DeMooiBoxtelKrant

28 juni 2017

DeMooiBoxtelKrant 28 juni 2017


Bruisend Boxtel beleeft druk weekend vol evenementen

Foto: Sander van Kasteren

Beach Break gaat voortvarend van start op nieuwe locatie

Foto: Sander van Kasteren
Ook welkom Michiel!
Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Honderden sportieve Boxtelaren, maar ook sportliefhebbers van ver buiten ons dorp, waren het afgelopen weekend op de been voor de Dijkhuizen Beach Break. Het MSB beachvolleybaltoernooi, dat al jaren vergezeld wordt van een muziekfestival, de Beach Break, op de zaterdagavond, begon dit jaar voor het eerst op vrijdag met een muzikaal programma verzorgd door de bands Liptease en Royal Beat. Maar naast dit sportieve evenement vonden dit weekend tal van evenementen plaats binnen de gemeentegrenzen.

Zo was de Spiegeltent dit weekend het decor van verschillende evenementen, zoals de Dag der Kampioenen op zaterdag. Het was tevens het laatste weekend dat de Spiegeltent in Boxtel stond. Met ruim 6.500 bezoeken was het steevast druk in de tent. Op de valreep meldde burgemeester Mark Buijs dat de Spiegeltent over twee jaar, in 2019, dan ook wederom welkom is in Boxtel, hoewel nog niet zeker is of dit ook in het kasteelpark van Stapelen zal zijn in verband met de op handen zijnde verkoop van het complex.

Op zondag was er precies tussen Boxtel en Liempde in, als onderdeel van Boxtel en Route, een van de 'parels van Boxtel' te zien: Tunnel Vision 2.0. Tenslotte sloten de islamitische plaatsgenoten de vastenmaand Ramadan af met het Suikerfeest, dat op zondag begon.

Duizenden Boxtelaren waren afgelopen weekend op de been om één of meerdere evenementen te bezoeken. Dit kwam mede dankzij het weer, dat ondanks voorspelde regen, behoorlijk mee bleek te vallen. Maar het succes lag zeker ook bij de kwaliteit van al wat er te beleven viel. Kijk voor de foto's van een selectie van deze evenementen op pagina 3, pagina 14 en 15 van deze krant, of op mooiboxtel.nl

Beach Break voortvarend van start op nieuwe locatie
Ruim 75 volleybalteams schreven zich in voor 'de meest drukbezochte editie ooit' van de Beach Break, aldus organisator Jip van Krieken. Het evenement trapte vrijdagavond af met een ondernemersborrel georganiseerd door ondernemersvereniging SPIN. "Die avond is naar mijn idee ook wel goed bezocht, hoewel het pas vrij laat op gang kwam", vindt Van Krieken. Toch zat de zomerse stemming, met dank aan het in stijl aangeklede terrein er al snel in, geholpen door de aanstekelijke pop, dance, rock en discohits die Liptease en Royal Beat over het publiek uitstortten.

Dit jaar speelden alle volleybalteams op zowel zaterdag als zondag. Voor de meeste sportievelingen was dat een leuk nieuwtje, vooral voor de fanatieke feesters was dat even wennen. Het hele festival moest sowieso 'even wennen', aangezien dit jaar voor het eerst naar de nieuwe locatie aan de Bosscheweg uitgeweken was. Zo vertelt Van Krieken dat er dit jaar eigenlijk te weinig parkeerplekken waren. "Daar gaan we dus zeker voor volgend jaar naar kijken." Ook voor het verdwijnen van bijna de helft van de wedstrijdballen wordt volgens de organisator naar een gepaste oplossing gezocht.

Op bovenstaande kleine problemen na verliep het evenement vlekkeloos. Van Krieken: "Het weer viel alles mee, er waren geen incidenten en er is lekker gesport." Tijdens de Dijkhuizen Beach Break, het muzikale evenement op de zaterdag, kon het publiek genieten van enkele bekende namen uit de dj-wereld, zoals La Fuente en Billy the Kit.

Voor het MSB volleytoernooi waren achttien vrachtwagens uitgerukt om ruim 440 m3 zand uit te storten over het volleybalterrein. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door de dames van De Undutchables, de heren van Venray's Most Wanted en de pro's van De Boel De Boel. Het Hart van Boxtel behaalde de monsterscore.

Wij gaan zelf de krant bezorgen Welkom, 50 nieuwe medewerkers DeMooiBoxtelKrant!

Boxtel - Met ingang van vandaag, 28 juni, regelen wij de bezorging van onze krant zelf. Wat ga jij daar van merken? Als je de krant iedere week keurig bezorgd kreeg helemaal niets. Wij merkten echter dat bij bezorgklachten de communicatie vaak erg stroef verliep door tussenkomst van Excellent, het bedrijf waaraan wij de bezorging uitbesteedden. Met het in eigen hand nemen van de bezorging, snijden we deze partij er tussenuit en kunnen we direct met onze eigen bezorgers communiceren. Dat maakt terugkoppeling van klachten veel eenvoudiger en bespaart ons bovendien kostbare tijd. Onze bezorgers wensen wij veel succes, 'onze' Bas Voets deelt graag zijn frustraties en wat tips met ze op pagina 17.

Krijg je de krant niet en heb je géén NEE-NEE sticker? Dan horen wij dat natuurlijk graag! Je kunt dan je bezorgklacht indienen via www.mooiboxtel.nl/klacht. De bezorger van jouw wijk krijgt de klacht direct in zijn of haar overzicht te zien. Je krijgt hier dus ook geen terugkoppeling meer op!

Wervelend weekend

Mooi in de steigers

Flinke daling aantal gebruikers van uitkering via Participatiewet

Boxtel - Boxtel zag in de eerste helft van 2017 het aantal mensen dat gebruikmaakt van een uitkering voor de Participatiewet met bijna 10 procent dalen. Op 1 januari maakten nog 557 Boxtelaren gebruik van zo'n uitkering, op 20 juni was dat aantal gekrompen tot 507. De daling is volgens de gemeente onder andere toe te schrijven aan de manier waarop de ambtelijke organisatie samen met partners als de WSD, werkmakelaar, het Werkgeversservicepunt en de werkgevers werkt.

Wethouder Eric van den Broek is blij met dit resultaat: "Met name werkgevers verdienen ook een pluim. In een moeilijke economie werd er in Boxtel fors geïnvesteerd in het creëren van banen. Hopelijk zet deze trend zich nu door."

Voor de uitvoering van de Paticipatiewet maken de gemeenten Boxtel, Sint-Michielsgestel en Haaren gezamenlijk gebruik van de ambtelijke fusieorganisatie MijnGemeenteDichtbij. De werkmakelaar voor de drie gemeenten zorgt er voor dat werknemers en werkgevers met elkaar in contact komen. Ilse Vouster is zo'n werkmakelaar: "Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben moeite met het vinden van werk. Tegelijkertijd is het vaak moeilijk voor een werkgever om iemand met een geestelijke of fysieke beperking in dienst te nemen. Het is mijn taak om de partijen bij elkaar te brengen." De werkmakelaar is in de eerste plaats een vraagbaak voor werkgevers. Met haar brede netwerk is ze degene die vraag en aanbod bij elkaar brengt.

Binnen Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSPNOB) werken ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Ook Boxtel, Haaren en Sint-Michielsgestel maken gebruik van deze samenwerking. Eén van de belangrijkste opgaven is hier dan ook om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan regulierwerk te helpen.

Een gemiddelde uitkering bedraagt ongeveer 13.500 euro per jaar. De daling van 48 uitkeringen in Boxtel betekent echter niet per se een meevaller van ruim een half miljoen euro. "Het nu uitgespaarde bedrag wordt ook weer ingezet voor bijvoorbeeld een loonkostensubsidie aan de werkgever. Dit brengt namelijk extra kosten met zich mee ter ondersteuning van deze duurzame uitstroom naar arbeid", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Boxtel bindt strijd aan met kinderarmoede

Boxtel - De gemeente Boxtel gaat nog een extra tandje bijzetten in de strijd tegen armoede onder kinderen. Daartoe wordt een notie voorbereid die in de raadsvergadering van 11 juli aan bod komt. Binnen de gemeentegrenzen gaat het om zo'n 11 procent van alle gezinnen met kinderen die dreigen in armoede te belanden. Bijna 4 procent van de kinderen leeft in een gezin dat moet rondkomen van een uitkering.

De gemeente geeft aan al vele maatregelen en voorzieningen te hebben om te voorkomen dat kinderen van ouders die het niet breed hebben in een sociaal isolement vallen. Zo is er financiële ondersteuning voor lidmaatschappen van (sport)verenigingen, cursussen, uitstapjes en peuterspeelzaalkosten (Welzijnsfonds). Ook is er bijzondere bijstand voor de aanschaf van computers en is er een regeling voor zwemlessen.

Van het extra geld (100 miljoen euro) dat staatssecretaris Klijnsma vanaf 2018 beschikbaar heeft gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen ontvangt Boxtel jaarlijks in ieder geval tot 2021 een bepaald bedrag. Dit jaar was er al ruim 135.000 euro extra beschikbaar vanwege de decentralisatie van bepaalde overheidstaken. Dit geldbedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouders Lestrade en Van den Broek verwachten straks, met de Klijnsma-gelden er nog extra bij, om voorzieningen sneller bij de kinderen te krijgen. "Een welkome aanvulling op de ingezette weg. Er kan straks nog beter geschakeld worden door onze partners. Zij moeten direct een brug kunnen slaan naar de voorzieningen", aldus de wethouders. Het doel is om laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden wanneer kinderen met armoede gerelateerde problemen kampen. Bijvoorbeeld een kind dat niet mee kan op een schoolreisje of niet kan meedoen aan de kindervakantieweken.

Op 11 juli behandelt de gemeenteraad een notitie om armoede onder kinderen tegen te gaan. Deze notitie is ontstaan met brede input van maatschappelijke instellingen. Het nieuwe armoedebeleid met het 'kindpakket' centraal treedt in 2018 in werking.


Collectes

Tot en met 1 juli        Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel en vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900 88 44.

Nieuw artikel

KBO-activiteiten

Donderdag 29 juni        Kaartverkoop Dagtocht naar Urk, in Simeonshof, De Walnoot, De Orion, De Rots        14.00-14.30
Vrijdag 30 juni        Rikken en Jokeren, in De Adelaar        13.30

Adressen Gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

Werk aan de winkel voor verkeerswethouder

Boxtel - De huidige verkeerswethouder Herman van Wanrooij, maar ook zijn eventuele opvolger na de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, gaat drukke tijden tegemoet. In de komende maanden worden namelijk de plannen rondom programma hoogfrequent spoor (PHS) en de verkeersvisie Move'31 verder uitgekristalliseerd. De gemeente ontving ruim 150 zienswijzen op de eerste besluiten inzake PHS, de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kalksheuvel (VLK) en de sluiting van de dubbele overweg. Dit aantal kan nog oplopen, aangezien het in de verwachting ligt dat nog niet alle poststukken van 22 juni, de uiterste termijn voor het indienen van zo'n zienswijze, zijn ontvangen.

Volgens wethouder Van Wanrooij lijkt het erop dat veel van de ingediende zienswijzen gaan over de problematiek rond de afwikkeling van de overige verkeersstromen binnen de gemeente. De wethouder deelt naar eigen zeggen die zorgen en geeft in een gesprek met de pers aan te trachten in de integrale verkeersvisie Move'31 een oplossing te vinden voor voorziene verkeersproblemen die de sluiting van de dubbele overweg met zich meeneemt. Ook tijdens de raadsvergadering van 20 juni drong met name oppositiepartij BALANS al aan op zo'n integraal plan. Ook in de informatiewinkel in de Croonpassage waren al soortgelijke geluiden te horen.

In Move'31 wordt opnieuw de wens van een parallelwegstructuur opgenomen. Met het oog op de aanleg van een snelfietsroute tussen Den Bosch en Eindhoven en het feit dat de Eindhovenseweg volgens Van Wanrooij nu al tegen de maximumcapaciteit aan zit, wordt de roep om een parallelweg steeds luider. In het GVVP, de verkeersvisie van 2008 tot 2020, was de wens voor zo'n verbindingsweg ook al uitgesproken, maar werd al benadrukt dat de aanleg van de VLK en het vinden van een oplossing voor de dubbele spoorwegovergang prioriteit had.

De wethouder geeft aan voor de aanleg van een parallelweg ook steun te zoeken bij de provincie: "Wij hebben eigenlijk twee provinciale wegen dwars door Boxtel lopen; de verbinding Boxtel-Schijndel en de weg Boxtel-Oisterwijk. Daarmee staan we als gemeente aan de lat van een provinciaal probleem." Van Wanrooij wil daarom dan ook met de provincie een gezamenlijke oplossing bedenken. Dat die er komt staat voor de wethouder vast: "Wij moeten gewoon een deugdelijke Noord-Zuidverbinding hebben."

Op 11 juli stelt de gemeenteraad in grote lijnen de inhoud van Move'31 vast. De uitvoer van deze plannen laat de wethouder aan de nieuwe gemeenteraad. Van Wanrooij verwacht dat de plannen met betrekking tot PHS, inclusief de verwerkte zienswijzen, in september aan raad aangeboden kunnen worden.

Zestigjarig echtpaar door burgemeester in zonnetje gezet

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Het 60-jarig echtpaar Noldus is donderdagochtend in het zonnetje gezet door burgemeester Mark Buijs. Ze kregen een bos bloemen en er werd een bruidstaart aangesneden.

Wil (89 jaar) en Antoinette (84) kreeg in hun huwelijk vijf kinderen en heeft ondertussen al tien kleinkinderen. Ze wonen sinds een jaar met veel plezier in Herbergier Boxtel, een kleinschalige woonvorm voor ouderen, in hun appartement op de Baroniestraat. Ruim een jaar geleden woonden ze nog geheel zelfstandig. Ze zijn nog steeds onafscheidelijk en gelukkig samen. Waar Wil is, is Antoinette en vice versa. Het echtpaar is nog erg vitaal en ook sociaal betrokken. Zowel Wil als Antoinette helpen nog graag mee bij de huishoudelijke taken.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

Het echtpaar houdt erg van wandelen; drie maal per dag gaan ze er met de wandelgroep op uit. Ze lezen samen iedere dag de krant. Dagelijks volgen ze de gebeurtenissen in de wereld. Het echtpaar was erg reislustig. Ze hebben veel reizen gemaakt van Lapland tot Japan en kunnen hier nog leuk over vertellen.

Ramadan feestelijk afgesloten bij Turkse moskee

Raymon Strik (rechtsvoor) en Jasper Verhoeven (achteraan met rode broek) wonnen de wedstrijd. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De Turkse geloofsgemeenschap heeft maandagavond, samen met tientallen buurtgenoten en een afvaardiging van Boxtelse notabelen, de vastenmaand Ramadan afgesloten met het Suikerfeest. Dit gebeurde traditioneel met zoete lekkernijen.

Het bestuur van de Turkse moskee Mevlana op Hoogheem zocht met de openbare Suikerfeest-receptie nadrukkelijk de verbinding op met omwonenden en niet-islamitische mensen die eens een voorproefje van het Suikerfeest wilden nemen.

Titelverdedigers William van Dinther en zijn partner Jasper Kokx slaagden er niet in de titel te prolongeren.(Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
De zoete lekkernijen stonden maandag al vroeg op tafel bij de Turkse moskee. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Burgemeester Buijs, die ook bij de feestelijke avond was, sprak in zijn welkomstwoord van 'een hele prestatie' wat betreft het succesvol afronden van de vastenmaand. Ook benadrukte hij het belang van bezinning, een van de belangrijkste pijlers van de islamitische vastenperiode.

Raymon Strik en Jasper Verhoeven tappen het beste Boxtelse biertje

Boxtel - Raymon Strik en Jasper Verhoeven mogen zich het komend jaar de beste biertappers van Boxtel noemen. Het duo, uitkomend voor Hart van Boxtel, wist maandagavond in een spannende tapwedstrijd de zestien andere deelnemende teams nipt te verslaan.

Dinercafé Knus blies de Boxtelse biertapwedstrijd nieuw leven in nadat er na de laatste editie, in 2013, de sleet op was geraakt. William van Dinther en zijn partner Jasper Kokx, ook van Hart van Boxtel verdedigden de titel, maar slaagden er niet in de overwinning een vervolg te geven.

Bedrijfsleidster Simone Huijbers, van Knus, praatte het geheel aan elkaar. De deskundige jury werd gevormd door Toon Sommerdijk (werkzaam bij Amstel en Brand), Paul Saris (lange tijd actief in de drankhandel en bij Heineken) en Twan de Jong (eigenaar de Liempdse dorpsbrouwerij en al ruim 25 jaar hobbybrouwer). Zij beoordeelden de teams, bestaande uit een tapper en een persoon die de drank uitserveerde, in twee rondes op verschillende punten, zoals het uitserveren, het afschuimen en natuurlijk het tappen.

De bedoeling is om de wedstrijd weer jaarlijks een vervolg te geven. Een groot aantal horecaondernemers was aangeschreven om deel te nemen aan de tapwedstrijd, hoewel ook een aantal via Facebook liet weten geen uitnodiging ontvangen te hebben.

Lezing damastweverijen bij MUBO

Boxtel - Historicus Hans Pel verzorgt op 2 juli, om 11.15 uur, een lezing in MUBO over de geschiedenis van de Boxtelse textielnijverheid in de 19e en 20e eeuw. In zijn lezing komen onder meer de ontwikkelingen inzake het productaanbod, de productiewijze en karakter van bedrijf en ondernemer aan bod. Tot slot wordt ingezoomd op misschien wel de meest gerenommeerde en bijzondere weverij in Boxtel: W.J. van Hoogerwou & Zn. De lezing wordt gehouden in het kader van de lopende wisselexpositie 'Damastweverijen in Boxtel' die nog is te bezoeken tot en met 13 augustus.

Vanaf de late middeleeuwen tot rond 1900 was de textielnijverheid de belangrijkste bedrijfstak in Boxtel. De voornaamste Boxtelse ondernemers in het begin van de 19e eeuw waren Hendrik van der Voort en P.C. van de Ven. Bekende namen uit de tweede helft van de negentiende eeuw zijn Hendrik Swinkels, Jules van Dooren, Jan van Oerle, W. van der Eerden en W.J. van Hoogerwou. Enkele van deze weverijen bleven ook na 1900 in bedrijf. Een serieuze nieuwkomer was de N.V. Textielfabrieken A.B. Hertzberger (HEBOX) die zich in 1905 in Boxtel vestigde.

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de Boxtelse weverijen al snel in zwaar weer door de opkomst van de lageloonlanden en kwam er geleidelijk een eind aan de eeuwenlange positie van Boxtel als textielcentrum. De voormalige weverij van Van Oerle hield het het langst vol. Zij fuseerde in 1969 met Alberton Ltd. en opereerde sindsdien onder de naam Van Oerle-Alberton. Dit bedrijf specialiseerde zich sinds 1987 geheel in de vervaardiging van band voor veiligheidsgordels voor de auto-industrie als een van de grootste producenten van autogordelband ter wereld. Op 1 januari 2016 is het bedrijf overgeplaatst naar Roemenië en viel definitief het doek over de roemrijke Boxtelse textielnijverheid.

Pel (1950) woont sinds 1973 in Boxtel. Naast zijn werk als onderwijzer studeerde hij van 1981-1987 geschiedenis aan de Katholieke Leergangen in Tilburg. In 1989 studeerde hij af aan de Universiteit van Utrecht en in 1994 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op het onderwerp 'De Boxtelse economie tussen 1800 en 1970'. Ook was hij enkele jaren gastdocent aan de toenmalige Academie voor Journalistiek. In 1997 werd hij zelfstandig historisch onderzoeker en redacteur bij educatieve uitgeverijen.

Hans Pel was van 1991-1994 voorzitter van de Boxtelse Heemkundekring en nam toen het initiatief voor de 'Boxtelse Historische Reeks'. Hij was jarenlang bestuurslid van het voormalige Historisch Museum Piet Dorenbosch en daardoor betrokken bij de totstandkoming van het MUBO. Daar was hij tot 2016 lid van de Raad van Toezicht. Als MUBO-vrijwilliger heeft Hans ook een aantal basisteksten geschreven voor de Canon van Boxtel. Hij heeft diverse boeken en artikelen gepubliceerd, o.a. over de geschiedenis van Boxtel, waaronder een studie over Hendrik Verhees in 2007.

De lezing start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn open vanaf 10.45 uur en koffie/thee is verkrijgbaar. Tijdens de lezing is er ook een koffie-pauze. De entree voor volwassenen is 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen, mits onder begeleiding van een volwassene. Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of op 06-16041898.

Open imkerijdag bij Kinderboerderij

Boxtel - De kinderboerderij in Boxtel doet mee aan de landelijke open imkerij dagen op zondag 9 juli van 14.00 tot 16.00 uur. Daar staat al jaren een bijenhal met zeven bijenvolken, waar de gewonnen honing wordt verkocht in het winkeltje.

De imker zal graag publiek kennis laten maken met bijen houden en voorlichting geven over het belang van de bij voor de natuur. Kinderen zijn meer dan welkom om een kijkje te nemen bij de bijen, te proeven van de honing en hapjes en te knutselen.

Dubbeltjesmarkt bij Kinderboerderij

Boxtel - Traditioneel wordt in de eerste en laatste week van de vakantie de Dubbeltjesmarkt gehouden in de generatie tuin tegenover de kinderboerderij in Boxtel.

Daar kunnen kinderen hun oude speelgoed verkopen op een kleedje. De eerste Dubbeltjesmarkt wordt gehouden op woensdag 19 juli van 14.00 tot 16.00 uur. De tweede Dubbeltjesmarkt is op woensdag 23 augustus, ook van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang en deelname is gratis.

Meditatieve wandelingen in Boxtel

Boxtel - Ook tijdens de zomerperiode zijn er weer verschillende meditatieve wandelingen in het Wandelpark. De wandelingen vinden plaats op zaterdag 29 juli, zaterdag 26 augustus en zaterdag 23 september.

De wandelingen gaan van start in het Wandelpark aan de Molenwijkseweg, de wandelaars verzamelen zich bij restaurant Molenwijk. De wandeltochten starten steeds om 14.00 uur. De bedoeling is dat wandelaars een tekst meenemen die veel voor hen betekent.

De wandelaars genieten van de mooie omgeving en bij een stop deelt een aanwezige zijn of haar tekst. Ook is er ruimte om te vertellen waarom je die tekst hebt gekozen.

Big Band Boxtel organiseert Beach Event

Foto: Natuurmonumenten

Boxtel - Big Band Boxtel organiseert op zaterdag 8 juli het jaarlijks terugkerend On The Beach event. Dit jaar is gekozen voor het thema Big Band on The Beach.

Het programma start om 14.00 uur met een optreden van Noottoestand, een groep van 18 muzikanten uit Liempde die gezellige muziek ten gehore zullen brengen. Om 15.00 uur opent Big Band Boxtel het bigband gedeelte van deze middag. Onder leiding van Mari van Gils en met de zangeressen Maria, Jazzmin en Donna zullen ze een gevarieerd programma op de planken zetten. Om 16.00 uur is het de beurt aan de Nobelaer Big Band uit Etten-Leur die onder leiding staat van Harry Hendriks uit Boxtel. Zij brengen een afwisselend programma met jazzklassiekers. Om 17.00 uur is De Stripe Bigband uit Boxtel aan de beurt. Zij staan onder leiding van Simon Bruul en zullen het bigband gedeelte afsluiten met een swingend programma.

Tussen de optredens door zal de muziek worden verzorgd door De Red Riverband. Om 18.00 uur is er een barbecue waaraan iedereen tegen betaling aan kan deelnemen. Tijdens en na deze barbecue brengt dj John (John Gottlieb) Big Band klassiekers ten gehore. Meer informatie over deze dag en deelname aan de barbecue vind je op de site www.gildenbonds.nl. Toegang voor het muzikale evenement 'Big Band on the beach' is gratis.

Warme muzikale klanken op terras Wapen van Liempde

Liempde - Fanfare Concordia Liempde houdt komende zondag, 2 juli, haar zomerconcert. Zoals inmiddels bekend kiest de Liempdse fanfare voor dit concert ieder jaar een andere bijzonder plaats in het dorp uit. Dit jaar is ervoor gekozen om het publiek op het terras van het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, op een muzikale middag te trakteren. Ook het Boxtelse popkoor Voices zal een terrasconcert verzorgen bij het Wapen van Liempde op 9 juli.

Onder het genot van een drankje kunnen luisteraars op 2 juli genieten van een breed repertoire aan muziek. Als het weer het toestaat zullen zowel het fanfareorkest als de slagwerkgroep van Concordia optreden.

Het concert vangt aan om 14.00 uur en zal ongeveer afgelopen zijn om 16.00 uur. Het zomerconcert is gratis toegankelijk.

Popkoor Voices
Bij Popkoor Voices is het een jarenlange traditie om net voor de zomervakantie een leuk concert te presenteren op het terras bij het Wapen van Liempde. Voices is een enthousiaste groep zangers en zangeressen. Zij worden begeleid door een vierkoppig combo, keyboard, drums, gitarist en basgitarist. Zij brengen hedendaagse Nederlands- en Engelstalige popmuziek ten gehore. Wil jij erbij zijn? Kom dan op zondagochtend 9 juli om 11.00 uur naar het Wapen van Liempde. Entree is gratis. Meer informatie is te vinden op www.voicesliempde.nl of op https://www.facebook.com/popkoorvoicesliempde.

Op zoek naar het ree in de ochtendgloren

Boxtel - Hoop jij ooit oog in oog te staan met een ree? Op vrijdag 14 juli ga je tijdens een wandeling op zoek naar dit schuwe dier in het mooie landschap van Kampina. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/agenda.

Reeën zijn schuw en zoeken het liefst in de schemering en ochtendgloren naar voedsel, want dan is het nog rustig in het gebied. Je ziet ze vaak bij de bosranden en als je heel voorzichtig en stil bent, heb je de kans dat ze blijven staan. En zelfs als je ze niet ziet, zijn er sporen die hun aanwezigheid verklappen. Ga gezellig mee en ontdek de wereld van het ree!

Aanmelden
Deze ochtendwandeling is gericht op volwassenen. We vertrekken op vrijdag 14 juli om 06:00 in de Kampina. Leden van Natuurmonumenten betalen voor deze excursie 7 euro en voor niet-leden bedragen de kosten 10 euro.

Vandaag sprak ik een cliënte met geboortejaar 1991. Toen zij 4 jaar was, had ik net mijn studie Bedrijfskunde afgerond. Het illustere-weinig-kansen-op-de-arbeidsmarkt-jaar-1995 wel te verstaan. Om niet stil te zitten en actief aan mijn ervaring te bouwen ging ik uitzendwerk doen als telefoniste op het Amsterdamse Leidseplein. In de avonduren schreef ik echte sollicitatiebrieven met echte postzegels. Iedere dag uitkijkend naar de postbode met al dan niet goed sollicitatienieuws.

Nu, 22 jaar later, kan ik zeggen dat ik mijn passie heb gevonden in de ontwikkeling van mensen en talenten. En daar waar ik met cliënten op zoek ga naar hun talenten, werk ik ook continu aan de ontwikkeling van mijn eigen talenten.
Voor mij is een talent een uniek kenmerk van jou; een vaardigheid waar je goed in bent en waar je blij van wordt als je er ‘iets’ mee doet. Dat kunnen gerust meerdere vaardigheden zijn. Talenten zijn wonderlijk, want juist als je ergens goed in bent, denk je dat iedereen dat kan. Zo lopen we het risico onze talenten als vanzelfsprekendheid en juist niet als talent te zien. Daar komt bij dat we in ons Calvinistische Nederland niet ‘te koop’ lopen met dat waar we goed in zijn. Bizar eigenlijk, want samen hebben we profijt van alle talenten die er in elk van ons aardbolbewoner aanwezig zijn.

Een prachtfilm, waarin bewust leven en ieders uniekheid een rode draad is, is DOWN to EARTH (www.downtoearthfilm.com). Toen ik deze documentairefilm in november 2016 voor het eerst zag, werd ik enorm geraakt door de wijsheid van de vele volkeren die in de film in beeld (en geluid) wordt gebracht.
Om een bijdrage te leveren aan het verspreiden van deze wijsheid en ‘iets’ te doen met mijn mens-ontwikkel-passie, besloot ik me aan te melden als vrijwilliger bij de DOWN to EARTH Foundation. Voorafgaand aan en na afloop van de filmvertoning vertel ik meer over de achtergrond van de film en gaan de kijkers met elkaar in gesprek over dat wat zij uit de film meenemen. Wat een mooie gesprekken en bijzondere inzichten levert dat op!

Inmiddels kan ik de film dromen en zie ik (nog steeds) nieuwe dingen. Het blijft bijzonder om te ervaren dat DOWN to EARTH verwoordt wat ik voel en vind als het gaat om goed voor elkaar, jezelf, ieders talenten en de wereld zorgen.
Jij kunt de wijsheid van DOWN to EARTH ook ervaren! In het kader van het Geluksweekend (www.geluksweekend.nl), dat aanstaand weekend in Den Bosch plaatsvindt, kun je op zondagmorgen 2 juli om 11 uur bij Poppodium Willem Twee (www.willem-twee.nl) deze prachtfilm kosteloos komen bekijken (vol=vol). Naast de vele andere geluksactiviteiten die op vele andere plekken in de stad gratis worden aangeboden.
Mocht je 2 juli niet kunnen of niet naar Den Bosch willen… kom dan op vrijdag 7 juli om 20.00 uur naar Gemeenschapshuis de Rots. Transitie Boxtel organiseert die avond een DOWN to EARTH Verander Café. De toegangsprijs is 5 euro.

Terug naar onze talenten. Wat ik heel stellig en vanuit eigen ervaring durf te beweren: werken en leven vanuit je talent(en) geeft een sterk gevoel van geluk. En geluk… dat vermenigvuldigt zich door (talenten) te delen!


De Maremak ontvangt vignet 'Gezonde School'

Foto: SBO De Maremak

Boxtel - SBO De Maremak heeft het vignet Gezonde School behaald. Dit vignet is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. De Maremak heeft het vignet behaald op het thema 'voeding'.

Het afgelopen jaar heeft de school verschillende projecten ingezet, waaronder 'Les je dorst', 'EU-schoolfruit' en 'Ik eet het beter'. Daarnaast zijn er smaaklessen geweest en wordt er aandacht besteed aan verantwoorde traktaties. Vanuit de GGD is er het hele jaar ondersteuning geweest.

Foto: SBO De Maremak

Het behalen van het vignet werd woensdag op een gezonde manier gevierd. Wethouder Marusjka Lestrade was erbij toen leerling Eef Cijffers het bord Gezonde School naast de voordeur ophing. Aan het einde van de ochtend stond de speelplaats vol kramen met gezonde hapjes, die de kinderen die ochtend met hulp van ouders en leerkrachten gemaakt hebben. Ze hebben hiervoor zelf boodschappen gedaan bij de marktkraam van De Schoffel, biologische boerderij uit Lennisheuvel, die speciaal voor deze gelegenheid op de speelplaats stond. Kinderen en ouders konden bijvoorbeeld kiezen uit gezonde sandwiches en wraps, smoothies, groentefrietjes, fruitspiezen en groente met dipsaus.

Bingo om geld op te halen voor stamceltherapie

Boxtel - De Boxtelse broer en zus Stefan van Kleef en Mary van Stekelenburg-van Kleef organiseren op 11 juli een bingo-avond bij de Comsche Hoeve aan de Stationstraat 46b. Zij doen dit om geld op te halen voor stamceltherapie voor hun neef Robert Schoonenberg die MS heeft.

De avond begint om 20.00 uur, maar de zaal gaat al om 18.00 uur open. Een bingoboekje voor 11 rondes kost 12,50 euro. Er zijn veel leuke prijzen te winnen met als hoofdprijs een kadobon ter waarde van 500 euro, te besteden voor een weekendje weg in een luxe chalet op Camping de Julianahoeve in Renesse voor zes personen.

Robert woont samen met zijn Boxtelse vrouw Cindy Schoonenberg-Schraven en zijn twee tienerdochters in Capelle aan den IJssel. In 2000 kreeg Robert tijdens de voetbaltrainingen last van zijn voeten en in juli 2004 werd de diagnose MS gesteld. In 2008 kwam hij in een rolstoel terecht en sinds 2011 kan hij niet meer zonder deze rolstoel.

In Nederland is Robert uitbehandeld, voor zijn vorm van MS is hier niets dat zijn achteruitgang zou kunnen stoppen. In het buitenland wordt al een aantal jaar stamceltherapie toegepast. Bij 84% van de patiënten wordt hiermee de ziekte gestopt. Deze behandeling kost echter veel geld en wordt niet door de ziektekostenverzekeraars vergoed. Om alles goed te regelen is de stichting 'Roberts Challenge' opgezet. Het geld dat deze stichting ophaalt wordt niet alleen gebruikt voor Robert, maar ook voor andere patiënten met deze ziekte. Kijk voor meer informatie op www.robertschallenge.nl.

Rectificatie: KCD KeukenDesign maakt al 25 jaar keukens op maat

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel – KCD KeukenDesign, voorheen bekend als Keukencentrum Hans van der Doelen, werd opgericht in 1992 en begon met de verkoop van fabriekskeukens. Al snel maakte eigenaar Hans van der Doelen de overstap naar maatwerk. Met succes: het familiebedrijf bestaat in 2017 25 jaar. In DeMooiBoxtelKrant legt hij uit wat de kracht van zijn bedrijf is.

Een snelle blik op wat vergelijkingssites levert een positief beeld op van het bedrijf. Eigenaar Hans van der Doelen beaamt dat. "We vragen mensen ook om te reageren op vergelijkingssites. Bovendien is klanttevredenheid ons bestaansrecht. Op prijs zullen we het niet vlug winnen gezien de materiaal keuze en het maatwerk van onze keukens, daarom sturen wij op kwaliteit, klanttevredenheid, service en garantie."

In 1992 begon Van der Doelen met de verkoop van fabrieks keukens. De toen 36-jarige eigenaar koesterde al langer plannen om weg te gaan bij zijn huidige werkgever en voor zichzelf te beginnen. Toen de supermarkt op de hoek van de Van Hornstraat/Van Merheimstraat verhuisde, was dat dan ook een buitenkans om die stap te zetten. Hij in de winkel, zijn vrouw Els doet de administratie.

Tot 1996 huurde Van der Doelen het pand, maar inmiddels is hij alweer 21 jaar de eigenaar. In de loop der jaren is er veel aan het pand verbouwd. De laatste in 2009. Toen was een grote verbouwing waarbij het gehele interieur van vloer tot plafond werd vernieuwd.

Al vrij kort na de start realiseerde Van der Doelen zich dat hij onderscheidend wilde zijn en maatwerk wilde leveren. "We liepen vast met die fabriekskeukens, want daarmee word je toch binnen een kader geplaatst", doelt hij op de beperkte vrijheden die de fabriek hem bood. "Nu we de keukens op maat maken, zijn we veel vrijer in de vormgeving en kleurstelling."

Het maatwerk past Hans en zijn zoon Yirim, die inmiddels mede-eigenaar van KCD KeukenDesign is, prima. "We hebben beiden een bouwkundige achtergrond met een creatieve inslag", vertelt Hans. Dat laatste is volgens hem heel belangrijk. "Het eindresultaat van de keuken moet het 'wauw-effect' opleveren." Mede daardoor krijgen we de mond-tot-mondreclame en zien we onze klanten weer terug voor een volgend project", laat Hans weten.

Bij KCD KeukenDesign wordt iedere keuken uitgetekend en krijgt de klant in spe een 3D-presentatie. Deze wordt tot in detail besproken en aangepast waar nodig, om zo volledig mogelijk aan alle wensen te voldoen. Ook kan men de klant 'ontzorgen' door alle bouwkundige zaken uit handen te nemen. Zo heeft de klant één aanspreekpunt en wordt alles van a tot z geregeld.

In de voorbije jaren zagen vader en zoon veel trends komen en gaan. Momenteel is de keuken steeds meer de centrale plek in huis, een echte leefkeuken met grote tafel. De consument wil gezond en lekker koken en vooral gezellig tafelen. Ook de apparatuur is steeds professioneler geworden; stoomovens, inductie koken en koelkasten met een biofreshzone van 0 graden Celsius zijn momenteel trendy. Omdat de keukens steeds groter en professioneler worden staan er nu nog 13 opstellingen in de showroom, tegenover 24 in 1992.

Inmiddels bestaat het KCD-team uit zes vaste medewerkers en twee freelance monteurs. Yirim (41) runt sinds eind jaren 90 samen met zijn vader de zaak. Uiteindelijk zal hij de zaak gaan overnemen, "op naar de volgende 25 jaar." En Hans…, die wil voorlopig nog niet stoppen, "we hebben zo'n leuk vak!"


Foto: Heemkunde Boxtel

001 Kanunnikenhuisje Duinendaal
Pastel, 28 x 38 cm, gesign. l.o.
Collectie: B.M. Pastoor-van Esch

Een plaatselijk monument is het eeuwenoude 'kanunnikenhuisje' op Duinendaal.

Piet Dorenbosch, kenner bij uitstek van de Boxtelse historie, schrijft hierover in het boekje 'Boxtel in oude ansichten': “In 1493 is de St. Petruskerk door Hendrik van Ranst, baanderheer van Boxtel, en zijn vrouw Hendrika van Haeften verrijkt met een kapittel van negen kanunniken. De kanunniken die dagelijks in de kerk de mis opdroegen en de getijden zongen, woonden in de nabijheid van de kerk. Het kanunnikenhuisje was, toen het schilderij werd vervaardigd in het begin van de twintigste eeuw, nog verdeeld in drieën: twee woninkjes en een kaarsenmakerij, waarvan het poortje te zien is. Daar vervaardigde koster Janus van den Broek de kaarsen voor de kerk. Vóór 1861 was er de blauwververij van Peter Princen gevestigd. Tot 1977 is het kerkbestuur van St. Petrus (thans Verrijzenisparochie) eigenaar geweest.” Sindsdien is het in het bezit van de gemeente Boxtel.

Het pandje is tot in de jaren zestig voor gezinshuisvesting bestemd gebleven. Toen het daarvoor vanwege de beperkte ruimte en de noodzakelijk gebleken aanpassingen ongeschikt werd verklaard, ging het dienen als huisvesting voor de jeugdbeweging. Eerst waren het de Pivo's en vervolgens de Rowans die er hun intrek namen. Herhaalde malen zijn van die zijde provisorische voorzieningen getroffen om het pittoreske huisje, dat vaak mikpunt van vandalisme is gebleken, niet in een absolute bouwval te zien veranderen. Van gemeentewege is, kort na de aankoop, reeds contact opgenomen met de Rijksdienst voor Monumentenzorg, die meteen ook een restauratieplan voor het gebouw, in de vorm van twee kleine woninkjes, aanreikte. Een subsidieaanvraag voor een dergelijke bestemming vond echter geen genade bij de rijks- en provinciale overheid. De destijds vanuit de raad gedane suggestie, om er een bestemming van algemeen plaatselijk belang aan te geven, werd financieel geen haalbare kaart geacht, helaas”.

In 1989 brandde het tot de grond toe af. In 1990 ontstond het plan om het kanunnikenhuisje weer geheel in oude luister te herstellen. In juli 1992 kwam de restauratie gereed. Het kanunnikenhuisje behoudt, gelukkig, een groot gedeelte van de vertrouwde entourage: kerk, kerkhof, pastorie en aangrenzend restant van de vroegere brouwerij ’t Anker. De naburige scholen en ziekenhuis zijn echter geheel verdwenen.


Bereikbaarheid 0900-8844

Er moet mij toch iets van het hart. Afgelopen tijd is er in de landelijke pers al veel aandacht besteed aan de afwezigheid van de politie op het platteland. Vanwege onderbezetting, ziekteverzuim, het volgen van verplichte cursussen en opnemen van verlofdagen zijn er problemen ontstaan. Aangezien de grotere steden meer aandacht vragen en/of krijgen zijn er minder politiemensen in de kleinere gemeenten.

Door de beperkte capaciteit blijven in de kleinere plaatsen de minder belangrijke meldingen vaker liggen; dit zijn de 0900-8844 zaken. Wel worden de meldingen in de computer opgeslagen en pakt of de wijkagent ze op of kan op rustige momenten aandacht aan de 'minder belangrijke zaken' worden besteed. Maar het is wel belangrijk dat 0900-8844 bereikbaar is.
Afgelopen week was het weer een keer raak. Een van de buurtbewoners belde naar 0900-8844 vanwege een niet spoedeisend, maar wel erg hinderlijk incident. Ondanks meerdere keren te hebben gebeld bleek de 0900-8844 centrale helemaal niet bereikbaar. Vervolgens werd naar 112 gebeld, maar omdat het incident geen prioriteit had werd de buurtbewoner niet geholpen. Ook het doorverbinden naar het bureau Boxtel of alsnog naar 0900-8844 zat er niet in, wel een beetje begrijpelijk.

Maar goed, hoe kan het dat 0900-8844 niet of zo moeilijk bereikbaar is? Ik heb meerdere mensen gevraagd of zij dezelfde ervaringen hebben en helaas is dat het geval. De slechte of afwezige bereikbaarheid van de politie is natuurlijk een slechte zaak. Het heeft gevolgen voor het veiligheidsgevoel van alle inwoners van Boxtel. Maar hierdoor blijft er ook mogelijk belangrijke informatie achter. Want heb jij zin om drie of vier keer te moeten bellen zonder resultaat of om tot wel twintig minuten te moeten wachten voor je eindelijk iemand te spreken krijgt? Ik niet dus.

Maar gelukkig is er nog een mogelijkheid om je belangrijke informatie veilig en zelfs anoniem kwijt te kunnen. Via het Buurt Informatie Netwerk Boxtel, kortweg het BIN, kun je via de website je informatie versturen. De BIN-coördinator zal zorgen dat de informatie alsnog bij de Politie komt. Het voordeel is dat je de melding kunt doen op een moment dat het jou uitkomt en je hoeft niet te wachten of en wanneer iemand de telefoon opneemt.
Let wel dat het BIN iets is voor zaken waar nu en direct iets aan gedaan moet worden. Als je maar een beetje twijfelt, bel dan gewoon 112.

O ja, en dan nog even dit. Het is de afgelopen weken heel erg warm geweest en dit zal de komende tijd ook nog wel even aanhouden. Natuurlijk is het heerlijk om je ramen lekker open te zetten. Vergeet echter niet je ramen te sluiten als je maar even weggaat of als je naar zolder loopt. Maak het inbrekers niet te makkelijk. In minder dan een minuut in je huis hebben ze al een tas vol waardevolle spullen bij elkaar gegraaid.

Brandweer Boxtel rukt uit voor noodlanding

Foto: Sander van Kasteren

Esch - Het gebeurt niet vaak, maar de brandweer van Boxtel is donderdag uitgerukt voor een sportvliegtuigje dat nabij Esch neergestort zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek het te gaan om een noodlanding, waarbij het landingsgestel was afgebroken. In eerste instantie werd gemeld dat het vliegtuig 4 inzittenden had, later bleek dat er 2 personen in zaten. Die bleven beiden ongedeerd.

Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Persburo Sander van Gils

Het toestel had volgens ooggetuigen technische problemen en probeerde een noodlanding te maken in een weiland. Dit mislukte en het landingsgestel brak af. Ook sneuvelde een paaltje van de omheining.

Boom Mijlstraat gespleten door blikseminslag

Boxtel - De Mijlstraat is donderdagavond korte tijd afgesloten geweest vanwege een blikseminslag in een boom.

Door de inslag was de boom geknakt en deels over de weg gevallen. Ook sneuvelde de drukriolering. De Boxtelse brandweer was ter plaatse om de weg vrij te maken. De gemeente heeft het riool hersteld.

Aanleg nieuwe parkeerplaatsen Zusterspad-Mgr. Bekkerstraat start na bouwvak

Boxtel - De aanleg van de nieuwe parkeervoorziening aan het Zusterspad-Mgr. Bekkerstraat gaat na de bouwvakvakantie van start. Aannemer Jan van den Boomen uit Liempde zal de werkzaamheden uitvoeren.

In 2018 gaat de Markt in Boxtel op de schop. De invulling van het nieuwe marktplein is flexibel, voor gebruik als plein, als basis voor een weekmarkt of als inzet van een evenemententerrein. De Markt wordt autoluw waardoor er minder plek is voor autoparkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden gecompenseerd in de omgeving rondom de Markt. Een parkeervoorziening aan het Zusterspad en Mgr. Bekkerstraat is daar een onderdeel van. Ook worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd in de binnentuin van het gemeentehuis en Dr. van Helvoortstraat.

Volgens centrumwethouder Eric van den Broek wordt er achter de schermen al hard gewerkt: "We liggen aardig op schema. De schop gaat nu na de bouwvakantie in de grond bij het Zusterspad en de voorbereidingen voor het binnenterrein gaan leiden tot realisering in de tweede helft van dit jaar."

In de Mgr. Bekkerstraat en de Dr. Van Helvoortstraat worden kleine herinrichtingswerkzaamheden verricht, zodat de parkeergelegenheid beter benut wordt.
Er worden 20 plaatsen gerealiseerd in Zusterspad en een deel van de Mgr. Bekkersstraat. De werkzaamheden duren in totaal 6 weken, waarvan maximaal 3 weken voor het Zusterspad en eenzelfde maximum voor de Mgr. Bekkerstraat.

De Cronenborgh en de naaste complexen worden tijdens de werkzaamheden ontsloten via de achterzijde Zusterspad naar de Kloosterweide en het Pelgrimspad/Koppel. Aanwonenden worden voor aanvang van de werkzaamheden via een huis-aan-huisbrief geïnformeerd.

Wethouder Van den Broek is tevreden dat het werk met aannemer Jan van den Boomen. daarmee door een Boxtels/Liempds bedrijf kan worden uitgevoerd.

'Communicatie rond verzekering mantelzorgers kan beter'

Boxtel - Wethouder Eric van den Broek geeft toe dat de communicatie rondom de gratis vrijwilligersverzekering beter kan. Hij doet dit naar aanleiding van vragen die het CDA had gesteld. Veel mantelzorgers weten niet dat zij onder deze collectieve verzekering vallen.

Volgens het CDA blijkt uit onderzoek dat 78 procent van de gemeenten verouderde, onvolledige of zelfs foute informatie levert over deze verzekering, waar iedere mantelzorger die vanuit niet professioneel oogpunt en minimaal 8 uur per week zijn of haar naasten verzorgt aanspraak op kan maken.

De wethouder geeft aan dat de Boxtelse mantelzorgers goed verzekerd zijn en wel via dezelfde verzekering als de vrijwilligers. "De betrokken ambtenaren zijn van deze vrijwilligersverzekering op de hoogte maar omdat deze verzekering vrijwilligersverzekering genoemd wordt, wordt de link met mantelzorgers niet automatisch gelegd."

Van den Broek geeft aan stappen te nemen om de communicatie te verbeteren. "Binnen de klankbordgroep is dit al afgesproken. Hier heeft het Steunpunt Mantelzorg ook een rol in, zij heeft immers een groot aantal mantelzorgers in beeld en heeft als rol de mantelzorgers te ondersteunen." Volgens de wethouder heeft het steunpunt meer dan 1.000 mantelzorgers in beeld. "De afgelopen jaren hebben vooral ook in het teken gestaan om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken, bijvoorbeeld via de cliëntdagen en de bijeenkomsten in het kader van de Mantelzorgwaardering." Ook de recent opgerichte Klankbordgroep Mantelzorgers kan volgens de wethouder een rol spelen in de communicatie.

Mijn Mooi Boxtel Eveline van den Besselaar

Foto: Eveline van den Besselaar

Een mooie foto met een bij/wesp in de Kampina genomen. Ik vond hem erg mooi.

Geen tropenrooster op school: geïrriteerde leerlingen en zweten in de klas

Vorige week was het erg warm in Nederland, ook in Boxtel. Er werd zelfs gesproken van een hittegolf. De hele week was het warmer dan 25 graden en donderdag was het zelfs 35 graden. Dit warme weer had ook invloed op leerlingen van onze school.

Veel leerlingen vonden dan ook dat het tropenrooster van toepassing moest zijn, omdat niemand zich goed kon concentreren. De leerlingenraad had ook een enquête gemaakt met de vraag over het tropenrooster. Maar het schoolbestuur ging er niet op in.

Wat het resultaat was, waren geïrriteerde leerlingen en lage concentratie in de lessen. Zo vlak voor de toetsweek is dit natuurlijk niet wat je wilt, en daarom wilden we het tropenrooster zodat we kortere lessen hadden waarin we ons wel volledig konden concentreren. Dat kwam er dus niet van. Wel mochten we bij een aantal lessen ijsjes gaan halen. Dat zorgde al voor een meer aangename sfeer in de klassen.

In het schoolreglement staat dat het tropenrooster van toepassing is als het warmer is dan 35 graden. De weersvoorspelling voor donderdag was duidelijk: veel zon en 35 graden. De hele school ging er dus van uit dat we tropenrooster kregen. Maar dat kregen we niet, er waren mensen die hier boos om waren. Die dag was het best onrustig, op social media ging de #jrlfortropenrooster rond. Hierin werd geëist dat er een tropenrooster kwam, omdat de temperatuur 35 graden was. De meeste leerlingen waren boos, maar lieten het er maar bij. Er waren ook leerlingen die zelf maar een tropenrooster gingen invoeren.

Op dezelfde dag ging een filmpje rond van een school in de buurt. Daarin werd gefilmd hoe de hele school ging 'staken' zodat ze tropenrooster kregen. Nadat bekend werd dat dit hen uiteindelijk ook gelukt is, kwamen er ook plannen om hetzelfde op het JRL te doen voor de volgende dag. Dit gebeurde uiteindelijk niet, omdat niet genoeg leerlingen zich aansloten bij de 'staking'. Het was de dag daarna ook niet meer zo warm, dus de meeste leerlingen vonden het niet meer nodig.

Zelf vind ik dat er een tropenrooster had moeten komen, zeker omdat gezegd was dat er een hittegolf was. En de leerlingen kunnen zich niet goed concentreren, dus uiteindelijk schiet je er niks mee op. Ik vind daarom dat het schoolbestuur onvoldoende heeft nagedacht over het invoeren van het tropenrooster. Ik vroeg me zelfs af of ze sowieso wel hadden nagedacht over het tropenrooster. En ik had uiteraard ook erg veel last van de hitte. Je kunt je gewoon niet concentreren, en vlak voor een toetsweek is dat niet bepaald fijn. De oplossingen van de docenten zelf, om de leerlingen ijsjes te laten halen, vond ik wel goed. Want daar worden de leerlingen iets vrolijker van én koeler.


Ouders tekenen voor prikactie Spelelier

Boxtel - Op het schoolplein van BS De Spelelier werd maandagochtend een ludieke actie gehouden. Ouders konden via tablets een petitie tekenen op de website van PO-front, een samenwerkingsverband van leraren, ondersteunend personeel, directeuren en schoolbesturen, dat Den Haag oproept om werk te maken van het dreigende lerarentekort. Ook zetten ouders én kinderen hun handtekening op een groot spandoek.

Samen met juffrouw Nicole zijn de leerlingen hard aan het werk. (Foto: Nicole Dürlinger) Foto: Nicole Dürlinger

De actie op de Spelelier is een initiatief van enkele ouders van de activiteitenraad en de volledige Medezeggenschapsraad. "We willen op deze manier laten zien dat wij volledig achter het team van de Spelelier staan", aldus Kim van Son. Zij is lid van de activiteitenraad, evenals Remy Pattiwael, die weet te vertellen dat vrijwel alle ouders de actie ondersteunen.
Op dinsdagochtend 27 juni overhandigden de initiatiefnemers het symbolische spandoek vol handtekeningen aan Spelelier-directrice Liesbeth Prinsen. Die dag gaven alle leerkrachten van De Spelelier, en vele andere scholen, gehoor aan de oproep van werkgever- en werknemersorganisaties om de deuren van de school een uur later te openen. 'Het onderwijs stevent af op een enorm lerarentekort. De oorzaak is helder: door lage salarissen en hoge werkdruk is het leraarsberoep onaantrekkelijk geworden. Leraren verlaten het onderwijs, te weinig jongeren kiezen voor de lerarenopleiding. Dat moet anders. Een lagere werkdruk, een eerlijk salaris', aldus initiatiefnemer van de prinkactie, PO-front op hun website.

Samen aan de slag bij Jenaplanschool Molenwijk

Boxtel - Leerlingen, ouders en leerkrachten staken zaterdag samen de handen uit de mouwen bij Jenaplanschool De Molenwijk. De hele dag werd hard gewerkt aan onder andere een echte buhalte met bus en een klok.

De plantenbakken werden gevuld met bloemen en fris nieuw groen. Ook maakten de enthousiaste werkers een belevingspad en een mooie overkapping en werden de bankjes voorzien van mooie schilderingen. Kortom: het was weer een nuttige én leuke dag op school. En dat in het weekend.

Beemden Berichten stopt na ruim 30 jaar

Myra Fernandez en Ireen Smits verzorgden ruim 30 jaar de Beemdenberichten. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Na 1221 edities in ruim 30 jaar komt er deze week een eind aan een tijdperk: Beemden Berichten houdt op te bestaan. De wekelijkse nieuwsbrief is overbodig geworden vanwege de komst van een digitaal leerlingenportaal, dus samenstellers Myra (67) en Ireen (64) kunnen met 'pensioen'.

Myra Fernandez en Ireen Smits schreven het weekjournaal vanaf de eerste editie, destijds omdat ze zich stoorden aan het feit dat hun kinderen steeds met rommelige papiertjes en informatiebrieven thuis kwamen. Dat begon op de typemachine, maar gebeurt tegenwoordig digitaal, op dinsdag.

In alle jaren zagen Myra en Ireen honderden berichten voorbij komen. Daar zaten leuke nieuwtjes tussen, maar soms ook heel vervelende. Myra geeft aan dat vooral het overlijden van enkele docenten en het afbranden van het schoolgebouw in de jaren 90 haar nog helder voor de geest staan.

Beide dames overwogen te stoppen met de nieuwsbrieven toen hun kinderen de school verlieten, maar besloten bij gebrek aan opvolging de werkzaamheden door te zetten. Het tweetal zag zelfs hoe sommige Boxtelse scholen hun voorbeeld leken te volgen. Myra: "Ik weet het niet zeker, maar volgens mij waren we de eersten die dit deden."

De dames zijn waarschijnlijk ook nog de laatsten die een wekelijkse nieuwsbrief schrijven. Tegenwoordig worden de Beemden Berichten vooral 'voor de lol' bijgehouden. Ireen en Myra werden maandag uitgebreid in het zonnetje gezet en bedankt voor hun bewezen diensten. En wat ze met hun vrije dinsdagmiddagen gaan doen? "Ik denk dat we gewoon bij elkaar op de koffie gaan", lacht Myra.


Luchtpost uit België: Manfred Hammerman

Foto: Manfred Hammermann

Luchtpost uit België: Manfred Hammermann

Belgen zijn over het algemeen heel terughoudende mensen vergeleken met ons Nederlanders. Ze zijn voorzichtiger met uitspraken en proberen altijd via een omweg naar oplossingen te zoeken.

Als Nederlanders het bijvoorbeeld ergens niet mee eens zijn, dan geven wij ons mening. Belgen denken eerst even na voordat ze een mening geven of ze keren je de rug toe. Voor een Nederlander in België is het soms best lastig, omdat je een cultuurshock te verwerken hebt. We moeten ons uiteindelijk altijd aanpassen in het land waar we gaan wonen, maar hier werken sommige zaken je echt op de zenuwen.
Zoals wanneer je ziek naar huis gaat vanuit je werk. In Nederland maak je dan een afspraak met je huisarts en bel je de werkgever op om mee te delen hoe lang je uit de roulatie bent. In België moet je een getuigenschrift meenemen om dat vervolgens binnen 24 uur aan je werkgever te bezorgen. Daarbij moet je ook naar de zorgverzekeraar om te melden dat je ziek bent. Je bent dus bijna een dag op en neer aan het gaan om uiteindelijk je warme bed op te zoeken om uit te zieken.

Als je in België bepaalde zaken geregeld wilt hebben, heb je al gauw een map vol documenten waar je op iedere bladzijde een handtekening moet plaatsen. Wij noemen België dan ook gekscherend papierenland.
Als je net als ik nu al bijna 17 jaar in België woont, dan kijk je er niet meer van op en valt het voor de rest reuze mee. Ik heb hier een leuke vriendenkring opgebouwd en de omgeving waar ik nu woon is adembenemend mooi. Het leven hier is Bourgondisch en op tijd een restaurant bezoeken behoort wel tot een van de gewoonten hier. Een goede pint drinken mag natuurlijk niet ontbreken in een land waar het bier zowat uit de waterleiding komt, want België is wel het land waar de meeste en lekkerste biertje gebrouwen worden.
Mijn favorieten zijn La Shouf, Duvel, Donkere Grimbergen, Jupiler en een verfrissende Kriek in de zomermaanden.

Momenteel ben ik actief in de bos/landschapsbeheer bij Natuurpunt. Deze grootste natuurvereniging van Vlaanderen beheert vele natuurgebieden op de Vlaamse bodem.
Ik ben er terecht gekomen nadat ik via een begeleidingstraject mezelf aangeboden had.
Na mijn depressie van twee jaar geleden dacht ik nooit meer terug te keren in de groensector, wat ik op zich al heel frustrerend vond, omdat ik uiteindelijk net mijn volwassenopleiding Hovenier met succes afgesloten had. Ik besloot mezelf in te prenten dat ik een opname in de psychiatrie nooit meer mee wilde maken en dat ik er alles aan ging doen om toch het beste uit mezelf te halen.

Foto: Stichting Kèk Liemt 

De Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

De personen zijn waarschijnlijk niet afkomstig uit Liempde. Wie weet meer en waar is deze foto gemaakt?

Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl

Alvast bedankt namens de archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt.

Foto: Stichting Kèk Liemt

TE KOOP

Nieuwe Dessotappijttegels
In allerlei kleuren/soorten.

Grote voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17
Schijndel 06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

AFVALLEN:
wil jij afvallen onder begeleiding van een Cambridgeconsulente op een verantwoorde manier? Bel voor meer informatie 0630212511

TE KOOP

Nieuwe Dessotappijttegels
In allerlei kleuren/soorten.

Grote voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17
Schijndel 06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

AFVALLEN:
wil jij afvallen onder begeleiding van een Cambridgeconsulente op een verantwoorde manier? Bel voor meer informatie 0630212511

Gezocht

Ruimte voor tijdelijke opslag inboedel. Garage of schuur, in de buurt van Boxtel. Mob: 0624891839

RIJLES:

www.autorijlesboxtel.nl Voordelig rijles in Boxtel en omgeving. Rijopleiding In Stappen (RIS) Voor informatie zie website of bel 06-57374737

TE KOOP

Nieuwe Dessotappijttegels
In allerlei kleuren/soorten.

Grote voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17
Schijndel 06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

AFVALLEN:
wil jij afvallen onder begeleiding van een Cambridgeconsulente op een verantwoorde manier? Bel voor meer informatie 0630212511

Gezocht

Ruimte voor tijdelijke opslag inboedel. Garage of schuur, in de buurt van Boxtel. Mob: 0624891839

12 / 20

Daag ons uit!

Soms zijn er thema's die de politiek overstijgen. Er is een gemeenteraad, er zijn burgemeester & wethouders en er zijn ambtenaren van de gemeente. We hebben allemaal onze rol. Wat de verschillende raadsfracties van politieke partijen doen, is in de gemeenteraad hun invloed regelen op de gang van zaken in Boxtel. Op bijvoorbeeld de Wmo, de huishoudelijke hulp, op de Jeugdzorg, het fietsverkeer, het parkeren, de wijkontwikkeling. Dat doen we namens u, want daarvoor heeft u ons gekozen. Daarmee zijn we dan druk bezig in de gemeenteraad met raadsvoorstellen, motie's, en lange lange raadsvergaderingen. Voor u, als u het ziet, een hopeloos gedoe en voor ons een noodzakelijk spel om tot goede besluiten te komen.

Maar soms zijn er thema's die de politiek overstijgen. Dan is er geen politieke discussie nodig. Dan vinden we met ons allen in de gemeenteraad dat er meteen iets moet gebeuren. Dat was bij het succesvolle 'Nee tegen Schaliegas', bij het 'Boxtels model' voor de vluchtelingenopvang. En nu is dat bij de plannen van Meewerkend Boxtel. We willen als gemeenteraad namelijk zo ontzettend graag dat u met al uw ideeen, plannen, oplossingen en initiatieven voor uw wijk, buurt, flat, of groep bij de gemeente terecht kunt. Dat er echt wordt samengewerkt. We willen dat u met uw initiatieven komt! Grote initiatieven kosten geld. Als u denkt dat u met elkaar zelf iets beter kunt aanpakken dan de gemeente, kan het soms uit de gemeentebegroting worden betaald. En als dat niet kan, moet dat meteen duidelijk zijn. Voor alle kleine wijkinitiatieven is er een budget (100.000 euro). Bel de wijkmakelaars via de gemeente of zoek ze via www.wijwerkenmee.nl. Zij wijzen u de weg. Wij als raadsfracties van de gemeenteraad willen dat u als inwoner uw weg weet te vinden in de gemeente. Werk mee in Boxtel en Daag ons uit!

Foto: INbox

Verslaggeving

Wij zijn geen verslaggevers, we hebben deze ruimte gekregen om als politieke partij een stukje, een verhaaltje te schrijven, dat voor jullie interessant is om te lezen. Iedere keer weten we toch een onderwerp te vinden om iets over te vertellen. En iedere keer weer blijkt een maand in tijd niets voor te stellen. Want zit er, voor ik het weet, alweer een reminder voor een volgend stukje in mijn mail.
En dan beginnen we weer ons hoofd te breken over het onderwerp. Nou: Deze keer waren we er snel uit.

Vorige week dinsdagavond kwam de gemeenteraad weer bijeen. Onder andere stond de jaarrekening op de agenda. Collega Jan de Koning had zich over het betoog van INbox gebogen en zo kon ik mij beperken tot luisteren. Bij het betoog van de spreker van een andere partij hoopte ik dat ik het niet goed gehoord had, maar dat had ik wel! Het college dat er alles aan doet er wérkelijk iets van te maken werd weggezet als de firma List en Bedrog. De voorzitter greep hier terecht op in en verzocht de spreker een andere woordkeuze te maken. Dat lukte met de aantijging 'creatief boekhouden' zeker! Een zucht van 'moet dat nou zo?' ging door de zaal. Was ik er maar opgevlogen, dacht ik de volgende ochtend, toen ik het Brabants Dagblad las.

De regiokatern opende met 'Stevige kritiek op lastenstijging'. In Meijerijstad welteverstaan. Daar doet het college een greep van 4,6 miljoen uit de algemene reserve en wordt de onroerendzaakbelasting (OZB) met 2% verhoogd. De verslaggever doet verslag. Hij meldt iets over argumenten vóór, iets over argumenten tegen en zo heb je een beeld over wat daar in de raad heeft gespeeld. En zo weten wij nu ook dat de SP ter plekke meent dat 'je in gelul niet kunt wonen'.

Op pagina 2 is de blikvanger 'Oppositie Boxtel trekt fel van leer'. De verslaggever doet alleen verslag van de betogen van de oppositie. De burgemeester wordt geciteerd over de personele capaciteit en dat is het. We denken dat de gemiddelde lezer ook wel wil weten wat er nog meer gezegd is en niet alleen geïnteresseerd is in een koud bedrag van 4,3 miljoen, maar ook in de uitleg hoe dat tot stand komt. Daar is het nodige over gezegd en daar hadden ook wel een paar regels aan gespendeerd kunnen worden. Dit was zeker geen verslag waar je als lezer zelf je mening over kunt vormen.
Trouwens: Dat dacht ik een week eerder ook bij de kop 'Groeiende weerstand tegen verkeersingrepen in Boxtel'. Bij dat stuk vroeg ik mij nog af hoe de verslaggever aan het het oordeel 'neemt al maar toe' komt. Ik heb niets gelezen dat drie jaar geleden nog niet bekend was.

Als verslaggever zou hij hier een mooi achtergrondverhaal over kunnen schrijven en de zaak vanuit allerlei standpunten kunnen belichten. Verslaggever is een moeilijk vak. Daarom blijven wij, ook richting verkiezingen, nog maar deze stukjes aanleveren. En kijken hoe grimmig het (verder) wordt.

Fractie INbox,
Marria van den Hoven
Jan de Koning

Bekendmakingen week 26

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baroniestraat 26, verwijderen 2 zijaltaren en het hoofdaltaar
De Pellenwever 49, bouw schuur naast woning
Van Salmstraat 46, plaatsen zinkopslag en een adblue tank en daarnaast het ombouwen van de bestaande zinkpunt

Verleende omgevingsvergunningen
Kruisbroeksestraat 12, hoek Heesterakker vervangen erfafscheiding
Schijndelseweg 1, plaatsen 2 vlaggenmasten en vervangen reclamezuil

Coördinatiebesluit
Vaststelling bestemmingsplan Hoeve Savendonksestraat 7 Liempde en omgevingsvergunning voor Hoeve Savendonksestraat 7 in Liempde (gemeente Boxtel)

Het bestemmingsplan is op 20 juni 2017 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Op 28 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de omgevingsvergunning verleend. Het plan voorziet in een omzetting van de agrarische bestemming naar een woonbestemming met een recreatieve nevenfunctie. Naast de bestaande bebouwing (waaronder de uitbreiding van een bestaande loods en de verbouw van een bijgebouw) kunnen op het perceel een Vlaamse schuur en hooimijt worden gerealiseerd. Binnen deze bebouwing zijn vier recreatieve verblijfseenheden toegestaan. De vergunning is verleend voor de bouw van een hooimijt, een Vlaamse schuur, het uitbreiden van de loods en het veranderen van gevels en dak van het bijgebouw.

Horecavergunning
Ontwerpbesluit Drank- en horecavergunning paracommerciële instelling, Barrierweg 4, hierbij gaat het om D’n Liempdsen Herd van Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPILL).

Regelingen en verordeningen
Erfgoedverordening Boxtel 2017
Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2017
Nadere regels Erfgoed Boxtel
Reglement Monumentencommissie Boxtel
Subsidieregeling monumenten Boxtel 2017

Evenementenvergunning
Live muziek tijdens de kermis bij café De Durpsherberg, Dorpsstraat 6 Het evenement vindt plaats op zaterdag 5 augustus 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 vanaf 16.00 uur tot 01.00 uur

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Aanvullingen publicaties week 25

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Algemene Begraafplaats Munsel, Kastanjelaan 1, rooien: 1 acer
Bachstraat ter hoogte van huisnummer 33, rooien: 1 malus (boom is dood)
Dommeloord ter hoogte van huisnummer 41, rooien: 1 malus (boom is dood)
Van Hornstraat ter hoogte van huisnummers 1-1a rooien: 1 linde (boom is dood)
Pastoor Tilmanstraat ter hoogte van huisnummer 28, rooien: 1 beuk (boom is dood)
Tongeren 44, bouw woonhuis

GEMEENTE INFO
Oud papier:
29-06 Keefheuvel e.o.
30-06 Eindhovenseweg + Kleinder Liempde e.o.
05-07 Lennisheuvel
05-07 Vrilkhoven e.o.
05-07 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur. LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

13 / 20

Geluk, hoop en liefde!

Wat een leuke, lieve en mooie reacties op de vorige column, 'uit het oog, uit het hart!' Dank jullie wel, fijn om te lezen dat het herkenbaar is! Het voelt goed het te kunnen delen en mijn hart open te stellen, zelfs dat geeft mij al meer rust!

Maar wat een onrust overal op de wereld; aanslagen, doodslag, terreur, alles zo negatief, groot en klein krijgen er mee te maken, niemand uitgezonderd! Wat is er aan de hand? Kunnen we niet meer genieten van al het moois op de wereld? Gaan wij echt zo ver om de aarde zelf te vernietigen? Is het echt zo moeilijk om elkaar te respecteren of iets te gunnen, tolerant te zijn? Natuurlijk is dit niet iets van de laatste tijd, het speelt al veel langer, maar nu wij niet dagelijks een krant lezen of het nieuws zien valt het gewoon meer op.
Onze wereld bestaat nu uit zo'n 45 vierkante meter Blue Spirit in kristalhelder water bij kleine eilanden die niet zo makkelijk bereikbaar zijn. Hier gaat alles zijn gangetje, onverstoorbaar, dag na dag! Toch, tijdens onze ochtend cappuccino, staat CNN aan en de headlines en 'breaking news' komen zeker door. Maar het is letterlijk 'te ver van hun bed'! Veel van de eilandbewoners zijn nooit verder geweest dan een 'buur eiland', of soms zelfs dat nog niet eens. Gezin, familie en werk vult het dagelijks leven, soms al moeilijk genoeg, maar dat staat wel voorop. Waarom je dan zorgen maken om een wereld ver weg?!
Hoe zou het zijn als je hier geboren bent, vraag ik me af, met in mijn achterhoofd onze achtergrond, hoe we opgeleid zijn en wat we al gedaan hebben... Regelmatig wordt ons gevraagd waar we vandaan komen en hoe we hier gekomen zijn. Als ze al weten waar Nederland ligt, vinden ze het toch wel heel bijzonder dat we dat hele eind met een zeilboot gevaren hebben! Ze zijn nieuwsgierig hoe we alles doen aan boord en zijn nooit te beroerd ons iets 'lokaals' uit te leggen of een recept te geven voor groente of fruit dat wij niet kennen. Ook al hebben we niet dezelfde kleur en spreken we niet altijd dezelfde taal, met een (glim)lach maak je vrienden! Zouden deze mensen gelukkig zijn, ik hoop het wel, ze stralen het uit met een brede lach en altijd een vriendelijke groet.

Maar wat is geluk, wanneer en hoe ben je gelukkig? Hebben omstandigheden of omgeving invloed op jouw geluk? Ik denk dat geluk een gevoel is dat 'tussen je oren' zit! Overal kun je gelukkig zijn, als je maar goed in je vel zit, tevreden bent. Als je kunt genieten van kleine en mooie dingen die om je heen gebeuren. Al je het maar ZIET! We hebben mooie uitdrukkingen voor geluk en streven het na als een soort van afrodisum, iets zaligmakends. Maar het heeft altijd twee kanten, je kunt echt genieten van geluk als je de andere kant ervaren hebt. Soms heb ik zelfs zo'n gevoel dat ik overstroom van geluk, een champagnefles die openknalt en overborrelt, voor sommigen onbegrijpelijk en net iets té. Doe maar gewoon en niet zo overdreven, dat is gek genoeg! Maar je hebt het niet altijd voor het zeggen, het overkomt je... Zo'n moment sla ik dan op om terug te kunnen halen als ik het nodig heb! Natuurlijk klinkt dat makkelijk, maar tijdens een ongelukkig of verdrietig moment weet ik dan wel dat het ook anders kan.

Ik hoop dat iedereen zijn geluksmomentjes heeft, geniet van het mooie weer, van elkaar en van het leven!
Lieve groet vanaf SY Blue Spirit
Rene & Brigit

14 / 20

15 / 20

Scouting Boxtel sluit het seizoen sportief af

Foto: Tom van Lamoen

Boxtel - Scouting Boxtel hield afgelopen zaterdag, in samenwerking met Buurtsport Boxtel, een sportieve activiteit ter afsluiting van het Scoutingseizoen. Tijdens deze activiteit deden de jeugdleden van alle leeftijdsgroepen verschillende spellen.

De negen spellen waren in en rondom Brede School de Wilgenbroek uitgezet. In groepjes speelden de scouts KanJam, waarbij het doel is om een frisbee in een soort van ton te werpen. Bij het spel Tchoukball probeerden de scouts een bal tegen het doel werpen om deze zo terug te laten stuiten, waarna een punt kon worden verdiend door de bal weer te vangen. Ook was er een aantal spellen dat gebaseerd is op sporten zoals hockey, rugby en volleybal.

Stijn en Pepijn (beiden 7 jaar) vonden het een erg leuke dag: "Het waren leuke spelletjes en al onze vrienden waren er." Ook Victor (13 jaar) had het erg naar zijn zin: "De leden van andere groepen zie ik normaal niet zo vaak. Het is daarom leuk dat we nu een activiteit doen met heel Scouting Boxtel."
Scouting Boxtel hoopt van de succesvolle dag een traditie te kunnen maken om het seizoen gezamenlijk af te sluiten met een uitdagende activiteit.

Scouting Boxtel is dé Scoutinggroep voor Boxtel, Liempde, Esch, Gemonde en Lennisheuvel. Scouting Boxtel heeft uitdagende programma's voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar en ook voor scouts met een beperking. Iedere leeftijdsgroep heeft programma's afgestemd op de kinderen in de groep. De diversiteit in het programma betekent dat geen opkomst hetzelfde is. Alle leeftijdsgroepen sluiten het jaar af met een zomerkamp. Dit aangevuld met diverse weekendactiviteiten maakt Scouting tot een veelzijdige hobby.


Brievenbussen

Mijn zusje Maike bezorgde een weekkrant. Dit deed ze vrolijk samen met ons pap. Niks aan het handje, totdat ze zaalhockeytraining kreeg op har bezorgdag. Oh, oh, wie gaat nu die zware last op zich nemen? Ik als behulpzame broer schoot mijn lieve zusje natuurlijk te hulp, niet wetende wat mij te wachten stond.
Eerst ging ik de krantjes ophalen, even eten en gaan met die banaan. Ik op mijn zusjes mooie vrouwelijke fiets en ons pap op zijn prachtfiets, op weg naar de Oude Dijk. Na de helse tocht kwam ik erachter dat je brievenbussen in allerlei soorten en maten hebt, en geloof mij maar: er zitten wat wanschepsels tussen! Het begon al goed met de 'verdwenen huis brievenbus'. Die avond was het erg donker en de huisnummers waren moeilijk te zien, ik moest nummer 72 hebben en zag een huis met 68 staan. Oké, niet zo moeilijk dus, 2 huizen verder en ik was er. Dit bleek niet zo te zijn, want ik kwam uit bij 74. Een huis terug dus, en daar stond inderdaad 72 bij de voordeur. Waar het nummer 70 is gebleven mag Joost weten. Misschien woont hij er wel.
Er zijn ook huizen waar helemaal geen huisnummer op staat of waar dit ergens in een hoekje verborgen zit. Heel erg fijn. Ik kwam ook de 'dilemma-brievenbus' tegen en dat zou nog wel vaker gebeuren. Dit zijn de brievenbussen waar je heel onzeker van wordt, want er zijn er twee en dus moet er een belangrijke keuze gemaakt worden. Vervolgens was daar de irritantste inwerpopening van allemaal: de 'camouflage-brievenbus'. Heel vermoeiend. In de deur zag ik geen gleuf, dus liep ik terug door het paadje om te kijken of er ergens aan de zijkant van het huis of in de tuin een brievenbus stond. Helaas. Bij een laatste blik op de deur, inclusief inspectie van boven tot onder, vond ik na precies 42 minuten en 25 seconden de brievenbus, in dezelfde kleur als de deur. Wat verderop kwam ik de 'amputatie-brievenbus' tegen. Toen ik hier een krantje in stopte, zaten er groeven van 2 cm in mijn vingers. Zo'n klep schiet namleijk binnen enkele nanoseconden dicht, waardoor je je hele hand kunt laten amputeren.
Maar er zijn meer mensen die proberen je te verwonden met een brievenbus, neem nou de 'hernia-brievenbus'. De hoogte van deze opening varieert van 30 tot 70 cm boven de grond, ideaal voor dwergen die krantjes bezorgen, maar niet voor mij. Nog een paar andere mislukkelingen zijn de 'dubbelvouw-brievenbus', de 'verticale brievenbus', de 'het pad wordt overwoekerd door struiken brievenbus', de 'tuinsproeier staat aan brievenbus' en de 'borstels in de opening zijn zo hard dat ik de krant er in moet persen brievenbus'.
Gelukkig zijn de meeste brievenbussen wel normaal en is het altijd lekker om even buiten te zijn. Daarom ben ik er nog een aantal weken mee doorgegaan, totdat mijn zusje weer klaar was met trainen. Toch een mooi zakcentje bijverdiend, ik was een tevreden man.


Bridge

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 20 juni
A-Lijn: 1. A. Moerdijk & J. van de Biggelaar 58,33% 2. A. van Kempen & S. van de Vries. 57,50% 2. B. van de Hout- Strik & G. van Rooy 57,50%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 21 juni
A-Lijn: 1. J. Fischer & R. Koelink 65,27% 2. M. Appeldoorn & C. Brekelmans 56,25% J. van de Biggelaar & J. Koppen 55,55%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 20 juni
1. F. Geurts & H. Jolie 66,67% 2. I. Boom & T. Bosveld 58,75% 3. G. Joren & R. van Stuivenberg 57,29%
Uitslagen 22 juni
A-Lijn:
1. H. & F. Schalkwijk 58,33% 2. W. de Langen & F. Geurts 56,25% 3. T. & S. van Alphen 52,08%

Bridgeclub Liempde, Zomerdrive 4, uitslagen 22 juni
A-Lijn: 1. F. & K. van de Meerendonk 63,54% 2. L. & G. van de Meerendonk-van de Wiel 59,03% 3. G. Bekkers & R. van Heeswijk 57,99% B-Lijn: 1. G. van Boeckel-Oddens & M. van den Hoek-Nieuwenhuijs 64,58% 2. I.& G. Damen 62,50% 3. G. van Wijlick & W. van der Worp 58,85%

Honk- en softbal

Ducks, uitslagen 24 juni        
Stags AH1-Ducks AH1        18-2
Ducks BM1-Nuenen Lions        17-22
Vlaamse Liga U17/1-Ducks Softbal U17/1        14-10
Vlaamse Liga U17/1-Ducks Softbal U17/1        12-3
Ducks PH1-MULO PH1        8-7
ROEF! AS1-Ducks AS1        10-16
Uitslagen 25 juni
Stags H1-Ducks H1        17-7
Programma 1 juli
Ducks Softbal U17/1-Gryphons U17/1        10:30
Ducks Softbal U17/1-Gryphons U17/1        12:30
Ducks JH1-Royals JH1        10:30
Royals BM1-Ducks BM1        11:00
Blue Lions Tilburg AH1-Ducks AH1        13:00
Ducks PH1-Gryphons PH3        14:30
Dames Islanders DS1-Ducks DS1        18:00
Programma 2 juli
Ducks H2-Uden Red Sox H1        11:00
Jeka AS1-Ducks AS1        11:00
Jeka AS1-Ducks AS1        13:00
Ducks H1-Royals H1        15:00
Ducks DS1-Cardinals DS1        19:30 wordt in Oss gespeeld

Duivensport

Uitslag: Nanteuil 169 duiven 327 kilometer
1-6-9 Comb. van Rooij-Platenburg
2-3-10-11 Berrie van de Brand
5-14 Theo van de Langenberg
7 Roland van de Langenberg
8-12 Ad Blummel
13 Frans van Laarhoven
15 Comb. Noni

Uitslag: La Souterraine 135 duiven 658 kilometer
1-4-6 Cees Willems
2-9-14 Comb. Noni
3-15 Ad Blummel
5 Wim Langenhuizen
7 Frans van Laarhoven
8-11 Comb. van Rooij-Platenburg
10-12 Berrie van de Brand
13 Roland van de Langenberg

Tennis

TV De Peppelieren, Kloppelieren toernooi 25 juni

DD3-DD3 Winnaars poule
A. van Ruremonde & W. van de Ven - L. van Abeelen & E. Schellekens        7-5 6-1
GD3-GD3 Winnaars poule
M. de Windt & T. Legius - W. van de Ven & J. Maas        6-3 6-4
DD8-DD8 Winnaars Poule
I. van der Heijden & A. de Jonge - N. van der Heijden & J. Kastelijn-Den Otter        7-6 2-6 6-4
HD8-HD8 Winnaars Poule
M. Geelen & Rien Welvaarts - M. van der Eerden & K. van de Meerendonk        6-4 7-5
GD7-GD7 Winnaars Poule
H. Strijbosch & B. Botterman - I. Hermes & H. van de Laar        6-4 7-6
DD7-DD7 winnaars poule
M. Peijnenburg & R. van de Sande - L. van Abeelen & J. Kastelijn Walkover
HD3-HD3 winnaars
K. van de Loo & T. van Ruremonde - H. van Abeelen & Tommy Legius        6-2 4-6 6-3
GD8-GD8 Winnaars Poule
A. Wouters & K. van de Meerendonk - M. Welvaarts & G. van Laarhoven        6-1 3-6 7-5
HD7-HD7 winnaars poule
D. van Abeelen & H. van de Laar - R. de Beer & A. van der Velden 5-7 7-6 7-6
GD7-GD7 Handoeken Sheet
M. Peijnenburg & W. van Ruremonde - E. van de Laar & L. Pattiwael 6-4 6-3
DD7-DD7 Handdoeken sheet
A. de Bresser & F. van Gestel – W. van der Locht & H. Strijbosch        6-1 7-5
HD3-HD3 Handoeken sheet
M. van Haaren & B. Rombauts - Th van de Loo & Henri van Ruremonde 7-6 6-2
GD3-GD3 Handoeken sheet
S. van der Eerden & T. van Ruremonde - W. van den Biggelaar & H. van Ruremonde        2-6 6-4 6-4
HD7-HD7 Handoeken sheet
M. Doornekamp & H. van de Loo - J. van Abeelen & A. van Acht        6-2 7-5


Clubkampioenschappen bij Sakura Boxtel

Foto: Sakura Boxtel

Boxtel - Er werden spannende wedstrijden gespeeld tijdens de clubkampioenschappen van Sakura Boxtel afgelopen weekend. Sommige partijen duurden wel 9 minuten. Hoewel dit soms vermoeiend was, streden alle judoka's ontzettend goed.

In iedere leeftijdscategorie waren er afgevaardigden, de jongste judoka was 5 jaar oud, de oudste 15. Vele ouders, opa's en oma's en andere familieleden en vrienden kwamen de deelnemers aanmoedigen en genieten van een sportieve middag. De kinderen kregen allemaal als beloning een medaille; de prijswinnaars mochten een mooie beker in ontvangst nemen.

Dit jaarlijks terugkerende feestelijke evenement is alleen mogelijk doordat Sakura hulp krijgt van enthousiaste vrijwilligers en familieleden die zich belangeloos inzetten. Van mensen achter de bar en in de keuken tot fotograven en scheidsrechters op de mat.


Geld van JBV De Walnoot voor WensAmbulance

Boxtel - JBV De Walnoot organiseerde op maandag 19 juni een groot jeu de boulestoernooi om geld in te zamelen voor WensAmbulance Brabant. Afgelopen maandag werd de opbrengst hiervan, het mooie bedrag van 1.392,50 euro, overhandigd aan deze Stichting.

Het bedrag was de volledige opbrengst van het toernooi. Naast de volledige opbrengst van de inschrijfgelden ging ook een deel van de opbrengst van de verkochte hapjes en drankjes, van de verkoop van worstenbroodjes en de volledige opbrengst van de lootjes naar de Stichting Wensambulance Brabant. Hieraan hebben veel sponsors en vrijwilligers meegewerkt, maar ook alle leden van De Walnoot en de bezoekers die meededen aan het toernooi.

De wekelijkse Open Regio-Mix werd ook gespeeld die dag, met 42 deelnemers. Zij speelden in het zonnetje op de mooi gesitueerde buitenbanen aan de Selissenwal 25 in Boxtel.
Gerard van Esch en Joop Schellekens mochten de eerste plaats delen. Zij behaalden ieder 326 punten. Ad Pennings werd derde met 325 punten. Op de vierde plaats eindigde Pierre Kisters (320 punten), Hans van Dinther werd vijfde (319 punten), Frans van Dun (315 punten) zesde en de zevende plaats was met 312 punten voor Ans van de Plas.

Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is iedereen welkom om bij JBV De Walnoot een baletje te gooien en mee te doen aan dit toernooi. Elke jeu de bouler, die zich heeft aangemeld, kan deelnemen aan deze wedstrijd voor deelnemers uit de gehele regio Boxtel; van Tilburg tot Den Bosch en Eindhoven. Ook publiek is van harte welkom.

JBV De Walnoot vind je aa n de Selissenwal 25, 5282 SJ in Boxtel. Kijk voor aanvullende informatie op www.jbvdewalnoot.nl.


Jele Rutten wint clubkampioenschap SWNZ

Foto: SWNZ

Sint-Michielsgestel - In het buitenbad in Sint-Michielsgestel werden afgelopen weekend de SWNZ-clubkampioenschappen gezwommen. In totaal 51 zwemmers kwamen in actie. De omstandigheden waren pittig voor zowel zwemmers als publiek, met een flinke regenbui op zaterdagavond. Desondanks werden er snelle tijden gezwommen. Boxtelaar Jelle Rutten en Britt Bakers werden algeheel clubkampioen.

Om bij de wedstrijdploeg de algeheel clubkampioen te bepalen, wordt gekeken naar welke zwemmer het dichtst bij de limieten voor de Regionale Zomer Kampioenschappen in zijn of haar eigen leeftijdscategorie zit. Bij de heren was dat Jelle Rutten, die slechts 10.06 seconde boven de limiet zwom. Hermie Minkels werd tweede (12.28 seconde) en Mark van Dinther was de nummer 3 (36.65 seconde). Bij de dames was Britt Bakers de beste: zij zwom slechts 4.16 seconde boven de limieten. Marit van de Kerkhof werd tweede met 9.39 seconde en Isa Schellekens derde met 13.93 seconde.

De recreanten en de masters zwommen 50 rug, school en vrij.
• 2010: 1. Tessa Groenendaal en Mats Broeren, 2. Finn van 't Hof en 3. Rasin Abdullah
• 2009: 1. Ila van Os en Raff Bakker, 2. Wassim Bezbiz
• 2008: 1. Maissam Bezibz en Lars Broeren, 2. Kathly van der Staak en Micah Hoeben, 3. Tess van Overbeek (met slechts 0.02 achterstand op Kathly) en 4. Faye Goossens
• 2007: 1. Loes Rijken
• Masters: 1. Jo-Ann Goossens en Rob van de Ven

De wedstrijdploeg zwom alle 100 meters: vlinderslag, rugslag, schoolslag, vrije slag en wisselslag. De jongste zwemmers zwommen 50 in plaats van 100 vlinder.
• 2007: 1. Tasnim Bezbiz (Boxtel) 2. Juul Schellekens
• 2006: 1. Isa Verhagen
• 2005: 1. Isabella Juárez Galeana en Luuk Bult 2. Nena van der Steen 3. Kes Keij (Boxtel) 4. Nienke van de Burgt 5. Helmie van de Laar
• 2004: 1. Britt Bakers 2. Marit van de Kerkhof (Boxtel) 3. Iris van der Aa (Boxtel) 4. Iris Verheij 5. Anouk Hacken
• 2003: 1. Lotte van de Laak (Liempde) en Jelle Rutten (Boxtel)
• 2002: 1. Lisa Verheij 2. Claartje Rijken 3. Esmee Bakers 4. Anne van der Aa
• 2001: 1. Zoï van der Staak 2. Kim de Laat (Boxtel) 3. Jessie van de Laak (Liempde)
• 1999: 1. Pim de Crom
• Dames: 1. Isa Schellekens (Boxtel) 2. Floor Rüwen 3. Pauline van Dam 4. Emma Verhoeven 5. Sandra Schellekens
• Heren: 1. Hermie Minkels 2. Mark van Dinther 3. Guus Verhoeven 4. Martijn Hamers

Ducks verliest van Stags

Etten-Leur - De Honkballers van Ducks speelden zondag een uitwedstrijd tegen Stags uit Etten-Leur. Ducks, dat vorige keer een goede wedstrijd speelde, was erop gebrand om te winnen. De wedstrijd begon veelbelovend, maar eindigde in een walk over door de ploeg uit Etten-Leur.

De Boxtelaren begonnen sterk: Jan van der Wielen en Kees van Dooremalen kwamen beiden door vier wijd op de honken en mede door een honkslag van Rogelio Cicilia kwamen zij tot scoren. Cicilia zelf kwam binnen op een wilde worp, nadat Max Denteneer hem verder had gebracht op de honken.
Denteneer was de startend werper maar kreeg in de gelijkmakende inning twee punten tegen op fouten en een aantal keer vier wijd.

Ducks zette door en scoorde in de tweede inning een punt, maar Stags kwam terug en scoorde er twee, tussenstand: 4-4. In de vierde inning nam Ducks nog de voorsprong door twee punten te scoren, maar de ploeg uit Etten-Leur liet er geen gras over groeien en pakte in de gelijkmakende slagbeurt drie punten terug. De score bedroeg 7-6. Ducks kon niet antwoorden en Stags bleef agressief, waar Ducks veel liet liggen door fouten. Na zeven innings was het dan ook einde verhaal voor de Boxtelaren: de eindstand van 17-7 was bereikt.
Beste slagman aan de zijde van Ducks: Jan van der Wielen met 1 uit 2 (0.500 AVG, 1 RBI, 1 R).

Ducks geniet van beachrugby en familietoernooi

Foto: TS Dekker

Boxtel - De cubs (13- en 14-jarige spelers) van Rugby Club Ducks maakten vrijdag dankbaar gebruik van de flinke hoeveelheid zand die op de parkeerplaats bij Eetcafé De Oude Ketting klaarlag voor de Dijkhuizen Beach Break. Samen met de spelers van clusterpartner Eindhoven speelden zij er een aantal stevige partijen beachrugby.

De dag erna, toen de parkeerplaats bij De Ketting het domein was van honderden volleyballers, sloot de rugbyclub het seizoen met achttien deelnemende teams op eigen terrein af met het traditionele familietoernooi. Samen met familieleden, vrienden en bekenden namen Ducksleden, groot en klein, hieraan deel. Hoewel het hoofddoel van dit jaarlijkse toernooi is om kennis te maken met rugby en op basis van sportiviteit en gezelligheid onderling wedstrijden te spelen, was er een verbeten strijd om de prijzen. Er werden pittige wedstrijden gepeeld.
Bij de jeugd ging de finale tussen team David en combi Zimmerman/Van Rooij. David en zijn team wisten te winnen, wat extra knap was omdat ze maar één echte rugbyspeler in het team hadden. Bij de senioren was er een felle strijd in de finale tussen de Colts van Ducks (EHBO op veld 3) en de Old Blacks uit Liempde. De Old Blacks wonnen door een sterke combinatie van kracht en snelheid aan de buitenkant. Met een afsluitende bbq werd het e.e.a. nog door gesproken.

Foto: TS Dekker
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken
Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken

Voor Rugby Club Ducks is het seizoen nu afgerond, maar de jeugdspelers zijn al druk bezig met de voorbereiding op komend seizoen. De jongste tot en met de oudste jeugd gaat samenwerken met Rugby Club Eindhoven, met de intentie dat structureel voor drie jaar te gaan doen. Er is al samen getraind en komend seizoen zal dat wekelijks worden voortgezet. De senioren zijn nog bezig om een samenwerkingsverband rond te krijgen.

Vele prijzen voor leden TS Dekker

Amsterdam - Met veertien leden nam TD Dekker zondag deel aan het ITL Toernooi in Amsterdam. Maar liefst 255 deelnemers uit Duitsland, België en Nederland maakten hier hun opwachting. Het werd een topdag voor de Taekwondo School uit Boxtel, die veel prijzen mee naar huis mocht nemen.

Sabum Ad Dekker lichtte er enkele partijen uit, maar liet trots weten dat alle leden van TS Dekker zeer goede prestaties hebben neergezet.
Bij de jeugd jongens B-klasse -150 cm zat Corné Beekmans in een poule met tien deelnemers. Hij wist iedere partij schitterend te winnen. Na de laatste jaren al wat wedstrijdervaring te hebben opgedaan, werd de taekwondo-ka die in supervorm was, dan ook beloond met goud.
Loubna Driouch wist bij de jeugd Meisjes B-klasse -160 cm haar tegenstanders uit te schakelen door de juiste techniek op de juiste manier te plaatsen. Trappen naar het hoofd was voor Loubna dan ook geen enkel probleem en zo wist ze de finale op geraffineerde wijze te bereiken.
Bryan Marien en Max van Brunchot vochten voor het eerst in een team in de Team Sparring Heren A-klasse. Beiden kwamen tegenover Dangraadhouders te staan met behoorlijk wat ervaring. Zowel Max als Bryan gaven niet op en vochten door tot de derde plts. Na afloop liet Max enthousiast weten: "wat was dit vet, Teamsparring is echt mijn ding. Op de WK gaan we weer knallen!" Ook Abe vocht formidabel zijn weg naar de derde plaats.
Kaleigh Belemans, Jolijn van Eijsden, Samantha Sophia en Lizzy van Wanrooij wisten bij de Team Sparring Dames Senioren A-klasse alle partijen goed naar zich toe te trekken. Het team van Kisport met Angelique, Myrian, Eva en Charlotte zette zich enorm in en ging tot aan het einde door.

20 / 20

a y c u m l o m k t j n t o u a m b y n
q y k w l r g v n d p e y b n d t a c s
r s a v a w w u e e a s g e n k m t z u
k n j u z k a w l z z s l t i u o o n r
i o a x p m y u e v q i z p k w m u v f
t r k a t n g o p e e n c w s e g w n e
e k m e u e f g p z g n w g r r q t e n
s e f t v i d m u s e e w s e c c j d g
u l b d e s h m h m b t p e t g f e r q
r e u t f e k x m z m o i j a y z s a s
f n s u l h e e n c r k y f w e o p o v
e e e p d k w y e t e i c h c l s r b u
n u z l p z c f i l a j x l o z z i y y
t n a j e z k k e i e w o p l l t n d l
y y g r k d p g o f v r r q j y a g o l
c j o g g e n l r p e e e v o b x e b u
d w y u h p e a k u t q z n u f a n x n
k k r r f y o s w a i j o m i p o c v z
z r e m p p z a w w h q p w d o e l f p
b y p j e o u h x s t b p z k w j l w i

Donderdag 29 juni

Huiskamer; spelletjesmiddag
10.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Heemkamer
18.30 uur, VVV, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zomeravondbridgedrive
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 11, Liempde

Zomeravondbridgedrive
20.00 uur, Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 34-36, Boxtel

30 juni – 9 juli

Open Tennistoernooi d'Oggelen
Tennisclub d'Oggelen, Witvensedijk 4d, Esch

Vrijdag 30 juni

Heemkamer
10.00 uur, VVV, Markt 36, Boxtel

Gala BHC
18.45 uur, Baanderherencollege, Baanderherenweg 2, Boxtel

Zaterdag 1 juli

Expositie cursisten De Ruimte
11.00 uur, Atelier de Ruimte, Selissen 6a, Boxtel

Huiskamer; rikken, jokeren
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Musicalschool F-Act; voorproefje jubileumoptreden
20.00 uur, Muziekhuis, Passage Riche 4, Boxtel

Zondag 2 juli

Fietsdag Smalwatervallei
10.30 uur, Speeltuin Speelvallei, Kapelweg, Boxtel

Eetbaar Boxtel; 'De groene draad'
11.00 uur, Route door Boxtel en Liempde

Lezing: 'Damastweverijen in Boxtel, opkomst en teloorgang'
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zomerconcert Fanfare Concordia
12.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Optreden Swanee Bridge Jazzband
14.00 uur, Prins Hendrikstraat 1, Boxtel

Rondleiding Kunst op Stapel
14.00 uur, Kasteel Stapelen, Boxtel

Live optreden Boxtelse Band BBGE & Central Heating
15.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Maandag 3 juli

Huiskamer; spelletjesmiddag
10.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Dinsdag 4 juli

Huiskamer; Koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Zomerbridge bij BC Revanche
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zomeravondbridgedrive
20.00 uur, Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 34-36, Boxtel

Woensdag 5 juli

Huiskamer; rikken, jokeren, sjoelen
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Donderdag 6 juli

Huiskamer; spelletjesmiddag
10.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Heemkamer
18.30 uur, VVV, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zomeravondbridgedrive
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Zomeravondbridgedrive
20.00 uur, Chinees Restaurant Lotus, Breukelsestraat 34-36, Boxtel

Quizzen met The Brain bij Denziz
20.30, PartyCentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 7 juli

Tuinconcert voor KWF Kankerbestrijding
aanmelden via himmelgoed@hotmail.com

Heemkamer
10.00 uur, VVV, Markt 36, Boxtel

Hi School Koopavond voor scholieren
18.00 uur, Bruna, Rechterstraat 19, Boxtel

Doubletten bij JBV De Walnoot
19.30 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Filmavond met'Down to Earth'
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Foto: Lian van der Heijden

Neeltje en Nienke van der Heijden

zomersport
bodyboarden
fietsen
huppelen
joggen
kajak
kitesurfen
roeien
skeeleren
snorkelen
surfen
tennissen
touwtjespringen
wandelen
waterpolo
waterskin
yoga
zeilen
zomersport
zwemmen