DeMooiBoxtelKrant

24 oktober 2018

DeMooiBoxtelKrant 24 oktober 2018


Bevrijding van Boxtel herdacht

Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - Bij het verzetsmonument in de Kampina aan De Roond werd zondag de bevrijding van Boxtel herdacht. Dit jaar luidde het thema 'Jaar van Verzet'.

Bij de herdenking waren enkele veteranen aanwezig die ook uitvoerig onder de aandacht gebracht werden tijdens de speech van burgemeester Mark Buijs. Ook werd natuurlijk stilgestaan bij de moedige Boxtelaren die destijds in de Kampina gestrande geallieerde paratroopers opvingen. "We kunnen ons wel inleven, maar we kunnen het niet beleven", aldus Buijs. "Het is moeilijk om te zeggen of wij op dat moment ook in verzet zouden treden. Niet iedereen kan een held zijn en dat geeft ook niet", vervolgde de burgemeester, doelend op de moed die nodig was om in verzet te treden. "Maar gelukkig zijn er wel mensen die het verzet in zijn gegaan", sprak Buijs alvorens een luid applaus voor de verzetsstrijders losbarstte.

Naast de burgemeester legde ook Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris een herdenkingskrans bij het verzetsmonument. (Foto's: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren
De burgemeester ging in gesprek met enkele veteranen. Foto: Ruud van Casteren

Ook het Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris was aanwezig om een vendelgroet ter ere van alle veteranen en gevallenen te brengen. Het gilde verzorgde eveneens de koffie na afloop. Het koperensemble van de Gildenbondsharmonie zorgde voor de muzikale omlijsting van de middag, door onder meer het Wilhelmus te spelen. Namens Scouting Boxtel was een delegatie jonge scouts aanwezig.

Toch was er naast alle ernst ook plaats voor een glimlach: toen één van de veteranen een foto uit zijn diensttijd liet zien aan Buijs, liet die op zijn beurt luidkeels aan alle aanwezigen weten wat een 'knappe vent' er op de afbeelding stond.

Onderzoek om verspreiding legionella via afvalwaterzuivering te voorkomen

Boxtel - Er komt extra onderzoek naar de verspreiding van de legionellabacterie via afvalwaterzuiveringen. Dit stelt minister Cora van Nieuwenhuizen naar aanleiding van de commotie die ontstond nadat het RIVM een forse toename van legionella in onze provincie constateerde. Die toename kwam voor een deel op het conto van afvalwaterzuiveringen in Boxtel en Son, die de bacterie in 2016 en 2017 ongemerkt verspreidden.

De manier waarop de legionellabacterie zich kon verspreiden via de waterzuivering, door de lucht en over lange afstanden, was tot dat moment onbekend. Toen zich in Boxtel in 2016 en 2017 veertien patiënten met legionellose meldden werd de link met de waterzuivering bij Vion dan ook niet meteen gelegd. Pas na uitvoerig onderzoek werd de bron, de zuiveringsinstallatie van HydroBusiness op het terrein van de vleesverwerker, opgespoord en uitgeschakeld. Vijf patiënten bleken hetzelfde legionellatype te hebben als ook in de waterzuivering werd aangetroffen.

De minister schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat de stijging van het aantal legionellabesmettingen aan meerdere factoren te wijten is, zoals vergrijzing, de toename van geneesmiddelengebruik waardoor het afweersysteem onderdrukt wordt en een toename van het aantal warme en vochtige dagen. Daarmee is de toename in Nederland volgens haar niet uniek als je het vergelijkt met andere landen. Ook de eerder genoemde waterzuiveringen in Boxtel en Son spelen waarschijnlijk een rol, zo stelt Van Nieuwenhuizen.

Omdat echter niet veel bekend is over de manier waarop de ziekte zich heeft verspreid in Boxtel en Son wil de minister aanvullend wetenschappelijk onderzoek. Dat moet duidelijk in kaart brengen of het nodig is om als Rijksoverheid extra eisen te stellen aan waterzuiveringen met betrekking tot de veiligheid en het voorkomen van de verspreiding van legionella. "Zonder dit inzicht is het niet mogelijk normen op te stellen en structurele maatregelen te nemen om besmetting te voorkomen", zo stelt Van Nieuwenhuizen. Het RIVM zal dit onderzoek uitvoeren.

Taizéviering in de Protestantse kerk

Boxtel - In de kerk van de Boxtelse Protestantse Gemeente aan de Clarissenstraat 18 is vrijdagavond 9 november weer een oecumenische Taizéviering. Deze interkerkelijke viering is voorbereid door leden van de Heilig Hart Parochie Boxtel en de Protestantse Gemeente Boxtel. Het thema van de viering is: 'Uitzien naar…'.

Rondom psalm 85 en een lezing uit de brief van Jakobus wordt er gebeden, gezongen en gemediteerd. Gelovigen en zoekenden worden van harte uitgenodigd voor deze viering. De cantorij van de Protestantse Gemeente onder leiding van Dirk Struycken, begeleid door pianist Ko Suurmond, zorgt voor de muzikale begeleiding.

De viering begint om 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie of thee.


KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 25 oktober        Bridge in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 26 oktober        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Dinsdag 30 oktober        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Rots        14.00

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 25 oktober        Kienen in De Kloosterhof        13.30
Vrijdag 26 oktober        Fietsen (alleen bij goed weer), vertrek vanaf Tooseplein        13.30
Dinsdag 30 oktober        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 31 oktober        Wandelen, vertrek vanaf het Raadhuis 10.00
                        Sjoelen in De Kloosterhof        14.00

Vrouwencontact Liempde

Dinsdag 30 oktober        Mindfit in De Kloosterhof        9.00
Woensdag 31 oktober        Keezavond De Kloosterhof        19:30

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Diabetes Fonds zoekt collectanten

Boxtel - Van 29 oktober tot en met 3 november wordt er gecollecteerd voor het Diabetes Fonds. Voor Boxtel worden nog collectanten gezocht. Heb je interesse, meld je dan aan via Henri van der Heijden (06-18557601) of via www.diabetesfonds.nl.

Contract Berry Dankers verlengd Penningmeester Gerard Schraverus legt functie neer

Boxtel - Centrummanager Berry Dankers blijft nog ten minste tot 1 januari 2020 deze functie bekleden. Dat maakte Stichting Centrummanagement Boxtel dinsdag bekend. Tegelijkertijd werd het vertrek van penningmeester/secretaris Gerard Schraverus aangekondigd. Voor zijn functie schrijft de stichting een vacature uit.

Schraverus legt zijn functie per 1 januari 2019 neer. Hij zat niet namens de horeca of retailsector in het bestuur maar was onafhankelijk lid, gevraagd door de stichting. Gerard blijft nog wel betrokken bij het centrummanagement als adviseur. Het bestuur is nu op zoek naar een nieuw onafhankelijk lid.

Dat het contract van Dankers wordt verlengd is volgens voorzitter Luc Broos een logisch gevolg van zijn uitstekend functioneren. "Hij initieert en helpt bij het organiseren van evenementen en andere activiteiten voor de bezoekers van het centrum, biedt een luisterend oor voor de ondernemers en zorgt voor de juiste contacten tussen alle betrokken ondernemers, inwoners en de gemeente Boxtel. Kortom het oliemannetje voor het centrum van Boxtel die we allemaal hard nodig hebben", zo geeft de voorzitter aan in een verklaring naar de media.

De stichting heeft er vertrouwen in dat Dankers het centrum door een roerige periode heen kan loodsen, waarbij de Markt een nieuw aanzien krijgt en de herinrichting van het gebied Binnen de Bruggen alweer voor de deur staat. Het bestuur van de Stichting Centrummanagement Boxtel heeft unaniem besloten het contract van Dankers te verlengen.

Centrummanagement is op zoek naar een opvolger van Schraverus. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden, hoewel een kandidaat uit Boxtel moet komen en aantoonbare kennis van en affiniteit met retail en horeca moet hebben. Ook mag het bestuurslid in spe zelf niet actief zijn in deze sectoren. Belangstellenden kunnen contact opnemen met voorzitter Luc Broos via 06-53991006 of lucbroos@zonnet.nl.

Informatieavond werkzaamheden Rolstoelvriendelijk Liempde

Foto: Jan van der Steen

Liempde - Het project Rolstoelvriendelijk Liempde, waarvoor de gemeente in 2017 geld beschikbaar stelde, gaat met de realisatie van een voetpad langs de Roderweg deze maand de eerste fase in. Het totale project omvat de verbetering van ruim zeven kilometer voetpad. Op 1 november is er een informatieavond in Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd om inwoners van Liempde bij te praten over de volgende fase van het project.

In april 2017 is het heringerichte centrum van Liempde geopend. Tijdens het voorbereidingstraject van deze herinrichting heeft SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) zich hard gemaakt voor de aanpassing van de kruising Roderweg-Barrierweg. Dit om een duidelijke verbinding tussen het heringerichte centrum en D'n Tip te creëren en hiermee tot een goede afronding van beide projecten te komen. Daarnaast is het de bedoeling met de aanpassing van de kruising het doorgaand vrachtverkeer te ontmoedigen door het centrum te rijden.

Gelijktijdig speelde het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde dat pleitte voor een volwaardig voetpad langs de Roderweg tot aan de Hamsestraat. Dit plan voorziet in het herstel en de aanleg van 7 kilometer rolstoelvriendelijke voetpaden/trottoirs vanaf de verschillende wijken/buurten naar het centrum van Liempde. Beide initiatieven zijn in samenwerking met de gemeente Boxtel ontwikkeld tot het project dat eind oktober van start gaat. De uitvoering van het project betreft een samenwerking tussen de gemeente, Rolstoelvriendelijk Liempde en SPPiLL.

Gefaseerd
Het project is opgesplitst in een aantal fases. Het eerste deelproject van Rolstoelvriendelijk Liempde start op 31 oktober met de realisatie van een voetpad langs de Roderweg. In voorbereiding is de fase met hierin straten in het westelijke deel van Liempde: Oude Dijk, Oranjelaan, Kerkstraat, Hogenbergseweg en Nieuwe Erven.
De volgende fase betreft straten in het oostelijk deel, namelijk Vlasspreistraat, Keefheuvel, Smidsepad, Kapelstraat en een gedeelte van de Vendelstraat (Kapelstraat tot aan Smaldersestraat). Op 1 november worden deze plannen en werkzaamheden toegelicht.

Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden gaat Brabant Water vervangingswerkzaamheden aan het waterleidingnetwerk doorvoeren in week 45 (5-9 november). Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de woningen. In week 44 tot en met 47 (29 oktober-23 november) worden de bomen die moeten wijken verwijderd en wordt de kruising Roderweg-Barrierweg onder handen genomen. Fase 2 duurt van week 45 tot en met 51 (5 november-21 december) met werkzaamheden aan de rijbaan en het voetpad tussen de Barrierweg en de Hofstad. Week 51 is ingeruimd voor het aanbrengen van de nieuwe bomen en beplanting.
In de weken van Kerstmis en Nieuwjaar (week 1 en 2) worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Tot slot wordt tot en met week 4 (25 januari) het project afgerond door het voetpad tussen Koestraat en Hamsestraat te realiseren.

Informatieavond
De bijeenkomst van 1 november start om 19.00 uur met een inloop met koffie of thee. Om 19.30 uur volgt een korte introductie door een wethouder van de gemeente Boxtel en een vertegenwoordiger van het burgerinitiatief Rolstoelvriendelijk Liempde. Zij geven uitleg over de plannen en werkzaamheden die verricht worden per deelproject. Na deze algemene introductie, splitst de groep zich. In verschillende ruimtes van D'n Liempdsen Herd wordt per straat een toelichting gegeven op de werkzaamheden aan de hand van werktekeningen. Ook is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De informatieavond is vrij toegankelijk; aanmelden is niet nodig.


Duizenden bloembollen voor Boxtel Oost

Enkele buurtbewoners planten de eerste bollen, met op de achtergrond het nieuwe bijenhotel. (Foto: Wauda Maas) Foto: Wauda Maas

Boxtel - Na de plaatsing van een insectenhotel vorige week op initiatief van buurtbewoners Fred en Miranda Bergman werden dit weekend ruim 1.600 bloembollen geplant aan de Europalaan.

Het insectenhotel en de aanplant van de bloemen maken deel uit van een burgerinitiatief dat zich uitstrekt door de hele wijk Boxtel Oost. In totaal zullen de komende tijd zo'n 8.000 bollen bij de Europalaan, De Kinderboerderij, de generatietuin, diverse scholen, de moskee, Gemeenschapshuis De Rots, de Robert Schumanlaan, het terrein van De Kleine Aarde en De La Salle de grond in gaan.

Berry Dankers (l.), hier geflankeerd door wethouder Eric van den Broek blijft in ieder geval nog tot 1 januari 2020 centrummanager. (Foto: Hans van Doorn) Foto: Hans van Doorn

Het initiatief startte met een oproep van Waterschap de Dommel op Facebook. Naar aanleiding daarvan zochten de buurtbewoners contact met de gemeente. Die zag wel iets in een insectenhotel aan de Europalaan.
Voor insecten zijn echter ook meer bloemen nodig. Daarom klopte imker Han Goossens, actief bij De Kinderboerderij, met het plan bollen te planten aan bij Landschapsfonds Het Groene Woud. Deze regionale instantie had een prijsvraag ter verbetering van de diversiteit op een ongewone manier uitstaan. Het landschapsfonds was positief over de Boxtelse bollenactie en besloot het project financieel te steunen. Naast Het Groene Woud hebben ook de gemeente en wijkraad Oost geld in het project gestoken.

Uitreiking Jonkers-van der Velden cultuurprijs 2018

Boxtel - De vijfjaarlijkse Jonkers-Van der Velden Cultuurprijs zal op vrijdag 2 november uitgereikt worden. Voor de tweede editie van de cultuurprijs zijn veertien aanmeldingen binnengekomen.

De jury laat weten dat inmiddels een prijswinnaar geselecteerd is. Deze ontvangt een bedrag van 2.500 euro, te besteden aan een cultureel of cultuurhistorisch project. Ook krijgt de winnaar een persoonlijk aandenken en een oorkonde. De Jonkers-Van der Velden Cultuurprijs is ingesteld in 2012 en werd voor de eerste keer in 2013 uitgereikt. Toen waren er negentien aanmeldingen. De eerste toekenning van de prijs in 2013 ging naar het Tweede Hendrik Verheesproject van de inmiddels opgeheven Stichting Cultuurgeschiedenis Boxtel - Meierij 'Hendrik Verhees'. Op 1 augustus 2014 waren alle activiteiten afgerond en werd de stichting opgeheven.

De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens een bijeenkomst in werkcafé De Link en de raadszaal van het Boxtelse gemeentehuis, ingang Dr. van Helvoortstraat. Het programma wordt muzikaal omlijst. Behalve voor genodigden, is de avond ook toegankelijk voor overige geïnteresseerden. Aanmelden daarvoor kan tot uiterlijk maandag 29 oktober door een e-mail te sturen naar cultuurprijsboxtel@gmail.com. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De ontvangst op 2 november in De Link vindt plaats tussen 19.15 en 20.00 uur. Om 20.00 uur vangt het officiële gedeelte in de raadszaal, inclusief een muzikaal intermezzo, aan. Na de prijsuitreiking wordt de avond informeel voortgezet.

Lezing Natuurgeluiden in Café 't Groene Woud

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde organiseert morgenavond, donderdag 25 oktober, een lezing over 'natuurgeluiden' in Café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat 23. In de lezing gaat spreker Bart Gras, van de Vogelwerkgroep Uden, in op verschillende geluiden die je in de natuur kunt tegenkomen.

Spreker Bart Gras is actief binnen Vogelwerkgroep Uden. Vogels en hun geluiden staan dan ook centraal in zijn lezing. Zo beschrijft hij hoe mensen geluiden ervaren, en hoe zij hier op reageren. Vervolgens komt aan bod hoe vogels geluid voortbrengen en welke boodschap zij daarmee overbrengen op soortgenoten.

Deze lezing gaat dus niet om het beeld, maar om het geluid van dieren. Dat maakt dat de lezing een heel andere insteek kent dan andere lezingen. Iedereen is welkom; de toegang is gratis. De lezing start om 20.00 en duurt tot 22.00 uur.

Herfstkleurentocht van de Keistampers

Boxtel - Wandelsportvereniging De Keistampers organiseert op zondag 28 oktober de veertigste editie van de Herfstkleurentocht. Deelnemers kunnen kiezen tussen afstanden van 7, 12, 20 en 30 kilometer. De organisatie heeft ook dit jaar gezorgd voor aantrekkelijke wandelroutes door natuurgebieden in de regio. Via Gemonde en Sint-Michielsgestel gaan de wandelaars op de langere afstanden tot Halder en Haanwijk.

Het startbureau is het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd 3 in Boxtel, waar
de 30 kilometer tussen 8.00 en 10.00 uur start, de 20 kilometer tussen 8.00 en
12.00 uur en de 7 en 12 kilometer tussen 9.00 en 13.00 uur. Het inschrijfgeld is 2 euro per persoon voor bondsleden, voor niet-leden 3 euro, voor kinderen zit er een consumptiebon bij. Het startbureau sluit om 17.00 uur. Meer informatie via dekeistampers@live.nl, www.dekeistampers.nl of 06-16211703.

99 bieren proeven bij Ehkimaz in Le Temps Perdu

Boxtel - Ook dit jaar zal Biervereniging Ehkimaz ('Een Halve Krat Is Meer Als Zat') weer een evenement organiseren waarbij maar liefst 99 verschillende bieren geproefd kunnen worden. Dit '99 Bottles of Beer' zal aanstaande zondag 28 oktober van 14.00 tot 19.00 uur plaatsvinden bij Eetcafé Le Temps Perdu, Markt 13 in Boxtel.

Het doel van deze middag is te laten zien, en vooral proeven, dat er voor iedereen wel een lekker bier te vinden is. Het belooft een gezellige middag te worden onder het genot van favoriete bieren of een ontdekkingsreis langs onbekende smaken: aan de bezoeker de keuze. Het motto van Ehkimaz luidt dan ook: 'Niet gieten, maar genieten!'.
De kosten bedragen 3 euro statiegeld voor een proefglas, munten zijn te koop voor 2,25 euro. Voor de echte fijnproevers is er weer een bar met negentien extra speciale bieren. Deze kosten twee munten. Aan de grote waslijn die door de kroeg gespannen is kunnen bezoekers zien welke bieren nog beschikbaar zijn, voor alle bieren geldt namelijk op=op.

Lampionnenoptocht Geitenwei

Boxtel - Kinderen tot elf jaar kunnen op vrijdag 2 november meelopen met een lampionnenoptocht door Selissen. Dit onder begeleiding van hun ouders, ondersteuning van de vrijwilligers van de Geitenwei en de medewerkers van Oranjestraat. De deelnemende kinderen verzamelen rond 18.30 bij de Geitenwei. Om 19.00 uur vertrekt de groep voor hun rondje door de wijk Selissen. De tocht zal tevens worden voorzien van een muzikaal tintje en bij terugkomst op de Geitenwei wacht de deelnemers een traktatie in de vorm van een mandarijn en kop warme chocolademelk. Deelname is gratis.

Oproep Essche groep achters: geef je op voor loting jeugdraad

Esch - Tijdens het 11-11-bal in Esch op zondag 11 november vindt onder andere de ludieke loting voor de jeugdprins(es), adjudant, ceremoniemeester en de elf leden van de jeugdraad plaats. Kinderen uit groep 8 mogen zich daarvoor opgeven. Omdat de jeugdcommissie geen gegevens heeft van kinderen in die leeftijd die bijzonder onderwijs of onderwijs buiten Esch volgen, roept zij hen op mee te doen aan deze loting. De inschrijfformulieren met toelichting over de taken van de jeugdraad, zijn af te halen bij Rick van de Ven, Hulsberg 13. Inschrijven kan uiterlijk tot maandag 28 oktober 00.00 uur.

Halloween Disco bij De Rots

Boxtel - Speciaal voor Halloween houden De RotsKidz op vrijdag 26 oktober een Halloweendisco bij Gemeenschapshuis De Rots. Die begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

De Halloweendisco is voor speciaal voor basisschoolkinderen. Dj Jelle zal tijdens het feest draaien. Natuurlijk mogen deelnemers zich verkleden in hun engste, mooiste of gekste halloweenoutfit, maar dit is niet verplicht. Er is een beloning voor de mooist uitgedoste bezoeker. Entree bedraagt 4 euro inclusief wat te drinken en te snoepen.

Tweedehandsmarkt in De Rots

Boxtel - Vogelvereniging Vogelvreugd Ons Ideaal houdt aanstaande zondag 28 oktober een tweedehandsmarkt in Gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel.

De gehele benedenverdieping wordt met ruim zeventig tafels vol tweedehands spullen omgetoverd tot één grote marktplaats. Tafels kunnen gereserveerd worden via jan@vogelvreugdonsideaal.nl of 0499-395181 (na 19.00 uur). De zaal is open vanaf 13.00 uur, om 16.00 uur sluiten de deuren. De entree bedraagt 1 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs bij De Rots

Boxtel - Gemeenschapshuis De Rots vormt op woensdag 31 oktober het decor voor een grote kinderkleding- en speelgoedbeurs. De beurs gaat om 20.00 uur open en de entree bedraagt 1,50 euro. Op de gehele benedenverdieping zullen particulieren hun spullen aanbieden voor een tweede ronde. Aanmelden daarvoor kan via kinderkledingenspeelgoedbeurs@gmail.com.

Halloween op Kinderboerderij

Boxtel - De Kinderboerderij in Boxtel viert woensdagmiddag 31 oktober Halloween. Tussen 14.00 en 16.00 uur mogen kinderen, al dan niet verkleed, pompoenen versieren en een windlichtje maken. Deelname is gratis, voor de pompoenen moeten de kinderen wel zelf zorgen.

Total Promotions – Ayold Zwaga

Of je nu een promotiebureau, reclamebureau, communicatiebureau, productstudio, drukkerij of creatief uitvoerend meedenker zoekt, bij Total Promotions vind je het allemaal. En sinds kort zelfs nóg meer. Ook voor print- en kopieerwerk kun je nu bij het allround bedrijf van Boxtelaar Ayold Zwaga (45) terecht. In een fris, nieuw kantoor aan de Industrieweg 4 op het Boxtelse Industrieterrein.

De service en begeleiding die Total Promotions al sinds 2006 biedt als reclamebureau, is ook bij de nieuwe copyshop vanzelfsprekend. "Als mensen hier komen voor een kopietje en het ziet er wazig uit omdat de resolutie niet goed is, dan helpen we daar natuurlijk bij", vertelt Ayold. "We denken met onze klanten mee, met drukwerk en reclame en nu dus ook met kopieerwerk. Of dat een afbeelding uit een boek is, een poster die vijf keer gekopieerd moet worden of een scriptie die uitgedraaid en ingebonden moet worden. Ook kunnen we zo de kwaliteit bewaken: als iemand aan het kopiëren is en toch niet geheel tevreden is over de uitstraling of kwaliteit van het bestaande materiaal, dan kunnen we bij wijze van spreken meteen aan de ontwerptafel plaatsnemen."

Belangrijk bij de werkwijze van Total Promotions is de open door policy; klanten kunnen altijd binnen lopen en worden direct geholpen. "Wij kunnen meteen actie ondernemen", aldus Ayold. "Kan iets gekopieerd worden of is het kwalitatief en prijstechnisch beter om te gaan drukken?, dat soort zaken regelen we dan. Voor ons heeft het ook veel voordelen, we kunnen de klant beter bedienen doordat we sneller kunnen handelen. En doordat ze bij ons binnenlopen zien ze wat we nog meer kunnen bieden, zoals kleding bedrukken en banners maken, folders drukken of complete huisstijlen ontwikkelen én deze ook aanbrengen op locatie."

Dat brede aanbod maakt Total Promotions ook uniek. Ayold: "Er zijn meer reclamebureaus, meer drukkerijen en meer copyshops, maar één bedrijf dat dat allemaal doet zie je niet vaak. Van het maken van een zwart/wit-kopie tot het ontwerpen van logo's en van promotioneel advies tot de montage van reclame op het bedrijfspand, de werkkleding en de auto's, het kan allemaal. Zwaga doet het dan ook niet allemaal alleen. "Niet meer!", lacht hij. "Als je zoals ik al twaalf jaar bezig bent, kun je wel eens tunnelvisie voor je eigen ontwerpen ontwikkelen. Wanneer iemand met verstand van zaken een andere invalshoek kiest, dan kan dat heel verfrissend werken. En omdat iedereen zijn eigen sterke punten heeft, bereik je samen een nog mooier resultaat. Ik kan bijvoorbeeld nu met klanten een visie bedenken en ideeën uitwerken, terwijl ik de grafische vormgeving overlaat aan iemand die op de hoogte is van de laatste technieken.

Zo kan Ayold zijn klanten geheel ontzorgen. En daarin gaat hij ver. "We bieden nu ook een gratis bezorgservice voor onze vaste klanten", vertelt hij. "Niet alleen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde, maar ook in bijvoorbeeld Oisterwijk, Esch en Best. Onze klanten hoeven niets meer te doen dan hun bestanden digitaal aan te leveren en wij bewaken het gehele proces, zetten na afloop het drukwerk bij ze op de balie en sturen de factuur direct naar de boekhouding. Zo hoef je als klant bij wijze van spreken je stoel niet meer uit." Maar dat mag natuurlijk wel, voegt Ayold er lachend aan toe, "want de koffie met goed advies staat altijd klaar!"

Industrieweg 4, 5281 RW in Boxtel, 0411-755425, totalpromotions.nl, info@totalpromotions.nl, Facebook @totalpromotions

Brasserie Cis bestaat één jaar

Lotte en Frenk staan achter de toog in hun jarige brasserie. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De datum 10 november 2017 staat in het geheugen van Lotte Tissen en Frenk de Wert gegrift. Het was de officiële openingsdag van hun nieuwe brasserie aan de Eindhovenseweg. De naam 'Cis' was een verwijzing naar het muzikale karakter (de muzieknoot C#) van het etablissement en eveneens de doopnaam van Frenk (Franciscus). Om de eerste verjaardag te vieren pakt Brasserie Cis in de maand november flink uit.

Al in 2016 zette Frenk zijn artiestenbureau 'Viking Entertainment' te koop om zijn droom – het openen van een gezellige, bourgondische brasserie – te realiseren. In september vorig jaar werd die droom werkelijkheid toen hij het pand waarin toen Dinercafé Knus gevestigd was, overnam van de toenmalige eigenaars. Na ruim een maand verbouwen opende Brasserie Cis haar deuren.

Het afgelopen jaar was druk voor Lotte en Frenk. Een echt 'opstartjaar', zoals ze het typeren. Dat blijkt ook uit de verschillende nieuwe zaken die zij het afgelopen jaar introduceerden. Zo opende Cis de afgelopen zomer een buitenspeeltuin die al direct opleverde waarop de eigenaars gehoopt hadden: het aantrekken van families met jonge kinderen. "Kinderen zitten natuurlijk nooit stil", lacht Frenk. "Die energie kunnen ze nu dus kwijt op de speeltoestellen bij ons in de tuin."

Ook gingen het afgelopen jaar de 'Lazy Sundays' van start: regelmatig terugkerende zondagen waarbij rustig getafeld kan worden onder het genot van livemuziek van Lotte en Frenk. Naast uitbaten van 'hun' brasserie is dat namelijk ook een van de pijlers waarop Cis rust: livemuziek.

Die livemuziek wordt ook teruggebracht in de nieuwe Cis-kwis. De eerste editie daarvan gaat van start op 2 november. Volgens Frenk is het geen traditionele pubquiz, omdat er veel meer wordt gewerkt met beeld- en geluidsfragmenten. Later zullen die fragmenten mogelijk vervangen worden door livemuziek van Frenk en Lotte. Zelf zijn zij al vele jaren muzikaal actief bij onder meer de coverband Tilt, maar ook als duo. Opgeven voor de Cis-kwis kan via info@brasseriecis.nl.

In de maand november gaat verder de Cis-proeverij van start: iedere donderdag kunnen gasten voortaan genieten van verschillende gerechten op de kaart, maar dan in kleine porties. Onbeperkt genieten voor 27,50 euro. Volgens Frenk was daar de afgelopen tijd vraag naar vanuit zijn klanten. De proeverij zal ook na november wekelijks op de donderdag herhaald worden. Wat niet herhaald wordt, en dus enkel tijdens de feestmaand geldt is een speciaal driegangenmenu dat de gehele maand voor 23,50 euro verkrijgbaar is.

Daarnaast is er speciaal tijdens de jubileummaand van alles te doen, zoals op 3 november met een 30+ avond. Daarbij zijn de 'oudere jongeren' welkom. Frenk en Lotte zullen die avond zelf een muzikale reis langs de Top 2000 verzorgen. Op 18 november is er weer een 'Lazy Sunday', ditmaal met zanger/gitarist Rudy. Verder is er tijdens de jubileummaand iedere zondag ook een 'Crazy Sunday', waarbij leuke feestkortingen gegeven worden.

Voor de toekomst heeft het eigenaarsduo nog verschillende zaken op de planning staan. Naast het verder uitbouwen van de Cis-kwis bestaat ook nog de wens om een kleinschalig festival te organiseren. Of dat er ook echt van zal komen is op dit moment nog niet duidelijk. "Maar we gaan het tweede jaar met een dikke glimlach tegemoet", aldus De Wert.

Voor meer informatie over Cis kun je terecht op de website www.brasseriecis.nl of de pagina volgen op Facebook en Instagram.

Serious Request: Lifeline komt door Boxtel en Liempde

Boxtel - De opvolger van het Glazen Huis, Lifeline, een tocht waarbij zes 3FM dj's verdeeld in drie wandelteams dwars door Nederland live naar Utrecht lopen, doet dit jaar Boxtel en Liempde aan. Dit maakte de radiozender maandag bekend. De actie loopt, net als de voorloper, in de week voor kerst (18-24 december).

Tijdens Lifeline gaan drie dj-teams door Nederland lopen om actievoerders te bezoeken en dus door het hele land heen live radio te maken. Op hun tocht van 171 kilometer zullen dj's Jorien Renkema en Rob Janssen ongeveer halverwege hun wandeltocht door Boxtel en Liempde komen. De dj's beginnen in Weert en wandelen via plaatsen als Ginderover, Boxtel, Gilze, Breda, Gorinchem, Lopik en Nieuwegein naar Utrecht.

Wanneer de populaire radio-actie onze gemeente aandoet is niet bekendgemaakt.

MUBO-lezing over redoutes in Boxtel

De in 2012 gerestaureerde en opgeleverd redoute aan de Konijnhoolsedreef in Boxtel. (Foto: Ruud van Nooijen) Foto: Ruud van Nooijen

Boxtel - Ruud van Nooijen verzorgt aanstaande zondag 28 oktober een lezing in Museum Boxtel (MUBO) over de ligging, rol en betekenis van de twaalf redoutes (veldversterkingen) die in 1839 in Boxtel zijn aangelegd. Zij waren onderdeel van een verdedigingslinie tegen de oprukkende Belgen.

Redoutes zijn kleine forten, die bestaan uit aarden wallen met een gracht. Achter de wal konden soldaten zich verschuilen met geweer en kanon. Van Nooijen laat zien waar ze in Boxtel hebben gelegen en vertelt over de historische politieke en militaire achtergronden, waarom ze werden aangelegd en uiteindelijk nooit werden gebruikt. Een belangrijk stukje vaderlandse geschiedenis bij het ontstaan van wat nu ons huidige Nederland is.

Als Napoleon in 1815 in Waterloo definitief is verslagen, is er bij de Europese machthebbers voldoende steun om aan de noordgrens van Frankrijk een staat te smeden tegen de eventuele toekomstige agressie van dat land. Dit wordt het Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I als soeverein vorst. Door allerlei oorzaken ontstaat irritatie, wat in 1830 leidt tot afscheiding van België. De Europese grootmachten hebben geen vertrouwen dat deze situatie garanties biedt voor de toekomst en starten vredesbesprekingen. Gedurende negen jaar weigert koning Willem I te komen tot een definitieve vredesregeling. Al die tijd verblijft het hele veldleger van circa 50.000 man in Noord-Brabant. Ook in Boxtel wordt een hoofdkwartier gevestigd in het nog bestaande statige herenhuis aan de Clarissenstraat 22, het voormalige notariskantoor. Begin 1839 zijn er signalen dat België agressief dreigt te worden. Er wordt een verdedigingslinie ingericht, waaronder de twaalf redoutes in Boxtel. Ze worden overbodig nadat op 19 april 1839 in Londen de vrede wordt getekend.

Ruud van Nooijen (71) is geboren en getogen Boxtelaar. Hij heeft vele cultuur-historische artikelen op zijn naam staan en is als deskundige verbonden aan MUBO.
De lezing start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur, zodat men koffieof thee kan pakken voordat de lezing begint. Tijdens de lezing is ook een koffie- en theepauze ingelast. De lezing zal tot uiterlijk 13.00 uur duren. De entreeprijs is voor volwassenen5 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 ouder. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang, mits onder begeleiding van een volwassene. Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of bij Willem van Vossen op 06-16041898.


(Foto: Jan van Oploo 1975) Foto: Jan van Oploo

Leijsenven
De oudere Boxtelaar kent het Leijsenven voornamelijk als zwembad en visvijver. In 1932 werd een plan aan de gemeenteraad aangeboden voor de aanleg van het zwembad. Boxtel had daarvoor al twee zwembaden gehad, waarbij de toenmalige huisarts dokter P.M. (Piet) Hoek de drijvende kracht was.

Het zwembad in het wandelpark Molenwijk had meerdere bassins. Twee ondiepe baden van 400 m2, twee halfdiepe baden van 900 m2 en twee grote baden van 3500 m2. Mannen en vrouwen zwommen gescheiden. Bij het zwembad werden veertig kleedhokjes gebouwd. Het was crisistijd en het werk werd daarom uitgevoerd door werklozen in het kader van de werkverschaffing.
Op 15 augustus 1933 werd het zwembad officieel in gebruik genomen.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Bron: 'Molenwijk, een bijzonder park' door Roger van Laere en Piet van Oers. Uitgave Probus 2009.

Scheefwonen versus kopen

Gaat het kabinet echt ingrijpen bij scheefwonen? De plannen waren nauwelijks gepresenteerd of de oppositie kwam al in verweer. Zij vindt het onterecht dat bij een inkomen vanaf € 41.000 huurders de maximale huurprijs van € 710 euro gaan betalen, ongeacht de woning waarin zij wonen. Gevreesd wordt dat vooral mensen met middeninkomens hard in hun portemonnee worden geraakt. Een optie is natuurlijk doorstromen naar een koopwoning. Dat kan aantrekkelijk zijn. Wij zetten de cijfers voor jou op een rij.

Nederland telt meer dan 250.000 'goedkope scheefwoners'. Dit zijn mensen die in voordelige huurwoningen wonen terwijl zij per huishouden meer verdienen dan € 41.000. Het kabinet vindt dat deze huurders de maximale prijs voor hun sociale sectorwoningen moeten betalen. Echter, daardoor kunnen de lasten per huishouden met honderden euro's omhoog schieten, want voor huurtoeslag komen deze mensen niet in aanmerking. Dat is een doorn in het oog van de oppositie.

Toch is de redenatie vanuit het kabinet ook begrijpelijk. Zij wil dat de sociale woningbouw beschikbaar blijft voor mensen die het het meest nodig hebben en wil mensen met hogere inkomens stimuleren om door te stromen. En daar zit de pijn. Want welke mogelijkheden zijn er om door te stromen? In de grote steden zijn de huurprijzen in de vrije sector torenhoog en een koopwoning is voor Jan Modaal in steden als Utrecht en Amsterdam onbetaalbaar geworden. Daar wordt in debatten vaak naar verwezen. Maar laten we eerlijk zijn: niet iedereen wil in de hoofdstad wonen en in andere delen van het land kunnen mensen met een middeninkomen nog wel een aantrekkelijk huis kopen. Om je een idee te geven, in steden als Zwolle, Dordrecht en Amersfoort zijn tussen de € 200.000 en € 250.0000 nog steeds huizen en appartementen te koop met een oppervlakte van meer dan 100 m2.

Net boven de twee ton is een aantrekkelijke prijsklasse, met name voor de middeninkomens die de bijkomende hypotheeklasten goed kunnen dragen. Stel: je hebt een gezamenlijk inkomen van € 50.000. Dan is het maximale hypotheekbedrag ongeveer 4,5 keer jouw jaarinkomen. Als je een huis koopt voor € 225.000, dan ben je aan bruto maandlasten ongeveer € 810 euro kwijt; netto circa € 720. Dan denk je misschien: dat is meer dan de maximale huurprijs in de sociale sector. Maar dat vergelijk gaat niet helemaal op. Het grootste deel van dat geld is namelijk voor de aflossing. Al zie je het niet, per jaar word je gemiddeld € 7.500 rijker.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Fenne van Wuijtswinkel (l.) en Harry Hendriks zijn twee van de vijf solisten die op zullen treden met het orkest. (Foto: Sander van Casteren) Foto: Sander van Kasteren

Kandidaten Denziz with the Stars zijn bekend
Acht Boxtelaren werken dansend naar finale toe

Boxtel - Wie mogen zaterdag 9 februari letterlijk hun beste beentje voor zetten bij de alweer zesde editie van Denziz with the Stars? Deze week werden de kandidaten bekendgemaakt; acht Boxtelaren die vanaf nu met hun professionele danspartners heel wat uurtjes op de dansvloer door zullen gaan brengen. De komende maanden werken zij toe naar de grande finale, waarin zij optreden voor de jury en het traditiegetrouw in grote getale aanwezige publiek.

Vorig jaar stal Joke van Heesch de show en won zij de eerste lustrumeditie van Denziz with the Stars (DWTS), de danswedstrijd van Partycentre Denziz waarbij bekende Boxtelaren gekoppeld worden aan professionele dansers met wie zij een dansact bedenken en uitvoeren. Wie zal haar dit jaar opvolgen? Marion Veenstra, eigenaresse van het Partycentre aan de Stationsstraat 71 in Boxtel, kon deze week de kandidaten bekendmaken aan de redactie van DeMooiBoxtelKrant: Mary van Stekelenburg van Restaurant Sjefke, Marie-Louise Boender van Boender Fitness, Anja Verhagen van Roseeke Lekker Lekker, Angelique Verheule van De Knokkers, Vincent Baaijens van Echdweil, Rudi van der Plas van The Red River Band, Hans van Erp van Dierenspeciaalzaak Boxtel en Marc van den Biggelaar van DA Drogisterij & Parfumerie Van den Biggelaar.

Viorig jaar won Joke van Heesch de vijfde editie van Denziz with the Stars. (Foto: Mark van der Pol) Foto: Mark van der Pol

Zoals elk jaar zullen de lezers van DeMooiBoxtelKrant in de speciale kersteditie, die dit jaar verschijnt op woensdag 19 december, nader kennismaken met de kandidaten. Tot die tijd wenst de redactie deze dansende Boxtelaren veel succes en plezier.

Harmonieën van Boxtel smelten opnieuw samen
Jubileumconcert ter gelegenheid van 110-jarig bestaan

Boxtel - De muzikanten van Boxtel's Harmonie en de Gildenbondsharmonie vormen zaterdag 17 november één groot blaasensemble. Gezamenlijk sluiten zij in Sportcomplex De Braken Boxtel de feestelijkheden af rondom het 110-jarig bestaan van beide muziekverenigingen. Dat gebeurt met de avondvullende jubileumprom 'The Sound of Boxtel'.

Net als bij het eeuwfeest in 2008, maar ook tien jaar dáárvoor bij het 90-jarig bestaan, smelten de twee harmonieorkesten zaterdag 17 november samen tot een mega-ensemble dat afwisselend wordt geleid door beide dirigenten: Jules van de Loo van Boxtel's Harmonie en Txemi Etxebarria van de Gildenbondsharmonie.

Muzikale rondwandeling
Het publiek wordt tijdens The Sound of Boxtel getrakteerd op een muzikale 'rondwandeling' door Boxtel; dat gebeurt via een audiovisuele tour. De te vertolken muziekstukken worden gekoppeld aan bekende plekken, zoals de Dommel en Kasteel Stapelen. Maar ook komt Boxtel muzikaal in beeld als spoorwegknooppunt en als centrum van nationaal landschap Het Groene Woud. Bovendien passeren enkele evenementen waarbij muzikanten van de twee verenigingen steevast een rol spelen de revue: carnaval in Eendengat, de avondvierdaagse en de Heilig Bloedprocessie. Ook de Boxtelse reus Jas de Keistamper laat zijn gezicht zien.

Voor de pauze klinkt een licht-klassiek repertoire waarbij video- en fotobeelden worden vertoond van de locaties die instrumentaal worden verbeeld. De Boxtelse filmer Peter Hacken heeft daarvoor opnamen gemaakt. In het tweede deel van het promconcert worden vooral poparrangementen uitgevoerd door de circa negentig muzikanten. Zij worden daarvoor aangevuld met een combo.
Vijf lokale vocalisten treden als solist op met het orkest: Fenne van Wuijtswinkel, Charlotte Pennings, Harry Hendriks, Sjef Kuijpers en Christian van Zogchel. Een twaalfkoppige ensemble uit de succesvolle Boxtelse rockopera Jesus Christ Superstar, die eerder dit jaar werd opgevoerd, doet ook mee. Het optreden wordt verder verlevendigd met dans: door breakdancer Ranil van Peperstraten (Rawneal) en zijn leerlingen. De band Almost Famous verzorgt de afterparty.

Jubileumprom The Sound of Boxtel begint zaterdag 17 november om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 15 euro en zijn te bestellen via thesoundofboxtel@gmail.com. Voorverkoop in Boxtel vindt ook plaats via telefoonwinkel Ring & Go aan de Rechterstraat 3, Bloemsierkunst Marimba aan de Van Beekstraat 5 en Cadeauwinkel Sjiek Kado aan de Breukelsestraat 28.

Hoe het begon
Klassenstrijd en de opkomst van een nieuwe woonwijk. Die lagen in de zomer van 1908 ten grondslag aan het feit dat in Boxtel in de leemte van een muziekkorps werd voorzien door de oprichting van liefst twee harmonieorkesten. Dat gebeurde in een tijdsbestek van krap anderhalve maand.
Door de jaren heen stonden beide verenigingen nogal eens als muzikale kemphanen tegenover elkaar, maar de laatste kwarteeuw gaat het aanmerkelijk beter. Momenteel wordt zelfs onderzocht of een vergaande vorm van bestuurlijke en organisatorische samenwerking mogelijk is.

'Halfedelstenen fascineren me'

"Al sinds mijn jeugd fascineren halfedelstenen me", vertelt Corry Veldkamp. Zij draagt graag sieraden die er mooi uitzien en glanzen. Maar wel het liefst van echte materialen, niet van plastic. Veldkamp: "Zo heb ik vroeger de winkels met mineralen en halfedelstenen ontdekt. Als ik zo'n winkel tegen kwam, dan moest ik naar binnen. Ik stond me te vergapen. Uiteindelijk ben ik ook stenen gaan kopen. Halfedelstenen, zoals amethist, turkoois en tijgeroog. Die laat je natuurlijk niet in een doosje liggen. En zo ontstonden mijn eerste creaties."

Sinds Corry met pensioen is, loopt haar hobby een beetje uit de hand. Zelfs als er wordt gekampeerd gaan de halfedelstenen en de andere materialen mee. Ze is op mooie dagen lekker buiten sieraden aan het maken. "Ja, en dan blijven mensen staan. Ze vragen of de sieraden te koop zijn. Ze zeggen: 'Dat wil ik ook wel doen'. En voor ik het wist, gaf ik op de camping workshops sieraden maken met halfedelstenen. Zo prachtig om te doen!", is Veldkamp enthousiast.

Aan het begin van de workshop stalt Corry alle doosjes halfedelstenen uit. In verschillende kleuren en maten. Er zit altijd wel iets bij wat iemand mooi vindt. Samen met gecoat staaldraad dat op zilver lijkt (allergie vrij), maak je colliers, hangers, oorbellen en armbandjes. "Ik neem altijd voorbeelden mee", vertelt Corry, "dat brengt de inspiratie op gang. Ik vind het leuk om te zien dat na een aanvankelijke aarzeling, iemand ineens een prachtige creatieve ingeving krijgt. Sommige mensen beginnen met heel veel stenen en kleuren en komen vervolgens tot de ontdekking dat minder meer is!"

Corry vertelt verder dat het leuk is om te zien als iemand de smaak te pakken krijgt en weer terugkomt voor een vervolgcursus of workshop. "We zijn niet alleen met de halfedelstenen bezig maar ook met elkaar. We leren van elkaar. Het gaat om de ontmoeting samen."

Binnenkort verzorgt Corry Veldkamp in het HobbyCentrum aan de Baroniestraat een korte cursus (12 euro) en een workshop (5 euro). Materiaalkosten bedragen gemiddeld 10 euro.
De korte cursus vindt plaats op 12 en 26 november en 10 december, 's morgens van 10.00 tot 11.30 uur. De workshop vindt plaats op 13 december van 9.00 tot 12.30 uur.
Meer informatie en aanmelden: www.hobbycentrumboxtel.nl.


Mijn Mooi Boxtel: Jeanne van de Ven

Foto: Jeanne van de Ven

Binnenkort zijn Esch en Boxtel één gemeente. Ik neem alvast een voorschotje en stuur daarom deze foto van de brug aan de Spankerstraat in Esch in het kader van Mijn Mooi Boxtel. Deze maand hebben wij met prachtig weer gewandeld in een prachtige omgeving langs de Essche Stroom.

Huisshow en e-bike seminar bij Liba Campers

Bart Schoones toont enkele campers uit de nieuwe collectie. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel/Liempde - Liba Campers organiseert aanstaande zaterdag in samenwerking met ELAN Bikes Support twee interactieve e-bike seminars in Liempde. Daarnaast zijn de deuren de hele week geopend voor belangstellenden die de nieuwe collectie campers van het merk Pilote willen bekijken of interesse hebben in een model uit 2018.

Omdat het merk Pilote net de nieuwe collectie van 2019 bekend heeft gemaakt, mag Liba Campers daar de komende week een leuke korting op geven. Ook de modellen uit 2018 kunnen op een forse prijsverlaging rekenen. Zo kan de Franse fabrikant rekenen op een volle portefeuille voor het komend seizoen en kan de koper erop rekenen dat hij zijn camper op tijd binnen heeft. Het gaat hard met de bestellingen, geeft ook Liba-eigenaar Bart Schoones aan. "De productiecapaciteit daar loopt natuurlijk op en als je nu bestelt moet je rekenen op een levering zo eind april."

De op het oog bijzondere samenwerking tussen de verkoper van campers en de verkoper van e-bikes is, volgens Schoones eigenlijk helemaal niet zo vreemd. "95 procent van de klanten die een camper kopen bezitten ook een elektrische fiets. ELAN heeft bijvoorbeeld een compact model die mee kan met een wat kleinere camper." Dat Schoones juist uitkwam bij ELAN is ook niet zo'n wonder aangezien hij en ELAN-eigenaar Evert Lans elkaar nog van vroeger, toen zij aan brommers sleutelden kende. Bij de seminars wordt informatie gegeven over alles wat je maar wilt weten over e-bikes: de actieradius, de verschillende aandrijfvormen en waar je op moet letten bij aankoop. Daarnaast zijn mensen ook welkom om vragen te stellen, aangezien Lans zelf de elektrische fietsen van binnen en buiten kent omdat hij les geeft aan de Tweewieler Academy.

Een moderne camper is niet goedkoop, maar als je kijkt naar de luxe die ze bieden is de prijs van zo'n 70.000 euro voor een instapmodel wel te verklaren. Volgens Schoones kiezen veel kopers voor een middenklassemodel van 6,5 tot 7,5 meter lang, voorzien van een uitgebreid optiepakket zoals zonnepanelen en een tv met satellietaansluiting. "Het is dan echt een nagenoeg zelfvoorzienend huisje op wielen", vertelt de verkoper. Naast de nieuwe modellen verkoopt Liba Campers ook tweedehandsmodellen en wat luxere campers.De gratis seminars op zaterdag worden gegeven om 11.00 en 14.00 uur bij Liba Campers aan de Hamsestraat 16a in Liempde. De ochtendsessie zit inmiddels vol. Alleen op zaterdagmiddag zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden daarvoor kan door een e-mail te sturen naar info@libacampers.nl.

"Vechtscheiding". Mijn buurvrouw laat dit akelige woord vallen en kijkt me met vochtige ogen doordringend aan. Een e-smoker, sterke koffie en diepe zucht volgen. "Een dikke, ordinaire vechtscheiding, daar zijn we in beland...".

Ik ben visueel ingesteld en zie twee ruziënde, schreeuwende mensen elkaar de haren uit het hoofd trekken. Maar mispoes, het blijkt een zeer stille strijd te zijn. Via mail, WhatsApp en advocaten, maar vooral níet mondeling. Omdat ze elkaar niet meer kunnen luchten of zien en afspraken niet na willen komen. Alleen nog willen communiceren via de kinderen of opgejut worden door hun nieuwe partner.

Ja echt waar, sommige nieuwe liefdes willen direct de boel overnemen; het gezin, de financiën en alle vrienden. Liefst de hele bubs zo snel mogelijk in één huis stoppen want dat scheelt weer zure centjes. Wat de kinderen zélf willen daar wordt niet naar getaald, zij moeten maar dealen met nieuwe broers of zussen en direct hun slaapkamers delen. En zeker niet brutaal zijn tegen de nieuwe bonuspapa of -mama, want het ideale plaatje mag vooral niet verstoord worden. Een vreemde die zich ineens in het gezin mengt en de ouder die het allemaal stiekem wel erg handig vindt, extra handjes en aandacht.
En het dan gek vinden dat de kinderen ander gedrag gaan vertonen. Afstand nemen. Boos zijn. Verdrietig. Angstig. Tics ontwikkelen. Opstandig worden. Onvoldoendes halen. Ook depressies komen steeds meer voor onder jongeren.

Mijn mond zakt open. Laat mijn eigen scheiding nu ook niet helemaal hosanna gegaan zijn maar het kan dus erger. Ik schrok van haar verhaal. Geen idee dat dit zich afspeelde in het huis naast mij. Het bewust dwarsbomen. De kinderen gebruiken als communicatiemiddel. Niet tot de deur willen brengen maar tot aan het begin van de tuin. Geen cent extra willen spenderen voor ze in het weekend, want de alimentatie is al zo hoog en betaald, of niet. Het uitspelen tegen elkaar; het treiteren, spullen niet willen teruggeven of meegeven. En tot overmaat van ramp; het blokkeren van de telefoon of niet willen reageren via de mail. Zodat er überhaupt geen enkele vorm van stille of schreeuwende communicatie meer mogelijk is. En dus de zoons of dochters het maar zelf op moeten lossen. Handig en meelevend ook, met al die stijgende co-ouderschappen, denk ik triest, wie zijn de dupe?

Want hoe mooi zou het in deze situatie ook kunnen zijn. Twee apart gelukkige ouders die samen aan kunnen schuiven bij ouderavonden, verjaardagen, afzwemmen, sportwedstrijden, diploma-uitreikingen, trouwerijen. Samen trots en blij kunnen zijn op hun huwelijk. Desnoods met nieuwe partners ernaast, in pais en vree. Dan heb je toch nog iets goeds gedaan samen, lijkt me.

Als buuf haar verhaal heeft gedaan lijkt dit laatste in hun geval bijna een utopie. Ik laat het even bezinken, wat kunnen wrok en rotcenten veel kapotmaken. Vooral de kinderen. Zij zijn onschuldig en ik verwens in mijn hoofd alle volwassenen die hun pure zieltjes bewust of onbewust extra krasjes geven. Mijn buuf kom er uiteindelijk wel sterker uit, buurman ook. Maar samen?

Nog ontdaan van alle informatie die middag stop ik mijn kinderen 's avonds in bed. Ik knuffel ze extra lang en stevig want morgen gaan ze naar papa. "Mam", zegt mijn jongste, "wist jij al dat wij een broertje of zusje krijgen?" Ik verslik me bijna maar zet snel mijn pokerface op. "Wat een leuk nieuws, schatje, wat vind jij?" "Het liefste wil ik dat júllie weer samen komen, in één huis."

Kunstlicht 99 zoekt nieuwe ruimte

Boxtel - Kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99 zoekt per direct een expositie/opslag-ruimte in Boxtel of omgeving. De vereniging maakte tijdelijk gebruik van een pand aan de Prins Hendrikstraat dat eigendom is van de Paters Assumptionisten. Die hebben de ruimte per 1 december zelf nodig wegens de verkoop van Kasteel Stapelen.

Vóór 1 december moet Kunstlicht 99 dus een nieuw onderdak hebben gevonden, legt Frans Schweigmann, namens de vereniging uit. Volgens hem is er al contact geweest met de gemeente om een nieuwe locatie te vinden, maar kwam daar tot dusver nog geen oplossing uit.

Kunstlicht 99 organiseert al sinds 1999 exposities en andere kunstactiviteiten in Boxtel. De vereniging bestaat enkel uit vrijwilligers. Omdat de tijd begint te dringen roept de vereniging Boxtelaren op met Kunstlicht 99 mee te zoeken naar een ruimte die tegen een kleine vergoeding gebruikt kan worden.

Gedacht wordt aan een vloeroppervlak van ongeveer 50 vierkante meter waarop geëxposeerd kan worden, plus een kleine vergaderruimte. Mensen die de vereniging verder kunnen helpen kunnen contact opnemen met Frans Schweigmann via f.schweigmann@gmail.com of 06-51118554.

Griezelen en speuren tijdens koopzondag

Sint-Oedenrode - De koopzondag in het centrum van Sint-Oedenrode op 28 oktober zal in het teken staan van Halloween. Wie durft de straat op? Wie durft de griezelige figuren te ontmoeten die door het centrum zwalken? Degene die een mooie prijs wil winnen zal wel moeten!

De winkeliers hebben gezamenlijk een fotospeurtocht uitgezet. In diverse etalages in het dorp hangen foto's. In totaal gaat het om twaalf stuks. Bij die foto's staat een letter vermeld. Bij de winkeliers die komende zondag open zijn, ligt een invulformulier klaar voor de kinderen die graag mee willen doen. Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar gekozen en die ontvangt een mooie prijs van Intertoys. Dan wordt het nog meer de moeite waard om de enge monsters te trotseren.

Toch is het niet zo dat er maar eentje wint. Bij Halloween hoort namelijk ook snoep. Tijdens de koopzondag wordt gratis popcorn en suikerspin uitgedeeld. Ondertussen kunnen de kinderen worden geschminkt vanaf 13.00 uur (tegenover de Beurs) en laat een ballonnenclown zijn kunsten zien, waardoor het niet alleen maar griezelen wordt, maar ook lachen.

Kom aanstaande zondag van 12 tot 17 uur dus griezelen, speuren, lachen, snoepen en winkelen in het centrum van Sint-Oedenrode. Als je durft tenminste!

'Ware Winst Brabant' van start in Gemeentehuis Boxtel

Boxtel - Het regionale project 'Ware Winst Brabant', gericht op de nieuwe economie, gaat vanmiddag van start met een manifestatie in het gemeentehuis. Er wordt gesproken over een nieuwe vorm van ondernemen die meer duurzaam is in de brede zin van het woord.

Tijdens de manifestatie zal een presentatie worden gegeven over de doelstellingen van het project en vier Brabantse bedrijven zullen zich daar presenteren als de pioniers, gericht op een nieuwe economie. Vanuit het idee dat de huidige markteconomie de ecologische grenzen van onze planeet negeert, samenlevingen splijt en er niet in slaagt de basisbehoeften van velen te vervullen wordt tijdens de manifestatie gezocht naar een andere economie, die sociaal, ecologisch, rechtvaardig en democratisch is.

De bijeenkomst in Boxtel op 24 oktober duurt van 16.30 tot 20.00 uur, met tussendoor soep en een broodje. Iedereen is daarbij van harte welkom. Opgeven voor deelname aan de kan bij Frans Maas, de secretaris van 'Ware Winst Brabant' via info@warewinstbrabant.nl. Naast de mensen van de betrokken bedrijven zullen ook vertegenwoordigers vanuit de provincie Brabant en Gemeente Boxtel bij de start aanwezig zijn.
In Brabant wordt gestart met vier pioniersbedrijven: de fabrieken van Baril Coatings in Den Bosch en Etten Leur, administratiekantoor Buro Bilan in Tilburg, de kringloopwinkels van Het Goed in diverse gemeenten en het circulaire elektronicabedrijf SNEW in Boxtel. Het gaat bij het project om samen concreet werken aan een nieuwe economie. Daarbij wordt bewust gewerkt aan het creëren van meer waarden dan alleen maar geld. Dat streven wordt samengevat in een nieuw soort balans, waarin ook de inspanningen op sociaal en ecologisch gebied worden vastgelegd, naast transparantie en democratisch functioneren.

Communicatie centraal tijdens JOTA-JOTI weekend scouting

Met de hulp van een zendamateur en via speciale chatkanalen legden de Boxtelse scouts contact met andere scouts van over de hele wereld. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Aan het internationale communicatie-evenement JOTA-JOTI hebben het afgelopen weekend 207 scouts en 89 vrijwilligers van Scouting Boxtel meegedaan. Bovendien werkten de Boxtelse scouts, net zoals de ambtelijke organisaties, het afgelopen weekend samen met hun Gestelse collega's.

Het evenement kan jaarlijks rekenen op meer dan een miljoen deelnemers wereldwijd. Met de hulp van een zendamateur en via speciale scouting chatkanalen hebben de scouts contact gelegd met andere scouts van over de hele wereld. Ze maakten zo kennis met vele verschillende vormen van communicatie. Ook werd het hele weekend live radio gemaakt en hielpen de scouts mee met het maken van tv-programma's. Daarnaast was er nog voldoende ruimte voor andere scoutingprogramma's; diverse bosspelen, nachtspelen en tochten maakten het programma compleet.

Scouting Boxtel werkte het JOTA-JOTI weekend samen met Scouting Petrus Donders uit Sint-Michielsgestel. Zo konden de scouts op verschillende plaatsen terecht en was er genoeg ruimte voor alle activiteiten, zoals bijvoorbeeld het maken van een kampvuur.

Foto: Jan van der Steen

11 / 16

Jack(y)pot!!

Ik heb een zwak voor haar. Als ik haar zie, en haar stemmetje hoor dan word ik blij. Ze is nog zo klein, maar ze heeft geen idee hoe groots ze eigenlijk al is. Groots omdat ik heel vaak probeer te denken aan hoe zij het zou zien. Of beter nog.... hoe zij het ziet. Zij heet Jacky, en Jacky is een heel mooi meisje van 3. Dit verhaal gaat over Jacky.

Jacky komt met haar supermooie moeder en toffe vader en met een bijzonder lieve en hartverwarmende opa en oma wat drinken op mijn werk. Na twee zinnen weten die lieve mensen en ik meteen van elkaar dat we uit Maastricht komen. Dat schept een band.
Jacky ziet me niet staan. Logisch, al die grote mensen die zo gek in je gezicht doen. Ik zie haar denken: 'doe toch niet zo gek mens. Ik ben al 3 jaar en ik kan heus zelf appelsap drinken uit een beker'. Ze heeft gelijk... Waarom doen volwassenen koediekoedie tegen kinderen? Ineens vind ik dat zelf ook heel raar.

Ik ga werken, en ik zie Jacky ineens achter een ander kindje van ongeveer dezelfde leeftijd aan rennen. Ik hoor haar roepen: 'kindje, kindje!!' Voor Jacky is het totaal onbelangrijk hoe het kindje heet. Of hoeveel geld het kindje verdient. Jacky is ook niet jaloers want Jacky kent dat gevoel niet. Ze wil gewoon spelen! Jacky vraagt niet wat het ander kindje voor werk doet. Het maakt haar ook niet uit welke taal het andere kindje spreekt, want spelen kun je in elke taal.

Jacky komt vaker en op enig moment staat ze alleen voor me. Ze wil graag fietsen. Ik pak het fietsje. Het bakje achterop is kapot; het kiept steeds van de fiets af. We plakken samen het bakje, met een halve rol ducttape. Jacky fietst weg met twaalf lolly's in het bakje van het fietsje. Jacky hoeft geen bakje met geld. Jacky is blij met lolly's.

's Avonds in bed denk ik hoe het toch kan zijn, dat er een punt komt in je leven, dat je niet meer alles durft te vragen. Dat er een punt komt dat je gene voelt en dus maar sociaal wenselijk gaat doen. Hoe kan het toch dat we eerst willen weten hoe iemand heet en de volgende vraag is: wat doe je voor werk?
Wat maakt het uit wat er op je rekening staat, als je het gewoon leuk zou kunnen hebben met iedereen. Als ik kijk door de ogen van dat mooie meisje, door de ogen van Jacky, dan zou ik nooit groot willen worden. Het is toch geweldig als je zomaar iedereens vriendjes kan zijn? Gewoon samen spelen. Wat zijn wij volwassenen dan een stel burgerlijke mensen geworden die allemaal kijken naar de ander hoe het zou moeten. Nou, ik heb nieuws: zo moet het niet!

Vraag wat je wilt vragen. Vertel in godsnaam wat je wilt zeggen. Kijk niet naar kleur, cultuur, geslacht, reputatie, achtergrond, kleding of seksuele voorkeur. Wees nieuwsgierig en ben open. Praat niet alleen om wat te zeggen, maar zeg wat je vindt. En luister. Luister naar wat de ander je vertelt. Je staat nooit voor gek als je echt bent. Je staat alleen voor gek als je oordeelt over de ander, want eigenlijk oordeel je dan over jezelf. Schaam je nooit voor een ander of voor jezelf. Als je moet huilen, huil! En als je moet lachen, wat houdt je tegen om over de grond te rollen. Wees authentiek en ben trots dat je je emoties kunt uiten. Dat is namelijk echter dan echt.

Jacky is aan het tekenen. Ik moet meedoen. Jacky maakt het niet uit dat ik nog geen hartje kan tekenen. Jacky laat me haar lolly proeven. Jacky ligt vijf minuten later als een blok te slapen. Veilig en zonder zorgen voor morgen. Gewoon bij papa op schoot. Jacky hoeft nog geen Porsche of een pyjama van Gucci. Jacky snapt hoe het leven in elkaar zit.

Jacky is pas 3, Jacky is al 3.

Als ik me zorgen over iets maak, of ik heb een oordeel, dan denk ik aan Jacky. Ik wil nooit de Jacky in mij verliezen. Ik heb drieduizend lolly's gekocht. Elke keer als ik het even vergeet, dan pak ik een lolly en denk ik aan het gezichtje van Jacky die het niet uitmaakt wie ik ben. Ze wil gewoon haar lolly met me delen.

Lieve Jacky, bedankt kleine, maar voor mij zo grootse vriendin. Ik kan je wel opvreten. Lief kindje, blijf maar altijd kindje want als je groot bent zijn de mensen zo serieus. En elke keer als je weer een serieus mens ziet.... doe dan alsjeblieft je Jacky-ding... Net zoals je met mij deed. Dat maakt de wereld echt een stukje mooier!

Beso,
Pipi

Foto: Kèk Liemt / Gerard Schalkx

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.
Foto Gerard Schalkx

Wie worden de opvolgers van Prins Joannes (r.) en Adjudant Arthur? (Foto: De Ploegers) Foto: De Ploegers

Liempde - Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland? Dat is nog steeds een groot geheim. Daarom geven de Ploegers nog één tip weg, voordat aanstaande zaterdag 27 oktober heel Liempde het zal weten. Dan worden de prins en zijn adjudant geïnstalleerd in Ploegerspaleis Het Hof. Zondag kunnen zij daar gefeliciteerd worden tijdens de receptie voor de nieuwe vorst en zijn adjudant.

De vijfde en laatste tip over de identiteit van de prins is: het is een echte hartenbreker die nieuwe Prins van Ploegersland. Maar dat maakt hem wel heel geliefd.

Mensen die denken te weten wie de prins is, kunnen dit doorgeven via voorzitter@ploegers.nl. Deelnemers maken kans op twee kaarten voor de Zittingsavonden.

Wie worden de opvolgers van Prins Joannes (r.) en Adjudant Arthur? (Foto: De Ploegers) Foto: De Ploegers

Installatie & receptie
Zaterdag is het dus zover. Dan wordt tijdens een grootse feestavond in Het Hof bekendgemaakt wie de scepter gaat zwaaien over het seizoen 2018-2019; het 52e seizoen van Prinsenvereniging De Ploegers. Maar eerst neemt de vereniging afscheid van Prins Joannes en Adjudant Arthur. De avond begint om 20.30 uur. Als Jan van den Akker de 'proeve van bekwaamheid' met goed resultaat aflegt, zal hij worden opgenomen in het Gilde van de Oud-Prinsen. Hierna volgt een installatiespel waarbij de nieuwe Prins en zijn Adjudant bekend worden gemaakt. Dit zal rond 22.30 uur zijn.
De receptie voor de nieuwe Prins en zijn Adjudant vindt de dag na de installatie plaats, op zondag 28 oktober. Daarbij is er direct gelegenheid om hen te feliciteren tijdens deze openbare receptie, die begint om 15.11 uur en duurt tot 18.11 uur.

Zowel de installatie als de receptie vinden plaats in Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43 in Liempde. Iedereen is van harte welkom op beide activiteiten.


Tekst:

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

FOTOGRAFIE
Cock Stam: Voor al uw fotoreportages, ook ervaring met afscheids- en uitvaartreportages. Meer informatie: 06 48 65 77 85

Overdekte rommelmarkt
Op 28 oktober van 10-16 uur in de rijhal van Paardensportvereniging Best - met maar liefst 74 kramen en hapje en drankje in gezellige kantine - entree 1,50 euro p.p. - Heuveleindseweg 6a-6b Best

PERSONEEL GEZOCHT

Wij zoeken per direct een part-time MEDEWERKER CAFETARIA m/v
aantal uren p.wk. in overleg (gunstige werktijden, beschikbaar in weekenden),
leeftijd variabel, ervaring voorkeur maar niet noodzakelijk,
info: 06-24171525 of 0411-601249 (vragen naar Ruud) e/o mail je CV naar: esschetrefpunt@home.nl

TE KOOP GEVRAAGD: Complete inboedels, gebruikte eiken meubelen
barok en antiek, Tel: 0621839778

Aanvullingen week 42

Geweigerde omgevingsvergunning
Eikendaal 8, rooien: 1 zomereik uit berm

Bekendmakingen week 43

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Dennendreef 5-019, plaatsen recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord
Dennendreef 5-032, plaatsen recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord
Prins Hendrikstraat ongenummerd, tegenover huisnummer 72, vrijzetten retentiesloot Ossenwei op Landgoed Stapelen
Hoek Kasteellaan - Frans Staelstraat rooien: 1 moeraseik uit rijbaan
Kerkakkers en Pastoor Dobbeleijn- straat rooien: 48 populieren
Liduinahof, realiseren rolstoel- en dementievriendelijke wandeltuin in de eco-zone langs de Dommel
Roond ongenummerd naast huisnummer 12, realiseren parkeerplaatsen
Roond tegenover huisnummer 8: kavel 3, G1301 aanleggen 3 parkeerplaatsen
Veldakkerstraat 8, kappen: 1 esdoorn en 1 beuk uit achtertuin

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Oosterhof 10, realiseren pizzeria

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Nergena 20, rooien: 1 eik (boom is dood) en 25 kaprijpe populieren

Verleende omgevingsvergunningen
Baanderherenweg 5, rooien: 1 hemelboom uit voorerf kantoorpand
Brukelsestraat 3, renoveren en verbouwen woning en berging
Hemelrijk 18, rooien: 1 populier uit voorerf
Hofstad 10, rooien: 3 eikenbomen uit zijerf grenzend aan Eikenlaan met herplant
Molenstraat 34, rooien: 1 kastanje en 1 den
Spoorpad bij Lagevoortseweg, aanbrengen duiker met stuwconstructie
De Vorst 5, rooien: 7 eikenbomen uit voorerf. Herplant met 6 berkenbomen en 2
Noorse esdoorns.

Bestemmingsplan
Vaststelling bestemmingsplan Bosscheweg-Baandervrouwenlaan. De gemeenteraad van Boxtel heeft in de vergadering van 9 oktober 2018 dit bestemmingsplan "vastgesteld. Door dit nieuwe bestemmingsplan is de exploitatie van een muziekcafé in het horecapand Bosscheweg 133 -
Baandervrouwenlaan 265 uitgesloten.

Evenementenvergunning
KerstFair 2018, Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een KerstFair in het Opleidingscentrum Blusco aan de Runmolen 2. De KerstFair vindt plaats op zaterdag 15 december 2018 van 15.00 tot 21.00 uur.
Winterfair, Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de Winterfair in het Concordiapark, Barrierweg en in D'n Liempdsen Herd in Liempde. Het evenement vindt plaats op zondag 25 november 2018 van 11.00 tot 17.00 uur.

Verkeersbesluiten
Reservering 2 parkeerplaatsen elektrische auto Europalaan. Hierbij gaat het om 2 plekken op het parkeerterrein bij basisschool De Beemden op de hoek met het Apollopad.
Tijdelijke laad en losparkeerplaatsen Clarissenstraat en Rozemarijnstraat. In verband met de herinrichtingswerkzaamheden van de Markt is het noodzakelijk om tijdelijk twee parkeerplaatsen aan te wijzen als laad- en losplaats.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Boek over historische parels in bossen rondom Liempde

De vrijwilligers hard aan het werk op de Velderse wal (Foto: Gerard van der Velden) Foto: Gerard van der Velden

Liempde - Welke verhalen gaan er schuil achter de grens- en houtwallen bij Het Speet en Landgoed Velder? Dat vertelt het nieuwe boek 'Verborgen Middeleeuwen in Het Groene Woud' dat zaterdag 3 november wordt gepresenteerd.

Aan het boek is veel werk voorafgegaan. Het begon allemaal in 2012 toen de Rijksdienst voor Het Cultureel Erfgoed met het idee kwam om de historische wallen in Nederland op de kaart te zetten. Dit trok de aandacht van enkele leden van Natuurwerkgroep Liempde (NWG). Zij zochten contact met de Rijksdienst en dat was de start van een grootschalig onderzoek naar de grens- en houtwallen bij Het Speet en Landgoed Velder onder leiding van archeologe Ineke de Jongh. Zij werd aangemoedigd door haar vader Piet. "Hij zei tegen mij: 'Dat is leuk en interessant, neem maar een dag vrij van school'. Dus zodoende." De archeologe onderzocht allerlei kenmerken van de wallen, maar dat was nog niet zo gemakkelijk. Ineke legt uit: "Je mag in Nederland niet zomaar een kuil graven om archeologisch onderzoek te doen. Er moet een goede wetenschappelijke aanleiding zijn om een onderzoek op te zetten."

Doorsnede van de Velderse wal waar de verschillende lagen duidelijk te zien zijn (Foto: Archeologisch bureau RAAP) Foto: Archeologisch bureau RAAP

En die was er. Met een team vrijwilligers van NWG, SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) en het archeologisch bureau RAAP bestudeerde De Jongh de wallen op Landgoed Velder en rondom Het Speet. De archeologe licht de keuze voor deze plekken toe: "Over de Velderse wal hadden we de meeste informatie en bij Het Speet was vooral de bereikbaarheid belangrijk. Als je met een kruiwagen het bos in moet, en de wal dan helemaal achterin op een nat stuk staat, dat werkt niet." Karel Voets van NWG vult aan: "En de zichtbaarheid voor het publiek is belangrijk. Dat we kunnen laten zien wat er onderzocht is." Hij vervolgt: "Want mensen weten bij god niet waar ze overheen lopen."

Al het onderzoek is handmatig gedaan, net zoals dat geldt voor het maken van de wallen vroeger. Op een plat stuk groeven landwerkers een greppel. Het zand hiervan werd op een hoop gegooid en dat was de wal. Door het uitvoeren van proefsleuven (doorsneden) kwam De Jongh erachter hoe de wallen waren opgebouwd. "Als de eerste walfase was weggespoeld door regen en wind, werd er weer een hoop zand opgegooid. Op deze manier krijg je verschillende lagen en die heb ik nu met mijn eigen ogen gezien", beschrijft Ineke. De archeologe ontdekte meer interessante eigenschappen. Zo achterhaalde ze met speciale dateringsmethoden dat de wal op Velder ontstaan is aan het eind van de dertiende eeuw. "Dat is ouder dan de Sint-Jan in Den Bosch", vertelt De Jongh.
De wallen hadden destijds meerdere functies. Die op Velder diende bijvoorbeeld als grenswal tussen Oirschot en Liempde, maar was ook een wild- en veewal. "Om de herten waarop gejaagd werd binnen te houden en de koeien vanuit burengebieden buiten te houden", verklaart Ineke. De wal op Velder heeft honderden jaren dienst gedaan als bescherming voor een jachtgebied, iets wat het een bijzonder stuk Nederland maakt. Ook de wal bij Het Speet is uniek. Deze staat rondom een boskamp, iets wat niet vaak meer voorkomt. "Dit liet zien dat de bomen van jou waren", aldus De Jongh. Want hout was heel waardevol in die tijd. "Daar kon je mee stoken, mee bouwen en geld mee verdienen. Het goud van vroeger."

Na al het onderzoek kon het schrijven beginnen. Karel en Ineke brachten samen met Jan Janse, Jac Hendriks, Ger van den Oetelaar en Kees Quinten de historie rondom de wallen in Liempde naar voren. "Het is een gebundeld overzicht van alle onderzoeksresultaten om het voor iedereen toegankelijk te maken. Rapporten ga je toch niet lezen", zegt Voets. Het boek 'De verborgen Middeleeuwen in Het Groene Woud' bestaat uit negen hoofdstukken. Deze zijn verdeeld onder de zes schrijvers. Ieder lid van de natuurwerkgroep kreeg een onderwerp waar hij of zij verstand van heeft. "Hierdoor is het een veel beter boek geworden", beaamt De Jongh.

De verborgen Middeleeuwen in Het Groene Woud wordt op 3 november gepresenteerd in het Hof van Liempde. Dit gaat gepaard met het 30-jarig bestaan van de natuurwerkgroep. Aanmelden kan tot 27 oktober door een e-mail te sturen naar info@natuurwerkgroepliempde.nl


GEMEENTE INFO
Oud papier:
25-10 Keefheuvel e.o.
26-10 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
27-10 Selissenwal; alles binnen de straten Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg
27-10 Centrum
27-10 Overig deel Oost + Zonnegolven e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Wandelexcursie 'De mens in het landschap van Kasteren'

Foto: Ruud van Nooijen

Liempde - Jan en Jeanne Zandbergen, deskundige gidsen van Gastvrij Liempde, nemen geïnteresseerden zondag 28 oktober mee door het bijzondere Kasterense landschap. De wandeling gaat langs vele plekken waar de hand van de mens terug te zien is. Zelfs van eeuwen geleden. De excursie start om 10.00 uur vanaf het Groot Duijfhuis (Hoevedreef 2 in Liempde) en is rond 12.00 uur afgelopen. De kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon. Dit is inclusief kopje koffie of thee na afloop bij D'n Liempdsen Herd.

Kasteren ligt op een al lang bewoonbaar gedeelte van de Dommelvallei. Door de ligging tussen de Dommel met haar beemden en het bosgebied van de Bodem van Elde (onder andere De Geelders) werd voldaan aan veel dagelijkse behoeften en was het dus een geschikte woonplek. De 'Bodem van Elde' was een groot (nat) bosgebied met vele heidevelden en alleen aan de randen was er in de Middeleeuwen bewoning mogelijk. De grens van deze 'bodem', die tussen Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Sint-Oedenrode en Liempde lag, werd op deze plaats gevormd door de rivier de Dommel.

Bolle akkers
Tegen een kleine vergoeding en enkele voorschriften mochten onder anderen de boeren in onderling overleg van deze gemeenschappelijke gronden gebruikmaken. Ze konden er turf-, mest- en vorstvlaggen steken, gras hooien, bijen houden, hout hakken en vee (o.a veel varkens) weiden.
Door het gebruik van de Bodem van Elde ontstonden ook de kenmerkende bolakkers in deze omgeving. Het hoger en boller worden van de akker ontstond door de jaarlijkse aanvoer van plaggen van de heide. Deze plaggen werden vermengd met de mest van de landbouwhuisdieren en op het land gebracht. In deze plaggen bevonden zich zandige deeltjes die niet verteerden. Doordat dit jaarlijks en eeuwenlang plaatsvond werd millimeter bij millimeter de akker opgehoogd. Aan de randen, waar de paden gelegen waren werd minder mest opgebracht en waaide het zand soms ook weg. De bolling werd op deze manier een feit.


Vissers knappen visvijver Essche Heike op

Vic Bolsius (l.) en Jeroen Boudewijn steken de handen flink uit de mouwen. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Visliefhebbers Jeroen Boudewijn (68) en Vic Bolsius (77), beiden lid van visvereniging Ons Genoegen hebben het idee opgevat om de visvijver op het Essche Heike in de oude luister te herstellen. Al zo'n 20 uur zijn ze bezig de vijver te ontdoen van takken, riet en... vuilnis.

Het tweetal heeft al een aantal keer voorgesteld werk te maken van het opruimen van de vijver en er nieuwe vis uit te zetten. Steevast luidde het antwoord vanuit de visvereniging dat dat een taak is van de gemeente. De gemeente heeft echter volgens het tweetal ook nog weinig medewerking verleend. Daarom besloten Vic en Jeroen niet te wachten en samen het heft zelf in handen te nemen. Ze schaften snoeigereedschap aan en gingen aan de slag.

Bij aankomst op de locatie staan de twee mannen de verslaggever al op te wachten. "Gij bent toch van MooiBoxtel? Kijk maar eens hoe mooi het hier wordt!", geeft Jeroen aan, terwijl hij wijst op de al schoongemaakte waterkant. Die is dankzij de droogte en de lage waterstand relatief makkelijk te bereiken. "Het is ongelofelijk wat ze hier allemaal voor rotzooi in het water gooien!", wijst hij op de grote hoop troep die het tweetal al uit de vijver heeft gevist. Volgens Vic en Jeroen zit er vaak een groep Poolse mensen, vanaf de weg verscholen achter de struiken, bier te drinken aan de rand van de vijver. "Dat is niet zo'n ramp, maar als je ziet hoeveel blikken ze hier achterlaten..", vindt Vic.

Het tweetal verwacht in de loop van deze week klaar te zijn met het hak- en snoeiwerk. Daarna is het wachten tot de visvereniging groen licht geeft voor een maaiboot die de vijver vanaf het water ontdoet van overtollig riet. Vervolgens kan er nieuwe vis uitgezet worden in de vijver die zo "na veertig jaar weer in de oude staat wordt hersteld", aldus Vic. Graag zouden de twee vanaf dat moment wat vaker een BOA bij de vijver zien die ervoor zorgt dat het niet meer zo'n rotzooi wordt als het was.


Statiegeldactie Plus levert 1.250 euro op voor KiKa

Eigenaar Ronald van der Horst (r.) en medewerker Monique van Abeelen overhandigen de cheque aan Patrick van den Aker. (Foto: Patrick van den Aker) Foto: Patrick van den Aker

Boxtel - Met zijn statiegeldactie bij Plus van der Horst heeft Boxtelaar Patrick van den Aker 1.250 euro ingezameld voor KiKa, Kinderen Kankervrij.

Van den Aker is al ruim een jaar bezig met het inzamelen van geld voor KiKa. Hij loopt dit jaar gesponsord de marathon van Berlijn en New York voor de stichting en ook in 2019 gaat hij verder met het inzamelen van geld. "Ik was sprakeloos en kreeg zelfs wat natte oogjes", aldus de Boxtelaar over het mooie bedrag dat hij binnenhaalde.

Taverbo-Sabo tafeltennist in Oosterhof

Boxtel - Zaterdag 27 oktober kunnen de bezoekers van winkelcentrum Oosterhof kennismaken met tafeltennis. 's Ochtends zal een aantal leden van tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo met een tafeltennistafel in het winkelcentrum aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom om een balletje te komen slaan.

Tafeltennis is voor jong en oud en ook geschikt voor mensen die zich minder prettig voelen binnen een teamsport. Mensen die nieuwsgierig zijn naar de vereniging, zijn welkom om een kijkje te komen nemen de de accommodatie van Taverbo-Sabo aan de Voetboog 18 (sportpark Munsel) in Boxtel en een aantal keer vrijblijvend mee te doen.
Meer informatie is te verkrijgen bij Eric Peeters via 06-23272706 of op www.taverbo.nl.

Zonnige Regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - Meer dan vijftig mensen, van wie ruim veertig actief deelnamen, waren maandag aanwezig bij het wekelijkse Regiomixtoernooi van jeu de boulesvereniging De Walnoot.

Paulus van de Bogaard zwaaide de scepter over de bar en de wedstrijdleiding was deze week in handen van Paul van Helvoirt. Ans van de Plas en Thijs van de Velden mochten de eerste plaats delen met 3/19 punten, op de derde plaats gevolgd door Hans van der Aa met 3/13 punten. De 3/6 punten van Sjan Teulings waren goed voor een vierde plaats, Frans Minkels pakte de vijfde positie met 2/15 punten en Ben van Casteren en Ria van Breugel deelden de zesde plek met 2/13 punten.

De Regiomix wordt elke maandag gespeeld bij JBV De Walnoot aan de Selissenwal 25 in Boxtel. Vanaf 13.00 uur is iedereen die geïnteresseerd is in de jeu de boulessport, als toeschouwer of als speler, van harte welkom om mee te doen. Meer informatie is te vinden op www.jbvdewalnoot.nl.

Handbalvereniging HCB'92 start nieuw project voor jeugd

Boxtel - HCB'92 gaat vanaf 25 oktober iedere donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur een sportles geven in Sportcomplex de Braken. Dit voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar oud.

Allerlei spelvariaties die betrekking hebben op een bal zullen aan bod komen, zoals tennis, handbal, volleybal, golf, voetbal, hockey en basketbal. Belangrijk hierbij is dat kinderen een uurtje actief bezig zijn en op deze manier beter een keuze kunnen maken welke sport ze gaan beoefenen.

De methode komt oorspronkelijk uit Duitsland. Stichting Sport en Community uit Best ging met Ballschule Heidelberg een samenwerking aan om het in Nederland uit de dragen. HCB'92 heeft zich hiervoor aangemeld. De lessen zullen daarom conform zijn aan die van Ballschule.

Training jeugdbiljart 't Ivoor

Boxtel - Onder leiding van eredivisiespeler Jack van Peer werd afgelopen vrijdag een begin gemaakt met het biljart-trainen van jeugd bij BV 't Ivoor aan de Voetboog 14a in Boxtel. Deze trainingen bieden jonge geïnteresseerden een goede gelegenheid om kennis te maken met de biljartsport.

Kinderen die interesse hebben om aan te sluiten bij deze trainingen, kunnen vrijblijvend langskomen op vrijdagen van 18.30 tot 20.00 uur. Onder deskundige begeleiding kunnen zij dan de biljartsport uitproberen. Voor meer informatie: www.t-ivoor.nl.

Eerste Open Kampioenschap Bandstoten in Boxtel

Boxtel - Biljarters uit Boxtel en omgeving kunnen deelnemen aan het eerste Open Kampioenschap Bandstoten van Boxtel, dat gehouden zal worden vanaf half februari volgend jaar. Meedoen kost 5 euro per persoon en kan door aanmelden via www.t-ivoor.nl/upcoming-events/.

Biljarters kunnen tijdens het kampioenschap kennismaken met de unieke locatie van BV 't Ivoor aan de Voetboog 14a in Boxtel, waarin totaal zeven kleine en twee grote wedstrijdtafels staan opgesteld. De wedstrijden worden gespeeld op vrijdagavond vanaf 19.30 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid.

De Horntreffers verplettert Taverbo-Sabo 2 in BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) won vrige week De Horntreffers, de kampioen van vorig jaar, met 10-0 van Taverbo-Sabo 2. Taverbo-Sabo 1 blijft koploper na een duidelijke 8-2 winst op team De Dommel. De Firma Fotografie handhaaft de tweede plaats na een 7-3 zege op Rotsvast. Taverbo-Sabo 4 rukt op van plaats zes naar drie na een 7-3 winst op Taverbo-Sabo 3.

De Horntreffers speelden een sterke wedstrijd tegen Taverbo-Sabo 2. Vooral aanvoerder Wim van Aarle liet zich gelden en gaf in zijn enkelspelen slechts één game af, de eerste tegen Ad Brekelmans. Lothar Groth en Joop van Eijk moesten zonder gamewinst de punten aan Van Aarle laten. De broers Hans en Ad van Weert volgden het goede voorbeeld van hun aanvoerder. Zij wonnen hun drie enkelspelen en samen ook het dubbelspel. Einduitslag 10-0 in het voordeel van De Horntreffers.

Ook koploper Taverbo-Sabo 1 won zeer ruim van team De Dommel. Ronald van Dael gaf geen enkele game af aan Ad van Lier, Ad de Man en Piet Wouters. Frans van Dun speelde eveneens een sterke wedstrijd door drie punten op het formulier bij te laten schrijven. Cees Hems had een mindere avond en moest punten laten aan Ad van Lier en Ad de Man. Piet Wouters bleef voor zijn team De Dommel zonder winst en omdat het punt van het dubbelspel ook naar Ronald van Dael en Frans van Dun ging, werd het 8-2 in het voordeel van Taverbo-Sabo 1.

De Firma Fotografie handhaaft zich goed in de top drie door weer een zege te boeken. Tegen team Rotsvast dat fel tegenstand bood wonnen Stef Schellekens en Henk van de Laak ieder drie enkelspelen voor team De Fotografie. Ook het dubbelspel was voor Henk van de Laak die dat samen met zijn zoon Nick wist te bereiken. Rotsvast behaalde alleen punten door Bart Theeuwes, Dinie van den Nieuwenhuizen en Geerta Pluut die alle drie van Nick wisten te winnen. De uitslag van 7-3 was enigszins geflatteerd omdat de partijen allen pas in tenminste vier games werden beslist.

In de wedstrijd tussen de teams Taverbo-Sabo 3 en 4 werd een duidelijke einduitslag behaald in het voordeel van Taverbo-Sabo 4. Erik van der Schoot won twee partijen in drie games maar moest tegen Raymond de Boer tot het uiterste gaan. Peter de Rooij won van Raymond en wist daarmee zijn tweede punt te boeken want Peter wist ook Henk IJsseldijk te verslaan. Raymond de Boer leed zijn derde nederlaag tegen Toon van Geel. Het dubbelspel was voor Taverbo-Sabo 4 door winst van Erik van der Schoot en Peter de Rooij op Erwin Holowacki en Henk IJsseldijk. Erwin speelde in het enkelspel sterk. Hij moest alleen een punt aan Erik van der Schoot laten. Einduitslag 7-3 in het voordeel van Taverbo-Sabo 4 dat daardoor opklom naar de derde plaats op de standenlijst.


Bridge

Bridgeclub De Rots, uitslagen 17 oktober
A-Lijn: 1 T. & H. IJsseldijk 57.63% 1 MJ. Ronde & M. Jussen 57.63% 2 R. Daverveld & J. Fischer 54.86% 3 D. Landman & R. Koelink 52.08%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 16 oktober
A-Lijn: 1 S. Tempels & J. Sweere 62,50% 2 W. van der Heijden & A. van Os 59,38% 3 F. Sedee & W. Wonnink 56,60% B-Lijn: 1 A. van de Ven & L. Verstijnen 68,15% 2 H. van Esch & P. van de Ven 59,52% 3 M. Jessurun & M. van Weert 58,33%
Uitslagen 18 oktober
A-Lijn: 1 B. Hermkens & H. Schalkwijk 66,67% 2 T. van der Kolk & M. van der Sloot 57,08% 3 T. van Roosmalen & F. van Roij 56,67%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 16 oktober
1 N. van der Poel & J. de Wolf 75 IMP 2 T. Hoppenbrouwers & T. van Bragt 25 IMP 3 J. Dufornee & W. Voskuyl 23 IMP
Uitslagen 17 oktober
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 66,15% 2 S. Tempels & J. de Wolf 56,25% (3) C. van Hal & G. Meys 54,17% (3) A. Slaats & R. van Weert 54,17% B-Lijn 1 P. & R. van der Pasch 72,40% 2 P. Poirters & H. vd Wetering 59,90% 3 C. & J. Meeuwis 55,21%
Uitslagen 18 oktober
A-Lijn: 1 A. & A. Wouters 63 IMP 2 S. Tempels & J. Sweere 38 IMP 3 L. den Dekker & I. van der Meijden 37 IMP

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 16 oktober
A-Lijn: 1 J. Clercx & H. Peerlings 65,00% 2 A. van Diessen & G. Bogaerts 62,92% 3 A. Feenstra & J. Peerlings 60,83% B-Lijn: 1 P. Ronde & MJ. Ronde 62,50% 2 A. van Uden & T. van Uijtert 56,67% 3 A. & P. Schoonen 55,83%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 18 oktober
A-Lijn: 1 A. & P. Wagenaar 65,42% 2 H. & J. vd Steen 56,67% 3 L. & J. Vermulst 53,75%
B-Lijn: 1 W. Renders & K. Voets 61,67% 2 A. van Aarle & A. vd Heuvel 61,11% 3 J. Braken (bevriezen) & D. Legius 56,25% C-Lijn: 1 J. Janssen & Jan vd Laar 61,98% 2 C. Kapteijns & J. van Oorschot 60,21% 3 M. & W. van Schaijk 57,50%

Essche Bridgeclub, uitslagen 18 oktober
1 J. den Ouden & W. Wonnink 61,81% 2 H. Groot Roessink & E. van Os 56,94% 3 A. Krekelberg & L.van Helvoort 55,21%

Biljart

Geboliesch, uitslagen week 41 en 42
De Eenheid-´t Krijtje        38-29
Kloosterboys-Dè ziek wel zitte        34-35
De Unie Boys-´t Pommeransje        38-35
De Stapelaars-’t Krijtje        28-38
De Prutsers-De Treffers        37-30
Samen sterk-´t Pommeransje        34-32
Kloosterboys-Ons Vertier        34-36
De Fetsers-De Stapelaars        40-19
Le Carambole-Ons Vertier        37-38

Tafeltennis

Taverbo-Sabo, uitslagen 15 oktober
Taverbo-Sabo 2-De Horntreffers        0-10
Taverbo-Sabo 1-De Dommel        8-2
Rotsvast-De Firma Fotografie        3-7
Taverbo-Sabo 4-Taverbo-Sabo 3        7-3
Taverbo-Sabo, programma 22 oktober
De Horntreffers-Taverbo-Sabo 1
De Dommel-Rotsvast
Grand Café Rembrandt-Taverbo-Sabo 4
Taverbo-Sabo 3-Taverbo-Sabo 2

BRTC, uitslagen 22 oktober
De Horntreffers-Taverbo-Sabo 1        5-5
De Dommel-Rotsvast        3-7
Grand Café Rembrandt-Taverbo-Sabo 4        2-8
Taverbo-Sabo 3-Taverbo-Sabo 2        7-3
BRTC, programma 29 oktober
Rotsvast-De Horntreffers
Taverbo-Sabo 4-De Firma Fotografie
Taverbo-Sabo 3-Grand Café Rembrandt
Taverbo-Sabo 2-Taverbo-Sabo 1

Rugby

Ducks, uitslagen 21 oktober
Sr: Duuvels Zevenaar-Ducks/Oysters        12-17
Ducks, programma zaterdag 27 oktober
TBM: toernooi Pigs Arnhem
Cubs: Maastricht Maraboes-Ducks/RCE        11.00
Junioren: Maastricht Maraboes-Ducks/RCE        12.00
Colts: Ducks/RCE-Bassets/BSN (Boxtel)        13.00
Programma 28 oktober
Senioren: Ducks/Oysters-Black Bulls Overloon (Boxtel)        14.00

Honkbal

JRC Ducks, uitslagen 21 oktober
Softbal Jr: Ducks JS1-Blue Birds JS2        1-1
Softbal Jr: Blue Birds JS2-Ducks JS1        12-6

Zaalvoetbal

Uitslagen 20 oktober
Second Cars-Le Temps Perdu        5-2
Kwalitaria Strik-'t Geveltje        3-0
Ron Verhagen-Juf Juf United        1-4
Brabant Sports 2000-Tahadi        3-4
Café Vollop-Van de Sande/Pacqt        1-2
Heva/Van Weert-El Techno        4-3
Celdex BV-Dobotex BV        2-0
Vermeer verz.-Van Stekelenburg        4-0
Wijnpakkettenonline-Green Team        6-1
ZVS Filias 2-Enexis Groep        3-0
Programma 27 oktober
17.00 Juf Juf United-X2COM
17.45 Langenberg/Dammers-Le Temps Perdu
18.30 El Techno-Brabant Sports 2000
19.15 Second Cars-Hart van Boxtel
20.00 't Geveltje-Heva/Van Weert
20.45 Ron Verhagen-Team Van de Wielen
Programma 29 oktober
19.00 Dobotex BV-Green Team
19.45 Celdex BV-Van der Heijden milieu
20.30 Van Stekelenburg-Verbeij/Hanekroot
21.15 Vermeer verz.-Wijnpakkettenonline

Voetbal

DVG, uitslagen 20 oktober
DVG JO9/2-HVCH JO9/6        7-6
Avesteyn JO13/2G-DVG JO13/3        6-1
Oirschot Vooruit JO15/1-DVG JO15/1        1-2
Rhode JO15/3-DVG JO15/2        3-2
Uitslagen senioren, 21 oktober
DVG 1-NLC'03 1        6-0
DVG 6-Nijnsel 7        2-3
DVG, programma 27 oktober
DVG JO7/1-ODC JO7/3        09:30
Essche Boys JO7/2-DVG JO7/2        09:30
Blauw Geel JO9/4-DVG JO9/1        10:15
DVG JO9/2-ST Keldonk/Boerdonk JO9/1        10:30
DVG JO9/3-Rhode JO9/7        10:30
Fc Uden JO11/1-DVG JO11/1        10:15
DVG JO11/2-Rhode JO11/2        09:30
DVG JO11/3-HVCH JO11/4        09:30
ODC JO13/1-DVG JO13/1        10:00
Gemert JO13/2-DVG JO13/2        10:00
DVG JO13/3-Schijndel JO13/4        11:30
DVG JO15/1-Margriet JO15/1        13:00
Venray MO15/1-DVG MO15/1        15:00
Sv Brandevoort JO17/3-DVG JO17/1        11:30
DVG JO19/1-Nulandia JO19/1        14:30
DVG JO19/2-Eli JO19/1        14:30
Programma senioren, 28 oktober
Wec 1-DVG 1        14:30
DVG 2-Blauw Geel'38 3        12:00
DVG 3-Eli 2        10:00
DVG 4-Blauw Geel'38 7        10:00
Nijnsel 5-DVG 5        12:00
Schijndel 7-DVG 6        10:00
Irene 3-DVG 7        10:00
Programma dames, 28 oktober
DVG VR 1-Berghem Sport VR1        10:00

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, uitslagen 21 oktober
Boxtel 1-WEC 1        2-2
ODC 1-TGG 1        3-0
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 28 oktober
Ravenstein 1-Boxtel 1        14.00
VCB 1-ODC 1        14.30
ODC VR 1-SC 't Zand VR 4        12.15
Essche Boys 1-The White Boys 1        14.00

LSV, uitslagen 21 oktober
LSV 1-EDN 1        1-3
LSV 2-RKDSV 3        3-0
Spoordonkse Boys 3-LSV 3        0-2
LSV, programma 27 oktober
LSV VE1-ODC VE1        16:00
Programma 28 oktober
SVSOS 1-LSV 1 14:30
Wilhelmina Boys 3-LSV 2 12:15
LSV 3-VOAB 6 10:30

Handbal

HCB'92, uitslagen 21 oktober
Taxandria D1-HCB'92 D1        7-5
HCB'92 DS1-Lido DS1        11-15
HCB'92, programma 27 oktober
HCB'92 D1-R.H.V D2        14.35
HCB'92 DB1-Blauw Wit DB2        15.30
Programma 28 oktober
HCB'92 DS1-Zephyr DS1        10.15
HCB'92 DS1-Lido DS1        10.45
Achilles'95 HB1-Zephyr/HCB'92 HB1        13.30


Honk- en softbalvereniging Ducks zoekt nieuwe leden

Boxtel - Bij de afsluiting van het seizoen kan JRC Ducks terugkijken op een goede periode waarin vele sportieve uitdagingen werden aangegaan. Om deze lijn door te trekken zoekt JRC Ducks naar nieuwe leden.

De dames van Ducks sloten het seizoen mooi af door kampioen te worden in een spannende finale tegen Starlights en zo te promoveren naar de eerste klasse. Dit betekent dat er vanaf april 2019 dubbels, twee wedstrijden van zes innings, gespeeld gaan worden. Het team bestaande uit een aantal ervaren speelsters wordt komend seizoen aangevuld met jonge aanwas vanuit de junioren. Coach Merijn van der Heijden ziet dit als een unieke kans en heeft er vertrouwen in dat de dames zich op dit niveau staande kunnen houden.

Ook voor de andere teams van Ducks zit het seizoen er op. De beeball majors hadden geen klassering. De pupillen en junioren honkbal behaalden een vijfde plaats. De aspiranten softbal zijn derde geworden. Dit is ook de plek waarop de junioren softbal nu staan, maar zij hebben nog twee wedstrijden te gaan. Bij winst van beide tegenpartijen eindigen zij op een tweede plaats. De senioren honkbal 1 behaalden een zevende plek en de senioren honkbal 2 werden zesde.

Nieuwe leden gezocht
Volgend seizoen wordt geprobeerd om met name voor de jeugd zoveel mogelijk teams in de competitie te houden, maar gezien de ledenaantallen wordt dat een uitdaging. Daarom zijn nieuwe leden zeer welkom. Voor kinderen die interesse hebben is dit een goed moment om eens te proberen of honk-of softbal iets voor hen is. Binnen een paar weken starten namelijk de zaaltrainingen voor de jeugd tot en met 12 jaar als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Kijk voor meer informatie www.jrc-ducks.nl of stuur een e-mail naar info@jrc-ducks.nl.


Ruime overwinning voor overtuigend DVG

Liempde - Thuis tegen NLC'03 behaalde DVG afgelopen zondag een gemakkelijke en ruime overwinning. Het werd net geen zevenklapper. NLC'03 kon het gebrek aan zes basisspelers niet opvangen en verloor daardoor kansloos.

Al na vijf minuten moest het scorebord bediend worden. Een diepe bal op Bas van Houtum resulteerde in een diagonaal schot dat doeltreffend was: 1-0. NLC'03 kreeg geen kansen en bij een enkele voorzet was daar de hand van doelman Raymon Strik. Na een half uur spelen was Bart de Windt dicht bij de 2-0. Een steekbal van Teun Welvaarts bracht hem in een een-op-een-situatie met de keeper die met zijn voet redding kon brengen. Toch werd het voor rust nog 2-0. De goed spelende Welvaarts gaf een voorzet op Bas van Houtum die voor zijn verdediger kroop en koppend de score verdubbelde: 2-0. Dit was tevens de ruststand.

Het overwicht van DVG werd in de tweede helft verder in doelpunten uitgedrukt. Bij een corner genomen door Wilco Voets, was opnieuw Van Houtum doeltreffend: 3-0. Hij moest enige tijd later het veld verlaten vanwege een uit de kom geschoten vinger. NLC'03 had de hoop op een resultaat al lang laten varen en liet steeds meer ruimte achter de verdediging vallen. Ruud Peijnenburg maakte daar gebruik van. Met een schot tussen de benen van de keeper werd het 4-0. Rechtsachter Sander van de Ven slalomde langs alle verdedigers, inclusief de keeper: 5-0. NLC'03 kopte nog een bal over na een vrije trap maar dat was dan ook al het gevaar van de bezoekers in de tweede helft. Het slotakkoord was voor de drie invallers. Een aanval over meerdere schijven bereikte Bart van Ruremonde, die passte naar Tarn van de Wiel. Hij legde de bal goed klaar in het zestienmetergebied om vervolgens te scoren: 6-0. Intussen was ook Martijn Caarls ingevallen, die na een revalidatie van meer dan een jaar weer zijn rentree kon maken. Velen dachten dat hij de zevende goal maakte, maar Caarls deed dit in een buitenspelsituatie. De eindstand bleef daarmee 6-0.
Deze ruime overwinning bracht DVG niet alleen de drie punten, maar ook een positieve bijdrage aan het doelsaldo. Nog meer goed nieuws waren de overige uitslagen waarbij koploper Avesteyn en ook SDDL punten verloren. Volgende week speelt DVG uit tegen WEC.

Rugby Club Ducks behaalt belangrijke overwinning

Zevenaar/Boxtel - De Boxtelse rugbyers behaalden met hun clusterteam Ducks/Oysters in Zevenaar een zwaar bevochten overwinning op Rugby Club The Duuvels.

Aanvankelijk had Ducks moeite met de voorwaartse van de Achterhoekers. Nadat Kirollos Said een aantal keren door goed verdedigend werk de Duuvels van tries af kon houden was het toch raak. Na de 7-0 achterstand nam Ducks het heft in handen. Via een soepel lopende lijnaanval wist Oyster Lucas Poll de 7-5 te scoren. Teun Soederhuizen benutte de conversie waardoor de stand op 7-7 kwam. Dit was tevens de ruststand.

Na rust waren de teams een tijd aan elkaar gewaagd. Ducks kreeg wel steeds meer grip op het spel en vooral op de potige voorwaartse. Door goed storend werk van Stijn van de Loo kon debutant en man off the match Frank van Mensvoort een try scoren: 7-12. Toen kort hierna Teun Soederhuizen nog een try scoorde leek de overwinning binnen. Echter Duuvels toonde veerkracht en scoorde een try tegen: 12-17. Ducks moest nog vol aan de bak om de voorsprong te verdedigen. Het slotoffensief werd mede gesmoord door een try saving tackel van Tim Nouwens. Eindstand 12-17. Door deze winst is Ducks/Oysters de Duuvels voorbij gegaan op de ranglijst. Ze staan vierde en voldoen hiermee aan de doelstelling om de play offs te halen.

Aanstaande zondag spelen de senioren om 14.00 op thuis tegen The Black Bulls uit Overloon, een nieuwe club die voor het eerste jaar meedoet aan de competitie. De Colts van Ducks/RCE spelen zaterdag in Boxtel om 13.00 tegen Bassets/BSN Sassenheim.

HCB'92 geeft overwinning uit handen

Boxtel - Voor de dames van HCB'92 stond afgelopen zondag een thuiswedstrijd op het programma tegen Lido.

Het handbalteam uit Boxtel begon verdedigend sterk, waardoor pas na vijf minuten het eerste doelpunt van de wedstrijd viel in het voordeel van Lido. Liza van Rooij kreeg een penalty mee die werd benut door Annemarie Sens. Ook Lido mocht aanleggen voor een penalty, maar deze werd goed gestopt door keepster Mary Swinkels. Na tien minuten was de stand nog steeds 1-1. Manon Foolen wist met een passeerbeweging de tegenstander te misleiden en te scoren. De goede verdediging van HCB'92 werd beloond; Hèlen Berkelmans kon de bal onderscheppen en de break-out goed afronden. Hierna kreeg de thuisploeg de smaak te pakken. Berkelmans scoorde verschillende keren vanaf de hoek en ook Sens schoot ze er van een afstand zuiver in. De ruststand was 8-4 in het voordeel van de Boxtelse dames.

In het begin van de tweede helft maakte Lido een inhaalslag en werd het snel 8-9 voor het uitspelende team. Daniëlle Troeijen onderbrak de scorereeks van de dames uit Heeze, maar HCB'92 kon het niveau van de eerste helft niet voortzetten. Sens vond het net nog één keer, hierna zette Lido het scoren echter voort. Nadat Gitte Vanhout een penalty benutte voor Boxtel, volgde het laatste doelpunt voor Lido, wat de eindstand op 11-15 bracht voor de dames uit Heeze.

Vierde overwinning uit vijf voor Klaas Groenen

Klaas Groenen kwam als eerste amateur over de finish. (Foto: Femke Kuijpers) Foto: Femke Kuijpers

Zaltbommel/Boxtel - Ruim zeventig renners uit de categorieën elite/belofte en amateur/sportklasse verzamelden zich afgelopen zaterdag aan de start van de UiterwaardenCross Zaltbommel 2018. Klaas Groenen uit Boxtel eindige in totaal als zesde, maar kwam als eerste amateur over de streep en behaalde daarmee zijn vierde overwinning in vijf wedstrijden.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
DVG won met 6-0 van NLC'03. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Om 15.00 uur klonk het startschot en waren het Yannick Runhart, Bart de Veer en Klaas Groenen die als eerste het veld in doken om meteen in de eerste bocht op een van de zandpassages te stuiten. Het duurde nog geen ronde voordat de eerste elite/belofte-rijder zich voor in het veld meldde en de leiding overnam. Van de amateur/sportklasse was Klaas Groenen van Team Invicta de enige die kon volgen. Hij reed met een groepje van drie lang vooraan, maar na een stuurfout voorin kwamen meerdere renners terug bij de kopgroep die vervolgens uit zeven renners bestond. Uiteindelijk was het Tijmen Eising die aan het langste eind trok en als eerste over de finish kwam. Klaas Groenen van Team Invicta kwam achter Eddy van IJzendoorn als zesde over de streep met een voorsprong van ruim twee minuten op de nummer twee van de amateur/sportklasse, Bart de Veer. Hij won het in een sprint van Mattijn Motshagen die op de derde podiumplaats kwam te staan.

Onfortuinlijk verlies voor biljarters 't Ivoor

Zundert/Boxtel - De uitwedstrijd van het eredivisie team van 't Ivoor tegen STZ Zundert werd zondag met 6-2 verloren.

In de eerste sessie speelde Richard Berkelmans en Huub Wilkowski tegen respectievelijk Roland Uijtenwilligen en Barry van Beers. Berkelmans speelde een kansloze partij. Hij verloor in 33 beurten waarin hij 24 caramboles maakte, moyenne 0,727. Op de andere tafel verliep de partij van Wilkowski geheel anders. Hier was de puntenverdeling in het voordeel van 't Ivoor. Wilkowski denderde over van Beers heen. Hij maakte zijn 40 caramboles in slechts 22 beurten, moyenne 1,818, en bracht de tussenstand op 2-2. Hierna verloor Jack van Peer ruim van Rick van Beers. Van Peer kwam tot 18 caramboles in 34 beurten.

De kopmannen Forthomme van STZ Zundert en Barbeillon van `t Ivoor maakten er een spektakelstuk van dat uiteindelijk in het voordeel van Forthomme uitviel. In slechts 17 beurten werd de partij beëindigd. Uitslag van de partij 40-35 met moyennes van 2,352 en 2.058. Hierdoor won het thuisteam met 6-2.

Boxtelse tenniskampioenschappen 2018

Boxtel - Tennisverenigingen De Merletten, De Peppelieren, LTV Munsel en Die Braecke organiseren dit jaar voor de 29e keer de Boxtelse Kampioenschappen. Het toernooi zal plaatsvinden van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 11 november bij LTV De Merletten en bij Die Braecke. Publiek is van harte uitgenodigd om de spelers aan te komen moedigen.

16 / 16

Donderdag 25 oktober

ChakraDance: dansende reis door chakra's
09.30 uur, PIUS X, Heidonk 28, Liempde

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Presentatie boek Wim Veekens 'Van de Aar tot de Zwarte Raaf'
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Lezing Natuurgeluiden door Bart Gras
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Vrijdag 26 oktober

Gratis tekenles (aanmelden)
09.30 uur, Achter de Willibrordusschool, Esch

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Training jeugdbiljart 't Ivoor, doe je mee?
18.30 uur, Biljartvereniging 't Ivoor, De Voetboog 14a, Boxtel

Halloween disco
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Avondwandeling 'Nachtbrakers'
19.30 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Jongerencentrum B-Town; Plug & Play
19.30 uur, Baroniestraat 20, Boxtel

Zaterdag 27 oktober

Kennismakingslessen tafeltennis Taverbo-Sabo
09.00 uur, Winkelcentrum Oosterhof, Boxtel

Rondleiding MUBO: Canon van Boxtel
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Huiskamer; rikken, hobby, jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Jongerencentrum B-Town; ClubTown
19.00 uur, Baroniestraat 20, Boxtel

Installatie nieuwe prins Ploegersland
20.30 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Tonpratersavond
20.00 uur, Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B, Boxtel

Zondag 28 oktober

Wandelexcursie 'De mens in het landschap van Kasteren'
10.00 uur, Groot Duijfhuis, Hoevedreef 2, Liempde

10.30 uur, Kidsrun
11.00 uur, 51e Don Quichotte Sparrenbosloop
Sparrenrijk, Molenwijkseweg 100, Boxtel

Huiskamer; koffie met gebak
11.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Lezing historische verdedigingswerken (redoutes)
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Tweedehandsmarkt in De Rots
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Bierproeverij Ehkimaz: 99 Bottles of Beer
14.00 uur, Le Temps Perdu, Markt 13, Boxtel

Optreden van de Swanee Bridge Jazzband
14.30 uur, N9ne, Parallelweg Zuid 35, Boxtel

Welkomsreceptie nieuwe prins Ploegersland
15.11 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Kienavond CV De Natneuzen
20.00 uur, Fellenoord 6, Boxtel

Maandag 29 oktober

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

13.30 uur, klusjes met elektriciteit
19.00 uur, stijldansen
HobbyCentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Lezing 'ontwikkelingen in de landbouw 20e eeuw'
19.30 uur, D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Speelgoedbeurs Esch
20.00 uur, Ons Café, Leunisdijk 28, Esch

Dinsdag 30 oktober

09.30 uur, creatief met penseel
13.30 uur, Spaans 2e leerjaar
13.30 uur, Stijldansen
19.30 uur, Spaanse conversatie
HobbyCentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

B-Town Be Chill
14.30 uur, Baroniestraat 20, Boxtel

Inloopspreekuur Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Woensdag 31 oktober

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Halloween bij de Kinderboerderij
14.00 uur, Apollopad 1, Boxtel

Repetitie avond zanggroep Tint, doe je mee?
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

kinderkleding- en speelgoedbeurs
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel


Foto: Anne van den Bogaard

Lisa & Tygo van der Plas

Rian Meulendijk

Dennis Merkx