert
19.15 Team vd Wielen-Brabant Sports 2000
20.00 Ron Verhagen-Kwalitaria Strik
20.45 H.v. Boxtel-Le Temps Perdu
Programma 10 december
20.00 Green Team-Van Stekelenburg
20.45 Celdex BV-Vermeer verz
21.30 Wijnpakkettenonline-Enexis Groep

Handbal

HCB'92, uitslagen 1 december
HCB'92 E1-Niobe E1        niet bekend
HCB'92 D1-White Demons D1        11-4
HCB'92 DB1-Dos'80/Olympia'89        11-11
Zephyr/HCB'92 HB1-Bedo HB1        11-12
Uitslagen 2 december
HCB'92 DS1 - Jupiter'75 DS1        9-14
PSV Handbal HS2-Aristos/HCB'92 HS2        34-14
Programma 8 december
THW Tijgers E1-HCB'92 E1 10.00
Aristos DB1-HCB'92 DB1        12.00
Groesbeeks Glorie DS2-HCB'92 DS1 19.00
Programma 9 december
Red Rag/Tachos D1-HCB'92 D1         10.00
Apollo HB1-Zephyr/HCB'92 HB1         10.25
Aristos/HCB'92 HS2-Handbal Someren HS2        16.30
Programa 11 december
HCG recr.-HCB'92 recr.        21.00

Tafeltennis

Taverbo-Sabo, uitslagen senioren week 48
Amstelveen 1-Taverbo-Sabo 1        3-7
Megacles 1-Taverbo-Sabo 2        2-8
TIOS '51 1-Taverbo-Sabo 3        3-7
Taverbo-Sabo 4- Die Meede 8        7-3
Taverbo-Sabo 5-Kruiskamp 81 3        7-3
Taverbo-Sabo 6-ROTAC '82 3        10-0
Taverbo-Sabo 7-JCV 9        4-6
Taverbo-Sabo 8-Taveres 3        1-9
Uitslagen jeugd
Flash 1-Taverbo-Sabo 1        4-6
Hooghei 1-Taverbo-Sabo 2        7-3
Meppers (H) 1-Taverbo-Sabo 3        4-6

BRTC, stand na vier gespeelde wedstrijden         gamepunten
1 A. van Weert/P. van Berkel        11
2 E. Holowacki/D. van den Nieuwenhuizen        10
3 H. van Haaren/L. van der Steen        8
4 P. de Rooij/A. de Man        7
4 R. van Dael/H. van de Laak        7
4 E. van der Schoot/H. IJsseldijk        7
7 H. van Weert/S. Schellekens        6
8 L. Groth/F. van Dun        5
8 W. van Aarle/W. Jansen        5
10 A. van der Heijde/S. Pennings        2
10 C. Hems/J. van Eijk        2
10 G. Hoenselaars/B. Theeuwes        2

Taekwondo

Uitslagen jaarlijkse Kub-examens Jeugd, Junioren en Senioren TS.Dekker
Jeugdleden
Gele Slip: Coen Bressers, Quinn van Vlokhoven, Roxana Bantmanowicz, Gizem Yilmaz
Gele band: Rayaan Suhooli, Ayman Hajji, Amina Hajji, Wassim Bezbiz
Groene Slip: Teznim Bezbiz, Dexter van der Vleuten, Dina Sehane
Groene Band: Kaj vd Meulengraaf
Junioren en Seniorenleden
Gele Slip: Christel Timmers, Thijn Streur
Gele Band: Tonny Kerkhof, Femke van Gaal, Mark de Vos, Femk van Gaal
Blauwe Slip: Roy Pijnenburg
Rode Slip: Corne Beekmans
Rode Band: Amy Bressers
Rode Band-Zwarte Slip: Tila Mairouche, Areeb Abbas Ashraf

Rugby

RC Ducks, uitslagen 1 december
Cubs: Ducks/RCE-Twente Blue        0-32
Junioren: Utrecht RC-Ducks/RCE        0-58
Colts: Gouda-Ducks/RCE        86-10
Programma 8 december
Cubs: Wasps Nijmegen-Ducks/RCE        11.00
Junioren: Ducks/RCE-Oisterwijk Oysters (Ehv)        12.00
Colts: Ducks/RCE-DIOK Leiden        13.00
Programma 9 december:
Senioren: Octopus Uden-Ducks/Oysters                 13.00

JRC Boxtel doet goede zaken

Boxtel - Zes teams van JRC Boxtel speelden afgelopen weekend thuis in Sportcomplex De Braken. Het basketbalweekend begon al op vrijdagavond waar Heren 2 mocht aftrappen tegen ABC Basketbal.

Het tweede herenteam van Boxtel gaf meteen het goede voorbeeld en speelde goedverzorgd basketbal. Tegenstander ABC werd deze avond volledig overklast; JRC Boxtel heren 2 won overtuigend met 76-49. Topscorer was Steven Besuijen met 21 punten.

De basketballers van Heren 1 speelden zondag een belangrijke wedstrijd tegen OBC uit Oss. Een belangrijke wedstrijd voor de Boxtelaren, omdat OBC net als JRC vecht voor lijfsbehoud in de tweede divisie. De wedstrijd ging voor JRC goed van start, al snel kwam het thuisteam op een grote voorsprong. OBC kwam tegen het einde van de wedstrijd nog wel onder de 10 punten verschil, maar de ervaren mannen van JRC gaven het niet meer af: eindstand 87-71. Jaap van Loon was hier topscorer met 23 punten.

Tegelijk met Heren 1 speelde de jongste jeugd tegen koploper Biks Shots uit Hilvarenbeek. De jonge Boxtelaren pakten aan het begin van de wedstrijd brutaal de leiding. Dit was echter van korte duur en mix U10 verloor ruim met 14-63. Timo Hummels wist 6 punten te scoren.
U16 kwam ook in actie, maar schoot tekort tegen het sterke Oirschot. Hier werd het 18-79. Alleen Jorik Leijten kwam in de dubbele cijfers, met 10 punten op zijn naam.
De grootste prestatie van het weekend komt bij de U14 vandaan. Zij speelden tegen Ardito uit Zaltbommel, een tegenstander waar zij eerder nog van verloren. Dit maal was het JRC dat aan het langste eind trok. Zij wonnen met 81-26. Luc Schellekens nam maar liefst 24 punten voor zijn rekening.

Dames 1 kwam dit weekend als laatste in actie, tegen titelkandidaat Black Eagles. Vanaf de eerste minuut was het spannend. Beide teams kwamen moeizaam tot scoren, wat de wedstrijd een echte thriller maakte. Helaas was het einde minder spannend, omdat aan het begin van het derde kwart een speelster van Black Eagles ernstig geblesseerd raakte en een ambulance moest worden opgeroepen. De wedstrijd werd gestaakt bij een tussenstand van 27-26.
Komend weekend spelen alle teams uitwedstrijden.

Krappe bezetting kost VC Blox de kop

Westerhoven - Het eerste herenteam van VC Blox speelde afgelopen weekend een uitwedstrijd tegen Heren 1 van VC Bravo in Westerhoven. Na de nederlaag van afgelopen wedstrijd waren de Boxtelse volleyballers van Blox vastberaden om te winnen, echter waren ze maar met zijn zessen. Er konden dus geen wissels gemaakt worden, ook niet als er iemand geblesseerd zou uitvallen.

De eerste set startte wat rommelig voor de Boxtelaren. VC Blox kon niet echt uitlopen op de tegenstander waardoor de set vrij gelijk opging. Uiteindelijk had VC Blox een paar punten voorsprong bemachtigd. Helaas kakte het spel van de heren in en verliep het niet meer zo soepel als in het begin van de set. Hierdoor kon de tegenpartij makkelijk de voorsprong overnemen en zij wonnen de set dan ook met 25-23.
In de tweede set lag de pass van VC Blox stukken beter, waardoor er ook meer aanvalsdruk geleverd kon worden. Dit in combinatie met een goede servicebeurt in het begin van de set zorgde voor een ruime 15-7 voorsprong. VC Bravo kwam steeds dichterbij qua punten, maar dit mocht niet baten en VC Blox won de tweede set met 25-17.

De derde set verliep in het begin stroef aan Boxtelse zijde, iets wat helaas een soort traditie lijkt te worden. Echter herpakte Blox zich op tijd waardoor er een nek-aan-nekrace ontstond. Helaas kwam Bravo er als winnaar uit, zij wonnen de derde set met 25-23.
Om er nog een beslissende vijfde set uit te slepen moesten de mannen van Blox de vierde set winnen. De pass van Blox lag goed, ballen werden goed geset-upt en er werden mooie aanvallen gemaakt. De set werd dan ook ruim gewonnen met 25-13 in het voordeel van de Boxtelse mannen.

Blox startte de vijfde set goed, waardoor de winst steeds dichterbij kwam. Helaas viel halverwege de set middenaanvaller Daan van den Boer uit, en omdat VC Blox maar met zes man in Westerhoven was, kon er niemand voor hem gewisseld worden. Dat betekende improviseren en met vijf man verder om de wedstrijd toch nog proberen te winnen. Ondanks dat ze hun uiterste best deden, kostte de missende zesde man de Boxtelse ploeg de kop. Bravo won met 16-14 de vijfde set en daarmee de wedstrijd.

Een eindstand in de top 3 van de competitie komt steeds verder weg door het puntenverlies van de afgelopen wedstrijden, maar is nog zeker niet onmogelijk voor Blox. De volgende wedstrijd is een thuiswedstrijd, aanstaande zaterdag 8 december om 14.30 uur.

Veel winstpartijen voor 't Ivoor

Boxtel - Bij de avondcompetitie van biljartvereniging 't Ivoor doet het eerste team weer mee in de top 3. Door een 30-20 overwinning op Het Wapen van Eerschot 2 stegen ze naar de tweede plaats. Fouad Hasbani en Peter van Giersbergen wonnen hun partij. Chris Fasseur deed dat ook, hij won zijn partij van 120 caramboles in slechts elf beurten, moyenne 10,90.

Het tweede team won nipt van Het Wapen van Liempde 3 met 26-25. Ad van Os en Theo van Dongen wonnen. Henk van Boxmeer kwam niet verder dan zes punten. Team 3 had hetzelfde scenario. Hier wonnen Wim Bekkers en Louis Josiassen. Rien Meijs behaalde zeven punten. Team 4 is de weg een beetje kwijt. Het ging met 18-30 zwaar ten onder tegen KUP'77 1. Invaller Don van der Wiel verloor ondanks zijn mooie moyenne van 12,07.
Het 3-banden klein team speelde een prima ontmoeting tegen De Rio Bar 4. Ze wonnen met 29-26. Het 3-banden groot team verstevigde hun koppositie met hun 27-24 winst op BC Uden 1. Huub Wilkowski toonde weer zijn kunnen. Hij maakte zijn 49 caramboles in slechts 31 beurten, moyenne 1,580. Bernhard Legierse voegde daar een winstpartij bij, Emanuel Coort behaalde zeven punten. Bij de dagcompetitie libre was koploper team 1 vrij. Team 2 speelde een goede pot tegen De Haarstek 3. Frans Klein en Henk Spooren wonnen hun partij. Henk Goetssch en Jan Meeuwis kwamen respectievelijk één en twee caramboles tekort. Het wisselvallige team 3 leed een nederlaag. Harrie Verhoeven moest de eer redden voor dit team, dat de andere drie partijen verloor. Team 4 won nipt van De Baarzen 3. Ton Rooms en Gerard Eijkemans bleven aan de goede kant van de score. Team 5 behaalde winst met de maximale score van 40 punten. Wim Bekkers, die een dubbelpartij speelde, Harrie van der Velden en Andre Vissers scoorden ieder tien punten.
Bij de afdeling 3-banden klein speelde team 6 een overtuigende overwinning bij elkaar. Met name Wim van Gils en Math Hendriks, zij wonnen met hetzelfde moyenne van 0,468. Team 7 verloor ruim. Fouad Hasbani was de enige met winst voor dit team. Team 8 verpletterde het andere Boxtelse team van Het Groene Laken met 30-20. Andre Vissers, Henk de Koning en uitblinker Theo van Dongen wonnen hun partij. Team 9 verloor hun ontmoeting tegen De Hopbel 1. Rene de Windt redde de eer met een goed gespeelde overwinning. Het eredivisie team was deze week vrij. Zo ook komende zondag.

HCB'92 Dames 1 speelt gelijk

Verlies voor DB1

Boxtel - De dames van Handbal Combinatie Boxtel speelden zondag thuis in De Braken tegen Jupiter uit Eersel. Zij verloren met 9-14. Zaterdag speelden de meiden van DB1 gelijk tegen DOS uit het Drenthse Emmer-Compascuum.

Jupiter ging zondag snel van start en scoorde door hun snelle aanval de eerste twee doelpunten van de wedstrijd. De Boxtelse dames zetten daarna een mooie wissel in waardoor Annemarie Sens het eerste doelpunt op het scorebord zette. Maar Jupiter bleef druk zetten en door het slechte verdedigingswerk van HCB'92 bleven zij de goal vinden. Ook keepster Mary Swinkels kon deze ballen niet keren. HCB bleef in de aanval proberen te scoren maar kwam er niet altijd goed uit. Wel werden een aantal keren de hoekspeelsters vrijgespeeld waardoor Gitte Vanhout en Helen Berkelmans wat doelpunten bij elkaar konden verzamelen. Jupiter liep al snel uit omdat de defensie niet goed stond en de middenspeelster steeds vrij kwam. De ruststand was zodoende 6-10.
Coach Mirjam van Weert gaf haar ploeg voor de tweede helft mee de verdediging terug te brengen naar 6-0 en in de aanval beter de bal in de goal te leggen. Al snel bleek dat de 6-0 verdediging beter liep en HCB harder aanpakte. In de aanval gingen ze met twee cirkelloopsters spelen waardoor Jupiter het wel moeilijk kreeg. Zo kwamen er wat gaten vrij en wist Gitte Vanhout het doel weer te vinden. Helen Berkelmans kreeg daarna de bal in het net door een mooie break out. Maar ook Jupiter bleef scoren. Door HCB-wissel kreeg Manon Foolen een mooie kans en zette de stand op 9-13. Daarna scoorde Jupiter nog in de laatste minuut. HCB'92 kon de stand niet meer buigen en verloor de wedstrijd met 9-14.
Aanstaande zaterdag 8 december speelt HCB tegen de Groesbeekse Glorie.

DB1
De sterke verdediging waar DB1 zaterdag mee van start ging mocht niet baten; DOS kwam er doorheen en opende de score. Bij 0-2 bracht Anouk Foolen de stand met een afstandsschot op 1-2. Terwijl Anouk Hermans en Jytte Bruss sterk verdedigend werk verrichtten, brachten een tweede goal van Foolen en een van Lieke van Rooij de ruststand op 3-6.
De tweede helft ging HCB vlot van start. Veerle van Abeelen scoorde twee keer vanaf de cirkel. Van Rooij maakte een paar goals in de kruising. Ive van den Langenberg en Tess Berkien verdedigden goed, waardoor Monique Dommetilla met een snelle aanval de score naar 8-8 bracht. Hierna ging het gelijk op. Anouk Schellekens maakte ook een goal wat leidde tot 10-11. Toen het bijna tijd was, was daar Jorien Strik die de stand gelijktrok met een mooie snelle aanval naar voren. Eindstand 11-11.

DVG overklast Boskant

Foto: Toon van Ruremonde / DVG

Liempde - Vanwege de vele regen in de ochtend waren er vooraf twijfels of de wedstrijd wel door kon gaan, maar de paar droge uren vooraf zorgden ervoor dat het veld goed bespeelbaar was. DVG was heer en meester en speelde de, tot nu toe, beste wedstrijd van het seizoen. Boskant werd op alle linies overlopen en incasseerde zes doelpunten.

De intenties van DVG waren vanaf de eerste minuut duidelijk. Boskant werd vol onder druk gezet en al in de eerste minuut was er een gevaarlijke kopbal van Wilco Voets die net naast ging. Niet veel later viel het eerste doelpunt echter de scheidsrechter keurde de goal af. Bij een terugspeelbal sprong de bal te ver van de voet en werd de uittrap geblokt waarna de bal simpel ingetikt kon worden. DVG ging niet bij de pakken neerzitten en drie minuten later was het dan toch 1-0. De mee opgekomen Luuk van de Ven kon de bal laag voorzetten waarna Teun Welvaarts kon inschieten. Een doorgekopte bal kwam in de voeten van Bas Smulders die het overzicht behield en een paar spelers van Boskant te kijk zette, inclusief de keeper: 2-0. De mooiste aanval van DVG zorgde voor de derde treffer. Een diepe bal van Daan Voets werd gecontroleerd door Bas Smulders die de bal breed legde op de linksback van DVG, Luuk van de Ven. Via de binnenkant van de paal werd de bal ingeschoten: 3-0. Boskant kwam maar niet aan voetballen toe, laat staan dat er een kans werd gecreëerd. Pas in de dertigste minuut werd er een keer hoog over het Liempdse doel geschoten. Voor rust werd de beslissing al op het scorebord gezet door de vierde treffer. De uittrap van keeper Raymon Strik werd via Sander van de Ven razendsnel meegegeven aan Teun Welvaarts en die bracht vervolgens Bas van Houtum in stelling. Ruststand 4-0.

Foto: Toon van Ruremonde / DVG
Foto: Toon van Ruremonde / DVG
Foto: Toon van Ruremonde / DVG
Foto: Toon van Ruremonde / DVG

Na rust had DVG niet meer die drive om een monsterscore neer te zetten en had Boskant meer balbezit zonder daar veel mee te doen. Als er al op goal werd geschoten, kon Raymon Strik gemakkelijk ingrijpen. In de zestigste minuut schoot Bas Smulders nog een keer gevaarlijk voorlangs en werd een vijfde treffer van DVG afgekeurd, omdat de grensrechter buitenspel had geconstateerd. Het werd uiteindelijk toch nog 5 en zelfs 6-0 voor DVG. In de rebound scoorde de erg ijverige Luuk van de Ven zijn tweede van de dag. En kort voor tijd was het Wilco Voets die na een lange tijd 'droog' gestaan te hebben weer eens scoorde. Een doelpunt dat door de DVG'ers erg uitbundig werd gevierd. Al met al een mooie en verdiende overwinning met veel verschillende doelpuntenmakers. Zaak is om dit niveau vast te houden in de komende wedstrijden tegen Herpinia en Vorstenbosche Boys voordat de winterstop ingaat. Deze twee wedstrijden beginnen beide om 14.00 uur.

DVG-2 speelde ook thuis en ook tegen Boskant. Het werd een overwinning voor de buren: 0-2. De DVG-dames wonnen van Oss'20. Na een 2-0 voorsprong werd het 2-2 en scoorde DVG nog de winnende: 3-2.


Heren 4 Taverbo-Sabo veroveren kampioenschap

Boxtel - Bij tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo werden afgelopen weekend de laatste wedstrijden gespeeld in de najaarscompetitie. Voor heren 4, dat het hele seizoen al fier de ranglijst aanvoert, stond een spannende wedstrijd op het spel. Zij dienden tegen Die Meede uit Made minimaal acht punten te behalen om de promotie naar de derde klasse in eigen hand te houden.

Arjan Versteeden, Thomas Schets en Wilbert van Ruremonde maakten het echter spannend door op een 7-3 te blijven steken. Doordat directe concurrenten Never Despair en Luto behoorlijk wat punten lieten liggen, kon de kampioensvlag toch gehesen worden. Hierdoor promoveren de heren samen met teamgenoten Dani de Rooij en Daan de Koning komend seizoen naar de derde klasse.

16 / 16

Donderdag 6 december

ChakraDance: dansende reis door chakra's
09.30 uur, PIUS X, Heidonk 28, Liempde

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 7 december

Gratis tekenles (aanmelden)
09.30 uur, Achter de Willibrordusschool, Esch

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Verhaaltijd voor volwassenen
11.00 uur, Bibliotheek, Burgakker4, Boxtel

Hobbycentrum; zing je mee?
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Boeken Bingo in de bieb
15.30 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Training jeugdbiljart 't Ivoor, doe je mee?
18.30 uur, Biljartvereniging 't Ivoor, De Voetboog 14a, Boxtel

Flashback met Gerlof Trommelen
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Zaterdag 8 december

Plantdag 'aanplant gemengde haag en fruitbomen'
09.00 uur, Liempde, aanmelden via info@sppill.nl

Ruilbeurs Nederlandse Exlibris Vereniging
10.30 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Huiskamer; rikken, hobby, jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Muziek voor Advent en Kerst uit Europese landen
16.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Flashback met Gerlof Trommelen
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Vogeltentoonstelling
20.00 uur, L'Union, Heidezoom 2, Liempde

Zondag 9 december

NWGL organiseert wandeling de Baest
09.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vogeltentoonstelling
10.00 uur, L'Union, Heidezoom 2, Liempde

Flashback met Gerlof Trommelen
14.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Benefiet kerst concert Boxtel City Band & Wereldkoor
15.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Wereldlichtjesdag
18.30 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Kienavond CV De Natneuzen
20.00 uur, Fellenoord 6, Boxtel

Maandag 10 december

Hobbycentrum; sieraden maken met halfedelstenen
10.00 uur, Hobby Centrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Start inschrijving nieuwe serie cursussen SUB
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Informatiebijeenkomst winkelcentrum Oosterhof
16.00 uur, Raadzaal, Dr. Van Helvoortstraat, Boxtel

Filmvoorstelling 'The Nativity Story'
20.15 uur, Muziekhuis, Passage Riche 4, Boxtel

Dinsdag 11 december

09.30 uur, creatief met penseel
13.30 uur, spaans 2e leerjaar
13.30 uur, stijldansen
19.30 uur, spaanse conversatie
HobbyCentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopspreekuur Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Lezing Technologie & Zorg
16.00 uur, Liduina, Liduinahof 35, Boxtel

Bewustzijnsontwikkeling.....een ontdekkingsreis naar jezelf
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Jaarlijkse Benefietconcert van Popkoor JukeBOX
20.00 uur, Tijberzaal, BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Woensdag 12 december

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Start inschrijving nieuwe serie cursussen SUB
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Peter van den Hurk

Cor van Esch

Foto: Jouelle Muis

Jouelle Muis