DeMooiBoxtelKrant

29 januari 2020

DeMooiBoxtelKrant 29 januari 2020


Gemeenschapshuizen en Kinderboerderij zijn vertrouwen in gemeente kwijt

De Kinderboerderij opende in september, voordat de bezuinigingen zich aandienden, nog een nieuwe dwarsdeelschuur. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

'Onzorgvuldige communicatie' en 'politieke desinteresse' maakt besturen boos

Boxtel - Het vertrouwen van gemeenschapshuizen De Rots, De Walnoot en de Kinderboerderij in de gemeente is weg. Aanleiding is volgens hen de plotselinge aankondiging dat dit jaar 10 procent bezuinigd wordt op hun subsidie. De drie stichtingen maakten vorige week dinsdag gebruik van hun inspraakmogelijkheid om hun onvrede over de bezuiniging en met name de communicatie erover andermaal te uiten.

De pijn bij De Rots, De Walnoot en de Kinderboerderij zit diep. Zoveel blijkt uit het pleidooi dat zij vorige week gebroederlijk hielden tijdens de raadsvergadering. Met name de communicatie van de gemeente over het hoe en wanneer van de bezuinigingsronde wordt gelaakt. 'Onzorgvuldig', noemt penningmeester Ton Huinink van De Kinderboerderij die. "Wij mogen in de kranten lezen dat de bezuinigingen voor ons voldongen feiten zijn." En dat terwijl er formeel gezien nog een gesprek tussen de gemeente en de stichtingsbesturen moet plaatsvinden over hoe de bezuiniging wordt doorgevoerd.

Maar er is meer. De gemeenschapshuizen voelen zich door de gemeente dubbel gepakt omdat zij al acht jaar géén inflatiecorrectie krijgen. "En de huur die we aan de gemeente afdragen is wel ieder jaar geïndexeerd", constateert Huinink, "In ons geval heeft de gemeente daardoor in een periode van acht jaar een bedrag van 25.000 euro extra geïnd." Een soortgelijk verhaal hebben zijn collega-bestuursleden van gemeenschapshuizen De Rots en De Walnoot. Willie van de Langenberg, voorzitter van het stichtingsbestuur van De Walnoot laat bovendien weten dat het diezelfde gemeente was die zijn gemeenschapshuis adviseerde LED-verlichting en schuifdeuren te installeren. En die kostenpost zorgt er nu, na de bezuinigingsronde, voor dat De Walnoot de begroting niet rond krijgt.

Van de Langenberg liet in november al weten dat hij en zijn mede-bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de financiële situatie van het gemeenschapshuis. Dat risico kan en wil hij niet lopen en om die reden bereidt hij dan ook een bestuurlijke overdracht naar de gemeente voor als de bezuiniging wordt doorgevoerd. "Het vrijwilligerswerk wordt op deze manier onderuit gehaald en zelfs gesloopt", wijst hij erop dat het gemeenschapshuis draait op vrijwilligers. En dat is ook het verhaal bij De Rots. "Wat maar weinig mensen zien is dat wij de laatste drie jaar per bestuurslid meerdere functies hebben", wijst voorzitter Sam Kampert op een van de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die het stichtingsbestuur trof. Hij spreekt van te weinig vrijwilligers en heeft bovendien nu al geen financiële middelen om betaalde krachten aan te nemen. De bezuinigingen maken hem daarom 'heel boos'. Zó boos zelfs dat hij naar eigen zeggen zijn pleidooi op verzoek van de griffie moest herschrijven vanwege de te stevige bewoordingen.

Een bezuiniging van tien procent zou funest zijn volgens de drie besturen. Zij voelen zich door de politiek in de kou gezet. "Niemand, wethouder en raadsleden, heeft enige interesse getoond voor de door ons geschetste problemen", aldus Huinink. "We hadden voor deze inspraak een pleidooi op argumenten opgesteld, maar het heeft geen nut die met u te delen", concludeert hij. En dat is ook de mening van de overige bestuurders: de gemeente is niet voor rede vatbaar. En daarmee lijkt de 'open discussie' die zowel gemeente als stichtingsbesturen graag zouden zien over de bezuinigingen al bij voorbaat uit te lopen op een loopgravenoorlog.

Prins Thijn d'n Urste en Prinses Karleen d'n Urste regeren over donseendjes

Prins Thijn d'n Urste en Prinses Karleen d'n Urste. (Foto's: Joyce de Jong-Meijs) Foto: Joyce de Jong-Meijs

Boxtel - Onder toeziend oog van familie, vrienden en andere belangstellenden werden zondagmiddag Thijn Kuijpers en Karleen Hendriks door een deskundige jury verkozen tot jeugdprins en jeugdprinses van Indegat. Zij zullen als Prins Thijn d'n Urste en Prinses Karleen d'n Urste gaan regeren over de jonge Boxtelse carnavalsvierders. Daarbij worden ze bijgestaan door adjudant Willemijn van Düren en nar Vera van der Meijden. In totaal namen vijftien leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit Boxtel en Lennisheuvel deel aan de verkiezingen.

Tijdens de verkiezingsmiddag werd het publiek door de kandidaten getrakteerd op spetterende en enthousiaste optredens met een buut, het zingen van een lied en improvisatie in een woordspel. De jury, bestaande uit Christiaan van Zoghel, Judith Willink van Echdweil en oud-prinses Niki stond door het enthousiasme van alle deelnemers voor een moeilijke keuze. Uiteindelijk werden Thijn, Karleen, Willemijn en Vera verkozen tot prins, prinses, adjudant en nar van Indegat.

Prins Thijn Kuijpers en Prinses Karleen Hendriks omringd door de Raad van Elf, Adjudant Willemijn van Düren (vijfde van links) en Nar Vera van der (vijfde van rechts). Foto: Joyce de Jong-Meijs

Het prinselijk paar en gevolg zullen tijdens carnaval feesten en hossen in de Kwekpoel. Partypasssen daarvoor zijn te verkrijgen bij Ring en Go in de Rechterstraat en bij de infobalie van de Jumbo in Winkelcentrum Oosterhof. De pas is goed voor vier avonden toegang tot de Kwekpoel en kost 11 euro. Kijk op Facebook of Instagram of ga naar www.kwekpoel.nl voor meer informatie over de carnavalsactiviteiten voor donseendjes.

Pag. 9 Foto: Hans van Doorn/De Ploegers

Sportieve Jeugdzittingavonden

Pag. 13 Foto: Privécollectie Ad Dekker

Feest voor TS Dekker

Pag. 14-15 Foto: Sander van Kasteren

5 jaar Finenzo Boxtel

Pag. 17 Foto: Foto4u

Sofie is Brabants Kampioen

Klassiek in de kerken met optreden The Gents

Boxtel - Het vocaal ensemble The Gents geeft op zaterdag 1 februari een concert met medewerking van organist Tommy van Doorn in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Het optreden duurt van 16.00 tot 17.00 zonder pauze. Entree bedraagt 15 euro, kinderen tot 16 jaar mogen gratis naar binnen.

The Gents bestaat uit een zestiental mannenstemmen onder leiding van Annemiek van der Ven. Zij brengen het programma 'Denkend aan Holland - van Sweelinck tot Andriessen'. Reserveren kan via reserveren@klassiekindekerken.nl. Vanwege het eerste lustrum van Klassiek in de Kerken komt Kamerkoor Ratatouille het concert openen met een stuk die zij eerder die dag zullen instuderen in een masterclass van de dirigent van The Gents. Het laatste concert van het seizoen is op zaterdag 18 april om 16.00 met het viool-accordeon duo Judith Noordzij en Sven van de Voorde.

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 30 januari        Bridgen in De Walnoot        13.30
        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 31 januari        Lunchen in Elisabethsdael 12.00
        Rikken en Jokeren in Het Muziekhuis        13.30
Dinsdag 4 februari        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Rots        13.30
        Kienen in De Rots        14.00

KBO-activiteiten Liempde

Woensdag 29 januari        Spelletjesmiddag in De Kloosterhof        13.30
Donderdag 30 januari        Kienen in De Kloosterhof        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot         13.00
Elke dinsdag        Als het weer het toelaat: fietsen vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym in de Angelaschool         19.00
Elke donderdag        Nordic Walking, vertrek op de Markt bij gemeentehuis        09.00

Maandag 3 februari         Lezing nieuwe donorwet in De Walnoot        19.30

Vrouwencontact Liempde

Woensdag 5 februari        Kienen in de Kloosterhof         19.30

Eetpunt Elisabethsdael Boxtel Mgr. Bekkerstraat 6

Maandag t/m vrijdag        Koffietijd        vanaf 10.00
koffie/thee 1 euro, cappuccino 1,50 euro
Maandag t/m vrijdag        Lunch        11.00-15.00
Keuze uit verschillende broodjes, tosti's, uitsmijters en salades
Maandag t/m vrijdag        Warme maaltijd        12.00-13.00
3-gangenmaaltijd 10 euro, hoofdgerecht 7,50 euro
Opgeven via 06-30894758 of eetpuntboxtel@stichtingbroodnodig.com

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Kritiek op bouwplannen Zonneweide, maar gemeente vertrouwt op goede afloop

Het gebied waar Zonneweide-Oost en West moeten worden gerealiseerd. (Foto: Google) Foto: Google

Liempde - Ondanks dat er volgens de gemeente een intensief overleg is met omwonenden en belanghebbenden over de bouwplannen Zonneweide Oost en West in Liempde is er protest. Niet verwonderlijk, aldus wethouder Peter van de Wiel, want bij woningbouw botsen belangen immers (vrijwel) altijd. Toch meent de oppositie dat veel kou uit de lucht kan worden genomen met betere communicatie.

Namens verschillende omwonenden van het bouwproject Zonneweide-West deed Randy Cleijsen vorige week dinsdag tijdens de raadsvergadering het woord. Die omwonenden hebben volgens hem het gevoel dat de gemeente enkel danst naar de pijpen van projectontwikkelaars en dat er niet wordt geluisterd naar de negatieve gevolgen die het project - in hun ogen - heeft op hun woongenot.

Op de Zonneweide, een nu braakliggend terrein ingeklemd tussen de Kerkheiseweg aan de Zuidkant en de Boxtelseweg aan de Noordzijde, moeten in totaal meer dan 40 woningen verrijzen. 29 daarvan maken deel uit van het project Zonneweide-West, dat grenst aan de percelen van de bewoners namens wie Cleijsen het woord doet. En dat aantal woningen ligt veel hoger dan in 2016 en 2017 bij de aankoop van die percelen te verwachten viel, aldus de woordvoerder.

Cleijsen beroept zich op diverse beleidsstukken waaruit dit in zijn ogen blijkt. "Concreet wordt er in het bestemmingsplan bijvoorbeeld melding gemaakt van 'open bebouwing' en in de woonvisie wordt gerefereerd naar vijftien tot twintig woningen, maar dan voor het gehele te ontwikkelen plangebied. Dat betekent West én Oost", aldus Cleijsen. "Dit kunnen wij niet rijmen met termen als 'open bebouwing'', 'boerderijstijl' en 'behoud van karakter'."

De boze Liempdenaren zien zich gesteund in een motie van oppositiepartijen CDA, BALANS en VVD. Daarin wordt het college opgeroepen om samen met de projectontwikkelaar en omgeving te komen tot een 'gezamenlijk plan, waarbij woningbouw in de kern van Liempde in harmonie met de omgeving plaatsvindt'.

Wethouder Peter van de Wiel kan zich niet vinden in het verhaal van Cleijsen en ook niet in de motie, die volgens hem een laag realiteitsgehalte kent. Volgens hem is een harmonieuze oplossing in Liempde namelijk helemaal niet mogelijk: "U draagt mij op in harmonie te komen met alle partijen, die tegengestelde belangen hebben," Daar komt bij dat als in Liempde naar zo'n 'harmonieuze' oplossing gezocht wordt, er ook bij andere bouwprojecten extra dialoog aangegaan moet worden. "Als je deze motie aanneemt, verplicht je jezelf bij elk bouwproject op deze manier te handelen." De door Cleijsen aangehaalde Welstandsvisie spreekt weliswaar van de realisatie van tien tot vijftien woningen, maar dan wel per jaar voor Liempde. Het document stamt uit 2016, waarmee het nu dus de bouw van zo'n zestig woningen zou rechtvaardigen.

Van de Wiel is het niet eens met dat zijn college geen dialoog zou hebben gezocht met de omgeving. Er is tweemaal een openbare bijeenkomst voor de buurt geweest en met omwonenden die bezwaren hadden zijn zelfs keukentafelgesprekken gevoerd, somt de wethouder op. "Die gesprekken hebben ook geleid tot aanpassingen." De wethouder krijgt bijval vanuit zijn eigen Combinatie95-fractie van Stefan de Nijs. Hij wijst erop dat op bouwplannen steevast kritiek komt van omwonenden over bijvoorbeeld daling van de woningwaarde of een verpest uitzicht. "Maar het recht op een mooi uitzicht is er niet", aldus De Nijs. Bovendien is de woningnood zo hoog volgens het raadslid, dat het algemeen belang opweegt tegen de argumenten van omwonenden.

De oppositie en Cleijsen lijken echter niet overtuigd. Sleutelwoord daarbij is volgens VVD-fractievoorzitter Dymph van de Vries dan ook 'communiceren'. Zij blijft daarom pleiten voor een betere terugkoppeling naar bezwaarmakers. Ook als hun wensen niet worden gehonoreerd. "Mensen willen heel duidelijk een antwoord." Het college laat zich echter niet van de wijs brengen en blijft van mening dat in Liempde netjes gehandeld is.

Gesteggel over gemeentepagina

Aanbesteding van gemeentenieuws aan De Meierij Boxtel roept vragen op

Boxtel - De aanbesteding van de wekelijkse pagina met gemeentenieuws houdt de gemoederen in Boxtel flink bezig. Sinds dit jaar is de pagina na een aanbestedingsprocedure gegund aan weekkrant De Meierij Boxtel. De andere Boxtelse weekkranten, waaronder deze krant, vissen daarmee achter het net. Het leverde afgelopen week een verhitte discussie op in de raadszaal van het gemeentehuis.

Niet alleen bij de Boxtelse kranten, maar ook in de politieke arena is de gunning van de wekelijkse gemeentepagina aan De Meierij Boxtel een heet hangijzer. De kwestie kwam vorige winter aan het rollen toen de gemeente er door de accountant op werd gewezen dat plaatsing van het gemeentenieuws niet zomaar stilzwijgend verlengd kon worden in de betaalde weekkrant Brabants Centrum. "Toen is ook meteen aangegeven aan de aanbieder dat wij moesten gaan aanbesteden en wij vanaf 1 januari 2020 met een nieuwe aanbieder zouden gaan starten", aldus een woordvoerder van de gemeente. Overigens was dit niet de eerste keer dat de accountant erop wees dat het gemeentenieuws eigenlijk aanbesteed moest worden. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook in 2014 al, maar toen werd daarop geen actie ondernomen door de gemeente.

Op basis van de nieuwe waarschuwing startte de gemeente het representatief onderzoek Waarstaatjegemeente. "Daaruit kwam naar voren dat 52 procent van de respondenten het tóch graag in de bus wilde ontvangen", aldus de woordvoerder. Hoewel Boxtel niet verplicht is het nieuws te publiceren in een krant werd op basis van de enquête besloten de gemeentepagina definitief aan te besteden. Voorwaarde was wel dat het nieuws bij ieder huishouden kon worden aangeboden. Om mee te doen aan die procedure moesten kranten aan drie voorwaarden voldoen: het bieden van de laagste prijs, drukken met duurzame inkt en papier en vanzelfsprekend gratis huis-aan-huisverspreiding. Deze krant kon voldoen aan alle voorwaarden en schreef daarom in op de aanbesteding. De plaatsing werd per 1 januari 2020 voor een periode van twee jaar gegund aan De Meierij Boxtel, die in september 2019 is gekocht door Brabants Centrum, dat zich uitvoerig beklaagde over de gang van zaken, onder meer met een voorpagina-artikel op 19 december. Ook moest Brabants Centrum via De Meierij naar eigen zeggen een 'ontzettend lage prijs' neerleggen voor de pagina's. Inschrijvers voor de aanbestedingsprocedure waren echter vrij een prijs neer te leggen die zij zelf realistisch vonden.

Politieke discussie
Tijdens de raadsvergadering van 21 januari leverde de kwestie de nodige vragen op. Zo zijn de fracties van Combinatie95 en INbox niet gelukkig met de gang van zaken en stelden zij er vragen over aan de burgemeester. Marria van der Hoven van INbox vroeg zich af of de gemeente niet ook had kunnen volstaan met het enkel digitaal publiceren van de vergunningen. Stefan de Nijs, van Combinatie95, maakte zich met name druk over de bezorging van het weekblad waarin de publicaties nu verspreid worden. Zo bereikten zijn fractie onder meer klachten uit Lennisheuvel dat de krant daar niet bezorgd wordt.

Dat bereik meten, dat is lastig, liet burgemeester Ronald van Meygaarden in zijn beantwoording direct al weten. Dat bleek ook dinsdag toen gestrooid werd met getallen over het bereik van huis-aan-huiskranten. Zo zouden mensen met een Nee/Nee-sticker huis-aan-huiskranten niet lezen. Onderzoek van het NOM weerspreekt dit echter: ruim 62 procent van de bevolking leest wekelijks een huis-aan-huiskrant. Daaronder vallen óók mensen met een Nee/Nee-sticker, terwijl zij de krant dus niet in de brievenbus krijgen. Ook was de burgemeester niet erg happig op onderzoek naar welke mensen nu nog steeds géén toegang hebben tot het gemeentenieuws, iets waar Van der Hoven op aandrong. Wel liet hij weten de bezorging van het gemeentenieuws in de gaten te houden, omdat dat één van de voorwaarden van de deal met De Meierij Boxtel is.

Voor welk bedrag de pagina's bij Brabants Centrum ingekocht werden en voor welk bedrag nu ingekocht wordt bij De Meierij Boxtel wil de gemeente niet zeggen uit concurrentieoverwegingen. Wel is in de begroting te zien dat met het weghalen van de gemeentepagina bij Brabants Centrum op jaarbasis 40.000 euro bezuinigd wordt. De gemeente bevestigt dit bedrag. Het wegvallen van de betaalde gemeentepagina bij de abonneekrant was afgelopen week ook onderwerp van gesprek. Toch ziet de politiek het niet zitten de krant voor de vermindering aan inkomsten te compenseren. Van Meygaarden: "Het is aan de raad het Brabants Centrum te subsidiëren als ze die krant zo belangrijk vinden." Een uitspraak die De Nijs zich publiek achter de oren deed krabben: "Je kunt je afvragen of die krant met subsidie nog wel zo onafhankelijk is."

Kosteloos
DeMooiBoxtelKrant heeft in 2014, toen deze krant startte, aangeboden elke week kosteloos één pagina gemeentenieuws te plaatsen, omdat de krant van mening is dat iedere Boxtelaar toegang moet hebben tot de gemeentelijke ontwikkelingen. Hoewel aanvankelijk positief op dit verzoek gereageerd werd, weigerde de gemeente uiteindelijk dit aanbod. DeMooiBoxtelKrant heeft daarom sinds 2015 de door de gemeente verstrekte vergunningen iedere week kosteloos geplaatst, als service voor Boxtelaren. Vanwege de aanbesteding aan De Meierij weigert de gemeente nu echter mee te werken aan het verstrekken van de vergunningen aan deze krant. Het argument dat de gemeente aanhaalt is dat ze de nieuwspagina als advertentiepagina zien, waarbij ze graag zelf de vinger aan de pols houden voor wat betreft inhoud. Om die reden wordt ook betaald voor de publicaties. Dat argument gold kennelijk nog niet toen de gemeente de nieuwsberichten nog publiceerde in Brabants Centrum. Al die jaren leverde de gemeente namelijk wel wekelijks de publicaties aan bij de redactie van deze krant. Ondanks de nieuwe werkwijze zal DeMooiBoxtelKrant de vergunningen echter blijven plaatsen als service voor de lezers, hoewel het de redactie nu wel meer tijd kost.

Kwart miljoen subsidie voor biomassaplein

Boxtel - Het nog aan te leggen biomassaplein in Boxtel kan rekenen op een provinciale subsidie van 254.000 euro. Het geldbedrag is toegekend aan de gemeenten Vught, Boxtel, Best en Sint-Michielsgestel, die het plein gaan exploiteren.

Het biomassaplein in Boxtel moet de komende jaren vorm krijgen op industrieterrein Vorst B. Er zal snoeihout uit de vier gesubsidieerde gemeenten worden omgevormd tot andere grondstoffen, zoals bijvoorbeeld bioplastic. In eerste instantie zal het om een proef gaan, maar de wens is om zowel burgers als bedrijven te enthousiasmeren voor het project.

De Boxtelse pilot met het biomassaplein start kleinschalig op een gebied van zo'n 0,6 hectare. Het biomassaplein kan uiteindelijk doorgroeien naar 2 hectare, afhankelijk van het succes van de pilot. Hier moet onder meer een zogeheten 'incubator' voor zorgen. In dit gebouw zullen verschillende bij het plein betrokken partijen op een innovatieve manier de samenwerking met elkaar zoeken.

De gemeente verwacht op korte termijn een vergunning voor de aanleg van het plein ter inzage te kunnen leggen. Dit gebeurt zo'n twee jaar later dan gepland. Het project kende verschillende uitdagingen. Zo gooide de stikstofcrisis roet in het eten en moest Boxtel terug naar de tekentafel naar aanleiding van enkele gegronde bezwaren op het ontwerp. Ook moest een milieueffectrapportage (MER) opgesteld worden. Onze gemeente stelt zichzelf als doel om nog in 2020 met de aanleg en de exploitatie van het plein te beginnen.

Het biomassaplein is al vanaf de aankondiging onderwerp van discussie. De Boxtelse oppositie vreest dat er toch op zeer milieuvervuilende manier energie met biomassa opgewekt zal worden, ondanks diverse beloften van de wethouder dat dit niet gaat gebeuren. Ook het toenemende aantal vrachtwagenbewegingen is voer voor discussies, met name bij de inwoners van Lennisheuvel. Volgens wethouder Van de Wiel zal het vrachtverkeer echter beperkt toenemen. Bovendien moet een herontwerp van de Keulsebaan zorgen voor betere verkeersdoorstroming.

Koffie met Kennis: Afscheid nemen met aandacht

Boxtel - Onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten belangstellenden in de lezingencyclus 'Koffie met Kennis' bij HobbyCentrum Boxtel (HCB) anderen rond een thema. Daarbij doen zij kennis op over onderwerpen die te maken hebben met ouder worden. Deelname kost 2 euro, vooraf te betalen. Dat is inclusief koffie of thee. De toegang is gratis voor Vrienden van HCB en de HCB-vrijwilligers. Vrijdag 7 februari geeft Marja Konijn een lezing met als thema 'Afscheid nemen met aandacht'. Aanmelden kan tot en met dinsdag 4 februari.

In haar lezing zal Marja Konijn vertellen over haar ervaringen in het werken in een hospice. In haar atelier maakt zij met liefdevolle aandacht producten om het afscheid met zachtheid en schoonheid te omringen. Om zo het afscheid ook meer persoonlijk te maken met uitvaartgewaden, kistkleden, cocons en allerlei andere accessoires van natuurlijke materialen. Ze brengt diverse producten mee om te bekijken en voelen. Als psychosociaal therapeut zal Marja haar toehoorders ook laten zien wat creativiteit kan betekenen bij rouwen.

Aanmelden kan tot en met dinsdag 4 februari, via www.hobbycentrumboxtel.nl of door te mailen naar info@hobbycentrumboxtel.nl. Vermeld daarbij de datum van de lezing, je naam, telefoonnummer en e-mailadres. Bellen of binnenlopen kan ook: 06-12753082 of Baroniestraat 105 in Boxtel.

Archeologische vondsten van de Molenstraat in ArcheoHotspot

Boxtel - In de ArcheoHotspot in het Oertijdmuseum (Bosscheweg 80) worden zaterdag 1 februari de archeologische vondsten die eerder werden gevonden in de Molenstraat schoongemaakt, bekeken en digitaal vastgelegd.

Het determineerproces start om 10.00 uur en het duurt tot ongeveer 12.30 uur. Iedereen is welkom de vondsten te onderzoeken. Onder meer door de vondsten ten vergelijken met een vergelijkingscollectie, het opzoeken in boeken en op internet moet meer duidelijkheid bieden over de afkomst van de gevonden objecten. Het is handig een tablet mee te nemen als je wilt meedoen. Ook zal bekeken worden of de vergelijkingscollectie verder uitgebreid kan worden.

Mensen die zelf wat gevonden hebben en willen weten wat het is kunnen dagelijks terecht bij de ArcheoHotspot in het Oertijdmuseum. Iedere eerste zaterdag van de maand kunnen belangstellenden meedoen in de ArcheoHotspot. Van 10.00 tot 13.00 uur zijn er verschillende activiteiten. De agenda staat op www.heemkundeboxtel.nl.

De ArcheoHotspot is nog altijd op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie hierover kunnen belangstellenden een e-mail sturen naar archeo@heemkundeboxtel.nl.

HobbyCentrum Boxtel start met cursus schaken

Boxtel - HobbyCentrum Boxtel start met een schaakclub: 't Gesprongen Paard. Iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur staan de schaakborden opgesteld. De eerste schaakmiddag is op vrijdag 14 februari 2020.

Bij de schaakclub kunnen zowel beginners als gevorderden terecht. Doel van de club is ongedwongen een potje schaak spelen, zonder competitie-element. Deelname aan de schaakclub geschiedt met een strippenkaart. Er zijn verschillende varianten verkrijgbaar: een variant met 4 strippen voor 16 euro, een met 8 strippen voor 25 euro en een met 16 strippen voor 40 euro.

Meer informatie is verkrijgbaar op de site www.hobbycentrumboxtel.nl. Hier kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden.

Walk & Talk voor werkzoekenden bij de bibliotheek

Foto: Bibliotheek

Boxtel - Werkzoekenden kunnen tijdens maandelijkse bijeenkomst Walk&Talk terecht bij de bibliotheek in Boxtel om daar gratis advies te krijgen over het vinden van een baan. Komende dinsdag 4 februari worden zij tussen 10.00 en 12.00 uur bijgepraat over het de ins & outs van netwerken in de zoektocht naar werk.

Walk&Talk's zijn maandelijkse koffiepauzes voor werkzoekenden. Iedere eerste dinsdag van de maand, van 10.00 tot 12.00 uur kun je terecht in Bibliotheek Boxtel om ervaringen te delen en je horizon te verbreden. Elke keer staat er een ander onderwerp rondom solliciteren anno nu centraal waar een gastspreker nader op in gaat. Ook krijg je praktische tips.

Op 4 februari wordt netwerken besproken. Functies worden tegenwoordig steeds lastiger ingevuld, omdat men het juiste personeel niet kan vinden. Het werven van personeel via LinkedIn is dan een optie. Fennard Drenth van Drendabel heeft ruim 14 jaar ervaring in acquisitie via dit sociale netwerk en heeft al vele klanten aan nieuw personeel geholpen. In zijn presentatie vertelt hij er meer over en geeft hij tips hoe je als werkzoekende daar op kunt inspelen met je LinkedIn profiel, hoe je vindbaar wordt en hoe jij zelf LinkedIn kan gebruiken.

Deelname aan Walk&Talk is, net als de koffie en thee, gratis.

HobbyCentrum Boxtel start Toneelclub 'Ginne Schrik'

Boxtel - HobbyCentrum Boxtel (HCB) gaat op 5 februari van start met een toneelclub. De club met de naam 'Ginne Schrik' repeteert vier maanden lang elke woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. In juni volgt de voorstelling voor familie en vrienden van de spelers, voor vrijwilligers en vrienden van HCB.

Bij de nieuwe toneelclub is iedereen van boven de 50 welkom. Natuurlijk ook – en misschien wel juist – als je absoluut geen toneelervaring hebt. Ginne Schrik daagt deelnemers uit hun toneeltalenten te ontdekken en te ontplooien. Je uitleven in een ander personage, persiflages neerzetten en humor en creativiteit aanspreken staan centraal. Kortom: eindelijk eens doen wat in het dagelijks leven niet kan.

Onder leiding van Ria Willers-Mensink worden deelnemers in vier maanden klaargestoomd om een leuke toneelvoorstelling neer te zetten. Met haar 35-jarige ervaring leert Ria deelnemers de kneepjes van het vak, vol tips en trucs.

De cursus is iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Het gaat in totaal om 18 bijeenkomsten. Einddatum van de cursus is 3 juni. Deelname kost 85 euro, inclusief het script. Aanmelden bij voorkeur via de website www.hobbycentrumboxtel.nl, of telefonisch via 0411-210355. Je vindt het HobbyCentrum aan de Baroniestraat 105a.

DichtSlamRap bij Le Temps Perdu

Boxtel - De jaarlijkse poetryslam, DichtSlamRap, vindt komende donderdag weer plaats in café Le Temps Perdu. Tijdens de slam nemen vier Belgen en zeven Nederlanders het tegen elkaar op om in Boxtel de titel te veroveren.

Het evenement op 30 januari start om 20.00 uur. Een relatief jong deelnemersveld, met Sven de Swerts, Erika De Stercke, Jo An, Monique Hendriks, Rik Sprenkels, Coemgenus Kevin Amse, Willemijn Kranendonk, Jelmer van Lenteren, Myrthe Nauta, Marthe van Bronkhorst en Inke Gieghase neemt het die avond tegen elkaar op.

Een gastoptreden is er van Tom Driesen uit Turnhout die namens België in maart meedoet aan de Europese Kampioenschappen Poetryslam in Milaan. Een muzikaal intermezzo valt te verwachten van Stijn 'Che' Charpentier uit Eindhoven.

Esch maakt zich op voor lang weekend Oggelrevue

Esch - De jaarlijkse Oggelrevue in Dorpshuis De Es vindt plaats op 6, 7 en 8 februari. Tijdens de kolderieke optredens zullen zang, muziek en theater vanaf 20.00 uur de (Oggel)revue passeren. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.oggelvorsen.nl voor 10 euro per stuk.

Onder het thema 'Ge ziet ze vliegen in de Oggelvorsenpoel' zullen diverse Essche talenten het podium betreden. Een en ander natuurlijk voorzien van een muzikale omlijsting, door De Knoestjes. Dorpshuis De Es is op alle drie de dagen geopend vanaf 19.30 uur, de zaallichten gaan uit om 20.00 uur.

Seniorenmiddag De Ploegers

Liempde - Prinsenvereniging De Ploegers houdt op zondagmiddag 9 februari de Seniorenmiddag; de traditionele carnavalsmiddag voor 55-plussers en mindervaliden. Een zeer gevarieerde middag met cabaret, muziek, sketches en dans. De zaal bij Ploegerspaleis Het Hof gaat om 13.00 uur open en het programma start om 13.30 uur.

Hoogtepunten uit de Zittingsavonden, optredens van nieuw talent, enkele tonpraters, muzikaal talent, maar ook een aantal verrassingsoptredens staan op het programma. En natuurlijk zorgt Hofkapel De Kromploegers voor de muzikale omlijsting. De toegang is gratis.

Open dag Natuurbrug de Mortelen

Een impressie van de natuurbrug, zoals die er uiteindelijk bij moet komen liggen. (Foto: ProRail) Foto: ProRail

Boxtel/Best - De nieuwe natuurbrug over het spoor tussen Boxtel en Eindhoven is komende zaterdag 8 februari eenmalig voor mensen te bezichtigen. Het totale project kostte zo'n 8 miljoen euro, bij elkaar gebracht via het MJPO, een samenwerking van ProRail, provincie en het Rijk. De aanleg van de brug, De Mortelen geheten, liep ruim een jaar vertraging op.

De open dag is georganiseerd door Brabants Landschap in samenwerking met ProRail. Het bezoek van 8 februari is een eenmalige kans de enorme wildpassage te bekijken. Na die datum is de 50 meter brede brug het alleenrijk voor alle dieren van Het Groene Woud. De open dag start om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Het is midden in de natuur, dus het is handig om op de fiets te komen. Kom je met de auto dan kan die geparkeerd worden bij de toekomstige Natuurpoort Het Groene Woud in De Vleut (Hoek Koppelstraat/N619) in Best. Vanaf daar rijden speciaal voor de open dag pendelbussen. Het is ongeveer 800 meter lopen tussen de pendelbushalte aan de Monnikenweg en de natuurbrug. Laarzen zijn tijdens het bezoek aan te raden.

De brug had eigenlijk al een jaar eerder klaar moeten zijn, maar de bouw kende diverse tegenslagen. Het totale project kostte zo'n 8 miljoen euro en heeft als doel verschillende natuurgebieden met elkaar te verbinden. De Kampina, de Mortelen, de Scheeken en het Dommeldal werden voorheen namelijk van elkaar gescheiden door de spoorverbinding Boxtel-Eindhoven. Naar verwachting zullen onder meer de in 2017 uitgezette edelherten gebruikmaken van de brug. Maar ook kleinere dieren zoals dassen, reeën, kamsalamanders, hazelwormen en hagedissen zullen hun weg over de brug vinden.

Bij de natuurbrug staat een tent met informatiekramen en iets te drinken. Verschillende medewerkers en vrijwilligers van Brabants Landschap kunnen vragen over de natuurbrug en Het Groene Woud beantwoorden. Het bezoek is gratis.

D66 breekt debat over OZB-verhoging open

Boxtel - Coalitiepartij D66 breekt de discussie rond de mogelijke verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) open. Dat deelde fractievoorzitter Jos Hegeman vorige week dinsdag mee tijdens de raadsvergadering waar de tarieven voor 2020 werden vastgesteld. Volgens Hegeman kraakt het voorzieningenniveau momenteel. Om het niet te laten barsten kijkt hij naar de OZB als mogelijke oplossing.

In Boxtel geldt de afspraak dat de onroerendezaakbelasting (OZB) jaarlijks slechts trendmatig verhoogd wordt. Dat komt in 2020 neer op maximaal 2,9 procent. Omdat dit precies het percentage was dat de gemeenteraad dinsdag voor ogen kreeg was er weinig discussie over de stijging. Het collegevoorstel werd dan ook goedgekeurd.

Interessanter was de inbreng van D66. Fractieleider Jos Hegeman vroeg zich af of het niet tijd werd de discussie over een meer dan trendmatige verhoging open te breken. "Hoe houden we het anders vol het voorzieningenniveau overeind te houden?", aldus Hegeman. "Het mag kraken, maar niet barsten." Ook de SP liet afgelopen voorjaar al weten ervoor open te staan om aan de OZB-knop te draaien om zo de gemeentelijke inkomsten op peil te houden.

Naast SP en D66 gaf ook INbox tegenover deze krant aan dat zij niet per se negatief staan tegenover een verhoging van de gemeentelijke belasting. De SP wil zelfs een stapje verder gaan en denkt na over een manier om de burger duidelijk aan te tonen welk bedrag dit oplevert en waar dit geld aan wordt besteed.

Daarmee stellen inmiddels drie van de vier coalitiepartijen voorzichtig een verhoging van de grootste gemeentelijke belastingpost aan de orde. Na de Rijksbijdrage uit het gemeentefonds is de OZB is met zo'n 7 procent van de totale gemeente-inkomsten de grootste inkomstenbron. Omdat het een directe belasting is staan gemeenten vrij zelf hun OZB-tarief te bepalen. Sommige gemeenten gebruiken de belasting om hun voorzieningenniveau in economisch zware tijden op peil te houden, zoals bijvoorbeeld de gemeente Laarbeek, waar de belasting dit jaar met bijna 33 procent omhoog ging. Het gaat daarbij in de praktijk om bedragen van rond de honderd euro per jaar. Coalitiepartner Combinatie95 stelt dat dat ook percentages zijn waaraan in Boxtel gedacht moet worden om niet te hoeven snijden in bestaande voorzieningen. Om die reden ziet de partij vooralsnog dan ook weinig in een verhoging.

Een OZB-verhoging ligt politiek gevoelig in dit verkiezingsjaar. Ten eerste omdat een belastingverhoging altijd een impopulaire maatregel is en ten tweede omdat het vastgoedbezitters zoals woningeigenaren direct in de portemonnee treft. Naast Combinatie95 zijn ook BALANS en CDA geen voorstander van verhoging van de belasting. Mochten zij dit jaar ook besluiten dit voornemen op te nemen in hun verkiezingsprogramma dan is er tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in november tijdens de herindelingsverkiezingen voor de burger ook écht iets te kiezen op OZB-gebied.

Boxtel kijkt naar Haaren om agrarische bebouwing te herbestemmen

Boxtel - Het Boxtelse college heeft vorige week dinsdag een motie aangenomen van het CDA om leegstaande agrarische bedrijven te herbestemmen volgens Haarens model. In die gemeente worden sinds 2016 succesvol leegstaande bedrijven of bedrijfshallen gesloopt, waarbij de grond beschikbaar komt voor andere doeleinden.

De gemeente Haaren, waarvan het komend jaar Esch wordt overgeheveld naar Boxtel, zet sinds 2017 actief in op het omvormen van voormalig agrarische bedrijven naar een nieuwe bestemming. Een woordvoerder van die gemeente laat weten dat op die manier inmiddels zo'n tien bedrijven zijn gesaneerd of omgevormd en dat er nog voor ongeveer twintig bedrijven plannen liggen om dit te doen op basis van de huidige regeling.

Die herbestemming gebeurt aan de hand van vier punten: het meedenken in nieuwe bestemmingen voor de leegstaande panden, het verplichten van sloop van oude, leegstaande agrarische gebouwen alvorens in het buitengebied nieuwe activiteiten uitgerold kunnen worden, het subsidiëren van die sloop en tenslotte de samenwerking met de provincie aan de zogeheten VABIMPULS. Dit laatste is een provinciale regeling waarbij de provincie geld en ambtelijke ondersteuning biedt om agrarische bedrijven om te vormen.

Naar schatting zijn er in de regio Boxtel enkele tientallen agrarische bedrijven die voor een herbestemming in aanmerking komen. De Boxtelse CDA-fractie zag in Esch dat het beleid dat de gemeente Haaren voert om deze bedrijven daadwerkelijk om te vormen naar een andere bestemming succesvol was. Daarop besloot de fractie een motie in te dienen die het college hier de opdracht geeft om zich te verdiepen in het beleid van Haaren en dat waar mogelijk ook in onze gemeente toe te passen. Het CDA was vooral gecharmeerd van de manier waarop de regeling in Haaren tot stand kwam: op basis van inspraak van en met de burgers.

Wethouder Peter van de Wiel was enthousiast over de motie en nam die dan ook over. Heel verwonderlijk was dit overigens niet. De tekst van de motie werd immers opgesteld in samenspraak met de ambtenarij en wethouder, zo gaf Van de Wiel aan in een reactie. Van de Wiel heeft al vaker aangegeven agrarische bedrijven die een andere weg willen inslaan graag te helpen. Niet alleen nemen de stikstof- en CO2-uitstoot erdoor af, maar ook komt daarmee grond beschikbaar voor andere bedrijvigheid of woningbouw. En vanwege de beperkte uitbreidingsmogelijkheden die Boxtel heeft is ook dit zeer welkom.

JeugdSooS Liempde zoekt met spoed bestuursleden

De activiteiten die JeugdSoos organiseert worden goed bezocht. (Foto: Eric van der Heijden) Foto: Eric van der Heijden

Liempde - JeugdSoos Liempde is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. De Liempdse club organiseert verschillende activiteiten voor de Liempdse jeugd van 6 tot 13 jaar, zoals meerdere keren per jaar een SooSavond in sporthal Pius X, en is tijdens carnaval verantwoordelijk voor de CarnavalsSooS. Die activiteiten komen zonder nieuwe bestuursleden in gevaar.

De JeugdSoos Liempde heeft maar liefst vier nieuwe bestuursleden nodig en is daarom op zoek naar leuke spontane mensen, het liefst met kinderen in de groepen 6 tot en met 8, die enkele jaren mee willen draaien met de SooS. Wie wil dat de kinderen van Liempde naar de SooS kunnen blijven gaan en leuke ideeën heeft voor de jeugd, kan mailen naar soosliempde@gmail.com ter attentie van Nancy van der Heijden.

Kartuizer heggenvlechtdag bij Groot Duijfhuis

Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis. (Foto: Ruud van Nooijen) Foto: Ruud van Nooijen

Liempde - Brabants Landschap houdt op 15 februari bij het Groot Duijfhuis op Kasteren een heggenvlechtdag in kartuizervlechtstijl. Individuele heggenvlechters en teams kunnen zich voor dit evenement aanmelden via de website van Brabants Landschap onder 'Heggenvlechtdag'. Tussen 9.00 en 14.00 uur is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen bij de heggenvlechters.

Het startschot wordt gegeven door de voorzitter van Brabants Landschap Joseph Vos. Het evenement werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd en was zo succesvol dat er een vervolg aan gegeven wordt. Tijdens de vlechtdag isn het infopunt in het Groot Duijfhuis geopend.

Jan Sanders heeft in 2010 een methodiek van heggenvlechten/heggenleggen in Kasteren ontdekt. Hij trof dit aan in 16-eeuwse documenten van het kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel. In 2013 namen Natuurwerkgroep Liempde en Brabants Landschap het initiatief om een kartuizer vlechtheg te planten bij kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis. Kinderen uit Liempde hebben deze heg tijdens de Boomfeestdag geplant. De kartuizerheg (ongeveer 120 meter) is inmiddels zeven jaar oud. Daarom is het nu tijd om de afspraak uit 2013 na te komen en deze heg te 'leggen', zoals het vlechten ook wel wordt genoemd.

De heggenvlechtdag wordt gehouden op zaterdag 15 februari, van 9.00 tot 14.00 uur. Het adres is Hoevedreef 2 in Liempde. Vooraf maken Marius Grutters (expert in vlechtheggen) en een aantal instructeurs een begin, zodat de methodiek goed uitgelegd kan worden. Alle deelnemers krijgen een instructieboekje over kartuizer vlechtstijl. Individuele heggenvlechters en teams kunnen zich aanmelden via de website van Brabants Landschap onder 'Heggenvlechtdag'. En wie zelf niet kan heggenvlechten, kan natuurlijk wel een kijkje komen nemen bij dit ambacht.

In 2011 heeft Stichting Streekrekening Het Groene Woud (nu Stichting Landschapsfonds Het Groene Woud) geld beschikbaar gesteld voor promotie van de aanleg en het onderhoud van vlechtheggen. Stichting de Brabantse Boerderij & Het Roois Landschap hebben deze klus op zich genomen en hebben onder meer cursussen georganiseerd waaraan 80 cursisten hebben deelgenomen. De cursisten hebben afgesproken dat ze zich actief zullen inzetten voor het aanplanten en onderhouden van vlechtheggen in Het Groene Woud. Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van Constantinopel heeft opdracht gegeven aan Marius Grutters om een instructieboekje over de kartuizer vlechtstijl te maken.

Op de heggenvlechtdag op 15 februari krijgen de deelnemers eerst uitleg over de kartuizer vlechtstijl. Daarna gaan ze zelf aan de slag om de heg te vlechten.

Foto: Rini van Oirschot

Rechterstraat 8: de Hema

In 1873 start Willem van Griensven een 'Electrische beschuitfabriek'. Hiermee schrijft hij geschiedenis, want deze fabriek is een van de eerste in Nederland. Anderhalve eeuw later is Van Griensven vooral bekend om zijn worstenbroodjes. De winkel en bakkerij van Van Griensven vonden we in de Rechterstraat op de plaats waar nu de Hema gevestigd is. In 1971 wordt de zaak overgenomen door het echtpaar Nabbe-Van Griensven en zij veranderen niets aan de naam van de bakkerij. In 1991 verhuist de zaak van de Rechterstraat naar de Stationsstraat en weer later naar de Breukelsestraat. Eerst naar nummer 4 en daarna naar de overkant, nummer 3. De zaak is nog steeds beroemd om zijn worstenbroodje.

ONDERSCHRIFT OUDE FOTO:
Personeel Bakkerij Van Griensven in de Rechterstraat
rechts op de foto (vrouw met kind) Adriana Johanna van Griensven-van Oerle, geboren 1878.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Haar kleinzoon, Huub van Griensven, vertelde in 2012:
"Rechts van de bakkerswinkel zat de zaak van Steinmann.
Links naast de bakkerswinkel liep een zijstraatje naar achteren.
Achter de bakkerswinkel was het woonhuis.
Daar achter een smal zijsteegje, wat naar Steinmann leidde.
Nog verder naar achteren een drukkerij en daarachter de bakkerij.
Later is de drukkerij verplaats naar de andere kant van de zijstraat en daar had Cor van Griensven zijn boekhandel aan de straatzijde.

Karnavals Kriebels Konsert warmt Indegat op 9 februari alvast op

Boxtel - De 43e editie van het Karnavals Kriebels Konsert gaat zondag 9 februari om 13.30 uur start. Dit gratis toegankelijke festijn in de zaal van Grand Café Rembrandt staat al jaren bekend als de 'carnavalsopwèrmer' van Indegat. Live blaasmuziek en kolderachtige activiteiten staan hierbij centraal.

Het evenement wordt georganiseerd door De Aggemarvanhuisaf Band. Dit jaar zullen Bend Bekend uit Drunen, De Naagers uit Tilburg en de Waaghalzen uit Gouda het podium betreden. Maar ook Echdweil en The Ducktownband uit Boxtel laten deze middag van zich horen. Traditiegetrouw zal ook Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Donald VI met zijn gevolg deze carnavalsmiddag bezoeken.

De duim van de SS-arts

Mijn twijfel om een column te wijden aan het feit dat het deze maand 75 jaar geleden is, dat Russische soldaten de overlevende gevangen in het vernietigingskamp Auschwitz bevrijdden, verdween ogenblikkelijk bij het zien van de foto die bij het artikel in het Brabants Dagblad van 14 januari j.l. stond afgedrukt. Er is al zo veel geschreven over 75 jaar bevrijding was mijn gedachte. Wat kan ik daar nog aan toevoegen? Het afgrijselijke moment, vastgelegd op deze foto, deed mij anders besluiten. Het verhaal van Auschwitz kan niet genoeg verteld worden aan de volgende generaties om te voorkomen dat onze klein - en achterkleinkinderen nog ooit bloot gesteld worden aan de gruwelijkheden van de holocaust.

Op de foto staat een SS-arts afgebeeld die door een simpele beweging van zijn duim (omhoog of omlaag) pas gearriveerde onwetende gevangenen verwees naar 'direct naar de gaskamer of eerst werken'. In het schaduwbeeld van de man kun je zien dat hij zijn duim deze keer omhoog richtte. De foto greep mij bij de strot. Van een echtpaar uit Leidschendam, dat onlangs een bezoek bracht aan Auschwitz, zei de man bij het zien van deze foto: 'Indrukwekkend, onvoorstelbaar. Dat mensen andere mensen zoiets kunnen aandoen. Zo'n duimpje omhoog of omlaag. Dat je vrouw de andere kant op moet en jij of de kinderen naar links. Of nog erger, de kinderen apart. En dat elke dag weer.' Zijn vrouw vult hierbij aan: 'De aankomst hier van zo veel vrouwen met kinderen en de kille afwikkeling door de nazi's kan ik niet vatten.'

Het is al weer jaren geleden dat ik samen met mijn vrouw het concentratiekamp Mauthausen in Oostenrijk bezocht. Als ik terugdenk aan de ruimtes met de gasovens en in mijn fantasie oproep het geschreeuw, het gesjouw met lijken, de viezigheid en de angst, die daarmee gepaard gingen, dan voel ik opnieuw het afgrijzen dat toen in mijn brein naar boven kwam.

Het kan niet genoeg gezegd en beschreven worden welke gruwelen zich hebben voorgedaan in Europa en in andere delen van de wereld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zeker nu de overlevenden die het aan den lijve hebben ondervonden nog slechts op één of twee handen te tellen zijn.

Ik zou ervoor willen pleiten dat een verplicht bezoek aan Auschwitz of aan een ander concentratiekamp tot het lespakket van elke middelbare scholier behoort in alle landen van de EU (plus Engeland en Schotland na 31 januari). Ik pak het maar meteen groots aan. Dát in plaats van een reis naar Rome, Parijs, Praag of Londen. Daar komen ze met hun ouders of als ze volwassen zijn toch wel een keer. Het voorkomt misschien in de toekomst dat er nog ooit een arts zal opstaan die simpelweg met zijn duim beslist over leven of dood.

SkinXpert geeft vrouwen met kanker een glimlach cadeau

Foto: Feel Good Look Better

Boxtel - Vrouwen met kanker een moment van ontspanning geven, zich even niet ziek laten voelen, dat is wat 'Geef een glimlach cadeau' nastreeft. Aanstaande dinsdag 4 februari is Wereldkankerdag het startschot voor de vijfde editie van deze landelijke actie, waarbij schoonheidsspecialisten door het hele land gratis verwenmomenten aan vrouwen met kanker geven. Ook het Boxtelse SkinXpert van gespecialiseerd schoonheidsspecialist Marjan Katuin doet weer mee aan het initiatief van Stichting Look Good Feel Better. In de maand februari geeft zij vijf vrouwen met kanker een gratis verwenmoment.

Het is niet de eerste keer dat Marjan mee doet aan 'Geef een glimlach cadeau' en het blijft mooi om te doen, vertelt ze. "Als je vrouwen die constant met hun ziekte bezig moeten zijn onder jouw handen voelt ontspannen, dat is echt heel dankbaar", aldus Marjan. Even niet bezig zijn met overleven, maar met leven. Dat is wat de eigenaresse van SkinXpert vrouwen met kanker wil geven. "Gewoon lekker liggen en even alles loslaten, daarmee krijgen ze een andere mindset. En dat geeft een boost. Je ziet het zelfvertrouwen groeien."
En dat zelfvertrouwen zijn vrouwen met kanker vaak kwijtgeraakt door de uiterlijke veranderingen die ze doormaken als gevolg van de behandelingen tegen kanker. "Hun haar, wimpers en wenkbrauwen zijn weg, hun huid is helemaal droog, vol vlekjes of is gaan schilferen", vertelt de specialiste, die tevens ook huidcoach is. "En ook al ziet je gezicht er goed uit, je hebt altijd jeuk. Er zijn zoveel nare effecten op de huid, als ik die weg kan halen of minimaliseren dan is dat de moeite meer dan waard."

Marjan Katuin

Marjan weet waarover zij het heeft. Voordat ze zich in Boxtel vestigde met haar eigen schoonheidssalon, werkte ze meer dan twintig jaar voor het huidverbeterende salonmerk hannah, dat producten heeft ontwikkeld die vrouwen mogen gebruiken als ze in de behandelfase tegen kanker zitten. hannah is daardoor partner geworden van Stichting Look Good Feel Better. "Als je kanker hebt, is verbetering van je huid niet aan de orde", vertelt ze. "Het is belangrijk dat deze aangenaam voelt, want dan zit je ook lekkerder in je vel . Daarom is 'Geef een glimlach cadeau' zo'n mooie actie om aan mee te doen. Zo kan ik iemand zich weer 'normaal' laten voelen en niet als een patiënt. En die glimlach achteraf… dat is mijn cadeau.

Vijf verwenmomenten
In de maand februari geeft SkinXpert vijf vrouwen met kanker een gratis verwenmoment. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig via de actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl. of via SkinXpert. Ken jij iemand met kanker? Attendeer haar dan op deze actie en geef haar een glimlach cadeau. Je vindt SkinXpert in All about the Woman, Rechterstraat 6b in Boxtel, telefoonnummer 06-51243959, e-mail info@skinxpert.nl.

Heerbeeck en Kempenhorst College houden open dag

Best - De scholen van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot organiseren komend weekend hun jaarlijkse open huis. Belangstellenden, in het bijzonder leerlingen en ouders van groep 7 en 8 van de basisscholen uit de regio, zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Het Heerbeeck College in Best trapt af met de Open Avond op vrijdag 31 januari. Het Kempenhorst College in Oirschot volgt direct daarna met de Open Dag op zaterdag 1 februari.

Een primeur dit jaar is de gratis Open Dag App van Voorgezet Onderwijs Best-Oirschot. Na installatie kunnen belangstellenden kiezen voor de vestiging Heerbeeck College of Kempenhorst College. In de app kan vooraf al informatie worden opgezocht, tijdens het open huis hebben bezoekers hiermee gemakkelijk een plattegrond en programma bij de hand. Belangrijke data en activiteiten zijn via de app met één druk op de knop in de eigen agenda te plannen. De Open Dag App kan gratis gedownload worden in de Appstore of Google Play.

Heerbeeck College
Het Heerbeeck College biedt opleidingen op mavo-, havo- en vwo-niveau (atheneum en gymnasium). Havisten en vwo'ers kunnen kiezen voor het Heerbeeck Lyceum of het Heerbeeck International College (HIC). Het Heerbeeck College is een Brainport School waar de leerlingen onderzoekend, ondernemend en ontdekkend leren, in verbinding met bedrijven en organisaties in de omgeving. Tijdens de Open Avond krijgen alle aspecten van het onderwijs op het Heerbeeck College de aandacht: van de vakken die worden gegeven tot de begeleiding die leerlingen krijgen. Uiteraard is een belangrijke plaats ingeruimd voor het Junior College, het 'eigen' gebouw van de brugklassers waar zij bijna al hun lessen volgen.

De Open Avond van het Heerbeeck College op vrijdag 31 januari begint om 17.00 uur en eindigt om 21.00 uur. De school is gevestigd aan de Willem de Zwijgerweg 150 in Best.

Kempenhorst College
Het Kempenhorst College in Oirschot biedt alle leerwegen binnen het vmbo aan: basis, kader en theoretisch. De school straalt geborgenheid uit, maar kijkt natuurlijk ook naar buiten. Leerlingen komen door middel van projecten, excursies, bedrijfsbezoeken en stages voortdurend met de buitenwereld in aanraking. Tijdens de Open Dag wordt informatie gegeven over alle aspecten van het onderwijs en de begeleiding op het Kempenhorst College. Naast aandacht voor de vakken en projecten in de brugklas, is er ook informatie over de ruime keuzemogelijkheden in de bovenbouw: de profielen voor de BBL-/KBL-leerlingen en de programma's binnen de theoretische leerweg T op maat (TOPm). Overal kan een kijkje worden genomen, uiteraard ook op het vernieuwde, uitgebreide en gemoderniseerde techniekplein, dat afgelopen week officieel werd geopend.

De Open Dag van het Kempenhorst College op zaterdag 1 februari begint om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur. De school is gevestigd aan de Eikenbussel 1 in Oirschot.

Kijk voor meer informatie op de websites van beide scholen: www.kempenhorst.nl en www.heerbeeck.nl.

Mijn Mooi Boxtel: Frans van Helvoort

Foto: Frans van Helvoort

Een mooie dinsdag op Stapelen.

Liempdse topsport tijdens Jeugdzittingsavonden in Ploegersland

Foto: Hans van Doorn/De PLoegers

Liempde/Ploegersland - De beste playbacknummers, de leukste sketches en de mooiste toneelstukken; het zijn de ingrediënten van de Liempdse Jeugdzittingsavonden die afgelopen weekend in Ploegerspaleis Het Hof plaatsvonden. Twee thema-avonden waarbij de Liempdse jeugd voor de Liempdse jeugd de bühne opklom. Dit onder begeleiding van het opleidingsorkest Be Cool! 'De Liempdse Spelen' was dit jaar het thema van de Jeugdzittingsavonden, waarbij vele topsporters een daverend optreden gaven.

Na het ontsteken van de 'oLiempische vlam' openden Jeugdprinses Elin d'n Urste, Adjudante Loes en de Jeugdraad 'De Liempdse Spelen'. De openingsceremonie werd extra feestelijk ingeluid door een dans van de Partyploegers, die later op de avond het publiek nogmaals trakteerden op hun showdansen.

Yourie van Velder (Ward van de Meerendonk, l.) en Epke van Ploegersland (Loek van Abeelen) Foto: Hans van Doorn/De Ploegers
De kassameisjes van de COOP: Fine van Abeelen (l), Dominique van Laarhoven, Bowe van Abeelen en Jinke van Abeelen (r.). (Foto's: Hans van Doorn) Foto: Hans van Doorn/De Ploegers

Echte topsport heeft ook scheidsrechters nodig. Deze werden gevonden in Sofie Saris en Karlijn van der Pas. Zij verzorgden de rode draad van deze avond door het uitvoeren van dopingcontroles en het VAR-systeem. Onder streng regime, en daardoor humoristisch, wisten de scheidsrechters de kandidaten op een leuke manier aan te kondigen.

Nieuwe toneelstukjes
Buiten de playbacknummers die eerder deelname verdienden door de eerste prijs of Vrolijke Noot te winnen tijdens het Ploegerangfestival, werden er diverse nieuwe sketches en toneelstukken voorgedragen. Zo kwamen Yourie van Velder en Epke van Ploegersland langs om met het publiek ervaringen te delen over hun topsportcarrière. Deze grappige anekdotes zorgden voor veel gelach in de volle zaal. Het bleek later de perfecte start van een fantastische avond.
Dat topsport echt leeft binnen Ploegersland liet Saar van der Velden zien door samen met twee vriendinnen, Fay Janssen en Fenne van de Laak, een turnact op te voeren, waarbij radslagen, spagaten, arabieren en andere elementen elkaar razendsnel opvolgden.

Humoristisch
De eer was aan Cas de Kort en Tim van Roosmalen, Jeugdprins en –adjudant van vorig jaar, om de Jeugdraad van dit jaar door persoonlijke blunders voor te stellen aan het publiek. Dit gebeurde als strak geklede bobsleeërs met een heuse bobslee-badkuip.
Zoals elk jaar werd de humoristische deelname van JAS Liempde zeer gewaardeerd door het publiek. Het was Christian Ronald die door het wegkoppen van een jeu de boulesbal van Thieu de Boeler een grote bult op z'n hoofd had en Puck Moonen die net voor Koen de Kort de finishvlag wist te bereiken. Ook om de sport 'worst stelen' in plaats van worstelen werd hard gelachen.

Het slotstuk van de avond was het toneelstuk dat werd opgevoerd door Dominique van Laarhoven, Fine, Juul en Jinke van Abeelen. Zij stonden als de kassameisjes van de COOP op het podium. Bowe van Abeelen en Willemijn Broeren kwamen telkens in andere sportkledij boodschappen doen, wat voor de dames aanleiding was om alle Liempdse sporten en verenigen nog eens flink onder de loep te nemen met een aanstekelijk stads dialect.

Na de goedkeuring van beide scheidsrechters werd de avond muzikaal afgesloten met een polonaise en kon het publiek voldaan en met een ferme glimlach huiswaarts keren.

VOETBALGLORIE

Na de felbegeerde wedstrijd tegen FC De Rebellen, staat er een nieuwe kraker op San Munsel geagendeerd. Symbolisch op 15-02 om 15.02 uur.

De Veteranen against The Fellows van vaandeldrager Albert van Esch. Een droomaffiche dat zijn weerga niet kent. De Vets. Voetbalhelden van beroep. Clubiconen desgewenst. Goudhaantjes bovendien. De basis-elf hebben geen Polygoonjournaal-achtige namen, maar zijn wel veelbelovend.

De Witte Panenka is de liefdesbaby van Berry van Aerle & Dries Roelvink, Rico The Saw van John de Wolf & Matarazzi, Supernokie van Kees Kist & Annie Schilder en last but not least d'n Pink Tena Lady die van John de Bever & Gordon.
Geen mannen van lange tenen en korte lontjes, wel van een Sheba-achtige rechte rug.
Eric alias Kortjakje als moppentopper van de kleedkamer. Soms op het randje, verder keurig binnen de lijnen.

Mister Lover Lover, vraagje!
Het eet mensen en batterijen. Wat is da?
Weet ik veul?
Een Krokodildo

Gij Klappertandje. Ik heb zelf ook ooit in een verkeerd lichaam gezeten, maar dat duurde niet lang, want toen kwam mijn vrouw binnen.

Hee, Coca Cola Woutje: Frits Wester is ook van de alcohol af, ze noemen hem nu Fris Wester.

Waar Boxtel al een tijd geen 'place to buy' is, maar altijd een 'place to be' zal zijn, is Munsel een soort plek waar je altijd naar terug wilt als je er per ongeluk ooit vertrokken bent.
Het ruikt er weer naar nat gras en koeienpoep, net als toen. In mijn gedachten geurt het naar ochtenddauw boven het veld, naar modder, een oud Zwitsal fleske en vuile kleedkamertegels en het leer waar onze pupillenballen van werden gemaakt.

Tot aan mijn achttiende keek ik uit het slaapkamerraam, zag ik mijn toekomst, daarbuiten, daar trainde Boc. Populaire jongens bij de meisjes. Toen al. Nu vooral mannen van staal die het niet van de finesse moeten hebben, maar altijd bereid zijn hun achterstand in talent in te lopen. Soms wat hardhandig, zo nu en dan met behulp van de trefzekere Konijntje Kemps, de Snelle Stifter voor intimi. Niet per se mooie jongens, wel voetballers als dorpen; op het eerste gezicht niet bijzonder pittoresk, maar zodra je er eenmaal woont wil je er nooit meer weg.

Nu Boxtel 1 weer bovenaan meedraait, ben ik parttime fan van deze fulltime verlossers. Noem mij een gloryhunter, voor mijn part.

Voor de zekerheid neem ik mijn zwarte Kevin Keegans de 15e toch maar mee. Misschien mag ik als zij-instromer even meedoen met de grote mannen. Het plezier van vandaag en het eventuele verlies van morgen zal weer hand in hand gaan. Ik krijg één speciale opdracht. Voetballen zoals de Wet van Takkie voorschrijft: mijn eigen spel spelen, niet schoppen, verzorgd, Bergkampiaanse passjes, maar vooral genieten van mijn speelminuten. Als bedankje een publiekswissel en een aai over de bol van Veertje Voets.
Neem weer plaats op de bank en geniet na van het applaus.

Krijg ik een consumptiebon voor mijn inzet? Of vraag ik dan te veel misschien?
De voetbalglorie rook in ieder geval nog nooit zo lekker.

Ruud

Liempdse jeugd gaat weer met de Feestbus naar de Lunenburg

Foto: De Ploegers

Liempde/Ploegersland - Op carnavalsvrijdag 21 februari rijdt de Feestbus weer vanuit Liempde naar de Lunenburg in Loosbroek. Daar kan de Liempdse jeugd van 12 tot en met 15 jaar oud genieten van de Teenageparty Lunenburg ft. Bram Krikke en Stefan & Sean.

Al vele jaren organiseert Stichting 'De Ploegers' voor de Liempdse jeugd in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar een activiteit tijdens carnaval. Maar liefst twee volle discobussen vertrekken vrijdagavond 21 februari om 19.00 uur vanaf het Raadhuisplein in Liempde naar de carnavals-editie van Teenageparty Lunenburg. De bussen zijn volledig ingericht met geluidsinstallatie en licht- en lasershow aan boord.

Teenageparty Lunenburg in de discotheek in Loosbroek pakt dit jaar groots uit met een optreden van Bram Krikke en Stefan & Sean. Dat belooft vanaf vertrek tot thuiskomst één groot feest te worden, in de bus bepalen de kinderen de muziek. Om 00.30 uur vertrekt De Feestbus weer richting Liempde, waar deze rond 1.00 uur arriveert.

Deelname kost 11 euro per persoon, te betalen bij vertrek. Hiervoor ontvangen de kinderen een retourticket voor De Feestbus, entree tot Teenageparty Lunenburg en een consumptie. Onderweg in De Feestbus is er begeleiding door leden van De Ploegers. De minimale leeftijd is 12 jaar, de maximale leeftijd 15 jaar. Legitimatie is verplicht. Opgeven voor de Feestbus kan via defeestbusliempde@hotmail.com, onder vermelding van de namen van de kinderen die mee willen.

Hub Boxtel redt apparaten uit de kliko en ontvangt Recycle-certificaat

Boxtel - Met een inzamelactie heeft Hub Noord-Brabant, locatie Boxtel veel kleine apparaten uit de kliko gered, zodat ze kunnen worden gerecycled. Voor hun inzet hebben zij niet alleen een beloning, maar ook een Wecycle certificaat met een ster ontvangen.

De inzamelactie was onderdeel van een landelijke campagne, waar meer dan 200 basisscholen verspreid over heel Nederland aan hebben deelgenomen. De actie werd gecombineerd met lesmateriaal en is georganiseerd door Wecycle, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen.

De inzameling is ook nog eens goed voor een cheque van 10.000 euro voor Stichting Jarige Job. Wecycle doneert voor iedere deelnemende school een bedrag. Met het bedrag kan Stichting Jarige Job kinderen uit minder bedeelde gezinnen een onvergetelijke verjaardag geven. De jarige Jobjes ontvangen een verjaardagsbox met versiering, cadeautjes en traktaties voor op school en thuis.

De jaarlijkse inzamelactie wordt voor het zevende jaar georganiseerd. Jan Vlak, algemeen directeur van Wecycle: "Wij vinden het belangrijk om kinderen op een toegankelijke manier iets mee te geven over het nut van afvalscheiding. De samenwerking met scholen is daarom van groot belang voor ons. Wij zijn hen dan ook heel dankbaar voor hun inspanningen, zeker tegen het licht van hun volle onderwijsprogramma's".

Inschrijvingen voor Liempds Songfestival geopend

Liempde - De Serenade in Liempde houdt op 15 mei een lokale variant van het 'grote' Songfestival, dat in Rotterdam plaatsvindt. Het festival wordt georganiseerd vanwege het 25-jarig jubileum van De Serenade. De inschrijvingen zijn nu geopend.

Het Songfestival biedt zangers uit de gemeente Boxtel de gelegenheid om te schitteren met hun live versie van songfestivalnummers door de jaren heen. Een jury gaat de punten toekennen, de winnaar gaat met een mooie prijs naar huis. Het belooft daarmee een muzikaal feestje te worden in Liempde.

Serenade-penningmeester Bert van Ruremonde kijkt uit naar het festival: "De Serenade bestaat dit jaar vijfentwintig jaar. Een mooie gelegenheid om diverse activiteiten voor onze inwoners en omwonenden te organiseren. We zijn inmiddels uitgerust met alle theatervoorzieningen, een songfestival lijkt ons een prachtig evenement." Sinds enkele maanden is Joleen van Rooij als vrijwilliger betrokken bij de planning van evenementen in dit Liempdse sociaal cultureel centrum. Zij legt uit hoe het idee vorm kreeg: "De Serenade is een prachtige locatie voor allerlei culturele activiteiten. De inzet van de betrokken vrijwilligers is top. Tijdens het maken van de planning voor 2020 kwamen we op het idee om een heus songfestival te organiseren. Er is talent genoeg in onze gemeente en wij hebben het enthousiasme en de capaciteit om hier iets moois van te maken."

Tijdens het songfestival is er ruimte voor zo'n twintig deelnemers. Zangers en zangeressen (16+) kunnen zich aanmelden door vóór carnaval een mail te sturen naar liempdssongfestival@gmail.com. Daarbij ontvangt de organisatie ook graag een kort filmpje van de kandidaat waarop te zien en horen is dat er live door hen gezongen wordt. Dit mag een willekeurige cover zijn.

Serenade-voorzitter Marcel Baijens legt uit hoe de wedstrijd zich vervolgens ontvouwt: "Uit de aanmeldingen worden twintig talenten gekozen die mee gaan doen aan het songfestival, want het is een serieuze competitie. We hebben er ontzettend veel zin in om er een mooi evenement van te maken." De toegang is gratis, wel is vooraf reserveren verplicht. De organisatie verzoekt het publiek om gekleed in kleuren van een songfestivalland naar keuze te komen. Om heel Boxtel te laten meegenieten, zal Omroep Dommelland dit festival live uitzenden. "En na afloop kan er volop geswingd worden", blikt Van Ruremonde alvast vooruit.

Inschrijving 35+ toernooi De Merletten geopend

Foto: LTV De Merletten

Boxtel - Tennisvereniging De Merletten viert dit jaar het 50-jarig jubileum. Het jaarlijkse Oxalis 35+ toernooi van 2020 staat daarom in het teken van de feestelijkheden. Het toernooi wordt van 16 tot en met 22 maart gespeeld. Inmiddels zijn de inschrijvingen geopend.

Naast de sportieve activiteiten is er dit jaar (net als andere jaren) ook de loterij op de vrijdag, waarbij de commissie een fantastische hoofdprijs mag weggeven. Je kunt je inschrijven voor de dubbel categorieën 5, 6, 7 en 8. De inschrijving sluit op 1 maart en vol is vol.

Janus Melis Riktoernooi gaat tweede jaargang in

Boxtel - Het in 2019 gestarte Janus Melis Memorial rikconcours beleeft op 14 februari zijn tweede editie. Van 17.00 tot 19.00 uur kan in Bar Becoloth aan de Rozemarijnstraat 2 in Boxtel gestreden worden om de Janus Melis Trofee. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend.

Het riktoernooi zag vorig jaar het leven en werd als eerbetoon vernoemd naar de markante Boxtelaar Janus Melis. Hij was stamgast van Bar Becoloth en bovendien een fervent rikker. Melis was namelijk een van de oprichters van rikclub Rikkeloth, die nu de Memorial organiseert.

11 / 20

Hond in de pot? Het culinaire leven in Shanghai.

Eén van de meest gestelde vragen vanuit Nederland blijft toch of mensen hier hond eten. Bij deze kunnen we iedereen gerust stellen en zeggen, nee men eet hier geen hond in Shanghai. Ik denk dat het heel knap is als je hier een restaurant kan vinden waar hond geserveerd wordt. Er is echter een gebied in China waar het nog wel een traditie is (vergeet niet hoe groot China is, ter vergelijking is het de afstand Nederland – Rusland). Tegenwoordig wordt er internationaal veel geprotesteerd tegen deze traditie en ook Chinezen hebben actiegroepen om de honden daar te redden. Maar net zoals met zwarte piet blijven tradities een moeilijk thema om te benaderen en veranderen.

Maandelijks ontvangen wij bezoek uit Europa, en de meeste gasten verbazen zich over het aanbod van eten en drinken in Shanghai. Mensen zonder voorkennis hebben geen idee wat ze kunnen verwachten. Voorafgaand aan hun reis krijgen we vaak vragen over het eten; of ze wel iets anders dan rijst kunnen vinden bijvoorbeeld? Eénmaal hier aangekomen blijkt al snel dat de keuze groter is dan menig Europese hoofdstad. En dat is ook niet vreemd; Shanghai heeft meer restaurants in de stad dan een mens in zijn hele leven zou kunnen bezoeken, ervanuitgaande dat hij/zij elke dag een ander restaurant bezoekt! Door het internationale karakter van Shanghai is zo ongeveer elke wereldkeuken hier te vinden (inclusief een Nederlandse patatzaak). Door het luxe karakter dat Shanghai uitstraalt, vestigen meer en meer Michelin-chefs zich in de prachtige historische binnenstad.

Samen eten zit zo diep geworteld in de Chinese cultuur. Eten is zo ongeveer het belangrijkste moment van de dag, en daar wordt tijd voor gemaakt! Van uitgebreide lunches en brunches tot een avondvullend diner; alle belangrijke zaken die besproken dienen te worden gaan over tafel tijdens het eten. Dit is dan ook het moment om zakenrelaties te sluiten, deals af te ronden en nieuwe vrienden te maken. Wat het doel ook is, eten brengt mensen samen. En dat is precies wat wij hier zo fijn vinden, al is het een goed excuus om vaak en lekker te eten.

12 / 20

Aangevraagde omgevingsvergunningen
- Lennisheuvel 77: het plaatsen van erfafscheiding achterzijde, draadgaas hekwerk met beukenhaag
- Heuvelstraat 12: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
- Molenstraat 6: het veranderen van de gevelopeningen en het inpandig verbouwen van de winkel tot woning
- Boerhaavestraat 2: het rooien van 2 boomhazelaars uit het achtererf

Nu nog geen bezwaar indienen
In dit stadium van de bekendmaking van de ontvangen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats. Dan krijgt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
-Het Klaverblad 13: het verlengen van de vergunningstermijn van de tijdelijke uitkijktoren op het terrein van de Kleine Aarde.

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
-Boxtelseweg 2: het toepassen van een chemisch luchtwassysteem met 95% reductie op stal 5
-Grote Beemd 19 thv loopbrug, het rooien van 4 populieren uit de groenstrook achter de parkeerplaats thv de loopbrug richting park Stapelen

Verleende omgevingsvergunningen
- Halderheiweg 12: het rooien van een esdoorn, 5 grove dennen en 6 fijnsparren
- Nergena 1: het vervangen van de rieten dakbedekking door dakpannen en het plaatsen van grotere dakramen in het voordakvlak

Verkeersbesluit
Tijdelijk Parkeerverbod Platanenlaan

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Oud papier

31-1 Klein Hoekje-Nieuwe Wijk 1-2 Selissen en Selissenwal buitenroute 5-2 Roderweg e.o.

TS Dekker heeft heel wat te vieren in 2020

Ad Dekker en zijn vrouw Marij, die hem naar eigen zeggen onvoorwaardelijk steunt tijdens de uitreiking van de Sport- en Cultuurpenning. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Taekwondoschool viert dubbel jubileum

Boxtel - Taekwondoschool Dekker bestaat 30 jaar. Dit bijzondere jubileum wordt komende zaterdag gevierd met een speciale jubileumtraining in de dojang bij de Amaliaschool en aansluitend daarop een receptie voor leden in Gemeenschapshuis De Walnoot. 'Sabum' Ad Dekker (52) heeft dit weekend nóg iets te vieren: hij beoefent al 40 jaar martial arts én als klap op de vuurpijl mag hij in februari op uitnodiging naar Zuid-Korea voor een bijzonder taekwondo-congres.

Ad Dekker zit al 40 jaar in de martial arts en viert bovendien het 30-jarig jubileum van zijn taekwondoschool. Foto: Privécollectie Ad Dekker
Ad Dekker zit al 40 jaar in de martial arts en viert bovendien het 30-jarig jubileum van zijn taekwondoschool. (Foto: Privécollectie Ad Dekker) Foto: Privécollectie Ad Dekker

Als 'menneke' van 11 maakte Ad Dekker in 1980 kennis met de Oosterse vechtsporten. Talloze varianten passeerden de revue. Toch werd hij in geen enkele zo succesvol als in het taekwondo. In deze uit Zuid-Korea afkomstige sport bekwaamde Dekker zich gedurende de jaren 80. Hij werd zelfs vierde van de wereld op een sterk bezet WK, met ook afgevaardigden uit de Oosterse landen waar vechtsporten veel groter zijn dan hier. In 1990 besluit Dekker zijn kennis met zijn eigen taekwondoschool over te dragen aan anderen.

Zelf typeert Dekker de sport liever als 'martial arts' dan als vechtsport. Want volgens hem is taekwondo meer dan enkel een sport. Het is een 'way of life'. Die way of life wordt aan de hand van de vijf basisregels (tenets) doorzettingsvermogen, discipline, respect, integriteit en onoverwinnelijke geest gedoceerd. Bij de eerste vier kun je je misschien wel wat voorstellen, maar de vijfde behoeft wat uitleg. Dekker: "We zitten allemaal soms in moeilijke tijden. De onoverwinnelijke geest zorgt ervoor dat je controle kunt houden over de doelen die je wilt bereiken." Onwrikbaarheid en vertrouwen dus.

De vijf regels helpen nieuwe taekwondoka om op een andere, positievere manier in het leven te staan. Daarvan is Dekker overtuigd. "Er trainen bij mij mensen van allerlei pluimage, van allerlei rangen en standen. En ook bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, of kinderen met autisme of PDD-NOS." En die bloeien volgens de leraar helemaal op. "Ouders zeggen dan na enkele maanden: 'God, wat is die jongen van ons veranderd!' Dát is mijn cadeautje!"

Die inzet legt TS Dekker geen windeieren, want ook nadat Dekker zelf in 2003 stopte met het beoefenen van de sport op een hoog niveau wist hij Boxtel op de kaart te zetten met verschillende kampioenen op Nederlands, Europees en zelfs mondiaal niveau. Ook de gemeente Boxtel is niet ontgaan dat Dekker, die als aanspreektitel 'sabum' (leraar in de martial arts) gebruikt, bijzondere resultaten neerzet. In 2017 ontving hij een Sport- en Cultuurpenning uit handen van toenmalig burgemeester Mark Buijs.

Inmiddels is de dojang (trainingshal) van TS Dekker te vinden in de Prinses Amaliaschool. Daar worden op zaterdag van 10.00 tot 11.30 uur en op dinsdag en donderdag van 18.30-19.30 uur (jeugd) en van 19.30-20.30 uur (junioren en senioren) taekwondoka opgeleid. Die sporters komen overigens van heinde en verre, want TS Dekker heeft inmiddels een indrukwekkende reputatie opgebouwd. "In die dertig jaar heb ik honderden mensen opgeleid", aldus Dekker, die een glimlach niet kan onderdrukken.

Onder hen is zijn zoon Aäron (24), die de droom heeft zijn vaders levenswerk op een dag over te nemen. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren... "De tijd zal het leren", aldus Ad, die zijn zoon geen loden last op de schouders wil leggen. "Maar hij werkt er keihard voor. Hij is er altijd!"

TS Dekker viert het jubileum zaterdag 1 februari met een speciale jubileumtraining verzorgd door Sabum Atmane Qoubbane. Aansluitend zal er rond 11.30 uur een receptie zijn in Gemeenschapshuis De Walnoot. En in februari volgt voor Ad Dekker nóg een persoonlijk hoogtepunt: op uitnodiging van Grand Master Peter Sanders reist hij van 10 tot 21 februari naar Zuid-Korea af om les te geven, te trainen en te filosoferen tijdens een bijeenkomst met alle Masters en Grand Masters die de taekwondo-wereld kent. "Ik zie het als een mooi cadeau en een enorme eer", jubelt Dekker die vermoedt dat zijn jubileum ertoe heeft bijgedragen dat hij de uitnodiging voor het congres ontving.

Vakantie plannen en al het gedoe wat er bij komt kijken

Elk jaar kijk ik uit naar de grootste ontspanning van het jaar: op vakantie gaan.
Helaas bezorgt het regelen van de vakantie me meer stress dan dat het me ontspanning geeft.

Echt tijd maken om na te denken hoe je het allemaal gaat aanpakken is vaak niet eens mogelijk. Zo ga ik ergens in augustus op vakantie, maar in november ga ik alweer op onderzoek uit voor het volgende jaar. Je moet namelijk vaak al voor eind januari alles doorgeven aan je werk, want de planningen voor de zomer moeten gemaakt worden. Als je voor die tijd niet een strak plan hebt, kun je je vakantie wel vergeten. En ja, daar kun je wel drie maanden voor uittrekken. Want waar je allemaal over moet nadenken, is niet normaal.

Wat wordt de bestemming? Het liefst zoek ik de zon op, maar in de zomer is daar een hittegolf en dat is weer te veel van het goede. Londen of Berlijn dan maar? Dan kan ik wel 50 procent kans op regen incalculeren. Ook geen zin in. Tja, misschien dan toch maar de oosterse kant op. Op avontuur in Polen of Slowakije. Jammer dat ik daar de taal niet versta. Natuurlijk kan ik het ook buiten Europa zoeken, maar als student heb ik daar het budget niet voor. Eigenlijk klinkt het allemaal niet leuk. Ach, eenmaal op de bestemming zal het wel meevallen. Toch maar voor Portugal gekozen met, godzijdank, toestemming van mijn reismaatje.

Ik surf meteen naar Skyscanner om een vliegticket te bemachtigen. Tijdens dit proces ram ik om de seconde mijn vuist op tafel als ik zie dat er geen directe verbinding is, of mijn vliegticket 260 euro kost. Dan maar een beetje puzzelen met de datum, in de hoop dat het dan goedkoper wordt. Na een flinke acht uur gebrast te hebben, heb ik de goedkoopste route met het vliegtuig gevonden. Fijn, maar al die CO2-uitstoot is eigenlijk ook niet goed voor het milieu. Toch maar de trein proberen. Tot mijn enorme frustratie hebben de spoorwegen nog geen tarieven over dit traject beschikbaar. Een wilde gok, dus. Dan maar de Flixbus. Goh, wat is het toch fijn dat ik nu al mijn vakantie aan het uitstippelen ben, want op die rit van achttien uur wil ik me graag mentaal even voorbereiden.

Dertig kopjes koffie verder, ga ik het overnachten uitzoeken. Minimaal zestig euro betalen voor een overnachting, terwijl je er uiteindelijk nauwelijks bent, vind ik prijzig. Een hotel wordt het niet. Een hostel? Ook geen fan van. Je weet nooit met wie je op een slaapzaal ligt en die douches durf ik ook niet te testen. Airbnb dan maar. Al loop je dan wel het risico dat je gegijzeld wordt door de bewoner, maar dat neem ik dan maar voor lief. Ik heb al eerder een goede ervaring gehad met Airbnb: een douche waarbij de douchekop om de seconde afbrak van de steel, gordijnen die niet meer opengingen, de deur van het dakterras die er ineens uitviel… Een schadeformulier heb ik toen niet gekregen. Daarnaast vond ik de poster van de spacende kat in de keuken ook wel wat hebben.

Het valt allemaal niet mee, zo'n vakantie plannen. Mensen die ook zo'n hekel hebben aan het plannen van een vakantie wil ik de volgende tip meegeven: plan nu alvast je vakanties voor de komende vijf jaar. Dat is pas ontspanning.

Win een gratis 4-gangen menu voor je Valentijn!

Boxtel - Het is nog een goede twee weken voordat het Valentijnsdag is, de dag der liefde. Deze liefdevolle dag is voor veel stellen aanleiding om elkaar te verwennen met een mooi cadeautje of een romantisch diner. Maar niet alleen stellen verrassen elkaar, het is juist ook de dag waarop een geheime liefde vaak van zich laat horen.

Met al die liefde in de lucht maak je nu kans op een gratis heerlijk 4-gangen menu voor je Valentijn bij Restaurant N9ne aan de Parallelweg Zuid. Wat moet je doen om kans te maken op dit romantisch uitje? Stuur een email met daarin je naam, leeftijd, wie je Valentijn is en waarom jij juist met hem of haar van dit Valentijnsdiner gebruik wil maken naar prijsvraag@boxtelmedia.nl. Doe dit uiterlijk zondag 9 februari, want maandag 10 februari wordt de winnaar geïnformeerd.

Finenzo Boxtel bestaat vijf jaar

Foto: Sander van Kasteren

Financieel adviseurs groeien mee met de klant

Boxtel – Finenzo Boxtel viert heel dit jaar haar 5-jarig jubileum in Boxtel. De financieel adviseur, 'een huisartsenpost voor financiële hulpverlening', zoals directeur en oprichter Chris van der Graaf het zelf noemt, biedt een totaalpakket aan financiële diensten aan. En dat aanbod breidt zich nog steeds uit. "Ik verkoop niet graag 'nee"', verklaart Van der Graaf dit lachend.

Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Het team van Finenzo Boxtel met van links naar rechts Wilma, Bernice, Jacqueline, Sonja en de grondlegger van Finenzo Boxtel, Chris. Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren

Zichtbaar geanimeerd vertelt Finenzo Boxtel grondlegger Chris van der Graaf over zijn financieel adviesbureau. Geen wonder, want Finenzo Boxtel is écht wat Van der Graaf verstaat onder wat een financieel dienstverlener moet zijn.

Hoewel Finenzo Boxtel pas vijf jaar bestaat loopt Van der Graaf al flink langer in de financiële wereld. In 1997 ging hij aan het werk in de financiële dienstverlening. Sinds 2004 ging hij aan de slag bij een groot financieel adviesbureau in de regio Oosterhout, ook onder de Finenzo-vlag.

'Als een nummertje'
Finenzo ontstond in 2002 en werd opgericht door een aantal ondernemers die geen harde franchise meer wilden. In 2013 werd het omgevormd tot coöperatie. Dat het bedrijf een coöperatie vormt betekent dat de individuele adviseurs die onder de naam 'Finenzo' opereren een behoorlijke mate van vrijheid en ondernemerschap kunnen tonen.

Van der Graaf werd in 2009 aandeelhouder in Finenzo Oosterhout en opende al snel een kantoor in Tilburg. Toch liepen zaken op een andere manier dan het ideaalbeeld dat hij zelf had. "Klanten werden steeds meer behandeld als een nummertje", zegt hij daar zelf over. Het kwam dan ook tot een onvermijdelijke breuk die leidde tot de oprichting van Finenzo Boxtel in 2015.

Huisartsenpost
Op 13 januari van dat jaar ging Van der Graaf als eenpitter in Boxtel aan de slag. Zelf omschrijft hij Finenzo als 'huisartsenpost voor financiële dienstverlening'. Zo ontzorgt hij klanten in een breed financieel gebied: van hypotheken afsluiten tot hulp om het huishoudboekje op orde te krijgen, Finenzo regelt het allemaal.

Het is zijn ideaalplaatje van een financieel dienstverlener: het zijn van een centraal aanspreekpunt dat alle diensten op financieel gebied voor de klant afhandelt. "Ik wil eigenlijk geen 'nee' verkopen", lacht Van der Graaf. En dus breidt hij zijn diensten daar waar hij kan uit om de klant op financieel gebied te helpen. Dat kan zijn door zelf zaken te regelen, of door zijn uitgebreide netwerk van financieel specialisten in te schakelen en het werk uit te besteden, eigenlijk net als een doorverwijzing bij een huisartsenpost. Zo is Finenzo Boxtel bijvoorbeeld sinds dit jaar een officiële verstrekker van producten van RegioBank.

Van der Graaf is ervan overtuigd dat een goed financieel adviseur zichzelf eenvoudig terugverdient. Hij zou het zelf kunnen weten, want in 2009 schopte hij het zelf tot de top tien van beste hypotheekadviseurs van Nederland, zo verraadt een oorkonde aan de muur van zijn kantoor.

Groei
Die kantoorruimte groeide de afgelopen jaren flink. Al in mei 2015 nam Finenzo een adviseur aan om het gebied Roosendaal en Tilburg, waar hij vanuit zijn vorige functie klanten meenam, te bedienen. Tot 2019 groeide Finenzo Boxtel nog stevig door. Zo zat hij eerst in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bosscheweg, maar betrekt hij inmiddels de gehele benedenverdieping van een ander gebouw op het kantorenpark Seliswoude.

Inmiddels heeft Van der Graaf vijf adviseurs in dienst. En nummer zes en zeven worden naar verwachting nog dit jaar aangenomen. De komende vijf jaar verwacht Finenzo dat die groei doorzet. Zo is hij inmiddels actief op zoek naar kantoorruimte in de omgeving van Tilburg omdat daar vraag is naar zijn diensten.

Het past bij de leus die een coöperatieve bank volgens Van der Graaf jarenlang voerde: "In elk dorpje waar een kerk zit zijn wij aanwezig." En daar waar veel banken dit adagium hebben laten varen, werkt Finenzo Boxtel nog wel graag volgens dit principe. "Ik wil klanten goed kennen. Ze persoonlijk kennen. Dan pas kun je een vertrouwensband opbouwen", vindt de Finenzo Boxtel eigenaar. Dat vertrouwen is belangrijk om open en eerlijk met elkaar te kunnen communiceren, vindt hij. "Het gaat erom dat je je klant begrijpt."

Van de om en nabij 1.100 klanten kent Van der Graaf de meesten dan ook persoonlijk. En voor wie dat niet geldt kent één van zijn personeelsleden de klant wel door en door.

Klem zitten
Onder de klanten zijn bedrijven, zelfstandigen en privépersonen. Van der Graaf schat dat zo'n 80 procent uit die laatste groep bestaat. En hoewel er ook vermogenden in zijn bestand zitten wil dat volgens de eigenaar van Finenzo Boxtel niet zeggen dat zij hun zaakjes financieel wél altijd op orde hebben.

Integendeel. "Ook mensen die heel veel geld verdienen kunnen helemaal klem zitten", schetst Van der Graaf een beeld dat hij met regelmaat voorbij ziet komen. "Het is natuurlijk niet gaaf om te zeggen dat je voor 70.000 euro krediet hebt uitstaan voor auto's, of dat je een persoonlijke lening voor je huis hebt afgesloten", somt hij op. "Daar komt ook schaamte bij kijken", aldus de adviseur die eens te meer hamert op het belang van een vertrouwensband met zijn klant waarbij dit soort taboes bespreekbaar worden.

De opkomst van de digitale wereld is volgens Van der Graaf een van de factoren die de financiële situatie voor veel mensen lastiger heeft gemaakt. 'Betalen zo lang de plastic pas het maar doet', noemt hij het zelf. Maar met die plastic pas is voor veel mensen het zicht op inkomsten en uitgaven compleet weg. Daarnaast kampen veel mensen volgens Van der Graaf met enorme studieschulden, waardoor ze al met een achterstand het werkende leven ingaan. Het zijn allemaal geen problemen als je een enorm inkomen hebt, maar voor Jan Modaal is het van belang je situatie goed bij te houden.

Eerlijk verhaal
Volgens de adviseur denken mensen vaak dat hun leven op financieel vlak vrij stabiel is. "Wat wij vaak horen is: 'Ja ik heb een hypotheek afgesloten en dat is léévenslang'", zegt hij terwijl hij een stemmetje opzet. "Maar er verandert zo veel in je leven. Je krijgt kinderen, gaat meer verdienen, gaat een keer met pensioen, je gaat een keer minder werken." Volgens hem is het daarom van belang je financieel reilen en zeilen iedere twee jaar door te rekenen en indien nodig stappen te zetten. "We maken hier van alles mee: van geboortes tot overlijden. Dan gebeuren er allemaal ingrijpende financiële dingen en moeten wij er dus wel staan."

Met de opkomst van internet is bovendien de keuzevrijheid enorm toegenomen. Dat is op zich positief, maar er kleven ook nadelen aan. Zo kost het een hele tijd om bijvoorbeeld energieabonnementen met elkaar te vergelijken. "En hoe vaak hoor je nu dat iemand een dagje vrij neemt om zijn financiële situatie uit te pluizen?", slaat Van der Graaf de spijker op de kop. "Gek eigenlijk. We nemen wel vrij om een middag te winkelen…"

Van der Graaf spreekt niet puur uit eigenbelang. "We vertellen een eerlijk verhaal." En dat eerlijke verhaal kan dus ook betekenen dat hij 'nee' als advies moet geven, bijvoorbeeld bij de vraag of het aanvragen van een hoge hypotheek handig is. Hij durft er namelijk zijn hand voor in het vuur te steken dat Finenzo zichzelf door proactief te blijven op financieel gebied terugverdient.

Vanwege het jubileum komen er nog enkele feestelijke acties aan waar klanten zeker ook van mee profiteren. Welke dat precies zijn, daarover hakt Finenzo de knoop later door.

Je vindt Finenzo Boxtel aan de Bosscheweg 143. Het kantoor is bereikbaar via 0411-769049, boxtel@finenzo.nl of op https://www.finenzo.nl/vestigingen/boxtel/.

Quote 1: "Het gaat erom dat je je klant begrijpt."

Quote 2: "Ook mensen die heel veel geld verdienen kunnen helemaal klem zitten"

Foto: Femke Broeders-van Werkhooven

When live gives you lemons, make lemonade! Femke en Robin verkochten hun huis en zegden hun banen op, om samen met hun hond Yara een jaar te gaan reizen. Een droom die in vervulling gaat, terwijl een andere droom, samen kinderen krijgen, niet uit gaat komen. Lemons waarvan zij Lemonade gaan maken. Op hun 'Lemonade Road'.

Hola! Onze laatste weken in Spanje! Ze zijn wat onrustig geweest. Ons paspoort is afgestoft om de grens over te gaan naar andere landen. We zijn even duizenden kilometers uit elkaar geweest, wat weer wennen was na al die tijd. Ook zaten we, gescheiden door water, even beiden op een ander continent. Daarnaast hebben we veel verschillende mensen ontmoet en teruggezien.

Jaarwisseling
Oudjaar vierden we in Ronda. De stad die door een kloof in tweeën is gesplitst en met een grote brug verbonden wordt. Met z'n tweeën in de camper met de top2000 op hebben we getoast met Cava. In champagneglazen die een aantal maanden ergens achter in de camper hebben meegereisd en wonder boven wonder heel gebleven zijn. Ja, ja, we zijn van alle gemakken voorzien in die camper. Om middernacht, geheel volgens Spaanse traditie, aten we 12 druiven, voor geluk en voorspoed in het nieuwe jaar. En gelukkig voor Yara, is er in Spanje bijna geen vuurwerkgeknal.

Foto: Femke Broeders-van Werkhooven
Foto: Femke Broeders-van Werkhooven
Foto: Femke Broeders-van Werkhooven
Foto: Femke Broeders-van Werkhooven

Cordoba
Onze eerste stop in het nieuwe jaar was Cordoba. We hebben heerlijk in de zon geluncht op Plaza de Corredera, waarna we de Mezquita-kathedraal en de terrastuinen van Alcázar hebben bezichtigd. Voor de liefhebber hebben we als klap op de vuurpijl over de Middeleeuwse brug gelopen, die is gebruikt in de opnames van Game of Thrones. Daarna door naar Sevilla.

Terug naar Nederland
Begin januari moest Femke terug naar Nederland in verband met controles in het ziekenhuis. Robin en Yara bleven achter in Spanje en kregen gezelschap van Ineke, de moeder van Robin. In Nederland was het voor Femke weer alsof ze nooit was weggeweest. Op bezoek bij familie en vrienden. Even wat spullen omgewisseld die mee terug waren genomen, zoals boeken en kleding en wat boodschappen gedaan bij de vertrouwde Hema en AH in Boxtel. Daar leek het wel alsof iedereen veel meer gehaast was dan voorheen, maar misschien zijn we zelf wel wat trager geworden. In het ziekenhuis bleek alles in orde, dus gerustgesteld kon ze weer terug. Ze verlangde naar 'huis', de camper in Spanje. Ondertussen maakten Robin en Ineke Sevilla onveilig. Ze gingen naar Plaza de Espana, de kathedraal bezichtigen en beklommen de Las Setas de Sevilla. Op de heen- en terugweg konden Femke en Ineke nog even knuffelen toen ze elkaar kruisten op de luchthaven.

Gibraltar
Het meest aparte aan Gibraltar is, dat je zodra je de grens overstapt, je in Engeland bent, met de rode bussen, telefooncellen en de Bobby's in de straten. En piepklein stukje Engeland op het Iberische schiereiland. Toen we eenmaal door de douane waren en ponden hadden gepind, besloten we een tour te boeken met een minibus. De dame achter de balie dirigeerde ons naar de dichtstbijzijnde boom en beval ons te wachten. Daar aangekomen, troffen we een Nederlands echtpaar, dat ook stond te wachten. Een beetje lacherig over de situatie raakte we aan de praat en al snel bleek dat ze ook uit Boxtel kwamen. Hoe toevallig! Samen met hen hebben we de tour over het eiland gemaakt en de prachtige St. Michael's Cave bezichtigd. We hebben aapjes gekeken, de laatste populatie op het Europese vasteland en vanaf de Zuilen van Hercules naar Afrika gekeken. Om in stijl te blijven, brachten we de avond door met een Engels stel, die Robin en zijn moeder al eerder in Sevilla troffen.

Winkelen
Aangezien we tijd hebben, kunnen we ons uren vermaken met ronddwalen in de enorme Carrefourwinkels. Daar is echt van alles te vinden, van levensmiddelen, elektronica en kleding tot levende puppy's, het is een grote ontdekkingstocht. Voor Femke is het soms lastig om vegetarisch te eten in de buitenlandse keuken. Daarnaast moet ze door de Endometriose met nog heel veel voedselbeperkingen rekening houden. Een van onze zorgen voordat we op reis gingen was of we overal wel aan dieetproducten zouden kunnen komen. Onze zorg bleek ongegrond, want het aanbod aan gluten- en lactosevrije producten is enorm in deze winkels. Omdat het aanbod ook weer anders is dan in Nederland, kom je ook nog eens op andere ideeën.

Zuidelijkste puntje
Half januari kwamen we aan in Tarifa, het zuidelijkste puntje van het Europese vasteland. Het punt waar de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan elkaar ontmoeten. Daar stonden we dan, nog geen half jaar nadat we op het noordelijkste puntje van het Europese vasteland stonden, uit te kijken op Marokko.

Marokko
De volgende dag besloot Robin een kijkje te nemen aan de overkant. Yara en Femke bleven in Spanje, terwijl Robin per boot naar Marokko vertrok. Daar stapte hij in een andere wereld. Hij werd meteen aangeklampt door diverse mannen, die allemaal zijn gids wilden zijn. Uiteindelijk besloot Robin op het aanbod van Mohammed in te gaan en werd hij door hem rondgeleid door oud-Medina. Een wirwar van kleine smalle straatjes waar verse voedingsmiddelen werden verkocht in allerlei geuren en kleuren. Natuurlijk ontkwam hij er niet aan om wat snuisterijen mee terug te nemen, maar niet zonder eerst wat te hebben afgedongen. Op de terugweg naar de boot besloot hij nog een lekkere kebab te nuttigen en raakte hij aan de praat met een Nederlands stel, dat deel had genomen aan 'Ik vertrek' en die we later weer troffen net voor de grens van Portugal.

En nu?
De afgelopen weken was het verre van korte broekenweer. Maar we mogen niet klagen, want het noodweer dat Spanje trof is ons tot op heden gespaard gebleven. We hebben inmiddels Spanje, het land dat ons op vele gebieden positief heeft verrast, wat weemoedig achter ons gelaten en zijn aangekomen in Portugal, maar daarover volgende keer meer.

Als je het leuk vindt om ons volgen tijdens onze reis, dan kan dat via:

Facebook: www.facebook.com/lemonaderoad
Instagram: www.instagram.com/ourlemonaderoad
Polarsteps: www.polarsteps.com/lemonaderoad

Groetjes Femke, Robin en Yara

Grand Café Rembrandt doet goede zaken in BRTC

Boxtel - In de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) deed afgelopen maandag Grand Café Rembrandt goede zaken met een 9-1 monsterzege op Taverbo 3 in de strijd om het kampioenschap. Taverbo 4 leed een gevoelige 7-3 nederlaag tegen De Horntreffers. Tot Elf en Rotsvast handhaafden hun posities in de middenmoot na 6-4 zeges op De Dommel en Taverbo 1.

Taverbo 3 verscheen tegen Grand Café Rembrandt niet compleet aan de tafel. Raymond de Boer en Henk IJsseldijk kwamen niet verder dan één winstpunt omdat IJsseldijk verrassend van Gerrie Hoenselaars wist te winnen. Lindie van den Hooven en Arnold van der Heijde bleven voor Rembrandt ongeslagen en omdat ook het dubbelspel in hun voordeel uitviel kwam de eindstand van 9-1 op het wedstrijdformulier.

Taverbo 4 moest toezien dat koploper Rembrandt verder uitliep omdat het in de wedstrijd tegen De Horntreffers niet kon overtuigen. Erik van der Schoot die vorige week nog overtuigend en ongeslagen de individuele meerkampen won, moest nu het onderspit delven tegen Wim van Aarle en Hans van Weert. Alleen Toon van Geel kon er voor Taverbo 4 nog een punt aan toevoegen, maar Peter de Rooij kwam niet tot winst. De winst in het dubbelspel was ook nog voor Taverbo 4. Door deze 7-3 overwinning van De Horntreffers kwam er toch een revanche in de eerste wedstrijd tegen Taverbo 4 die met 9-1 verloren ging. Hans van Weert was voor De Horntreffers weer goed voor drie zeges en Ad van Weert en Wim van Aarle scoorden beiden tweemaal. Eindstand 7-3 in het voordeel van De Horntreffers.

In de strijd om de beste plaatsen in de middenmoot maakten de teams van Tot Elf en Rotsvast hun aspiraties waar door beide een 6-4 zege te behalen. Team Tot Elf won van De Dommel maar hierin wist Wim Jansen wel zijn eerste punt van de competitie voor De Dommel te scoren door overtuigend van Ken van de Linde te winnen. Ad de Man won ook van Van de Linde en Piet Wouters won twee partijen voor team De Dommel. Stephan Pennings was voor zijn team Tot Elf weer goed voor drie winstpartijen en Donie de Groot voegde daar twee punten aan toe.

Rotsvast handhaafde ook haar goede positie door directe concurrent Taverbo 1 te verslaan. Dinie van den Nieuwenhuizen was voor haar drie tegenstanders te sterk en won van Frans van Dun, Hans van Haaren en Cees Hems. Alleen in het dubbelspel moest Van den Nieuwenhuizen samen met Peter van Berkel de winst aan Van Dun en Van Haaren laten. Van Berkel scoorde wel twee punten in het enkelspel en Geerta Pluut wist ook van Van Haaren te winnen die dus zonder punten de speelzaal moest verlaten. Eindstand in beide partijen 6-4 in het voordeel van Tot Elf en Rotsvast. De wedstrijd Taverbo 2-Net Genoeg werd uitgesteld.

Amazone Sofie Teulings (10) is Kampioen van Brabant

Sofie Teulings met haar pony Isabel. (Foto: Foto4u) Foto4u

Schijndel/Boxtel - Manege De Molenheide in Schijndel vormde afgelopen weekend het decor voor de Brabantse Kampioenschappen indoor dressuur pony's 2019/2020. De tienjarige Sofie Teulings uit Boxtel zette er met haar pony Isabel haar zegereeks voort. Nadat zij eerder het kringkampioenschap van kring Hart van Brabant behaalde, werd zij zaterdag Brabants Kampioen dressuur in de klasse AB-B.

En beetje nerveus en gespannen begon Sofie aan haar dressuurproef. Samen met haar pony reed ze een prachtig nette proef in een groot deelnemersveld van twintig combinaties. De tweekoppige jury beloonde het mooie duo met respectievelijk 213 en 206 punten, een score van 69,83%. Dat resulteerde in de kampioenstitel voor de Boxtelse amazone, die het erepodium mocht beklimmen om de gouden medaille in ontvangst te nemen. Ook werd Sofie als enige van de twintig combinaties in haar rubriek afgevaardigd naar de Nederlandse Kampioenschappen, die eind februari verreden zullen worden in het Hippisch Centrum van de KNHS in Ermelo.

Ook oudere zus Anne Teulings (13) en haar pony Jonkers Anigo startten afgelopen weekend in Schijndel. In de klasse D/E M1 reden zij een goede proef, maar een paar kleine schoonheidsfoutjes weerhielden hen van een plaats op het erepodium. Anne behaalde een nette zesde plaats met respectievelijk 198.5 en 196 punten, een score van 65,75%. Net niet voldoende om afgevaardigd te worden naar de Nederlandse kampioenschappen. Anne gaat zich richten op het outdoor seizoen en rijden in de klasse D/E M2.

Sterke seizoensopening voor Taverbo-Sabo

Boxtel - Het voorjaarsseizoen voor Taverbo-Sabo 1 is afgelopen zaterdag van start gegaan met de thuiswedstrijd tegen Kampenion 2 uit Kampen. Het Boxtelse tafeltennisteam staat dit seizoen in poule F van de landelijke 3e divisie en heeft de ambitie om mee te gaan doen voor het kampioenschap. Concurrentie wordt verwacht van SV Red Star '58 1, ONI 1 en DOV 1. De op papier zwakkere tegenstanders zijn Twenty-one Up 1 en Kampenion 2. Er dienden dus veel punten behaald te worden in de openingswedstrijd.

Bram Bakker zette Taverbo-Sabo na vijf games op voorsprong tegen een lastige Robin Lieftink die met zijn zeer goede blok voor de nodige problemen zorgde. Michel Sperling wist zijn voorsprong niet te verzilveren tegen hardhitter Thomas Niemeijer wat de score weer gelijk bracht. Sjoerd Broos had weinig moeite met Ton Ringenier, die nog niet in vorm bleek, en zette de Boxtelaren weer op voorsprong.
Het dubbel van Brakker/Broos tegen Lieftink/Niemeijer was een waar spektakelstuk. Beide teams speelden vol op de aanval en produceerden de ene spectaculaire rally na de andere. In een volledig gelijkopgaande wedstrijd was het uiteindelijk toch Taverbo-Sabo dat diep in de vijfde set de overwinning pakte: 3-1. Lieftink kon vervolgens nog iets terugdoen voor de bezoekers uit Kampen tegen Sperling die nog niet goed in de wedstrijd zat. Daarna waren het louter overwinningen voor Taverbo. Door deze 8-2 overwinning begint Taverbo dit seizoen bovenaan de ranglijst. Aanstaande zaterdag zal deze koppositie verdedigd worden tegen DOV 1 in Heerhugowaard.

Mooi gelijkspel voor jeugdteam
Voor het eerste jeugdteam van Taverbo-Sabo stond zaterdag de eerste wedstrijd in de voorjaarscompetitie op het programma. Het team eindigde afgelopen seizoen als laatste in Landelijk B en mag het door het vrijkomen van een plaats in deze klasse nogmaals gaan proberen op dit niveau. Deze eerste wedstrijd speelden zij thuis tegen debutant Stiphout. Rianne de Vogt en Luuk Essens hadden in hun eerste partij niets te vertellen en verloren beiden in drie games van respectievelijk Ben Visser en Pascal-André Wolters. Lars Strik won daarentegen weer heel gemakkelijk van Zenne van Rooij. Hierna wist Stiphout vlot uit te lopen naar een 1-4 voorsprong door de winst van Ben Visser op Luuk Essens en ook de punten van de dubbel te pakken. Taverbo-Sabo liet halverwege de wedstrijd echter zien waarom ze deze klasse verdienen. Rianne de Vogt en Lars Strik lieten geen enkel punt meer liggen, waardoor de stand gelijk getrokken werd naar 5-5.
Komend weekend is het eerste jeugdteam te gast in Groningen.

Ronde 15 BBB Teamkampioenschap Libre

Boxtel - Vorige week werd de vijftiende ronde van het Teamkampioenschap Libre van de BBB (Boxtelse Boljart Bond) gespeeld.

Maandag won 't Krijtje in café 't Geveltje van De Amateur 1 met 43-39. Frans Beijssens (Krijtje) verloor met 9-12 van Tim Driessen, die in de zeventiende beurt een serie van negen caramboles maakte. Hennie Maurix (Krijtje) won in 27 beurten met 12-6 van Joop de Langen. Guus Hurkmans (Krijtje) en Martin van de Loo scoorden in 28 beurten allebei twaalf punten. Danny Coset (Amateur 1) verloor met 9-10 van Ben Keurentjes.

De tweede wedstrijd werd donderdag gespeeld in De Comsche Hoeve tussen Uit de Kom en de Het Groene Laken 2. Het Groene Laken 2 won met 40-36. Toon van Houtum (HGL2) won met 12-6 in 26 beurten van Jos Hendriks. Guus Eltink (UdK) versloeg in 25 beurten Albert van de Sande met 12-9. Carel Verbruggen (UdK) won in 27 beurten met 12-7 van Willem Witte. Adri Blummel (HGL2) won in 26 beurten van Steef Zink met 12-6.

In De Kroeg won donderdag Het Groene Laken 1 met 44-22 van de De Comsche Hoeve 2 dat met drie biljarters aantrad, waardoor Pascal Leijten twee partijen diende te spelen. Wilma van Schijndel (HGL1) won met 12-5 van Hans Willems. Pascal Leijten (DCH2) verloor met 5-10 van Gijs van Houtum. Hennie van Houtum (HGL1) won met 10-8 van Leijten. Uitblinker van de avond Margot Blummel won in 15 beurten (100% boven haar normale moyenne) met 12-4 van Richard Reijenga.

Vrijdag in De Comsche Hoeve verloor De Comsche Hoeve 1 met 31-39 van De Amateur 2. René van Tongeren (DCH1) deed met 4-10 onder voor Theo Ossenblok. Michel de Gelder (DCH1) verloor met 8-12 van Hans de Bresser. Tom Verhoof (DCH1) scoorde in 24 beurten een mooie overwinning van 12-7 tegen Harrie Appeldoorn. Perry van Weert (DCH1) kon tegen Tonny van der Steen niet in zijn normale spel komen en verloor na 30 beurten met 7-10.

Jos van Grinsven wint Regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - De wekelijkse regiomix van jeu de boulesvereniging De Walnoot werd afgelopen maandag gewonnen door Jo van Grinsven. Hij liet daarbij met 3/30 punten de overige 43 deelnemers achter zich.

Kees Doevendans werd tweede met 3/27 punten, gevolgd door Jan Pennings die derde werd met 3/21 punten. Vierde werd Gerard van Esch met 3/18 punten, Ludo Mennen vijfde met 3/15 punten en Tonny Mauriks zesde met 3/14 punten. De zevende en achtste plaats waren voor respectievelijk Joop Schellekens en Henny Bekers.

Elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur is iedereen welkom bij JBV De Walnoot aan de Selissenwal 25, 5282 SJ Boxtel om mee te doen aan dit wekelijkse toernooi. Ook beginnende boulers zijn welkom, iedere dinsdag- en donderdagmiddag kunnen zij kennismaken met de boulesport. Kijk voor aanvullende informatie over deze sport die toegankelijk is voor mensen van alle leeftijdcategorieën op www.jbvdewalnoot.nl.

Belgische winnaar voor Boxtels Open bij L'Union

Het Boxtels Open Biljart Toernooi bij L'Union trok vele deelnemers. (Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - De Belgische darter David Venken uit Vessenich heeft afgelopen zondag het Boxtels Open Darttoernooi gewonnen. Het door Omnisportvereniging L'Union Boxtel aan de Molenwijkseweg georganiseerde toernooi trok weer vele deelnemers.

Om 10.00 uur werd er gestart door de koppels, gevolgd door de singles om 13.00 uur. Zij werkten eerst de poulewedstrijden af en daarna een afvalrace met een winnaars- en een verliezersronde. David Venken was in de winnaarsronde met 7-2 Jeffrey Kieft uit Bergen de baas en kon de hoofdprijs van 400 euro in zijn zak steken.
Leon Reijnders was in de verliezersronde met 4-2 te sterk voor Jan van Welt. De hoogste finish bij de koppels was voor Carlo van Peer die trefzeker 170, de hoogst mogelijke uitgooiscore, liet noteren. Met 160, ook niet onverdienstelijk, gooiden Jordy van de Donk en Kevin Klus hun partij uit.

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 21 januari
A-lijn: 1 M. Kleiss & E. Wijnen 60,71% 2 S. Tempels & C. Bakker 59,82% 2 I. & H. Peeters 59,82% B-lijn: 1 C. & C. van Hal 62,92% 2 L. Springer & F. van de Spijker 62,08% 3 G. & I. Damen 60,00%
Uitslagen woensdag 22 januari
A-lijn: 1 M. Legius & A. van de Langenberg 64,58% 2 H. van Esch & P. van de Ven 62,92% 3 W. de Langen & R. Traa 59,58% B-lijn: 1 R. van Dijk & R. Timmermans 58,54% 2 C. van Hal & G. Meys 55,35% 3 L. Bekers & J. Jilesen 55,00%
Uitslagen 23 januari
A-lijn: 1 A. Wouters & R. van Stuivenberg 65,00% 2 A. Bosveld & J. de Wolf 55,42% 3 M. Klaassen & A. van der Sangen 55,00% B-lijn: 1 T. van der Kolk & T. Wouda 68,75% 2 A. & B. Kuilman 60,42% 3 J. & T. Hooijer 51,56% C-lijn: 1 T. Bosveld & H. Hoogers 59,03% 2 G. & L. Wolters 58,33% 3 T. Schalkx & F. Vorstenbosch 57,64%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 23 januari
A-lijn: 1 J. Beerens & B. van Ruremonde 59,38% 2 M. & M. Habraken 57,92% 3 M. & J. Muller 56,67% B-lijn: 1 N. Maas & A. Veraa 60,71% 2 W. & J. Braken 60,42% 2 E. van der Heijden & W. van de Worp 60,42% C-lijn: T. van de Leek & T. van de Zanden 60,00% 2 W. Strik & P. Raaijmakers 55,83% 3 W. & J. Kuijpers 53,75%

Essche Bridgeclub, uitslagen 23 januari
A-lijn: 1 H. Appel & M. Schoemaker 63,33% 2 E. van Beek & E. Gilissen 61,25% 3 G. & N. van der Meijden 57,08%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 21 januari
A-lijn: 1 T. Walbeek & H. Wolsky 63,33% 2 T. van Roosmalen & B. Hermkens 55,42% 2 F. Sedee & W. Wonnink 55,42% B-lijn: 1 T. van Doorn & T. van Leusden 69,78% 2 L. den Dekker & H. van de Wetering 68,91% 3 L. Messchaert & A. Weijns 58,33%
Uitslagen 23 januari
A-lijn: H. Heijstek & H. van Pinxteren 64,40% 2 H. van Esch & P. van de Ven 60,45% 3 B. Hermkens & H. Schalkwijk 60,43%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 21 januari
A-lijn: 1 A. Veraa & T. Heesakkers 57,90% 2 A. Feenstra & F. Daniëls 55,90% 2 H. Maas & J. Clercx 55,90% B-lijn: 1 P. Schoonen & A. Schoonen 63,63% 2 R. van der Heijden & T. van de Zanden 63,28% 3 A. van Uden & T. van Uijtert 60,75%

Handbal

HCB'92,uitslagen 25 januari
HCB'92 D1-DOS'80/Olympia'89 D2         12-10                
HCB'92 DC1 - Avanti DC1                         9-17
Uitslagen 26 januari
HCB'92 DS1 - Blauw Wit DS1 HB2                 2-24
Blauw Wit HS2 - Aristos/HCB'92 HS2         27-32
Programma 1 februari
Zephyr/HCB'92 HB1 - Bedo HB1 (Pius X)        10.00
Avanti E2 - HCB'92 E1        11.35
GHV DC1 - HCB'92 DC1        14.15
Heerle DA1 - HCB'92 DA1        13.05
programma 2 februari
Aristos/HCB'92 HS2 - MAnual HS2 (Best)        13.15
H.V.M. D2 - HCB'92 D1        14.10
Dongen DS3 - HCB'92 DS1        14.25
Programma 3 februari (Thuiswedstrijd
HCB'92 recr. - Bergeijk recr. (Pius X)        20.30

Tafeltennis

Taverbo, uitslagen week 4
Senioren
Taverbo 1-Kampenion 2        8-2
Taverbo 2-Sittard 2        4-6
Taverbo 3-TTV Maashorst 2        3-7
Jeugd
Taverbo 1-Stiphout 1        5-5
Veldhoven 1-Taverbo 2        3-7
Veldhoven 2-Taverbo 3        4-6
Veldhoven 4-Taverbo 4        9-1
Programma senioren, 31 januari
20:00 Taverbo 4-Renata 2
20:00 Taverbo 5-Never Despair 7
20:00 JCV 4-Taverbo 6
20:00 Never Despair 13-Taverbo 7
20:00 TTV Maashorst 6-Taverbo 8
Programma 1 februari
17:00 DOV 1-Taverbo 1
14:30 The Back Hands 1-Taverbo 2
16:00 Brunssum 1-Taverbo 3
Programma jeugd, 1 februari
10:00 Taverbo 2-Irene 1
10:00 Taverbo 3-OTTC 2
10:00 Taverbo 4-Irene 4
12:00 GTTC Groningen 1-Taverbo 1

BRTC, uitslagen 27 januari
Tot Elf-De Dommel        6-4
Taverbo 4-De Horntreffers        3-7

Taverbo 3-Grand Café Rembrandt        1-9
Taverbo- 1-Rotsvast        4-6

Voetbal

RKSV Boxtel, uitslagen 25 en 26 januari
Boxtel 1-Nulandia 1        0-1
Nieuwkuijk 3-Boxtel 2        4-1
Beerse Boys 5-Boxtel 5         2-2
ODC 5-Boxtel 6        1-3
Boxtel JO17-1-RKTVC JO17-1         8-0
Programma 1 februari
Boxtel MO13-1-SV Budel MO13-3 10.15
Zwaluw VFC MO13-3-Boxtel MO13-2 11.30
Boxtel JO13-1-SV Capelle JO13-1 11.45
Avanti'31 JO13-2-Boxtel JO13-2 11.45
ST DEES/Vessem JO13-2-Boxtel JO13-3 11.00
Boxtel MO11-1 -Margriet MO11-1 10.15
Boxtel MO11-2-Best Vooruit MO11-1 10.15
Den Dungen JO11-1-Boxtel JO11-1 08.30
GDC JO11-1-Boxtel JO11-2 10.30
Maliskamp JO11-3-Boxtel JO11-3 11.00
Beerse Boys JO10-1-Boxtel JO10-1 09.30
ODC JO10-4G-Boxtel JO10-2 08.45
Maliskamp JO9-2-Boxtel JO9-1 10.30
Boxtel JO9-3-SJO Helmondia-Mulo JO9-5 08.45
SVSSS JO8-1-Boxtel JO8-1 08.30
Boxtel JO8-2-SV Unitas'59 JO8-8 08.45
FC Eindhoven AV JO19-2-Boxtel JO19-1 14.45
ODC MO17-1-Boxtel MO17-1 13.30
DVG JO17-1-Boxtel JO17-1 14.30
Boxtel JO17-2-Acht JO17-2 15.00
Boxtel JO17-3-Haarsteeg JO17-4 15.00
Boxtel MO15-2-VVAC MO15-1 11.45
Margriet MO15-1-Boxtel MO15-3 13.00
FC Tilburg JO15-2G-Boxtel JO15-1 12.30
Boxtel JO15-2-SV Unitas'59 JO15-4 13.15
Boxtel JO15-3-SCG'18 JO15-3 13.15
Programma 2 februari
Avesteyn 1-Boxtel 1 14.30
RWB 3-Boxtel 2 11.00
Boxtel 3-Vlijmense Boys 4 11.00
Wilhelmina 3-Boxtel 4 10.00
Boxtel 5-LSV 3 10.00
Real Lunet 5-Boxtel 6 10.00
Boxtel 7-Elshout 11.30

DVG, uitslagen 25 januari
Den Dungen JO8-1 DVG JO8- 1 8-1
DVG JO9-2-BMC JO9-4 0-16
Den Dungen JO11-1-DVG JO11-1 2-4
DVG JO10-1-Gemert JO10 2-10
DVG JO10-2-Den Dungen JO10-3 8-2
DVG JO13-1-Boxtel JO13-1 5-3
VV Acht JO13-2-DVG JO13-2 7-3
ST Estria/GVV'57/SCV'58 JO15-1-DVG JO15-1 6-0
DVG JO15-2-Den Dungen JO15-2 5-2
DVG JO17-1-RKVV Erp JO17-1 3-2
DVG JO17-2-Den Dungen JO17-2 9-0
Den Dungen MO17-1-DVG MO17- 1 2-4
Uitslagen 26 februari
CHC 1-DVG 1 2-0
DVG 2-Prinses Irene 2 5-1
DVG 5-Rhode 9 2-4
DVG 6-Mierlo Hout 7 3-11
Programma 29 januari
DVG VR 1-Bavos VR1        20:00
Programma 1 februari
DVG JO8-1-Heeswijk JO8-1        10:45
DVG JO9-1-Zwaluw VFC JO9-2        10:45
Oirschot V. JO9-2-DVG JO9- 2        08:45
DVG JO11-1-Jong Brabant JO11-1        09:30
SCG'18 JO11-3-DVG JO11-2        08:45
Marvilde JO10-1-DVG JO10-1        09:00
Rhode JO10-3-DVG JO10-2        10:30
DVG JO10-3-Ollandia JO10-1G        09:30
DVG JO13-2-Schijndel JO13-2G        11:30
DVG JO13-3-Rhode JO13-2        11:30
DVG JO15-1-Marvilde JO15-1        13:00
Nieuwkuijk JO15-1-DVG JO15-2        14:30
DVG JO17-1-Boxtel JO17-1        14:30
Unitas'59 JO17-4-DVG JO17-2        16:00
DVG MO17-1-SV BLC MO17-2        13:00
Avesteyn JO19-1-DVG JO19-1        14:45
Best Vooruit 2-DVG ZA 1        16:45
Programma 2 februari
DVG 1-DSC 1        14:30
DVG 2-HVCH 5        12:00
DVG 3-Avesteyn 4        10:00
Avanti'31 6-DVG 5        12:00
Gemert 7-DVG 6        10:00
VOW 5-DVG 7        11:00

Biljart

Geboliesch, uitslagen week 4
Dé ziek wel zitté-'t Krijtje                 32-37
De Stapelaars-De Unie Boys        32-35
Samen Sterk-De Eenheid         28-40
De Fetsers-Kloosterboys         40-27
't Ivoor 6-De Prutsers         30-37
De Treffers-'t Pommeransje 27-40

Wapen van Liempde/RegioBank
Tegelen/De Picardie-WvL/RegioBank kader 5-4
De Hazelaar 4-WvL/RegioBank libre 1        22-24
De Uitdaging 1-WvL/RegioBank libre 2        19-30
WvL/RB libre 3-Royal Events Palace 8 19-26
WvL/RB libre 3-De Kruiskamp 2        24-25

Blauw Wit overklast HCB'92

Boxtel - HCB'92 heeft afgelopen weekeinde een fikse nederlaag geleden tegen Blauw Wit. De ploeg uit Den Bosch maakte korte metten met de Boxtelaren en won met 2-24.

Het snelle team van Blauw Wit begon de wedstrijd voortvarend. Het stond al snel 0-5 voor de Dames uit Den Bosch. HCB'92 ging in de aanval wel wat mooie wissels lopen, maar stuitte steeds op de verdediging van Blauw Wit. Na een wissel startte Lieke van Rooij perfect in en scoorde het eerste doelpunt. De verdediging van de Boxtelse dames stond goed, maar Blauw Wit wist het door snelheid en goede druk te zetten toch steeds weer uit te spelen. HCB'92 liet de moed niet zakken en probeerde ook druk te zetten. Door een mooie wissel kwam Gitte Vanhout vrij op de cirkel en bracht de stand op 2-9. Van Rooij kreeg een tijdstraf van twee minuten voor te fel verdedigen. De speelsters van HCB'92 hadden vooral moeite met de cirkelloper die telkens weer vrij kwam. Met een stand van 2-12 gingen de ploegen de rust in.

In de tweede helft ging HCB'92 er weer met volle moed tegenaan. De defensie stond beter en Blauw Wit scoorde hierdoor ook minder. Ook de tegenpartij scoorde minder, slechts drie goals in vijftien minuten. Helaas ging het bij HCB'92 in de aanval niet goed. De Boxtelse dames kwamen amper door de muur van Blauw Wit heen en als dit al het geval was, dan stond daar de doelvrouw van Den Bosch die veel ballen tegenhield. Blauw Wit bleef veel druk zetten in de aanval waardoor de hoeken vaak vrij kwamen. Doelvrouw Mary Swinkels had nog wel wat goede reddingen vanuit de hoek zodat Blauw Wit niet tot scoren kwam. Maar de Bossche ploeg gaf niet op en maakte in de laatste minuten toch nog een aantal doelpunten. Met een break out werd de eindstand 2-24.

Minimaal verlies voor 't Wapen van Liempde/RegioBank kader

Foto: Yakult Start to Run

Tegelen - In de uitwedstrijd tegen het Limburgse BC Tegelen/De Picardie verloor 't Wapen van Liempde/RegioBank kader twee wedstrijden en won er evenveel. Procentueel speelden de gastheren beter en dus was de winst voor hen.

Het lukt Ton Rovers (150) net niet om de partij in de vierde beurt uit te maken. Zijn tegenstander (210) kwam goed terug. Rovers maakte de partij alsnog na negen beurten uit (16.66 met een hoogste serie van 42).
Martien van den Tillaart won overtuigend na dertien beurten. De partij ging in het begin nog gelijk op, maar toen Martien een serie van veertig had gemaakt moest de tegenstander passen (13.07 gemiddeld).
Harm van de Laar en Henry van Dijk konden hun partij niet in winst omzetten.

Het eerste libreteam speelde een uitwedstrijd in Rosmalen bij de Hazelaar 4 en behaalde de overwinning. Leo van Erp (80) speelde een mooie partij en won in zeventien beurten (4.70). Leo van Hastenberg (220) won zijn partij in zestien beurten met een mooie serie van 69 (13.75).

't Wapen van Liempde 2 zette een mooie prestatie neer en behaalde voor de derde keer op rij de maximale dertig punten en verstevigde hierdoor hun koppositie.
Patrick Sterrenburg (65) speelde een goed gemiddelde (3.42 met een hoogste serie van 19). Edward Korsten en Cor van Beers wonnen beide overtuigend.

Het derde libreteam speelde een thuiswedstrijd tegen Royal Events Palace 8 uit Heeswijk Dinther. Johan van der Ven speelde een prima wedstrijd en won na zeventien beurten (4.41 met een hoogste serie van 19).
Het team mocht ook nog een inhaalwedstrijd spelen tegen De Kruiskamp 2 uit Den Bosch. Theo de Beer behaalde tien punten. Johan van der Ven speelde wederom goed en won in twintig beurten (3.75 met een hoogste serie van 18).

De hoogste weekserie voor Leo van Hastenberg met 69 caramboles.

Schrijf je vóór 8 februari in voor Start to Run

Boxtel - Atletiekvereniging Marvel organiseert vanaf 8 februari weer de succesvolle beginnerscursus Start to Run. Vele beginners hebben met deze cursus al een succesvolle start met hardlopen gemaakt en konden na afloop zo'n 3 tot 5 kilometer achter elkaar hardlopen. Er zijn nog plekken beschikbaar, dus heb je interesse, schrijf je dan snel in.

De cursus bestaat uit tien trainingen op zaterdagochtend, van 09.30 tot 11.00 uur. De eerste training is op zaterdag 8 februari. Daarnaast biedt Marvel cursisten de mogelijkheid om op dinsdagavond de 'huiswerktrainingen' te lopen. De cursus kost 49,50 euro, dat is inclusief een startbewijs voor de Paasloop op zondag 13 april, de finale van de cursus. Aanmelden voor de cursus kan via www.avmarvel.nl, daar is ook meer informatie te vinden over Start to Run.

Heb je al wat loopervaring en wil je het aantal kilometers dat je kunt lopen uitbreiden of je tempo verhogen? Dan kun je je ook aanmelden voor een van de loopgroepen van AV Marvel. Er is altijd een groep die aansluit bij je ambitie. Daar kan je bijvoorbeeld toewerken naar een wedstrijd of met persoonlijke schema's een snellere tijd realiseren op een afstand. Je kunt een maand gratis meetrainen om te kijken hoe het bevalt. Aanmelden hiervoor kan via ledenadministratie@avmarvel.nl

DVG doet zichzelf tekort tegen koploper

DVG verloor uit met 2-0 van koploper CHC. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde

Den Bosch - DVG heeft zichzelf niet beloond met een verdiend gelijkspel tegen de koploper CHC. In Den Bosch werd het een 2-0 overwinning voor de thuisploeg die hierover niet te klagen had. Ook de staf van CHC was die mening toegedaan, maar met drie punten op zak is dit makkelijker toe te geven.

De winterstop is weer voorbij en op een hobbelig en zanderig veld van CHC was de openingsfase aftastend. Deze fase werd vooraf gedaan door een indirecte vrije trap voor CHC vanwege overschrijding van de zes seconden-regel door DVG-doelman Andrei Tomus. Het zou niet de laatste situatie zijn waarbij de scheidsrechter opviel. De vrije trap belandde vol op de paal. DVG kon voetballend makkelijk mee met de koploper en was een paar keer gevaarlijk. Bas Smulders dwong de keeper van CHC op te treden en een volgende goede aanval werd net naast geschoten. Een hoekschop van DVG werd op de 16 meter lijn door CHC onderschept en in een paar seconden was het een hoekschop voor CHC. De snelle counter werd door Sander van de Ven ten koste van een hoekschop geneutraliseerd.
Kort voor rust had DVG de uitgelezen kans om op voorsprong te komen. Twee in Liempdse ogen opvallende beslissingen van de scheidsrechter gingen eraan vooraf. Een sliding door een CHC-verdediger dreigde over de achterlijn te gaan, maar de keeper raapte deze op. Terugspeelbal werd er gefloten. Op de achterlijn van CHC en zo'n vijf meter van de doelpaal. Het op afstand krijgen van de verdediging was bijna onmogelijk. Na een kort tikje van Martijn Caarls schoot Bas Smulders op doel en in de rebound werd door DVG opnieuw op doel geschoten. De bal kwam in aanraking met een arm of hand en een strafschop was het verdict. Bas van Houtum was de vooraf aangewezen uitvoerder. Het schot had de juiste snelheid, maar de keeper had de juiste hoek en ranselde de bal uit de onderst hoek. De hoekschop leverde niets op. Kort voor rust kwam de thuisploeg op voorsprong. Een vrije trap werd door Tomus uit de hoek gebokst, maar in de rebound moest hij capituleren op het diagonale schot: 1-0. Verdiend was het niet, maar DVG moest de feiten accepteren.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Na rust had DVG goede kansen om op gelijke hoogte te komen. Een voorzet van Teun Welvaarts werd door Van Houtum ingekopt, maar de keeper kon er nog een handje achter krijgen. Opnieuw was daar een kopkans voor Van Houtum, maar nu ging de bal naast. Welvaarts brak door de verdediging en werd ten koste van een vrije trap en gele kaart gestopt. Deze ging over het doel. DVG drong aan en CHC kreeg daardoor voorin meer ruimte. Tomus hield DVG echter in de race. Dat CHC het moeilijk had, bleek uit het vele en vervelende tijdrekken van CHC. Ballen werden ver weggetrapt en niet opgehaald en reserve ballen werden tergend langzaam aangereikt. De scheidsrechter telde er wel veel blessuretijd bij, maar de snelheid was volkomen uit de wedstrijd. Een 100 procent kans op de beslissende tweede treffer voor CHC bleef uit en in de opvolgende aanval had Twan van den Broek de gelijkmaker voor het inschieten. Met zijn snelheid kwam hij een-op-een voor de keeper, maar zijn inzet ging net naast. Kort voor tijd werd het dan toch nog 2-0 waardoor de resterende tijd eigenlijk niet meer belangrijk was. Gezien de uitslag zou men denken dat CHC gewoon drie punten bijschrijft, maar DVG heeft zichzelf tekort gedaan.

Volgende week, zondag 2 februari speelt DVG om 14.30 uur thuis tegen DSC uit Kerkdriel.

Boxtel verliest van Nulandia

Boxtel - Koploper Nulandia kwam zondag bij RKSV Boxtel op bezoek op sportpark Munsel. De rood-witte formatie van trainer Frank van Oers was behoorlijk gewijzigd door blessures, en daardoor speelde Boxtel in een meer defensieve opstelling. Meteen vanaf de aftrap was het de thuisploeg die de beste kansen kreeg.

Valentijn Waals werd diep gestuurd, maar zijn schot werd geblokt door een verdediger. Vier minuten later was het wederom Waals die op rechts goed voorbij zijn tegenstander ging, en zijn voorzet werd door Lars van Hamond ingeschoten, echter tegen de keeper aan. Daarna kreeg Nulandia een beste kans. Een lage corner werd door iedereen gemist, maar bij de tweede paal stond nog een speler van Nulandia. Zijn schot ging voorlangs. Nulandia had het meeste balbezit en Boxtel liet zich inzakken. Daardoor werden de ruimtes klein en viel er voor de toeschouwers weinig te beleven.
In de blessuretijd van de eerste helft viel ineens een doelpunt. Een hoge voorzet van rechts werd half weg gekopt en deze bal viel voor de voeten van Tom van de Ven van Nulandia. Zijn droge schuiver was te machtig voor keeper Raymon Strik. Meteen daarna floot scheidsrechter IJzerman voor de rust.

De tweede helft was drie minuten oud toen Nulandia de kans kreeg om de wedstrijd in het slot te gooien, maar gelukkig voor Boxtel werd de kopbal naast geplaatst. Het werd steeds meer een gevecht en dat was in het voordeel van Boxtel. In de 62e minuut werd Waals weer diep gestuurd, echter werd hij door keeper Van de Donk getorpedeerd. Waar iedereen dacht aan een rode kaart, kreeg de keeper slechts geel en een vrije trap tegen, net buiten de zestien-meter. Stefan Persoons probeerde het in de korte hoek, maar keeper Van de Donk tikte deze bal tot corner. Twee minuten later was er weer een vrije trap, maar ook deze was een prooi voor Van de Donk.
Er brak een periode aan waarin beide ploegen elkaar niet veel toegaven en weinig kansen te noteren waren. In de 84e minuut werd Geert Korsten aangespeeld. Hij wilde Haike van Heesch uitspelen, maar deze maakte een overtreding op de rand van de zestien meter. De hierop volgende vrije trap werd echter over geschoten. Drie minuten later kwam Nulandia op rechts goed door, en de voorzet werd door Teun van de Donk ingeschoten. Dankzij een katachtige reflex van keeper Strik werd het geen doelpunt.

De laatste minuten waren behoorlijk hectisch. Boxtel ging alles of niets spelen, en kreeg nog twee kansen. Eerst een vrije trap die door Jari Klijmij over geschoten werd en daarna was het Raul Gomez Sanchez die het nog probeerde, maar zijn schot werd gepakt door de keeper.

Na 95 minuten floot scheidsrechter IJzerman voor het einde en was het Nulandia dat aan het langste eind trok en met de volle winst op huis aan ging.

Volgende week staat er weer een 'zware' wedstrijd op het programma voor Boxtel, ditmaal tegen Avesteyn uit Heeswijk Dinther. Tegen deze nummer 2 uit de competitie wordt er om 14.30 uur afgetrapt aldaar.

LSV behaalt dikke overwinning

Lennisheuvel - LSV trapte zondag thuis af tegen de hekkensluiter van de competitie, Sterksel. De bezoekers bleken geen partij voor de Lennisheuvelaren, die een ruime overwinning behaalden.

In de beginfase van de wedstrijd mocht LSV het spel maken en ging de bal rustig van voet naar voet. Toen in de zevende minuut Jarne van der Heijden werd omgelopen door zijn tegenstander kreeg LSV een vrije trap. Dirk van der Struijk mocht aanleggen en schoot vanaf 25 meter de bal in de bovenhoek: 1-0.
LSV hield de bal goed in de ploeg en kwam in de 36e minuut verdiend op een 2-0 voorsprong, nadat de gehele verdediging van Sterksel stond te slapen. Na een inworp kreeg Maykel van Kasteren de bal voor zijn voeten en legde deze op een presenteerblaadje voor Maikel van den Heuvel, die de bal zo binnen kon lopen. Een paar minuten later gaf dezelfde Van den Heuvel de bal voor op Mateusz Barabasz die vanaf 1 meter over het doel kopte. LSV ging met 2-0 de rust in.

Vier minuten na rust tekende Van den Heuvel ook voor de 3-0 na een prima corner van Van Kasteren. Sterksel leek alle hoop op een resultaat te verliezen, en toen Van den Heuvel dan ook de 4-0 binnenschoot nadat hij de bal veroverde van een verdediger van Sterksel, was alle hoop verdwenen. Acht minuten werd Van Kasteren neergehaald in de 16 meter. Aanvoerder Dirk van der Struijk ging achter de bal staan en schoot deze in het zijnet. LSV speelde de wedstrijd rustig uit en won zo de eerste competitiewedstrijd van het jaar.
Volgende week speelt LSV uit tegen SVSOS.

20 / 20

Tot en met 9 februari (op zat & zon)

Drieluik Kunstvormen
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Tot en met 25 februari

Expositie amateurschilders van HobbyCentrum Boxtel
VVV, Markt 36 Boxtel

Tot en met 28 februari

Expositie schilderijen Riekie Wilborts
D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4 Liempde

Donderdag 30 januari

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

DichtSlamRap
20.00 uur, Eetcafé Le Temps Perdu, Markt 13 Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zittingsavond Ploegersland
20.00 uur, Het Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 Liempde

Vrijdag 31 januari

ICT Inloopochtend Stichting BOL
09.30, Kloosterhof 7, Liempde

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36, Boxtel

Mee-zing middag
13.30 uur, HobbyCentrum, Baroniestraat 105 Boxtel

Zittingsavond Ploegersland
20.00 uur, Het Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 Liempde

Zaterdag 1 februari

Archeologische vondsten Molenstraat determineren in ArcheoHotspot
10.00-13.00 uur, Oertijdmuseum, Bosscheweg 80 Boxtel

Huiskamer: rikken-hobby-jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Klassiek in de kerken
16.00 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20 Boxtel

Zittingsavond Ploegersland
20.00 uur, Het Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 Liempde

Zondag 2 februari

Rikken en Jokeren Ollandse Dorpskapel
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23 Liempde

Maandag 3 februari

Cursus Klik en Tik
10.00-12.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Inloopspreekuur Vrijwilligerssteunpunt
10.00-12.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Kaarten met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Dinsdag 4 februari

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Walk & Talk voor werkzoekenden
10.00-12.00 uur, bibliotheek Boxtel, Burgakker 4 Boxtel

PC-inloop Seniorenweb
15.00-17.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Woensdag 5 februari

Beter Nederlands spreken
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4 Boxtel

Huiskamer: rikken & jokeren
13.30-16.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448 Boxtel

Kienen met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1 Boxtel

Telebingo bij Omroep Dommelland
20.40 uur, Omroep Dommelland

Kijk voor alle evenementen in de agenda op www.mooiboxtel.nl

Trekking Telebingo 22 januari 2020

Ronde 1                         Kaartnummer
1 rijtje         € 10,-                 97
3 rijtjes        € 25,-                 27
Volle Kaart € 50,-                 4
Waardebon Eetwinkel Delect         85

Ronde 2
1 rijtje        € 5,-                        218, 233
3 rijtjes        € 25,-                 10
Volle Kaart € 50,-                 22
Waardebon Jumbo Oosterhof         221

Ronde 3        
1 rijtje        € 10,-                 42
3 rijtjes         € 25,-                 125
Volle Kaart € 50,-                 154
Waardebon Albert Heijn                 44

Ronde 4                                Kaartnummer
1 rijtje        € 10,-                        39
3 rijtjes        € 25-                        219
Volle Kaart € 50,-                        133
Waardebon Eten met Gemak                138

Ronde 5                        
1 rijtje        € 25,-                        62
3 rijtjes        € 50,-                        251
Volle Kaart € 150,-                        148

Bingogetal: 74, € 100,-                        Gevallen

Foto: Familie Kelders

Jens Kelders

Willem van Opzeeland