DeMooiBoxtelKrant

20 maart 2019

DeMooiBoxtelKrant 20 maart 2019


Nog vóór einddatum inzagetermijn 'inspraaksessie' voor buurt over ontsluiting Heem van Selis

Een schets van de nieuwbouwwijk Heem van Selis. (Foto: Van Wanrooij Projectontwikkeling) Foto: Van Wanrooij Projectontwikkeling

Boxtel - De Dukaat is 'de beste, verstandigste en meest logische' optie om de nieuwe wijk Heem van Selis te ontsluiten. Dat zei wethouder Peter van de Wiel naar aanleiding van een tumultueuze bewonersbijeenkomst vorige week woensdag, hoewel hij de zorgen vanuit de wijk begrijpt. De voorlopige plannen liggen sinds 15 maart ter inzage. Nog vóór het einde van die inzageperiode (uiterlijk 26 april) komt vanwege eerdergenoemde zorgen een volgende inspraaksessie voor omwonenden.

De plannen voor de nieuw aan te leggen wijk, Heem van Selis, in Boxtel Noord vorderen gestaag. Ten opzichte van de eerste afspraken die vorig jaar werden gemaakt is de wijk slechts op kleine punten aangepast. Zo zijn enkele van de 465 te bouwen woningen van de kant van de A2 in de plannen 'verschoven' naar de Bosscheweg. Dit op verzoek van Woonstichting St. Joseph, dat de goedkopere woningen in de wijk zal verhuren. Wat blijft is dat de overgrote meerderheid van de woningen in het goedkope en middeldure huur- en koopsegment valt. Wethouder Peter van de Wiel somt het nog eens op: "dertig procent sociale koop-/huurwoning, tien procent goedkope huurwoning, veertig procent middeldure huur- of koopwoningen en twintig procent dure koopwoningen." Daarmee moet de nieuwe wijk gaan zorgen voor een verbeterde doorstroming op de oververhitte Boxtelse huizenmarkt.

Foto: Bianca van Griensven

Wat óók niet veranderd is ten opzichte van de originele plannen is de hoofdwegenstructuur van de nieuwe wijk: één kant van de ontsluitingsweg wordt aangesloten op een nieuw aan te leggen rotonde bij Eetcafé De Oude Ketting, de andere zijde loopt via de Dukaat. Tot onvrede van de omwonenden. Zij lieten die onvrede ook gisteren duidelijk blijken tijdens een informatiebijeenkomst. Echt verrast was Van de Wiel daar, naar eigen zeggen, niet om. "Ik ga het vandaag misschien wel tien keer zeggen, maar ik begrijp hun zorgen als er ineens drie keer zoveel auto's over de Dukaat rijden als dat er nu doen", aldus de wethouder. "Als wij daar gaan bouwen, betekent dat voor de mensen daar dat er een impact is. Dan snap ik dat je een keer moet slikken."

Toch voldoet die weg volgens hem ruimschoots aan de eisen om die verkeersstroom af te wikkelen. De weg is berekend op zo'n 3.000 auto's per etmaal, veel meer dan dat er in de plannen daadwerkelijk overheen zullen komen. Ook zal er geen bouwverkeer worden afgewikkeld via de Dukaat. Hoewel die weg een 30-kilometerzone zal blijven, is de buurt er niet gerust op. Mede vanwege de breedgedragen onvrede wordt nog een inspraakavond georganiseerd vóór het aflopen van de inspraakperiode op 26 april. Met die sessie hoopt de gemeente input op te halen voor in het definitieve plan en waar mogelijk onvrede over het voorlopige plan weg te nemen.

Lynn Peijnenburg wint Nederlands Kampioenschap Dressuur DEZ1

Ermelo - Nadat zij begin februari de Brabantse titel wist te veroveren, werd Lynn Peijnenburg (13) afgelopen zaterdag samen met haar pony Sukaatik's Vingino Nederlands Kampioen Dressuur in de DEZ1, de op één na hoogste klasse bij de pony's.

Al vroeg in de ochtend, om 8.00 uur maakte de Essche amazone haar opwachting in Ermelo om de baan te verkennen. Met haar negenjarige ruin Sukaatik's Vingino ging ze als achtste van start en samen behaalden ze een mooi percentage van 67.010%. Daarna nam de spanning pas echt toe, aangezien er in totaal twintig deelnemers waren. Om 12.00 uur volgde de officiële uitslag: Lynn had de nationale titel binnengesleept.
De kersverse Nederlands Kampioene werd thuis met champagne, spandoeken en slingers onthaald door vrienden en familie, die alles hadden gevolgd via de livestream op internet.

De dertienjarige Lynn volgt het Elite programma, speciaal voor sporters, op het Maurick College in Vught. Haar doel voor komend zomerseizoen is met Sukaatik's Vingin goed meerijden in de Z2, de zwaarste klasse. Met haar andere pony wil ze succesvol meerijden in de Z1.

Pag. 8 Foto: Bron: Peter van Eyk

20.000e foto op Beeldbank

Pag. 10 Foto: Jan van der Steen

Getransformeerde trafohuisjes

Pag. 13 Foto: Willemijn Wijdenes

Leerplein voor Sint-Petrus

Pag. 15 Foto: Brigit Steer

Brigits bijzondere boek

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 21 maart        Bridgen in De Walnoot        13.30
         Handwerken in De Orion 13.30
Vrijdag 22 maart        Contactmiddag KBO wijk Centrum in Het Muziekhuis, wijkcoördinator Hans Geurts opent de middag, daarna zal het trio GeRiTo liedjes ten gehore brengen. Zaal open        13.00
                Contactmiddag KBO wijk Lennisheuvel in De Orion met optreden van Carola van de Meer         13.30
         Rikken en jokeren in De Rots        13.30
Dinsdag 26 maart        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
        Kienen in De Walnoot        14.00
Woensdag 27 maart        Filmmiddag in het Wereldhuis, Achterberghstraat        14.30
                Eten in het Wereldhuis, opgeven vóór 22 februari bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl
        of bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com        17.00

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 21 maart        Rikken en jokeren in De Kloosterhof        14.00
Vrijdag 22 maart        Eten met de leden in Het Struifhuis        18.00
Maandag 25 maart        Algemene Ledenvergadering in De Kloosterhof        14.00
Maandag 25 maart        Koor De Vrolijke Noot in De Kloosterhof        19.00
Dinsdag 26 maart        Bridgen-Rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 27 maart         Sjoelen in De Kloosterhof        13.30

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Elke dinsdag        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym Sporthal De Braken, ingang zijkant de Braken        19.00-20.00
Elke donderdag        Nordic walking, vertrek bij gemeentehuis Markt        09.00
Donderdag 21 maart        Slotavond Keezen in De Walnoot        19.30

Vrouwencontact Liempde

Woensdag 20 maart        Keezen bij Het Wapen van Liempde        19.30
Woensdag 27 maart        Jaarvergadering bij De Kloosterhof        19.30

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Nog veel vragen rondom GreenTech; drie bezwaren tegen biomassaplein

Boxtel - De komende maanden moeten nog veel vraagtekens weggenomen worden rondom de realisatie van GreenTech Park Brabant. Zoveel bleek vorige week dinsdag tijdens de bijpraatsessie voor de gemeenteraad over GreenTech en het bijbehorende biomassaplein op industrieterrein Vorst B in Lennisheuvel. Wel is duidelijk dat de aanleg van het biomassaplein extra vertraging oploopt vanwege drie bezwaarprocedures die deels gegrond zijn verklaard.

De aangekondigde aanleg van het biomassaplein en GreenTech op bedrijventerrein Vorst B deed begin vorig jaar in Lennisheuvel een hoop stof opwaaien. Het kerkdorp was bang voor verkeers- en geluidsoverlast vanwege het benodigde vrachtverkeer voor aanlevering van snoeiafval en het versnipperen daarvan op het bedrijventerrein. Het biomassaplein vormt de 'motor' voor het GreenTech Park omdat daar het snoeiafval uit de regio moet worden omgezet tot biomassa die verder wordt verwerkt in innovatieve toepassingen zoals bijvoorbeeld bioplastic of cellulose.

Op dit moment is de gemeente volop in gesprek met een aantal gegadigden om op het terrein aan de slag te gaan, zoals Maastricht University, maar ook TU/e, Helicon en het Summa College. De eerste partijen en bedrijven hebben inmiddels een overeenkomst getekend om op Vorst B op een innovatieve manier biomassa te gaan verwerken. Hiervoor moet een zogeheten 'incubator', een gebouw waarin de verschillende op het bedrijventerrein aanwezige partijen samenwerkingen met elkaar aan kunnen gaan, aangelegd worden.

Momenteel is nog niet geheel duidelijk hoeveel bedrijven uiteindelijk neer zullen strijken op Vorst B. Ook is nog niet bekend wat die aan de gemeente zullen betalen voor de bedrijfsgrond, om over het aantal vierkante meters dat ze in gebruik willen nemen nog maar te zwijgen. Wat wel duidelijk is, zo vat kwartiermaker Eward Heijmans kernachtig samen, is dat het GreenTech Park zich richt op het vinden van alternatieven voor fossiele grond- en brandstoffen en zich met name richt op regionale aanvoer daarvan.

Wat ook duidelijk is, is dat er momenteel drie bezwaren liggen tegen de aanleg van het biomassaplein. Die komen allen van bedrijven, omdat volgens de kwartiermaker de bezwaren van de direct omwonenden in een constructieve dialoog konden worden weggenomen. Die bezwaren zijn ten dele gegrond, waardoor de gemeente de plannen opnieuw in procedure moet brengen. Daarbij wordt een Milieu Effecten Rapportage opgesteld. Ondanks dat de procedure opnieuw doorlopen moet worden, verwacht Heijmans dat dit najaar het definitieve plan voor het biomassaplein op papier staat. Daarmee heeft het hele project nu al een flinke vertraging opgelopen. In eerste instantie moest het biomassaplein begin 2017 al openen in Liempde. Toen op het beoogde terrein echter een dassenburcht werd ontdekt liepen de plannen voor het eerst vertraging op. Ook de daarna gestelde startdatum van 1 januari 2019 wordt nu dus ruimschoots niet gehaald.

Uit het publiek kwamen diverse kritische geluiden over de invulling van het plein. Eén daarvan ging over de afloop van de pilotsituatie met het biomassaplein. Deze 'aanjager' voor het GreenTech-project wordt namelijk na vier jaar geëvalueerd en komt dan, bij tegenvallende resultaten, mogelijk tot een einde. Toch betekent dat niet dat het ook gedaan is met het GreenTech Park. Zo kunnen grondstoffen mogelijk ook elders in de regio worden verwerkt tot biomassa, volgens de kwartiermaker. Er wordt nu al samenwerking gezocht met soortgelijke initiatieven in bijvoorbeeld Helmond en Tilburg, of bij Chemlot in Limburg om kennis uit te wisselen. Het GreenTech Park zal ook na het eventuele stoppen van het biomassaplein worden voortgezet, laat Heijmans weten.

Bij het tot stand komen van GreenTach Park Brabant wachten nog diverse uitdagingen, geeft ook de kwartiermaker toe. Zo is, naast eerdergenoemde bezwaren, de stikstofwetgeving, waar ook de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg mee te maken heeft nog een onzekere factor. Dit komt omdat de te verwachten stikstofuitstoot op Vorst B op dit moment nog onbekend is. Op deze, en de vele andere vragen die ook de gemeenteraad nog heeft, moeten de komende maanden antwoorden geformuleerd worden.

Boxtel wil snel aan de slag in 'De Oksel'

Het gebied tussen de twee spoorlijnen, 'De Oksel', staat verschillende ontwikkelingen te wachten. Foto: Google

Boxtel - Het college van B&W wil snel aan de slag met verschillende plannen, waaronder woningbouw, in 'De Oksel'. Vóór 1 juni moet een ontwikkelvisie voor het gebied tussen de spoorlijnen naar Tilburg en Den Bosch op tafel liggen. Begin juli mag de gemeenteraad zich hierover buigen.

Het besluit zo'n visie op te stellen werd dinsdag genomen, laat de gemeente weten. De visie is kaderstellend, wat betekent dat er voorwaarden voor het uitwerken van ontwikkelingen in De Oksel in worden gegeven. Er wordt nog niet gedetailleerd ingegaan op precieze invulling van het gebied. "Doel is het doorlopen van een zorgvuldig proces. Wensen, kansen en bedreigingen brengen we in beeld. Ook voeren we een gesprek met initiatiefnemers. Op basis van de verzamelde informatie kan een toekomstbestendige bestuurlijke keuze worden gemaakt, die aan initiatiefnemers handvatten biedt voor het vervolg, al dan niet op kortere termijn", laat de gemeente weten in een persbericht. In juni wordt de visie juli ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna volgt een participatietraject, waarbij de overheid in contact probeert te komen met belanghebbenden en omwonenden.

Aanleiding voor het opstellen van de visie is een aantal mogelijke initiatieven dat zich in het gebied voordoet. Voordat dat gebeurt is een goed beeld nodig van de huidige situatie, de ontwikkelingen op korte termijn en de verwachtingen voor de langere termijn. Vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar thema's die er spelen, zoals onder meer een gezonde en veilige leefomgeving, de bereikbaarheid van en naar het centrum en de A2, de relatie tot PHS, de komst van Esch naar Boxtel, energietransitie, landbouw en woningbouw en sport. Ook ligt er een relatie met verkeersplan Move'31 en de afwikkeling van verkeer in het gebied. Tenslotte liggen op en om het spoor de nodige uitdagingen zoals een mogelijke toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de wens van ProRail om gelijkvloerse spoorwegovergangen te saneren.

Het gebied 'de Oksel' is in principe tot 2027 niet nodig voor woningbouw, geeft de gemeente nog aan. Toch wordt gekeken naar kleinschalige woningbouw.

Verder onderzoek kapot wegdek Raapakkerbrug

Het kapotte brugoppervlak in het najaar van 2017. Ook nu zit er weer een winkelhaak in de deklaag. (Foto: Francy van Heertum) Foto: Francy van Heertum

Boxtel - In afwachting van de bevindingen van BRS-Decksystems, het bedrijf dat de rubberen dekplaten op de Raapakkerbrug levert en aanlegt, wil de gemeente nog geen conclusies trekken over de kwaliteit van het aangelegde wegdek. Intussen klagen buurtbewoners dat het wegdek glad is en al voor de tweede keer sinds de aanleg in oktober 2017 kapot is. Dit terwijl de nieuwe deklaag juist gladheid moest tegengaan.

In oktober 2017 werd het nieuwe brugdek van de Raapakkerbrug opgeleverd. Doel daarvan was het voorkomen van gevaarlijke situaties door gladheid die zich eerder voordeden met het houten oppervlak. Ook werd geklaagd over geluidsoverlast die het oude brugdek opleverde. Als oplossing werd gekozen voor een innovatieve rubberen deklaag die minder glad en stiller was en bovendien slijtvast. De aanleg daarvan kostte 17.500 euro.

Toch bleek al vlug dat ook deze deklaag kapot kon: binnen een week zaten de eerste gaten er al in. De gemeente heeft nooit kunnen ophelderen hoe die erin zijn gekomen, maar houdt rekening met een valpartij of vandalisme. De gaten werden hersteld, maar inmiddels is het brugdek weer kapot. Ook blijkt het oppervlak nog steeds glad. Die gladheid wordt volgens de gemeente met name veroorzaakt door vallend blad van de bomen langs de Dommel. In combinatie met vocht en vorst wordt de brug glad. Ook zwerfvuil dat op de brug achterblijft draagt volgens het college bij aan deze gladheid.

Begin februari is BRS-Decksystems in Boxtel de situatie komen bekijken. De gemeente is nog in afwachting van hun voorstel hoe en wanneer zij het brugdek zullen herstellen. Om overlast te voorkomen worden de winkelhaken in het brugdek provisorisch vastgelijmd. Hiervoor moet het brugdek wel echt helemaal droog zijn, iets dat deze week waarschijnlijk niet meer zal gebeuren. Daarna zal het team Wijkbeheer het oppervlak met hoge druk reinigen, waardoor de stroefheid naar verwachting ook weer toeneemt.

In afwachting van de rapportage van de fabrikant wil de gemeente nog geen conclusies trekken over de oorzaak van de gaten in de deklaag. Wel ziet het college vooralsnog niets in het vervangen van het brugdek, wat met een kostenplaatje van 27.500 euro 'forse kapitaalvernietiging' zou betekenen. Dat weegt vooralsnog niet op tegen de reparatiekosten die tot nu toe 575 euro bedroegen.

Huurgelden De Kleine Aarde zijn betaald

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Het openstaande huurbedrag van 40.000 euro dat Het Collectief nog moest betalen voor het gebruik van De Kleine Aarde is door de gemeente ontvangen. Dat meldt het college van B&W naar aanleiding van schriftelijke vragen, ingediend door de fractie van BALANS. Daarmee lopen de ontwikkelingen rond De Kleine Aarde volgens de gemeente op schema. BALANS denkt daar anders over.

Inmiddels is Het Collectief, als uitbater van het terrein van De Kleine Aarde, al ruim twee jaar huurplichtig aan de gemeente. Reden voor het ontvangen van de betaling is dat Het Collectief nu eindelijk een juridische entiteit heeft opgericht. Daardoor kan de gemeente haar facturen, twee rekeningen van 20.000 euro voor de jaarhuur van het terrein, kon versturen. BALANS stelde de vragen omdat de fractie vindt dat er een loopje wordt genomen met de gemeente. Zo vindt de fractie de met Het Collectief gemaakte afspraken te onduidelijk en maakt de partij zich zorgen over vermeende drugsdealers op de parkeerplaats. Ook worden vraagtekens geplaatst of de horeca-activiteiten op het terrein wel legaal zijn.

Het College van B&W is het niet eens met de oppositiepartij. Volgens de gemeente zijn wel degelijk in 2017 al harde afspraken gemaakt. Zo heeft Boxtel inmiddels het aankoopbedrag van de Van Coothhoeve en bijbehorende grond, zo'n acht ton, van Woonstichting St. Joseph binnen. Verder laat de gemeente weten dat de horeca-activiteiten in het milieueducatiecentrum al jaren gedoogd worden en het in de lijn der verwachting ligt dat er binnenkort een vergunningsaanvraag voor komt. De drugsoverlast was de gemeente niet bekend, maar wordt naar aanleiding van de brief onder de loep genomen, zo meldt de gemeente.

De BALANS-fractie vindt het verder niet wenselijk dat De Kleine Aarde momenteel kan rekenen op een subsidiebedrag én een 'forse bijdrage' van 3 ton uit het Legaat van Cooth. Deze gelden, afkomstig uit het nalatenschap van de voormalig eigenaar van de Van Coothhoeve, worden naar diens laatste wil ingezet voor de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven in Boxtel. De opbrengst van de verkoop van de Van Coothhoeve en grond zal aan de nu nog resterende 581.000 euro toegevoegd worden.

De gemeente plaatst de kanttekening dat nergens is vastgelegd dat naast een aanspraak op het legaat niet ook een subsidie aangevraagd mag worden. Om de raad bij te praten over de ontwikkeling en toekomst van het Legaat van Cooth zegt wethouder Herman van Wanrooij wel toe de raad binnenkort bij te praten in een beeldvormende bijeenkomst. Tot slot laat de gemeente weten aan het eind van dit jaar de huurprijs van het terrein nog eens onder de loep te nemen. Winst wordt er echter niet op gemaakt: de gemeente heeft als uitgangspunt het terrein kostendekkend te houden.

Alzheimer Café in De Nachtegaal

Boxtel - Op 25 maart staat weer een Alzheimer Café op de planning in Zaal Restaurant De Nachtegaal. Ditmaal staat de avond in het teken van de mens achter de ziekte.

Tijdens de avond wordt stilgestaan bij de ogenschijnlijke taboe die heerst over praten over mensen met dementie. Want 'we' vertellen honderduit over de ontwikkeling van (klein)kinderen, maar zijn in de regel erg zwijgzaam over de ontwikkelingen rondom de mens met dementie, zo laat de organisatie weten.

Tijdens de avond staat het vanuit empathie kijken naar de mens met dementie en zijn of haar mantelzorger centraal. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe de wereld van iemand met dementie eruit ziet. Want, "is het niet heel verstandig om juist hen aan het woord te laten over hun woonomgeving of over hun relaties?", vraagt de organisator zich in een persbericht af.

Tijdens de avond zal Diny Stolvoort, adviseur gerontologie, gespecialiseerd in 'zingeving', als gastspreker optreden.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gespreksleiders Bianca Peters, Gz-psycholoog 073-5443300 en Pia Verbakel, Sociaal werker, 06-82504083. Alzheimer Café Regio 't Groene Woud wordt gehouden in Zaal Restaurant De Nachtegaal aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel

Komisch toneelstuk 'Help! Ik krijg een kind' bij De Rots

Boxtel - Voor de derde maal op rij kunnen bezoekers van Gemeenschapshuis De Rots eind maart genieten van een voorstelling van het Helvoirts toneelgezelschap 'Van Alles Wat'. Op 29 en 30 maart brengen zij ditmaal het stuk 'Help! Ik krijg een kind' op de planken. Hiervoor zijn kaarten beschikbaar in de zaal of via info@derotsboxtel.nl voor 7 euro per stuk.

Het stuk 'Help! Ik krijg een kind' gaat over een vrijgezelle jongeman die zich verheugt op een romance met collega Liesbeth. Zijn leven wordt echter volledig op zijn kop gezet door een telefoontje van de Belastingdienst waarin hem wordt medegedeeld dat hij zwanger is. Wanneer hij ook nog gesprekken met zijn computer gaat voeren, lijkt het moment te zijn bereikt dat Gerard gek geworden is. Of is er iets anders aan de hand?

'Help! Ik krijg een kind' is geschreven door Carl Slotboom en garandeert bezoekers van een leuke avond. Beide voorstellingen, die van 29 én 30 maart, starten om 20.00 uur. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur.

Muzikale voorleesmiddag voor 55-plussers in De Kloosterhof

Liempde - Op Naor d' Honderd verzorgt op 31 maart in de zaal van Dienstencentrum De Kloosterhof een muzikale voorleesmiddag voor 55-plussers. De middag begint om 14.00 uur en is te bezoeken voor het symbolisch bedrag van 10 cent.

Het orkest Op Naor d' Honderd laat weten na 30 jaar dweilen toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. "Iets nieuws, iets verrassends. Het wordt een middag die menigeen zal verbazen." De verhalen worden voorgelezen door Renée van der Woude en Kees van de Loo en worden omlijst door passende muziek. Dit alles onder leiding van dirigent Arjan Pelle.

De voorstelling begint om 14.00 uur, de zaal van De Kloosterhof is open vanaf 13.30 uur. Je vindt De Kloosterhof aan De Kloosterhof 7 in Liempde.

Gildenbondsharmonie gaat Spaans met Tapas Y Mas

Boxtel - Op zaterdag 30 maart stond voor de Gildenbondsharmonie een uitwisselingsconcert op de agenda met het Zuid Nederlands Fanfare Initiatief. Helaas heeft dat orkest wegens omstandigheden af moeten zeggen, maar de harmonie heeft een vervangende invulling gevonden voor het concert. Omdat onder leiding van Txemi Etxebarria toch al aan een Spaans getint programma werd gewerkt wordt de hele avond nu Spaans gekleurd.

De harmonie zal werken uitvoeren van de Spaanse componisten Amando Blanquer, Oscar Navarro en Juan Crisostomas Arriaga, aangevuld met een mooie Paso Doble en de Symphonie Iberique van Serge Lancen. Tussen de stukken van de harmonie door zal flamencoduo Encuentros optreden, dat bestaat uit gitarist Tijn van der Sanden en danseres Jessica Achten. Zij zoeken regelmatig samenwerkingen met muzikanten, dansers en andere kunstenaars. Het tweetal studeerde samen flamenco in de Spaanse stad Sevilla. 'Encuentros', het Spaanse woord voor ontmoetingen, bestaat sinds hun terugkeer naar Nederland in 2013. Het duo was eerder al op tv te zien tijdens de halve finale van het programma Maestro.
De leden van het orkest zorgen bovendien voor extra accenten door voor Tapas te zorgen zodat de bezoekers helemaal in Spaanse sferen kunnen genieten. Ook Spaanse wijntjes staan op het menu.

Tapas Y Mas begint zaterdag 30 maart om 20.00 uur in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. Entree bedraagt 10 euro en kaartjes in de voorverkoop zijn verkrijgbaar via info@gildenbonds.nl, Sjiekkado, Bloemsierkunst Marima en Bij d'Ingens.

Voorlezen in de bibliotheek

Boxtel - In de Boxtelse bibliotheek worden de komende week twee voorleesmiddagen voor kinderen gehouden. Eén voor kinderen van 2 jaar en ouder ter ere van het 50-jarig bestaan van Rupsje Nooitgenoeg op vrijdag 22 maart en één in het kader van de 30e verjaardag van Kikker voor kinderen van 3 jaar en ouder op 27 maart.

Rupsje Nooitgenoeg viert dit jaar zijn 50e verjaardag. Op vrijdag 22 maart wordt daar in de bibliotheek tijdens de wekelijkse voorleesochtend bij stilgestaan vanaf 10.15 uur. Ouders, opa's en oma's zijn daarbij ook welkom. Na het voorlezen is in de bieb nog de gelegenheid om samen een spelletje te spelen, een puzzel te maken of om meteen de kleurplaat van het voorleesverhaal in te kleuren. De voorleesochtend duurt van 10.15 tot 10.45 uur en is gratis toegankelijk.

Ook is er in de oneven weken op woensdagmiddag een voorleesmiddag voor kinderen vanaf 3 jaar. Die staat op 27 maart in het teken van de 30e verjaardag van Kikker. Van 15.00 tot 16.00 uur wordt voorgelezen uit zijn avonturen en zingen de aanwezigen samen liedjes. Tijdens de feestelijke middag kan ook speciale flessenpost verstuurd worden en kunnen de kinderen meedoen aan de groene kikkerspeurtocht door de jeugdBiEB. De voorleesmiddag is gratis toegankelijk.

Tweedehandsmarkt in De Rots

Boxtel - Vogelvereniging Ons Ideaal organiseert in 2019 zeven tweedehandsmarkten in Gemeenschapshuis De Rots. Op 24 maart is alweer de derde markt van de reeks aan de beurt. Die begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Entree bedraagt 1 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Wederom zal de gehele benedenverdieping omgetoverd worden tot een grote marktplaats met een grote verscheidenheid aan artikelen die wachten op een tweede leven. Er zullen ruim zeventig tafels volgepakt staan met tweedehands goederen van een bijna even zo groot aantal particulieren die hun waren te koop aanbieden. Voor de markt zijn nog enkele tafels beschikbaar, meer informatie daarover of om te reserveren, kan contact opgenomen worden met jan@vogelvreugdonsideaal.nl telefonisch via 0499-395181 (na 19.00 uur).

Winnaars kaarten Aida

Foto: Theater in Tekst

Boxtel - Tientallen reacties kwamen binnen op de winactie voor de Aida in concert, waarvoor DeMooiBoxtelKrant 3x2 vrijkaarten mocht weggeven. De gelukkige winnaars daarvan zijn Riek Boeijkens, Dini van Grinsven en Lia Jansen.

Riek, Dini en Lia wisten, evenals vele anderen zonder moeite de schrijvers van de musical Aida op te lepelen. Het juiste antwoord op die vraag luidde natuurlijk Elton John en Tim Rice. Met de winnaars wordt per mail door het PR bureau Royal Promotions contact opgenomen om een datum af te spreken waarop ze gratis naar de voorstelling komen kijken.

Boxtelaar Frans van Beers viert tachtigste verjaardag op Kilimanjaro

Foto: Privécollectie Frans van Beers

Boxtel - Boxtelaar Frans van Beers heeft daags voor zijn 80e verjaardag de top van de Kilimanjaro gehaald. 'Verschrikkelijk zwaar', vond hij de klim. En dat zegt een hoop, want Van Beers heeft een ijzersterke conditie. Toch wachtte de mooiste verrassing aan de voet van de berg, waar zijn 54-jarige oudste zoon Rien hem verraste met een bezoekje.

Van Beers is pas net terug in Nederland als wij hem spreken. Toch klinkt hij fris aan de telefoon. Hij vertelt in geuren en kleuren over de loodzware beklimming van de hoogste berg van het Afrikaanse continent. Zo'n 5.900 meter boven de zeespiegel stond hij enkele dagen geleden nog. Tijdens de beklimming naar de top, waar het 22 graden Celsius onder nul was, waren uit zijn 22 koppen tellende gezelschap (als je de koks, dragers en dergelijke meetelt zelfs 70) zeker vijf man afgevallen. Te zwaar, ziek of gewoon niet de drive om de top te halen. Van Beers bereikte die echter wel. Toch wil hij niet opscheppen: "Voor die mensen die tot 5.200 meter hoogte gekomen zijn is dat net zo'n grote prestatie als dat ik de top heb gehaald." Hij is trots op de zo'n 70 procent van 'zijn' club die de top haalde. "Statistisch gezien haalt 60 procent de top namelijk niet!"

Van Beers (tweede van rechts), vergezeld door zijn drie zoons Ramon, Nick en Rien op de Kilimanjaro. (Foto: Privécollectie Frans van Beers) Foto: Privécollectie Frans van Beers
Ook de lokale media pikten het verhaal massaal op. (Foto: Privécollectie Frans van Beers) Foto: Privécollectie Frans van Beers

Aan de voet van de berg, nog altijd op zo'n 1.800 meter hoogte wachtte hem bij terugkomst een prachtige verrassing: in de lobby van de lodge werd hij aangesproken door een man met bivakmuts en zonnebril op. "Ge doet eerst die bril maar eens af", sprak een verraste Van Beers. Nóg meer verrast was hij toen vanachter die bril en muts zijn oudste zoon tevoorschijn kwam. "Dat was het mooiste verjaardagscadeau", aldus Van Beers, die oprecht ontroerd was. "Hij zei altijd: 'pa, je bent hartstikke gek dat je zo'n berg op gaat!' en dan staat hij ineens voor je neus."

Ook zijn stiefkinderen Nick en Ramon waren naar Tanzania gekomen om de verjaardag van de Boxtelse waaghals te vieren. Dat gebeurde volgens Van Beers dan ook uitbundig en in stijl: "Ze kunnen daar met één been beter dansen dan ik met twee, bij wijze van spreken", lacht hij. Zo werd traditioneel de verjaardag van Van Beers, die lokaal zo onderhand toch wel een bekendheid is, gevierd. De geiten die hem werden aangeboden sloeg hij af. "Hoewel ze best smakelijk waren, hoorde ik. Maar ik hield het bij kip."

Inmiddels is Van Beers net aangekomen in Nederland. Echt tijd om te rusten neemt hij niet, want hij gaat in Nederland direct weer aan de slag. Na eerst de media te woord te hebben gestaan, want die hebben grote interesse getoond in zijn wonderlijke avontuur, evenals de Afrikaanse media, aldus Frans, die trots de voorpagina's van enkele lokale kranten naar onze redactie doorstuurt.

Tientallen kinderen vieren Boomfeestdag in Boxtel en Liempde

Boudewijn Tooren (l.) van de Herenboeren, wethouder Herman van Wanrooij (m.) en gedeputeerde Anne-Marie Spierings, bezig de aanplant van een boom. Foto: Gemeente Boxtel

Boxtel/Liempde - Afgelopen woensdag was het Nationale Boomfeestdag en trokken vele basisschoolleerlingen erop uit om een boom te planten. In Boxtel vierden, ondanks het onstuimige weer, ruim honderd kinderen deze dag bij Herenboeren Wilhelminapark, langs de A2. In Liempde waren tientallen kinderen aanwezig aan de Vleutstraat om bomen te planten.

Het thema van deze boomfeestdag is 'ieder kind een boom', waarbij kinderen extra bewust gemaakt worden van nut en noodzaak van voldoende bomen. De Boxtelse kinderen van basisschool De Vorsenpoel, Sint Petrus en De Spelelier werden op het landgoed van de Herenboeren bij het planten geholpen door wethouder Herman van Wanrooij en Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. In totaal worden zo'n 1.500 planten en struiken en drie grotere grotere bomen aangeplant.

Foto: Gemeente Boxtel
Foto: Gemeente Boxtel
Wethouder Peter van de Wiel helpt een leerling van De Oversteek een boom te planten. (Foto: Gemeente Boxtel) Foto: Gemeente Boxtel

In Liempde was het wethouder Peter van de Wiel die samen met twee leerlingen van de Oversteek de eerste boom plantte op een perceel aan de Vleutstraat. Daarna mochten de leerlingen eigenhandig verder planten met vrijwilligers van Natuurwerkgroep Liempde. De aanplant vormt het begin van het project van deze werkgroep om in samenwerking met SPPiLL, 62.000 m2 natuur te realiseren in natuurgebied De Scheeken, genaamd 'Hooilanden'.

Foto: Sabine Walet

Het Consultatiebureau

Wij volgen alle kinderen in Boxtel-Liempde vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. We beantwoorden vragen van ouders en verzorgers over de gezondheid, opvoeding en het opgroeien. Jouw vragen. We helpen je als iets anders gaat dan jij verwacht. Wij willen er zijn, voor jou en je kind. Voel je welkom!

Vanaf de geboorte van je baby nodigen we je regelmatig uit bij de GGD. Samen met jou houden we de groei en ontwikkeling van hem of haar goed in de gaten. We volgen de motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling. Alle informatie houden we bij in het gezondheidsdossier van je kind.

Opvoeden en opgroeien
Als ouder wil je graag weten of wat jouw kind nu doet ook past bij de leeftijd. De GGD helpt je door het geven van leeftijdsgerichte informatie over de onderwerpen die jou als ouder of verzorger bezighouden. Maak gebruik van onze mogelijkheden zoals ze bij jou en jouw gezin passen.

Het Rijksvaccinatieprogramma: vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten
In Nederland krijgen alle kinderen vaccinaties aangeboden die beschermen tegen 12 ernstige infectieziekten. Vrijwel alle kinderen in Nederland zijn gevaccineerd. Daarom komen deze ziekten bijna niet meer voor. De vaccinaties geven we op het consultatiebureau.

Je kunt wekelijks op donderdag van 08.45 tot 13.00 uur terecht bij het consultatiebureau in het Medisch Centrum Liempde. Het inloopspreekuur is op donderdag van 10.30 tot 11.00 uur.
Ans van den Aker (teamassistente), Carolina Bottenberg (jeugdarts), Femke Orie en Sabine Walet (jeugdverpleegkundigen) staan klaar om je verder te helpen.

Foto: Rini van Oirschot

Clarissenklooster in de Clarissenstraat

Het klooster van de Clarissen in Boxtel (St. Elisabethsdael) behoort sinds 1513 tot de Orde van de heilige Clara. In dat jaar hebben de zusters, die tot dan toe leefden volgens de Regel van de Derde Orde van Franciscus, de Regel van de Orde van de heilige Clara aangenomen. Met het oog op deze verandering komen zusters Clarissen uit het Vlaamse Hoogstraten de communiteit van Boxtel helpen om zich de nieuwe levenswijze eigen te maken. Het klooster van Hoogstraten zelf is in 1489 vanuit Trier geïnstrueerd. De periode tussen 1513 (Boxtel) en 1721 (Megen) is een turbulente tijd. In 1540 wordt het klooster door brand verwoest. Drie jaar later tijdens de wederopbouw wordt het in 1543 door de Geldersen, onder Maarten van Rossum, opnieuw verwoest. In 1580 ontvluchten de zusters de gevechten tussen de Spaanse en de Staatse troepen en wijken uit naar 's Hertogenbosch. Daar blijven zij tot 1611. In dat jaar maken zij gebruik van het 12-jarig bestand om weer naar Boxtel terug te keren.

In Boxtel worden de zusters met klokgelui binnengehaald. Ruim een eeuw worden zij daar door de Staten geduld tot ze in 1717 op last van de Hoogmogenden hun klooster moeten verlaten. De zusters vinden dan onderdak in het Vlaamse Hoogstraten. Vanuit dit klooster zijn de zusters van Boxtel in 1513 gesticht. Rond 1720 pachten zij een stuk grond in Megen, waar zij een veilige toekomst verwachten. Het graafschap Megen heeft immers, zoals ook het aangrenzende Land van Ravenstein, haar zelfstandigheid ten opzichte van de Staten van Holland weten te behouden. Deze regio is een enclave van godsdienstvrijheid in Brabant. De plaats die de zusters bij aankomst in Megen aantreffen, was letterlijk een puinhoop. Ze vinden niets anders dan de ruïne van het vroegere kasteel van de Megense graven. In 1720 begint men met de bouw van het klooster. Enkele zusters komen uit Hoogstraten naar Megen om toezicht te houden op de werkzaamheden. Zij betrekken een eenvoudig huis, dat de pastoor van Megen gehuurd heeft. Op 30 april 1721 kan de hele communiteit het nieuwe klooster 'Sint Josephsberg' betrekken. Daarna wordt er nog heel wat gebouwd. Deels wordt dit betaald uit de inkomsten van het vroegere klooster in Boxtel.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Het geluk is echter van korte duur. Al in 1727 eigent de Staat zich het moeizaam gespaarde budget toe. Er moeten noodgedwongen andere bronnen van inkomsten aangeboord worden. Pater Dullens leert de zusters de fabricage van vlugzout en Balsem de Maltha. In 1766 beginnen zij in Megen een hostiebakkerij, die tot op de dag van vandaag nog een bescheiden bron van inkomsten biedt. Het klooster in Boxtel wordt in 1727 verkocht en de kerk afgebroken; en daarmee de zusters formeel onteigend.

Bron: Zusters Clarissen, Federatie van de heilige Clara.

Jubileumexpositie kunstenaar Henk Visch in MUBO

Boxtel - Van 23 maart tot en met 2 juni 2019 exposeert de internationaal bekende Brabantse kunstenaar Henk Visch (Eindhoven, 1950) eigentijds werk in Museum Boxtel (MUBO). Visch stelde de expositie zelf samen. De expositie is mede tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Boxtel en de bibliotheek (BABEL), waar gelijktijdig acht etsen zijn te bewonderen uit zijn Boxtelse periode.

Henk Visch is een internationaal bekend kunstenaar. Hij exposeert met zijn werk in de hele wereld en heeft daarmee vele prijzen mee in de wacht gesleept. Maar ook in Nederland staan beelden van hem, zoals zijn beeld 'Lonely Feelings on Landing', dat op het plein voor de bibliotheek in Boxtel is te bewonderen. Een van zijn kunstwerken is opgenomen in de vijftig Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968, die nu zijn tentoongesteld in museum de Fundatie in Zwolle.
Van 1974 tot 1981 woonde en werkte Visch in Boxtel, waar hij tekeningen en etsen maakte. Een aantal van in die tijd gemaakte werken zijn verworven door de gemeente Boxtel. Daarom kunnen in de bibliotheek, gelijktijdig met de expositie in MUBO, dan ook acht etsen uit zijn Boxtelse periode bekeken worden. Vanaf 1980 begint Visch ook met beeldhouwen, waarvan hij een selectie heeft samengesteld voor de expositie in MUBO.
Bijzonder is dat Visch op een van de muren van MUBO een potloodtekening gaat maken en daarmee zijn handtekening achterlaat in MUBO. Op zondag 14 april om 11.15 uur verzorgt kunsthistorica Marja Reitsma-Vrijling in MUBO een lezing over 'Het werk van Henk Visch'. Aanmelden voor de lezing kan via info@muboboxtel.nl of bij Willem van Vossen via 06-16041898. De entree voor de lezing is 5 euro. De expositie is gratis te bezoeken. MUBO is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Boxtelse Mirthe (11) door naar The Battles in The Voice Kids NL

Foto: The Voice Kids

Boxtel - De 11-jarige Mirthe de Bresser schitterde afgelopen vrijdag tijdens de Blind Auditions bij The Voice Kids NL op RTL 4. In de hoop dat één van de vier coaches zijn of haar stoel om zou draaien zette de Boxtelse haar beste beentje voor met het nummer 'Just Give Me A Reason' van P!nk ft. Nate Ruess. Uiteindelijk draaiden zowel Marco Borsato als Ilse DeLange enthousiast voor Mirthe's optreden.

Mirthe met haar coach Marco Borsato. (Foto: The Voice Kids) Foto: The Voice Kids

Even werd het de kijker spannend gemaakt: een reclameblok zat tussen het omkeren van Borsato en DeLange en de keuze van Mirthe voor haar favoriete coach. Myrthe zelf had echter haar keuze snel gemaakt en koos voor team Marco. Ze mag het in de volgende ronde, The Battles, gaan opnemen tegen een andere Boxtelse: de 14-jarige Louise Stiphout, die eerder al doorging en koos voor team Ilse.

Foto: Fysio-Team

Manuele therapie is veel meer dan alleen 'kraken'!

FYSIO-TEAM bestaat uit een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten die al jarenlang samenwerken aan de fitheid van hun patiënten. Middels columns zullen deze fysiotherapeuten u inkijk geven in de mogelijkheden van fysiotherapie. Deze week Malou Leijtens aan het woord.

Manuele therapie is een waardevolle specialisatie binnen het vak fysiotherapie. Na één jaar als algemeen fysiotherapeut te hebben gewerkt, wist ik al snel dat dit de richting was die ik op wilde gaan. Een verdieping van het vak die mij het meeste aansprak. Het beter kunnen beoordelen en behandelen van gewrichten en het klinisch redeneren waarbij je verbanden legt tussen de mogelijke oorzaken en gevolgen die kunnen ontstaan binnen het lichaam. Vooral dat laatste vind ik enorm interessant, omdat het telkens opnieuw een puzzel is die opgelost mag worden samen met de patiënt. Het lichaam is één geheel en vanuit dat opzicht behandel ik binnen de keten. Dat betekent dat als iemand bijvoorbeeld last heeft van zijn nek, vervolgens de gehele rug, houding, eventueel zelfs de stand van de voeten mee bekeken zal worden tijdens het onderzoek. Vervolgens kan ik ervoor kiezen mijn behandeling vanuit een andere plek te starten dan waar de klachten zich bevinden. Bijvoorbeeld: met een tenniselleboog binnenkomen en vervolgens als eerst behandeld worden vanuit de rug? Leg dat maar eens uit. Maar dat maakt mijn vak nu juist zo leuk!

Het 'kraken' zoals dat in de volksmond genoemd wordt, is voor de meesten een herkenbare behandelmethode van deze specialisatie. Door middel van verschillende technieken kunnen gewrichten gemanipuleerd of gemobiliseerd worden, waarna er gezorgd wordt voor verlichting van de klachten. Mijn mooiste ervaringen bij patiënten zijn die wanneer iemand direct merkbaar meer bewegingsvrijheid en pijnvermindering ervaart.

Manuele therapie betekent letterlijk 'therapie met de handen' en is dan ook veelzijdiger dan alleen het kraken van gewrichten. Daarom is het toepasbaar voor iedere leeftijdscategorie.
Hands-on therapie blijft naar mijn mening enorm belangrijk, ondanks dat de trend binnen de fysiotherapie de afgelopen jaren is geswitcht naar veel hands-off therapie. Dat laatste betekent vooral dat het de rol van de fysiotherapeut verlegt naar een meer adviserende en coachende rol in aandacht voor herstel belemmerende factoren en oefentherapie. Ik werk graag met een goede combinatie van deze twee, omdat je naar mijn mening het een niet los kan zien van het ander.

Malou Leijtens - Van Kempen
MSc Manueel Therapeut
www.fysio-team.nl

Fairtradewinkel Just FAIR! opent maandag deuren

Ellen Reinders (links, Bibliotheek Boxtel), Frank Geurtz en Riky Goedhart (Just FAIR!) leggen de laatste hand aan de inrichting van de nieuwe fairtradewinkel. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Fairtradewinkel Just FAIR! opent op 25 maart de deuren. De opvolger van de voormalige Wereldwinkel heeft haar nieuwe thuis gevonden in de Boxtelse bibliotheek aan de Burgakker.

'Erg blij' is Ellen Reinders, van BABEL/Bibliotheek Boxtel met de samenwerking tussen de fairtradewinkel en de bibliotheek. En daar kunnen de twee bestuursleden van Just FAIR!, Frank Geurtz en Riky Goedhart, zich eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Een klein, maar gezellig ogend winkeltje is het resultaat van de inspanningen van onder meer de gemeente, de bibliotheek en het bestuur van de voormalige Wereldwinkel om een fairtradezaak voor Boxtel te behouden. De repen Tony Chocolonely keurig naast elkaar uitgestald, aanlokkelijk als altijd, en leuke hebbedingetjes uitgestald in de kasten en op de tafels, beschikbaar gesteld door kringloopwinkel Het Goed.

Dat de nieuwe fairtradewinkel er kwam is het gevolg van het stoppen van de Wereldwinkel, zoals eind vorig jaar aangekondigd werd. De huur van het pand aan de Rechterstraat stond niet meer in verhouding met de opbrengsten. Omdat eigenlijk iedereen het toch jammer vond dat een fairtradegemeente als Boxtel vanaf dit jaar geen fairtradewinkel meer zou hebben, ging het bestuur, samen met wethouder Eric van den Broek op zoek naar een alternatief. Dat werd vrij snel gevonden bij de bibliotheek. De bibliotheek probeert zichzelf ook opnieuw uit te vinden en richt zich daarbij met name op het verbinden van mensen. Dit gebeurt onder meer door de Cultuurverbinder een vaste werklocatie te bieden, maar ook door een gastvrije ontmoetingsplek te vormen. De winkel moet daar een van de aanjagers van zijn, net zoals ook in de Vughtse Petruskerk op dit moment het geval is.

Op 25 maart opent de winkel, die in vierkante meters weliswaar niet groot is, maar wel het begin vormt van deze grootse plannen. Het is de bedoeling dat Just FAIR! écht onderdeel wordt van de bibliotheek. Daarbij moet je denken aan het zoeken van producten bij verschillende thema's die de bieb behandelt, of het opzetten van verschillende acties. Daarbij kan gedacht worden aan een product uit bijvoorbeeld Gambia, dat Just FAIR! verkoopt, waarbij vervolgens boeken over dat Afrikaanse land worden aangeboden door de bibliotheek. Ook valt te denken aan gezamenlijke acties die de bieb en de winkel organiseren.

Just FAIR! gaat zich, in tegenstelling tot de voormalige Wereldwinkel, meer richten op lokale producten en daaraan gekoppeld het thema duurzaamheid. Echt concrete samenwerkingen met lokale producenten zijn er nog niet, hoewel volgens Geurtz de gesprekken lopen. De bedoeling is dat de duurzaamheidswinkel een soort uithangbord wordt voor lokale streekproducten. Geurtz legt uit dat Just FAIR! alles in eigen hand heeft: van inkoop van producten tot de uiteindelijke verkoop. "Voor ons is van belang dat we óók onze gezichten buiten de winkel laten zien", vindt Geurtz. Op die manier krijgt Just FAIR! meer een voorlichtingsfunctie op het gebied van fairtrade dan de voorganger.

Er zijn plannen genoeg. Zo heeft de voorzitter het over een fairtrademarkt op het plein voor de bibliotheek en wordt al voorzichtig gedacht aan het binnenhalen van andere partijen binnen de muren van de bibliotheek. In 2020 moeten dit verder vorm gaan krijgen. Daarbij wordt met een schuin oog gekeken naar de Vughtse Petruskerk, een succesvol voorbeeld van hoe zo'n cultureel centrum dan ingericht moet worden.

Omdat het bestuur, op Geurtz na, na het eindigen van de Wereldwinkel is gestopt en er ook enkele vrijwilligers zijn opgestapt, is Just FAIR! dringend op zoek naar aanvulling van het team. Belangstellenden kunnen zich melden bij Just FAIR!, of een e-mail sturen naar de voorzitter via fgeurtz@online.nl. Voor bestuursleden is wel enige bestuurlijke ervaring vereist. Ook affiniteit met het fairtrade-gedachtegoed is een pre.

De nieuwe fairtradewinkel krijgt ook een nieuwe Facebook- en Instagramaccount, waarvoor momenteel nog voorbereidingen getroffen worden. Just FAIR! is alle dagen dat de bibliotheek open is geopend van 10.00 tot 17.30 uur
en op zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur. Een officiële opening volgt later, ergens in april. "Dan hebben we eerst een week of drie kunnen wennen aan de nieuwe situatie", aldus de voorzitter.

Heemkunde Boxtel plaatst 20.000e foto op Beeldbankboxtel.nl

Nelly en Mia van Eijndhoven in de (oude) Kerkstraat op weg naar de kerk. Op de achtergrond de Clarissenstraat. Foto: Bron: Peter van Eyk

Boxtel - Twintigduizend foto's bevat de beeldbank van Heemkunde Boxtel sinds 10 maart. Deze bijzondere mijlpaal werd eigenlijk heel onverwacht bereikt, zoals er wel vaker geheel onverwacht foto's tevoorschijn komen. Het twintigduizendste plaatje kwam achter een schot vandaan bij het opruimen van een stoffige zolderkamer.

Met de twintigduizend foto's in het archief is de beeldbank van Heemkunde Boxtel een van de meest complete uit de regio. Vanaf de beginperiode van de fotografie tot vandaag de dag, je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt er wel een foto van. De oudste is waarschijnlijk 'hkb01087', uit 1864. Op de afbeelding, die je zelf kunt vinden via beeldbankboxtel.nl, prijken J.N. Diepen en M.M.A van der Voort, die de fotokaart ter aandenken van hun gouden huwelijk lieten maken. De nieuwste? Dat verschilt soms met de dag, want de beeldbank wordt regelmatig geüpdatet.

dames Zijleman en Steen op de Zwaanse brug. Beide gebouwen staan er niet meer. Het rechtse gebouw werd in 1944 tegelijk met de Zwaanse brug opgeblazen, Het gebouw daarachter is in 1937 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw voor Van Hout Ververgaard (nu LeClocCaduc). Foto: Bron: Peter van Eyk
Een onbekende postbode voor de Zwaanse brug (kijkrichting oost). Foto: Bron: Peter van Eyk
Duitse militairen (tussen 1940 en 1944) in Boxtel. Ze staan op de plaats waar nu de Deken de Wijsstraat ligt. Op de achtergrond zie je de huizen van de Molenstraat en de watertoren. Foto: Bron: Peter van Eyk
wed. Van Run in de (oude)Kerkstraat op weg naar de mis met op de achtergrond (rechts) Café De Kerk. Foto: Bron: Peter van Eyk
Een straatfotograaf op de Markt fotografeerde mensen die naar de Sint Petruskerk gingen of er vandaan kwamen. In de spiegeling in de etalage is oostkant van de Markt te zien (spiegelbeeld) en op de achtergrond het oude gemeentehuis dat in 1937 werd afgebroken Op de foto: Fam. Adam en Ru Verbruggen. (Foto: Bron: Peter van Eyk) Foto: Bron: Peter van Eyk
Kruisstraat-Rechterstraat, gemaakt in de jaren 50 toen er nieuwbouw verrees op de hoek Kruisstraat Rechterstraat. Nu zit hier Bruna. Foto: Bron: Peter van Eyk

Heemkunde-secretaris Christ van Eekelen vertelt hoe hij op Facebook bij de twintigduizendste foto terechtkwam. Hij zag daar enkele historische foto's en nam contact op met de plaatser ervan, Peter van Eyk. Diens moeder bleek een aantal maanden geleden overleden. Peter was samen met zijn zus haar woning aan het opruimen toen hij stuitte op de foto's, achter een schot op zolder. "Vermoedelijk komen die uit de familie Willem de Visser, die ooit in de Rechterstraat woonde", vertelt Van Eekelen. Willem was de opa van Peter. "In deze albums bevond zich een groot aantal foto's van een of meerdere straatfotografen, die in de jaren 30 ontzettend veel foto's in Boxtel gemaakt hebben."

Heemkunde Boxtel heeft zelf ook een groot aantal van dergelijke foto's, maar de albums van Van Eyk bleken 'een goudmijntje', volgens de Heemkunde-secretaris. Er zaten zo'n tweeduizend foto's van de straatfotograaf in. Bovendien is het merendeel door De Visser voorzien van de naam van de persoon die op de foto staat, wat de foto's vanuit historisch perspectief extra waardevol maakt. Helaas was onbekend wie de straatfotograaf is, of fotografen zijn geweest, hoewel bij een enkele afbeelding een naam gedrukt stond: 'Hofco foto'. Toch wist Van Eekelen, die in zijn werkzame leven rechercheur bij de Koninklijke Marechaussee was, de maker van die foto's te achterhalen: "Via oude kranten, in te zien bij Delpher, kwam ik er achter dat deze fotograaf G.D. v.d. Hoff, geboren in 1899, wonende Iepenlaan 27, Schiebroek (Rotterdam), is. In 1936 plaatst hij een advertentie in de krant waarin hij straatfotografen zoekt." Vooralsnog zijn de andere fotografen onbekend.

In de albums zitten meer dan alleen foto's van de straatfotografen, zoals oude portretten. Die zijn ook bijna allemaal voorzien van de namen. In totaal zitten er ongeveer 2.500 foto's in die albums, waar nu een kleine tweeduizend van ingescand zijn. Er staan inmiddels zo'n 1.500 foto's uit de collectie op de beeldbank. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat ook de 21.000e foto nog snel bereikt wordt.

Toch houdt de verzamelwoede van Heemkunde Boxtel na de vondst van deze foto's niet op. Van Eekelen doet daarom meteen een oproep op weg naar de volgende mijlpaal, de 25.000e foto: "Wie heeft er nog een oude schoenendoos met foto's van Boxtel of foto's waar Boxtelse mensen op staan? Heemkunde Boxtel wil ze graag scannen en op de beeldbank plaatsen." Mocht je nog oude foto's hebben liggen, neem dan contact op met Christ van Eekelen via foto@heemkundeboxtel.nl of bel naar 0411-675818.

Sybilla Buisman Optiek bestaat 30 jaar

In 1964 kreeg de tweejarige Anja van Dijk (foto) haar eerste brilletje, dat haar ouders kochten bij de vader van Sybilla Buisman in Eindhoven. Toen Sybilla haar zaak opende in Boxtel, werd Anja, die inmiddels in Boxtel woonde, daar meteen klant vanwege haar goede ervaringen met Buisman Brillen.

Team van specialisten blijft zich ontwikkelen

Boxtel - Aanstaande zaterdag is het feest in de Breukelsestraat. Precies drie decennia geleden, op 23 maart 1989, opende daar Sybilla Buisman Optiek de deuren. Eerst was de gedegen opticien, contactlensspecialist en optometrist gevestigd op nummer 112, maar in 2008 verhuisde de zaak die uit haar jasje begon te groeien naar het grotere pand op nummer 39. Dertig jaar succesvol ondernemen zou een reden kunnen zijn om eens lekker achterover te leunen, maar niet voor het team van Sybilla Buisman Optiek, dat zich constant in de nieuwste ontwikkelingen blijft verdiepen.

Sybilla van der Pasch-Buisman heeft in de dertig jaar dat ze actief is in Boxtel een uitstekende reputatie verworven. Het team dat de vakvrouw, van huis uit opticien, inmiddels om zich heen verzameld heeft in haar optiek, is een hechte club van gedreven en enthousiaste professionals. Het bestaat uit twee optometristen, te weten Sybilla zelf en Lars Raijmakers, de gediplomeerde opticiens Lieke van Abeelen en Anouk Sanders, die ook voor contactlensspecialist aan het doorstuderen is en uit Marcel van der Pasch, die fulltime meedraait om met zijn veelzijdig inzicht de winkel technisch draaiend te houden. Ook worden vele klanten graag door hem geholpen.

Blijven studeren
Om goed in de markt voor oogzorg te blijven, spijkeren de teamleden van Sybilla Buisman Optiek constant hun kennis bij door middel van studie. Momenteel doen zij dat veel op het gebied van 'Myopiecontrole', de controle van hoge minsterkte-ontwikkeling bij kinderen. De groep kinderen bij wie deze ontwikkeling snel en fors plaatsvindt, neemt snel toe. Deze ontwikkeling heeft nadelige invloeden op het oog zelf door het langgerekt worden van de oogbol. Dat baart de oogzorg de nodige zorgen, omdat dit op latere leeftijd problemen kan veroorzaken aan de gezondheid van het oog. Er is dus veel gelegen aan tijdige goede adviezen en behandeling om de ontwikkeling van de ogen naar hoge minsterkte tegen te houden.

3D NIDEK AL-scan
Om de rekking van de lengte van de oogbol te bepalen heeft Sybilla Buisman Optiek de 3D 'NIDEK AL-scan' aangeschaft. Zo kan de 'aslengte', de lengte van de oogbol, gemeten worden. De aslengte is een belangrijke factor die bepaalt of kinderen in de risicogroep van hoge minsterkte-ontwikkeling vallen. Lars en Sybilla zijn zeer bedreven in het aanmeten van lenzen die bijdragen aan het beperken van de toename van de aslengte van het oog en de toename van de minsterkte. Ook het ooggebruik is van groot belang voor de gezondheid van het oog. Daarbij wordt deze risicogroep door de medewerkers van Sybilla Buisman Optiek goed geadviseerd.

Ben je nieuwsgierig geworden naar Sybilla Buisman Optiek, loop dan eens binnen op de Breukelsestraat 39 in Boxtel of neem een kijkje op www.buismanoptiek.nl. Je kunt ook bellen voor een afspraak via 0411-683843.

Mijn Mooi Boxtel: Ad van Grinsven

Foto: Ad van Grinsven

Op een mooie zondag maakte ik deze foto in de Scheeken, nabij de A2.

Achttien zorgspecialisten bundelen krachten in Medisch Centrum Liempde

Huisartsen Geert Elbers (l.) en Olof van Laere. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Initiatief Huisartsenpraktijk Liempde krijgt vorm

Liempde – Zo'n twee jaar moest het idee 'weken'; een huisartsenpraktijk met zo veel mogelijk daaraan verwante specialismen onder één dak in het centrum van Liempde. Sinds 1 januari is dit idee werkelijkheid geworden, dankzij de inspanningen van huisartsen Olof van Laere, Geert Elbers en Kirsten Graffius. De afgelopen weken heb je in DeMooiBoxtelKrant kunnen lezen over verschillende specialisten die huizen in het centrum. Deze week spraken wij de initiatiefnemers zelf.

Huisartsen Geert Elbers (l.) en Olof van Laere. Foto: Sander van Kasteren
Huisartsen Geert Elbers (l.) en Olof van Laere. Foto: Sander van Kasteren

Huisartsenpraktijk Liempde is al sinds 2004 gevestigd in het pand aan de Liempdse Nieuwstraat, toen nog samen met een kantoor van de Rabobank en de apotheek. Het plan om er een gezondheidscentrum in te vestigen ontstond in 2015 toen de huisartsen Van Laere en Elbers de mogelijkheid kregen het pand te kopen, gelijktijdig met het vertrek van het bankkantoor.

Het idee van een echt Liempds gezondheidscentrum begon een jaar later met de komst van fysiotherapiepraktijk FYSIO-Team langzaam te groeien. Na enkele jaren wikken en wegen besloten de huisartsen een informatieavond te organiseren om hun plannen toe te lichten aan verschillende partijen die zij graag in hun pand zouden zien. "Eigenlijk tot onze verbazing reageerde iedereen enthousiast", blikt Elbers terug op die avond, nu ongeveer een jaar geleden.
Dat enthousiasme werd mede aangewakkerd dankzij een slimme oplossing van de twee huisartsen, waarbij drie praktijkruimtes in Medisch Centrum Liempde per dagdeel verhuurd worden. Zo hoeven kleinere zorgaanbieders niet permanent een ruimte te huren, wat het voor hen aantrekkelijk maakte mee te doen. Daarna ging het betrekkelijk snel: sinds 1 januari 2019 is het medisch centrum aan de Nieuwstraat 6 in Liempde realiteit.

"Je kunt hier eigenlijk heen vanaf je geboorte tot het moment van overlijden", wijst Elbers met gepaste trots op het brede zorgaanbod. Dat zoveel zorgaanbieders onder hetzelfde dak huizen is op zich niet uniek. Wat wel bijzonder is, is dat dit in een nog geen 5.000 zielen tellend dorp gebeurde. Het toont maar weer eens aan hoe betrokken Liempdenaren, zoals Van Laere zelf, er samen met dorpsgenoten de schouders onder willen zetten om hun dorp leefbaar te houden.

Dat beide huisartsen niet vies zijn van een vernieuwend idee of uitdagend plan, blijkt ook binnen hun eigen praktijk. Zo was Huisartsenpraktijk Liempde er al snel bij met digitale consulten of het doorgeven van bloeddrukmetingen via internet. Van Laere wijst erop dat die nieuwe toepassingen ook snel werd omarmd door de patiënten, óók de wat ouderen.
Dat vernieuwende karakter is wellicht de belangrijkste drijfveer van de huisartsen. Het blijkt ook uit het gegeven dat Huisartsenpraktijk Liempde een opleidingspraktijk is. De jonge huisartsen in opleiding brengen met enige regelmaat vernieuwende ideeën mee. Zo wees een huisarts in opleiding op een apparaat voor onderzoek dat minder betrouwbare resultaten opleverde. Bovendien, zo constateert Van Laere: "Ze wijzen je op je eigen werkwijze door er kritische vragen bij te stellen."

Het tweetal heeft, ondanks het pas prille bestaan van het medisch centrum, alweer flink wat ideeën voor de toekomst. De huisartsen zouden graag nog meer specialistische 'tweedelijnszorg', zoals een specialist ouderengeneeskunde, een bedrijfs- en/of revalidatiearts, binnen het centrum willen halen. Maar dat is nog lastig vanwege afspraken met de verzekeraars, is Van Laere ook realistisch. Ook in het sociaal domein is nog uitbreiding mogelijk. "Bijvoorbeeld met een mediator of financieel hulpverlener", dromen de artsen erop los. "Dus mensen die denken de verschillende disciplines binnen het medisch centrum te kunnen versterken of aanvullen mogen altijd contact met ons opnemen. Maar voor nu gaan we vooral investeren in het centrum zelf, zodat het meer één gestroomlijnd geheel wordt."

Open Huis
En zo heeft het vertrek van het bankkantoor uit Liempde ook iets positiefs in beweging gezet: het was de start van een gezondheidscentrum voor álle Liempdenaren. En zij, maar ook mensen van buiten het dorp óf geïnteresseerden, zijn op zaterdag 30 maart tussen 10.00 en 12.00 uur welkom tijdens het open huis dat het zorgteam organiseert. Zo kan Liempde kennismaken met het medisch centrum en alle verschillende zorgaanbieders die er huizen.

Geldkistje, brandkast, waardekast of kluis
Twee weken geleden heb ik aan een bedrijf een waardekast mogen leveren. Het bedrijf moest van de verzekering een waardekast hebben die aan bepaalde eisen voldeed. Er was bij het bedrijf onlangs een inbraak geweest waarbij geld en waardevolle goederen werden gestolen, de gestolen spullen lagen in verschillende kastjes met een eenvoudig te openen slot.
Een paar dagen later las ik in deze krant dat bij een Boxtels bedrijf ook een inbraak was gepleegd waarbij de complete kluis werd meegenomen. Maar kun je een kluis eigenlijk wel meenemen?
Ik dacht dus gelijk een mooi onderwerp te hebben voor mijn column van deze week. De meeste mensen die het hebben over een kluis bedoelen waarschijnlijk een waardekast of misschien zelfs wel een brandkast. Maar wat zijn dan de verschillen of zijn die er niet?

Ik zal een korte uitleg geven.
Een kluis is een (verstevigde) ruimte in een gebouw. Het is eigenlijk een extra kamer met dikke muren en een dikke en stevige deur en natuurlijk minimaal twee goede sloten. Denk aan bijvoorbeeld de kluisruimte in een bank. Deze neem je natuurlijk niet zomaar mee. Om als inbreker in de kluis te komen moet je van goede huize komen.

Een brandkast heeft maar één doel: ervoor zorgen dat de spullen die er in liggen een bepaalde tijd beschermd worden tegen brand. En dat is dan ook alles wat ze doen. Ze bieden nagenoeg geen extra bescherming tegen inbrekers en zijn relatief eenvoudig open te maken. Ze zijn dan ook zeker niet geschikt om je sieraden in op te bergen.

Wil je je geld, juwelen en andere waardevolle goederen echt beschermen tegen inbrekers, dan heb je een echte waardekast nodig . Welke waardekast je nodig hebt is afhankelijk van de waarde van de spullen die je er in wil bewaren. Heb je veel dure spullen die je goed wilt opbergen, koop dan vooral geen blikken kastje met een indrukwekkend uitziend elektronisch slot. Deze kastjes zijn vaak te koop bij een doe-het-zelfzaak en naar mijn mening hooguit geschikt om de reservesleutel van je oude fiets in te leggen. Dit geldt overigens ook voor de geldkistjes.

Een echte waardekast heeft een keurmerk en is getest om spullen in op te bergen tot een bepaalde waarde. Hoe hoger de waarde, hoe 'zwaarder' de waardekast moet zijn. Maar daarmee ben je er nog niet. Zo moet de waardekast altijd vastgezet worden aan een stevige vloer of muur. Ook zul je moeten zorgen voor goede beveiliging: goede sloten op je deur en natuurlijk een goedgekeurd en door een erkend bedrijf aangelegd elektronisch inbraaksysteem. Laat je voor de aanschaf van een goede waarde- of misschien brandkast vooral goed voorlichten door iemand met kennis van zaken

O ja, en dan nog dit. Heb je net een huis gekocht, vervang dan alle sloten van je nieuwe huis. Zo weet je zeker dat nog 'zwervende' sleutels van de oude bewoners niet meer gebruikt kunnen worden.

Workshop 'Help, mijn kind heeft driftbuien'

Boxtel - Tijdens de interactieve workshop 'Help, mijn kind heeft driftbuien', zaterdag 23 maart in bibliotheek Boxtel, leren ouders hoe om te gaan met driftbuien van hun kind en hoe zij het kunnen kalmeren.

Driftbuien horen bij een opgroeiend kind. Doodvermoeiend is het vaak. Je kind gooit zichzelf op de grond of schreeuwt, omdat de tv uit moet. En zo zijn er tal van voorbeelden van het slecht luisteren en hysterisch worden van kinderen. Wat zijn driftbuien nu precies? En hoe zijn die te minimaliseren? Tijdens deze workshop leren ouders daarmee om te gaan. De workshop is geschikt voor ouders met kinderen van 0-6 jaar. Joyce Vlamings van Pedagogisch adviesbureau Joyeux zal de aanwezigen hier alles over vertellen.

De workshop is op zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur en kost 2,50 voor leden en 5 euro voor niet-leden van de bibliotheek.

Transformatorhuisje transformeert in kunstwerk

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Het transformatorhuisje bij Gemeenschapshuis De Walnoot was niet bepaald het toonbeeld van een mooie invulling van de wijk. Tot afgelopen weekend, toen de graffitikunstenaars van Stichting Tunnel Vision, in samenwerking met grafisch ontwerper Bas van den Biggelaar, de Cultuurverbinder en wijkplatform Selissen het huisje van een mooie beschildering voorzagen.

Vanaf afgelopen weekend prijken verschillende vogels op het trafo-huisje. Dat ontwerp, van de hand van Bas van den Biggelaar, was tijdens een peiling onder buurtbewoners als populairste uit de bus gekomen. Mitch Koningstein, Paul Jongsma en Jan Pennings, van Stichting Tunnel Vision lichtten hun ontwerp onlangs toe tijdens een informatieavond over de Cultuurverbinder, die volgens het drietal een belangrijke rol heeft gespeeld in het tot stand komen van het project. "We moeten ook eens uit die tunnel komen", gaven de graffiti-kunstenaars toen aan.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Dit weekend was het zover en na de hele zaterdag noeste arbeid te hebben geleverd, kon het transformatorhuisje, dat tijdens de werkzaamheden keurig droog stond onder een partytent, vroeg in de avond worden getoond aan het publiek. Vanaf nu kijken enkele vogels die ook in de omgeving van De Walnoot voorkomen uit over het terrein. Toch prijken er ook vreemde vogels op, naast het roodborstje en de huismus.

Over het transformatorhuisje is een graffiti-werende laag heen gespoten, zodat 'amateurkunstenaars' het werk van het drietal niet direct ongedaan kunnen maken. Stichting Tunnel Vision is erg enthousiast over het project en sluit niet uit dat in de toekomst meer objecten in Boxtel of Liempde worden voorzien van wat met een populair woord 'streetart' wordt genoemd.

Boxtel lijkt even op Eindhovens lichtfestival tijdens JRLight

Foto: JRL Light

Boxtel - Het Jacob-Roelandslyceum leek donderdagavond wel de binnenstad van Eindhoven tijdens het lichtkunstevenement Glow!. Na maanden van voorbereiden, plannen en bouwen was het donderdag namelijk tijd voor het lichtfestival JRLight, onderdeel van het profielwerkstuk van leerlingen Tom van Oss (17) en Martijn Heesakkers (18).

Het enthousiasme straalde van organisatoren Tom en Martijn af en dat plezier namen de in groten getale toegestroomde bezoekers over. Zij werden in groepen meegenomen op een reis door ruimte en tijd, verdeeld over een aantal vertrekken. Al bij aankomst werden de bezoekers verwelkomd door een rookgordijn dat fungeerde als ingang naar de school. Eenmaal binnen viel het oog op een animatie die geprojecteerd werd op de letters uit het logo van de school.

Foto: JRL Light
Foto: JRL Light
Foto: JRL Light
Foto: JRL Light

Na een kop koffie werd de ruimtereis ingezet. De eerste lichtshow in combinatie met diverse informatieve filmpjes nam de bezoekers mee terug in de tijd. Hoe men het heelal vroeger zag en wat daar door de jaren heen aan veranderd is, zijn enkele vragen die werden beantwoord. Eenmaal uit de tijdmachine kwamen bezoekers in een ruimte waarin een op blacklight gebaseerd planetarium te zien was. Na een tijdmachine met daarin uitleg over ruimtevaart werd de tocht buiten voortgezet. Daar vond een spectaculaire show plaats met zowel licht, video, geluid als rook.

De bezoekers werden meegenomen op een reis langs de planeten waarbij over elke planeet een scala aan interessante feiten te horen was. Als klap op de vuurpijl vond er een enorme projectie plaats op de grote buitenmuur van de school, vergezeld van muziek op de achtergrond. De schoonheid van ons zonnestelsel werd benadrukt met een luid applaus van het toegestroomde publiek tot besluit. Op de vraag of het succes van JRLight leidt naar een tweede editie antwoordden Tom en Martijn lachend: "Wie weet wat er allemaal mogelijk is…"

JRL-leerlingen tweede bij Landelijke Geschiedenis Quiz

Foto: Chantal Ermers

Boxtel - JRL-leerlingen Mika Lans en Keon Vermeulen zijn er het afgelopen weekend in geslaagd een tweede plaats te bemachtigen bij de Landelijke Geschiedenis Quiz. Middelbare scholieren uit het hele land streden in deze quiz tegen elkaar om de beste geschiedenisleerlingen van Nederland te worden. Leerlingen van De Nassau in Breda wonnen de quiz.

De quiz had nog een Boxtels tintje, want die werd georganiseerd en gepresenteerd door twee geschiedenisdocenten van het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel, Suzanne van Gompel en Renate van der Linde. Afgelopen zaterdag 16 maart streden leerlingen van 29 middelbare scholen uit het hele land tegen elkaar om de titel. Dit jaar vond de finale plaats in de Hanzestad Zutphen, in samenwerking met Historisch Erfgoedcentrum Zutphen.

Foto: Chantal Ermers
Keon Vermeulen en Mika Lans, links op de foto. (Foto: Chantal Ermers) Foto: Chantal Ermers
Foto: Chantal Ermers
Foto: Chantal Ermers
Foto: Chantal Ermers

Na een stadswandeling met gids vond de finale plaats, waarin allerlei soorten geschiedenisvragen werden gesteld, ook over de stadswandeling eerder die dag. De drie rondes met vragen voor de deelnemende duo's werden afgewisseld met muziekvragen waarbij individuele prijzen te winnen waren. Dat leverde dus een tweede plaats op voor Mika Lans en Keon Vermeulen van het Jacob-Roelandslyceum. Op de derde plaats eindigde het Isendoorn College uit Zutphen.

De Landelijke Geschiedenis Quiz, voortgekomen uit de quiz 'Watzkeburt', is een initiatief van JRL-docenten Suzanne van Gompel en Renate van der Linde en wordt ondersteund door docentenvereniging VGN en het Historisch Nieuwsblad.

(Advertorial) Ontvang 50 procent korting op de Zed & Sop zwemles

Boxtel - Optisport houdt in de periode van 15 maart tot en met 30 april een kortingsactie voor de Zed & Sop zwemles. Ouders die hun kind in deze periode inschrijven voor Zed & Sop's Grote Onderwateravontuur ontvangen tot de zomervakantie 50 procent korting op het inschrijfgeld. Binnen vier weken na inschrijving kan gestart worden met de zwemles. De actie is geldig in de zwembaden in Boxtel en Oisterwijk.

Zed & Sop zwemles
'Zwemmen is leuk!', is de boodschap van Zed & Sop. Daarbij leren kinderen zwemmen tijdens een groot onderwateravontuur. Samen met Zed de haai en Sop de zeester beleven kinderen de spannendste avonturen tijdens de zwemlessen. Alle avonturen staan beschreven in een paspoort dat kinderen samen met een prachtige schatkist krijgen bij aanvang van de zwemles. Gaandeweg worden edelstenen en zegels verdiend, kinderen worden beloond zodra ze weer een belangrijke stap gemaakt hebben.

Aanmelden voor het Boxtelse zwembad kan via 0411-688799 of dommelbad@optisport.nl. Voor het bad in Oisterwijk kun je je aanmelden via 013-5210506 of leye@optisport.nl. Meer informatie over Optisport is te vinden op de website www.optisport.nl.

Het heerst
Oktober 2018, het is 24 graden en het griepseizoen is nog ver weg.
Toch gaan mijn gedachten al uit naar mijn laatste griepverschijnselen die zich hadden geopenbaard tijdens… carnaval. Sterker nog, de vorige twee! edities was ik geveld door een fikse verkoudheid en ik had deze carnaval dan ook maar één doel voor ogen: niet ziek zijn tussen 1 en 6 maart.
November 2018, de kinderen krijgen een verkoudheidje en om me heen wordt af en toe gezegd dat 'het heerst'. Die woorden horen we in december 2018 nóg vaker en hoewel iedereen om me heen buikgriep, verkoudheid of griep krijgt, ben ik nog steeds zo fit een hoentje.

Het is eind januari 2019
De kinderen zijn allebei snipverkouden en met name de baby's, peuters en kleuters in mijn omgeving zijn ziek. Lichte nervositeit maakt zich inmiddels van mij meester. Ik begin al voorzichtig te rekenen, gemiddeld ben ik bij een verkoudheid of griepje zo'n twee weken geveld en verrot, dus als ik dan ziek moet worden dan wel ongeveer nu graag. Ik eet blauwe bessen, broccoli, en slik vitaminepillen bij de vleet en verwonder me dat ik nog geen hoestje laat horen.
Mijn zus belt begin februari, of ik op haar kleine van 2 wil passen. Zij moet werken en de kleine is ziek, wat betekent dat-ie er bij het kinderdagverblijf niet in komt.
Er zijn drie dingen die door mijn hoofd gaan:
1. Het is heel rot om geen oppas te hebben als je moet werken dus uiteraard zeg ik ja
2. Peuters van 2 kunnen nog niet in hun elleboog hoesten
3. Kinderen zijn de grootste ziekteverspreiders.

Op de dag zelf draag ik de peuter mee naar de school van mijn kinderen, zij moeten weggebracht worden. Als een soort melaatse hou ik de kleine vast, het liefst laat ik hem lopen, maar zo ongevoelig ben ik nou ook weer niet.
De week van carnaval begint en ik kan bijna niet geloven dat ik het gered heb. Vanaf dat de R in de maand kwam, heb ik blijkbaar alle virussen weten te ontlopen!
Tijd om het feestje te vieren en ik heb er dan ook tot en met de dinsdag volop van genoten.
Op woensdag voel ik me niet helemaal fit. Het zal de kater zijn, toch?
De donderdag erna zit ik in Amsterdam bij een uitgever, ik zie wat bleek en het kuchen is wat erger geworden, de grappen over zieke Brabanders en Limburgers worden gemaakt. Haha. Super origineel, NOT.

En nu. Het is half maart en ik ben flink aan de beurt. Al mijn holtes zijn verstopt, ik klink als een zeehond met kinkhoest en drink liters thee met honing. Als freelancer met harde deadlines kan ik niet ziek zijn, althans zo voelt het. Bovendien vinden mijn kinderen ook dat ik in functie ben en dus kom ik op paracetamol de dagen door. Ik heb het nog geprobeerd met 'mama is niet zo lekker', maar de ruzies tussen broer en zus gaan net zo hard door. Net zoals al hun leuke verhalen die ze kwijt willen, de zwemlessen, het voetbal, de vriendjes die komen spelen en opdrachtgevers die aan mijn jasje trekken.

Ik gok nog een week of twee en dan ben ik precies op tijd fit voor het volgende feestje, hoewel de R dan nog in de maand zit heb ik er alle vertrouwen in dat ik het glas kan heffen op mijn gezondheid.
Beterschap aan de mede-zieken en tot de volgende!

Leerlingen BHC steken handjes uit de mouwen tijdens NLdoet

BHC-leerlingen boden in het kader van NLdoet zo'n veertig ouderen van de Zonnebloem een lunch aan. Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Leerlingen van het Baanderherencollege (BHC) hebben afgelopen vrijdag in het kader van de landelijke doe-dagen NLdoet zo'n veertig mensen van de Zonnebloem op hun school ontvangen.

"Wilt u een kopje koffie of thee?", was een veelgehoorde vraag afgelopen vrijdag van de BHC-leerlingen die hun gasten in de Tijberzaal een gezellige lunch aanboden. Die werd nog extra opgeleukt door een optreden en nagelverzorging voor alle aanwezigen.

BHC-leerlingen boden in het kader van NLdoet zo'n veertig ouderen van de Zonnebloem een lunch aan. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Mevrouw Smetsers was in ieder geval dik tevreden: “Het is buitengewoon goed verzorgd en het zijn leuke en behulpzame leerlingen.” Annie van de Heuvel, liever geen mevrouw genoemd, valt haar enthousiast bij: “Wat een warm welkom. Bij het binnenkomen wist ik meteen dat het een erg fijne middag zou worden. Na het eten ga ik mijn nagels laten doen, dat heb ik nog nooit gedaan.” De bezoekers werden tijdens de lunch ook nog verrast met een muzikaal optreden van enkele leerlingen. De leerlingen en medewerkers van het BHC lieten na afloop weten het erg leuk te vinden om deze middag te verzorgen.

NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds. Op 15 en 16 maart staken door het hele land duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen. Doel van NLdoet is vrijwilligerswerk in de spotlights zetten en Nederlanders te activeren om elkaar belangeloos te helpen.

Foto: Heemkunde BoxtelBruggen in Boxtel

De brug in de Molenstraat/ Van der Voortweg, vlak bij de fabriek Van Oerle Alberton, waar het Smalwater in de rivier de Dommel stroomt.

TipMooiBoxtel: Boxtelaar moet nog vertrouwd raken met plannen Boxtel Binnen de Bruggen

Een beeld uit het inspiratieplan van Centrummanagement Boxtel. (Foto: Centrummanagement Boxtel) Foto: Centrummanagement Boxtel

Boxtel - Veel Boxtelaren hebben geen flauw idee wat de plannen rondom Boxtel Binnen de Bruggen inhouden. De helft van de 315 respondenten laat weten niet bekend te zijn met de plannen waarmee het centrum een flinke opknapbeurt moet krijgen. Nog eens dertig procent laat weten er slechts 'een beetje' vanaf te weten. Dit blijkt uit de negentiende raadpleging van ons burgerpanel TipMooiBoxtel.

Boxtel Binnen de Bruggen begon als plan om de historische Binnendommeltjes weer zichtbaar te maken in het centrum, maar is inmiddels opgewaardeerd tot een breder centrumplan waar onder meer het gebied bij de Zwaanse Brug, de Rechterstraat en ook het Processiepark onder vallen. In dit gebied wordt de historische loop van de Binnendommeltjes, daar waar mogelijk, met water, kunst of op een andere manier in het straatbeeld zichtbaar gemaakt. Drie lopende initiatieven, te weten het burgerinitiatief voor de herinrichting van de Stationsstraat, het inspiratieplan vanuit de ondernemersvereniging om de Rechterstraat te verfraaien en het originele plan van de gemeente om de Binnendommeltjes weer zichtbaar te maken, worden met Boxtel Binnen de Bruggen 'aan elkaar geknoopt'. De hoop is dat door de plannen zo breed te trekken aansluiting gevonden kan worden bij verschillende provinciale en Rijkssubsidies om uit te putten. Zo moet gedacht worden aan het inhaken op klimaatsubsidies en bedragen beschikbaar gesteld voor het zichtbaar maken van cultuurhistorisch erfgoed. De plannen moeten echter nog verder worden ontwikkeld om daadwerkelijk aanvragen te doen, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Opvallend is dat de 20 procent van de panelleden die zeggen wel te weten wat de plannen inhouden die ook behoorlijk gedetailleerd kunnen omschrijven. Slechts een enkeling die aangeeft bekend te zijn met Boxtel Binnen de Bruggen is tegen de plannen. Het meest gebruikte argument daartegen is dat het wordt gezien als geldverspilling. Het zichtbaar maken van Binnendommeltjes is niet iets dat écht leeft bij onze panelleden. 27 procent van onze panelleden vindt dit dan ook niet nodig en nog eens bijna de helft (49 procent) heeft geen idee hoe de historische waterloop weer zichtbaar gemaakt kan worden. De leden van TipMooiBoxtel die wel denken dat de Binnendommeltjes beter zichtbaar gemaakt kunnen worden laten overwegend weten die loop met borden of licht aan te willen geven. In dat licht kan de op 27 februari door de CDA-fractie ingediende motie over het aanbrengen van (historische) foto's in het straatbeeld dus op draagvlak rekenen met betrekking tot dit project.

Plannen afstemmen
In een reactie laat de gemeente weten dat momenteel door MTD Landschapsarchitecten gewerkt wordt aan het op elkaar afstemmen van de drie omvangrijke centrumplannen. In totaal staat de teller van ontwikkelingen die onder Boxtel Binnen de Bruggen geschaard worden inmiddels op twaalf grote en kleinere projecten. De verwachting is dat dit integrale centrumplan na de zomer gereedkomt, inclusief financiële onderbouwing. Die onderbouwing wordt tijdens de begrotingsbehandeling voorgelegd aan de gemeenteraad, in de hoop dat die de financiering goedkeurt. Als dat zo is worden de eerste stappen in het najaar van 2019 gezet. In die fase zal de gemeente ook meer naar buiten treden met de precieze invulling van Boxtel Binnen de Bruggen in de hoop het percentage Boxtelaren dat nog nooit van de plannen gehoord heeft omlaag te brengen.

Ondanks de scepsis over en de relatieve onbekendheid van Boxtel Binnen de Bruggen leeft het aantrekkelijker maken van het centrum wel degelijk bij ons panel. Zo heeft maar liefst zestig procent van hen één of meerdere tips over hoe dit bereikt kan worden. Opvallend is dat veel Boxtelaren het centrum graag autovrij zien, iets dat door centrumondernemers als niet gewenst wordt bestempeld. Desgevraagd laat centrummanager Berry Dankers weten dat deze wens hem niet verrast aangezien het huidige aantal van 15 parkeerplaatsen op de Markt volgens hem een politiek compromis is. "De een wil vijftig parkeerplekken op de Markt, de ander nul. Je kunt die discussie wel blijven voeren." Wel noemt hij het slordig dat er nog geen smart parking is ingevoerd in het centrum. Ook het stoppen met de blauwe zones 'enkel vanwege geld' noemt hij jammer.

Geen 'one size fits all' oplossing
Er is opvallend veel overeenstemming bij ons panel over het stuk Rechterstraat bij de HEMA, waar volgens vele leden een (brom)fietsverbod moet komen dat streng gehandhaafd moet worden. Dankers is het daar mee eens. Met name het handhaven vormt volgens hem wel een stevige uitdaging. Bijzonder om te zien is dat veel panelleden een goed bereikbaar centrum ook hoog in het vaandel hebben staan. Dit staat op gespannen voet met het afsluiten van het centrum voor auto- en (brom)fietsverkeer, waar ook veel panelleden vóór zijn. Het verklaart voor een deel ook de eeuwige discussie over bijvoorbeeld de Markt: er is gewoon geen 'one size fits all' oplossing.

Een aantrekkelijk centrum begint echter bij een aantrekkelijk winkelaanbod en weinig leegstand. Geen wonder dus dat ook deze zaken ons panel bezighouden. Aan de leegstand lijkt maar geen einde te komen met het recent aangekondigde vertrek van Intertoys uit de Croonpassage. Onze panelleden laten weten dat zij al die lege panden ongezellig vinden ogen. Toch is dit niet iets waar de gemeente veel invloed op kan uitoefenen, aangezien die de huurprijzen niet bepaalt. Daarnaast, zo geeft Dankers aan, is leegstand een landelijk probleem. Boxtel valt in die zin volgens de centrummanager zelfs in positieve zin op met een iets lagere leegstand dan het landelijk gemiddelde. Een ander punt dat panelleden vaak noemen is het weinig gevarieerde aanbod van winkels. Volgens Dankers is dit een gevolg van marktwerking. In die zin kun je dus concluderen dat het panel daar zelf ook invloed op kan uitoefenen door vooral te kopen bij winkels die zij als 'leuk' bestempelen.

Een andere nadrukkelijke wens van ons panel is de vergroening van het centrum. Dit is iets waar de gemeente aangeeft al mee bezig te zijn. Wel moet de toepassing van groen haalbaar blijken; "Dat houdt in dat altijd keuzes gemaakt moeten worden." Toch is er goede hoop op een groener centrum: zo is Dankers met name over het betrekken van het Processiepark bij de plannen enthousiast. "Dat is een 'kei mooi' stukske Boxtel!" Ook het inspiratieplan van de ondernemersvereniging omvat een aanzienlijke vergroening van het Boxtelse centrum.

Dankers is positief over de manier waarop Boxtel Binnen de Bruggen nu wordt opgepakt. De integrale aanpak van de gemeente noemt hij 'verstandig'. "Niet dat je bij wijze van spreken groene stenen in de Rechterstraat hebt liggen en een eind verder paarse", wijst hij op het belang van goede samenspraak. De komende maanden zullen de betrokken partijen met de plannen aan de slag gaan. Daarbij wordt, gezien de antwoorden die ons panel gaf, misschien wel de grootste uitdaging om de Boxtese bevolking te overtuigen van nut en noodzaak van de uitvoer van al deze centrumplannen.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
23-03 Centrum
23-03 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
27-03 Roderweg e.o

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 944
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Aanvullingen week 11

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Barrierweg 13, intern verbouwen en bouwen erker en carport
Bergstraat 18, bouw nieuwe bedrijfshal aansluitend aan het achterliggende bedrijfsgebouw

Ontwerpbesluit te verlenen omgevingsvergunning
Luissel 18, wijzigen eerder verleende vergunning voor vergroten stal en wijziging stalsysteem

Verleende omgevingsvergunningen
Kapelweg 23, verbouw en uitbreiden woning aan achterzijde en legaliseren bestaande schutting
Rechterstraat 42, 44a, 44b, 44c en 44d, realiseren 4 appartementen boven een winkelpand

Bestemmingsplan
Ontwerp bestemmingsplan Selissen en ontwerp exploitatieplan Selissen. Al jaren wordt de locatie Selissen in Boxtel gezien als potentiële woningbouwlocatie. Dit plan maakt daar de bouw mogelijk van circa 465 woningen.

Beleidsregels
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Boxtel 2019

Bekendmakingen week 12

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Dorpsstraat 3, verbouw en herindelen woning en voormalige winkelruimte
Esdoorngaard tegenover huisnummer 4, rooien: 1 larix uit groenstrook. Herplant met 2 sierkersen.
Koningsvaren 24, realiseren vrijstaande woning

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Savendonksestraat tussen De Speet en Donksestraat, kappen: 57 populieren met herplant van 35 populieren
Sortestraat 8, kappen: 13 knotwilgen uit berm met herplant populieren

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Lennisheuvel 50, rooien: 9 bomen uit pastorietuin/speeltuin

Verleende omgevingsvergunningen
Europalaan 15, uitbreiden slaapkamer op 1e verdieping achterzijde woning
De Romein 2, verbouw/uitbreiden woning

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Rechterstraat 9, oprichten lunchroom / wijnbar Mio Gusto

Aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting
Oranjelaan 13, aanleg horizontaal gesloten bodemenergiesysteem

Evenementenvergunning
Tunnel Vision Edition 4.0 -Verleende vergunning aan Stichting Tunnel Vision Boxtel voor het organiseren van Tunnel Vision Edition 4.0 aan de Laarakkerweg op zondag 1 september 2019 van 10.00 tot 20.00 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

BS Sint-Petrus richt zich met Leerplein op de toekomst

Het ontwerp, gemaakt door Brigitte Voets van Stift&Stijl, waarmee de Sint-Petrus de prijs van 5.000 euro binnensleepte. Foto: Willemijn Wijdenes

Ontwerp van Boxtelse basisschool won prijs van 5.000 euro

Boxtel - De prijsvraag die leverancier van leermiddelen 'Reinders samen voor de klas' eind vorig jaar onder basisscholen uitschreef voor de inrichting van een Leerplein, werd bij de Sint-Petrus in Boxtel vol enthousiasme ontvangen. Op de NOT, de Nationale Onderwijs Tentoonstelling leverde Petrus-directeur Karin Bierens eind januari het ontwerp van haar school in. De afloop hiervan was drie weken geleden te lezen in DeMooiBoxtelKrant: de Boxtelse basisschool won de prijs van 5.000 euro voor de inrichting van hun Leerplein.

Foto: Willemijn Wijdenes

Wat een Leerplein precies inhoudt, dat verschilt per school. Over het algemeen is het een plek waar kinderen zelfstandig, al dan niet onder begeleiding van een leerkracht kunnen werken. Elke school geeft daar haar eigen invulling aan, zo ook de Sint-Petrus. "We zijn al langer bezig met het creëren van een uitdagende leeromgeving voor onze kinderen", vertelt Karin. "Daarom is deze prijs een mooi en welkom extra bedrag om de puntjes mee op de i te zetten." Wat de visie van de Sint-Petrus op het Leerplein is, dat legt de trotse directeur graag uit. "Het is een plek waar kinderen op flexibele werkplekken in groepjes leren leren, leren zelfstandig worden, samenwerken, overleggen, elkaar aanspreken, feedback geven. Ze komen er echt aan andere vaardigheden toe dan in de klas, het is meer gericht op 21e eeuwse vaardigheden." Met de ontwikkeling van deze vaardigheden worden kinderen voorbereid om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst, die van een industriële samenleving verschuift naar een kennis- en netwerksamenleving. Te denken valt aan competenties als kritisch en creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden en mediawijsheid.
De directeur benadrukt dat het geen voorrecht of verdienste is om daar te mogen werken, maar dat het Leerplein deel uitmaakt van het reguliere lesprogramma. "Het is ook geen chillplek, wel moeten kinderen er in alle rust kunnen werken. In meerdere groepjes naast elkaar zonder dat ze last hebben van anderen. Er kan een onderwijsassistent aanwezig zijn, maar kinderen moeten er ook leren zelfstandig werken. We willen een constante bezetting van het Leerplein."

Wie de Sint-Petrus kent, weet dat de inrichting van zo'n ruimte met verschillende werkplekken een uitdaging is voor de fysiek relatief kleine school aan de Burgakker in Boxtel. Dat weet ook Karin. "Als je naar de Petrus kijkt, zie je een prachtig gebouw", vertelt ze. "Heel traditioneel, maar met weinig ruimte voor de kinderen om buiten de leslokalen te werken. De enige ruimte die we daar eigenlijk voor hebben is de aula en die gebruiken we voor uiteenlopende doeleinden, zoals elkaar ontmoeten tijdens onze vieringen, de optredens van Open Podium, maar ook als bibliotheek. De ruimte moet dus heel praktisch worden ingericht, met mobiel meubilair, om aan alle eisen te voldoen."
Wat die eisen precies zijn, daarvoor werkte de school een plan uit. Daarbij werd iedereen betrokken; het gehele team én alle kinderen. "In alle groepen zijn ontwerpen gemaakt", aldus Bierens. "Er zijn lessen gegeven over wat je op een Leerplein wilt doen en toen zijn de kinderen met allerlei materialen aan de slag gegaan om het plein in te richten. Dat hebben we ook meegenomen in ons plan." Daarnaast was er een speciaal kernteam voor het Leerplein, zoals de school ook kernteams heeft voor onder andere taal en hoogbegaafdheid. Een manier van werken die Karin op de Petrus heeft geïntroduceerd. Het kernteam verdiepte zich in de materie om de opgedane kennis vervolgens met het volledige Petrus-team te bespreken. De resultaten daarvan werden weer verwerkt in het ontwerp.

Dat ontwerp toont een ruimte ingericht voor verschillende doeleinden. "De kinderen moeten er met kleine en met grote groepen kunnen werken, naast elkaar", aldus Karin. "Dat kan met meubilair waarbij je hoekjes en aparte ruimtes creëert, zodat de kinderen relatief afgesloten zijn van de rest en in alle rust kunnen werken. Ze kunnen er werken aan opdrachten of een uitdagend spel doen, maar ook rustig lezen of iets opzoeken op een ChromeBook. Kinderen die vatbaar zijn voor prikkels kunnen er werken in aparte ruimtes met wanden die bekleed zijn met geluidswerend materiaal en leerlingen met bewegingsonrust kunnen staand werken aan hoge tafels. Het is een plek waar iedereen op zijn eigen niveau en manier kan werken."
Het klinkt als een flinke uitdaging voor een school met weinig ruimte, maar die ging de Sint-Petrus dus succesvol aan. De school hoopt het Leerplein nog dit schooljaar te realiseren en zichzelf en haar leerlingen daarmee, nog meer dan nu al gebeurt, goed voor te bereiden op de toekomst.


Foto: Jan van der Krabben

Wat een boeren!
Er is geen provincie in Nederland waar zo veel over boeren gepraat en geschreven wordt als in Noord-Brabant. Vooral als ze negatief in beeld zijn. Bijvoorbeeld als ze weer eens karrevrachten koeienstront voor het provinciehuis kieperen of de A2 blokkeren met honderden tractoren. Dan gaat het er fors tegenaan.

Gelukkig lees je soms nog een artikel in de krant over de Brabantse boer waar je vrolijk van wordt. 'Goh, de boerenstand gaat niet zo maar naar de verdoemenis ' Dat gevoel welde in mij op bij het lezen van de tekst in het BD van 26 februari met als titel 'Een duurzame veehouderij met een eigen kringloop.' Dat het een melkveebedrijf in mijn eigen dorp Berlicum betrof stemde mij natuurlijk uitermate tevreden.
Het begrip 'duurzaamheid' zweeft al jarenlang boven ons als een drone die op de gekste plekken opduikt en signalen uitzendt om er ons op te wijzen zorgvuldig om te gaan met de natuur, het milieu, ons voedsel en met alles wat wij mensen denken zo dringend nodig te hebben. Er wordt wat afgepraat over duurzaamheid in Nederland. De gemeente Sint-Michielsgestel was er de laatste maanden druk mee in de weer. In Boxtel en omgeving zal het niet anders zijn.

De eigenaren van het melkveebedrijf, Remco(41) en Gertie (39) Schouten presteren het door jarenlang hard werken en slim boeren hun bedrijf zo in te richten dat ze energieneutraal zijn en dat andere aspecten van het runnen van een koeienstal met 150 melkkoeien en 80 tot 90 kalfjes voor de opfok als een kringloop in elkaar passen. Led verlichting in de stallen, 314 zonnecellen op het dak, een koelmachine en koud grondwater om de warme melk van 37 graden terug te koelen naar 4 graden. Een waterpomp staat nog op het verlanglijstje om die restwarmte te gebruiken voor de vloerverwarming van hun woning. Het water voor het terugkoelen wordt hergebruikt; deels om de melkstal schoon te maken en deels als drinkwater voor de koeien. Ze hebben een peilgestuurde drainage aangelegd onder hun landerijen. Daarmee wordt het regenwater optimaal gebruikt. Beregeningspompen kosten immers veel energie. Het mest afzetten doen ze op eigen grond of zo dicht mogelijk bij huis. Dat scheelt enorm veel dieselkilometers. Voor voer telen en inkopen geldt hetzelfde. Ze gebruiken bijvoorbeeld perspulp van de suikerbieten (een restproduct) als veevoer. De laatste tijd zijn ze druk met het opzetten van een splinternieuwe boerderijwinkel. Daar verkopen ze verse melk, speltmeel voor pannenkoeken, scharreleieren, vleespakketten van de eigen koeien, hamburgers, kroketten. Binnenkort ook seizoenproducten zoals aardbeien en kersen.

Dat zijn voor mij superboeren. Niet 'lullen'(sorry) over 'er is geen toekomst meer voor ons als boer', maar de handen uit de mouwen. Met 'duurzaamheid' in het vizier zoeken naar nieuwe wegen voor een verantwoord boerenbestaan. Remco en Gertie…chapeau!

Johan Cruijff Herdenkingsmiddag bij Comsche Hoeve

Foto: Johan Cruijff Museum Boxtel

Boxtel - Op zijn derde sterfdag, aanstaande zondag 24 maart wordt Johan Cruijff herdacht in Partycentre De Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B. Daarbij zullen enkele prominente medespelers uit Cruijff zijn tijd aanwezig zijn, zoals Heinz Stuy en Jean-Marie Pfaff. De middag gaat van start om 14.14 uur, verwijzend naar rugnummer 14, waarmee Cruijff altijd speelde, en is gratis toegankelijk.

Foto: Rien van Doleweerd

De middag wordt georganiseerd door Rien van Doleweerd, die in zijn woning aan de Spinster een Cruijff-museum heeft. Er zullen verschillende sprekers aan het woord komen, waaronder enkele prominente oud-voetballers, zoals Stuy en Pfaff en Boxtelaren Wim van der Meijden en Harry Schellekens. Ook is schrijver Maarten Bax, auteur van het boek 'Johan 14' aanwezig om te vertellen over het tot stand komen van zijn boek en om het te signeren. De middag wordt om omstreeks 17.15 uur afgesloten.

Wandeling door De Mortelen

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde organiseert op 24 maart een wandeling door natuurgebied De Mortelen. Mark Kapteijns, terreinbeheerder bij Brabants Landschap en natuurfilmer is de gids.

De Mortelen, gelegen tussen Lennisheuvel, Best en Oirschot, laat zien hoe het ouderwetse, kleinschalige Brabantse landschap er ooit uitzag. Brabants Landschap is trots op dit grootste landschapsreservaat van Brabant. De natuurorganisatie beheert hier bijna 1.400 hectares, die mooi aansluiten op andere natuurgebieden zoals Heerenbeek, Velder en Banisveld.
Brabants Landschap heeft vele vergeten poelen weer in ere hersteld en nieuwe poelen aangelegd. Tegenwoordig zijn er meer dan 100 te vinden in De Mortelen. Het gebied is dan ook bijzonder rijk aan amfibieën. De meest bekende daarvan is de zeldzame en streng beschermde Boomkikker, die gids Mark Kapteijns in zijn natuurfilm centraal plaatste.
Het gebied met zijn grote afwisseling en beschutting biedt onderdak aan vele vogelsoorten, zoals spechten, de wespendief, havik, geelgors en goudvink. De wandeling komt nog iets te vroeg in het jaar om volop te kunnen genieten van de plantenrijkdom. Wie er over enkele weken rondloopt, heeft kans om de Slanke Sleutelbloem, de Eenbes en de Gulden Boterbloem aan te treffen.

De wandelaars verzamelen om 9.00 uur bij café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat in Liempde. Daar carpoolt de groep naar het startpunt van de excursie, café Vingerhoeds aan de Oude Grintweg 90 in Oirschot. Om ongeveer 9.15 uur start de excursie, die maximaal 2,5 uur zal duren. Stevige schoenen of laarzen zijn aan te raden. Iedereen is welkom; aanmelden is niet nodig.

Kartuizervlechttechniek voor heggen staat centraal bij Natuur- en Landschapsevenement

Boxtel - Vlechtheggen staan 23 maart centraal tijdens het Natuur- en Landschapsevenement aan de Savendonksestraat in Liempde. Vanaf 9.30 uur gaan veertien teams een historische vlechtheg maken volgens de kartuizermethode. Ook zullen ruim 75 gezinnen uit Liempde een start maken met het versterken van de natuur in hun eigen omgeving via het project 'Natuur rondom huis'.

Het startschot voor de kartuizervlechtdag en het natuurversterkingsproject wordt gegeven door wethouder Peter van de Wiel en Jan Sanders (Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel) als ontdekker van de kartuizervlechtmethodiek.

De actie 'Natuur rondom huis' van Natuurwerkgroep Liempde en Imkervereniging De Honingbij loopt vanaf eind 2018 en velen hebben zich opgegeven. Op 23 maart komen de deelnemers de struiken, bomen en nestkasten halen om hiermee hun directe omgeving te verrijken. De struiken zijn met name gericht op insecten. Voor deze groep is extra actie van belang vanwege het verdwijnen van veel insecten in de meer intensieve gebieden. Deze actie wordt ondersteund door Het Groene Woud.

Het heggenvlechten is een project van Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. Jan Sanders heeft in 2010 een methodiek van heggenvlechten/heggenleggen (in Kasteren) ontdekt. Hij trof dit aan in 16-eeuwse documenten van het kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. In 2011 heeft Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud geld beschikbaar gesteld voor promotie van de aanleg en het onderhoud van vlechtheggen. Veertien teams van cursisten van de Stichting de Brabantse Boerderij & Het Roois Landschap zullen de kartuizervlechtheg op Savendonk /'t Coot gaan vlechten na vooraf instructie gekregen te hebben over de 'kartuizervlechtstijl'.


Popkoor Voices brengt twee strakke, uitverkochte jubileumshows

Foto: Ruud van Casteren

Liempde - Het 15-jarig jubileum van Popkoor Voices werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in De Serenade. Dit gebeurde met twee tot de laatste plek uitverkochte optredens op zaterdag en zondag.

In de volle zaal van De Serenade kon het publiek genieten van een mooie, muzikale en strak gechoreografeerde show. De kaarten voor zaterdag waren al een paar weken van te voren uitverkocht en in de verkoop aan de deur verkocht ook de zondag nog uit.

Speciaal voor het jubileumoptreden waren dirigent Miriam van den Boer en regisseur Anja Vos aangetrokken. "De reacties waren overweldigend", laat een woordvoerder van het koor weten. "We hebben dit zeker te danken aan onze dirigent en regisseur." Het publiek kon genieten van een optreden met een duidelijke rode draad rondom de stress en hectiek van vandaag de dag. Het koor blikte daarmee met een knipoog terug op 15 jaar geleden, toen WhatsApp en Facebook nog niet bestonden.

Daarmee was al het repeteren van het popkoor niet voor niets, want gerepeteerd, dát werd er. "Door extra repetities en werkdagen te organiseren, heeft dit geleid tot een geweldig resultaat waar we allemaal heel trots op mogen zijn", aldus Voices-bestuurslid Ans van der Meijden. "Miriam heeft ons qua zang naar dit niveau gebracht en Anja was verantwoordelijk voor de choreografie. Dit heeft er samen voor gezorgd dat het een wervelend optreden is geworden. Ook ons combo, dat ons muzikaal ondersteunt, is van onschatbare waarde", is het bestuurslid vol lof over de professionele begeleiding die het popkoor kreeg.

Brigits wereldreis-boek om bij weg te dromen

SY Blue Spirit. (Foto: Brigit Steer) Foto: Brigit Steer

Boxtelse zeilster bundelt DeMooiBoxtelKrant-columns in boek

Boxtel - In mei 2015 begonnen Brigit Steer en René de Jong uit Boxtel een geweldig avontuur: ze trokken de wijde wereld in met hun zeilboot SY Blue Spirit. Ze kozen het ruime sop. Precies zo luidde de kop van het artikel dat DeMooiBoxtelKrant toen aan hun avontuur wijdde. Brigit werd onze columniste en hield de Boxtelaren via 36 columns in de krant op de hoogte van hun fantastische belevenissen. Toen ze stopte voor de krant schreef ze door via Facebook en zo stapelden de tot de verbeelding sprekende verhalen zich op. Nu kan iedereen deze als één groot reisverslag lezen, want Brigit heeft haar columns gebundeld in een boek; vorige week verscheen 'Columns vanuit de kuip! Een reisverslag vanaf Blue Spirit door Brigit Steer.'

René en Brigit leven al bijna vier jaar op hun zeiljacht SY Blue Spirit. (Foto: Brigit Steer) Foto: Brigit Steer
DeMooiBoxtelKrant mag een exemplaar van Brigits boek weggeven. Zou jij dat willen winnen?Laat ons dan via prijsvraag@boxtelmedia.nl weten waarom en wie weet krijg jij 'Columns vanuit de kuip' binnenkort toegestuurd!
Brigit en René leven al bijna vier jaar op hun zeiljacht SY Blue Spirit.
Foto: Brigit Steer

"We gaan zolang we het leuk vinden. Dat kan tien jaar zijn, maar het kan ook zo zijn dat we in Suriname zeggen: gauw weer naar huis! Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren." Dit vertelden Brigit en René nu bijna vier jaar geleden aan de reporter van DeMooiBoxtelKrant. Het interview vond plaats vlak voordat ze vertrokken. Er zou een kort stukje in de krant verschijnen, maar dat werd een hele pagina; Brigit en René konden niet stoppen met vertellen en onze verslaggever wilde het allemaal horen. Het enthousiasme, de spanning en vooral het stralende geluk van het stel, samen op de bank gezeten in een Gemondse boerderij, spatte ervan af. Het verhaal maakte indruk. Twee mensen die echt huis en haard hadden verkocht en alles en iedereen achter zich gingen laten op hun weg naar het avontuur.

Columns om bij weg te dromen
We spraken af dat Brigit columns voor de krant ging schrijven, zodat ze de lezers mee op hun reis kon nemen. En dat deed ze: van het prille begin in Willemstad, de tocht van Europa naar Afrika en later de grote oversteek van de Atlantische oceaan tot het 'bezoek' van orkaan Matthew aan Curaçao en de Heineken Regatta. Het waren verhalen waar niet alleen de lezers, maar ook de redactie elke keer weer reikhalzend naar uitkeken. 'Waar gaan we dit keer weer naartoe, wat gaan we nu weer voor moois en exotisch beleven?' Het was ook een beetje onze reis geworden. Het nieuws dat ze stopten was dan ook een bittere pil, maar de keuze was een begrijpelijke. Ruim twee jaar lang hadden Brigit en René lief en leed met iedereen gedeeld en dat in een zeer intense periode. Gelukkig beleven we niet met lege handen achter. Brigit schreef door op Facebook, los van deadlines en aantal woorden-eisen van de krant, gewoon lekker wanneer het haar uitkwam. Als kersen op de taart ontving DeMooiBoxtelKrant nog af en toe een fijne flessenpost, zoals een uitgebreid verslag van de tocht door het Panamakanaal naar de Pacific of de reddingsoperatie van SY Blue Spirit van een Amerikaans zeiljacht.

Goed doel
Bijna vier jaar nadat Brigit en René hun avontuur begonnen verschijnt dan nu een echt boek, alle columns samengebracht als één verhaal. Een verslag van een reis die als een droom begon en nog steeds voortduurt. Brigit, die er al maanden mee bezig was, kon het vorige week via social media eindelijk aankondigen: "YES! Via boekenbestellen.nl kan mijn eerste boek nu gekocht worden! Super trots en blij met deze mijlpaal!" De Boxtelse wereldreizigster doet ook nog een mooi gebaar met de opbrengst van haar boek, want van elk verkocht exemplaar doneren zij en René 1 euro aan organisaties die zich inzetten voor het schoonmaken en -houden van de oceanen. "Wij leven momenteel op deze oceanen en zijn hier gedeeltelijk van afhankelijk, denk aan onze visvangst en watervoorziening!" aldus Brigit. Het kan een extra motivatie zijn om 'Columns vanuit de kuip!' te bestellen, mochten mensen nog twijfelen. Voor de redactie staat als een paal boven water: dit boek móét op ons nachtkastje zodat we nog een keer kunnen wegdromen bij de avonturen van 'onze' wereldreizigers. Bestel het nu ook voor 19,95 euro via boekenbestellen.nl.


Positive energy can heal the universe??

Ik ben met mijn vriendin op het strand. Nog brak van de dag ervoor, besluit ik om even bij te slapen en zij gaat een boek lezen. Het lukt me niet om in slaap te vallen want ik hoor telkens een harde stem die nare dingen zegt. Wat hoor ik niet precies, maar de intonatie zorgt ervoor dat mijn haren recht overeind gaan staan. Ik knijp mijn ogen harder dicht en luister naar de golven. Dan zak ik weg in mijn favoriete slaap der slapen in mijn lievelingsbed; het strand.

Ik word wakker van een soort van geschreeuw. Hij, de harde stem, is nu zo te horen echt heel boos en ik ga zitten om te kijken wie het is en wat er aan de hand is. Ik zie een kunstwerk gemaakt van zand. Bratislava lees ik. Woest gooit hij zout over zijn boompjes en huisjes heen. Het zout moet sneeuw voorstellen. Het lijkt heel echt. Wat een artiest ben je als je dit kan maken. Ik hoor hem tekeer gaan in het Bulgaars, Spaans, Engels en Duits. Vloeiend welteverstaan. Zoveel scheldwoorden ken ik niet eens in mijn moedertaal. Hij schreeuwt tegen iedereen die hem geen geld geeft. Iedereen die wel een foto maakt maar dan doorloopt. Iedereen die hem geen eten gunt, waardoor hij dood zal gaan. En dat is dan hun schuld.
Ik wil er wat van zeggen, zoveel negativiteit kan mijn hart niet verdragen. Maar mijn vriendin zegt dat ik het moet laten gaan. Ze heeft gelijk, het is het moment niet. We pakken onze spullen en trekken thuis een fles wijn open om die grauwe wolken te verdrijven.

De volgende dag zetten we één voet op het strand en ik hoor hem alweer tekeer gaan. Ik probeer echt om me er niet aan te storen, maar als mijn vriendin niet meer kan lezen en ik mijn eigen gedachten niet meer kan horen, besluit ik mijn mond niet meer te houden. Hij staat met zijn gezicht naar me toe, en ik roep hem. 'Waarom ben je toch zo boos op de wereld?' Hij kijkt me aan en vertelt me dat hij wel twee volle weken heeft gewerkt aan dit kunstwerk. En dat de toeristen zijn brood stelen. Als ze een hotel kunnen betalen, kunnen ze hem toch ook betalen. En trouwens, hij wil hier weg. Want alles is vervuild; de zee, het strand, de mensen. Alles is corrupt. Hij spuugt de woorden uit. Ik laat hem uitrazen. Blijf hem aankijken. Hij heeft eigenlijk best lieve ogen. Zo blauw als de vervuilde zee. Maar vervuild is slechts de eerste indruk. Hoe langer ik kijk, hoe liever ze worden, die ogen. Eenzaam ook. Ik zie geen gebrek aan geld, maar aan connectie, tijd en aandacht.

Ik wacht tot hij is uitgepraat. En dan rolt het er zo uit: 'Lieve meneer. U bent een artiest. U spreekt meer talen dan het aantal landen waar ik ooit ben geweest. U bent hartstikke slim en creatief. Liefde is zoveel sterker dan haat. Wat u nu probeert zal nooit werken. De mensen schrikken van u. Als ze niks willen geven, laat ze lopen. Dan hebben ze een moment van uw kunst genoten, er komen weer andere mensen die u wel wat gunnen. Maar niet met deze energie. Dit trekt alleen maar negativiteit aan. En daarvan kunt u sowieso niet eten. Dat is vergif'.

Hij is stil. Hij kijkt me aan en verrast me door te zeggen: 'Soms ben ik net een vrouw. En ik voel me zoals ik me nu gedraag. Ik weet dat het niet goed is.' Hij is voor het eerst in dagen rustig, kijkt niet eens naar zijn geldkistjes. Hoe heet u, vraag ik hem. Captain zegt hij. Hoe heet jij? Lola zeg ik. Hij zegt... Lola, Lola, mijn kat heette Lolly. Hij lacht. Voor het eerst lacht hij! Hij vertelt het levensverhaal van Lolly. Totdat ze overlijdt. Ik voel het, de energie is veranderd. Ik krijg overal kippenvel. Ik kijk naar mijn vriendin. Stille tranen rollen over haar lieve gezicht. Ze fluistert: Babette, je bent een wonderkind. Ik fluister terug, dat ben ik niet. Maar alles, alles in dit leven is energie.

Ik zeg, Captain, ik ga u helpen en ik stuur u mijn energie. Maak er een succes van! Dat verdient uw kunstwerk. Hij kijkt me aan en bedankt me voor het gesprek. Hij draait zich om, en ook dan pas kijken wij naar de geldkistjes... Er staan allemaal mensen. Hij loopt erheen. En uiterst rustig, vriendelijk en zelfs vrolijk staat hij iedereen te woord. Alle mensen gooien geld in zijn bakjes. Ik bedank het universum in mijn hart wel 100 keer. Yes, yes, yes, hij kan het wel!
Tussen twee gesprekjes door draait hij zich om, kijkt me aan en roept.... Heb je genoeg energie? Stuur me alsjeblieft nog meer! Ik steek mijn duim omhoog. Mijn vriendin doet met me mee.

Bij gebrek aan een volle bankrekening besluit ik mijn laatste restje muntgeld te pakken. Mijn vriendin pakt haar portemonnee en geeft me een tientje. Al was het haar laatste, dan had ze hem nog gegeven. Ze snapt het zonder woorden. Ik sta op, loop naar hem toe en vertel hem dat ik hem wat wil zeggen. Hij kijkt me ineens heel kwetsbaar aan. Alsjeblieft zeg ik... Hier is ons geld. Vandaag kun je in ieder geval wat gaan eten. O jeetje, zegt hij. Wauw, bedankt!
Hou vol zeg ik, ik woon daarboven. Mijn energie is oneindig. Eet smakelijk alvast namens ons en dan nog wat.....ik vind Lolly eigenlijk best wel een coole naam voor een kat. Doei captain, succes met alles. Maak me trots. You just made my day. For real.

Serendipity is everywhere?? Xoxo

Verlies voor jeugd en senioren Taverbo-Sabo

Tilburg - Het eerste jeugdteam van Taverbo-Sabo had het afgelopen zaterdag zwaar tegen middenmoter Tios '51 in Tilburg. Het seniorenteam van de Boxtelse tafeltennisvereniging moest voor de tweede keer dit seizoen richting Amsterdam voor een uitwedstrijd. Ditmaal was de tegenstander Tempo-Team 4.

Bij de jeugd had Lars Strik in de eerste partij tegen Anya Cao vier games nodig om tot winst te komen. De ervaren landelijk C-speler Sam Keijsers was echter nog een maatje te groot voor Luuk Essens. Rick van der Schoot zorgde voor het tweede punt door in de vijfde game te winnen van de eveneens ervaren landelijk C-speelster Emma Jacobs. De punten van de dubbel bleven helaas in Tilburg waardoor de stand weer gelijk werd getrokken.
Ondanks de winst van Rick van der Schoot op Anya Cao en Lars Strik op Emma Jacobs in het vervolg van de wedstrijd kwamen de jongens niet verder dan een 6-4.
Het eerste jeugdteam staat door deze eerste nipte nederlaag met 33 punten uit vijf wedstrijden echter nog steeds op de eerste plaats in het klassement. Op de voet gevolgd door 't Belke uit Tegelen die door de 7-3 winst op MTTV '72 de voorsprong heeft verkleind tot slechts twee punten. Komende zaterdag speelt het eerste jeugdteam thuis tegen hekkensluiter Red Stars uit Venray, aanvang 15.00 uur.

Senioren
Tempo-Team 4 had Nick Klaver, Joeri de Wagenaar en Lualdi Westmaas opgesteld om aan te treden tegen het vaste team uit Boxtel, bestaande uit Michel Sperling, Marlotte Staps en Bram Bakker. Sperling opende de score voor Taverbo met een snelle overwinning op Klaver. Helaas moesten Staps en Bakker achterblijven in hun partij tegen Wagenaar en Westmaas. Na een spannende dubbel van Sperling en Staps tegen Klaver en Wagenaar kwam Taverbo weer op gelijk. Helaas verzuimde Sperling ondanks een twee-setsvoorsprong tegen Wagenaar om Taverbo op voorsprong te zetten. Ook Bakker kon niet scoren tegen Klaver, waardoor Tempo-Team verder uitliep naar een 4-2 tussenstand.
Staps deed iets terug voor Taverbo door in vier sets van Westmaas te winnen en ook Sperling won van Westmaas. Ondertussen verloor Bakker ook zijn derde pot tegen Wagenaar die ongeslagen bleef. Het slotakkoord was voor Tempo-Team, waarbij Klaver vriend en vijand verbaasde door boven zichzelf uit te stijgen en zijn partij tegen Staps uiteindelijk winnend af te sluiten.
Een moeizame wedstrijd eindigt zo voor Taverbo in een 6-4 verlies, waarbij de schade nog enigszins beperkt is gebleven. Een dikke uitslag van HTC op Twenty-one Up zorgt ervoor dat Taverbo nu op de derde plek terecht gekomen is.

Liempdse judoka Keira Kreijveld naar NK

Keira (l.) behaalde een mooie tweede plek in Gilze. (Foto: Judo Club Liempde) Foto: Judo Club Liempde

Gilze - In Sporthal Achter de Tuintjes kwam de Liempdse judoka Keira Kreijveld afgelopen weekend uit voor de klasse -15 jaar/-48 kg. Ze behaalde een knappe tweede plaats en mag zich nu op gaan maken voor het Nederlands Kampioenschap in het Groningse Leek op 6 april.

Keira zat in een poule van vijf deelnemers, dus ze maakte zich op voor vier wedstrijden. In de eerste wedstrijd wist Keira haar tegenstander met een linkse Koshi-guruma naar de grond te krijgen (score Waza-ari), waarna ze meteen kon doorpakken met een houdgreep (score Ippon 10 punten). De tweede wedstrijd verliep op dezelfde manier: eerst een worp en daarna meteen een houdgreep (score Ippon 10 punten). Na twee minuten was de derde wedstrjd beslist met een mooie aanval gevolgd door een houdgreep (score Ippon 10 punten).
De laatste partij was de finalepartij. Keira's tegenstander was net als zijzelf ongeslagen. Hier werd beslist wie er eerste of tweede werd. Keira stond goed aanvallend te judoën en probeerde haar tegenstander met een linkse worp te verrassen, maar dit lukte niet. Toen ze rechts probeerde aan te vallen nam haar tegenstander slim over en moest ze haar meerdere erkennen.

Trainer Bas Raaimakers volgde dit weekend een opleiding tot zeker bewegen instructeur. Een cursus waar ouderen veilig en beter leren bewegen, om valletsel te voorkomen. Judo Club Liempde is hiermee een instructeur rijker. Heb je interesse mail dan naar info@judoclubliempde.nl.

Rugbyers Ducks winnen dik van Roermond

Boxtel - Ducks/Oysters speelde voor de competitie thuis in Oisterwijk tegen angstgegner Bokkenrijders Roermond. De ploeg heeft dit seizoen al twee maal verloren van de Limburgers en daar moest eens verandering in komen.

Al snel na de start was de eerste try een feit. Winger Wouter Puts werd aan het werk gezet en hij bracht de stand op 5-0 voor de thuisploeg. Toen weldra de 10-0 volgde was er sprake van een flitsende start. Hierna heerste Bokkenrijders en had het voortdurend balbezit via de voorwaartse, echter de sterke derde rij van Ducks /Oysters met Stijn van de Loo, Bas Steenbeeke en Niels van de Honert neutraliseerde ieder gevaar. Sterker nog, via een counter wist Ducks weer een try te scoren: 15-0. Hierna scoorde Roermond door een zwak moment in de Ducks/Oyster verdediging: 15-5. Kort voor rust werd Steven Soederhuizen in stelling gebracht. Hij denderde door de Bokkenrijders-verdediging om vervolgens tussen de palen te scoren: ruststand 22-5.
Jasper Bastianen benutte een penalty: 25-5. Hierna volgde een rommelige fase met te veel ballen die uit de handen vielen. In het laatste deel van de wedstrijd herpakte de thuisploeg met drie mooie tries van Ben Verstraeten, Huub Berckmans en Koen Bekkers. Doordat Pim van Esch de conversies knap van de zijkant benutte kwam de eindstand op 46-12.
Door dit resultaat staat Ducks/Oysters op de eerste plaats. Er volgen nog drie wedstrijden, waaronder tegen Wasps en Obelix, beide uit Nijmegen en concurrenten voor de eerste plaats. Komende zondag gaat Ducks/Oysters uit naar Obelix.

Recordregen zwemmers SWNZ bij wedstrijd in Eindhoven

Eindhoven - Zestien zwemmers van SWNZ, waaronder verschillende Boxtelaren kwamen afgelopen zondag in actie bij de laatste Junioren-Jeugd-Senioren wedstrijd van dit seizoen. De zwemvereniging was dit keer ingedeeld in het 50-meterbad in Eindhoven. Er werd fantastisch gepresteerd: van de 47 starts resulteerden er maar liefst 35 in een persoonlijk record. Negen keer was een zwemmer zelfs sneller dan het persoonlijke record uit het 25-meterbad, waarbij voordeel uit het keerpunt gehaald kan worden.

Voor de lange afstanden waren er voorrondes en finales. Vier dames zwommen de 200 vlinder en plaatsten zich daarbij voor de finales over 100 meter vlinderslag. De Boxtelse Isa Schellekens werd tweede in haar leeftijdscategorie, waarmee ze zich plaatste voor de Regionale Zomer Kampioenschappen (220 vlinder). De eveneeens uit Boxtel afkomstige Kes Keij en Alma Janssen werden respectievelijk derde en vijfde. Plaatsgenote Anouk Hacken plaatste zich ook voor de Regionale Zomer Kampioenschappen (50 vrij).

Isa verbeterde haar persoonlijk record vier keer. Voor Kes waren er drie nieuwe toptijden. Anouk zwom twee nieuwe toptijden en de Boxtelse Tasnim Bezbiz verbeterde zich eenmaal.

Aanstaande zondag 24 maart komen de zwemmers van SWNZ in actie tijdens de vierde en laatste competitiewedstrijd van dit seizoen.

Regiomix bij De Walnoot

Boxtel - De wekelijkse Regiomix werd afgelopen maandag gespeeld bij jeu de boulesvereniging De Walnoot. Van de bijna vijftig aanwezigen, gooiden er 38 een balletje mee.

Josefien Minkels werd eerste met 3/31 punten, gevolgd door Henny en Leo Bekers die de tweede plaats mochten delen met ieder 3/27 punten. Op de vierde plaats eindigde Jo Hanegraaf met 3/25 punten, Ben van Casteren werd vijfde met 3/21 punten, Piet Schouten met 3/22 punten zesde en de zevende plaats was voor Ben Heutink.

Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is iedereen welkom bij JBV De Walnoot aan de Selissenwal 25 om mee te doen aan dit toernooi waar elke, vóór 13.30 uur, aangemelde speler kan deelnemen. Deelname kost 1 euro voor leden, niet-leden betalen een euro extra.
Op dinsdagen en donderdagen kan iedereen die kennis wil maken met deze sport vanaf 13.00 uur terecht. Meer informatie is te vinden op www.jbvdewalnoot.nl.

Mooi toernooi voor rolstoelhandballers HCB'92

Schiedam - De rolstoelhandballers van HCB'92 speelden deze week een paar wedstrijden in toernooiverband. Sinds de laatste wedstrijden in november vorig jaar hebben de handballers flink getraind en dat was te merken.

Wel tien verschillende ploegen traden aan in Schiedam, waar ieder team drie wedstrijden van 20 minuten kon spelen. HCB'92 moest als eerste aantreden tegen oude bekende SEW. Dit keer konden de rollers ze aardig bijhouden, helaas heeft SEW meerdere snelle spelers, waardoor twee snelle uitbraken het verschil maakten: de uitslag was 2-4. Tussendoor werd Anita van Rooij uitgeleend om te keepen bij SEW, met de overige spelers als supporters aan de kant.
De tweede wedstrijd was een onbekende tegenstander, Aeolus. In deze wedstrijd was goed te zien dat de ploeg als team erg vooruit is gegaan. Er werd goed samengewerkt om de gaten bij de tegenstander in de verdediging te trekken, zodat ook iedereen een poging op doel kon doen. HCB-keeper Carlo Knüwer maakte sprongen en verrichtte een paar hele mooie reddingen. De Boxtelaren wonnen met 6-2.
Als laatste trof HCB'92 Quintus 1, die de lastigste tegenstander van de dag bleek. Het ging gelijk op, maar HCB trok aan het kortste eind. De ploeg verloor met 1-3.

Frank van Grinsven winterkampioen L'Union

Boxtel - De afgelopen maanden hebben de leden van handboogschutterij l'Union Boxtel weer gestreden om de wintertitel op de 25 meter. De deelnemers konden op vijf zondagen een score neerzetten waarvan de drie beste resultaten meetelden voor de eindrangschikking.

Frank van Grinsven deed dit het beste. Zijn scores van 236, 228 en 227, totaal 691 punten, waren het beste van allemaal. Goede tweede werd Henk Jegers met 678 punten, net voor Marcel van der Lee die derde werd.

Maak kennis met handboogschieten
De handboogaccomodatie aan de Molenwijkseweg 5a is zondag 24 maart geopend van 10.00 tot 14.00 uur. Onder deskundige begeleiding en met voldoende oefenmateriaal kunnen belangstellenden meteen een pijltje schieten. Aanmelden hoeft niet maar mag wel via lunion-boxtel.nl of 06-21831562. De koffie en thee staat klaar.

Zes medailles voor GV Tabitta bij kwartfinale NK

Mollie McCluney, Fenne Scheffer Fenna Bergman en Myrthe Widlak. (Foto: Esther Jansen) Foto: Esther Jansen

Harlingen - Veertien turnsters van GV Tabitta reisden afgelopen weekend met begeleiding en supporters voor de tweede kwartfinale van het Nationale Kampioenschap Turnen af naar Harlingen. Samen met de eerder behaalde resultaten in het weekend daarvoor leverde het de Boxtese turnvereniging drie gouden, één zilveren en twee bronzen medailles en 12 halve finale plaatsen op.

De eerste divisie turnsters Yuna van de Wiel, Donna van Wijgerden en Lieve van der Zijde kwamen op zaterdag 16 maart in actie. Ze turnden mooie oefeningen met af en toe een foutje. Lieve werd eerste op de brug en derde op de balk en behaalde daarmee in totaal de derde plaats. Donna werd vijfde met een eerste plaats op de balk en een derde op de vloer. Voor Yuna was er een mooie negende plaats. Hiermee plaatsten zij zich alledrie voor de halve finale.

Op zondag 17 maart was het vroeg in de ochtend de beurt aan de pupillen 1: Isa Komen, Ninthe Scheffer en Manon van Woesik. Ook zij deden hun best om de halve finale te bereiken. Ondanks dat ze hele mooie oefeningen lieten zien lukte het hen niet. Manon werd 16e, Isa 18e en Ninthe 21e.
Daarna kwam de Jeugd 1 N3 turnsters in actie met Fenna Bergman, Mollie McCluney, Fenne Scheffer en Myrthe Widlak voor Tabitta. Zij begonnen erg sterk, Fenna en Myrthe wisten dit ook door te zetten en zij eindigden hiermee op het podium. Goud was er voor Fenna, met een tweede paats op de sprong, een eerste plaats op de balk en een derde plaats op de vloer. Myrthe werd derde op de brug en won daarmee brons. Mollie en Fenne vielen allebei op het laatste toestel. Mollie, die derde werd op de brug en tweede op de vloer, werd in het totaalklassement alsnog zesde en plaatste zich net als Fenna en Myrthe voor de halve finale. Fenne werd dertiende en gaat daarmee helaas niet door.

Zondagmiddag was het de beurt aan Esmee Komen (Jeugd 2de divisie). Ze turnde een hele mooie wedstrijd en werd eerste op de brug, derde op de balk en tweede op de vloer. Hiervoor kreeg ze de gouden medaille omgehangen en plaatste ze zich vanzelfsprekend voor de halve finale.
Ook de junioren 2de divisie Guylene Brunneman, Celeste Canaan en Romy Schepens kwamen 's middags in actie. Ze begonnen ijzersterk met een compleet Boxtels podium op de balk: Celeste werd eerste, Guylene tweede en Romy derde. Romy wist deze vorm ook op de andere toestellen te laten zien en eindigde op een dik verdiende tweede plaats. Naast Romy plaatsten ook Guylene (tiende) en Celeste (twaalfde) zich voor de halve finale.

Eerste kwartfinale
De week daarvoor, op zondag 10 maart waren bij de eerste kwartfinale voor het NK de Instappers N2 Naita van der Velden, Fay Janssens, Saar van der Velden, Kaatje van Zoggel, Fenne van de laak en de pupillen 2 N2 Maissam Bezbiz en Sophie Nagtegaal in actie gekomen in Hardenberg.
Naita, Fay en Saar turnden 's ochtends vroeg in de eerste wedstrijd alle drie een mooie balkoefening. Voor Naita, die tweede op de balk werd en tweede op de vloer, eindigde de wedstrijd op het hoogste podium met een verdiende gouden medaille. Fay en Saar plaatsten zich helaas niet voor de halve finale, maar lieten mooi turnen zien.
Ook Kaatje, Fenne, Maissam en Sophie hadden zich geplaatst voor de kwartfinale en mochten in de tweede wedstrijd van de dag in actie komen. Kaatje werd tweede op sprong en eindigde op de elfde plaats. Daarmee plaatste ze zich net als Naita voor de halve finale. Maissam, die derde werd op sprong, Sophie en Fenne lukte het helaas niet om zich te plaatsen voor de halve finale.

HCB '92 DS1 komt tekort tegen Jupiter '75

Eersel - Voor het damesteam van HCB '92 stond zondag de uitwedstrijd tegen Jupiter '75 uit Eersel op het programma. De thuiswedstrijd hadden de Boxtelse dames met 14-9 verloren, ze waren er nu dan ook op gebrand om deze wedstrijd te winnen.

De dames van Jupiter, dat slechts één plek onder HCB in de competitie staat, vonden als eerste het net via hun linker hoekspeelster. HCB reageerde hierop via Veerle van Abeelen die bij een vrije worp vanuit de muur wegdraaide en scoorde. Met een sprongschot vanaf de 9-meterlijn gooide Liza van Rooij de bal zuiver in de kruising. De cirkelspeelster van Jupiter zette enkele keren een sper op de uitstaande verdedigster van HCB, waardoor de rugdekking van de Boxtelse dames niet genoeg kon aansluiten. Hierdoor kon Jupiter nog tweemaal scoren.
Cirkelspeelster Van Abeelen liep zich op haar beurt meerdere keren vrij op de cirkel mede door goed aanvallend spel van HCB. Met haar valworp wist zij de Eerselse keepster telkens te passeren. Eenmaal trok een verdedigster van Jupiter aan de noodrem, waardoor er een penalty werd toegekend aan HCB. Deze werd goed ingeschoten door Annemarie Sens. De ruststand was 5-6 in het voordeel van HCB.
Ook in de tweede helft was de openingsscore voor Jupiter die de stand daarmee gelijk trok. De verdediging van de thuisploeg was op scherp gezet en de cirkelspeelsters van HCB werden beter verdedigd. Hierdoor kreeg de uitploeg nog maar weinig kansen om de cirkelspeelsters aan te spelen. Eenmaal werd er door de scheidsrechter een penalty toegekend aan HCB toen Van Abeelen toch kon worden aangespeeld op de cirkel maar daar stevig werd aangepakt bij een vrije doelkans. De penalty werd prima benut door Gitte Vanhout. Even later werd door balverlies van HCB een snelle break gelopen door Jupiter, maar het schot op doel werd geweerd door de snelle reactie van keepster Mary Swinkels die een goede wedstrijd stond te keepen.
Jupiter versnelde hun spel in de aanval waardoor het hard werken was in de verdediging voor de Boxtelse dames. Er werd goed samengewerkt en gepraat, maar enkele keren kon niet voorkomen worden dat de opbouwspeelsters met een sprongschot de bal in de kruising konden gooien. Hierdoor liepen de dames uit Eersel in de laatste tien minuten van de wedstrijd verder uit.
Aanvallend zetten de dames van HCB '92 nog met succes vanuit de linkerzijde een wissel op; op de cirkel werd in het midden een dubbele sper gezet waar Manon Foolen gebruik van maakte en scoorde. Het laatste doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door Sens vanuit de diepe rechter hoek, na een contrabal van Foolen. De eindstand werd hiermee bepaald op 12-9 in het voordeel van Jupiter.

AV Marvel benoemt Karel Veldhuizen tot erelid

Karel Veldhuizen werd benoemd tot erelid van Marvel. (Foto: AV Marvel) Foto: AV Marvel

Boxtel - Karel Veldhuizen is benoemd tot erelid van Marvel. De clubman pur sang werd met dit eerbetoon verrast tijdens de ledenvergadering van de Boxtelse atletiekvereniging.

"Iemand die altijd klaarstond en ook nu nog klaarstaat voor de club. Hij kan de club niet missen en de club hem niet.'' Met deze woorden vatte voorzitter Martin van der Broek samen wat Veldhuizen voor Marvel betekent. Het kersverse erelid kwam in 1984 bij de club omdat zijn kinderen er gingen sporten, en ging niet meer weg. Hij hielp de kunststofbaan realiseren evenals het clubhuis, bekleedde diverse bestuursfuncties en vervult nog altijd veel organisatorisch werk voor wedstrijden.
Na oud-trainer Drewes van Kampen is Karel Veldhuizen het tweede erelid in de geschiedenis van de bijna 55 jaar oude Boxtelse vereniging. Veldhuizen reageerde wat beduusd op het eerbetoon. "Hier ben ik een beetje ontroerd door'', sprak hij. "Ik probeer de club levendig te houden en vind het leuk om nieuwe projecten op te pakken. Ik doe dat met heel veel plezier.''
Het jongste Marvel-project waarbij Veldhuizen is betrokken, is het automatiseren van de tijdregistratie bij de FAC Paasloop. Op tweede paasdag 22 april, bij de 43e editie, dragen deelnemers een startnummer met chip. Eindtijden zijn daardoor ook sneller beschikbaar. De inschrijving voor deze FAC Paasloop is inmiddels gestart via www.avmarvel.nl.

Het tweede team won van de Uitdaging. Theo van Dongen won terwijl Henk van Boxmeer en Ad van Os slechts enkele caramboles tekort kwamen en zodoende ieder negen punten scoorden. Team 3 verloor van Ons Trefpunt. Louis Josiassen redde de eer met een goede partij. Team 4 verloor ruim met 30-21. Het 3-banden klein team verloor met één punt verschil van BV Overberg. Cor van Beers won als enige voor 't Ivoor. Het 3-banden groot team won van BC Uden. Emanuel Coort en Bernhard Legierse wonnen beiden.
Bij de dagcompetitie won het eerste team met de maximale 40 punten. Team 2 blijft goed volgen door te winnen met 34 punten. Zij nemen nu de derde plaats in. Team 3 verloor met 33-35 van De Haarstek. Frans Maas was de enige met winst. Team 4 schoot flink uit hun slof door 40 punten te scoren tegen NAL 2. Harrie van der Velden, Gerard Eijkemans, Math Hendriks en Ton Rooms speelden allen een goede partij. Team 5 scoorde er ook lustig op los met 39 punten. Andre Vissers was de uitblinker met winst in slechts 18 beuren, moyenne 2,83.
Bij de afdeling 3-banden klein won team 6 van D'n Brouwer 2. Henk Goettsch won met een moyenne van 0,700. Team 7 verloor op de valreep van De Hopbel 2. Fouad Hasbani won terwijl Jacques van Loon een remise behaalde. De 7 punten van Theo van Dongen gaven de doorslag. Team 8 was vrij. Team 9 kon geen vuist maken tegen NAL 6. Richard van Pierlo won als enige ondanks de vele beurten in zijn partij. Het eredivisie team was deze week vrij.

Winst en verlies voor BV 't Ivoor

Boxtel - Bij de avondcompetitie libre was het eerste team van biljartvereniging 't Ivoor niet opgewassen tegen het team van Krijt Op tijd. Alleen Peter van Giersbergen kon zich staande houden met winst in zijn partij.

Bridge

Bridgeclub Fellenoord, uitslagen 13 maart
A-Lijn: 1 J. van Breugel & R. Koelink 63.19% 2 G. Voltmann & M. van Elk 58.33% 3 J. Koppen & J. van de Biggelaar 56.25%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 12 maart
A-Lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 70,83% 2 A. Bosveld & W. de Langen 67,01% 3 I. & H Peeters 55,90% B-Lijn: 1 M. Soederhuizen & J. van Oosterhout 67,71% 2 F. van de Spijker & A. van de Sande 62,50% 3 T. van Bragt & T. Hoppenbrouwers 56,77%
Uitslagen 13 maart
A-Lijn: 1 B. van den Biggelaar & B. van Geusau 60,83% 2 M. Legius & A. van de Langenberg 59,15% 3 S. Tempels & H. Schalkwijk 58,33%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 12 maart
A-Lijn 1 H. van Esch & P. van de Ven 62,50% 2 F. & H. Schalkwijk 60,42% 3 D. Eltink & G. van der Meer 60,07% B-Lijn:1 J. van den Bouwhuijsen & J. van Helvoort 67,08% 2 J. Kniest & M. Schalkwijk 64,17% 3 A. van Erp & F. Sedee 62,08%
Uitslagen 14 maart
A-Lijn: 1 C. & J. Kerssens 65,33% 2 H. van Esch & P. van de Ven 65,25% 3 G. & A. van Lier 61,00%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 12 maart
A-Lijn: 1 J. Koppen & N. Maas 63,19% 2 B. van de Hout & G. van Rooy 59,72% 3 A. Veraa & T. Heesakkers 57,99% B-Lijn: 1 P. & M.J. Ronde 62,50% 2 T. van de Zanden & R. van de Heijden 57,00% 3 N. Griffioen & H. Ophof 56,50%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 14 maart
A-Lijn: 1 M. Nieman & R. van Heeswijk 67,36% 2 F. van de Schans & F. Sedee 59,38% 3 J. & H. van de Steen 56,60% B-Lijn: 1 A. van Hastenberg & M. van Overbeek 61,46% 2 J. van de Biggelaar & J.Koppen 61,11% 3 M. & W. van Schaijk 59,72% C-Lijn: 1 J.Janssen & J. van de Laar 65,97% 2 C. Kapteijns & S. van de Laar 61,11% 3 G. van Wijlick & B. van de Vleuten 59,72%

Biljart

BV 't Ivoor, uitslagen 11 tot en met 14 maart
Avondcompetitie Libre
't Ivoor 1-Krijt Op Tijd 1        23-29
't Ivoor 2-De Uitdaging 1        28-25
't Ivoor 3-Ons Trefpunt 1        24-26
D`n Hoek 1-'t Ivoor 4        30-21
Avondcompetitie 3-band klein
BV Overberg 3-'t Ivoor 1        25-24
Avondcompetitie 3-band Groot:
BC Uden 2-'t Ivoor 1        26-28
Dag competitie Libre
VAR 3-'t Ivoor 1        23-40
Schuttershof 60+-'t Ivoor 2        27-34
't Ivoor 3-De Haarstek 3        33-35
NAL 2-'t Ivoor 4        26-40
De Haarstek 2-'t Ivoor 5        33-39
Dag competitie 3-band Klein
D'n Brouwer 2-'t Ivoor 6        23-26
't Ivoor 7-De Hopbel 2        27-28
NAL 6-'t Ivoor 9        30-24

BV Geboliesch, uitslagen week 11
De Eenheid-De Stapelaars        35-30
De Prutsers-'t krijtje        33-28
Le Carambole-De Treffers        33-38
De Fetsers-Samen Sterk        36-28
Ons Vertier-Dé ziek wel zitte        36-31
Kloosterboys-'t Pommeransje        38-31
't Pommeransje-Unie Boy's        33-36

't Wapen van Liempde, uitslagen week 11
't Wapen van Liempde/Regiobank 1 kader- De Hazelaar 3        9-0
't Wapen van Liempde/Regiobank 1 libre- De Hazelaar 2         25-19
Krijt op Tijd 2- 't Wapen van Liempde/Regiobank 3         24-28

Tafeltennis

BRTC, uitslagen 11 maart
Taverbo-Sabo 3-De Horntreffers         2-8
Taverbo-Sabo 1-De Firma Fotografie        6-4
Rotsvast-Grand Café Rembrandt        8-2
BRTC, programma 18 maart
De Horntreffers-Taverbo-Sabo 2        
De Dommel-Taverbo-Sabo 1        
De Firma Fotografie-Rotsvast
Taverbo-Sabo 3-Taverbo-Sabo 4

Taverbo-Sabo, senioren, uitslagen week 11
Tempo-Team 4-Taverbo-Sabo 1        6-4
TTC 1-Taverbo-Sabo 2        2-8
TTC Middelburg 3-Taverbo-Sabo 3        3-7
TTCV Van Herwaarden 3-Taverbo-Sabo 4        7-3
Veldhoven 8-Taverbo-Sabo 5        10-0
OTTC 3-Taverbo-Sabo 6        5-5
OTTC 4-Taverbo-Sabo 7        1-9
Unicum 11-Taverbo-Sabo 8        3-7
OTTC 6-Taverbo-Sabo 9        5-5
Uitslagen jeugd
TIOS '51 2-Taverbo-Sabo 1        6-4
Hooghei 1-Taverbo-Sabo 2        9-1
LUTO 1-Taverbo-Sabo 3        6-4
Taverbo-Sabo, senioren, programma 22 maart
20:00 Unicum 8-Taverbo-Sabo 5
20:00 Kruiskamp 81 3-Taverbo-Sabo 6
20:00 JCV 7-Taverbo-Sabo 7
20:00 Veldhoven 18-Taverbo-Sabo 8
20:00 Always Fair 3-Taverbo-Sabo 9
Programma 23 maart
15:00 Taverbo-Sabo 1-Belcrum 1
15:00 Taverbo-Sabo 2-Red Stars 4
15:00 Taverbo-Sabo 3-Irene 1
15:00 Taverbo-Sabo 4-Schijndel 1
Programma, jeugd, 23 maart
15:00 Taverbo-Sabo 1-Red Stars 2
10:00 Taverbo-Sabo 2-Unicum 1
10:00 Taverbo-Sabo 3-Never Despair 5

Zaalvoetbal

Uitslagen 16 maart
Van de Sande / Pacqt-Hart .v. Boxtel        6-3
Langenberg / Dammers-Big Street 68        4-10
Team .van de Wielen-Heva/v Weert        1-3
Brabant Sports 2000-El Techno        7-5
Uitslagen 18 maart
Celdex b.v.-Vermeer verz        2-8
Verbeij/Hanekroot-v. Stekelenburg        2-11
Van de Heijden milieu-Wijnpakkettenonline        3-4
Programma 23 maart
17.00 Brabant Sports 2000-Kwalitaria Strik
17.45 Cafe Vollop-van de Sande / Pacqt
18.30 Second Cars-Hart.v. Boxtel
19.15 Juf Juf United-'t Geveltje
Programma 25 Maaart
19.00 Dobotex b.v.-Celdex b.v.
19.45 Vermeer verz-Verbeij/Hanekroot
20.30 van de Heijden milieu-z.v.s. Filias 2
21.15 v. Stekelenburg-Green Team

Voetbal

RKSV Boxtel, uitslagen 16 maart
Boxtel JO17/2-OJC ROSMALEN JO17/8        2-4
WSC JO15/2-Boxtel JO15/1        0-3
Boxtel JO15/3-Emplina JO15/4        3-6
DVS JO12/1-Boxtel JO12/1        4-3
ODC JO12/3-Boxtel JO12/2        2-9
Boxtel MO15/1-Wilhelmina Boys MO15/1        2-4
Boxtel MO13/1-GDC MO13/1        7-2
Uitslagen 17 maart
VOAB 6-Boxtel 3        6-1
Boxtel 4-Haarsteeg 4        4-1
FC Tilburg 9-Boxtel 5        0-5
Boxtel 7-Den Dungen 7        0-3
Boxtel 8-Essche Boys 3        4-2
SCG'18 9-Boxtel 9        2-2
RKSV Boxtel, programma junioren 23 maart
Boxtel MO17/1-FC Eindhoven AV/RPC MO17/2        15.00
Boxtel JO17/1-Woenselse Boys JO17/1        15.00
BMC JO17/3-Boxtel JO17/2        13.00
RKSV Nuenen MO15/1-Boxtel MO15/1        12.15
Boxtel JO15/1-ONI JO15/1        13.15
Zwaluw VFC JO15/3-Boxtel JO15/2        11.30
Den Dungen JO15/2-Boxtel JO15/3        13.00
Programma pupillen 23 maart
RKDVC MO13/1-Boxtel MO13/1        11.15
FC Eindhoven AV MO13/1-Boxtel MO13/2        10.45
Boxtel JO13/1-SV Valkenswaard JO13/2        11.45
Jan van Arckel JO13/2-Boxtel JO13/2        11.30
RKSV Heeze JO12/1-Boxtel JO12/1        11.30
Boxtel JO12/2-Nemelaer JO12/1        10.15
Boxtel MO11/1-Nevelo MO11/1        10.15
ODC JO11/2-Boxtel JO11/1        08.30
Boxtel JO11/2-Helvoirt JO11/1        10.15
Boxtel JO10/1-Emplina JO10/2        08.45
Boxtel JO10/2-Den Dungen JO10/1        08.45
SC 't Zand JO10/4-Boxtel JO10/3        10.00
Boxtel JO10/4-SV BLC JO10/3        08.45
OJC ROSMALEN JO9/2-Boxtel JO9/1        10.15
ODC JO9/4-Boxtel JO9/2        08.30
SV Budel JO9/4M-Boxtel JO9/3M        08.45
Boxtel JO9/4M-VCB JO9/2M        10.15
Best Vooruit JO8/1-Boxtel JO8/1        09.00
Den Dungen JO8/1-Boxtel JO8/2        10.00
Boxtel JO8/3-GVV'63 JO8/1G        08.45
Programma mini 23 maart
VFC Zwaluw mini 1-Boxtel mini 1        09.30
Boxtel mini 2-Essche Boys mini 2        10.30
ODC mini 5-Boxtel mini 3        10.00
Programma senioren 24 maart
Boxtel 1-DVG 1        14.30
Oirschot Vooruit 4-Boxtel 3        12.00
Boxtel 5-GSBW 3        10.00
FC Drunen 2-Boxtel        10.30
RKDVC 7-Boxtel 7        10.30
Boxtel 9-Wilhelmina 8        10.00

DVG, uitslagen 16 maart
Blauw Geel JO8/5-DVG JO8/1        5-3
DVG JO11/1-Blauw Geel JO11/3        7-1
DVG JO11/3-Gemert JO11/4        1-18
DVG JO13/1-Taxandria JO13/1        1-3
DVG JO15/1-Someren JO15/1G        4-1
DVG JO19/2-Mariahout JO19/2        3-3
Uitslagen senioren 17 maart
DVG 1-Wec 1 6-1
DVG 3-MVC 2 3-2
Schijndel 8-DVG 5 1-1
DVG 6-Ollandia 3 2-2
Avanti'31 9-DVG 7 10-0
DVG, programma 23 maart
ODC JO7/4-DVG JO7/2        10.00
DVG JO8/1-Eli JO8/3        10.30
DVG JO9/1-EVVC JO9/1        10.30
Schijndel JO9/3-DVG JO9/2        09.00
Nooit Gedacht JO11/1-DVG JO11/1        11.00
DVG JO11/2- ASV'33 JO11/3G        09.30
Irene JO11/1-DVG JO11/3        09.00
Blauw Geel JO13/2-DVG JO13/2        11.30
Blauw Geel JO13/5M-DVG JO13/3        11.30
Mifano JO15/1-DVG JO15/1        13.00
DVG JO15/2-Avesteyn JO15/2        13.00
HVCH MO15/1-DVG MO15/1        12.15
DVG JO19/1-Berghem Sport JO19/1        14.30
Rhode JO19/2-DVG JO19/2        15.30
Programma senioren 24 maart
Boxtel 1-DVG 1        14.30
DVG 2-FC Uden 2        12.00
Rhode 4-DVG 3        12.00
Avesteyn 3-DVG 4        12.00
DVG 5-Wec 4        
Nulandia 7-DVG 6        11.30
DVG 7-Volkel 6        10.00
Programma dames 24 maart
Festilent VR2-DVG VR 1        10.00

Honk- en softbal

Ducks, programma 23 maart
Pupillen hb-Ducks Roef!        11.00
Junioren sb-Twins Ducks        16.15
Aspiranten hb-Kickers Ducks        11.30
Junioren hb Gryphons Ducks 10.30
Programma 24 maart
Dames Starlights- Ducks        11.00
Heren 1-Starlights Ducks        14.30

Rugby

RC Ducks, Uitslagen 16 maart
Colts: Ducks/RCE-Oemoemenoe/RCC        29-54
Uitslagen 17 maart
Senioren: Ducks/Oysters-Bokkenrijders Roermond        46-12
RC Ducks, programma 23 maart:
Benjamins: Bondsdag toernooi Breda        10.00
Mini's: Bondsdag toernooi Uden        10.00
Cubs: Ducks/RCE-Eemland Amersfoort (Boxtel)        11.00
Junioren: Ducks/RCE-Gouda (Boxtel)        12.00
Colts: West Coast HvHolland-Ducks/RCE        14.30
Programma 24 maart:
Senioren: Obelix Nijmegen-Ducks/Oysters        16.00
Stand competitie:
1. Ducks/Oysters        5-22
2. Wasps        4-20
3. Obelix        4-15
4. Bokkenrijders        5-7
5. The Dukes        4-1

Handbal

HCB'92, uitslagen 16 maart
White demons D2-HCB'92 D1        10-4
Swift HB1-Zephyr/HCB'92 HB1        32-12
DOS'80/Olympia'89 DB1-HCB'92 DB1        14-4
Uitslagen 17 maart
White demons HS2-Aristos/HCB'92 HS1        34-15
Jupiter DS1-HCB'92 DS1        12-9
HCB'92 programma 23 maart
HCB'92 DB1-Aristos DB1        10.05
Zephyr/HCB'92 HB1-Bergeijk HB1        11.10
HCB'92 D1-RED-RAG / Tachos D1        12.10
Programma 24 maart
HCB'92 DS1-Groesbeeks Glorie DS2        09.15
Aristos/HCB'92 HS1-Oranje Wit HS2        12.50


Horntreffers en Rotsvast doen goede zaken in BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) doen De Horntreffers goede zaken op weg naar het kampioenschap door een 8-2 zege op Taverbo-Sabo 3. De Firma Fotografie haakt af in titelrace na een 6-4 nederlaag tegen Taverbo-Sabo 1. Ook Rotsvast maakt nog aanspraak op plaats in de top drie na een grote 8-2 winst op Grand Café Rembrandt. Bovenin komt er steeds meer tekening in de standenlijst, onderin kan het nog alle kanten op.

De Horntreffers gingen goed van start tegen Taverbo-Sabo 3. Pieter van Boxtel won van Erwin Holowacki en Uschi Meeuwis. Hans van Weert won ook van Meeuwis en Wim van Aarle won van Henk IJsseldijk. En omdat Van Aarle samen met Van Weert ook het dubbelspel tegen Holowacki en Meeuwis naar zich toe wisten te trekken, stond er een tussenstand van 5-0 op het scorebord in het voordeel van De Horntreffers. Holowacki zorgde met winst op Van Aarle voor het eerste punt voor Taverbo-Sabo 3. Voor de grootste verrassing zorgde IJsseldijk door in een zeer spannende partij na een 2-11 verlies in de eerste game tegen Van Boxtel de volgende drie games in winst om wist te zetten en de partij zeer verdiend naar zich toe kon trekken. Van Weert maakte de zege van De Horntreffers compleet door ongeslagen te blijven en ook nog van Holowacki te winnen om zo te zorgen voor de overname van de eerste plaats op de ranglijst van het niet spelend Taverbo-Sabo 4. Eindstand 8-2 in het voordeel van De Horntreffers.

Het team van De Firma Fotografie deed lange tijd goed mee in de strijd om de bovenste plaatsen maar moest het nu na het 5-5 gelijkspel in de wedstrijd twee weken geleden opnemen tegen Taverbo-Sabo 1, een directe concurrent voor een plaats in de top drie. Beide partijen waren alleen gediend met een ruime zege om de kansen op een van de bovenste plaatsen te behouden. Taverbo-Sabo 1 leek op dit doel af te stevenen en nam een 3-0 voorsprong. Frans van Dun, Cees Hems en Hans van Haaren wonnen van respectievelijk Stef Schellekens, Nick en Henk van de Laak. Het dubbelspel was echter voor Schellekens en Henk van de Laak door verrassend van Van Dun en Van Haaren te winnen. Schellekens won vervolgens ook nog van Hems en Henk van de Laak wist zeer overtuigend van Van Dun te winnen waardoor de stand met 3-3 weer gelijk werd getrokken. Van Haaren en Hems wonnen vervolgens hun partijen tegen Nick en Henk van de Laak waarna Van Haaren de winst aan Schellekens moest laten. In de laatste partij wist Van Dun de partij tegen Nick van de Laak in zijn voordeel te beslissen. Hij zorgde daarmee voor een 6-4 zege voor zijn team Taverbo-Sabo 1, waardoor beide partijen verder achteropraken in de strijd om het kampioenschap.

Rotsvast blijft verrassend sterk spelen en maakt ook nog steeds kans op een plaats in de top drie. Grand Café Rembrandt was nu het slachtoffer in hun dadendrang. Aanvoerder Bart Theeuwes won alle drie zijn enkelspelen door winst op Stephan Pennings, Gerrie Hoenselaars en Arnold van der Heijde. Peter van Berkel won ook van Hoenselaars en Van der Heijde en moest alleen in de eerste partij de winst aan Pennings laten die in de laatste beslissende vijfde game over de sterkste zenuwen beschikte en de game met 20-18 naar zich toe trok. Geerta Pluut won ook van Hoenselaars en Pennings maar moest ook in de beslissende vijfde game de winst aan Van der Heijde laten. In het dubbelspel ging de winst ook naar Rotsvast omdat Van Berkel en Pluut van Pennings en Hoenselaars wonnen. Eindstand 8-2 in het voordeel van Rotsvast, waardoor de kans op een plaats in de top drie tot de mogelijkheden blijft behoren gezien de achterstand in het aantal gespeelde wedstrijden.

DVG behaalt ruime overwinning op WEC

DVG behaalde zondag een 6-1 overwinning. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Thuis tegen WEC boekte DVG zondag voor de verandering weer eens een ruime overwinning. Het verschil werd in de tweede helft gemaakt en uiteindelijk werd het 6-1. De complete top vier van de ranglijst maakte geen fouten en dus blijft de volgorde hetzelfde.

Vanwege de hevige regenval van de afgelopen dagen werd er uitgeweken naar het kunstgrasveld. In de openingsfase was het vooral aftasten zonder dat er gevaarlijke situaties voor een van beide doelen te beleven waren. Allereerst was er een schot van Twan van den Broek en ook WEC deed een poging, maar DVG-doelman Raymon Strik had hier geen moeite mee. De wedstrijd speelde zich voornamelijk af op het middenveld. De wind had ook invloed op het spel, maar gelukkig minder erg dan de week ervoor.
Een extra wapen van DVG is de verre ingooi en hier kwam ook de eerste echte kans uit voort. Via Luuk van de Ven werd de bal door Wilco Voets hoog bij de tweede paal voor gegeven. Sander van de Ven had de mogelijkheid om te schieten, maar via een verdedigend been werd het slechts een hoekschop. De volgende kans kwam voort uit een duel op het middenveld. Bas Smulders was de winnaar en zag de keeper ver voor zijn doel staan. Hij probeerde het vanaf zo'n 10 meter over de middenlijn, maar de bal ging niet alleen over de keeper maar ook over het doel.
Opnieuw was een ingooi de bron van een nieuwe kans. Op rechts werd deze genomen en Bas Smulders ontsnapte aan de aandacht van de defensie van WEC op de rechterkant. Via een strakke pass over de grond kon hij alleen op de keeper af. Met een geplaatst schot werd de kans omgezet in de eerste treffer: 1-0.
Vlak voor rust was er een combinatie tussen de broers Van de Ven. Luuk had eigenlijk de voorsprong moeten verdubbelen maar de keeper verhinderde dit. Terwijl de meeste supporters onderweg waren naar de kantine voor een bakje koffie gebeurde er nog van alles. Een ingooi van WEC werd slap verdedigd door DVG en in plaats van 2-0 was het plots 1-1. En er kwamen nog twee kansen: Bas Smulders aan DVG-zijde en een aantal aanvallers aan die van WEC. De bal werd vier tot vijf keer ingezet, maar steeds door de verdediging geblokt zodat Raymon Strik niet in actie hoefde te komen. Uiteindelijk was het dan toch rust met een 1-1 stand.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Lars van Hamond, Youri Tooren, Stefan Persoons en Ramon de Laat (vlnr) zijn blij nadat Boxtel op 1-0 is gekomen tegen Ravenstein. (Foto: Website RKSV Boxtel) Foto: Website RKSV Boxtel

Na rust ging het snel. Wilco Voets kopte een stuiterende bal in het strafschopgebied slim door naar de vrijstaande Twan van den Broek die DVG opnieuw op voorsprong schoot: 2-1. Kort daarop werd een vrije trap op het middenveld kort genomen en de voorzet kwam perfect bij Bas van Houtum die 3-1 binnenkopte. Niet veel later werd Sander van de Ven, onterecht, op weg naar de 4-1 terug gevlagd voor buitenspel. Die goal kwam er alsnog. Een hoekschop werd terug gelegd op Bas Smulders en zijn voorzet ging over iedereen heen, inclusief de keeper van WEC: 4-1. Binnenkant zijnet, bewust of niet, het was de beslissing van de wedstrijd. WEC stribbelde nog wat tegen toen een harde voorzet de zijkant van de paal raakte. Een nieuwe hoekschop werd op nagenoeg dezelfde manier uitgevoerd, maar in plaats van direct voor te geven maakte Bas een schijnbeweging en zijn voorzet werd door de andere Bas (van Houtum) over gekopt. De 5-1 kwam wel van de voet van de laatstgenoemde. Een mooie combinatie werd wederom afgevlagd, maar de scheidsrechter liet terecht doorspelen: 5-1. De teller stokte op een mooie 6-1 overwinning, het was invaller Jürge van de Velden die hiervoor tekende.

De komende twee wedstrijden speelt DVG tegen Boxtel. Eerst uit en daarna thuis op de Roode Bleek.

Boxtel-Ravenstein gestaakt na zware blessure

Boxtel - Het eerste team van RKSV Boxtel moest zondag in eigen huis aantreden tegen Ravenstein, ook een laagvlieger in de 4e klasse I. Boxtel had één punt meer dan Ravenstein, maar ook twee wedstrijden meer gespeeld. Zo wist Boxtel wat er op het spel stond.

Beide ploegen begonnen voorzichtig aan de wedstrijd. In de zevende minuut kwam Ruben de Jong van Ravenstein goed door op links, hij omspeelde Mitchell Vogels en schoot de bal op goal. Keeper Tommy Verhagen pakte de bal, maar deze rolde alsnog door onder zijn lichaam, waarna Rick van Hamond de bal van de lijn schoot. Even later stuurde Stefan Persoons Valentijn Waals in de diepte weg. Waals behield het overzicht en legde de bal terug op Mark van de Westelaken, die vanaf 25 meter de bal richting kruising schoot waarop keeper Van de Heuvel de bal tot corner verwerkte.

Aan beide teams was te zien dat ze tegen degradatie staan te voetballen. Veelal de lange bal werd gehanteerd en veel foutieve passes. In deze periode gebeurde er amper iets. In de 34e minuut kwam Boxtel ineens goed door. Rick van Hamond werd op links weg gestuurd en zijn lage voorzet werd door Youri Tooren bij de eerste paal bijna binnen getikt. Keeper Van de Heuvel was bij de les en redde deze keer met zijn benen. De rebound werd helaas door niemand op waarde ingeschat.

Net voor de pauze verloor Persoons de bal op het middenveld, twee spelers van Ravenstein stormden richting het doel van Boxtel, maar dit leverde niets op. Kort daarna was het Vogels die een bal op goal kopte, maar wederom was het keeper Van de Heuvel die de bal over de lat tikte. Beide ploegen gingen met een 0-0 stand rusten.

Heftige blessure
Beide teams startten ongewijzigd de wedstrijd, en het was Boxtel dat meer naar voren speelde. In de vijftigste minuut was het weer Vogels die het met een kopbal probeerde, maar deze ging hoog over. Drie minuten later was er een overtreding op Lars van Hamond en Persoons plaatste zich achter de bal. Hij schoot de bal richting de kruising, maar keeper van de Heuvel was in goeden doen en ranselde ook deze bal uit zijn doel. Boxtel bleef doordrukken en dat leverde in de 55e minuut een penalty op. Een voorzet van Tooren werd door Lars van Hamond binnengehouden, en hij draaide weg van zijn tegenstander. hierop werd hij echter neergehaald. Stefan Persoons benutte deze penalty, 1-0.

In de 63e minuut werd de wedstrijd gestaakt. Door een overtreding van achteren op Mark van de Westelaken brak hij zijn been. Later bleek dat zijn kuitbeen gebroken was, zijn enkel uit de kom en zijn enkelbanden waren afgescheurd. In alle commotie kreeg de speler van Ravenstein nog de rode kaart. Daarna werden alle spelers naar binnen gedirigeerd. Iedereen was behoorlijk onder de indruk, maar Boxtel wilde de wedstrijd wel uitspelen. Ravenstein wilde dit niet meer en hierdoor besloot scheidsrechter Van Crey de wedstrijd te staken.

Volle winst voor Het Wapen van Liempde/RegioBank

Liempde - Het vaandelteam van biljartvereniging Het Wapen van Liempde/RegioBank speelde het afgelopen weekend een thuiswedstrijd tegen De Hazelaar 3 uit Rosmalen en won, voor het eerst dit seizoen, met het maximaal aantal punten.

Ton Rovers won met duidelijke cijfers en kwam na elf beurten aan zijn 140 caramboles met een hoogste serie van 68 kader 38/2 (12,72 gemiddeld). Harm van de Laar speelde weer als vanouds en gaf zijn tegenstander geen schijn van kans. Na acht beurten waren zijn 160 punten gescoord (20,00 gemiddeld) met een mooie hoogste serie van 74 caramboles kader 38/2. Henry van Dijk bleef goed caramboleren en ook hij was na acht beurten over de streep (20,00 gemiddeld met een hoogste serie van 55 caramboles kader 57/2). Kopman Martien van den Tillaart had zijn dag niet, maar bleef geloven in de overwinning. Zijn tegenstander was al dicht bij de eindzege toen Martien, knap uit het niets, een hoge serie van 105 tevoorschijn toverde. Hij ging erop en erover en kon nog juist de partij naar zich toe trekken.

Het eerste libreteam trok aan het langste eind in de thuiswedstrijd tegen De Hazelaar 2 uit Rosmalen.
Leo van Hastenberg won in 21 beurten met een hoogste serie van 52 (9,52 gemiddeld). Invallend kopman Martien van den Tillaart speelt op een dusdanig hoog niveau dat hij het spel bandstoten moet spelen om iedere tegenstander een gelijkwaardige kans te geven. Deze keer had zijn tegenstander geen enkele kans op de overwinning. Martien had zijn 120 bandstootcaramboles in 17 beurten uit (7,05 gemiddeld met een mooie hoogste serie van 35).

Het Wapen van Liempde/Regiobank 3 had een lastige avond uit tegen Krijt op Tijd 2 in Veghel. De teamleden ondervonden aan den lijve dat als je bovenaan staat iedereen heel erg gemotiveerd is om van je te winnen. Ondanks dat wisten ze de overwinning te behalen. Patrick Sterrenburg had geen probleem met zijn tegenstander en was na achttien beurten winnaar met 3,05 gemiddeld. Ook Cor van Beers sloot zijn wedstrijd winnend af. Kopman Edward Korsten verloor, maar behaalde toch acht punten voor het team.
De hoogste serie deze week was voor Martien van den Tillaart met 105 caramboles kader 57/2

20 / 20

Expositie stenen en bronzen beelden Uyen Simons Nguyen (di tm zon)
D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Expositie beelden, etsen & tekeningen Henk Visch (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Expositie JBZ
Buitenpoli, Liduinahof 35, Boxtel

Expositie Beeldhouwen en Aquarellen HobbyCentrum
VVV, Markt 36, Boxtel (ma tm zat)

Donderdag 21 maart

HobbyCentrum; vrije dans
09.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel (aanmelden)

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis de Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 22 maart

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

10.15 uur, baby's - voorlezen 2+
10.45 uur, inloopochtend peuters
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

HobbyCentrum; meezingmiddag
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Taizé viering
19.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

BOXtheater speelt 'Uitzicht'
20.00 uur, Voormalige Liempdse Barrier, Peerkesbos 1, Liempde

Toneelclub Liempde speelt 'Junglekoorts'
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Zaterdag 23 maart

Kartuizervlechtstijl-evenement
09.30 uur, Savendonksestraat, Liempde

Rolstoeltennistraining, doe je mee?
09.00 uur, De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Workshop 'Help mijn kind heeft driftbuien'
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Huiskamer: rikken - hobby - jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

BOXtheater speelt 'Uitzicht'
20.00 uur, Voormalige Liempdse Barrier, Peerkesbos 1, Liempde

Toneelclub Liempde speelt 'Junglekoorts'
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Lente concert
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Boek & Bal brengt Boxtelse schrijvers samen
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel,

Zondag 24 maart

Wandeling door natuurgebied De Mortelen
09.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Kennismakingslessen handboogschieten L'Union
10.00 uur, l'Union Boxtel, Molenwijkseweg 5a, Boxtel

Tweedehandsmarkt Vogelvreugd ons Ideaal
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Johan Cruijff Herdenkingsmiddag
14.14 uur, Comsche Hoeve,Stationsstraat 46B, Boxtel

Maandag 25 maart

09.15 uur, vrije dans
19.00 uur, stijldansen
HobbyCentrum, Baroniestraat 105, Boxtel (aanmelden)

Kaarten met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Honk-softbaltraining, doe je mee?
18.00 uur, Sportpark de Wielakker, Voetboog 20, Boxtel

Lezing grote gezinnen
18.30 uur, D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Alzheimer Café
19.30 uur, De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, Schijndel

Smartlappenavond Dükerskoor
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Dinsdag 26 maart

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

HobbyCentrum; stijldansen
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel (aanmelden)

Seniorweb inloopspreekuur
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

(Recreatief) badmintonnen, doe je mee?
19.00 uur, Sporthal De Dommel, Van de Voortweg 14, Boxtel

Woensdag 27 maart

Kienen met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Rots kidz; bingo
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Voorlezen voor 3+ op woensdagmiddag
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Telebingo
20.40 uur, Omroep Dommelland

Foto: Liek Vogels-Schellen

Dave Schellen

Nelly Cloin overhandigt de cheque aan Arjen Witteveen. Foto: Wiebe de Leijer/Jongeren van de Boxtelse Politiek

Arjen Witteveen