DeMooiBoxtelKrant

4 maart 2020

DeMooiBoxtelKrant 4 maart 2020


1 / 16

Pag. 3 Foto: Sander van Kasteren

Gevallen bomen monument

Pag. 5 Foto: Sander van Kasteren

Natte voeten in Boxtel

Pag. 13 Foto: Sander van Kasteren

Nieuwe sportschool: 2BCOME

Pag. 14

Kampioenen kür op muziek

2 / 16

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 5 mrt.        Bridgen in De Walnoot        13.30 uur                
Handwerken in De Orion        13.30 uur
Vrijdag         6 mrt.        Rikken en Jokeren, in De Walnoot        13.30 uur
Zondag         8 mrt.        Eucharistieviering St. Petrusbasiliek ter intentie                 10.30 uur                        van de overleden KBO leden van de wijk Oost
Dinsdag        10 mrt.        Biljarten in De Walnoot        13.30 uur
         Hobbymiddag in De Rots        13.30 uur
         Kienen in Het Muziekhuis        14.00 uur
Woensdag        11 mrt.        Eten bij Lotus, opgeven voor 8 maart bij        17.00 uur        Sina van Alphen, tel. 689285 e-mail: sinavanalphen@solcon.nl

3 / 16

Corona boerka

Een dikke maand geleden was het corona virus vaag en ver weg. Op dit moment is het het gesprek van de dag. Speciale nieuwsberichten, informatieprogramma’s en vele adviezen. Vaak je handen wassen, niezen in je elleboog en afstand houden van iemand die niest of hoest. Klinkt simpel, toch…? Maar als uitvaartbedrijf moet je wel voorbereid zijn. Ik zag op het nieuws dat de mondkapjes in China schaars werden en ik dacht: meteen regelen. De volgende dag stond ik bij de kassa van een grote discountwinkel, met 50 mondkapjes en 4 dozen handschoenen. Ik had alle mondkapjes meegenomen die er in de winkel waren. De caissière keek mij kort aan. Ik reageerde niet, had ook een houding aangenomen dat dit heel normaal en vanzelfsprekend was. Keek vooral niet naar de rij mensen achter mij.

Nu is deze situatie voor mij als uitvaartbegeleidster niet helemaal vreemd. Ik heb al twee keer te maken gehad met de MRSA bacterie. Daarvoor gelden natuurlijk ook werkprotocollen. Allemaal handschoenen, mondkapjes, waterdichte schorten, veiligheidsbrillen. Als een paar ruimtemensen waren we bezig met de verzorging. Dus ik nam contact op met mijn leveranciers en binnen een paar dagen had ik alles, in groot volume, binnen. Nu sta ik in de deuropening, met een rustig en tevreden gevoel, naar mijn ‘magazijn’ te kijken. Nou blijkbaar hou ik ervan om driedubbel voorbereid te zijn. Alles netjes in dozen: mondkapjes, handschoenen, waterdichte schorten, veiligheidsbrillen, grote flacons desinfecterend middel, ook in handige kleinverpakking, desinfecterende schoonmaakmiddelen, duizend afzonderlijk verpakte hygiënische doekjes, hygiënische bodyhoezen... En ik vraag mij (geheel overbodig) af: overdrijf ik niet? Dat maakt niet uit. Een goed bedrijf is op de toekomst voorbereid.

Spullen aanschaffen dat lukt wel, maar is dat wel voldoende? Wanneer ik een familie begeleid met het afscheid ontmoet ik in korte tijd heel veel verschillende mensen. Hoe weet ik nu of iemand besmet is of niet. Ik mag deze vraag niet eens stellen, AVG-wetgeving. En er is nu ook een gewone griepepidemie. Protocollen genoeg, maar die gaan alleen maar over de verzorging van een overledene.
Ik wilde toch weten wat wel en niet mag en belde met het RIVM. Op mijn vraag of een afscheidsbijeenkomst met 300 gasten die verdrietig zijn, elkaar troosten en dicht bij elkaar zitten verstandig was, bleef het heel stil aan de andere kant van de lijn. Ze moesten even overleggen… Nee,die informatie had men niet voor mij. De familie mocht zelf beslissen of men dit wilde. Gasten konden zelf uitmaken om naar de afscheidsbijeenkomst te gaan of niet. Toch ook maar even met het crematorium gebeld. Nee, gewoon de hygiënische adviezen opvolgen. "Werkelijk", reageerde ik, "als jullie maar niet met van die mondkapjes en handschoenen rondlopen. Dat ziet er niet uit." Daar was men het (gelukkig) helemaal met mij eens.

Ik sta nog steeds in de deuropening naar mijn ‘magazijn’ te kijken. Eerst eens passen. Even later kijk ik naar een volledig onherkenbaar persoon in de spiegel. Een flapperend geel, zeer oversized schort. Witte overal, mondmasker en handschoenen. Na een moment vol verbazing barst ik in lachen uit. Wat een vormloos gedrocht staat daar. Ik kan me niet goed bewegen. Zo kan ik toch niet bij familie binnenkomen, geen gezicht. Ik probeer het wat mooier te maken met een hoofddoek, maar dat is geen verbetering.

Ik kijk nog eens in mijn kast. Daar ligt een klein tasje met de oplossing. Ik heb ooit van een collega een originele Afghaanse boerka gekregen. Nou, dat is volledig bedekkend. Het is ook gemaakt van synthetisch materiaal. Daar komt geen vocht, maar ook geen lucht doorheen. Maar het kan er wel mooier uitzien dan die ruimtepakken. Een corona boerka, een covid-19 dresscode. Daarbij is deze boerka feloranje. Dat is de bedrijfskleur van mijn AfscheidsHuis in Liempde.
Ik trek de corona boerka aan en kijk weer in de spiegel. Het lijkt wel een tipi. Nee, dit is het ook niet. Beide varianten zien er niet uit en zijn zeker niet geschikt voor mijn werk. Ik ben onherkenbaar en dat geeft te veel afstand. Ik moet gewoon wat meer mijn handen wassen.

Er zijn veel mensen besmet, maar velen merken het niet eens, omdat ze een lichte variant hebben. En hoeveel mensen zijn al genezen? Mijn taak is mensen begeleiden met het afscheid, er voor ze zijn. Dat is toch belangrijker. Dus ik ga het advies opvolgen dat ik van verschillende kanten kreeg. Mensen zelf laten beslissen, ik pas mij aan.

In mijn fantasie zag ik het toch even voor me. Een aula met 300 gasten, mannen en vrouwen, in vele kleuren (corona) boerka’s. Ik glimlach weer, het is science fiction en gelukkig maar…

4 / 16

5 / 16

6 / 16

Foto van Villa Eras omstreeks 1910 toen de straat nog Nieuwe Kerkstraat heette en de villa pas gebouwd was. Op 25 januari 1949 werd de straatnaam omgedoopt tot Baroniestraat. (Foto: Beeldbank Boxtel) Foto: Beeldbank Boxtel

Villa Eras Baroniestraat 43

Hoek

De villa op de hoek Baroniestraat-Ons Doelstraat werd gebouwd in opdracht van de ouders van Frans Eras, de bouwpastoor van de Heilig Hartkerk. Ze lieten het pand bouwen voor hun schoondochter, Cornelia van Campen. Haar man Jos (een broer van Frans Eras) was jong overleden en pastoor Eras werd (toeziend) voogd over haar vier kinderen. Dus lag het toen voor de hand om een pand tegenover de pastorie te bouwen. Op 19 maart 1910 legde Cornelia’s zoon Jos Eras de eerste steen en op 9 september van dat jaar betrok het tweetal de kapitale woning. Later woonden ook de twee dochters van Cornelia in het pand. Een van hen verkocht de villa in 1930 aan de zusters Ursulinen die het in 1971 weer verkochten aan de Bijbelstichting. Het huis heeft verschillende bestemmingen gehad, waaronder kantoorafdeling van Hydraudine en de Bijbelstichting. Sinds 1993 is de familie Janssens eigenaar en bewoner van het pand.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Bron: Villa Eras, De geschiedenis van een monument. Emmy Janssens, november 1993

Mijn Mooi Boxtel: Steven van Groeningen

Foto: Steven van Groeningen

Het baken in Boxtel die je altijd ziet, tegenkomt en die jou verwelkomt……….

        

Vervolg van de voorpagina:

(Foto: Ruud van Casteren)

'In Boxtel is het oorlog, geen vuurwerk'

Inwoners van onze gemeente ervaren veel overlast van vuurwerk: het gaat daarbij om een groep van 61 procent. De helft van hen geeft zelfs aan ernstige overlast te ervaren. "In Boxtel is het oorlog, geen vuurwerk", schrijft een persoon. Hij of zij krijgt bijval. "Het leken wel bommen", blikken verschillende panelleden terug. Het is dus geen wonder dat geluidsoverlast (81 procent) en heftige schrikreacties (51 procent) veel genoemd worden als we hen vragen naar het type overlast.

Ook de overlast voor milieu (25 procent), rommel op straat (66 procent) en schrikkende huisdieren (54 procent) worden veelvuldig genoemd. Een relatief grote groep (14 procent) meldt schade te hebben door vuurwerk. Om dit in perspectief te zetten; dat zijn in Boxtel ruim 4.300 mensen die schade zeggen te hebben ervaren.

Geen meldingen
Het hoge aantal gevallen van overlast is niet in lijn met het aantal meldingen dat de gemeente ontvangt. Zo gaf burgemeester Ronald van Meygaarden eind december aan dat in de jaarwisseling 2018-2019 niet één melding van overlast binnenkwam. Navraag leert dat afgelopen jaarwisseling slechts vier klachten binnenkwamen.

Dat blijkt ook wanneer we ons panel vragen of zij melding doen op het moment dat zij overlast ervaren. Maar liefst 88 procent van onze panelleden zegt dat nooit te doen. Als reden daarvoor noemt ons panel dat er niet adequaat gereageerd wordt en dat zij zelf vaak ook niet kunnen zien op welke plaats de overlast precies veroorzaakt wordt. Het valt op dat veel mensen zelf al aangeven dat ze denken dat de gemeente of politie te weinig capaciteit heeft om op alle meldingen te reageren.

Handhaving krijgt onvoldoende
De overlast lijkt in de regel veroorzaakt te worden door harde knallen en het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden. Dat betekent dat mensen zich vooral storen aan mensen die zich niet aan de vuurwerkregels houden.

Het is dan ook geen wonder dat 71 procent van ons panel vindt dat er onvoldoende gehandhaafd wordt als vuurwerk buiten de legale periode (31 december van 18.00 tot 2.00 uur op 1 januari) wordt afgestoken. Ook over de communicatie over deze tijdstippen en de zones waar überhaupt geen vuurwerk afgestoken mag worden is ons panel niet te spreken.

Wij vroegen ons panel een top 5 te geven van mogelijke oplossingen voor vuurwerkoverlast. Daarbij wordt handhaving ook genoemd als belangrijkste oplossing om overlast te beperken, met een gemiddelde score van 3,7. Iets lager op de lijst eindigen het geven van één centrale vuurwerkshow (3,9), strenger straffen en een algeheel vuurwerkverbod (beiden 4,2).

Toch geen algeheel verbod?
Als wij ons panel vragen naar wat zij een goede vervanging zouden vinden voor het zelf afsteken van vuurwerk dan ontstaat een eenduidig beeld: 57 procent ziet graag een grote, centrale vuurwerkshow of meerdere van deze shows in verschillende wijken. 43 procent van de inwoners vindt dat zelfs dé ideale manier om met vuurwerk Oud en Nieuw te vieren.

Natuurlijk is er ook nog een flinke groep van ongeveer één derde van de Boxtelaren die graag wel vuurwerk afsteekt. Van hen noemt ruim twee derde (69 procent) het feit dat vuurwerk afsteken nu eenmaal traditie is als belangrijkste reden om tegen een totaalverbod te zijn. Zestig procent van hen wil vuurwerk niet verbieden omdat het mooi is om naar te kijken. Betutteling en het lastig kunnen uitvoeren van een verbod worden ook veel genoemd als redenen om geen algeheel vuurwerkverbod in te voeren. Bijna de helft (46 procent) vindt overigens dat de overlast wel meevalt en wijst erop dat beter andere problemen eerst aangepakt kunnen worden.

Het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen dat landelijk ingesteld is, zou je daarom kunnen zien als een goede tussenoplossing. De verstokte vuurwerkfanaten mogen vuurwerk blijven afsteken en de overlast wordt ermee beperkt. Het succes van de maatregel staat of valt echter met de handhaving ervan. Het belangrijkste punt is dus dat Boxtelaren die overlast ervaren weten waar zij terecht kunnen en ook daadwerkelijk melding maken. Vervolgens is het van belang dat de overlastplegers opgespoord worden. Omdat knalvuurwerk en vuurpijlen de komende jaarwisseling illegaal zijn, wordt de opsporing en handhaving waarschijnlijk ook eenvoudiger. Iedereen die in het bezit is van dit vuurwerk kan immers bekeurd worden, waarbij het vuurwerk in beslag genomen wordt.

De volledige resultaten van de peiling zijn terug te vinden op tipboxtel.nl.

Een nieuwbouwhypotheek: nét even anders

Spannend, een nieuwbouwwoning! Let op, want een nieuwbouwwoning aankopen gaat net even anders dan een bestaand huis.

Voordat je tot de koop kunt overgaan, wil de projectontwikkelaar vaak zwart op wit zien dat je de woning ook echt kunt financieren. Hiermee kan een onafhankelijk hypotheekadviseur je helpen: hij bekijkt je financiële gegevens en geeft bij een positief resultaat een verklaring af dat je de woning kunt betalen.

Als deze check is gebeurd dan is de volgende stap het tekenen van de koop-/aanneemovereenkomst. Dit is het contract waarmee je de woning aankoopt. Je hebt dit document straks ook nodig voor het afsluiten van de hypotheek.

Nadat je samen met de hypotheekadvisuer hebt gekeken welke hypotheek het beste bij je past, vraagt hij je hypotheekofferte aan bij de bank. Alle benodigde stukken worden verzameld en de offerte getekend. Zodra de bouwperiode start, teken je de hypotheekakte bij de notaris. Gefeliciteerd!

De financiering van een nieuwbouwhuis is anders geregeld dan bij een bestaande woning. De hypotheek groeit namelijk mee met de bouw van je huis. Zodra je de hypotheekakte tekent, betaal je de grond en de eventuele bouwtermijnen die al zijn vervallen.

Na de eerste betalingen bij de notaris, zet de bank het resterende hypotheekbedrag op een speciale rekening: het bouwdepot. Uit dit bouwdepot worden de facturen betaald die je tijdens de bouw van de aannemer krijgt. Wanneer de bouw vordert, stuurt de aannemer steeds een factuur voor de volgende termijn. Het schema van de betalingen staat in de koop-/aanneemovereenkomst.

Teken je de koop-/aanneemovereenkomst pas terwijl de bouw al van start is gegaan? Dan heeft de aannemer al kosten gemaakt en deze bedragen in feite voorgeschoten. Om hem daarin tegemoet te komen, betaal je bouwrente. Of dit van toepassing is en hoeveel kun je vinden in de koop-/aanneemovereenkomst.

Over het bedrag dat in je bouwdepot staat, ontvang je rente. Ondertussen betaal je rente over het gehele hypotheekbedrag dat je hebt geleend. Door de bedragen die je tijdens de bouw aan je aannemer betaalt, wordt het bedrag in je bouwdepot steeds lager. Het gevolg: je ontvangt minder rente. Tegelijk blijft het rente- en aflossingsbedrag dat je moet betalen aan de bank hetzelfde. Naarmate de bouw vordert, nemen je hypotheeklasten (wat je betaalt minus wat je ontvangt) dus toe. Om te voorkomen dat je tijdens de bouw dubbele lasten hebt, kun je ervoor kiezen om dit verschil mee te financieren in je hypotheek. Realiseer je alleen wel dat van dit stukje hypotheek de rente dus niet aftrekbaar is.

Zit er nog geen keuken en/of badkamer in je woning? Of wil je kiezen voor die uitbouw waardoor de woonkamer een stuk groter wordt? Deze extra’s heten meerwerk. Meestal kun je maximaal 25% van de koopsom als meerwerk meefinancieren in je hypotheek.

Juist bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is goed advies ontzettend belangrijk. Niet alleen zie je dit straks terug in je maandlasten, maar het kan je ook extra bestedingsruimte opleveren. De financiering van een nieuwbouw hypotheek is namelijk best een puzzel en daar vraag je het beste een expert voor. Aan tafel met een expert? Bel ons dan snel voor het maken van een afspraak. We rekenen je graag voor wat je mogelijkheden zijn.

Reactie burgemeester Ronald van Meygaarden (Openbare Orde en Veiligheid):

"We blijven de landelijke discussie en besluiten volgen. Vanuit daar kijken we verder naar wat dit voor gemeente Boxtel kan betekenen. Tot op heden heeft de gemeente nauwelijks klachten ontvangen. Op dit moment is het bij ons nog onbekend of het Rijk extra middelen beschikbaar stelt om het verbod op knalvuurwerk en pijlen te handhaven. Ook kunnen wij nog niks zeggen over de inzet van extra BOA-uren rondom de jaarwisseling 2020-2021."

11 / 16

HEMELSE MODDER

Mijn tante Jolanda is winnares van een genenloterij. Delegeren had ze van moeder Mien, mijn oma dus. Het schoffelen en harken van vader Theo, mijn opa dus. Het grasgevoel moet ze van hem meegekregen hebben. De kantjes er linksachter vanaf lopen. Geen hak-en-zaag-vedette. De rug recht, benen perfect gebruind, haren mooi, kruit in de schoen, kammetje in de linker kous. Gezegend met één Willy-Wonka-been van chocolade en één van echt goud.

Als je haar tegenkomt, moet je haar eens in de ogen kijken. Heel goed. Kijk. Kijk dan. Kijk nou. Kijk. En zie. De diepbruine ogen, die wel glimmen, maar na zeldzaam verlies nooit zullen lachen. Samen. Winnen. Dat telt. Overwinning Door Combinatie. Nooit Ik, Altijd Wij. Haar geheim? Twee witte boterhammen met verse zult van slagerij Eltink en een blikske Shandy.

Toen de dieren nog konden praten, de winters nog ijskoud en de Eredivisie nog de PTT Telecompetitie heette, dook zij op een mistige zondagochtend in 1984 op in het strafschopgebied. De keeper – als door een luiwammes gebeten – opende van schrik haar mond. Ze kauwt tot op de dag van vandaag nog op de stukken kalklijn, graspollen en modder die onder de kicksen vandaan schoten. Sindsdien heet ze Jolandiño. De modderkoningin van het Essche Heike. De 'drekqueen' van ODC.

Een verdedigster van ver voor de VAR. Voetbalmeisjes wilden ook zo worden. Ook naar ODC. Alleen naar ODC. Zijn als zij. Eén van de eerste vrouwelijke vedettes ook. Vele dames zijn nu succesvoller, vrijwel niemand was er beter. Haar bescheidenheid stond in de weg. Haar hart pompt nog altijd rood, wit en blauw bloed rond.

Het album rood-wit-blauwe herinneringen zit inmiddels vol zwart-witfoto’s. Sinds 1977, al meer dan 40 jaar eeuwige clubtrouw. Ooit symbolisch samengevat door de elftalraad, op elf reclameborden in elf woorden:

Wij – houden – van – Jolan - handa. Om – haar – daden – en – haar – doen

Hazes senior paste het ooit aan voor het grote Oranje van ’88.

Jarenlang verbrijzelde Jolanda ieder weekend het zelfvertrouwen van spitsen in de regio Zuid. Na iedere wedstrijd kon ze dan ook weer tevreden op haar fiets huiswaarts. In mijn herinnering woonde ze ook altijd thuis. In het weekend logeerde ik er wel eens. Het huis aan de Esschebaan, gezegend met de geur van pure gemarineerde gemoedelijkheid.

Onze familie is goed katholiek. Dus het huis van de Verhagens zat er iedere zondag goed vol. De pastoor van de Heilig Hart kwam na de mis zo af en toe nog eens bij buurten. Ik zei: “Hoi meneer pastoor, ik ken een mop: Ik heb drie broers. Eén is hetero, de andere homo en de derde is een hubo. Hij is onze doe-het-zelver."

Waar ik het van mijn woorden en geen daden moest hebben, waren mijn tantes en ooms precies het tegenovergestelde. Doeners. Powermeiden, brommerbroers, sjouwers. Opel Manta-mannen en truckers. Stuk voor stuk Kings-of-the-road. De Esschebaan was jaren en jaren de vrolijke vrijstaat van de vriendelijke Verhagens.

De jongste broer René zag een carrière als gitaarspelende motorcrosser voor zich, maar verloor ooit de helft van zijn wijsvinger. Als mensen hem de weg vroegen, zei hij gewoon: “het is alsmaar rechtdoor, maar dan twee keer zo ver”. Deze grap heb ik ooit opgeschreven als herinnering. Hij zit in mijn portemonnee.

We waren even oud, vergunningloze vissers, huttenbouwers, grottengravers, stropers, bloedbroeders en hadden elkaar beloofd vrienden voor het leven te zijn. Dat was ons niet gegund. René kneep er meer dan 30 jaar geleden plots op een zaterdagmiddag tussenuit. Voor hem hoefde het nog niet, maar Onze Lieve Heer had een monteur nodig voor zijn brommers. En als het daarboven nou eens goed dondert en bliksemt, is dat omdat hij vast vrijaf kreeg om over de eeuwige jachtvelden door de hemelse modder te crossen. Vader Theo harkt en stampt de boel daarna wel weer fluitend aan. Vader en zoon, twee handen op één buik. Voor altijd.

Ik wil dat geloven.
Ik moet dat geloven.
Anders houd ik het niet vol.

Ruud

Foto: Beeldbank Boxtel

OPSPORING VERZOCHT
Wie kent personen op deze foto, die gemaakt werd omstreeks 1925-1935?
Geheel links op de bovenste rij staat Kee (Cornelia) de Bie, geboren 27-12-1908. Zij zal later trouwen met Antonius van de Pasch (geboren 16-2-1905). Op de tweede rij geheel links staat haar broer Jan de Bie. De familie De Bie woonde op de Roond, in de binnenbocht.
Wie herkent mensen op deze foto en wie weet bij welke gelegenheid de foto gemaakt werd?

Bekendmakingen week 10

Aangevraagde omgevingsvergunningen
- De Blauwverver 7-9: het uitbreiden van de schuur aan de voorzijde van beide woningen
- Landgoed Velder: het organiseren van het 50-jarig jubileum Stichting Vrije Recreatie van 3 t/m 7 september 2020
- Europalaan 22: het uitbreiden van de woning
- Bosscheweg 10: het verbouwen van de woning aan de achterzijde
- De Beeken naast nummer 2: het rooien van een eik aan de Oirschotseweg
- Zonneglans 14: het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning
- De Beukums 79: het rooien van een berk en twee sparren uit het achtererf
- Schijndelsedijk 14: het tijdelijk plaatsen van een woonunit

Nu nog geen bezwaar indienen
In dit stadium van de bekendmaking van de ontvangen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats. Dan krijgt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Verleende omgevingsvergunningen
- Heuvelstraat 12: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Eindhovenseweg achter nummer 47: het realiseren van 3 zorgrecreatiewoningen op het perceel van camping Den Oorsprong
- Van Salmstraat ong. (perceel E3068): het plaatsen van een kunstobject en informatiezuil als start edelhertenroute (locatie in afwijking van de eerder verleende vergunning)
- Kerkheiseweg 32 en 34: het rooien van 1 zomereik ter hoogte van nr. 34

Toestemming maken uitweg
- Statendaalder 3: het maken van een uitweg aan Statendaalder 3 te Boxtel

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel maken bekend dat zij een kennisgeving mobiel puin breken bouw- en sloopafval (1000 ton mengpuin) hebben ontvangen voor de locatie Luissel 18.

Besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften
- Tongeren 48: besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid

Verkeersbesluiten
- Parkeerplaatsen elektrische auto Het Januspad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-12554.html)

Evenementenvergunningen
- Limuscene Live, Concordiapark in Liempde
Verleende vergunning aan Stichting Limuscene voor het organiseren van Limuscene Live in het Concordiapark op zondag 31 mei 2020 van 13.00 tot 23.30 uur.
- Tunnel Vision Edition 5.0, Laarakkerweg in Liempde
Verleende vergunning aan Stichting Tunnel Vision Boxtel voor het organiseren van Tunnel Vision Edition 5.0 aan de Laarakkerweg op zondag 5 juli 2020 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Seizoensafsluiting DVG 2020, Sportlaan 2 in Liempde
Verleende vergunning aan DVG Liempde voor het organiseren van de seizoensafsluiting DVG 2020 in het Sportpark de Roode Bleek, Sportlaan 2 op donderdag 18 juni van 19.00 tot 24.00 uur; vrijdag 19 juni 2020 van 19.00 uur tot 24.00 uur; zaterdag 20 juni 2020 van 10.30 uur tot 24.00 uur; zondag 21 juni 2020 van 10.00 tot 20.00 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Oud papier

6-3 Kalksheuvel + deel Breukelen10-3 Kerkeind
13 / 16

Ad Dekker traint de Koreaanse jeugd. (Foto: TS Dekker) Foto: TS Dekker

Luchtpost uit Zuid-Korea 13-02 tot en met 21-02

Ad Dekker

Dag 1: om 4.00 uur opgestaan voor vertrek vanuit woonplaats Esch naar Schiphol. Mijn vliegtuig naar het vliegveld van Charles de Gaulle (Parijs) zou om 10.20 uur vertrekken. Aangekomen in Parijs, diende ik snel mijn vlucht van 13.00 uur naar Korea te halen. Wat is het vliegveld in Parijs groot! Gelukkig was ik net op tijd om te boarden.

Dag 2: aankomst in Korea. Ik kan niet slapen in bus, auto of vliegtuig dus hartstikke moe naar Sejong City. Daar werd ik door onze International Taekwon-Do Federation (ITF) President Master CJ Oh opgehaald en ontvangen door hem, Sabina Kim (tour organisator) en Baylee Hannah, (mede-instructeur) van het Engels leerprogramma Amerikick. Tijdens de dagelijkse lessen wordt uitsluitend gecommuniceerd in het Engels. Dit volgde ik met grote bewondering om hier de komende dagen mee aan de slag te gaan. Na drie trainingen ben ik in de late avond naar mijn appartement begeleid. Ik heb die nacht nog lang wakker gelegen van alle opgedane indrukken. Toch een soort jetlag?!

Dag 3: ook vandaag meerdere trainingen verzorgd aan leuke en gemotiveerde leerlingen. Inmiddels kennis gemaakt met meerdere ouders die veel respect tonen naar de instructeurs. Opvallend dat zij zelf weinig kennis hebben van het Engels. Heerlijk gedineerd in een origineel Koreaans restaurant. Nog even wat tv gekeken en onder de wol gekropen.

Dag 4: uitgeslapen (tot maar liefst 7.30 uur) noodles als ontbijt gegeten en vertrokken naar de Dojang. Vandaag wederom les gegeven, gestudeerd, tuls gelopen met Baylee en een lang, interessant gesprek gehad met Master CJ over de geschiedenis en het ontstaan van ITF HQ Korea en zijn ontmoetingen met onze founder Gen Choi Hong Hi. Tevens begonnen met het bestuderen en lezen van het (nieuw) uitgebracht Engels boek over biomechanica van Master Rudoph Kang.

Dag 5: een tul tour gekregen van Sabina Kim en Master CJ naar het historische Baekje. Deze provincie staat bekend om haar historische veldslagen. Een mooi stukje oud Korea, met paleis, kasteel en originele traditionele huizen. Bij terugkomst ook nog het park achter mijn appartement verkend en daar een flinke wandeling gemaakt. Wat opvalt in de gehele stad (Korea in het algemeen) is dat het er ontzettend schoon is en dat bijna niemand rookt. Geen peuk te vinden op de grond, laat staan papier of ander afval. Een beter en schoon milieu kan echt als iedereen zijn steentje bijdraagt.

Dag 6: het wordt steeds kouder hier en behalve in de nacht, vriest het nu ook overdag. Ook is het begonnen te sneeuwen. Ik ben hier zelf een groot liefhebber van en heb dit dan ook met veel plezier mogen meemaken. Vanmiddag en vanavond weer lessen verzorgd aan nieuwe groepen kids. Wat opviel is dat bijna iedereen constant op zijn mobieltje kijkt. De Koreanen zijn van alles op de hoogte. Negentig procent van hen draagt een mondkapje, maar doet deze af met eten of drinken. Wat voor nut dit dan heeft vraag ik me af. Maar goed, hier is het inmiddels niet alleen in verband met het corona-virus, maar wellicht ook een mode-object geworden. De mondkapjes zijn in alle kleuren, maten en vormen te krijgen en jong en oud draagt ze.

Dag 7: het sneeuwt nog steeds en het is ook vrij koud. Eerst getraind met Baylee, (tuls en hosinsul) en vervolgens het (nieuwe) leerprogramma weer bestudeerd en les gegeven. Inmiddels begonnen aan het bestuderen van boek 2 omtrent biomechanica. Interessant en goed toe te passen op meerdere fronten.

Dag 8: er staan drie trainingen op de agenda. Wel prettig om door Baylee (afkomstig uit Nieuw Zeeland) geholpen te worden wanneer een zin niet goed loopt, of een woord niet klopt. Soms spreek ik het Engels een beetje fonetisch uit en dat klinkt erg grappig volgens Baylee. We zijn een topteam!

Dag 9: vroeg uit de veren, nog wat boodschappen doen, laatste bezoek aan de dojang en de leerlingen en vervolgens nog één maal genieten van een Koreaanse lunch. Inmiddels ook een interessant gesprek gehad met Master Zibby Kruk, die zelf net terug was van een trip naar Thailand. We hebben de huidige cultuur binnen ITF HQ besproken en samen gekeken naar de toekomst. Daarnaast samen met Master CJ en Master Zibby gefilosofeerd over Taekwon-do, de politiek hieromtrent en het dagelijks leven van en als een Martial Artist.

Helaas kwam ook het moment om afscheid te nemen voor de terugreis. Wat heb ik veel meegemaakt, geleerd en mogen delen. Veel nieuwe mensen ontmoet en een prachtige cultuur gezien, waarbij respect en eer hoog in het vaandel staan. Mijn conclusie van deze prachtige reis is dan ook dat je te allen tijden open dient te staan voor andere mensen, culturen, gebruiken en emoties. Als je dat kan, onderga je als mens een verandering in elk opzicht, waarbij je kijk op het leven breder en mooier wordt. Ik wil mijn grote dank uitspreken aan GM Peter Sanders, Master CJ Oh, Master Zibby Kruk, Sabina, Baylee, mijn TS Dekker home team en mijn vrouw Marij, die ervoor gezorgd hebben dat deze reis voor mij onvergetelijk is geworden. Kamsahamnida, Taekwon

14 / 16

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 26 februari
A-lijn: 1 C. van Hal & G. Meys 70,63% 2 S. Tempels & J. de Wolf 66,88% 3 H. van Esch & P. van de Ven 66,15% B-lijn: 1 P. Klaassen & A. Melcherts 62,50% 2 F. Gieles & W. van der Heijden 54,17% 3 J. van Dijk & G. aan de Stegge 52,78%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 27 februari
A-lijn: 1 J. & B. Dieden 57,92% 2 J. & H. van de Steen 56,25% 3 W. Renders & K. Voets 55,83% B-lijn: 1 R. Prinsen & E. van de Westelaken 64,58% 3 W. Strik & P. Raaijmakers 60,42% 3 A. van Aarle & A. van de Heuvel 59,03% C-lijn: 1 W. & J. Kuijpers 63,02% 2 B. van der Vleuten & G. van Wijlick 59,38% 3 D. van Erp & R. van der Heijden 58,33%

Tafeltennis

Taverbo, uitslagen week 9
Jeugd
Taverbo 3-Return Oss 1        10-0
Flash 4-Taverbo 4        10-0
Senioren, programma 6 maart
20:00 PJS 2-Taverbo 5
20:00 Taverbo 6-Attaque 2
20:00 Taverbo 7-HTTC H'waarden 2
20:00 Taverbo 8-Belcrum 14
Senioren, programma 7 maart
14:00 Wilvo/ttv Bergeijk 2-Taverbo 4
15:00 Taverbo 1-Twenty-one Up 1
15:00 Taverbo 2-De Brug 1
15:00 Taverbo 3-GTTC Groesbeek 1
Jeugd, programma 7 maart
15:00 Taverbo 1-Argus 2
10:00 Never Despair 3-Taverbo 2
11:00 Flash 2-Taverbo 3
Taverbo 4 vrij

BRTC, uitslagen 2 maart
Taverbo 1-De Dommel        7 - 3
Rotsvast-De Horntreffers        4 - 6
Tot Elf-Grand Café Rembrandt        3 - 7
Taverbo 4-Net Genoeg        4 - 6
Taverbo 3-Taverbo 2        1 - 9

Standenlijst per 2 maart 2020
1. Grand Café Rembrandt        140-100
2. Taverbo 4        140-88
3. Net Genoeg        120-87
4. De Horntreffers        130-79
5. Rotsvast        140-62
6. Taverbo 2        130-60
6. Tot Elf        140-60
6. Taverbo 1        140-60        
9. Taverbo 3        140-44
10. De Dommel        140-40

Programma 9 maart
Net Genoeg-De Horntreffers
Taverbo 4-Rotsvast

Voetbal
DVG, uitslagen 29 februari
DVG JO7-2-Rhode JO7-2        4-4
DVG JO9-1-SBC JO9-5G        2-5
DVG JO10-3-Ollandia JO10-1G        3-7
DVG JO15-1-Blauw Geel JO15-2        11-1
Uitslagen 1 maart
DVG 1-B.V.V. 1        2-1
DVG VR 1-Asv'33 VR1        1-0
Programma 4 maart
NLC'03 2-DVG 2        20:00
Programma 7 maart
RKKSV JO7-2-DVG JO7- 2        10:30
Sparta'25 JO8-3G-DVG JO8-1        10:30
DVG JO9-1-Best Vooruit JO9-3        10:45
DVG JO9-2-SBC JO9-5G        10:45
Were Di JO11-1-DVG JO11-1        11:45
DVG JO11-2-HVCH JO11-3        09:30
DVG JO10-1-EFC JO10-1G        09:30
DVG JO10-2-Avanti'31 JO10-2        09:30
OJC Rosmalen JO10-9-DVG JO10-3        08:30
DVG JO13-1-Wodan JO13-1        11:30
B.V.V. JO13-1-DVG JO13-2        09:30
DVG JO13-3-Berghem Sport JO13-4        11:30
Bergeijk JO15-1-DVG JO15-1        13:15
DVG JO15-2-Were Di JO15-2        13:00
Avesteyn JO17-1-DVG JO17-1        14:45
DVG JO17-2-Wodan JO17-2        14:30
VOAB MO17-1-DVG MO17-1        13:00
DVG JO19-1-Erp JO19-1        14:30
Zigo 2-DVG ZA 1        16:00
Programma 8 maart
DVG 1-Nieuwkuijk 1        14:30
Nulandia 3-DVG 2        12:00
Heeswijk 5-DVG 3        10:00
Udi'19 18-DVG 4         afgelast
DVG 5-Schijndel 8        10:00
DVG 6-Mariahout 5        12:00
DVG 7-Blauw Geel 12        10:00
Nijnsel VR2-DVG VR 1        09:30

RKSV Boxtel,

Handbal

HCB'92, programma 7 maart
HCB'92/zephyr DC1-OHC'01(De Braken)        09.10
HCB'92 E1-Taxandria E2 (De Braken)        10.10
HCB'92 D1-OHC'01 D2 (De Braken)         11.05
Programma 8 maart
Tremeg HB1-Zephyr/HCB'92 HB1        11.20
HCB'92 DA1-Dos'80/Olympia'89 DA1 (De Braken)        11.45
Acritas HS2-Aristos/HCB'92 HS2        15.55

Rugby

RC Ducks, programma 7 maart
TBM: trainen in Boxtel        9.30
Cubs: Ducks/Oysters-The Dukes (Boxtel)        11.00
Junioren: Ducks/Oysters-Britisch School (Oisterwijk)         12.00
Colts: SBN Bemmel-Ducks/Oysters        13.00
Programma 8 maart
Senioren: Ducks/Oysters-Maastricht RC (Oisterwijk)        13.00RKSV Boxtel wint gemakkelijk van HHC'09

Boxtel - Op een winderig sportpark Munsel moest RKSV Boxtel aantreden tegen HHC’09 op het kunstgrasveld, omdat het hoofdveld was afgekeurd. Boxtel begon voortvarend, want in de eerste tien minuten scoorde de thuisploeg al twee keer.

In de negende minuut gaf Lars van Hamond een diepe bal op Daniel Foster, die om zijn tegenstander speelde en de bal voor gaf op de inkomende Valentijn Waals. Beheerst rondde deze de voorzet af: 1-0. Nog geen minuut later was het weer raak. Een vrije trap van Stefan Persoons werd schitterend in de kruising gekopt door Mitchell Vogels: 2-0. Daarna golfde het spel op en neer.
HHC probeerde te blijven voetballen maar kon geen vuist maken tegen Boxtel. In de 35e minuut was het weer van Hamond die Foster aanspeelde. Deze ging op snelheid zijn tegenstander voorbij en scoorde met een droge knal de 3-0. Met deze stand gingen beide ploegen rusten.

De tweede helft begon Boxtel wat slapjes. Daardoor kon in de vijftigste minuut het eerste schot op goal van HHC’09 genoteerd worden. In 55e minuut was er weer een kansje voor HHC’09, maar ook deze werd gemist. De wedstrijd leek gespeeld, HHC was niet bij machte om echt gevaarlijk te worden en Boxtel geloofde het wel met een 3-0 stand.
In de 70 e minuut was er nog een mooie aanval van Boxtel. Die begon met een een-twee tussen Lars van Hamond en Valentijn Waals. Van Hamond gaf de bal voor op Tom van Rijswijk die het vanaf 16 meter probeerde, maar zijn schot werd helaas geblokt. In de tachtigste minuut was het Stefan Persoons die het vanaf 45 meter probeerde, maar zijn schot ging over keeper Buyuk en het doel heen. Het laatste wapenfeit was van HHC’09. Over links kwam een speler van HHC door en schoot de bal tegen Mitchell Vogels aan. De scheidsrechter beoordeelde dit als hands en legde de bal op de stip. Dit buitenkansje werd verzilverd door Fitters: 3-1. Kort daarop floot scheidsrechter Manuhutu voor het einde en kon Boxtel weer drie punten bijschrijven.

Volgende week is er weer een thuiswedstrijd voor Boxtel tegen rode lantaarndrager VCB uit Biezenmortel met de aftrap om 14.30 uur

class="LijnDun" pstyle="LijnDun">Merletten houdt Open Tennisdag

Boxtel - Iedereen die van tennis houdt kan zondag 29 maart gratis deelnemen aan de Open Tennisdag van LTV de Merletten in Boxtel. Deze wordt van 13.00 tot circa 16.00 uur gehouden op het complex van de tennisvereniging in Park Molenwijk.

Op het programma staan diverse clinics van Tennisorganisatie Remi de Jager, die bij LTV de Merletten de doordeweekse trainingen verzorgt. Toppers van de club zelf verlenen die zondag assistentie en de middag wordt afgesloten met een gezellig eindtoernooitje.

LTV de Merletten hoopt met name nieuwelingen in de tennissport te mogen begroeten. Als zij de smaak te pakken krijgen en na afloop van de Open Tennisdag lid willen worden, kunnen zij een flinke korting op het lidmaatschap tegemoet zien.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door middel van hun naam, leeftijd en tenniservaring via e-mail op te geven bij secretariaat@ltvdemerletten.nl.

16 / 16

Donderdag 5 maart

Seniorweb: alles over iPhone en iPad
9.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Huiskamer: Koffie-inloop
10.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Seniorweb: maak documenten in Word
10.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Vrijdag 6 maart

Seniorweb: alles over iPhone en iPad
9.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

PC inloop Seniorweb
9.30-11.30 uur, Kloosterhof, Kloosterhof 7 Liempde

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36 Boxtel

Verhaaltijd
11.00-12.00 uur, bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Schaken bij 't Gesprongen Paard
13.30 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Koffie met Kennis: met warme woorden
13.30 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Toneelvoorstelling Teejatergroep Orion: Scheiden
20.15 uur, De Orion, Lennisheuvel 56 Boxtel

Zaterdag 7 maart

De Schatkamer van MUBO
13.00-17.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

Huiskamer: Rikken, hobby & jokeren
14.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Boek & Bal
20.15 uur, Podium Boxtel, Burgakker 17 Boxtel

Toneelvoorstelling Teejatergroep Orion: Scheiden
20.15 uur, De Orion, Lennisheuvel 56 Boxtel

Zondag 8 maart

Verzamelaarsruilbeurs
10.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Lezing: De roem van Boxtel
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

De Schatkamer van MUBO
13.00-17.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18 Boxtel

Uitwisselingsconcert Opleidingsorkest Boxtels' Harmonie
13.00 uur, Muziekhuis Boxtel, Passage Riche Boxtel

Internationale Vrouwendag
18.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Kienen
20.00 uur, Café Fellenoord, Fellenoord 6 Boxtel

Maandag 9 maart

Inloopspreekuur Vrijwilligersteunpunt
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Klik & Tik
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Seniorweb: werken met de pc
10.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Seniorweb: alles over Excel
19.00 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Dinsdag 10 maart

Inloopochtend Taalhuis
10.00-12.00 uur, bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Seniorweb: PC-inloop
15.00 uur, bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Open spirituele gespreksavond
19.30 uur, De Orion, Lennisheuvel 56 Boxtel

Woensdag 11 maart

Beter Nederlands Spreken
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Kienen met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Huiskamer: Mandala kleuren & rikken
13.30-16.00 uur, Hoogheem 448 (Flat 7) Boxtel

Rots Kidzz Bingo
14.30 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7 Boxtel

Toneelvoorstelling Teejatergroep Orion: Scheiden
20.15 uur, De Orion, Lennisheuvel 56 Boxtel

Telebingo bij Omroep Dommelland
20.40 uur, Omroep Dommelland

Kijk voor alle evenementen in de agenda op www.mooiboxtel.nl

Trekking Telebingo 26 februari

Ronde 1                 Kaartnummer
1 rijtje € 10,-         89
3 rijtjes € 25,-         165
Volle Kaart € 50,-         173
Waardebon Albert Heijn 167

Ronde 2
1 rijtje € 10,-         45
3 rijtjes € 25,-         163
Volle Kaart € 50,-         207
Waardebon Eetwinkel Select 11

Ronde 3
1 rijtje € 10,-         153
3 rijtjes € 25,-         179
Volle Kaart € 25,-         163, 81
Waardebon Jumbo Oosterhof 225

Ronde 4
1 rijtje € 10,-         117
3 rijtjes € 25,-         110
Volle Kaart € 50,-         37
Waardebon COOP Liempde 94

Ronde 5
1 rijtje € 25,-         148
3 rijtjes € 50,-         53
Volle Kaart € 150,-         197

Bingogetal: 63, € 250,- Niet gevallen

Foto: Anke van Schaik

Simon van Schaik