DeMooiBoxtelKrant

26 april 2017

DeMooiBoxtelKrant 26 april 2017


Yvon Jaspers onthult klok in Sint-Petrusbasiliek ter nagedachtenis vader Jan

Boxtel - Boer Zoekt Vrouw presentatrice Yvon Jaspers bracht donderdagochtend een bezoek aan de Sint-Petrusbasiliek. Daar onthulde zij een klokje ter nagedachtenis van haar in 2016 overleden vader Jan Jaspers. Yvon was de afgelopen week in Boxtel om een begeleidende film op te nemen voor de heropening van het carillon van de kerk op 10 juni.

Zij kreeg het klokje aangereikt door leerlingen van het Baanderherencollege (BHC). Zij hebben geholpen met de reparatie van het klokje en de klepel. Bij de restauratie is de klok voorzien van de naam 'Jan Jaspers'. Hij was docent Engels op het BHC en woonde vrij letterlijk 'in de achtertuin' van de basiliek, die toen nog Sint-Petruskerk heette. Jan Jaspers was enthousiast torengids en maakte naast zijn eigen familie vele andere mensen enthousiast over de kerk.

Ook dochter Yvon, die vanzelfsprekend ook opgroeide in de schaduw van 'de Sint-Petrus', raakte besmet met het 'kerkvirus' van haar vader. Zelf liep ze 'tientallen keren' mee in de Heilig Bloedprocessie.

In het carillon van de Sint-Petrusbasiliek hangen meer klokken die een naamgever hebben. "Het is verdrietig dat mijn vader er niet meer is, maar mijn vader laat met dit kleinste klokje meer na dan enkel iets voor de familie", vertelt een trotse Yvon, "en het leuke is, het kleinste klokje speelt altijd. Mijn vader klinkt nu iedere 15 minuten boven Boxtel!"

Bij het afdalen van het trapje vanuit de toren blijkt dat de erfenis van Jan Jaspers nog altijd voortleeft. "Achteruit van het trappetje af!", roept Yvon, "dat zou papa ook zeggen. Andersom is het 'veus te gevaarlijk'."

De plaatsing van het klokje past binnen een complete renovatie van het carillon van de kerk. Op 10 juni zal het vernieuwde carillon, inclusief het 'Jan Jaspersklokje' klinken tijdens de spectaculaire heropening. Daar zal ook het resultaat van het opgenomen filmpje vertoond worden.

Programma Hoogfrequent Spoor komt in stroomversnelling

Boxtel - De plannen en maatregelen in het kader van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) naderen voltooiing. De plannen liggen binnenkort ter inzage op het gemeentehuis. Ook verspreidt de gemeente rond 11 mei een informatiekrant onder alle inwoners over de voortgang van de procedure.

Het maatregelenpakket PHS Boxtel bestaat uit vijf samenhangende deelprojecten. Het gaat hierbij om het opheffen van de dubbele spoorwegovergang in de Tongersestraat, de aanleg van de Verbindingsweg Ladonk - Kapelweg (VLK) en de daarbij behorende aanpassingen aan de overwegen, aanpassingen op Tongeren ter bevordering van de veiligheid van het fietsverkeer en een snelheidsbeperking voor gemotoriseerd verkeer, verhoging van de capacitiet van de Keulsebaan, aanleg van een fietstunnel onder het spoor van de Tongersestraat. Nu wordt gestart met de procedures voor de VLK en de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat.

Vanaf 11 mei tot en met 22 juni liggen het ontwerpbestemmingsplan en onderliggende ontwerpverkeersbesluiten ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Deze ingediende zienswijzen worden vervolgens beoordeeld en afgewogen en leiden mogelijk tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan VLK en vier ontwerpbesluiten. Vaststelling van het bestemmingsplan VLK en de daarmee gemoeide andere besluiten vindt plaats in september of oktober.

De uitvoering van het Maatregelenpakket PHS Boxtel heeft invloed op de wegenstructuur in Boxtel. Iedereen in Boxtel gaat hier iets van merken. Om inwoners en andere belangstellenden hierover te informeren organiseert de gemeente Boxtel in samenwerking met haar partners op 18 en 19 mei een informatiewinkel in de Croonpassage. Op deze dagen staat het Maatregelenpakket PHS Boxtel centraal. Op 22 en 23 mei is de informatiewinkel geopend voor iedereen die specifiek vragen heeft over het eerste ontwerpbestemmingsplan VLK, de eerste besluiten die in vanaf 11 mei in procedure worden gebracht en over de zienswijze procedure.

Kinderen leven zich uit tijdens Koningsspelen

Yvon Jaspers luidt het klokje, ter nagedachtenis van haar vader Jan. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Zo'n 875 kinderen en 65 vrijwilligers waren vrijdag hard aan het sporten op het terrein van RKSV Boxtel. Sportwethouder Herman van Wanrooij opende de sportdag, die verzorgd werd door Buurtsport Boxtel. De Koningsspelen vinden, sinds de kroning van Willem Alexander in 2013, jaarlijks plaats op de vrijdag voor Koningsdag.

De nieuwe gildekoning Ad van Boxtel, samen met zijn kleindochter. Foto: Ruud van Casteren
Het zilvervest. Foto: Ruud van Casteren
Foto: Masha Arts-Raaijmakers
Foto: Masha Arts-Raaijmakers

De Spelelier, Beemden, Angelaschool, Vorsenpoel, Theresiaschool, Amaliaschool en de Maremak namen deel aan de Koningsspelen. Onder andere de Petrusschool organiseerde zelf een variant op de koningsspelen.

Ad van Boxtel nieuwe gildekoning Sint-Barbara & Sint-Joris

Boxtel - Met het 66e, rake schot heeft Ad van Boxtel zich tot nieuwe gildekoning van het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris gekroond.

Op het schietterrein van het gilde, aan het Essche Heike, schoot Van Boxtel de houten koningsvogel in de ruim twaalf meter hoge mast met het 66e rake schot naar beneden.

Bij het koningsschieten, een oud tweejaarlijks gildegebruik, wordt op een houten vogel geschoten. Degene die met een welgemikt schot het laatste stukje van de vogel naar beneden weet te schieten, mag zich een jaar lang, tot de volgende editie van het koningsschieten, gildekoning noemen.

Van Boxtel volgt Guus Eltink op als koning van het Boxtelse gilde. In 2015 waren er 153 treffers nodig om de vogel van de mast te schieten.

Wat een feestelijke dag had moeten worden eindigde toch nog in mineur, omdat een van de leden van het gilde het historische zilvervest verloor bij het naar huis fietsen. Het vest, met daarop diverse zilveren schilden, moet onder de snelbinders op zijn pakkendrager uit geschoten zijn.

Het Gilde is op zoek naar het vest. Mocht je het gezien hebben dan is het gilde te bereiken via www.sintbarbarasintjorisboxtel.info, door te e-mailen naar: gildeboxtel@ziggo.nl of door een van de gildeleden aan te spreken. Het zilvervest mag ook worden afgegeven op het Gemeentehuis, Markt 1 in Boxtel.

Collectes mei en juni

8 tot en met 13 mei Stichting Longfonds
15 tot en met 20 mei Prins Bernhard Cultuurfonds
29 mei tot en met 3 juni Epilepsiefonds
12 tot en met 17 juni Maag Lever Darm Stichting
19 tot en met 24 juni Ver. Het Nederlandse Rode Kruis

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel en vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900 88 44.

Familieberichten nu ook op persoonsberichten.nl

Boxtel - Het plaatsen van geboorte-, felicitatie- en rouwberichten kan voortaan in DeMooiBoxtelKrant én op internet via www.persoonsberichten.nl. Je kunt zelf online dergelijke berichten plaatsen. Wil je ze ook in onze krant plaatsen? Dan nemen we contact met je op en helpen we je verder.

Persoonsberichten.nl is een landelijke website die door DeMooiKrant Nederland speciaal is ontwikkeld voor alle MooiKranten. Hierop kun je een belangrijke gebeurtenis in je leven delen met anderen, die op die speciale momenten als geboorte, jubileum, diploma, rijbewijs, huwelijk, maar ook een overlijden of nagedachtenis, gepast kunnen reageren.
Het traditioneel plaatsen van een bericht in één van de verschillende dagbladen kost al gauw enkele honderden euro's. Dat is erg kostbaar, zeker als je bedenkt dat het bericht alleen de abonnees van het gekozen dagblad bereikt, een aantal dat jaarlijks steeds verder afneemt. De leesdichtheid van onze krant is zeer groot, iedereen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde krijgt de krant huis-aan-huis en je persoonsbericht krijgt een speciale plek in de krant. Als je laat weten dat je het persoonsbericht in onze krant wilt plaatsen, neemt de redactie daarvoor contact op. Ter introductie is het plaatsen van het bericht online voorlopig gratis.
Iedereen kan die berichten direct raadplegen, zonder inlogprocedures, en voor het plaatsen heb je ook geen account nodig. Je kunt een (eigen) foto of afbeelding toevoegen en iedereen kan reacties plaatsen op een bericht.

Nieuw artikel

Met de Heilig Hartparochie op bedevaart naar Lourdes

Boxtel - Leden van de Heilig Hartparochie kunnen dit jaar weer mee op bedevaart naar het Franse Lourdes. Deze pelgrimage op uitnodiging van bisschop Mgr. Gerard de Korte en samen met het bisdom van 's-Hertogenbosch vindt plaats van 14 tot en met 21 oktober, aan de vooravond van de 160e verjaardag van de eerste verschijning aan Bernadette Soubirous.

De bedevaart is bedoeld voor jong en oud in de parochie, daarom vindt deze plaats in de herfstvakantie. Dan kunnen gezinnen ook mee op reis. Met bedevaartleider kapelaan Geoffrey de Jong zullen de bedevaartgangers met een busreis vanuit de opstapplaats vertrekken naar het Noord-Franse Tourcoing, waar zij verder zullen reizen met de TGV.

Informatieavond
Op woensdagvond 3 mei vindt er een informatieve avond plaats op het Pastoraal Centrum in Boxtel. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden de aanwezigen geïnformeerd over de opzet van de bedevaart. Heb je interesse? Kom dan naar het Pastoraal Centrum aan de Duinendaal 2 in Boxtel. De deur staat vanaf 19.00 uur open, de informatieavond duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Ook is meer informatie te verkrijgen over de parochiebedevaart naar Lourdes bij: Desiree Timmermans (voor parochieleden in Esch) via jos.desiree@hoveniertimmermans.nl of 0411-601560, Ben en Maria Smeltink (voor parochieleden uit Liempde) via smeltinkliempde@planet.nl of 0411-632348 en Will en Cees van Bommel (voor parochieleden uit Boxtel en Lennisheuvel) via cvanbommel11@gmail.com of 0411-673047.


KBO-activiteiten

Vrijdag 28 april        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Dinsdag 2 mei        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Adelaar        14.00
Woensdag 3 mei        Fietsen naar de St. Jan in Den Bosch, vertrek vanaf de Speelmanstraat
                        snelle groep        13.15
                        andere groep        13.30
                        Bezoek Musical The Lion King, vertrek bij De Rots        15.00

Adressen Gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

24 uur spinnen voor de WensAmbulance Brabant

Joop DeLange, vorig jaar bij de overhandiging van de cheque. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel – Ondanks dat café 't Geveltje een nieuwe uitbater heeft gevonden in John Aarts, wordt ook dit jaar weer een spinningmarathon bij het café aan de Stationsstraat 11 georganiseerd. Voormalig eigenaars Joop en Nan DeLange zijn nog steeds nauw betrokken bij de organisatie van de sportieve marathon voor het goede doel, op 29 en 30 april.

Op 29 april, klokslag 16.00 uur, zal het startschot klinken in het café in de Stationsstraat. Vanaf dat moment zullen tientallen sportievelingen de spinningfietsen, beschikbaar gesteld door HiPa sports, betreden en zich in het zweet werken voor de WensAmbulance Brabant.

Enkele bewoners van Den Dries testten de net nieuwe baan alvast uit. Foto: Jan van der Steen

Naast het 'nieuwe' goede doel waarvoor gefietst wordt, en het verdwijnen van enkele vertrouwde en trouwe vrijwilligers, is er weinig veranderd aan de opzet van de marathon. Bewust, volgens John. "Joop en Nan hebben volop meegeholpen met de organisatie. Gelukkig, want het is een flinke organisatie. Ik denk dat er anders dit jaar geen marathon was geweest", vertelt de nieuwe uitbater met een benauwd gezicht.

Op 29 en 30 april zullen, zoals vertrouwd weer een aantal spinninglessen verzorgd worden door ervaren spinning instructeurs. "Er zijn ieder jaar een aantal instructeurs die zichzelf aanmelden. Het is natuurlijk weer eens wat anders dan een les geven in de sportschool", vertelt Joop lachend. In totaal wordt 7 uur spinningles verzorgd.

Ook de loterij met prijzen beschikbaar gesteld door diverse lokale ondernemers wordt, als vertrouwd, gehouden in het café. Volgens Joop en John heeft de verkoop van lootjes al veel geld opgehaald. Ook het drukken van deze lootjes werd belangeloos gedaan door Boxtelse ondernemers. Op 30 april, tijdens de oranjebraderie staat er bovendien een Rad van Fortuin voor de deur van het café. De opbrengst hiervan gaat vanzelfsprekend ook naar de WensAmbulance. Het IJscafé stelt bovendien belangeloos ijs beschikbaar, dat bij 't Geveltje verkocht wordt om de spinningactie te ondersteunen. Tijdens de oranjebraderie zal Barry van Brakel, van de WensAmbulance, met de ambulance voor het café staan en uitleg geven over het werk dat hij doet.

Tijdens de spinningmarathon is het café vanzelfsprekend 24 uur geopend. Als je vóór 2.00 uur 's nachts binnen bent, betekent dat dat je de hele nacht binnen kunt blijven. Wil jij ook een uurtje (of langer) meefietsen op een van de spinningfietsen? Dat kan nog. "Loop eens binnen en vraag naar mij", zegt John, "Dan kunnen we je inplannen." Op 30 april, om 16.00 uur precies is de marathon afgelopen. Daarna zal Barry van Brakel, namens de WensAmbulance Brabant, een cheque met het opgehaalde geld in ontvangst nemen.

Educatieve film over Sint-Petrusbasiliek in de maak

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Ondanks de vakantieperiode was op het Jacob-Roelandslyceum maandag een drukte van belang. Op de school wordt namelijk een educatieve film opgenomen over de Sint-Petrusbasiliek die aansluit bij het Boxtels canon dat in december vorig jaar werd gepresenteerd.

De film, geregisseerd door Maarten Melis, moet een rol in het Boxtelse onderwijs gaan vervullen. Bij verschillende projecten kan de film dienen als kapstok voor vragen over bijvoorbeeld bouwkundige uitdagingen, de Boxtelse historie, maar ook de verschillende ambachten die bij de bouw van de kerk betrokken waren.

Melis schreef ook, samen met Guus Bekooy, het script voor de film. Ook pater Hans de Visser, die diverse boeken over de historie van Boxtel schreef, en diverse vrijwilligers van Heemkunde Boxtel verleenden hun medewerking. De opnames begonnen zondag bij het Jacob-Roelandslyceum. Ook maandag vonden daar opnames voor een zogenaamd 'green screen' plaats. Dinsdag werd gefilmd in en om de basiliek zelf.

De film begint in het nu en gaat in vijf fasen terug tot de periode vóór de bouw van de kerk. Hans van Liempt, één van de leden van de werkgroep 'Visualisatie Canon van Boxtel', legt uit hoe de kerk op een natuurlijke sedimentheuvel van een zogenaamde mottenburcht uitgroeide tot een Romaans kerkje. "Dat was eigenlijk de embryonale fase van Boxtel. Vanaf ongeveer 1380, toen het Heilig Bloedmirakel plaatsvond werd Boxtel een bedevaartsplaats waar jaarlijks tienduizenden pelgrims op af kwamen. Onder leiding van de heer van Boxtel Hendrik II van Ranst groeide het kerkje uit tot wat nu de Sint-Petrusbasiliek is."

In totaal spelen negen acteurs in de film, waaronder Raf (12), Jop (10) en Roos (17). Alle drie de jonge acteurs hebben zelf op de Sint-Petrusschool gezeten en zodoende dus al een kleine voorgeschiedenis van de kerk meegekregen. Toch heeft het drietal naar eigen zeggen nog wel het één en ander over de kerk geleerd dankzij de opnames. "Wist je dat het dak van de kerk uit neppe leisteen bestaat omdat het geld op was?", vertelt Jop. Raf vult hem aan: "En er huizen torenvalken in de toren van het kerkgebouw." "Of dat de verschillende altaren binnen het kerkgebouw voor de verschillende gildes bedoeld zijn", doet Roos er nog een schepje bovenop.

Het moge duidelijk zijn: het drietal heeft al veel geleerd over de basiliek. En, zo vertelt Van Liempt, de hoop is dat alle jonge kijkertjes dat ook doen. Het lesmateriaal, dat aan de film gekoppeld wordt, is gericht op de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw van de middelbare scholen. Dit materiaal is ontwikkeld door onderwijskundigen van Zeeman & de Regt en voldoet aan het eisenpakket dat gesteld wordt door Rijksoverheid in het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.

Het onderwijspakket wordt op 7 juni gepresenteerd aan de Boxtelse onderwijsinstellingen. Hierbij zullen ook vrijwilligers van de Heemkundekring, de zogenaamde Petrusologen, en vertegenwoordigers van de VVV aanwezig zijn. Onderzocht wordt of ook het SintLucas op de een of andere manier bij het project betrokken kan worden.

Voor de Boxtelse productie werden verschillende lokale, maar ook landelijke geldschieters, zoals de gemeente Boxtel en het Prins Bernhard Cultuurfonds, aangeboord.

De korte film over de Sint-Petrusbasiliek gaat ongeveer een kwartier duren. Het filmproject is voordragen voor de Brabantse Erfgoedprijs. Omdat het Boxtelse canon uit 49 vensters bestaat, is er alweer volop inspiratie voor een eventuele nieuwe educatieve film over Boxtels cultuurhistorisch erfgoed. Het geld dat beschikbaar is voor de winnaar van de erfgoedprijs, 10.000 euro, zou daarmee al meteen een goede bestemming vinden.

De film wordt, als alles meezit, na de zomervakantie uitgebracht.


Jeu de boulesbaan bij Den Dries feestelijk geopend

Liempde - De nieuwe jeu de boulesbaan bij Cello woonvoorziening Den Dries in Liempde is zaterdag feestelijk geopend. Toine van de Pol, lid van de Raad van Bestuur van Cello verrichtte samen met bewoners de openingshandeling.

Bij de verbouwing van de woonvoorziening in 2011 werd in de voortuin van de woonvoorziening een kleine jeu de boulesbaan aangelegd, die geheel gesponsord werd door Milieu Service Brabant (MSB).

Omdat de oude jeu de boulesbaan te klein werd voor alle enthousiaste spelers, was een grotere baan nodig. Naast de bewoners van de Cello woonvoorziening, speelden namelijk ook regelmatig buurtbewoners en zelfs spelers vanuit Cello Boxtel mee. Het gevolg was dat de sportievelingen noodgedwongen ook het naastgelegen grasveld in gebruik hadden. Dit leverde een ongewenste tweedeling op in de groep.

Met de aanleg van de nieuwe baan is de tweedeling nu verleden tijd. Dat werd gevierd met wat lekkers en een jeu de boulesballen voor de Cello-bewoners. Hovenier Walter Peltenburg van 'Walter Tuinen' zorgde voor aanvoer en afvoer van materialen en was de sturende kracht achter de aanleg. De gehele aanleg werd gefinancierd door de Stichting Vrienden van Cello en werd mede gesponsord door 'Walter Tuinen' uit Boxtel.

Open dag D'n Liempdsen Herd

Liempde - Op zaterdag 29 april is er van 9.00 tot 12 uur een open dag bij toekomstig bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde. Iedereen is van harte welkom voor een rondleiding en informatie over de plannen.

Ook potentiële huurders voor de kantoorruimte boven het voormalige woongedeelte van de boerderij zijn welkom. Daarnaast komt de projectgroep graag in contact met mensen die zich na de opening in oktober als vrijwilliger in willen zetten voor D'n Liempdsen Herd.

Sinds de zomer van 2015 is er wekelijks een vaste club vrijwilligers een aantal dagen per week aan het werk in de boerderij. Deze wordt omgebouwd tot informatie- en vertrekpunt voor bezoekers die Het Groene Woud in willen trekken, maar bovenal ook om als ontmoetingscentrum voor Liempdse inwoners te functioneren. Het wordt een warme, gezellige plek voor de hele gemeenschap. Om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om een kijkje te nemen, houdt SPPiLL iedere laatste zaterdag van de maand een open dag.

Bierpompfeest in Esch

Esch - Zoals elk jaar sinds de eerste editie in 1965, wordt ook deze Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, het Essche Bierpompfeest gevierd. Voor de 52e keer worden tijdens deze unieke gebeurtenis de nieuwe inwoners van het dorp welkom geheten door onder andere de burgermeester, het gilde en natuurlijk de Biertapper. Daarnaast is het natuurlijk feest voor alle Esschenaren met volop activiteiten op en rondom het Marktplein van en de Bierpomp.

Bij de markkramen kan kennis worden gemaakt met de verenigingen en bedrijven die Esch, maar ook de directe omgeving, rijk is. Kramen voor verenigingen zijn gratis, bedrijven wordt een kleine vergoeding gevraagd. Ze kunnen nog gereserveerd worden via www.deesschebierpomp.nl. Niet alleen verenigingen en bedrijven uit de gemeente Haaren, maar ook uit Boxtel en Vught zijn van harte welkom. Zij mogen alleen niet dezelfde activiteiten aanbieden als Essche vereniging.

Naast de kramen zijn er natuurlijk ook weer optredens op het Marktplein en op het podium voor pannenkoekenhuis ‘Het Betoverende Bos’. Anders dit jaar is dat er geen apart middag- en avondprogramma is, maar dat de activiteiten de hele dag doorgaan: het Bierpompfeest begint om 14.00 uur en gaat in één keer door tot ongeveer 23.00 uur. Hoewel het programma nog niet helemaal bekend is gemaakt, kan al wel met zekerheid worden vermeld dat de artiesten Saab XL en de Knoestjes van de partij zijn. Ook Taekwondo School Dekker uit Boxtel maakt zijn opwachting met een demo. Zangers Ingrid de Witte uit Oisterwijk treedt op en ook de Essche slaggroep ontbreekt dit jaar niet. Een schapenhoeder demonstreert in de omgeving van het Marktplein hoe een hond met zijn schapen om gaat.
Op het Marktplein worden de drankjes geserveerd door Ons Café, de hamburgers en wellicht nog andere hartige happen worden verzorgd door de muziekvereniging. Zo ergans vanaf 17.00 uur zullen onder anderen Lian Konings en het pannenkoekenhuis voor de inwendige mens zorgen. Om 18.00 uur barst het feestgedruis helemaal los met de cover- en feestband.

Meldt je nu aan voor derde editie van Esch Kookt

Esch - Esch Kookt gaat op zaterdag 17 juni voor de derde keer van start. Mensen die houden van lekker koken, een gezellig etentje en een mooi afsluitend feest kunnen zich tot en met 28 mei aanmelden via www.eschkookt.com.

Sinds de eerste editie is Esch Kookt uitgegroeid tot een succesvol evenement met een flink aantal deelnemers. Daarom is er dit jaar ruimte voor nog meer mensen die mee willen koken. Het belangrijkste is dat zij het leuk vinden om mensen in hun eigen dorp te leren kennen op een ontspannen manier. Dat doen ze met een iemand samen als koppel een voorgerecht of een hoofdgerecht of een nagerecht klaar te maken. Van tevoren krijgen ze te horen welk van die gerechten zij gaan koken, maar wát ze koken mogen ze zelf bepalen. Dat hoeven geen culinaire hoogstandjes te zijn, het gaat tenslotte om de gezelligheid en het samenzijn.

Elk gerecht wordt gegeten bij andere mensen en in een ander huis. De deelnemers verplaatsen zich dus tijdens de avond van het ene naar het ander adres. Alles in Esch, dus erg ver hoeven ze nooit te gaan. Het verrassingselement zit 'm vooral in met wie de deelnemers waar aan tafel zitten. Elk koppel gaat immers na elk gerecht naar een ander adres, waar ze met andere mensen aan tafel zitten. Na het nagerecht komt iedereen samen voor de afterparty, waar alle tafelgenoten elkaar weer terugzien.

Meer informatie is te vinden op www.eschkookt.com en op Facebook. Aanmelden kan uitsluitend met het aanmeldingsformulier op deze website, uiterlijk tot 28 mei.

Koningskienen bij De Walnoot

Boxtel - Aquariumvereniging Daphnia organiseert op Koningsdag, donderdag 27 april, een avond Koningskienen. Vanaf 18.30 uur gaat de zaal open.

Er worden 15 rondes gekiend met één keer een jokergetal oplopend tot 250 euro en een kiennummer oplopend tot 250 euro plus een mooie hoofdprijs.

Sterren kijken boven Kampina

Boxtel - Op zaterdag 29 april is er een exclusieve avondwandeling door de Kampina met de boswachter en een sterrenkenner. Een unieke kans om de natuur in het donker te ervaren. Aanmelden kan via natuurmonumenten.nl/agenda.

Een wandeling door de nacht, met al je zintuigen op scherp. Spits je oren en kijk goed om je heen. Misschien hoor je wel een uil of zie je een vleermuis of ree. Laat je verrassen en maak kennis met het nachtleven. En geniet van de maan en de sterren. De sterrenkenner van de Astronomische Vereniging WEGA maakt je wegwijs in de wonderlijke wereld van de astronomie.

Deze avondwandeling is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en de Astronomische Vereniging WEGA. Deelnemers vertrekken op zaterdag 29 april om 21.00 uur bij parkeerplaats de Roond op de Kampina. Leden van Natuurmonumenten betalen voor deze excursie 7 euro en voor niet-leden bedragen de kosten 10 euro.

Meteen aanmelden of nieuwsgierig naar meer activiteiten? Neem een kijkje op: www.natuurmonumenten.nl/agenda.

Plantjesmarkt bij De Kinderboerderij

Boxtel - De Kinderboerderij aan het Apollopad houdt zondag 7 mei weer haar jaarlijkse plantjesmarkt. Het aanbod bestaat uit groenten, kruiden en fruitplanten die zelf zijn opgekweekt en mooie zomerbloeiers. Natuurlijk zijn er ook weer gratis zaden en zaadbommen en informatie over een bij-vriendelijke tuin te verkrijgen.

Voor kinderen zijn er allerlei leuke activiteiten, zoals een groentequiz en zelf zaadbommen maken. De markt is van 14.00 tot 16.00 uur, de opbrengst komt geheel ten goede aan De Kinderboerderij.

Schapen scheren.
Op zondag 28 mei komt schapenscheerder Henri van Weert de schapen van De Kinderboerderij scheren. Om 14.00 uur worden de eerste Ousessant schaapjes geschoren en om 15.00 uur volgt de rest. In de huiskamer kunnen kinderen een eigen schaapje knutselen.

Jongen gewond bij aanrijding Schijndelseweg

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Een 12-jarige jongen is vrijdagochtend gewond geraakt aan zijn hoofd toen hij werd geschept bij het oversteken van de rotonde op de kruising Schijndelseweg-Brederodeweg. Hij werd daarbij meterslang meegesleept onder de auto van de 81-jarige veroorzaker van het ongeluk. De jongen werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar.

Foto: Persburo Sander van Gils

Om de jongen te bevrijden, tilden omstanders de auto op nadat deze tot stilstand was gekomen. Het 12-jarige slachtoffer had in ieder geval fikse schaafwonden en een dikke lip en werd in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld. De voor het ongeluk opgeroepen traumahelikopter kon rechtsomkeert maken.

De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. Samen met het onderzoek van verkeersspecialisten en getuigenverklaringen moet dat een beeld opleveren van hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Het rijbewijs van de man, die niet had gedronken, is ingevorderd.

Boxtel krijgt ambulance voor psychische noodgevallen

Boxtel - Om mensen in psychische nood sneller te kunnen helpen, gaat in Boxtel - en in de andere Meierijgemeenten - een zogenaamde psycholance rijden. Deze ambulance is bedoeld om mensen in psychische nood sneller te kunnen helpen, iets wat voorheen door de politie gedaan werd. Dit leidde er vaak toe dat de verwarde persoon onnodig geboeid werd afgevoerd naar een cel. Nog deze maand gaat de psycholance rijden.

Op het moment dat iemand met verward gedrag overlast veroorzaakt, is de politie vaak het eerste ter plaatse. Zij zorgen dan voor vervoer naar de Eerste Hulp, het politiebureau of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Gemeenten, politie, regionale ambulancevoorziening (RAV) en Reinier van Arkel (RvA) hebben afspraken gemaakt met BAS Ambulanceservice. Ook hebben zij hun werkwijze bij personen met verward gedrag aangescherpt.
Vanaf nu zorgt de regionale ambulancevoorziening voor het vervoer van verwarde personen met een medische indicatie. Het gaat dan om die gevallen waarbij bijvoorbeeld sprake is van een levensbedreigende situatie. In alle andere gevallen vervoert een psycholance de verwarde persoon naar de juiste plek.

BAS Ambulanceservice is een gecertificeerde ambulanceorganisatie gespecialiseerd in nationaal en internationaal vervoer. BAS werkt nu al in opdracht van alarmcentrales en ambulancediensten. De psycholance is een aangepast voertuig met ambulanceverpleegkundigen en/of psychiatrisch verpleegkundigen. Omdat BAS gevestigd is in Halsteren, zo'n anderhalf uur rijden naar de Meierijgemeenten, verzorgt de RAV het vervoer bij die gevallen waar snel vervoer belangrijk is. BAS bekijkt nadrukkelijk of het mogelijk is in de toekomst een vestiging in de regio op te zetten.

Automobilist lichtgewond na uitwijkpoging

Esch - Een automobilist raakte zaterdagmiddag kort na 13.00 uur gewond bij een verkeersongeval. Dit gebeurde op de Groenendaal in Esch. De bestuurder moest waarschijnlijk uitwijken voor een tegenligger en verloor daarbij de macht over het stuur. Zijn auto schampte een boom en kwam vervolgens boven een natte sloot tot stilstand.

De bestuurder kon wonderbaarlijk genoeg op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Ambulancepersoneel verzorgde ter plaatse zijn hoofdwond. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar gehavende voertuig geborgen. De rijbaan was hierdoor korte tijd afgesloten voor het overige verkeer.

Auto op zijn kant op Brederodeweg

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Bij een eenzijdig ongeval op de Brederodeweg is donderdagmiddag een auto op zijn zijkant beland. Volgens omstanders was de auto op een betonblok gereden dat ter hoogte van de Boerhaevestraat dient als afrastering van de fietsoversteekplaats. Hierdoor is de auto gelanceerd en op zijn zijkant tot stilstand gekomen.

Foto: Persburo Sander van Gils

Zowel politie als brandweer en ambulance rukten uit om de persoon in de auto uit zijn benarde positie te bevrijden. Het ongeval trok veel bekijks van voorbijkomende fietsers en inwoners uit de nabijgelegen woonwijk. De Brederodeweg werd tijdelijk in beide richtingen afgesloten voor verkeer zodat de hulpdiensten ongestoord hun werk konden verrichten.

Gewonde bij ongeluk op de A2

Liempde - Een personenauto en een vrachtwagen kwamen donderdagmiddag op de A2 met elkaar in aanrijding, ter hoogte van tankstation Velder in de rijrichting Eindhoven-Den Bosch. Hierbij raakte een vrouw gewond.

De vrouw werd met nekklachten naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto raakte zwaar beschadigd en werd afgetakeld. De vrachtwagen had vrijwel geen schade.

6 / 22

Foto: Heemkunde Boxtel

256

256 St. Petruskerk Oirschot
Pastel, 29 x 39 cm, gesign. l.o. 1936
Particuliere collectie

In 1462 brandde de eerste Sint-Petruskerk uit 1268 af en ging de kostbare inventaris, inclusief belangrijke protocollen en documenten, volledig verloren. Onmiddellijk daarna ging men, om de oude fundamenten heen, een nieuwe kapittelkerk bouwen. Door geldgebrek lag de bouw regelmatig stil, zodat de kerk pas rond 1515 voltooid werd. Het gebouw werd opgetrokken uit baksteen met banden en blokken van tufsteen; deze stijl wordt de Kempische gotiek genoemd. Klassiek gotische kenmerken zijn de hoge spitsboogvensters, de zuilenrijen en de indeling met een driebeukig schip, een dwarspand, een westtoren, een koor met een omgang en drie straalkapellen. Op de hoeken van de dwarsbeuk en het priesterkoor bouwde men de sacristie en de kapittelkamer, met daarboven de Latijnse school. Het interieur bood in die tijd een rijke aanblik door talrijke schilderijen en gebrandschilderde ramen. Veel houtsnijwerk was geschilderd. De kerk bezat twintig altaren. In de jaren 1508-1511 werden de beroemde koorbanken voor de kanunniken gemaakt.

In 1566 brak een grote brand in Oirschot uit, waarbij de huizen die met hun achterkant tegen de kerk aanstonden en enkele kleine brouwerijen afbrandden. In 1623 brandden de overige huizen rond de kerk af. De huidige Markt en de vrije ligging van de kerk dateren dus uit die tijd. De toren werd regelmatig getroffen door storm en blikseminslag. Aanvankelijk stond er een 30 meter lange spits op, maar na de blikseminslag in 1627 werd er een kleine kap op gezet.

In 1648 kwam de kerk in handen van de gereformeerden. De altaren, schilderijen en gebrandschilderde ramen moesten door de versobering verdwijnen. In 1799 kregen de katholieken de kerk leeg en verwaarloosd terug; de toren bleef echter in handen van de gemeente. De kerk werd meteen opgesierd met een kostbaar interieur en werd in 1887 gerestaureerd. Door de langdurige verwaarlozing van de toren stortte in 1904 de zuidwestelijke flank over de volle lengte in. De gemeente gaf de toren toen terug aan het parochiebestuur, dat via de spaarbanken geld inzamelde voor de restauratie.

Op 2 oktober 1944 werd de kerk tijdens de bevrijding van Oirschot in brand geschoten door de geallieerden, waardoor het dak en de toren instortten en het grootste deel van het interieur, waaronder de koorbanken, verbrandde. In de jaren 1945-1952 werd de kerk herbouwd en werd de doopkapel uitgebreid. De noodkap op de toren werd in 1960-1962 hersteld, naar de situatie zoals deze was tussen 1627 en 1904. Sinds 1966 staat het gebouw op de lijst van rijksmonumenten.

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Danièle Rosenbrand opende op 15 maart de deuren van haar afslankpraktijk. Danièle is gecertificeerd Cambridge Weight Plan consulente en begeleidt mensen die op een verantwoorde manier willen afvallen en de tevens gaan voor duurzaam gewichtsbehoud.

Wat maakt dit dieet bijzonder?

"Voordat ik zelf met het Cambridge dieet begon had ik moeite om de kilo's er af te krijgen. Bij mij bleek het probleem hem vooral in de tussendoortjes te zitten die ik eigenlijk at uit verveling, zoals je een sigaret opsteekt wanneer je rookt. Ik leerde hoe leuk en ontspannend het is om te bewegen en wandel of fiets na het avondeten graag een rondje om ook de beweging erin te houden. In combinatie met een ander eetpatroon leidde dit ertoe dat ik 16 kilo afviel en op gewicht bleef."

Hoe werkt het dieet?

"Cambridge Weight Plan werkt in diverse fasen van het Stappenplan met maaltijdvervangers. Deze worden door de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) gezien als effectief voor gewichtsverlies en gewichtsbehoud. Gezonde voeding vormt een belangrijke basis voor je nieuwe manier van eten. Stap voor stap voegen we productgroepen toe en ga je ervaren dat gezond en lekker uitstekend samengaan. Cambridge Weight Plan is vernieuwd en verbeterd en biedt sinds 1 januari van dit jaar het Stappenplan, een flexibel programma dat past bij jouw leefstijl. Maatwerk dus. Met de hulp, adviezen en coaching van mij wordt het voor jou mogelijk om een gezond gewicht en een gezonde leefstijl te vinden en te behouden, ongeacht het aantal kilo's dat je wil afvallen. Het Stappenplan leert jou gaandeweg om de balans te vinden met gevarieerde, gezonde voeding. Mijn passie is om mensen écht te helpen en door mijn werk als doktersassistente, naast mijn Cambridge praktijk, houd ik goed in de gaten dat het afvallen op een verantwoorde manier gebeurt."

Hoe kunnen mensen zich aanmelden?

"Een intakegesprek maakt altijd deel uit van het programma, waarbij motivatie, medische achtergrond en iemands persoonlijke verhaal belangrijk zijn. Tot 14 mei aanstaande is er een actie waarbij je 12,50 euro in plaats van 25 euro voor het intakegesprek betaalt. Op mijn Facebookpagina staan recepten en verhalen die mensen helpen het dieet goed te kunnen volgen."

De pagina is te vinden op: 'Danièle Cambridge Weight Plan Boxtel'. Voor vrijblijvende informatie kun je bellen met: Danièle Rosenbrand-Buiks, dieet en leefstijlcoach, 06-30212511. Mozartlaan 24 in Boxtel.

Educatieve film over Sint-Petrusbasiliek in de maak

Boxtel - Ondanks de vakantieperiode was op het Jacob-Roelandslyceum maandag een drukte van belang. Op de school wordt namelijk een educatieve film opgenomen over de Sint-Petrusbasiliek die aansluit bij het Boxtels canon dat in december vorig jaar werd gepresenteerd.

De film, geregisseerd door Maarten Melis, moet een rol in het Boxtelse onderwijs gaan vervullen. Bij verschillende projecten kan de film dienen als kapstok voor vragen over bijvoorbeeld bouwkundige uitdagingen, de Boxtelse historie, maar ook de verschillende ambachten die bij de bouw van de kerk betrokken waren.

Melis schreef ook, samen met Guus Bekooy, het script voor de film. Ook pater Hans de Visser, die diverse boeken over de historie van Boxtel schreef, en diverse vrijwilligers van Heemkunde Boxtel verleenden hun medewerking. De opnames begonnen zondag bij het Jacob-Roelandslyceum. Ook maandag vonden daar opnames voor een zogenaamd 'green screen' plaats. Dinsdag werd gefilmd in en om de basiliek zelf.

De film begint in het nu en gaat in vijf fasen terug tot de periode vóór de bouw van de kerk. Hans van Liempt, één van de leden van de werkgroep 'Visualisatie Canon van Boxtel', legt uit hoe de kerk op een natuurlijke sedimentheuvel van een zogenaamde mottenburcht uitgroeide tot een Romaans kerkje. "Dat was eigenlijk de embryonale fase van Boxtel. Vanaf ongeveer 1380, toen het Heilig Bloedmirakel plaatsvond werd Boxtel een bedevaartsplaats waar jaarlijks tienduizenden pelgrims op af kwamen. Onder leiding van de heer van Boxtel Hendrik II van Ranst groeide het kerkje uit tot wat nu de Sint-Petrusbasiliek is."

In totaal spelen negen acteurs in de film, waaronder Raf (12), Jop (10) en Roos (17). Alle drie de jonge acteurs hebben zelf op de Sint-Petrusschool gezeten en zodoende dus al een kleine voorgeschiedenis van de kerk meegekregen. Toch heeft het drietal naar eigen zeggen nog wel het één en ander over de kerk geleerd dankzij de opnames. "Wist je dat het dak van de kerk uit neppe leisteen bestaat omdat het geld op was?", vertelt Jop. Raf vult hem aan: "En er huizen torenvalken in de toren van het kerkgebouw." "Of dat de verschillende altaren binnen het kerkgebouw voor de verschillende gildes bedoeld zijn", doet Roos er nog een schepje bovenop.

Het moge duidelijk zijn: het drietal heeft al veel geleerd over de basiliek. En, zo vertelt Van Liempt, de hoop is dat alle jonge kijkertjes dat ook doen. Het lesmateriaal, dat aan de film gekoppeld wordt, is gericht op de bovenbouw van de basisscholen en de onderbouw van de middelbare scholen. Dit materiaal is ontwikkeld door onderwijskundigen van Zeeman & de Regt en voldoet aan het eisenpakket dat gesteld wordt door Rijksoverheid in het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'.

Het onderwijspakket wordt op 7 juni gepresenteerd aan de Boxtelse onderwijsinstellingen. Hierbij zullen ook vrijwilligers van de Heemkundekring, de zogenaamde Petrusologen, en vertegenwoordigers van de VVV aanwezig zijn. Onderzocht wordt of ook het SintLucas op de een of andere manier bij het project betrokken kan worden.

Voor de Boxtelse productie werden verschillende lokale, maar ook landelijke geldschieters, zoals de gemeente Boxtel en het Prins Bernhard Cultuurfonds, aangeboord.

De korte film over de Sint-Petrusbasiliek gaat ongeveer een kwartier duren. Het filmproject is voordragen voor de Brabantse Erfgoedprijs. Omdat het Boxtelse canon uit 49 vensters bestaat, is er alweer volop inspiratie voor een eventuele nieuwe educatieve film over Boxtels cultuurhistorisch erfgoed. Het geld dat beschikbaar is voor de winnaar van de erfgoedprijs, 10.000 euro, zou daarmee al meteen een goede bestemming vinden.

De film wordt, als alles meezit, na de zomervakantie uitgebracht.

Zowel gemeente Boxtel als Boxtelaar bestempelt zichzelf als 'duurzaam'

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - In verband met Earth Day op 22 april vroeg DeMooiBoxtelKrant via het lezerspanel TipMooiBoxtel hoe zij aankijken tegen duurzaamheid. Van de 248 mensen die de vragenlijst afrondden staat de grootste groep (43 procent) neutraal tegenover de uitspraak dat Boxtel duurzaam is. Zo'n 35 procent van de ondervraagden vindt Boxtel groen, of zelfs zeer groen. 18 procent van de mensen vindt dat Boxtel het slecht tot zeer slecht doet op het gebied van duurzaamheid.

Volgens de ondervraagden is er vooral op het gebied van afvalscheiding op plaatsen waar veel mensen komen nog een wereld te winnen. Zo klagen veel mensen dat ze graag afval willen scheiden, maar de andere bewoners in hun appartementencomplex dit niet doen, waardoor het afval nog steeds niet gescheiden ingezameld kan worden. Ook in deze vragenlijst geven veel Boxtelaren aan zich te storen aan zwerfafval. Een aantal respondenten noemt de gescheiden inzameling van afval in de prullenbakken op straat als optie om zwerfafval tegen te gaan. Wethouder Peter van de Wiel geeft desgevraagd aan dat de gemeente dit serieus in overweging neemt.

Boxtel eindigde in de Duurzaamheidsmonitor, uitgevoerd door de Tilburg University, in de landelijke top 7. Deze 'Governance Monitor Duurzame Gemeenten' laat zien in hoeverre 390 Nederlandse gemeenten met kennis van zaken de juiste beslissingen nemen over duurzaamheid. Doel van de monitor is gemeenten inzicht geven in waar ze staan en wat en hoe ze kunnen verbeteren op het gebied van duurzaamheid. Het is de eerste keer dat de monitor gepubliceerd wordt.

De duurzaamheidsambities van de gemeente zijn onder meer terug te vinden in de inzameling van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD-afval) in speciale zakken. Twee derde van de ondervraagden geeft aan de zakken altijd te gebruiken, in plaats van het PMD-afval bij het restafval te doen. Nog eens ruim twintig procent geeft aan bijna altijd gebruik te maken van de zakken voor PMD. Wel geeft een aantal geënquêteerden aan dat deze manier van het aanbieden van afval voor hen als een achteruitgang voelt. "Ik heb twee mooie containers die steeds leger blijven en steeds meer zakken die aan de straat staan", schrijft één respondent. Volgens Van de Wiel valt de extra vervuiling die de plastic zakken opleveren in het niet bij de positieve effecten die geboekt worden door de gescheiden inzameling. "Aan de ene kant ben ik blij met het fanatisme waarmee de Boxtelaren hun afval scheiden, anderzijds is het natuurlijk dubbel dat dit betekent dat er extra plastic aan de straat gezet wordt", doelt de wethouder op de plastic inzamelingszakken.

Zelf is de Boxtelaar behoorlijk groen, als je afgaat op de antwoorden die werden gegeven in deze verzending van TipMooiBoxtel. Zo zegt 83 procent van de ondervraagden meestal of altijd de kraan uit te draaien tijdens het tandenpoetsen en neemt maar liefst 93 procent van de respondenten een eigen boodschappentas mee. Toch moeten deze antwoorden met een korreltje zout genomen worden, zo blijkt ook uit het begeleidend schrijven dat een van de deelnemers gaf: "Ik werk in een supermarkt en daar worden veel tasjes verkocht aan mensen die geen eigen tassen meenemen."

Ondanks dat ze duurzaamheid en schone straten hoog in het vaandel hebben staan, zien nog steeds maar weinigen iets in het beroep vuilnisman. Van de respondenten zou 68 procent, zo'n 166 personen, niet in de schoenen van een vuilnisman willen staan.

En de gemeente? Die gaat door met de ingeslagen, groene weg. Zo liet wethouder Peter van de Wiel eerder deze maand al weten dat op de korte termijn drie grote, en op de langere termijn alle, gemeentelijke gebouwen een energiescan ondergaan, waarbij wordt bekeken hoe extra energie bespaard kan worden. Van de Wiel geeft aan dat de gemeente niet formeel verplicht is de check uit te voeren, dit hoeven immers alleen écht grote ondernemingen, maar dat Boxtel dit wel als morele plicht ziet. Verder geeft de wethouder aan binnenkort een pilot te starten met 'omgekeerd inzamelen'. Van de Wiel: "Eigenlijk is het heel gek dat je snoeihout zelf naar de gemeente moet brengen, terwijl wij als gemeente de échte rommel keurig komen ophalen. We willen het daarom omkeren; zorgvuldig gescheiden afval komen wij ophalen, het restafval kom je zelf brengen." De intentie is om de pilot na een testperiode in een nog aan te wijzen gebied op termijn uit te breiden naar heel de gemeente.

Thuiskomen in je lichaam

Als ik kijk naar onze katten; hoe soepel zij bewegen: hoe heerlijk vrij zij rollen over de grond in de zon, hoe flexibel zij springen naar de vlinders in de tuin en hoe gracieus ze lopen met een grote nieuwsgierigheid, maakt me soms snakken naar het eigen zijn van diezelfde soepelheid, vrijheid en flexibiliteit. Zij zijn echt thuis in hun lichaam. Ze weten van nature wat hun lichaam kan.

Toen ik net begon met Nia; een combinatie van dansen, gevechtsport en helende kunsten, nu zo'n tien jaar geleden, merkte ik op hoe stijf ik eigenlijk was; hoe verkrampt mijn lichaam was, met name in vergelijking met de anderen in de zaal. Ik heb altijd heel veel gesport en gedanst, maar nooit met zoveel bewustzijn van mijn lichaam; van wat zij allemaal is en kan; hoe zij van nature functioneert en hoe heilzaam het is om te bewegen naar deze functionaliteit; hoe wij haar met behulp van beweging vrij kunnen maken van iedere spanning, verkramping en blokkade; en hoe fijn het is om ruimte te creëren en voelen van binnen, ruimte voor beweging en positiviteit.

Het proces naar meer ruimte in het lichaam, naar meer en beter kunnen bewegen, dat ik bij mezelf heb ervaren, is geweldig. Ik voel me meer en meer thuis komen in mijn lichaam. Dit proces heb ik ook mogen zien bij anderen. Dat is echt prachtig. Ook bij mijn kinderen zie ik nog die soepelheid in beweging; in het zichzelf kunnen uitdrukken in vrijheid. Ik hoop dat ze dat nog zo lang mogelijk behouden. Ik zal ze daarin zeker stimuleren. Wanneer ik dansvideo's zie van mezelf tien jaar geleden en nu, zie ik grote verandering in die soepelheid en vrijheid, maar ik ben er nog lang niet. Ik droom ervan om nog lichter, vrijer en met nog meer overtuiging te bewegen, zoals ik anderen wel eens zie doen in bijvoorbeeld de moderne dans of ballet of binnen de internationale Nia gemeenschap.

Hoe zou dat voelen? Hoe zou het voelen om die vrijheid te hebben om te kunnen bewegen zoals je wilt? Om vrijwel geen lichamelijke belemmeringen te hebben? Om je volledig en met je hele lichaam uit te kunnen drukken? Om je één te kunnen voelen met de muziek? Dat lijkt me pas vrijheid. Een natuurlijke vrijheid, zoals onze katten zich bewegen: vrijwel geruisloos en soepel met hun hele lijf; bewegen naar de functionaliteit van hun lichaam. Hopelijk krijg ik de kans om me te blijven ontwikkelen hierin met behulp van dans en voeding en om anderen te stimuleren om hun ruimte en vrijheid in hun lichaam te vinden en thuis te komen in hun lichaam.


Nieuwe verenigingshal geopend op bijen- en plantenmarkt Sint-Ambrosius

Boxtel - De bijen- en plantenmarkt bij imkerijvereniging Sint-Ambrosius kreeg afgelopen zondag een extra feestelijk tintje vanwege de opening van de vergrote publieksruimte. Deze ruimte, in de verenigingshal van de Boxtelse imkers, werd na de opening door wethouder Peter van de Wiel officieel in gebruik genomen.

In park Molenwijk stonden van 10.00 tot 15.00 uur natuureducatie en plantjesverkoop centraal. Koffie, blaasmuziek en enkele kinderactiviteiten maakten de gratis te bezoeken markt compleet.

Met deze ingrediënten is de markt ook uitgegroeid tot een steeds weer goed bezochte voorjaarsklassieker in Boxtel.
Bijzonder was dit keer de ingebruikname van de vernieuwde publieksruimte. Dit lokaal is in de voorbije maanden in oppervlakte verdubbeld. Het biedt nu voldoende ruimte om een complete schoolklas te ontvangen. Ook kunnen de imkers er cursussen en lezingen organiseren.

De uitbreiding van de publieksruimte past bij de populariteit van de honingbij. Sinds 2010 groeien het aantal imkers en de belangstelling van het publiek stevig in Nederland. Dit merkt ook Sint-Ambrosius Boxtel, de vereniging die de markt organiseert.

Mijn Mooi Boxtel: Marion van Someren

Foto: Marion van Someren

Iedere werkdag loop ik over de Raaphofbrug. Vanmorgen was er een mooi zonnetje en mist over de Dommel. Heerlijk zo'n morgen.


Ondernemend Boxtel - Turan Bingöl

Van de een zijn diensten maak je misschien wel bijna dagelijks gebruik, terwijl je van de ander geen idee had wat hij of zij doet voor de kost. Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Turan Bingöl (31) van Bodrum Herenkapper.

"Ik woon bijna vijf jaar in Boxtel. Oorspronkelijk kom ik uit Turkse badplaats Bodrum. Daar ontmoette ik mijn vrouw, die Nederlands is. We zijn in 2010 in België gaan wonen, waar ik de kappersopleiding in 2012 afrondde. In juni van dat jaar ben ik naar Boxtel gekomen. In augustus opende ik mijn kapperszaak al, in Bernhardstaete.
Al vanaf het begin loopt het goed; het is altijd druk in mijn zaak. Intussen ben ik me echt Nederlander gaan voelen, heb de taal geleerd en heb mijn vrienden en mijn gezin hier. Plannen om terug te gaan naar Turkije heb ik niet.
Eigenlijk ben ik altijd al ondernemend geweest. Ook in Turkije al. Bij elkaar ben ik al zo'n zeventien jaar actief als kapper. Het is hard werken in een eenmanszaak. Ik ben geopend op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 20.00 uur. Zondag is mijn rustdag. Een tijdje geleden had ik iemand in dienst, maar hij is inmiddels gestopt. Het is moeilijk een vervanger voor hem te vinden, want ik ben een echte Turkse kapper. Anders dan Nederlandse kappers brand ik ook haartjes bij de oren met vuur weg en scheer ik ook nekharen, wenkbrauwen of neusharen. Daarnaast maak ik met een mes haarlijntjes en -figuurtjes. Niet alle kappers kunnen dat. Ook bied ik extra harsbehandelingen aan. Ik vind het heel mooi werk om te doen; om mensen blij te maken.
Op de korte termijn zou ik graag iemand aannemen, dus zet maar in je stukje dat ik goede kappers zoek, haha. Dat mag overigens ook een vrouw zijn, ook al ben ik een herenkapper. In Turkije is kapper een echt mannenberoep; eigenlijk alle kappers daar zijn man. Mogelijk ga ik in de toekomst, als ik uitbreid, ook vrouwen knippen.
Begin dit jaar heb ik mijn zaak opgeknapt met onder andere nieuwe verlichting en een extra tussenmuur.
In augustus bestaat Bodrum Herenkapper alweer vijf jaar. Daarom ben ik van plan een groot feest te geven voor mijn vaste klanten. Daarna ga ik op vakantie. Naar Turkije natuurlijk."

Bodrum Herenkapper, te vinden op Facebook onder 'Bodrumherenkapper', Bernhardstaete 4, bodrum.herenkapper@hotmail.com, 06-45157700.


Wendy's Croissanterie wisselt van eigenaar

Boxtel – Letterlijk duizenden broodjes, kopjes koffie en menukaarten gingen sinds de oprichting in 2007 door haar handen. Na tien jaar neemt Rian de Bie afscheid van 'haar' Wendy's Croissanterie. Christian van den Heuvel (25) uit Eindhoven neemt de zaak van haar over.

De afgelopen week was Van den Heuvel al een paar dagen in de zaak te vinden om alvast ingewerkt te raken. Ondanks zijn leeftijd heeft de horecaondernemer al geruime ervaring binnen de horeca. "Vanaf mijn vijftiende werk ik al in de horeca. Op internet zag ik dat Wendy's te koop stond. Ik vond de Boxtelse Markt een mooie locatie en wilde al lang een eigen zaak beginnen, dus zo'n gouden kans moet je meteen met beide handen aangrijpen", legt Van den Heuvel uit.

Foto: Soulmates Images

Na de officiële overdracht, op 1 mei, sluit Wendy's Croissanterie voor een grondige verbouwing. Een deel van de keuken moet worden verbouwd en de zaak wordt van een nieuw likje verf voorzien. Aan het concept zelf verandert voorlopig nog niets. Op 8 mei moet Wendy's weer openen, met een vernieuwd uiterlijk én met een nieuw gezicht in de zaak. Want zélf aanwezig zijn in je zaak, dat vindt Christian belangrijk: "Ik ben niet iemand die maar drie dagen in de zaak staat en de rest van de tijd thuis zit. Dat kán denk ik ook helemaal niet in zo'n soort lunchroom als Wendy's."

Op 30 april neemt Rian afscheid van de zaak. En daarna? Daar is ze nog niet over uit. "Ik wil in ieder geval niet met al te veel poespas vertrekken. Een nieuwe uitdaging komt nog wel. Graag wil ik wel nog even iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van Wendy's bedanken en Christian heel veel succes wensen."

Melvins knuffelactie voor weeskinderen van Flores

Esch - Nadat Melvin Erkemeij uit Esch (9) aan kinderen in de aardbevingsgebieden in Nepal 350 zelfontworpen knuffels heeft uitgedeeld en voor kinderen in Syrië talloze knuffels en andere hulpgoederen heeft ingezameld, is hij nu aan zijn (voorlopig) laatste en grootste project begonnen.

Met de knuffel-naai-wedstrijd is hij terug bij de oorsprong door met creativiteit kansarme kinderen te helpen. Deelnemers leveren hun naar eigen idee zelfgemaakte knuffel bij Melvin aan voor de verkoop en kunnen daarvoor bijzondere prijzen winnen. "We hebben al een overnachting op Texel, fotoshoots, toffe workshops en veel andere cadeaubonnen, dus meedoen is echt de moeite waard", vertelt Melvin trots.

De knuffels gaan op de website van de jonge Esschenaar in drie verschillende prijscategorieën in de verkoop, maar als er voor een knuffel meerdere geïnteresseerden zijn dan gaat die in de veiling zodat hij nog meer geld op kan leveren. De deelnemers hebben bijna het hele jaar door tijd om knuffels aan te leveren. Het doel is om alle knuffels voor de kerst te verkopen, maar hoe vroeger de knuffels op de website staan hoe groter de kans dat ze meer geld op brengen. Wie deel wil nemen kan zich aanmelden via peacebymelvin@gmail.com en krijgt dan een labeltje toe gestuurd dat in de knuffel verwerkt word. Ook sponsoren voor leuke prijzen mogen zich melden.

De opbrengst zal deze keer ten goede komen aan weeskinderen op het Indonesische eiland Flores. Voor Melvin is het belangrijk om het beoogde project deze keer weer zelf te bezoeken. "Het was bijzonder om de knuffels in Nepal zelf uit te delen, en dat dit in Syrië niet mogelijk was vond ik heel moeilijk", legt Melvin uit. "Ik wil ook graag zien hoe de kinderen op Flores leven." Om de voortgang van het project te volgen kun je de Facebookpagina www.facebook.com/peace.by.melvin volgen. Meer informatie vind je op www.peacebymelvin.com.

Pandje 33 vestigt zich aan Markt 17a

Boxtel – Witgoedzaak Pandje 33 vestigt zich aan Markt 17a. Eigenaar Patrick Cools ontving op 1 februari de sleutel van het pand. Vlak na de vakantie startte de grondige verbouwing. Op 29 april opent de zaak, met als filiaalmanager en gezicht van de zaak Jos Toelen.

Pandje 33 is in Eindhoven al ruim twintig jaar een begrip. Sinds vorig jaar is er ook een vestiging in Den Bosch en was Pandje 33 in Liempde te vinden binnen onze gemeentegrenzen. "Dat pand lag een beetje op een dood punt", verklaart Cools de verhuizing naar de Boxtelse Markt. Hij is er erg blij mee: "Dit is de beste plaats in het hele dorp!"

Het verhaal van het pand is bijzonder; het vormde als het ware een nieuw gat in de Markt. Markt 17a, ook wel bekend als Croonpassage 1, stond al sinds de oplevering in 2010 leeg. Na enige tijd vestigde Schoenmakerij Peelen zich in een deel van het pand. Sindsdien gaat het onder twee adressen door het leven. In Croonpassage 1a, ofwel Markt 17, zat tot het faillissement op 27 februari 2016 de schoenmaker en huist nu deze krant. Croonpassage 1a, nu omgedoopt tot Markt 17a kent vanaf 29 april dus de winkel van Pandje 33.

De aanloop verliep langzaam, maar gestaag. "Het pand was casco, dus we hebben alles aangelegd; van keuken, stroom, lampen en systeemplafond tot de vloer aan toe. Het was flink doorwerken!", zegt Patrick met een benauwd gezicht. Toch is het gelukt om de deadline van 29 april te halen.

Pandje 33 verkoopt nieuw onbeschadigd, maar ook nieuw beschadigd witgoed. De nadruk daarbij ligt op het nieuwe witgoed.

Een goede prijs/kwaliteitsverhouding en een goede (reparatie)service aan huis. Daarmee wil Pandje 33 zich onderscheiden. "Bij mijn weten zijn wij de enigen die dit bieden", zegt Cools. Daarnaast worden de apparaten allemaal aan huis bezorgd en geïnstalleerd, met uitzondering van de inbouwapparatuur. Daarbij gebeurt dit, tegen meerprijs, in overleg met de klant.

De snelle reparatieservice is te danken een het ruime bedrijfspand van zo'n 1.200 vierkante meter in Eindhoven, aan de Willem van Konijnenburglaan 3, waar uit de voorraad geput kan worden. Elders in Eindhoven is bovendien, gelieerd aan de witgoedhandel de grootste onderdelengroothandel van Nederland gevestigd en liggen dus ruim voldoende onderdelen op voorraad.

Naast nieuw witgoed, tegen scherpe prijzen, onderscheidt Pandje 33 zich ook door het aanbieden van licht beschadigd witgoed. "Het gaat daarbij om een licht krasje of deukje, maar met het apparaat zelf is niets mis", legt Cools uit. Op de apparaten zit bovendien nog fabrieksgarantie. Ook gebruikt witgoed is bij de zaak verkrijgbaar.

Het draagt allemaal bij aan het succes van Pandje 33, want inmiddels timmert de witgoedhandel hard aan de weg. Dit blijkt ook aan de telefoon van Cools. Om de haverklap wordt hij gebeld en komen nieuwsgierige mensen eens kijken wat er toch met het eindelijk opgevulde 'gat in de Markt' gaat gebeuren. Op dit moment werken er elf man verdeeld over de vestigingen in Den Bosch, Eindhoven en Boxtel. Het team bestaat uit vakkundige monteurs, bezorgers en verkopers.

Bij Pandje 33 zijn gerenommeerde merken zoals Miele, Bosch, Siemens, Beko, Liebherr en Etna te koop tegen zeer scherpe prijzen. "Wij kunnen met internetprijzen meegaan, dat durf ik wel te beweren", zegt Cools zelfverzekerd. Een snelle blik door de zaak leert dat hij geen onzin uitkraamt. "En bovendien bieden wij nog een betere service, aan huis zelfs!"

Gezicht van de nieuwe zaak wordt de in Boxtel geboren en getogen Jos Toelen, die ook in de zaak in Liempde actief was.

Pandje 33 is gevestigd aan de Markt 17a in Boxtel. De witgoedhandel is vanaf 29 april geopend op maandag van 13.00-18.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 9.00-18.00 uur, op vrijdag van 9.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-17.00 uur. Ook tijdens de Oranjebraderie, op zondag 30 april is de witgoedzaak open.

Pandje 33 is te vinden op Facebook of op pandje33.nl. Een nieuwe website is in de maak. Ook telefonisch is Pandje 33 bereikbaar via: 0411-607322.

Openingsactie

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe pand is er een spectaculaire prijzenactie bij Pandje 33. Je kunt namelijk een wasmachine van het merk Beko ter waarde van 450 euro winnen. Daarnaast geeft Pandje 33 de gelukkige winnaar nog een vrij in de winkel te besteden waardebon van 100 euro. Tussen 9.00 en 9.30 uur kunnen belangstellenden zich inschrijven. Uit de inschrijvingen worden drie deelnemers gekozen die mee mogen doen aan de actie.

Degene die vanaf 10.00 uur het langste op een wasmachine kan blijven zitten, die wint de Beko wasmachine. Als er om 23.00 uur 's avonds nog meerdere kandidaten op een wasmachine zitten, wordt aan de hand van een prijsvraag de uiteindelijke winnaar gekozen.

Daarnaast gelden onderstaande spectaculaire openingskortingen op vertoon van deze actiepagina.
- Whirpool tafelmodel vrieskast (AFB601AP/1), elders 219 euro, bij Pandje 33 voor 159,95 euro
- Henry/Hetty stofzuiger, elders 179,95 euro, bij Pandje 33 voor 159,95 euro, inclusief gratis stofzakken ter waarde van 12,50 euro
- Beko wasmachine 7kg, A+++, 5 jaar garantie, voor 375 euro
- Blücher koel-/vriescombinatie (BLKV3001S), 3 jaar garantie, elders 369 euro, bij Pandje 33 voor 275 euro

Allen nieuw in de doos.

Foto: CDA

Koningsdag
Morgen vinden er vele Oranje-festiviteiten voor jong en oud plaats: van fietsversieren, Koningstoernooien, vrijmarkten tot Boxtel Zingt. We wensen iedereen een fijne Koningsdag!

Lintjesregen
Tijdens de traditionele lintjesregen zijn ook dit jaar weer mensen in onze gemeente gedecoreerd. Het CDA feliciteert alle ontvangers van een lintje. We willen al onze vrijwilligers enorm bedanken voor hun inzet.

Speerpunten
Enkele weken geleden hebben we tijdens de gemeenteraadsvergadering de Kadernota vastgesteld. In de Kadernota worden de speerpunten en de plannen neergezet. Het CDA heeft tijdens deze raadsvergadering de volgende punten naar voren gebracht:
- De Groene Poort
Het CDA blijft zich inzetten voor het behoud van het informatiepunt bij De Groene Poort. Wij vinden dat de financiële bijdrage hiervoor opnieuw opgenomen moet worden in de begroting. De Groene Poort is immers de grootste recreatieve trekker van Boxtel. De motie die we hiervoor hebben ingediend, is helaas niet aangenomen door de gemeenteraad.
- Brievenbussen
Een andere motie die we hebben ingediend, ging over het behoud van zo veel mogelijk brievenbussen in onze gemeente. We hebben de wethouder opgeroepen om contact op te nemen met PostNL om in ieder geval de brievenbussen bij seniorencomplexen te behouden. Deze motie is unaniem aangenomen.
- Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid vindt het CDA dat er te weinig energie is gestopt in het stimuleren van bewezen kleine en grote duurzaamheidsprojecten. We hoeven niet het wiel uit te vinden in Boxtel, maar moeten samen dingen oppakken die zeker effect hebben. En als we in 2030 energieneutraal willen zijn, dan moeten we inzetten op die bewezen methoden en inwoners en bedrijven helpen en laten zien dat duurzamer leven een positief effect heeft, ook op onze eigen portemonnee.
- Openbare ruimte
We hebben eerder aangegeven dat we willen dat er geïnvesteerd wordt in veilige wegen, stoepen en fietspaden in de gehele gemeente Boxtel. We zijn blij dat dit streven is opgenomen in de Kadernota en hopen dat de uitvoering voortvarend wordt opgepakt.
- Sociaal beleid
Als het gaat om het sociaal beleid wilt het CDA dat er meer geld gereserveerd wordt voor Jeugdzorg en meer ambulante hulp op middelbare scholen.
Er moet meer gedaan worden om armoede en eenzaamheid te bestrijden, structurele maatregelen zijn hard nodig. Met betrekking tot onze senioren willen we dat het Vergrijzingsbeleid wordt opgestart en willen we een integraal seniorenbeleid door en voor senioren.

Wij staan altijd open voor mensen die met ons mee willen denken en praten over de Boxtelse politiek. Wilt u bij ons aansluiten, een keer komen kijken of kent u iemand die dat leuk zou vinden, laat het ons weten!
Heeft u andere opmerkingen of suggesties? U kunt ons bereiken via cdaboxtel@ziggo.nl.

Website: www.cda.nl/noord-brabant/boxtel-liempde
Facebook: Cda Boxtel-Liempde
Twitter:@cdaboxtel

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay

Foto: Combinatie '95

Als gemeenteraad sta je vaak voor lastige keuzes. Als raadslid en inwoner van de gemeente Boxtel wil je het beste voor jouw gemeente, maar je bent geen specialist. Je moet deels vertrouwen, steeds met een kritische blik, op informatie en deskundigheid van bijvoorbeeld externe partijen en ambtenaren. Daarnaast is er jouw achterban die vanuit haar eigen blik naar dingen kijkt en je hebt je eigen mening. En hoe complexer het probleem, hoe meer meningen. Extra lastig is dat je de zwijgende meerderheid vaak niet hoort. Dit alles hoort er bij. Het belangrijkste is dat de gemeenteraad een goede afweging maakt waarbij Boxtel de best mogelijke oplossing krijgt.
Elke fractie heeft een mandaat van zijn kiezers meegekregen en daar hecht Combinatie95 veel belang aan. Wij horen graag van onze achterban waar zij belang aan hecht. Maar ook als u zich niet heeft aangesloten bij Combinatie95 horen we graag wat u vindt.

Verkeer in Boxtel: PHS en GVVP
Onderwerpen met een grote impact op de gemeente Boxtel zijn de verkeersmaatregelen rondom het Project Hoogfrequent Spoor (PHS) en daarop aansluitend het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP). Prorail gaat de dubbele overweg sluiten omdat er meer treinen gaan rijden. Om deze maatregel op te vangen heeft de raad eerder al besloten dat er een fietstunnel onder het spoor komt, dat de Keulsebaan wordt verbreed en dat er een weg om Kalksheuvel aangelegd wordt. Wie wat betaalt en de afspraken tussen de verschillende partijen staan in een bestuursakkoord tussen rijk, Prorail, provincie en gemeente Boxtel. Dit is een hard bevochten akkoord waar het maximale is uitgehaald, maar ook een keurslijf voor de uitvoering. Combinatie95 is ervan overtuigd dat het bestuursakkoord het vertrekpunt moet zijn, omdat we anders terug bij af zijn.

Dat kunnen en mogen we Boxtel niet aandoen.
Voor iedereen is duidelijk dat het sluiten van de dubbele overweg (grote) gevolgen heeft voor geheel Boxtel. Verkeer zal zich anders gaan bewegen. Bepaalde straten krijgen minder verkeer en in andere straten zal het verkeer toenemen. Het is onze verantwoordelijkheid naar het totaalplaatje te kijken en nu met zorg de besluiten te nemen zodat we in de toekomst niet op andere plekken in Boxtel knel komen te zitten. Hierbij moeten we , voor zover als mogelijk is, meenemen dat ook mobiliteit een onderwerp is dat de komende jaren enorm zal veranderen. Daarbij zal Combinatie95 ook veel aandacht blijven besteden aan het faciliteren van het fietsverkeer in Boxtel.
Wilt u met ons over dit onderwerp het gesprek aangaan dan horen we graag van u. U kunt contact opnemen via onze website www.combinatie95.nl.

Bekendmakingen week 17

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-De Aanloop 1 vervangen kozijnen en gevelpanelen van erker en raam aan voorzijde woning
-De Beukums 124                vervangen schutting en dak garage en schuur
-Dr. P. M. Hoekstraat 8                rooien: 1 esdoorn in achtertuin
Verleende omgevingsvergunningen
-Baroniestraat 40, 40a en 42 en Spoorstraat
107 t/m 111a                 herontwikkelen kantoorpand tot appartementen
-Baroniestraat 41                brandveilig in gebruik nemen Angelaschool

Toestemming maken uitweg
-Halderheiweg: bouwperceel achter
Halderheiweg 1                maken tijdelijke uitweg op deze locatie
-Hole Eik 3                 maken uitweg op deze locatie

Evenementenvergunningen
-Bazaar Boxtel De Bazaar vindt plaats in park Molenwijk op zondag 9 juli 2017 van 11.00 tot 18.00 uur
-Jeugdvakantieweek Liempde De week vindt plaats aan de Sportlaan/Oude Dijk van dinsdag 22 augustus 2017 tot en met vrijdag 25 augustus 2017, dagelijks van 10.00 tot 16.30 uur
-Muziekfestival Limuscene Liempde Het festival vindt plaats in het Concordiapark op zondag 4 juni 2017 van 13.00 tot 23.00 uur
-50- jarig jubileum Bar Becoloth Het jubileum vindt plaats in de Rozemarijnstraat op zaterdag 1 juli 2017 vanaf 12.00 tot 00.00 uur.

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Aanvulling publicaties week 16
Verleende omgevingsvergunningen
Molengraafseweg 5, bouw woning,
Munselse Hoeve 28, verplaatsen knotwilg van voorerf naar zijerf
Raadhuisplein 8, vervangen rode dakpannen in leikleur pannen
Hoek Van Salmstraat - Ossenpad, leggen betonfundering op parkeerplaats als testfaciliteit
Verlengen beslistermijn aanvraag maken uitweg
Tongeren 58 hoek zandpad Heibloem, verbreden inrit en plaatsen duiker
Evenementenvergunningen
Openluchtconcert, Het concert vindt plaats nabij de Sint Petrusbasiliek op zaterdag 10 juni 2017 van 20.30 uur tot 23.30 uur.
Horecavergunningen
Gouden Woud BV, Hamsestraat 18, verleende drank- en horecawetvergunning en verleende exploitatievergunning met terras

GEMEENTE INFO
Oud papier

28-04 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
28-04 Keefheuvel e.o.
29-04 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
03-05 Vrilkhoven e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak
LET OP: Op Koningsdag, donderdag 27 april, zijn het gemeentehuis en St. Ursula met het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Loket WegWijs gesloten.

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Full house

Een hele maand zijn we nu weg uit Boxtel. Ik zou willen zeggen dat ik totaal relaxt in mijn hangmatje sapjes heb liggen drinken maar dat is een utopie in mijn leven. In werkelijkheid zijn de sapjes, verruild voor 250 liter latex. Ik schat zo'n tien rollen afplaktape. We legden een laminaatvloer, vloerbedekkingen en we vervingen kapotte tegeltjes. Om de stookkosten te beperken besloten we de open haard te vervangen voor een houtkachel. God wat waren we naïef. We waren zo trots op ons bergje met gezaagd hout. Wel één hele avond hebben we het daarmee gered. We konden in ons hemdje in de kamer zitten, maar om dat vol te houden heb je dus een serieuze voorraad hout nodig en niet die paar takjes die wij verzameld hadden.

Maar goed we hadden het warm of beter gezegd bloedheet en dat was dus ook best gek. Ik was zo gewend aan de kou dat ik ook weer moest wennen aan de warmte. Dat hadden we pas door toen er mensen op bezoek kwamen die met hun jas aan bleven zitten. Het werd pas echt ongezellig toen mijn broer met zijn capuchon op aan de koffie zat. Toen ging er een lampje branden. Over lampen gesproken... het is een oud huis en we wilden een paar dingen ophangen. Verder dan het eerste gat kwamen we niet want de vonken kwamen eruit. Hadden we precies in de stroomkabel geboord. Geen licht meer in de badkamer. Geen stroom meer voor de ijskast. De oven deed het niet meer. Gelukkig met ons niks ergs, maar douchen in het donker vind ik toch een dingetje.

Een oom hielp ons (bijna letterlijk) uit de brand en we hadden weer licht! En weer wat geleerd! Alsof je weer moet leren fietsen. Tenminste als je een fiets hebt. Ik heb er geen meer, want helaas hebben ze mijn fiets gejat, samen met een leeg bierkratje. Maar ach, mijn oma zei altijd: 'dan zal iemand anders hem wel beter kunnen gebruiken'. En dan op z'n Limburgs. Klonk altijd heel wijs. Dus toen mijn man met hond en zaklamp 'op jacht' ging naar sporen, hoopte ik dat ze al ver weg waren met de fiets. Als grapje zei ik nog dat ze misschien de lege krat gingen inleveren in de winkel en een volle krat terug zouden zetten en dat ze daar de fiets voor hadden geleend. Manlief keek me aan alsof ik mijn verstand had verloren.

Misschien was de salie naar mijn hoofd gestegen. Salie waarmee je je huis kunt reinigen. Ik dacht 'baat het niet dan schaadt het niet', dus zo gezegd zo gedaan. Ik heb bosjes salie bij elkaar gebonden en deze aangestoken. Het stinkt gigantisch maar alle nare energieën zouden hiermee worden uitgerookt. Eerlijk gezegd vroeg ik me wel af of er in de tijd van Pippi Langkous ook al bol.com was waar ze salie bestelde? Ik voelde me in ieder geval eens een echte hippie. Nadat ik een halve dag de spoken had uitgerookt, voelde ik me helemaal fris en fruitig in het huis. Totdat ik op een verjaardag kwam en ik mijn vader hartelijk groette. In plaats van mij terug te groeten, rook hij aan me. En aan mijn jasje... en hij zei 'Babette je ruikt echt muf. Alsof je in een grot woont.' Bedankt pap. Jammer ook van die dure parfum. Zijn opmerking bleef hangen en later in de auto rook ik aan mijn haar en mijn jas en hij had gelijk. Zelfs onze hond rook naar mottenballlen. Ik heb alles gewassen op de kookwas en de hond heeft nog nooit zulke dure shampoo gehad, maar je moet wat als je nog onder de mensen moet komen. Wilt komen. Want ik wilde heel graag mijn lezing geven op een congres voor medische secretaresses. 'Van muren deuren maken' was de titel. Je zou het kunnen uitleggen als: hoe maak je nu echt contact? Was ik even blij dat ik hoog op een podium zat. Maar ach, als je echt contact maakt, kun je wel een potje breken. Ook al zit er dan een luchtje aan. Chanel de mottenbal.
X

Foto: Heemkunde Boxtel

K.V.C. Jeugdherberg 'Orion' Parochiehuis, Lennisheuvel Boxtel

Poster MooiBoxtel Duo Darttoernooi

Foto: Marcel Jurriëns

Uiterste inschrijfdatum tot: ...?

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor prive en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

TE KOOP

Nieuwe Dessotappijttegels
In allerlei kleuren/soorten.

Grote voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17
Schijndel 06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.

Huur nu een stormbaan, springkussen, partytent eventueel met verwarmer, opblaasfiguur Abraham, Sarah of Baby, in Oirschot bij www.jumpersverhuur.nl of bel 06-28938597

GARAGESALE
27 april (Koningsdag) grote garagesale aan de Schijndelseweg 146, Boxtel, van 10.00 uur tot 15.00 uur.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor prive en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

RIJLES:

www.autorijlesboxtel.nl Voordelig rijles in Boxtel en omgeving. Rijopleiding In Stappen (RIS) Voor informatie zie website of bel 06-57374737

TE KOOP

Nieuwe Dessotappijttegels
In allerlei kleuren/soorten.

Grote voorraad, scherpe meeneemprijs.
Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17
Schijndel 06-23034594
Dinsdag en zondag gesloten.

Huur nu een stormbaan, springkussen, partytent eventueel met verwarmer, opblaasfiguur Abraham, Sarah of Baby, in Oirschot bij www.jumpersverhuur.nl of bel 06-28938597

GARAGESALE
27 april (Koningsdag) grote garagesale aan de Schijndelseweg 146, Boxtel, van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Angelaschool krijgt make-over

De eerste werkzaamheden startten in juli vorig jaar. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel – De verbouwing van de Angelaschool nadert voltooiing. In vier fasen werd de school het afgelopen jaar flink onder handen genomen. Daarbij werden zowel gepland onderhoud als toekomstgerichte werkzaamheden uitgevoerd. Begin mei moet de verbouwing van de zo'n 500 leerlingen tellende school klaar zijn.

Bij de verbouwing werd onder andere de aula verplaatst, verhuisden twee leslokalen van boven naar beneden, en werd de complete cv-installatie en een groot deel van de vloeren vervangen door een beter isolerende variant.

De basisschool heeft een vernieuwde entree gekregen, waarbij al meteen blijkt welke keuze directeur Jos Korsten beoogde te maken. "We zijn gegaan voor een meer open ontwerp", vertelt hij, terwijl hij wijst op de nieuwe aula, die als een soort plein in het midden van de school ligt.

Het oude schoolgebouw was volgens de directeur toe aan een flinke verbouwing, nadat het in haar 110-jarige historie al meerdere malen werd uitgebreid. "Het gebouw moest moderner, multifunctioneler en we moesten ons voorbereiden op een daling van het aantal leerlingen in de toekomst", vertelt de directeur.

Al voor de grote vakantie startten de eerste werkzaamheden. Daarbij werden twee klassen van de bovenverdieping naar de benedenverdieping verhuisd. "Daar zat eerst het directiekantoor en de aula. Maar de lokalen op de bovenverdieping kregen de hele dag zon en waren dus erg warm", vertelt de directeur, "terwijl de aula en ons kantoor eigenlijk nooit direct zon hadden." Zo verhuisden twee groepen naar beneden. De ruimtes boven zijn inmiddels omgebouwd tot flexibele leerpleinen, geschikt voor meer projectmatig en toekomstgericht onderwijs.

Daarna werd, in fase twee, de ingang aan de zijde van de Baroniestraat verwijderd. "Die constructie bleek achteraf dragend te zijn", wijst de directeur op een keurig afgewerkte muur waar eerst de ingang prijkte. Even leek het erop dat de verbouwing hierdoor vertraging zou oplopen, maar gelukkig konden de problemen vlug opgelost worden. Eén klas verhuisde tijdelijk naar het voormalig directiekantoor in verband met de extra werkzaamheden. Het was de enige hinder die scholieren vanwege de verbouwing ondervonden, aldus Korsten.

Ook werd de nieuwe aula in fase twee gebouwd op de plaats van de oude koffiekamer. Die verhuisde naar een oud leslokaal, naast de nieuwe directiekamer en de nieuwe ingang, in het hart van het gebouw.

Daarna volgde fase drie, waarbij vanaf de Baroniestraat gezien het achterste gedeelte van de school op de schop ging. Daarbij is rekening gehouden met een eventuele compartimentering van het gebouw, zodat bij krimp van het aantal leerlingen een deel van de school kan worden verhuurd, zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met een ander deel van het gebouw aan muziekschool MUZEBOX.

Dat leidt meteen tot een volgende grote aanpassing van het gebouw; de energiebesparende maatregelen. "Eerst moesten als MUZEBOX in de winter lessen verzorgde in het gebouw de radiatoren aan de hele voorzijde van het gebouw aan, terwijl nu enkel nog het deel waar ook daadwerkelijk mensen zitten verwarmd hoeft te worden", vertelt Korsten.

Ook de gehele cv-installatie werd vervangen door een energiezuiniger opvolger. Of beter gezegd: door opvolgers. De school heeft namelijk twee cv-ruimten. "De hele ruimte waar de installaties stonden was eerst echt een broeikas", doelt Korsten op de restwarmte die de installaties afgaven, "terwijl het er nu een bescheiden 20°C is."

Alleen de vervanging van de cv had natuurlijk al een flinke prijs van 'zeker tienduizenden euro's, aldus de directeur. Hij wil niet in details treden over de totale kosten omdat de verbouwing volgens hem toch noodzakelijk was. Bovendien heeft de school alles uit eigen 'spaargeld' betaald. "En alleen al op de energierekening gaan we nu duizenden euro's per jaar besparen!", aldus de directeur.

Momenteel wordt de laatste hand aan de verbouwingswerkzaamheden gelegd. Op 11, 12 en 13 mei wordt de opening van de vernieuwde Angelaschool gevierd met onder andere een schoolpleinorkest op 11 mei. Op 13 mei is er een open dag, waar iedereen welkom is om een kijkje te nemen en het nieuwe 'Angela's Project' in de praktijk te bewonderen.

Woonwijk Hobbendonk wordt nieuwe entree stadslandgoed Stapelen

Bron: YouTube/Ronald van Heeswijk

Boxtel - Op het terrein waar voorheen Joris Meubelen zat zullen 24 koopwoningen komen. De woningen moeten stadslandgoed Stapelen gaan verbinden met en toegankelijk maken vanaf de Eindhovenseweg. Wethouder Peter van de Wiel en Ronald van Heeswijk, van verantwoordelijk projectontwikkelaar IMvest uit Schijndel, maakten dit woensdag bekend.

Van de 24 woningen zullen vier in de huidige bebouwing worden ondergebracht. De monumentale villa, die nu schuil gaat achter het pand dat er voor staat, en de aangrenzende woning van de villa blijven behouden. De rest van de bebouwing gaat plat en maakt plaats voor achttien nieuwbouwwoningen en twee bouwkavels.

Projectontwikkelaar IMvest uit Schijndel is al sinds medio 2014 bezig met de plannen voor het woningbouwproject. Ronald van Heeswijk legt namens de projectontwikkelaar uit waarom dit proces zoveel tijd kostte: "We zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan." Wethouder Peter van de Wiel beaamt dit: "Er is op deze locatie archeologisch onderzoek gedaan, de bomencommissie heeft een rapport uitgebracht en er is uitgebreid bodemonderzoek gedaan." Volgens zowel de wethouder als Van Heeswijk is het daarom vrijwel uitgesloten dat de bouw stil komt te liggen wegens externe factoren.

De bebouwing zal bestaan uit geschakelde huizen, tweekappers en vrijstaande woningen in de prijsklasse van 220.000 tot 450.000 euro. De bouwkavels moeten rond de 190.000 euro opleveren. Bij de bouw van de wijk, die de naam 'Hobbendonk' draagt, wordt nadrukkelijk de verbinding met stadslandgoed Stapelen gezocht.

Volgens de wethouder moet het bouwproject een eind maken aan de 'ontsierde entree van Boxtel' via de Eindhovenseweg. Volgens hem is het bijzonder positief dat de zogenaamde 'bovenwijkse kosten', de kosten voor de inrichting van de wijk als geheel, worden besteed aan de verbinding met de Dommelbimd en stadslandgoed Stapelen. Hobbendonk moet daarmee echt een oostelijke entree voor het kasteel en de omliggende landerijen worden.

De wijk krijgt een directe aansluiting op de Eindhovenseweg. Volgens de wethouder is dit verkeerstechnisch onderzocht en kunnen de 24 woningen zonder al te veel verkeersproblemen ontsloten worden.

De verwachting is dat de verkoop van de woningen dit najaar begint. De verwachte oplevering van Hobbendonk is begin 2018.

Het brede aanbod van Emiel Techniek

Boxtel – Emiel Techniek bestaat in 2017 drie jaar, maar heeft al ruim vijftien jaar ervaring in de branche in huis. Het bedrijf is niet alleen actief in de elektrotechniek, maar geeft ook technisch advies en BHV-trainingen voor bedrijven, indien gewenst op locatie of op de bedrijfsvloer met bijvoorbeeld een ontruimingsoefening. Ook biedt Emiel verschillende soorten noodverlichting, beveiligingscamera's en rookmelders aan, maar je kunt hem ook bellen voor de aanleg van internet en tv-installaties in huis.

Emiel Techniek levert en verzorgt het gehele proces van aanleg tot onderhoud van technische installaties, beveiligingscamera's, noodverlichting, alarmapparatuur en rookmelders. Tot de omvangrijke klantenkring van de Boxtelse ondernemer behoren particulieren, grote en ook kleinere bedrijven. Emiel slaat niemand over en kan iedereen van dienst zijn. Daarbij is persoonlijk contact essentieel, zo benadrukt hij: "Wij denken altijd met onze klanten mee en volgen hun ontwikkeling. Als bedrijven bijvoorbeeld uitbreiden, wijzen wij hen erop dat daar meer bij komt kijken dan het verplaatsen van een stopcontact, maar dat allerlei systemen zoals de noodverlichting en rookmelders anders moeten worden ingericht. Dit gebeurt, vanzelfsprekend, in goed overleg."

Onlangs heeft Emiel een cursus domotica afgerond om 'slimme huizen' in te richten. Emiel: "We moeten met de toekomst mee en die begint nu. Vooral voor ouderen kan dit een uitkomst bieden." Je hoeft niet heel technisch te zijn om gebruik te maken van domoticasystemen. "Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met één druk op de knop, met een speciale app, de gordijnen te sluiten."

Volgens Emiel is er momenteel naast de vraag naar comfort en veiligheid ook vraag naar energiebesparing. Inmiddels is LED-verlichting al redelijk ingeburgerd, maar er valt nog meer te besparen. Zo kan met een slimme bewegingssensor op veiligheidsverlichting, die na een bepaalde tijd minder fel gaat schijnen, nog extra winst geboekt worden. Ook levert en installeert Emiel Techniek beveiligingscamera's, waarvan de populariteit steeds meer toeneemt.

Ten slotte houdt Emiel zich steeds meer bezig met de aanleg van toegangssystemen en verlichting bij wooncomplexen. "Bij de Verenigingen van Eigenaren kan een nieuw verlichtingsplan met mooie oplossingen worden aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met energiebesparing, comfort en veiligheid", aldus Emiel. "Daar heb ik het momenteel heel druk mee en ik denk dan ook na over de mogelijkheid mijn onderneming uit te breiden. Zo blijven we ondernemen met het oog op de toekomst."

Emiel Techniek is gevestigd aan de Industrieweg 23 (inpandig bij Camp Specials). Emiel is te bereiken via 06-20620479, info@emieltechniek.nl en te volgen via Facebook.


Programma Koningsdag en -nacht Boxtel en Liempde

Programma Boxtel

Woensdag 26 april 2017
Dit jaar wordt op KingsNight (Koningsavond) een programma voorgeschoteld dat onder leiding staat van Jordy van den Boer. Dit muzikale spektakel begint om 19.00 uur met onder anderen Jip Van Krieken, Theodoor, Je Broer, Buren van de Brandweer en Roy Donders. Tot 1.00 uur kun je van de muziek van deze artiesten genieten. Meer informatie over de KingsNight Fissa vind je op Facebook.

Donderdag 27 april 2017
De mensen met een Koninklijke onderscheiding worden traditiegetrouw ontvangen in de Raadzaal door burgemeester Mark Buijs. Na afloop van deze bijeenkomst kunnen de gedecoreerden op de Markt genieten van een vendelgroet van gilde Sint-Barbara & Sint-Joris uit Boxtel, een optreden van Jas de Keistamper en een aubade van Boxtel's Harmonie.

De jongste schoolgaande jeugd is uitgenodigd om hun fiets te komen versieren. Het fietsversieren wordt ook dit jaar georganiseerd in het park rondom Kasteel Stapelen. Vanaf 11.45 uur zijn de kinderen met hun fiets welkom op een open plek in het park. Die is het gemakkelijkst te bereiken via het bruggetje aan de Burgakker. Om 12.45 uur vertrekt de hele groep in een bonte stoet naar de Markt. De traditionele ijsbonnen worden alleen op dat moment bij het bruggetje naar de Burgakker uitgereikt.

Bij slecht weer wordt het fietsversieren afgelast. Houd hiervoor de Facebookpagina van Boxtel Vooruit in de gaten.

Na het defilé vinden vanaf 13.30 uur voor de kinderen van 3 tot 12 jaar allerlei activiteiten plaats op de Markt. Zij worden verwelkomd door de burgemeester en kunnen daarna hun spullen aanbieden op de vrijmarkt. Deze markt is voor kinderen bedoeld. Een bolderkar om de aangeboden spullen te vervoeren is aan te raden omdat de Markt niet toegankelijk is voor auto's. Tegelijkertijd vinden er allerlei sportieve en creatieve activiteiten plaats. Kinderen kunnen komen knutselen of zich laten schminken. Verder staan er veel leuke spelletjes en natuurlijk ook weer een springkussen. Ook is er lekkere popcorn en een suikerspin voor alle deelnemers.

Voor de oudere schoolkinderen wordt er op Sportpark Wagenaars door ODC en Boxtel Vooruit het koningsvoetbaltoernooi georganiseerd. Ook op de velden van MHC MEP is dit jaar weer de mogelijkheid om mee te doen aan het koningshockeytoernooi.

Koningsdag gaat om 17.00 uur verder met verschillende aanstormende talenten uit de stal van Modern Classic Music School. De Volle Blaes zal de stille momenten vol toeteren.

Vanaf 20.00 uur is het traditionele meezingen op de Markt, maar dan nieuwe stijl, met een echt krantje en teksten geprojecteerd op een groot LED-scherm. Ook is het meezingen dit jaar voor het eerst avondvullend, met tussendoor optredens van de Dorini's en Rooie Rico. Dit alles onder leiding van Kees Berkelmans (Talent Factory).

Alle festiviteiten zijn gratis toegankelijk.

Programma Liempde
Koningsdag in Liempde staat ook dit jaar weer boordevol van tradities en gezellige festiviteiten.

Zoals gebruikelijk start het programma in Liempde om 5.45 uur met het dauwtrappen van fanfare Concordia. Meer informatie hierover is te vinden op www.fanfareconcordialiempde.nl.

Om 9.00 uur worden de Liempdse gedecoreerden ontvangen op het voormalige gemeentehuis. Van 11.00 tot 16.00 uur is er van alles te doen op het Concordiapark. Voor de kinderen is er onder andere een draak met een bewegende bek en als het weer het toe laat een heuse buikschuifbaan. Natuur zal ook de jaarlijkse vrijmarkt niet ontbreken. Voor de 'oudere Liempdenaar' is er een terras waar genoten kan worden van een kopje koffie.

Vanaf 19.30 tot 21.30 uur is er in jeugdhuis Pius X een disco voor de jeugd vanaf groep 6 tot en met een leeftijd van 15 jaar. De entree en één consumptie zijn gratis.


Sterk spel van Boxtelse rugbyers in Districtsteam Zuid

Amsterdam - Drie jeugdspelers van Rugby Club Ducks deden zaterdag bij het nationaal Rugby Centrum Amsterdam met het Districtsteam Zuid mee aan het toernooi tegen de vier andere districten van Nederland. Door met hun team drie van de vier wedfstrijden te winnen zetten Boxtelaren Mauro Saccomani, Lucas de Geus en Thijs Schilder een mooie prestatie neer.

De Geus en Saccomani lieten sterk spel zien bij de voorwaartse, Schilder had een wezenlijk aandeel door twee keer een try te scoren. Het toernooi is voor de spelers een uitdaging om zich te meten met de beste jeugdspelers van Nederland. Tevens is het een voorportaal waar op termijn de spelers voor de nationale jeugdselecties worden geselecteerd.

Komende zondag wacht de jeugdspelers van Ducks een nieuwe uitdaging. Het Engelse Market Harborough RUFC U14 komt op bezoek. Een versterkte jeugdselectie van Ducks zal om 13.00 uur aftrappen tegen de Britten op sportpark De Wielakker.

Rotsvast 1 wint bekertoernooi BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) werden maandag de laatste wedstrijden van het bekertoernooi gespeeld. In de winnaarsronde speelden Rotsvast 1, Taverbo/Sabo 2 en Grand Café Rembrandt om de eerste plaats en het winnen van de beker. Rotsvast 1 won vrij gemakkelijk van Taverbo/Sabo 2 dat alleen door winst van Mari van Dijk op Geerta Pluut een punt kon binnenhalen.

Erik van der Schoot won samen met Pluut de overige partijen van Mari van Dijk en Hans Fonken. Door deze nederlaag was Taverbo/Sabo 2 uitgeschakeld voor bekerwinst omdat het de partij tegen Grand Café Rembrandt op 10 april ook al had verloren.
De finalepartij tussen Rotsvast en Grand Café Rembrandt was tot op het laatste moment een zeer spannende aangelegenheid. Hans Stoker van Grand Café Rembrandt verloor verrassend de eerste partij in drie games van Erik van der Schoot waarna Ad Brekelmans de stand weer gelijk trok door winst op Pluut, die vervolgens ook van Stoker won. Weer trok Brekelmans de zaak gelijk door in drie games van Van der Schoot te winnen. Het dubbelspel moest de beslissing brengen. Hierin waren Van der Schoot en Pluut in vier games te sterk voor Arnold van der Heijde en Brekelmans. Door deze 3-2 overwinning verzekerde Rotsvast 1 zich van de bekerwinst.

Vele medailles voor taekwondo-ka's TS Dekker

Foto: Ad Dekker

Boxtel - Met negentien deelnemers, vier coaches, een floormanager, drie scheidsrechters en veel enthousiaste ouders trok Taekwondo School Dekker afgelopen weekend naar het Friese Oosterwolde voor deelname aan de tweede ITL Taekwon-do. Samen met taekwondo-ka's uit heel Nederland en België nam de Boxtelse delegatie deel aan de onderdelen Tul en Sparring, waarbij vele medailles werden verdiend. Kijk voor details bij de sportuitslagen op pagina 20.

Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Deze Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Deze Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Foto: Ad Dekker
Mauro Saccomani, Lucas de Geus en Thijs Schilder. (Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken) Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken

Blox Heren 1 kampioen

Archieffoto van de mannen van Blox Heren 1. (Foto: Teun Verhagen) Foto: Teun Verhagen, VC Blox

Boxtel - Blox Heren 1 speelden zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen, tevens de kampioenswedstrijd. De Boxtelaren moesten drie sets winnen van tegenstander ODI. Als ware kampioenen wonnen zij niet alleen de eerste drie, maar ook de laatste set.
Lees het complete wedstrijdverslag op mooiboxtel.nl.

Softbalsters buigen voor Adegeest Verlies tegen Roef! voor heren Ducks

Boxtel - Voor de softbal senioren van Ducks stond zondag een nieuwe tegenstander op het programma: Adegeest uit Voorschoten. Hoewel zij vorig seizoen in een lagere klasse speelden, verloren de dames uit Voorschoten dit seizoen nog geen enkele wedstrijd. Voor de heren stond er wederom een uitwedstrijd op de agenda. In Moergestel moest de Boxtelse formatie het opnemen tegen Roef!, een oude bekende uit de derde klasse van vorig jaar.

De openingsslagvrouw van Adegeest deed meteen wat haar te doen stond: dankzij een honkslag bereikte zij het eerste honk. De volgende drie slagvrouwen bereikten geen van allen het eerste honk door goed veldwerk van derde honkvrouw Rianne Boer. Toch wist de eerste slagvrouw wel te scoren en kwam Adegeest al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Ducks had hier aan slag geen antwoord op. De pitcher van Adegeest gooide ijzersterk: drie keer drie slag.
Ook in de tweede inning toonde Adegeest waarom zij nog niet verloren dit seizoen. Er werden twee honkslagen geslagen en ze scoorden ook meteen weer twee punten. Aan slag wist Ducks niet op eigen kracht het eerste honk te bereiken, maar werd wel geprofiteerd van een veldfout van Adegeest. Toch kwam Ducks niet tot scoren en bleef de tussenstand 0-3 in het voordeel van Adegeest.
In de derde inning veranderde er niets aan de stand, maar in de vierde inning wist Adegeest weer een puntje te scoren. Iets wat Ducks nog steeds niet lukte, dankzij de sterke pitcher van Adegeest, die zowel hard als met effect gooide.
Tijdens de vijfde inning scoorden beide teams niet. Wel scoorde Adegeest weer een punt in de zesde inning. En eindelijk lukte het Ducks om ook een honkslag te slaan. Colette Wind werd daarmee meteen de beste slagvrouw (.333) van Ducks. Helaas leidde dit niet tot een punt voor Ducks.
In de laatste inning konden beide teams niets meer aan de stand veranderen. En zo vertrok Adegeest met weer twee punten op zak terug naar Voorschoten. Zij wonnen welverdiend met 0-5. Hoewel Ducks sterk veldwerk toonde en pitcher Inge van Geel goed in vorm was, hadden de Boxtelse dames aanvallend niets in te brengen.

Honkbal
De heren van Ducks begonnen in Moergestel aan slag, maar op een honkslag van Kees van Dooremalen na konden ze niet overtuigen. Startend werper Jeroen van Nes kwam sterk uit de startblokken, maar kwam in de derde inning in de problemen. Hij incasseerde drie honkslagen waaronder een driehonkslag van de eerste honkman van Roef!. Hierop kwamen drie punten binnen en kwam Ducks al vroeg op achterstand: 3-0.

De Boxtelaren sloegen fel terug in de daaropvolgende inning: op vijf honkslagen van onder anderen Van Nes en Thor van den Dool. Vier runs kwamen over de plaat en nu moest de thuispartij in de achtervolging (3-4). Dat gebeurde succesvol: in de gelijkmakende en de daaropvolgende inning incasseerde Van Nes een veelvoud aan runs door honkslagen en een aantal keer vier wijd. De tussenstand bedroeg kwam hiermee op 9-4.

De Boxtelaren probeerden nog terug te komen, maar slaagden hier nauwelijks in. Zij wisten nog slechts één keer te scoren, waar Roef! nog drie runs binnenbracht. De eindstand was bereikt met 12-5. Een leerzame wedstrijd voor de strijders uit Boxtel, waar het resultaat helaas uitbleef. Beste slagman aan de zijde van Ducks: Kees van Dooremalen, 2 uit 3, AVG 0.666.

Kampioenstitel voor Taverbo/Sabo 6 Vaandelteam blijft in derde divisie

Kampioensteam Taverbo/SABO 6, met vlnr: Hans Stoker, Hans van Haaren, Walter Peltenburg en Cees Hems. (Foto: Jasper van der Aa) Foto: Jasper van der Aa

Boxtel - Taverbo/Sabo 6 eiste afgelopen weekend het kampioenschap in de vijfde klasse voor zich op. Het vaandelteam van Taverbo/Sabo wist zich in de laatste wedstrijd van het seizoen te handhaven in de landelijke derde divisie. In eigen huis werd in een rechtstreeks degradatieduel concurrent Megacles uit Weert met 6-4 opzij gezet. In de hoofdklasse kwam Taverbo/Sabo 2 slechts een puntje tekort voor handhaving.

In een rechtstreeks duel om het kampioenschap moest Taverbo/Sabo 6 winnen van koploper ASIO. Al snel stond de Boxtelse ploeg op een comfortabele 5-1 voorsprong, maar het beslissende punt liet vervolgens lang op zich wachten. Net toen de kampioensstress echt vat leek te gaan krijgen op de Boxtelse formatie maakte Walter Peltenburg in een spannende vijfsetter aan alle onzekerheid een einde. Samen met zijn teamgenoten Cees Hems, Hans Stoker en Hans van Haaren promoveert hij dankzij dit resultaat naar de vierde klasse.

Geren degradatie Taverbo/Sabo 1
Vooraf was bekend dat de verliezer van het treffen in Boxtel tussen Taverbo/Sabo 1 en Megacles hoogstwaarschijnlijk zou degraderen naar de afdelingscompetitie. Beide teams zouden bij een nederlaag afhankelijk zijn van de uitslag van de wedstrijd tussen Hilversum en ODT. Maar omdat dat duel, hoe verrassend, in een gelijkspel eindigde, waren die twee ploegen al zeker van lijfsbehoud.
Taverbo/Sabo had het geluk dat de Limburgers niet op volle oorlogssterkte naar Boxtel waren afgereisd. Het vijftienjarige talent Sharon Janssen, die vorige week nog drie partijen won tegen kampioen Avanti, had verplichtingen in de damescompetitie. Megacles moest daarom noodgedwongen een beroep doen op een invaller uit de eerste klasse, die geen partij bleek voor de ervaren Boxtelse ploeg, met Teun Vlaminckx, Marlotte Staps en Michel Sperling in de basisopstelling. Al snel waren drie belangrijke punten binnen. Omdat Staps en Sperling beiden nog een partij wonnen en samen ook het dubbelspel binnensloegen, werd de handhaving in de derde divisie redelijk eenvoudig bewerkstelligd.
Ook het volgend seizoen zal Taverbo/Sabo dus op landelijk niveau te bewonderen zijn. Een knappe prestatie, aangezien het in de tafeltenniscompetitie absoluut niet eenvoudig is om je als promovendus te handhaven in die hogere klasse. Taverbo/Sabo flikte het en is nu alweer bezig met de voorbereiding op het volgende seizoen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de selectie te versterken om zodoende in de najaarscompetitie wederom een serieuze rol van betekenis te spelen.

Degradatie Taverbo/Sabo 2
Eén treetje lager redde Taverbo/Sabo 2 het net niet om zich te handhaven in de hoofdklasse, het hoogste regionale niveau. In een thriller van jewelste tegen directe concurrent Middelburg kwam alles aan op de allerlaatste partij van de dag tussen de kopmannen van beide ploegen. Gijs Klop nam namens Taverbo/Sabo een 1-0 voorsprong, maar zag zijn opponent Thomas Groenewoud terugkomen tot 1-1. Toen vervolgens de derde game met minimaal verschil verloren ging, was Groenewoud ontketend en sloeg hij de Boxtelse reserves uiteindelijk terug naar de eerste klasse. Op dat niveau verzekerde Taverbo/Sabo 3 zich enkele weken geleden al van de titel. Zij bewandelen de omgekeerde weg en zullen in de hoofdklasse het stokje van het tweede overnemen.

Mooie seizoensafsluiting voor libreteams 't Ivoor

Boxtel - De vier libreteams van BV 't Ivoor sloten de competitie in stijl af. Allemaal wonnen zij hun ontmoeting.

Team 1 haalde uit tegen BBG Haarsteeg 1 met 21-30. Don van der Wiel, Fouad Hasbani en met name Theo Verhagen, met een moyenne van 10,35, wonnen hun partij overtuigend. Het tweede team won ook ruim, van BV De Hazelaar 4 met 30-22. Cees van Eindhoven, Emanuel Coort en Louis van der Meijden, hij speelde een moyenne van 11,17, gaven hun tegenstanders geen schijn van kans. Het derde team behaalde eveneens de maximale score van dertig punten, dit tegen BV De Straat 1. Ad van Os, Peter van Giersbergen en Henk van Boxmeer speelden een prima partij. Het vierde team won tegen BBG Haarsteeg 3 met 25-21. Theo van Dongen en Math Hendriks bleven aan de goede kant van de score terwijl Gerard de Beer vijf winstpunten liet liggen.

Bij de afdeling Recreanten libre behaalde team 1 nog wel een 40-19 overwinning, maar dat was niet voldoende voor de titel. Slechts vier punten kwamen zij tekort over de gehele competitie. Theo Verhagen, Peter Franken en Jacques van Loon wonnen, maar een speciale vermelding was er voor Fouad Hasbani die zijn partij van 120 caramboles won in slechts tien beurten en een hoogste serie van 99 caramboles. Team 3 moest het afleggen tegen NAL 4. Wim van Dijk was de enige van 't Ivoor die wist te winnen. Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein verloor team 5 van Het Groene Laken 1. Team 6 won van Pas Buiten 1 met 26-19, team 7 versloeg De Piepers 4 met 26-20.

Meisjes C1 Blox kampioen

In een nek aan nek race om de titel slaagde het team meisjes C1 van Volleybalvereniging Blox er zaterdag met één punt verschil op concurrent BVC MC1 (Bergeijk) in het kampioenschap binnen te slepen. Met een 4-0 overwinning in eigen huis op Volleybal Tilburg lieten Bente, Renee, Amelia, Anne, Neeltje, Quinty, Tess, Leyla en Dewi onder leiding van coach Ruud zien de terechte kampioenen te zijn. Foto: Blox

Boxtel - Zaterdag slaagden Bente, Renee, Amelia, Anne, Neeltje, Quinty, Tess, Leyla en Dewi, het team meisjes C1 van Volleybal vereniging Blox, er onder leiding van coach Ruud in het kampioenschap binnen te slepen.

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 19 april
A-Lijn: 1. H. van Esch & P. vd Ven 62,08% 2. F. Sedee & J. van Dijk 56,25% 3. J. & C. Meeuwis 54,17% B-Lijn: 1. A. de Jong & M. Kerssens 65,00% 2. V. Gerris & M. den Ouden 55,42% 3. A. Melcherts & M. vd Sloot 52,92%
Uitslagen 20 april
A-lijn: 1. J. van Doremalen & F. van Roy 58,75% 2. L. den Dekker & I. van der Meijden 54,38% 3. T. Walbeek & R. van Wersch 52,60% B-lijn: 1. T. & S. van Alphen 61,46% 2. R. Traa & H. van Esch 54,17% 3. T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 53,65% C-lijn: 1. C. Broeders & A. van de Ven 61,81% 2. W. van Dijk & H. van Dijk 59,03% 3. P. & R. van der Pasch 57,64%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 18 april
A-Lijn: 1. F. & H. Schalkwijk 65,67% 2.G. van der Meer & J. van Helvoort 60,17% 3. H. van Esch & P. vd Ven 56,42% B-Lijn: 1. M. Jessurun & M. van Weert 62,01% 2. A. Hazenberg & P. van Berkel 55,90% 3. B. Hermkens & A. Wertenbroek 55,21%
Uitslagen 20 april
1. A-lijn: 1. H. van Pinxteren & H. Heijstek 60,00% 2. A. T. van Roosmalen & F. van Roij 59,38 % 3. Henny van Esch & Peter van de Ven 59,38%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 18 april
A-lijn: 1. A. Feenstra & J. Peerlings 67,08% 2. B. van Pelt & T. van der Zanden 57,08% 3. N. Maas & J. Koppen 56,67% B-lijn: 1. J. van de Borne & E. Jansen 61,67% 2. A. van Gorp & A. van Zuidam 61,25% 3. A. van Boxtel & A. Loupias 60,42%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 19 april
A-Lijn: 1. M. van Elk & G. Voltmann 71,25% 2/3. M. Jussen & M-J Ronde 58,75% 2/3. J. van den Biggelaar & J. Koppen 58,75%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 20 april
A-Lijn: 1. Heren Van de Schans-Van de Steen 64,29% 2. Dames Van de Laar-Van Oirschot 59,82% 3. Echtpaar Van Acht 59,23% B-Lijn 1. Echtpaar Van de Langenberg 66,25% 2. Mevr. Van Overbeek-Men. Van Heeswijk 62,50% 3. Heren Van Vugt-Verdonk 55,83% C-Lijn 1. Echtpaar Van Dijk 66,15% 2. Dames Van Hastenberg-Van de Vleuten 60,63% 3. Dames Jussen-Ronde 58,33%

Biljart

Wapen van Liempde, uitslagen
Wapen van Liempde kader-DOS-71         6-2
Wapen van Liempde kader-De Hazelaar 3         6-2
Wapen van Liempde 1-De Hazelaar 3         23-30
Wapen van Liempde 2-Kruiskamp 1         30-24
Hazelaar 1-Wapen van Liempde 1         20-26
't Zuid 1-Wapen van Liempde 2         30-21

't Ivoor, uitslagen 17 tm 21 april
Libre:
BBG Haarsteeg 1-'t Ivoor 1                 21-30
't Ivoor 2-BV De Hazelaar 4                 30-22        
't Ivoor 3-BV De Straat 1                 30-19                                                
BBG Haarsteeg 3-'t Ivoor 4                 21-25
Recreanten libre:        
't Ivoor 1-BV De Haarstek 1                 40-19
't Ivoor 3-NAL 4                                 32-40                                                        
Recreanten 3 - Banden Klein:
Het Groene Laken 1-'t Ivoor 5                26-22
't Ivoor 6-Pas Buiten 1                         26-19                
't Ivoor 7-De Piepers 4                         26-20                                                        

Duivensport

P.V. de Luchtpost, uitslagen
Wedvlucht: Chimay 185 km aantal duiven: 577
1-2-3-9 Comb. van Rooij-Platenburg
4-7-8 Berrie van de Brand
5. Frans Kapteijns
6-11-12 Roland van de Langenberg
10-13-14 Ad Blummel
15. Comb. Noni

Zaalvoetbal

Uitlagen 22 april
Tahadi-Fysio de Dommel         5-3
X2COM-Goossens Advies         5-1
Adm. Jilesen-NIKE F.C.                 4-5
Hart van Boxtel-Gebr. Bekkers 3-6
Pika Bikes-Grieks rest Corfu 3-4
Filipe Mode-Le Temps Perdu 3-0
Tahadi Kampioen 2e Klasse
Uitslagen 24 april
Vinyl en Tapijtwinkel-Vermeer verz        2-3
Faes Entertainment-Verbeij/Hanekroot        3-1
F.C. Blokfit-Meneer Van Dommelen 2        15-3
Rijschool Gestel-Meneer Van Dommelen 1        2-2
Programma 1 mei
19.00 Groen als Gras-Meneer Van Dommelen 2
19.45 Celdex BV-Selissen Boys
20.30 Van der Heijden Milieu-Verbeij-Hanekroot
21.15 NIKE F.C.-Café Vollop

Honkbal/Softbal

Ducks, uitslagen 22 april
Honkbal Junioren: Ducks JH1-Starlights JH1 5-14
BeeBall Majors: Royals BM1-Ducks BM1 16-17
Softbal U17:ROEF! U17/1-Ducks U17/1 16-8
Softbal U17: ROEF! U17/1-Ducks U17/1 3-12
Softbal Aspiranten: Stags AS1-Ducks AS1 8-15
Honkbal Pupillen: Ducks PH1-All In PH1 16-1
Honkbal Aspiranten: Ducks AH1-Cardinals AH2 17-5
Ducks, uitslagen 23 april
Softbal Senioren Dames: Ducks DS1-Adegeest DS1 0-5
Honkbal Senioren: ROEF! H1-Ducks H1 12-5
Ducks, programma 29 april
Honkbal Junioren: Royals JH1-Ducks JH1 11:00
Softbal U17: Ducks U17/1-Vlaamse Liga U17/1 14:30
Softbal U17: Ducks U17/1-Vlaamse Liga U17/1 16:30
Ducks, programma 30 april
Honkbal Senioren: Starlights H2-Ducks H2 11:00

Tafeltennis

Alle jeugduitslagen:
Never Despair 1-Taverbo-Sabo 1                 9-1
Flash 2-Taverbo-Sabo 2                                 8-2
Never Despair 5-Taverbo-Sabo 3                 3-7
Flash 5-Taverbo-Sabo 4                                 6-4

BRTC, eindstand

1. Rotsvast 1, 2. Grand Café Rembrandt, 3. Taverbo Sabo 2, 4. Taverbo Sabo 3, 5. De Horntreffers, 6. De Firma Fotografie, 7. Taverbo Sabo 4, 8. De Dommel 1, 9. Taverbo Sabo 5, 10. Taverbo Sabo 1, 11. De Dommel 2, 12. Rotsvast 2

Taekwon-do
TS.Dekker, uitslagen: Tul en Sparring
Tuls
Zilver: Amy Bressers, Dinand Verhoeven, Jenthe Herbers, Lucas Punt
Brons:Linda Beekman, Aleandra van de Langenberg, Bryan Marien
Sparren
Goud: Atmane Qoubbane, Mara van de Heijden, Jenthe Herbers, Tilia Marouche, Lizzy van Wanrooij, Jolijn van Eisden, Areeb Abbas Asraf
Zilver: Linda Beekman, Loubna Drioch, Kayleigh Belemans, Bryan Marien, Lucas Punt
Brons: Dinand Verhoeven

Voetbal

DVG, Programma 22 april
Bl Geel JO9/7-DVG JO9/3 1-0
DVG JO9/4-Bl Geel JO9/10 0-1
DVG JO11/1-Bavos JO11/1G 5-2
DVG JO11/2-Schijndel JO11/3 6-1
St Elsendorp JO11/1G-DVG JO11/3 4-3
Rhode JO11/5G-DVG JO11/4 2-7
Bl Geel JO11/9-DVG JO11/5 8-2
Mierlo Hout JO13/2-DVG JO13/1 0-5
DVG JO13/2-Boekel Sp. JO13/5G 14-0
Juliana Mill MO13/1-DVG MO13/1 3-3
DVG JO15/2-Rhode JO15/5G 4-1
Maask. Boys MO15/1-DVG MO15/1 2-8
Wec JO17/1-DVG JO17/1 0-0
DVG JO17/2-Erp JO17/3 2-1
Best Vooruit JO19/2-DVG JO19/1 6-3
Avanti'31 JO19/2-DVG JO19/2 1-1
DVG, uitslagen 23 april
SENIOREN:
S.C.I. 1-DVG 1         1-3
DVG 3-Bl.Geel'38 5         5-2
DVG 4-WEC 3         5-2
WHV 4-DVG 5         4-2
DVG 6-Ollandia 3         1-1
Avanti'31 7-DVG 8         3-0
DAMES:
DVG VR 1-Berghem Sp. 1        2-1

DVG, programma 29 april
Mulo JO15/1-DVG JO15/1        13:00
DVG JO15/2-Bl.Geel JO15/4        13:00
DVG JO17/1-Sjvv JO17/1        15:00
DVG JO17/2-Mierlo Hout JO17/3        Verplaatst naar 17-05
DVG JO19/1-SCMH JO19/1        14:30
DVG JO19/2-Blauw Geel JO19/4        13:00
DVG, programma 30 april
SENIOREN:
DVG 1-W.H.V.1        14:30
DVG 2-Boskant 2        12:00
HVCH 6-DVG 3        13:00
DVG 4-Avesteyn 5        10:00
Bl.Geel'38 13-DVG 5        10:00
DVG 6-Rhode 10        11:00
Nijnsel 6-DVG 7        10:00
WEC 4-DVG 8        12:00

RKSV Boxtel/ODC
Uitslagen
23-04 14:30 Avesteyn 1-Boxtel 1        1-0
23-04 ODC 1-SVSSS 1 2-1
23-04 ODC VR1-DSC VR1        4-1
Programma
30-04 Vlijmense Boys 1-ODC 1        14:30
30-04 BMC VR1-ODC VR1        10:00

LSV, uitslagen
LSV VE-Best Vooruit VE0-0
DOSL 1-LSV 14-0
LSV 2-Boxtel 46-3
Maliskamp 4-LSV 30-2
VOAB 11-LSV 40-4
LSV, programma 29 april
LSV VE1-Spoordonkse Boys VE1        16:00
LSV, programma 30 april
LSV 1-Tivoli 1        14:30
LSV 2-FC Drunen        10:30
Wilhelmina 7-LSV 3        12:00
LSV 4-VOAB 11        12:00
St Michielsgestel VR2-LSV VR1        12:00

LBC, uitslagen
LBC JO9/1: ODC 4-LBC 11-6
LBC JO13/1: LBC 1-Hapert 2G0-6
LBC JO15: LBC 1-RPC 41-3
LBC JO17/1: LBC 1-HSE 18-1
LBC, programma 29 april
LBC JO17/1: OJC Rosmalen 3-LBC 1        14:45
LBC MO19/1:LBC 1-RKDVC 1        12:00

Jeu de boules

JBV De Walnoot, uitslagen 24 april
1. Jos Kerkhofs (3-22) 2. Jan Pennings (3-17) 3. Jos van Grinsven (3-17) 4. Broer Renne (3-17) 5. Jan van Vught (3-15) 6. Okke Brands (3-7) 7. Ria van Breugel (2-16) 8. Albert van de Kamp (2-14) 9. Gerard van Esch (2-14) 10. Wim van Alphen (2-13)


Goed seizoen jeugd Taverbo/Sabo

Boxtel - De jeugdteams van tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo hebben een prima voorjaarsseizoen achter de rug.

Het eerste jeugdteam, bestaande uit Lars de Laat, Dani de Rooij en Sjoerd van Heerebeek, dat uitkwam in de eerste klasse Junioren is met 58 punten uit tien wedstrijden op een stevige tweede plaats geëindigd. Ondanks dat de plaatsen in de hoogste regionen al verdeeld waren, stond er afgelopen zaterdag toch een spannende wedstrijd op het programma toen de jongens speelden in Den Bosch tegen kampioen Never Despair. Het kwam onder andere tot een paar spannende vijfsetters, maar het lukte alleen Lars de Laat om een partij in winst om te zetten.

Spannend was het ook in Eindhoven waar het tweede jeugdteam speelde tegen Flash. Zij zouden minimaal zeven punten moeten behalen om nog kampioen te kunnen worden. Flash walste echter met 8-2 over het team heen. Hierdoor zijn Rick van der Schoot, Lars Strik en Nienke Strik met 62 punten uit tien wedstrijden tweede geworden in de tweede klasse Junioren. Bovendien staat Lars Strik bovenaan de persoonlijke ranglijst in deze klasse met 26 gewonnen wedstrijden van de 27.

Een tweede plaats was er eveneens voor het derde jeugdteam, bestaande uit Merlina Singh, Sanne van der Schoot en Rens Bedijn, dat dit seizoen voor het eerst uitkwam in de 5e klasse Junioren. Zij wonnen afgelopen zaterdag in Den Bosch met 3-7 van Never Despair, maar kwamen vier punten tekort voor een kampioenschap.


Meisjes A1 LOV handbal kampioen

Het kampioensteam van LOV met op de achterste rij vlnr. coach Marcel Saris, Maud Schalkx, Maud Saris, Joyce van Zeeland, Vera van Kasteren, Denise van Zeeland en op de voorste rij vlnr. Noor Peijnenburg, Sem van de Loo, Hilde van Abeelen en Iris van Nunen. (Foto: LOV) Foto: LOV

Liempde - Met een 4-0 overwinning op Waalre is het meisjes A-team van de Liempdse Omni Vereniging afgetekend kampioen geworden in de tweede klasse. Het team van coach Marcel Saris eindigde met 15 punten voorsprong op de nummer 2.

DVG weer op koers voor titel

Taverbo/SABO 1 2015/2016, vlnr: Stefan Bernhardt, Michel Sperling, Marlotte Staps en Teun Vlaminckx. Foto: Jasper van der Aa

Liempde - In deze fase van de competitie is het belangrijk om eerst zelf te winnen en dan te kijken naar wat de concurrentie doet. Dat pakte zondag goed uit voor DVG.

Al in de achtste minuut kwam DVG op voorsprong. Een verre ingooi van Luuk van de Ven werd doorgekopt door Bas van Houtum, die Bart de Windt bereikte. Vanuit de lucht was zijn schot te veel voor de SCI-doelman: 0-1. SCI creëerde maar weinig en het gemis van veel basisspelers was merkbaar. Bijna was het 0-2 toen de SCI-verdediging een bal liet lopen voor de doelman, maar Van Houtum ging erachteraan. De keeper kon met één hand de situatie klaren. Kort daarop volgde wederom een kans voor DVG. Twan van den Broek kopte terug op Ruud Pijnenburg, maar zijn schot was niet doeltreffend. SCI kwam op gelijke hoogte door een penalty. Een schot werd tot twee keer toe geblokt maar de scheidsrechter constateerde ook een handsbal. Dit buitenkansje liet SCI niet lopen: 1-1. DVG had het betere van het spel en had nog meer mogelijkheden om voor rust opnieuw op voorsprong te komen. De beste kans was voor Sander van de Ven. Een mooie diepe bal van Wilco Voets bereikte het hoofd van Van Houtum die klaar legde voor Van de Ven, maar die kwam net niet goed uit en zijn inzet ging over het doel. SCI kreeg ook nog een kans door een interceptie bij het uitverdedigen van DVG, maar het schot ging naast het doel. Kort voor rust was er toch een doelpunt van DVG. Een voorzet werd door Van Houtum binnengeschoten, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Hoewel dubieus, werd dit advies overgenomen door de scheidrechter: ruststand 1-1.

Taverbo/SABO 3, met vlnr: Danny Smits, Erik Mangnus en ondergetekende. Op deze foto ontbreken Otto Ahlers en Jos Heijmans. Foto: Jasper van der Aa
Taverbo/SABO 6, met vlnr: Hans Stoker, Hans van Haaren, Walter Peltenburg en Cees Hems. Foto: Jasper van der Aa
Foto: Toon van Ruremonde

Na rust waren er weinig doelrijpe kansen. DVG drong aan en naarmate de tijd vorderde geloofde de spelers van SCI in een gelijkspel. Vertragingen en fysiek sterke duels moesten dit resultaat over de streep trekken. DVG en de vele supporters reageerden ontzet op een keiharde bodycheck op middenvelder Pijnenburg. De scheidsrechter beoordeelde deze charge volkomen verkeerd. Pijnenburg moest van het veld; de diagnose was een gebroken kaak en de volgende dag zou een operatie volgen. Kortom: einde van het seizoen. DVG was hierna even van slag maar herpakte zichzelf en ging op zoek naar de overwinningstreffer. Die leek te vallen door een kopbal van Van Houtum, maar die eindigde op de lat. Vijf minuten voor tijd was het dan toch raak. Joep van der Meyden zette goed door en zijn eerste schot werd gekeerd door de doelman. De bal bleef echter liggen en de tweede inzet was doeltreffend; Van der Meyden werd bedolven onder zijn teamgenoten. De Windt maakte aan alle onzekerheid een einde door zijn tweede van de dag binnen te koppen. Einduitslag 1-3.
Extra zoet was deze overwinning door het nieuws uit Wijbosch waar een 1-2 voorsprong van BMC niet genoeg was voor de overwinning, het werd zelfs een verlies. Hierdoor is de achterstand van DVG, met een wedstrijd minder gespeeld, teruggebracht tot drie punten. De touwtjes liggen dus ook weer in handen van DVG. Volgende week komt het reeds gedegradeerde WHV op bezoek.

De DVG dames wonnen thuis van Berghem Sport. Na een 2-0 voorsprong werd het nog even spannend toen de aansluitingstreffer viel, maar de eindstreep werd gehaald: 2-1. Woman of the Match was Verena Eijkemans.

JRC Heren 3 sluit seizoen in stijl af

Bladel - Voor Heren 3 van JRC stond afgelopen zaterdag in het teken van drie dingen: winnen van Bladel om zo op basis van punten in plaats van doelsaldo kampioen te zijn, het afscheid van routinier Jurrion Schellekens en de rentree van Frank Schellekens na lang blessureleed.

Op Giel Mommers, Jannick Vaars en Jamal Trenidad na was Heren 3 compleet. Na een warming-up over het hele veld gingen zij van start met Carlo Schoenmakers, Joris van den Brekel, Steven Besuijen, Wijnand van Zadelhoff en Jurrion Schellekens. Ondanks een rommelig begin resulteerde het eerste kwart in 10-12 in het voordeel van Boxtel. Hoogtepunt was een uitstekend spelende Joris van den Brekel, die door zijn harde werken tot twee keer toe vrijkwam onder het bord en sierlijk wist af te ronden.
Het tweede kwart bracht veel van hetzelfde, buiten het feit dat geestelijk vader van de Boxtelse kampioenen, Frank Schellekens zijn eerste punten van dit jaar scoorde. Verder hadden de Bladelse mannen moeite met het afstoppen van Steven Besuijen die drie keer achter elkaar scoorde en voor rust een voorsprong van vijf punten op het bord zette.

Het derde kwart is traditioneel het slechtste kwart voor het derde team van JRC, maar nu was dat anders. Vanaf het eerste moment hadden de Boxtelaren de controle, mede door het goed opzoeken van de grenzen bij de scheidsrechters. Dit leverde in ieder geval een gefrustreerde Bladelse coach op en een ontketende Robin Hulskes en Carlo Schoenmakers, die door steals, assists en driepunters de tweede helft domineerden. Het derde kwart werd dan ook gewonnen met 13-20, waardoor de laatste tien minuten schriftelijk konden worden afgedaan. Telkens als de Bladelse mannen dichterbij kwamen, nam JRC het momentum weer over en zo werd de overwinning van 53-63 binnengesleept.
In het vierde kwart was er een speciaal moment voor Jurrion Schellekens, die een publiekswissel kreeg. Deze onvergetelijke speler van Heren 3 blijft recreatief meedoen, dus zijn team mag nog even met hem door op het trainingsveld.

Het seizoen is nog niet klaar voor Boxtels derde team. Op 5 mei staat er thuis een laatste beproeving op het programma, waarbij de mannen het tegen elkaar opnemen, gevolgd door een spectaculaire awardshow.

Zwaarbevochten tweede plaats voor Kas Beekmans

Kas vecht voor wat hij waard is, maar moet genoegen nemen met een tweede plek. (Foto: Jan van der Staak) Foto: Jan van der Staak

Boxtel/Berghem - Motorracer Kas Beekmans, die uitkomt in de NSF100-klasse heeft in de openingsrace van het seizoen een tweede plaats bemachtigd. Op het 1,3 kilometer lange circuit van Berghem moest hij enkel zijn directe concurrent Colin Velthuizen voor zich dulden. Kas staat door zijn tweede plaats ook tweede in de competitie, met 160 punten.

Kas kende een goede start, maar Velthuizen was iets sneller weg. Daardoor sloot Kas aan op de tweede plek. Na een mislukte remactie moest de Boxtelse racer een bocht krap nemen. Dat leidde tot een kleine achterstand op de nummer één. Beekmans ondervond in zijn jacht naar de eerste plaats hinder van achterblijvers, die hij op een ronde zette. Hij eindigde in de eerste manche met één seconde achterstand op Velthuizen.

De tweede race begon goed voor Kas. Als eerste ging hij de eerste bocht in. Velthuizen passeerde hem echter in bocht zeven. Kas volgde, maar in bocht één-twee ging het fout. Hij verloor de controle en drie plekken. Het duurde even voordat Kas de drie racers die profiteerden van zijn fout weer voorbij was. De nummer één haalde hij niet meer in; Velthuizen won met ruim veertien seconden voorsprong.

Kas: "Op zich is het een mooie wedstrijd met drie inhaalacties. Ik rijd zelfs heel even een gaatje. Maar de race is erg zwaar en vermoeiend. In de laatste ronden zitten de anderen er weer bij."

Wapen van Liempdse wint play-offs

Liempde - Na het missen van het kampioenschap heeft het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank toch de halve eindstrijd bereikt van het Nederlands Kampioenschap voor kaderteams door de play-off wedstrijden te winnen. In eigen huis werden achtereenvolgens DOS-71 uit Heesch en de Hazelaar 3 uit Rosmalen met 6-2 verslagen.

Het bleef tot de laatste partij spannend. DOS stond op acht punten, 't Wapen van Liempde op tien. DOS kon dus gelijk komen en dan was het percentage gemaakte caramboles beslissend geweest. Maar zover kwam het niet. Leo van Hastenberg, die zijn eerste partij tegen de Hazelaar had verloren, maakte geen fout en won in vijftien beurten. Cees van Eindhoven en Ton Rovers wonnen beiden hun twee partijen, Martien van den Tillaart won er één.
De halve finales zullen gespeeld worden in een nader te bepalen plaats in het weekend
van 6 en 7 mei.

22 / 22

I S H C J R S O N T F C I N T V
O S E P M R A U D I T I E V E N
A S G E G R V N E R E G N O J N
O T S A C D O P H R N R T D G E
N H J S E L S V I I S C T J W N
R E T S G O L V D O O H S E F Z
V A W L N G O L V H C T U D G O
E U Q Y L P E R S O O N L I J K
I M M E O E T R L S D P J E I N
Y E E K B R D T E I M V I D E O
A S T F E U K N O G A W E N G L
F T A W O O T U A N A M W U O B
R F D K E P B U U A Y R S T L L
S R A F R E G G O L V S D I B A
E T T S K E T S A Y Z O P M E F
C Z A A N D A M B D E A E E W Q

27 april-7 mei

Tentoonstelling iconen
Sint Petrus Basiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

27 april-24 mei

Expositie Elly van Weert-van Oss 'flora en fauna'
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

27 april- 5 juni

Tentoonstelling Robuust en teder
Kunstlicht99, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel

Donderdag 27 april

Dauwtrappen met Fanfare Concordia
05.45 uur, Vertrek vanaf Café 't Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Huiskamer; koffie inloop Koningsdag met tompoes en oranjebitter
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Koningsdag in Esch met diverse activiteiten
11.00 uur, start, Marktplein, Esch

Koningsdag Liempde
11.00 uur, Concordiapark, Liempde

Koningsdag Boxtel
12.00 uur, Centrum, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Optreden van de Swanee Bridge Jazzband
14.00 uur, Meneer van Dommelen, Prins Hendrikstraat1, Boxtel

Live optreden 'Dutch Roses'
15.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Soos voor de Liempdse jeugd
19.30 uur, PIUS X, Heidonk, 28, Liempde

Koningskienen aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zaterdag 29 april

Open dag D'n Liempdsen Herd
12.00 uur, Barrierweg 4, Liempde

Rondje Boxtel met kanovereniging De Pagaai
10.00 uur, De Pagaai, De Voetboog 7, Boxtel

MooiBoxtel Duo Darttoernooi
13.00 uur, TV Taverbo/Sabo, De Voetboog 18, Boxtel

Huiskamer: Rikken, Hobby
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Sterren kijken boven de Kampina
21.00 uur, Kampina, parkeerplaats de Roond, Boxtel

Zondag 30 april

Huiskamer: Koffie met gebak
11.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Oranjebraderie
11.00 uur, Centrum, Boxtel

2-14 mei

Rondleidingen: 'Expo Exlibris, grafische kunst op de vierkante centimeter'
Mubo, Baroniestraat 18, Boxtel

Dinsdag 2 mei

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Bidtocht
14.30 uur, Sacre Coeur, Baroniestraat 24, Boxtel

Jeu de Boules Gilde Liempde, doe je mee?
19.00 uur, Gildenterrein, Oude Dijk 121, Liempde

Woensdag 3 mei

Huiskamer: Rikken, hobby, sjoelen
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Informatieve avond Bedevaart Lourdes
19.30 uur, Pastoraal Centrum, Duinendaal 2, Boxtel

vlogger
vlogster
video
weblog
dagboek
newyork
luuk
bouwman
vaandel
drager
dutchvlognl
tekst
afbeeldingen
metadata
persoonlijk
auditieve
vorm
podcast
youtube
jongeren
theaumes
enzoknol
ismail
hoodvlogs
zaandam

Foto: Shirley Rutten

Netje van den Broek

Ton de Jong