DeMooiBoxtelKrant

8 februari 2017

DeMooiBoxtelKrant 8 februari 2017


Lambert van Achter wint Denziz with the Stars

(Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen

Boxtel - In een bomvol Partycentre Denziz zagen 500 aanwezigen zaterdagavond Lambert van Achter de vierde editie van Denziz with the Stars op zijn naam schrijven. Samen met danspartner Joelle Saris danste hij zich in de voorronde indrukwekkend naar een plaats in de finale die hij uiteindelijk won.

De ludieke danswedstrijd heeft inmiddels een vaste plek verworven tussen de carnavalsactiviteiten van Indegat.
Acht bekende Boxtelaren gingen met elkaar dansend de strijd aan. Aan de jury de moeilijke taak de dansparen te beoordelen op act, originaliteit en techniek. Naast Prins Peer d'n Twidde werd de jury aangevuld met bekende Boxtelaar Geert Hoes, Pim van Loon, de nummer twee van Denziz with the Stars 2016 en Marcus van Teijlingen, die faam verwierf bij 'grote broer' Dancing with the Stars.

(Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen
(Foto: Jan van der Steen) Foto: Jan van der Steen
Foto: Mark van der Pol

Dit jaar namen Christel Buijs-Biemans, Monique van Weert, Kim Brusselers, Cor van der Steen, Ronald de Jong, Janneke Dankers en Lambert van Achter deel aan de spannende danswedstrijd. Helaas kon de achtste deelnemer, Joke van Heesch, niet deelnemen door familieomstandigheden.

De bekende Boxtelaren lieten zien enorm veel trainingsuren gemaakt te hebben. De dansen die zij het publiek voorschotelden zagen er voortreffelijk uit en konden op veel enthousiasme rekenen. Kim Brusselers, Cor van der Steen, Janneke Dankers en Lambert van Achter gingen direct door naar de finale. De publieksstem ging naar Christel Buijs die daarmee de laatste finaleplaats wist te bemachtigen. In de finale bleek de danservaring van Lambert van Achter de doorslag te geven. Hij won daarmee de vierde editie van Denziz with the Stars.

Denziz-eigenaresse Marion Veenstra spreekt van een uiterst succesvolle editie. Vanwege de immer groeiende belangstelling was er eerder sprake van dat Denziz with the Stars zou verhuizen naar sporthal De Braken. Veenstra kan dit ontkrachten: "Ik heb daar eens goed over nagedacht en het besproken met de verenigingen die hun medewerking verlenen, maar de ambiance en beleving van de danswedstrijd zouden in de sporthal verloren gaan. We gaan dus niet verhuizen." Om daar vervolgens lachend aan toe te voegen: "En daarbij, 'Braken with the Stars', dat klinkt toch niet!?"

Prins Stef d'n Urste en Prinses Nina d'n Urste regeren over donseendjes

Boxtel - Prins Stef d'n Urste en Prinses Nina d'n Urste werden zondagmiddag in gemeenschapshuis de Rots, onder toeziend oog van familie, vrienden en andere belangstellenden, gekozen door een deskundige jury. In totaal namen 15 leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen uit Boxtel en Lennisheuvel deel aan de verkiezingen.

Lees verder op pagina 13.

Trein ramt lege auto op spoorwegovergang Kapelweg

Boxtel - Een goederentrein is dinsdagmiddag bij de spoorwegovergang Kapelweg/Kromakker in Boxtel op een auto gebotst. De bestuurder kon het voertuig tijdig verlaten. Ook op de machinist van de trein bleef ongedeerd. Van het voertuig bleef weinig over.

De automobilist had zich, naar verluidt door een klapband, vastgereden op de overweg en kon geen kant meer op. Hoe zwaar de schade aan de trein en het spoor is, werd bij het ter perse gaan van deze krant nog onderzocht. Het treinverkeer tussen Boxtel en Oisterwijk lag stil. Vanwege de lengte van de stilstaande goederentrein waren de overwegen vanaf de locatie van het ongeval bij de Kromakker tot aan de dubbele spoorwegovergang gesloten.

Lees de laatste ontwikkelingen en bekijk de videobeelden op www.mooiboxtel.nl.

Collectes februari/maart

12 tot 25 februari        Stichting Jantje Beton
6 tot 11 maart        Amnesty International
13 tot 18 maart        Reuma Fonds
20 tot 25 maart        Stichting ZOA
27 maart tot 1 april        Fonds Gehandicaptensport

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt verenigingen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel? En vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900 88 44.

Nieuw artikel

KBO Activiteiten

Donderdag 9 februari        Bridgen in De Walnoot         13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 10 februari        Rikken en jokeren in De Walnoot        13.30
Dinsdag 14 februari        Biljarten in De Walnoo        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij 13.30
                        Kienen in De Orion        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 16 februari        Wandelen met Frans Kapteijns, De Schutskuil        9.30
Dinsdag 21 februari        Lunch bij Eetcafé De Oude Ketting        12.30

Meer info vind je op www.vcboxtel.nl

Gemeente presenteert definitief ontwerp Markt

Een impressie van hoe de Boxtelse Markt moet worden, gemaakt door H+N+S Landschapsarchitecten.

Boxtel - Op het gemeentehuis in Boxtel werd vorige week dinsdag een, volgens wethouder Eric van den Broek, 'historisch besluit' genomen. Het college ging die dag akkoord met het definitieve ontwerp voor de Boxtelse Markt. Het plan werd woensdag, samen met 9 andere centrumbesluiten, aan de pers gepresenteerd en verschilt op grote lijn weinig van het voorlopige ontwerp dat in juni naar buiten gebracht werd. De complete herinrichting van het centrum moet in het voorjaar van 2018 voltooid zijn.

Op de Markt verdwijnen 35 parkeerplekken, maar op het binnenterrein van het gemeentehuis (40) en aan het Zusterspad (20) worden die ruimschoots gecompenseerd. Vanaf de Rechterstraat komt een toegang tot het parkeerterrein bij het gemeentehuis, langs het pand van Uniek Mode de uitrit. Een deel van het gemeentehuis zal daarvoor verbouwd moeten worden. De kosten van deze verbouwing worden geraamd op 150.000 euro.

Bij de herinrichting van de Markt zullen de bomen die er nu staan verwijderd worden. Een deel verdwijnt naar het plein voor de Rabobank, een deel naar Hoogheem en een deel naar het Croonplein. De fontein die nu op de Markt staat verhuist mogelijk naar datzelfde plein. Op de Markt worden andere bomen geplaatst. Het gaat hierbij om de doornvrije Valse Christusdoorn. Ook het kunstwerk 'het perd zonder stert' verhuist enkele meters.

Buiten het definitieve ontwerp van de Markt, werden dinsdag door het college ook de herinrichting van het binnenterrein van het gemeentehuis, de aanleg van parkeerplaatsen aan het Zusterspad, de herinrichting van de boomgaard en het instellen van een voetgangersgebied in de Rechterstraat goedgekeurd. Kosten voor de herinrichting van het centrum komen in totaal iets boven de 2 miljoen euro uit.

Volgens de wethouder was er veel eensgezindheid in het vinden van een oplossing voor het jarenlang slepende traject voor de herinrichting van de Markt. "De discussie ging vooral over de details", vindt Van den Broek. Toch schuilen er ook nu een besluit is genomen nog de nodige uitdagingen in het plan. Centrummanager Berry Dankers noemt daarbij vooral de beperking van overlast tijdens carnaval 2018 en de verplaatsing van de weekmarkt tijdens de afsluiting van de Markt.

Wethouder Eric van den Broek is blij met de 9 besluiten die ten grondslag liggen aan het nieuwe ontwerp en de verdere werkzaamheden in het centrum. "We waren in 1998, het jaar dat ik zelf in de Boxtelse politiek actief werd, al aan het discussiëren over de centrumplannen. Gisteren (31 januari, red.) is eindelijk de knoop doorgehakt", vertelt hij enigszins opgelucht. Ook vertegenwoordigers van de Boxtelse centrumondernemers en horecaondernemers in het centrum Filipe van den Borne en Richard Strik laten weten blij te zijn dat er eindelijk een besluit is genomen.

Twee deelbesluiten moeten nog door de raad worden goedgekeurd: het verschuiven van de meer dan 2 miljoen euro, zodat die formeel uit de juiste reserves komen en het veranderen van de rijrichting over de Markt ten opzichte van het ontwerpbesluit. Daarin reden de auto's in de richting van de Clarissenstraat naar de Rozemarijnstraat, maar die richting wordt nu met voortschrijdend inzicht omgekeerd.

Op 10 februari staat wethouder Van de Broek tussen 10.00 en 12.00 uur met een infostand op de Markt om de voorgenomen plannen van tekst en uitleg te voorzien.

'Esch kan in 2020 bij Boxtel gaan horen'

Boxtel - Extern adviseur Roel Augusteijn presenteerde in het Bossche provinciehuis dinsdag zijn toekomstvisie voor de gemeente Haaren. Een van zijn conclusies is dat Haaren per 1 januari 2020 verdeeld kan worden over de vijf buurgemeenten Boxtel, Vught, Oisterwijk, Tilburg en Heusden. Boxtel zou daarbij Esch kunnen 'adopteren'.

Boxtel liet deze krant in september desgevraagd weten 'overal voor open te staan' wat betreft de herindeling van Esch. Destijds viel in een inmiddels offline gehaald gespreksverslag van een bijeenkomst over de eventuele herindeling van Haaren te lezen dat Boxtel de 'adoptie' van Esch, zoals in 1996 ook met Liempde gebeurde, niet op voorhand af zou wijzen. Een woordvoerder liet toen weten dat de inwoners van Esch er zelf over gaan of ze in de toekomst bij Boxtel willen horen en dat er nadrukkelijk 'geen sprake was van een ambtelijke of bestuurlijke fusie met de gemeente Haaren of een van de kernen op korte termijn'. Ook het gespreksverslag was wat dat betreft duidelijk: "Boxtel heeft geen concrete signalen dat er de komende anderhalf jaar verdere ontwikkelingen zullen zijn ten aanzien van een bestuurlijke fusie." En daarmee leek de kous voorlopig even af te zijn.

Burgemeester Mark Buijs van Boxtel laat weten dat het standpunt van de gemeente door het rapport van Augusteijn niet is veranderd: "Ik moet het rapport nog bestuderen en dit met de raad bespreken. Als Esch bij ons wil komen zullen we het gastvrij ontvangen, maar die keuze is aan de inwoners van Haaren en Esch, niet aan ons." Wel geeft Buijs aan 'te balen' van het feit dat, als de herverdeling van Haaren doorgaat, er zowel in 2019 als in 2020 gemeenteraadsverkiezingen zullen komen.

Wat de gemeente Haaren met het rapport van Augusteijn gaat doen is op de redactie niet bekend. De gemeente was ondanks herhaalde verzoeken niet beschikbaar voor commentaar.

Hoorzitting is zoveelste hoofdstuk in ontwikkeling DKA

Mark van der Pol

Boxtel - Voor Gerlof Roubos, die zegt te spreken namens omwonenden van De Kleine Aarde, is het duidelijk: de gemeente wekt op zijn minst de indruk bevooroordeeld de selectieprocedure voor een nieuwe uitbater van het terrein van De Kleine Aarde in te zijn gegaan. Dit liet hij donderdag weten na afloop van een openbare hoorzitting waarbij de vraag was of Boxtel alle stukken in die procedure heeft overlegd, conform het Wob-verzoek van Roubos.

Roubos gaf aan onder meer op zoek te zijn naar eerdere conceptversies van de uiteindelijke beslissingsmatrix die de gemeente gebruikt om de keuze voor Het Collectief te motiveren. Hij diende daartoe tot tweemaal toe een Wob-verzoek in om de stukken boven water te krijgen. Ook was er eerder ook al een hoorzitting waarin Roubos de gemeente vroeg om stukken die geleid hebben naar totstandkoming van de matrix. Roubos ving hierbij nul op het rekest omdat de onafhankelijke hoorcommissie oordeelde dat de gemeente voldoende informatie had verstrekt. Daarop diende Roubos een nieuw, veel ruimer Wob-verzoek in bij alle betrokken overheidsorganen. BOM en betrokken scholen (Summa College, SintLucas en Helicon Boxtel) weigerden dit verzoek omdat zij geen overheidsinstanties zijn. Roubos legde zich daarbij neer.

Donderdag diende de tweede zaak, waarbij Roubos meer openheid van de gemeente eist in zijn tweede Wob-verzoek. Volgens zowel wethouder Peter van de Wiel als de advocaat van de gemeente is nu echt alles wat er is met betrekking tot de besluitvorming rondom De Kleine Aarde openbaar gemaakt. Roubos betwijfelt dit, aangezien er na zijn tweede Wob-verzoek nog drie stukken boven water kwamen. Deze zijn inmiddels overhandigd, samen met 32 vergaderverzoeken die de gemeente op eigen initiatief nog vond en instuurde. Volgens Van de Wiel moet dit in perspectief gezien worden: "Ruim 1.200 pagina's zijn aan de heer Roubos overlegd. Dan zijn drie relatief onbeduidende documenten die we hebben gemist niet veel." Volgens de wethouder is 'zeker wekenlang' zoekwerk nodig geweest om alle documenten op te sporen. Hij laat een papiertje met wat krabbels van een ambtenaar zien in de dossiermap die overhandigd is aan Roubos, om zijn woorden kracht bij te zetten. "Je gaat toch niet álle kladpapiertjes archiveren?" Gerlof Roubos, op zijn beurt, meldt dat het waterschap, waar hij ook inzage in documenten vroeg, veel opener was en hem informatie gaf die de gemeente hem al veel eerder had moeten geven.

Opmerkelijk is dat Roubos meent dat belangrijke feiten bij de eerste hoorzitting niet zijn opgenomen in het gespreksverslag. Daarom vroeg hij de hoorcommissie of hij de tweede zitting mocht opnemen. Dit verzoek werd geweigerd. Volgens de commissie zijn de notulen een 'zakelijk verslag' waarover geen discussie mogelijk is.

Zo lijkt het Wob-verzoek van Roubos aan de gemeente te verzanden in een welles-nietesspelletje en daar zit de gemeente best wel mee in de maag. "Ik weet oprecht niet wat ik nog kan doen om de twijfels over onze openheid bij mijnheer Roubos weg te nemen", zegt Van de Wiel. "Alles wat we hebben, ligt op tafel. Laten we het nu eindelijk eens over de inhoud van De Kleine Aarde hebben in plaats van over het proces."

Dat Het Collectief wellicht langer de tijd had dan andere partijen in de ontwikkeling van de plannen rondom het terrein wil de wethouder overigens niet ontkennen. Volgens hem heeft de gemeente zelf de voorzet gegeven voor oprichting van Het Collectief nadat beoogd uitbater Triple E failliet ging. Pas later meldden zich initiatieven die andere plannen ontwikkelden voor het terrein van De Kleine Aarde.

Of de hoorcommissie het eens is met Roubos en de gemeente op zoek moet naar nog meer documenten inzake de besluitvormingsprocedure rondom De Kleine Aarde, blijkt binnen 6 weken. Dan doet de commissie uitspraak.


Nederlands Kamerkoor in Sint-Petrusbasiliek

Boxtel - Het Nederlands Kamerkoor zal op zaterdag 11 februari haar vijfde concert geven in de Sint-Petrusbasiliek onder de titel 'Britten: Sacred and Profane'. Kaarten kosten 25 euro (15 euro voor CJP onder 30 jaar) en zijn te verkrijgen op www.nederlandskamerkoor.nl of aan de kassa.

Chef-dirigent Peter Dijkstra stelde een meesterlijk programma samen rondom een tijdloos thema: de zoekende mens, dolend tussen hemel en aarde. Luisteren we naar gods gebod, of geven we toe aan de lokroep van het aardse?
Benjamin Britten moet ook met die vraag geworsteld hebben. Dat is te horen in een van zijn mooiste koorwerken, Sacred and Profane, op middeleeuwse teksten. Diezelfde middeleeuwen klinken komisch en hartverscheurend tegelijk door in Cries of London van Luciano Berio. Met werken van de Zweedse Lars Johan Werle laat Peter Dijkstra een componist horen die hij als chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor heeft leren kennen. Dit 'klassiek' koorprogramma met een tijdloze touch gaat op 10 februari in Utrecht in première. Na Boxtel komen er nog vijf uitvoeringen in Nederland en Engeland.
Dit keer geeft een zanger van NKK een workshop aan Ongehoord, een vrouwenkoor met leden uit Den Bosch, Rosmalen en Vught. Ongehoord laat het resultaat zien op 11 februari in het voorprogramma om 15.15 uur in de Protestantse kerk, Clarissenstraat 18.
Het Nederlands Kamerkoor is al meer dan 75 jaar een begrip en het koor staat al decennia lang. Het koor is meer dan de som der delen, want door critici in binnen- en buitenland geroemd om zijn homogene klank én om de solistische kwaliteit van de individuele zangers. Het koor ziet het als zijn opdracht om koormuziek als kunstvorm springlevend te houden. Door te zoeken naar nieuwe vormen, door compositieopdrachten die grenzen verkennen en door prikkelende samenwerkingen. Het leidt tot concerten die niet alleen als mooi worden ervaren, maar ook als een belevenis.
De organiserende werkgroep 'Klassiek in de Kerken' stelt zich ten doel (licht-)klassieke uitvoeringen te realiseren van een hoogwaardig niveau, gebruikmakend van de majestueuze Sint-Petrusbasiliek en de intieme protestantse kerk. Het concertprogramma voor 2017 krijgt steeds meer vorm. De werkgroep is met studenten van SintLucas in Eindhovenbezig met een website. Meer informatie over de werkgroep: k.doevendans@telfort.nl.

Inloopavond onderhoud N618

Boxtel - De provincie Noord-Brabant houdt morgen, op donderdag 9 februari een inloopavond over onderhoudswerkzaamheden aan de N618 tussen Boxtel en Schijndel. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om meer informatie te geven over de onderhoudswerkzaamheden aan de provinciale weg en worden de ontwerpschetsen van het werk toegelicht. Omwonenden, belanghebbenden en geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 19.00 en 20.30 uur in de Nachtegaal, Boxtelseweg 15 in Schijndel.

De provincie voert groot onderhoud aan de weg uit wat onder andere bestaat uit het geheel vernieuwen van het asfalt. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid verbeterd door het plaatsen van houten geleiderails en worden er nieuwe bomen gepland. De werkzaamheden worden naar verwachting dit najaar uitgevoerd.

Lezing over edelherten

Liempde - Ellen Luijks (ARK) geeft morgen, donderdag 9 februari op uitnodiging van NWG Liempde een lezing over edelherten. Deze lezing is eerder vanwege ziekte van Ellen niet doorgegaan.

Geen enkele geïnteresseerde natuurliefhebber kan het zijn ontgaan: dit voorjaar worden dan toch edelherten uitgezet in het natuurgebied de Scheeken. Na twee eeuwen van afwezigheid zal de 'Koning van het woud' weer in de omgeving rondlopen. Velen kijken met spanning uit naar het bijzondere moment, dat de herten zullen worden losgelaten. Maar hoe zal het dan verder gaan? Wat voor gedrag zullen de dieren (16 stuks in totaal) gaan vertonen in het voor hen aangelegde raster? Wat voor invloed zullen deze grazers gaan hebben op de begroeiing? Zullen de dieren te zien zijn voor attente wandelaars?
De lezing wordt gehouden in Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23 in Liempde en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is welkom.

Wandeling NWG Liempde

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde organiseert zondag 12 februari een wandeling door het gebied Vossenholen in Gemonde. Dit is een weinig bekend gebied, dat verstopt ligt tussen het dorp Gemonde en de Gasthuiskamp, een natuurterrein van Brabants Landschap.

Bert Subelack van Natuurgroep Gestel zal de gids zijn tijdens deze wandeling. Hij neemt de wandelaars mee door het gebied en zal aandacht schenken aan de bijzondere plekken en de verhalen die er aan verbonden zijn.
Verzamelen om 9.00 uur bij Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23 in Liempde, waarvandaan de deelnemers carpoolend vertrekken naar het startpunt: het Kerkplein in Gemonde.

Verzamelaarsruilbeurs Walnoot

Boxtel - De Vereniging van Boxtelse Verzamelaars organiseert zondag 12 februari haar verzamelaars-ruilbeurs, Van 10.00 tot 13.00 uur kan er weer volop geruild worden bij Gemeenschapshuis De Walnoot.

Op iedere beurs wordt aandacht besteed aan een speciaal thema, zondag is dat Veemedailles. Verder kan er van alles geruild worden, zoals bidprentjes, munten, postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes, voetbalplaatjes en winkelwagenmuntjes. Entree volwassenen 1 euro. Kinderen 25 eurocent. De entree voor deze drukbezochte beurs bedraagt 1 euro voor volwassenen en 0,25 euro voor kinderen.

Je vindt De Walnoot aan de Reginahof 1, telefoonnummer 0411-673485. Bij gebruik van navigatie Reginahof 1 STO 1 ingeven.

Stardust Live bij De Walnoot

Boxtel - Bij Gemeenschapshuis De Walnoot staat zondag 19 februari een dansmiddag op het programma met de 'Stardust Live'. Deze formatie, die bestaat uit de Schijndelse John en Marjolein, verzorgde al vele optredens door heel het land. Het duo presenteert onder het motto 'gezellig samen zijn' een dansmiddag voor veertigers en ouder.

Het vierkoppig orkest 'New Harvest' begeleidt John en Marjolein tijdens deze middag. Van foxtrot en rumba tot chachacha en poco poco, deze band brengt een uitgebreid repertoire ten gehore. Ook liefhebbers van country en linedance komen aan hun trekken.
Ook aan de innerlijke mens is gedacht; tijdens deze dansmiddag is er een Indische stand met catering aanwezig.

Stardust Live heeft deze activiteit gekoppeld aan de SLF, de Stardust Live Foundation. Zij ondersteunen hiermee onder andere een project dat huisdieren een kwalitatief leven bezorgt door ze vanuit het asiel bij een baasje te plaatsen. Kijk voor meer informatie: www.stardustlive.nl.

De entree bedraagt 8 euro aan de zaal, in de voorverkoop kosten kaarten 6 euro per stuk. Aanmelden kan via John Kersch: 073-5430934/06-44181034 of Chris Verboven: 06-45126200

Leerlingen JRL presenteren hun technasiumproject

Tweedejaars Sylvana van der Burgt, Denise Mollink, Meike van Oss en Elisa Villares Asencio met hun ontwerp voor Vanderlande Industries. Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Meer dan tweehonderd knappe havo- en vwo-koppen van klas 2 tot en met 6 presenteerden donderdag vol trots hun innovatieve ontwerpen bij het Jacob-Roelandslyceum. Door opdrachtgevers als Vanderlande Industries, Bosch Rexroth, Heijmans en Philips Lightning waren zij uitgedaagd om met creatieve oplossingen voor bestaande problemen te komen. De eindresultaten konden op veel bewondering rekenen van ouders, broertjes en zusjes en andere enthousiaste bezoekers.

Wat is de invloed van verschillende voedingstoffen op de groei van planten tijdens window farming? Hoe kan een sorteersysteem voor bijvoorbeeld bagage op het vliegveld zo energiezuinig mogelijk functioneren? De tweedejaars leerlingen hielden zich bezig met deze vragen. In de derde klas ontwierpen de leerlingen onder meer interactieve muziekinstallaties voor festival Muziek op de Dommel, wat bijzondere creaties als een harp met 'lasersnaren' en muziek componeren door het spelen van Twister opleverde. In de bovenbouw bedachten leerlingen onder andere een oplossing voor minder verspilling van marinade en voor keuzeprojecten als warmteverlies en warmtegebruik bij water voor Hydrobusiness of een betere remming van Solanums (nachtschade) voor Van der Velden plantenkwekerij. Ook werden verschillende Meesterproeven voor bedrijven als Fokker, Aventics en de Overheid getoond.

De ondernemers krijgen uitleg over het Boxtelse centrum van bestuurslid van het centrummanagement Gerard Schraverus (hand in de lucht) voor het pand van de eind januari failliet verklaarde modeketen Charles Vögele. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Naast alle presentaties was er een prijsuitreiking voor de onderbouwklassen tijdens de gezamenlijke afsluiting. Deze kwam voor sommigen na anderhalf uur nog te vroeg; het vele harde werken van de leerlingen had zoveel slimme projecten en producten opgeleverd, dat de bezoekers ogen, oren en tijd tekort kwamen.

Inspiratiewandeling door centrum Boxtel om leegstand tegen te gaan

Boxtel - Onder leiding van projectleider Vester Munnecom, centrummanager Berry Dankers en Gerard Schraverus (centrummanagement) namen zo'n 20 ondernemers uit 4 Brabantse gemeenten dinsdagochtend deel aan een inspiratiewandeling door het Boxtelse centrum. De wandeling is onderdeel van een door de provincie opgezet project met de naam 'Samen Hart voor de Zaak', om de leegstand in de centra van diverse Brabantse gemeenten te bestrijden.

Naast Boxtelse ondernemers namen ook ondernemers uit Loon op Zand, Waalre en Halderberge deel aan de wandeling om hun licht op het Boxtelse centrum te laten schijnen. Zo werd tijdens de inspiratiewandeling onder andere gesproken over problematiek met het stallen van fietsen, de leegstand van veel smalle, diepe panden met veel vloeroppervlak en mogelijke creatieve invulling voor leegstaande winkelpanden.

Ook het nieuwe ontwerp voor de Boxtelse Markt kwam aan bod. Centrummanager Berry Dankers benadrukt nogmaals dat de Boxtelse ondernemers de nieuwe invulling zélf tot een succes moeten maken. "Ik zie de gemeente als een facilitaire organisatie. Daarna zijn wij aan de beurt!" Dankers benadrukt dat hij ook de schoonheid van Boxtel zal benadrukken tijdens de wandeling. De wandelaars hoeven overigens niet nat te regenen: bij startpunt Grand Café Rembrandt worden paraplu's met Boxtelse opdruk uitgedeeld.

Opvallend is dat in de deelnemende gemeenten dezelfde problematiek lijkt te spelen, met diepe, smalle panden die goed zijn voor veel vierkante meters leegstand. Zo staat in Loon op Zand 20 procent van de panden leeg, maar is die leegstand goed voor ruim 30 procent van de oppervlakte.

Dinsdagmiddag volgt een besloten bijeenkomst voor de ondernemers waarbij volgens projectleider Munnecom ook pijnlijke punten worden besproken. "Het moet niet enkel een goednieuwsshow worden." Horecaondernemer Richard Strik verwacht geen wonderen van Samen Hart voor de Zaak. Toch staat hij ook niet negatief tegenover het project: "Niets doen is helemaal geen optie."

Ruim 3.000 euro tegen eenzaamheid onder ouderen

Burgemeester Mark Buijs (L.) en Ivy van Geel met de cheque van ruim 3.000 euro. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - De stichting Met je Hart heeft in de maanden november en december in Boxtel een restaurantactie georganiseerd. Bij alle deelnemende zaken werd gedurende deze twee maanden 1 euro per tafel gevraagd om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Maandagochtend overhandigden de restaurants samen een cheque van 3.127 euro aan de stichting. Dit gebeurde samen met burgemeester Mark Buijs, leden van de stichting en enkele senioren uit de gemeente op het Boxtelse gemeentehuis.

Onder het genot van een kopje koffie met een punt appeltaart gaven Ivy van Geel van stichting Met je Hart en burgemeester Mark Buijs een toelichting op de actie. De burgemeester roemde de inzameling. "Het is geweldig wat er gedaan is. Het is zo ontzettend belangrijk en je ziet op deze manier dat eenzaamheid wel te doorbreken is! Je wordt als oudere thuis opgehaald en de stichting organiseert een leuke dag voor je."

Het was het vierde achtereenvolgende jaar dat de actie georganiseerd werd. Voorheen gebeurde dit door de stichting 'Eet met je hart' maar aangezien de stichting meerdere activiteiten wil gaan ontplooien om geld in te zamelen ter bestrijding van eenzaamheid is de naam gewijzigd naar stichting 'Met je Hart'. Dit geeft de mogelijkheid om in de nabije toekomst op verschillende manieren nog meer geld in te zamelen.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

6 / 18

Foto: Heemkunde Boxtel

261 Moetje uit de Ketting
Pastel, 39 x 49 cm, gesign. r.o. 1947
Particuliere collectie

'Moetje uit de Ketting' werd ze genoemd, Engelina van der Meijden. Ze werd in Boxtel geboren op eerste kerstdag 1844. Misschien verklaart dat wel haar voornaam. Haar ouders zijn Theodorus van der Meijden (1787-1870) en Johanna Maria van Summeren (1814-1853). Engelina was pas negen jaar oud toen haar moeder overleed. In 1884 was zij de herbergierster, met een vergunning voor sterke drank, van Café de Ketting.
Piet van der Meijden (1885-1963), ook wel 'Piet de Ketting' genoemd, werd door zijn tante Engelina, ofwel Moetje, opgenomen toen zijn moeder Hendrika van Houtum op jonge leeftijd in 1892 overleed. In die tijd was het de gewoonte dat bij het overlijden van een vrouw de jonge kinderen werden opgenomen door een zus van de man, die dan de naam Moetje kreeg.
Piet van der Meijden was een zoon van voerman Frans van der Meijden (1841-1916). Omstreeks 1900 was deze Frans de uitbater van herberg De Oude Liempdse Barrière, gelegen aan de steenweg, die Boxtel verbond met Eindhoven. In 1914 verhuizen Piet en Engelina van de (oude) Ketting naar de Nieuwe Ketting aan de overkant en Engelina neemt haar vergunning voor sterke drank mee, dit tot groot ongenoegen van de nieuwe uitbater van de 'Oude Ketting', Frans Justinus van der Eerden. Op 24 december 1913 legde Engelina van der Meijden de eerste steen voor 'De Nieuwe Ketting' met doelschuur. In 1923 overlijdt Engelina, 'Moetje uit de Ketting', op bijna 79-jarige leeftijd. Neef Piet van der Meijden nam de zaak over en bouwde hier een florerend cafébedrijf.
Toen Pierre Janssen dit pastelschilderij in 1947 vervaardigde was Moetje al 24 jaar dood. Mogelijk dat een olieverfschilderij, dat overigens ongedateerd is, als voorbeeld gediend heeft voor dit schilderij. Volgens ingewijden zou het schilderij van 'Moetje uit de Ketting aan de was' mogelijk geschilderd zijn in herberg De Ketting, nog voor ze in 1913 verhuisde naar de overkant. De Oude Ketting brandde in 1932 geheel af, vanwege een omgevallen olielamp.                

[foto 1 bij sch 261]
[onderschrift foto: Engelina van der Meijden (1844-1923)]

Foto: Heemkunde Boxtel
Foto: Heemkunde Boxtel

[ foto 2 bij sch 261]
[onderschrift foto: eerste steen voor 'De Nieuwe Ketting', 24 december 1913]

Boxtels drietal verduistert 350.000 euro aan PGB-geld

Den Bosch/Boxtel - Een 29-jarige vrouw uit Boxtel is donderdag door de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch veroordeeld voor het verduisteren van 350.000 euro aan PGB-geld. Zij krijgt 15 maanden celstraf, waarvan 5 voorwaardelijk, voor jarenlange oplichting van de zorgverzekeraar waarvoor zij werkte. Een 25-jarige man en een 28-jarige vrouw, eveneens uit Boxtel, zijn voor hun aandeel in de oplichting veroordeeld tot taakstraffen van respectievelijk 240 en 180 uur. Ook legt de rechtbank hen een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden op.

Tussen september 2009 en september 2014 manipuleerde de 29-jarige vrouw de systemen van haar werkgever, waardoor 350.000 euro aan PGB-gelden werd overgemaakt naar haar vrienden. Dit geld is bedoeld voor mensen die er recht op hebben vanwege ziekte, een handicap of ouderdom.

De vrouw bracht niet-bestaande zorgindicaties in bij 4 dossiers, waarbij zij de persoonsgegevens en bankgegevens van personen uit haar kennissenkring invoerde. Verder manipuleerde zij het systeem en heeft ze zelf formulieren ingevuld, geprint en/of gescand. Zo omzeilde ze de voorgeschreven administratieve controle telkens zodat haar collega's niets van haar praktijken meekregen.

De medeverdachten waren volgens de rechter op de hoogte van de plannen van de vrouw en hebben hun bankrekening ter beschikking gesteld en de bankgegevens aangeleverd bij de vrouw en deelden in de buit. De 25-jarige man opende hiervoor zelfs een nieuwe bankrekening. De 28-jarige vrouw maakte het geld over naar de hoofdverdachte of nam het geld op en gaf het contant aan haar. Twee andere verdachten werden vrijgesproken van betrokkenheid bij de oplichting.

De daders zijn met de zorgverzekeraar overeengekomen dat zij het totale schadebedrag van bijna 350.000 euro zullen terugbetalen. Vanaf maart vorig jaar betalen zij al maandelijks een bedrag aan de zorgverzekeraar terug.

Het zal niemand zijn ontgaan dat in heel Boxtel de wijken zijn voorzien van borden over de aanwezigheid van een (actieve) BuurtWhatsApp-groep. Ik heb hierover vorig jaar al eerder geschreven. Maar wat blijkt nu, veel wijken waar de borden zijn geplaatst hebben nog geen (actieve) BuurtWhatsApp-groep of inwoners van de wijk weten niet of er zo'n groep is.

Nog even kort wat een BuurtWhatsApp ook al weer is. In een BuurtWhatsApp-groep zitten bewoners uit je eigen wijk en samen kunnen jullie verdachte situaties in de buurt signaleren en dit met elkaar delen. Het is een initiatief van de wijkbewoners en je kunt het zien als een als moderne vorm van een buurtwacht. De BuurtWhatsApp-groep moet worden opgezet en onderhouden door een of meerdere beheerders. Zij kunnen nieuwe leden uit de eigen buurt toevoegen en bij meldingen de spelregels bewaken. Belangrijkste spelregel is om de berichten zakelijk te houden. Reageren met duimpjes of een smiley leiden af van het bericht en veroorzaken vaak irritaties waardoor mensen weer afhaken en dat zou zonde zijn.

Want het doel van een BuurtWhatsApp is zorgen voor meer ogen en oren voor de politie. Er is immers niet altijd een politieagent in de buurt en ze kunnen ook niet op iedere hoek of in elke straat staan. Door de BuurtWhatsApp kunnen jullie je eigen wijk in de gaten houden. Met het melden van een verdachte situaties in een BuurtWhatsApp worden alle aangesloten buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen jullie samen de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie, die natuurlijk al is gebeld via het 112 alarmnummer, tot eventuele actie overgaan. Als een verdacht persoon echt foute bedoelingen heeft, zal hij jullie wijk snel willen verlaten. Door de melding op de BuurtWhatsApp kan hij niet meer ongestoord even snel een inbraak plegen.

Maar hoe weet je nu of bij jou in de wijk een (actieve) BuurtWhatsApp-groep zit. Als jullie een buurtvereniging hebben kun je daar als eerste navraag doen. Er is ook nog een website maar daar kom je niet verder mee, omdat deze niet compleet is of zwaar verouderd. Een andere mogelijkheid is om via de e-mail van het BIN in Boxtel navraag te doen, maar ook daar zijn nog niet alle groepen bekend.
Ik wil bij deze alle beheerders van een BuurtWhatsApp-groep vragen zich te melden of als je beheerder wilt worden laat je dan ook horen. Stuur een e-mail met je gegevens (telefoonnummer, naam, wijk met afbakening van de straten en de naam van de WhatsApp-groep naar info@topsecurityadviesbureau.nl of naar veiligheid@boxtel.nl. Ik zal, als BINCO centrum zorgen dat alle gegevens worden verzameld en in overleg met de beheerders bekend maken. Laten wij samen Boxtel veilig maken.

Wil je meer informatie, dan kun je dit natuurlijk ook gewoon vragen op bovenstaand mailadres.

O ja, en dan nog dit. Boxtel kent sinds vorige maand het BIN. Heb jij je al aangemeld om meldingen te ontvangen en anoniem meldingen te doen? Meldt je aan op www.binboxtel.nl en blijft op de hoogte. Als ruim 1100 Boxtelaren gingen je voor.

Brand in schuurtje De La Salle zorgt voor grote rookpluim

De brand zorgde voor een grote, zwarte rookpluim boven Boxtel. (Foto: Jordi de Bruijn) Jordi de Bruijn

Boxtel - Een schuurtje bij De La Salle is zondagmiddag in vlammen op gegaan. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.

De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De rookpluim was door het heldere, vrijwel windstille weer in grote delen van Boxtel te zien. Zowel het brandweerkorps van Boxtel als dat van Liempde was aanwezig om de vlammen te doven, maar zij konden niet voorkomen dat de schuur afbrandde.

De nieuwe directreur van de Molenwijkschool, Monique van de Ven. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest.

Nieuwe directeur Molenwijkschool

Boxtel - Monique van de Ven is sinds 1 februari de nieuwe directeur van de Molenwijkschool. Zij is de opvolger van interim-directrice Ivonne de Vrind.

Van de Ven (46) komt uit Best en is erg enthousiast over haar eerste directeursfunctie: "Het jenaplanonderwijs op de Molenwijkschool sluit aan bij wat ik zelf belangrijk vind." De kersverse directrice is zelf lang actief geweest als leerkracht en bouwmanager/locatieleider in Best. Toen ze de vacature op de Molenwijkschool onder ogen kreeg aarzelde Monique geen moment en solliciteerde op de functie.

Centraal in het jenaplanonderwijs op de Molenwijkschool staan de jenaplanessenties en wereldoriëntatie. Hierbij worden de kinderen geprikkeld in hun nieuwsgierigheid. De speerpunten samenwerken en samen ontdekken zijn hierbij van belang. Daarbij wordt uitgegaan van de kracht en kwaliteit van ieder kind. "Samen kun je meer!", aldus Van de Ven. De directrice hoopt zelf de zogenaamde '21st century skills' te kunnen benadrukken op de school en een koppeling te maken met de jenaplanessenties. Daarin staat vooral de omgang met, en verwerking van informatie centraal.

Van de Ven werd net na de kerstvakantie ingewerkt en was verheugd op haar verjaardag, eind januari, al meteen een kaartje van haar nieuwe collega's in de brievenbus te vinden. "Daar stond op dat ik hen cadeau kreeg", vertelt de directeur. "En zo voelt dat echt. Er staat een warm en betrokken team op deze school."

Haar eerste werkdag heeft Van de Ven besteed om zichzelf voor te stellen. Deze week is ze begonnen met haar dagelijkse werkzaamheden als directeur.

Onderzoek voor jong en oud over ouder worden in Boxtel Hoe zie jij je oude dag?

Over het ouder worden, de oude dag en wat eigenlijk oud is zijn vele meningen. De gemeente en vooral ook alle partners willen graag weten welke prioriteiten er gelegd worden wanneer het gaat over ouder worden. En dat gebeurt ons allemaal!

Woon jij in Boxtel, Liempde of Lennisheuvel? Oud(er) of juist nog jong?
Neem dan deel aan de beknopte vragenlijst. Via onafhankelijk onderzoeksbureau Top Onderzoek maakt de gemeente gebruik van de data van MooiBoxtel en kan een korte raadpleging afgenomen worden. Zowel online: graag aanmelden via www.tipmooiboxtel.nl als op papier (af te halen bij de receptie van het gemeentehuis aan de Markt 1 in Boxtel) kan gereageerd worden. Iedereen die mee doet ontvangt per mail de resultaten van de raadpleging. Naast de adviezen van partners, neemt de gemeente ook deze resultaten mee in het samenstellen van een actieplan waar ouder worden en daarbij de ouder wordende mens centraal staat. Op deze manier is er een bredere input vanuit de samenleving en kan in samenspraak beter ingespeeld worden op wensen en behoeften.

Doe mee en maak kans op 2x een VVV bon
Onder alle deelnemers worden 2 VVV bonnen ter waarde van € 50,00 verloot.

Mijn Mooi Boxtel: Rob Strik

Foto: Rob Strik

Op zondag 22 januari was natuurijs een reden om de schaatsen en fotocamera mee te nemen naar de Kampina. Prachtig bos met dito vennen, de Huisvennen en Kogelvangersven waren zowaar bevroren. Dit prachtige ijs was niet alleen geweldig om over te schaatsen, ook de hoeveelheid fotografen was niet meer op één hand te tellen.
Waarom dit gebied zo mooi is? Ja, prachtige natuur, natuurijs, veel mensen op de schaats en ook de wandelaars die kwamen genieten van dit mooie gebied. Volgens mij waren deze vennen een van de weinige grote vennen/vijvers in Boxtel die zo goed bevroren waren dat schaatsen wel kon en niet zo gevaarlijk was dat je er doorheen zakt.


9 / 18

'In juni 2016 heb ik mijn baan in het basisonderwijs opgezegd en ben ik gestart met een secretaressecursus. Voordat ik op zoek ga naar een nieuwe baan, wil ik graag eerst uitzoeken wat voor soort werk bij mij past en wie ik zelf ben.' Met deze korte mail meldt een nieuwe cliënte zich voor een kort coachtraject. Het grootste gedeelte van haar jonge jeugd brengt ze door op internaat; haar ouders hebben geen huis, wel een schip. Al op hele jonge leeftijd reist ze elk weekend met de trein naar die haven in Nederland waar haar ouders op dat moment zijn aangemeerd. Over vroeg zelfstandig gesproken. Op haar zestiende gaat ze op kamers. Eenmaal wonend aan wal wordt haar helder dat haar ouders haar materieel alles bieden. Wat ze mist is de knuffel, een arm om haar heen en een open gesprek. Dit besef is niet alleen confronterend, het is ook verwarrend. Want hoe moet je een sociaal leven opbouwen, als je thuis niet geleerd hebt hoe?

Na de PABO gaat ze aan de slag als juf op een basisschool. Haar baan in het onderwijs voelt als politieagentje spelen. Er is niet de ruimte om echt contact met de kinderen maken, ze voelt zich niet op haar plek. 'Volhouden en groot houden naar de buitenwereld,' neemt ze zich voor. En ook al is ze jong en sterk, dat blijkt een onmogelijke opgave. Ze stort lichamelijk in en is drie maanden ziek. Na een re-integratietraject gaat ze weer aan het werk. Toch is eind 2016 na zeven jaar onderwijs voor haar de koek echt op. Hoe moeilijk het ook is om de zekerheid van deze baan op te geven, wat een opluchting is het om ermee te stoppen. De kramp verdwijnt en geeft ruimte voor energie en nieuwe mogelijkheden.

'Wie ben ik en wat zit er in mij?', dat is haar coachvraag. Ik besluit het coachtraject te starten met het Waarom-gesprek. Met haar op zoek te gaan naar dat wat haar ogen laat fonkelen en haar energie geeft. Zo krijgt ze zicht op dat waar ze voor staat en voor gaat.

We ontdekken de kracht van haar positiviteit, openheid en enthousiasme. Van haar oprechte aandacht voor de mensen om haar heen, de hulp die ze hen biedt. Haar talent voor communiceren, de wijze waarop ze zich inleeft in mensen en naar hen luistert. En… haar behoefte om te praten. 'Communicatie is van levensbelang,' zegt ze, 'ik heb altijd gedacht dat ik dat niet nodig had. En ik wist niet van mezelf dat ik zo gemakkelijk kan praten. Alles heeft met praten te maken, het leven delen met anderen. Ook de moeilijke dingen bespreken, klein en groot. Niet mezelf vermanend toespreken dat het te klein en onbeduidend is, en dat ik een ander daar dus niet mee lastig moet vallen. Ik mag ook de ruimte vragen en nemen voor mijn verhaal. En ik mag hulp vragen. Ook al ben ik het al zo lang gewend: ik hoef niet alles zelf en alleen te doen.'

Het is helder dat deze jonge vrouw haar kracht in haar baan als onderwijzeres niet kwijt kon, er was te weinig ruimte voor een-op-een begeleiding van de leerlingen. En… de inzichten tijdens de gesprekken gaan verder dan werk. Doordat zij heeft besloten 'zichzelf te laten zien', gaat er een sociale wereld voor haar open zoals ze deze nog nooit heeft gekend. Het ouderlijk schip vaarde heel Nederland door, en tegelijkertijd was in de kajuit de actieradius niet groter dan ieders binnenwereld en eigen gedachten. Ze kan er begripvol en met respect voor haar ouders naar kijken. Omdat ze nu weet wat ze zelf nodig heeft om aan het roer van haar eigen leven te staan!

Eigenaar van de schiettent ’Niet geschoten is altijd mis’ (Ted van de Meulengraaf, R.) en ‘De Flos’ (Henk van de Loo, L.) hebben zojuist samen het postpakketje met de nieuwe buks voor de schiettent geopend... (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam

Liempde - Tijdens de Liempdse zittingsavonden afgelopen weekend kon het massaal toegestroomde publiek in het uitverkochte Ploegerspaleis Het Hof de Liempdse kermis herbeleven. Het prachtige decor zorgde voor de nostalgie. De sfeer werd verhoogd met een mooie vertolking van Grease door dansgroep de Partyploegers. Met de liedjes van Maarten Verhees leek het of je op het zomerse terras zat. Alle attracties én alle roddels van Liemt kwamen daarbij natuurlijk aan de orde.

Bij de Liemtse kermis hoort de rups. De vrouwen van Prins Populus I &II en hun adjudanten bespraken tijdens het ritje de kwaliteiten van hun mannen. Ook de schommels konden natuurlijk niet ontbreken. De verveelde caissière (Loes van Leeuwen) werd er verleid door spierbundel Henrie van Dun (René Knoops). Als dank kreeg hij van de caissière geen geld, maar haar vieze kauwgom. En waarzegger Bennie Blij stak voor 3,52 euro de waarheid niet onder stoelen of banken. In plaats van zijn glazen bol, gebruikte hij Facebook.
Ted van de Meulengraaf, eigenaar van de schiettent 'Niet geschoten is altijd mis', was erg blij met de nieuwe buks die postbode Toos bezorgde. Uiteraard moest deze een beetje bijgebogen worden, met behulp van 'De Flos' (Henk van de Loo). Met zijn trilhand om de trekker, werd Liemt al snel een dooie boel en mochten Willemijn en Carla, de dames van dichte zoden, of gemeentewerker Van de Wiel de boel weer opruimen. Kapelaan Geoffrey assisteerde met een schietgebedje. Voordeel van een defecte luchtbuks is dat je geen konijn meer kunt raken. En dat kwam goed uit: onder het motto 'Uw peen is onze passie' toverden de konijntjes van Hofkapel de Kromploegers een wortel om in een fluit en jamden zij er stevig op los. Ook de grijpmachines waren in trek, vooral bij de mannen. Zij konden het niet laten om voor 2 euro vijf keer te graaien, aldus de twee roze beertjes (Hilde van Abeelen en Yvon van den Bosch). Maar voor de adjudanten gingen deze knuffels er eens even goed voor liggen. Helaas hadden de heren geen geluk. Volgens Ilse de Kort, Esther Rijken, Diane Melis, Monique van Ruremonde en Jolanda Liebregts - de charmante dames van Reisbureau De Harde Krul - bood de Liemtse Kermis ook commerciële mogelijkheden.

Bij de kermis horen ook de terrasjes. Zatte Adje (Arthur Brands) was dan ook van de partij. Samen met zijn vriendin Rode Riek bezocht hij alle kroegen. Hij bleef lekker plakken met Willy Beerens die vast 'gelymed' was op de barkruk. Wel moest hij oppassen dat hij niet viel en zijn gezicht openhaalde, zoals de kruidenier.

Reisbureau De Harde Krul, hard aan het werk. (Foto: Cock Stam) Foto: Cock Stam

De avond werd aan elkaar gepraat door oud Prins Primus die in het afgelopen jaar aan lager wal geraakt was. Hij kreeg, samen met kapelaan Geoffrey, een taakstraf vanwege het achterhouden van de collecte. Stichting AAP, Auwe Afgegleden Prinsen, gaf hem een nieuw doel in zijn leven: de kop van jut. De Pool Olech (François Legius) stond Primus bij met een goede psychoanalyse en een urineonderzoek. Door alle gezelligheid van de kermis kwam Primus uit zijn zwarte gat en zag hij samen met Olech weer het licht. De Liemtse Kermis is geweldig, net als Carnaval: 't makt gin verschil.

Seniorenmiddag
Op zondagmiddag 12 februari 2017 staat ook weer de seniorenmiddag van de Ploegers voor de deur. Hoogtepunten vanuit de zittingsavonden worden tijdens de carnavalsmiddag voor 55-plussers en mindervaliden vertoond. Naast de hoogtepunten uit de zittingsavonden zijn er ook optredens van nieuw talent te zien en een aantal verrassingsoptredens die in het diepste geheim worden voorbereid. Hofkapel De Kromploegers zorgt voor de muzikale omlijsting. De toegang is gratis. De zaal bij Ploegerspaleis Het Hof gaat om 13.00 uur open en het programma start om 13.30 uur.

Luchtpost uit India: Petri Sterrenburg

Foto: Petri Sterrenburg

India & Yoga - Deel 2

Wat vliegt de tijd hier in India! De yoga-opleiding (Vinyasa Flow Teacher Training 300h - RYT 500 Yoga Alliance) is drie weken geleden begonnen, en wat een mooie start! Tijdens een heerlijk welkomstdiner maakte ik kennis met mijn groep van dertig studenten, vijf zeer vakkundige yogateachers en drie gastdocenten, in de leeftijd van 21 tot 53 jaar.
Een prachtige groep mensen afkomstig van over de hele wereld met de meest fascinerende achtergronden en verhalen. Zo is er een prima ballerina uit Roemenië die na 40 jaar internationaal optreden haar danscarrière inruilt voor een loopbaan als yoga & ballet teacher. Een advocate uit Sydney die klaar was met haar 'suite & heals' en stressvolle baan. Een fotomodel uit Londen dat het modellenleven wel erg oppervlakkig vond worden en daarom liever een yogini wil zijn. En een Duitse vader van zes kinderen die zijn goed betaalde IT-management functie omruilt voor een loopbaan als Thais masseur en yogadocent.

Drie weken zitten er al op en wat een geweldige, inspirerende en leerzame yogaopleiding is dit! Wat is yoga toch prachtig! Het gaat niet alleen over (stretch)houdingen ('Asanas' in Sanskriet), maar is zoveel meer. Het gaat over gezondheid in de breedste zin, Ayurveda (de Indische gezondheidsleer), meditatie, ademhaling (Pranayama), verbinding, harmonie, flexibiliteit, (lichaams)bewustzijn, balans, (zelf)acceptatie, goed zijn voor jezelf en voor een ander. Yoga leidt tot equilibrium van mind en body. Het is het mooiste wat je kan overkomen (vind ik). In India is er zelfs een Minister van Yoga. Daar kan Nederland (en de rest van de wereld) een voorbeeld aan nemen. En nee... yoga is absoluut geen religie, sekte of iets dergelijks raars. Het is een heel gezonde levensstijl. Het zou eigenlijk de basis voor ieder mens moeten zijn. Het past namelijk bij iedereen ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht. Of je nu klein, lang, dik of dun bent, yoga is voor iedereen. Veel topsporters doen tegenwoordig aan yoga en zelfs de Nederlandse defensie doet aan yoga.

De opleiding is pittig en zeker geen vakantie. Per dag zijn we zo'n 12 tot 14 uur met yoga bezig waarvan we negen uur in de 'shala' (yogaruimte) zijn en les krijgen. Om 05.45 uur sta ik op en om 6.30 uur begint de dag met een uur pranayama (ademhalingsoefeningen) en meditatie. Dan twee uur Vinyasa Flow les, inclusief allerlei complexe en gevorderden yoga asanas, gevolgd door twee uur filosofie, twee uur anatomie en/of yoga adjustments/alignment. Verder door met één tot twee uur aan elkaar lesgeven en tot slot een uur Vinyasa Slow Flow, Yin Yoga, Restorative Yoga of Kundalini Yoga les. Het lijkt wel een trainingskamp voor de Olympische Spelen!

De derde week was het zwaarst. Al mijn spieren doen zeer want de vier tot zes uur fysieke yogalessen per dag zijn echt intensief. Het wordt steeds warmer (34-36 graden) dus het zweet komt met bakken uit je poriën. De vermoeidheid slaat toe en veel emoties komen los. Er is dan ook al een traantje gevloeid bij mijzelf en mijn medestudenten. Maar ik zie positieve groei en ontwikkeling in alle opzichten bij iedereen. We worden lichamelijk en geestelijk fitter, leniger en sterker.

Gelukkig worden we verwend met verrukkelijk en gezond eten. Alles is vers en vegetarisch bereid. Daarbij heb ik sinds mijn vertrek suiker verbannen (oké bijna... al twee keer een rebound gehad en een Twix en Bounty achterover weggewerkt), geen Cola Zero en geen Chardonnay meer. Heerlijk deze detox, want wat een rotzooi stoppen wij mensen toch dagelijks (veelal ongemerkt in verband met verborgen suikers) in ons prachtige lichaam. Ik ben geen vegetariër, maar merk dat ik steeds minder behoefte heb aan vlees, los van het feit dat ik een dierenvriend ben. Wist je dat het wel 14 uur kan duren voordat een stuk biefstuk in je lichaam verteerd is met het daarbij behorende rottingsproces? Suiker is net zo erg. Wat een gif. Ik heb dan ook flink last gehad van ontwenningsverschijnselen. De eerste week explodeerde mijn hoofd van de pijn en ik ervoer veel lichamelijke ongemakken. Iedere middag na de lunch ga ik daarom naar de 'coconut-boer' voor een verse kokosnoot. Heerlijk, super gezond en het hielp bij de suikerafkickperiode.

De enige tijd die je voor jezelf hebt is tijdens de lunchpauze en in de avond als je rond 20.30 uur thuiskomt. Omdat mijn hutje zo'n 12 minuten van de school lopen is, ben ik gaan liften om tijd te winnen. Iedere Indiër vindt het volgens mij wel leuk als er een (Nederlandse) vrouw achterop de scooter springt. Zo ken ik al bijna het hele dorp! Al zwaaiend naar al mijn nieuwe vrienden rijden we zigzaggend tussen de wilde heilige koeien, straathonden, varkens en toeristen door die midden op straat lopen. Echt hilarisch. Voel me net een BIN-er (Bekende Indiase Nederlander).

Een beetje nerveus ben ik nu wel, want deze laatste week is examenweek. Twee theorie-examens (filosofie en anatomie/asana), één praktijk (Vinyasa Flow les geven) en drie andere opdrachten. Wil je weten hoe het verder afloopt hier in India? Ga ik een diploma in ontvangst nemen? Check dan mijn Facebook-pagina YogaStudio YogaSter Boxtel. Hierop staan ook meer foto's van deze enerverende yogareis.
Mijn volgende avontuur begint overigens op zondag 5 maart. Dan open ik YogaStudio YogaSter Boxtel in een prachtig histories pand aan de Drossaard 3 in Boxtel. Op deze dag kun je gratis meedoen aan diverse yogalessen. Check Facebook voor deze Grand Opening.
De website www.yoga-ster.nl hoop ik eind februari online te hebben.

Hopelijk tot ziens bij YogaStudio YogaSter Boxtel!
Warme groeten & namaste!

Foto: Stichting Kèk Liemt

De Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?
Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van de Stichting Kèk Liemt.
Foto: Stichting Kèk Liemt

Foto: Sander van Kasteren

Uitdaging.

"Iedere dag is een uitdaging", zei mijn moeder altijd. Tegenwoordig zijn er zo veel uitdagingen, dat je er bijna niet omheen kunt. Dat kan zijn op je werk, bij het sporten, met vrienden of in de gemeente Boxtel.
Fractie- steunlid INbox Guus Eltink is voorzitter van de Huurders Vereniging Hoogheem. Nu heeft deze vereniging de uitdaging opgepakt ervoor de zorgen dat het afval van Hoogheem niet op een grote hoop in de stortkoker terecht komt, maar gescheiden wordt. Daar hadden ze de gemeente wel bij nodig.

Guus: "Nog voor de spelregels zijn opgesteld voor 'het recht om uit te dagen' zijn we aan deze uitdaging begonnen. Dat moest ons toch lukken. Het bestuur heeft samen met onze partners de handen uit de mouwen gestoken en het idee om afval te scheiden uitgewerkt. Natuurlijk gaat het niet vanzelf, maar belangrijk is dat je weet wat je wilt en wat je ermee wilt bereiken. Met dat idee zijn we met alle partijen om de tafel gaan zitten. We hebben verteld wat we willen en gevraagd: 'Wat kunnen jullie voor ons doen om dat mét ons mogelijk te maken?' De Gemeente Boxtel en Woonstichting St. Joseph gaven volop medewerking en zijn er van begin af aan positief bij betrokken geweest.
Voor iets als dit is het natuurlijk heel belangrijk dat de bewoners het er mee eens zijn en ook mee willen werken. Er wordt immers nogal wat van hen gevraagd.

We moeten zeggen dat het ons zeer verrast heeft hoe positief de reacties van bewoners waren en vooral hoe zij nu meedoen om het afval te scheiden. Het scheiden van de diversen afvalstromen zoals P.M.D. (plastic, metaal, drankkartons) papier en overig ijzer (ook alles met een stekker en batterijen) loopt als een trein. Het is nog te vroeg om nu al aan te geven wat het resultaat zal worden, maar we durven te zeggen dat het, dankzij de bewoners, de verwachtingen zal overtreffen. Zo zie je maar: Als je een uitdaging ziet en hem samen oppakt en duidelijk een doel stelt, dan kan er iets moois uit komen. Dus ook wanneer de gemeente dat nog niet gelukt is.

Vorige keer lieten we al weten dat INbox wil dat meewerkend Boxtel graag aan initiatieven bijdraagt en dus van toegevoegde waarde is. We zitten nog midden in dat veranderingsproces, maar voor ons is belangrijk dat we ons ervoor gaan inzetten en dat loslaten van zaken, die eigenlijk de gemeente op moet pakken, niet te zeer aan regels gebonden wordt. Dat er wordt meegewerkt aan het vinden van oplossingen om een initiatief uit te voeren. De afvalscheiding op Hoogheem is zo'n project waar met initiatiefnemers en met de bewoners door de gemeente is gezocht naar passende oplossingen.
Heb je een idee, een initiatief: zie het als een uitdaging. Kom ermee en ga ervoor. Wij willen je waar mogelijk helpen.

Rest ons nog om iedereen een fijne carnaval toe te wensen en op te roepen om in maart gebruik te maken van hun stemrecht."

Foto: PVDA/GL

Als je niet meer verder komt, probeer je een ander weggetje. Als de boel vast is komen zitten, ga je als vanzelf op zoek naar een andere ingang. Een weggetje dat je nog nooit bent ingeslagen. Spannend natuurlijk, je weet niet wat je aantreft, maar je voelt dat je het moet doen. Laten we eens drie vastgelopen situaties in de politiek langs lopen. Landelijke politieke thema's, maar ook lokaal voelbaar tot in de haarvaten van onze gemeente.

Anoniem solliciteren?
Leeftijd, geslacht en etnische herkomst zijn vaak belemmeringen om een baan te vinden op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot ongelijke kansen. Voor vrouwen, ouderen en mensen met een etnische herkomst. Eigenlijk een hardnekkig vastgelopen situatie. Is daar iets aan te doen? In de regel vindt deze discriminatie onbewust plaats, als onderdeel van ons 'normale doen'. Maar als je beter kijkt, zie je dat het niet klopt. Ook de overheid, ook de lokale overheid, doet hier aan mee. Als gemeente sluiten we inkoopcontracten met werkgevers die 'er ook aan meedoen'. Nu is de gemeente Den Haag gaan experimenteren met anoniem solliciteren: in de eerste ronde worden naam, leeftijd, geslacht, postcode en talenkennis geanonimiseerd. En de proef wijst uit dat het werkt, er komt meer gelijkheid in kansen. En dan te beseffen dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Is anoniem solliciteren ook iets voor Boxtel?

Basisinkomen?
Doodzonde dat Jette Klijnsma het experiment met het basisinkomen in Terneuzen afblies. Het ging om een proef: twintig mensen die al jaren in de bijstand zitten zouden een basisinkomen gaan ontvangen. Ik hoor mensen al zeggen: dan maak je van bijstandtrekkers toch 'bankzitters' en hoeven zij niets meer 'terug te doen'? Maar intussen houden we het wantrouwen in stand, zijn er veel ambtenaren nodig om de boel te controleren, is er veel bureaucratie, komen de mensen om wie het gaat geen steek verder. Kunnen we ook anders kijken naar deze vastgelopen situatie? Waarom zouden we niet eens wat gaan proberen? Waarom niet een proef met het basisinkomen zoals in andere landen?

Drugsproductie legaliseren?
En wat te denken van het sluiten van drugspanden hier in Boxtel? Ook een vastgelopen situatie: er valt snel veel geld te verdienen en dat ondermijnt onze lokale samenleving, sluipt binnen en corrumpeert onze waarden en normen. Drugs gebruiken is legaal, de productie ervan is illegaal. Hoe lang is deze politiek nog houdbaar? Ook hier de vraag: waarom niet beginnen met proeven op meerdere plekken om de productie te legaliseren en daarmee uit de illegaliteit te halen?

Progressieve politiek
Dit is de kern van progressieve politiek: niet enkel gebaande wegen, verandering niet schuwen, nieuwe oplossingen bedenken, streven naar gelijke kansen voor iedereen. Kortom, probeer eens een andere weg in te slaan.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
11-02 Munsel + deel Centrum – Breukelen
11-02 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
14-02 Kerkeind
15-02 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.

LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekendmakingen week 6

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Debussystraat 6, verwijderen dakbeschot + plaatsen nieuwe isolatieplaten
Koppenhoefstraat 14, tijdelijk toestaan plaatsen 150 campers voor 2 overnachtingen ivm jubileum event Liba Campers
Oude Dijk 19, rooien: 8 esdoorns uit achtertuin
Tongeren 44, plaatsen tijdelijke woonunit
Velder, nabij nr 16, legaliseren tijdelijke woonunit
Vorsenpoel 77, realiseren dakopbouw

Verleende omgevingsvergunningen
Korenmolen 13, wijzigen reeds eerder verleende vergunning
Lennisheuvel thv nrs 27 t/m 71, rooien: 21 zuileiken + 2 platanen (thv de kerk) in het kader van project 'vergroening wandelroute Lennisheuvel'
Tongeren 17, rooien: 1 (zieke) tamme kastanjeboom voorzijde woning + houtwal van 30 meter achterzijde woning
Vuurijzer 2, gedeeltelijk wijzigen voorgevel + vervangen bestaande karopvang
Zonnegloed 8, plaatsen dakkapel voorzijde woning

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning (door aanvrager)
Heult 16, verbouwen woning

Verlenging beslistermijn (zes weken)
Baroniestraat 26, tijdelijk in gebruik nemen voormalig kerkgebouw voor organiseren evenementen

Plannen ter inzage
Ontwerpwijzigingsplan Onrooi 13, Met het wijzigingsplan wordt de huidige bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf omgezet naar bestemming 'Wonen'

Verordeningen
Financiële verordening gemeente Boxtel 2016, vastgesteld door gemeenteraad
Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling (GR) Boxtel-Sint-Michielsgestel 2016, vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Gaan uw buren verbouwen? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.


Mubo biedt amateurkunsten podium Meet & Greet met Ineke Platel

Foto: MUBO

Boxtel - Ineke Platel geeft zondag van 13.30 tot 15.00 uur in Museum Boxtel (MUBO) uitleg over haar schilderijen. Samen met 23 andere amateurkunstenaars gaf zij gehoor aan de oproep van het museum om hun werken aan het grote publiek te tonen, wat leidde tot een prachtige expositie. Deze is alleen nog dit weekend te bewonderen.

Ineke Platel: "Hoewel mijn studie zich na de HBS A richtte op het onderwijs, kreeg ik steeds meer belangstelling voor schrijven: verhalen, maar ook reportages en artikelen. Na een journalistieke studie werd Nieuwsblad Brabants Centrum mijn nieuwe 'thuishaven'. In 2002 won ik met een interview over seksueel geweld de 'Nieuwsblad Pers Prijs'. Tien jaar daarvoor kreeg ik een eervolle vermelding van de NNP-jury. Naast mijn redacteurschap schreef ik (kinder)boeken en verhalen, waarbij ik regelmatig zelf illustraties maakte. Mijn laatste en leukste boek schreef ik onlangs samen met kleindochter Yinthe Brandwijk (10).
Door de progressie van mijn spierziekte nam ik vervroegd afscheid van de krant en legde me steeds meer toe op tekenen en schilderen, eerst met aquarel op papier en later met acryl op doek. Ik hou van heldere kleuren en schilder figuratief. De laatste tijd experimenteer ik graag met alle materialen waarmee ik structuur kan creëren: papier-maché, zand, muurvuller, touwtjes, rietjes, knopen, houtjes enz. Regelmatig probeer ik te exposeren omdat ik de feedback van anderen nodig heb om uitgedaagd te blijven. Art Gallery Truusje aan de Rechterstraat biedt me jaarlijks tijdens de Herfstfair gastvrij alle ruimte tijdens kunstroute de Rode Draad. Verder exposeerde ik in het Kunstcentrum Boxtel, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Huize Barbara in Schijndel.

De expositie in MUBO, Baroniestraat 18, kent een grote variatie aan kunstuitingen van schilderkunst en beeldhouwkunst tot kunstfotografie en dichtkunst. Aanstaande zaterdag en zondag is deze voor het laatst te bezoeken, tijdens de reguliere openingstijden van 13.00 tot 17.00 uur.


Vervolg van de voorpagina: Prins Stef d'n Urste en Prinses Nina d'n Urste regeren over donseendjes

Tijdens de verkiezingsmiddag trakteerden de kandidaten het publiek op spetterende en enthousiaste optredens tijdens een buut. Ook zongen ze een lied en deden zij een improvisatie in het spel 'de doventolk'. De jury, bestaande uit afgevaardigden van Stichting Openbaar Carnaval Boxtel, JCV De Walvisjes en de Knokkers, stond door het enthousiasme van alle deelnemers voor een moeilijke keuze. Uiteindelijk werden Stef, Nina, Kris en Olivier gekroond tot prins, prinses, adjudant en nar van Indegat.

Het prinselijk paar en gevolg zal tijdens carnaval feesten en hossen in de Kwekpoel. Voor meer informatie over de activiteiten daar kunnen belangstellenden 11 februari tussen 11.00 en 15.00 uur terecht bij de promostands in het dorp (bij Bruna) en in winkelcentrum Oosterhof. Hier is ook de Partypas te verkrijgen, waarmee je vier avonden toegang krijgt tot de Kwekpoel. De Partypas kost 7 euro en is ook verkrijgbaar bij Ring & Go aan de Rechterstraat. Daarnaast is een beperkt aantal party passen met keykoord te koop voor 7,50 euro.

Meer informatie is te vinden op www.kwekpoel.nl.


Verlies voor senioren Ducks, Cubs spelen gelijk

Mauro Saccomani snelt toe terwijl Thijs Schilder en Lucas de Geus hun tegenstander met de bal naar de grond werken. (Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken) Foto: Graziëlla Saccomani-van Ginneken

Tilburg/Boxtel - De Duckes Legends wachten nog steeds op de eerste overwinning van 2017. De Cubs, rugbyers in de leeftijd van 12-13 jaar, kwamen deze week dichtbij de winst; ze speelden gelijk tegen REL/Tilburg in een bloedstollend spannende thuiswedstrijd.

In Tilburg wisten de senioren van Duckes Legends niet te winnen tegen de combinatie Tarantula/Tilburg. Een 14-0 opgelopen achterstand werd kort na rust nog omgezet in een 14-15 voorsprong door tries van Milko van Steenderen, Hans de Laat en Pim van Esch. Normaal geeft dit een team nieuwe moraal. Echter bij Duckes bleek na deze krachtsinspanning de pijp aardig leeg. Het offensief kon niet voort gezet worden, het spel werd rommeliger en er vielen in de verdediging steeds meer gaten. Het jongere en fittere Tilburg nam het over en wist de wedstrijd naar zich toe te trekken. Het gevolg was een 29-15 nederlaag voor de ploeg uit Boxtel/Den Bosch. Komende zondag een nieuwe kans in den Bosch tegen RCE/Elephants.

Het jeugdteam van Ducks, BoschBox, deed het beter. Onder toeziend oog van referee Thomas Hutt (16), die bij de junioren speelt, trokken de jonge Boxtelaren en hun Bossche teamgenoten ten strijde tegen REL/Tilburg. In de eerste helft scoorden David Iwuchukwu bij een 0-5 achterstand een try en benutte meteen ook de conversie. De tweede try, die voortkwam uit een goede line, was van Thijs Schilder.
Snel na rust scoorde de tegenstander twee tries en de daarbij behorende conversies. De Ducks lieten zich niet kennen en na wat rucks en mauls drukte Schilder weer een try, waarna Iwuchukwu een zeer knappe conversie scoorde. Op het nippertje wist Schilder nog een try te maken, wat de eindstand op een gelijkspel van 26-26 bracht.

Start landelijke turnseizoen

Boxtel - De eerste groep Tabitta-turnsters was afgelopen zondag aan de beurt voor de eerste landelijke wedstrijd van het seizoen, dicht bij huis in Breda. De groep moet twee landelijke voorwedstrijden turnen en na deze twee wedstrijden komt er een officiële lijst met wie er doorstroomt naar de halve finale. Door prima prestaties ziet het er voor het grootste gedeelte van de groep erg hoopvol uit.

Bij de jongste groep turnden Imke Schellekens en Lizzy van Stolwijk bij instap N1. Op brug viel Tabitta op met sterke scores, voor Lizzy de hoogste score en voor Imke de derde van de twintig deelneemsters. Allround behaalde Imke een mooie vijfde plaats. Lizzy maakte op balk een beginnersfoutje dat ongeveer vijf punten kostte, maar turnde verder een sterke wedstrijd en behaalde de dertiende plaats.

Tabitta had vijf deelnemers bij pupil 1 N1, ze werden verdeeld over twee wedstrijden. Liz van Eijndhoven, Floor Melssen en Wiese van den Eertwegh waren in dezelfde wedstrijd ingedeeld. Liz had enkele slordigheidsfouten maar neemt deze weer als nieuwe trainingsdoelen mee voor de volgende keer, ze eindigde op een nette achtste plaats. Floor steeg boven zichzelf uit met een gelukte rekstokoefening en puntenrecord en volgde Liz op de voet met haar negende plaats. Voor Wiese is vooral op rekstok de stap van twee niveaus omhoog nog groot, dus de wedstrijden hebben op dit onderdeel nog geen doel. Op de overige toestellen liet ze bijzonder mooi turnen zien en behaalde de 22e plaats.

In de andere wedstrijd was het de beurt aan Pien van Daal en Mara van der Heijden. Net als bij Wiese is ook voor Pien de overstap naar een hoger niveau vooral op de rekstok zeer groot, maar vandaag lukte alles en behaalde ze op dit onderdeel zelfs al een top tien notering. Ze wist dan ook te verrassen door allround zevende te worden in haar eerste landelijke N1 wedstrijd. Mara werd allround negende en stak met kop en schouders boven haar tegenstanders uit op de rekstok door daar veruit de hoogste score neer te zetten. Op balk liet ze nog enkele onderdelen weg.

Bij de jeugd eerste divisie kwamen Lieve van der Zijde, Celeste Canaan en Romy Poirters in actie.
Lieve is nieuw bij Tabitta en is van N3 naar Divisie 1 gepromoveerd. Ze is flink in moeilijkheid van elementen gestegen, waardoor foutloos turnen nog lastig is. Desondanks wist ze toch landelijk zeer hoog te eindigen op een vierde plaats. Celeste excelleerde vorige wedstrijd op balk, maar zondag was het daar helaas niet haar dag. Wel sprong ze twee tsukahara's tot stand wat een zeer goede prestatie is. Ze eindigde op de twaalfde plaats. Romy turnde op balk een zeer hoge moeilijkheid en behaalde een mooie score. Ze liet bewust sprong weg om zo volgend seizoen een divisie te mogen degraderen.

LSV verlengt contract met trainer Kirk Koningstein

Foto: Stef Streur

Lennisheuvel - Lichtte LSV-voorzitter Frans van der Struijk op de nieuwjaarsreceptie al een flinke tip van de sluier op over de contractbesprekingen met trainer Kirk Koningstein, deze week kwam de deal rond. Zowel het huidige LSV-bestuur als trainer Kirk Koningstein spraken uit nog lang niet klaar te zijn bij LSV.

Ondanks een serieuze aanbieding van een andere club, besloot Koningstein na een lang gesprek met het bestuur om toch bij te tekenen bij LSV. "We zijn een paar jaar geleden een traject ingegaan om van LSV weer een bloeiende club te maken en daar zijn we nog niet mee klaar", aldus de trainer. "Dat kan ook niet als je onderaan staat in de vijfde klasse."

Verlies tegen DEES
Hoewel de resultaten nog achterblijven bij de verwachtingen, is het voornemen van de club om dit seizoen flinke stappen te maken. Zondag kon hier echter nog niet aan worden voldaan; LSV verloor met 5-0 van het sterkere DEES. Aanvankelijk hield LSV goed stand, het was dan ook erg jammer dat DEES in de slotseconden van de eerste helft op een 1-0 voorsprong kwam door Hein van de Sande op aangeven van Floris Franssen. LSV kwam aangeslagen terug van de thee en in korte tijd na de rust liep DEES uit naar 3-0. Keeper Maikel van Kasteren stopte een penalty van Fransen, maar om onbegrijpelijke reden moest de pingel worden overgenomen. Met de 4-0 was de weerstand van LSV helemaal gebroken en moest het in de slotminuten ook nog een vijfde treffer incasseren.

Gelijk spel voor Dames 1 HCB'92

Geldrop/Boxtel - De dames van HCB'92 troffen zondag voor de tweede keer dit seizoen HCG, dit maal in Geldrop. De wedstrijd, die tot op het laatste moment spannend bleef, eindigde in een gelijkspel van 16-16.

Het eerste doelpunt werd gemaakt door HCG. Het antwoord van HCB'92 kwam al snel vanuit de rechterhoek, door Nonja van de Langenberg. De volgende twee doelpunten kwamen ook op naam van HCB vanuit het vrijspelen van Janneke Eijkemans op de cirkel en een scherp schot in de kruising van Annemarie Sens. Gedurende de eerste helft werd er goed samen gespeeld door de Boxtelse dames. Ze communiceerden goed met elkaar, waardoor wissels werden opgezet in de aanval en er goed geschoven werd in de verdediging. Dat de verdediging als een blok stond was noodzakelijk vanwege het snelle aanvallende spel van de Geldropse ploeg. HCB wist het echter vaak goed dicht te houden met Ankie Welvaarts als sluitpost, wat de kansen voor HCG beperkte. De Boxtelse dames gingen tevreden en voldaan de rust in bij een stand van 6-8 in hun voordeel.

In de tweede helft was de spanning te snijden. Vrijwel vanaf het begin ging het gelijk op, al wisten de dames van HCB' hun voordeel te behouden. Het net van de tegenstander werd met regelmaat gevonden door Annemarie die vanuit de 9 meter meerdere keren wist te scoren en Inge van Drunen die de bal door de benen van de keeper wist te gooien. Gedurende de laatste minuten van de tweede helft werd het spel van beide teams steeds feller. Dit bracht wat penalty's met zich mee, zowel tegen als in het voordeel van Boxtel.

Met een stand van 15-16 in het voordeel van HCB'92 gingen beide teams de laatste minuut in. Het felle en vooral sterke spel van HCB'92 hield stand van waaruit een discutabele penalty tegen volgde in de laatste 30 seconden. HCG maakte gebruik van deze mogelijkheid waarmee ze de stand op gelijke hoogte brachten. De laatste seconden op de klok bleken niet voldoende voor HCB om nog het verschil te maken. De wedstrijd werd afgefloten met een eindstand van 16-16.

De dames van HCB'92 hebben geweldig samenspel laten zien waarbij kei hard is gewerkt, en helaas niet loon naar werk heeft gekregen.

Regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - Zoals elke week werd maandag bij JBV De Walnoot de regiomix Jeu de Boules gespeeld.
Thom Brocken behaalde de eerste plaats met 3/22 punten, de tweede plaats was voor Marlies van Vught (Vlijmen) met 3/20 punten, de derde voor Jo van der Heijden (Boskant) met 3/18 punten. Gerard van Esch werd vierde met 3/17 punten, Jos van Grinsven vijfde met 3/14 punten, Thea van Alphen zesde met 2/17 punten en Nel Pennings behaalde de zevende plaats met 2/14 punten.

JBV De Walnoot, Selissenwal 25, 5282 SJ in Boxtel. Meer info is te vinden op www.jbvdewalnoot.nl.

Bridge
Bidgeclub Revanche, uitslagen 31 januari
A-lijn: 1. Annie van Brunschot & Ad van Brunschot 66,37% 2. Piet Raaijmakers & Frans Sedee 60,71% 3. Guusje van der Meer & Jerome van Helvoort 59,82% B-lijn: 1. Bert Hermkens & Albert Wertenbroek 64,02% 2. Anny van de Ven & Lidy Verstijnen 57,41% 3. Herman Deckers & Miny Deckers 54,14%
Bridgeclub Revanche, uitslagen 2 februari
A-Lijn: 1. F. van Roij & T. van Roosmalen 76,50% 2. J. Kerssens & B. Marcelis 62,90% 3. H. van Esch & P. vd Ven 62,35%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 31 januari
A-lijn: 1. W. de Langen & A. Bosveld 58,33% 2. J. van Oosterhout & M. Soederhuizen 55,00% 2. J. Sebregts & C. Nienhuis 55,00% B-lijn: 1. T. Daams & J. van de Vorstenbosch 64,17% 2. M. van der Meijden & J. Dufornee 55,00% 3. T. &H. Spikmans 54,17%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 1 februari
A-lijn: 1. R. van Weert & F. van de Schans 67,71% 2. F. Gieles & W. van de Heijden 60,83% 3. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 56,88% B-lijn: 1. B. vd Biggelaar & B. von Geusau 64,17% 2. C. van Grinsven & T. vd Sande 60,83% 3 C. van Hal & G. Meys 59,58%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 1 februari
A-lijn: 1. R. van Weert & F. van de Schans 67,71% 2. F. Gieles & W. van de Heijden 60,83% 3. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 56,88% B-lijn: 1. B. vd Biggelaar & B. von Geusau 64,17% 2. C. van Grinsven & T. van de Sande 60,83% 3. C. van Hal & G. Meys 59,58%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 2 februari
A-Lijn: 1. J. & J. vd Meerendonk 58,85% 2. G. vd Horst & Michel van der Meijden 56,77% 2. A. Bosveld & R. van Stuivenberg 56,77% B-Lijn: 1. H. & F. Schalkwijk 60,94% 2. G. Dams & E. van Gelder 60,00% 3. T. & S. van Alphen 56,88% C-Lijn: 1. R. Traa & H. van Esch 64,06% 2.J. & M. Dekkers 62,50% 3. G. & G. van den Bosch 54,17%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 31 januari
A-lijn: 1. B. van Pelt & T. van der Zanden 57,50 % 2. A. Feenstra & J. Clercx 54,35 % 3. T. van der Leek & H. Siemons 53,58 % B-lijn: 1.J. Balk & A. Tuerlings 62,50 % 2. N. van de Meerakker & R. van der Heijden 59,23 % 3. J. & N. Fischer 58,33 %

Bridgeclub De Rots, uitslagen 1 februari
A-Lijn: 1. J.vd Borne & J.Fischer 59.58% 2. J. vd Biggelaar & J. Koppen 59.16% 3. E. Visser & P. Zuidgeest 57.06% 4. A. Schoonen& R. Koelink 54.16% 5. H.& L. Simons 53.75%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 26 januari
A-Lijn: 1. Heren van Heeswijk-Bekkers 69,64% 2. Echtpaar vd Meerendonk 61,49% 3. Echtpaar van Acht 56,79% 4. Heren vd Schans-vd Steen 60,67% 5. Echtpaar Dieden 53,57% B-Lijn: 1. Dames Prinsen-vd Westelaken 61,11% 2. Dames van Oirschot-vd Laar 59,72% 3. Dames van de Meerakker-vd Heijden 57,64%4. Heren van Wijlick-van der Worp 56,94% 5. Dames vd Steen-Eltink 56,21%
C-Lijn: 1.Dames Evers-Teulings 60,83% 1. Dames Legius-Dobbelsteen 60,83% 3. Dames Biekens-Timmermans 58,33% 4. Mevr. van Esch-Heer vd Heijden 57,92% 5. Dames vd Vleuten-van Gemert 52,50%

Biljart

Libre:
30-01 BV De Hazelaar 1-`t Ivoor 1        21-25                
31-01 `t Ivoor 2-BBG Haarsteeg 2         28-24                
01-02 BV De Straat 1-`t Ivoor 3                 30-17                
31-01 `t Ivoor 4-BBG Haarsteeg 3                28-20
Recreanten libre
30-01`t Ivoor 1-De Vliedberg 2                 40-22                        
30-01`t Ivoor 2-BC Zuid 1                         40-29                        
30-01`t Ivoor 3-DE Meeuwen 2                 32-39
Recreanten 3 - Banden Klein:
01-02 `t Ivoor 5-`t Ivoor 7                                22-30                
02-02 `t Ivoor 6-NAL 8                                 21-27                
3-Banden-Groot:
30-01 BV De Hazelaar 1-`t Ivoor 1         30-22

't Wapen van liempde, uitslagen
D.O.S-71-Wapen van Liempde kader 2-6
BBG 2-Wapen van Liempde 1 26-24
BBG 1-Wapen van Liempde 1 23-30
Kruiskamp 1-Wapen van Liempde 2 28-29
Wapen van Liempde 2-'t Zuid 1 18-28

Geboliesch, uitslagen
De Treffers-De Prutsers        40-21
Samen Sterk-De Eenheid        32-39
't Krijtje-Ons Genoegen        36-31
't Pommeransje-De Poedelaars        37-24
De Stapelaars-De Fetsers         40-29
Ons Vertier-Le Carambole        28-37
Dé Zie'k Wel Zitte-Kloosterboys        30-34

Zaalvoetbal

Uitslagen 4 februari
C.J.vd Sande-Gebr. Bekkers 2-4
Filipe Mode-Le Temps Perdu 2-2
Heva Autobedrijf-Eltechno 5-3
Grieks Rest Corfu-X2COM         2-13
Tahadi-Vouwwagenspecialist 8-5
v.d. Langenberg-Hart.v. Boxtel 2-3
6 Februari
Selissen Boys-Celdex b.v.        3-9
Men.v. Dommelen 1-Groen als Gras        2-4
v. Stekelenburg-Feestcafe de Nozem        5-2
Vermeer verz-v.d. Heijden milieu        2-2

Programma 11 februari
17.00 Eltechno-Goossens Advies
17.45 Grieks Rest Corfu-Kwalitaria Strik
18.30 Gebr. Bekkers-NIKE F.C.
19.15 H.v. Boxtel-Filipe Mode /E.Maas
20.00 Cafe Vollop-Adm Jilesen
20.45 C.J.vd Sande-Le Temps Perdu
Programma 13 Februari
19.00 v. Stekelernburg-Faes entertainm.
19.45 Verbeij/ Hanekroot-Vinyl en Tapijtwinkel
20.30 Selissen Boys-F.C. Blokfit
21.15 Men.v. Dommelen 2-Rijschool Gestel

Voetbal

Uitslagen
DEES 1 – LSV 15-0
LSV 2 – Helvoirt 32-4
LSV 4 – ODC 77-1
ODC VR2 LSV VR14-1

Uitslagen
LBC JO9-1:LBC 1-Wilhelmina Boys 20-6
LBC JO13-1:SV Budel 2-LBC 16-4
LBC JO15:LBC 1-Nuenen 64-3
LBC JO17-1:LBC 1-Braakhuizen 20-4
LBC MO19-1:OJC Rosmalen 1 -LBC 10-0

Uitslagen 4 februari
DVG JO7/1-ODC JO7/4 10-5
DVG JO7/2-Boxtel J07/3 14-1
Bl Geel JO9/1-DVG JO9/1 9-2
DVG JO9/ 2-NWC JO9/2 1-16
DVG JO9/3-Bl Geel JO9/8 0-1
Ollandia JO9/2G-DVG JO9/4 0-1
Asv'33 JO11/1-DVG JO11/1 1-6
SCMH JO11/1-DVG JO11/2 2-5
DVG JO11/3-Ollandia JO11/1 5-4
DVG JO11/4-Sparta'25 JO11/2G 7-1
DVG JO11/5-Rhode JO11/7G 4-2
DVG JO13/1-RWit'62 JO13/1 3-1
Bl Geel JO13/6-DVG JO13/2 1-6
DVG MO13/1-Boxtel MO13/1 1-8
DVG JO15/1-Avios JO15/1 4-0
Boekel SP. JO15/5G-DVG JO15/2 1-6
WSC MO15/1-DVG MO15/1 1-7
DVG JO17/1-NGedacht JO17/1 3-3
St.M.gestelJO19/1-DVG JO19/1 2-5
Gemert JO19/3-DVG JO19/2 1-2
DVG 1-Erp 2 4-3
DVG, uitslagen 5 februari
DVG 2-St.M.Gestel 2 2-1
WHV 2-DVG 3 3-1
Mariahout 5-DVG 4 1-6
DVG 5-Avesteyn 8 2-1
EVVC 6-DVG 6 2-5
DVG 7-Rhode 6 0-2
DVG 8-ELI 5 4-0

LSV, programma 11 februari
LSV VE1 – Oirschot Vooruit VE1         16:00
Programma 12 februari
LSV 1 – Sterksel 1        14:30
LSV 2 – Boxtel 4        10:30
RKJVV 3 – LSV 3        11:00
LSV 4 – RKDSV 4        12:00
SCI VR1 – LSV VR1        12:15

LBC, programma 11 februari
LBC JO9-1:LBC 1-Audacia 2        9:30
LBC JO13-1:Waalre 2-LBC 1        12:45
LBC JO15:LBC 1-RKVVO 5        12:00
LBC JO17-1:LBC 1-MSE 1        13:00
LBC MO19-1:Achilles Veen 1-LBC 1        11:45

DVG, programma 11 februari
Best Vooruit JO7/3-DVG JO7/1        09:15
SCI JO7/1-DVG JO7/2        10:30
DVG JO7/3-Best Vooruit JO7/5        09:30
DVG JO9/1-Rhode JO9/1        10:45
Schijndel JO9/2-DVG JO9/2        09:00
Blauw Geel JO9/7-DVG JO9/3        10:15
DVG JO9/4-Blauw Geel JO9/10        10:45
DVG JO11/1-Bavos JO11/1        09:30
DVG JO11/2-Schijndel JO11/3        09:30
ElsendorpJO11/1G DVG JO11/3        11:30
Rhode JO11/5G-DVG JO11/4        10:30
Blauw Geel JO11/9-DVG JO11/5        09:15
Mierlo Hout JO13/2-DVG JO13/1        11:30
DVG JO13/2-Boekel Sp. JO13/5G        11:45
Erp JO15/1-DVG JO15/1        12:15
DVG JO15/2-Rhode JO15-5G        13:00
VOW MO15/1-DVG MO15/1        13:00
Wec JO17/1-DVG JO17/1        14:30
DVG JO17/2-Erp JO17/3        14:30
DVG JO19/1-EVVC JO19/1        14:30
Avanti'31 JO19/2-DVG JO19/2        14:30

DVG, programma 12 februari
B.M.C. 1-DVG 1        14:30
Helmondia 2-DVG 2        11:00
Schijndel 5-DVG 4        10:00
Pr.Irene 8-DVG 5        10:00
DVG 6-V.O.W. 4        11:00
DVG 7-WEC 6        10:00
Boskant 5-DVG 8        10:00
DVG VR 1-SDDL 1 VR        10:00

Paardensport

HSV St. Martinus, uitslagen 4 en 5 februari
Brabantse Kampioenschappen indoor 2017 te Schijndel
Suus v.d. Nieuwenhof & Mastro's Newman, klasse DE-L1, 24e plek met 185 en 181,5 punten
Lieke de Bresser & Holm's Gentleman, klasse DE-L1, 28e plek met 178 en 166,5 punten
Eline de Bont & Misty, klasse AB-M1/M2, 6e plek met 189,5 en 197,5 punten
Lieke van Zon & Nero, klasse C-B, 16e plek met 184,5 en 178,5 punten
Lieke Hornix & Nando, klasse C-L1, 5e plek met 196 en 195 punten

Rugby

Uitslagen 4 februari:
Cubs:        Ducks/Dukes-REL Tilburg         26-26
Uitslagen 5 februari:
Senioren: Tarantula Tilburg-Duckes Legends        29-15
Programma 11 februari:
Cubs:        West Coast (Hoek v H)-Ducks/Dukes        11.00 vertrek: 8.15
Programma 12 februari:
Senioren: Duckes Legends-RCE Elephants (In Den Bosch) 11.00

Handbal

Uitslagen 28 en 29 januari
Helios'72 DC1-HCB'92 DC1         20-08
Jupiter'75 DA1-HCB'92 DA1         5-07
Zephyr D1-HCB'92 D1         6-04
R.H.V. E3-HCB'92 E1         9-06
Helios'72 DS2-HCB'92 DS2         16-06
H.C.G. DS1-HCB'92 DS1         16-16
HCB'92 recr-H.C.G. recr         16-01

Programma HCB'92 11-13 februari
11 februari(tthuiswedstrijd Braken Boxtel)
HCB'92 D1-Tremeg D2 09:10uur
HCB'92 DC1-Tremeg DC2 10:10uur
11 februari(thuiswedstrijd PiusX Liempde)
HCB'92 E1-Heerle E2 13:45uur
HCB'92 DA1-Elshout DA2 14:55uur
12 februari(thuiswedstrijd Braken Boxtel)
HCB'92 DS1-Achilles'95 DS1 10:30uur
13 februari(thuiswedstrijd PiusX Liempde)
HCB'92 recr-Bergeijk recr 20:00uur

Tafeltennis

Uitslagen
Taverbo Sabo 2-De Dommel         8-2
Taverbo Sabo 1-De Firma Fotografie        5-5
De Horntreffers-Grand Café Rembrandt        2-8
Taverbo Sabo 4-Taverbo Sabo 3         2-8

Programma 13 februari
Taverbo Sabo 1-De Dommel
De Horntreffers-De Firma Fotografie
Taverbo Sabo 4-Rotsvast
Taverbo Sabo 3-Taverbo Sabo 2


        

Wapen van Liempde behoudt koppositie

Foto: René van der Heijden

Liempde - Met een degelijke 6-2 overwinning op het laag geplaatste DOS uit Heesch heeft het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank haar koppositie behouden. Er moeten nog zeven wedstrijden gespeeld worden.

De partij van Martien van den Tillaart kende een sterk slot. Lange tijd was de stand in evenwicht maar met een serie van 41 in de elfde beurt maakte hij zijn 160 caramboles kader 57/2 vol. Ook Cees van Eindhoven was in goeden doen. Op basis van een serie van 43 voltooide hij zijn partij van 120 caramboles in slechts negen beurten. Leo van Hastenberg speelde opnieuw ondermaats en kwam 20 caramboles tekort. De overwinning werd veilig gesteld door Harm van de Laar met 110 caramboles in tien beurten.

Foto: René van der Heijden

Tennisclinic bij LTV Munsel

Boxtel - LTV Munsel organiseert woensdag 15 februari een gratis tennisclinic voor alle kinderen van 6 tot 12 jaar die kennis willen maken met de sport tennis. Deze clinic duurt van 13.30 tot 15.00 uur. voor een tennisracket wordt gezorgd,dus alleen sportieve kleding en sportschoenen zijn nodig om mee te doen.

Onder begeleiding van een tennisleraar gaan de kinderen aan de slag met leuke oefeningen. Zo leren ze iets over balcontrole, balgevoel, conditie en spelinzicht. Tijdens deze clinic, waarbij ook de ouders welkom zijn, wordt ook uitleg gegeven over de vereniging en de activiteiten die naast het tennis georganiseerd worden voor de jeugdleden, waaronder jeugd-husseltoernooitjes, ouder-kind toernooi en een tenniskamp.

LTV Munsel kun je vinden aan De Voetboog 5 te Boxtel. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar: jeugdmunsel@gmail.com. Aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd zodat er een inschatting kan worden gemaakt over hoe druk het wordt.

Tienjarig tafeltennistalent Merlina Singh. (Foto: Jasper van der Aa) Foto: Jasper van der Aa

Taverbo/Sabo-welp Merlina Singh haalt A-licentie

Soest/Boxtel - Merlina Singh van Taverbo/Sabo heeft een zeer knappe prestatie geleverd door in Soest het ranglijsttoernooi te winnen bij de welpen en zo haar A-licentie te behalen. De 10-jarige Boxtelse won de finale overtuigend in drie games, waardoor zij zich tot de beste acht meisjes in haar leeftijdsklasse mag rekenen

Ook de Boxtelse eerstejaars welp Sanne van der Schoot zette een goede prestatie neer. Zij wist ongeslagen haar poule door te komen, waarna ze in de halve finale haar meerdere moest erkennen in haar clubgenote Merlina.
Naast beide welpen deden in de hogere leeftijdsklassen eveneens jeugdleden van de Boxtelse club mee aan het toernooi. Het niveau lag hoog, waardoor Nienke Strik, Dani de Rooij, Niels Wesseling en Lars Strik hun poule niet door wisten te komen. Rick van der Schoot lukte dit wel, maar de eerste knock-out ronde was voor hem vervolgens ook het eindstation.
Dankzij de toernooiwinst van Merlina Singh heeft Taverbo/Sabo voor het eerst sinds lange tijd weer een speelster met een A-licentie bij de jeugd; dit is de hoogst mogelijke licentie. De prestatie van Merlina laat zien hoe hard er aan de weg getimmerd wordt door de Boxtelse tafeltennisvereniging. Iets wat ook duidelijk blijkt uit het groeiende ledenaantal en de recente promotie van het eerste herenteam naar de landelijke competitie.

Tienjarig tafeltennistalent Merlina Singh. (Foto: Jasper van der Aa) Foto: Jasper van der Aa

Titel in zicht voor Taverbo/Sabo 3 in BRTC

Boxtel - De Firma Fotografie deed afgelopen maandag in de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) de kansen op titel van Taverbo/Sabo 1 dalen en nam tegelijkertijd afstand van team De Dommel dat een grote nederlaag leed tegen Taverbo/Sabo 2. Grand Café Rembrandt herstelde zich van de nederlaag van vorige week door een verrassend grote zege op De Horntreffers. Taverbo/Sabo 3 kan al uitzien naar tweede achtereenvolgende titel in de BRTC.

Taverbo/Sabo 1 zag de kansen op de titel afnemen doordat De Firma Fotografie er op gebrand was om zo ver mogelijk van de onderste plaats te komen. En daar slaagde het team van Stef Schellekens zeer goed in. Zelf won hij twee enkelspelen van Cees Hems en Frans van Dun en teamgenoten Henk en Jordy van de Laak noteerden ook ieder een punt door van Frans van Dun te winnen. Samen zorgden zij in het dubbelspel ook nog voor een vijfde punt, zodat een verdiend gelijkspel op het wedstrijdformulier kwam te staan. Voor Taverbo/Sabo 1 bleef Ronald van Dael ongeslagen. Cees Hems won twee enkelspelen, maar dat was een schrale troost. Eindstand 5-5.

De Dommel moest juist zien te voorkomen dat het steviger op de laatste plaats werd gedrukt, maar dat was tegen Taverbo/Sabo 2 een bijna onmogelijke opgave. Het werd dan ook een eenzijdige wedstrijd waarin Ad van Lier pas in de vierde partij voor een punt kon zorgen door van Hans Fonken te winnen. Voor Taverbo/Sabo 2 won Mari van Dijk zijn drie enkelspelen en Joop van Eijk en Fonken ieder twee. Ook Van Eijk moest het punt aan Van Lier laten. Fonken won wel van Wim Jansen en de van een blessure herstelde Ad de Man. Zij bleven zonder punten. Het dubbelspel ging naar Van Dijk en Van Eijk door winst op Van Lier en De Man. Dit was de twaalfde overwinning uit twaalf gespeelde wedstrijden en mede daardoor steeg Taverbo/Sabo 2 naar een tweede plaats op de ranglijst. Uitslag 8-2.

Grand Café Rembrandt won met 8-2 van De Horntreffers. Hans Stoker bleef ongeslagen in het enkelspel en Arnold van der Heijde en Ad Brekelmans voegden daar ieder twee punten aan toe en samen zorgden zij voor het achtste punt door het dubbelspel te winnen. Voor De Horntreffers wist alleen Hans van Weert twee punten te scoren, maar Wim van Aarle vond de juiste slag niet; hij verloor al zijn enkelspelen en samen met Hans van Weert ook het dubbelspel. Ad van Weert kon ook voor zijn team geen punten aan het totaal toevoegen waardoor er een grote nederlaag op het formulier kwam en de titel als sneeuw voor de zon leek te verdwijnen.

De wedstrijd tussen het derde en vierde team van Taverbo/Sabo moest een bevestiging worden voor titelkandidaat Taverbo/Sabo 3. Dave van Wijck, die inviel voor Uschi Meeuwis, deed zijn plicht en won zijn drie enkelspelen. En samen met Daan de Koning, die ook goed was voor drie overwinningen in het enkelspel, won hij het dubbelspel. Alleen Henk IJsseldijk moet twee punten afstaan aan Toon van Geel en Peter de Rooij. Daar bleef het bij voor Taverbo/Sabo 4, want Raymond de Boer bleef deze keer zonder zege. Eindstand 8-2 in het voordeel van Taverbo/Sabo 3.

VC Blox verslaat Spirit

Martijn Sandbergen. (Foto: Teun Verhagen) Foto: Teun Verhagen

Boxtel - De heren van Blox hebben afgelopen zaterdag weer goede zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap. VC De Boxtelaren gingen met de volle buit naar huis, want Spirit werd met 4-0 verslagen. Thijmen van der Heijden was helaas geblesseerd en Simon Smeulders Jr maakte voor het eerst sinds lange tijd weer speelminuten.

In de eerste set was het even schrikken. Spirit liet zien dat ze uitstekende spelers in huis heeft en dat was in de stand ook terug te zien. De heren uit Rosmalen beschikken over een goede verdediging. Ze brachten veel aanvallen van Blox terug, wat resulteerde in spannende punten. Verder beschikt Spirit over veel lengte, waardoor ze blokkerend en aanvallend veel in kunnen brengen. De set werd na een time-out van de coach wel omgezet naar een punt (24-26).

De tweede set liep vloeiender aan Bloxse zijde en werd gewonnen met 19-25. Tijdens moeilijke fases hielp Martijn Sandbergen Blox over een dood punt heen; zijn aanval is zó goed dat hij makkelijk in een divisieklasse zou kunnen spelen. Het lijkt wel slow motion: hij neemt een aanloop en springt, blijft in de lucht hangen, kijkt ondertussen rustig om zich heen waar hij de bal zal gaan plaatsen, de bal komt inmiddels met een boog naar hem toe terwijl hij nog steeds hoog in de lucht hangt, en dan slaat hij de bal als een kanonslag loeihard naar beneden. De tegenstander blijft verbaasd achter.

Waar zij normaal gesproken de concentratie vaak verliezen in de derde set, gebeurde dit keer juist het tegenovergestelde. Blox speelde zijn beste set van de wedstrijd en won met 16-25. Simon Jr, die na een operatie deze wedstrijd zijn rentree maakte, liet zien dat hij goed kan aanvallen. De set werd overigens niet gemakkelijk gewonnen, want Spirit bood veel weerstand.

In de vierde set werd er 'mini van de maand" geroepen' over de op dat moment kleinste speler in het veld, Teun Verhagen. Dit had de speler van Spirit beter niet kunnen doen, want hierna werd hij zelf voor schut gezet doordat hij finaal werd afgeblokt door deze zogenaamde 'mini'. Ook deze set werd door Blox gewonnen (18-25) en hiermee pakten de Boxtelaren de volle winst. Een compliment voor Fabian Robroek, die zijn rol als libero erg goed vervulde.

De volgende wedstrijd is op zaterdag 18 februari om 14.00 uur in Bladel. Op 11 maart speelt Blox pas weer een thuiswedstrijd.

Oud-Boxtelaar Crispijn Ariëns wint Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee

Crispijn Ariëns. (Bron: Marathonschaatsen/Facebook) Marathonschaatsen/Facebook

Boxtel - Oud-Boxtelaar Crispijn Ariëns heeft woensdagmiddag de Alternatieve Elfstedentocht op de Oostenrijkse Weissensee gewonnen. Hij voltooide de 200 kilometer lange schaatstocht in 6:06:35 met een gemiddelde van iets boven de 32 km/uur.

Nina met First Flight, kampioen CL2 Foto: Tineke van Rooij
Evi met D'n Ostriks Macho, kampioen DZ1 Foto: Tineke van Rooij
Nina met Amigo kampioen DB Foto: Tineke van Rooij

Crispijn Ariens, die uitkomt voor team OKAY fashion, reed vanaf het begin in de kopgroep. "Deze overwinning is de mooiste van mijn carrière", verklaarde Ariëns, die verder aangaf ook stiekem te dromen van een overwinning in de échte Elfstedentocht. Ariëns, die vanwege zijn schaatsloopbaan Boxtel verruilde voor het Friese Wolvega, zag teamgenoot Frank Vreugdenhil op gepaste afstand als tweede over de streep komen.

Zusjes van Rooij Brabants Kampioen

Schijndel/Boxtel - De zussen Evi en Nina de Rooij werden afgelopen weekend in Schijndel drie keer Brabants Kampioen bij de Brabantse Kampioenschappen dressuur voor pony's.

Nina sleepte twee titels binnen: met First Flight werd ze Brabants Kampioen in de klasse BL2 en met pony Amigo in de klasse DB. Haar zus Evi werd Brabants Kampioen in de klasse DZ1 met D'n Ostriks Macho en werd reserve Kampioen met King Stayerhof's Jango in de klasse DZ2. Sofie van Rooij, de tweelingzus van Nina, werd met Pancho reserve Kampioen in de klasse BL1.

Wisselend succes 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libre team won de ontmoeting tegen BV De Hazelaar 1. Met name Don van der Wiel liet van zich spreken door zijn partij van 160 caramboles in slechts zes beurten te winnen met een moyenne van 26,66. Chris Fasseur voegde daar een winstpartij aan toe met 6,05 moyenne. Fouad Hasbani kwam tekort met vijf punten ondanks een goede partij.

Het tweede team boekte een mooie zege. Cees van Eindhoven en Henk Kollenburg wonnen beide hun partij. Emanuel Coort scoorde acht punten. Het derde team vertoefde deze week in een diep dal. Het verloor met 30-17. De partijen werden ruim verloren; Ad van Os, Peter van Giersbergen en Emanuel Coort waren kansloos. Het vierde team behaalde een mooie overwinning. Leo Huijbers en Math Hendriks wonnen allebei, Gerard de Beer moest genoegen nemen met acht punten.
Bij de afdeling Recreanten libre deden het eerste en tweede team goede zaken en wonnen beide met de maximale score van veertig punten. Peter Franken was de grote uitblinker van de dag met een moyenne van 7,69. Het derde team leed daarentegen een ruime nederlaag.
Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein ging team 5 kopje onder tegen team 7. Zij speelden tegen elkaar een verbeten strijd die eindigde in 22-30. Team 6 moest buigen voor NAL 8. Fouad Hasbani redde de eer voor dit team. Het 3-banden groot team kon door ziekte noodgedwongen maar met twee spelers aantreden tegen BV De Hazelaar 1. Daardoor moest Bernhard Legierse deze avond twee keer aantreden. Dat pakte niet goed uit. Beide partijen werden kansloos verloren en leverden 13 punten op. Louis van der Meijden behaalde negen punten en hield de schade enigszins beperkt. De concurrentie deed het zowaar nog slechter zodat de koppositie niet in gevaar kwam.

18 / 18

S S L I N E L U E M R E D N A V
N O N E E W O R K S H O P S I F
I U E T S M O K E O T Q P G K V
F L T I U S P F E E L W I S E S
Z O N G C T B E L E V I N G I E
N N E R O M A R K E R P S E G S
E T L I F C A N E S N E M P R K
R W A B F U N C T I O N E R E N
E I T A T I C I L L O S V I N E
V K N E W U O R T R E V F L E Z
F K H F T R A I N I N G E N I W
J E S T A A C I F I T R E C A G
I L S D I E H J I R V F P A A E
R I N H O U D E L I J K R E Q L
D N I Y V S T B T S L O O T E U
D G N I L O H C S Z M N B D E K

Donderdag 9 februari

Huiskamer Hoogheem; Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Lezing 'Edelherten'
20.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Cabaret met Christel de Laat
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Vrijdag 10 februari

Waggelrevue
19.45 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

11-12 februari

Podium voor amateurkunsten
13.00 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zaterdag 11 februari

Huiskamer Hoogheem; Rik- en hobbymiddag
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Het Nederlands Kamerkoor treedt op in Boxtelse basiliek
16.00 uur, Sint Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Waggelrevue
19.45 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Zondag 12 februari

Wandeling door het gebied Vossenholen te Gemonde
09.00 uur, Café 't Groene Woud, Kasterensestraat 23, Liempde

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1,

Speciale kerkochtend bij de Protestantse Gemeente
10.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18,Boxtel

Klankhealing
11.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Seniorenmiddag Ploegers
13.30 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Karnavals Kriebel Konsert
13.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56,Boxtel

Maandag 13 februari

13-25 februari

Geef aan de Jantje Beton collectant!
Boxtel, Liempde

Jeu de Boulen bij de Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Workshop (rouw)bloemenhart (inschrijven verplicht)
13.00 uur, Bijnen, Baroniestraat 53, Boxtel

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 14 februari

Huiskamer Hoogheem; Koffie inloop en voorlichtingsochtend zorgzaam Oost
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Lezing 'De waterleiding van Boxtel'
20.00 uur, Zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Woensdag 15 februari

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer Hoogheem; Kien-, rik- en hobbymiddag
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Tennisclinic
13.30 uur, LTV Munsel, Voetboog 5, Boxtel

Donderdag 16 februari

Huiskamer Hoogheem; Koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open bridgedrive Revanche
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Op de koffie bij Betty & Patricia
15.00 uur, Bijnen, Baroniestraat 53, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Waals sociaal drama 'Deux jours, une nuit'
20.15, Ridderzaal, Kasteel Stapelen, Boxtel

Pubquiz
20.30 uur, Partycentre Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 17 februari

Snertconcert
20.00 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Zaterdag 18 februari

Repair Café
12.00 uur, Het Goed, Industrieweg 6, Boxtel

Huiskamer Hoogheem; Rik- en hobbymiddag
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Opening kunstgrasveld op Sportpark De Roode Bleek Liempde
18.00 uur, Sportpark De Roode Bleek, Sportlaan 2, Liempde

Snertconcert
20.00 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Foto: Maria Scheutjens

Elena Marrogi

Guusje Bosma

Bert Rodenburg

feelwise
birgit
vandermeulen
mensen
inhoudelijk
ontwikkeling
loopbaancoach
scholing
certificaat
beleving
geluk
tools
trainingen
waarom
gesprek
focus
drijfveren
sollicitatie
functioneren
zelfvertrouwen
toekomst
vrijheid
workshops
talenten
energiek