DeMooiBoxtelKrant

29 april 2015

DeMooiBoxtelKrant 29 april 2015


Onvrede in Boxtel over winkelaanbod

Boxtel - Boxtelaren zijn behoorlijk ontevreden over het winkelaanbod in hun gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste enquête van TipMooiBoxtel.nl en bureau Top-Onderzoek.

Deze is door 222 mensen ingevuld. Dat is 74 procent van de mensen die zich eerder hebben ingeschreven op TipMooiBoxtel.nl. Met de stelling 'Het winkelaanbod in de gemeente Boxtel is er de afgelopen vijf jaar sterk op vooruitgegaan', is precies de helft van hen het 'helemaal oneens'. Nog eens 36 procent gaf aan het hiermee 'oneens' te zijn. In een toelichting op hun antwoord geven veel personen aan dat er nogal wat winkels zijn verdwenen. Met name het gemis van enkele speciaalzaken of landelijke ketens wordt genoemd. Gevraagd naar wat de publiekstrekkers zijn in het centrum van Boxtel, wordt de Hema verreweg het meest genoemd. Een goede tweede is Kruidvat, gevolgd door Het IJs Café. Eén van de respondenten noemde hierbij opmerkelijk genoeg het Boxtelse college van burgemeester en wethouders: "Je blijft ermee lachen".

Voor de dagelijkse boodschappen is de gemeente Boxtel blijkbaar wel aantrekkelijk genoeg. Liefst negentig procent blijft daarvoor binnen de gemeentegrenzen, zo blijkt uit de reacties. Een persoon zegt hiervoor uit te wijken naar Vught omdat je daar gratis kunt parkeren. Ook voor huis-, tuin- en keukenproducten blijkt de gemeente Boxtel nog steeds aantrekkelijk. Driekwart van de respondenten koopt die dicht bij huis. Gaat het om kleding of schoenen dan moet 53 procent echter uitwijken naar een andere gemeente. Hier wordt bovendien de opkomst van de 'online winkel' duidelijk: 16 procent koopt dit soort artikelen via het internet.

Zie verder pagina 14.        

Dodenherdenking in Liempde

Liempde - Op maandag 4 mei wordt ook in Liempde stilgestaan bij Dodenherdenking. De stichting Algemeen Belang Liempde heeft hiervoor een speciaal programma georganiseerd.

Vanaf 19.00 uur is er onder leiding van kapelaan de Jong een speciale gebedsviering, met het koor en het gilde St. Antonius Abt als speciale gasten. Na de dienst is er een stille tocht richting het Concordiapark, waar de officiële herdenking plaatsvindt. Door een aantal leerlingen van Basisschool De Oversteek wordt een stukje voorgelezen en een bloemstuk gelegd bij het monument. Hierna wordt twee minuten stilte gehouden en hebben belangstellenden de mogelijkheid om hun eigen bloemen bij het monument te leggen. Na afloop is er in café-restaurant het Wapen van Liempde de mogelijkheid om gezamenlijk een kop koffie te drinken en na te praten.

Jeu-de-boulen voor goede doelen bij De Walnoot

Boxtel - Jeu de Boulesvereniging De Walnoot organiseert op maandag 15 juni een groot jeu de boules toernooi om geld in te zamelen voor de WensAmbulance Brabant. De WensAmbulance is een organisatie die zich inzet voor ernstig zieke mensen die graag nog een laatste wens in vervulling willen zien gaan.

Enkele jaren geleden organiseerde de vereniging al een soortgelijk toernooi, toen voor de stichting Kika. Met groot succes. Het idee om dit keer de WensAmbulance te sponsoren kwam van Set de Jong, die het toernooi samen met enkele andere clubgenoten organiseert. Tijdens de middag zal er ook een WensAmbulance aanwezig zijn, samen met vrijwilligers van de stichting om aan mensen uit te leggen wat zij precies doen.

Het toernooi is voor iedereen toegankelijk, ook mensen die geen lid zijn of licentie hebben. Er zijn ook ballen beschikbaar voor mensen die er zelf geen hebben. Als je mee wilt doen, kun je je aanmelden via paulusencorien@ziggo.nl of 06-12206351. Deelname aan het toernooi kost 3 euro per persoon. Voor de winnaars staat een aantal mooie prijzen klaar. Aanmelden vanaf 10.00 uur, het toernooi begint op 15 juni rond 11.00 uur in het clubgebouw van Jeu de Boulesvereniging De Walnoot op Selissenwal 25.

Bevrijdingsconcert in Heilig Hartkerk

Boxtel - In het kader van de vijfjaarlijkse viering van Bevrijdingsdag pakt de stichting Boxtel Vooruit samen met de gemeente dinsdag 5 mei groots uit met een bevrijdingsconcert in de voormalige Heilig Hartkerk.

Vanaf 19.15 uur gaan de deuren open voor een scala aan optredens, aan elkaar gepraat door Peter van de Ven. Als eerste wordt door leden van atletiekvereniging Marvel het bevrijdingsvuur ontstoken. Daarna is het de beurt aan De Gildenbondsharmonie en Boxtel's Harmonie voor een speciaal bevrijdingsconcert, onder leiding van Arjan Gaasbeek. Ook zal het jeugdorkest onder leiding van Britt van den Dungen enkele nummers ten gehore brengen. Soliste die avond is Joia Rath. De Heilig Hartkerk ligt aan de Baroniestraat. De toegang is gratis.

Meezingavond Dükerskoor in Park Stapelen

Boxtel - In het kader van het 100-jarig bestaan van de Paters Assumptionisten organiseert het Dükerskoor op maandag 11 mei een meezingavond in het park van Kasteel Stapelen.

Het koor zal die avond vele zeemansliederen, smartlappen en levensliederen ten gehore brengen en iedereen is van harte uitgenodigd om gratis te komen luisteren en voor wie dat wil, mee te komen zingen. Het concert zal zich afspelen in een authentieke spiegeltent uit de jaren 20 en duurt van 20.00 uur tot 22.30 uur.

Dr. Mollerplein

Foto: Marie Fick

Tussen Pastoor van Besouwplein en Nieuwe Nieuwstraat.

Hendrik Willem Evert Moller wordt geboren in Amsterdam op 8 november 1869 en overlijdt te Tilburg op 6 december 1940 Hij is een Nederlands wetenschapper en politicus.

Zijn ouders zijn Evert Möller, opzichter in de bouw, makelaar en aannemer, en Alida Bruine de Bruin. Hij heeft drie broers, waarvan er twee jong overleden, en vijf zusters. Op 10 juli 1902 treedt hij in Amsterdam in het huwelijk met Alice Elisa Theonia Bourgonjon. Van zijn oorspronkelijke achternaam (Möller) 'vergeet' hij consequent de umlaut, waardoor hij als Moller door het leven gaat.

Foto: Marie Fick

Hendrik Mollers middelbare opleiding volgt hij vanaf 1889 aan het Latijns seminarie (van de Jezuïten) te Culemborg. Daarna volgt hij een wijsgerige en natuurwetenschappelijke studie te Velp en Oudenbosch (bij de Jezuïeten), tot 1900. Zijn universitaire studie letteren volgt hij aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1900 tot 24 januari 1907, waar hij ook promoveert.

Politiek en onderwijs
Moller behoort tot de progressievere vleugel van de RKSP, en is onderwijswoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van deze partij. Hij houdt zich ook bezig met ambtenarenzaken en koloniale zaken.

Hendrik Moller interpelleert in 1926 minister De Geer over de classificatie van de gemeenten, zoals die was neergelegd in het Bezoldigingsbesluit voor Burgerlijke Ambtenaren. In 1926 stemmen hij en Veraart als enigen van hun fractie tegen een wetsvoorstel tot verlaging van de successierechten. Hij behoort in 1926 tot de vijf katholieken die tegen het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Verdrag met België stemmen, en verdedigt in 1934 namens de minderheid van zijn fractie de door minister Marchant voorgestelde spellingsvereenvoudiging. Voorts behoort hij in 1935 tot de minderheid van zijn fractie die tegen een (onaanvaardbaar verklaard, en aangenomen) amendement-Suring stemt over beperking van de bevoegdheid van de regering om in te grijpen in ambtenarensalarissen. Hij is lijstaanvoerder voor de RKSP tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 1937 in de kieskring Tilburg.

Daarnaast is hij een belangrijk organisator op onderwijsgebied, onder andere als voorzitter van 'Ons Middelbaar Onderwijs' in Brabant. Moller geeft diverse studies uit op letterkundig gebied, bijvoorbeeld over Vondel. Reeds in 1918 propagandeert hij in Boxtel de oprichting van een middelbare handels dagschool voor zowel jongens als meisjes.

Bron: Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren en Boxtelse straatnamen van Evert Meijs.

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel


Boxtel - De 'Koningsdag nieuwe stijl' is maandag prima verlopen in de gemeente Boxtel. Er waren uiteenlopende mogelijkheden voor de jeugd om de verjaardag van de Koning op een leuke manier te vieren, terwijl de ouders vaak het terras opzochten om van het voorjaarszonnetje te genieten. In de ochtend begon de basisschooljeugd aan een groot sportief evenement, het Koningsvoetbal en Koningshockey op de velden van ODC en MEP. Honderden kinderen zetten hier hun sportieve beste beentje voor en beleefden een leuke actieve ochtend en middag. Op de Markt in Boxtel waren tal van activiteiten voor de jeugd. Nadat de kinderen hun fiets versierd hadden in het park van Kasteel Stapelen gingen zij in optocht naar het centrum. Hier konden zij zich creatief bezighouden, spelletjes spelen of zich lekker uitleven op het springkussen om de middag af te sluiten met een heerlijke riddermaaltijd, opnieuw in het park van Kasteel Stapelen. In het Concordiapark in Liempde was het dubbel feest. Niet alleen Koningsdag werd gevierd, ook bij het veertigjarig jubileum van Algemeen Belang Liempde werd uitvoerig stilgestaan met een stukje taart voor alle aanwezigen. De kinderen konden zich prima vermaken met allerlei springkussens of op hun kleedje wat bijverdienen met het verkopen van tweedehands spulletjes.

Kijk voor meer foto's op www.mooiboxtel.nl.

4 / 24

6 / 24

G N D L G S I N A X E I L A C E
N E D E R I Z F N E D G R N I A
I I O N A M W E R R R E R A T B
N E L E P P A S A A N I S N R R
E B A O E E R N L O M A F A O I
S D I L F S T O D E D B B S E K
R R P E R K E A D A P A O Y N O
E A R M U N B N L E R P C Z Q Z
K A U T I H E F I B B I A O E E
I E I M T T S S E R B E J L V N
W N M P E E S R G R A F S N H A
I S E O M L E P M O P T V S E G
B P N M N E N A N A B S C S E N
D O G N A M A L I N F X O E G N
E O D N J R O P E R Z I K E N E
O Z C E L S B O E A G E B B A E

fruit
aardbeien
abrikozen
appels
bramen
frambozen
kersen
mango
nectarines
perziken
pompelmoes
pruimen
sinaasappelen
rabarber
rodebessen
zwartebessen
ananas
avocado
bananen
grapefruit
mandarijnen
kiwi
meloen
citroen
mineola

Foto: Fam van den Broek

Net van den Broek

Indentiteitsfraude (deel 2): de reacties In mijn vorige column heb ik het gehad over de risico's van het verkeerd omgaan met onze rijbewijzen en andere ID-bewijzen. Ik heb veel positieve reacties ontvangen van jullie. Vooral dat je niet verplicht bent om een kopie te laten maken van je ID-bewijs was niet bij iedereen bekend.

Omdat ik weet dat veel bedrijven het soms onbewust maar meestal bewust niet goed doen, heb ik het stuk ook via Twitter en Facebook verspreid. Een aantal bedrijven dat heeft gereageerd gaf aan dat zij de klant altijd om toestemming vragen om een kopie te maken van een ID-bewijs maar vaak 'vergeten' te vertellen dat dit niet verplicht is. Zij gaan er gemakshalve maar vanuit dat de klant het wel weet. Er was zelfs een (auto)verhuurbedrijf dat beweerde wettelijk in zijn recht te staan bij het opslaan van gegevens omdat het in de huisregels was opgenomen.

Kortom, veel bedrijven maken misbruik van onwetendheid van de klant en slaan ongevraagd al je gegevens op in eigen computerbestanden. Door onvoldoende beveiligingsmaatregelen zijn de computerbestanden vaak zonder al te veel moeite te kraken of komen door menselijke fouten jouw gegevens zomaar 'op straat' te liggen.

Uit onderzoek van een Nederlands bedrijf blijkt dat er het afgelopen jaar meer dan 1500 incidenten zijn geweest waarbij ruim een miljard stukjes data zijn gestolen of ongewild openbaar gemaakt. Wees daarom dus extra voorzichtig met het zomaar afgeven van je persoonlijke gegevens.

Nu nog even heel wat anders. Van 1 januari tot 21 april dit jaar zijn er al 43 woninginbraken (of pogingen daartoe) geweest (bekend bij politie) in Boxtel/Liempde en Lennisheuvel. Dat betekent dat gemiddeld elke tweeënhalve dag er een inbraak in een woning is geweest. Om de kans op een inbraak in jouw woning te verkleinen is het belangrijk de juiste maatregelen te nemen.
• Sluit bij het verlaten van je huis de voordeur goed af, al ga je maar even weg!
• Zorg dat ramen dicht zijn, ook die op de eerste verdieping.
• Zorg dat er geen klimmateriaal beschikbaar is of dat deze is vastgezet. Denk hierbij aan de vuilcontainers, ladders enz.
• Ga je op (korte) vakantie, laat de buren weten dat je weg bent.
• Zorg voor goede sloten en weet waar je reservesleutels zijn.
• Zet geen adres of postcode op een sleutelhanger. Dit maakt het erg gemakkelijk voor 'eerlijke' vinders.

O ja, en dan nog dit. Niet alleen huizen zijn een geliefd doelwit, ook onze ' heilige koe' is nog dagelijks doelwit. Als ik over een willekeurige parkeerplaats loop snap ik ook wel waarom. Wij laten onze tablets, telefoons en andere waardevolle spullen wel heel erg uitdagend liggen. Voor de gelegenheidsdief ideaal om even lekker snel te scoren.

Veilig en zelfstandig wonen met handige hulpmiddelen

De zorgwinkel van Medicura in Liduina

Boxtel - Veel mensen hebben in hun leven wel eens een periode 'hulp' nodig. Bijvoorbeeld na een ongeluk of ziekte. Of omdat ze een dagje ouder worden. Gelukkig zijn er twee specialistische partijen die hen hierin graag van dienst zijn. Thuiszorg Elde biedt huishoudelijke, lichamelijke en (hoogwaardige) verpleegkundige zorg. Daarnaast heeft Medicura Zorgwinkel als samenwerkingspartner van Zorggroep Elde hulpmiddelen in huis om te ondersteunen in zelfstandigheid.

Aangepast bestek, gebruiksvriendelijke telefoons, rollators, krukken, bloeddrukmeters, wandbeugels en aantrekhulpen voor steunkousen. Allemaal handige hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan levenscomfort. Medicura is specialist in de uitleen, verhuur en verkoop van medische hulpmiddelen. Zij geven deskundig en persoonlijk advies over welke hulpmiddelen bij hulpbehoevenden passen en op welke manier zij deze het beste kunnen verkrijgen: lenen, huren of kopen.

Zonder lidmaatschap kunnen rolstoelen, douchestoelen, hoog-laag bedden en nog meer hulpmiddelen een half jaar gratis worden geleend. Zorgverzekeraars hebben een pakket aan hulpmiddelen samengesteld die kosteloos geleend kunnen worden bij Medicura. Indien nodig kunnen de hulpmiddelen thuisbezorgd worden.

Voor spoedgevallen kun je altijd bij Medicura terecht. Medicura is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar. Of het nu gaat om een makkelijke of moeilijke vraag, zij zoeken altijd, samen met jou, naar de beste oplossing voor je vraag. Je bent van harte welkom in de Medicura Zorgwinkel, Liduinahof 35 in Boxtel of neem telefonisch contact op via 088-0071100.


Mijn Mooi Boxtel: Ad de Cort

Foto: Ad de Cort

Als ik mijn hoofd wil leeg maken, volg ik altijd de route langs de Dommel. Hier kom je bij de mooiste plekjes uit. Het is vooral de rust die hier mij aanspreekt. Kan er dan weer helemaal tegenaan!

Wat is jouw mooiste plek van Boxtel? En waarom? Deel je favoriete plek met onze inwoners door een foto (minimaal 1 MB) te mailen naar redactie@demooiboxtelkrant.nl en vermeld hierbij waarom dat voor jou zo is.

Het Groene Woud kleurboek voor volwassenen verschenen

Bij uitgeverij Berne Media is het kleurboek voor volwassenen Het Groene Woud verschenen. In dit kleurboek staan kleurplaten van gebouwen, natuur en bekende locaties in Het Groene Woud, het gebied tussen de stedendriehoek Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch. De kleurplaten zijn gemaakt door professionele kunstenaars uit de drie steden en Het Groene Woud.

Het tachtig pagina's tellend kleurboek voor volwassenen is een initiatief van de Stichting Oisterwijk 800 SPOT. Deze stichting zet cultuur in ter versterking van de samenleving. Het boek kost € 9,95 en is in elke boekhandel te koop.

Met Het Groene Woud wordt ingehaakt op de enorme rage van kleurboeken voor volwassenen. Deze zijn er te kust en te keur. Elke boekhandel heeft allerlei uitvoeringen beschikbaar. Het Groene Woud-kleurboek is om een aantal redenen bijzonder. De kleurplaten zijn gemaakt door professionele kunstenaars. Door de platen te kleuren, komt men op een bijzondere manier in contact met hun werk. Het is tevens interessant om te zien hoe professionele kunstenaars hun werk in kleurplaten 'vertalen'.

Door middel van de kleurplaten is het kleurboek tevens een ontdekkingsreis door Nationaal Landschap Het Groene Woud. De Stichting Oisterwijk 800 SPOT ziet het kleurboek als een middel om mensen bij het cultureel erfgoed te betrekken. De samenwerking tussen deze stichting, de kunstenaars en Berne Media | uitgeverij Abdij van Berne heeft een zeer eigen kleurboek voor volwassenen opgeleverd.

Het ISBN-nummer van het kleurboek is 978-90-8972-103-7. De prijs bedraagt € 9,95.

Hallo Boxtelaren,

Dit is 'm dan. De voorlopig 'laatste' column. Hierna zal ik nog eens per maand bij jullie terugkomen om gezellig bij te praten in een uitgebreidere column. Dit hoort bij het knopen doorhakken waar ik het vorige week over had. De tijd is aangebroken voor vernieuwingen en verandering.

Met heel veel plezier heb ik de afgelopen dertig weken in deze krant geschreven. Vooral alle positieve reacties op straat gaven een grote kick.
Door een grote verandering in mijn werkende leven zal mijn dagindeling er nu heel anders uit gaan zien. Ik heb een heel mooi aanbod gekregen waar ik echt aan toe én dankbaar voor ben. Ik zal daardoor minder op de voorgrond treden in theater en televisie, maar me vooral gaan bezighouden met leidinggevende factoren in de directie van een schitterend, groeiend bedrijf. In mijn eigen werkgebied nog wel dus super.

Maar...knopen doorhakken is niet altijd makkelijk. Het heeft ook vervelende consequenties.
Na 15 jaar te hebben gespeeld in verschillende producties, te hebben gepresenteerd voor verschillende omroepen is het na alle hectiek tijd voor rust en vooral zekerheid. Ik vraag mij wel eens af hoe andere mensen dat doen?
Het lijkt soms of dat bij anderen allemaal wat makkelijker gaat.
Wikken en wegen.Maar wellicht is dat hetzelfde als de volgende uitspraak; 'het gras bij de buren is altijd groener' en dat klopt van geen kanten. Denk dat nooit, ieder huisje heeft namenlijk zijn eigen kruisje.
Ik kan nu in deze column gaan schrijven over wat alle clichés zijn en hoe ik mijn toekomst zie, maar laten we het ook zeker ff hebben over ons mooie Boxtel!

Afgelopen weekend was een heerlijk weekend, met als klapper op de vuurpijl een prachtige zonnige oranjebraderie en koningsdag. Op de markt waren de kinderen meer dan blij. Gratis konden ze suikerspinnen en popcorn halen en waren er meer dan genoeg springkussens en spelletjes te doen.
Genietend van het zonnetje; maak ik een praatje met wat bekenden, geniet van een biertje en een ijsje samen met vrienden en geniet van alle lachende mensen om me heen.

Dan ben ik oprecht trots en blij om Boxtelaar te zijn. Jullie ook?
Een dorp waar ik zeker niet meer weg zal gaan.
Ik sluit deze 'laatste' column dan ook af met de tekst...
"wees trots op je afkomst en verloochen deze nooit, hier ligt je verleden, je toekomst en voor mij het gevoel van thuis".

Blijf deze prachtige krant lezen, tot over een maand! Dank jullie wel!!

Groet, Geert

Wethouder opent Mix Market

Foto: Het Groene Woud

Boxtel - Onder toeziend oog van winkelend publiek en de deelnemende ondernemers opende wethouder Eric van den Broek afgelopen vrijdag de Mix Market. Hij deed dit met het overhandigen van de stimuleringsvoucher van de gemeente ter waarde van 1000 euro en met het openen van de deuren.

Het idee van verschillende kleine ondernemers samenbrengen in een leegstaand pand miste vorig jaar december zijn uitwerking niet. De eerste editie van Mix Market was een groot succes, zowel voor de deelnemers als voor consumenten. Daarom ontvingen organisatoren Marc Schoenmakers, Monique van Rijt en Bas Doms van de gemeente ook een stimuleringsbijdrage om het initiatief voort te kunnen zetten. Het pand aan de Rechterstraat 26 werd nog een keer omgetoverd tot één grote winkel, met het Koningsweekend als mooie start.

Foto: Willemijn Wijdenes

De Mix Market is nog geopend op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 mei. Er is op enkele van deze data nog plek voor deelnemende ondernemers. Heb je interesse om deel te nemen? Neem dan contact op met Monique van Rijt via moniquevanrijt@ziggo.nl.

Maand in beeld bij Omroep Dommelland

Boxtel - Zoals ieder maand geeft Omroep Dommelland ook in mei weer een overzicht van alle gebeurtenissen in Boxtel en omstreken van de afgelopen maand. Met onder andere aandacht voor de Paasloop van Marvel en het eieren zoeken in De Geitenwei.

Ook de opening van de generatietuin is opgenomen in het programma. En mooie beelden van onder andere de ooievaars bij de Dommel en de jaarlijkse bijenmarkt. Een muzikaal item is het 'zoveul jaor The Herriecanes'. Ook het onderdeel 112 ontbreekt niet met onder meer de brand in de schuur bij Eetcafé De Ketting.

Natuurlijk is er ook aandacht voor de gebeurtenissen op en rond Koningsdag. Hoeveel lintjes zijn er in Boxtel opgespeld en bij wie? En over de koning gesproken: het gilde heeft ook dit jaar weer het koningsschieten gedaan op het Essche Heike. En dat heeft een nieuwe koning opgeleverd. Maar wie?

Maand in Beeld wordt voor het eerst uitgezonden op donderdag 7 mei om 21.00 uur en wordt de rest van de maand herhaald.

Heiltje en Caroline van Es

Foto: Caroline Zuidmeer-van Es

Wie kent ze niet? Heiltje en haar man Simon van Es waren jaren lang de eigenaars van de rookwaren- en lectuurwinkel van Es in Oosterhof, waar ze vele Boxtelaren hun rookwaren en andere benodigdheden verschaften. Ook hun dochter Caroline stond daar meer dan elf jaar achter de toonbank. Hoe is het nu met hen?

Simon en Heiltje kwamen oorspronkelijk uit Rotterdam. Simon was hoofd uitvoerder in de bouw, maar zijn droom was altijd al om een zaak voor zichzelf te beginnen. De buren van het echtpaar hadden al enige tijd een rookwaren- en lectuurwinkel en dat leek Simon ook wel wat. Hij nam contact op met de eigenaar van de zaak en zei: "Als je nog zo'n zaak hebt, wil ik hem wel doen." Toen in 1975 in Boxtel winkelcentrum Oosterhof zijn deuren opende, kreeg Simon zijn kans. Binnen een jaar had hij zijn middenstandsdiploma en vakdiploma gehaald en verhuisden hij en de rest van de familie naar Boxtel.

Simon en Heiltje runden samen de zaak, met een enkel personeelslid om de druk wat te verlichten. "Het was een hele spannende tijd", vertelt Heiltje. "Voor ons was alles nieuw. Het meest moesten we wennen aan de taal. Als rasechte Rotterdammers konden we het Brabants echt moeilijk verstaan, en andersom net zo. Dingen die voor ons doodgewoon waren, zoals 'stuff' als je het over 'gom' had, begreep hier helemaal niemand. Maar daar wen je vanzelf aan. Naast tabak deden we er nog veel meer bij: wenskaarten, speelgoed en natuurlijk de toto en de lotto."

Foto: Caroline Zuidmeer-van Es
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

Caroline was op dat moment zestien jaar oud en zat nog op school. Toch kwam ze al snel in de zaak van haar ouders werken, in eerste instantie alleen nog op de zaterdagen en tijdens de vakanties. Na de middelbare school heeft ze nog Kinder- en Jeugdverzorging gestudeerd, maar kon in die richting geen werk vinden. Dus toen het personeelslid van haar ouders vertelde dat ze liever iets anders ging doen, kwam Caroline ook in de zaak. "Het was gewoon hartstikke leuk werk. We waren voor veel mensen echt een huiskamer, iedereen kwam bij ons langs voor een praatje. Niet alleen klanten, maar ook de andere winkeliers als ze even niks te doen hadden. Bij ons stond de koffiepot altijd aan en iedereen was welkom. Dat zie je tegenwoordig niet meer."

De winkel bleek al snel een succes. "Toen kregen vaders met vaderdag nog sigaren of een pijp, maar tegenwoordig ben je als roker bijna een crimineel", lacht Caroline. Simon had er ook wel een handje van om aan de juiste publiciteit te komen. Toen eind jaren 80 de politie een actie begon waarbij mensen hun illegale wapens konden inleveren zonder boete, ging hij meteen naar de commissaris van politie langs om daar zijn wapens in te leveren. Het ging echter om een doosje sigaren genaamd 'het wapen van Boxtel'.

Door de jaren heen was het hard werken voor de familie, maar ze deden het met veel plezier. Er is regelmatig bij ze ingebroken, maar ze kwamen er altijd weer bovenop. Ook na de grote brand van Oosterhof in 1984. In eerste instantie verkochten ze staatsloten en sloffen sigaretten gewoon vanuit huis, om hun klanten maar niet teleur te stellen. Daarna kwamen er al snel noodwinkels en hoewel die steenkoud waren en ze hun spullen nergens konden opslaan, moesten ze het er maar mee doen. Gelukkig werd Oosterhof snel herbouwd, en konden ze in de nieuwe winkel trekken.

In 1990 stopte Caroline met het werken voor de zaak omdat ze zwanger was van haar oudste zoon. Vijf jaar later kreeg ze een tweeling. "Nee, ik miste de zaak niet echt. Ik had het veel te druk met de kinderen. Ik ging wel creatieve lessen geven op de school van de kinderen, de Brink. En later heb ik met een aantal andere moeders ook de overblijfmiddagen opgezet. Dat was wel erg leuk om te doen, maar toen mijn jongsten in groep 8 zaten ben ik ermee opgehouden." Heiltje en Simon bleven in de zaak werken tot 1996. Na een auto-ongeluk kon Heiltje het werk niet meer aan. Simon werd ook een dagje ouder, en de kinderen wilden de zaak niet overnemen, dus toen ze een bod kregen van de Super de Boer ernaast, hebben ze het met beide handen aangepakt, hoewel met pijn in het hart.

Simon is nog een paar jaar voor een baas gaan werken voordat hij in 2000 met pensioen ging. Toen hadden hij en Heiltje eindelijk tijd voor andere dingen, zoals vakanties en dagjes uit. Het waren heerlijke jaren, die helaas veel te vroeg ten einde kwamen toen Simon in 2009 overleed aan kanker. "Hij had het fantastisch gevonden, zo'n interview", vertelt Caroline. "Daarom doen we het ook, ter ere van hem, want het was zijn zaak." Heiltje woont nog steeds in Boxtel, en mag graag lezen, puzzelen en wandelen. En tijd vrijmaken voor de kleinkinderen natuurlijk. Haar kleindochter staat al enkele jaren in de corner van de Jumbo en verkoopt daar sigaretten, shag en wenskaarten. Op bijna precies dezelfde plek waar haar grootouders veertig jaar geleden begonnen zijn.

Luchtpost uit Australië: Alex de Wit

Foto: Alex de Wit

Ik had genoeg van al die regen, drukte, stress, gehak en gezaag, geen ruimte om je kont te keren en Nederlanders met hun meningen over van alles en nog niets. En die zullen ze je wel eens even vertellen ook! Nederlanders staan in het buitenland bekend als bot en betweterig. Nee dank je…

Mijn broer Marcel en zijn vrouw Connie zijn 28 jaar geleden in 1987 naar Australië geëmigreerd. Ze hadden hun eigen restaurant in Avoca Beach, New South Wales en zijn daarna begonnen met het verkopen van zelf gebrande geroosterde nootjes en honing met smaakjes en daar is hun bedrijf The Chilli Factory (http://thechillifactory.com) uit ontstaan. In september 2000 ging Marcel vier dagen naar een lokale bloemenshow met een assortiment van zes smaken chilli sausjes en iedere dag verkocht hij alles! 's Avonds ging hij terug naar het restaurant om te koken voor zijn klanten en daarna nog 'even' nieuwe potjes te vullen voor de volgende dag. Na vier dagen op rij uitverkocht te zijn en goed te hebben verdiend, dacht hij: 'That's it! Ik ga chilli sausjes maken en verkopen. Stuff the restaurant…'

Zelf heb ik twee jaar lang door Australië gereisd tussen 1989 en 1991 op een working holiday visum. Dat was de beste tijd van mijn leven! Eerst ging ik Marcel en Connie bezoeken en daarna trok ik rond. Heerlijk met veel mooie avonturen. Na terugkomst in Boxtel zat ik vaak te dromen. Zeker als het maanden aan een stuk regende zag ik die verschrikkelijk mooie lucht en gigantisch mooie Australische landschappen weer voor me.

In 1999 ging ik weer naar Australië, nu met mijn vrouw Marieclaire. Bij terugkomst van onze vakantie hebben we eens serieus zitten praten en overwegen wat wij nou eigenlijk wilden in ons leven. Allerlei emigratiebestemmingen kwamen naar boven: Ierland, Zuid-Frankrijk, Spanje en Portugal. Maar na onze rondreis van zes weken door Australië besloten we dat dat onze toekomst zou worden. Tweeënhalf jaar van papierwerk en visa-aanvragen later was alles goedgekeurd door de Australische overheid en konden we daadwerkelijk vertrekken. Nu wonen we in Mirrabooka, New South Wales, in de Lower Hunter Valley op een schiereiland in het midden van het grootste zoutwatermeer van het zuidelijk halfrond Lake Macquarie. Vlak bij alle wineries met veel natuur en plek om ons heen en bergen zonneschijn; zo rond de 2700 zonuren per jaar, zeg maar twee keer zoveel zon en blauwe lucht als in Boxtel.

Samen met mijn broer run ik nu The Chilli Factory. Het bevalt hier prima. Het is een heel ander leven uiteraard doordat je aan de andere kant van de wereld woont. En toen we hier net aankwamen hebben we alles opnieuw moeten leren. Dan valt je pas op wat voor een gewoontedier je kunt zijn; alles is gewoon totdat je ergens anders naartoe gaat en alles anders is. Dat valt helemaal god op als je geëmigreerd bent en af en toe eens terugkomt. Maar daarover volgende week meer!

No worries vanuit Australia

Foto: Heemkundekring Boxtel

De Fellenoord overstroomd.
Tot aan de jaren dertig was het een heel gewoon verschijnsel dat 's winters verschillende straten en wegen overstroomden. De laatste overstroming dateert van 1931. Het spreekt vanzelf dat het hoge water veel last veroorzaakte, maar ze waren er in Boxtel wel op ingesteld, zodat men over het algemeen naar zijn werk kon blijven gaan en school- en kerkbezoek vrijwel normaal voortgang konden hebben. Er waren ook particulieren die met hun schuit een soort veerdienst onderhielden; soms werd er 'gemarst', tot vermaak van de menigte. Van het gebeuren werden graag foto's gemaakt; foto-atelier Janssen heeft er heel wat op zijn naam staan. Op deze foto, uit het midden van de jaren twintig, is de man met de roeispaan Cor Pastoor, links van hem Harrie van den Brand, Simon van Pelt en Tinus Habraken (met spoorpet); op de fiets Toontje Michielsen. Rechts in de deuropening van zijn winkel Theodorus Pastoor (met hoed) en twee van zijn dochters. In het witte huis woonde Van Dongen met een huisweverijtje; de man met bezem, links, is kantonnier Bert Voets. Bij hoog water was de FeIlenoord altijd de dupe, maar ook bijvoorbeeld de Onrooisestraat, Bosscheweg, Halse Barrier, Ossenpad en de Raaphof.

Foto: omstreeks 1925

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Jeugdnatuurwacht verhuist naar Wapen van Liempde

Liempde - Omdat het pand waarin de Jeugdnatuurwacht in Liempde gehuisvest was verkocht werd, moest de club op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit hebben zij nu gevonden bij Het Wapen van Liempde.

Ad Schelle, de uitbater van café Het Wapen van Liempde, kocht het pand waarin de Jeugdnatuurwacht zat. Hij gaf meteen al aan dat hij hen onderdak wilde verschaffen. Afgelopen week was het zover en hebben verhuisden de leden van de Jeugdnatuurwacht hun spullen naar een ruimte achter het café van Schelle, waar alles netjes opgeslagen kan staan. Voor binnenactiviteiten kunnen zij in Het Wapen van Liempde terecht. De Jeugdnatuurwacht liet weten 'Ad Schelle dan ook zeer dankbaar te zijn voor deze snelle en soepele oplossing'.


Hendrik Jan de Tuinman waakt over moestuin Hoogheem

Anne Struijcken en Maartje Jansen onthullen hun kunstwerk. Foto: Marie Fick

Boxtel - In de moestuin bij de Hoogheemflats in Boxtel zit sinds afgelopen vrijdag permanent een voorname bezoeker: Hendrik Jan de Tuinman. Het beeld is het uitvloeisel van een examenopdracht van twee leerlingen van het Jacob Roelandslyceum, Anne Struijcken en Maartje Jansen.

Zij onthulden vrijdag bij flat 2 het beeld, dat uiteindelijk met plantjes volledig begroeid moet raken. De gazen buitenzijde ervan is vervaardigd door Ruud van de Langenberg. Hendrik Jan de Tuinman zit op een bankje van mozaïek en waakt als het ware over de moestuin D'n Hof. opdracht was die beide leerlingen deden in het kader van de profilering Cultuur.

Titel?

Hoe begin je een column? Hoe maak je het interessant om deze te lezen? Laat ik maar gewoon beginnen bij het begin: een droom! Tijdens de dinnershows van Musicalschool F-act in De Rots in Boxtel mocht ik over onze droom vertellen. Dat lijkt me een mooie start:

'Dromen, Durven, Doen!

Het begon allemaal met een droom die alleen van hemzelf was. Het plaatje was compleet, maar bleef hangen in zijn hoofd. Toen opeens was er een moment, zijn wereld veranderde en stond op zijn kop. De vraag: 'wil je met mij de wereld rond zeilen?' overdonderde me. Durfde ik het aan? Ik werd deel van zijn droom en samen droomden we verder. Stap voor stap kom je erachter dat een droom werkelijkheid kan worden en dan neem je een besluit: we gaan het doen! Binnenkort is het zover, onze droom wordt werkelijkheid. Onzekerheid blijft altijd bestaan, uitstellen blijft mogelijk, maar die stadia zijn we gepasseerd, wij gaan! Lukt het niet, dan kunnen we altijd terug. Maar dan zijn we er wel voor gegaan. Wij vertrekken in juni.'

En wij, dat zijn René de Jong (55) uit Boxtel en Brigit Steer (52) uit Nijmegen. In 2005 kwamen we elkaar tegen en van het een kwam het ander. Volgende week lees je in een interview in deze krant meer over onze plannen. En vanaf zee ga ik, Brigit, je straks elke maand via deze column op de hoogte houden van hoe het daarmee staat. Tja, de wereld rond zeilen… Met onze zeilboot Blue Spirit varen we tijdens de weekenden en vakanties, korte en lange reizen. De wateren van Nederland, België, Frankrijk, Spanje en zelfs de Middellandse Zee zijn ons niet onbekend, maar langer dan een extra lange vakantie, zo'n vijf weken, zijn we niet weggeweest. De Blue Spirit is zeewaardig, maar we willen helemaal selfsupporting zijn, dus met eigen stroom, water en wellicht nog meer. We zijn nu druk aan het klussen om alles voor elkaar te krijgen. Zo hebben we een windmolen en zonnepanelen om energie op te wekken en een watermaker die van zout water zoet drinkwater maakt. En natuurlijk moet de boot aan de onderkant schoongemaakt worden en worden voorzien van een nieuwe laag antifouling (verf) om aangroei van allerlei kleine schelpjes, beestjes en wier tegen te gaan. Dus liggen we nu op het droge en een dezer dagen weer in het water. Op het droge is het altijd vreemd om aan boord te zijn, aan boord klimmen is al geen pretje als je hoogtevrees hebt en het klopt ook niet. Maar het is wel handig en noodzakelijk. Toch ben ik altijd weer blij als we in het water liggen. Dan kan ik lekker binnen gaan schoonmaken, de kussens kunnen er weer in en we kunnen ook weer heerlijk aan boord blijven slapen. Elk weekend is dan eigenlijk een mini-vakantie. Bijkomen van de dagelijkse, doordeweekse beslommeringen en echt alles even letterlijk uit je hoofd laten waaien!

De maand mei gaan we inslingeren, weer wennen aan het varen en het leven op de boot. Met de zeilvereniging maken we dan leuke zeiltochten, dit jaar wordt dat dus een afscheid. Onze planning is om het weekend van 13/14 juni de trossen los te gooien en te vertrekken. In de volgende column vertel ik meer over de tochten in de maand mei en de planning van de route die we gaan volgen. Ik hoop dat jullie nieuwsgierig zijn geworden en ons de komende tijd gaan volgen, zo blijven we toch een beetje met Boxtel verbonden!

Heb je vragen of wil je iets met ons delen? E-mail ons dan op………… Ook als we onderweg zijn. Want ook dan kunnen we e-mail ontvangen en hierop reageren, zelfs tijdens de oversteek van de Atlantische Oceaan. En voor de echte fans, op 12 mei zijn we gasten in de uitzending van Dommelland Live bij Joleen van Rooij (Ziggokanaal 47).

SY Blue Spirit op reis!

René de Jong & Brigit Steer

Feestelijke dag voor mantelzorgers

Boxtel - Het Gilde Sint Barbara-Sint Joris organiseert samen met het Steunpunt Mantelzorg een feestelijke Mantelzorgdag. Deze vindt plaats op zaterdag 9 mei op het Gildeterrein aan het Essche Heike, van 14.00 tot 17.00 uur.

Het Gilde biedt die middag een uitgebreid en actief programma met verschillende Oud-Hollandse spelen en er kan deelgenomen worden aan kruisboog-, handboog- en zelfs laserschieten. Het hoogtepunt van de dag is het Koningsschieten met de kruisboog. Een houten vogel wordt beschoten tot de laatste splinter valt. Wie die splinter raak schiet, is de koning of koningin van de Boxtelse mantelzorgers. Het wordt een uitdagende, actieve middag waarbij meteen een kijkje wordt gegund in het Gilde Sint Barbara-Sint Joris. Hoe het Gilde is ontstaan en wat het in deze tijd kan betekenen.

Zorg jij voor je naaste, je partner, kind, ouder, familielid of vriend, dan kun je je tot 30 april aanmelden voor deze dag via mariekedijkshoorn@contourdetwern.nl of via 0411-655899. Heb jij iemand die voor je zorgt, meld diegene dan aan.

Als dat nodig is, kunnen mensen opgehaald worden en weer worden thuisgebracht. Kun je degene voor wie je zorgt niet alleen thuislaten? Bespreek dat met ContourdeTwern, zodat zij voor gezelschap kunnen zorgen. Voor meer informatie: Marieke Dijkshoorn, ContourdeTwern Boxtel, 0411-655899, mariekedijkshoorn@contourdetwern.nl.

Hendrik Jan de Tuinman waakt over moestuin Hoogheem

Boxtel - In de moestuin bij de Hoogheemflats in Boxtel zit sinds afgelopen vrijdag permanent een voorname bezoeker: Hendrik Jan de Tuinman. Het beeld is het uitvloeisel van een examenopdracht van twee leerlingen van het Jacob Roelandslyceum, Anne Struijcken en Maartje Jansen.

Zij onthulden vrijdag bij flat 2 het beeld, dat uiteindelijk met plantjes volledig begroeid moet raken. De gazen buitenzijde ervan is vervaardigd door Ruud van de Langenberg. Hendrik Jan de Tuinman zit op een bankje van mozaïek en waakt als het ware over de moestuin D'n Hof. opdracht was die beide leerlingen deden in het kader van de profilering Cultuur.

Zeven inwoners ontvangen Koninklijke Onderscheiding

BOXTEL – Zeven inwoners uit de gemeente Boxtel hebben vrijdagochtend tijdens de traditionele lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag, een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Mark Buijs.

Stephan Meister werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De 50-jarige Meister heeft zijn eigen koeriersbedrijf is al vele jaren actief betrokken in de voetbalwereld. Zo begeleidde hij vanaf 1988 zes jaar lang een speler in voorbereiding op de Paralympics, was hij tien jaar lang trainer van de regionale selectie van de NSG (Sportbond voor mensen met een verstandelijke beperking) en verrichte hij de administratie van de ODC-kantine tussen 2005 en 2010. Inmiddels is hij 25 jaar betrokken bij het G-voetbal van ODC. Hij was de (mede)oprichter, trainer, begeleider en coördinator van de G-teams bij de club.

Paul Hermans werd eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hermans (64) zet zich al vele jaren gedreven in om de sociale achterstanden te verminderen. Hij probeert op allerlei mogelijke manieren de problematiek van laaggeletterdheid aan te pakken. Daarnaast is hij ook binnen Boxtel bestuurlijk zeer actief. Sinds 2011 is hij voorzitter van het seniorenorkest Buchestelle, hij was twee jaar Prins Carnaval en twee jaar voorzitter van de Circus Theaterschool Boxtel. Vanaf 2007 is Hermans de medeoprichter en vrijwilliger van de Federatie van Nederlandse Reuzen. Mede door zijn enorme inzet is Jas de Keistamper op de Nationale Inventaris voor het Immaterieel Erfgoed geplaatst. Hermans is verder al twaalf jaar secretaris van Stichting Brede Scholen Boxtel en vanaf 1998 bestuurslid bij Stichting Boxtel Vooruit, die diverse evenementen in Boxtel organiseert.

Guus Eltink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Eltink (68) is sinds 1970 actief als vrijwilliger bij de politieke partij DPBL, later INbox. Ook is hij sinds 1970 vrijwilliger bij Hippische sportvereniging St. Martinus, waar hij de manege onderhoudt en schoonmaakt. Van 1980 tot 1991 was hij lid van de elftalcommissie en scheidsrechter bij ODC. Tussen 1990 en 2007 was Eltink medeoprichter en bestuurslid voor Stichting Vrienden van het Poolse Volk en zette hij zich in om hulpgoederen in Polen te krijgen. Vanaf 2006 was Eltink acht jaar actief als hulpkoster van de Heilig Hartkerk.

Mevrouw Goedhart-der Kinderen (63) werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanaf 1992 zette zij zich 22 jaar in als ondersteuner van haar zwaar gehandicapte broer. Ze nam de zorg van haar thuiswonende broer op zich en trad op als bewindvoerder en begeleider. Ook is zij vanaf 1992 achtereenvolgens bestuurslid van de Familievereniging Groot Cingels (1992-1998), centrale cliëntenraad (1998-2005) en clusterraad (2005-heden). Vanaf 2005 is mevrouw Goedhart ook regelmatig te vinden in de Wereldwinkel waar ze als vrijwilliger helpt.

Ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werd Henk van Kasteren (52) die al vele jaren bestuurlijk actief bij verschillende organisaties is. Zo is hij vanaf 1998 penningmeester van Stichting Omroep Dommelland en vanaf 1989 penningmeester van zowel de Boxtelse Badmintonclub als de Stichting Gemeenschapshuis Orion. Binnen WSD, waar Van Kasteren werkzaam is, is hij sinds 1994 lid van de Ondernemingsraad en voorzitter van de Sociaal Economische Commissie. Vanaf 1990 is hij begonnen als penningmeester van de personeelsvereniging, inmiddels is hij alweer enige jaren de voorzitter.

Mevrouw Van Dijk-Senders (65) ontving haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar bestuurlijke inzet in Liempde. Van 1981 tot 1991 was zij penningmeester van Judoclub Liempde en vanaf 1981 tot nu is zij vrijwilliger en bestuurslid van vereniging Vrouwencontact, waarbij ze zeven jaar als voorzitter actief is geweest. Vanaf 2004 bekleedt ze de functie van vicevoorzitter van Bridgeclub Liempde. In 2007 is mevrouw Van Dijk gestart als vrijwilliger en secretaris bij De Zonnebloem, afdeling Liempde.

Toon van Grinsven uit Lennisheuvel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van Grinsven (77) geeft vanaf 1993 het Lennisheuvelse Nieuwsblad 'Rond Kerk en Orion' uit, is vanaf 1995 secretaris van Commissie Ruimtelijke Ordening Lennisheuvel (CROL) en sinds 2000 webmaster en bedenker van twee informatieve sites over Lennisheuvel. Hij is twee jaar betrokken geweest als initiatiefnemer bij het centrumplan voor Lennisheuvel en notuleert sinds 2000 de vergaderingen van het wijkberaad Lennisheuvel. In 2004 en 2005 heeft hij zich als initiatiefnemer en samensteller bezig gehouden met het jubileumboek ter ere aan het 75-jarig jubileum van de St. Theresiaschool.

Ruim acht mille in 24 uur spinnen

Foto: Mark van der Pol

Boxtel – De spinningmarathon in Café 't Geveltje heeft dit weekend ruim acht mille opgeleverd. De fanatieke fietsers hielden 24 uur lang negen spinningfietsen draaiende en brachten hiermee 8245 euro op. Dit was net iets minder dan het recordbedrag van ruim 8700 euro uit 2014, maar de deelnemers mogen bijzonder trots zijn op de geleverde prestatie en het ingezamelde bedrag.

Tijdens de marathon die zaterdagmiddag om 16.00 uur begon, kregen de deelnemers met regelmaat een uur spinningles van een van de sportinstructeurs van HiPa Sports. Sommige deelnemers hebben flink af moeten zien. "Na 27 uur wakker te zijn en elf uur te hebben gefietst kan ik wel zeggen dat het pijn doet. Nog een uurtje te gaan van 15.00 tot 16.00 uur en dan zit het erop", zei Henry Schellekens net voor het laatste uur van de marathon inging.

De gedecoreerden poseren met burgemeester Buijs en zijn vrouw. Foto: Cock Stam
Paul Hermans. Foto: Cock Stam
Henk van Kasteren. Foto: Cock Stam
Riky Goedhart-der Kinderen. Foto: Cock Stam
Stephan Meister. Foto: Cock Stam
Toon van Grinsven. Foto: Cock Stam
Ria van Dijk-Senders. Foto: Cock Stam
Guus Eltink. Foto: Cock Stam

Een afvaardiging van Villa Pardoes kwam zondagmiddag naar Boxtel om de deelnemers aan te moedigen tijdens de laatste loodjes. Jan Ligtelijn van Villa Pardoes was zeer blij met de mooie opbrengst. De organisatie moet het van vrijwillige bijdragen hebben en werkt zonder subsidies. Dan is elke actie en elk bedrag meer dan welkom.

Rommelfest verrast en vermaakt

Waar de eerste editie van Rommelfest bij B-Town keer gekenmerkt werd door snoeiharde punkmuziek, was er afgelopen vrijdag gekozen voor een aantal rustigere, maar niet minder feestelijke bands.

Rommelfest is een initiatief van de band This is not OK, om zo meer goede, en vooral ook harde feestmuziek in Boxtel te laten horen. En hoewel de bands van dit jaar minder hard waren dan voorgaande keer, was het plezier bij het publiek er niet minder om. Pyrolysis was de band die de spits mocht afbijten en bracht met hun covers de zaal lekker op gang. Hun stijl kan het beste omschreven worden als Ierse folk, flink versterkt met punk-rock. Het publiek kon dit erg waarderen. Een bandlid van This is not OK gaf later aan dat hij moeite had om te spelen omdat 'die eerste band alleen van die lekkere, vrolijke zuipmuziek speelt'. Wellicht was dat de reden dat de organiserende band zelf hun karakteristieke 'Rommelpunk' wat chaotischer ten gehore bracht dan normaal.

Toch kreeg de formatie de hele zaal gek met hun snoeiharde herrie, en zichzelf misschien nog wel het meest van allemaal. De afsluiter van de avond was de band Skandaal, een zevenkoppige formatie die op geheel eigen wijze zelfgeschreven, Nederlandstalige ska bracht. Na het muzikale geweld van daarvoor, was het voor veel bezoekers een welkome afwisseling. Al met al smaakte het Rommelfest wederom naar meer. Hopelijk weten de volgende editie ons net zo te verrassen als nu het geval was.

Balans

Foto: Balans

BALANS zegt JA!
Met deze slogan deden we afgelopen gemeenteraadsverkiezingen mee. Wij zijn namelijk een zeer actieve positief ingestelde politieke partij, waarbij het principe 'Ja, mits...' ons in de genen zit. Wij gaan uit van het positieve, want dat levert onze burgers ook weer energie op, die ze bereid zijn te investeren in onze maatschappij.

Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen de spil van onze maatschappij. Stel je eens voor wat er zou gebeuren met verenigingen/organisaties als alle vrijwilligers ineens stopten? Zonder vrijwilligers zou waarschijnlijk geen enkele vereniging/organisatie kunnen blijven bestaan. Goed is om te beseffen dat vrijwillig niet hetzelfde is als vrijblijvend. Gelukkig beseft ook elke vrijwilliger dat vrijwillig niet vrijblijvend is. Daarom is het heel waardevol dat elk jaar op Koningsdag een aantal vrijwilligers wordt gedecoreerd voor hun inzet voor de maatschappij.

Vanaf deze plek feliciteren wij dan ook alle gedecoreerden met deze onderscheiding en we hopen dat zij – maar ook alle vrijwilligers zonder koninklijke onderscheiding – zich nog lang voor onze maatschappij mogen en kunnen inzetten.

Mini-symposium Mantelzorg
Afgelopen week waren we aanwezig bij het door ContourdeTwern georganiseerde mini-symposium. Op deze inspirerende middag werd stilgestaan bij het samenspel tussen professionals en mantelzorgers en bij de wijze waarop de gemeente Boxtel – in het kader van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) – de ondersteuning van mantelzorgers verder vorm kan geven. De gewenste ondersteuning bleek voor iedere mantelzorger persoonlijk te zijn. Wel is voor iedereen een goede samenwerking tussen enerzijds de professionals en anderzijds de mantelzorgers rondom de zorgvragende, cruciaal. De mantelzorgers willen voor vol worden aangezien door zowel de professionals als ook door de gemeente. Dit is bij ons al lang bekend en is voor ons de reden geweest om bij de behandeling van het beleidsplan Wmo reeds te eisen dat de mantelzorgers aanwezig dienen te zijn bij het keukentafelgesprek. Toen was daar onvoldoende steun voor in de gemeenteraad, dus werd het niet opgenomen in de verordening. Maar wij komen met dat punt terug en kunnen ons niet voorstellen, zeker gezien de mening op dit mini-symposium, dat het college en onze collega-raadsleden dan nog steeds niet de meerwaarde hiervan erkennen. Gesprekken met lotgenoten die als mantelzorger hetzelfde doormaken zijn zeer waardevol. Hierbij werd als concreet voorbeeld het Alzheimer Café regio 't Groene Woud genoemd. Ook de door Steunpunt Mantelzorg georganiseerde gespreksgroepen kregen een pluim.

Goud in handen
De gemeente Boxtel mag beseffen dat ze gezegend is met heel veel betrokken vrijwilligers en mantelzorgers; met hen heeft Boxtel goud in handen! Hen dienen we te ondersteunen op elke manier, zodat zij de terechte maatschappelijke waardering (blijven) voelen!

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om Boxtel te verbeteren!

Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon aan; wij zijn er voor u!

PvdA/GroenLinks

De generatietuin in Oost
Een initiatief vanuit de burgers, zojuist gerealiseerd in de wijk Oost. Een geslaagd project, tot stand gekomen met inzet en kennis, aanwezig bij de inwoners zelf. Met een investering van 120.000 euro. Mogelijk gemaakt met ondersteuning vanuit de gemeente. Zo willen we het graag zien: de inwoners aan zet, de overheid ondersteunt. Het burgerparticipatieverkeer loopt soepel, als op een rotonde.

Wandelroute in Selissen
Een grote wens vanuit het Wijkplatform Selissen: graag een wandelroute langs de Dommel, toegankelijk voor voetgangers, rollators en rolstoelen. Vanuit inwoners werd er lang aan getrokken en nu lijkt het eind eindelijk in zicht. Maar niet voordat inwoners stuitten op de overheid als een stoplicht: hindernissen, bureaucratische regels, gebrek aan communicatie, vertraging.

Huiskamer Selissen
Ook zo'n wens vanuit de wijkbewoners in Selissen. Neergelegd in de wijkvisie Selissenwal, vastgesteld in de raad van 14 september 2014. De wijkvisie wil de leefbaarheid vergroten, de wijk versterken. Het wil de wijk ontwikkelen, dus iets doen, van de grond tillen. De wens dat De Walnoot de huiskamer van de wijk wordt leeft breed. Met in het bijzonder de behoefte aan die ene ruimte die voor inwoners als een huiskamer aanvoelt. En dan stokt het, er gebeurt niets. Wie richt hier het stoplicht op? De gemeente? Het bestuur van De Walnoot? Andere partijen?

Rolverdeling
Wat is er eigenlijk aan de hand? Er komen initiatieven vanuit bewoners boven drijven. Bewoners die niet dom zijn, de plaatselijke situatie kennen, verstand hebben van zaken. En de wil hebben om iets te doen. De taak van de overheid is primair faciliterend – zo hebben we dat als raad in diverse stukken deftig vastgelegd. De raad stuurt, het college zorgt voor uitvoering, daarbij ondersteund door ambtenaren. In deze volgorde. En bovenal willen we een soepele doorstroming zoals op een rotonde.

Oefenen
De ene keer lukt het, de andere keer niet, zo leert de ervaring. Dat stelt vragen bij de rolverdeling tussen inwoners en overheid, bij de organisatie, het systeem, de cultuur, de samenwerking. Moet de nieuwe rolverdeling, namelijk van een controlerende naar een faciliterende overheid, nog ingeoefend worden? Is de ambtelijke organisatie ingesteld op de nieuwe rol van de overheid? Lukt het burgers om initiatieven te ontwikkelen en deze met lokale inzet van de grond te krijgen? Lukt het burgers en ambtenaren om samen een vruchtbare werkrelatie te ontwikkelen? De wandelroute en de huiskamer in Selissen zijn te beschouwen als een oefenplaats: om een nieuwe rolverdeling in te oefenen. Inwoners die initiatief nemen, een College dat doorpakt, ambtenaren die meedenken en een gemeenteraad die alert is. En soms lukt het al!

GEMEENTE INFO

Oud Papier:
30-04 Keefheuvel e.o.
01-05 Kalksheuvel + deel Breukelen
01-05 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
02-05 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
06-05 Vrilkhoven e.o.

Afspraak op het Gemeentehuis,
LET OP: tijdelijk andere ingangen

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Huisvuil, gft en plasticinzameling:
Even week restafval,
Oneven week: gft en plastic*
Postcode 5281 woensdag
Postcode 5282 maandag
Postcode 5283 donderdag
Postcode 5298 dinsdag

Zet het plastic verpakkingsafval vóór 7.30 uur aan de weg.

Een derde winkelt wekelijks in centrum Boxtel

Foto: Mark van der Pol

Vervolg van voorpagina.
Boxtel - Nog altijd een derde van de mensen die de enquête van Tipmooiboxtel.nl en Top-Onderzoek hebben ingevuld, winkelt 'wekelijks' in het centrum van Boxtel. 'Maandelijks' is dat 29 procent.

Het gemeentebestuur van Boxtel heeft inmiddels maatregelen genomen om winkelen in het centrum aantrekkelijker te maken. Zo wordt gestreefd naar een compact winkelhart waarbij extra parkeerplaatsen komen voor auto en fiets. Ook wordt het betaald parkeren grotendeels ingeruild voor een blauwe zone (parkeerschijf).
Via www.tipmooiboxtel.nl kun je je nog altijd inschrijven om anoniem mee te doen aan de enquêtes. Regelmatig ontvang je dan een e-mail met een link naar dit onderzoek, waarbij je je mening kunt geven over interessante zaken die in de gemeente Boxtel spelen. Dat heeft ook Mariëtte Thomassen uit Liempde gedaan. Zij is de winnaar geworden van de prijs die DeMooiBoxtelKrant voor één van de deelnemers in petto had: een solextour voor zes personen bij Toon Vertier in Best. Mariëtte is één van de 222 mensen die de enquête over het winkelaanbod in de gemeente Boxtel hebben ingevuld. Zij werd door een onafhankelijke partij geselecteerd als winnaar en benaderd met de vraag of ze haar identiteit prijs wilde geven, pas daarna werd haar naam bekend gemaakt aan de redactie.

Spelletjesmiddag en plantenmarkt bij de Kinderboerderij

Boxtel - Tijdens de meivakantie zijn er allerlei activiteiten bij De Kinderboerderij om te genieten van de lente. Daarnaast is De Kinderboerderij ook de hele vakantie, inclusief Bevrijdingsdag, open tijdens de gewone openingstijden: doordeweeks van 9.00 tot 17.00 uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur in het weekend.

Op zaterdag 2 mei vindt de jaarlijkse plantjesmarkt plaats, waar allerlei soorten planten en zaden te koop zijn. Woensdag 6 mei staat in het teken van de boerderij. Eer zijn allerlei spelletjes en de geiten worden gemolken, er wordt op de tractor rondgereden en ezeltje prik gedaan. De spelletjesmiddag is gratis voor alle kinderen tussen 3 en 7 jaar en duurt van 13.00 tot 16.00 uur.

KBO geeft voorlichting over tablet

Liempde - KBO Liempde organiseert voor senioren uit Liempde en Boxtel een voorlichtingsmiddag over het gebruik van tablet-project 'Ons Platform'. Deze voorlichting wordt verzorgd door Wim Kop van KBO-Brabant.

Als Ons platform op de tablet geïnstalleerd is, kan de gebruiker in een handomdraai nuttige informatie, interessante en handige diensten en hulpmiddelen vinden. Er zijn cubes beschikbaar over nieuws en algemeen, weer en buienradar, recreatie en communicatie, welzijn en zorg (zorgschriftje en medicatieherinnering). Er zijn vele uitbreidingsmogelijkheden naar contacten met familie, kennissen en vrienden, huisarts, zorgverzekering, maar ook met bijvoorbeeld de supermarkt. Voor KBO-leden kan speciale informatie verstrekt worden zoals afdelingsactiviteiten en een kalender.

Alle leden van KBO Liempde en Boxtel en hun introducés zijn welkom op vrijdag 8 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de Kloosterhof in Liempde. Graag aanmelden bij Wim van Erp via 631807 of wverp@home.nl.

Expositie over 150 jaar spoor in het MUBO

Vanaf 2 mei is er in het MUBO een expositie te zien over 150 jaar spoor in Boxtel. Deze expositie, in samenwerking met de werkgroep spoor van de Heemkundekring Boxtel zal te zien zijn tot 2 juli.

Topstukken van de expositie zijn onder meer de replica op schaal van het oude Boxtelse station en een miniatuur van 'de Blauwe Brabander', een locomotief die vroeger over het Duits Lijntje reed. Daarnaast zijn er vele nostalgische objecten te vinden uit de Boxtelse spoorgeschiedenis, zoals spoorboekjes, treinkaartjes, seinlampen en voor de echte liefhebber de gietijzeren ornamenten die als versiering aan de overkapping van het Boxtelse station hingen met de karakteristieke Pégasuspaardjes.

Ook aan de kinderen is gedacht. Met hulp van Märklin my Word zijn een tweetal hoeken van het museum helemaal ingericht met rails en treintjes, waar kinderen hun eigen baan mee mogen aanleggen en met behulp van een afstandsbediening treintjes op kunnen rijden. Ook zijn er bouwpakketten te koop van huisjes die de kinderen zelf met lijm in elkaar kunnen zetten.

De expositie is tot en met 12 juli te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van het museum op zaterdag en zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur. De prijs is voor volwassenen 3,50 euro, kinderen van 12 tot 18 2 euro en kinderen onder de 12 jaar mogen gratis naar binnen.

Dansmiddag met Stardust Live

Boxtel - In Gemeenschapshuis De Walnoot is er op zondag 3 mei een dansmiddag , waar de Schijndelse formatie Stardust Live de dans komt leiden.

Stardust Live heeft al meerdere optredens door het hele land verzorgd en zorgt iedere keer weer voor een leuke dansmiddag voor veertigers en ouder. Ze hebben een uitgebreid repertoire, met nummers uit de Top100, county, Nederlandstalige hits, rock 'n roll en latin. Tijdens de middag zal er ook een Indische stand aanwezig zijn met allerlei soorten hapjes. De dansmiddag duurt van 1330 tot 17.30 uur en kost 3,50 euro per persoon.

Collecte Oranjefonds tussen 27 april en 2 mei

Boxtel - Volgende week komt het Oranjefonds in onze gemeente langs de deuren om geld op te halen voor clubs en verenigingen. Tussen 27 april en 2 mei zal het fonds meer dan 6500 huizen langs gaan om te vragen om een donatie.

Hiermee hoopt de organisatie genoeg geld op te halen om ook het komende jaar weer allerlei lokale stichtingen, clubs en verenigingen te ondersteunen. In Boxtel zijn de afgelopen jaren onder andere Buurtkamer Forofiet, Oertijdmuseum de Groene Poort, de Geitenwei en de Voedselbank door het Oranjefonds ondersteund.

Berts Boxtel

De Wasmachine

In de Stationsstraat stond jaren een oude wasmachine in een etalage van een bekende stomerij. Elke keer dat ik daar langs liep werd ik herinnerd aan dit verhaal.

In 1938 had mijn moeder al de beschikking over een wasmachine. Dat was voor die tijd al heel luxe. De meeste mensen in onze straat wasten hun kleding nog op een wasbord met groene zeep in een tobbe. De wasmachine had een ronde houten kuip en werd aangedreven door een elektrische motor met een V-snaar en had een open tandwielenhuis. Dus zonder beschermkap. Je kon met een hevel ook de wringer in werking stellen.

Ons mam en mijn oudere zuster waren met de was bezig. Ik speelde toen ik twee jaar was in de keuken en kroop op handen en voeten naar de bijkeuken, waar die wasmachine stond. Mijn moeder duwde de natte schone was door de wringer en mijn zuster nam de lakens en slopen aan, om in de wasmand te laten zakken. Intussen wou ik me optrekken aan de poot van de wasmachine en kwam toen met het topje van m'n linker wijsvingertje tussen de tandwielen van de wringer terecht.

Eerst naar de dokter en daarna naar het ziekenhuis. Dat is vlug verteld, maar zo vlug ging dat niet in die tijd. Mijn moeder moest eerst met mij op de arm lopend naar de dokter. Die stuurde ons naar het ziekenhuis. Er ging een paar uur overheen voor er een chirurg of dokter naar mijn handje gekeken had. De eerste dagen moest mijn moeder mij maar met mijn handje in warm sodawater weken om het vuil er uit te laten trekken. Na twee dagen gingen we terug naar de dokter in het ziekenhuis. Het zag er niet goed uit. Ik mocht in ieder geval niet mee naar huis en moest in het ziekenhuis blijven. Na een paar dagen begon mijn linker wijsvingertje helemaal zwart te worden. Dat noemden ze in de volksmond koudvuur (gangreen). Er waren in die tijd geen (penicilline) medicijnen om koudvuur te bestrijden. Dus ze konden aan de infectie niets doen. Snel werd toen het vingertje en een klein stukje van mijn handje verwijderd. Gelukkig bleef het daarbij en had het verder geen gevolgen. Dit waren bange dagen voor ons pa en ma. Want koudvuur kon ook je arm aantasten. Doordat dit ongeval op zeer jonge leeftijd is gebeurd leerde ik daarmee omgaan. Maar het is ook de reden dat ik nog nooit in het mooie Was- en Strijkmuseum ben geweest in de Stationsstraat.

Bert Broekman
bertvliegkist@hetnet.nl


Schoenmakerij Peelen heropent op 2 mei na verbouwing

Boxtel - Na bijna 2 maanden afwezigheid heropenen Toine en Wilma Peelen de deuren van hun Schoenmakerij Peelen aan de Markt 17, in het Boxtelse complex De Croon.

Zij hebben onder meer de afgelopen twee weken een stukje verbouwd in de schoenmakerij, om nog optimaler te kunnen werken. Zo zijn de machines in een andere opstelling komen te staan en is de toonbank een stukje langer geworden, zodat Toine en Wilma bezoekers nog beter van dienst kunnen zijn. Om de heropening te vieren hebben beiden de komende maanden leuke acties voor hun klanten in petto.

Station Boxtel krijgt verwarmde bank op zonne-energie tijdens viering 150 jaar spoor

Boxtel - Voor het NS-station in Boxtel wordt zaterdag 2 mei om 11.00 uur een verwarmde roestvrijstalen bank officieel in gebruik genomen. Dit gebeurt in het kader van de viering van 150 jaar spoorwegen in die regio.

Het is een van de creatieve ideeën van de 'Werkgroep 150 jaar spoor Boxtel'. Sanders Machinebouw maakte de bank naar het ontwerp van werkgroeplid Bert Snellaars. De firma Waverail uit Boxtel maakte de verwarming mogelijk middels zonnepanelen, een accu en een speciale coating die aan de binnenzijde van de bank aangebracht is. Waverail kreeg landelijke bekendheid omdat het een techniek ontwikkelde om de wissels van de spoorwegen sneeuw- en vorstvrij te houden.

Een ander bijzonder detail is dat onder het dak boven de bank steunen zijn gemaakt die sterk lijken op de gietijzeren daksteunen van het voormalige en fraaie oude station van Boxtel, waarin een Pegasus was verwerkt.

In het weekend van 2 en 3 mei wordt in Boxtel met een uitgebreid programma van festiviteiten de 150-jarige spoorhistorie tot leven gebracht. Op 1 mei 1865, 150 jaar geleden dus, werd Boxtel aangesloten op het landelijke netwerk door middel van de spoorverbinding met Tilburg. Om dit te vieren heeft de Heemkundekring dit weekend allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de ont­hulling van het speciaal ontworpen kunstwerk, wandeltochten, historisch busvervoer, muziek en theater, een modelspoorbeurs, een speciale tentoonstelling bij het MUBO en een braderie.

Op www.150jaarspoor.nl vind je een overzicht van activiteiten die plaatsvinden in het kader van dit jubileum. De huisstijl van '150 jaar spoor' is ontworpen door Karin Schellekens, student aan SintLucas in Boxtel. Daarnaast heeft zij gezorgd voor een échte postzegel bij het evenement. Deze is dit weekeinde te koop bij de boekenkraam in de Stationsstraat/Stationsplein.

Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van station Boxtel is een boek geschreven door heemkundelid Jos Mandos, waarin de boeiende geschiedenis van het station wordt verwoord. Het boek bevat ruim 200 bladzijden en is voorzien van 179 foto's, tekeningen en schema's. Het is te koop tijdens het feestweekend, vanaf zaterdag 13.00 uur, op het Stationsplein. De prijs van dit boek bedraagt 14,50 euro, of 12 euro bij voorintekening.

Op beide dagen rijdt er van 13.00 tot 17.00 uur toepasselijk vervoer door het centrum van Boxtel om de bezoeker in stijl van de ene naar de andere locatie te brengen. Voor de kinderen is dat een kleurrijk treintje en voor de volwassenen een ouderwetse bus, de Zuid Ooster 6778. De entree is gratis. Een groep marechaussees, 're-enactors' die tijdens de evenementen optreedt in oude uniformen, neemt twee dagen bezit van cultureel restaurant 'Vandaag kookt'. Van daaruit worden de politietaken uitgevoerd. Je komt ze dit weekeinde overal tegen want de marechaussees voeren patrouilles uit bij iedere activiteit.

Grote belangstelling voor mini-symposium mantelzorg

Boxtel - Het was druk in de raadszaal van het gemeentehuis afgelopen woensdag tijdens het mini-symposium over mantelzorg van ContourdeTwern. Onder leiding van directeur Gon Mevis kwamen mantelzorgers, beleidsmakers en -uitvoerders en andere geïnteresseerden samen om de toekomst van de mantelzorg in onze gemeente te bespreken.

"Nederland, en dus ook Boxtel, zijn aan het veranderen, en de zorg dient dus ook mee te veranderen", vertelde wethouder Eric van de Broek. "De re-organisatie die nu plaatsvindt, is de grootste in zeventig jaar. Hierbij is de kanteling een belangrijk onderdeel. Het gaat er niet meer om wat professionals voor je kunnen doen, maar steeds meer wat je zelf kunt, met ondersteuning van je omgeving. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de mensen die die steun moeten bieden." Hij benadrukte vervolgens dat tijdens de discussie rondom de Wmo eerder dit jaar alle fracties van de gemeenteraad een lans braken voor mantelzorgers, en dat unaniem een voorstel is aangenomen om extra geld ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van mantelzorgers. Dit zal later zijn plek terugvinden in de begroting voor het komende jaar.

De overige sprekers, waaronder Lilian Linders van Fontys Hogescholen, konden dat zeer waarderen. Enkel door geld beschikbaar te stellen kunnen goede ideeën ook worden uitgevoerd. Tijdens de rest van de middag werden zowel de tekortkomingen als de goede punten van het huidige beleid uitvoering besproken, en werd een groot aantal voorstellen gedaan om het beter aan te doen sluiten bij de wens van zowel zorgvragers als hun mantelzorgers.

Speciale wandeltocht ter ere van 150 jaar spoor door Boxtel

Boxtel - Op 1 mei is het precies 150 jaar geleden dat het spoor tussen Tilburg en Boxtel voor het eerst in gebruik werd genomen waardoor Boxtel aangesloten werd op het landelijke spoornetwerk.

Om dit te vieren is de werkgroep spoor van de Boxtelse Heemkundekring momenteel hard bezig allerlei activiteiten te organiseren. Een daarvan is de jaarlijkse Kampinatocht van WSV de Keistampers op 2 en 3 mei, waarbij wandelaars van de kortere afstanden dit jaar gratis met de trein terugreizen naar Boxtel.
Wandelaars die kiezen voor de tocht van tien kilometer worden tussen 8.30 en 13.00 uur met een speciale dubbeldeksbus vervoerd van het startpunt bij het Jacob Roelands-lyceum naar de Kampina, waarna ze naar Oisterwijk wandelen en met de trein terug naar Boxtel gaan. Ook voor deelnemers aan de twintig kilometertocht is de treinreis vanuit Oisterwijk terug gratis, maar deze zullen tussen 8.00 en 12.00 uur te voet naar de Kampina gaan.
Deelnemers aan de dertig en veertig kilometertochten vertrekken respectievelijk tussen 8.00 en 10.00 uur en 8.00 en 9.00 uur, en zullen de hele tocht te voet afleggen. Deelname aan de wandeltocht kost 2 euro als je lid bent van de wandelbond en 3 euro als je dat niet bent.

Speel-o-theek De Eendenkring sluit haar deuren

Boxtel - Speel-o-theek De Eendenkring sluit per 1 juli van dit jaar haar deuren. "Met pijn in het hart heeft het bestuur van de speel-o-theek moeten besluiten om de speel-o-theek per 1 juli 2015 te sluiten", is te lezen op de website. Oorzaak is een gebrek aan vrijwilligers. Ondanks de zoektocht naar en oproepen voor extra vrijwilligers heeft het bestuur te weinig respons hierop gehad en besloten de uitleendienst voor speelgoed te sluiten.

De speel-o-theek is op 27 juni voor het laatst open. Tot 20 juni kan er geleend worden, maar op 27 juni moet echt alles ingeleverd zijn. Op zaterdag 4 juli wordt er voor de leden een speelgoedverkoop gehouden. Alles wat niet verkocht is, zal op zaterdag 11 juli te koop zijn voor alle belangstellenden, vanaf 10 uur boven in de bibliotheek. De opbrengst van de verkopen wordt gedoneerd aan Stichting Leergeld.

Auto op zijn kop in de sloot

Boxtel - Zaterdagavond is een 24-jarige Boxtelaar met zijn auto over de kop geslagen en in de sloot terecht gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 17.15 op de Schijndelseweg nabij De La Salle. De man reed met zijn auto tegen een vluchtheuvel aan, raakte de macht over het stuur kwijt en belandde op zijn kop in de sloot.

De man kon met hulp van enkele omstanders zelf uit zijn voertuig komen en hield geen verwondingen over aan het ongeval, enkel een nat pak. De auto is door een bergingsbedrijf uit de sloot getakeld en afgevoerd.

Liempdse geen Nederlands kampioen paaldansen

Liempde - De 13-jarige Liempdse Zoë Timmermans is er afgelopen zondag niet in geslaagd om in Den Bosch het Nederlandse kampioenschappen paaldansen te winnen. Het gaat hierbij om sportief paaldansen, een combinatie van turnen en acrobatiek met behulp van de paal en ook met grondoefeningen. Winnares in haar categorie Novice werd Demi Brama. Het lukte Zoë in Maaspoort Sports & Events ook niet om een deelnamebewijs voor de wereldkampioenschappen in Londen af te dwingen.

Honkballers Ducks verliezen van Wombats

Boxtel - Zondag 26 april moesten de mannen van Ducks naar De Bilt voor een wedstrijd tegen de Wombats. Dit is een vrij onbekende tegenstander voor Ducks. In de eerste inning kwamen beide ploegen niet tot scoren. In de tweede inning kwamen de Wombats wel drie maal over de plaat. Door sterk pitcherwerk van beide teams werd de score tot de zesde inning niet veranderd.

In de zevende inning kwamen Kees van Dooremalen en Sherwin Theodora tot scoren door een verschrikkelijk mooie honkslag van Remco van Nistelrooij. In de achtste inning wist Wombats nog twee punten te maken waardoor Ducks op een 5-2 achterstand kwam. Hier is in de negende inning niets aan veranderd, waardoor dit ook meteen de eindstand is. Jeroen van Nes was speler van de wedstrijd vanwege zijn uitstekende pitcherwerk.

Bestelauto ramt meerdere bomen

Boxtel - Op de Rijksweg A2 is dinsdag aan het einde van de middag een bestelauto van de weg geraakt en tegen een boom tot stilstand gekomen. De auto raakte van de weg door een blackout van de bestuurder. Hierdoor kwam de auto aan de verkeerde kant van de vangrail terecht en ramde hij hier enkele bomen om vervolgens honderd meter verderop tot stilstand te komen.

Guus Eltink is de nieuwe gildekoning. Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick

De auto kwam uiteindelijk op zijn kant terecht. De bestuurder is door de ambulance ter plekke behandeld. Ook de brandweer van Boxtel werd opgeroepen maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De rechterrijstrook werd tijdelijk afgesloten zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig afgesleept.

Grondstoffen voor maken amfetamine aangetroffen

Boxtel - De politie vond donderdag in twee garageboxen in Boxtel een hoeveelheid grondstoffen voor de productie van amfetamine. Ook stond in één van de boxen een gestolen auto.

Agenten gingen rond 18.00 uur naar de locatie nadat informatie was binnengekomen. Zij troffen enkele tientallen vaatjes met chemicaliën aan. De auto die in de box stond, bleek als gestolen gesignaleerd te staan. De wagen is in beslag genomen en meegenomen voor verder onderzoek. Ook de vaatjes zijn allemaal afgevoerd. In de andere box stond een auto die ook in beslag is genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet onderzoekt.

Guus Eltink voor twee jaar gildekoning

Boxtel - Guus Eltink mag zich de komende twee jaar koning van het Boxtelse Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris noemen. Afgelopen donderdag was hij het die na 153 schoten het laatste stukje van de houten koningsvogel uit de schutsboom schoot.

Het koningschieten vindt altijd in de oneven jaren plaats op de naamdag van Sint-Joris, 23 april. Plaats van handeling was ook dit keer het schietterrein van het gilde aan het Essche Heike. In 2003 was het Eltink ook al eens gelukt om zich tot gildekoning te laten kronen. Nu volgt hij Joris van Os op, die het evenement in 2013 won.

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Dinsdag aan het einde van de middag werd de brandweer ingeschakeld voor een kat die bovenin een treurwilg zat nabij De Beukums. Nadat de dienstdoende bevelvoerder ter plaatse poolshoogte had genomen werd besloten de hoogwerker van de brandweer uit 's-Hertogenbosch in te schakelen. Het beestje zat namelijk al enkele dagen in de top van de treurwilg. "Het is een kat die iets aan zijn rug heeft, dus hij kon er zelf met geen mogelijkheid meer uit", vertelde zijn baasje.

Nadat de hoogwerker was opgesteld werd onder toeziend oog van tientallen buurtbewoners de zesjarige kater naar beneden gehaald. Eenmaal beneden werd Splinter herenigd met zijn baasje die blij was zijn kat weer in zijn handen te kunnen sluiten. Tijdens de hulpverlening was de doorgang korte tijd gestremd waardoor lokaal verkeer een blokje om moest rijden.

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - De voetballertjes van de E9 van ODC zijn dinsdagavond voor de vierde keer op rij kampioen geworden, een bijzondere prestatie in de clubgeschiedenis van ODC. Dit gebeurde door een 1-1 gelijkspel tegen Wilhelmina uit 's-Hertogenbosch. De jongens kwamen op Sportpark Wagenaars nog met 1-0 achter maar wisten het kampioenschap tijdig veilig te stellen door het gelijkmakende doelpunt te scoren.

Het team werd in de F7 in seizoen 2013-2014 al tweemaal kampioen en dit seizoen als E9 werd wederom tweemaal het kampioenschap binnen gesleept.

DVG wint eenvoudig van degradant

Sander van de Ven maakt de 3-0. Foto: Mark van der Pol

Liempde - Het was afgelopen weekend een gemakkelijke overwinning voor DVG op het reeds gedegradeerde Herpinia uit Herpen. Er stond niet veel op het spel voor de Liempdenaren, toch was de technische staf erop gebrand om in de laatste thuiswedstrijd de zaak op scherp te zetten om zodoende het juiste gevoel naar de nacompetitie mee te nemen.

De eerste kans werd door een volledig vrij staande Rik van Ruremonde op de lat gekopt, maar de aansluitende aanval betekende de eerste goal. Een diepe bal van Martijn Caarls bereikte Bart de Windt. Zijn schot werd nog geblokt, maar de bal kwam bij Wilco Voets die zichzelf vrijspeelde en verwoestend uithaalde. Het schot werd nog licht van richting veranderd en kwam precies in de bovenhoek: 1-0. Herpinia stelde daar maar weinig tegenover en toen in de 36e minuut Sander van de Ven tot twee keer toe mocht aanleggen, was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld: 2-0. De beste kans voor Herpinia kwam uit een door Martijn Caarls van richting veranderd schot, maar de bal ging, gelukkig voor DVG, naast het doel.

Foto: Masha Arts- Raaijmakers

Een schot van Tarn van de Wiel werd door de keeper tot corner verwerkt en Sander van de Ven testte het aluminium door de bal tegen de onderkant van de lat te schieten, de terugstuiterende bal raakt de doellijn wel, maar was er niet over dus terecht geen doelpunt. Even later was Sander wel doeltreffend en een teruggelegde bal van Wilco Voets werd simpel ingetikt en betekende de 3-0. De ingevallen A-junioren waren verantwoordelijk voor de vierde treffer. Een combinatie tussen Aaron van Dooren (een aantal weken geleden al vast aan de selectie toegevoegd) en de ingevallen Bart van Ruremonde werd door Ruud Pijnenburg resoluut binnengeschoten. Dit betekende voor hem het eerste doelpunt in DVG1 en een 4-0 einduitslag.

Man of the Match was Sander van de Ven, die met zijn twee doelpunten een belangrijk aandeel had in de overwinning. Volgende week staat alweer het laatste competitie duel op het programma en speelt DVG uit tegen de kampioen uit Nijnsel, een overwinning zou goed zijn voor het zelfvertrouwen.

DVG2 speelde uit tegen Avanti en verloor ondanks een goede wedstrijd met 2-1. De belangen van Avanti werden door de eigen scheidsrechter goed beschermd. Hier was Piet van de Velden de Man of the Match.

De DVG dames speelden uit tegen WEC en kwamen goed terug van een 3-0 achterstand door een doelpunt van Romy van Oorschot en twee van Verena Eijkemans. Een penalty in de 87e minuut betekende echter de winst voor WEC: 4-3. Verena werd uitgeroepen tot Woman of the Match.

Kijk voor meer foto's van DVG1 in het fotoboek op
www.mooiboxtel.nl.

Kay Karssemakers tweede bij kwalificatie EK

Boxtel - De jonge Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers heeft tijdens de derde kwalificatiewedstrijd om het Europees Kampioenschap 65cc Noord-West Europa een tweede plaats weten te behalen in het Slowaakse Senkvice. Beide manches zat hij er goed bij na de start en wist Kay op een derde en tweede plaats te finishen. Stef Karssemakers stond aan de start in de klasse 85cc en wist dit weekend met een negentiende plaats af te sluiten.

Op de wedstrijdzondag begon de dag met een vrije training. De baan was gesproeid en dit betekende dat deze enorm veel zwaarder was geworden. Dit ligt Kay wel en met een aantal snelle rondetijden nam hij de snelste tijd in handen, ruim twee seconde sneller dan de tweede rijder. In de eerste manche mocht hij als zesde oprijden naar het starthek door zijn zesde plaats op zaterdag in de kwalificatierace. Kay zat er, bij het vallen van het starthek, niet helemaal goed bij en begon op een tiende plaats aan de wedstrijd. Gedurende de eerste ronde wist hij zich op te werken naar een vierde plaats en toen de derde man een foutje maakte, kon Kay deze keurig passeren. De Boxtelaar reed een sterke wedstrijd. Met constante rondetijden en een kleine drie seconde achterstand op de tweede man, kwam Kay als derde over de finish.

Bij de start van de tweede manche was Kay zijn reactie duidelijk beter en kwam hij op een tweede plaats door de eerste bocht. Gedurende de wedstrijd wist het crosstalent enorm sterk te rijden en de kopman stevig in het vizier te houden, door op een kleine twee seconde achter hem te blijven rijden. Kay was in deze manche zeer geconcentreerd, maakte geen foutjes en werd knap als tweede afgevlagd. Met een derde plaats in de eerste manche, en een tweede plaats in de tweede, werd Kay uiteindelijk tweede in het dagklassement in Senkvice.

De week ervoor stond in het Duitse Lugau de tweede kwalificatiewedstrijd op het programma. Kay kende op zaterdag een minder goede dag en ook op zondag waren de resultaten niet super. Ondanks dat Kay enorm zijn best deed en goed op de motor zat bracht een slechte start in de eerste manche hem op de finishvlag een tiende plaats. In de tweede manche kwam hij na een goede start ten val en moest de Boxtelaar helaas genoegen nemen met een zevende plaats. Met deze resultaten werd hij achtste in het dagklassement.

Stef Karssenmakers kende een sterk weekend in de klasse 85cc op dit harde en technische circuit. Doordat hij op zaterdag in de kwalificatieheat kreeg te kampen met een lekke achterband moest hij op zondag in beide manches vanuit een tweede startrij starten. In beide manches reed Stef sterk naar voren en kwam op een knappe zeventiende en twaalfde plaats over de finish waarmee hij veertiende werd in het dagklassement.

In de tussenstand om het Europees Kampioenschap Noord-West Europa staat Kay nu op een tweede plaats. Ook Stef wist zich in Slowakije in de punten te rijden door vijftiende en negentiende in de manches te worden. Hiermee werd hij achttiende in het dagklassement. Over twee weken staat de volgende wedstrijd op het programma in het Duitse Culitzsch.

Daarvóór zullen Kay en Stef volgend weekend eerst de derde wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap rijden op hun thuisbaan in Oirschot.

Degradatie en promotie voor Taverbo/SABO

Boxtel - Het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO is gedegradeerd uit de hoofdklasse. In de laatste speelronde werd in het Zeeuwse Kloosterzande weliswaar met 8-2 gewonnen van SAR'72, maar omdat concurrent Never Despair de punten cadeau kreeg van kampioen Belcrum degradeert de Boxtelse formatie alsnog naar de eerste klasse. Taverbo/SABO 2 bewandelt juist de omgekeerde weg. Een 9-1 overwinning op Return Oss was ruim voldoende voor het kampioenschap in de eerste klasse.

Met een 8-2 overwinning op het reeds gedegradeerde SAR'72 deed Taverbo/SABO 1 wat het moest doen. Een uitslag die normaal gesproken genoeg zou moeten zijn voor lijfsbehoud. Omdat kampioen Belcrum het voor de tweede week op rij vertikte om zijn sportieve plicht te doen bleek de ruime overwinning van Taverbo/SABO echter niets meer waard. Vorige week speelde Belcrum tegen Taverbo's andere concurrent Back Hands al met een invaller, deze week maakten ze het helemaal bont door tegen Never Despair met maar liefst twee invallers aan te treden die normaal gesproken twee klassen lager hun potjes afwerken. Voor Never Despair was het derhalve een makkie om de doorgaans ongenaakbare kampioen met 7-3 te verslaan, waardoor Taverbo/SABO het kind van de rekening werd.

Foto: Bert Broekman

Promotie
Er was dit weekend echter ook goed nieuws te melden vanuit het Boxtelse kamp. Taverbo/SABO 2 veroverde de titel in de eerste klasse en promoveert hiermee naar de hoofdklasse. Het hele seizoen heeft de ploeg bovenaan gestaan en het kampioenschap was dan ook meer dan verdiend. In Oss waren de benodigde punten al snel binnen voor het team bestaande uit Gijs Klop, Danny Smits, Jos Heijmans, Erik Mangnus en Otto Ahlers.

Heerlijke Koningsspelen voor basisschoolleerlingen

Boxtel - Afgelopen vrijdag 24 april was het voor leerlingen van vijf Boxtelse basisscholen een groot sportief feest tijdens de jaarlijkse Koningsspelen. Op de velden van RKSV Boc, Honk- en softbalvereniging/Rugbyclub de Ducks en Atletiekvereniging Marvel konden zij kennismaken met verschillende teamsporten. Met het heerlijke weer en de uitstekende begeleiding van buurtsport, een enorm aantal stagiaires en ROC studenten beleefden de meer dan 1200 kinderen een fantastische dag.

Leerlingen van de Amaliaschool, Angelaschool, Vorsenpoel, Spelelier en St. Theresiaschool konden kiezen uit een gevarieerd sportaanbod, zodat er voor iedereen wel iets leuks te doen was. Naast voetbal en rugby was er ook de mogelijkheid om atletiek en honk- en softbal uit te proberen. Hoewel sommige leerlingen in eerste instantie iets te veel gericht waren op het competitie element, verdween dit al snel naar de achtergrond en werd er vooral veel plezier gemaakt, zowel met schoolgenoten als met 'rivalen' van andere scholen. De begeleiding van de studenten van het ROC en stagiaires onder leiding van Nicole van Spaandonk van buurtsport, was dan ook uitstekend en hun positieve insteek werkte erg aanstekelijk.

Modelvliegers weer airborne

Lennisheuvel - Modelvliegtuigclub Boxtel heeft maandag nieuwe modellen laten zien waaraan de leden tijdens de winter hebben gesleuteld. Op Koningsdag werd namelijk het vliegseizoen 2015 geopend, op de 'luchthaven' naast de LSV-voetbalvelden in Lennisheuvel. Dat gebeurde met diverse demonstraties. Het weer werkte ook mee om de vluchten door te kunnen laten gaan.

Bridge: Bridgeclub Boxtel, 21-04: A-lijn: 1 A. Kuilman & M. vd Meijden 59,79% 2 T. Walbeek & H. Wolsky 59,27% 3 N. vd Poel & J. de Wolf 55,43% B-lijn: 1 Anja & Ad Wouters 58,75% 2 G. Joren & R. Stuivernberg 56,25% 2 Y. Visser & G. Dams 56,25% C-lijn: 1 M. vd Linden & W. de Wolf 61,11% 2 A. van Etten & N. Knijnenburg 60,42% 3 Tom & Mien Heidelberg 58,33% 22-04: A-lijn: 1 W. de Langen & R. Traa 59,58% 2 Th. van Beers & R. Dankers 57,92% 3 Jan & Corrie Meeuwis 55,42% B-lijn: 1 Annie & Cees vd Velden 58,17% 2 J. Denteneer & T. Jongmans 55,71% 3 R. Schoonhoven & S. vd Meijden 54,67% 23-04: A-lijn: 1 N. v/d Poel & H. Peeters 56,25% 2 P. vd Ven & P. Verstijnen 55,10% 3 A. Bosveld & M. Soederhuizen 53,13% B-lijn: 1 Theo & Sina van Alphen 60,42% 2 G. v/d Horst & M. vd Meijden 53,47% 2 R. v Stuivenberg & W. de Langen 53,47% C-lijn: 1 M. Smulders & M. Theloesen 58,96% 2 Riek & Piet van de Pasch 58,33% 3 Clemens & Betsie Nienhuis 54,10% Bridgeclub Revanche, 21-04: A-lijn: 1 S. Tempels & J. Sweere 65,97% 2 R. Dankers & F. Sedee 65,28% 3 W. vd Heijden & A. van Os 61,81% B-lijn: 1 A. van Ewijk & G. van Heertum 59,83% 2 A. Weijns & J.A. Hellings 56,82% 3 I. van Susante & J. van Helvoort 56,49% 23-04: A-lijn: 1 S. Tempels & H. Schalkwijk 64,13% 2 H. van Esch & P. vd Ven 57,81% 3 G. vd Wal & F. van Roy 57,57% Bridgeclub Rembrandt, 21-04: A-lijn: 1 A. Feenstra & J. Clercx 64,06% 2 F. Daniëls & C. vd Velden 57,81% 3 J. Fischer & H. Maas 55,73% B-lijn: 1 L. Siemons & H. van Laatum 67,92% 2 Jan & Marijke Hamels 65,00% 3 A. van Uden & A. van Kempen 59,17% Bridgeclub De Rots, 22-04-2015: A-lijn: 1 J. Koppen & J. vd Biggelaar 70,00% 2 Truus & Henk IJsseldijk 60,00% 3 P. Zuidgeest & E. Visser 55,41% Bridgeclub Liempde, 23-04: A-lijn: 1 Echtpaar Braken 62,50% 2 Mw. van Oirschot & Mw. vd Laar 61,61% 3 Echtpaar Vermulst 55,95% B-lijn: 1 Echtpaar Beerens 65,77% 2 Dhr. Knoops & Dhr. Quinten 59,38% 3 Dhr. van Heesch & Dhr. van Heeswijk 57,29% C-lijn: 1 Mw. Kusters & Mw. van Kollenburg 66,88% 2 Dhr. van Haaren & Dhr. Wijlick 56,88% 3 Echtpaar Damen 56,77% Biljart: WvLiempde/Regiobank 1 - de Hazelaar 20-26 de Helftheuvel - WvLiempde/Regiobank 2 29-28 WvLiempde/Regiobank 3 - Krijt op tijd 24-25 De Toren - WvLiempde/Regiobank 4 27-22 Librecompetitie: De Helftheuvel 2 - 't Ivoor 2 30-20 Het Wapen van Eerschot - 't Ivoor 3 20-30 Dagcompetitie libre: 't Ivoor 1 - De Piepers 3 38-30 Dagcompetitie driebanden klein: De Hopbel 3 - 't Ivoor 3 26-26 Driebanden groot competitie: BC Ammerzoden 1 - 't Ivoor 1 26-28 Tafeltennis Jeugd: Stiphout 1 - Taverbo/SABO 1 8-2 Irene 1 - Taverbo/SABO 2 8-2 ODT 6 - Taverbo/SABO 3 2-8

NTTB competitie: Ronde 10
Senioren:

SAR '72 1 - Taverbo/Sabo 1 2 - 8
Return Oss 1 - Taverbo/Sabo 2 1 - 9
OTTC 1 - Taverbo/Sabo 3 7 - 3
Geenhoven 2 - Taverbo/Sabo 4 3 - 7
Taverbo/Sabo 5 - TTCV Van Herwaarden 7 7 - 3
Taverbo/Sabo 6 - TTCV Van Herwaarden 8 4 - 6
Taverbo/Sabo 7 - OTTC 8 3 - 7
Taverbo/Sabo 8 - JCV 10 2 - 8

Zaalvoetbal:
Uitslagen:
Heva Autobedrijf - Kwalitaria Strik 5-5
Bakkal - Goossens Fin. Advies 4-2
H. v. Boxtel - Autorijschool Gestel 5-4
C.J. vd Sande - Feestcafé de Nozem 6-1
Grieks Rest. Corfu - vd Langenberg 3-0
Café 't Geveltje - Filipe Mode/E. Maas 4-7
v. Stekelenburg - Laansma Tuinen 5-3
Fysio de Dommel - X2COM 1-2

Programma 02-05:
16:30 X2COM - Grieks Rest. Corfu
17:15 Fysio de Dommel - Langenberg/Fleur
18:00 z.v.v. 't Tweespan - Grieks Rest. Corfu
18:45 Heva Autobedrijf - Tahadi
19:30 Vouwwagenspecialist - Adm. Jilesen
20:15 Laansma Tuinen - Hajji/Kissami
21:00 Pika Bikes/'t Geveltje - Dongen/vd Wiel
21:45 C.J. vd Sande - H. v. Boxtel

Voetbal:
Uitslagen 26-04:
ODC 1 - RKDVC 1        2-2
St Mich.Gestel 1 - Boxtel 1        0-4

Programma 03-05:
ODC 1 - BVV 1        14:30
BMC 1 - Boxtel 1        14:30

DVG         Zaterdag 25-04:
DVG D1 - Boekel Sp. D1g        4-1
DVG E1 - HVCH E1        9-1
DVG E4 - Gemert E11        5-2
DVG F3 - Blauw Geel F7        6-0
Mariahout F2g - DVG F4        3-5
DVG F6 - Schijndel F8        3-3
DVG mini 1 - Essche Boys mini1        9-4
DVG mini 2 - ODC Mini 6        2-13
DVG A1 - Erp A1        0-4
DVG B1 - Stiphout B1        0-0
Schijndel B4 - DVG B2        2-4
Blauw Geel C2 - DVG C1        2-2
DVG C3 - Keldonk C1g        4-1
Zondag 26-04:
DVG 1 - Herpinia 1        4-0
Avanti'31 2 - DVG 2        2-1
DVG 3 - Margriet 5        4-2
DVG 4 - Avesteyn 4        1-4
DVG 5 - Irene 2        6-1
Erp 7 - DVG 6        1-1
DVG 7 - Ollandia 3        3-2
Avanti'31 10 - DVG 8        10-0
W.E.C. VR 1 - DVG VR 1        4-3

Programma
Zaterdag 02-05:        aanvang
DVG ME1 - Constantie ME1        10:30
Venhorst F1 - DVG F1        10:15
DVG F4 - RK PVV F1        09:30
DVG F5 - Gemert F11        09:30
EVVC A1 - DVG A1        15:00
Rood Wit'62 B2 - DVG B1        14:45
DVG B2 - Gemert B4        14:30
DVG C1 - Nulandia C1        13:00
Zondag 03-05:        aanvang
Nijnsel 1 - DVG 1        14:30
DVG 2 - Heeswijk 3        12:00
VOW 2 - DVG 3        11:30
Schijndel 4 - DVG 4        12:00
Sparta'25 7 - DVG 5        12:00
DVG 6 - Avanti'31 8        11:00
Schijndel 8 - DVG 7        12:00
DVG 8 - Boskant 6        10:00
DVG VR 1 - WHV VR 1        10:00

Uitslagen LSV:
Olympus1-LSV 1        6-1
LSV 2-Hilvaria 5        4-3
Taxandria 5 - LSV 3        5-1
LSV VR1- SSE VR1        3-4
Best Vooruit A3 - LBC A1        5-1
LBC MB1- Haarsteeg B1        3-0
LBC C1-RPC C3        2-0
Reussel Sport D3-LBC D1        2-1
LBC E1- DBS E13        3-6
LBC F1 -Best Vooruit E6        1-3

Programma: 01-05:
LSV VE- Toermooi bij vv-Boxtel        18:00
02-05:
LBC A1-EFC A2        13:30
03-05:
LSV 1-Riel 1        14:30
Boxtel 5- LSV 2        11:00
LSV 3-Real Lunet 5        10:00

Honk- en Softbal:
25-04:
beeball majors        Ducks BM1 - Cardinals BM1        18-14
pupillen hb        Nuenen PH1 - Ducks PH1        15-8
aspiranten sb        Ducks AS1 - Gryphons/Cardinals        9-22
26-04:
heren 1        Wombats H1 - Ducks H1        5-2
heren 2        Bullfighters H1 - Ducks H2        7-25

Programma 02-05:
pupillen hb        Ducks PH1 - PSV PH1        10:30
aspiranten sb        Nuenen AS1 - Ducks AS1        16:00
03-05:
heren 2        Radboud Rangers H2 - Ducks H2        10:30

Twee kampioenstitels voor 't Ivoor

Het was een mooie afsluiting van een goed seizoen voor Biljartvereniging 't Ivoor Twee van de zeven deelnemende teams werden kampioen: het eerste Recreantenteam en het 3-banden groot team.

Het eerste Recreantenteam van 't Ivoor moest bij aanvang van de wedstrijd om het kampioenschap tegen De Piepers 3 zeven punten wegwerken. Ze sleepten de titel binnen door met acht punten verschil te winnen. Tot de laatste beurt bleef het ongemeen spannend. Toon Bevers strandde op negen punten terwijl Henk van Boxmeer een mokerslag toediende, hij liet zijn tegenstander op drie punten achter. Leo Huijbers voegde daar nog eens tien punten bij en zijn tegenstander behaalde slechts zeven punten. Aan Peter Franken de eer om het karwei af te maken. Dat ging niet zonder slag of stoot maar uiteindelijk behaalde hij de benodigde negen punten om de titel veilig te stellen.

Het 3-banden groot team ging met dertien punten voorsprong naar concurrent Ammerzoden 1. Leo van der Westerlaken begon de avond goed door zijn partij te winnen, zijn tegenstander op zes punten achterlatend. Bernhard Legierse stelde daarna in zijn partij de titel al veilig ondanks verlies. Hij scoorde alsnog negen punten. De partij van Louis van der Meijden was daardoor een formaliteit, maar hij behaalde ondanks dat ook nog negen punten. Zodoende werd de titel binnengehaald met een voorsprong van vijftien punten. Op 30 en 31 mei spelen zij mee in de Gewestelijke Finale die gespeeld gaan worden in hun eigen thuishonk aan de Voetboog 14a.

Het tweede libreteam sloot het seizoen in mineur af. In de laatste uitwedstrijd werd een grote nederlaag geleden. Daardoor zakten zij af naar de voorlaatste plaats. Het derde team daarentegen tapte uit een ander vaatje en scoorde de maximale winst. Ze sloten het seizoen af met een verdienstelijke tweede plaats. Het 3-banden klein team speelde remise in hun laatste wedstrijd. Ook zij eindigen op een voorlaatste plaats.

Tabitta goed op dreef richting de finale

Medaillefoto van Romy Schepens Foto: Roos van Bommel

Op zaterdag 25 en zondag 26 april waren in Amsterdam het tweede deel van halve finales turnen. Dit leverden Tabitta weer 2 nieuwe finalisten en ook 4 toestelfinales op. Op 30 en 31 mei zijn in Leek de laatste landelijke halve finales voor de pupillen N1. Op zaterdagmiddag was sporthal "Ookmeer" bomvol, omdat de gehele Nederlandse damestop turnen mocht aantreden.

Terwijl de oranje senioren streden om een plekje in het team van de European games , streed jeugdturnster N1 Nienke Langenhuizen voor plaatsing voor het Nederlands kampioenschap in Ahoy. Nienke turnt in het hoogste niveau tussen turnsters van grote turncentra en liet zien op brug veruit de sterkste deelneemster te zijn. Nienke bemachtigde met een knappe 4e plaats haar NK ticket. Tevens mag ze in Ahoy deelnemen bij de landelijke top 8 per toestel, aan de toestelfinales sprong, brug en balk! De vloerfinale mistte Nienke maar op 0.2 punt,Op zondag stonden er spannende halve finales op het programma.

Van de 24 turnsters per leeftijdsgroep waren er maar ongeveer 7 NK tickets te vergeven. Per toestel konden er maar enkel 2 turnsters een ticket verdienen voor de toestelfinale. Romy Schepens, pupil 2 N3, startte deze wedstrijddag ijzersterk. Ze turnde een foutloze meerkamp, die haar dan ook de bronzen medaille opleverde. Daarmee mag ze deelnemen aan de landelijke finale op 30 mei in het verre Leek. Als kers op de taart behaalde Romy een heel hoog punt voor haar sierlijke vloeroefening, die met een top 2 notering een van de schaarse tickets naar de toestelfinale opleverde. Jeugdturnster Sylvana Obispo turnde in de middagwedstrijd.
Ze maakte deze wedstrijd enkele foutjes, waardoor een allroundfinale 3e divisie niet meer haalbaar was. Echter imponeerde Obispo de jury wel met haar prachtige vloeroefening op muziek, deze leverde een 4e plaats op.

Yenthe Ketelaars, junior Divisie3, sloot het wedstrijdweekend af.
Het was een zenuwslopende wedstrijd waarin Yenthe goede oefeningen liet zien. Ze eindigde op de 12e plaats, net niet genoeg om door te stromen naar de finale.


Bart Theeuwes en Mari Smits winnen dubbeltoernooi BRTC

Foto: BRTC

Boxtel - In de BRTC werd de laatste ronde van het dubbeltoernooi afgewerkt waarvan al in december vorig jaar de eerste twee ronden werden gespeeld. Hiermee werd ook de competitie afgesloten.

Na twee speeldagen gingen het dubbelteam Bart Theeuwes van Rotsvast en Mari van Dijk van Taverbo/SABO 2 samen met Uschi Meeuwis van Taverbo/SABO 3 en Hans van Weert van SABO Boxtel met slechts een verliespartij samen aan de leiding. In de beslissende derde ronde moesten alle vijftien deelnemende dubbelteams nog vier wedstrijden spelen waardoor ze allemaal een keer tegen elkaar speelden. In deze beslissende wedstrijden kon Mari van Dijk wegens vakantie niet meedoen maar Bart Theeuwes vond in zijn vervanger Mari Smits van Taverbo/SABO 4 de juiste man.

Bart en Mari verloren alleen tegen het duo Peter Kemps van Van Weert Schilderwerken en Ad van Weert van Taverbo/SABO 3 terwijl Uschi Meeuwis en Hans van Weert verloren van Bart en Mari en van Hans van Haaren van Taverbo/SABO 1 en Mari Karssemakers van de Bat Boys.

Door deze uitslagen werden Bart Theeuwes en Mari Smits de verdiende winnaars van dit goed en spannend verlopen toernooi waar in het volgend seizoen ongetwijfeld een vervolg op zal komen. Uschi Meeuwis en Hans van Weert kwamen uiteindelijk op een gedeelde tweede plaats samen met Hans van Haaren en Mari Karssemakers die voor de tweede keer een goede vervanger was van Jos van Weert van Van Weert Schilderwerken.

De competitie werd afgesloten met de prijsuitreiking van de winnaars van alle onderdelen die in het afgelopen seizoen werden gespeeld. De mannen van de Bat Boys hadden ook dit jaar weer een ludieke afsluiter die de handen van de aanwezigen regelmatig op elkaar kreeg.

De sportiviteitsprijs individueel ging naar Ad van Weert van team SABO Boxtel omdat hij een geweldig sportieve prestatie leverde door zich uit een geslagen lichamelijke positie terug te knokken en nu weer achter de tafeltennistafel staat. Hij is geleidelijk terug aan het komen op zijn oude niveau, maar voor hem nog belangrijker, hij kan weer deelnemen aan een leuke en sportieve bezigheid.

Het team Bat Boys kreeg de deze sportiviteitsprijs als team omdat zij voor de derde achtereenvolgende keer de laatste speeldag opluisterden op een leuke en ludieke manier en ook weer een bijdrage leverden in de uitgereikte prijzen.

De prijswinnaars van het afgelopen seizoen. Competitie: 1. Taverbo/SABO1 - 2. SABO Boxtel - 3. Taverbo/SABO3.
Meerkampen: Vierde klasse - Henk van de Laak (Cornuiten), Derde klasse - Peter de Rooij (Taverbo/SABO 4), Tweede klasse - Ad van Weert (SABO Boxtel) en Eerste klasse Dave van Wijck (Taverbo/SABO3). Dubbeltoernooi: Bart Theeuwes (Rotsvast), Mari van Dijk (Taverbo/SABO2) en Mari Smits (Taverbo/SABO4). Sportiviteit: Individueel Ad van Weert (SABO Boxtel), team Bat Boys.

ODC viert 25 jaar G-voetbal

G-voetbal bij ODC, voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, bestaat 25 jaar. Een prachtig jubileum dat de komende tijd uitbundig gevierd wordt.

In 1989 kwam het idee opzetten om binnen een bestaande voetbalvereniging een team te maken voor verstandelijk en/of lichamelijk beperkten. ODC had hier wel interesse in en een team werd samengesteld. In eerste instantie speelde het elftal nog alleen oefenwedstrijden, maar vanaf 1991 nam het ook deel aan de officiële KNVB-competitie en werd meteen dat jaar landskampioen. Hoewel het niet altijd even makkelijk was, wist de ploeg ook sponsoren binnen te halen. Speler van het eerste uur Pedro Eijkemans wist zich zelfs zodanig in de kijker te spelen dat hij geselecteerd werd voor het Nederlands Elftal op de paralympics, waar hij zeven jaar aanvoerder zou blijven. En hoewel er erg veel mooie successen en kampioenschappen zouden volgen, bleef plezier voorop staan.

De komende tijd wordt daar nog een stevig schepje bovenop gedaan. Eerder gingen de spelers met zijn allen naar De Beekse Bergen en op 2 mei komt daar nog een feestelijke receptie bij. Met muziek van de Dorini's en Op die fiets en tonproater Rob Scheepers belooft het een leuke avond te worden. Op 9 mei speelt het eerste G-team in de Herdgang in Eindhoven tegen Legendary PSV, het team van oud internationals, in een return van de wedstrijd uit 2010.

Wapen van Liempde Librekampioen

v.l.n.r. Leo van Erp, Piet van Lierop en Piet Swanenberg Foto: Leo van Hastenberg

Liempde - Door een nipt verlies van 28-29 in de laatste wedstrijd heeft het tweede libreteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank het kampioenschap behaald van de hoogste libreklasse van het district Den Bosch.

Foto: Annelieke de Rooij
Janneke van Gestel maakt met een vernietigend schot de 2-0. Foto: Mark van der Pol

Onder de vleugels van teamleider Peter van Lierop hebben de Liempdenaren een zeer constant seizoen gedraaid. Ze behaalden 768 punten uit 28 wedstrijden, een gemiddelde van ruim 27; wat caramboles betreft deed het team het nog beter, liefst 92,5% van de te maken caramboles werden gescoord. Het team heeft uitgezonderd een enkele invalbeurt verder bestaan uit Piet Swanenberg en Leo van Erp. Binnenkort kan het team een uitnodiging tegemoet zien om het seizoen te vervolgen met wedstrijden op gewestelijk niveau.

LBC Meisjes B1 kampioen hoofdklasse C

De LBC meisjesteams heeft de afgelopen jaren al heel wat goede prestaties neergezet, met als logisch gevolg dat de B-meiden dit seizoen voor het eerst in de hoofdklasse uitkwamen. Het was moeilijker dan de voorgaande seizoenen. De meiden verloren twee keer en stonden niet meer vanaf het begin bovenaan, maar uiteindelijk wisten ze hun talent toch ten gelde te maken. Afgelopen zaterdag, de laatste competitiedag, viel alles precies goed.

Tegenstander Haarsteeg zat dan wel onderaan in de ranglijst, bij een kampioenswedstrijd gaan ook de zenuwen en emoties een rol spelen. Hoewel LBC vanaf het begin veel sterker was, moest het talrijk opgekomen publiek toch nog tot de 33e minuut wachten voor het bevrijdende doelpunt viel. De overwinning kwam niet meer in gevaar en uiteindelijk werd de uitslag bepaald op 3-0.

De samenwerking van LSV en De Bocht'80 op het gebied van jeugdvoetbal werpt duidelijk vruchten af, naast de B-meiden zijn ook de C-meiden, die ook nog in de halve finale van de districtsbeker staan, kampioen geworden. De C-jongens staan strak bovenaan en zijn dus ook favoriet voor de titel.

Derde jeugdteam Taverbo/SABO kampioen

Het derde jeugdteam van Taverbo/SABO wist afgelopen zaterdag in Roosendaal met royale cijfers te winnen van ODT. Rick van der Schoot, Niels Wesseling, Janno Vos en Lars Strik hielden met 2-8 Never Despair uit Den Bosch en Hooghei uit Vlijmen keurig op afstand en zijn met 78 punten uit tien wedstrijden kampioen in de eerste klasse Starters.

Rick van der Schoot en Lars Strik hebben respectievelijk slechts één en twee punten laten liggen in deze voorjaarscompetitie en staan op de tweede en derde plaats in het persoonlijke klassement met 28 en 27 punten uit 29 wedstrijden, waarbij wel vermeld moet worden dat de nummer één slechts drie wedstrijden gespeeld heeft. Bovendien heeft het team dit seizoen geen enkel punt laten liggen bij het dubbelspel. Een mooi resultaat voor coach Henk van Rijn die deze week officieel afscheid nam als trainer/coach van Taverbo/SABO.

Het eerste jeugdteam wist in deze laatste wedstrijd niet tot winst te komen. Zij degraderen hierdoor uit de eerste klasse junioren, ondanks dat ze een prima seizoen hebben gespeeld. In Tilburg wist het tweede jeugdteam ook niet tot winst te komen. Na een moeilijk seizoen met een aantal nieuwe teamleden wisten zij echter net genoeg punten te halen om zich in de derde klasse junioren te handhaven.

24 / 24

Donderdag 30 april

Film 'Les Intouchables'

19.30 uur, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia Boxtel

20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

2 mei - 12 juli

Tentoonstelling 150 jaar spoor Boxtel, met Märklin speeltuin

MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

2 - 3 mei 2015

150 jaar spoor: Kampinatocht van WSV de Keistampers

08.00 uur, Start Jacob Roeland Lyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

150 jaar spoor: Modelspoorbeurs en Modelbanen

10.00 uur, Jacob Roeland Lyceum, Grote Beemd 3, Boxtel

150 jaar spoor: Historische films

10.00 uur, Museum Vekemans, Stationsstraat 39, Boxtel

150 jaar spoor: Fototentoonstelling 150 jaar Spoorwegen

10.00 uur, Croonpassage, Markt 1, Boxtel

Zaterdag 2 mei

150 jaar spoor: Onthulling kunstwerk en pegasusbankje

11.00 uur, Stationsplein, Boxtel

Rommelmarkt

13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Plantjesmarkt

14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

150 jaar spoor: Concert Stripe Big Band

14.30 uur, Stationsplein, Boxtel

JeroenKwadraat Feestavond

20.00 uur, Cafe De Borrel, Rechterstraat 9, Boxtel

Zondag 3 mei

150 jaar spoor: Vroege vogel wandeltocht

07.00 uur, Start langs de onbewaakte overweg van het Duits Lijntje bij de Liempdseweg, Boxtel

150 jaar spoor: Kinderactiviteiten

10.00 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

150 jaar spoor: Braderie

10.00 uur, Stationsplein en Stationsstraat, Boxtel

150 jaar spoor: Optreden Teejatergroep Orion

10.00 uur, Stationsplein, Boxtel

Spirituele beurs Het Gouden Geschenk

11.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

150 jaar spoor: Concert Big Band Boxtel

13.00 uur, Stationsplein, Boxtel

150 jaar spoor: Waverail diverse activiteiten

13.00 uur, Waverail, Staarten 2, Boxtel

Korendag met het Dükerskoor

13.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Dansmiddag met Stardust Live

13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Roofvogeldemonstratie

15.00 uur, Boerderijterras Jacobushof, Middendreef 2, Boxtel

Orgelconcert Bert van den Brink

20.15 uur, Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat, Boxtel

Maandag 4 mei

Kaarten Invaliditeitsvereniging

13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Oproep Veteranen: deelname dodenherdenking

18.40 uur, Sint Petrusbasiliek via Indiëmonument naar de Heilig Hartkerk, Boxtel

Dodenherdenking in Liempde

20.00 uur, Concordiapark, Liempde

Dinsdag 5 mei

Bevrijdingsconcert

19.15 uur, Heilig Hartkerk, Baroniestraat 26, Boxtel

Woensdag 6 mei

Spelletjesmiddag

13.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Kienen Invaliditeitsvereniging

13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Eetpunt

17.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zaterdag 9 mei

Zeskamp Voetbalvereniging LSV

13.00 uur, Sportpark LSV, Mijlstraat 127, Lennisheuvel

Legendary PSV - ODC G-voetbal ter ere van 25 jaar ODC G-voetbal

13.30 uur, Sportcomplex de Herdgang, Oirschotsedijk 12A, Eindhoven

Duo Darttoernooi

14.00 uur, Taverbo, Voetboog 8, Boxtel

Dansavond 40+

20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zondag 10 mei

Ruilbeurs voor verzamelaars

10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Roofvogeldemonstratie

15.00 uur, Boerderijterras Jacobushof, Middendreef 2, Boxtel

Maandag 11 mei

Meezingavond Dükerskoor

20.00 uur, Spiegeltent, Kasteel Stapelen, Boxtel

Woensdag 13 mei

Kienen Invaliditeitsvereniging

13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrije training DVG

14.00 uur, Sportcomplex de Roode Bleek, Sportlaan 2, Liempde

Donderdag 14 mei

Vlooienmarkt

09.00 uur, Parkeerterrein Eetcafé De Oude Ketting, Bosscheweg 74, Boxtel

Kofferbakverkoop/Rommelmarkt

10.00 uur, Parkeerterrein Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Vrijdag 15 mei

Mix Market

10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Zaterdag 16 mei

Mix Market

10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Geitenwei geopend

13.00 uur, Geitenwei Selissenwal, Boxtel

8e editie Boer zoekt band

20.00 uur, Café d'n Boer, Corpus 2, Boxtel

Prijsuitreiking Zaalvoetbal Boxtel seizoen 2014-2015

20.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1, Boxtel

Zondag 17 mei

Excursie ontstaan Landgoed Velder en Heerebeek

10.00 uur, Vertrek vanaf parkeerterrein bij Herberg de Schutskuil, Oude Grintweg 100, Oirschot

Muziekstraatje met Red River Band

12.00 uur Café 't Geveltje, Stationsstraat 11, Boxtel

8e editie Boer zoekt band

12.00 uur, Café d'n Boer, Corpus 2, Boxtel

Geitenwei geopend

12.00 uur, Geitenwei Selissenwal, Boxtel

Maandag 18 mei

Kaarten Invaliditeitsvereniging

13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Alzheimer café

19.30 uur, Restaurant De Nachtegaal, Boxtelseweg 15,Schijndel

Dinsdag 19 mei

Lezing door Ronald van Genabeek

20.00 uur, Café/Zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

20 - 22 mei 2015

WandelAvondDriedaagse

Start: Café 't Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Woensdag 20 mei

Kienen Invaliditeitsvereniging

13.30 uur, Gemeenschapshuis de Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrije training DVG

14.00 uur, Sportcomplex de Roode Bleek, Sportlaan 2, Liempde

Vesperdienst

19.30 uur, Kapel, Kasteel Stapelen, Boxtel

Boxtel
Haarstudio Ciseaux
Bakkerij Schellens
Kapsalon Schoenmakers
Texaco Ladonk
Albert Heijn
Jacobushof
B-Town
Ursula
Expert
Rabobank Liempde
Sigarenmagazijn Voets
Camping Dennenoord
Gemeente Boxtel
The Read Shop

Esch
Cafetaria 't Trefpunt
Spar

Haaren
De Michel
Albert Heijn

Oisterwijk
Tiliander
Albert Heijn
Landgoed de Rosep

Gemonde
Cafetaria 't Lambertje
Tankstation Schellekens