DeMooiBoxtelKrant

2 oktober 2019

DeMooiBoxtelKrant 2 oktober 2019


Boxtel neemt maatregel tegen overlast arbeidsmigranten: nog maximaal vier bewoners per woonhuis

Boxtel - De strijd tegen overlast die overbevolkte woningen met veelal migranten uit het voormalig Oostblok opleverden is in onze gemeente een nieuw hoofdstuk ingegaan. Vanaf nu mogen nog maximaal vier personen een woning betrekken. Het nieuwe beleid volgt op een in het geheim genomen collegebesluit.

Het besluit om nog maximaal vier bewoners per huis toe te staan volgt op de al enige maanden aanhoudende discussie over arbeidsmigranten. Met name huisvesting vormt daarbij een probleem, omdat de druk op de woningmarkt voor Boxtelaren zelf ook al enorm is. Ook wethouder Peter van de Wiel constateert dat de huisvesting van arbeidsmigranten problemen opleverde. Dat was tweeledig: het leverde volgens de wethouder niet alleen overlast voor de buurt op, maar ook de kwaliteit van leven voor de migranten zelf was niet goed. "Als er acht tot tien mensen in een woning gepropt zitten dan ga je ook niet respectvol met hen om", aldus de wethouder.

Om deze problematiek tegen te gaan heeft het college in beslotenheid op 17 september het besluit genomen paal en perk te stellen aan de overbevolking van woonhuizen. Het besluit werd in beslotenheid genomen met het oog op woningspeculanten die wellicht nog snel misbruik van de huidige situatie hadden kunnen maken. Het is namelijk onmogelijk om de besluitvorming ook met terugwerkende kracht te laten gelden, zo geeft de wethouder aan. Het collegebesluit is donderdag, bij het ingaan van het nieuwe beleid openbaar gemaakt, waarna besloten werd ruchtbaarheid aan te geven.

De beperking geldt voor de bewoning van alle panden, dus ook voor projecten zoals de afgelopen maand geopende woonvorm voor verstandelijk beperkte jongeren aan de Baroniestraat. Het is echter wel mogelijk een uitzonderingspositie te krijgen. Daarvoor is dan wel goedkeuring van het college nodig. De maatregel geldt niet voor grote, traditionele gezinnen. Die vormen een in het besluit vastgelegde uitzondering.

Formeel gezien geldt de beperking als 'voorbereidend besluit'. Dat betekent dat binnen een jaar definitieve afspraken op papier moeten worden vastgelegd. De gemeente wil dit vormgeven in een 'parapluplan', dat als het ware boven ieder bestemmingsplan wordt uitgevouwen. Dit parapluplan maakt deel uit van de nog dit jaar op te stellen agenda arbeidsmigranten waaraan de gemeente al enkele maanden werkt. Ook het onderzoek naar geschiktheid van De Oksel, het gebied tussen de spoorlijnen Boxtel-Den Bosch en Boxtel-Tilburg, als tijdelijk huisvestingsgebied voor spoedzoekers op de woningmarkt maakt hier deel van uit.

Vooruitlopend op de publicatie van de agenda arbeidsmigranten schreef DeMooiBoxtelKrant en drieluik over arbeidsmigranten, die je de komende weken kunt lezen. Deze week vind je het eerste deel van deze serie op pagina 15.

Bonte stoet historische trucks bij oldtimerrit

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Tussen de 130 en 140 historische trucks vertrokken afgelopen zaterdag vanaf het Boxtelse Handels- en transportbedrijf Reijnders aan de Industrieweg voor de seizoensafsluiting van Oldtimer Contactgroep Veluwe (OCV). De rit werd georganiseerd door medewerkers van het Boxtelse bedrijf.

Om 9 uur druppelden de eerste deelnemers binnen en parkeerden met een behoorlijke precisie hun vrachtwagens. Onder meer oude Volvo's, Scania's, DAF's en Mercedes trucks waren te bewonderen voor bezoekers en natuurlijk ook deelnemers. Zij werden ontvangen met koffie, thee en natuurlijk het Brabants worstenbroodje.

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Nadat alle deelnemers inclusief bijrijders gearriveerd waren, kon de 90 kilometer lange rit beginnen. Veel bezoekers en fotografen hadden zich toen al langs de route opgesteld. De tocht liep via Sint-Oedenrode, Oirschot, Vessem en Casteren naar Diessen. Na de pauze vertrok de stoet via Haghorst, Moergestel en Oisterwijk naar Eetcafé De Oude Ketting in Boxtel. Ook daar stonden weer Boxtelse toeschouwers te genieten van al het moois dat langskwam. Alle deelnemers konden rekenen op een gehaktbal met wat te drinken bij het voormalig truckerscafé aan de Bosscheweg waar de dag gezellig werd afgesloten.

Special: Mooi wonen in Boxtel

Pag. 13 Foto: Sander van Kasteren

Nieuwe eigenaar Soussie

Pag. 15 Foto: Sander van Kasteren

Deel 1 serie arbeidsmigranten

Koffie met kennis bij HobbyCentrum

Boxtel - HobbyCentrumBoxtel presenteert in het winterseizoen de lezingencyclus Koffie met Kennis. Daarbij kunnen mensen elkaar onder het genot van een kop koffie ontmoeten en ook kennis opdoen. Op vrijdagmiddag 4 oktober van 13.30 tot 15.30 uur wordt de lezing verzorgd door Diny Stolvoort, psycho-gerontoloog. Zij hield zich bezig met zingeving en bezieling van mensen en organisaties. Nu is zij in Boxtel bestuurslid van Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid.

Zoeken naar een gelukkig leven is van alle tijden. Hoe zit dat als je ouder wordt? Religies gaven daarbij vaak de richting aan. Tegenwoordig worden de tradities veelal losgelaten en is stilstaan bij geluk een hype geworden. Mensen moeten nu zelf richting zoeken en geven om gelukkig oud te worden.
In haar lezing staat Diny Stolvoort stil bij hedendaags onderzoek naar geluk. Gekeken wordt naar blauwe zones in de wereld waar mensen gelukkig oud worden. Ook wordt te rade gegaan bij oude tradities en wordt gekeken hoe mensen constructief en waardig oud kunnen worden.

Deelname aan de lezing kost 4 euro, dat is inclusief koffie en thee. Er dient vooraf betaald te worden bij aanvang van de lezing. Voor vrienden van HCB en de HCB-vrijwilligers is de toegang gratis. Aanmelden is niet nodig, maar mag wel via www.hobbycentrumboxtel.nl. Daar is ook meer informatie te vinden over de geplande onderwerpen van Koffie met Kennis.

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 3 oktober        Bridgen in De Walnoot        13.30
        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 4 oktober        Eucharistieviering in St. Theresiakerk ter intentie van de
overleden KBO-leden van de wijk Lennisheuvel met koffie na afloop        09.30
        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Dinsdag 8 oktober        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Rots        13.30
Kienen in De Rots        14.00
Woensdag 9 oktober        Laatste fietstocht deze zomer, vertrek vanaf Speelmanstraat, koffie-adres het bezoekerscentrum in Oisterwijk        13.30
        Vertrek snelle fietsers 13.15
        Eten bij Lotus, opgeven vóór 6 oktober bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl        17.00

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 3 oktober        Rikken en jokeren in De Kloosterhof        14.00
Maandag 7 oktober        Koor De Vrolijke Noot in De Kloosterhof        19.00
Dinsdag 8 oktober        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 9 oktober        Fietsen, vertrek vanaf Tooseplein        13.30

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot, grote zaal        13.00-14.00
Elke dinsdag         Fietsen, vertrek vanaf Breukelsplein        13.00
Elke woensdag        Gym in de Angelaschool        19.00-20.00
Elke donderdag        Nordic walking, vertrek vanaf de Markt        09.00

Maandag 8 oktober        Herfststukjes maken op Nieuwland 37        19.30
Dinsdag 9 oktober        Herfststukjes maken op Nieuwland 37        14.00

Vrouwencontact Liempde

Maandag 8 oktober        Leesclub bij De Kloosterhof        20.00

Eetpunt Elisabethsdael Boxtel, Mgr. Bekkerstraat 6

Maandag t/m vrijdag        Koffietijd        vanaf 10.00
koffie/thee 1 euro, cappuccino 1,50 euro
Maandag t/m vrijdag        Lunch        11.00-15.00
Keuze uit verschillende broodjes, tosti's, uitsmijters en salades
Maandag t/m vrijdag        Warme maaltijd        12.00-13.00
3-gangenmaaltijd vanaf 10 euro, hoofgerecht 7,50 euro
Opgeven via 06-30894758 of eetpuntboxtel@stichtingbroodnodig.com

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

Boxtel moet pijn lijden voor sluitende begroting

Boxtel - Om het begrotingstekort van volgend jaar op te vangen trekt Boxtel de broekriem strak aan. "Dit gaat iedereen pijn doen", verwoordt wethouder Lestrade een tot bijna zes miljoen euro oplopend verschil dat Boxtel ten opzichte van de eerder geraamde plus van drie miljoen moet dichten in de meerjarenbegroting. En dat is naar verwachting op termijn nog niet voldoende.

Op zo'n beetje alle beleidsterreinen is bezuinigd. "We hebben met pijn en moeite breed de kaasschaaf toegepast", aldus waarnemend burgemeester Fons Naterop: Die kaasschaaf schaaft onder meer 20.000 euro van de 150.000 euro voor Toerisme en Recreatie af.

Bezuinigen, maar ook investeren
Een greep uit andere in het oog springende bezuinigingen: Boxtel moet versoberen op het gebied van gemeentelijke voorzieningen, snijdt zo'n 10 procent in de gemeentelijke bijdragen aan wijkbudgetten, bibliotheek, ContourdeTwern en Brede Scholen Boxtel, vrijwel alle gemeentelijke belastingen gaan omhoog en ook de WSD moet geld inleveren. Waar op wordt bezuinigd is op dit moment al duidelijk en de bedragen waarvoor bij benadering ook. Hoe de bezuinigingen worden vormgegeven is nog onderwerp van gesprek. Zo is de gemeente bijvoorbeeld nog in overleg met WSD en ContourdeTwern over hoe deze instanties met tien procent minder gemeentelijke bijdrage rond kunnen komen.

Aan de Onroerend Zaak Belasting (OZB), goed voor tussen de 7 en 10 procent van de gemeentelijke inkomsten, wordt behalve indexering nog niet getornd. Aanvullend gaat ook het ambitieuze centrumplan Boxtel Binnen de Bruggen gewoon door, maar mogelijk worden de deelprojecten uitgesmeerd over een langere termijn om zo kosten te spreiden. Boxtel bezuinigt ook niet op de belangrijkste ambities uit het bestuursakkoord, te weten het behoud van een groen, sociaal en meewerkend gezicht. Dat is bijvoorbeeld te merken aan het minimabeleid. Aan de inkomensvoorwaarden verandert ten opzichte van nu niets, hoewel de gemeente wel strenger in de gaten houdt of aanvragers nog écht recht hebben op gemeentelijke hulp.

Gebieden die extra geld kunnen verwachten zijn er ook, al moet je die in de begroting goed zoeken. Zo zet Boxtel in op het terugbrengen van het aantal uitkeringen van ongeveer 440 nu naar 400 in de toekomst. Daarvoor investeert onze gemeente in eerste instantie in participatietrajecten. Dit moet uiteindelijk geld opleveren omdat meer mensen aan het werk zijn en er dus minder gebruik wordt gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen. Ook wordt geïnvesteerd in zelfredzaamheid door investeringen in de mantelzorg en wordt er permanent één extra BOA ingehuurd die moet zorgen voor betere handhaving. Sowieso wordt op de dienstverlening vanuit de gemeente en de aanpak van ondermijnende criminaliteit niet extra bezuinigd.

Onaangename verrassing
Daar waar vorig jaar nog werd gerekend op een bescheiden plus van zo'n 600.000 euro in 2020, bleek dit afgelopen voorjaar vanwege de bijdrage uit het gemeentefonds tegen te vallen. Dat zit zo: als het Rijk minder uitgeeft, dalen de uitkeringen aan het gemeentefonds ook. Kennelijk heeft het Rijk veel weten te bezuinigen, waardoor de uitkering onverwacht laag uitviel. Boxtel is voor een dikke 60 procent van de inkomsten afhankelijk van de bijdrage uit dit fonds. Toen ook voor de zoveelste keer sinds het overhevelen van taken binnen het sociale domein van het Rijk naar de gemeenten de tekorten bleken op te lopen, werd de kleine plus omgebogen in een diepe min. "En dat terwijl bij het Rijk het geld tegen de plinten op klotst", verzucht burgemeester Fons Naterop. Direct was duidelijk dat dit zou leiden tot ingrijpende en impopulaire maatregelen. Het college hamert er overigens op dat een onafhankelijke accountant ook aangeeft dat in Boxtel geen grove inschattingsfouten zijn gemaakt die nu het tekort veroorzaken.

De maatregelen komen echter te laat om het begrotingstekort van 2,5 miljoen euro voor 2019 nog te dichten. Ook voor de komende jaren is de verwachting dat nog extra bezuinigd moet worden om de begroting op orde te krijgen. Daarbij kwamen verschillende scenario's op tafel: het verder laten oplopen van het tekort totdat Boxtel onder Rijkstoezicht komt (een zogeheten Artikel 12 gemeente), het omhoog schroeven van de OZB of snijden in het kerntakenpakket van de gemeente. Die laatste twee onderwerpen lijken, na een grondige inventarisatie bij alle raadsfracties, bespreekbaar. Je moet bij snijden in het kerntakenpakket denken aan vragen als 'moeten wij als gemeentelijke overheid garant staan voor een zwembad in onze gemeente?', licht het college toe. De burgemeester ziet deze discussie niet alleen als uitdaging, maar ook als kans: "Op gezette tijden moet je even het bed opschudden."

Brede steun zoeken
Ondanks de vervelende boodschap, presenteerde het college de begroting vorige week toch met trots. Het was volgens de vier wethouders en de burgemeester namelijk een tour de force die sluitend te krijgen. "We hebben gekozen voor een technische begroting waar we de politieke wensen zoveel mogelijk uit proberen te houden", aldus wethouder financiën Herman van Wanrooij. Daarvoor is gekozen omdat het college graag ziet dat iedere fractie op 29 oktober, als de financiën door de raad behandeld worden, met de begroting instemt. Dit is wenselijk omdat het huidige college dan als het ware over haar graf heen kan regeren na de herindelingsverkiezingen in 2021.

En dat is nodig om ook de ingezette weg op de grotere dossiers niet in gevaar te laten komen, zo meent Van Wanrooij. "We streven naar een begroting waar in 2021 iedere partij nog iets mee kan." Eventuele meevallers, zoals een bijdrage vanuit Rijkswege om de tekorten op het sociaal domein te 'repareren', komen daarmee ook beschikbaar voor het nieuw te vormen college.

Om de benodigde overeenstemming te bereiken ging de wethouder de afgelopen weken alle fracties af. Hij is vol goede hoop dat de volledige raad straks dan ook akkoord zal gaan met de bezuinigingsoperatie, hoewel dat op dit moment nog niet het geval lijkt. Van Wanrooij en zijn collega-ambtsdragers hebben nog tot 29 oktober. Dan wordt de begroting behandeld. Het financiële dekkingsplan, waar nu nog aan gewerkt wordt, is naar verwachting dan ook besluitrijp.

75 jaar vrijheid in Bibliotheek Boxtel

Boxtel - Bibliotheek Boxtel staat tot en met 25 oktober stil bij de bevrijding van Boxtel 75 jaar geleden. Onder het motto 'Alles is tevergeefs als we vergeten' zijn er tot en met die datum diverse exposities, lezingen en presentaties over 75 jaar vrijheid.

De herdenking begon al in september met verschillende tentoonstellingen zoals die over Market Garden. Met aandacht voor de verborgen bevrijders en een heus filmtheater staat de bieb stil bij hoe het in Boxtel tijdens de oorlogstijd was. Doorlopend zijn beelden en animaties, gemaakt door studenten van het Sint-Lucas, te zien en beluisteren.

Op 18 oktober kun je in de bibliotheek luisteren naar het verhaal over de 'Redders van de toren' dat gaat over de toren van de Sint-Petrusbasiliek. Die zou 75 jaar geleden worden opgeblazen, maar drie mannen hebben dat voorkomen. Tijdens een minicollege op 22 oktober ondervraagt film- en documentairemaker Hans van Liempt de Boxtelse journalist en historicus Marc Cleutjens over collaboratie in Boxtel tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op 25 oktober wordt de bevrijding van Boxtel herdacht. Zo'n honderd airbornes die 75 jaar geleden in de Kampina strandden, wisten te overleven dankzij de hulp van enkele moedige Boxtelaren. De soldaten verstopten zich onder een zeil. Bibliotheek Boxtel schenkt aandacht aan dit verhaal door de bieb te verstoppen onder een zeil. Dat is gemaakt uit 100 stukken en bedekt de gehele voorgevel. De stukken zeil staan symbool voor de soldaten. Inwoners uit Boxtel hebben daarop hun antwoord geschreven op de vraag 'Wanneer voel jij je vrij?'. Op 25 oktober, precies 75 jaar na de bevrijding van Boxtel, staat burgemeester Fons Naterop uitgebreid stil bij deze vraag, alvorens de bibliotheek te onthullen.

Het volledige programma rondom 75 jaar bevrijding in de bibliotheek is te vinden op: bit.ly/75jaarVrijheidBoxtel

Weet wat je eet
Column van Derk Oorburg, dierenarts bij Vion

Afgelopen weekend opende ik een pak verse worst en legde deze voorzichtig in een pan met hete boter. Het is onderdeel van mijn wekelijkse ritueel om uitgebreid te koken voor vrienden. Eén van mijn vrienden pakte de lege verpakking op en vroeg me: "waar komt deze eigenlijk vandaan?"

Er zijn steeds meer mensen die willen weten waar hun eten vandaan komt. Terecht natuurlijk. Wat we eten zegt steeds meer over onze identiteit. U eet wat bij u past. Steeds meer consumenten kiezen dan ook bewust.

Al in de supermarkt wordt u geholpen om bewuste keuzes te maken. Zo staat het Fair Trade label op groenten die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van eerlijke handel en wordt tegenwoordig ook het land van herkomst vermeld op de verpakking van groenten. Hier kunt u dan bewust kiezen voor seizoensgroenten uit Nederland, in plaats van groene asperges in de winter van ver weg.

Bij vlees is het ook mogelijk om bewuste keuzes te maken. Zo vind ik zelf het welzijn van de dieren belangrijk en gaat mijn voorkeur uit naar vlees met Beter Leven Keurmerk, in plaats van vlees zonder label voor dierenwelzijn.

Als ik vlees koop in de supermarkt, kijk ik ook altijd naar de codes op de achterkant van de vleesverpakking. Deze vertellen waar het vlees vandaan komt en waar het is geproduceerd. Dit zijn de EG-code en een GGN-code. Een pakje vlees met code NL 61 EG leidt bijvoorbeeld terug naar onze productielocatie in Boxtel. De GGN-code heeft 13 cijfers en laat zien waar het product is verpakt.

Met deze codes is de herkomst van het vlees door ons terug te herleiden tot aan de boerderij. Hoe we dat doen? We verpakken vlees altijd in partijen met soortgelijke eigenschappen. Denk aan regio van herkomst, ras, productiedatum en kwaliteitsprogramma's zoals Beter Leven Keurmerk of biologisch. Dankzij dit trackingsysteem weten we ook zeker dat het vlees veilig is. En kunt u een bewuste keuze maken in de supermarkt.

Welke bewuste keuzes maakt u tijdens het kopen van uw vlees? Vertel het ons via boxtel.communicatie@vionfood.com

Dierendag bij Kinderboerderij

Boxtel - Op vrijdag 4 oktober is het Wereld Dierendag. Kinderboerderij Boxtel viert dit samen met de dieren en kinderen. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom om gezonde traktaties voor de dieren te maken, die onder begeleiding uitgedeeld mogen worden. De activiteit duurt tot 15.30 uur. Deelname is gratis.

De Kinderboerderij aan het Apollopad in Boxtel is per 1 oktober geopend van 9.00 tot 16.30 uur van maandag tot en met vrijdag. In de weekenden is dit van 14.00 tot 16.00 uur.

Speelgoed- en boekenbeurs bij Vincentius

Boxtel - In de Kringloopwinkel van Vincentius aan de Van Leeuwenstraat worden begin oktober weer de jaarlijkse speelgoedbeurs en boekenbeurs gehouden. De speelgoedbeurs is op vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober, de boekenbeurs op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober. Beide beurzen worden in de achterste hal gehouden.

De speelgoedbeurs en boekenbeurzen zijn extraatjes, die Vincentius eens per jaar organiseert. Tijdens de beurzen kunnen bezoekers ook elders in de kringloopwinkel rondkijken naar iets van hun gading. De winkel is beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Poppenkast- en filmavond in pyjama bij De Orion

Lennisheuvel - In Gemeenschapshuis De Orion aan de Lennisheuvel 56 kunnen kinderen op vrijdag 11 oktober genieten van een poppenkastvoorstelling en van de film Corgi. Ze mogen in hun pyjama, onesie of andere lekker zittende kleding komen en een deken, kussen en knuffels meenemen.

De poppenkastvoorstelling is van 18.15 tot 18.45 uur. De voorstelling is gratis en voor kinderen van alle leeftijden. Kinderen jonger dan 4 jaar moeten begeleid worden door een volwassene.
De film Corgi wordt vertoond van 18.45 tot 20.15 uur. De film gaat over de Corgi Rex, de lievelingshond van de Britse koningin. Hij belandt buiten de paleismuren en ontdekt een heel andere wereld van honden. Terwijl hij de weg terug naar huis probeert te vinden, wordt hij ook nog eens verliefd.
De kijkwijzer voor deze film is vanaf 6 jaar. De film kost 3 euro per persoon, dat is inclusief drinken en iets lekkers.

Archeologische wandeling

Foto: Kèk Liempde

Liempde - Op zondag 6 oktober organiseert Erfgoedvereniging Kèk Liemt een archeologische wandeling over De Roosakker op Kasteren. De start is om 9.30 uur. De bedoeling van de wandeling is om archeologische sporen te rapen en te determineren. Iedereen kan meedoen, je hoeft geen deskundige te zijn en aanmelding is niet nodig.

Het startpunt is Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef in Liempde. De wandeling eindigt rond 11.00 uur, daarna worden de scherven schoongemaakt en gedateerd. De wandeling staat onder leiding van Dik Bol, voorzitter van de archeologische werkgroep Boxtel/Liempde en lid van de Erfgoedvereniging.

Oranje Fonds reikt Buurtcadeau uit

Liempde - Het Oranje Fonds heeft Buurtvereniging Den Berg uit Liempde verrast met een Oranje Fonds Buurtcadeau ter waarde van 3.000 euro. In buurten waar de Straatprijs van de Nationale Postcode Loterij valt, verblijdt het Oranje Fonds een organisatie met het Buurtcadeau. Zo hebben ook alle omwonenden langdurig profijt van de straatprijs.

Het Oranje Fonds investeert in sociale projecten en ziet de verschillende buurten als haarvaten van de samenleving. Anne-Marie Smetsers, initiatiefnemer van Buurtvereniging Den Berg, laat weten erg blij te zijn met de steun in de rug: "Enkele van onze bestuursleden zijn toevallig betrokken bij een buurtinitiatief, de realisatie van een skatebaan/-parkje voor jeugd van 8 tot 13 jaar. Het budget hiervoor is al helemaal rond, met financiering door gemeente en lokale stichtingen. De realisatie vindt deze winter plaats. Echter was er geen geld beschikbaar voor een mooie aankleding en leuke feestelijke opening. Wij denken nu in de richting van onder andere betonnen zitelementen versiert met mozaïek."

Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland? Tip 1

Foto: Reggie van Genuchten

Liempde - De nieuwe Prins van Ploegersland wordt zaterdag 2 november geïnstalleerd in Ploegerspaleis Het hof van Liempde. Iedere week geeft Stichting de Ploegers een tip vrij waarmee de naam van de nieuwe Prins geraden kan worden.

Antwoorden kunnen worden gestuurd naar voorzitter@ploegers.nl. Deelnemers maken kans op twee vrijkaarten voor de Zittingsavonden in januari 2020.

Tip 1: Onze nieuwe Prins is allesbehalve een dromerig type. Hij heeft niet eens de tijd om even in het niets te turen. Maar ondanks zijn drukke bestaan gooit hij het toch wel eens een versnelling lager en ziet hij wel hoe het loopt…

Liederentafel bij Eetpunt Boxtel

Boxtel - Een middag vol gezelligheid en muziek, dat is de liederentafel bij Eetpunt Boxtel in Elisabethsdael aan de Monseigneur Bekkerstraat 6. Op vrijdag 11 oktober kan daar vanaf 14.00 uur weer volop worden meegezongen. De toegang is gratis.

Het Eetpunt Boxtel biedt naast leuke activiteiten zoals de liederentafel, ook de mogelijkheid om aan te schuiven voor koffie, een lunch en een warme maaltijd. Daar zijn wel vrijwilligers voor nodig. Het Eetpunt is dan ook op zoek naar mensen die het leuk vinden om met ouderen te werken en een passie voor koken hebben. Met name op zaterdag en zondag van 10.00 tot 15.00 uur is een tekort aan mensen die het diner voor de ouderen willen verzorgen. Heb je interesse? Bel dan met 06-44049493 of mail naar marijkeromijnders@stichtingbroodnodig.nl.

Filmavond Kloosterhof

Liempde - Woensdag 9 oktober is het tijd voor de maandelijkse filmavond in De Kloosterhof (Kloosterhof 7) in Liempde. De zaal gaat open om 19.00 uur en de film start om 19.30 uur.

Op 9 oktober zal de film Jagten vertoond worden. Kosten voor de film bedragen 2,50 euro inclusief een kopje koffie of thee. Meer informatie is te vinden op: https://www.stg-bol-liempde.nl

Speurtocht in Bibliotheek Boxtel

Boxtel - Fairtradewinkel Just FAIR! organiseert tijdens de Kinderboekenweek (2 tot 11 oktober) en de week van de duurzaamheid (7 tot 12 oktober) in de bibliotheek een foto-speurtocht.

Kinderen kunnen een deelnameformulier ophalen en weer inleveren in de winkel tijdens de openingstijden: dagelijks van 10.00-17.30 uur, behalve op maandag. Dan is Just FAIR! vanaf 13.30 uur open. Bij inleveren is er voor ieder kind een cadeautje.

Foto: Sander van Kasteren

Leven met en na kanker

FYSIO-TEAM bestaat uit een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten die al jarenlang samen werken aan de fitheid van hun patiënten. Middels columns zullen deze fysiotherapeuten u inkijk geven in de mogelijkheden van fysiotherapie. Deze week Daniëlle, fysiotherapeute gespecialiseerd in oedeem en oncologie, met een column voor mensen mét kanker, maar ook zonder…

In april ben ik naar een symposium in Utrecht geweest waar een rapport werd gepresenteerd uit de serie Kankerzorg in Beeld. Dit rapport gaat over het leven met en na kanker.

Steeds meer mensen leven met kanker, worden ervoor behandeld en steeds vaker gaat dat goed. De meesten van hen hebben helaas wel te maken met de gevolgen van kanker. Gevolgen die tijdens een behandeling ontstaan, gevolgen die jaren kunnen aanhouden. Denk aan chronische vermoeidheid, angst dat de ziekte terugkeert, onverklaarbare pijn, depressie, hart- en vaatziekten, moeite te concentreren of seksuele problemen.
Vaak is hier maar weinig aandacht voor. Mensen die kanker hebben of de ziekte overleven zijn geen klagers die buitensporige aandacht vragen. Ze zijn al blij dat ze er nog zijn!
Maar helaas kan niet iedereen na de behandeling van kanker nog leven zoals hij of zij wil. Niet iedereen kan meer doen wat hij of zij het liefste wil. Dat heeft gevolgen voor het sociale leven, relaties sneuvelen, een studie moet worden afgebroken, ontslag ligt in het verschiet.

Het rapport wil deze mensen een stem geven door hier meer aandacht voor te vragen. Aandacht voor de angst, voor de lichamelijke klachten en voor de individuele mens achter de ziekte.
Dus ben jij degene die zich herkent in het verhaal hierboven, weet dat je er niet alleen voor staat. In de (na)zorg zijn er hulpverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners en psychologen die kunnen luisteren en je op weg kunnen helpen naar een verbetering in het dagelijks leven en de toekomst.
En voor degene die juist iemand in zijn of haar naaste omgeving heeft die ziek is geweest: De trein stopt niet als de behandeling voorbij is. Dan begint de verwerking pas en heeft deze medemens ook aandacht nodig, een luisterend oor of een arm om zich heen.

De maatschappij gaat in een sneltrein maar door. Af en toe is het goed om bewust stil te staan en om je heen te kijken. Heel veel mensen staan stil, maar willen ook door…..

Daniëlle Maartens
Oedeemfysiotherapie en Oncologie
FYSIO-TEAM Boxtel – Liempde

NS-directeur Roger van Boxtel opent StationsHuiskamer Boxtel

De verschillende 'Van Boxtels' hadden zich verzameld voor de opening van de StationsHuiskamer, met (in pak) NS-topman Roger van Boxtel. (Foto: Stijn van Boxtel) Foto: Stijn van Boxtel

Boxtel - President-directeur Roger van Boxtel van de NS heeft vorige week woensdag samen met tien naamgenoten de StationsHuiskamer in Boxtel geopend. De huiskamer hoort tot de eerste 25 in zijn soort.

Precies volgens dienstregeling kwam de NS-president-directeur rond de klok van 16.45 uur binnen in de ruimte waar voorheen een Kiosk zat. Onder het oog van zijn naamgenoten, medewerkers, belangstellenden en de pers knipte Van Boxtel samen met het personeel van de StationsHuiskamer het lint door om de nieuwe kamer te openen.

De StationsHuiskamer moet een gezellige, knusse en warme ruimte vormen voor de reiziger om te kunnen wachten op zijn of haar overstap of aankomende trein. Daarnaast kan men er een kopje koffie drinken, iets te eten halen of rustig iets lezen of werken. Ook is er de mogelijkheid om de telefoon op te laden.
Na de opening en het maken van een groepsfoto met personeel en de verzamelde Van Boxtels, was er ruimte voor een taartje geserveerd door Roger en een praatje met alle naamgenoten. Naast drie Van Boxtels uit Boxtel waren er Van Boxtels aanwezig uit het nabijgelegen Haaren, maar ook twee mensen uit Waalwijk en zelfs het Zuid-Hollandse Boskoop.

Na een ruim uur vertrok de oud-minister per auto terug naar huis - de woonplaats van Roger, Gorinchem, heeft geen station - en bleven de overige naamgenoten nog even kort achter om uit te vogelen of er toch nog ergens familiaire banden waren. Op die manier werd de StationsHuiskamer dus direct gebruikt waarvoor die mede bedoeld is; een korte stop voor de reis naar de volgende bestemming.

Boxtelse Fleur en Nienke naar finale Keukenbazen

Fleur Temme (l) en Nienke van den Biggelaar bereiden hun gerecht voor in de keuken van De Rechter Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Maar liefst 131 teams stuurden dit jaar hun beste gerecht in voor Keukenbazen, de spannende kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit Noordoost-Brabant. Ze hebben het de jurykoks niet gemakkelijk gemaakt om het winnende team in hun gemeente te kiezen.

De Boxtelse Fleur Temme en Nienke van den Biggelaar, die samen kookteam Flower Bite vormen, gaan met hun gerecht Tortilalaa door naar de finale van Keukenbazen, de Mega Live KookBattle. Die vindt plaats op zaterdag 5 oktober bij het Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch.
Afgelopen dinsdagmiddag hadden de twee jonge koks een afspraak met Frank van den Berk, kok van Restaurant De Rechter. Samen spraken zij het gerecht en de bereidingswijze door, waarna de twee meiden in de keuken aan de slag gingen om hun winnende gerecht te bereiden.

6 / 28

Foto: Rini van Oirschot

De Kleine Aarde

In Boxtel ging in 1973 het project De Kleine Aarde van start in de Van Cooth-hoeve. Een jaar eerder was al het eerste nummer van het gelijknamige tijdschrift uitgebracht. De Kleine Aarde was lange tijd een unieke organisatie die zich vooral richtte op het ontwikkelen van alternatieven voor verkeerde ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van energie, voedsel en grondstoffen. Concreet werd gewerkt aan nieuwe ideeën voor een duurzame leefstijl. Vele honderden mensen hebben er gewerkt en vele duizenden mensen bezochten het project in de loop der jaren. Ook vele duizenden mensen werden voor korte of langere tijd donateur van Stichting De Kleine Aarde, die aanvankelijk ook 'De jonge onderzoekers, proeftuin Noord-Brabant' werd genoemd. Naast biologische landbouw en voeding stonden thema's als duurzaam bouwen, hergebruik en duurzame energie centraal.

Eind 2010 kwam een einde aan Stichting De Kleine Aarde en werd de fase als ecologisch bezoekerscentrum afgesloten, omdat intussen overal elders vergelijkbare projecten waren ontstaan. Enkele uit De Kleine Aarde voortgekomen stichtingen gingen wel door. En de eigenaar van het terrein, de gemeente Boxtel, ging op zoek naar nieuwe gebruikers van het complex. Daarbij werd het uitgangspunt gehanteerd dat duurzaamheid het centrale thema moest blijven.

Koningin Juliana bezoekt op 15 oktober 1974 de Kleine Aarde. (Foto: Jan van Oploo)
Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van Oirschot

Bron: Canon van Boxtel, Jan Juffermans

Mijn eerste tocht op de Dommel

Eindhoven was nog maar net bevrijd in 1944 en alles lag vol met lege jerrycans. Achtergelaten door onze bevrijders. Mijn oudere broers hadden het al gauw uitgevonden. Met tien of meer jerrycans aan elkaar gebonden hadden ze een vlot en kon hun avontuur beginnen. De afvaart begon rondom de Schimmelse Watermolen in het Eindhovense Woensel. Een zijtak van de Dommel, daar was het veilig spelen. Aan de oever onder de watermolen bouwden mijn broers hun grote vlot met het overvloedig oorlogsmateriaal dat ronddreef in de Dommel.

De Dommel was toen een open oorlogsriool. Ik sjokte vaak achter mijn broers aan, ze moesten wel. "Je neemt onze Bert ook mee hoor", zei ons Moeder dan. Maar op een keer tilde mijn broer mij op het wiebelen vlot om aan mijn eerste Dommelvaart te beginnen. De barre werkelijkheid van de beschadigde stad en de ontregelde samenleving van het bevrijde Eindhoven was voor iedereen een bittere ontgoocheling. De oorlog ging gewoon door, maar Eindhoven was bevrijd. Wij als kinderen moesten met angst en ontbering toch onze weg vinden. Mijn moeder was alleen, mijn vader was bij de stoottroepen als moter ordonnans ingezet om de andere helft van Nederland nog te bevrijden. Zondag was het varend Theater op de Dommel van Boxtel. Je kunt mijn gedachten na zo'n week wel raden.

Groetjes Bert Boxtel

Winnares Marieke kijkt mee hoe Aimée haar leren jasje personaliseert. Foto: Willemijn Wijdenes

UNIEK MAAKT PERSOONLIJK

Marieke wint gepersonaliseerd leren jasje van Uniek Mode

Naast haar nieuwe collectie presenteert Uniek Mode in Boxtel dit najaar ook een nieuwe lijn lederwaren, met onder andere prachtige tassen. Om dit te vieren organiseerde de damesmodezaak een 'unieke' winactie, waarbij een schitterend leren jasje kon worden gewonnen, gepersonaliseerd door Aimée Adriaansen van Take Your Aim (takeyouraim.nl). Afgelopen zaterdag 28 september legde deze jonge creatieveling de laatste hand aan het jasje, dat winnares Marieke Maas-van der Vorst in de winkel op mocht komen halen

Van links naar rechts: Daniëlle van Nooij van Uniek Mode, Aimée Adriaansen van Take Your Aim en winnares Marieke Maas-van der Vorst. Foto: Willemijn Wijdenes
Van links naar rechts: Daniëlle van Nooij van Uniek Mode, Aimée Adriaansen van Take Your Aim en winnares Marieke Maas-van der Vorst. Foto: Willemijn Wijdenes
Van links naar rechts: Daniëlle van Nooij van Uniek Mode, Aimée Adriaansen van Take Your Aim en winnares Marieke Maas-van der Vorst. Foto: Willemijn Wijdenes
Van links naar rechts: Daniëlle van Nooij van Uniek Mode, Aimée Adriaansen van Take Your Aim en winnares Marieke Maas-van der Vorst. Foto: Willemijn Wijdenes

Toen DeMooiBoxtelKrant op haar mat viel met op de voorpagina de winactie van Uniek Mode, wist Marieke meteen: 'Ik ga meedoen!' De Boxtelse, nog steeds verbaasd dat zij de gelukkige winnares is, vertelt lachend: "Ik las de woorden 'leren jasje, Uniek Mode, wedstrijd' en dacht: dat is vet. En meteen daar achteraan: Maar ik win natuurlijk nooit." Marieke besloot toch een poging te wagen. Het toeval wil namelijk dat zij voor haar bedrijf 'Vonk Marketing & Projectmanagement' net een stickervel vol gave, stoere graphics had laten ontwerpen. "Net zoals vroeger, toen je een sticker kreeg als je iets goeds deed", vertelt ze. Ideaal voor op een leren jasje, zo dacht de Boxtelse onderneemster. En dat dacht Uniek Mode ook. "Mariekes ontwerp sprong er direct uit", zo vertelt bedrijfsleidster Daniëlle van Nooij enthousiast. "De keuze was dus zo gemaakt."

Marieke is geen onbekende van de stijlvolle damesmodezaak in de Rozemarijnstraat bij de Markt in Boxtel. "Ik winkel heel graag bij Uniek", aldus de winnares. "Het is een hele mooie winkel waar ik al jaren regelmatig kom, omdat ik hier heel goed kan slagen. Eerst kwam ik met mijn moeder mee als zij voor zichzelf ging shoppen, en later ook voor mezelf." Die trend bevestigt Daniëlle: de jongere generaties die eerst met hun moeder meekwamen, komen nu zelf kleding kopen. En daarbij blijven ook de oudere generaties winkelen bij Uniek. "Oudere dames worden steeds hipper", vertelt ze. "Ook voor hen hebben we mooie kleding met een goede pasvorm."

Hoogwaardige kwaliteit staat dan ook voorop bij Uniek Mode. De uitgebreide collectie, die regelmatig wisselt, kent drie hoofdstijlen: jeugdig & stoer, modieus & modern en stijlvol & tijdloos. Mode voor vrouwen van alle leeftijden, in uiteenlopende stijlen en in verschillende prijsklassen. Kortom: voor iedereen die er goed uit wil zien.

Je vindt Uniek Mode op de Rozemarijnstraat 8, 5281 BZ in Boxtel. De winkel is geopend op dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.uniekmode.nl.

Mijn Mooi Boxtel: Rien Schuurmans

Foto: Rien Schuurmans

Doet ie 't
of doet ie 't niet.
8 ganzen
in 't natuurgebied,
waar de Dommel je lokt.
Waarom zie ik,
dat 't leven stokt?
Eentje moet
de eerste zijn.
Ach, 't duikje
lijkt maar klein.
Dus laat
de twijfel varen,
dan volgt
de hele schare,
want stromend water
moet je vieren.
Ga, en durf
te pionieren!
Wie weet
wat jou te wachten staat,
als je met de stroom mee gaat!
Gedicht Diny
Foto Rien Schuurmans

Beste lezers,

Het allermooiste beroep van de wereld? Dat hebben wij! Wij zijn pedagogisch medewerkers bij Kinderdagverblijf Domino van Humankind kinderopvang en -ontwikkeling (voorheen Kinderopvang Humanitas). Wat een voorrecht om deel uit te mogen maken van het leven van kinderen, hun grootste en mooiste momenten en ontwikkelingen. Ze écht te leren kennen, zo vroeg al in hun nog maar pas bestaande leventje. Ze te zien opgroeien van mini-mensjes tot zelfstandige kleuters. Prachtig om daar onze bijdrage aan te mogen leveren.

Bij Humankind vinden wij het belangrijk dat de kinderen minimaal 50% van de dag buiten zijn. Niet alleen om te spelen maar wanneer het kan, eten we ook buiten. Ons motto is 'Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel'. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar mogen zelfs buiten slapen in onze gecertificeerde buitenbedjes. In speciale slaapzakken, lekker warm en knus. Natuurlijk alleen als de ouders hiervoor eerst hun akkoord hebben gegeven via een toestemmingsformulier.

Bij ons mogen de kinderen ook écht vies worden. Bijvoorbeeld met modder, zand, water, scheerschuim of verf. Want door te voelen, proeven (bah!), ruiken, zien en horen doen ze ervaringen op en door die ervaringen op te doen ontwikkelt een kind zich. Met vallen en weer opstaan. Vanzelfsprekend zorgen wij ervoor dat een risico nooit een gevaar oplevert. Bij ons mag en kan veel. Wij hanteren een opendeurenbeleid, wat wil zeggen dat broertjes en zusjes bij elkaar kunnen spelen. Kinderen van de locatie mogen op een andere groep spelen.

We zijn er supertrots op dat wij uitblinken in onze activiteiten. Dagelijks kunnen de kinderen op een vast moment deelnemen aan speciale activiteiten. Deze worden bedacht aan de hand van een thema, dat zes weken duurt. Zowel voor de peuters als de baby's hebben wij een activiteitenplanning. In onze activiteiten houden wij rekening met alle ontwikkelingsgebieden én de verschillende leeftijden. Ook hebben wij een parel van een atelier, waar de kinderen naar hartenlust hun creativiteit kunnen ontplooien.

Open ochtend
Nieuwsgierig geworden? Kom gerust kijken op onze open ochtend, op aanstaande zaterdag 5 oktober! Van 10.00 tot 12.30 uur zijn alle kinderen van 0-4 jaar, onder begeleiding van ouders, familie, kennissen of vrienden van harte welkom bij Kinderdagverblijf Domino, Hoogheem 485 in Boxtel.
Op deze ochtend bieden wij twee superleuke activiteiten aan: Yannic van Daele, voorleesconsulent van Babel Den Bosch leest voor om 10.30 en om 12.00 uur. Voorlezen is goed voor spraak- en taal ontwikkeling van je kind. Om 11.30 uur hebben we een een actieve, sportieve workshop voor kinderen van 1,5 jaar tot 4 jaar.

Kom je ook? Graag tot 5 oktober!

Vrolijke groet van team Domino

Oud-Boxtelaar Coen Janssen wil de wereld veroveren met Hiber

Oud-Boxtelaar Coen Janssen (tweede van links) is mede-oprichter van het innovatieve bedrijf Hiber. (Foto: Hiber) Foto: Hiber

Boxtel - Oud-Boxtelaar Coen Janssen (32) staat met zijn technologiebedrijf Hiber aan de vooravond van een wereldwijde doorbraak. Daarvan is niet alleen hij overtuigd, maar ook staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, die Hiber vorige week maandag live in de uitzending van De Wereld Draait Door uitriep tot 'Nationaal icoon van Nederland'.

De mogelijkheden van Hiber zijn eindeloos: een visser die aangeeft welke vis hij vangt, direct bij het binnenhalen van zijn netten om zo direct overbevissing tegen te gaan, of het min of meer live bijhouden van locaties van wild in uitgestrekte natuurgebieden. Het systeem bestaat uit internetsensoren op de grond en satellieten, ter grootte van een flinke schoenendoos. De satellieten zijn relatief goedkoop, onder een miljoen euro gebouwd en gelanceerd. De sensoren op de grond zijn echt betaalbaar en maken op elke uithoek van de aarde een stabiele internetverbinding mogelijk. Dit kan onder meer dankzij een met de VN overeengekomen wereldwijde frequentie waarop het Hiber-systeem communiceert.

"Super gaaf", noemt Janssen de aandacht die zijn bedrijf nu landelijk krijgt, met een tongval die zijn Brabantse afkomst nog enigszins verraadt. Tot zijn negentiende woonde hij in Boxtel, alvorens hij een studie lucht- en ruimtevaarttechniek begon in Delft. Via studies aan Harvard, Nyenrode en weer Delft (waarvoor hij allemaal een diploma behaalde), kwam hij uiteindelijk in Amsterdam in contact met een groep investeerders. Die zagen wel brood in zijn idee om Internet of Things (IoT), zoals de live communicatie tussen verschillende onderling door internet met elkaar verbonden apparaten wordt genoemd, wereldwijd uit te rollen.

Toch komt het succes niet zomaar uit de lucht vallen. Hiber zag het levenslicht in de zomer van 2016. De historie van het bedrijf is even kort als stormachtig. In 2018 won het bedrijf al de 'Amazon Web Services Commercial Startup Launch of 2018', met voorgangers als Pinterest, Airbnb en Netflix.

Ook de bedragen die erin omgaan zijn enorm; miljoenen. Niet slecht voor een bedrijf dat een service aanbiedt die nog niet eens 'live' is. "Wij zagen dat er echt een mega opportunity was met IoT", blikt Janssen terug op de oprichtingsperiode. "Toen iedereen zei, 'de eierkoker gaat tegen je koelkast zeggen dat er meer eieren besteld moeten worden', werden ook echt applicaties gebouwd en raakten miljoenen sensoren geconnecteerd."

Er speelde ook een andere ontwikkeling, zag Janssen: "In de ruimtevaartsector was het zo dat de kleine satellietjes, waar wij ook gebruik van maken, allerlei nieuwe businessmogelijkheden met zich mee brachten." Hij verzon, samen met een team bestaande uit onder meer de mede-oprichter van JustEat (Laurens Groenendijk), de oud cfo van Booking.com (Erik Wienk) en mede-oprichter van Treatwell (Maarten Engelen) een toepassing waarbij kleine satellieten de ruimte in worden geschoten. Ze maken op een slimme manier gebruik van de draaiing van de aarde om op iedere locatie op onze planeet minimaal één keer per dag een internetverbinding mogelijk maken. Dat moet met de lancering van meer satellieten worden uitgebreid naar minimaal ieder uur.

En zo wil Hiber op termijn de wereld veroveren.

Inloop-avond; hoe verduurzaam ik mijn woning?

Boxtel - In De Rots vindt op maandagavond 7 oktober een inloop-avond plaats met als thema 'Hoe verduurzaam ik mijn eigen woning?'. Een actueel thema gezien de klimaatveranderingen, de stijgende energiekosten en de gaskraan die langzaam maar zeker dicht gaat. Tussen 18.00 en 21.30 uur kunnen mensen die hierin geïnteresseerd zijn met hun vragen binnenlopen bij het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7. De toegang is gratis.

Op de inloop-avond wordt veel informatie aangeboden over energie en wonen. Bezoekers kunnen hiervoor terecht bij diverse stands van organisaties en regionale bedrijven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. Ook enkele sprekers zullen de aanwezigen informeren over de ontwikkelingen in het energie- en klimaatbeleid en praktische informatie geven over de vele mogelijkheden die er zijn om de eigen woning te verduurzamen.

De inloop-avond in De Rots wordt gehouden in het kader van de Duurzame Week Boxtel, in samenwerking met de gemeente Boxtel. Gebleken is dat er vooral veel vragen leven over zonnepanalen, het isoleren van vloeren, muren en daken, zonneboilers en warmtepompen. Daar wil men met de inloop-avond de antwoorden en ook de concrete mogelijkheden voor bieden. Bovendien zal informatie gegeven worden over de leenmogelijkheden voor de investeringen, zoals de gemeentelijke duurzaamheidslening.

De inloop-avond begint om 18.00 uur met de informatiemarkt. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zullen een viertal sprekers aan het woord komen. Daarna is de markt nog open tot 21.30 uur.

De terror van stopknoppen in de bus

Normaal probeer ik het openbaar vervoer als onderwerp van mijn teksten te vermijden, maar ik merk dat ik er dit keer echt niet meer omheen kan. Ik ben erachter gekomen dat ik incapabel ben voor een busrit, zo erg zelfs dat ik er bijna een angst voor heb ontwikkeld. Misschien toch zo gek nog niet om daar eens over te schrijven.

Ik ging laatst voor het eerst 'serieus' met de bus. Normaal reis ik namelijk naar haltes waar iedereen uitstapt, zoals: 'eindpunt' of 'centraal station'. Het ging al fout toen ik instapte. Die bus vertrok letterlijk een kwartier later dan gepland. Hallo, wat gebeurt hier?! Ach ja, zal wel normaal zijn voor de bus.

Eindelijk rijden. Geen idee welke andere stops komen, ik weet alleen waar ik uit moet stappen. Nou, daar heb je dus normaal zo'n schermpje voor waarop je kunt zien waar je bent. Helaas zat er op dit schermpje een vertraging waardoor de vertoning steeds net een station achterliep. Ja, zo kom je dus nooit aan. Nu moest ik dus goed nadenken en berekenen in mijn hoofd (ook omdat we vertraging hadden, moest ik die tijd er nog bij optellen) welke tijd ik aan zou komen en welk station dan eerder zou komen. Wat een gedoe. Met volle paniek zat ik in die bus, en ik had nog niet eens op een knopje hoeven te drukken. Dat is het volgende drama.

De regel in de bus is als volgt: als de bus wegrijdt van een busstop, moet je op de stopknop drukken want dan stopt hij bij de volgende halte. Uit volle paniek begin ik op alle knoppen te rammen die er rood uitzien. Maar die grote STOP-letters beginnen maar niet te branden. De bus remt daarentegen wél, waardoor alle passagiers door de bus heen vliegen. Oeps, heb ik op de noodknop gedrukt?!

Gelukkig was dit niet het geval en is dit gewoon de manier van rijden van een bus. Ach joh, wist ik veel. Ik naderde mijn halte en ik stond klaar om eruit te springen. Reed die stomme bus gewoon door. HIJ. REED. DOOR. Want ik had blijkbaar niet goed genoeg op die knoppen geduwd.

Kan iemand mij vertellen waarom bushaltes bestaan? Het is sowieso al superirritant dat je helemaal moet gaan uitzoeken welke bus je moet hebben die stopt bij jouw bestemming, nog niet gesproken over het feit dat de bus daar niet eens stopt als je niet hard genoeg op die knoppen ramt. Het zijn ook echt van die rode knoppen, die er exact hetzelfde uitzien als noodknoppen in de trein. Is er überhaupt wel een noodknop in de bus?! In ieder vervoermiddel moet je gewoon wachten tot je op je bestemming bent, maar bij de bus moet je zelf de bestuurder spelen door die knoppen in te drukken. Hoe moeilijk is het voor een buschauffeur om gewoon even te stoppen? Daarnaast snap ik het nut van haltes niet als die bus achteraf toch nog beslist er voorbij te crossen. Ik vertelde dit verhaal aan een vriendin die altijd in deze bus zit en zij zei: 'de helft van de keren werken die knoppen niet hoor!' Ja hállo, dan stort het hele idee van een bus toch in?!

Boer Wim neemt afscheid van 'zijn' Kinderboerderij

Foto: Jan van der Steen

Boxtel - Zo'n zeven jaar was hij een begrip bij de Boxtelse Kinderboerderij: 'boer Wim'. Wim van der Velden, zoals hij echt heet, nam de afgelopen week afscheid van 'zijn' boerderij.

Zeven jaar geleden kwam Van der Velden via de WSD bij De Kinderboerderij terecht. Hij was een magazijnmedewerker, maar moest daar destijds vanwege een slechte rug afscheid van nemen, zo vertelde hij in 2017 tijdens zijn eerste lustrum aan deze krant. Inmiddels heeft de boer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en maakt hij de weg vrij voor een jonger iemand.

Foto: Jan van der Steen

Natuurlijk ging zijn afscheid niet ongemerkt voorbij: 'boer Wim' werd thuis in Liempde met paard en wagen opgehaald, alvorens hij een ritje mocht maken naar De Kinderboerderij. De afgelopen zeven jaar boerde Wim in samenwerking met de hulpboeren en begeleiders van Cello. Dit deed hij het liefst op de manier zoals dat vroeger ook ging. Hij stond daarnaast graag in contact met bezoekers (van jong tot oud), met dieren en het buiten leven. Een praatje met iedereen en een grapje op zijn tijd hoorden daarbij.

Dinsdag bracht hij met paard en wagen letterlijk en figuurlijk het laatste hooi binnen bij De Kinderboerderij. Boer Wim kon daarmee aan zijn pensioen beginnen.

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

F1-wagen Max Verstappen trekt veel bekijks

Boxtel - Grote drukte bij Winkelcentrum Oosterhof afgelopen zaterdag. Daar was namelijk de auto van autocoureur Max Verstappen te bewonderen.

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Terwijl de Nederlander het afgelopen weekend een goede vierde klassering reed op het circuit in het Russische Sochi, konden zijn fans zich zo'n 2.000 kilometer verderop in Boxtel zijn raceauto bewonderen. Of beter gezegd, één van zijn auto's. Zaterdag rond 15.00 uur parkeerde een grote oplegger bij de Jumbo-supermarkt, waarvoor Max speelt in diverse reclamespotjes.

Hoezo bejaard?

Het begrip 'bejaard' is in enkele decennia totaal van inhoud veranderd. Grootvader van moeders kant was in 1950, 73 jaar oud, een hoog bejaarde man. Hij woonde bij ons in. Zijn dagelijks tenue was een zwarte broek, zwart vest en een zwarte pet. Kauwend op een dot pruimtabak slofte hij door het huis. Ernstig dement zat hij vaak suffend voor zich uit te staren naast de potkachel in de achterkamer. Moeder verzorgde hem liefdevol tot het niet meer ging. Toen ze hem naar Coudewater brachten overleed hij na drie dagen.

Vanaf 60/65 jaar behoorde men destijds tot de categorie 'ouden van dagen'. Het bejaardenhuis lonkte. Je kamertje was min of meer al gereserveerd. Het overgrote deel van de bewoners was vrouw. De mannen waren sterk in de minderheid. Hun gemiddelde leeftijd bleef fors achter bij die van de vrouwen. Door het zware werk gingen velen al hemelen voor het bereiken van de pensioenleeftijd. Vader zaliger heeft het bejaardenhuis ook niet mogen halen. Moeder wel. Als je op bezoek was zag je in de recreatiezaal meestal een groepje mannen biljarten of kaarten. De grote schare vrouwen zat te breien, te puzzelen of lekker gezellig te klessebessen.

Dat beeld is totaal gewijzigd. De gemiddelde leeftijd van ouderen is sterk gestegen. Ook de gezondheidstoestand is fors verbeterd. Ze willen niet meer betutteld worden en wensen de regie van het leven zoveel mogelijk in eigen hand te houden. Om deze redenen en om de financiering van de zorg betaalbaar te houden heeft de overheid sinds het begin van deze eeuw het beleid zodanig aangepast dat ouderen tot op hoge leeftijd niet meer in aanmerking komen de oude dag in een zorgcentrum door te brengen. Je moet fors lijden aan dementie of aan andere nare aandoeningen zoals Alzheimer of Parkinson wil je in aanmerking komen voor opname in een verpleeghuis. Het devies is: 'Als oudere blijf je zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Heb je behoefte aan extra zorg, dan moet je die zelf inkopen.'

Deze veranderde leefwijze is in de samenleving duidelijk waarneembaar. U moet 's morgens rond negen uur eens een kijkje gaan nemen op het tennispark bij u in de buurt. Ik kan u verzekeren dat alle banen bezet zijn door de inmiddels sterk groeiende groep 'grijze koppen'. Het gehele jaar door wordt er gespeeld. 's Winters dik ingepakt met handschoenen aan, 's zomers in luchtige kledij. Vanaf acht uur zie je drommen jongeren naar school fietsen. De opa's en oma's gaan richting tennisbaan, sportschool of golfcourt. Bovendien loopt de mailbox van ouderen dagelijks vol met aanbiedingen van touroperators met lokkertjes om zo snel mogelijk af te reizen naar de meest curieuze oorden. Vliegtuig- en busladingen vol senioren maken er het gehele jaar door gretig gebruik van.

Hoezo bejaard? Weg met de zwarte kleding en de suffe pantoffels. De nieuwe bejaarde is zelfstandig, nog hip gekleed, actief, ondernemend, reislustig, sportief. Ja, tot het lijntje knapt, lichamelijk of geestelijk. Dan pas voelt men zich echt bejaard. Maar hopen dat er in die laatste levensfase voldoende hulpverleners klaar staan om goed voor je te zorgen.

Zorgexpertisehuis Liduina en buurtvereniging Bosscheweg vieren samen Burendag

De vlooienmarkt bij Liduina was een groot succes. (Foto: Dorien Habraken) Foto: Dorien Habraken

Boxtel - Nationale Burendag, die afgelopen zaterdag plaatsvond, vier je met je buren. Dat geldt ook voor zorgexpertisehuis Liduina en buurtvereniging Bosscheweg die deze dag samen een vlooienmarkt organiseerden.

De vlooienmarkt vond plaats bij Liduina, waar samen met een aantal buurtgenoten 's ochtend de kramen waren opgebouwd. De markt ging vanaf 14.00 uur van start. Er stonden 25 kramen klaar met enthousiaste verkopers en kinderen op kleedjes om diverse spullen te verkopen. Veel vrijwilligers, familieleden, medewerkers en bewoners hielpen mee om er een geslaagde dag van te maken.
Buurtvereniging Bosscheweg doneerde hun opbrengst aan de activiteitenbegeleiding om er een leuke activiteit voor bewoners van te kunnen organiseren. In een druk bezochte koffiebar Wijs zong Rita Geerts mooie sfeervolle liedjes en in de recreatiezaal zorgde De Dorini's voor een gezellige Braderiesfeer die helemaal past bij een vlooienmarkt.

Foto: Heemkunde Boxtel

Gebouwen in Boxtel: Waterschap De Dommel 1970-1990

De laatste paal van dit gebouw aan het Molenpad werd geslagen op 20 juni 1956. Directeur-generaal van Rijkswaterstaat ir. A.G. Maris opende op donderdag 3 juli 1958 onder grote belangstelling het nieuwe onderkomen van waterschap 'Het stroomgebied van De Dommel'. De architect was C.H. de Bever uit Eindhoven en aannemer was de firma Van Boxtel uit Vught. Momenteel is het een appartementencomplex. Sinds 8 maart 1996 verblijft het waterschap aan de Bosscheweg 56.

12 / 28

Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)
Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit.Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Naam                Geboortedatum
I.A. Geurtjens         01-03-1997
E.A.H. van Roosmalen        17-07-1963
C. Smits         27-02-1983
D.M. Szlazak         02-06-1964


Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Naam                Geboortedatum
S.T.M. Geutjes         22-12-1971
L.v. Olteanu         17-07-1997
I.A. Reis Falcao         19-04-1990
M. Lefort         12-09-1990

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de Burgerzaken van de Gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411)
65 59 11.


Aanvullingen week 39
Verleende omgevingsvergunningen
Bosscheweg 56, plaatsen kunstwerk aan voorzijde kantoor Waterschap De Dommel
Mijlstraat ongenummerd naast huisnummer 114 - perceel N681, plaatsen hekwerk om het perceel
Nieuwstraat 4, vervangen handelsreclame
Oranjelaan bij huisnummer 13, kappen: 1 zomereik voor aanleg rolstoelvriendelijke route met herplant van 2 sierappels naast Rosenhofstraat 32 in de Oranjelaan

Voorbereidingsbesluit
Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Boxtel (art. 3.7 Wro). Dit besluit verbiedt het bestaande gebruik van woningen zodanig te wijzigen, waardoor er meer dan 4 individuele personen (niet zijnde een traditioneel huishouden) in een woning zijn gehuisvest.

Bekendmakingen week 40

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Annastraat 1, rooien: 1 rode beuk uit zijerf
Dianabos, Hubertusring en Nimrodlaan rooien: 47 bomen in verband met rioolvervanging
Dommeloord 68, verbouw gehele woning met constructieve aanpassingen
Korenmolen naast huisnummer 18 - perceel E3337), realiseren bedrijfspand met kantoor
Parkstraat bij huisnummers 1 t/m 13, rooien: 8 essen met herplant voor huisnummers 1 t/m 15
Statendaalder 3, rooien: 1 conifeer en 1 zuileik uit zijerf en 1 goudiep, 1 haagbeuk, 1 den en 1 esdoorn uit achtererf
Vendelstraat ongenummerd - perceel B3306 bouw 11 woningen in de voormalige pastorietuin

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Clarissenstraat 23, verbouw woning
Fellenoord 35, inrichten terrein supermarkt met lichtmasten en vlaggenmasten met baniervlaggen

Intrekken verleende omgevingsvergunning
Hezelaarsestraat 12a, voor de inrichting op deze locatie

Verleende omgevingsvergunningen
Baandervrouwenlaan bij huisnummer 247 rooien: 2 eiken. Herplant met 3 zilverlindes.
Barrierweg 42, rooien: 2 bomen uit achtertuin
Duinendaal-hoek Pelgrimspad ongenummerd bouw vrijstaande woning
Oranjelaan 5, wijzigen gevel door vervangen sectionaaldeuren door openslaande deuren in de garage

Evenementenvergunning
In Our Nature Festival. Verleende vergunning aan In Our Nature Festival voor het organiseren van een congres over de Circulaire economie op De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, op dinsdag 8 oktober 2019 van 14.00 tot 22.00 uur, woensdag 9 oktober 2019 van 9.00 tot 22.00 uur en op donderdag 10 oktober 2019 van 9.00 tot 22.00 uur.

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.


GEMEENTE INFO
Oud papier:
04-10 Kalksheuvel + deel Breukelen
08-10 Kerkeind
09-10 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 944
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur


Sluiten

DOL VAN DE ROTONDE

Na de zoveelste aanrijding vorige week op die KAA UU TEE rotondes bij de Schijndelseweg ben ik er wel echt een beetje klaar mee. Ik denk dat we inmiddels kunnen concluderen dat de regels voor sommigen onduidelijk zijn en dat men zich daardoor vrij voelt om zich er niet aan te houden.

Of dat men zich er niet van bewust is hoe en waar ze moeten fietsen of wandelen. Bovendien lijkt het niet helder waar je als automobilist fietsers moet verwachten…Ik heb het een soort van wetenschappelijk onderzocht in Boxtelse groepsapps door een stelling te plaatsen die als volgt luidde "DE ROTONDES BIJ DE SCHIJNDELSEDIJK EN DE LA SALLE ZIJN ONDUIDELIJK'. Ik zweer het: 100% geeft als antwoord daarop JA. En dan wonen wij nog hier, kende nagaan hoe onduidelijk het voor al die duizenden toeristen moet zijn.

En ja, ik weet dat er op sommige plekken knalgele bordjes staan die automobilisten waarschuwen, maar waarom moeten fietsers überhaupt van twee kanten komen? En bij de ene rotonde wel en bij de andere niet?
Wat ik me nog meer afvraag is: wat gaat er nou precies fout? Wie kan dat even zonder emoties (!) analyseren? En daarnaast is mijn vraag of er meer fout gaat dan gemiddeld, of dat wij in Boxtel het allemaal ingewikkeld vinden terwijl er statistisch gezien evenveel ongelukken gebeuren als op andere plekken. We zijn het er volgens mij allemaal wel over eens dat het in ieder geval niet heel veilig voelt, en dat is sowieso niet prettig. Of heb ik nou net de verkeerde proefpersonen getest en is die 100% score helemaal niet juist?

Dat er dan wordt besloten om die rotondes te versieren (even voor de mensen die hun gal spuwen zonder te lezen: de gemeente regelt alleen de vergunning en het kost hen/ons niks), dat zal allemaal wel, maar ik wil gewoon dat mijn kind straks veilig naar het dorp kan fietsen. Dat ik niet net als twee maanden terug iemand door de lucht zie vliegen, die trouwens godzijdank zonder kleerscheuren weer opstond. Want die incidenten zijn er ook. Incidenten waarbij het nét goed afloopt en die niet gemeld worden.

Gemeente en mede-burgers: wakker worden! Want er komt een dag dat die nieuwe dino's wederom versierd worden als er wat speelt in ons dorp, en dat ze dan in het zwart gestoken gaan worden…
Ja, dat denk ik echt.

Groetjes van een (over)bezorgde moeder. Of onterecht bezorgd, dat is dus de vraag.

PS Misschien dat ik als uitzondering deze column in mijn lievelings-Facebookgroep Boxtelaar zeg het maar! plaats. Graag zie ik dan van de lezers een feitelijke en beleefde reactie onder het bericht, mét interpunctie. Dat zijn punten aan het einde van een zin.
Misschien kunnen we daarna een rapport aanleveren bij de gemeente en dat schrijf ik dan gratis en voor niks namens jullie allemaal.

Win 5x2 vrijkaarten voor Oktoberfest Das Megaparty – Over The Top op 19 oktober

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Het is weer oktober en dat betekent dat de periode van oktoberfeesten is aangebroken. Zo ook in Boxtel met Oktoberfest Das Megaparty – Over The Top op zaterdag 19 oktober, met onder meer optredens van De Aggemarvanhuisaf Band, een Helene Fischer tribute en de feestband Gebroeders Ko. DeMooiBoxtelKrant mag 5x2 vrijkaarten voor dit spektakel in sporthal De Braken weggeven. Hoe je die kunt winnen lees je in dit artikel.

Het Oktoberfest in Boxtel wordt dit jaar op een andere manier ingevuld dan de twee voorgaande edities. Ten eerste is er natuurlijk de overgang van twee dagen naar één dag en worden ook losse tickets verkocht. Ook kiest de organisatie voor een meer spectaculair muzikaal programma met bijvoorbeeld Gebroeders Ko. En met het, naast de traditionele dirndls en lederhosen, ook toestaan van mensen in skikleding wordt gekozen voor een toegankelijkere après ski ervaring.

De aanpak blijkt succesvol. De organisatie rekent op zo'n 1.000 bezoekers en dat is bijna één derde meer dan de voorgaande zaterdagavonden. Bovendien garandeert de losse verkoop dat tafels vol zitten, terwijl dat met de verkoop van tafels voor tien personen de afgelopen twee edities maar de vraag was. Natuurlijk ontbreekt het niet aan koude pullen bier, broodjes hamburger en echte bratwursten. Daarnaast gaan twee dames met apfelkorn rond. En bij de bar zijn ook fris, wijn en andere verschillende Duitse lekkernijen te verkrijgen.

DeMooiBoxtelKrant mag voor dit spektakel 5 keer 2 kaartjes verloten. Om daarop kans te maken vragen wij het volgende:
Verzin een leuke en originele leus (korte slagzin) voor het Oktoberfest.
Stuur deze vóór zaterdag 12 oktober vergezeld van je naam en telefoonnummer waarop je bereikbaar bent naar prijsvraag@boxtelmedia.nl en wie weet win jij de gratis kaarten! De winnaars worden in DeMooiBoxtelKrant van woensdag 16 oktober bekend gemaakt en krijgen ook een persoonlijk bericht.

De derde editie van het Oktoberfest Boxtel vindt plaats op 19 oktober, vanaf 18.00 uur. Bij het Oktoberfest kan betaald worden met munten die contant en per pin kunnen worden gekocht. Kaarten kunnen nog gekocht worden via de Facebookpagina 'Oktoberfestboxtel' of, zo lang de voorraad strekt, aan de deur op de avond zelf. Losse tickets kosten 17,50 euro per stuk. Statafels voor tien personen kosten 175 euro. Het adres van De Braken is de Braken 1.

Soussie wisselt van eigenaar

Aziz Saadi, vanaf deze week de nieuwe eigenaar van Soussie. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Soussie versmarkt is per 1 oktober in handen gekomen van Boxtelaar Aziz Saadi. Saadi is onder meer bekend van restaurant Verde aan de Boxtelse Markt. "Ik houd gewoon van ondernemen", lacht de ondernemer, die aangeeft dat er in eerste instantie nog weinig zal veranderen.

Soussie is al zo'n 25 jaar 'de gezellige buurtmarkt' van de wijk Selissen. Eerst aan de Baanderherenweg, toen in de Banier en nu alweer zo'n vijf jaar aan de Ridder 1. Al die tijd was de zaak in handen van de naamgevers: de familie Soussie. Daar komt nu dus verandering in.

Het aanbod van producten in de winkel is gevarieerd en komt uit alle windstreken, net zoals de klandizie. "Het is een echte multiculturele versmarkt", aldus de nieuwe eigenaar. En dat verandert niet, als het aan Aziz ligt: "Wij bieden een goede prijs en kwaliteit en dat blijven we doen." Wat wel op termijn gaat veranderen zijn de openingstijden, die de nieuwe eigenaar graag wil uitbreiden met de zondag en koopavond.

Ondertussen blijft Saadi ook gewoon actief bij Verde, dat hij zijn 'baby' noemt. "Overdag bij Soussie, 's avonds bij Verde", vertelt hij lachend. Sterker nog, hij werkt al jaren samen met de winkel en ziet daar in de toekomst ook geen verandering in komen.

Verhaal Boxtelse Doortje Bevers op Brabantserfgoed.nl

Doortje Bevers. (Foto: Heemkunde Boxtel/Familie Bevers) Foto: Heemkunde Boxtel/Familie Bevers

Boxtel - Brabantserfgoed.nl staat in de maand oktober in het teken van Brabantse vrouwen. Boerinnen, bestuurders en adellijke dames waren geliefd of gehaat in hun dorp, stad of wijk. Maar hun verhalen worden zelden verteld. In oktober 2019 zet Brabantserfgoed.nl hen die nog niet in de geschiedenisboeken staan in de schijnwerper p Brabantserfgoed.nl. Zo ook de Boxtelse Doortje Bevers.

Doortje Bevers (1922-2010), in Boxtel ook wel bekend als mevrouw Bevers van de EHBO, gaf aan duizenden schoolkinderen EHBO-lessen. Samen met de Tilburgse neurochirurg Michel de Grood was zij de grondlegger van het EHBO-diploma voor basisschoolleerlingen. Voor Doortje was het zeer belangrijk dat kinderen wisten wat ze moesten doen bij noodsituaties. Zij vroeg zelf ook af wat nu belangrijker was: "De leerkracht die de kinderen leert hoeveel één plus één is of dat een docent leert hoe voorkomen wordt dat iemand stikt". Doortje Bevers' hele levensverhaal lees je op Brabantserfgoed.nl.

Drieluik over arbeidsmigranten in Boxtel, deel 1: 'de migrant'

Dariusz met zijn dochter Laura, de reden waarom hij Polen definitief verruilde voor Nederland. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Dariusz uit Polen bouwt bestaan in Boxtel op

Boxtel – Arbeidsmigranten. Het woord alleen al maakt een hoop los. Sommigen associëren het met bierdrinkende Polen die 'onze' banen inpikken, anderen denken misschien aan dat Bulgaarse gezin dat naast ze woont, of aan de Vion, waar veel migranten werken. In dit drieluik laat DeMooiBoxtelKrant verschillende kanten zien van 'de arbeidsmigrant'. Deze week het eerste deel, door de ogen van de migrant zelf.

Dariusz (37) was een jaar of 25 toen hij naar Nederland kwam met zijn vriendin Agnieszka. Hij had daarvoor al in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië gewerkt. Vandaag de dag woont hij elf jaar in ons land samen met Agnieszka, inmiddels zijn vrouw, en hun vierjarige dochter Laura. Hij betrekt sinds een jaar een klein koopappartement aan de Maaslandstraat en wil graag meewerken aan wat hij zelf noemt 'het zuiveren van de naam van Polen'.

In goed Nederlands, zij het met een zwaar accent, staat hij de verslaggever van deze krant te woord in zijn onberispelijke appartement. Het ruikt alsof er net gepoetst is. Geen bierblikken op de grond of uitpuilend uit de vuilnisemmer. Aan de muur hangen familiefoto's. Niets in dit huis doet denken aan het stereotype Pool.

Net kinderen
Dariusz ergert zich met regelmaat aan het beeld dat Nederlanders van Polen hebben. Hij is trots op zijn land. Toch begrijpt hij het negatieve imago wel. Vroeger zei hij er wel eens wat van als hij landgenoten bier zag drinken op straat bij de supermarkt. Tegenwoordig kijkt hij maar de andere kant op. "Laura, weet je..", zegt hij terwijl hij naar zijn dochter kijkt. "Je weet niet of ze iets doen, of ze een mes bij zich hebben. Ik ben rustiger nu."

Hij heeft ook wel een verklaring voor het gedrag van zijn landgenoten. "Het zijn net kinderen", zegt hij hoofdschuddend, om als hij de vragende blik van de verslaggever ziet te concluderen dat veel van hen inderdaad nog erg jong zijn. Daarnaast helpen overheid, werkgevers en uitzendbureaus ook niet echt mee om het beter te maken. "Met tien mensen in één huis wonen is natuurlijk ook niet goed." Hij zag in zijn omgeving ook dat er veel verloop zat in deze 'Polenhuizen', waardoor er weinig sociale controle is. En zeg nu zelf: met zo veel jonge jongens in één huis in een vreemd land, dan is de kans op overlast voor de omgeving ook groter dan wanneer je in je eentje in een huurwoning zit.

Toch doet het hem pijn dat veel Nederlanders Polen associëren met een groep in het park hangende, overlast veroorzakende, bierdrinkers. Zelf kwam hij hier ook binnen als arbeider. Bier drinken doet hij ook op zijn tijd, maar niet op straat. Hij is hier om iets op te bouwen. De bedoeling was om hier geld te sparen voor de bruiloft met zijn vriendin. Hij is opgegroeid op het platteland, zo'n 100 kilometer van de stad Krakau.

Nasleep van het communisme
Volgens Dariusz verschilt de Poolse mentaliteit in de steden niet zo gek veel van die in Nederland. In het stedelijk gebied tussen de steden Katowice en Krakau in het zuiden en Warschau in het noorden is het ontwikkelingsniveau hoog en heeft iedereen gelijke kansen. Zodra je echter het platteland betreedt merk je al snel een andere mentaliteit, constateert Dariusz. Hij vermoedt dat dit nog de lange nasleep is van het communistische regime dat er tot de val van de muur in 1989 de touwtjes in handen had. Hoewel het communisme op papier verdwenen is, zit de mentaliteit om niet te veel nieuw, onbekend terrein te verkennen er bij veel mensen nog diep in, vertelt hij.

Het zorgt ervoor dat de kansen buiten de grote stad ook minder voor het oprapen liggen. Zelf studeerde Dariusz, ooit fanatiek voetballer, aan de sporthogeschool. Hij maakte die studie niet af omdat hij er weinig toekomst in zag. De echte doorslag om over de landsgrenzen te kijken kwam enkele jaren later. De toen 25-jarige Dariusz werkte in een magazijn bij een lokaal bedrijf. Na drie jaar trouw en hard werken was een wisseling in het management uiteindelijk de opmaat voor zijn ontslag. De Poolse gastarbeider vermoedt dat er vriendjespolitiek in het spel was, hoewel hij daarvoor geen bewijs heeft. "Ik werd er gewoon met één vingertje uitgewipt", vertelt hij, terwijl hij met zijn vingers een wegschietende beweging maakt.

Het vormde een keerpunt in zijn leven. Dariusz zoekt werk in het buitenland. Simpel werk, waarmee hij spaargeld kan opbouwen en in Polen een beter leven kan financieren. Het werk bevalt hem matig en hij wordt niet altijd even best behandeld als arbeidsmigrant. Na enkele jaren seizoenswerk komt hij via een oud-collega uit in Vlaardingen. Het werk in Nederland bevalt hem beter dan in andere landen, dus hij besluit uiteindelijk in ons land te komen wonen.

Nederlands leren
Nog steeds gaat Dariusz er dan vanuit op termijn terug te keren naar Polen. Hij wil echter ook zichzelf ontplooien. "Taal is daarbij enorm belangrijk", legt hij uit. Op dat moment werkt hij bij een kwekerij in de buurt van Drunen en huurt hij vlakbij een woning. Hij heeft geluk dat het bedrijf waar hij werkt hem de mogelijkheid biedt een basiscursus Nederlands te volgen. "Ik ben niet bang dat ik fouten maak", legt hij uit. "Veel buitenlanders zijn dat wel en zijn bang dat ze uitgelachen worden. Nou, ik kan je vertellen: we hebben in die periode veel gelachen", grapt hij.

De ondertussen aardig Nederlands sprekende Dariusz komt in Boxtel terecht bij LeGrand. Weer een stapje hoger op de ladder. Agnieszka wordt zwanger en de aanstaande vader wordt in het diepe geworpen voor wat betreft de taal. Bezoekjes aan de dokter en later het consultatiebureau, Dariusz gaat overal mee naartoe, met zijn betere kennis van het Nederlands dan zijn vrouw. Op het werk oefent hij volzinnen met zijn collega's.

Dochter Laura komt vier jaar geleden in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch ter wereld. Nog steeds is dan het plan om terug te keren naar Polen. Daar bouwt Dariusz met geld dat hij gespaard heeft een huis, waar hij als dat af is met zijn gezin wil gaan wonen.

De ommekeer
De tijd verstrijkt echter en inmiddels werkt de Poolse arbeidsmigrant bij VDL. Het werk is niet meer simpel en hij heeft zicht op een vast contract. Toch was het niet het geld dat uiteindelijk, nu zo'n jaar geleden, de doorslag gaf om niet terug te keren naar Polen. "We moesten niet nadenken over onszelf", hij kijkt naar Laura. "Maar over háár. Zij heeft hier in Nederland gewoon veel meer kansen." Dariusz en Agnieszka hakken de knoop door: ze blijven in Boxtel.

De keuze voor definitieve immigratie naar Nederland is bepaald niet lichtzinnig genomen, benadrukt Dariusz. Het huis dat hij bouwt verhuren, zoals je wellicht in Nederland zou kunnen doen, is in het veel minder dichtbevolkte Polen niet zo eenvoudig. Daar moet dus een oplossing voor gevonden worden. Bovendien betekent het verruilen van je vaderland natuurlijk dat je je vrienden en familie veel minder vaak ziet. In het geval van Dariusz zo'n tweemaal per jaar: tijdens het Kerstfeest dat in Polen groots gevierd wordt en tijdens de vakantieperiode. "Wij zijn hier in Nederland 'alleen'", schetst Dariusz een beeld van hoe het soms voelt. Want Laura kan natuurlijk niet zomaar terecht bij opa of oma als beide ouders aan het werk zijn. "Maar je hebt natuurlijk ook geen last van een vervelende schoonmoeder", grapt hij.

Inmiddels woont Dariusz ruim een jaar in zijn eigen huis. "Als je tien jaar geleden had gezegd dat ik twee huizen had, zou ik je nooit geloven", vertelt hij met een blik die nog steeds ongeloof verraadt. Volgens hem is zijn sleutel tot succes het leren van de taal geweest. "Dat is een grote barrière!" Hij gelooft dan ook in het zo snel mogelijk scholen van arbeidsmigranten, ook al blijven die maar kort. Dat is volgens hem regelmatig ook het gevolg van uitbuiting op de werkvloer. Hij is bovendien geen groot voorstander van zogeheten 'Polenhotels', waar de vaak jonge, mannelijke arbeidsmigranten bij elkaar wonen. "Het zijn nog kinderen, in hun hoofd, snap je?"

Volgende week lees je in DeMooiBoxtelKrant deel twee van deze drieluik; over de relatie werkgever/huisvester-arbeidsmigrant.

Streamers:

"Veel buitenlanders zijn bang om fouten te maken en te worden uitgelachen"

"We moesten niet nadenken over onszelf, maar over onze dochter"

BRTC weer van start

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) stond afgelopen maandag in de eerste ronde van dit nieuwe seizoen al meteen een topper tussen de kampioen van vorig jaar De Horntreffers en de nummer twee Taverbo-Sabo 4 op het programma.

Bij team De Horntreffers is Ad van Weert na afwezigheid in de tweede helft van het vorig seizoen weer terug. Het werd echter voor de uittredend kampioen een grote deceptie. Van begin af aan werd duidelijk dat Taverbo-Sabo 4 uit was op revanche voor het vorig seizoen waarin het uiteindelijk genoegen moest nemen met de tweede plaats. Pas in de vierde partij kon Ad van Weert tot scoren komen door van Toon van Geel te winnen. Maar daar bleef het bij. Erik van der Schoot en debutant Lars de Laat speelden een sterke partij en wonnen elk hun drie enkelspelen en Erik was samen met Peter de Rooij ook goed voor de winst in het dubbelspel.
Voor De Horntreffers bleef het bij het ene punt van Ad van Weert, want Wim van Aarle en Hans van Weert kwamen niet tot scoren hoewel ze er in enkele partijen dichtbij waren. De wil om te winnen was bij Taverbo-Sabo 4 echter net iets groter. Eindstand 9-1 in het voordeel van Taverbo-Sabo 4.

Nieuwkomer Tot Elf moest het opnemen tegen het vorig seizoen op de laatste plaats geëindigde team van De Dommel en kon zo meteen ervaren wat de mogelijkheden dit seizoen zouden kunnen zijn. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd waarin De Dommel steeds op voorsprong bleef.
Na de tussenstand van 2-2 nam De Dommel een voorsprong van 2 punten en stond die niet meer af. Bij 4-2 won Stephan Pennings nog van Hans Regtering maar Piet Wouters zorgde met winst tegen Kim de Groot in de vijfde game met 15-13 weer voor de twee punten voorsprong. Stephan Pennings wist ook zijn derde partij nog in winst om te zetten door van Ad de Man te winnen maar Hans Regtering had door winst op Ken van de Linde al voor het zesde punt gezorgd voor team De Dommel. Ad de Man was goed voor twee punten door van Kim de Groot en Ken van de Linde te winnen. Kim de Groot speelde een zeer goede partij maar moest toch de punten aan Ad de Man en Piet Wouters laten maar won wel van Hans Regtering. Het dubbelspel bracht uiteindelijk de beslissing; dat ging naar De Dommel. Eindstand 6-4 in het voordeel van De Dommel.

Net Genoeg trad aan tegen Taverbo-Sabo 2 en op het nieuwe team rust de zware druk om de hoge status van de spelers waar te maken. Het werd een zware langdurige partij waarin het punt in de eerste drie partijen na de vijfde game steeds voor Net Genoeg was. Pas in de negende partij wist Marie van Dijk voor Taverbo-Sabo 2 een punt te scoren door van Ad Brekelmans te winnen en scoorde Lothar Groth in de tiende partij tegen Pieter van Boxtel voor het tweede punt. Ronald van Dael bleef voor Net Genoeg ongeslagen en won samen met Ad Brekelmans ook het dubbelspel. Hans Fonken kon voor Taverbo-Sabo 2 ondanks goed spel niet tot winst komen. Pieter van Boxtel moest duidelijk weer wennen aan het spelen in de BRTC want zijn twee winstpartijen kwamen telkens tot stand na de eerste twee games te hebben verloren. Steeds kwam hij op karakter terug en wist toch de winst naar zich toe te halen. Eindstand 8-2 in het voordeel van Net Genoeg.

De overige partijen gingen tussen de teams van Grand Café Rembrandt dat Stephan Pennings zag vertrekken naar Tot Elf en Taverbo-Sabo 3 dat ongewijzigd bleef en tussen het ongewijzigde Rotsvast en Taverbo-Sabo 1 dat Ronald van Dael naar Net Genoeg zag overstappen.

Grand Café Rembrandt moest alleen de winst in de eerste partij aan Taverbo-Sabo 3 laten omdat Uschi Meeuwis in de vijfde game van Gerrie Hoenselaars wist te winnen. De volgende negen punten gingen naar Rembrandt omdat Lindie van der Hooven-Van der Steen en Arnold van der Heijde ongeslagen bleven en ook het dubbelspel voor Rembrandt was. Voor team Taverbo-Sabo 3 konden Henk IJsseldijk en Raymond de Boer niet tot winst komen. IJsseldijk gaf zich echter pas in de laatste partij gewonnen en verloor met 11-9 van Gerrie Hoenselaars. Eindstand 9-1 in het voordeel van Grand Café Rembrandt.
Ook in de laatste partij van de avond tussen de teams van Rotsvast en Taverbo-Sabo 1 kwam er een grote uitslag op het scorebord. Pas na een 8-0 achterstand, waarbij Peter van Berkel drie punten voor Rotsvast wist te scoren, wist Frans van Dun het eerste punt van Taverbo-Sabo 1 te scoren door van Geerta Pluut te winnen. Cees Hems voegde daar in de laatste partij nog een punt aan toe door winst op Dinie van den Nieuwenhuizen. Maar omdat ook de winst in het dubbelspel voor Rotsvast was en Hans van Haaren voor Taverbo-Sabo 1 niet tot scoren kwam werd het een duidelijke zege voor team Rotsvast. Eindstand: 8-2.

LSV verliest van Netersel

Netersel - LSV speelde afgelopen zondag in en tegen Netersel. Het werd 3-0 voor de thuisploeg.

De Lennisheuvelaren begonnen sterker dan vorige week tegen SVSOS en waren de eerste vijftien minuten de baas in Netersel. Dit resulteerde in een aantal goede mogelijkheden waar te weinig mee werd gedaan. Naar mate de eerste helft vorderde werd LSV slordiger en werd er steeds meer gekozen voor de lange bal. Zo liet LSV Netersel meer en meer in de wedstrijd komen. Netersel had een paar kleine kansen uit dode spelmomenten, maar ook de thuisclub wist deze niet te verzilveren. Op slag van rust kwam Netersel eruit over de linker flank, waarna de spits de bal goed klaar legde voor de inkomende middenvelder. Die twijfelde niet en schoot de bal strak over de grond in de hoek.

De tweede helft was Netersel de betere ploeg. LSV was het doelpunt nog niet ten boven gekomen. In de zestigste minuut gaf Netersel een voorzet die in de kluts op de hand van Bart van der Struijk belandde, waarna de scheidsrechter besloot een strafschop te geven. De aanvoerder van Netersel ging achter de bal staan en schoot deze keurig in de hoek langs keeper Maykel van Kasteren, die nog dicht in de buurt kwam. Na de 2-0 van Netersel ging LSV meer druk naar voren uitoefenen, waardoor er meer ruimte kwam voor Netersel. Mateusz Barabasz kreeg in de 75e minuut nog een grote kans op de aansluitingstreffer, maar miste oog in oog met de keeper. Vijf minuten na deze kans kwam Netersel eruit en kwam de bal voor de voeten van de spits, die hem zuiver in de hoek schoot.

LSV speelt volgende week thuis tegen Dees en zal zich willen revancheren.

Liempdse biljartmarathon in De Kloosterhof

Liemdpe - In de Kloosterhof in Liempde is op vrijdag 11 oktober de twintigste biljartmarathon voor leden van verenigingen die zijn aangesloten bij seniorencompetitie Geboliesch. De deelnemers moeten om 8.00 uur aanwezig zijn, zodat er na een kort openingswoord op tijd kan worden begonnen. Er zullen 117 wedstrijden moeten worden gespeeld om tot een beslissing te komen.

Er wordt gespeeld met handicap. Dat wil zeggen dat niet iedereen hetzelfde aantal caramboles moet maken. Dat aantal is dertien maal het gemiddelde plus drie caramboles, zodat iedereen gelijke kansen heeft. De 44 deelnemers zullen in vijf poules op vijf tafels de strijd met elkaar aangaan. De vijf poule-winnaars en de drie beste nummers twee gaan over naar de kwartfinale, vanaf hier wordt het knock-out systeem toegepast.
Na afloop van de finale zal wethouder Herman van Wanrooij de prijzen uitreiken. Toeschouwers zijn van harte welkom en de entree is gratis.

Gelijk spel voor HCB'92 DS1

Boxtel - Voor de dames van HCB'92 stond zondag 29 september de eerste wedstrijd van het seizoen op het programma, met Groene Ster uit Zevenbergen als tegenstander. Met veel zin en goede moed begonnen beide ploegen aan de wedstrijd.

Groene Ster nam de bal uit en begon met de aanval waarna direct een eerste punt gepakt werd door middel van een sprongschot vanuit een vrije worp over de verdediging van HCB'92 heen. De dames van HCB'92 konden hier op antwoorden met een goed uitgespeelde tegenaanval: Manon Foolen wist Ellen Persoons te vinden op de cirkel waarna zij kon scoren. Ook Linda Zwiers en Annemarie Sens konden een paar keer van afstand scoren vanuit de opbouw posities waardoor de stand al snel op 5-2 stond. Groene Ster wist daarna de linker hoek te vinden die de bal met een stuit in het doel plaatste. HCB'92 kreeg een penalty en een aantal breaks tegen, maar Gitte Vanhout wist vanuit de rechterhoek het doel te vinden en bracht de stand op 7-7. Liza van Rooij en Manon Foolen konden beiden nog een keer van afstand scoren, maar Groene Ster won een flink aantal punten door snelle aanvallen te spelen waarbij HCB'92 niet op tijd terug was in de verdediging. Hierdoor wist het team uit Zevenbergen uit te lopen tot een ruststand van 9-11.

Na een peptalk en een paar goede aanwijzingen van coach Mirjam van Weert kon de tweede helft van start. Het lukte HCB'92 nog niet meteen om de snelle aanvallen van Groene Ster te verdedigen, boodschap was dan ook: aanpakken. Liza en Manon wisten de bal een paar keer te onderscheppen en elkaar in de break te vinden. Met nog een penalty tegen en aan beide kanten een penalty gestopt, ging het in de tweede helft gelijk op, waarbij HCB '92 aansluiting in de stand kon vinden maar niet op voorsprong kwam. Vanuit de hoeken wist Groene Ster een aantal keer te scoren, maar het lukte HCB'92 om dit van afstand te doen. Met een gelijke stand was de laatste aanval voor Groene Ster. De dames van HCB'92 werkten keihard en goed samen en hielden hiermee de verdediging dicht. Het was een pittige, maar sportieve pot met een aantal gele kaarten en tijdstraffen, die in een stand van 20-20. Beide ploegen namen daarmee één punt naar huis.

Hengelsportvereniging Ons Genoegen reikt prijzen uit

De heer Van der Steen (l.) krijgt uit handen van Vic Bolsius zijn prijs als winnaar van de Koningswedstrijden. (Foto: Vic Bolsius) Foto: Vic Bolsius

Boxtel - Ter afsluiting van het hengelseizoen, werden afgelopen zaterdag bij Café De Postiljon de prijzen uitgereikt aan de leden van Hengelsportvereniging Ons Genoegen.

Nadat de leden en hun partners met koffie en gebak waren ontvangen, heette voorzitter Vic Bolsius iedereen namens de wedstrijdcommissie hartelijk welkom. "Bedankt voor jullie sportieve inzet en uithoudingsvermogen", zei hij. Ondanks het extreem warme weer en de lage waterstand hebben jullie mooie prestaties neergezet. Ik heb zelf niet meegedaan aan de competitie, maar wel veel geleerd."

Vervolgens maakte de voorzitter de uitslag van de Koningswedstrijd bekend. Van de negen deelnemers eindigde H. van der Steen op de eerste plaats. T. van den Akker werd tweede en G. van Oirschot derde.

Na een korte pauze volgde de prijsuitreiking van de avondwedstrijden. Hierbij wist G. van de Loo de eerste plaats te veroveren, gevolgd door T. van den Akker die ook hier tweede werd, en H. van der Steen op de derde plaats.

Naast de door verschillende ondernemers beschikbaar gestelde prijzen voor de winnaars ontvingen hun partners een bos bloemen.

Mooie race voor motorcrosser Tyler Eltink (14) in Assen

Foto: Remy van Alebeek

Assen - Yamaha Europe biedt sinds 2015 jonge rijders een kans op weg naar een professionele carrière. In verschillende klasses worden ongeveer veertig rijders uit Europa geselecteerd om deel te nemen aan de Yamaha bLU cRU FIM Europe Cup finale. Deze vond afgelopen weekend plaats tijdens de MXON in Assen. De Boxtelse Tyler Eltink was één van de drie geselecteerde rijders uit Nederland in de 125cc klasse.

Met een indrukwekkende deelnemerslijst was Tylers ambitie met name om niet als laatste te eindigen. Zijn insteek was dus vooral genieten van het moment, zeker gezien het feit dat ook de halve wereldtop dit weekend in Assen aan de start stond voor de MXON.

Zaterdag stond de vrije training en de tijdtraining op het programma. In de vrije training verkende Tyler de baan rustig, waarna hij vervolgens een uur later met een goed gevoel aan de tijdtraining begon. Hier wist hij de veertiende tijd neer te zetten, wat hem voor de wedstrijd van zondag een plek achter het starthek op precies die positie opleverde.

Foto: Remy van Alebeek
Foto: Remy van Alebeek

De wedstrijd van zondag bestond uit één manche van twintig minuten en twee rondes. Met een dosis gezonde spanning stond de jonge Boxtelaar aan de start. Door de extreme hoeveelheid regen die 's nachts al gevallen was en nog steeds viel, was het parcours zeer zwaar.
Na een prima start begon Tyler als achtste aan de wedstrijd. Echter, kort daarna kwam hij ten val en moest hij op ergens rond de dertigste positie verder rijden. Uiteindelijk wist de veertienjarige mororcrosser terug te komen tot de elfde plek. Tyler mag daarmee terugkijken op een uitstekend weekend.

Als klap op de vuurpijl won Team Nederland met Coldenhoff, Herlings en Vlaanderen 's middags met een paar prachtige manches voor de eerste keer de MXON. Meer hierover op https://nl.motorsport.com/mc-mxgp/news/nederland-wint-motocross-of-nations/4549946/.

Jeugdleden Atletiek Vereniging Marvel strijden om clubkampioenschappen

Start lange afstand voor pupillen A. (Foto: AV Marvel) Foto: AV Marvel

Boxtel - Ondanks het slechte weer ging de jeugd van Atletiek vereniging Marvel afgelopen zondag de sportieve strijd met elkaar aan. Zij streden niet alleen om de verbetering van persoonlijke records, maar ook om het clubkampioenschap in de diverse leeftijdscategorieën.

De veelzijdigheid van de atletieksport kwam goed tot uitdrukking in de vele onderdelen, zoals sprint, discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten en hoogspringen. De jongste deelnemers oefenen de onderdelen soms met andere voorwerpen. Zo wordt bij het discuswerpen gestart met het slingeren van fietsbanden en voor speerwerpen komt eerst het gooien van een vortex.

Alle pupillen ontvingen een diploma met hun prestaties op de verschillende onderdelen. Bij de junioren zijn voor 2019 de clubkampioenen bij Marvel: Isa de Bruijn (junioren A), Annika van der Broek (junioren C), Jasper van den Oetelaar (junioren C), Jens Hogedoorn (junioren D) en Lucy Nijenhof (junioren D).

Jeugdtrainers gezocht
De trainers van AV Marvel zetten zich met veel enthousiasme en energie in om de trainingen voor de jeugdleden goed in te vullen. Er is op dit moment een aantal vacatures bij de pupillen en junioren en dus is de club op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere uur in de week kunnen missen om zelfstandig of samen trainingen te verzorgen voor de pupillen of junioren. Ben of ken jij zo'n sportieveling? Neem dan contact op via cta@avmarvel.nl. Mensen die een trainersopleiding willen volgen, krijgen deze vergoed. Ook is er een vrijwilligersvergoeding voor de trainingsuren.

Unilux Sparrenbosloop 27 oktober; volgende sportieve uitdaging
Voor jeugd en volwassenen staat de 52e Unilux Sparrenbosloop als volgende uitdaging op de agenda. Op het mooie parcours door het bos van Park Sparrenrijk in Boxtel kunnen verschillende afstanden worden gelopen. Meer informatie is te vinden op avmarvel.nl. Inschrijven via inschrijven.nl.

Derde winst op rij voor rugbyers Ducks/Oysters

Breda - De rugbyers van Ducks/Oysters troffen zondag in Breda een pittige tegenstander, met een team van veel ervaren spelers en een sterke scrum. Toch wist de Boxtelse/Oisterwijkse combinatie met 5-21 te winnen, door drie tries en drie benutte conversies.

De wedstrijd kenmerkte zich door veel strijd en scrums. Door de natte omstandigheden waren er nogal wat technische fouten. Ducks/Oysters moest in de verdediging flink aan de bak om de verkregen voorsprong vast te houden. Dit was weer eens wat anders na de twee ruime overwinningen van de eerste twee wedstrijden.
Na drie overwinningen voert Ducks/Oysters alleen de ranglijst aan. De competitie duurt nog lang maar het team ligt op schema om zich te kwalificeren voor de play offs voor het uiteindelijke kampioenschap.

Bridge

Bridgeclub Liempde, uitslagen 26 september
A-Lijn: 1 M. & M. Habraken 65,00% 2 L. & J. Vermulst 61,25% 3 A. van Aarle & A. van de Heuvel 55,42% B-Lijn: 1 E. de Jong & I. Smits 63,75% 2. J. Beerens & B. van Ruremonde 61,67% 3 J. & B. Dieden 59,17% C-Lijn: 1 J. vd Westelaken & W. Sporken 56,88% 2 L. van Asseldonk & M. Legius 56,67% 3 M. Jussen & M.J. Ronde 53,75%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 24 september
A-Lijn: T. Walbeek & H. Wolsky 60,59% 2 T. van Roosmalen & B. Hermkens 58,58% 3 R. Koenders & G. Wagenaars 56,88% B-Lijn: 1 D. Eltink & G. van der Meer 61,39% 2 J. Kniest & M. Schalkwijk 59,55% 3 A. van de Ven & L. Verstijnen 55,31%
Uitslagen 26 september
A-Lijn: 1 T. van Roosmalen & F. van Roij 60,00% 2 F. Sedee & A. van de Ven 52,50% 3 T. van der Kolk & M. van der Sloot 50,00% 3 M. van Roosmalen & H. van Dijk 50,00%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 24 september
A-Lijn 1 N. van der Poel & J. de Wolf 64,17% 2 H. Jolie & F. Geurts 62,08% 3 M. Kleiss & E. Wijnen 58,33% B-Lijn: 1 A. & A. Wouters 66,67% 2 R. van Stuivenberg & G. Joren 65,63% 3 J. Esser & J. Kronenberg 60,42%
Uitslagen 25 september
A-Lijn: 1 S. Tempels & J. de Wolf 65,50% 2 H. & I. Peeters 57,42% 3 W. de Langen & R. Traa 56,67% B-Lijn: 1 A. Tops & M. van der Sloot 63,90% 2 A. & C. van der Velden 58,54% 3 M.Vergouwe & F. Verhees 55,08%
Uitslagen 26 september
A-Lijn: 1 T. Walbeek & R. van Wersch 60,83% 2 A. Bosveld & M. Soederhuizen 57,92% 3 J. Peerlings & R. van Stuivenberg 54,58% B-Lijn: 1 J. Jansen & R. Koenders 59,17% 2 S. van Alphen & J. Jilesen 57,29% 3 J. van Dijk & J. van den Honert 55,94% C-Lijn: 1 J. & M. Dekkers 60,73% 2 T. Schalkx & F. Vorstenbosch 60,05% 3 R. Langerwerf & S. van der Meijden 59,90%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 24 september
A-Lijn: 1 L. Weitmann & J. Claassen 57,08% 2 J. Peerlings & N. Maas 56,67% 3 T. van Uden & H. Goes 52,92% B-Lijn: 1 T. van de Zanden & R. van de Heijden 56,96% 2 A. van Kempen & S. van de Vries 55,28% 3 A. Gorp & A. van Zuidam 52,92%

Essche Bridgeclub, uitslagen 26 september
A-Lijn: 1 E. van Beek & E. Gilissen 63,54% 2 E. van de Broek & P. Olijslagers 60,94% 3 H. van de Aa & J. Hereijgers 55,73%

Biljart

BV 't Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen week 39
WvL/RegioBank kader-De Hazelaar 1        2-7
NGTR- WvL/RegioBank libre 1        28-25
WvL/RegioBank libre 2-'t Ivoor 2        27-28
WvL/RegioBank libre 3-Royal Events Palace 1        15-30

BV Geboliesch, uitslagen week 39
Dé ziek wel zitté-De Unie Boys        31-32
Ons Vertier-De Prutsers        38-34
Samen Sterk-'t Pommeransje        33-34
't Ivoor 6-Kloosterboys        40-32
De Treffers-'t Krijtje        34-34
De Fetsers-De Eenheid        28-39

Voetbal

ODC, Essche Boys, LSV, uitslagen 29 september
Nieuwkuijk 1-ODC 1        3-0
Essche Boys 1-Vorstenbossche Boys 1        1-0
VOAB VR 1-Essche Boys VR1        1-6
Netersel 1-LSV 1        3-0
ODC, Essche Boys, LSV, programma 6 oktober
ODC 1-Haarsteeg 1        14.30
VV Trinitas Oisterwijk VR1-ODC VR1        10.00
Essche Boys 1-Boskant 1        14.00
Real Lunet VR1-Essche Boys VR1        10.30
LSV 1-Dees 1        14.30

DVG, uitslagen 28 september
DVG JO8/1-Oss'20 JO8/1        7-6
Nulandia JO9/1-DVG JO9/1        8-0
DVG JO9/2-Vow JO9/1M        8-2
DVG JO11/1-SJO Helmondia/Mulo JO11/2        4-2
Heeswijk JO11/2-DVG JO11/2        10-4
DVG JO10/1-Fc Uden JO10/2        10-3
Avesteyn JO10/2-DVG JO10/2        1-16
DVG JO13/2-Sparta'25 JO13/2        3-1
DVG JO13/3-Eli JO13/2        6-0
DVG JO15/1-Venhorst JO15/1        6-1
VOW JO15/1-DVG JO15/2        3-3
Nooit Gedacht JO17/1-DVG JO17/1        0-2
DVG JO17/2-Sv Brandevoort JO17/3        4-0
DVG MO17/1-Schijndel MO17/1        11-3
Blauw Geel JO19/2-DVG JO19/1        1-3
TSVV Merlijn 3-DVG ZA 1        1-5
Uitslagen 29 september
DVG 1-Zwaluw VFC 1        3-2
DVG 2-Avesteyn 2        3-3
DVG 3-Schijndel 6        2-3
DVG 4-Schijndel 10        3-3
Erp 7-DVG 6        6-3
Blauw Geel 12-DVG 7        10-0
DVG, programma 5 oktober
DVG JO8/1-Top JO8-1        10:45
DVG JO9/1-Fc Uden JO9-1        10:45
Rhode JO9/5M-DVG JO9- 2        09:00
Stiphout JO11/1-DVG JO11- 1        10:45
DVG JO11/2-Udi'19 JO11-5        09:30
DVG JO10/1-Odiliapeel JO10-1        09:30
Sparta'25 JO10/2G-DVG JO10- 2        09:15
DVG JO13/1-Oss'20 JO13-2        11:30
Udi'19 JO13/4-DVG JO13- 2        10:15
Nijnsel JO13/1-DVG JO13- 3        11:15
DVG JO15/1-Avesteyn JO15-1        13:00
Mariahout JO15/2-G DVG JO15- 2        13:30
DVG JO17/1-Avesteyn JO17-1        14:30
DVG MO17/1-Margriet MO17-1        13:00
Asv'33 JO19/1-DVG JO19- 1        14:30
DVG ZA 1-Zigo 2        14:30
Programma 6 oktober
Nieuwkuijk 1-DVG 1        14:30
Nooit Gedacht 2-DVG 2        12:00
DVG 3-Heeswijk 5        10:00
Boskant 4-DVG 5        10:00
DVG 6-Udi'19-12        12:00
Nijnsel 5-DVG 7        10:00
DVG VR 1-Nijnsel VR2        11:00

RKSV Boxtel uitslagen 28 & 29 september
HHC'09 1-Boxtel 1        0-1
Haarsteeg 5-Boxtel 2        1-4
Boxtel 3-Nemelaer 5        2-4
Boxtel 5-Hilvaria 5        4-4
Boxtel JO18/1-RPC JO18/1        2-3
Boxtel JO17/1-OJC ROSMALEN JO17/3        2-1
Boxtel JO17/2-EMK JO17/1        1-7
SC 't Zand JO17/2-Boxtel JO17/3        9-1
SV BLC JO15/1-Boxtel JO15/1        2-8
Boxtel JO15/2-RKSV Nuenen JO15/3        1-7
Boxtel JO15/3-Nemelaer JO15-2         1-6
MVV'58 JO13/1-Boxtel JO13/1        1-2
Boxtel JO13/2-RKVVO JO13/2        0-11
Wilhelmina Boys JO13/2-Boxtel JO13/3        6-0
Den Dungen JO11/1-Boxtel JO11/1        5-5
Jan van Arckel JO11/2-Boxtel JO11/2        6-5
TSC MO17/1-Boxtel MO17/1        2-2
Boxtel MO15/2-ST FC Eindhoven AV / RPC MO15/2        4-0
SC 't Zand MO15/2-Boxtel MO15/3        1-0
Boxtel MO11/2-FC Tilburg MO11/2        2-8
Essche Boys VE1-Boxtel VE1        0-2
RKSV Boxtel, programma 6 oktober
VCB 1-Boxtel 1        14.30
Boxtel 2-RKDVC 8        10.00
Emplina 5-Boxtel 3        11.00
Boxtel 4-CHC 3        10.00
Boxtel 5-Helvoirt 4        10.00
Boxtel 6-Nieuwkuijk 5        12.00
Programma 5 oktober
Boxtel VE1-Jong Brabant VE1        16.00
Waalre JO18/1-Boxtel JO18/1        14.00
Boxtel MO17/1-Rhode/Van Stiphout MO17/1        15.00
Zwaluw VFC JO17/2-Boxtel JO17/1        15.00
Boxtel JO17/2-Wilhelmina Boys JO17/2        15.00
Den Dungen JO17/2-Boxtel JO17/3        15.00
SV Budel MO15/2-Boxtel MO15/2        12.45
Uno Animo MO15/1-Boxtel MO15/3        12.30
Boxtel JO15/1-Braakhuizen JO15/1        13.15
Acht JO15/1-Boxtel JO15/2        12.45
Trinitas Oisterwijk JO15/3-Boxtel JO15/3        12.00
SVSSS MO13/1-Boxtel MO13/1        11.30
Marvilde MO13/2-Boxtel MO13-2        11.15
Boxtel JO13/1-Tricht JO13/1        11.45
RKSV Nuenen JO13/3-Boxtel JO13/2        11.00
Boxtel JO13/3-Beerse Boys JO13/2G        10.15
Boxtel MO11/1-Zwaluw VFC MO11/3        10.15
Zwaluw VFC MO11/2-Boxtel MO11/2        11.30
Boxtel JO11/1-VV Trinitas Oisterwijk JO11/2        10.15
Boxtel JO11/2-SCG'18 JO11/3        10.15
Boxtel JO11/3-DSC JO11/3        10.15
Zwaluw VFC JO10/4-Boxtel JO10/1        10.00
FC Tilburg JO10/2-Boxtel JO10/2        09.30
Boxtel JO9/2-Boxtel JO9/1        08.45
Boxtel JO9/3-VV Trinitas Oisterwijk JO9/3        08.45
Boxtel JO8/1-Wilhelmina JO8/2        08.45
Boxtel JO8/2-BMC JO8/3        08.45
Boxtel mini 1-Boxtel mini 2        10.30
Essche Boys mini 1-Boxtel mini 3        09.30

Honk- softbal

JRC Ducks, programma 5 oktober        
Ducks AH1 Kickers AH1        11:00
Gryphons JH2 Ducks JH1        13:30
Ducks PH1 Gryphons PH2        11:00
Programma 6 oktober
Ducks JH1-Maastricht JH1        14:00
MULO H1-Ducks H1        11:00

Rugby

RC Ducks, uitslagen 28 september
Cubs: Roosendaal CC-Ducks/Oysters        63-0
Junioren: Ducks/Oysters-SBN Bemmel        30-22
Colts: Tilburg/Vets-Ducks/Oysters        70-7
Uitslagen 29 september
Senioren: Breda-Ducks/Oysters        5-21

Tafeltennis

Taverbo-Sabo,uitslagen week 39
Litac 1-Taverbo-Sabo 1        3-7
Taverbo-Sabo 2-Twenty-one Up 1        4-6
Taverbo-Sabo 3-Never Despair 1        4-6                
Taverbo-Sabo 4-Kluis 2        6-4
Taverbo-Sabo 5-JCV 5        9-1
Taverbo-Sabo 6-OTTC 3        8-2
Taverbo-Sabo 7-Flash 7        8-2
Taverbo-Sabo 8-TTCV Van Herwaarden 6        6-4
Taverbo-Sabo 9-Valkenswaard 5        2-8
Taverbo-Sabo 10-Budilia 7        5-5
Taverbo-Sabo 2-Stiphout 3        5-5
Taverbo-Sabo 3-Meppers (H) 2        5-5
Taverbo-Sabo, programma 4 oktober
20:00 Taverbo-Sabo 5-NTTV 1
20:00 Taverbo-Sabo 6-Kruiskamp 81 3
20:00 Taverbo-Sabo 7-Veldhoven 12
20:00 Taverbo-Sabo 8-NTTV 2
20:00 Taverbo-Sabo 9-Veldhoven 14
20:00 Taverbo-Sabo 10-Unicum 11
Programma 5 oktober
15:00 Taverbo-Sabo 1-Red Stars 2
15:00 Taverbo-Sabo 2-Rapidity 1
15:00 Taverbo-Sabo 3-Landgraaf 1
15:00 Taverbo-Sabo 4-Deurne 1
10:00 Taverbo-Sabo 2-Die Meede 1
10:00 Taverbo-Sabo 3-OTTC 2

BRTC, uitslagen van 30 september
De Dommel-Tot Elf        6-4
De Horntreffers-Taverbo-Sabo 4        1-9
Grand Café Rembrandt-Taverbo-Sabo 3        9-1
Net Genoeg - Taverbo-Sabo 2        8-2
Rotsvast - Taverbo-Sabo 1        8-2
BRC, programma 7 oktober
Taverbo-Sabo 4-De Dommel
Taverbo-Sabo 3-De Horntreffers
Taverbo-Sabo 2-Grand Café Rembrandt
Taverbo-Sabo 1-Net Genoeg
Tot Elf-Rotsvast

Handbal

HCB'92, uitslagen 28 september
HCB'92 / Zephyr DC1-PSV Handbal DC1        11-10
HCB'92 D1-GHV D1        7-20
HCB'92 DS1-Groene Ster DS2        20-20
Aristos HB1-Zephyr / HCB'92 HB1        24-8
Aristos / HCB'92 HS2-ESZV Oktopus HS2        22-23
HVB'92, programma 5 oktober
H.V.M. D1-HCB'92 D3        18.10
Groesbeeks Glorie DS2-HCB'92 DS1        19.00
Programma 6 oktober
Zephyr/HCB'92 HB1-Jupiter HB1        09.30
Handbalschop.nl / Witte Ster E1-HCB'92 E1        11.00
Groesbeeks Glorie DC1-HCB'92/Zephyr DC1        11.50
Apollo HS3-Aristos/HCB'92 HS2        14.45
Heerle DA1-HCB'92 DA1        15.00
Programma 7 oktober
HCB'92 recr.-Bergeijk recr.        20.30


Winst voor Taverbo-Sabo

Boxtel - Na een wat stroef begin van de competitie won Taverbo-Sabo 1 afgelopen weekend voor het eerst dit seizoen de wedstrijd. Tegenstander van de op vrijdag avond gespeelde wedstrijd was Litac 1 uit Lichtenvoorde, bestaande uit Sander Spijkers, Pim Kuipers en Aaron Albeck. Taverbo speelde in de vaste opstelling met Michel Sperling, Sjoerd Broos en Bram Bakker.

Tot 2-2 ging de wedstrijd gelijk op. Sperling en Bakker scoorden voor Taverbo met overwinningen op Spijkers en Albeck. Kuipers won van Broos en ook het dubbelspel werd gewonnen door de gastheren uit Lichtenvoorde. Daarna liep Taverbo uit tot 2-6 met spannende wedstrijden van Sperling en Bakker die beiden vijf games nodig hadden om te winnen van Kuipers en Spijkers. Vervolgens wonnen Broos en Bakker relatief eenvoudig van Albeck en Kuipers. De laatste twee wedstrijden werden eerlijk verdeeld, waardoor de 3-7 overwinning voor Taverbo was. Sperling liet zich verassen door Albeck en Broos had weinig moeite met Spijkers.

De andere twee wedstrijden in de poule eindigden ook met redelijk dikke cijfers. Zevenaar 1 verloor dit weekend met 0-10 van Sittard 1. De Brug 1-Red Stars 2 werd 3-7. Deze uitslagen zorgen ervoor dat Red Stars 2 en Sittard 1 samen aan kop gaan. Met al een flinke marge op De Brug 1 en Taverbo - Sabo 1. Zevenaar 1 en Litac 1 hebben al een dikke achterstand van 10 punten of meer op de andere teams.

Komend weekend in de eerste thuiswedstrijd van Taverbo 1 is tegenstander Red Stars 2 en zal er geprobeerd worden om weer aan te haken bij de bovenste teams.

Verlies voor kaderteam 't Wapen van Liempde/RegioBank

Liempde - Het eerste team van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank moest afgelopen week een verlies incasseren tegen koploper De Hazelaar 1 uit Rosmalen.

Invaller Leo van Hastenberg kon 94 caramboles scoren in vijftien beurten, maar dit was niet genoeg voor de winst. Harm van de Laar was de enige Liempdse biljarter die duidelijk de winst wist te pakken. Hij liet zijn tegenstander dan ook ver achter zich. In twaalf beuren had hij zijn 150 caramboles bij elkaar. Ton Rovers kreeg tien beurten van zijn tegenstander en toen was de partij uit. Hij stond op 118 caramboles met wel een mooie serie van 56. Kopman Martien van den Tillaart had deze keer geen kans op de overwinning. Zijn tegenstander produceerde in zes beurten 270 caramboles met een uitzonderlijke hoge serie van 188 (45,00 gemiddeld).
Bij het eerste libreteam behaalde Leo van Erp in 23 beurten de overwinning (3,47 gemiddeld) en speelde kopman Leo van Hastenberg (180 caramboles) een spannende partij van 167 caramboles in achttien beurten (9,27 gemiddeld), met een serie van 56.
Het tweede libreteam speelde een thuiswedstrijd tegen 't Ivoor 2 uit Boxtel. Dit keer ging de overwinning nipt mee naar Boxtel. Alleen Cor van Beers behaalde winst, tegen Theo van Dongen. In zeventien beurten was de wedstrijd voorbij (4,11 gemiddeld met een hoogste serie van 23).
't Wapen van Liempde libreteam 3 had een zware wedstrijd tegen de kampioen van het vorige seizoen Royal Events Palace 1 uit Heeswijk. Alleen Johan van der Ven gaf goed verweer door boven zijn eigen moyenne te spelen, maar ook dat was niet genoeg voor de winst (2,94 met een hoogste serie van 17). De hoogste weekserie was voor Leo van Hastenberg en Ton Rovers met 56 caramboles.

Eerste winst voor DVG

DVG pakte in eigen huis zondag op de valreep de winst. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - In de eerste thuiswedstrijd, afgelopen zondag tegen Zwaluw VFC, pakte DVG op de valreep de volle winst.

Het voorspelde noodweer bleef op wat regen in de eerste helft uit. Storm kwam er voornamelijk door de aanvallen van DVG in de openingsfase van de wedstrijd. Diverse kansen deden zich voor, maar de aansluiting voor het doel was niet optimaal. Ook werd er goed verdedigd ten koste van een paar gevaarlijke hoekschoppen, maar een vroege goal bleef uit. Een strakke voorzet van de goed spelende Sander van de Ven werd net voor Bas van Houtum zijn voeten weggetrapt. Zwaluw had moeite om eruit te komen maar loerde op de counter, vooral de snelle linksbuiten was hierbij gevaarlijk. Een hoekschop voor Zwaluw leverde het eerste doelpunt op. Joost de Man kwam voor de Liempdse verdediger en scoorde de 0-1.
De beste kans op de gelijkmaker had Teun Welvaarts, maar zijn kopbal ging over het doel. Ook het afstandsschot van Bas Smulders had een beter lot verdiend, de paal voorkwam de gelijkmaker. Net voor rust had Zwaluw een grote kans om de score te verdubbelen. Gestart van eigen helft kwam de speler een-op-een met doelman Rens van den Akker. De weg naar het doel duurde waarschijnlijk te lang en hij werd gedwongen om met links te schieten. De bal ging, gelukkig voor DVG, over het doel. Ruststand 0-1.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

De tweede helft was Zwaluw iets meer in balbezit en probeerde de voorsprong te vergroten. De eerste inzet werd door Van den Akker gekeerd, maar een nieuwe aanval, over meerdere schijven van achteruit, betekende toch de 0-2. Dit was al in de 65e minuut en de maker was Martin de Laat. Zwaluw was in deze fase effectiever dan DVG en had zelfs de kans om de boel op slot te gooien door de 0-3 te maken. Dit keer ging de bal echter langs het Liempdse doel.
Een ingooi op Bas Smulders betekende de aansluiting. Hij dribbelde een paar man voorbij om vrij te kunnen schieten en met een lage schuiver in de hoek was de keeper kansloos. Zijn smeekbede om 'het schot eruit te halen' was aan dovemans oren gericht. Inmiddels was het de 80e minuut en tijd voor een paar wissels. Hans Lathouwers bracht Jürge van de Velden in op het moment dat DVG een hoekschop moest nemen. Diens eerste balcontact was meteen goed voor de gelijkmaker: 2-2.

Met nog zo'n acht minuten te spelen kwam er meer ruimte voor beide ploegen en waren er kansen over en weer. Een vrije trap voor Zwaluw betekende werk voor keeper Van den Akker die de bal in eerste instantie weg stompte en in de rebound mooi uit de korte hoek plukte. De klok stond al op de 90 toen een klein lobje door de alerte Bas van Houtum werd ingekopt, wel of niet via een verdediger. Dus toch loon naar werken voor DVG: 3-2.
Het was bijna in het voordeel van Zwaluw dat de scheidsrechter nog extra liet doorspelen vanwege het tijdrekken van Zwaluw toen het nog op voorsprong stond. De winst bleef bij de club die daar, voetballend gezien, het meeste recht op had: 3-2 voor DVG. De nul is eraf en DVG staat nu op de zevende plaats. Volgende week spelen de Liempdenaren uit tegen Nieuwkuijk.

DVG 2 speelde thuis tegen Avesteyn 2 een aparte wedstrijd, met min of meer een zelfde scenario als vorige week. Nu werd een 0-2 achterstand omgebogen in een 3-2 voorsprong. Kort voor tijd werd het toch nog gelijk: 3-3.

RKSV Boxtel pakt de eerste drie punten

Heusden - Op een nat en glad sportpark De Oosters speelde RKSV Boxtel zondag de eerste uitwedstrijd van dit seizoen tegen HHC '09. Beide ploegen hadden hun eerste wedstrijd verloren en waren nu dus gebrand op de winst.

Wegens blessures en zieken moest trainer Frank van Oers schuiven met zijn elftal. Lars Timmers was terug van een blessure en kon hij zijn vertrouwde plek rechts achterin innemen. Rowi van den Besselaar schoof hierdoor een linie naar achteren. Boxtel startte voortvarend en was in de eerste tien minuten al drie keer gevaarlijk geweest. Elke keer werd de bal echter voorlangs geschoven, en dit zou niet de laatste keer zijn in deze wedstrijd. HHC kon alleen via een corner gevaarlijk worden, maar de kopbal werd naast gekopt. Meteen daarna was er een lange bal van Jesse van Homelen op Robin van de Laak. Vanaf rechts kwam van de Laak naar binnen, maar zijn schot ging voorlangs. Kort daarna weer hetzelfde recept. Stefan Persoons stuurde Van de Laak op rechts weg, zijn voorzet werd door een speler van HHC in eigen doel geschoven: 0-1.
Boxtel bleef naar voren spelen, Van Homelen werd op rechts aangespeeld en zijn voorzet werd door Van de Laak met zijn hoofd geschampt, maar wederom ging de bal voorlangs. In de 34e minuut kreeg HHC een vrije trap. De bal werd ingebracht, en de kopbal ver naast gekopt. Hierna was het weer Van de Laak die werd aangespeeld, maar zijn inzet verdween aan de verkeerde kant van de paal. Boxtel ging rusten met een 0-1 voorsprong.

Meteen vanaf de aftrap pakte Boxtel de draad weer op. Persoons stuurde Valentijn Waals weg en deze speelde zich goed vrij, maar zijn voorzet werd door Van Homelen hoog over het doel geschoten. HHC bracht twee nieuwe krachten in. Kort na deze wissels kreeg HHC de beste kans van de wedstrijd, maar nu schoof HHC de bal voorlangs. Boxtel was niet echt onder de indruk van dit alles, want kort daarna was het Hayke van Heesch die Waals bediende, maar zijn inzet ging naast. Vervolgens zag Lars van Hamond zijn inzet tot corner verdwijnen. Van de Laak werd weer eens weggestuurd, maar zijn inzet werd door de keeper gepareerd tot corner. Kort daarna werd Van de Laak gewisseld voor Robin van de Plas. Waals kreeg na een goede aanval de mogelijkheid tot scoren, maar hij schoot de bal hoog over. Daarna werd Van Homelen weggestuurd en de grensrechter vlagde weer voor buitenspel. De scheidsrechter liet deze keer echter doorspelen en Van Homelen kon alleen op de keeper af. HIj schoof de bal echter naast het doel. Boxtel kreeg nog diverse mogelijkheden om de wedstrijd al eerder te beslissen, maar de kansen werden niet verzilverd. HHC was niet bij machte om het Boxtel moeilijk te maken. In de allerlaatste minuut werd de bal naar voren geschoten door Boxtel en Van Hamond kwam van zijn eigen helft, pikte de bal op en kon doorlopen naar de goal. Hij omspeelde de keeper en schoot de bal in het lege doel. Meteen daarna floot de scheidsrechter voor het einde.

Volgende week speelt Boxtel uit tegen VCB uit Biezenmortel, dat al twee keer fors heeft verloren. Die ploeg zal dus wellicht iets recht willen zetten.

Brons voor Keira Kreijveld

Keira Kreijveld met haar coach Collin van Dijk. (Ingrid Beekmans) Foto: Ingrid Beekmans

Olen (België) - Keira Kreijveld betrad afgelopen weekend de judomat in het Belgische Olen. In een sterk bezet toernooi wist de judoka van Judo Club Liempde de derde plek te veroveren.

Keira zat direct goed in de wedstrijd en won haar eerste partij met Ippon. Tijdens de tweede partij kwam ze al snel achter te staan door een fout. De Liempdse verhoogde het tempo waardoor haar tegenstander conditioneel in het rood ging, maar ze verloor de race tegen de klok. De derde partij werd binnen 35 seconden beslist in een stevige houdgreep, waardoor de hand van de scheidsrechter voor de tweede keer Keira's richting in wees. Ze werd tweede in haar poule waardoor ze door mocht naar de volgende ronde.
Daarin trof ze een bekende judoka, van wie ze kortgeleden nog snel verloor. Dit keer verliep het anders; Keira wierp haar tegenstander in een volle ippon waardoor ze een wedstrijd verdiende tegen de regerend Nederlands kampioene. In die partij hield Keira in het begin goed stand en ze wist haar tegenstander zelfs bijna over te nemen. Ze moest echter later haar meerdere erkennen in de vaardige judoka uit Arnhem, wat haar een mooie derde plaats opleverde.

Goede start voor L'Union

Boxtel - Afgelopen week is de indoorcompetitie weer gestart voor de leden van handboogschutterij L'Union. Het eerste team komt dit jaar uit in de klasse-B. De Boxtelaren kennen een lange historie met het uitkomen in de hoogste klasse, de Ere-klasse, maar het niet deelnemen aan de competitie door verschillende goede schutters heeft ertoe geleid dat de vereniging een stapje terug moet doen.

De eerste wedstrijd vond plaats in Schijndel, waar het eerste viertal een goede start kende. Onder leiding van Marcel van der Lee, die een score van 273 punten op liet tekenen, reikte het team naar een eerste plaats in bovengenoemde klasse. Henk Jegers kwam tot 260, Henri van de Broek tot 245 en Gerard van der Steen tot 218 punten. Reserve Marchel Kluijtmans kwam tot een score van 243 punten, Michel Scheepers tot 219 en Frans Kluijtmans tot 212.

Jeugd
De jeugd was afgelopen vrijdag actief in Schijndel. Meike van Oss was de beste schutter met een totaal van 260 punten, gevolgd door Jelt van de Langenberg met 235, Senn Steenbakkers met 227, Wout Evers met 183 en Renzo Versmoren met 177 punten.

20 / 28

2-11 oktober

Speurtocht
Just Fair, Burgakker 4, Boxtel

3-25 oktober

Expositie m.b.t. 75 jaar vrijheid
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

3-26 oktober

Edelhertbronstexcursie(wo & zat avond)
aanmelden via www.edelherteninhetgroenewoud.nl

3 oktober-29 november

Expositie Elly & Willy van Weert
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

Donderdag 3 oktober

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Pubquiz
20.15 uur, Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Vrijdag 4 oktober

ICT Inloopochtend Stichting BOL
09.30, Kloosterhof 7, Liempde

Gratis leren tekenen (aanmelden eijnd01@ziggo.nl)
09.30 uur, Postelstraat 19a, Esch

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36, Boxtel

10.15 uur, voorlezen 2+
10.45 uur, inloopochtend baby's en peuters
11.00 uur, Verhaaltijd senioren
14.00 uur, Tedtalks
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

HobbyCentrum: lezing psycho-gerontoloog
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Kinderboerderij – dierendag
14.00 uur, Apollopad 1, Boxtel

Kinderboekenbal
19.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

3 oktober-3 november

Expositie: Boxtel in oorlogstijd (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zaterdag 5 oktober

Huiskamer: rikken-hobby-jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Film Liempde en de Tweede Wereldoorlog
14.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Zondag 6 oktober

Archeologische wandeling over de akker
09.30 uur, Groot Duijfhuis, Hoevedreef 2, Liempde

Modezondag (met modeshow)
12.00 uur, centrum, Boxtel

Duurzaam Festijn Indenhof
13.00 uur, Mgr. Bekkersstraat, Boxtel

Ars Vivendi - Voordracht Snellaars uit de kunst
14.00 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Line Dance Middag
14.00 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Maandag 7 oktober

Bibliotheek: Klik & Tik
10.00 uur, Burgakker 4, Boxtel

Kaarten met de invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Inloopavond 'Hoe verduurzaam ik mijn eigen woning'?
18.00 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Dinsdag 8 oktober

Koffieochtend van ZorgSamenBuurt Oost
10.00 uur, De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 76, Boxtel

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Lezing 'het verborgen leven van de Kampina'
14.00 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Pc-inloop Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Huiskamer; verrassing (aanmelden)
17.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Open Spirituele gespreksavond
19.30 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Woensdag 9 oktober

Bibliotheek: Beter Nederlands spreken
10.00 uur, Burgakker 4, Boxtel

HobbyCentrum: workshop 'Levensvragen'(aanmelden)
10.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: rikken & jokeren
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Bibliotheek: Voorlezen 3+
15.00 uur, Burgakker 4, Boxtel

Filmavond 'Jagten'
19.30 uur, Kloosterhof 7, Liempde

Thema-avond - Internationale Dag van de Palliatieve Zorg
19.30 uur, JRL, Grote Beemd 3, Boxtel (aanmelden)

Informatie avond 'Circulaire landbouw op een gezonde bodem'
20.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Telebingo bij Omroep Dommelland
20.40 uur, Omroep Dommelland

Kijk voor alle evenementen in de agenda op www.mooiboxtel.nl

Trekking Telebingo 25 september

Ronde 1                         Kaartnummer
1 rijtje         € 10,-                 130
3 rijtjes        € 12,50,-                 206, 231
Volle Kaart € 25,-                 118, 231
Waardebon Jumbo Oosterhof         180

Ronde 2
1 rijtje        € 10,-                 211
3 rijtjes        € 25,-                        86
Volle Kaart € 50,-                 184
Waardebon Albert Heijn                 213

Ronde 3        
1 rijtje        € 10,-                 183
3 rijtjes 3x € 12,50,-                 67, 217
Volle Kaart € 50,-                 109
Waardebon Eetwinkel Select Selissen         37

Ronde 4                                Kaartnummer
1 rijtje        € 20,-                        252
3 rijtjes        € 25,-                         52
Volle Kaart € 50,-                        106
Waardebon Coop-Taks Liempde                119

Ronde 5                        
1 rijtje        € 25,-                         73
3 rijtjes        € 50,-                        239
Volle Kaart € 150,-                        134

Bingogetal € 200,-                        Niet gevallenSuzanne Schuurmans en de 'mascotte' van haar zaak, Bram. Foto: Sander van Kasteren

Suzanne Schuurmans

Foto: Fam Vogels

Angelique Vogels

21 / 28

Nieuwe subsidie voor energiebesparing

Boxtel - Woningeigenaars kunnen sinds 15 augustus aanspraak maken op een nieuwe subsidie voor energiebesparende isolerende maatregelen. Deze Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) geldt voor eigenaars die vanaf die datum minimaal twee van zulke maatregelen treffen.

De SEEH is uitsluitend bedoeld voor particuliere woningbezitters. Om dit te borgen kan er enkel aanspraak op gemaakt worden als de woning eigendom én hoofdverblijf van de eigenaar is of wordt na verbouwing. Er zit een maximum van 10.000 euro aan de subsidiëring. De overheid trekt in totaal 84 miljoen euro uit voor de subsidie voor woningeigenaren.

Onder de maatregelen kunnen bijvoorbeeld vallen: spouwmuur-, gevel- of dakisolatie, vloer- en/of bodemisolatie of bijvoorbeeld de aanleg van hoogrendementsglas en nieuwe kozijnen. Het is daarom ook dat lokale ondernemers enthousiast reageren op de subsidie. Eén van deze enthousiaste ondernemers is bijvoorbeeld Marcel van de Wetering van Van de Wetering Zonwering dat, naast zonweringen ook kozijnen aanlegt. Hij laat weten dat mensen altijd welkom zijn voor een kop koffie in zijn showroom aan de Daasdreef 1 in Liempde.

Woningeigenaren die de subsidie willen aanvragen kunnen dit doen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Daar zijn ook de aanvullende voorwaarden te vinden. Om de hoogte van het subsidiebedrag te vinden biedt de RVO een handige rekentool ter download aan. De subsidiemaatregel loopt nog tot en met 31 december 2020. Ook na die datum is er echter subsidiëring mogelijk, zij het met een andere regeling: de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

24 / 28

Stikstofprobleem Heem van Selis opgelost

Een schets van de nieuwbouwwijk Heem van Selis. (Foto: Van Wanrooij Projectontwikkeling) Foto: Van Wanrooij Projectontwikkeling

Plannen nieuwbouwwijk kunnen in november vastgesteld worden

Boxtel - De bouwplannen voor de nieuwbouwwijk Heem van Selis kunnen in procedure worden gebracht nadat deze een tijdje stillagen door de problemen met de stikstofwetgeving. Nadat het Rijk zo'n anderhalve week geleden een nieuw rekenprogramma presenteerde, kon projectontwikkelaar Van Wanrooij de plannen opnieuw laten doorrekenen. Daarmee werd bevestigd wat regiomanager Gerard Klomp eind augustus al aangaf in deze krant: de stikstofuitstoot die op de projectlocatie wordt uitgestoten gaat omlaag.

Naar aanleiding van de landelijke stikstofproblematiek besloot de projectontwikkelaar in augustus én in overleg met de gemeente Boxtel de plannen voor de nieuwbouw van de 465 woningen binnen het project tijdelijk aan te houden. De problemen ontstonden toen de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, in mei de Nederlandse stikstofwetgeving ongeldig verklaarde. Meer dan tienduizend bouwprojecten kwamen door het besluit stil te liggen.

Het Rijk formeerde een speciaal crisisteam dat zich bezighield met het vinden van oplossingen voor de ontstane impasse. Een eerste stap was het introduceren van een nieuw 'rekenformat' om de stikstofuitstoot van een project te kunnen berekenen. Dat is er nu en pakt voor Heem van Selis dus gunstig uit. "Ondanks de bouwwerkzaamheden en extra verkeer dat het bouwplan genereert, wordt de stikstofdepositie op de projectlocatie verlaagd", constateert Van Wanrooij in een persbericht. Dit is toe te schrijven aan het verdwijnen van de agrarische bedrijven die nu in het gebied aanwezig zijn.

Het project Heem van Selis heeft per saldo dus een positief effect op zowel de Kampina als verder gelegen natuurgebieden. Hiermee is de weg vrij om het bestemmingsplan alsnog ter vaststelling aan te bieden aan de gemeente. Naar verwachting kan dit plan in november door de gemeenteraad behandeld worden. In dat geval wordt in januari 2020 de start van de verkoop van fase 1 vastgesteld.