DeMooiBoxtelKrant

2 mei 2018

DeMooiBoxtelKrant 2 mei 2018


Boxtel, Liempde en Esch beleven bruisend Oranjeweekend

Dj Paul Elstak bracht de Boxtelse Markt in vervoering. (Foto: Bo van Uden) Foto: Bo van Uden

Boxtel - Maar liefst vier dagen was het dit jaar feest tijdens het Boxtelse Oranjeweekend, georganiseerd door verschillende samenwerkende partijen, onder auspiciën van Boxtel Vooruit en de gemeente. Duizenden dorpsgenoten, maar ook bezoekers van buiten Boxtel kwamen op Koningsnacht, -dag en de Oranjebraderie af.

De feestende meute kon dit jaar onder een nóg grotere overkapping dan het voorgaande jaar genieten van het Oranjefestival. Dat duurde dit jaar maar liefst drie dagen. Is dat niet wat te veel? Ludi Meister, namens Boxtel Vooruit naar voren geschoven als 'primus inter paris' (eerste onder gelijken), zoals hij het zelf noemt, geeft aan dat de derde en laatste festivalavond inderdaad het laagste aantal bezoekers kwam opdagen. Zelf schat hij dit aantal op zo'n 800. Toch moet dat ook niet als té negatief worden gezien: "Een aantal jaar geleden waren we blij met dat aantal bezoekers op Koningsnacht."

Ook Koningsdag zelf was de Markt goed gevuld. Foto: Willemijn Wijdenes
De coalitiepartners heffen het glas op de hernieuwde samenwerking. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Maar nu niet meer. Sinds vorig jaar een nieuwe weg werd ingeslagen, waar bij wijze van driejarige proef op Koningsnacht het door Jordy van den Boer op de jeugd gerichte Kingsnight Fissa werd gehouden, op Koningsdag een kinderprogramma door Boxtel Vooruit en 's avonds Boxtel Zingt Mee! onder leiding van Kees Berkelmans, zijn de Oranjeactiviteiten naar een ander niveau gegroeid. En dat betekende dit jaar ruim 3.000 feestende bezoekers op de Markt op Koningsnacht, zo'n 1.500 op Koningsdag en dus om en nabij de 800 op 'bonusdag' zaterdag. Die extra dag werd ingegeven door de planning dit jaar: donderdag en vrijdag het Oranjefestival en zondag de braderie. "Omdat het podium er toch stond wilden we het ook zaterdag gebruiken", legt Meister uit.

De Kingsnight Fissa op Koningsnacht was met dj Paul Elstak, een goede sfeer en de duizenden bezoekers een absoluut succes te noemen. Toch waren er ook klachten, die vrijwel allemaal gingen over het plotselinge terugschroeven van het geluidsniveau. Meister kan bevestigen dat met ingang van de driejarige pilot met de gemeente werd afgesproken na 23.30 uur het geluid terug te schroeven. De geruchtenstroom op met name Facebook dat bewoners van De Croon hadden geklaagd en het geluid daarom zachter ging is volgens hem dus ook niet waar: "Iedereen was enthousiast. Óók de bewoners van De Croon. We hebben echt nul klachten van hen gehad."

Meister geeft aan volgend jaar te bekijken of er mogelijkheden zijn om, in samenspraak met omwonenden en de gemeente, een iets minder conservatief geluidsniveau te hanteren wat later op de avond, want zeker tijdens de hoofdact zette dit bij sommige aanwezigen kwaad bloed. Maar, "we willen overlast voorkomen", vervolgt hij, "daarover hebben we goede afspraken gemaakt en dat moet ook zo blijven."

Kijk voor een foto-overzicht van het Oranjeweekend op pagina 5 van deze krant of op onze Facebook-pagina. Op pagina 9 lees je het vervolg van dit verhaal.

Combinatie95, SP, INbox en D66 vormen nieuwe coalitie Partijen gaan verder op ingeslagen weg

Boxtel - De huidige coalitiepartijen Combinatie95, SP, INbox en D66 zullen ook de komende vier jaar weer een coalitie vormen. Dat lieten woordvoerders Peter van de Wiel en Katelijne van Thiel, van Combinatie95 woensdag weten. De partijen presenteerden de 'contouren' van hun beleidsprogramma en stelden de wethouders, dezelfde als de afgelopen raadsperiode, voor. Aan hun portefeuilles veranderde nauwelijks iets en ook de inhoud van het nieuwe programma zou je kunnen zien als een voortzetting van de ingeslagen weg.

Combinatie95-fractievoorzitter Peter van de Wiel geeft aan dat de coalitie het beleidsprogramma nog niet meteen heeft dichtgetimmerd omdat zij ook andere partijen nog de mogelijkheid tot inbreng willen geven. Toch lijken veel zaken wel in bepaalde mate vastgelegd: het huidige beleid wordt immers gecontinueerd en de coalitie heeft uitdrukkelijk op papier gezet dat niet teruggekomen zal worden op genomen besluiten. Beoogd wethouder Eric van den Broek geeft aan dat het gek zou zijn als ineens, 'na vier jaar prettige samenwerking', een radicaal andere weg ingeslagen zou worden.

Van de Wiels collega Marusjka Lestrade laat weten dat vooral achter de schermen grote veranderingen doorgevoerd worden. Zo wil Boxtel bijvoorbeeld de inkoop van bepaalde zorg van een collectief terug naar de gemeente brengen. Daarmee kan Boxtel een efficiency-slag maken, zo luidt de gedachte. Ook Van de Wiel onderschrijft de grote wijzigingen achter de schermen: "De nieuwe omgevingswet bijvoorbeeld gaat enorme gevolgen hebben. Daar gaat iedereen mee te maken krijgen." Die wet gaat meer dan voorheen uit van een bepaalde visie voor een gebied, waarbij voor het eerst ook de factor 'gezondheid' een rol speelt. "Een enorme wijziging achter de schermen", aldus Van de Wiels' partijgenoot Katelijne van Thiel.

Lees verder op pagina 9.

Bijeenkomst christelijke meditatie in protestantse kerk

Boxtel - Op woensdag 16 mei wordt in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat 18 (ingang Schakel) een bijeenkomst gehouden over christelijke meditatie. Deze duurt van 19.30 tot 21.30 uur. De entree is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld.

De leiding van de bijeenkomst is in handen van Corrie Terlouw, predikant van de protestantse gemeente Boxtel. In de vorm van stiltewandelingen hebben al veel mensen kunnen kennismaken met eenvoudige oefeningen in aandacht. Ook was er eerder een cursus op dit gebied. Terlouw: "We willen opnieuw gelegenheid bieden om te mediteren. Langere tijd stil zijn is voor veel mensen van nu een opgave. We willen wel onthaasten, maar door onze leefstijl zit er veel onrust in ons, ook in mij. Mediteren lijkt op mindfulness, dat is een oosterse vorm van meditatie. De cursus die we gaan starten is dus ook interessant voor wie dat kent en nu de verbinding zoekt met de christelijke traditie. Mediteren betekent ook tijd nemen, jezelf de tijd gunnen om iets nieuws te ontdekken."

De eerste avond wordt verteld over christelijke meditatie. Hoe is het ontstaan? Monniken in de eerste eeuwen deden het al: met aandacht aanwezig zijn bij een tekst uit de bijbel, of bij een afbeelding. Welke andere vormen zijn ontstaan? En hoe kun je ermee omgaan als je slecht tegen stilte kunt? Deelnemers maken kennis met eenvoudige oefeningen in lichaamshouding en ademhaling. En er wordt informatie gegeven over de serie bijeenkomsten 'Verkenningen in christelijke meditatie', waarvoor men zich in de pauze kan opgeven.

Iedereen die belangstelling heeft is welkom. Deelnemers kunnen een nieuwe impuls ervaren voor hun eigen spiritualiteit. Er is tijd voor rust en bezinning, bijvoorbeeld na een periode van ziekte. De lezing is de eerste van een serie. Op 2 juni wordt gemediteerd bij een verbeelding van een verhaal door een verteller. Deze vorm komt uit de kloostertraditie van Ignatius. Twee weken later wordt een stiltewandeling op de Kampina gehouden, met een natuurmeditatie. De andere bijeenkomsten worden later aangekondigd. Ook deelname aan één bijeenkomst is mogelijk. Informatie is te vinden op www.pg-boxtel.nl en een digitale folder kan worden aangevraagd.

Andere data zijn de zaterdagen 2 en 16 juni, 11 en 25 augustus en woensdag 5 september. Opgeven voor de eerste avond is niet nodig. Aanmelden voor de andere data graag via caterlouw@xs4all.nl.

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 3 mei        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 4 mei        Jubileum modeshow in De Walnoot        10.15
                        KBO-leden die deel willen nemen aan een eenvoudige lunch, aanmelden bij Jo de Wilt: kbo.boxtel@gmail.com of 06-19953997, kledingverkoop van 13.00 tot 15.30 uur
                        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Dinsdag 8 mei        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Walnoot        14.00
Woensdag 9 mei        Bedevaart naar de H. Eik, gebedsviering in de kapel        14.00
Vertrek per fiets vanaf de parkeerplaats aan de Speelmanstraat om 13.00. Mensen die geen vervoer hebben of nog plaats in de auto over hebben kunnen bellen naar Henk Sturkenboom: 0411-677863
                        Eten bij Lotus, opgeven voor 6 mei bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com of bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl        17.00

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga bij De Walnoot, behalve met Pinksteren        13.00
Elke dinsdag        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym bij de Angelaschool, in mei in één groep        19.30
Elke donderdag        Nordic walking vanaf de Markt, behalve hemelvaartsdag 9.00

Woensdag 9 mei        Kapel de Heilige Eik, vertrek vanaf Annakapel de Roond        18.45

Collectes mei en juni

13 tot en met 19 mei        Stichting Longfonds
27 mei tot en met 2 juni        Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
3 tot en met 9 juni        Epilepsiefonds
10 tot en met 16 juni        Ver. tot behoud van Natuurmonumenten NL
17 tot en met 23 juni        Maag Lever Darm Stichting
24 tot en met 30 juni        Ver. Het Nederlandse Rode Kruis

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren voor een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de zogenaamde vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel, maar vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844.

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, telefoon: 0411-601723

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 3 mei        Kaarten in De Kloosterhof         13.30
Zondag 6 mei        Fietsen/wandelen naar de Sint-Jan in Den Bosch, vertrek vanaf Kerkplein        7.30
Dinsdag 8 mei        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 9 mei        Fietsen, vertrek vanaf Tooseplein        13.30

Vrouwencontact Liempde

Dinsdag 8 mei        Mindfit bij De Kloosterhof        9.00

Boxtel krijgt Seniorenhulp

Boxtel - De gemeente Boxtel krijgt met ingang van mei een 'Seniorenhulp'. In eerste instantie zal die actief zijn in een tien maanden durende pilot, die start op Molenhof. Als alles goed gaat wordt het werkgebied gedurende de pilot nog uitgebreid. De hulp is niet bedoeld om bestaande zorgtaken over te nemen, maar vooral de gaten die daarin vallen op te vullen. De hulp zal bijvoorbeeld helpen om natte was uit de machine te halen, of trachten eenzaamheid bij ouderen te signaleren.

Het project Seniorenhulp wordt gefinancierd door Woonstichting St. Joseph, de gemeente en ZorgGroep Elde (ZGE). Laatstgenoemde is de belangrijkste initiatiefnemer, hoewel alle partijen financieel gelijkmatig bijdragen aan de pilot. Naar verwachting zullen er twee hulpen worden aangenomen die samen een volledige baan invullen. Zij komen te staan voor de zestig bewoners van Molenhof.

De gemaakte kosten zijn volgens ZGE-directeur Eric Hardy 'minimaal', terwijl de verwachting is dat de hulp direct resultaat oplevert. Naast het signaleren van bijvoorbeeld eenzaamheid bij ouderen, kan ook voorkomen worden dat veel lastiger op te lossen problemen ontstaan. Een aparte opleiding voor de Seniorenhulp is niet nodig, zo wordt verwacht. Dit omdat zij geen complexe of zware zorgtaken zullen uitvoeren. "Wij opereren vanuit een sociaal hart, maar soms is voor dat extra kopje koffie gewoon geen tijd", vat Inge Huisman van St. Joseph het samen. "Die tijd willen we nu creëren door middel van de Seniorenhulp."

De pilot duurt tien maanden en wordt tussentijds regelmatig geëvalueerd. Daarna bekijken de partijen of en in welke vorm de pilot wordt opgetuigd in een permanente vorm. Wethouder Eric van den Broek geeft aan dat hij voor het financieren van permanente Seniorenhulp verwacht wel een bijdrage bij het Rijk los te kunnen krijgen.

Lintjesregen daalt neer op tien Boxtelaren en Liempdenaren

Negen van de tien gedecoreerden uit Boxtel en Liempde waren aanwezig om hun lintje in ontvangst te nemen. (Foto: Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot

Boxtel - In het Boxtels gemeentehuis daalde donderdag 26 april de lintjesregen neer op tien dorpsgenoten. Zes Liempdenaren en vier inwoners van Boxel werden in de raadszaal verrast met een Koninklijke Onderscheiding die zij kregen uitgereikt door burgemeester Mark Buijs. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De Boxtelse mevrouw Kuilman-Kos (73) ontving haar onderscheiding onder meer voor haar activiteiten als vrijwilliger bij en bestuurslid van het Vrouwencontact Boxtel. Ook is zij al jaren penningmeester van de KBO, wijkcommissie Centrum te Boxtel.

Rianne van Aarle-van den Heuvel (51), uit Liempde ontving een onderscheiding voor haar jarenlange werkzaamheden als vrijwilliger bij en bestuurslid van de Fanfare Concordia te Liempde.

Liempdenaar Rien Schalkx (61) kreeg zijn onderscheiding voor diverse activiteiten die hij uitvoerde ten bate van de jeugd in onze gemeente. Zo was hij actief bij Stichting Peuterhof Liempde, basisschool De Oversteek, bestuurslid van Stichting Brede School Selissenwal, bij Welzijnsinstelling Delta in Boxtel en is hij voorzitter van voetbalvereniging DVG.

Hans de Visser (76) uit Boxtel kreeg een lintje voor zijn activiteiten als vrijwilliger bij en bestuurslid van de Heemkunde Boxtel. Hij schreef diverse boeken over de geschiedenis van Boxtel, waarvoor hij in 2016 de Heemkundepluim in ontvangst mocht nemen. Daarbij verzorgde hij lezingen en ontwierp hij gedenkstenen. Ook is hij vrijwilliger bij de Heilig Hartparochie en bij de Heilig Bloedstichting.

Boxtelaar Wil Sep (78) is sinds 1983 dirigent van het Gemengd Zangkoor 'Vita Nuova'. Daarnaast was hij actief als dirigent in verschillende muzikale gezelschappen. Voor die inspanningen wordt hij nu onderscheiden.

Paul Saris (49), inwoner van Liempde, is vrijwilliger bij de Heilig Hartparochie in Liempde. Ook is hij voorzitter van de Stichting De Jeugdsoos 't Singeltje, vrijwilliger bij en voorzitter van de Nostalgische Vereniging Terug in d'n Tèd, initiator, voorzitter en presentator van de Brabantse Oldtimerdag en actief bij carnavalsvereniging Stichting de Ploegers.

Marij Vervoort-Vogels (59) uit Liempde ontving een Koninklijke Onderscheiding voor haar werk als vrijwilliger bij de Boeremèrt in Liempde. Ook is zij vrijwilliger bij en medeorganisator van de avondwandeldriedaagse en is zij al jaren vrijwilliger bij Buurtvereniging Den Berg en bestuurslid van het Popkoor Voices Liempde.

Boxtelaar Jan Rombouts (63) is al sinds jaar en dag actief bij de EHBO Vereniging Boxtel. Ook is hij vrijwilliger en EHBO'er bij de Kindervakantieweek in Lennisheuvel en bij het Vakantiecomité in dit dorp. Ook is hij penningmeester van de KBO in Lennisheuvel.

Arnold van den Broek (62) uit Liempde kreeg zijn lintje onder meer vanwege zijn diverse bestuursfuncties bij DVG, Stichting Kèk Liemt, parochie Sint Jans Onthoofding, de Van den Anker-Slijtersstichting en Stichting Vrienden van Fanfare Concordia uit Liempde. Ook is hij projectgroeplid van het Informatiecentrum D'n Liempdsen Herd van de Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL).

Liempdenaar Cees Braken (58) ten slotte, ontving een onderscheiding voor onder meer zijn (bestuurs)functies bij Buurtvereniging Den Berg, de Wandel-Avond-Driedaagse, de Jeugdnatuurwacht Liempde, stichting Algemeen Belang Liempde en het wijkorgaan.

Risico's gelekte gemeenteaccounts klein

Boxtel - Ondanks dat recent 54 gemeentelijke accounts op de website gotcha.pw uitlekten is het risico dat kwaadwillenden inbreken bij de gemeente klein. Dat geeft Boxtel aan naar aanleiding van vragen die de CDA-fractie eerder deze maand stelde. Als de gelekte gegevens al in handen van kwaadwillenden zouden zijn, dan nog zouden die er in het ergste geval enkel mee kunnen inloggen op privéaccounts van ambtenaren die gehackt zijn.

Dat er weinig reden tot zorg is komt, zo geeft de gemeente aan, omdat medewerkers verplicht worden iedere 3 maanden hun wachtwoord aan te passen en Boxtel bovendien bij het inloggen van buitenaf altijd met 2 factor authenticatie werkt. Dit maakt het noodzakelijk dat kwaadwillenden niet alleen accountgegevens nodig hebben, maar ook de telefoon van de gehackte medewerkers.

Wanneer, en hoe de gegevens zijn buitgemaakt kan de gemeente niet herleiden. Wel lijkt duidelijk dat ambtenaren in het verleden hun zakelijke e-mailadres gebruikten om in te loggen bij privédiensten als LinkedIn. Hoewel de gemeente dit afraadt geeft Boxtel aan het beveiligen van privétoepassingen op internet niet te zien als verantwoordelijkheid. "Het aanpassen van autorisaties op deze publieke internetdiensten is een verantwoording van eenieder. De beveiliging van het bedrijfsnetwerk is onze verantwoording", zo valt te lezen in de antwoordbrief. De eigenaars van de accountgegevens die op de site gotcha.pw verschenen zijn door de ICT-afdeling op hun gedrag aangesproken. Ook kregen zij tips om hun accounts beter te beveiligen.

Hoewel een nieuwe hackpoging nooit uitgesloten kan worden, geeft de gemeente aan continu oog te hebben voor de digitale veiligheid. "Wij zijn aangesloten bij de Informatiebeveiligingsdienst voor Gemeenten (IBD) die op het gebied van ICT beveiliging landelijke trends en bedreigingen bijhoudt en de gemeenten hier pro actief informeert en ondersteunt", zo staat in de antwoordbrief.

Oud-voorzitter Kinderboerderij moet verduisterd bedrag terugbetalen

Boxtel - Boxtelaar Jan de B., voormalig voorzitter en penningmeester van de Kinderboerderij Boxtel, moet 11.811,19 euro aan de Kinderboerderij terugbetalen en krijgt een werkstraf van 100 uur. Dat besliste het Hof in Den Bosch donderdag, naar aanleiding van een beroepszaak die de oud-voorzitter had ingesteld. Het Hof gaat niet mee in de eerdere uitspraak van de politierechter, die hem veroordeelde tot betaling van 15.239,19 euro en 200 uur taakstraf, waartegen De B. in beroep ging.

De B. werd ervan verdacht in de periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 bijna 23.000 euro in eigen zak te hebben gestoken. Van een bedrag van 11.811,19 euro kon dit bewezen worden.

Vorig jaar oordeelde de politierechter in Den Bosch dat de oud-voorzitter 15.239,19 euro moest betalen aan De Kinderboerderij omdat hij in zijn functie ruim anderhalf jaar lang kasgeld aanwendde voor privédoeleinden. Daartegen ging de oud-voorzitter in beroep. Hij was het niet eens over de hoogte van het te betalen bedrag. Zijn verdediging pleitte voor terugbetaling van 11.811,19 euro. Dit bedrag komt overeen met de bewezen geleden schade van De Kinderboerderij.

In de uitspraak van donderdag hield de rechter rekening met de vele publiciteit die de zaak in Boxtel teweeg bracht. Er werden, onder meer op onze Facebookpagina zeer ernstige uitlatingen gedaan. Daaronder had De B. zwaar te lijden, concludeert het Hof.

Dodenherdenking in Boxtel, Liempde en Esch

Boxtel - Zoals in heel Nederland, wordt ook in de gemeente Boxtel en in Esch op 4 mei stilgestaan bij de Dodenherdenking. Het thema hiervan is dit keer 'Jaar van verzet'.

De herdenking in Boxtel start 4 mei om 18.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek (Oude Kerkstraat 20 in Boxtel). Tijdens de dienst wordt een overweging uitgesproken door mevrouw Toos van der Meijden-Baaijens uit Boxtel.
Aansluitend wordt er om 19.20 uur een stille tocht gehouden vanaf de basiliek, langs het Indië-monument op de Koppel. De tocht eindigt met een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats van de voormalige Heilig Hartkerk (Baroniestraat).
Om 20.00 uur wordt op deze begraafplaats twee minuten stilte gehouden ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Na afloop van de herdenkingsdienst is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee in café De Adelaar aan de Baroniestraat 75 in Boxtel. Voor vragen kun je terecht bij herdenkingen.boxtelvooruit@gmail.com.

Liempde
In Liempde worden de oorlogsslachtoffers herdacht met een viering in de parochiekerk van Sint Jan's Onthoofding. Aansluitend volgt een stille tocht naar het monument op het Concordiapark. Daar worden enkele gedichten gelezen, gevolgd door een vendelgroet door gilde Sint Antonius Abt, en volgt een kranslegging.
Na afloop worden de aanwezigen uitgenodigd om een kop koffie te drinken bij café Het Wapen van Liempde. De viering op 4 mei begint om 19.00 uur en aansluitend rond 19.40-19.45 uur is de stille tocht.

Esch
Ook in Esch wordt stilgestaan bij Dodenherdenking. Op Drift organiseert dit jaar twee opeenvolgende activiteiten onder één naam: 'In veilige haven'. Aanleiding is de aanleg van een nieuw haventje aan de Essche Stroom nabij de brug aan de Haarenseweg. Op 5 mei draagt Waterschap de Dommel de haven feestelijk over aan de gemeente Haaren. Naast het haventje is ook een nieuwe gedenkplek ingericht. Op die plek wordt op 4 mei om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. De deelnemers aan de herdenking verzamelen om 18.45 uur bij 'De Witte brug' op Groenendaal en wandelen over de oevers van de Essche Stroom naar de 'Veilige haven'.

Op 5 mei wordt de haven feestelijk geopend. Het terrein rondom de haven is vanaf 18.30 uur geopend. Het programma zal om 19.00 uur starten met de officiële opening. Het waterschap draagt de haven dan over aan de gemeente. Daarna betreedt een grote schare van talent uit Esch het drijvende podium in de haven. Ze verzorgen een avondvullend programma tot 0.30 uur. Kijk voor het volledige programma op Facebook.com/opdriftesch/.

Inspiratieavond over gebruik langs A2 gekapt populierenhout

Boxtel/Liempde - De initiatiefnemers van populierenplatform 'We Houden Jullie Hier' houden speciaal voor ondernemers die wel oren hebben naar het gebruik van populierenhout op dinsdag 8 mei een bijeenkomst. Doel is meedenken over het verwerken en toepassen van het populierenhout in de regio Brabant. De bijeenkomst vindt plaats in de Oude Raadszaal, Keefheuvel 1 in Liempde en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden kan via Job@peppelhout.nl.

Hierbij focust We Houden Jullie Hier zich in eerste instantie op het gebruik van populierenhout in de bouwsector. Niet alleen voor verschillende toepassingen binnen (zoals wandbekleding, vloeren en plafonds), maar ook gevelbekleding aan de buitenzijde is mogelijk na het modificeren van populierenhout. De oproep is dan ook om bouwprojecten, waar gebruik van populierenhout mogelijk en gewenst is, te melden en te koppelen aan het vrijkomende stamhout.

Een populieren broek?
Er zijn ook mensen die ideeën hebben over het gebruik van de minder hoogwaardige stromen, zoals gebruik van vezels voor het maken van kleding. Die ideeën wil We Houden Jullie Hier graag tijdens het tweede gedeelte van de avond verzamelen. Het verschil met de categorie bouwhout is dat de keten voor populieren-bouwhout al in de steigers staat en dat de 'onverwachte toepassingen' nog in de kinderschoenen staan. Mogelijk zijn er mensen die dat mee willen oppakken de komende tijd.

Online zichtbaar
Het platform werkt momenteel aan een applicatie om de (bouw)projecten vanaf volgende week via een digitale kaart zichtbaar te maken (inclusief omschrijving van de toepassing). Zodra die applicatie klaar is, kan hij op de site van We Houden Jullie Hier ingevuld worden.

LAN-Party bij B-Town

Boxtel - In jongerencentrum B-Town wordt aanstaande zaterdag 5 mei een LAN-Party voor jongeren van 12 tot en met 24 jaar gehouden. Van 12.00 tot 0.00 uur kan er gegamed worden; er wordt vooral GTA V, Call of Duty en Rainbow Six gespeeld, maar ook andere spellen zijn toegestaan.

Wil je meedoen, meld je dan voor vrijdag 4 mei 19.00 uur aan via www.btown.nl/lanparty. Snelheid is gewenst want er zijn maar 24 plaatsen beschikbaar. Neem je eigen laptop, PC of console mee. Je mag ook zelf eten meenemen, drinken kan aan de bar besteld worden.

Interactieve avond positief opvoeden bij bibliotheek

Boxtel - Joyce Vlamings van pedagogisch adviesbureau Joyeux organiseert op woensdag 16 mei bij de bibliotheek in Boxtel een thema-avond over positief opvoeden. Deze interactieve bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur.

Tijdens deze interactieve avond word je je meer bewust als opvoeder binnen je gezin. Het is een praktische, informatieve avond met ruimte voor vragen en tips voor iedereen met kinderen van 0 tot 8 jaar oud.

Opvoedvalkuilen
Bij de bijeenkomst wordt ervan uitgegaan dat iedere ouder regelmatig in één of meerdere opvoedvalkuilen trapt . Met als resultaat dat je kind niet naar je luistert. Maar ken jij deze valkuilen ook? Tijdens een workshop worden praktijksituaties nagespeeld, waar ouders zich in kunnen herkennen. Duidelijk wordt gemaakt in welke opvoedvalkuilen je als ouder vaak trapt en wat het effect hiervan is op je kind.

Heilig Bloedprocessie: Klaagzangers gezocht

Boxtel - Op zondag 27 mei trekt de Heilig Bloedprocessie weer door de straten van Boxtel. De Klaagzangersgroep is op zoek naar versterking.

De Klaagzangers zingen tijdens de processie een aantal keer het vierstemmige 'Libera Me' van Orlando di Lasso. Voor alle vier de stemgroepen, en met name voor de eerste en tweede baspartij, doet Wil van den Broek namens de Klaagzangers een dringende oproep aan leden en oud-leden van de diverse Boxtelse koren, maar ook aan andere dames en heren om zich aan te melden voor het versterken van de Klaagzangersgroep.

Op zondag 27 mei verzamelen de klaagzangers om 14.00 uur op de St. Petrusschool aan de Burgakker in Boxtel, voor het omkleden en repeteren. De Klaagzangers wordt verzocht om zwarte sokken en schoenen te dragen en ervoor te zorgen dat eigen kleding niet boven het Klaagzangerstenue uit komt. De processie begint om 15.00 uur.

Dames en heren die de klaagzangersgroep willen komen versterken kunnen een e-mail sturen naar klaagzangers@ziggo.nl en krijgen per omgaande de partituur in hun mailbox. Telefonisch aanmelden kan ook: 06-13553327.

Ingezonden brief: Ondernemers bedankt!

De feestelijke activiteiten tijdens Koningsdag en de dagen daarop zitten er weer op. Naar mijn gevoel en dat van anderen is het goed en mooi verlopen op een enkel incident na. Er was ontzettend veel volk op de been, zeker in de avonduren met veel muziek en diverse activiteiten. Wederom was er wat ophef gezien de hoogte van de muziek op bepaalde tijden, maar ik hoop dat dit naar alle wensen goed is opgelost.

Wat mij wel opviel was dat er elke dag netjes geveegd is, de Markt was elke dag weer netjes schoon. Een goed voorbeeld voor de volgende activiteiten. Ik vraag me wel af wanneer de plantenbakken terugkomen, want die creëren toch een bepaalde sfeer.

Ondernemers bedankt!

Martin van Tillaart

Inschrijving zomercompetitie darts geopend

Boxtel - Vanavond, woensdag 2 mei, is de inschrijfavond voor de Zomeravond Dartcompetitie in Boxtel. De inschrijfronde vindt plaats tussen 20.00 en 22.00 uur bij Café 't Geveltje aan de Stationstraat 11. Kosten bedragen 25 euro per team.

Op zo'n tien locaties in Boxtel zal van 7 juni tot en met 23 augustus door zestien teams, die ieder tien wedstrijden spelen, gestreden worden om de felbegeerde zomeravond titel. Kun je er woensdag niet bij zijn? Inschrijven kan ook via www.zomercompetitieboxtel.nl.

Foto's Oranjefeesten

Gedecoreerden in Liempde. Foto: Cock Stam

Boxtel, Esch, Liempde

De vrijmarkt in Liempde. Foto: Cock Stam
Koningsdag in Liempde. Foto: Cock Stam
Boxtel Zingt Mee! Foto: Willemijn Wijdenes
Koningsdag Esch. Foto: Gaby Groenendaal
Tilt bracht op de Boxtelse Markt een muzikale ode aan de vorige maand overleden dj Avicii. Foto: Sander van Kasteren
De gedecoreerden werden vrijdagochtend, Koningsdag, ontvangen op het Boxtelse gemeentehuis. Foto: Jan van der Steen
Het fietsen versieren tijdens Koningsdag. Foto: Willemijn Wijdenes
Het fietsen versieren tijdens Koningsdag. Foto: Willemijn Wijdenes
De Oranjebraderie. Foto: Ruud van Casteren
De Spinningmarathon in 't Geveltje. Foto: Ruud van Casteren
De Oranjebraderie. Foto: Ruud van Casteren
De Spinningmarathon bracht meer dan 3.700 euro op voor WensAmbulance Brabant. Foto: Ruud van Casteren
Met Koningsdag werd ook gevoetbald, zoals hier bij ODC. Foto: Jan van der Steen
Kingsnight Fissa. Foto: Bo van Uden
Dansado & De Feestneger. Foto: Bo van Uden
Wesley Klein. Foto: Bo van Uden
Kingsnight Fissa. Foto: Bo van Uden
Kingsnight Fissa. Foto: Bo van Uden
Paul Elstak. Foto: Bo van Uden
De vrijmarkt in Liempde. Foto: Cock Stam
6 / 16

Foto: Rini van Oirschot

Oostenrijkse woning aan het Ronduutje

Na de Tweede Wereldoorlog werden in Boxtel aan het Ronduutje, in de Leenhoflaan, Eikenlaan en de Mgr. Wilmerstraat, houten noodwoningen gebouwd. Deze werden als geprefabriceerde bouwpakketten geïmporteerd uit Oostenrijk. Dat land kampte na de oorlog met een groot voedseltekort en verkocht veel woningen die konden worden betaald in 'natura': zaden, gedroogde groenten en visconserven werden als betaalmiddel ingezet.
De Oostenrijkse woningen waren vrij duur. er zijn rekeningen bewaard gebleven van ongeveer fl 18.500. Dat was inclusief de kosten van grond en het lokaal uit te voeren werk. De huizen hebben een bijzondere isolatiemethode door middel van 'thermofolie', die in de 13,5 cm dikke thermowanden is verwerkt. De bouwpakketten werden per trein aangevoerd en daarna door lokale aannemers gemonteerd. Deze bedrijven hoefden alleen zorg te dragen voor de fundering, de riolering, de schoorsteen en de dakpannen.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Bron: www.heemkundeboxtel.nl

Noteer je waardevolle spullen

Als je slachtoffer bent geworden van een diefstal of inbraak is dat natuurlijk al vervelend genoeg. Na de boosheid en woede over wat jou is overkomen, is daar ineens het zakelijke aspect. Voor de aangifte bij de politie en je verzekering moet je een lijst maken met de gestolen spullen. Nu begint de ellende bij heel veel van jullie pas goed. Je weet meestal wel wat er weg is, maar wat is ook al weer het serienummer van die camera en waar liggen ook alweer de aankoopbonnen? Zonder de aankoopbewijzen zal de verzekering vaak niet uitkeren en zonder serienummers kunnen je gestolen spullen bijna nooit meer teruggevonden worden. Vroeger, voor de komst van de smartphone en internet werd geadviseerd om met je analoge camera foto's te maken van je kostbare goederen en een lijst te maken met een omschrijving van je kostbaarheden. Na een inbraak kon je de lijst dan ergens uit een map toveren en een kopie aan de politie en verzekering overhandigen. Wel belangrijk was de lijst actueel te houden en aan te passen als er nieuwe (dure) spullen werden gekocht.

Gelukkig is het in deze tijd van internet en smartphones een stuk eenvoudiger geworden. Er zijn verschillende handige apps die je helpen snel en eenvoudig je kostbare spullen te noteren. Ik zelf gebruik de app 'Stop heling'.

Wat handig is aan deze app, is dat je naast het opslaan van je eigen kostbaarheden ook snel en eenvoudig kunt controleren of tweedehands spullen die je koopt eventueel als gestolen staan geregistreerd. Ik kom daar zo nog even op terug.

Na het installeren van de app kun je alle specifieke gegevens vastleggen en opslaan. Als je de lijst compleet hebt kun je deze ook eenvoudig op andere plekken opslaan. Bij een diefstal stuur je de lijst aan de politie, die de serienummers dan in een landelijke databank zet die is gekoppeld aan deze app.

Heling
Heling is simpel gezegd het kopen of verkopen van spullen waarvan je weet of had moeten weten dat deze gestolen zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe fiets die je op straat koopt van een onbekende voor een bedrag van 25 euro. Nu is dit wel een eenvoudig voorbeeld. Maar wat nu als je via Marktplaats of een advertentie via Facebook iets wilt kopen? Zoek uit of de gevraagde prijs wel klopt. Kijk bijvoorbeeld naar andere gelijkwaardige advertenties en probeer eventueel de nieuwprijs te vinden. Als de koper eerlijk is zal hij aankoopbewijzen en serienummers kunnen geven. Met het serienummer kun je via de app 'Stop Heling' vrij eenvoudig controleren of de aangeboden spullen zijn gestolen. Maar let op: als het serienummer niet voorkomt wil dat nog niet zeggen dat het niet gestolen is.

O ja, en dan nog dit. Als je gestolen spullen koopt ben je strafbaar en kun je een geldboete of gevangenisstraf krijgen, en je krijgt dan ook een strafblad. Kijk dus goed uit wat je waar koopt.

48-jarige Boxtelaar met 60 dagen openstaande celstraf aangehouden op A2

Drie vaten lagen in het Dommelkanaal, onder de Schijndelsedijk. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Een 48-jarige Boxtelaar die nog 60 dagen celstraf open had staan werd zaterdagmiddag op de A2 bij Heteren aangehouden. Ook was de man onder invloed van cocaïne. Dit meldde de politie zondag op Twitter.

De woning liep forse schade op. (Foto: Persburo Sander van Gils) Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils

De man is aangehouden en kan zijn proces-verbaal voor rijden onder invloed vanuit de cel afwachten.

Mogelijk drugs gedumpt in kanaal langs A2

Boxtel - In het Dommelkanaal langs de A2, aan de Kanaaldijk, zijn woensdagmiddag vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden. Het gaat daarbij om vijf kleine en twee grote vaten, waarvan er drie in het water zijn beland. De vaten werden woensdag bemerkt door een passant die direct de politie inschakelde. Op de locatie werd onderzoek gedaan naar de inhoud en mogelijke afkomst van de vaten.

Omdat enkele vaten in het water lagen was naast brandweer en een drugsteam van de politie, ook het waterschap aanwezig. De in het water liggende vaten waren nog afgesloten en er zijn dus geen schadelijke stoffen in het milieu gekomen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het LFO, dat zich bezighoudt met drugsonderzoek, geen monsters heeft kunnen nemen van de inhoud van de vaten, omdat er 'weinig te halen was qua sporen'. Er kan dus ook geen zekerheid gegeven worden over de inhoud van de vaten.

Materiële schade door felle brand Hamsestraat

Politie vermoedt brandstichting

Liempde - Een korte, maar felle woningbrand aan de Hamsestraat in Liempde heeft donderdagnacht flinke schade aangericht. De politie vermoedt brandstichting en voert momenteel onderzoek uit. Omdat de bewoners niet thuis waren, raakte niemand gewond. Een hond kon tijdig gered worden.

Omstreeks 23.15 uur werd de brand opgemerkt door buurtbewoners die de brandweer waarschuwden. Op dat moment was niet bekend of zich nog mensen in de woning bevonden. Later bleek pas dat de bewoners niet thuis waren. Wel wist de brandweer een aanwezige hond in veiligheid te brengen.

Het vuur richtte flinke schade aan de woning aan. Ook zijn sporen van brand zichtbaar op de oprit van het perceel. De politie heeft het vermoeden dat de brand zou zijn aangestoken en sloot de omgeving volledig af. Donderdagnacht werd het onderzoek al opgestart. De woning werd door de politie bewaakt om eventuele sporen veilig te stellen.

Schoorsteenbrand Postelstraat Esch trekt veel bekijks

Esch - De brandweer van Haaren werd zaterdagmiddag rond 13.30 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij een woning aan de Postelstraat in Esch. Eenmaal ter plaatse kreeg men veel bekijks van omwonenden. Met behulp van een eveneens gealarmeerde ladderwagen werd van bovenuit het schoorsteenkanaal geveegd.

De brandende restanten werden onder bij de kachel opgevangen en afgevoerd. De politie sloot de weg helemaal af waardoor gemotoriseerd verkeer genoodzaakt was een andere route te kiezen. Na een klein uurtje flink werken konden alle materialen weer worden ingepakt en de weg worden vrijgegeven. Er raakte niemand gewond.

8 / 16

Foto: Mark Koolen

"Je bent Boxtelaar als je weet hoe mooi de hemel boven de hooibrug is bij een heldere nacht. (vannacht). Even terug in het dorp waar ik ben opgegroeid en met buddy John Roady op pad geweest."

Fotograaf Mark Koolen maakte deze foto in de nacht van 21 op 22 april en plaatste hem in de Facebookgroep 'Je bent Boxtelaar als....'. Inmiddels heeft de afbeelding meer dan 250 likes en tientallen reacties en besloot de fotograaf de foto, samen met nog enkele andere afbeeldingen, gratis als digitale download beschikbaar te stellen. Je kunt deze en de andere afbeeldingen die hij maakte tijdens de nachtelijke wandeltocht downloaden via: bit.ly/NachtelijkBoxtel.

Culi tour

Even voorstellen: mijn naam is Tom Voets, 39, vader van Mees, Sterre en Fleur, getrouwd met Lotte en geboren en getogen in Boxtel. Ik ben opgegroeid rondom het café van mijn ouders, Bar Becoloth en al ruim 20 jaar werkzaam als (chef)kok. De komende tijd mag ik jullie vertellen over mijn werk, seizoensproducten en recepten.

Eindelijk is het dan zover, het is LENTE. Heerlijk. In onze branche begint het hart dan al meteen sneller te kloppen. Want ze zijn er weer: de asperges! De koningin onder de groenten, het witte goud!
En wat zijn we daar goed in, in ons heerlijke Brabant. Waar we ook rijden, we komen de borden overal tegen: over 200 meter rechts of misschien wel links af. Daar zit-ie dan, de boer met de dagvers gestoken asperges.
Van de koude grond zijn ze toch wel het lekkerst. Zodra de weerberichten beter worden begint het te kriebelen en nemen de gastrofielen de telefoon in de handom te bellen met de betreffende boer: zijn ze er al? En wat verwacht je van de prijs? Kan ik al beginnen of toch nog even een paar dagen wachten?

Als dan de datum nadert om ze te gaan halen (zoals het hoort), met de romantiek van de boer vanuit achter de schuur, rijst de vraag 'wordt het AA, A of misschien wel een B-tje voor door de salade?' Dit zijn de maten die worden gebruikt om de klasse en de dikte aan te geven. De liefhebber kiest over het algemeen voor AA; lekker stevig, mooi recht, een goede dikte en mooi wit van kleur.

Het makkelijkst om deze smakelijke groenten te bereiden is in een grote brede lage pan of misschien lekker eigenwijs in een ijzeren ovenschaal zodat ze liggend afgekookt worden. Zo blijven ze recht en heel. Dat staat toch wel zo mooi op het bord.
Zelf kook ik eerst alleen de schillen met wat water en een snuf zout (ongeveer 20 minuten). Dit warme vocht giet ik vervolgens op de geschilde asperges, die ik in een ovenschaal heb geschikt. Eventueel een foelie blaadje (dit is het velletje dat om de nootmuskaat zit, gedroogd te koop), een klein beetje suiker en een klont roomboter erbij. Breng ze aan de kook en kook vier tot vijf minuten door. Het hangt er een beetje vanaf wat je zelf lekker vindt; hoe langer je ze kookt, hoe zachter ze worden.
Zelf vind ik het heerlijk om ze na het garen even te verwarmen in wat ingedikte kookroom met een scheut van het aspergevocht en wat peper en zout. Je kunt er verschillende variaties op verzinnen; asperges Brabaçonne, met zalm of ganzenlever.

Ik zeg: smakelijke voorzetting en tot op een van de Boxtelse terrassen om te genieten van de heerlijke lente!

Met culinaire groet,
Tom Voets

Elfde editie muziekfestival Boer Zoekt Band

Boer Zoekt Band wordt dit jaar voor de elfde maal georganiseerd. (Archieffoto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De elfde editie van het gratis toegankelijke muzikale festival Boer Zoekt Band gaat komend weekend van start bij Café D'n Boer in Boxtel. Op zowel zaterdagavond als zondagmiddag en -avond zullen twaalf regionale bands met een Boxtelse link het podium betreden. En voor 'vrienden' van het festival worden die optredens zaterdag nog voorafgegaan door een speciaal 'vriendenoptreden'.

Boer Zoekt Band is al jaren een begrip in Boxtel. Dit komt mede door de muzikale achtergrond van kastelein en gastheer Harrie van Erp en organisatoren Guido van Eijk en Jeroen van Lier, door hun goede zorgen voor deelnemende muzikanten, maar ook door de vaak verrassende programmering op de drie podia. Er is zowel een binnen- als buitenpodium, waar zondag 6 mei om en om muziek gemaakt wordt. Tussendoor verzorgt een akoestische act de muzikale intermezzo's 'Op d'n hooiberg'.

Het festival begint zaterdag met een verrassingsact voor muzikale vrienden van het festival. Vanaf 20.30 uur zal de band Premium het spits van het voor het publiek toegankelijke deel afbijten met grunge en rock op het buitenpodium. Binnen wordt het programma vervolgd door The Nailbiters, een pas opgerichte band die is ontstaan uit Angela's Project. Zij spelen onvervalste rockhits. De bands De Band Van Vanavond en Jurgo zullen het programma afsluiten; De Band Van Vanavond buiten met rock, disco en funk met een hoge 'oooooh ja'-factor, en Jurgo binnen met rock in de stijl van The Strokes en Arctic Monkeys.

Op zondag trapt om 14.00 uur On The Edge het muzikale programma af. Deze band is eveneens voortgekomen uit eerdergenoemde muzikale project van de Angelaschool, dat zich daarmee hofleverancier van het festival mag noemen. Daarna zullen achtereenvolgens het rocktrio Teuk McGraig, akoestisch gitaarvirtuoos Luke V. Martin, fingerstylegitarist Dennis van der Sanden, rockband DGooch en de relatief nieuwe electrorockband SuperSonicSmashKids. Stammer Lee sluit het festival af.

Kijk voor meer informatie over de bands, en voor het programma op: www.stichtingboerzoektband.nl.

Vervolg van de voorpagina Boxtel, Liempde en Esch beleven bruisend Oranjeweekend

De klachten over het geluid wierpen een kleine smet op de verder zonder grote problemen verlopen Oranjefeesten. "Ook van de politie heb ik niets gehoord over problemen of opstootjes", vertelt Meister. Ook de horecaondernemers staan volgens de organisator eensgezind achter de nieuwe invulling van de Oranjefeesten. "Er zal best wel eens wat frictie zijn onderling, maar daar heb ik niets van gemerkt. Gemaakte afspraken zijn keurig nageleefd." En dat biedt perspectief voor de komende editie(s), want hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, is Meister ervan overtuigd dat de succesvolle pilot ook na drie jaar vervolg krijgt.
Inmiddels zijn de eerste namen voor de Kingsnight Fissa van 2019 alweer aangekondigd: Boxtelaar Tim Schalkx zal dan het podium betreden, evenals de Party Animals. Ook de Boxtelse Deejee Mr JeePee, pseudoniem van Jip van Krieken, is weer van de partij. Koningsnacht valt in 2019 op de vrijdag, waardoor de Koningsdagfestiviteiten en de Oranjebraderie drie aaneengesloten dagen vormen.

Liempde
Ook Liempde kan terugkijken op een mooi 'Koningsweekend'. De Liempdse gedecoreerden werden vrijdag ontvangen op het voormalige gemeentehuis, waar zij in het zonnetje gezet werden. Na de toespraak van burgemeester Mark Buijs ontvingen zij een aubade van fanfare Concordia. Daarna startten de activiteiten voor de jeugd in het Concordiapark. Kinderen deden spullen van de hand op de vrijmarkt, leefden zich uit op de springkussens en speelden wedstrijdjes op het pannaveldje. De oudere Liempdse jeugd kon bovendien afsluiten met een disco in jeugdhuis Pius X.

Esch
Na de opening van de dag in dorpshuis De Es, vervolgde het programma zich op het Marktplein en het Pannenkoekenbos, waar vertier was voor jong en oud. Daarbij werd ook nog eens 750 euro opgehaald voor Alpe d'HuZes.
Primeur in Esch was het Konings-ontbijt in dorpshuis de Es, waar alle (oud)gedecoreerden uit de gemeente Haaren voor uitgenodigd waren. Na het ontbijt werden de tafels aan de kant geschoven voor het officiële programma, waarbij alle (oud)gedecoreerden uit Esch verwelkomd werden door het mannenkoor, gilde Sint Willebrordus en muziekvereniging Sint Willibrordus. Burgemeester Zwijnenburg-van der Vliet ontving alle gedecoreerden en werd hierbij geassisteerd door jeugdburgemeester Amélie Béaart. Er werden dit jaar lintjes uitgereikt aan Hans van der Lee, Jan van Gerven, Martje Bekkers-Habraken en Sjaan van Gerven-van de Zande. Zij werden te woord gestaan door spreekstalmeester Hans van Bussel.

In de middag was er voor ieder wat wils. Het Bacchus organiseerde weer een leuke fietstocht na het middaguur, waarvan 50 euro van de opbrengst naar Alpe d'HuZes gingen. Een aantal gedecoreerden sloot aan bij de bingo, die ook dit jaar weer in het Pannenkoekenbos plaatsvond. Tegelijkertijd werd er op het Marktplein flink gesprongen op het springkussen en geklauterd op de stormbanen. Op het midden van het plein nam een aantal kinderen deel aan de rommelmarkt, waar zelfgemaakt lekkers als zoete broodjes over de toonbank gingen.

Vervolg van de voorpagina C95, SP, INbox en D66 vormen nieuwe coalitie

In de nieuwe wethoudersposten zijn enkele kleine verschuivingen te zien ten opzichte van de afgelopen bestuursperiode. Zo krijgt wethouder Eric van den Broek in zijn portefeuille de complete verantwoordelijkheid voor economie, zowel op lokaal als regionaal niveau. Dit op uitdrukkelijk verzoek van ondernemers en het bedrijfsleven. Marusjka Lestrade neemt het jeugdbeleid plus de Wmo onder haar hoede. Dit beleidsterrein was eerst verdeeld tussen twee wethouders, maar de nieuwe verdeling wordt efficiënter geacht door de coalitiepartijen. Herman van Wanrooij, financiën en sport, en Peter van de Wiel, ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, houden hun huidige portefeuilles.

Het nieuwe beleidsprogramma heeft de voorlopige titel 'Meewerken in tijden van verandering' meegekregen en pakt door op de weg die de coalitie vier jaar geleden insloeg. Daarnaast wordt stevig ingezet op enkele grote transities waar we volgens de coalitie voor staan op het gebied van energie, ruimtelijk domein, sociaal domein en de relatie tussen overheid en burger.

Op 8 mei wordt naar verwachting de definitieve versie aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna het programma na eventuele aanpassingen 5 juni definitief gemaakt wordt. Op 3 juli verwachten de coalitiepartijen ook de financiële onderbouwing rond te hebben.

Wonderschoon

Over Jan van der Krabben
Na ruim veertig jaar werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking schrijft Jan van der Krabben (woonachtig in Berlicum) al ruim 13 jaar columns voor weekbladen die in Sint-Michielsgestel verschijnen. Onlangs heeft hij een boek gepubliceerd met de titel 'Tijdloze krabbetjes'. Een paar keer per jaar schrijft hij ook voor het parochieblad van de parochie Heilige Augustinus (Berlicum, Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek). Verder publiceert hij een maandelijkse column in de nieuwsbrief van BRES (KBO afdeling in Berlicum/Middelrode) en schreef hij voor 'Thuis in het Nieuws' en Balkumbrij. De onderwerpen zijn heel divers van aard.

Het seizoen van de popfestivals is onlangs weer van start gegaan. Paaspop in Schijndel met zijn vele muziekpodia was als je de kranten mag geloven een geweldig evenement. Daar kan een simpele schouwburg met een zaal met achthonderd stoelen niet meer tegen op. Nu ben ik geen kenner van de huidige rockmuziek of hoe de verschillende muziekstijlen van de popmuziek ook mogen heten. Gezien de enorme belangstelling voor al die festivals moet ik aannemen dat vooral jongeren ervan genieten. Mij zelf lukt dat niet goed meer. Het klinkt vaak te hard. De teksten worden op schreeuwerige wijze vertolkt zodat ik er niets van kan verstaan. Ook de massaliteit van het aantal bezoekers, stel je voor dat je daar tussen moet staan, weerhoudt me ervan een popfestival te bezoeken.

Een week na Paaspop bezocht ik een matineeconcert in het Theater aan de Parade in Den Bosch. De philharmonie zuidnederland onder leiding van chef-dirigent Dmitri Liss speelde verschillende composities van Ludwig van Beethoven (1770-1827), een Duitse componist, musicus, virtuoos en dirigent. Na de pauze speelde het orkest zijn ‘Zevende Symfonie’ (1813). Een stuk van bijna veertig minuten, zo wonderschoon. Nu krijg ik van klassieke muziek niet zo snel kippenvel. Maar deze keer was ik werkelijk helemaal beduusd van de prachtige muziek. De symfonie is geschreven voor twee fluiten, twee hobo’s, twee klarinetten, twee fagotten, twee hoorns, twee trompetten, pauken en strijkers. Richard Wagner, een bewonderaar van Beethoven, noemde de symfonie, refererend aan de levendige ritmes in het werk, de ‘apotheose van de dans’. Het werk werd tijdens zijn leven niet door iedereen bewonderd: Carl Maria von Weber bijvoorbeeld beschouwde de chromatische baslijn in het coda van het eerste deel (wat dat ook moge zijn) een bewijs van het feit dat Beethoven ‘rijp was voor het gekkenhuis’.

Als je de levensgeschiedenis van Ludwig van Beethoven leest dan verbaast het je dat hij in staat is geweest zulke prachtige muziek te componeren. Hij had geen gemakkelijke jeugd. Werd enorm op zijn huid gezeten door een vaak dronken vader. Gedurende zijn leven kreeg hij steeds meer last van doofheid. In het jaar dat hij zijn zevende symfonie componeerde moet hij welhaast geheel doof zijn geweest.

Waarom vertel ik u dit alles? Bij het verlaten van de schouwburg moest ik denken aan al die jonge bezoekers van Paaspop. Ik had zo juist de magische symfonie van Beethoven beluisterd in een zaal met louter ‘grijze koppen’. Geen enkele tiener of twintiger te ontdekken. Wat jammer toch, dacht ik, dat de jeugd verstoken blijft van zulke prachtige muziek. Zullen de generaties na ons bij het ouder worden toch nog belangstelling krijgen voor de klassieke werken van Mozart, Beethoven, Haydn, Wagner en vele anderen? Of zal deze muziekvorm wegkwijnen en beluisterd worden door slechts enkele liefhebbers die van jongs af aan gepakt worden door de klassiek muziek? Mogelijk zijn de schouwburgzalen over enkele tientallen jaren bij concerten slechts voor een klein deel bezet door nieuwe ‘grijze koppen’? Of zullen vele huidige popfestivalbezoekers op latere leeftijd toch nog geraakt worden door de schoonheid van de klassieke werken? We zullen het niet weten.

Een stimulans kan zijn: laat alle middelbare scholieren tijdens de muziekles voor één keer verplicht luisteren naar de ‘Zevende Symfonie’ van Beethoven. Ze zullen het nooit meer vergeten.

Foto: Heemkunde Boxtel

Briefhoofd van Van Oerle Weverij

De tekenaar heeft zich wel wat vrijheden verworven, maar sommige details kloppen precies.
Dat er een trein rijdt, is misschien niet geheel toevallig. Voor 1865, voor de komst van de spoorlijn en het station in Boxtel, is er ooit sprake geweest om het station ter hoogte van de watermolen in de Molenstraat te bouwen. Stel je eens voor hoe anders Boxtel er nu uit zou zien.

Eigenaar winnend KiKa-lot gezocht

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Boxtelaar Patrick van den Aker, die in november de Marathon van New York loopt voor KiKa, is op zoek naar de winnaar van de loterij waarmee hij de afgelopen weken geld inzamelde voor zijn sponsorloop.

Het winnend lot draagt het nummer 830, en levert een waardebon van 50 euro voor Restaurant De Rechter op. De koper van het winnende lot is echter vergeten zijn of haar naam en telefoonnummer op het papiertje te schrijven.

De koper van het lotje kan zich bij Patrick melden via 06-30885450 en op vertoon van het winnende lot de prijs alsnog incasseren. Mocht de koper zich niet binnen twee weken melden (met lotje), dan wordt er een ander lot getrokken.


't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2 Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Te Koop gevraagd:

Complete inboedels - Gebruikte eiken meubelen - Barok en antiek, Tel: 0621839778

12 / 16

Aanvullingen week 17

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
- Dorpsstraat 37, verbouw horecagelegenheid met bovenwoning tot 3 woningen
- Rosenhofstraat naast huisnummer 17, realiseren deel project Red de Bij

Verleende omgevingsvergunningen
- Heuvelstraat/Hezelaarse Akkers, aanleggen generatietuin en realiseren deel van het project Red de Bij, met uitzondering van het planten van fruitbomen op de akker
- Schouwrooij 16a, uitbreiden bedrijfspand
- Smaldersestraat 11, bouw woning

Bekendmakingen week 18

Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Het Klaverblad 13, constructief aanpassen en interne verbouwing bezoekerscentrum
- Munselse Hoeve kavel 6, bouw woning
- Oirschotseweg 12, wijzigen en uitbreiden inrichting
- Roderweg/Barrierweg, rooien: bomen aan beide zijden van de weg
- Vendelstraat perceel achter huisnummer 43, rooien: 1 kastanje en 1 populier

Ingetrokken aangevraagde omgevingsvergunning
- De Werft 1, plaatsen erker aan voorgevel

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
- Eikendaal 4, rooien: 4 eiken uit voorerf (berm)
- Prins Hendrikstraat 62, vervangen condensors op het dak en de handelsreclame aan de gevels
- Mezenlaan 5, vernieuwen dak en plaatsen overkapping

Verleende omgevingsvergunningen
- Grote Beemd aan de overzijde van huisnummer 19, rooien: 10 bomen (elzen en kastanjes) uit de Dommeloever in park Stapelen met herplant met 10 zwarte elzen
- Het Gescheurde Hemd naast huisnummer 36, rooien: 1 plataan uit perk naast garage
- Koolhof 13, rooien: 2 eiken uit achtertuin met herplant van 2 inheemse fruitbomen
- Maastrichtsestraat in het park Oosterhof nabij vijver, terugplaatsen kunstwerk 'in gesprek' op een heuvel
- De Mulder 6, vervangen raamkozijn aan voorzijde woning
- De Papiermaker naast huisnummer 40, rooien: 2 lindes naast woning met herplant van 2 rode esdoorns aan de overkant in het plantsoen
- Stationsstraat 51, rooien: 1 es uit achtertuin
- Zonneglans 14, realiseren carport/overkapping aan achterzijde perceel

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
- Markt 31, oprichten afhaal- en bezorgrestaurant

Besluit MER- beoordeling
- Boseind 10, veranderen biologische afvalwaterzuivering. Er is geen aanleiding voor het opstellen van een MER.

Toestemming voor verbreden bestaande uitweg
- Vorsenpoel 114

Toestemming maken nieuwe uitwegen
- Munselse Hoeve 23, aanleggen nieuwe uitweg
- Runmolen, kadastraal bekend sectie E nummer 3324, aanleggen nieuwe uitweg

Evenementenvergunning
- Oogstfeest/Proeflokaal, verleende vergunning voor dit evenement op D'n Tip aan de Barrierweg op zondag 23 september 2018 van 13.30 tot 18.30 uur

Verkeersbesluit
- Instellen parkeerschijfzone in gedeelte Baroniestraat tussen de Breukelsestraat en de Pastoor Erasstraat

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

                                                                                        

GEMEENTE INFO
Oud papier:
04-05 Kalksheuvel
09-05 Kalksheuvel
09-05 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

13 / 16

Wessel Oltheten geeft muziek 'een smoel' Lennisheuvelaar masterde in zijn geluidsstudio nieuwe album DeWolff

Wessel Oltheten. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Lennisheuvelaar masterde in zijn geluidsstudio nieuwe album DeWolff

Lennisheuvel – Verstopt in het buitengebied van Lennisheuvel ligt de geluidsstudio Spoor 14 van Wessel Oltheten (34). Op zich niets bijzonders zou je zeggen, totdat je eens op onderzoek uitgaat welke artiesten er bij hem over de vloer zijn geweest: Nederlandse bekendheden als Don Diablo, Navarone en Tim Knol, maar ook internationale grootheden in de muziek, met als klapper een samenwerking van Michael Jackson en Akon, waarvoor Wessel een deel van de arrangementen heeft opgenomen. Deze week komt een nieuw project uit Spoor 14 rollen: de nieuwe plaat van de bluesrockers van DeWolff is er gemasterd.

Het was een zonnige nazomerdag in september toen de reporter van DeMooiBoxtelKrant erop geattendeerd werd dat de Nederlandse band DeWolff in Boxtel gesignaleerd was. De doorgaans betrouwbare bron leek behoorlijk overtuigd, dus het leverde een telefoontje naar het management op. Daaruit bleek dat de band inderdaad in Boxtel was. Preciezer: in Lennisheuvel.

Zo kwam het dat dezelfde reporter ruim een half jaar later aanbelt bij de boerderij in het buitengebied van het kerkdorp. Niets wijst op het feit dat op dit adres een populaire studio gevestigd is. Zijn collega's zijn in ieder geval razend enthousiast over de jonge Brabander, zo wijst een korte speurtocht langs de recensies op zijn boek over het mixen van muziek uit.

Van bugel naar bandje
Wessel loopt al naar buiten als het toegangshek openzwaait. Hij woont vanaf zijn vierde in Lennisheuvel, daarvoor in Esch. Hij vertelt hoe hij op jonge leeftijd bij de lokale fanfare speelde. Bugel. "Toen ik 12, 13 was merkte ik al snel dat dat misschien niet meer het beste instrument voor mij was", lacht hij. "Drummen paste beter bij de muziek waar ik van hield."

Samen met wat klasgenoten werd een bandje opgericht dat repeteerde bij Wessel thuis. In de schuur die nu omgebouwd is tot studio. "Natuurlijk wilden we ook optreden, maar daar moest je ook opnames voor hebben", vertelt de geluidstechnicus. En zo startte zijn carrière. "Dat was toen heel primitief, op cassettedecks. Ik huurde een mengpaneeltje, volgens mij hier op het industrieterrein. Microfoons kon ik van mijn drumleraar lenen. Ik geef mijn studenten nu de opdracht om ook een tijdje zo primitief te werken, om de basis te leren zonder afleiding door de talloze mogelijkheden van de computer", legt Wessel uit. Hij geeft namelijk ook les aan de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), waar hij muziek en technologie studeerde. Nu maakt hij zelf studenten wegwijs in de audiowereld.

Die studenten, daar steekt hij soms zelf ook nog wat van op, want anders dan een professional, worden zij nooit beperkt door tijd- of geldnood in hun projecten. "Zij worden nog niet gekleurd door hun werk. Ze bewandelen soms enorme zijwegen, waar dan weer nieuwe inzichten uit komen."

Spoor 14
Sinds 2005 bestaat zijn eigen studio, Spoor 14. De voornaamste werkzaamheden bestaan intussen uit het mixen en masteren van muziek (het nabewerken van opnames). Bij opnemen hebben veel mensen nog wel een beeld, maar mixen en masteren zijn abstracter. Mixen kun je vergelijken met het inkleuren van de ruwe opnamen: het zoeken en benadrukken van de 'hoofdrolspelers' en de 'bijrollen'. Daarbij is het van belang, aldus Oltheten, dat het nummer meteen bij de eerste keer luisteren al goed 'staat', en dat bij de tiende keer luisteren nog details te horen zijn die het interessant houden.

Dit is te bereiken door bijvoorbeeld bepaalde frequenties te benadrukken, instrumenten op een bepaalde locatie in het stereobeeld te plaatsen, de klankkleur (dof of helder) aan te passen, of instrumenten meer of minder prominent aanwezig te laten zijn. "In een vrachtwagen zit bijvoorbeeld veel laag. En in glasgerinkel veel hoog", schetst Oltheten. Hij legt uit dat hij – in theorie – ook de hoge tonen uit het vrachtwagengeronk zou kunnen benadrukken om tot een andere klankkleur te komen. Door daarmee handig te spelen, en nèt vóór een prachtige zanglijn bijvoorbeeld de instrumenten iets ruwer te laten klinken, wordt de zang daarna nóg iets sprankelender. Soms krijgen de muzikanten 'huiswerk' mee. Als nét dat ene trompetlijntje niet lekker klinkt in het geheel, of er iets mist. Veel vaker echter, worden partijen weggelaten uit de eindmix. "Muzikanten hebben regelmatig de neiging alles helemaal vol te spelen", lacht Oltheten.

Mastering is veel subtieler dan mixen. Het is te vergelijken met een second opinion; het finetunen. "Ik zoek dan een gulden middenweg", geeft Oltheten wat raadselachtig aan. "De mix moet op alle apparaten goed klinken; oortjes, telefoon, HiFi-systemen en goedkope speakers. Die second opinion is nodig, want tijdens het mixen luister je zeker 4 uur naar dezelfde track. Als je daarmee klaar bent, ben je meestal ook echt letterlijk helemaal klaar met het nummer, en is het fijn dat iemand anders het nog even met frisse oren checkt!"

Niet vastpinnen op één stijl
Ondanks dat hij met grote namen werkte, loopt Oltheten er niet echt mee te koop. Deels is dat zijn eigen bescheidenheid. Deels is dat ook omdat hij zich niet teveel wil vastpinnen op één stijl of genre. Het werken met Pablo van de Poel (zanger/gitarist DeWolff) bestempelt hij als prettig: "Pablo is niet gek. Die weet precies wat hij wil en neemt dat op in zijn eigen studio. Daarna komt hij met een heel duidelijk idee naar mij toe." Dat is voor Oltheten prettig omdat hij dan heel gericht kan werken aan het perfectioneren van de eindmix.

Naast rock heeft Oltheten zich ook beziggehouden met techno en operamixen. Hoewel zijn muzikale voorkeur er niet direct naar uitgaat, brengt deze muziek ook eigen uitdagingen met zich mee. "De spanningsboog van een stuk van Wagner is heel anders. Zo'n stuk duurt soms wel 4 uur!" Zijn eigen muzikale voorkeur gaat niet uit naar één bepaald genre. "Ik geniet van muziek met expressie; de muzikale ervaring van het samen spelen. Alle onderdelen apart opnemen en eindeloos polijsten vind ik minder leuk.

Het nieuwe album van DeWolff, getiteld 'THRUST' en gemasterd in Lennisheuvel, wordt vrijdag gereleased. Op dit moment is Wessel bezig met een nieuw project van DeWolff-gitarist Pablo van de Poel. Dit album, Americanalog, kent sterke Amerikaanse invloeden. Ook werkt Oltheten al jaren samen met Wouter Budé, die zich vooral met opnames bezighoudt voor het 27 Tapes-label. Daarbij probeert het tweetal het livegevoel vast te leggen met goede bands en tracks die in één take worden opgenomen. De opnames zijn ook te vinden op 27tapes.nl.

Naast mixen, masteren, opnemen en lesgeven aan de HKU is Oltheten ook auteur van het boek 'Mixen met impact' (ISBN 9789081580779), waarin hij het mixproces inzichtelijk maakt voor muzikanten en producers in spe.


Marieke

Oke, ik kan het niet voor me houden. Ik heb een relatie, jaaaaaaaaaaaaaa. Bas Voets een vriendin, het valt niet te verzinnen. Voor het eerst in mijn 19-jarige bestaan is iemand gek genoeg geweest om het met mij aan te durven. En het is er ook nog eens eentje van de vrouwelijke kant, het geslacht waar ik op val. Dus dat kwam wel goed uit. De ongelukkige is Marieke, woonachtig in Oisterwijk. Sorry Marieke, als journalist doe ik niet aan bronbescherming. Dat kan zij heel goed weten want ze zit bij me op de opleiding.
Is zo'n studie toch nog ergens goed voor. Die 2.000 euro aan collegegeld is een schijntje, Marieke is onbetaalbaar. Ook ons mam was blij met Marieke, want door haar aanwezigheid ging mijn aanwezigheidspercentage op school als een raket omhoog. Lessen skippen zat er niet meer in. Al lag ik te creperen in bed met 48 graden koorts en voelde mijn maag aan als de Sledge Hammer in Bobbejaanland, ik moest en zou naar Tilburg gaan.

Na twee periodes bij haar in de redactie te hebben gezeten kreeg ik eindelijk genoeg zelfvertrouwen om dat leuke en knappe meisje mee op date te vragen. Tijdens het rondbrengen van DeMooiBoxtelKrant, ja u hoort het goed ja, DeMooiBoxtelKrant... Ik bracht een krant rond waar ik zelf in stond, aangestuurd vanuit het luxe kantoor van 200 bij 200 meter op de Markt, waar ze mij geen rooie cent gunnen. Nee grapje, love you medewerkers van DeMooiBoxtelKrant.
Waar was ik gebleven? Oh ja tijdens het rondbrengen van deze gratis krant. Ja, u mag uzelf heel gelukkig prijzen met het gratis en voor niets ontvangen van dit nieuwsblad. Er werken nondeknetters een paar man zich eigen helemaal te pletter in een in de zomer snikheet en in de winter ijskoud kantoor van 2 bij 2 meter om jullie je wekelijks leesgenot te geven! En ik bracht het resultaat dus rond.
Maar goed, waar was ik gebleven? Oh ja, tijdens het rondbrengen van dit gratis krantje appte Marieke me terug dat ze wel een keer uit eten wilde. Vamossssssssss, ik was door het dolle heen.

Na achtereenvolgens een etentje bij Texas Steakhouse, filmpje in de Euroscoop, avondje drinken in Casa di Voets, terrasje pakken in Oisterwijk en pannenkoeken eten met heel de family Nielen, was het moment daar. De lintwormen in mijn buik kwamen uit hun cocon en hadden zich getransformeerd tot vlinders. Ik wilde het gaan vragen, maar het moest wel op een speciale manier gebeuren. Gelukkig mocht ik gaan bepalen wat we gingen doen. De datum: woensdag 18 april, de locatie: in park Stapelen, de activiteit: picknicken. Ik had alles uit de kast getrokken. Chips, pinda's, nootjes, zoutjes, fruit, snoeptomaatjes, olijven en bier, het werd allemaal in de picknickmand gemikt.
Aan het eind van de middag in een idyllische setting kwam het hoge woord eruit. Marieke wil je met mij een relatie? Na een aarzeling waarin ik lichtelijk panisch werd, zei ze ja. Mijn dag kon niet meer stuk, veel gelukkiger had ik me zelden gevoeld. Ik mag enorm in mijn handjes knijpen met Marieke en hopelijk is ze er bij mijn volgende stukje niet vandoor gegaan met een andere columnist.

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 24 april
A-lijn: T van Bragt & T. Hoppenbrouwers 63,75% 2 W. de Langen & A. Bosveld 56,25%
3 T. van der Horst & T. Heidelberg 52,50% B-lijn: 1 J. van Oosterhout & M. Soederhuizen 71,67% 2 I. & G. Damen 61,25% 3 A. Broekstra & M. Wolsky 55,83%
Uitslagen 25 april
A-lijn: 1 P. Springer & T. Wouda 60,42% 2 C. Botermans & D. Tielman 60,16% 3 S. Tempels & L. Frankevijle 57,55%
Uitslagen 26 april
A-lijn: J. & J. van de Meerendonk 60,68% 2 J. Peerlings & R. van Stuivenberg 59,11% 3 T. Walbeek & R. van Wersch 58,33% C-lijn: 1 M. Smulders & M. Theloesen 67,01% 2 T. Bosveld & H. Hoogers 60,42% 3 C. Broeders & A. van de Ven 59,03%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 26 april
A-lijn: 1 F. van de Schans & K. Quinten 55,83% 2 A. van Aarle & A. van den Heuvel 53,75% 3 W. Renders & K. Voets 53,33% B-lijn: 1 L. & J. Vermulst 66,25% 2 M. van Overbeek & C. van Heeswijk 63,54% 3 H. Verdonk & T. van der Leek 60,63% C-lijn: 1 J. Janssen & J. van de Laar 57,64% 2 G. van Boeckel & M. van den Hoek 55,56% 3 C. Kapteijns & S. van der Laar 53,47%

Essche Bridgeclub, uitslagen
A-lijn: 1 H. van de Aa & J. Hereijgers 70,49% 2 A. Donhuijsen & M. den Ouden 56,60% 3 W. Gloudemans & J. van de Zanden 54,51%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 24 april
A-lijn: 1 T. Walbeek & H. Wolsky 70,83% 2 S. Tempels & J. Sweere 67,92% 3 H. van de Sande-Dimmers & J. van de Sande 58,00% B-lijn: T. van Roosmalen & J. van Helvoort 65,42%
2 A. van de Ven & L. Verstijnen 59,58% 3 L. Frankevijle & C. Pastoor 52,92%
Uitslagen 26 april
A-lijn: 1 A. van de Ven & M. Jessurun 59,38% 2 C. & J. Kerssens 55,21 2 T. van Roosmalen & F. van Roij 55,21%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 24 april
A-lijn: 1 J. Clercx & H. Peerlings 60,00% 2 H. Maas & P. Raaijmakers 57,50% 3 J. Schüller & J. van Doorn 54,17% B-lijn: 1 J. van de Borne & E. Jansen 69,69% 2 N. van de Meerakker & R. van der Heijden 60,52% 3 A. & P. Schoonen 59,22%

Biljart

Geboliesch, uitslagen week 17
De Poedelaars-De Kloosterboys        39-25

't Ivoor, uitslagen 23 t/m 26 april
Dagcompetitie 3-banden klein:
NAL 7-'t Ivoor 5        25-25
D'n Brouwer 2-'t Ivoor 6        29-23
D'n Brouwer 3-'t Ivoor 7        30-17

Voetbal

DVG, uitslagen 28 april
Erp JO9/4-DVG JO9/3        5-2
DVG JO9/4-Nulandia JO9/5        10-1
Rhode JO11/4-DVG JO11/3        2-8
DVG JO11/4-UDI'19 JO11/4        6-7
DVG JO15/1-Oss'20 JO15/1        1-4
Schijndel JO17/4-DVG JO17/2        3-0
DVG JO19/2-Avesteyn JO19/2        1-1
Zondag 29-04-2018
DVG 1-Braakhuizen 1        0-4
Sparta'25 3-DVG 2        0-1
DVG 3-Avanti'31 3        1-3
Schijndel 4-DVG 4        2-2
DVG 5-Schijndel 5        3-3
DVG 6-Sparta'25 8        2-2
DVG 7-Bl.Geel 13        3-2
UDI '19 13-DVG 8        3-0
Rhode 9-DVG 9         2-6
DVG VR 1-Rhode VR 1         0-6
Programma 5 mei
DVG JO8/1-Heeswijk JO8/2        10:30
DVG JO9/2-Boerdonk JO9/2G        10:30
DVG JO9/3-ASV'33 JO9/3        10:30
Top JO9/3-DVG JO9/4        09:00
DVG JO11/1-ELI JO9/1G        09:30
DVG JO11/2-UDI'19 JO11/3        09:30
DVG JO11/3-Blauw Geel JO11/3        09:30
Festilent JO11/3G-DVG JO11/4        09:00
DVG JO13/2-Volkel JO13/2        11:30
DVG JO15/2-Erp JO15/3        13:00
Rood Wit'62 JO17/2-DVG JO17/1        14:30
DVG JO17/2-Prinses Irene JO17/3        14:30
Blauw Geel JO19/3-DVG JO19/2        14:45
Programma 6 mei
PSV am.1-DVG 1        14:30
Mariahout 2-DVG 2        11:30
Ollandia 2-DVG 3        10:30
Bl.Geel'38 11-DVG 5        12:00
Rhode 6-DVG 6        12:00
Irene 2-DVG 7        10:00
DVG 8-Rhode 8        10:00
Nulandia 10-DVG 9        11:30
DVG VR 1-Gemert VR 2        10:00
Programma 7 mei
Schijndel JO15/4-DVG JO15/2        19:00
DVG JO17/1-Wec JO17/1        19:30
Programma 8 mei
ST Estria MO15/1-DVG MO15/1        18:45
Programma 9 mei
Blauw Geel JO9/2-DVG JO9/1        18:30
Rhode JO13/4-DVG JO13/2        19:00
DVG JO15/1-Blauw Geel JO15/1        19:00
Programma 10 mei
DVG 1-Nw. Woensel 1        14:30
DVG 3-SV Brandevoort 2        12:00
VOW 2-DVG 4        11:30
DVG 5-Avesteyn 5        10:00
DVG 6-Heeswijk 5        12:00
DVG 7-Avanti'31 6        10:00
Bl.Geel'38 14-DVG 8        10:00
DVG 9-EVVC 7        10:00
ST Estria 1-DVG VR 1        10:00

LSV, programma 3 mei
Oirschot Vooruit 4-LSV 4 (kwarfinale beker)        20:00
Programma 6 mei
LSV 1-SVG 1        14:30
LSV 2-Sint-Michielsgestel 6        10:30
LSV 3-Valkenswaard 6        12:00
Spoordonkse Boys 3-LSV 4        12:00
Programma 10 mei
LSV 3-Gestel 4        12:00
Uitslagen
Irene 1-LSV 1        0-1
Acht 4-LSV 3        4-4
LSV 4-Oirschot Vooruit 5        1-1

LBC, programma 5 mei
LBC JO11/2-Oisterwijk 1        11:00
LBC JO17/1-RKVVO 5        13:00
LBC JO19/1-Taxandria 4        15:00
Uitslagen
OVC 2-LBC JO11/2 5-1
Unitas 4-LBC JO19/1        1-9

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, uitslagen 29 april
Essche Boys 1-EMK 1        0-5
FC Engelen 1-ODC 1        0-3
Essche Boys VR 1-OJC Rosmalen VR 4        4-1
ODC 1- Wilhelmina Boys VR 1        0-2
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 6 mei
Acht 1-Essche Boys 1        14.30
Mariahout 1- Boxtel 1        14.30
ODC 1- Sint Michielsgestel 1        14.30
Den Dungen VR 1- Essche Boys VR 1        12.15
Best Vooruit VR 1-ODC VR 1        12.00
Programma 9 mei
Essche Boys 1-Boskant 1        19.00

Zaalvoetbal

Uitslagen 28 april
Heva/Van Weert-X2COM        6-4
Goossens advies-Grieks rest Corfu        3-4
't Hart van Boxtel-Tahadi        11-4
Langenberg/Dammers-Fysio De Dommel        4-1
Kwalitaria Strik-'t Geveltje        2-4
Uitslagen 30 april
Selissen Boys-Dobotex BV        2-2
Meneer Van Dommelen-FC Blokfit        2-8
Verbeij/Hanekroot-Vinyl en Tapijtwinkel        0-4

Duivensport

PV De Luchtpost, uitslag wedvlucht Boxtel vanuit Vervins 220 km, 616 duiven, 20 deelnemers
1 A. Blummel 2-3 Combinatie Van Rooij-Platenburg 4 Combinatie Pennings-Huiskes 5-8 R. van de Langenberg 6-7-10-13 B. van de Brand 9-12 Th. van de Langenberg 11. F. van Laarhoven 14 J. Hazenberg 15 F. Kapteijns

Jeu de boules

JBV De Walnoot, uitslagen regio Mix 29 april
1. Jos van Grinsven (3/23 punten) 2. Els Bekers (3/15 punten) 2. Ben Heutink (3/15 punten) 4. Ad Pennings (3/14 punten) 5. Jozef Pennings (3/12 punten) 6. Jan Voermans (3/10 punten)

Honk- en softbal

JRC Ducks, uitslagen 29 april                
Starlights H1-Ducks H1        14-12
Programma 5 mei
Ducks BM1-Hazenkamp BM1        11:00
Uden Red Sox JH1-Ducks JH1        14:00
Programma 6 mei
Blue Lions Tilburg H2-Ducks H2        10:00
Ducks JS1-Ridderkerk Rowdies JS1        12:00
Maastricht H1-Ducks H1        14:30

Rugby

RC Ducks, uitslag zondag 29 april
REL Dordtsche-Ducks Brabarians        113-0
Programma zondag 6 mei:
Ducks Junioren/Colts-Farnham U15 (UK)        13.00

Derde plaats voor Kay Karssemakers in eerste voorronde EK 85cc

Foto: Mikkel Wendelboe

Esbjerg (Denemarken) - Motorcrosser Kay Karssemakers nam afgelopen weekend deel aan de eerste voorronde van het Europees Kampioenschap 85cc in Denemarken. De 13-jarige Boxtelaar kwam hier sterk voor de dag en wist na een goede kwalificatie zaterdag op zondag een podiumplaats te veroveren. Hij begint hiermee sterk aan het EK 85cc.

De eerste van de vijf kwalificatiewedstrijden werd in het Deense Esbjerg verreden. De voorrondes van het EK 65/85 zijn verdeeld in vier Europese zones, de beste tien rijders van iedere zone krijgen na vijf wedstrijden een startplaats toegewezen voor de grote finale tijdens de GP in Loket eind juli. Nederland is ingedeeld in Noordwest-Europa, een van de sterkste Europese zones waar zaterdag gemiddeld zo'n zestig rijders zich probeerden te kwalificeren, en de beste veertig rijders door gingen naar zondag.

Foto: Mikkel Wendelboe
Foto: Mikkel Wendelboe
Foto: Mikkel Wendelboe
Foto: Mikkel Wendelboe
Kay Karssemakers. (Foto: Mikkel Wendelboe) Foto: Mikkel Wendelboe
Foto: Mikkel Wendelboe
Kay (r.) mocht als derde het podium beklimmen. (Foto: Mikkel Wendelboe) Foto: Mikkel Wendelboe
Foto: Mikkel Wendelboe

Op zaterdag begon Kay gemotiveerd aan de trainingen. Hij was ingedeeld in de tweede groep. In de vrije training verkende Kay het mooie zanderige circuit en zette de snelste tijd op de klok. Ook in de pre-kwalificatie had de jonge Boxtelaar al snel zijn draai gevonden en ook nu wist hij de snelste tijd te noteren. Hiermee nam hij de beste uitgangspositie voor de kwalificatierace later op de dag. In de kwalificatierace reageerde Kay goed op het vallen van het starthek en op een tweede plaats begon hij aan de wedstrijd. Al snel nam de Aalster Tentenbedrijf en Rijkers Bedrijfswagens gesponsorde rijder de leiding en wist hij met een strak tempo weg te rijden bij zijn achtervolging. Met een voorsprong van meer dan twintig seconden won Kay de kwalificatierace en had hiermee de tweede startplaats voor beide manches op zondag in handen.

Gemotiveerd begon het motorcross talent 's ochtends aan de warm-up. Dit was ook de eerste keer dat weekend dat hij te maken kreeg met de rijders uit de andere groep. Kay gebruikte de warm-up om de baan te verkennen en wist in de laatste ronde een zeer snelle tijd op de klok te zetten, slechts 0,2 seconde langzamer dan de snelste man. Dit gaf extra vertrouwen voor de manches.
In de eerste manche was Kay helaas niet goed weg aan het starthek en buiten de top 20 begon hij aan de wedstrijd. Tot overmaat van ramp kwam hij in de eerste ronde ook nog ten val waardoor hij helemaal terugverwezen werd naar de achterhoede. Pas als allerlaatste kon Kay op een veertigste plaats de wedstrijd hervatten en was het de kunst om zo ver mogelijk naar voren te rijden. Dit lukte hem prima en met enorm snelle rondetijden werd de ene na de andere rijder gepasseerd. Kay bleef vechten voor ieder plaatsje en doorgaan tot aan de laatste meter. Uiteindelijk kwam hij moegestreden op een knappe zesde plaats over de finish, kort in het achterwiel van de derde, vierde en vijfde man.

Gebrand op een betere start stond de Youth Pro MX-rijder achter het starthek voor de tweede manche. Ditmaal was zijn start duidelijk beter en net binnen de top 5 begon Kay aan de wedstrijd. Hij vond meteen het juiste ritme en wist zich in de eerste ronde op te werken naar een derde plaats. Ook had hij inmiddels de twee kopmannen in zicht en met snelle rondetijden kwam hij steeds dichterbij. In de derde ronde nam Kay met een mooie inhaalactie de tweede plaats over en ging op jacht naar de kopman. De 13-jarige crosser wist de achterstand van zo'n vijf seconde dicht te rijden naar de kopman en probeerde op verschillende plaatsen de aanval in te zetten. Er ontstond een mooi gevecht tussen beide rijders, maar uiteindelijk lukte het Kay niet om de winst naar zich toe te trekken. Met een minimaal verschil van 1 seconde kwam hij op een mooie tweede plaats over de finish.

Met een zesde en tweede plaats in de manches mocht Kay aan het einde van de dag als derde het podium beklimmen. Een knappe prestatie gezien hij in de eerste manche in dit Europese deelnemersveld vanaf een veertigste plaats moest komen. De jonge Boxtelaar liet dit weekend goede dingen zien, de snelheid was goed en hij vocht tot aan de finish. In de tussenstand om het Europees Kampioenschap 85cc bezet Kay na één wedstrijd de derde plaats. Aanstaand weekend staat het Dutch Masters of Motocross op het programma in Mill.


Terecht verlies na dikke winst voor DVG

DVG zette donderdag Nieuw Woensel met 2-6 aan de kant. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - In de inhaalwedstrijd tegen rode lantaarndrager Nieuw Woensel rekende DVG donderdag met ruime cijfers, 2-6, met zijn tegenstander af. Zondag hadden de Liempdenaren in eigen huis tegen SV Braakhuizen echter geen moment grip op hun tegenstander. Het werd een 0-4 nederlaag waar niets op af te dingen was.

Al vroeg in de wedstrijd tegen Nieuw Woensel donderdag kwam DVG op een 0-1 voorsprong. Sander van de Ven had zelf kunnen scoren, maar kwam niet goed uit met zijn passen en via de keeper kwam de bal bij Bas van Houtum die eenvoudig kon binnen schuiven. Even later werd een lange strakke bal vanuit de verdediging van Nieuwe Woensel door twee Liempdse verdedigers doorgelaten met de bedoeling dat Sten Traa deze eenvoudig kon oprapen, maar een van de aanvallers van Woensel had dit doorzien en kwam ertussen. Deze kans werd nu wel benut en dus stond het weer gelijk: 1-1. Bas van Houtum scoorde echter al snel zijn tweede treffer, toen Twan van den Broek de bal met een bloktackel veroverde en op hem kon afleggen. Hierna werd een ingooi van DVG door Nieuw Woensel volkomen verkeerd beoordeeld. De bal stuiterde vlak voor de keeper hoog op en met een simpel kopballetje kon Bart de Windt scoren. Toen een strakke voorzet vanaf de linkerkant door een verdediger van Woensel achter de eigen keeper werd geschoten was de ruststand bereikt: 1-4.

DVG zette donderdag Nieuw Woensel met 2-6 aan de kant. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG zette donderdag Nieuw Woensel met 2-6 aan de kant. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG zette donderdag Nieuw Woensel met 2-6 aan de kant. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG zette donderdag Nieuw Woensel met 2-6 aan de kant... (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG zette donderdag Nieuw Woensel met 2-6 aan de kant. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG leed zondag in eigen huis een terechte nederlaag tegen SV Braakhuizen. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG leed zondag in eigen huis een terechte nederlaag tegen SV Braakhuizen. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
DVG leed zondag in eigen huis een terechte nederlaag tegen SV Braakhuizen. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
...En leed zondag in eigen huis een terechte nederlaag tegen SV Braakhuizen. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde

Nieuw Woensel gaf zich echter niet zonder slag of stoot gewonnen en drukte DVG steeds verder naar achter. Met een diagonale schuiver werd het 2-4. Een kwartier na rust kreeg DVG een vrije trap toegekend, op zo'n 25 meter afstand en een beetje schuin voor het doel. Ideaal voor specialist Peter Versantvoort, die de 2-5 op het bord zette. De mooiste goal van de avond kwam van de voeten van Aaron van Dooren. Randje 16 met rechts geschoten en prachtig in de kruising: 2-6.

Terecht verlies
Zondag in eigen huis verliep de wedstrijd geheel anders. In de openingsfase hadden de gasten uit Geldrop DVG meteen al in de tang. Het eerste wapenfeit van DVG diende zich aan na een mooie lange rush van Sander van de Ven die tot de achterlijn doorging. Zijn voorzet sprong over de voet van de verdediger en kwam bij Bas van Houtum terecht die twee pogingen deed om de keeper te passeren. Dit lukte niet en het werd slechts een hoekschop. In de eerstvolgende aanval was het meteen raak voor de goed spelende bezoekers. Invallend doelman Rens van den Akker was kansloos: 0-1. Met deze stand gingen de ploegen de rust in.

Na rust was het meer wachten op een grotere achterstand dan de gelijkmaker. In de 68e minuut kon een verre ingooi niet goed weggewerkt worden en de bal bleef in de 16 meter liggen totdat deze opnieuw hoog werd ingebracht en binnen gekopt: 0-2. De 0-3 was de beslissing in de wedstrijd en de rest was eigenlijk een formaliteit. DVG kreeg nog één klein kansje door een vrije trap van Peter Versantvoort die door Bart de Windt bijna werd binnen gelopen, maar de keeper hield zijn doel schoon. In de slotfase scoorde Braakhuizen ook nog de 0-4. Al met al een terechte nederlaag van een beter voetballende tegenstander.

Volgende week speelt DVG uit tegen de amateurs van PSV. Deze wedstrijd wordt gespeeld op het trainingscomplex van de profs: de Herdgang. PSV staat zes punten boven DVG maar heeft ook één wedstrijd meer gespeeld.

DVG 2 won in Beek en Donk van Sparta '25-3 met het kleinst mogelijke verschil: 0-1. De DVG dames verloren thuis met ruime cijfers van de dames van Rhode. Het werd uiteindelijk 0-6. Milou Welvaarts werd verkozen tot Woman of the Match.

Jeugd Taverbo-Sabo in actie op NJK tafeltennis

Nijmegen - In de Jan Massinkhal in Nijmegen werd afgelopen weekend het NJK tafeltennis gespeeld. Op zaterdag kwamen de spelers met een B-licentie in actie.

Lars Strik, Rick van der Schoot, Nienke Strik en Sjoerd van Heerebeek van Taverbo-Sabo kwamen helaas niet verder dan de poulewedstrijden. Merlina Singh die voor het eerste jaar uitkwam bij de meisjes pupillen plaatste zich voor de halve finale, maar wist tegen Suze Dijk van Flash niet te verrassen. Singh mocht echter door het behaalde resultaat in de poulewedstrijden zondag een nieuwe poging doen bij de wedstrijden voor spelers met een A-licentie. Clubgenote Sanne van der Schoot kwam zondag op onderling resultaat net niet door de poulewedstrijden bij de meisjes welpen. Merlina Singh plaatste zich echter verrassend voor de kwartfinale, maar was kansloos tegen de nummer één van Nederland, Anna Peters.

Eerste team dagcompetitie 't Ivoor kampioen

Den Bosch - Het eerste team van de libre dagcompetitie nam vorige week deel aan de finale tussen vijf poulewinnaars in de afdeling 's-Hertogenbosch, bij Biljartcentrum JBGB in diezelfde plaats. Het team van 't Ivoor, dat bestaat uit Peter Franken, Jacques van Loon, Leo Huijbers, Toon Bevers, Fouad Hasbani en Theo Verhagen wist alle vier de wedstrijden te winnen en zo ongeslagen beslag te leggen op de eerste plaats. Hiermee hebben zij recht op deelnmae aan de Nederlandse Kampioenschappen in Nieuwegein.

Bij de afdeling 3-banden klein dagcompetitie werden de laatste wedstrijden van de competitie afgewerkt. Team 5 sleepte een remise uit het vuur, maar team 6 en 7 sloten het seizoen niet al te best af. Beide teams verloren hun ontmoeting ruim. Al met al deden de twaalf teams van 't Ivoor die deelnamen aan de competitie van de KNBB afdeling 's-Hertogenbosch het niet slecht.

Nipt verlies voor honkballers Ducks

Schijndel - Voor de honkballers van Ducks stond zondag de uitwedstrijd tegen Starlights in Schijndel op de planning. Het werd een wedstrijd waarin Ducks op een enkele inning na een goede pot speelde, maar de winst niet kon verzilveren.

Startend werper Jeroen van Nes begon ijzersterk aan de wedstrijd door in de eerste vier innings geen punt toe te laten. Ducks daarentegen wist wél punten binnen te slaan en scoorde in de derde inning twee punten op vier wijd en een veldfout, om in de vierde inning nogmaals twee punten te scoren op vier wijd, een geraakt slagman en een binnenveld honkslag van Thor van den Dool. De Schijndelaren vochten terug en Van Nes moest twee punten incasseren in de vijfde inning op twee honkslagen van Starlights. De Boxtelaren gaven niet thuis en in de zesde inning werd er maar liefst drie maal gescoord op honkslagen van Max Denteneer, Bram van der Horst en Van Nes.
Alles leek goed te gaan tot aan de zevende inning. Door een scala aan fouten en pech lukte het Ducks niet om uit de inning te komen met de voorsprong. Elf punten werden geïncasseerd in een inning waarin werkelijk alles mis leek te gaan. De tussenstand bedroeg 13-7. In de achtste inning kwam Ducks sterk terug door vijf punten te pakken en de stand naar 13-12 te brengen, maar het mocht niet baten. In hun slagbeurt pakten de Schijndelaren een punt terug op drie honkslagen. Hiermee was de eindstand bereikt: 14-12.

LSV wint derby van Irene

Lennisheuvel - In de rust van de wedstrijd zondag tegen het Gemondse Irene hield LSV-trainer Boy Obispo de Lennisheuvelnaren voor: wie het eerst scoort wordt de winnaar. Het bleek een vooruitziende blik, want de 0-1 van LSV-topscorer Abba (Abalatif Azzamad) was voldoende voor de eindoverwinning.

Boxtels veteranentoernooi dit jaar bij LSV
Zoals elk jaar gebruikelijk is, wordt de veteranencompetitie afgesloten met een onderling toernooi van de regio clubs. Een mooie gelegenheid om de oude garde van RKSV Boxtel, Essche Boys, ODC en LSV nog eens aan het werk te zien. Traditioneel wordt dit toernooi de eerste vrijdag van mei gespeeld, dit jaar valt dat samen met Dodenherdenking. Hier zal op gepaste wijze inhoud aan worden gegeven. De aanvang van de wedstrijden is 19.00 uur, ook zal de strijd om de Broertje Willems Penaltybokaal plaatvinden. De avond wordt opgeluisterd en afgesloten door DJ m'n Bruur.

Monsternederlaag voor rugbyers Ducks Brabarians

Boxtel - De rugbyers van Ducks Brabarians zijn in hun laatste wedstrijd van de competitie tegen een monsternederlaag aan gelopen. Voor een team waar diverse spelers ontbraken was kampioenskandidaat Dordtsche Rugby Club veel te sterk.

Omdat het doelsaldo van belang is voor het kampioenschap was Dordtsche Rugby Club gefocust om daar flink aan te werken. Dit lukte aardig, de teller stopte pas bij een score van 113-0. Desondanks is Ducks Brabarians op een keurige derde plaats geëindigd.
Dordtsche Rugby Club en de als tweede geëindigde Elephants waren duidelijk te sterk voor deze klasse.

Komende zondag is er in Boxtel bij Ducks weer internationaal rugby. De jeugd van Ducks ontvangt dan Farnham RFC U15 uit Engeland. Een mooie test voor de Boxtelse junioren en colts om zich te meten met dit Britse team.
De kick-off op sportpark De Wielakker is om 13.00. De traditionele afsluiting van het rugbyseizoen bij Ducks is op zaterdag 23 juni, het bekende Family Sevens toernooi zal dan plaatsvinden.

16 / 16

3-24 mei

Expositie oud-studenten St. Lucas
Your Story, Stationsstraat 33, Boxtel

3-31 mei

Expositie pentekeningen Elly van Weert
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Donderdag 3 mei

Gratis schilderworkshops
09.30 uur, Galerie La Veritá, Stationsstraat 80, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kienavond Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pubquiz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 4 mei

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Verhaaltijd
11.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Dienst Dodenherdenking
18.30 uur, Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Wandelen over de oevers van de Essche Stroom & Dodenherdenking
18.45 uur, 'De witte brug', Spankerstraat , Esch

Dienst Dodenherdenking
19.00 uur, St Jans Onthoofdingkerk, Dorpsstraat 36, Liempde

Stille tocht
19.20 uur, Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel
19.45 uur, St Jans Onthoofdingkerk, Dorpsstraat 36, Liempde

Dodenherdenking
20.00 uur, Begraafplaats Heilig Hart Kerk, Baroniestraat 24, Boxtel
20.00 uur, Concordiapark, Liempde

Zaterdag 5 mei

Kampinawandeltocht
07.30 uur, Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Tweedehandsmarkt voor goede doelen
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer; rikken hobby jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Feestelijke opening haven
18.30 uur, 'De witte brug', Spankerstraat, Esch

Zondag 6 mei

Kampinawandeltocht
07.30 uur, Jacob-Roelandslyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

Open Dag / Waterdag
10.00 uur, Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, Boxtel

Maandag 7 mei

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Honkbal iets voor jou? Train mee!
Vanaf 18.15 uur, JRC Ducks, De Voetboog 20, Boxtel

Pasavond bloedprocessie
19.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Dinsdag 8 mei

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Koffie met ZorgSamenBuurt Oost
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Jeu de Boule, doe je mee?
19.00 uur, Gilde Sint Antonius Abt, Oude Dijk 121, Liempde

Bewustzijnsontwikkeling.....een ontdekkingsreis naar jezelf
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Stichting Hobby Computerclub Boxtel
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 9 mei

Huiskamer; vlagjes knippen rikken jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pasavond bloedprocessie
19.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel