DeMooiBoxtelKrant

21 augustus 2019

DeMooiBoxtelKrant 21 augustus 2019


Bestuursrechter vernietigt plan Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

Naast VLK ook PHS, biomassaplein en andere projecten op losse schroeven

Boxtel - De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft woensdag een streep gezet door de plannen voor de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, de VLK. Met deze uitspraak komt het PHS-maatregelenpakket zoals dat er nu ligt op losse schroeven te staan. Boxtel zal ook die plannen dus moeten 'repareren'.

Deze week kwam de Raad van State met een uitspraak die negatief uitpakt voor de aanleg van de VLK. Volgens de bestuursrechter kan de gemeente onvoldoende hard maken dat de stikstofuitstoot binnen de perken blijft, waardoor het plan is vernietigd. De uitspraak heeft grote gevolgen voor het hele PHS-maatregelenpakket, waaronder ook de sluiting van de dubbele overweg voor autoverkeer valt. In de Boxtelse plannen speelt de aanleg van de verbindingsweg echter een sleutelrol: pas als die is aangelegd en alle andere verkeersmaatregelen getroffen zijn, mag de overweg dicht voor autoverkeer. Zodoende moet Boxtel dus terug naar de tekentafel met het hele PHS-maatregelenpakket.

Stikstofproblematiek
De plannen voor de aanleg van de VLK lagen al geruime tijd bij de bestuursrechter op beoordeling te wachten. De Raad van State kon gedurende die tijd geen oordeel vellen over de bezwaren die waren ingediend tegen de plannen voor de aanleg van de verbindingsweg. Dit komt omdat die gebaseerd zijn op ingewikkelde stikstofregelgeving. Die komt er kort gezegd op neer dat voorafgaand aan stikstofbeperkende maatregelen alvast projecten opgestart kunnen worden die een toename van de stikstofuitstoot betekenen, tegenover de belofte dat die uitstoot in de toekomst wordt teruggedrongen. Omdat de Nederlandse wetgeving op dit punt onduidelijk was, werd het Europees Hof om een uitspraak gevraagd. Die viel negatief uit voor de Nederlandse wetgeving.

Al die tijd lagen de Nederlandse projecten die gebruik maakten van de stikstofregels, meer dan 180 in totaal, stil. Zo ook de Boxtelse VLK. Deze week kwam de Raad van State echter met de uitspraak die dus negatief uitpakt voor de verbindingsweg. Boxtel had al rekening gehouden met dit scenario. In mei werd immers al een voorschot genomen op de uitspraak doordat de Raad van State de Nederlandse stikstofwetgeving onderuit haalde. Onze gemeente is al een tijd bezig om alternatieve scenario's in kaart te brengen. Die hebben allen als doel de effecten op de stikstofuitstoot beter aantoonbaar te maken.

Gevolgen
Er zitten flinke financiële consequenties aan de uitspraak. Op de korte termijn moet Boxtel de proceskosten van de bezwaarmakers, ruim boven de 10.000 euro, betalen. Op de langere termijn moeten nieuwe oplossingen gezocht en doorgerekend worden. Ook stijgende materiaalkosten zullen waarschijnlijk op de begroting gaan drukken. De gemeente laat weten dat het besluit ook gevolgen heeft voor vele andere projecten binnen en buiten de gemeente die gebruik maakten van de stikstofregelgeving, zoals woningbouwprojecten en het biomassaplein. Inhoudelijk wordt aan deze plannen echter niet getornd, zo geeft de gemeente aan.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderkent de grote gevolgen die de uitspraak heeft. Zij stelde als reactie op de problematiek al in juli een adviescollege Stikstofproblematiek in. Dit adviescollege moet rond juni 2020 met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Daarmee lijkt een duurzaam en uitgewerkt VLK-plan vóór die tijd uitgesloten. De vertraging van het gehele project wordt daarmee eerder in jaren dan in maanden uitgedrukt.

De gemeente wil op dit moment nog niet verder ingaan op de uitspraak. Een woordvoerder laat weten dat intern nog afgestemd moet worden welke stappen Boxtel nu gaat nemen. Op 10 september is er een beeldvormende raadsvergadering die geheel in het teken staat van de PAS. De verwachting is dat daar ook verschillende scenario's en de daarbij horende kostenplaatjes gepresenteerd zullen worden.

Pech zit kermis Boxtel niet in de weg

Zanger Peter Beense opende de Boxtelse kermis. (Foto's: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Ondanks de fikse regenbuien vrijdag 16 augustus stonden vele tientallen belangstellenden zanger Peter Beense al op te wachten toen die om 18.30 uur de kermis opende met een optreden. Het weer viel deze kermis tegen, maar dat weerhield de vele bezoekers er niet van te genieten van het kermisplezier. Wel werd de Boxtelse kermis dit jaar geplaagd door domme pech.

Met name het nieuws dat de afsluitende vuurwerkshow op dinsdagavond geen doorgang kon vinden deed veel stof opwaaien. Als reden voor het niet doorgaan van de show noemt Provincie een te late vergunningsaanvraag door de partij die het vuurwerk moest afsteken. Die toestemming, de zogeheten 'ontbrandingstoestemming', moet buiten de jaarwisseling om worden afgegeven op het moment dat vuurwerk afgestoken wordt. De gemeente laat weten niet verantwoordelijk te zijn voor de vergunningsaanvraag, maar wel te betreuren dat de toestemming niet op tijd geregeld kon worden. Hoe het ook zij, het vuurwerk kwam er niet.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Marie Fick
Het traditionele kermiskienen op dinsdagmiddag was weer een groot succes. Foto: Marie Fick

Wat wel kwam waren verschillende initiatieven vanuit ondernemers, zoals het idee om massaal sterretjes af te steken of een spreekwoordelijk 'vuurwerk' te verzorgen met een optreden van volkszanger Vinzzent. Zo kon de kermis dinsdagavond toch feestelijk worden afgesloten.

De kermis was er dit jaar een van twee gezichten: een succesvolle met spannende attracties als de grote zweefmolen 'Europe Flyer' of de 'Bomber', en een van tegenvallers zoals uitvallende attracties, een afgezegde vuurwerkshow, stroomproblemen op de Markt en tegenvallend weer. Kermisambtenaar Richard Schuurs spreekt liever van 'uitdagingen'. Écht slapeloze nachten heeft hij niet gehad, maar alle zeilen moesten dit jaar wel worden bijgezet: "Met dank aan bedrijf De Grauw dat de kermis aansluit en de exploitanten, die goed meegedacht en -gewerkt hebben."

Schuurs denkt niet dat de kermisgangers zich er echt aan gestoord hebben. Vele duizenden Boxtelaren, maar ook mensen van buiten onze gemeente, vermaakten zich bij de verschillende attracties. De kermisambtenaar wil nog een hardnekkig misverstand wegnemen: "Het Breukelsplein is NIET puur gericht op kinderen!" Hij komt met een voorbeeld: "Ook tot laat wordt het plein al enkele jaren beter bezocht dan voorheen. Om twaalf uur middernacht zit de breakdance daar bijvoorbeeld nog vol."

De ambtenaar wil nog een bedankje doen uitgaan naar de partijen die het kermiskienen voor eenzame ouderen ook dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt: "Centrummanagement, presentator Nick van der Veer, de ondernemers in het centrum die prijzen beschikbaar stelden, Daniel's Gym en Le Temps Perdu voor de tafels en stoelen, Oliebollenkraam Verbruggen en Bij D'Ingens voor de oliebollen, Faes Entertainment voor de bingospullen, eigenaar Maurice Rademaker van de botsauto's, Dorien Habraken voor de muziek en gemeente Boxtel." Om daar lachend aan toe te voegen: "Hoezo werken we hier in Boxtel niet samen?"

Pag. 5 Foto: Stichting Voedseltuin Boxtel eo

Egels voor Voedseltuin

Pag. 9 Foto: Sander van Kasteren

Infoavond klimaatworkshops

Pag. 10 Foto: Cock Stam

Kindervakantieweken in beeld

Pag. 13 Foto: Batedeira

Samba Sunday met Batedeira

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 22 augustus        Handwerken in De Orion        13.30
        Kaartverkoop dagtocht naar Delft in De Walnoot, De Orion, Simeonshof en De Rots        14.00-14.30
Vrijdag 23 augustus        Eucharistieviering in De Walnoot tot intentie van de overleden KBO-leden van de wijk Selissen. Na de viering is er koffie        09.30
Dinsdag 27 augustus        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Rots        13.30
Woensdag 28 augustus        Fietsen, vertrek vanaf De Tijvert Kampinaroute, koffieadres Net wat anders, in Oisterwijk        13.30
        Vertrek snelle fietsers om 13.15
        Eten bij Eetcafé De Oude Ketting, Bosscheweg 74. Opgeven vóór 24 augustus bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl of bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com        17.00

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 22 augustus        Fietsen, vertrek vanaf het Tooseplein        13.30
        Rikken en jokeren in De Kloosterhof        13.30
Vrijdag 23 augustus        Eten met de leden in De Kloosterhof 18.00
Zaterdag 24 augustus        Optreden De Vrolijke Noot in Café Het Groene Woud        19.00
Maandag 26 augustus Optreden De Vrolijke Noot in De Kloosterhof        19.00
Dinsdag 27 augustus        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 28 augustus        Jeu de boules bij Den Dries        14.00
Donderdag 29 augustus        Kienen in De Kloosterhof        13.30
Vrijdag 30 augustus        Fietsen, vertrek vanaf het Tooseplein        13.30

Optreden van de Vrolijke Noot

Liempde - Het Liempdse koor De Vrolijke Noot treedt aanstaande zaterdag 24 augustus om 19.00 uur op in Café Het Groene Woud in Kasteren. Dit koor, dat onderdeel is van de afdeling KBO Liempde, bestaat uit een veertigtal vrouwen en mannen, die gezellige liedjes ten gehore brengen. Er is voor elk wat wils en onder het genot van een drankje kan iedereen, als hij of zij dat wil, de liedjes meezingen. Het koor wordt begeleid door twee accordeonisten en een gitarist. Bij mooi weer wordt er op het terras gezongen.

Vrouwencontact Boxtel

Elke dinsdag        Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke donderdag        Nordic Walking, vertrek vanaf de Markt        09.00
Elke woensdagavond        Fietsen, vertrek vanaf de Angelaschool        19.00

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Subsidie van 14.200 euro voor natuurspeeltuin Park Oosterhof

Een impressie van hoe de speeltuin eruit komt te zien. (Foto: Dolmans Landscaping Group) Foto: Dolmans Landscaping Group

Boxtel - Het bewonersinitiatief om een natuurspeeltuin aan te leggen in Park Oosterhof kan rekenen op een bijdrage van 14.200 euro van de gemeente. Dit komt bovenop de financiering vanuit het budget wijkvisie Oost (11.800 euro) en het budget speelruimte (4.000 euro).

Het initiatief van de aanleg van de speeltuin werd genomen door enkele ouders die rondom het Park Oosterhof wonen. Al op 28 mei stemde het college in met de aanleg van zo'n natuurspeeltuin aan de zijde van de Hendrik Verheeslaan. Inmiddels is het plan samen met het Wijkorgaan Boxtel Oost verder uitgewerkt en hebben initiatiefnemers een bijdrage van 15.000 euro uit handen van de Rabobank ontvangen. Voor de aanleg was echter nog een bedrag van 14.200 euro ongedekt, dat de gemeente nu dus betaalt.

Het college laat weten dat de naburige scholen positief op de aanleg van de speeltuin hebben gereageerd en er ook actief gebruik van willen maken wanneer die er eenmaal is. Zo zal basisschool De Spelelier de natuurspeeltuin inzetten voor het natuur- en milieuonderwijs. Om de sociale veiligheid te waarborgen zijn afspraken gemaakt met jongerenwerk, dat erop zal toezien dat de speeltuin geen hangplek wordt.

De plannen voor de speeltuin worden verder toegelicht tijdens de Boxtel Oost Dag. Omwonenden worden per brief en via de wijkkrant Oost verder ingelicht. De planning is dat de aanleg van de speeltuin in het laatste kwartaal van dit jaar start.

Open dag bij Zorggemeenschap Heesemanshoeve

Foto: Heesemanshoeve

Boxtel - Recreatie accommodatie Heesemanshoeve, gevestigd aan Luissel 10, houdt aanstaande zaterdag 24 augustus een open dag in de nieuwe uitbreiding: Zorggemeenschap Heesemanshoeve. Tijdens deze dag kan iedere belangstellende tussen 14.00 en 17.00 uur een rondleiding krijgen langs de nieuwe woonzorggemeenschap.

De zorggemeenschap biedt volgens de eigenaars een volwaardige veilige plek waarbij mensen met bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een vorm van autisme of licht psychiatrische problemen, terecht kunnen. Heesemanshoeve wil deze groep mensen met een fijne plek aanbieden in de vorm van dagbesteding, een plek om tot rust te komen en verblijven of om juist actief bezig te zijn.

Open dag
Geïnteresseerden kunnen met eigen ogen bekijken hoe Heezemanshoeve invulling geeft aan de nieuwe woonzorggemeenschap. Naast een rondleiding worden er diverse activiteiten georganiseerd zoals yoga en paardrijden op het erf. Meer informatie en het programma zijn te vinden op www.zgheesemanshoeve.nl.

De participatiemaatschappij
Bij de woonzorggemeenschap staat mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving centraal. Uitgangspunt is het denken in oplossingen in plaats van problemen. Zo wordt uitgegaan van wat de zorgvrager kan en staat niet het leven met een beperking centraal, maar juist de manier hoe daarop invloed uit te oefenen is.

Over Zorggemeenschap Heesemanshoeve
De Heesemanshoeve staat al ruim 50 jaar bekend als recreatie accommodatie die vandaag de dag wordt gerund door echtpaar Toine en Catherine Graft-Heesemans. Catherines ouders hebben vele jaren geleden de 300 jaar oude boerderij gekocht en omgebouwd tot recreatie accommodatie waar gasten het buitenleven kunnen ervaren.

Met hun persoonlijke ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel willen Toine en Catherine deze kracht en kennis inzetten om bij te dragen aan de zorg op lokaal niveau. Het echtpaar stelt in de eerste aanzet een deel van hun boerderij beschikbaar voor twee mensen met zogeheten 'laag-complexe' zorgbehoefte voor herstelzorg of respijtzorg. Heesemanshoeve zal waar behoefte is ook specifieke zorgwensen, zoals behandelingen en maatschappelijke ondersteuning vervullen. Daarnaast is er dagbesteding aanwezig voor acht mensen. Over verdere uitbreiding in de toekomst wordt serieus nagedacht.

MUBO ontvangt unieke houtskooltekening van Pierre Janssen

Van links naar rechts: MUBO-voorzitter Maria Voets, Pierre Janssen-kenner Christ van Eekelen, schenker Peter Buddemeijer en zijn dochter Ellen. (Foto: Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot

Boxtel - Dolblij is het MUBO met de nieuwste aanwinst: een unieke houtskooltekening van de Boxtelse kunstenaar Pierre Janssen. Het werk werd aan het Boxtelse museum geschonken door Peter Buddemeijer.

De houtskooltekening werd maandag in informele sfeer overhandigd door de eigenaar, die samen met zijn dochter Ellen en kleindochter Evi naar het museum was gekomen. Buddemeijer kreeg de tekening in bezit via zijn opa en oma. Die woonden in Huize Duinendaal, waar ze werden verzorgd door zuster Margretio. Het werk kregen zij in handen na een grote zolderopruiming. Buddemeijer: "Margretio heeft toen aan mijn grootouders onder geheimhouding gevraagd of zij interesse hadden in een tekening van de Boxtelse Basiliek en omgeving."

Via zijn grootouders en ouders kreeg Buddemeijer het werk in zijn bezit. "Als bijzonderheid werd er bij het verhaal vroeger nog aan toegevoegd dat zuster Margretio de tekening onder haar habijt naar mijn grootouders vervoerd zou hebben", liet de eigenaar weten. Hoewel hij er niet vanuit gaat dat dat ook echt zo is: "Ik denk dat iemand dat erbij heeft verzonnen."

Na de onthulling van de tekening en de ondertekening van de schenkingsovereenkomst gaf Pierre Janssen-kenner Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel nog een korte presentatie over hoe uniek de houtskooltekening was.

Burgemeester sluit woning en loods aan Savendonksestraat

Liempde - De woning, loods en het erf aan de Savendonksestraat in Liempde waar eind mei een drugslab werd gevonden zijn afgelopen woensdag door burgemeester Naterop gesloten voor een periode van zes maanden.

Als gevolg van een onderzoek vond de politie in mei de productielocatie voor harddrugs in de loods op het terrein aan de Savendonksestraat. Het bleek om een groot lab te gaan met een productiecapaciteit van miljoenen xtc-pillen. Vier personen werden opgepakt.
De gemeente laat in een nieuwsbericht weten dat de sluiting een gevolg is van het ondermijnende karakter van de drugshandel: "Criminele organisaties maken enorme winsten met de handel in soft- en harddrugs. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is zorgelijk."

Inloopavond jeugdnatuurwacht Liempde

Liempde - Jeugdnatuurwacht Liempde houdt 23 augustus van 19.00 tot 20.00 uur een inloopavond in Café Het Wapen van Liempde aan het Raadhuisplein 4.

Op deze avond krijgt iedereen de gelegenheid om kennis te maken met de Jeugdnatuurwacht. Die zal haar jaarprogramma toelichten. Ook bestaat de mogelijkheid je aan te melden als nieuw lid. De contributie bedraagt 15 euro per jaar.

De Jeugdnatuurwacht is bedoeld voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool. Iedere maand wordt een activiteit georganiseerd. Om ook kinderen die op zaterdag sporten de gelegenheid te geven om aan activiteiten deel te nemen, zijn niet alle activiteiten op zaterdagmorgen, maar zo nu en dan ook op de vrijdagavond, zaterdagmiddag of de zondagmorgen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Lisette Braken, Heidonk 29, telefoon 0411-631489 of stuur een mailtje naar jnwliempde@gmail.com.

Beiaard- en orgelconcert in de Sint-Petrusbasiliek

Boxtel - In de Sint-Petrusbasiliek worden zondag 25 augustus twee concerten gespeeld. De eerste, een carillonconcert, begint om 14.30 uur. Om 16.00 uur volgt een orgelconcert binnen in de basiliek.

Beide concerten worden georganiseerd door Stichting Kerkconcerten Boxtel. Het carillonconcert wordt gespeeld door Joost van Balkom. Hij is stadsbeiaardier van Den Bosch en Drunen, en studeerde klarinet in Tilburg, compositie in Den Haag en beiaard in Douai (Frankrijk).
Van Balkom speelt een gevarieerd programma met werken van componisten die ook zelf beiaardier waren. Er zijn werken te beluisteren van onder meer van Jacob van Noordt, Jacob van Eyck en Jacques Maassen. Ook speelt hij werk van zijn vader Sjef en grootvader Toon van Balkom, die hem voorgingen als stadsbeiaardier van Den Bosch. Tot slot klinkt eigen werk van de uitvoerder. Het concert is gratis; na afloop is er een collecte. In de pastorietuin op Duinendaal 2 is een luisterplaats ingericht waar programma's verkrijgbaar zijn.

Om 16.00 uur speelt Gerard Habraken uit Eindhoven een orgelconcert op het Smitsorgel in de Sint-Petrusbasiliek. Hij studeerde orgel in Tilburg en Brussel en was prijswinnaar op diverse concoursen. Zijn repertoire omvat werken uit alle stijlperioden. Ook hij brengt een gevarieerd programma met werk van onder meer Johann Kuhnau, Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn en Franz Liszt. Daarnaast klinkt werk van de Estse componist Edgar Arro, de bij leven in Brabant actieve componist Oscar van Hemel en de Eindhovense componist en dirigent Antoon Maessen. De toegang voor dit concert bedraagt 8 euro. De verrichtingen bij de speeltafel worden geprojecteerd op een groot beeldscherm. Na afloop wordt in de torenhal een drankje geschonken en is er gelegenheid om na te praten.

Inschrijvingen Boxtel By Night geopend

Boxtel - De Dommel in Boxtel staat 14 september na zonsondergang weer in het teken van Boxtel By Night. De nachtelijke kanotocht wordt dit jaar iets anders ingevuld dan de vorige edities: inschrijving is pas compleet na betaling van het inschrijfgeld. Dit omdat de afgelopen jaren deelnemers niet kwamen opdagen.

Boxtel By Night begint om 18.00 uur met het versieren van de deelnemende kano's bij het startpunt: het clubhuis van KV De Pagaai aan de Voetboog 7. De kanotocht gaat van start als de zon onder is, zo rond 21.00 uur. De bruggen, tuinen en de glijgoot zullen tijdens de kanotocht zoals vanouds weer verlicht zijn.

De kosten voor Boxtel By Night bedragen 7,50 euro per persoon bij gebruik van een kano van de vereniging. Deelnemers met een eigen kano, kajak of sup betalen 5,50 euro per persoon. Inschrijven voor de kanotocht kan via www.depagaai.nl. Op het moment dat alle boten gereserveerd zijn, wordt een wachtlijst gehanteerd.

Het definitief maken van de inschrijving is iets gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, zo laat de organiserende kanovereniging weten: "Aangezien we vorig jaar wederom een aantal inschrijvers hadden die niet op zijn komen dagen en we daardoor mensen teleur hebben moeten stellen, heeft de organisatie besloten dat de inschrijving pas definitief is na betaling van de deelnemersbijdrage."

Na reservering krijgen de ingeschreven deelnemers de nodige info per e-mail.

Collecte Zonnebloem Liempde

Liempde – De Zonnebloem Liempde houdt haar jaarlijkse collecte van maandag 26 tot en met zaterdag 31 augustus.

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een fysieke beperking. Met behulp van 29 vrijwilligers maakt de stichting sociale en recreatieve activiteiten voor deze doelgroep mogelijk.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om een financiële bijdrage te leveren aan de diverse activiteiten die georganiseerd worden. Hierbij valt te denken aan een picknick, bezoek aan de kermis, filmmiddag, spelletjesmiddag, paasviering, of een kerstviering. Dit alles kan mogelijk gemaakt worden door steun van donateurs.

Kofferbaksale in Liempde

Foto: Noud Versteden

Liempde - Iedere laatste zondag van augustus wordt er in het centrum van Liempde op D'n Tip een grote Kofferbaksale gehouden, georganiseerd door Buurtvereniging Looeind. Aanstaande zondag 25 augustus vindt de zevende editie van deze sale plaats van 10.00 tot 13.30 uur. Inschrijven kan via www.kofferbaksale-liempde.nl.

De entree voor bezoekers is 1,50 euro en kinderen tot en met 12 jaar hebben gratis toegang. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Ook dit jaar kunnen er weer oude kleding en schoenen worden ingeleverd. Voor meer informatie mail naar info@kofferbaksale-liempde.nl


Egels gaan slakken te lijf op de Voedseltuin

De twee nieuwe bewoners van de Voedseltuin werden afgelopen vrijdag uitgezet. (Foto: Stichting Voedseltuin Boxtel eo) Foto: Stichting Voedseltuin Boxtel eo

Boxtel - Op de Voedseltuin op het terrein van De Kleine Aarde zijn afgelopen vrijdag bij zonsondergang twee egels uitgezet. Deze insecteneters moeten ervoor zorgen dat de gewassen niet aangevreten worden door slakken. Omdat de jonge wilde Europese egel een beschermde diersoort is en niet gekocht of verhandeld mag worden, kan deze alleen uit een gecertificeerde opvang verkregen worden. Daarom had de Voedseltuin de dieren besteld bij de egelopvang in Roosendaal.

Hoewel er in eerste instantie om drie egels gevraagd was, kon de opvang er slechts twee naar Boxtel brengen. Nummer drie is nog jong en werd niet zwaar genoeg bevonden om in de vrije natuur uitgezet te worden. Bij goede ervaringen komt de Voedseltuin in aanmerking om in de nabije toekomst nog één of meerdere egels uit te zetten.

Buiten het hek
"Egels kun je niet houden", zo benadrukt de Voedseltuin. "Het zijn nachtdieren en ze hebben letterlijk scharrelruimte nodig en kunnen grote afstanden per nacht afleggen. Het zijn in principe solitair levende dieren maar als er voldoende beschutting, voedsel en water is, kunnen ze toch in elkaars nabijheid leven." Na overleg met de egelopvang heeft de Voedseltuin ervoor gekozen de egels 'buiten het hek', dat wil zeggen buiten het terrein van de twee teeltpercelen, te plaatsen. Binnen het hek is het te kaal en is er te weinig ruige begroeiing aanwezig. Ook liggen er regelmatig netten en vliesdoeken. In plaats van de teeltpercelen opener en toegankelijker te maken, wordt gekozen om ze juist minder doordringbaar te maken voor de egels. De gedachte hierachter is dat als de egels helpen om buiten de teeltpercelen de slakken in bedwang te houden, er dan ook minder slakken hun weg naar de percelen vinden.

Doppeninzameling voor KNGF onder druk wegens lage plasticprijs in Tilburg

Marja van Hummel, met een geleidehond. Foto: Mark Van der Pol

Boxtel - Omdat de afvalverwerker in Tilburg gestopt is met het verwerken van plastic doppen en er geen grote afvalcontainer voor handen is, komt mogelijk de inzameling van plastic doppen in Boxtel voor KNGF Geleidehonden in gevaar. Alle inspanningen van de familie Van Hummel, verschillende vrijwilligers, MSB en de gemeente Boxtel ten spijt is het alternatief - de doppen inleveren in Utrecht of Almere - met de huidige container niet rendabel. De vrijwilligers zijn dan ook naarstig op zoek naar een groter exemplaar.

Al geruime tijd zetten Eddy en Marja van Hummel zich samen met een groeiende groep vrijwilligers in voor het inzamelen en schoonmaken van plastic doppen die zij tot voor kort inleverden bij Vissers Recycling in Tilburg. Die afvalverwerker betaalde echter maar 6,5 cent per kilo ingeleverde doppen, daar waar volgens Eddy andere verwerkers zo'n 20 cent betalen. Een wereld van verschil. De familie Van Hummel heeft de beschikking over een container van MSB met de inhoud van 10 kubieke meter, goed voor zo'n 1.000 kilo doppen. Een volle container leverde KNGF dus 65 euro op, aangezien gemeente en MSB de transportkosten op zich namen.

Eddy van Hummel bij de huidige container met een inhoud van 1.120 kilo die MSB beschikbaar stelde. Een container met vier keer die inhoud is nu gewenst. (Foto: Marja van Hummel) Foto: Marja van Hummel

Omdat in Tilburg de opbrengst achterbleef ten opzichte van die in bijvoorbeeld Almere, waar de doppen voor 20 cent per kilo ingeleverd kunnen worden, liep de samenwerking met die afvalverwerker de afgelopen maand stuk. En dus zien Eddy en Marja zich genoodzaakt de doppen voortaan naar Flevoland brengen. Daarvoor is wel een grotere container nodig, anders worden de gemaakte benzinekosten niet gedekt. Die is echter nog niet gevonden.

Het stel maakt zich ernstige zorgen over de voortzetting van de doppeninzameling. Want naast dat er vooralsnog, ondanks verwoede pogingen, geen container van 40 kuub is, is er ook geen zicht op een locatie in Boxtel waar deze container geplaatst kan worden. De familie is daarom naarstig op zoek naar partijen die een grote container met de inhoud van 40 kubieke meter in bruikleen kunnen geven of op hun terrein kunnen stallen. Wordt zo'n partij niet op korte termijn gevonden, dan ziet het tweetal zich genoodzaakt de inzameling in Boxtel te staken.

De inzamelingsactie brengt landelijk ieder jaar veel geld in het laatje voor KNGF. Er vanuit gaande dat er geen groei zit in het aantal ingezamelde doppen levert dat jaarlijks zo'n 60.000 euro op om geleidehonden op te leiden. Die groei is echter in Boxtel wèl te zien. Dat de inzameling in onze gemeente mogelijk ophoudt is daarom een wrang toekomstscenario waar Eddy liever niet aan wil denken: "Net nu het op scholen en bij de gemeente lekker begint te lopen." Vandaar dat hij nog één laatste inspanning doet om een oplossing te vinden om door te kunnen blijven gaan met het inzamelen van (schone) plastic doppen. Hij hoopt dan ook dat zich met de media snel een oplossing zal aandienen.

Ruud van Casteren is nieuwe Kermiskoning van het gilde

Kermiskoning Ruud van Casteren (Foto: Joan van Griensven) Foto: Joan van Griensven

Nieuw Gildevest gepresenteerd bij Kermiskoningsschieten

Boxtel - Bij het kermiskoningsschieten bij het gilde Sint-Barbara en Sint-Joris afgelopen zondag, is een nieuw Gildevest gepresenteerd met daarop replica's van schilden die op het enkele jaren geleden zoekgeraakte Koningsvest bevestigd waren. In de aansluitende schietwedstrijd mocht gildelid en DeMooiBoxtelKrant-fotograaf Ruud van Casteren zich uiteindelijk tot Kermiskoning laten kronen.

Kermiskoning(schieten) Ruud van Casteren Foto: Joan van Griensven
Gildekoning Hilde van den Broek Foto: Joan van Griensven

Voor aanvang van de wedstrijd werd oud-Kermiskoning Jessica Spitters allereerst onttroond. Gildekoning Hilde van den Broek presenteerde haar eigen schild, waarop het vergeet-me-niet-je centraal staat. Een symbolisering van de ziekte Alzheimer. Op elk bloemblaadje staan persoonlijke motieven. Hoofdman Jacques Habraken presenteerde daarop het nieuw Gildevest, met daarop replica's van een aantal schilden dat enkele jaren geleden verloren is geraakt. Hierna kon de wedstrijd van start gaan.

Met zestien schutters werd er om de jaarlijkse Kermiskoningstitel gestreden. Op een twaalf meter hoge mast stond de houten kermisvogel die met zijn snavel naar de Sint-Petrusbasiliek gericht werd. Uiteindelijk wist Van Casteren de vogel met een welgemikt schot van de mast te schieten. De winnaar is vanzelfsprekend blij met de titel: "Yes, wat een geweldig gevoel! Ook in 2007 lukte me het, maar het gevoel deze keer was er niet minder om. Voor de derde keer Koning, waarvan nu de tweede keer Kermiskoning, dat is fantastisch."

In Grand Café Rembrandt werd de dag afgesloten met een Indische maaltijd.

Foto: Rini van Oirschot

Wasserij Van Oerle

De bouw van fabrieksschoorstenen hing nauw samen met de introductie van de stoommachine. Toen de wasserij van Van Oerle aan de Van der Voortweg in 1852 overschakelde op stoom, werd de opdracht gegeven voor de bouw van de schoorsteen.

De Boxtelse schoorsteen is de meest authentieke in Nederland. Bijzonder zijn de bakstenen waaruit de schoorsteen is opgetrokken. Het betreft zogenaamde radiaalstenen, die speciaal zijn gevormd om de ronde vorm van de schoorsteenschacht mogelijk te maken. Pas vanaf ongeveer 1880 werden die door de steenfabrieken De Ridder en Canoy-Herfkens zelf gemaakt van rode klei. De stenen van de Boxtelse schoorsteen zijn meer grijs van kleur. Waarschijnlijk zijn ze geïmporteerd vanuit Duitsland of België.

Foto: Rini van Oirschot
N.V. Van Oerle's Band en Damastweverij te Boxtel met op de voorgrond de wasserij (Gelegen aan De Schepenen, maar vroeger was dat Zandvliet). Uit: Nijverheid in beeld omstreeks 1858-1906, samengesteld door mr. J.C.A. Everwijn. (Foto: Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

De leeftijd van een fabrieksschoorsteen is ook af te lezen aan de hoogte ervan. Hoe hoger de schoorsteen, hoe jonger in tijd. De uitstoot van giftige stoffen was door het beperkt vermogen van de stoommachines nog niet zo hoog. De latere fabrieksschoorstenen zijn veel hoger omdat de uitstoot van giftige stoffen veel hoger lag door de toename van de stoomcapaciteit.
De restauratie van de schoorsteen van Wasserij Van Oerle in 1998 kostte ongeveer 60.000 gulden.

Bron: website Heemkunde Boxtel, encyclopedie, Ben Ophof

Paul van den Braak exposeert bij VVV Boxtel

Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - Boxtelaar Paul van den Braak (58) exposeert nog de hele maand augustus in de VVV vestiging aan de Markt. De wisselexpositie, waarbij elke maand een andere lokale kunstenaar zijn werk aan het publiek kan tonen, is te bezoeken tijdens de openingstijden van het VVV-kantoor; op maandag van 13.00 tot 16.00 uur, op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur, op woensdag en vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Foto: Ruud van Casteren

Van den Braak, die werkzaam is als zzp'er, begon zo'n 15 jaar geleden met schilderen. "Ik maakte toen een portret van mijn dochter en kreeg de smaak van het schilderen te pakken", vertelt hij. "Fascinerend wat een beetje verf, kleur, overgave en fantasie kunnen bewerkstelligen op een schildersdoek. Mijn werk is realistisch/detaillistisch met een voorkeur voor dieren en natuur. Soms laat ik de fantasie de vrije loop of maak ik een portret in opdracht. Ik zit in een groep met amateurkunstenaars en we komen bijeen om, onder begeleiding van een kunstenaar, ons eigen werk te maken. Het is bijzonder om mijn werk te mogen etaleren in het VVV-kantoor. Schroom niet om voor 1 september eens langs te komen en je te laten verrassen door mijn kleurrijke collectie."

Drukke Dubbeltjesmarkten bij Kinderboerderij

De Dubbeltjesmarkten worden elk jaar in de eerste en laatste week van de zomervakantie georganiseerd. (Foto: Masha Arts-Raaijmakers) Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - Tientallen kinderen kwamen woensdag 10 juli en 14 augustus op de Dubbeltjesmarkt bij De Kinderboerderij af. Deze markten, waarmee kinderen een extra zakcentje kunnen bijverdienen met de verkoop van tweedehands spullen, worden volgens traditie elk jaar georganiseerd in de eerste en laatste week van de zomervakantie.

De generatietuin aan de overkant van de boerderij vormde een mooie plek voor de jonge kooplui om de kleedjes uit te rollen. Beschut onder de bomen konden zij er hun koopwaar aan de man brengen. De markten trokken veel geïnteresseerde bezoekers, waardoor de kinderen goede zaken deden.

Mijn Mooi Boxtel: Hans de Leeuw

Foto: Hans de Leeuw

Bijgaand mijn foto van zwembad De Langspier. Sinds men er een palmboom buiten heeft gezet, krijg ik mijn vrouw bij mooi weer niet meer mee naar de Middellandse Zee. Geef haar eens ongelijk.

Workshops Klimaatvriendelijk leven dit jaar voortgezet

Oud-cursist Marije van Kuijk en David Andreae van Transitie Boxtel tonen de poster van de klimaatworkshops. Vóór de fietsen, die we meer zouden mogen gebruiken aldus beiden. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Transitie Boxtel gaat ook dit jaar door met het aanbieden van workshops voor klimaatvriendelijk leven. Onder de noemer 'Praat en daad voor het klimaat' worden in groepen van zes tot tien personen laagdrempelige klimaatworkshops aangeboden. 16 september kunnen belangstellenden in Gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 gratis komen kijken bij een informatieavond die alvast een tipje van de sluier oplicht.

De aankomende energietransitie, de onlangs door de VN aangekondigde noodzakelijke veranderingen in onze voedselvoorzieningen en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk vormen pittige uitdagingen. Ga er maar aan staan als doorsnee burger. Het is dan ook niet gek dat er scepsis heerst tegenover bijvoorbeeld de overheid die in razend tempo maatregelen neemt om ons van het gas af te krijgen of om de energietransitie vlot te trekken. Toch willen veel burgers wel milieubewust leven, mits dat betaalbaar blijft.

Voor hen organiseert Transitie Boxtel, in samenwerking met de gemeente, dit najaar een nieuwe reeks klimaatworkshops. Marije van Kuijk is één van de Boxtelaren die vorig jaar deelnam aan de eerste klimaatworkshop. Ze is enthousiast over de vele praktische tips die ze daarbij kreeg van cursusleidster Mirjam Bemelmans en de andere cursisten. In zes lessen van ieder twee uur gaan deelnemers onder leiding van Bemelmans op zoek naar wat zij zelf nog kunnen verbeteren om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Laagdrempelig
Enthousiast vertelt Van Kuijk over de cursus. Die is volgens haar niet gericht op 'met het vingertje wijzen', maar juist om op een heel praktische manier zaken als energieverbruik en CO2-uitstoot in en om huis omlaag te krijgen. "Je eigen gewoontes observeren en aanpassen", zo kijkt ze terug, alvorens met een voorbeeld te komen. "Ik was me er niet van bewust dat groenten ook een grote ecologische afdruk kunnen hebben, bijvoorbeeld door het plastic eromheen en het transport ervan."

Zo worden de cursisten tijdens zes workshopavonden op een laagdrempelige manier door Bemelmans bewust gemaakt van hun eigen gedrag. Dit gebeurt aan de hand van het boek 'Verborgen impact' van Babette Porcelijn, dat cursisten gratis te leen krijgen. Van Cuijk: "Wat ik mooi vond is dat de workshop een goede inhoud heeft. Onderwerpen die bijvoorbeeld de revue passeren zijn energieverbruik in huis, energieverbruik bij transport en het thema voeding. Ook komen nieuwe ontwikkelingen aan bod." Tenslotte is er ook ruimte voor eigen inbreng van deelnemers én wordt stilgestaan bij wat je 'ontspullen' zou kunnen noemen; een tegenbeweging van onze huidige wegwerpmaatschappij.

Inschrijven
Kosten voor deelname aan de workshops bedragen veertig euro. Dit bedrag is dankzij een financiering van de gemeente uit het budget van de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid laag gehouden. Volgens Transitie Boxtel kan het geld voor deelname aan de cursus na afloop vaak worden terugverdiend door de in de workshops opgedane gedragsverandering. Bovendien kunnen de cursisten na afloop worden gezien als ambassadeur van een meer milieuvriendelijke leefwijze.

Inschrijven voor de klimaatworkshops die in de herfst bij De Rots gegeven worden is mogelijk tot 22 september via David Andreae (Transitie Boxtel, ttboxtel@gmail.com, 0411-677597). Inschrijving geldt voor een complete reeks van zes avonden van twee uur, verspreid over drie maanden. De eerste reeks is gepland op zes maandagavonden tussen 30 september en 6 januari; de tweede reeks is op woensdagavond tussen 2 oktober en 8 januari. Voorkennis is niet noodzakelijk. De benodigde cursusmaterialen en opdrachten worden tijdens de cursus verstrekt. Alle data zijn te zien op de website van Transitie Boxtel: www.transitieboxtel.nl.

Informatieavond
Het Verandercafé organiseert een informatieavond op maandag 16 september. Vanaf 20.00 uur legt cursusleider Mirjam Bemelmans in Gemeenschapshuis De Rots uit hoe de workshops te werk gaan. Daarnaast is deze informatieavond een praktisch voorproefje op de cursus. Handvatten voor een goed gesprek over klimaatverandering worden aangereikt en er is 'oefening on the spot' met feedback. Iedereen is welkom.

'Het was zo om': gevleugelde woorden die ik de afgelopen week veel in mijn praktijk heb gehoord. Het gaat natuurlijk over de zomervakantie. Zeven hele weken waarop zoonlief niet naar school hoefde. Voorbij. Gevlogen. Voor heel veel mensen lijkt wel. En als je mij dan persoonlijk vraagt: 'wat heb je allemaal gedaan?', kan ik daar het volgende grote-lijnen-antwoord op geven: 'een week Engeland met m'n lief', 'een week Denemarken met de kids', en 'tussendoor veel gewerkt'.

Want het was een zomer vol aanmeldingen van nieuwe cliënten die hun zomerreces hebben ingezet om uit te rusten, én om op hun leven te reflecteren. Tijdens de kennismakingsgesprekken komen de vragen 'Focus ik me op de juiste dingen? Ben ik nog happy op mijn werk? Krijg ik energie van de dingen die ik doe?' veelvuldig terug. Net als de vraag 'wie ben ik eigenlijk?' Ik noem dat herijkingsvragen. Het zijn levensvragen die elk mens zich -in mijn ogen- eens in de zoveel tijd mag, nee, moet stellen.

Want hoe gemakkelijk is het niet om op de min-of-meer-automatische-piloot te staan, en je te laten leiden door alles wat er om je heen gebeurt? Hoe bewust leef je dan? En hoe bewust maak je dan keuzes als het gaat om de invulling van jouw leven?
Een paar jaar geleden zag ik het YouTube-filmpje 'The Time You Have (In Jelly beans)'. Het filmpje voelt wat zwaar, en tegelijkertijd is het oh zo waar. Want als ik me realiseer dat ik gemiddeld 28.835 dagen te leven heb, en daarvan 8.477 dagen (bijna 30%) slaap… hoe bewust leef ik dan de andere dagen?

Over 18 dagen word ik 50. Mijn moeder werd 46 jaar en 117 dagen oud. Zij stierf vol onvervulde dromen en zorgen over onze toekomst. Ik ben het bijna aan haar verplicht om mijn leven ten volle bewust te leven. Zij heeft die tijd én kans immers niet gehad.

'Ik geef een groot feest als ik 50 word,' riep ik al een jaar. Totdat ik me twee maanden geleden realiseerde dat ik helemaal niet van de grote feesten ben. Wat ben ik blij met dat aha-moment van 'Birgit-denk-na'. Want of het nu gaat over feest, werk of hobby … tijd is niet te koop en daarmee voor mij het kostbaarste in het leven. Het motto voor mijn tweede helft: 'Leef en kies bewust, want geluk is nu of nooit!'        

Kinderen in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch sluiten vakantie af met vette vakantiewerken

Liempde Foto: Cock Stam

In de laatste week van de zomervakantie werden in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch weer de traditionele kindervakantieweken en -werken georganiseerd. Tientallen kinderen leefden zich hierbij uit met hout, hamer en spijkers en maakten de mooiste bouwwerken. Ook waren er allerlei andere activiteiten georganiseerd als knutselen, dansen en heel veel bewegen. Zo was er in Liempde, waar het thema 'Toeters & Bellen' was, een groot bosspel. In Boxtel stond alles in het thema van 'Zomercarnaval' en konden de kinderen outfits voor de afsluitende carnavalsviering op vrijdag maken, lasergamen, bubbelvoetballen en een trommelworkshop volgen. De jeugd van Lennisheuvel knutselde er in het kader van het thema 'Transport' vrolijk op los en in Esch, waar de kinderen een presentatie van de brandweer kregen, was het een dolle boel bij 'JESch ziet ze vliegen!'

Boxtel Foto: Jan van der Steen
Boxtel Foto: Jan van der Steen
Liempde Foto: Cock Stam
Esch Foto: Prikbord Esch/Edwin Diependaal
Esch Foto: Prikbord Esch/Edwin Diependaal
Lennisheuvel Foto: Jan van der Steen
Lennisheuvel Foto: Jan van der Steen

Toch nog een keer de boerka

De storm in het debat over voor of tegen het boerka- en nikabverbod in een aantal publieke ruimtes is zachtjesaan gaan liggen. Menigeen denkt: 'Wat maakt het ook uit? Wanneer ontmoet ik een vrouw gehuld in boerka of nikab?' Slechts sporadisch en wat dan nog. Zelf maak ik me er nog steeds enigszins druk over. Tot nu toe heb ik door het enige weken niet verschijnen van deze krant geen kans gehad me in het debat te mengen. Vandaar dat ik de storm opnieuw aanwakker.

Bij het lezen van de argumenten van de voor- en tegenstanders moest ik onwillekeurig denken aan een jeugdervaring die voor mijn stellingname in deze kwestie erg bepalend is. In de beginjaren vijftig van de vorige eeuw verbleef ik enkele jaren op een seminarie in Hulst (Zeeuws-Vlaanderen). Aan de overkant van de straat woonden in een geheel ommuurd klooster slotzusters die hun leven totaal in dienst stelden van de aanbidding van de goddelijke Schepper. Elke dag werd door een van de paters een mis opgedragen in de kapel van het klooster. Om beurten werden de seminaristen ingeschakeld als misdienaar.

Telkenmale verbaasde het mij enorm op welke wijze de slotzusters zich hadden verschanst tijdens de eucharistieviering. Blijkbaar mochten zij door niemand gezien worden. Een fijn gemaasd traliehek scheidde hen van wat zich rondom het altaar afspeelde. Tijdens het uitreiken van de hostie (aangereikt door een luikje) ontwaarde je met moeite schimmige figuren in donkere pijen en met zwarte kappen rondom het gelaat. Ik kreeg er destijds een naar gevoel bij. Waarom in godsnaam mochten deze religieuze vrouwen zich niet tonen aan andere mensen? Eiste de Heer een zodanige dienstbaarheid en eerbetoon dat alle andere schepselen moesten worden buitengesloten. Ook de slotmuren rondom het klooster waren zo hoog opgetrokken dat je nooit een glimp van ze opving. Ook niet als ze buiten in de tuin aan het werk waren. De enige non die zich wel eens vertoonde was de portier.

De ervaring van bijna zeventig jaar geleden gaf mij toen al de bevestiging dat geen enkele god (als die al bestaat) en geen enkel mens het recht heeft om vrouwen of mannen te verbieden zich te tonen aan anderen. De zogenaamde vrije keus waarmee sommige boerkadragers schermen wordt immers altijd beïnvloed door religieuze opvattingen van hun omgeving en van henzelf. Ook speelt dwang van hun partner vaak een rol. Dergelijke gewoontes en denkbeelden moeten in welke religie dan ook uitgebannen worden.

Het zal u niet verbazen dat deze columnist een fervent voorstander is van het verbod tot het dragen van een boerka of nikab in een aantal publieke ruimtes. Sterker nog… ik hoop dat de overheid over enige tijd haar spierballen toont en met een totaalverbod durft te komen van het dragen van gezichtsbedekkende kleding. Uitgezonderd uiteraard gezichtsbedekking bedoeld als bescherming.
Nu mag de storm weer wat gaan liggen. Ik heb mijn bijdrage in het debat geleverd.

Foto: Heemkunde Boxtel

Gebouwen in Boxtel: sociale werkplaats 'De Singel' aan de Parallelweg Zuid (1968)

De eerste sociale werkplaats van Boxtel bevond zich in 1957 in de Prins Hendrikstraat in een deel van de voormalige sigarenfabriek van Van de Meerendonk. Daarna verhuisde deze naar de Van Salmstraat nummer 4, waar voorheen Café De Witte Muis van de familie Noten gevestigd was. Door uitbreiding ontstonden er verschillende werkplaatsen, onder andere op Duinendaal waarbij de zusters van JMJ voornamelijk vrouwelijke arbeiders begeleidden. Uiteindelijk werd een sociale werkplaats gerealiseerd aan de Parallelweg Zuid: De Singel genaamd. Sinds 1986 is de werkvoorziening onder de nieuwe naam WSD (Wet Sociale Dienstverlening) gevestigd aan de Schouwrooij op bedrijventerrein Ladonk.

Buurtbus Boxtel zoekt een vrijwillige chauffeur

Boxtel - In september 2004 is de Buurtbusvereniging Boxtel opgericht en gestart met een uurdienst op de lijn Sint-Michielsgestel - Gemonde - Boxtel - Lennisheuvel - Spoordonk - Oirschot. De 25 chauffeurs van deze lijn zijn allemaal vrijwilligers, van wie het merendeel bij de start in 2004 al is begonnen. Zij vervoerden tot nu toe op deze lijn 299 bijna 100.000 passagiers. De chauffeurs mogen rijden tot de maximale leeftijd van 79 jaar. Door deze leeftijdsgrens ontstaan er binnenkort een vacature.

Buurtbusvereniging Boxtel zoekt een (jong) gepensioneerde man óf vrouw die in principe één keer in de week op een vaste dag vier uur de bus wil rijden. Op zo'n werkdag (maandag t/m vrijdag) wordt er een vroege (07.07 - 11.07 uur), een tussen (11.07 - 15.07 uur) óf een late (15.07 - 18.07 uur) dienst gereden. De chauffeur van de late dienst tankt de bus af. Er wordt gereden in een Mercedes Sprinter en chauffeurs dienen voor het vervoeren van de passagiers te beschikken over een normaal rijbewijs BE. Onderling kunnen er afspraken gemaakt worden over de diensten. Met verhinderingen wordt rekening gehouden.

Heb je belangstelling of wil je meer weten over Buurtbusvereniging Boxtel, neem dan contact op met voorzitter van de vereniging Frans Daniëls via 0411-674272 of 06-29201004.

Fruitdag bij het Groot Duijfhuis in Liempde

Het Groot Duijfhuis in Liempde (Foto: James van Leuven, Brabants Landschap) Foto: James van Leuven ?brabants Landschap

Liempde - Fruitliefhebbers komen aanstaande zondag 25 augustus volop aan hun trekken bij Het Groot Duijfhuis in Liempde. Bezoekers wandelen die dag met een fruitspecialist door de boomgaarden en in de boerderij worden verschillende fruitrassen tentoongesteld. Hoeve Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 is een infopunt van Brabants Landschap en zondag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Het najaar komt eraan en de fruitbomen rond de eeuwenoude duiventoren hangen vol met vruchten. De verscheidenheid aan historische fruitrassen is groot en de verschillende appels, peren en pruimen worden bij de boerderij tentoongesteld. Ze zijn nog niet allemaal rijp, want sommige rassen zijn vroeger dan andere. Bezoekers kunnen onder leiding van een fruitspecialist korte wandelingen maken door de boomgaarden. Wie thuis ook een oude fruitboom heeft en niet weet welk ras het is, kan het bij het Groot Duijfhuis laten determineren door ongeveer vijf rijpe exemplaren mee te nemen.

Wandelen door oud landschap
Het buurtschap Kasteren ligt in Liempde, maar wel aan de andere kant van de Dommel. Het oude landschap is goed bewaard gebleven en is prachtig te ontdekken met één van de wandelroutes van Brabants Landschap, die bij het Groot Duijfhuis starten. Ook is het mogelijk om vanuit het centrum van Liempde naar Kasteren te wandelen. Bij Den Liempdsen Herd aan de Barrierweg zijn wandelroutes verkrijgbaar.

Keukenbazen Battle van start

Inschrijven kan tot 22 september

Boxtel - De Keukenbazen Battle, de leukste en spannendste kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit Noordoost Brabant, is gestart. Teams van twee of drie kinderen kunnen zich met hun lekkere en gezonde gerecht aanmelden via www.keukenbazen.nl. De finaledagen zijn tijdens Dutch Food Week op 5 en 9 oktober. Aanmelden kan tot 22 september.

De opdracht voor de teams luidt: ‘Maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt’. Deelnemers gaan in teams van twee of drie kinderen de strijd aan; per gemeente gaat één team door naar de finale op zaterdag 5 oktober bij het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch.

Uitgebreide wervingscampagne
Kinderen worden enthousiast gemaakt voor de wedstrijd door middel van een uitgebreide wervingscampagne, met daarin onder meer de vlogs van Charlotte en Isabelle, Keukenbazens eigen vloggers. De campagne draait op Instagram, Facebook en op bij kinderen populaire apps. Alle vlogs en allerlei andere leuke filmpjes komen ook op het Keukenbazen YouTube-kanaal.

Chefkoks in de jury
In elke gemeente jureert een lokale chefkok de ingezonden hoofdgerechten. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente en coacht het team tijdens de Mega Live KookBattle op zaterdag 5 oktober. Daar beoordeelt de topjury alle gerechten. De winnaars worden bekend gemaakt op woensdag 9 oktober, tijdens een feestelijk diner bij Agri & Food Plaza in ’s-Hertogenbosch.

Drie prijzen
Voor de teams zijn er drie prijzen te verdienen: de prijs voor de overall winnaar, de prijs voor het meest creatieve gerecht en de prijs voor de beste smaakcreatie. De burgemeester van de winnende gemeente wordt SmaakBurgemeester van Nederland en mag die titel een jaar lang dragen.

Samen met gemeenten en partners
De deelnemende gemeenten in de regio Noordoost Brabant zijn belangrijke partners voor het slagen van deze wedstrijd; de burgemeesters zijn ambassadeur van Keukenbazen. De deelnemende gemeenten zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Vught.

Partners van Keukenbazen zijn Rabobank, Sligro, Koning Willem I College, HAS Hogeschool, Langenhuijsen Catering, alle jurykoks en alle deelnemende lokale foodleveranciers.

Onder de vlag van Regio Noordoost Brabant
Keukenbazen werd vijf jaar geleden ontwikkeld door AgriFood Capital. Al vanaf de start speelden de gemeenten een belangrijke rol in de organisatie. Vanaf dit jaar wordt de kookwedstrijd georganiseerd door Regio Noordoost Brabant. Dat past bij de plannen van de samenwerkende overheden om de jeugd meer onderwijs en voorlichting over gezonde voeding te geven.

Like en volg Keukenbazen via
Facebook: https://www.facebook.com/keukenbazen/
Twitter: https://twitter.com/keukenbazen
Instagram: https://www.instagram.com/keukenbazen/
YouTube: http://bit.ly/2cgW9OC
Website: www.keukenbazen.nl

Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)
Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Boxtel staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Zij kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking 'ambtshalve uitschrijving' te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden.

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Naam                Geboortedatum                                
De heer M. Badaoui        00-00-1975
De heer E. Simion        06-05-1981
De heer D. Schuijt        03-03-1997
De heer I.A Reis Falcao 19-04-1990
Mevrouw N. Otgontuja        15-04-2000

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met Burgerzaken van de Gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411)
65 59 11.
Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Naam                Geboortedatum        
--
Deze personen zijn uitgeschreven
        
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Bekendmakingen week 34

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Heult 4, rooien: 5 bomen voor-, zij- en achtererf
Koestraat 6, bouwen: garage/atelier
Molenstraat 67, verbouwen/uitbreiden woning en vervangen bijgebouwen
Nieuwstraat 35, verbouwen van de winkel naar 2 appartementen
Zonneglans 2, bouwen: garage achterzijde van de perceelgrens
Esschebaan 4a, kappen: 4 eiken achtererf

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Van Salmstraat ong. (Sectie E3348), bouwen: opslagloods en kantoren

Verleende omgevingsvergunningen
Achterberghstraat 57, kappen: eikenboom (herplant 3 leibomen)
Breukelsestraat 32, (Rijksmonument) plaatsen: 2 dakkapellen, zonnepanelen, het aanpassen boeideel pannendak voorzijde en het restaureren tuinhek
Clarissenstraat 16, (gemeentelijk monument) plaatsen: hardstenen brievenbus gevel
Kleinderliempde 5, bouwen: woonhuis met vergunningsvrij bijgebouw

Melding gesloten bodemenergiesysteem
Velder 18a, aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Aanvullingen week 33
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Baroniestraat 75, hoek Pastoor Erasstraat 4 woningen realiseren in voormalige horecapanden

Ontheffing bouwbesluit
Parkweg 12, bouwen van een tijdelijke kantoorunit voor 3 jaar

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
23-08 Eindhovenseweg + Kleinder Liempde e.o.
24-08 Centrum
24-08 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde +zonnegolven
27-08 Kerkeind
28-08 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak
LET OP: Avondopenstelling op donderdag 15 augustus komt te vervallen

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 944
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Sambaband Batedeira viert jublieum in Boxtel

Batedeira is niet meer weg te denken uit de Nederlandse sambawereld. (Foto: Marita van Zutphen) Foto: Marita van Zutphen

Boxtel - De van oorsprong Vughtse sambaband Batedeira bestaat dit jaar 25 jaar. Dat jubileum werd op 7 april al gevierd met een reünie in Gemeenschapshuis De Rots. Op zondag 1 september staat er nog een feestelijke jubileumactiviteit op het programma; dan treedt de band op in het centrum van Boxtel tijdens de spectaculaire Samba Sunday. Naast Batedeira treden tijdens dit spektakel Sambanda, Dè wel jaoo en Escola de Samba Os Malandros op.

Batedeira begon 25 jaar geleden als een club vrienden en hun familie met als uitvalsbasis, toen nog, Modern in Vught. In de loop der jaren heeft de vereniging veel leden gekend en wisselingen gehad in repetitieruimtes, met altijd het enthousiasme en de liefde voor de samba als stevige basis van Batedeira. Met inmiddels meer dan 600 optredens op het conto is deze ervaren band niet meer weg te denken uit de Nederlandse sambawereld.

Foto: Batedeira

Boxtelse ereleden
Ter gelegenheid van het jubileumjaar werd in april een feestelijke reünie georganiseerd bij De Rots. Daarbij werden de drie Boxtelse leden Frans van der Steen en Anthony en Mireille Vugs benoemd tot ereleden van de vereniging. Zij zijn al vanaf het begin lid van de band. Ook tijdens het Kopenhagens Carnaval op 8 en 9 juni, een internationaal sambafestival, vierde Batedeira als een van de smaakmakers haar zilveren jubileum.

Op 1 september kleurt Boxtel 'Brazil' op vijf podia: bij Café 't Hart van Boxtel, Eetcafé De Deugniet, Restaurant De Rechter, Bar Becoloth en Meneer Van Dommelen. Van 14.00 tot 18.00 uur staat het centrum in het teken van samba. Meer weten? Kijk op www.batedeira.nl.

Lieve lezers,

Boxtel ontwaakt vandaag als uit een onrustige droom. De dag van het te drukken gaan van deze column zal voor veel Boxtelaren een lastige dag worden. Een emotionele tijd, waarbij een zwaar verlies ons op het hart drukt. Donkere wolken pakken zich boven ons humeur samen vandaag, en het zal een hele opgave zijn om ons door deze woensdag heen te ploeteren, als een negentiende eeuwse ploeg door een kneiterhard knollenveld in de winter.

En nee, dat komt niet omdat we ons vijf dagen lang een stuk in onze kraag hebben gedronken op de kermis. Uit plastic glazen. Dat hébben we wel, maar dat hoort er nu eenmaal bij.

En nee, dat komt ook niet omdat we vijf dagen lang wakker hebben gelegen van de niet-aan-de-kermis-ondergeschikte-muziek die lekker lang doordreunde. Daar zou iemand die vlak bij de Markt woont niet over moeten klagen. En dat doe ik dus ook niet. Ook dat hoort erbij.

En nee, dat komt óók niet omdat Eric van den Broek komt met een actielijst om de parkeerplaatsen op de Markt beter te belijnen – waarna hij opmerkte dat het lastig was om alle commentaar over de Markt te verzamelen en 'om er lijn in te krijgen'. Ook die wethouderwoordgrappen horen er nu eenmaal bij.

Het komt omdat ons iets is afgenomen dit jaar: het spetterende vuurwerk dat de kermis af zou moeten sluiten. Helaas was er niet op tijd een vergunning aangevraagd, en nu kan het hele feest niet doorgaan. Die fantastische vuurpijlen, die in een wervelende show het publiek in extase brachten, elk jaar weer. Die extase van licht, waar werkelijk alle monden van openvielen. Het was er niet dit jaar.

Laten we heel eerlijk zijn – niemand had het gemerkt wanneer het er stilletjes niet was geweest. Maar toch, een klein groepje vuurwerkactivisten kon het niet laten en zocht 'een passende oplossing' voor het ontbreken van de kruitdampen. Een ludieke artiest. Of zoals Vinzzent op Facebook werd gedoopt: een zanger van pooierdeuntjes.

Mensen, doe alsjeblieft rustig. We hebben al zoveel prikkels om ons heen in 2019, dat een prikkeltje meer of minder totaal onmerkbaar is. Televisie, telefoon, harde muziek, toeristen, dj's in kledingzaken, het is soms allemaal even teveel. Daarom ben ik er wel voor dat de vuurwerkshow er niet meer is. Laten we het volgend jaar ook gewoon maar weglaten. Wel lekker rustig.
En als we dan toch bezig zijn, heel die kermis is ook wel gewéést, toch? Zullen we het komend jaar gewoon een keertje niet doen? Of gewoon héél de kermis prikkelarm, in plaats van een paar uurtjes in de middag. Héérlijk. Even lekker niks.

Dan kunnen we in die week in augustus gewoon bier uit glaswerk drinken en rustig slapen zonder harde muziek op zondag tot 1 uur in de nacht. Maar daar zal ik niet over klagen, want dat doe je nou eenmaal niet wanneer je vlak bij de Markt woont.

Kus,

Bets

Rondleidingen met gids in Museum Boxtel

Lancering van de door MUBO ontwikkelde canon van Boxtel op 12 december 2016 door v.l.n.r. Wethouder Maruska Lestrade, MUBO voorzitter Maria Voets en toenmalig directeur van de Petrusschool Ilse Lamers. Foto: nvt

Canon van Boxtel leidraad bij geschiedvertelling

Boxtel - Na het succes van vorig jaar programmeert Museum Boxtel (MUBO) ook in 2019 weer rondleidingen over de geschiedenis van Boxtel op vaste zaterdagen. Deze worden om beurten verzorgd door een van de drie ervaren gidsen Ben Ophof, Joop Schuller en Willem Wittenberg. Voor iedere bezoeker een feest der herkenning met onverwachte en onbekende feiten en wetenswaardigheden, die alleen een gids kan vertellen. De eerstvolgende rondleiding staat gepland op aanstaande zaterdag 24 augustus om 14.00 uur.

Ben Ophof en Joop Schuller verzorgen beiden als VVV-gids ook historische wandelingen door Boxtel, historicus Willem Wittenberg heeft in MUBO al een serie lezingen gegeven over de geschiedenis van Boxtel. De door hen georganiseerde rondleidingen zijn inhoudelijk gebaseerd op de door MUBO ontwikkelde canon van Boxtel. De canon vertelt de geschiedenis van Boxtel vanaf de prehistorie tot heden aan de hand van 49 vensters of thema's, waarmee de belangrijkste gebeurtenissen, personen, voorwerpen en kunstwerken in Boxtel aan bod komen. De vensters zijn geselecteerd in samenwerking met deskundigen van onder andere Heemkunde Boxtel. De 49 thema's zijn verbeeld en verwoord in de vaste expositie, die is te zien op de eerste en tweede verdieping van het museum.

Elke rondleiding start in de MUBO-ontvangstruimte met een korte introductie over de canon van Boxtel. Daarna worden de deelnemers door de gids meegenomen op zaal om daar te zien en te beleven wat de vaste collectie te bieden heeft. Als het weer het toelaat wordt de bezoeker ook verrast met een uitstapje in de directe omgeving MUBO, waar dan aandacht wordt besteed aan historisch Boxtels erfgoed zoals de Heilig Hartkerk, het Ursulaklooster en de Angelaschool.

De vaste rondleidingen zijn in 2019 geprogrammeerd op 24 augustus, 14 september, 19 oktober, 23 november en 14 december. Naast de vaste dagen kan ook altijd een rondleiding op afspraak worden aangevraagd, ook op werkdagen.

De vaste rondleiding start om 14.00 uur en duurt inclusief introductie circa 1,5 uur. Maximaal 10 deelnemers per gids. De kosten bedragen 5 euro per persoon. Voor de rondleiding kan men zich van tevoren aanmelden via info@muboboxtel.nl of telefonisch bij Willem van Vossen op 06-16041898.

Open dag HobbyCentrum Boxtel

Boxtel - HobbyCentrum Boxtel houdt op zaterdag 7 september een open dag. Van 13.00 tot 17.00 uur zijn alle geïnteresseerden die een kijkje willen komen nemen welkom bij het centrum aan de Baroniestraat 105.

Tijdens de open dag kunnen bezoekers kennismaken met de activiteiten van het HobbyCentrum, met de verschillende hobbyruimten, deelnemers en begeleiders. Zo kunnen ze een indruk krijgen van wat je doet bij glas-in-lood, werken met hout of schilderen. Ook kunnen ze de tentoonstelling beeldhouwen, keramiek, schilderen, hout met diverse werkstukken bezoeken en daarbij een praatje maken met de makers ervan, informatie verkrijgen over het Seniorweb en zijn cursussen en meedoen aan verschillende workshops Bewegen, zoals Yoga (13.30–14.00 uur), Taitji (14.15–14.45 uur), Gym op muziek (15.00–15.30 uur), Stijldansen (15.45–16.15 uur) en Vrij dansen (16.30u–17.00 uur).

Biljart

BV 't Ivoor, programma 26 augustus
13:00 `t Ivoor 3-`t Ivoor 4
13:00 `t Ivoor 2-De Baarzen 1
13:00 `t Ivoor 3-`t Ivoor 4
19:30 `t Ivoor 1-Biljartclub Ammerzoden 2
Programma 27 augustus
13:00 `t Ivoor 5-`t Ivoor 1
13:00 `t Ivoor 5-`t Ivoor 1
20:00 `t Ivoor 4-Rio Bar 1
20:00`t Hooghuys / Van Hooft 8-`t Ivoor 1
Programma 28 augustus
13:00 `t Ivoor 8-`t Ivoor 6
13:00 `t Ivoor 7-`t Ivoor 9
13:00 `t Ivoor 8-`t Ivoor 6
13:00 `t Ivoor 7-`t Ivoor 9
19:30 `t Ivoor 2-Net Mis 2

Programma Divisieteams, programma 8 september
13:00 `t Ivoor-S.I.S. Schoonmaak en Herstel
Programma 12 september
19:30 DIB Timmerwerken Likadrie 2-De Hazelaar 2
Programma 5 september
19:30 DIB Timmerwerken Likadrie 1-van Rossum Tegelwerken

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 13 augustus
A-Lijn: 1 A. & A. Wouters 65,74% 2 R. van de Vorstenbosch & H. Schilder 57,53% 3 T. van Bragt & T. Hoppenbrouwers 55,18%
Uitslagen 15 augustus
A-Lijn: 1 A. Bosveld & M. Soederhuizen 59,17% 2 R. Traa & H. van Esch 55,42% 3 T. Walbeek & R. van Wersch 53,33% B-Lijn: 1 T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 73,13% 2 G. Boleij & A. Janssen 55,63% 3 T. Bosveld & G. van Heeswijk 53,75%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 13 augustus
A-Lijn: 1 J. van de Laar & G. van Oirschot 66,12% 2 W. van der Heijden & A. van Os 60,60% 3 A. Veraa & T. Heesakkers 60,03% B-Lijn: 1 F. van Roij & G. van de Meerendonk 65,10% 2 R. van der Laar & P. Raaijmakers 57,29% 3 M. Jessurun & M. van Weert 54,69%

Duivensport

Uitslagen Melun, 19 augustus, 110 duiven
Com Essens Verbeek 1
B. vd Brand 2-8-14
Pennings Huiskes 3-7-10-11
Van Rooy Platenburg 4-9-13
R. vd Langenberg 5-6-12
F. van laarhoven 15
Uitslagen Isnis, 19 augustus, 453 duiven
Com Noni 1
Pennings Huiskes 2-4-
B. vd Brand 3-5-9-11-12
F. Kapteyns 6-7-8-10-13-14-15
Uitslagen Isnis, 19 augustus, 177 duiven
Van Rooy Platenburg 1
B. vd Brand 2-9
Pennings Huiskes 3-5-6-7-8-10-11-15
Fr. van Laarhoven 4
R. vd Langenberg 12-13-14

Honk- en softbal

JRC Ducks, uitslagen 16 augustus:                
Ducks H2-Stags H2        4-0
Uitslagen 17 augustus
Boosters AH1-Ducks AH1        13-11
Orioles JS1-Ducks JS1        5-6
JRC Ducks, programma 24 augustus                
Gryphons PH2-Ducks PH1        10:30
Ducks AH1-Kickers AH1        11:00
Programma 25 augustus
Ducks H2-Jeka H3        11:00
ROEF! H1-Ducks H1        15:00

Jeu de Boules

JBV De Walnoot, uitslagen 19 augustus
1 Henny Bekers 3/28, 2 Cor Bertens 3/26, 3 Ludo Mennen 3/22, 4 Henk Verstijnen 3/20, 5e plaats Kees Doevendans 3/9 punten, 6 Leo Bekers 2/15, 7 Ans van de Plas 2/11 punten

Revanche Open Donderdagmiddagdrive met nieuwe 'Passageclub'

Boxtel - Bridgeclub Revanche wil met ingang van het nieuwe seizoen op 29 augustus, een nieuw initiatief uitrollen: de Passageclub. Deze is bedoeld voor bridgers die de beginnerscursussen hebben afgesloten en behoefte hebben aan begeleiding en training, voordat zij de stap naar het spelen op clubavonden gaan zetten.

Revanche wil de Open Donderdagmiddagdrive deels gebruiken voor de 'Passageclub'. Er worden op een middag zes rondes gespeeld. In het begin worden in iedere ronde drie spellen gespeeld waarbij de mogelijkheid bestaat ook een vierde spel te spelen. De begeleiding wordt verzorgd door leden van Revanche, die bekend zijn met het in de cursus geleerde systeem. Ook bridgers die al langer spelen maar de theorie willen opfrissen zijn welkom.

Dit initiatief wordt toegevoegd aan de formule van de Revanche Open Donderdagmiddagdrive. Iedereen die wil bridgen is op donderdagmiddag bij Revanche welkom.

Zowel de Passageclub als de Revanche Open Donderdagmiddagdrive worden gespeeld in de grote zaal van Gemeenschapshuis De Walnoot in Boxtel. De aanvang is om 13.30 uur. Gewenst is aanwezig te zijn om 13.15 uur of aangemeld te hebben bij Bert Hermkens (0411-674246). Als je geen partner hebt en dat meldt voor 12.00 uur, doet de organisatie zijn uiterste best om een partner voor je te vinden.

De kosten zijn voor bridgers die geen lid zijn van Revanche, bedragen 2,50 euro per persoon per middag.

Tweede Open Liempdsen Herd Jeu de Boules-kampioenschappen op 1 september

Liempde - Wie op zondag 1 september Liempde bezoekt, waant zich in Frankrijk, tijdens de tweede editie van de Open Liempdsen Herd Jeu de Boules-kampioenschappen. De dorpskern wordt hiervoor getransformeerd in een levendige jeu de boules-arena waar tachtig ploegen op twintig banen zullen strijden om de winst. Ook aan het publiek is gedacht: met gratis kinderactiviteiten, Franse muziek en een gastvrije horeca kan jong en oud rekenen op een gezellige familiedag.

De jeu de boules-banen liggen in en rondom het Concordiapark bij Ontmoetingscentrum D'n Liempdsen Herd (voor deze gelegenheid omgedoopt tot 'le Foyer du Liempde') en de cafés 't Huukske, de Durpsherberg en Het Wapen van Liempde. Hierop strijden de teams, bestaande uit twee personen, om de felbegeerde wisseltrofee en prijzen in de categorie 'Beste duo'.

Franse chansons en gratis activiteiten voor kinderen zoals het Ganzenbord op de kiosk en stoepkrijten op straat, omlijsten de dag. Op de terrassen van de horecalocaties is het goed toeven voor een hapje en een drankje. Hier kunnen bovendien de uitslagen live gevolgd worden via schermen. Het belooft een dag vol Brabantse gezelligheid en gastvrijheid te worden met een Frans tintje, een heuse familiedag voor jong en oud.

De Open Liempdsen Herd Jeu de Boules-kampioenschappen starten op zondag 1 september om 10.00 uur in en rondom D'n Liempdsen Herd (Barrierweg 4), in het Concordiapark en bij de horecagelegenheden rondom het Raadhuisplein. Om 17.00 uur wordt de dag afgesloten met de prijsuitreiking bij D'n Liempdsen Herd. Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/jeudeboulesliempde.

SamenLoop voor Hoop Esch passeert grens van 700 deelnemers

Esch - Op 31 augustus en 1 september wordt voor de eerste keer in Esch de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. Gedurende 24 uur wandelen deelnemers in teams over een speciaal uitgezet parcours om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. De indrukkende wandelestafette vindt plaats rond het Marktplein en in de omliggende straten. Inmiddels hebben zich al meer dan 700 deelnemers aangemeld.

Naast het wandelen wordt er ook van alles georganiseerd voor bezoekers. Zo kunnen zij gerechten kopen die door de deelnemers zelf zijn gemaakt, zijn er verschillende marktkraampjes waar zaken voor het goede doel verkocht gaan worden, worden er diverse activiteiten georganiseerd en treden onder meer diverse bands op. Tijdens de SamenLoop wordt 24 uur amusement verzorgd met onder anderen de Dorini's, Olaf Lagerfett, Jordy van den Boer en vele andere acts. Op zondag 1 september vindt er een speciale kinderloop plaats, die start om 11.00 uur. Vanaf 10.00 uur is er een speciaal kinderplein geopend met vele verschillende activiteiten voor jong en oud.

Ook vinden er verschillende indrukwekkende ceremonies plaats. Zo is de Kaarsenceremonie op zaterdagavond om 22.00 uur een bijzonder moment. Dan worden er duizenden brandende kaarsen langs het parcours gezet ter ere van de Kanjers: (ex-)kankerpatiënten. De organisatie verwacht dat het een mooi en bijzonder weekend wordt.

Voorzitter Noor Jansen heeft er alle vertrouwen in: "Iedereen heeft zich enorm ingezet om er een groot succes van te maken. Dat geeft zoveel energie! Van alle kanten hebben zich deelnemers en vrijwilligers aangemeld. We willen er samen met hen en met de bezoekers een onvergetelijk weekend van maken. En we hopen natuurlijk vooral zoveel mogelijk geld op te halen voor doorbraken in kankeronderzoek."

Het evenement is openbaar toegankelijk en start op zaterdag 31 augustus om 14.00 uur. De afsluiting is ruim 24 uur later, op 1 september om 14.30 uur. "Laten wij 'Samen het leven vieren'!", aldus de organisatie. En dat is precies wat er dat weekend zal gebeuren.

Meer informatie staat op de site www.samenloopvoorhoop.nl/esch. Wil je geen informatie missen? Volg dan de Facebookpagina: Samenloop voor Hoop Esch.

Fietsdrive 2019 Bridge Club Boxtel

Boxtel - Bridge Club Boxtel houdt dit jaar haar traditionele fietsbridgedrive op zaterdag 31 augustus. Nieuw dit jaar is dat ook niet-clubleden hierbij van harte welkom zijn. Er is nog plaats voor enkele paren.

Vanaf 9.00 uur doen de deelnemers met hun groep al fietsend drie horecalocaties in de omgeving van Boxtel aan. Daar spelen zij onder het genot van een consumptie een aantal spellen. Voor een lunch wordt gezorgd. De prijsuitreiking vindt om 16.30 uur plaats. Kosten voor deelname zijn 45 euro per paar. Aanmelden kan via https://www.nbbclubsites.nl/club/8018/nieuws.

Essche Boys viert 60-jarig jubileum

De rugbyers van Ducks maken zich weer op voor het nieuwe seizoen. (Archieffoto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken) Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken

Esch - Dit jaar bestaat voetbalvereniging Essche Boys 60 jaar. In september 1959 zijn door Pastoor Beex, Jo Vlassak, Piet den Ouden, Hans van de Braak, Sjaak van Bragt, Rinie van Bragt, Jan Vugs, Grard Rutten en Jo van de Velden de wortels gelegd voor de voetbalvereniging uit Esch.

Dit wil de vereniging uiteraard niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom vinden dit jaar diverse evenementen plaats om het heuglijke feit te vieren samen met iedereen die Essche Boys een warm hart toedraagt.

In het weekend van 13 tot en met 15 september vindt de aftrap van het feestjaar plaats. Op vrijdag 13 september is van 18.30 tot 21.00 uur een receptie in het paviljoen bij Essche Boys aan de Witvensedijk. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen herinneringen worden opgehaald of kan er worden bijgekletst met teamgenoten van weleer.

Op zaterdag 14 september zijn er overdag sportieve activiteiten voor de jeugd en de senioren gevolgd door een gezellige feestavond met verschillende artiesten. Ook niet-leden zijn welkom op de openbare feestavond. Op zondag 15 september worden de vrijwilligers, zonder wie Essche Boys niet kan bestaan, in het zonnetje gezet en verwend met een brunch. Die is uiteraard alleen toegankelijk voor genodigden.

Later zijn er nog andere jubileumactiviteiten. Een klein tipje van de sluier: in januari 2020 vindt de derde editie van de DENVEB plaats. Later volgt meer info over deze en andere activiteiten.

Het seizoen begint goed: het eerste elftal promoveerde, na één jaar afwezigheid, terug naar de vierde klasse. Op zondag 1 september speelt Essche Boys 1 om de beker tegen Den Dungen 1. Aanvang: 14.30 uur.

Rugbyseizoen gaat weer van start

Boxtel - De rugbyers van Ducks zijn weer volop in training voor het nieuwe seizoen. De senioren zijn al een paar weken bezig en de jeugd is dinsdag gestart. De senioren zijn onder leiding van het technische duo Tim Nouwens en Stijn van de Loo op dinsdag en donderdag om 20.00 uur bezig om zich klaar te stomen voor het nieuwe seizoen en een mogelijke kampioenstitel in de vierde klasse.

Waar afgelopen seizoen het kampioenschap net werd misgelopen gaat Ducks nu een nieuwe poging wagen om kampioen van de vierde klasse te worden. Geduchte concurrentie wordt verwacht van Bokkenrijders Roermond, The Dukes uit Den Bosch, Maastricht en RC Eindhoven. De klasse bestaat verder uit Breda, Cluster Tilburg/Wasps, Octopus Uden en Black Bulls Overloon. Ducks werkt ook dit seizoen samen met Oisterwijk Oysters, ervaren spelers uit Boxtel spelen samen met jeugdige talenten. Sommige komen voort uit de jeugdafdeling van Ducks en verder zijn er ook nieuwelingen die de rugbysport oppakken. Als de technische staf het voor elkaar krijgt hier een eenheid van te maken dan kan het team een serieuze gooi doen naar de titel.

Zaterdag 31 augustus speelt Ducks een oefentoernooi bij The Dukes in Den Bosch. De competitie start zondag 15 september.

Trainingstijden
De Turven (6–7 jaar), Benjamins (8–9 jaar) en Mini`s (10–11 jaar) trainen op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.45 uur en op zaterdag van 9.30 tot 10.45 uur. De Cubs (11–12 jaar) trainen op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.45 uur. Ook op dinsdag en donderdag trainen de Junioren/Colts (14–18 jaar) en de Senioren, zij staan van 20.00 tot 21.30 uur.
Interesse in de rugbysport? Kom dan langs en neem een kijkje bij de training of doe mee. Je vindt RC Ducks aan de Voetboog 22 op Sportpark de Wielakker in Boxtel. Kijk op www.rcducks.nl.

Taverbo-Sabo maakt zich op voor seizoensstart

Boxtel - Na een korte zomerstop staat ook bij tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo het nieuwe seizoen voor de deur. Traditiegetrouw wordt dit voorafgegaan door het Stijve Spierentoernooi op vrijdag 23 augustus, aanvang 19.00 uur. Vanaf maandag 26 augustus is de zaal weer normaal geopend en zullen ook de reguliere trainingen hervat worden.

Taverbo-Sabo is een bruisende vereniging met een eigen accommodatie aan de Voetboog 18 (sportpark Munsel) in Boxtel. Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend meespelen om het spel en de sfeer aan de Voetboog iets voor hen is. Het voordeel van tafeltennis is dat het door zowel jong als oud gespeeld kan worden. Er zijn mogelijkheden voor zowel recreanten (vrij spelen op diverse momenten door de week) als wedstrijdspelers (NTTB-competitie in het weekend of interne competitie op maandagavond).

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er op maandag- en woensdagavond een speciale startersgroep onder begeleiding van ervaren trainers. Gedurende het jaar worden er tevens allerlei activiteiten en toernooien georganiseerd. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.taverbo.nl of contact opnemen met Eric Peeters (06-23272706).

Ducks-softbalsters winnen van Orioles

Bergschenhoek - De dames junioren van Ducks konden zaterdag 17 augustus in Bergschenhoek aantreden tegen de taaie tegenstander Orioles. Na een pittige wedstrijd sleepten de Ducks-meiden een 5-6 overwinning uit het vuur. Daarmee staan zij nog steeds ongeslagen bovenaan.

De wedstrijd tegen Orioles was voor de Ducks-junioren hun eerste na de zomerstop. In eerdere wedstrijden bleek Orioles een serieuze tegenstander die niet te onderschatten is. Het werd dan ook zoals verwacht een hele lastige middag voor de Boxtelse meiden. Het begin was slap, waardoor het na een inning al 4-1 stond voor de thuisploeg. Persoonlijke fouten, negeren van aanwijzingen van de coach en vooral het gebrek aan scherpte deed het gevoel opkomen dat hier wel eens het eerste puntverlies van dit seizoen in de maak kon zijn. Nadat Orioles op een 5-2 voorsprong was gekomen had een groot deel van het team en meegereisde supporters zich al bij een nederlaag neergelegd.

Zo niet de coach die er in de time-outs alles aan deed zijn team weer op de rails te krijgen. Iets wat effect leek te gaan hebben in de voorlaatste inning waarin Ducks middels een paar knappe veld-acties een grotere achterstand wist te voorkomen. Dat was blijkbaar voor veel speelsters het sein er weer in te gaan geloven hetgeen resulteerde in maar liefst vier punten in de laatste slagbeurt. Prima slagbeurten, agressief honklopen en scherpte betekenden dat er plotseling 5-6 op het scorebord stond.

In de gelijkmakende slagbeurt van Orioles lieten de Boxtelse meiden eindelijk weer zien waarom ze ongeslagen bovenaan staan. Uitstekende pitching en foutloos veldspel zorgden voor drie keer een snelle nul en alsnog de winst. Misschien niet helemaal verdiend, maar de mentale veerkracht van het team om zich terug in de wedstrijd te vechten verdient alle lof. Tien wedstrijden zijn tot nu toe gespeeld en met twintig punten heeft Ducks als koploper een flinke voorsprong op de nummer twee.

Veel inschrijvingen bij biljartclub 't Ivoor

Boxtel - Het nieuwe biljartseizoen staat weer voor de deur en biljartvereniging 't Ivoor gaat daarin van start met maar liefst negentien teams, verdeeld over diverse disciplines.

Het 3-banden groot en klein zit bij 't Ivoor behoorlijk in de lift gezien de tien ingeschreven teams. Ook landelijk gaan er dit seizoen drie teams meespelen in de competitie van de KNBB. In het Eredivisieteam zijn Dave Christiani en Therese Klompenhouwer aangetrokken. Ook is er een derde en vierde divisieteam bijgekomen.

Interesse in de biljartsport? Kijk op http://www.t-ivoor.nl/ of loop eens binnen bij de accommodatie van 't Ivoor aan de Voetboog 14 in Boxtel.

Henny Bekers wint open Mix-toernooi JBV De Walnoot

Boxtel - Het open Mix-toernooi bij JBV De Walnoot van maandag 19 augustus is gewonnen door Henny Bekers die een score van 3/28 punten noteerde.

In prima weersomstandigheden met af en toe een klein zonnetje kon het toernooi worden gespeeld op de dertig buitenbanen van de jeu-de-boulesvereniging aan de Selissenwal 25. Deze week waren er 49 mensen aanwezig waarvan 41 deel namen aan de wedstrijden. Naast Bekers waren er nog vier deelnemers die drie partijen wisten te winnen en met een prijs naar huis konden gaan.

Voor de open Mix is iedereen die geïnteresseerd is in jeu de boules elke maandagmiddag vanaf 13.00 uur welkom bij JBV De Walnoot om mee te doen. Op dinsdagen en donderdagen kan iedereen die kennis wil maken met deze sport vanaf 13.00 uur terecht. Kijk voor meer informatie op www.jbvdewalnoot.nl.

16 / 16

Rondje Boxtel per kano (za & zon)
10.00 uur, De Pagaai, Voetboog 7, Boxtel

Expositie Paul van den Braak
VVV, Markt 36, Boxtel

Donderdag 22 augustus

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

VVV-wandeling: architectuur rond 1900
19.00 uur, Markt 36, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 23 augustus

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36, Boxtel

10.15 uur, Voorlezen 2+
10.45 uur, Inloopochtend baby's en peuters
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Inloopavond Jeugdnatuurwacht Liempde
19.00 uur, 't Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Zaterdag 24 augustus

Wandeling naar de bloeiende heide in de Kampina
10.00 uur, aanmelden www.natuurmonumenten.nl/agenda

Canon Boxtel
14.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Huiskamer: rikken-hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

OERR wildplukkers
14.00 uur, aanmelden www.natuurmonumenten.nl/agenda
Zondag 25 augustus

Brocante markt Bric a Brac
10.00 uur, Luissel 19, Boxtel

Kofferbaksale
10.00 uur, D'n Tip, Barrierweg 24, Liempde

VVV-wandeling: Breukelentocht
11.00 uur, Heilig Hartkerk, Baroniestraat, Boxtel

Huiskamer: koffie met gebak
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

14.30 uur, Beiaardconcert Joost van Balkom
16.00 uur, Orgelconcert Kees van Houten en sopraan Marjan Strijk
Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Maandag 26 augustus

Kaarten met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 27 augustus

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Pc inloop Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Woensdag 28 augustus

Beter Nederlands spreken
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: rikken, Mandela kleuren & fietstocht bij goed weer &
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

VVV-wandeling: Route Stationskwartier
19.00 uur, Stationsplein, Boxtel

Donderdag 29 augustus

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridge Drive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

VVV-wandeling: molenroute
19.00 uur, Markt 36, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 30 augustus
Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36, Boxtel

10.15 uur, Voorlezen 2+
10.45 uur, Inloopochtend baby's en peuters
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

31 augustus – 1 september

SamenLoop voor Hoop in Esch
14.00 uur, een 24-uurs wandelestafette, Esch

Zaterdag 31 augustus

Gilde dag voor Mantelzorgers
13.30 uur, Essche Heike, langs het spoor, Boxtel

Huiskamer: rikken-hobby
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Kijk voor alle evenementen in de agenda op www.mooiboxtel.nl

Foto: Ton van den Broek

Mieke van den Broek

Stein de Groot naast de worsten waarvan hij vijfhonderd stuks wist te verkopen om de fietstocht van zijn vader te sponsoren.. Foto: Familie De Groot

Stein de Groot

Gerard Nouwens