DeMooiBoxtelKrant

6 december 2017

DeMooiBoxtelKrant 6 december 2017


'Gevaarlijke kruising' Kruisbroeksestraat-Ladonkseweg wordt aangepast

Boxtel - De beruchte kruising Kruisbroeksestraat-Ladonkseweg gaat op de schop. Dat gaf wethouder Herman van Wanrooij dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aan, naar aanleiding van vragen van de BALANS-fractie. De werkzaamheden, waarmee de weg veiliger moet worden, starten in december en moeten in maart 2018 afgerond zijn.

Op beide wegen samen zijn sinds 1 januari 2014 24 ongevallen, waarvan zeven met één of meerdere gewonden, gemeten, zo leert een kijkje op de STAR-ongevallenkaart, waarop alle ongevallen met schade worden bijgehouden. Het merendeel daarvan vond plaats op de kruising. BALANS-fractievoorzitter Wim van der Zanden vroeg zich dinsdagavond tijdens het vragenhalfuurtje af hoeveel ongelukken er nog op de kruising moeten gebeuren voor de gemeente de weg gaat aanpassen. Het kruispunt is zo onveilig omdat het wegdek glad is, zo meent Van der Zanden.

De wethouder geeft aan dat het wegdek inderdaad iets te glad is naar zijn zin, maar dat de kruising wel voldoet aan alle eisen. Toch kondigt hij maatregelen aan 'om de snelheid eruit te halen'. Volgens Van Wanrooij is het voornaamste probleem namelijk dat de kruising overzichtelijk lijkt en dus vaak met een te hoge snelheid wordt benaderd. Daarom wordt de weg volgens hem 'totaal anders' ingericht. Ook zegt hij toe dat bij de herinrichting van de kruising een ander soort asfalt zal worden gebruikt met een ruwer oppervlak dan nu het geval is.

Taverbo-Sabo 1 kampioen in landelijke derde divisie

Heren 1 schreef geschiedenis door als eerste in de historie van Taverbo-Sabo te promoveren naar de 2e Divisie Landelijk. Van links naar rechts: Michel Sperling, Marlotte Staps en Stefan Bernardt. Amber van der Velde staat niet op de foto. (Foto: Hans van Haaren) Foto: Hans van Haaren

Taverbo-Sabo 1 kampioen in landelijke derde divisie

Boxtel - Het eerste seniorenteam van tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo heeft dit seizoen een unieke prestatie neergezet. Het team wist afgelopen weekend het kampioenschap binnen te halen in de derde divisie en te promoveren naar de landelijke tweede divisie. Voor het eerst in de historie van de club heeft een team dit niveau weten te bereiken.

De basis voor het kampioenschap werd vorige week reeds gelegd door directe concurrent Nijmegen te verslaan. Dit weekend waren er daardoor nog slechts vijf punten nodig tegen het Limburgse Westa om het kampioenschap te kunnen gaan vieren. Deze punten werden vlot behaald. Het niveauverschil was groot en in de zesde wedstrijd wist Stefan Bernhardt het kampioenspunt binnen te halen, bij een stand van 5-1. Uiteindelijk werd de wedstrijd met 9-1 gewonnen.

Lees verder op pagina 15.

47-Jarige Boxtelaar gezocht in internationale internetfraudezaak

Foto: Powlitie/YouTube

Boxtel - Een 47-jarige Boxtelaar wordt ervan verdacht via internet voor mogelijk een half miljoen aan fraude te hebben gepleegd. Een groot, internationaal onderzoek leidde woensdagochtend naar Boxtel en de verdachte. Drie woningen, die van de man en zijn familie, werden doorzocht. De verdachte werd niet aangetroffen. Wel werden diverse gegevensdragers en zijn administratie in beslag genomen. Tegen de man loopt een internationaal opsporingsbevel. Saillant detail: het lijkt erop dat dezelfde man in 2014 al op tv ontmaskerd werd wegens internetfraude.

De 47-jarige man die nu van fraude wordt verdacht, heeft zich via het hacken van e-mailaccounts bemoeid met een zakelijke deal tussen een bedrijf uit België en een bedrijf uit Jordanië. In 2015 waren de ondernemingen bezig met een zakelijke deal over de levering van vliegtuigonderdelen ter waarde van ruim een half miljoen euro. De communicatie verliep voornamelijk via e-mail.

Eén van de adressen waar de politie onderzoek deed is een woning aan de Molenstraat. Daar werd in het tv-programma Powlitie in 2014 een man ontmaskerd nadat hij voor zo'n 7.000 euro aan gestolen goederen van Toemen Modelbouw uit Den Bosch verhandelde via Marktplaats. Het lijkt erop dat deze man nu wederom in de fout is gegaan, mede omdat sinds juni 2015, een jaar ná de tv-uitzending, een eenmanszaak gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van vliegtuigen op het adres van de man gevestigd is. De eigenaar van die zaak is nu ook 47, zo blijkt uit het bedrijfsuittreksel van de Kamer van Koophandel. De politie wil niet loslaten of het nu inderdaad om dezelfde persoon gaat.

Lees verder op pagina 13


KBO-activiteiten

Donderdag 7 december        Handwerken in de Orion        13.30
                        Kaartverkoop Kerstviering en kaartverkoop Senioren Expo, in De Orion, De Walnoot, Simeonshof en De Rots        14.00-14.30
Maandag 11 december        Worstenbroodjes bakken, De Wilgenbroek        13.00
Dinsdag 12 december        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
Woensdag 13 december        Eten bij Lotus, opgeven voor 10 december bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com of bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinavanalphen@solcon.nl 17.00

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 7 december        Nordic Walking vertrek Markt        9.00
                        Bloemschikken Kerst, Nieuwland 37        14.00
Vrijdag 8 december        Bloemschikken Kerst, Nieuwland 37        14.00
Maandag 11 december        Yoga Walnoot        13.00
Dinsdag 12 december        Fietsen Breukelsplein        13.00
Woensdag 13 december        Kerstviering Walnoot        19.00
                        Geen gym in verband met kerstviering

Vrouwencontact Liempde

Iedere dinsdag mindfit energie

Geen andere locatie voor biomassaplein dan Vorst B
BALANS: 'gemeente communiceert op andere golflengte dan burger'

Boxtel/Lennisheuvel - De gemeente communiceert op een andere golflengte dan de inwoners van Lennisheuvel en SPIN over de komst van een biomassaplein naar industrieterrein Vorst B. Dat is althans de conclusie van BALANS-fractievoorzitter Wim van der Zanden. Zijn fractie en die van het CDA legden wethouder Peter van de Wiel dinsdag tijdens de raadsvergadering het vuur aan de schenen over de komst van een vierjarige pilot met het biomassaplein. Dat komt vrijwel zeker naar industrieterrein Vorst B, want betere alternatieven zijn er niet, geeft ook de wethouder toe.

De wethouder pareert de kritiek van de oppositie. Volgens hem zijn er vanaf 2014 meerdere bijeenkomsten geweest om belanghebbenden in te lichten inzake de voorgenomen komst van een biomassaplein naar industrieterrein Vorst B. 'Best pissig', wordt hij dan ook van de constante kritiek hierop. Er wordt volgens hem van alles beweerd over gebrekkige communicatie, terwijl al vanaf het begin duidelijk was dat het biomassaplein naar de voor Greentech gereserveerde locatie Vorst B zou gaan, zo meent hij. Onder de noemer 'Greentech' vallen bedrijven die groene reststromen willen omzetten in grondstof of energie. Volgens hem was de raad in 2013 enthousiast over de plannen met een biomassaplein, dat in het beleidsprogramma 'Landschappen van Allure' al werd geïntroduceerd.

Ondernemersvereniging SPIN, maar ook oppositiepartijen BALANS, CDA en diverse inwoners van Lennisheuvel zijn het niet met de wethouder eens. De kritiek van SPIN-voorzitter Patrick van Loosbroek is niet van de lucht: "De gemeente is dol op informatiebijeenkomsten, onder het mom van 'burgerparticipatie'. Op zich klinken die initiatieven veelbelovend, ware het niet dat meestal vooraf al bekend is wat de conclusie zou moeten zijn. Hierdoor is er geen ruimte voor suggesties."

Gevoelig
Ook stichting Rond Kerk en Orion, dat het dorpsberaad van Lennisheuvel houdt, schetst een soortgelijk beeld, hoewel voorzitter Jarko van Nunen niet zo ver wil gaan als SPIN. Toch geeft hij aan dat hij het gevoel had dat de wethouder, in een bijeenkomst op 13 november, om de hete brij heen draaide: "Hij deelde mee dat andere locaties voor het biomassaplein afvielen, maar heeft niet met zoveel woorden gezegd dat het nu op Vorst B komt." De komst ligt gevoelig, omdat het plein precies op dezelfde locatie komt als waar eerder Cuadrilla wilde gaan boren naar schaliegas. De slepende procedures en het gevoel van veel Lennisheuvelaren dat ze toen gepasseerd werden, liggen nog vers in het geheugen. Afgesproken werd een informatieavond te beleggen voor inwoners van Lennisheuvel. Die komt er aan het begin van volgend jaar.

Toch lijkt het er op dat er weinig te overleggen valt: met de afwezigheid van alternatieven en de verplichting naar de provincie en de partnergemeenten, is er op dit moment simpelweg geen andere optie. Dit geeft ook de wethouder toe. Dat is precies het verwijt dat ook BALANS en CDA de gemeente maken. Volgens hen zijn SPIN en inwoners van Lennisheuvel door de gemeente min of meer bewust om de tuin geleid met gebrekkige communicatie over de pilot.

SPIN heeft daarnaast kritiek op het 'weggooien' van waardevolle industriegrond op Vorst B ten faveure van Greentech. Volgens de wethouder is hier echter totaal geen sprake van. De provinciale overheid bestempelde de locatie namelijk als ongewenst voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein. "Het is een keiharde realiteit dat de provincie die locatie op rood zette. Als Greentech er niet gerealiseerd wordt, dan zal Vorst B ook géén bedrijventerrein worden", maakt de wethouder duidelijk.

Subsidie
De gemeente ontvangt zo'n 250.000 euro van de provincie voor de realisatie van een biomassaplein. Eerst zou dat in Liempde gerealiseerd worden, maar vanwege de aanwezigheid van een dassenburcht kon daar niet gestart worden met een pilot. Die komt nu dus vrijwel zeker naar Vorst B. Na de pilotperiode van vier jaar is het aannemelijk dat het biomassaplein wordt uitgebreid.

Dat het aantal verkeersbewegingen toe zal nemen is evident. Dat geldt met name in het voor- en najaar, wanneer veel biomassa, in de vorm van bladeren, takken en snoeihout, beschikbaar is. Maar de wethouder geeft aan dat dit ook het geval was geweest als Vorst B bestempeld was voor industriële activiteiten.

Bekoeld
Van Loosbroek denkt niet dat het subsidiebedrag ten goede komt aan het biomassaplein: "Populair is het om op voorhand kwartiermakers in te huren. Het mag allemaal gerust wat kosten. Het grootste deel van de subsidies gaat, zo verwacht ik, dan ook op aan hen en helemaal niet, zoals we zouden mogen verwachten, aan duurzame meer concrete investeringen." Hij wijst verder op het belang dat op Ladonk zelf ook nog flink wat te winnen valt, zonder dat daar Greentech voor nodig is: "Op heel Ladonk is bijvoorbeeld misschien wel 45 ha dakoppervlak geschikt te maken voor het aanleggen van zonnepanelen. Daarmee kan de wethouder de helft van zijn ambitie voor Boxtel al invullen."

De relatie tussen SPIN en de gemeente lijkt ernstig bekoeld. Van Loosbroek trekt de betrouwbaarheid van de gemeente, als gesprekspartner dan ook ernstig in twijfel: "In een normale zakelijke relatie betekent dit een onherstelbare schade van de vertrouwensband. Op het gemeentehuis haalt men niet eens de schouders op."

Ondanks het gebrek aan alternatieven wil de wethouder er niet aan dat de komst van het biomassaplein naar Vorst B definitief is. "Dat is het pas als alle procedures doorlopen zijn", aldus Van de Wiel. En gezien de kritiek op de plannen kan dat nog wel een poos duren.


'Betonnen vloerconstructies Boxtelse scholen veilig'

Boxtel - De breedplaatvloeren die in scholen in de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel gebruikt zijn, zijn veilig. Dit blijkt uit onderzoek van beide gemeenten. Het onderzoek volgde op een advies van het ministerie om onderzoek te doen naar betonconstructies die lijken op die in de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport. De in Boxtel onderzochte constructies lijken weliswaar op de in Eindhoven gebruikte betonplaten, maar zijn niet hetzelfde. Er is dus ook nooit direct instortingsgevaar geweest.

Op 25 september schreef het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle gemeenten een brief naar aanleiding van het instorten van de in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport. In deze brief wordt de oorzaak van het instorten aangegeven en verzocht om dit aspect nadrukkelijk mee te nemen bij de beoordeling van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Het ministerie heeft gemeenten daarnaast verzocht om te inventariseren in welke recent opgeleverde gebouwen een constructie is toegepast met geprefabriceerde breedplaten. Op 10 oktober is hierop een aanvullend schrijven voor de beoordeling van bestaande gebouwen (vanaf 1999) met breedplaatvloeren verstuurd.

Naar aanleiding van de eerste brief is bekeken of in Boxtel en Sint-Michielsgestel vloeren gebruikt zijn met de Eindhovense constructie. Dit bleek niet het geval. Vervolgens is naar aanleiding van de brief van 10 oktober bekeken of er breedplaatvloeren gebruikt zijn sinds 1999. Gezien de omvang van de vraag hebben de gemeenten zich eerst gericht op scholen. Uit het dossieronderzoek en waar nodig een visuele inspectie, bleek dat de vloeren van de scholen in Sint-Michielsgestel en Boxtel geen risico vormen.

De gemeenten zijn nu nog bezig om de andere gebouwen in beeld aan het brengen waar breedplaatvloeren gebruikt zijn. Dit betekent dat van alle vergunningen vanaf 1999 bekeken moet worden of deze constructie is toegepast. Gebouweigenaren zijn ervoor verantwoordelijk dat hun gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Aan de hen zal verzocht worden om hun gebouw te laten controleren door middel van een stappenplan zoals het ministerie heeft aangegeven.


Sint rijdt door ijzig koud Selissen

Foto: Jan van der Steen

Sint rijdt door ijzig koud Selissen

Boxtel - Op de eerste ijsdag van dit najaar stonden zaterdag tientallen kinderen met een vol verwachting kloppend hart bij Gemeenschapshuis De Walnoot en in de wijk Selissen te wachten op de Sint. Die maakte vanaf 11.00 uur een rijtuigtocht door de wijk heen.

Vanaf de hoek van de Frederik Jan Ottostraat en de Keizerstraat koerste de Sint door de wijk heen richting De Walnoot. Zo tegen het middaguur kwam de koets met daarop Sinterklaas aan bij het gemeenschapshuis, waar al bijna een poosje een aantal kinderen en hun ouders voor de deur stonden. Toen zij naar binnen mochten werden zij door de Goedheiligman en zijn gevolg getrakteerd op een spetterende feestmiddag.


Winterstop bij Voedseltuin, maar stilzitten? Nee hoor!

De eerste nachtvorst is weer geweest en de dagen worden korter: de winter is in aantocht. Ook bij de Voedseltuin in Boxtel gaat binnenkort de winterstop in. Maar zich vervelen? Dat is er voor de 25 vrijwilligers zeker niet bij. De tuin wordt winterklaar gemaakt én de voorbereidingen op het tweede perceel zijn in volle gang. Genoeg klusjes dus om ook de wintermaanden door te komen. De vrijwilligers zouden het ook niet anders willen, want stilzitten? Daar houden de medewerkers van onze Voedseltuin helemaal niet van.

Bij de start van de Voedseltuin op het terrein van De Kleine Aarde in Boxtel, werd een eerste (doolhof)perceel ingericht waar volop groenten wordt verbouwd. Het afgelopen jaar kregen cliënten van de Voedselbank wekelijks diverse soorten verse groenten in hun voedselpakket. Het gaat zo goed met de tuin, dat onlangs ook een tweede (Eco)perceel gereed is gemaakt voor het verbouwen van allerlei groenten. De grond is inmiddels schoongemaakt en er is verse grond en compost gestort. Ook is het terrein ingezaaid met winterrogge.

De komende weken gaat hoveniersbedrijf Oxalis starten met het plaatsen van een tuinhek en natuurlijk zullen onze vrijwilligers daarbij een handje helpen. Vanaf half februari kan gestart worden met het zaaien van groenten én in de Iglo-kas worden ook allerlei groenten geteeld. Daarnaast worden diverse fruitbomen geplaatst. Zo krijgen cliënten van de Voedselbank dus ook heerlijk vers fruit in hun pakket!

Er staat dus genoeg te gebeuren op de Voedseltuin. Maar december belooft om meerdere redenen een spannende maand te worden. Onze tuinbaas en initiatiefnemer Theodoor van Leeuwen is namelijk genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar. Op Eerste Kerstdag weten de medewerkers van de Voedseltuin - die hun tuinbaas zelf nomineerden - of er een feestje gevierd kan worden. Wilt u nog stemmen op deze verkiezing van Omroep Brabant? Dat kan nog tot 8 december via www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar.

Vrijwilligers welkom!
Wilt u ook komen werken in een gezellig team waar een goede (werk)sfeer heerst? De Voedseltuin kan altijd vrijwilligers die een of meer dagdelen per week beschikbaar zijn gebruiken. Een groei van nu 25 naar straks 40 deeltijdwerkers is nodig. Kijk voor meer informatie en aanmeldingen op www.voedseltuinboxtel.nl. Tot ziens op de Voedseltuin!


Kerst-inn bij De Rots

Boxtel - Gemeenschapshuis De Rots is Tweede Kerstdag het decor van de traditionele Kerst-inn. Tijdens de 27e editie van het kerstevenement is iedereen tussen 14.00 en 18.00 uur welkom om deel te nemen aan gezellige activiteiten en kerstwensen uit te wisselen. Na 18.00 uur is er een Brabantse koffietafel waaraan inschrijvers tegen betaling van 5 euro kunnen deelnemen.

Het programma bestaat onder meer uit het spelen van diverse gezelschapsspellen, een kaartje leggen of gewoon een praatje te maken. Dit onder het genot van een drankje en een hapje, die zoals gewoonlijk weer door de vrijwilligers uitgeserveerd worden. Verder zijn er muzikanten aanwezig die voor een sfeervolle entourage zorgen en zo de Kerstsfeer zullen verhogen.

Na het vrij toegankelijke programma volgt om 18.00 uur een uitgebreide Brabantse koffietafel, geheel in Kerstsfeer. Degenen die hieraan willen deelnemen kunnen zich op de volgende data aanmelden, tegen betaling van 5 euro per persoon: 13 december van 10.00 tot 11.30 uur bij De Rots of ContourdeTwern (St. Ursula 5), of 20 december van 10.00 tot 11.30 uur op dezelfde locaties.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Rien Steenbakkers tel: 06-22728216 of 0411-684976.

Verzamelaarsruilbeurs in De Walnoot

Foto: Ruilbeurs vereniging

Boxtel - De Vereniging van Boxtelse Verzamelaars (VBV) organiseert op zondag 10 december haar verzamelaars-ruilbeurs in Gemeenschapshuis De Walnoot. Van 10.00 tot 13.00 uur kunnen volwassenen voor 1 euro en kinderen daar voor 25 eurocent hun verzameling aanvullen.

Op deze drukbezochte en gezellige beurs kunnen geruild worden: PLUS-emoji´s, ODC-voetbalplaatjes, bidprentjes, munten, postzegels, prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes, winkelwagenmuntjes en nog veel meer.

Foto: De Walnoot

Op iedere beurs wordt aandacht besteed aan een speciaal thema. Voor zondag 10 december is dit Opvouwbare Kerststalletjes. Dit thema wordt verzorgd door Frans van Gulik, die in de afgelopen jaren ontzettend veel over kerst verzameld heeft.

MidwinterKapellenfist in De Orion

Lennisheuvel - De Beyerslandkapel organiseert op zaterdag 16 december een MidwinterKapellenfist in Gemeenschapshuis De Orion. Het concert is gratis toegankelijk.

De avond begint om 20.15 uur, de zaal is open om 19.45 uur. Er zijn optredens van Die Furstenwalder Musikanten uit Liempde, 't Brukels Muziekske uit Boxtel, Morava uit Tilburg, de Red River Band uit Boxtel en de Lennisheuvelse Beyerslandkapel zelf.

Verkoop kerstbomen St.Willibrordus in Esch

Esch - Muziekvereniging St.Willibrordus gaat dit jaar weer kerstbomen verkopen op het plein voor dorpshuis de Es. De kerstbomen met kluit zijn te koop in diverse maten en soorten, ook zijn er kerststerren te verkrijgen.

Dit alles met een gezellig muziekje, gluhwein en warme chocalademelk. De verkoop is aanstaande vrijdag 8 december van 18.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 9 december is dat van 10.00 tot 14.00.

Boxtel wil de regie houden over jongerenwerk

Boxtel - 'Regie'. Dat was dinsdagavond het belangrijkste woord tijdens het politiek debat over het jongerenwerk. Moet de gemeente nu wel of juist niet stevig de touwtjes in handen nemen inzake het jongerenwerk? En moet de gemeente nu enkel de regie hebben over het beleid, of ook over de uitvoer daarvan? Deze verwarrende discussie werd dinsdagavond gevoerd onder het oog van tientallen, eveneens verwarde, jongeren. De jongerennotitie, het beleidsstuk dat ten grondslag lag aan de discussie, werd uiteindelijk aangenomen.

In essentie was de gehele raad het ermee eens dat het jeugdbeleid in Boxtel een opfrisbeurt toe was. Dat daarbij de instanties beter met elkaar moeten samenwerken kon ook op de instemming van iedereen rekenen, maar de manier waarop die regie gevoerd moet worden en wie nu uiteindelijk die regie in handen moet nemen, dáár kon maar moeilijk overeenstemming over bereikt worden.

Tientallen jongeren die actief zijn bij Jongerencentrum B-Town waren op de vergadering afgekomen. Berdine van de Laak-Kamps, nam namens hen het woord: "Wij zijn vanavond met een groep aanwezig omdat wij willen laten zien dat we ons betrokken voelen bij het jongerenbeleid, graag geïnformeerd willen worden en op de hoogte willen zijn van de ontwikkelingen."

Kritiek
De jongeren werden getrakteerd op een ingewikkelde discussie over het woord 'regie'. ContourdeTwern (CdT), dat het jongerenwerk in Boxtel coördineert, had voor aanvang van de vergadering al haar zorg uitgesproken over de notitie. Die zorgen zitten hem vooral in het feit dat de organisatie vreest dat de gemeente teveel op de stoel van de jongerenwerkers gaat zitten, waardoor zij hun werk niet meer goed kunnen doen. Ook vindt CdT dat zij te weinig zijn betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe jongerenbeleid.

ContourdeTwern stelt daarom in een brief, gestuurd op 15 november, dat de gemeente het beleid op drie punten moet aanpassen: er moet een duidelijke knip komen tussen het beleid en de uitvoer daarvan, het beleid moet integraal zijn en jongerenwerkers moeten vanuit één Boxtel-breed orgaan gaan opereren en er moet een integrale jongerenagenda komen.

Een ander punt van kritiek is dat er volgens de SP-fractie maar weinig navraag is gepleegd bij de jongeren zelf. "Kennelijk konden niet meer dan 30 jongeren bereid gevonden worden om met de gemeente te praten", ziet SP-raadslid Rinze van der Veen. Zijn fractie vindt dat de focus wel erg ligt op jongeren die (dreigen te) ontsporen. Verder vinden veel raadsleden dat de gemeente met het nieuwe beleid te veel op de stoel van het jongerenwerk gaat zitten.

Wethouder Marusjka Lestrade ontkracht de kritiek van de jongerenorganisatie: volgens haar zijn er diverse overleggen geweest met CdT en de jongerenwerkers van dochterorganisatie R-Newt. Daarnaast zijn volgens haar twee van de drie eisen uit de brief van de jongerenwerkorganisatie al ingewilligd. Enkel van de harde 'knip' tussen beleid en uitvoering wil de wethouder niets weten. De gemeentelijke bemoeienis is volgens haar juist nodig om de samenwerking tussen verschillende instanties soepel te laten verlopen. Die rol komt bijvoorbeeld tot uiting bij Jongerencentrum B-Town, waar de gemeente het beheer en de coördinatie van het jongerenwerk in handen neemt. Ook gaat diezelfde gemeente beoordelen of de beleidsdoelen wel in voldoende mate gehaald worden. "Ik zie de verhouding met ContourdeTwern als een zakelijke relatie", verklaart de wethouder deze stap.

Overeenstemming
Echt van harte geeft de raad niet toe. En terwijl de raad kibbelt over punten en komma's in de beleidsnotitie kijken de jongeren met steeds grotere ogen toe, al dan niet met hun mobieltje in de aanslag. "Deze jongeren zitten niet op een semantische discussie over 'regie' te wachten", slaat Van der Veen de spijker op zijn kop. "Zij willen gewoon een goed lopend jongerencentrum!"

Inspreker Berdine van de Laak-Kamps sprak als vrijwilliger van B-Town ook die hoop uit: "Want voor mijn gevoel wordt er de laatste paar jaar niet alles uit B-Town gehaald wat er inzit. Ik hoop dat jullie er weer een bruisend jongerencentrum gaan maken en zorgen dat de jongerenwerkers de mogelijkheid hebben om hun werk te doen."

Lestrade weet de meeste partijen te overtuigen van het nut om de regie in gemeentelijke handen te houden: "Wij willen aan de slag. Het maakt jongeren geen klap uit hoe het op papier staat." Voor veel partijen blijft nog wel onduidelijkheid bestaan over de precieze invulling van de regierol van de gemeente. Die onduidelijkheid moet uiteindelijk weggenomen worden door een concrete uitvoeragenda, die later in de raad wordt gebracht. Daarom stemt uiteindelijk de voltallige raad, op de CDA-fractie na, in met het nieuwe beleid. BALANS plaatst hier nog wel een kanttekening bij: de partij gaat akkoord, behalve met de grote mate van regie die de gemeente zichzelf toedicht.

Wethouder wil extra pilot voor afvalscheiding

Boxtel - Wethouder Herman van Wanrooij ziet graag een extra pilot met betrekking tot afvalscheiding. Dit laat hij weten naar aanleiding van vragen die DeMooiBoxtelKrant hem stelde na een uitzending van het tv-programma Kassa, over afvalscheiding, de afgelopen week.

In zijn beantwoording laat de wethouder weten op dit moment nog geen meerwaarde van nascheiding ten opzichte van de nu in Boxtel gebruikelijke bronscheiding van afval te zien. In de Kassa-uitzending werd de gescheiden inzameling ter discussie gesteld door onder meer professor Peter Rem. Hij meent dat nascheiding, de scheiding bij de afvalverwerker zelf, veel efficiënter is. Toch gaat Boxtel nog niet om: er is geen nascheidingsinstallatie in de regio, waardoor deze manier van scheiding niet genoeg milieuwinst oplevert.

"De verwachting van professor Rem is dat binnen een aantal jaren de nascheiding dezelfde kwaliteit kan leveren als bronscheiding. Bij het doen van grootschalige investeringen voor bronscheiding is het dus verstandig om hier rekening mee te houden", laat de gemeente Boxtel weten. Zulke grootschalige investeringen staan vooralsnog niet op de planning, zo luidt de verklaring.

Wel heeft de wethouder een aanvulling op de pilot rondom afvalscheiding in Boxtel Oost op zijn wensenlijstje staan. "Ik denk dat niemand afval beter kan scheiden dan de mens zelf", aldus Van Wanrooij. Hij denkt bij de vernieuwde pilot aan een andere locatie dan de huidige pilotlocatie in Boxtel Oost. Daarbij zal de minst ingrijpende optie, die in Boxtel Oost gekozen werd waarschijnlijk afvallen. Ook zal een meer ingrijpende variant van scheiding zijn intrede maken, waarmee de gemeente bewoners dus eigenlijk richting een strenger afvalregime duwt. Na de tweede proef ziet Van Wanrooij ook nog wel heil in een derde pilot op een andere plek in Boxtel. "Maar dat plan moet ik nog voorleggen aan de raad", geeft hij aan.

De wethouder geeft aan de ontwikkelingen in de regio in de gaten te houden: "Wanneer er grootschalige plannen ontwikkeld worden voor nascheiding zullen wij deze nauwlettend volgen." Overigens heeft deze keuze niets te maken met afspraken met afvalverwerkers en de eventuele financiële consequenties die dat heeft. "Wij hebben geen contractueel vastgelegde volumeverplichting en moeten alles aanleveren wat we ophalen. Dat is op jaarbasis meer dan 400 ton", vertelt de wethouder. En als er dus minder afval opgehaald wordt omdat er meer gerecycled wordt, dan heeft dat geen gevolgen voor de kosten.


Lieve lezers,

Veel speurwerk wordt in ons Boxtelse dorp door de politie aangepakt. Daar zijn ze ook voor. Hartstikke goed werk doen ze. Maar soms leg je als oplettende burger ook verbanden die oom agent misschien heeft gemist.

Zo las ik afgelopen week over de man die Boxtel landelijk in het nieuws bracht: de hacker die een half miljoen jatte door online te frauderen. Vijf ton maakte hij buit door rekeningnummers te veranderen en handigheidjes toe te passen met e-mailadressen. En dat allemaal in ons mooie Boxtel! Over het hoe en waarom van deze zaak zijn nog veel vragen. Toch viel mij iets op.
Duidelijk is dat de man die dit heeft gedaan, hulp heeft gehad. Volgens de politie zijn er zeker twintig bekenden van de hem bezig geweest met het witwassen van het geld en het meeslepen van contanten in tassen en zakken. Daarnaast is natuurlijk de vraag: waar is dit geld heen? En hoe is het witgewassen?
Ook is de hoofdverdachte nog steeds zoek. Sinds een tijdje is hij niet meer te vinden op zijn eigen adres, maar het zou volgens de politie kunnen dat hij nog in Nederland is.

Misschien ligt het aan mij, maar al deze feiten vormen voor mij samen een duidelijk geheel, en wijzen maar richting één man.

Denkt u even met mij mee. We zoeken een man, die over vijf ton beschikt, zeker twintig hulpjes heeft rondlopen met allerlei zakken vol met geld, en daarnaast op een nieuw geheim adres verblijft. Dat de vijf ton is witgewassen via dit nieuwe adres is natuurlijk niet ondenkbaar.
Er is in Boxtel eigenlijk maar één persoon die de middelen heeft om een stunt als deze klaar te spelen. In deze zaak heeft hij echter zijn hand overspeeld. Alle aanwijzingen gaan namelijk richting hem: de man die een aantal weken geleden via een boot zijn vluchtroute plande via de Dommel, geflankeerd door zijn twintig hulpjes die in witwassen gespecialiseerd zijn. Hem werd daarin zelfs de hand geschud door de burgemeester! De brutaliteit is ongekend.

Naar het schijnt heeft deze bende ook grote partijen speelgoed opgekocht om zo het bloedgeld weer schoon te krijgen. Vervolgens heeft deze man zijn intrek genomen in een riant kasteel aan de rand van het centrum, waar hij met zijn twintig hulpjes ook nog eens dag in dag uit gasten kon ontvangen. Gekleed in een rode fluwelen mantel, heb ik van horen zeggen, liet hij zijn bezoekers ook nog zijn ring kussen! Als een soort Pablo Escobar komt de verdachte, in het criminele circuit De Bisschop genoemd, gewoon weg met dit soort maffiapraktijken.

Kasteel Stapelen, het rovershol waar deze brutale crimineel zit, kost volgens de Paters Assumptionisten grofweg 2,5 ton per jaar om te exploiteren aan een huurder. Laat het nou nét zo zijn dat De Bisschop de laatste twee jaar zijn toevlucht heeft genomen tot dit piratennest. De buitgemaakte vijf ton heeft hier duidelijk een rol gespeeld. Naar het schijnt ligt een vluchtroute naar Zuid-Europa in het verschiet.

Eén en één is twee, in dit geval. Het is mij duidelijk dat de Boxtelse hacker en de bemijterde man die zich de laatste twee weken huisvestte op Stapelen, één en dezelfde persoon is. Ik hoop dat de politie iets met deze informatie kan.

Liefs, Bets

6 / 18

Foto: Heemkunde Boxtel

422

Den Berg
"Gauw, mijn schilderskist, want ze zijn het koren aan het maaien, maar laten een gedeelte voor mij staan!" Dat zegt kunstschilder Pierre Janssen op een dag tegen zijn oudste dochter Truus, die hem vaak op zijn tochten door Boxtel en omgeving vergezelt. Vlug pakt ze het kistje met pastelkrijtjes en verf. Hij gaat op de fiets 'op verkenning' door Boxtel, Liempde en Esch om inspiratie op te doen voor zijn schilderwerk. Voordat hij aan de rit begint, bindt hij zijn schildersezel op de bagagedrager van zijn fiets, terwijl zijn dochter Truus de zorg heeft voor zijn schildersbenodigdheden en schetsboek. Wanneer de kunstenaar iets ziet dat hem boeit, maakt hij er een schets van en in het atelier, achter zijn woning aan de Ossenpad 10 (Prins Hendrikstraat) in Boxtel, werkt hij die uit tot een pasteltekening of olieverfschilderij. Zo legt hij 'Den Berg' vast, een huis met een hoog dak dat achter Villa Catharina in Boxtel staat. Op de voorgrond is het korenveld afgebeeld, dat de boeren nog even voor hem hadden laten staan.

Later bevindt zich op deze plek een camping met dezelfde naam. Die camping van de familie Pennings moet dan het veld ruimen voor nieuwbouw. In de negentiende eeuw staat vlak bij deze plaats ook een molen, waarnaar het verzorgingshuis Molenweide genoemd wordt. In 1857 wordt de molen verplaatst naar Nistelrode en later weer naar Geffen, waar hij nu nog staat. Na de verbouwing tot wereldhuis zal het ook een andere naam krijgen. Alleen de straat Molenhof, die van de Achterberghstraat naar het wooncomplex Molenhof loopt en het wooncomplex zelf, herinneren nog aan die Molen.

Foto: Heemkunde Boxtel

Het schilderskistje is tegenwoordig in het bezit van een Boxtelse familie, die daarnaast ook nog ander schildersmateriaal van deze kunstenaar in huis heeft, zoals zijn schildersezel.

Bron: Hans de Visser Brabantse biografieën 2006
Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel, foto van schilderij: Rini van Oirschot

422 Den Berg t.h.v. Achterberghstraat
Olieverf, 29 x 44 cm, gesign. r.o.
Particuliere collectie
Hkb03624 Camping Den Berg, beeldbank Boxtel


Bijzondere kerstuitvoering projectkoor

Foto: Rini van Oirschot

Boxtel - Het Projectkoor maakt zich op voor een reeks van drie bijzondere concerten in Boxtel en Schijndel rondom het kerstthema. Bij de concertreeks, dit jaar voor de 24e maal, doet dit jaar voor het eerst een nieuwe soliste haar intrede: sopraan Kathelijn van Dongen. Ook worden dit jaar voor het eerst Nederlandstalige kerstliederen gebracht.

Het kerstoptreden van het projectkoor weet ieder jaar zo'n 500 tot 700 bezoekers de Sint-Petrusbasiliek in te trekken. Volgens voorzitter Betty van Eekelen staan de eerste mensen al vaak uren voor aanvang klaar om zich te verzekeren van een goede plek bij het gratis concert. Naast de basiliek worden ook het Baanderherencollege (voor een besloten optreden) en Schijndel aangedaan.

Van Eekelen nam zo'n drieënhalf jaar geleden het stokje over van toenmalig voorzitter Adri Aalbers, die plots overleed. "Dat was een enorme aderlating voor het Projectkoor. We hebben er toen even aan gedacht om de stekker eruit te trekken, maar dat zou ook ontzettend zonde zijn geweest", geeft de huidige voorzitter aan. Hoewel het overlijden van de dirigent en voorzitter na 21 jaar van succesvolle optredens een schok was, pakte het koor het stokje toch weer op.

Het Projectkoor begon in 1994 als een soort 'zijproject' van het koor van de protestantse kerk. Langzaamaan groeide het uit met leden van het koor van de - toen nog - Petruskerk. Inmiddels wordt het Projectkoor ook versterkt door Schijndelaren. Het koor werkt ieder jaar, zoals de naam al zegt projectmatig, vanaf het eind van de zomer toe naar de drie optredens. Daarbij wordt het inmiddels zestigkoppige koor versterkt door achttien muzikanten van de Gildenbondsharmonie en enkele solisten. Die bestaan uit organist Tommy van Doorn en bas-bariton Rob Hazenberg. Dit jaar worden de solisten aangevuld door sopraan Kathelijn van Dongen.

Nadat Adri overleed en Betty voorzitter werd, kwam ook de rol van dirigent/arrangeur open te staan. Daarvoor klopte het Projectkoor aan bij dirigent Kees Doevendans. Sinds 2009 was hij de vaste dirigent van het gemengd koor in de Sint-Petrusbasiliek en sinds 2015 kwam daar dus het Projectkoor bij.

Vroeg in het voorjaar beginnen de voorbereidingen op het jaarlijks concert. Doevendans kiest de liederen uit en maakt daar ook zelf de arrangementen bij. Van Eekelen, lachend: "Daar hebben we echt Kees de vrije hand in gegeven." Die vrije hand leidde dit jaar tot een verfrissend programma, met oude kerkliederen, maar ook Engelse Christmas carols en dit jaar voor het eerst ook Nederlandstalige kerstliedjes. "Dat zijn hele lieve kerstliedjes", geeft Van Eekelen aan.

Het projectkoor is nog op zoek naar nieuwe leden, waarbij vooral verjonging erg welkom zou zijn, zo geeft Van Eekelen aan. Enige zangervaring is wel nodig, want om mee te kunnen doen moet je als zanger of zangeres wel even voorzingen voor de dirigent, zodat die kan bepalen of je stem ook daadwerkelijk een aanvulling kan zijn voor het koor. "We stellen geen hoge eisen, maar je moet wel in drie maanden een stuk of twintig kerstnummers in kunnen studeren!", verduidelijkt de voorzitter.

Het doel is om de jaarlijkse concertreeks gratis toegankelijk te houden, hoewel dat volgens de voorzitter wel met passen en meten bereikt wordt. Naast dat een dirigent en solisten, die immers moet leven van de muziek, geld kosten, moet ook de basiliek betaald worden. Ook de grote schermen die ervoor zorgen dat iedereen het koor in het kerkgebouw niet alleen kan horen, maar ook kan zien, kosten geld. Al die kosten worden betaald uit de contributie, sponsoring, maar ook de collecte die tijdens de concerten rondgaat.

Het koor repeteert iedere woensdagavond in de Sint-Petrusbasiliek van 19.30 tot 21.30 uur. Mocht je interesse hebben, dan kun je je aanmelden bij betty@van-eekelen.nl. De openbaar toegankelijke concerten staan gepland op maandag 10 december in Schijndel en woensdag 13 december in 'onze' Sint-Petrusbasiliek.

Jaszakken

Ik wist niet goed waar ik over moest schrijven toen er deze week een mailtje verscheen van MooiBoxtel: 'Goedemiddag, ik wil je er graag even aan herinneren dat er voor volgende week woensdag, 6 december, ruimte voor een column is vrijgehouden in DeMooiBoxtelkrant. Gaat het lukken om de bijdrage zondag voor 17.00 uur al aan te leveren? Eerder mag altijd!'

Nou dan zal ik maar eens aan de gang gaan jongens. Ik kon mijn heftige nevenavond gaan beschrijven, alleen daar zullen enkele individuen niet bepaald sterk uitkomen, waaronder ikzelf. Dus zocht ik verder naar een leuk onderwerp. Poeh, de stress steeg me naar het hoofd. Krijg ik nu al een writers block? Dat zou funest zijn voor de glansrijke loopbaan die voor mij nog in het verschiet ligt. Deze arrogantie was er voor de job als columnist bij de MooiBoxtel totaal niet, maar door jullie, de trouwe fans die in de kantine van de voetbalclub, op straat of bij een feestje complimentjes uitdelen over mijn stukjes, ben ik volledig ontspoord. Mijn schoenen geven me er zelfs van langs, zover ben ik er naast gaan lopen.

Gelukkig kwam de oplossing uiteindelijk op een redelijk frisse woensdagochtend. Die dag werd ik wakker, deed de gordijnen open en zag dat het gevroren had. Warm aangekleed met handschoenen en muts ging ik op pad naar school. Om de OV uit mijn portefeuille te halen kon ik niet anders dan mijn wanten uitdoen. Mijn handen werden koud en daardoor stopte ik ze in mijn winterjaszakken. De rooie, bibberende vingers baanden zich een weg door de vuilnisbelt die achter de metalen ritsjes lag. Vanaf dat moment begon ik na te denken over alle dingen die ooit uit mijn jaszak tevoorschijn zijn gekomen. Het leek wel een verlanglijstje voor de heilige sint. De jaszak toonde vergelijkenissen met de wonderbaarlijke tas van Mary Poppins. Als je deze fantastische film niet gezien hebt of niet kent, schaam jezelf. Dit jeugdsentiment krijg je nooit van je leven meer terug.
Er leek geen einde aan de wirwar van spullen te komen. Die dag op het station toverde ik een verfrommelde Sultana appelsmaak-verpakking, een KitKatverpakking waar nog wat gesmolten chocolade aankleefde (om je vingers bij af te likken), een zakje met hondenvoedsel waar verlepte, vergruisde stukken rijstwafel, brokken en baconstrips in zaten en een voetbalkaartje van PSV Vrouwen tegen Achilles'29 Vrouwen gespeeld op vrijdag 17 februari 2017 te Sportcomplex De Herdgang tevoorschijn. Oh oké, dat is alweer een tijdje terug. Misschien levert het nog iets op bij Tussen Kunst en Kitsch als antiek collectorsitem.

Dit was niet het enige voetbalkaartje, dat ouwe herinneringen opriep. Want als echte perfectionist, ging ik op onderzoek uit om uit te pluizen wat mijn zomerjas voor verborgen schatten verstopt in de achterkamer heeft liggen. Na anderhalf etmaal stond ik tot aan mijn navel bezaaid in de rommel. Er sprong voor mij meteen een dingetje uit, het prachtige kaartje voor de wedstrijd Gillingham FC (de lust en liefde van mijn leven, mooiste voetbalclub ter wereld acterend op het derde niveau van Engeland) vs Peterborough United, Rainham End Stand Block 3 Row E Seat 0048, Turnstile 1-5. Ik sloot de zoektocht af met het flink wassen van mijn handen.

Lees je vaak de krant tijdens het eten, zap nu maar even weg dan. Er zaten namelijk ook een aantal zakdoeken tussen die al jaren geen zonlicht meer hadden gezien en gebruikt waren tijdens mijn besmetting met Bordetella pertussis bacil van Bordet-Gengou, smakelijk allemaal.

Liemt lopt Uit Kerstmarkt start voor winteractiviteiten in Liempde

Liempde - Ook dit jaar organiseren de ondernemers van Op Liemt Gemunt de Liemt Lopt Uit Kerstmarkt. De Kerstmarkt is zaterdag 16 december van 16.00 tot 19.30 uur op en rondom het Raadhuisplein in Liempde. Er zijn activiteiten, kraampjes van verenigingen en Op Liemt Gemunt-ondernemers, een stempelroute waarmee leuke prijzen te winnen zijn, muziek, lekkere hapjes en drankjes. Ook het jaarbedrag van Op Liemt Gemunt-spaaractie wordt bekend gemaakt tijdens de Kerstmarkt. Uiteraard is er na afloop volop gelegenheid om na te borrelen in een van de gezellige café's.

De Op Liemt Gemunt-actie is een spaaractie die de Liempdenaren welbekend in de oren zal klinken: door middel van het sparen van de munten bij Liempdse ondernemers kan gespaard worden voor korting op verschillende producten. Bovendien doneren de ondernemers voor iedere munt een bepaald bedrag aan Op Liemt Gemunt. Dit bedrag wordt aan het eind van het jaar uitgekeerd aan diverse lokale goede doelen, in de vorm van waardebonnen.

In het centrum van Liempde staan kraampjes van verenigingen en Op Liemt Gemunt-ondernemers. Met een stempelkaart ga je van het ene naar het andere kraampje, waarbij je bij deelname aan de activiteiten en het nuttigen van gerechtjes kunt sparen voor stempels. Deelnemers kunnen de stempelkaart ophalen bij het start- en finishpunt bij de vuurput op het Raadhuisplein. Het is de bedoeling om elf stempels te verzamelen. Onder de ingeleverde kaarten worden negentien prijzen verloot: achttien Op Liemt Gemunt-waardebonnen van 20 euro en een hoofdprijs ter waarde van 100 euro van Op Liemt Gemunt-waardebonnen.

Lekkere hapjes
Op de Liemt lopt Uit Kerstmarkt wordt ook voor voldoende kleine hapjes en heerlijke winterse gerechten gezorgd. Iedereen kan dus gerust met een lege maag komen. De gerechten zijn verkrijgbaar tegen aantrekkelijke prijzen. Hierbij delen de ondernemers ook nog eens volop Op Liemt Gemunt-muntjes uit. De muntjes vertegenwoordigen een geldbedrag en bezoekers kunnen de muntjes besteden bij de verenigingen op de markt. Zij organiseren allerlei spelletjes, opdrachten en andere activiteiten langs de route.

Ook wordt tijdens de Kerstmarkt weer het jaarlijkse eindbedrag van Op Liemt Gemunt bekend gemaakt. Elke vereniging ontvangt in de week voor de markt een puzzelstuk. Dit vormt een onderdeel van de grote cheque die gedurende de 16e december in elkaar gezet wordt. Geen enkel puzzelstukje mag ontbreken, dus het is de bedoeling dat van elke vereniging minimaal één vertegenwoordiger met het puzzelstukje naar de markt komt.

Kribkesroute
De Kerstmarkt is de start van een reeks winterse activiteiten in Liempde. Tijdens de markt start namelijk ook de Krikbesroute. Dit jaar is het alweer de zesde editie. Elk jaar breidt het aantal kerststallen langs de route zich uit en dit jaar heeft zich al een recordaantal van 210 Liempdenaren aangemeld. "En daarmee kunnen we stellen dat de Kribkesroute de grootste kerststallenroute van Nederland is!", zo laat de organisatie weten.

De Kribkesroute Liempde bestaat dit jaar uit drie wandelroutes en een speciale kinderroute die langs de 210 kerststallen voeren. De folders met de wandelroutes zijn verkrijgbaar op de markt. De route is te lopen tot en met 6 januari 2018. Ook is er op zondag 17 december de WinterWonderZondag. Dan worden langs de Kribkesroute allerlei leuke en sfeervolle activiteiten georganiseerd.


Mijn Mooi Boxtel: Harriët Sterrenburg

Foto: Harriët Sterrenburg

Deze foto maakte ik tijdens mijn hardlooprondje: uitzicht op de Dommelbimd, een prachtig stukje Boxtel op loopafstand van waar ik woon.

Ondernemend Boxtel - Michel den Ouden en Lotte van den Anker - Deegeluk

Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Michel den Ouden (29) en Lotte van den Anker (31) van de nieuwe horecazaak Deegeluk.

Zelden heeft de reporter van DeMooiBoxtelKrant enthousiastere ondernemers gezien dan Michel en Lotte. Vol trots laten zij hun op dat moment nog in aanbouw zijnde zaak aan de Boxtelse Markt zien. "Hier komt de takeaway", wijst Michel naar een groot baroppervlak. "En dit is de kinderhoek", wijst Lotte op een speels ingerichte ruimte. "We hebben kinderen véél meer te bieden dan enkel een kleurplaat!"

De jonge ondernemers ontmoetten elkaar bij de Brabanthallen, waar Michel voor Libéma festivals organiseerde. Daar was Lotte dan weer vaak te vinden, met haar eigen foodtruckbedrijf, dat ze vanaf 2015 runt. De twee, beiden afkomstig uit Boxtel, raakten in gesprek. Michel was net terug van een jaar reizen. Daar ontstond de droom om een eigen horecagelegenheid te beginnen. Ook Lotte wilde graag nog eens een winkel starten. De twee Boxtelaren raakten bevriend en besloten hun krachten te bundelen. Het resultaat is broodjes- en speciaalzaak 'Deegeluk' - een samentrekking van 'deeg' en 'geluk' – die op 1 december de deuren aan de Markt in Boxtel opende.

Deegeluk kent drie pijlers: lunch, catering en een culinaire speciaalzaak. Aan de opening ging een uitgebreide fase van marktonderzoek vooraf. Het tweetal concludeerde dat er vraag was naar een plek jonge ouders zich welkom voelen mét hun kroost, maar ook een speciaalzaak rondom streekproducten.

Het meubilair komt van kringloopwinkel Delvers in Tilburg. Dat drukt de kosten, maar sluit ook meteen aan bij de formule van Deegeluk: zo veel mogelijk werken met lokale, bewuste producten, die je ook meteen kunt aanschaffen in de winkel. Michel: "We halen de producten direct bij de boer; het gaat ons ook om het verhaal er áchter." Toch wordt het winkelconcept nooit zweverig, zo benadrukken Lotte en Michel die met beide benen op de grond staan; "Er moet natuurlijk wel een boterham verdiend worden hier."

Het lokale aspect is ook terug te vinden in de samenwerking met SintLucas, waar studenten een verrassende promotiecampagne voor de ondernemers ontwikkelden. Daarin worden onder meer lunchabonnementen op maat en broodtrommels voor bedrijven aangeboden.

Tot het aanbod behoren naast de unieke bagels ook de broodjes carpaccio en gerookte zalm, maar wel net iets anders. "Het is vrij standaard om kappertjes op een broodje gerookte zalm te doen", geeft Lotte aan, "maar gegrilde courgette geeft nèt een andere smaakbeleving. Met zo'n twist onderscheiden we ons dan ook." Of wat te denken van baconjam? Bij Deegeluk kun je het proeven. En als je meteen wat van die heerlijke jam, of iets anders lekkers, mee naar huis wilt nemen kan dat ook, want bijna alle aangeboden producten zijn in de speciaalzaak te koop.

Deegeluk is dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 18.00, vrijdag van 9.00 tot 18.00 en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend. Op maandag is de zaak enkel open voor bedrijfscatering.

Deegeluk, Markt 28a, Boxtel, www.deegeluk.nl

SOC onthult deze week carnavalskunstwerk

Boxtel - Het elfde lustrum van Stichting Openbaar Carnaval (SOC) Boxtel wordt zaterdag 9 december uitgebreid gevierd met onder meer de onthulling van een bijzonder bronzen carnavalsbeeld bij de Zwaanse Brug. Het kunstwerk is gemaakt door Pierre van Amelsvoort, adjudant van oud-prins Bart d'n Urste.

De beeldhouwer werd in maart van dit jaar uitgeroepen tot winnaar van een ontwerpwedstrijd. Die werd in 2014 uitgeschreven door de SOCiëteit van d'Aauw Waggel, de vereniging van oud-prinsen van Eendengat en hun adjudanten. Donald I (1964-1965), Donald II (1983-1984), Donald III (1999-2000) en Donald IV (2014-2015) namen daarvoor het initiatief.

Aan de onthulling van het kunstwerk gaat feestvergadering plaats. Daar ontvangt prins Donald V (Christian van Zogchel) zijn voorgangers, samen met (oud-)bestuursleden van Stichting Openbaar Carnaval en genodigden van onder meer de plaatselijke carnavalsverenigingen.

Om 14.11 uur volgt de onthulling van het kunstwerk. Dat gebeurt op het terras van restaurant De Rechter. Publiek is bij die feestelijke gebeurtenis welkom. Carnavalsorkesten zullen de plechtigheid omlijsten, onder meer door gezamenlijk een muziekstuk te spelen. Het jubileumfeest op zaterdag 9 december wordt vanaf 19.55 uur afgesloten met een openbare feestavond in hofpaleis Denziz aan de Stationsstraat.

In het kader van 55 jaar openbaar carnaval in Boxtel is bovendien nog steeds een overzichtstentoonstelling ingericht in het leegstaande winkelpand aan de Rechterstraat 50. Die is tot aan carnaval elke zaterdag en zondag tussen 12.00 en 16.00 uur te bezichtigen.


Boxtelse vondsten onderzocht in ArcheoHotspot

Foto: Dik Bol

Boxtel - In het Oertijdmuseum werden zaterdag, onder begeleiding van Heemkunde Boxtel de scherven en pijpenkopjes bekeken, die op 4 november in een akker langs de Dommel waren gevonden. Dit gebeurde in de nieuwe permanente ArcheoHotspot van het museum.

Voor het determineren van scherven is een uitgebreide vergelijkingscollectie opgebouwd, waardoor het herkennen en dateren een stuk gemakkelijker wordt. Ook kan zo sneller worden uitgedokterd waar de scherf gemaakt is en soms ook wat voor functie het voorwerp waar de scherf vanaf komt heeft gehad.

Het thema van deze week was metaaldetectie en alle metalen vondsten die bezoekers meebrachten waren dus ook welkom. Ook werd de Boxtelse Collectie van de Heemunde uitgebreid. Meer informatie daarover is te vinden op: www.heemkundeboxtel.nl. Ga in het menu naar 'Dorpsgeschiedenis', daarna 'archeologie' en 'ArcheoHotspot'.

De ArcheoHotspot is nog op zoek naar vrijwilligers. Voor meer informatie hierover, kun je een e-mail sturen naar: voorzitter@heemkundeboxtel.nl.

10 / 18

FischerFotografie

Omgaan met mist

Vanaf een hoger standpunt kun je mist vaak mooi vastleggen. Zoals de oever. Met mist zal de camera net als bij sneeuw willen onderbelichten (18% grijswaarde). Daarom altijd naar rechts belichten.
Omdat de waterdeeltjes in de lucht het licht reflecteren, vallen foto's donkerder uit. Kies daarom een langere sluitertijd.
Flits niet tegen het licht in, want door de reflectieve deeltjes in de lucht wordt het flitslicht ongewenst weerkaatst. Mijn dochtertje Lente werd geflitst vanuit een hoek van 75 graden.
Speel eens met je sluiter. Hoe korter de sluitertijd des te natuurlijker de mist. Echter, met 3 seconden krijg je een heel ander effect. Een klein diafragma is vaak zinloos, want mist ontneemt scherpte in de diepte. Speel eens met je witbalans om de sfeer te benadrukken. Door in te zoomen op je onderwerp creëer je een minimalistische sfeer.

FischerFotografie

Nieuw artikel

Foto: Roy van Overbeek

Hey boxtel,

Hier weer een update uit Washington DC. Heel erg druk gehad de afgelopen tijd. Zoals ik al eerder heb vermeld is werken hier anders dan in het Brabantse land. Plus ik had bezoek van mijn ouders. 3 weken lang waren ze hier en natuurlijk hebben ze DC al gezien, dus moesten we het ergens anders zoeken. Hup naar New York, pittsburg en als eindbestemming de niagara watervallen en dan de Canadese kant van de watervallen. Hartstikke mooi en indrukwekkend. Afscheid nemen is steeds moeilijker en vooral omdat dochterlief steeds meer begrijpt en dus nu doorheeft dat ze weg gaan. Ze denkt ook dat opa en oma in het vliegtuig leven.
Ik krijg regelmatig bezoekers zo had ik laatst Bob van beers uit Canada/Boxtel op de koffie en afgelopen week nog een paar oud collega's van mijn militaire tijd die ik op sleeptouw door de stad heb genomen Ik geef met regelmaat rondleidingen door de stad en als je een keer in de buurt bent zou ik dat graag ook voor jullie kunnen doen. Het ons kent ons gevoel in Boxtel zal er nog steeds zijn dus via via kan je zeker wel contact opnemen of via facebook dat helpt ook. De koude maanden staan voor de deur dus hopelijk blijven jullie lekker warm binnen en geniet van elkaar.

Met vriendelijke groeten. Roy van Overbeek

Luchtpost uit Amerika: Roy van Overbeek

Foto: Roy van Overbeek

Hey Boxtel,

Hier weer een update uit Washington DC. Ik heb het heel erg druk gehad de afgelopen tijd. Zoals ik al eerder heb vermeld is werken hier anders dan in het Brabantse land. Plus ik had bezoek van mijn ouders. Drie weken lang waren ze hier en natuurlijk hebben ze DC al gezien, dus moesten we het ergens anders zoeken. Hup, naar New York, Pittsburg en als eindbestemming de Niagara watervallen, en dan de Canadese kant van de watervallen. Hartstikke mooi en indrukwekkend. Afscheid nemen is steeds moeilijker en vooral omdat dochterlief steeds meer begrijpt en dus nu doorheeft dat ze weggaan. Ze denkt ook dat opa en oma in het vliegtuig leven.
Ik krijg regelmatig bezoekers. Zo had ik laatst Bob van Beers uit Canada/Boxtel op de koffie en afgelopen week nog een paar oud collega's van mijn militaire tijd die ik op sleeptouw door de stad heb genomen. Ik geef met regelmaat rondleidingen door de stad en als je een keer in de buurt bent zou ik dat graag ook voor jullie doen. Het ons kent ons-gevoel in Boxtel zal er nog steeds zijn, dus via via kun je zeker wel contact opnemen of via Facebook, dat helpt ook.
De koude maanden staan voor de deur dus hopelijk blijven jullie lekker warm binnen; geniet van elkaar.

Met vriendelijke groeten, Roy van Overbeek

Scouting bezorgt kerstkaarten

Boxtel - De scouts en vrijwilligers van Scouting Boxtel bezorgen voor het vierde jaar op rij kerstkaarten tegen een aantrekkelijk tarief in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Van 6 tot en met 13 december kunnen de kaarten ingeleverd worden op verschillende locaties in de omgeving van Boxtel. De scouts zorgen ervoor dat de kaarten tussen 15 en 22 december bezorgd worden.

De opbrengst zal worden besteed aan spel- en kampeermaterialen en programma's van de groep. Wanneer je kerstkaarten door de scouts van Scouting Boxtel laat bezorgen steun je niet alleen Scouting Boxtel maar bespaar je ook op de bezorgkosten. De scouts bezorgen de kerstkaarten voor 35 cent per kaart en 3 kaarten voor 1 euro.

Kerstkaarten kunnen van 6 tot en met 13 december, voorzien van volledig adres, ingeleverd worden bij Scouting Boxtel, Molenwijkseweg 5b. Daarnaast is het mogelijk om kerstkaarten in te leveren bij bloemisterij Jasmijn in Boxtel, Drogist Bewust Beter in Liempde, drie thuisadressen van vrijwilligers en op de kerstmarkt die wordt georganiseerd op Selissen op zaterdag 9 december. Meer informatie en inlevertijden zijn te vinden op www.scoutingboxtel.nl/kerstkaarten. De scouts zullen de kaarten daarna sorteren en bezorgen. De kaarten worden bezorgd tussen 15 tot 22 december en zijn dus voor de kerst op plaats van bestemming.

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Te Koop

Nieuwe Dessotappijttegels. In allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17. Schijndel 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Vakantie

Met vrienden of familie genieten van een heerlijk verblijf in de Ardennen? Dat kan in onze mooie, authentieke woonboerderij voor groepen tot 16 personen. www.huisjeardennenhuren.nl

Foto: Heemkunde Boxtel

Hkb12012

Schade aan garage en hotel Van Boxtel tegenover het station aan de Parallelweg, na het bombardement in mei 1940.

12 / 18

Ons Breukelsplein, in weer en wind

Op een donderdagavond, een paar weken geleden, hadden we met wat INbox mensen 'voeten op tafel'-overleg. Onze wethouder, Herman van Wanrooij, vertelde iets over het parkeren, de vragen en opmerkingen die er zoal lagen en natuurlijk iets over het Breukelsplein. Hij vond het wat vervelend dat er nogal wat langparkeerders stonden, waarvan wat moeilijk te bepalen was waar die overdag verbleven. Nou, daar waren we, zoals wel vaker, snel uit. We kwamen wel met wat mensen om te tellen. Personen, plein op-plein af en dito met de auto's. Op een dinsdag telden we van 6.00 tot 9.00 uur en donderdag van 7.00 tot 10.00 uur.

Op de avond voorafgaand aan de tellingen blijkt het plein half vol te staan: zo'n zestig wagens dus. Rond 10 uur in de ochtend staat het plein weer vol.

Maar we kwamen zowaar met wat opmerkelijk feiten. Waar Herman er eigenlijk van overtuigd was namelijk dat een groot aantal mensen richting de trein zou marcheren, bleek dat reuze mee te vallen. Dat tellen deden we als volgt: auto rijdt plein op, parkeert en de chauffeur gaat richting station. Met de telefoon geven we door aan de observant bij het station, dat 'die-en-die' in aantocht is. Uiteindelijk bleken op dinsdag zeventien personen inderdaad de trein te nemen en op donderdag negentien. Het plein wordt duidelijk dus niet volgezet door de NS-reiziger. Nu rijden er in de genoemde uren zo'n negentig auto's het plein op en dertig er vanaf. De auto's die kort op en af reden in verband met de kinderen van de Angelaschool konden we er meer dan redelijk uit halen. Om 10 uur staan er dus nog altijd zo'n dertig bewoners. Klopt dat wel ?

Dat is een interessante vraag. Heel simpel gesteld zijn er op het Breukelsplein geen zestig adressen. Er stallen dus ook aanwonenden hun vehikel daar. Zo telden we ongeveer twintig mensen die in de blauwe zone wonen en hun auto op het plein stallen. Maar twee daarvan hadden een vignet.

Wie staan er dan nog meer ? Opvallend was het aantal mensen dat op of rond het plein werkt. Ook het aantal dat richting de Prins Bernhardstraat gaat en niet naar de fitness. Ondernemers en personeelsleden dus, denken wij. Ook opvallend : het plein is een sluiproute om van de Breukelsestraat naar de Pr. Bernhardstraat te rijden, en vice versa!

Enfin: We hebben de cijfers met Herman gedeeld en die zou ze nog eens op de recente telcijfers leggen, die door twee bureaus waren aangeleverd. Wij zijn immers niet de professionals, maar wel de partij die graag in het veld opereert. En dat hebben we weer eens gedaan. In weer en wind? Reken maar!        

Maar eerlijk gezegd vinden we het net zo interessant om met inwoners te praten en te horen wat hen bezighoudt. Dus zie je ons 's morgensvroeg ergens staan met een blocnote en een telraam, schroom niet en maak een praatje.

Marria van den Hoven
Fractievoorzitter INbox

aanvulling publicaties week 48

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Ridder van Cuijkstraat 5, plaatsen dakopbouw
Kapelweg 17, vervangen dakkapel voorzijde woning

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunning
Gemondesestraat 16, wijzigen gevelopening aan voorzijde

Bekendmakingen week 49

Aangevraagde omgevingsvergunningen
De Aanloop, rooien: 8 witte paardenkastanjes
Dennendreef 5, bouw nieuwe bungalow op recreatiepark
Koningsvaren naast huisnummer 4, plaatsen tuinhuis (29 m²) achter op het terrein
Munsel, rooien: 8 witte paardenkastanjes
Onrooi 14, plaatsen tijdelijke mantelzorgwoning
Souverein 15, uitbreiden dakverdieping met dakwanden en kozijnen
De Volder 13-15, rooien: 2 witte paardenkastanjes uit (speel)plantsoen
Zusterspad, aanbrengen overkapping boven galerij op de 3e verdieping woonlocatie Cronenborg

Rectificatie Verleende omgevingsvergunning
Stapelen 1, rooien: 2 rode beuken langs oprijlaan naar kasteel Stapelen en uit het park
Gelieve te lezen:
Stapelen 1 rooien: 1 rode beuk langs oprijlaan naar kasteel Stapelen

Verleende omgevingsvergunningen
Sint Ambrosiusstraat 1, bouw hobbyruimte
Dommeldal 58, rooien: 1 conifeer en 1 den uit zij- en voorerf
Helstraat 2, rooien: 2 berken uit achtertuin
De Houtbreker voor huisnummer 24, rooien: 1 knotwilg uit verhardingsstrook
Het Klaverblad ongenummerd woonrijp maken Het Klaverblad en realisatie definitieve aansluiting Schijndelseweg op Het Klaverblad
Koningsvaren ongenummerd: kavel V3B rooien: 1 beuk, 1 eik en 1 kastanje
Lierenbout 7, rooien: diverse bomen uit voor-, zij- en achtertuin en vervangen erfafscheiding (omgevingsvergunningvrij)
Stationsstraat 39, plaatsen speciale toiletunit voor mindervalide bezoekers in tuin Museum Vekemans
De Volder naast huisnummer 43, rooien: 1 moeraseik uit trottoir

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Foto: PVDA

Oosterhof
De voortgang renovatie winkelcentrum Oosterhof zit momenteel volledig op slot. Dat is frustrerend voor alle betrokkenen, met name de winkeliers en de vele bezoekers. Er moet wat betreft PvdA/GroenLinks nu gehandeld worden. We dringen aan op een actieve inzet van alle partijen, ook van de wethouder: zorg dat er binnen afzienbare tijd resultaat wordt geboekt.
Pvda/GroenLinks roept de inwoners van Oost op om hun invloed te doen gelden. Al is het maar het bloemetje dat een van de winkeliers ontving ter ondersteuning. De inwoners van Oost willen een goed en modern winkelcentrum, dat bovendien in de loop van de jaren ook een belangrijk ontmoetingscentrum is geworden in de wijk. Wat zou het mooi zijn als er een trefpunt zou worden ingericht, om koffie te drinken en elkaar te spreken.

Gemene Goed Balans
PvdA/GroenLinks stelt voor dat de gemeente Boxtel naast het financiële jaarverslag jaarlijks een Gemene Goed Balans gaat opmaken. Gemeentelijk beleid is meer dan een sluitende financiële begroting. In zo'n balans komen aspecten aan bod als de impact van gemeentelijk beleid op de kwaliteit van leven nu en voor de volgende generaties, de aandacht voor menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid en transparantie.
Het idee werd geboren tijdens de drukbezochte avond rond WARE WINST in de raadzaal op 22 november. Christian Felber biedt in zijn boek 'Ware Winst' een bruikbaar model aan voor de ontwikkeling van een duurzame economie. Geld en winst zijn middelen, de bijdrage aan de samenleving (het gemeenschappelijk goed) is het doel. 400 bedrijven in 20 landen werken inmiddels met dit model. Er zijn inmiddels 200 ondersteuningsgroepen. Zeven deelnemers aan de avond hebben zich opgegeven voor een Boxtelse ondersteuningsgroep. Daar zijn we heel blij mee.

Fietsen 16 december
Op zaterdag 16 december gaan we fietsen. We starten om 10.00 uur bij de ingang Liempde bij de Laarakkerweg en de A2 en eindigen om 12.00 uur op de Markt. Ieder die zin heeft mee te doen is van harte welkom. Fietsers van de Fietsersbond nemen ons mee langs de top tien: het wensenlijstje voor de komende jaren. Dat wil zeggen: knelpunten waar iets moet gebeuren. Al fietsend gaan we deze top tien in ogenschouw nemen.
Fietsen is een speerpunt van PvdA/GroenLinks, al jarenlang. Fietsen, lopen en buiten bewegen: dat neemt de komende jaren toe. De fiets wordt met afstand ook bij ons het populairste vervoermiddel, in navolging van de grote steden. Tussen 2011 en 2016 is het fietsgebruik in Boxtel, Liempde en Lennisheuvel met 40% toegenomen. We worden uitgedaagd de infrastructuur aan te passen waarbij de fiets vaker de maat der dingen zal zijn. 'Geluksprofessor' Patrick van Hees noemt de fiets het ideale geluksvervoermiddel dat ontspanning en gezondheid brengt.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
08-12 Klein Hoekje-Nieuwe Wijk
09-12 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
09-12 Munsel + deel Centrum-Breukelen
09-12 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
12-12 Kerkeind

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak
LET OP: Het gemeentehuis is gesloten op maandag 25 december (eerste kerstdag),dinsdag 26 december (tweede kerstdag) en maandag 1 januari (nieuwjaarsdag)

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Het gele boekje

Onlangs kreeg ik van een goede vriend een geel boekje ter lezing aangeboden met en passant de mededeling: ‘Daar kun jij vast een column over schrijven’. Ik heb het na lezing even laten liggen. Maar nu de feestdagen naderen, die wij in onze westerse wereld zo rijkelijk vieren, lijkt het me een goed moment om u kennis te laten maken met de inhoud van het boekje dat mij inspireerde tot enige soberheid.

Het boekje met de titel ‘Manifest van de armen’ is enkele jaren geleden geschreven door Frans van der Hoff. Hij is geboren in 1939 als zoon van een oorspronkelijk Friese familie, geworteld in de Brabantse Peel (De Rips). Ik had van de man nog nooit gehoord. Als priester-arbeider leeft hij al meer dan veertig jaar met koffieboeren in Mexico. Hij heeft de ‘rechtvaardige handel’ mee van de grond getild; is zelf nog steeds een kleine boer met hulp van buren.

Zoals zijn vrienden en collega’s, Indiaanse boeren, verdient hij elke dag nauwelijks genoeg om aardappelen te kopen voor zijn dagelijkse voedsel. Hij schrijft: ‘Te midden van deze landbouwers die koffie, maïs, bonen en fruit telen, geef ik mij er goed rekenschap van hoezeer deze mensen leven in een toestand van voortdurende en structurele crisis. Zij laten zich echter niet verpletteren. De levenswijze wordt bezield door de voorouderlijke boerenwijsheid die bestaat uit liefde voor het leven, uit voortdurend verzet en blijven hopen.’

Mao schreef lang geleden voor het Chinese volk zijn ‘rode boekje’. Om de boeren in Zuid-Mexico te helpen schreef Brabantse Frans zijn ‘gele boekje’. Frans, in het bezit van verschillende doctoraten, heeft een systeem van ‘rechtvaardige handel’ ontwikkeld dat inmiddels wereldwijd op tal van plaatsen in ontwikkelingslanden wordt toegepast. Hij zegt daarover: ‘Wij hebben geen beroep gedaan op buitenlandse fondsen om onze plannen te ontwikkelen, maar alleen op onze eigen middelen: tijd, arbeid en zweet. Ik geloof niet in wonderen en nog minder in beloften. Daarom zijn wij onze eigen weg gegaan die leidt tot verbetering, zelfvoorziening, voedselzekerheid, autonomie en verantwoordelijkheid voor het land dat wij van onze voorouders hebben gekregen. Dat heeft het ons mogelijk gemaakt een doeltreffende maatschappelijke onderneming op te bouwen, die een reële toegevoegde waarde creëert voor onze landbouwproducten. Dat doen we door ze in de eigen streek op de markt te brengen en alleen onze overschotten uit te voeren voor een prijs die hoger ligt dan de conventionele marktprijs. Dat maakt het ons mogelijk onze gewoonten, onze cultuur en ons sociale leven te handhaven en weerstand te bieden aan de dreiging van het westerse individualisme.’

Zijn ‘gele boekje’ is één verpletterende roep om de armsten in onze wereld een eerlijke kans te geven voor een rechtvaardig menselijk bestaan. ‘Wij gaan geen paradijs op aarde scheppen’, zegt hij tot slot, ‘dat kunnen wij niet. Maar is het niet beter om helemaal wakker te worden dan om de duistere praktijken van kapitalistische uitbuiting te blijven aanvaarden?’

Bedoelde dat de mens Jezus, wiens geboorte wij binnenkort gedenken, ruim 2000 jaar geleden ook niet?

47-Jarige Boxtelaar gezocht voor grootschalige internetfraude

Vervolg van de voorpagina: 47-jarige Boxtelaar gezocht in internationale internetfraudezaak

Na het sluiten van de deal kon het daarom gebeuren dat het bankrekeningnummer waarop het geld voor de vliegtuigonderdelen gestort moest worden, aangepast werd. Het bedrijf uit Jordanië werd om de tuin geleid toen het vragen stelde over het aangepaste rekeningnummer. Uiteindelijk werd het geld door de Jordaniërs niet op de rekening van het bedrijf uit België, maar op het andere rekeningnummer gestort. De fraude kwam aan het licht toen bleek dat het Belgische bedrijf helemaal geen geld had ontvangen.

Al snel werd duidelijk dat er een link was met Nederland. Onderzoek leidde naar de man uit Boxtel. Een groot gedeelte van het gestorte bedrag werd overgeboekt naar bankrekeningen die op zijn naam stonden. Het lukte banken om een bedrag van ruim een ton terug te halen toen bleek dat er vermoedelijk sprake was van fraude.

De politie meldt dat uit het onderzoek is vast komen te staan dat een groot aantal bekenden van de man uit Boxtel, kort na de transactie, een aanzienlijk geldbedrag op hun rekening gestort kregen. Een groot gedeelte daarvan werd vervolgens opgenomen en contant aan de Boxtelaar gegeven. De betrokken personen zijn op verdenking van witwassen als verdachte gehoord. Het gaat om meer dan twintig personen.

Enkele maanden geleden ontving de politie een mail van het Belgische bedrijf, waarin aangegeven werd dat er sprake was van een misverstand. Het geld zou ontvangen zijn en het bedrijf wilde daarom de aangifte intrekken. Onderzoek wees uit dat ook dit mailtje niet werd verstuurd door het bedrijf, maar door een bekende van de verdachte.

Drie verdachten opgepakt in verband met mishandeling met riem

Boxtel - Donderdagochtend zijn drie inwoners van Boxtel aangehouden in verband met een eerdere mishandeling waarbij met een riem geslagen werd.

Een mede-Boxtelaar werd in de nacht van 4 op 5 november op de hoek van de Markt/Kruisstraat mishandeld met een riem. Het slachtoffer liep daarbij diverse verwondingen op.

Schoorsteenbrandje aan de Molenstraat

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Aan de Molenstraat heeft vrijdagmiddag kort een schoorsteenbrand gewoed. De brand werd rond 16.45 uur gemeld. Hoewel geen vlammen te zien waren trokken de toegesnelde hulpdiensten veel bekijks. Bij de brand vielen geen gewonden.

De Molenstraat was afgesloten zodat de hulpdiensten, waaronder de hoogwerker uit Den Bosch, hun werk goed konden doen.

De brandweer heeft de schoorsteen geveegd en de smeulende resten verwijderd. Nog nasmeulende resten werden op straat geblust.

Man mishandelt agenten na ernstige overlast Hof ter Aa

Boxtel - Op Hof ter Aa is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 39-jarige man aangehouden die voor ernstige overlast zorgde. Dit meldt wijkagent Thijs Versteeg op Twitter.

De 39-jarige Boxtelaar veroorzaakte al langer overlast door luid te schreeuwen. Ditmaal was de maat vol en besloot de politie hem aan te houden. De overlastpleger verzette zich hevig tegen zijn aanhouding en mishandelde daarbij enkele agenten. De wijkagent laat weten dat de man vast zit.


Woningbrandje Sint Willibrordstraat trekt veel bekijks

Foto: Sander van Kasteren

Woningbrandje Sint Willibrordstraat trekt veel bekijks

Boxtel - In een woning aan de Sint Willibrordstraat heeft zondagmiddag kort een brand gewoed. Terwijl de bewoner van de bovenwoning niet thuis was had een kaars het brandje veroorzaakt, zo meldden buurtbewoners. De brand werd door de politie geblust, nog voordat de brandweer ter plaatse was. Niemand raakte gewond.

De Sint Severusstraat was enige tijd afgesloten voor verkeer. Het brandje bracht een groot aantal nieuwsgierigen op de been, die kwamen kijken wat er aan de hand was.

De brand werd opgemerkt door buurtbewoners, die zagen hoe een kaars, die achter het raam stond, een brandje veroorzaakte. De schade bleef beperkt tot roet- en waterschade en een door de hitte gesneuvelde ruit.

De brandweer was met drie voertuigen aanwezig, maar hoefde weinig meer te doen dan een nacontrole uit te voeren. Ook werd een controle in
een aangrenzende woning uitgevoerd. Met een ventilator werd de rook uit de woning geblazen.

Vervolg van de voorpagina: Unieke prestatie Taverbo-Sabo

Het kampioenschap is een zeer sterke teamprestatie, waarbij opvallend is dat het Boxtelse team met twee vrouwelijke speelsters, Amber van de Velde en Marlotte Staps, uitkomt in de mannencompetitie. Beide speelsters hebben veel ervaring opgedaan in de dames eredivisie en kiezen er nu voor om op landelijk herenniveau uit te komen. Beide dames laten zien het landelijke herenniveau eenvoudig aan te kunnen. Staps verloor afgelopen seizoen slechts één enkelwedstrijd (van de 21) en ook Van de Velde heeft van zich laten spreken met een winstpercentage van tachtig procent. Mooie bijkomstigheid is dat Staps afkomstig is uit de jeugd van Taverbo-Sabo en nu zelf weer ondersteunt bij de trainingen van de jeugd.
Ook de mannen uit het team hebben dit seizoen van zich laten spreken. Michel Sperling, clubman en hoofdtrainer binnen de club, heeft een zeer solide seizoen gedraaid. Met nauwelijks verliespartijen is hij een zeer belangrijke, stabiele factor in het team met ook belangrijke bijdragen in de dubbelwedstrijden. Tenslotte de ervaren Stefan Bernhardt die een zeer sterk seizoen wist te bekronen met het binnenhalen van het kampioenspunt. Helaas zal Bernhardt komend seizoen afwezig zijn, aangezien hij in het buitenland zal verblijven. Dit betekent dat Van de Velde, Staps en Sperling aan zullen gaan treden in de tweede divisie.

Gevraagd naar de doelstelling voor de tweede divisie is Staps duidelijk: "We gaan voor handhaving. Ons team is in de breedte erg sterk. Ik heb er daarom alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken om ons te handhaven. Ik verwacht in ieder geval dat er aankomend seizoen zeer aantrekkelijke wedstrijden te zien zullen zijn aan De Voetboog in Boxtel, dus kom allemaal vooral kijken in het voorjaar!"

De overige seniorenteams van Taverbo-Sabo hebben eveneens een zeer sterk seizoen gedraaid. Team 3 met Willem de Koning, Bart van Hedel, Gijs Klop, Danny Smits en Henk Mangnus en team 5 met Thomas Schets, Arjan Versteeden, Wilbert van Ruremonde en Daan de Koning wisten dit te bekronen met een kampioenschap. Voor team 3 betekent dit dat ze zelfs promoveren naar de hoogste afdelingsklasse (hoofdklasse), wat laat zien hoe sterk het niveau binnen de club in de breedte is toegenomen.


Wedstrijd JRC Boxtel Heren 1 gestaakt

Boxtel - Het eerste herenteam van JRC speelde zondag in het eigen Sportcomplex De Braken tegen BC Kimbria uit Maastricht. De Boxtelse basketballers wonnen de wedstrijd, die gekenmerkt werd door slordig spel van JRC, met een score van 74-57.

Verdedigende was het slap en wist BC Kimbria gemakkelijke scores te maken. Aanvallend liet JRC de bal te weinig rond gaan, wat resulteerde in veel turnovers waaruit BC Kimbria vervolgens makkelijk kon scoren. De Boxtelaren lieten BC Kimbria eigenlijk in de wedstrijd komen, terwijl daartoe geen reden was. Ze lieten vanaf het begin zien de wedstrijd niet af te zullen geven, maar maakten het wel steeds spannend.

Gedurende de wedstrijd wist JRC een aantal keren uit te lopen tot een verschil van ongeveer tien punten, maar groter konden de Boxtelaren het verschil niet maken. Door hun slordige spel konden de mannen van BC Kimbria het telkens weer spannend maken door het verschil terug te brengen naar vier en zes punten. Pas in het vierde kwart nam JRC eindelijk afstand, nadat BC Kimbria met vier spelers in het veld moest staan, omdat twee van hun spelers het veld met vijf persoonlijke fouten moesten verlaten.

Met nog ruim zes minuten te gaan in het vierde kwart hadden de Boxtelaren een power play voor de rest van de wedstrijd. Hiervan maakten zij dan ook gebruik en JRC liep zij uit op de ploeg uit Maastricht. Uiteindelijk werd de wedstrijd met nog één minuut en dertig seconden op de wedstrijdklok gestaakt door het arbitrale duo, omdat ook de overige spelers van Kimbria met vijf persoonlijke fouten het veld moesten verlaten. Slechts één speler van Kimbria bleef uiteindelijk over. In dat geval bepalen de spelregels dat de wedstrijd gestaakt dient te worden, omdat de bal niet meer kan worden ingenomen. JRC Boxtel won de wedstrijd met 74-57

Eerste ronde Dubbeltoernooi BRTC gespeeld

Boxtel - De eerste ronde van het Dubbeltoernooi in de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) is maandag gespeeld. Debutant Erwin Holowacki kende een sterke start met routinier Ronald van Dael. Zij wonnen alle vijf gespeelde wedstrijden. Drie achtervolgers met vier winstpartijen.

Aanvankelijk schreven vijftien dubbelteams zich in, maar het toernooi gaat verder met veertien teams, omdat twee spelers wegens omstandigheden moesten afhaken.
Het team Erwin Holowacki/Ronald van Dael begon bijzonder sterk waarbij de dit seizoen debuterende Erwin zijn sterke optreden in de competitie ook in dit toernooi voortzet. Zij wonnen alle vijf gespeelde partijen en gaan voorlopig ongeslagen aan de leiding. Maar er volgen nog twee speelronden van elk vier partijen en er is dus nog van alles mogelijk.

Drie teams volgen met vier gewonnen partijen. Mari Smits met Hans van Haaren, Toon van Geel met Peter de Rooij en Uschi Meeuwis met Erik van der Schoot hoefden slechts één partij aan de tegenstander te laten en maken dus ook nog alle kans op de winst van het toernooi. Er zijn verder ook nog vijf teams met drie zeges en die zijn dus zeker ook nog niet uitgeschakeld voor de titel.

Stand Dubbeltoernooi 2017-2018

1. Erwin Holowacki-Ronald van Dael         5 punten
2. Mari Smits-Hans van Haaren                 4 punten
3. Toon van Geel-Peter de Rooij                 4 punten
4. Uschi Meeuwis-Erik van der Schoot        4 punten
5. Ad van Lier-Arnold van der Heijde         3 punten
6. Cees Hems-Hans van Weert                 3 punten
7. Ad van Weert-Wim van Aarle                 3 punten
8. Bart Theeuwes-Stef Schellekens         3 punten
9. Henk van de Laak-Lothar Groth                3 punten
10. Gabriël Valks-Hans Stoker                         1 punt
11. Frans van Dun-Gerrie Hoenselaars         1 punt
12. Geerta Pluut-Ad Brekelmans                 1 punt
13. Dinie van de Nieuwenhuizen-Henk IJsseldijk 0 punten.
14. Ad de Man-Eline Hermans                         0 punten

Volgende week wordt de tweede ronde in dit toernooi gespeeld waarin weer vier punten zijn te behalen.

Hard werken van LSV wordt beloond

Lennisheuvel/Tilburg - Met erg veel inzet, werklust en conditie wist LSV afgelopen zondag met een 1-3 overwinning de punten uit Tilburg mee naar huis te nemen. Daar waar vorig seizoen de laatste minuten nog wel eens desastreus waren, blijft de Lennisheuvelse ploeg nu tot het eindsignaal op de been.

In de 18e minuut opende Abalatif Azamat de score voor LSV. Twintig minuten later viel de gelijkmaker. Met 1-1 gingen de ploegen de rust in. Yassine Raoudi maakte in de 61e een goal en bracht de stand op 1-2. Luuk Hobbelen deed daar ruim tien minuten later een schepje bovenop. Hij zette de eindstand in de 72e minuut op 1-3 voor LSV.

De overwinning leverde tevreden gezichten op bij het Lennisheuvelse begeleidingsteam: "Het zat vandaag lekker mee", zo meldden zij. "Verder hoeven we langs de lijn steeds minder te coachen, omdat de jongens op het veld vaker uit zichzelf al dingen zien of oppikken. Het gaat goed met LSV."

Komend weekend komt Oisterwijk, de gedoodverfde kampioen, op bezoek in Lennisheuvel.

Regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - Het wekelijkse Open Regiomix Toernooi van jeu de boulesvereniging De Walnoot werd maandag gespeeld op de negen binnenbanen aan de Selissenwal 25. Naast de 44 strijdende deelnemers waren er nog enkele geïnteresseerden die genoten van de soms zeer spannende wedstrijden.

De coördinatie aan de wedstrijdtafel werd deze week verzorgd door Jan Pennings, de barbediening en verzorging van de hapjes door Leo en Henny Bekers.
Adrie Voets behaalde de eerste plaats (3/30 punten), Jeanne Teulings werd tweede (3/27 punten) en Ad Voermans derde (3/26 punten). Leo Leenders werd vierde (3/23 punten), Ben Heutink vijfde (3/20 punten), André Teulings zesde (3/17 punten) en Maria van Brussel behaalde de zevende plaats (2/15 punten).

De regiomix wordt elke maandag gespeeld bij JBV De Walnoot, Selissenwal 25 in Boxtel. Iedereen die het leuk vindt om te komen kijken of een balletje mee te spelen is vanaf 13.00 uur welkom in het clubhuis. Meer informatie is te vinden op www.jbvdewalnoot.nl.

Bridgeclub Revanche, uitslagen 28 november
A-Lijn:1 W. van de Heijden & A. van Os 65,77% 2 S. Tempels & J. Sweere 56,25% 3 T. Walbeek & H. Wolsky 54,46% B-Lijn: 1 A. van de Ven & L. Verstijnen 62,80% 2 M. van der Sloot & G. Krebbers 60,12% 3 J. Kniest & M. Schalkwijk 57,14%
Uitslagen 30 november
A-lijn 1 H. van Esch & P. van de Ven 71,88% 2 C. Kerssens & J. Kerssens 56,88% 3 M. Jessurun & A. van de Ven 55,63%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 28 november
A-Lijn: 1 N. van der Poel & J. de Wolf 60,07% 2 T. van Bragt & T. Hoppenbrouwers 57,64% 3 L. van Dongen & D. van Heertum 57,29% B-Lijn: 1 R. Post & M. Theloesen 63,19% 2 N. Knijnenburg & T. van de Sande 55,21% 3 T. & H. Spikmans 54,51%
Uitslagen 29 november
A-Lijn: 1 C. Botermans & D. Tielman 62,50% 2 R. van Dijk & R. Timmermans 56,94% 3 H. van Esch & P. van de Ven 56,60% B-Lijn 1 P. Klaassen & A. Melcherts 62,25% 2 R. & P. van der Pasch 61,50% 3 C. & J. Meeuwis 58,92%
Uitslagen 30 november
A-lijn: 1 A. Bosveld & M. Soederhuizen 64,27% 2 J. van Doremalen & F. van Roy 57,29% 3 M. Klaassen & A. van der Sangen 56,15% B-lijn: 1 M. Smulders & M. Theloesen 60,44% 2 J. Peerlings & R. van Stuivenberg 58,44% 3 S. Tempels & J. Sweere 58,09% C-lijn: 1 H. van Kronenburg & M. Visser 64,17% 2 P. & L. Springer 58,75% 3 H. & J. van Uitert 55,42%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 28 november
A-Lijn: 1 H. Maas & C. van der Velden 67,00% 2 L. Siemons & H. van Laatum 63,33% 3 J. van den Biggelaar & H. Goes 60,00% B-Lijn: 1 T. van der Leek & H. Siemons 62,15% 2/3 A. van Boxtel & A. Loupias 55,90% 2/3 A. Veraa & T. Heesakkers 55, 90%

Bridgeclub De Rots, uitslagen 29 november
A-Lijn:1 A. Schoonen & R. Koelink 66% 2 J. van de Borne & J. Fischer 57,16% 3 J. Koppen & J. van den Biggelaar 56,00%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 30 november
A-Lijn:
1 D. Eltink & J. van der Steen 63,10% 2 G. Bekkers & R. van Heeswijk 60,18% 3 F. van de Schans & H. van der Steen 55,65% B-Lijn: 1 T. van der Leek & T. van der Zanden 59,90% 2 H. Verdonk & J. van Vugt 55,73% 3 M. Knoops & K. Quinten 55,73% C-Lijn: 1 W. Renders & K. Voets 63,75% 2 M. Jussen & M. Ronde 58,75% 3 C. van der Heijden & W. der Heijden 56,67%

Biljarten

BV 't Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen
W.v.Liempde 1-Hazelaar 2         24-23
W.v.Liempde 2-Royal                 28-24

BV 't Ivoor, uitslagen 27 t/m 30 november
Libre:
't Ivoor 1-Het Wapen van Eerschot 2         30-13                        
't Ivoor 2-De Straat 2                                 30-23                                        
't Ivoor 3-BV Den Hoek 1                         27-24                        
Recreanten libre:
NGTR 4-'t Ivoor 1                                         31-35
BV De Hazelaar 3-'t Ivoor 3                         35-27
't Ivoor 4-NAL 5                                         37-30                        
Recreanten 3-banden klein:
't Ivoor 5-Het Groene Laken 1                         24-27
't Ivoor 6-D`n Brouwer 1                                 22-26                
't Ivoor 7-NAL 7                                                18-30
3-banden klein:
't Ivoor 1-BV De Hazelaar 4                         24-26
3-banden groot:
BC Ammerzoden 3-'t Ivoor 1                         21-26

BV Geboliesch, uitslagen week 48
Le Carambole-Dé Zie'k Wel Zitte 38-34        
De Prutsers-'t Pommeransje        30-39                
De Fetsers-De Treffers        36-31                
De Poedelaars-'t Krijtje                 33-33
Kloosterboys-Samen sterk                 38-33
Ons Vertier-'t Pommeransje        28-37
De Stapelaars-Samen Sterk        33-28
De Stapelaars-Ons Vertier        37-31
De Eenheid-De Unie Boys        35-39

Zaalvoetbal

X2COM-Fysio de Dommel                                  2-3
Langenberg/Dammers-Grieks rest Corfu         5-2
Tahadi-'t Hart van Boxtel                                  3-8
Gebr. Bekkers-Van de Sande bouw /Pacqt                 3-9
Dobotex BV-Rijschool Gestel 2        1-4
Wijnpakettenonline-Selissen Boys        8-4
Vermeer verz-Van Stekelenburg        1-6
Programma 11 december
19.00 Van der Heijden Milieu-Verbeij/Hanekroot
19.45 Wijnpakettenonline-Rijschool Gestel 2
20.30 Dobotex BV-Selissen Boys
21.15 Vermeer verz.-Vinyl- en Tapijtwinkel

Voetbal

DVG, uitslagen 2 december                                                
DVG JO7/1-ODC JO7/4 2-9
DVG JO9/1-Gemert JO9/5 11-3
Herpinia/OKSV JO9/2-DVG JO9/2 10-1
DVG JO9/4-Avanti'31 JO9/3G        0-11
Gemert JO11/1-DVG JO11/1        8-3
Rhode JO11/2G-DVG JO11/2        5-8
DVG JO11/3-Heeswijk JO11/2        0-7
Nijnsel JO11/3-DVG JO11/4        2-4
DVG JO13/1-Sparta'25 JO13/1        0-2
DVG JO13/2-VOW JO13/1        3-2
Sv Brandevoort JO15/1-DVG JO15/1        3-1
DVG MO15/1 Rood Wit'62 MO15-1        3-0
Oss'20 JO17/2 DVG JO17- 1        0-18
Rhode JO17/3-DVG JO17- 2        0-4
Nooit Gedacht JO19/1-DVG JO19/1        4-6
DVG JO19/2-Mariahout JO19/1        0-9
Uitslagen 3 december                                                        
DVG 1-SV Valkenswaard 1        1-4
DVG 2-Nulandia 3        3-1
WEC 2-DVG 3        7-0
Avanti'31 5-DVG 5        1-4
DVG 8-Erp 7        1-3
Erp VR 1-DVG VR 1        2-0

DVG, programma 9 december
DVG JO7/1-Zwaluw JO7/2         09:30
DVG JO8/1-Evvc JO8/1         10:30
ELI JO9/1G-DVG JO9/1         09:15
DVG JO9/2-Nooit Gedacht JO9/2         10:30
DVG JO9/3 Avesteyn JO9/3G         10:30
Boerdonk JO9/2G-DVG JO9/4         10:15
DVG JO11/1-Sparta'25 JO11/1         09:30
DVG JO11/2-Blauw Geel JO11/2         09:30
Rhode JO11/4-DVG JO11/3         09:15
DVG JO11/4-Eli JO11/3G         09:30
Mifano JO13/1-DVG JO13/1         11:45
WEC JO13/2-DVG JO13/2         11:45
DVG JO15/1-Sparta'25 JO15/1         13:00
Blauw Geel MO15/2-DVG MO15/1         13:00
DVG JO17/1-UDI'19 JO17/4         14:30
DVG JO17/2-Heeswijk JO17/2G         14:30
DVG JO19/1-EVVC JO19/1         14:30
Sparta'25 JO19/2-DVG JO19/2         14:30
Programma 10 december                
Bladella 1-DVG 1         14:15
Rhode 3-DVG 2         12:00
DVG 3-Avanti'31 3         12:00
Schijndel 4-DVG 4         10:00
DVG 5-Schijndel 5         10:00
DVG 6-Sparta'25 8         12:00
DVG 7-Bl.Geel 13         10:00
U.D.I.'19 13-DVG 8         11:00
Rhode 9-DVG 9         12:00
DVG VR 1-Rhode VR 1         10:00
Programma 12 december
DVG 4-RKPVV 2         19:30
Programma 14 december
DVG 2-Festilent 2        20:00

LSV, uitslagen
Boxtel VE 1-LSV VE12-4
WSJ 1-LSV 11-3
LSV, programma 9 december
LSV VE1-Audacia VE1        16:00
Programma 10 december
LSV 1-Oisterwijk 1        14:15
Best Vooruit 6-LSV 3        10:00
Taxandria 3-LSV 4        11:00

LBC, uitslagen
LBC JO9/1: Spoordonkse Boys G2 – LBC 114-2
LBC JO11/2: Marvilde 2 – LBC 24-3
LBC JO17/1: Hilvaria 3 – LBC13-10
LBC JO19/1: Taxandria 4 /- LBC 19-0
LBC, programma 9 december
LBC JO9/1: LBC 1 – Unitas 4        9:30
LBC JO11/2: LBC 2 -Brabantia 2        11:00
LBC JO17/1: LBC 1 – SBC 5        13:00
LBC JO19/1: LBC 1 Knegselse Boys 1        15:00

RKSV Boxtel/ODC uitslagen 3 december
Boxtel 1-SBC 1        2-3
ODC 1-Haarsteeg 1        1-4
ODC VR1-Sint Michielsgestel VR1        3-1
RKSV Boxtel/ODC, programma 10 december
MVC 1-Boxtel 1        14.15
RKDVC 1 - ODC 1        14.15
Beerse Boys VR2 - ODC VR1        10.00

Handbal

HCB'92, uitslagen 2 december
Internos DA1-HCB'92 DA1         12-19
Uitslagen 3 december
Zephyr/HCB'92 HC1-Acritas HC1         3-23
MHV DS3-HCB'92 DS2         22-9
Acritas DC1-HCB'92 DC1         16-10
Blauw Wit DS2-HCB'92 DS1         17-22
Programma 9 december (thuiswedstrijd De Braken, Boxtel)
HCB'92 E1-Niobe E2         09.05
Zephyr/HCB'92 HC1-The Flyers HC1         10.10
HCB'92 DC1-Habo '95 DC2         11.20
Programma 10 december (thuiswedstrijd De Braken, Boxtel)
HCB'92 DS1-Apollo DS2         09.15
HCB'92 DA1-Elshout DA1         10.40
(uitwedstrijd Heeze)
Lido DS2-HCB'92 DS2         10.00

Tafeltennis

Uitslagen, senioren
Wijzenbeekkled/Westa 3-Taverbo-Sabo 1                 1-9
Belcrum 2-Taverbo-Sabo 2                                         6-4
JCV 4-Taverbo-Sabo 3                                                        1-9
Valkenswaard 1-Taverbo-Sabo 4                                 8-2                
ASIO 1-Taverbo-Sabo 5                                                 2-8
Veldhoven 9-Taverbo-Sabo 6                                         8-2
OTTC 4-Taverbo-Sabo 7                                                 7-3
OTTC 6-Taverbo-Sabo 8                                                 9-1
TTCV Van Herwaarden 9-Taverbo-Sabo 9                 7-3
Uitslagen, jeugd
Never Despair 1-Taverbo-Sabo 1                                 9-1
TTCV Van Herwaarden 1-Taverbo-Sabo 2                 2-8
Never Despair 4-Taverbo-Sabo 3                                 4-6
Never Despair 6-Taverbo-Sabo 4                                 7-3

Programma jeugd, 9 december
09:30 TIOS '51 3-Taverbo-Sabo 1
10:00 Never Despair 2-Taverbo-Sabo 2
10:00 Irene 1-Taverbo-Sabo 3
10:00 Wilvo/ttv Bergeijk 2-Taverbo-Sabo 4


Pijnlijk verlies voor kaderteam

Liempde - De uitwedstrijd van het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank naar Treffers uit Boxmeer heeft een 6-2 nederlaag opgeleverd. Alleen Leo van Hastenberg wist zijn partij te winnen, zij het met 24 beurten. De andere drie spelers kwamen allen heel kort bij de finish, maar hun tegenstanders gingen er met de buit vandoor.

Cees van Eindhoven moest na twaalf beurten zijn meerdere erkennen en strandde op negentien caramboles van het einde. Voor Ton Rovers en Martien van den Tillaart waren de appels nog zuurder. Nadat Rovers faalde met nog vier caramboles te maken, haalde de tegenstander alles uit de kast en scoorde de resterende 48 caramboles in één keer. Datzelfde, maar in nog ergere mate, overkwam Martien van den Tillaart. Hij had na elf beurten 166 van de 180 te maken caramboles en dacht op rozen te zitten, maar niets was minder waar. De speler van de Treffers had nog een serie van 92 in petto en trok daarmee de 6-2 overwinning over de streep.

Promotie
Tijdens nationale voorwedstrijden kader 38/2 derde klasse (gemiddelde van 7 tot 12) heeft Harm van de Laar promotie afgedwongen naar de tweede klasse. Hij eindigde na zes partijen op een gemiddelde van 12,71. Zijn hoogste serie was 71 en hij won alle partijen. In zijn beste partij had hij slechts vijf beurten nodig voor 125 caramboles. Bij diezelfde wedstrijden die in Rosmalen gespeeld werden eindigde Leo van Hastenberg op de tweede plaats. Hij behaalde acht punten uit zes partijen en speelde een algemeen gemiddelde van 9,39. Zijn hoogste serie was 41.


DVG in middenmoot door ruim verlies

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Vier op een rij is mooi, maar zondag was het Valkenswaard dat hier een stokje voor stak. In de thuiswedstrijd werd met 1-4 verloren en daarmee was voor DVG een plaats in de subtop verkeken.

Valkenswaard begon beter aan de wedstrijd dan de thuisploeg en al in de vierde minuut moest Rens van den Akker aan de bak voor een gevaarlijke kopbal. Hij verwerkte deze goed, maar kwam kort daarna echter opnieuw in de problemen. Deze bal werd op miraculeuze wijze weggewerkt. DVG was zoekende naar de ruimtes en het duurde tot aan de 25e minuut voordat de eerste mogelijkheid zich aandiende. Een mooie steekbal op Bas van Houtum werd door buitenspel afgebroken. Valkenswaard bouwde een veldoverwicht op en vanuit een snel uitgevoerde counter kwam de eerste score op het scorebord: 0-1.
Meteen daarna viel bijna de 0-2, maar deze kans werd verijdeld. Voor rust kwam DVG op gelijke hoogte via een mooi uitgevoerde aanval. Bart de Windt leidde de aanval in en via Ruud Pijnenburg kwam de bal bij Twan van den Broek die veel tijd kreeg om de juiste hoek uit te zoeken: 1-1. Dit was ook de ruststand.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Meteen na de aftrap kreeg Valkenswaard een hoekschop die twee keer voor gevaar zorgde. De afgeslagen bal werd opnieuw ingebracht maar trof geen doel. Het kantelpunt in de wedstrijd was in de veertiende minuut van de tweede helft. Een strakke voorzet van Wilco Voets werd door Bas van Houtum net niet voldoende geraakt om de voorsprong op het bord te zetten. Kort daarna liep DVG opnieuw averij op. Een afstandsschot werd door Rens van den Akker niet goed beoordeeld en via de onderkant van de lat was het opeens 1-2.
Tien minuten later werd de wedstrijd voortijdig beslist. Een afstandsschot kon niet klemvast worden verwerkt en in de rebound was de aanval van Valkenswaard alerter. Van dichtbij werd het 1-3.
Ook na deze achterstand had DVG kansen op de aansluiting. Sander van de Ven schoot echter recht in de handen van de keeper. Na de bekende aanvallende wissels werd het uiteindelijk 1-4. Door dit verlies komt DVG in de middenmoot van de ranglijst. Volgende week speelt DVG, uit, tegen het in punten gelijk staande Bladella.

Na afloop van de wedstrijd werd bekendgemaakt dat trainer Henk van Hattum volgend seizoen DVG gaat verlaten. Daarmee gaat de Liempdse ploeg dus op zoek naar een opvolger. Zie daarvoor de vacature hieronder.

DVG 2 won thuis met 3-1 tegen Nulandia 3 en staat daarmee ook in de middenmoot. De DVG dames zien, na een nieuw verlies, de koppositie uit het zicht verschijnen. Tegen Erp leek het een 0-0 te worden, maar door twee late doelpunten werd er toch verloren. Woman of the Match was Karlijn van de Loo.

Winst voor libreteams 't Ivoor

Boxtel - De libreteams van biljartvereniging 't Ivoor pakten deze week alle drie uit met een overwinning. Team 1 verpulverde Het Wapen van Eerschot met 30-13. Het tweede team won ook met de maximale score van dertig punten. Team 3 had aan twee partijoverwinningen voldoende om de eindzege veilig te stellen.

Theo Verhagen, moyenne 13,33, Fouad Hasbani en Chris Fasseur van het eerste team wonnen hun partij met overmacht. Bij team 2 speelde Peter Franken een moyenne van 7,69. Henk van Boxmeer en Peter van Giersbergen voegden daar een overwinning bij. Voor het derde team speelde Math Hendriks een prima partij met een moyenne van 2,55. Wim Bekkers won ook zijn partij terwijl Theo van Dongen genoegen moest nemen met zeven punten.
Bij de afdeling Recreanten libre nam het eerste team de koppositie weer over van team 2 dat deze week vrij was. Theo Verhagen was hier de enige met een verliespartij. Fouad Hasbani, Peter Franken en Henk van Boxmeer trokken aan het langste eind. Bij Team 3 worden te veel punten weggeven. Twee mooie winstpartijen van Wim van Dijk en Frans van de Boogaard en twee slecht gespeelde partijen zijn hiervan de oorzaak.
Team 4 blijft fier op kop. Deze week wederom een mooie uitslag. Ton Rooms, Johan Verhoeven en Harrie van den Velden boekten een winstpartij. Math Hendriks was aan de verliezende hand.

Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein leden alle drie de teams van 't Ivoor een nederlaag. Ook bij team 5 was Math Hendriks niet in goede doen. Theo van Dongen speelde remise en Frits Radema won zijn partij. Bij team 6 was het Fouad Hasbani die de eer nog redde. Team 7 was volslagen kansloos. Bij de avondcompetitie 3-banden klein speelde het team een verloren ontmoeting. Henk van Kollenburg, die moest invallen, speelde een prima partij met winst. Jacques van Loon en René de Windt hadden geen verweer en verloren ruim. Het 3-banden groot team haalde de overwinning weg uit Ammerzoden. Leo van Westelaken en Louis van der Meijden wonnen beiden terwijl Berhard Legierse niet in zijn spel kon komen en ruim verloor.

Winst voor eerste damesteam HCB'92

Den Bosch - Het eerste damesteam van HCB'92 ontmoette afgelopen zondag in Den Bosch het tweede team van Blauw-Wit. Beide teams leken vooraf aan elkaar gewaagd te zijn, omdat ze op gelijke hoogte in de ranking stonden. De Boxtelaren waren er dan ook op gebrand om weer eens met de winst naar huis te gaan.

HCB'92 begon alert en gefocust aan de wedstrijd en liep al snel uit tot een 3-0 voorsprong. De aanvallen liepen goed en de Boxtelse dames wisten elkaar mooi vrij te spelen. Janneke Eijkemans op de cirkel en Bettine de Kok in de linkerhoek kwamen hierbij tot scoren. Ook een ingestudeerde wissel werd perfect uitgevoerd, waarbij Miranda van Engelshoven haar vrije scoringskans kon benutten. Verdedigend werd door HCB'92 ook onderling goed gecommuniceerd en aangepakt, waardoor de dames van Blauw-Wit moeite hadden om in hun spel te komen. Met afstandsschoten vanaf de middenpositie en een breakout wist de Bossche thuisploeg enkele doelpunten te maken. De Boxtelse dames konden echter de voorsprong behouden door hun eigen spel te blijven spelen.
Dezelfde ingestudeerde wissel werd nog verschillende keren vanaf links opgezet en telkens kwam Miranda van Engelshoven ingestart en scoorde zij. Manon Foolen wist op haar beurt een vrije worp vanaf de 9 meter mooi af te sluiten door de bal in de kruising te gooien. Bij het klinken van het rustsignaal was het 8-13 in het voordeel van HCB.

De tweede helft ging het gelijk op tussen de beide teams. De Boxtelse gastspeelsters startten met twee cirkelspeelsters in de aanval. Manon Vriens kon cirkelspeelster Judit Bànyai aanspelen die zich vrij draaide en scoorde. Cirkelspeelster Janneke Eijkemans was even later alert door een terugkomende bal alsnog in de goal van Blauw-Wit te gooien.
HCB'92 zette een 5-1 verdediging neer. Met een afstandsschot vanaf het midden en later een passeerbeweging in de hoek kwamen de dames van Blauw-Wit toch tot scoren. In de aanval kon Manon Foolen verschillende keren de Boxtelse cirkelspeelsters aanspelen die zich vrij wisten te manoeuvreren en scoorden. Annemarie Sens passeerde even later scherp vanuit de diepe rechterhoek de keepster van Blauw-Wit.
De verdediging van HCB'92 stond goed, al was het soms hard te halen om de rugdekking te kunnen geven. De Bossche opbouwspeelster had een goede passeerbeweging in huis en kwam enkele keren tot scoren. Ook had HCB'92 twee keer pech doordat een geblokte bal alsnog achter keepster Mary Swinkels in de goal terecht kwam.
Aanvallend bleven de Boxtelse gastspeelster druk uitoefenen op de Bossche verdediging. De ingestudeerde wissel vanaf rechts werd ingezet en succesvol afgerond door Judit Banyài. Even later wist zij ook met haar passeerbeweging eigenhandig door de Bossche verdediging te komen. De eindstand van 17-22 in het voordeel van HCB'92 werd bepaald door de scherp ingeschoten vrije worp van Manon Foolen. Het goede samenspel en het harde werken werd eindelijk beloond en de punten gingen mee naar Boxtel.

Vacature hoofdtrainer DVG seizoen 2018-2019

Bij onze vereniging, DVG Liempde ontstaat voor het volgend seizoen een vacature van hoofdtrainer.

Wij nodigen kandidaten uit om hun interesse kenbaar te maken.

DVG is een voetbalclub met 600 leden die midden in de Liempdse samenleving staat. De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de selectie in het algemeen en in het bijzonder voor DVG 1. Hij doet dat in een hechte samenwerking met de technische en trainersstaf van DVG 1 en DVG2. Wij verwachten een ambitieuze, inspirerende trainer, die de selectiespelers kan enthousiasmeren en motiveren. Daarnaast levert hij een belangrijke bijdrage aan teamgeest en binding met de club.
DVG speelt momenteel in de 3e klasse D van Zuid 1. We hebben de ambitie om met deze spelersgroep door te groeien naar een stabiele derde klasse club. DVG heeft een grote en talentvolle jeugdafdeling. Wij verwachten dat de trainer daarom zijn kennis, ervaring en kwaliteiten ook hiervoor inzet. Hij doet dit gevraagd en ongevraagd. De trainer treedt op als boegbeeld van de club en heeft oog voor de betrokkenheid van supporters en vrijwilligers

Het salaris sluit aan bij het gebruikelijke betalingsniveau van een 3e klasser. DVG hanteert in de regel een 1-jarig dienstverband.

Informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter Toon van Ruremonde via 0654326801, en sollicitatie met CV kunnen gemaild worden naar info@dvgliempde.nl.

Reactietermijn: sollicitaties graag voor 15 december, omdat we voor de kerstweek de ontvangen sollicitaties zullen bespreken.

Toon van Ruremonde
Voorzitter vv DVG

18 / 18

7 december-20 januari

Expositie Biomimicry bij YourStory
Stationsstraat 33, Boxtel

7 december-31 januari

Expositie Sonja Smulders
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

9-17 december

KunstKadoo 2017 (zat & zon)
12.00 uur, Le Garage, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel


9 december-4 februari

Tentoonstelling 55 jaar SOC (za & zon)
Rechterstraat 50, Boxtel

Expositie: Het leven en creatieve werk van Boxtelaar Frans Heerschop (za & zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Donderdag 7 december

Huiskamer: koffie inloop
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 8 december

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Sieraden maken van hout
10.00 uur, Hobbycentrum, Baroniestraat 105, Boxtel

Meezingmiddag
13.30 uur, Hobbycentrum Boxtel, Baroniestraat 105, Boxtel

Muziekvereniging St. Willibrordus verkoopt kerstbomen
18.00 uur, Plein voor Dorsphuis De Es, Dorpsstraat 5a, Esch

Workshop: 'Cruyff football onderwijst nieuwe wedstrijdvormen'
18.30 uur, ODC / Sportpark Wagenaars, Essche Heike 2, Boxtel

Techno feest 'technovinyl'
21.00 uur, BarHier, Peerkesbos 1, Liempde

Zaterdag 9 december

Muziekvereniging St. Willibrordus verkoopt kerstbomen
10.00 uur, Plein voor Dorsphuis De Es, Dorpsstraat 5a, Esch

Repair Café
12.00 uur, Het Goed, Industrieweg 6, Boxtel

Prolongatie Boxtels Bridgekampioenschap
13.30 uur, De Serenade, Oude Dijk 117, Liempde

Huiskamer: rikken, hobby
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Bezinningsmoment bij iconen
14.00 uur, Pastorie, Duinendaal 2, Boxtel

Onthulling van het kunstwerk ter ere van 55 jaar carnaval
14.11 uur, Terras van de Rechter, Rechterstraat 1, Boxtel

Kerstmarkt Selissen
16.00 uur, Van Beekstraat, Selissen, Boxtel

Jeugdprom Gildenbondsharmonie 'Kidz got talent'
19.00 uur, Tijberzaal/BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Waggelavond ter ere van 55 jaar carnaval
19.55 uur, Hofpaleis Denziz, Stationsstraat 71, Boxtel

Uilen speuren in Oisterwijkse Bossen en Vennen
aanmelden via: www.natuurmonumenten.nl/agenda

Zondag 10 december

Wandeling Natuurwerkgroep Liempde
09.00 uur, Verzamelen bij de St. Jans Onthoofding Kerk, Dorpsstraat 36, Liempde

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Uitwisselingsconcert
14.00 uur, Muziekhuis Boxtel, Passage Riche 4, Boxtel

Jeugdprom Gildenbondsharmonie 'Kidz got talent'
14.30 uur, Tijberzaal/BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Maandag 11 december

Jeu de Boules bij De Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, JBV De Walnoot, Selissenwal 25, Boxtel

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoor, Reginahof 1, Boxtel

Inschrijven serie cursussen SUB
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Filmvoorstelling 'The Night before Christmas'
20.15 uur, Muziekhuis Boxtel, Passage Riche 4, Boxtel

Dinsdag 12 december

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Rolstoeldansen door Stichting Sparkle
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer: film 'Oud roze'
19.00 uur, hoogheem 448, Boxtel

Open Gespreksavond
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Stichting Hobby Computerclub Boxtel
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Benefietconcert Popkoor JukeBOX
20.00 uur, Tijberzaal/BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Woensdag 13 december

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: kienen,rikken
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Inschrijven serie cursussen SUB
14.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Kerstconcert Projectkoor Boxtel
20.00 uur, Sint Petrus Basiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Patrick van den Aker

Annette den Otter

Foto: Fam. Vermeiren

Pepper Vermeiren