DeMooiBoxtelKrant

13 april 2016

DeMooiBoxtelKrant 13 april 2016


Oud-voorzitter Kinderboerderij beticht van verduistering

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De oud-voorzitter en tevens penningmeester van Stichting Kinderboerderij Boxtel is vorige week door het bestuur ontslagen. Aanleiding hiervoor zijn sterke vermoedens van verduistering van gelden van de Kinderboerderij voor privé-doeleinden van de voorzitter c.q. penningmeester in 2015. Er is inmiddels aangifte gedaan tegen de bestuurder en de Kinderboerderij heeft terugvordering van het verduisterde geld geëist.

"Het nieuwe bestuur stelde de afgelopen weken onregelmatigheden vast in de boekhouding van 2015. Hierop is meteen een onderzoek gestart naar de vermoedens van verduistering", aldus de verklaring van het huidige bestuur. "Vastgesteld werd dat in 2015 de toenmalige voorzitter, tevens penningmeester, voor privé-doeleinden geld van de stichting Kinderboerderij Boxtel heeft gebruikt."

Foto: Marie Fick
Foto: Scouting Boxtel

Bestuurslid Ton Huinink wil verder niet veel kwijt over de zaak: "Ik doe geen uitspraken over de hoeveelheid geld die verduisterd is, maar het is absoluut een substantieel bedrag." Onduidelijk blijft daardoor in hoeverre de Kinderboerderij hierdoor is getroffen. "Wij gaan door met onze activiteiten, om daarmee het vertrouwen in de Kinderboerderij weer volledig te herstellen", stelt het bestuur in zijn verklaring.

Het bestuur heeft dinsdagavond alle vrijwilligers en medewerkers van de Kinderboerderij ingelicht. Zij zijn stuk voor stuk enorm geschrokken en ontdaan door de uitkomsten van het onderzoek. "Onze grootste zorg gaat nu uit naar de gemotiveerde vrijwilligers en medewerkers voor wie de onregelmatigheden, waar zij part noch deel aan hadden, hard zijn aangekomen", aldus de verklaring. Inmiddels heeft het bestuur maatregelen genomen om dergelijke verduisteringspraktijken in de toekomst te voorkomen.

Bibliotheek Boxtel blijft voorlopig op Burgakker

Boxtel - De bibliotheek in Boxtel gaat voorlopig niet verhuizen. Dat lieten wethouder Marusjka Lestrade en interim-directeur Geja Olijnsma van Bibliotheek De Meierij dinsdagmiddag weten. De bibliotheek zal in ieder geval tot 2018 op de huidige locatie aan de Burgakker blijven.

De geplande verhuizing van de bibliotheek naar de Stationsstraat gaat niet door omdat dit een te kostbare operatie bleek. Olijnsma: "Toen ik enkele weken geleden interim-voorzitter werd heb ik het hele dossier eens goed bekeken en ben tot de conclusie gekomen dat het te duur was om het beoogde pand aan de Stationsstraat geschikt te maken voor 'de bieb van de toekomst'. De verhuurder van het pand wilde niet meebetalen aan noodzakelijke verbouwingen." Gekozen wordt nu voor een constructie waarbij enkel de begane grond van de gemeente wordt gehuurd.

Op de eerste etage huurt Stichting Heilig Bloedprocessie momenteel ruimte bij de bibliotheek voor kledingopslag. Hier wordt een nieuwe constructie voor bedacht. De rest van de eerste verdieping en de zolder van het pand worden leeggehaald. Op korte termijn volgt bovendien een verbouwing van de bibliotheek. Olijnsma: "Dat zijn wij aan ons personeel verplicht. Zij zitten al zo lang op een verhuizing naar een nieuwe locatie te wachten dat we nu snel moeten starten met de herinrichting."

Lees verder op pagina 7.

Scouts Scouting Boxtel beste in de regio

Alphen - Afgelopen weekend vonden in regio Hart van Brabant de regionale Scoutingwedstrijden plaats in Alphen. Scouting Boxtel vaardigde negen groepen af en één hiervan wist de overwinning binnen te halen. De Boxtelse winnaars verdienden daarmee een ticket naar de Landelijke Scoutingwedstrijden die met Pinksteren worden gehouden.

Meer dan 150 kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar uit de hele regio gingen de strijd met elkaar aan op het gebied van echte Scoutingactiviteiten. Zo moesten de scouts een eigen keuken pionieren (bouwen met hout en touw), een tocht lopen, hun eigen eten koken en natuurlijk hun tent op de goede manier opzetten.

Na de wedstrijden was er voldoende tijd voor een aantal leuke spellen in het bos, die aansloten bij het thema van het weekend: tijdreizen. De leiding uit Boxtel verzorgde in deze trant zeven toneelstukken met aliens, een professor met tijdmachine en 'Men in Black'. De scouts voerden zelf ook een toneelstuk op.

Het weekend was een groot succes. De Boxtelse scouts hebben het erg naar hun zin gehad en veel geleerd. Ze moesten het dit weekend helemaal zelf doen, waardoor goede samenwerking erg belangrijk was. De scouts moesten zich sociaal opstellen en hun grenzen verleggen. Zo ontwikkelen ze zich tot zelfstandige volwassenen.

KBO-activiteiten

Donderdag 14 april        Bridgen in De Walnoot         13.30
                        Handwerken in de Orion.         13.30
                        Contactmiddag KBO wijk Oost in De Rots met een gastoptreden van Triple-X 13.00
Vrijdag 15 april        Rikken en jokeren in De Adelaar        13.30
Maandag 18 april        Koersballen in De Orion.         14.30
Dinsdag 19 april        Biljarten in De Walnoot.         13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij 13.30
                        Kienen in De Rots        14.00

Activiteiten Vrouwencontact Boxtel

Van april tot en met oktober op dinsdagmiddag fietsen 35 km. Vertrek 13.00 uur Breukelsplein
18 april voorjaarsvergadering in De Rots om 19.30 uur
21 april Boxtheater in Grand Café Rembrandt om 20.00 uur
18 en 25 april joga in De Walnoot om 13.00 uur
21 en 28 april joga in De Orion aanvang 13.00 uur
13 en 20 april gym in de Angelaschool, aanvang 19.00 en 20.00 uur

Taizé-viering in de protestantse kerk

Boxtel - Vrijdag 22 april is er om 19.00 uur een Taizé-viering in de protestantse kerk in de Clarissenstraat 18 in Boxtel. Deze interkerkelijke viering is voorbereid door mensen die verbonden zijn aan de katholieke kerk en de protestantse gemeente.

De Cantorij van de protestantse gemeente onder leiding van Monique Joosten en pianist Ko Suurmond geven muzikale ondersteuning. Iedereen, gelovig en niet gelovig is van harte uitgenodigd voor deze viering. Na afloop kunnen de aanwezigen nog enige tijd in de kerk verblijven en ook is er gelegenheid om elkaar na afloop in De Schakel te ontmoeten met een kopje koffie of thee.

Taizé
Taizé is een plaats in Frankrijk waar broeder Roger op het einde van de Tweede Wereldoorlog een oecumenische kloostergemeenschap stichtte waar zich sinds die tijd vele broeders bij hebben aangesloten. Elk jaar komen vanuit de hele wereld vele duizenden, voornamelijk jonge mensen naar Taizé om elkaar te ontmoeten en zich te bezinnen. De broeders geven bijbelinleidingen en drie keer per dag komt iedereen bijeen in de Verzoeningskerk voor gezamenlijk gebed, met veel zingen en lange tijd van stilte. De liederen zijn vaak één of twee zinnen lang en worden continu herhaald. Gebedsvieringen in de sfeer van Taizé worden het hele jaar door in diverse plaatsen gehouden.

Voorjaarsbijeenkomst mantelzorg

Boxtel - De Wmo Adviesraad Boxtel organiseert op woensdag 20 april vanaf 19.00 uur in Café Zaal De Adelaar een voorjaarsbijeenkomst rond het thema mantelzorg: Hoe zorg je goed voor jezelf, als je zorg hebt voor een ander? Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor wat men noemt 'volhoudtijd'? Welke mogelijkheden of onmogelijkheden ervaren mantelzorgers als het gaat over 'respijtzorg'? Wat hebben zij nodig en wat heeft de gemeente Boxtel hierin te bieden?

De Nederlandse overheid wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat vraagt soms veel van mantelzorgers. Daarom heeft de Wmo Adviesraad Marjo Brouns van Sprekende Mantelzorgers uitgenodigd. Sprekende Mantelzorgers zijn van mening dat de samenleving, en in het bijzonder de zorg- en welzijnssector, friskijkers, dwarsdenkers en blikopeners kan gebruiken. Ze zijn wars van betutteling en slachtofferschap, eigentijds en prikkelend. Margo Brouns gaat vanuit haar eigen ervaring als mantelzorger met de aanwezigen in gesprek.

Boxtelse inwoners én organisaties die zich bij de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) betrokken voelen, zijn die avond vanaf 19.00 uur van harte welkom bij Café Zaal De Adelaar aan de Baroniestraat 75 in Boxtel. Na een korte formele vergadering, waarin onder andere het Jaarverslag 2015, het Financieel Jaarverslag 2015 en het Jaarplan 2016 van de Wmo Adviesraad worden vastgesteld, begint om 20.00 uur de themabijeenkomst.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar wmoadviesraad.boxtel@live.nl. Meer weten? Kijk op www.wmoadviesraadboxtel.nl.

Rouw om Moederdag

Boxtel - Zondag 8 Mei is het weer Moederdag. Deze dag kan erg moeilijk zijn als je moeder er niet meer is. Daarom verzorgen Henriëtte van Lokven en Judith Marechal, ritueelbegeleiders bij afscheid, op zaterdag 7 mei een workshop rondom Moederdag.

Deze workshop is voor iedereen die een moeder moet missen. Daarbij maakt het niet uit hoe oud je bent of hoe lang het geleden is dat je je moeder verloor. De herinnering aan haar en wat zij voor jou betekent heeft, gaat nooit verloren.

Tijdens de workshop staan de deelnemers stil bij, en geven ze uiting aan de betekenis die hun moeder had en nog steeds voor hen heeft. Dit wordt bereikt door een aantal laagdrempelige, creatieve werkvormen. Er wordt ook iets moois gecreëerd dat een plek kan krijgen in huis of bij een graf.

De workshop wordt gegeven op zaterdag 7 mei van 14.00 tot 16.00 uur. De locatie is de workshopruimte van Henriëtte van Lokven aan de Kruisstraat 9 in Boxtel. Er kunnen maximaal acht personen deelnemen aan de workshop. Geef je tijdig op om teleurstelling te voorkomen. Opgeven kan telefonisch via 06-49118877 of per e-mail via judithmarechal@hotmail.com. De kosten bedragen 10 euro per persoon.

Maandelijkse vesperdiensten

Boxtel - Elke derde woensdag van de maand is er voor degenen die een moment van rust, stilte en gebed zoeken een speciale vesperdienst in de kapel van Kasteel Stapelen.

De eerstvolgende dienst is op woensdag 20 april, gevolgd door 18 mei en 15 juni. Die diensten beginnen om 19.30 uur, duren een half uur en hebben een actueel thema. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

Buren van DKA betwijfelen objectieve keuze gemeente voor Het Collectief

Boxtel - De groep omwonenden die zich 'Buren van De Kleine Aarde' noemt betwijfelt of de keuze van de gemeente voor Het Collectief als uitbater van De Kleine Aarde wel objectief is verlopen. De Buren vragen de gemeente daarom om een uitgebreide motivatie hiervoor.

De groep diende een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) in bij de gemeente Boxtel. Daarin wordt gevraagd om openheid over alle betrokken raadsstukken en oriënterende gesprekken die werden gevoerd.

De gemeente liet twee weken geleden weten dat de keuze op Het Collectief viel. Bij het doorhakken van de knoop werden naast de vier voorwaarden waaraan deelnemende initiatieven moesten voldoen nog zestien subvoorwaarden toegevoegd om de keuze volgens de gemeente objectief en overzichtelijk te laten verlopen. In een beoordelingsmatrix werden de initiatieven vervolgens op een vijfpuntsschaal beoordeeld aan de hand van deze zestien criteria.

De Buren van De Kleine Aarde geven aan dat zij de beoordelingsmatrix voor de verschillende initiatieven met stijgende verbazing hebben bekeken en dat deze motivatie van de gemeente bij hen meer vragen oproept dan beantwoordt. Ook denken De Buren dat zij - ondanks herhaalde verzoeken naar de meeste recente plannen - een oud plan van aanpak van Het Collectief ontvingen toen zij hierom vroegen. De Buren hielden zelf een enquête in de buurt rondom De Kleine Aarde en baseerden zich daarbij mede op dit plan van aanpak.

"Naar nu blijkt heeft Het Collectief ons dus moedwillig verkeerd geïnformeerd. Toont Het Collectief hiermee nu al aan dat de vele partijen die moeten gaan samenwerken in Het Collectief niet in staat zijn om met één mond te spreken?", laten De Buren schriftelijk weten. "Wij betreuren het feit dat wij stappen moeten ondernemen, maar na grondige bestudering van alle stukken zijn wij er nog meer van overtuigd geraakt dat de beoordeling niet objectief is verlopen."

Foto: Sander van Gils

Rafael (8) uit Boxtel in het zonnetje gezet door brandweer voor moedig optreden

Boxtel - De 8-jarige Rafael van der Werff uit Boxtel werd donderdagavond totaal onverwachts thuis opgehaald met een brandweerauto. Dit wegens zijn dappere optreden toen 1 maart bij hem thuis een keukenbrand woedde.

Gezeten voorin de brandweerauto genoot Rafael van de rit naar de brandweerkazerne, waar de wagen met toeters en bellen aankwam. De vrijwilligers van de post Boxtel bezorgden de jonge held hier een warm onthaal. Uit handen van postcommandant Hendrie Koppen ontving Rafael een oorkonde.

Foto: Sander van Gils

Rafael zat op 1 maart tv te kijken toen hij in de keuken een brand opmerkte. Hij waarschuwde zijn moeder en jonge zusje die boven waren en schakelde de brandweer in. Zijn moeder aarzelde niet en kwam meteen samen met zijn zusje naar beneden. Op dat moment sloegen de vlammen al tegen het plafond van de keuken.

De dappere moeder wist het vuur snel te doven met water waarna Rafael alsnog de brandweer belde. Ondanks dat het vuur al gedoofd was kwam die toch om een nacontrole doen. Bij de brand liep de keuken veel roetschade op.

Naast zijn moeder en zusje was ook Rafael's vriendinnetje Peppe meegekomen naar de brandweerkazerne. Samen mochten zij een echt brandweerpak aan. Het viertal werd na het uitdelen van de oorkonde uitgenodigd om bij de wekelijkse oefenavond op de brandweerkazerne aan de Brederodeweg mee te kijken. De kleine brandweerman kreeg daar alle ins en outs over de brandweer te horen. Na afloop werd hij weer met een brandweerauto thuis gebracht.

Boxtel houdt vertrouwen in pilot met kleinschalige opvang asielzoekers

Boxtel - De voorgenomen plannen met kleinschalige asielopvang in Boxtel en Heusden kunnen de prullenbak in als het aan staatssecretaris Dijkhoff ligt. Volgens hem is de stroom asielzoekers te groot om aan kleinschalige opvang te kunnen doen. De staatssecretaris meldde dit vrijdag na afloop van de regionale Regietafel in Den Bosch. Dijkhoff ziet nog wel heil in de kleinschalige opvang van statushouders omdat het hierbij volgens hem om kleinere aantallen gaat waarvan bovendien al vaststaat dat zij in Nederland mogen blijven.

Gemeente Boxtel denkt ondanks de taakstelling van de provincie en de uitkomst van de Regietafel dat het huisvesten van 120 asielzoekers in te passen is in de plannen voor kleinschalige opvang. "De pilot voor de kleinschalige opvang van Heusden en Boxtel ging uit van 150 asielzoekers dit jaar", vertelt Burgemeester Buijs. Volgens hem kan de gemeente daarom makkelijk voldoen aan de vraag vanuit de provincie. "Wij willen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid, maar wij willen graag de vrijheid als gemeente om een vorm van opvang te kiezen die ons past", aldus de burgemeester.

Volgens de burgemeester is de kracht van het plan dat de asielzoekers meteen bij binnenkomst in Nederland al worden behandeld alsof het statushouders zijn. Daarmee kunnen zij al deelnemen aan de samenleving en op de wachtlijst voor een woning komen. Voordeel hiervan is, volgens Buijs, dat de asielzoekers zo sneller en beter kunnen integreren: "De doorlopende lijn in ons plan is van wezenlijk belang. Als je mensen steeds verplaatst van gemeente naar gemeente dan gaat de helft van hun integratie steeds verloren." Volgens Buijs leidt de betere afdichting van en screening aan de grenzen ertoe dat meer dan 90 procent van de asielzoekers die hier komen ook daadwerkelijk recht hebben om hier een verblijfsstatus te krijgen.

Volgens Buijs is het ook beter uit te leggen aan de bevolking dat asielzoekers ook op een wachtlijst moeten staan voor een woning. "Nu wachten zij als asielzoeker soms 22 maanden op een verblijfsstatus en daarna zijn gemeenten verplicht ze een woning te geven.", zegt de burgemeester. De gemeente waar de asielzoeker met een vers toegekende status een huis krijgt aangeboden wordt vanuit het rijk bepaald waardoor volgens Buijs sociale onrust kan ontstaan omdat deze statushouders voorrang krijgen op ingeschrevenen. "In onze pilot lopen ze gewoon vanaf het moment dat ze in Nederland komen al mee op de wachtlijsten", zegt de burgemeester.

Half april zal de gemeente daarover de gesprekken aangaan met sportclubs, verenigingen en vrijwilligers om de huisvesting en integratie in goede banen te leiden.

Boxtel haalt opkomstdrempel Oekraïne-referendum niet

Boxtel - In de gemeente Boxtel is de kiesdrempel van het raadgevend referendum voor een handelsverdrag met Oekraïne niet gehaald. Om het referendum geldig te laten zijn is landelijk een opkomst van ten minste 30 procent nodig. In Boxtel was dat 29,4 procent.

In totaal gingen in Boxtel bijna 6800 mensen naar de stembus. Van hen was 58 procent (3963 stemmen) tegen de handelsovereenkomst met Oekraïne. 39 procent was vóór het verdrag. Volgens medewerkers van de kieskantoren was het rustiger dan normaal bij verkiezingen, maar is de ene gang naar de stembus niet te vergelijken met de andere.

Landelijk gezien lag de opkomst iets boven de 30 procent. Het merendeel (61,1 procent) van de kiezers was tegen het verdrag. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking en vooral over handel.

Nieuwe vorm van pinfraude in Boxtel bij Opsporing Verzocht

Boxtel - Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde vorige week dinsdag aandacht aan een nieuwe vorm van pinfraude die was gepleegd bij de Jumbo in Winkelcentrum Oosterhof. De fraude bestaat uit het uitlezen van de pincode met een warmtecamera en het daarna stelen van de pinpas.

Op 30 september van het afgelopen jaar legde een man met een warmtecamera op zijn telefoon het pinapparaat vast waar eerder een 67-jarige Boxtelse had gepind. Deze warmtecamera's zijn zo gevoelig dat de volgorde waarin de toetsen van het pinapparaat zijn ingedrukt aan de hand van de stralingswarmte die zij nog afgeven kan worden afgelezen. Zo kunnen criminelen de pincode achterhalen. Daarna bestal deze man samen met twee andere personen de vrouw van haar pinpas.

Om deze vorm van fraude te voorkomen raadt de politie mensen aan om tijdens het intoetsen van hun pincode hun vingers ook op andere toetsen te laten rusten.

De Kruisboog

Foto: Monique Fick

Tussen De Munsel en De Handboog
De kruisboog is een wapen waarmee, afhankelijk van het type, pijlen, stenen en kogels worden afgeschoten. Het bestaat uit een boog die kruislings in een houten kolf is gevat. De kolf heeft dezelfde functie als de arm van de handboogschutter met dat verschil, dat de handboog verticaal gehouden wordt en de boog van de kruisboog horizontaal. De horizontale houding is nodig om de pijlen er op te kunnen leggen. In de kolf is een trekker mechanisme gebouwd, waarin de pees vastgehouden wordt. Bij het overhalen van de trekker werpt de pees het projectiel, pijl, steen of kogel weg.

Vroegere kruisbogen worden met de hand gespannen, maar naarmate de techniek vordert wordt de boog sterker en moet dan met hulpmiddelen aangespannen worden. Bij de handboog is de spankracht afhankelijk van de kracht van de schutter, de handboogschutter moet de spanning namelijk zelf trekken. De kruisboog daarentegen kan door vrijwel iedereen gehanteerd worden ongeacht de kracht van de boog en men is daarmee dan ook veel succesvoller.

Tot in het midden van de vijftiende eeuw wordt de boogstaaf van de kruisboog vervaardigd van hout of composietmaterialen. Het voordeel van een houten boogstaaf is dat de boog als geheel lichter blijft. Composietbogen worden gemaakt van hoorn, pees en hout, waarmee veel grotere spankrachten mogelijk worden. Hoorn wordt voor de binnenkant van de boogstaaf gebruikt, en dierlijke pezen voor de buitenkant.

Omdat boogstaven van composietmaterialen worden vervaardigd, door het samenlijmen van de onderdelen, is een stevige lijmverbinding essentieel. De sterkste lijmen hebben ook de meeste tijd nodig om te drogen. Het was vroeger dan ook niet ongewoon om zes maanden tot een jaar uit te moeten trekken voor de droogtijd van een boog. In de late vijftiende eeuw maakt de staalfabricage grote vorderingen en wordt dit materiaal steeds vaker gebruikt voor de boogstaven. Een kruisboogstaaf is tenslotte niet anders dan een speciaal gevormde veer. Stalen boogstaven komen tegen het begin van de zestiende eeuw steeds meer voor, aangezien ze een consistenter schietgedrag hebben, behalve bij heel koud weer.

Bron: Vrije encyclopedie

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel

Lezing over mossen

Liempde - Morgen, op donderdag 14 april, geeft Dick Haaksma om 20.00 uur bij café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 een lezing over mossen. Deze lezing, die georganiseerd wordt door Natuurwerkgroep Liempde, is gratis en voor iedereen toegankelijk.

Mossen behoren tot een primitieve levensvorm, die heel wat bescheidener is dan planten, maar daarom niet minder interessant. Hun ontstaan ligt ver in het verleden en ze zijn ouder dan bijvoorbeeld varens of paardenstaarten. Net als paddenstoelen en algen verspreiden zij zich door sporen, wat hen onderscheidt van bloemplanten. In Nederland alleen komen zo'n 650 soorten voor.

Het determineren en op naam brengen van mossen vormt een uitdaging waar niet velen zich aan wagen. Dit komt mede door het kleine formaat van de mossen, waardoor vaak een microscoop onmisbaar is. Mossenkenner Dick Haaksma uit Esch behoort tot die selecte groep van kenners, die in staat zijn om mossen op naam te brengen. Behalve het bestuderen en verzamelen van mossen houdt hij zich bezig met het fotograferen van zoveel mogelijk soorten. Zijn doel is om uiteindelijk alle, zo niet de meeste, Europese soorten in beeld te brengen.

Blijvend thuis in eigen huis

Zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam wonen. Dat is de wens van veel senioren en mensen met een beperking. Hoe dat kan en wat je daarvoor kan doen? Dat vertellen de vrijwilligers van WoonWijs op één van de informatiebijeenkomsten die in de gemeente Boxtel gehouden worden.

Liempde: woensdag 20 april 14.00 uur in de Kloosterhof.
Boxtel Oost: dinsdag 26 april 14.00 uur in Gemeenschapshuis De Rots.
Lennisheuvel: dinsdag 3 mei 14.00 uur in Gemeenschapshuis De Orion.
Selissen/Munsel: dinsdag 10 mei 14.00 uur in Gemeenschapshuis De Walnoot.
Centrum/Breukelen: woensdag 18 mei 19.30 uur in het Ursulagebouw.

Het maakt niet uit of je in een huurwoning zit of een eigen huis hebt. Als je na het horen van de adviezen tijdens de informatiebijeenkomst van mening bent dat het bij je thuis allemaal niet zo perfect is, dan kun je je melden voor een zogenaamde 'woonscan'. Daarvoor maakt WoonWijs met jou een afspraak (e.e.a. is ook gratis). Adviezen met betrekking tot woningaanpassingen, een mantelzorgwoning en bijvoorbeeld een traplift, behoren ook tot de informatie.
WoonWijs geeft alleen adviezen, de uitvoering daarvan moet je zelf regelen en bekostigen, met wellicht enige vergoeding via de Wmo en/of je verzekering.
Ben je verhinderd op de bijeenkomst in jouw wijk, dan ben je op een andere datum ook van harte welkom. De bijeenkomsten zijn gratis, een kopje koffie of thee wordt je graag verstrekt.

Film 'My old lady' bij de Kloosterhof

Liempde - Op woensdag 20 april wordt de film 'My old lady' vertoond in het dienstencentrum De Kloosterhof. Dit is de laatste film van het seizoen. De deuren gaan open om 19.00 uur, de film begint om 19.30 uur. Entree kost 2 euro. Dit is inclusief een kopje koffie of thee.

Pasavonden Bloedprocessie weer begonnen

Boxtel - De pasavonden voor de deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie beginnen op maandag 18 april. Vanaf deze dag zijn de pasavonden, met uitzondering van de woensdagen 27 april (Koningsdag) en 18 mei (Bloedmirakelseavond) elke maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur op de eerste etage van de bibliotheek aan de Burgakker 4.

De Heilig Bloedprocessie trekt dit jaar op zondag 22 mei door het centrum van Boxtel. Wil jij meelopen? Meld je dan aan op de pasavonden of neem voor meer informatie contact op met Marijke van Beek via 0411-684726 of 06-54686151. De organisatie doet een speciale oproep op jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot ongeveer 16 jaar oud.

Sint Petrus en Angelaschool winnen Cruyff Court voetbaltoernooi

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Het eerste team van de Petrusschool heeft vrijdagmiddag het Cruyff Court voetbaltoernooi in Boxtel gewonnen. Het team versloeg de Michaëlschool in een spannende finale met 3-2. Bij de meisjes won de Angelaschool in een finale tegen een andere ploeg van diezelfde school. De fairplayawards gingen naar de Molenwijkschool bij de jongens en de Petrusschool bij de meisjes.

Aan het toernooi deden 18 teams van Boxtelse basisscholieren mee. Vanaf 9.00 uur in de ochtend tot 15.00 uur 's middags speelden teams van vier tegen vier in de strijd om een ticket naar de kwartfinales in Oosterhout. De wedstrijden werden in razend tempo gespeeld om op tijd klaar te zijn gezien het aantal deelnemers. Het publiek was bovendien ruim aanwezig.

Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Het winnende team bij de jongens: Jop Broeren, Tijn Trommelen, Gijs van der Vorst, Stef van Son, Thijs Schilder, Jelle Rutten en Tim Hulskes van de Petrusschool. Foto: Sander van Kasteren
De beste dames van de dag, team Angelaschool: Nodesha Dewman, Romy van Kessel, Lonneke Spoor, Lieke van Hal, Femke van der Steen, Laura van Erp en Bente Vermeer. Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Peter van Gerwen
Foto: Peter van Gerwen
Foto: Peter van Gerwen
Foto: Peter van Gerwen

De winnaars mogen zich nu Kampioen van Boxtel noemen. "De finales van de Cruyff Court voetbalwedstrijden zijn op 18 juni in Eindhoven. Zeg niet dat dat onmogelijk is, want ook vorig jaar stond een Boxtels team in de finale", roept Santegoets door de microfoon.

Eerbetoon
In verband met het overlijden van de naamgever van het toernooi, Johan Cruijff, die overleed op 24 maart was voor aanvang van de veertiende wedstrijd een minutenlang applaus.

Koffietijd
"Het toernooi is vrijwel vlekkeloos verlopen", vertelt Cruyff Court coach Rik Santegoets. "De enige kleine smetjes waren wat lichte blessures zoals wat schrammen of een blauwe plek. Even zag het er naar uit dat het ging regenen, maar op een paar druppels na bleef het gelukkig droog."

Menno, Quinten, Aïcha, Peter en Tygo, die het toernooi organiseerden en zich daarom Heroes of the Cruyff Courts mogen noemen, zitten allen op de La Salle. Zij waren erg enthousiast over het verloop van de wedstrijden. Menno geeft aan dat hij erg blij is met alle media-aandacht. Bij het toernooi was, naast de lokale media, ook een filmploeg van RTL aanwezig. Die maakte opnames voor Koffietijd, waar het organiserende team 6 mei live hun verhaal mag doen.

Bijzondere concertmiddagen voor Fanfare St.Arnoldus uit Lennisheuvel

Lennisheuvel - De concertmiddag die afgelopen zondag door Fanfare St.Arnoldus in Lennisheuvel was georganiseerd, viel bij het in groten getale aanwezige publiek in goede aarde. De toehoorders kregen dan ook een bijzonder programma voorgeschoteld, dat begon met een optreden van de slagwerkgroep van Fanfare Concordia uit Spoordonk.

Vooral de nabootsing van een treinreis en het daarop volgend nummer dat de bezoekers meenam naar de binnenlanden van Afrika oogstten veel bijval. Ook de Zanggroep Mixed Voices uit Oirschot/Spoordonk had er veel zin in om bezoekers te boeien, niet in de laatste plaats door het enthousiasme van de dirigente. Vele bekende popsongs en liedjes, zoals onder andere nummers van Toto en het nummer 'Mag in dan bij jou' passeerden de revue. Een bijzonder compliment mag gegeven worden aan de uitgebreide begeleiding, bestaande uit twee toetsenisten, twee gitaristen, een basgitaar en een drummer. Daarna was er het optreden van het samengestelde fanfareorkest, bestaande uit de muzikanten van Fanfare St.Arnoldus en Fanfare Concordia. Er werd een programma gebracht met voor elk wat wils uit verschillende tijdvakken en muziek uit di verse landen. Een grote variatie dus, zoals het grote concertwerk Ross Roy en Dakota, wat over de indianen gaat. Verder ook het gevoelige 'Dream' uit de bekende musical Les Miserable en een compilatie van nummers uit de vrolijke filmmuziek Grease. Ook werd met veel passie een Paso Doble gespeeld en als uitsmijter hadden de dirigenten gekozen voor het bekende lied ''Zij gelooft in mij' van André Hazes, wat later nog bekender is geworden door de musical over zijn leven.

Na het spectaculaire afgelopen weekend zal St.Arnoldus zaterdag 16 april de Heilige Mis in Lennisheuvel opluisteren, waarbij een aantal van de genoemde werken uit het concert of delen daaruit op reprise gaan. Voor degenen die het concert gemist hebben dus opnieuw een kans om ze de revue te horen passeren.

Op vrijdag 22 april zullen ook de opleidingsorkesten 'Out Yzer' van Fanfare St.Arnoldus en de 'Red River Band' onder het motto 'Daar zit muziek in' verrassend van zich laten horen. Onder leiding van Marloes van de Loo zullen door beide orkesten solo's en duetten worden gespeeld, maar ook zijn er enkele gezamenlijke optredens. Niets is bij deze optredens te gek om van muziek te kunnen genieten. Tijdens deze avond zal er ook informatie over opleidingsmogelijkheden voor zowel voor jong als voor oud(er) gegeven worden. Bovendien is er gelegenheid om kennis te maken met het bespelen van diverse soorten instrumenten. Kom ook en ontdek zelf hoe leuk het is om samen muziek te maken. De aanvang van dit gebeuren is 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Vrolijke banjeraars beleven mooi bierfestijn

Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Vierhonderd bierliefhebbers verzamelden zich afgelopen zaterdag bij Bar Becoloth om hun looproute op te halen voor de Bierbanjerij. Deze jaarlijkse, wandelende bierproeverij voert de deelnemers langs verschillende cafés waar steeds een ander speciaalbiertje genuttigd wordt.

In de stralende zon trokken de banjeraars vanaf 15.30 uur van café naar café. Bij En Garde, D'n Hendrik, De Kerk, 't Hart van Boxtel, Le Temps Perdu, Dok12, De Borrel en Meneer Van Dommelen (Voorheen 't Zonneke) stond voor hen steeds een ander bijzonder biertje klaar. In totaal deed elke groep zes cafés aan en dus ook (minstens) zes biertjes. Uiteraard was er ook gedacht aan de stevige trek; alle deelnemers kregen een heerlijke hamburger voorgeschoteld.
Eenmaal terug op het startpunt, rond 19.00 uur, barstte het feest bij Becoloth helemaal los met een geweldig optreden van de formatie Lara Leaves.

Organisator De Bierkamer mag terugkijken op weer een mooi bierevenement.

Rechterstraat door krant onder de loep gelegd

Boxtel - Het Brabants Dagblad gaat dit jaar de Rechterstraat in Boxtel onder de loep leggen. Niet alleen vanwege de vele leegstaande winkels in het centrum of door de parkeerplannen die de gemeente heeft. Volgens de krant staat de Rechterstraat model voor de problematiek in de Brabantse binnensteden: behalve om leegstand en discussies over parkeren gaat het dan ook over de concurrentie van internet, hoge huurprijzen en klanten die minder te besteden hebben.

Afgelopen zaterdag was de eerste aflevering. Het Brabants Dagblad laat onder anderen Gerrie van Heerebeek aan het woord, die in de Rechterstraat sinds jaar en dag de winkel Foundation Bekkers uitbaat. Zij vertelt dat haar klanten in de gloriedagen nog een middagje bleven winkelen in Boxtel. Die tijd is voorbij zegt ze, zeker nu het aantal winkels is afgenomen. Yasmine Melis van Sigarenmagazijn Voets noemt het een goede keus om de Rechterstraat model te laten staan. Alle problemen waarmee een winkelstraat worstelt, zie je volgens haar daar.

De krant is benieuwd hoe winkelen in 2020 eruit ziet en projecteert die vraag op de Rechterstraat. In de verhalenserie zal een keur aan deskundigen aan bod komen. Het winkelend publiek en dus ook plaatselijke ondernemers mogen daarover hun zegje doen.

Proeftuin laat zien hoe lekker Boxtel is

Foto: Laila Willems

Boxtel - De Proeftuin laat bezoekers op zondag 17 april ervaren dat eten, drinken en goed gezelschap een ijzersterke combinatie vormen. Tijdens de zevende editie van dit jaarlijkse culinaire evenement laten bourgondische smaakmakers hun gasten kennismaken met de mooiste producten terwijl zij genieten van live muziek, entertainment, gezellige mensen en, hopelijk, stralend lenteweer. Mochten de weersomstandigheden niet optimaal zijn, dan is er geen nood aan de man; de sfeervolle tuin van SintLucas wordt met pagodetenten omgetoverd tot een weersonafhankelijke locatie.

Tijdens De Proeftuin kan elke gast een eigen menu samenstellen uit de diverse heerlijke creaties, van voorgerecht tot nagerecht. Dit alles onder begeleiding van live muziek en entertainment van René & die Rooie en Mateus en muzikale ondersteuning door dj Peter van As.

Foto: Laila Willems

De Proeftuin is gratis toegankelijk. Gerechten en drankjes worden betaald met munten die ter plekke kunnen worden gekocht. Er zijn al vijf gerechtjes te proeven voor slechts 20 euro. Voorverkoopkaarten van 17,50 euro per stuk zijn verkrijgbaar bij Galerie De Expositie en bij deelnemers Brownies&downieS, Buiten Dineren, Grieks restaurant Corfu, De Waag, De Deugniet, Restaurant En Garde, de Fijnproeverij, In2Sushi, Kookpunt Oké, Le Temps Perdu, Proef! Culinair en Restaurant Verde.

De Proeftuin is uitermate geschikt voor kinderen: met de speciale Proeftuin-kinderkaarten kunnen ze zelf de lekkerste hapjes uitkiezen en daarnaast worden er voor hen diverse leuke activiteiten georganiseerd, zoals workshops en een gratis loterij. De kinderen worden dus lekker beziggehouden, waardoor de ouders onbezorgd kunnen genieten van het beste dat Boxtel op culinair gebied te bieden heeft. Kinderkaarten kosten in de voorverkoop 6,50 euro.

Dit jaar gaat de opbrengst naar de aanleg van een wandeltuin bij Verpleeghuis Liduina, waarvan somatische patiënten, alzheimerpatiënten en hun verzorgers/bezoekers kunnen genieten. In samenspraak met de Stichting Alzheimer wordt de tuin voorzien van één of meerdere kunstwerken die, onder leiding van een beeldend kunstenaar, worden gemaakt door nog thuiswonende alzheimerpatiënten en hun mantelzorgers.

Zie voor meer informatie de website: www.lionsclubboxtelbellesamies.nl.

J-Shock viert 10-jarig jubileum in Partycentrum De Adelaar

Boxtel - J-Shock uit Rosmalen viert zaterdag 7 mei dat hij 10 jaar in het vak zit bij Partycentrum De Adelaar in Boxtel. Dit doet hij samen met enkele gerenommeerde namen zoals dj Paul Elstak, Pat B, Dweazle en Playboyz.

Eigenaar Sander Geerts van De Adelaar kent J-Shock, die eigenlijk Jeffrey van Loosbroek heet, uit de tijd dat hij zelf nog een café in Rosmalen had. In die tijd hield J-Shock wel eens feesten in het café van Geerts.

J-Shock draait volgens vriend en boeker Eddy Broeksteeg van Kick The Bass Bookings & Events 'muziek van vroeger met een beat'. "De line-up op 7 mei is echt evenementwaardig", vertelt Broeksteeg, "met dank aan de sponsors Gero Auto's, North Side Sports, Flügel en Daan Dera Tattoo en H4M Agency. Er komt bij het organiseren van zo'n feestje ook heel wat werk achter de schermen kijken."

Om de feestelijkheden extra luister bij te zetten worden J-Shock en zijn kompaan Dweazle als ze draaien met special effects in het zonnetje gezet. "We pakken dan echt uit", zegt Broeksteeg.

Tickets voor dit muzikale feest kosten 12,50 euro in de voorverkoop en 20 euro aan de deur. Kaarten zijn te bestellen via kickthebass.nl. Het feest duurt van 21.00 uur tot 3.00 uur en is in Partycentrum De Adelaar aan de Baroniestraat 75.

BSO's en Jumbo Boxtel zetten zich in voor spierziekte SMA

Boxtel - De BSO's van Kindertuin in Boxtel en Jumbo Boxtel zamelen de komende weken geld in voor de behandeling van de spierziekte SMA. Daarom wassen medewerkers van BSO Coolkids op 20 april auto's bij de ingang van de Angelaschool. Bovendien doneert Jumbo Boxtel al de emballage die binnenkomt in week 16 en 17 aan de inzamelactie.

De autowasactie sluit aan bij de landelijke campagne 'SMA de wereld uit' van Het Prinses Beatrix Spierfonds. De Kindertuin besloot zich in te zetten voor het spierfonds nadat bij het kind van medewerkster Joyce de spierziekte SMA wed geconstateerd. "Juna is geboren als een gezonde sterke baby, met een normale ontwikkeling. Maar ze heeft nooit kunnen staan of lopen en dit is ook de reden waarom ze onderzocht werd en SMA geconstateerd werd", vertelt Joyce. Bij de zeldzame ziekte worden de spieren worden steeds zwakker tot mensen uiteindelijk verlamd raken. Ook worden de spieren steeds dunner. De levensverwachting van SMA-patiënten ligt op dit moment tussen de 2 en de 50 jaar.

Wil je op 20 april je auto laten wassen? Dat kost 5 euro. De autowasmiddag is van 14.00 tot 17.00 uur in de Herman Brandtstraat bij de ingang van de Angelaschool en BSO. Joyce zal bovendien een fietstocht houden om geld in te zamelen. Kijk voor meer informatie daarover op: sma.spieractie.nl/actie/joyce-broks.

Informatieavond herinrichting centrum Liempde

Imkers_Boxtel_bij_jubileumvergadering 23 januari 2016 Foto: Ambrosius

Liempde - Morgen, donderdag 14 april, organiseert SPPiLL een informatieavond over de herinrichting van het centrum van Liempde. De plannen hiervoor keurde het college van B&W op 29 maart goed en de werkzaamheden staan gepland van eind augustus dit jaar tot begin 2017. SPPiLL wil omwonenden en andere geïnteresseerden hierover informeren. Daarom is iedereen van harte welkom tijdens de informatieavond die begint om 19.30 uur bij het Hof van Liempde aan de Nieuwstraat 43.

Met de plannen voor het centrum wil SPPiLL het gebied veiliger, meer autoluw en toegankelijker maken. Daarnaast wordt ook de uitstraling versterkt. Het projectgebied begint grofweg bij D'n Tip en eindigt bij de kruising Nieuwstraat/Vlasspeistraat, met daartussenin het Concordiapark, 't Kaarpad en het Raadhuisplein. Daarnaast gaan ook gedeelten van de Oude Postbaan, Keefheuvel, Oude Dijk en Den Achterhof op de schop. Naast de wensen van SPPiLL, zijn ook de wensen van de gemeente Boxtel in de plannen opgenomen. De gemeente wil namelijk een gedeelte van het riool vervangen en vergroten en het groen in het Concordiapark duurzaam verbeteren. Tijdens de informatieavond worden de plannen uitgebreid toegelicht.

Plantjes klaar voor de markt Foto: Ambrosius

Inbreng Liempdse inwoners
De herinrichting van het centrum maakt onderdeel uit van het project 'Liempde, gastvrije en cultuurhistorische toegangspoort tot het hart van Het Groene Woud'. Het is één van de veertien projecten binnen het provinciale uitvoeringsprogramma Kloppend Hart van Het Groene Woud. De voorbereidingen zijn al in 2012 gestart. Toen hebben alle inwoners van Liempde ideeën en wensen kunnen inleveren ter verbetering van het centrum. Er kwamen meer dan duizend reacties. De wensen en ideeën zijn samengevat, uitgewerkt tot concrete plannen en afgestemd met de gemeente, omwonenden en andere betrokkenen. Nu zijn de plannen geconcretiseerd en vervat in een definitief plan. Om de werkzaamheden goed en professioneel uit te voeren, werkt SPPiLL samen met het bedrijf Grasveld Civiele Techniek uit Beek en Donk.

Bijenmarkt Boxtel met feestelijke tint

Boxtel - De bijen- en plantenmarkt in Boxtel krijgt zondag 17 april van 10.00 tot 15.00 uur een iets grotere en extra feestelijke opzet. Dit vanwege het 250-jarig bestaan van de organiserende vereniging Sint-Ambrosius, die uitpakt met een eenmalige uitbreiding en cadeaus.

Uiteraard zal de markt weer in het teken staan van natuureducatie, met speciale aandacht voor kinderen, en plantjesverkoop. Met deze combinatie is het evenement uitgegroeid tot een voorjaarsklassieker in Boxtel. Elk jaar weer vinden honderden mensen de weg naar wandelpark Molenwijk waar de markt naast en om bijenhal 't Raathuis wordt opgesteld.

Sint-Ambrosius hoopt dat de jubileummarkt een feest van ontmoetingen wordt. Ontmoetingen tussen imkers en publiek, maar ook tussen imkers onderling. Er zijn sinds 2011 honderden mensen met bijenhouden gestart en voor deze liefhebbers uit de regio wil Boxtel graag een plaats van samenkomst zijn.

Cadeaus zijn er in de vorm van vijftig bijenbomen, die Ambrosius gratis weggeeft en waarvoor mensen uit Boxtel en Esch vooraf hun belangstelling kenbaar moeten maken. Anderhalve week vóór de markt hadden al meer dan dertig geïnteresseerden dit gedaan. Zij kunnen op de markt een boom ophalen en moeten die in eigen tuin planten. Zo dragen zij bij aan meer voedselrijkdom voor insecten.

Vaste waarden op de gratis te bezoeken markt zijn bijeninformatie, honingartikelen, koffie, blaasmuziek en kinderactiviteiten zoals schminken en waskaarsen maken. En natuurlijk zijn er de plantjes. Meer dan honderd soorten kruiden en wildflora, door de imkers zelf gekweekt, worden te koop aangeboden.

Geen huis door hoge studieschuld

Studeren is een dure aangelegenheid. Collegegeld, huur van een kamer, boeken en geld om van te eten en leven. Opgeteld bedragen de kosten per student ruim 1.100 euro per maand. Dit is geen bedrag dat ik zelf op de achterkant van een sigarenkistje heb uitgerekend, maar de berekening van het NIBUD.

Voor een studie zijn dus diepe zakken nodig. Maar studenten kunnen toch voordelig lenen, hoor ik je al bijna zeggen. En ja, gelukkig biedt de overheid de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke voorwaarden een lening af te sluiten. Maar soms heb ik wel eens het idee dat daar te makkelijk mee om wordt gegaan.

Neem nu Daan. Net afgestudeerd aan het HBO en gelukkig had hij binnen een paar maanden een goed betaalde baan. Want op 25-jarige leeftijd bijna 2.500 bruto per maand krijgen is ver boven gemiddeld. Daan heeft een leuk appartement in het centrum op het oog dat net onder de 150.000 euro kost. Geen probleem, dacht ook ik in eerste instantie. Hij had ook geen schulden zei hij. Toch bleek na enig doorvragen dat hij wel had bijgeleend voor zijn studie. Door een jaar vertraging was dat bedrag opgelopen tot 30.000 euro. Waar hij nooit bij stil had gestaan is dat die lening nu de aankoop van een huis belemmert. Want in plaats van 148.000 euro kon hij nog maar 88.000 hypotheek krijgen.

"Had ik die grote reizen maar niet gemaakt", zei hij tegen me. Ik kon niet anders dan hem gelijk geven. Hij had genoten van de financiële ruimte, maar moet daar nu voor boeten. Een huis kopen zit er voorlopig niet in. Als vuistregel hanteren financiers namelijk de studieschuld maal factor 2. Dat bedrag wordt in mindering gebracht op het maximale hypotheekbedrag. Daardoor zal een koopwoning buiten het bereik liggen van veel jonge mensen. En de verwachting is dat die situatie voor het afschaffen van de studiefinanciering niet beter wordt.

Schuldenvrij afstuderen zal niet voor iedereen haalbaar zijn, dat besef ik ook. Maar de lening beperken tot een minimum raad ik wel iedereen aan. De schuld achtervolgt je nog vele jaren. Niet alleen als je je eerste woning wilt kopen, maar ook als je kinderen krijgt en op zoek gaat naar meer woongenot.

Angela's Project krijgt bomvol Dok 12 stil

Zanger Pim en Carmen tijdens een duet, Eline op de viool. Foto: Luuk van Gils

Boxtel - De band Angela's Project trok zondagmiddag veel publiek. Vele trotse ouders, familieleden, vrienden, maar ook andere belangstellenden waren naar Dok 12 gekomen om het optreden van de band, die bestaat uit oud- en huidige leerlingen van de Angelaschool, bij te wonen.

"Een half uur voor aanvang was het nog rustig", vertelt muzikaal begeleider Luuk van Gils. "Het was dus even spannend of het wel druk zou worden. Maar om 15.00 uur stond de tent helemaal vol."

Foto: Sander van Kasteren

De band, die in 2015 is opgericht, staat onder leiding van Van Gils, Pim Lavaleije en Noud Sleumer en is ontstaan op initiatief van Abel Adams (beter bekend als meester Abel). Het doel van Angela's Project is jonge muzikale talenten een kans te geven in een band te spelen.

Angela's Project liet verschillende covers horen van onder andere Metallica, U2, Passenger en Nirvana. Als er een ballad voorbij kwam was het opvallend stil in Dok 12 en bij de stevigere nummers stond het rockcafé op zijn kop. Er werd flink gedanst en een enkeling durfde het zelfs aan om te headbangen.

"Het is erg mooi te zien hoe de muzikanten vorig jaar nog niet één akkoord konden spelen en nu hele nummers meespelen", aldus een enthousiaste Van Gils. Volgens hem zit er echt talent tussen de huidige scholieren, zoals de zangeressen Judith en Carmen. "Ook het vioolspel van Eline was wel bijzonder. En het is geweldig om te zien hoe die kinderen van 11 jaar oud helemaal stralend van het podium afkomen. Het is ook mooi om te zien dat ook deze generatie nog naar 'goede muziek' luistert en dat ze zelf ook Metallica en Guns N' Roses willen spelen in plaats van Lady Gaga!", lacht Van Gils.

Vervolg van de voorpagina

Bij de verbouwing en het leegruimen van de eerste verdieping verdwijnen kasten en de collectie verschuift van positie. De overtollige inventaris en huisraad wordt verzameld en op zaterdag 16 april is er in de Bibliotheek aan de Burgakker 4 van 10.00 uur tot 14.00 uur een openbare verkoop van deze spullen. De spullen kunnen niet gereserveerd of bezorgd worden.

Wethouder Lestrade laat weten dat de gemeente al in gesprek is met eventuele nieuwe huurders. Wie dat zijn kon ze nog niet vertellen. De eventuele komst van huurwoningen boven de bieb kan op dit moment nog niet uitgesloten worden, hoewel daarvoor wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig is.

Na 2018 wordt opnieuw geëvalueerd of een verhuizing van de bibliotheek dan wel wenselijk is. Lestrade en Olijnsma wilden hier nog niet op vooruit lopen. Wel wordt mogelijk eerder de subsidie die de bibliotheek ontvangt bijgesteld omdat de huur ook omlaag gaat nu de bibliotheek een kleinere ruimte huurt.

'Zultkoning' Van Meersbergen stopt ermee

Rien en Sjan van Meersbergen stoppen met hun slagerij in Boxtel Foto: Mark van de Pol

Boxtel - Na 93 jaar en drie generaties komt er een einde aan slagerij Van Meersbergen in Boxtel. Het echtpaar Rien en Sjan van Meersbergen stopt op 14 mei met de zaak die al die jaren op de hoek van de Tongersestraat en Van Ranststraat heeft gezeten.

Bij velen zal de slagerij beter bekend zijn als 'De Zultkoning'. Die tekst prijkt sinds jaar en dag op de zijgevel van het pand en is ook goed zichtbaar voor de treinreizigers, die de nabijgelegen dubbele overweg passeren.

Zoon John werkt weliswaar ook in de zaak, maar heeft nu een goede betrekking kunnen krijgen bij een slagerij in Sint-Oedenrode. Dat was voor zijn vader en moeder het sein om de winkeldeur voorgoed te sluiten. Hun andere zoon Dave werkt als cateringmanager. "Het is mooi geweest", zegt Sjan. In 1981 namen zij en haar man de slagerij over van de ouders van Rien. Hij was daar al actief en heeft er inmiddels 50 dienstjaren op zitten. Sjan (60) werkt er slechts vijf jaar minder en begon aanvankelijk als hulp in de huishouding. Omdat Rien (64) een tijdje terug behoorlijk ziek is geweest, zocht het paar een goed moment om te stoppen en welverdiend te gaan genieten van hun 'pensioen'.

Behalve om de zult staat de slagerij van 'De Miers' ook bekend om haar gehakt. Voor de klanten was het wel even schrikken toen de eigenaren hun besluit bekendmaakten. "'Waar moeten we nou naartoe voor ons gehakt?', zeiden ze als eerste", vertelt Sjan lachend. "Maar daarna gaven ze ons groot gelijk. We hebben echt heel leuke reacties gehad, niet normaal."

Volgens de slagersvrouw zou het ook niet eenvoudig worden om het familiebedrijf voort te zetten. "Je moet tegenwoordig aan zo veel wetten en eisen voldoen. Bovendien moet er flink in het pand worden geïnvesteerd. Verder speelt hier nog die discussie over de toekomst van de dubbele overweg", weet Sjan. Ze vertelt dat er zich geen overnamekandidaat voor de zaak heeft gemeld en dat zij en haar man ook geen moeite hebben gedaan om die te vinden. Het paar woont zelf bij de slagerij. "Wij zitten hier goed. We zien het wel of er iemand op ons pad komt. Eerst maar eens even rustig aan, want het is de hele week al hectisch."

Waterschap zoekt jongeren die meedenken

Boxtel - Waterschap De Dommel is op zoek naar extra jeugdbestuursleden. Vanuit het landelijke platform zijn tien gouden regels opgesteld voor alle waterschappen. Een van deze regels is het opzetten van een jongerenpanel en daar zet het waterschap nu dus op in.

De 14-jarige Nine van Hemert uit Boxtel is sinds 1 januari het nieuwe jeugdbestuurslid van Waterschap De Dommel. Nine is bezig om het waterschap en haar werk te leren kennen. Daarnaast heeft ze landelijk (in de club van alle jeugdbestuurders) al twee bijeenkomsten bijgewoond.
Maar het waterschap zoekt nog meer jongeren tussen de 14-17 jaar om de club jeugdbestuursleden te laten groeien. Het waterschap wil samen met de jongeren samen gaan bedenken wat het panel gaat doen. Daarbij staan taken zoals meedenken over een educatief programma/lespakket voor scholen, maar bijvoorbeeld ook met de directie over bepaalde plannen, centraal. Een jonge frisse blik kan vaak helpen volgens het waterschap. Het panel kan ook helpen met promoten en kennis delen via school en social media.
Op de website www.dommel.nl/jongerenpanel is meer informatie te vinden over het jongerenpanel.

Hartweek van de Hartstichting van start

Boxtel - Ruim 75 collectanten gaan van 17 tot en met 23 april in Boxtel langs de deuren tijdens de jaarlijkse Hartweek van de Hartstichting. Zij vragen een bijdrage voor de strijd tegen hart- en vaatziekten in Nederland, waarmee de Hartstichting nieuw onderzoek naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten kan financieren.

Donaties van het publiek worden onder meer besteed aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek. De komende jaren wil de Hartstichting méér onderzoek financieren naar het eerder herkennen van hart- en vaatziekten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om onderzoek naar erfelijkheid in de familie, onderzoek naar vage klachten en voortekenen én nieuwe opsporingsmethoden.

Programma dodenherdenking Boxtel

Boxtel - Het thema van de dodenherdenking op 4 mei is dit jaar 'Geef vrijheid door – vrijheid omarmd'. Tijdens de dienst in de Sint-Petrusbasiliek wordt bij dit thema stilgestaan.

Mevrouw Terlouw, predikant van de protestantse gemeenschap in Boxtel, zal op 4 mei een overweging die in het teken van het thema staat uitspreken. Aansluitend, om 19.20 uur, is een stille tocht waarbij ook wordt stilgestaan bij het Indië-monument op de Koppel. Daar wordt een krans gelegd namens de Boxtelse inwoners en de veteranen uit Boxtel. De tocht zal eindigen met een herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats van de Heilig Hartkerk. Om 20.00 uur wordt daar 2 minuten stilte gehouden. Na de herdenkingsdienst bij de Heilig Hartkerk is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee in Partycentrum De Adelaar aan de Baroniestraat 75, aangeboden door de gemeente Boxtel.

Lezing over overlevenden Auschwitz op Stapelen

Boxtel - Op dinsdagavond 26 april geeft Herman Teerhöfer een speciale lezing in de Ridderzaal van kasteel Stapelen over overlevenden van Auschwitz.

Teerhöfer interviewde in de afgelopen vijf jaar 60 Nederlandse overlevenden van het concentratiekamp en heeft aan de hand daarvan een lezing samengesteld. Met korte fragmenten uit de interviews gaat hij in op de vraag waar mensen de kracht vandaan gehaald hebben om in dat soort extreme omstandigheden te overleven. Uitgangspunt is het levensverhaal van de overlevenden en de unieke getuigenissen waar zij over vertellen. De lezing begint om 19.30 uur en kost 7,50 euro om bij te wonen.

Toneelstuk over Kamp Vught

Boxtel/Liempde - Eind april en begin mei zijn er drie uitvoeringen van het toneelstuk 'Sneeuw op het prikkeldraad'. Dit stuk gaat over een man die terugblikt op zijn gevangenschap in Kamp Vught en de gevolgen hiervan op zijn verdere leven.

De voorstellingen worden gehouden op donderdag 28 april in Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56 in Boxtel, aanvang om 20.30 uur, vrijdag 29 april in Hof van Liempde, Nieuwstraat 43 in Liempde, aanvang om 20.30 uur en woensdag 4 mei in Grand Café Rembrandt. Deze voorstelling is na de dodenherdenking en begint om 21.30 uur.
Kaarten voor dit toneelstuk kosten 10 euro per stuk. Kaarten zijn bestellen via het e-mailadres: ellenkeesloo@gmail.com. Voor vragen kun je mailen met: o.zwaneveld@gmail.com of bellen naar: 06-24649820. Meer informatie is ook te vinden op: stichtingdroomproducties.nl.

JRL-leerlingen brengen geld kerstactie naar Bolivia

Vlnr met de klok mee: Noor Baaijens, Tatum Simons, Yasmine Boudlal, Marleen Peters, docent Guido van der Klauw, Steven van Erp, Juul van Engeland, Nienke Bosma, Izy Dekker. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Een groep van acht leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum zal vrijdag naar de Boliviaanse stad Cochabamba afreizen om daar ontwikkelingshulp te bieden en een bedrag van ruim 8500 euro uit te delen aan verschillende goede doelen. Dit geld werd verdiend met de kerstactie op de school. De bedoeling is om vanaf nu ieder jaar een groep leerlingen naar de stad te sturen in het kader van het uitwisselingsproject.

Zondag 17 april om 13.05 uur vertrekken Noor, Tatum, Yasmine, Marleen, Steven, Juul, Nienke en Izy richting het Zuid-Amerikaanse continent. Niet direct naar Bolivia, maar eerst naar Panama. De groep treedt daarmee onder de naam Expeditie Jacob Roelands in de voetsporen van de naamgever van de school. Jacob Roelands was een Boxtelse geestelijke die in 1663 naar Zuid-Amerika reisde om daar het geloof te verspreiden. Tot de bagage behoren onder andere kleding, tentjes en een rookworst. De groep maakt wel even duidelijk dat die worst niet bedoeld is om de stevige trek tijdens de vliegreis te stillen, maar dat die gebruikt zal worden om een echte Hollandse feestmaaltijd mee te bereiden voor kinderen in een opvangtehuis. "Ze zijn gek op stamppot en aardappelen in Bolivia!", vertellen de scholieren. "Bovendien kunnen de mensen uit Cochabamba als wij een Hollandse maaltijd koken ook een beetje kennis maken met onze cultuur. Daarom gaan we boerenkoolstamppot maken", verduidelijkt docent Guido van der Klauw.

Van der Klauw is een van de bedenkers van het project. Hij noemt het zelf een wat uit de hand gelopen idee dat al ruim een jaar geleden ontstond. Het geld dat opgehaald werd bij de kerstactie voor kansarme kinderen in Bolivia zou in de vorm van een schoolproject door de leerlingen zelf naar het Zuid-Amerikaanse land gebracht worden. Aan het eind van vorig schooljaar werd een sollicitatieprocedure op touw gezet, waaruit de acht beste leerlingen geselecteerd werden. In de Boliviaanse stad Cochabamba waar alles bij elkaar tussen de 500.000 en 2 miljoen mensen wonen (het bevolkingsregister is minder nauwkeurig dan hier), heerst vooral in de buitenwijken grote armoede. Tatum legt uit waarom het voor de leerlingen meerwaarde heeft om naar de stad af te reizen: "We gaan ter plaatse kijken hoe we het beste hulp kunnen bieden en kopen de materialen ook ter plaatse zodat we de lokale economie ondersteunen." Daarnaast heeft de reis natuurlijk een grote waarde voor de scholieren zelf. Omdat het een jaarlijkse uitwisseling betreft kunnen de nu opgebouwde contacten en ervaringen ook volgend jaar weer gebruikt worden.

Om het benodigde bedrag van ruim 1000 euro voor de reis bij elkaar te kunnen schrapen, kozen de meeste leerlingen er voor om extra te werken. Sommige leerlingen zetten daarvoor ook speciale sponsoracties op touw, zoals Noor Baaijens. Zij verkocht het hele zaalhockeyseizoen koffie en thee in de Dommelhal om haar reis te bekostigen. Nienke Bosman organiseerde zelfs een heus volleybaltoernooi bij sporthal De Braken, dat zo'n 1250 euro opbracht. Juul vond op een andere manier sponsors: "Bij mijn vader op het bedrijf heb ik een collectebus neergezet met daarop het verhaal over waarom we naar Cochabamba gaan. Mensen deden daar dan steeds kleine bedragen in, maar alles bij elkaar gaat het toch weer om ruim 80 euro!" Marleen verdiende extra geld met auto's wassen. De rest hield het bij 'gewoon' extra werken.

De groep leerlingen zal, vergezeld van docent Guido van der Klauw en rector Leon Spaan eerst afreizen naar een hostel in de stad dat dienst doet als uitvalsbasis. De groep zal veelvuldig contact hebben met de Nederlandse School Cochabamba (NSC). Dit is de grootste Nederlandse school van Bolivia met een wisselend aantal van rond de 24 leerlingen. De JRL-leerlingen kunnen tijdens hun reis ruim 10.000 kilometer van huis dus toch veel Nederlands praten. Zij worden in Bolivia bovendien begeleid door een oud-docent van die school.

Toch verwacht het achttal een aardige cultuurshock te krijgen in Bolivia. Hoewel de groep goed beslagen ten ijs gaat, gewapend met uren aan presentaties en bijeenkomsten over de reis, vinden de leerlingen het lastig zich een goed beeld te vormen van de omstandigheden daar. "Maar het wordt in ieder geval heel bijzonder. Ik denk niet dat heel veel mensen van onze leeftijd dit meemaken", vertelt Nienke. Wat zeker weinig middelbare scholieren meemaken is bijvoorbeeld het kamperen bij Inca-ruïnes met lokale kinderen of de verschillende bezoeken aan de buitenwijken van Cochabamba.

Het drukke programma van de groep bestaat uit het bezoeken van onder andere een weeshuis en een internaat. Ook zal de Boxtelse delegatie enkele gastlessen geven aan de Boliviaanse jeugd. Omdat de groep rond Koningsdag in Cochabamba is, komt al vlug een les over de Nederlandse Koningsspelen ter sprake. Hier blijkt dat de groep echte westerse jongeren bevat: het lijkt Yasmine leuk om een liedje te laten horen, maar dan realiseert ze zich dat in Bolivia waarschijnlijk geen stereo-installatie in de klas aanwezig is. "En ook een beamer regelen wordt lastig", grapt Van der Klauw. Zo loopt de groep constant tegen uitdagingen aan.

Ook het regelen van de benodigde papieren bleek volgens docent Van der Klauw een hele klus: "De papieren moesten vanuit Boxtel driemaal geverifieerd worden en daarna door het ministerie. Daarna gold hetzelfde verhaal ook nog voor de Boliviaanse autoriteiten." Toch is alles op tijd rond gekomen. In de Boliviaanse stad wordt voortdurend de link met 'het Boxtelse' gezocht. Van der Klauw: "Er is een Boxtelse link met priester Theo Raaijmakers, die een stichting heeft die opkomt voor straatkinderen en jongeren in Bolivia en de zus van Remi Cuppers (betrokken bij het Nederlands consulaat in Cochabamba -red.) woont bijvoorbeeld in de buurt van het Jacob-Roelandslyceum."

De groep vindt het een leuk idee om na terugkomst uit de Boliviaanse stad als 'ervaringsdeskundigen' aan de slag te gaan op het JRL; zij worden hoogstwaarschijnlijk als 'gastdocenten' uitgenodigd bij het nieuwe vak Global Learning, dat het midden houdt tussen projectmatig aardrijkskunde-onderwijs en de levensbeschouwelijke vakken.

Tijdens de reis houdt de groep een reisblog bij. Dit is te vinden op: expeditie.jrl.nl.


Jop en Tom zeggen prrrrrt

Bert, een vriend van mij, ging afgelopen maand op vakantie. Hij zou twee weken wegblijven, of ik in die tijd zijn cavia's Jop en Tom wilde verzorgen. 'Tuurlijk', antwoordde ik hem stoer. Ik heb geen ervaring met cavia's, maar Bert verzekerde me dat het simpel is. "Elke dag schoon hooi en water en als de brokjes op zijn, vul je dat bij. En af en toe wat groenvoer, dat vinden ze lekker." Dat moet zelfs mij lukken.
Laat ik dan toch maar mijn kennis over Jop en Tom vergroten. En gelukkig: Lange leve caviaminnend Nederland dat ze al mijn vragen online al beantwoord hebben. Ik vind bijvoorbeeld: "cavia's zijn gezellige knaagdieren die goed tam te maken zijn. Ze zijn makkelijk te verzorgen en te knuffelen." Nou, dat klinkt best leuk! Wikipedia leerde mij dat ze in bepaalde Zuid-Amerikaanse landen als voedseldier worden gefokt. Tsss, rare jongens, die Zuid-Amerikanen.
Bert vertrok naar Eindhoven Airport en ik ga gelijk maar even op bezoek bij Jop en Tom. Als ik binnen kom, schieten ze hun huisjes in. "Hallo, caviaatjes, hier ben ik dan. Jullie lieve ome Rooie Rico." Ze zeggen niets terug. Ik besluit mijn stem nog wat zachtaardiger te laten klinken. "Hallo beessemepeessies", hoor ik mezelf zeggen, "Hebben jullie al een beetje hongerdebonger?" Geen reactie. Hmmm. Ik besluit het met fluiten te proberen. Wij hadden vroeger honden en katten en die reageerden ook op fluiten. Na mijn eerste toon hoor ik een knorrend 'prrrrrrrrrrt' uit beide hokken komen. Nou, ze zijn in elk geval niet dood. Het geluidje klinkt wel gezellig, dus ik ga wat harder fluiten. Het prrrrrrrrrt gaat over in een soort klapperend geluid. Da's maf. Ik fluit nog wat en het klapperen begint weer. Toch eens even snel opzoeken wat ze me willen zeggen. 'Brommend geluid – de cavia is geïrriteerd door het geluid wat hij hoort. Klappertanden – de cavia is boos en geïrriteerd'. Nou lekker dan. Ik zit de aankomende twee weken opgescheept met twee boze, geïrriteerde cavia's. Niks nie gezellig!
Maar het is lekker lenteweer dus misschien worden ze wel vrolijker als ze in hun buitenhok spelen. Ik open hun kooi en pak de huisjes op zodat ze volledig in mijn zicht verschijnen. Zo gauw mijn hand de kooi in komt schieten ze weg. Echt veel zin in het zonnetje lijken ze niet te hebben. Maar ik geef niet op en met twee handen weet ik er een (ik denk Jop) in z'n lurven te grijpen. Een luid gepiep alsof ik hem naar de slachtbank breng. Maar ik zet door. Hup, de frisse lucht in jij. Ook Tom wordt panisch als ik hem te pakken krijg. Buiten aangekomen met Tom blijkt Jop niet van de plaats geweken waar ik hem neer had gezet. Als ik Caviaas zou spreken denk ik dat de woorden die hij nu uitsprak waren: help… help… help…
Ik word aangestaard door twee paar grote, angstige ogen. De staarwedstrijd duurt nog vijftien minuten voort. Dan geef ik het op. Ik besluit het gezellige caviahoofdstuk maar af te sluiten en gooi ze weer in hun binnenkooi met wat hooi en brokken. Wat een saaie beesten.
Ik kijk nog even online of ik niet een geheime caviaboodschap gemist heb. Een pagina leert me dat cavia's smaken naar konijn of donker kippenvlees. Ik bedenk me dat ik nog helemaal geen boodschappen voor het avondeten gehaald heb… Even schiet het door mijn gedachten, heel even… maar dan vertrek ik toch maar gewoon naar de supermarkt voor een blinde vink en wat krieltjes.

Piet Smolders

Foto: Cock Stam

Wie kent hem niet? Piet Smolders is een van Nederlands bekendste ruimtevaartdeskundigen en sterrenkundigen. Hij schreef meer dan vijftig boeken en duizenden artikelen over het onderwerp en verscheen regelmatig in programma's van de KRO, TROS en Teleac. Hij stond vijftien jaar lang aan het hoofd van het Planetarium van Artis en in 2007 is zelfs een planetoïde naar hem vernoemd. Hoe is het nu met hem?

Piet groeide op aan de rand van Eindhoven in een gehuchtje van drie boerderijtjes, waar bijna heel zijn directe familie woonde. De boerenzoon kreeg van zijn ouders meer mee dan interesse voor het boerenleven. Zij moeder Oda leerde hem de passie voor taal. Zij schreef voor haar vriendinnen de liefdesbrieven aan hun vrijers en ging later ook schrijven voor De Jeugdhof, de jeugdrubriek van de lokale krant. De vader van Piet, Willem, was van de technische kant. Hij bouwde voor Piet en de andere kinderen drie flinke trapauto's, een ervan was zelfs een gesloten DAF vrachtwagen. Die combinatie van taal en techniek zou de jonge Piet later nog goed van pas komen.

In de jaren 50 werd ruimtevaart zeer populair. De eerste schreden werden gezet richting de ontwikkelingen van raketten die de mens buiten de atmosfeer van de eigen planeet konden brengen. Ook Piet raakte daar al snel door gefascineerd en ging op zoek naar informatie over dit onderwerp. In 1958 schreef hij, op 17-jarige leeftijd, een artikel voor de krant waarin hij uitlegde hoe een satelliet in een baan om de aarde bleef zonder naar beneden te vallen.

Voor de meeste leeftijdsgenoten was de interesse iets van een tijdelijke aard, maar Piet bleef zich er verder in verdiepen door het lezen van artikelen en boeken. Naar aanleiding van een van de boeken van Professor Oswald Thomas besloot hij een brief naar de schrijver te sturen met aanvullende vragen en tot zijn verbazing kreeg hij een ellenlange brief terug. Het was het begin van een jarenlange correspondentie die door zou gaan tot de dood van de Weense astronoom in 1963.

In dienst raakte Piet gewond aan zijn rug, waardoor hij niet mee kon met de missie naar Nieuw Guinea. Misschien was het wel de voorzienigheid, want daardoor werd hij overgeplaatst naar de Militaire Inlichtingen Dienst, waar hij Russisch leerde. Die talenkennis zou hem later goed van pas komen. Nadat hij met de rang van luitenant was afgezwaaid, ging Piet aan de slag op de redactie van het Eindhovens Dagblad. In eerste instantie op de algemene redactie, maar al snel was hij de aangewezen persoon om de wetenschappelijke artikelen te schrijven. In zijn vrije tijd schreef hij ook voor een aantal andere kranten, wat hem op een gegeven moment door zijn baas verboden werd. Via een omweg kwam hij uiteindelijk terecht bij de DAF, op de redactie van de DAFbode, het maandblad voor het personeel.

Door brieven te schrijven kreeg hij steeds meer contacten met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, en zo kreeg hij ook veel van de plannen te zien voor de Apollo-missies naar de maan. Piet besloot om daarover een boek te schrijven: 'Amerikanen op de maan'. Het boek was eigenlijk al zo goed als klaar toen de elfde Apollo-missie in 1969 op de maan landde, en lag in de winkels drie dagen nadat de astronauten terug op aarde waren. Als eerste wetenschappelijk onderbouwd maar populair geschreven boek over de missie, was het begrijpelijk een enorm succes. Al gauw werd Piet een graag geziene gast op televisie en radio als het over ruimtevaart ging.

Hoewel Piet bij de Amerikanen gemakkelijk aan informatie kon komen, was dat aan de andere kant van het ijzeren gordijn natuurlijk een stuk moeilijker. In 1965 maakte hij zijn eerste reis naar Moskou, maar kreeg nauwelijks een voet aan de grond. Toch bleef hij brieven schrijven en vragen stellen. Nadat zijn eerste boek uitgekomen was, ging het wat makkelijker. Natuurlijk hadden de Russen het boek ook gelezen en omdat Piet schreef zonder enige ideologische kant te kiezen, wilden ze nu wel met hem praten. Hoewel ze de race naar de maan hadden verloren, hadden de Sovjet-wetenschappers toch vele doorbraken gerealiseerd die ze met het westers publiek wilden delen. Het resultaat, Piets tweede boek 'Russen in de ruimte', was net als zijn eerste boek een internationale hit.

Door de jaren heen heeft Piet zijn kennis en bekendheid verder uitgebreid. Hij presenteerde voor de NOS de eerste ruimtevlucht van Wubbo Ockels in 1985 en leerde vele astronauten en kosmonauten persoonlijk kennen, evenals de wetenschappers die hun werk mogelijk maakten. Grootheden als Aleksej Leonov, de eerste ruimtewandelaar, beschouwt hij als goede vrienden en toen André Kuipers rondvloog in het ISS en zijn eerste telefoontje mocht plegen, belde hij naar Piet om hem vanuit een baan om de aarde een fijne verjaardag te wensen. Tussen 1988 en 2002 was hij directeur van het Planetarium in Artis en later, toen de Europese ruimtevaart in opmars was, stond hij samen met twee anderen aan de wieg van Space Expo in Noordwijk. In 2007 besloot de Internationale Astronomische Unie zelfs om een planetoïde naar hem te vernoemen.

Naast zijn werk als schrijver is Piet ook schilder. Zo heeft hij op verzoek van zijn vrouw Ljoedmila een reproductie gemaakt van het beroemde schilderij Binnenplaats in Moskou van de Russische schilder Vasili Polenov. Maar hij houdt het niet bij het naschilderen van anderen, hij produceert en verkoopt ook veel van zijn eigen werk. Zijn ruimtelandschappen lijken wel uit het leven gegrepen en zijn portretten van bekende ruimtevaarders hangen bij veel van hun onderwerpen aan de muur. Een van zijn schilderijen, samen met zijn vrouw Ljoedmila gemaaakt, is zelfs met André Kuipers de ruimte in geweest.

Inmiddels is de 75-jarige Piet wat rustiger gaan leven, maar met pensioen is hij absoluut nog niet. Hoewel hij nog maar heel af en toe op televisie is, schrijft hij nog steeds columns en artikelen voor de Telegraaf, het Technisch Weekblad en Eos magazine. Ook heeft hij meer dan zestig van de bekende populair-educatieve AO-boekjes op zijn naam staan. En hij is nog absoluut niet van plan om te stoppen. Samen met zijn vrouw wil hij de komende tijd onze eigen planeet gaan verkennen per camper. Schrijven en schilderen kun je immers overal.

Mijn Mooi Boxtel: Beppie Verberne

Foto: Beppie Verberne

Mijn mooiste foto van mijn mooiste plekje van Boxtel: de Heilig Hartkerk. De foto is gemaakt in december 2014, één week voordat de kerk voor de laatste keer werd gebruikt voor de eredienst. De kerk is tijdelijk in gebruik geweest voor Jesus Christ in Concert en hopelijk krijgt deze in de toekomst een mooie, nieuwe functie. Jarenlang liep ik er vier keer per dag langs om de kinderen naar school te brengen en ze er op te halen, en nog steeds passeer ik de kerk meerdere keren per week. Iedere keer weer kijk je even hoe laat het is en dwaalt mijn blik over het gebouw dat voor mij helemaal bij 'mijn Boxtel' hoort.

Doordat de foto is genomen door de kale takken van een treurwilg heen, lijkt de kerk te stralen in een gouden glans en daarom is dit mijn mooiste foto van mijn mooiste plekje van Boxtel.


Boxtel - Het Museum Boxtel (MUBO) is dit jaar gestart met een reeks van zeven thema-rondleidingen over de geschiedenis van Boxtel. De derde thema-rondleiding, over de cultuur en godsdienst in Boxtel, vindt zondag 24 april plaats. De lezing met rondleiding wordt verzorgd door historicus Willem Wittenberg samen met Ben Ophof, die als VVV-gids in de zomermaanden ook historische wandelingen door Boxtel verzorgt.

Het thema van de derde lezing is het geestelijk leven in Boxtel met de nadruk op godsdienst en geloof en de invloed daarvan op het dagelijks leven van de Boxtelse bevolking. Boxtel heeft veel kloosters gehad, er staat een monumentale Sint-Petrusbasiliek en men kent in Boxtel de eeuwenoude traditie van het Heilig Bloedwonder. Pelgrims bezochten in groten getale het dorp. Veel hiervan is verloren gegaan, maar er zijn nog genoeg sporen te vinden, waarover in de lezing veel wordt verteld.

Ter introductie is er een presentatie met beelden in de publieksruimte van het MUBO. Na een korte pauze worden de deelnemers meegenomen op zaal om daar te zien en te beleven wat de vaste collectie van het museum daarover te bieden heeft. Op deze manier gaan de deelnemers gerichter kijken naar de objecten en attributen die er over het thema te vinden zijn. Beide gidsen zullen meelopen en waar nodig een toelichting geven en vragen beantwoorden.

Er staan dit jaar nog vier andere thema-lezingen met rondleiding op het programma:

25 september: 'Werken in Boxtel', waarmee verdiende men de kost in Boxtel?

30 oktober: 'Leren en leven in Boxtel', Hoe ontwikkelde men zich in Boxtel?

27 november: 'Mensen en verhalen uit Boxtel', welke personen hadden welke invloed?

18 december: 'De omgeving van Boxtel', wat betekende de omstreken voor Boxtel?

De derde lezing met rondleiding op zondag 24 april begint om 11.15 uur. De presentatie met beelden duurt ongeveer 45 minuten. Na een korte pauze start het bezoek op zaal met toelichting van beide gidsen. Bij aankomst, in de pauze en na afloop is koffie en thee verkrijgbaar. De entreeprijs bedraagt 3,50 euro. Aanmelden kan via info@muboboxtel.nl of via 06-16041898.


11 / 16

Lieve lezers,

Ik schrijf dit stukske na een flink aantal speciaalpilskes tijdens één van Boxtels mooiste evenementen: de Bierbanjerij. Vergeef me dus als d'r wa spelfouten insluipen. Ik kan nie himmol mir recht kijken.

Terwijl ik met één oog open zojuist richting huis stiefelde na een speciaalbier of 9, had ik tijd over om m'n leven wat te overdenken. De dingen die belangrijk zijn. De dingen die ertoe doen. De dingen die je, na een vol en prachtig leven, bestempelt als de kernwaarden van het leven. En toen kwam ik er achter dat er één ding is dat altijd een schaduw heeft geworpen op mijn leven. Eén radertje in het geheel dat niet meedraaide. Eén ding dat me heeft dwarsgezeten in mijn ontwikkeling: en dat zijn de verplichte gesprekjes in kledingzaken.

De moeder aller frustraties voor mij is de sociale onhandigheid waarmee medewerkers van een kledingzaak gesprekjes aanknopen met mij. Deze gruwels van mensen presteren het om de vraag 'Zoekt u iets specifieks?' zo ongemakkelijk mogelijk te stellen. Met een ongemakkelijke stilte ervoor én erna. In een verder lege kledingzaak. Het is werkelijk SUPER ongemakkelijk om in je eentje door een kledingrek te kijken terwijl er iemand toekijkt en vraagt wat je dit weekend gaat doen. Ik. Wil. Gewoon. Rondkijken. Zonder dat je me bekijkt. Hoe moeilijk is het?!

Sommige winkels in Boxtel - ik noem geen namen - presteren het om dit onaangename, maar blijkbaar hoognodige gesprekje door de deur van het pashokje heen te doen. DOOR HET PASHOKJE HEEN MENSEN! Dit is mijn definitie van de hel. Sta je daar, eindelijk verlost van de kledingzaakmedewerker die zijn sociale ongemak op je projecteert. Terwijl je je trui half over je hoofd hebt, hoor je dóór het pashokje heen de volgende zin: 'En, hoe zit 'ie?'.

Wat een nachtmerrie. De kledingzaakmedewerker staat aan de andere kant van het hokje, je op te wachten. Je wéét dat je, als je het hokje uitkomt, meteen ongevraagd de beoordeling krijgt. Als dat al niet erg genoeg is, moet je nu dus DOOR HET PASHOKJE HEEN gaan staan praten met dat mens. Wat zeg je in godsnaam? 'Laat me met rust ik sta iets te passen geef me de ruimte omg jezus doe normaal gek' is ook zo confronterend.

En dan. The walk of shame. Je exit uit de kledingzaak wanneer je niets gekocht hebt. Als een hert in de koplampen begeef je je zonder aankoop naar buiten. De verwijtende blik van de kledingzaakmedewerker. Ik kan er gewoon niet tegen. En dan daarna, voordat je buiten bent. Nét op de drempel van het bijna-buiten-zijn, die laatste zin: 'Niks kunnen vinden?'

Ik droom van winkels die er geen hol om geven wat je komt doen. Als ik geholpen wil worden, vraag ik wel wat. Ik wil een winkel waar de medewerkers met elkaar staan te praten in plaats van met mij. Ik wil een winkel waar medewerkers kleding vouwen en hun smoel houden.

Dus een idee: laten we alsjeblieft elkaar met rust laten in de kledingzaak? Tot je iets gevraagd wordt. Tot dan: lekker kleding vouwen.

Liefs, Bets

Foto: Heemkundekring Boxtel

Nederlands Hervormde kerk aan de Clarissenstraat in Boxtel, gebouwd in 1812.
Naar aanleiding van teruggave van de Sint-Petruskerk aan de katholieken, had Lodewijk Napoleon beslist dat er voor de protestanten een nieuwe kerk gebouwd moest worden. De kerk werd getekend door Hendrik Verhees.

PvdA/GroenLinks

Foto: PVDA/GL

Scherven
Anja van den Einden, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks: "De hele raad staat erachter. Mark mag van mij door muren, deuren en ramen gaan. Wij zullen de scherven oprapen". Dit citaat was te vinden in de Volkskrant van vrijdag 8 april in de kantlijn van het interview met burgemeester Mark Buijs.

Kleinschalige opvang
Steeds meer gemeenten oefenen druk uit op de minister om te komen tot kleinschalige opvang van vluchtelingen, met daaraan gekoppeld regionale huisvesting. Dat is beter voor de integratie van asielzoekers, en draagt enorm bij aan draagvlak in lokale gemeenschappen. Boxtel levert - met Mark Buijs als onze woordvoerder - een flinke bijdrage aan het politieke debat in Nederland, en daar zijn we vanuit de raad heel blij mee. Dit is wat wij willen: niet met mensen slepen van opvang naar opvang, maar zorgen dat mensen een plek kunnen vinden bij ons. Verbindingen leggen met school en sportvereniging, contacten met vrijwilligers. Meteen met mensen in gesprek en hen begeleiden. Vroegtijdig inventariseren van opleiding, arbeidsverleden, capaciteiten. En voldoende capaciteit bij het Bureau Nieuwkomers. Hopelijk geeft De Haag gehoor aan deze politieke druk.

Kadernota 2017
De raad heeft zojuist de kadernota 2017 vastgesteld. Daarin wordt vastgelegd wat we in 2017 willen bereiken en gaan doen. Alle punten die we als fractie hebben voorgesteld, vinden we erin terug. Invoering van PMD: naast plastic ook metaal en drankkartons in de plastic zak; maak afvalscheiding bij de hoogbouw mogelijk; geef een versnelling aan het programma Boxtel Energieneutraal 2040; leg verbinding tussen Greentech en onze inwoners, en laat economische spin-off zien; leg in ons centrum een zichtbare verbinding met de ons omringende natuur; een actieve grondpolitiek voor starters en sociale woningbouw; verbinding onderwijs en bedrijven en overheid, ook in Boxtel; burgerparticipatie bevorderen. We gaan in juni en daarna zorgvuldig toezien op de begroting en de financiering van alle ambities.

Fiets
Op ons voorstel heeft de raad besloten het programma Boxtel Bicycle opnieuw te bekijken: de stand van zaken opnemen, en op basis daarvan een nieuwe uitvoeringsagenda vaststellen voor de komende jaren.

Subsidies
Op ons voorstel komt er (eindelijk) een kadernota subsidiebeleid: een nieuw subsidiebeleid per 1 januari 2017. En wordt er daarin extra aandacht gegeven aan jongeren. Jongeren vormen immers een kwetsbare groep.

De Kleine Aarde
Het voorstel van het college betreffende De Kleine Aarde in zee te gaan met Het Collectief gaan we op 19 april ondersteunen. Maar we willen tegelijk dat er samenwerking wordt aangegaan met de Burgers voor De Kleine Aarde. Om twee redenen. De 'technische' duurzaamheid wordt verbonden met de inwoners van Boxtel. Ten tweede: de Burgers voegen het programma 'natuur' toe. Zie www.pvdagroenlinksboxtel.nl

INbox

Foto: Maria van den Hoven

Grondstoffen
Op 10 mei is er een beeldvormende bijeenkomst op het gemeentehuis over het grondstoffenbeleid. Zo heet uw afval tegenwoordig. Grondstof. Want als u papier, plastic, glas en groenafval apart houdt en niet in de grijze kliko stopt, is het een grondstof en kan het worden hergebruikt.

INbox vind het belangrijk dat het afval gescheiden wordt omdat het beter is voor het milieu, maar ook omdat het beter is voor uw portemonnee. Hoe werkt het ook alweer ? U betaalt een vast bedrag waar u geen invloed op heeft. Maar voor iedere lediging van de grote grijze 240 liter container betaalt u 6,29 euro. Als u al die grondstoffen apart aanbiedt, is uw grijze kliko hoogstwaarschijnlijk in veertien dagen niet vol. En: hoe minder vaak hij geleegd wordt, hoe minder u hoeft te betalen.

Er zijn mensen die iedere veertien dagen de grijze kliko op straat zetten, terwijl hij niet vol is. En er zijn mensen die iedere veertien dagen een volle kliko op straat zetten, maar daar zit dan ook alles in. Papier, plastic, glas, enzovoorts.

We hebben namelijk navraag gedaan bij de gemeente. Er zijn maar liefst 400 huishoudens die een kliko hebben van 240 liter en deze iedere 14 dagen aanbieden om te ledigen. Bij mensen met een kliko van 180 liter zijn er dat maar 40. Wij gaan bij de gemeente vragen een test te doen om te kijken of al die kliko's inderdaad vol zitten. En zo niet; of de gemeente genegen is de betrokken aanbieders hierop te wijzen of aan te spreken. Immers: beduidend minder kliko's aanbieden, kan ook leiden tot minder vaak een route rijden met alle positieve milieu-effecten van dien.

Binnen de Gemeenteraad is de ambitie uitgesproken om in 2020 per bewoner maximaal 100 kilo restafval in te zamelen. Maar het gaat nog verder. De Raad heeft ook de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2030 te realiseren dat dit nog slechts 5 kilo is. Om alvast een kleine stap in die richting te doen, wordt er binnenkort een proef gedaan om plastic, metaal en drankkartons gezamenlijk in te zamelen.

Dit is allemaal nogal een ambitie. Dus zijn wij nu vooral benieuwd naar de reden waarom al die kliko's iedere 14 dagen op straat staan. Weten mensen niet dat je per lediging betaalt of wordt dit niet als een probleem gezien ? Hebben mensen vanwege plaatsgebrek niet de mogelijkheid om afval te scheiden? Of, misschien wel het belangrijkste, zien mensen er het nut niet van in?

Tijdens de behandeling van de kadernota hebben we erop aangedrongen hierover beter en meer te communiceren en mogelijk samen met u naar oplossingen te zoeken of acties te organiseren
Ook de hoogbouw moet zeker mee kunnen doen aan de grondstoffenscheiding.
Wij zijn benieuwd of u nog ideeën of voorstellen heeft om ervoor te zorgen dat we nog beter grondstoffen kunnen scheiden en minder vaak de grijze kliko op straat zetten.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
15-04 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
15-04 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
16-04 Selissenwal; alles binnen de straten Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg
16-04 Den Berg

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak        

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Klaagzangers zoeken versterking voor Heilig Bloedprocessie

Boxtel - Op zondag 22 mei trekt de Heilig Bloedprocessie weer door de straten van Boxtel. De Klaagzangersgroep is opnieuw op zoek naar versterking. De loopgroep zingt tijdens de processie een aantal keren 'Libera Me' van Orlando di Lasso, een stuk voor vier mannenstemmen.

Met name voor de bezetting van de twee tenorstemmen doet Wil van den Broek namens de Klaagzangers een dringende oproep aan de leden en oud-leden van de diverse Boxtelse koren, maar ook aan andere mannen met hoge zangstem óf dames met lage zangstem, om zich aan te melden voor de groep.

Op zondag 22 mei verzamelen de klaagzangers om 14.00 uur op de St. Petrusschool aan de Burgakker in Boxtel, voor het omkleden en repeteren. De Klaagzangers wordt verzocht om zwarte sokken en schoenen te dragen en ervoor te zorgen dat eigen kleding niet boven het Klaagzangerstenue uit komt. De processie begint om 15.00 uur.

Dames en heren die de klaagzangersgroep willen komen versterken kunnen een e-mail sturen naar klaagzangers@ziggo.nl en krijgen per omgaande de partituur in hun mailbox. Telefonisch aanmelden kan ook, via het telefoonnummer 06-13553327.


Bekendmakingen week 15

Aangevraagde omgevingsvergunning
Baandervrouwenlaan 241 plaatsen nieuw informatiebord
Bosscheweg 80 uitbreiden Oertijdmuseum De Groene Poort
Clarissenstraat 29 vernieuwen 2 raamkozijnen in zijgevel woning
Esschebaan 2a plaatsen carport
De Papiermaker 19 rooien: 1 boom achter de berging
Populierenlaan 25 in Liempde bouw erker aan rechterzijgevel woning
Raadhuisplein 4 verbouwen van pand en vernieuwen kap
Schuttershof 14 wijzigen erker aan voorzijde woning
De Wilgen 13 rooien: 18 dennenbomen uit achtererf

Verlenging beslistermijn met zes weken voor aangevraagde omgevingsvergunning
Boxtelseweg 64 starten activiteit in woongedeelte in de vorm van jeu de boules, opladen elektrische fietsen en serveren van een hapje en een drankje

Verleende omgevingsvergunningen
Baandervrouwenlaan 263 bouw woning en rooien: 1 spar en 1 eik uit voorerf en 2 eiken uit achtererf
Hogenbergseweg 43 en 45 rooien: 8 eiken uit achtererf van beide woningen
Huygensstraat 77 uitbreiden woning
Schietberg 15 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Staarten 6-04 wijzigen van motorzaak
Toestemming voor maken / verplaatsen uitweg
Baandervrouwenlaan 263 maken/verplaatsen uitweg

Meer informatie

Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

Sterke EK-start Karssemakers in Denemarken

Slagelse - De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers heeft tijdens de eerste wedstrijd om het Europees kampioenschap 85cc in het Deense Slagelse een sterk begin gemaakt. De 11-jarige rijder wist in de manches als zesde en vijfde te finishen, wat hem een zesde plaats in het dagklassement opleverde.

Een knappe prestatie van de crosser van het Beursfoon Rockstar KTM Team, die vorig jaar nog uitkwam in het EK 65cc.

Op vrijdagavond vloog Kay richting Denemarken waar het team een dag eerder al gearriveerd was. De zaterdag stond allereerst in het teken van de vrije training en daarna de pre-kwalificatie. Met een tijd van 1.59.375 zette hij de snelste tijd op de klok. Vol goede moed keek Kay uit naar de kwalificatieheat, waarin hij als derde eindigde. Met dit resultaat verzekerde hij zich van een goede startplaats in de manches op zondag.

Op zondag viel om 12.30 uur het starthek van de eerste manche. Kay reageerde goed en dook op een tweede plaats door de eerste bocht. Gedurende de eerste ronde werd hij echter terugverwezen naar een derde plaats, maar wist die ijzersterk vast te houden. Ondanks dat de vierde, vijfde en zesde man de druk opvoerden in het achterwiel van Kay bleef hij erg geconcentreerd rijden. Aan het einde van de wedstrijd kreeg de Boxtelaar het toch wat zwaarder. In de laatste ronde maakte hij ook nog een klein foutje, wat erin resulteerde dat hij als zesde over de finish kwam. Even was de coureur wat teleurgesteld, maar met goede moed ging hij de tweede manche in.

Ook bij de start daarvan was de reactie van Kay goed. Op een tweede plaats begon hij aan de wedstrijd en wist dit één ronde vast te houden. In de tweede ronde maakte hij een foutje waardoor hij terugviel naar een zevende plaats. De Boxtelse crosser bleef daarna sterk rijden en wist zich gedurende de heat op te werken. Kay werkte een gecontroleerde wedstrijd af en kwam zeer tevreden als vijfde over de finish.

Daarmee eindigde hij op een zesde plaats in het dagklassement. Met dit resultaat begint Kay ijzersterk aan het EK 85cc waarbij de meeste jongens toch zo'n twee jaar ouder zijn. De volgende wedstrijd is volgend weekend in het Slowaakse Senkvice.

Hangende kopjes bij volleyballers van Blox

Boxtel - Voor de volleyballers van het Boxtelse VC Blox stond zondag een uitwedstrijd gepland in Gemert tegen Were-Di. Die eindigde in een onbevredigende 3-1 nederlaag.

De Boxtelaren, die de afgelopen duels nog uitstekende resultaten hadden behaald, begonnen mager. De passes waren niet zuiver, waardoor in de beginfase het spel niet op gang kwam. Omdat het wel gelijk op bleef gaan, probeerde Blox alsnog in het spel te komen. De eerste set ging niettemin verloren met 25-22, maar er was wel een goede start gemaakt voor de tweede set.

Daarin werden de passes wat ruimer gespeeld, waardoor er meer mogelijkheden waren. Maar de aanval kwam er desondanks niet sterk uit. Blox liet hierdoor veel punten liggen en was vooral bezig met het verdedigen van de ballen van Were-Di. De tweede set verloren de gasten ook, met 25-23. Er moest echt iets gaan gebeuren, want de spelers waren vooral van zichzelf aan het verliezen.

De derde set verliep erg rommelig en er zat geen pit meer in het team. Aan Boxtelse zijde gingen de kopjes steeds meer hangen waardoor de felheid wegkwijnde. Verdedigend stond het nog aardig, maar de aanval kwam er nog steeds moeizaam uit: 25-19 verlies, en daarmee ook een verloren wedstrijd.

Hierdoor resteerde er nog één set. Zouden de Boxtelaren dan toch nog een puntje meenemen naar huis? Blox kwam terug in het spel. Dat liep in de beginfase constant gelijk op. Joep van de Broek stond goed te spelen, zowel passend als aanvallend. Hij was ook de beste speler aan de kant van Blox. Uiteindelijk wist zijn ploeg een paar punten voorsprong te pakken en deze set uit het vuur te slepen, met 17-25.

De eindstand was dus 3-1 in het nadeel van Blox. Teleurstelling was er daarom bij de heren naar afloop van de wedstrijd. Ze hebben nu nog twee duels voor de boeg, waarvan één op zaterdag 16 april in de eigen sporthal De Braken tegen VCE/PSV om 14.30 uur. Supporters zijn welkom.

Meisjes A1 Blox houden zicht op volleybaltitel

Foto: Blox

Boxtel - Het Meisjes A1-team van de Boxtelse volleybalclub Blox heeft deze competitieronde acht van de negen wedstrijden gewonnen. Door deze uitstekende reeks doet het nog volop mee in de strijd om het kampioenschap.

Afgelopen weekend werd afgereisd naar Oirschot. Tegenstander VC Verrekijker had twee weken geleden knap partij gegeven tegen mede kampioenskandidaat Dunamis in Tilburg. Blox had echter een overwinning nodig om mee te kunnen blijven doen om de titel.

De eerste set was een spel van uitersten. Goede servicebeurten en mooie aanvallen werden afgewisseld met te veel persoonlijke fouten. Blox hield wel constant een voorsprong, maar wist deze niet uit te bouwen naar een comfortabele voorsprong. Toch was er setwinst met 25-22.

In het tweede bedrijf vonden de Boxtelsen de rust waardoor er veel minder persoonlijke fouten voorkwamen. Blox bouwde een servicedruk op waar de tegenstandsters geen antwoord op hadden. Er werd afwisselend hard en geplaatst geserveerd, waarbij alle speelsters van zich deden spreken. De passing kwam op gang waardoor set-upper Bente bruikbare ballen kreeg om mooie aanvallen op te zetten. Deze werden perfect afgemaakt door de buitenaanvallers Hannah en Juliette. Ook de midspeelsters Elke en Iris lieten scores aantekenen, de ene keer met geplaatste ballen en dan weer met harde scherpe ballen. Deze set werd met 25-13 binnen gehaald.

De derde set gaf eenzelfde beeld te zien. De meiden bleven servicedruk zetten en de smashes gingen steeds beter. Ook deze set probeerde de coach van VC Verrekijker, na een uitstekende servicereeks van Hannah, het tij te keren via het aanvragen van een time-out. Blox werd hierdoor echter totaal niet afgeleid. De set werd wederom binnengehaald met 25-13. In de laatste set werd de thuisploeg overklast met 25-8!

Komende zaterdag is een belangrijke wedstrijd voor de meiden van Blox. Ze spelen dan om 12.30 uur in sporthal De Braken tegen Dunamis. Bij een winst van tenminste 3-1 behouden ze de kans op het kampioenschap, waarbij ze helaas wel afhankelijk zijn van de derde kampioenskandidaat Hilver. Die moet dan de komende wedstrijden nog vier sets morsen.

Tweetal blijft opgeslagen bij opeisen van BRTC-titels

Boxtel - In de Meerkampen van de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) zijn in de eerste en vierde klasse de winnaars ongeslagen gebleven.

Ronald van Dael van Taverbo/SABO 1 won ook zijn laatste drie partijen, waarvan de laatste partij tegen Daan de Koning van Taverbo 3 een echte finalewedstrijd was. Van Dael won die in vier games en eiste hiermee de titel van de eerste klasse op. Ad van Weert werd tweede en De Koning moest genoegen nemen met de derde plaats.

Henk van de Laak van De Firma Fotografie bleef in de vierde klasse ook ongeslagen. In de partij tegen Erik van der Schoot van Grand Café Rembrandt, die ook nog niet had verloren, ging het er zeer spannend aan toe. Erik nam een 2-1 voorsprong in games maar Henk vocht zich terug en won in vijf games. Van der Schoot werd verdiend tweede en Paul Kuijs van team Bat Boys legde beslag op een goede derde plaats.

In de tweede klasse werd Peter de Rooij van Taverbo 4 de toch nog onverwachte winnaar. Hij was tot de laatste partij afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen Henk IJsseldijk van Taverbo 3 en Lothar Groth van Taverbo 2. IJsseldijk was daarin de sterkste. Omdat De Rooij verder geen misstappen maakte werd hij met één verliespunt toch nog winnaar.

De meeste spanning zat in de derde klasse want na afloop van alle partijen waren er drie spelers met vier gewonnen partijen. Mari van Dijk van Taverbo 2, Ad de Man van De Dommel en Mari Karssemakers van Bat Boys waren allen kandidaat voor de titel. Omdat alle partijen onderling in vier games beslist werden, moesten de behaalde punten in de onderlinge partijen uitkomst bieden. Dit viel in het voordeel van Van Dijk uit. Hij scoorde in totaal 83 gamepunten, terwijl De Man bleef steken op 77 en Karssemakers op 76 punten.

Voetballers Boxtel C1 ongeslagen kampioen

Van Links naar Rechts : Luc van Weert - Shiva Nagesar- Kaja van Rooy - Bart van de Pas - Dennis van Breugel - Owen Kemps - Tyron Willems - Lars van Hamond - Bart Rutten - Sander van Casteren - Vishwa Nagesar - Brian van de Langenberg - Ferdi van Blerck - Jeremy Hehanussa. Foto: Lilian van Breugel

Boxtel - Met prachtige cijfers - zestig punten uit twintig wedstrijden - werd afgelopen zaterdag de C1 van RKSV Boxtel ongeslagen kampioen. De voetballers wisten in al die wedstrijden maar liefst 135 doelpunten te scoren, terwijl zij er slechts 13 tegen kregen. Ook zaterdag toonden zij hun grote klasse met een 8-1 overwinning op RKDSV C1.

De tegenstander kwam nog met 0-1 voor te staan, wat al snel werd afgestraft met uiteindelijk acht doelpunten van de Boxtelse ploeg. Een prachtige prestatie in dit 75-jarige jubileumjaar van de club.

De jongens van C1 resten nu nog twee competitiewedstrijden, die ze uiteraard ook winnend willen afsluiten. Ook zijn de jonge voetbaltalenten nog in de race voor de dubbel; zaterdag 14 mei spelen ze thuis op sportpark Munsel de halve finale van de KNVB-beker. De aftrap is om 13.00 uur, om 14.30 uur gevolgd door de A1, die dan zijn halve finale van de KNVB-beker speelt. Enthousiaste supporters zijn van harte welkom hierbij.

Bridge Bridgecub Rembrandt, 5 april A-lijn 1. J. Koppen & N. Maas 63,33% 2. H. Maas & L. Weitmann-Verbong 60,42% 2. F. Daniëls & J. Schüller 60,42% B-lijn 1. A. van Zuidam-van Haren & A. van Gorp 61,18% 2. T. Mengels & A. Sennef 58,19% 3. J. Balk & S. van de Vries 57,29% Bridgeclub Boxtel, 5 april A-lijn 1. A. Bosveld & H. Schilder 62,15% 1. N. van der Pol & J. de Wolf 62,15% 3. H. Peeters & R. van Stuivenberg-Munnichs 61,81% B-lijn 1. G. van de Horst-Thomas & J. Arts 57,44% 2. W. de Langen-IJpelaar & T. Heidelberg 57,14% 3. T. van der Horst-Clercx & I. Peeters-Kaanders 55,36% C-lijn 1. A. Eggenhuizen & W. Maas 65,63% 2. L. Brusselaars & A. van Erp 64,06% 3. A. van de Heijden & T. van Leusden 50,00% Bridgeclub Boxtel, 6 april A-lijn 1. B. van Asveldt & R. van Weert 58,85% 2. H. van Esch & P. van de Ven 55,73% 3. H. Schalkwijk & F. Sedee 52,60% B-lijn 1. M. van Weert & A. Tops 60,42% 2. B. van den Biggelaar & B. von Geusau 59,50% 3. C. van Grinsven & T. van de Sande 58,00% Bridgeclub Boxtel, 7 april A-lijn 1. J. Peerlings & R. van Stuivenberg-Munnichs 57,83% 2. W. de Langen-IJpelaar & Y. Visser 56,79% 3. T. Hoppenbrouwers-vd Velden & G. Wagenaars-Vera 56,76% B-lijn 1. T. Walbeek & R. van Wersch 65,56% 2. T. van Alphen & S. van Alphen-vd Ven 64,96% 3. M. Klaassen-Barel & A. van der Sangen-van der Laar 61,38% Bridgeclub Revanche, 5 april A-lijn 1. R. Dankers & F. Sedee 61,90% 2. C. Pastoor & L. Frankevijle 58,93% 3. S. Tempels & J. Sweere 58,63% B-lijn 1. J. van den Bouwhuijsen & J. Vos 67,08% 2. A. van Ewijk & G. van Heertum 58,90% 3. Jeanette & Cees Smolders 54,92% Bridgeclub Revanche, 7 april A-lijn 1. H. van Esch & P. van de Ven 63,33% 2. B. Hermkens & H. Schalkwijk 60,00% 3. M. van Roosmalen & C. Tupker 56,25% Bridgeclub de Rots, 6 april A-lijn 1. F. Verhees & M. Vergouwe 58,33% 2. J. vd Biggelaar & J. Koppen 55,55% 3. Truus & Henk IJsseldijk 55,20% Bridgeclub Liempde, 7 april A-lijn 1. Dhr. van de Schans & Dhr. van de teen 59,38% 2. Mw. van de Laar & Mw. van Oirschot 56,25% 3. Echtpaar van Acht 54,86% B-lijn 1. Mw. van Arle & Mw. van de Heuvel 55,95% 2. Dhr. van Vugt & Dhr. Verdonk 55,06% 3. Mw. van Kollenburg & Mw. Kusters 57,74% C-lijn 1. Echtpaar Damen 68,44% 2. Echtpaar van Schaijk 61,98% 3. Echtpaar van de Heijden 59,90% Honkbal Softbal Uitslagen 9 april Ducks-Stags (sb pupillen) 10-21 Ducks-Roef! (beeball rookies) 19-22 Nuenen Lions-Ducks (beeball majors) 22-15 Ducks-Roef! (sb aspiranten) 22-9 Gryphons-Ducks (hb junioren) 0-21 10 april Tilburg-Ducks (Heren 1) 7-17 Programma 16 april Ducks-Bullfighters (beeball majors) 10.00 Boosters-Ducks (hb junioren) 11.00 Gryphons-Ducks (hb pupillen) 12.30 Ducks-Panters (hb aspiranten) 12.30 Ducks-Jek (sb aspriranten) 15.30 17 april Neptunus-Ducks (Dames 1) 10.30 Royals-Ducks (Heren 2) 10.30 Nuenen-Duck (Heren 1) 14.30 Biljart Uitslagen 't Ivoor 't Ivoor 1-De Helftheuvel (Libre) 24-29 Triangel Bar 1-'t Ivoor 2 (Libre) 27-27 De Uitdaging 1-'t Ivoor 3 (Libre) 24-25 't Ivoor 1-Ammerzoden 2 (3b-Gr.) 25-27 't Ivoor 1-BC Zuid 1 (Recr.) 33-31 't Ivoor 2-Triangel 1 (Recr.) 37-35 De Kruiskamp 3-'t Ivoor 3 (Recr.) 37-29 NAL 8-'t Ivoor 4 (3b-Kl.) 20-28 Het Groene Laken 1-'t Ivoor 5 (3b-Kl.) 27-21 D'n Bouwer 3-'t Ivoor 6 (3b-Kl.) 26-22 Uitslagen WvLiempde/Regiobank WvLiempde/Regiobank 1-De Hazelaar 1 22-26 WvLiempde/Regiobank 2-Asperia-AquaRest 23-29 Asperia-AquaRest 1-WvLiempde/Regiobank 3 30-16 Standenlijst V.O.C. de Ursulanen Bijgewerkt tot en met 9 april Naam Wed Pnt Car Beur Gem Jaap de Wolf 13 118 253 300 0,843 Mies van den Biggelaar 14 116 144 333 0,432 Jan van der Steen 13 115 260 305 0,852 Ton van Uden 12 102 137 275 0,498 Wim van Groenestijn 13 102 146 331 0,441 Harry Nooten 11 93 282 233 1,210 Joop Hooyer 11 90 156 271 0,576 Gé Neuteboom 11 89 128 276 0,464 Frits van Amelsfort 10 85 121 222 0,545 Frans Klein 9 79 120 224 0,536 Piet de Goey 11 72 113 270 0,419 Jacques Vousten 12 68 95 295 0,322 Theo Sontrop 11 62 73 265 0,275 Wim Huismans 8 48 56 203 0,276 Johan Verboom 6 28 50 156 0,321 Jan Baaijens 1 10 23 15 1,533 Dressuur Eline de Bont met Misty, klasse B -L2: 2 X 2e met 187.5 en 181 punten. 2 X 1e met 188.5 en 194.5 punten Suus van den Nieuwenhof met InterUnique Mastro's Newman, klasse D-B: 3e met 188,5 punten. Den Dungen: Kim van de Sande met Tetu HS, klasse E-L2: 2e en 3e plaats met met 189 en 181 punten. Voetbal DVG Uitslagen 9 april Pupillen Schijndel D2-DVG D1 3-1 DVG D2-Rhode D5 4-0 Neo'25-DVG D3 2-4 DVG MD1-VOW MD1 5-0 Heswijk E1-DVG E1 3-1 DVG E2-Venhorst E1g 3-1 DVG E3-Scmh E2 14-0 Blauw Geel ME1-DVG ME1 11-1 Schijndel F1-DVG 1 2-3 Erp F1-DVG F2 9-0 WEC F3-DVG F3 0-1 DVG F4-Irene F2 1-0 DVG F5-Elsendorp F1g 1-1 DVG Mini1-Zwaluw Mini3 5-8 DVG Mini2- ODC Mini 4 9-4 Junioren DVG A1-Blauw Geel A2 4-2 SSE B1-DVG B1 0-6 DVG B2-SSE B2 3-4 Boekel Sp. C1-DVG C1 1-0 Boekel Sp. C6g-DVG C2 3-2 10 april Senioren DVG 1-Eindhoven AV1 1-1 DVG 2-Lierop 2 3-1 ELI 2-DVG 3 0-3 DVG 4-VOW 2 2-1 SCMH 3-DVG 5 4-3 DVG 6-ELI 6 0-1 Boskant 5-DVG 7 3-6 DVG 8-SCMH 6 0-2 Dames Mierlo Hout 2-DVG VR1 7-1 Programma 16 april Pupillen DVG D1-Someren D2 11.45 DVG D3-GVV D2 11.45 DVG MD1-Achilles Reek MD1 11.45 DVG E1-Berghen Sp. E1 10.30 Schijndel E3-DVG E2 9.00 DVG E3-Schijndel E6g 10.30 DVG ME1-Margriet ME1 10.30 DVG F1-sv Venray F1 9.30 DVG F2-Mariahout F1g 9.30 DVG F3-Boekel Sp. F3 9.30 Marahout F3g-DVG F4 10.00 DG Mini2-Boxtel Mini2 9.30 Boxtel Mini3-DVG Mini3 10.30 Junioren Festilent A1-DVG A1 14.45 DVG A2-Zsv A3 14.30 DVG B1-ASV'33 B1 14.30 Mifano B3-DVG B2 13.00 DVG C1-Blauw Geel C2 13.00 DVG C2-Blauw Geel C9 13.00 17 april Senioren Rhode 3-DVG 2 12.00 DVG 3-Handel 2 12.00 Boskant 3-DVG 4 12.00 DVG 5-Sprata'25 7 10.30 Rhode 8-DVG 6 10.00 DVG 7-WEC 7 10.00 Handel 5-DVG 8 10.00 Dames DVG Vr1-Bruheze VR1 10.00 18 april Pupillen Ollandia D2-DVG D2 18.30 20 april Eli E1g-DVG E2 18.45 DVG F1-Mierlo Hout F1 18.45 21 april Pupillen Mierlo Hout D2-DVG D1 19.15 ODC/RKSV Boxtel Uitslagen 10 april CHC 1-Boxtel 1 0-0 ODC 1-Venhorst 1 1-2 ODC VR1-Emplina VR1 8-0 Programma 17 april Boxtel VR2-SPV VR2 12.00 Zaalvoetbal Uitslagen 9 april Feestcafé de Nozem-Team Elizabeth 2-2 Kwalitaria Strik-Gebr. Bekkers 4-7 Café 't Geveltje-Grieks rest Corfu 4-5 v. Stekelenburg-Fysio de Dommel 5-3 Hart van Boxtel-Laansma Tuinen 13-2 C.J.vd Sande-Filipe Mode/E.Maas 4-0 Uitslagen 11 april

Uitslagen
Vinyl en Tapijtwinkel-Vermeer verz        1-1
Termeer Support-Groe als Gras        3-0
Comsche Hoeve-Faes Entertainment        4-2        
v.d. Heijden milieu-v.Stekelenburg        2-2        

Programma 16 april
X2COM-Adm. Jilesen        17.00
Le Temps Perdu-Heva Autobedrijf        17.45
Fysio de Dommel-Café 't Geveltje        18.30
Pika Bikes/'t Geveltje-Laansma Tuinen        19.15
v.d. Langenberg/Fleur-Goossens Advies        20.00
Gries rest Corfu-v. Stekeleburg        20.45
Programma 18 april
Rijschool Gestel 2-Green Team        19.00
Verbeij/Hanekroot-Plen 2        19.45
Café Markzicht-H.v. Boxtel        20.30
Markzicht Boxte-Scheutjens b.v.        21.15
Celdex b.v.-F.C. Blokfit        22.00

Tafeltennis

Taverbo/SABO Jeugd

Taverbo/SABO 1-Irene 1        7-3
Taverbo/SABO 2-De Zwaantjes 1        4-6
Taverbo/SABO 3-Rally 3        4-6

Handbal

Uitslagen HCB '92 10 april
HCB '92 DS1-Achilles '95 DS2        8-8
HCB '92 DS2-HVW DS3        12-20
Habo '95 D2-HCB '92 D1        22-12

Programma HCB '92 17 april
HCB '92 D1-Manual D1        9.10
HCB '92 DB1-HCG DB1        10.10
HCB '92 DS1-SVVH DS1        18.15
20 april
Bergeijk 2 recr-HCB '92 recr        19.30

Ducks
ZeeBraLim toernooi Benjamins
Programma zaterdag 16 april
Turven: toernooi in Roermond 10.00
Benjamins: toernooi in Boxtel 9.30
Mini's: toernooi in Roosendaal 10.00
Zondag 17 april
Senioren 1: Greate Pier Leeuwarden-Ducks/Oysters (beker) 13.00

Meteen zege honkballers Ducks

Tilburg - Nadat de honkballers van het Boxtelse Ducks hun oefenseizoen succes- en hoopvol hadden afgesloten, stond zondag de eerste competitiewedstrijd op het programma. Het leverde een zege op bij Tilburg Heren 2.

Een ongecontroleerde start van de Tilburgse werper leverde de eerste honklopers en punten op voor de Boxtelse formatie. Toen de pitcher zijn controle herpakte en de slagzone wist te vinden, maakte Jeroen van Nes hier gretig gebruik van door middel van een driehonkslag, waarop twee punten werden gescoord.

Van Nes betrad vervolgens als werper de heuvel. Zijn start was overtuigend en hij liet slechts één punt toe. De slagkracht van Ducks resulteerde in de vierde inning in tweehonkslagen van Remco van Nistelrooij, Sherwin Theodora en Jan van der Wielen. De tussenstand liep op naar 6-14.
Van Nes kende afgezien van de tweede inning weinig problemen. Hij stuurde vijf mensen met drieslag rechtstreeks terug naar de dug-out en kon de wedstrijd op eigen kracht in zeven innings voltooien.

De eindstand 7-17 leverde de eerste twee punten voor Ducks op. Beste slagman was Van der Wielen met een slaggemiddelde van .750 (3 uit 4).


Kampioenstitel voor Recreanten Libre 't Ivoor

Boxtel - Bij de afdeling Recreanten Libre (dagcompetitie) van de Boxtelse biljartvereniging 't Ivoor ging deze week de vlag uit voor het eerste team. Met overmacht behaalde dit de titel met nog één speelronde te gaan.

Theo Verhagen en Peter Franken maakten dit keer het verschil met twee winstpartijen. Toon Bevers en Henk van Boxmeer behaalden samen de benodigde 13 punten voor het kampioenschap. Het tweede team boekte een verdienstelijke winst op Triangel 1. Wim Bekkers, Han de Vocht en Frans Klein waren de winnaars, Jan Meeuwis scoorde zeven punten. Het derde team leed een zware nederlaag. Slechts één partij werd gewonnen en wel door Wim van Dijk.

De voorlaatste wedstrijd tegen De Helftheuvel 1 in de klasse Libre C1 ging voor 't Ivoor verloren. Louis van der Meijden redde de eer voor dit team. Hij won zijn partij middels een slotserie van 48 caramboles.

Het tweede team speelde remise tegen Triangel Bar 1. Emanuel Coort en Ad van Os wonnen met goed spel. Leo Huijbers nam genoegen met zeven punten. Het derde team boekte een nipte overwinning. Theo van Dongen en Gerard de Beer waren hier de overtuigende winnaars.

De confrontatie bij het driebanden groot tussen 't Ivoor en BV Ammerzoden 2, de naaste concurrent, viel in het voordeel uit voor het team uit Ammerzoden. Louis van der Meijden hield het team in de race door zijn partij te winnen. Zodoende begint 't Ivoor met vijf punten voorsprong aan de laatste wedstrijd van het seizoen.

Bij de afdeling Recreanten driebanden klein boekte team 4 een mooie overwinning op de latere kampioen NAL 8: 28-20. Team 5 ging ten onder tegen plaatsgenoot Het Groene Laken 1. Jos Hoffmans won zijn partij tegen Kees Karsemakers. Bij team 6 won alleen Theo van Dongen.

Nieuw artikel

Programma LSV
Zaterdag 16 april
Avanti VE1-LSV VE1        15.30
Zondag 17 april
LSV 1-VOW 1        14.30
LSV 2-Boxtel 5        10.30
Den Dungen 8-LSV 3        12.15
LSV 4-FC Engelen        12.00
ODC VR2-LSV VR1        12.15

Uitslagen
LSV VE1-Essche Boys VE1        1-2
Nederwetten 1-LSV 1        3-1
LSV 3-CHC 4        3-0
OJC Rosmalen 12-LSV 4        1-3
LSV VR1-RKKSV VR1        8-1

Programma LBC
Zaterdag 16 april
LBC F1-FC Eindhoven F3        9.30
Nuenen E6-LBC E1        9.45
LBC D1-Marvilde D2        11.00
Unitas B4-LBC B1        14.30
Woensdag 20 april
Best Vooruit MB1-LBC MB1        19.45

Uitslagen
Nuenen F4-LBC F1        4-1
UNA D4G-LBC D1        1-3
Oirschot Vooruit E5-LBC E1        1-2
LBC B1-RPC B3        2-7
LBC MB1-SC 't Zand MB1        0-0

Meerkampen BRTC

Winnaars
1e Klasse Ronald van Dael
2e Klasse Peter de Rooij
3e Klasse Mari van Dijk
4e Klasse Henk van de Laak

Collectief van DVG verdient gelijkspel

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - In de thuiswedstrijd van DVG tegen koploper FC Eindhoven zouden de Eindhovenaren onder de indruk geweest moeten zijn. Niet vanwege het Liempdse 'stadion', maar wel vanwege de aanwezige supporters langs de lijn. In de derde thuiswedstrijd op rij stonden er voor zowel DVG als de amateurs van Eindhoven belangen op het spel. Eindhoven wil zo snel mogelijk de kampioensvlag hijsen, terwijl DVG een plaats in de nacompetitie nastreeft. Deze ingrediënten zorgden voor een spannende strijd die eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Het moet gezegd worden dat de Eindhovenaren vooral in de eerste helft het betere van het spel hadden maar er werden, over en weer, nauwelijks kansen gecreëerd. Een overstapje van Martijn Caarls om de bal te laten lopen voor keeper Sander van Eeuwijk leverde de eerste kans op voor FC Eindhoven, maar Van Eeuwijk was alert. Halverwege de eerste helft was er de eerste mogelijkheid voor DVG. Een vrije trap bereikte de mee opgekomen Caarls, maar zijn inzet werd gered door de keeper en in de rebound was het Bart de Windt die zijn inzet in de handen van de doelman zag belanden. Kort voor rust werd een Eindhovense aanval onreglementair gestuit door de DVG-defensie en de toegekende vrije trap werd subliem ingeschoten. De Liempdse keeper was kansloos op dit schot. Iedereen dacht dat dit ook de ruststand zou worden, maar DVG dacht daar anders over. Sander van de Ven kreeg de bal net buiten de '16 meter' aangespeeld en haalde verwoestend uit. Het schot werd weliswaar aangeraakt, maar ook zonder dit contact zou de Eindhovense keeper kansloos geweest zijn. Met dit doelpunt sneuvelde ook het record van de Eindhovense goalie van 752 minuten zonder doelpunt tegen. Ruststand derhalve: 1-1.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Na de rust had DVG de zaken, wederom, goed voor elkaar en kon er meerdere keren een aanval opgezet worden, zonder overigens echt gevaarlijk te worden. Het spel speelde zich vooral af op het middenveld. Een strakke voorzet van Wilco Voets belandde in de handen van de keeper en een kansje van Sander van de Ven ging over het doel. FC Eindhoven was onmachtig om kansen te creëren. Met die 1-1 stand hadden beide partijen eigenlijk wel vrede, Eindhoven wist toch een punt uit te lopen op de concurrentie. De ploeg klaagde na afloop voornamelijk over de grasmat, maar als je zelf een eerste divisie-veld gewend bent, valt alles daaronder snel tegen. DVG behaalde een punt tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat. Ten opzichte van de eerste competitiehelft ziet het saldo, tegen de hoger staande ploegen, er sowieso beter uit. Man of the match was Sander van de Ven.

DVG 2 won thuis tegen het laaggeklasseerde Lierop met 3-1. Man of the match was aanvoerder Arno Habraken. De DVG-dames verloren de uitwedstrijd tegen Mierlo Hout 2 met 7-1, maar de leiders waren tevreden: "Trots op onze meiden, karakter getoond en gestreden voor elke meter". Woman of the match was Gabi van de Steen.

HCB'92 sluit competitie met puntendeling af

Boxtel - De handbalsters van HCB'92 moesten het zondag in de laatste competitiewedstrijd opnemen tegen de dames van Achilles'95 uit Veldhoven. De vorige wedstrijd was met één punt verschil in Veldhoven verloren dus beide teams waren zeker aan elkaar gewaagd.

HCB'92 startte de wedstrijd goed en vrij snel opende Inge van Drunen de score vanuit een vrije worp. In de verdediging moest veel gestuurd worden want ook dit duel speelde HCB'92 vanwege blessures met een aantal invalspeelsters en was men nog niet volledig op elkaar ingespeeld. De bezoekers wisten vanuit de hoek de Boxtelse doelvrouw met een stuitbal te passeren en liepen daarna uit naar 1-3 door een paar mooie schoten van afstand. HCB'92 vond de aansluiting weer door een snelle break-out van Hèlen Berkelmans en ook Mandy van Abeelen wist het net te vinden. Door goede wissels in te zetten bleef HCB'92 de aanval zoeken. Uiteindelijk gingen de Boxtelse dames de pauze in met een 5-4 voorsprong.

Na rust werd er wederom door beide partijen goed verdedigd maar Van Abeelen wist met haar afstandsschoten HCB'92 steeds weer op een voorsprong te brengen. De Boxtelsen verzuimden af en toe in de verdediging feller aan te pakken, waardoor de dames van Achilles'95 kans zagen om doelvrouw Mary Swinkels te verrassen met schoten in de kruising. Na nog een verdedigingsfout aan de kant van HCB'92 kon Achilles'95 aan het einde van de wedstrijd met een penalty de stand gelijk trekken op 8-8.

Dames 1 van HCB'92 eindigt uiteindelijk op een zesde plaats in de nu afgelopen zaalcompetitie.

Zondagmiddag stond eveneens de laatste zaalcompetitiewedstrijd voor dames 2 op het programma. Tegenstander was Bouwcenter Centen HVW, waar in Wanroij nog met 22-3 van werd verloren. Ook in sporthal De Braken liepen de Boxtelse dames al snel tegen een achterstand aan. De eindstand werd 12-20. De Boxtelse dames sloten de competitie daarmee wederom af met verlies, maar ondanks dat was het een lekker en sportief potje.

Taverbo/SABO weer tenonder tegen Back Hands

Boxtel - Voor de tweede maal in enkele weken tijd ging het eerste team van Taverbo/SABO onderuit tegen The Back Hands. In de reguliere competitie werd in eigen huis al met 7-3 verloren en in de eerste wedstrijd in de kampioensgroep van de hoofdklasse A werd het in Sint Willebrord afgelopen vrijdag 6-4 voor de gastheren.

Vanwege de enorme voorsprong van koploper Bergeijk was het kampioenschap voor zowel Taverbo als The Back Hands slechts nog in theorie haalbaar. Omdat er uiteraard wel het nodige prestige op het spel stond, gingen beide ploegen er toch nog een keer voor staan. Aanvoerder Teun Vlaminckx slaagde er in ieder geval in om revanche te nemen. In de thuiswedstrijd incasseerde hij nog drie nederlagen maar ditmaal pakte hij twee winstpartijen mee. Alleen tegen de sterke Richard Verstijlen moest hij een punt inleveren. Dit deed ook kopman Michel Sperling, die de vorige keer juist nog van Verstijlen gewonnen had. Danny Smits ging wederom driemaal de bietenbrug op, waardoor de eindstand op 6-4 kwam en beide ploegen stuivertje wisselden op de ranglijst. Op zaterdag 23 april sluit Taverbo de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Bergeijk, dat dan ongetwijfeld de kampioensvlag al lang heeft mogen hijsen.

In de hoofdklasse B ging Taverbo 2 zaterdagmiddag op bezoek bij Hotak '68 eveneens met 6-4 het schip in, maar stapte desondanks als de morele winnaar uit de tafeltennisarena van Hoogerheide. Omdat twee van de vier teamleden verhinderd waren en alle invallers uit de lagere teams zelf een wedstrijd moesten spelen kon Taverbo geen volledig driemansteam op de been brengen. Dit betekende dat Hotak voordat er ook maar een bal geslagen was al met 3-0 voor stond. Desondanks kwamen Erik Mangnus en Jasper van der Aa nog dicht bij een fraai resultaat.

Turngoud Mees van Abeelen

Foto: Roos van Bommel

Dalen/Boxtel - In Dalen waren afgelopen zondag de eerste landelijke halve finales turnen voor jeugd N3. Vanuit de B-selectie van het Boxtelse Tabitta reisden Mees van Abeelen en Romy Schepens 400 kilometer om te strijden voor een ticket naar het Nederlands kampioenschap. Met succes!

Allround zouden de beste twaalf turnsters doorstromen, per toestel kreeg slecht de top drie een ticket voor de finales. Mees van Abeelen turnde de sterren van de hemel! Op alle vier de toestellen bracht ze foutloze oefeningen. Mees bleek in Dalen dan ook onverslaanbaar en kreeg terecht de gouden medaille om haar nek gehangen. Naast het gehoopte ticket voor de allroundfinale, wist ze zich ook nog eens te plaatsen voor de toestelfinales sprong en brug. Mees mag op 28 en 29 mei Tabitta vertegenwoordigen op het Nederlands kampioenschap turnen in Waalwijk.

Foto: Roos van Bommel
Foto: Roos van Bommel

Romy Schepens had wederom veel pech. Anderhalve week voor de wedstrijd moest ze wegens een breukje een week in het gips. Ondanks deze grote tegenslag in de voorbereiding zette Romy knap haar beste beentje voor en eindigde op de 14e plaats. Daarmee is ze tweede reserve in Waalwijk.

Wapen van Liempde plaatst zich voor play-offs

Liempde - Nadat de laatste biljartwedstrijden van de kadercompetitie gespeeld waren, is het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank geëindigd op de tweede plaats. Daarmee is het gerechtigd deel te nemen aan de play-offwedstrijden voor een plaats in de halve finales van het landskampioenschap voor kaderteams.

Het was nog even nagelbijten want de Liempdenaren eindigden na twintig wedstrijden op 89 partijpunten. De nummer drie, De Hazelaar 3, verzamelde er 88 net als het op de vierde plaats bivakkerende BBG uit Haarsteeg. De nummer vijf viel met 87 partijpunten net buiten de boot. De play-offwedstrijden zullen plaatsvinden in het weekend van 23 en 24 april, naar alle waarschijnlijkheid in De Kloosterhof in Liempde.

Goed weekend voor eerste jeugdteam Taverbo/Sabo

Boxtel - Afgelopen zaterdag stond er voor alle jeugdteams van Taverbo/Sabo een thuiswedstrijd op het programma. Het eerste team, dat debuteerde in de junioren 2e klasse, lijkt tegen het einde van het seizoen eindelijk zijn draai te hebben gevonden in deze hogere klasse en wist royaal te winnen van Irene uit Tilburg.

Lars de Laat en Sjoerd van Heerebeek waren in topvorm en wonnen al hun partijen. Samen met Remco Rooijakkers hield Lars de Laat ook de punten van de dubbel in Boxtel. Hierdoor heeft dit team met 41 punten uit acht wedstrijden zijn derde plaats in de ranglijst weten te verstevigen. Volgende week staat er voor deze ploeg dan ook een spannende wedstrijd op het programma, als ze uit speelt tegen Artisan Valkenswaard. Dat voert, door de royale zege op ATTV '71 uit Stiphout, nu samen met Meppers uit Heeze de ranglijst aan.

Het tweede jeugdteam wist ondanks het gemis van een derde speler toch nog vier punten te pakken, maar is met 34 punten uit acht wedstrijden teruggezakt naar de voorlaatste plaats. Het zal aankomende zaterdag dan ook alles op alles moeten zetten als in Tilburg wordt gespeeld tegen Tios '51, dat momenteel het klassement aanvoert.

Het derde jeugdteam, dat vorige week nog met 0-10 wist te winnen van het vierde team van Rally uit Wijk en Aalburg, had het met het derde team van deze vereniging duidelijk lastiger. De eerste twee wedstrijden werden door Merlina Singh en Max van Dongen vrij makkelijk gewonnen. In de dubbel hadden Max van Dongen en Sanne van der Schoot echter vijf games nodig om de partij winnend af te sluiten. Daarna wilde het niet meer lukken en wist alleen Merlina Singh op het nippertje in de laatste wedstrijd nog een punt te pakken.

16 / 16

Donderdag 14 april

Kienen in de Walnoot
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

16 -24 april

Nationale Museumweek
Deelnemers Boxtel: Oertijdmuseum De Groene Poort, MUBO, Museum Vekemans

Zaterdag 16 april

Cash&Carry in Bibliotheek Boxtel
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Volleybalspeeltuin
10.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1A, Boxtel

Opluistering H.Mis in de St.Theresiakerk
18.30 uur, St.Theresiakerk, Lennisheuvel 50, Lennisheuvel

Boxtheater speelt 'Zonde'
20.00 uur, Verzamelplaats Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Mystery of Music
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Boer zoekt band
20.00 uur, Café Den Boer, Corpus 2, Boxtel

Zondag 17 april

Buurtvereniging De Mijlpaal organiseert een rommelmarkt
10.00 uur, Centrum, Lennisheuvel

Ambrosius organiseert Bijen- en Plantenmarkt
10.00 uur, Essche Heike, Boxtel

Minikoffieconcert Fanfare Concordia
11.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

MuzeBox in Concert en Instrumentenmarkt
12.00 uur, Angelaschool, Baroniestraat 41, Boxtel

Culinair evenement De Proeftuin
13.00 uur, Binnentuin St. Lucas, Burgakker 17, Boxtel

Ierse Sessie
13.30 uur, Bed & Breakfast In Den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Mystery of Music
13.30 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Boer zoekt band
14.00 uur, Café Den Boer, Corpus 2, Boxtel

Boxtheater speelt 'Zonde'
20.00 uur, Verzamelplaats Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Maandag 18 april

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 20 april

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Is voetbal iets voor jou? DVG geeft vrije trainingen
14.00 uur, De Roode Bleek, Sportlaan 2, Liempde

Laat je auto wassen voor het goede doel SMA
14.00 uur, Herman Brandtstraat, Ingang Angelaschool & BSO, Boxtel

Blijvend thuis in eigen huis
14.00 uur, Kloosterhof, Liempde

Vesperdienst
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Kapel, Boxtel

Donderdag 21 april

Kienen in de Walnoot
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Boxtheater speelt 'Zonde'
20.00 uur, Verzamelplaats Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Vrijdag 22 april

Taizé viering
19.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Voorspeelavond onder het motto 'Daar zit muziek in'
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Boxtheater speelt 'Zonde'
20.00 uur, Verzamelplaats Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Zaterdag 23 april

24 uurs Spinningmarathon voor het goede doel
16.00 uur, Café 't Geveltje, Stationsstraat 11, Boxtel

Boxtheater speelt 'Zonde'
20.00 uur, Verzamelplaats Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Praise avond
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Zondag 24 april

Koopzondag 'Oranjebraderie'
Centrum, Boxtel

Thema-rondleiding over de geschiedenis van Boxtel
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel.

Rommelmarkt
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Swanee Bridge Jazzband
14.00uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Foto: Fam van Oirschot

Jens van Oirschot