DeMooiBoxtelKrant

2 december 2015

DeMooiBoxtelKrant 2 december 2015


Extra inzet Boxtel bij drugsbestrijding

Boxtel - De gemeente Boxtel gaat extra mankracht inzetten bij de bestrijding van drugsoverlast. In het uiterste geval kan dit ertoe leiden dat panden waarin te veel drugs worden aangetroffen, tijdelijk worden gesloten.

Het bestrijden van overmatig drugsgebruik is volgens burgemeester Mark Buijs van Boxtel niet alleen een taak van de gemeente: "Partners als de politie en Woonstichting St. Joseph spelen daarbij een grote rol en pakken die ook actief". Wanneer er in panden meer soft- of harddrugs worden aangetroffen dan de toegestane gebruikershoeveelheid, is het echter een taak van de burgemeester om handhavend op te treden. Hij kan op basis van artikel 13b van de Opiumwet de beslissing nemen om een woning voor bepaalde tijd te sluiten.

Tot nu toe werden de mogelijkheden die de Opiumwet hiertoe biedt nog niet optimaal door de gemeente ingezet vanwege een gebrek aan ambtelijke capaciteit. "Die capaciteit maken we nu vrij door hiervoor extra medewerkers in te huren", aldus Buijs. "Hiermee pakken we dus een grotere rol bij de bestrijding van drugs." Met de inzet van extra medewerkers ondersteunt Boxtel bovendien de politie en woonstichting.

Directeur Rob Dekker van de Boxtelse Woonstichting St. Joseph is blij met deze ontwikkeling. Hij beaamt dat zijn organisatie, politie en gemeente elkaar op dit gebied goed weten te vinden. Bovendien worden huurders er door zijn corporatie precies op gewezen wat wettelijk wel en niet kan bij het huren van een woning: "Als de regels worden overtreden, bijvoorbeeld door hennepteelt of de handel in drugs, dan wordt het huurcontract ontbonden. We geven geen laatste waarschuwing."

Onlangs werden er bij brand in een huurhuis van St. Joseph aan de Sint-Willibrordstraat hennepplanten aangetroffen. Hoewel deze procedure nog loopt, zal die er volgens Dekker toe leiden dat er een nieuwe huurder in de woning komt. "Op jaarbasis komt dit vaker voor, maar dan hebben we het niet over grote aantallen."

In een afgelopen maandag verschenen rapport houdt een werkgroep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een pleidooi om na 40 jaar te stoppen met het gedoogbeleid en de wietteelt te reguleren. De werkgroep constateert dat steeds meer mensen betrokken raken bij de georganiseerde misdaad door deel te nemen aan de cannabisproductie.

Nieuwe keien voor De Burgakker

Boxtel - Maandag is met het verwijderen van de omstreden stenen een begin gemaakt met de herbestratingswerkzaamheden van de Burgakker. Het gedeelte tussen de bibliotheek en de Rechterstraat zal worden voorzien van nieuwe, afgevlakte keien. De werkzaamheden zullen zo'n twee weken in beslag nemen, mits de weersomstandigheden gunstig zijn.

Nadat het bewuste gedeelte van de Burgakker was bestraat met de oude stenen van het Breukelsplein, regende het klachten bij de gemeente. Het nieuwe wegdek bleek moeilijk begaanbaar voor mensen in een rolstoel of met een rollator, maar ook met een kinderwagen of de fiets leverden de stenen problemen op. Nadat het college eerst aangaf geen actie te zullen ondernemen, maakten wethouders Eric van den Broek en Herman van Wanrooij na een testrit in een rolstoel over het veelbesproken wegdek, bekend dat het college had besloten de stenen te vervangen.

Ook het pleintje bij de bibliotheek leverde problemen op, omdat de fietsenstallingen de weg naar de ingang belemmerden, met name voor mindervaliden. Deze stallingen zijn inmiddels verplaatst; de doorgang is nu goed begaanbaar.

De Burgakker wordt voorzien van dezelfde, afgevlakte keien die ook in de Kruisstraat en de Oude Kerkstraat zijn gelegd. De totale kosten van de herbestrating - het verwijderen van de stenen en de aankoop, het afvlakken en leggen van de nieuwe stenen - worden geraamd op 30 tot 35 duizend euro. Dit is exclusief de kosten voor het verplaatsen van de fietsenrekken bij de bibliotheek.

Tijdens de werkzaamheden, die als alles volgens plan verloopt halverwege december zijn afgerond, is de Burgakker via loopmatten en -platen bereikbaar voor langzaam verkeer. Om de bereikbaarheid te garanderen, wordt gefaseerd gewerkt.

Gouden Tomaat voor SP'er Willem van Meurs

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - SP'er en Boxtelaar Willem van Meurs is zaterdag op het SP-congres onderscheiden met de 'Gouden Tomaat', de hoogste partijonderscheiding binnen de Socialistische Partij. Van Meurs ontving de onderscheiding uit handen van partijleider Emile Roemer.

Lees verder op pagina 13.

ContourdeTwern op zoek naar vrijwilligers

Boxtel - Deze week heeft het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern al haar pijlen gericht op de Voedselbank, want die zit dringend verlegen om diverse vrijwilligers. Zie ook pagina 7 in deze krant.

Zo is het steunpunt op zoek naar chauffeurs voor maandag tot en met woensdag. Zij halen voedsel op, helpen met laden en lossen en vullen de benodigde papieren in. Een normaal rijbewijs volstaat. Voor donderdag en vrijdag zijn bijrijders voor de chauffeurs erg gewenst. Een van bovengenoemde vacatures kan mogelijk worden gecombineerd met een coördinerende rol voor alle chauffeurswerkzaamheden.

Op de 'werkvloer' kunnen extra handen ook goed worden gebruikt. Voor het verzamelen en samenstellen van de pakketten, het uitdelen ervan en alle andere werkzaamheden daar omheen zijn extra vrijwilligers meer dan welkom.

En tot slot zit het team van de intakers te springen om versterking, en dan het liefst met kandidaten die ook overdag beschikbaar zijn. Intakers werken samen met verschillende instanties die bemoeienis hebben met de minderbedeelden uit de samenleving. Zij moeten een goed financieel inzicht hebben en een stevige persoonlijkheid, want ze moeten in voorkomende gevallen ook nee kunnen verkopen.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655 899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Viering Wereldlichtjesdag

Boxtel - Op Wereldlichtjesdag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter herinnering aan overleden kinderen. Ritueel begeleiders Wendel Leenders en Judith Marechal verzorgen dit jaar voor de tweede keer in Boxtel een viering hiervoor.

De viering vindt plaats op zondag 13 december, van 18.30 tot 19.45 uur in de protestantse kerk in de Clarissenstraat in Boxtel. Het thema is 'Lichtpuntjes'. Tijdens de viering worden de namen van de kinderen genoemd en worden kaarsen aangestoken. Er worden gedichten en verhalen voorgelezen en er is muziek, verzorgd door Jet Berkers en haar zoon Jelle.

Na afloop is er gelegenheid om samen na te praten met een drankje en iets lekkers. Iedereen is welkom bij de viering van Wereldlichtjesdag, maar de organisatie stelt het wel op prijs als je je van te voren aanmeldt. Voor meer informatie kun je terecht bij Wendel Leenders via 06-10408454 of wmleenders@versatel.nl.

Traditie herleeft met nachtmis in Liempde

Liempde - Op kerstavond lieten elk jaar vanuit de Liempdse kerktoren enkele enthousiaste muzikanten van de fanfare kerstklanken over het dorp neerdalen. Dit jaar herleeft echter een oude traditie en zal de nachtmis weer gehouden worden in Liempde.

Medio september ontstond het idee. Fanfare Concordia zocht hiervoor contact met kapelaan De Jong en het Liempds Gemengd Koor en beiden bleken enthousiast over dit initiatief. De nachtmis zal plaatsvinden op donderdag 24 december om 23.00 uur in de R.K. Kerk Sint Jans Onthoofding, Dorpsstraat 36 in Liempde. Om in de juiste stemming te komen kunnen liefhebbers al vanaf 22.30 uur genieten van mooie kerstmuziek en samenzang. Concordia en het Gemengd Koor zullen de mis samen muzikaal opluisteren.

KBO-activiteiten

Donderdag 3 december        Bridgen in De Walnoot 13.30
                        Handwerken in De Orion 13.30
Vrijdag 4 december        H.Mis voor de overledenen wijk Selissen in De Walnoot 9.30
Zondag 6 december        Eten bij Elisabetshdael 12.30 uur
                 opgeven vóór 3 december bij Elisabethdael tel. 662579
Maandag 7 december        Koersballen in De Orion 14.30
Dinsdag 8 december        Hobbyclub in de Kinderboerderij 13.30
                                Biljarten in De Walnoot 13.30
Woensdag 9 december        Eten bij Lotus 17.00
                                opgeven voor 5 december bij Sina v. Alpen tel. 689285 of Henk Sturkenboom tel. 677863

Vesperdienst op Stapelen

Boxtel - Voor mensen op zoek naar een moment van rust, stilte en gebed is er woensdag 16 december een vesperdienst in de Kapel van Kasteel Stapelen.

De vesperdiensten worden maandelijks gehouden bij Stapelen, op de derde woensdag van de maand. De diensten duren een half uur en hebben een actueel thema. De dienst op 16 december begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Kamermuziek op Stapelen

Boxtel - Op zondagmiddag 13 december is er kamermuziek in de Ridderzaal van Kasteel Stapelen, verzorgd door pianiste Virginia Rousianmani en zangeres Kiki Luitwieler. Van 14.30 tot 16.30 kunnen muziekliefhebbers voor 7,50 euro hiervan genieten.
Kijk voor meer informatie op www.kasteelstapelen.nl.

Ouderen in Regie Boxtel ondertekent stichtingsakte

Het bestuur van de stichting proost op de ondertekening. Vlnr Ad van den Brand, Cor Hogenboom, Tineke Wijers en Chris D'havé. Foto: Hans van Doorn

Boxtel - De nieuw opgerichte Stichting Ouderen in Regie Boxtel heeft maandagavond de akte ondertekend. Daarmee is de gelijknamige organisatie, die al sinds 2014 actief was in Boxtel, officieel een stichting geworden. Het bestuur bestaat uit voorzitter Ad van den Brand, secretaris Chris D'havé, penningmeester Tineke Wijers en de bestuursleden Cor Hogenboom en Peter van Steenderen.

Volgens voorzitter Ad van den Brand opent de vorming van de stichting deuren waar deze eerder gesloten bleven: "Zo krijgen we als stichting, in tegenstelling tot een vereniging die afhankelijk is van contributiegelden, subsidie en draagt deze stap bij aan de verbeterde communicatie met leden." Ook wethouder Eric van den Broek reageert verheugd. 'Een geweldig initiatief', noemt hij het. "Deze nieuwe organisatie gaat via concrete activiteiten en projecten de eigen regie bij senioren stimuleren op gebied van wonen, welzijn en zorg."

Die concrete activiteiten bestaan in eerste instantie uit een pilot, waarbij inwoners van de componistenbuurt in Boxtel-Oost worden benaderd met de vraag of zij heil zien in de oprichting van een zorgcoöperatie. In de toekomst ziet Van den Brand echter veel meer mogelijkheden zoals het creëren van geschikte woonruimte voor senioren: "Denk daarbij aan het benaderen van aannemers, projectontwikkelaars, architecten en natuurlijk de samenwerking met de gemeente om zelf meer de regie te houden over het bouwproces dan nu soms het geval is." Op deze manier hoopt de stichting levensloopbestendige woningen te kunnen realiseren voor ouderen.

Tijdens de bijeenkomst van maandag beantwoordde adviseur Schwiebbe namens de Rabobank financiële vragen van ouderen. Ook was notaris Monique van 't Hooft aanwezig. Zij gaf uitleg over juridische vraagstukken zoals het opstellen van een wilsverklaring.

Bij toekomstige bijeenkomsten worden zo steeds thema's aangesneden die voor ouderen interessant zijn. Deze thema's worden aangedragen vanuit de werkgroepen die vanuit de stichting opereren. Dat de stichting weliswaar voor ouderen maar zeker niet oubollig is, blijkt uit één van de toekomstplannen: het oprichten van een eigen website.

In memoriam: Jos Eltink 1942-2015

Er zullen weinig Boxtelaren van boven de dertig zijn die slager Jos Eltink niet hebben gekend, als hardwerkende ondernemer, bourgondische levensgenieter of als trouwe ODC-supporter. Jos, ook wel bekend als 'Spekkie', was een veel gezien gezicht in het dorp. Vorige week woensdag, 25 november, overleed hij op 73-jarige leeftijd.

In 1942 werd Jos geboren, als één van de acht zonen van slager Theo Eltink, die zijn zaak had op de hoek van de Wilhelminastraat en de Julianastraat. In eerste instantie volgde Jos een opleiding tot timmerman, maar na enkele jaren gaf hij zijn vader te kennen dat hij de zaak over wilde nemen. En zo kwam Jos in het familiebedrijf te werken. Hij leerde zijn grote liefde Beppie Loeffen kennen, een verpleegster uit Nijmegen. Nadat ze trouwden namen ze samen in 1967 de slagerij over. En hoewel 'opa Eltink' zich, afvroeg 'waarom zo'n stadse nou hier in zo'n boerendorp in de slagerij moest staan', bleek Beppie de drijvende kracht achter de zaak te zijn, aldus dochter Marieke.

In 1980 verhuisde de slagerij naar een nieuw onderkomen in de Breukelsestraat. Met de kinderen Diederik en Marieke ging het paar bij de zaak wonen. Ze werkten hard en stonden altijd voor hun klanten klaar. "Soms als we 's avonds op de bank zaten, belde een klant voor het een of ander", vertelt Marieke. "En ons pap zei nooit nee. Dan ging hij het toch even maken, en ook nog bezorgen als het moest. Dat riep hij ook altijd: 'Als ge iets tekort komt, dan belde maar'. En dat gebeurde dan dus ook."
Naast hard gewerkt werd er ook veel genoten. Van vakanties met het gezin en met de hechte vriendengroep. Van het voetballen van Diederik en het paardrijden van Marieke, waar Jos altijd mee naartoe ging als hij de kans kreeg. En van gezelligheid met vrienden en familie, thuis, in het café, met de kermis en met carnaval.

Tot 2006 waren Jos en Beppie de hele week, behalve op zondag en op dinsdagmiddag, in hun slagerij te vinden. Toen kreeg Jos een hersenbloeding, drie dagen na zijn 64e verjaardag, en kon hij er niet meer werken. Een lang en intensief revalidatietraject volgde, terwijl Beppie de zaak draaide tot deze op 28 april 2007 na veertig jaar definitief de deuren sloot. Beide kinderen hadden geen ambitie om de slagerij over te nemen en alles werd verkocht. Jos en Beppie verhuisden uiteindelijk naar De Croon, waar ze prachtig woonden midden in het centrum van Boxtel, bij de Markt.

Lichamelijk ging Jos steeds verder achteruit, maar genieten deed hij nog steeds. Samen met Beppie, de kinderen, kleindochter Loes en kleinzoons David en Tyler. De jongens zijn net als zoon Diederik voetballers bij 'zijn' ODC, de club waarvan Jos ruim zestig jaar een zeer betrokken lid was. Bij het afscheid van hem was er gistermiddag dan ook de mogelijkheid om een donatie aan de KidsClub van ODC te doen. Jos had bewust gekozen voor een crematie op dinsdagmiddag; de dag dat de slagerij altijd gesloten was.

Boxtel begint 'meedenkgroep' jeugdzorg

Boxtel - Wethouder Marusjka Lestrade kondigde vorige week aan dat Boxtel een 'meedenkgroep' voor ouders met kinderen in de jeugdzorg opricht. Deelnemers krijgen ter inspiratie een vragenlijst, om zo zelf op nieuwe initiatieven te kunnen komen.

"De groep is bedoeld om mee te denken in gemeentelijk beleid, maar ook om ervaringen met elkaar te delen", aldus de wethouder. Lestrade noemt de groep bewust geen klankbordgroep, omdat deze groep minder officieel te werk gaat. "Een voorbeeld uit het verleden waarmee deze groep te vergelijken is, is de meedenkgroep over leerlingenvervoer."
Aanmelden voor de groep kan via de website van de gemeente Boxtel op www.boxtel.nl/27januari. De inschrijving sluit op 15 januari. De eerste meedenkavond is op woensdag 27 januari op het gemeentehuis. De avond duurt van 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur.

Vijftig nieuwe woningen in Lennisheuvel

Lennisheuvel - Projectontwikkelaar Janssen de Jong gaat samen met Hazenberg Bouw gefaseerd 50 woningen aan het Rigtpad in Lennisheuvel bouwen. Het college van Boxtel heeft daarmee vorige week ingestemd. Met de instemming is de weg naar nieuwbouw op het terrein ten zuiden van het Rigtpad en noordelijk van de Heerenbeek vrij gemaakt.

In de eerste fase van het project, gepland voor 2016, zullen 15 woningen opgeleverd worden. Daarna zal dit aantal tot 2028, in vier fases, uitgebreid worden tot 50 woningen. Dit is in lijn met een nota die de gemeente Boxtel eerder heeft opgesteld.
De nieuwe woningen worden ingepast in een breder plan rondom de Heerenbeekloop. Dit plan omvat onder andere aansluiting op en uitbreiding van wandelroutes rondom Lennisheuvel. Zowel projectontwikkelaar als gemeente, proberen zo veel mogelijk in samenspraak met de klankbordgroepen te blijven.

Café Brein speelt in op de feestdagen met interactief theater

Schijndel - Na een herseninfarct of -bloeding, een ongeluk, hersentumor of na reanimatie kan Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) optreden. Café Brein is een ontmoetingsavond voor mensen met NAH, hun familieleden en andere betrokkenen. Maandag 14 december is er weer een bijeenkomst.

NAH kan veranderingen veroorzaken in iemands functioneren of persoonlijkheid. De feestdagen kunnen daardoor naast een vrolijke tijd ook een bron van spanningen zijn door drukte, sierverlichting en alle voorbereidingen. Met interactief theater speelt Café Brein hierop in. Willem en Barbara spelen in hun interactieve theater herkenbare situaties: hoe kunnen we samen ontspannen genieten van de feestdagen?
De bijeenkomst is op maandag 14 december, van 19.30 tot 21.30 uur bij Zorghoeve 't Binnenveld, Boxtelseweg 5 in Schijndel. De zaal gaat om 19.00 uur open. Heb je zelf NAH of een familielid met deze aandoening, dan ben je van harte welkom om aanwezig te zijn. Café Brein is voor de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint-Oedenrode. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Voor meer informatie kun je bellen naar ContourdeTwern Boxtel, Marieke Dijkshoorn 0411-655899.

Beethovenring

Foto: Monique Fick

Tussen Mozartlaan en Robert Schumanlaan.

Ludwig van Beethoven wordt geboren te Bonn (Duitsland) op 16 december 1770 en hij overlijdt te Wenen op 26 maart 1827. Hij is amper 57 geworden. Ludwig van Beethoven, 'van' in plaats van 'von' omdat zijn grootvader volgens geboorteregisters in de Belgische stad Mechelen geboren is, wordt beschouwd als een van de grootste componisten aller tijden. Hij heeft een moeilijke jeugd omdat zijn vader een wonderkind van hem tracht te maken. Hierdoor is Beethoven nooit echt een kind geweest. Deze jeugd maakt hem tot een somber en wantrouwend mens, wat nog erger wordt door een oor-kwaal die in 1801 bij hem ontdekt wordt en uiteindelijk leidt tot complete doofheid. Dit weerhoudt de getalenteerde componist er echter niet van om door te gaan met componeren.

Beethoven wordt uiteindelijk een van de grootste componisten aller tijden. Dit niveau heeft hij kunnen bereiken door goede leermeesters als Mozart en Haydn, ook zij behoren tot de allerbeste componisten die op deze aarde hebben rondgelopen, en natuurlijk door een grote portie talent. Uiteindelijk sterft Beethoven na een ziekbed van tien dagen op 26 maart 1827 aan de gevolgen van een leverziekte en een longontsteking.

De componist laat ons geweldige werken na zoals negen symfonieën, vijf pianoconcerten en 32 pianosonates. Ook de opera Fedelio is van zijn hand. En hij schrijft geestelijke muziek, waaronder de Missa Solemnis. Beethoven wordt beschouwd als een van de belangrijkste scharnierfiguren tussen het classicisme en de Romantiek. Dit is duidelijk merkbaar wanneer we de stijl van zijn werken in chronologische volgorde bestuderen. Zijn vroege werken zijn duidelijk geschreven volgens de traditie van het Weens classicisme, terwijl zijn laatste werken met hun rauwe expressiviteit de vroege Romantiek ver voorbij schieten. In de stijlevolutie zien we dus vrij duidelijk de breuk met het classicisme terug.

Eén van de fabeltjes die verteld worden rond Beethoven, is dat hij pas echt ontdekt dat hij doof wordt als hij de première dirigeert van zijn bekende Negende Symfonie. De concertmeester heeft geen vertrouwen in de goede afloop, en gaat boven, achter in de zaal staan om te dirigeren als het fout dreigt te lopen. Op een gegeven moment krijgt Beethoven dit in de gaten, wordt ontzettend kwaad, en raakt helemaal over zijn toeren. Hij komt er dan achter dat zijn doofheid hem belemmert. Hij is te optimistisch geweest en moet gedacht hebben dat hij het wel aankon.

Bron: Operaweetjes

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Popkoor JukeBOX zingt voor Stichting Jalihal

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Dinsdag 15 december treedt Popkoor JukeBOX samen met gemengd koor Con Fervore om 20.00 uur op in de Tijberzaal van het Baanderherencollege. Muziekgroep 't Herriemenieke zal het geheel instrumentaal omlijsten.

Het is een traditie van JukeBOX om met de kerst een benefietoptreden te verzorgen. Dit jaar heeft het popkoor gekozen voor de Stichting Jalihal, die met een kippenproject kansarme vrouwen in India een kans biedt om voldoende geld te verdienen. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen, kunnen ze eten kopen en hun kinderen naar school laten gaan. Kijk voor meer informatie op www.jalihal.nl.

Om zoveel mogelijk geld voor de stichting in te zamelen, worden 15 december kerststukjes en andere creatieve creaties verkocht. Ook de opbrengst van de koffie, Glühwein en de versnaperingen komt ten goede aan de stichting. De entree is gratis, er wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Dansmiddag bij de Walnoot met Stardust Live

Boxtel - Wegens groot succes organiseert Gemeenschapshuis De Walnoot op zondag 6 december weer een dansmiddag onder leiding van Stardust Live.

Het Schijndelse duo zal die middag een groot scala aan muziek draaien, met onder andere top 100 populair, country, rock 'n roll en Zuid-Amerikaanse latin. Er is voor ieder wat wils, of je nu verzot bent op dansen of liever komt om te luisteren. Ook zal er een Indische stand aanwezig zijn met hapjes.

De dansmiddag zal op 6 december starten om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De entree is 3,50 euro, inclusief een kop koffie of thee.

Toneelclub Nooit Gedacht speelt voorstelling 'Ontheemden'

Lennisheuvel - Als haar kerstspel speelt toneelvereniging Nooit Gedacht dit jaar het stuk 'Ontheemden', over vluchtelingen en de problemen die zij ondervinden.

De toneelclub bracht het stuk tien jaar geleden ook al op de planken, toen in de hoop dat het voor de laatste keer was omdat het niet meer nodig zou zijn. Dat pakte helaas anders uit en dus heeft Nooit Gedacht besloten om het stuk nogmaals op te voeren en zo aandacht te vragen voor alle mensen die door oorlog, armoede, politiek of natuurgeweld genoodzaakt zijn te vluchten.

Het toneelstuk wordt op 20 december gespeeld in Gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel en begint om 15.00 uur. De entree bedraagt 6 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 4 euro voor een kaartje. Kaarten kunnen besteld worden bij Jan Dekkers (Armehoefstraat 3a, 677559 of jdekkersvdh@hetnet.nl) en Ria Willers (Lennisheuvel 11, 674168 of casparwillers@zonnet.nl).

Kerstconcert in De Walnoot van 'Muziek houdt Fit' en 'Transparant'

Boxtel - Op woensdag 9 december spelen veteranenorkest Muziek Houdt Fit en popkoor Transparant gezamenlijk hun kerstorkest in Gemeenschapshuis De Walnoot.

Onder de noemer 'Anders dan Anders' zullen de beide groepen een bijzondere avond neerzetten, waarbij klassieke muziek en hedendaagse popmuziek worden gecombineerd. Kaarten zijn te koop bij Bloemsierkunst Marimba, aan de Van Beekstraat 5 in Boxtel, voor 3 euro per stuk. Mocht je te laat zijn met bestellen, dan is er enkele dagen later in Schijndel nog een tweede concert.

ContourdeTwern leidt weer netwerkcoaches op

Boxtel - ContourdeTwern start vanaf dinsdag 15 december opnieuw met het opleiden van netwerkcoaches, die mensen helpen bij het uitbreiden van hun sociale netwerk.

Het uitbreiden van het sociale netwerk kan plaatsvinden door bestaande familie en kennissen op te roepen samen meer te doen, of door het helpen bij het zoeken van nieuwe sociale contacten.

De nieuwe cursus netwerkcoach start op 15 december. Aanmelden kan tot 10 december bij het Steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern Boxtel via 0411-655899 of chrisdhave@contourdetwern.nl.

Geluk, wat maakt gelukkig? Een vraag die denk ik iedereen zichzelf wel eens stelt. Voor de een is geluk het ritme van het dagelijks leven en daar stabiliteit in hebben, de ander put geluk weer uit iets wat tijdelijk is, mooie schoenen kopen, gezellig samen zijn met vrienden of een heerlijke boswandeling maken.

Wat maakt mij nu gelukkig? Na de nodige tegenslagen, die zorgen voor de tegenstelling van gelukkig, namelijk ongelukkig, weet ik inmiddels wel erg goed wat mij echt gelukkig maakt en heb ik het idee dat ik daar tegenwoordig bewuster van kan genieten. Herkenbaar? Wellicht heeft dat te maken met de levensfase waarin je zit, maar wellicht ook wel gewoon met de ervaringen die je opdoet.

Als ik naar mijn eigen dorpje Boxtel kijk, maakt het mij gelukkig dat ik gewoon in joggingbroek over straat kan en puur mezelf kan zijn. Tegenwoordig reis ik met RTL veel door het land en op iedere locatie waar we dan komen is er altijd wel iemand die op de foto wil. Tuurlijk hoort dit bij mijn vak en vind ik het ook prima, maar kun je ook begrijpen dat het dan ook erg fijn is dat ik in mijn 'huispak' ;-) gewoon door het dorp kan lopen en dat niemand daar van opkijkt. Boxtel geeft mij een vertrouwd gevoel, een gevoel van rust. Als ik na een lange dag werken weer thuis kom en de afslag Boxtel zie op de A2, dan geeft dat het gevoel van 'Yes, ik ben weer in mijn dorpie!'

Als je geluk op Wikipedia opzoekt, geven ze je de definitie dat het te maken heeft met je huidige levensomstandigheid, gecombineerd met verschillende emoties zoals vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid! Wist je overigens dat geluk erfelijk bepaald is? Tja, hebben we toch weer een weetje te pakken hè! Haha!

Geluk is voor mij ook koken. Na een lange dag werken vind ik het heerlijk om nog in de keuken te staan. Al duurt het nog uren, het roeren door de pannen, het snijden van de groenten, het genieten van het glas wijn naast die pannen, geeft mij een tevreden gevoel. Ontspanning! Koken en met eten bezig zijn is een van mijn passies. Houd de media maar in de gaten, wellicht hier binnenkort meer over met mij op TV.

Over eten gesproken, in mijn vorige column had ik het over restaurants. Op uitnodiging van Mireille Kemna van Restaurant En Garde! ben ik daar vorige week gaan eten. Het schattige restaurant waar ik vanuit mijn woonkamer op kijk. Ze wilde mij eens verrassen. Nou, dat heb ik geweten. Ik kreeg een wijn-spijscombinatie, een vijfgangendiner met daarbij passende wijnen voor ieder gerecht. Ik begreep nooit het concept van 'bijpassende' wijnen, maar nu wel! Jemig, de combinatie van een goede wijn en lekker eten is echt een feest! Het leuke was dat het personeel ook nog echt wat weet te vertellen over de wijnen, dat geeft een extra dimensie aan de avond. Echt een aanrader dit en ook nog eens betaalbaar en erg lekker! Dit gaf mij een zeer gelukzalig gevoel en met een grote glimlach stapte ik in mijn bedje.

Volgens mij ben ik nu veel te veel aan het schrijven en gaat de column dadelijk twee pagina's lang over geluk, dat is nu ook weer niet de bedoeling. Ik heb besloten weer meer columns te gaan schrijven, dus om de week zul je een stuk van mij in deze topkrant lezen!

Op naar vele gelukzalige momenten zo aan het einde van het jaar en je weet, wil je mij nu echt gelukkig maken... neem mij dan mee voor een wijn-spijscombinatie bij Restaurant En Garde! Zelf nog leuke ideeën voor de column of tips? Stuur een mailtje naar de redactie van de krant onder vermelding van 'column Geert Hoes'.

Fijne gelukzalige week, tot over twee gelukzalige weken!

Groet,

Geert Hoes

Special Edition Live in Liempde is groot succes

Foto: Mark van der Pol

Liempde - Honderdvijftig bezoekers genoten zondag 29 november van een speciale editie van 'Live in Liempde'. Waar de eerste editie van dit muzikale feest op verschillende locaties plaatsvond, beklommen de drie deelnemende acts nu allemaal het podium bij Het Hof van Liempde.

Het spits werd afgebeten door Pelvic Fins, een driekoppige formatie uit Utrecht die vrolijke popsongs afwisselde met mooie luisterliedjes. Na hun optreden was het de beurt aan de heren van Jeroens Clan, die tijdens de eerste editie veel lof hadden geoogst. Ook deze keer bleken zij garant te staan voor een energieke cabaretvoorstelling met een hoge grapdichtheid. Ze wisten de zaal met grote regelmaat aan het lachen te krijgen. Het afsluitend optreden kwam voor rekening van Out of Order. Deze bekende regionale coverband zet elke zaal op z'n kop met nummers van onder andere Kings of Leon, Melissa Etheridge en Neil Young. En ook Het Hof van Liempde ging plat voor de band.

Na het succes van de eerste 'Live in Liempde' in juni dit jaar besloot de organisatie deze tweede, speciale editie te organiseren, die weer op veel belangstelling mocht rekenen. De kaarten waren snel uitverkocht. Halverwege volgend jaar staat de derde editie op de agenda. Dan zullen de optredens weer op verschillende locaties in Liempde plaatsvinden.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

6 / 20

E W S R E A O G S N P L S P F D
T P F E K W H R B P T R E I N Q
M N E T L E T S K E E L E R S V
B E L L E N B L A A S T O T U A
V L I E G T U I G S S U S E R Q
B L K K N E W U O T G N I R P S
O U H S I U A A L P O M J A R E
L P A K J E S A V O N D I E I J
D S I N T E R K L A A S S W S T
E L A B T E O V P O P E D J E E
R E T T E L E D A L O C O H C L
K S C H U I M P J E S H W E O L
A T O N I E P E S R A M P E L E
R U U A D U N E T O N R E P E P
E N B O E K C A D E A U T J E S
P K N U F F E L O O G I N F E E

pakjesavond
surprise
sinterklaas
pop
trein
auto
fiets
skeelers
step
voetbal
knutselspullen
cadeautjes
spelletjes
boek
vliegtuig
springtouw
bellenblaas
stelten
bolderkar
knuffel
skelter
schuimpjes
chocoladeletter
pepernoten
marsepein

Foto: Laura van der Steen

Faye van der Steen

Voedselbank Boxtel zoekt versterking

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Al bijna tien jaar zorgt de Voedselbank Boxtel ervoor dat de allerarmsten in onze en omliggende gemeenten toch voldoende en gezond voedsel krijgen. Mensen die om uiteenlopende redenen zo weinig geld overhouden dat ze niet op een normale manier boodschappen kunnen doen.

In al die jaren is de organisatie in allerlei opzichten gegroeid: van zes naar honderdvijftig cliënten (inclusief Sint-Oedenrode en Haaren), van vijf naar veertig vrijwilligers, maar ook professionele koel- en vriesinstallaties, een nieuwe vrachtauto, tientallen leveranciers en financiële ondersteuning door alle drie de gemeentes uit het verzorgingsgebied.

Het knelpunt zit in de omvang en taakverdeling van het vrijwilligersbestand. Het huidige aantal van veertig vrijwilligers lijkt heel veel, maar als dat wordt afgezet tegen wat er allemaal moet gebeuren voordat het voedsel kan worden uitgedeeld, komt men nog een heleboel handen tekort.

Zo zijn er maar twee chauffeurs die samen met hun bijrijders vijf dagen in de week op pad zijn om bij producenten, winkels en het distributiecentrum in Tilburg voedsel op te halen, te verdelen met andere voedselbanken in de buurt en de uitdeelpunten in Biezenmortel en Sint-Oedenrode te bevoorraden. Per jaar rijden deze chauffeurs ongeveer 25.000 kilometer.

En dan de selectie en begeleiding van cliënten. Daarvoor zijn in Boxtel drie vrijwilligers beschikbaar waarvan twee in verband met hun betaalde werk slechts op beperkte tijden. En die doen er de intake voor Haaren op dit moment ook nog extra bij. Intakers zijn zeer belangrijk. Samen met sociale diensten/welzijnsinstellingen zoals ContourdeTwern, Juvans en de Schuldhulpverlening van de gemeenten, moeten zij ervoor zorgen dat er geen misbruik van de Voedselbank wordt gemaakt en zijn zij ook een schakel in het proces om cliënten weer voor zichzelf te kunnen laten zorgen.

De voorzitter van de Voedselbank, Arjen Witteveen, benadrukt dat de nood hoog is: "Zeker met de feestdagen voor de deur, waarbij we toch altijd wat extra voor de mensen willen doen." Volgens hem zit de Voedselbank nog om houdbare producten, zoals koffie, thee, ingeblikt voedsel en deegwaren verlegen. De inzameling daarvoor start op woensdag 9 december.

Momenteel lopen diverse acties ten behoeve van de Voedselbank. Zo doneert de Jumbo artikelen die de houdbaarheidsdatum naderen en geeft de Plus zegels voor gratis boodschappenpakketten weg. En net als vorig jaar houdt Omroep Brabant een inzamelingsactie voor de Voedselbanken. In het kader van hun actie 'Samen voor de Voedselbank' kunnen op 9 december bij het Ronduutje en op 11 december bij Winkelcentrum Oosterhof voedingsmiddelen worden ingeleverd. "Ook hebben we van Bovendeert zo'n tweehonderd paar schoenen gekregen. Dat waren bijvoorbeeld showmodellen, of modellen uit een oudere collectie. Maar het waren allemaal prima schoenen", aldus Witteveen.

Voedsel wordt op vier dagen in de week uitgedeeld. Dinsdag en vrijdag in Boxtel, woensdag in Biezenmortel en donderdag in Sint-Oedenrode. Voordat het zover is moet veel handwerk worden verricht. De vrachtauto wordt regelmatig geladen en gelost en het voedsel wordt opgeslagen in het magazijn en de koel- en vriesruimte. Producten worden zo nodig omverpakt in kleinere hoeveelheden, er worden stickers met productinformatie geplakt, pakketten samengesteld en kratten gevuld. Maar ook wordt de ruimte schoongehouden, worden de werkroosters gemaakt, afspraken met leveranciers ingepland en nog meer van dat soort zaken.

Om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen moet het aantal vrijwilligers worden uitgebreid. Dan wordt het mogelijk te rouleren en bijvoorbeeld de chauffeurs eens wat meer rust te geven, het intaketeam te versterken en meer handjes op de werkvloer en voor de coördinatie te krijgen.

Ook voor een bestuurslid in de gemeente Haaren en iemand op het verdeelpunt in Biezenmortel zijn nog vacatures vrij.

Mensen die het werk van de voedselbank een warm hart toedragen en belangstelling hebben om een handje mee te helpen, kunnen telefonisch contact opnemen met Arnold van de Wiel van het Vrijwilligerssteunpunt van Contourdetwern in Boxtel: 0411-655 899 of mailen naar vwsboxtel@ContourdeTwern.nl

Nieuw onderkomen
Naast vrijwilligers is de Voedselbank ook op zoek naar een nieuw onderkomen. Daarvoor worden 9 december oriënterende gesprekken met de gemeente gevoerd. Volgens Witteveen worden de richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) steeds strenger en voldoet het huidige onderkomen aan het Ronduutje niet meer, omdat er eigenlijk aparte ruimtes nodig zijn om vlees en brood te snijden. Of er wordt ingezet op nieuwbouw, of dat een bestaand pand wordt betrokken, kan Witteveen nog niet zeggen: "We gaan de gesprekken met de gemeente volledig open in."

Hobby Centrum Boxtel zoekt hobbyende ouderen

Boxtel - In het complex op de hoek van de Baroniestraat en Spoorstraat, waar voorheen wasserij Blanca was gevestigd, opent als alles volgens planning verloopt per 1 januari het Hobby Centrum Boxtel.

Hobby Centrum Boxtel heeft als doel de kennis en vaardigheden van 'ouderen' niet verloren te laten gaan. Senioren met een verleden in de arbeid kunnen hier contacten leggen met generatiegenoten met dezelfde interesses en op die manier hun oude dag actief invullen. Het centrum sluit hiermee naadloos aan op het gemeentelijk ouderenbeleid.

Hobby Centrum Boxtel maakt momenteel de ruimtes geschikt voor alle 50-plussers die een hobby beoefenen en hun kennis willen delen met anderen. Ook komt er een hal waar bewegingslessen in welke vorm dan ook worden gegeven. Het mes snijdt hier aan twee kanten. De teamleider houdt als aanbieder van de lessen de sociale binding met de maatschappij en de deelnemers aan de activiteit beleven leuke en vooral leerzame momenten.

In principe bestaat het Hobby Centrum Boxtel louter uit vrijwilligers. Een uitzondering hierop is, als het gaat om bijvoorbeeld cursussen en workshops en bij speciale wensen van de doelgroep die bijzondere expertise vereisen waar een kleine bijdrage voor gevraagd moet worden. Het bestuur van de nieuw te vormen stichting wil er echter alles aan doen om de deelnemerskosten zo laag mogelijk te houden.

De stichting is er gekomen op initiatief van de KBO's Boxtel en Liempde. De bedoeling is om iedereen, ongeacht hun achtergrond of geloofsovertuiging, ruimte te bieden om actief te blijven en vooral mensen te blijven ontmoeten. Het motto is dan ook: 'Ontmoeten-Leren-Doen'.

Vrijwilligers gezocht
Voordat het Hobbycentrum kan openen, moet er nog een en ander worden verbouwd en opgeknapt aan het pand aan de Baroniestraat 105 en 105a. Daarom zijn hobbyisten nu al welkom om zich aan te melden en te helpen bij deze werkzaamheden. Ouderen die beschikken over gereedschappen, machines of andere benodigdheden en deze willen delen, zijn ook van harte welkom.

Zij, maar ook ouderen die cursussen willen verzorgen in een later stadium of ouderen die cursussen willen volgen, kunnen zich melden bij Alphons van der Heijden, voorzitter van het Hobby Centrum Boxtel via telefoonnummer 06-33700803 of e-mail: alphonsvdheijden@xs4all.nl. Hij kan ook meer informatie verschaffen.

Mijn superheld

Mijn hart breekt nog steeds een beetje, wanneer ik het gezicht van mijn zoontje weer voor me zie op het moment dat ik hem vertel dat een toverzwaard niet bestaat. Tenminste, niet bestaat voor zover mijn kennis reikt. Mijn zoontje wenst al vrij lang een toverzwaard voor zijn verjaardag vanwege verhalen waar toverzwaarden in voorkomen.
Hij vertelt dat hij met een toverzwaard onder andere zou toveren dat hij kan zwemmen, zodat hij bij oma kan spelen in plaats van naar zwemles te gaan, zoals zijn jongere zusjes. Dat hij stapels papier zou toveren om oneindig op te tekenen en mee te knutselen en dat hij mensen zou redden als een superheld.

Ik vertel hem dat de aarde zeker nog wel een paar superhelden kan gebruiken, maar dat een toverzwaard er niet in zit dit jaar. Wel dat hij al voor magie zorgt voor zijn papa en mama en opa en oma en dat hij ook zeker zijn eigen magie kan en zal gaan maken, hopelijk ook voor veel andere mensen. Als een tovenaar? Ja, als een tovenaar. Zijn gezicht licht weer wat op.

Superheld worden en mensen redden: zo'n prachtige ambitie wil ik hem niet ontnemen, nooit. Iedereen kan in principe een superheld worden en zijn. Wanneer je het leven en de wereld van mensen en dieren mooier maakt; aangenamer, fijner, veiliger, makkelijker, liefdevoller.
Over het mooier maken van de wereld gesproken: de regeringsleiders die nu in Parijs samen een nieuw klimaatverdrag voor 2020 moeten gaan sluiten, zullen hopelijk samen goede maatregelen nemen om de CO2-uitstoot compleet af te bouwen in 2050. Maar liever nog eerder natuurlijk.

De grootste veroorzaker van deze broeikasgasuitstoot is de bio-industrie oftewel de vee-industrie; 51 procent volgens WorldWatch Institute in 2009. Verder heeft de bio-industrie een negatieve invloed op lucht, water en bodem door uitstoot van nitraat, fosfaat en ammoniak. Mocht je de wereld ook een stukje mooier willen maken, net als mijn zoontje, mijn superheld, dan kun je dat dus al op een heel eenvoudige wijze doen: eet (nog) minder vlees. Niet alleen uit milieuoogpunt of uit respect voor de dieren, maar ook uit respect voor jezelf en anderen.

Absoluut vegetarisch is mijn recept voor heerlijke speculaasbrokken. De ingrediënten voor zo'n twintig hapklare brokken:
• 6 enorme eetlepels amandelmeel
• 6 flinke eetlepels graanmeel (rogge, tarwe, spelt, rijst)
• 6 el dadelstroop of ahornsiroop
• 6-8 el vloeibare kokosolie of cacaoboter
• 3 eieren, liefst van eigen kippen
• 2 el perenstroop (zonder toegevoegde suikers!)
• 2 el speculaaskruiden
• 1 el wijnsteenbakpoeder

Bereiding:
1) Verwarm de oven op 175 graden Celsius.
2) Doe de amandelmeel, eieren en speculaaskruiden bij elkaar in een kom en roer alles goed door.
3) Verwarm de verharde kokosolie of cacaoboter au bain marie tot een vloeibare olie.
4) Voeg de rest van de ingrediënten (inclusief de olie) toe aan de kom van de amandelmeel, eieren en speculaaskruiden. Roer weer goed door.
5) Doe het beslag in een schaal van bijvoorbeeld 15 bij 30 cm en bak gedurende 45 minuten in de oven.
6) Laat afkoelen en snijd in hapklare brokken. Erg handzaam. Geen bordjes of bestek nodig.

Heerlijke Sinterklaasdagen toegewenst en smakelijke groeten!
Tamara


Mijn Mooi Boxtel: Nelleke Offermans

Foto: Nelleke Offermans

Vaak zit ik op de bank te haken en heb ik niet veel uitzicht als ik naar buiten kijk, maar er zijn van die momenten dan moet ik gewoon naar buiten en geniet ik van mijn mooi Boxtel.

Boxtelse veldrit als opstapje naar de top

Foto: Monique Fick

Boxtel - Op zondag 20 december wordt door Stichting Wielerbelangen Boxtel de Rabobank Veldrit Boxtel georganiseerd. Een koers die inmiddels tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend is en die dit jaar alweer voor de zeventiende keer wordt verreden op het terrein van recreatieplas de Langspier. Vele beroemde coureurs legden hier de basis voor een mooie wielercarrière.

Het organiserend comité bestaat uit acht wielerenthousiastelingen, waaronder Aart Krimp en Tiny Huijberts. Beide mannen fietsen nog altijd en hebben vroeger vele jaren als wedstrijdrijders hun kilometers gemaakt. "Al zijn de tijden wel veranderd", vertelt Krimp. "Tegenwoordig zijn er bij de meeste wedstrijden, ook bij de onze, geldprijzen te verdienen. Maar wij fietsten vroeger niet voor het geld." Huijberts: "Wij reden soms voor een paar sloffen of een worst van de plaatselijke slager. We zijn dan ook erg blij met al onze sponsoren die onder meer het uitreiken van geldprijzen mogelijk maken."

Foto: Monique Fick
Foto: Monique Fick
Foto: Monique Fick
Foto: Monique Fick
Foto: Monique Fick
Foto: Monique Fick
archieffoto Foto: Stichting Wielerbelangen Boxtel
archieffoto Foto: Stichting Wielerbelangen Boxtel

Vandaag de dag hebben beide heren niet meer als doel om in de prijzen te rijden, maar vooral om de wielersport in Boxtel te promoten. Een evenement als de Rabobank Veldrit is daar bij uitstek geschikt voor. "Wat zo leuk is aan deze wedstrijd is dat het voor veel coureurs een opstapje is naar een bestaan als professional", vertelt Huijberts. "Neem nou de winnaar van vorig jaar, Maurits Lammertink. Een paar weken na zijn overwinning in Boxtel maakte hij zijn debuut bij de Roompotploeg van Michael Boogerd." Krimp kan zo nog een heel rijtje prominenten opnoemen: "Lars Boom, Marianne Vos, allemaal grote namen die ooit in Boxtel gereden hebben. En vorig jaar hadden we met Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten twee rensters van wereldklasse aan de start en op het podium."

Gemêleerd gezelschap
Ook bekende toppers van weleer weten Boxtel vaak te vinden. Zo stond Erik Dekker, viervoudig etappewinnaar in de Tour de France, vorig jaar aan de start in de categorie 'masters'. "En nog altijd bloedfanatiek", lacht Krimp. "Ik weet nog goed dat wij de week voor de veldrit alles aan het opbouwen waren en dat hij kwam vragen of hij niet alvast wat rondjes mocht rijden om het parcours te verkennen."

Het deelnemersveld van de Boxtelse veldrit is sowieso een gemêleerd gezelschap. Renners komen niet alleen uit ons land maar ook van ver over de grens. "We hebben zelfs ooit een Japanner aan de start gehad", herinnert Huijberts zich. "Verder hebben we deelnemers van bijna alle leeftijden. Neem nou Ties Verhagen uit Eerde, al bijna zeventig jaar oud! Daar hebben wij vroeger ook nog regelmatig mee gefietst. Na 51 jaar actief te zijn geweest als wedstrijdrijder heeft hij zijn afscheid aangekondigd en rijdt hij in Boxtel een van zijn allerlaatste wedstrijden."

Open Boxtelse ATB-kampioenschappen
Naast de veldrijders kunnen ook de liefhebbers van de ATB (All Terrain Bicycle) hun hart ophalen. Voor het eerst zal dit jaar de ATB-wedstrijd op dezelfde dag verreden worden als de veldrit. Ook vallen deze Open Boxtelse ATB-kampioenschappen voor de eerste maal onder de vlag van de KNWU. Dat betekent onder andere dat er een officiële jury aanwezig zal zijn om de uitslag vast te leggen. Huijberts: "Wij als organisatie zouden het natuurlijk leuk vinden als er zoveel mogelijk Boxtelse fietsers aan de start van dit kampioenschap staan. Iedereen die mee wil doen kan zich tot 11 december inschrijven. Je hebt daar geen wedstrijdlicentie voor nodig. Vanuit de organisatie fietst onze secretaris Frank van Oirschot in ieder geval mee. Sterker nog, die rijdt eerder op de dag ook nog de veldrit."

En dat is geen sinecure gezien het loodzware parcours aan de Langspier. "Al heeft het weer daar natuurlijk een grote invloed op", legt Krimp uit. "Soms staat het water zo hoog dat de renners er vol doorheen moeten. Als de temperaturen dan ook nog eens laag zijn dan krijg je wel koude voetjes. Maar daar kunnen ze wel tegen hoor", lacht hij. "Veldrijders zijn geen watjes!"

Het programma start zondag 20 december om 10.00 uur met de wedstrijd voor amateurs. Om 14.00 uur wordt het startschot gegeven aan de elite. De toegang is gratis. Voor het complete programma en meer informatie kun je terecht op www.cyclocrossboxtel.nl.

Lieve lezers,

Nog twee maanden. Dan gaat het fiske wir losbarsten. In volle glorie zullen we dan kunnen gaan genieten van dat waar we mee zun allen zo naar uitkijken: carnaval, ut zit d'r wir aan te komen. Ut begint al un bietje te kriebelen. De echte carnavalskriebel: munne bierspier is volledig opgerekt en klaar veur gebruik. Ik sta in de startblokken. Vandaar dat ik ook compleet uit het veld geslagen ben door de recente ontwikkelingen in het Boxtelse carnaval.

Mij is namelijk iets ter ore gekomen - zoals u weet ben ik een vrouw die goed op de hoogte is - en ik voel het als mijn Waggelaarsplicht om recente ontwikkelingen met u te delen.
Zo las ik het nieuwe reglement voor de Grote Indetrek 2016. Hier staat een regeltje in, iets dat er voorheen nog niet stond (maor pin me d'r nie op vast). Het zal namelijk - hou u vast - verboden zijn om een pilske te drinken in d'n optocht!

De volledige regel luidt als volgt: 'Het gebruik van alcoholhoudende dranken door deelnemers in de optocht is verboden'. Mijn bek viel open, en mijn tanden vielen er spontaan uit. Wat is dit nu weer voor een onzin?! Het is godnondejuin carnaval, en er mag geen enkel pilske gedronken worden asge meeloopt in de optocht?! Wat een belachelijk idee. De betutteling is compleet. Gelukkig heb ik goed contact met Prins Peer d'n Twidde, die mij dit op unne goeie manier heeft uitgelegd, de schat. Maar toch. Ut vuult nie kloppend. Ten urste is het natuurlijk bespottelijk dat dit niet zou mogen. Het hoort er gewoon bij, klaar. Natuurlijk zullen de mensen die de voertuigen besturen nuchter moeten blijven, dat spreekt voor zich, maar om dan maar algehele drooglegging af te kondigen is ruggengraatloos. Kom op jongens, het is carnaval! Ten twidde: carnavalswagens die niet aangesloten zijn bij de SOC, zullen dit jaar een waarborg moeten betalen van €500,-. Houden zij zich niet aan de nieuwe afspraken, zijn ze deze waarborg kwijt. Dat zal dan een duur pilske zijn.

Ik weet nie hoe gullie zich hierbij voelt, maar ik schijt hier zeven kleuren confettistront van. Ik heb al verschillende groepen uit het Boxtelse gehoord die hun heil gaan zoeken in andere plaatsen, zoals Den Dungen. Tja Boxtel, op deze manier blijf je klein. Ik hoor de mensen het nu al zeggen: 'Ut wordt steeds minder mee diejen optocht.' Asge zoiets heurt straks, witte hoe ut komt. Ik heb gewaarschuwd.

Als een echte Calimero kunnen we dan weer zeggen: wat erg dat Boxtel zo klein blijft. Hoe zou het toch komen?! Ik pleit er dan ook voor om Indegat te hernoemen naar CalimeroCity. Zij zijn groot en wij zijn klein, en dat is niet eerlijk. Nee, maar wel logisch.

Daarom schrijf ik een open Waggelreferendum uit. De stem van de Waggelaars moet gehoord worden. Houdt u hiervoor mijn Facebook en Indegat.nl in de gaten!

Liefs,
Bets

Grote belangstelling voor 10-jarig jubileum Seniorenorkest Buchestelle

Boxtel - Onder grote belangstelling heeft Seniorenorkest Buchestelle afgelopen zaterdag een speciaal jubileumoptreden gegeven ter ere van het 10-jarig bestaan. Swanee Bridge Jazzband en het Koninklijk Woensels Muziekcorps verzorgden gastoptredens.

"Ik schat dat er op het optreden zo'n 170 mensen af zijn gekomen inclusief de muzikanten. Dat was een opkomst boven verwachting", vertelt Buchestelle-voorzitter Paul Hermans. "Het was een erg mooi feestje, met een heel ontspannen sfeer."

Afgelopen tien jaar kende Buchestelle veel hoogte-, maar ook enkele dieptepunten. Hermans: "10 jaar is natuurlijk niet veel in het verenigingsleven, maar aangezien wij een seniorenorkest zijn, zal niet ieder lid het 25-jarig jubileum halen. We verliezen ook leden wegens gezondheidsredenen of omdat ze helaas overlijden."

Toch is er geen reden om te somberen, want het niveau gaat volgens de voorzitter nog ieder jaar omhoog. "We hebben veel bijgeleerd. Ook weten we muzikaal gezien wat we aan elkaar hebben", vertelt Hermans. Met de nieuwe aanwas zit het volgens de voorzitter ook wel snor: "We hebben nu 36 leden, maar er hebben zich alweer twee nieuwe leden aangemeld. En belangstellenden kunnen zich altijd aanmelden om vrijblijvend mee te kijken bij onze repetities."

Enig niveau is wel een pré. "Het is erg handig als je goed muziek kunt lezen", merkt Hermans op. "Maar onze dirigent Peter Spierings gaat goed om met de verschillende niveau's binnen het orkest, zodat ook de minder technische muzikanten veel plezier kunnen beleven aan Buchestelle."

Antoon Voermans

Foto: Tim Durlinger

De Boxtelse Sint-Petrustoren vormt voor Antoon Voermans al zijn leven lang een leidraad. Als jong manneke kon hij de monumentale spits altijd zien in de buurt van zijn ouderlijk huis aan De Raaphof. Nu, op zijn 63e, heeft Antoon vanuit zijn woning aan de Florijn zelfs een riant uitzicht op de toren. De bomen in het weiland lijken daar zelfs voor te wijken. "Als ik Boxtel na een klus of bezoek weer binnenrijd en de Petrustoren zie, dan voelt dat vertrouwd. Hier liggen mijn roots en heb ik vanaf mijn 27e de kost kunnen verdienen. Ik hoop er nog jaren in een goede gezondheid te kunnen werken en rond te fietsen."
Voermans, dat is een vertrouwde naam in Boxtel die een synoniem is voor verwarmings- en installatietechniek. Een familiebedrijf pur sang. Het deed Antoon dan ook behoorlijk pijn dat hij het op 1 oktober vorig jaar heeft moeten verkopen, bij gebrek aan opvolging. Inmiddels kan hij er vrede mee hebben dat het nu in goede handen is bij Liempdenaar Geert van den Biggelaar.
Op zijn lauweren rusten, is er voor Antoon echter niet bij. Dan wordt-ie 'grijnzerig', zoals hij dat noemt. "Ik ben geen binnenman. Ik wil bezig zijn. Dan leef ik prettig." Dus is hij gestart als ZZP'er met 'Antoon Voermans, Dakwerken en Rioolservice BV'. Ook omdat hij nog een paar jaar de kost moet verdienen, geeft hij eerlijk toe. "Een ander gaat golfen of bridgen. Ik ben daar nog niet aan toe."
Voor de derde keer start hij nu met een nieuwe carrière. Die begon toen Antoon 16 jaar was in de accountantswereld, bij Van den Eerenbeemt en Van Delft in Vught. Vanuit dat kantoor ging de Boxtelaar werken bij de interne accountantsdienst van De Gruyter in Den Bosch. Deze grootgrutter was toen net in handen gekomen van de Steenkolen Handels Vereniging, maar ging al snel ten onder. "In Vught had ik Cor Konings leren kennen. Hij was inmiddels met Piet Robben een accountantskantoor in Boxtel begonnen, Robben & Konings. Daar ben ik als assistent gaan werken."
Maar Antoon hielp vanaf zijn veertiende ook mee aan de boekhouding bij het bedrijf van zijn broer, Frans Voermans Verwarming BV. In 1978 ging hij daar vast aan de slag in het kantoor.
"Begin jaren 80 kreeg de bouwwereld te maken met een economische terugval. Bij ons moest er ook personeel weg en ben ik in de praktijk gaan werken. Toen kwam ook mijn ome Toon om de hoek kijken. Die werd 70, had twee loodgieters in dienst en de gemeente Boxtel als klant. Onze Frans heeft dat bedrijf overgenomen. Zodoende zijn er loodgieters bijgekomen en zij verzorgden ook dakwerken." Antoon herinnert zich nog goed hoe ze bij de oude driehoogflatjes op de Selissenwal met een emmertje bitumen de ijzeren trapjes op gingen. "Levensgevaarlijk! Dat zou nu niet meer mogen. Ik ging met ze mee om dakwerk te maken en voor rioolontstoppingen."
Het bleven echter slechte tijden en de BV ging zelfs failliet. "Op 4 januari 1984", weet de Boxtelaar nog, om aan te geven hoezeer hem dat heeft geraakt. Met zijn broer Henk ging hij samen verder aan het Molenpad, met 'Voermans Verwarming en Sanitair BV'. Schulden aan Boxtelse leveranciers konden worden afgelost. Van daaruit zijn ze weer opgekrabbeld. In 1988 werd zelfs de nieuwbouw geopend aan de Schouwrooij. Later kwam daar nog een hal achter. Antoon zelf ging als hulpmonteur aan de slag. Hij maakte zich het dakwerk eigen door zijn ogen goed de kost te geven bij andere dakdekkers en cursussen te volgen. "Ik begon met materialen van ATAB, het Antwerp Teer en Asfalt Bedrijf. Dit was een gouden greep, want dat leverde kwaliteit en stuurde ook techneuten met me mee. Zo kon ik veel grote daken in Boxtel maken, onder andere van de Angelaschool. Je profiteert dan bovendien van het feit dat je altijd loyaal en betrouwbaar bent geweest." Bij die school voert hij nog steeds inspecties uit.
Riooltechniek, Antoons andere specialisme, is volgens hem puur een ervaringsvak. "Dat moet je in de praktijk leren en daarbij je gezond verstand gebruiken. Je hebt best veel complexe situaties, zoals in flats en appartementencomplexen." Ondertussen hanteert de Boxtelaar voor het ontstoppen net zo gemakkelijk een kleine trekveer als grote veermachines of een motorspuit.
Het bedrijf van Antoon en Henk groeide en vanaf 1986 kon ook het voormalige personeel van Frans Voermans weer in dienst worden genomen. Zo werkten er vorig jaar tien mensen. Inmiddels stond Antoon er echter alleen voor. "Onze Henk is in 2008 gestopt. Ik had toen de gedachte om het langzaamaan over te dragen aan mijn zoon." Het liep anders en de onderneming is inmiddels dus verkocht. "Maar ik ben er wel trots op dat Henk en ik dit alles, na het faillissement in 1984, vanaf nul hebben opgebouwd."
Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en klimt Antoon weer het dak op. Als het kan in zijn geliefde Boxtel, of omgeving. "Ik vind ook dat Boxtel steeds prettiger wordt om te wonen. Met name op cultureel gebied is er steeds meer te doen. Het aantal evenementen neemt toe." Als trombonist bij show- en dansorkest De Flodderbone levert hij daar zelf een kleine bijdrage aan. Ook komt Antoon na repetities 'graag vanaf de Markt', nu de cultuurhistorische as vanaf kasteel Stapelen tot aan de Petrustoren een nieuwe uitstraling heeft gekregen. "Ik hoop nog vele jaren in en op gebouwen rondom die toren te kunnen werken."

Luchtpost uit Tirol: Reggi Penz-Van Heertum

Foto: Reggi Penz

Oorspronkelijk kom ik uit Schijndel, maar vanaf mijn zesde ben ik opgegroeid in Boxtel. Via de Angelaschool en de Bracbant Havo kwam ik op de MDS in Sint-Michielsgestel terecht. Ik rondde mijn opleiding af op de Toerisme en Management opleiding in Eindhoven. Het buitenland trok, maar de stap durfde ik nog niet te zetten. Tot ik het in mijn baan als filiaalleidster bij een uitzendbureau wel een beetje gezien had. Intussen was ik begin 20 en ik wist: het is nu of nooit. Zo kwam ik als reisleidster terecht bij Neckerman. De zomerbestemmingen wisselden zich af maar in de winter was Tirol, waar wij het skiën hebben geleerd, de enige optie voor mij.

De eerste winter bracht ik door in het Paznauntal, de bekende dorpen Ischgl, Galtür, Kappl en de winter daarna in het iets minder bekende Obergericht met onder andere Prutz, Ried, Pfunds, het zeer bekende Serfaus-Fiss-Ladis en het kleinere dal ernaast; het Kaunertal. Hier voelde ik me meteen thuis, ook omdat de mentaliteit zoveel op de Brabantse lijkt, ons kent ons. Het dorpsleven dat hier nog bestond en niet geheel door het toerisme werd bepaald, de gezelligheid en de kleinschaligheid spraken mij meteen aan. Door mijn werk in de hotels en de samenwerking met de skischool leerde ik meteen veel mensen kennen. Zo ook mijn man, Andreas.

Andreas werkte bij de skischool waarmee ik samenwerkte. Hij zou twee maanden later naar Zwitserland gaan en ik naar Griekenland. Toen besloten we die zomer in het Kaunertal te blijven. Als het niets zou worden tussen ons, dan konden we na de zomer altijd nog iets anders gaan doen. Zo gebeurde het dat we in het Kaunertal zijn gebleven. Een jaar later besloten we het kleine pensionnetje 'Haus Renate' van zijn ouders over te nemen. Ik werkte nog steeds bij Neckerman en ook in de skischool, nadat ik de skilerarenopleiding had gevolgd. Andreas vond een leuke afwisselende baan als onder meer huismeester bij een groot hotel in het dal. De verhuur van onze zes kamers, die al snel veranderden in appartementen, deden we er gewoon bij.

Andreas begon kort voor ons trouwen in 1995 aan de opleiding tot berg- en skigids, hierna werkte hij in de zomer als zelfstandige gids en in de winter bij de 'Pistenrettung' in Fiss. Nadat in 1997 en 1999 onze kinderen David en Lisa werden geboren, bleef ik thuis en deed steeds meer in de verhuur. In 2000 werd het huis iets groter en hadden we al vier appartementen. In 2007 besloten we een grote nieuwbouw aan het huis te plaatsen. Er kwamen zes appartementen bij, met een gasten- annex ontbijtruimte, een gezellige sauna en een receptie.

De zes nieuwe appartementen zijn allemaal rolstoelvriendelijk. Eén ervan is zelfs zeer speciaal ingericht met een hoog-laag bed, tillift en douchebrancard, zodat echt iedereen bij ons vakantie kan houden. Natuurlijk zijn ook de gastenruimte, de sauna en het gedeeltelijk overdekt en verwarmd terras voor iedereen toegankelijk.

Sinds ongeveer zes jaar zit ik nu ook in het bestuur van de lokale VVV en beslis daar mee wat er allemaal gebeurt in het dal. Deze vrijwillige baan is ontzettend interessant. Je moet weten wat er in de politiek loopt, waar de toeristische trend heen gaat en wat er te doen is om het toerisme verder op te bouwen.

Foto: Stichting Kèk Liemt

De Archiefgroep van de Stichting KèK Liemt zou graag meer informatie willen ontvangen over de boerderij op de foto.
Kun jij vertellen waar deze boerderij stond, wie er woonden of weet je andere bijzonderheden hierover? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. Ook kun je een toelichting geven bij de foto op de Heemkamer van de Stichting Kèk Liemt, in de raadzaal van het voormalig gemeentehuis in Liempde. De Archiefgroep is daar aanwezig op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. Telefonisch is de groep te bereiken via 0411-631284.

Alvast bedankt!

Namens de Archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt,
Jan Hazenberg en Louis Schroeijers

Lotte en Chantal organiseren droomdag voor getraumatiseerde Annelotte

Chantal (l) en Lotte bij de donatie-enveloppe die bij de Jumbo supermarkt in Boxtel komt te staan. Foto: Mark van der Pol

Boxtel/Esch - De Boxtelse Lotte Timmermans en Chantal Strüber organiseren een droomdag voor een 10-jarig meisje dat haar moeder verloor. De droomdag is 13 december. Om de droomdag te kunnen verwezenlijken, staan er meerdere enorme donatie-enveloppen in Boxtel en Esch.

Lotte en Chantal (beiden 23) leerden elkaar kennen op het Jacob-Roelandslyceum en zijn sindsdien vriendinnen. Samen besloten zij om zich in te schrijven als vrijwilligers bij de stichting Dream4kids, die opkomt voor kinderen met een trauma. De stichting matchte hen met de 10-jarige Anneleen die een trauma opliep doordat ze haar moeder verloor.

"We hebben Anneleen gevraagd naar haar lievelingseten, kleur en wat ze het allerliefst deed. Kortom, alles wat bij haar droomdag zou passen", vertelt Lotte. Ondanks dat diverse partijen Lotte en Chantal tegemoet kwamen met sterk gereduceerde prijzen, of door hun diensten zelfs gratis aan te bieden, is er nog geld nodig om de droomdag mogelijk te maken.

Daarom staat er vanaf vrijdag een donatie-enveloppe bij de Jumbo in Boxtel. Ook bij de Spar in Esch staat er een. De enveloppen zullen tot 10 december blijven staan in de winkelcentra. Doneren kan ook door geld over te maken naar het bankrekeningnummer NL62INGB0008594850 onder vermelding van 'Droomdag Anneleen'. Meer informatie is te vinden op facebook.com/dream4kids.nl.

PvdA/GL

Foto: PVDA/GL

Stapel op Sint
Stapel op Sint is fantastisch. Meer dan veertig bedrijven, meer dan honderd vrijwilligers zetten op Stapelen voor de kinderen en de volwassen kinderen een sprookje neer. Om van te smullen. Zoveel betrokkenheid, glinsterende ogen, plezier. Dankzij de paters, dankzij Boxtel Vooruit.

Fietsenstalling NS
Een zorgpunt voor PvdA Groenlinks. De bewaakte stalling is open van 5.45 tot 19.30 uur. Op de NS site voor de OV-fiets gaat de stalling open voorafgaande aan de eerste trein, en sluit deze na de laatste trein. Boxtel levert dus niet de service die eigenlijk gewenst is. Waarom de openingstijden niet verruimen? Volgens de fietsnota zal verruiming tot meer fietsgebruik leiden. Een punt van aandacht dus.

Sociaal café
Vorige week vond het sociaal café - ontmoetingsplaats van professionals in de zorg en hulpverlening - plaats bij Standby thuiszorg. Een boeiende ontmoeting. Standby, dat 800 zzp-ers in het bestand heeft, komt tevoorschijn als een professionele organisatie, dat uitstekend in staat is zorg op maat te leveren. Een organisatie die zijn plaats in Boxtel heeft ingenomen. Aan de hand van voorbeelden werd duidelijk dat de samenwerking met Thuiszorg Elde groeiende is. Winst voor de inwoners van Boxtel dus. PvdA/Groenlinks is blij met deze ontwikkelingen

Ouderen in regie
Op maandag 30 november vond de oprichting plaats van de Stichting 'Ouderen in regie'. Een uitstekend initiatief, aldus PvdA/Groenlinks. Een nieuwe generatie ouderen maakt duidelijk dat zij op het gebied van wonen, zorg en welzijn zelf de regie willen gaan voeren. Dit plantje kan zomaar een boom worden.

17 december pleegzorg
Op donderdag 17 december organiseert PvdA/Groenlinks een avond rond pleegzorg. We willen graag meehelpen aan het uitbreiden van het aantal pleegouders in de gemeente Boxtel. Pleegzorg: bij uitstek een manier om bij te dragen aan een samenleving van en voor elkaar. Enkele pleegouders zullen over hun ervaringen vertellen. We nodigen ouders die belangstelling hebben van harte uit om aan te schuiven. De locatie wordt nog bekendgemaakt. Datum en tijd: donderdag 17 december, 19.30 tot 21.00 uur.

Bestuurscultuur in verandering
Onlangs schoven journalisten aan bij de vergadering van het college. Een teken dat er daadwerkelijk iets verandert in de bestuurscultuur in Boxtel. Ook is onlangs afgesproken dat de raad twee keer per jaar in overleg gaat met de groep ambtenaren werkzaam in het sociaal domein. Een bijna historisch besluit. PvdA/Groenlinks juicht deze ontwikkelingen toe. Immers, wij willen graag toe naar een raad die ambtenaren het vertrouwen geeft, en toejuicht dat ambtenaren creatief en slagvaardig hun werk kunnen inrichten.

Anja van den Einden – Nico Bulter

SP

Foto: SP

College lost probleem kinderkopjes Burgakker snel op
Naar aanleiding van protesten heeft het college van B. en W. snel besloten om de kinderkopjes in het smalle deel van de Burgakker te vervangen door nieuwe afgezaagde kinderkopjes zoals die ook elders in de straat liggen. Daarmee moet de Burgakker beter begaanbaar worden voor bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen. Ineke Platel, die zelf in een rolstoel zit, bracht het probleem onder de aandacht. De wethouders Herman van Wanrooij en Eric van den Broek namen de uitdaging van Platel aan om in een rolstoel over de hobbelige kinderkopjes te rijden. Het college ondernam daarna snel actie en toonde daarmee daadkracht. Daarbij bleef het niet, want het college kondigde aan ook de toegang tot de bibliotheek begaanbaar te maken. Dit gebeurt door de fietsenrekken te verplaatsen naar het midden van het pleintje zodat de bieb gemakkelijker via de zijkanten bereikt kan worden door rolstoelen en scootmobielen. SP-fractievoorzitter Dave van de Ven is tevreden met de snelle actie van het college: "Het college laat hiermee zien dat er naar de burgers geluisterd wordt en toont daarmee bestuurlijke daadkracht. Dat blijkt ook uit de positieve reacties van bezwaarmakers die erg tevreden zijn met de gekozen oplossing."

Wethouder wil regelingen voor minima onder de aandacht brengen
SP-wethouder Eric van den Broek heeft actief via de media de regelingen voor minima onder de aandacht gebracht. Tevens wordt een folder met die regelingen nogmaals verspreid via de kanalen van de gemeente zodat die folders terecht komen bij de mensen waar het om gaat. Van den Broek: "Het niet-gebruik van een aantal regelingen is mede door eerdere campagnes verminderd. Toch blijkt een aantal inwoners met lage inkomens het lastig vinden om het juiste loket te vinden of om te doorgronden of een regeling ook voor hen soelaas kan bieden." Juist die laatste groep wil de wethouder met zijn actie bereiken. Boxtel kent een aantal minimaregelingen en de mogelijkheid van een collectieve zorgverzekering. Om voor dat laatste in aanmerking te komen moet de inkomensgrens 130% van de bijstandsnorm zijn. Voor inwoners met een inkomen onder een bepaalde grens zijn er specifieke minimaregelingen: kwijtschelding gemeentelijke heffingen, welzijnsfonds, bijzondere bijstand, computerregeling en individuele inkomenstoeslag. SP-raadslid Marije van Kuijk staat volledig achter de actie van de wethouder: "De SP pleit al vele jaren om het niet-gebruik van sociale voorzieningen terug te dringen. Het blijkt dat er een bepaalde groep is die er nog steeds geen gebruik van maakt. Dat is jammer, want het is iets waar mensen recht op hebben en een goed middel om de armoede in Boxtel verder terug te dringen." Wethouder Van den Broek roept mensen op om gebruik te maken van de regelingen en contact op te nemen met Loket Wegwijs: telefoon 0411-655990, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.


Boxtel haalt de bezem door APV

Boxtel - De gemeente Boxtel wil de bezem door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) halen in het kader van deregulering en ambtelijke efficiëntie. Als gevolg van de voorgestelde 'opschoonactie' wordt het mogelijk makkelijker om bomen die niet staan op een lijst van exemplaren die behouden moeten worden, te kappen. Ook worden oude, achterhaalde, of dubbele regelingen uit de APV geschrapt. De voorgestelde wijzigingen in de APV liggen ter beoordeling bij de gemeenteraad.

De versimpeling van de kap van bomen is de meest in het oog springende aanpassing, omdat in Boxtel de kwestie rondom de kastanje in het centrum speelt. Toch heeft dit volgens voorlichter Bas Schel niet direct invloed gehad op de versoepeling van bomenkap: "We zijn wegens de gemeentelijke samenwerking met Sint-Michielsgestel nog eens met de stofkam door de APV gegaan. Daarbij hebben wij onze APV naast die van Sint-Michielsgestel gelegd, om te kijken of we daar zaken uit konden overnemen. Wij willen in ieder geval gaan onderzoeken of we deze werkwijze in Boxtel kunnen overnemen."

De versimpeling van de kapvergunningen houdt in dat de gemeente proactief bekijkt welke bomen enkel met een vergunning gekapt mogen worden. Die komen op een lijst, waarbij degene die de boom wil kappen met goede argumenten moet komen om de boom te vellen. Andere bomen, die niet op de lijst staan, kunnen zonder speciale vergunning gekapt worden. Volgens Schel is dit een behoorlijke omslag: "Voorheen moest je voor iedere boom een kapvergunning aanvragen en dan beoordeelden wij die aanvraag, terwijl we dit werk in de nieuwe situatie dus al gedaan hebben en eigenaars dus al weten of ze een vergunning moeten aanvragen of niet."

Het is bij lange na niet de enige wijziging in de APV. "Zo stond er nog een regeling in de APV dat er hekken om vee en pluimvee geplaatst moesten worden", licht Schel lachend toe. "Dat is natuurlijk volstrekt overbodig en betuttelend. Een eigenaar van kippen, wil natuurlijk niet dat zijn kippen weglopen!" Bovendien levert het overlast op als kippen los rond zouden lopen en overlast is iets dat al bij wet geregeld is. Schel: "Dat hoeft dus niet in de APV geregeld te worden."

Bekendmakingen week 49

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Achterberghstraat 18 tussen Molenwiek en Molenhof rooien: 1 ceder
Bosscheweg 113 rooien: 1 beuk en 1 acacia uit tuin
Heult 6 tijdelijk gebruiken perceel Rioolwater zuiverings- installatie) voor aan- en afvoer van gebaggerd en ontwaterd materiaal uit de Dommel
Konijnhoolsedreef, Stapelen, Parallelweg Zuid en Van Salmstraat aanleggen kabels voor het 150KV station
Kruisbroeksestraat 1 aanpassen inrichting, de capaciteit (o.a. opslag), de opslag van waterstofgas en uitbreiden activiteiten
Rechterstraat 26 plaatsen reclame aan gevel en plakken folie op ramen

Verleende omgevingsvergunningen
Bestseweg rooien: 3 populieren uit berm
Chopinstraat naast huisnummer 2 rooien: 1 esdoorn uit groenstrook
Van Coothstraat voor huisnummers 9 en 17 rooien: 2 sierkersen uit beplanting
Dwarsakker tegenover huisnummer 16 rooien: 1 hazelnoot uit trottoir.
Het Groene Woud op klein gedeelte grondgebied kern Liempde realiseren door gemeente Best van voorzieningen voor het leefgebied van het edelhert
Het Kapittel tegenover huisnummer 16 rooien: 5 sierperen uit groenstrook
Van Lamsweerdestraat rooien: 2 linden uit trottoir
Nieuwe Nieuwstraat 90 rooien: 3 catalpa`s uit voortuin.
Van Randerodestraat ter hoogte van huisnummers 24 en 28 rooien: 2 kastanjes uit gazon
Rosenhofstraat tegenover huisnummer 23 rooien: 1 haagbeuk uit groenstrook

Anterieure overeenkomst
Koppenhoefstraat 16, Veroude Landbouwmachines gemeente verleent planologische medewerking aan uitbreiding huidige bedrijfsloods

Regeling
Regeling behandeling bezwaarschriften personele vastgesteld door het algemeen bestuur van het aangelegenheden samenwerkingsorganisatie openbaar lichaam samenwerkingsorganisatie Boxtel-Boxtel - Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel

Meer informatie
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

GEMEENTE INFO
04-12 Kalksheuvel
09-12 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Dekking fysiotherapie in aanvullende zorgpolis valt vaak tegen

Hoe sta jij ervoor? De FysioSluijters verzekeringsservice helpt je!
55 procent van alle Nederlanders kiest de aanvullende zorgverzekering vanwege de dekking voor fysiotherapie, maar deze dekking valt in de praktijk vaak tegen. Hoe zit het ook alweer?

Basis of aanvullend
De behandelingen voor reguliere fysiotherapie worden vergoed uit de aanvullende verzekering, terwijl de behandelingen voor chronische fysiotherapie deels uit de aanvullende verzekering en deels uit de basisverzekering worden vergoed. Chronische fysiotherapie is alleen van toepassing als je aandoening op de erkende chronische lijst staan (beter bekend als lijst Borst).

Eigen risico meestal niet van toepassing
Je eigen risico wordt alleen aangesproken voor behandelingen fysiotherapie die vallen in de basisverzekering zoals behandelingen van de lijst met chronische aandoeningen: je eigen risico is dus niet van toepassing bij de reguliere fysiotherapie.

Dekking valt tegen
Het is goed te beseffen dat een aantal verzekeraars in hun aanvullende verzekering een ruim aantal behandelingen fysiotherapie vergoedt, maar wel heel veel beperkingen oplegt. Doen wat ze beloven, valt in de praktijk heel vaak tegen. Er bestaan wel aanvullende zorgpolissen waarin fysiotherapie goed vergoed is opgenomen. Goed uitzoeken is ons advies. Uiteraard kunnen we daarbij helpen.

TIP 1: Aanvullend zorgpolis bij een andere zorgverzekeraar
Misschien wist je het niet, maar je aanvullende verzekering kun je bij een andere zorgverzekeraar afsluiten dan de zorgverzekeraar van je basisverzekering. Dat kan soms veel voordelen opleveren.

TIP 2: Overzicht van vergoedingen
Het aantal vergoedingen fysiotherapie binnen de verschillende aanvullende pakketten zetten we netjes in een overzicht. Dit overzicht vindt je op onze website.

TIP 3: Verzekeringsservice
We hebben een speciale verzekeringsservice. Binnen deze service kunnen we je persoonlijk adviseren. Met ons speciale systeem weten we welke zorgpolis je nu hebt en welke, gezien je achtergrond, het beste bij je past. Ook als je vragen hebt over bovenstaande informatie of over de vergoeding van het aantal behandelingen fysiotherapie van je verzekering, dan geven wij je graag advies. Je kunt hiervoor contact opnemen met onze praktijk!

Bel 0411-624266 en vraag naar Gabriëlle


'We doen graag iets extra's voor mensen die dat verdienen'
Ondernemers starten heel bijzondere actie

Boxtel - Vijf ondernemers hebben de handen ineen geslagen om mensen die dat verdienen een dag in het zonnetje te zetten. Klanten mogen voor deze verwendag mensen nomineren door hun stem uit te brengen in speciale stembussen in de winkels.

Initiatiefneemster Natasja Willems van Natasja Fashion trommelde collega-ondernemers Iris Kappers, Schoonheidssalon Beaumien, nagelstyliste Meia Lua en Sjefke Steekhuis op. Samen zetten ze de actie op. "We wilden graag een keer iets doen om mensen een hart onder de riem te steken, en daarmee ook meteen de saamhorigheid en eenheid onder de winkeliers vergroten", vertelt Natasja. "Mensen kunnen langskomen om iemand te nomineren, door diens naam en een motivatie in de stembus te doen, met het telefoonnummer van degene die de nominatie doet. Het kan iemand zijn die altijd voor anderen klaarstaat, of een heel bijzondere vrijwilliger, maar het kan ook iemand zijn die erg ziek is of in de financiële problemen zit. Uit alle serieuze inzendingen worden dan vijf namen getrokken, en die gelukkigen nemen wij mee om een dag lekker verwend te worden.

We beginnen bij Iris Kappers, waar koffie met gebak klaarstaat en de mensen een mooi nieuw kapsel krijgen. Daar zijn dan Beaumien en Meia Lua aanwezig, zodat het echt een compleet beautypakket wordt. Daarna komen ze bij mij langs en worden ze mooi aangekleed. En als laatste gaan we met zijn allen naar Sjefke Steekhuis voor een heerlijk diner. Allemaal gratis en voor niks natuurlijk."

Het idee heeft zich inmiddels via social media verspreid en mensen uit het hele land beginnen te reageren. Als gevolg daarvan heeft zich nog een ondernemer gemeld, Gewoon Carol uit Waalwijk, die de winnaars een workshop sieraden maken gaat aanbieden. "Het is enorm snel rondgegaan via Facebook", aldus Natasja. "Ik krijg echt allerlei verzoekjes of ik niet even voor die en die een briefje in de bus wil gooien, maar daar begin ik niet aan. Mensen moeten zelf hier in de winkel langskomen om iemand te nomineren. Ik hoop te bereiken dat meer winkeliers zich hiertoe aangetrokken voelen, en dat volgend jaar meer winkels zich zullen aansluiten. We kunnen wel wat meer eenheid en samenwerking onder de winkeliers gebruiken."

De stembussen staan tot en met 28 december in de deelnemende winkels.
Natasja Fashion, Rechterstraat 6a
Iris Kappers, Molenstraat 30
Schoonheidssalon Beaumien, Baanderherenweg 81
Nagelstyliste Meia Lua, De Houtbreker 21
Sjefke Steekhuis, Fellenoord 6

Vervolg van voorpagina

Willem van Meurs ontvangt Gouden Tomaat

Van Meurs is enorm blij met de onderscheiding. "Ik ben er heel erg trots op, omdat het een onderscheiding is die echt iets voorstelt. Je moet wel echt iets gepresteerd hebben voor de partij om de Gouden Tomaat te krijgen. Maar er lopen op zo'n congres wel tientallen anderen rond die hetzelfde doen, dus het kwam als een volslagen verrassing. Ik werd gevraagd om op de eerste rij te zitten, maar ze vertelden me dat Jan Marijnissen de eerste rij met oudgedienden wilde vullen omdat hij afscheid nam als voorzitter."

Willem, die op donderdag 3 december 70 wordt, is inmiddels 38 jaar actief voor de SP. In die tijd heeft hij 24 jaar in de gemeenteraad gezeten en stond hij, naast Boxtel, aan de wieg van de afdelingen Veldhoven, Eindhoven en Oirschot. Binnen de partij staat hij bovendien bekend als een echte ledenwerver. Momenteel is hij onder andere bezig in Best om een afdeling van de grond te krijgen en daar leden te werven. Dat hij nu de Gouden Tomaat gekregen heeft, wil niet zeggen dat hij klaar is met zijn werk voor de SP. "Nee, ik kan er nu wel weer een aantal jaren flink tegenaan. Het is een cliché, maar ik moet wel zeggen dat ik dat nooit had kunnen doen zonder de steun van mijn vrouw Ria, die er nooit moeilijk over gedaan heeft als ik weer een avond weg was."

Wethouder Eric van den Broek, die inmiddels 22 jaar met van Meurs samenwerkt, sprak van een bijzonder moment: "Ik kan niet aangeven hoe ongelofelijk trots en blij ik ben, dat Willem deze onderscheiding heeft gekregen. Voor mij is hij altijd een ontzettende inspiratiebron en leermeester geweest. Door zijn inzet is Boxtel heel zeker een stukje socialer geworden."

Keurmerk 'Persoonlijke Uitvaart' voor Bakx Uitvaartzorg

Liempde - Bakx Uitvaartzorg heeft het keurmerk Persoonlijke Uitvaart gekregen. Het keurmerk wordt indirect door klanten zelf uitgereikt, door middel van tevredenheidsenquêtes.

Eigenaresse Willemijn Bakx: "Ik ben heel blij met dit keurmerk omdat het echt vanuit de families zelf komt. Als families mij negatief beoordelen, krijg ik geen keurmerk." Er bestaan verschillende keurmerken voor uitvaarten, zoals het Keurmerk Uitvaartzorg, maar daar ligt de nadruk vooral op de procedures. "Dat is ook heel goed, maar de klantervaring is uiteindelijk toch het belangrijkste."

Volgens Bakx past het keurmerk perfect bij haar onderneming: "Het mag van mij zelfs nog opener. Ik wil de klantbeoordelingen graag publiekelijk maken. Een tien is goed, maar een acht geeft ook aan dat het beter kan. Door de intensieve contacten met de familie leer ik veel en kan ik mijn begeleiding alleen maar verbeteren. Ik werk voor de familie; daar gaat het mij om."

Bij het keurmerk hoort een jaarlijkse beoordeling. Bakx ziet dit als extra motivatie om door te gaan met het verlenen van goede zorg. "Ik ga iedere dag langs bij de familie van de overledene en als er op het laatst nog iets aangepast moet worden aan een uitvaart, dan doe ik dat." Volgens Bakx komt er heel veel op de nabestaanden af en is het bijna niet te doen om een uitvaart in één contact te regelen: "Een afscheid is niet iets dat je in een computerprogramma kunt vastleggen. Een afscheid is iets dat groeit."

Scouting Boxtel bezorgt ook dit jaar kerstkaarten

Boxtel - In navolging van het succes van vorig jaar, zullen de scouts en vrijwilligers van Scouting Boxtel ook dit jaar kerstkaarten bezorgen in Boxtel, Lennisheuvel, Liempde en Esch. Dit doen zij voor een mooie prijs van 0,25 euro per kaart. De opbrengst wordt besteed aan spel- en kampeermaterialen en programma's van de groep.

Vorig jaar bezorgde Scouting Boxtel voor de eerste keer kerstkaarten. Dat was zo'n succes dat de actie nu herhaald wordt. Mensen die hun kaarten goedkoper én met zorg willen laten rondbrengen en daarmee de Scouting willen steunen, kunnen deze, voorzien van volledig adres, van 7 tot en met 12 december inleveren bij de blokhut van de Scouting aan de Molenwijkseweg 5b. Ook kunnen de kaarten worden ingeleverd bij Bloemisterij Jasmijn in de Breukelsestraat en op de kerstmarkt in Selissen op zaterdag 12 december. De scouts zorgen ervoor dat de kaarten tussen 14 en 23 december bezorgd worden en dus voor de kerstdagen bij iedereen in de bus vallen. Kijk voor meer informatie en inlevertijden op www.scoutingboxtel.nl/kerstkaarten.

Scouting Boxtel
Scouting Boxtel is dé Scoutinggroep voor Boxtel, Lennisheuvel, Liempde, Esch en Gemonde, en heeft uitdagende programma's voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar. Iedere leeftijdsgroep heeft op de kinderen afgestemde programma's, waardoor geen opkomst hetzelfde is. Alle leeftijdsgroepen sluiten het jaar af met een zomerkamp. Dit aangevuld met diverse weekendactiviteiten maakt Scouting tot een veelzijdige hobby.


Dommel Sportland met Volleybal

Boxtel - Dommel Sportland gaat de komende tijd naast de bekende opbouw van twee sporten per uitzending ook (bijna) volledige sportwedstrijden uitzenden.

De eerste keer is de volleybalwedstrijd in de Braken tussen BLOX uit Boxtel en HAVOC uit Haps aan de beurt. Ook zijn er enkele interviews met de aanvoerder en de voorzitter van de 160 leden tellende vereniging. Het commentaar bij de wedstrijd wordt verzorgd door twee gastcommentatoren van de beide verenigingen. Naast een wedstrijdverslag is er ook uitgebreid aandacht voor de spelregels en tactiek.

De eerste uitzending is donderdag 3 december om 21.00 uur op Ziggo-kanaal 47. De week daarna volgen verschillende herhalingen. Ook te zien bij 'uitzending gemist' op www.omroepdommelland.nl

Bepaal zelf het nieuws met Tipmooiboxtel.nl

Boxtel - Natuurlijk is het leuk om op Facebook of andere sociale media mee te discussiëren over actuele onderwerpen in Boxtel en Liempde. Maar wie echt iets te zeggen wil hebben en mede het nieuws wil bepalen, meldt zich aan bij Tipmooiboxtel.nl. Je ontvangt dan ongeveer maandelijks via e-mail een enquête over actualiteiten die hier spelen. De resultaten daarvan worden gepubliceerd in DeMooiBoxtelKrant.

Is het een goede zaak dat de gemeente Boxtel het aantal parkeerplaatsen op de Markt drastisch terugbrengt? Zou betaald parkeren in het centrum tijdens december-winkelmaand tijdelijk moeten worden opgeheven? Is het aanbod van winkels in Liempde voldoende? Wat vind je van de nieuwe historische route die momenteel tussen kasteel Stapelen en de Petruskerk wordt aangelegd? Jouw mening over dit soort zaken telt en wordt serieus genomen door politiek en bedrijfsleven. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe sportnota die de gemeente uit gaat brengen. Uit de enquête van Tipmooiboxtel.nl in mei bleek dat Boxtelaren vinden dat hun gemeente zich wel wat extra mag inspannen voor de sportclubs. Mede daarom heeft de verantwoordelijk wethouder deze verenigingen gevraagd om informatie aan te leveren voor de nieuwe sportnota.

Om zo'n onderzoek ook de status 'representatief' mee te kunnen geven, zijn er per enquête minimaal driehonderd deelnemers nodig. De groep ondervraagden moet een juiste en goede afspiegeling van de gehele bevolking van de gemeente zijn. Meld je daarom nu hiervoor aan via Tipmooiboxtel.nl en praat mee! Het invullen van de vragen duurt nog geen vijf minuten, tenzij je ook een toelichting op bepaalde antwoorden wilt geven. Samen met de mening van anderen vormt die extra informatie een belangrijke aanvulling op de uitslagen. Wist je bijvoorbeeld dat Boxtelaren het liefst in Griekenland op vakantie gaan?

DeMooiBoxtelKrant werkt bij deze enquêtes samen met onderzoeksbureau TOP-onderzoek, dat inwonerspanels uitvoert in meerdere gemeenten. Via DeMooiBoxtelKrant en de website en Facebookpagina van www.mooiboxtel.nl worden de inwoners met grote regelmaat op de hoogte gebracht over de stand van zaken van TipMooiBoxtel.nl. Wil je meedoen? Ga dan naar www.tipmooiboxtel.nl en meld je aan.

Gildebondsharmonie werft leden met slagwerkworkshop

Boxtel - Muziek maken is leuk, samen muziek maken is nog leuker, spelen in een orkest is het allerleukste. Met deze pakkende kreten begint de Gildebondsharmonie de komende tijd haar actie om nieuwe jeugdleden te werven. Dat doet ze door de komende tijd een voordelige prijs te rekenen om lid te worden en ook met een slagwerkworkshop op 13 december.

De Gildenbondsharmonie heeft haar eigen jeugdopleiding, waar het voor leerlingen zo leuk mogelijk gemaakt wordt om samen te spelen. Niet dat dat moeilijk is, want de leerlingen hebben het uitstekend naar hun zin. Dat blijkt wel uit het feit dat er maar heel weinig jongeren zijn die stoppen met de opleiding en dat de meesten op den duur ook doorstromen naar het grote harmonieorkest. De leerlingen van de harmonie worden dan ook zo veel mogelijk betrokken bij activiteiten van de gildebondsharmonie. Dat kan zelfstandig zijn met het Blaasbandje, of als onderdeel van een groter concert.

Om meer kinderen en jongeren zo ver te krijgen dat ze zich aanmelden, gaat de harmonie de komende tijd actief leden werven, beginnend met een 'slagwerkshop' in de Tijberzaal van het Baanderherencollege op 13 december. Hans Raaijmakers, slagwerkdocent, zal dan langs komen om geïnteresseerde jongeren bij te brengen hoe zo'n instrument nu precies werkt en dat het meer is dan enkel hard slaan. Aan het einde van de middag zal een echt slagwerkorkest gehouden worden, waarbij deelnemers aan de workshop een nadrukkelijke rol krijgen. De slagwerkworkshop begint op zondag 13 december om 10.00 uur en kost 10 euro (inclusief lunch).

Deelnemers die zich na de slagwerkshop geïnspireerd voelen om lid te worden, kunnen zich voor 295 euro aanmelden. Dit bedrag is naast de contributie ook goed voor een half uur per week les van een professionele muziekleraar en de huur van het instrument.

Winst zesde lustrum Stripe Big Band naar Stichting A.L.S. Nederland

Foto: Hans van Doorn

Liempde - In 't Hof van Liempde was zaterdag het "Stripe Music Event" om het 30-jarige jubileum van de Stripe Big Band uit Boxtel te vieren. Naast het feestgedruis, kreeg de avond een serieus randje: omdat bij een bandlid de spierziekte A.L.S. geconstateerd werd, gaan de opbrengsten van de feestavond naar de Stichting A.L.S. Nederland.

Zaterdag werd een spetterende muzikale avond om je nog lang te kunnen herinneren. De band werd versterkt door zangeressen Auke Stook, Marlou van Griensven, Ingeborg Melis en Iris van der Weide en de muzikale leiding was in handen van Simon Bruul.

Ondanks de serieuze ondertoon was de avond een waar feest en ging het dak er af toen de 11-koppige coverband G@ZZerop de avond afsloot met hun aanstekelijke pop-, soul-, rock- en dance classics.

Kaartverkoop Waggelrevue gestart

Boxtel - De kaartverkoop voor de jaarlijkse Waggelrevue is weer gestart. Het evenement is op 22 en 23 januari 2016 in Partycentre Denziz.

Van eigen bodem zijn er deze editie De drie kupkes, De 5 zaligheden en natuurlijk Ad Hoevenaars, die zoals elk jaar op onvolprezen wijze de politiek op de korrel zal nemen. Ook Ben van de Sangen, deelnemer aan de Brabantse kampioenschappen en meermaals winnaar van het Romkankletsen in Gemonde, en Rien Bekkers, de enige kletser die tweemaal de felbegeerde trofee de "Zilveren Narrenkap" èn de titel "Kampioen van Zuid-Nederland" gewonnen heeft, zijn te bewonderen.

Kaarten kosten 11 euro per stuk en voor elke SOC ophouder is het tweede kaartje gratis. Kaarten zijn te bestellen via www.waggelrevue.nl en moeten bij het afhalen op zaterdag 16 januari tussen 11.00 en 13.00 uur bij Partycentre Denziz contant worden afgerekend.

Automobilist rijdt fietser omver en rijdt door

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Op de Europalaan is maandagmiddag omstreeks 17.00 uur een 13-jarige jongen van zijn fiets gereden. Dit gebeurde op de fietsoversteekplaats van de Maastrichtsestraat en de Puttersdreef in de woonwijk Boxtel-Oost. Zonder zich over het lot van het slachtoffer te bekommeren reed de automobilist door. Andere verkeersdeelnemers schoten de knul te hulp.

Foto: Persburo Sander van Gils

Op de plek van de botsing bleef een autobuitenspiegel achter en ook wisten getuigen enkele kenmerken van de auto te noemen. Terwijl agenten nog op de Europalaan stonden en een verpleegkundige van de ambulancedienst zich om het slachtoffer bekommerde, kwam de bewuste auto voorbij rijden. De politie aarzelde geen moment en zette een achtervolging in. De wagen werd aangetroffen op de Pellenwever. De 24-jarige Boxtelse verdachte meldde zich daar vervolgens bij de politie en werd aangehouden. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Het slachtoffer liep door de aanrijding enkele schaafwonden op. Hij hoefde niet naar een ziekenhuis. Nadat hij van de schrik van bekomen is hij door familie naar huis gebracht.

Vreemde lucht houdt flatbewoners urenlang bezig

Boxtel - Woensdag 25 november laat in de middag werd een vreemde lucht waargenomen in een appartementencomplex aan de Hof ter Aa in Boxtel. Omdat de bewoners het niet vertrouwden werd de brandweer ingeschakeld. Die ging op onderzoek uit.

In drie boven elkaar gelegen appartementen bleek de nog onbekende lucht sterk waarneembaar vanuit de meterkast. Alles duidde erop dat de vreemde lucht uit een onderliggende garagebox vandaan kwam. Die bewuste box was afgesloten en sleutels waren niet voorhanden. Een slotenexpert kwam ter plaatse en heeft het slot open geboord. Omdat de brandweerlieden niet wisten wat zij zouden aantreffen in deze garagebox, werden alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Brandweerlieden met zuurstofmaskers zijn de garage binnengegaan en verrichtten diverse metingen. Al snel werd duidelijk dat de auto die in de garage stond benzine lekte.

Inmiddels was de eigenaar van de auto, een BMW Touring, ook gearriveerd en zette hij de auto buiten. Deze was volledig afgetankt waardoor hij benzine lekte via enkele rubbers. Dit is blijkbaar een vaker voorkomende kwaal bij dit type BMW's. Nadat de garagebox enige tijd was geventileerd nam de stankoverlast in de bovenliggende appartementen stevig af. De man werd geadviseerd om met zijn auto naar de garage te gaan en zijn garagebox die nacht goed te laten ventileren.

Twee mannen aangehouden voor auto-inbraak

Liempde - De politie hield vrijdagmorgen om 4.40 uur een 32-jarige man uit Eindhoven en een 20-jarige man uit Gennep aan op de Goossen Bunder in Liempde.

Wat eerder op de avond kreeg de politie een melding dat er werd ingebroken in de sportkantine in Olland. Een buurtbewoner was wakker geworden van geluiden op straat en zag dat er was ingebroken in de personenauto van een buurtgenoot. Daarbij werd onder andere gereedschap buit gemaakt. De eigenaar van de auto werd gewaarschuwd en samen hoorden zij geluiden vanuit de richting van de nabij gelegen sportkantine. Toen ze daar gingen kijken, zagen zij twee mannen die in een auto stapte en er vandoor ging. De politie werd gewaarschuwd en die wist de auto aan de hand van het signalement te achterhalen. Daarop ontstond een achtervolging die door Sint-Oedenrode voerde en uiteindelijk in Liempde eindigde. Het tweetal kon daar worden aangehouden. Zij zitten beiden vast in afwachting van verder onderzoek.

Boxtelse Jeugdkampioenen

Foto: Brechtje Klein

Boxtel - Zaterdagavond speelden MEP Meisje D3 tegen Hopbel hun laatste wedstrijd van het seizoen. Van de tien wedstrijden tot nu toe wonnen de dames van MEP er acht, speelden zij er één gelijk en verloren zij slechts één keer.

Foto: Sue Kelders
Foto: Brechtje Klein

Met hard werken en de steun van hun vele supporters wisten Suze, Lieke, Lianne, Daantje, Jikke, Maud, Silke, Feline, Robin, Fien, Luna, Kyara, Fay, Luza en Noortje de titel binnen te halen. De dames werden kampioen met een prachtige 6-2 overwinning.

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Door een 4-1 overwinning op de meisjes A9 van Tilburg zijn de meisjes A2 van hockeyclub MEP afgelopen zaterdagmiddag kampioen in de derde klasse geworden. De wedstrijd om het kampioenschap was eigenlijk al gelopen, de naaste concurrent moest met een enorm groot verschil in doelpunten winnen om nog langszij te kunnen komen. De Boxtelse dames lieten echter geen steken vallen en wonnen vrij gemakkelijk met 4-1.

Foto: Werner Dekkers

Boxtel - Afgelopen weekend wonnen de meiden van MEP JD1 hun kampioenswedstrijd met 5-0 tegen DJ1 hockeyclub Drunen.

N ameerdere seizoenen tweede te zijn geworden, sleepten Femke Janssen, Fenne van de Sande, Julie Dekkers, Femke van Gent, Lieke van Brunschot, Dante Kuijpers, Iris van Pinxteren, Charlotte Smits, Puck Cijffers, Nina Brouwer, Isa Simons, Imke van der Meijden, Tess Soederhuizen, Wietske Oomkens, Heleen de Koning en Rosita Duman hiermee de kampioenstitel binnen.

DVG trainers Peijnenburg en Onink vertrekken einde seizoen

Liempde - In de voorbereidingen op het nieuwe seizoen 2016-2017 hebben Jan Peijnenburg (DVG 1) en Joop Onink (DVG 2) aangekondigd hun contracten niet meer te verlengen. Ook de assistent van Jan, Arthur Brands, heeft aangekondigd het een jaartje wat rustiger aan te gaan doen. Het bestuur van DVG respecteert deze beslissingen.

Jan en Arthur hebben in hun eerste seizoen een zo goed als zekere degradatie weten te voorkomen door een uitstekende tweede seizoenshelft neer te zetten. Met een spannende laatste wedstrijd, uit tegen SCMH, werd zelfs nog een verdienstelijke zesde plaats behaald. Iets waar menige supporter in de winterstop geen rekening mee had gehouden. Vorig seizoen behaalde DVG 1 een derde plaats met recht op de nacompetitie. Helaas werden de Liempdenaren in de eerste ronde uitgeschakeld.

Dit seizoen komt DVG 1 uit in Zuid I en speelt men verdienstelijk in de bovenste regionen. Het bestuur heeft er veel vertrouwen in dat het trainersduo zijn kwaliteit blijft inzetten om DVG mee te laten dingen naar opnieuw een periodetitel of zelfs meer.

Ook de trainer van DVG 2, Joop Onink, heeft te kennen gegeven volgend seizoen een andere uitdaging te willen zoeken. Het bestuur van DVG wenst Jan en Joop, na dit seizoen, een fijne nieuwe club toe. Arthur zal na zijn "sabbatical" zeker nog binnen DVG in een of andere functie terugkeren. Door het afscheid van Jan, Arthur en Joop is de club voor het volgende seizoen op zoek naar waardige opvolgers. Geïnteresseerde trainers worden dan ook van harte uitgenodigd te reageren op de ontstane vacatures via info@dvgliempde.nl Ook voor verdere informatie kan men hier terecht.

JRC stelt zege veilig in tweede helft

Boxtel – Zondagmiddag trad JRC Heren 1 aan tegen het tweede team van Arnhemia Eagels, een nog onbekende tegenstander. De bezoekers hadden nog weinig wedstrijden gewonnen en de uitslagen voorspelden een eenvoudige overwinning voor JRC.

Bij JRC was Mitchell Hendriks na een blessure weer terug. Helaas moesten Ian Rooth, Jaap van Loon en Kai Elissen plaatsnemen op de bank vanwege blessures. De selectie werd daarom aangevuld met Jasper Verhoeven, Erwin Reijnaerts en Frank Schellekens. Mini-van-de-week was Mike Hummels.
Vanaf het begin dicteerde JRC het spel. Met name Floris de Jongh en Teun van Loon wisten de weg naar de basket te vinden. Helaas waren de Boxtelaren ongelukkig in de afwerking. Van Loon compenseerde dit door in het eerste kwart vijf rebounds te pakken. Waar JRC veel kansen nodig had om te scoren, sprokkelde Arnhemia Eagles juist punten. Het eerste kwart werd afgesloten met 16-15. Mede door de inbreng van twee spelers uit het eerste team van Arnhemia Eagles, slaagde JRC er niet in om verder uit te lopen. Ruststand: 35-35.
Na een peptalk van coach Miquel Olivieira opende JRC de tweede helft wel scherp en werd een kleine voorsprong opgebouwd. Hendriks bekroonde zijn rentree met een driepunter en enkele lay-ups. Van Loon en Coen van der Meijden heersten onder de borden en pakten vele rebounds. Ook Remy van de Snepscheut raakte een driepunter, waardoor het derde kwart eindigde met een stand van 49-41.
Bij een voorsprong van zes punten kreeg JRC in het vierde kwart een technische fout wegens commentaar op de scheidsrechter. Met een vrije worp en opnieuw balbezit konden de bezoekers dichterbij komen. Bij JRC namen Van Loon en Freek Clercx het voortouw. Van Loon scoorde meermaals van dichtbij. Clercx zette de lijnen uit en gaf drie assists waaruit zijn teamgenoten konden scoren. De Arnhemmers probeerden nog terug te komen, maar JRC gooide de wedstrijd in het slot. Na een matige eerste helft controleerde JRC de wedstrijd in de tweede helft en won met 79-68.
Coach Olivieira was kritisch over de focus in de eerste helft. Wel was hij enthousiast over de comeback van Mitchell Hendriks, die met 23 punten topscorer werd. Teun van Loon behaalde een 'double-double' door zowel met punten als rebounds in de dubbele cijfers te komen.

Unieke titels voor Taverbo/Sabo

De kampioenen van Taverbo/Sabo. Foto: Jasper van der Aa

Boxtel - Voor de laatste wedstrijd van het seizoen wist het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo zich nog eenmaal op te laden. In eigen huis werden The Back Hands met 9-1 de eerste klasse ingeslagen. Zelf eindigde Taverbo/Sabo hiermee op een tweede plek in de hoofdklasse.

Groot succes was er voor de teams twee tot en met vier die allen de titel pakten. Nog nimmer in de geschiedenis was de Boxtelse vereniging met zoveel teams vertegenwoordigd in de top van de afdelingscompetitie.
Na de deceptie van vorige week, toen Taverbo/Sabo op bezoek bij ODT de titel verspeelde, restte er nog een wedstrijd om des keizers baard. Tegenstander The Back Hands had echter nog alles om voor te spelen. Zij moesten in Boxtel vijf punten zien te halen om zich te handhaven in de hoofdklasse. Hoewel beide teams het goed met elkaar kunnen vinden, was Taverbo/Sabo genadeloos voor de gasten. De ploeg uit Boxtel deed zijn sportieve plicht en sloot de competitie af met een fraaie 9-1 overwinning. Michel Sperling en Teun Vlaminckx wonnen al hun partijen, Gijs Klop voegde twee punten aan het totaal toe. Waar de mannen uit Sint Willebrord roemloos afdaalden naar de eerste klasse, eindigde Taverbo/Sabo het seizoen op een nette tweede plaats.

Kampioenen
De Boxtelse club was deze competitie sowieso bijzonder succesvol. Nadat het derde team enkele weken geleden al de titel in de tweede klasse voor zich had opgeëist, kon dit weekend ook bij team twee en vier de champagne ontkurkt worden. Taverbo/Sabo 2, met de gebroeders Erik en Henk Mangnus, Jos Heijmans en Jasper van der Aa in de gelederen, boekte een eclatante 8-2 zege op OTTC en behaalde daarmee het kampioenschap in de eerste klasse en de bijbehorende promotie naar de hoofdklasse. Taverbo/Sabo 4, bestaande uit Otto Ahlers, Willem de Koning, Kevin van de Veerdonk en Inge Klop had tegen Valkenswaard de benodigde twee punten snel binnen. Het werd uiteindelijk 6-4 voor de Boxtelse formatie die volgend seizoen in de eerste klasse te bewonderen zal zijn.

Unicum
Het is niet voor het eerst dat Taverbo/Sabo over twee hoofdklasseteams beschikt, maar dat daarachter nog twee teams in de eerste klasse spelen is een unicum voor de Boxtelse vereniging. De club is de afgelopen jaren een stuk sterker geworden in de breedte. En de rek is er nog altijd niet uit. Het eerste team zal volgend seizoen sowieso weer voor het kampioenschap gaan in de hoofdklasse en van het sterke Taverbo/Sabo 3 wordt verwacht dat zij een goede kans maken om zich het komende seizoen richting datzelfde niveau te spelen.

Nederlaag voor Sabo Boxtel in BRTC Taverbo Sabo 3 blijft ongeslagen aan de leiding

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) leed een van de kanshebbers op het kampioenschap een onverwachte nederlaag. Grand Café Rembrandt was ondanks de afwezigheid van Hans Stoker te sterk voor het trio Ad en Hans van Weert en Wim van Aarle. Aukje van den Heuvel en Eric van der Schoot speelden een sterke partij door respectievelijk één en twee punten te scoren.

Ad Brekelmans wist zelfs drie punten binnen te halen en omdat het dubbelspel wel naar Sabo Boxtel ging kwam er een 6-4 overwinning uit de bus voor het team van Grand Café Rembrandt dat zich daarmee in de top drie handhaaft en Sabo Boxtel achter zich houdt. Voor de teams van Taverbo/Sabo 1 en 3 kwam deze nederlaag van Sabo Boxtel goed uit, want beide teams wonnen hun wedstrijd met 9-1 en liepen verder weg van de concurrenten.

Koploper Taverbo/Sabo 3 bleef dus weer ongeslagen. Alleen Uschi Meeuwis moest tegen De Dommel een punt afstaan aan tegenstander Ad de Man. Voor De Dommel kwamen Ad van Lier en Wim Jansen niet tot scoren, want zowel Henk IJsseldijk als Daan de Koning wonnen al hun partijen. Ook het dubbelspel werd een overwinning voor Taverbo Sabo 3 en daarmee bleef de eerste plaats op de ranglijst voorlopig onaantastbaar.

Ook Taverbo/Sabo 1 won met 9-1, wat mede te danken was aan het feit dat tegenstander Taverbo/Sabo 4 met slechts twee spelers aan kon treden en daardoor steeds verder wegzakt op de ranglijst. Alleen Peter de Rooij, die aan een sterk seizoen bezig is, kon een punt voor zijn team op het wedstrijdformulier laten zetten door van Frans van Dun te winnen. Voor Taverbo Sabo 1 speelde Hans van Haaren voor het eerst dit seizoen na een vervelende oogblessure. Hij won meteen zijn twee enkelspelen. Ook Ronald van Dael haalde dit resultaat. Het dubbelspel was in deze wedstrijd een thriller van jewelste omdat Taverbo/Sabo 4 in de laatste en beslissende vijfde game een 10-4 voorsprong toch nog uit handen liet glippen en de winst met 14-12 aan de tegenstander moest laten. Toon van Geel bleef voor zijn team Taverbo/Sabo 4 zonder winst achter.

De laatste wedstrijd ging net als vorige week tussen de teams van Taverbo/Sabo 2 en de Bat Boys. Eindigde vorige week de partij in een 7-3 overwinning voor Taverbo/Sabo 2, deze week kostte het aanzienlijk meer moeite om de punten binnen te halen. Rob van Grinsven was de sleutel tot dit succes; hij behaalde drie overwinningen. Tim Schalkx wist vorige week nog van Joop van Eijk te winnen, maar die bleef hem deze keer gedecideerd in drie games de baas. Hans Fonken van Taverbo/Sabo 2 liet zich wel door Tim verrassen en omdat Paul Kuijs voor team Bat Boys niet tot winst kwam en Lothar Groth wel twee punten kon scoren, won Taverbo/Sabo 2 met 6-4.

LSV levert wederom dramatische prestatie

Lennisheuvel/Mariahout - Zondag speelde LSV uit tegen Mariahout. De thuisploeg was vanaf het begin superieur aan de Lennisheuvelse ploeg en won met overmacht.

Al vroeg in de wedstrijd maakte Coen van Eijndhoven de 1-0 voor Mariahout, na een steekpass van Stijn van de Bogaard. Daarna liep de thuisploeg uit naar een 4-0 voorsprong met doelpunten van Rob Wagemans, Tom van de Bogaard en een eigen goal van LSV. De teams gingen de rust in met een 4-1 tussenstand nadat Wladimir Killie namens LSV scoorde.

In de tweede helft was het prijsschieten voor Mariahout. Martijn van de Linden, Sander Scheepers, Michel Leenders en Dennis Veldpaus waren trefzeker, Veldpaus twee keer en Leenders met een strafschop. De wedstrijd eindigde in 9-1.

Het vertrouwen van LSV zakt steeds verder weg. Als er geen omkeer komt gaat dit een zeer zwaar seizoen worden voor de Lennisheuvelaren.

Bridge: Bridgeclub Revanche, 24 november: A-lijn: 1. S. Tempels-Walchenbach & J. Sweere 66,32% 2. Frank & Henk Schalkwijk 61,46% 3. W. vd Heijden & A. van Os 60,07% B-lijn: 1. B. Hermkens & A. Wertenbroek 71,08% 2. E. den Boer-Weber & J. den Boer 68,82% 3. H. Hulscher & A. Hulscher-Wassenburg 61,04% Bridgecub Revanche, 26 november: A-lijn 1. B. Hermkens & H. Schalkwijk 64,58% 2. C. Kerssens-vd Meijden & J. Kerssens 63,33% 3. A. vd Ven-van Hal & M. vd Sloot 55,83% Bridgeclub Boxtel, 24 november: A-lijn: 1. M. Kleiss & E. Wijnen 62,92% 2. A. Bosveld & H. Schilder 57,08% 3. T. Walbeek & H. Wolsky 55,42% B-lijn: 1. T. vd Horst-Clercx & I. Peeters-Kaanders 60,07% 2. B. van Asveldt-van Gennip & R. vd Vorstenbosch-Scheutjens 57,64% 3. A. Slaats-Wosyka & J. Dufornee-Hazenberg 57,29% 3. A. vd Sande & F. vd Spijker 57,29% C-lijn: 1. B. Lauwers & A. van Etten-vd Horst 61,81% 2. J. Boom & B. Wienbelt 57,64% 3. M. van Heertum-vd Bosch & A. Krekelberg-Eijsbouts 54,86% Bridgeclub Boxtel, 25 november: A-lijn: 1. H. van Esch & P. vd Ven 61,81% 2. Irene & Harrie Peeters 60,76% 3. A. vd Langenberg & M. Legius 56,60% B-lijn: 1. A. Melchert & P. Klaassen 67,50% 2. J. Denteneer & T. Jongmans 57,50% 3. R. Schoonhoven & S. vd Meijden 56,00% Bridgeclub Boxtel, 26 November: A-Lijn: 1 Henk & Frank Schalkwijk 57,92% 2 Gerard Dams & Eef van Gelder 55,83% 3 Netty & Fons Gieles 54,58% B-lijn: 1 Francie Geurts & Truus van Schijndel 63,33% 2 Sonja Tempels & Jan Sweere 59,90% 3 Willemien de Langen & Riet Koenders 57,29% C-lijn: 1 Jeannette van den Honert & Wim van Dijk 58,89% 2 Trees Hoppenbrouwers & Gerry Wagenaars 55,83% 3 Toos Godding & Sylvia Mols 53,61% Bridgeclub Rembrandt, 24 november: A-lijn: 1. A. van Boxtel & A. Loupias 61,90% 2. F. Daniëls & C. vd Velden 53,67% 3. J. vd Borne & E. ansen 53,10% B-lijn: 1. . Schoonen & A. Schoonen 57,29% 2. P. Ronde & M. Ronde 57,29% 3. B. vd Hout & G. van Rooy 56,77% Bridgeclub de Rots, 25 november: 1. A. van Gorp & B. vd Hout 62,50% 2. J. vd Biggelaar & J. Koppen 59,02% 3. F. Verhees & M. Vergouwe 57,29% Bridgeclub Liempde, 26 november: A-lijn: 1. Mw. vd Westlaken & Mw. Prinsen 60,71% 2. Mw. van Oirschot & Mw. vd Laar 60,12% 3. Echtpaar vd Meerendonk 56,25% B-lijn: 1. Mw. vd Meerakker & Mw. vd Heijden 63,17% 2. Echtpaar vd Langenberg 62,29% 3. Dhr. van Heesch & Dhr. van Heeswijk 63,10% C-lijn: 1. Dhr. Smulders & Dhr. van Wijlick 65,83% 2. Echtpaar van Schaijk 64,50% 3. Mw. Jussen & Mw. Ronde 55,00% Biljart Seniorenvereniging De Ursulanen Standenlijst Wed Pnt Car Beur Gem Bruno Buszta 7 68 136 144 0,944 Gé Neuteboom 8 65 114 204 0,559 Jan Baaijens 7 64 216 157 1,376 Jaap de Wolf 6 58 165 123 1,341 Jan van der Steen 6 56 186 147 1,265 Mies van den Biggelaar 6 51 89 146 0,610 Piet de Goey 7 50 126 179 0,704 Joop Hooyer 6 49 143 148 0,966 Ton van Uden 6 45 92 144 0,639 Wim van Groenestijn 5 42 91 147 0,619 Jan van Boxtel 5 39 113 115 0,983 Theo Sontrop 6 38 71 147 0,483 Frans Klein 4 36 85 104 0,817 Jan van Roij 5 33 60 125 0,480 Johan Verboom 5 31 74 120 0,617 Frits van Amelsfort 4 30 59 93 0,634 Jacques Vousten 5 30 54 107 0,505

Biljart:
Programma 't Ivoor:
7 december:
D'n Brouwer 3 - 't Ivoor 5 (3b-Kl.) 13:00
D'n Brouwer 1 - 't Ivoor 6 (3b-Kl.) 13:00
8 december:
NAL 6 - 't Ivoor 4 (3b-Kl.) 13:00
't Ivoor 1 - Krijt op Tijd 1 (Libre) 19:30
9 december:
Krijt op Tijd 3 - 't Ivoor 2 (Libre) 20:00
De Helftheuvel 2 - 't Ivoor 3 (Libre) 20:00
10 december:
Sonnevanck 4 - 't Ivoor 3 (Recr.) 13:00

Uitslagen 't Ivoor 23-27 november:
De Helftheuvel 1 - 't Ivoor 1 (Libre) 22-18
Asperia/AquaRest 4 - 't Ivoor 2 (Libre) 28-26
Asperia/AquaRest 2 - 't Ivoor 3 (Libre) 23-24
De Hazelaar 2 - 't Ivoor 1 (3b-Gr.) 26-26
't Ivoor 1 - De Hazelaar 3 (Recr. Libre) 34-35
't Ivoor 2 - Triangel 2 (Recr. Libre) 35-32
Sonnenvanck 1 - 't Ivoor 3 (Recr. Libre) 35-32
NAL 7 - 't Ivoor 5 (Recr. 3b-Kl.) 26-27
Het Groene Laken 1 - 't Ivoor 6 (Recr. 3b-Kl.) 26-19

Uitslagen Wapen van Liempde/Regiobank:
De Hazelaar 1 - WvLiempde/Reg. 24-23
't Ridderke 1 - WvLiempde/Reg. 30-20

Zaalvoetbal:
Uitslagen 28 november:
Team Elisabeth - Goossens Advies 7-1
C.J.v.d. Sande - Filipe Mode/E.Maas 2-5
Grieks rest. Corfu - X2COM 1-3
Heva Autobedr. - v.d.Langenberg/Fleur 4-4
v. Stekelenburg - Tahadi 3-6
Le Temps Perdu - Feestcafe de Nozem 3-11

Uitslagen 30 november:
Scheutjens B.V. - Markzicht Boxtel         4-4
Green Team - zvs Rijschool Gestel 2         3-2
Hart.v. Boxtel - Cafe Markzicht        5-3
Plein 2 - Verbeij/Hanekroot        3-1
F.C. Blokfit - Celdex b.v.        1-2

Programma 7 december
Vinyl en Tapijtwinkel - Faes entertainm. 19:00
Groen als Gras - v. Stekelenburg 19:45
Comsche Hoeve - v.d. Heijden milieu 20:30
Termeer Support - Vermeer verz. 21:15

Voetbal:

Uitslagen DVG:
28 november:
Pupillen:
Schijndel D2 - DVG D1 4-1
Venhorst D2 - DVG D2 5-3
Boxtel D4 - DVG D3 2-6
DVG E1 - Bavos E1g 5-2
DVG E2 - Scmh E1 5-2
Vorstenbosch ME1 - DVG ME1 1-14
DVG F1 - Gemert F2 6-0
Venhorst F1 - DVG F2 3-0
DVG 3 - Venhorst F2g 1-0
DVG F4 - Wec F3 1-1
DVG F5 - Avanti'31 F6 0-1
Junioren:
DVG A1 - Festilent A1 3-2
Handel A1 - DVG A2 4-1
Blauw Geel C2 - DVG C1 1-0
MVC C2g - DVG C2 1-8
29 november:
Senioren:
DVG 1 - Acht 1 1-2
DVG 2 - Rhode 3 3-3
Handel 2 - DVG 3 4-1
DVG 4 - Boskant 3 2-2
Sparta'25 7 - DVG 5 7-1
W.E.C. 7 - DVG 7 2-1
DVG 8 - Handel 5 1-2

Programma DVG:
5 december:
Pupillen:
DVG D1 - Ei D1 11:45
DVG D2 - Svsh D2 11:45
Ruwaard D3 - DVG D3 11:00
SCMH MD1 - DVG MD1 10:30
DVG E1 - Schijndel E2g 10:30
Rhode E4 - DVG E2 10:30
DVG E3 - Irene E2 10:30
Blauw Geel ME1 - DVG ME1 9:15
DVG F1 - Rhode F2 9:30
DVG F2 - Schijndel F3 9:30
Mariahout F2g - DVG F3 10:00
DVG F5 - Blauw Geel F16m 9:00
Junioren:
DVG A1 - Hapse Boys A1 14:30
DVG A2 - Blauw Geel A4 14:30
DVG B1 - Eli B1 14:30
Blauw Geel B6 - DVG B2 14:30
Sc Helmondia C1 - DVG C1 13:00
DVG C2 - Gemert C5 13:00
6 december:
Senioren:
Essche Boys 1 - DVG 1 14:00
DVG 2 - SC Helmondia 2 12:00
Schijndel 3 - DVG 3 12:00
DVG 4 - W.E.C. 3 10:00
DVG 5 - Erp 5 10:30
Nijnsel 5 - DVG 6 10:00
Ollandia 4 - DVG 7 10:30
DVG 8 - Irene 3 10:00
Dames:
Rhode VR1 - DVG VR1 10:00


Programma LSV
Za 5 dec LSV VE Vrij 16:15
Zo 6 dec LSV 1 LSV 1 – SV Brandevoort 1 14:30
Zo 6 dec LSV 2 LSV 2 – Real Lunet 4 10:30
Zo 6 dec LSV 3 OJC Rosmalen 15 – LSV 3 12:30
Zo 6 dec LSV 4 LSV 4 –RKKSV 3 12:00
Zo 6 dec LSV VR1 vrij 11:00

Uitslagen
LSV 1 Mariahout 1 – LSV 1 9-1
LSV 2 Boxtel 5 – LSV 2 1-2
LSV 3 LSV 3 – Den Dungen 8 2-0
LSV 4 FC Engelen 3 – LSV 4 1-1
LSV VR1 LSV VR1 – ODC VR2 2-2
LSV VE1 ODC VE1 – LSV VE1 3-2

Programma LBC
Za 5 dec LBC F1 vrij
Za 5 dec LBC E1 vrij
Za 5 dec LBC D1 Juventud D1 – LBC D1 11:00
Za 5 dec LBC B1 LBC B1 – Best Vooruit B3 11:30
Za 5 dec LBC MC1 vrij
Za 5 dec LBC MB1 vrij

Uitslagen:
LBC F1 UNA F4 –LBC F1 -
LBC E1 DBS E6 – LBC E1 9-4
LBC D1 LBC D1 – RPC D3 4-3
LBC B1 LBC B1 – Unitas'59 1-2
LBC MC1 Reusel Sport MC1 – LBC MC1 1-3
LBC MB1 Zwaluw VFC MB1 – LBC MB1 3-1


Tafeltennis:
Uitslagen Taverbo/Sabo Jeugd:
Tios '51 4 - Taverbo/Sabo 1 3-7
Tios '51 5 - Taverbo/Sabo 2 7-3

Rugby
Uitslagen 29-11:

Senioren 1: Ducks/Oysters-Betuwe Bemmel         109-5
Senioren 2: RC Eindhoven-Duckes Legends         28-19
Programma 5-12:
Junioren: Amstelveen RC-Oysters/Ducks 12.00
Zondag 6 december:
Senioren 1: Pigs Arnhem-Ducks/Oysters                14.30
Senioren 2: Duckes Legends-Scrumboks Tiel         13.00 (Boxtel)

Monsterzege voor Ducks/Oysters op Betuwe Duckes Legends komt tekort tegen Eindhoven

Boxtel/Eindhoven - Zondag behaalde Ducks/Oysters thuis een monsterzege op Betuwe uit Bemmel met 109-5. In Eindhoven wist Duckes Legends geen overwinning te behalen op RCE. De combinatie verloor met 28-19.

De grote overwinning van Ducks/Oysters was niet vreemd, aangezien Betuwe geen volledig team op de been kon brengen. Hierdoor was het voor de thuisploeg zaak om de ruimtes die er waren te zoeken en te benutten. Dit gebeurde met enige regelmaat. In de eenzijdige wedstrijd wisten de Ducks spelers Max van der Vleuten, Ben Verstraten en Rene Vorstenbosch een try te scoren.
Komende zondag wordt het andere koek, dan speelt de combinatie in Arnhem tegen The Pigs. Zij staan tweede en willen revanche voor de nederlaag in de eerste wedstrijd.

De Duckes Legends speelden in Eindhoven in de eerste helft een behoorlijk wedstrijd en had het betere van het spel. Bij rust was er dan ook een 5-12 voorsprong. Echter na de thee kwam RCE veel feller voor de dag. Dit werd door Duckes niet goed beantwoordt met het gevolg dat RCE de wedstrijd naar zich toe trok en in de eindfase aan het langste eind trok. Zij scoorden nog twee keer, waardoor de winst met 28-19 in Eindhoven bleef.
Zondag staat voor Duckes om 13.00 een thuiswedstrijd op de agenda tegen Scrumboks Tiel.

Pijnlijk verlies voor DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Na een tweetal nederlagen en een voetballoze zondag speelde DVG deze zondag thuis tegen Acht. De ploeg uit Eindhoven zou bij een overwinning het gat met de bovenste helft kunnen dichten en slaagde in Liempde in die opzet: 1-2. DVG daarentegen moet door dit nieuwe verlies oppassen de aansluiting met de bovenste regionen niet kwijt te raken.

Het team van Acht bleek in de openingsfase beter oog te hebben voor de belangen dan DVG. Er was een duidelijk veldoverwicht voor de gasten. Toch was het DVG dat op voorsprong kwam. Een hoekschop werd ingekopt maar van de lijn weggehaald, waarna de bal opnieuw werd ingebracht. Ruud Pijnenburg kopte diagonaal binnen, 1-0. Acht had het betere veldspel en ging de duels feller aan. DVG verzuimde wel om de voorsprong verder uit te bouwen. Een lepe bal van Peter Versantvoort over de Achtse verdediging kwam in de voeten bij Twan van den Broek maar zijn inzet werd tot corner verwerkt. Een bekeken lobje van Randy Stuurman was net te laag. Het was Acht dat steeds voorop ging in de strijd en het beste met de omstandigheden om wist te gaan. In de 28e minuut kon Sander van Eeuwijk nog redding brengen, maar even later werd het toch gelijk. Dwars door het midden lag de verdediging open en in een een-tegen-eensituatie had de Liempdse goalie geen verweer: 1-1. Niet veel later was opnieuw een redding nodig om een achterstand te voorkomen. Die kwam er uiteindelijk net voor rust alsnog. Opnieuw tastte de verdediging mis en werd er vrij voor de DVG-doelman niet getwijfeld. Dit bleek uiteindelijk de winnende goal te zijn.

Foto: Toon van Ruremonde

Na rust was het veldspel van DVG niet veel beter. Een geplaatst schot van Peter Versantvoort miste het doel en naarmate de tijd vorderde dreigde zelfs een 1-3 achterstand, maar waren er eveneens kansen op de gelijkmaker. Randy Stuurman had de beste mogelijkheden, maar was ongelukkig in de afronding. De wedstrijd eindigde in 1-2. Stuurman werd Man of the Match.
Met nog twee wedstrijden voor de winterstop is het zaak voor DVG om de linies gesloten te houden om punten te kunnen pakken. Kortom volop werk voor de technische staf en de selectiespelers.

DVG 2 had een riante voorsprong van 3-0, maar de 3-1 net voor rust was voor Rhode de bekende rode lap. Na rust scoorde Rhode, met de wind in de rug, nog twee keer, waarmee de eindstand op 3-3 kwam. Man of the Match, met twee doelpunten, was Roel van de Sande.

Einde najaarscompetitie voor jeugd Taverbo

Boxtel - Afgelopen zaterdag hebben de eerste twee jeugdteams van Taverbo/Sabo hun laatste wedstrijd gespeeld in de najaarscompetitie.

Het eerste jeugdteam, dat vorige week al kampioen werd in de junioren derde klasse, begon in Tilburg tegen Tios '51 goed met een 0-3 voorsprong. Helaas lukte het Dani de Rooij en Lars de Laat voor de eerste keer dit seizoen niet om de punten van de dubbel aan Boxtelse zijde te houden.

De daaropvolgende partij van Lars de Laat verliep uitermate moeizaam, maar uiteindelijk wist hij in deze spannende vijfsetter een 2-0 achterstand in games om te buigen naar een 2-3 winst. De overige wedstrijden verliepen wisselend, maar Lars de Laat liet nergens punten liggen. Sjoerd van Heerebeek en Dani de Rooij waren ieder tweemaal succesvol. Hierdoor eindigen ze met 71 punten uit tien wedstrijden op de eerste plaats in het klassement en promoveren ze het komend seizoen naar de junioren tweede klasse. Bovendien staan Sjoerd van Heerebeek, Dani de Rooij en Lars de Laat respectievelijk op de eerste, derde en vijfde plaats van de persoonlijk ranglijst.

Het tweede jeugdteam dat eveneens in Tilburg tegen Tios '51 speelde, wist met moeite drie punten te halen en daardoor op het nippertje een degradatie uit de junioren vierde klasse af te wenden. Zij eindigen met 39 punten uit tien wedstrijden net boven Never Despair uit Den Bosch.

Darter Van Gerwen in topvorm

Foto: Lawrence Lustig/PDC

Minehead - Michael van Gerwen heeft zondagavond in het Engelse Minehead ook het vierde grote dartstoernooi van november op zijn naam geschreven. De oud-Boxtelaar won de finale van de Brit Adrian Lewis en kan de tweede Cash Converters Players Championship Finals op zijn palmares bijschrijven.

Van Gerwen vertelde na afloop erg blij te zijn met de titel en de topvorm waarin hij verkeerd: "Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik heb gewonnen. Ik ben bezig aan een geweldige serie, niet alleen in dit toernooi, maar ook in de voorgaande toernooien."

Foto: Lawrence Lustig/PDC

Tegenstanders van 'Mighty Mike' kunnen hun borst vast nat maken: "Dit geeft me zo veel vertrouwen. Ik pak nu mijn rust voor de World Championship. Ik zorg dat ik fit en fris ben en klaar om weer een groot toernooi te winnen." Van Gerwen treft bij het William Hill World Darts Championship, zoals het wereldkampioenschap in Londen voluit heet, in de eerste ronde de Thaise Thanawat Gaweenuntawong of Duitser Rene Eidams. Een onderling duel tussen die twee moet uitmaken wie zijn tegenstander wordt.

Van Gerwen won het toernooi in Minehead al eens in 2013. Vorig jaar werd hij al vroeg uitgeschakeld en won de Schot Gary Anderson. Van Gerwen wint met deze titel 65.000 Engelse ponden en ziet daarmee zijn totale prijzengeld van deze maand toenemen naar 325.000 Engelse ponden.

Gevoelige nederlaag 't Ivoor

Boxtel - De prima partij van Chris Fasseur, waarin hij een moyenne van 23 speelde, kon niet voorkomen dat het eerste libreteam van de Boxtelse biljartvereniging 't Ivoor een gevoelige nederlaag leed tegen BV De Helftheuvel 1. Theo Verhagen en Don van der Wiel hadden geen verweer tegen ontketende tegenstanders en verloren hun partij ruim.

Het tweede team verloor nipt. Twee overwinningen bleken niet voldoende voor de teamwinst. Peter van Giersbergen en Henk van Boxmeer wonnen terwijl Ad van Os, ondanks een moyenne van 3,53 de winst aan tegenstander Asperia-AquaRest 4 moest laten. Het derde team boekte een nipte overwinning op Asperia-AquaRest 2. Hier waren twee overwinningen wel voldoende voor teamwinst. Theo van Dongen en Gerard de Beer waren hiervoor verantwoordelijk. Math Hendriks liet teveel punten liggen.

Het driebanden groot team speelde remise tegen BV De Hazelaar 2. Louis van der Meijden was deze week de enige met winst voor dit team. Dat gebeurde met een mooi moyenne van 0,891. Leo van der Westelaken en Bernhard Legierse moesten genoegen nemen met respectievelijk negen en zeven punten. Bij de afdeling Recreanten Libre lag het deze week allemaal dicht bij elkaar. Het eerste team verloor met één punt verschil en het derde met drie punten verschil, het tweede team won met drie punten verschil. Uitblinker was deze week Wim van Dijk uit het derde team, hij won met een mooi moyenne van 3,53.

Bij de afdeling Recreanten driebanden klein was team vier vrij terwijl team vijf een overwinning boekte. Jos Hoffmans en Johan Beaard bleven aan de winnende kant, Piet van Gendt verloor zijn partij. Het zesde team ging zwaar ten onder bij het Boxtelse Het Groene Laken. Theo van Dongen wist als enige winst af te dwingen. Frans van Esch en Andre Vissers stelden teleur.

20 / 20

Donderdag 3 december

Open bridgedrive van Bridgeclub Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zondag 6 december

Dansmiddag bij de Walnoot
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 8 december

Theatervoorstelling Niet met Opzet
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 9 december

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Stapel op voorlezen
14.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Countrydansen in de Rots
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Filmavond: De 100-jarige man die uit het raam klom
19.00 uur, Dienstencentrum Kloosterhof, Kloosterhof 7, Liempde

Kerstconcert in de Walnoot van Muziek houdt Fit en Transparant
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Donderdag 10 december

Open bridgedrive van Bridgeclub Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Lezing Kunststichting Boxtel
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Quizzen met The Brain bij Denziz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 69, Boxtel

11 december – 6 januari

Kribkesroute
Diverse wandelroutes door Liempde

Vrijdag 11 december

Kerstmarkt
18.30 uur, Raadhuisplein, Liempde

Live muziek: The Usual Suspects
18.30 uur, Café De Durpsherberg, Dorpsstraat 6, Liempde

Benefietkerstconcert
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zaterdag 12 december

Kerstfair
12.00 uur, Centrum, Boxtel

Bourgondische Eco- en Hippiemarkt
12.00 uur, Buurthuis Forofiet, Ronduutje 11, Boxtel

Boxtels Bridgekampioenschap
12.30 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Kerstmarkt Kinderboerderij
14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Show vogelvereniging Ons Ideaal
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Kerstmarkt Selissenwal
16.00 uur, Van Beekstraat, Boxtel

Opening kerststal
Vertrek om 18.00 uur, Kiosk, Concordiapark, Liempde

Sparkling Music Night: Boxtel's Harmonie met zangeres Charlotte Pennings
20.00 uur, Jacob Roeland Lyceum, Aula, Grote Beemd 3,Boxtel

Afterparty Swanee Bridge Jazzband
22.30 uur, Jacob Roeland Lyceum, Aula, Grote beemd 3, Boxtel

13 december – 6 januari

Bezichtiging Kerststal Buurtvereniging Roderweg
Hamsestraat, tegenover nr 10, Liempde

Zondag 13 december

Show vogelvereniging Ons Ideaal
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Ruilbeurs voor verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kerstfair
12.00 uur, Centrum, Boxtel

Ploegersfestival
13.30 uur, 't Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Kamermuziek op Stapelen - Kiki Luitwieler (zang) en Virginia Rousiamani (piano)
14.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Live optredens Central Heating en Stoke
15.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Wereldlichtjesdag
18.30 uur, Protestantse kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Maandag 14 december

Kaarten Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Café Brein: Ontspannen de feestdagen door, interactief theater
19.30 uur, Zorghoeve 't Binnenveld, Boxtelseweg 5, Schijndel

Woensdag 16 december

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Rotskidz Club: kerstknutsels
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Country dansen in de Rots
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Vesperdienst
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Kapel, Boxtel

Basiscursus natuur gaat van start
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Projectkoor Boxtel geeft kerstconcert
20.00 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Donderdag 17 december

Open bridgedrive van Bridgeclub Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Films die beroeren 'Joyeux Noel'
20.00 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Kersteditie Zingen met d'n Boer
21.15 uur, Café Den Boer, Corpus 2, Boxtel

Zaterdag 19 december

Kerstspel Toneelclub Nooit Gedacht 'Ontheemden'
20.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Oudjaarsbal De Aggemarvanhuisafband
20.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Zondag 20 december

Veldrit & ATB wedstrijden
10.00 uur, Recreatieplas De Langspier, Molenwijkseweg 5C, Boxtel

Winterwonderzondag
10.30 uur, Centrum, Liempde

Kerstmarkt Boxtel-Oost
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Ierse Sessie in kerstsfeer
13.30 uur, B&B In Den Boogert, Oude Boomgaart 3, Boxtel

Kerstconcert Big Band Boxtel
14.30 uur, Partycentrum De Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B, Boxtel

Kerstconcert zangvereniging Sint Petrus en Sint Cecilia
14.30 uur, Simeonshof, Annastraat 5, Boxtel

Kerstspel Toneelclub Nooit Gedacht 'Ontheemden'
15.00 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Fakkeloptocht voor de vrede
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Binnenplaats, Boxtel