DeMooiBoxtelKrant

27 juni 2018

DeMooiBoxtelKrant 27 juni 2018


Boxtel En Route voert Boxtel langs zestien 'eetbare' locaties

Boxtel - De derde editie van het evenement Boxtel En Route bracht zondag honderden Boxtelaren op de been om zestien bijzondere locaties binnen de gemeente te bezoeken. Het evenement stond dit jaar in het teken van voedsel en het mag dus geen wonder heten dat de zestien locaties allemaal iets met dit thema te maken hadden.

Op de zestien locaties, verspreid over de verschillende kernen van onze gemeente, kon onder meer bekeken worden hoe lokale bieren gebrouwen worden, hoe de Herenboeren Wilhelminapark te werk gaan en waren buurtmoestuinen en Voedseltuin Boxtel (zie pagina 5) te bekijken. Ook konden bezoekers aan de Puttersdreef op een wildpluktocht om te ontdekken welke eetbare kruiden en planten er allemaal in de Boxtelse natuur voorkomen.

'Uitvalsbasis' vormde Indenhof, waar het evenement om 11.00 uur 's ochtends van start ging met een picknick. Daarna kon op die locatie gesport worden alvorens daar om 16.30 uur Boxtel En Route ook weer afgesloten werd.

BHC-docent voor de ogen van leerlingen bedreigd

Boxtel - Op het Baanderherencollege (BHC) is dinsdagochtend een docent bedreigd door een ouder. Daarop volgde een 'schermutseling' die een toegesnelde teamleider wist te sussen. Bij het incident was een groep leerlingen aanwezig, zo bevestigt de school. Zij hebben al gesprekken gehad met een zorgcoördinator en een teamleider. Inmiddels hebben de ouders van alle scholieren een brief ontvangen waarin het incident wordt toegelicht. De zaak is overgedragen aan de politie.

Volgens verschillende betrokkenen zou het gaan om een leraar economie die is mishandeld. De politie werd ingeschakeld en kwam met spoed op de melding af. Het verhaal deed de ronde dat de school na het incident door de politie werd afgegrendeld, maar dat is volgens directeur Jan-Willem van den Berg niet waar.

Het is onduidelijk of de dader is opgepakt door de politie. Ook is onbekend hoe het met de leerkracht gaat. De bij het incident aanwezige leerlingen waren flink geschrokken, maar volgens de directeur na afloop rustig. Voor hen is hulp beschikbaar. Het incident kan mogelijk gevolgen hebben voor de resultaten in de toetsweek, die nu bezig is, zo erkent het BHC. Daarom zal de school daar waar mogelijk rekening houden met het voorval.

De school wil verder niet op het voorval ingaan en geeft aan dat de zaak verder door de politie wordt afgehandeld. Zodra meer details bekend worden, zal de school dit ook met de leerlingen en hun ouders delen. Ouders van kinderen die op het BHC zitten zijn inmiddels op Facebook een actie gestart om de betrokken docent een hart onder de riem te steken.

Eindexamenleerlingen schitteren tijdens gala BHC

Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - De lange stoet uiteenlopende voertuigen, tientallen prachtig uitgedoste jongeren en honderden trotse ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden langs de Baanderherenweg en Van der Voortweg verraadden afgelopen vrijdag dat het weer tijd was voor het jaarlijkse eindexamengala van het Baanderherencollege (BHC).

Naast de traditionele smokings en galajurken waren ook verschillende sportwagens van stal gehaald, zoals een Hummer limousine, een Ford Mustang GT, Corvette, Porsches in verschillende soorten en maten en verschillende antieke Mercedessen. Daarnaast waren er ook minder voor de hand liggende voertuigen zoals een landbouwvoertuig en een rally-truck, die streden om de officieuze titel 'Wie heeft de grootste?'.

De Stationsstraat was gezellig druk zondag tijdens het Muziekstraatje. Foto: Cock Stam
Foto: Ruud van Casteren
Honderden bezoekers zagen de leerlingen van het Baanderherencollege op hun mooist naar hun eindgala gaan. (Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren

Na het defilé volgde een galafeest voor de examenkandidaten op de school.

Boxtel zet stappen tegen overlast arbeidsmigranten

Boxtel - De gemeente gaat in gesprek met uitzendbureaus en arbeidsmigranten die namens deze bureaus in Boxtel werken om overlast van 'migrantenwoningen' te beperken. Ook gaat Boxtel in gesprek met werkgevers en naburige gemeenten over de problematiek en is het streven een verordening op te stellen die overlast moet inperken. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de spelende situatie worden 'migrantenwoningen' door afgevaardigden van de gemeente bezocht. Dit stelt de gemeente in antwoord op schriftelijke vragen die de fracties van SP en Combinatie95 indienden bij het college.

Ondanks de registratieplicht voor EU-migranten die langer dan drie maanden in Nederland verblijven, kan Boxtel niet alle migranten in beeld krijgen. Dit komt omdat sommigen daadwerkelijk korter dan drie maanden in ons land verblijven. Anderen zijn weliswaar langer in Boxtel, maar verzuimen zich te registreren. Daaraan moet met de nieuwe aanpak een einde komen.

Door in gesprek te gaan met buitenlandse uitzendbureaus en hen te wijzen op de registratieplicht voor gastarbeiders die langer dan drie maanden in Nederland werken, hoopt de gemeente dat de migranten hiervan beter op de hoogte zijn. Buitenlandse arbeiders die nu al in Boxtel werken worden binnenkort - voor zover mogelijk - in hun eigen taal aangeschreven door de gemeente.

Ook gaat de gemeente in gesprek met bedrijven die veel arbeidsmigranten in dienst hebben, met de kanttekening dat deze problematiek niet strikt Boxtels is, maar landelijk optreedt. Daarom streeft onze gemeente naar een landelijk, of op zijn minst binnen de Meierij, eensluidend beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Boxtel streeft verder naar een speciale verordening op groepshuisvesting, een mogelijkheid waar de fracties van de SP en Combinatie95 eerder al op wezen, waardoor huiseigenaren beperkt worden in het aantal bewoners en overlast bovendien makkelijker aangepakt kan worden.


Veilig verkeer bij Angelaschool

Op de hoeken van de straten, zoals hier bij de Ons Doelstraat/Herman Brandtstraat zijn felgekleurde veiligheidsrekken geplaatst. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De herinrichting van de verkeerssituatie rondom de Angelaschool in Boxtel is afgerond. En dat werd niet alleen feestelijk gevierd met de leraren en leerlingen. Vrijdagmiddag werden de omwonenden van de school bij de speelplaats verwelkomd door directeur Jos Korsten om te vieren dat de metamorfose is afgerond. Na een korte speech volgde koffie en thee en een enorme slagroomtaart in de koffiekamer. De buurtbewoners toonden zich tevreden. "Het uitzicht is nu een stuk mooier dan met die betonnen ballen."

De straat is niet alleen mooier geworden, al is dat natuurlijk subjectief, maar ook een stuk veiliger. En dat was natuurlijk de insteek. Ouders Cindy Groenendaal, Cindy van der Meijden en Wanda Verbruggen hebben zich samen met de school en de gemeente drie jaar lang ingezet voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school. Een lang proces, maar het was de moeite waard gezien het eindresultaat. De inrichting van de straten rond de Angela is flink op de schop gegaan.

De betonnen bollen uit de Herman Brandtstraat zijn verwijderd en vervangen door metalen groen-rood-blauwe palen met reflecterende strepen. Op de hoeken van deze, die van de Ons Doelstraat en de Prins Bernhardstraat en in de Baroniestraat zijn poortjes geplaatst van datzelfde materiaal. Op de wegdekken is met grote witte letter 'schoolzone' geschilderd en ook de voetgangersoversteek op de Baroniestraat is aangepast. Voor de populaire bakfiets zijn speciale parkeervakken ingericht en er zijn fietsenrekken op de stoep bij de ingangen van de twee speelplaatsen geplaatst. Deze groene exemplaren moeten echter nog wel worden vervangen door grotere, blauwe rekken, een klein smetje op een verder feestelijke opening. In de Herman Brandtstraat is over de gehele lengte van het schoolgebouw een geveltuin gemaakt, waar roze bloemen in bloeien.

Toegangspaaltjes
Het kleurrijke geheel wordt gecompleteerd door een belangrijk onderdeel van de herinrichting: de toegangspaaltjes. Aan het begin en eind van de Herman Brandtstraat staat een paaltje naast de weg, dat op schooldagen van 8.00 tot 8.30 uur en van 14.00 tot 14.30 uur in het wegdek wordt geplaatst om te voorkomen dat ouders hun kinderen in de straat vol voetgangers en fietsers met de auto afzetten. Een belangrijke veiligheidsmaatregel, die ook meteen één van de redenen is dat het hele proces zo lang heeft moeten duren, zo vertelt een betrokken ouder. In eerste instantie wilde de gemeente niet mee in het afsluiten van de straat, maar uiteindelijk ging deze toch overstag.

Tante Verkeersfee
Gelukkig maar, want veiligheid gaat voor alles, zeker als het om kinderen gaat. En zíj zijn erg blij met het veilige en fleurige resultaat. De hele week is er extra aandacht geweest op school voor verkeersveiligheid en op deze dag gebeurt dat nog eens extra goed. Ook valt er nog wat te lachen. Er loopt namelijk een vrolijke, rare en zeer directe dame rond: Tante Verkeersfee. Zij wijst iedereen erop hoe zij zich horen te gedragen in het verkeer. "Ik zie dat je mooi afstapt voordat je de stoep op gaat", zegt ze tegen een meisje dat met haar fiets aan de hand het schoolplein op loopt. "Zo zie ik het graag, goed gedaan!" Maar ook kinderen en met name ouders die zich niet aan de regels houden, wijst ze op ludieke wijze terecht. En daar heeft ze haar handen vol aan: "Ik denk dat ik volgende week maar even terugkom!"

Toekomst Eetpunt Elisabethsdael komend half jaar verzekerd

Zo'n 25 senioren maken dagelijks gebruik van het eetpunt. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - "Vrijwilligers gezocht!" Met die noodoproep kwam de gemeente vrijdagmiddag op Facebook, naar aanleiding van de dreigende sluiting van het Eetpunt Elisabethsdael. De ongeveer 25 overwegend senioren die er dagelijks gebruik van maken dreigen het eetpunt in hun omgeving te verliezen omdat zowel eigenaar St. Joseph als uitbater Zorggroep Elde het niet winstgevend kunnen krijgen. Een noodoproep voor vrijwilligers levert tot de dag van vandaag ook nog onvoldoende respons op. Deze week greep de politiek in: in een antwoord op vragen die oppositiepartij BALANS had gesteld geeft de gemeente aan de toekomst van het eetpunt nog sowieso een halfjaar te garanderen.

Het eetpunt begon als eigendom van Zorggroep Elde, maar de zorgverlener zag zich genoodzaakt de gebouwen van Elisabethsdael te verkopen vanwege de veranderende zorgvraag. Woonstichting St. Joseph kocht de bebouwing, waarna de zorggroep het eetpunt huurde. Dit huurcontract loopt per 1 juli af. De zorggroep kan het punt daarna naar eigen zeggen niet meer blijven uitbaten omdat het verlies lijdt. St. Joseph mag het niet exploiteren omdat dat niet de kerntaak van de woonstichting is. Dus werd besloten het kosteloos over te dragen aan vrijwilligers onder leiding van een beheerder.

Foto: Jan van der Steen

Die vrijwilligers worden echter maar mondjesmaat gevonden, terwijl er zo'n 22 nodig zijn. De gebruikers van het eetpunt maken zich intussen behoorlijke zorgen, zo blijkt uit een rondvraag. Zij zien geen heil in het overdragen van 'hun' eetpunt aan vrijwilligers. Voor velen van het is het weer een teken van de afbraak van de ouderenzorg. Zo stuurde een ongeruste gebruiker vorige week een brief naar DeMooiBoxtelKrant waarin ze de twijfelachtige toekomst van het eetpunt in één adem noemt met het afschaffen van gymlessen alsmede veel andere activiteiten voor ouderen.

Ook de politiek maakt zich zorgen. Oppositiepartij BALANS stuurde de afgelopen week een brandbrief naar het college waarin met spoed om een oplossing gevraagd werd, desnoods door als gemeente zelf de portemonnee te trekken. BALANS meldde dinsdag via Twitter dat de gemeente in een eerste reactie heeft beloofd het eetpunt nog sowieso een half jaar open te houden. Details over hoe de gemeente dit voor elkaar denkt te krijgen zijn bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend.


Doek valt voor Drukkerij Hazenberg

De drukkerij in betere tijden. Foto: Google

Boxtel - Een stukje historie dreigt uit Boxtel te verdwijnen; Drukkerij Hazenberg is vorige week dinsdag door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard. Het bedrijf werd opgericht in 1964 en was sinds 1973 gevestigd op industrieterrein Ladonk.

In de afgelopen 54 jaar groeide Hazenberg uit tot een modern bedrijf met een modern machinepark met vele verwerkingsmogelijkheden. Zo leverde de drukkerij drukwerk, maar verzorgde ook het afwerken, personaliseren en het aanbieden aan de post daarvan.

De drukkerijsector heeft het zwaar te verduren door onder meer concurrentie van de digitale markt. Eerder dit jaar gingen ook al de 'buurman', drukker Rekafa, ten onder en zag Binderij Hexspoor zich genoodzaakt de deuren te sluiten.

De curator, Dagmar Dielissen-Breukers van het Eindhovense advocatenkantoor Boskamp & Willems, was nog niet in staat te reageren op de vraag wat er met de medewerkers gaat gebeuren na het faillissement. Ook is nog onduidelijk of de drukkerij een doorstart kan maken.

Man uit de Dommel in Boxtel gehaald

Hulpdiensten ontfermen zich over de man. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Een man is dinsdagmiddag om nog onduidelijke reden in de Dommel ter hoogte van het voetpad De Witte Hoeve gevallen. De man is uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het incident bracht veel kijkers op de been.

Omstanders troffen de man rond 14.15 uur aan in de Dommel. Met hulp van een passant in een boot en mensen die aan de kant stonden, werd de man aan wal gebracht. Volgens verschillende omstanders leek hij zich daarbij te verzetten. Zij verklaarden tegenover de politie dat het erop leek dat de drenkeling dronken was. De politie laat weten dat de man niet lekker is geworden en te water is geraakt.

In eerste instantie werd een AED gereedgemaakt om ingezet te worden, maar het is onduidelijk of die ook gebruikt is. De man kreeg in de ambulance zuurstof toegediend en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man er aan toe is is ons op dit moment nog onbekend.


Laatste aanmeldkans voor Proef Lokaal Liempde

Foto: SPPiLL / Ruud van Nooijen

Boxtel - De vierde editie van 'Proef Lokaal Liempde, 't Grootste Tapasdiner van Het Groene Woud', is op 23 september. D'n Tip in Liempde wordt die zondag omgetoverd tot culinair centrum waar professionele en hobbykoks en leveranciers uit Liempde en de regio een breed scala aan streekgerechten presenteren. Vorig jaar had het tapasdiner meer dan 1.500 bezoekers. Nieuwe koks kunnen zich tot uiterlijk 30 juni aanmelden om deel te nemen aan dit evenement.

Bij Proef Lokaal Liempde presenteren koks allerlei gerechtjes, gemaakt van ingrediënten uit de streek. Dit wordt omlijst met optredens van diverse muzikale artiesten. Ook voor kinderen zijn er volop activiteiten. In 2017 deden er tien hobbykoks en tien professionele koks mee aan Proef Lokaal Liempde. Bij de editie van 2018 is er ruimte voor een beperkt aantal extra koks. De organisatie is in handen van SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) in samenwerking met Hofkapel De Kromploegers uit Liempde. Het laatste nieuws staat op Facebookpagina 'Proef Lokaal Liempde'.

Professionele en hobbykoks die mee willen doen aan Proef Lokaal Liempde 2018 kunnen zich aanmelden bij SPPiLL via proeflokaalliempde@gmail.com. Dit kan tot uiterlijk 30 juni. Geef bij je aanmelding ook even aan welk gerecht je zou willen maken.

Informatiebijeenkomst Princenlant fase 4

Boxtel - In het gemeentehuis is donderdag 28 juni een informatiebijeenkomst over het bouwproject Princenlant fase 4. Dit project behelst de bouw van 34 driekamerappartementen op de plaats waar tot 2007 sporthal Den Haagakker stond.

Het nieuw te bouwen complex is een deelproject van Princenlant. Het gaat hierbij om gefaseerde woningbouw in het middensegment, die de afgelopen jaren tussen de Hendrik Verheeslaan, de Hobbendonkseweg en de Brederodeweg verrees. Fase 1 ging om 21 woningen in De Rechter, fase 2 omvatte 36 woningen in De Regent en fase 3 ging om 86 appartementen in De Princenhof. Na de bouw van fase 3 stagneerde het project vanwege de financiële crisis.

Nu acht aannemer Hurks de tijd rijp om de bouw weer te hervatten. Het gebied, ook wel bekend als 'Den Haagakker', omvat straks meerdere appartementengebouwen die in totaal 220 huishoudens een nieuwe woning en leefomgeving zullen bieden.

De inloopbijeenkomst duurt van 16.00 tot 19.00 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig. Deze bijeenkomst is in de raadzaal van de gemeente Boxtel, aan de Dr. van Helvoortstraat.

Fietsdag Smalwatervallei

Boxtel - De jaarlijkse fietsdag van Buurtvereniging Smalwatervallei wordt dit jaar gehouden op zondag 1 juli. De routes gaan richting Spoordonk, Oirschot, Middelbeers, Wintelre, Oirschot en weer terug naar Boxtel.

De start is vanaf de achterzijde van speeltuin Speelvallei, tegenover 't Tweespan aan de Kapelweg in Boxtel. De 15 kilometer vertrekt tussen 10.30 en 14.30 uur, de 25, 35 en 50 kilometer tussen 10.30 en 13.00 uur. Alleen deelnemers aan de 25, 35 of 50 kilometer hebben een rust-/controleplaats waar een consumptie verstrekt zal worden. Deelnemers die de 15 kilometer fietsen krijgen bij de start een versnapering.
De kosten voor deelname zijn 3 euro per volwassene en 1 euro per kind.

Terrasconcert St.Arnoldus

Lennisheuvel - Als afsluiting van het seizoen geeft het Fanfare-orkest van St.Arnoldus aanstaande zondag 1 juli een koffieconcert op het terras van de Jacobushof aan de Beukendreef in Lennisheuvel.

De dirigent en muziekcommissie hebben een gevarieerd programma samengesteld, dat bestaat uit een combinatie van enkele traditionele Hafa-nummers, zoals Stage Flight, Highland Cathedral, It had better tonight en een vertolking van een aantal bekende Nederlandse muziekstukken, zoals een compilatie van liederen van Guus Meeuwis en de nummers Leef, Viva La Vida en Ik leef niet meer voor jou. Een concert dus waar iedereen aan zijn trekken kan komen. Aanvang van dit openlucht optreden is 11.00 uur.

Informatiemarkt PHS bij De Adelaar

Boxtel - Bij Partycentrum De Adelaar is vanmiddag, op woensdag 27 juni, een informatiemarkt over de PHS-deelprojecten op Tongeren. Tot die plannen behoren onder meer de fietstunnel onder de dubbele overweg en de wegenstructuur daaromheen.

De bijeenkomst is gratis te bezoeken. Je kunt binnenlopen tussen 16.00 tot 20.00 uur bij De Adelaar, Baroniestraat 75. Aanmelden is niet nodig.

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 28 juni Bridgen in De Walnoot 13.30
Handwerken in De Orion 13.30
Vrijdag 29 juni Rikken en jokeren in De Orion 13.30
Zondag 1 juli Eucharistieviering in de St. Petrusbasiliek ter intentie van de overleden KBO-leden van de wijk Oost 10.30
Dinsdag 3 juli Biljarten in De Walnoot 13.30
Hobbymiddag in De Kinderboerderij 13.30
Kienen in De Walnoot 14.00
Woensdag 4 juli Vaartocht fluisterboot op de Dommel, vertrek bij lunchroom Meneer van Dommelen 10.30

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 28 juni Kaarten in De Kloosterhof 13.30
Vrijdag 29 juni Fietsen, vertrek vanaf Tooseplein 13.30
Sjoelen in De Kloosterhof 14.00
Eten met de leden bij De Poort van Liempde 17.30

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 28 juni Nordic Walking, vertrek vanaf de Markt 9.00
Woensdag 4 juli Grote Fietstocht 70 km, vertrek vanaf Breukelsplein 9.00
Het seizoen eindigt op 4 juli met de grote fietstocht. Daarna starten we weer in september.

Vrouwencontact Liempde

Dinsdag 3 juli Mindfit in De Kloosterhof 9.00
Week 28 t/m week 33 vakantie Mindfit
Vanaf dinsdag 21 augustus start Mindfit

Kokend water als bestrijding duizendknoop

Oxalis-medewerker Mathijs van Vught in de weer met de machine. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Het tromgeroffel moest je er zelf nog bij bedenken, maar met de nodige trots presenteerde het bedrijf Oxalis afgelopen woensdag een splinternieuwe machine om de Japanse duizendknoop te bestrijden. De scheuten van de woekerplant kunnen wel 15 centimeter per dag groeien. Door deze groeikracht kan de plant veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen. De plant is bovendien moeilijk te bestrijden en tot die tijd blijft het hopen op een wondermiddel. Maar de machine, die kokend water over de plant heen spuit, moet in ieder geval tot die tijd soelaas bieden.

Het apparaat werd in gebruik genomen op het terrein net achter waar voorheen de Chinees New Palace gevestigd was. Wethouder Herman van Wanrooij was ook ter plaatse om tekst en uitleg te geven bij de nieuwe aanpak. Volgens hem is er geen structurele en bewezen bestrijding van het onkruid mogelijk. Wel kan de plant in toom gehouden worden door een combinatie van bemaaien en besproeien met kokend water, zoals nu gebeurt.

Prijswinnares Gerda Groenendaal ontvangt haar prijs uit handen van bestuurslid Theodoor van Leeuwen (l.) en voorzitter Peter van As (r.). (Foto: Stichting Voedseltuin Boxtel eo) Foto: Stichting Voedseltuin Boxtel eo

Oxalis schafte de machine, ter waarde van 'enkele tienduizenden euro's', aan nadat er contact was geweest met de gemeente. Boxtel gaf daarbij aan dat er gegarandeerd opdrachten binnen zouden komen, want daar waar de teller enkele weken geleden nog op zes bekende woekerlocaties stond, is dat aantal nu al bijgesteld naar 'meer dan 25', aldus Van Wanrooij. Hij spreekt dan ook van een exoot die wat proportie betreft in de buurt komt van de muskusrat. Deze rat, eveneens een exoot, kwam de vorige eeuw Nederland binnen en is sindsdien niet meer verdwenen.

Kokend water
De bij de gemeente bekende groeilocaties zullen nu om de twee weken besproeid worden in de hoop dat de duizendknoop beperkt wordt in zijn groei. Daarbij onderzoekt de gemeente wat het effectiefste moment van besproeien in de groeicyclus van de plant is. Het apparaat bestaat uit een watertank van zo'n 1.000 liter en sproeit water met een temperatuur van zo'n 95 graden Celsius over de grond heen. Zo sterven de wortels van de plant af.

Er zijn verschillende aanpakken van de duizendknoop mogelijk, maar niet een is bewezen effectief. Zo kan de plant uitgegraven worden, maar daarbij moet de grond tot zo'n zeven meter diepte worden afgegraven. "Niet te doen", concludeert Ter Heide. Ook het laten omwroeten door varkens is een optie. Ook het gebruik van glyfosaat, onder meer bekend van het verdelgingsmiddel Roundup, is niet aantoonbaar effectief en bovendien erg arbeidsintensief. "Je moet iedere plant ermee injecteren", zegt Ter Heide. Hij wijst op het terrein achter de voormalige Chinees, "stel je voor wat dat aan uren kost om op 400 m2 iedere plant te injecteren." Daar komt bij dat glyfosaat op het punt staat door Europese regelgeving verboden te worden.

'Aanpakken', niet 'bestrijden'
Tot nu toe maakte de gemeente extra maairondes om de duizendknoop te bestrijden. Daarbij wordt de plant buiten de bloeiperiode gemaaid, waarbij de maairesten te drogen gelegd worden. Zodra de resten gedroogd zijn worden die afgevoerd. Nu komt er dus de bestrijdingsmethode met kokend watermachine bij, die ervoor zorgt dat de plant verdort. Dit verkleint de kans dat gemaaide scheuten die liggen te drogen tóch weer wortel schieten.

Maar we moeten geen wonderen verwachten, zo meent ook betrokken ambtenaar Erik ter Heide: "Ik spreek liever van 'aanpakken' dan 'bestrijden'." De wethouder valt hem bij: "In Amersfoort hebben ze geprobeerd uit te rekenen wat het kost om de plant uit te roeien in die gemeente. Bij de half miljard euro zijn ze maar gestopt met rekenen." Bovendien is niet een methode echt effectief als verschillende partijen niet goed samenwerken in de bestrijding. De wethouder wijst op enkele duizendknopen langs de geluidswal van autosnelweg A2: "Dat is in het beheer van Rijkswaterstaat." Tot er een écht wondermiddel gevonden is blijft het dus naar pappen en nathouden. Met kokend water.

Afgelopen week kreeg ik maar liefst twaalf e-mailberichten van verschillende banken. Elk bericht was weer een waarschuwing. Zo werd ik door de ABN AMRO gewaarschuwd dat met mijn bankpas mogelijk onjuiste betalingen zijn gedaan. Om te voorkomen dat mijn bankpas preventief zou worden geblokkeerd kon ik op het blauw gekleurde linkje klikken voor meer informatie.

Van de Rabobank kreeg ik twee e-mails dat ik vanwege de wijzigingen in de AVG akkoord moest geven voor het gebruik van mijn gegevens. Zou ik dat niet doen dan had dat natuurlijk weer gevolgen voor mij als klant. Van de ING kreeg ik een e-mail dat met mijn creditcard 'verdachte' betalingen waren geconstateerd en de SNS wist mij te melden dat mijn bankpas mogelijk was gekopieerd en mijn huidige pas per direct geblokkeerd zou worden. Natuurlijk kon ik dat allemaal voorkomen door op een link te klikken, die al mijn problemen zou verhelpen zodat ik probleemloos verder kon bankieren.

Nu bankier ik niet bij de Rabobank, SNS en de ABN AMRO en heb ik van de ING geen creditcard. Dus totale onzin e-mails. Maar let op, want deze e-mails kunnen je aardig in de problemen brengen. Computercriminelen willen hiermee namelijk je persoonlijke gegevens in handen krijgen of ze willen toegang tot jouw computer voor andere doeleinden. Dit heet phishing. Criminelen sturen dit soort e-mails naar heel veel mensen in de hoop dat iemand toch een foutje maakt. Afgelopen drie jaar zijn toch al meer dan anderhalf miljoen mensen in deze e-mails getrapt. Hier een paar tips om dit soort criminele phishing e-mails te herkennen:
• Aanhef: Phising e-mails zijn (bijna) altijd onpersoonlijk en beginnen vaak met 'geachte relatie' of 'beste klant'.
• Link: In vrijwel alle gevallen wordt gevraagd een bestand te downloaden (meestal eindigend op .exe)
• Persoonlijke informatie: Phishing e-mails vragen meestal jouw persoonlijke informatie, zoals je bankrekeningnummer, je sofinummer, je naam en geboortedatum of zelfs wachtwoorden of creditcardgegevens.
• Twijfel je (al is het maar een heel klein beetje) bel dan gewoon met je bank of het bedrijf namens wie de e-mail is verstuurd, zoek het telefoonnummer wel even op en gebruik niet het nummer uit de mail.
Je kunt je criminele e-mail trouwens zonder risico doorsturen naar de fraudehelpdesk valse-email@fraudehelpdesk.nl of de fraude afdeling van de bank namens wie de e-mail is verstuurd.

O ja, en dan nog dit. Er zijn nog veel, vooral oudere, mensen die om verschillende reden geen gebruikmaken van internetbankieren. Via een app op je telefoon of via je computer kun je tegenwoordig nagenoeg alle bankzaken al regelen. Nu leek het erop dat iedereen verplicht werd om per 2019 alle bankzaken via internet te regelen omdat de 'ouderwetse' acceptgirokaarten per 1 januari 2019 zouden verdwijnen. Er is gelukkig goed nieuws voor de analoge gebruikers. De papieren betaalkaarten blijven nog voor onbepaalde tijd in gebruik.

Voedseltuin geeft prijs uit eigen tuin weg

Boxtel - Omdat zij was geselecteerd als winnares van de puzzel in het kwartaalblad Rabobank Dichterbij mocht Gerda Groenendaal uit Den Dungen zondag tijdens Boxtel En Route bij de Voedseltuin De Kleine Aarde een voedselpakket in ontvangst nemen.

Het enorme pakket bevatte verse producten, uit eigen tuin uiteraard, zoals uien, rabarber, basilicum, prei, tuinbonen en courgettes. De prijs werd de gelukkige winnares overhandigd door Theodoor van Leeuwen en Peter van As, respectievelijk bestuurslid en voorzitter van Stichting Voedselbank Boxtel eo.

MUBO-rondleiding met gids

Lancering van de door MUBO ontwikkelde canon van Boxtel op 12 december 2016 door v.l.n.r. Wethouder Maruška Lestrade, MUBO voorzitter Maria Voets en toenmalig directeur van de Petrusschool Ilse Lamers Foto: MUBO / Paul Deelen

Boxtel - Museum Boxtel is dit jaar gestart met rondleidingen over de geschiedenis van Boxtel. Deze zijn op vaste dagen, voorlopig met een frequentie van eenmaal per maand. Belangstellenden kunnen kiezen uit drie soorten rondleidingen, waarvan één ook met een uitstapje in de directe omgeving van het museum. De rondleidingen worden om beurten verzorgd door drie ervaren gidsen. Dat zijn Ben Ophof en Joop Schuller, die beiden als VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel verzorgen, én door historicus Willem Wittenberg, die samen met Ben Ophof in MUBO een serie lezingen heeft gegeven over de geschiedenis van Boxtel. De derde vaste rondleiding staat nu gepland op aanstaande zaterdag 30 juni om 14.00 uur.

De rondleidingen zijn inhoudelijk gebaseerd op de door MUBO ontwikkelde canon van Boxtel. Dat vertelt de geschiedenis van Boxtel vanaf de prehistorie tot heden aan de hand van 49 vensters of thema's, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van onder meer de Heemkunde Boxtel. De thema's zijn verbeeld en verwoord in de vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping van het museum.

Belangstellenden kunnen kiezen uit drie rondleidingen: een algemene binnen MUBO op basis van een door de gids bepaalde selectie van zo'n tien van de 49 vensters van de canon van Boxtel, specifieke groepsrondleidingen op basis van wensen van de groep over onderwerpen waarover men graag wil horen, of een rondleiding deels binnen en deels buiten in de directe omgeving van MUBO. Buiten wordt dan aandacht besteed aan historisch Boxtel's erfgoed zoals de Heilig Hartkerk, het Ursulaklooster, de Angelaschool. De canon van Boxtel is te vinden www.muboboxtel.nl.

Elke rondleiding start in de MUBO-ontvangstruimte met een korte introductie over de canon van Boxtel. Daarna worden de deelnemers door de gids meegenomen om te zien en te beleven wat de vaste collectie te bieden heeft. De vaste rondleidingen zijn dit jaar nog geprogrammeerd op de volgende data: 28 juli, 8 september, 27 oktober en 24 november. De kosten van een rondleiding bedragen 5 euro per persoon. Naast de vaste dagen kan op afspraak altijd een rondleiding worden aangevraagd, ook op werkdagen.

De vaste rondleiding start om 14.00 uur en duurt inclusief introductie ruim één uur. Er geldt een maximum van tien deelnemers per gids. Voor de vaste rondleiding kan men zich van tevoren aanmelden via info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898 met vermelding van de keuze van de soort rondleiding.


Foto: Heemkunde Boxtel

Villa Phaf aan de Rechterstraat/hoek Dr. Van Helvoortstraat

Deze villa werd in 1911 gebouwd door fabrikant Jan Phaf, geboren in Utrecht, die zich in 1904 met zijn gezin in Boxtel vestigde. De villa is ontworpen door de bekende architect P.G. Buskens, die ook Villa Hoek aan de Clarissenstraat heeft ontworpen. Villa Phaf werd van 1930 tot 1970 bewoond door de 'witte zusters' en werd ook wel Villa Duinendaal genoemd (ook wel Duin en Daal).

Voordat de villa gebouwd werd, bevond zich hier een grote houtwerf van Ferdinant Clercx. Op de oude foto is de houtwerf vol in bedrijf. Op de mallejan wordt net een enorme balk aangevoerd. Ook is de zaagstelling te zien waarop arbeiders met een trekzaag balken zagen. Op de houtwerf ligt zogenaamd rondhout voor telefoon- en telegraafpalen, terwijl er ook bielzen voor spoor- en tramwegen zijn opgestapeld.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Rond de eeuwwisseling, begin negentienhonderd, telde Boxtel veel houtwerven, waaraan namen zijn verbonden als Van Velsen, Spierings, Clercx, Van der Hagen, Van Haeren, Van de Ven, Van Hoogerwou, Van Boeckel, Van der Eerden, Stappaerts en Coenen. Houtbreker was een echt Boxtels beroep.

Jullian van der Linden

Jullian van der Linden. Foto: Willemijn Wijdenes

De 20-jarige Jullian werkt 32 uur per week bij de WoonOmgevingsPloeg (WOP). Deze ploeg is in 2008 door Woonstichting St. Joseph, de WSD en de gemeente opgericht om inwoners van Boxtel te helpen met het schoon, netjes en veilig houden van hun woonomgeving. Voor de krant mogen we Jullian even lenen van voorman Wally van der Werff, die zelf een jaar geleden in deze rubriek stond. We zitten op een bankje bij de prachtige vijver aan de Parkweg, naast de flats van de Baandervrouwenlaan, waar Jullian het groen aan het snoeien is.

Jullian heeft het goed naar zijn zin bij de WOP, zo laat hij weten, al is zijn werk daar wel van tijdelijke aard. Hij doet er werkervaring op om straks weer te kunnen solliciteren. "Ik ben van plan om iets te gaan doen in de horeca", vertelt Jullian. "En dat zou ik heel graag in de Efteling willen doen. Gewoon laag beginnen, bij een kraampje. En dan zo opbouwen. Uiteindelijk wil ik chef worden in mijn eigen restaurant."

Maar voorlopig zit Jullian goed bij de WOP. Buiten het feit dat hij het werk prima vindt, kan hij er zich rustig richten op het verwerken van zijn trauma's, zoals het verlies van zijn vader in september 2017 en dat van zijn opa nog geen half jaar later. Grote schokken voor Jullian die diepe sporen nalieten.

Nadat Jullian op de basisschool en in het voortgezet onderwijs jarenlang werd gepest en geslagen, leek dit getreiter zich op het Koning Willem I College (KWIC) in eerste instantie voort te zetten. Gelukkig nam een oplettende docente hem apart en zij hielp hem het zelf op te lossen. Jullian leerde beter voor zichzelf op te komen en toen hij merkte dat dat effect had, groeide zijn zelfvertrouwen. Hij maakte als het ware een nieuwe start op die school.
De koksopleiding die Jullian er wilde volgen bleek helemaal vol te zitten, maar zijn stageplek bij de bakkersafdeling van een grote supermarkt beviel hem goed. Helaas strandde zijn opleiding en kwam hij na een jaar thuis te zitten. Via de gemeente kwam hij bij de groenvoorziening van WSD terecht.

Toen het slechter ging met zijn vader werd het steeds moeilijker voor Jullian om op tijd te komen en zich te concentreren op zijn werk. Nadat zijn vader afgelopen september toch nog onverwachts overleed, vond Jullian een vangnet bij de WOP. "Het overlijden van mijn vader was nog vers en ik moest daar nog overheen komen", zo vertelt hij, "maar het WOP-team heeft altijd achter mij gestaan. Ik vond het steeds makkelijker om te werken en de afleiding was fijn." Het plotseling overlijden van zijn opa in februari dit jaar zorgde echter weer voor een grote terugslag. "Ik kreeg moeite met slapen en mijn bed uitkomen, kwam weer steeds vaker te laat", aldus Jullian. "En dus riep ik hulp in van de huisarts." Nu gaat het beter met hem, komt hij meer op tijd en ligt zijn werktempo steeds hoger.

Maar er is meer dan werk en ook buiten de WOP gaat het goed met Jullian. Hij vertelt uitgebreid over zijn vriendin, over het spel 'Tera' dat hij graag op de PlayStation speelt, over zijn liefde voor de Efteling en voor 'feestjes' als Terrordrang of Harmony of Hardcore, die hij graag met zijn vrienden bezoekt. En hoewel hij nog wel even door kan vertellen, roept de plicht; Wally heeft hem weer nodig, de WOP trekt verder naar de volgende locatie. Jullian voegt zich bij zijn team, stapt in de bus en zwaait nog een keer.

Prachtig afscheid van Goossens van 1880

Foto: Cock Stam

Boxtel - Zaterdag kwam er een einde aan 138 jaar winkelgeschiedenis in de familie Goossens. Theo (75) en Marianne (72) trokken die dag voorgoed de deur van hun woonwinkel Goossens, vanaf 1880 gevestigd in de Breukelsestraat, achter zich dicht. Geheel tegen hun verwachting in ging dat niet helemaal geruisloos. Toen de deur in het slot viel, barstte het feest dat de kinderen, kleinkinderen en buurtgenoten Matthijs, Koen en Monique voor hen hadden georganiseerd los.

Midden in de voor de gelegenheid versierde Breukelsestraat was een complete receptie ingericht, met feestelijke tafels, drankjes en hapjes. En met muziek: The Dutch Pipes and Drumss uit Tilburg was speciaal naar Boxtel gereisd voor een optreden en ook het Boxtelse Dükerskoor kwam het afscheid van de ondernemers opluisteren. Natuurlijk waren familieleden, vrienden en bekenden in groten getale naar de winkel gekomen om stil te staan bij het sluiten van de winkel. Er werden dan ook mooie woorden gesproken. Theo en Marianne genoten zichtbaar van de verrassing en lieten het feestelijke gebeuren over zich heen komen.

Geen dikke tranen, maar een, hier en daar melancholische, lach en veel mooie herinneringen. Dat was de setting zaterdag. Na 138 jaar was het dan ook mooi geweest. Een overname door een van de kinderen Martine, Wendy en Jan zat er niet in en het ondernemersechtpaar is ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd wel gepasseerd. Het was duidelijk goed zo. De door Theo's grootvader Bert Goossens in 1880 opgerichte smederij die kachels en dergelijke verkocht en uitgroeide tot een woonwinkel van formaat, is na zaterdag dan toch echt verleden tijd. Een Boxtels begrip is niet meer.

Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Theo (75) en Marianne (72) Goossens beëindigen hun familiewinkel na 138 jaar. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam

Lustrumeditie Muziekstraatje ondanks afgeslankte vorm succesvol

Het Muziekstraatje kon, zelfs in afgeslankte vorm, nog op zo'n 300 bezoekers rekenen. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam

Boxtel - De eerste lustrumeditie van het Muziekstraatje heeft, ondanks de kleinschalige setting, afgelopen zondag zo'n 300 man op de been kunnen brengen.

De aanwezige bezoekers konden genieten van een temperatuur iets boven de twintig graden, een koel drankje, maar vooral veel, heel veel muziek. Omdat er dit jaar maar één podium was omdat in verband met het relatief late verzetten van het evenement niet zo'n hoge opkomst van blaaskapellen kon worden bereikt, mochten nu ook de leerlingenorkesten gebruik maken van het hoofdpodium. Dat leverde een ander en misschien ook wel gevarieerder publiek op dan de afgelopen edities en was vooral leuk voor de jongere leerlingen.

Net als vorig jaar was ook dit jaar The Star Company weer aanwezig, waarbij de kinderen lieten zien over het nodige talent te beschikken. Ook het Liempdse Noottoestand, 't Brukels Muziekske uit Boxtel en natuurlijk de organisator, de Boxtelse Red River Band, traden ieder verschillende keren op.

Met de toevoeging van een act buiten het muzikale spectrum, dit jaar een Zumba-act van Denziz, slaat het festival een nieuwe weg in. Ook hiermee hoopt de organisator nieuw publiek warm te maken voor het Muziekstraatje en omgekeerd: Muziekstraatje-publiek te enthousiasmeren voor andere zaken dan muziek.

Mede-organisator Johan van de Loo kijkt terug op een geslaagde dag: "Zumba was een leuke toevoeging aan het geheel. Er waren leuke clubs met leuke muziek en lekker weer!" Leermomentje voor de organisatie was, zeker gezien dat er maar één podium was, dat het tijdsschema was wat krap gepland was.

Mede dankzij de problemen rond het prikken van een geschikte datum voor dit jaar, is een datum voor het komende jaar al vastgelegd: 19 mei. Dan hoopt het festival in minder afgeslankte vorm de zesde editie te beleven.


Mijn Mooi Boxtel: Eva van Abeelen

Foto: Eva van Abeelen

Deze foto is gemaakt in het buitengebied van Lennisheuvel. Ik vind dit een mooie foto, omdat de paardenbloempluisjes heel gedetailleerd op de foto staan en je daar achter nog de bomen van het bos ziet staan en de rest van het weiland, dat groen is van het gras. Omdat de lucht mooi egaal blauw was die dag, valt de paardenbloem extra goed op.

Patrick Hendriks brengt met RockSoc nieuw eigen werk op Bazaar

Het evenement werd vorig jaar nog op het parkeerterrein bij Eetcafé De Oude Ketting gehouden. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Hoewel hij al heel wat jaren meedraait in de Nederlandse muziekscène, stond import-Boxtelaar Patrick Hendriks (47) nog niet eerder op Bazaar. Dit jaar speelt hij er aanstaande zondag 1 juli om 15.30 uur met zijn band RockSoc op het hoofdpodium. Met onder meer nieuw eigen repertoire. En hij heeft er zin in: "Ik hoop dat veel mensen de moeite nemen om te komen luisteren. En als ze het dan ook nog leuk vinden, kan míjn dag niet meer stuk!"

Solo, als zanger/gitarist van Patrick Hendriks & Friends,Three to go en RockSoc, om maar een paar acts en bands van zijn cv te noemen, staat Patrick al dertig jaar op de bühne. Verschillende producties, muziekcafés, het theater en festivals in binnen- en buitenland brachten hem naar een verscheidenheid van podia. Met covers, maar ook al zo'n twintig jaar met eigen nummers. De laatste jaren stond zijn eigen repertoire op een laag pitje. En daar komt nu verandering in. Tussen de maatschappelijke opdrachten en optredens door, is nu eindelijk een timeframe gevonden om met wat gemêleerde muzikanten opnieuw de studio in te duiken. "Volgend jaar verschijnt een nieuw album, met uitsluitend eigen materiaal", vertelt Hendriks. "En daar krijgt het publiek van Bazaar alvast een voorproefje van."

Foto: Patrick Hendriks

Ook zal de vijfkoppige band, die naast Hendriks op Bazaar bestaat uit Frank Schurgers (gitaar), Twan van Hoof (basgitaar), John Maasakkers (drums) en Hanz Beekman (toetsen) één à twee covers ten gehore brengen. Hoewel de formatie bekend staat als 'een eerlijke rockband met een stevige sound', kiest RockSoc op Bazaar voor een genuanceerde(re) sound die voor het aanwezige publiek breder toegankelijk zal zijn. "We hebben gewoon een breed repertoire, dus zondag gaan we voor zachtere, verfijnde arrangementen", aldus de van oorsprong uit Heeswijk Dinther afkomstige zanger.Het enige waar hij over inzit, dat is het weer. "Doorgaans is de stelregel 'als Patrick Hendriks komt spelen is het slecht weer!'" Maar volgens de website van het KNMI zit dat wel goed, de vooruitzichten voor Bazaar zijn met zo'n 27 graden en 0 mm neerslag zeer gunstig. Daarop gewezen lacht Hendriks: "Mooi, dan gaan we dat waarschijnlijk toch doorbreken. Dat werd wel tijd."

Bazaar
Het belooft dus een mooie dag te worden, met naast RockSoc ook optredens van Grup Taksim, Barabas Broadway Brass, Puur Muziek, Batedeira Samba, Tr3at, Van Bakkus Muziek, Demmo Streetdance en Mevrouw van Heck. Van 11.00 tot 19.00 uur zijn zij te bewonderen in het Molenwijkpark in Boxtel. Ook zijn er 45 kramen met koopwaar, eetkramen met gerechten uit acht verschillende wereldkeukens en workshops, is er een rommelmarkt en een kinderplein. Vanwege 17 jaar ervaring en de goede weersvoorspellingen vraagt de organisatie iedereen met de fiets te komen.

Volg Patrick Hendriks
Leven van de muziek zit er helaas (ook) voor Patrick Hendriks niet in. Daarom is hij in het dagelijks leven als interim HR/Inkoopadviseur via zijn bedrijf Hendriks CWM actief. Ook is hij mede-eigenaar van 'Verzuim onder Conrole', de digitale verzuimcoach voor het MKB. Op Facebook is hij te volgen als Patrick Hendriks en als RockSoc, via www.patrickhendriks.nl, www.rocksoc.nl, professioneel via LinkedIn en via verzuimondercontrole.nl.

Beach Break maakt zich op voor negende editie in nieuw jasje

Boxtel - Aan 'nieuwe' locatie De Langspier maakt de Beach Break zich op voor de negende editie van het festival. Het festival vindt plaats op 29, 30 juni en 1 juli aan de recreatieplas en kent dit jaar wederom meer deelnemende teams: 80 ten opzichte van de 73 teams die vorig jaar meededen.

Het festivalterrein opent op vrijdag 18.00 uur, het muziekprogramma loopt door tot middernacht. Nieuw is dat op de zaterdag het muzikale programma al om 16.00 uur van start gaat. Ook dan duurt het evenement tot 0.00 uur. Entree is op zaterdag gratis tot 19.00 uur. Wie dan niet binnen is, betaalt 5 euro. Zaterdag zullen onder meer Vato Gonzalez, Lady Bee en Puinhoop Kollektiv optreden. Op zondag is er een bescheiden dj-programma en staat het volleybal centraal.

De verhuizing van het festival naar De Langspier is de tweede in twee jaar tijd. Daar waar de Beach Break eerst van de Markt naar het parkeerterrein van Eetcafé De Oude Ketting verkaste, moest het dit jaar wegens klachten van omwonenden weer naar een andere locatie uitwijken. Met de keuze voor De Langspier hoopt organisator Jip van Krieken het voor de komende jaren gehad te hebben, wat verhuizingen betreft.

Speciaal voor de gelegenheid werd door Wagenaars een nieuw, permanent beachvolleyveld aangelegd aan de recreatieplas. Hoewel het aantal velden op de nieuwe locatie gekrompen is van tien velden vorig jaar naar acht nu, kunnen dankzij het extra veld, en een efficiëntere planning, dit jaar toch tachtig teams meedoen.

Het is eveneens voor het eerst dat de vrijdag, met acts van Nielson, Acting the Maggot en Snollebollekes, niet gratis toegankelijk is. Volgens organisator Jip van Krieken laten bezoekers zich daardoor niet weerhouden: "De vrijdag is nu al een succes met bijna drie keer zoveel bezoekers als vorig jaar."

De organisator heeft er zin in: "De weersvoorspellingen zijn fantastisch en dat past natuurlijk helemaal bij de insteek van dit jaar. Met een heerlijke plas water aan de nieuwe velden, waarop wederom een recordaantal deelnemers gaan strijden om de winst, ziet het weekend er nu al top uit."

Sinds kort ben ik werkzaam in een frietkraam, een ware droom die uitkwam. Mijn vrienden zeiden in koor: 'Bas, je hebt van je hobby je werk gemaakt, en 'ze hoeven je niet in te werken'. Hier zat zeker een kern van waarheid in. Ik ben niet vies van een snackie hier en daar. Op dieetdonderdag gaat na de voetbaltraining vaak de stekker in het stopcontactje om het vet op te warmen en wat bittergarnituur na een avondje stappen is voor mij ook geen grote onbekende.

Maar het moet wel allemaal uit de frituur komen. Ik heb een hekel aan de Airfryer, een enorme hype onder nepvettehapminnend Nederland. Flippo's, Pokémon en The Ice Bucket Challenge, ze vallen allemaal in het niet bij de rage die is ontstaan op heteluchtfriteuses. Zoals u kunt lezen ben ik er geen fan van, maar het leven gaat door. Mensen maken nu eenmaal fouten en dat overkomt mij ook als ik in de frietkar sta.

De eerste keer mocht ik aan de slag bij Landgoed Huize Bergen in Vught. Een nadeel was dat ik van tevoren een feest had in Oirschot en de klus in Vught om middernacht begon. Om nou op je eerste werkdag ladderzat aan te komen leek me ook geen uitstekend plan. Het komt misschien nog van pas als je glazenwasser of schilder bent, maar in de frietkraam is een trappetje niet nodig. Ik had het daarom bij een paar pilskes gehouden. Ik was nog niet eens aangeschoten, alleen sta ik nu al bekend als degene die dronken op zijn werk stond. Prima aanbeveling voor toekomstige jobs als bierbrouwer of darter, maar niet heel fijn dat je als nieuweling als alcoholist van het bedrijf wordt aangesproken.

Dit werd mede mogelijk gemaakt door mijn twee bazen, Daan en Tom, de twee grootste, gekste, grappigste en gierigste gasten op planeet aarde. Die avond mocht ik werken met de minst volwassen van de twee. Daan hoefde alleen friet te bakken en ik moest zwoegend puntzakjes uitserveren aan de obers. Het was een best wel chique bedoeling dus ik zou bij elk puntzakje een vorkje stoppen. Het werd met de hand eten. Ik was het overal vergeten, beginnersfoutje zullen we dan maar zeggen. Gelukkig werd er niet met de harde hand geregeerd. Ik mocht blijven.
Nu, een paar weken verder, ben ik al van hot naar her gegaan. Vooral hot, want wat is het toch bloedjeheet in zo'n wagen als er vier vetpannen van twintig liter aanstaan. Je wordt zelf bijna gefrituurd.

Het maakt niet uit waar je bent, iedereen is vriendelijk en gezellig. Je komt zelfs beroemdheden tegen, niemand minder dan Jochem van Gelder stond op een XXL frikandel afstand van ons af. Wij boden hem een lekkernij aan, maar hij was te druk hoor. Iets in mij dacht oh, misschien zijn die celebrities gewoon normaal gebleven, maar nee, voor een frietje met voelen ze zich al te goed.

Verderest heb ik het enorm naar mijn zin en avondeten is ook geen probleem meer. Velen van mijn collega's kunnen aan het eind van een werkdag de frietlucht niet meer luchten, maar voor mij lucht dat juist op. Er is geen vuiltje aan de lucht om opnieuw de frietpan aan te zetten en na uitbetaling spring ik een gat in de lucht. Beter één snack in de hand dan tien in de Airfryer, want dan krijg je gebakken lucht.

Eerste Liempdsen Herd Jeu de Bouleskampioenschappen

Liempde - Op zondag 2 september wordt de dorpskern van Liempde omgebouwd tot een ware jeu de boules-arena en worden de Eerste Open Liempdsen Herd Jeu de Boules kampioenschappen gehouden. De banen liggen in het centrum, bij D'n Liempdsen Herd en bij 't Huukske, de Durpsherberg en Het Wapen van Liempde. Er zijn gratis kinderactiviteiten, lekkere hapjes, entertainment en uiteraard is er volop muziek. Het wordt een dag vol Brabantse gezelligheid en gastvrijheid met een Frans tintje.

Verspreid over het hele dorp worden maar liefst twintig jeu de boules-banen aangelegd, allemaal met dezelfde ondergrond. Maximaal 75 teams, bestaande uit twee personen, strijden via een poulesysteem om de wisseltrofee, maar er zijn ook prijzen voor de drie beste duo's.

Gezellige familiedag
Het centrum van Liempde wordt omgetoverd tot een Frans dorpsplein vol muziek en gezelligheid. Er komen gratis activiteiten voor kinderen en ook een hapje en drankje ontbreken niet. Bij de horecalocaties kunnen de uitslagen live gevolgd worden via schermen en op alle terrassen klinkt een vrolijk muziekje.

Aanmelden
Inschrijven kan als duo of als individu. Uit de individuele aanmeldingen vormt de organisatie duo's. Minimum leeftijd is 12 jaar. De kosten bedragen 10 euro per persoon inclusief lunch. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij D'n Liempdsen Herd, 't Huukske, de Durpsherberg en het Wapen van Liempde of te downloaden via www.facebook.com/jeudeboulesliempde. De inschrijving is definitief na ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.

De wedstrijden van de Eerste Open Liempdsen Herd Jeu de Boules kampioenschappen op zondag 2 september beginnen om 10.00 uur en om 17.00 uur wordt de dag afgesloten met de prijsuitreiking bij D'n Liempdsen Herd. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/jeudeboulesliempde.


Ten strijde

De bekende bioloog Dave Goulson zegt in het zomernummer 'Puur natuur' van Natuurmonumenten in een uitvoerig interview: 'Als we niks doen, krijgen onze kinderen een vervelend leven.' En daarbij doelt hij op het feit dat volgens een Duits onderzoek in nog geen dertig jaar driekwart van de insecten is verdwenen. In mijn column van 12 januari 2018 schreef ik daar reeds over naar aanleiding van een artikel in de wintereditie 'Brabants Landschap', een uitgave van de Stichting 'Het Noordbrabants Landschap'. Sindsdien gaat er geen week voorbij of ik lees wel ergens in een krant of tijdschrift hoe erg het wel niet gesteld is met de enorme insectensterfte.

Koos Biesmeijer, de Nederlandse evenknie van Dave Goulson en hoogleraar aan de Universiteit Leiden en vicevoorzitter van Natuurmonumenten, zegt over die enorme insectensterfte: 'Niet alleen in Nederland, maar in grote delen van de wereld gaat het niet goed. Dat is heel vervelend. Niet alleen zijn het bijzondere dieren, ze zijn ook ons natuurlijk kapitaal. We hebben hun diensten nodig. Bijen laten zien hoe de relatie tussen mensen en natuur ervoor staat. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving. Zonder bijen geen koffie, appels, peren, aardbeien en allerlei andere dingen, bijen zijn dus economisch van groot belang.
In geld uitgedrukt gaat het om meer dan een miljard euro per jaar, alleen al voor Nederland, en iets van 230 tot 570 miljard dollar wereldwijd. Als de bijen verdwijnen raakt dat ons direct in ons bestaan. Dat geldt ook voor de natuur in het algemeen. We hebben natuur hartstikke hard nodig voor ons welzijn, ons geluk, onze watervoorziening.'

Biesmeijer zit niet stil om dit gigantische probleem aan te pakken. Hij is mede-opsteller van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat deze zomer aan het kabinet wordt aangeboden. 'Maar', zegt hij, 'je moet niet alleen met het vingertje naar de overheid wijzen en de verantwoordelijkheid van je afschuiven. Je moet ook bij jezelf te rade gaan. Bij alles wat je nu doet, moet je denken aan wat je kleinkinderen tegen kunnen komen. Het gaat om hun leven.'
Hij spoort de leden van Natuurmonumenten en ook alle andere inwoners van Nederland aan om ten strijde te trekken. Kleinschalige inspanning van iedereen heeft effect. Maak daarom je tuin of balkon insectenvriendelijk, eet zo veel mogelijk biologisch, probeer energie te besparen en denk na of je wel of niet op vakantie gaat met het vliegtuig.

Om grootschaliger de gemeentelijke overheden te bewegen nog actiever te zijn om in haar groenbeheer rekening te houden met het insectenleven doet Natuurmonumenten een oproep aan alle leden (maar liefst 719.000) de laatste pagina op te sturen aan de gemeenteraden van ons land. Daarin staan 19 tips voor een bewuster insectenbeheer. Als we dat massaal doen, het vraagt slechts één postzegel, dan worden de gemeentelijke burelen bedolven onder stapels postpakketten. Dat moet de mannen en vrouwen die wij gekozen hebben aan het denken zetten en aansporen zich in te spannen voor een optimaal insectenbeheer.
Mijn oproep is al weg. Die van u binnenkort toch ook?!

Foto: Heemkunde Boxtel

Ge Kools (adjudant bij de gemeentepolitie) als Mozes in de Heilig Bloedprocessie.

Foto: Jan van Oploo, 25 mei 1975

Nieuwe Desso tapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf euro; 2,- per m2; Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

PERSONEEL

Wij zoeken per direct een part-time VERKOOPMEDEWERKER CAFETARIA m/v
voor 2 tot 4 dgn.p.wk.(ook week-enden), voorkeursleeftijd:16+
info: 0411-601249 (vragen naar Ruud) e/o email je c.v. naar: esschetrefpunt@home.nl

12 / 16

Aanvullingen week 25 Aangevraagde omgevingsvergunningen Landgoed Velder, Velderseweg 10, voor het houden van de New Wine Zomerconferentie van 22 juli tot en met 28 juli 2018 Verleende omgevingsvergunningen Banier 7, realiseren 1 woning i.p.v. de eerder vergunde 2 woningen Meldingen Activiteitenbesluit Milieubeheer Koppenhoefstraat 9, oprichten bedrijf voor in- en verkoop lijmen voor houtindustrie

Bekendmakingen week 26

Aangevraagde omgevingsvergunningen
De Beeken 13, rooien: 1 eik uit achtererf. Boom is dood.
Hobbendonkseweg 110, verbouw woning
Nergena 9a, starten Bed & Breakfast.
Velder 18 en 18a, bouw twee-onder-een-kapwoning

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Gemondesestraat ter hoogte van huisnummer 14, ploegen en egaliseren landbouwgrond

Verleende omgevingsvergunningen
Landgoed Velder,Velderseweg 10, voor het houden van de New Wine Zomerconferentie van 21 juli tot
en met 27 juli 2018
Mezenlaan 5, vernieuwen dak en plaatsen overkapping
Munselse Hoeve 13, bouw woning
Uilenbroek/Essche Stroom, perceel L786 aanleggen steilrand, een peil gestuurde drainage en het verwijderen van het semi verharde pad

Regelingen
Regeling betreffende de steunfractieleden gemeente Boxtel 2018
Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Boxtel 2018
Regeling betreffende de taak en de werkwijze van het presidium

Verordening
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
28-06 Keefheuvel e.o.
03-07 Kerkeind
04-07 Lennisheuvel
04-07 Vrilkhoven e.o.
04-07 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Lancering Van Gogh Nationaal Park

Yvo Kortmann spreekt gezelschap toe bij Groot Duijfhuis aan oevers van de Dommel. (Foto: Communicatieteam Het Groene Woud) Foto: Communicatieteam Het Groene Woud

Liempde - Midden in het Dommeldal, aan de voet van het Groot Duijfhuis in Liempde en in het hart van Nationaal Landschap Het Groene Woud/Van Gogh Nationaal Park i.o. werd donderdag het in oprichting zijnde en naar de beroemde Brabantse schilder vernoemde Nationaal Park symbolisch gelanceerd door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Tegelijkertijd werd het officiële startsein gegeven voor de organisatie van de Landschapstriënnale 2020, die in het gebied plaatsvindt.

"Vandaag vieren we de geboorte van Van Gogh Nationaal Park in oprichting", zo stelt Yvo Kortmann, voorzitter van Nationaal Landschap Het Groene Woud. En dit op de dag dat een nieuw seizoen begint en de ooievaars rondom het Groot Duijfhuis letterlijk nieuw leven brengen. De symboliek kan niet mooier.
"De erkenning dat natuur en landschap essentieel zijn voor de leefbaarheid van steden en dorpen is van groot belang", aldus dr. Peter van Rooy. Hij is gebiedsspecialist en nauw betrokken bij de opzet van Van Gogh Nationaal Park i.o. "Vincent van Gogh kan een internationale gids zijn voor het netwerk van groene parels in en om (midden)Brabant en deze verder verbinden."

Landschapsarchitect Marco Vermeulen benadrukt: "Als je als regio wilt meedingen op het internationale speelveld dan moet ook het landschap kunnen concurreren." Brabant staat voor immense opgaven op het gebied van woningbouw, landbouw, duurzame energie en klimaatadaptatie. Ontwikkelingen binnen deze velden moeten gekoppeld worden aan landschapsontwikkeling. "De Landschapstriënnale wil en moet meer doen dan conserveren wat mooi is. Er moet ook nieuw landschap ontwikkeld worden." Dat is ook de ambitie van Eric Luiten, voorzitter van Landschapstriënnale 2020. "Veel maatschappelijke ambities moeten ingepast worden in de landschappelijke topografie; het cultuurlandschap van Nederland. Met de Landschapstriënnale 2020 vergroten we het inzicht in ons landschap en kunnen we alle aspecten van de benodigde transformatie in beeld brengen en bespreken."

Om de waarde van het gebied en de schoonheid van de regio nog maar eens te onderstrepen werd de korte film 'Het landschap als vestigingsvoorwaarde' vertoond, waarin landschapsarchitect Adriaan Geuze spreekt over 'de verpletterende schoonheid van het Dommeldal'. Hij benadrukt het belang van een overlap tussen Brainport Eindhoven als innovatieve topregio met Van Gogh Nationaal Park i.o.

"We zijn blij met de steun van de provincie", aldus Kortmann. "Er zijn ontwikkelingen gaande waar we beide veel uit kunnen halen." Van de Donk wijst er nog op dat het van groot belang is om het palet van betrokkenen zo breed mogelijk te maken en sluit af met de woorden: "Van Gogh was een echte landschapsman. Hij zou veel waardering hebben voor wat we aan het doen zijn."


Op zoek naar eetbaar groen op Velder

Liempde - Eten van planten en kruiden die langs de weg staan: meestal is dat niet het beste idee, zolang je geen deskundige bent op dit gebied. Daarom leidt natuurgids en kruidendeskundige Jules Faber aanstaande zondag 1 juli een wandeling langs diverse eetbare lekkernijen. Deze 'wilde groenten, eetbare bloemen- en kruidenwandeling' vindt plaats rond Landgoed Velder in Liempde.

"Duizenden jaren at de mens wat de natuur te bieden had, tegenwoordig halen we ons eten niet meer uit de natuur maar bij de supermarkt", laat Faber weten. "Terwijl de natuur toch gewoon 'eten' blijft maken", verwijst hij naar de vele eetbare planten die ook vandaag de dag nog in iedere berm groeien.

Maar hoe pak je dat aan, waar kunnen we deze vruchten en planten vinden, waar moeten we op letten, wat kunnen we eten en waar moet je met een grote boog omheen lopen? Op dit soort vragen krijgen de wandelaars komende zondag een antwoord.

De wandeling begint om 10.30 uur, het verzamelpunt is bij de fiets- en voetgangerstunnel die onder het spoor doorgaat naar landgoed Velder, Velder 13. Er is ook een parkeergelegenheid op deze locatie.

De deelnamekosten bedragen voor volwassenen 5 euro en voor kinderen 2,50 euro, inclusief een cracker met eetbare bloemen en kruiden en een A4 met wilde recepten.

Vooraf aanmelden is verplicht en kan per e-mail via jlfaber@hetnet.nl of telefonisch via 0411-284870.


14 / 16

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 19 juni
A-Lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 64,44% 2 H. Jolie & F. Geurts 62,50% 3 W. de Langen & A. Bosveld 61,46%
Uitslagen 21 juni
A-lijn: 1 M. Smulders & M.J. Theloesen 57,99% 2 H. & F. Schalkwijk 57,08%3 W. de Langen & F. Geurts 56,94% % B-Lijn: 1 J. Boom & B. Wienbelt 54,17% 2 G. & I. Damen 53,06% 3 A. van de Sande & F. van de Spijker 52,22%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 19 juni
A-Lijn: 1 L. Frankevijle & C. Pastoor 65,83% 2 T. Walbeek & H. Wolsky 65,00% 3 F. Sedee & R. Dankers 58,75% B-Lijn: 1 H. van Esch & A. van Os 55,83% 1 T. van Leusden & A. Weijns 55,83% 3 T. van der Kolk & S. van Lier 54,58%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 19 juni
A & B-Lijn: 1 F. Daniëls & C. van der Velden 64,88% 2 H. Maas & P. Raaijmakers 59,82% 3 J. Koppen & N. Maas 57,14% 4 K. de Waal & T. van de Leek 56,85% 5 J. van de Borne & E. Jansen 56,25%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 21 juni
A-Lijn: 1 H. Verdonk & J. van Vugt 60,42% 2 H. & J. van de Steen 55,00% 3 R. Prinsen & E. van de Westelaken 52,50% 3 G. Bekkers & R. van Heeswijk 52,50% B-Lijn: 1 M. van Overbeek & C. van Heeswijk 68,75% 2 P. van Gemert & Z. Kusters 58,33% 3 J. Dobbelsteen & W. Strik 56,94%

Duivensport

F. van laarhoven 1
Van Heesch/Van Eijndhoven 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12
C. Willems 11
B. van de Brand 15
W. Langenhuizen 14
23 juni Nantuil le Haidouin, 156 duiven
Pennings/Huiskes 1-3-4-5-9-11-13-14
A. Blummel 2-6
M. & N. verbeek 7
Van Rooy/Platenburg 8-12
T. van de Langenberg 10
R. van de Langenberg 15

23 juni Argenton s/Creuse, 156 duiven
A. Blummel 1
Pennings/Huiskes 2
R. van de Langenberg 3
Com noni 4-5-6-9-10-12
C. Willems 7-11
B. van de Brand 13
F. Kapteijns 14
F. van Laarhoven 15

Tennis

Uitslag Kloppelieren toernooi, 13 t/m 22 juni
HD 3 Piet van de Ven/Henri van Ruremonde
DD 3 Sjan van de Eerden/Anja van Ruremonde
GD 3 Theo van de Loo/Wilma van de Ven
HD 7 Mark v Beers/Henk van de Laar
DD 7 Anita de Bresser/Lia van Abeelen
GD 7 Poule A Ad van Abeelen/Joke van de Loo
GD 7 Poule B Antoine van de Velden/Marjo Peijnenburg
HD 8 Henk van de Laar/Ton de Rooij
DD 8 Elle Kluijtmans/Hennie van den Aker

Honkbal

JRC Ducks, uitslagen 20 juni
Hazenkamp H2-Ducks H1        16-6
Blue Lions Tilburg H2-Ducks H2        7-8
Uitslagen 23 juni
All In JH1-Ducks JH1        16-18
BeeBall Major League:
Toernooi bij Nuenen Lions 2 vd 3 wedstrijden gewonnen
Twins AS1-Ducks AS1        6-10
Ducks AS1-Twins AS1        10-0
Uitslagen 24 juni
Royals H1-Ducks H1        9-1
Honk- en softbal JRC Ducks, programma 30 juni
Ducks JS1-Twins JS1 10:00
Twins JS1-Ducks JS1 12:00
Ducks JH1- All In JH1 12:30
Gryphons AS1-Ducks AS1        14:00
Ducks PH1-PSV PH1        15:00
Programma 1 juli
Royals H2-Ducks H2        10:30
Jeka DS1-Ducks DS1        10:30

Jeu de boules

JBV De Walnoot, uitslagen Regiomix 25 juni
1. Ben Heutink 3/25 punten, 2. Jozef Pennings 3/24 punten, 3. Nanda van Weert 3/14 punten, 3. Ria van Breugel 3/14 punten, 5. Mathijs van der Velden 3/10 punten, 6. Leo Bekers 2/15 punten, 7. Ben van Casteren 2/13 punten, 8. Leo Leenders 2/12 punten, 8. Jo Hanegraaf 2/12 punten


Lieke van Berkel, Eva Roos, Lieve van der Zijde en Sam Sieben. (Foto: Tabitta) Foto: Tabitta

Rotterdam - Vier turnsters van GV Tabitta mochten afgelopen weekend hun opwachting maken in Rotterdam voor de Ahoy Cup 2018.

Zaterdag turnden Lieve van der Zijde, als junior in het senioren deelnemersveld, en Eva Roos beiden een goede wedstrijd in supplement A. Dit resulteerde in een 24ste en negende plaats. Na de wedstrijd werden Eva en de trainers aangenaam verrast doordat zij zich als derde voor de toestelfinale vloer had geplaatst. Deze werd de volgende dag geturnd. Lieve had zich als Nederlands Kampioen junioren divisie 1 al geplaatst op balk, waardoor beide turnsters nog een dag in actie mochten komen in het grote sportpaleis tussen de Nederlandse toppers.

Zondag kwamen Lieke van Berkel supplement D en Sam Sieben supplement C in actie in hal 1. Lieke turnde een nieuw gelukt element op brug en een nieuwe sprong waar ze een val moest incasseren. Mede door haar mooie balkoefening en elegante vloeroefening werd zij alsnog veertiende. Sam, de kersverse Nederlands Kampioene jeugd divisie 1, moest het opnemen tegen de oudere junioren en senioren. Een mooi tweede punt op brug en balk zorgde ervoor dat zij derde werd in dit sterke deelnemersveld.

Tegelijkertijd was het spannend in Ahoy waar Eva een schitterende oefening liet zien met prachtige gymnastische sprongen, de jury was hier zo van onder de indruk dat ook zij het podium mocht betreden, brons met een score van 12.000.
Na Eva was Lieve aan de beurt, in een sterk deelnemersveld met turnsters die allemaal een kop groter waren hield zij zich goed staande en bleef ze rustig, 11.167 was het resultaat. Dit punt was voldoende om uiteindelijk de derde plek te behalen waardoor ook Lieve de bronzen medaille won.

Een verassend en spectaculair laatste wedstrijdweekend voor Tabitta in Ahoy, waarmee de club wederom laat zien bij de top van Nederland te horen.

Familietoernooi Rugby Club Ducks

Jong en oud genoot van de vriendschappelijke rugbywedstrijdjes en de drukbezochte barbecue na afloop. (Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken) Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken

Boxtel - Zo'n 125 sportievelingen, jong en oud, ervaren en onervaren rugbyers, namen zaterdag deel aan het Family Sevens Toernooi bij Rugby Club Ducks. Sinds jaren wordt het lange rugbyseizoen traditioneel afgesloten met dit familietoernooi, ooit in het leven geroepen door oud-speler en -trainer Larry Bloch om mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de rugbysport.

Het toernooi is vooral vaste prik voor Ducksleden, hun familieleden en vrienden. Zeker de Junioren en Colts (14 tot en met 18 jaar oud) zorgen vaak voor extra deelnemers van buitenaf, door vrienden uit te nodigen voor een sportieve, maar zeker ook zeer gezellige dag op het sportpark aan den Wielakker op Munsel.

De deelnemers onder 16 jaar, vaak teams van jonge spelers en hun ouders, speelden touch rugby, de sportievelingen boven de 16 met tackel. Veel mensen namen voor het eerst deel aan de sport, maar dat nam niet weg dat er fel werd gestreden voor de winst. Gelukkig zonder noemenswaardige blessures; de aanwezige EHBO-ers hoefden slechts wat schrammen te verzorgen.

Na de finales kon iedereen zich te goed doen aan een barbecue, speelden de kinderen op het veld en op het springkussen en werd er gezellig nagepraat over het toernooi en het afgelopen seizoen. En kon ook worden vooruit gekeken naar komend seizoen waarin Ducks senioren weer zal deelnemen aan de competitie.

Uitslagen:
U16/Families:
1. Familie Schilder
2. Team David
3. Familie Carrol
4. Familie Saccomani
5. Familie van Straaten
U12/Families:
1. Familie Zimmerman
2. Familie Van Beek/Beerens
3. Familie Jansen en Kaas
4. Familie de Geus
16+:
Liempde Invites
1. Kyro 2
2. Luz Brandts team
3. Kyro 1
Sportiviteitsprijs: Familie De Geus


Tiende Ducky Day bij ODC weer een groot feest

Er werd fel gestreden om de grote penaltybokaal. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Voor het tiende jaar op rij sloot de jeugd van voetbalvereniging ODC het seizoen afgelopen zaterdag af met Ducky Day. Deze traditionele feestdag vol sport en spel is voor vele jonge voetballers, en hun ouders en begeleiders, een van de hoogtepunten van het jaar. En niet te vergeten voor Ducky, de clubmascotte die zaterdag uiteraard zijn opwachting maakte.

De dag begon 's ochtends met de activiteiten voor de mini's en de F-jes, op het zijterrein van sportpark Molenwijk. Zij mochten wedstrijdjes voetballen afgewisseld met de spelletjes die in alle vroegte waren opgezet door de organisatie. De buikschuifbaan en het tobbendansen waren daarbij favoriet, ondanks het frisse weer genoten de kinderen van deze waterspelletjes. De F-jes mochten ook echte penalty's nemen, waar keeper Merijn Verhoeven een hele kluif aan had. Het was een spannende strijd waar uiteindelijk maar één de winnaar kon zijn en dat was Jip Roosen. Hij mocht 's middags ook nog de strijd aangaan om de grote penaltybokaal. Gelukkig had bij de bingo wel iedereen prijs.

Ondertussen maakte Ducky zijn opwachting bij de allerjongste leden van de Kidsclub van ODC. Hun laatste training van het seizoen kregen zij op het hoofdveld. Ducky mocht een paar penalty's nemen en samen met de kinderen die het leuk vonden, werd een groepsfoto gemaakt met Ducky als stralend middelpunt.

De jonge voetballers genoten van een dag vol sport en spel. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Bij de prijsuitreiking werd Ducky verblijd met twee cadeautjes. Onder grote belangstelling van speakers Vincent Kuijten en Mark van der Steen en de kinderen, van wie twee vijfjarigen (samen tien!) de grote knuffeleend mochten helpen, pakte Ducky de grote opblaascijfers 1 en 0 uit, samen 10 uiteraard.

Nadat de jongste jeugd afscheid had genomen van Ducky en richting huis ging, liep de eerste E- en D-jeugd al binnen. Hun programma bestond uit spelletjes met hun eigen team en een voetbaltoernooitje met gemixte teams. Ook hier werd fanatiek gevoetbald. Bij de spelletjes vielen de nieuwkomers, het zwembad met de evenwichtsbalk en het slalom spel Smartgoals, erg in de smaak. Ook hier deden, ondanks dat het wat frisjes bleef, alle kinderen actief mee aan de waterspellen.
Naarmate de middag vorderde, brak de zon door. De grote finale om de penaltybokaal werd dan ook druk bezocht. De spanning was groot voor de drie winnaars: eerdergenoemde winnaar bij de F-jes Jip Roosen, Gino Geerts van de E-lijn en Willem Mosink van de D-jeugd. Uiteindelijk ging Jip er met de grote wisselbeker vandoor. Hij schoot de ballen links en rechts de goal in. De keepers Merijn Verhoeven en Robbie Roelofs moesten flink aan de bak. Ducky maakte zijn opwachting om alle prijzen uit te reiken. En dat deed hij natuurlijk vol trots.


Dubbel verlies voor honkballers Ducks

Nijmegen/Boxmeer - De Honkballers van Ducks speelden afgelopen week twee uitwedstrijden. Woensdag troffen zij in Nijmegen de spelers van de Hazenkamp en zondag speelden zij in Boxmeer tegen Royals. Beide keren trok Ducks aan het kortste eind.

Woensdag konden de Boxtelaren in de eerste inning aan slag geen potten breken, maar daar liet startend werper Jeroen van Nes zich niet door beïnvloeden. Hij weerde zich kranig tegen de sterke slagploeg van de Nijmegenaren, maar moest desalniettemin enkele puntjes incasseren.
Ducks liet dit niet zomaar gebeuren, gaf tegengas en kwam zelfs erg dichtbij. Aflossend werper Yannick Brechenmacher kon helaas niet overtuigen en liet de Hazenkamp hun voorsprong uitbreiden. Max Denteneer nam het van hem over en gooide een prima wedstrijd, maar het mocht niet baten. Na acht innings verloor Ducks met 16-6.

Royals-Ducks
Zondag 24 juni stond voor de Boxtelaren de uitwedstrijd op de planning tegen Royals uit Boxmeer. De werper van Royals liet al snel merken waarom hij op de heuvel stond, en op een honkslag van Jan van der Wielen na had Ducks geen antwoord in de eerste drie inningen. Royals scoorde daarentegen hun eerste punt van de wedstrijd in de derde inning, mede geholpen door twee fouten, want Jeroen van Nes stond zeer sterk te gooien.
Ducks kon geen weerstand bieden en in de vierde en vijfde inning werden er maar liefst zeven punten geïncasseerd op vijf honkslagen en vier fouten.

De Boxtelaren kwamen pas in de zevende inning tot scoren: Van Nes sloeg een driehonkslag en werd binnengeslagen door Van der Wielen. Dit zou het enige punt blijken voor de Boxtelaren. De eindstand bedroeg 9-1. Beste slagman aan de zijde van Ducks: Jan van der Wielen (3 uit 4, 0.750 AVG, 1 RBI).


Nieuw artikel

Foto: TS Dekker

Mooie prestaties TS Dekker op Tjamie'S Open Taekwon-do Kampioenschap

Utrecht - De leden van de Boxtelse Taekwon-do School Dekker namen zondag deel aan het eerste Tjamie's Open Taekwon-do Kampioenschap in Utrecht.

In totaal waren er 244 deelnemers uit vier landen, waarvan maar liefst 161 jeugd Taekwon-doka's. Dat betekende een sterke bezetting in meerdere gewichtsklassen, wat voor veel spektakel en spanning bij de leden zorgde.

Foto: TS Dekker
Foto: TS Dekker
Het drukbezochte kampioenschap was een spannende belevenis voor de jonge Boxtelse taekwon-doka's. (Foto: TS Dekker) Foto: TS Dekker
Foto: TS Dekker

Het was een dag met mooie resultaten: Linda Beekmans 2e tuls en 2e sparren, Tilila Mairouche 2e sparren, Kayleigh Belemans 2e sparren, Mara van der Heijden 3e sparren, Corne Beekmans 3e sparren. Hoewel zij sterk voor de dag kwamen, was er helaas net geen prijs voor Amy Bressers en nieuwkomer Kaj van de Meulengraaf.

16 / 16

28 juni-7 juli

Expositie Brabantse kunstschilder Jan Kruijsen (za &zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

28 juni-14 september

Expositie Mieke Tak 'Landschap'
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

Donderdag 28 juni

Gratis schilderworkshops
09.30 uur, Galerie La Veritá, Stationsstraat 80, Boxtel

Hobbycentrum; glas in lood ( aanmelden)
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Hobbycentrum; aquarelleren ( aanmelden)
13.00 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Informatiebijeenkomst Princenlant fase 4
16.00 uur, Raadszaal Gemeentehuis, Dr. Van Helvoortstraat, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

29 juni-1 juli

Beach Break
Recreatieplas De Langspier, Molenwijkseweg 5C, Boxtel

Vrijdag 29 juni

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Hobbycentrum; werken met textiel ( aanmelden)
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Expositie Kunstlicht 99
14.00 uur, Le Garage, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel

Plug&Play
19.30 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Zaterdag 30 juni

Rondje Boxtel per kano (op afspraak)
10.00 uur, De Pagaai, De Voetboog 7, Boxtel

Dag der Kampioenen
12.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Rondleiding in MUBO canon Boxtel
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Meditatieve wandelingen in Boxtel
14.00 uur, Kasteel Stapelen, Stapelen, Boxtel

Gala JRL
19.00 uur, route: Schijndelseweg, Europalaan, Robert Schumanlaan, eerste weg links Beneluxlaan, Hobbendonkseweg, Fellenoord, Konijnshoolsedreef.

Zondag 1 juli

Rondje Boxtel per kano (op afspraak)
10.00 uur, De Pagaai, De Voetboog 7, Boxtel

Wilde groenten, eetbare bloemen- en kruidenwandeling (aanmelden is verplicht)
10.30 uur, Landgoed Velder, Velderseweg 10, Liempde

Fietsdag Smalwatervallei
10.30 uur verzamelen, Speeltuin Speelvallei tegenover 't Tweespan, Kapelweg 28, Boxtel

Bazaar 2018
11.00 uur, Park Molenwijk, Boxtel

Terrasconcert Fanfare St. Arnoldus in Lennisheuvel
11.00 uur, Jacobushoeve, Middendreef 2, Boxtel

Jubilarisconcert Boxtel's Harmonie
14.00 uur, Muziekhuis Boxtel, Passage Riche4, Boxtel

Kienavond CV De Natneuzen
20.00 uur, Fellenoord 6, Boxtel

Maandag 2 juli

Hobbycentrum: vrije dans (aanmelden)
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Dinsdag 3 juli

Hobbycentrum: creatief met penseel (aanmelden)
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

ZorgSamenBuurt Oost schenkt koffie in de huiskamer van Boxtel Oost
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Be-Chill
14.30 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Jeugdtraining badminton, doe mee!
19.00 uur, Sporthal De Dommel, Van der Voortweg 14, Boxtel

Jeu de Boule Liempde, doe je mee?
19.00 uur, Gilde Sint Antonius Abt, oude Dijk 121, Liempde

Open bridgedrives bij Revanche
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 4 juli

Hobbycentrum: tekenen en Schilderen (aanmelden)
09.00 uur , Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; rikken, jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Rotskidz: Tassen pimpen
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Boxtel

Cultuurhistorische zomerrondleiding: Sint Petrusbasiliek
19.00 uur, VVV, Markt 36, Boxtel

Foto: Caroline

Tamar Raaijmakers

Hera van de Sande

Els van de Wijdeven