DeMooiBoxtelKrant

13 mei 2015

DeMooiBoxtelKrant 13 mei 2015


Boxtelaren bekruipt licht gevoel van onbehagen

Boxtel - Als het gaat om veiligheid, bekruipt inwoners van de gemeente Boxtel een licht gevoel van onbehagen. Over het algemeen voelen ze zich veilig in hun buurt of op straat, maar zodra het donker wordt blijven ze liever binnen. Dat resultaat levert de derde enquête op van TipMooiBoxtel.nl en bureau Top-Onderzoek.

De 222 mensen die deze hebben ingevuld, kregen onder meer de stelling voorgelegd dat ze zich in Boxtel veilig voelen op straat. De helft was het daarmee eens, terwijl nog eens een kwart koos voor 'niet mee eens, ook niet mee oneens'. Elf procent kon zich er niet in vinden. In een toelichting op hun keuze schreven mensen dat er te weinig politie op straat is en dat er plekken in de gemeente zijn waar ze 's avonds liever niet komen.

Op de vraag wanneer ze zich dan niet veilig voelen op straat, antwoordde 90 procent van de respondenten 'tussen 18.00 en 0.00 uur'. In de nacht, tussen 0.00 en 6.00 uur, vindt 72 procent het onveilig op de Boxtelse straten. De mishandeling in de laatste carnavalsnacht, waarvan in de Rechterstraat en Stationsstraat drie mensen het slachtoffer werden, wordt door twee mensen genoemd als een voorbeeld dat angst inboezemt. Maar er is ook iemand die zegt zich nog nooit onveilig te hebben gevoeld.

Geconfronteerd met de vraag of ze in een inbraakvrije buurt wonen, zegt een derde dat dat inderdaad zo is. Als tweede scoort hier het antwoord 'niet mee eens, ook niet mee oneens', met 31 procent. De persoon die als toelichting gaf dat een inbraakvrije buurt niet bestaat, behoort waarschijnlijk tot de 22 procent die het met deze vraag oneens is. Opmerkelijk is verder deze reactie: "Helaas hebben ze bij ons al drie keer ingebroken, maar volgens mij wonen we toch in een redelijk inbraakvrije buurt".

De deelnemers aan de enquête kregen eveneens de vraag voorgelegd of zij vinden dat Boxtel het afgelopen jaar in woonkwaliteit vooruit of achteruit is gegaan. Bijna de helft vindt dat die woonkwaliteit gelijk is gebleven. Wel is het zo dat meer mensen (28 procent) vinden dat deze achteruit is gegaan dan degenen die 'vooruit' hebben geantwoord (19 procent). In de toelichting wordt zowel aangegeven dat er mooie nieuwbouwwijken zijn gekomen, als dat er in Boxtel te weinig huurhuizen zijn.

Zie verder pagina 7.

Boxtelse scholieren gestart met eindexamens

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - De spanning was maandagmiddag om iets voor 13.30 uur bij verschillende leerlingen van het Jacob Roelandslyceum duidelijk van hun gezicht af te lezen. Zij stonden op het punt om hun eerste eindexamens te gaan maken. De leerlingen van het Baanderherencollege starten vandaag, woensdag 13 mei, met hun eerste examens. De examenperiode duurt tot en met 27 mei.

De 99 zesdejaars vwo-leerlingen begonnen maandagmiddag aan het examen Nederlands. De havo startte met het examen Economie. Op het Jacob Roelandslyceum (JRL) doen 113 havo-leerlingen hun examen. Het Baanderherencollege (BHC) heeft 159 studenten die de komende weken hun examens moeten maken. De T- en G-leerlingen beginnen vandaag met Tekenen en Handvaardigheid, de beeldende vakken. De 38 B-leerlingen starten met Nederlands en ook de leerlingen van de K-stroom beginnen vanmiddag met hun examen Nederlands. Op 26 mei is het laatste examen op het BHC, Biologie.

Leerlingen mochten hun telefoon maandag niet mee de examenzaal in nemen. Een historisch moment volgens JRL-leerkracht Boldewijn, die de leerlingen toesprak en veel succes wenste: het was de eerste keer dat geen enkele leerling zijn telefoon bij zich had.

Croonpassage in het weekend toch afgesloten met een poort

Boxtel - Na intensief overleg tussen verschillende partijen krijgt de Croonpassage binnenkort toch een poort. Dit om ervoor te zorgen dat de bewoners van de passage minder last hebben van het uitgaanspubliek.

Al sinds de opening van de Croonpassage klagen bewoners dat er tijdens het weekend veel overlast is van het uitgaansleven. Na langdurig overleg met de gemeente, waar ook de eigenaar van de winkelpanden en de hulpdiensten bij betrokken waren, is daarom besloten om een poort te plaatsen, zodat de passage tijdens de uitgaansuren kan worden afgesloten. De poort wordt gesloten op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond van 22.00 uur tot 7.00 uur 's morgens, dus er is geen hinder voor het winkelend publiek. En natuurlijk krijgen hulpdiensten ten alle tijden toegang tot de Croonpassage. De poort, die door de bewoners zelf wordt gefinancierd, zal achter de pui van de Croonpassage worden verwerkt, zodat het open karakter van de pui gehandhaafd blijft.

Zowel bewoners als gemeente geven aan zeer tevreden te zijn met het besluit. "Ik denk dat er in het verleden wellicht te weinig gekeken is naar wat er wél mogelijk was in het realiseren van de wensen van de bewoners. Deze keer hebben we dat wel gedaan en we hebben gelukkig een manier gevonden om de poort te realiseren, zonder dat het open karakter van het gebied en de toegankelijkheid voor hulpdiensten in het geding komen", aldus wethouder Eric van den Broek.


Alzheimer Café toont film over leven met dementie

Boxtel/Schijndel - Bij Alzheimer Café Regio 't Groene Woud is op maandag 18 mei een film te zien over Gerrit en Joke. Commercieel directeur Gerrit is 58 jaar als hij te horen krijgt dat hij aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Samen met zijn vrouw Joke gaat hij de moeilijke strijd aan en beiden zoeken hun weg hierbij.

De impact van de ziekte in de verschillende fasen is te zien, zowel voor Gerrit als voor zijn vrouw. Zij praten openhartig over de gevolgen van de ziekte en hun gedachten en gevoelens daarbij. Na de pauze gaan de aanwezigen onder leiding van Erna van Roosmalen en José Swinkels in gesprek over wat ze gezien hebben en mogelijk herkennen. De eigen ervaringen staan hierbij centraal.

Het Alzheimer Café is bij Restaurant Zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15 in Schijndel. De inloop is vanaf 19.00 uur, de film begint om 19.30 uur. Wil je meer informatie over activiteiten voor mensen met dementie of voor mantelzorgers, neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern via 06-83692717 of inekematheeuwsen@contourdetwern.nl. Ook kun je kijken op www.idcb.nl, de website van Ketenzorg Dementie Regio 's-Hertogenbosch e.o. voor geïnteresseerden, mensen met dementie en hun familie.

Eerste Heemkundepluim wordt uitgereikt

Boxtel - Als compliment aan inwoners die op een bijzondere manier met het Boxtels erfgoed omgaan, heeft de Heemkundekring Boxtel een prijs in het leven geroepen. Deze 'Heemkundepluim' wordt dinsdag 19 mei voor de eerste keer uitgereikt.

Een van de doelen van de Heemkundekring Boxtel is het in brede kring wekken en bevorderen van belangstelling voor het eigene van Boxtel. Daar horen het bewaren en veiligstellen van het heemkundig belangrijke erfgoed bij, zoals roerende en onroerende goederen, monumenten en voorwerpen, gebruiken en volkstaal.

Het kunstwerkje dat bij de Heemkundepluim hoort is ontworpen door de Boxtelse kunstenaar Paul Simons. De prijs wordt dinsdag om 20.00 uur uitgereikt in Zaal De Adelaar, Baroniestraat 75 te Boxtel. Om ongeveer 20.20 uur volgt een lezing over archeologie door de Bossche archeoloog Ronald van Genabeek.

KBO-activiteiten

Foto: Sybilla Buisman

Vrijdag 15 mei         Susan Seegers in De Speeldoos 20.30 uur
Maandag 18 mei Koersballen in De Orion                 14.30 uur
Dinsdag 19 mei Biljarten in De Walnoot.                 13.30 uur
                                Hobbymiddag in De Kinderboerderij 13.30 uur
                                Kienen in De Adelaar                        14.00 uur
Woensdag 20 mei Fietsen in twee groepen naar de Sint Jan. De snelle groep vertrekt om 13.15 uur en de andere groep om 13.30 uur in de Speelmanstraat.
                                Eten bij Jack van Hal (De Zeven Dwergen) St Severusstraat 17.00 uur. Opgeven voor 16 mei bij Sina van Alphen tel 689285 of Henk Sturkenboom tel.677863

Inzegening Mariakapel Heilig Hartkerk

Boxtel - De afgelopen tijd is de Mariakapel op de begraafplaats van de voormalige Heilig Hartkerk aan de Baroniestraat door vrijwilligers grondig opgeknapt. Ook het Mariabeeld dat in de kerk stond is hier nu geplaatst.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei zal de kapel officieel worden ingezegend en zal de nieuwe naam hiervan bekend worden gemaakt. De ceremonie begint om 15.30 uur.

Plaquette voor organisten Sint-Petrus onthuld

Hans Grubben en Minke Verhoeven bij de plaquette Foto: Hans van Doorn

Boxtel - Minke Verhoeven, de weduwe van de in 2012 overleden Sint-Petrusorganist Jan Verhoeven, onthulde zondag een bijzondere plaquette in de Sint-Petrusbasiliek. Hierop staan alle vaste organisten vermeld die het monumentale Smits-orgel van de kerk sinds de plaatsing in 1842 bespeeld hebben.

Ook de huidige organist van de basiliek, Tommy van Doorn, staat vermeld op de plaquette. Samen met zijn voorgangers Henricus Lucas Hoebens, Theodorus van Duren, Jacques Driessen en Jan Verhoeven. Van Doorn kwam samen met Hans van der Haagen na het overlijden van Jan Verhoeven op het idee om hun leermeester met een vaste plaats in de Sint-Petrusbasiliek te eren.

Ook bever geeft goedkeuring aan Dommelbimd

Knaagsporen Foto: Stichting Dommelbimd

Boxtel - Het grootste knaagdier van Europa, de bever, heeft voet aan wal gezet in Boxtel. Sporen van het dier zijn onlangs aangetroffen in het natuurgebiedje De Dommelbimd, vlakbij kasteel Stapelen.

Het bleek dat twee jonge boompjes daar waren doorgeknaagd. Beverdeskundige Lily Vercruijsse werd geraadpleegd om de bevestiging te krijgen dat het inderdaad om een bever gaat. Zij is ter plekke gaan kijken en volgens haar zou het Boxtelse exemplaar wel eens een verre afstammeling kunnen zijn van de beverpopulatie die in 1988 in de Biesbosch is geherintroduceerd. Er werd ook een loopspoor met nagelafdrukken richting de Dommel gevonden.

Toine Cooijmans, een van de initiatiefnemers van het in oude luister herstellen van De Dommelbimd, kan zijn geluk niet op. "Het is een prachtig signaal. Je kunt bijna zeggen dat de bever onze werkzaamheden hiermee heeft goedgekeurd." Dat het ten koste is gegaan van jonge aanplant die er pas afgelopen winter door vrijwilligers is neergezet, neemt hij op de koop toe. "Het is een natuurgebied, dus laat die bever maar komen."

Lily Vercruijsse, Brabantse coördinator van de bever- en otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging, geeft uitleg aan bestuursleden van de stichting Dommelbimd over hoe een bever te werk gaat. Foto: Stichting Dommelbimd

De Dommelbimd leent zich volgens hem ook uitstekend voor deze planteneter, die 70 centimeter tot een meter groot kan worden en zich met name tegoed doet aan de bast van nieuwe aanplant. Met een Dommeloever van 400 meter lang, veel ruigte en jonge boompjes, denkt hij niet dat het bij een eenmalig bezoek blijft. De bever zelf is niet gezien, maar die is dan ook met name 's nachts actief. Volgens Cooijmans zijn de dieren in 1826 in Nederland uitgeroeid omdat ze interessant waren vanwege hun pels, maar ook doordat ze schadelijk waren voor de begroeiing. Het duurde daarna dus ruim 160 jaar voor de bever weer terug was in ons land.

De Dommelbimd betreft de voormalige landbouwgronden tussen kasteel Stapelen en de Eindhovenseweg, met een grootte van 6,5 hectare. Toen die in 2013 te koop kwamen, hebben drie initiatiefnemers onder wie Cooijmans zich ingezet om het gebied aan te kopen. Dat lukte begin dit jaar, onder meer door crowdfunding.

Strohulzen

Foto: Marie Fick

Tussen Ridder van Cuijkstraat en Jan van Brabantstraat.

Strohulzen en stromatten waren vroeger de enige soort verpakking waarin men flessen schadevrij kon vervoeren. De productie van strohulzen en stromatten is oorspronkelijk een huisindustrie. Reeds in het begin van de zeventiende eeuw moeten de eerste strohulzen vervaardigd zijn in Noord-Duitsland en wel in de streek rond Osnabrück, een gebied waar de boeren veel rogge verbouwen. De rogge wordt dan nog met de hand gemaaid. Dit lange stro wordt schud- of schoofstro genoemd. Het is het meest geschikt voor het vervaardigen van strohulzen. Nadat de rogge in de wintermaanden gedorst is, komt het stro vrij. Op de velden kan men 's winters niet werken en achter in de stal van de (Saksische) boerderijen houden de zonen, dochters en knechten zich onder meer bezig met het maken van strohulzen. Deze zijn oorspronkelijk vooral bedoeld voor het vervoer van wijnflessen, maar later ook meer en meer voor bierflessen. De grote bierbrouwerijen in het Noorden van Duitsland, in Bremen en Hamburg, vormen dan ook een goede afzetmarkt.

Deze primitieve strohulzenfabricage is na verloop van tijd ook doorgedrongen tot streken in Nederland en Noord-België waar op de arme zandgronden veel rogge wordt verbouwd en men naar aanvullende middelen van bestaan zoekt. Tot het begin van de twintigste eeuw blijft de vervaardiging van strohulzen vooral huisindustrie, al zijn er mogelijk hier en daar grotere werkplaatsen geweest. Echte fabrieken zijn er nog niet. Handelaren kopen gewoonlijk de strohulzen op van de boeren met wie ze veelal vaste afspraken hebben gemaakt. Deze verkopen ze vervolgens aan de grote afnemers zoals brouwerijen en wijnhandelaren. Erg populair is deze tak van huisindustrie niet en zeker ook niet gezond; er komt veel stof vrij, ook al omdat het stro met behulp van een soort grove rakel ontdaan moet worden van ongerechtigheden.
Erg lucratief zal deze thuisindustrie niet zijn geweest, zeker niet als deze hulzen ook fabrieksmatig vervaardigd gaan worden.

Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick

De opslag van stro nabij de fabriek levert brandgevaar op. De fabrieken mogen daarom niet te dicht bij woonhuizen worden opgericht. De belangrijkste strohulzenfabrieken in Boxtel zijn de firma Van Rijckevorsel en Co (Concordia), die in 1907 wordt opgericht en de firma A.D. Notten, die in 1912 wordt gesticht. Het zijn belangrijke werkgevers omdat in elke fabriek meer dan honderd meisjes werkzaam zijn. De firma Concordia heeft zijn bedrijfsgebouwen aan de huidige Brugstraat. Als de ruimte voor opslag van stro te klein wordt - het stro wordt per trein aangevoerd - wordt het bedrijf verplaatst naar de huidige Ridder van Cuijkstraat. In 1935 wordt het bedrijf omgedoopt tot Nefa NV en zal het bouwplaten gaan produceren. Deze productieomschakeling legt het bedrijf geen windeieren. Het bedrijf heeft bestaan tot 1978. Bouwmarkt Gamma maakt daarna gebruik van de fabrieksgebouwen totdat er een nieuwe woonwijk verrijst; de Stohulzen.

Bron: Beroepen van Toen en Baanderheren, Boeren en Burgers van Jean Coenen

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel


Geef je op voor de SamenLoop voor Hoop

Foto: Ingrid Schaeken Stabel

Liempde - 24 uur lang wandelen om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding; zaterdag 12 en zondag 13 september vindt een uniek evenement plaats in Liempde. Tijdens de SamenLoop voor Hoop worden vele deelnemers verwacht.

SamenLoop voor Hoop Liempde is een lokaal wandelevenement, waarbij teams in estafettevorm 24 uur lang wandelen. Hiervoor laten zij zich sponsoren om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Tijdens het evenement zijn er ook verschillende activiteiten waarmee geld wordt ingezameld. De gehele opbrengst gaat naar het fonds, voor wetenschappelijk onderzoek. Maar de SamenLoop voor Hoop doet meer; het leven wordt gevierd, (ex-)kankerpatiënten worden in het zonnetje gezet en overledenen worden herdacht.

Foto: Ingrid Schaeken Stabel
Foto: Ingrid Schaeken Stabel
Foto: Ingrid Schaeken Stabel

Iedereen kan zich inschrijven, jong en oud, individueel of als team. Individuele deelnemers worden in een team ingedeeld. De teams bestaan uit zo'n tien tot dertig personen. Het is de bedoeling dat er altijd een teamlid aan het lopen is. Teamleden die niet meewandelen, kunnen samen met het publiek 24 uur lang genieten van allerlei activiteiten, kraampjes en optredens van lokale artiesten. Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per deelnemer, waarvoor diegene ook het speciale SamenLoop voor Hoop T-shirt ontvangt.

SamenLoop voor Hoop Liempde draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Daarom is de organisatie naast deelnemers ook op zoek naar mensen die belangeloos willen helpen om het evenement tot een succes te maken. Zowel voor, tijdens als na de loop. Dat kan van alles zijn: van het verkeer regelen, de catering verzorgen en foto's maken tot mee opbouwen en naderhand alles weer afbreken. Alle bijdragen zijn van harte welkom, ook financiële bijdragen uiteraard. Donaties kunnen gestort worden op bankrekeningnummer NL42RABO0301938474 t.n.v. KWF Kankerbestrijding inzake SamenLoop voor Hoop Liempde.

Genodigden
Een speciaal programma is er voor Liempdse mensen en deelnemers van de SamenLoop voor Hoop Liempde die ooit de diagnose kanker hebben gehad. Zij worden uitgenodigd om geheel vrijblijvend samen met een introducé hieraan deel te nemen om ervaringen uit te wisselen met andere genodigden, stil te staan bij verdriet, maar vooral ook het leven te vieren.

Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.samenloopvoorhoop.nl/Liempde en op Facebook: SamenLoopvoorHoopLiempde2015.

Oldtimers overspoelen Liempde

Op tweede pinksterdag, maandag 25 mei, rijden de klassieke voertuigen het centrum van Liempde weer binnen voor de jaarlijkse Brabantse Oldtimerdag van vereniging Terug in d'n Tèd. Dit jaar met onder andere een historische fietsenshow en een unieke nummerplatencollectie.

Van 10.00 tot 18.00 uur zijn de oldtimers, motoren, klassieke bromfietsen, solexen en tractoren te bewonderen. Zij zullen ook deelnemen aan de verschillende toertochten van 15 tot 80 kilometer door het Brabantse landschap. Ook De Keistampersrit, die dit jaar zijn 25e jubileum viert, zal niet ontbreken. Er zullen vele demonstraties worden gegeven, met onder andere een prachtige stand van het DAF-museum. Voor de kinderen zijn er allerlei activiteiten zoals een nostalgische zweefmolen en een draaimolen. En natuurlijk is er nostalgische muziek. The Rocking Navigators en The T-birds zullen het geheel een lekker jaren 60 tintje geven.

Heel Boxtel bakt bij Stapelen

Peter van de Wiel snijdt met Yvonne Hopstaken de eerste taart aan. Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Met het aansnijden van de eerste taart gaf wethouder Peter van de Wiel zaterdag in de Spiegeltent bij Kasteel Stapelen het startsein voor 'Heel Boxtel bakt Fair Trade taarten'. Terwijl vele kinderen een taart versierden met fair trade producten en een ijsje aten, genoten hun ouders van de koffie en thee, de ambiance van de prachtige Spiegeltent en het optreden van het JukeBOX koor. Allemaal gratis.

Yvonne Hopstaken van 'Eet wat bij je past' had de nodige voorbereidingen getroffen voor het evenement, dat gehouden werd op Wereld Fair Trade Dag. Zij en haar team hadden allerlei fair trade toppings voor de taarten klaargezet, deelden de taartbodems uit en gaven uitleg over de producten. De taarten vonden gretig aftrek en werden prachtig en uitbundig versierd; voor moederdag of gewoon lekker voor de kinderen zelf.

Het bak-evenememnt was het eerste van vele in de Spiegeltent op het park van Kasteel Stapelen. Met deze tent, een voormalig Belgisch danspaleis, en de activiteiten die daarin georganiseerd worden, vieren de paters Assumptionisten hun vestiging in het Boxtelse kasteel, honderd jaar geleden. De tent zal tot en met 14 juni plaats bieden aan uiteenlopend activiteiten voor de Boxtelse bevolking.

Foto: Willemijn Wijdenes

6 / 20

Veiligheid op straat en in de buurt
Wie de media de afgelopen tijd heeft gevolgd heeft gehoord dat de misdaadcijfers fors zijn gedaald en dat het dus veiliger is geworden in Nederland. Maar is dat wel zo? Als er minder misdaad is voelen wij ons dan ook veiliger of spelen er andere zaken mee die invloed hebben op ons veiligheidsgevoel? Er zijn over dit onderwerp al heel veel onderzoeken uitgevoerd. Deze geven dan een beeld van hoe de Nederlander zich voelt. Maar is dit beeld gelijk aan hoe wij ons in Boxtel voelen?

De cijfers
De afgelopen tijd hebben jullie daarop via onafhankelijk bureau Top-Onderzoek antwoord gegeven en wat blijkt: gemiddeld genomen voelt 60 procent van de geënquêteerden zich veilig op straat, landelijk ligt dit rond de 70 procent. Van de ondervraagden heeft 25 procent geen mening en 16 procent voelt zich onveilig. Wat opvalt is dat maar liefst 90 procent zich onveilig voelt tussen 18.00 en 00.00 uur. In de nachtelijke uren is dat nog steeds 75 procent.

Oorzaken onveiligheidsgevoelens
Leegstaande panden, hangjongeren, donkere plekken, mishandelingen onder andere tijdens carnaval en de afwezigheid van de politie worden als belangrijkste redenen genoemd voor het zich onveilig voelen. Maar ook hondenpoep, zwerfvuil, slecht onderhouden straten en fout geparkeerde auto's werden als reden opgegeven. In de wetenschap heet dit Sociale Onveiligheid en Fysieke Verloedering. Opvallend is dat inbraken of andere criminele praktijken niet als belangrijkste reden worden genoemd waarom mensen zich onveilig voelen.

Politie(k) nu aan zet
Ik denk dat de politiek en de politie nu aan zet zijn en snel met maatregelen moeten komen die niet alleen gericht zijn op de aanpak van het centrum, maar ook voor de rest van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Ondanks de aandacht van enkele politieke partijen voor dit onderwerp blijft het bij de gemeente verder stil en ontbreekt het naar mijn mening vooral aan daadkracht en het maken van de juiste keuzes.

Misschien ben ik te kritisch, te confronterend of vraag ik het onmogelijke, maar als ik de uitkomsten van deze enquête lees moet er toch iets gebeuren. Natuurlijk zijn er allerhande mooie initiatieven als burgerparticipatie, Burgernet en WhatsApp-groepen om de politie te helpen. Dit werkt echter alleen als er ook iets mee gebeurt en als de melder ook een terugkoppeling krijgt of in elk geval resultaat ziet.

Toch weer cameratoezicht?
Als de politie niet in staat is om voldoende aandacht te besteden aan bijvoorbeeld hangjongerenproblematiek of om gewoon meer zichtbaar aanwezig te zijn, is cameratoezicht toch weer iets om over na te denken.

Ik hoop nu voor ons als inwoners van Boxtel dat de gemeente, politiek en de politie de aangegeven problemen serieus gaan oppakken en wij snel resultaten zien. Ook hoop ik dat het veiligheidsgevoel in Boxtel tenminste stijgt naar het landelijk gemiddelde.        

O ja, en dan nog even dit: nu de warme dagen er weer aankomen zetten wij onze ramen en deuren weer vaker open. Vergeet niet deze te sluiten als je naar bijvoorbeeld de zolder loopt of boodschappen gaat doen. Een insluiper heeft minder dan een minuut nodig om jouw telefoon, laptop of tablet te stelen.

R-Newt helpt Boxtelse jongeren met schulden

Boxtel - ContourdeTwern organiseert een speciale training voor jongeren met schulden. Met Fix Up Your Life van R-Newt, het jongerenwerk van de welzijnsorganisatie, leren zij hun schulden aan te pakken, overzicht te verkrijgen over hun schuldsituatie en de regie over hun leven te herpakken.

De training is speciaal voor jongeren tussen 18 en 27 jaar uit de gemeente Boxtel. Jongerenopbouwwerker Meike Schreurs: "Fix Up Your Life bestaat uit vier avondbijeenkomsten waarbij we samen met de jongere zijn of haar schuldsituatie in kaart brengen. Tijdens de training gaan we onder andere aan de slag met post ordenen, keuzes maken en het creëren van stabiliteit in de persoonlijke situatie. Ook krijgen de deelnemers voorlichting van schuldhulpverlening."

Per training kunnen acht tot tien jongeren deelnemen. Zo is er voor iedereen voldoende aandacht. Na de training is duidelijk hoe zij ervoor staan. Als ze de training goed hebben doorlopen en gemotiveerd zijn om aan hun schuldenproblematiek te werken, worden de jongeren indien nodig doorverwezen naar schuldhulpverlening. Meike: "Als dat niet nodig is, maar je wel een andere hulpvraag hebt, dan gaan wij daar samen mee aan de slag. Bijvoorbeeld bij het werken aan je toekomst, het vinden van school of werk en het rond krijgen van inkomsten."

De trainingen zijn op woensdagavond 3, 10, 17 en 24 juni in jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20. Meld je aan bij Meike Schreurs via meikeschreurs@contourdetwern.nl of 06-14765065.

Vincentius zamelt geld in voor slachtoffers Nepal

Boxtel - Als gevolg van de zware aardbeving in Nepal heeft de Vincentiusvereniging Boxtel besloten om een deel van haar inkomsten te schenken aan haar zustervereniging daar.

De opbrengst van de Kringloop van 2 en 3 mei is geheel bestemd voor Nepal, net zoals de giften die tijdens dat weekend zijn opgehaald. Tot nu toe heeft de vereniging al zo'n 1.500 euro overgemaakt aan haar Nepalese collega's om het leed van de allerarmsten daar te verlichten. De komende tijd hoopt de Vincentiusvereniging daar nog meer aan te kunnen toevoegen, ze heeft daarvoor een spaarvarken geplaatst waar mensen hun giften kunnen achterlaten.

Mocht je ook een donatie willen doen dan kan dat via het spaarvarken en via NL18RABO0128722320 ten name van Vincentius Vereniging Boxtel onder vermelding van 'Nepal'.

Boxtel gedaald op de landelijke Misdaadmeter

Vervolg van voorpagina.

Boxtel - Deze week werd ook bekend dat Boxtel is gedaald op de landelijke Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. De gemeente staat daarin op de 126e plaats, maar was vorig jaar nog 97e.

De lijst wordt samengesteld op basis van de aangiften die vorig jaar zijn gedaan van tien delicten met een grote impact op het veiligheidsgevoel, zoals woninginbraak, mishandeling en autokraak. Zo werden in Boxtel 75 woninginbraken gepleegd en in Liempde twaalf. Ook werd bij 52 Boxtelse bedrijven ingebroken. Verder is in Boxtel 84 keer aangifte gedaan van mishandeling, in Liempde zes keer. In Boxtel werd vorig jaar ongeveer om de twee dagen een vernieling gepleegd: 173.
Amsterdam staat in de misdaadmeter op de eerste plaats, Eindhoven is vierde. In deze regio is 's-Hertogenbosch terug te vinden op plaats 28, Vught op 91, Oisterwijk op 145, Sint-Oedenrode op 170 en Schijndel op 189. Relatief veiliger zijn de gemeenten Sint-Michielsgestel (273), Haaren (321) en Oirschot (324).

De Baanderherenweg in een notendop

In 1961 kreeg ik de sleutel van een nieuwe flat op de Baanderherenweg 155 op de tweede verdieping. Ongeveer tegenover de Van Beekstraat. Wat was ik blij, niet meer op mijn brommer van Eindhoven naar Boxtel. In de flat woonden allemaal jonge mensen. Mijn naaste buren waren René en Leontien. René was bij de luchtmacht en moest toekomstige piloten in een linktrainer leren vliegen. Onder René en Leontien woonde een botercontroleur.

Achter onze flat was een brede gazonstrook waar mijn vrouw al gauw lekker in de zon ging zitten met ons zoontje, gezellig buurtend met mensen uit de Sint-Barbarastraat. We hadden allerlei nationaliteiten om ons heen. Leuke Tsjechen waar je mij geregeld kon vinden, vaak sleutelend aan de auto's. Tegenover ons woonde een Spaanse gastarbeider en Hasje bij wie je altijd terecht kon. Op een vroege morgen zei de vrouw van de botercontroleur: "ik hoor allemaal water druppelen". Toen ze uit bed stapten stonden ze in het water. Leontien was in de late avond in de meterkast geweest en had een borstel laten vallen op het aftapkraantje. De hele nacht had het zijn werk gedaan. Ook de flat onder hen was ondergelopen. Gelukkig waren ze goed verzekerd en werd het goed afgewerkt. En het schepte daarna goede banden.

Ik leerde veel mensen kennen op de Baanderherenweg. Mijn vriend Will had een vrachtwagen die slecht startte in de morgen, daarom ging hij 's avonds de wagen nog warmrijden. "Bert ga je nog even mee?" vroeg hij dan. Ik ging lessen voor mijn rijbewijs in de Simca van Rijschool Van Opstal. Dan had je Overmars met zijn besteldienst, pastoor De Beer, 'Magerjosje' waarop we keken hoe laat het was en niet te vergeten de wasserette in de Van Beekstraat. Door omstandigheden moest ik de was doen, dus ging ik regelmatig met een volle wasmand naar de wasserette. Ik frommelde alles in de machine en ging weer een uurtje terug naar huis. Toen ik terugkwam, zaten de vrouwen op de lange zitbank voor de wasmachines te lachen. "Is die was van u?" vroegen ze. "Alles is groen." Ik had een groene sok bij de kookwas gedaan. Ook de Limburgse tandarts leerde ik kennen. "Kom maar gerust in de avonduren als je overdag geen tijd hebt", zei hij. Hele verhalen kreeg ik te horen: "Ik heb leren tanden trekken in mijn diensttijd", vertelde hij. "Ik ben me daar wat tegengekomen." Later wilde hij die tanden-trek-ervaring ook op mij toepassen, maar dat ging mij te ver. Ik heb toen voorgoed afscheid genomen. Giezy de Hongaarse vluchteling woonde naast onze flat met Cor, de wever van de Hebox. Cor had een weefgetouw in de voorkamer staan. Giezy had ook een ekster, parkieten en andere vogeltjes. Ze was gek op dieren. Ik had haar ekster leren praten. "Jij niet gekke woorden leren", zei ze dan. Voordat ik bij Cor en Giezy binnenging, drukte ik lang op de voordeurbel. Het was nog even oefenen, maar toen riep de ekster "trrring, trrring".

De Baanderherenweg was wel geen bruisende straat, maar op een keer hadden wij toch een landelijke primeur. Een automatische levensmiddelen zelfbedieningskiosk van de Spar. Van heinde en ver kwamen ze kijken en kopen, wat een spanning. Keuze maken, geld inwerpen en dan, als je geluk had, kwam je rol beschuit eruit. Heel de Baanderherenweg stond vol met auto's. Nu zijn de straat en de flats mooier dan vroeger. Het is een prachtige wijk geworden. Maar mijn herinneringen gaan uit naar radiodistributie, het eerste aardgas, mijn eerste zwart-wit tv, de kolenboer die de volle kolenzakken naar boven moest sjouwen. Ik zal ze nooit vergeten.

Groetjes Bert Broekman, bertvliegkist@hetnet.nl

Mijn Mooi Boxtel: Brigitte Willemsen

Foto: Brigitte Willemsen

Dit is voor mij het mooiste plekje in Boxtel, uitzicht op de Hooibrug. Het roeibootje van mijn schoonvader ligt hier aan de steiger.

Wat is jouw mooiste plek van Boxtel? En waarom? Deel je favoriete plek met onze inwoners door een foto (minimaal 1 MB) te mailen naar redactie@demooiboxtelkrant.nl en vermeld hierbij waarom dat voor jou zo is.

Friso Plantema

Foto: Cock Stam

Wie kent hem niet? Friso Plantema was jarenlang gynaecoloog in het Liduina Ziekenhuis. In die tijd bracht hij meer dan negenduizend kinderen ter wereld en was hij voor duizenden vrouwen steun en toeverlaat. Ook heeft hij zich jarenlang ingezet voor de Boxtelse en Essche gemeenschap in veel verschillende functies. Hoe is het nu met hem? begon zijn carrière in het Groot Ziekengasthuis (GZG) in Den Bosch, maar had daarvoor al veel over het vak geleerd door tijdens zijn tijd als semi-arts mee te kijken bij zijn schoonvader, een huisarts die verloskunde erbij deed. "Daar heb ik met de verloskunde kennisgemaakt. Bij het GZG werd ik al heel snel in het diepe gegooid. Tijdens mijn eerste dienst heb ik geassisteerd bij twee keizersneden. In mijn eerste weekenddienst was de dienstdoend arts te laat en stond ik er bij mijn eerste bevalling alleen voor. Toen de gynaecoloog uiteindelijk aankwam deed hij de deur open, keek even naar binnen, zag dat alles goed ging en ging visites lopen. Dat kwam vooral door de ervaring die ik bij mijn schoonvader heb opgedaan. Meteen wist ik zeker dat ik mij wilde specialiseren."

Op de laatste dag van Friso's coschappen verongelukte de gynaecoloog dokter Bernsen. Met zijn begeleider, dokter Boenders, had Friso al afgesproken dat hij na zijn coassistentschap in het GZG zou blijven werken en nu vroeg de maatschap hem om de functie van dokter Bernsen te helpen opvullen. Enige tijd later werd Friso door dokter Lie, de gynaecoloog van het Liduina Ziekenhuis, gevraagd naar Boxtel te komen. "De kracht van het Liduina was dat het zowel ziekenhuis als verpleeghuis was en dat het zo kleinschalig was, terwijl alle specialismen aanwezig waren. Ik mocht daar heel hard werken, en heb het altijd enorm naar mijn zin gehad."

"Vanaf de jaren 80 is de kleinschaligheid langzaam maar zeker in het ongerede geraakt. Alles moest 150 bedden of meer zijn, en dus moest er gefuseerd worden. Eerst met het GZG, maar daar kwam de medische staf van het GZG tegen in actie en toen ging het niet door. Maar volgens de toenmalige gedeputeerde moesten we óf zelf een fusiepartner zoeken óf anders zou zij dat voor ons doen. Toen is het Carolus in beeld gekomen. Sinds die tijd is van het Boxtelse ziekenhuis het beddenhuis verdwenen alsmede de EHBO-post en is het een buitenpolikliniek geworden."

Het pensioen kwam erg onverwacht voor Friso. Op zijn 62e, na een dienst van twaalf bevallingen in een etmaal, kwam hij thuis en merkte dat hij niet meer goed kon zien. Door een combinatie van verhoogde bloeddruk en suikerziekte werd hij acuut blind aan een oog. "Zonder dieptezicht kun je als gynaecoloog je werk niet doen. Ik heb nog een paar weken polikliniek gedraaid, maar toen was het voorbij. Dat kwam behoorlijk hard aan, maar ik heb het uiteindelijk kunnen accepteren." Friso vindt dat verantwoordelijkheid eigenlijk al op de basisschool als vak moet worden gegeven. "Na mijn pensioen miste ik die verantwoordelijkheid enorm, maar ik was er uiteindelijk toch ook wel blij mee. Ik ben nog gevraagd om bijvoorbeeld te gaan lesgeven, maar dat is een verplichting die ik niet meer aan wilde gaan. Ik vind de lastenvermindering eigenlijk ook wel fijn. Tijdens mijn allereerste college heb ik geleerd dat 'wat je doet, je goed moet doen, anders verpruts je je leven'."

Naast gynaecoloog is Friso tien jaar lang voorzitter geweest van de medische staf van het Liduina en zat hij in de Raad voor Overleg en Advies. Ook zette hij zich in voor de gemeenschap van Esch, in de besturen van het dorpshuis en de peuterspeelzaal. Hij is meer dan 25 jaar lang lid geweest van het Sint Willibrordusgilde en zit inmiddels al ruim dertig jaar bij de Rotary.

Friso en zijn vrouw Rinie hebben zelf vijf kinderen, allemaal jongens. De eerste vier zijn volgens de familietraditie door zijn schoonvader gehaald. Toen de vijfde zich aandiende, stond Friso erop dat hij deze mocht halen. "Het werd weer een jongen en mijn schoonvader heeft zich er uiteraard toch mee bemoeid. Als ik 'zuchten' zei, zei hij 'persen'. Rinie wist soms niet meer wat ze moest doen, maar toch is onze jongste prima geboren." Inmiddels hebben hij en Rinie negen kleinkinderen, van wie Friso er ook veel heeft gehaald.

"In de afgelopen elf jaar hebben mijn vrouw en ik samen veel gedaan en meegemaakt. Leuke dingen zoals de verkoop van producten die gemaakt zijn van de 30.000 plastic draagtassen die ik mijn hele carrière lang heb verzameld. De opbrengst hiervan, 13.000 euro, is naar de stichting Rotary Boxtel-Oirschot-Haaren overgemaakt voor diverse nationale en internationale projecten. Helaas kregen we in juni 2011 minder leuk nieuws: de woning van onze jongste zoon werd onherstelbaar verwoest door een windhoos waarbij 28 bomen zijn weggevaagd. We hebben toen een stuk van onze tuin verkocht en daar staat nu een prachtig nieuw 'kasteeltje', met gezellige buren. De tuin is weer op orde en de kinderen en kleinkinderen komen graag bij ons over de vloer."

Rectificatie Hoe is het nu met Ad van Weert

In de 'Hoe is het nou met?' van vorige week met Ad van Weert staat dat hij vakbondsbestuurder voor de Voedselbond was. Dit moet Voedingsbond zijn.

In de Hoe is het nu met van vorige week met Ad van Weert staat hij vakbondsbestuurder voor de Voedselbond was. Dit moet Voedingsbond zijn.

Luchtpost uit Spanje: Hans en Anne-Loes Schellekens

Foto: Fam Schellekens

Paella en Tinto de Verano,

Het is alweer mei en voor ons betekent dat het begin van een nieuw seizoen. Nieuwe en terugkerende gasten komen weer genieten van zon, zee, natuur en rust in deze streek. Maar bijna zonder uitzondering komen ze ook om lekker te eten en te drinken. Tapas en paella zijn typisch Spaans en daarom favoriet. En al kunnen wij het in november niet meer zien, we kijken er nu wel weer naar uit om onze gasten de komende maanden een lekkere paella voor te zetten.

Over de oorsprong van paella doen verschillende verhalen de ronde. Daar gaan we je niet mee vermoeien. Maar wat vrijwel zeker is, is dat de bakermat in de regio Valencia ligt. Elke streek kent zo zijn eigen gebruiken en recepten voor paella en uiteraard vindt iedereen die van de eigen regio het lekkerst. De basis is altijd speciale paellarijst, tomato frito (tomatenbasis), vis, konijn en/of kip. Daarnaast vaak doperwtjes, paprika, zeevruchten en nog veel meer; je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt gebruikt in de paella.

Wij vinden dat je paella altijd vers moet eten. Let dus op als je in Spanje in een restaurant bent, want met name in de grotere toeristenplaatsen is dat niet altijd het geval. Wil je zelf deze zomer paella maken? Stuur dan een e-mail naar info@casagradable.com met onderwerp 'recept paella' en wij sturen je het recept meteen even op. Je zult gegarandeerd smullen.

Tot zover het eten, wat wordt er gedronken? Hoewel de Sangría voor de toeristen nog steeds een populair drankje is, hebben de Spanjaarden zelf inmiddels een andere favoriet: Tinto de Verano. Een heerlijk zomerdrankje op basis van rode wijn. Het lijkt een beetje op Sangría, maar dan zonder fruit en sterke drank. Dat is lekkerder dan het zo klinkt. Met name bij hogere temperaturen is het een verfrissend drankje. De naam zegt het al: 'rode zomerwijn'. De basis is (liefst een jonge) rode wijn met als toevoeging 7-up, of als je het iets zoeter wilt, een frisdrankje met lemon. Veel ijs en een schijfje citroen of limoen maken de Tinto de Verano compleet.

Toen we hier pas woonden werd ik (Hans) eens door een buurman uitgenodigd in de plaatselijke bar. Hij vroeg wat ik wilde drinken, waarop ik antwoordde dat ik graag eens een Tinto de Verano zou willen proeven, hoewel dat meer een vrouwendrankje was. "Verdad?" Toen ik hem verbaasd zag kijken, keek ik wat verder rond in de zaak en zag nog meer mannen met een verbaasde blik en een Tinto de Verano in de hand aan de bar zitten. Foutje dus… het is een drankje voor iedereen, maar dan wel graag zonder rietje voor mij.

Buen provecho, Hans en Anne-Loes Schellekens
www.casagradable.com

Foto: Heemkundekring Boxtel

Kindsheidoptocht.
Deze optocht was een jaarlijks terugkerend groot festijn, zowel voor de kinderen als voor de moeders en de organiserende dames van het genootschap der Heilige Kindsheid. De optocht werd gehouden op een zomerse zondag. Beschermvrouwe was mevrouw Mahie (van Kasteel Stapelen), de voornaamste organisatoren waren onder meer kapelaan Peters en de dames Drieka en Jaantje van Lieshout en Pauke Verhoeven. De stoet trekt hier, komende uit de Kruisstraat, over de Markt de Clarissenstraat in. Dat de burgerij met het gebeuren meeleefde, bewijzen de uitgestoken vlaggen. Onder de belangstellenden veel goedgemutste vrouwen.

Foto: omstreeks 1904

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Muzikaal Bloemetje van Steunpunt Mantelzorg op 2 juni

Boxtel - Op dinsdag 2 juni organiseert het Steunpunt Mantelzorg van ContourdeTwern een speciaal concert voor alle mantelzorgers van Boxtel. Dit 'Muzikale Bloemetje' wordt gehouden in de Spiegeltent op het terrein van Kasteel Stapelen en is bedoeld om al de mensen die zonder compensatie voor een naaste zorgen een hart onder de riem te steken en te bedanken.

Het concert begint om 19.30 en zal duren tot ongeveer 22.15 uur. Aan bod komen onder meer het Dükerskoor, de Aggemarvanhuisaf Band en Duo Spelt (Ierse muziek). Kaarten zijn tot 22 mei gratis te bestellen bij Marieke Dijkshoorn van het Steunpunt Mantelzorg, per e-mail op mariekedijkshoorn@contourdetwern.nl of per telefoon op 0411-655899.

Het dak van De Kerk mag er weer af

Boxtel - Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, barst het muziekgeweld weer los in de kerk. In Café De Kerk welteverstaan. Tijdens Church Open Air, 'the smallest indoor festival in town' zullen vanaf 16.00 uur verschillende bands het café in de Oude Kerkstraat op zijn grondvesten laten schudden.

Al vijftien jaar is het kleine indoor muziekfestival een begrip bij de fans. Voor huidige eigenaar Kim Brusselers is het de tweede editie. "We gaan er weer een mooi festival van maken", vertelt Kim. "Met goede bands, leuke mensen, gezelligheid en stevige muziek. Wat dat betreft zijn we wel wat gewend: met kerst kwamen de lampen letterlijk naar beneden." De line-up voor Church Open Air bestaat uit Farenheit Twins, The Lazy Horses, DGooch, Blended Apes en de band The Verne, die na vijf jaar tijdens dit bijzondere festival zijn laatste optreden geeft.

Church Open Air bij Café De Kerk in de Oude Kerkstraat begint om 16.00 uur. Entree kost 3 euro per persoon.

Kindsheidoptocht.
Deze optocht was een jaarlijks terugkerend groot festijn, zowel voor de kinderen als voor de moeders en de organiserende dames van het genootschap der Heilige Kindsheid. De optocht werd gehouden op een zomerse zondag. Beschermvrouwe was mevrouw Mahie (van Kasteel Stapelen), de voornaamste organisatoren waren onder meer kapelaan Peters en de dames Drieka en Jaantje van Lieshout en Pauke Verhoeven. De stoet trekt hier, komende uit de Kruisstraat, over de Markt de Clarissenstraat in. Dat de burgerij met het gebeuren meeleefde, bewijzen de uitgestoken vlaggen. Onder de belangstellenden veel goedgemutste vrouwen.

Foto: omstreeks 1904

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

TE HUUR

Bedrijfsruimte , 2 x 600M² opslag of bedrijfsruimte
eventueel met kantoor
op industrieterrein Duin 1
Schijndel. info: 06-10965671.

D66

Foto: D66

De bibliotheek van de toekomst
Als je mensen vraagt waarop absoluut niet mag worden bezuinigd, dan zullen velen de bibliotheek als een van de eerste zaken noemen. Het gekke is dat veel van de mensen die zoveel waarde hechten aan 'de Bieb', er niet of nauwelijks komen. Ze hebben te weinig tijd om een boek te lezen, kopen boeken via internet of downloaden - al dan niet legaal - e-boeken. Ook binnen D66 Boxtel bevinden zich veel fans van de Bieb. Lezen is goed voor de ontwikkeling van de mens en daar zijn we groot voorstander van. Toch zijn we er niet voor om een instituut in stand te houden waar steeds minder vraag naar is. Wil D66 de bieb dan heel plat wegbezuinigen? Zeker niet! Wat we willen is een fundamentele discussie over welke doelen we nastreven.

Landelijk zijn vijf functies van een bibliotheek benoemd: 1. Kennis en informatie; 2. Ontwikkeling en educatie; 3. Kunst en cultuur; 4. Lezen en literatuur; 5. Ontmoeting en debat. De vijfde functie is overigens nieuw. Alle vijf de functies ogen goed. De vraag is echter wat je er echt mee wilt als Boxtelse samenleving. Aan wat voor specifieke kennis en informatie is bijvoorbeeld behoefte? En voor wie? Wat moet de bibliotheek van de Meierij in de toekomst bieden? Veel inwoners zullen hun kennis en informatie via Google halen en niet bij de Bieb. Het moderne probleem is niet zozeer een tekort aan informatie, maar wellicht juist een teveel. Misschien kan de bibliotheek van de toekomst een actief aanbod doen om mensen wegwijs te maken in de wirwar van informatie. We vinden bovendien dat de Bieb er niet voor de samenleving, maar van de samenleving moet zijn.

Wij geloven dat dit soort vragen op korte termijn een antwoord behoeft, omdat anders de Bieb wordt ingehaald door de tijd. En dat zou zonde zijn. Daarom organiseren we over dit onderwerp, samen met PvdA/GroenLinks in juni een politiek café. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Combinatie95

Foto: Bron: Combinatie95

Park Stapelen
Combinatie95 heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van natuur en cultuurhistorie. Vooral door de grote inzet van Combinatie95-wethouder Peter van de Wiel hebben we via het programma Landschappen van Allure 10 miljoen euro aan subsidie ontvangen. Samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties investeren we rond Boxtel in totaal drie keer zoveel, namelijk 30 miljoen euro in natuur/landschap, cultuurhistorie en economische ontwikkeling van het Groene Woud.

Een van de mooie projecten binnen Landschappen van Allure is het stadslandgoed Stapelen. De paters Assumptionisten willen het park toegankelijker maken. Kunst, religie en natuur worden meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Samen met de buren van bijvoorbeeld Dommelbimd en gemeentegrond wordt het huidige park van 6 hectare uitgebreid tot een groene oase van 25 hectare in het centrum van Boxtel. Waar vind je zoiets nog meer?
Hoe waardevol het is om Stapelen toegankelijker te maken voor publiek zal de komende weken blijken als er allerlei festiviteiten plaatsvinden ter ere van het feit dat de paters 100 jaar op Kasteel Stapelen wonen.

Een ander mooi voorbeeld van het zichtbaar maken van cultuurhistorie is vorige week gestart. De cultuurhistorische as tussen Stapelen en de Sint-Petrusbasiliek wordt aangepakt. Dit zal, in combinatie met de plannen voor Stapelen, de herinrichting van de Markt en plannen rond de basiliek een verrijking zijn voor Boxtel. Het zal zeker een aantrekkende kracht hebben voor fietsers en wandelaars in het Groene Woud. En ook daarmee een flinke economische impuls betekenen voor onze gemeente.

Tijdens de festiviteiten zullen diverse culturele activiteiten te bezoeken zijn, zoals muzikale optredens en een expositie van beeldende kunst. Beeldend kunstenaar of muzikant word je niet zomaar. Vaak heb je op jonge leeftijd les gehad van een gekwalificeerde juf of meester die de liefde voor het vak heeft overgebracht. In Boxtel is het nu onduidelijk hoe de leerling en de juf of meester straks bij elkaar komen. Er zijn natuurlijk meerdere varianten mogelijk. Wat is wijsheid? Moet er een organisatie blijven bestaan, zoals MiK? Of is het beter om alleen een bijdrage te geven aan kinderen die kunsteducatie volgen? Ouders kunnen misschien zelf wel heel goed bepalen welke leraar het meest geschikt is. Combinatie95 wil graag onderzoeken wat wenselijk is.

Thema-avond 'De toekomst van de kunsteducatie in Boxtel'
Op 28 mei 2015 organiseert Combinatie95 een thema-avond over kunsteducatie in Boxtel. Tijdens deze avond zullen verschillende initiatieven zich presenteren. Het doel is te kijken hoe kunsteducatie in Boxtel in de toekomst eruit moet zien.

Combinatie95 nodigt u uit om op 28 mei 2015 om 20.00 uur in het MUBO met ons mee te praten. We hopen u daar te zien. Voor meer informatie; volg ons op Facebook, Twitter en via de website.

GEMEENTE INFO

Oud Papier:
15-05 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
15-05 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
16-05 Selissenwal; alles binnen de straten Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg
16-05 Den Bergh

Afspraak op het Gemeentehuis,
LET OP: tijdelijk andere ingangen

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Huisvuil, gft en plasticinzameling:
Even week restafval,
Oneven week: gft en plastic*
Postcode 5281 woensdag
Postcode 5282 maandag
Postcode 5283 donderdag
Postcode 5298 dinsdag

Zet het plastic verpakkingsafval vóór 7.30 uur aan de weg.

Fractie CDA stelt vragen over toekomst bilbiotheek

Boxtel - De fractie van het CDA heeft via een brief vragen gesteld aan het college van B&W over de Boxtelse bibliotheekvoorziening. Dit naar aanleiding van de veranderingen in de subsidieverstrekkingen vanuit de gemeente en de uitspraak van de bibliotheek zelf dat de huidige locatie te groot en te duur is.

In hun brief trekken de christendemocraten vergelijkingen met de bibliotheekvoorziening in Sint-Oedenrode, waar een nieuwe, kleinere bibliotheek op de Markt is gebouwd. Volgens het CDA zou dit het voorbeeld voor Boxtel moeten zijn, omdat er met veel minder ruimte meer mensen bereikt worden. Dit zou de kosten kunnen drukken, terwijl er toch meer mensen gebruik kunnen maken van de voorzieningen waar de bibliotheek in voorziet. Ook zou dit zorgen voor een impuls in het centrum. De fractie dringt er verder op aan dat er goed en objectief gekeken wordt naar de mogelijkheden in Boxtel en vraagt het college om een plan uit te werken waarin de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn uitgewerkt.


Wethouder verricht eerste handelingen voor route STA-P

Wethouder Eric van den Broek ontvangt een klinker met twee sleutels uit het Boxtelse gemeentewapen. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Met het weghalen van de eerste stenen uit het wegdek van de Clarissenstraat verrichte wethouder Eric van den Broek vorige week woensdagmiddag de eerste handelingen voor het project STA-P, de herinrichting van de route van kasteel Stapelen tot de Sint-Petrusbasiliek. De stenen lieten zich niet zomaar verwijderen, maar de eerste stap is gezet.

Met het project STA-P wordt de route van Kasteel Stapelen tot de Sint-Petrusbasiliek aantrekkelijker gemaakt. Zo wordt historische bestrating teruggebracht en worden verlichting, bomen en fietsenstallingen geplaatst of juist verplaatst om het centrum makkelijker begaanbaar, maar zeker ook mooier te maken. Wethouder Eric van den Broek gaf aan zeer blij te zijn met het begin van het project: "We zijn al even bezig met dit project, oorspronkelijk nog onder de naam 'cultuurhistorische as', maar dat dekte de lading toch niet helemaal. Nu ligt er, mede door de betrokkenheid van omwonenden, een prachtig plan klaar, waarvan we vandaag de eerste stap zetten. Dit gaat leiden tot een totale metamorfose van het Boxtelse centrum."

De Clarissenstraat tussen de Oude Kerkstraat en de Markt is afgesloten, automobilisten moeten omrijden. De totale werkzaamheden zullen naar verwachting in september worden afgerond.


Schaapskudde Liempde begint aan nieuw seizoen

Liempde - De Schaapskudde Liempde zal zich de komende tijd weer volop aan het publiek presenteren. Zo wordt zondag 17 mei tussen 14.00 en 16.00 uur een koppel schapen geschoren in Kasteren, bij het station van Liempde tegenover De Vlaamse Schuur.

Vanaf begin april is de kudde weer met de herder op pad geweest, en heeft gegraasd op verschillende natuurlijke graslanden in de ecologische verbindingszones. Het aankomende seizoen zal de kudde veel te zien zijn op locaties in Liempde, Boxtel, Sint-Oedenrode, Best en Oisterwijk. Ook wordt er, in samenwerking met Wools of Holland, meer aandacht besteed aan de promotie van de wol van deze schapen en de producten die daarvan gemaakt worden. Ook is er speciale aandacht voor het lamsvlees, waarvan genoten kan worden in een speciaal lamsstoofpotje bij D'n Durpsherberg in Liempde.

Voor de bezoekers van het scheren op 17 mei is er een speciale schaapskuddekorting, waarvan na het scheren gebruikgemaakt kan worden. Meer informatie over de kudde vind je op www.schaapkuddeliempde.nl. In geval van slecht weer kan het zijn dat het scheren niet doorgaat, dit wordt dan op die website vermeld.

St. Kerkconcerten Boxtel viert 50-jarig jubileum

Boxtel - Met een groots evenement in en rond de Sint-Petrusbasiliek viert de Stichting Kerkconcerten Boxtel op zaterdag 30 mei haar 50-jarig jubileum. Vanaf 12.45 uur is iedereen van harte welkom om gratis te komen kijken, en vooral luisteren, naar het beste dat de stichting te bieden heeft.

Tijdens de middag zullen er meerdere gerenommeerde musici langskomen ter ere van het jubileum, te beginnen met een viertal trompettisten van de Boxtelse Harmonie die verschillende nummers zullen spelen vanaf de eerste lantaarn van de Petrustoren. Ook zal in de directe omgeving van de kerk het draaiorgel 'de Lekkerkerker' uit 1928 te horen zijn. Na een openingswoord van Kees van Houten, voorzitter van de stichting, zal in de kerk zelf Tommy van Doorn, de organist van de basiliek, een drietal stukken spelen op het antieke Smitsorgel.

Vervolgens zal secretaris Ruud van Nooijen een kort woordje doen over de geschiedenis van de stichting en het boek 'SKB: een halve eeuw muziek in Boxtelse kerken' presenteren. Daarna is er tijd voor het sprookje 'Het geheim van Fiffaro, de organist' dat zal worden verteld door Kees en Mirjam van Houten, onder begeleiding van de schrijver en componist Bert Derksen op het orgel.

Na een korte pauze wordt er meer aandacht besteed aan het unieke orgel van de Sint-Petrusbasiliek, met een orgelspel van Thed van den Aker, winnaar van het Brabants Orgelconcours, en uitleg over het orgel door Peter van Rumpt. Na een slotwoord van Hans van der Haagen is het werkelijke slot van de dag aan Kees van Houten, die een 'Grand Finale' orgelspel zal spelen. Na afloop is er nog mogelijkheid voor een informeel samen zijn en het bezichtigen van het orgel.

Koningsschieten bij Gilde St. Anthonius Abt

Foto: Dik Bol

Liempde - Wie wordt de nieuwe koning(in) van het Liempdse Gilde Sint Anthonius Abt? Dat zal zaterdag 16 mei blijken als de gildebroeders en -zusters voor de vijftiende keer gaan Koningsschieten.

Zij zullen op gilde-accommodatie de Anthonius Bleek aan de Oude Dijk een poging doen de houten vogel uit de traditionele schutsboom te schieten. Degene die het laatste stukje van de houten vogel afschiet, zal voor de komende twee jaar koning(in) van het gilde zijn.

Het Koningsschieten begint rond 14.00 uur en gaat net zolang door tot er een nieuwe koning(in) is. Na afloop is er op het voormalige gemeentehuis van Liempde een officiële ontvangst met burgemeester en wethouders, waarna Fanfare Concordia een serenade aan de nieuwe hoogheid zal uitbrengen.

'Het mooiste van Mozart' bij Kasteel Stapelen

Boxtel - In de Ridderzaal van Kasteel Stapelen wordt woensdag 20 mei een uniek concert gegeven waarbij de beste stukken van Mozart centraal staan.

Zangeres Anne-Mieke Post-Smetsers en zanger/hoornist Rob Hazenberg zullen, met begeleiding van Lisette Bol, onder andere delen van Cosi fan tutte, Don Giovanni en Der Zauberflöte ten gehore brengen.

Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten zijn te reserveren via telefoonnummer 0411-660011 en kosten 7,50 euro.

Rijbewijskeuringen in De Walnoot

Boxtel - Op de woensdagen 20 mei en 17 juni vinden in Gemeenschapshuis De Walnoot rijbewijskeuringen plaats. Senioren, mensen met een C/D/E rijbewijs en anderen die voor verlenging moeten worden gekeurd kunnen een afspraak maken via het landelijke afsprakenbureau op telefoonnummer 088-2323300. Het is ook mogelijk om zelf een afspraak te plannen op www.regelzorg.nl. De kosten zijn 35 euro voor een rijbewijs B of E, en 45 euro voor een rijbewijs C, D of E.

Vriendelijkheid kost niets

Vaak belichten we in deze column situaties van klanten en voor klanten. Dit keer was er echter een nieuwsbericht in de krant dat me opviel, en dan met name de kop. Die luidde: 'Hoffelijkheid kost niets'. Het sprak me aan, mede omdat we in deze maatschappij soms de personal touch verliezen.

Je kent het vast wel: je wilt een vraag stellen aan een bedrijf of organisatie en zoekt een tijd op internet. Onder het kopje 'contact' is alleen geen telefoonnummer te vinden, maar je kunt je vraag wel stellen aan een gedigitaliseerd persoon. Vervolgens typ je de vraag in en dan zegt 'de avatar' dat je het anders moet verwoorden, want de vraag wordt niet begrepen. En dat terwijl je helemaal geen moeilijke vraag stelde. Je wilde bijvoorbeeld alleen weten of de inzittenden van de auto goed zijn verzekerd als je iedere zaterdag het elftal van je kind naar een uitwedstrijd rijdt. Of vragen of je grammofoonplaten onder de dekking van je polis vallen. Dat zijn geen wereldschokkende vragen, maar voor jou is het wel van belang dat er antwoord wordt gegeven. En daar wringt de schoen wel eens.

Digitalisering is goed, het aantal fouten neemt af en de snelheid neemt toe. Er is alleen één ding dat ontbreekt: persoonlijk contact! Gewoon iemand die je te woord staat, iemand die de tijd wil nemen om naar je te luisteren. Dat persoonlijke vinden wij erg belangrijk. Aan de telefoon maar ook als je wilt langskomen. Je bent dan van harte welkom. Vriendelijkheid kost bij ons niets. Heeft het ook nooit gedaan trouwens. Maar soms is het goed om dat een keer te benadrukken. Voor het advies over levensverzekeringen of hypotheken geldt weliswaar een vergoeding, maar dat geldt natuurlijk niet als je de telefoon pakt om ons een vraag te stellen of dilemma voor te leggen.

Voor advisering over persoonlijke schadeverzekeringen worden zelfs helemaal geen extra kosten in rekening gebracht. Dat doen we ook niet als je de hele portefeuille wilt doorlichten. Gewoon een soort 'APK', zodat je weet dat je kinderen de komende jaren lekker kunnen wintersporten. Dat je met een gerust hart bij Starbucks een kopje koffie kunt morsen. Of dat je niet te veel betaalt voor je autoverzekering. We nodigen je graag uit bij ons op kantoor. De koffie staat klaar!

Open Hoevedag van Collectief van Cooth

Boxtel - Het Collectief van Cooth houdt op zondag 17 mei een Open Hoevedag. De Hoeve van Cooth, gevestigd op het terrein van de Kleine Aarde, is dan de hele dag geopend voor het publiek.

Naast het bezichtigen van de hoeve en de ateliers en werkruimten die daarin gevestigd zijn, kunnen bezoekers ook deelnemen aan een aantal activiteiten. Om 13.00 uur start een lezing door psychosociaal therapeute Marja Konijn, getiteld 'Even geen grip op je leven'. En om 14.00 uur is er een workshop van Marie Louis Diaz Marin waarin kinderen tussen 5 en 10 jaar kunnen leren hoe ze van afval een windgong kunnen maken. Tussen de bedrijven door geeft zangdocent Dirk Struycken ook de workshop 'Stemwerk', waar mensen kunnen leren hoe ze anders met hun stem en ademhaling om kunnen gaan.

De Open Hoevedag vindt plaats in de Van Coothhoeve op Klaverblad 13 en duurt van 13.00 tot 17.00 uur.

Red River Band vult Stationsstraat met muziek

Boxtel - Komende zondag 17 mei is het in de Stationsstraat van de Zwaanse Brug tot aan de Rabobank één groot muzikaal feest. Voor de tweede keer wordt hier Het Muziekstraatje van de Red River Band gehouden met een flink aantal blaaskapellen uit de omgeving en ver daarbuiten.

In totaal doen elf verschillende blaaskapellen mee, waarvan ongeveer de helft uit Boxtel en omgeving komt. De muzikale gasten geven optredens op drie verschillende podia. Ook worden een groot terras met twee bars geplaatst, een springkussen en een kraam waar kinderen zich kunnen laten schminken.

Er worden uiteenlopende muziekstijlen ten gehore gebracht; vooral veel feestmuziek, maar ook populaire muziek en alles wat daar tussenin zit. De Red River band opent het evenement rond 12.00 uur met een optreden. Omstreeks 18.00 uur is het Muziekstraatje weer afgelopen.


Brandweer Boxtel strandt bij vaardigheidstoetsen in Heerenveen

Foto: Persburo Sander van Gils

Heerenveen - Afgelopen zaterdag reisde de wedstrijdploeg van Boxtel onder leiding van bevelvoerder René van Schijndel af naar Heerenveen. In de voormalige Kruiskerk aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen was een realistisch scenario uitgezet waar de negen deelnemende wedstrijdploegen met elkaar de strijd aangingen.

In de Kruiskerk was ook een plek gereserveerd voor het publiek zodat ze een blik konden binnenwerpen tijdens deze vaardigheidstoetsen. Het scenario in Heerenveen was dat de brandweer uitrukte voor een brand in de Kruiskerk. Bij aankomst van de brandweerlieden verliet een deel van een groep dak- en thuislozen de kerk waar op dat moment een dienst bezig was. Een helse chaos, vele van deze dak- en thuislozen waren onder invloed van alcohol en drugs en hadden de nodige rook ingeademd. Na het uithoren van diegene die de kerkdienst leidde wist men dat er in de kerk brand woedde en dat er nog twee mensen werden vermist. Na een eerste verkenning stuitte men al snel op een felle brand. De brand was in de kelder ontstaan en doorgeslagen naar boven. Nadat het vuur was geblust kon men op zoek naar de vermiste personen. Eén van hen werd op de toilet in de kelder aangetroffen de andere lag achter een aantal kerkbanken op het bordes in de kerk. Nadat beide slachtoffers waren overgedragen aan de ambulancedienst kon het sein inpakken worden gegeven. Voor de deelnemende ploegen was het een flinke inzet vanwege de complexiteit van het oude pand.

Foto: Persburo Sander van Gils
Foto: Persburo Sander van Gils

Bouwvakker gewond na val van steiger

Een 25-jarige bouwvakker viel vrijdag van de steiger en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Vrijdagochtend vond er op het bouwterrein van het voormalige Joice-gebouw, tussen het Pelgrimspad en de Vicaris van Alphenlaan, een bedrijfsongeval plaats. Rond 11.15 uur viel een bouwvakker van een steiger en door een hekwerk drie meter naar beneden. De ambulance, verschillende politie-eenheden en een hoogwerker uit 's-Hertogenbosch kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen aan het slachtoffer, een 25-jarige man uit Hoogerheide.

De auto ramde de motorrijder Foto: Persburo Sander van Gils

Het slachtoffer kreeg Eerste Hulp en is vervolgens door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. "Over de ernst en de aard van de verwondingen is op dit moment bij ons niets bekend. Een inspecteur is inmiddels onderweg naar de bouwplaats om in ogenschouw te nemen wat er precies gebeurd is. Daarna kijken we welke vervolgstappen er gezet moeten worden", licht persvoorlichter Paul van der Burg van de inspectie SZW toe.

De hoogwerker van de brandweer, die ingeroepen werd voor hijsassistentie, kon onverrichter zake terug naar de kazerne.

Motorrijder gewond bij bizar ongeluk op A2

Boxtel - Rond 0.45 uur vond vrijdagnacht op de snelweg A2 bij Boxtel een ernstig verkeersongeval plaats. Op de rijbaan richting 's-Hertogenbosch botste een auto achterop een rijdende motor. Hierdoor kwam de motorrijder met een smak op het asfalt terecht. Een traumahelikopter cirkelde korte tijd boven het ongeval maar heeft zijn landing niet meer ingezet. Ambulancemedewerkers hebben de man ter plaatse gestabiliseerd waarna hij per ambulance werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Van de bestuurder en eventuele inzittenden van de auto ontbrak ieder spoor. Korte tijd later werd in de nabijheid van de snelweg één persoon aangehouden. Vermoedelijk gaat het om de bestuurder of een inzittende van de auto. In en rond de auto werd onderzoek verricht. Sporen werden veiliggesteld en de airbags zijn meegenomen voor verder onderzoek. Ook werden speurhonden ingezet om eventuele inzittenden van de auto op te sporen. Nadat het onderzoek was afgerond heeft een bergingsbedrijf beide wrakken in zijn geheel opgepakt en afgevoerd. Geruime tijd waren twee van de drie rijstroken afgesloten voor het verkeer.

Brandweer op pad na stormschade

Boxtel - De brandweer is woensdagmiddag twee keer uitgerukt voor meldingen van stormschade, na de fikse buien in de middag. Eerst ging het korps naar de speeltuin op Hoogheem waar een boom omgewaaid was en terecht was gekomen op een van de speeltoestellen. Daarna ging de brandweer naar De Roond om een gevaarlijk over de weg hangende tak te verwijderen.

De brandweer heeft de boom bij Hoogheem grotendeels kort gezaagd, zodat de speeltoestellen weer vrij waren en het gevaar geweken was voor de spelende kinderen.
Medewerkers van de gemeente hebben de boom en alle takken later opgeruimd.

De tak aan De Roond in het buitengebied was door een enkeling te laat gezien waardoor er aan de onderkant tegenaan was gereden. De brandweer sloot na aankomst de weg geheel af. Met behulp van een trekzaag en een telescoopstok kon de tak vakkundig worden verwijderd. De grote tak werd in de berm achtergelaten waarna de rijbaan nog werd nageveegd. Na een klein uur kon de weg weer worden vrijgegeven.

Schrijf je nu in voor het Zomeravond Rugbytoernooi bij RC Ducks

Boxtel - Rugby Club Ducks organiseert een Zomeravond Rugbytoernooi voor volwassenen die geen of weinig ervaring met deze sport hebben. Collega's, vrienden, familieleden, klasgenoten en allerlei soorten groepen kunnen op drie avonden op een leuke manier kennis maken met touch-rugby.

Het toernooi vindt plaats op de dinsdagavonden 9 en 16 juni vanaf 19.00 uur en op vrijdagavond 26 juni vanaf 18.30 uur. Deze laatste avond, als er zal worden gespeeld om de derde en vierde en natuurlijk de eerste en tweede plaats, wordt afgesloten met de spreekwoordelijke derde helft met 'bier, braai en band'. Om de basics van het spel te leren, kunnen de deelnemers op dinsdag 26 mei en 2 juni vanaf 19.00 uur bij de club op Sportpark Den Wielakker in training. Ze worden hier persoonlijk getraind door een oude rot (en trainer) in het spel. Fysiotherapeuten staan klaar om persoonlijk fitness-advies te geven. En scheidsrechters leren hen wat wel en niet mag.

Touch-rugby
Tijdens het toernooi wordt 'touch-rugby' gespeeld, waarbij de spelers elkaar aantikken in plaats van tackelen, en mannen en vrouwen in gemengde teams kunnen spelen. De wedstrijden van twee keer 12,5 minuten worden gespeeld met teams van zeven tegen zeven, ook wel 'seven a side', op een half veld. Dit is vooral een snel spelletje voor mensen met spelinzicht en samenspel.

Schrijf je vóór 26 mei in via http://eepurl.com/blmrYz. Dit kan individueel, met een heel team (tot tien spelers met wissels) of een half team (tot vijf spelers). RC Ducks combineert de halve teams tot een volledig team of vult teams aan. Je mag hierin natuurlijk ook zelf de samenwerking zoeken. Schrijf je je individueel in, dan word je natuurlijk ook getraind en persoonlijk begeleid. Je wordt dan in het 'daredevils'-team geplaatst. Deelname aan het toernooi van 26 mei tot en met 26 juni is gratis.

Kijk voor meer informatie op www.rcducks.nl of stuur een e-mail naar info@rcducks.nl. Ook voor de reguliere trainingen, die tot aan de zomervakantie gratis te volgen zijn.

Avondwandeldriedaagse Liempde gaat weer van start

Op 20 mei gaat de jaarlijkse Avondwandeldriedaagse van Liempde van start. De tocht, die door buurtvereniging D'n Berg wordt georganiseerd, bestaat uit routes van 5 en 10 kilometer en start om 18.00 uur vanaf Café 't Wapen van Liempde.

Het is al weer de 34e keer dat de Avondwandeldriedaagse gehouden wordt en net zoals voorgaande jaren heeft de organisatie weer een aantal leuke routes uitgestippeld. Inschrijven voor de tocht kan bij basisschool de Oversteek op dinsdag 12 mei van 15.15 tot 16.00 uur en op woensdag 13 mei van 12.15 tot 13.00 uur. De kosten, 4 euro per persoon, moeten worden betaald bij inschrijving.

Ateliers bezoeken met Kunstlicht99

Boven v.l.n.r: Rick van Mil, Sander van Eijndhoven, Menno Messchaert, Willem-Jan Strüber, Sander van Esch, Han van Ewijk, Tom Spee Onder v.l.n.r: Jaques Haans, Luuk Hendriks, Stefan Felix, Jan-Willem Westen, Tom Strüber, Teun Looijmans, Joost Klaasen Niet op de foto: Joost Spikmans, Sander van der Aa Foto: Luuk Hendriks

Boxtel - Tijdens het pinksterweekend houdt kunstenaarsvereniging Kunstlicht99 haar jaarlijkse Atelierroute. Aangesloten kunstenaars stellen hun atelier open voor het publiek, zodat een blik geworpen kan worden op het artistieke werkproces van Boxtels meest bekende kunstenaars.

Tijdens het weekend zijn de ateliers op tien verschillende locaties tussen 10.00 en 17.00 uur geopend. Er zijn veel verschillende kunstvormen te zien, van schilderijen en beeldhouwwerk tot toegepaste kunst, vormgeving en zelfs architectuur. De deelnemende kunstenaars zijn Margje Snellaars en Raymond Arts (Lochtenberg 3 in Esch), Ien van Gemert (Nergena 26a), Jan de Hoogh, Nantsje Vonk, Bea de Leeuw (Bosscheweg 125), Hanneke Boleij, Mark ten Hacken (Ronduutje 11), Agnes Savelkouls (Europalaan 16), Marjolein Krijger (Burgakker 9), Sjoerd Hoffmans, Rasim Huseynov, Wava Roestamova, Jan de Hoogh (Fellenoord 35), Frans Schweigmann (Burgakker 19) en Katrien van Hettema (Lennisheuvel 46).

Vrijwilligerssteunpunt zoekt vrijwilligers

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern is voor het MUBO op zoek naar een vrijwilliger die op oproepbasis wil ondersteunen op het gebied van ICT, zoals antivirusprogramma's installeren en voor andere ict-vragen inspringen wanneer nodig. Waarschijnlijk wordt deze taak in de toekomst uitgebreid zodra er binnen het MUBO meer wordt gedigitaliseerd. Ook zoekt het steunpunt nog naar een taalmaatje voor een-op-een begeleiding.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt: 0411-655899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

MEP Heren 3 kampioen

Den Bosch - Afgelopen zondag is het derde herenteam van MEP na winst op Den Bosch kampioen geworden van de eerste klasse.

Op de foto:
Boven v.l.n.r: Rick van Mil, Sander van Eijndhoven, Menno Messchaert, Willem-Jan Strüber, Sander van Esch, Han van Ewijk, Tom Spee. Onder v.l.n.r: Jaques Haans, Luuk Hendriks, Stefan Felix, Jan-Willem Westen, Tom Strüber, Teun Looijmans, Joost Klaasen. Op de foto ontbreken Joost Spikmans en Sander van der Aa.

Praise-avond van Upside Down

Foto: Peter Boeren

Liempde - De band Upside Down houdt zaterdagavond 16 mei een Praise-avond in de Serenade in Liempde aan de Oude Dijk 117.

Om 20.00 uur gaat de zaal open, de toegang is gratis. De avond zal tot ongeveer 23.00 uur duren. Kijk voor meer informatie over Upside Down op www.usd-praise.nl.

Valse start DVG in de nacompetitie

Sander van de Ven in actie voor DVG. Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - De 4-2 nederlaag van DVG tegen Hapse Boys in de eerste wedstrijd van de nacompetitie is nog niet bepalend maar betekent wel dat de thuiswedstrijd overtuigend gewonnen zal moeten worden. De talrijke meegereisde supporters zagen een gespannen Liempdse ploeg.

Ook na de aftastende beginfase kwam het combinatiespel niet los. Het hobbelige veld en een bal die vele keren van de voeten sprong droegen daar ook niet aan bij en zorgden zelfs voor het eerste doelpunt. Laatste verdediger Martijn Caarls wilde de bal onder de voet meenemen maar de bal stropte en de Hapse aanvaller stond vrij voor Sander van Eeuwijk die geen kans maakte: 1-0. DVG kon daar maar weinig aanvallende acties tegenover zetten hoewel het wel meer in balbezit was.

Hapse Boys hielp DVG bijna zelf aan de gelijkmaker toen een van richting veranderde bal net naast het doel ging. Kort voor rust werd het 2-0 toen een te korte terugspeelbal werd onderschept. Balverlies op het middenveld leidde, nog voor rust, de 3-0 in. Met deze achterstand moest er iets gebeuren om te voorkomen dat de thuiswedstrijd een formaliteit zou worden. De voor Ruud Pijnenburg (liesblessure) ingevallen aanvaller Bas van Houtum was daar de aangewezen man voor. Kort na rust viel het eerste Liempdse doelpunt. Een goed ingebrachte corner van Wilco Voets werd door Bas ingekopt. De keeper werd volgens de thuisploeg onreglementair gehinderd maar de scheidsrechter keurde het doelpunt goed: 3-1.

Het publiek ging achter de ploeg staan en hoopte op nog een paar doelpunten. Die kwamen er ook, maar deze waren evenredig verdeeld. Een vrije trap van Haps kon door de aanvaller worden aangenomen en ging tussen een paar Liempdse verdedigers door die onvoldoende ingrepen. Hiermee was het verschil in de tachtigste minuut weer drie goals: 4-1. Drie minuten later werd een perfecte voorzet van Johan van Gestel door Bas van Houtum perfect ingekopt: 4-2. In de slotfase hadden beide ploegen nog riante kansen op meer doelpunten maar die bleven, mede dankzij attent keeperswerk van Sander van Eeuwijk, uit. Hierdoor moet DVG in de returnwedstrijd minimaal twee doelpunten goedmaken om er een verlenging uit te halen.

Wapen van Liempde strandt in halve finale NK Kader

Liempde - In de strijd om het Nederlands kampioenschap van kaderteams is 't Wapen van Liempde/RegioBank gestrand in de halve finale. In een poule van vier teams kwamen de Liempdenaren twee keer tot een gelijkspel en werd eenmaal nipt met 5-3 verloren, waardoor een derde plaats het eindresultaat was.

De teams waren zeer aan elkaar gewaagd en soms scheelde het maar een haar. Zo ook in de wedstrijd tegen BE Schilderwerken uit Groningen, toen Harm van de Laar slechts zes caramboles tekort kwam nadat Piet Leermakers en Leo van Hastenberg hun partij al hadden gewonnen. Ook de wedstrijd tegen HWA uit Alblasserdam werd een gelijkspel. Harm van de Laar en Leo van Hastenberg wonnen hun partij, terwijl Ton Rovers en Piet Leermakers het in deze ontmoeting niet konden bolwerken.

De derde wedstrijd, tegen de uiteindelijke winnaar, de Poedel uit Nijkerk, werd met het kleinst mogelijke verschil verloren. Piet Leermakers en Ton Rovers wisten niet tot winst te komen, Harm van de Laar klaarde het karwei in slechts tien beurten en Leo van Hastenberg moest in de gelijkmakende beurt van de tegenstander remise toestaan.

Het waren twee mooie biljartdagen waarop vaak tot op het scherpst van de snede geknokt werd voor de punten, maar waarop ook genoten kon worden van prachtig kaderspel.

Ter afsluiting van het seizoen vinden deze week nog de halve en hele finale van het bekertoernooi plaats, waarvoor 't Wapen van Liempde/RegioBank zich ook geplaatst heeft.

Nipte overwinning voor Dames Ducks

Boxtel - Op zondag 10 mei stond voor de dames van Ducks de wedstrijd tegen Starlights uit Schijndel op het programma. De afgelopen weken heeft Ducks een aantal wedstrijden gespeeld en deze allemaal met groot puntenverschil gewonnen, maar de ploeg wist van te voren al dat het op deze zonnige dag geen makkelijke opgave zou zijn om te winnen.

Inge van Geel startte deze wedstrijd op de pitcherplaats. Twee lopers van Starlights wisten op de honken te komen door vier wijd. Via een mooie honkslag van slagvrouw Goossens kwam het eerste punt van Starlights over de thuisplaat. De nullen in deze inning vielen onder andere door twee mooie vangballen van midveldster Evelien Gerrits.

Rianne Boer mocht aan slag het spits afbijten en sloeg een mooie honkslag in het midveld. De dames die daarop volgden konden moeilijk grip krijgen op de pitcher van Starlights en er vielen al snel drie nullen. Geen punten voor Ducks in de eerste inning. In de tweede inning was pitcher Inge van Geel warm gegooid en gooide zij de ene drie slag na de andere, waardoor Ducks snel weer aan slag kwam. Ook de pitcher van Starlight wist in de tweede inning drie dames van Ducks met drie slag de dug-out in te sturen. In de derde inning werd door pitcher Inge van Geel twee keer drie slag gegooid. Er viel ook een mooie nul door een strakke aangooi van midveldster Evelien Gerrits op thuis. Helaas konden de dames van Ducks niet voorkomen dat de Starlights drie mooie honkslagen sloegen, wat de ploeg uit Schijndel weer een punt opleverde. In de slagbeurt van Ducks wist Rianne Boer op de honken te komen en zij scoorde een punt op een honkslag van Noortje Tak. Score aan het einde van de derde inning: 1-2.

Na de derde inning werd pitcher Inge van Geel, die drie goede inningen had gegooid, gewisseld voor Klaartje van der Burgt. Starlights wist in de vijfde en zesde inning nog twee punten te scoren waardoor Ducks in de zesde inning achterstond met 1-4. Eindelijk kregen de Boxtelaren grip op de Starlights-pitcher. Door goed slagwerk van Klaartje van der Burgt, Rianne Boer en Laura van Zetten kwam de stand op 4-4. Doordat de Schijndelse ploeg in de eerste helft van de laatste inning niet wist te scoren, kon Ducks in de tweede helft de wedstrijd in haar voordeel beslissen. Inge van Geel en Lonneke van Loene kwamen op de honken. Elke Mutsaards sloeg vervolgens op de eerste bal die de pitcher van Starlights gooide en raakte deze prima, waardoor Inge van Geel het laatste en winnende punt wist te scoren.

De dames van Ducks zijn tot nog toe ongeslagen. Volgende week staat Cardinals uit Oss op het programma.

Ivoor-biljarter Jacques van Loon naar Nederlands Kampioenschap

Boxtel - Jacques van Loon van de Boxtelse biljartvereniging 't Ivoor is erin geslaagd het eindtoernooi om het Nederlandse Nationale Driebanden Kampioenschap tweede klas 2014-2015 te bereiken. Dat wordt op 17 juni verspeeld in Leusden.

Daarmee heeft 't Ivoor een vertegenwoordiger in deze moeilijke wedstrijdvorm van het driebanden op nationaal niveau. Jacques eindigde eerder als eerste bij de gewestelijke finale in Heeswijk-Dinther. Daardoor mocht hij als afgevaardigde van het District 's-Hertogenbosch naar Barneveld afreizen om mee te spelen tegen het district Midden-Nederland, om plaatsing voor het NK Driebanden klein te bewerkstelligen. In de biljarthal van BIOS wist Jacques zich wederom te plaatsen. Nu gaat hij als vertegenwoordiger van het Gewest 's-Hertogenbosch en Midden-Nederland naar het NK in Leusden.

In de Dagcompetitie Recreanten Libre was het eerste team van 't Ivoor, na het behalen van het klassekampioenschap, uitgenodigd voor de finale van het District 's-Hertogenbosch. In deze finale, die afgelopen week werd gespeeld in 's-Hertogenbosch en twee dagen heeft geduurd, is door de biljarters van 't Ivoor weer op hoog niveau gepresteerd. 't Ivoor stond na de eerste dag aan de leiding dankzij goed spel van onder anderen Theo Verhagen, die zelfs een partij in zeven beurten uitmaakte met een moyenne van 18,75. Ook Jacques van Loon liet zich hierbij van zijn goede kant zien en scoorde twee mooie overwinningen. Invaller Leo Huijbers maakte eveneens een goede indruk op beide dagen en wist 36 matchpunten voor het team te verzamelen. Peter Franken scoorde echter de meeste matchpunten. In de laatste partij, die erg spannend was, was zijn mooie maar zwaarbevochten overwinning voldoende om als eerste te eindigen in het District 's-Hertogenbosch. Door dit resultaat speelt het recreantenteam op donderdag 21 mei in Ede de Gewestelijke Finale Libre seizoen 2014-2015 Teamcompetitie.

Het driebanden groot team, dat kampioen werd in zijn klasse, speelt op zaterdag 30 en zondag 31 mei de Gewestelijk Finale in het thuishonk aan de Voetboog 14a. Leo van der Westelaken, Bernhard Legierse en Louis van der Meijden moeten het op de grote matchtafel opnemen tegen teams uit Leusden, Hilversum en Veenendaal. De strijd gaat om een plaats bij de Nationale Finale, die gespeeld wordt op 28 juni in Nieuwegein. Aanvang is op beide dagen om 11.00 uur. De toegang is gratis.

Winst Ducks Heren na staking wedstrijd

Boxtel - Afgelopen zondag speelden de heren van Ducks een cruciale wedstrijd op Sportpark Den Wielakker tegen Tilburg. Voor Ducks, dat eerder drie keer verloor, betekende deze wedstrijd het keerpunt: de Boxtelaren wonnen overtuigend.

Startend werper Max Denteneer begon uitermate sterk en zorgde ervoor dat de eerste acht slagmensen van Tilburg met gebogen hoofd terug konden keren naar hun dug-out. Daartegenover stelden de Boxtelaars een flink offensief, mede door prachtige honkslagen van onder andere Kees van Dooremalen en Bram van der Horst. Na drie innings bedroeg de stand een overtuigende 14-0.

In de vierde inning begon de offensieve motor van Tilburg te pruttelen en werden er twee punten binnen geslagen en de daaropvolgende inning wederom twee. Ducks sloeg genadeloos toe en door een flinke drie honkslag van Yannick Brechenmacher werd de wedstrijd op slot gegooid. Na vijf innings werd de wedstrijd gestaakt na overleg van de coaches van beide partijen. Hiermee boekte Ducks de eerste en tevens een belangrijke zege van het seizoen.

Volgend weekend zal Ducks aantreden tegen Twins, in de hoop de goede lijn vast te houden. Beste slagman van de wedstrijd was Kees van Dooremalen met vier uit zes, 0,666.

Bridge
Bridgeclub Boxtel, 07-05:
A-lijn:
1 Ans & Ben Kuilman                62,08%
2 P. vd Ven & P. Verstijnen                56,25%
3 J. Peerlings & R. v Stuivenberg        55,00%
B-lijn:
1 G. Dams & Y. Visser                54,86%
2 B. v Asveldt & J. Jilesen                53,47%
2 T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars        53,47%

Zaalvoetbal
C.J.vd Sande – Autorijschool Gestel        0-3
v. Stekelenburg – Dongen/vd Wiel 9-1
Bakkal – Hart.v. Boxtel                         5-3
Adm Jilesen – Laansma Tuinen         7-6
Cafe 't Geveltje – Goossens Advies 3-7

Programma 16-05 Sluitingsavond
15.45 Kwalitaria strik – Fysio de Dommel
16.30 Vouwwagenspecialist – Pika Bikes/'t Geveltje
17.15 't Tweespan – Heva Autobedrijf

Om 18.00 uur spelen 2 G-Teams van O.D.C. een voorwedstrijd
Om 19.00 uur word er gespeeld om het kampioenschap van Boxtel tussen het team van Bakkal en Faes Entertainment.
Om 21.00 uur vind de prijsuitreiking plaats in sportcomplex de Braken waarna het seizoen 2014-2015 wordt afgesloten.

Voetbal:
RKSV Boxtel 1 - Baardwijk 1        0-3
Helvoirt 1 - ODC 1        6-4

Programma:
17-05: Boxtel 1 - RKJVV/V. Dalsen 1        14:30
Sc 't Zand - ODC        14:30

Uitslagen DVG:
09-05:
Asv'33 E1 - DVG E1 0-1
Boekel Sp. E6g - DVG E4 0-5
Erp F3 - DVG F3 9-0
DVG F6 - Irene F3 5-1
DVG B1 - Neerkandia B1 6-4
10-05:
Hapse Boys - DVG 1 4-2

Programma DVG
13-05        DVG D1        UDI '19 D1        19:00
        Oss'20 ME1        DVG ME1        19:00
15-05-2015        Beek Vooruit        DVG C1        00:00 uur

Honk- en Softbal:
Uitslagen 09-05:
junioren Nuenen Ducks 15-5
pupillen sb Tilburg Ducks 8-15
aspiranten sb Ducks ROEF! 5-23
10-05:
dames Ducks Starlights 5-4
heren 2 Ducks Gryphons 7-6
heren 1 Ducks Tilburg 27-4

Programma
beeball rookies Ducks Jeka 11:00
pupillen hb All In Ducks 11:00
aspiranten sb Nuenen Ducks 16:00
17-05:
heren 2 Ducks Royals 11:00
heren 1 Ducks Twins 15:00
dames Ducks Cardinals 15:00

DVG E4 ongeslagen kampioen

De kampioenen konden na afloop van de wederom gewonnen wedstrijd hun ongeslagen kampioenschap vieren. Foto: DVG

Liempde - Het team van DVG E4 begon de competitie met een klinkende 14-1 overwinning op Nijnsel. Toen viel al voor de eerste keer het woord kampioenen. Dit werd afgelopen zaterdag een feit met een klinkende overwinning van 5-0 op Boekel Sport. Na een seizoen met uitsluitend overwinningen en één gelijkspel mogen de jonge Liempdenaren zich ongeslagen kampioen noemen.

Het was een fantastisch seizoen voor de mannen van E4. Op een gelijkspel tegen medekoploper Erp na wonnen zij alle wedstrijden. Afgelopen zaterdag trokken Jurre Wouters, Jorre D'joos, Sil de Vries, Lorenzo van Grondelle, Tim van der Meijden, Bouke Verbreek, Tim van de Laar, Thijs van de Laar, Luuk van Weert en Teun Aarts naar Boekel om het seizoen af te sluiten. Al direct werd duidelijk dat DVG E4 de sterkere partij was, maar het verlossende doelpunt wilde maar niet vallen. Uiteindelijk werd de ban gebroken door een sterk opgekomen Jorre, die een perfect voorzet gaf op Thijs, die hem netjes binnen kon koppen. Uiteindelijk wisten de mannen deze wedstrijd met 5-0 te winnen en kon het kampioenschap gevierd worden.

Taverbo/SABO beleeft succesvolle eerste editie Duo Dart Toernooi

Foto: Marjolein van de Laar

Boxtel - De zaal van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO was afgelopen zaterdag het decor van de eerste editie van het Duo Dart Toernooi. Onder de bezielende leiding van organisator Corné Kuijpers gingen 26 koppels de strijd met elkaar aan op de door Faes Entertainment verzorgde dartbanen, waarvoor de tafeltennistafels tijdelijk even moesten wijken. Tafeltennisser en dartgrootheid Michael van Gerwen was bereid gevonden om het toernooi van zijn club te sponsoren zodat er voor de winnaars een leuke geldprijs klaarlag.

Een bijzondere prestatie werd geleverd door Axel Kuijs en Lars de Laat. Als jongste deelnemers aan het toernooi bereikten zij de halve finale van de verliezersronde. De Laat wist zelfs eenmaal de maximale score van 180 te gooien. De hoogste uitgooi van de dag was van Jim van Osch met een finish van 150.

De winst in de A-groep ging uiteindelijk naar het ervaren duo Marcel Peijnenburg en Jan van Gerwen. Nadat zij op traditionele wijze met een lichtshow en muziek waren aangekondigd door de mastercaller van dienst wonnen zij de finale overtuigend van het Taverbo-koppel Kevin van de Veerdonk en Brandon van Brussel. De heren Peijnenburg en van Gerwen ontvingen het geldbedrag en besloten het te delen met te nummers 2.

Taverbo/SABO kijkt terug op een bijzonder geslaagd evenement dat volgend jaar zonder twijfel wederom op de agenda zal verschijnen. Foto's van het toernooi zijn terug te vinden op www.taverbo.nl.

G-voetballers ODC rollen legendarische PSV-helden op

Boxtel - Het G-team van ODC viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. In het kader van dit jubileum staan tal van activiteiten en sportieve wedstrijden gepland. Afgelopen zaterdag speelden de heren en dames van het G-team tegen de oude voetbalvedettes van PSV, legendary PSV.

Na het wensen van een sportieve wedstrijd en het maken van de nodige elftalfoto's begonnen de voetballers aan een sportieve pot op Sportpark De Herdgang in Eindhoven. Tientallen supporters waren vanuit Boxtel meegereisd om de lokale helden aan te moedigen tegen de Eindhovense voetballegendes, met onder andere Bjorn van der Doelen, Gerald Vanenburg, Ernie Brands en Chris van der Weerden in de gelederen.

De wedstrijd ontspon zich tot een doelpuntrijk festijn waarbij de Boxtelse voetballers uiteindelijk aan het langste eind trokken. Na een spannende eerste helft gingen de voetballers met een 3-3 ruststand de catacomben in. De voetballers van ODC kwamen duidelijk frisser uit de kleedkamers en wisten uiteindelijk, na een 6-6 tussenstand, toch in de laatste minuten de winst naar zich toe te trekken, 6-8 voor ODC G-team.

Na de overtuigende en klinkende winst van de Boxtelse voetballers werden zij door een erehaag van PSV-spelers naar de catacomben begeleid. Kijk voor meer foto's op www.mooiboxtel.nl.

Fanatieke strijd bij zeskamp LSV

Lennisheuvel - Op de voetbalvelden van LSV organiseerde de club afgelopen zaterdagmiddag een zeskamp. Aan deze eerste editie namen vijftien teams deel, waarmee de organisatie terugkijkt op een geslaagd evenement.

Vanaf 13.00 uur gingen de verschillende teams de sportieve strijd met elkaar aan. Ondanks het bewolkte weer waren de deelnemers fel en fanatiek in de onderlinge strijd. De stormbaan, bungeerun, buikschuifbaan en reuzebaan vroegen de nodige inspanning van de sportievelingen, maar ook het goalschieten, spijkerbroek hangen en de skippyrace zorgden voor de nodige hilariteit en rivaliteit.

Kijk voor de foto's op www.mooiboxtel.nl.

Nominaties sportteams en trainers van het jaar

v.l.n.r Wilma Quinten, Henk v.d. Wildenberg, Henk Robben, Jan van Vugt, Henk van Kan. Foto: André van der Pasch

Boxtel/Liempde - De Boxtelse sportraad heeft drie sportteams en drie trainers genomineerd voor de sportverkiezingen van 2015. De inwoners van de gemeente kunnen nu stemmen wie er in hun ogen tijdens het Sportgala op zaterdag 27 juni met deze titels vandoor moeten gaan.
Bij de teams is de eerste ploeg van de Liempdse beugelvereniging De Klöskes genomineerd. Dit team is de afgelopen drie jaar kampioen geworden in de BoB 1e klasse (Best of Brabant). Bij beugelen moeten punten gescoord worden door een bol van zo'n vier kilo met een houten pallet (schop) door een ijzeren ring op de baan te spelen. Wie het eerst dertig punten heeft, wint. In de competitie, met 21 speeldagen, bestaat een team uit vijf spelers. In Noord-Brabant zijn zes beugelclubs.
Het eerste damesteam van de Boxtelse handbalvereniging HCB'92 miste het afgelopen zaalseizoen het kampioenschap op een haar na. De leeftijd van de speelsters loopt zeer uiteen, van 23 tot 53 jaar. Jaren heeft het HCB'92 ontbroken aan jeugd, maar nu is er een nieuwe lichting die over enkele jaren het stokje overneemt. Tot die tijd is het wenselijk dat het eerste damesteam intact blijft en een uitverkiezing tot sportteam van het jaar helpt daarbij, zo hoopt de club.
Liempde levert nóg een genomineerde bij de sportteams: het 1e team recurve indoor van Handboogschutterij L'Union. Dit is met overmacht kampioen geworden in de eerste klasse D van de regio 111 Competitie. De ploeg bestaat uit Frans Vingerhoets, Tiny van der Bruggen en Wilma en Johan Holsken. De recurveboog is eigenlijk de gewone boog. L'Union schiet ook met de compoundboog, die met katrollen wordt gebogen. Een uitverkiezing als Boxtels sportteam van 2015 levert volgens de club promotie op die deze mooie sport verdient.
Bij de drie genomineerden voor sporttrainer/-coach van 2015 zit een man die regelmatig de kolommen van deze krant haalt: Ad Dekker van de Boxtelse Taekwon-do School Dekker. Deze bestaat sinds januari 25 jaar en al die tijd traint en coacht Ad met veel succes de leden. Ook was hij acht jaar bondscoach. Uit zijn 'stal' zijn al vele wereld-, Europese en Nederlandse kampioenen voortgekomen. Zelf zit Ad al 35 jaar in de Martial Arts, personal training en mentale coaching.
Het bestuur van de Boxtelse atletiekvereniging Marvel is erg blij met de inzet van Greet van der Donk. Zij is al jaren een vaste trainer bij de club. Zo verzorgt Greet de training op de dinsdag- en donderdagochtend en de Start to run-trainingen. Daarnaast begeleidt zij recreant-wedstrijdlopers. Greet heeft al vele atleten geholpen op weg naar het lopen van hun eerste halve marathon. Ze wordt omschreven als een trainer die een 'kei is in het motiveren en stimuleren en het beste in mensen naar boven haalt'.
De Boxtelse turnvereniging Tabitta vraagt zich af waar zij zou zijn zonder Ingrid de Cort. Sinds 2009 heeft zij als trainster de A-selectie onder haar hoede. De turnsters van Tabitta zijn niet alleen een vertrouwd gezicht in de eerste divisie, zij pakken met enige regelmaat prijzen tijdens Nederlandse kampioenschappen. Naast de twintig wekelijkse trainingsuren voert Ingrid nog diverse taken uit zoals talentenscouting, bijscholing geven, landelijke trainingen bijwonen, het wedstrijdsecretariaat en turnpakjes wassen.
Op een sportteam en trainer kan worden gestemd via de Facebookpagina 'Boxtelse Sportraad', of stuur een e-mail naar e.j.d.peeters@home.nl.

Het team van HCB'92 dat genomineerd is voor 'sportteam van het jaar'.
Foto: Ad Dekker
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

Dorpsberaad Liempde houdt thema-avond cultuur

Liempde - Liempde kent een groot cultureel aanbod: van muziek tot kunst en van toneel tot cultuurhistorie. Het Dorpsberaad Liempde wil dit alles behouden voor de inwoners van Liempde en samen met hen in kaart brengen wat de gezamenlijke zorgen en behoeftes zijn.

De vraag 'Hoe ziet cultuur in Liempde er over vijf jaar uit?' staat hierbij centraal. Om een antwoord hierop te verkrijgen wil het Dorpsberaad met alle Liempdse verenigingen, stichtingen, clubs en organisaties op het gebied van cultuur in contact komen. Zo kan het Dorpsberaad in het kader van de toenemende bezuinigingen en afstand tot het dagelijks bestuur hierbij een coördinerende en ondersteunende rol vervullen.

Daarom organiseert het Dorpsberaad Liempde op maandag 18 mei om 20.00 uur een openbare thema-avond cultuur in het voormalige Raadhuis te Liempde. Alle inwoners van Liempde zijn daarvoor van harte uitgenodigd.

Open toernooi bij LTV Munsel

Boxtel - Tennisvereniging LTV Munsel houdt vanaf zaterdag 13 juni een open toernooi. Dit jaar is de leeftijd voor het eerst verlaagd van 35+ naar 25+. Zondag 21 juni worden de finales gespeeld. Het toernooi staat open voor tennissers die vallen binnen de categorie 5 tot en met 8.

Deelnemers kunnen zich maximaal voor twee onderdelen inschrijven. De wedstrijden worden gespeeld volgens een afvalschema, met een verliezersronde. Inschrijven via www.toernooi.nl kan tot en met 28 mei.

20 / 20

Donderdag 14 mei

Vlooienmarkt
09.00 uur, Parkeerterrein Eetcafé De Oude Ketting, Bosscheweg 74, Boxtel

Kofferbakverkoop/Rommelmarkt
10.00 uur, Parkeerterrein Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Inzegening Mariakapel
15.30 uur, Begraafplaats voormalige Heilig Hartkerk, Baroniestraat, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 15 mei

Mix Market
10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Zaterdag 16 mei

Mix Market
10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Feest Bevolking Boxtel
11.00 uur, Spiegeltent, Kasteel Stapelen, Boxtel

Geitenwei geopend
13.00 uur, Geitenwei Selissenwal, Boxtel

Opening Hobbyruimte/Atelier
14.00 uur, Woonvoorziening Cello, Den Dries 1, Liempde

8e editie Boer zoekt band
20.00 uur, Café d'n Boer, Corpus 2, Boxtel

Prijsuitreiking Zaalvoetbal Boxtel seizoen 2014-2015
20.00 uur, Sporthal De Braken, De Braken 1, Boxtel

Praise avond
20.00 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

17 mei – 29 september

Expositie Kunst op Stapel
Park, Kasteel Stapelen, Boxtel

Zondag 17 mei

Excursie ontstaan Landgoed Velder en Heerebeek
10.00 uur, Vertrek vanaf parkeerterrein bij Herberg de Schutskuil, Oude Grintweg 100, Oirschot

Muziekstraatje met Red River Band
12.00 uur, Stationsstraat tussen Zwaansche Brug en Rabobank

8e editie Boer zoekt band
12.00 uur, Café d'n Boer, Corpus 2, Boxtel

Geitenwei geopend
12.00 uur, Geitenwei Selissenwal, Boxtel

Open Hoevedag
12.00 uur, Van Coothhoeve, Het Klaverblad 13, Boxtel

Ierse volksmuziek
13.30 uur, B&B 'In Den Boogert', Oude Boomgaard 3 Boxtel

Rondleidingen Kasteel Stapelen en Park
13.45 uur, Park, Kasteel Stapelen, Boxtel

Scheren Schaapskudde
14.00 uur, Station van Liempde, Kasteren, Liempde

Maandag 18 mei

Kaarten Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Alzheimer café
19.30 uur, Restaurant De Nachtegaal, Boxtelseweg 15,Schijndel

Dinsdag 19 mei

Dommelland Live: Kasteel Stapelen
19.30 uur, Spiegeltent, Kasteel Stapelen, Boxtel

Lezing door Ronald van Genabeek
20.00 uur, Café/Zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

20 - 22 mei 2015

WandelAvondDriedaagse
18.00 uur, Start: Café 't Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Woensdag 20 mei

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrije training DVG
14.00 uur, Sportcomplex De Roode Bleek, Sportlaan 2, Liempde

Eetpunt
17.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Vesperdienst
19.30 uur, Kapel, Kasteel Stapelen, Boxtel

Klassieke muziek, piano en zang
19.30 uur, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Donderdag 21 mei

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Frans Kapteijns spreekt over de Kampina
20.00 uur, Spiegeltent, Kasteel Stapelen, Boxtel

Vrijdag 22 mei

Mix Market
10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

KBO Kaarten
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Zaterdag 23 mei

Mix Market
10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Rondleiding Kunst op Stapel
14.00 uur, Binnenplaats kasteel Stapelen, Boxtel

Dansavond
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

24 - 25 mei

Atelierroute Kunstlicht99
Route langs diverse ateliers van kunstenaars, Boxtel

Zondag 24 mei

Limuscene Live
13.00 uur, Concordiapark, Liempde

Benefietavond voor Palabana kinderdorp in Zambia
18.30 uur, Spiegeltent, Kasteel Stapelen, Boxtel

Maandag 25 mei

Brabantse Oldtimerdag
10.00 uur, Centrum, Liempde

Boxtelse dichters dragen voor
14.30 uur, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Woensdag 27 mei

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

RotsKids: Knutselen
14.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Gratis workshops bij Teejatergroep Orion
19.45 uur, Gemeenschapshuis Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Donderdag 28 mei

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pubquiz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 29 mei

Mix Market
10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Zaterdag 30 mei

Mix Market
10.00 uur, Rechterstraat 26, Boxtel

Repair Café
12.00 uur, Het Goed, Industrieweg 6, Boxtel

50 jaar Stichting Kerkconcerten Boxtel
12.45 uur, Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20

2e Open Boxtel Quiz -Pubquiz
13.00 uur, De Kerk, Becoloth, Hart van Boxtel, En Garde en Le Temps Perdu

Rondleiding Kunst op Stapel
14.00 uur, Binnenplaats kasteel Stapelen, Boxtel

Muziekavond
19.00 uur, Horeca Dennenoord, Dennendreef 5, Boxtel

50 jaar de Walnoot
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zondag 31 mei

50 jaar de Walnoot Koffieconcert door Boxtels Harmonie
11.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Stapel op de streekfair
11.00 uur, Park, Kasteel Stapelen, Boxtel

Voertuigenzegening
11.30 uur, Markt, Boxtel

Rondleidingen Kasteel Stapelen en Park
13.45 uur, Park, Kasteel Stapelen, Boxtel

Landelijke Kinderboerderijdag
14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Heilig Bloedprocessie
15.00 uur, Vertrek vanaf Burgakker

Dansen met Tiga
15.00 uur, Park, Kasteel Stapelen, Boxtel

Samenkomst na de Bloedprocessie
16.00 uur, Spiegeltent, Kasteel Stapelen, Boxtel

Boxtel
Haarstudio Ciseaux
Bakkerij Schellens
Kapsalon Schoenmakers
Texaco Ladonk
Albert Heijn
Jacobushof
B-Town
Ursula
Expert
Rabobank Liempde
Sigarenmagazijn Voets
Camping Dennenoord
Gemeente Boxtel
The Read Shop

Esch
Cafetaria 't Trefpunt
Spar

Haaren
De Michel
Albert Heijn

Oisterwijk
Tiliander
Albert Heijn
Landgoed de Rosep

Gemonde
Cafetaria 't Lambertje
Tankstation Schellekens