DeMooiBoxtelKrant

18 oktober 2017

DeMooiBoxtelKrant 18 oktober 2017


Aldi krijgt geen vergunning voor filiaal op Fellenoord

Boxtel - Aldi lijkt de plannen voor de opening van een filiaal op de plaats waar nu sportschool 040FIT! zit, op de buik te kunnen schrijven nadat de gemeente vorige week de aangevraagde omgevingsvergunning weigerde.

In juli toonde Aldi plotseling interesse in de locatie, vermoedelijk om de vestigingen in Oosterhof en die aan de Kapelweg er samen te voegen. Dat de Aldi-vestiging aan de Kapelweg gaat verdwijnen na de sluiting van de dubbele overweg voor auto's, lijkt evident. In de detailhandelsvisie van de gemeente uit 2015 wordt daar al op aangestuurd. Aldi lijkt echter niet te willen wachten op de renovatie en uitbreiding van winkelcentrum Oosterhof en diende zodoende een plan in bij de gemeente, waarin een grote vestiging aan de Fellenoord gerealiseerd werd. Deze plannen lijken nu dus de kop in gedrukt.

De Boxtelse politiek had zich tijdens de raadsvergadering van 12 september al negatief uitgelaten over de wens van Aldi om naar de Fellenoord te verhuizen. Volgens diverse raadsfracties zou zo'n verhuizing extra verkeersproblemen opleveren en bovendien strijdig zijn met de detailhandelsvisie. Die is echter niet bindend. Tegelijkertijd zit er op de betreffende locatie een bedrijfsbestemming die de vestiging van een supermarkt op de Fellenoord wél mogelijk maakt. Het door Aldi ingediende plan voldoet echter niet aan de eisen wat betreft parkeren en laden en lossen, zo laat de gemeente weten.

De supermarkt voldoet aan het aantal te realiseren parkeerplaatsen op eigen terrein, maar door deze op het dak van het gebouw te plaatsen, zoals in de ingediende plannen, wordt de helling van de toegangsweg te steil. Dit zorgt voor een verkeersonveilige situatie, meent de gemeente. Ook de overige verkeersstromen rond de vestiging van de supermarkt aan de Fellenoord zouden te grote verkeersproblemen opleveren op deze locatie.

Aldi heeft zes weken om tegen het besluit in bezwaar te gaan of de plannen aan te passen en opnieuw in te dienen, in de hoop dat deze dan wel acceptabel zijn voor de gemeente.

Persoonlijke verhalen bij herdenking bevrijding Boxtel

Niek Fotografie

Boxtel - Enkele tientallen belangstellenden kwamen zondagmiddag op de herdenking van de bevrijding van Boxtel in de Kampina af.

In het Verzetslaantje, aan de rand van de Kampina, bracht Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris uit Boxtel de vendelgroet bij het monument ter nagedachtenis van de gevallenen. Ook werd herdacht hoe eind oktober 1944 enkele Boxtelaren met gevaar voor eigen leven de in de Kampina ondergedoken geallieerden verzorgden en beschermden.

Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren

De trompettist van de Gildenbondsharmonie blies de Last Post en na twee minuten stilte was het tijd voor het Wilhelmus, gespeeld door dezelfde harmonie. Loco-burgemeester Peter van de Wiel was bij de herdenking aanwezig namens de gemeente. Hij stond nog eens extra stil bij de persoonlijke verhalen rondom de bevrijding vanwege het thema van dit jaar: 'De kracht van het persoonlijk verhaal'. Zijn toespraak werd gevolgd door een gedicht van Sophie van de Laar en een muzikale noot verzorgd door Christian van Zogchel, op gitaar begeleid door Jan Jaarsveld.

Geheel in traditie wordt de herdenking afgesloten met een kop koffie of thee en een plak cake, verzorgd door het gilde.

Kay Karssemakers Vice Open Nederlands Kampioen 85cc 2017

Boekel - Kay Karssemakers van het HMX Nofear Husqvarna racing team won zaterdag tijdens de laatste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap 85cc grote wielen het dagklassement. De talentvolle Boxtelse motorcrosser won na een spannende strijd de eerste manche, in de tweede manche kwam hij niet lekker in zijn ritme en moest genoegen nemen met een derde plaats. Deze resultaten leverden hem het dagklassement op en daarmee de titel van Vice Open Nederlands Kampioen 2017.

Lees verder op pagina 16.

Collectes oktober/november

30 oktober tot en met 4 november: Stichting Diabetes Fonds
6 tot en met 11 november: Stichting Alzheimer Nederland
13 tot en met 18 november: NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
20 tot en met 25 november: Stichting Nationaal MS Fonds,
27 november tot en met 2 december Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel en vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900-8844.

Nieuw artikel

Buurtbus Boxtel zoekt chauffeurs

Boxtel - Buurtbusvereniging Boxtel is op zoek naar nieuwe chauffeurs, jong gepensioneerde mannen en vrouwen die in principe één keer in de week op een vaste dag willen rijden.

In september 2004 is de Buurtbusvereniging Boxtel opgericht en is gestart met uurdiensten op de lijn Sint-Michielsgestel-Gemonde-Boxtel-Lennisheuvel-Spoordonk-Oirschot. De chauffeurs van deze lijn zijn allemaal vrijwilligers, waarvan de meesten bij de start in 2004 al zijn begonnen. Vanaf de start tot de dag van vandaag werden op deze lijn 299 bijna 85.000 passagiers vervoerd. Over het algemeen is het sociaal en dankbaar werk. Er zijn 25 chauffeurs die mogen rijden tot de maximale leeftijd van 78 jaar. Door deze leeftijdsgrens ontstaan er binnenkort vacatures.

Een chauffeur rijdt een vroege (van 07.12 tot 11.12 uur), een tussen (van 11.12 tot 15.12 uur) óf een late (van 15.12 tot 18.12 uur) dienst. De laatste chauffeur tankt de bus af. Onderling kunnen afspraken gemaakt worden over de diensten. Met verhinderingen wordt rekening gehouden.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan contact op met de voorzitter van de vereniging Frans Daniëls via 0411-674272 óf 06-29201004.


KBO-activiteiten

Donderdag 19 oktober        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 20 oktober        Theatergroep 'De Gouden Mix' Theater show (Revue) 'Kras op Cruise', Podium Boxtel, Burgakker 17         14.00
                        Rikken en jokeren in De Rots        13.30
Dinsdag 24 oktober        Biljarten in De Walnoot        13.30
Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Walnoot        14.00
Woensdag 25 oktober        De geschiedenis van Boxtel, door Pater de Visser in De Rots        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 19 oktober        Nordic walking, vertrek Markt        9.00
Maandag 23 oktober        Yoga in De Walnoot        13.00
Dinsdag 24 oktober        Fietsen, vertrek Breukelsplein        13.00
                        Schilderen met Gerry, Oirschotseweg 15a        13.30/19.30
Woensdag 25 oktober        Rondleiding Sint-Petrusbasiliek        13.30
                        Gym Angelaschool        19.00-20.00 en 20.00-21.00

Vrouwencontact Liempde

Iedere dinsdag        Mindfit Energie.
Woensdag 25 oktober        Keez avond

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

3 / 18

Platanen Markt blijven; plannen aangepast om kosten te besparen

Boxtel - Een van de discussies over bomen, die speelt in Boxtel, kan vanaf nu worden afgesloten. De platanen die nu aan beide zijdes van de Markt staan zullen dat blijven doen, ook na de vernieuwing van de Markt in 2018. Dit liet het Boxtelse college dinsdagavond weten. Het besluit is een gevolg van bezuinigingsmaatregelen omdat een gat van 7 ton op de begroting van de herinrichting van het marktplein dreigde.

Het tekort van 700.000 euro ontstond door een samenloop van omstandigheden. Zo werden de werkzaamheden aan de Burgakker, waarvoor 643.000 euro werd uitgetrokken fors uitgebreid met de route STAP-P, die ook doorloopt in de Oude Kerkstraat en werd een aantal kostbare wensen van belanghebbenden ingewilligd op de Markt. Het toegankelijk maken van de Markt voor mensen die minder goed ter been zijn is een van die maatregelen. Ook werden de werkzaamheden aan de Markt twee maal uitgesteld terwijl het gereserveerde geldbedrag niet geïndexeerd is. Dit betekent dat inflatie de kosten zal laten toenemen. Daar bovenop komt een ingecalculeerde bezuinigingsmaatregel van 300.000 euro die de gemeente niet kan waarmaken.

Om nu toch de begroting rond te krijgen wordt geld aan de gemeentelijke spaarpot onttrokken. Daarvoor vraagt het college toestemming aan de raad om 235.000 euro uit de algemene reserve te reserveren voor de herinrichting van de Markt. Het is nog maar de vraag of dit bedrag ook echt wordt uitgegeven, aldus centrumwethouder Eric van den Broek. "We vragen de raad om een deel van de algemene middelen vrij te maken om een eventueel tekort te dekken", legt hij uit. "We moeten het project nog aanbesteden en de ervaring leert, dat je dan meestal nog een inkoopvoordeel kunt binnenslepen. De Markt is natuurlijk een prachtig project voor aannemers om ook aan hun toekomstige opdrachtgevers te laten zien. Ik verwacht dus dat ze scherp zullen inschrijven en dat daardoor het bedrag van 235.000 euro in praktijk best lager uit kan vallen."

Ook wordt er, daar waar kan, bezuinigd op de plannen. Gezien de vele bezwaren van inwoners én de hoge kosten die ermee gemoeid gaan vindt het Boxtelse college verplaatsing van de platanen van de Markt naar een andere plek in het centrum niet langer verantwoord. In plaats van de platanen zouden nieuwe valse christusdoorns komen.

In de eerste plannen zouden de platanen verplaatst worden naar Hoogheem. Dit bleek om diverse redenen niet haalbaar. Ze een plek geven in de centrumring, blijkt echter veel duurder. Eric van den Broek: "Het is dan geen kwestie meer van boom uitgraven, gat graven op een andere plaats en daar de boom in zetten. In het centrum is maar een beperkt aantal plaatsen waar de platanen tot hun recht komen. En op die plaatsen liggen kabels en leidingen onder de grond. Die moeten we dan gaan verleggen, maar daar hangt wel een kostenplaatje van bijna 200.000 euro extra aan. En dan moeten we ook nog eens veel geld uitgeven aan nieuwe valse christusdoorns. Dat geld besteden we liever anders."

Voor de wethouder Eric van den Broek past het besluit van het college volledig in de lijn van de planvorming voor de herinrichting van de Markt: "Het feit dat een aantal direct belanghebbenden zoals de markthoreca, marktondernemers en omwonenden, zonder uitzondering begripvol waren, is veelzeggend."

Sint Joseph koopt Van Coothhoeve en aangrenzend perceel

Boxtel - De Van Coothhoeve komt in handen van Woonstichting Sint Joseph. In de hoeve wordt een duurzaamheidscentrum gerealiseerd. Daarnaast koopt de woonstichting een perceel grond naast de hoeve om er 22 sociale huurappartementen in een experimentele sfeer in te maken. Sint Joseph betaalt 890.000 euro min de kosten van de asbestsanering aan de gemeente, de huidige eigenaar.

Op de locatie in de buurt van het Planckpad worden de duurzame appartementen gebouwd. Deze woningen komen in een gebouw waarvan de hoogte niet hoger is dan die van een reguliere eengezinswoning. Het gaat om kleine innovatieve appartementen die met name bedoeld zijn voor jongeren. Het bestemmingsplan voor het perceel moet nog aangepast worden.

De gemeente Boxtel stelt het nieuwe bestemmingsplan op en brengt dit in procedure. Ook deze kosten zijn voor de gemeente. In de gemeenteraadsvergadering van 19 april 2016 verzocht de gemeenteraad het college al om het perceel te verkopen aan de woonstichting. De opbrengst van de hoeve is vastgelegd op 450.000 euro. De grond voor de appartementen moet 440.000 euro opbrengen. Daar gaan nog de kosten voor asbestsanering in de Van Coothhoeve, geschat op 40.000 euro, vanaf.

Concreter
"Ik ben blij om juist in de duurzame week te kunnen melden dat de ontwikkeling van De Kleine Aarde nog concreter wordt", aldus wethouder Peter van de Wiel. "Er vinden al heel veel duurzame activiteiten plaats. Denk aan de voedseltuin, activiteiten van studenten van Helicon die de buitenruimte onderhouden, en studenten van Summa die het bezoekerscentrum onderhouden. Door dit besluit komt er op De Kleine Aarde ook ruimte voor innovatieve woningbouw. Het is de bedoeling dat we met de woningen nog een stap verder gaan dan nul op de meter, met andere woorden de ambitie is dat ze meer energie opwekken dan dat ze verbruiken. De Van Coothhoeve wordt verbouwd tot een multifunctioneel centrum waar duurzaamheid en circulaire economie de centrale thema's zijn."

In januari begin dit jaar hebben de gemeente en het Collectief intenties vastgelegd in het kader van het plan 'De Kleine Aarde naar een frisse start'. Een van die intenties was de bouw van een multifunctioneel centrum waarin het thema duurzaamheid centraal staat. Inmiddels heeft Woonstichting Sint Joseph in de planontwikkeling aangegeven dat zij de Van Coothhoeve hiervoor wil inzetten. Het gebouw blijft aan De Kleine Aarde verbonden, middels het Collectief waar ook Woonstichting Sint Joseph deel van uit maakt.

Drukte bij opening ArcheoHotspot en laboratoria Oertijdmuseum Boxtel

Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - Wethouder Marusjka Lestrade heeft, samen met museumdirecteur René Fraaije en gedeputeerde Henri Swinkels, zondagochtend de ArcheoHotspot en twee nieuwe laboratoria bij het Oertijdmuseum geopend. In de ArcheoHotspot kunnen amateurarcheologen hun vondsten laten dateren en onderzoeken.

De ArcheoHotspot in het Oertijdmuseum is de zevende permanente locatie in Nederland waar amateurarcheologen terecht kunnen. In deze hotspots kunnen bezoekers kennis maken met het beroep van de archeoloog. Op het oog oude en waardeloze voorwerpen kunnen namelijk zomaar waardevol blijken te zijn als je ze beter bekijkt, zo toonden ook de wethouder en Fraaije in hun openingshandeling aan waarbij een 'oude' vaas sneuvelde. Daarin bleken echter de toegangssleutels voor de nieuwe onderzoeksruimten van het museum te zitten.

Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren

De ArcheoHotspots zijn vanwege de populariteit, en daarmee de toenemende populariteit van de archeologie als geheel, genomineerd voor de Grote Archeologieprijs, een aanmoedigingsprijs voor archeologieprojecten. De opening van de laboratoria in combinatie met het goede weer leidden ook in Boxtel tot grote drukte. Daar konden de aanwezigen onder andere zien hoe vrijwilligers demonstreerden hoe in de steentijd gereedschappen werd gehakt uit grote brokken vuursteen. De aanwezige kinderen konden daarnaast zelf proberen om met een metaaldetector munten te vinden in een deel van de museumtuin. Archeologie mag dan over oude voorwerpen gaan, maar het is zeker niet oubollig.

(Foto: Sandra Veroude) Foto: Sandra Veroude

Grijze kliko nog maar eens in de vier weken buiten bij 471 huishoudens Boxtel Oost

Boxtel - In plaats van eens in de twee weken, wordt bij 471 huishoudens in Boxtel Oost bij wijze van proef de grijze bak nog maar eens in de vier weken geleegd. De proef gaat in op 1 januari 2018. De inwoners konden kiezen uit drie verschillende varianten van afvalinzameling die de gemeente hen via een enquête voorschotelde. 146 huishoudens reageerden hierop. Van hen koos 58 procent voor het minder vaak ophalen van de grijze bak.

De inwoners van het door de gemeente geselecteerde gebied kiezen daarmee voor de minst ingrijpende variant die gekozen kon worden. De pilot wordt gehouden om te onderzoeken hoe Boxtel de gestelde ambities van maximaal 5 kilogram restafval per huishouden in 2030 kan halen.

Tijdens de pilotperiode, die tot het voorjaar van 2018 duurt, zal het proces nauwkeurig gemonitord worden. Inwoners die in de problemen komen omdat zij meer restafval produceren dan een kliko per vier weken, zullen vanaf februari actief worden benaderd door de gemeente met de vraag waarom zij zoveel restafval produceren. Als het resultaat van de proef positief is dan kan in augustus 2018 begonnen worden met een Boxtel brede uitrol van de nieuwe afvalscheiding.

Voorronde Nederlands Team Kampioenschap Poker bij Partycentrum De Adelaar

Boxtel - Partycentrum de Adelaar is zaterdag 28 oktober het decor van een voorronde van het Nederlands Team Kampioenschap Poker (NTKP). Verspreid door heel Nederland worden ruim 55 voorrondes gespeeld. De beste 20 procent hiervan gaat door naar de halve finales. Uiteindelijk wordt in de grote finale gestreden voor de titel 'Beste Pokerteam van Nederland'. Ook in Boxtel en omstreken kan iedere pokerliefhebber zich met een team inschrijven en zich misschien wel kronen tot Nederlands Kampioen.

Partycentrum de Adelaar wordt omgetoverd tot een ware pokerroom waarin de deelnemers in de eerste plaats strijden om het beste pokerteam van Boxtel te worden. Het winnende team mag een jaar lang deze titel dragen. Daarnaast maken deelnemers ook nog kans om kampioen van Nederland te worden. "Dit is het enige pokerkampioenschap voor teams in Nederland en het mooie er aan is dat het zeer toegankelijk is voor de vele amateurpokeraars die ons land rijk is", aldus Mathijs Jonkers, organisator van het Kampioenschap.
Iedereen die mee wil doen, kan zich via de website www.onkpoker.nl inschrijven. Het kost een team van vier spelers 12,50 euro p.p. om mee te doen. Pokeraars hebben ook de mogelijkheid om een seizoenkaart te bestellen. Zij mogen dan onbeperkt meedoen aan de voorrondes door heel Nederland. Pokeraars kunnen zelf een team van vier spelers samenstellen en zich aanmelden.

Laagdrempelig toernooi
Waar sommige deelnemers al sinds jaar en dag pokeren, spelen anderen het spelletje hier pas voor het eerst tijdens het NKTP. Het evenement is voor iedereen toegankelijk. Ondanks de laagdrempeligheid van het Team Kampioenschap is het zeer professioneel. De aanwezige toernooidirecteur en aankleding van de ruimte met professionele pokertafels geeft de spelers echt het gevoel dat ze aan een professioneel toernooi in een casino deelnemen.
Er wordt niet om geld gespeeld, maar puur om de eer. Pokeren voor prijzen is niet toegestaan binnen de Nederlandse wetgeving. De voorronde in Boxtel begint om 20.00 uur. Voor meer informatie over het NTKP is organisator Mathijs Jonkers bereikbaar op: 06-30404807.

Installatie en receptie Prins van Ploegersland

Liemdpe - Aanstaande zaterdag 21 oktober wordt de nieuwe Prins van Ploegersland geïnstalleerd. Hij gaat de scepter zwaaien over het seizoen 2017-2018; het 51e seizoen van Prinsenvereniging De Ploegers. Nieuw dit seizoen is dat de receptie voor de nieuwe Prins en zijn Adjudant direct de dag na de installatie plaatsvindt; dus op zondag 22 oktober. Zowel de installatie als de receptie vinden plaats in Ploegerspaleis 't Hof, Nieuwstraat 43 in Liempde. Iedereen is van harte welkom op beide activiteiten.

Op zaterdag 21 oktober neemt Prinsenvereniging De Ploegers afscheid van hun 50e prins, tweelingprins Populus I & II en hun adjudanten Harald en Anton. De avond begint om 20.30 uur. Als Eugène en François van Abeelen de 'proeve van bekwaamheid' met goed resultaat afleggen, zullen zij worden opgenomen in het Gilde van de Oud-Prinsen. Hierna volgt een installatiespel waarbij de nieuwe Prins en zijn Adjudant bekend worden gemaakt. Dit zal rond 22.30 uur zijn.

De dag na de installatie van de nieuwe Prins en Adjudant is er direct gelegenheid om hen te feliciteren tijdens de openbare receptie. Deze gezellige middag bij 't Hof begint om 15.11 en duurt tot 18.11 uur.

Lezing over vliegende nachtdieren Natuurwerkgroep Liempde

Liempde - Natuurwerkgroep Liempde laat aanstaande vrijdag 20 oktober tussen 19.30 en 21.30 uur liefhebbers kennismaken met vliegende diersoorten die 's nachts actief zijn. Iedereen is welkom, met name kinderen met hun (groot)ouders zijn bijzonder welkom op deze avond in en rond café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde.

In de zaal van het café laten de organisatie met informatiestands zien hoe uilen en vleermuizen wonen en hoe wij ze daarbij helpen. In de loop van de avond gaan de bezoekers als het weer het toelaat met een gids op pad om vleermuizen te spotten en mogelijk een uil te horen roepen. Langs het Duits Lijntje plaatst een lid van de Natuurwerkgroep een opstelling, waarmee nachtvlinders gelokt worden.
Ook niet-leden zijn welkom en de toegang is gratis.

Tweedehandsmarkt in de Rots

Boxtel - Bij de tweedehandsmarkt van Vogelvreugd Ons Ideaal op zondag 22 oktober kunnen koopjesjagers weer hun hart ophalen. Van 13.00 tot 16.00 uur zijn de deuren van de Rots voor 1 euro per persoon (kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang) geopend en ligt de koopwaar op ruim zeventig tafels voor de liefhebber klaar.

Zelf een tafel huren kan ook, bel hiervoor na 19.00 uur met 0499-395181 of reserveer via jan@vogelvreugdonsideaal.nl. Tijdens de markt is er in het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 natuurlijk ook een kopje koffie, drankje of snack te verkrijgen.

Alzheimer Café

Boxtel/Schijndel - In restaurant-zaal De Nachtegaal aan de Boxtelseweg 15 in Schijndel vindt op maandag 23 oktober weer een avond van Alzheimer Café Regio 't Groene Woud plaats. Het thema van de avond is: Karakterveranderingen bij dementie. Gastspreker is Tamara Spermon, specialist ouderengeneeskunde.

Vanaf 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Het programma start om 19:30 uur en de avond wordt afgesloten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Herfstkleurentocht De Keistampers

Boxtel - Wandelvereniging De Keistampers organiseert op zondag 29 oktober haar jaarlijkse herfstkelurentocht, met dit keer een unieke kans om de mooiste plekjes te ontdekken aan de oostkant van Boxtel.

De Keistampers hebben de mooiste plekjes van dit gebied in hun routes opgenomen. Deelnemers kunnen kiezen uit routes van 7, 12, 20 en 30 kilometer. Zij starten vanaf het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd 3 in Boxtel; de 30 kilometer tussen 8.00 tot 10.00 uur, de 20 kilometer tussen 8.00 tot 12.00 uur en de 7 en 12 kilometer tussen 9.00 en 13.00 uur. Wandelaars die deelnemern aan de 7 en 12 kilometer worden vanaf het JRL met busjes naar het natuurgebied gebracht. Inschrijfgeld is 2 euro voor bondleden en 3 euro voor niet-bondleden.

Voor meer informatie over deze tocht via dekeistampers@live.nl of 06-16211703. Ook voor mensen met belangstelling voor de wandelsport of een lidmaatschap.

Nieuw artikel

Aansluitend aan de jaarvergadering van Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel zal Dhr. Bert Maes een lezing verzorgen.
Dhr. Maes is verbonden aan Ecologisch Adviesbureau Maes. Hij is ecoloog, cultuurhistoricus en specialist op het gebied van Inheemse Bomen en Struiken. Hij houdt zich bezig met cultuurhistorie van bomen, bossen en buitenplaatsen, spontane stadscultuur en watervegetaties.
Onderwerp zal zijn 'Het Groene Woud en Dommeldal als groen landschappelijk erfgoed'. Tevens gaat hij in op de cultuurhistorie van bossen, houtwallen en heggen in Boxtel e.o.

De lezing is op dinsdag 24 oktober a.s. in Gemeenschapshuis de Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC Boxtel van 20.30 - 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.

'Operatie Steenbreek' voor meer groen in Boxtelse tuinen

Boxtel - 'Operatie Steenbreek', zo heet de campagne die de gemeente vandaag start om de Boxtelse voortuinen groener en vooral steenvrij te krijgen. Dit gebeurt door middel van een aanmoedigingsbeleid waarbij de gemeente zelf groen uitreikt aan inwoners die daar om vragen. Eerder gebeurde dit al bij inwoners van de wijk Zonnegolven II, nu wordt het project uitgebreid naar de hele gemeente.

De eerste uitreiking van een stuk groen vond donderdagochtend plaats op de Huygensstraat in Boxtel, waar wethouder Peter van de Wiel het eerste stuk groen plaatste in de tuin van Lonneke Hoondert. In ruil voor het inleveren van straatbetegeling kreeg zij een mooi stuk groen van de gemeente terug. Vanaf dit moment kunnen ook andere Boxtelaren zo'n beroep op de gemeente doen. Wel geeft Van de Wiel aan dat de planten die nu 'besteld' worden pas in het plantseizoen van 2018 geleverd zullen worden.

De wethouder geeft aan dat het van groot belang is dat meer mensen kiezen voor een groene tuin. "Zo zien we dat in bebouwde gebieden zoals steden vaak hittestress optreedt; de temperatuur ligt in die gebieden soms wel 8 tot 10 graden Celsius hoger dan in een groene omgeving", legt hij uit. Ook op het gebied van waterbeheersing en luchtkwaliteit levert een groene tuin voordeel op.

Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief om de zogenaamde 'verstening' van tuinen tegen te gaan. De actie wordt gecoördineerd door een gelijknamige stichting waarbij drie Nederlandse universiteiten en diverse milieu-instellingen zich verenigen.

Volgens Van de Wiel werkt een aanmoedigingsbeleid voor meer groen in de tuin beter dan een ontmoedigingsbeleid: "Wij kiezen nadrukkelijk niet voor een 'tuintegeltaks', maar voor een beloning in de vorm van beplanting." Inwoners die ook een groenere tuin willen, kunnen zich melden via het contactformulier op de website van de gemeente. De gemeente zal zorg dragen voor de afvoer van de tegels die verwijderd worden om plaats te maken voor het groen.

GOD! NONDE! JUIN! Godvergeten gloeiende vliegende vinkenziekte! Alle witte relkastanjes bij elkaar! (...)

(De volgende alinea's bevatten teveel krachttermen om in alle volledigheid en met goed fatsoen te kunnen afdrukken in een Boxtels weekblad. Het gehele transcript is bekend bij de redactie, red.)

(...) Zo. Dat is eruit. Mijn excuses voor het taalgebruik, maar hier kwam even drie jaar lang spaarkaartfrustratie als een opgeborrelde boer er uit vliegen.

Waarom deze scheldkannonade, hoor ik u vragen? Dat zal ik u vertellen. Drie jaar lang heb ik Boxtelaartjes gespaard. Overal waar ik kwam pakte ik aanbieding na aanbieding, product na product dat ik in feite niet nodig had nam ik mee. Ik swipete mijn Boxtelaartjeskaart overal langs, en pakte punt na punt. Ik droomde, drie jaar lang, van de ontzettend grote hoeveelheid punten die ik zou kunnen verzilveren met mijn kaart. Alles voor de verenigingen. Extra kopje koffie hier, chocoladebolletje daar, broodje gezond her en der. Maar het is niet meer. De Boxtelaartjes stoppen te bestaan.

Dit ga je toch niet ménen, Boxtel? Ik ben echt NOT amused. Nog nie een bietje! Mijn Boxtelaartjeskaart was als een extra ledemaat, ik winkelde alleen nog maar bij zaken die Boxtelaartjesfähig waren (behalve dan bij Pika Bikes, daarbij moest ik al noodgedwongen 'afstappen', als u begrijpt wat ik bedoel).

Waar moet ik nu heen? Sparen is mijn lust en mijn leven geworden. Ik denk alleen nog maar in korting, ik kén al die andere winkels niet eens. Maar het ergste is nog wel dat ik de mascotte van het Boxtelaartjesspaargebeuren zo ga missen. Dat prupke van een blauwe vogel, dat eruit zag als een puffer fish met vleugels dat zó uit een Pixarfilm kwam, zal nooit meer rondhuppelen door de Boxtelse winkelstraten.
Het pak van deze mascotte ligt nu waarschijnlijk ergens te versloffen op een zolder van het Brabants Centrum. Dát vind ik nog het treurigste beeld.

Maar goed, ik moet verder. Het leven gaat door, ook zonder mijn exorbitante spaartegoed, dat nu waarschijnlijk in rook opgaat. Of dat in bitcoins wordt omgezet. Of waarmee corrupte regeringen in het Midden-Oosten worden gefinancierd, ofzo.

Ik moet me richten op andere spaaracties. We moeten dit op een andere manier kunnen organiseren, Boxtel. Iedereen houdt toch van sparen? Waarom kunnen we niet iets soortgelijks op poten zetten? Een speciaalbierspaarkaart, om bij d'n Beco elk vierde biertje gratis te krijgen. Ik ken wel wat mensen die daar hard op zouden gaan, hoor. Of een rookworstreductie, bij elk derde nutteloze item dat je bij de Hema in je mandje mikt. Ik zie het voor me.

Ach ja, dit is het leven. De boodschap is eigenlijk wel duidelijk ook: geld moet rollen. Sparen heeft weinig zin. Dus haal je geld uit je oude sok, en geef het uit! Verwen jezelf, lekker spenden tot de nul. Pák die extra chocoladebol, ook al betaal je de volle pond en zie je dat geld niet meer terug. Dat extra wijntje? Gewoon vatten, ook al bespaar je er niets mee.

Gewoon doen, ge leeft maar inne keer.

Liefs, Bets

Duurzaamheidsprijs voor afvalproject Hoogheem

De initiatiefnemers van het afvalscheidingsproject, met als tweede van rechts de voorzitter van bewonersvereniging Hoogheem, Guus Eltink. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De bewonerscommissie van Hoogheem heeft gisterenavond in Gemeenschapshuis De Rots de tweejaarlijkse Boxtelse Duurzaamheidsprijs ontvangen. Hun afvalscheidingsproject werd door de jury, met onder meer watergraaf Peter Glas, verkozen als meest duurzame Boxtelse project van het afgelopen jaar. Het project ontvangt met het winnen van de prijs een financiële bijdrage van 500 euro uit handen van de gemeente.

Op 1 december 2016 startte op Hoogheem een pilot voor het scheiden van afval. In elke containerruimte staan intussen een papiercontainer, een voor elektronica en een voor PMD-afval. Textiel kunnen bewoners kwijt in twee textielcontainers in de buurt van de flats. De proef is zo'n succes gebleken dat dit de initiatiefnemers nu de duurzaamheidsprijs oplevert. Voorzitter van de bewonerscommissie Guus Eltink nam de prijs in ontvangst.

De tweede prijs, driehonderd euro, ging naar het Tiny Houses-project van Carolien Verhagen, Sanderijn Wingens en Thomas van Gerven. De derde prijs, ter waarde van tweehonderd euro ging naar Transitie Boxtel. Eervolle vermeldingen gingen naar Rob Strik, met zijn fluisterboot, en Leo de Beer. Zij ontvangen ieder 100 euro. Ter plekke kon ik spontaan juryvoorzitter Peter Glas influisteren dat de gemeente ook voor hen ieder 100 euro als waardering beschikbaar stelt.

Het Hof stopt per 1 december met restaurant à la carte

Liempde - Het Hof van Liempde stopt met de restaurantactiviteiten à la carte. Reden daarvoor is dat eigenaarsduo Petra en Joep Boleij het te druk hebben in het achterliggende zalencomplex, waarin feesten, partijen en diners voor tot 500 personen verzorgd worden. Het restaurant, dat vorig jaar nog is vernieuwd, zal bij het zalencomplex betrokken worden.

Na ruim 20 jaar het bedrijf zowel als restaurant als partycentrum te hebben gerund, gaat het eigenaarsduo vanaf 1 december alleen nog verder met het verzorgen van feesten, bruiloften, koffietafels, vergaderingen, buffetten, catering en diners voor gezelschappen. Deze zullen plaatsvinden in de zalen van Het Hof.

Door de toenemende drukte werd de combinatie van zalen en het restaurant steeds moeilijker in te vullen voor Joep en Petra Boleij. Hierdoor moesten zij gasten te vaak teleurstellen. Met deze verandering hopen zij nog beter aan de wensen voor feesten, partijen en diners voor gezelschappen te kunnen voldoen. Ambacht en beleving zullen na de verandering eveneens hoog in het vaandel blijven staan.

Dinerbonnen van het restaurant kunnen tot 1 december ingeleverd worden en blijven daarna geldig als consumptiebon of als dinerbonnen voor gezelschappen. Het Hof blijft beschikbaar voor diners voor partijen. In overleg kunnen gasten zowel tapas, 5-gangen kleine gerechtjes als 3-gangen menu diners bespreken.

Boxtelaartjes stoppen na 3 jaar

Boxtel - De Boxtelaartjes houden op te bestaan. De spaaractie, bedacht door Brabants Centrum, kan rekenen op onvoldoende draagvlak bij de Boxtelse ondernemers en inwoners. Dit concluderen de deelnemende ondernemersverenigingen en het Brabants Centrum na een krappe 3 jaar.

In 2015 zagen de Boxtelaartjes het levenslicht. Via het loyaliteitssysteem konden pashouders in Boxtelse winkels sparen om zo extra omzet te creëren voor Boxtelse ondernemers. Ook kon gespaard worden voor verschillende Boxtelse verenigingen en clubs. 88 ondernemers en 101 verenigingen schaarden zich aanvankelijk achter het initiatief. Deze verenigingen konden per 1 augustus 2016 samen 4.425 euro verdelen.

De gemeente investeerde ruim 10.000 euro in het systeem, Brabants Centrum financierde de rest: eenmalig 100.000 euro, voor onder meer de aanschaf van pasjessysteem en 60.000 euro variabel over 3 jaar.

Nu, na 2 jaar en 7 maanden, zijn nog 23 ondernemers over die aan het spaarsysteem meedoen. Saillant detail is dat op de website van de Boxtelaartjes ook nog het in juni failliet verklaarde Pika Bikes als deelnemer genoemd wordt. Ook op de Facebookpagina was al ruim anderhalf jaar niets meer gepubliceerd, tot de verklaring van gisteren.


In memoriam: Piet Scheepers

Boxtel - Op 9 oktober overleed Piet Scheepers. Christ van Eekelen van Heemkunde Boxtel interviewde deze bekende Boxtelaar in 2009 en schreef op basis hiervan een artikel over hem. Ter nagedachtenis aan de fietsenmaker met zijn werkplaats aan Zandvliet vind je dat artikel uit 2009 hier.

Piet Scheepers, fietsenmaker op Zandvliet

Fietsenmaker 'Pietje' Scheepers repareerde en verkocht 32 jaar lang fietsen in de groene houten werkplaats aan Zandvliet in Boxtel. Maar niet minder bekend werd hij als voetballer, jeugdtrainer en bestuurslid van ODC.

Piet Scheepers werd geboren op 14 november 1929 op Zandvliet 43. Hij trouwde in 1955 met Dini Schepens uit Best en het stel ging wonen in de Hugenpothstraat op nummer 5a. In 1981 verhuisden ze naar de Parallelweg Noord 84 om op 10 april 2008 te verhuizen naar de Annastraat 112.
Piet leerde aan de Boxtelse ambachtsschool voor bankwerker en werkte bij Van de Wetering. Zijn militaire dienst bracht hij door bij de Koninklijke Marine en als zodanig bezocht hij onder andere Curaçao. Als jongen voetbalde hij al bij ODC. Als je uit Breukelen kwam, was dat een normale keus. "Als ik in de Nieuwstraat geboren zou zijn, had ik waarschijnlijk bij Boxtel gevoetbald", was de logische conclusie van Piet.
Toen hij geen werk had, kon hij bij de schoenfabriek Bata in Best als bankwerker aan de slag. Uit het voetbalwereldje kende hij de personeelschef daar. Deze man stelde Piet een baan in het vooruitzicht, maar dan moest hij wel ODC vaarwel zeggen en gaan voetballen bij het voetbalelftal van Bata. Dat kon Piet niet en dus ging hij niet naar de Bata.

Piets vader kocht in 1954/1955 in Vught een werkplaats, die hij verhuisde naar Boxtel, bij de woning aan Zandvliet. Piet kon daar beginnen als fietsenmaker. De groen geschilderde houten werkplaats heeft 32 jaar mede het straatbeeld van Zandvliet bepaald. Het was 1986 dat de werkplaats afgebroken werd om plaats te maken voor nieuwbouw op Zandvliet.

Soms leek het erop dat het repareren van fietsen maar bijzaak was. Maandagmorgen was de werkplaats steevast ingeruimd als een soort vergaderlokaal. Een man of tien, allemaal leden van voetbalclub ODC, gebruikten de werkplaats als vergaderlokaal. Hier werd ook de op de zondag daarvoor gespeelde wedstrijd nabesproken.
Er gebeurden nog veel meer dingen in de werkplaats die niets met fietsen te maken hadden. Zoals schieten met de buks en pijltjes gooien. Bartje Hofmans, die bakker bij Smarius was, heeft heel wat wedstrijden verloren. Een verloren wedstrijd betekende trakteren op gebak.

Veel klanten waren ook lid van ODC. De klanten hadden de fiets nodig om naar het werk te gaan. Als er op zaterdag een fiets ter reparatie werd aangeboden, moest die op maandagmorgen weer klaar zijn. Daarom gebeurde het vaak dat Piet op zondagmorgen om half zes in zijn werkplaats te vinden was om zijn werk af te maken. Zondagmiddag was het weer verplichte kost op het voetbalveld in het wandelpark. "Van mijn vak als fietsenmaker ben ik niet rijk geworden", zegt Piet, "wij hadden ook geen weelde. Maar daar hebben wij ons nooit druk over gemaakt. Ik heb tot nog toe een prachtig leven gehad."

Naast het repareren van fietsen werden er ook nieuwe fietsen verkocht. Verschillende merken hebben in de etalage van de werkplaats gestaan. Fietsen van De Gouden Leeuw maar ook Batavus, RIH en Burgers. "Een keer werd mij door een fietsenfabrikant een voorstel gedaan om meer op een fiets te kunnen verdienen", vertelde Piet. "Ik mocht dan geen andere merken verkopen dan die van die bewuste fabrikant. Dat heb ik geweigerd. Ik wilde eigen baas blijven en niet aan het eind van het jaar met een aantal fietsen blijven zitten."

Piet was lange tijd jeugdtrainer en bestuurslid van ODC. Aan die tijd hield hij zijn vrienden Jan Swinkels en Piet Snijders over. In zijn werkplaats hingen de schema's van de te spelen wedstrijden.

Na de sluiting van zijn werkplaats in 1986 heeft Piet veel vrijwilligerswerk gedaan. Ook daar hebben Piet en zijn vrouw Dini veel vrienden aan over gehouden.
Zijn motto is dan ook: 'Wie goed doet, die goed ontmoet'.

Boxtel, 30 maart 2009
Christ van Eekelen


Foto: Heemkunde

Pierre Janssen aan de Kunstacademie Amsterdam

De eerste tien jaar van zijn leven brengt Pierre Janssen in Steenwijkerwold door, om in 1875 met zijn moeder en broers Johannes, Adrianus, Hendrikus en zijn zus Catharina -zijn vader is reeds in 1868 overleden- naar Leeuwarden te verhuizen.

In 1887 verhuist Pierre naar Amsterdam, waar hij zijn studie aanvangt aan de 'Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers'. In juni 1889 is hij tekenonderwijzer te Amsterdam en studeert hij tevens aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid. Deze Rijksschool voor Kunstnijverheid wordt in 1880 opgericht en is dan gehuisvest in het gebouw van het Rijksmuseum, tegelijk met de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers. Op 19 juli 1890 vermeldt het 'Het Nieuws van de Dag' dat Pierre Janssen is geslaagd voor het overgangsexamen naar het derde studiejaar in decoratieve schilderkunst aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid.

De onderwerpen die Janssen bestudeert zijn het genre, de figuurvoorstellingen, interieurs, landschappen, portretten, stadsgezichten, stillevens en vruchtenstillevens.

Hij is een leerling van August Allebé, Carel Lodewijk Dake en Nicolaas van der Waay.

August Allebe, (1838-1927) studeert zelf aan de Rijksacademie, vanaf 1880 is hij daar ook hoogleraar en van 1890 tot 1906 zelfs directeur. Als docent heeft hij een belangrijke invloed op de schilders van de Amsterdamse School. Tot zijn leerlingen worden onder meer Jan Voerman, Antoon Derkinderen, Jan Veth, Jan Sluijters, Jan Toorop, Richard Roland Holst, Jan Tiele en Lizzy Ansingh gerekend. Daarnaast zijn er kunstenaars die al afgestudeerd zijn en daarna les bij hem nemen, zoals Suze Robertson en George Breitner.

Carel Lodewijk Dake (1857-1918) is een Nederlands kunstschilder. Hij maakt etsen onder andere naar Rembrandt en Rubens. Hij doceert vanaf 1890 als hoogleraar aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten in Amsterdam, waar hij onder meer les geeft aan Guillaume Eberhard, Johanna Pieneman, Lizzy Ansingh en Lou Loeber. Dake is lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae en is van 1892 tot 1896 voorzitter van die vereniging. Ook Pierre Janssen is lid van die vereniging.

Nicolaas van der Waay (1855-1936) is een aquarellist, (decoratie-)schilder, tekenaar en lithograaf. Hij is werkzaam tussen 1870 en 1936. Hij ontwerpt beeldenaars (portretten) voor munten en postzegels, waaronder die van de nog jonge vorstin Wilhelmina. Ook het ontwerp van het eerste officiële bankbiljet van tien gulden (1904-1920) is van zijn hand. Van der Waay is vooral bekend om zijn allegorische voorstellingen die hij maakt voor de gouden koets.

In 1891 rondt Pierre Janssen zijn studie aan de Rijksacademie in Amsterdam af. Daarna studeert hij nog een jaar aan de Academie voor Schone Kunsten in Brussel. Er worden tentoonstellingen met werken van Pierre Janssen gehouden; in 1890 in Maastricht, in 1927 en 1936 in 's-Hertogenbosch en in 1938 in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Ook in 1921 wordt er werk tentoongesteld van Pierre Janssen, bij gelegenheid van de opening van de nieuwe tentoonstellingszaal 'Pictura' te Groningen.

Het hier afgebeelde aquarel is een van de vroegste werken van Pierre Janssen. Het is gedateerd 1890. Janssen is dan 25 jaar oud en studeert nog aan de Amsterdamse Academie. Dit aquarel staat vergeten op zolder bij een van zijn kleindochters. Het is ook ernstig beschadigd. Het kunstwerk is nu bijzonder goed (digitaal) gerestaureerd door fotograaf Rini van Oirschot.

Waarschijnlijk heeft Pierre Janssen een zelfportret geschilderd tijdens zijn opleiding in Amsterdam.

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel

Foto van schilderij: Rini van Oirschot

811 Pierre Janssen aan de Kunstacademie

Aquarel 50 x 40 cm gesign. l.o. 1890

Collectie: C. Remmers-Janssen

TipMooiBoxtel: Boxtel moet optreden tegen harddrugs en softdrugs reguleren

Boxtel - Met de ontmanteling van een postorderbedrijf voor drugs aan de Duit en de sluiting van diverse drugspanden in de afgelopen weken lijkt ook in Boxtel de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit los te zijn gebarsten. Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vroegen wij ons opiniepanel, TipMooiBoxtel, of zij in het dagelijks leven wat merken van de drugscriminaliteit in ons dorp en wat eraan te doen is. 224 Boxtelaren reageerden op de oproep om de enquête in te vullen. En wat blijkt? Een groot deel van hen (46 procent) is vóór strenger optreden tegen drugscriminaliteit, maar eveneens vóór gereguleerde wietteelt (55 procent).

Op de vraag of inwoners iets merken van de (georganiseerde) drugscriminaliteit geeft 43 procent aan dat dit soms het geval is. 15 Procent van de respondenten geeft zelfs aan vaak iets te merken. De meeste meldingen zijn weinig concreet: velen geven aan het idee te hebben dat er 'iets' verhandeld wordt. Locaties die vaak genoemd worden zijn de Van Beekstraat, Indenhof, op en rond het fietspad bij de Hobbendonkseweg en het fietstunneltje van het Apollopad onder de A2 door. De gemeente laat weten dat deze locaties bekend en dat er extra gesurveilleerd wordt.

Een enkel panellid is zeer specifiek en geeft zelfs huisnummers door van locaties waar drugs gedeald wordt. Van de 224 ondervraagden geeft 36 procent aan nooit drugsoverlast te ervaren.

Drugs in de woonwijk
Vooral de handel zelf, op straat, of vanuit een voertuig valt de panelleden op. Maar liefst 61 procent van de mensen die zeggen 'soms' tot 'vaak' drugshandel in hun woonwijk te bemerken geeft aan wel eens een deal gezien te hebben. Bijna één derde van hen (29 procent) heeft last van vervuiling op straat, bijvoorbeeld van lege plastic zakjes waarin de drugs verhandeld worden. Ook het drugsgebruik op straat (31 procent) valt velen op.

Iets meer dan een op de vijf (23 procent) ondervraagden zegt zelfs drugshandel vanuit een pand binnen hun woonwijk te bemerken. Zo'n 10 procent geeft aan vermoedens te hebben van de aanwezigheid van een hennepkwekerij in hun buurt. Opmerkelijk is dat een meerderheid van de Boxtelaren in ons panel (55 procent) vóór gereguleerde wietteelt is. Zij verwachten dat door de wietteelt uit het criminele circuit te trekken een hoop overlast, gevaarlijke situaties en veel politiewerk vermeden kunnen worden. Slechts 23 procent is tegen. Velen in deze categorie menen dat wiet door de steeds betere teeltmogelijkheden tegenwoordig haast op een harddrug lijkt. Ook de burgemeester deelt deze mening: eerder liet hij deze krant al weten dat de hoeveelheid THC, de werkzame stof in wiet, tegenwoordig zó hoog is dat deze drug wat hem betreft niet onder doet voor harddrugs.

Optreden
Hoewel burgemeester Mark Buijs de afgelopen maand aankondigde extra op te treden tegen drugscriminaliteit merken de meeste Boxtelaren daar nog weinig van. Slechts 23 procent van hen geeft aan dat er voldoende door de gemeente wordt gedaan tegen drugscriminaliteit. Een flinke groep van 31 procent zegt niet te kunnen beoordelen of er wel voldoende wordt gedaan. Toch heeft een grote groep van 46 procent wel een of meerdere aanbevelingen voor de burgemeester.

De meeste aanbevelingen zijn te categoriseren binnen strenger aanpakken, een betere samenwerking tussen diverse instanties om de criminelen op te sporen, maar ook om ze aan te pakken, betere preventie en meer politie op straat. Het is niet waarschijnlijk dat politie in uniform het aantal drugsovertredingen écht omlaag zal brengen, maar het levert wellicht wel minder drugsoverlast in de openbare ruimte op. Mede vanwege de opvallende uniformen en wagens van de politie pleit een aantal panelleden voor politie in burger die overlastlocaties in de gaten houdt. Verder merkt een aantal ondervraagden op dat drugscriminelen ook via andere wegen aangepakt moeten worden, zoals via uitkering, toeslagen en bankrekeningen. Via de zogenaamde Plukze-wetgeving wordt daar vanuit de Rijksoverheid al vanaf 2011 op ingezet.

BIN-websites Boxtel en Sint-Michielsgestel op zwart na lek e-mailadressen

Boxtel/Sint-Michielsgestel - De BIN-websites van Boxtel en Sint-Michielsgestel, bedoeld om de veiligheid in beide gemeenten te bevorderen, gaan na een datalek op zwart. Begin september lekten de sites e-mailadressen van een aantal BIN-leden uit naar hun BIN-coördinator. Deze hebben de betreffende bestanden inmiddels verwijderd. De BIN-websites zijn inmiddels niet meer online, de gemeenten hebben besloten hun websites onder te brengen bij een andere softwareleverancier.

De gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel en het Basisteam Meierij van de politie hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gezamenlijk melding gedaan van het datalek. Beide gemeenten hebben een BIN-netwerk. Leden hiervan kunnen anoniem melding maken van verdachte dingen die in hun buurt gebeuren. Een BIN-coördinator verzamelt meldingen en stuurt deze indien nodig door naar de politie of naar de gemeente. De meldingen worden versleuteld, zodat anonimiteit blijft bestaan. Ook de coördinator weet niet wie de melding gedaan heeft. Andersom kunnen politie en gemeente ook tips en waarschuwingen via de BIN-coördinator doorsturen aan alle aangesloten leden.

Door een fout bij de leverancier van de software is iets misgegaan, aldus de gemeenten. In een aantal gevallen hebben BIN-coördinatoren hierdoor op het moment dat ze een e-mail verstuurden aan hun leden, een bericht terug ontvangen met de e-mailadressen van leden aan wie het bericht op dat moment niet bezorgd kon worden (bouncemail).

Burgemeester Mark Buijs van Boxtel en Jan Pommer van Sint-Michielsgestel betreuren de softwarefout in de BIN-websites. "Wanneer je als inwoner iets ziet dat niet in de haak is, is het van groot belang dat je dit anoniem kunt melden. Dan is het wrang als er juist in een website die daarvoor in het leven geroepen is, een datalek zit", laten zij in een gezamenlijke verklaring weten. Voor zover bekend is er met de anonimiteit van tipgevers naar de politie toe niets fout gegaan. De burgemeesters hebben vanwege het feit dat de veiligheid van het BIN-netwerk nooit ter discussie mag staan echter toch besloten een nieuwe website door een andere leverancier in te laten richten, schrijven zij in de verklaring. Waarschijnlijk gaan de websites in november weer online.

Besparen of doorsparen
Vorige week berichtten verschillende media over de belabberde kwaliteit van de camerabeelden van winkels. Voor diegene die regelmatig naar het programma Opsporing Verzocht kijkt, is dat niets nieuws. In bijna elke uitzending worden beelden vertoond van alienachtige, zich houterig voortbewegende dingen. Met een beetje fantasie kun je een mensachtige herkennen, meestal gekleed in donkere gewaden. Vaak weet de een of andere expert nog een merklogo te herkennen in de witte streep die de mensachtige op zijn jas heeft. Vervolgens weet de politie nog een signalement te geven en roept de kijker op vooral te reageren als je het mensachtige wezen denkt te kennen. Hopeloze zaak natuurlijk.

Waarom zijn de beelden vaak zo slecht? Meestal is de oorzaak dat er helaas weer bespaard is op beveiliging. Bijna wekelijks kom ik dat tegen tijdens mijn werk als adviseur bij diverse bedrijven, maar ook bij particulieren.

Vanwege de verzekering, een aantal diefstallen uit de zaak of naar aanleiding van een inbraakgolf besluiten veel winkeliers of particulieren om iets aan beveiliging te doen. Er worden verschillende offertes opgevraagd bij diverse leveranciers van beveiligingsapparatuur om er dan achter te komen dat het toch wel duur is. Vervolgens worden er zaken geschrapt in de aangeboden offertes en blijft er vaak een eenvoudig inbraakalarm over, meestal aangeboden door een niet-gespecialiseerd bedrijf. De camera's worden vervangen door goedkopere onbekende merken met het idee dat een camera dan in elk geval preventief werkt. Daarnaast komt het voor dat de niet-specialist geen rekening heeft gehouden met de beschikbare capaciteit van de opnameapparatuur of je beschikbare netwerk. Als er dan een incident is geweest en het blijkt dat de opgenomen beelden zo slecht zijn dat je er eigenlijk niets mee kunt, baal je natuurlijk. Je had er toch wel iets meer van verwacht, ondanks de lage prijs.

Hetzelfde geldt voor mensen die een systeem kopen bij bijvoorbeeld een Doe-het-zelf zaak of een andere niet-gespecialiseerde leverancier. Natuurlijk lijken de beelden in de winkel met het ideale licht super en sta je verbaasd van de ongelofelijke kwaliteit. Als je dan voor die spotprijs ook nog eens de beelden op je telefoon kunt bekijken, is de aankoop al bijna rond.
Maar ook deze systemen zorgen in de meeste gevallen voor grote teleurstellingen en tegenvallende prestaties.
Goede en goedkope camerasystemen bestaan niet. Daarnaast is het installeren en in gebruik nemen van camera's iets voor een vakman net als de plaatsing en de benodigde randapparatuur. Wil je een beveiligingssysteem met camera's, bespaar dan niet. Je wilt toch iets hebben aan je beelden?
Daarom mijn advies: wil je je huis, winkel of bedrijfsruimte beveiligen, laat je dan goed voorlichten. Heb je er geen of onvoldoende kaas van hebt gegeten, raadpleeg dan een beveiligingsadviseur. Bedenk vooral dat je beveiligen niet moet zien als iets van 'O ja daar moet ik ook nog iets mee doen en het mag niet te veel kosten'.


Boxtelaar (28) aangehouden voor diefstal Tilburg

Tilburg - Een 28-jarige Boxtelaar is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in een café in Tilburg wegens de diefstal uit een handtas. Dit meldt de politie in een persbericht.

Een 27-jarige Tilburgse deed aangifte. Ze vertelde dat ze in een café op de Heuvel haar tas op een kruk naast haar had gezet. Ze draaide zich even om en weer terug en zag toen dat haar tas weg was. De Tilburgse meldde dit direct aan de portier die meteen de camerabeelden bekeek. Daarop was te zien dat een man haar tas pakte en mee naar het toilet nam.

Terwijl de Tilburgse buiten stond met de beveiliger zag die haar tas op een stoel liggen op het terras. Er was alleen wat klein geld uitgehaald. Even later kwam de dief aanlopen. Hij werd door de uitsmijter herkend. De 28-jarige Boxtelaar werd door de politie aangehouden. Hij is vastgezet.

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Nabij de Kampina is maandagmiddag op de Kempseweg in Boxtel een wielrenner gewond geraakt door een val. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De wielrenner reed niet alleen, maar verder raakte niemand gewond. Korte tijd was de weg versperd. De man is met lichte verwondingen overgebracht naar het Elizabeth ziekenhuis in Tilburg. De fiets van de man werd door de politie afgezet bij de fietsmaat van het slachtoffer.


Foto: Persburo Sander van Gils

Nieuw artikel

Foto: The Kastermaster

Het geluksduifje uit Swiebertje

Samen met mijn vrouw loop ik steevast één keer in de week naar Kringloopwinkel Swiebertje in de Molenstraat. Altijd koop ik er wat. Zo ook vorige week. Hoewel mijn verzamelwoede van mini-duifjes op een laag pitje staat, ging ik deze keer toch weer overstag. Een klein duifje stond in de vitrinekast. Dat komt me bekend voor, dacht ik. Toen ik het bij de winkelbediende afrekende, zei de dame 'er zitten gaatjes in het duifje, ik denk dat het ergens op heeft gestaan'. Thuis gekomen heb ik het toch even nagekeken en wat bleek? Het is een wensduifje uit Thailand.

In Thailand woont wensduifmaker Oun Wongwiang, een bejaarde man met 80 werknemers verspreid over 15 dorpen in de provincie Chang Mai. Per jaar schenken mensen miljoenen van die wensduifjes aan elkaar. Een wens of gedachte wordt op een klein stukje rijstpapier geschreven. Dit wordt opgerold en dat rolletje wordt door de gaatjes in het duifje gestoken. Meestal wordt zo'n duifje dan voorzichtig op het water gezet en drijft het met de rivierstroom weg. Maar met het moderne toerisme krijgen de geluksbrengende duifjes een andere bestemming: in de tas, beurs, broekzak of voor aan de mobiele telefoon.

Wensduifmaker Oun groeide op in een kleine hut in Bangkok achter het woonhuis van zijn ouders. Niemand bezocht hem, behalve om eten te brengen dat voor zijn deur werd achtergelaten. Zijn familie negeerde hem omdat hij lepra had. Ze waren bang er ook mee besmet te raken als ze dicht bij hem in de buurt zouden komen. Daar in die hut ging hij houtwerk snijden en maakte zo onder andere de duifjes.

Nu lag dit duifje in Swiebertje te wachten op mij. Zo zie je maar dat je niet alleen mooie dingen kunt vinden in ons Boxtels Swiebertje, maar ook nog geluk. Daarvoor zorgen ook alle mensen bij Swiebertje, die met elkaar het plezier dat zij beleven aan het verzorgen van de winkel gemeen hebben. 'Ga eens kijken naar de kerstuitstraling', schrijft Kimberly op de website van de kringloopwinkel bij de beoordelingen: 'Deze winkel mag nooit vergaan, want het is een winkel om nooit te vergeten.' En daar sluit ik me helemaal bij aan.

Groetjes Bert Broekman


Mijn Mooi Boxtel: Steffie Dollevoet

Foto: Steffie Dollevoet

Ik zag deze prachtige vlinder in een mooie tuin in Boxtel en dacht meteen aan Mijn Mooi Boxtel, zo simpel, zo mooi.

Laatst sprak ik een vriendin en hadden we het over onze gezamenlijke, laat ik het noemen, 'hobby' om voor andere mensen te zorgen. En daar waar je bij het woord hobby denkt aan een vrijwillige keuze, ervaren we onze hulp aan anderen niet altijd als een keuze. Niet dat de ander (dwingend) om hulp vraagt, nee, dat is het niet. Het is het feit dat we onszelf kunnen forceren in het helpen van anderen, terwijl we op dat moment eigenlijk helemaal niet willen helpen.
Een soort automatisch hulpverlenen, dat omschrijft onze zorg voor anderen eigenlijk nog het beste. En het beeld van Assepoester komt naar boven, al boenend en schrobbend. En dansend, ja dat ook. De vraag is of zij een gelukkig zorgende Assepoester is. Want soms doet ze al mopperend de was, of regelt ze voor de zoveelste keer, met rimpels in het voorhoofd, dat ene cadeautje voor het familiefeestje. Grmbl.

Al surfende op internet bevestigd Google dat het Assepoestercomplex bestaat en door Colette Dowling is omschreven. 'Het Assepoestercomplex geeft aan dat vrouwen in disfunctionele relaties blijven vanuit een behoefte dat iemand voor hen zorgt.' Nee, dit is niet op ons van toepassing. Want beiden hebben we het gevoel ons leven onafhankelijk te leven. We zijn alleenstaand (of, een mooier woord, alleengaand), hebben mooi werk en zorgen voor onze kroost. Tevreden met het zelfstandige leven, ja, dat kun je stellen.

En toch… toch blijft er iets knagen bij het woord 'zorgen' uit de definitie van 'onze' Colette. Kan het zo zijn dat we (mede) graag voor iemand zorgen:
... vanuit de wens om door de ander gezien te worden?
... vanuit de eigen onbewuste behoefte om beter voor onszelf te zorgen?
... vanuit de behoefte om bevestigd te worden dat we, op z'n Brabants gezegd, 'goei volk' zijn?

Feit is… vrouwen hebben, over het algemeen, meer behoefte aan bevestiging dan mannen. Ook hebben vrouwen de neiging om beter voor de ander dan voor zichzelf te zorgen. Een mooi voorbeeld daarvan is het weggeven van het laatste stukje taart. Ik hoor het mezelf met verlekkerde ogen en bijna watertandend zeggen: 'nee joh, pak jij lekker, ik ga zo eten.'
In mijn praktijk ervaar ik dat ook mannen 'de zorg van het zorgen voor anderen' kennen. Dat voor hen de verantwoordelijkheid van het kostwinnerschap, met al dan niet een werkende partner naast zich, zwaar kan voelen. Eerlijk gezegd lijkt het me ook best een kluif om een (denkbeeldig) hert te vangen en 'de thuisgrot' binnen te slepen. Symbool voor de klus die (al) in de oertijd door de man des huizes werd geklaard.

Begrijp me goed… zorgen voor de ander is prima! Wat ik eraan wil toevoegen is dat het net zo belangrijk is om elke dag voor jezelf te zorgen. Door 'moeten' te vervangen door 'mogen'. Door regelmatig 'schijt te hebben aan de wereld' en 'lekker egoïstisch' tijd voor jezelf te nemen. Door het doen van de was uit te stellen naar morgen en vandaag met een boek op de bank te zitten omdat je daar zin in hebt. Door lekker te gaan sporten of te gaan wandelen. Of… door heerlijk helemaal niets te doen. Want wat kan dat laatste een uitdaging zijn.

'Oefening baart kunst', zegt men, en dat klopt. Wat ik persoonlijk heb ervaren is dat, hoe vaker ik óók voor mezelf zorg, hoe stiller de strenge schuldstemmetjes in mijn hoofd worden. Dus mijn advies… zorg voor jezelf én de ander, en … wacht bij voorkeur niet tot vijf voor twaalf!

Keukenbazen was mooi avontuur voor Roos en Faye

Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Voor het tweede jaar op rij was Restaurant Tafel25 intensief betrokken bij de voorronde van Keukenbazen, de kookwedstrijd voor leerlingen van groep 7 en 8. Tafel25-chefkok Raymond Verveer koos uit de acht deelnemende Boxtelse kookduo's Faye van der Steen en Roos Arts (beiden 10) als winnaars en begeleidde hen met hun winnende gerecht naar de finale in Den Bosch waar zij het opnamen tegen de 16 andere lokale winnaars. Vorige week woensdag werd de winnaar bekend gemaakt tijdens een groots diner in de Bois-le-duc zaal van het Provinciehuis. En hoewel Roos en Faye niet wonnen, zijn de Boxtelse kooktalenten heel wat mooie ervaringen rijker.

Op vrijdag 29 september kregen Roos en Faye te horen dat ze de Boxtelse voorronde hadden gewonnen en sindsdien barstte het circus los. Ze zaten samen met Tafel25 eigenaresse Leonie Stoelinga op de bank bij Geert Hoes in Dommelland Live, kwamen op televisie bij Omroep Brabant, stonden in verschillende kranten, kookten met burgemeester Mark Buijs en zaten aan tafel met Keukenbazen-juryleden Jan van Hout en Maaike de Reuver tijdens de finale gepresenteerd door Albert Verlinde. En dat allemaal in nog geen twee weken tijd.
Wat het leukste was? Roos denkt even na: "Ik denk het eten met de burgemeester en de jury in het Provinciehuis." De burgemeester kwam ook kijken tijdens het koken en hielp een handje mee. Of hij ook een beetje kan koken? "Hij heeft me geholpen met het bitterballenbeslag op de schaal te leggen", vertelt Faye. "En hij heeft de pan vaak vastgehouden", vult Roos haar aan. Dat ze zijn ambtsketting even om mochten, maakte nog wel het meeste indruk op de dames.

Bijzonder dol op koken zijn ze niet, maar het leek ze gewoon leuk om mee te doen. "We hadden niet echt verwacht dat we door zouden gaan", zegt Roos. "Het was meer voor de lol." Ondanks dat stortten de meiden zich serieus op de voorbereidingen. Vier woensdagen op rij gebruikten zij om hun winnende gerecht van draadjesvlees, bietenbitterballen, aardappelwafel en paksoi perfect te kunnen presenteren. Hoewel het heel leuk was, zit kok worden er voor de meiden niet in. "Ik hou niet eens van koken", grapt Faye lachend. "Bakken vind ik veel leuker!"

Hun gerecht beviel Tafel25-chefkok Raymond het beste van de acht Boxtelse inzendingen en hij koos hen als lokale winnaars. Roos en Faye maakten bij Tafel25 kennis met Leonie en Raymond en gingen met de chefkok in de keuken van het restaurant aan de slag. Daar deden de keukenprinsessen onder zijn supervisie het werk voornamelijk zelf. "Raymond keek vooral mee", vertellen Roos en Faye, "of hij roerde even door de pan als wij iets aan het snijden waren en deed het vlees in een andere pan, dat soort dingen." De Tafel25-kok begeleidde de meiden ook tijdens de finaleronde en het grote feestdiner in Den Bosch. Daar waren ook de ouders, broer en zussen van de meiden bij. En de burgemeester, die de meiden ook nog 'iets om cake mee te bakken' en stiften kado gaf.

Ook van Tafel25 kregen ze een kado. Donderdag mogen Roos en Faye in het restaurant aanschuiven voor een high tea, en ze mogen allebei nog een vriendinnetje meebrengen. "Dat hebben we van Raymond en Leonie gekregen", vertellen ze enthousiast. Ze hebben er duidelijk zin in, want hoewel ze er al wel in de echte restaurantskeuken hebben gekookt, hebben ze nog nooit bij Tafel25 gegeten.
Wat is hun eigen lievelingseten eigenlijk? "Spaghetti!" roept Faye meteen, "en die aardappelwafel was ook erg lekker." Roos moet diep nadenken. "Friet?" oppert Faye. "Oh nee, dat lust je niet." Pannenkoeken dan? "Nee", zegt Roos: "biefstuk". Geen draadjesvlees of bietenbitterbal? "Draadvlees wel", roepen ze in koor, "maar ik kan geen bietenbitterbal meer zien!"

Tafel25
De gemeente Boxtel deed vorig jaar voor de eerste keer mee met Keukenbazen. Omdat de begeleiding door Tafel25 hierbij goed was bevallen, werd het restaurant ook voor de editie van dit jaar gevraagd. "Dat vonden we natuurlijk erg leuk", laat eigenaresse Leonie niet zonder trots weten. "We zijn graag lokaal betrokken en zeker als we daarbij jong kooktalent een kijkje in onze keuken mogen gunnen."
Tafel25 bestaat nu zelf ook twee jaar. In korte tijd groeide het restaurant uit tot een begrip in Boxtel en omstreken. De mix van horeca & lifestyle, waarbij de gasten koffie drinken, borrelen, lunchen en 'shared dinen' tussen de trendy accesoires, meubels en hebbedingen, die ook nog eens allemaal te koop zijn, sloeg aan. De Boxtelse hotspot ontwikkelde zich, meer nog dan 'zusje' Eetcafé De Deugniet, dat ernaast gevestigd is, tot een echt restaurant waar je lekker uitgebreid kunt genieten van een avondvullend programma met heerlijk eten en drinken in een prettige sfeer, die je nog mee naar huis kunt nemen ook.

Je vindt Tafel25 aan de Rechterstraat 25 in Boxtel. Kijk voor meer informatie op tafel25.nl.

Derde lezing over Boxtel in oorlogstijd bij MUBO

Boxtel - Historicus Dirk Paagman geeft op zondag 22 oktober in Museum Boxtel (MUBO) een lezing over de laatste dagen vóór bevrijding van Boxtel. Het is de derde lezing van een drieluik over Boxtel in oorlogstijd 1940-1945.

Boxtel speelt een belangrijke rol tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het wordt door de Duitsers gebruikt als uitvalsbasis om de Amerikaanse linies voortdurend aan te vallen in de omgeving van Eerde en de Koevering. In de omgeving van ons dorp crashen vanaf 17 september enkele tientallen geallieerde Airborne-militairen. Zij overleven dankzij de hulp van verschillende inwoners en worden opgevangen in de Kampina.

Er zijn veel foto's van Boxtel tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar wie zijn de soldaten op deze foto's? Van welk onderdeel zijn de Sherman tanks en waarom zijn deze tanks rond Boxtel ingezet? Hoe is het te verklaren dat Boxtel 'drie keer is bevrijd op één dag'? Op deze en talloze andere vragen geeft Paagman in zijn lezing een antwoord.

Paagman (1982) is geboren en getogen in Schijndel. Hij is al meer dan vijftien jaar werkzaam als docent geschiedenis op het Maurick College in Vught. Al enige jaren geeft hij lezingen over de Romeinen in het Groene Woud. Daarnaast is hij al twee jaar bezig met het schrijven van een boek over de bevrijding van Schijndel en daarmee ook van Boxtel in september en oktober 1944.

De lezing start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur en er is koffie en thee verkrijgbaar. Tijdens de lezing is ook een koffie/thee pauze ingelast. De lezing duurt tot uiterlijk 13.00 uur. De entreeprijs is voor volwassenen is 5 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 3 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden kan op info@muboboxtel.nl of door contact op te nemen via 06-16041898.

10 / 18

FischerFotografie

De foto's zijn genomen in een natuurgebied van Brabant Landschap ten noorden van Sparrenrijk in Esch.

Afgelopen weekend waren de nachten helder en nam de luchtvochtigheid maximaal toe. Wanneer de luchttemperatuur hetzelfde is als de dauwpuntstemperatuur, vormen zich waterdruppeltjes in de vorm van mist of nevel (als het vriest ontstaat rijp). Op de foto's zie je de weerkaatsing van de vochtige deeltjes in de lucht.

De herfst betekent warme kleurtinten, dwarrelende bladeren, zonnestralen in het bos, vallende eikels en uit de grond schietende paddenstoelen. Prachtige decors voor een wandeling.

FischerFotografie

Hoe eerder je gaat des te mooier je wandeling zal zijn. Je moet daar wel van houden, of misschien ga je het wandelen wel meer waarderen, juist omdat de omstandigheden het extra mooi maken.


Luchtpost uit Amerika: Tamara Koopman

Foto: Tamara Koopman

Na zeven weken kamperen in ons huis in Boise is het eindelijk zover; we kunnen crashen op de bank, chillen in een luie stoel en loungen op de matrassen. Ik realiseer me weer wat een luxe al deze voor ons 'gewone' dingen zijn en hoe mijn lichaam nu eindelijk meer kan ontspannen. Hoe ontspannen kamperen ook is of lijkt en kan zijn; een luchtbed ben ik voorlopig zo ontzettend beu. Vooral zo'n luchtbed voor twee personen: NIET handig; mijn man is een stuk groter en zwaarder, dus wanneer die in en uit bed gaat, word ik gelanceerd of ervaar ik een vrije val. Je kunt je wellicht voorstellen hoe ontspannend ik een matras nu vind.

De meubels zijn eigenlijk net op tijd binnen nu het buiten te koud wordt om te bivakkeren in de (speel)parken. De extreme temperaturen van de woestijn beginnen we goed te merken hier; 's nachts is het onder het vriespunt, waardoor we de autoruiten al mogen krabben en overdag kan het weer gerust 20 graden zijn. Het is wel iets lastiger om de kinderen erop te kleden dan dat ik gewend was in Nederland; 's ochtends in een winterjas, sjaal en muts en 's middags is een t-shirt voldoende.

De kinderen beginnen al wat meer Engels te praten. Ze maken nu korte zinnetjes als 'I got a treat today' en 'you and me play Lego?' Daarnaast corrigeren ze me onder andere wanneer ik het heb over pauze en vertellen ze me dat dat 'recess' is. De kleinste van drie, die naar 'preschool' gaat, kan alleen nog maar 'no' zeggen in plaats van 'nee' en noemt me 'mommy' in plaats van 'mama'. Dat vind ik nu nog wel schattig...

Verder hebben we al wat meer mogen ontdekken van de omgeving; van een prachtig herfstachtig nationaal bos, over ons hoofd scherende roofvogels tot indrukwekkende diepe canyons en Westernstadjes, waar sinds honderd jaar weinig veranderd is. Ook hebben we tijdens een weekendtrip naar het pareltje van onze staat Idaho, McCall, al in één van de vele natuurlijke hete bronnen gezeten, waarbij we ons pioniers waanden in het oude Westen.

Ik ben enorm blij verrast met de diversiteit van deze staat; de bergen, de woestijn, de bossen en de vele (hete) wateren. Niet zo'n slecht begin van deze twee jaar; not bad at all .

Lieve groeten uit Boise, Idaho, VS.

Tamara

Tip 6: Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland?

Foto: Ploegers

Liempde - Aanstaande zaterdag zal iedereen weten wie als nieuwe Prins samen met zijn Adjudant Ploegersland zal gaan regeren in het komende carnavalsseizoen. Maar tot dat op 21 oktober in Ploegerspaleis Het Hof wordt onthuld zal de geheimcommissie van de Ploegers zijn identiteit zorgvuldig geheimhouden. Iedere week is een tip geven die tot de juiste naam van de nieuwe Prins kan leiden. Deze week de zesde en laatste tip.

Tip 6
Blauw en Geel zijn natuurlijk zijn favoriete kleuren, maar ook op andere kleuren is hij dol. Met een naam die verbonden is aan de groei en bloei in Liempde, dan moet je toch wel prins worden? Een verre vriend is niet alleen de essentie, dat laat de temperatuur zelfs stijgen, wat niet wegneemt dat ze graag de kou opzoeken. Liempde is voor hen één grote bron in alle opzichten... JAwel!

Is de naam van de Prins al geraden? De Geheimcommissie beweert van niet! Denk jij te weten wie de nieuwe Prins is, stuur je antwoord dan naar redactie@ploegers.nl. Onder de goede inzendingen worden twee kaarten voor de zittingsavonden verloot. Op zaterdag 21 oktober val bij Het Hof om 20.30 uur eerst afscheid genomen worden van Prins Populus I&II en zal vervolgens de nieuwe Prins geïnstalleerd worden. Iedereen is van harte welkom om deze avond te bezoeken.


Foto: Kèk Liemt

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekende boerderij, een evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.

RIJLES

www.autorijlesboxtel.nl Voordelig rijles in Boxtel en omgeving. Rijopleiding In Stappen (RIS) Voor informatie zie website of bel 06-57374737

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Te Koop

Nieuwe Dessotappijttegels. In allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17. Schijndel 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Vakantie

Met vrienden of familie genieten van een heerlijk verblijf in de Ardennen? Dat kan in onze mooie, authentieke woonboerderij voor groepen tot 16 personen. www.huisjeardennenhuren.nl

12 / 18

Foto: Balans

BALANS zegt JA en vindt dat haar verkiezingslogan uit 2010 - kansen zien, kansen grijpen en kansen realiseren - nog steeds actueel is.

Even voorstellen Rianne Van Esch
Graag wil ik mij kort voorstellen aan jullie. Mijn naam is Rianne van Esch. Alweer tien jaar woon ik met heel veel plezier in Boxtel en ik heb vanaf het begin de Boxtelse politiek op de voet gevolgd. Na enkele jaren heb ik mij aangesloten bij BALANS, de keuze was snel gemaakt; een gedreven groep mensen met hart voor de Boxtelse samenleving, altijd goed voorbereid en met een goede mening. Vanaf de verkiezingen in 2014 ben ik steunfractielid geweest en heb ik veel gezien en geleerd over de politiek.

Sinds een paar weken ben ik gemeenteraadslid van BALANS. Wim, Mariëlle, Erica en ik zetten onze schouders eronder om het half jaar voor de verkiezingen BALANS goed onder de aandacht te houden.

Graag tot ziens in het Boxtelse!

Terugblik raadsvergadering
Na haar installatie heeft Rianne ook meteen het woord gevoerd bij het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van de Blijverslening. BALANS is blij met dit voornemen. Langer zelfstandig kunnen blijven wonen is een prima gedachte die wij ondersteunen, en daarbij zijn aanpassingen aan woningen soms noodzakelijk om deze levensloopbestendig te maken. Investeren in huizen stimuleren en faciliteren vindt BALANS een goede zaak, maar daarnaast gaan wij ervan uit dat het college de mensen die de hulpvraag hebben en hun mantelzorgers niet uit het oog verliest.

Een van de andere onderwerpen tijdens deze vergadering was het rapport van de Rekenkamer met een evaluatie over Loket Wegwijs, het Sociaal Team en het Basisteam Jeugd en Gezin. Het rapport is kritisch met verstandige aanbevelingen om het beter te gaan doen als gemeente Boxtel. De conclusie van de raadsdiscussie was dat er nog flinke stappen gezet moeten worden en dat het college een plan van aanpak opstelt dat op korte termijn naar de raad komt en waaruit blijkt hoe we dat gaan doen.

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om Boxtel te verbeteren. Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon aan. Wij zijn er voor u!

Foto: Mark van der Pol

12.000 keer Proficiat Boxtel met Indenhof
Veertig vrijwilligers hebben 12.000 flyers verspreid in Boxtel en Liempde met als titel 'Boxtel Proficiat'. Hierin feliciteert de SP actievoerders en alle inwoners van onze gemeente met het behoud en de verfraaiing van dit cultuurhistorisch waardevol gebied in de vorm van het mooie centrumparkje Indenhof. Omwonenden hebben naast de flyer een felicitatiebrief gekregen van het SP-bestuur en een speciale balpen met het opschrift 'Indenhof'. De SP heeft in 2012 vanaf het begin de omwonenden en belangengroepen gesteund die in verzet kwamen tegen de plannen om in het gebied een parkeerterrein aan te leggen. We hebben toen onder andere 12.000 pamfletten verspreid met als titel 'Handen af van vijver en boomgaard'. Wethouder Eric van den Broek: "Het geeft een enorme voldoening dat ik nu als wethouder dit parkje heb mogen openen, waar we in het verleden samen met omwonenden actie voor gevoerd hebben".

Zeventien nieuwe leden
Een ledenwervingsactie in de zomermaanden heeft zeventien nieuwe leden opgeleverd, tien daarvan komen uit de wijk Selissenwal, vier uit Liempde, twee uit Oost en één uit Zandvliet. Met 325 leden blijft de SP veruit de grootste partij qua ledenaantal in Boxtel. Doelstelling is om jaarlijks twintig nieuwe leden te werven.

Vragen SP over overlast Duinendaal en Stationsbuurt
Naar aanleiding van signalen van buurtbewoners bij onze huis-aan-huisenquête heeft de SP-gemeenteraadsfractie vragen gesteld aan het college van B&W over een aantal overlastsituaties in de wijken Duinendaal en Stationsbuurt. Het gaat met name om overlast van hanggroepen van met name jeugdigen, zoals het maken van rommel, plegen van vernielingen, geluidsoverlast en vermeend drugsdealen. Door bewoners werden de locaties processiepark, speeltuintjes Albert Hein en Parallelweg Noord, alsmede het bibliotheekplein genoemd. Bewoners van de Spoorstraat en Brugstraat ergeren zich aan de overlast van bewoners van de vijftien woningen op het voormalige Blancaterrein. Het gaat hierbij vooral om geluidsoverlast, drugs- en alcoholgerelateerde overlast en vechtpartijen. De SP vraagt wat het college gaat doen om de overlast terug te dringen.

SP stelt kritische vragen over grote windmolens
Over de mogelijke inzet van grote windmolens heeft de SP-fractie een aantal vragen gesteld aan het college. Al in 2009 heeft de SP vraagtekens gezet bij het idee om mega-windturbines te plaatsen, onder andere vanwege het ontsierende karakter in het kleinschalige Boxtelse landschap. Ook werd gevreesd voor het ontbreken van maatschappelijk draagvlak hiervoor, waardoor de haalbaarheid onzeker is. In de loop der jaren kwamen meer nadelige gevolgen van met name grote windmolens aan het licht. Zoals vogels die in botsing komen met de windmolens, gezondheidsproblemen van omwonenden en veranderde klimaatomstandigheden rond de molens ten gevolge van de vermenging van hoge en lagere luchtlagen. De SP-fractie wil daarom een grondig onderzoek naar de gevolgen voor mens, landschap en natuur van grote windturbines.

Aanvullingen week 41
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Clarissenstraat 37, rooien: 1 paardenkastanje aan zijkant wonin

Verleende omgevingsvergunningen
Munselse Hoeve 19, bouw woning

Verkeersbesluit
Laadplaats elektrische auto Edisonstraat, reserveren van één parkeerplaats op de Edisonstraat voor het opladen van een elektrische auto. Een tweede parkeerplaats voor opladen elektrische auto's te reserveren bij een gebruik van meer dan 2.000 kWh per jaar.

Bekendmakingen week 42

Aangevraagde omgevingsvergunning
Barrierweg in Concordiapark, plaatsen naambordje in kiosk en aankondigingsbord naast de kiosk
Zonnegoud en Zonnestraal, bouw 4 vrijstaande woningen (Zonnegoud) en 1 twee-onder-een kapwoning (Zonnestraal)

Geweigerde omgevingsvergunning
Fellenoord 35, bouw supermarkt

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Dennendreef 5-299, plaatsen recreatiewoning op recreatiepark Dennenoord
Halse Barrier 15, realiseren mantelzorgwoning in een bijgebouw en rooien: 1 Hollandse eikenboom
Hazelaarsgaard tegenover huisnummer 24, rooien: 1 hazelnoot uit plantsoen

Verleende omgevingsvergunningen
Puccinistraat 42, plaatsen dakopbouw in loggia op 2e verdieping
Stationsstraat 72 -74, wijzigen gevelopeningen aan voorzijde pand en creëren 4
extra wooneenheden

Coördinatieregeling
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Verbindingsweg Ladonk- Kapelweg 2017 en deels gewijzigde samenhangende besluiten:
-definitief onttrekken aan de openbaarheid van de voormalige spoorwegovergang Bakhuisdreef
-sluiting van de dubbele spoorwegovergang Tongersestraat voor gemotoriseerd verkeer
-sluiting van de spoorwegovergang Kapelweg voor gemotoriseerd verkeer
-vaststelling van hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor een zestal woningen

Toestemmingen maken of veranderen uitweg
Bosscheweg 27, vernieuwen en verbreden uitweg
Einsteinstraat 1, maken uitweg

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer
Mijlstraat 141, uitbreiden rundveehouderij met een propaantank

Horecavergunning
CIS BV - Brasserie CIS, Eindhovenseweg 39, verleende horeca- en exploitatievergunning met terras

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
20-10 Tongeren,Nergena, Luissel e.o.
21-10 Den Berg
24-10 Kerkeind
25-10 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Ondernemend Boxtel - Evert Lans

Foto: ELAN Bikes Support

Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Evert Lans (48) van ELAN Bikes Support.

Hij is al ruim dertig jaar actief in de wereld van de tweewielers en verzorgt bovendien al meer dan tien jaar trainingen voor brancheorganisatie Innovam onder de naam ELAN Bikes Support. Toch is Evert Lans (48) nog steeds vol enthousiasme over zijn nieuwe e-bikewinkel, die hij onder diezelfde naam aan de Markt zal openen.

"Ik ben weer terug in Boxtel", vertelt Lans opgewekt. Met het openen van de zaak is voor hem de cirkel rond. De geboren Boxtelaar kwam als 15-jarige knul bij toeval in de fietsenwereld terecht: een valpartij van fietsenhandelaar Wilbert van Rooij voor zijn deur maakte dat de twee in gesprek raakten. Niet veel later begon Lans, ook op de Markt, als fietsenmaker bij Van Rooij. Zo groeide hij door binnen het bedrijf. In de tussentijd rondde hij zijn studie Elektrotechniek af.

Zo'n tien jaar geleden begon Lans onder de naam ELAN Bikes Support met het geven van trainingen verbonden aan de Tweewieler Academy, deze maakt deel uit van Innovam, een opleidingsinstituut verbonden aan Bovag. Zijn specialiteit laat zich raden: e-bikes. Hoewel Lans fietsen in alle soorten en maten repareert, zal de focus liggen op de verkoop van e-bikes.

Ambacht en kennis, gebracht met een glimlach staan daarbij voorop. "Ik wil kunnen uitleggen wáárom ik iets doe of juist niet kan doen. Ook mijn monteurs kunnen dat", vertelt Lans, die in zijn zaak twee monteurs in dienst neemt. Het pand aan de Croonpassage 2 is opgedeeld in drieën. Bij binnenkomst sta je direct in de werkplaats. "Daarin staan vier professionele werktafels. Ik wil meteen laten zien dat hier gewerkt wordt", legt Lans uit. De inrichting van de zaak volgt deze trend: het ademt nostalgie en ambachtelijkheid, met een industriële uitstraling.

Achter de werkplaats is een winkelgedeelte, dat tevens een eigen ingang heeft. Hier kunnen e-bikes aangeschaft worden. "Ik heb verschillende modellen, zeg maar van de Suzuki tot de Rolls Royce van de e-bikes", vertelt de goedlachse Lans. De 'Rolls Royce', de Santos, is onder meer de elektrische fiets waar de politie op rijdt.

Daarnaast krijgt het pand een volgens Lans unieke toevoeging: een klaslokaal. "Het is natuurlijk een groot offer wat ruimte betreft, dat ik één derde van mijn zaak daarvoor inricht, maar het heeft écht toegevoegde waarde." Zo zal Lans in het lokaal technische trainingen verzorgen voor vakgenoten, want hij blijft als zzp'er aan bij Innovam. Ook zal er seminars zijn voor (beginnend) e-bikers, of wielrenners met technische vragen. Ook diverse andere partijen hebben al interesse getoond om gebruik te maken van de ruimte.

ELAN Bikes Support opent uiterlijk in december. Daarmee is de Croon voor het eerst in zijn historie gevuld met winkels. De zaak is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Vrijdag is koopavond tot 20.00 uur en op zaterdag zijn de deuren van 9.00 tot 17.00 uur geopend.

ELAN Bikes Support, de Croonpassage 2, www.elanbikessupport.nl, 06-44958649.


Veel ereplaatsen zwemmers SWNZ in vierkampwedstrijd

Boxtel - In Veghel streden zondag in zeer zonnige omstandigheden zeventien SWNZ-zwemmers tegen Argo uit Sint-Oedenrode, de Dommelbaarzen uit Vught en Nautilus uit Veghel. De wedstrijd leverde SWNZ veel eremetaal op: 6 bronzen, 11 zilveren en 16 gouden medailles.

De jongste deelnemers waren de tienjarige Tasnim Bezbiz uit Boxtel en Juul Schellekens uit Schijndel. Tasnim zwom maar liefst zes persoonlijke records. Ze won de 50 rug en werd tweede op de 100 vrij, 100 school en 50 vlinder. Juul won de 100 school en zwom nieuwe toptijden op de 100 vrij en 50 rug.

Junioren
Bij de junioren 2 en 3 was de overmacht van SWNZ enorm met twaalf ereplaatsen. Naomi Janssen won de 200 wissel en 50 rug en werd op de 100 vrij tweede achter Nena van der Steen, die zich met maar liefst zes tellen verbeterde. Iris Verheij werd derde op deze afstand. De 50 vlinder werd gewonnen door Britt Bakers, met Kes Keij op plek drie. Iris Verheij won de 100 school, voor Kes en Aukje Rutten, beiden afkomstig uit Boxtel. Iris werd tweede achter Naomi op de 50 rug en Kes zwom wederom de derde tijd. Het regende PR's in deze categorie, met vier nieuwe toptijden voor Aukje, drie voor Kes en twee voor Naomi, Nena en Iris.

Jeugd
Bij de jeugd was er een drievoudige winst voor Lisa Verheij: ze was in nieuwe persoonlijke records de beste op de 50 rug, 50 vlinder en 200 wissel. Claartje Rijken won de 100 vrij en werd achter Lisa tweede op de 50 rug en 50 vlinder. Marit Vermeulen zwom naar plaats drie op de 100 vrij. Claartje verbeterde drie PR's en Marit twee.

Bij de jongens was Boxtelaar Jelle Rutten de beste op de 100 rug en 50 vrij. Op de vrije slag sprint dook hij eindelijk onder de barrière van dertig seconden. Op de 200 wissel tekende hij voor de tweede tijd. Jelle zwom drie PR's. Jesse Hoksbergen zwom bij de jongens jeugd de beste tijd én nieuwe PR's op de 50 vrij, 400 vrij en 100 vlinder. Op de langste afstand miste hij de Brabantse limiet op slechts een kwart tel.

Senioren
Selina Janssen won de 50 vlinder in een nieuw PR. Sandra Schellekens werd derde op deze afstand. Daarnaast zwom Selina de tweede tijd op de 100 vrij en 50 rug. De Boxtelse Kim de Laat won de 200 rug. De eveneens Boxtelse Daphne Portegijs zwom naar de plaatsen vier en vijf.


Nieuwe kleedkamers Roode Bleek geopend

Oudste lid Cor van Dijk (L.) knipte het lint door en opende daarmee de nieuwe kleedkamers. Gebroederlijk loopt hij met het jongste lid Melle Schalkx het complex binnen. Foto: Cock Stam

Liempde - De nieuwe kleedkamers van voetbalvereniging DVG werden afgelopen zaterdag, 14 oktober, feestelijk geopend. De renovatie van de kleedruimten ging begin dit jaar van start. Rien Schalkx overhandigde als voorzitter van stichting de Roode Bleek zo tegen 17.00 uur de sleutels van het nieuwe complex aan DVG-voorzitter Toon van Ruremonde. De voetbalvereniging is hoofdgebruiker van het sportpark.

De verbouwing kostte zo'n 500.000 euro. Dit bedrag werd grotendeels uit eigen reserves van de beheerder van het sportpark, stichting De Roode Bleek, betaald. Om het resterende gat van 100.000 euro in de begroting op te vullen werden obligaties van 500 en 1.000 euro uitgeschreven, zodat Liempdenaren hun voetbalvereniging zelf konden helpen. Dit gebeurde in groten getale.

Rien Schalkx, voorzitter van de stichting kwam in zijn speech haast complimenten tekort voor medebestuurders Anton Hermes en Jeroen Martens, de renovatieprojectgroep bestaande uit Anton Hermes, Dave Kastelijn, Peter Smetsers, Toon van Ruremonde en projectleider Ber Kastelijn en de maandagochtendploeg voor hun inzet en medewerking aan het eindresultaat van deze renovatie. Ook sportwethouder Herman van Wanrooij sprak vooral zijn bewondering uit voor het prachtige eindresultaat en de onderlinge samenwerking. Zo werd de lokale aannemer Bouw Service Liempde als hoofdaannemer bij het project betrokken en droeg ook Jan van den Boomen BV zijn steentje bij.

DVG-voorzitter Toon van Ruremonde (L.) ontvangt de sleutels uit handen van Rien Schalkx. Foto: Cock Stam

Eerst was het Rien Schalkx die symbolisch de sleutel aan gaf aan Toon van Ruremonde. Daarna werd het openingsritueel voortgezet door het jongste en oudste lid van DVG. Senior Cor van Dijk knipte het lint door en 'jonkie' Melle Schalkx was vervolgens trefzeker met de bal waardoor de toegangsdeur werd vrijgemaakt.

De vele aanwezigen waren vol lof over de uitvoering. Hiermee is de update van sportpark De Roode Bleek compleet en kan hoofdgebruiker DVG weer beschikken over een prachtige accommodatie.


Onnodig en geflatteerd verlies van DVG

Reusel - DVG speelde zondag de uitwedstrijd tegen Reusel Sport en verloor met 4-1. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Al in de zevende minuut had DVG de score kunnen openen. Bas van Houtum kopte de bal, maar de inzet van Bart de Windt was onvoldoende om de keeper van Reusel in de problemen te brengen. Kort daarna was er een mogelijkheid voor Reusel. Sander van de Ven bracht redding, maar botste hierbij hard tegen de doelpaal. Het letsel viel in eerste instantie mee, maar even later moest hij zich toch laten vervangen. Een mooie wissel-pass van Cherrel Sambo werd door Jaap Verhoeven aangenomen, maar zijn schot ging over het doel.
De beste kans op de verdiende voorsprong kwam uit een rush van Peter Versantvoort. Helaas was er geen bezetting voor het doel en ging de voorzet voorlangs. Opnieuw was er een combinatie tussen Sambo en Verhoeven. De voorzet werd met de borst mooi klaargelegd voor Verhoeven, maar zijn schot ging een klein metertje naast het doel. Van Houtum kwam niet veel later een paar centimeter tekort voor de tip-in na een nieuw schot van Verhoeven.
Reusel was duidelijk de onderliggende partij maar kreeg kort voor rust een goede kans. Bij een twijfelachtige situatie keek de scheidsrechter naar de zijkant: achterbal of hoekschop? De grensrechter gaf duidelijk achterbal aan maar hij besliste toch anders. De bal werd door de verdediger bij de paal van de lijn gehaald. Ruststand was dus 0-0.

Foto: Toon van Ruremonde
Deze foto gebruiken
De Junioren behaalden zaterdag hun eerste overwinning. (Foto: Graziëlle Saccomani-van Ginneken) Foto: Graziëlle Saccomani-van Ginneken

In de tweede helft kreeg Reusel een hoekschop die door de Liempdse verdediging niet goed werd verwerkt. In een rommelige situatie was er opeens het doelpunt voor de thuisploeg. Meteen daarna was er een riante mogelijkheid op de tweede, maar de inzet ging naast het doel. DVG was de weg een beetje kwijt. Een kopballetje van Bart de Windt ging over en ook Reusel was slordig in de afwerking. Dit duurde echter niet al te lang. In de 78e minuut werd het toch 2-0. Een snelle counter over rechts werd hard binnen gekopt. Toen ging het snel. Binnen vijf minuten scoorde de thuisploeg nog twee keer en besliste de wedstrijd. In de allerlaatste aanval scoorde DVG vanuit een strafschop. Luuk van de Ven soleerde door de defensie en werd ten val gebracht. Daan Voets schoot de penalty feilloos binnen, maar de teleurstelling over het onnodige verlies overheerste. Gebaseerd op de eerste helft was dit een onnodige nederlaag. Einduitslag 4-1.
Volgende week speelt DVG opnieuw een uitwedstrijd, en wel tegen Hapert.

Ook DVG-2 verloor onnodig. Een 0-2 voorsprong werd in Heeswijk in de slotfase verspeeld, het werd 3-2. De DVG dames wonnen wel, in en tegen Gemert-2 werd het uiteindelijk 1-2. Vrouw van de wedstrijd was Milou Welvaarts.

Ruime winst levert Firma Fotografie leiding in BRTC op

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) was op de derde speeldag De Firma Fotografie de grote winnaar. Door met 8-2 te winnen van Grand Café Rembrandt, nam et team de leiding in de competitie. Kampioen Taverbo-Sabo 3 speelde gelijk tegen de nummer twee van vorig jaar Taverbo-Sabo 1 en bleef stevig op de tweede plaats. De Horntreffers en Rotsvast wonnen met het kleinst mogelijk verschil van Taverbo-Sabo 4 en De Dommel en rukten op naar de derde plaats op de ranglijst. Niet spelend Taverbo-Sabo 2 werd naar de laatste plaats verwezen.

Vol overtuiging begonnen Stef Schellekens en Jordy en Henk van de Laak van team Firma Fotografie aan de wedstrijd. Na vijf gespeelde partijen stond en 5-0 op het scorebord in hun voordeel.
Jordy had allebei zijn enkelspelen gewonnen en Stef en Henk beiden één. Jordy zorgde samen met zijn vader Henk voor de winst in het dubbelspel tegen Gerrie Hoenselaars en Ad Brekelmans. Jordy won ook zijn partij van Ad Brekelmans en Stef en Henk wonnen van Arnold van der Heijde die deze keer voor Grand Café Rembrandt niet tot scoren kwam. Gerrie en Ad zorgden ieder voor een punt door winst op Stef en Henk. Eindstand 8-2 in het voordeel van De Firma Fotografie.

Voor Taverbo-Sabo 1 was het gemis van Daan de Koning bij Taverbo-Sabo 3 duidelijk te merken. Eline Hermans die pas enkele maanden tafeltennist deed haar uiterste best, maar was niet opgewassen tegen de drie geroutineerde tegenstanders Ronald van Dael, Frans van Dun en Cees Hems. Haar werd geen enkele game gegund. Daar stond tegenover dat Uschi Meeuwis dit volledig compenseerde door alle drie haar enkelspelen te winnen. Ook Henk IJsseldijk deed een flinke duit in het zakje door van Cees en Frans te winnen. Hij moest alleen de winst aan Ronald laten, zij het dat dit pas gebeurde in de verlenging van de vijfde game, die Ronald uiteindelijk met 12-10 won. Het dubbelspel was voor Frans en Ronald en daarmee kwam er een gelijkspel op het wedstrijdformulier. Eindstand 5-5.

De twee overige wedstrijden eindigden beide in 6-4. Dat was voor team Rotsvast een grote tegenvaller, omdat tegenstander De Dommel met slechts twee spelers aan de tafel kon staan en daardoor al met 3-0 achter kwam te staan. Dinie van den Nieuwenhuizen en Erik van der Schoot van Rotsvast wonnen beiden van Wim Jansen, maar Ad de Man was voor hen en ook voor Bart Theeuwes een maatje te groot. Bart moest ook zijn partij tegen Wim Jansen gewonnen geven, hoewel dit pas in de vijfde beslissende game gebeurde met het kleinst mogelijke verschil van twee punten 11-9. Eindstand 6-4 in het voordeel van Rotsvast.

De wedstrijd tussen De Horntreffers en Taverbo-Sabo 4 ging de eerste helft gelijk op omdat Ad en Hans van Weert hun partijen tegen Toon van Geel in winst om wisten te zetten en zodoende twee punten voor De Horntreffers aan lieten tekenen. Mari Smits en Peter de Rooij wonnen hun eerste enkelspelen echter van Wim van Aarle en Hans van Weert en Peter won samen met Toon van Geel het dubbelspel waardoor er een tussenstand van 3-2 op het formulier stond in het voordeel van Taverbo-Sabo 4. De volgende drie partijen gingen naar De Horntreffers waardoor de wedstrijd in een beslissende plooi werd gelegd. De twee laatste punten werden gedeeld omdat Wim zijn partij tegen Toon verloor en alleen tegen Peter tot winst was gekomen. Ad zorgde in de allerlaatste partij voor de winst voor de Horntreffers door ook zijn derde enkelspel in een zege om te zetten tegen Peter. Eindstand 6-4 voor De Horntreffers.


LSV pakt eerste punt tegen VV Irene

Lennisheuvel - In een meer spannende dan goede wedstrijd speelden LSV en gastploeg VV Irene zondag gelijk. Het begin van de wedstrijd, die eindigde in 1-1, was aan beide kanten rommelig, waarbij Irene te slap aan de wedstrijd begon.

Nadat LSV al een goede kans had gehad was het in de 22e minuut toch 1-0 voor de thuisploeg. Een vrije trap werd goed doorgekopt en bij de tweede paal hard ingeschoten door Matheusz Lenarcik. Hierna ging Irene beter voetballen en kreeg iets meer de overhand. Maar de gasten konden niet echt kansen creëren.
In de veertigste minuut kreeg Irene-speler Mats Davids vanuit een ingooi de bal op de punt van de zestien en wist hij de keeper met een mooie boogbal in de verre hoek te verslaan zodat de ruststand op 1-1 kwam.
In de tweede helft was Irene duidelijk de bovenliggende partij en beperkte LSV zich tot verdedigen en loeren op de counter. Irene probeerde voetballend door de defensie van LSV te komen en wist een paar kansen te creëren, maar deze werden niet benut. In de tweede helft werd niet meer gescoord.

Hoewel enigszins gehavend door blessures en vakanties kon LSV niet tevreden zijn over het vertoonde spel. De stijgende lijn van de afgelopen weken werd onvoldoende doorgetrokken, maar in deze fase is ieder punt natuurlijk welkom. Ook de Gemondenaren konden de 1-1 niet goed op waarde schatten na de 7-1 overwinning vorige week. "De onderlinge verschillen zijn in deze klasse wel erg groot", aldus Irene-coach Michael van de Wal.

Jeugdspelers Ducks laten sterk rugby zien

Boxtel - Alle jeugdteams van Rugby Club Ducks speelden zaterdag hun competitiewedstrijden thuis in Boxtel. Er werd fanatiek gestreden, wat voor de Cubs en de Junioren een overwinning opleverde. Ook de Colts speelden stevig, maar moesten hun verlies nemen met één punt verschil.

De Cubs, spelers van 12 en 13 jaar oud, deden goede zaken door de concurrent voor de eerste plaats, Oemoemenoe uit Middelburg met 60-22 ruim te verslaan. De Boxtelaren namen hiermee de eerste plaats over en liggen nu op koers om kampioen te worden van de najaarscompetitie.
De Junioren (14 en 15 jaar oud) behaalden hun eerste overwinning en gaven door deze winst op The Dukes de rode lantaarn over aan dit team uit Den Bosch. Het werd net geen 'Super Saterday' doordat de Colts nipt verloren van The Dukes. In een tot het einde spannende wedstrijd werd het een zwaar bevochte 19-20 overwinning voor de Boschenaren.
De jeugd is komend weekend vrij, de senioren spelen in Tilburg tegen de gelijknamige club.

Sleepwet: safety first of privacy schending?

Het is veel in het nieuws geweest de afgelopen tijd. De regering wil een nieuwe wet invoeren waarmee de inlichtingendiensten meer bevoegdheden krijgen. Ze hoeven dan niet meer doelgericht internetverkeer af te tappen, maar kunnen dat van elke burger doen. Ze mogen dan ook tappen van mensen die bijvoorbeeld in een wijk wonen waarin iemand woont die ze verdenken van betrokkenheid bij criminele activiteiten. Ook mogen ze deze informatie doorsturen naar het buitenland. Zonder de gegevens te controleren.

De meningen zijn verschillend. Er is een groep die vindt dat het privacyschending is en er is een groep die zegt: ik heb niks te verbergen. In maart 2018 wordt een referendum gehouden voor deze sleepwet. Dit wordt tegelijk gedaan met de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een 'raadgevend' referendum, wat betekent dat de uitkomst niet bindend is; als Nederland 'tegen' stemt, kan de regering de wet nog steeds invoeren.

Zelf ben ik ook tegen de sleepwet. Ik vind niet dat je zomaar gegevens mag tappen zonder een goede reden te hebben. Pas als je iemand verdenkt van criminele activiteiten mag je rondneuzen in zijn gegevens. Maar als een persoon alleen in de straat of wijk woont van een verdachte, dan moet je eerst bewijs hebben dat diegene mogelijk ook betrokken is bij criminele activiteiten. Anders vind ik het privacyschending, omdat je zomaar iemands gegevens tapt en je niet precies weet wat er mee gedaan wordt.

Nu kan de regering zeggen dat het allemaal veilig wordt opgeslagen, maar wat als de inlichtingendiensten worden gehackt? Ik weet dat die kans niet groot is, maar hij is er wel. Wanneer iemand erin slaagt om de inlichtingendiensten te hacken en de gegevens de bemachtigen, dan liggen de gegevens van 17 miljoen mensen voor het grijpen. Als dat gebeurt kunnen criminelen zo iemands bankrekening leeghalen of telefoonnummer verspreiden. Dat zijn risico's die je niet mag nemen.

                        

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 10 oktober
A-Lijn: 1. N. van der Poel & J. de Wolf 61,46% 2. M. Kleiss & E. Wijnen 57,64% 3. J. Dufornee & W. Voskuyl 56,25% B-Lijn: 1. R. Post & M.J. Theloesen 64,00% 2. H. & T. Spikmans 55,00% 3. B. & H. Dragt 53,00%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 11 oktober
A-Lijn: 1. R. Dankers & F. van de Schans 68,06% 2. A. Slaats & R. van Weert 63,19%
3 C. Botermans & D. Tielman 55,56% B-Lijn: 1. R. Gerris & M.J. Theloesen 61,81% 2. H. Kalverboer & G. van Rooij 56,60% 3. P. Poirters & H. van de Wetering 55,56%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 12 oktober
A-Lijn: 1. J.van Doremalen & F. van Roy 67,03% 2. G. Dams & E. van Gelder 61,96% 3.
J. & J. van de Meerendonk 56,15% B-Lijn: 1. W. de Langen & A. Wouters 59,03% 2. R. Traa & H. van Esch 56,53% 3. H. & J. van Uitert 56,25% C-Lijn: 1. P. & R. van der Pasch 58,33% 2. T. Bosveld & H. Hoogers 57,81% 2. J. & M. Dekkers 57,81%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 11 oktober
A-Lijn: 1. J. Koppen & J. v d Biggelaar 72.40% 2. P. Broers & D. Landman 58.33% 3. J. Steenbakkers & R.Koelink 57.81%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 6e zitting 1e competitie
A-Lijn: 1. F. Daniëls & H. Maas 65,63% 2. J. Clercx & H. Peerlings 60,42% 3. W. vd Lans-Verberne & A. Visser-Hanff 56,60% 3. J. vd Borne & E. Jansen 56,60% B-Lijn: 1. J. Balk & A. Tuerlings
57,29% 2. A. van Uden-Timmers & T. van Uijtert 55,21% 3. A. & P. Schoonen 54,17% 3. P. Ronde & MJ. Ronde 54,17%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 10 oktober
A-Lijn: 1. H.van Esch & P. van de Ven 62,92% 2.W. van de Heijden & A. van Os 57,92% 3.T. Walbeek & H. Wolsky 57,08% B-Lijn: 1. H. & G. Veroude 62,50% 2. R. Koenders & G. Wagenaars 62,20% 3. M. & H. Deckers 54,76% 3. A. van Ewijk & G. van Heertum 54,76%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 12 oktober
A-Lijn: 1. T. van der Kolk & Frans Sedee 61,28% 2. G. & A. van Lier 59,55% 3. B. Marcelis & P. van de Ven 57,05%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 12 oktober
A-Lijn: 1. J. van der Laar & G. van Oirschot 67,92% 2. G. Bekkers & R. van Heeswijk 64,58% 3. M. & M. Habraken 57,92
B-Lijn: 1. R. van der Heijden & N. van de Meerakker 61,31% 2. A. & P. Wagenaar 58,04% 3. R. Prinsen & E. van de Westelaken 57,44% C-Lijn: 1. D. van Erp & R. van der Heijden 58,33% 1. E. van der Heijden & B. van Pelt 58,33% 3. T. van der Leek & T. van der Zanden 55,83%

Jeu de Boule

JBV De Walnoot, uitslagen regiomix , 16 oktober
1. J. van der Heijden (Boskant) 3/34 punten 2. R. van Breugel 3/29 3 W. van Alphen 2/21
4. C. Mulder 2/15 4. T. Luijten 2/15 6. M. van der Velden 2/13 7. J. Hanegraaf 2/12 7. H. Verstijnen 2/12 9. L. Bekers 2/11 10. M. Luijten 2/6 .

Zaalvoetbal

Le Temps Perdu-Tahadi                         8-3
NIKE FC-Van de Sande/Pacqt                 8-4
Langenberg/Dammers-Kwalitaria Strik        7-3
Gebr. Bekkers-'t Hart van Boxtel                 4-3
Second Cars-Café Vollop                         3-3
Fysio De Dommel-Vollop/Tel Aviv         2-4
Rijschool Gestel 2-Meneer Van Dommelen        7-10
Wijnpakettenonline-FC Blokfit        5-2
Van Stekelenburg-Verbeij/ Hanekroot        7-1
Groen als Gras-Van der Heijden Milieu        3-7
Programma 21 oktober
17.00        X2COM-Eltechno inst.
17.45        Grieks Rest Corfu-'t Geveltje
18.30        Café Vollop-NIKE FC
19.15        Tahadi-Gebr. Bekkers
20.00        Goossens Advies-Heva/Van Weert
20.45        Van de Sande/Pacqt-Le Temps Perdu
Programma 23 oktober
19.00        Wijnpakettenonline – Dobotex b.v.
19.45        Van der Heijden Milieu-Vermeer Verz
20.30        Rijschool Gestel 2-FC Blokfit
21.15        Selissen Boys-Celdex BV

Voetbal

RKSV Boxtel/ODC, uitslagen 15 oktober
ODC 1-FC Engelen 1        3-1        
Wilhelmina Boys VR1-ODC VR1        4-1        
Acht 1-Boxtel 1        1-1        

RKSV Boxtel/ODC, programma 22 oktober
ODC 1-Vlijmense Boys 1        14:30
ODC VR1-Alem VR1        12:15
ELI 1-Boxtel 1        14:30

LSV, programma 22 oktober
LSV 1-TPO 1        14:30
LSV 3-Spoordonkse Boys 4        11:00
SCI 4-LSV 4        11:00
LSV, uitslagen
LSV 1-Irene 1        1-1
LSV 3-Acht 4        1-3
Oirschot Vooruit 5-LSV 4        1-5

LBC, programma 21 oktober
LBC JO19/1-Oirschot Vooruit 2        13:00
LBC, uitslagen
LBC JO9-1-ODC 4        18-2
LBC JO17/2-Zwaluw VFC 6        2-6

DVG, uitslagen 14 oktober                                                
DVG JO9/1-Sparta'25 JO9/2 8-2
DVG JO9/2-SJO/Vita JO9/1 2-2
Blauw Geel JO9/6-DVG JO9/3 7-1
DVG JO9/4-Nulandia JO9/6 4-9
DVG JO11/2-Avesteyn JO11/1 4-0
WHV JO11/1-DVG JO11/3 11-0
Daw JO13/1-DVG JO13/1 11-1
DVG JO13/2-DVG JO11/1 1-2
DVG JO15/1-Someren JO15/1 0-2
DVG JO15/2-Schijndel JO15/5 7-2
DVG JO17/1-Heeswijk JO17/1 1-0
DVG JO17/2-Blauw Geel JO17/8 1-1
Daw JO19/1-DVG JO19/1 2-0
Nijnsel JO19-1 DVG JO19/2 3-0
DVG, uitslagen senioren 15 oktober                                                
Reusel Sport 1-DVG 1 4-1
Heeswijk 3-DVG 2 3-2
DVG 3-Ollandia 2 3-2
Boskant 3-DVG 4 0-5
DVG 5-Bl.Geel'38 11 2-2
DVG 6-Rhode 6 1-3
DVG 7-Irene 2 4-1
Rhode 8-DVG 8 3-3
DVG 9-Nulandia 10 3-1
DAMES:
Gemert VR 1-DVG VR 1 1-2

DVG, programma 21 oktober                
ODC JO7/3-DVG JO7/1         09:45 uur
DVG JO9/1-MULO JO9/2         10:30 uur
NLC'03 JO9/2-DVG JO9/4         10:00 uur
DVG JO11/1-Schijndel JO11/1         10:30 uur
DVG JO13/1-Den Dungen JO13/1         11:30 uur
Branvoort JO13/5-DVG JO13/2         11:00 uur
ODC JO15/1-DVG JO15/1         14:15 uur
DVG JO17/1-Irene JO17/1         14:30 uur
DVG, programma senioren 22 oktober                
Hapert 1-DVG 1         14:30 uur
U.D.I.19 8-DVG 3         13:00 uur
DVG 4-Erp 4         10:00 uur
DVG 8-Heeswijk 7         10:00 uur
DVG, programma 24 oktober
DVG JO11/1-Avanti'31 JO11/1         18:30 uur
SENIOREN:
DVG 2-Erp 2        20:00 uur

Honk- en softbal

Ducks, uitslag 14 oktober
Blue Lions Tilburg AH1-Ducks AH1        16-5

Biljarten

't Ivoor, uitslagen 9 t/m 12 oktober
Libre:
't Ivoor 1-BBG Haarsteeg 1        23-28
't Ivoor 2-Royal 4        27-22
't Ivoor 3-Bommelwaardse Mesters        18-29
Recreanten libre:
De Baarzen 3-'t Ivoor 1        37-30
De Piepers 3-'t Ivoor 2        35-38
't Ivoor 3-Oda Boys 2        38-29
Vlijmendorp 1-'t Ivoor 4        31-36
Recreanten 3-banden klein:
't Ivoor 5-De luchtschippers 1        17-30
't Ivoor 6-NAL 8        24-23
't Ivoor 7-De Hopbel 1        30-21
3-banden klein:
't Ivoor 1-BC Zuid 2        22-24
3-banden groot:
De Midget Gilde 1-'t Ivoor 1        26-24

Handbal

HCB'92, uitslagen 15 oktober
HCB'92 DC1-Tremeg DC2                 19-11
HCB'92 DS2-Lido DS2                        17-9
HCB'92 DS1-HVW DS2                 14-15
HCB'92 DA1-E.M.M./Olympus DA1         5-6

Rugby

Ducks, uitslagen 14 oktober
Cubs: Ducks-Oemoemenoe Middelburg         60-22
Junioren: Ducks-The Dukes Den Bosch        41-24
Colts: Ducks-The Dukes Den Bosch        19-20
Programma 22 oktober
Senioren: Tilburg/RCE-Ducks Brabarians        12.30

Tafeltennis

Uitslagen
De Horntreffers-Taverbo-Sabo 4 6-4                
Taverbo-Sabo 1-Taverbo-Sabo 3 5-5        
De Dommel-Rotsvast         4-6        
De Firma Fotografie-Grand Café Rembrandt 8-2

Programma van volgende week
De Dommel-Taverbo-Sabo 1
De Firma Fotografie-De Horntreffers
Rotsvast-Taverbo-Sabo 4
Taverbo-Sabo 2-Taverbo-Sabo 3


        

Wisselende resultaten 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libreteam van 't Ivoor was kansloos tegen BBG Haarsteeg 1. Fouad Hasbani redde de eer voor dit team. Don van der Wiel speelde verdienstelijk maar moest op de valreep buigen voor zijn tegenstander. Chris Fasseur speelde onder de maat.

Het tweede team boekte en mooie overwinning. Ad van Os en Peter van Giersbergen wonnen hun partij. Peter Franken behaalde zeven punten. Het derde team had een offday. Alleen Math Hendriks bleef overeind met een mooie winstpartij. Gerard de Beer en Theo van Dongen verloren ruim.

Bij de afdeling Recreanten libre werd de zegereeks van het eerste team bruusk onderbroken door een onverwachte nederlaag. Henk van Boxmeer en Fouad Hasbani lieten te veel punten liggen. Jacques van Loon en Toon Bevers hielden de totaalschade enigzins beperkt door hun partij te winnen.
Het tweede team gaat gestaag door met punten halen. Nu werden er weer 38 punten gescoord. Wim Bekkers, Rien Meijs en Frans Klein wonnen. Jan Meeuwis kon dit goede voorbeeld niet volgen en moest genoegen nemen met acht punten. Het derde team scoorde eveneens 38 punten. Frans Maas, Harrie Verhoeven en Fons Spoor wonnen. Frans van de Boogaard behaalde acht punten. Het vierde team won hun ontmoeting ook. Johan Verhoeven en Harrie van der Velden wonnen beide. Math Hendriks en Frans van Esch verloren hun partij.

Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein komt team 5 niet geheel uit de verf. Deze week moest men weer diep buigen met slechts zeventien punten. Team 6 won nipt met één punt verschil. Theo van Dongen won als enige zijn partij. Jacques van Loon en Fouad Hasbani speelden een goede partij, maar troffen een sterkere tegenstander. Team 7 had een prima dag. Alle drie de partijen werden gewonnen met mooie moyennes. Jan Tils, Johan Beaard en Andre Vissers waren hiervoor verantwoordelijk.

Het 3-banden groot team verloor hun ontmoeting. Theo Verhagen redde de eer door een winstpartij met een moyenne van 0,741. Het 3- banden klein team verloor ook hun wedstrijd tegen BC Zuid. Jacques van Loon en Rene de Windt speelden verdienstelijk maar hun tegenstanders staken daar net een beetje boven uit. Louis van der Meijden herstelde enigszins de opgelopen achterstand door zijn partij te winnen met een moyenne van maar liefst 1,406.


Vervolg van de voorpagina: Kay Karssemakers Vice Open Nederlands Kampioen 85cc

In de tijdtraining lukte het Kay zaterdag niet om meteen een snelle tijd op de klok te zetten. Hij had lang de vijfde tijd in handen en was hier duidelijk niet tevreden mee. In de slotfase van de tijdtraining verbeterde Kay nog tweemaal zijn eigen tijd en nam de vierde tijd in handen. Hiermee had hij een prima uitgangspositie in beide manches.

Vol goede moed stond Kay achter het starthek voor de eerste manche. Zijn reactie op het vallen van het starthek was prima, maar ondanks dat zat de jonge motorcrosser er niet helemaal goed bij in de eerste bocht. Doordat hij goed bleef doorduwen, begon Kay alsnog op een vierde plaats aan de wedstrijd. In de beginfase van de wedstrijd lukte het hem niet meteen om een lekker ritme te vinden. Wel lukte het hem om in het achterwiel van de drie koplopers voor hem te blijven.
Halverwege de wedstrijd had Kay een duidelijk beter ritme gevonden, liep hij in op de rijders voor hem en wist hij door flink druk te zetten de derde plaats over te nemen. Eén ronde later nam hij ook de tweede plaats over en de HMX Nofear Husqvarna rijder ging op jacht naar de kopman. Kay wist dat hij aan het einde van de wedstrijd zat, dus als hij de winst wilde pakkek, dan moest dit nu gebeuren. Hij zette alles op alles en in de voorlaatste ronde van de wedstrijd nam hij met een mooie actie de leiding in de wedstrijd over, gaf deze niet meer uit handen en won de eerste manche.

Ook in de tweede manche zat Kay er niet helemaal goed bij toen het starthek naar beneden viel. Op een vijfde plaats begon hij aan de wedstrijd en wist in de eerste ronde al één rijder te passeren om zo op een vierde plaats door te komen. In de ronden die volgden nam Kay de derde plaats over, maar kon hij niet voorkomen dat de twee koplopers een gaatje wisten te slaan. Ondanks dat hij helemaal niet lekker in het ritme kwam, bleef Kay constant rijden met flinke druk van de vierde manche achter zich. De HMX Nofear Husqvarna rijder hield zijn hoofd koel en sloot de laatste manche van het seizoen op een derde plaats af.

Met een 1-3 in de manches won Kay het dagklassement in Boekel. De Boxtelse crosser heeft dit jaar een erg goed seizoen gedraaid waardoor hij Vice Open Nederlands Kampioen 85cc grote wielen is geworden. In het begin van het seizoen ging het soms nog al eens moeizaam, maar na zijn derde plaats in het WK 85cc had Kay zijn draai gevonden, zijn zelfvertrouwen terug en wist hij zelfs de laatste vier ONK wedstrijden van het seizoen te winnen.

28e jeugd en senioren tenniskampioenschappen

Boxtel/Liempde - Tennisverenigingen LTV Munsel, De Peppelieren, De Merletten en Die Braecke organiseren zaterdag 21 okotober tot en met zondag 5 november al voor de 28e keer de Boxtelse Kampioenschappen. Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden bij LTV Munsel en bij Die Braecke.

Het toernooi wordt ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Veldsink Adviesgroep. Zowel jong als oud zullen dit jaar strijden voor het kampioenschap. Nieuw dit jaar is dat het toernooi voor de jeugd en dat voor de senioren gelijktijdig zal plaatsvinden.
De organisatie nodigt iedereen van harte uit om alle spelers tijdens dit toernooi aan te komen moedigen.

Winst voor C-jeugd en Dames 2 HCB'92, nipt verlies voor Dames 1

Boxtel - Voor de jeugd van HCB'92 stond zondag de wedstrijd tegen Tremeg uit Gemert op het programma. De Boxtelse meiden pakten de punten en wonnen met 19-11. Het eerste damesteam delfde met 14-15 op het nippertje het onderspit tegen HVM uit Made. Dames 2 speelde sterk tegen Lido uit Leende en won met 17-9.

Het was een spannende wedstrijd voor de C-jeugd van HCB'92. De eerste helft keepte Anouk Foulen en de Boxtelse verdediging stond erg sterk. Bij rust was er een stand van 4-2 in het voordeel van HCB. De tweede helft nam Demi van den Aker het keepen over. HCB en Tremeg waren nu erg aan elkaar gewaagd waardoor de score in het begin gelijk op ging. Uiteindelijk trokken de Boxtelse dames aan het langste eind en bepaalden de eindstand op 19-11.

Dames 1
Dames 1 van HCB'92 trof de dames van HVM. De toon werd al snel gezet, doordat HCB een penalty mee kreeg, die werd benut door Annemarie Sens. HVM reageerde hierop met een goed opgezette aanval en een scherp schot dat vanuit het midden werd gelost. De gehele eerste helft ging het gelijk op, waarbij er aan beide kanten goed verdedigd werd en enkel de goed opgezette aanvallen en scherpe afrondingen leidden tot een punt. De dames gingen de rust in met een kleine achterstand: 5-6.
In de eerste fase van de tweede helft had HVM wat meer de overhand. Waar HCB moeite had met de afronding, wisten de dames van HVM telkens toch goals te zetten waardoor ze steeds iets meer uitliepen: 8-12. Door mooie treffers van Miranda van Engelshoven vanuit de middenpositie, invalspeelster Judit Bányai en een benutte negen meter van Sens, wisten de Boxtelse dames weer op gelijke hoogte te komen. In de laatste fase van de wedstrijd was de spanning om te snijden en ging de score wederom gelijk op. De dames van HCB moesten echter toch buigen voor HVM, waardoor ze verloren met één puntje verschil. Eindstand: 14-15.

Dames 2
Lido uit Leende stond op het programma voor dames 2 van HCB'92. Het Boxtelse team ging voortvarend van start; tot vier keer toe wist Judit Bànyai de doelvrouw uit Leende te passeren. Er werd bij HCB goed samengewerkt en Leende had moeite met het doorbreken van de Boxtelse verdediging. Diverse aanvallen werden gestopt door doelvrouw Inge Brom en daarmee groeide het vertrouwen bij HCB. Uiteindelijk kon er via een afstandsschot bij Lido gescoord worden vanuit het midden. Aan beide kanten werd hardhandig aangepakt in de verdediging, waardoor de scheidsrechter strafworpen aan beide teams moest toekennen, die door beide doelvrouwen werden gestopt. Daarna was het HCB die de doelpunten maakte via een goed ingestudeerde wissel en snelle aanvallen afgerond door Judit Bànyai, Hèlen Berkelmans en Annemarie Sens. De ruststand werd daarmee op 9-3 gebracht in het voordeel van HCB.
Na de pauze ging HCB door met het opzetten van de verschillende wissels waarmee uiteindelijk Susan van den Berg vrij werd gespeeld en vanuit de hoek wist te scoren. Daarna zakte bij HCB even de concentratie weg en kon Leende toeslaan vanuit de opbouwplaatsen en de stand op 13-7 brengen. Judit Bànyai wist tijdens een aanval van Lido de bal te onderscheppen en speelde naar Ellen Persoons die vanuit een vrije positie kon scoren. In de slotfase van de wedstrijd kreeg Annemarie Sens alle ruimte in de rechterhoek en benutte zij ook nog een vrije worp. Eindstand: 17-9.

Ducks sluit succesvol seizoen gezamenlijk af

Staand vlnr.: Rik de Rooij, Rogelio Cecilia, Maarten Duffhues, Bart Toemen, Serge Peeters, Youri van Dulken. Zittend vlnr.: Willem van Aarle, Raymond Nicolaas, Mark Tak, Mark Peters, Kees van Aarle. Niet op de foto: Germain Medina, Michiel Denteneer, Geert Meijs, Bas Rijken. (Foto: JRC Ducks) Foto: JRC Ducks

Boxtel - Samen met de leden heeft JRC Ducks afgelopen zaterdag het honk- en softbalseizoen afgesloten. Voorzitter Bart Toemen keek terug op een voor alle teams succesvol seizoen. Met name voor het pupillenteam en voor heren 2, die het kampioenschap veroverden. Beide teams werden zaterdag gehuldigd.

Het pupillenhonkbalteam werd eerder dit jaar al kampioen in de derde klasse en zal promoveren om volgend seizoen in de tweede klasse pupillen te gaan spelen. Het tweede herenteam van Ducks was met 16 winstpartijen van de 18 wedstrijden oppermachtig in de vierde klasse. Naast de huldiging van de beide kampioenen en de terugblik op een mooi seizoen - waarin met positieve uitzondering van de pupillen honkbal alle teams zich in hun klasses wisten te handhaven - werd ook afscheid genomen van enkele trainsters/coaches die jarenlang jeugdteams met heel veel inzet en enthousiasme getraind en gecoacht hebben. Het bestuur sprak hiervoor zijn waardering en dankbaarheid uit.

De beeball majors en pupillen honkbal gaan vanaf de herfstvakantie meteen weer werken aan het nieuwe seizoen en gaan hiervoor op de maandagavonden in de zaal van het Jacob-Roelandslyceum aan de slag. Alle andere teams beginnen de zaaltrainingen vanaf de kerstvakantie in sporthal De Braken.
Vanaf 10 maart gaan de teams hun oefenwedstrijden spelen en op 7 april start dan de competitie voor seizoen 2018.
Voor trainingstijden of meer informatie ga naar www.jrc-ducks.nl of mail naar info@jrc-ducks.nl.

Ad van der Steen wint Biljartmarathon 2017

Winnaar Ad van der Steen ontvangt de bokaal uit handen van (sport)wethouder Herman van Wanrooij. Foto: Jan van der Steen Foto: Jan van der Steen

Liempde - Zo'n vijftig biljarters waren vrijdag naar De Kloosterhof gekomen om daar de achttiende editie van de Liempdse Biljartmarathon te spelen. Op vijf tafels werd vanaf 8.30 uur 's morgens tot 's avonds na 18.00 uur gespeeld om de winst en bijbehorende bokaal. Die gingen uiteindelijk naar Liempdenaar Ad van der Steen.

Winnaar Ad van der Steen ontvangt de bokaal uit handen van (sport)wethouder Herman van Wanrooij. Foto: Jan van der Steen
Winnaar Ad van der Steen ontvangt de bokaal uit handen van (sport)wethouder Herman van Wanrooij. Foto: Jan van der Steen
Winnaar Ad van der Steen ontvangt de bokaal uit handen van (sport)wethouder Herman van Wanrooij. Foto: Jan van der Steen

De finalewedstrijd begon even na zessen en ging tussen Ad van der Steen en Lucien Schevers uit Esch, die met een tweede plaats genoegen moest nemen. Derde werd Marinus Steenbakkers uit Boxtel.
Van der Steen ontving de bokaal uit handen van sportwethouder Herman van Wanrooij. Die memoreerde het feit dat voor sommigen het biljartspel als kroegsport wordt gezien, terwijl anderen het als (top)sport zien. "Ik ga daar geen waardeoordeel over vellen. Maar op het niveau waarop wij ons begeven is plezier sowieso de drijfveer", aldus de wethouder.

Mooie overwinning voor meisjes A1 Blox

Boxtel - VC Blox meisjes A1 speelde zaterdag tegen Nuvoc meisjes A1. De Boxtelse volleybalsters wonnen de moeizame maar zeer sportieve wedstrijd met 4-0.

Na een met gemak gewonnen eerste set (25-14), ging de tweede set moeizaam van start. De kopjes gingen hangen en de dames van Blox kwamen achter te staan met zes punten verschil. De opstelling was voor een aantal meiden nog een struikelblok. maar A1 kwam terug met harde aanvallen en services. Punten werden ingehaald en de set werd gewonnen met 25-21.
Nadat de coach bitterballen had beloofd bij een overwinning van 4-0 werd in de derde set de aanval ingezet met een aantal servicebeurten en werd de achterstand ingehaald. Het ging gelijk op, maar toch slaagden de meiden erin om de winst binnen te slepen met 25-22.
De vierde set moest gewonnen worden, maar het begin was niet goed. De concentratie verdween en passes kwamen niet goed bij de set-up. Daardoor kwam Blox weer flink achter te staan. Met goede services en harde klappen kwamen de Boxtelse meiden op een gelijke stand terecht. Met nog een laatste oppepper van de coach gingen de meiden ervoor en werd de vierde set gewonnen met 25-19.

De volgende thuiswedstrijd is op 28 oktober tegen de meiden uit Bladel.

18 / 18

19 - 29 oktober

Expositie Goede Sier (za & zon)
Kunstlicht '99, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel

19 oktober - 5 november

Duo foto-expositie: 'Boxtel in Detail & Kunst in de Natuur (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

19 oktober - 31 januari

Expositie Sonja Smulders
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

Donderdag 19 oktober

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Filmvoorstelling: Wij waren kind in de oorlog
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Vrijdag 20 oktober

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Theatershow 'Kras op cruise'
14.00 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Oktoberfest
18.00 uur, De Oude Ketting/Parkeerplaats, Bosscheweg 74, Boxtel

21 oktober - 5 november

Boxtelse Tenniskampioenschappen
Bij LTV Munsel en LTV Die Braecke

Zaterdag 21 oktober

Huiskamer: Rikken, jokeren, hobby
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Oktoberfest
18.00 uur, De Oude Ketting/Parkeerplaats, Bosscheweg 74, Boxtel

Installatie Prins Ploegersland
20.30 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Zondag 22 oktober

Dag van het Fruit in Het Groene Woud
11.00 uur, D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

3de lezing van een drieluik over Boxtel in oorlogstijd 1940-1945
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Rommelmarkt Ons Ideaal
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Rondwandeling voor Eschenaren over Herenboerderij
13.00 uur, Carpoolplaats tussen Esch en Sint-Michielsgestel

Receptie Prins Ploegersland
15.11 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Maandag 23 oktober

Jeu de Boules bij JBV De Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, Selissenwal 25, Boxtel

Rolstoeldansen door Stichting Sparkle
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuw Nieuwstraat 7, Boxtel

Alzheimer Café Regio 't Groene Woud
19.30 uur, Restaurant Zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, Schijndel

Zing smartlappen met het Dükerskoor
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Dinsdag 24 oktober

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Podium Circulair Presenteert 'Wij, Varkenland' met Lucas de Man
19.00 uur, De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, Boxtel

Première filmvoorstelling St. Petrus Basiliek
20.00 uur, Partycentrum De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Lezing 'Het groene woud en Dommeldal als groen erfgoed'
20.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Woensdag 25 oktober

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: Rikken, jokeren en sjoelen
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Donderdag 26 oktober

Huiskamer: Koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Cabaretvoorstelling: Op sterk water
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Vrijdag 27 oktober

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Zaterdag 28 oktober

OERRR Een dagje als boswachter – Vogels spotten
Aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda.

Huiskamer: Rikken, jokeren, hobby
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Halloween disco
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Boxtelse Tonproatavond
20.00 uur, Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B, Boxtel

Voorronde Nederlands Team Kampioenschap Poker
20.00 uur, Partycentrum De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Foto: Juul Hulskes

Door Hulskes 80!

Liesje Roelofs

Henk van Schijndel