DeMooiBoxtelKrant

31 januari 2018

DeMooiBoxtelKrant 31 januari 2018


Startschot bouw 465 gasvrije woningen op Selissen

Boxtel - Als alles volgens planning verloopt wordt ergens volgend jaar gestart met de bouw van 465 woningen in de wijk Selissen, tussen de Bosscheweg en de A2. Maandagmiddag werd de overeenkomst voor het nieuwbouwproject getekend door de betrokken partijen Van Wanrooij Projectontwikkeling, Bouwbedrijf Van Peer en de gemeente. Ongeveer 30 procent van de bouw valt binnen de sociale woningbouw en zo'n 20 procent valt binnen het duurdere segment. De rest van de bebouwing valt, vanzelfsprekend, in het middensegment. Alle woningen worden aardgasvrij.

De start van het woningbouwproject is de afsluiting van een lange periode van stroeve vooruitgang met de woningbouw in Boxtel. Het is de vierde poging die de gemeente ondernam om woningbouw in het bijna 20 hectare grote gebied te realiseren. Eerdere pogingen strandden op vanwege de crisis verwachtte verliezen op de aangekochte grond. De laatste mislukte poging liep stuk op een niet integrale aanpak van het gebied als geheel. "En je kunt er dan gif op innemen dat je als gemeente nooit het hele gebied ontwikkeld krijgt", geeft wethouder Van de Wiel aan.

Bedrijven
"Een hele uitdaging", noemt ook Clemie van Wanrooij, directeur van de projectontwikkelaar, de bouwplannen. "Omdat het een integrale ontwikkeling van het gebied betreft." Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk zal rekening gehouden worden met het bestaande karakter van Selissen, aldus de projectontwikkelaar.

In de nieuw te ontwikkelen woonwijk, ruwweg begrensd door de A2 en Bosscheweg, liggen twee agrarische bedrijven. Die zullen verdwijnen. Daartoe is al contact gelegd met de eigenaren en zijn al regelingen getroffen. Voor Eetcafé De Oude Ketting zal de aanleg van de woonwijk geen gevolgen hebben, verwacht de wethouder.

De plannen moeten in overleg met alle betrokken vakgebieden nog verder uitgewerkt worden. Daar rolt als het goed is op relatief korte termijn een stedenbouwkundig ontwerp en aansluitend een bestemmingsplan uit. De ontwikkelingen op Selissen staan los van de plannen in voormalig verpleeghuis Lindelust, waar ook zo'n 100 woningen gerealiseerd kunnen worden door bouwbedrijf Dura Vermeer.

Gasloos
Wel is duidelijk dat binnen de nieuwbouwwijk Selissen woningen gebouwd worden voor alle doelgroepen. De realisatie zal fasegewijs plaatsvinden. Ook duidelijk is dat de wijk gasloos gebouwd wordt. De woningen worden zogenaamd all-electric uitgevoerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van aardwarmte in combinatie met zonne-energie. Daarmee zijn de huizen zeer toekomstbestendig en nagenoeg energieneutraal. Dit sluit uitstekend aan bij de duurzaamheidsambitles van de gemeente Boxtel.

Op het gemeentehuis heerst een jubelstemming nu de recente ontwikkelingen tot een goed einde lijken te komen. Ruim twee jaar werd tussen de betrokken partijen onderhandeld en werd gepoogd tot sluitende afspraken te komen.

Peter van de Wiel is enthousiast over de overeengekomen afspraken met Van Wanrooij Projectontwikkeling en bouwbedrijf Van Peer. "Deze overeenkomst is de kers op de taart wat betreft 'Boxtel Bouwt'", aldus de wethouder. Ook de beide bouwpartners geven aan zeer tevreden te zijn over de constructieve wijze waarop de afspraken tot stand gekomen zijn.

Waggelrevue staat garant voor Boxtels vermaak

Van links naar rechts Clemie van Wanrooij (Van Wanrooij Projectontwikkeling), wethouder Peter van de Wiel en Jan van Peer, van het gelijknamige bouwbedrijf, tekenen de anterieure overeenkomst. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Hofpaleis Denziz was afgelopen vrijdag én zaterdag de thuisbasis van de Waggelrevue. Op dit vrolijke carnavalsfestijn werd de draak gestoken met allerlei Boxtelse situaties, maar kon natuurlijk ook gewoon gefeest worden op de muziek van verschillende blaaskapellen. Zo'n 400 Boxtelse bezoekers vermaakten zich er het afgelopen weekend prima mee.

Met vrijwel enkel optredens verzorgd door Indegatse artiesten zoals de 5 Zaligheden, Ad Hoevenaars, de Shop Indjes, Toon van Krieken, de 3 Kupkes, de Agterblijvers en Fons van Asten, stond de avond garant voor echte Boxtelse humor en vermaak.

De beoogde locatie waar de nieuwe, gasvrije wijk wordt uitgerold. Foto: Google
De Shop Indjes weten het publiek te vermaken met een sketch die zich afspeelt in Indegat. Foto: Bo van Uden

Zo kwam een terrasscène voorbij in het Boxtelse uitgaansleven, maar was er natuurlijk ook aandacht voor het onlangs onthulde carnavalskunstwerk ter ere van 55 jaar Stichting Openbaar Carnaval (SOC) Boxtel. Daarbij hadden de Agterblijvers met een goed uitgewerkt verhaal over het ontstaan van het Boxtelse carnaval een bijzondere theorie over de achtergrond van het kunstwerk. Ook andere actuele Boxtelse thema's zoals de Sint-Petrusbasiliek en Programma Hoogfrequent Spoor kwamen voorbij.

Toch waren het ook namen als Jasper van Gerwen uit Hilvarenbeek en de Toesers uit Gulpen die het publiek wisten te vermaken.

Het tussenliggende muzikale programma van de avonden werd eveneens Op Boxtelse wijze gevuld, en wel door De Ducktownband. De presentatie van de avond was in handen van Ton van Alebeek.

Volgens gastvrouw Marion Veenstra gaat het niveau van de Waggelrevue al enkele jaren op rij omhoog en is vooral te zien hoe de verschillende carnavalsclubs in Indegat elkaar steeds beter weten te vinden.

Oprichting lees- en luisterclubs in Boxtel

De philharmonie zuidnederland in actie. (Foto: Simon van Boxtel) Foto: Simon van Boxtel

Oprichting lees- en luisterclubs in Boxtel

Boxtel - Geïnteresseerden in een leesclub Nederlandse en vertaalde literatuur of een luisterclub klassieke muziek kunnen hier donderdag 8 februari bij de bibliotheek aan de Burgakker meer informatie over verkrijgen. Voor de leesclub is dat van 10.30 tot 12.00 uur en voor de luisterclub is de bieb van 14.00 tot 16.00 uur geserveerd.

De informatiebijeenkomsten zijn een initiatief van de bibliotheek samen met de landelijke organisatie Senia. Deze stichting brengt mensen met eenzelfde culturele interesse bij elkaar, in dit geval is dat een leesclub Nederlandse en vertaalde literatuur en een luisterclub klassieke muziek. Het gaat om groepen van zes tot acht personen, die zeven keer per jaar bij elkaar komen. Senia levert het studie-en discussiemateriaal aan de hand van zogenaamde lees- en luisterwijzers. Het is duidelijk geen cursus, maar een manier om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over een gekozen boek of een muziekstuk.

Op de website www.senia.nl staat bij de rubriek 'Leesgroepen' meer over de boeken waarvoor al leeswijzers beschikbaar zijn en bij het kopje 'Muziek' meer informatie over de luisterwijzer en – voor de liefhebbers – alvast wat fragmenten die via een link naar internet beluisterd kunnen worden.
De informatie over de werkwijze en de kosten wordt gegeven door ambassadeurs van Senia. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Meedenkbijeenkomst Ouderen in Regie

Boxtel - De stichting Ouderen in Regie organiseert op maandag 5 februari een vervolgbijeenkomst op de in het najaar georganiseerde inspiratiebijeenkomsten 'Op weg naar een Zorgcoöperatie'. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in de vergaderzaal van Gemeenschapshuis De Walnoot.

Op basis van de ideeën, suggesties en kritische kanttekeningen die tijdens de eerdere bijeenkomsten zijn geuit, heeft Ouderen in Regie besloten tot een bredere profilering van de Coöperatie. Tijdens de meedenkbijeenkomst zal hierover met de aanwezigen van de eerdere bijeenkomsten en geïnteresseerden van gedachten worden gewisseld om tot een verdere uitwerking komen.
De Coöperatie wil zich richten op het bredere terrein van wonen, welzijn en zorg. Het doel is de leden ondersteuning te bieden bij zelfredzaamheid en eigen regie. Daartoe wil de Coöperatie een verbindende rol spelen in het aanbod van diensten in het domein wonen, welzijn en zorg en de beschikbare informatie en diensten op dat gebied beter toegankelijk maken.

In vervolg hierop organiseert de stichting Ouderen in Regie op 14 maart 2018 een bredere bijeenkomst waarbij organisaties in het domein van wonen, welzijn en zorg worden uitgenodigd hun aanbod te presenteren en de mogelijke rol die zij zien voor een Coöperatie toe te lichten.

KBO-activiteiten

Donderdag 1 februari        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 2 februari        Eucharistieviering in de St. Theresiakerk tot intentie voor de overleden KBO-leden van de wijk Lennisheuvel        09.30
                        Rikken en jokeren in De Walnoot        13.30
Dinsdag 6 februari        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        PC- platform in De Walnoot        13.30
                        Kienen in De Adelaar        14.00
Woensdag 7 februari        Eten bij Lotus, opgeven vóór zondag 4 februari bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl of bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com        17.00

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, telefoon: 0411-601723

Collecte februari

Tot en met 3 februari: Hersenstichting

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot (m.u.v. carnavalsmaandag) 13.00
Elke woensdag         Gym in de Angelaschool        19.00 en 20.00
Elke dinsdag         Fietsen vanaf Breukelsplein        13.00
Elke donderdag        Nordic walking vanaf de Markt        9.00
Maandag 5 februari Gezondheidsavond straling in De Walnoot        19.30

Vrouwencontact Liempde

Iedere dinsdag        Mindfit energie
Woensdag 7 februari        Kienen

Klein biomassaplein op Vorst B is vaststaand gegeven

Foto: We Are Electric

Boxtel - De Boxtelse politiek boog zich vorige week dinsdagavond, wederom, over het biomassaplein. Ditmaal was de omgevingsvergunning voor een vierjarige pilot met een klein biomassaplein van zo'n 0,6 hectare onderwerp van gesprek. Want, zo is de gedachte, zo'n plein zou een grote katalysator zijn voor de komst van innovatieve bedrijven, die onder de noemer Greentech vallen, naar industrieterrein Vorst B. De fractie van BALANS diende een initiatiefvoorstel in waarin gevraagd werd om de gemeenteraad bij het tot stand komen van deze vergunning te betrekken. Het voorstel sneuvelde echter; de raad voelt zich voldoende overtuigd door de toezeggingen die de wethouder 10 januari deed in Lennisheuvel.

Het biomassaplein op industrieterrein Vorst B hield dinsdag tijdens de vergadering van de gemeenteraad de gemoederen wederom bezig. Eerst werd het initiatiefvoorstel van BALANS behandeld, gevolgd door een WOB-verzoek van ondernemersvereniging SPIN. Ook meldden zich drie insprekers. Twee van hen, Stefan van den Nieuwenhof namens Stichting Rond Kerk en Orion in Lennisheuvel en Ton Jonkers, die op persoonlijke titel spreekt, pleiten voornamelijk voor betere communicatie en samenwerking tussen de gemeente en Lennisheuvel. Van den Nieuwenhof vraagt om strengere milieueisen aan het plein in de uiteindelijke omgevingsvergunning.

SPIN-voorzitter Patrick van Loosbroek, één van de insprekers, is verbolgen over de lage prijs waarvoor de grond op Vorst B weg dreigt te gaan. Ladonk barst volgens hem uit zijn voegen, maar op Vorst B mag niet uitgebreid worden. Hij gaf aan dat de verkoop van de grond aan de industrie zo'n 20 miljoen op zou kunnen leveren. Daarnaast kan volgens hem Greentech, waar het biomassaplein deel van uitmaakt, ook uitgerold worden op Vorst C, net ten zuiden van Vorst B. "Wij hebben daar dekkende argumenten voor", aldus Van Loosbroek. Hij vindt dat gemeente en SPIN gezamenlijk dit plan zouden moeten verdedigen tegenover de provincie. Volgens hem bagatelliseert de gemeente de noodzaak voor nieuwe industriegrond door Ladonk als kleiner industrieterrein voor te stellen dan het daadwerkelijk is. Niet kloppende cijfers op de website van de gemeente, die de grootte van de industrie op Ladonk met een factor honderd lager weergeven dan daadwerkelijk het geval is, zijn daar volgens hem een voorbeeld van.

Ook de BALANS-fractie verbaasde zich erover dat 'goede industriegrond' wordt verkocht tegen de 'prijs van bosgrond' om daar een biomassaplein aan te leggen. Fractievoorzitter Mariëlle van Alphen meent dat de gemeente dit bewust doet om de verwachtte 'donkerrode exploitatiecijfers van het biomassaplein iets minder rood te maken'. Zij verwijst naar het businessplan voor het plein, dat overigens niet openbaar is. Daarom dient haar fractie dan ook een initiatiefvoorstel in om meer openheid van zaken te krijgen.

Afgeschreven voor industrie
Wethouder Peter van de Wiel is niet gecharmeerd van het voorstel. Volgens hem was het in 2013 BALANS zelf dat Vorst B als locatie voor Greentech opperde: "Uw fractie vroeg in 2013 of er al gelobbyd werd voor een biomassaplein in Boxtel. 'Wij denken bijvoorbeeld aan Vorst', gaf BALANS toen letterlijk aan." Volgens de wethouder klopt de argumentatie van zowel SPIN als BALANS niet. Het gebied in Lennisheuvel is door de provincie definitief afgeschreven als industrieterrein, geeft hij aan: "Vorst B is voor Greentech, dat is een gegeven waarmee we het moeten doen." Een biomassaplein is op zijn beurt weer essentieel voor Greentech.

Ook een eventuele verhuizing van de Greentechplannen van Vorst B naar het iets zuidelijker gelegen Vorst C, zoals SPIN voorstelt, is volgens collega-wethouder Van den Broek 'veel te voorbarig'. Lennisheuvel verzette zich destijds fel tegen industriële activiteiten aldaar. Bovendien, zo luidt de uitleg, is dan nog steeds Vorst B niet beschikbaar voor bedrijven op Ladonk. Ook vanuit de gemeenteraad was er een sneer richting SPIN. "Ik vind het schokkend dat SPIN nu weer over een biomassaplein op Vorst C begint. Lennisheuvel was daar destijds zeer fel tegen", aldus Peter Manniën, van coalitiepartij Combinatie95.

De meerderheid van de raad kon zich niet in het initiatief van BALANS vinden. Peter Manniën verklaarde zijn vertrouwen in de plannen als volgt: "De wethouder heeft ons ervan overtuigd dat de komst van het biomassaplein nodig is om andere, innovatieve bedrijven aan te trekken. Bovendien is het voorstel van BALANS overbodig geworden door de toezeggingen die de wethouder in Lennisheuvel deed." Die komen erop neer dat Lennisheuvel mag meedenken in het uiteindelijke bestemmingsplan. "Deze omgevingsvergunning is een lapmiddel tot het uiteindelijke bestemmingsplan er ligt."

Van de Wiel gaf vorige week dinsdag wederom aan dat Lennisheuvelaren kunnen meedenken door hun wensen kenbaar te maken in een zogenaamde doelennotitie voor het bestemmingsplan. Ook zegde hij wederom toe dat het plein naar maximaal 2 hectare kan uitgroeien met strikt houtige biomassa. Bij het tot stand komen van het definitieve bestemmingsplan wordt de raad sowieso al betrokken, waardoor, om met de woorden van PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Anja van den Einden te spreken, het initiatief van BALANS 'een farce' is. Te zijner tijd mag de gemeenteraad zich dus uitlaten over Greentech. Maar dan wel met de kanttekening dat het biomassaplein er sowieso al komt.

Ook Olivier Heldens, Paul Kalkbrenner en De Jeugd Van Tegenwoordig naar We Are Electric

Boxtel - We Are Electric maakte donderdagochtend 12 nieuwe namen bekend voor het festival dat van 6 tot en met 8 juli neerstrijkt op Landgoed Velder in Liempde. Onder hen techno-dj Paul Kalkbrenner, de populaire Nederlandse hiphopformatie De Jeugd Van Tegenwoordig en de Rotterdamse dj Olivier Heldens.

De Jeugd Van Tegenwoordig brak in 2005 door met 'Watskeburt?!', dat inmiddels een klassieker is geworden. De viermansformatie is na vele succesvolle albums, talloze muziekprijzen en optredens op onder meer Lowlands en Pinkpop uitgegroeid tot één van de grootste (elektronische) hiphopacts van ons land. Heldens tekende op 17-jarige leeftijd al een contract bij Spinnin' Records en is sindsdien wereldwijd een veel gevraagde dj. De Berlijnse producer Paul Kalkbrenner wordt geroemd om zijn diepe, minimalistische sound.

Naast hen wordt de affiche aangevuld met Netsky, Modeselektor DJ set, Slushii, Black Sun Empire, Benny Rodrigues, Chocolate Puma, Kraantje Pappie, Jacin Thrill en Yung Nnelg. Eerder werden al namen als The Prodigy en Eric Prydz aangekondigd.

De early bird kaarten voor het festival gingen op 27 januari in de verkoop via we-are-electric.com.

Boxtel voelt niets voor Nederlandse vlag in raadzaal

Foto: Patrick van den Aker

Boxtel - Het leek de fractie van BALANS nog zo'n goed idee: de nationale vlag die als symbool van de Nederlandse normen en waarden iedere raadsvergadering prominent aanwezig in de raadzaal zou wapperen. Het idee strandde echter tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdag. "Niet nodig", zo luidde de algemene conclusie. Alleen mede-oppositiepartij CDA kon zich wel vinden in het verbindende karakter van zo'n vlag.

Ondanks het betoog van BALANS-raadslid Erica Vos voor het ophangen van de nationale driekleur in de raadzaal ving haar fractie bot. De motie vreemd aan de orde van de dag die haar partij indiende kon slechts op steun van oppositiepartner CDA rekenen. Onder meer de fractie van Combinatie95 vuurde enkele kritische vragen af op Vos over wat volgens haar dan de Nederlandse identiteit en normen en waarden precies zouden moeten zijn. Vos haar antwoorden zijn zo universeel, meent de partij, dat een vlag niets toevoegt.

De vlag staat in tijden van politieke bewegingen als de PVV en Forum voor Democratie zelfs symbool voor kritiek op minderheden, vond PvdA/GL-voorzitter Anja van den Einden; "Voor mij hoort die vlag hier op dit moment dan ook juist niet thuis." INbox raadslid Jan de Koning was milder in zijn reactie, maar benadrukte dat er in de raadzaal al een borstbeeld van de koning staat. Die mening deelt ook de VVD. "Het koningsbeeld is meer een symbool van vaderlandsliefde dan een vlag", aldus fractievoorzitter Dymph van de Vries. Ook de D66-fractie vindt een vlag 'onnodig om te weten wat de Nederlandse normen en waarden zijn'.

Burgemeester Mark Buijs benadrukte na een korte schorsing dat hij de motie door de raad wilde laten behandelen. Gezien de kritische reacties was toen al duidelijk dat het idee geen bijval zou krijgen vanuit de coalitie en haar gedoogpartners. En dus zal er, in ieder geval tot de verkiezingen op 21 maart, geen Nederlandse vlag in de raadzaal wapperen.

Hoofdredacteur Marc Cleutjens neemt afscheid van Brabants Centrum

Boxtel - Na bijna 25 jaar neemt hoofdredacteur Marc Cleutjens afscheid van 'zijn' Brabants Centrum. Hij liet dit afgelopen donderdag weten met een stuk in de krant waar hij vanaf 1996 de redactie leidde.

Cleutjens begon in 1993 bij de krant, in eerste instantie als archivaris, zo geeft hij in zijn afscheidsartikel in zijn eigen krant aan. In 1996 werd hij hoofdredacteur. Later bekleedde hij een dubbelrol als hoofdredacteur en directeur, een rol die zijn voorganger Piet van Oers ook had totdat hij in 2005 terugtrad. Cleutjens nam datzelfde jaar ook het stokje van de directeur over. De scheidend hoofdredacteur geeft in zijn eigen krant aan dat deze dubbelrol leuk was, maar hem ook zwaar viel. Het leidde tot een burn-out.

In 2014 werd Cleutjens als directeur opgevolgd door de huidige directeur Henk van der Zee. Hij vervolgde zijn loopbaan als hoofdredacteur tot nu. Zowel Brabants Centrum als Cleutjens zelf gaan verder niet in op diens vertrek. Of Cleutjens opgevolgd wordt of dat de krant zonder hoofdredacteur verder gaat is ons onbekend.

Win Lady Million Privé parfum van 100 euro bij loterij voor KiKa

Boxtel - Boxtelaar Patrick van den Aker, die loopt om geld in te zamelen voor KiKa, is een lootjesactie gestart waarmee iedere drie weken leuke prijzen te winnen zijn. Dit keer is dat een flacon van Lady Million Privé parfum, ter waarde van 100 euro.

Lootjes voor de actie kunnen voor 1 euro gekocht worden bij DA Drogisterij & Parfumerie Van den Biggelaar, Natasja Fashion en Bakkerij De Leijer in Selissen.

Over drie weken wordt de winnaar op de Facebookpagina 'Patrick rent voor KiKa' en in DeMooiBoxtelKrant bekendgemaakt. Ook lees je hier wat het in de volgende ronde te winnen product is.

Geld speelt (g)een rol bij programma Teejatergroep Orion

Lennisheuvel - Dit voorjaar speelt geld (g)een rol bij Teejatergroep Orion. De groep brengt twee stukken, waarin niet alleen geld-, maar ook familiezaken een grote rol spelen. In maart is in het gemeenschapshuis in Lennisheuvel 'De Vrek' van Molière te zien en eind mei wordt, niet binnen maar buiten, 'Adel Blank' van Alex van Warmerdam opgevoerd.

Of het nu om de 17e of de 21e eeuw gaat: geld- en familiezaken zijn van alle tijden en dat wordt dit voorjaar door Teejatergroep Orion treffend tot uitdrukking gebracht. In haar inmiddels gebruikelijke maart-uitvoering in Gemeenschapshuis De Orion brengt de Teejatergroep vijf avonden een klassieke komedie van de beroemde komedieschrijver Molière. 'De Vrek' toont de akelige Monsieur Harpagon, voor wie maar één ding telt en dat is geld. Zelfs zijn eigen kinderen zet hij in voor materieel gewin. Maar daar moet nu voor eens en voor altijd een einde aan komen.
Deze Vrek is een speelse bewerking van het origineel, met hier en daar een knipoog naar de moderne tijd, maar in een 17e eeuws decor. Zo laat Teejatergroep Orion, onder regie van Minke van Hoof, zien dat de stukken van Molière tijdloos zijn. De voorstellingen zijn op 9, 10, 14, 16 en 17 maart, ze beginnen om 20.15 uur.

Eind mei gaat de Teejatergroep vijf keer naar buiten en brengt in een heel andere omgeving het stuk 'Adel Blank' van schrijver Alex van Warmerdam op de planken, of beter: op het gras in de tuin aan de Koevoortseweg 1 in Lennisheuvel. Ook in dit absurdistische stuk draait alles om geld en de onderlinge relaties: Adel Blank is een schijnbaar rijke vrouw die op sterven na dood is. Haar laatste dagen slijt ze in een huisje nabij de zee, samen met haar personeel, waar blijkt dat niemand is wie en niets is wat het lijkt.
Deze voorstellingen worden om 20.15 uur gespeeld op 23, 24, 26, 30 en 31 mei.

Losse kaarten en combi-deal
Kaarten voor 'De Vrek' kosten 12,50 euro, inclusief pauzedrankje, voor 'Adel Blank' kosten de kaarten 10 euro, hierbij zijn geen consumpties inbegrepen. Nieuw dit jaar is een combi-deal, waarbij kaarten voor beide voorstellingen samen 20 euro kosten. Deze combi-deal is alleen te bestellen bij Ellen van de Loo via ellenkeesloo@gmail.com en 0411-674485. Zij verkoopt ook losse kaarten, evenals Bloemwinkel Marimba in Winkelcentrum Selissen.

Lezing 'Het raadselachtige leven van vogels'

Liempde - Bij Café 't Groene Woud geeft Lou Megens op donderdag 8 februari een lezing met als thema 'Het raadselachtig leven van vogels'. Deze gratis lezing is georganiseerd door natuurwerkgroep Liempde.

Vogels maken onderdeel uit van ons alledaagse leven. Voor veel mensen zijn ze zelfs zó gewoon, dat ze er amper of geen aandacht aan schenken. Maar wie dat wel doet, kan niet ontkomen aan een zekere fascinatie voor vogels. Al was het maar omdat ze kunnen vliegen, waar wij ze om benijden. Maar er komt meer bij kunnen vliegen kijken dan je zou denken. Zo zijn er echte langeafstandsvliegers, die er niet voor terugdeinzen om duizenden kilometers naar hun winterverblijf in warmere oorden te vliegen. Maar hoe vinden zij hun weg daar naartoe en hoe onthouden zij de route voor het volgende jaar? En hoe houden de vogels tijdens deze lange trekvluchten contact met elkaar?

Sommige vogels, zoals spreeuwen, staan bekend om hun samenscholingsgedrag, waarmee ze veiligheid in elkaars gezelschap zoeken. Andere vogelsoorten zijn meester in het camoufleren van zichzelf en/of hun broedsel.

Lou Megens is een gewaardeerd spreker die veel lezingen geeft voor (met name) vogelverenigingen in het hele land en zelf in Vlaanderen. Zijn lezingen hebben meestal Europese vogels in hun biotoop als onderwerp. Maar ook het houden en kweken van met name Europese insecteneters hebben zijn warme interesse.

De lezing wordt gehouden in Café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Rommelmarkt in De Rots

Boxtel - Koopjesjagers kunnen aanstaande zaterdag 3 februari hun hart ophalen tijdens de rommelmarkt in Gemeenschapshuis De Rots. Ook zelf spullen verkopen kan, een tafel huren kost 4 euro.

De entree van de rommelmarkt is gratis, het parkeren bij het gemeenschapshuis ook. Je vindt De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel. De rommelmarkt duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Een tafel reserveren kan via een telefoontje met 0411-601036, 06-10111877 of 0622771772. Je kunt ook een e-mail sturen naar kuijlen_wim@hotmail.com of kuringen@home.nl.

Mega-vlooienmarkt in de Braken

Boxtel - Aanstaande zondag 4 februari kan er volop geshopt worden tijdens een grote vlooienmarkt in Sportcomplex De Braken van 10.00 tot 16.00 uur. Parkeren is gratis, de entree kost 2 euro voor volwassenen.

Je vindt het sportcomplex aan de Braken 1a, 5282JJ in Boxtel. Meer informatie of reserveringen: 06-81135591 of www.vandersteenevenementen.nl.

Midwintertocht WSV De Keistampers

Boxtel - Wandelsportvereniging De Keistampers organiseert op zondag 4 februari haar jaarlijkse midwintertocht. Dit jaar gaan de uitgezette wandelroutes van 7, 12, 20 en 30 kilometer richting de landgoederen Velder en Heerenbeek. De twee langste afstanden gaan naar De Mortelen en de 30 kilometer komt tot in Oirschot.

De wandelaars vertrekken vanaf Grote Beemd 4 in Boxtel. De tochten beginnen op verschillende tijden. De 7 en 12 kilometer gaan van 9.00 tot 13.00 uur van start, de 20 kilometer tussen 8.00 en 12.00 uur en de 30 kilometer begint tussen 8.00 en 10.00 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt 2 euro voor leden van de KWBN en 3 euro voor niet leden. Verdere inlichtingen op www.dekeistampers.nl of via 06-16211703.

Dit jaar viert Wandelsportvereniging De Keistampers haar 40-jarig jubileum en de organisatie hoopt dan ook op een grote opkomst bij de wandelingen.

Vogelvoer maken bij De Kinderboerderij

Boxtel - Aanstaande zondag 4 februari zijn kinderen welkom bij De Kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel om gezonde traktaties te maken voor de vogels.

Van 14.00 tot 16.00 uur gaan de kinderen aan de gang met fruit, vet en zaden om de tuinvogels de winter door te helpen. Het gemaakte voer mag mee naar huis en deelname is gratis.

Carnaval.
Tijdens carnaval is De Kinderboerderij in Boxtel gesloten op zaterdag 10, zondag 11 en maandag 12 februari. De rest van de vakantie is De Kinderboerderij geopend op de reguliere tijden. Kijk voor meer informatie op www.kinderboerderijboxtel.nl/.

Geert Hoes leest voor op De Vorsenpoel bij het Voorleesontbijt

Opruimen van het zwerfvuil in de sloot op de Fellenoord is volgens VDDDB-voorzitter Theodoor van Leeuwen 'een zinloze zaak'. (Foto: Theodoor van Leeuwen) Foto: Theodoor van Leeuwen

Boxtel - Enkele tientallen kleuters van basisschool De Vorsenpoel werden afgelopen woensdagochtend in het kader van het Nationale Voorleesontbijt 2018 voorgelezen door Boxtelaar Geert Hoes. Hij las hen voor uit het prentenboek van het jaar 2018, 'Ssst! De tijger slaapt' van Britta Teckentrup.

Hoes gaf van tevoren aan er zin in te hebben, vooral omdat de voormalig GTST-ster door het hele land al voorgelezen had tijdens voorgaande edities van het Voorleesontbijt, maar nog nooit in zijn geboortedorp. Dit jaar, tijdens de 15e editie, kwam daar verandering in.

De kinderen kijken gefascineerd toe hoe Geert Hoes voorleest. Foto: Sander van Kasteren

Hoes las de kinderen van basisschool De Vorsenpoel voor uit het prentenboek van het jaar, dat over een slapende tijger gaat. De tijger bleek óók nog eens jarig te zijn, net als een van de kleuters van de basisschool. Het Voorleesontbijt werd daarom dan ook afgesloten met een luid 'Lang zal hij leven'.

Na afloop ontving Hoes, heel toepasselijk, een klein cadeau van de basisschool voor zijn gedane moeite: een boekenbon. "Daar zal ik een mooi boek van kopen!", lachte de Boxtelaar.

Het Voorleesontbijt is een landelijk initiatief dat sinds 2004 bestaat. Het is in het leven geroepen door Stichting Lezen en wordt georganiseerd door de CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. Doel van de campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen.

Zwerfvuil Fellenoord is gemeenteraad 'doorn in het oog'

Boxtel – 'Een doorn in het oog'. Dat is het vele zwerfvuil in onze gemeente volgens de CDA-raadslid Kubra Attalay. Zowel haar fractie als die van PvdA/GroenLinks uitte dinsdag hun zorgen over de aangekondigde stop van het opruimen van zwerfvuil in de sloot aan de Fellenoord tussen het tankstation en het Jacob-Roelandslyceum door Vereniging De Dommel Door Boxtel (VDDDB). Zij riepen wethouder Herman van Wanrooij tijdens het vragenhalfuurtje dan ook op om met alle betrokken partijen een oplossing te zoeken. De wethouder gaf aan dat die er op korte termijn komt als het aan hem ligt.

Beide partijen vernamen via Facebook het bericht dat de VDDDB schoon genoeg heeft van het opruimen van de sloot langs het Jacob-Roelandslyceum. 'Een zinloze zaak', aldus voorzitter Theodoor van Leeuwen. Volgens PvdA/GroenLinks en de CDA-fractie zijn de vrijwilligers hun enthousiasme aan het verliezen doordat zij niet meer het gevoel hebben dat hun opruimwerk wat oplevert.

Van Leeuwen beaamt dit: "Ik sprak tijdens de open dag de rector van het Jacob-Roelandslyceum. De sloot leek die dag op een vuilnisbelt en ik vroeg hem waarom ze het afval niet even vooraf hadden opgeruimd. Hij vertelde mij dat ze daar met vijf man mee bezig waren geweest." De voorzitter heeft ook wel een vermoeden waar het afval vandaan komt: parkeerders aan de Fellenoord die hun afval in het slootje gooien. Hij legt uit dat hangjongeren en scholieren vaak onterecht de schuld van het zwerfafval krijgen.

De wethouder benadrukt dat hij het een pijnlijke kwestie vindt: "Het is schrijnend dat een club als VDDDB aan het afvallen is. Zeker omdat het ook een rol van de gemeente is om het probleem samen met de burger op te lossen." Hij verwijst naar in 2015 door de gemeente gemaakte afspraken op het gebied van de bestrijding van zwerfvuil.

Van Wanrooij zegt toe snel iets te doen aan het afval: een extern bureau, gefinancierd uit de zogenaamde Nedvang-opbrengsten van de afvalinzameling, zal later dit jaar onderzoeken hoe het zwerfvuil het beste bestreden kan worden. Zo hoopt hij door middel van een schoon straatbeeld goed gedrag aan te moedigen.

Op de kortere termijn kondigt de wethouder aan in gesprek te gaan met VDDDB en partijen rondom de sloot op Fellenoord. Hij hoopt daarmee de vereniging voldoende te overtuigen van het belang van hun opruimwerk: "We gaan kijken wat we kunnen doen om deze ploeg weer enthousiast te krijgen!"

Meulenbrug weer open voor voetgangers

Foto: Google

Boxtel - De fiets- en voetgangersbrug aan de Van der Voortweg, de Meulenbrug, is weer open voor voetgangers. Het plaatsen van een noodbrug bleek bij nader inzien niet nodig, zo meldt de gemeente. Dit betekent een financiële meevaller van 10.000 euro.

De brug raakte door de storm op 3 januari zwaar beschadigd. Vorige week dacht de gemeente nog dat voor de reparatie de brug gelicht moest worden en er een tijdelijke brug moest komen, maar dit bleek deze week dus niet nodig.

Van de vijf lengteliggers waren er drie beschadigd. Deze zijn gedemonteerd. Het loopgedeelte van de brug is blijven liggen en met afzettingen begaanbaar gemaakt voor wandelend verkeer. Fietsers wordt verzocht om af te stappen.

Dubbele spoorwegovergang pas dicht bij goed alternatief

Boxtel - De dubbele spoorwegovergang gaat écht pas dicht als er een goed alternatief is. Dat verzekerde wethouder Herman van Wanrooij de gemeenteraad afgelopen dinsdag nog maar eens, nadat oppositiepartijen BALANS en CDA hem schriftelijk hadden verzocht hierover duidelijkheid te geven.

Hoewel hij vanwege een juridische reden de sluiting niet kan koppelen aan de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk Kalksheuvel (VLK) en de voorgenomen verbreding van de Keulsebaan, probeerde de wethouder voor de derde keer tijdens een raadsvergadering de onrust weg te nemen. Ditmaal deed hij dat door een verklaring van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te lezen. Hieruit blijkt dat het ministerie geen aanleiding ziet de overweg te sluiten vóórdat er een goede oplossing is voor de verkeersstromen die er nu dagelijks gebruik van maken. "Wij zien geen aanleiding daarvan af te wijken en kunnen Boxtel ook niet dwingen de overweg eerder te sluiten", zo citeert Van Wanrooij uit een e-mail van het ministerie.

Sloop witte woningen start maandag

Boxtel - Maandag 5 februari wordt het startsein gegeven voor de sloop van de 42 boven- en benedenwoningen en drie eengezinswoningen aan de Van Hugenpothstraat en de Hendrika van Haeftenstraat. De witte woningen die daar nu staan maken plaats voor nieuwbouw. Een bijzonder moment voor de oud-bewoners, die inmiddels allemaal zijn verhuisd.

De huidige bewoners, maar ook omwonenden zijn door Woonstichting St. Joseph op maandag uitgenodigd bij het officiële startmoment van de sloop. Twee oud-bewoners zullen de eerste sloophandeling verrichten. Dit zijn Berdine Kamps en Jet Harmeling, bewoner van het eerste uur vanaf 1985.

De sloop is voor de oud-bewoners een nieuwe start. Er wordt immers iets moois voor terug gebouwd. De nieuwbouw bestaat uit 25 eengezinswoningen en acht appartementen in twee bouwlagen. De oud-bewoners hebben recht op terugkeer naar de nieuwe woningen.

lezing over Frans Heerschop en zijn kunstuitingen bij Museum Boxtel

Foto: MUBO (hoeft niet vermeld)

Boxtel - Omdat de eerste lezing over het leven en werk van Boxtelaar Frans Heerschop al snel was uitverkocht, is er bij Museum Boxtel (MUBO) een extra lezing op aanstaande zondag 4 februari om 11.15 uur.

De lezing wordt voor de pauze verzorgd door Ben van der Veer, zwager van Frans Heerschop, en na de pauze door Jacques Habraken, hoofdman van het Boxtelse Gilde Sint Barbara & Sint Joris. De sprekers gaan in op het creatieve multitalent van Frans Heerschop en hoe hij zijn maatschappelijke en culturele betrokkenheid inzette als gildebroeder. Deze extra lezing is tevens de afsluiting van de lopende expositie 'Het leven en creatieve werk van Boxtelaar Frans Heerschop'. De expositie is die dag nog te bezichtigen tot 17.00 uur.

Frans Heerschop (1940-2011) stemde een paar weken voor zijn dood in met het idee van zijn dochter Mariska om al zijn creatieve werk bijeen te brengen en tentoon te stellen. Het verbluffende resultaat is nu te zien in Museum Boxtel. Veel pentekeningen van zijn hand zijn te bewonderen, die hij ook maakte voor zijn kleinkinderen als illustratie in door hem gemaakte prentenboeken. Daarnaast heeft Frans als gildebroeder en chroniqueur van het Gilde Sint Barbara & Sint Joris ook talloze pentekeningen gemaakt ter illustratie van het Gildeblad 'De Kroniek'.

Ben van der Veer (72) is amateurhistoricus en gepensioneerd jurist. Hij zal de persoon Frans voor het voetlicht brengen. Wie was Frans Heerschop, wat dreef hem en wat zocht hij? Hoe gebruikte hij zijn multitalent om vorm te geven aan wat hem bewoog en bezighield? Wat betekende hij voor anderen? In deze lezing gaat Van der Veer op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Hij illustreert dat met beelden van de werken van Heerschop zoals de vele prachtige pentekeningen, tarotkaarten in de vorm van collages, de verrassend bewerkte encyclopediereeks met 3D-collages, het Wayang Golèk Theater waarmee hij jarenlang door het land trok, zijn autobiografisch fantasieboek over het eiland Nevelan en het prentenboek voor zijn kleinkinderen.

Jacques Habraken (70) is heroprichter (in 1996) en hoofdman van het Boxtelse Gilde Sint Barbara & Sint Joris. Hij zal ingaan op de rol van Frans als bezielende gildebroeder. Hij zal vertellen hoe zijn sociale, culturele en maatschappelijke betrokkenheid tot uiting kwam in de betekenis van het broederschap. Frans interesseerde zich voor beeldende kunst, poëzie, taal en tekenen, was chroniqueur en redacteur van het Gildeblad en vulde dit met zijn poëzie en prachtige pentekeningen. Ook ontwierp Frans o.a. de staf van de hoofdman, de koningsketen en schreef hij de tekst voor het Gildelied. De Gildekamer in voormalig historisch museum Piet Dorenbosch was zijn tweede huiskamer.

Voor de lezing dient men zich aan te melden op info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898. Meer informatie is te vinden op www.muboboxtel.nl. De entreeprijs voor de lezing is 5 euro, inclusief een bezoek aan de expositie. De lezing start om 11.15 uur. Vanaf 10.45 uur zijn de deuren van MUBO open en is er koffie/thee verkrijgbaar.


Foto: Rini van Oirschot

Oplossing week 4: Zwaanse Brug - achterkant ING Bank

Als op 23 oktober 1944 de Zwaanse Brug wordt opgeblazen, blijft er van het pand van schoenmaker Harry Pastoor op de hoek Rechterstraat/Molenstraat niet meer over dan een bouwval. De overblijfselen worden gesloopt en er ontstaat een lege bouwplaats. De gemeente Boxtel gaat over tot onteigening van een strook grond, niet alleen van Harry Pastoor maar ook van notaris Mertens die aan de overkant van de Dommel in Villa Het Hof woont. Beiden maken bezwaar tegen de 'wederopbouwplannen' van de gemeente.
In 1948 wordt dan toch een strook grond eigendom van de gemeente Boxtel. Echter er wordt geen pleintje aangelegd. Daarom dringt Harry Pastoor er bij de gemeente op aan om de strook grond van 8 m2 aan hem terug te verkopen. Dat gebeurt op 14 april 1950 voor de prijs van ƒ72,- onder die restrictie dat het perceel binnen anderhalf jaar bebouwd moet worden. Er waren toen al onderhandelingen gaande tussen Pastoor en NV de Gruyter. In 1951 werd de grond verkocht en in 1952 bouwde de Gruyter haar eerste winkel in Boxtel.
In het verzuilde Nederland was De Gruyter een winkel voor de katholieken, de protestanten kozen meer voor Albert Heijn. Met de ontzuiling werden de verhoudingen na 1950 geleidelijk wat losser. In de jaren zestig bereikte het De Gruyter-concern zijn hoogtepunt met meer dan 550 winkels. De neergang kwam toen De Gruyter de omslag naar de moderne supermarkt volledig miste.
Na de verhuizing van De Gruyter naar de hoek Rechterstraat-Rozemarijnstraat, waar tegenwoordig de Blokker zit, werd het pand aan de Zwaanse brug betrokken door een bank. De ING-bank, die in 1991 ontstond door een fusie van NMB Postbank Groep met verzekeraar Nationale Nederlanden. Het was de afkorting voor Internationale Nederlanden Groep.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

De foto's voor 'Verborgen Boxtel' zijn gemaakt door Rini van Oirschot en voorzien van een toelichting door Christ van Eekelen, beiden lid van Heemkunde Boxtel. Kijk voor meer informatie hierover op heemkundeboxtel.nl.

Determinatie vondsten van Café De Kom bij AcheoHotspot

Foto: Heemkunde Boxtel

Boxtel - In 2006 werd Café De Kom in Boxtel, na een dramatische brand, afgebroken en later herbouwd. De grond die werd afgegraven is door leden van de archeologiewerkgroep Boxtel-Liempde onderzocht. De gevonden materialen, voornamelijk aardewerk, worden op zaterdag 3 februari gedetermineerd bij de ArcheoHotspot in Oertijdmuseum de Groene Poort.

Heemkunde Boxtel maakt hierbij gebruik van hun vergelijkingscollectie. Hierdoor kan worden vastgesteld wat voor soort scherf het is en uit welke periode deze komt. Alles wordt gefotografeerd, genummerd en digitaal vastgelegd. Iedereen die het leuk vindt kan hierbij helpen. Het determineren duurt van 10.00 tot 13.00 uur.

Heb je zelf wat gevonden en wil je weten wat het is? Hiervoor kun je dagelijks terecht bij de ArcheoHotspot in het Oertijdmuseum. En elke eerste zaterdag van de maand zijn er van 10.00-13.00 uur activiteiten waaraan je kunt meedoen. De agenda van de komende maanden staat op www.heemkundeboxtel.nl/dorpsgeschiedenis/
archeologie/archeohotspot-boxtel/.

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Voor meer informatie hierover kun je mailen met voorzitter@heemkundeboxtel.nl. Het Oertijdmuseum vind je aan de Bosscheweg 80, 5283 WB in Boxtel.


Esch ondersteboven van Oggelrevue

Een voordeel MVC, Maatschappelijk Verantwoord Carnavallen. (Foto: Oggelvorsen) Foto: Oggelvorsen

Esch - Prins Ricardo en zijn gevolg, maar vooral het aanwezige publiek genoten de afgelopen week zichtbaar van het talent afkomstig uit hun eigen Oggelvorsenpoel. Donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond vond in Esch de jaarlijkse Oggelrevue plaats. Een gevarieerd avondvullend programma, waar zo'n 500 bezoekers zich kostelijk lieten amuseren. Dit jaar werd Dorpshuis De Es voor de gelegenheid omgebouwd tot een bouwterrein, waar bouwbedrijf 'Ondersteboven' aan de slag ging.

Het 'bouwterrein' was het decor van een gevarieerde show, met optredens van vaak hoog niveau. Met het carnavalsmotto 'We zetten Esch op zunne kop' opende opzichter Marike van Schijndel, samen met een aantal bouwvakkers, de bouw van een nieuw roze huis op de Reigerskant. Deze woning, en de nieuwe bewoners ervan, zorgden voor een rode draad in het programma.

Dorpshuis De Es was zelfs van buitenaf al omgetoverd tot bouwplaats... Foto: E.D. Evenementenbegeleiding
...en ook in De Es werd hard gebouwd. (Foto's: E.D. Evenementenbegeleiding) Foto: E.D. Evenementenbegeleiding

Het huis was bestemd voor de Haagse Michael en Samantha (Koen Schalkx en José Gerrits). Zij namen het publiek mee in hun belevingswereld van als nieuwkomers integreren in een dorp. De vraag was alleen of hun bekakte buren (Ad en Maureen Wolfs) hier ook zo blij mee waren.

Ook dit jaar trad Koen Schalkx op als tekstschrijver van een groot deel van de sketches. Wat volgde was een afwisselend programma met een mix van humor, theater, tonpraoten, zang, dans en blaasmuziek. Het optreden van 'The Village People' met YMCA droeg bij aan een uitbundige sfeer waarbij de handjes de lucht in gingen. Verder werden verrassende optredens uitgevoerd door Dave Verhagen en Cas Janssen (als Duo Bouw), Esther Rovers en Paul van de Bruggen (als weinig succesvolle deelnemers van het Essche Boeltje).

De kennis van bouwen/verbouwen werd getoetst tijdens 'de KenEsch kwis van de bouw' onder leiding van Sanne van Eijndhoven en Jur van der Weide. De jaarlijkse filmpjes waren ook ditmaal aanwezig; van Lieke, Ilse en Dirk van Schijndel met een eigen interpretatie van 'Zaai' tot een discussie over gewicht in 'Hoeveel weegde gij eigenlijk' door Helen Paaymans, Karin van Kasteren en Judith Boleij. De avond werd muzikaal begeleid door Blaaskapel de Knoestjes.

Ook de liefhebbers van het tonproaten kwamen aan hun trekken. Het spits werd afgebeten door Rita van Schijndel, die als 'Juf Mechteld', vertelde over haar ervaringen. De tweede buut was van Harold de Bie, die als 'Mieske Monica', het publiek meenam in de belevingswereld van de aardbolstoffeerder. Hij zette daarmee een mooi debuut neer.

Tot slot sprak Peter van Houtum over het wel en wee als werkzoekende met diverse sollicitaties. Een buut vol met humoristisch slap geouwehoer zoals het hoort.

De Essche toppers sloten samen de avond af en kregen de hele zaal aan het zingen en swingen met hun medley van Hollandse meezingers.

Prins Ricardo en Adje Door gaan Maatschappelijk Verantwoord Carnavallen

Esch - Prins Ricardo en Adje Door van Oggelvorsenpoel gaan tijdens de carnavalsperiode actie voeren voor de Cliniclowns. Dit doen zij door geld in te zamelen met de verkoop van feestneuzen.

Tijdens carnaval, zo stellen prins en adjudant, kletst iedereen met iedereen, wordt er gedanst, gezongen en natuurlijk plezier gemaakt. "Wanneer de carnaval voorbij is, lijkt dat bij velen te veranderen, helaas", aldus Ricardo.

"In mijn vorige prinsencarrière wilde ik enkel de mooie dingen zien, waar ik me ook op verheugde. Het bezoekje aan het bejaardenhuis, ziekenbezoek en een ontmoeting met onbekenden schrikten me af, hoewel ik toch nie heel verlegen ben", laat de prins weten. Al doende raakte hij echter enthousiast. "Terugkijkend op deze uitstapjes, heb ik die als de geweldigste ervaring beleefd tijdens de carnaval."

Samen met Adje Door ging de tijdens carnaval machtigste Esschenaar in beraad om ook op andere momenten tijdens de carnavalsweek stil te staan bij een goed doel. "Toen we een lied aan het bedenken waren, en de regel: 'We zetten Esch op z'n kop, met onze feestneuzen op' over de eettafel galmde, dachten we aan de Cliniclowns", laat de prins weten.

De Cliniclowns bieden entertainment en een moment van vrolijkheid voor kinderen in een verzorgings- of ziekenhuis. Van het feestnummer kwam niet veel terecht, maar het neuzenidee bleef. Snollebollekes inspireerde prins en adjudant met het nummer 'Springen Nondeju'. Daarop werd een nieuwe tekst geschreven: 'Feestneus op je neus'.

Wanneer je tijdens carnaval een donatie wilt doen aan Cliniclowns is dat bij de prins en adjudant mogelijk. Ook hebben zij een aantal feestneuzen besteld, die je tijdens de carnaval voorbij ziet komen en waarvan de opbrengsten naar hetzelfde doel gaan. "Hopelijk kan menig Oggelvors en Kwakbol onze gevoelens snappen, en dragen jullie, samen met ons de Cliniclowns een warm hart toe!", besluiten prins en adjudant.

Scholen in Groene Woud kunnen vergroenen dankzij twee miljoen euro subsidie

Boxtel - In veel dorpen en steden in Brabant zijn scholen aan het 'vergroenen', ook in Nationaal Landschap Het Groene Woud. Dit uit zich vooral in bomen en struiken op schoolpleinen met speelelementen van natuurlijke materialen. Dit gebeurt echter nog niet gestructureerd. IVN Brabant wil 'natuur' structureel op laten nemen in het onderwijs, ook in het lespakket. Daar gaat ze scholen bij helpen. Op initiatief van de provincie Noord-Brabant komt er ook een speciale provinciale subsidieregeling van ruim twee miljoen euro voor het vergroenen van schoolpleinen.

Rond de 120 vertegenwoordigers van onder meer scholen en gemeenten namen op 17 januari deel aan de bijeenkomst 'Beter leren in het groen', georganiseerd door IVN Brabant en de provincie Noord-Brabant. Want, "een groene schoolomgeving verbetert het leer- en concentratievermogen van kinderen", aldus Joost Barendrecht, projectleider bij IVN Brabant.

"Groen en natuur lenen zich uitstekend om kinderen meer te leren over voedsel, water, energie en klimaat", vervolgt Barendrecht. "Tal van wetenschappelijke onderzoeken en ervaringen tonen al aan dat 'buiten leren' leidt tot betere prestaties. Ons idee is nu om scholen te voorzien van groene schoolpleinen die tevens een functie vervullen bij de lessen. Daarbij willen we reguliere reken- of andere lessen vervangen door buitenlessen. Maar wel zo, dat de voorgeschreven leerdoelen gewoon worden bereikt." IVN Brabant zorgt ook voor een plan waarmee scholen hun pleinen goed kunnen beheren, zodat de groene omgeving toekomstbestendig blijft en vele jaren haar functies vervult.

Volgens Barendrecht staan scholen erg open voor leren in het groen, maar hebben ze niet allemaal de financiële ruimte om dit te realiseren. Dat gaat binnenkort veranderen. Tijdens de bijeenkomst kondigde gedeputeerde Erik van Merrienboer een nieuwe subsidieregeling aan voor gezonde, klimaatbestendige en 'natuurlijk avontuurlijke' schoolpleinen. De regeling komt tot stand dankzij een samenwerking tussen de provincie, de vier Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het programma Jong Leren Eten, in Brabant uitgevoerd door IVN Brabant en de GGD. In totaal is meer dan twee miljoen euro subsidie beschikbaar.

Schoolbesturen kunnen vanaf 10 april dit jaar – de Nationale Buitenspeeldag – de subsidie aanvragen.

Boxtel wil Esch bij voorkeur per 1 januari 2022 'adopteren'

Boxtel - Hoewel Haaren in december besloot het liefst per 1 januari 2021 al op te splitsen, geeft Boxtel de voorkeur aan 1 januari 2022. Dat besloot het college van burgemeester en wethouders de afgelopen week.

Eerder gaf Boxtel al aan open te staan voor een eventuele 'adoptie' van Esch. Na verschillende provinciale rapporten, een volkspeiling en uiteindelijk het besluit dat de gemeente Haaren ophoudt te bestaan gaf Boxtel al aan Esch liever na een min of meer 'normale' ambtstermijn van bijna vier jaar op te nemen.

Mijn Mooi Boxtel: Steffie Dollevoet

Foto: Steffie Dollevoet

Deze paddenstoel vond ik in Park Sparrenrijk. Wat valt je eraan op?

Jonge onderzoekers en ontwerpers op JRL Technasiumavond

Boxtel - Op donderdagavond 1 februari is de jaarlijkse Technasiumavond bij het Jacob-Roelandslyceum. Ruim 200 leerlingen van klas 2 tot en met 6 presenteren dan op de beursvloer de resultaten van hun projecten. Deze slimme onderzoeken en innovatieve ontwerpen zorgen voor een grote variatie aan creatieve oplossingen die de leerlingen voor hun opdrachtgevers bedacht hebben.

Het Technasium is een profilering op het Jacob-Roelandslyceum voor leerlingen met interesse in de bèta-wereld. Ze gaan aan de slag met grote, uitdagende opdrachten die ze krijgen van bedrijven. In samenwerking met de opdrachtgever, starten ze een onderzoek of werken ze aan creatieve oplossingen voor een bestaand probleem.

Tweedeklassers hielden zich bijvoorbeeld bezig met de inzet van zelfrijdende voertuigjes voor het sorteren van bagage op vliegvelden. Derdeklassers ontwierpen interactieve lichtinstallaties, deden een onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik van bouwmaterialen uit oude kantoren, bedachten een simulatiesysteem voor het testen van auto's of onderzochten de smaakbeleving van cocktails.

Tijdens de Technasiumavond presenteren de leerlingen aan alle geïnteresseerden wat ze onderzocht of ontworpen hebben in hun projecten. Ze demonstreren hun onderzoek of vertellen enthousiast waarom hun ontwerp de beste oplossing voor het probleem van de opdrachtgever is.

Gedurende de avond zullen door de hele school stands staan waar leerlingen hun verhaal doen en zijn er presentatierondes waaraan verschillende teams zullen deelnemen. De examenleerlingen, die bezig zijn met hun meesterproef, zijn bovendien ook niet vies van wat feedback van buitenaf om zo hun vindingen nog wat aan te kunnen scherpen.

De Technasiumavond is voor iedereen gratis toegankelijk op donderdagavond 1 februari van 19.00 tot 20.30 uur bij het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd 3 in Boxtel. Aanmelden als bezoeker is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: https://airtable.com/shrhBv5rZ6BWEeKVc


Brandweer rukt uit voor vals alarm Fellenoord

Boxtel - De brandweer van Boxtel rukte vrijdagmiddag uit voor een middelgrote brand die zou woeden aan de Fellenoord in Boxtel. De melding bleek echter vals alarm te zijn.

Een achterbuurman zag rook uit het pand komen en waarschuwde de hulpdiensten. De brandweer doorzocht het pand maar kon geen vuurhaard ontdekken. Er werd onder meer gezocht met warmtebeeldcamera's. De politie sloot de weg af en hield voorbijgangers op afstand. Ook de ploeg van Den Bosch werd opgeroepen, maar kon al snel weer afgebeld worden.

Nadat de brandweer was gebeld heeft de achterbuurman de rookpluim nog gefilmd, de brandweer heeft dit filmpje waarop goed te zien is hoe rook uit het pand kwam, ook bekeken. In het pand, voormalig restaurant Rancho Chico, vinden werkzaamheden plaats. Er worden vier appartementen gerealiseerd. Of de werkzaamheden de rook hebben veroorzaakt, is niet bekend.

Overweg Tongersestraat Brabants koploper onveilig gedrag

Boxtel - Bij de spoorwegovergang op Tongeren werden het afgelopen jaar 32 bekeuringen uitgeschreven, het overgrote deel voor het negeren van de rode waarschuwingslichten als de spoorbomen sluiten. Dit meldt een woordvoerder van ProRail op Twitter. Met deze hoeveelheid bekeuringen voert Boxtel namens onze provincie de lijst aan.

Het gehele traject Eindhoven-Utrecht is volgens de spoorbeheerder koploper wat betreft uitgedeelde boetes. Alleen al in Brabant waren dat er 160, waarvan dus 32 bij de overweg aan de Tongersestraat.

René Vegter van ProRail geeft aan dat ProRail het afgelopen jaar meer controles langs het traject uitvoerde dan voorheen, sinds er iedere tien minuten een trein rijdt. De cijfers zijn dus wel wat vertekend, geeft hij ruiterlijk toe. Toch geeft hij aan dat het feit dat de slagbomen wat vaker gesloten zijn voor ProRail reden is om strenger te controleren of weggebruikers niet ongeduldig worden en vlug onder de sluitende spoorbomen door glippen.

ProRail is zelf voorstander van sluiting van zo veel mogelijk overwegen, omdat die storingsgevoelig zijn en gevaarlijk gedrag, zoals snel voor een trein oversteken terwijl de slagbomen al aan het sluiten zijn, naast ongelukken ook tot vertragingen op het spoor kunnen leiden. De boetes voor onveilig gedrag rond het spoor variëren van 90 euro voor fietsers tot maar liefst 230 euro voor automobilisten.

Man gewond na val uit boom

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Bij de toegang van het terrein van het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris Boxtel is maandagmiddag een man gewond geraakt bij een val uit een boom.

Foto: Persburo Sander van Gils

Een ambulance en een traumahelikopter werden opgeroepen. Vermoedelijk is iemand uit een boom of van een trap nabij een boom gevallen. Over de ernst van de verwondingen is op dit moment nog niets bekend. Ook hoe de man uit de boom kon vallen is niet bekend.

Gezin onwel door koolmonoxidevergiftiging

Boxtel - De bewoners van een pand aan de Molenstraat, allen gezinsleden, zijn zaterdagochtend onwel geworden. Vier ambulances en een rapid responder-voertuig werden opgeroepen. Ook verrichtte de brandweer metingen. Daarbij ontstond het vermoeden dat het om een CO, ofwel koolmonoxidevergiftiging ging.

De bewoners kregen zuurstof toegediend en werden voor uitgebreide controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens buurtbewoners hebben de afgelopen week verschillende werkzaamheden in de woning plaatsgevonden. Of dit de oorzaak is geweest waardoor de bewoners onwel zijn geworden is niet bekend. Onder de bewoners waren nog kleine kinderen.

Statenfractie VVD Brabant bezoekt Boxtelse bedrijven en Dorpsberaad Liempde

Foto: VVD Boxtel

Boxtel - De Statenfractie van de VVD Brabant bezocht vrijdag de gemeente Boxtel. De Statenleden werden door de lokale VVD-fractie rondgeleid langs onder meer het Oertijdmuseum, Ecotap, Dimaen en het Dorpsberaad Liempde. Ook werd, na aanvankelijke berichten dat de lokale VVD vanwege de stellingname in het biomassaplein op Vorst B niet welkom was bij ondernemersvereniging SPIN, toch met SPIN-voorzitter Patrick van Loosbroek gesproken.

Met SPIN werden de politieke actualiteiten, zoals de mogelijkheden voor bedrijvigheid op Vorst B besproken. Ook werd stilgestaan bij de wens van de ondernemersvereniging om uitbreidingsmogelijkheden van het industrieterrein op Vorst C te onderzoeken. De VVD-statenfractie gaf te kennen nader te willen kijken naar de mogelijkheden om de Boxtelse industrie uit te breiden op dit terrein. "Maar er is nog geen enkele toezegging", verzekert woordvoerder Rob Kuppens van de lokale VVD-afdeling.
Volgens Van Loosbroek is een eventuele uitbreiding naar Vorst C slechts 'een kluif' die de ondernemers krijgen toegeworpen: "We willen niet ondankbaar zijn, maar dit gebied ligt ook nog eens pal tegen Lennisheuvel aan en als Greentech zo schoon en mooi is, lijkt me dat daar beter passen."

Later in de middag werd gesproken met het Dorpsberaad Liempde, over uitbreiding van het aantal woningen aan de Roderweg/Hamsestraat. In de ochtend was Oertijdmuseum De Groene Poort aan de beurt en 's middags volgden enkele bedrijven op industrieterrein Ladonk.


Lieve lezers,

Gullie weet: ik zit graag op benkskes. Je gaat lekker zitten, maakt contact met mensen en proeft de sfeer. Lekker in de buitenlucht. Bietje loeren naar de mensen die langslopen. Kijken wat er gebeurt in het Boxtelse. Efkes m'n blik werpen op de samenleving. Daar zijn ze voor, die benkskes. Ze hebben een functie, ze dienen een maatschappelijk doel. Eén benkske in 't bijzonder is zelfs onderwerp geweest van een heus benkskesgate. Dit geeft aan hoezeer deze outdoor meubels een hoger doel dienen: het zijn niet alleen zitplekken, maar ook verbinders in de samenleving.

Het is deze verbindende functie die de gemeente onlangs heeft proberen in te zetten om hun eigen boodschap van de campagne 'Meewerkend Boxtel' over te brengen naar het volk. Want wat wil het geval? Het Boxtelse volk, de burgers zelf, die hun vermoeide billen op de benkskes moeten laten neerdalen, kunnen dat tegenwoordig niet meer doen zonder geconfronteerd te worden met de leus 'Wie meewerkt zit goed!'.

Net zoals onder andere bij de gemeentevijver en in de Rechterstraat, staan sinds kort namelijk ook voor het treinstation van Boxtel twee gemeentelijke benkskes. En op deze benkskes staat pontificaal de tekst 'Wie meewerkt zit goed!'.

Dit roept bij mij vragen op. En dan druk ik mezelf nog zacht uit. Want wat bezielt de gemeente om deze tekst zo groots neer te planten in Boxtel? Wat bedoelen ze er überhaupt mee? Is het gericht aan ons, aan de Boxtelse burgers?

De gemeente lijkt hiermee te bedoelen dat, als je maar een beetje meewerkt met de gemeente en haar beslissingen, je dan wel goed zit. Oftewel: niet klagen maar dragen, en dan zit je goed. En o wee als je niet meewerkt, want dan zwaait er wat.
En dat terwijl de mensen die heel de dag op benkskes zitten helemaal niet zoveel (mee)werken in Boxtel!

Nou goed. Ik weet niet wat jullie hier voor gevoel bij krijgen, maar bij mij roept het vooral wroeging op. We moeten al genoeg meewerken met alle beslissingen die de gemeente er doorheen duwt.

Of is de zin 'Wie meewerkt zit goed' vooral gericht op ambtenaren? Misschien is het wel een boodschap van de burgemeester aan zijn medewerkers, om beter mee te werken. Die werken tegenwoordig toch op allerlei flexplekken? Misschien reiken die plekken zelfs wel tot aan het station, waar de benkskes nu staan. Dat ze maar eens wat harder werken op die flexbenkskes. Misschien kunnen ze nog beter op de wc gaan zitten, dat werkt misschien nog wel efficiënter mee dan wat er nu gebeurt...

Maar dat is nog niet het vreemdste aan de hele kwestie. Wat mij nog het meest opviel was de vervolgcampagne van de gemeente. In de krant verscheen onlangs een paginagrote advertentie van Meewerkend Boxtel, met de tekst 'Meewerken? Je krijgt er wat van.'
Nou, ik krijg er inderdaad wat van: het heen en weer! En mijn trouwe lezers weten dat ik me dan erg zacht uitdruk...

Laten we met z'n allen maar lekker meewerken met de gemeente Boxtel, anders verschijnen er binnen de kortste keren nog meer van deze meewerkbenkskes. En benkskes hebben we al genoeg in Boxtel.

Nou, ik heb weer genoeg meegewerkt aan het maken van deze krant. Ik zit dus goed! In ieder geval tot carnaval...

Liefs, Bets

Kindercarnavalsfeest bij Spetterpoel in De Rots

Boxtel - Ook dit jaar wordt Gemeenschapshuis De Rots voor de jeugd omgetoverd tot De Spetterpoel. Dat betekent vier dagen lang kindercarnaval met allerlei activiteiten in de middag, zoals een kinderbar, wedstrijdjes op muziek, een springkussen in de zaal en schminken. Ook DJ Kay is elke dag van de partij.

Voor de veiligheid van de kinderen is er een biervrije zone en wordt er geen glas gebruikt. Ouders mogen gratis naar binnen. Op maandagavond kunnen volwassenen een gokje wagen met het carnavalskienen. De zaal gaat dan open om 19.00 uur, het kienen om geldprijzen start om 20.00 uur.

Opgave Carnavalsoptocht Ploegersland

Liempde - Prinsenvereniging De Ploegers organiseert op zondag 11 februari wederom de jaarlijkse Carnavalsoptocht door Liempde. Het motto van Z.D.H. Prins Joannes luidt: Liemt doet ut wel. Deze spreuk en alle actuele gebeurtenissen in binnen- en buitenland zullen er voor zorgen dat het publiek de meest originele en verrassende creaties kan aanschouwen. Inschrijven voor deelname aan de optocht kan tot en met morgen, donderdag 1 februari.

Iedereen kan meedoen aan de optocht, door zich tijdig in te schrijven. Deelname is mogelijk in de vijf categorieën Loopgroepen junioren tot 4 personen, Loopgroepen junioren meer dan 4 personen, Loopgroepen senioren tot 4 personen, Loopgroepen senioren meer dan 4 personen en Wagens.

Inschrijven
Inschrijven kan tot en met 1 februari. Voor nadere informatie of voor een inschrijfformulier, kun je terecht bij Mark van der Eerden via 06-25092829, of stuur een e-mail naar optochtploegersland@gmail.com. Je kunt ook rechtstreeks inschrijven via de website van De Ploegers: www.ploegers.nl.

Ingezonden brief: stadskunstenaar

Geachte Lezers,

Boxtel wil namens Wethouder Maruska Lestrade een 'stadskunstenaar' voor de Gemeente Boxtel benoemen! Persoonlijk vind ik dat geen goed idee om diverse redenen:
Boxtel moet zich volgens mij geen stadsallures aanmeten en zeker geen stadskunstenaar creëren. De kosten voor een kunstenaar kan men volgens mij binnen de gemeente beter besteden aan een persoon die de onderlinge verbindingen tussen gemeente, ambtenaren, raadsleden en inwoners coördineert en/of verbetert (kunst kan hiervan een deeltje zijn).

Zijn alle raadsleden van de diverse politieke partijen het hier wel mee eens? En staan zij achter dit bijzonder idee? Het kan toch niet zo zijn dat een wethouder het beslissingsrecht hierover heeft?

Anton van de Ven

Foto: Gerard Schalkx

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.
Fotograaf: Gerard Schalkx

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2 Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

TEKST:

Grote ROMMELMARKT, Zondag 4 februari, Sporthal De Braken, DeBraken1a, Boxtel 10:00-16:00.
Nog enkele kramen te-huur, info/boekingen: 06-81135591 www.vandersteenevenementen.nl

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2 Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

TEKST:

Grote ROMMELMARKT, Zondag 4 februari, Sporthal De Braken, DeBraken1a, Boxtel 10:00-16:00.
Nog enkele kramen te-huur, info/boekingen: 06-81135591 www.vandersteenevenementen.nl

12 / 16

Foto: CDA

Denken, durven, doen!
Het CDA Boxtel-Liempde-Lennisheuvel doet vol overtuiging mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 onder het motto 'Denken, Durven, Doen!'

Denken
Wij denken integraal! Alles heeft invloed op elkaar. We bekijken zaken in samenhang en in breder perspectief. Samen met inwoners, ondernemers, dorpsberaad, wijkorganen, verenigingen en ervaringsdeskundigen pakken we zaken actief en snel op.

Durven
Wij durven keuzes te maken en beslissingen te nemen. Financieel gezien kunnen we niet alles doen, dus zullen we keuzes moeten maken.
Het CDA kiest nadrukkelijk voor leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en seniorenbeleid.

Foto: CDA

Doen!
Wij doen wat we afgesproken hebben en wat besloten is. We voeren onze taken zorgvuldig, efficiënt en tijdig uit.

Het CDA kiest voor leefbaarheid, woningbouw, bereikbaarheid en seniorenbeleid.

De afgelopen jaren heeft het CDA zich hard ingezet voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Ook de komende gemeenteraadsperiode willen we samen met u naar mogelijkheden en oplossingen zoeken hoe we uw buurt, wijk of kern kunnen verbeteren.

Wij hopen dat Boxtel, Liempde en Lennisheuvel inzien dat het, na 8 jaar, tijd is voor een frisse wind in het college, tijd voor het CDA!

Maar nu eerst…..FIJNE CARNAVAL!
Het CDA wenst iedereen alvast een heel goed carnaval! We komen u vast en zeker ergens in Eendengat of Ploegersland tegen.

Heeft u opmerkingen of suggesties? U kunt ons bereiken via cdaboxtel@ziggo.nl.

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay en van onze actieve steunfractieleden en kandidaten Lieke van den Braak, Roel de los Hoyos, Angela Hogeweg, Ruud van Casteren, Gijs van der Heijden, Bernadette Hoogakker en Nico Oudejans

Foto: Combinatie95

Helaas zie je dat de nuance soms verdwijnt in het publieke debat, niet alleen in de raadszaal maar ook in de berichtgeving. Combinatie95 staat voor samenwerking en overleg. We moeten doen wat het beste is voor de gemeente Boxtel en haar inwoners en moeten hierbij niet alleen naar de kortetermijnoplossingen kijken. De besluiten die we nu nemen hebben invloed op de aarde die wij aan onze kinderen achterlaten.

Boxtel bouwt!!!
Er wordt nog wel eens vergeten dat er door de economische crisis de afgelopen periode met wind tegen gewerkt is aan meer woningen in de gemeente Boxtel. Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel heeft het de afgelopen jaren voor elkaar gekregen om ondanks deze tegenwind toch flink te bouwen. Zonnegolven II, Sparrenlaene, Joice, Camping Den Bergh en de Hoeve zijn (bijna) gerealiseerd. De Hobbendonk en Herenbeekloop Lennisheuvel staan in de startblokken. Albinonistraat, Ronduutje, DKA en Pastorie(tuin) Liempde moeten dit jaar ook rond komen, evenals Boxtelseweg-Kerkheiseweg In Liempde. Lindenlust meldt zich nu ook. En dan het fantastische nieuws dat het onze wethouder gelukt is om nu ook in Selissen bijna 500!!! woningen te gaan bouwen. Super belangrijk voor Boxtel.
Helaas is alleen de bouwlocatie Roderweg-Hamsestraat in Liempde door de starre houding van de provincie nog niet helemaal rond. Tot maximaal 40 woningen zou hier mogelijk zijn, maar op deze locatie is volgens de wethouder en bijna iedereen in Liempde ruimte voor meer. Beoogd raadslid voor Combinatie95 Joep Schalkx stuurde een brief naar gedeputeerde Merrienboer waarin hij namens inwoners van Liempde stevig inzet op meer ruimte. Goed dat de wethouder en het Dorpsberaad Liempde de gedeputeerde in een gesprek van hetzelfde hebben proberen te overtuigen. Dat moet toch tot een doorbraak leiden.

Biomassaplein Vorst B
De afgelopen weken is er veel geschreven over het biomassaplein dat gepland is op Vorst B. In de beeldvorming doemde er een mestfabriek op aan de rand van Lennisheuvel. Niemand wil dat!
Van deze onterechte beeldvorming neemt Combinatie95 afstand. Vanaf het allereerste moment heeft de wethouder aangegeven dat op het biomassaplein alleen snoeihout komt en dus geen mestopslag. Door innovatieve bedrijven om het plein te vestigen wordt het mogelijk om dit groen afval en andere kleinschalige groene reststromen beter te benutten door nieuwe duurzame materialen te ontwikkelen. Dit levert nieuwe economische activiteiten, werkgelegenheid alsook een bijdrage aan een nieuwe en betere wereld op. Hiermee wordt Vorst B een broedplaats voor nieuwe duurzame economische activiteiten. Natuurlijk moeten juist deze nieuwe ontwikkelingen goed gemonitord worden en moet de omgeving hierbij betrokken worden. De toezeggingen zijn gedaan om dit ook te doen. Burgers mogen aan de voorkant meekijken naar de aspecten waar zorgen over zijn en na twee jaar en vier jaar zijn er momenten waarop er nog getoetst kan worden. Combinatie95 staat achter deze manier van werken.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of over Combinatie95 dan kunt u kijken op www.combinatie95.nl.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
02-02 Kalksheuvel
02-02 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
03-02 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, Vendelhof, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
06-02 Kerkeind
07-02 Lennisheuvel
07-02 Vrilkhoven e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Aanvulling week 4

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Rechterstraat 24, wijziging entreepui en realiseren gevelreclame

Verleende omgevingsvergunning
De Kleuskes, De Pauwkesstraat en Populierenlaan, rooien van 34 esdoorns en 43 zomereiken

Verkeersbesluit
Breukelsplein, gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Bekendmakingen week 5

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Munselse Hoeve 28, rooien dennenboom
Boxtelseweg 64, realiseren overkapt terras
Hezelaarsestraat 38, rooien eik
Liempdseweg 17, rooien eik
Hofstad 8, wijzigen kozijn in voorgevel

Verleende omgevingsvergunning
Molenstraat 86, plaatsen dakkapel voorzijde woning
Europalaan 150, verbouwen tuinberging tot garage

Evenementenvergunning
Menmarathon, nabij manege De Langspier, Zondag 18 maart van 09.00-18.00 uur
Beach Break, recreatiepark De Langspier,Vrijdag 29 juni 2018 van 18.00 uur tot 24.00 uur,
Zaterdag 30 juni 2018 van 10.00 uur tot 24.00 uur, Zondag 1 juli 2018 van 10.00 uur tot 21.00 uur

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Sint Martinus viert jubileum leden en donateurs

Foto: St.Martinus

Boxtel - Al 65 jaar is Broer van der Sloot lid van Sint Martinus. Hij heeft daarmee het langste lidmaatschap van de Hippische Sportvereniging op zijn naam staan. Samen met andere jubilerende leden en donateurs werd hij afgelopen zaterdag in het zonnetje gezet.

De entree van de nieuwe ontmoetingsruimte met de toepasselijke naam. (Foto: Heilig Hartparochie) Foto: Heilig Hartparochie

Ieder lid kreeg een bos bloemen en een schildje. Frans van der Sloot en Don van Helvoort mochten beiden vieren dat ze zestig jaar lid zijn van de vereniging. Marian van de Braak, Jos Stoop, Jan van der Heijden, Jan van de Sande, Henk van der Meijden, Hans Bosch, Guus Eltink, Frans van de Kerkhof en Albert van de Sande zijn al een halve eeuw verbonden aan Sint Martinus. Rieske de Bie, Rien van Esch, Piet van der Heijden, Niko van de Broek, Nelly Nooren, Jan van de Braak, Gerard Eijckemans, Maarten van der Heijden en zijn broer Eric van der Heijden vierden hun veertigjarig lidmaatschap. Ook het 25-jarig lidmaatschap van Janneke van Son, Sabine Schakenraad, Jessica Spitters, Geert van de Braak en Elly Timmers-Kurstjens werd gevierd. Daarbij werden oude foto's getoond en werd er hartelijk gelachen om anekdotes van vroeger.

Liempde neemt 'De Ontmoeting' in gebruik

Liempde - Met ingang van zaterdag 3 februari wordt in Liempde het nieuwe contactpunt 'De Ontmoeting' van de Heilig Hartparochie in gebruik genomen. Deze ruimte, voorheen de uitleen van hulpmiddelen, is onderdeel van Dienstencentrum De Kloosterhof. Van deze nieuwe ruimte, die geheel naar eigen inzicht is ingericht, is de parochie hoofdgebruiker. Aan de voorzijde is 'De Ontmoeting' heel goed herkenbaar.

Zoals het er nu naar uitziet zal de pastorie van Liempde, gelegen aan de Vendelstraat, nog deze zomer definitief worden verkocht. Hierin komt een aantal appartementen dat verhuurd gaat worden. Verkoop betekent ook dat de ruimtes die nog in gebruik zijn, voor de parochie verloren gaan. Daarop vooruitlopend heeft het bestuur naar nieuwe ruimte in Liempde gezocht.

"Na een aantal verkenningen kwamen we uiteindelijk bij het bestuur van de Belangenvereniging Ouderen Liempde (BOL) uit, bij De Kloosterhof", laat secretaris Jo Custers weten. "Een logische plek dicht bij de kerk zelf", verklaart hij de keuze. In overleg met de BOL werd de vroegere uitleenruimte van hulpmiddelen beschikbaar gesteld. Deze ligt links vooraan van de Kloosterhof.

De ruimte heeft intussen de toepasselijke naam 'De Ontmoeting' meegekregen. De naam refereert aan het vroegere parochiële kwartaalblad De Ontmoeting dat ruim 33 jaar huis-aan-huis in Liempde is verspreid. Hiervoor kwam een informatieve website in de plaats en nu dus ook een mooi aangeklede, eigen ontmoetingsruimte.

De Ontmoeting is in nauw overleg met het bestuur van de BOL ingericht voor vergaderingen, ontmoeting op zaterdagen, koffiedrinken voor de schoeffelaars en administratieve werkzaamheden. De ruimte wordt daarmee de thuisbasis van het Kerkdorp Liempde van de Heilig Hartparochie. En natuurlijk ook de thuisbasis van de Contactgroep Liempde.

De Ontmoeting heeft een eigen brievenbus die duidelijk is gemarkeerd. Hierin kunnen voortaan de misintenties worden gestopt (dus niet meer in de pastorie aan de Vendelstraat). De brievenbus wordt op onregelmatige tijden geleegd maar in elk geval in het weekend wanneer de misintenties worden geïnventariseerd.

Het parochiebestuur en de Contactgroep Liempde geven aan blij te zijn met de nieuwe ontmoetingsruimte bij de Kloosterhof. Op zondag 4 maart wordt deze na de hoogmis officieel in gebruik genomen en door pastoor Jacques Grubben ingezegend.

Michael van Gerwen wint Unibet Masters

Boxtel - Bij Jenaplanschool Molenwijk was er op dinsdag 30 en woensdag 31 januari een boekenmarkt. Van de opbrengst van de oude boekenn, mogen de leerlingen van de school nieuwe exemplaren uitkiezen. Voor de markt zamelden de kinderen, hun ouders, opa's en oma's boeken in. Dozen vol bekende klassiekers en pockets en kinderboeken waren het resultaat, zodat kopers uitgebreid op zoek konden naar hun (nieuwe) favoriete boek.  Foto: Nicole Durlinger

Boxtel - Darter Michael van Gerwen is er zondag in Milton Keynes in geslaagd de Unibet Masters te winnen van landgenoot Raymond van Barneveld. Na aanvankelijk tegen een 5-2 achterstand aan te hebben gekeken won de oud-Boxtelaar de wedstrijd met 11-9.

Het is het vierde jaar op rij dat Van Gerwen de Unibet Masters wint. De huidige nummer één van de wereld gaf na afloop aan dat dit 'de perfecte start van het jaar' voor hem was.

Foto: Lawrence Lustig/PDC

Van Barneveld, die eerder Dave Chisnall, Peter Wright en Mensur Suljovic opzij zetten, liep uit van 4-1 tot zelfs 5-2 voordat Van Gerwen echt op stoom kwam. De oud-Boxtelaar, die zelf James Wade (10-2) en Gary Anderson (11-5) opzij zette, wist in een spannende inhaalrace terug te komen en sleepte uiteindelijk met prima dartspel de overwinning naar zich toe.

Met de overwinning kan Van Gerwen 200.000 Engelse pond aan zijn prijzenpot toevoegen. Zijn totale prijzenpot staat nu op ruim 1,7 miljoen pond. Dat is ruim een miljoen méér dan de nummer twee, Peter Wright. Van Gerwen kan zich ondertussen, wetende dat Wright geen bedreiging vormt voor zijn nummer één positie, gaan voorbereiden op de Unibet Premier League in Dublin komende donderdag.

Bridge

Bridge Club Revanche, uitslagen 23 januari
A-Lijn: 1 H. van de Sande-Dimmers & J. van de Sande 59,52% 1 B. Hermkens & T. van Roosmalen 59,52% 3 R. Dankers & F. Gieles 58,33% B-Lijn: 1 A. Eggenhuizen & C. Smits 61,61% 2 H. & G. Veroude 58,04% 2 M. van Kampen & T. van Leusden 58,04%
Uitslagen 25 februari
A-Lijn: 1 T. van Roosmalen & F. van Roij 58,33% 2 A. van de Ven & A. Weijns 56,67% 3 M. van Roosmalen & C. Tupker 56,25%

Bridge Club Boxtel, uitslagen 23 januari
A-Lijn: 1 J. Dufornee & W. Voskuyl 61,04% 2 N. van der Poel & J. de Wolf 59,90% 3 G. Joren & R. van Stuivenberg 56,25% B-Lijn: 1 I. & H. Peeters 60,94% 1 J. Boom & B. Wienbelt 60,94% 3 T & H. Spikmans 60,21%
Uitslagen drive op 24 januari
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 60,07% 2 G van der Meer & P van de Ven 57,64% 3 P. Springer & T. Wouda 57,29% B-Lijn 1 J. van Dijk & G. aan de Stegge 60,87% 2 J. Denteneer & T. Jongmans 56,53% 3 C. van Hal & G. Meys 55,63%
Uitslag 25 januari
A-Lijn: 1 W. de Langen & F. Geurts 58,85% 2 A. Bosveld & M. Soederhuizen 54,69% 3 H. & F. Schalkwijk 52,08% B-Lijn: 1 G. Dams & E. van Gelder 68,75% 2 J. & T. Hooijer 66,25% 3 N. van der Poel & R. van Stuivenberg 60,00% C-Lijn T. van der Kolk & T. Wouda 60,42% 1 T. Heidelberg & F. van de Spijker 60,42% 3 E. & T. Luxemborg 56,67%

Bridge Club De Rots, uitslagen 24 januari
A-Lijn: 1 M. Ronde & M. Jussen 61,45 % 2 T. & H. IJsseldijk 55,72% 3 R. Daverveld & J. Koppen 55,07%

Bridge Club Liempde, uitslagen 25 januari
1 D. Eltink & J. van der Steen 59,23% 2 M. Habraken & M. Habraken 58,63% 3 P. Raaijmakers & J. van de Wiel 55,36% B-Lijn: 1 A. Wagenaar & P. Wagenaar 60,51% 2 W. Renders & K. Voets 57,35% 3 J. van de Westelaken & W. Sporken 55,76% C-Lijn: 1 C. & W. van der Heijden 63,19% 2 C. Kapteijns & S. van der Laar 56,94% 3 G. van Boeckel & M. van den Hoek 54,17%

Essche Bridge Club
A-Lijn: 1 H. van de Aa & J. Hereijgers 65,63% 2 E. Gilissen & E. van Beek 60,42% 3 A. & J. van den Aker 60,07%

Biljart

Het Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen
W.v.Liempde/RegioBank kader-Hazelaar 1         5-3
W.v.Liempde 1-Kruiskamp        30-23
W.v.Liempde 2-De Straat        28-24
W.v.Liempde 3-Royal        19-24

't Ivoor, uitslagen 22 t/m 25 januari
Libre:
BBG Haarsteeg 1-'t Ivoor 1        30-19
BV Elsie 1-'t Ivoor 3        30-19
Recreanten libre:
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 2        34-34
't Ivoor 2-JBGB 1        31-38
DVR 3-'t Ivoor 3         37-30
't Ivoor 4-De Vliedberg 3        28-34
Recreanten 3-Banden klein:
't Ivoor 5-'t Ivoor 6        20-24
De Luchtschippers 1-'t Ivoor 7        26-25
3-Banden klein:
BV Ons Moeder 1-'t Ivoor 1        21-30
3-Banden groot:
't Ivoor 1-Het Midget Gilde 1        30-20

BV Geboliesch, uitslagen week 4
De Stapelaars-De Unie Boys 34-34
Ons Vertier-De Poedelaars 33-36
Le Carambole-De Prutsers 31-36
De Fetsers-Kloosterboys 35-31
Samen Sterk-De Eenheid 23-40
Dé ziek wel Zitté-’t Krijtje 39-29
De Treffers-’t Pommeransje 35-34

Zaalvoetbal
Uitslagen 27 januari
NIKE FC-Café Vollop        4-4
Langenberg/Dammers-Goossens advies 6-4
Vollop/Telaviv-Fysio de Dommel        2-7
Gebr. Bekkers-Second Cars        5-5
X2COM-Kwalitaria Strik        6-2
Tahadi-Van de Sande Bouw/Pacqt        2-5
Uislagen 29 januari
FC Blokfit-Selissen Boys        6-2
Vinyl- en tapijtwinkel-Groen als Gras        5-6
Celdex BV-Rijschool Gestel 2        5-4
Van der Heijden milieu-Verbeij/Hanekroot        7-2
Programma 3 Februari
17.00 Kwalitaria Strik-Langenberg/Dammers
17.45 't Hart van Boxtel-NIKE FC
18.30 Eltechno inst-X 2 COM
19.15 Café Vollop-Le Temps Perdu
20.00 't Geveltje-Grieks rest Corfu
20.45 Heva /Van Weert-Goossens advies
Programma 5 februari
19.00 Dobotex BV-Selissen Boys
19.45 Van der Heijden milieu-Van Stekelenburg
20.30 Vinyl- en tapijtwinkel-Verbeij/ Hanekroot
21.15 FC Blokfit-Meneer Van Dommelen

Voetbal

DVG, programma 3 februari
DVG JO8/1-St. Michielsgestel JO8/1        10:30
Den Dungen JO9/1-DVG JO9/1        10:00
DVG JO9/2-St. Michielsgestel JO9/2        10:30
Den Dungen JO9/2-DVG JO9/3        10:00
Wilh. Boys JO9/5-DVG JO9/4        10:00
Eli JO11/1-DVG JO11/1        10:30
SCI JO11/1-DVG JO11/2        09:00
DVG JO11/3-St. Michielsgestel JO11/4        09:30
SCI JO11/2-DVG JO11/4        09:00
Mifano JO13/1-DVG JO13/1        11:45
DVG JO13/2-St. Michielsgestel JO13/3        11:30
DVG JO15/1-Sparta'25 JO15/1        13:00
Den Dungen JO15/2-DVG JO15/2        10:15
DVG MO15/1-Den Dungen MO15/1        13:00
ODC toernooi DVG JO17/1        
Den Dungen JO17/3-DVG JO17/2        14:00
DVG JO19/1-St.Michielsgestel JO19/1        14:30
DVG JO19/2-Den Dungen JO19/2        14:30
Programma 4 februari
DVG 1-Hilvaria 1        14:30
DVG 4-Avanti'31 4 10:00
DVG 6-Nijnsel 4        12:00
Nulandia 8 -DVG 7        09:30
Heeswijk 8-DVG 9        10:00
Programma 6 februari
DVG 2-Boxtel 2        20:00

RKSV Boxtel/ODC/Essche Boys, uitslagen 28 januari
Boxtel 1- ASV'33 1        4-0
Essche Boys-Stiphout Vooruit        2-4
Nieuwkuijk 1-ODC 1        2-0
DSC VR1-ODC VR1        0-0

RKSV Boxtel/ODC/Essche Boys, programma 4 februari
Essche Boys VR1-Wilhelmina Boys VR1        11.00
VV Mariahout-Essche Boys
ODC 1-Avanti'31 1        14.30
ODC VR1-Best Vooruit VR1        11.00

Tafeltennis

Taverbo/Sabo, senioren, uitslagen week 4
Scylla 2-Taverbo-Sabo 1        8-2
The Back Hands 1-Taverbo-Sabo 2        5-5
Die Meede 2-Taverbo-Sabo 3        0-10
Kruiskamp 81 2-Taverbo-Sabo 5        10-0
HITA '79 2-Taverbo-Sabo 6        4-6
ASIO 1-Taverbo-Sabo 7        6-4
Kruiskamp 81 7-Taverbo-Sabo 8        1-9
Kruiskamp 81 6-Taverbo-Sabo 9        3-7
Taverbo/Sabo, jeugd, uitslagen week 4
Hooghei 1-Taverbo-Sabo 1        4-6
Rally 2-Taverbo-Sabo 2        5-5
Taverbo/Sabo, senioren, programma 2 februari
20:00 Taverbo-Sabo 5-JCV 5
20:00 Taverbo-Sabo 6-PJS 2
20:00 Taverbo-Sabo 7-Hooghei 2
20:00 Taverbo-Sabo 8-ROTAC '82 5
20:00 Taverbo-Sabo 9-Taveres 4
Programma 3 februari
15:00 Taverbo-Sabo 1-Hilversum 3
15:00 Taverbo-Sabo 2-Deurne 1
15:00 Taverbo-Sabo 3-Kruiskamp 81 1
15:00 Taverbo-Sabo 4-TTCV Van Herwaarden 4
Programma, jeugd, 3 februari
10:30 Taverbo-Sabo 1-Never Despair 2
10:30 Taverbo-Sabo 2-Return Oss 1
10:30 Taverbo-Sabo 3-Meppers (H) 2

BRTC, uitslagen 29 januari
Taverbo-Sabo 1-De Dommel        4-6
De Horntreffers-De Firma Fotografie 8-2
Taverbo-Sabo 4-Rotsvast        4-6
Taverbo-Sabo 3-Taverbo-Sabo 2        8-2

Handbal

HCB'92, uitslagen
22 januari        
HCB'92 recr.-Leende recr.         14-8
27 januari
HCB'92 E1-Handbal Someren E1        9-1
HCB'92 DC1-Lido DC1        12-7
28 januari
HCB'92 DA1-Handbal Someren DA1        6-20
HCB'92 DS1-Lido DS1        14-24
HCB'92 DS2-KPJD DS1        5-30
Programma
3 februari (thuiswedstrijd De Braken, Boxtel)
HCB'92 DC1-Bedo DC1        09.10
HCB'92 E1-Bedo E2        10.15
4 februari (thuiswedstrijd De Braken, Boxtel)
HCB'92 DS1-PSV Handbal DS4        09.15
HCB'92 DS2-MHV DS3        10.40
HCB'92 DA1-Helios'72 DA1        12.10
4 februari (uitwedstrijd Bakel)
Acritas HC1-Zephyr/HCB'92 HC1 09.30
5 februari (thuiswedstrijd Pius X, Liempde)
HCB'92 recr.-Bergeijk recr. 2        20.00

Jeu de boules

JBV De Walnoot, uitslag RegioMix 29 januari
1 Joop Schellekens 3/23 punten, 2 Jo Hanegraaf 3/21 punten, 3 Jo van der Heijden 3/11 punten, 4 Jos van Grinsven 3/10, 5 Jan Pennings 3/9 punten

Forse winst Ducks Brabarians

Boxtel - De senioren van Ducks Brabarians namen zondag in hun thuiswedstrijd tegen Octopus Uden revanche voor de nederlaag tegen diezelfde ploeg bij de start van het seizoen.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat Brabarians zijn gram ging halen, aangezien Octopus een 5-14 voorsprong nam. Echter bij rust was dit omgezet naar een 26-14 voorsprong voor de thuisploeg. In de tweede helft liet Brabarians zien dat het de betere ploeg was. Met een goede opvolging en de ovale bal kundig naar elkaar overspelend kwamen de scores nu op gang. Het hielp ook dat Brabarians regelmatig een fitte speler kon inbrengen waar Octopus een te smalle selectie had. Brabarians kwam op toeren en scoorde er op los met rolling mauls, snelle ballen door de lijn, maar vooral door goed teamwerk. Een uiteindelijke forse score van 70-14 was het eindresultaat.
Hierdoor heeft Brabarians de derde plaats in de competitie stevig in handen.

Wapen van Liempde verslaat koploper

Liempde - Het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank heeft de thuiswedstrijd tegen de Hazelaar 1, de koploper van poule 4 van de landelijke kadercompetitie, met 5-3 gewonnen.

Harm van de Laar en Leo van Hastenberg wonnen beiden, Van de Laar met 120 caramboles in elf beurten en Van Hastenberg klaarde zijn klus van 110 caramboles in twaalf beurten. Cees van Eindhoven had geen kans, zijn tegenstander startte met een serie van 102 en voltooide de partij in de vijfde beurt. Lang leek het op een 6-2 zege uit te draaien, maar Martien van den Tillaart miste in de achtste beurt op vier caramboles van het einde. De speler van de Hazelaar maakte met een serie van 43 caramboles de 310 vol, waarna Van den Tillaart de resterende caramboles in de gelijkmakende beurt scoorde.

Atleten Marvel pakken prijzen in Den Bosch

Roos Reijenga (l.) won de tweede prijs, Annika van der Broek (r.) werd derde. (Foto: AV Marvel) Foto: AV Marvel

Den Bosch/Boxtel - Negen pupillen en zeven junioren van atletiekvereniging Marvel namen afgelopen zondag deel aan de indoorwedstrijd in Den Bosch georganiseerd door O.S.S. Volo.

De meerkamp bestond uit de onderdelen sprint, hoogspringen en kogelstoten. De jeugd zette in het veld met regionale clubs goede prestaties neer. Pupil Simon van der Velden won brons. Bij de junioren wonnen Jannis en Roos Reijenga zilver en Annika van der Broek brons.

Nieuwe opzet Paasloop
Na een succesvolle vernieuwing van de Sparrenbosloop start dit jaar de 42e Paasloop, die gehouden wordt op tweede paasdag maandag 2 april, ook met een nieuwe opzet. De loop kent dit jaar een nieuw parcours en nieuwe afstanden. Naast de bekende Kidsrun van 1200 meter, zijn er drie parcours: 10,5 kilometer, 5,7 of 3,2 kilometer. Alle afstanden bestaan uit één ronde. De loop is bedoeld voor zowel de wedstrijdloper als de recreant.

Meer informatie vinden en vooraf inschrijven kan via www.avmarvel.nl/site/evenement.asp?id=199. Inschrijven kan ook via www.inschrijven.nl.

De 10,5 km start vanaf de accommodatie van AV Marvel aan Den Wielakker en gaat via het tunneltje onder de A2 in Boxtel Oost richting Gemonde, om via de Hooibrug over de Dommel en het viaduct bij Heult weer terug naar de baan te gaan. De lopers rennen dus lekker door het buitengebied. De start van de Paasloop is om 11.00 uur.

De Kidsrun start om 10.30 uur precies. Ouders en begeleiders van kinderen (in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar oud) die hieraan meedoen, mogen meelopen. Kinderen van 13 tot en met 15 jaar oud kunnen zich inschrijven voor de 3,2 kilometer.


Mooie wedstrijdmaand Tabitta

Boxtel - In de voor Tabitta traditioneel drukke maand januari mochten de turnsters van de Boxtelse gymnastiekvereniging twee weekenden aantreden.

Zaterdag 20 januari behaalden de tunsters bij de eerste wedstrijd in Reusel meteen mooie resultaten: Isa Komen werd zesde, Manon van Woesik achtste en Ziva Mutsaers behaalde een mooie vijftiende plaats. Ook de andere instappers lieten in de tweede wedstrijdronde mooie oefeningen zien. Dit resulteerde in een veertiende plaats voor Dana van den Brandt en een zestiende plaats voor Fleur Brus. Isa, Dana en Manon bemachtigden een plek voor de landelijke wedstrijden.
Tijdens de tweede wedstrijd kwamen ook de junioren in actie. Zij konden zich ook plaatsen voor de landelijke wedstrijden. Guylène Brunemann (13), Romy Schepens (10) en Romy Poirters (6) kwalificeerden zich voor de landelijke wedstrijd.
Hierna mochten de pupillen 2 aan de slag; ook zij konden zich plaatsen voor de landelijke wedstrijden. De jonge turnsters lieten mooie oefeningen zien. Fenna Bergman behaalde een zevende plaats, Mollie McCluney werd dertiende, een negentiende plaats was er voor Myrthe Widlak, op de voet gevolgd door Roelie de Bie die twintigste werd. Hiermee plaatsten Fenna en Mollie zich voor de landelijke wedstrijden.
In de laatste wedstrijd van die zaterdag waren Sam Sieben en Eva Roos aan de beurt. Sam bemachtigde knap de eerste plek en mag zichzelf Regio-Kampioen Zuid noemen. Eva greep met een mooie brugoefening net naast het podium en werd vierde.

De volgende dag mochten de junioren 1e divisie als eerste aan de bak. Lieve van der Zijde en Donna van Wijgerden lieten mooie oefeningen zien op de toestellen. Dit leidde tot een eerste plaats voor Lieve, waardoor ook zij zich Regio-Kampioen Zuid mag noemen. Donna verdiende met een mooie brug- en balkoefening twee toestelfinales. In de tweede ronde was het de beurt aan Lizzy Stolwijk en Maissam Bezbiz, die zich met een achtste en vijftiende plek plaatsten voor de landelijke wedstrijden. De laatste ronde was voor Esmee Komen, die met mooie oefeningen, waaronder voor het eerst een losse radslag op de balk, eerste werd.

Op zaterdag 27 januari kwamen de pupillen 1 N3 en de junior 3de divisie in actie met mooie oefeningen. Jenoah Nussy werd zesde, Jayda van Uden twaalfde en Nina van Meersbergen behaalde de 26e plaats. Lieke van Berkel turnde erg sterk en behaalde de tweede plaats.
Zondag 28 januari stond in het teken van de Regiokampioenschappen en de eerste kwalificatie voor de senioren. In de eerste ronde turnden de pupillen 1 en de junioren divisie 2. Lizzy werd vierde, Maissam zesde en bij de junioren werd Romy Poirters achtste, Guylène negende, Romy Schepens twaalfde en Fleur twintigste. In de tweede ronde waren de instappers aan de beurt. Manon werd derde, Isa tiende, Dana elfde en Ziva 21e.
In de laatste wedstrijdronde turnden de pupillen 2 N2 en de jeugd 1 N3 de Regiokampioenschappen en de senioren 3e divisie de 1e kwalificatiewedstrijd. Bij de pupillen 2 werd Fenna zesde, Mollie negende, Myrthe tiende en Roelie twaalfde. Voor Esmee was het een dubbele wedstrijd, ze kreeg op vloer een lager punt dan verwacht, maar herpakte zich goed op de andere toestellen.
Bij de senioren raakte Jaimy de Wit op sprong helaas geblesseerd tijdens de aanloop van haar tsuki. Deze turnde ze overigens wel tot stand. Daarna turnde ze nog knap op brug. Sylvana Obispo begon met een misser op sprong, maar wist zich goed te herpakken op balk waar ze ondanks twee vallen nog een hoog punt behaalde. Ze werd uiteindelijk 24e.

DVG verliest van Unitas'59

Foto: Toon van Ruremonde

Eindhoven/Liempde - De eerste wedstrijd na de winterstop speelde DVG zondag in Eindhoven. De uitwedstrijd tegen Unitas'59 werd met 1-0 verloren.

Normaliter is de ziekenboeg weer leeg als de competitie hervat wordt, maar bij DVG is die voller dan ooit. Dit verklaart misschien ook wel het twijfelende begin van deze wedstrijd. DVG speelde erg behouden en liet de tegenstander op eigen helft de bal rondspelen. De lange ballen die volgden zorgden nauwelijks voor gevaar. DVG kon voetballend ook niet erg veel uitrichten. De toeschouwers werden niet echt vermaakt. Het aantal aantekeningen verschilt per wedstrijd, maar dit keer waren het er maar erg weinig.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

De eerste kans van Unitas werd genoteerd in de zesde minuut. Een cross pass op de Eindhovense rechtsachter positie leverde een kans op die door doelman Mark Faes gemakkelijk over het doel werd getikt. In de 21e minuut kreeg DVG een hoekschop waarbij de bal bij Bas van Houtum uitkwam. Hij probeerde met een omhaal de keeper te verrassen, maar die reageerde alert. Veel meer dan een ongevaarlijk afstandsschot van Unitas was er niet te vermelden. Ruststand 0-0.

De tweede helft was een kopie van de eerste: veel balbezit voor Unitas, maar geen kansen voor beide ploegen. In de 70e minuut was er weer een soortgelijke cross pass als in het begin van de wedstrijd. De linksbuiten van Unitas plaatste een verdekt schot dat zo maar in de benedenhoek binnenviel: 1-0
DVG begon vanaf dit moment een beetje meer druk naar voren te zetten en Unitas had nu moeite om de bal rond te spelen. Sherryl Sambo kreeg in de 78e minuut de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar hij schoot naast het doel. In de 90e minuut kreeg de ingevallen Joep van der Meyden een soortgelijke kans, maar helaas ook met hetzelfde resultaat: weer naast.
Met een beetje meer lef en geluk was een ander resultaat mogelijk geweest. Einduitslag 1-0.

Volgende week komt de ongeslagen koploper Hilvaria op bezoek. Deze ploeg uit Hapert wordt dit jaar getraind door Henri van den Braak die in het verleden ook bij DVG in dienst is geweest en nog veel oude bekenden de hand kan schudden.

Goed teamwork levert winst op voor HCB'92 E1

Boxtel - Vanaf het begin van de wedstrijd thuis in Sportcomplex De Braken tegen handbal Someren E1 speelde HCB'92 E1 goed samen. Hierdoor kreeg de uitploeg weinig kans.

De meiden keken goed naar elkaar en zochten naar de meest vrije speelster voor de goal. Zo kwam iedereen aan de bal en kreeg ook iedereen haar kansen. Demi Geneste maakte veel ruimte op de cirkel en kreeg zelf ook kansen die gestopt werden door de keeper. Denya Schimmel en Julia Daniëls zorgden ervoor dat de aanspeelbare vrije speelsters de bal rond konden spelen. Verdedigend werden er weinig kansen weggegeven. De enkele keer dat dat gebeurde, werd de aanval van Someren goed gestopt door keepster Robi Schoenmakers.
Het resultaat met rust was dankzij goals van Jara Schoenmakers, Fanni Török en Jonier Nabih 5-0 in het voordeel van de thuisploeg.

Na rust bleef HCB'92 de concentratie vasthouden. De verdediging zat goed dicht. In de aanval zaten een paar mooie breaks, waarbij Fanni Török en Julia Daniëls weg waren en zo mooie kansen op goal kregen die helaas niet benut werden. HCB'92 bleef kansen creëren en het lukte Jara Schoenmakers en daarna Yuna de Punder tot twee keer toe om de voorsprong te vergroten naar 8-0. Someren wist de nul van het scorebord te halen. Keepster Denya Schimmel zat er dicht bij, maar via de vingertoppen belandde de bal alsnog achter haar in de goal: 8-1. Robi Schoenmakers wist er daarna 9-1 van te maken.
Coach Waud Berkien hield de meiden tot in de laatste minuut fanatiek door ze voor ogen te houden dat ze de tiende goal zouden kunnen maken. Er werd nog wel een poging gedaan met een break, maar die werd gestopt door de keepster van handbal Someren. Eindstand 9-1 voor HCB'92 E1.

Mooi debuut Taverbo-Sabo 1 in landelijke 2e divisie

Leiden/Boxtel - Zaterdag 27 januari stond de openingswedstrijd van Taverbo-Sabo 1 op het programma in poule B van de landelijke 2e divisie. Na het toch wel onverwachte succes van vorig seizoen mocht Taverbo voor het eerst in haar geschiedenis in de 2e divisie uitkomen. In de eerste wedstrijd werd het team uit Boxtel gelijk voor de leeuwen gegooid en mocht het aantreden tegen Scylla 2 uit Leiden. Dit team miste vorig seizoen op een haar na promotie naar de 1e divisie en is in de poule van Taverbo een van de favorieten voor het kampioenschap.

Het team uit Boxtel was zaterdag naar Leiden afgereisd met vaste krachten Marlotten Staps en Michel Sperling. Super-sub Teun Vlamincks verving Amber van de Velde. De thuisploeg uit Leiden bestond uit Joost van Santen, Martin van Rijn en Michiel van Dijk. Vlamincks speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd en liet duidelijk zien dat hij de hoofdklasse begint te ontgroeien. Helaas zat winst er voor hem net niet in.
Staps bleef deze middag ook zonder winst. Na een vrij kansloze start tegen Van Rijn en Van Dijk leek ze zich tegen Van Santen te gaan herpakken. In een goede wedstrijd moest ze echter in de beslissende vijfde game de winst toch aan haar tegenstander laten.
Sperling zorgde vandaag voor de punten voor Taverbo. In spannende wedstijden tegen Van Dijk en Van Santen trok hij steeds de vijfde game naar zich toe. Alleen Van Rijn was duidelijk te sterk voor Sperling. Omdat ook het dubbel van Staps en Sperling tegen Van Santen en Van Rijn nipt verloren ging, was de eindstand 8-2 in het voordeel van de ploeg uit Leiden.

Flinke nederlaag eerste libreteam 't Ivoor

Boxtel - Ook in de biljartsport is de ene week de andere niet. Dat ondervond het eerste libreteam van biljartvereniging 't Ivoor, dat na winst van vorige week nu tegen een forse nederlaag van 30-19 aanliep tegen BBG Haarsteeg 1, de koploper in de competitie.

Don van der Wiel, Theo Verhagen en Chris Fasseur waren kansloos en speelden onder de maat. Het derde team onderging hetzelfde lot als het eerste. Het verloor met dezelfde cijfers van BV Elsie 1. Theo van Dongen Wim Bekkers en Math Hendriks verloren alle drie hun partij kansloos. Bij de afdeling Recreanten libre speelde het eerste team een remise tegen BV De Hazelaar 2. Alleen Fouad Hasbani won zijn partij, terwijl er drie partijen werden verloren. Het tweede team was het spoor ook geheel bijster en verloor met 31-30 van JBGB 1. Ook hier werd maar één van de vier partijen gewonnen en wel door Jan Meeuwis. Team 3 verloor met 37-30 van DVR en team 4 deed hetzelfde met 28-34 van De Vliedberg.
Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein won team 6 met 20-24 van team 5. In 26 beurten maakte Fouad Hasbani zijn 27 caramboles met een moyenne van 1,038, waar Henk Goettsch slechts 2 caramboles tegenover stelde en 0 van de 10 te behalen punten scoorde. Team 7 verloor van De Luchtschippers 1. Johan Beaard redde de eer voor het team van 't Ivoor.
Bij de avondcompetitie ging het een heel stuk beter. Zowel het 3-banden klein team als het 3-banden groot team wonnen met de maximale score van 30 punten. Op de kleine tafel werd de uitwedstrijd tegen BV Zaal Overberg 1 overtuigend gewonnen met 30-21. René de Windt, Fouad Hasbani en Louis van der Meijden overtuigden met goed spel. De thuiswedstrijd op de grote tafel tegen Het Midget Gilde 1 werd een prooi voor de mannen van 't Ivoor met 30-20. Leo van Westelaken, Bernhard Legierse en Louis van der Meijden scoorden ook hier drie winstpartijen met goede moyennes.

16 / 16

1-4 februari

Tentoonstelling 55 jaar SOC (za & zon)
Rechterstraat 50, Boxtel

Expositie: Het leven en creatieve werk van Boxtelaar Frans Heerschop (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

1 februari-29 april

Expositie Ineke Platel
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

Donderdag 1 februari

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Technasiumavond
19.00 uur, Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Kienavond Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

2-3 februari

36e Snertconcerten
20.00 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Vrijdag 2 februari

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kindertheater Pietepaf: Ssst! De tijger slaapt
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Meezingmiddag
13.30 uur, Hobbycentrum Boxtel, Baroniestraat 105, Boxtel


Zaterdag 3 februari

Activiteiten Archeo Hotspot
10.00 uur, Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Drieka Habrakenbal
11.00 uur, Partycentrum De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Rommelmarkt voor het goede doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer; rikken hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Zondag 4 februari

Midwinterwandeltocht
08.00 uur, vertrek Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Mega Vlooienmarkt
10.00 uur, De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Inspiratie-ochtend 'Opnieuw beginnen'
10.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Lezing: Frans Heerschop, een gedreven persoon
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

DoMus Kamerconcert
12.00 uur, Poolsestraat 41, Boxtel

Seniorencarnaval BHC
13.00 uur, Tijberzaal/BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Dansmiddag Funny Country Dancers
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Vogelvoer maken
14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Maandag 5 februari

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Meedenkbijeenkomst Coöperatie voor woon-, welzijns- en zorgdiensten
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 6 februari

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Theeproeverij
10.30 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Open Avond badminton
20.00 uur, PIUS X, Heidonk 28, Liempde

Woensdag 7 februari

Huiskamer; rikken jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Foto: Jan van der Steen

Imke van der Steen

Joke van Heesch

M. Rutten-Smeets