DeMooiBoxtelKrant

21 oktober 2015

DeMooiBoxtelKrant 21 oktober 2015


Grootse viering vijftig jaar Tabitta één groot circus

Burgemeester Mark Buijs (l.) en Wim Ketelaars leggen een krans. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Het was één groot feest bij Sportcomplex De Braken afgelopen zondagmiddag. Turnvereniging Tabitta pakte groots uit om haar vijftig jarig bestaan te vieren. Dat deed de turnvereniging met de alle leden, groot en klein, en enkele honderden trotse ouders, opa's, oma's, broertjes en zusjes. Zij genoten van een fantastische circusvoorstelling die door alle verschillende turngroepen samen in elkaar was gezet. Onder leiding van 'circusdirecteur' Britta de Cort werden de verschillende groepen om beurten aan het publiek voorgesteld.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

Van de allerjongste peuters tot de doorgewinterde wedstrijdturnsters, allemaal betraden ze vol trots de 'piste' om hun kunsten te vertonen. De verbondenheid en saamhorigheid straalde ervan af. Tabitta is dan ook een zeer hechte club, gekenmerkt door een sterk wij-gevoel. Groot geworden door de inzet van vele vrijwilligers, leden en hun ouders, die altijd klaarstonden voor de vereniging.
De sportclub gooit met name de laatste jaren hoge ogen op nationaal niveau.Tabitta heeft inmiddels al tientallen Nederlands kampioenen afgeleverd. Afgelopen seizoen wisten maar liefst dertien turnsters uit de A-selectie van Tabitta zich te kwalificeren voor het Nederlands Kampioenschap, een unieke en zeer bijzondere prestatie.
De prachtige voorstelling werd op spectaculaire wijze afgesloten door formatie Elastic Fantastic, bekend van televisie. Zij sloten met een fenomenaal turnoptreden, dat tegen acrobatiek aan zat, de sportieve, gezellige jubileummiddag af. "Ze kunnen wel optreden in Cirque du Soleil", merkte een toeschouwer terecht op. Maar de meeste bewondering was er toch voor de leden van Tabitta zelf, die samen een zeer indrukwekkende prestatie hadden geleverd.

Bevrijding Boxtel herdacht in Kampina Burgemeester roept op angst voor het onbekende te overwinnen

Boxtel - Bij het verzetsmonument in de Kampina hebben een kleine honderd belangstellenden zondagmiddag de bevrijding van Boxtel herdacht.

Dichter Victor Vroomkoning bracht enkele gedichten ten gehore en burgemeester Mark Buijs sprak de aanwezigen toe. Hij riep hen op dit jaar vooral de ogen te openen, hiermee doelend op het vluchtelingenprobleem. "Ik merk dat er bij veel mensen angst heerst voor het onbekende. Overwin deze angst, want het is de grootste beperking van je eigen vrijheid. We moeten deze vluchtelingen echt helpen. Zij hebben zo ontzettend veel ellende meegemaakt en zijn erg bang. We moeten ze met zijn allen samen opvangen."

Na de kranslegging door burgemeester Buijs en Wim Ketelaars legde ook gildekoning Guus Eltink een bloemstuk bij het monument. De vendelier bracht een vendelgroet en Donna Hobbelen wist met haar prachtige vertolking van 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij veel toeschouwers te ontroeren.

Het verzetsmonument is opgericht voor de enkele tientallen Boxtelaren die tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven een groep van honderd Airborne vliegeniers verborgen hielden in de bossen van de Kampina.

100.000 euro om ondernemers naar centrum te verhuizen

Boxtel - Wethouder Eric van den Broek maakt 100.000 euro vrij om ondernemers aan de rand van het centrum financieel te steunen bij een verhuizing naar het centrum. Per winkelier is maximaal 10.000 euro subsidie te krijgen.

Dit maakte de wethouder dinsdagavond tijdens het vragenhalfuurtje van de Boxtelse gemeenteraad bekend op vragen van Balans voorafgaand aan de behandeling van de begroting voor 2016. Het college wil ondernemers aan de rand van het centrum met de financiële tegemoetkoming overhalen om te verhuizen naar het kerngebied van Boxtel, waar veel leegstand is. Eerder werd een soortgelijke subsidie al gebruikt om winkeliers naar de Croonpassage te lokken. Het kerngebied in Boxtel bestaat uit het gebied rond Rechterstraat en de Markt.

Ook werd later op de avond 150.000 euro, die voor een goodwillregeling met Cuadrilla was gereserveerd, herbestemd voor duurzame projecten, door middel van een amendement ingediend door Combinatie 95, VVD, INbox, PvdA/Groenlinks, SP en D66.

Lees meer over de begroting 2016 op pagina 12.

Nacht van de nacht-wandeling

Burgemeester Mark Buijs (l.) en Wim Ketelaars leggen een krans. Foto: Mark van der Pol

Boxtel/Oisterwijk - In samenwerking met LNMH Haaren en de WNLB uit Boxtel organiseert IVN Oisterwijk op zaterdag 24 oktober een nachtwandeling over de Kampina. Het thema 'nacht van de nacht' is bedoeld om aandacht te vragen voor lichtvervuiling.

Tijdens de wandeling zullen ervaren natuurgidsen de aandacht richten op de sterrenhemel, maar ook de uilen en vleermuizen die in de Kampina te vinden zijn. De wandeling start rond 19.30 uur bij het verzetsmonument aan de Roond en zal via de vennen en het monument van Tienhoven rond 21.30 uur terugkomen bij de parkeerplaats, waar een kop soep klaar zal staan.
De wandeling is gratis en geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Voor mensen die moeilijk ter been zijn, kan de route worden aangepast.

ContourdeTwern zoekt vrijwilligers

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern is op zoek naar vrijwilligers. Zo is een vrijwilliger nodig, in het bezit van een auto, die wekelijks op woensdagmiddag tegen een kleine vergoeding enige pakketjes wil bezorgen bij een beperkt aantal adressen in de omgeving van Boxtel.

Ook voor het nieuwe voorleesseizoen van 'De Voorleesfiets' dat weer is gestart, zoekt het Vrijwilligerssteunpunt kandidaten. Zij lezen één keer per week, en dat twintig weken lang, voor bij gezinnen waar kinderen een taalachterstand hebben. De voorleestijden worden in onderling overleg bepaald, tijdens de schoolvakanties ligt het voorlezen in principe stil. Het is belangrijk om de ouders zoveel mogelijk bij het voorlezen te betrekken.

Verder zoekt het steunpunt een vertegenwoordiger uit Liempde en een uit Boxtel Oost om zitting te nemen in de Seniorenraad.

En tot slot is het steunpunt op zoek naar vrijwilligers voor Opvanghuis Johannes de XXIII in Liempde. Daarin worden mensen opgevangen die in familiaire structuur een stukje heling krijgen. Cliënten kunnen ex-verslaafden zijn maar ook mensen met een burn-out. Ze worden in een gezin ondergebracht en daar start hun helingsproces. En dat gebeurt niet met pappen en nathouden, maar met een duidelijke structuur. Doelstelling is om de cliënten terug te brengen naar een vrijwilligers- en liever nog betaalde baan. Sociaal activeren. Er is veel contact over en weer met sociaal werk in bijvoorbeeld Den Bosch en Amsterdam.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

Boxtel wordt dementievriendelijk

Boxtel - De gemeente Boxtel wordt een dementievriendelijke gemeente. Dit staat in het convenant dat de gemeente gesloten heeft met de programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/Zet. Gezamenlijk gaan ze zich inzetten om van Boxtel een rustige gemeente te maken voor dementerenden en hun omgeving.

Op deze manier moet worden voorkomen dat mantelzorgers en andere naasten geïsoleerd raken. Ook is er een stappenplan wat het mogelijk maakt dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Het convenant werd op 14 oktober namens de gemeente ondertekend door wethouder Eric van den Broek en heeft als doel om er voor te zorgen dat mensen met dementie en hun omgeving zo lang mogelijk betrokken blijven bij de samenleving. Ook sluit de gemeente actief aan bij het netwerk van dementerenden om goede en samenhangende begeleiding en ondersteuning te bieden. Ook wordt er meer aandacht gegeven aan informeren en signaleren, zodat de taboe rond dementie wordt doorbroken. Door vroegtijdig door te verwijzen naar hulpgevende instanties en een goede begeleiding, kunnen mensen die aan dementie lijden en hun omgeving actief blijven meedoen in de samenleving.

Achttien Eritrese vluchtelingen extra opgevangen in Boxtel

De meisjes uit Eritrea arriveerden vorige week woensdag met de bus bij de Zusters Oblaten. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De gemeente Boxtel vangt sinds woensdag 14 oktober achttien vluchtelingen uit Eritrea op in het huis van de Zusters Oblaten aan de Prins Hendrikstraat. De vluchtelingen zijn, net als de eerder in De Kleine Aarde opgevangen groep, allen minderjarige meisjes.

Bewoners in de directe omgeving van de opvang zijn per brief ingelicht. "Gezien de grote spoed die achter de opvang zat, konden we ook niet veel méér doen", aldus persvoorlichter Bas Schel.

De Eritrese meisjes blijven in ieder geval tot het einde van dit jaar in het zusterhuis. Wethouder Marusjka Lestrade: "Deze meisjes komen uit een erg turbulente opvang in Heusden. Ze hebben een rustige omgeving nodig. Wij hebben als gemeente dan ook bij het COA gemeld dat wij absoluut geen 72-uursopvang willen verlenen."
De vluchtelingen krijgen een aangepast lesprogramma aangeboden met onder andere Nederlandse les, zoals nu ook al in De Kleine Aarde gebeurt. "De meiden zijn minderjarig en vallen dus onder de leerplichtwet", aldus Lestrade.
Volgens de wethouder is het niet uitgesloten dat er nog meer vluchtelingen naar het huis van de Zusters Oblaten komen. Als die opvang vol is, zit Boxtel meteen ook aan de maximale opvangcapaciteit.

In verband met de vluchtelingencrisis hield de gemeente op 28 september een brainstormavond voor Boxtelaren. Bekeken werd welke locaties eventueel in aanmerking komen om vluchtelingen te huisvesten of statushouders, de asielzoekers die in Nederland mogen blijven. Vooral leegstaande (winkel)panden, zoals de Liempdse Barrier, de pastorieën van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel en braakliggende terreinen werden genoemd als mogelijke locaties voor noodopvang. De gemeente laat weten te gaan onderzoeken waar extra opvang haalbaar is. "Er deden zelfs geruchten de ronde dat er in Boxtel een asielzoekerscentrum zou komen, maar daar zijn geen concrete plannen voor", nuanceert Lestrade.
De wethouder benadrukt verder dat omwonenden van de Zusters Oblaten en De Kleine Aarde, of andere mensen die vragen hebben over de opvang, kunnen bellen met de gemeente. Ook kunnen ze een e-mail sturen naar communicatie@boxtel.nl. "De geluiden die wij uit de Boxtelse samenleving horen over deze noodopvang, zijn overwegend positief. Maar wij vinden het erg belangrijk dat er zo'n groot mogelijk draagvlak bestaat in Boxtel, voor deze opvang", aldus Lestrade.

Warm welkom voor nieuwe Liempdenaren

Nieuwe Liempdenaren Syb, Sil en Jesper Foto: Willemijn Wijdenes

Liempde - Vele gezinnen verhuisden afgelopen jaar naar Liempde. Vrijdagavond werden zo'n vijftig nieuwe dorpsbewoners welkom geheten door het Dorpsberaad, de gemeente en het verenigingsleven. Ze werden warm onthaald met Liempdse gezelligheid in De Kloosterhof, Dorpsmuseum De Kleuskes en Café 't Wapen van Liempde.

Vanwege het slechte weer was de geplande wandeling door het dorp ingekort en bezochten de nieuwkomers het oude gedeelte van De Kloosterhof en Dorpsmuseum De Kleuskes. In 't Wapen van Liempde werden zij vervolgens opgewacht door verschillende Liempdse verenigingen, zoals DVG, SPPiLL, het gilde en het Liempds Gemengd Zangkoor. Bert van Ruremonde van het Dorpsberaad heette daar de nieuwe inwoners, die allemaal twee kleine klompjes opgespeld hadden gekregen, welkom. Zo waren zij goed herkenbaar voor de verenigingen, aldus Van Ruremonde.
Over die verenigingen was wethouder Peter van de Wiel, die ook een woord van welkom hield, zeer te spreken: "Verenigingen zijn de kracht van de gemeenschap", zo vertelde hij. "Maar het moet van twee kanten komen. Liempde stelt zich open voor de nieuwelingen, en zij moeten zich openstellen voor Liempde."

Buiten stond Ad Schelle van ''t Wapen' ondertussen volop te bakken, want de nieuwe dorpsgenoten werden getrakteerd op een goed bord eten. "Vroeger werd er tijdens de welkomstceremonie gebarbecued op de vuurput", vertelde John van Heertum van het Dorpsberaad. "Nadat het een paar jaar heeft stilgelegen, is het welkom weer opgepakt tijdens de kerstviering, maar daarbij viel het in het niet. Dus besloten we met het Dorpsberaad om er weer een losstaand evenement van te maken. Met 26 gezinnen die zich hebben aangemeld, bijna de helft van alle nieuwkomers, kunnen we spreken van een succes. We gaan dit zeker weer elk jaar doen."

Kee en Cato mengen zich onder de Liempdse bevolking Foto: Willemijn Wijdenes
Nieuwe Liempdenaren Syb, Sil en Jesper. Foto: Willemijn Wijdenes

Binnen aan de bar zaten kersverse Liempdenaren Jesper (7) en de broers Sil (10) en Syb (8). Ze hadden het erg naar hun zin deze avond, vooral die 'kegeldingen' (beugelen) bij De Kleuskes vonden ze erg leuk. Alle drie wonen ze nu zo'n jaar in Liempde, Jesper vanuit Best en Sil en Syb zijn verhuisd uit Den Helder. Of het bevalt? "Jazeker, ik vind het erg leuk in Liempde", vertelde Jesper. "En we hebben nu een veel grotere tuin." Sil en Syb zijn vooral heel blij met Liempde omdat de mensen hier veel gezelliger zijn: "In Den Helder waren de mensen heel chagrijnig".

Ondertussen liepen Kee en Cato, 'geen eeneiige tweeling, maar van twee dooiers', ook rond in 't Wapen van Liempde. De dames heetten de nieuwe bewoners in plat Liempds welkom. Toen ze een nieuwkomer vroegen of hij 'al een bietje den aard het', keek hij hen vragend maar lachend aan. "Ach, hij moet het nog leren", zeiden de dames, "da komt vaneiges."


Frans Staelstraat

Foto: Monique Fick

Tussen de Kasteellaan en Van Coothstraat

Franciscus Gerardus Stael wordt op 28 maart 1849 in Boxtel geboren als zoon van Johannes Adrianus Stael, bierbrouwer en van Cornelia Victoria Helena de Haan. Zijn vader, die uit Dussen komt, overlijdt op 39-jarige leeftijd in 1850. Frans Stael oefent hetzelfde beroep uit als zijn vader en woont in de Rechterstraat, in een bij de Zwaanse Brug gelegen groot herenhuis. Dit huis is bij het opblazen van de Zwaanse brug in oktober 1944 vernield.

Frans Stael zal ongehuwd blijven. Op 20 februari 1878 wordt hij gekozen tot gemeenteraadslid. Hij zal dit lidmaatschap van de raad vervullen totdat hij burgemeester wordt. In 1885 wordt hij herkozen met 166 van de 185 geldig uitgebrachte stemmen. Bij de verkiezingen van 1891 haalt hij 276 van de 341 uitgebrachte stemmen. Zoals altijd heeft hij de meeste stemmen. In verband met een ernstige ziekte van wethouder H. van Lieshout wordt Frans Stael op 4 januari 1887 tot tijdelijk wethouder benoemd. Tevens wordt Stael benoemd tot tweede ambtenaar van de burgerlijke stand. Nadat Van Lieshout zelf ontslag heeft genomen, wordt Frans Stael op 1 augustus 1887 benoemd tot wethouder. In 1891 ontstaat er een burgemeestersvacature door het overlijden van burgemeester baron Van Lamsweerde. Terwijl bijna de gehele gemeenteraad een verzoek aan de Gouverneur indient om Frans Stael tot burgemeester te benoemen, wordt jhr. A.E.M. van Rijckevorsel van Kessel tot burgemeester benoemd. Kort daarna bedankt Frans Stael als wethouder en ambtenaar van de burgelijke stand vanwege de installatietoespraak van de nieuwe burgemeester. In zijn toespraak zegt Van Rijckevorsel van Kessel: "Het is mij bekend met welken prijzenswaardigen ijver gij getracht hebt een ingezetene als uw burgemeester benoemd te zien. Thans echter nu het de Hooge Regering behaagd heeft mij als zodanig aan te wijzen verzoek ik den Raad met aandrang deze teleurstelling te vergeten en met mij, ingevolgen hun eed, de belangen van Boxtel te helpen bevorderen." Verder geeft de burgemeester met zijn leedwezen te kennen, vernomen te hebben dat de heer Stael als wethouder ontslag heeft genomen. Hij verzoekt de vergadering bij de heer Stael alle middelen te willen aanwenden om hem van zijn genomen besluit te doen terugkomen en hoopt dat dit spoedig zal geschieden.

In de raadsvergadering van 20 juni 1891 wordt Stael herkozen tot wethouder. Echter Frans Stael neemt, onder dankzegging van het vertrouwen, zijn herbenoeming niet aan. In 1895 wordt Stael met twaalf stemmen voor en één tegen opnieuw tot wethouder gekozen. Bij zijn installatie tot wethouder zegt Stael, dat hij niet langer weerstand kan bieden aan de herhaaldelijk uitgesproken wens om deze betrekking te aanvaarden. Wegens gezondheidsredenen neemt burgemeester Van Rijckevorsel van Kessel ontslag als burgemeester, waarna op 26 oktober 1895 Frans Stael tot burgemeester van Boxtel wordt benoemd. Die dag is er groot feest in Boxtel. Vanaf de kerktoren werd er 's avonds vuurwerk afgestoken en 44 praalwagens trekken door de straten van Boxtel. De familiekroniek van Nicolaas van Lieshout meldt: "Een feest zoo schoon, zoo algemeen, zoo groots, zoo rijk als zeker nooit op een dorp plaats had. Moge God de 1000 malen uitgesproken heilwensch: Hij leve lang, zegenen, want hij heeft het nodig." De eerste vergadering als burgemeester is Stael afwezig wegens het overlijden van zijn broer, pastoor Stael. Burgemeester Stael is vaak afwezig bij de vergaderingen. Uiteindelijk heeft hij maar zeven vergaderingen van de Raad voorgezeten en is lange tijd wegens ziekte afwezig.

Burgemeester Frans Stael overlijdt op 23 december 1896, 57 jaar oud. Na zijn overlijden laat Frans Stael een groot deel van zijn bezittingen na aan het Rooms-Katholiek kerkbestuur van de Heilige Petrus te Boxtel. Dat betreft: "De huizen en verdere gebouwen met erven en tuinen, staande en gelegen te Boxtel aan de Regtestraat en aan de Burgakker ter grootte van 26 aren en 10 centiaren en bovendien een som van 25.000 gulden ter stichting en onderhoud van een Rooms Katholieke school, die op de Burgakker gebouwd dient te worden" (Petrusschool). Verder laat Stael aan de kerk hooiland op Munsel na, ter grootte van 27 aren en 20 centiaren. De Frans Staelstraat is de eerste straat, die in Boxtel naar een burgemeester werd genoemd.

Bron BHIC 's-Hertogenbosch

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Tweedehandsmarkt in De Rots

Boxtel - Op zondag 25 oktober houdt vogelvereniging Ons Ideaal een tweedehandsmarkt in gemeenschapshuis De Rots.

De hele benedenverdieping wordt veranderd in een grote marktplaats, waar allerlei hebbedingetjes, kleding, speelgoed en andere spullen worden aangeboden op meer dan zeventig tafels. De entree bedraagt 1 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. De markt is geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Meer informatie vind je op www.onsideaalboxtel.nl.

Expositie over Brabants Centrum bij MUBO

Boxtel - Vanaf zaterdag 24 oktober tot en met 10 januari 2016 verzorgt het MUBO (Museum Boxtel) in samenwerking met de Stichting Brabants Centrum een expositie over meer dan 70 jaar nieuws door het lokale weekblad Brabants Centrum. De tentoonstelling is samengesteld door oud-directeur en oud-hoofdredacteur Piet van Oers. De historie van acht decennia lokaal nieuws wordt in beeld gebracht met foto's en krantenpagina's, maar ook met objecten van het drukproces van vóór het digitale tijdperk.

Zo toont de expositie de ontwikkeling van de krant wat betreft opmaak en lay-out, en is te zien hoe de krant tot 1974 werd gedrukt met het ambachtelijke offset-drukproces. Daarbij werden de teksten handmatig met loden letters samengesteld. Hoe tegenwoordig een nieuwe editie van het Brabants Centrum tot stand komt, is te zien in de film hierover uit 2009, gemaakt door Hans van Liempt en Guus Bekooij van Omroep Dommelland. Deze wordt doorlopend vertoond. Basisschoolleerlingen worden uitgenodigd om samen met journalisten van het Brabants Centrum een redactie te vormen en een digitale krantenpagina op te maken. De mooiste pagina wordt afgedrukt in het Brabants Centrum.

Op zondag 29 november houden directeur Henk van der Zee en hoofdredacteur Marc Cleutjens een lezing onder de titel 'Brabants Centrum, meer dan een krant'. Hier wordt ook de bijzondere rol en maatschappelijke betekenis van de Stichting Brabants Centrum voor het voetlicht gebracht. De lezing begint om 11.15 uur. Opgeven hiervoor kan vanaf nu via info@muboboxtel.nl of 06-16041898.

De entreeprijs is 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Het MUBO aan Baroniestraat 18 is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Speciale editie Live in Liempde

Liempde - De eerste editie van Live in Liempde is inmiddels ruim drie maanden geleden gehouden en de volgende staat nu vast: zondag 5 juni 2016 vindt de officiële tweede editie plaats. Voor het zover is, is er zondag 29 november eerst nog een bijzondere middag: 'Live in Liempde: Special Edition'.

Het wordt een middag in de stijl van Live in Liempde: drie verschillende optredens, maar dan op één locatie: Het Hof van Liempde. De optredens worden vanaf 15.00 uur verzorgd door Pelvic Fins, Jeroen's Clan en Out of Order.
De Pelvic Fins (www.pelvicfins.nl) zijn een driekoppige formatie uit Utrecht die vrolijke popsongs afwisselen met mooie luisterliedjes. De heren van Jeroen's Clan (jeroensclan.nl) behoeven zowat geen introductie na hun spetterende optreden bij Live in Liempde. Ze staan garant voor een energieke cabaretvoorstelling met een hoge grapdichtheid. Out of Order (www.out-of-order.nl) is een bekende regionale coverband die elke zaal op z'n kop zet met nummers van onder anderen Kings of Leon, Melissa Etheridge en Neil Young.

Kaarten voor deze middag zijn te verkrijgen voor 12,50 euro. Ze zijn te bestellen via het e-mailadres liveinliempde@gmail.com.

Gemeentesecretaris Jan Fraanje neemt afscheid

Boxtel - Gemeentesecretaris Jan Fraanje neemt per 1 januari 2016, na ruim vijftien jaar secretaris in Boxtel te zijn geweest, afscheid van de gemeente. Door de ambtelijke fusie met de gemeente Sint-Michielsgestel gaat de organisatie een nieuwe fase in.

Burgemeester Mark Buijs is enthousiast over Fraanje: "Jan heeft grote verdiensten voor Boxtel, als strateeg en als adviseur van het college en de raad. De organisatie staat stevig en vormt een prima basis voor de toekomst. Nu gaan we verder met wat Jan als basis heeft neergezet".

Fraanje: "Ik ben trots op wat we bereikt hebben. Het Groene Woud, de revitalisering van Selissenwal, de realisering van de duurzame woonwijk In Goede Aarde, doelmatig waterbeheer, de integrale wijkaanpak, de vernieuwing van alle onderwijs- en welzijnsaccommodaties en alle ontwikkelingen in het sociaal domein". Fraanje vindt het nu een goed moment om te vertrekken.

Op woensdag 16 december organiseert de gemeente Boxtel in overleg met de Vereniging van gemeentesecretarissen een afscheidssymposium rondom innovatie, met aansluitend een receptie. Op donderdag 17 december neemt Jan Fraanje afscheid van de medewerkers. Fraanje: "Het is mooi dat ik het zo kan afsluiten. Boxtel maakt deel uit van mijn levenswerk. Gelukkig is er nog zoveel meer te doen op alle niveaus. Na vijftien jaar secretaris van de gemeente Boxtel te zijn geweest, zie ik de toekomst met veel vertrouwen tegemoet"

Lintje voor vrijwilliger Ine van den Biggelaar bij JOTARI-weekend van Scouting Boxtel

Wethouder Peter van de Wiel speldt Ine van den Biggelaar de koninklijke onderscheiding op. Foto: Hans van Doorn

Boxtel - Tijdens de opening van het jaarlijkse JOTARI-weekend bij Scouting Boxtel heeft Ine van den Biggelaar zaterdag een lintje ontvangen. De vrijwilliger kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Peter van de Wiel, voor haar werkzaamheden bij Scouting Boxtel de afgelopen twintig jaar.

JOTARI staat voor Jamboree On The Air, Radio & Internet. Zo'n 220 Boxtelse scouts namen afgelopen weekend deel aan dit communicatie- en techniekevenement. Het hele weekend waren ervaren radio- en tv-makers aanwezig om de scouts te helpen met het maken van radio- en tv-items. De scouts kletsten via radio en internet met andere scoutinggroepen uit Nederland, maar ook uit het buitenland. De oudere scouts mochten op zaterdagavond zelf achter de radioknoppen zitten. Begeleid door echte dj's, mochten zij zelf plaatjes draaien en live presenteren op Omroep Dommelland.

Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn

Ook namen de scouts tv-items op, zoals een dag uit het leven van een JOTARI-deelnemer, het nieuws of muziek. De tv-uitzendingen waren te zien op Omroep Dommelland en zijn dat nu nog via de website van Scouting Boxtel: www.scoutingboxtel.nl.

Naast al deze op communicatie gerichte programma's, was er nog voldoende ruimte voor andere scoutingonderdelen in Sparrenrijk.

Onderzoek grenswallen Het Groene Woud voltooid

Liempde - In samenwerking met Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) heeft de Stichting Brabantse Bronnen een archeologisch onderzoek laten uitvoeren naar de grenswallen bij Velder en in de Geelders. Doel van het onderzoek was het vaststellen van de ouderdom van de grenswallen.

Ook wilde de stichting meer inzichten krijgen in de functies en ontwikkeling van deze aarden verhogingen. Uit het rapport van RAAP Archeologisch Adviesbureau blijkt dat de wallen verschillende keren zijn opgehoogd, verdiept en verbreed. Dat blijkt onder meer uit de verschillende lagen waar de wal uit bestaat. Ook is duidelijk geworden dat de wal bij landgoed Velder in de tweede helft van de 13e eeuw is aangelegd, wat overeenkomt met de resultaten van het archiefonderzoek. Wanneer de wal in de Geelders is aangelegd, is niet precies vastgesteld, hoewel ervan wordt uitgegaan dat het in ongeveer dezelfde periode is geweest. Ook is er veel informatie verkregen over de bomen en planten die rond de Velderse wal hebben gegroeid. Beuken zijn, zo blijkt uit het onderzoek, een recente ontwikkeling. Vroeger stonden er rond de wallen meer zomerlinden, die nu vrijwel zijn verdwenen.

De uitslagen van het onderzoek zijn verwerkt in het boek 'Velder en Heerebeek. Oorsprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud', dat op 6 november door de Natuurgroep Liempde en Kèk Liemt zal worden gepresenteerd. Het onderzoeksrapport zelf is online beschikbaar op www.sppill.nl.

Nieuwe bewoners Zonnegloren ontbijten samen

De familie Van Breugel uit Sint-Michielsgestel neemt symbolisch de eerste sleutel in ontvangst. Foto: Mark van der Pol

Boxtel – De twintig eengezinswoningen aan Zonnegloren en Zonnestraal van Woonstichting St. Joseph zijn dinsdagochtend 20 oktober opgeleverd. Na een ontbijt, dat hen werd aangeboden door St. Joseph, ontvingen de twintig huishoudens de sleutel van hun nieuwe woning.

"Zo'n ritueel moet feestelijk zijn, dus daar hoort een ontbijtje bij", aldus directeur Rob Dekker van Woonstichting St. Joseph. "Het is ook voor Boxtel een mooi moment, na de crisis van de afgelopen jaren, hoewel er toch veel gebouwd is, zoals de nieuwbouw bij Panta Rhei", vult wethouder Van de Wiel hem aan.

Diégo van Breugel nam met zijn partner de eerste sleutel formeel in ontvangst. Zij huren nu nog een woning bij collega Huis & Erf, maar wonen binnenkort in Boxtel. Dichtbij het werk want Van Breugel is beheerder van gemeenschapshuis De Rots in Boxtel-Oost.

De woningen bevinden zich op een plaats waar al zeker 1000 jaar mensen wonen. Van de Wiel: "Er zijn hier mooie archeologische vondsten gedaan. Wij brengen met deze woningen verleden en toekomst bij elkaar."

Op de woningen reageerden in eerste instantie 175 belangstellenden. Van die 175 bleken 120 kandidaten te voldoen aan de inkomenseisen. "De twintig inschrijvers die nu de sleutel hebben ontvangen, hebben dus geluk gehad", vervolgt Dekker.

Onder de belangstellenden bevonden zich veel jonge gezinnen en starters. Volgens Dekker neemt de vraag naar betaalbare en duurzame huurwoningen toe en passen deze woningen in het project Zonnegolven II in dat plaatje.

De woningen zijn de eerste volledig energieneutrale huizen in Boxtel die de woonstichting oplevert. Op het dak prijken 15 zonnepanelen die samen zo'n 3000 kWh aan energie opwekken. Voor de bewoners zal dat zo'n 700 euro op jaarbasis schelen in de energiekosten.


6 / 20

A A F S I F A E D P M D O H Q L
G E S M H V G J E B L Z W K E S
B G R A T I S I M I E R L O N V
E N H A L T O A O O O H H K R N
R H U N A K N R O K T O N E I E
N E I Z A G E M I O O M R E H N
H T S L R P N S K F N J M S D E
E I A A B E B U R E G I O R G U
Z S A A E S R C A C S W U E I N
E B N K E I E C N L E T X O B O
Z E H O K H U E T E N R E T N I
U W U L S C G S C H I J N D E L
G U I S R N E E D G E S T E L I
V I S K W A L I T E I T M E L V
T O H C S R I O I V N E A R E G
E L N T H F S D I K L O U D Q F

demooikrant
lokaal
regio
nieuws
krant
website
kwaliteit
succes
internet
gratis
huisaanhuis
boxtel
gestel
rooi
uden
veghel
laarbeek
oirschot
bernheze
schijndel
mierlo
nuenen
sonenbreugel
mooimegazien
franchise

Ondernemers netwerken bij HerfstZon Borrel

Boxtel - Voor de derde keer organiseert de Verenigde Ondernemers Contacten Boxtel (VOC) een ondernemersborrel, waarbij alle ondernemers uit Boxtel en omstreken welkom zijn. Deze HerfstZon Borrel houdt de VOC op donderdag 29 oktober in samenwerking met de JCI Dommelland (Juniorkamer) en de gemeente.

De HerfstZon Borrel is het vervolg op de succesvolle ZomerZon Borrel vorig jaar bij Classic Park en LenteZon Borrel in mei, in de Spiegeltent die dit jaar bij kasteel Stapelen stond.
Doel van de borrel is "ondernemers uit verschillende netwerkclubs samen te brengen en zo het netwerken echt nieuw leven in te blazen", aldus VOC-bestuurslid Tom Schellekens. "We hebben hier meerdere ondernemersverenigingen en wij willen die met onze borrel bij elkaar brengen. Zodat iedereen echt met elkaar gaat communiceren en netwerken, dus ook met mensen van andere clubs die je niet zo snel zou spreken."
De borrel vindt plaats in het gemeentehuis, in de 'Link', de ruimte onder de raadzaal, en dat is niet toevallig. Schellekens: "Samen met onze voorzitter Joris van de Krogt ben ik vanuit het 'Meewerkend Boxtel'-idee bij wethouder Eric van den Broek op bezoek geweest om te bekijken hoe we meer samen op kunnen trekken. De wethouder is aanwezig bij de borrel, zodat ondernemers in een losse setting met hem van gedachten kunnen wisselen. Daarmee laten we zien dat de kloof tussen gemeente en ondernemers helemaal niet zo groot is als veel mensen denken."
Bij de LenteZon Borrel waren zo'n 150 ondernemers aanwezig, een aantal dat de organisatie nu hoopt te evenaren. "We weten dat dat erin zit", aldus Tom. "Boxtel en omgeving zijn ondernemend genoeg. Door de samenwerking met JCI Dommelland hebben we samen een groot bereik en versterken we de banden tussen de verschillende clubs. Daarnaast is zo'n borrel ook gewoon gezellig en leuk. Zo hebben we ook deze keer een pubquiz van The Brain, dus er zal genoeg gebrainstormd en gelachen worden!"

De HerfstZon Borrel is op donderdag 29 oktober om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang via de Dr. Van Helvoortstraat). De toegang is gratis, opgeven kan via zonborrel@gmail.com of de Facebook-pagina van de VOC.

Meubelmakerij Den Berg in Liempde mag kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren

Liempde - Meubelmakerij Den Berg in Liempde mag sinds kort het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Het logo wordt toegekend door woonportaal WonenWonen.nl aan bedrijven die garant staan voor onder meer vakmanschap.

De hedendaagse consument wordt steeds kritischer. Er zijn steeds meer aanbieders, waardoor men vaak door de bomen het bos niet meer ziet. Dankzij het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist wordt het voor de consument een stuk overzichtelijker gemaakt. Het logo mag enkel gevoerd worden door bedrijven die vakmanschap, kwaliteit, service, garantie en het geven van een goed advies hoog in het vaandel hebben.
Het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist wordt toegekend door WonenWonen.nl, dat in de afgelopen vijftien jaar is uitgegroeid tot een van de grootste woonportalen van Nederland. Op de website vind je veel informatie over alles wat met wonen te maken heeft. Denk hierbij aan de inrichting van het huis of het aanleggen en onderhouden van de tuin. Zaken als (ver)bouwen, schilderwerken en beveiliging van de woning komen eveneens aan bod.

WonenWonen.nl heeft per branche een overzicht gemaakt van de allerbeste vakspecialisten van Nederland. Enkel de door WonenWonen.nl geselecteerde bedrijven mogen het kwaliteitslogo 5-Sterrenspecialist voeren. Meubelmakerij Den Berg is er trots op zich in dit selecte gezelschap te bevinden.

Een overzicht van alle 5-Sterrenspecialisten is te vinden op de website www.wonenwonen.nl/5-sterren-specialisten.

Column Finenzo

Let op wanneer jouw pensioen ingaat

Ben je de laatste jaren werkloos geraakt en ontvang je IOW, IOAW of IOAZ én heb je daarnaast pensioen opgebouwd? Let dan goed op wanneer je het pensioengeld laat uitkeren. De pensioenuitkering wordt namelijk in mindering gebracht op jouw uitkering. En vaak achteraf, waardoor je duizenden euro's moet terugbetalen.

De ideeën voor deze column ontstaan vaak in de praktijk. Zo ook voor dit schrijven. Onafhankelijk van elkaar kwamen bij mij in één week tijd twee oudere klanten binnen met een bijna identiek probleem. Beiden waren de afgelopen jaren werkloos geraakt. De een was begin dit jaar 65 geworden en de ander bereikt binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd.

De eerste klant, een meneer die net 65 is, werkte tot drie jaar geleden als boekhouder. Hij heeft een volledig pensioen opgebouwd in loondienst. Dit pensioen ging in op zijn 65e. Tot zover weinig schokkends, ware het niet dat hij net voor de zomer een schrijven kreeg van de overheid. Of hij de laatste drie maanden IOW-uitkering direct wilde terugstorten.

Gewapend met de brief kwam hij bij ons: 'kunnen jullie iets voor me doen?' Helaas konden we dat niet. Ondanks dat we alle instanties hebben gebeld. De ingangsdatum van zijn pensioen was nog niet aangepast aan de nieuwe wetgeving. In plaats van met 65 jaar en 3 maanden, keerde zijn pensioenverstrekker uit vanaf zijn 65e verjaardag. Dit geld wordt in mindering gebracht op zijn IOW-uitkering en moet hij nu terugbetalen.

De tweede klant was tot voor kort zelfstandige. Hij ontvangt IOAZ. Ook voor deze uitkering geldt dat pensioenuitkeringen worden verrekend. We konden hem gelukkig tijdig inlichten. Had hij niets geweten dan had hij volgend jaar waarschijnlijk de uitkering van een half jaar moeten terugstorten. Hij viert namelijk op 12 november zijn 65e verjaardag, terwijl in oktober de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd wordt naar 65 jaar en 6 maanden.

Ga je ook bijna met pensioen en ontvang je nu een uitkering? Dan adviseren wij je om jouw pensioentoezeggingen of polis van de lijfrenteverzekering goed na te kijken. Én eventueel de uitkeringsdatum aan te passen. Heb je hier vragen over dan kun je altijd contact met ons opnemen. Wij adviseren je graag!

Halloweenweekend bij De Rots

Boxtel - In het Halloweenweekend bij gemeenschapshuis De Rots wordt op vrijdag 30 oktober een jeugdsoos gehouden, van 19.00 uur tot 21.30 uur. Entree: 2,50 euro. De mooiste outfit wordt beloond met een prijs. Voor meer informatie kun je mailen naar rotskidz@derotsboxtel.nl.
31 oktober is er een PartyRock Halloween Edition, die duurt van 20.00 tot 1.00 uur. Entree: in de voorverkoop 5 euro inclusief consumptie en aan de deur 5 euro zonder consumptie. Kaarten kun je kopen via kaartverkoop@derotsboxtel.nl en ophalen op 27 en 29 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur. De Rots ligt aan de Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel.

Mijn Mooi Boxtel: Marlou Kanmaz

Foto: Marlou Kanmaz

Toen ik zaterdagochtend 10 oktober op mijn verjaardag wakker werd, riep mijn dochter Yade: "Mama kom eens kijken, er staat een hertje bij ome Jan van den Braak in de wei!" Ik ging kijken en zag het jonge bokje in de ochtendnevel tussen de schapen in de wei staan. Sinds die dag komt hij elke dag terug. Hij zoekt volgens mij beschutting in de kudde en voelt zich prima op zijn gemak. Dit in tegenstelling tot de verlegen schapen die er nog een beetje aan moeten wennen. Wat mooiers kun je je op je verjaardag nog wensen?

Mijn boekenbal

Foto: Hans van Doorn

Jaap (11) De Spelelier

Vorig jaar was het Kinderboekenbal in Brede School de Wilgenbroek, maar nu was het weer in de bibliotheek en de Sint-Petrusschool. Het was het elfde boekenbal dat georganiseerd werd in Boxtel voor de leerlingen van groep 7 en 8. Het thema was dit jaar 'Raar, Maar Waar!'

Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn

Er was van alles te doen zoals dansen, gekke foto's laten maken, briefjes laten bezorgen door een postbode, je kon knutselen en er was buiten een renparcours. Boven in de bibliotheek kon je een smaaktest doen en een quiz. Er was ook een spookhuis, maar dat was niet zo eng.

In de open ruimte van de bibliotheek was een spel met kranten, je moest achter een prullenbak gaan staan, iemand gooide dan een krant en dan moest je proberen om die krant in de prullenbak te slaan. Ik heb gelezen en veel rondgerend.

Er waren heel veel kinderen, wel 300, en veel juffen en meesters en een paar ouders die meehielpen. Aan het einde deden we het dansje Raar, Maar Waar! De bibliotheek is niet alleen om te lezen maar ook om te feesten!

Fieke (10) De Hobbendonken

Eindelijk was het zover, het jaarlijkse Boekenbal in de bibliotheek en de Sint-Petrusschool. Het thema was dit jaar 'Raar, Maar Waar!' En het was ook raar, maar heel erg leuk! Samen met twee vriendinnen uit mijn hockeyteam ben ik ernaartoe geweest. Er waren echt heel veel kinderen aanwezig.

Er was erg veel te doen. Zo kon je regenboogbuisjes maken en hapjes proeven met een blinddoek om. Erg spannend omdat je niet weet wat je gaat proeven. Je mocht briefjes naar elkaar sturen, ook naar kinderen van andere scholen. Je kon diverse dingen knutselen en er was een spookhuis. Net echt en best spannend. Veel juffen een meesters liepen in rare kleding rond.

Aan het einde van het bal hebben we nog met z'n allen een dansje gedaan op het liedje Raar Maar Waar! Het was een erg gezellige avond. Volgend jaar ga ik zeker weer. Het boekenbal is meer dan de moeite waard!

Mijn Boekenbal

Daantje (10) De Hobbendonken

Vrijdagavond 16 oktober was het Boekenbal in de bibliotheek en de Sint-Petrusschool. Ik was samen met een vriendin en de rest van mijn klas was er ook. Er was van alles te doen en ik vond het spookhuis in de Petrus het leukst.

In het spookhuis waren allemaal skeletten, touwen, stoelen en tafels. Je moest er doorheen lopen in het donker. Je werd bij je benen vastgepakt en er waren allerlei rare geluiden te horen. En op het laatst lieten ze je schrikken. Dat lukte heel erg goed!

Ook kon je een brief schrijven aan iemand en die aan een postbezorger geven. Hij ging die dan bezorgen. Ik had een brief gekregen van mijn vriendin die op de Spelelier zit. En ik heb er ook een aan haar teruggeschreven. In de bibliotheek kon je je verkleden, proefjes doen, kranten gooien en nog veel meer. En je kon een wedstrijd papier scheuren doen, maar natuurlijk niet met DeMooiBoxtelKrant!

Feline (10) De Spelelier

Dit jaar was het thema van de kinderboekenweek 'Raar, Maar Waar'. En dat zag je ook terug in het Boekenbal vrijdagavond. Zo hadden sommige juffen en meesters een labjas aan en je mocht verschillende proefjes doen.

Met een soort vloeistof in allerlei kleuren heb ik een regenboog-reageerbuisje gemaakt. Ook kon je elkaar een brief schrijven, er liepen overal postbodes rond om deze te bezorgen. Boven in de bibliotheek viel er van alles te proeven, maar dan wel met een blinddoek om. En als je doorliep naar de Sint-Petrusschool kon je daar op het schoolplein een parcours met hindernissen en hoepels doen. In de school was een spookhuis, waar je doorheen kon lopen. Soms moest je best lang in de rij staan, zoals bij het spookhuis, maar daardoor was het vaak wel extra leuk als je er eenmaal in mocht. Verder heb ik ook gewoon veel rondgelopen en rondgekeken en zelfs dat was heel erg leuk.

Aan het eind van de avond kreeg elke school een leuk spel kado. Wij kregen Rara Wat Ben Ik? Daarna werd er gedanst op het liedje Raar, Maar Waar! en ging iedereen weer naar huis. Het was erg leuk.Gelukkig zit ik in groep 7 en mag ik volgend jaar nog een keer!

Imme (11), Jeske (11), Michiel (10) en Pien (11) Sint-Petrusschool

Afgelopen vrijdag was het Boekenbal. Dat was de afsluiting van de kinderboekenweek. Het was in de bibliotheek en in onze school, de Sint-Petrus. Wij zijn er met bijna de hele klas naartoe geweest.

In de bieb kon je briefjes naar elkaar sturen die door een postbode rondgebracht werden. Ook kon je daar regenboogstaafjes maken. In de gymzaal van de Sint-Petrus kon je een dansje leren op het lied van Kinderen voor Kinderen 'Raar, Maar Waar!' dat op het einde werd uitgevoerd.

Er was nog meer te doen, bijvoorbeeld het spookhuis. Eerst stond je in een lange wachtrij, daarna mocht je met een groepje naar binnen. Toen je binnenkwam waren er allerlei skeletten en mensen die je lieten schrikken. Je moest de weg proberen te vinden, het was een soort doolhof. Het was super donker dus dat was extra lastig. Je moest om tafels, stoelen en nog veel meer heen. Er zat iemand onder de tafel (meester Willem) die je bij je enkels pakte. En iemand die een skelet tegen je aan liet slingeren. Als je eindelijk de weg had gevonden en bij de deur uitkwam, was je helemaal schor van het schreeuwen.

Het feest werd erg leuk afgesloten met het ingestudeerde dansje op het liedje Raar, Maar Waar! Bijna iedereen danste mee. Alle scholen kregen ook nog een leuk spel kado. Wij kregen 'Tik Tak Boem'. Dat was een leuke verrassing!

Els en Sjef Smit
Na goedkeuring sturen naar info@resautomotor.nl

Foto: Cock Stam

Wie kent ze niet? Els en Sjef Smit draaiden jarenlang 't Smitje, wat al snel een van de meest populaire cafetaria's van Boxtel werd. Vele mensen uit Boxtel en daarbuiten serveerden zij hun versgebakken friet en snacks. Hoe is het nu met hen?

Sjef Smit is een echte 'Wiemelhoekenaar', zoals de hoek van de Rechterstraat en Fellenoord in de volksmond heet. "De Wiemelhoek was vroeger een plek waar veel reizigers naartoe trokken", vertelt Sjef. "Daar zijn al eeuwen herbergen en cafés gevestigd en daar hoorde ook het café van mijn grootouders bij, op de plek waar nu restaurant La Palma zit. Ik kom dus uit een echte horecafamilie. In dat pand ben ik ook geboren en ben ik Els tegengekomen." Els: "Ik kom oorspronkelijk uit Dordrecht en ging een keer samen met mijn moeder een dagje carnaval vieren in Boxtel." Het bleek liefde op het eerste gezicht tussen de twee en al snel gingen ze trouwen. Sjef zat destijds bij de marine. Omdat het toch iets te veel was voor Els om hem zo vaak en zo lang te moeten missen, gingen ze samen op zoek naar iets anders.

In het pand waar het Smitje zou komen, zat daarvoor al een andere cafetaria, waarvan de uitbater pas daarvoor was gestopt. Els en Sjef besloten om de zaak te huren en er hun eigen draai aan te geven; 't Smitje was geboren. "In het begin was dat nog best lastig", blikt Els terug. "Natuurlijk hadden we wel eens een frikadel gebakken, maar voor de rest wisten we helemaal niks. Dus we hebben het echt samen moeten leren." Sjef vult aan: "Daarnaast was het pand destijds echt een krot. We gingen zelf boven de zaak wonen, en je kon zo door het dak naar buiten kijken. Er was ook geen verwarming, alleen een klein kacheltje dat beneden stond. Ja, het was echt zwaar die eerste jaren, maar gelukkig werd er een paar jaar later goed verbouwd. Het werk beviel erg goed, vooral het contact met de klanten. We kregen echt allerlei soorten mensen binnen, van allerlei komaf. En sommigen kwamen echt van heel ver weg voor onze goulash en saté, daar waren we best trots op."

Foto: Cock Stam

't Smitje bleek vooral erg populair bij de schoolgaande jeugd van het JRL, de MAS en SintLucas, maar heel Boxtel kwam er wel eens langs om iets lekkers te halen. "Het liep echt als een trein", vertelt Sjef. "Vooral tijdens carnaval en de kermis was het echt aanpoten. Dat was wel eens zwaar, maar we hebben het tijdens die jaren altijd met heel veel plezier gedaan en er ook een goede boterham aan verdiend." Toch werd het voor Els op een gegeven moment te zwaar. "We woonden er inmiddels net naast, dus dan ben je eigenlijk 24 uur per dag met de zaak bezig. En we hadden ook nog vier kinderen om voor te zorgen. Dat werd mij te veel. Ik wilde ermee stoppen en vroeg Sjef of hij het alleen kon doen, maar het lukte mij niet om weg te blijven. Je wilt dan toch 'even' meehelpen als er iets te doen is en zo raak je in de stress", legt Els uit.

Sjef: "We besloten om er even een jaartje tussenuit te gaan en samen met de twee jongste kinderen met de boot naar de Cariben te varen. Die hebben we nooit gehaald, maar langs de kust van Portugal vonden we het eilandje Culatra. Daar hebben we het anker uitgegooid en we zijn er eigenlijk nooit meer weggegaan. Toen we uiteindelijk terug naar Nederland gingen hebben we het nog een paar jaar volgehouden, maar als het vogeltje eenmaal uit het kooitje geweest is zal hij niet meer wennen. Zo was het met ons ook." Els vult aan: "We hebben altijd veel plezier gehad en veel gelachen, maar we konden nooit een keer naar verjaardagen. Je bent altijd druk bezig als andere mensen plezier aan het maken zijn. Dus besloten we de zaak eerst te verhuren en daarna te verkopen. Helaas ging de zaak toen een paar jaar later failliet en omdat wij er nog voor flink wat geld inzaten, zijn we onze oudedagsvoorziening kwijtgeraakt. Daar hebben we veel verdriet van gehad. Het leek erop dat we het rustig aan konden gaan doen en veel in Portugal konden zijn, maar dat heeft niet zo mogen zijn."

In plaats van rentenieren werd het dus doorwerken. Gelukkig zijn Sjef en Els geen mensen die bij de pakken neer gaan zitten. In Haaren begon Sjef eerst een zaak in tweedehands auto's, maar toen de crisis uitbrak kwam daar ook snel een eind aan. Toch leidde het via een omweg naar hun huidige zaak: RES Automotor, een garagebedrijf waarvan zoon Rob mede-eigenaar is. "Het is wel heel iets anders dan friet bakken, maar het bevalt goed. In het begin was het wel moeilijk, want het ene garagebedrijf na het andere viel om en deze malloot begon er juist een", lacht Sjef. "Maar het loopt erg goed. Bij ons kun je je auto laten repareren, maar we hebben ook veel autoliefhebbers die thuis geen ruimte of materiaal hebben en hier sleutelen. Mensen vinden dat erg leuk. We gaan nog steeds een paar keer per jaar naar Portugal, daar zijn we echt verliefd op geworden. Maar we zijn hier tevreden en gelukkig."

Bets Bik

Lieve lezers,

Hedde gullie da gezien? Ut pleintje veur de Bruna wordt vernieuwd. D'r ligt op het moment inne grote zandbak, waar straks een mooi pleintje moet komen. Een hele goede zaak natuurlijk, alles wordt zo een mooi geheel in de Boxtelse Cultuurhistorische As. Alleen is niet iedereen zo te spreken over deze vernieuwing. Op Facebook wordt er weer druk gespeculeerd, zoals alleen Boxtel dat kan.
Ik heb al vaker geschreven over de Facebookpagina 'Je Bent Boxtelaar Als'. Deze pagina is bedoeld als toevluchtsoord voor Boxtelaren die lekker willen keuvelen over vroeger, toen de euro's nog van hout waren en toen de Rozemarijnstraat nog vol met kuilen zat. Het was eens een gezellige pagina, met leuke reacties en veel gezellige gesprekken. Maar sinds kort wordt er door reageerders vooral veel gal gespuwd over van alles en nog wat. Het parkeren op de Markt, de evenementen in het centrum, Benkskesgate, alles moest het ontgelden.

Zo ook nu, wanneer het pleintje voor de Bruna wordt vernieuwd. Onder een foto van dit pleintje wordt weer druk geklaagd. De één klaagt over de onbegaanbaarheid van de nieuwe steentjes, waar volgens de betreffende Boxtelaar niet op te lopen is met naaldhakken. Dat deze reactie van een man komt, baart me alleen maar meer zorgen. Een ander begint maar eens over het Benkske, dat misschien wel op dit nieuwe pleintje zal verschijnen. En alsof er niet genoeg gevoelige onderwerpen worden aangesneden, gooit een ander de vluchtelingenkwestie er maar eens in. En dit alles, u begrijpt wel, gebeurt niet op een heel erg vriendelijke manier. Het is tekenend voor hoe veel Boxtelaren zich opstellen tegenwoordig: wordt er iets georganiseerd of gedaan, dan zijn we er als de kippen bij om het af te schieten.

Deze klaagcultuur is iets dat mij al een tijdje bezighoudt in Boxtel. Het is nie gauw goed, zou ons moeder vruuger zeggen. Je Bent Boxtelaar Als Je Zeuren Tot Een Kunst Verheft. De echte Boxtelaar is niet gauw tevreden, en al helemaal niet wanneer het het centrum betreft. En dit is wat ik niet snap. Zijn we dan met zijn allen zo ontzettend zuur geworden, dat alles wat er gedaan en georganiseerd wordt een negatieve reactie verdient? Waarom dit zo is, weet niemand. Boxtel heeft namelijk zo veel moois om trots op te zijn: evenementen, cultuur, nabijheid van steden en een erotische massagesalon for crying out loud. Alleen de mensen zijn soms wat zuur.

Dus lieve mensen op de Facebookpagina 'Je Bent Boxtelaar Als', zullen we met zijn allen gewoon weer gezellig gaan doen? En doe me een lol, als je móet blijven zeuren over alles wat Boxtel doet, word dan lid van een Amsterdamse Facebookpagina. En ga er dan ook meteen wonen.

Kusjes,
Bets

Tip 8 nieuwe Prins van Ploegersland

Liempde - Nog een paar dagen en we zullen het weten: wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland? Er wordt flink gespeculeerd en de Geheimcommissie heeft vele inzendingen ontvangen waarbij sommige personen meerdere keren genoemd werden.

Maarten Termeer, René van de Ven, Edward Traa, Jos Sanders, Aimee de Windt, Dennis Verhoeven, Patrick van de Ven, Jurgen van Haaren, John Maas, Paul Saris, Eugène van Abeelen en Jos Saris, het zijn allemaal namen die je aan bepaalde tips kunt linken. Maar zit er eentje tussen waar álle tips naar verwijzen? Of is Liempde op een compleet dwaalspoor gebracht en wordt er zaterdag bij Ploegerspaleis Hof van Liempde geheel iemand anders uit de hoge hoed getoverd?

Heb je nog geen idee? Hier volgt de achtste en laatste tip:
Zaterdag neemt bij het Hof van Liempde Prinsenvereniging De Ploegers vanaf 20.30 uur afscheid van Prins Witte d'n Urste en Adjudant Toon. Hierna zullen in een spectaculair installatiespel de nieuwe Prins van Ploegersland en zijn Adjudant bekendgemaakt worden. Een installatiespel dat in een compleet nieuwe setting gebracht wordt en waar alle toeschouwers zich in een waar theater wanen.

De installatie-avond is openbaar en voor iedereen gratis toegankelijk. Denk je te weten wie de nieuwe Prins is? Stuur voor aanstaande vrijdagavond 00.00 uur een e-mail naar redactie@ploegers.nl en maak kans op twee kaartjes voor de Zittingsavonden en een exclusieve Meet&Greet met de Prins en zijn Adjudant. Wil je de tips nog eens teruglezen, kijk op www.ploegers.nl.

Foto: Heemkundekring Boxtel

Bad- en zweminrichting aan het Molenpad.
De eerste Boxtelse badinrichting - een op olievaten drijvende installatie op de grote wiel bij de stuw in de Dommel - is in 1902 geliquideerd. Dr. P.M. Hoek was er voorzitter van en hij nam in 1912 het initiatief tot de bouw van een nieuwe bad- en zweminrichting op zijn weiland aan het Molenpad, daar waar nu Residentie de Dommel staat (voorheen het Waterschapsgebouw). Het zwembad was ontworpen door gemeente-opzichter H.J. Dekkers. De inrichting bestond uit een zwembassin, vier badkamers met kuipbaden en vierentwintig kleedkamers. Op 15 augustus 1933 nam de beherende vereniging een nieuw openluchtbad in gebruik in het Leijsenven.

Heemkundekring Boxtel, Christ van Eekelen

Sven wint kinderfeest bij de brandweer

Foto: Greetje Timmermans

Liempde - Sven uit Gemonde was de gelukkige die bij de SamenLoop voor Hoop in september een gekleurde dobbelsteen uit de grabbelton van de brandweer trok. Die dobbelsteen leverde hem een kinderfeestje bij de brandweer Liempde op.

Op 10 oktober was de grote dag. Na aankomst bij de brandweer kregen de kinderen echte brandweerpakken aangemeten en mochten zij een ritje maken in een brandweerauto. De jonge brandweerlieden kregen ter afsluiting friet en zouden eigenlijk om 17.00 uur weer naar huis gaan. "Maar Sven en zijn vriendjes hadden het zo naar hun zin, dat ze tot 18.45 uur bleven hangen", aldus brandweerman Edward Tra.

Verder werd er een uitstapje naar een oefenavond van de brandweer geveild bij de SamenLoop voor Hoop. Dit zal in november plaatsvinden. De brandweer verkocht en 'vergrabbelde' ook brandweerpetten en andere brandweergoodies voor het goede doel. Het brandweerteam was met een kleine twintig deelnemers aanwezig bij de SamenLoop.

Nieuw artikel

Foto: Greetje Timmermans

Bij deze de foto's van het kinderfeest van afgelopen zaterdag.
Zou je voor tekst en uitleg Edward Tra(06-20624019) even willen bellen hij was er bij ik niet.
Mijn dank is zeeeeeer groot.

D66

Foto: D66

Boxtel in de kopgroep

Op het moment van verschijnen van deze krant heeft de gemeenteraad de begroting voor 2016 vastgesteld. Traditioneel het moment voor de politieke partijen om hun wensen voor het komende jaar kenbaar te maken door middel van het indienen van moties. D66 Boxtel heeft hierbij stevig ingezet op onderwijs en duurzaamheid.

Het onderwijs in Nederland is van hoge kwaliteit. In de lijstjes staan we zelfs vaak in de top drie van de wereld. Maar stilstand is achteruitgang en de snel veranderende wereld maakt dat het onderwijs ook moet blijven veranderen, willen we tot de kopgroep blijven behoren. Op 1 oktober bracht het platform Onderwijs2032 een voorlopig advies uit over de gewenste toekomst van het Nederlandse onderwijs. Eén van de stellingen van het platform is dat Engels onmisbaar is om toegang te krijgen tot de wereld. Leerlingen zouden dan ook al vanaf groep 1 met Engels moeten beginnen. De staatssecretaris van Onderwijs heeft scholen de ruimte geboden om vanaf groep 1 tot de helft van het onderwijs in de Engelse taal aan te bieden en de rest in het Nederlands. D66 Boxtel vindt het een goede zaak als tenminste één Boxtelse basisschool meedoet aan deze pilot. We hebben daarom gevraagd aan de wethouder om hierover met de basisscholen in gesprek te gaan.

Een andere motie die we indienden gaat over zogenoemde 'Brainport Scholen'. Drie middelbare scholen uit Helmond, Geldrop en Best hebben het initiatief genomen om te komen tot Brainport Scholen. Deze oriënteren zich expliciet op vaardigheden van de 21e eeuw. Hierbij wordt intensief samengewerkt met bedrijven in de vorm van stages, opdrachten en bezoeken. We willen dat Boxtel zich nog meer dan nu het geval is presenteert als een innovatieve gemeente en dat we optimaal gebruikmaken van het feit dat we tot één van de slimste regio's ter wereld behoren. Daarom vinden we het een goed idee om te onderzoeken of het Jacob Roelandslyceum (JRL) kan aansluiten bij de Brainport Scholen. Wij hebben dan ook aan de wethouder gevraagd om hierover in gesprek te gaan met het Jacob Roelandslyceum.

Ook op het gebied van duurzaamheid moet Boxtel voorop blijven lopen. Daarom hebben meerdere politieke partijen op initiatief van D66 een wijziging op de begroting ingediend. Hierdoor gaat het geld dat Boxtel destijds als 'goodwill' kreeg van Cuadrilla - toen er nog naar schaliegas zou worden geboord - naar de Boxtelse samenleving om energiebesparende maatregelen te nemen.


CDA

Foto: CDA

Begroting 2016

Gisteren stond een belangrijk punt op de agenda van de gemeenteraad: de begroting voor 2016. Het CDA heeft onder andere aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Meewerkend Boxtel. Meewerken betekent voor het CDA samenwerken, denken in oplossingen, faciliteren en motiveren. Dit bereik je door echt open te staan voor burgers, bedrijven en organisaties.

Sociale woningbouw. Boxtel blijft achter op het gebied van sociale woningbouw. Er moet snel actie ondernomen worden om inwoners en statushouders passende woonruimte te kunnen bieden. De wachtlijsten voor huurwoningen moeten korter!

Werkloosheid. Het aantal werklozen in Boxtel is hoog, wij pleiten voor meer aandacht voor de bestrijding van werkloosheid. Daarom heeft het CDA tijdens de begroting een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om een gericht en concreet actieplan op te stellen.

Eenzaamheid. Eenzaamheid en armoedebestrijding blijft een groot aandachtspunt. Het is belangrijk dat de activiteiten laagdrempelig zijn zodat ook burgers die het financieel niet breed hebben hieraan kunnen deelnemen. Maatschappelijke initiatieven gericht op eenzaamheidsbestrijding moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

WSD. De WSD zal steeds minder middelen ontvangen. Het CDA hoopt dat de mensen die nu een zinvolle dagbesteding en collega's hebben bij de WSD, ook straks actief kunnen blijven deelnemen aan onze samenleving. Wij vertrouwen erop dat het college actief meedenkt aan een oplossing voor deze inwoners.

Duurzaam Boxtel. Het CDA is een groot voorstander van het zuinig omgaan met de ons aangereikte middelen op het gebied van energie, het beperken van afval en hergebruiken van goederen. Maar ook het verstandig omgaan met de financiële middelen en ons erfgoed is voor het CDA erg belangrijk. Het ergert ons dan ook dat de onzekere situatie van De Kleine Aarde maar voortduurt.

Bij Greentech zien wij ook geen enkele vooruitgang terwijl er weer veel geld ingepompt wordt. De omschrijving bij dit punt is exact hetzelfde als in de begroting van vorig jaar. Het CDA verwacht enthousiasme, geestdrift, maar bovenal daadkracht en resultaten! Het is geen taak van de gemeente om bedrijfje te spelen, dat risico mag je niet nemen met gemeenschapsgeld. Het CDA kan vele andere taken van de gemeente bedenken die veel belangrijker zijn dan dit project.

Ook dit jaar zijn de financiën van de gemeente Boxtel nog steeds niet op orde, de reserves worden weer minder. Het CDA heeft daarom niet ingestemd met de begroting.


Vervolg voorpagina Gemeenteraad bespreekt begroting

Ook nam de gemeenteraad een beleidswijziging aan waardoor er bijna 50.000 euro minder bezuinigd hoeft te worden op de subsidies voor de sportclubs en verenigingen. Dit komt door een meevaller in 2015, waarin meer was bezuinigd op subsidies dan noodzakelijk. Dit wordt nu in mindering gebracht op de bezuinigingsronde in 2017.

Ondanks deze financiële meevallers, spreken veel partijen hun zorg uit over het op orde krijgen van de gemeentekas. Er is structureel een tekort, waardoor aanspraak moet worden gemaakt op de reserves. PvdA/GL-raadslid Anja van den Einden, Wim van der Zanden van Balans en ook D66 voorzitter Jos Hegeman hameren op een structurele oplossing om de financiën op orde te krijgen. Mede daarom is het CDA van mening dat het Cuadrilla-geld ingezet moet worden om de gemeentekas aan te vullen. Combinatie 95 ziet een specifieker doel voor de meevaller van 150.000 euro: de partij diende een motie in om het geld te investeren in het verduurzamen van de Boxtelse sportverenigingen. Deze motie werd door het Boxtelse college aanbevolen en alle partijen, behalve CDA en Balans, stemden in met de motie.

Tijdens de begrotingsvergadering werd een door Balans ingediende motie om gratis te parkeren in het centrum tijdens de feestdagen afgeschoten. "Hoewel ik het een sympathiek voorstel vind, is de financiële onderbouwing niet aanwezig", verwees wethouder Van den Broek de motie terug naar de tekentafel. Balans is van mening dat de wethouder de mogelijkheid heeft om 100.000 euro, die bestemd is voor de ontwikkeling van het centrum, daarvoor in te zetten. Zij kon echter geen exact prijskaartje aan het plan hangen.

Op het gebied van onderwijs nam het college twee moties aan. De eerste werd unaniem door de raad aangenomen en maakt de weg vrij voor het aanbieden van tweetalig basisonderwijs in Boxtel. De tweede motie, die van het JRL een Brainportschool moet maken, viel ook in goede aarde, maar werd weggestemd door het CDA, wegens onhaalbaarheid. Volgens het CDA kan het JRL niet voldoen aan alle eisen om een Brainportschool te worden omdat de school vast zit aan de eisen die stichting OMO stelt. Brainportonderwijs richt zich vooral op innovatief projectmatig onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven.


GEMEENTE INFO

Oud Papier:
24-10 Centrum
24-10 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde
24-10 Overig deel Oost + Zonnegolven e.o.
28-10 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekendmakingen week 43

Aangevraagde omgevingsvergunningen
-Annastraat: achterzijde Den Bongerd        plaatsen fietsenberging en rooien: 3 bomen
-Corpus 19        rooien: 1 boom uit voortuin
-Eindhovenseweg 10 - 12        plaatsen nieuw dakbeschot, tengels, panlatten en terugleggen bestaande dakpannen
-Hezelaarsestraat 8a        rooien: 1 berk uit voortuin
-Industrieweg 19        verlengen bestaande overkapping D voor opslag voorverpakte kolen, zand, grind en bestratingsmaterialen
-Markt 25        verbouw pand naar horecabestemming met appartement
-Markt 38, 39, 40 en 41        vervangen 4 dakramen, vastleggen nokvorsten en aanbrengen afdekplaat schoorsteen
-Rechterstraat 78a        rooien: 1 esdoorn uit parkeerterrein

Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning
-Beukendreef ongenummerd, het perceel tegenover Beukendreef 1        gebruik perceel voor teelt boomkwekerijgewassen

Verleende omgevingsvergunningen
-VION Boxtel,Boseind 10        vergunning eerste fase voor activiteit veranderen inrichting en stellen maatwerkvoorschriften voor de bodem in kader van Activiteitenbesluit Milieubeheer
-Keefheuvel 58         wijzigen bestaande constructie woning
-Hendrik Verheeslaan 43        plaatsen staalconstructie tussen woonkamer en keuken voorzien van brandwerend materiaal

Besluit aanwijzen panden als gemeentelijk monument
De gemeente Boxtel heeft de volgende panden aangewezen als gemeentelijk monument:
-Barrierweg 16
-Prins Bernhardstraat 32
-Kalksheuvel 24-24a
-Nieuwe Nieuwstraat 7, De Rots

Meer informatie
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

Openingstijden winkels verwarren Boxtelaar

Boxtel - Het merendeel van de Boxtelaren (59 procent) vindt dat winkeliers zelf hun openingstijden mogen bepalen. Toch geven Boxtelaren ook aan dat zij het niet handig vinden als alle winkels verschillende tijden hanteren. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat DeMooiBoxtelKrant onder Boxtelaren heeft laten uitvoeren.

Over verruiming van de openingstijden in de avonden, is Boxtel verdeeld: de voor- en tegenstanders houden elkaar precies in evenwicht (beiden 38 procent). Opvallend is dat in beide kampen wél voorstanders te vinden zijn voor verruimingen van de openingstijden van ophaal- en retourpunten voor (internet)bestellingen. Ook de apotheek mag van een respondent 's avonds en in het weekend wel open blijven.

De Boxtelaar lijkt vooral eenduidige openingstijden te wensen. Zowel voor- (59 procent) als tegenstanders (37 procent) vrezen dat het door winkeliers zelf laten bepalen van hun openingstijden tot verwarring leidt. "Alle winkels in Boxtel hanteren nu al andere openingstijden. De ene winkel gaat open om 9.00 uur, de andere pas om 10.00 uur", aldus een deelnemer.

Eenzelfde beeld geldt voor de koopavonden: veel respondenten geven aan dat het onduidelijk is welke winkels er meedoen aan de koopavond op vrijdag en wat de openingstijden dan zijn. Bovendien vinden de Boxtelaren het niet gezellig in het centrum tijdens de wekelijkse koopavond, onder andere door een grote leegstand: "Je kan in het centrum een kanon afschieten en er was niets te doen", merkt een deelnemer op. Ongeveer de helft van de Boxtelse bevolking bezoekt de koopavonden (51 procent). De rest geeft aan de koopavond nooit te bezoeken.

Van extra koopavonden, zoals bijvoorbeeld die met kerst en Sinterklaas, maken wel meer mensen gebruik. 57 procent van de mensen die meededen aan het onderzoek, zegt deze wel eens te bezoeken.


Pioniersgroep gasvrij wonen

Boxtel - De informatieavond over energieneutraal wonen, die onlangs in café Rembrandt gehouden werd, heeft acht geïnteresseerden opgeleverd. Zij hebben zich verenigd in de Pioniersgroep Gas- en Fossielvrij wonen Boxtel.

De groep gaat de komende weken samen met duurzaamheidsorganisatie Urgenda verder aan de slag. Doel is om een breed advies samen te stellen over een energieneutrale woning. Mensen die ook interesse hebben om zich bij de pioniersgroep aan te sluiten of meer informatie willen, kunnen terecht bij Jan Juffermans via telefoonnummer 0411-676885 of e-mail: jan.juffermans@voetafdruk.eu.


Politie rolt enkele hennepkwekerijen woonwagenkamp op

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Op een woonwagencentrum in Boxtel trof de politie woensdag 14 oktober bij een doorzoeking hennep aan. Twee bewoners werden aangehouden.

Foto: Mark van der Pol

De politie stelde een onderzoek in op het woonwagenkamp aan de Bunderhoef omdat zij over informatie beschikte dat er mogelijk hennep geteeld zou worden. Op de zolder van één van de woonwagens troffen agenten een hennepkwekerij met 205 planten aan. De stroom werd illegaal afgetapt. Op twee andere adressen op het woonwagencentrum werden reeds geoogste kwekerijen aangetroffen en bij een ander pand stuitten de agenten op een drogerij met 240 gram hennep. De hennep en de bijbehorende kweekapparatuur werden in beslag genomen. Twee bewoners werden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek.

De hulp van burgers is van groot belang bij de bestrijding van de illegale hennepteelt. Ruik je henneplucht en denk je dat er een hennepkwekerij in de buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Lees meer over illegale hennepteelt op politie.nl.

Automobilist glijdt sloot in bij Tankstation Velder

Liempde - Een automobilist is donderdag 15 oktober rond het middaguur met zijn auto in de sloot beland. Het ongeluk gebeurde op een rijbaan van tankstation Velder richting snelweg A2. De mannelijke bestuurder raakte niet gewond.

Volgens de automobilist trok hij op en begon de auto te schuiven waardoor hij de macht over het stuur verloor en de droogstaande sloot in schoof. De melding die op de meldkamer binnen kwam deed echter erger vermoeden, waardoor de hulpdiensten met groot materieel uitrukten en zelfs duikers met een boot ter plaatse kwamen. Daar bleek gelukkig niemand gewond te zijn en heeft een bergingsbedrijf het voertuig uit de sloot getrokken. Tijdens de bergingswerkzaamheden moest het verkeer dat het tankstation wilde verlaten en de snelweg op wilde rijden via de parkeerplaatsen haar weg vervolgen.

Getuigen valpartij gezocht

Boxtel - Familieleden van de gewonde man die op vrijdagmorgen 16 oktober in de Rozemarijnstraat werd gevonden, zijn op zoek naar getuigen. De man kwam eerder ten val bij de Hans Anders, maar kan zich zelf niets van het voorval herinneren. Omdat de man hartproblemen heeft, is het van belang om te weten of hij viel doordat hij struikelde, of dat hij ogenschijnlijk zonder oorzaak in elkaar zakte.

Rond 10.15/10.30 uur maakte de man in de bibliotheek een kopie van zijn paspoort. Vervolgens liep hij met die kopie naar het gemeentehuis. Hij weet nog dat hij besloot om via de Rechterstraat te lopen. Rond 10.45 uur is hij in de Rozemarijnstraat gevonden door een medewerkster van Vögele.

Enkele werklieden wisten te vertellen dat er voor de Hans Anders, waar de straat was opgebroken, een meneer gevallen was. Volgens hen was daar toen al een jongeman (met fiets) van ongeveer 25 jaar, die vanuit de tegenovergestelde richting was gekomen en de valpartij waarschijnlijk heeft zien gebeuren. Deze man was de eerste die het slachtoffer hielp. Hij is ook nog een stukje meegegaan in de richting van de Rozemarijnstraat.

Volgens de werkmannen had de behulpzame man een staartje, een soort cape/poncho, was hij rond 25 jaar en een beetje excentriek. Men kan contact opnemen met Josemieke Zunneberg via 06-28708545/030-6930511.

Ingezonden brief: Triest

Deze tijd van het jaar is soms mooi, maar schept ook wel eens een trieste sfeer. Zeker net als vandaag: zondagmiddag. Donker weer, wat motregen en waterkoud, maar dat trieste werd voor mij alleen maar erger toen ik toch een ritje met mijn fiets door het centrum maakte.

Er is inmiddels van alles verdwenen hier in Boxtel (ik treed niet in details), maar ik zie plotseling dat de bloembakken aan de lantaarnpalen zijn verdwenen (qua aanschafkosten en onderhoud een duur grapje). Dit maakt het aanzicht nou niet bepaald aantrekkelijker. Ik hoop dat ze terug komen zoals voorheen beloofd!

Martin van Tillaart
Van Hornstraat 134 Boxtel


Benauwde winst voor JRC na sterke eerste helft

Een fel duel tussen JRC in het oranje en Bladel. Foto: Hans van Doorn

Boxtel – Het eerste herenteam van basketbalclub JRC Boxtel had dit seizoen pas één wedstrijd weten te winnen en al drie keer verloren. Zaterdagmiddag speelde de ploeg in De Braken een thuiswedstrijd tegen BC Bladel, een team dat dit seizoen nog niet had verloren, ook niet tegen het hoger aangeslagen Den Dungk. Toch moest het in JRC zijn meerdere erkennen na een bloedstollende slotfase.

De Boxtelaren wisten dat ze een hoger niveau zouden moeten halen dan in voorgaande wedstrijden, om aanspraak te kunnen maken op een overwinning. Coach Miquel Oliviera stuurde zijn ploeg het veld in met de opdracht om minimaal evenveel intensiteit te brengen als de Bladelse opponent zou doen. In de verdediging werd dit goed opgepakt door spelverdeler Freek Clercx, die zijn tegenstander geen ruimte gaf en in deze wedstrijd liefst vijf verdedigende rebounds pakte. Aanvallend nam Floris de Jongh het initiatief met negen punten in het eerste kwart. Bladel had het lastig met het fysieke overwicht van JRC en kon dicht bij de ring de sterke Ian Rooth niet afstoppen. Na de eerste periode was de stand 18-11.

Het wedstrijdbeeld bleef in het tweede kwart hetzelfde, JRC had de wedstrijd volledig onder controle. Dankzij scores van Remy van de Snepscheut liep de thuisploeg verder weg bij de tegenstander. Rooth kon slechts foutief worden afgestopt, waardoor hij veelvuldig kon scoren uit vrije worpen. Verdedigend hield Kai Elissen de center van Bladel uit de wedstrijd en pakten Felix Stegeman en Frank Schellekens steals waaruit JRC snelle scores kon maken. Bij de rust stond de thuisploeg op een mooie voorsprong: 42-27.

Een fel duel tussen JRC in het oranje en Bladel. Foto: Hans van Doorn

In de tweede helft ging JRC door met dezelfde overtuiging als voor de rust en scoorden Teun van Loon en Floris de Jongh de punten. Bladel kon hier de eerste vier minuten slechts twee driepunters tegenover zetten, waardoor JRC op een voorsprong van 51-33 kwam. Toen stokte de Boxtelse aanvalsmachine en kreeg die een 0-13 run tegen, waardoor het verschil nog slechts vijf punten was. Van de Snepscheut wist de basket weer te vinden, waarmee hij voorkwam dat het verschil nog kleiner werd in het derde kwart. De marge van vijf punten bleef gehandhaafd bij een stand van 59-54.

In de laatste periode zou de wedstrijd dus toch weer beslist moeten worden. JRC wilde absoluut niet nog een keer een ruime voorsprong in eigen huis weggeven. Van de Snepscheut en Stegeman namen de eerste scores van het vierde kwart voor hun rekening en de gastheren leken weer wat weg te lopen bij de tegenstander. Daarna bleven de Boxtelaren echter weer drie minuten zonder score en wist Bladel enkele keren eenvoudig te scoren uit 'backdoors'. Bij een verschil van twee punten voorkwam Van de Snepscheut met een driepunter dat Bladel de kans kreeg om voor het eerst deze wedstrijd een voorsprong te pakken. De gasten antwoordden echter direct met een driepunter waardoor het verschil wederom twee punten was, met nog vijf minuten te spelen. JRC-coach Oliviera nam een time-out en zijn spelers beseften dat de laatste vijf minuten cruciaal waren in deze wedstrijd. Na de time-out bleef JRC echter weer drie minuten zonder scores, waardoor de gasten hun eerste voorsprong van de wedstrijd pakten, 67-69.

Toen er nog twee minuten te spelen waren, scoorde Coen van der Meijden zijn eerste twee punten van de wedstrijd vanaf de vrije worplijn. Bij het ingaan van de laatste minuut, zette De Jong de gastheren terug op voorsprong door twee vrije worpen raak te schieten. In de laatste minuut miste Bladel twee keer van dichtbij de basket. Clercx kon JRC vanaf de vrije worplijn op een veilige marge van vier punten zetten, maar miste de eerste vrije worp. De tweede vrije worp werd belangrijk, omdat Bladel nog balbezit kon krijgen en een aanval kon spelen om de wedstrijd minimaal gelijk te trekken. Ook de tweede vrije worp werd gemist, maar aanvoerder Coen van der Meijden pakte een belangrijke aanvallende rebound. Bladel maakte een snelle fout op Van der Meijden en de ervaren speler mocht twee vrije worpen gaan nemen. De eerste werd gemist, maar met de tweede vrije worp kwam JRC op een voorsprong van drie punten. De coach van Bladel nam een time-out, waardoor de gasten de bal op aanvalshelft uit kregen met nog enkele seconden te spelen. Bladel probeerde zijn beste schutter van de wedstrijd vrij te spelen om met een driepunter de gelijkmaker te scoren. Ondanks de strakke verdediging van JRC werd de schutter bereikt. De driepunter werd onder grote druk genomen maar gemist, waardoor JRC de wedstrijd won met 72-69.

Na drie nederlagen pakte JRC weer een overwinning. Coach Oliviera vatte het na afloop als volgt samen: "Het is goed dat we een spannende wedstrijd nu wel in ons voordeel kunnen beslissen." Dat in spannende duels ervaring de doorslag kan geven, heeft JRC zaterdag laten zien. "Ik ben blij dat ik mijn team heb kunnen helpen met de belangrijke rebound in de slotseconden van de wedstrijd", wist aanvoerder Van der Meijden.

JRC Heren 1 heeft de komende twee weken geen wedstrijd. Op zaterdag 7 november komt BC Kimbria uit Maastricht naar Boxtel. Het duel in De Braken begint om 12.00 uur.


Pole Art-titels voor Liempdse Zoë

Foto: Ad Dekker

Liempde/Hilversum - Afgelopen zaterdag werden de nationale en zondag de internationale Dutch Pole Art Kampioenschappen gehouden in Theater Gooiland in Hilversum. De Liempdse Zoë Timmermans ging er beide dagen met de eerste prijs vandoor.

Zaterdag won Zoë in de categorie Junior 12 tot en met 17 jaar de nationale titel paaldansen. Zondag wist ze deze prestatie zelfs te evenaren op internationaal niveau.

Foto: Ad Dekker
Foto: Mariëlle Strik

Bij Pole Art worden creativiteit, originaliteit, expressie, emotie en schoonheid samengebracht door middel van muziek, dans, paaldans, theater en kostuum. De choreografie van de optredens van Zoë was gemaakt door haar zus Naomi-Joëlle. De prestaties van de jonge Liempdse kampioene zijn te bekijken op de website https://youtu.be/mPQnP2EH9Vg.

Vijf taekwondo'ers Dekker op podium bij Open Haaglanden

Boxtel/Den Haag - Tijdens het taekwon-do-evenement 14e Open Haaglanden in Den Haag behaalden vijf leden van TS Dekker uit Boxtel afgelopen zondag een podiumplaats.

Na vijf jaar van afwezigheid op de wedstrijdmat wist Kaleigh Belemans (Senior Dames A klasse -68 kg) een verdiende eerste plaats te veroveren. Ook nationaal en internationaal kampioen Jolijn van Eijsden (Dames A klasse +75 kg) wist de titel van Open Haaglanden Kampioen te behalen. Nieuwkomer en aanstormend talent Jenthe Herbers mocht na een prachtig gevecht naar huis met zilver.

Max van Brunschot (Jeugd Jongens A +170 cm) heeft liefst drie geweldige partijen achter elkaar gevochten om zo uiteindelijk de derde plaats in de wacht te slepen. Laatste prijswinnaar met veel nationale en internationale wedstrijdervaring was Atmane Qoubbanne (Senior Heren A Klasse -70 kg). Hij wist zijn laatste wedstrijd te domineren en behaalde een mooie derde plaats.

LSV haalt opgelucht adem

Lennisheuvel - 'Eindelijk', moet LSV-trainer Kirk Koningstein zondag hebben gedacht. Waar de andere teams van de voetbalclub uit Lennisheuvel sterk presteren, bleef het vaandelteam wat achter. Tot afgelopen weekend, toen LSV in Helmond met 1-2 van RKPVV won.

Erg sterke tegenstanders in de eerste competitiewedstrijden maakten het de Lennisheuvaren niet gemakkelijk. Bij het Helmondse RKPVV, dat twee plaatsen hoger op de ranglijst stond, bleek het harde werken wel succesvol en konden de drie punten worden bijgeschreven.
In de 60e minuut was het Gabri Achaw die LSV op voorsprong zette. Vijf minuten later was het echter alweer gelijk. Maar in de 78e minuut werd Wladimir Kilie onderuitgehaald binnen de zestien en wist Maikel van Kasteren de toegekende strafschop te benutten. Koningstein: "Vandaag hebben we laten zien dat we een goede stap vooruit hebben gezet".

Bridge:

Bridgeclub Rembrandt, 13 oktober:
A-lijn: 1. A. van Diesen & E. Jansen 68,33% 2. J. Fischer & H. Maas 61,67% 3. J. Clercx & H. Peerlings-Flinsenberg 59,58% B-lijn: 1. T. van Uden & A. Moerdijk 64,58% 2. B. vd Hout-Strik & G. van Rooij 59,90% 3. A. vd Els-Kusters & A. Visser-Hanff 56,88%

Bridgeclub Boxtel, 13 oktober:
A-lijn: 1. N. vd Poel & J. de Wolf 66,15% 2. T. van Bragt-vd Velden & T. Hoppenbrouwers-vd Velden 56,67% 3. G. Joren & R. van Stuivenberg-Munnichs 55,73% B-lijn: 1. L. van Dongen & D. van Heertum-Pretti 62,50% 2. T. Daams-Kuipers & J. vd Vorstenbosch 59,17% 3. T. Heidelberg & F. vd Spijker 56,67% C-lijn: 1. T. Spikmans & H. Spikmans-Pouwels 63,96% 2. R. Zunneberg-van Wilsum & G. Zunneberg 57,71% 3. Gerard & Iet Damen 51,25%

Bridgeclub Boxtel, 14 oktober:
A-lijn: 1. H. van Esch & P. vd Ven 65,83% 2. J. de Wolf & R. van Stuivenberg 58,75% 3. R. van Weert & P. Springer 56,67% B-lijn: 1. S. van Alphen & C. Meisters 61,25% 2. J. van Dijk & G. aan de Stegge 58,33% 3. R. Schoonhoven & S. vd Meijden 56,67%

Brideclub Boxtel, 15 oktober:
A-lijn: 1. G. vd Horst-Thomas & M. vd Meijden 61,25% 2. J. vd Meerendonk & J. vd Meerendonk-Merkx 60,00% 3. P. vd Ven & P. Verstijnen 59,90% B-lijn: 1. S. Tempels-Walchenbach & J. Sweere 65,83% 2. H. Heemskerk & C. Meisters-Windt 57,92% 3. G. vd Bosch & G. vd Bosch-vd Meulen 57,08% C-lijn: 1. H. Hoogers & G. Meys-van Dijk 65,28% 2. Wim & Henk van Dijk 61,11% 3. J. Dekkers & M. Dekkers-vd Heuvel 50,00%

Bridgeclub Revanche, 13 oktober:
A-lijn: 1. L. den Dekker & H. vd Wetering 65,00% 2. C. Kerssens-vd Meijden & J. Kerssens 61,00% 3. A. van Brunschot-van Boxtel & A. van Brunschot 59,17% B-lijn: 1. T. Hartmanns & L. Messchaert 61,77% 2. I. van Susante-Blaauwhof & J. van Helvoort 56,35% 56,35% 3. M. vd Sloot & A. vd Ven-van Hal 55,98%

Bridgeclub Revanche, 15 oktober:
A-lijn: 1. F. van Roy & J. vd Steen 59,38% 2. H. Schalkwijk & B. Hermkens 57,50% 3. H. van Esch-Sonnevelt & P. vd Ven 56,88%

Bridgeclub de Rots, 13 oktober:
A-lijn: 1. J. van Hout & R. Koelink 58,75% 2. A. Visser & W. vd Lans 56,66% 3. B. vd Hout & A. Schoonen 56,25%

Tafeltennis:
Uitslagen:
Rotsvast - Taverbo/SABO 3 3-7
De Dommel - Taverbo/SABO 4 3-7
Grand Café Rembrandt - SABO Boxtel 5-5
Bat Boys - Taverbo/SABO 1 2-8

Programma:
Rotsvast - De Firma Fotografie
Grand Café Rembrandt - Taverbo/SABO 2
Bat Boys - Taverbo/SABO 3
SABO Boxtel - Taverbo/SABO 4

Biljarten:
Uitslagen 't Ivoor:
Libre:
Het Wapen van Liempde 1 -- `t Ivoor 1        16 -- 23
`t Ivoor 2 – Het Wapen van Liempde 2        22 -- 28                
`t Ivoor 3 – Triangel Bar 1        26 -- 23
3 - Banden – Groot:
BC Uden -- `t Ivoor 1        29 -- 26                        
Recreanten libre:
`t Ivoor 2 – VAR 2        31 -- 33                        
`t Ivoor 3 – Het Veerhuis 1        34 -- 35
Recreanten 3 - Banden Klein:
D`n Brouwer 2 -- `t Ivoor 4        27 -- 29                        
`t Ivoor 5 – De Piepers 4        25 -- 28                        
`t Ivoor 6 – Pas Buiten 1        30 -- 22
Uitslagen 't Wapen van Liempde:
Willemsen bestratingen-WvLiempde kaderteam        6-2
WvLiempde kaderteam-Willemsen bestratingen        2-6
WvLiempde kaderteam-BBG Kaderteam        4-4
WvLiempde/RegioBank 1-BV `t Ivoor 1        16-23
BV `t Ivoor 2-WvLiempde/RegioBank 2        22-28
WvLiempde/RegioBank 3-Asperia-AquaRest 3        23-29

Programma:
26 oktober:
13:00 `t Ivoor 1-BC Zuid 1
13:00 `t Ivoor 3-BV De Hazelaar 4
19:30 BC Ammerzoden 1-`t Ivoor 1
27 oktober:
19:30 BV `t Ivoor 1-BBG Haarsteeg 2
28 oktober:
20:00 BV `t Ivoor 2-BV De Uitdaging 1
29 oktober:
13:00 `t Ivoor 5-`t Ivoor 4
13:00 `t Ivoor 6-NAL 8

Pony Dressuur:
Dressuur Tilburg

E-L2
Kim van de Sande, pony Tetu HS
3e plaats 192 punten
1e plaats 200 punten
C-M1
Suus van den Nieuwenhof, pony InterUnique Nando
3e plaats 181 punten
3e plaats 186 punten

Zaalvoetbal:
Uitslagen 17 oktober:
Le Temps Perdu/Flickmotion - Team Elizabeth 1-4
C.J. vd Sande - vd Lngnberg/Fleur 5-1
Pika Bikes/'t Geveltje - Hart van Boxtel 2-8
Goossens Advies - Filipe Mode/E. Maas 1-10
Café 't Geveltje - X2COM 2-3
Heva Autobedrijf - Feestcafé de Nozem 2-9
Uitslagen 19-10:
Celdex b.v. - Café Marktzicht
Scheutjens B.V. - FC Blokfit
Verbeij/Hanekroot - Rijschool Gestel 2
Marktzicht Boxtel - Hart van Boxtel
Plein 2 - Green Team

Uitslagen 19 oktober:
Celdex BV-Cafe Markzicht 3-1
Scheutjens BV-F.C. Blokfit 2-4
Verbeij/ Hanekroot-Rijschool Gestel 2 1-1
Markzicht Boxtel-Hart van Boxtel 6-4
Plein 2-Green Team 3-5

Programma 24 oktober:
17:00 Laansma Tuinen - van Dongen/vd Wiel
17:45 Feestcafé de Nozem - Filipe Mode/E. Maas
18:30 Kwalitaria Strik - Vouwwagenspecialist
19:15 Administratie Jilesen - Tahadi
20:00 Pika Bikes/'t Geveltje - Bekkers Transporten
Programma 26 oktober:
19:00 Termeer Support - Vinyl en Tapijtwinkel
19:45 van Stekelenburg - Comsche Hoeve
20:30 Vermeer verz. - vd Heijden milieu
21:15 Groen als Gras - Faes Entertainment

Programma LSV
Za 24 okt
Nemelaer VE1 – LSV VE1        16:00
Zo 25 okt
LSV 1        vrij
LSV 2 – Den Dungen 6        11:00
SC Elshout 4 - LSV 3        12:00
LSV 4 – RKDVC 8        12:00
BMC VR2 – LSV VR1        13:00

Uitslagen
RKPVV 1 – LSV 1        1-2
LSV 2        vrij
LSV 3 – BMC 10        6-0
Sc Elshout 3 – LSV 4        0-7
LSV VR1 – Wilhelmina VR3        10-1
LSV VE1        vrij

Programma LBC
Za 24 okt
LBC F1 - Oirschot Vooruit F2        9:30
LBC E1 - Oirschot Vooruit E8        9:30
LBC D1 – Wilhelmina Boys D7        11:00
Spoordonkse Boys B2 – LBC B2        14:30
Eindhoven MC2 – LBC MC1        11:45
Hilvaria MB 1 – LBC MB1        14:30

Uitslagen:
LBC F1 – DBS F6        3-1
UNA E6G – LBCE1        2-4
SV Valkenswaard D3 – LBC D1        3-1
DBS B2 – LBC B1        5-1
LBC MC1 – RPC MC1        8-8
Heeze MB1 – LBC MB1        0-10

Zaterdag 17-10-2015

PUPILLEN:

D

c

DVG D 1

Boekel Sp. D1

5-3

c

Handel D2

DVG D 2

5-3

E

c

DVG E 1

Boekel Sp. E2

13-0

c

Gemert E6

DVG E 2

1-4

c

DVG E 3

Ollandia E1

0-19

E

c

Berghem Sp. ME1

DVG ME 1

2-10

F

c

DVG F 1

Eli F1g

5-3

c

Rhode F3

DVG F 2

0-4

c

Vow F2

DVG F 3

0-1

c

DVG F 4

Rhode F8

1-0

c

DVG F 5

Elsendorp F2g

1-0

MINI's

c

DVG mini 1

Odc mini 1

2-12

c

DVG mini 2

Boskant mini 1

8-3

c

Odc mini 4

DVG mini 3

4-3

JUNIOREN:

A

c

Pr. Irene A1

DVG A 1

0-2

c

Avanti'31 A2

DVG A 2

8-0

B

c

DVG B 1

Blauw Geel B2

2-1

c

Ollandia B1

DVG B 2

1-0

C

c

DVG C 1

Pr. Irene C1g

2-5

c

DVG C 2

Blauw Geel C8

0-6

Zondag 18-10-2015

SENIOREN:

c

Tongelre 1

DVG 1

1-8

c

Mariahout 2

DVG 2

0-2

c

DVG 3

Mariahout 3

1-1

c

Avesteyn 5

DVG 5

4-0

c

DVG 6

Avesteyn 6

1-3

c

DVG 7

Schijndel 9

2-6

c

DVG 8

Keldonk 4

3-0

DAMES:

c

DVG VR 1

ASV'33 1

7-1

Zaterdag 24-10-2015

aanvang

vertrek

scheidsrechter

PUPILLEN:

D

v

DVG D 1

Avesteyn D1

11:30 uur

Jelle Faber

x

DVG D 2

VRIJ!

c

DVG D 3

Boxtel D4

11:45 uur

Jorn v/d Heuvel

E

x

DVG E 1

VRIJ!

x

DVG E 2

VRIJ!

x

DVG E 3

VRIJ!

x

DVG ME 1

VRIJ!

F

v

DVG F 1

Schijndel F1

10:30 uur

Tim Roovers

x

DVG F 2

VRIJ!

x

DVG F 3

VRIJ!

x

DVG F 4

VRIJ!

x

DVG F 5

VRIJ!

MINI's

x

DVG mini 1

VRIJ!

x

DVG mini 2

VRIJ!

x

DVG mini 3

VRIJ!

JUNIOREN:

A

b

Avesteyn A1

DVG A 1

14:30 uur

13:00 uur

x

DVG A 2

VRIJ!

B

v

Boxtel B2

DVG B 1

14:30 uur

13:30 uur

x

DVG B 2

VRIJ!

C

b

DVG C 1

Schijndel C1

13:00 uur

Anton v/d Sande

c

Venhorst C2

DVG C 2

13:00 uur

11:30 uur

DIENST: Anton van de Sande + Wim Braken

Zondag 25-10-2015

aanvang

vertrek

scheidsrechter

SENIOREN:

x

DVG 1

VRIJ!

b

DVG 2

Nooit Gedacht 2

12:00 uur

x

DVG 3

VRIJ!

c

DVG 4

Irene 2

10:00 uur

c

Schijndel 6

DVG 5

12:00 uur

10:45 uur

c

DVG 6

Schijndel 8

11:00 uur

c

Avesteyn 7

DVG 7

12:30 uur

11:15 uur

c

DVG 8

Erp 7

10:00 uur

Uitslag zaterdag 17 oktober:

Mini's:         Ducks                         ---        The Dukes                                         40-5

Zondag 18 oktober:

Senioren 1: Vets Valkenswaard ---        Ducks/Oysters                                         10-8

Senioren 2: Duckes Legends         ---        Bokkenrijders Roermond                 7-40

Programma zaterdag 24 oktober:

TBM:         trainen in Oisterwijk                                                                         10:00

Zondag 25 oktober:

Junioren:         Ducks/Oysters                        ---        Painswick RFC (Eng)                                 13.00

Colts, senioren 1 en 2 zijn vrij.

Maandag 26 oktober:

Mini's:         Ducks/Oysters                        ---        Pinewood School (Eng)                 18.00

HCB'92

24-10
D-jeugd Gemengd10:10 HCB'92 D1PSV Handbal D1
Dames B-jeugd11:10 HCB'92 DB1DOS'80 DB1
25-10
Dames Senioren09:20 HCB'92 DS1Taxandria DS2
Dames Senioren10:45 HCB'92 DS2Habo'95 DS3

Winst voor jeugdteam Taverbo

Boxtel/Geldrop - Voor het eerste jeugdteam van de Boxtelse tafeltennisclub Taverbo/Sabo stond afgelopen zaterdag een inhaalwedstrijd op het programma. In Geldrop wisten Lars de Laat, Remco Rooijakkers en Dani de Rooij nipt te winnen van Unicum.

Lars de Laat was niet te kloppen en won al zijn partijen. Dani de Rooij liet belangrijke punten liggen maar wist toch nog één wedstrijd te winnen en samen met Lars de Laat ook de punten van de dubbel mee naar Boxtel te nemen. Remco Rooijakkers voegde hier nog een punt aan toe door in een spannende vijfsetter, waarin hij met 2-0 achter kwam, zijn tegenstander alsnog met 2-3 te verslaan. Het jeugdteam kwam met een einduitslag van 4-6 net één punt tekort om de koppositie over te nemen van Stiphout.

Komende zaterdag spelen alle jeugdteams een thuiswedstrijd, aanvang 10.30 uur.

Rugbyers van combinatieteams Ducks/Oysters en Ducks/Dukes geven zege na rust uit handen

Boxtel - De Ducks/Oysters combinatie heeft in Valkenswaard tegen Vets een zeker lijkende overwinning vlak voor tijd uit handen gegeven.

Het was een rommelige wedstrijd waarin Ducks moeite had om de regels van de referee te accepteren. De gasten speelden niet het eigen spel en lieten zich door de thuisploeg uit Valkenswaard uit hun spel halen. Toch was er vlak voor tijd nog een 5-8 voorsprong en de overwinning leek over de streep te worden getrokken. Echter kort voor het eindsignaal ging Ducks defensief in de fout en kon Vets een 10-8 voorsprong nemen, om deze niet meer af te staan.

De Duckes Legends, een combinatie van Ducks en Dukes, speelden in Den Bosch tegen koploper Bokkenrijders uit Roermond. Na een 7-7 ruststand leek alles nog mogelijk. Echter Duckes moest haar lijnspelers wisselen en kwam toen snelheid tekort om de snelle jongens van Bokkenrijders af te stoppen. Zij sneden met enige regelmaat de door de defensie van de Dukes/Ducks-combinatie. Met een eindstand van 7-40 was de eerste nederlaag in deze competitie voor Duckes een feit.
Komende zondag zijn beide teams vrij. Dus herstellen van deze nederlagen.

Taverbo/Sabo 3 aan kop in BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) won Taverbo/Sabo 3 van Rotsvast met 7-3. De ploeg nam daarmee de leiding over van het niet spelende Taverbo/Sabo 2, dat deze positie vanaf de eerste speeldag had ingenomen.

Daan de Koning van Taverbo/Sabo 3 verloor verrassend van Geerta Pluut. Zij won samen met haar teamgenoot Bart Teeuwes, die ook eenmaal scoorde, het dubbelspel. Voor Taverbo/Sabo 3 won Henk IJsseldijk zijn drie enkelspelen. Uschi Meeuwis won er twee waardoor Jan Don zonder winst bleef.

Taverbo/Sabo 2 zakte naar de vierde plaats terwijl het derde team naar de tweede plaats klom. Een 7-3 overwinning op De Dommel was genoeg om deze positie in te nemen. Voor Taverbo/Sabo 4 scoorde Peter de Rooij weer maximaal in het enkelspel, Raymond de Boer had een succesvolle avond met twee winstpartijen en Toon van Geel was goed voor een winstpunt. Winst voor Taverbo/Sabo 4 in het dubbelspel zorgde voor het zevende punt.

Ad de Man was voor zijn team De Dommel weer goed voor twee punten, terwijl Ad van Lier voor het derde punt zorgde. Wim Jansen kon deze keer geen aandeel leveren in de punten voor zijn team. Grand Café Rembrandt en Sabo Boxtel vochten in een spannende en spectaculaire partij om de punten die nodig zijn om hoger op de ranglijst te komen. Voor Grand Café Rembrandt kon Eric van der Schoot niet tot scoren komen, maar zijn teamgenoten zorgden er toch voor dat de partij niet verloren ging. Aukje van den Heuvel en Ad Brekelmans waren elk goed voor twee winstpunten in het enkelspel en samen voor de winst in het dubbel. Hierdoor konden vijf punten aan hun totaal worden toegevoegd. Wim van Aarle van Sabo Boxtel startte sterk door winst in de eerste game van de eerste partij maar Aukje van den Heuvel antwoordde direct door de drie volgende games naar zich toe te trekken. Hans en Ad van Weert wonnen de twee volgende partijen waarvan die tussen Hans en Ad Brekelmans tot het laatste punt zeer spannend en spectaculair verliep. Hans van Weert kreeg in de laatste en beslissende vijfde game de winst in handen door een foute service van zijn tegenstander bij een stand van 10-9 in zijn voordeel. De wedstrijd eindigde in een 5-5 gelijkspel.

In de laatste wedstrijd van deze speelronde kwam de kampioen van het vorig seizoen Taverbo/Sabo 1 in actie tegen het door blessures zwaar beperkte team van de Bat Boys. Zij hadden Peter Kemps van Van Weert Schilderwerken aan het team toegevoegd, maar traden toch slechts met twee man aan. Peter kon in zijn eerste wedstrijd geen potten breken en verloor zijn partijen, maar was wel samen met teamgenoot Paul Kuijs goed voor de winst in het dubbelspel. Paul behaalde ook het tweede punt door in de vijfde en laatste, beslissende game Cees Hems geen kans te bieden en verdiend de partij naar zich toe te trekken. Door deze 8-2 overwinning wist Taverbo/Sabo 1 zich op de derde plaats te nestelen en kreeg daardoor de koppositie weer in beeld.

Ruime overwinning voor DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - DVG trad zondag aan tegen Tongelre, dat in de voorafgaande wedstrijden maar liefst tien treffers wist te produceren. Hoe anders verliep de wedstrijd nu voor de Eindhovenaren. DVG was op het kunstgras vanaf de eerste minuut heer en meester, en liep uit naar een 1-8 overwinning.

Een vrije trap, vanaf rechts genomen door Wilco Voets, bereikte Bas van Houtum die tekende voor de 0-1 voorsprong. Niet lang daarna deed zich een soortgelijke situatie voor. Nu was het Peter Versantvoort die de volledig vrijstaande Sander van de Ven in staat stelde de voorsprong naar 0-2 te tillen. Het eerste wapenfeit van de thuisclub bestond uit een bal die via de paal en lat uiteindelijk door de Liempdse defensie weggewerkt kon worden. Dit bleek achteraf de enige keer dat Tongelre een doelkans creëerde. In de counter werd de bal diep gespeeld waarbij de verdediger van Tongelre de bal terug wilde spelen op de keeper. Deze was echter uit het doel gekomen en werd verrast door de eigen verdediger. De bal rolde in het doel: 0-3. Gezien de veldverhoudingen werd het steeds duidelijker dat DVG vandaag de punten mee naar huis zou nemen. Voor de rust werd het nog 0-4 toen een kopbal door de keeper van Tongelre werd losgelaten en Daan Voets met een simpel tikje de winst eigenlijk al veilig stelde. Een vijfde score, voor rust, werd wegens buitenspel afgekeurd.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

In de tweede helft kwam die vijfde alsnog op het scorebord. Wederom een vrij trap die door Bas van Houtum werd binnengekopt. De 0-6 volgde vrij snel. Na een spervuur van schoten en een scrimmage voor het doel kwam de bal voor de voeten van Martijn Caarls die met een droge knal links onder het net vond. Door de voorzet van de ingevallen Pieter van de Wetering binnen te koppen, scoorde Bas van Houtum zijn derde doelpunt. Tongelre kreeg nog een kleine pleister op de wonde. In het eigen strafschop gebied kreeg Randy Stuurman de bal tegen zijn hand en de scheidsrechter legde de bal op de stip. In een keeper versus keeper situatie was het de gastgever die de eretreffer op het bord zette: 1-7. Sander van Eeuwijk toucheerde de bal, maar onvoldoende om deze te stoppen. In de allerlaatste seconden van deze sportieve wedstrijd was het Sander van de Ven de die, wederom met een kopbal, de eindstand van 1-8 op het bord zette. Man of the Match was Martijn Caarls. Volgende week zijn de rood-gelen vrij.

DVG 2 boekte een belangrijke overwinning op koploper Mariahout: 0-2. Hier werd Arno Habraken uitgeroepen tot Man of the Match.

De DVG dames wonnen thuis overtuigend tegen het nog puntloze ASV uit Aarle-Rixtel. Na een 5-1 ruststand werd het uiteindelijk 7-1. Gabi van de Steen was the Woman of the Match.

Boxtelse biljarters winnen derby tegen Liempde

Boxtel - De ontmoeting tegen de biljarters uit Liempde werd een prooi voor de mannen uit Boxtel. Zij wonnen twee van de drie partijen. Uitblinker Don van der Wiel won de partij ruimschoots met een moyenne van 15.09 en een hoogste serie van 114 caramboles.

Chris Fasseur speelde een dubbelpartij en deed dat met wisselend succes. De eerste partij won hij ruim, maar in de tweede partij delfde hij het onderspit. Het tweede team moest ook aantreden tegen het tweede team uit Liempde. Hier gingen de punten naar de tegenstander. Henk van Boxmeer kon als enige de winst in Boxtel houden.

Het derde team won. Theo van Dongen en Math Hendriks bleven aan de winnende hand terwijl Gerard de Beer genoegen moest nemen met zes punten. Het 3-banden groot team leed een nederlaag tegen BC Uden. Het grote verschil in het aantal te maken caramboles gaf hier de doorslag. Bernhard Legiers en Louis van der Meijden moesten het opnemen tegen spelers die meer dan de helft minder caramboles moesten maken. Beide kwamen daardoor, ondanks goed spel, tekort en scoorden acht punten. Invaller Jacques van Loon won zijn partij.

Bij de recreanten was het eerste team vrij, het tweede verloor. Hier waren het Frans Klein en Ad Habraken die hun partij wonnen. Het derde team verloor nipt met één punt verschil. Kees en Frans Maas waren voor 't Ivoor de winnaars op deze middag. Bij de 3-banden klein recreanten maakte het eerste team geen fout; het won twee van de drie partijen. Frits Radema en Cor van Alphen wonnen, Jan Tils kwam slechts twee caramboles tekort. Het tweede team had maar één winstpartij wat leidde tot teamverlies. Piet van Gendt had de eer om te winnen. Het derde team scoorde de volle 30 punten. Jacques van Loon, Theo van Dongen en André Vissers speelden een prima partij met winst.

Mooie prestaties JC Liempde

Liempde - Zeven judoka's van Judoclub Liempde namen afgelopen zondag deel aan het regiotoernooi dat door Team Coolen in Moergestel was georganiseerd. Het drukbezette toernooi was voor beginnende judoka's, maar desondanks was het niveau hoog te noemen.

Voor Liempde kwamen Cas en Gijs de Wit, Desmond en Nelson Tops, Kris Dolman, Migus Ribeiro en Kasandra Wagenaars op de mat. Hoewel zij geen van allen de hoogste podiumplaats wisten te bemachtigen, lieten alle judoka's zeer goed judo zien. Met name Gijs de Wit en Nelson Tops kwamen erg goed uit de hoek en behaalden beide de tweede plaats. Cas de Wit, Desmond Tops, Migus Ribeiro, Kris Dolman en Kasandra Wagenaars legden beslag op de derde plaats. Coach Bas Raaimakers was zeer tevreden over het niveau van zijn judoka's aan het begin van dit seizoen.

Biljartvereniging Den Herberg zoekt nieuwe leden

Liempde - Biljartvereniging Den Herberg is op zoek naar nieuwe leden. De vereniging, die binnenkort haar 35-jarig bestaan aantikt, heeft haar thuisbasis in Café De Durpsherberg. Hier wordt iedere donderdag samen gespeeld.

Naast de vaste donderdagavonden houdt Den Herberg ook elk jaar haar 'nederlaagtoernooi', waar de verenigingen uit de omliggende dorpen aan deelnemen. Den Herberg bestaat uit ervaren en beginnende biljarters, en heeft ook jeugdleden.

Mensen die interesse hebben om lid van de vereniging te worden zijn van harte welkom om een keer mee te komen doen op donderdag. Voor meer informatie kun je terecht bij voorzitter Wim Heijmans via telefoonnummer 06-15581695.

Gelijkspel Wapen van Liempde

Liempde - Het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank heeft zich gedeeltelijk hersteld van de nederlaag van vorige week. Tegen BBG uit Haarsteeg werd met 4-4 gelijk gespeeld.

Martien van den Tillaart moest hard werken om zijn tegenstander achter zich te laten. Dat lukte maar net, 210 caramboles in 18 beurten. Zijn opponent strandde op 13 caramboles van het einde. Piet Leermakers deed het beter, hij won 'gemakkelijk': 160 caramboles in elf beurten, en liet de speler van BBG ver achter zich. Ton Rovers verloor in twaalf beurten en Leo van Hastenberg kwam na twintig beurten tien caramboles tekort.

In het bekertoernooi, dat door de Liempdse formatie vorig seizoen nog werd gewonnen, moest nu genoegen worden genomen met directe uitschakeling. Tegen Willemsen Bestratingen uit Lichtenvoorde werd zowel de thuis- als de uitwedstrijd met 6-2 verloren. Alleen Ton Rovers en Piet Leermakers konden één van hun beide partijen in winst omzetten. Martien van den Tillaart was één keer kort bij de overwinning en Leo van Hastenberg moest de winst aan de tegenstander laten. Piet Leermakers verloor zijn thuiswedstrijd in slechts twee beurten. Na de elf caramboles van Acquit maakte zijn tegenstander zijn partij van 150 caramboles uit met een serie van 139. Daar was geen kruit tegen gewassen. Alle aandacht kan nu uitgaan naar de competitie.

20 / 20

Donderdag 22 oktober

Voorstelling Kindertheater De Reizende Speeldoos
16.30, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Documentaire verzetsman uit Boxtel
19.30 uur, Protestantse Kerk, Clarissenstraat 18, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Lezing beelddenken en leer- en concentratieproblemen
20.30 uur, Kasterensestraat 17c, Liempde

Zaterdag 24 oktober

'Nacht van de nacht' wandeling over de Kampina
19.30 uur, Start: Verzetsmonument aan de Roond, Boxtel

Dansen bij De Rots
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Installatie Prins Carnaval Ploegersland
20.00 uur, Het Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Zondag 25 oktober

Herfstkleurentocht
08.00 uur, JRL, Grote Beemd 3, Boxtel

Don Quichotte Sparrenbosloop
10.30 uur, Landgoed Sparrenrijk, Molenwijkseweg, Boxtel

Tweedehandsmarkt
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Optreden Swanee Bridge Jazzband
14.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel


Live optreden Vandaag Kookt... Two of Us
15.30 uur, Vandaag Kookt, Stationsplein 4, Boxtel

Maandag 26 oktober

Proefjesdag BSO Twizon
10.00 uur, BSO Twizon, Dr. De Brouwerlaan 74, Boxtel

Boxtelse zwemvierdaagse
18.15 uur, Dommelbad, Schijndelseweg 1A, Boxtel

Lezing over Marc Chagall door Herman Teerhöfer
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Alzheimer Café
19.30 uur, De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, Schijndel

Zing smartlappen met Dükerskoor
20.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Dinsdag 27 oktober

Supportersvereniging DVG Kienen in Liempde
20.00 uur, Het Struifhuis, Raadhuisplein 4, Liempde

Woensdag 28 oktober

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Training voor Boxtelse jongeren om schulden aan te pakken
19.00 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Countrydansen in de Rots
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Vesperdienst
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Kapel, Boxtel

Donderdag 29 oktober

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Borrel van VOC Boxtel
20.00 uur, Gemeentehuis, Raadszaal, Dr van Helvoortstraat, Boxtel

Vrijdag 30 oktober

Rots Kidsclub Halloween Disco
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Spooktocht
20.15 uur, Geitenwei Selissen, Boxtel

Zaterdag 31 oktober

Tweedehandsmarkt voor het Goede Doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Halloween bij de Kinderboerderij
14.00 uur, Kinderboerderij, Apollopad 1, Boxtel

Prijs uitreiking Lennisquizz
19.30 uur,
Gemeenschapshuis De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Partyrock Halloween editie
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

CV Gin Verstand bestaat 11 jaar
20.30 uur, D'n Hendrik, Markt 24, Boxtel

Zondag 1 november

Kamermuziek op Stapelen met Janneke Steinmann en Sharon Niessen
14.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Maandag 2 november

Allerzielen - Voorbij de dood
20.00 uur, Kasteel Stapelen, Binnenplein en Park, Boxtel

Dinsdag 3 november

De bijbel op dinsdag door Nico Bulter, theoloog
10.00 uur, Kasteel Stapelen, Appartementen, Boxtel

Waarom wèrken mensen? Filosofische kijk op werk en vrije tijd
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Supportersvereniging DVG Kienen in Liempde
20.00 uur, Het Struifhuis, Raadhuisplein 4, Liempde

Woensdag 4 november

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Broodje Brandweer: Lunch met tips over brandveiligheid
12.00 uur, Liempdse Brandweerkazerne, Oude Postbaan 10, Liempde

Stapel op voorlezen
14.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Country dansen in de Rots
19.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Training voor Boxtelse Jongeren om schulden aan te pakken
19.00 uur, Jongerencentrum B-Town, Baroniestraat 20, Boxtel

Bridgeclub de Rots
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel