DeMooiBoxtelKrant

19 december 2018

DeMooiBoxtelKrant 19 december 2018


Koud weekend met tal van winterse evenementen

De Alpa's stalen de show in Liempde. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam

Boxtel - De sneeuw van zaterdagavond maakte het plaatje het afgelopen weekend helemaal af: het is winter. Dat was ook te merken aan tal van kerstmarkten en winterse evenementen in onze gemeente. Zo waren er kerstmarkten in Lennisheuvel en Boxtel. Bij die laatste Kerstfair werd bovendien de nieuwe Markt geopend. Maar de show werd uiteindelijk gestolen in Liempde, door de alpaca's die daar te bewonderen waren bij de opening van de Kribkesroute.

Foto: Tamar Raaijmakers

Lees verder op pagina 30.

Omdat Kerstmis dit jaar op dinsdag en woensdag valt en Oud & Nieuw een week later van maandag op dinsdag verschijnt DeMooiBoxtelKrant de komende twee weken niet. Deze krant is een speciale kersteditie om extra lang op tafel te laten liggen. De eerstvolgende editie van DeMooiBoxtelKrant verschijnt op woensdag 9 januari. Wij wensen iedereen alvast heel fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en mooi 2019!

Kaartje bezorgers

Op woensdag 19 en donderdag 20 december komen onze bezorgers persoonlijk bij je langs met dit kaartje (foto) om je fijne feestdagen te wensen. Daar staat niets tegenover, maar dat mag natuurlijk wel; het is een mooie gelegenheid om jouw bezorger te laten weten dat je hem of haar waardeert.

Helaas zijn er altijd mensen die misbruik willen maken van anderen. Let daarom goed op. Heeft degene aan de deur dit kaartje niet bij zich, dan is het geen bezorger van onze krant!

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 20 december        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 21 december        Kerstviering Wijk Centrum in Het Muziekhuis        13.30
Donderdag 27 december        Winterreis naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest        10.00
Donderdag 3 januari        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 4 januari        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Dinsdag 8 januari        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in Het Muziekhuis        14.00
Woensdag 9 januari        Eten bij Lotus, opgeven vóór 6 januari bij Sina van Alphen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl of bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com        17.00

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 20 december        Kribkesroute wandelen vanaf de Vuurput         19.00
Donderdag 3 januari        Kienen/ De Kloosterhof        13.30
Dinsdag 8 januari        Bridgen – Rikken / De Kloosterhof        13.30        
Woensdag 9 januari         Wandelen / Raadhuis        10.00

Vrouwencontact Boxtel

Iedere maandag        Yoga in De Walnoot        13.00
Iedere dinsdag        Wandelen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Iedere woensdag        Gym in de Angelaschool, groep 1        19.00-20.00 uur
                        Groep 2        20.00-21.00
Iedere donderdag        Nordic Walking, vertrek vanaf Markt        09.00
Met uitzondering van kerst en nieuwjaarsdag

Vrouwencontact Liempde

Woensdag 2 januari        Kienen in De Kloosterhof        19.30
Dinsdag 8 januari        Mindfit in De Kloosterhof        9.00
Woensdag 9 januari        Theeproeverij in De Kloosterhof        19.30

Gemeenteraad wil sneller cijfers jeugdzorg

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - De gemeenteraad heeft vorige week dinsdag unaniem een motie aangenomen die zorgaanbieders oproept sneller met cijfers en bedragen omtrent de inkoop van jeugdzorg te komen. De oproep volgt na verschillende financiële tegenslagen als gevolg van de decentralisatie in de zorg. Omdat zorgaanbieders pas laat in het jaar met definitieve cijfers kwamen, kon de gemeente dit jaar nauwelijks anticiperen op de ontstane tekorten en moest een greep worden gedaan uit de algemene reserves.

De decentralisatie van de jeugdzorg levert veel gemeenten de nodige hoofdbrekens op. Zeker in plaatsen met relatief veel complexe jeugdzorg, zoals in Boxtel met De La Salle het geval is. Hoewel al verwacht werd dat Boxtel moest bijbetalen, bleef tot eind november onduidelijk hoe hoog dit bedrag precies uitpakte. Hierdoor werd de gemeenteraad achteraf verrast met verschillende wijzigingen op de begroting. Er zijn Rijkssubsidies beschikbaar, bedoeld om gemeenten tegemoet te komen, maar omdat de cijfers over 2018 pas zó laat zijn aangeleverd kan Boxtel daar niet tijdig een beroep op doen om de begroting rond te krijgen. Omdat de reserve sociaal domein al op is bleef er eigenlijk geen andere keuze over dan een greep uit de algemene reserve. Daar stemde de raad dan ook knarsetandend mee in. Diverse fracties gaven aan ook wel te zien dat er geen keuze is. Bovendien is de begrotingswijziging het gemeentebestuur niet aan te rekenen, zo concludeerde de raad.
Voor de komende jaren liggen nog meer financiële verrassingen op de loer, gaf ook wethouder Marusjka Lestrade dinsdag aan. Dat betekent volgens haar, maar ook volgens wethouder Herman van Wanrooij van Financiën dat er een 'structurele oplossing' gevonden moet worden. Die kan bestaan uit het overhevelen van geld uit andere middelen of uit het bezuinigen. Dat beide maatregelen pijnlijk zijn moge duidelijk zijn. Van Wanrooij beaamt dat gevoel. Zeker met het oog op de begroting van volgend jaar, waar al weinig financiële ruimte was.

Om Lestrade een sterke onderhandelingspositie te geven tegenover zorginstellingen diende de CDA-fractie een motie in die in ieder geval zorgaanbieders oproept eerder hun definitieve cijfers bekend te maken. De wethouder was daarom ook blij met de motie, die op unanieme steun van de raad kon rekenen. Ook kon Lestrade de raad melden dat in januari een plan de campagne wordt opgesteld in samenwerking met De La Salle om zo de uit de pan rijzende kosten gezamenlijk aan te kaarten bij hogere overheden.

KPJ Liempde stop met een knaller; cheque van bijna 1.900 euro voor JAS Liempde

Foto: Cock Stam

Liempde - KPJ Liempde heeft JAS Liempde vrijdagavond een cheque van bijna 1.900 euro aangeboden. De eerste lokale jongerenorganisatie, die per 1 januari ophoudt te bestaan, droeg daarbij de resterende kasinhoud over aan de andere lokale jongerenorganisatie.

KPJ Liempde houdt per 1 januari 2019 op te bestaan. Na het 85-jarig jubileum in oktober besloot het bestuur de stekker uit de organisatie te trekken wegens een al jaren teruglopend ledental, een trend die meer KPJ's in de regio zien. De KPJ organiseert verschillende (sportieve) activiteiten voor kinderen vanaf 11 jaar.

Voorzitter Nicole van den Oetelaar laat weten dat het besluit KPJ te beëindigen al een tijdje vooruitgeschoven is. Er werd op verschillende manieren geprobeerd nieuwe aanwas te vinden, maar de laatste tijd bleef dat zonder succes. "Je moet wel wat leden hebben om financieel gezond te blijven", geeft Nicole aan. Dat is de organisatie nu nog en dus werd de knoop om te stoppen dit jaar doorgehakt.

Er zat echter nog een aardig geldbedrag in kas dat KPJ graag aan een andere Liempdse instelling wilde schenken. Omdat JAS eigenlijk een soort 'voorloper' van KPJ Liempde vormt met laagdrempelige sportieve activiteiten voor kinderen uit groep 3 tot en met 7, was dat doel snel gevonden.

Jeffrey Tuhumury van JAS Liempde laat weten erg blij te zijn met het geschonken bedrag. Hij legt uit dat zijn organisatie het geld goed kan gebruiken voor verschillende activiteiten zoals verschillende kampen aan het begin en eind van het seizoen of het jaarlijkse zwemfestijn.

JAS, wat staat voor Jong, Actief en Sportief, heeft op dit moment zo'n 80 leden. Die betalen allemaal een bijdrage van 45 euro per jaar, waarvoor ze tijdens het schoolseizoen wekelijks allerlei sportieve spellen kunnen spelen bij Sporthal Pius X. Ook worden door het jaar heen diverse activiteiten georganiseerd zoals eerdergenoemde kampen.

De overhandiging van de cheque van 1.883,51 euro vond vrijdagavond om 19.00 uur plaats tijdens de jaarlijkse kerstmarkt van JAS bij Café 't Wapen van Liempde. Daarbij haalt de jongerenorganisatie geld op om extra activiteiten te kunnen organiseren, bijvoorbeeld door wafels en kerststukjes te verkopen. Naast de jaarlijkse kerstmarkt haalt JAS ook geld op met de verkoop van kerstbomen en door het aanbieden van een 'heitje voor karweitje'.

Zit je in groep 3 tot en met 7 en woon je in Liempde? Dan kan je lid worden van JAS. Het is mogelijk vrijblijvend te kijken bij de verschillende activiteiten om te zien of het wat voor je is. Een afspraak daarvoor kun je maken door een e-mail te sturen naar info@jasliempde.nl.

TipMooiBoxtel: Meerderheid Boxtelaren ondanks overlast geen fan van algeheel vuurwerkverbod

Boxtel - Hoewel de meningen over vuurwerk zelf niet onverdeeld positief zijn, ziet een meerderheid van de Boxtelaren niets in een algeheel vuurwerkverbod in onze gemeente. Wel zijn inwoners positief over het instellen van vuurwerkvrije zones, zoals dit jaar ook rond de Geitenwei het geval is. Dit blijkt uit de laatste peiling onder ons opiniepanel TipMooiBoxtel. Aan het onderzoek deden 223 mensen mee.

Uit de resultaten van de peiling blijkt dat maar liefst zestig procent van de inwoners niets ziet in een algeheel vuurwerkverbod. Precies één op de drie dorpsgenoten is vóór zo'n verbod. Kijken we echter naar de motivatie die mensen geven, dan ontstaat een ander beeld. Veel tegenstanders van zo'n verbod geven namelijk aan dat ze niet voor een algeheel verbod zijn, maar toch graag minder vuurwerk op straat zien. Er lijkt draagvlak te zijn voor een of meerdere centrale locaties binnen onze gemeente waar vuurwerk afgestoken mag worden. Bij voorkeur gebeurt dat afsteken door professionals. Ook voorstanders van zo'n verbod zien wel wat in een centrale locatie.
Eenzelfde beeld komt naar voren als we ons panel vragen naar of ze zelf vuurwerk afsteken. De helft van de deelnemers vindt vuurwerk leuk om naar te kijken, maar steekt zelf niets af. Slechts een kleine groep van 14 procent geeft aan dit wel te doen. Opmerkelijk is dat een ongeveer even grote groep (15 procent) aangeeft het afsteken maar niets te vinden, maar zich solidair te verklaren met mensen die hier anders over denken. Negen procent van de ondervraagden laat weten niet van vuurwerk te houden en een ongeveer even grote groep (8 procent) heeft er zelfs ronduit een hekel aan.

Wanneer het panel wordt gevraagd naar de associaties die zij met vuurwerk hebben, ontstaat een duidelijk beeld. Mensen konden hierbij verschillende associaties opgeven die zij hebben met vuurwerk. Daarbij konden zij kiezen uit vijf negatieve en vijf positieve associaties, of er zelf een opgeven. De grootste groep (61 procent) denkt bij vuurwerk direct aan 'traditie'. Verder noemt meer dan de helft (58 procent) vuurwerk 'leuk om naar te kijken'. Maar ook woorden als 'angst bij mensen en dieren', 'gevaar' en 'geluidsoverlast' scoren relatief hoog, met 60, 58 en 55 procent. De negatieve associaties winnen het ruim van de positieve in onze peiling.
Omdat een groot deel van de bevraagden vooral negatieve associaties heeft omtrent vuurwerk en bovendien zelf niets afsteekt, is het niet verwonderlijk dat het overgrote merendeel van onze dorpsgenoten het een goed idee vindt dat er vuurwerkvrije zones worden aangewezen. 82 procent van de Boxtelaren is het (zeer) eens met het instellen van deze gebieden. Wanneer we deelnemers vragen waar die gebieden moeten worden ingesteld komen vooral plekken waar veel ouderen, kinderen of dieren verblijven naar voren. Zo kan het reeds ingestelde verbod rondom de Geitenwei op veel steun rekenen. Ook De Kinderboerderij, basisscholen en bijvoorbeeld het wandelpark worden veelvuldig genoemd. Daarnaast vindt een relatief grote groep het gehele centrum een goede plek om een vuurwerkverbod in te stellen. Een enkeling wijst bovendien op het brandgevaar: in de buurt van huizen met rieten daken zou het sowieso verboden moeten worden om vuurwerk af te steken.

Bijna de helft (46 procent) van de ondervraagden wil hun dorpsgenoten nog een tip meegeven: doe voorzichtig als je vuurwerk afsteekt en pas op als je zelf niets afsteekt. Dit alles leidt eigenlijk tot een duidelijke conclusie die ons panel trekt, zoals een geënquêteerde het kernachtig samenvat: "Neem veiligheidswaarschuwingen in acht en denk aan je omgeving."

Projectkoor stopt na zilveren jubileum

Het projectkoor. (Foto: Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot

Boxtel - Het Projectkoor in Boxtel viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Dat gebeurt met een kerstconcert in de Sint-Petrusbasiliek op 21 december. Het is een jubileum met een lach en een traan, want dit jaar wordt de laatste keer dat het koor optreedt. Na het concert houdt het koor op te bestaan.

Het Projectkoor werd in 1994 opgericht als een voortzetting van het koor van de protestantse kerk. Het groeide gedurende de jaren uit naar wat het nu is: een 66-koppig zangkoor, aangevuld met twintig muzikanten. Het Projectkoor staat sinds 2015 onder leiding van dirigent Kees Doevendans. Hij nam het stokje over nadat mede-oprichter en voorzitter Adri Aalbers overleed. Hoewel haar overlijden een aderlating betekende, werd besloten het koor voort te zetten. Mede vanwege de succesvolle kerstconcertenreeks, waarbij de Sint-Petrusbasiliek altijd tot de laatste plek gevuld is. Ook dit jaar is dat waarschijnlijk weer het geval. Maar toch zal het voor het laatst zijn. Wegens teruglopende sponsoropbrengsten besloot het bestuur er na de komende editie mee te stoppen. Gekozen is om daarom nog één bijzonder optreden neer te zetten, of zoals dirigent Kees Doevendans het noemt, "een traditie met een climax te eindigen".
Want een traditie dát waren de kerstoptredens van het Projectkoor. Niet één, maar drie of vier optredens verzorgde het projectkoor jaarlijks. Eind augustus beginnen de eerste repetities. Het koor wordt in eerste instantie opgesplitst in twee groepen om later verenigd te repeteren: de mannen repeteren onder leiding van Lisette Bol, de vrouwen staan onder leiding van Kees Doevendans. Maar dat wil niet zeggen dat er gedurende de rest van het jaar niets gebeurt. De dirigent begint al in het voorjaar met het maken van de arrangementen. Die kunnen de vaste luisteraar ditmaal bekend in de oren klinken. De nummers die voorbij komen zijn namelijk liederen die de afgelopen jaren het best in de smaak vielen bij het koor zelf. Eén daarvan is bijvoorbeeld 'The holy city'. "Dat is niet voor niets ook het laatste nummer", legt Doevendans uit.

De dirigent is positief over de muzikale kwaliteit van het koor en de voortvarendheid waarmee de al bekende nummers nog nét één stapje beter zijn geworden. Het koor wordt aangevuld door zo'n twintig muzikanten, van wie er veel afkomstig zijn uit de Gildenbondsharmonie. Daarnaast zullen solisten Rob Hazenberg (bariton) en Kathelijn van Dongen (sopraan) hun opwachting maken en spelen Jannemieke van Hemert en Inge IJpelaar mee op de fluit. Volgens voorzitter Betty van Eekelen is het nummer dat zij spelen één van de hoogtepunten van het concert. Organist Tommy van Doorn, ook bekend als beiaardier van de basiliek, zal daaraan ook zijn steentje bijdragen. Het repertoire en de arrangementen zijn zo gekozen dat er voldoende afwisseling in het programma zit, zo laat Doevendans weten. Er zullen bovendien programmaboekjes rondgedeeld worden met daarin de teksten van enkele nummers, zodat aanwezigen kunnen meezingen. Dat dat gebeurt heeft het optreden afgelopen zondag in Schijndel al bewezen. En het concert viel goed in de smaak, zo geeft Van Eekelen aan. Want hoewel in het programmaboek wordt verzocht niet na ieder nummer te applaudisseren, werd er toch zo nu en dan geklapt. Betty Lacht: "Ze konden het niet laten."

Het concert in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek start komende vrijdag om 19.00 uur en zal, inclusief een pauze waarin gratis koffie of thee beschikbaar is, zo'n twee uur duren. Tijdens de avond wordt een collecte gehouden om het koor tegemoet te komen in de kosten. Het zal de allerlaatste mogelijkheid zijn het Projectkoor in levenden lijve te bewonderen.

Kerst bij De Kleine Aarde

Boxtel - Stichting VanOndersteBoven verzorgt op kerstavond 24 december twee gratis kerstvieringen op De Kleine Aarde: één om 17.00 uur, voor ouders met kleine kinderen en één om 19.30 uur voor volwassenen. Het thema van de vieringen is: 'geboorte, nieuw leven dat ontvangen wordt en tot ontplooiing mag komen'.

De vieringen starten met een samenkomen rond de kerstboom, buiten voor het bezoekerscentrum van De Kleine Aarde. Het is donker maar er brandt licht en er is een vuur. Om 17.00 uur neemt Ria Bergman kinderen mee in het kerstverhaal voor jonge kinderen. Ze kennen het maar toch wordt het weer op een nieuwe manier verteld. In de avond zal Roger Veltrop vertellen over zijn nieuwe leven na een geslaagde operatie waarin hij een donorhart heeft gekregen. Hij zal zijn verwondering hierover delen en zijn verhaal doen. Pleun van Dieren is onlangs bevallen van een zoontje en wil graag haar ervaringen vertellen en gevoelens delen over hoe het is om zelf een kindje te mogen ontvangen en welk wonder zich daarmee opent. Ze zal ook zingen. Het koor Ratatouille zingt verschillende liederen en Nico Bulter zal piano spelen en de verhalen met woord en gezang aan elkaar verbinden.

Oliebollenverkoop in Liempde

Foto: Pixabay

Liempde - De jaarlijkse oud op nieuw traditie van Buurtvereniging Looeind, het oliebollen bakken, zet zich ook dit jaar voort. Op 31 december worden Liempde en omstreken weer voorzien van oliebollen. Deze worden bereid met jarenlange ervaring en een (goed) beproefd recept.

De verkoop is van 10.00 tot 15.00 uur bij bakkerij Van Eijndhoven (ingang Parkstraat). De oliebollen kosten 0,60 euro per bol, je hebt er 11 voor 6,00 euro. Door het kopen van de oliebollen steun je de buurtvereniging. Meer info via info@looeind.nl, noud.versteden@looeind.nl of 06-52560457.

Nieuwjaarswandeling voor inwoners Lennisheuvel

Foto: Jan van der Steen

Lennisheuvel - Na het succes van de afgelopen jaren komt er op zondag 6 januari 2019 weer een Nieuwjaarswandeling voor alle inwoners van Lennisheuvel.

De wandeltocht vormt een mooie gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en start om 10.00 uur met koffie en thee in Gemeenschapshuis De Orion. Vanaf 10.30 uur vertrekken de wandelaars in groepjes onder leiding van een gids voor de tocht die door de directe omgeving van Lennisheuvel leidt. Om 12.00 uur volgt een lunch in De Orion en vanaf 14.00 uur is er de mogelijkheid na te borrelen (voor eigen rekening). De wandeling wordt georganiseerd door de drie buurtverenigingen van het kerkdorp; Het Gescheurd Hemd, Het Marske en De Mijlpaal. Samen met Stichting Rond Kerk & Orion verzorgen zij de organisatie.

Voor deelname aan de lunch geldt een kleine bijdrage van 6 euro per persoon en 2,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis meedoen. Voor de kinderen zal iets speciaals worden gedaan. De wandeling is bedoeld voor alle inwoners van Lennisheuvel. Het maximale aantal deelnemers is 150. Inschrijven kan tot uiterlijk 29 december. Sommige wandelingen gaan over onverharde paden, zorg dus voor goede schoenen. Er zijn ook wandelingen waarbij de wandelaars met de fiets naar het beginpunt gaan. Voor mensen die slecht ter been zijn is er een korte wandeling over verharde paden. Deze begint en eindigt bij de Orion.

Meer informatie opvragen en inleveren van aanmeldingsformulieren kan bij: Henny Smetsers (Het Marske), Lennisheuvel 39, tel. 06-23878884, Antoinette (Gesch. Hemd), Pastoor Mandersstraat 75, tel. 0411-678281, Wil Swinkels (De Mijlpaal), Mijlstraat 67, tel. 0411-688043

Fietsparkeerplekken Rechterstraat mogelijk nog verplaatst

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Boxtel - De onlangs aangelegde fietsparkeerplekken aan de Rechterstraat worden op termijn mogelijk verplaatst. Dit zei wethouder Herman van Wanrooij afgelopen week in de beantwoording van vragen die door BALANS werden gesteld. De aanleg van deze plekken veroorzaakte een hoop commotie omdat het idee bestond dat er blauwe autoparkeerplekken in de Rechterstraat voor werden opgeofferd.

Met name ondernemers aan de Rechterstraat vroegen zich af waarom, zonder dat zij daarvan op de hoogte waren gesteld, de autoparkeerplaatsen voor hun deur omgevormd werden tot fietsenstalling. Tegenover deze krant lieten zij al weten dat zij helemaal niet zaten te wachten op extra fietsplekken ten koste van autoparkeerplaatsen. Ook de door de gemeente gewekte suggestie dat de aanleg van de fietsenstallingen - en dus het verdwijnen van de autoparkeerplaatsen - het gevolg zijn van de kritiek van ondernemers op de Markt deed de wenkbrauwen fronsen.
Oppositiepartij BALANS vond dit ook een vreemde gang van zaken en stelde er dinsdagavond vragen over tijdens de raadsvergadering. Voor die partij lijkt het alsof de gemeente de wensen van Marktondernemers boven die van ondernemers aan de Rechterstraat stelt. "Een goed spreekwoord luidt: 'Gelijke monniken, gelijke kappen'. En dat zou ook van toepassing moeten zijn voor de ondernemers van de Markt en van de Rechterstraat", aldus fractiewoordvoerder Kim van de Sande. Bovendien was haar partij in de veronderstelling dat de proef met de parkeerschijfzone nog in de straat van kracht was.

Dit laatste misverstand kon wethouder Herman van Wanrooij al direct wegnemen. Hoewel de blauwe lijnen nog op de trottoirband in de Rechterstraat prijken is de proef met de blauwe zone toch echt sinds 1 november afgelopen; een direct gevolg van het vervroegen van de tweejarige pilot. Het verwijderen van de blauwe lijnen is er volgens Van Wanrooij simpelweg nog niet van gekomen. Ook nuanceerde de wethouder de 'wisseltruc' aan de Rechterstraat. De fietsparkeerplekken daar zijn er weliswaar gekomen omdat de Marktondernemers kritiek uitten op het aantal fietsenstallingen voor hun deur, maar het verdwijnen van de autoparkeerplaatsen was al eerder ingecalculeerd. Volgens Van Wanrooij komt die verplaatsing direct voort uit de notitie 'Op weg naar een leefbaar en bruisend centrum'. Hij wees er bovendien op dat de parkeergelegenheid voor auto's ook niet verdween, maar slechts verplaatst is naar het binnenterrein van het gemeentehuis. Daar wordt de parkeerruimte volgens hem 'ruimschoots' gecompenseerd.

Wel liet de wethouder weten dat de locatie van de fietsparkeerplaatsen in de Rechterstraat mogelijk in een later stadium van de werkzaamheden in het centrum worden heroverwogen. De gemeente is inmiddels in gesprek met zowel ondernemers op de Markt als aan de Rechterstraat over het fietsparkeren en ook over de resultaten van de proef met de blauwe zone. Hij gaf aan spoedig met de uitkomsten van die evaluaties naar de raad te komen.

Niveau Ploegerrangfestival ligt hoog

De jonge Ploegers leverden dit jaar een bijzonder sterk programma. Foto: Cock Stam

Liempde - Prinsenvereniging De Ploegers heeft afgelopen zondag traditiegetrouw het Ploegerrangfestival georganiseerd in Ploegerspaleis Het Hof van Liempde. Bij deze jaarlijkse playbackwedstrijd kan de Liempdse jeugd van groep 3 tot en met 8 de sterren van de hemel zingen en dansen.

Onder het toeziend oog van Jeugdprins Cas d'n Urste, adjudant Tim en de jeugdraad en natuurlijk een deskundige en ervaren jury om de acts te beoordelen en de prijswinnaars te kiezen, stapten de kinderen zondag vol overtuiging het podium op.

De jonge Ploegers leverden dit jaar een bijzonder sterk programma. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam
De jonge Ploegers leverden dit jaar een bijzonder sterk programma. Foto: Cock Stam
De jonge Ploegers leverden dit jaar een bijzonder sterk programma. Foto: Cock Stam

De optredens waren onderverdeeld in drie groepen: een voor leerlingen uit de groepen 3 en 4, een voor die uit de groepen 5 en 6 en een voor de groepen 7 en 8 van de basisschool. Voor elke deelnemersgroep was er een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast werd ook de Vrolijke Noot uitgereikt voor het meest carnavaleske nummer. Alle winnaars treden op tijdens de jeugdzittingsavonden op 1 en 2 februari.

In een met kinderen, trotse ouders en familieleden gevuld Ploegerspaleis gingen ruim vijftig Ploegertjes verdeeld over negentien groepen de strijd met elkaar aan. De jongste dansgroep van de Partyploegers opende de middag met een dans op een opzwepende beat. Daarna ging de wedstrijd van start. De meeste deelnemertjes waren, zowel in kleding als wat danspasjes betreft goed op elkaar afgestemde, meidengroepen die ook nog verdienstelijk playbackten. Ook namen er een paar stoere jongens deel die volledig oranje gekleed de zaal goed in de feeststemming brachten.

De jongste deelnemers playbackten met name over coole kikkers en Jokie en Jet van de Efteling, die ook in Ploegersland landden, groep 5 en 6 brachten vooral carnavaleske nummers om de hele zaal in de feeststemming te krijgen. Groep 7 en 8 blonken uit in playbacknummers over liefde, feest en cabaretstukjes over een leugendetector en een balpen. Ook Jeugdprins Cas d'n Urste en adjudant Tim lieten zien hun playback-skills nog niet te zijn verleerd. Door het zeer hoge niveau van alle deelnemers had de jury aan het eind van de middag een zeer lastige taak om alle prijzen te verdelen. Uiteindelijk eindigden alle deelnemers die niet op het podium belandden op een gedeelde vierde plaats. In groep 5 en 6 lag de kwaliteit zelfs zo hoog dat de jury niet anders kon besluiten dan twee maal een eerste prijs uit te reiken. Het was een zeer spannende en talentvolle middag met veel show, zang en dans.

Kijk voor de uitslagen op www.mooiboxtel.nl

Bodrum Herenkapper verhuist één huisnummer

Eigenaar Turan Bingöl, trots in zijn nieuwe zaak. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Bodrum Herenkapper is na ruim vijf jaar op het vertrouwde adres aan De Bernhardstaete verhuisd. Lang hoeven klanten niet te zoeken naar het nieuwe adres. De kapperszaak is slechts één deur opgeschoven: van De Bernhardstaete 4 naar nummertje 3.

In 2012 startte kapper Turan Bingöl zijn zaak aan De Bernardstaete. Nu, na zes jaar diende zich de kans aan het naburige pand te betrekken. De altijd goedlachse Turan legt uit dat het 75 vierkante meter tellende pand groter is en een nettere uitstraling heeft. Daarnaast heeft het nieuwe pand een centrale verwarmingsinstallatie en een nieuwe airco. Dat is niet het enige nieuwe: het volledige meubilair en de hele aankleding van het pand is vernieuwd. De afgelopen weken heeft de kapper flink geklust met als resultaat een feestelijke opening afgelopen donderdag. Turan vertelt trots dat veel van zijn klanten daarbij aanwezig waren. "Ik heb erg veel plezier in mijn werk", laat de kapper weten met een gezicht waarvan dat al af te lezen is. En dat plezier wordt op 'nummer 3' enkel groter: "Dit pand is echt een enorme vooruitgang!"

Bodrum Herenkapper is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en om de week op zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie en actuele openingstijden kun je terecht op Facebook 'Bodrum herenkapper Boxtel', turanbingol85@gmail.com, 06-45157700.

6 / 40

Foto: Rini van Oirschot

Kinderboerderij Apollopad
De Kinderboerderij is ongeveer het laatste restje dat herinnert aan de tijd dat de wijk Oost nog helemaal agrarisch gebied was. Stak je de Brederodeweg (de vroegere rijksweg Den Bosch-Eindhoven) over, dan ging je richting Sint-Oedenrode (Onrooi). Ook de naam 'Maastrichtsestraat' geeft al enigszins het richtingsgevoel van Boxtelaren uit die tijd aan. Toen Boxtel ging groeien en het industriegebied aan de westkant werd aangelegd, kwam het oostelijk deel voor woningbouw in aanmerking. Geleidelijk aan werden de boerderijen die daar stonden afgebroken. De huidige Kinderboerderij was de laatstovergebleven boerderij.

De Stichting Kinderboerderij Boxtel is ontstaan uit een groep mensen die een warm hart hadden voor de laatste boerderij in de woonwijk Boxtel Oost, die door de gemeente Boxtel werd gekocht in 1971.
In 1987 werd de Kinderboerderij 'geprivatiseerd'. De Stichting Kinderboerderij kreeg de volle verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de boerderij, die van het gemeentebestuur werd gehuurd. De Stichting kreeg een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 90.000 gulden (ca. 40.000 euro) voor huur, klein onderhoud, gas, water, licht, dieren, verzorging, activiteiten en personeel. Dat laatste was zeker niet onbelangrijk. Want al waren vele tientallen vrijwilligers actief bij de Kinderboerderij, al snel werd duidelijk dat die het zonder vaste en professionele bezetting niet zou redden.

Bron: website kinderboerderijboxtel.nl

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Foto:
De kop- en voorgevel van de boerderij van Johannes van den Wassenberg gelegen op Onrooi 7. Tot 8 mei 1974 werd deze boerderij bewoond door Adrianus van de Sande. Hij was tevens de laatste bewoner. Het pand werd na een grondige opknapbeurt ingericht als 'kinderboerderij' en is nu gelegen aan het Apollopad. De officiële opening van de kinderboerderij vond plaats op 4 oktober 1979. De bijgebouwen werden gesloopt

7 / 40

Maak kans op tientallen prachtige prijzen met de grote MooiBoxtel Kerstpuzzel

Kerst is dé periode van het jaar waarin geven en uitdelen centraal staan. Daarom hebben wij, in samenwerking met tal van adverteerders, dit jaar de grote MooiBoxtel Kerstpuzzel op poten gezet! Daarmee zijn tientallen prijzen te winnen in alle soorten en maten, voor jezelf of om zelf óók weer uit te delen! Onze adverteerders geven voor ruim 2.000 euro aan grote en kleine, maar vooral heel mooie prijzen weg. Van cadeau- en dinerbonnen tot musicaltickets, een airfryer en een tablet.

De Kerstpuzzel werkt als volgt: door de gehele krant vind je advertenties van bedrijven, personen of instellingen die prijzen weggeven aan onze lezers. Het is de bedoeling dat jij via de fragmenten op deze pagina naar de corresponderende advertenties en columns op zoek gaat en de gevraagde letter in het bijbehorende vakje plaatst. Die letters vormen samen een zin, de oplossing van de puzzel.

Mail deze oplossing vóór maandag 7 januari 2019 naar prijsvraag@boxtelmedia.nl, met in de onderwerpregel 'Kerstpuzzel 2018', stuur hem per post naar DeMooiBoxtelKrant, Markt 17, 5281 AT in Boxtel of stop hem in de brievenbus van ons kantoor op Markt 17. Deze vind je in de Croonpassage tussen Pandje33 en Junior Kinderkleding. Vergeet niet je naam, adres en leeftijd te vermelden in je e-mail of brief. De winnaars worden bekendgemaakt in DeMooiBoxtelKrant van woensdag 9 januari 2019, waarna ze persoonlijk bericht krijgen. Op vertoon van een bewijs van DeMooiBoxtelKrant kunnen ze hun prijs in ontvangst nemen bij de desbetreffende ondernemer.

Uit de goede inzendingen worden willekeurig de winnaars getrokken. Per persoon is maximaal één prijs te winnen. Over de winnaars wordt niet gecorrespondeerd. Medewerkers van DeMooiBoxtelKrant en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

Kerst 2018. Elk jaar tijdens de feestdagen is er een aantal vragen dat de revue passeert: Wat is er allemaal gebeurd dit jaar? Heb ik gedaan wat ik wilde doen? Wat had ik anders kunnen doen? Heb ik genoeg aan de mensen om me heen gegeven? Ben ik aardig genoeg voor mezelf geweest? Heb ik mezelf weer beter leren kennen?

Okay okay, ik geef toe: als coach is het stellen van vragen-die-er-toe-doen de kern van het vak en onmogelijk een halt toe te roepen. Zoals mijn overbuurman laatst zo mooi zei: 'zelfontwikkeling is als tandpasta: eenmaal uit de tube gaat het er niet meer in.' Zoals de geest die uit de fles komt.

Zo terugkijkend kan ik concluderen: er is veel moois en er is veel heftigs gebeurd. Feit is: ik ben weer een kalenderjaar ouder, en een kalenderjaar wijzer. Ik laat me niet meer zo snel gek maken, kan beter begrenzen en zie zoonlief ontwikkelen tot een autonome en zelfbewuste 16-jarige. En … wat ik vorig jaar kerst niet had kunnen dromen, is dat ik twee dagen na de kerst (en 36 jaar na onze gezamenlijke lagere school) mijn lief opnieuw zou ontmoeten. Zoals het leven kan lopen.

Wat ik jou wens: een mooie vraag aan jezelf en een mooie vraag aan iemand die tijdens de feestdagen in jouw nabijheid is. Ik ben benieuwd welk bijzonder gesprek jullie gaan hebben. Heb een verbindende kerst en een inspirerend 2019!

Popkoor JukeBOX zingt 3030 euro bij elkaar voor dementie

Two of Us verzorgde het tussenprogramma én de spontane 'afterparty'. (Foto's: Popkoor JukeBOX) Foto: Popkoor JukeBOX

Boxtel - Popkoor JukeBOX gaf dinsdagavond 11 december, samen met Two of Us een spetterend optreden bij het Baanderherencollege. Doel van het concert, waar vele belangstellenden op af waren gekomen, was geld in te zamelen voor materialen ten behoeve van ontspanning en beweging voor mensen met dementie in verpleeghuizen in Boxtel. Dat het niet alleen een zeer gezellige, goedverzorgde avond was, bleek wel uit het eindbedrag voor dit lokale initiatief: 3030 euro.

Dit jaar stond het goede doel in het teken van mensen met dementie; verschillende koorleden maken van dichtbij mee wat dementie met de mens doet. Dit goede doel werd dan ook door een van de leden ingebracht.
De Tijberzaal van het Baanderherencollege was tot de nok toe gevuld voor het concert. Direct was een goede sfeer voelbaar met zeer enthousiast publiek. Het koor onder leiding van zangcoach Karin Tooren zong prachtig en ook het optreden van Popkoor klein, waarbij de mannen 'Nights in White Satin' zongen opgeluisterd door een stijlvol danspaar, was een lust voor het oog en het oor. Two of Us, soms samen met het koor en soms met zijn tweeën, verzorgde het tussenprogramma.
Na afloop kregen JukeBOX en alle medewerkers een staande ovatie. Omdat de sfeer goed was, werd nog een kleine 'afterparty' gegeven op de liedjes die Two of Us speelden.

Popkoor JukeBOX gaf een prachtig optreden. Foto: Popkoor JukeBOX

Hoewel het concert gratis toegankelijk was, wisten de koorleden met de verkoop van verschillende goederen en lekkernijen na afloop van het concert 3.030 euro op te halen.


Gezocht: vrijwilligers die de communicatie tussen een leerling met doofblindheid en zijn/haar leerkracht willen filmen

Sint-Michielsgestel - Voor een onderzoek van Koninklijke Kentalis in Sint-Michielsgestel en de Rijksuniversiteit Groningen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die de communicatie tussen een leerling met een dubbele zintuigelijke beperking en zijn/haar leerkracht willen vastleggen op film. Dit filmmateriaal hebben wij nodig om de ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen en om te toetsen of een training die wordt gevolgd door de leerkracht effect heeft op deze leerling, zijn/haar taal ontwikkeling en of de eigen invloed van de leerling op zijn/haar eigen leven vergroot.

Het gaat om een langdurig onderzoek, waaraan zeven leerlingen van de school zullen deelnemen. In sommige periodes zal er wekelijks gefilmd moeten worden en elke opname duurt ongeveer 20 minuten. Alle hulp die aangeboden wordt is van harte welkom, ook wanneer je voor een kortere periode zou kunnen helpen met filmen.
Wat betreft het filmen hoef je niet heel technisch te zijn en wij zorgen voor filmapparatuur! Wat vooral van belang is, is dat je interesse heeft in deze doelgroep en de ontwikkeling van een leerling voor een bepaalde periode wilt volgen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de onderzoeker, Marianne Rorije. Dit mag via de mail, m.rorije@rug.nl, telefonisch: 06-20070785 of per post: Grote Rozenstraat 38 9712 TJ Groningen, t.a.v. Marianne Rorije.


Buurtschap West komt in actie voor Serious Request

Westival is één van drie Boxtelse Lifeline-acties

Boxtel - Toen ze hoorden dat de Serious Request Lifeline-looproute van 3FM-dj's Jorien Renkema en Rob Janssen morgen, donderdag 20 december over Tongeren komt, kwamen de leden van Buurtschap West direct in actie. Binnen no time zetten zij een evenement van jewelste in elkaar met optredens van artiesten, kramen met eten en drinken, een podiumwagen, een Kerst Sing Along en een veiling met geweldige items: Westival. Dit feest (https://kominactie.npo3fm.nl/actie/serious-westival) vindt plaats van 16.30 tot 21.00 uur op het terrein van Bandenbedrijf Van Esch, Tongeren 16. Iedereen is welkom om te komen genieten van het festival en om de dj's aan te moedigen, de entree van 2,50 euro is voor het goede doel.

"We bedachten dat het wel leuk zou zijn om vuurkorven neer te zetten en buiten te barbecuen", vertelt Cindy van der Meijden. "We gooiden het op de buurtapp van Buurtschap West en die ontplofte, iedereen wilde meedoen!" Binnen twee weken was Westival een feit, een festival met alles erop en eraan, geregeld door heuse commissies catering, bar, techniek, artiesten, entree en veiligheid. Er werd meteen een geweldige line-up opgetrommeld, met optredens van de Dorini's, Tim Schalkx, tonprater Frans Bevers, Harry Hendriks, DJ's Meisjes van Vinyl, Inch, Guus Doggen, Pim to the Max, de Aggemarvanhuisaf Band en Anke, Judith & Carmen. "Ook de vergunningen waren snel rond, want de veiligheid is natuurlijk erg belangrijk", vertelt Cindy. "Er komen twee BOA's om toezicht te houden, er is een stand van Het Rode Kruis aanwezig met informatie over hun werkzaamheden, het gebruik van een AED en reanimatiecursussen en ook de brandweer is met een wagen present." Vele sponsoren meldden zich met eten, drinken en allerlei materialen zoals bijvoorbeeld refelecterende jassen voor de organisatoren. "Het is echt geweldig wat mensen allemaal doen voor het goede doel", lacht Cindy.

Angelaschool en Liempde
Dat goede doel is reanimatie in Nederland, een van de drie doelen waar Serious Request zich dit jaar hard voor maakt. Het Glazen Huis, waarmee radiozender NPO 3FM vanaf 2004 tot vorig jaar geld inzamelde voor Serious Request, is vervangen door drie looproutes. Drie dj-duo's vertrekken vanaf Vlieland, Hengelo en Weert en lopen van 18 tot en met 24 december naar Utrecht, waar het allemaal veertien jaar geleden begon. Terwijl ze live uitzenden op de radio trekken zij van actie naar actie om naast geld voor reanimatie in Nederland, ook geld in te zamelen voor in te zamelen voor noodhulp bij oorlog en conflicten en voor bescherming tegen natuurgeweld, zoals extreme hittegolven, orkanen en overstromingen. Voor dat laatste doel zet de Angelaschool in Boxtel zich in, waar de kinderen geld hebben opgehaald met een lege flessen-inzamelactie, een cake service en een wensboom op het schoolplein (https://kominactie.npo3fm.nl/actie/angela-voert-actie). Voordat de dj's daar aankomen, hebben zij al een uitgebreid bezoek gebracht aan Liempde, waar Rob en Jorien woensdagnacht worden verwacht en donderdag van 12.00 tot 15.00 uur worden getrakteerd op Life Line Liempde (https://kominactie.npo3fm.nl/actie/lifeline-liempde-2018). Het geld dat daar wordt opgehaald, door onder andere de al lopende verkoop van Life Line Liempde sokken, een lunch bij de vuurput bij Café Het Wapen van Liempde en de Liempdse Liedjes-handel van dj Willem wordt over de drie goede doelen verdeeld.

Met deze drie acties op de route van Weert naar Utrecht zorgen de leden van Buurtschap West, de kinderen van de Angelaschool en de Life Line Liempde-vrijwilligers dat er in de gemeente Boxtel genoeg mogelijkheid is om Serious Request te steunen. Mocht je toch geen van deze evenementen kunnen bezoeken, dan kun je altijd nog geld doneren via IBAN-nummer NL56INGB0000000661 t.n.v. Het Nederlandse Rode Kruis, Den Haag
o.v.v. 'Conflict', 'Reanimatie' of 'Natuur' of o.v.v. 'Lifeline' als je donatie voor alle drie de doelen bestemd is.


Het is alweer bijna kerst. Ik luister pas drie maanden alle kerstmuziek die ik kan vinden op Spotify. Ook in de bar waar ik werk weet iedereen hoe laat het is als ik begin met werken. Als iedereen nog in vakantiesfeer zit, kan ik me al verheugen op de oliebollenkraam met grote ketels gluhwein. Ik verheug me op de nachtmis en dan vooral de worstenbroodjes daarna. Alles in de maand december vind ik geweldig.

Dit jaar lig ik niet al drie weken onder te kerstboom te wachten totdat het eindelijk zo ver is. Dit jaar, luister ik naar Mariah Carey op het strand in Bali. Na een nogal turbulent jaar, besloot ik om een maand lang, helemaal alleen te gaan reizen. Ik moest er nooit iets van hebben maar god wat heeft deze reis me verrijkt. Voor mij is Bali het echte Utopia. Alle mensen, echt allemaal, lachen hier naar je. Van oor tot oor. Ze zijn zo blij als het erop lijkt dat je iets bij ze gaat kopen. Zelfs als je dat niet doet, zeggen ze je net zo hartelijk weer gedag. Ze hebben vaak zelf zo weinig en eten elke dag rijst met saus, maar ze geven je het gevoel dat ze dat kleine beetje wat ze hebben met je willen delen. De kindertjes lachen naar je, en zelfs de honderden straathonden lijken te lachen als je voorbij loopt. Al die oprechte snoetjes, de offertjes elke dag weer, de knuffels als ze je vertellen dat je hun familie bent, alle 139 bordjes nasi goreng die hier met zoveel liefde op de grond wordt gemaakt… Dat is voor mij de kerstgedachte. Zij hebben het wel begrepen hier. Zoals je met kerst doet, zo gedragen zij zich het hele jaar.

Almost driving home for christmas… Ik hoop zo dat mijn moeder nasi maakt met de kerst.

Merry christmas familie, geniet tot je een ons weegt!

Openbare toiletten worden zichtbaarder

Boxtel - Binnenkort lanceert de gemeente Boxtel een campagne om openbare toiletvoorzieningen beter onder de aandacht te brengen. Een daartoe door INbox ingediende motie kon rekenen op de unanieme steun van de raad.

INbox diende dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in die het college opriep locaties en de beschikbaarheid van openbare toiletvoorzieningen in kaart te brengen. Speciaal aandachtspunt zijn rolstoelgebruikers. Ook werd het college gewezen op de HogeNood-app die mensen een overzicht biedt van openbare toiletlocaties. Volgens de partij geeft duidelijkheid over openbare toiletlocaties en locaties die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers niet alleen duidelijkheid waar zij in geval van hoge nood terecht kunnen, maar krijgt ook de lokale economie een impuls omdat mensen langer blijven winkelen en daarbij bovendien meer geld uitgeven als zij weten waar ze naar een toilet kunnen.
Volgens wethouder Eric van den Broek is naar aanleiding van een brief van de Continentiestichting in augustus al een en ander in gang gezet. Zo wordt in overleg met centrummanagement en ondernemers van buiten het centrum hard gewerkt aan een lijst met toiletvoorzieningen. In het centrum en Selissenwal zijn die locaties inmiddels intern in kaart gebracht, in Liempde en de wijk Oost loopt die inventarisatie nog. De wethouder laat weten een campagne te lanceren waarbij ondernemers die hun toilet beschikbaar stellen raamstickers krijgen uitgereikt, zodat ook van buiten te zien is waar winkelend publiek terecht kan in geval van hoge nood. Van den Broek geeft aan dat het college nog niet op de hoogte was van de mogelijkheden van de HogeNood-app en schaart zich daarom achter de D66-motie. Als hij ook BALANS toezegt dat de beschikbaarheid van rolstoelvriendelijke toiletten in de gemeentelijke inventarisatie wordt meegenomen, zit de hele gemeenteraad op één lijn. Dit betekent dat de openbare toiletlocaties binnen afzienbare tijd beter zichtbaar worden voor de inwoners van onze gemeente.

Onderzoek gratis wifi centrum Boxtel

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Eén keer in de zoveel tijd komt het idee voor het aanbieden van gratis draadloos internet in het centrum van Boxtel weer uit de hoge hoed. Zo ook vorige week dinsdag, toen de fractie van D66 wees op een beschikbare EU-subsidie voor de aanleg van wifi-hotspots. De gemeenteraad stond niet te popelen gebruik te maken van die subsidie, zo bleek al vlug. Toch wilde de wethouder toezeggen de mogelijkheid te onderzoeken.

Hoewel D66-raadslid Mariëlle Wijffelaars een vurig pleidooi hield voor 'een bijna niet weg te denken' goede internetverbinding, was wethouder Eric van den Broek niet erg enthousiast over de door die partij ingediende motie. Volgens hem is er in Boxtel eigenlijk weinig vraag naar gratis wifi. Niet bij ondernemers, maar ook niet bij winkelend publiek. De wethouder liet weten dat op gratis wifi in recent overleg met het centrummanagement, maar ook ondernemers terughoudend gereageerd werd. Hij wijst erop dat de ondernemers aangeven dat er vanuit hun klanten eigenlijk geen naar vraag is. Bovendien bieden veel zaken al een gratis draadloos netwerk aan, aldus Van den Broek. Daar komt nog bij dat wifi naar verwachting snel achterhaald is met landelijk dekkend 4G en in de toekomst zelfs 5G.
De wethouder verwacht, samen met een deel van de gemeenteraad, dat er bij de EU-subsidie financiële addertjes onder het gras zitten, zoals het onderhoud van het netwerk. Dat komt waarschijnlijk voor rekening van de gemeente en daar is geen budget voor. Toch wil de wethouderonderzoeken of, en zo ja, in welke vorm gratis wifi in het centrum te realiseren is. Daarop trok D66 haar motie in. Gezien de geringe steun mag een eventuele oplossing in ieder geval niet te veel kosten.

Aanvullingen week 50

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Grote Beemd 8, plaatsen opbouw op aanbouw achterzijde woning

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Luissel 19, oprichting bedrijf D'n Hop v.o.f.

Bekendmakingen week 51
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Boxtelseweg 15, rooien: 1 esdoorn uit voortuin
Deken Broekmanlaan bij huisnummer 3 en 7, rooien: 2 platanen uit groenstrook. Herplant met 1 boom.
Hazelaarsgaard 10, plaatsen dakkapel
Looëind ter hoogte van huisnummers 1, 3 en 5, rooien: 11 bomen met herplant van 12 bomen
Nieuwe Erven ter hoogte van huisnummers 9 t/m 29, rooien: 14 bomen. Herplant van 13 bomen in Nieuwe Erven
en 1 boom in het plantvak vóór Oude Dijk.

Verleende omgevingsvergunningen
De Beukums ter hoogte van huisnummer 110, rooien: 1 es uit trottoir. Herplant met 1 Chinese iep.
Veldakkerstraat 8, kappen van 1 esdoorn en 1 beuk uit achtertuin

Toestemming maken uitweg
Runmolen 6, aanleg twee nieuwe uitwegen

Evenementenvergunning
Pleinfeest en jeugdcarnaval. Verleende evenementenvergunning aan Stichting Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel voor het organiseren van het Pleinfeest en jeugdcarnaval in Sporthal De Dommel op vrijdag 1 maart 2019 van 20.30 tot 02.00 uur, zaterdag 2 maart 2019, zondag 3 maart 2019 en dinsdag 5 maart 2019 van 14.00 tot 22.30 uur en op
maandag 4 maart 2019 van 11.00 tot 01.00 uur.

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan Centrum Boxtel. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Brederodeweg, Vic. Van Alphenlaan, Baroniestraat (ter plaatse van Ursula en de Heilig Hartkerk), Smalwater, Spoorlijn Eindhoven-Den Bosch, gebied Stapelen en terrein JRL.
Het nieuwe bestemmingsplan wordt gemaakt ter vervanging van het verouderd bestemmingsplan Centrum,
om zo te voldoen aan de wettelijke eis.
Coördinatiebesluit: vaststelling wijzigingsplan Hamsestraat 5 en besluit omgevingsvergunning

Aanwijzingsbesluit
Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Geitenwei. De omgeving van de Geitenwei Selissenwal aan te wijzen als gebied waar het verboden is vuurwerk af te steken op 31 december van 18.00 uur tot de volgende dag om 02.00 uur.
Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de directe omgeving in een straal van 100 meter rond de Geitenwei. Tuinen van woningen in deze omgeving zijn uitgesloten van het vuurwerkverbod.
Beleidsregels
Beleidsregels briefadres gemeente Boxtel)'. Vastgestelde beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel houdende bepalingen over de aangifte en registratie van briefadressen.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
21-12 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
21-12 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
22-12 Selissenwal; alles binnen de straten Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg
22-12 Centrum
22-12 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
22-12 Overig deel Oost + Zonnegolven e.o.
27-12 Keefheuvel e.o.
02-01 Vrilkhoven e.o.
02-01 Roderweg e.o.
04-01 Kalksheuvel + deel Breukelen
04-01 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
05-01 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
08-01 Kerkeind
09-01 Lennisheuvel

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak
LET OP: Dinsdag 25 en Woensdag 26 december & Dinsdag 1 januari is het Gemeentehuis gesloten

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

11 / 40

Een nieuwe kerst

Toen de redactie mij vroeg een kerstverhaal te schrijven moest ik denken aan Yusuf (Jozef) en Myriam (Maria). Nog niet zo lang geleden ontmoette ik hen op de taalcursus in Schijndel. Vol trots laten ze de foto's zien van hun twee kinderen. Zij komen uit Iraaks Koerdistan.

Ze behoren tot het volk van de Yezidi's. Een volk met een bijzondere godsdienst nog ouder dan het Jodendom, het Christendom en de Islam. De Yezidi's worden door extremistische islamieten gezien als een minderwaardig volk met een duivelse godsdienst.

In augustus 2014 veroverde een terreurgroep van de Islamitische Staat een aantal stadjes in Irak. De woonplaats van tienduizenden Yezidi's. Daar woonden ook Yusuf en Myriam. Velen vluchtten de bergen in. Ook Yusuf en Myriam behoorden tot die groep vluchtelingen die in de bergen vast kwamen te zitten. Myriam was hoogzwanger. Het was een dramatische tocht met veel angst en pijn. Later werden ze door de terreurgroep naar een tentenkamp gedreven. Daar is Myriam onder erbarmelijke omstandigheden bevallen van haar eerste kindje. Na twee jaar zijn ze opnieuw gevlucht en na een erbarmelijke tocht in Nederland terecht gekomen.

Yusuf en Myriam zijn voor mij de hedendaagse Jozef en Maria. Ook zij moesten tweeduizend jaar geleden onder dwang huis en haard verlaten. Evenals Myriam was Maria hoogzwanger tijdens hun tocht van Nazareth naar Bethlehem. Geen gemakkelijke tocht door woestijnachtige gebied. Ze zochten hun heil in een grot in het open veld buiten het dorp. 's Nachts donker, koud en guur. In die nare omstandigheden is Maria bevallen van haar zoon. Toen het ging rondzingen dat er een koning was geboren, die koste wat kost gedood moest worden, werden ze gedwongen het land Palestina hals over kop te verlaten. Hun vlucht naar Egypte was een helse tocht door de Synaï-woestijn gelijkend op de tocht van Yusuf en Myriam naar hun veilige plek in Nederland.

Twee verhalen, de ruwe werkelijkheid van 2018 en die van tweeduizend jaar geleden. Ook die werkelijkheid was hard en heeft er toe geleid dat Jezus, de zoon van Maria en Jozef, toen hij eenmaal volwassen was, de kracht vond om daar verandering in te brengen. Hij wilde een samenleving waarin mensen liefdevol voor elkaar zorgden en vooral voor de zieken en de zwakkeren onder hen. Dat verhaal herdenken we elk jaar op 25 december. Het is jammer genoeg geworden tot een lieflijk sprookje, maar gelooft u mij, dat was het niet.

Foto: Kèk Liemt

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt

2018, het jaar waarin eindelijk is begonnen met de herinrichting van de Markt, Mark Buijs ineens weg is al burgemeester en het Oertijdmuseum een 150 miljoen jaar oud skelet krijgt. Maar ook het jaar waarin het aantal woninginbraken ook in Boxtel gelukkig weer lager ligt dan in 2017, en de temperaturen en het aantal droge dagen alle records hebben gebroken.

In 2019 kunnen wij genieten van de nieuw ingerichte Markt, krijgen wij een nieuwe (vrouwelijke?) burgemeester en hoop ik dat wij het BIN (buurt informatie netwerk) weer volledig in de lucht krijgen. Wij zijn er op de achtergrond in elk geval heel erg druk mee bezig.

In 2019 blijf ik ook gewoon doorgaan met mijn columns, en hoop ik eraan te kunnen bijdragen om Boxtel een beetje veiliger te maken. Ik wil alle lezers van deze krant heel veel geluk, gezondheid en plezier wensen voor 2019. Ga je tijdens de feestdagen nog weg, sluit dan je woning goed af.

Tot volgend jaar.

Nieuwe Dessotapijttegels, in allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 2,- per m2. Duinweg 17, Schijndel, 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

FOTOGRAFIE
Cock Stam: Voor al uw fotoreportages, ook ervaring met afscheids- en uitvaartreportages. Meer informatie: 06 48 65 77 85

TE KOOP GEVRAAGD: Complete inboedels, Gebruikte eiken meubelen
Barok en antiek, Tel: 0621839778

KLUSJESMAN
Klusjesman, Boxtel en omgeving. www.klussen-boxtel.nl of M: 06 18558681

'Als je daar eenmaal geweest bent, kun je geen nee meer zeggen'

Een arm gezin dat net buiten Salonta woont. (Foto: Stichting Vrienden van Salonta) Foto: Stichting Vrienden van Salonta

Boxtelaren zetten zich vol overgave in voor Roemeense stad Salonta

Boxtel – Huizen van kleiblokken en stro, een verpleegster die haar huisbezoeken te voet af moet leggen en scholen zonder fatsoenlijke voorzieningen en lesmaterialen. Het klinkt als een derdewereldland maar deze situatie speelt zich 'gewoon' af in Europa. Want Salonta, een stad in Roemenië met meer dan 17.000 inwoners en op 16 uur rijden van Boxtel, kampt met ernstige armoede.

Bestuurders Stichting Vrienden van Salonta Jan Maas (l.) en Wim de Winter (m.) in gesprek met Marion Zaha, de contactpersoon in Salonta. (Foto: Stichting Vrienden van Salonta) Foto: Stichting Vrienden van Salonta
Een tweeling met hun zorgende opa waaraan Vrienden van Salonta spullen levert, zoals de rolstoel voor het dubbelgehandicapte meisje (m.) (Foto: Stichting Vrienden van Salonta) Foto: Stichting Vrienden van Salonta

Stichting Vrienden van Salonta probeert deze armoede te verhelpen op drie verschillende manieren. Zij zamelt spullen in voor arme inwoners en opvanghuizen, ondersteunt startende ondernemers en realiseert bouwprojecten. Vooral de eerste activiteit is belangrijk. De stichting vergaart kleding, keukenapparatuur, gereedschap, speelgoed, computers, je kunt het zo gek niet bedenken, en levert deze spullen vervolgens persoonlijk af aan de inwoners van Salonta en omgeving.

Boxtelaar Wim de Winter, medeoprichter van Stichting Vrienden van Salonta, zet zich al jaren in voor de stad nabij de Hongaarse grens. Hij ging er in 1990 voor het eerst naar toe, maar was zeker niet de eerste Boxtelaar die de Roemeense stad bezocht. In 1989 werd dictator Ceausescu afgezet en vond er een omwenteling plaats in Roemenië. "Toen zijn mensen vanuit Nederland, met name Boxtelaren, op de bonnefooi met een busje en aanhangwagen volgeladen met spullen naar Salonta gereden. Omdat ze daar veel ellende aantroffen richtten zij Stichting Boxtel Salonta op", legt Wim uit. Deze organisatie moet niet verward worden met Stichting Vrienden van Salonta, die andere doelstellingen nastreeft.

De mensen uit Salonta wisten niet goed hoe ze met bancaire zaken moesten dealen en brachten vanwege de inmiddels al bestaande contacten een bezoek aan Boxtel. De Winter stamt uit de Rabobank-organisatie en zo kwam het gemeentebestuur van Salonta bij hem terecht. "Mijn directeur zei destijds: 'Ik heb een goeie, Wim de Winter, die kan dat wel'." In eerste instantie was de Boxtelaar niet erg enthousiast. "Ik dacht: 'gadverdamme', wat moet ik daar doen?" Later sloeg die stemming om en zodoende reed de Winter in 1990 naar de Roemeense plaats. Hij zag de armoede met eigen ogen . "Als je daar eenmaal geweest bent kun je geen nee meer zeggen." De vrouw van Wim, Gilia, breekt in: "Dan raak je besmet." Het verblijf in Salonta is altijd in De Winters achterhoofd blijven hangen en samen met Jan Maas richtte hij in september 2014 de Stichting Vrienden van Salonta op. "En sindsdien is het steeds breder geworden", geeft Wim aan.

Aangrijpend
De stichting zamelt spullen in voor particulieren, "echt arme lui, die niks hebben", is De Winter expliciet. Kleding, schoenen, huishoudelijke spullen, speelgoed, van alles. Hij licht toe waar Vrienden van Salonta zich in onderscheidt: "Alles wat wij doen, regelen wij zelf. Maar wij zorgen er ook voor dat het ter plekke goed terechtkomt. Dat is heel belangrijk, want anders weet je niet waar het blijft." Zo levert de stichting medische goederen aan ziekenhuizen, tandartsen en verpleeghuizen in Salonta en omstreken. En dat is hard nodig volgens hem: "Als daklozen ziek worden komen ze in een ziekenhuis terecht waar ze zo snel mogelijk weer op de stoep worden gezet. De Boxtelaar vervolgt: "Je moet het gezien en geroken hebben om dat te begrijpen. We kijken wel eens naar beelden van Afrika en Zuid-Amerika, maar in Salonta is het net zo erg, dat is erg aangrijpend."

De Winter benadrukt: "Wij brengen alleen spullen waar vraag naar is. De opvanghuizen spreken hun wens uit en wij leveren het." Bijvoorbeeld aan kindertehuis St. Franciscus, de Petrusschool en een plaatselijk lyceum. Hij noemt een waslijst aan spullen: "Lesmateriaal, meubels, computers, stoelen en banken. Ze hebben daar verschrikkelijk veel nodig." Hieruit volgt ook een belangrijk verschil met de Stichting Boxtel Salonta. "We werken in hetzelfde gebied, maar Boxtel Salonta richt zich meer op het educatieve gedeelte en wij leveren vooral spullen. Ieder heeft zijn eigen specialisme", licht Wim toe.

Maar één arts en één verpleegster
Bovendien werkt Vrienden van Salonta nauw samen met meer stichtingen uit Nederland die in Roemenië hulp verrichten, zo vertelt De Winter. Caritas Oost-Europa in Schijndel, Kinderen in nood in Bussum en Stichting Breda helpt Hunedoara. "Zij zitten niet precies in hetzelfde gebied." Maar de naam Stichting Vrienden van Salonta dekt tegenwoordig niet helemaal de lading meer, want de organisatie is ook buiten de arme stad actief, in een straal van zo'n honderd kilometer rondom Salonta. Zo opereert de stichting bijvoorbeeld ook in een cluster van dorpen gelegen in het gebergte De Karpaten. Wim: "Daar is het pas echt erg." Hij geeft een voorbeeld: "In een van de plaatsen werkt één arts met één verpleegster. Zij doen alles wat op medisch gebied buiten het ziekenhuis valt." De stichting leverde al een onderzoekstafel en verschillende verbandmiddelen aan de twee.

Maar de verpleegster kampte met nog een probleem: "Zij doet ook thuiszorg en moet noodgedwongen alle bezoeken te voet afleggen of liften omdat ze geen fiets of auto heeft, onvoorstelbaar." De Winter kan het nog steeds niet bevatten. Daarom is Vrienden van Salonta nu bezig met het zoeken naar een oplossing. De stichting heeft goede contacten met zorgexpert Vivent en mag in januari met een kraam op een kerstmarkt van de zorgaanbieder staan. "Op die manier hopen wij geld in te zamelen om een kleine auto voor de verpleegster te kunnen kopen", aldus De Winter.

Hulp in de bouw en economie
Een ander onderdeel van de stichting zijn bouwactiviteiten. De Boxtelaren knappen hutjes op door ze waterdicht en leefbaar te maken. En dat is hoognodig volgens De Winter. "Er zijn veel huizen waar geen vloer in zit, die staan gewoon op het zwarte zand. De wanden zijn van kleiblokken en stro en er ligt 'iets' van een dak op, heel triest." In april staat er een nieuw bouwproject op de planning. Dan gaat de stichting een gezin helpen met twee dubbelgehandicapte kinderen, zowel geestelijk als lichamelijk. "De vader heeft geen vast werk en van de overheid krijgen ze een heel kleine uitkering." De ouders kunnen zich geen badkamer veroorloven door het uitblijven van financiële hulp, waarop De Winter besloot deze een voor het gezin te realiseren. Volgens hem heeft de stichting twee of drie van dit soort projecten per jaar.

De stichting werd op dit gezin gewezen door de vaste contactpersoon Marian Zaha. Deze ondernemer die in Salonta woont doet veel voor de lokale bevolking. Wim: "Met hem staan we altijd in contact. Als ergens behoefte aan is dan komt het vanzelf bij Zaha terecht en hij sluist dat weer door naar ons." De Winter kijkt vervolgens of het verzoek haalbaar is. Hij beschrijft de doelgroep van Vrienden van Salonta: "De onderlaag van armen, ouderen en gehandicapte mensen. Daar zorgen wij voor." Waaraan de Boxtelaar vervolgens toevoegt: "De kinderen staan voorop."

Het derde punt waar de stichting zich voor inzet is het ondersteunen van startende ondernemers. "Komt mijn bankgeschiedenis toch van pas", lacht De Winter. "Wij helpen startende ondernemers op weg met advies en gereedschappen." Die behoefte bleek namelijk groot. "Het is essentieel om naar de toekomst te kijken. Maar daarvoor moet je eerst mensen op weg helpen." Hij geeft een voorbeeld uit de praktijk: "Een inwoner van Salonta leerde veel van de Nederlandse bouwvakkers daar, maar dacht: 'dat kan ik zelf eigenlijk wel'. Wij gaven hem de nodige gereedschappen waardoor hij kon klussen en nu wil hij een bouwbedrijf opzetten. Dat zijn zaken die wij graag steunen."

Vrachtauto vol spullen
Vrienden van Salonta zet zich dus zowel op sociaal als op economisch vlak in. Het laatste wapenfeit van de stichting is bijvoorbeeld het doneren van honderd matrassen aan het ziekenhuis in Salonta. Eveneens gekregen via Vivent. Maar ook andere instanties spelen een belangrijke rol in het verzamelen van spullen. Althans, dat blijkt uit de woorden van De Winter. "Ik heb ooit via via contact gehad met de provincie Gelderland, daar werd destijds een asielzoekerscentrum gesloten. Zij hadden alle medische spullen in het magazijn gezet, maar moesten er vanaf." Deze kans liet Stichting Vrienden van Salonta natuurlijk niet lopen. In een vrachtauto haalden de vrijwilligers in totaal voor 40.000 euro aan spullen op. "Dat geeft mij veel voldoening", vertelt Wim gepassioneerd. "Het is voor mij bijna topsport om te voldoen aan de vraag vanuit Salonta. Zo gaat de oprichter van de stichting ook langs bij het ziekenhuis in Nijmegen en verschillende apotheken door Nederland om incontinentiemiddelen te halen. "Want dat is niet aangesleept te krijgen."

Ook betrokken burgers helpen Vrienden van Salonta bij hun werkzaamheden. "Een oudere dame financiert voedselpakketten voor de kerst. Zij vind het ontzettend fijn om op deze manier bij te dragen", aldus De Winter. Een onderwijzeres van de Petrusschool in Salonta stelt de voedselpakketten samen in overleg met de families. "Zij communiceert met de mensen die het echt hard nodig hebben en vraagt aan hen wat ze goed kunnen gebruiken. De een wil eten en de ander zegt: 'geef mij maar hout om de kachel te stoken'. Dan gaat zij eropuit om deze spullen te halen en te overhandigen op school."

De stichting levert echter zelf ook spullen ter plekke af. Vier keer per jaar gaat De Winter met minstens vijf of zes man naar Salonta. En niet alleen om allerlei waren te overhandigen aan de lokale inwoners, maar ook om aanvragen te beoordelen en voor bouwactiviteiten, "want die willen we zelf begeleiden", vertelt hij. Het uitdelen van de spullen blijft toch prioriteit nummer één volgens Wim. Hij beschrijft hoe dat gedaan wordt: "Wij zetten in een cultuurhuis tafels neer, leggen daar al de verzamelde spullen op en nodigen zo'n tachtig gezinnen uit die mogen pakken wat ze willen." Wim zelf is er altijd bij, maar de rest van de groep verschilt steeds. Daarnaast betaalt iedere vrijwilliger zijn reis en verblijf. "Anders wil half Boxtel mee", grapt hij.

Zoektocht naar vrijwilligers
Stichting Vrienden van Salonta bestaat uit 26 vrijwilligers, die allemaal op hun eigen wijze werkzaam zijn voor Salonta. Mensen stellen bijvoorbeeld hun ruimte ter beschikking als opslagplaats of als inzamelpunt voor kleding en schoeisel. Vrienden van Salonta heeft twee magazijnen voor spullen, pallets en bananendozen. Een in Esch en een in Boxtel. Over het algemeen zijn het ouderen die zich inzetten voor de Roemeense stad. "Het is steeds moeilijker om aan vrijwilligers te komen. Enkelen van ons zijn 75+, daar voel je wel aan dat het langzamerhand minder wordt", benoemt De Winter een probleem. De stichting zoekt daarom nieuwe aanwas. Wim: "Ik ben zelf ondertussen 71 jaar en wil het over vijf jaar ook rustiger aan gaan doen."

Vrienden van Salonta wil mede hierdoor niet in omvang groeien. "Als we op deze manier door kunnen gaan zijn we blij. En dat is al een hele opgave", geeft De Winter aan. Volgens hem kan de stichting nog zeker de komende tien jaar vooruit. Hij plaatst hier echter wel een kanttekening bij: "De behoefte blijft, maar niet specifiek in Salonta. We heten nu eenmaal zo, maar het gaat om veel meer." De situatie van de mensen rondom de Roemeense plaats blijft de Boxtelaar bezighouden en ook Wims zoon Pascal is inmiddels besmet geraakt. Hij bekeek de werkzaamheden in eerste instantie met een gezonde dosis scepsis. Maar vorig jaar november nam De Winter zijn zoon mee naar Salonta en dat maakte diepe indruk. Pascal is nu ook actief betrokken bij de stichting en sprak na de reis dezelfde woorden: "Het kan op film getoond worden, maar je moet het met eigen ogen gezien, én geroken hebben."
Stichting Vrienden van Salonta en haar acties zijn te vinden op http://bit.ly/VriendenvanSalonta. Doneren kan door geld te storten ten name van Stichting Vrienden van Salonta op NL46.RABO.0192.0562.20

Streamer 1 Wim de Winter: "We kijken wel eens naar beelden van Afrika en Zuid-Amerika, maar in Salonta is het net zo erg"

Streamer 2 Wim de Winter: "In een van de plaatsen werkt één arts met één verpleegster"

Streamer 3 Wim de Winter: "We heten nu eenmaal 'Vrienden van Salonta', maar het gaat om veel meer"

Lieve lezers,

Kerst. Ik ben er niet goed in. Het is mij allemaal iets teveel vrede-op-aard. Het zoetsappige, de hartverwarmende goede-doelen-acties, het knisperende haardvuur... het is allemaal niet zo mijn stijl. Het liefst rol ik mezelf op in een bolletje, in de hoek van de kamer. Daar wacht ik tot de warme hartjesstorm weer over is gewaaid.

Ik hield er vroeger al niet van. Ik ging dus écht niet met mijn handjes gevouwen Ja, of ze er een bietje tapenade op hadden, op die hostie! Dát wilde ik weten. Maar goed. Nooit mijn ding geweest dus. En nog steeds niet, hoor. Ik ben sowieso al niet goed in stille nacht, en al helemaal niet in heilige nacht. Nee, daar maak je Bets niet blij mee. Hooguit een witte kerst.

Maar kerst is sowieso veranderd. Maatschappelijk gezien. Kerstmarkten worden tegenwoordig geflankeerd door betonblokken, en je vieze oom mag niet eens meer aan je zitten na zijn derde schnapps, zonder een #metoo naar zijn hoofd te krijgen.

Nee, laat het feest maar aan mij voorbijgaan. Want ik sta liever op de ski. Ge ziet me wel weer op 1 januari 2019. En weet je waar ik dan wél echt blij van word? Dan is het nog maar 9 weken tot carnaval!

Liefs, Bets

Berts Kerstverhaal
Dit is alweer het zoveelste kerstverhaal van mij in DeMooiBoxtelKrant. Met de kerstdagen denk ik altijd aan ver vervlogen tijden. Hier weer zo'n kerstherinnering uit mijn hart gegrepen.

Op 6 september 1944 werd ik 8 jaar. In het najaar van dat jaar werd het zuiden van Nederland bevrijd door de geallieerde legers en dus leefde men daar met Kerstmis '44 al als bevrijd gebied. Maar ondanks de bevrijding was het gevaar nog niet geweken. Ons huis in Eindhoven was een toevluchtoord voor Engelse soldaten.
Ik was een ondervoed mager jongetje, getekend zoals alle kinderen in de oorlog. Je kunt je het in deze tijd niet meer voorstellen, maar de eerste biscuits, wittebrood en chocolade zitten nog altijd in mijn hersenen gegriefd. De Philipsfabrieken en de bevrijdingslegers waren doelwit voor de Duitsers. Daarom gingen mijn vader en moeder bij direct gevaar met ons altijd 's avonds in het nabijgelegen dorp Nederwetten in een hooischuur slapen. Mensen zochten een schuilplaats meestal buiten de bedreigde stad. Wij deden dat ook met die kerstdagen, bang dat Eindhoven weer werd gebombardeerd net als voorheen op 18 september. De hele winter van '44 werd gekenmerkt door angst: om terugkerende Duitse aanvallen. De kerststal met hooi en stro geeft mij door deze indrukwekkende gebeurtenis een vredig en veilig gevoel, samen schuilen met je vader, moeder en je broers in een warme stal.
Zalig kerstfeest voor alle lezers van DeMooiBoxtelKrant

Op basisschool de Hobbendonken heb ik dit jaar zitting genomen in de kerstcommissie. En zoals elk jaar wordt er ook dit keer tijdens de kerstviering aandacht geschonken aan een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen om iets te doen voor Stichting Met je hart. Een stichting met een prachtig doel: eenzaamheid onder kwetsbare ouderen tegengaan door het mogelijk maken van waardevolle ontmoetingen.

Voor velen staat de stichting bekend als 'Eet met je hart.' Echter, Eet met je hart – waarbij je 1 euro bovenop je restaurantrekening betaalt en zo bijdraagt aan het doel van deze stichting– is slechts een van hun acties. Gedurende het hele jaar organiseren de vrijwilligers tal van activiteiten om eenzame ouderen uit hun isolement te halen.
In dit geval ontvingen wij 16 ouderen in de klassen die samen met de kinderen kwamen brunchen. Waardevolle ontmoetingen waarbij kinderen verhalen 'van vroeger' konden horen en waar ouderen genoten van de onbevangenheid van kinderen.
O ja, en waar de ouderen zich ongetwijfeld hebben verwonderd over het digi-bord...

Omdat Kerstmis voor mij vooral staat voor saamhorigheid, gun ik deze stichting meer activiteiten die te maken hebben met contact met kinderen. Misschien worden scholen dankzij dit bericht geïnspireerd om ouderen op een ander moment in het jaar te ontvangen. De wijsheid komt namelijk met de jaren en kan op die momenten gedeeld worden, en de glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft...

Fijne feestdagen en een fantastisch 2019!

Oud-burgemeester blikt terug op ruim vijf jaar Boxtel

Foto: Gemeente Boxtel

Mark Buijs leerde al jong verbinden en meewerken
Oud-burgemeester blikt terug op ruim vijf jaar Boxtel

Boxtel – Boxtel nam 27 november afscheid van 'verbinder' en 'aanjager' burgemeester Mark Buijs. Samen met DeMooiBoxtelKrant blikte Buijs daags voor zijn afscheid terug op de afgelopen 5,5 jaar burgemeesterschap in onze gemeente.

Inmiddels oud-burgemeester Mark Buijs, in gesprek met journalist Sander van Kasteren. (Foto: Gemeente Boxtel) Foto: Gemeente Boxtel

Heel gek is het niet te noemen dat Mark Buijs in de politiek terecht kwam. Op 25 november 1968 werd hij geboren aan de Burgemeester Buijsstraat in Herpt. "Vernoemd naar de oom van mijn opa", vertelt Buijs met een blik die trots verraadt. Een lange lijn van ambtenaren en bestuurders gingen hem voor in de familie.

Zijn vader, loonwerker van beroep, overleed toen Buijs pas 13 jaar oud was. Zodoende kwamen Mark en zijn drie broers al vroeg op eigen benen te staan. "We deden veel werk voor agrariërs en de wegenbouw. Toen mijn vader overleed hebben we met het gezin die zaak opgepakt en als zoons mijn moeder geholpen. Want dat je door met zijn allen mee te werken verder komt, heb ik aan den lijve ondervonden." Je zou het het eerste voorbeeld van het zoeken van meewerken en verbinden kunnen noemen. Zeker is dat het de ondernemersgeest bij de jonge Mark aanwakkerde. "Ik heb veel thuis meegewerkt en in die periode ook veel mensen leren kennen. Maar ik heb ook geleerd hoe de wereld in elkaar zit", aldus Buijs. Die kennis leidt ertoe dat hij uiteindelijk een eigen antiekzaak start in Heusden.

Samenwerking
Ook raakt Buijs geïnteresseerd in de politiek. Als raadslid en later wethouder in de gemeente Heusden maakt hij furore dankzij zijn vermogen om verschillende partijen nader tot elkaar te brengen. Het is een eigenschap die hij direct meeneemt uit zijn carrière als ondernemer. Buijs slaagt er als wethouder in voor Heusden lang gewenste verkeersoplossingen bij de A59 te realiseren dankzij de samenwerking met buurgemeenten Den Bosch en Waalwijk. Ook klopt hij aan bij Rijkswaterstaat. En weer leidt het zoeken naar verbinding tot succes.

Mark Buijs wordt in 2012 waarnemend locoburgemeester van Heusden, nadat burgemeester Henk Willems wegens privéomstandigheden zijn functie neer moet leggen. Het maakt hem enthousiast over het burgemeesterschap. In die periode ziet hij de vacature van de gemeente Boxtel voorbijkomen en doet een gooi naar het burgemeesterschap. Met zijn verbindende karakter en vernieuwende manier van werken past Buijs precies bij de kandidaat die de gemeenteraad voor ogen heeft en begin juni 2013 wordt hij in onze gemeente beëdigd als nieuwe burgemeester.

Transformaties
In Boxtel is de kersverse burgemeester betrokken bij twee grote ambtelijke transformaties: enerzijds de nieuwe manier van werken onder de noemer 'Meewerkend Boxtel' en anderzijds de ambtelijke fusie met de gemeente Sint-Michielsgestel tot MijnGemeenteDichtbij, waarbij hij intensief met zijn Gestelse collega Jan Pommer samenwerkte. Volgens Buijs 'een gigantische uitdaging' voor het ambtenarenkorps. Hij wil zelf dan ook niet met de eer gaan strijken: "We hebben dat écht met zijn allen moeten doen en daar ben ik de medewerkers ook dankbaar voor." Toch wist de enthousiaste Buijs ook de kersverse collega's uit Gestel warm te krijgen voor de nieuwe manier van werken.

Hij schetst de oude situatie aan de hand van een voorbeeld: "Een burger komt naar binnen met een vraag. Die vraag is vaak integraal en gaat dus over meerdere beleidsonderwerpen. Om hem op te lossen hakten wij die vraag voorheen eigenlijk in stukjes. Die werden op verschillende beleidsterreinen, dus sectoraal, beantwoord. We kwamen dan regelmatig met antwoorden die eigenlijk niets meer te maken hadden met de oorspronkelijke vraag." Die nieuwe manier van werken is multidisciplinair. Daarvoor werden letterlijk en figuurlijk muren uit het gemeentehuis doorgebroken.

Een ontwikkeling die zich gelijktijdig voordoet is het steeds groter wordende beroep op zelfredzaamheid. "De tijden veranderen. Mensen zullen met elkaar meer moeten gaan doen om de samenleving in stand te houden. Het zijn natuurlijk verkapte bezuinigingsmaatregelen die daarmee plaatsvinden, maar aan de andere kant is het goed als mensen wat meer op elkaar zijn toegewezen", bekijkt Buijs het positief. Die zelfredzaamheid probeert de gemeente onder leiding van Buijs te stimuleren.

Maatschappelijk rendement
Om waardevolle ideeën uit de samenleving binnen te halen bij het gemeentehuis worden in 2016 de wijkmakelaars in het leven geroepen. Zij vormen als het ware de schakel tussen de overheid en de burger. Ook wijst Buijs op de samenwerking tussen de gemeente en verschillende lokale initiatieven zoals Boxtel en Route of de Spiegeltent. "En kijk bijvoorbeeld naar Stapel op Sint", vertelt de burgemeester geanimeerd. "Al die dingen die bij Kasteel Stapelen gebeuren om 5.000 lachende gezichtjes te krijgen. En ook in Liempde en Lennisheuvel zijn er vergelijkbare clubs actief."

Volgens de scheidend burgemeester zijn er overeenkomsten tussen het burgemeesterschap en de ondernemerswereld: "De overheid kan van bedrijven leren dat zij mee moet groeien met haar klanten." Hij doelt daarmee op het aanpassingsvermogen dat ondernemers moeten tonen om hun zaak draaiende te houden. Zo moet gemeente Boxtel zich volgens hem ook trachten aan te passen aan de veranderende samenleving. "Maar anders dan bij het bedrijfsleven zit de gemeente er niet om geld te verdienen", wijst Buijs ook op een belangrijk verschil. "Ik noem mijzelf daarom wel eens een ondernemer in maatschappelijk rendement."

Dit maatschappelijk rendement laat zich lastig in getallen uitdrukken, maar toch denkt Buijs dat onze gemeente goed op weg is. "Ik heb in Boxtel erg veel mogen leren. Want denken dat een burgemeester alles weet is natuurlijk flauwekul. Ik heb mensen om me heen met heel veel kennis en ook buiten het gemeentehuis lopen mensen rond die heel veel kunnen en weten. Als je dat samenknoopt dan kun je zoveel bereiken. Wat ik in Boxtel gezien heb is dat dat netwerk er gewoon is. Dat is mij zo ontzettend positief aan Boxtel opgevallen." Hij wijst op de ruim honderd burgerinitiatieven die momenteel binnen de gemeentegrenzen uitgevoerd zijn of worden.

Niet bang voor een uitdaging
Toch zit er ook een grens aan wat de samenleving aankan, is Buijs realistisch. "De mantelzorger staat bijvoorbeeld ernstig onder druk. En het hoogtepunt van de vergrijzing komt nog." Het vormt een uitdaging, zoals een burgemeester er gedurende zijn ambtstermijn vele voor de kiezen krijgt. Zo levert zijn losse en informele stijl hem uit sommige hoeken ook kritiek op. Die wuift Buijs echter weg: "Ik denk dat een burgemeester in deze tijd het zich niet kan veroorloven om niet tussen de mensen te staan."

Op de vraag of hij zelf nooit bang was om als burgemeester gigantisch onderuit te gaan, bijvoorbeeld bij de ambtelijke hervormingen, antwoordt hij resoluut: "Nee." Hij laat een korte pauze vallen. "Weet je… Als burgemeester kun je iedere dag op je snufferd gaan. Natuurlijk ben ik voorzichtig, maar als niemand meer een stap vooruit durft te zetten, waar gaan we dan heen met elkaar? Ik vind dat die burgemeester die stappen júist moet zetten."

De 'ondernemer' Buijs zette met enige regelmaat die vernieuwende en volgens sommigen gewaagde stappen. Zo haalde hij in 2016 samen met collega Jan Hamming uit Heusden de landelijke media toen hij bij de Rijksoverheid aanklopte met een nieuwe manier van kleinschalige asielopvang. Deze Boxtelse 'wir schaffen das' oogstte veel lof en toont volgens Buijs aan waar een 'dynamische gemeenschap' als Boxtel toe in staat is. "Als iets onze samenleving écht raakt dan is iedereen het met elkaar eens!"

Een ander moment waarop heel Boxtel het met elkaar eens was, was net na zijn aanstelling in 2013. Boxtel stond toen als één man tegenover de voorgenomen schaliegasboringen bij Lennisheuvel. Het zijn volgens Buijs juist die grote dossiers waarop in Boxtel de kloof tussen verschillende achtergronden geslecht wordt en de politiek gebroederlijk optreedt. Verdere wapenfeiten die Buijs kan aandragen zijn de geslaagde pilot met een nieuwe manier van werken voor de politie, waarbij wijkagenten meer opereren vanuit gemeenschaps- en wijkhuizen en de succesvolle aanpak van de ondermijnende drugscriminaliteit, samen met diezelfde politie.

Op zoek naar een opvolger
Ondanks dat Buijs het naar eigen zeggen erg naar zijn zin heeft gehad in Boxtel, wil hij verder, zichzelf ontwikkelen. Wellicht is het ook die ondernemersgeest die hem ertoe heeft gezet om te solliciteren op de vrijgekomen burgemeesterspost in Oosterhout. Ook daar was men op zoek naar een 'verbinder' zoals Buijs de afgelopen jaren in Boxtel was.

Uitspraken over zijn gewenste opvolger doet Buijs niet. "Dat is aan de raad. Die gaat straks kijken en erover nadenken wat er in de toekomst voor Boxtel nodig is. Dat kan totaal iets anders zijn dan Mark Buijs." Ook over de invulling van zijn het ambt in Oosterhout kan hij nog niet veel zeggen: "Eerst maar eens goed luisteren wat ze willen zien en dan kan ik kijken hoe ik daar op mijn eigen wijze een steentje aan bij kan dragen."

Mark Buijs wordt vandaag officieel aangesteld als nieuwe burgemeester van Oosterhout. In zijn ruim 5,5 jaar in Boxtel heeft hij grote veranderingen in de manier van werken binnen het ambtenaarskorps doorgevoerd. Toch is zijn taak in Boxtel niet af. "Dat is het nooit", aldus de scheidend burgemeester die daarmee verwijst naar zijn eerdere uitspraak over 'de gemeente als bedrijf'. Wel heeft hij, als verbinder pur sang, nog een boodschap aan alle Boxtelaren: "Kijk een beetje naar elkaar om." Hij pakt zijn telefoon om een filmpje te laten zien dat hij via WhatsApp kreeg doorgestuurd. Tientallen pieten en Sinterklaas zingen de burgemeester daarin vanaf Kasteel Stapelen toe voor zijn verjaardag. "Je probeert natuurlijk zo veel mogelijk te geven", lacht Buijs dankbaar. "En moet je kijken wat je ervoor terug krijgt!"

Streamer 1: "Toen mijn vader overleed hebben we met het gezin die zaak opgepakt en als zoons mijn moeder geholpen"

Streamer 2: "Ik noem mijzelf wel eens een ondernemer in maatschappelijk rendement"

Streamer 3: "Als niemand meer een stap vooruit durft te zetten, waar gaan we dan heen met elkaar?"

Ferry Lagendijk wil 'de wereld veroveren'

Foto: Ferry Lagendijk

Liempdse muzikant slaat met succes eigen weg in

Liempde - Toetsenist voor onder meer Waylon, Gare Du Nord, Belle Perez en Krystl. Dat heeft Ferry Lagendijk (36), wonend in Liempde, allemaal op zijn conto staan. Nu wil hij zijn eigen pad bewandelen. Onder de artiestennaam 'Hautefort' brengt Lagendijk verschillende tracks uit in het genre 'Ambient Music'. En niet zonder succes: inmiddels heeft hij al meer dan een miljoen plays op Spotify op zijn naam staan en de kans is groot dat je zijn muziek kent zonder het door te hebben.

Lagendijk, in actie tijdens Limuscene. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Lagendijk komt oorspronkelijk uit Rotterdam waar zijn passie voor muziek ook ontstond. Van jongs af aan had hij de droom om toetsenist te worden. "Toen ik tien was, misschien zelfs wel eerder, wist ik het al: ik word muzikant. Daarna heb ik nooit meer gedacht om iets ander te doen." De vader van Ferry had hier een groot aandeel in. "Mijn vader was een soort van wonderkind dat geen lessen nodig had. Hij heeft me gestuurd en op weg geholpen." Lagendijk ging vervolgens zijn droom achterna en stroomde via de havo voor muziek en dans door naar het conservatorium. Hier leerde hij de fijne kneepjes van het vak en op zijn negentiende was de toetsenist klaar om het werkveld in te gaan. Hij belandde bij een band genaamd Wyatt. "Dat was een soort van jonge honden band", vertelt Ferry. "Zij hadden destijds een paar liedjes die kwamen op TMF en The Box , televisiezenders die videoclips uitzonden."

Carrière in stroomversnelling
Vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. Lagendijk werd sessiemuzikant voor meerdere artiesten in Nederland en vestigde zijn naam als toetsenist. Hij legt uit wat sessiemuzikant zijn inhoudt: "Als artiesten gaan touren hebben ze een band nodig, en daar maakte ik deel van uit." En wat voor artiesten. De Liempdenaar werkte of werkt nog steeds met Waylon, Krystl, Belle Perez en nog vele anderen.

De toetsenist belicht echter ook de keerzijde van het spelen als sessiemuzikant: "Met andere artiesten optreden is leuk, maar zij zijn leidend. Als ze besluiten om niet te spelen, dan speel ik ook niet." Hierdoor sloeg hij in januari een andere weg in. Naast zijn bezigheden als sessiemuzikant startte hij een project met eigen werk. Lagendijk motiveert die stap: "Nu heb ik de controle zelf in handen, doe ik alles alleen." Dit was even wennen, geeft hij toe: "Maar ik doe het samen met mijn management natuurlijk." Het label Revanche Records is met hem in het project gestapt. "En we proberen als underdog de wereld te veroveren", zegt hij lachend.

1.2 miljoen plays
Hier lijkt Lagendijk inmiddels wel aardig mee bezig. Binnen één jaar heeft hij op het digitale muziekplatform Spotify al 1.2 miljoen plays op zijn naam staan. "Op Deezer heb ik er ook veel, maar dat aantal kun je niet checken", aldus de muzikant. Hij geeft een voorbeeld van de populariteit: "Een van de tracks zat binnen zes dagen op 12.000 plays. In zo'n korte tijd zijn we daar heel tevreden mee." Daarnaast worden zijn tracks gebruikt voor tv-programma's. "Bij RTL Boulevard was onder een item over Mies Bouwman mijn nummer gezet. Daar doe je het voor", zegt Lagendijk trots. Vooral in Japan en Mexico doen zijn nummers het goed. Waar het succes in deze landen vandaan komt? Ferry: "Pluggers besluiten of ze jouw nummer draaien op de radio of dat het in een lijst komt en de pluggers in Mexico en Japan waren me goedgezind. Als je in dat soort lijsten terechtkomt, kan het snel gaan."

Voor de Liempdenaar was dit succes allesbehalve het uitgangspunt van het project. "Wij kwamen niet om hits te scoren, dan hadden we een ander genre moeten kiezen", vertelt hij met een glimlach. "We wilden vanuit een eerlijk en goed gevoel muziek maken, in plaats van voor het commercieel gewin." Lagendijks nummers vallen onder het genre 'Ambient Music', een rustige muziekstijl met elektronische instrumenten die afkomstig is van de synthesizermuziek. Hij zou zijn tracks zelf 'donker en dreigend', maar tegelijkertijd ook 'chill' en 'relaxed' willen noemen. Dat gaat ook schuil achter zijn artiestennaam. Ferry: "Hautefort is een middeleeuws kasteel in Frankrijk. Ik liep daar twee jaar geleden rond en het was er zo rustiek. Ik dacht: zo moet het heten." Volgens hem touren grote artiesten de wereld over met Ambient Music. Iets wat op zijn verlanglijst staat: "Als de plays zo goed blijven gaan in Mexico en Japan dan hoop ik daar binnenkort heen te kunnen."

Stilzitten zit er niet in
Maar ook in Nederland is Lagendijk heel actief. Zo staat er een samenwerking met Ludowic, oftewel Thijs Lodewijk, gepland na de kerst. "Een soort van synthesizergoeroe. Hij maakt muziek voor veel computergames en werkt met modulaire, oude synthesizers. Dat is zijn ding", beschrijft hij de artiest. Zij gaven met zijn tweeën een tijd geleden een concert in Tilburg en dat smaakte naar meer. Ferry kende Thijs al jaren van de Herman Brood Academie. "Hij is de oprichter daarvan en vroeg me in 2007 als docent toetsenist. Op een gegeven moment bedachten we: onze twee werelden kunnen zo mooi mengen, dat moeten we een keer gaan doen", aldus Lagendijk. Ludowic en Hautefort besloten om een theatertour na de kerst te plannen. De toetsenist licht deze keuze toe: "Dan zitten mensen en luisteren ze echt. En je kunt veel doen met visuals zodat het publiek in die chille, relaxte vibe komt." Bovendien wil de Liempdenaar voor zichzelf ook een theatertour starten. Het management van Lagendijk is al flink in gesprek met boekers, maar er staan nog geen data gepland. Hij is voorzichtig: "Het worden waarschijnlijk de kleinere theaters. Dus geen Frits Philips of de Schouwburg, maar goed, je moet ergens beginnen als je live wilt."

De toetsenist gaat naast zijn solocarrière ook door met het leven als sessiemuzikant. Hij is aan het touren met Daniël Lohues en Gare Du Nord. Ferry wil zich niet concentreren op één van de twee. "Het is allebei veel te leuk. Ik kan het zo plannen als ik wil, dat is fijn", legt hij uit. Lagendijk geeft aan dat het leven als muzikant soms best stressvol is: "Fysiek niet, maar mentaal wel. Als artiest wil je het goed doen, je wilt geen fouten maken. Daarom staat er toch behoorlijk wat druk op." Mede hierdoor kwam hij via Geertruidenberg in Liempde terecht. De geboren Rotterdammer woont al vier jaar in het Brabantse dorp en voelt zich helemaal thuis. "Mijn vriendin had een huis in Liempde en haar dochter ging er naar school. Voor die tijd had ik nog nooit van Liempde gehoord, maar nu ben ik een trouwe inwoner", grapt Lagendijk. Dit was voor hem echter niet de enige reden om richting het zuiden te vertrekken. "Ik houd niet meer zo van die drukte van de stad en kom hier beter tot mijn dagelijkse bezigheden. Het is lekker rustig in Liempde."

Deze rust is niet altijd te vinden als de toetsenist muziek aan het maken is. Lagendijk: "Alleen als het lukt, het hangt maar net van de dag af. Soms gaat het vanzelf, dan is het relaxed. En soms wil je iets schrijven en gaat het niet." Dit was regelmatig het geval bij zijn tracks. "Er zijn er vijftig in de prullenbak beland, die vond ik dan niks. Meestal gaat er meer fout dan goed", is Lagendijk eerlijk. Uiteindelijk hebben negen tracks het gered. "Die voegen we samen tot een soort van album", verklapt hij. En die negen nummers hebben een gemene deler: "Bij allemaal heb ik gebruikgemaakt van dezelfde synthesizer, hetzelfde effectpedaal en dezelfde piano. Dat is de rode draad." Hautefort hoopt hiermee een herkenbare sound te creëren. Zijn doelgroep kan hij niet helemaal specificeren: "Ik denk niet dat mijn muziek leeftijdgebonden is of bij een bepaald type aanslaat. Er zijn veel yogamensen die dit ontspannend vinden. Maar door de rustgevende klanken zouden ook mensen met ADHD er mee weg kunnen lopen."

Angsten overwinnen
Dat er shows komen wordt zeker geacht. Of dat in de vorm is van een theatertour durft Lagendijk niet te zeggen. "Maar ik ga sowieso alleen optreden", belooft hij. Laat dat nou net een heikel punt zijn voor de muzikant. "Ik kom nu op de voorgrond te staan in plaats van de achtergrond. En dat is niet eens het ergste. Ik moet ook praten, wat ik niet graag doe. Maar het hoort er nu eenmaal bij", legt Lagendijk zijn tekortkomingen bloot. Hij heeft al één show gepland staan. "In Carré is een bovenzaal en daar houden ze kleinschalige concerten voor een kleiner publiek. Kun je toch zeggen dat je in Carré hebt gespeeld. Niet in de zaal zelf, maar wel superleuk!"

Hauteforts ultieme droom is touren in Mexico, Japan en Amerika. "Dat lijkt me heel gaaf. Hier in Nederland vind ik het leuk om te spelen, maar ik heb al een groot deel gezien en daar natuurlijk niet." Vooral Japan trekt Lagendijk. "Je ziet het op tv, maar ik wil beleven hoe het daar in het echt aan toe gaat. Hopelijk is dat een kwestie van tijd", spreekt de muzikant voorzichtig zijn wens uit.

Dromen verwezenlijken
Iemand die al als toetsenist door het buitenland heen trekt is Nils Frahm, een Duitse artiest die voornamelijk in clubs speelt. Ferry kijkt tegen hem op: "Ik doe eigenlijk wat hij doet. Maar hij heeft heel veel fans en doet wereldtours." Om duidelijker te maken wat Frahm voor hem betekent, trekt hij de parallel met een ander muziekgenre: "Wat Beyoncé is in de pop, dat is hij voor de piano/synthesizerwereld. Het zou fantastisch zijn als ik hem achterna kan gaan."

Dit proberen Hautefort en zijn management te realiseren. Hij bracht in januari zijn eerste track uit. Inmiddels zit de toetsenist ruim boven de miljoen plays. Iets wat hij nooit had durven dromen. "Het gaat nu echt heel snel." Lagendijk wil niet met alle eer strijken. "Ik doe het samen met mijn management." Een sleutelrol vervult daarbij Marlous Hoogendoorn, manager van Revanche Records. "Wij denken dat dit soort muziek in de toekomst nog groter wordt", aldus Ferry, die met een knipoog afsluit: "We zijn dit project gestart en nu gaan we de wereld veroveren."

De tracks waarmee de toetsenist de wereld gaat veroveren zijn te beluisteren via deze link: http://bit.ly/HautefortMusic.

Streamer 1: "Toen ik tien was, misschien zelfs wel eerder, wist ik het al: ik word muzikant"

Streamer 2: "Ik dacht: Hauteford. Zó moet het heten"

Streamer 3: "Het is lekker rustig in Liempde"

Oud en Nieuw. 23. 55 uur.
Ik kijk om me heen en zie allemaal heren in smoking om mij heen staan. De een nog knapper dan de ander. De bubbels ontstijgen bijna mijn champagneglas, zo hyper ben ik. Allemaal kijken ze naar mij; de enige vrouw in hun midden met een kittig jurkje aan en lange feestoorbellen. Mijn Lipfinity zit nog perfect en zwoel glurend tussen mijn nieuwe Russian wimpers, filter ik de allerleukste kerstengel. De muziek laat mijn hoofd tollen, ik sluit mijn ogen en...

Ruw word ik wakkergeschud.
Bijna twaalf uur. Mijn vader staat gestrest goedkope champagne in een plastic fluitje te morsen, de strepen poedersuiker nog op zijn shirt. Hij zonder vrouw en ik zonder vriend. We kussen elkaar en houden elkaar lang vast. Dit is de realiteit en het abrupt einde van een fijne droom. Een nieuw jaar treden we tegemoet.
De beste wensen, fluisteren we en branden een kaarsje. Blijf vooral dromen meisje, zegt mijn vader. Jaag het na. In dromen en in de liefde is niets onmogelijk!

Een sterke beschermengel heb ik al, nu nog een echte engel met een smoking voor aan de kerstdis 2019 graag.

Dat dit jouw droomjaar mag worden!

Het is december. Een feestmaand die in het teken staat van gezelligheid en samen zijn. Je familie en vrienden zien. Heerlijke tijd, maar ook een tijd waarin we altijd even terugblikken naar wat er geweest is.
Voor ons ook weer een jaar waarin veel gebeurd is. We zijn verhuisd naar een nieuw pand en sinds een paar maanden zijn we RegioBank geworden. Een mooie uitbreiding, waardoor je bij ons echt aan het juiste adres bent voor het totale financiële plaatje.
Om alvast naar 2019 te kijken… Zoals we nu weer merken, kan de decembermaand best een dure maand zijn. Het helpt als je in januari alvast gaat sparen voor december. Zet iedere maand een klein bedrag opzij. Dat mis je vaak niet en op het einde van het jaar heb je toch een mooi bedrag bij elkaar gespaard.
We zien dat banken steeds meer inzetten op verduurzaming van huizen. Hiervoor kun je makkelijk leningen afsluiten die vele financiële voordelen bieden. Dit is dus ook echt een belangrijke ontwikkeling voor het komende jaar.

Wij willen alle Boxtelaren, en dan in het bijzonder onze klanten, familieleden en de medewerkers van DeMooiBoxtelKrant hele fijne Kerstdagen toewensen en vooral al het gezonde en financiële goeds voor 2019!
Op naar weer een jaar met wederom een fijne samenwerking met DeMooiBoxtelKrant!

Wij zijn er om ervoor te zorgen dat jouw gehele financiële plaatje klopt! Ook in 2019 kun je op ons rekenen!

Mijn Mooi Boxtel: Henriëtte van der Velden

Foto: Henriette van der Velden

Een terugblik naar de warme zomer van dit jaar. Gemaakt in de ochtend op het voetpad langs de Dommel richting Liempde. Vertier voor mens en dier. De jeugd kon toen heerlijk aan het touw swieren.

Foto: Tamar Raaijmakers

Tamar Raaijmakers

Het blijft mooi om te zien. Heerlijk zondagochtendje op Nergena, helaas bleven de paardjes binnen die dag maar dat is niet zo gek...

23 / 40

Foto: Wanderbirds / Femke en Jeffrey

Onze laatste weken in Nepal hebben we onder andere de jungle verkend. We gingen er al lopend met twee gidsen doorheen wandelen, op zoek naar tijgers en neushoorns. Best spannend omdat er elk moment wilde dieren om je heen zitten die in de dichtbegroeide jungle goed gecamoufleerd zijn.

Klimmen in bomen
Na een eerste schrikmoment van een groep herten die wegvluchtten, hoorden we een eindje verderop geritsel in het hoge gras. Op enkele meters van ons vandaan zat een neushoorn. Met zijn allen zijn we snel de boom in geklommen, voor het geval we er oog in oog mee kwamen te staan.
We hebben een half uur in de boom gezeten in de hoop dat de neushoorn zichzelf zou laten zien. Maar helaas, hij bleef verscholen in het hoge gras.

Neushoorns en tijgers
Even later was het wel raak. We kwamen meerdere mooie neushoorns tegen. Wat een prachtbeesten. Waar we ook liepen, we zagen regelmatig tijgersporen. Sporen van een dag geleden, maar ook sporen van enkele uren geleden. Bij het jungle-dorpje waar we onze overnachting hadden, vertelden ze ons dat er een uur eerder nog een tijger gesignaleerd was. We waren dichtbij, maar helaas. Geen tijger kunnen zien. Maar gelukkig hebben we veel ander wild kunnen spotten, zoals herten, apen, slangen en dus neushoorns.

Thailand
Na Nepal hebben we het vliegtuig richting Thailand genomen. We waren in 2014 en 2015 al eens in Thailand geweest, maar dit keer voelde het anders. Na acht maanden in Centraal Azië en Nepal te zijn geweest, voelde Bangkok erg luxe aan; goed geasfalteerd wegennet en luxere vervoersmiddelen, met airco.
Al snel gingen we door naar Koh Tao. Op dit eiland wilden wij ons duikbrevet gaan halen.

Duikcursus
We starten onze cursus met een leuke groep van acht Nederlanders en twee Nederlandse instructeurs. Na een theorie-examen en praktijk in zowel het zwembad als in de oceaan, zijn we geslaagd voor ons open water. Dit geeft ons de mogelijkheid om te duiken tot 18 meter diepte.
De cursus smaakte naar meer en samen met nog één Nederlandse jongen kozen we ervoor om ook nog de advanced cursus te doen. En dat was meer dan de moeite waard.

Walvishaai
Onze laatste dag van de cursus hadden we nog een aantal duiken gepland staan. Het weer was gunstig, dus gingen we naar een van de mooiste duikplekken van het eiland. Een dag eerder was de stroming te sterk, waardoor we niet konden gaan.
We waren nog maar enkele minuten onder water en er kwam een enorme walvishaai voorbij zwemmen. Omdat het seizoen van de walvishaai voorbij is, hadden we er eigenlijk niet meer op gerekend. Wat fantastisch om met deze zes tot acht meter lange haai te kunnen zwemmen. Absoluut het hoogtepunt van de cursus.

Onder water waren tientallen duikers en andere duikgroepjes. Iedereen zwom in vol enthousiastme met de walvishaai mee en in de complete onderwater chaos raakten wij onze instructeur kwijt. We konden meteen alles wat we geleerd hadden in de praktijk brengen, door op de veilige manier terug naar het wateroppervlak te gaan.

Kerstmis
Nu het december is, komen de feestdagen er weer aan. Vergeleken met andere jaren in Nederland zal onze kerst anders zijn; Kerstmis vieren in een korte broek op een eiland van Thailand. Hoewel Thailand geen christelijk land is, worden we hier regelmatig geconfronteerd met Kerstmis. We zien regelmatig versierde kerstbomen; winkelruiten zijn versierd met kerstversiering en de kerstmutsen zijn massaal te koop in de winkels.

Familiefeest
Kerstmis is hét feest van het jaar om gezamenlijk met familie door te brengen. Dat zal voor ons dit jaar grotendeels anders zijn. Om toch nog met familie kerst te kunnen vieren, komt de zus van Jeffrey over naar Thailand, zodat we lekker met zijn drieën zijn met de feestdagen.

Vanuit Thailand wensen wij jullie een hele fijne kerst en fantastische jaarwisseling. Alle goeds voor 2019 en hopelijk krijgen jullie en wij in het komend jaar veel moois van de wereld te zien.

Je leest van ons weer in het nieuwe jaar een nieuw reiscolumn. Tot die tijd kun je ook foto's en video's van onze laatste trips bekijken op www.wanderbird.nl.

Een topjaar was het!

Het afgelopen seizoen was een topjaar voor de Voedseltuin! Dankzij de inspanningen van onze 42 (!) vrijwilligers is er ondanks de aanhoudende warmte een enorme hoeveelheid verse groenten geproduceerd voor De Voedselbank en de Gemeenschap Paus Johannes XXIII in Liempde.

Een aantal van onze vrijwilligers heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Hen hebben we een uiterst zinvolle dagbesteding kunnen bieden. Sommige van hen zijn uitgestroomd naar een studie of betaald werk. Echt een fantastisch resultaat! Als voorzitter van het bestuur van de Stichting Voedseltuin ben ik zeer trots. Ik bedank al onze vrijwilligers, bestuursleden, sponsors én de gemeente voor dit succesvolle jaar.

Onze medeoprichter Theodoor van Leeuwen stopt na dit seizoen als tuinbaas. Deze rol – cruciaal voor de dagelijkse continuïteit – móet ingevuld zijn. Zonder coördinerende tuinbaas zijn er simpelweg geen tuinactiviteiten mogelijk. In eerste instantie zaten we met de handen in het haar. Dankzij Maria, Amanda en een nog in te vullen vacature is de continuïteit voor volgend seizoen gelukkig gewaarborgd. Iets waar niet alleen het bestuur, maar ook onze afnemers uiteraard heel blij mee zijn.

Namens alle vrijwilligers van de Voedseltuin Boxtel wens ik iedereen fijne kerstdagen en een fantastisch 2019, zonder armoede en honger. Als wij daar als Voedseltuin maar een klein beetje aan kunnen bijdragen, dan is onze missie geslaagd!

Peter van As – voorzitter Voedseltuin Boxtel

Samen

Traditioneel is de kerstperiode de tijd van licht en groen, en goede 'werken'. We brengen elkaar graag iets positiefs in deze donkere dagen van het jaar. Natuurlijk gebeurde dat ook in het HobbyCentrum.
Donderdag 13 december geurde de grote hobbyruimte naar vers groen, hars en dennenappels. Op de tafels lagen glinsterende kerststerren en kerstballen, rode linten, zilverkleurige ornamentjes en natuurlijk kaarsen in allerlei vormen en kleuren. Vaardige handen maakten met het uitnodigende aanwezige materiaal prachtige kerststukjes. Heel kunstzinnige stukjes, stukjes met een moderne uitstraling en natuurlijk ook de bekende traditionele stukjes. Voor elk wat wils, twaalf in getal. Bestemd voor twaalf Boxtelaren die zich vrijwillig inzetten voor onze behoeftige medemens.

De vrijwilligers van HobbyCentrumBoxtel, aangevuld met extra hulpvaardige en creatieve handen, hebben hier met veel plezier aan gewerkt. Dat tekent de vrijwilligers van HCB. In 2018 hebben zij met veel passie en toewijding ervoor gezorgd dat honderden Boxtelaren hun hobby konden beoefenen, iets nieuws konden leren op computer of smartphone of hun (stramme) ledematen in beweging konden zetten op muziek. Er waren blije gezichten: men had een nieuwe hobby ontdekt, een nieuwe vriend of vriendin ontmoet, maar vooral saamhorigheid ervaren!

Terugkijkend is de hartverwarmende conclusie: alle HCB-vrijwilligers, van gastvrouwen tot begeleiders en administratieve krachten, brachten in 2018 bovenstaande kerstgedachte het gehele jaar door in praktijk. Geweldig toch!

24 / 40

DEZE Mary van Stekelenburg Foto: Mark van der Pol

De bekende voetjes gaan weer van de vloer!

Boxtelaren maken zich op voor Denziz with the Stars 2019

Boxtel - Voor het zesde jaar op rij heeft Marion Veenstra van Partycentre Denziz weer acht bekende Boxtelaren weten te strikken voor de grootse dansshow Denziz with the Stars (DWTS). Op zaterdag 9 februari 2019 gaan deze BB'ers bij Denziz dansend met professionele partners de stijlvolle strijd met elkaar aan, gadegeslagen door een strenge jury én zo'n vijfhonderd enthousiaste fans. Er wordt dan ook flink geoefend, zodat de kandidaten hun beste beentje voor kunnen zetten.
Wil je erbij zijn op 9 februari? Kaartjes kosten 5 euro per stuk en zijn te koop bij Partycentre Denziz aan de Stationsstraat 71 in Boxtel. Volg de Facebook-pagina Denziz with the Stars voor de voorpret en om op de hoogte te blijven van de laatste (dans)ontwikkelingen.

DEZE Hans van Erp Foto: Mark van der Pol
DEZE Vincent Baaijens Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
DEZE Anja Verhagen Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
DEZE Rudi van der Plas Foto: Mark van der Pol
DEZE Marc van den Biggelaar Foto: Mark van der Pol
DEZE Angelique Verheule Foto: Mark van der Pol
DEZE Marie-Louise Boender Foto: Mark van der Pol

Anja Verhagen
De oudste DWTS-deelneemster mag bij de grote finale op 9 februari het spits afbijten. Anja Verhagen van Roseeke Lekker Lekker lacht: "ik zei al, krijg ik dan geen extra punten?" Vijf keer heeft ze nu geoefend met danspartner Daniël van de Broek, die ook voor de eerste keer meedoet. Dat ging eigenlijk al best goed, tot de laatste keer. "Ik denk teveel na", verzucht ze. Over welke stapjes je moet zetten, waar je je hand moet leggen, je houding. Als dat dan allemaal goed gaat, komt er weer een draai bij. En dan gaat het fout. Maar goed, ik doe mijn best."
Anja en Daniel dansen de Engelse wals. "Toen ik op YouTube ging kijken naar die dans dacht ik oh, dat is een makkie. Maar dat is het dus niet! Je moet op zoveel dingen letten." Bovendien moet er bij de Engelse wals op de tenen worden gedanst, en dat is Anja niet gewend: "Ik heb al flinke spierpijn in mijn kuiten gehad!" Wat ze ook lastig vindt, is dat ze niet mag leiden van Daniel. "Hij vindt wel dat ik al beter luister. En ook dat ik eigenwijs ben, maar dat krijg je er bij mij echt niet meer uit hoor!" En dan is er nog het punt van de kleine dansvloer. "Daniel maakt zich daar druk om, omdat voor de Engelse wals normaal gesproken drie keer zoveel ruimte nodig is. Ik zei al, als ze voor mij op elke hoek een glaasje rose klaarzetten, dan draaien we daar wel omheen zodat ik een slokje kan pakken en blijven we mooi op de vloer!" Dat laatste brengt ons op haar bijnaam, 'Roseeke Lekker Lekker'. Hoe zit dat? "Nou gewoon, omdat ik rose lekker vind", lacht ze.
Anja heeft er zin in. "Ik ben altijd heel enthousiast en druk. Normaal zien mensen de gekke, lollige Anja, en nu moet ik een serieuze, statige dans doen. Dat is wel even iets heel anders. Ik ga er niet vanuit dat ik eerste word, maar de jurk heb ik alvast binnen!"

Rudi van der Plas
Toen Marion hem vertelde dat hij was genomineerd, antwoordde Rudi van der Plas: 'Leuk! Waarvoor?' "Ik had er meteen zin in, al wist ik natuurlijk niet wat ik ervan moest verwachten. Je ziet wel eens mensen dansen in het café, maar dit is wel een stuk serieuzer." Dat had Rudi, bij het grote publiek bekend van The Red River band, vorig jaar al gezien, toen hij bij Denziz with the Stars naar zijn zwager Bram van der Sloot ging kijken. "Ik vond het heel leuk en ook erg interessant. In principe doen allemaal mensen mee die nog nooit op een dansschool hebben gezeten en dan uit het niks iets neerzetten. Daar moet je keihard voor werken en dat is hartstikke leuk."
Van te voren had Rudi al bedacht dat hij graag de tango zou willen dansen, dus toen hij zelf zijn dans uit mocht kiezen was dat zo bekeken. "We doen een combinatie van een gewone en een Argentijnse tango", licht Rudi toe. "Ik vind dat echt een prachtige dans." Samen met zijn danspartner Esther Smit oefent hij elke week zo'n anderhalf tot twee uur. Het is pittig, zo geeft hij toe: er komt heel veel bij kijken, zoals de juiste houding, en dat vergeet je dan omdat je echt nog met de basis bezig bent. Optreden voor een volle zaal, daar heeft hij geen moeite mee. "Je bent natuurlijk wel zenuwachtig; hoe dichterbij het komt, hoe spannender het wordt. Het moet toch gaan gebeuren straks, dus dan kun je er maar beter voor zorgen dat je er klaar voor bent."
Voor de winst gaat hij niet, Rudi wil vooral laten zien hoe leuk het is. En hoe ver iemand kan komen zonder dansopleiding. "Mijn doel is eigenlijk om mensen te laten zien dat ookal kun je niet dansen of heb je geen ervaring, met behulp van zo'n professionele danspartner als Esther kun je toch iets moois neerzetten. Iets waarvan je niet wist dat je het in je had. Ik hoop dat mensen die me kennen straks bij de finale zeggen: 'Nou, die Rudi is goed bezig, dat had ik niet van hem verwacht!'

Marie-Louise Boender
Verschillende keren al zat Marie-Louise Boender, bij de meesten bekend van Boender Fitness en haar nagelstudio, in het publiek bij Denziz with the Stars, als vriendinnen van haar meededen. "Toen dacht ik al: dat is wel iets voor mij, als ze me vragen doe ik mee." Dus toen ze werd genomineerd door Natasja van Natasja Fashion hoefde ze daar niet lang over na te denken. "Ik vind het gewoon heel leuk. Alles eromheen ook, het is een heel gezellige avond", lacht Marie-Louise. Dat zij 9 februari niet in het publiek zit, maar zelf voor een volle zaal op moet treden, daar heeft ze geen problemen mee. Althans nu nog niet. "Hoe dat op het moment zelf zal zijn, dat durf ik nu nog niet te zeggen, dat is afwachten."
Samen met haar danspartner Marvin Tersluijsen oefent Marie-Louise nu een uurtje in de week, wat wel zal toenemen naarmate de avond dichterbij komt. Ze doen de quickstep. Of ze hiervoor uit eigen ervaring kan putten? "Vroeger moesten we op dansles van onze ouders, maar toen heb ik alleen brons gedaan", vertelt ze. Toch valt het haar nu niet tegen. "Tot nu toe valt het mee moet ik zeggen, maar we zijn nu alleen nog bezig met de basis." De rest vullen zij en Marvin gaandeweg in, maar halsbrekende toeren gaat ze sowieso niet uithalen. "We proberen nieuwe dingen en kijken of het lukt, ik moet me er wel goed bij voelen."
Marie-Louise en haar man hebben natuurlijk een sportschool, betekent dat dat ze zelf topfit is? "Nee hoor", lacht ze meteen, "mijn conditie is wat minder." Daarin heeft ze dus geen streepje voor op de concurrentie. Maar die schat ze toch allemaal als gelijken in. "Tenminste, wat ik ervan heb gezien. We zijn allemaal beginners denk ik, dus het zal nog spannend worden wie er gaat winnen." Zelf gaat ze niet per se voor de eerste plaats. "Hoe het allemaal precies uit gaat pakken, dat weet ik niet. Ik ga vooral voor de leuke avond!"

Marc van den Biggelaar

Marc van den Biggelaar, eigenaar van DA Van den Biggelaar Drogisterij & Parfumerie, danst samen met Joëlle Saris. Ze doen op 9 februari de rumba. Op de vraag hoe het gaat, antwoord hij wijfelend: "Het krijgt steeds meer vorm, maar het valt niet mee. Ik probeer twee keer in de week te oefenen, want anders ben ik bang dat ik het niet red." Marc kan niet terugvallen op een ruime danservaring. "Dertig jaar geleden moest ik op dansles in Oisterwijk, het enige wat daarvan is blijven hangen is de foxtrot, meer niet." Maar het is erg leuk om te doen, aldus Marc, die de nominatie wel aan had zien komen. "Ik had al wel het vermoeden dat ze me gingen vragen. Ik vind het dan te makkelijk om nee te zeggen. Het is een mooie uitdaging om te leren dansen." Hij lacht: "Of in ieder geval: proberen te leren."
Marc krijgt veel leuke reacties, met name van klanten. "Dan roept iemand door de winkel: 'heb je al spierpijn?' of 'hé dancing queen! Het is leuk om te zien hoe erg het leeft bij de mensen." Ook van zijn overbuurman in Winkelcentrum Oosterhof, Hans van Erp van Dierenspeciaalzaak Boxtel, krijgt hij veel reactie. Die doet namelijk zelf ook mee. "Hans en ik maken onderling wel grappen, we hebben er veel lol om. We willen allebei hetzelfde bereiken: ik wil boven hem eindigen en hij boven mij."
Ondanks al het plezier vindt Marc het ook 'superspannend': "De finale zal zeker de nodige zenuwen opleveren", zegt hij. "Ik probeer daarom zo veel mogelijk te oefenen, want ik wil er wel wat van maken. Het valt best tegen, je moet op heel veel dingen letten en straks moet alles soepel lopen. Die routine moet erin." Of hij kans heeft om te winnen, weet Marc niet. Eerder ziet hij Mary van Stekelenburg er met de winst vandoor gaan. "Toen ik haar zag dansen, dacht ik wel even oho, die is goed! Maar ik heb nog niet iedereen gezien. En het is ook niet belangrijk; het oefenen is al heel leuk om te doen. We hebben onderling leuk contact, geven elkaar tips en helpen elkaar. Het is vooral erg gezellig."

Hans van Erp
"Mariëlle van Alphen belde me op om te vragen of ze me mocht nomineren voor Denziz with the Stars", vertelt Hans van Erp van Dierenspeciaalzaak Boxtel. Hij vond het prima, al had hij eigenlijk geen idee wat het inhield. "Het is best pittig", geeft hij nu toe. Of hij danservaring heeft? "Vroeger zat ik op dansles bij Robben in Bellevue. Met een groep uit Liempde gingen we daar naartoe. Maar daar zijn we na de basis weer gestopt."
Hans danst met Silvia van Nistelrooij. "Dus we dansen met z'n drieën", lacht hij. "Omdat ze zwanger is doen we geen lifts of rare dingen en houden we het redelijk rustig." Toch valt het wel tegen. Ik ben niet heel gracieus van mezelf en alle stapjes moeten erin, dus ik moet nog veel leren. Het is een beetje hetzelfde als autorijden: in het begin let je op het schakelen, remmen, gasgeven, de regels en hoe de auto werkt. Maar op een gegeven moment heb je dat allemaal onder de knie en let je op de situatie, de rest gaat automatisch. Daar moet het naartoe, zodat je straks niet door de zenuwen alle stapjes vergeet."
Hoe hij de concurrentie inschat? "Ik heb er een paar gezien en ik denk dat ik mijn doelstelling om boven Marc van den Biggelaar te eindigen wat bij moet stellen. Ik bedoelde daar namelijk mee dat hij dan dus best tweede mocht worden. Maar als ik bijvoorbeeld naar Mary van Stekelenburg kijk, denk ik dat zij een goede kans maakt om te winnen. We zullen het wel zien, ik moet nu gewoon aan de bak. Ik zal flink wat publiek meenemen, want mijn vrienden en familie riepen al: als jij mee gaat doen komen we kijken. Die kans krijgen we nooit meer!

Angelique Verheule
Waar mensen Angelique van kunnen kennen? 36 jaar geleden was ze de allereerste jeugdprinses van Boxtel. Jaren later, in 2011 werd ze geen prinses, maar adjudante van Prins Paul d'n Urste. Ze was dansmarieke en zit ook nu nog bij de Knokkers. Carnaval zit dus wel in haar systeem. Maar dansen ook, en niet alleen de polonaise. Ze doet al jaren aan salsa dansen. Dus ja, danservaring heeft ze wel. Maar bij DWTS doet ze samen met haar danspartner Tim van Haaren een heel ander soort dans. Bovendien heeft ze vijf jaar geleden, toen ze herstellend was van borstkanker, helemaal opnieuw moeten leren dansen. "Ik zei een paar jaar geleden al tegen Marion dat ik wel mee wilde doen aan DWTS. Ik had nog heel kort haar en was wat dikker door de medicijnen en het leek me mooi om te laten zien: hier ben ik." Toen zat het er niet in. "Nu vind ik het mooi om te laten zien: hier ben ik weer!"
"Ik ga graag de uitdaging aan met mezelf om iets moeilijks te doen. Omdat ik zelf mijn dans mag kiezen, zou je denken dat ik salsa zou doen. Maar dat doe ik dus bewust niet. Wat Tim en ik gaan doen is nog een verrassing. Helaas kunnen we niet zo vaak trainen omdat hij in Rotterdam woont. Ik ben nu nog maar bij de basis, maar ik ben nogal perfectionistisch, dus ik oefen elke avond. Voor de juiste houding heb ik zelfs met een rolcontainer geoefend. Die corrigeert me als ik teveel door mijn knieën ga of verkeerd loop. En Marion helpt me ook mee natuurlijk."
Voor het grote publiek staan straks dat vindt ze wel eng, ook al heeft ze al vaker op het podium gestaan. "Maar dan draaide het niet om mij. Nu is dat anders omdat ik in het middelpunt sta. Dat moet ik gewoon leren. Net zoals Pipi Langkous zegt: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! Die mindset moet je hebben." Ik zou het leuk vinden als ik win, maar voor mij telt het meedoen veel zwaarder, ik wil mijn angst overwinnen. Uiteindelijk vind ik ons, doordat we deze leuke uitdaging aangaan, allemaal winnaars."

Vincent Baaijens
Toen Lambert van Achter Vincent Baaijens, of eigenlijk 'carnaval-only' dweilorkest Echdweil, waarvan hij samen met Paul Strijbosch initiatiefnemer is, via een filmpje op Facebook nomineerde, werd hij naar voren geschoven als kandidaat voor het dansspektakel. Niet dat hij meer danservaring heeft dan Paul, maar wel meer tijd. "Vroeger volgde ik dansles bij de dansschool van Els en Kees", vertelt Vincent. "Maar dat is inmiddels ook al weer twintig jaar geleden dus daar heb ik nu niet veel profijt meer van."
Van DWTS had Vincent al wel eens gehoord, maar gezien heeft hij het nog nooit. Zijn danspartner Rieneke van de Wal-Koelink maakt ook haar DWTS-debuut. Ze doen de tango. Of hij al spierpijn heeft gehad? "Nee, rugpijn", lacht Vincent. "Ik heb twee jaar geleden een hernia gehad, dus dat is best tricky met zo'n dans als de tango. Je moet soms flink duwen en trekken en dan kost dat wel eens een stukje rug. Maar niet als ik het doe zoals het moet, dus dan komt het goed." Verder vindt Vincent het prima gaan. "Het is natuurlijk wel een moeilijke dans, dus dat is wel spannend. Het is ook niet niks, je oefent best veel en dan wil je ook iets neerzetten." Het is voor hem dan ook geen straf: "Ik heb gemerkt dat ik het dansen erg leuk vind. Misschien ga ik het na DWTS zelfs wel weer samen met mijn vrouw oppikken."
Optreden voor publiek is Vincent wel gewend, met Echdweil en met de band SuperSonicSmashKids. Toch verwacht hij wel de nodige spanning als het dadelijk echt zover is. "Van te voren voel ik nooit zenuwen, maar op het moment dat ik op het podium sta wel. Dus waarschijnlijk knallen dadelijk de zenuwen door mijn lijf als de muziek begint. Maar dan kun je toch niet meer terug." Rieneke en hij doen in ieder geval flink hun best om goed voor de dag te komen. "Laatst appte ze me een foto van haar hand met een hele grote blauwe plek erop", grapt Vincent. "Dat had ik gedaan, dus het oefenen gaat er hard aan toe, zeg maar!"

Mary van Stekelenburg
Dat zij een drukke agenda heeft, met De Comsche Hoeve, Café De Fellenoord en de Boxtelse Watermolen onder haar hoede, weerhield Mary van Stekelenburg er niet van om mee te doen aan DWTS. Toen ze werd genomineerd door Elise van Weert vond ze dat ze niet kon weigeren. En dat terwijl Mary vorig jaar, toen haar man Bernard meedeed, nog dacht dat DWTS echt niets voor haar zou zijn. "Ik sta nooit zo graag in de belangstelling", vertelt ze. "Liever blijf ik wat meer op de achtergrond." Dat Marc van den Biggelaar en Hans van Erp haar als potentiële winnares aanwijzen, wuift ze dan ook direct weg. "Nee hoor! Die hebben mij maar even bezig gezien en toen was ik echt alleen nog maar met de basispassen bezig. We moeten nog veel meer leren en dat is echt moeilijk: heb je net de pasjes onder de knie en dan komt er weer iets bij."
Samen met Lambert van Achter, die vorig jaar meedeed en dus, zoals hierboven te lezen is, de mannen van Echdweil nomineerde, danst Mary de jive. "Die dans gaat snel hoor! lacht ze. "Het is echt vermoeiend en ik ben ook geen 18 meer!" Ze heeft zelf nooit dansles gehad en absoluut geen danservaring. "Het lijkt heel makkelijk als je het zo ziet, maar dat valt tegen." Mary en Lambert trainen dan ook flink; twee keer in de week staan ze samen op de dansvloer. "Ik wil natuurlijk wel iets kunnen laten zien straks, iets goeds neerzetten. De show zelf, kijkt ze daar naaruit? "Dat vind ik verschrikkelijk! En dan ben ik ook nog als een van de laatsten aan de beurt, dus ik moet heel lang wachten. Dat maakt het extra spannend. Ze lacht: "Ik heb al tegen Lambert gezegd: 'als ik op slot schiet en alles vergeet, dan gaan we gewoon verder met de polonaise.'"

27 / 40

Eric van Overbeek gaat opnieuw zijn passie achterna

Eric van Overbeek op zijn toneelplek voor de komende tijd, Gemeenschapshuis De Rots. Foto: Bas Voets

Na periode van rust keert Boxtelaar terug in het theater

Boxtel - Eric van Overbeek (55) werkt als dialyseverpleegkundige in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en maakt daarnaast al vanaf zijn 18e theater. Hier stopte hij een paar jaar mee, maar 'het bloed kruipt waar het niet gaan kan'. Na een periode van rust was de Boxtelaar weer toe aan het toneel. In januari en februari 2019 brengt Van Overbeek vijf keer de voorstelling 'Walvismuziek' bij Gemeenschapshuis De Rots op de planken.

Eric van Overbeek op zijn toneelplek voor de komende tijd, Gemeenschapshuis De Rots. (Foto: Bas Voets) Foto: Bas Voets

Eigenlijk heeft hij het stuk van onze zuiderburen zo geeft Van Overbeek lachend toe. Het script komt namelijk van de Belgische acteur Peter De Graef. Hij maakte in 2004 een toneelbewerking van het boek She's Come Undone van auteur Wally Lamb. Van Overbeek zag die voorstelling destijds en was ontzettend onder de indruk. "Sindsdien heb ik altijd het idee gehad, die voorstelling zelf een keer te gaan spelen." De Boxtelse theatermaker is een fan van De Graef: "Hij maakt solovoorstellingen waar je echt om moet lachen, maar op het einde komt het besef: oh, het is eigenlijk een heel triest verhaal." Dit is ook het geval bij Walvismuziek. In deze solovoorstelling neemt de hoofdpersonage Dolores Price je mee naar haar jeugd die bestond uit verwaarlozing, opname in de psychiatrie, seksueel misbruik en een eetverslaving. Toch is het door de aanstekelijke humor en het sarcasme die in de voorstelling zitten verwerkt geen treurig verhaal. Walvismuziek zal in de maanden januari en februari op vijf avonden te zien zijn in Gemeenschapshuis De Rots. Een stuk dichter bij huis dan voorheen, en dat bevalt: "Ik had geen behoefte meer aan rondtrekken, dit is prima zo."

Route naar het toneel
Want Van Overbeek legde een lange weg af tot aan deze voorstelling. Hij volgde 37 jaar geleden in het ziekenhuis van Boxtel de opleiding tot verpleegkundige en richtte daar een theatergroep op. "Dan was het na het werk repeteren en één keer per jaar drie voorstellingen spelen voor het personeel en de bewoners van het verpleegtehuis. Maar dat is al lang geleden", lacht de Boxtelaar. "Hier in het Liduinaziekenhuis hadden ze destijds een toneelzaal, met podium en lichten. Vanuit daar is het allemaal begonnen. Ik ben sindsdien altijd blijven spelen."

In 1985 moest Eric noodgedwongen Liduina verlaten. "Er was geen werk meer voor ons", legt hij uit. Hij ging aan de slag bij het ziekenhuis in Tilburg, waar geen theatergroep was. Dus zocht de toneelliefhebber naar alternatieven. Hij speelde bij verschillende amateurgezelschappen in Den Bosch en werd lid van een groep uit Oisterwijk die aan openluchttheater deed. Maar hij wilde meer en richtte in 2004 de Stichting De Verliefde Prins op om eigen voorstellingen te maken. Dat werden er drie. De eerste voorstelling heette Matroos en was gebaseerd op een boek van een Belgische schrijfster. "Die heb ik wel honderd keer gespeeld", vertelt Van Overbeek. Matroos werd opgevoerd in de Schouwburg en vele andere theaters in Nederland en België.

De 55-jarige theatermaker trad ook op in Zuid-Afrika. Met zijn eigen geschreven voorstelling 'Mijn opa is een held', geregisseerd door René Groothof, kwam hij buiten Europa terecht. "Stellenbosch, een plaats in Zuid-Afrika, organiseert elk jaar het festival Woordfees. Daar kun je je voor inschrijven en dan wordt er gekeken of je interessant genoeg bent", aldus Van Overbeek. Die conclusie trok de organisatie van Woordfees in ieder geval wel. De Boxtelaar verliet voor een week Europa en speelde vijf voorstellingen op het festival. "We kregen subsidie van de gemeente Boxtel. Zij betaalde de reis en overnachting. Het was heel bijzonder om daar te staan."

De clown uithangen
Van Overbeek maakte voornamelijk familievoorstellingen vanwege zijn affiniteit met kinderen. Naast de functie van verpleegkundige, vervulde de Boxtelaar ook een andere rol in het ziekenhuis, namelijk die van CliniClown. Hij volgde eerst de clownsschool in Amsterdam en woonde daarna verschillende clownscursussen bij om vervolgens het werkveld in te gaan. Onder andere Maastricht, Gouda, Utrecht en Amstelveen, van 2006 tot 2012 zette hij als CliniClown verschillende ziekenhuizen op zijn kop. Het gaf hem veel voldoening, maar toch stopte hij na zes jaar. Van Overbeek: "CliniClown en verpleegkundige tegelijkertijd, dat was niet te doen. Daarnaast maakte ik mijn eigen theatervoorstellingen en had ik drie kids thuis." Hij voelde zich gedwongen een keus te maken en liet de CliniClowns vallen. Ook hief hij twee jaar geleden zijn Stichting De Verliefde Prins op. "Het liefst wilde ik gewoon alleen maar spelen, er kwam echter te veel bij kijken."

Walvismuziek
Hij deed een tijd niks op het gebied van toneel, maar op een gegeven moment begon het weer te kriebelen. En zodoende zal de Boxtelaar met Walvismuziek in de maanden januari en februari op vijf avonden te zien zijn in De Rots. Hij speelt en regisseert de voorstelling alleen. Bij andere onderdelen zoals het decor, de projectie en de techniek krijgt Van Overbeek onder andere hulp van oud-leden van de stichting.

De theatermaker liet niet meteen zijn oog vallen op het gemeenschapshuis. Hij ging in eerste instantie op zoek naar een fabrieksruimte maar dat was niet te regelen in Boxtel, en koos daarom voor De Rots als locatie. Van Overbeek probeert het qua decor zo kil mogelijk te maken want dit draagt volgens hem bij aan het zo goed mogelijk overbrengen van het verhaal, "en hierdoor laat je mensen in bepaalde sferen komen", geeft hij aan. De toneelliefhebber licht een tipje van de sluier op: "Het speelvlak zal vrijwel leeg zijn, een asbak, houten stoel en er ligt een werkhandschoen. Dat is bijna het hele decor." Hij tempert de verwachtingen: "Mensen zijn benieuwd of je het boek over kunt brengen, maar het kan best zijn dat ze daarin teleurgesteld worden. Je kunt nooit een boek van 382 pagina's helemaal vangen in een script van twintig pagina's."

Van Overbeek wil nog niks beloven, maar kijkt al wel vooruit. "Ik heb ideeën voor andere voorstellingen, maar dat is nog te pril." Nu concentreert de theatermaker zich eerst op het heden. De première van Walvismuziek is op 25 januari. Daarna zal de voorstelling nog te zien zijn op 26 januari en 1, 8 en 9 februari. Walvismuziek wordt gehouden in een intieme setting voor een klein gezelschap. Er zijn veertig plaatsen beschikbaar per voorstelling. "De première is al uitverkocht", vertelt Eric trots. "Dus wees er snel bij." Kaartjes kosten 12,50 euro per stuk en zijn uitsluitend te bestellen via ecacvanoverbeek@gmail.com.

Streamer 2: "Een asbak, houten stoel en een werkhandschoen. Dat is bijna het hele decor"

28 / 40

Ambitieus JRL blijft armoede bestrijden in Cochabamba Expeditie Jacob Roelands in april voor vierde keer naar Bolivia

De twaalf expeditieleden die lokale ontwikkelingshulp gaan bieden in Cochabamba. Staand van links naar rechts: Anne Maas, Dielis Kerkhoff, Lotte van Duinen, Java van der Heijden, Alicia Spierings, Marijn van Dongen, zittend van links naar rechts: Gitte van Hemert, Isabelle Beerlage, Celeste Canaan, Sietske van Zuijlen, Leila Zimmerman, Maureen Theunissen. (Foto: Guido van der Klauw) Foto: Guido van der Klauw

Boxtel - Een 'Unidad Educativa Jacob Roelands', oftewel een onderwijsinstelling Jacob Roelands, in Cochabamba. Dat is de grote droom van Guido van der Klauw, initiator en voor het vierde jaar op rij begeleider van Expeditie Jacob Roelands. In april zullen hij, docent Maartje van Griensven en twaalf leerlingen van het Boxtelse Jacob-Roelandslyceum (JRL) weer naar de Boliviaanse stad gaan om daar lokale ontwikkelingshulp te bieden.

Nu zijn de scholieren druk bezig met de kerstactie en het leren van de Spaanse taal. Ze kennen al enkele woorden. 'Por favor' en 'ola', "maar daar houdt het ook op", glimlacht havoleerling Dielis. Dit gebeurt ter voorbereiding op de reis naar Cochabamba, een stad in Bolivia waar veel armoede heerst. Voor de vierde keer reist het JRL hier naartoe om geld te doneren aan lokale goede doelen. De school haalde voor de expeditie al 364,50 euro op tijdens het festival Awesummer, alleen de grote klapper moet nog komen: de jaarlijkse kerstmarkt. Vorig jaar bracht die maar liefst 12.000 euro op. Het bedrag werd volledig besteed aan Cochabamba en dat zal ditmaal niet anders zijn.

Want er moet nog een hoop werk verricht worden in de stad met meer dan 800.000 inwoners. Zo is het plein van de basisschool die gebouwd werd met geld van Expeditie Jacob Roelands onveilig. Hier tracht de groep wat aan te doen. "Er zitten gaten in en het is eigenlijk een soort van puinvloer", licht Van der Klauw het probleem toe. Hierdoor raakte vorig jaar zelfs een kind gewond. "We hebben al geld gedoneerd, maar waarschijnlijk nog niet voldoende om een geheel nieuw schoolplein aan te leggen en daar een goede afwatering in te maken", aldus de docent. Op het plein zal de expeditie fruitbomen planten om zo schaduwvoorzieningen te creëren. "Want het is behoorlijk warm daar."

Pasen in Bolivia
De reis vindt dit jaar plaats tijdens het paasweekend. Voor het JRL de reden om hier wat leuks mee te doen. Guido: "We willen kijken of we de kinderen in Cochabamba kennis kunnen laten maken met Nederlandse tradities zoals paaseieren versieren en zoeken." Lachend voegt hij eraan toer: "We hebben een aantal paashaaspakken liggen, dus dan ben ik wel bereid om daarin rond te lopen." Verder wil de groep aan de slag met een kas in de Boliviaanse stad. Hier werd vorig jaar al geld aan gedoneerd om het bouwen van een hydrocultuur te bewerkstelligen. "Dit systeem is enorm waterbesparend en de planten groeien daardoor heel goed. Er was op een gegeven moment zoveel sla dat de inwoners van Cochabamba zeiden: 'We hebben een week lang sla gegeten en het is nog steeds niet op.' Dus zijn ze het in een lokale winkel gaan verkopen", vertelt Van der Klauw trots. Nog niet heel de kas is voorzien van zo'n hydrocultuur en daar wil de expeditie voor gaan zorgen. Ook experimenteren met het telen van andere groenten dan sla staat op de planning.

"En als we heel ambitieus worden in de toekomst zou het gaaf zijn als we een internaat of een nieuwe school kunnen starten in naam van het Jacob Roelandslyceum. Een 'Unidad Educativa Jacob Roelands'", aldus Van der Klauw. Hij geeft aan dat de Boliviareis begint te leven onder heel het JRL. "Het borrelt steeds meer en dat komt op verschillende manieren terug. Profielwerkstukken die het als thema hebben, vorig jaar werd er een Nederlandse gedichtenwedstrijd georganiseerd met enkele foto's van de reis en bij het vak Global Learning wordt er aandacht aan besteed."

De expeditie gaat op 13 april voor het vierde jaar op rij naar Cochabamba en keert twee weken later weer terug in het vertrouwde Boxtel. Houdt het na zoveel jaar niet een keer op? "Jacob Roelands heeft natuurlijk een deel van zijn roots in Zuid-Amerika, dus het is logisch om ons daarop te blijven richten. Maar Afrika en India sluit ik absoluut niet uit", meldt de docent. Hij verzekert dat de Bolivareis geen vakantietrip zal worden: "We doen ook leuke activiteiten, want je hebt tussendoor nodig om even op te kunnen laden, maar de nadruk ligt op hard werken, doorzetten en delen met anderen." Vooral het delen staat centraal volgens Van der Klauw: "De leerlingen moeten iets opofferen om dit te kunnen doen en daarmee laten ze zien dat ze zichzelf weg kunnen cijferen." Hij vervolgt: "Als er situaties zijn waar je je niet prettig bij voelt, ben je op elkaar aangewezen. Soms hebben leerlingen het zwaar, maar uiteindelijk worden ze er sterker van."

De kerstactie bij het Jacob-Roelandslyceum, waarbij allerlei producten worden verkocht om geld in te zamelen voor Cochabamba is te bezoeken op vrijdag 21 december. Dan is van 10.00 tot 14.00 uur iedereen welkom in de school aan de Grote Beemd 3 in Boxtel. De expeditie is gedurende hun reis te volgen via https://expeditie.jrl.nl/ of haar Instagram account https://www.instagram.com/expeditiejr/.

Dielis Kerkhoff (15): "Ik wil de kinderen in Cochabamba helpen en ik hoop dat we iets voor ze kunnen betekenen voor hen", motiveert Dielis zijn deelname aan de Boliviareis. Hij werkt veel bij de IJzeren Man in Vught om de trip van 1.500 euro te bekostigen en hield op deze plek ook een speciale actie. Dielis zwom twee kilometer in de natuurplas om geld op te halen. En met succes. De opbrengst was 300 euro, waarmee hij zijn totaal op 1.000 euro bracht.

Gitte van Hemert (14): "Het is oneerlijk hoeveel kansen wij hier hebben en dat dat aan de andere kant van de wereld totaal anders is." Gitte is nog nooit buiten Europa geweest en op vakanties ging ze vooral om plezier te maken en niet om ontwikkelingshulp te verlenen. Nu is de 14-jarige druk bezig met haar folderwijken. Alhoewel: "Ik heb een lieve papa en mama die meehelpen, want het hoeft maar een middag te regenen en je bent de sjaak."

Lotte van Duinen (16): "In Nederland kunnen we naar school en zitten we in een kansrijke positie. In Bolivia is het echt anders. Wij kunnen andere mensen helpen." Daarbij vindt Lotte het project een hele mooie ervaring. Ze zag al een keer armoede van dichtbij: "Ik ben in Indonesië op plekken geweest waar mensen geen huis hadden." Lotte hoopt dat zij met de expeditie een steentje kan bijdragen aan de toekomst van de kinderen in Cochabamba.

Celeste Canaan (13) hield op 20 oktober bij Eetcafé De Oude Ketting een bijzondere carwash. Hiermee haalde ze een mooi bedrag op: 500 euro. Haar vader is een inspiratiebron: "Hij zit in het Amerikaanse leger en gaat vaak weg naar arme landen om mensen daar te helpen. Dat wilde ik ook, maar ik kon niet mee natuurlijk. Nu krijg ik eindelijk die kans." En die pakt de 13-jarige met beide handen aan. "Ik wil de kinderen daar graag dingen leren waar ze later ook nog wat aan hebben. En ze meer laten genieten van het leven, dan denken aan negatieve zaken." Celeste heeft er ontzettend veel zin in: "Ik kan niet wachten om te gaan."

Maureen Theunissen (16): "Het is sowieso een hele mooie reis en unieke ervaring die je mee kan maken. Ik ben benieuwd naar de omstandigheden in Cochabamba, de cultuur zal wel heel anders zijn dan hier. Daarnaast wil ik de kinderen daar helpen een betere toekomst op te bouwen." Maureen organiseerde een dinér voor familie en vrienden en haalde hiermee een klein bedrag op. Maar de 16-jarige heeft nog een lange weg te gaan om naar het beoogde bedrag van 1.500 euro te komen. "Ik werk bij een restaurant, alleen dat geld wil ik eigenlijk bewaren voor een vakantie met mijn vriendinnen", lacht ze.

Sietske van Zuijlen (15) bracht met haar familie al ooit een bezoek aan Afrika. "Maar toen kon ik niet echt iets doen en dat kan in Cochabamba wel." Sietske legt uit wat ze dan wil gaan doen: "Mij lijkt het mooi als je daar iets voor die kinderen kunt neerzetten waar zij vervolgens ook iets aan hebben. Zoals iedereen zegt: 'het is een heel bijzondere ervaring en je zal het niet snel vergeten'." Sietske heeft nog wat werk aan de winkel. "Ik zit op ongeveer 600 euro, maar dat komt goed."

Marijn van Dongen (14) begon 13 oktober aan een moeilijke opgave. Samen met zijn vader had hij als doel om van het JRL naar de Eiffeltoren te fietsen, een tocht van maar liefst 500 kilometer. Vanwege omstandigheden moest Marijn in het zuiden van België zijn reis onderbreken. Toch houdt hij goede moed om de tocht op een andere datum te voltooien. Deze strijdlust komt door 'Cochabamba'. "Ik wil de kinderen die het minder hebben ter plekke een glimlach op hun gezicht bezorgen." Marijn kijkt wel ergens tegenop. "Je beseft straks pas als je er bent hoe slecht zij het hebben." Daarom ziet hij de Boliviareis ook allesbehalve als een vakantie. "Het wordt niet met de voetjes omhoog, maar echt werken." Marijns fietstocht is te volgen via https://www.polarsteps.com/MarijnvanDongen/1075597-fietstocht-naar-parijs.

Java van der Heijden Kerkhoff (14): "Ik hoop geluk in het leven van de kinderen in Cochabamba te brengen en ze blijer te maken." Java is op wereldreis geweest en zag veel armoede. "Maar dat was gewoon vakantie." De 14-jarige maakt allerlei eigen spullen om haar reis te kunnen betalen. "Mokken, kaarten en voedsel, die verkoop ik dan op verschillende events." Java is alleen niet zo heel optimistisch. "Ik zit op 600 euro en dat is best wel ontmoedigend, want anderen hebben een hoger bedrag ingezameld."

Leila Zimmerman (14) vindt het op school werken aan de Boliviareis leuker dan normale lessen, "maar het blijft school", vertelt ze. Leila wil de mensen in Cochabamba helpen en ziet het ook als een mooie reis. Ze schraapt geld bijeen door het wassen van auto's. "Ik heb folders bij de huizen in mijn wijk bezorgd in de hoop dat mensen reageerden." Ze vertelt dat ze al bijna op de helft van het nodige bedrag is.

Isabelle Beerlage (16) is in Thailand geweest en zag daar duidelijk hoe weinig sommige mensen hebben. "En wij hebben zóveel. Soms klaag je als de wifi in de trein het niet doet, maar als je ziet wat zij hebben dan mogen wij helemaal niet klagen. Eigenlijk zou het overal zo moeten zijn als hier", heeft ze een duidelijke mening. Isabelle hoeft zich minder zorgen te maken dan haar mede-expeditieleden. "Ik heb het bedrag al bij elkaar. Ik deed mee aan tweedehandsverkoopmarkten en heb daar best wat geld opgehaald." Verder legde de 16-jarige het loon dat ze verdiende in een restaurant in Boxtel bij het ingezamelde geld waardoor de 1.500 euro bereikt werd. "Dan valt er een last van je schouders af", aldus een opgeluchte Isabelle.

Alicia Spierings (15) verklapt: "Ik heb nog nooit eerder in een vliegtuig gezeten." Uiteindelijk trok een vriendin Alicia over de streep om deel te nemen aan de Boliviareis. "Zij was al naar Cochabamba geweest en vertelde me verhalen over de expeditie. Daarna wilde ik ook mee." De 15-jarige heeft een bijbaantje als caissière en verdient hierdoor een groot deel van de 1.500 euro. Maar ze treedt ook op met haar vader. "Hij is dirigent en speelt met orkesten en zo. Dan vraag ik om een klein bedrag. Dat klinkt wel echt hebberig", lacht Alicia. Ze moet nog wat bij elkaar sprokkelen. "Ik zit nu rond de 500, 600 euro. De rest ga ik ophalen door taarten, gebakjes en kerstspullen te verkopen."

Anne Maas (16) werkt twee keer in de week bij restaurant De Rechter in Boxtel. Zo verdient ze het benodigde bedrag van 1.500 euro helemaal zelf. Want Anne hoeft geen hulp van anderen: "Het is mijn eigen keuze om naar Bolivia te gaan, niet die van mijn ouders." Ze legt haar deelname aan Expeditie Jacob Roelands uit: "Ik wil een lach op de gezichten van de kinderen in Cochabamba krijgen. Het is gewoon heel oneerlijk dat we het hier heel goed hebben en zij daar heel slecht."

Gilde Boxtel reikt cheque uit aan Stichting Met je hart

Foto: Stijn Hessels

Zondagmiddag 16 december jl. bracht een delegatie van het Boxtelse Sint-Barbara en Sint-Joris Gilde een bezoek aan De Klink, de ontmoetingsruimte onder de raadzaal. Op uitnodiging van het Centrum Management waren hier een dertig tal ouderen bijeen die door een tiental vrijwilligers van de Stichting "Met je hart Boxtel" in de watten werden gelegd met een heerlijke lunch. Ouderen die door hun persoonlijke omstandigheden niet zo vaak van huis weg kunnen, worden voor een (gratis) activiteit door de vrijwilligers van de stichting opgehaald maar ook weer thuisgebracht.

De delegatie kwam niet zomaar en vaandrig Guus Eltink vertelde dat het Gilde al vele jaren een dag voor de mantelzorgers op hun schietterrein organiseren maar ook jaarlijks een Boxtels GOED DOEL financieel steunt. Hiervoor kunnen de leden van het Gilde een goed doel voordragen en in een vergadering wordt er hierover door de leden gestemd. Unaniem stemde men eerder dit jaar voor de Stichting "Met je Hart Boxtel". Onze Gildekoning Ad van Boxtel overhandigde Boukje Hessels een cheque ter waarde van 750 euro. Met een verbaasd gezicht nam Boukje onder luid applaus van de gasten de cheque in ontvangst. "Wat geweldig, hiermee kunnen we heel wat organiseren voor de ouderen en dank je wel". We mochten niet meteen weg en schoven aan tafel voor een aantal leuke gesprekken met de ouderen onder het genot van een kopje koffie.

Tekst: Ruud van Casteren
Fotograaf: Stijn Hessels.

Vervolg van de voorpagina: Winters weekend met tal van kerstmarkten

Het Boxtelse gilde schonk Stichting Met je Hart zondag een cheque van 750 euro. (Foto: Stijn Hessels) Foto: Stijn Hessels

Tijdens de zevende editie van de Kribkesroute, de grootste tot nu toe, konden bezoekers zondag de hele dag met alpaca's langs de 230 kerststallen die zijn uitgestald in en om Liempde wandelen. Daarnaast was in het centrum van Liempde genoeg winters entertainment te vinden zoals verschillende toneelvoorstellingen en muziek. Ook de glühwein mocht natuurlijk niet ontbreken nadat wethouder Peter van de Wiel de wandelroute om 14.30 uur officieel opende. De Kribkesroute bestaat uit drie wandelroutes, een speciale rolstoelvriendelijke en een kinderroute. De kerststallenroute is nog te lopen tot en met zondag 6 januari 2019.

Ook winterse taferelen waren er in Boxtel afgelopen zondag tijdens de Kerstfair. Die leverde een grote drukte op in de besneeuwde Boxtelse straten in en rond het centrum. Tientallen kramen bestierden het straatbeeld en de net opgeleverde nieuwe Markt. Bezoekers konden naast verschillende kerstkramen ook luisteren naar muziek, onder meer van De Volle Bloas en er liepen verschillende levensgrote sprookjesfiguren in het centrum rond, zoals Elsa uit Frozen.

De Kribkesroute levert dit jaar 230 plaatjes van kerststallen op. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam
Ook in Liempde reed een stoomtrein door de straten. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam
Ook de kerstman was aanwezig in Lennisheuvel. (Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren
Op de kerstmarkt in Lennisheuvel konden bezoekers met een stoomtrein rijden. (Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren
Van links naar rechts: Jas de Keistamper, Eric van den Broek en waarnemend burgemeester Fons Naterop openden zondag de nieuwe Boxtelse Markt. (Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren

De Markt werd om 15.30 uur officieel geopend door waarnemend burgemeester Fons Naterop, wethouder Eric van den Broek en de Boxtelse reus Jas de Keistamper. Die kwam en zag dat het goed was. "We un skôn plein", sprak hij terwijl de reus zich verwonderd afvroeg hoeveel werk het leggen van de 'keinderkûpkes' geweest moest zijn. Ook Van den Broek noemde het een 'knappe prestatie' dat al dat werk in drie maanden was geklaard. "Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, maar ik denk dat we hier uiteindelijk gekomen zijn tot een inrichting van de Markt waarbij we zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met wat iedereen in Boxtel wil en vindt", concludeerde hij.

Diezelfde middag werd in werkcafé De Link, onder de Boxtelse raadzaal een lunch georganiseerd voor ouderen die in eenzaamheid dreigen te raken, met medewerking van Centrum Management en Stichting Met je Hart. Die stichting ontving van het Boxtelse Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris een cheque van 750 euro.

Ook in Lennisheuvel werd een kerstmarkt georganiseerd. Omdat de traditionele kerstmarkt bij Gemeenschapshuis De Orion wegens een gebrek aan vrijwilligers ophield, ontstond al in 2016 het idee bij het Blusco Opleidingscentrum, een soort miniatuurdorp waar onder meer hulpverleners opgeleid worden, een Kerstfair te houden. Dit jaar kwam het dan eindelijk tot deze kerstmarkt, waarbij bezoekers konden genieten van verschillende muzikale optredens zoals van het Dükerskoor. Ook de kerstman ontbrak in Lennisheuvel niet.

Foto: Tamara Koopman

Sinds eind november ligt er weer een dik pak sneeuw in Boise, de stad in Idaho, Amerika, waar we nu bijna 1,5 jaar wonen. Een stad, steeds meer in en naar mijn hart. Behalve die sneeuw en kou dan. Die mocht van mij best nog even wachten of geheel wegblijven. Mijn oren vriezen er 's ochtends af als ik geen muts op doe.

Door een waterlek in het huis is onze garderobe gesloopt en onbruikbaar. Dus wanneer je ons huis nu binnenkomt, liggen de eerste paar meters bezaaid met jassen, dassen, mutsen, handschoenen, snowboots, schoenen en pantoffels. Ik heb de hoop op orde allang opgegeven. Als de kinderen hun oren, vingers en tenen maar houden.

Veel Amerikanen doen alles met de auto, vooral tijdens deze kou en dan merk ik weer hoeveel 'drive-thru's' er zijn; voor pinautomaten, koffietentjes, drogisterijen, en natuurlijk de in Nederland bekendere fastfoodketens, maar ook onafhankelijke lunchtentjes. En juist doordat de Amerikanen hier alles met de auto doen en niet echt de kou in hoeven, lopen mensen nog heerlijk zomers in korte broeken en t-shirtjes rond, met open mond nagestaard door goed ingepakte buitenlanders als ik.

Nog steeds ontdek ik leuke plekjes in Boise; parken, winkeltjes, musea, restaurantjes, koffietentjes, en meer, en ik leer vooral de mensen kennen. Ik leer meer en meer ouders kennen via de school van mijn kinderen, vooral nu ik meer vrijwilligerswerk doe en ook bewegingslessen geef aan de kinderen op school. En ook leer ik in mijn Nialessen en binnen mijn opleidingen als qigong- en yogadocent mensen uit Boise kennen. En hoewel Boise vele malen groter is dan Liempde, voelt het bijna als een dorp voor mij. Ik kom vrijwel altijd bekenden tegen.

Naast het behalen van mijn Nia First Degree Black Belt afgelopen september, ben ik vorig jaar begonnen met een qigongopleiding en dit jaar met een yogaopleiding. Voor Nia en qigong heb ik naar Seattle en Portland mogen afreizen, maar de yogaopleiding is heerlijk 10 minuten fietsen van me vandaan. Het voordeel van een grote stad en het midden in die stad wonen. Er is altijd wat te beleven, en iedere dag voor ieder wat wils. Dat moet ook wel, omdat er in de wijde omtrek niets te verkennen valt. Misschien een paar huizen hier en daar, maar naar een andere stad is het altijd een paar uur rijden.

Vanuit Boise hebben we al verschillende natuurgebieden ontdekt in Idaho zelf, maar we hebben ook andere staten en plaatsen in Amerika kunnen (her)ontdekken, zoals Oregon, Wyoming, Montana, Nevada en Utah. En twee weken geleden rondom Thanksgiving, toen de kinderen schoolvakantie hadden, hebben we een roadtrip gemaakt naar Californië. Via Yosemite, Sequoia Nat'l parc en Los Angeles naar San Diego gereden, waar we een paar dagen van een heerlijk zuidelijk zeeklimaat aan zee mochten genieten, terwijl we in Boise al tegen het vriespunt aanliepen. We hebben aldaar o.a. een van de mooiste dierentuinen ter wereld mogen bezoeken, Legoland, en ik heb zelfs mogen lesgeven aan de Nia gemeenschap van San Diego. Erg leuk, zo'n vrij hechte internationale Nia gemeenschap. Via Las Vegas, een prachtig Cathedral Gorge State parc en langs area 51 zijn we in 3 dagen weer terug naar Boise gereden. Heerlijk om na de wanorde in de auto weer thuis te komen, in de wanorde van de winter zonder garderobe. Maar het voelt als 'home sweet home', in our home away from home.

Maar we komen met kerst weer even terug thuis in Nederland, waar we met z'n allen erg naar uitkijken. Heerlijk om na een lang jaar mijn familie weer te zien en mijn pasgeboren neefje bijvoorbeeld, die inmiddels alweer een paar maanden oud is; een behoorlijk nadeel om zo ver weg te wonen, maar het gemis van de familie, vrienden en dansgemeenschap in Nederland is een uiting van liefde. Ik heb dat gevoel inmiddels leren koesteren. Maar met kerst mag ik me heerlijk onderdompelen in al deze kringen. Ik wens jullie hetzelfde; hele fijne kerstdagen vol liefde en ik hoop tot volgend jaar!

Kestpost uit Spanje: Hans en Anne-Loes Schellekens

Foto: Geert-Jan en Petra Timmers

Op het moment dat we dit berichtje schrijven, zijn we in afwachting van onze laatste gasten van dit jaar. Dan zit het er voor 2018 weer op en zijn we al weer een mijlpaal gepasseerd. Het tiende seizoen is een feit. En... het was me het jaartje wel. We blikken zeer tevreden terug, weliswaar een beetje vermoeid, maar ontzettend dankbaar voor weer een prachtig seizoen. We zijn het er nog steeds over eens: wij hebben echt geweldig werk!
Om elke dag op zo'n prachtige plek, met een adembenemend uitzicht je werk te mogen doen; in contact met heel vele bijzondere en lieve gasten, die we telkens weer zien genieten van onze plek onder de zon en de prachtige streek waarin we wonen. Wat wil je nog meer.
Tien jaar Casa Agradable; tien jaar vol verrassende ontmoetingen, boeiende verhalen en bovenal heel veel humor! Samen met onze gasten heerlijk genieten op het terras, van een hapje en een drankje, met een orkest van honderden krekels op de achtergrond. We hebben inmiddels een stapel gastenboekjes; 8 stuks in totaal. Vol herinneringen aan al die bijzondere gasten die we in al die tijd al hebben mogen ontvangen. Voor ons nog reden genoeg om ook weer met veel plezier uit te kijken naar het komend seizoen!

Maar eerst natuurlijk even bijkomen van alle inspanningen van het afgelopen seizoen en alvast een begin maken met de nodige klusjes die we weer in en rond het huis moeten doen. En dan volgende week weer naar Boxtel om samen met onze familie en vrienden gezellig de feestdagen door te brengen. Zo doen we weer voldoende energie op om ook in 2019 met heel veel plezier aan het werk te gaan. Wij hebben er zin in!

Foto: Wim Bevers

Rest ons om alle lezers van DeMooiBoxtelKrant te bedanken voor alle leuke reacties op onze Luchtpost en jullie allemaal hele fijne feestdagen en een (ont)spannend 2019 toe te wensen!

Feliz navidad y un próspero año nuevo!

Hans en Anne-Loes Schellekens
www.casagradable.com

Kerstpost uit Nieuw-Zeeland: Wim Bevers

Vanuit Nieuw-Zeeland met een zeer natte lente op de achtergrond toch nog even een eindejaarsgroet. Drie dingen hebben 2018 een erg leuk jaar gemaakt. Dat was een concert met zeven muziekanten dat we georganiseerd hadden voor de oudere Nederlanders die hier naartoe zijn gekomen in de jaren 50. De zilvervloot kwam even aangevaren met alle emotionele gevolgen die je maar kunt bedenken. Van traantjes tot schaterlachen. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Zo'n tachtig mensen zongen uit volle borst mee met 'De Klok van Arnemuiden' en 'Het kleine café aan de haven'.
Wat voor mij persoonlijk ook een erg plezierige ervaring was, was dat ik na 45 jaar weer contact heb gelegd met een oude dienstmaat uit Groningen. Het was prachtig om, na het afzwaaien in januari 1972, te vergelijken hoe onze levens gelopen zijn.
Het derde hoogtepunt werd gerealiseerd door de mensen die de Cantasona-reünie georganiseerd hebben, inclusief het hier vanuit Boxtel naartoe komen van Hans van Liempt om een video te maken. Door die activiteit heb ik weer contact gemaakt met verschillende koorknapen en oud CABA-leden van zo'n 48 jaar geleden.

Dus 2018 was een jaar met vele terugblikken waarvan ik erg genoten heb. Van mij en Dinie een goede kerst en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst.

Wim Bevers

Kerstpost uit Spanje: Geert-Jan en Petra Timmers

December
Het is alweer december,een mooie maand om terug te kijken naar het afgelopen jaar. We hebben de Semana Santa (De goede week voor Pasen) mee mogen maken, wat heel indrukwekkend was met de dagelijkse processies.
We hebben dit jaar veel gasten mogen verwelkomen, meer dan verwacht zelfs. De mensen in Spanje klaagden afgelopen zomer dat ze 25% minder omzet hadden, waarschijnlijk door het mooie weer in Nederland en de rest van Europa. Dus wij mogen niet klagen. We hebben ook geleerd om veel dingen te maken met producten uit onze tuin zoals heerlijke limoncello.

Het is erg fijn om mensen weer tevreden te zien vertrekken, daar hebben we dan een mooi steentje aan bij mogen dragen aan hun vakantie of korte trip. Soms zijn hier leuke vriendschappen en herinneringen aan overgehouden. Ook met veel mensen die in de buurt wonen hebben we fijn contact gekregen.

Er waren natuurlijk ook minder leuke dingen, zoals het missen van familie, vrienden en vooral onze oudste zoon. Ook was het zwembad toch niet zo makkelijk te onderhouden het eerste half jaar, dat doen we er wel even bij dachten we. Dus niet :-)
De kinderen hebben het ook erg goed gedaan ondanks ons vertrek, ze zijn alle drie geslaagd voor school.

De olijven zijn nu ondertussen weer geoogst en aan de eerste amandelbomen komt ook weer bloesem, wat echt prachtig is.

En we zijn op Facebook gestart met een deel & win-actie waar iedereen aan mee kan doen. Zoek op Viva España Malaga.

Maar eerst gaan we genieten van onze vrije dagen en de kerstdagen met onze kinderen, familie en vrienden.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen toe en een goed en gezond 2019!

Geert-Jan en Petra Timmers
B&B Viva España/www.vivaespanamalaga.com

'Je hoeft geen avonturier te zijn om avonturen mee te maken'

Paul Weekers, auteur van Paul haalt Verhaal, op zijn geliefde Moto Guzzi (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtelaar Paul Weekers brengt boek uit over de 'gewone' motorrijder

Boxtel – Met 'Vieze Peter' op Terschelling tot diep in de nacht borrelen. Het is een van de sappige anekdotes uit Paul haalt Verhaal. Een luxe fotoboek waarin Boxtelaar Paul Weekers (48) de alledaagse motorrijder probeert te ontdekken. Is die er überhaupt wel? Daar kom je achter in Paul haalt Verhaal.

Foto: Niall Carrol
Foto: Niall Carrol
Foto: Niall Carrol
'Vieze Peter' Foto: Paul Weekers
Foto: Niall Carrol
Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers
Gert-Jan Laseur. (Foto: Paul Weekers) Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers
deze Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers
Foto: Paul Weekers

Als je denkt aan motorrijders, wordt al snel een negatief beeld opgeroepen. Motorbendes zoals Satudarah, The Hells Angels en No Surrender komen vaak in het nieuws, én niet op een goede manier. Drugshandel, criminaliteit en arrestaties, de motor zelf staat allesbehalve centraal. Dit geeft volgens Weekers een vertekend beeld van wat motorrijdend Nederland allemaal te bieden heeft. Wat dan wel? Daar weet hij inmiddels alles van. De Boxtelaar is fotograaf en fervent motorliefhebber. Deze twee passies heeft hij samen gebracht in Paul haalt Verhaal dat ergens in het voorjaar van 2019 uit moet gaan komen.

Van Terschelling tot Santa Pod
De schrijver begon op 1 januari 2017 met het maken van zijn boek. De dag dat hij op zoek ging naar échte motorrijders met échte verhalen. Dit was eigenlijk uit noodzaak. De ontwerper van beroep dreigde werkloos te worden en zocht iets wat hij leuk vindt, iets waar hij goed in is en iets wat misschien ook nog eens geld zou opleveren. Maar waar moet je het dan over hebben? Weekers had daar direct een antwoord op: "Met een motor naar mensen rijden, motors fotograferen en over motors lullen. Wat wil je nog meer?"

De Boxtelaar is hier intussen flink mee bezig geweest. Hij reisde op zijn motor stad en land af, van Terschelling tot de Santa Pod Raceway in Engeland, de verhalen kwamen uit allerlei hoeken. Nu bijna twee jaar verder is het boek af en kijkt Weekers terug op een ontzettend mooie tijd. Voor hem is dit project al meer dan geslaagd, hoeveel exemplaren er ook worden verkocht.

De schrijver van Paul haalt Verhaal was van jongs af aan al geïnteresseerd in motoren. "Mijn oom had een stuk of zes Moto Guzzi's, een Italiaans motormerk. Ik rommelde graag in zijn schuur rond." Hij wist dat ze bij de Koninklijke Landmacht op Guzzi's reden en haalde daarom op zijn 19e zijn motorrijbewijs. Drie jaar later trad Weekers in militaire dienst en werd hij motorodonnance, een militaire motorrijder. Sindsdien veroverde Moto Guzzi een plekje in zijn hart.

Samenwerking
Vanwege zijn liefde voor dit merk verzamelde Paul de meeste verhalen op zijn Guzzi, een enkele haalde hij op met een BMW-motor. Al na twee interviews vond de schrijver het project te leuk om te stoppen. "Het idee was gewoon goed en iedereen die ik sprak werd enthousiast", vertelt Weekers zelf ook enthousiast. Hij krijgt hulp vanuit verschillende hoeken. Een vriend van hem, Marco Borghardt assisteert bij de opmaak van het boek en kennis Esther van Haaren redigeert zijn verhalen en denkt mee. Daarnaast bood Boxtelaar Bas van den Biggelaar aan om enkele interviews te filmen en hiervan een promo van ongeveer drie minuten te maken. Na het eerste interview belde Van den Biggelaar Weekers echter op. "Drie minuten is veel te kort", zei hij. "Ik heb zoveel goed materiaal, dat wordt een documentaire van een half uur." Uiteindelijk zijn er drie filmpjes van zo'n dertig minuten op het YouTube-kanaal 'basmancreeert' te vinden.

Unieke ontmoetingen
Waar de 48-jarige motorliefhebber eerst achter de verhalen aan moest gaan, draaiden de rollen zich al snel om. "Iedereen kwam op een gegeven moment naar mij toe", vertelt Weekers trots. In totaal zullen 22 verhalen in het boek staan, waarvan twee over dezelfde persoon. Hier begint en eindigt Paul haalt Verhaal mee.

Een van de vele bijzondere motorrijders uit Paul Haalt Verhaal is Gert-Jan Laseur, die actief is in het dragracen. De Boxtelaar licht deze sport toe: "Je gaat op de startlijn staan en probeert zo snel mogelijk 400 meter te rijden. Geloof het of niet, maar sommige mensen doen dat onder de vier seconden. Dat betekent een eindsnelheid van 400 kilometer per uur." Weekers noemt het ook wel 'een groot bizar feest van techniek en vieze brandstof'. "GroenLinks heeft daar niks te zoeken", grapt hij. Laseur vroeg hem mee naar Santa Pod Raceway in Engeland, een meerdaags evenement voor dragracers. Die kans liet de fotograaf niet aan zich voorbijgaan. Hij mocht mee als teamlid en kreeg een pas voor op de startgrid, 'heel vet'.

Piet van Bakel, toentertijd 74, uit Wijbosch was ook zo'n speciaal figuur. Weekers werd getipt: "Hij zou negen BMW's hebben, dus ik verwachtte negen oldtimers", maar dit liep anders. "Er stonden gewoon hypermoderne cupracers in martinikleuren. En hij met een raceoverall aan en een helm onder zijn arm", kan Paul zich herinneren. De inwoner van Wijbosch is de laatste 18 jaar van zijn leven minimaal één keer per jaar met een andere BMW naar de Noordkaap (het noordelijkste punt van het Europese continent) op en neer gereden.

Maar op een gegeven moment ging dit niet meer. "Hij is vorig jaar ziek geworden en in een hospice terechtgekomen. Een tijd later overleed hij", vertelt Weekers zichtbaar geroerd. "Het gaat om zijn verhaal en niet om zijn sterven." Hij vervolgt: "Ik ben daar geweest en was echt onder de indruk. Zijn hele leven lang heeft hij alleen aan motors geprutst. Die mannetjes heb je overal wel, maar je ziet ze niet." En dát zijn nu net de mannen (en vrouwen) die Weekers in zijn boek wil vereeuwigen. Bijvoorbeeld 'Vieze Peter', een op het oog uitziende rauwdouwer, 'een lange grijze baard en een kop als een crimineel', maar van binnen een heel warm persoon, ondervond Paul bij het schrijven van Paul haalt Verhaal.

De gemene deler
Zo staat het boek vol met anekdotische verhalen. De 48-jarige auteur onderstreept dat hij niet wilde schrijven over motorbendes: "Voor sommige motorrijders is het al een enorm avontuur om iedere dag over de A2 heen te vlammen. We hebben in motorland zoveel diversiteit. Het hoeft allemaal niet zo groots."

Het kortste verhaal uit Paul haalt Verhaal is rond de 1.800 woorden, het langste heeft hij in drieën moeten knippen. Dat bevat maar liefst 6.000 woorden. De meeste verhalen zullen in de ik-vorm te lezen zijn. De motorliefhebber verklaart waarom hij hiervoor heeft gekozen: "Het leuke daarvan is dat het tijdens het lezen lijkt alsof je erbij bent. Je leeft je als lezer helemaal in." Alle personages hebben één ding gemeen, het zijn échte motorrijders met échte verhalen. "Oh ja, en ze drinken allemaal koffie. Goeie koffie", voegt Weekers er lachend aan toe. Als de schrijver een statement wil maken met zijn boek, is het dat je geen avonturier hoeft te zijn om avonturen mee te maken. "Mensen kunnen een gewoon leven hebben en toch een fantastische dag hebben. Die dag wil ik dan beschrijven. Als er een motor in voorkomt natuurlijk."

Paul haalt Verhaal 2.0?
Eerst wilde Paul het boek voor Kerstmis uitbrengen, alleen hier is hij van afgestapt. "Ik kan dan wel mooi een releaseparty houden, maar dan komt er geen hond. In de maand december heeft de helft van motorrijdend Nederland zijn motor nog niet in de verzekering", spreekt de Boxtelaar uit ervaring. "En in maart wel." Daarom heeft hij de releasedatum verplaatst naar Pasen. De schrijver is begin december begonnen met crowdfunden, of zoals hij het liever noemt 'voorinschrijven'. Tot 15 januari probeert hij Paul haalt Verhaal aan de man te brengen. De kosten voor het maken van het boek liggen rond de 7.800 euro. Dit is inclusief een releaseparty. Weekers wil het uitkomen van zijn boek namelijk groots vieren met alle hoofdrolspelers, "en hun motor". Hij probeert hiermee een verbindend element creëren tussen de personages en hoopt dat de broer en zus van Piet van Baker er ook bij zullen zijn.

De bedoeling is dat er vijfhonderd boeken worden gedrukt. "Ik ging laatst over de zeshonderd volgers heen. Die zullen niet allemaal een boek kopen, maar er zijn ook nog anderen", aldus Weekers. "Op is op", verzekert hij. "Het wordt echt zo'n dik koffietafelboek, netjes en chique." De motorliefhebber hoopt aan de ene kant dat veel mensen er wat aan hebben en aan de andere kant dat hij veel boeken verkoopt.

Paul haalt Verhaal zal vanaf 14 april verkrijgbaar zijn want dan vindt de releaseparty plaats, en kost vijftig euro. Op de vraag of het project een vervolg krijgt in een andere vorm durft de Boxtelaar niks met zekerheid te zeggen: "Een andere hobby van me is boksen. We zullen zien."

Wil je al een indruk krijgen van zijn indrukwekkende reis, kijk dan op https://www.facebook.com/eenboekvolmotorverhalen/.

In de voorschrijving is een boek te bemachtigen via https://www.voordekunst.nl/projecten/7062-paul-haalt-verhaal-1 en kies een optie die je past.

Streamer 1: "Ze drinken allemaal koffie, goeie koffie"

Streamer 2: "'Vieze Peter'; een lange grijze baard en een kop als een crimineel"

Boxtelse Vince (9) vanaf 8 januari in tv-programma 'Saved by the Bell'

Vince Boeracker (l.) samen met presentator Dylan Haegens. (Foto: Ingrid van Erp) Foto: Ingrid van Erp

Boxtel - De Boxtelse Vince Boeracker (9) is vanaf 8 januari te zien in het SBS6-programma 'Saved by the Bell'. In dit programma is een schoolklas samengesteld uit mondige kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud, waarvan Vince er één is. In die samenstelling leggen zij bekende Nederlanders het vuur aan de schenen met verschillende vragen en opdrachten.

Vince maakt deel uit van een 'klas' met twintig basisschoolkinderen. In het programma onderwerpen zij onder meer Rico Verhoeven aan een staredown en wordt Ronnie Flex om uitleg gevraagd over zijn uitgesproken songteksten. Hij krijgt het zwaar te verduren als kinderen vragen stellen als "Vind jij jezelf écht zo stoer, of doe je maar alsof?", "Ben je ooit vreemdgegaan?", en "Hoe rijk ben jij nu eigenlijk?".

Voor het programma is een heel blik aan bekende Nederlanders opengetrokken, zoals Rico Verhoeven, de broertjes De Boer en Tom Dumoulin. De 9-jarige Boxtelaar zal samen met zeven van hen te zien zijn: Ali B, Peter R. de Vries, Dafne Schippers, Freek Vonk, Ronnie Flex, Dylan Haegens en Gerard Ekdom. "Een gaaf avontuur", noemt hij de opnames zelf.

Saved by the Bell is vanaf 8 januari iedere week om 21:30 uur te zien bij SBS6.

Thijn van Alphen (9) uit Boxtel speelt jonge goochelaar tijdens Kerstshow in Toverland

Thijn van Alphen. (Foto: Attractiepark Toverland) Foto: Attractiepark Toverland

Boxtel - De 9-jarige Thijn van Alphen uit Boxtel zal tijdens de Kerstshow in het Belgische pretpark Toverland de jonge versie van goochelaar Peter Eggink spelen. De Kerstshow wordt tussen 22 december en 9 januari dagelijks drie maal opgevoerd, waarbij wisselend acht jongens de rol van Eggink op zich zullen nemen.

Thijn las een kleine maand geleden de auditie-oproep die het attractiepark deed. Daarop reageerden dertig jongens tussen de de 9 en 11 jaar oud. Uiteindelijk werden Thijs en zeven andere jongens uitgekozen om de rol van de jonge goochelaar te vertolken in de shows.

De jonge Boxtelaar is vanzelfsprekend erg blij dat hij uitgekozen is: "Ik heb me opgegeven omdat het me echt heel erg leuk lijkt om in deze show te mogen spelen. Ik heb al wat ervaring met reclames, maar niet op toneel. Op school vind ik het heel erg leuk om op te treden, ik ben ook al vaak presentator geweest van de maandviering en dat ging heel erg goed."

Onderweg naar de audities oefende Thijn nog in de auto. Dat wierp zijn vruchten af: "Toen ik me moest voorstellen, ging dit heel erg goed." Dat bleek, want al snel werd duidelijk dat de Boxtelaar geselecteerd was om mee te doen aan de show. "Toen mama en papa vertelden dat ik het was geworden, sprong ik echt een gat in de lucht", laat hij enthousiast weten.

Thijn verwacht veel te leren van zijn optredens tijdens de show. Ook hoopt hij dat prijswinnend goochelaar Peter hem nog een goocheltruc kan bijbrengen. "Ik zal mijn best doen om iedereen trots te maken en alle bezoekers te laten genieten van een fantastische kerstshow."

Het is 'Pastoor Jacques'

Jacques Grubben. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Pastoor Jacques Grubben verruilt na acht jaar Boxtel voor Nijmegen

Boxtel – De 58-jarige Jacques Grubben neemt in februari afscheid van de Heilig Hartparochie om plaats te maken voor opvolger Geertjan van Rossem. Grubben vertrekt naar de parochie de Heilige Drie-Eenheid in Nijmegen. Wij blikten met hem terug op zijn jeugd, opleiding en de afgelopen acht jaar die hij in Boxtel actief was. Ook kijkt de scheidend pastoor alvast wat vooruit.

Jacques Grubben. Foto: Sander van Kasteren

Het was voor de jonge Jacques Grubben allesbehalve vanzelfsprekend dat hij ooit pastoor zou worden. In 1960 wordt hij geboren in Eindhoven. Hij komt uit een typisch middenstandsgezin: zijn ouders hebben een drogisterij op Strijp. Hij groeit daar samen met zijn jongere broer en twee zussen op.

Hoewel hij als misdienaar actief is bij de lokale kerk is hij enigszins in het geloof geïnteresseerd. De jonge Jacques doet 'vrij fanatiek' aan judo. Op zijn zeventiende verruilt hij die sport voor hockey. Inmiddels is het gezin Grubben verhuisd naar Maarheeze. "De zaak op Strijp liep wel, maar de wijk verouderde", verklaart de pastoor die verhuizing. De zaak wordt in het Brabantse dorp voortgezet, maar de kerk verdwijnt van de voorgrond: "In Eindhoven hadden we een redelijk modern team, maar in Maarheze voelde het in de kerk als vijftig jaar terug. Als je aan het puberen bent spreekt dat je niet aan."

Van econoom tot priester
Jacques gaat studeren aan de universiteit in Tilburg en hoewel hij graag op de theologische faculteit rondloopt, rondt hij er de studie economie af. In de laatste fase van die studie wordt zijn moeder ziek. Het leidt Grubben in 1986 naar Lourdes waar, zo zegt hij terugkijkend op die periode, eigenlijk zijn roeping duidelijk werd. Toch is de tijd nog niet rijp om verder te gaan binnen het katholieke geloof.

Zijn moeder overlijdt uiteindelijk in 1987. Grubben wordt actief in de financiële sector. Als vermogensbeheerder belegt hij geld voor diverse instellingen, ook kerkelijke. "Het werk was boeiend en interessant. Anderzijds interesseerde het geld me voor geen meter", wijst Grubben op zijn ongebruikelijke opvatting. De pastoor interesseert zich veel meer in het menselijk contact in zijn werk, zoals het onderhouden van klantrelaties.

In 1992, als ook zijn vader overlijdt, gaat de jonge dertiger Jacques meer existentiële vragen stellen. Hij blikt terug op de periode in Lourdes, waar hij belangrijke contacten op religieus gebied aan heeft overgehouden. Eén van hen is Frank As, een priester actief in Sint-Michelsgestel. Mede op diens aanraden zegt Grubben zijn werk in Eindhoven op, verkoopt zijn huis en gaat van start op het grootseminarie in Den Bosch. De twijfel slaat echter toe als toenmalig rector Hurkmans afscheid neemt van het seminarie nadat hij tot bisschop is gewijd. Grubben besluit uiteindelijk dat zijn tijd nog niet rijp is. Hij pakt al na vier maanden zijn oude leven als vermogensbeheerder weer op.

Toch waagt hij vijf jaar later een nieuwe poging. Ditmaal weet hij de opleiding wel af te ronden. Op 29 mei 2010 wordt hij in Den Bosch als priester gewijd. Hij wordt gevraagd kapelaan te worden in Boxtel. In 2010 komt hij als rechterhand van pastoor Richard Niessen naar onze gemeente. Al vrij snel daarna, in 2011, wordt hij ook waarnemend pastoor in Esch, waar hij Jos Verbraeken opvolgt.

'Vrede brengen'
Deze gehele periode moet Grubben zijn sociale kwaliteiten maximaal laten gelden. De Boxtelse parochie heeft in 2006 een moeizame en van bovenaf opgelegde fusie meegemaakt. "Ze hebben tegen mij wel eens gezegd: 'je moet hier vrede komen brengen'", vertelt Grubben geanimeerd. Hij tracht, als 'vredesstichter' een meer herkenbare kerk neer te zetten, waarin hij, eerst als kapelaan en later als pastoor, niet boven de parochianen, maar tussen de mensen staat. In die tijd vindt hij zijn thuisbasis aanvankelijk in de Heilig Hartkerk, waar hij de laatste 'pastoor' is.

Die kerk wordt per januari 2015 uit de eredienst onttrokken als de volgende fusie zich aandient: die van de parochies in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Dan is al enige tijd bekend dat Grubben leiding mag geven aan de nieuwe fusieparochie: de Heilig Hartparochie. Het bisdom ziet in 2013 in hem een goede opvolger van Niessen als relatieve buitenstaander; hij bedient op het moment van aanzegging immers nog geen leidinggevende functie in Boxtel. Het loopt echter anders: Niessen moet wegens broze gezondheid al in 2014 terugtreden, waarop Grubben hem dan al opvolgt.

Met succes, zo blijkt nu: hij brengt het 'grote' Boxtel als ware het Goliath en het 'kleine' Esch, Liempde en Lennisheuvel als waren het Davids bijeen zonder dat er al te veel kikkers uit de kruiwagen springen. Hoe hij daarin slaagt? Grubben denkt zelf door het werken op gelijkwaardige basis: "Boxtel is dan wel tien keer zo groot als Lennisheuvel, maar dat maakte voor ons geen fluit uit. Het dorp is in deze fusie even belangrijk als Esch, Lennisheuvel en Liempde." Ook is hij eigentijds, maar wel met oog voor respect en traditie: "Tegen kinderen zeg ik: het is pastoor Jacques. Die achternaam hoeft voor mij niet per se."

Gelijkwaardig karakter
Om eerdergenoemde gelijkwaardigheid in stand te houden vindt regelmatig overleg plaats met de verschillende kerkgemeenschappen. Daarbij wordt stilgestaan bij het karakter van het kerkdorp. Zo is Liempde volgens Grubben wat 'klassieker' dan bijvoorbeeld het meer zelfstandige Lennisheuvel. Ook hecht de pastoor waarde aan feesten voor de vrijwilligers, binnen de eigen parochie natuurlijk. Grubben gooit er nog maar eens een mooie beeldspraak tegenaan: "Je probeert er zo soep van te maken die iedereen smaakt!"

Over zijn opvolger, Geertjan van Rossem, is Grubben positief. "Ik ken hem heel goed. Hij was jarenlang mijn docent op het seminarie. Ik kon het goed met hem vinden omdat we dezelfde interesses hebben", lacht hij. Grubben ziet meer parallellen: "We zijn bijvoorbeeld even oud en hebben beiden aan de universiteit gestudeerd. Hij studeerde rechten."

De toekomst van de Boxtelse parochie ziet Grubben, ondanks de tanende bezoekcijfers, met vertrouwen tegemoet. "We gaan het vijfde jaar van de fusie in en ik denk dat we op een goed spoor zitten", begint hij. Als lichtend voorbeeld noemt hij de start van het familiepastoraat: "Je hebt bijvoorbeeld een moment van doop en van communie, maar tussendoor gebeurt er eigenlijk veel te weinig. Wij proberen daar veel meer een vloeiende lijn in te brengen." Meer contactmomenten dus met de parochianen. Ook worden activiteiten gericht op kinderen georganiseerd, zoals vorig jaar tijdens Open Monumentendag met een speurtocht door de Sint-Petrusbasiliek.

Grubben ziet bovendien nog een belangrijke rol voor de Kerk weggelegd, zeker in het menselijk contact. "Die behoefte is er omdat we te maken hebben met een terugtredende overheid en omdat we leven in een super individualistische maatschappij." Hij werpt bovendien een vraag op: "Zouden wij niet meer concreet bezig moeten zijn, voor bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn, of mensen die niets te makken hebben?" Zo ziet Grubben de toekomstige kerk er als een met wat minder opsmuk. En tússen de mensen in plaats van erboven natuurlijk, want dat is en blijft het credo van de vertrekkende pastoor.

Op zondag 13 januari is de afscheidsmis van pastoor Jacques Grubben.

Streamer 1: "Ze hebben tegen mij wel eens gezegd: 'je moet hier vrede komen brengen'"

Indien plaats streamer 2 (BELANGRIJK; HOORT BIJ HET KOPJE VAN ECONOOM TOT PRIESTER): "Het geld interesseerde me voor geen meter"

36 / 40

Raoul 'The Social Cook' Gregoire en zijn vrouw Esther met een voedselpakket zoals zij dat uitdelen. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

"Er is veel meer in het leven dan geld verdienen"
Boxtels echtpaar koestert kerstgedachte met het delen van eten aan stille armen

Boxtel – 'Iets voor de medemens betekenen en anderen aansporen dat ook te doen', met die gedachte startten Raoul en Esther Gregoire uit Boxtel hun project The Social Cook, waarbij ze voedselpakketten weggeven aan de minderbedeelden. Deze kerst bestaat hun initiatief iets meer dan een jaar. Hoewel er in Nederland nog niet heel veel animo voor is, timmert het echtpaar internationaal al aardig aan de weg. Amerika, Duitsland, Engeland, België en Denemarken hebben zich inmiddels aangesloten bij het project en in Alaska is er zelfs een restaurant dat de filosofie van The Social Cook volgt.

Het begon dus allemaal in Boxtel. The Social Cook-grondlegger Raoul startte het initiatief samen met zijn vrouw Esther. Ze leerden elkaar kennen op een NAVO-basis in het zuiden van België. "Onze vaders waren militair en werden overgeplaatst naar de basis", legt Gregoire uit. Hij kwam bij Esther in de klas, maar de twee verloren elkaar daarna uit het oog. Vijf jaar geleden zocht Raoul weer contact met haar via Facebook. Het begin van iets moois, want "daarna kregen we een relatie", straalt hij.

Denken aan een ander
Op zijn 46e kreeg de Boxtelaar te horen dat zijn vader niet zijn biologische vader was. "Dan moet je even herprogrammeren", vertelt Raoul zichtbaar aangedaan. Deze schokkende gebeurtenis vormde de aanleiding van The Social Cook. Hij realiseerde zich destijds dat er meer is in de wereld 'dan alleen maar werken, werken, werken'. In oktober 2017 begonnen Raoul en Esther daarom met het initiatief om mensen die het wat minder goed hebben te helpen. "Koken is een enorme hobby van me en we vonden dat we iets terug moesten doen voor de samenleving", motiveert Raoul die stap. Hij toverde zijn hobby om tot een goed doel door meer te koken dan nodig was voor hemzelf, zijn vrouw Esther en hun elfjarige zoon. Alles wat overbleef doneerde het Boxtelse koppel aan gezinnen die het niet zo breed hadden. "Maar daar waren de mensen niet zo happig op", uit Gregoire zijn teleurstelling, om er lachend aan toe te voegen: "Dus hebben we het zelf maar opgegeten."

Hierdoor sloeg The Social Cook een andere weg in: het uitdelen van voedselpakketten aan stille armen. Dat verliep wel goed. Raoul maakt duidelijk dat ze met hun initiatief niet de concurrentie willen aangaan met de Voedselbank. "Daar mag je maximaal 120 procent verdienen van het minimumloon, maar als je 121 procent verdient kom je al niet meer in aanmerking." The Social Cook probeert deze doelgroep te bereiken; de mensen die net buiten de boot vallen maar toch in stille armoede leven. "Maar dat is heel moeilijk", geeft Raoul aan. Hij legt uit waarom: "Er is heel veel schaamte. Mensen lopen niet te koop met hun armoede. Vaak zeggen ze: 'Het is niet voor mij, maar voor een kennis.'"

De voedselpakketten zijn bij het echtpaar op te halen, maar in sommige gevallen wordt een uitzondering gemaakt. "Er was een man met een ernstige ziekte die niet naar ons toe kon komen", aldus Gregoire. "Toen hebben we besloten zelf een voedselpakket te bezorgen." De doelgroep waar The Social Cook zich op richt brengt een nadeel met zich mee. "We weten niet of de mensen die het eten krijgen echt armlastig zijn, dat is een gok, een risico", verzucht Raoul, die toch veel voldoening uit het project haalt: "Er kwam een man uit Den Bosch met zo'n fietskarretje. Dan weet je dat het goed terechtkomt, anders kom je niet 10 kilometer op en neer gefietst." Wekelijks worden een of twee verschillende voedselpakketten uitgedeeld en met de kerst pakt The Social Cook flink uit. Dan kun je een redelijke kerstmaaltijd met alles erop en eraan krijgen. "Biefstuk en wijn", benoemt Esther een paar lekkernijen uit het voedselpakket. "De kerstdagen zijn iets speciaals. Als je een keer wat extra's hebt dan kun je toch iemand blij maken."

The Social Cook gaat misschien zelfs een samenwerking aan met de Voedselbank. Zij zijn met elkaar in gesprek om bepaalde gerechten te ontwikkelen die makkelijk te maken zijn met producten die in de voedselpakketten van de Voedselbank zitten. Want dat kan nog beter, vindt Raoul. "Vaak weten mensen niet wat ze met sommige producten moeten doen. Het zou zonde zijn als ze in de prullenbak verdwijnen." De Voedselbank en The Social Cook zijn nog aan het brainstormen of er daarom standaard recepten bij de voedselpakketten moeten komen of dat de producten er uitgehaald moeten worden. Gregoire: "Met dat soort initiatieven zijn we continu bezig."

Lokaal versus internationaal
The Social Cook trekt wereldwijd de aandacht. Mensen uit Duitsland, Amerika, Denemarken, België en Engeland hebben zich inmiddels aangesloten bij het idee en verkondigen in hun land de filosofie van het project. Allemaal bekenden van de militaire basis. "Daar zaten vijftien nationaliteiten, waardoor je veel mensen van over heel de wereld leerde kennen", verklaart Raoul. Zo bouwde hij een internationaal netwerk op waar de Boxtelaar vandaag de dag nog steeds veelvuldig contact mee heeft. Hij zamelde bijvoorbeeld na Halloween pompoenen in met de Belgische Social Cook om hiervan soep te maken en deze te verdelen onder de stille armen. "Een mooie actie tegen voedselverspilling", stelt hij. Ook met een jongen uit Amerika hield Raoul contact. "Hij begon in november een restaurant in de Amerikaanse staat Alaska en ik dacht: Dat is interessant." Vervolgens belde Raoul hem op met de vraag of hij het idee van The Social Cook zou willen omarmen. De Amerikaan zei volmondig ja en geeft nu een keer per week twee daklozen een gratis maaltijd.

Raoul en Esther willen hetzelfde gaan realiseren in Boxtel: in ruil voor een erkenning geven restaurants een keer per maand een gratis etentje weg aan mensen die het niet zo breed hebben. De deelnemende restaurants krijgen een bordje van The Social Cook. "In plaats van een Michelinster", grapt Gregoire. Onder andere Meneer van Dommelen heeft deze erkenning al gekregen. "De eigenaar, Mark, laat mensen voor een heel klein bedrag eten en dat sluit aan bij onze filosofie." Het echtpaar is overigens niet van plan zelf een restaurant op te starten, al is daar wel over gesproken. Maar dit bleek een te grote stap te zijn. "Het kost veel tijd en energie", vertelt Raoul.

Filosofie
Met een beetje jaloezie maar vooral trots kijkt Gregoire naar Tilburg. "Daar heb je Resto VanHarte. Bij dit restaurant, en de hele keten in Nederland, kun je een keer per week voor een paar euro eten. Een heel leuk initiatief", is hij enthousiast. Resto VanHarte kan echter ook rekenen op steun die The Social Cook niet krijgt: gemeentelijke subsidie en investeerders. "Maar dat is ook helemaal niet onze bedoeling. Wij willen eigenlijk een cirkel creëren waarin mensen gemotiveerd raken om hetzelfde te doen", benadrukt de Boxtelaar. Hij vervolgt: "Het is voor ons belangrijker om iets voor een naaste te doen en zoveel mogelijk mensen op dat spoor te krijgen, dan om zeshonderd voedselpakketten uit te delen."

Volgens Raoul zouden hij en Esther elke dag een voedselpakket weg willen geven. Maar dit gaat gewoonweg niet vanwege de beperkte financiële middelen die het echtpaar heeft: "We gaan failliet als we dat doen." The Social Cook moet namelijk alles zelf betalen want het heeft totaal geen inkomstenbron. Alhoewel, in de komende periode wordt een voorraadactie gehouden. Daarbij kunnen mensen hun voorraadkast opruimen voordat de winter intreedt. "Als je daar voedselwaren in hebt staan die je niet gebruikt, geef die dan aan ons", doet Raoul een oproep.

Eigen schuld
Op de vraag of The Social Cook met het succesvolle eerste jaar tot nu toe de verwachtingen heeft overtroffen, aarzelt het koppel. Raoul: "Dat is moeilijk te zeggen. Aan de ene kant hadden we niet durven dromen dat het in het buitenland zo zou aanslaan, maar in Boxtel had ik er persoonlijk meer van verwacht. Maar dat is onze eigen schuld geweest, we zijn er te weinig achteraan gegaan." Hij voegt een positieve noot toe: "Ik heb best wel leuke initiatieven gezien links en rechts. Bijvoorbeeld vanuit een goede vriendin van ons die in Washington woont. Zij vond The Social Cook zo'n goed idee dat ze cupcakes ging bakken voor daklozen. Prachtig!"

Het tweetal hoopt de naastenliefde bij meer mensen aan te wakkeren en gaat zeker door met het project. "Het mooiste is als de kinderen het voortzetten", spreekt Gregoire stiekem zijn wens uit. "Die zijn supertrots, maar of ze het ooit overnemen is de vraag." Raoul en Esther proberen ze een boodschap mee te geven: "Dat wij elke dag eten is voor ons een luxe, maar voor andere mensen is dat heel bijzonder."
The Social Cook heeft zijn eigen Facebookpagina, waarop meer informatie is te vinden. Bezoek https://www.facebook.com/socialcookraoul/ en word ook een Social Cook.

Kerstmenu 2018
Mij werd gevraagd een kerstmenu te maken met het boodschappenlijstje van 'The Social Cook', zodat we met z'n allen een smakelijk diner op tafel kunnen zetten met niet al te veel moeite en bovendien; niet al te duur!

We starten met wat gebakken brood met huisgemaakte hummus en chips om te knabbelen. Als voorgerecht beginnen we met een viscocktail met cocktailsaus en mandarijntjes. Als hoofdgerecht nemen we de in knoflook gebakken biefstukreepjes en daarbij maken we een pasta met prei en pesto. En voor wat extra kerstgenot, maken we dat flesje wijn dat erbij zit ook maar open! Als dessert maken we een dame blanche 2.0, die bestaat uit vanille-ijs, chocoladeschotsen en sinaasappelsaus. En voor bij de koffie en thee maken we daar lekker simpel, maar o-zo lekker als je ze zelf hebt gemaakt, peperkoekbonbons bij.

Alvast veel voorpret bij het bereiden van het kerstmenu:

Basisingrediënten uit het pakket van The Social Cook: afbakbroodjes, fles wijn, instant koffie, biefstuk, conserven, snoep, peperkoek, aardappelpuree, chocola, chips, thee, frisdrank, jus d'orange, vis in blik, pasta, rijst.

Wel moeten we voor een paar kleine en basisspullen nog even op pad om het volgende te halen en dat gaat om de volgende producten:
1 blikje kikkererwten
1 bol knoflook
Kleinste potje sambal
Mayonaise
Tomatenketchup
1 prei
1 potje pesto (huismerk)
2 uien (gesnipperd)
Vanille-ijs (huismerk Lidl is erg lekker)
Suiker
Mandarijntjes
Vetvrij papier

Gebakken brood met pittige knoflookhummus en chips om te knabbelen
Bak de broodjes af volgens de verpakking. Voor de hummus: neem het blikje kikkererwten en laat deze goed uitlekken. Draai dit in de keukenmachine of met een staafmixer met 1 teentje knoflook en 1 theelepel sambal fijn. Voeg naar smaak peper en zout en eventueel olie toe. Vul een potje voor bij het brood en de chips.

Viscocktail met cocktailsaus en mandarijntjes
Neem het blikje vismix en laat deze uit lekken in een zeef. Maak ondertussen van 4 eetlepels mayonaise, 2 eetlepels tomatenketchup, peper en zout een alcoholvrije cocktailsaus. Doe de vismix in een kom en voeg hier 1 gesnipperd uitje toe en een paar scheppen van de cocktailsaus. Dresseer de viscocktail in een mooi glas en schep er nog een lepeltje van de cocktailsaus over. Garneer het met een paar mandarijnen partjes. (Snij voor het effect de partjes in de lengte doormidden zodat ze allemaal het vruchtvlees kunnen zien, dit ziet er lekker fris en verzorgd uit).

In de knoflook gebakken biefstukreepjes en pasta met prei en pesto en dat heerlijke flesje wijn
Snijd de prei doormidden en daarna in dunne halve-prei ringetjes. Was de prei goed! Kook ondertussen pasta gaar in een ruime pan water met een snuf zout. Bak de prei met de andere (1) gesnipperde ui aan zonder te kleuren. Als dit gaar is de pesto toevoegen. Slap die af met 1 dl water. Breng aan de kook en voeg dan de afgekookte pasta toe. (De pasta kun je het makkelijkst van te voren alvast afkoken.) Breng het geheel op smaak met peper en zout. Bereid daarna de biefstuk, vlak voordat je alles gaat serveren. De gesneden biefstukreepjes (ongeveer 1 bij 1 cm) bak je in een hete pan met een klein scheutje olie. Schud de reepjes ongeveer 3 minuten om tot ze goudbruin gebakken zijn. (Als de olie/pan begint te walmen draai je het vuur omlaag en als het te zacht bakt weer omhoog. Bedek maximaal 2/3e van de bodem.) Breng het vlees op smaak met 1 teen uitgeperste knoflook en peper en zout. Dresseer de pasta met prei en pesto in een diep bord en schep er de reepjes over. Garneer eventueel met wat gehalveerde cerise tomaatjes die ook weer aangemaakt zijn met wat pesto.

Vanille-ijs, chocolade schotsen en sinaasappelssaus
Smelt wat chocolade in een schaal boven een pan met kokend water. Let op dat er geen water bij komt! Als de chocolade gesmolten is schenk je ongeveer de helft op een velletje bakpapier. Strijk de chocolade uit met een lepel en laat dit uitharden in de vriezer. Dit breken we straks in schotsen om het ijs mee te garneren. Voor de sinaasappelsaus doen we een 500 ml jus d'orange in een ruime pan met 100 gr suiker. Dit koken we in tot ongeveer 2 dl saus. In de pan laten afkoelen tot gebruik. Neem nu een mooi schaaltje of kopje en doe hier een bol of schep vanille-ijs in. Eventueel nog wat partjes mandarijnen erbij die over zijn. Steek de chocoladeschotsen er willekeurig tussen. Serveer de sinaasappelsaus er apart naast.

Koffie/thee met zelfgemaakte peperkoekbonbons
Snijd de peperkoek in blokjes van zo'n 1 bij 1 cm. Steek hierin een cocktailprikker en haal ze door de gesmolten chocolade die resteert van het ijs-recept. Laat dit uitharden op vetvrij papier. Dan verwijder je het prikkertje en dresseer je het op een klein bordje.

Hopelijk heb je wat simpele ideeën opgedaan om toch lekker de keuken in te gaan om wat lekkers te maken voor familie of vrienden. En heb je ook z'n hekel aan kerststress? Maak het gerust een dag van tevoren en zet het in goed afgesloten bakjes in de koeling. Dresseer het op dag zelf. Dan is je keuken lekker opgeruimd en kun je zelf ook genieten van de kerst en je drankje.

Fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en culinair 2019 toegewenst!
Met culinaire groet:
Tom Voets

Streamer 1: "We vonden dat we iets terug moesten doen voor de samenleving"

Streamer 2: "Vaak zeggen ze: 'Het is niet voor mij, maar voor een kennis.'"

Streamer 3: "Dat wij elke dag eten is voor ons een luxe, voor anderen is dat heel bijzonder"

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 11 december
A-Lijn: 1 R. van Stuivenberg & G. Joren 63,39% 2 R. van de Vorstenbosch & H. Schilder 61,90% 3 A. Bosveld & W. de Langen 59,23% B-Lijn: 1 J. Esser & J. Kronenberg 59,58% 2 T. Bosveld & I. Boom 58,33% 3 F. van de Spijker & A. van de Sande 55,83%
Uitslagen 12 december
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. van de Schans 58,06% 2 S. Tempels & J. de Wolf 54,79% 3 M. Legius & A. van de Langenberg 54,44% B-Lijn: 1 A. & C. van der Velden 64,17% 2 W. van Dijk & H. van Dijk 58,33% 3 P. & R. van der Pasch 57,50% 3 R. van Dijk & R. Timmermans 57,50%
Uitslagen 13 december
A-Lijn: 1 J. Peerlings & R. van Stuivenberg 57,92% 2 M. Klaassen & A. van der Sangen 56,25% 3 W. de Langen & F. Geurts 55,42% B-Lijn: 1 T. van Roosmalen & F. van Roy 60,00% 2 S. van Alphen & J. Jilesen 58,33% 3 G. van den Bosch & G. van den Bosch 56,25% C-Lijn: 1 H. & J. van Uitert 63,23% 2 C. Broeders & S. van der Meijden 59,38% 3 G. van Heeswijk & J. van de Meulengraaf 56,04%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 11 december
A-Lijn: 1 R. Dankers & F. Gieles 62,74% 2 J. & C. Kerssens 56,42% 3 J. van den Bouwhuijsen & J. van Helvoort 54,34% B-Lijn: J. Kniest & M. Schalkwijk 64,78% 2 T. van der Kolk & S. van Lier 59,33% 3 T. Hartmanns & L. Messchaert 57,70%
Uitslagen 13 december
A-Lijn: 1 F. van Roij & T. van Roosmalen 67,83% 2 C. & J. Kerssens 59,70% 3 H. & J. van de Sande 58,50%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 11 december
A-Lijn: 1 J. Claassen & L. Weitmann 59,00% 2 J. Koppen & N. Maas 58,50% 3 A. van Boxtel & A. Loupias 57,08% B-Lijn: 1 N. van de Meerakker & R. van der Heijden 63,54% 2 A. van Uden & T. van Uijtert 63,19% 3 W. van de Lans & A. Visser 58,68%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 12 december
A-Lijn: 1 E. Visser & P. Zuidgeest 58,33% 2. K. Betten & D. Landman 54,86% 3 T. & H. IJsseldijk 54,17%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 13 december
A-Lijn: 1 M. Nieman & R. van Heeswijk 57,64 2 A. & P. Wagenaar 56,60% 3 P. Raaijmakers & F. van de Schans 55,90% B-Lijn: 1 W. Renders & K. Voets 63,33% 2 A. van Aarle & A. van de Heuvel 62,50% 3 W. & J. Braken 57,50% C-Lijn: 1 M. van de Westelaken & H. de Vries 65,83% 2 A. van Hastenberg & M. van de Vleuten 62,08% 3 M. Jussen & M. Ronde 57,92%

Essche Bridgeclub, uitslagen 13 december
A-Lijn: 1 A. Krekelberg & H. Clercx 63,57% 2 H. van Roessel & E. Zeldenrust 60,71% 3 A. Melis & M. van de Molengraft 56,43%

Zaalvoetbal

Uitslagen 15 december
Big Street 68-Café Vollop        8-0
Heva/Van Weert-Ron Verhagen        4-6
Tahadi-El Techno        0-3
Brabant Sports2000-Juf Juf United        5-3
Hart van Boxtel-Van de Sande/Pacqt        1-3
Team van de Wielen-'t Geveltje        0-3
Uitslagen 17 december
Verbeij/Hanekroot-Celdex BV        3-1
Green Team-Vermeer verz        1-8
Van Stekelenburg-Van der Heijden        5-2

Biljart

BV 't Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen
't Wapen van Liempde/RegioBank kader-'t Centrum 2-7
De Hazelaar 1-'t Wapen van Liempde/RegioBank 1 25-27
't Wapen van Liempde/Regiobank 3-'t Wapen van Liempde/RegioBank 2 29-17

BV 't Ivoor, uitslagen 10 t/m 15 december
Avondcompetitie libre
BV De Hazelaar 2-'t Ivoor 1        30-19
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 3        26-27
Ons Trefpunt 1-'t Ivoor 2        29-25
't Ivoor 4-BBG Haarsteeg 2        29-22
Avondcompetitie 3-banden klein
't Trefpunt Cafe 1-'t Ivoor 1        23-25
Avondcompetitie 3-banden groot
't Ivoor 1-BC Ammerzoden 2        29-23
Dagcompetitie libre:
't Ivoor 3-'t Ivoor 1        34-33
Rio Bar 3-'t Ivoor 2        24-40
't Ivoor 4-Sonnevanck 2        29-32
't Ivoor 5-De Baarzen 2        39-31
Dagcompetitie 3-banden klein
't Ivoor 8-NAL 8        22-30
D'n Brouwer 4-'t Ivoor 9        27-21
Eredivisie teams Buffalo Leaque 3-banden groot
Team Eekhoorn-'t Ivoor        8-0

Basketbal

JRC Boxtel, uitslagen
JRC Heren 1-BC Eindhoven        91-78
JRC Dames 1-Tantalus        74-60
JRC Heren 2-Achilles        54-59
JRC Mix U16-High Five        48-44
JRC Mix U12-Black Eagles        28-73
Mix U10-Vido        50-10

Voetbal

RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, LSV uitslagen 16 december
LSV 1- Riel 1        1-4
RKSV Boxtel, ODC, Essche Boys, programma 23 december
Vostenbossche Boys 1-Boxtel 1        14.00
RKDVC 1-ODC 1        14.00
Essche Boys 1-Ollanda 1        14.00

DVG, uitslagen 15 december
Sbc JO7/1-DVG JO7/1        3-1
Sbc JO7/2-DVG JO7/2        4-1
DVG JO9/1-Ravenstein/SDDL JO9/2        4-4
Wilhelmina Boys JO9/3-DVG JO9/3        5-10
Beerse Boys JO11/1-DVG JO11/1        6-3
DVG JO13/1-OJC JO13/1        1-1
DVG MO15/1-Nooit Gedacht MO15/1        4-0
Nooit gedacht JO19/1-DVG JO19/1        0-7
Boekel Sport JO19/2-DVG JO19/2        11-1
Programma 20 december
Herpinia 1- DVG 1         20:00

Handbal

HCB'92, uitslagen 12 december
Zephyr/HCB'92 HB1-Achilles'95 HB1        11-20
Uitslagen 15 december
HCB'92 D1-Dos'80 / Olympia'89 D1        4-26
HCB'92 DB1-MHV'81 DB1        13-25
Uitslagen 16 december
HCB'92 DS1-Taxandria DS2        22-10
Blauw Wit HS1-Aristos/HCB'92 HS2        22-31
HCB'92 programma 6 januari
HCB'92 D1-Taxandria D2        10.05
HCB'92 DB1-Habo'95 DB1        10.55
HCB'92 DS1-G.H.V. DS2        12.15
Tremeg HB1-Zephyr/HCB'92        14.40
Aristos/HCB'92 HS2-Bedo HS3        11.55

Jeu de boules

JBV De Walnoot, uitslagen Regiomix 17 december
1. Nel Penning 3/29 punten 2. Ben van Casteren 3/27 punten 3. Gerard van Esch 3/22 punten 4. Sjaan Lavrijsen 3/21 punten 5. Ben Heutink 3/20 punten 6. Ad Voermans met 3/19 punten

Kerstkwartet

24, 25 en 26 december, die datums hielden de afgelopen tijd de gemoederen bezig. Dan vinden namelijk kerstavond, eerste en tweede kerstdag plaats. En voor het eerst vier ik kerstmis met een vriendin aan mijn zijde. Na meer dan 7 maanden she is still going strong (and wrong denkt menig jaloers man). Een wereldprestatie waar Maarten van der Weijden, met zijn paar baantjes, zijn vingers bij af kan likken. Zijn rimpelige vingers welteverstaan. Hoe houdt ze het in hemelsnaam vol? Maar ja, dat maakt niks uit want een van de mooiste feestdagen in het jaar gaan we nu samen spenderen. Alleen dit gaf nog een heleboel kopzorgen.

Het plannen van de kerst is net kwartet. Mag ik van jou in de categorie feestdagen kerstavond? Nee, dan gaan we dobbelen met de familie. Aaah jammer, en tweede kerstdag heb je die wel? Jaaa zeker, want dan wil ons mam de kribkesroute lopen, dus hier alsjeblieft, ben ik daar ook vanaf. Volgende categorie: irritante eigenschappen van de schoonfamilie. Mag ik van jou soep slurpen? Natuurlijk, hier heb je ome Mari én neef Daan. Als we toch bezig zijn, kan ik dan ook 'niet tegen je verlies kunnen' krijgen? Jaja lang leve vrede op aarde, maar tijdens 30 seconds kun je de rollade soms wel tegen je medespeler aan smijten.
Alleen het belangrijkste kwartet heb ik nog niet. Dat van samenzijn. Mag ik van jou: samen bijna tegen de kerstboom aan duikelen? Samen lachend Love Actually en zwijmelend Home Alone kijken? Samen uitbuiken van het 29-gangen diner? En als laatste samen kussen onder de mistletoe?

Ik wens iedereen een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Ad van Weert en Peter van Berkel winnen dubbeltoernooi BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) moest op de derde en laatste speeldag de beslissing vallen over de toernooiwinnaar. Het werd een spannende ontknoping. Koplopers Erwin Holowacki (Taverbo-Sabo 3) en Dinie van den Nieuwenhuizen (Rotsvast) maakten met drie punten voorsprong op Ad van Weert (De Horntreffers) en Peter van Berkel (Rotsvast) de meeste kans op de eindoverwinning. Ronald van Dael (Taverbo-Sabo 1) en Henk van de Laak (De Firma Fotografie) scoorden nog zes punten en konden de titel niet meer behalen.

Erwin en Dinie scoorden in twee wedstrijden vier punten, maar Ad en Peter pakten de maximale score van zes uit twee wedstrijden te behale en kwamen daarmee in totaalpunten gelijk met Erwin en Dinie. De laatste partij tussen deze teams moest dus de beslissing brengen.
Het werd een zeer spannende strijd waarin Ad en Peter de eerste twee games met het kleinst mogelijke verschil van twee punten op hun naam schreven. In de derde en laatste game was de koek op voor Erwin en Dinie, want Ad en Peter wonnen deze laatste game met 15-11 en beslisten daarmee de strijd in hun voordeel.
Ronald van Dael en Henk van de Laak werden verdienstelijk derde. De overige teams deden deze keer niet mee in de race om de prijzen, maar daarmee was de strijd om de winst tegen elke tegenstander er niet minder om en werd het toernooi in een sportieve en gezellige sfeer afgesloten.


Vlaggenteams JRC imponeren

Boxtel - De Basketballers van Heren 1 en Dames 1 van JRC speelden zondag hun wedstrijden in Sportcomplex De Braken. De mannen namen het op tegen BC Eindhoven, de dames troffen Tantalus, ook uit Eindhoven.

BC Eindhoven is een team met ervaren basketballers en speelt al jaren bovenin mee in de tweede Divisie Landelijk. De Boxtelse mannen spelen mee in de middenmoot van de competitie en moeten vechten voor de punten. JRC startte de wedstrijd met goedverzorgd basketbal, maar kon nog niet goed weglopen bij de tegenstander. JRC ging rusten met een voorsprong van 7 punten. De tweede helft startte JRC sterk en bouwde direct de voorsprong uit naar 21 punten. Tegen het einde van de wedstrijd kwam BC Eindhoven nog terug tot 8 punten, maar de Boxtelse ploeg herpakte zich en zette een eindstand van 91-78 op het bord. Topscoorder aan Boxtelse zijde was Jaap van Loon met 31 punten.

Na de heren was het de beurt aan Dames 1. Hun tegenstander Tantalus gaat in de competitie gelijk op met de dames van JRC, die in een vorige wedstrijd nipt wonnen met 57-60. De Boxtelse dames waren gebrand op een goede uitslag en speelden met veel energie. Waar de tussenstand na het eerste kwart nog in het voordeel was van de bezoekers, herpakten de dames zich met een fantastische 25-2 score in het tweede kwart. Tantalus leek gebroken voor de tweede helft, maar JRC pakte door en zette een 74-60 eindstand op het bord. Met drie speelsters in de dubbele cijfers waren de punten goed verdeeld: Matske Clercx 14 punten, Marielle van Rosmalen 12 en Nicki Ackermans 11.

Verlies Kaderbiljarters 't Wapen van Liempde/RegioBank

Liempde - Tegen 't Centrum uit Loon op Zand konden de biljarters van 't Wapen van Liempde/RegioBank vorige week geen vuist maken.

Harm van de Laar begon goed en viel daarna stil. Uiteindelijk won hij wel in twaalf beurten met een hoogste serie van 43 (11.666 gem.). Henry van Dijk lag voorop, maar toen maakte zijn tegenstander het in de achtste beurt ineens uit met een mooie slotserie van 91. In de nabeurt kwam Henry op 104 caramboles (13.00 gemiddeld).
De tegenstander van Ton Rovers was goed in vorm en was na zes beurten klaar met de wedstrijd. Ton maakte nog wel een mooie serie van 48 en speelde 14.00 gemiddeld. Ook kopman Martien van den Tillaart kwam tekort en verloor in elf beurten.
Het eerste C1 team boekte een mooie uit overwinning op De Hazelaar 1 uit Rosmalen. Leo van Erp gaat steeds beter spelen en was na zestien beurten over de streep. Hij veroverde daarbij zijn maximale tien punten. Peter van Lierop kwam niet op gang, maar behaalde toch nog zeven punten.
Leo van Hastenberg won en had 24 beurten nodig voor zijn 200 caramboles met een hoogste score van 57.
De beide C2 teams speelden tegen elkaar, een wedstrijd die team 3 met duidelijke cijfers won. Team 3 is na de eerste helft van de competitie koploper. Patrick Sterrenburg won van Theo de Beer in 23 beurten. Cor van Beers speelde goed en won van Tonny Tinnenbroek in 22 beurten.
Van het tweede team won Johan van der Ven op het nippertje van Edward Korsten in 23 beurten. De hoogst gemaakte serie van deze week is voor Leo van Hastenberg met 57 caramboles.

Knappe prestatie van Boxtelse zwemster Tasnim (11) op Nederlandse Kampioenschappen

Tasnim Bezbiz. (Foto: SWNZ / Sandra Schellekens) Foto: SWNZ / Sandra Schellekens

Eindhoven/Boxtel - Voor het eerste stond er een zwemster van zwemvereniging SWNZ aan de start bij de Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen korte baan (NJJK), die van donderdag 13 tot en met zondag 16 december werden gezwommen in Eindhoven. De Boxtelse Tasnim Bezbiz (11) kwam uit in de jongste juniorencategorie. Ze had in totaal drie limieten behaald: 50, 100 en 200 meter vrije slag.

Foto: SWNZ / Sandra Schellekens

Op vrijdagmiddag stond als eerste de 200 vrij op het programma. Tasnim had zich gekwalificeerd op de slotdag van de BWK drie weken geleden en stond als vijftiende ingeschreven. Tijdens deze NJJK eindigde ze enkele seconden boven die toptijd van eind november en daarmee eindigde ze op een dertigste plaats bij haar NJJK-debuut. Een dag later was ze verlost van alle zenuwen die zo'n groot toernooi met zich meebrengt en schitterde ze op de kortste afstand, de 50 vrij. Eind november werd ze nog derde op de Brabantse Winter Kampioenschappen, maar nu was ze met een elfde plaats de beste Brabantse. Ze was een halve seconde sneller dan haar persoonlijke record van de BWK. Op de slotdag zwom Tasnim de 100 vrij en daarop noteerde ze haar tweede tijd ooit, iets boven haar beste tijd van de BWK. Ze eindigde daarmee op plaats 26.

Biljarters 't Ivoor zetten wisselend resultaat neer

Boxtel - In de avondcompetitie speelde het eerste team van biljartvereniging 't Ivoor deze week een dubbelpartij. Tegen De Hazelaar 2 werd ruim verloren met 30-19 en ook De Hazelaar 3 was te sterk voor de Boxtelaren. De spannende ontmoeting werd met één punt verschil verloren. Peter van Giersbergen redde de eer met een prima partij.

Team 2 deed het al niet veel beter. Ze verloren met 29-25 van Ons Trefpunt 1. Henk van Boxmeer was de enige met winst. Team 3 was vrij. Team 4 herstelde zich goed van de verloren wedstrijden de afgelopen weken. Nu won het vrij gemakkelijk van BBG Haarsteeg 2 met 29-22. Theodoor van Leeuwen en Fons van Loon wonnen. Willem Witte verloor zijn partij ondanks zijn mooi moyenne van 3,00. Het 3-banden klein team won hun ontmoeting met 't Trefpunt. Henk Goettsch en Cor van Beers wonnen. Patrick Sterrenburg behaalde slechts vijf punten. Het 3-banden groot team bevestigde wederom de juiste vorm. Zij wonnen met 29-23 van BC Ammerzoden 2. Cees van Eindhoven en Bernhard Legierse wonnen beiden. Louis van der Meijden behaalde negen punten.
Bij de dagcompetitie libre leed team 1 een onverwachte nederlaag tegen team 3 van 't Ivoor. Bij team 3 was de motivatie om te winnen groot en de teamleden wisten drie partijen te winnen. Wim van Dijk, Frans van de Boogaard en Frans Maas stegen boven zichzelf uit met uitstekende winstpartijen. Alleen Harrie Verhoeven liet het afweten tegen Toon Bevers. Team 2 deed van zich spreken door met een maximale score van veertig punten te winnen. Zij sluipen weer stiekem naar de koploper. Team 4 wist maar twee partijen te winnen en verloor met 29-32. Team 5 won makkelijk van De Baarzen 2 met 39-31.
Bij het 3-banden klein waren team 6 en 7 vrij. Team 8 ging flink onderuit tegen NAL 8 met 22-30. Team 9 kon het met 21-27 ook niet bolwerken tegen D'n Brouwer 4.

Eredivisie
Het Eredivisie team speelde zondag de uitwedstrijd in Oosterhout tegen het team van De Eekhoorn. Het werd een 8-0 nederlaag voor de mannen van 't Ivoor, waardoor de twee teams de zevende plaats op de ranglijst delen. Huub Wilkowski, Jack van Peer, Marc Roofthooft en Richard Berkelmans waren deze middag kansloos. Komende zondag is er een belangrijke thuiswedstrijd tegen Aardexpress uit Uden. Aanvang 13.00 uur in Biljartcentrum Boxtel.

Boxtels Bridgekampioenschap 2018

Liempde - In de Liempdse Serenade is afgelopen zaterdagmiddag het Boxtels bridgekampioenschap gehouden. Het toernooi, dat georganiseerd wordt door Bridgeclub Boxtel, Bridgeclub Revanche en Bridgeclub Liemdpe, vond voor de vierde keer plaats.

De organisatie laat weten dat het net als voorgaande jaren een gezellige middag was. En vooruitblikkend naar het eerste lustrum van de kampioenschappen in 2019, kan worden vermeld dat dan ook de bridgers uit Esch worden uitgenodigd.

De uitslagen:
1 J. van Oosterhout & M. Soederhuizen 63,47% 2 J. van de Meerendonk & D. van de Boomgaard 58,47% 3 R. van Echteld & J. van de Wiel 58,15% 4 J. van de Biggelaar & J. Koppen 58,03% 5 R. Dankers & F. Gieles 56,86% 6 P. Raaijmakers & F. van de Schans 56,36% 7 T. Walbeek & H. Wolsky 56,24% 8 H. & F. Schalkwijk 55,20% 9 M. Kleiss & E. Wijnen 54,80% 10 M. Nieman & R. van Heeswijk 54,08%

Vier ITL Gala Kampioenen voor TS Dekker

Barneveld - Voor de taekwondoka's van TS Dekker stond zondag het Taekwondo ITL Gala in Barneveld op het programma. De succesvolle Boxtelse Taekwondo School van Sabum Ad Dekker eindigde overall als derde beste school van 2018 van de ITL League Nederland.

Scholen konden het hele jaar voor punten strijden, om zo uiteindelijk deel te mogen nemen aan het ITL Gala. Degenen die hier kampioen zijn geworden behoren tot de allerbeste taekwondoka's van ITL Nederland.

Maar liefst vier leden van TS Dekker werden Gala Kampioen op het gebied van sparren en tuls: Linda Beekmans (1e sparren en 1e tuls), Jolijn IJsco (1e sparren), Tilila Mairouche (1e sparren) en Kayleigh Belemans (1e sparren). Daarnaast behaalden leerlingen van de Boxtelse school twee keer zilver en zes keer brons: Areeb Abbas Ashraf werd tweede met tuls en derde met sparren, Loubna Driouch behaalde de tweede plaats met sparren, Corne Beekmans, Kaj van de Meulengraaf, Femke van Gaal en Amy Bressers werden derde met sparren. Amy behaalde ook de derde plaats met tuls.

40 / 40

Donderdag 20 december

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Workshop keramiek schilderen
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Workshop Kerststukjes
13.30 uur, Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Kerstmarkt Baanderherencollege
17.00 uur, Baanderherenweg 2, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 21 december

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Inloopochtend baby's en peuters
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Kerstmarkt Jacob-Roelandslyceum
10.00 uur, Grote Beemd 3, Boxtel

Hobbycentrum; zing je mee?
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Boekenbingo in de bieb
15.30 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Optreden Projectkoor Boxtel
20.00 uur, St. Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Zaterdag 22 december

Veldrit: jeugdwedstrijden
11.00 uur, De Langspier, Molenwijkseweg 5c, Boxtel

Huiskamer; kerstbrunch
11.00 & 14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Gezinsviering
19.00 uur, St. Willibrorduskerk, Dorpsstraat 10, Esch

Zondag 23 december

Veldrit: amateurs-vrouwen-eliterenners
10.00 uur, De Langspier, Molenwijkseweg 5c, Boxtel

Koopzondag
12.00 uur, Centrum, Boxtel

Maandag 24 december

Bespreekbaar maken emoties; kerstavond
17.00 & 19.30 uur, De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, Boxtel

Woensdag 26 december

Kerst-In
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Donderdag 27 december

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Winterwandeling rond de centrale vennen
aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Opening Kunstexpo Kunstminnend 2018
14.00 uur, Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, Esch

Kienen Aquavaria
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

28-30 december

Kunstexpo Kunstminnend 2018
13.00 uur, Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, Esch

Vrijdag 28 december

Busexcursie NWGL (aanmelden)
09.00 uur, St. Jans Onthoofding Kerk, Dorpsstraat 36, Liempde

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Boekenbingo in de bieb
15.30 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Zaterdag 29 december

Huiskamer - Rikken, hobby, jokeren & oliebollen eten
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Maandag 31 december

Buurtvereniging Looeind in Liempde bakt oliebollen
10.00 uur, Bakkerij van Eijndhoven, Parkstraat 8, Liempde

Dinsdag 1 januari

Huiskamer; koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Nieuwjaarsduik
12.00 uur, recreatieplas De Langspier, Molenwijkseweg 5c, Boxtel

Ducktownband organiseert het Vette Olliebollen Festijn
14.30 uur, Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B, Boxtel

Woensdag 2 januari

Huiskamer; rikken - jokeren
13.30 uur, Flat