DeMooiBoxtelKrant

19 oktober 2016

DeMooiBoxtelKrant 19 oktober 2016


Gerrit Braks en Mark Buijs heropenen samen Helicon MBO Boxtel

Boxtel - Oud-minister Gerrit Braks heeft vrijdagavond, samen met burgemeester Mark Buijs, de nieuwe hal van Helicon MBO Boxtel officieel geopend. De opening vond plaats op de start van de Dutch Agri Food week en werd meteen gebruikt als aanleiding om nieuwsgierigen een kijkje achter de schermen te bieden.

Enkele honderden belangstellenden kwamen op de open avond af. Daar konden zij bijvoorbeeld een lezing volgen van PlantLab uit Den Bosch over de noemer 'telen zonder daglicht'. Marcel Kers van PlantLab legt daarbij uit dat nieuwe manieren van telen in de toekomst zullen leiden tot ingrijpende veranderingen in de manier waarop steden gebouwd worden. "Steden liggen nu waar ze liggen met één reden: de aanlevering van voedsel." Volgens de plantenexpert is dat mogelijk binnenkort voorbij. Een paar lokalen verder konden belangstellenden een interactieve workshop over drones die gebruikt worden in de land- en tuinbouw bijwonen. Daar liet dronekenner Bert Rijk zien hoe drones vrijwel autonoom kunnen helpen bij verschillende taken in de landbouw.

Het was in 1988 ook toenmalig minister Gerrit Braks die de school opende. Directeur Stan Vloet laat weten trots en blij te zijn dat de oud-minister, inmiddels 83 jaar oud, teruggekomen is om de school te heropenen. Braks komt in zijn speech terug op de agrarische geschiedenis van de regio. Ook noemt hij het belang van kwalitatief hoogwaardig praktijkonderwijs. Burgemeester Buijs benadrukt dit later ook in zijn speech: "Je kunt wel zeggen dat het allemaal kan, maar je moet het ook doén!"

Helicon MBO Boxtel maakte een aantal grillige jaren door waarbij het leerlingenaantal van bijna 1000 terugliep tot zo'n 150 en de school een dependance van Helicon Den Bosch werd. Met de opening van de nieuwbouw werd de vernieuwde zelfstandigheid van de school ingeluid. Helicon MBO Boxtel heeft inmiddels weer bijna 800 leerlingen.

Na de grote verbouwing is de school klaar voor de toekomst. Zo is er een nieuwe praktijkhal gebouwd, het laslokaal vernieuwd en is de rest van het gebouw grondig gerenoveerd.

Kinderen leven zich uit op Kinderboekenbal

Bert Rijk gaf een interactieve presentatie over drones. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Het plein voor de bibliotheek aan de Burgakker stond vrijdagavond vol met enthousiaste, van ongeduld trappelende zevende- en achtste-groepers, helemaal klaar voor het jaarlijkse Kinderboekenbal. Nadat Nicole van Spaendonk van Buurtsport het startsein had gegeven, stoven de kinderen de bibliotheek en de Sint-Petrusschool in om samen het jaarlijkse feest der boeken te vieren.

De oudste leerlingen van de Sint-Petrusschool, de Spelelier, de Maremak, de Hobbendonken, de Vorsenpoel, Prinses Amaliaschool en basisschool Sint-Theresia vermaakten zich onder leiding van medewerkers van de bibliotheek, de stichting Brede Scholen Boxtel en leerkrachten van de deelnemende basisscholen met allerlei activiteiten al dan niet in het kader van het thema van de Kinderboekenweek 2016 'Voor altijd jong'. Zo was er een rollator-race, maar ook een swingende dansworkshop. Kinderen konden door striptekenaar Ralph Dikmans een stripfiguurversie van zichzelf laten maken, zichzelf fotoshoppen en ook zelf tekenen en knutselen. Er was nog veel meer te doen en daarover vertellen de kinderen je graag zelf. Je leest hun ervaringen op pagina 13.

Burgemeester Mark Buijs (l.) en oud-minister Gerrit Braks verrichtten samen de heropening. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Directeur Stan Vloet van Helicon MBO Boxtel tijdens zijn openingswoord. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Aan de rollatorrace werd enthousiast deelgenomen. (Foto's: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Het bal werd traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijke dans, waarvan je leuke filmpjes op de Facebookpagina van MooiBoxtel kunt bekijken. Ook vind je hier en op www.mooiboxtel.nl vele leuke foto's van het geslaagde Kinderboekenbal.

Alzheimer Café bij De Nachtegaal

Boxtel/Schijndel - Op maandag 24 oktober wordt in restaurant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 in Schijndel, weer een avond van Alzheimer Café Regio 't Groene Woud georganiseerd. Het thema van de avond is theatervoorstelling.

Wat voor de mensen om hen heen vaak vanzelfsprekend is, is voor mensen met dementie helemaal niet zo logisch. Zij gedragen zich vaak heel anders dan verwacht en krijgen een etiket opgeplakt van egoïstisch of agressief. Maar zelf is de omgeving heel bepalend in hoe mensen met dementie zich gedragen.
De theatervoorstelling geeft een inkijk in het leven van meneer Van Dijk, 82 jaar, met de diagnose ziekte van Alzheimer. Te zien is hoe hij zich thuis staande houdt, maar ook wat er gebeurt als de ziekte voortschrijdt en hij naar een zorgcentrum verhuist. Steeds volgt uitleg over wat er in de verschillende situaties in de hersenen gebeurt en het publiek krijgt daardoor zicht op de grote invloed van de mensen om hem heen op het gedrag van meneer Van Dijk.

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De toegang is gratis.

'Samen één' bij Kerstmarkt Selissen

Boxtel - Ook dit jaar is er weer een grootschalige Kerstmarkt in de wijk Selissen. De markt wordt gehouden op zaterdag 10 december. Gedurende die dag zijn er verschillende activiteiten te beleven verspreid door heel de wijk.

Het thema van de markt is 'Samen één' om te benadrukken dat Selissen een kleurrijke, maar eveneens heel gezellige wijk is.

Naast allerlei activiteiten in Gemeenschapshuis De Walnoot zullen ook de winkeliers en geitenwei activiteiten organiseren. Ook zal de kerstman in zijn arrenslee langs de scholen in de wijk. Daar zal hij kerstwensen ophalen om in de grote kerstboom bij de Van Beekstraat te hangen.

De markt zelf wordt geopend om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Aanvullend op de kerstmarkt is er in De Walnoot een avondvullend programma dat om 18.00 uur start met een kindercircus. Aansluitend volgt een modeshow, waarbij kleding uit alle culturen die in de wijk voorkomen voorbij komt. Ook zullen hapjes uit al deze culturen geserveerd worden. Daarna volgt nog een muzikaal programma waarbij het wereldkoor en de band Kashba het thema zullen uitdragen. Ook wordt er een loterij georganiseerd waarbij leuke prijzen te winnen zijn.

De kerstmarkt en gelieerde activiteiten zijn gratis te bezoeken. Ook aan particuliere goede doelen wordt de gelegenheid gegeven een plekje te krijgen op de markt. Maak je spulletjes die je wilt verkopen of wil je de bezoekers informeren over je vrijwilligersorganisatie, informeer dan of er een kraam voor je is op de kerstmarkt in Selissenwal.

Bel Jeanne 06-30621604 of Mieke 06-52070966 voor 15 november en zij vertellen je of het mogelijk is en wat de eventuele kosten zijn.

Informatieavond Nationaal ZorgFonds op 26 oktober

Boxtel - Het plaatselijk actiecomité NZF en de SP-afdeling Boxtel organiseren een informatieavond over een Nationaal ZorgFonds zonder zorgverzekeraars, zonder eigen risico, met fysiotherapie, ggz en tandarts in het basispakket.

De informatieavond wordt gehouden op woensdag 26 oktober in Gemeenschapshuis De Walnoot. Renske Leijten, Tweede Kamerlid van de SP, zal uitgebreid ingaan op alle aspecten van een Nationaal ZorgFonds. Er zal voor de aanwezigen volop gelegenheid zijn om met haar daarover in discussie te gaan. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Vrijwilligers van het actiecomité NZF en SP zijn in de aanloop naar 26 oktober twee zaterdagen de wijk Selissenwal ingegaan om huis aan huis steunbetuigingen op te halen voor een Nationaal ZorgFonds. Ook op 22 oktober zal dat gebeuren.

Landelijk zijn 185.000 steunbetuigingen binnengekomen en hebben 60.000 mensen een actiepakket besteld, waarmee ze zelf ook steunbetuigingen kunnen ophalen. Ook online kunnen mensen hun steun betuigen via www.nationaalzorgfonds.nl. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 80 procent van de Nederlanders voorstander is van een Nationaal ZorgFonds. In de Tweede Kamer liggen de verhoudingen andersom: 80 procent van de kamerleden wil er niet aan. Door middel van het ophalen van steun onder de bevolking zal geprobeerd worden om de maatschappelijke druk op de Tweede Kamer op te voeren en uiteindelijk te komen tot een Nationaal ZorgFonds met goede en betaalbare zorg voor iedereen.

Het Nationaal ZorgFonds is een initiatief van de SP en wordt ondersteund door een brede maatschappelijke coalitie van organisaties en personen zoals FNV Zorg&Welzijn, Omroep MAX, KBO Brabant, Partij voor de Dieren, 50 Plus, bekende Nederlanders en personen die werkzaam zijn in de zorg.


KBO-activiteiten

Donderdag 20 oktober        Bridgen in De Walnoot 13.30
        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 21 oktober        Rikken en Jokeren in De Rots        13.30
Dinsdag 25 oktober        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
        Kienen in De Walnoot        14.00
Woensdag 26 oktober        Filmmiddag in Verpleeghuis Liduina in zaal Dommelzicht. Opgeven vóór 24 oktober bij Henk Sturkenboom via 677863 of bij Sina van Alpen via 689285        14.30
        Eten bij Verpleeghuis Liduina opgeven vóór 24 oktober bij Henk Sturkenboom via 677863 of henksturkenboom49@gmail.com of bij Sina van Alpen via 689285 of sina_alphen@planet.nl        17.00

De Tijvert per november bewoond door 13 statushouders

Gemeente Boxtel

Boxtel - In voormalig opleidingsinstituut de Tijvert komen per 1 november 13 statushouders te wonen. Zij worden nauw begeleid door ContourdeTwern, dat een speciale coach beschikbaar stelt om het contact tussen buurtbewoners en statushouders goed te laten verlopen. Er is nog geen zicht op hoe lang de statushouders op deze locatie blijven zitten.

De buurt is inmiddels ingelicht. Wethouder Lestrade houdt aan de gesprekken die zijn gevoerd in aanloop naar de huisvesting van de statushouders positieve gevoelens over. "Bij mijn weten gaat het voornamelijk om Syrische mannen die wachten op gezinshereniging", zegt Lestrade, die een slag om de arm houdt, "maar er is geen enkel zicht op hoe lang die in de Tijvert blijven en wat hun gezinssamenstelling is." Eén ding is zeker: zodra hun gezin herenigd is moeten de mannen weg uit de Tijvert. De daar ingerichte woonruimten zijn slechts geschikt voor één persoon. Wel probeert Boxtel de statushouders ook dan binnen de gemeentegrenzen te houden. Lestrade: "We hebben immers geïnvesteerd om deze mensen te laten integreren in de Boxtelse samenleving, dan is het zonde om ze daarna weer weg te sturen."

Op de locatie de Tijvert zit voor in ieder geval tien jaar de bestemming 'noodhuisvesting', dus het lijkt waarschijnlijk dat de woonunits tot 2026 bewoond zullen blijven door statushouders. Ook dat kan de wethouder overigens niet garanderen: "Wij kunnen niet in de toekomst kijken en voorspellen hoe de instroom van vluchtelingen en statushouders verloopt. Maar Boxtel loopt wat betreft huisvesting van statushouders op schema." Wel bekijkt de gemeente op dit moment nog welke alternatieve locaties in aanmerking komen voor de huisvesting van vluchtelingen. "Zo zitten de statushouders de Boxtelaren die soms al lang op een woning wachten niet in de weg", zegt de wethouder.

Bewoners langs spoor Meteren - Boxtel schrijven brief aan minister

Boxtel - Een groep van bewoners langs het spoortraject Meteren - Boxtel hebben een bezorgde brief geschreven aan minister Schultz van Haegen, staatssecretaris Dijksma, het betrokken ministerie en de betrokken gemeenten. In de brief uiten zij hun zorgen over de toename van het goederenvervoer over dit spoortraject en de daarmee gepaarde afname van de leefbaarheid langs het spoor.

De brief is ondertekend door 'Vereniging Samen voor Vught', de vereniging die namens inwoners die langs de gehele route wonen optreedt. De kritiek van de vereniging komt er op neer dat de overheid met de op 3 oktober aangekondigde maatregelen voor de Brabantroute de problemen van dat spoortraject verplaatst naar het traject Meteren - Boxtel.

Door het goederenvervoer in Tilburg en Breda aan banden te leggen, vreest de vereniging dat in de toekomst in Den Bosch en Vught juist veel meer goederentreinen zullen rijden. Voor Boxtel zal volgens hen de situatie ook niet verbeteren.

Werkzaamheden aan het spoor tussen Emmerich en Oberhausen én de voorgenomen leefbaarheidsmaatregelen aan de Brabantroute leveren volgens de vereniging een extra toename van goederenvervoer op het traject Meteren - Boxtel op.

De vereniging vraagt de minister om ook te onderzoeken of op het traject Meteren - Boxtel maatregelen te treffen zijn om het goederenvervoer in te perken en daar waar nodig de leefbaarheid langs het spoor te verbeteren.

Scouts maken kennis met communicatievormen bij wereldwijd Jota-Joti -weekend

Zo'n miljoen scouts wereldwijd communiceren met elkaar tijdens het jaarlijkse Jota-Joti-weekend. (Foto: Scouting Boxtel) Foto: Scouting Boxtel

Boxtel - Zo'n 230 Boxtelse scouts namen dit weekend deel aan het wereldwijde Jota-Joti-weekend, het jaarlijkse communicatie-event. De scouts hebben kennis gemaakt met vele verschillende vormen van communicatie.

Het hele weekend staat in het teken van communicatie. De scouts leggen contact met andere scouts over de hele wereld, in totaal doen er meer dan een miljoen scouts mee aan deze activiteit. Met de hulp van een zendamateur en via speciale Scouting chatkanalen kletsen ze met vele andere scouts. Daarnaast wordt er het hele weekend live radio gemaakt en helpen de scouts mee met het maken van tv programma's.

(Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren

Naast alle op communicatie gerichte programma's was er nog voldoende ruimte voor andere scoutingactiviteiten, zoals verschillende bosspellen, nachtspellen en -tochten.

Scouting Boxtel
Scouting Boxtel is dé scoutinggroep voor Boxtel, Liempde, Esch, Gemonde en Lennisheuvel. Scouting Boxtel heeft uitdagende programma's voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar. Iedere groep heeft programma's afgestemd op de leeftijd van de kinderen in de groep. De diversiteit in het programma betekent dat geen opkomst hetzelfde is. Alle leeftijdsgroepen sluiten het jaar af met een zomerkamp. Dit aangevuld met diverse weekendactiviteiten maakt scouting tot een veelzijdige hobby.

Waardige herdenking Kampina levert verkeerschaos op

Boxtel - De jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Boxtel is waardig verlopen. Wel viel de enorme toestroom van belangstellenden op, waardoor in de Mijlstraat en aangrenzende straten gedurende en na de herdenking een verkeerschaos ontstond.

Het Boxtelse Sint-Barbara en Sint-Joris Gilde, veteranen, een speciaal samengesteld kinderkoor van De Angelagschool, het Boxtelse college van B&W, de Gildenbondsharmonie en de stichting Boxtel Vooruit werken ieder jaar samen om deze herdenking mogelijk te maken.

Peter van de Ven, ceremoniemeester van deze middag leidt de herdenking. Een indrukwekkend Last Post klinkt door het bos, gevolgd door een minuut stilte voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Afwisselend zingen de kinderen van het gelegenheidskoor uit volle borst. Zo wordt ook de jeugd betrokken bij deze herdenking.

Burgemeester Mark Buijs stond in zijn toespraak stil bij de onthulling twee weken geleden van het nieuwe monument voor de airbornes die Boxtel in 1944 bevrijdden. Aansluitend plaatste hij samen met zijn vrouw Christel een krans bij de nieuwe herdenkingsplek namens de Boxtelse bevolking. Ook Gildekoning Guus plaatste een bloemstuk namens het Gilde. Vendelier Freek Claasen bracht met vliegend vaan en onder slaande trom van de tamboers van het Gilde zijn indrukwekkende gildegroet.

Na nog wat gezang door het kinderkoor en muzikale opluistering door het koperensemble wordt onder luid applaus de herdenking afgesloten. Onder het genot van koffie of thee en een plakje cake werd er nog langdurig nagepraat.

Diverse aanwezigen klaagden wel over de verkeerschaos op en rond de Mijlstraat. Hierdoor moesten enkele auto's keren op de smalle weg en zelfs op een landbouwakker waardoor onveilige situaties ontstonden.

Herfstkleurentocht WSV De Keistampers

Boxtel - Wandelsportvereniging De Keistampers loopt op zondag 30 oktober de jaarlijkse Herfstkleurentocht. De start is vanaf het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd in Boxtel. De wandeling gaat dit jaar richting Sint-Michielsgestel.

Deelnemers hebben keuze om 7, 12, 20 of 30 kilometer te wandelen. De lopers van 7 en 12 kilometer worden met busjes naar het natuurgebied gebracht zodat ook zij volop kunnen genieten van de prachtige natuur in Boxtel en omgeving. Op de rustplaatsen zijn warme en koude versnaperingen te verkrijgen, tegen een kleine prijs.

Deelnemers aan de wandeling over 30 kilometer starten tussen 8.00 en 10.00 uur, de 20 kilometer tussen 8.00 en 12.00 uur en 7 en 12 kilometer tussen 9.00 en 13.00 uur. Deelname kost 2 euro per persoon voor leden van een erkende wandelbond en voor overige deelnemers 3 euro. Kinderen krijgen daar gratis een consumptiebon bij.

GPS-wandelen en Nordic Walking.
Ook kun je deze routes met GPS-wandelen. Op het startbureau kun je je GPS-apparaat opladen. Er is ook een mogelijkheid je Nordic-stokken te gebruiken, maar er zijn veel paden die niet altijd even breed zijn.

Voor meer informatie: www.dekeistampers.nl, dekeistampers@live.nl, 06-16211703 of 06-294378453.

Jubileumconcert accordeonist Frans van der Aa bij De Rots

Boxtel - Zondag 30 oktober viert VanderAa accordeons zijn 35-jarig jubileum met een groots jubileumorkest in De Rots. Het concert in het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 begint om 13.00 uur, kaartjes kosten 10 euro per persoon.

Na zijn eerste instrumenten vlier en draailier, begon accordeonist Frans van der Aa in 1982 met het bouwen van zijn eerste diatonische accordeon, in de volksmond trekharmonica of trekzak. De eerste elf jaar als hobby en vanaf 1992 professioneel als 'VanderAa accordeons, bouwer, stemmer en reparateur van accordeons'. Vanaf 2009 is VanderAa accordeons gevestigd aan de Lijsterbesgaard 42 te Boxtel.Meer informatie is te vinden op www.accordionmaker.com.

De Albanese chromatische accordeonist Gjovalin Nonaj uit Brussel zal het het jubileumconcert in De Rots openen met eigen werk. Daarna speelt hij samen met Frans van der Aa (diatonische accordeon) en Lucien Huijs (fluiten) een vijftal Balkancomposities van de hand van Van der Aa samen met Peer Veldhuizen op gitaar. Deze formatie noemt zich D'AluciA. Vervolgens zijn er optredens van de bands Trio Dhoore uit België, Trio Cuat en Tobermore Band uit Nederland, natuurlijk met instrumenten van VanderAa.

De Volle Bloas zoekt muzikanten

Boxtel - Blaaskapel De Volle Bloas zoekt muzikanten over de gehele breedte van de kapel.

Toen De Volle Bloas in 1983 uit een vriendenclub ontstond, kende de kapel twaalf leden. Inmiddels heeft de kapel negentien leden in de leeftijd van 35 tot 72 jaar.

De blaaskapel kent een zeer gevarieerd repertoire van André Hazes tot The Weather Girls, Dire Straits, Bach, The Poppys en The Blues Brothers. De bezetting bestaat uit slagwerk, klarinetten, alt- en tenorsaxen, trompetten, trombones, tuba's en sousafoon.

De Volle Bloas ziet graag de bezetting uitbreiden om ruimer in het jasje te zitten bij repetities en bij optredens. De trombonesectie is op het moment onderbezet. De aanwas met jongere en oudere muzikanten is heel welkom. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar: keesliakids@home.nl. Je vindt De Volle Bloas ook op Facebook: www.facebook.com/De-Volle-Bloas-Boxtel-654723261223861/.

Hulp gezocht voor aanplanten grenswal

Liempde - Stichting Brabantse Bronnen organiseert in samenwerking met Natuurwerkgroep Liempde en SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) op zaterdag 22 oktober dag om een gedeelte van een grenswal in De Geelders aan te planten. Hiervoor zoeken de partijen enthousiastelingen die in de ochtend mee willen helpen.

Het doel van deze werkzaamheden is om de oorspronkelijke begroeiing van de grenswal terug te brengen en het historische landschap van De Geelders beleefbaar te maken. De werkzaamheden zijn het laatste onderdeel van het project 'Grenswallen in Het Groene Woud'.

Geïnteresseerden zijn om 9.00 uur welkom bij café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23 in Kasteren. Daar geeft Bert Maes, die ook de werkzaamheden begeleidt, allereerst een korte toelichting. De werkzaamheden zijn naar verwachting tegen de middag afgerond. Als de klus geklaard is, is er een gezamenlijke afsluiting met soep en broodjes bij café 't Groene Woud. Mensen die graag mee willen helpen, kunnen zich aanmelden via info@sppill.nl. Voor gereedschap wordt gezorgd.

Halloween griezeltocht door Liempde

Liempde - In de wijk Keefheuvel in Liempde is op 29 oktober een Halloween griezeltocht voor basisschoolleerlingen. Groepjes van ongeveer vijf kinderen gaan die avond samen met een (zelf geregelde) begeleider langs de deuren.

De griezeltocht is bedoeld voor kinderen die in groep 4 tot en met groep 8 van de basisschool zitten.

Voor de griezeltocht geldt vanzelfsprekend: hoe enger verkleed je bent, hoe beter. Geheel in Amerikaanse stijl gaan de kinderen de deuren langs voor trick or treat. Dit doen zij met leuke zelfgeknutselde lampions of door samen een spannend Halloweenliedje te zingen. Een bakje of tasje om de opgehaalde snoepjes in te doen is handig.

De kinderen van groep 4 beginnen om 17.30 uur aan hun griezeltocht. De kinderen vanaf groep 5 en hoger starten om 19.00 uur. Waar je gaat starten krijg je nog te horen als je je hebt opgegeven.

Iedereen uit Liempde mag meedoen, ook als je uit een andere buurt komt. Meer info is te krijgen bij Mariska Smulders, 0411-631423 of Linda Thomassen, 06-43946928.

Workshop bij Museum de Groene Poort in de herfstvakantie

Boxtel - Tijdens de herfstvakantie houdt Oertijdmuseum De Groene Poort op dinsdag 25 oktober een speciale herfstworkshop voor kinderen en begeleidende volwassenen. Deze zal draaien om kennismaken met de natuur in het bos tijdens de herfst.

Alle zintuigen worden gebruikt om bewust te worden van de mooie dingen in het bos in deze periode. De deelnemers aan de workshop maken een korte wandeling waarin ze al verschillende dingen kunnen zien die typisch zijn voor de herfst. Na afloop krijgen de kinderen een blijvende herinnering mee om thuis in hun eigen omgeving ook te gaan speuren naar leven in bijvoorbeeld de tuin.

De workshop wordt gegeven op dinsdag 25 oktober en kost 3 euro, bovenop de entree van het museum. Deze is gericht op kinderen maar volwassen kunnen ook meedoen. De workshop start om 13.00 uur. Aanmelden kan bij het museum tot de dag waarop de workshop wordt gegeven.

Muzikanten gezocht voor lampionnenoptocht Selissen

Boxtel - Al 25 jaar lang organiseert de Geitenwei op Selissen de lampionnenoptocht. Ook dit jaar staat de tocht, waar vele kinderen aan deelnemen, weer op het programma, en wel op vrijdag 4 november.

De organisatie is hiervoor op zoek naar muzikanten, die de optocht met kinderen willen begeleiden. Zonder muziek gaat het evenement niet door. Enthousiaste muzikanten kunnen zich aanmelden via geitenweiboxtel@hotmail.com.

Tweedehandsmarkt Ons Ideaal

Boxtel - De maandelijkse tweedehandsmarkt van Vogelvereniging Ons Ideaal bij Gemeenschapshuis De Rots vindt aanstaande zondag 23 oktober plaats.

In De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 zullen op ruim zeventig tafels gebruikte spulletjes worden aangeboden. Er is van alles te vinden: spulletjes uit grootmoeders tijd, kleding, boeken, speelgoed, cd's, dvd's en lp's.Alles voor een mooi prijsje, waar natuurlijk ook nog over onderhandeld en afgepingeld kan worden.

De markt is open van 13.00 tot 16.00 uur, entree bedraagt 1 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Smartlappenavond met Dükerskoor

Boxtel - In Grand Café Rembrandt aan de Rechterstraat 56 brengt maandag 24 oktober het Dükerskoor hun repertoire van smartlappen en zeemansliedjes.

Het koor nodigt het publiek uit om mee te zingen en deelt daarvoor tekstbundels rond. De meezingavond begint om 20.00 uur, een uur voor aanvang gaat de zaal open. De toegang is gratis.

'Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan...'

Toen de allereerste oplage van deze krant werd gedrukt, stond mijn column al in deze prachtige huis-aan-huis krant. Vol bewondering keken de Boxtelaren naar deze nieuwe aanwinst voor het dorp. Met daarin wekelijkse nieuwtjes op allerlei gebieden die de gemeente aangaan. Daarnaast ook nog eens gratis, dat was natuurlijk helemaal mooi!

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De afgelopen jaren heb ik verschillende dingen met jullie in deze column gedeeld... van mooie events of ervaringen in het dorp tot aan privé aangelegenheden. De reacties die ik van mensen kreeg waren fantastisch!

Enige tijd geleden heb ik een aanbod gekregen....eigenlijk 'an offer I can't refuse'. Een baan waarin alle facetten en ervaringen die ik de afgelopen 17 jaar heb opgedaan in mijn vak samenkomen; ik ben nu aan het werk als tv-producent voor verscheidene tv-programma's. Mede door deze nieuwe ontwikkeling, waarin mijn vrije tijd redelijk schaars is en ik veel onderweg ben, heb ik helaas moeten besluiten dat dit mijn laatste column is.

Ik ben echt enorm blij dat ik onderdeel heb mogen uitmaken van dit fenomenale platform en dat ik daarbij heb mogen functioneren als een soort van klankbord voor de Boxtelaren!

Helemaal weg uit Boxtel zal ik natuurlijk niet zijn en ik zal deze krant ook blijven volgen, aangezien ik natuurlijk ook op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen en nieuwtjes in 'mijn' Boxtel!

Ik wil Mark van der Pol, Willemijn Wijdenes en de gehele redactie van de krant enorm veel succes wensen voor de toekomst. Ik weet zeker dat dat goed gaat komen! Ik heb altijd met enorm veel plezier met jullie samengewerkt en jullie mogen enorm trots zijn op wat jullie hebben bereikt!

Tot snel Boxtelaren en Houdoe!

Groet, Geert Hoes


Opbouw Festival Circolo gereed

Liempde - De tenten voor het tiendaagse circusfestival Festival Circolo staan inmiddels op landgoed Velder. Terwijl de bouwploeg het festivalterrein verder inricht en de vrijwilligers kennismaken met de vernieuwde indeling, arriveren ook de eerste gezelschappen.

Festival Circolo maakt zich klaar voor tien festivaldagen waarin meer dan zestig (inter)nationale producties een beeld geven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de circustheaterwereld. Ook Fontys Academy for Circus and Performance Art (ACaPA) uit Tilburg draagt bij aan deze ontwikkelingen met prachtige voorstellingen die een plek verdienen in het hoofdprogramma.

Tijdens de tien festivaldagen is er op het gratis toegankelijke festivalterrein van alles te beleven. Zo staan er verschillende foodtrucks, is er een kids playground en zijn er de Kleine tentjes. In meer dan twintig korte voorstellingen laten jonge, talentvolle artiesten hier zien wat ze in hun mars hebben.

Vorige week moest het festival nog in allerijl op zoek naar een vervangende act omdat een van de hoofdrolspelers van de act 'Le Vide' van Fragan Gehlker, Alexis Auffray & Maroussia Diaz Verbèke geblesseerd is. Op 22, 23 en 24 oktober speelt nu in hun plaats de voorstelling 'Smoke and Mirrors' van The Ricochet Project.

Ratatouille viert jubileum in volle St. Theresiakerk

Foto: Marianne Galema

Lennisheuvel - Met een rijkgevulde St. Theresiakerk en enthousiast publiek vierde Kamerkoor Ratatouille afgelopen zaterdag haar 25-jarig jubileum in Lennisheuvel. Het koor bracht wederom een zeer gevarieerd programma en genoot van alle positieve reacties na afloop.

In Gemeenschapshuis De Orion zette Ratatouille haar feestje voort. De koorleden trakteerden daar de concertbezoekers op een zelfbereide maaltijd met vele kleine zangoptredens tussendoor. Ook hier was het volle bak, hing er een uitstekende sfeer en maakten de koorleden en hun trouwe fans er een gezellig samenzijn van.


Inhaken en meezingen bij OktoberfESCHt

De opbouw van Festival Circolo vorderde de afgelopen week gestaag. (Foto: Jean Philipse) Foto: Jean Philipse

Esch - Op zondag 16 oktober iets na 10.30 uur druppelden de eerste bezoekers binnen in de zaal van Ons Café in Esch. Voor de vierde keer organiseerden de Knoestjes het oktoberfESCHt. De piepersoep en broodjes worst lieten zich goed smaken door de aanwezige frushoppers, terwijl de Knoestjes een rustig achtergrondmuziekje speelden. Meteen na de brunch maakte het publiek zich op voor een gezellige middag.

Gastkapel de Knoestjes opende het middagprogramma. (Foto: Marina van Grinsven) Foto: Marina van Grinsven

Gastkapel de Knoestjes opende het middagprogramma. Aansluitend was het de beurt aan De Knolderapen, De Beierlandskapel, De AggemarvanhuisafBand en Turnami. Er werd genoten van een afwisselend programma waarin niet alleen Tiroler en Duitse muziek te horen was, maar zeker ook populaire muziek werd gespeeld. De zaal was goed gevuld met OktoberfEscht- en muziekliefhebbers. Samen met vele lederhosen, dirndls en pullen bier was het een zeer geslaagd evenement.

Foto: Heemkunde Boxtel

062 Heidebrand Kampina

Aquarel, 42 x 57 cm, gesign. l.o. 1911

Collectie: Rini van Oirschot

Deze aquarel werd in 1911 vervaardigd door Pierre Janssen.

Lange tijd werd nagedacht waar Janssen deze brand geschilderd zou kunnen hebben. Aan de hand van oude krantenberichten en het jaarverslag van de gemeente Boxtel is gedetailleerd te vertellen wat op de aquarel te zien is.

Op de achtergrond is een felle brand te zien. Op de voorgrond zijn militairen van de infanterie uit Oirschot samen met brandweermannen bezig het vuur te bestrijden. Ook de burgerbevolking helpt mee. Rechts zien we de 'ontelbaren', die, volgens de krant, dinsdagmorgen een kijkje kwamen nemen en die de hitte van de dag getrotseerd hebben.

Het rapport van de brandweer vermeldt:

"Op 30 juli 1911 ontstond er een brand in de mast-bosschen en heide genaamd het Groote Vak, eigenaar de Heer J.S. van Hoogerwou, alhier. Door vereende krachten meende men het vuur meester te zijn. Maandag 31 juli d.o.v. gloeide het vuur wederom op, doch werd spoedig door de ter plaatse wachthoudende manschappen van de brandweer gebluscht. Op 1 augustus brak de brand andermaal uit en sloeg over op een groote uitgestrektheid mast en heide, genaamd Campina, eigenaar Mr. G. van Tienhoven te Haarlem. De brand nam zoodanige afmetingen aan, dat met de beschikbare personen aan blusschen niet viel te denken. Dien tengevolge werden militairen van het 2e Regiment Infanterie gerequireerd. In den loop van den namiddag arriveerden twee detachementen. Het eene kon des avonds, nadat den brand gebluscht was naar het garnizoen terugkeeren. Het andere detachement bleef tot 2 augustus bij het terrein van den ramp patrouilleren. Van den heer J.S. van Hoogerwou verbrandde circa 80 H.A., waarvan de schade is geraamd op Fl. 15.000,-. Deze eigendommen waren verzekerd bij 'de Haarlemse Brandverzekering Maatschappij' gevestigd te Haarlem. De brandschade aan de bosschen van Campina is geraamd op Fl. 4800,-; deze waren niet verzekerd."

Echter voor Pierre Janssen werd die brand een hard gelag. Precies drie maanden nadat hij zijn schilderij maakte van de brand in de Kampina, brandt op 30 oktober 1911 zijn eigen huis af, zo meldt het Algemeen Handelsblad van 31 oktober 1911. "Alles was verzekerd", meldt de krant nog.

theo dag bij Rens Doms

Boxtel - theo brillen herken je meteen. Het merk theo staat voor exclusieve, vernieuwende en verrassende brilmode uit België. De brillen zijn kleurrijk, vrolijk, fris en eigenzinnig. En natuurlijk ontbreekt de humor niet. Bij Oogwereld Rens Doms kunt u op vrijdag 21 oktober van 16.00 tot 21.00 uur kennis maken met één van de meest kleurrijke brillenmerken ter wereld. De complete collectie is die dag aanwezig en de vertegenwoordiger van theo zal u van advies voorzien.

Ware kunstwerkjes
theo heeft zich nooit wat aangetrokken van modetrends. Als er al iets van de heersende trends in de ontwerpen te zien is, dan is dat altijd met een knipoog. De brillen zijn ware kunstwerkjes, met veel liefde ontworpen en in kleine oplages geproduceerd. Oogwereld Rens Doms beschikt over een grote collectie theo monturen in tal van kleuren en pasvormen.

De theo-drager
Theo is een anagram voor ''Hoet'' wat weer de achternaam is van de ontwerper, Patrick Hoet. De theo-drager is een trendsetter, heeft een positieve kijk op de maatschappij en houdt van subtiele humor. Daarnaast staat hij of zij stevig in zijn/haar schoenen, heeft geen boodschap aan logo's en heeft een hekel aan goedkope opzichtigheid. Een theo-drager gaat voor kwaliteit, originaliteit en exclusiviteit.

Nieuwsgierig geworden naar het flamboyante Belgische merk theo. Op 21 oktober kunt u bij Oogwereld Rens Doms, Stationsstraat 5 Boxtel, onder het genot van een hapje en drankje gezellig theo brillen komen passen. En als u deze dag een theo bril koopt, dan ontvangt u € 100,- korting op een multifocale bril en € 50,- korting op een enkelvoudige bril. Tevens krijgt u een Belgisch presentje cadeau.

Oogwereld Rens Doms
Stationsstraat 5 Boxtel
Tel. 0411 672033

www.oogwereld.nl


Horrorclown duikt op in Boxtel

Het bekladde skateparkje aan de Gezworenen. (Foto: Eric Top) Foto: Eric Top

Boxtel - Politieteam De Meierij liet woensdag via Facebook weten dat het fenomeen horrorclown ook Boxtel heeft bereikt. Zowel woensdag- als donderdagavond kwamen bij de politie meldingen binnen over een clown, die mensen de stuipen op het lijf jaagt.

De horrorclown is een fenomeen dat over is komen waaien uit Amerika. Daar gingen eerder al mensen verkleed als clown de straat op om, vooral 's avonds en 's nachts, soms zelfs met levensechte nepwapens, mensen de stuipen op het lijf te jagen.

Foto: Eric Top

De politie geeft aan getipt te zijn over een horrorclown in Boxtel. In dezelfde verklaring laat de politie ook weten niet gediend te zijn van dergelijk gedrag: "Door ons wordt dit puberale gedrag niet gewaardeerd of getolereerd. Een clown is er om een kind vrolijk te maken, helaas zijn er mensen die dit graag willen verzieken."

Ook op de sociale media doken kort na de melding accounts op van horrorclowns in de omgeving van Boxtel. Eerder werden soortgelijke clowns gezien in Groesbeek, Arnhem en Oss. In Rotterdam werd vorige week een horrorclown opgepakt.

De politie wil niet in detail treden over het fenomeen omdat dit zou leiden tot copycatgedrag. Een woordvoerder houdt het bij de volgende verklaring: "Aan clowns die sommigen de stuipen op het lijf willen jagen is niets leuks en stoers. We vinden het puberaal en vooral heel sneu. Dat moet stoppen, want de impact is groot."

De politie geeft aan dat zo'n 'grap' kan uitmonden in een echt politie-onderzoek met grote gevolgen. Dat geldt ook voor mensen die op deze horrorclowns gaan jagen: "Geef info door aan de politie, maar ga niet voor eigen rechter spelen. We weten dat de spanning vooral ligt in de aandacht die dit krijgt. Over aandacht op tv, radio, social media en in kranten, kunnen deze types opscheppen."

In dat licht is het opvallend dat donderdagavond een Facebookbericht van de politie offline werd gehaald waarin de politie zich in spierballentaal uitliet over de Boxtelse horrorclown. Ook op Instagram werd een account van de vermeende horrorclown offline gehaald. Het account had enkele honderden volgers.

Stiekem een gesprek opnemen, mag dat?
Een tijd geleden vroeg een kennis mij om hulp. Hij vroeg mij of het strafbaar is om in het geheim een gesprek op te nemen. Hij wilde het gesprek gebruiken in een rechtszaak om zijn gelijk te kunnen aantonen.

Juridisch gezien is het in principe geen probleem (telefoon)gesprekken, waar je zelf aan deelneemt, op te nemen. Je mag gesprekken opnemen om ze bijvoorbeeld later terug te kunnen luisteren. Zolang je de opnames voor privédoeleinden gebruikt, hoef je de andere partij niet op de hoogte te brengen.
Het opnemen van een gesprek zonder dit te melden is niet erg netjes, maar is het ook onrechtmatig.
Dat een stiekem (of heimelijk) opgenomen gesprek onrechtmatig verkregen bewijs is, is een veelvoorkomend misverstand. In Nederland zijn er onder andere civiele rechters en strafrechters. Een stiekem opgenomen telefoongesprek mag gewoon als bewijs worden voorgelegd aan de civiele rechter. In het burgerlijk recht, waar je als twee burgers tegenover elkaar staat, mag je best wel veel.

In Nederland hanteren de civiele rechters een zogenaamd open systeem. Dit betekent dat bijna al het bewijs is toegelaten. Je mag dus alle middelen als bewijs gebruiken, dus ook stiekem opgenomen (telefoon)gesprekken. Zelfs als het bewijs onrechtmatig zou zijn verkregen, kan het als bewijs dienen voor de civiele rechter. Alleen als er sprake is van een ontoelaatbare inbreuk op de privacy zou het door jou verzamelde bewijs niet gebruikt kunnen worden. Dit klinkt lekker vaag en dat is het ook. De civiele rechter zal dit per zaak bepalen.
Ook in strafrechtelijke zaken mag je als burger in principe gesprekken opnemen en dit als bewijs aandragen, bijvoorbeeld als dit bewijs oplevert van bedreiging. Bij een strafrechter mag het Openbaar Ministerie geen onrechtmatig verkregen bewijs gebruiken. Als burger hoef je je echter niet te houden aan de strenge opsporingseisen die gelden voor het OM en de politie.
Kortom, het opnemen van je gesprekken kan onrechtmatig zijn wanneer je een ernstige inbreuk maakt op de privacy van de ander, maar dat betekent nog niet dat het niet gebruikt kan worden als bewijs in een civiele procedure. In vrijwel alle gevallen zal een opname van een gesprek dus gewoon in de rechtszaal gebruikt kunnen worden.

O ja, en dan nog even dit. Het wordt al weer vroeg donker en nog even en de wintertijd gaat weer in. Zorg ervoor dat je tijdens de donkere dagen goed zichtbaar bent en blijft. Controleer de verlichting van je voertuig regelmatig. Maar zorg ook voor verlichting rondom je huis. Het kan best vervelend zijn als je in het donker naar je huis moet lopen en dat struikelt over die ene losse steen. Daarnaast heeft goede verlichting ook weer een afschrik-effect op inbrekers. Want helaas gebruiken zij de donkere dagen ook om in te breken. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er tijdens storm en regen vaker wordt ingebroken, we zijn dus gewaarschuwd.

Liempdenaar verliest beroep tegen sluiting pand Ooiendonksestraat

Liempde - Een Liempdenaar die in beroep was gegaan tegen de sluiting van zijn pand aan de Ooiendonksestraat is donderdag in ongelijk gesteld. In zijn loods werden op 29 juni hennep, gestolen goederen en wapens gevonden.

De Liempdenaar meende dat deze hoeveelheid drugs, én het feit dat hij voor de eerste keer over de schreef ging, een sluiting op grond van de Opiumwet niet gerechtvaardigd was. De rechter ging hier echter niet in mee en meent dat het vergrijp, in combinatie met het aantreffen van meerdere wapens en gestolen goederen ernstig genoeg is om toch een sluiting op te leggen.

De politie ontving op 29 juni een melding dat in België een shovel met een track en trace systeem om de locatie te bepalen gestolen was. Het GPS-signaal werd teruggevonden aan de Ooiendonksestraat, het perceel van de Liempdenaar. De shovel werd in een loods aangetroffen.

Ook werden van diefstal afkomstige aanhangwagens, een boottrailer, een vermoedelijk omgekatte vrachtauto en een van diefstal afkomstige motor aangetroffen. Daarnaast werden tien vuurwapens en op vuurwapens lijkende voorwerpen met munitie aangetroffen, waarvan sommige doorgeladen. In een van de loodsen op het terrein werd bovendien 460 gram gedroogde hennep aangetroffen.

Hakenkruizen op speelveldje bij Gezworenen

Boxtel - Twee jongens zijn vrijdagochtend staande gehouden omdat ze hakenkruizen en andere gevoelig liggende leuzen aan het sprayen waren op en rond het skateparkje aan Gezworenen.

Enkele buurtbewoners van de kerngroep overlast stapten op de vandalen af. De daders vluchtten weg en konden later op aanwijzing van de buurtbewoners door de politie staande gehouden worden.

De staande gehouden jongens waren volgens de politie schuldbewust. In overleg met de politie en opvoeders zijn afspraken gemaakt met de jongens om ze hun eigen vernielingen te laten herstellen.

Mijn Mooi Boxtel: Wilma Termeer

Foto: Wilma Termeer

Een foto van het mooie uitzicht vanuit de Liempdseweg in Boxtel, tijdens mijn fietstocht op een donderdagmorgen in september geknipt. Een stralende zon die nog even achter de wolken zit, maar later weer zorgt voor een zonnige zomerdag!


Expositie Boxtelse Joram Raaijmakers in kamp Vught

Foto: Joram Raaijmakers

Vught - Tijdens de Maand van de Geschiedenis met het thema 'Grenzen' vertelt de uit Boxtel afkomstige kunstenaar Joram Raaijmakers over zijn project 'Architecture of control' in kamp Vught. Raaijmakers is ontwerper en deed meerdere jaren onderzoek naar militaire wachttorens in uiteenlopende landen. Hij onderzocht het fenomeen van de wachttoren vanuit verschillende perspectieven (architectonisch, militair en esthetisch) en relateerde deze aan moderne controlemechanismen, zoals camera's. Raaijmakers, afgestudeerd aan de Design Academy, woont in Rotterdam en Kopenhagen en bundelde zijn resultaten in het boek 'Memories of the watchtowers' dat in juni werd gepresenteerd in het Deens Architectuur Centrum.

Na een bezoek aan kamp Vught in augustus 2015 ontstond het idee om een deel van zijn werk te exposeren, waarbij Raaijmakers op 23 oktober een lezing geeft. In de ontvangsthal zijn vanaf 16 oktober een aantal modellen van wachttorens en werktekeningen te zien. Deze zijn verdeeld in drie tijdsperiodes, waarbij de ontwerper de torens van het verleden presenteert naast torens van het heden. Ook speelde Raaijmakers met varianten van het wachttoren-beeld, zoals een 'souvenir-lepel' met een wachttoren erin verwerkt, inclusief de coördinaten.

Foto: Joram Raaijmakers
Foto: Joram Raaijmakers
Foto: Joram Raaijmakers
Joram Raaijmakers naast één van de modellen van wachttorens die hij gebruikte tijdens zijn studie. (Foto: Asmus Lauridsen) Foto: Asmus Lauridsen

Raaijmakers: "Vught is voor mij een speciale plaats om het werk te presenteren, omdat ik hier al als kind vaker ben geweest. Opgegroeid in Boxtel met een vader werkzaam voor Defensie op de Lunettenkazerne en later ook als aalmoezenier/luitenant-kolonel aanwezig in Bosnië tijdens de val van de enclave Srebrenica." Dit heeft volgens Joram gediend als inspiratie. "Verder fascineert de militaire wereld me. Die is vooral gericht op het functionele."

Vught is volgens Raaijmakers een bijzondere locatie voor de expositie omdat daar de wachttorens zowel in hun historische context, als in de neutrale context waarin hij ze plaatst te zien zijn. "Volgende week exposeer ik op de Dutch Design Week en dan zie je dat een wachttoren heel andere associaties met zich meebrengt dan in Vught!"

"Dit project is stiekem wel mijn levenswerk geworden", vertelt Joram lachend. Hij legt uit dat de expositie vooral bedoeld is om mensen te laten nadenken over wachttorens en hun functie. Volgens de kunstenaar levert zijn project soms interessante interacties op tussen hem en zijn bezoekers: "ze sturen mij dan bijvoorbeeld foto's van wachttorens." Raaijmakers heeft naar eigen zeggen nog een hele lijst aan wachttorens die hij wil bezoeken: "Ik wil bijvoorbeeld ook nog graag naar Israël om daar de torens te bekijken."

Op zondag 23 oktober vertelt Joram Raaijmakers tussen 13.00 en 13.45 uur over zijn werkwijze bij kamp Vught. De lezing is zonder bijbetaling te bezoeken voor museumbezoekers. Entree is voor Museumkaart-houders gratis, 6 euro voor volwassenen en 3 euro voor kinderen van 10 tot en met 17 jaar oud. In zijn presentatie gaat hij in op zijn onderzoek naar het fenomeen van de wachttoren en zijn relatie met grenzen, planning, architectuur, geschiedenis en controle. Ook geeft hij toelichting op het recent verschenen boek 'Memories of the watchtowers' dat hij in samenwerking met de Deense vormgever Asmus Lauridsen heeft ontwikkeld. Je kunt je aanmelden voor de lezing via info@nmkampvught.nl. Ook is het mogelijk deel te nemen aan de rondleiding van 14.00 uur (2 euro per persoon).

Groot onderhoud voor Gemeenschapshuis De Orion

Lennisheuvel - De 'oppimpbeurt' van Gemeenschapshuis De Orion is vorige week van start gegaan met de aanschaf van een nieuwe audio-installatie. Naast deze installatie krijgt het gebouw onder andere een verfbeurt en nieuwe vloeren. De verbouwing is mogelijk dankzij een financiële toezegging van 25.000 euro van het VSB fonds en 900 euro van het Oranjefonds voor een nieuwe beamer.

De Orion is al jarenlang het hart van onze gemeenschap. Om ervoor te zorgen dat het gebouw blijft voldoen aan de wensen van haar huidige en mogelijk nieuwe gebruikers is er begin 2015 projectgroep opgezet. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van het bestuur van het gemeenschapshuis, gebruikers, en het wijkberaad. De projectgroep maakte een selectie en een begroting en zocht naast de bijdrage van van het IDOP naar andere financiële middelen.

Afgelopen week is de nieuwe audio-installatie aangelegd door vrijwilligers van Teejatergroep Orion, de Beyerland kapel en de Fanfare Sint Arnoldus, zodat zij weer jaren vooruit kunnen.

De komende maanden gaat er echter nog veel meer gebeuren: het gebouw krijgt een complete make-over. Denk hierbij aan schilderwerk binnen en buiten, nieuwe vloeren, het gebouw wordt rolstoeltoegankelijk gemaakt en komt er naast de nieuwe audio installatie ook een beamer en een beeldscherm.Met deze aanpassingen krijgt gemeenschapshuis Orion een eigentijdse uitstraling en kunnen de gebruikers optimaal profiteren van de nieuwe voorzieningen.

Killerclown in Boxtel: hoe kinderachtig kun je zijn?

Wat veel Boxtelaren wel zal bezighouden is het nieuws dat mensen verkleed als killerclowns anderen laten schrikken. Deze clowns gaan dan met (nep)bijlen of messen de straat op en jagen mensen op. Zelf vind ik dat dit echt heel erg kinderachtig en triest is. Clowns zijn bedoeld om kinderen op te vrolijken en niet om mensen op te jagen. Met Halloween kan ik nog een beetje begrijpen dat je als iets engs verkleed mensen wil gaan laten schrikken, maar dan doe je ook meteen je masker af en bied je je excuses aan.

Veel mensen van mijn leeftijd vinden het erg irritant dat dit soort mensen rondloopt verkleed als clown. Het is irritant om de hele tijd om je heen te kijken of er geen clowns zijn. Ook via social media worden veel berichten gedeeld. Op enkele nieuw aangemaakte Instagram-accounts wordt mensen opgeroepen de clowns aan te pakken, maar er zijn er ook die zogenaamd de clowns moeten voorstellen. Sommige van die accounts vertellen bijvoorbeeld waar een clown zit en dan gaan mensen daarheen om de hem te zoeken.

Dat soort dingen is zo kinderachtig en triest. Vooral als je beseft dat die clowns meestal niet op de aangegeven plek zitten. Ik denk dan: als je zo stoer bent de clown uit te hangen door mensen te laten schrikken en ze bijna een trauma geeft, ben dan ook zo stoer om te komen. Dat zijn ze meestal niet. Daarom is het kinderachtig en triest.


Killerclown in Boxtel: hoe kinderachtig kun je zijn?

Wat veel Boxtelaren wel zal bezighouden is het nieuws dat mensen verkleed als killerclowns anderen laten schrikken. Deze clowns gaan dan met (nep)bijlen of messen de straat op en jagen mensen op. Zelf vind ik dat dit echt heel erg kinderachtig en triest is. Clowns zijn bedoeld om kinderen op te vrolijken en niet om mensen op te jagen. Met Halloween kan ik nog een beetje begrijpen dat je als iets engs verkleed mensen wil gaan laten schrikken, maar dan doe je ook meteen je masker af en bied je je excuses aan.

Veel mensen van mijn leeftijd vinden het erg irritant dat dit soort mensen rondloopt verkleed als clown. Het is irritant om de hele tijd om je heen te kijken of er geen clowns zijn. Ook via social media worden veel berichten gedeeld. Op enkele nieuw aangemaakte Instagram-accounts wordt mensen opgeroepen de clowns aan te pakken, maar er zijn er ook die zogenaamd de clowns moeten voorstellen. Sommige van die accounts vertellen bijvoorbeeld waar een clown zit en dan gaan mensen daarheen om de hem te zoeken.

Dat soort dingen is zo kinderachtig en triest. Vooral als je beseft dat die clowns meestal niet op de aangegeven plek zitten. Ik denk dan: als je zo stoer bent de clown uit te hangen door mensen te laten schrikken en ze bijna een trauma geeft, ben dan ook zo stoer om te komen. Dat zijn ze meestal niet. Daarom is het kinderachtig en triest.

Presentatie boek 'Wie zoekt die vindt' in De Groene Poort

Boxtel - Het nieuwe jeugdboek met de titel 'Wie zoekt die vindt' wordt op donderdag 20 oktober om 16.00 uur in Oertijdmuseum De Groene Poort officieel gepresenteerd worden door Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur van de Provincie Noord-Brabant.

Het jeugdboek met de titel 'Wie zoekt die vindt' is geschreven door Dhr. Ir. Noud Peters. Het boek is een gezamenlijke uitgave van twee musea: Oertijdmuseum De Groene Poort in Boxtel en Museum Klok en Peel in Asten en behandelt allerlei archeologische en geologische vragen.

Peters (1941) studeerde Plantenziektenkunde in Wageningen. Na het voltooien van deze opleiding werkte hij achtereenvolgens in het middelbaar onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Tot een aantal jaar terug was hij actief als docent biologie op de lerarenopleiding van Fontys in Tilburg.

Oertijdmuseum De Groene Poort is te vinden aan de Bosscheweg 80. Het boek 'Wie zoekt die vindt' is te koop voor 12,50 euro bij het Oertijdmuseum.

Wooninitiatieven Senioren in Boxtel en Liempde volop mogelijk

Boxtel/Liempde - Aan de fietstocht langs kansrijke plekken voor het opzetten van kleinschalige wooninitiatieven door en voor senioren, georganiseerd door Stichting Ouderen in Regie Boxtel, namen zaterdag 22 geïnteresseerde senioren deel.

Er zijn verscheidene mogelijkheden op de plekken die bezocht werden omdat het stuk voor stuk prima percelen zijn voor het realiseren van huisvesting voor de senioren. Ouderen in Regie wil samen met senioren initiatieven ontwikkelen die in te passen zijn in de omgeving. Dat kan door zowel in het centrum, bijvoorbeeld in de pastorietuin aan de Baroniestraat of in Liempde, als op wat afstand daarvan, zoals bij Petershoek of Hamsestraat/Roderweg in Liempde kleinschalige wooninitiatieven te ontwikkelen.

De gemeente is aan zet om de ontwikkelingen in bestemmingsplannen te vertalen, wat volgens Ouderen in Regie vertragend kan werken. De stichting hoopt dat er bestuurlijk en ambtelijk voldoende actiebereidheid is bij de gemeente. Senioren die zelf de regie willen nemen in het ontwikkelen van woonopties kunnen zich aanmelden bij Ouderen in Regie via info@oudereninregie.nl of via 06-34272966. Aan geschikte percelen is in Boxtel geen gebrek. Binnenkort wordt er een excursie georganiseerd naar gerealiseerde kleinschalige woonprojecten buiten Boxtel, eveneens om inspiratie op te doen.

Luchtpost uit Andalusië: Hans & Anneloes Schellekens

Foto: Marco Borghardt

Agua

Over agua, oftewel water, is heel wat te vertellen, zeker als je in Andalusië woont. In Nederland komt het zomaar uit de lucht vallen, hier in Arenas moeten we er wat meer moeite voor doen.

Dit jaar hadden we weer eens een droge winter, de regen die we kregen kwam in de vorm van stortbuien en duurde niet langer dan een paar uur. De grond heeft dan niet of nauwelijks tijd om het water op te nemen en we zien het dan ook verdwijnen via de Rio Seco (inderdaad, de droge rivier) richting zee. Pas in mei hadden we een aantal dagen 'normale' regen. Niet leuk voor de gasten in onze B&B, maar erg welkom voor de boeren om ons heen, die in grote mate afhankelijk zijn van de landbouw. Veel regen betekent uiteraard water voor de olijven, amandelen, druiven, avocado's en mango's, die in steeds grotere aantallen in onze vallei verbouwd worden.

Foto: Marco Borghardt

Ook voor ons was de regen welkom, want dat betekent water uit de kraan. Het is wellicht moeilijk voor te stellen, maar met name in de maanden juli en augustus komt het met regelmaat voor dat er grote watertekorten zijn. De waterleiding wordt dan simpelweg, zonder pardon, voor onbepaalde tijd afgesloten.

Woon je net als wij in het buitengebied in de bergen, dan is het sowieso een luxe als je waterleiding hebt. We zijn Ernesto (de oorspronkelijke bouwer en bewoner van onze Casa) nog elke dag dankbaar, dat hij bijna dertig jaar geleden de gemeente zo gek heeft gekregen een waterleiding naar zijn huis te leggen. Daarnaast heeft hij ook een ondergronds waterreservoir gebouwd met een capaciteit van 10.000 liter. Compleet met pomp uiteraard anders heb je er niet zoveel aan. Zo kunnen we onze gasten toch altijd van water voorzien.

Sporadisch komt het voor dat we zo'n lange tijd afgesloten zijn dat ons reservoir leeg raakt (met twaalf personen in huis kan het snel gaan). Geen nood, dan bellen we Ramiro de Arenas! Deze bijzonder aardige man uit ons dorpje heeft twee vrachtwagens met een grote tank daarop. Daarmee vervoert hij samen met zijn zoon water naar de huizen in het buitengebied. In zijn tank past precies (het is net of het ervoor gemaakt is) 10.000 liter water.

Als hij bij ons het reservoir komt vullen, vertelt hij altijd prachtige verhalen uit zijn jeugd. Hij is op minder dan honderd meter van onze B&B opgegroeid en speelde altijd op de top van de heuvel met zijn vriendjes. Op die top (daar was nog een mooi stuk vlakke grond) heeft Ernesto later zijn huis gebouwd. Ramiro kan vol passie en emotie vertellen hoe hij opgroeide tussen de olijfbomen en hoe eenvoudig, hard, maar ook gezellig het leven toen was en hoeveel er sindsdien veranderd is en nog steeds verandert. Wij luisteren graag naar hem onder het genot van een kop koffie. Niet voor Ramiro overigens, die drinkt altijd water…

Hasta la proxima!!
Hans en Anne-Loes Schellekens
www.casagradable.com


Tip 6: Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland?

Foto: De Ploegers

Liempde - Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland? Op zaterdag 29 oktober zal iedereen het weten. Dan wordt tijdens de jaarlijkse installatie van de nieuwe Prins in Ploegerspaleis Het Hof van Liempde bekendgemaakt wie dit jaar de scepter gaat zwaaien over het seizoen 2016-2017; het 50e seizoen van Prinsenvereniging De Ploegers. Een seizoen met een gouden randje. Tot die tijd geeft de geheimcommissie tips over diens identiteit. Deze week tip 6.

In de afgelopen weken heeft de geheimcommissie van de Ploegers genoeg tips gegeven over het karakter, het uiterlijk en de hobby's van de nieuwe Prins. Maar wat doet hij nu eigenlijk heel de dag? Waar verdient hij de kost mee? Het antwoord daarop is simpel: met praten. Hij kletst en praat en discussieert heel wat af. Of het allemaal even serieus is dat vragen wij ons af.

Foto: De Ploegers

Voor de installatie van de nieuwe prins en hieraan voorafgaand, het afscheid van Prins Primus en Adjudant Johan, is iedereen van harte welkom in Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 in Liempde. De avond begint om 20.30 uur.
Als Prins Primus, oftewel Paul Saris, de 'proeve van bekwaamheid' met goed resultaat aflegt, zal hij worden opgenomen in het Gilde van de Oud-Prinsen. Hierna volgt een installatiespel waaraan alle aanwezigen kunnen deelnemen. Climax van het spel is uiteraard de bekendmaking van de prins. Dit zal rond 22.30 uur zijn.


Foto: Stichting Kèk Liemt

De Stichting Kèk Liemt zou graag informatie willen ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of personen die op foto's staan. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reactie kan ook gestuurd worden naar de website van Kèk Liemt: http://www.kekliemt.nl/actueel. Alle reacties worden op www.kekliemt.nl/actueel gezet.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt, Jan Hazenberg en Louis Schroeijers


INbox

Foto: Hans van Doorn

INbox – Samen in voor Boxtel.
Sinds onze oprichting onze lijfspreuk. Samen in voor Boxtel. Niet zo maar een kreet, maar een slogan die recht uit ons hart komt. Waar men soms het idee heeft dat politici er zitten ter meerdere eer en glorie van zichzelf, kan ik uit de grond van mijn hart zeggen dat wij er zeven jaar geleden mee begonnen zijn omdat wij iets wilden doen voor onze mooie gemeente, iets willen doen en het verschil willen maken.

Er zijn mensen genoeg (helaas) die wel altijd roepen,maar het daar ook bij laten. Die ook vinden dat er noooooit iets te doen is in Boxtel, hoewel wij meer dan 500 evenementen per jaar op de kalender hebben staan. Dat kan en dat is jammer. We hebben een mooie, inspirerende en bruisende gemeente en gelukkig hebben we ook heel veel vrijwilligers die dat elke week weer laten zien en waarmaken.
Al met al zijn de gemeenteraadsleden ook een soort van vrijwilligers. Al hebben wij soms moeilijke en ingrijpende beslissingen te maken, het blijft toch de mooiste 'klote-bijbaan' die er bestaat. Waarom? Je doet mee, daar waar het beslist wordt. Je mag mede vormgeven aan al het bruisende in onze gemeente, maar je mag ook mee beslissen over waar de centen voor gebruikt gaan worden.

Nu zult u zeggen: daar is het college toch voor? Inderdaad hebben we hiervoor een zeer competente wethouder die de zaken met zijn ambtenaren netjes voorbereid - waarvoor dank en hulde want het is elk jaar weer niet niks - maar wethouder Van Wanrooij moet uiteindelijk ook komende maand met de billen bloot ten overstaan van de raad zijn begroting verdedigen en op alle vragen antwoord geven die gesteld gaan worden omdat er zaken toch nog niet helemaal duidelijk zijn. Voorwaar geen sinecure. Want dat is weer de andere kant van politici: wij kunnen ook flink zagen en vragen en nog een keer vragen totdat we denken dat we genoeg weten om een goede afweging te kunnen maken voor weer een jaar verdeling van het geld binnen Boxtel.

Zo is het en zo hoort het. Algemene beschouwingen is een mooi spel. Een heel serieus spel want het gaat over geld van u en mij en hoe we hier een goede verdeling kunnen bewerkstelligen. Voor ieder een stukje van de grote taart, zodat we allemaal weer verder kunnen in het nog mooier en gezelliger maken van de mooie gemeente die Boxtel heet.

Zoals gezegd een mooi spel met mooie betogen doorspekt met zaken die alle partijen afzonderlijk belangrijk vinden. Graag willen wij u dan ook van harte uitnodigen om dit eens een keer mee te komen maken. Ik zie u graag op dinsdag 8 november aanstaande in de raadszaal.


PvdA/GroenLinks

Foto: PVDA/GL

Boxtel fietst
In de periode 2010 tot 2016 is in Boxtel het fietsgebruik met gemiddeld 30 procent gestegen. Terwijl het autoverkeer in aantal nagenoeg gelijk is gebleven. Dat is de conclusie na analyse van de verkeerstellingen van 2010 en 2016 door de Fietsersbond.

Vaker de fiets?
De verkeerstellingen zijn in 2010 en 2016 uitgevoerd in opdracht van de gemeente Boxtel. Van de 48 telplekken waren er 32 op hetzelfde wegvak in oktober 2010 en maart 2016. Op maar liefst 29 van die 32 plekken vindt er een opvallende stijging plaats van het fietsgebruik. De stijging varieert van 5 tot 200 procent. De gemiddelde stijging is 30 procent. Dit stijgingspercentage mag met HOOFDLETTERS in de krant: 30 procent meer fietsgebruik terwijl de auto iets minder gebruikt wordt. Neemt de automobilist binnen Boxtel vaker de fiets?

30 procent meer fietsgebruik
De Hobbendonkseweg steeg van 1349 naar 2577. De Eindhovenseweg van 786 naar 1162. De Tongersestraat van 713 naar 1078. De Rechterstraat (tussen Rozemarijnstraat en Fellenoord) scoorde in 2016 gemiddeld 3285 fietsen per werkdag en 2336 auto's. Op vrijdag (marktdag) werden op hetzelfde wegvak maar liefst 4057 fietsen geteld.

Fietsrotonde
De eerste heuse fietsrotonde werd in 2013 aangelegd in Zwolle. Nu beschikt ook Boxtel inmiddels over een echte, weliswaar kleine, fietsrotonde op het kruisingsvlak van het nieuwe vrijliggende fietspad Dr. De Brouwerlaan en de Maastrichtsestraat. Conclusie: het fietsverkeer begint volwassen te worden.

Europalaan
Wat te denken van het fietsen op de Europalaan in Oost? Het (nauwe) wegvak is bestemd voor de auto en fiets tegelijk, zij moeten samen de ruimte delen. Waarom is bij de herinrichting enkele jaren geleden niet een vrijliggend fietspad aangelegd, net zoals nu op de Dr. De Brouwerlaan? Nu overheerst toch sterk de indruk dat de fiets wordt ingezet om de snelheid bij de auto's eruit te halen, en houd je soms je hart vast als auto's kinderen op de fiets passeren. PvdA/GroenLinks stelt de veiligheid van de meest kwetsbare verkeersdeelnemer voorop: de fietser. Bij de inrichting van verkeersplannen heeft de integrale veiligheid van de fietser de prioriteit.

Boxtel Bicycle
Onze raad heeft een fietsbeleid vastgesteld voor de periode 2010 tot 2020 onder de naam Boxtel Bicycle. Bijvoorbeeld: het mogelijk maken dat zoveel mogelijk ouders de kinderen op de fiets naar school brengen. Op verzoek van PvdA/GroenLinks heeft de verkeerswethouder toegezegd de actuele stand van zaken van Boxtel Bicycle in een notitie aan de raad voor te leggen. Daar kijken wij samen met alle fietsende inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel met nieuwsgierigheid naar uit.

PvdA/GroenLinks

Anja van den Einden + Nico Bulter


Centrum Liempde krijgt vorm

Liempde - De werkzaamheden om het centrum van Liempde een grote opknapbeurt te geven zijn in volle gang. In het kader hiervan is morgen, 20 oktober, een informatieavond in het Hof van Liempde, georganiseerd door Watercoalitie Liempde. Tijdens de avond wordt meer informatie gegeven over het klimaatbestendig maken van de riolering in het dorp. In het kader van een van de andere projecten die lopen in het centrum, de beschildering van de vloer van de kiosk in het Concordiapark, is SPPiLL op zoek naar vijf kunstenaars, bij voorkeur van Liempdse bodem.

Om in de toekomst wateroverlast in Liempde te voorkomen is de Watercoalitie Liempde in september gestart met het afkoppelproject Liemt infiltreert. Daarbij worden regenpijpen van huizen van de riolering losgekoppeld en wordt het water zoveel mogelijk in de grond geïnfiltreerd. In het centrum van Liempde die een gebied van 80 woningen ingezet als proefgebied. De informatieavond op 20 oktober is bedoeld om de inwoners van dit pilotgebied in te lichten.

De informatieavond wordt op donderdag 20 oktober om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) geopend door wethouder Peter van de Wiel bij Het Hof van Liempde. Verdere invulling van de avond gebeurt door sprekers van SPPiLL en waterschap De Dommel. Belangstellenden met aanvullende vragen kunnen die stellen via info@sppill.nl of via 06-83246226.

Verder is SPPiLL op zoek naar vijf kunstenaars die willen meewerken met de vloerschildering in de Liempdse kiosk. Eerder dit jaar won Leo de Beer de ontwerpwedstrijd hiervoor met een idee voor een speciaal Liempds Ganzenbord. Het voorstel is intussen goedgekeurd door de monumentencommissie van de gemeente Boxtel en kan nu uitgevoerd worden.

Met het Liempds ganzenbord kunnen (groot)ouders samen met hun (klein)kinderen een familiespel spelen op de kiosk. De vloerschildering wordt geen kopie van het bestaande spel, maar het bevat afbeeldingen van elementen die een link hebben met Liempde. Bezoekers komen bij de kiosk dus echt iets over Liempde te weten.

De kunstenaars werken met een vooraf bepaald kleurenpalet en krijgen twee onderwerpen per persoon aangereikt. Het ontwerp ligt bij de kunstenaar mits er realistisch en niet impressionistisch geschilderd wordt. Geïnteresseerden kunnen zich tot 16 november aanmelden bij SPPiLL via info@sppill.nl. Vermeld hierin je naam, je telefoonnummer en stuur een voorbeeld van je eigen werk. Bij meer dan vijf aanmeldingen wordt door de projectgroep Liemt in Uitvoering en Leo de Beer een keuze gemaakt.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
21-10 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
22-10 Centrum
22-10 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
22-10 Overig deel Oost + Zonnegolven e.o
26-10 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekendmakingen week 42

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baroniestraat 41 brandveilig in gebruik nemen schoolgebouw (Angelaschool).
Boseind 14 rooien: 2 essen voor realiseren uitweg
Boseind ongenummerd ter hoogte van Ladonkseweg 34 rooien: 1 es voor realiseren uitweg
Hogenbergseweg 24a en 24b rooien: 5 populieren voor realiseren uitweg
Kapelstraat 11 rooien: 1 kastanjeboom uit achtertuin
Lijndakker 6 rooien: 3 coniferen uit achtertuin
Stationsstraat 45 rooien: 1 amberboom uit achtertuin

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning
Eindhovenseweg, perceel aan de Dommel achter Eindhovenseweg 2-12: Bouw bruggetje, maken onderdoorgang voor hazen (ontgraving), plaatsen stuwputje en informatiebord (project Dommelbimd)

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Runmolen ongenummerd naast nummer 9: bouw kantoor met loods

Toestemming maken uitweg
Oude Boomgaard 6: maken uitweg op deze locatie

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats Courperinstraat

Verordening
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2016: wijzigingen tarieventabel kabels en leidingen vastgesteld in de raadsvergadering van 14 september 2016

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.


Mijn Kinderboekenbal

Joran: "Je kon brieven schrijven en laten versturen door postbodes." Foto: Jan van der Steen

Joran (11)

Dit jaar is alweer het twaalfde Kinderboekenbal. Het thema is 'Voor altijd jong' en het is speciaal voor kinderen in groep 7/8. Het begon om 19.00 uur en ik ben gegaan met Levi en Gijs.

Het speculaas happen zorgde voor de nodige hilariteit. Foto: Jan van der Steen
Blikgooien, een van de Oud Hollandse spelletjes die gedaan konden worden . Foto: Jan van der Steen
Sophie: "Bij de rollatorrace werd er blokjes op de rollator gezet. Dan moest je zo snel mogelijk naar de overkant en terug, zonder dat de blokjes vielen." Foto: Jan van der Steen
Striptekenaar Ralph Dikmans trok veel belangstelling. Foto: Jan van der Steen
Vol spanning wachten de kinderen voordat ze naar binnen mogen. Foto: Jan van der Steen
Stef: "Ik vond zelf het uitdagingsspel heel leuk." Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Eerst moesten we met onze school verzamelen op het bibliotheekplein. Ik heb voornamelijk tikkertje gedaan, maar er was nog meer te doen. Je kon blikken gooien, rollatorrace met obstakels, je kon een workshop tekenen doen van Ralf Dikmans en er was een quiz die ik zelf ook heb gedaan,

Je kon brieven schrijven en laten versturen door postbodes, je kon eten en drinken, een workshop breakdance volgen van echte dansers, er was een photoshoot wat ik ook heb gedaan met Gijs en Robin.

Er was een spookhuis en natuurlijk vonden al die meisjes dat eng. Uiteraard kon je ook boeken lezen, anders zou het ook geen boekenbal heten. Het was heel gezellig en we hadden het allemaal naar ons zin ook al waren de meisjes nog in shock van het spookhuis. De meisjes gingen ook allemaal brieven versturen waar alleen maar hoi op stond, maar genoeg over meisjes, ik heb trouwens ook een brief gestuurd en natuurlijk niet aan een meisje maar aan een gymleraar die Lars heet en Levi had er ook een aan Lars geschreven.

Isa (11)

Op de laatste dag van de kinderboekenweek is er een Kinderboekenbal. Dit jaar was het op vrijdag 14 oktober. Het was in de Bibliotheek en de Sint-Petrusschool. Het is voor alle kinderen van groep 7/8. Je kon er van alles doen zoals: dansen, een foto laten maken, jezelf laten tekenen, een rollatorrace, een spookhuis en nog veel meer.

Het spookhuis vond ik super eng. Net als elk jaar kan je natuurlijk ook briefjes schrijven. Die worden dan bezorgd door postbodes. Dat zijn een paar juffen en meesters. Ik heb de hele avond met Roos, Julia, Kim, Lynn en nog een paar andere meisjes rondgelopen. We hebben op school een dansje geoefend. Dat dansje heeft ook te maken met het thema: 'Voor altijd jong'. Volgens mij was het de bedoeling dat we dat op het eind van het boekenbal gingen dansen. Maar dat was niet zo. Het kinderboekenbal was heel leuk en gezellig. De bibliotheek is dus niet alleen om te lezen maar ook om te feesten.

Sophie (11)

Vrijdag 14 oktober was het Kinderboekenbal in Boxtel. Er waren vele activiteiten te doen in de bibliotheek en op de St-Petrusschool, zoals rollatorrace, het uitdagingsspel, een spookhuis, fotoshoot et cetera.

Zelf vond ik veel dingen leuk, maar het uitdagingsspel en de rollatorrace vond ik het allerleukst. Bij het uitdagingsspel daag je iemand uit en als je drie opdrachten wint, mag je een van de begeleiders uitdagen. Bij de rollatorrace werd er blokjes op de rollator gezet. Dan moest je zo snel mogelijk naar de overkant en terug, zonder dat de blokjes vielen. Wie als eerste terug was had gewonnen!

Anouk (12)

In de bibliotheek en in de Sint-Petrusschool was afgelopen vrijdag het Kinderboekenbal. In de bibliotheek kon je meedoen aan koekhappen, uitdagen, briefjes schrijven, Oud Hollandse spelletjes, rollatorrace en een quiz. Ik vond de quiz super leuk omdat ik ook op een leuke manier dingen leerde.

Bij de Sint-Petrusschool was er een fotoshoot, tekenen, knutselen, dansen en een spookhuis. Ik vond tekenen het leukst, omdat ik dat altijd al leuk vind. Het was grappig dat je jezelf moest tekenen toen je jong was en als je oud bent. Maar het allerleukste vond ik de quiz. Je had ook Oud Hollands snoep. Ik heb zoethout geprobeerd, maar dat vond ik niet zo lekker.

Stef (11)

Op vrijdag 14 oktober was het Kinderboekenbal in Boxtel. Er was van alles te doen zoals: een spookhuis, het uitdagingsspel, de rollatorrace en de fotoshoot.

Ik vond zelf het uitdagingsspel heel leuk; hierbij kon je iemand uitdagen voor een wedstrijd op de speeltoestellen voor buiten. En de rollatorrace was ook heel erg leuk. Je kon ook een briefje aan iemand sturen dat de postbodes dan voor je bij die persoon bezorgden. Je kon echt met iedereen spelen. Ik vond het super leuk.

Foto: Brigit Steer

Keuzes, Kiezen, dus Keuzes maken!

Ik hoor iedereen denken, keuzes maken, doe niet zo gek! Jawel het giert om ons heen en door ons heen, we MOETEN keuzes gaan maken. Het einde van het orkaan seizoen nadert en het begint ook weer te kriebelen. We willen weer varen, maar welke kant op, wat wordt de planning voor het komende seizoen? Even voor alle duidelijkheid, je kunt niet zomaar een richting uit varen, we moeten rekening houden met seizoenen, wind, golven en stroming. Dus we moeten vooruit plannen.... Maar bij het plannen slaat de twijfel toe, we worden beïnvloed door wat we al gezien hebben en door de zeilers om ons heen. Iedereen trekt een eigen plan maar vind het ook leuk om met elkaar door te varen. Ook bij ons gebeurt dit, we hebben mooie vriendschappen opgebouwd hier de afgelopen maanden, we vragen ons af, 'wanneer zien we elkaar weer?'. Later of misschien nooit meer?!?! Oeps, ik ga dit niet leuk vinden, we gaan afscheid nemen en keuzes maken, maar welke keuzes maken het ons zo moeilijk?

Wat zijn de opties?
A) We varen vanuit Curaçao via Colombia, San Blas eilanden, Jamaica naar Cuba.
B) We varen vanuit Curaçao via Colombia, San Blas eilanden, het Panama kanaal, de Pacific op.
C) We varen vanuit Curaçao via Rodriquez, Bonaire, Sint Maarten, nog een jaar Carribean.
Vanuit Cuba is het moeilijk om weer bij de noordelijke Caribische eilanden te komen, veel stroom en wind tegen. Nu al door het Panama kanaal, missen we een stuk van de Carribean, maar dat kunnen we over een aantal jaren nog doen. Richting Sint Maarten zou het plan zijn, maar wordt het dat ook? Zeilvrienden die zijn vertrokken komen ook die kant op en we willen de Heineken regatta een keer mee (varen) maken! Maar komen zij daadwerkelijk onze kant op en laten wij hun leading zijn in onze plannen?? Een keuze maken is dus gelijk ook het vervolg van onze wereldreis en planning voor de komende periode. Ik vind alles leuk en heb er zin in, maar we wikken en wegen, overleggen, lezen blogs en boeken. Wij vinden het moeilijk! Gelukkig blijven we nog tot begin november hier op Curaçao, maar dan wordt het menens en moeten we er uit zijn!

Ik ben ook wel weer benieuwd naar al het nieuwe dat gaat komen. Doordat het weer hier redelijk stabiel, zonnig en warm is, merk je weinig van de seizoenen. Zojuist las ik dat het nog 71 dagen duurt tot Kerstmis, dus over 77 dagen is het jaar 2016 voorbij, ik had daar geen flauw idee van. Maar ja, ook hier liggen de pepernoten en gevulde speculaas al in de winkel.... Veel is er de afgelopen periode gebeurt en er staan nog mooie, nieuwe plannen op stapel. Zo wil ik onze columns laten bundelen, met route, verslag en foto's. Zijn er gedachtenspinsels een boek te schrijven, 'ZEILVROUWEN!', een combinatie van 'Gooise vrouwen' en 'Sex and the city'. De afgelopen maanden heb ik daar inspiratie genoeg voor kunnen opdoen. De avonturen van vier zeilvrouwen, onderweg, ontmoeten elkaar op het Spaanse water, zeilen daarna in verschillende richtingen over de wereld, maar houden contact en ontmoeten elkaar op de meest onverwachte momenten en plaatsen. Realiteit en fictie lopen door elkaar heen, wie gaat zichzelf straks herkennen...

Vervelen doen we ons dus nog steeds niet, onze klussenlijst is bijna klaar. We zullen zien wat er gaat gebeuren, we houden jullie in ieder geval op de hoogte via onze column.

Hartelijke groet vanaf SY Blue Spirit
Rene & Brigit


Het nieuwe Hobby Centrum is één jaar onderweg

Boxtel - Hobby Centrum Boxtel bestaat in november precies één jaar. Ruim 200 Boxtelaren zijn inmiddels actief betrokken bij dit initiatief. Zo'n 175 inwoners ouder dan 50 en meer dan 30 vrijwilligers hebben zich in het afgelopen jaar aangemeld om mee te werken in en aan het hobbycentrum.

Naast steenhouwen, boetseren, schilderen, tekenen, hout-metaalbewerken, of het volgen van Engelse les wordt ook al veel bewogen onder leiding van gediplomeerde vakkrachten. Yoga, mind-fit energie, meditatie en bewegen voor ouderen zijn slechts enkele voorbeelden. Ook voor het bestuur, het onderhoud, de afwas of het verzorgen van lessen zijn inmiddels vrijwilligers gevonden.

Diverse cursussen of workshops staan op het punt te starten of zijn kortgeleden begonnen, zoals muziekanalyse, kleding maken, glas in lood/tiffany, boetseren, keramiek en computerles zijn het vermelden zeker waard. Bloemschikken komt er mogelijk ook snel en ook de modelbouwer zoekt collega's.

Voorzitter Alphons van der Heijden blikt positief terug op het afgelopen jaar: "Het spreekt voor zich dat we als bestuurders van het Hobby Centrum Boxtel deze fraaie voorziening graag in stand houden. Er is hard gewerkt om een accommodatie in te richten die ruimte biedt aan tal leerzame, gezonde en vooral gezellige activiteiten. Maar het in stand houden kan echter alleen als voldoende mensen ons weten te vinden en hun bijdrage leveren aan de gezelligheid en/of de overdracht van hun kennis. Tot nu toe ontvangen we alleen maar lovende reacties, hiervoor zijn we erg dankbaar natuurlijk. Het is nu aan de mensen zelf om aan te sluiten."

Lid zijn van de KBO is niet noodzakelijk om actief te worden bij het Hobbycentrum, maar leden krijgen wel korting op het deelnemen bij de ambachtelijke hobby's. Elke vrijdagmiddag is er tijdens een open inloop van 13.00 tot 16.00 uur iemand aanwezig die bezoekers graag rondleidt en antwoord geeft op vragen.

Om de werkende mens tegemoet te komen is er ook de mogelijkheid om in de avonduren of op zaterdag activiteiten te doen, maar wel is het noodzakelijk dat deelnemers en 'kennisdelers' elkaar vinden. Wel is het Hobby Centrum nog op zoek naar bestuurders, enkele huismeesters en gastvrouwen en heren die achter de schermen het centrum draaiende kunnen houden.

Voor meer informatie, vragen en aanmelden, kun je terecht op de website www.hobbycentrumboxtel.nl. Hobby Centrum Boxtel ligt aan de Baroniestraat 105.


Geslaagde biljartmarathon van Geboliesch

Mies van der Linde won de biljartmarathon. (Foto: Geboliesch) Foto: Geboliesch

Liempde - 48 biljarters uit Boxtel, Esch, Gemonde en Liempde stonden vrijdagochtend om 8.15 uur klaar voor de zeventiende biljartmarathon van senioren-biljartvereniging Geboliesch. Verdeeld over vijf poules speelden zij samen in totaal 127 wedstrijden om de kampioensbokaal. Na vele uren biljarten kwam Mies van der Linde als winnaar uit de strijd. Hij kreeg de bokaal uitgereikt door wethouder Herman van Wanrooij.

De biljarters speelden met handicap, ze moesten dertien keer hun gemiddelde plus drie caramboles maken. Na een ogenblik stilte voor de overledenen konden de wedstrijden om 8.30 uur aanvangen. In de middagpauze voorzagen vier vrijwilligers de deelnemers van goedgevulde erwtensoep en worstenbroodjes om de inwendige mens te versterken.

Tini Traag (l.) en Kayleigh Belemans met de trotse Sabum Ad Dekker. (Foto: TS Dekker) Foto: Ad Dekker

De deelnemers speelden op vijf biljarts. Uit de poules gingen de winnaars en de beste nummers twee door naar de kwartfinale. Hier wisten Huub van de Boomen, Teun van de Grijp, Wim van de Langenberg en Mies van der Linde zich te plaatsen voor de halve finale. Van de Langenberg won vervolgens in slechts zes beurten met een moyenne van 4,666 van Van de Grijp en Van der Linde versloeg zijn tegenstander Van de Boomen met een miniem verschil van één carambole in 14 beurten.

De finale werd zodoende een spannende strijd tussen Wim van de Langenberg en Mies van der Linde. Beide finalisten hadden tot aan het einde uitzicht op de overwinning. Toch wist Van der Linde in de tiende beurt zijn benodigde caramboles van 23 te maken en zo winnaar te worden van de zeventiende biljartmarathon in Liempde.

Wethouder van sport Herman van Wanrooij, die de prijsuitreiking voor zijn rekening nam, sprak met lovende woorden over de organisatie, deelnemers en vrijwilligsters. De organisatie zelf dankt alle sponsoren die het mogelijk maken om dit evenement te organiseren.

Einduitslag: 1. M. van der Linde, 2. W. van de Langenberg, 3. H. van de Boomen, 4. T. van der Grijp, 5. L. Schevens, 6. J.van der Steen, 7. A. Vromans en 8. W. van Eijndhoven.

Boxtels bridgekampioenschap op 10 december

Liempde/Boxtel - Ook dit jaar wordt het Boxtels bridgekampioenschap georganiseerd, op zaterdag 10 december bij De Serenade in Liempde. De organisatie ligt in de handen van de drie verenigingen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Bridge Bond: BC Boxtel, BC Revanche en BC Liempde.

Alle Boxtelse bridgers kunnen deelnemen aan dit kampioenschap. Voorwaarde voor deelname is dat minstens één persoon van het bridgepaar of inwoner van de gemeente Boxtel is of lid is van een bridgeclub in Boxtel/Liempde. Alle leden van de overige Boxtelse bridgeclubs en thuisbridgers zijn dus van harte welkom.

Er wordt in vier lijnen gespeeld (A-B-C-D lijn) en er wordt gebruikgemaakt van bridgemates. In afwijking van vorig jaar worden er dit jaar 28 spellen topintegraal gespeeld. De wedstrijdleiding is in handen van Wilfried de Waele van district Maasland & Meierij. Voor de eerste plaatsen is er een aandenken en aan de 'overall' kampioenen wordt daarnaast de wisselbokaal uitgereikt.
De zaal is open vanaf 12.45 uur, om 13.30 uur gaat het kampioenschap van start met in de loop van de middag een korte pauze. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro per paar, over te maken op IBAN nummer NL 05 RABO 0128729538 t.n.v. Bridgeclub Liempde met vermelding van de namen van beide spelers. Dit is inclusief koffie met iets lekkers en 's middags warme hapjes. Ook ontvangt iedereen bij binnenkomst een blijvende herinnering.

Aanmelden kan tot en met zaterdag 3 december onder vermelding van beide namen van de spelers, een telefoonnummer en e-mailadres bij Piet Raaijmakers via p.enm.raaijmakers@kpnmail.nl of 06-13502261. De inschrijving is pas definitief als de betaling ontvangen is. Leden van de NBB dienen ook hun bondsnummer door te geven vanwege het toekennen van meesterpunten.
Bij afmelding na 3 december zal er geen restitutie plaatsvinden van het inschrijfgeld. Bijzondere situaties daargelaten, dit ter beoordeling aan de organisatie.

De Serenade, Oude Dijk 117 in Liempde.

Dames 2 heeft eerste punten in de pocket E-jeugd verliest gelijkwaardige wedstrijd

Boxtel - Het Dames 2 team van HCB'92 heeft zondagmiddag goede zaken gedaan door te winnen van K.P.J. uit Beek en Donk. Na een gelijkwaardige wedstrijd wandelden de Boxtelse dames uiteindelijk met een 11-10 overwinning van het veld. De E-jeugd was zaterdag minder gelukkig en verloor licht geflatteerd met 2-6 White Demons uit Berkel-Enschot.

De Dames 2 van HCB'92 kregen zondagmiddag K.P.J. op bezoek. De eerste treffer was echter voor de bezoekers. Invalster Mandy van Abeelen tekende voor de gelijkmaker. Daarna liep HCB tweemaal tegen een straf aan, omdat het aan de noodrem moest trekken. Scheidsrechter Henk van Eyndhoven floot een goede wedstrijd. Gelukkig voor HCB benutte K.P.J. de verdiende penalty's niet. Nonja van de Langenberg zette HCB op voorsprong door te scoren met een break-out uit het boekje. In deze fase van de wedstrijd was het stuivertje wisselen. Met een mooi ingestudeerde vrije worp maakte HCB de vierde treffer. De ruststand werd daarmee 4-5.

Na rust liep HCB snel tegen het volgende doelpunt aan. Bij een stand van 7-9 bezorgde Hèlen Berkelmans haar team weer de aansluiting door vanuit de linkerhoek te scoren. Verder ging zij een aantal maal goed door in de aanval waardoor K.P.J. aan de noodrem moest trekken. Deze overtredingen leverden voor HCB penalty's op die Mandy benutte. Susan van den Berg maakte via een penalty 11-10 van. De partij bleef echter spannend. De tweede helft leek een kopie van de eerste helft, met als verschil dat voor het einde van de wedstrijd HCB een punt voorsprong had. K.P.J. kreeg tegen het einde van de match nog een penalty, maar miste. Eindstand 11-10.

E-jeugd
Het jongste HCB-team begon zaterdagochtend om 9.00 uur tegen het tweede E-team van White Demons uit Berkel-Enschot. Robi Schoenmakers stond de eerste helft in de goal en maakte een goede start door direct de eerste bal op doel tegen te houden. Het spel ging aardig gelijk op en het was leuk om te zien dat de kinderen veel plezier in het spelletje hebben. Ook scheidsrechter Gina Smulders gaf steeds goede uitleg over de spelregels. Halverwege de eerste helft viel dan toch het eerste doelpunt voor White Demons, daarna was het Fanni die met haar tweede schot op goal scoorde. Net voor de rust werd het nog 1-2.

Bij de E-jeugd is het een regel dat er per wedstrijd twee verschillende kinderen keepen. Nu was het de beurt aan Jara Schoenmakers die hiermee haar zusje afloste. In de tweede helft maakte White Demons twee treffers maar door een goede actie van Denise Steenbakkers kwamen de Boxtelse meisjes weer iets dichterbij, 2-4. HCB kreeg nog een aantal kansen maar dat werden helaas geen doelpunten. Met nog paar minuten op de klok scoorde White Demons nog wel tweemaal waardoor de eindstand 2-6 werd. De volgende wedstrijd voor de E-jeugd is op 5 november.

Zwarte band voor Tini Traag en Kayleigh Belemans

Boxtel - TS Dekker is sinds afgelopen zaterdag twee nieuwe Dangraadhouders rijker. Tini Traag en Kayleigh Belemans zijn geslaagd voor hun Zwarte band/eerste Dan Taekwon-do. Na jaren van intensieve training, cursussen en stage's, zowel fysiek als mentaal, werden de dames zaterdag beloond. De 58-jarige Tini Traag is daarmee de oudste Dangraadhoudster van TS Dekker.

Traag zette hiermee unieke prestatie neer en liet een erg mooi en gedisciplineerd examen zien. Zij voldeed op alle fronten aan de eisen zoals Saju's,Tuls, Breektest, Hosinsul, Stapsparring en theorie.

Ook de 19-jarige Kayleigh had alles onder controle, inclusief haar zenuwen, en beschikte over een daadkrachtig doorzettingsvermogen. Ook bij haar gingen alle onderdelen goed en zij scoorde de juiste aantal punten om de Zwarte band te kunnen bereiken.

JRC Heren 3 wint strategische wedstrijd

Heeze - Het best presterende herenteam van JRC mocht afgelopen zondag aantreden in Heeze. Dit keer in een wat andere samenstelling dan de week ervoor, omdat verschillende spelers ontbraken.

JRC begon man-to-man aan de wedstrijd. In het eerste kwart vielen er weinig scores over en weer en JRC stond aan het einde van deze periode met één punt achter. Het tweede kwart vroeg dus om verbetering. Het idee om zone te gaan staan bleek een strategisch goede zet, omdat de thuisploeg dit kwart geen punt wist te maken. JRC scoorde erop los en een gat was geslagen.

In het derde kwart wist JRC slechts twee keer tot scoren te komen, terwijl Heeze zeven punten binnensleepte. JRC kwam pas echt los in het vierde kwart met scores van Peter, Steven, Robin en Joris. Carlo probeert nog voor vijf persoonlijke fouten te gaan, maar dat zat er niet in. De eindstand werd bepaald op 27-42.

Bridge

Bridgeclub Revanche, uitslagen 11 oktober
A-lijn: 1. G. van der Meer & J. van Helvoort 63,54% 2. F. & H. Schalkwijk 61,68% 3. A & A. van Brunschot 57,99% B-lijn: 1. J. Kniest & M. Schalkwijk 60,06% 2. A. van de Ven & L. Verstijnen 56,31% 3. H. & G. Veroude 56,29%
Uitslagen 13 oktober
A-Lijn: 1. T. Landwehr & P. Schure 57,99% 2. F. van Roij & H. Schalkwijk 55,90% 3. C. & J. Kerssens 55,56%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 11 oktober
A-lijn: 1. M. Kleiss & E. Wijnen 61,81% 2. N. van der Poel & J. de Wolf 56,25% 3. F. Geurts & H. Jolie 54,51% B-lijn: 1. L. van Dongen & D. van Heertum 59,97% 2. Y. Visser & G. Dams 58,85% 3. T. & H. Spikmans 58,22%
Uitslagen 12 oktober
A-lijn: 1. I. & H. Peeters 63,19% 2. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 59,03% 3. P. van de Ven & W. de Langen 57,99% B-lijn: 1. P. Poirters & H. van de Wetering 60,00% 2. C. van Grinsven & T. van de Sande 54,58% 2. P. van der Pasch & R. van der Pasch 54,58%
Uitslagen 13 oktober
A-lijn: 1. J. Jansen & R. Koenders 60,49% 2. T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 60,24% 3. S. Tempels & J. Sweere 58,09% B-lijn: 1. A. Eltink & T. Hazenberg 74,17% 2. G. van den Bosch & G. van den Bosch 57,00% 3. Maria Smulders & Marie-José Theloesen 54,58%.

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 11 oktober
A-lijn: 1. G. Bogaertsd & A. van Diesen 64,17% 2. J. van de Borne & E. Jansen 57,50% 3, A. van Boxtel & A. Loupias 56,67% B-lijn: 1. L. Siemons & H. van Laatum 67,08% 2. J. van de Biggelaar & M. van der Schoot 57,08% 3. A. van Uden-Timmers & T. van Uijtert 54,58%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 12 oktober
A-lijn: 1. S. van Alphen & T. IJsseldijk 66.66% 2. M. Vergouwe & F. Verhees 64.58% 3. R. Daverveld & A. Moerdijk 57.81%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 13 oktober
A-lijn: 1. Echtpaar van de Meerendonk 65,48% 2. Heren van de Schans - Van de Steen 62,50% 3. Echtpaar van Acht 59,52% B-lijn: 1. Mevr. van Overbeek - Heer van Heeswijk 65,97% 2. Echtpaar Dieden 61,67% 3. Dames van Aarle - van de Heuvel 57,64% C-lijn: 1. Echtpaar van Schaijk 62,85% 2. Heren van Pelt - van de Heijden 58,40% 3. Heren van Wijlick - van der Worp 56,42%

Biljarten

Wapen van Liempde
Wapen van Liempde 1 - Wapen van Eerschot 1 28-21
Hazelaar 2 - Wapen van Liempde kader 2-6
Wapen van Liempde 2 - Krijt op Tijd 2 25-30

Biljartvereniging 't Ivoor
Libre: BV De Hazelaar 5-`t Ivoor 1 15-30
`t Ivoor 2-BBG Haarsteeg 24-26
Krijt Op Tijd 3-`t Ivoor 3 30-20
`t Ivoor 4-Royal 3 28-26
Recreanten Libre: `t Ivoor 1-BC Zuid 1 34-31
`t Ivoor 2-De Piepers 3 31-38
`t Ivoor 3-Krijt Op Tijd 2 32-35
Recreanten 3-Banden Klein: D`n Brouwer 1-`t Ivoor 5 21-29
`t Ivoor 7-De Luchtschippers 1 27-22
3- Banden-Groot: BV Ammerzoden 2-`t Ivoor 1 22-30        

Senioren-biljart Geboliesch
De Fetsers-'t Pommeransje 33-35
De Stapelaars-Kloosterboys 32-32
De Prutsers-'t Pommeransje 32-39
Tussenstand :Samen Sterk 217,'t Pommeransje 212,De Eenheid 211,'t Ktijtje 208,De Fetsers 205,Dé Zie'k Wel Zitte 204,Kloosterboys 198,De Treffers 194,De Prutsers 186,De Stapelaars 178,Le Carambole 174,De Poedelaars 173,Unie Boys 170,Ons Genoegen 167,Ons Vertier 162

Dressuur

St. Martinus
Kaatsheuvel:
Lieke de Bresser met Misting Wett, klasse E/D- L1: 2 x eerste met 203 en 201 punten.
Suus van den Nieuwenhof met Mastro's Newman, de klasse D-L1: 2 x tweede met 194 en 196 punten.
Someren:
Lieke Tinnenbroek met Nando, de klasse C-B. derde met 194 punten.

Zaalvoetbal, uitslagen 15 oktober
Gebr. Bekkers-C.J.vd Sande 5-3
Le Temps Perdu-Filipe Mode 9-3
H.v. Boxtel-v.d. Langenberg 5-2
Tahadi-Pika Bikes/'t Geveltje 9-4
Eltechno inst.-Heva Autobedrijf 3-7
Vouwwagenspecialist-Kwalitaria Strik 4-1
Uitslagen 17 oktober
Vd Heijden milieu-v.Stekelenburg 1-3
Feestcafe de Nozem-Vermeer verz 1-5
Groen als Gras-Selissen Boys         3-2
Celdex b.v.-Meneer.v. Dommelen 1 6-3

Programma 22 oktober
17.00 Adm Jilesen-Cafe Vollop
17.45 Nike F.c.-Gebr. Bekkers
18.30 Goossens Advies-Eltechno inst
19.15 Fysio de Dommel-Vouwwagenspecialist
20.00 Kwalitaria Strik-Grieks rest Corfu
20.45 Filipe Mode-H.v.Boxtel

Programma 24 oktober
19.00 F.C. Blokfit-Men.v. Dommelen 2
19.45 Rijschool Gestel-Men.v. Dommelen 1
20.30 Faes entertainment-Verbeij/Hanekroot
21.15 Vinyl en Tapijtwinkel-Vermeer verz

Voetbal

LSV
Uitslagen
Audacia VE1-LSV VE1 2-4
LSV-Casteren 1 1-0
LSV 2 – Wilhelmina 6 7-1
LSV 4-Taxandria 5 3-1
Programma 22 oktober
LSV VE1-Jong Brabant VE 1 16:00
Zondag 23 oktober
Oisterwijk 1-LSV 1 (Vr. sch) 13:00
HHC'09 4-LSV 2 10:00
LSV 3-Boxtel 5 12:00
Hilvaria 5-LSV 4 10:00
LSV VR1-Nemelaer VR2 11:00

LBC
Uitslagen
LBC mini 1-DVG mini 3 7-0
LBC JO9/1-Wilhelmina Boys JO9/2 11-0
Waalre JO13/2-LBC JO13/1 2-2
WODAN JO15/4-LBC JO15/1 2-0
Spoordonkse Boys JO17/1-LBC JO17/1 0-0
Achilles Veen MO19/1-LBC MO19/1 2-3
Programma 22 oktober
LBC JO9/1-WODAN JO9/6 9:30
UNA JO13/4G-LBC JO13/1 11:00
FC Eindhoven JO15/5M-LBC JO15/1 13:15
SBC JO17/2-LBC JO17-1 15:00
Tricht MO19/11-LBC MO19/1 8:45

Rugby

Uitslagen 15 oktober:
Cubs Ducks/Dukes-Tovaal/Sparta 0-22
Zondag 16 oktober:
Senioren RC Betuwe Bemmel-Duckes Legends 34-5
Programma 20 oktober:
Cubs Ducks/Dukes-West Buckland School (Eng) 18:30
Zaterdag 22 oktober:
Cubs Ducks/Dukes-Pinwood (Eng) 11:00
Zondag 23 oktober:
Senioren Duckes Legends-Tilburg Tarantula 13:00

DVG
Uitslagen 15 oktober
ASV'33 JO9-1DVG JO9- 1 3-1
Udi'19 JO9-5DVG JO9- 2 3-2
Blauw Geel JO9-8DVG JO9- 3 0-1
DVG JO9- 4Rhode JO9-8 0-1
Beerse Boys JO11-1DVG JO11- 1 2-7
DVG JO11- 2Rhode JO11-4G 0-1
DVG JO11- 3Sparta'25 JO11-2G 5-2
Wec JO11-3GDVG JO11- 4 8-1
DVG JO11- 5Blauw Geel JO11-9 2-6
DVG JO13- 1HVCH JO13-2G 9-0
Schijndel JO13-4DVG JO13- 2 2-1
DVG MO13- 1Berghem Sp. MO13-1 8-3
DVG JO15- 1Pr. Irene JO15-1 1-0
DVG JO15- 2Boskant JO15-1 1-1
DVG MO15- 1Nijnsel MO15-2 16-0
Blauw Geel JO17-3DVG JO17- 2 10-0
Nulandia JO19-1DVG JO19- 1 7-1
JO19-2DVG JO19- 2 4-3
Uitslagen 16 oktober
SENIOREN:
DVG 1Maliskamp 1 1-3
DVG 2Milheezer Boys 2 4-2
Rhode 4DVG 3 1-2
Nijnsel 7DVG 5 0-3
Handel 4DVG 6 4-5
Bl.Geel'38 14DVG 7 7-2
Rhode 7DVG 8 6-0
DAMES:
DVG VR 1St.Estria VR2 9-2

Programma, 22 oktober
DVG JO11- 1SV Lierop JO11-1 11.00
DVG JO15- 1Blauw Geel JO15-2 13.00
VOW JO15-1DVG JO15- 2 13.00
DVG JO17- 2Ollandia JO17-1 14.30
DVG JO19- 1Blauw Geel JO19-1 14.30
DVG JO19- 2Boskant JO19-1 14.30
Programma 23 oktober
DVG 4-Mierlo Hout 4 10.00
DVG 6-Avesteyn 7 11.00

Handbal
Uitslagen afgelopen weekend 15-16 okt:
HCB'92 E1-White Demons E2 2-6
HCB'92 DC1-KPJ Beek en Donk DC1 19-3
HCB'92 DS2- KPJ Beek en Donk DS1 11-10

Tafeltennis

BRTC, uitslagen
De Horntreffers-Taverbo Sabo 4 6-4
De Dommel-Rotsvast 5-5
De Firma Fotografie-Grand Café Rembrandt 8-2

Standenlijst per 17 oktober
1. Taverbo Sabo 3 30-26
2. De Horntreffers 30-19
3. Taverbo Sabo 1 30-18
4. De Firma Fotografie 40-17
5. Rotsvast 30-16
6. De Dommel 40-15
7. Taverbo Sabo 2 30-14
8. Grand Café Rembrandt 40-14
9. Taverbo Sabo 4 30-11

Programma 24 oktober
De Dommel-Taverbo Sabo 1
De Firma Fotografie-De Horntreffers
Rotsvast-Taverbo Sabo 4
Taverbo Sabo 2-Taverbo Sabo 3


Tennisclinic voor de jeugd bij LTV Munsel

Foto: LTV Munsel

Boxtel - LTV Munsel organiseert op woensdag 2 november een gratis tennisclinic voor kinderen. Van 14.00 tot 15.30 uur kunnen zij kennismaken met de tennissport.

De kinderen gaan onder begeleiding van de tennisleraar aan de slag met leuke oefeningen. Zo leren ze iets over balcontrole, balgevoel, conditie en spelinzicht.

Er wordt gezorgd voor een tennisracket. Dus alleen sportieve kleding en sportschoenen zijn nodig om aan de clinic mee te kunnen doen.

Tijdens deze clinic, waarbij ook de ouders welkom zijn, wordt ook uitleg gegeven over de vereniging en de activiteiten die naast het tennis georganiseerd worden voor de jeugdleden, waaronder jeugd-husseltoernooitjes, ouder-kindtoernooi, tenniskamp.

LTV Munsel kun je vinden aan De Voetboog 5 te Boxtel. Voor verdere informatie kun je een e-mail sturen naar: jeugdmunsel@gmail.com. Aanmelden is niet nodig, maar kan eventueel wel via dit e-mailadres.


Tweede verlies voor jeu-de-boulers De Walnoot

Boxtel - De extra training voor de spelers van Jeu de Boulevereniging De Walnoot op donderdag mocht niet baten; tegenstander Amitié 2 uit Best bleek wederom een maatje te groot.

Het team van De Walnoot liet zich van zijn goede kant zien, maar meerdere onnodige foutjes, voornamelijk uit onervarenheid, deden de Boxtelaren uiteindelijk de das om. Ze verloren uiteindelijk verdiend met 7-1.
De jeu-de-boulers van De Walnoot maken zich op voor de volgende uitwedstrijd op 29 oktober in Valkenswaard tegen het Dommels Boeleke 2. "We zullen ons allemaal enorm inzetten om daar een positief resultaat te gaan behalen, dus het Dommels Boeleke is gewaarschuwd!" aldus Kees van Roosmalen, teamcaptain van de Walnoters.

Op maandag 17 oktober werd de wekelijkse open regiomix gespeeld. De eerste prijs ging naar Gerard van Esch (3/+29 punten), Narda van Weert (3/20 punten) werd tweede, de derde prijs werd gewonnen door Joop Schellekens (3/17 punten) en Marlies van Vught (3/16 punten) en Jos Kerkhofs (3/12 punten) behaalden de vierde en vijfde plaats.

Kijk voor aanvullende informatie over Jeu de Boulevereniging De Walnoot op www.jbvdewalnoot.nl.


Rugbyers schieten tekort

Boxtel - De Duckes Legends verloren zaterdag de uitwedstrijd bij RC Betuwe in Bemmel met 34-5. De Cubs dolven thuis het onderspit tegen Tovaal/Sparta met 0-22 verloren.

Duckes Legends begon de eerste helft te tam, waardoor het combinatieteam veel balverlies leed. Mede doordat de organisatie niet goed stond, was Betuwe de bepalende partij. Dit resulteerde in een 20-0 voorsprong bij rust voor Bemmel.
De tweede helft ging het beter, maar Betuwe wist via haar snelle jongens toch nog twee keer te ontsnappen en te scoren. Vlak voor tijd redde Ducks-speler Pim van Esch de eer door via een schijnbeweging door de verdediging van Betuwe te lopen en de enige try te scoren.

Cubs
De Cubs jeugd van Ducks was in de thuiswedstrijd tegen Tovaal/Sparta aanvankelijk duidelijk sterker doordat zij veel feller waren. Ze hadden de pech dat twee tries ongelukkig werden afgekeurd. Toen Tovaal door een uitval een 0-5 voorsprong nam, liep Ducks achter de feiten aan.
In de tweede helft waren de teams aan elkaar gewaagd. Echter Tovaal was efficiënter met de kansen, hierdoor kwam er toch een 0-22 nederlaag op het scorebord.

Komende week kan de jeugd van Ducks nieuwe leerervaringen opdoen doordat twee Engelse clubs op bezoek komen. Donderdagavond spelen de Cubs om 18.30 uur tegen het Engelse schoolteam 'West Buckland' uit Devon. Zaterdag gaan ze om 11.00 uur de strijd aan met het Engelse schoolteam 'Pinewood' uit Oxford.
Nog meer internationaal rugby is er volgende week dinsdag 25 oktober bij Oysters in Oisterwijk. Om 19.30 uur speelt dan Onder 18 Nederland tegen het Engelse Worthing. Voormalig Ducks-speler Jaap van der Vleuten zal in deze wedstrijd meespelen. Hij studeert momenteel in Engeland en speelt voor Worthing, tevens ook voor Jong Oranje. Mogelijk zal hij in beide teams een helft meespelen.

Collectieve Off-day DVG 1

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - DVG verloor zondag thuis met 1-3 van Maliskamp. Over de gehele linie was de tegenstander slimmer in de duels, en won uiteindelijk verdiend.

De eerste helft werden twee penalty's toegekend aan Maliskamp, maar deze werden niet benut. De eerste belandde op de lat en de tweede werd gestopt door Mark Faes. Toch werden er ook kansen gecreëerd. Een bal van Bas van Houtum werd goed verwerkt door de keeper en een kopbal van Bart de Windt ging voorlangs. Het was echter Maliskamp dat in de eerste helft nog scoorde. Een vrije trap, net buiten de 16, werd snoeihard ingeschoten: 0-1.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Na rust was er een aantal kansen voor DVG, maar het beeld van de wedstrijd was niet hoopvol. De beste kans op de gelijkmaker was een vrije trap. Bart de Windt trof de vuisten van de keeper en in de rebound werd de bal eenvoudig tot corner getikt. Maliskamp speelde meer en meer op de counter en in een van die situaties was er een tweede gele kaart voor een DVG-verdediger. Maliskamp kreeg meer ruimte en in een counter werd de bal nog tot corner verwerkt, die de 0-2 betekende.
Met nog een paar minuten op de klok was het Sander van de Ven die de achterlijn bereikte en Bart de Windt in staat stelde om de aansluiting op het scorebord te zetten. Een gelijkspel zou het maximale resultaat betekenen, maar DVG zat in de verkeerde hoek. Een vrije trap van de Liempdse ploeg werd met de hand verdedigd in het strafschopgebied maar nu gaf de scheidsrechter geen penalty. In de rebound scoorde Maliskamp nog de 1-3. DVG kreeg twee penalty's tegen en ondanks dat daaruit niet werd gescoord liep het eigenlijk de gehele wedstrijd, wederom, achter de feiten aan.

DVG 2 won de thuiswedstrijd tegen Milheezer Boy's met 4-2. De DVG-dames haalden eens flink uit en thuis werd met 9-2 gewonnen van Estria. Woman of the Match was Els van der Steen.

't Ivoor levert wisselende prestaties

Boxtel - Het eerste libreteam van 't Ivoor won afgelopen week de wedstrijd tegen BV De Hazelaar met een teammoyenne van maar liefst 12,85. Grote uitblinker was Don van der Wiel die voor zijn partij maar drie beurten nodig had en eindigde met een hoog moyenne van 45,00.

Chris Fasseur deed ook van zich spreken door te winnen met een moyenne van 17,85. Fouad Hasbani completeerde de 30 punten door winst met een moyenne van 5,52. Het tweede team leed een nederlaag. Cees van Eindhoven en Adrie van de Wetering speelden beiden een prima partij met winst, maar Emanuel Coort had niet zijn dag en kwam tot slechts 4 punten. Het derde team leed een zware nederlaag tegen de koploper. Alle drie partijen werden verloren. Het vierde team won. Theo van Dongen en Math Hendriks wonnen hun partij terwijl Gerard de Beer, normaal een vaste factor, de winst aan zijn tegenstander moest laten met 8 punten.

Bij de afdeling Recreanten libre won het eerste team wel hun ontmoeting, maar werden er teveel punten gemorst. Theo Verhagen en Fouad Hasbani lieten gezamenlijk 6 punten liggen. Henk van Boxmeer en Toon Bevers scoorden de volle 10 punten. Het tweede team leed een grote nederlaag ondanks dat er twee partijen werden gewonnen door Jan Meeuwis en Wim Bekkers. Rien Meijs en Frans Maas kwamen gezamenlijk tot 11 punten. Het derde team moest het ook afleggen ondanks twee winstpartijen. Harrie Verhoeven en Frans Maas wonnen beiden. Wim van Dijk en Frans van de Boogaard behaalden respectievelijk 8 en 4 punten.
Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein boekte het eerste team een mooie overwinning. Frits Radema en Cor van Alphen wonnen terwijl Wim van Gils slechts één carambole tekort kwam voor winst. Team 2 was vrij en het derde team boekte een overwinning. Jan Tils en André Vissers wonnen terwijl Johan Beaard 7 punten bij elkaar sprokkelde. Het 3-banden groot team heeft de smaak te pakken. Wederom werden er 30 punten gescoord. Bernhard Legierse, Leo van Westelaken en Louis van der Meijden wonnen overtuigend hun partij. Zij nestelen zich daarmee vast op een plek bij de top 3.

De Horntreffers neemt tweede plaats over in BRTC

Boxtel - In de BRTC won De Firma Fotografie op flitsende wijze van Grand Café Rembrandt met 8-2. Henk van de Laak bleef in deze wedstrijd ongeslagen. Wim van Aarle van De Horntreffers toonde opnieuw zijn vorm tegen Taverbo/Sabo 4 met drie winstpartijen en zorgde mede hierdoor voor de 6-4 zege. Erik van der Schoot was voor Rotsvast de grote man met drie zeges op De Dommel.

Het team van De Firma Fotografie werd gevormd door Henk van de Laak en zijn zonen Jordy en Nick. Henk moest alleen aan Arnold van der Heijde twee games afstaan en was dus goed voor drie zeges in het enkelspel. Arnold bleef ook dit keer zonder winst en wacht dit seizoen nog op zijn eerste punten.

Jordy en Nick van de Laak wonnen elk twee partijen en waren samen goed voor de winst in het dubbelspel. Voor Grand Café Rembrandt scoorden Gerrie Hoenselaars en Hans Stoker door winst op respectievelijk Nick en Jordy maar het eerste punt werd pas in de achtste partij gescoord. Uitslag 8-2 in het voordeel voor De Firma Fotografie.

Wim van Aarle toont al sinds de start van het seizoen goed in vorm te zijn en bleef ook in de wedstrijd tegen Taverbo/Sabo 4 zonder puntverlies. Ad van Weert moest zijn meerdere erkennen in Peter de Rooij maar scoorde wel tegen Toon van Geel en Raymond de Boer terwijl Hans van Weert maar ternauwernood van Raymond de Boer voor zijn enige punt zorgde. Deze laatste partij werd door Hans gewonnen na in de vierde game met 23-21 de game te winnen en daarmee het verzet van de sterk spelende Raymond te breken en de winst in de vijfde game naar zich toe te halen. Voor Taverbo/Sabo 4 won Peter de Rooij twee partijen en Toon van Geel één. Samen wonnen zij wel het dubbelspel en zorgden zij zo voor het vierde punt. Uitslag 6-4 voor De Horntreffers.

In de wedstrijd tussen De Dommel en Rotsvast werden de punten eerlijk verdeeld en eindigde de wedstrijd in 5-5. Voor Rotsvast toonde Erik van der Schoot aan een sterk seizoen bezig te zijn door weer zijn drie enkelspelen te winnen. Hij heeft pas één verliespartij op zijn naam staan. Zijn teamgenoot Bart Theeuwes zorgde voor de overige twee punten door winst op Wim Jansen en zeer verrassend met winst op Ad van Lier. Tegen Ad de Man van De Dommel moest hij wel het punt afstaan. Ad de Man won ook van Jan Don. Jan moest de overige twee partijen tegen Ad van Lier en Wim Jansen ook gewonnen geven en kon geen punten aan het totaal voor zijn team toevoegen en dus bleef winst voor beide teams uit.

De wedstrijd tussen de nummers één Taverbo/Sabo 3 en twee Taverbo/Sabo 1 werd uitgesteld maar ondanks dat bleef Taverbo/Sabo 3 aan de leiding. Taverbo/Sabo 1 moest wel een stapje terug doen en zag zich door De Horntreffers gepasseerd die daarmee de tweede plaats op de ranglijst overnamen.

Goede prestaties JC Liempde bij Team Coolen open judo

Liempde/Oisterwijk - Met vijftien judoka´s nam Judo Club Liempde afgelopen weekend deel aan de Team Coolen open judo 2016 in Oisterwijk. De jonge Liempdenaren lieten zich van hun beste kant zien op het goed georganiseerde toernooi.

Faye Goossens leverde drie mooie en krachtige partijen judo af. Ze behaalde een mooie eerste plaats met twee keer een Ipon en een Wazari. Nieuweling Gijs van Mensvoort kon zijn tegenstander helaas niet de baas, maar bleef positief en deed veel ervaring op. Een nieuwe regel binnen het wedstrijdjudo zat Joost van der Linden in de weg, maar hij wist zich in zijn vierde wedstrijd te herpakken en won deze met een overtuigende Ipon door een Harai Goshi te maken en af te maken met een mooie houdgreep.

Uitslagen:
Kampioen: Faye Goosens en Ivar van Weert
Tweede plaats: Cas de Wit en Mats Canters
Derde plaats: Quinn Goossens, Xander Kreeft, Aukje de Beer, Gijs de Wit, Gijs van Mensvoort, Mika van Weert, Pim de Wit, Bas Daverveld, Joost van der Linden, Lola Canters en Xavi van Weert.

Wapen van Liempde herpakt zich

Liempde - Dankzij een ruime overwinning in de uitwedstrijd tegen de Hazelaar 2 uit Rosmalen handhaaft het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde zich in de top drie van poule 4 van de landelijke kadercompetitie.

Cees van Eindhoven moest alle zeilen bijzetten om in de slotfase van zijn partij aan het langste eind te trekken: 120 caramboles in 15 beurten. Twee beurten meer had Harm van de Laar nodig om het vierde partijpunt binnen te halen. De overwinning werd compleet door de ruime zege van Leo van Hastenberg, die 110 caramboles maakte in 11 beurten. Ton Rovers kon niet in zijn ritme komen en verloor kansloos.

Loon naar werken voor LSV

Lennisheuvel - Het zal zeker niet zo zijn dat LSV het nu plotseling gemakkelijk zal krijgen in de competitie, maar de 1-0 overwinning op Casteren was een welkome beloning na het harde werken en trainen van de afgelopen weken.

Daar waar LSV de vorige weken telkens in het laatste deel van de wedstrijd tekort kwam, bleef de ploeg van Kirk Koningstein nu tot het laatste fluitsignaal de situatie de baas en bracht de 1-0 van Thijs Verhagen, al in de 30e minuut gescoord uit een fraaie vrije trap, over de eindstreep.

LSV verlaat nu de laatste plaats op de ranglijst en vindt aansluiting bij de andere laag geklasseerde teams in 5E.

18 / 18

E A I M K E E H T O I L B I B M
L O O H C S S I S A B A P O G T
I E C A R E I Z E L P M O B X N
X O A O I N E V E Z M Y H N O C
P K M M D T M C F T E R S J N N
O T H A P J E S S H Y O K O S E
E O T L P E O R G C Y L R N O L
E B G T B A L Z N A H L O G R E
N E T I E T I V I T C A W E N S
L R Z J Q U Z T N T U T S R E T
N E H D Q T M X E O F O N D K U
S E J T E L L E P S N R A A N N
K E E W N E K E O B R E D N I K
L C T G C Y T R C N H A Z S R J
X V A M I U S P M P H J C E D X
E F I X F D D D M I A M S N L P

20-30 oktober

Qr-code ontdekkingstocht
Oerdtijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

20 oktober – 4 december

Expositie 'Wie is (de) BAeSs?' (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Donderdag 20 oktober

Open bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Weer in het reine komen (lezingen met film)
13.30 uur, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers
13.45 uur, St. Ursula, Sint Ursula 12, Boxtel

Presentatie boek 'wie zoekt die vindt'
16.00 uur, De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Informatieavond Liemt Infiltreert
20.00 uur, 't Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

21-30 oktober

Festival Circolo
Landgoed Velder, Velder 14a, Liempde

Vrijdag 21 oktober

Inloopochtend voor baby's en peuters
09.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Zaterdag 22 oktober

Aanplanten grenswal in de Geelders door vrijwilligers
09.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Bockentochtig
19.00 uur, Becoloth, Rozemarijnstraat 2, Boxtel

Zondag 23 oktober

Tweedehandsmarkt
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Koorconcert o.l.v. Reinier Wakelkamp
16.00 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Maandag 24 oktober

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Alzheimer Café Regio 't Groene Woud
19.30 uur, De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, Schijndel

Zing Smartlappen met het Dükerskoor
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Dinsdag 25 oktober

Workshop 'herfst'
13.00 uur, De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Lezing/film: 'Wij waren kind in de oorlog'
20.00 uur, Zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Lezing door Ir. Henk Sierdsema over de Vogelatlas
20.45 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 26 oktober

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Informatieavond Nationaal ZorgFonds
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

E A I M K E E H T O I L B I B M
L O O H C S S I S A B A P O G T
I E C A R E I Z E L P M O B X N
X O A O I N E V E Z M Y H N O C
P K M M D T M C F T E R S J N N
O T H A P J E S S H Y O K O S E
E O T L P E O R G C Y L R N O L
E B G T B A L Z N A H L O G R E
N E T I E T I V I T C A W E N S
L R Z J Q U Z T N T U T S R E T
N E H D Q T M X E O F O N D K U
S E J T E L L E P S N R A A N N
K E E W N E K E O B R E D N I K
L C T G C Y T R C N H A Z S R J
X V A M I U S P M P H J C E D X
E F I X F D D D M I A M S N L P

kinderboekenweek
bibliotheek
oktober
opa
oma
altijd
jong
openingsfeest
bal
groep
zeven
acht
basisschool
drinken
hapjes
activiteiten
spelletjes
rollator
race
dansworkshop
lezen
quiz
knutselen
dansen
plezier

Wilma Steenbergen

Babette Sijben

kinderboekenweek
bibliotheek
oktober
opa
oma
altijd
jong
openingsfeest
bal
groep
zeven
acht
basisschool
drinken
hapjes
activiteiten
spelletjes
rollator
race
dansworkshop
lezen
quiz
knutselen
dansen
plezier