DeMooiBoxtelKrant

8 juli 2015

DeMooiBoxtelKrant 8 juli 2015


Rotondes grootste verkeersergernis onder Boxtelaren

Boxtel - Rotondes, en dan met name de verwarring die ze kunnen zaaien, zijn de grootste verkeersergernis onder Boxtelaren. Dat blijkt uit een representatieve enquête die DeMooiBoxtelKrant heeft laten houden over verkeersveiligheid in de gemeente Boxtel.

Van de 223 mensen die deze hebben ingevuld, wijzen velen dezelfde boosdoeners aan: de twee rotondes in de Schijndelseweg. Op delen hiervan mogen fietsers in twee richtingen fietsen, maar dat leidt nou juist tot gevaarlijke situaties met automobilisten die hierop niet zijn berekend. Ook andere rotondes, zoals die op de kruising Brederodeweg-Hobbendonkseweg en het kruispunt Baanderherenweg-Achterberghstraat worden vaak genoemd. De fietsers die hierop rijden moeten, ondanks dat zij dan voorrang hebben, goed letten op afslaand auto- en vrachtverkeer.
In een toelichting op de antwoorden worden diverse oplossingen aangedragen. Er wordt nogal eens geopperd om de voorrangssituatie op alle rotondes in Boxtel hetzelfde te maken, of om fietsers daarop geen voorrang te geven. Ook wordt voorgesteld om af te schaffen dat fietsers hier twee richtingen in kunnen rijden.
Opvallend is dat de Baanderherenweg eveneens regelmatig als verkeersgevaarlijk wordt bestempeld. Deze straat is pas sinds kort heringericht, maar wordt met name door fietsers als te smal ervaren. Ook automobilisten, die hier de parkeerplaatsen tussen de twee rijbanen verlaten, zorgen voor gevaarlijke situaties. Andere 'pijnpunten' zijn de wegverbredingen en -versmallingen in de Robert Schumanlaan-Europalaan en de fietsoversteken bij Brede School de Wilgenbroek en basisschool De Beemden. In Liempde wordt aandacht gevraagd voor het vrachtverkeer op de Roderweg.

Op de vraag 'Ik voel me veilig in het verkeer binnen de gemeente Boxtel' zegt niettemin 45 procent het eens te zijn. Ruim een kwart (27 procent) staat daar 'neutraal' tegenover en 22 procent is het hiermee oneens. Met de stelling dat zij zich als voetganger of fietser veilig voelen in Boxtel, zijn ook de meeste mensen het (zeer) eens: veertig procent. 36 procent is het daarmee (zeer) oneens, terwijl 24 procent 'neutraal' is. Een derde van de 223 respondenten geeft aan zich te ergeren aan het gedrag van autobestuurders in Boxtel en hetzelfde aantal staat hier neutraal tegenover.

Als wordt ingezoomd op het centrum van Boxtel, richten vele mensen in hun toelichting de pijlen op het deel van de Rechterstraat bij de HEMA. Hier mogen fietsers tussen het winkelend publiek rijden, een situatie die velen een doorn in het oog is. Er wordt dan ook voor gepleit om hier weer een verhoogd trottoir aan te brengen of op een andere manier de scheiding tussen voetgangers- en fietsersgebied duidelijk te maken. Ook klinkt de roep om het herinvoeren van het fietsverbod in dit gedeelte op vrijdag en zaterdag en controles door de politie hierop. Sommigen vinden dat ook het deel van de Rechterstraat tussen Kruisstraat en Rozemarijnstraat autovrij moet worden. Een enkeling vraagt om het autoluw of -vrij maken van de Markt of zelfs het gehele centrum.

Deze irritaties zijn ook terug te vinden in het antwoord op de vraag of 'het centrum van Boxtel voetganger- en fietsvriendelijk is'. Hiermee is 42 procent het oneens en twaalf procent zelfs zeer oneens. Achttien procent staat er neutraal tegenover en precies een kwart is het er wel mee eens.
De rondvraag is gehouden door bureau Top-Onderzoek en Tipmooiboxtel.nl. Op die site kun je je aanmelden als deelnemer aan toekomstige enquêtes.

Boxtelse Nohr de Vos in halve finale Junior Songfestival

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - Nietsvermoedend liep Nohr de Vos (12) uit Boxtel met haar ouders in de Efteling, toen Jan Smit haar overviel en haar vertelde dat ze zich had geplaatst voor de halve finale van het Junior Songfestival van de AVROTROS. Dat was in maart dit jaar. In september zal tijdens de liveshows blijken of zij Nederland mag gaan vertegenwoordigen bij het Junior Eurovisie Songfestival.

"Over mijn overval mag ik niet te veel zeggen, omdat deze in september pas wordt uitgezonden, maar er liep een man rond als dorpeling in de Efteling, waarvan ik vond dat hij veel op Jan Smit leek. Mijn moeder zag het wel, maar wuifde het weg en begon snel over iets anders te praten." Nohr de Vos was 'totaal verbijsterd' toen het inderdaad de Volendamse zanger bleek te zijn en hij daar ook nog eens speciaal voor haar was. "Het was die dag 'toevallig' de ledendag van de AVROTROS in de Efteling", vertelt Nohr. "En toen liepen we 'toevallig' langs een groot podium met camera's en alle finalisten van vorig jaar. Ik zag wel dat ze aan het smoesen waren en af en toe mijn kant op wezen, maar het kwam echt niet in me op dat het mijn overval was waarin ik te horen kreeg dat ik door was naar de halve finale. Uiteindelijk kreeg ik op een bijzondere manier van Julia, de winnares van vorig jaar te horen dat ik finalist was.

Lees verder op pagina 7.

Bijna alle kastanjes gekapt in Boxtelse Kastanjelaan

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Twaalf van de zestien kastanjes aan weerszijden van het laantje naar begraafplaats Munsel in Boxtel worden gekapt. De gemeente heeft een vergunning verleend voor het rooien van deze bomen aan de Kastanjelaan.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de betreffende bomen ziek of zelfs al dood, en vormen ze een gevaar voor de omgeving als er niet wordt ingegrepen. Omwonenden hebben eerder al met wethouder Herman van Wanrooij een rondje langs de bomen gemaakt, waarbij is uitgelegd wat ze mankeren. De buurt is daarna door de gemeente gevraagd hoe zij de toekomst van dit pittoreske laantje zien. "Een deel van de omwonenden heeft inmiddels aangegeven er beukenbomen voor in de plaats te willen", aldus de woordvoerder van de gemeente. "Maar daar moeten ook de andere omwonenden zich nog over uitspreken. Wat de keuze ook wordt, wij als gemeente willen daar ook nog in adviseren. Bomen die veel bladeren verliezen zijn misschien niet handig op de weg naar een begraafplaats."

Vier kastanjes in de Kastanjelaan blijven staan. Dat zijn de twee bomen die het dichtst bij de Bosscheweg staan en de twee die het dichtst de poort van de begraafplaats Munsel staan. In februari 2013 zijn ter plekke ook al enkele rotte kastanjes gerooid.

Zomerprogramma voor Boxtelse jeugd in het MUBO

Boxtel - Het MUBO wil kinderen in contact brengen met kunst en alles wat daarbij hoort. Daarom organiseert het museum tijdens de zomervakantie een continue programma met activiteiten tijdens de weekenden. De kinderen kunnen knutselen, schilderen, schminken, meedoen aan een tableau vivant, keistampen met Jas, maar ook luisteren naar verhalen hierover, meedoen met speurtochten door het museum en/of zich in een speelhoek uitleven met rails en treintjes.

Eén van de speerpunten van het MUBO is educatie. Met dit gevarieerde zomerprogramma hoopt het museum op de zaterdag- en zondagmiddagen voor alle kinderen wat wils te bieden. Van 18 juli tot en met 30 augustus zijn er zes activiteiten die continue doorlopen: keistampen, speelhoek met rails en treintjes van Märklin my world, speurtochten door het museum, knutselen met modelbouwhuisjes, je eigen Mondriaan kleuren en meedoen met het tableau vivant.

Daarnaast worden er ieder weekend specifieke activiteiten georganiseerd, waarvoor kinderen zich moeten aanmelden.
Workshop Schminken:
op de zaterdagen en zondagen 18 en 19 juli, 1 en 2 augustus en 8 en 9 augustus van 14.00 tot 15.30 uur.
Workshop Schilderen en Tekenen:
op de zaterdagen en zondagen 15 en 16 augustus en 22 en 23 augustus van 14.00 tot 15.30 uur.
Voorlezen uit prentenboek Jas de Keistamper:
op de zaterdagen en zondagen 25 en 26 juli en 29 en 30 augustus steeds vanaf 15.00 uur.

Omdat er voor de workshops een maximum aantal deelnemers per groep geldt, is aanmelding noodzakelijk via info@muboboxtel.nl of 06-16041898. Voor deelname aan de activiteiten en workshops worden geen extra kosten gerekend. Het MUBO hanteert de normale entreeprijzen: voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis (alleen onder
begeleiding van een ouder of een andere volwassen). Kinderen van 12 jaar en ouder betalen 2 euro entree. Volwassenen betalen 3,50 euro entree. De openingstijden van het MUBO zijn zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Praise- & Worshipavond in Sint-Petrusbasiliek

Boxtel - Op donderdag 16 juli vindt er een Praise- & Worshipavond plaats in de Sint-Petrusbasiliek met de Letse band Ex Animo. Er zullen getuigenissen worden gegeven en er is ruimte voor muziek, stilte en gebed.

In de zomer van 2009 legden twee jonge Nederlandse priesters de basis voor wat in de jaren daarna zou uitgroeien tot een echte missie: een oecumenische uitwisseling tussen Nederlandse en Letse jongeren op het gebied van geloof en cultuur. Verschillende groepen jongeren zijn in de loop der jaren bij elkaar op bezoek geweest en intussen is er ook een vaste plek voor de uitwisseling van de jongeren ingericht: the House of Unity in Riga (kijk voor meer informatie hierover op www.pastoorke.nl). Dit huis, midden in de hoofdstad van Letland, wordt regelmatig door jongeren bezocht voor gebed en zang, workshops en lering, maar ook ontmoeting en gezelligheid.

Tegen deze achtergrond zijn er goede contacten ontstaan met zowel het lutheraanse als het rooms-katholieke jongerencentrum en met de band Ex Animo. De band trekt samen met een groep jongeren in de maand juli door een aantal Europese landen, waaronder Nederland. Op donderdag 16 juli os de band van 19.00 tot 21.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek.

KBO-activiteiten

Donderdag 9 juli        Handwerken in De Orion                        13.30
Vrijdag 10 juli        Rikken en Jokeren in De Adelaar                13.30
Maandag 13 juli        Koersballen in De Orion                        14.30
Dinsdag 14 juli        Biljarten in De Walnoot                        13.30
                 Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
Woensdag 15 juli Fietsen De Hoevenroute. Vertrek vanaf de Speelmanstraat. De snelle groep vertrekt om 13.15 uur, de andere om 13.30 uur
                 Eten bij Elisabethsdael                        17.00        
opgeven voor 11 juli bij Sina v. Alpen, tel. 689285 en Henk Sturkenboom tel. 677863

Mooie opbrengst collecte Nederlandse Rode Kruis

Boxtel - In de week van 14 tot en met 20 juni is er in de gemeente Boxtel gecollecteerd voor het Nederlandse Rode Kruis. Dankzij de inzet van twaalf wijkhoofden en zo'n 110 collectanten, maar vooral dankzij de gulle gevers, is er 6214,72 euro opgehaald, ruim 400 euro meer dan vorig jaar.

Het geld zal besteed worden binnen de afdeling Boxtel/Liempde om enkele vakantieweken naar Someren te organiseren. Daarnaast zal het ingezet worden voor activiteiten die gericht zullen zijn op zelfredzaamheid.

Opening verbouwde Molenwijkschool start van feestweek

Boxtel - Met de officiële opening van de verbouwde Jenaplanschool Molenwijk in Boxtel heeft burgemeester Mark Buijs maandagmorgen meteen het startsein gegeven voor een feestweek. De school viert momenteel het 60-jarig bestaan.

De sinds kort afgeronde verbouwing heeft een jaar geduurd en heeft veel gevraagd van de leerlingen en het team, die gewoon van het gebouw aan de Achterberghstraat gebruik bleven maken. De aula is uitgebreid en er is een ruimte gekomen waarin de school graag een peuteropvang ziet komen. Op die manier wordt het een complex waar kinderen van 2 tot 12 jaar terechtkunnen. Ook in de rest van de school hebben diverse verbouwingen plaatsgevonden. De burgemeester heeft het verbouwde pand maandagochtend in het bijzijn van leerlingen en docenten geopend. Ook werd een door de aannemer geschonken kunstwerk onthuld.

De festiviteiten vallen samen met het 60-jarig bestaan van de school, een jubileum dat in een speciale feestweek extra aandacht krijgt. Verderop in de week zijn er verschillende activiteiten, zoals het inmiddels roemruchte oudertoneel, dit jaar op het schoolplein. Morgen, donderdag worden alle kinderen betrokken bij het vervaardigen van een heus kunstwerk onder begeleiding van de Boxtelse kunstschilder Ferdy Steger. Dit krijgt een speciale plek in de aula van de school.

Op vrijdag wordt er een optreden door onder anderen Joia Rath verzorgd. De week wordt die dag afgesloten met het jaarlijkse 'Molenfeestival' vol spel, muziek, gekke, leuke en serieuze optredens en met hapjes en drankjes.

Stichting Nabij viert tweede lustrum in Boxtel

Vrijwilligers van Nabij bouwen samen een piramide van bamboe op de internationale dag van de palliatieve zorg in 2013. Foto: Stichting Nabij

Boxtel - Mensen in hun laatste levensfase en hun naasten hebben vaak behoefte aan een woord van troost en hoop, aan iemand die kan luisteren zonder vooroordelen. De vrijwilligers van Stichting Nabij bieden die 'nabijheid' nu al tien jaar in de regio Boxtel. Zij vierden deze mijlpaal onlangs bij De Comsche Hoeve.

Stichting Nabij werd in juni 2005 opgericht door de 'Werkgroep Palliatief Spiritueel Team' die zich tot doel had gesteld om in Boxtel een hospice te realiseren. In zo'n voorziening kunnen terminaal zieken hun laatste levensfase op een waardige manier doorbrengen. De initiatiefnemers beseften dat dit een traject van de lange adem zou zijn. Toch begonnen ze vrijwel meteen vrijwilligers te werven om te waken en andere ondersteuning te bieden aan de doelgroep. Binnen enkele maanden hadden zich al dertig vrijwilligers aangemeld.

'Nabij' is de afgelopen jaren fors gegroeid en telt momenteel zo'n zeventig goed opgeleide vrijwilligers. Zij werken als bezoekvrijwilliger of waker in de verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Elde in Boxtel, Liempde, Esch en Sint-Michielsgestel, maar ook bij mensen thuis. En sinds januari 2013 is een vast team van dertig vrijwilligers actief als gastvrouw of -heer in het hospice Acacia, bij het Liduina ziekenhuis in Boxtel.

De afgelopen tien jaar is onze maatschappij sterk veranderd. De meest drastische verandering is de huidige omvorming van de bestaande verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. Dit betekent onder meer dat ouderen steeds langer thuis moeten blijven wonen en daar de noodzakelijke zorg ontvangen. Meer en meer mensen zullen ook thuis sterven. De meeste mensen willen dat ook graag, het is immers hun meest vertrouwde omgeving. Maar voor de naasten kan de zorgverlening een zware belasting vormen. Om het vol te houden, is het fijn als anderen hun taken op gezette tijden overnemen. Hierbij biedt Stichting Nabij uitkomst.

Een waardig sterfbed
De vrijwilligers van Nabij verlenen ondersteuning aan terminaal zieken en hun naasten in de thuissituatie en dragen zo bij aan een waardig sterfbed. Zij verrichten géén verpleegkundige handelingen, die laten ze over aan de professionele zorg. Maar ze blijven bijvoorbeeld bij de zieke, zodat de toch al overbelaste mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. In de laatste dagen bieden zij ondersteuning bij het waken, zowel overdag als 's nachts.


Boxtel zet opgelucht punt achter zaak Moorwijk

Leerling Malena Steenbakkers van Jenaplanschool Molenwijk kreeg door de burgemeester even zijn ketting omgehangen. Foto: Mariëlle van Stratum

Boxtel - De gemeente Boxtel kon vorige week woensdagochtend opgelucht ademhalen toen zij de uitspraak van de Raad van State vernam over dossier Moorwijk. De hoogste rechter heeft de twee beroepen die tegen Boxtel aangespannen waren niet-ontvankelijk verklaard.

Daarmee komt er een einde aan een decennialang slepende kwestie. Boxtel kan definitief het dossier sluiten en met een schone lei opnieuw beginnen. "Het is voor ons geweldig nieuws", reageert wethouder Peter van de Wiel enthousiast. "De gemeente is door de Raad van State honderd procent in haar gelijk gesteld." In het eerste beroep dat aangetekend was, werd Boxtel verweten niet tijdig een nieuw bestemmingsplan te hebben vastgesteld. In het tweede beroep was de tegenpartij het niet eens met het genomen raadsbesluit van september 2014, waarbij de gemeenteraad besloot geen nieuw bestemmingsplan voor Moorwijk vast te stellen.

Volgens de Raad van State heeft de gemeenteraad wel degelijk een besluit genomen door geen nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Ook bestond het inmiddels geliquideerde bedrijf Vastgoed Moorwijk niet meer, waardoor Boxtel in redelijkheid niet kon verwachten dat het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kon worden, aldus de hoogste rechter.

Het kunstwerk dat aan de Molenwijkschool is aangeboden door de aannemer die de verbouwing heeft verzorgd. Foto: Mariëlle van Stratum
Foto: Mariëlle van Stratum

Liempdse Henriëtte de Kok-de Koning geridderd

Liempde - Henriëtte de Kok-de Koning is vorige week woensdag in Tilburg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Marcelle Hendrickx van de gemeente Tilburg.

Dat gebeurde bij haar afscheid wegens pensionering. Henriëtte de Kok (64) was onder meer werkzaam als rayondirecteur (1981-1995) en lid van het managementteam (1996-2002) van de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Noord-Brabant. Tevens was zij bureauhoofd Kunsten en Media van de Provincie Noord-Brabant. Onder haar leiding heeft de Bibliotheek Midden-Brabant zich ontwikkeld tot een van de meest innovatieve bibliotheekorganisaties van Nederland.
Met het oog op de toekomst is de Liempdse een groot pleitbezorger geweest van een bibliotheek die haar maatschappelijke doelen samen met een lokaal netwerk aan organisaties realiseert. Zij zocht voortdurend naar verbinding van de Bibliotheek Midden-Brabant met andere maatschappelijke partners in de gemeenten waar de Bibliotheek Midden-Brabant actief is. Verder wordt met het onderwijs intensief samengewerkt en tevens wordt de bibliotheek een belangrijke ontmoetingsplek.
Zij ontplooide naast haar werk tal van vrijwillige activiteiten. Zo was Henriëtte de Kok onder meer penningmeester van de Kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99 in Boxtel, van 1999 tot 2002. Sinds 2011 is ze voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Biezonderwijs, met acht scholen voor speciaal onderwijs.

Speel-o-theek Eendenkring laatste keer open

Boxtel - Aanstaande zaterdag, 11 juli, opent speel-o-theek De Eendenkring in Boxtel voor het laatst haar deuren. Die dag is iedereen van 10.30 tot 12.30 uur van harte welkom om aankopen te doen uit het overgebleven assortiment.

De speel-o-theek doet haar speelgoed in de uitverkoop tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Wees er snel bij, want wie het eerst komt, het eerst maalt. De speel-o-theek is te vinden op Burgakker 4 in de bibliotheek op de eerste verdieping.

Rozengaard

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Zijstraat van de Hendrik Verheeslaan

Rozen worden al sinds duizenden jaren geteeld vanwege hun schoonheid. In de oudheid gebeurde dat in China en Afrika en door de Grieken, Romeinen en Egyptenaren.

In de Nederlanden is het kweken van rozen gedocumenteerd vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw. Over export van rozen naar Engeland bestaat geschreven materiaal; volgens een Frans reisverslag werden ze geteeld in de formele tuinen van de paleizen die in de zeventiende eeuw door de Oranjes werden gebouwd, zoals paleis Honselaarsdijk.

De editie uit 1608 van het bekende Cruydtboek van Rembert Dodoens maakt melding van tien verschillende soorten rozen, vijf tamme en vijf wilde. De kruidkundigen Matthias de l'Obel en Carolus Clusius voegden aan deze lijst nog tientallen andere toe. Achttiende-eeuwse catalogi van Nederlandse rozenkwekers laten onafzienbare lijsten van varianten zien. Een catalogus van de Franse kweker Narcisse Desportes uit 1829 bevat 2562 verschillende soorten rozen.

Joséphine de Beauharnais, de echtgenote van Napoleon Bonaparte, richt bij haar huis Malmaison een rozentuin in waarin alle destijds bekende rozen staan. Tijdens de achttiende en de negentiende eeuw ontstaan er naar aanleiding van dit voorbeeld vele rosaria. Deze pronktuinen staan vol met allerlei rozensoorten. Als gevolg van de hoge kosten voor het onderhoud is er na de jaren 30 langzaam een einde gekomen aan deze collecties.

Vroeger werden uitsluitend wilde rozensoorten gekweekt, met name Rosa Gallica, die van nature zeer variabel van verschijning is. Hier komt omstreeks 1800 verandering in met de invoering van de Rosa Chinensis, die een langere bloeitijd heeft dan de tot dan toe bekende soorten. Er worden nieuwe variëteiten gekweekt die deze gunstige eigenschap overnemen en zo ontstaan de eerste hybriden (kruisingen).

Aan het eind van de negentiende eeuw zijn er vele variëteiten ontstaan van gevuld bloemige rozen, theehybriden en andere soorten. Ook ontstaan er treurrozen, rozen op een stam, klimrozen, dwergrozen en bodem bedekkende varianten. Tegenwoordig zijn er zo veel verschillende genetische variëteiten gekweekt, dat het steeds moeilijker wordt de planten te groeperen. Er is zo veel gekruist dat de groepen door allerlei overgangen nauw met elkaar zijn verbonden. De Britse rozenkweker David C.H. Austin heeft zich ingespannen om moderne rozen te kweken met de geur van botanische soorten en de gevuldheid van oude rassen die wat verloren leken te gaan.

Rozenbedrijf 'De Vorst' aan de Kapelweg in Boxtel heeft een collectie van meer dan 200 rassen klim- en perkrozen en tientallen stamrozen.

Bron: wikipedia en website Rozenbedrijf De Vorst (www.rozendevorst.nl)

Christ van Eekelen,
Heemkundekring Boxtel


Franse taferelen in Oude Kerkstraat

In de Oude Kerkstraat werd afgelopen week geprofiteerd van het feit dat de straat tijdelijk is afgesloten voor verkeer. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Vier weken lang lag de Oude Kerkstraat in Boxtel open in verband met het project STA-P, waarbij de route tussen Kasteel Stapelen en de Sint Petrusbasiliek zichtbaar wordt gemaakt middels nostalgische bestrating. Eetcafé De Kerk was hierdoor vrijwel niet bereikbaar voor bezoekers, maar maakte afgelopen week van de nood een deugd.

Doordat de straat nog steeds is afgesloten voor auto's is het er erg rustig. Met het zomerse weer en de extreme temperaturen van de afgelopen week bracht het uitbater Kim Brusselers op het idee om de straat te vullen met tafeltjes en stoeltjes. Menig bezoeker waande er zich voor even op vakantie in Zuid-Frankrijk.

Buurtbewoners en vaste klanten reageerden enthousiast en men genoot zichtbaar van de gezelligheid en gemoedelijke sfeer op straat. Het was een tijdelijke oplossing, maar zoiets zou eigenlijk vaker mogelijk moeten zijn.

Deelnemers gezocht voor opvoedmarkt in bieb

Boxtel - Bibliotheek De Meierij houdt op maandag 5 oktober tijdens de Week van de Opvoeding een opvoedmarkt. Deze is bedoeld voor ouders van kinderen tot 18 jaar en wordt gehouden in de bibliotheken in Boxtel, Schijndel en Vught.

Tijdens deze markt wil de bibliotheek ouders informeren over diverse thema's rondom opvoeding, zoals dyslexie, coaching, positief opvoeden en communicatie met kinderen. Dit wordt gedaan met behulp van de bibliotheekcollectie en kennis van specialisten zoals het CJG, trainers, hulpverleners en kindercoaches.

Geïnteresseerden kunnen op maandag 5 oktober terecht op de opvoedmarkt van 9.30 tot 12.00 uur. De toegang is gratis. Ben je zelf specialist rondom opvoeding van kinderen en wil je graag meewerken door middel van het geven van informatie op één van deze opvoedmarkten? Neem dan contact op met Marie-José Mathijsen via m.mathijsen@bibliotheekmeierij.nl of telefonisch 073-5493337. Ook voor vragen kun je bij haar terecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Sinterklaas verblijft dit jaar op Kasteel Stapelen

Initiatiefnemers Wim Ketelaars, José van der Linden, Karin van Ditmars en Ghislaine de Brouwer ontvangen de voucher van wethouder Eric van den Broek. Foto: Gemeente Boxtel

Boxtel - Als Sinterklaas later dit jaar naar Nederland komt, zal hij zijn intrek nemen in Kasteel Stapelen. Dit heeft de goedheiligman in overleg met de paters Assumptionisten en de gemeente Boxtel afgelopen week via wethouder Eric van den Broek bekendgemaakt.

Om 'Stapel op Sint', het verblijf van de Sint, zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen, heeft de gemeente Boxtel een centrumvoucher van 1.000 euro beschikbaar gesteld aan initiatiefnemer Boxtel Vooruit. Wim Ketelaars, José van der Linden, Karin van Ditmars en Ghislaine de Brouwer mochten deze afgelopen woensdag in ontvangst nemen.

In het verleden werd de Sint altijd ontvangen op het gemeentehuis en daar is hij heel tevreden over, maar hij vind het kasteel toch beter passen bij zijn status als bisschop. Vandaar dat hij dit jaar tussen 16 november en 3 december in Kasteel Stapelen zal wonen en werken. In het kasteel zullen de paters verschillende plekken beschikbaar stellen voor de Sint, waar hij bijvoorbeeld in zijn grote boek kan werken en waar de pieten cadeautjes kunnen inpakken en kleding kunnen repareren. Ook zijn er slaapplekken voor de Sint, de pieten en het paard Amerigo en is er een postloket waar verlanglijstjes worden verzameld.

Alle kinderen van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel zullen de kans krijgen om bij Sinterklaas op bezoek te gaan. Via de basisscholen krijgen alle onderbouwleerlingen een persoonlijke brief, waarin hij ze uitnodigt om tijdens schooldagen langs te komen. In de weekenden zullen dan alle andere kinderen onder begeleiding van een of meerdere volwassenen in Kasteel Stapelen welkom zijn. Naar verwachting kunnen zo'n 1500 bezoekers hun verlanglijstje komen overhandigen op het kasteel en er de vertrekken van de Sint en zijn pieten bekijken.

Om het verblijf van Sinterklaas op Stapelen voor elkaar te krijgen zijn er al 35 vrijwilligers gemobiliseerd die de intrek van de Sint in het kasteel gaan begeleiden en er wordt verwacht dat er in totaal minstens 150 mensen nodig zijn in veel verschillende functies. Van het schilderen van de bewegwijzering tot het bouwen en onderhouden van een website, er is enorm veel te doen om het verblijf van de Sint zo goed mogelijk te laten verlopen.


Verfrissende douche voor Hobbendonken

Brandweerman Richard Schuurs laat een leerling zien hoe zij de brandweerslang het beste vast kan houden. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Omdat de temperatuur in de klaslokalen flink was opgelopen, spoot de Boxtelse brandweer vorige week donderdag samen met leerlingen van basisschool De Hobbendonken het platte dak van de school nat. Dit zorgde voor een welkome verkoeling voor de leerlingen en leraren.

De uitvoering van het plan had nogal wat voeten in aarde voordat er een akkoord kwam van Brabant Water. Omdat het om slechts een aantal kuub water ging en Brabant Water het belang voor de kinderen ook inzag, werd uiteindelijk om iets voor half negen 's ochtends toch akkoord gegeven. Samen met leerlingen van groep 8 rolde de brandweer de slangen uit. Op twee plaatsen mochten de leerlingen samen met de brandweermannen en -vrouwen het dak nat spuiten. Later die dag werd dit nog twee keer herhaald, met leerlingen van groep 7 en groep 6.

Het koude water op het zwarte dak zorgde ervoor dat de brandende zon eerst het water moest verdampen voordat de temperatuur van het dak weer ging stijgen. Hierdoor bleef het langer koel in de leslokalen. De juffen deden overigens meer verkoelende activiteiten in de klas. Zo mochten de leerlingen snoep happen in een emmer met koud water om lekker te verfrissen.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

6 / 16

P M A L K A Z P A A L S D S O P
G B U T R O O P S A P C L D B I
V V Z J V B N U B O E K E N A S
E P U S U H N N E K E O R B D L
F A S A T M E W Z I G A T E H A
Q D L G A L B S T R I H S T A R
I N I K I B R N E Z A O S Z N O
G M P I A B A D P A K M P W D K
I E P I C K N I C K K L E E D K
X J E O A O D A E Z O C E M O E
E U R V A A C N I S E Y L B E N
B R S N U S R E T F A W G R K E
P K E O B N E D R O O W O O C I
N E P M Y G M E D Q Q L E E V S
B N S A T T E L I O T C D K V R
E V S H C K O F F E R Y U O N G

vakantie
koffer
sokken
ondergoed
broeken
tshirts
rokken
jurken
bikini
zwembroek
badpak
badhanddoek
zwemtas
zonnebrandcreme
aftersun
zaklamp
boeken
slippers
gympen
toilettas
speelgoed
picknickkleed
woordenboek
slaapzak
paspoort

Vervolg voorpagina Halve finale Junior Songfestival voor Boxtelse Nohr de Vos

Vervolgens moest Nohr het geweldige nieuws nog een paar weken voor zich houden, tot alle halve finalisten waren ingelicht. "ik mocht het nog niemand vertellen, zelfs mijn beste vriendinnen niet", aldus Nohr. "Dat was echt heel zwaar. Een paar keer heb ik het in huis met alle deuren dicht uitgeschreeuwd: 'Ik ben finalist!', zo moeilijk vond ik het om het voor me te houden." Inmiddels mag iedereen het weten en is er de laatste maanden van alles op de jonge Boxtelse zangeres af gekomen. Niet dat ze geen spotlights gewend was. Nohr stond eerder al op de planken in de Nederlandse producties van 'The Sound of Music', 'Zorro' en eerder dit jaar nog bij de Kinderen voor Kinderen musical 'Waanzinnig Gedroomd'. Maar de afgelopen weken bleven de camera's constant draaien. Nohr: "Ter voorbereiding op de liveshows hebben we met alle halvefinalisten samen ontzettend veel gedaan. We zijn op kamp geweest, uit eten, gaan bowlen, klimmen en nog veel meer. Zo zijn we een enorm hechte groep geworden. En altijd was de camera daar bij voor de reports die vanaf 18 augustus worden uitgezonden. Steeds kreeg je meteen een camera in je gezicht, zo van 'hoe was het?'. Dat maakt het wel extra spannend."

Uiteraard werd er niet alleen veel plezier gemaakt de afgelopen weken. De finalisten hebben ook erg hard gewerkt. "We werden intensief begeleid om bijvoorbeeld om te gaan met mensen die negatieve dingen over je zeggen op social media", vertelt Nohr. "En ik werk samen met een producer, Clifford Goilo, om mijn liedje, 'Ik ben mezelf' nog beter te maken. Daar heb ik echt heel veel aan gehad. Het is fijn om met hem te werken omdat hij met allerlei ideeën komt om het liedje beter te maken, zonder het heel erg te veranderen. Hij heeft er respect voor dat het mijn liedje is."

In de musical van Kinderen voor Kinderen, waar ze samen met tweeling Mylène & Rosanne, de winnaressen van het Junior Songfestival 2013, speelde, hoorde Nohr dat ze voor het nieuwe seizoen kandidaten zochten. "Toen heb ik zelf een nummer geschreven, en daar een filmpje van gemaakt als auditie. Het was het simpelste filmpje ooit ingestuurd. Ik stond gewoon voor een gordijn, zonder muziek, mijn liedje zingen. Later heb ik met behulp van een buurman nog een tweede filmpje gemaakt, waarbij ik mezelf begeleid op de ukelele. Dan kunnen ze toch wat beter horen dat je toonvast bent." Het was voor de jury genoeg om te zien dat Nohr genoeg talent had voor de tv-audities.

Inmiddels zijn de meeste opnames geweest, en is het wachten op de liveshows. Volgende week staat Nohr bijvoorbeeld weer in de Efteling met haar mede-finalisten. De komende tijd gaat ze ook vaker optreden, zodat ze meer ervaring kan opdoen en meer mensen haar leren kennen. Vanaf 18 augustus komen de reports bij Zapp op tv, waar de audities van Nohr, het kamp en nog veel meer te zien is. Op 19 september beginnen de eerste liveshows en 26 september is de liveshow met een optreden van Nohr en daarin wordt bekendgemaakt of ze door is naar de finale. Als ze doorgaat naar de finale dan weten we 3 oktober of zij de gelukkige is die ons land mag vertegenwoordigen bij de grote Europese finale op 21 november in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije. In de tussentijd is er op de website van het Junior Songfestival (juniorsongfestival.nl) van alles te bekijken om alvast in de stemming te komen.

Vorige week belde mijn moeder mij op omdat ze waarschijnlijk iets doms had gedaan. Zij had een e-mail gekregen van incassobureau Pro Justitia. Hierin stond te lezen dat Pro Justitia de vordering van een niet betaalde rekening had overgenomen. Naast een algemene tekst bevatte de mail ook nog een bijlage.
Mijn moeder zou nalatig zijn geweest en nu moest zij een bedrag van 95 euro betalen. Nu kan iedereen wel eens een keer een rekening over het hoofd zien of vergeten om er een tijdig te betalen. Als je dan niet reageert op herinneringen is het inschakelen van een incassobureau ook niet heel gek en Pro Justitia is toch een bekend bureau. Maar goed, mij moeder wist eigenlijk wel zeker dat zij geen onbetaalde rekeningen had en was dan ook erg verbaasd. Jammer genoeg won de onzekerheid het toch. Zij klikte op de bijlage in de hoop meer te weten te komen over de openstaande rekening. Helaas werkte de bijlage niet, of…

Omdat de bijlage niet werkte belde zij maar naar het telefoonnummer dat ook in de e-mail stond. Dat nummer was niet juist. Toen heeft ze maar gezocht naar een ander nummer om uiteindelijk met Pro Justitia in contact te komen. Na een korte uitleg van het probleem bleek al snel dat Pro Justitia de mail niet had verstuurd. Zij sturen in principe altijd eerst een brief. Mijn moeder was dus het slachtoffer van een phishing mail.

De bijlage, die niet werkte (!) bleek helaas toch wel te werken en had stiekem een programma op haar laptop gezet. Hierdoor konden de daders haar gegevens stelen als zij zou inloggen bij de bank of andere interessante sites. Het stiekeme bestand werd gelukkig snel gevonden en is inmiddels verwijderd. Ik heb mijn moeder verder geholpen met het wijzigen van alle wachtwoorden en als het goed is kan zij weer veilig op de laptop werken.

Ondanks dat ik mijn moeder regelmatig op de hoogte houd van de 'gevaren' van internet en zij altijd erg voorzichtig is, trapte zij toch in de mail van Pro Justitia. Ik moet ook zeggen dat de mail er ook wel heel erg professioneel uitzag.

Hier een paar tips om phishing mail te herkennen.
- Banken vragen nooit om jouw pincodes of wachtwoorden, zeker niet per mail.
- Een Phishing mail begint vaak met 'beste klant' maar kan ook op jouw naam staan.
- Een phishing mail maakt gebruik van jouw nieuwsgierigheid of angst en dwingt je bijna om snel te reageren. Bijvoorbeeld: "Beste klant: uw rekening is geblokkeerd! Klik snel op de link om diefstal te voorkomen".
- Vertrouw geen e-mail van een bank waarmee je geen zaken doet.
Twijfel je aan de echtheid van een e-mail, verwijder deze dan zonder ergens op te klikken of bel met de afzender. Zoek wel het telefoonnummer op via internet en bel niet het nummer uit de 'verdachte' mail.

Stichting Behoud Gemeenschap Liempde lanceert eigen website

Foto: Bouwbedrijf Hazenberg

Liempde - Sinds kort heeft de Stichting Behoud Gemeenschap Liempde (SBGL) haar eigen website: www.stichtingbgl.nl. Hiermee hoopt de stichting haar bekendheid te vergroten en meer transparantie te creëren over haar activiteiten en procedures.

"Wij denken met onze middelen in een tijd van teruglopende subsidies en financiële druk op verenigingen een helpende hand te kunnen bieden", vertelt voorzitter van de stichting, Joep Smits. "Maar we hebben gemerkt dat de stichting en de mogelijkheden voor donaties binnen de Liempdse gemeenschap onvoldoende bekendheid genieten."

Foto: Bouwbedrijf Hazenberg
Gaat de twaalfjarige Nohr de Vos ons land in november in Sofia vertegenwoordigen? Foto: Masha Arts-Raaijmakers
Foto: Melanie Kuster
Nohr de Vos. William Rutten

De SBGL heeft als doel om geld in te zamelen voor activiteiten binnen Liempde en de ondersteuning van verenigingen en stichtingen binnen de Liempde gemeenschap. Bij de meeste mensen geniet de stichting vooral bekendheid omdat deze tijdens activiteiten op het landgoed Velder de parkeerplekken aan het Hollands Diep beheert.

Hazenberg verkoopt bouwkavels Den Bergh

Boxtel - Bouwbedrijf Hazenberg Bouw/TBI verkoopt een aantal bouwkavels langs de Achterberghstraat op het terrein waar voorheen camping Den Bergh stond. Volgens het bouwbedrijf is er een verandering in de markt gaande, waarbij steeds meer mensen liever een bouwkavel kopen in plaats van een volledig gebouwd huis. Zo kunnen zij zelf iets neerzetten dat aan hun wensen en verwachtingen voldoet.

Het gaat om een tweetal bouwkavels waar een twee-onder-een-kap woning kan worden gebouwd en een kavel voor een vrijstaande woning. Het ontwerp van de woning is al klaar en er kan meteen met de bouw begonnen worden. Ook de omgevingsvergunning is al geregeld. Eventuele veranderingen van de plannen kunnen in samenwerking met de gemeente worden gewijzigd. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Makelaar Nuyens in Boxtel via info@nuyensmakelaars.nl of 0411-676448.

Mijn Mooi Boxtel: Fien Hulshoff

Foto: Fien Hulshoff

Dit is voor mij een mooi plekje. Als ik 's morgens naar buiten kijk is dit mijn uitzicht. En zeker zo tegen de avond is de lucht erg mooi.

Dode mus of trotse pauw?

Al twee jaar zit de huizenmarkt in de lift. Terwijl de prijzen stegen, daalde de hypotheekrente. Starters zullen dan zeggen: dan betaal ik per saldo iedere maand hetzelfde. Door de bank genomen is dat waar. Maar er zijn veel meer mensen die wel eens bij een hypotheekadviseur mogen aankloppen. Wie dat zijn? Mensen die al een tijdje wonen in hun koophuis en te veel rente betalen. Hen nodigen we uit om langs te komen, want een kritische blik kan je zo maar duizenden euro's schelen.

Was het een aantal jaar geleden nog heel gewoon om 4, 5 of 6 procent rente te betalen, inmiddels ben je daar duur mee uit. De hypotheekrente is, afhankelijk van de rentevastperiode, soms meer dan 2 procent gedaald. Velen van jullie zijn daardoor een dief van je eigen portemonnee. Nu hoor ik je al bijna denken: wat een gedoe dat oversluiten! Het kost geld! En: voor mij maakt het per saldo weinig uit, want dan moet ik meer aflossen. Maar kijk nu eens kritisch, wat betaal je maandelijks? En: hoe hoog is het rentepercentage?

Wij merken dat financiële rust en zekerheid veel bijdragen aan een goede nachtrust. Helemaal als je weet dat je je de komende twintig jaar geen zorgen hoeft te maken of je je huis nog kunt betalen. Maar voordat we je blij maken met een dode mus: hoeveel je bespaart weten we pas als we de boeterente opvragen. Banken berekenen boeterente als je van een hoge rente naar een lagere rente gaat. Zij lopen dan namelijk inkomsten mis. De hoogte van de boete varieert van een paar honderd tot enkele tienduizenden euro's. Heb je een hypotheek gesloten bij een geldverstrekker die nu niet meer actief is dan kan dat in jouw voordeel zijn. De boetes die zij vragen, zijn meestal lager dan bij banken die met scherpe rentes rekenden. Stap je over naar een andere geldverstrekker dan zal jouw inkomen en de waarde van de woning opnieuw getoetst worden. Soms kun je bij je eigen geldverstrekker ook zonder boete een lagere rente krijgen. Er wordt dan een nieuwe (gemiddelde) rente berekend, gebaseerd op jouw oude en op de nieuwe rente. Niet iedere bank biedt rentemiddeling, maar we informeren graag voor jou naar de mogelijkheden.

Neem echter altijd, voordat je jezelf rijk rekent, contact op met je financieel adviseur. We zien je namelijk het liefst zo trots als een pauw naar buiten stappen, omdat je de juiste beslissing hebt genomen. Dat kan zijn oversluiten, maar soms is het ook raadzaam om jouw huidige hypotheek te houden. Maar is de boeterente laag én voldoe je aan alle voorwaarden, dan kan dat bezoekje zeer waardevol zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Van de Wetering, meer dan zonwering alleen

Liempde - In 1991 begon Marcel van de Wetering met zijn bedrijf Van de Wetering Zonwering, toen nog alleen zonwering en rolluiken. Na verloop van tijd breidde hij zijn assortiment uit met garagedeuren (Novoferm) en terrasoverkappingen. En daar bleef het niet bij: hij startte met het leveren en monteren van ramen, deuren en kozijnen. En met horren en horsystemen van Unilux.

Met zijn zoon Pieter is hij de samenwerking aangegaan om zo met montage en timmerwerkzaamheden in de toekomst een compleet pakket aan te kunnen bieden. "Daardoor kunnen we alles zelf, tot aan de complete aanbouw", vertelt Marcel. "Daarom volgt Pieter nu ook een avondstudie bouwtechniek. Dat duurt twee jaar en dan zijn we er helemaal klaar voor!"

"We zijn betrokken, servicegericht en leveren kwaliteit voor een goede prijs", vervolgt Marcel. "Onze klanten hebben één aanspreekpunt. Ze kunnen in de showroom de verschillende opstellingen komen bekijken of we komen langs bij klanten thuis. Samen bespreken we dan de plannen en de bijbehorende offerte. Er is van alles mogelijk, we zijn erg innovatief. Zo hebben we allerlei zonweringen die draadloos bedienbaar zijn door middel van een afstandsbediening. Ook kun je waar je ook bent je zonwering aansturen met een iPhone, dit wordt mogelijk gemaakt door Somfy IO motoren te plaatsen in je rolluik, screen of welke zonwering dan ook. We kunnen ook binnenzonwering leveren speciaal voor kunststof kozijnen, waarbij magnetisch plakband op glaslat wordt geplakt. Deze 'Speedy Pliss' kan gemonteerd worden zonder te schroeven of boren in de kunststof kozijnen."

Een ander innovatief product van Van de Wetering Zonwering is de SZ-MSW sideways. Dit zijn screens die van links naar rechts lopen, in plaats van van boven naar beneden. "We hebben screens in alle vormen en maten", vertelt Marcel. "Ze zijn leverbaar in elke maat, driehoeken, trapeziums, zelfs schuine rolluiken zijn mogelijk. U vraagt, wij hangen! We zijn uitgegroeid tot een echte specialist op het gebied van ramen, deuren, kozijnen, zonweringen, rolluiken en screens in bijna alle maten en vormen."

Foto: Mark van der Pol

INbox met wethouder op de fiets langs verkeersknelpunten Boxtel Oost

Boxtel - Vorige week woensdagochtend fietste een delegatie van de Boxtelse politieke partij INbox met verkeerswethouder Herman van Wanrooij langs enkele verkeersknelpunten in Boxtel Oost. Met name plekken waar het voor fietsers gevaarlijk is werden onder de loep genomen.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Zo fietste de delegatie eerst naar de kruising van de Europalaan met de Puttersdreef. Op deze oversteek gebeuren regelmatig aanrijdingen en INbox zou hier graag maatregelen zien die de snelheid bij autombilisten eruit haalt. Daarna werd nog een bezoek gebracht aan de oversteek van het Apollopad met de Europalaan, nabij basisschool De Beemden. Volgens de politici zou deze oversteek nog robuuster moeten en auto's meer moeten afremmen. Van Wanrooij was van mening dat het ook een kwestie van gedrag is. Volgens hem is de oversteek nog vrij overzichtelijk, alhoewel hij wel erkent dat als de heg te hoog wordt dit de zichtbaarheid vermindert.

Verder werden nog de oversteek van het Apollopad met de Vorsenpoel en het fietspad naar de Gemondsestraat bezocht. Volgens Peter van de Ven zijn dit de meest belangrijke knelpunten om de veiligheid van het fietsverkeer voor de schoolgaande jeugd flink te verbeteren. Van de Ven erkent dat Boxtel Oost veel meer verkeersonveilige situaties kent, maar op de bezochte locaties zou het college het snelst resultaten kunnen boeken.

In gala naar eindexamenfeest BHC

Boxtel - Enkele tientallen leerlingen van het praktijkonderwijs van het Baanderherencollege hebben maandagavond hun eindexamen gevierd met een gala. De leerlingen werden in groepjes voorgereden in een limousine terwijl familieleden en vrienden aan de rode loper de geslaagden met luid applaus opwachtten.

In de aula van het Baanderherencollege vierden de leerlingen uitgebreid dat er een einde is gekomen aan hun middelbare schooltijd. En dat er een nieuwe fase voor ze aanbreekt. Na de zomervakantie zullen zij een vervolgopleiding gaan volgen of op zoek gaan naar een baan in hun vakgebied. Maandagavond was dat echter nog even niet belangrijk en werd er vooral veel feestgevierd.

Vrijwilligers gezocht

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt is voor de Kinderboerderij op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om te ondersteunen bij tuinwerkzaamheden.

Voor de Vrijwillige Thuishulp zoekt het steunpunt mensen die er plezier in hebben om samen met andere mensen leuke dingen te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn samen boodschappen doen, een terrasje pikken, wandelen et cetera.

Heb je jezelf altijd al willen inzetten om de onderlinge banden in de buurt aan te halen en te versterken en zou je mogelijk als 'buurtverbinder' aan de slag willen, dan roept het steunpunt je op om woensdag 15 juli om 20.00 uur naar Gemeenschapshuis De Rots te komen. Er is dan een informatieavond over verbindingen via een digitaal dorpsplein en de rol van buurtverbinders hierin.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 411-655899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Gratis musical Repelsteeltje van musicalsterren Geert Hoes

Oirschot/Boxtel - In april kregen de jonge talentvolle sterren van Geert Hoes allemaal hun welverdiende musicaldiploma na afronding van de eerste fase van zijn workshops 'Acteren doe je zo!' Vele kinderen gingen door met de lessen en inmiddels loopt de tweede fase op zijn eind, met als grote finale een heuse musicalopvoering. Aanstaande zaterdag voeren de kinderen 'Repelsteeltje' op in Theater De Enck in Oirschot. En de toegang, die is gratis.

'Niemand weet, niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet!' Het klassieke sprookje van de gebroeders Grimm over het rare aardmannetje dat de jonge molenaarsdochter helpt door van stro goud te spinnen, en daarvoor als beloning haar eerstgeboren kind opeist, is alom bekend. Hoe dat eruitziet en vooral, hoe dat klinkt in een kindermusical, dat zal zaterdag blijken. Geert Hoes en zijn leerlingen kennende wordt het een fantastische voorstelling.

Wekenlang hebben de kinderen ontzettend hard naar de uitvoering toe gewerkt. In twee groepen gingen ze op hun eigen leeftijdsniveau aan de slag met het script, de scènes en uiteraard de zang. Dit is allemaal te zien in de documentaire over de totstandkoming van deze musical die voorafgaand aan de voorstelling wordt getoond. Voor de uitvoering van zaterdag 11 juli zijn de twee groepen weer samengevoegd om met elkaar de sterren van de hemel te gaan spelen.

De musical begint om 15.30 uur in Theater De Enck, de Loop 67 in Oirschot. De toegang is gratis. Kaartjes zijn te bestellen via theaterworkshop@intershow.nl.

Wim van der Pasch

Foto: Cock Stam

Wie kent hem niet? Wim van der Pasch werkte 39 jaar bij de gemeentelijke dienst, waarvan de laatste 17 jaar bij de Milieustraat. Daar hielp hij met zijn collega's heel Boxtel en omgeving bij het wegwerken van hun afval. Hoe is het nu met hem?

Wim komt uit een boerengezin in het buitengebied, langs de Langenberg. Zijn ouders hadden daar een eigen boerderij, waar Wim en zijn drie broers en drie zussen het boerenbestaan van jongs af aan meekregen. Helaas werd de boerderij te klein om nog verder van te leven. "De kosten werden op een gegeven moment te hoog en veel kleinere boerderijen verdwenen, zo ook die van ons. Mijn vader is toen gaan werken en ik later dus ook."

Wim begon zijn loopbaan bij Encebe (huidige VION) als medewerker in de stallen. "Ik had er geen hekel aan, ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan daar. Maar ik wilde een andere uitdaging. Varkens zijn varkens, ook nu nog, en dat heb je op een gegeven moment wel gezien. Ik wilde meer variatie, en onder de mensen komen. Ik zag een advertentie voor de gemeentelijke werken en besloot te reageren. Ik werd aangenomen en deed daar zo'n beetje alle werkzaamheden die er waren, of het nu afval ophalen was of een waterloop schonen. Ook heb ik lange tijd op de vuilniswagen rondgereden. Maar toen ik ouder werd mocht ik steeds minder kliko's per dag laden, vanwege de Arbowet, en toen ging ik naar de Milieustraat."

Dat was net na de gemeentelijke herindeling, toen Liempde bij Boxtel kwam. Daardoor was er op de Milieustraat meer werk te doen. "We moesten eerst op cursus om te leren hoe we met verschillende soorten afval om moesten gaan, chemisch afval in het bijzonder. Daar moet je natuurlijk erg voorzichtig mee zijn. Gelukkig zijn daar nooit ernstige ongelukken mee gebeurd. Het ging ook altijd om kleine hoeveelheden, omdat we alleen particulier afval te verwerken kregen. En zolang je oplet en geen vloeistoffen bij elkaar gaat gooien, gaat er niet snel iets mis. We hebben in de jaren dat ik daar werkte zelfs nooit onze brandblussers hoeven gebruiken."

"We konden onze tijd goed vol maken, want mensen slepen nogal wat aan. Tijdens de ochtenden ruimden we alles op, kwamen de afvoerders om de bakken op te halen en deden we de administratie. In de middag kwamen dan mensen langs om hun spullen af te geven. Dan gaven wij aan waar ze wat konden lossen en als het echt nodig was hielpen we ook wel eens een handje met sjouwen. Bij ouderen of mindervaliden waren we daar altijd wel toe bereid, maar als we dat bij iedereen zouden doen waren we daar de hele dag mee bezig. Dat was natuurlijk niet de bedoeling."

"Ik heb het er altijd goed naar mijn zin gehad, het was erg gezellig. Sommige mensen kwamen alleen al daarvoor langs, om een praatje te maken. Dus je had altijd wel wat aanspraak. Als er eens iemand binnenkwam die we niet kenden, wisten we tegen de tijd dat hij weer wegreed meestal wel wie het was. Er kwamen ook wel eens scholen langs om het allemaal te bekijken. Dat vond ik altijd erg leuk, vooral om te zien hoe die kinderen halverwege het rondje ineens besloten zelf op avontuur te gaan."

"Natuurlijk waren er ook wel mensen die het er niet mee eens waren hoeveel knippen je rekende, of die hun afval niet wilde scheiden en alles bij elkaar in dezelfde container gooiden, maar dat wisten we altijd goed op te lossen. 'Je gooit het straks toch allemaal op een hoop', zeiden ze dan. Maar dat was echt niet zo. Het afvoeren deed over het algemeen de gemeente zelf. Soms, als een chauffeur ziek was of er iets anders tegen zat, reed de Milieu Service Brabant (MSB). Het algemene vuil ging naar afvalverwerker Van Gansewinkel in Eindhoven en het overige afval naar MSB, waar het verder werd gescheiden en verwerkt. Metaal, plastic, papier en alle andere zaken werden hergebruikt. En zo gaat het nog steeds. Als een bedrijf het wilde hebben, dan ging het daarheen. Natuurlijk konden wij ook niet iedere zak controleren, maar over het algemeen werkten mensen goed mee om de spullen bij elkaar te houden."

Zo'n twee jaar geleden was het tijd voor Wim om met pensioen te gaan. Tijdens zijn afscheid is hij door veel vrienden en bekenden uitgezwaaid. Sindsdien is Wim vooral rond zijn huis bezig. Hij woont in dezelfde woning waar hij is opgegroeid en heeft het boerenbedrijf met een aantal koeien er altijd als hobby bijgehouden. "Ik ben geen tuinman en ik lees ook niet zo veel. Ik werk altijd maar een beetje rond het huis. We gaan wel eens wandelen, maar niet al te ver weg. Ik ben ook niet iemand die graag verre reizen maakt. Het liefst wil ik de kerktorens kunnen blijven zien."

Luchtpost uit Duitsland: Chantal van Mierlo

Foto: Chantal van Mierlo

In 2001 kreeg ik, kort na het afronden van mijn studie, via mijn toenmalige werkgever Bosch Rexroth de kans om over te stappen naar het hoofdkantoor in Duitsland. Er werd me een functie in de internationale Marketing aangeboden, die ik graag aannam om buitenlandse ervaring op te doen.

Ik wilde aanvankelijk twee jaar blijven, maar de baan bood zoveel uitdagingen dat het al snel langer werd. Daarnaast leerde ik mijn man kennen en hoewel we nog heel even hebben nagedacht over een terugkeer naar Boxtel, zijn we toch hier gebleven. We hebben ons eigen huis ontworpen en laten bouwen op een plek midden in de natuur, waar we sinds vijf jaar met onze drie kinderen wonen.

In 2013 schreef ik een jeugdboek en toen werd me duidelijk dat ik een toekomst wilde als auteur. Om me volledig op het schrijven te storten heb ik vorig jaar afscheid genomen van mijn werkgever. Voor mijn boek dat deze week, op 9 juli, verschijnt, moet ik regelmatig naar de uitgeverij in Amsterdam. Dat laat zich prima combineren met een nachtje Boxtel. Dat is fijn, aangezien ik Boxtel af en toe best mis. Bijvoorbeeld even het dorp in gaan om te winkelen, maar vooral mijn familie en vrienden. Het zou leuk zijn om soms even bij een Boxtelse vriendin op de koffie te gaan. Gelukkig is de afstand te overbruggen, in vier uur ben ik er.

Het is erg spannend nu mijn boek 'De Nummers' uitkomt. Waar mijn leven zich twee maanden geleden vooral in mijn werkkamer achter mijn computer afspeelde, ben ik nu ineens druk met allerlei zaken rondom de verschijning, zoals interviews, filmpjes en meer. Hartstikke leuk om te doen.

Voor de boekpresentatie ben ik natuurlijk in Nederland te vinden, die vindt plaats bij Boekhandel Heinen in Den Bosch. Het boek komt pas een paar dagen voor de presentatie van de drukker, dus ik zal het zelf ook pas op die dag voor het eerst in het echt zien. Ik leef natuurlijk heel erg toe naar de boekpresentatie, het voelt als de kroon op mijn werk. Van de andere kant word ik ook een beetje nerveus van het idee dat 'mijn kindje' dan de wereld tegemoet treedt en mensen er een mening over zullen hebben.

Het voelt nog steeds onwerkelijk dat mijn boek dan echt in de winkels ligt. Het was een lange weg. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden in Zwitserland was voor de bruiloft van een (Boxtelse) vriendin. Ik zat er met twee vriendinnen op een bankje en vertelde over mijn wens schrijfster te worden. En hoewel ik in hun ogen zag dat ze het nogal een hoog gegrepen idee vonden, hebben ze me altijd aangemoedigd.

Die steun is er eigenlijk altijd gebleven en dat heeft me ontzettend geholpen. Mijn schoonzus en een paar goede vriendinnen hebben tijdens het schrijven meegelezen, sommigen zelfs meerdere versies. Daar hebben ze toch maar mooi de tijd voor genomen. Door hun enthousiasme en de bemoedigende woorden had ik de energie om door te gaan. Schrijven is een lang en vooral eenzaam proces, je zit alleen achter je computer en alles waarover je schrijft, speelt zich in beginsel af in je hoofd. Geplaagd door twijfels en onzekerheid was ik soms geneigd het bijltje erbij neer te gooien. De support van de meiden gaf me nieuwe kracht als ik er even doorheen zat.

Op de boekpresentatie hoop ik bekende gezichten te zien, ik verheug me erop even bij te kletsen met vrienden, kennissen en oude bekenden uit Boxtel.

Het is dus aardig druk. Naast de promotie van mijn 'De nummers' ben ik bezig met mijn tweede thriller en ik heb mezelf het doel gesteld, vóór het verschijnen van mijn boek op 9 juli, de eerste opzet af te hebben. Het is een drukke tijd, maar schrijven is mijn passie en ik geniet van ieder hoofdstuk dat ik af heb.

Foto: Heemkundekring Boxtel

Deze foto is genomen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Liedertafel Sint-Petrus, die is opgericht op 22 oktober 1884. Op de bovenste rij van links naar rechts: Adr. van Kleef, Den Otter Gemonde, Antoon de Visser, Lamb. van de Vliert, R. van de Ven, Jan van Munster, Arn. van de Laar, W. Paijmans, L. Pulles en Ant. van Haeren. Op de tweede rij: Ant. van de Hagen, A. van Berkel, Ph. Gieliam, H. van Wahnen, Remmen, W. van de Laar (H. Mandos als vaandeldrager). Op de derde rij: N. de Jong (directeur), P. Eijkemans, H. van Grientsven, Th. van der Meijden, Frans Gudde, Fr. van de Brandt, J. van Susante.

Directeur Nic de Jong was tevens onderdirecteur van de in 1908 opgerichte R.K. Gildenbondsharmonie. Na zijn overlijden op 17 februari 1911 werd deze functie overgenomen door zijn zoon Adr. de Jong.

Maand in Beeld bij Omroep Dommelland

Vanaf 9 juli zendt Omroep Dommelland weer Maand in Beeld uit, met daarin het overzicht van alle interessante gebeurtenissen uit de maand juni.

Natuurlijk wordt er ruimschoots aandacht geschonken aan de reeks autobranden, inclusief de arrestatie en huiszoeking van de verdachte. Maar in juni gebeurden er gelukkig ook meer dan genoeg leuke dingen, zoals de activiteiten voor ouderen op de Brabantse middag en de jaarlijkse bejaardentocht. Ook zijn er beelden van de Boxteldag, en de open dag in het vernieuwde gemeentehuis. Ook aandacht voor de verkeersdag op de Markt, de Bazaar, het sportgala, de avondvierdaagse en de Ster ZLM Toer. Kortom, de maand zat vol met interessante beelden, en ze zijn allemaal te zien op Omroep Dommelland. De eerste uitzending van Maand in Beeld is op donderdag 9 juli vanaf 21.00 uur, waarna de uitzending de hele maand lang wordt herhaald.

CDA stelt vragen over drugsoverlast

Boxtel - De fractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over toegenomen drugsoverlast, waarover de partij van inwoners signalen ontvangen had. Het CDA stelde dan ook de vraag of de drugshandel en drugsoverlast inderdaad zijn toegenomen in Boxtel.

De partij wilde ook van het college weten wat het doet om drugsoverlast tegen te gaan en de drugsproblematiek aan te pakken. Ook vroeg het CDA naar de locaties in Boxtel waar sprake is van veel drugsoverlast.

Het CDA haalde een uitspraak van burgemeester Mark Buijs aan, die hij onlangs in de media deed: "Het drugsprobleem groeit in Boxtel. De laatste jaren zijn er in Boxtel 25 hennepkwekerijen opgerold. Maar in Boxtel moeten we nog wel wat regelen voordat we panden ook kunnen sluiten. Dat hangt af van de mankracht die je hebt. De gemeenteraad moet zeggen hoeveel geld we er voor uit willen gaan trekken." Naar aanleiding daarvan wilde het CDA weten of er in Boxtel al het nodige geregeld is om panden te kunnen sluiten wanneer daar drugs wordt aangetroffen. Als dit niet het geval is, wat is er dan voor deze bevoegdheid vereist en wanneer wordt deze actief, zo wilde de partij, die ook naar het kostenplaatje hiervan vroeg, weten.

VERLOREN:

Bos auto,- en huissleutels. Kwijtgeraakt op zondagmiddag 5 juli op de Smaldersestraat/Molendijk Liempde. Gevonden? Bel 0411632381

VVD

Foto: VVD

Afgelopen week heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld, waarin de ambities voor volgend jaar zijn aangegeven. Er liggen veel ambities waarvoor budget gevonden moet worden. Het wordt een zware opgave en zal ongetwijfeld tot moeilijke keuzes leiden.

VVD ziet de realiteit hiervan in, maar het creëert tevens grote uitdagingen. Zolang de realiteit niet uit het oog verloren wordt en de consequenties goed in beeld zijn, kunnen we met elkaar prachtige plannen verwezenlijken.

Natuurlijk hadden ook wij de nodige vraagtekens en kanttekeningen. Ten aanzien van de woonvisie hebben wij aangegeven dat we inbreiden (woningen realiseren op open plekken tussen bestaande bebouwing) moeten beperken om het groen in onze gemeente niet verder aan te tasten.
De toestroom van vluchtelingen met erkende status zal ook aan Boxtel niet voorbij gaan. Hier ligt een maatschappelijke plicht. Wij pleiten ervoor om het toenemend leegkomend vastgoed van de gemeente met de nodige creativiteit hiervoor in te zetten.
De dubbele overweg gaat dicht en er komt een fietstunnel voor in de plaats. Wij betreuren deze keuze nog steeds en zijn hier altijd fel tegenstander van geweest. We moeten ons nu neerleggen bij dit democratisch genomen besluit, maar blijven zeer bezorgd over de vergaande consequenties hiervan. Goede burgerparticipatie, voortschrijdend inzicht en voldoende financiële middelen zullen hiervoor nodig zijn. De problemen, die na de afsluiting ontstaan, zullen vooraf aangepakt moeten worden om totale chaos te voorkomen. Dit wordt een enorme uitdaging!

Bij het aantreden van de huidige coalitie werd al snel één miljoen euro beschikbaar gesteld voor een economisch aanvalsplan. Het spreekt voor zich dat VVD hier voor honderd procent achter staat. Wij willen wel voortdurend de vinger aan de pols houden om er zeker van te zijn dat dit geld optimaal besteed wordt, zowel voor de centrumplannen als voor het bedrijventerrein. Beide zijn van cruciaal belang voor een goede economie in Boxtel.

Met betrekking tot het sociale beleid kunnen we stellen dat Boxtel gekenmerkt kan worden als een gemeente met een groot sociaal hart. Zeker als we dit vergelijken met andere gemeenten. Dat is goed, daar mogen we trots op zijn en natuurlijk moeten we alles op alles zetten om dat zo te houden of zelfs nog te verbeteren. Dit kan echter alleen maar als het financieel haalbaar is en daarvoor moet de economie in ons dorp optimaal zijn.

Ook ten aanzien van de woningbouw moeten we naast voldoende sociale woningbouw ook de hogere segmenten niet vergeten. Daarvan zal een weerspiegeling in ons winkelaanbod een zichtbaar bewijs moeten zijn. Onze inwoners vormen voor een groot deel het bestaansrecht van onze winkels.

Voor de mantelzorgers en vrijwilligers hebben we diep respect. Het steunpunt mantelzorg organiseert tal van activiteiten, maar helaas hebben drukke mantelzorgers te weinig tijd over. Goede voorlichting en helpende handjes voor deze overbelaste mensen is het allerbelangrijkste. Laten we daar nóg beter op inzetten.

Wij wensen alle inwoners een prachtige, zonnige en zorgeloze vakantie toe!

Combinatie95

Foto: Combinatie95

Duurzaamheid is een woord dat veel gebruikt wordt, maar ook een onderwerp dat steeds meer gewicht krijgt in Nederland. Duurzaamheid kan je op veel manieren uitleggen. Als we het over duurzaamheid hebben dan spreken we over verantwoord omgaan met het sociale, het economische en het ecologische kapitaal van dit moment. De tijd dringt, het gaat om de toekomst van onze (klein-)kinderen.

Duurzaamheid wordt te vaak als containerbegrip gehanteerd. Combinatie95 kiest voor een inhoudelijke benadering, waarbij wij duurzaamheid als kernwaarde beschouwen van het beleid dat wij voorstaan. Waarbij de drie basispijlers van duurzaamheid, 'mens, economie en aarde', onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en steeds in hun samenhang bezien en besproken worden.

Greentech Park
Combinatie95 is dan ook erg verheugd dat wethouder Peter van de Wiel doorpakt met Greentech Park Brabant, dat in Boxtel gerealiseerd moet worden. Het is een belangrijke combinatie van nieuwe werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling. Pilot one staat nu bij Helicon en binnenkort wordt gestart met Pilot two. Greentech Park Brabant wordt de plek waar allerlei bedrijven groene reststromen (zoals snoeihout, gras en ander groenafval) omzetten in:
•energie en warmte;
•halffabricaten waarmee bioplastics gemaakt kunnen worden;
•nieuwe voedingsstoffen voor de bodem;
•biogas van hoge kwaliteit.

De bedoeling is hierbij dat er aan het eind van het proces helemaal geen afval meer is. Zo bouwen we een circulaire economie, zonder verspilling. Dat is anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur als afval worden gedumpt.

De pilot bij Helicon is een proeftuin om nieuwe installaties en technieken te testen. Greentech Pilot one is de eerste stap naar de realisatie van Greentech Park Brabant. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een 'full scale' installatie wordt gerealiseerd in Boxtel die energie en producten levert waar inwoners en ondernemers echt iets aan hebben en dus ook economisch voordeel brengt voor Boxtel.

Nieuwe overheid
Afgelopen dinsdag heeft de raad vergaderd over de kadernota. In de kadernota legt de raad de kaders vast voor de begroting. Combinatie95 heeft tijdens deze vergadering aangegeven dat zij blij is met dit ambitieuze en daadkrachtige college. Het centrum wordt aangepakt, Greentech wordt speerpunt, cultuurhistorie en toerisme en recreatie krijgen een impuls en natuurlijk staat duurzaamheid nog steeds voorop bij alle ontwikkelingen.

Ook een goede ontwikkeling is dat DVG en RKSV Boxtel een kunstgrasveld krijgen en dat er structureel geld vrij wordt gemaakt voor wijkinitiatieven. Combinatie95 ziet dat dit college en deze coalitie een nieuwe overheid neerzetten. Geen overheid die alleen toetst en op onmogelijkheden wijst, maar een meedenkend en meewerkend Boxtel.

Wilt u eens langskomen bij een partijvergadering of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op. Kijk voor informatie op www.combinatie95.nl.

'Meer huizen Liempde nodig'

Liempde - PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld aan het college van B&W over woningbouw in Liempde. Dit deed de partij naar aanleiding van de plannen van het college. Het gemeentebestuur heeft zes locaties bestudeerd en de voorkeur uitgesproken voor de locatie Hamsestraat-Roderweg.

In het Integraal Dorpsontwikkelingsplan van 2010 zijn de betreffende locaties reeds genoemd als mogelijke locaties voor woningbouw. Vijf jaar later zijn er twaalf huurwoningen, 25 starterswoningen en 25 zorgappartementen gebouwd in Liempde. Welke overwegingen of ontwikkelingen hebben zich voorgedaan ten aanzien van de genoemde locaties en op welke wijze hebben die de voortgang van het besluitvormingstraject bepaald?

PvdA/GL is zich ervan bewust dat de planning van woningbouw een complexe aangelegenheid is, waarin allerlei factoren meespelen. "Aangezien een periode van vijf jaar is verstreken lijkt het ons in dit specifieke geval goed de factoren die hieraan hebben bijgedragen in kaart te brengen. Niet alleen belangstellenden of belanghebbenden zijn hierbij gebaat, maar ook kunnen de uitkomsten van een adequate analyse worden meegenomen bij de opstelling van een nieuwe Woonvisie", aldus de partij in haar brief aan het college.

Zij vraagt zich af welke factoren een rol van betekenis speelden waardoor er vrijwel geen woningbouw in Liempde is gerealiseerd. Ook wil de partij weten wat de belemmeringen zijn voor de genoemde in- en uitbreidingslocaties en wat het plan B is. "Welke medewerking kan Liempde van de gemeente verwachten om daadwerkelijk tot substantiële woningbouw in de komende vijf tot tien jaar te komen?"


Bekendmakingen week 28

Aangevraagde omgevingsvergunning:
Munselse Hoeve 28        bouw woning en rooien 2 populieren
Nieuwe Erven 40                bouw woning met berging
Nieuwe Erven 40a        bouwen woning
Rechterstraat 1                vervangen 1 onderdorpel en 3 dubbele tuindeuren

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Gemondesestraat 14        vervangen ramen en voordeur

Verleende omgevingsvergunning
Baanrots 25                bouw overdekt terras
Boseind 10                veranderen inrichting
Breukelsestraat 55        herstellen dak, vervangen dakpannen en aanbrengen folie
Breukelsestraat 77        plaatsen overkapping
Burgakker                herstraten monumentale bestrating in kader project STA-P
Gemondesestraat 6        herstellen fundering en wijzigen raamindeling boerderij
Kastanjelaan 1                rooien: 12 kastanjes uit berm langs de weg
Rechterstraat 52                aanbrengen reclame en schilderen kozijnen en de voorgevel
Tongeren 48                plaatsen nieuw dak op de loods

Bestemmingsplan
Roderweg 37a        door gemeenteraaf gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar alle bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl om u aan te melden voor deze e-mailservice.

GEMEENTE INFO Oud Papier: 10-07 Kasteren + Onrooi + Koppenhoefstraat 10-07 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk 11-07 Selissenwal; alles tussen Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg 11-07 Munsel + deel Centrum – Breukelen 11-07 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde 15-07 Lennisheuvel

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

De vergeten tas

In 1964 waren mijn geëmigreerde broer Tenne en zijn vrouw over uit Australië voor een vakantie in ons vertrouwde Brabant. Onze ouders woonden weliswaar in Eindhoven, maar Boxtel had toch zijn voorkeur. Hij hield veel van Kasteel Stapelen, Lennisheuvel en de omgeving van Boxtel. Voordat hij naar Australië was geëmigreerd, was mijn broer jachtopziener in de Batabossen van Best. Dus hij kende de hele omgeving. In Australië werkte hij als landmeter, de grote snelwegen in West-Australië heeft hij daar allemaal mee geplant.

Na vier weken met mijn broer rondgestruind te hebben in Boxtel en omstreken, kwam er een einde aan hun mooie vakantie en gingen zij weer terug naar Perth in West-Australië. Toen we na hun vertrek de logeerkamer aan het opruimen waren, vonden wij een grote tas onder hun bed die ze daar vergeten waren. Per zeepost versturen is natuurlijk een optie maar dat is toch duur, en daarbij zaten er alleen maar persoonlijke spullen in die tas.

Ik werkte in die tijd als chef-kok in een Hotel op het Stationsplein en daar werkte ook Janny Voets. Als oud-zeeman vroeg ik regelmatig naar haar broers Henk en Ad. Die laatste zat op zee. "Hoe is het met je broer, die vaart toch bij de VNS, de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij?" vroeg ik dan. Ook nu informeerde ik weer naar Ad en toen antwoordde Janny dat hij die week thuis zou komen. "Maar hij gaat meteen een verre reis maken naar het Midden-Oosten en blijft lang weg", zei ze erachteraan. Waarop ik haar zei dat ze hem even langs moest sturen voor zijn vertrek. En dat deed hij. Ik had geluk, hij moest inderdaad richting Australië, maar eerst naar Port Said in Egypte en dan met een olietanker door het Suezkanaal. Maar het was de moeite waard om de tas toch aan hem mee te geven. En na een voorspoedige reis belandde deze in Australië.

Daar meerde de 'Koudekerk' op een dag vroeg af in de haven van Fremantle, naast Perth. Ad moest eerst nog aan boord werken voor dat hij de wal op kon. Mijn broer stond hem al op te wachten. "Niet te geloven, een vriend van onze Bert uit Boxtel komt mijn tas terugbrengen", zei hij. "We zullen er eens een paar leuke dagen van maken in Perth, want dat ben ik je wel verschuldigd. Morgen gaan we naar Kings Park, daar is het groot feest, en we gaan kijken naar de Batavia in het Scheepsvaartmuseum."

Als ik Ad nu in ons dorp tegenkom, dan roepen we altijd naar elkaar. En dan vraag ik hem steeds: "Hé Ad, kun je even een tas wegbrengen naar m'n bruur?!"

Groetjes Bert Broekman

Bijenhotel en extra voedsel voor bijen bij waterschap

Boxtel - De gemeente Boxtel, Stichting Food4Bees, provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel hebben maandagmiddag een bijenhotel geopend om de bijen in Brabant te helpen. Het hotel werd in de kantoortuin van Waterschap De Dommel onthuld door leerlingen van de Prinses Amaliaschool. Daarnaast is een deel van de tuin ingezaaid met een meerjarig bloemenmengsel.

"Het is bijzonder om in onze eigen tuin een insectenhotel te openen", aldus watergraaf Peter Glas. "Ook het waterschap ziet het belang van bijen voor de biodiversiteit. Het gaat juist erg slecht met de bij in Nederland en de afgelopen jaren hebben we daarom inmiddels ruim vijf hectare ingezaaid met een bloemenmengsel." Bijen spelen een essentiële rol bij het bestuiven van planten. Ze houden de biodiversiteit in balans.

Op 1 juni werd aan de rand van de kantoortuin van Waterschap De Dommel al een stuk grasveld ingezaaid met gevarieerd bloemenzaad. De bijen kunnen het hele jaar door genieten van een divers menu. Maandag is er nog een insectenhotel bij geplaatst. Deze insectenschuilplaats dient een ecologisch en milieu-educatief doel. Het hotel is vooral gericht op het laten overwinteren van de bijen. Door deze maatregelen is het 'bedje' voor de bij gespreid.

Door samen te werken wordt het beste resultaat bereikt. Waterschap De Dommel, gemeente Boxtel, provincie Noord-Brabant en Stichting Food4Bees werken op diverse locaties samen in het belang van de leefomgeving van de bestuivende insecten. Graag betrekken ze hierbij enthousiaste burgers, imkers en scholen. Kinderen uit groep 7 van de Prinses Amaliaschool hadden gedichten gemaakt over de bij. Het winnende gedicht van Samia Kissami is te lezen op het informatiebord in de tuin bij het waterschap. De Amaliaschool is al goed bekend met deze tuin. Zij hebben de poel geadopteerd, scheppen jaarlijks beestjes en doen proefjes.

Honing slingeren bij de kinderboerderij

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Aanstaande zondag 12 juli staat De Kinderboerderij in het teken van de landelijke open imkerdagen die worden gehouden in het kader van de week van de bij. Op die dag zullen de bijenkasten van de boerderij worden geoogst en wordt, met hulp van de aanwezige kinderen, de honing uit de raten geslingerd.

De kinderboerderij heeft naast haar 'gewone' boerderijdieren al een aantal jaren een bijenstal met daarin zes bijenkasten die door twee imkers worden beheerd. Van de was die daaruit wordt gewonnen worden kaarsen voor de verkoop gemaakt.

De zadotheek is zondag natuurlijk ook open. Hier zijn veel zaden verkrijgbaar waar planten en bloemen uitkomen die goed zijn voor bijen. De Kinderboerderij is geopend van 14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.

Open Dag bij imkers Sint-Ambrosius

Boxtel - Een airco hebben ze uiteraard niet, maar honingbijen zetten bij heet weer wel een natuurlijk ventilatiesysteem in werking. Imkers vertellen komend weekend graag hoe dit werkt tijdens de open imkerijdagen.

Boxtel doet zaterdag en zondag mee aan deze landelijke promotiedagen voor de bijenhouderij. Zaterdag is in park Molenwijk de hal van vereniging Sint-Ambrosius geopend van 9.30 tot 15.00 uur. Zondag besteedt de Kinderboerderij er van 14.00 tot 16.00 uur aandacht aan.

In de bezoekhal in park Molenwijk zijn bijen van dichtbij te zien en is allerlei informatiemateriaal present. Diverse imkers staan zaterdag klaar om uitleg te geven. Meer informatie is te vinden op www.bijeninboxtel.nl. Op deze website staan ook foto's van een recent bezoek van een schoolklas. Deze geven een aardig beeld van de mogelijkheden in de bezoekhal.

Kamerconcert leerlingen Eric Schoones

Boxtel - De jongste pianoleerlingen van pianopedagoog Eric Schoones geven op vrijdagavond 10 juli een concert waarbij zij laten horen wat zij dit jaar hebben geleerd. Verschillende stukken zullen hierbij de revue passeren: van Vader Jacob tot Beethoven en van Yann Tiersen tot The Sound of Music.

Het DoMus Kamerconcert begint om 19.00 uur en vindt plaats in de huiskamer van Eric Schoones aan de Poolsestraat 41 in Boxtel. Een aantal van de jonge pianisten die vrijdag hun kunsten ten gehore brengen, is ook op 13 september te bewonderen bij het Open Podium in de voormalige Heilig Hartkerk, dat mede georganiseerd wordt door Schoones.

In het nieuwe seizoen is er weer veel activiteit in het huis van de Boxtelse muziekpedagoog. Eric Schoones gaat het komend cursusjaar workshops over muziek en interpretatie geven aan de Imola Piano Academy-Eindhoven, waar talentvolle jonge pianisten les krijgen en masterclasses van onder andere de winnaars van het Internationale Franz Liszt Pianoconcours Enrico Pace en Igor Roma kunnen volgen. Die studenten komen ook concerten geven in de serie DoMus Kamerconcerten. Op 1 oktober is Eric Schoones in de Protestantse Kerk met zijn programma Houdbare Noten waarin hij duurzaamheid verbindt met muziek. Kijk voor meer informatie op www.ericschoones.nl of bel 06-40145568.

Buitenbrand nabij loods aan Vleutstraat in Liempde

Foto: Sander van Gils

Liempde - In Liempde woedde zaterdagochtend rond 10.30 uur een felle buitenbrand. De brand in een hoop afvalhout woedde op het terrein nabij een loods aan de Vleutstraat net buiten het dorp. De brandweer had de brand snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar het hoge gras.

Foto: Mark van der Pol

Nadat de hoop hout uit elkaar getrokken was kon het vuur worden afgeblust. Op het moment dat de brandweer bezig was aan de Vleutstraat zag men aan de Hamsestraat, op steenworp afstand, een tweede brandhaard. De brandweer ging ter plaatse poolshoogte nemen maar op dat moment was het vuur reeds gedoofd door omwonenden. Hoe beide branden zijn ontstaan is op dit moment nog niet bekend. Vanwege de aanhoudende hitte is de brandweer extra alert op branden in de natuur en vraagt iedereen medewerking te verlenen om een natuurbrand te voorkomen.

Gestolen boot gevonden in kanaal

Boxtel - Zondagavond trof een wandelaar tijdens een ommetje een boot aan in het afwateringskanaal langs de A2. Zij vertrouwde de zaak niet en alarmeerde de politie die poolshoogte kwam nemen. Volgens de politie is de boot zaterdagnacht in Boxtel gestolen.

De eigenaar kon zondagavond zijn boot niet vinden. Maandag was de boot inmiddels gezonken naar de bodem van het kanaal. Volgens de woordvoerder van de politie zijn agenten dinsdagavond samen met de eigenaar naar de plek gegaan en hebben zij een nieuwe poging gedaan om de boot uit het water te bergen.

Minimale winst voor heren Ducks

Boxtel - Zondag speelden de heren van Ducks een wedstrijd tegen de Stags, de nummer drie van de competitie. Na de nederlaag van de Boxtelaren tegen de Gryphons vorige week, hoopten zij nu deze cruciale wedstrijd te winnen. In een spannende wedstrijd moesten de Stags, die hun vorige tegenstander nog overtuigend versloegen met 10-0, uiteindelijk het onderspit delven. Ducks won nipt met 12-11.

Stags begon sterk aan de wedstrijd en raakte startend werper Jeroen van Nes hard. Door een veldfoutje en drie goede honkslagen kwam de uitpartij maar liefst drie maal over de thuisplaat. In de gelijkmakende inning wist Ducks niet te overtuigen en kwam niet op de honken. In de tweede inning pakte Ducks echter wel een punt terug op een harde tweehonkslag van Sherwin Theodora, die de eerder op de honken gekomen Rogelio Cicilia binnensloeg. Van Nes had zich inmiddels herpakt en hield de sterke offensieve ploeg uit Etten-Leur goed in bedwang.

In de derde inning beloonden de Boxtelaren Van Nes met nog meer punten: Cicilia sloeg twee punten binnen die de Stags in het begin van de inning hadden laten lopen, waarna Bram van der Horst ook een honkslag sloeg. Beiden werden zij binnengeslagen door Theodora, die een harde klap uitdeelde met een homerun. De tussenstand bedroeg ineens 6-3 en Ducks wist dat het gas bij moest geven. Toch wist Stags een punt terug te pakken op een hele verre homerun. In de vierde inning pakte de Boxtelse formatie weer punten op een paar honkslagen en slordigheidjes van Stags. De stand was 9-3. Van Nes zette zijn goede werk voort en bleef overtuigen. In de zesde inning pakte Ducks weer drie punten en de wedstrijd leek gespeeld met een tussenstand van 12-3.

Tijdens de achtste inning nam Max Denteneer het werpen over van Jeroen van Nes. Denteneer begon goed, maar moest een punt incasseren door een veldfout in het buitenveld. Voor even werd de wedstrijd stilgelegd voor een onweersbui, maar kon al spoedig hervat worden. Ducks werd ruw wakkergeschud na deze onderbreking, want de mannen uit Etten-Leur lieten er geen gras over groeien. Twee zuivere nullen werden niet gemaakt en vervolgens sloegen de Stags toe door Denteneer goed te raken. Alles leek goed te vallen voor Stags en er kwamen zes punten binnen in een scala aan fouten en honkslagen. Met het gelijkmakende punt op het tweede honk sloeg de korte stop van Stags een harde bal het rechtsveld in, maar deze werd makkelijk gevangen. Na een goede wedstrijd wist Ducks de winst te behouden met een stand van 12-11. Beste slagman aan de zijde van Ducks was Sherwin Theodora met twee uit twee en vijf punten binnengeslagen.

Inschrijving Boxtels Jeugdkampioenschap tennis van start

Foto: Sander van Gils

Boxtel/Liempde - Van zaterdag 3 tot en met zondag 11 oktober zal er weer gestreden worden voor de titel Boxtelse Jeugdkampioen Tennis. Dit jaarlijks terugkerend toernooi dat gezamenlijk gehouden wordt door alle vier de tennisverenigingen van de gemeente Boxtel wordt dit jaar gehouden op de velden van LTV De Merletten.

Ieder jeugdlid van LTV Die Braecke, LTV De Merletten, LTV Munsel en LTV De Peppelieren mag zich inschrijven om een gooi te doen naar het kampioenschap. Er zullen verschillende toernooien gehouden worden voor de verschillende leeftijdscategorieën in zowel enkel- als dubbelspel.

Foto: Mark van der Pol

Voor de allerjongste tennisspelers zal er op zaterdag 10 oktober een speciaal tenniskidsevent worden gehouden. Inschrijven voor het toernooi kan vanaf nu via www.toernooi.nl en voor het tenniskidsevent via www.tenniskids.nl. De inschrijving loopt tot 21 september.

Scouting Boxtel gaat op zomerkamp

Boxtel - Verspreid over het hele land vinden er deze zomer meer dan vijfduizend Scoutingzomerkampen plaats. Ook de leden van Scouting Boxtel hebben in de vakantie hun jaarlijkse zomerkamp, voor velen het hoogtepunt van het jaar.

Tijdens de zomerkampen brengen scouts van jong tot oud alles wat ze het hele jaar spelenderwijs geleerd hebben in de praktijk. Zo krijgen ze de kans zich persoonlijk te ontwikkelen. De (internationale) kampen worden georganiseerd door honderden enthousiaste vrijwilligers en soms zelfs door de scouts zelf.

In de wekelijkse opkomsten doen scouts allerlei vaardigheden op die ze tijdens het zomerkamp goed kunnen gebruiken. Ze zetten hun eigen tent op, koken zelf en leren verantwoord een vuurtje stoken. Het zomerkamp is dan ook dé test van het jaar voor de scouts van Scouting Boxtel. Ze zijn deze week zonder ouders op pad en zijn op elkaar aangewezen. Dan komt het ook aan op hun sociale vaardigheden. Daarnaast doen ze uitdagende activiteiten, zoals tochten lopen, kanoën, klimmen of een nachtspel. Een leerzame ervaring dus.

Vriendschap bij het kampvuur
De scouts van Scouting Boxtel gaan dit jaar onder andere naar Mook, Overasselt, Drunen en de Belgische Ardennen. Voor veel van deze kinderen en jongeren zijn deze (internationale) kampen zeer bijzondere en onvergetelijk; zij maken hier dan ook vrienden voor het leven. De beste vriendschappen worden immers 's avonds bij het kampvuur gesloten.

Brabant Sports wordt vaste leverancier van LSV

Foto: Johan Vorstenbosch

Boxtel/Lennisheuvel - Voetbalclub LSV en sportspeciaalzaak Brabant Sports zijn een samenwerking aangegaan. Afgelopen vrijdag zetten LSV-voorzitter Frans van der Struijk en secretaris Ronald van Beers en Joop Seegers van Brabant Sports hun handtekening onder het nieuwe leverings- en sponsoringscontract.

Belangrijkste was natuurlijk dat Brabant Sport een commercieel sterk voorstel had, maar ook het feit dat het een in Boxtel gevestigd bedrijf betreft stemt LSV tot tevredenheid. "We klagen over de leegstaande winkels, maar voor een paar voetbalsokken rijden we naar Schijndel of Den Bosch, terwijl we hier ook een goede, concurrerende sportzaak hebben", aldus Van Beers.

Foto: Johan Vorstenbosch

Ook Brabants Sports is tevreden met de overeenkomst: "We hebben leveringscontracten met veel voetbalclubs in de (verre) omgeving, maar juist in Boxtel waar onze winkel gevestigd is nog niet", aldus Joop Seegers. "We zijn hier dan ook erg blij mee."

16 / 16

Donderdag 9 juli

Cultuurhistorische avondrondleiding Kasteel Stapelen
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Theatervoorstelling 'Stilte op Locatie'
20.00 uur, Café Het Renpaard, Esschebaan 16, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 10 juli

Presentatie duo-fiets vrijwillige thuishulp
14.30 uur, ContourdeTwern, Sint Ursulagebouw, St Ursula 12, Boxtel

Iftarmaaltijd
21.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zaterdag 11 juli

Landelijke Open Imkersdag
10.00 uur, Bijenhal Het Raathuis, Sport- en Wandelpark Molenwijk, ingang Essche Heike, Boxtel

Africanbeat on the beach
12.00 uur, Recreatieplas De Langspier, Molenwijkseweg 5c, Boxtel

Zondag 12 juli

Try-out Racketlon Challenge
09.30 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1a, Boxtel

Zomerconcert Fanfare Concordia
14.00 uur, Pastorietuin, Liempde

Landelijke Open Imkersdag
14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Themaconcert 'Crazy Summer'met huldiging jubilarissen
14.00 uur, Gemeenschapshuis Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Theatervoorstelling 'Stilte op Locatie'
20.00 uur, Café Het Renpaard, Esschebaan 16, Boxtel

Maandag 13 juli

Kaarten Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 15 juli

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Cultuurhistorische rondleiding Sint Petrus Basiliek
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Donderdag 16 juli

Zomeravondrondleiding Stationskwartier
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Praise & Worship-avond
19.00 uur, Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 17 juli

Softbal Interland Oostenrijk-Groot Brittanië
16.00 uur, JRC Ducks, Voetboog 20, Boxtel

Zaterdag 18 juli

Workshop Schminken
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zondag 19 juli

Bourgondische,- Eco,- Hippiemarkt
11.00 uur, Buurthuis Forofiet, Ronduutje 11, Boxtel

'Boxtelse Ierse Sessie'
13.30 uur, B&B 'In den Boogert', Oude Boomgaard 3, Boxtel

Workshop Schminken
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Disco M'n Bruur
16.00 uur, Partycentre De Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B, Boxtel

Woensdag 22 juli

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dubbeltjesmarkt
14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Zomeravond rondleiding Heilig Hartkerk
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36
19.00 uur Heilig Hartkerk, Baroniestraat 26, Boxtel

Donderdag 23 juli

Cultuurhistorische rondleiding Molenroute
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zaterdag 25 juli

Voorlezen uit prentenboek Jas de Keistamper
15.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zondag 26 juli

Jaarlijkse Braderie
10.00 uur, Recreatiepark Dennenoord, Dennendreef 5, Boxtel

Voorlezen uit prentenboek Jas de Keistamper
15.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Prijsuitreiking Tourspel Liempde
20.30 uur, Café De Durpsherberg, Dorpsstraat 6, Liempde

Maandag 27 juli

Kaarten Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 29 juli

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Binnendommeltjestocht
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Donderdag 30 juli

Cultuurhistorische rondleiding St Petrus Basiliek
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36 , Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

1 – 3 augustus

Kermis
Centrum Liempde

Zaterdag 1 augustus

Workshop Schminken
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zondag 2 augustus

Workshop Schminken
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Woensdag 5 augustus

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Cultuurhistorische avondrondleiding Kasteel Stapelen
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Donderdag 6 augustus

Cultuurhistorische rondleiding Molenroute
18.50 uur, Vertrek vanaf de VVV, Markt 36, Boxtel

Zaterdag 8 augustus

Workshop Schminken
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zondag 9 augustus

Workshop Schminken
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Maandag 10 augustus

Kaarten Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel