DeMooiBoxtelKrant

18 maart 2015

DeMooiBoxtelKrant 18 maart 2015


Boxtel - Ondernemers in het centrum van Boxtel zijn woedend over de plannen van de gemeente voor parkeren en een blauwe parkeerzone in dit kernwinkelgebied. Volgens de opstellers van een petitie is geen rekening gehouden met de afspraak om, buiten de zomerperiode, dertig parkeerplaatsen extra op de Markt te creëren.

De petitie is gistermiddag aan de gemeente aangeboden en ondertekend door 35 centrumondernemers. Het gaat om een initiatief van Mark van de Moosdijk van Café Markzicht, Janno van Doornmalen van Van Doornmalen Electro en Dian van Zutven van Tin Tin kappers. Beide partijen hebben volgens de indieners nu drie jaar aan tafel gezeten om het Boxtelse centrumgebied weer aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek. Nu vinden de ondernemers dat de gemeente hun wensen van tafel veegt. Zo treffen ze in de vorige week door de gemeente gepresenteerde plannen niets aan van het seizoensparkeren, waarbij er in de winterperiode extra parkeerplaatsen op de Markt komen. Het voorstel van Boxtel is om daar enkel vijftien plaatsen voor betaald parkeren te maken. Wel komen er extra parkeerplaatsen bij in het gebied Achter 't Strijpt/Mgr. Bekkersstraat en op een nog aan te leggen parkeerplaats tussen gemeentehuis en Rechterstraat. Over het instellen van een blauwe zone is het volgens de betrokken ondernemers nooit gegaan.

Voor hen is hiermee de maat vol. Ze noemen dit het zoveelste bewijs dat de gemeente hen niet serieus neemt en afspraken niet nakomt. Als tegenmaatregel weigeren de betrokken centrumondernemers nu de aanslag van de reclamebelasting te betalen, die zij net hebben ontvangen. Ook daarover heerst onvrede, omdat bij de invoering hiervan in 2013 is afgesproken dat het om een proef zou gaan die na anderhalf jaar zou worden geëvalueerd. Met het versturen van de aanslag 2015 wordt hieraan voorbijgegaan. Ze weigeren nu verder deel te nemen aan de bijeenkomsten met het centrummanagement, ook al omdat ze vinden door de centrummanager en gemeente niet goed op de hoogte te zijn gehouden van de actuele plannen. Pikant is dat met de gelden uit de reclamebelasting mede het centrummanagement wordt betaald.

De initiatiefnemers hebben er eveneens geen goed woord voor over dat de gemeente meewerkt aan de vestiging van een McDonald's, wereldrestaurant en streekwinkel op de plek van de Liempdse Barrière bij A2-afslag Boxtel. Volgens hen is in het rapport van onderzoeksbureau BRO duidelijk gesteld dat er in Boxtel geen kernwinkelgebieden meer bij moeten komen. Ze zijn bang dat de ontwikkelingen bij de Liempdse Barrière ten koste gaan van het centrum en voorzien dat het winkelhart verandert in een 'spookstad'. De ondernemers willen zeker nog om de tafel met de gemeente, maar dat moet dan wel snel gebeuren. Op 24 maart bespreekt de gemeenteraad de parkeerplannen in Boxtel. De gemeente was dinsdagmiddag niet meer in de gelegenheid om nog inhoudelijk te reageren op de ingediende petitie.

Zie verder pagina 5: Gemeente wil proef met blauwe zone in centrum.

Menners genieten van marathon in Sparrenrijk

Foto: Jan van de Steen

Boxtel - Zestig deelnemers kwamen afgelopen zondag aan de start bij de impulsmarathon, een wedstrijd voor menners rond manege De Langspier in Boxtel. Zij genoten van een fraai, 5,5 kilometer lang parcours door de bossen van Sparrenrijk, maar paard en wagen kregen bij de manege ook zeven hindernissen voor de kiezen.

De organiserende Boxtelse menvereniging Aangespannen Ontspanning hield dit evenement tot 2012 onder de noemer oefenmarathon. Inmiddels is het een officiële wedstrijd van de hippische sportbond KNHS en gaat het om een impulsmarathon. Het niveau daarvan ligt onder de reguliere beginnersrubrieken en is dus voor iedereen toegankelijk. Er werd gereden met het enkelspan paard, tweespan paard, enkelspan pony, tweespan pony, meerspan vierspan pony en meerspan tandem pony. Onder de deelnemers waren ook enkele WK-gangers als Frank van de Doelen, Kelly Houtappels-Bruder en uit Boxtel Saskia van Heesch. Zij behaalde een tweede plaats met haar tweespan paard.

Behalve bij de tocht door Sparrenrijk, waarbij de menners hun vaardigheden konden tonen, moest bij de manege aan de Molenwijkseweg ook een aantal hindernissen zoals de waterbak worden genomen. Volgens parcoursbouwer Johan van Zeeland van Aangespannen Ontspanning waren de deelnemers goed te spreken over het wedstrijdterrein. "We hebben een paar tips meegekregen waarmee we rekening kunnen houden bij de wedstrijd van volgend jaar. Als organisatie zijn we heel tevreden".

Foto: Jan van de Steen
Foto: Jan van de Steen
Foto: Jan van de Steen
Foto: Jan van de Steen
Foto: Jan van de Steen
Foto: Jan van de Steen
Foto: Jan van de Steen

Zie voor de uitslagen het uitslagenblok in deze krant. Meer foto's op www.mooiboxtel.nl.

Nieuw artikel

Donderdag 19 maart Bridgen in De Walnoot         Aanvang: 13.30 uur
                                        Handwerken in De Orion.        Aanvang: 13.30 uur

Vrijdag 20 maart         Rikken en Jokeren In De Adelaar         Aanvang 13.30 uur

Zaterdag 21 maart         Musical Maurick Theater in De Speeldoos         Aanvang:14.30 uur

Maandag 23 maart         Koersballen in De Orion                 Aanvang: 14.30 uur

Dinsdag 24 maart         Hobbymiddag in De Kinderboerderij        Aanvang: 13.30 uur
                                 Kienen in de De Walnoot                 Aanvang 14.00 uur
                                 Biljarten in De Walnoot                Aanvang: 13.30 uur

Woensdag 25 maart Filmmiddag bij Molenweide                Aanvang: 14.30 uur
                                 Eten bij Molenweide, aanmelden voor 22 maart bij Sina van Alphen, tel. 689285 of bij Henk Sturkenboom, tel. 677863 Aanvang: 17.00 uur

Informatie start leesgroep filosofie bij bibliotheek Boxtel

Boxtel - De bibliotheek in Boxtel organiseert op vrijdag 10 april samen met de landelijke organisatie Stichting Senia een informatiebijeenkomst over de start van een leesgroep filosofie. Bij zo'n leesgroep wordt uit een door deskundigen samengestelde boekenlijst een keuze gemaakt, waarover wordt gediscussieerd aan de hand van 'leeswijzers' met samenvattingen, recensies en discussievragen.

Heb je belangstelling of wil je weten wat zo'n leesgroep inhoudt, dan ben je welkom op vrijdag 10 april om 11.00 uur in de bibliotheek, Burgakker 4 in Boxtel. Kun je hierbij niet aanwezig zijn, meld dit dan bij Senia via 0570-562656 of via info@senia.nl. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website www.senia.nl/filosofie.

Kunststichting met busexcursie naar Land Art

Boxtel - Kunststichting Boxtel organiseert op zondag 12 april een busexcursie naar de zes landschapskunst projecten in Flevoland van (inter)nationaal bekende kunstenaars. De excursie vertrekt om 8.30 uur en de bus keert terug in Boxtel rond 18.45 uur. Voorafgaand aan de excursie is er op donderdag 9 april om 19.30 een lezing door Marja Reitsma-Vrijling van de Kunstkamer Boxtel.

Geen plek ter wereld waar zoveel landschapskunst dicht bij elkaar te bezoeken valt als in Flevoland. Het uitgestrekte landschap leent zich uitstekend voor deze bijzondere kunstuitingen. Bovendien kunnen deelnemers kennismaken met 'de nieuwe wildernis' in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. De zes uitzonderlijke Land Art projecten zijn een bezoek meer dan waard.

De kosten voor de busexcursie, exclusief consumpties en lunch, bedragen 45 euro per persoon. Dit is inclusief de busreis, begeleiding en de lezing op donderdag 9 april. Zonder het bijwonen van die lezing zijn de kosten 37,50 euro per persoon, mensen die alleen de lezing willen bezoeken betalen 12,50 euro per persoon. Aanmelden kan via info@kunststichtingboxtel.nl of telefonisch bij Hannie van Schijndel 06-22562001. Na overmaking op bankrekening IBAN: NL28 RABO 0120 3893 55 van de Kunststichting Boxtel ben je ingeschreven. Meer informatie over de Land Art in Flevoland en het dagprogramma vind je op www.kunststichtingboxtel.nl en www.depaviljoens.nl/page/53689/nl.

Vrijwilligerssteunpunt zoekt vrijwilligers voor Boxtel, Liempde en Lennisheuvel

Boxtel - Voor de collecte van Alzheimer Nederland is het Vrijwilligerssteunpunt op zoek naar iemand die de coördinatie daarvan in Boxtel op zich wil nemen. De werkzaamheden vallen voornamelijk in oktober tijdens de voorbereiding en november met de collecte zelf en de afwerking hiervan. Daarnaast moet door het jaar heen tijd besteed worden aan het werven van collectanten, bijvoorbeeld op de Bazaar, op de verschillende kerstmarkten, op de Boxtel Oostdag en op andere evenementen binnen de gemeente.

Voor een alleenstaande moeder zoekt het steunpunt een vrijwilliger die op haar kroost wil passen. Verder blijft het steunpunt op zoek naar mensen die zich belangeloos voor anderen willen inzetten. Dat kan zijn in de thuissituatie, maar ook in een van de vele zorginstellingen in Boxtel en Liempde.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655 899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

'Vasten, hoe doe je dat?'

Boxtel - 'Vasten, hoe doe je dat?' Dat is het thema van de viering in de Ridderzaal op Kasteel Stapelen, die hier zondag 22 maart om 11.00 uur plaatsvindt.

Vasten is een thema in alle religies. Onder leiding van Nico Bulter en Kees van Etten worden actuele voorbeelden gedeeld, verhalen uit de religieuze tradities verteld en enkele liederen gezongen.

Voorafgaand vindt er op donderdag 19 maart van 19.30 tot 21.00 uur in de Ridderzaal een inzingavond plaats voor mensen die graag willen zingen ter voorbereiding op de viering. Enkele liederen worden ingestudeerd onder leiding van Nico Bulter. De toegang van deze avond is gratis.

Vier de lente op de Kinderboerderij

Boxtel - Waar vier je het begin van de lente beter dan op de Kinderboerderij? Zaterdag 21 maart, de dag dat de lente officieel begint, zijn hier vanaf 14.00 uur verschillende activiteiten voor kinderen. En met een beetje geluk zijn de nieuwe lammetjes en het geitje inmiddels te bewonderen.

Ook wordt die middag de Zadotheek geopend, een initiatief van Eetbaar Boxtel en de Kinderboerderij waar iedereen gratis zaden van groenten en kruiden mag meenemen. Als je deze plant en een seizoen later je eigen zaden inlevert bij de Zadotheek, blijft heel Boxtel eetbaar en groen.

Bijeenkomst 'Armoede in Boxtel' bij Kasteel Stapelen

Boxtel - Armoede, bestaat dat hier in Boxtel? Woensdag 25 maart wordt hierover in de Ridderzaal van Kasteel Stapelen gesproken. Geen politieke discussie, maar een uitwisseling van ervaringen. Open en eerlijk.

Steeds meer mensen doen een beroep op financiële steun; het gemeentelijk budget voor armoedeondersteuning wordt ruim overschreden. Het beleid richt zich erop mensen zelf te leren hun armoedesituatie aan te pakken. Hoe ervaren zij dat zelf? Zien zij een uitweg?

De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.30 uur, de toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Taalmaatjes leren Nederlands en elkaar kennen

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Elke woensdagochtend, behalve in de schoolvakanties, is de Boxtelse bibliotheek het domein van de 'Taalmaatjes': nieuwe Nederlanders die zich de Nederlandse taal eigen willen maken door samen kranten en boekjes te lezen en daarover te praten. Natuurlijk is het ook een gezellig sociaal gebeuren, maar er wordt vooral hard gewerkt.

Het Taalmaatjesproject werd eind 2013 als pilot gestart door Charlotte Rameckers. Eerst werd er gewerkt in de vorm van één-op-één-begeleiding. Dat was erg intensief. Deze vorm bestaat nog wel, maar het werken in kleine groepjes heeft meer effect, zo leert de ervaring. Inmiddels heeft het project een vervolg en ook steeds beter vorm gekregen. Sinds januari 2015 wordt het geheel gedragen door vrijwilligers.

Om 10.00 uur beginnen de Taalmaatjes. Ze worden door begeleiders Jola Wouterse en Hetty van den Akker, vrijwilligers van Contour de Twern, in groepjes verdeeld en zoeken een plek ergens in de bieb, die een toepasselijke omgeving hiervoor vormt. Als er een nieuwkomer binnenloopt, wordt deze door één van de dames opgevangen. "We schrijven diegene in en delen hem of haar in bij een groepje", vertelt Wouterse. "Wat wij doen is heel taalgerelateerd en gericht op communicatie. Er wordt ons wel eens gezegd dat we ons meer met grammatica bezig zouden moeten houden, maar wij willen juist Nederlands communiceren met de deelnemers. Dat is de insteek."

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol

In kleine groepjes wordt gelezen en gepraat, onder begeleiding van taalcoaches die zich hier iedere week belangeloos voor inzetten. Ze helpen de Taalmaatjes ook met andere specifieke taalvragen, bieden hulp bij proefexamens, zoeken mee naar goede taaloefensites op internet en bekijken samen met de deelnemers huiswerkvragen. Anderhalf uur lang zijn de Taalmaatjes bezig met de Nederlandse taal. Het gaat echter verder dan dat, benadrukt Wouterse: "Mensen die hier komen, bouwen ook sociaal met elkaar iets op; ze gaan elkaar leren kennen. Ze komen elkaar op straat tegen of spreken ergens af. Je ziet ze samen winkelen."

De groep van de Taalmaatjes is erg gemêleerd, van hoogopgeleiden tot mensen die amper kunnen lezen en schrijven. "Het zijn echt niet allemaal nieuwe Nederlanders met schrijnende verhalen", aldus Wouterse. "Natuurlijk zijn er ook mensen die gevlucht zijn uit hun land omdat daar een oorlog is, maar we hebben ook een Australische man die hier met zijn Nederlandse vrouw is komen wonen. Of een Roemeense die zich al een jaar van tevoren op haar verhuizing hiernaartoe had voorbereid door Nederlandse les te nemen. En er is ook een Marokkaanse mevrouw die al twintig jaar in Nederland woont en nu de kinderen het huis uit zijn de tijd rijp vindt om aan zichzelf te werken."

Taalweek
De Taalweek die vorig jaar voor het eerst werd georganiseerd, was een groot succes en wordt dit jaar herhaald. Wouterse: "De Taalweek is van maandag tot en met vrijdag. We spreken dan van 13.00 tot 16.30 uur aan een stuk door Nederlands. Heel intensief en heel leerzaam. Als je mee wilt doen, moet je wel elke dag komen, anders heeft het geen zin. Ook naar de vrijwilligers toe is dat belangrijk, die maken er speciaal tijd voor vrij. We zijn in die vijf dagen niet alleen heel intensief met de Nederlandse taal bezig, maar we maken ook een uitstapje. Zo kunnen we dit jaar bijvoorbeeld een bedrijf bezoeken, waar we uitleg krijgen over wat er allemaal bij het runnen van een zaak komt kijken. Daar praten we dan weer over door. De deelnemers vormen in zo'n week een hechte groep. Sommigen komen de eerste dag heel schuchter binnen, maar vertellen op de derde dag honderduit en nemen zelfgemaakte koekjes mee."

Nieuwkomers die graag mee willen doen kunnen zich op woensdagmorgen vanaf 10.00 uur bij de bibliotheek aan de Burgakker 4 in Boxtel melden. De Taalmaatjes zijn daar tot 11.30 uur bezig. Er zijn geen kosten aan verbonden. Ook mensen die veel moeite hebben met lezen en schrijven zijn van harte welkom.

Vrijwilligers aan de slag bij Forofiet en Geitenwei tijdens NLdoet

Boxtel - Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart samen met duizenden organisaties in het land NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In Boxtel nemen Forofiet en de Geitenwei op Selissen zaterdag 21 maart ook deel aan deze actie, waarop vrijwillige inzet in de spotlights wordt gezet en mensen worden gestimuleerd om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Bij Forofiet aan 't Ronduutje 11 kunnen deelnemers onder het motto 'gezellig samen zijn' van 12.00 tot 16.00 uur diverse klusjes aanpakken. Zo kunnen zij meehelpen met het opknappen van de tuin en binnen in het gebouw opruimen, materialen sorteren en meer van dat soort karweitjes. De vrijwillige deelnemers zullen goed worden verzorgd met een hapje en een drankje. Wil je meer informatie, neem dan contact op met Maddy van der Burg: 06-53461242, forofiet@gmail.com of www.facebook.com/forofiet.

Bij de Geitenwei op Selissen zijn alle vrijwilligers tussen 10.00 en 15.00 uur welkom om allerlei klussen mee uit te voeren, zoals stallen een goede schoonmaakbeurt geven, mest opruimen en kleine reparaties onder handen nemen. Ook hier wordt goed voor de vrijwilligers gezorgd met broodjes met beleg. Neem voor meer informatie en eventuele aanmelding contact op met Anky Moonen via 0411-682445 of kom even langs bij de Geitenwei.

Boxtel - Elk jaar staat heel Nederland op 4 mei stil bij Dodenherdenking en op 5 mei bij Bevrijdingsdag, de dag dat we de bevrijding van Nederland na de Tweede Wereldoorlog vieren. Ook in Boxtel staan er deze dagen allerlei activiteiten gepland, georganiseerd door Boxtel Vooruit.

Op maandag 4 mei zal er een herdenkingsdienst plaatsvinden in de Sint Petrusbasiliek. Deze begint om 18.40 uur. Hierna wordt er om 19.20 uur een stille tocht gehouden waarbij ook wordt stilgestaan bij het Indië Monument op de Koppel. De tocht zal eindigen met de herdenkingsplechtigheid op de begraafplaats van de Heilig Hartkerk. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Tijdens deze herdenking op de begraafplaats van de Heilig Hartkerk zal ook worden stilgestaan bij de officiële start voor het ophalen van het bevrijdingsvuur door Atletiekvereniging Marvel. In de nacht van 4 op 5 mei zal de vereniging het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen in estafettevorm naar Boxtel brengen. Op dinsdag 5 mei wordt het bevrijdingsvuur op sportpark Den Wielakker om 11.30 uur verwacht en officieel ontvangen.

Op dinsdag 5 mei zullen de atleten van Marvel het bevrijdingsvuur om 19.00 uur naar de Heilig Hartkerk dragen waar het Bevrijdingsconcert plaatsvindt. Bij aanvang van het concert, om 19.30 uur, wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Het concert wordt tot stand gebracht door een unieke samenwerking tussen de Boxtelse Harmonie en de Gildebondsharmonie. Ook het jeugdorkest van beide harmonieën vervult een belangrijke rol hierbij. Het concert is voor iedereen toegankelijk en gratis.

Jan van Eschplein

Foto: Marie Fick

Parkeerplaats aan de Parallelweg Noord t.b.v. het NS-station

In de vroege ochtend van 6 november 1962 breekt er brand uit in de woning van de familie Beekmans aan de Parallelweg Noord. In korte tijd staat het huis in lichterlaaie. Als vader Beekmans niet terug komt van een poging zijn kinderen te redden probeert buurman Jan van Esch dat alsnog te doen. Even later strompelt Van Esch als een brandende fakkel weer naar buiten en wordt door omstanders naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zal overlijden.

Op 6 november 2004 wordt er aan de Parallelweg Noord een monument onthuld ter nagedachtenis aan de zeven slachtoffers van deze huisbrand: zes leden van de familie Beekmans en Jan van Esch. Van Esch was destijds 32 jaar oud, gehuwd en vader van een dochter. Broer van Houtum verzoekt, bij brief van 2 februari 2007, het college van Burgemeester en wethouders het moedige optreden van deze held te gedenken door het parkeerterrein, gelegen aan de Parallelweg Noord, naar Van Esch te vernoemen. Het voorstel wordt besproken in de commissie straatnaamgeving van 25 april 2007 en deze spreekt uit zich te kunnen vinden in het voorstel van de heer Van Houtum. De commissie acht echter het plein op dat moment niet representatief genoeg en adviseert te wachten tot er zich een betere gelegenheid voordoet.

Foto: Marie Fick

Het plein wordt herstraat en in gebruik genomen als Qpark. Het ziet er nu ook representatief uit. Reden om het voorstel van Van Houtum opnieuw op te pakken en alsnog over te gaan tot de gewenste naamgeving, aldus het college. Op 13 september 2008, de verjaardag van Jan van Esch, wordt het straatnaambord onthuld.

Bron: Gemeente Boxtel

Christ van Eekelen,

Heemkundekring Boxtel

Ondernemers Oosterhof presenteren plannen aan politiek

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - De ondernemers van Winkelcentrum Oosterhof hebben de raadsleden woensdagavond 11 maart bijgepraat over hun plannen voor uitbreiding en renovatie van Oosterhof. Volgens de ondernemers is het de hoogste tijd en moet er snel gemoderniseerd en uitgebreid worden. Aanpassing van de detailhandelsvisie is hiervoor noodzakelijk.

Wil van Loon van Jumbo informeerde namens alle ondernemers van het winkelcentrum de raadsleden over het belang van het winkelcentrum. "We hebben hier ruim 1100 parttime en fulltime medewerkers, dus Oosterhof is zeker een stukje economie. Ruim 36% van de bevolking woont in Boxtel-Oost en die moeten wij faciliteren. We zullen dan ook met de hoogste spoed moeten moderniseren en uitbreiden." De verbouwingsplannen zijn inmiddels aangepast. In de eerste plannen werd nog uitgegaan van een uitbreiding van 2500 vierkante meter, nu wil Oosterhof nog ruim 1400 vierkante meter uitbreiden. "We willen zeker niet bouwen voor leegstand", vertelde Van Loon, "maar een aantal winkels heeft dringend behoefte aan uitbreiding. Daarnaast moeten er voldoende parkeerplekken voor fietsers en auto's worden gerealiseerd."

In de plannen verdwijnen er twee ingangen en blijven alleen de hoofdingangen aan de oost- en westzijde bestaan. Verder wordt het Poolse winkeltje Lukullus naar binnen gehaald en het laden en lossen gecentraliseerd aan een zijde van het winkelcentrum. "Dit komt de verkeersveiligheid zeker ten goede. Het vrachtverkeer en de fietsers zullen elkaar niet meer kruisen", aldus Van Loon. De lichtstraat wordt rechtdoor getrokken en de Jumbo en Aldi komen naast elkaar te zitten. De overige winkels worden aan de andere zijde van het gangpad gerealiseerd.

In de nieuwe detailhandelsvisie is voor groeigebieden, waar Winkelcentrum Oosterhof onder valt, een uitbreiding van 15% opgenomen. De ondernemers willen echter een uitbreiding van 20%. Van Loon: "Als we niet voldoende kunnen uitbreiden, dan is het niet rendabel om te renoveren. We hebben de uitbreiding van 1400 vierkante meter echt nodig." Hierin is overigens 675 vierkante meter meegenomen voor de verhuizing van de Aldi aan de Kapelweg naar winkelcentrum Oosterhof. Het is echter nog onzeker of Aldi überhaupt wel wil verhuizen naar het winkelcentrum.

Nog kaarten beschikbaar voor succesvolle voorstelling 'De Potvis' van Teejatergroep Orion

Lennisheuvel - Teejatergroep Orion bracht afgelopen week met veel succes haar nieuwe voorstelling 'De Potvis' op de planken in gemeenschapshuis de Orion in Lennisheuvel. Voor de voorstellingen van vrijdag 20 en zaterdag 21 maart zijn nog kaarten verkrijgbaar.

De Potvis is een tragi-komedie over twee zussen, hun moeder en de buurjongen, die worden geconfronteerd met de beperkte houdbaarheid van hun vertrouwde bestaan. De zusjes Mia en Roos zijn zo verschillend als maar kan. Dat blijkt opnieuw wanneer zij elkaar treffen in het ouderlijk huis aan zee, om orde op zaken te stellen na de dood van hun humeurige vader. De titel de Potvis verwijst naar het lot van een aangespoelde potvis die bij Schotland de verkeerde afslag neemt, zijn oriëntatie kwijtraakt en aanspoelt op het Noordzeestrand. De moeder van Mia en Roos neemt in haar leven ook de verkeerde afslag en raakt daardoor gedesoriënteerd, met dramatische gevolgen.

De potvis is geschreven door acteur en toneelschrijver Frank Houtappels. Naast toneelstukken schreef hij scenario's voor onder andere het Klokhuis, Gooische Vrouwen en het Vrije Schaep. Zoals al zijn stukken is ook De Potvis een klassiek toneelstuk te noemen. Ronde personages, vijf bedrijven en alles wat verteld moet worden, wordt gecommuniceerd in dialoog. Daarbij is het stuk heel amusant. De personages zijn scherp getekend, oorspronkelijk en geloofwaardig. Het toont een groot bewustzijn van de hedendaagse sociale gezinscultuur van Nederland en dat levert soms hilarische dialogen op.

De Potvis werd voor Teejatergroep Orion geregisseerd door de jonge theatermaakster Minke van Hoof en wordt gespeeld door Rina Janssen, Judith Van Damme, Heleen van Minderhout en Paul van de Sande. De voorstelling kost 10 euro per persoon, inclusief pauzedrankje. Kaarten zijn verkrijgbaar via Ellen van de Loo, telefoon 0411-674485, e-mail ellenkeesloo@gmail.com of bij de servicebalie van de Jumbo in Winkelcentrum Oosterhof in Boxtel. De voorstelling wordt nog gespeeld op 20 en 21 maart en begint om 20.15 uur.

Boxtel - Mensen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen en lopen dan al snel tegen verschillende uitdagingen aan. Een badkamer die gerenoveerd moet worden of een uitbouw die noodzakelijk is om een slaapkamer op de benedenverdieping te realiseren. En vaak krijg je dan met allerlei verschillende bedrijven en mensen te maken die een deel hiervan voor hun rekening kunnen nemen. Jij als klant moet dan zelf regelen wanneer welke bouwvakker aan de slag kan. Het vernieuwende concept van Het Comfort kan je hierbij helpen. Zij nemen alle zorgen uit handen en regelen alles wat erbij komt kijken om je woning helemaal klaar te maken voor het zelfstandig thuis blijven wonen.

Of er nu beneden een uitbouw of extra slaapkamer gerealiseerd moet worden of dat de badkamer verplaatst moet worden, Sang van Het Comfort zorgt ervoor dat je slechts één aanspreekpunt hebt en voor alle vragen bij haar terecht kunt. Zij neemt je alle zorgen uit handen en begeleidt het hele proces om je woning aan je wensen aan te passen. Op deze manier ben je goed voorbereid op je oude dag en kun je langer zelfstandig thuis blijven wonen.

"We zien dat mensen het vaak niet prettig vinden om met veel verschillende bedrijven afspraken te moeten maken en werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Ook is er een duidelijke trend zichtbaar dat senioren langer zelfstandig thuis willen blijven wonen. Dit hebben we nu gecombineerd in ons nieuwe concept waarmee we senioren helpen om hun woning voor te bereiden op hun oude dag en hen alle zorgen uit handen nemen", aldus Sang.

Samen met lokale ondernemers als Willy de Laat Interieur, Voermans Sanitair, Van Dongen Elektrotechniek en sKin architects wordt een totaalplaatje geschetst. "We luisteren goed naar de wensen van de klant en eigenlijk is alles mogelijk, zelfs tot het regelen van tijdelijke overnachting aan toe. Het zou dus kunnen dat we mensen een week met vakantie sturen en dat wij de sleutel krijgen. In die week gaan we met z'n allen aan de slag om de verbouwing te realiseren zodat het klaar is wanneer de bewoners terug komen. Ze hebben dan totaal geen overlast ervaren."

Senioren die graag meer informatie willen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Sang. Zij komt eerst op gesprek om een inventarisatie van de wensen te maken. Daarna wordt desgewenst een gezamenlijke offerte opgesteld waarbij alles wordt meegenomen. Je hebt als klant dus maar één contactpersoon waarmee je zaken bespreekt en je hoeft je verder over niets zorgen te maken. Neem voor meer informatie contact op met Sang via 06-1543 9866 of info@hetcomfort.nl. Kijk voor meer informatie op de website, www.hetcomfort.nl

Foto: Marie Fick

(Vervolg van voorpagina)
Boxtel - Als de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel dan zal op zeer korte termijn een proef met een blauwe zone starten in het centrum van Boxtel. Wethouder Eric van den Broek lichtte het plan vorige week woensdagmiddag toe. Op het binnenterrein van het gemeentehuis en de openbare fietsenstalling in de Rechterstraat worden 25 parkeerplekken gerealiseerd. Ook aan Achter 't Strijpt zijn door een efficiënter gebruik en inrichting 24 extra parkeerplaatsen te realiseren. De Markt wordt autoluw en er komen extra doorgangen voor voetgangers.

De zijingang van het gemeentehuis wordt als het aan de wethouder ligt onder handen genomen en ingericht als een soort promenade, zodat voetgangers vanaf de parkeerplaats tussendoor naar de Markt kunnen wandelen. Op de Markt blijft een vijftiental parkeerplaatsen met betaald parkeren. Op de nieuw te realiseren parkeerplaatsen wordt gestart met een proef voor blauwe zone parkeren. Deze proef zal twee jaar duren.

Van den Broek denkt dat de plannen snel gerealiseerd kunnen worden. "Als de gemeenteraad op 24 maart instemt met de plannen kunnen we echt ontzettend snel schakelen. Het gemeentehuis wordt op dit moment al verbouwd en de grond waar we de parkeerplaatsen willen realiseren is van de gemeente." Het afschaffen van het betaald parkeren op de Markt kost de gemeente ongeveer 70.000 euro per jaar. Deze 'onkosten' worden gedekt uit de 1 miljoen die Boxtel eerder vrijmaakte voor plannen die de economie versterken. Op de Markt zullen de betaalde parkeerplaatsen zijn voorzien van een gemakkelijk betaalsysteem zoals bijvoorbeeld Yellow Brick.

"We denken dat we met deze plannen tegemoet komen aan de ideeën uit de burgerinspraak. Zowel de ondernemers als de gemeente weten dat het vijf voor twaalf is en beide partijen willen de loop weer snel terug in het centrum. We denken dat mede met deze plannen te bewerkstelligen", aldus Van den Broek.

Groot feest voor honderdjarige Sjaan van de Brand

Foto: Willemijn Wijdenes

Boxtel - Het was groot feest bij Molenweide maandag 16 maart tijdens de honderdste verjaardag van Sjaan van de Brand-van de Ven. Precies een eeuw geleden werd zij in Boxtel geboren als oudste van een gezin van negen kinderen. De zaal bij Molenweide zat vol met bewoners, medewerkers, familie, vrienden en kennissen die dit heugelijke feit samen met haar kwamen vieren. En ook burgemeester Mark Buijs kwam haar persoonlijk een bosje bloemen overhandigen namens de gemeente Boxtel. Of de jarige er zelf ook zin in had? "De dag begint al goed zo, het is allemaal heel erg bijzonder."

"Tot vier jaar geleden woonde ze nog zelfstandig op Molenhof", vertelde haar neef Jan Hazenberg, die zelf ook stond te stralen. "Op een gegeven moment werd dat te zwaar, maar ze verkeert in goede gezondheid. Ze is hardhorend en ziet niets meer, verder gaat het prima met haar. Ze gebruikt niet eens medicijnen!" Dat mevrouw Van de Brand van gezelligheid houdt was goed te zien, en werd ook benadrukt door locatiedirecteur Jan Kees Metz: "U bent erg sociaal en houdt wel van een feestje. Elke dag bent u goedgemutst en tevreden, daar zijn wij erg blij om." Ook de burgemeester richtte het woord tot de jarige om haar te feliciteren op deze feestelijke dag: "Al die veranderingen die de wereld in de laatste eeuw heeft doorgemaakt, daar was u allemaal bij. Dat is erg bijzonder." Hij sprak niet alleen zijn bewondering uit voor mevrouw Van de Brand, maar ook voor de medewerkers van woon-zorgcentrum Molenweide die haar verblijf daar zo aangenaam maken. "Ik ben blij om te horen dat u het hier zo goed naar uw zin hebt", aldus de burgemeester, "dat is een compliment aan de directeur en zijn medewerkers waard."

De jarige zelf genoot zichtbaar van het feest, de mooie woorden en de vele felicitaties, die maar bleven komen. Ze was er erg van onder de indruk. Maar de meeste indruk maakte toch wel de brief die ze ontvangen had van de Dienst van het Koninklijk Huis met de hartelijke felicitaties van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin. Dat was haar grote trots.

Boxtel - Op zaterdag 21 maart houdt Zorggroep Elde onder de noemer 'Beleef Zorggroep Elde van dichtbij' Open Huis. Iedereen die een kijkje wil nemen in een verzorgingshuis is hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens de open dag zet een aantal cliënten hun deuren open, zodat geïnteresseerden zelf kunnen zien hoe zij wonen en leven. Ook kan er een kijkje worden genomen in het nieuwe Buitenhuis en het nog te ontwikkelen Wereldhuis. Er word uitleg gegeven over de diensten van Thuiszorg Elde en de dagbehandeling, en over de veranderingen in de zorg. De behandeldienst is te zien, de Mimakkers nemen aanwezigen mee in een andere wereld en Alzheimer regio Den Bosch, Medicura en het Groeihuys laten zien wie ze zijn en wat ze doen. Ook de vrijwilligers van de zorggroep zijn aanwezig om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn van vrijwilligerswerk bij Zorggroep Elde. Bezoekers die willen weten hoe het met hun conditie gesteld is kunnen een fitcheck laten doen in het leslokaal.

Het Open Huis van Zorggroep Elde is op zaterdag 21 maart van 9.30 tot 14.30 uur. Het vindt plaats in Centrumverpleeghuis Liduina aan de Liduinahof in Boxtel. De toegang is gratis.

6 / 20

Palmpaasoptocht trekt weer door Boxtel

Boxtel - Zondag 29 maart klinkt het weer uit volle borst: 'Palm, Palm-Pasen, Eikoerei. Over ene zondag, dan krijgen wij een ei. Een ei is geen ei, twee ei is een half ei, drie ei is een paasei!' Een week voor Pasen trekt traditiegetrouw een lange stoet van palmpaastakken, verklede haasjes en groene bodywarmers door de straten van Boxtel centrum. Die bodywarmers zijn van de leden van Boxtel Vooruit, die de tocht voor de 55e keer organiseren.

De kinderen verzamelen zich die dag bij Residentie de Dommel op het Molenpad, waar iedereen met een palmpaasstok een lotje krijgt. Hiermee zijn na de tocht leuke prijsjes te winnen. Weer of geen weer, om 12.00 uur precies start de palmpaasoptocht, waarbij de kinderen onder begeleiding van muziek al zingend vanaf de Residentie over de Vicaris van Alphenlaan en Clarissenstraat naar de Markt lopen. Bij het gemeentehuis worden ze opgewacht door de burgemeester en zijn vrouw, die de traditionele lentegroet in ontvangst zullen nemen en samen met de kinderen het lied Palm, palm Pasen en Gloria Laus zullen zingen (de tekst van de liederen is te vinden www.boxtel-vooruit.nl). Aan het eind van de palmpaasoptocht zal de burgemeester de deelnemende kinderen trakteren op een chocolade paasei. Ook zal hij de loting en de prijsuitreiking verzorgen en zullen de paashazen die ook in de optocht mee huppelen de prijs uitreiken voor de mooiste palmstok.

Op zaterdag 21 maart zijn snoeistokken af te halen bij een speciale stand van Boxtel Vooruit die van 13.00 tot 14.00 uur voor het gemeentehuis staat. Dit is mede mogelijk gemaakt door E. van Roosmalen Boomverzorging. Vanaf medio maart zal er een voorbeeldstok worden geëxposeerd in de openbare bibliotheek aan de Burgakker. De stokken kunnen versierd worden met gekleurd papier, noten, rozijntjes, dadels, vijgen, pinda's, chips, snoep en sinaasappels. In het midden hoort een haantje-pik, dat net als de koningsringen bij diverse Boxtelse bakkers besteld kan worden.

Tijdens de Palmpaasoptocht wordt er traditioneel aandacht gevraagd worden voor het werk van een vrijwilligersorganisatie. Dit jaar is de keuze van de commissie gevallen op de vrijwilligers van De Kinderboerderij in de wijk Boxtel Oost.

Sluiting Politiebureau Boxtel?

Afgelopen week las ik in een regionale krant een artikel dat de criminaliteitscijfers verder aan het dalen zijn en Nederland veiliger wordt. Maar klopt het wel dat er minder inbraken of mishandelingen zijn of wordt er gewoon minder aangifte gedaan bij de politie? Is het doen van aangifte niet te omslachtig en moeilijk geworden?

Ik merk zelf dat het lastiger is geworden om even snel aangifte te doen. Vroeger, toen alles nog beter was(?), nam ik als politieagent vaak ter plaatse een aangifte op om deze later aan het bureau uit te werken. Na het uitwerken reed je met de uitgeprinte aangifte weer naar de aangever en liet de aangifte ondertekenen. Je zorgde dan ook gelijk voor een stukje nazorg. Ook kon je als burger gewoon even op het bureau binnenlopen om aangifte te doen.

Tegenwoordig kun je eenvoudige aangiftes op de website van de politie zelf doen. Hartstikke handig natuurlijk. Maar helaas moet je voor de niet eenvoudige zaken nog gewoon naar het bureau. Eerst bel je 0900-8844 voor het maken van een afspraak. Vaak kan dat niet op dezelfde dag en als je pech hebt al niet eens in je eigen woonplaats. Dat motiveert niet natuurlijk, zeker niet voor de ondernemer die toch al veel tijd kwijt is aan alle rompslomp van bijvoorbeeld een inbraak. Voor Boxtel is het nog maar de vraag of het politiebureau wel blijft bestaan. In verband met bezuinigingen is besloten dat 50% van de politiebureaus moet verdwijnen. Op 24 februari heeft de inmiddels afgetreden Minister Opstelten een lijst opgemaakt van politiebureaus die definitief gaan sluiten. Over de bureaus van Brabant-Oost wordt later een beslissing genomen omdat hier nog een pilot loopt. Een pilot?

Ik moest ook even nadenken maar na wat te hebben gezocht op internet wist ik het weer. Het Politie basisteam Meierij, waaronder onder andere Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode vallen, zijn bezig met de pilot 'Vernieuwend Werken'. Doel is dat de politie meer actief en zichtbaar op straat aanwezig is en daardoor minder gebonden is aan het bureau. Dat klinkt hartstikke goed. Maar! Als er meer politie op straat is en zij pakken meer criminelen op, zitten zij weer op het bureau om de aanhouding op papier te zetten en de verdachte nog te horen. Als het politiebureau dan niet in Boxtel staat zijn ze dus én verder weg én weer niet op straat. Kortom er verandert niets, zo lijkt het.

O ja, en dan nog dit. Is er bij je ingebroken? Dan wil je vaak alles ineens extra goed beveiligen. Door emoties wordt vaak te snel beslist en te veel geld uitgegeven aan extra sloten, camera`s en verlichting. Later blijkt dat je een deel van de beveiliging eigenlijk niet nodig had. Probeer dus niet te snel ja te zeggen op al die extra's.

Boxtel - Voor het tweede jaar op rij is shoarma- en pizzariazaak Heliopolis bekroond met de 'bezorgtopper' van JustEat.nl, een van de grootste bestelsites voor eten in Nederland. Na een eervol certificaat in 2014 heeft het team van Heliopolis ook dit jaar weer een verdienstelijke 5,59 gemiddeld gehaald waar een maximale score van 6 mogelijk was.

Voor de bezorgtopper worden punten als bezorging, service, kwaliteit en prijs beoordeeld. De Boxtelse onderneming ontving dit jaar liefst negentig beoordelingen van klanten en is de enige van de zeven deelnemende Boxtelse horecazaken die de bezorgtopper weet binnen te halen.

Eigenaar Andro Said is blij met de waardering van zijn klanten: "We werken dag en nacht om onze klanten tevreden te houden. Iedereen in ons team doet er alles aan om een goede kwaliteit te bieden en op tijd te komen. Door onze succesformule wordt het steeds drukker. We zijn nu dan ook volop in voorbereiding om wat aanpassingen te verrichten waardoor we dadelijk nog sneller en professioneler worden."

Op piekmomenten rijdt er een achttal auto's in Boxtel rond om alle bestellingen op tijd bij de klanten te kunnen krijgen. De Boxtelse zaak scoort overigens ook landelijk prima. Van de ruim vierduizend deelnemende horecazaken weet Heliopolis zich knap in de top 25 te nestelen. Om de goede resultaten te vieren ontvangen alle studenten op vertoon van hun schoolpas tot eind juni een korting van 20% op hun bestelling. Deze actie geldt alleen voor afhalen en is niet geldig in combinatie met andere acties.

Wedstrijd Mijn Mooi Boxtel Lentefoto: winnaar Jennifer Voets

Foto: Jennifer Voets

Ik vind deze plek achter het Waterschap mooi omdat je een stukje boerenland tussen de wijk hebt, wat daardoor ook erg toegankelijk is. Je zou zo niet zeggen dat het tussen twee wijken in ligt. Ook de verschillende elementen vind ik erg mooi zoals de brug, de Dommel, de koeien, de Schotse Hooglanders en alle andere dieren die er leven. Dat geheel maakt het een prachtige plek!

Bewoners planten 500 bomen en struiken tijdens Buurtplantdag

Foto: Cock Stam

Boxtel - Afgelopen zaterdag zijn door bewoners in het kader van de Buurtplantdag verspreid over heel Boxtel vijfhonderd fruitbomen en -struiken aangeplant. Eetbaar Boxtel, de initiatiefnemer van deze dag, hoopt op deze manier niet alleen de saamhorigheid en participatie in wijken te bevorderen, maar ook de bio-diversiteit en de natuurbeleving.

De gemeente juicht het initiatief van harte toe. Wethouder Herman van Wanrooij reikte bij de Kinderboerderij aan het Apollopad de eerste planten uit aan bewoners van vijf verschillende locaties. Deze locaties zijn van te voren door de gemeente gecontroleerd op bijvoorbeeld geschikte grond en aanwezigheid van leidingen, maar verder regelden de bewoners het planten zelf. Zo worden zij meer betrokken bij het groenonderhoud in hun wijk, en kunnen ze daar ook letterlijk de vruchten van plukken.

Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Ad van der Pol

Van Wanrooij's collega Peter van de Wiel stond een uur na de uitreiking van de planten in de modder om bomen en struiken te planten voor de 'Foodwalk', een voedsel gerichte wandelroute in park Lierenland langs de A2, die is uitgezet in samenwerking met Brabants Landschap. Idee hierachter is dat er in ieder stukje natuur, zelfs in de meest ruige gemeenteplantsoenen, wel eetbare planten, bloemen, bessen of noten te vinden zijn. Zo staan er in de Boxtelse Foodwalk veel hazelaars en langs de waterkanten is wilde munt te vinden. Op de website www.foodwalks.nl zijn naast de route daarom ook recepten te vinden voor hazelnootkoekjes en muntthee.

Hallo Boxtelaren!

Wat was het een letterlijk 'geslaagde' week! Mijn musical-leerlingen ontvingen woensdag allemaal hun diploma (zie pagina XXX in deze krant). B-Town stond vol met trotse acteertalenten die hun kunsten aan hun ouders en familie konden laten zien. Met de jongste groep was er een compilatie te bekijken op beamer en de oudere kinderen brachten het geleerde direct zelf ten tonele. Supertrots ben ik op jullie, kanjers!

Heel erg bedankt voor het vertrouwen, inzet en harde werken en zéker ook nog dat jullie samen met mij verder willen naar Fase II. Het leeft, er zijn groeps-appjes en oefenclubjes ontstaan om het huiswerk te repeteren en de groep groeit letterlijk en figuurlijk; Hoe cool is dat? Ik snap het natuurlijk wel want 'Acteren Doe Je Zo!'

Hebben jullie ook de lentekriebels gekregen? Wat was het lekker! Overal zag ik mensen in de tuin werken, tulpjes en paastakken halen en ik heb zelfs al korte broeken met T-shirt gespot op school. Kreeg zelfs zin om verstoppertje te spelen in de Ikea maar wie weet kan dat ooit nog. Dit weekend kon de das met muts weer op helaas, maart roert zijn staart.

Weten jullie dat het eigenlijk nu al wel lente is? Ik vind dat een fijn idee, meteorologisch gezien begint de lente op 1 maart. Het lengen van de dagen. Lente staat voor voedselproductie en vruchtbaarheidsymbolen zoals de paashaas met eieren en alle planten, landbouwgewassen.
Ook op mensen heeft de lente (zon) effect door de toename van serotonine en dopamine. Hierdoor voelen we ons fijn! Dieren komen uit de winterslaap, er ontstaan nieuwe scheuten en bladeren en de gletsjers beginnen te smelten. Kom maar op, positieve energie!

Wat negatieve energie kost zijn die fruitvliegjes die nu al komen. Ook al last van? Door de stijgende buitentemperatuur kun je er ineens een heleboel hebben. Yak! Op vlees komen ze nooit af, op overrijp fruit des te meer. Even eitjes leggen door moeders en hoppa, zo een grote nuttige familie. Ze worden namelijk ook veel voor DNA-testen gebruikt omdat de levenscyclus maar een paar uur is, dus een grote plaag is snel geboren. Dan zie ik toch liever een onschuldig mooi lammetje geboren worden in de lente.

Een positieve week!

Zonnige Groet, Geert Hoes

Wedstrijd Mijn Mooi Boxtel Lentefoto: winnaar Richard van den Brink

Foto: Richard van den Brink

Kasteel Stapelen vormt voor mij een rustmoment van de dag. Samen met mijn Berner Sennen zit ik hier altijd te genieten, van de vogels, de natuur, het kasteel en het mooie weer. Daarbij is het een unieke locatie zo dicht bij het centrum en zo mooi. Zeker in de zomer kun je hier lekker picknicken en genieten van de rust. Dus voor heel Boxtel een aanrader! Ze zouden wel een paar bankjes kunnen plaatsen, die zijn in de loop der jaren helaas verdwenen.

Wat is jouw mooiste plek van Boxtel? En waarom? Deel je favoriete plek met onze inwoners door een foto (minimaal 1 MB) te mailen naar redactie@demooiboxtelkrant.nl en vermeld hierbij waarom dat voor jou zo is.

Coverband Fridays bij DOK12 GRAAG BIJ DE FOTO DE BRON VERMELDEN!!!: Cees van Loon

Boxtel - Coverband Fridays zal zondag 22 maart de tijden van Woodstock doen herleven bij Dok12. De band speelt blues-/bluesrock covers van onder andere Jimi Hendrix, Cream en Free.

Fridays is een vierkoppige formatie met zanger Bas Meijs, drummer Aart van Groningen Schinkel, bassist Jacky Wattimena en gitarist Sander van Kasteren. Eerder deze maand stonden zij al op het Brabants Rockfestival in Oss en oogstten daar lovende kritieken. Het optreden van de band begint om 14.30 uur en gaat door tot diep in de avond. Dok12 is te vinden op Markt 12 in Boxtel. De toegang is gratis.

10 / 20

Ad de Kort

Foto: Cock Stam

Wie kent hem niet? Ad de Kort was jarenlang de directeur van de Liempdse basisschool De Oversteek, waar hij zich inzette om de school niet alleen leerzaam, maar ook interessant en uitdagend te maken. En als voorzitter van de Natuurwerkgroep Liempde zet hij zich net zo zeer in om het landschap attractief te maken. Hoe is het nu met hem?

Ad komt oorspronkelijk uit Tilburg en zit al sinds 1973 in het onderwijs. Hij begon in Scheveningen Haven bij wijze van vervangende dienstplicht. Daarna gaf hij les in Gouda en Moordrecht, maar zijn hart bleef verbonden met Brabant. Toen hun oudste kind vijf was, besloten Ad en zijn vrouw Ine dan ook dat ze hun kinderen graag daar wilden opvoeden en verhuisden ze naar Liempde, waar Ad directeur van De Oversteek werd. "Ik merkte meteen al dat het didactisch een goede school was, dat er goed lesgegeven werd. Maar het lesmateriaal was droog en op de theorie gericht. Ik vind het belangrijk dat leren ook uitdagend is en dat leerlingen de samenhang tussen vakken leren zien. Om een voorbeeld te geven, je kunt in de rekenles uitleggen hoe veel een pond plus een ons is, maar als je samen met de kinderen gaat koken zien ze het voor zich en begrijpen ze niet alleen de feiten, maar ook het waarom erachter. Zo wordt een kookles ook een rekenles en blijft de stof beter hangen. Door er met kinderen op uit te trekken en ze zelf dingen te laten doen tijdens themaprojecten, maak je de kennisoverdracht veel aantrekkelijker. Daarbij hebben we altijd veel gehad aan ouders, die bereid waren om zich voor de school in te zetten."

"De veranderingen vroegen veel inzet en hard werk van de leerkrachten. Een kookles voorbereiden vergt nu eenmaal meer werk dan leerlingen een uur lang sommen laten maken. Dat nam niet iedereen me in dank af. Ik zal door de jaren heen best mensen tegen het hoofd hebben gestoten. Maar kinderen verdienen het om zo optimaal mogelijk les te krijgen zodat hun specifieke kwaliteiten naar voren komen. Want niet iedereen is hetzelfde. Zolang je iedereen de kans geeft om zich te ontwikkelen op zijn of haar manier, winnen ze aan zelfvertrouwen. En dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar net zo goed voor leraren. Door als directeur enthousiast te zijn en steeds het goede voorbeeld te geven, heb ik veel mensen over de streep kunnen trekken."

Ad is niet iemand die lang op dezelfde plek kan stilzitten en dus was het na negen jaar tijd om een andere uitdaging te zoeken. Hij ging als meerschools directeur werken in Raamsdonksveer en Geertruidenberg. Een aantal jaren later werd het Rosmalen en uiteindelijk Den Bosch. Maar hij bleef in Liempde wonen. "Ik voel me hier thuis. Ik weet dat als je hier niet geboren bent, je voor veel mensen nooit een 'echte' Liempdenaar kunt worden, maar zo voelt het voor mij wel. Het is echt een prachtig dorp, met prachtige natuur eromheen. Juist daarom ben ik lid geworden van de Natuurwerkgroep Liempde, waarvan ik inmiddels ook al geruime tijd voorzitter mag zijn. Sommige mensen weten heel veel van vogels of van bomen. Ik weet overal een beetje van en richt me vooral op de bestuurlijke kant. Door een goede relatie met de gemeente te onderhouden kunnen we mooie dingen voor elkaar krijgen, zoals het onderhouden van de gemeentelijke natuurstroken. Wij kunnen dat net even wat kleinschaliger en fijner dan externe aannemers en daarnaast kosten die de gemeente meer geld. Dus het is een win-winsituatie. Verder knotten we wilgen, verzorgen we vlechtheggen, hebben we een vogel- en een planteninventarisatie werkgroep, halen we subsidies binnen voor mussenkasten of het populierenproject en nog veel meer. Al die kleine dingen die de natuur zo mooi maken. We hebben iedere maand wel een wandeling, excursie of lezing.

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de leden. Je hebt mensen die zich vooral inzetten voor het beschermen van de natuur en mensen die er vooral van willen genieten en zich verder niet zo druk maken. Een gouden weg proberen te vinden tussen die twee is een mooie uitdaging. Ik vind het een eer om voorzitter te mogen zijn van zo'n vereniging."

Na 41 jaar in het onderwijs is Ad inmiddels met prepensioen. Veel is er niet veranderd, behalve dat hij nu naast al het bestuurlijke werk weer meer tijd heeft om zelf de natuur in te gaan. Maar vooral om de reizen te maken waarover hij al lang droomt. Hij is naar Ecuador en de Galapagos eilanden geweest, Darwin achterna én om te genieten van de bijzondere natuur op deze prachtige vulkanische eilanden. Met Ine en dochter Marieke is hij naar Fins Lapland geweest. Afgelopen kerst gingen Ad en Ine op bezoek bij hun zoons in Melbourne. De oudste, Koen, is wielrenprof en woont buiten het wielerseizoen in Australië. Daar woont ook zijn vriendin Kaitlin, met wie hij binnenkort gaat trouwen. Ook de tweede zoon, Bas, woont inmiddels ruim een jaar in Australië om daar voor zijn baas een nieuw bedrijf op te starten. Dochter Marieke is hier in de buurt gebleven, dus die zien ze gelukkig vaker. Op het programma staat nog een reis naar Cuba. En daarna? "Ach, er zijn nog genoeg mooie plekken om te gaan bekijken, of het nu hier in de buurt is of ver weg."

Luchtpost uit Australië: Maria Snook-van Kasteren

Foto: Maria Snook-van Kasteren

Boxtels meisje, Australisch leven en avontuur (deel 2)

Vorige week las je hoe Maria met haar man en drie kinderen in 1973 vanuit Boxtel naar Australië verhuisde. Ze vertelde over de moeilijke omstandigheden waaronder het jonge gezin daar een leven probeerde op te bouwen. Hier gaat haar verhaal verder.

Het was heel erg vermoeiend die eerste tijden en mijn oren deden gewoon zeer van al dat Engels. Ik legde vaak de klemtoon verkeerd, maar had aardige vriendinnen die me dan verbeterden. Ik kookte op een houtkachel, meer had ik niet. Later verhuisden we naar Aldgate en toen naar Adelaide zelf, waar we een oude schoolbus kochten die nogal breed was in het midden, een Morris Commercial diesel. Deze werd omgebouwd en beschilderd in de camouflagekleuren geel, bruin en groen. De kinderen sliepen achterin boven elkaar, wij op een tafel die omlaag klapte op twee banken. We hadden een koelkastje, kooktoestel en wasbak. Ik kocht een klein Pfaff handnaaimachientje en maakte gordijnen en slopen voor de bankkussens. We hebben een geweldige tijd beleefd in die bus.

We gingen Australië bekijken. De kinderen speelden tikkertje of andere spelletjes terwijl we reden, autogordels waren er niet in die tijd. Als het geld op was, stopten we, deden we de kinderen naar school en werkte mijn man een paar weken. Dan gingen we weer verder. We deden het gewoon met wat we hadden en dachten er niet veel over na. Het was een leuke ondernemende tijd die we nooit zullen vergeten. Zo kwamen we hier in Cairns terecht, in het noorden van Australië. En dit vinden we nog altijd een paradijs. Ik ben hier veel weggetrokken en kom er steeds weer terug. Mijn Hollandse man is ondertussen overleden en ik ben opnieuw getrouwd. Nu heb ik vier kinderen, en ik heb kleinkinderen en achterkleinkinderen.

33 jaar geleden zijn we een zaak begonnen. Mijn man, oudste en jongste zoon duiken naar aquariumvissen en koralen - die ook naar Holland worden verstuurd - mijn dochter doet de administratie en ik houd ze allemaal onder controle. Mijn tweede zoon heeft zijn eigen zaak, Beach Fun Co in Palm Cove. Hij verhuurt kayaks, zeilcatamarans, jetski's en waterfietsen. De oudste kinderen zijn naar 34 verschillende scholen geweest en zo te zien heeft dat hen geen kwaad gedaan. Ze maken gemakkelijk vrienden en gaan allemaal erg goed met elkaar om.

We hebben nog veel meer meegemaakt, teveel om over te schrijven. Zo hebben we op een zes meter lang vissersbootje gewoond met drie kinderen en zijn we van Portland Road in Noord-Australië, helemaal naar Thursday Island gegaan. Hier woonden we als Robinson Crusoe op het Prince of Wales Island. De kinderen mochten niet veel kleren aan, want de was werd met de hand in de kreek gedaan. Nu woon ik vlakbij Port Douglas in Noord-Australië; met een tropisch klimaat, regenwouden en natuurlijk The Great Barrier Reef voor de deur. Alle kinderen hebben boten en houden van jagen, vissen en duiken. Ik heb hier nu een hele lieve grote familie, die elkaar altijd bijstaat, maar ik mis nog steeds mijn vele broers en zussen in Holland. Gelukkig kan ik ze geregeld opzoeken. Wat wil je nog meer! Het is en blijft een geweldig avontuur.

De Kleine Maria Vereerders na de Boxtelse wandeltocht, met op de achtergrond het oude gebouw van de NCB. Foto: Bep van Beers

Eerder las je al over de eerste carnavalsoptocht in Lennisheuvel in 1958, die georganiseerd was door 'Moeder Laak' en haar kleine Maria Vereerders (week 4-2015). Bep van Beers-Verouden stuurde ons deze foto en vertelde samen met de dochter van Moeder Laak, Ria Bosch-van der Laak, meer over deze jeugdclub.

Halverwege de jaren 50 verspreidde het nieuws dat Drieka van der Laak aan het einde van de zondagse mis snoepjes uitdeelde aan kinderen zich als een lopend vuurtje door Lennisheuvel. Zo kwamen er steeds meer kinderen op 'Moeder Laak' af. Toen ze eens vroeg wie er mee wilde op bedevaart naar de Sint-Jan in Den Bosch, bleek daar heel wat animo voor te zijn. En dus zorgde Moeder Laak ervoor dat de hele club samen op de fiets naar Den Bosch ging. Hierna volgde er nog een bedevaart naar de Heilige Eik in Oirschot en toen begon Moeder Laak ook andere reisjes te organiseren, zoals naar de Witte Bergen in de Kampina en naar speeltuin 't Stokske in Moergestel. Het was het begin van wat later de Kleine Maria Vereerders (KMV) zou worden: een jeugdclub waar uiteindelijk het gros van de schoolgaande jeugd uit Lennisheuvel lid van werd.

De KMV werd al snel een begrip in Lennisheuvel. Er werden naast de bedevaarten en reisjes ook steeds meer andere activiteiten georganiseerd. Carnavalsoptochten, de sinterklaas- en kerstvieringen, een kamp in Heeswijk op een boerderij, Moeder Laak regelde het allemaal. En dat grotendeels in haar eentje, terwijl ze zelf toch ook negen kinderen had. Een bonte avond in de Orion, waar de kinderen liedjes zongen en toneelstukjes opvoerden, werd door de ouders druk bezocht. Tijdens de kermis bakte Moeder Laak oliebollen, die haar kinderen dan door heel Lennisheuvel gingen bezorgen, zodat er weer wat geld vrijkwam om de volgende activiteit van te organiseren. Eigenlijk hield Moeder Laak heel Lennisheuvel aan de draai.

Voorste rij vlnr: Frans Berkelmans, Tinie Dekkers, Maria Jilisen, Piet van Houtum, Moeder vd Laak, Mieke van Beers, Toon Strik, Adrie Berkelmans, Marietje van Kasteren, Liesje vd Bosch, Beppie Veroude, Mien Schellekens. Daar achter vlnr: Thea van Gestel, Sjan vd Loo, Mies vd Linden, Rien vd Bosch, Jan vd Schoot, Marietje Verstappen, Willy Dekkers, Gerrie vd Bosch, Bernadine Strik, Toon van Kasteren en Tinie Houtum. Foto: Bep van Beers
Een groep meisjes van de Kleine Maria Vereerders ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Pastoor Tilman. Staand vlnr: Sjan vd Loo, Ria vd Laak, Beppie Veroude verkleed als Abraham, Ria van KEmpen, Gerrie vd Bosch. Zittend vlnr: Mien Schellekens, Rietje Vissers, Mieke van Beers. Foto: Bep van Beers

Op de foto staat Moeder Laak trots met de beker en de bos tulpen toen de KMV de eerste prijs hadden gewonnen van een wandeltocht van Boxtel Vooruit. Zittend van links naar rechts: Beppie Veroude, Ria van Kempen, Liesje van de Bosch, Maria Jilesen, Mieke van Beers, Riekie van de Loo, Noortje Maas, Mien Schellekens, Marietje van Kasteren, Thea van Gestel en Ria van der Laak. Staand van links naar rechts: Frans Berkelmans, Piet Vorstenbosch, Rien van den Bosch, Mies van de Linden, Jan van der Schoot, Piet van Houtum, Adrie Berkelmans, Willie Dekkers, Tinie Dekkers, Marietje Verstappen, Gerrie van Kempen, Sjan van de Loo, Toon Strik, Bernadine Strik, Tinie van Houtum, Gerrie van den Bosch, Toon van Kasteren, Joke Moosdijk en Moeder Laak.

Boxtel - Het Duits Lijntje, de spoorverbinding tussen Boxtel en Veghel, wordt geen nieuw leven ingeblazen voor goederentransport. Onderzoek heeft de provincie Noord-Brabant geleerd dat er te weinig bedrijven zijn om de kosten van reactivering te kunnen drukken.

Dat betekent echter niet dat de rails worden weggehaald. Gedeputeerde Staten van de provincie verzoeken staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu om de goederenspoorlijn voor eventueel toekomstig gebruik te behouden.
Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door de provincie en onder andere de gemeenten Boxtel, Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel. Ook terminalbeheerder Inland Terminal Veghel was erbij betrokken. In het onderzoek is onder meer gekeken naar de economische haalbaarheid van reactivering van de spoorlijn en de effecten ervan voor mobiliteit, natuur en landschap en ecologie in de regio. Ook is een maatschappelijke kosten/baten­analyse gemaakt.

Slechts enkele verladers geven aan dat zij van de goederenspoorlijn gebruik willen maken. Op dit moment benutten bedrijven in de regio Veghel andere vervoersmogelijkheden, zoals vervoer per binnenvaartschip of het gebruik van andere spoorterminals. Gedeputeerde Ruud van Heugten: "De onzekerheid over de potentiële vraag in verhouding tot de kosten van reactivering is een belangrijke reden om nu niet te investeren in deze spoorlijn. De provincie wil het vervoer per spoor blijven faciliteren en verzoekt het Rijk om de goederenspoorlijn te conserveren in de huidige staat, om alle mogelijkheden voor de toekomst te behouden."

De spoorlijn liep vroeger tussen Boxtel en het Duitse ­Wesel en wordt daarom het Duits lijntje genoemd. In 1978 verdween al het goederenvervoer tussen Uden en Mill en in 1983 tussen Veghel en Uden, waarna de sporen werden opgebroken. In 2004 werd ook het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk beëindigd, van Boxtel tot Veghel. Vooral de gemeente Veghel en marktpartijen uit deze gemeente hebben sindsdien verzocht om de goederenspoorlijn opnieuw in gebruik te nemen. De bevoegdheid om de spoorlijn te reactiveren, te conserveren of te verwijderen ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ProRail beheert het spoor.

Nieuw artikel

Wil je graag genieten van de mooie natuur in Scandinavië? Kijk op www.vakantie-naar-zweden.nl of bel 06-45601696. Het huisje is geschikt tot 8 personen.

Nieuw artikel

Gezocht: nette, betrouwbare en ervaren tuinman voor 2 ochtenden in de week. Omgeving Vught. Tel: 06-51036556

Zoekertje De Rekkendonken

Tapijtmidgetgolfbaan 18 holes, €4,- p.p. Kinderen tot 4 jaar zijn gratis. De Rekkendonken Liempde 0411-631474.

Keyboard Yamaha te koop €350, interesse? Telnr 0411-634000 en vraag naar Dhr Bekkers. Liduina, afd. Meidoorn.

VVD

Foto: VVD

Coalitie of oppositie: hoe kun je er als gemeenteraadslid voor zorgen dat je wensen, inzichten en je langetermijnvisie zo goed mogelijk worden ingevuld en boven alles: hoe zorg je ervoor, dat je het geschonken vertrouwen van je kiezers voldoende borgt!

VVD heeft slechts een zetel in de raad. Dan is het moeilijk om je wensenpakket volledig doorgevoerd te krijgen. Bovendien ben ik van mening dat oppositie voeren goed is, maar het mag niet je doel van politiek bedrijven overheersen.

Toen VVD Boxtel de kans kreeg om – evenals PvdA/Groen Links – als gedoogpartner bij onze huidige plaatselijke coalitiepartijen aan te sluiten, hebben wij de voor- en nadelen hiervan grondig tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk besloten deze kans te grijpen. Het is een goede beslissing geweest, zo kunnen wij na een jaar vaststellen.

In de diverse overleggen, die wij als gedoogpartner hebben bijgewoond, zijn wij als volwaardig lid meegenomen in de zienswijzen van de coalitiepartners. Op basis van gelijkwaardigheid vinden discussies plaats en worden standpunten met elkaar besproken. Er is een grote mate van respect voor elkaars visie en de gesprekken zijn eerlijk, open en ontspannen. Op deze manier wordt een breed draagvlak gecreëerd voor moeilijke beslissingen, die zeker in deze tijd van beperkte financiële middelen genomen moeten worden. Wij zijn er trots op, dat wij op deze manier ons steentje kunnen bijdragen aan de politiek in Boxtel.

Het is geven en nemen voor de politiek, maar ook voor de burgers. De inbreng van onze inwoners en ondernemers weegt zwaar in de huidige politieke besluitvorming. Het meest recente voorbeeld hiervan is het collegebesluit ten aanzien van de centrumplannen: de vijver en de boomgaard achter het gemeentehuis worden ingericht tot een mooi groen toegangs- en verblijfsgebied richting centrum en er komen voldoende extra parkeerplaatsen in de directe omgeving van de autoluwe Markt mét blauwe zone!

Ook de cultuur-historische as krijgt eindelijk vorm en de Stationsstraat wordt een aantrekkelijk aanloopgebied, wat ook de winkels die daar en in de Breukelsestraat gevestigd zijn ten goede komt. Wij vinden het belangrijk, dat iedere ondernemer binnen en buiten het kernwinkelgebied bestaansrecht heeft en houdt en zijn ervan overtuigd, dat dit nu zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat dit plan niet door de raad aangenomen wordt.

Uiteraard zullen inwoners en winkeliers intensief moeten blijven meepraten over de uitvoering van de plannen. De basis is gelegd en nu zal bepaald moeten worden hoe we de inrichting van de diverse onderdelen vorm gaan geven. Opnieuw een onderwerp, dat zich uitstekend leent voor burgerparticipatie!

We zijn er nog lang niet, maar de wil en noodzaak zijn inmiddels voldoende aanwezig om een goed vervolg van dit traject te garanderen.

Met vriendelijke groet,

Dymph van de Vries

Fractievoorzitter VVD Boxtel

D66

Handelen in details

Deze maand staat voor de Boxtelse politiek in het teken van detailhandel (en horeca). Waar willen we winkels en wat voor winkels? Althans zo maakbaar lijkt het in de discussie soms te zijn. Het doet een beetje denken aan het klassieke computerspel Simcity. Met een paar drukken op de knop plaatste je in de buurt van iedere woonwijk een commercieel gebied, met een mooie weg ertussen. Ook als liberale partij erkennen we dat er enige ordening moet zitten in de vestigingsplaatsen voor detailhandel. Volledige versnippering van locaties leidt tot leegstand en mogelijk verpaupering. Daarom voert Boxtel - zoals de meeste gemeenten - een conserverend beleid. Winkels kunnen zich vestigen en ontwikkelen binnen bestaande gebieden.

De discussie in Boxtel ging echter al snel weer over kwesties als wel of geen McDonald's en hoeveel extra vierkante meter voor Oosterhof en Albert Heijn. Met name over deze twee supermarkten is inmiddels een flinke discussie op gang gekomen waarbij de lokale politiek wordt bestookt met feiten over het vermeende potentieel voor uitbreiding van het totale winkeloppervlak. Wij zijn altijd huiverig voor dit soort gedetailleerde planeconomie. Hoe becijfer je in hemelsnaam deugdelijk dat er nog exact 1815 vierkante meter supermarkt bij kan in Boxtel?

Wij denken dat (supermarkt-)ondernemers prima zelf in staat zijn om in te schatten of het verstandig is om wel of niet uit te breiden. Een gemeentelijke visie op de detailhandel moet vooral een beeld zijn op hoofdlijnen van de gewenste toekomst. Als Oosterhof en/of Albert Heijn met een goed plan komen om uit te breiden, moet ruimtelijk worden getoetst of dit in te passen is in de omgeving. Een detailhandelsvisie mag deze plannen volgens D66 Boxtel niet in de weg staan.

Boxtel - De fractie van PvdA/GL heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over vermeende payrollconstructies met ambtenaren. De partij schrijft dat het in Nederland om 200.000 ambtenaren zou gaan die via een payrollconstructie werkzaam zijn. De juridische constructie wordt vaak gebruikt om onder werkgeversverplichtingen uit te komen, cao's te omzeilen en de risico's van werkgevers af te wentelen op werknemers. "PvdA/GL wil een einde maken aan deze oneerlijke concurrentie door payrollconstructies."

Afgelopen jaar, bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in de Tweede Kamer heeft Mariëtte Hamer kamerbrede steun gekregen voor haar plan om te zorgen voor gelijke behandeling bij de arbeidsvoorwaarden tussen payrollwerknemers en hun collega's die wel direct bij het bedrijf in dienst zijn. In de WWZ wordt geregeld dat de bijzondere ontslagregels voor payrolling worden geschrapt. Ook heeft minister Asscher aangegeven dat bij de Rijksoverheid de inhuur van tijdelijke werknemers via payrollconstructies de komende twee jaar volledig wordt afgebouwd. Vanaf mei 2016 mag de Rijksoverheid geen gebruik meer maken van payrollconstructies.

Met de WWZ krijgen payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming als werknemers in loondienst. De vraag is of de opdrachtgever een redelijke grond heeft om niet met de werknemer verder te willen. Zonder die redelijke grond kan de werknemer niet worden ontslagen. Deze bepaling geldt vanaf 1 januari 2015 voor payrollers die vanaf dat moment een arbeidsovereenkomst kregen en vanaf 1 juli 2015 voor alle payrollers.

De partij vraagt zich af of in Boxtel ook medewerkers werkzaam zijn bij de gemeente op basis van een payrollconstructie en om hoeveel medewerkers het gaat. "Is de gemeente voornemens om deze constructies af te bouwen? Worden er met bedrijven en deelnemingen waarin de gemeente participeert of een aandeel heeft, afspraken gemaakt over het afbouwen van payrollconstructies? En neemt de gemeente in het aanbestedingsbeleid op dat bedrijven die meedingen naar overheidsopdrachten geen gebruik mogen maken van payrollconstructies?"

Nu Boxtel een ambtelijke samenwerking met Sint Michielsgestel aangaat, kan dezelfde vraag voorgelegd worden. PvdA/GL wil dat in deze nieuwe organisatie geen plaats is voor de inhuur van werknemers via payrollconstructies. "Kunt u instemmen met deze wens?" besluit de partij haar brief.

Boxtel - Het CDA betreurt het dat de overeenkomst tussen de gemeente Boxtel en Kunststichting Boxtel zonder voorafgaand overleg is opgezegd. Zij hebben deze week schriftelijke vragen gesteld aan het college. "We hadden graag gezien dat eerst naar oplossingen en alternatieven werd gezocht voordat iets wordt stopgezet. Het CDA is ontstemd. Kunst en cultuur is meer dan een schilderij, muziekles of een concert. Kunst en cultuur maakt ons creatief, het laat ons genieten en het voedt ons", schrijft de partij in haar brief.

De partij vraagt zich af wat de visie van het college is op kunst en cultuur en hoe het college dit nu in stand wil houden. "Wie en wat gaat het kunstbeleid van onze gemeente opstellen en uitvoeren?" Ook vraagt de partij zich af waarom het subsidiebeleid niet in de gemeenteraad is besproken en dat er toch beslissingen worden genomen over de betreffende subsidie. De partij ziet verder graag snel duidelijkheid voor de cursisten van MiK. "Kunnen ze volgend jaar nog wel een muziekinstrument bespelen? En tegen welke prijzen?"

GEMEENTE INFO

Oud Papier:
20-03 Tongeren, Nergena, Luissel e.o.
20-03 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
21-03 Selissenwal; alles binnen de straten Baandervrouwenlaan, Baanderherenweg, Achterbergstraat en Bosscheweg
21-03 Den Berg
24-03 Kerkeind

Afspraak op het Gemeentehuis,
LET OP: tijdelijk andere ingangen

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Openingstijden:
Wo-, do-, en vrijdag:12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Huisvuil, gft en plasticinzameling:
Even week restafval,
Oneven week: gft en plastic*
Postcode 5281 woensdag
Postcode 5282 maandag
Postcode 5283 donderdag
Postcode 5298 dinsdag

Zet het plastic verpakkingsafval vóór 7.30 uur aan de weg.

Diploma voor musicalsterren Geert Hoes Fase II 'Acteren Doe Je Zo' 1 april van start

Boxtel - Twaalf weken lang werkte acteur Geert Hoes intensief met 'zijn' musicalkinderen tijdens de workshops 'Acteren Doe Je Zo!'. Vorige week woensdag ontvingen zij allemaal hun musicaldiploma; een feest voor de leerlingen en hun ouders. Nu staan zij én Geert te trappelen voor Fase II. "Ik ben erg trots op wat de kinderen nu al hebben bereikt."

Maar wat graag lieten de kinderen hun ouders woensdag zien wat ze in de laatste drie maanden hebben geleerd. Zo werd er van de jongste groep, kinderen van vijf tot en met zeven jaar, een film vertoond, waarin zij tijdens een paar lessen gevolgd waren en speelden de leerlingen van de groep vanaf acht jaar scènes uit 'Goede Tijden, Slechte Tijden', droegen zij monologen voor en speelden scènes met verschillende emoties. Geert: "Dat was erg leuk voor de ouders en voor de kinderen. Zij zijn er helemaal klaar voor om nu met mij Fase II in te gaan, waarin we een musical instuderen." De twee groepen studeren los van elkaar dezelfde musical in en worden voor de uitvoering samengevoegd. Ze gaan dan op hun eigen niveau doelgericht met een script, scènes en zang aan de slag, en werken zo naar de optredens toe. Waar deze zullen plaatsvinden, is nog niet zeker, er zijn verschillende podia die hiervoor interesse tonen. De kinderen worden in deze fase tijdens het traject met de camera gevolgd vanaf de eerste les tot de musical. Hiervan wordt een documentaire gemaakt die voor de uitvoeringen wordt vertoond.

Wat begon met een goed idee, groeide uit tot een professionele aanpak. "Ik wilde dit al heel lang graag doen, maar dan moet je het wel goed aanpakken", vertelt Geert. "Daarom heb ik me eerst helemaal toegelegd op de invulling en vormgeving van de lessen." Zo werkt hij voor de zang- en danslessen samen met gastdocenten van de musicalopleiding van Frank Sanders uit Amsterdam. Daarnaast krijgen de kinderen ook allerlei trainingen zoals improvisatie- en emotietraining. "Toen er genoeg aanmeldingen waren, zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan." Er volgden 'twaalf ontzettend leuke weken' waarin de kinderen de basisbeginselen van het acteren werd bijgebracht. "Van daaruit gingen we steeds een stapje hoger. Met de jongste groep deden we dat spelenderwijs met name in de vorm van zang- en danslessen, omdat zij vaak nog niet kunnen lezen. De oudere kinderen kregen hierin ook les, maar werkten ook met echte scripts. Iedereen was zo enthousiast en gemotiveerd om te leren, dat was echt een feest."

Foto: Yvonne van Haaren
Foto: Yvonne van Haaren
Foto: Mark van der Pol

"We hebben mooie dingen meegemaakt en echt een ontwikkeling doorgemaakt", aldus Geert. "De groep werd erg hecht; de kinderen kregen onderling een band en spraken ook thuis met elkaar af." Geert benadrukt dat er echt hard hewerkt is en dat dat lang niet altijd makkelijk was voor de leerlingen. "Er waren kinderen bij die bleven oefenen, tot huilens toe, omdat ze het zo moeilijk vonden of omdat ze onzeker waren. Als zij dan dan met een grote glimlach op hun gezicht weer naar buiten gaan, heb je iets bereikt. Ze hebben er zoveel zelfvertrouwen van gekregen. Van ouders kreeg ik regelmatig te horen: 'Ik weet niet wat je met mijn kind hebt gedaan, maar hij is zo veranderd!' Ik ben de ouders ook erg dankbaar dat zij mij het vertrouwen gaven om zo met hun kinderen te mogen werken."

Fase II start op 1 april. Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen binnen. "We bekijken nieuwe of kinderen kunnen instromen of dat we een nieuwe groep voor ze gaan opzetten. Ze worden bij binnenkomst door ons getest en op basis daarvan delen we ze in. Nieuwe aanmeldingen zijn dus welkom. Dat kan via theaterworkshop@intershow.nl. De lessen zijn op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur voor kinderen van vijf tot en met zeven jaar, van 15.00 tot 17.00 uur voor de oudere kinderen. Bij veel animo is er plek voor een derde groep van 18.00 tot 20.00 uur. De lessen worden gegeven bij B-town in het Ursulaklaaster aan de Baroniestraat in Boxtel. Ze kosten 15 euro en duren twee uur. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.

33 uur lang genieten van vinyl en gezelligheid Vinylmarathon bij 't Wapen van Liempde gaat 20 maart van start

Liempde - Al tien jaar lang organiseren Albert Bressers en Maarten Termeer de Vinylavond, een avond vol singletjes en lp's, onderdelen als 'raadje plaatje', 'hoger lager' en 'tel het woord' en heel veel gezelligheid. 'De tiende keer, daar moeten we iets aparts mee doen', dachten zij en zo werd het idee geboren voor een heuse Vinylmarathon.

Aanstaande vrijdag om 17.00 uur bij 't Wapen van Liempde is het dan zo ver. 33 uur lang, een eerbetoon aan de 33 toeren die een lp per minuut maakt, worden er onafgebroken plaatjes gedraaid. Dj's Albert Bressers en Maarten Termeer worden voor deze gelegenheid van 01.00 tot 15.00 uur bijgestaan door een aantal gastdj's en natuurlijk komen er weer diverse bekende onderdelen voorbij waarbij de bekende chips- en fruitschalen van vinyl gewonnen kunnen worden.

Tijdens de marathon wordt er geborreld, gedanst, gezongen, geknutseld en gegeten. Aan alles is gedacht om het de deelnemers naar de zin te maken. En wakker te houden. Er worden maaltijden geserveerd, er is een ontbijt, er wordt gegrild op de vuurput en ook 's nachts hoeft niemand honger te lijden: de shoarmabestellijst gaat rond en het eten wordt rond 02.30 uur bezorgd. Wie van zingen houdt kan zijn favoriete nummer uit volle borst meezingen bij het Vinylkaraoke. Ook is er een muziek-bingo en kan er geknutseld worden. Zaterdag kunnen kinderen van 10.00 en 12.00 uur en van 13.00 en 15.00 uur hun eigen lp-hoes ontwerpen en maakt Driek Termeer 's middags fruit- en chipsschalen van meegebracht platen. Ook mogen kinderen met dj-ambities achter de draaitafel plaatsnemen, om 16.00 uur wordt deze vrijgemaakt voor aanstormend talent (aanmelden via talent.vinylmarathon@hotmail.com).

Tot zaterdagnacht 02.00 uur worden er volop plaatjes gedraaid. Daarna is de Vinylmarathon afgelopen en kunnen de muziekliefhebbers eindelijk hun bed opzoeken. Wil je komen kijken en luisteren bij de marathon? Houd er dan rekening mee dat de deur van 't Wapen van Liempde vrijdagnacht van 02.00 tot 06.00 uur gesloten is. Vanwege de vergunning mogen er dan geen nieuwe mensen worden binnengelaten.

Lezing verbinding archeologie en historische bronnen uit de Middeleeuwen

Liempde - Op woensdag 22 april houdt prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld een lezing. De lezing gaat over de verhouding tussen archeologie en geschiedenis met als specifiek onderwerp de Middeleeuwen. Op welke manier kunnen materiële resten en informatie uit schriftelijke bronnen met elkaar verbonden worden om meer te weten te komen over de geschiedenis? Dat is de vraag die tijdens de lezing centraal staat. De lezing wordt georganiseerd in het kader van de Landschapscanon van Het Groene Woud. De canon, een regionaal verhaal over Nationaal Landschap Het Groene Woud, wordt in juni 2015 gepresenteerd. Het krijgt vorm in een boek en een website en belicht de historische en ruimtelijke aspecten van de eeuwenoude landschappen.

De middeleeuwse geschiedenis en archeologie van Brabant spreken tot de verbeelding. Vooral archeologen trekken geregeld de aandacht met hun vondsten uit de periode tussen 500 en 1500. Maar wat weten we eigenlijk van Noord-Brabant in die periode? Enerzijds lijken die Middeleeuwen nog betrekkelijk dichtbij en denken we om ons heen middeleeuwse sporen terug te zien in onze dorpen en in het landschap. Anderzijds vormen de Middeleeuwen een vreemde wereld.

Arnoud-Jan Bijsterveld richt zich specifiek op de periode van de Middeleeuwen, die eveneens aan bod komt in de landschapscanon. In zijn lezing gaat hij allereerst in op de vraag hoe de huidige samenleving tegen de Middeleeuwen aankijkt. Vervolgens geeft hij vanuit de nieuwste inzichten een visie op de geschiedenis in Noord-Brabant en laat hij aan de hand van relevante voorbeelden zien hoe je historische bronnen en archeologie toch met elkaar in verbinding kunt brengen. Geïnteresseerden kunnen zich voor 15 april aanmelden via marloes@vantlaarhof.nl. De lezing start om 20.00 uur bij Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4 in Liempde, en eindigt rond 22.00 uur. De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend. De entree is gratis.

Bert Broekman

Heel mijn leven aan de Dommel

Toen ik in 1961 ging ik werken en daarna ook wonen in Boxtel was alles nieuw, behalve de Dommel die kende ik al heel lang. Geboren in Eindhoven, bijna in de Dommel, gaf dat een welkom thuisgevoel. Rondom de Schimmelse Watermolen in het Eindhovense Woensel, dat was in mijn jeugd ons speelterrein. In het huis met de trapgevel woonde de molenaarsknecht Willem Bogers. De watermolen werd gebruikt om boekweit, olie en granen te malen. Altijd zaten wij onder de watermolen te rotzooien of stonden op de Woenselse brug in het water te sprieten. De Woenselse brug vormde de grens tussen Tongelre en Woensel. In vrijwel een haakse bocht van dit zwarte pad lag de sluis van de Woenselse watermolen. Met donderend geraas stortte zich daar het Dommelwater omlaag in een zijarm van de Dommel.

Op zoek naar ook een watermolen in Boxtel was het wel even slikken. Het enige wat ik trof was een door storm zodanig zwaar beschadigde watermolen, dat wat er van over was gebleven in 1973 is verbouwd tot bloemenhuis door Chef. Maar de Zwaansche Brug met zijn mooie dikke bomen aan de oever maakte veel goed en natuurlijk de vergezichten bij het Scheepke. De Dommel is altijd een deel van mijn leven geweest. Er ging geen dag voorbij of er werd bij ons thuis over de Dommel gesproken. "Wat stinkt die Dommel, wat staat de Dommel laag, de Dommel stroomt over". Van oorsprong komt de Dommel uit België. Het zwemmen heb ik geleerd in de kleine Dommel die liep tussen Nuenen en Eindhoven. Het zwemdiploma werd afgenomen door mijn oudste broer. "Hij zwemt net als een hond moeder, maar ge hoeft niet meer bang te zijn dat hij verzuipt." Ik dwaal in mijn verhaal behoorlijk af maar daar moet je maar aan wennen, dat zal ik wel vaker doen.

De Dommel is nu helder en mooi zuiver met kolken en versnelde stromen. Maar dat is wel eens anders geweest. Vlak na de oorlog was het in Eindhoven een open riool. De open dagen van het Waterschap van vorig jaar gaven een duidelijk beeld van de Dommel en wat er gaande is. Als je bedenkt dat in zijtakken van die Dommel stekelbaarsjes en salamanders zitten, daar word je toch echt vrolijk van. Vaak sta ik met mijn duiven te trainen op het land van boer Van der Meijden aan de Dommel. Ik kijk dan met plezier naar het Waterschapsgebouw waar belangrijk werk wordt gedaan voor het behoud van onze Dommel. 'De Dommel stilte en rust', met in de verte de A2 met al zijn rumoer. Nu woon ik al weer bijna twintig jaar met plezier aan de Dommel. Kijkend op de achterkant van het nieuwe gebouw van het SintLucas aan de Burgakker. Ik zou zeggen, kom genieten. Misschien zie je dan ook de zeldzame gaffellibel of zwemt er een beekprik voorbij.

Groeten, Bert Broekman

bertvliegkist@hetnet.nl / www.vliegkist.nl

Ontslag? En dan …

In 2015 wordt in twee fasen het ontslagrecht aangepast. Per 1 januari en vanaf 1 juli. Wat verandert er en waar moet je rekening mee houden om niet in de financiële problemen te komen?

Dat het ontslagrecht zou wijzigen, was al geruime tijd bekend. Er is sprake van een aantal belangrijke veranderingen. Zo mag in tijdelijke contracten geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Voor tijdelijke contracten van minder dan een half jaar geldt geen proeftijd meer. Daarnaast is de ontslagvergoeding wettelijk vastgelegd. Per 1 juli ontvangt een ontslagen werknemer – mits het ontslag niet aan hem of haar te wijten is – voor de eerste tien dienstjaren een transitievergoeding van een derde van het maandsalaris, en een half maandsalaris voor de jaren die hij langer dan tien jaar in dienst was. Bovendien wordt per 1 juli na een half jaar WW al het werk als passend gezien.

Maar er zijn ook dingen ten goede veranderd, met name bij tijdelijke contracten. Was het voorheen zo dat je op de laatste dag van het tijdelijke contract te horen kon krijgen dat de werkzaamheden niet verlengd werden, sinds januari moet jouw werkgever dat een maand van te voren schriftelijk aangeven. Dat is een kleine vooruitgang, zeker als je een eigen huis hebt.
Waarom stip ik dit aan? Afgelopen jaren hebben we vaak meegemaakt dat mensen pas naar ons toekomen als het water hen tot de lippen staat. Pas als ze een paar maanden achterlopen met de hypotheekbetaling, kloppen ze aan in de hoop dat wij iets voor hen kunnen betekenen. Natuurlijk doen we dan ons best. Maar de ervaring leert ook dat hoe groter de betalingsachterstand is, des te moeilijker het wordt om een goede regeling te treffen. Sterker nog, we hebben liever dat je nog prima je rente en aflossing kunt betalen en dat je ons voor de zekerheid op de hoogte stelt van de nieuwe situatie, dan dat je dat pas doet als de situatie nijpend is.

Hoe eerder je aan de bel trekt, hoe meer we voor jou kunnen doen. En dat geldt helemaal sinds 1 januari. Wanneer jouw contract niet verlengd wordt, mail of bel ons dan. Want ook dan kun je op ons rekenen!

Gestolen vrachtwagen gebruikt voor drugstransport Politie ontdekt hennepkwekerij in bedrijfsverzamelgebouw Ladonk

Boxtel - Een gestolen vrachtwagen die zondagmiddag is aangetroffen op een parkeerplaats bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Van Salmstraat op industrieterrein Ladonk heeft er uiteindelijk toe geleid dat de politie maandag aan het begin van de avond in hetzelfde bedrijvencomplex een hennepkwekerij heeft aangetroffen en ontmanteld. In de kwekerij werden in twee ruimtes in totaal achthonderd hennepplanten aangetroffen. De stroom werd illegaal afgetapt.

De politie werd zondag op het spoor gebracht door een surveillancemedewerker die de zaak niet vertrouwde. De wietlucht die uit de vrachtauto kwam en de restanten van hennepplanten in de bak verzekerde de politie ervan dat de vrachtauto gebruikt was voor drugstransport. De eigenaar van de vrachtauto, een Eindhovenaar, had overigens nog niet bemerkt dat de wagen gestolen was. Volgens een woordvoerder van de politie bracht deze melding de zaak vervolgens aan het rollen: "We zijn op onderzoek uit gegaan en hebben maandagmiddag een groot aantal panden in het complex onderzocht. Bij de eerste inval in een van de panden troffen we geen kwekerij aan." Agenten zijn vervolgens het dak op gegaan en via een warmtecamera ontstond het vermoeden dat aan de andere zijde van het complex een hennepkwekerij gevestigd was in een van de panden. De eigenaar werd opgetrommeld om de deur te openen. Bij aankomst bleek de sleutel echter niet meer in het slot te passen. "Hierop hebben enkele ondernemers de politie geholpen bij het openboren van het slot om toegang te krijgen tot het pand."

De aangetroffen planten en apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd. Het pand werd verhuurd. De politie verrichtte geen aanhoudingen en heeft de zaak in onderzoek. Hieruit zal moeten blijken of de gestolen vrachtauto en de aangetroffen hennepkwekerij een verband met elkaar hebben.

Singeltjesavond bij 't Hart van Boxtel al jaren vaste prik

Boxtel - Tien jaar geleden bedachten William en Riekske van Dinther van Café 't Hart van Boxtel en Richard Strik van Kwalitaria Strik dat het wel leuk zou zijn om op een zaterdagavond weer eens ouderwets singeltjes te draaien. Met achttien jaar ervaring als dj, was dat wel aan Strik besteed. Het bleek een groot succes en het idee groeide uit tot een tweejaarlijkse trekker voor 't Hart van Boxtel. En dat nu al weer bijna vijftien jaar lang. Aanstaande zaterdag gaan de voetjes weer van de vloer.

Richard Strik begon in 1983 met plaatjes draaien in Café De Vlonder bij de Adelaar. Twee jaar later werd hij dj bij discotheek Virgin in de Stationsstraat en vervolgens was hij dertien jaar lang een van de vaste dj's bij discotheek Lascar in Schijndel. Met zijn Kwalitaria erbij werd het teveel om elke zaterdagavond tot diep in de nacht te werken en in 2001 besloot Strik dat het mooi was geweest. Maar toch, het bleef prachtig om achter de draaitafel te staan. Bij wijze van een leuk extraatje op de zaterdagavond besloten William en Riekske van Dinther de dj eens een avond te laten draaien voor het vaste stappubliek. En het sloeg aan. Vanaf dat moment is de Singeltjesavond in maart en in oktober voor veel liefhebbers vaste prik.

Vanaf 21.00 uur kruipt Strik achter de draaitafel en ligt de uitgebreide lijst met singeltjes uit 1994 en eerder klaar. De singeltjesvoorraad wordt elke keer nauwkeurig bijgewerkt door Patrick Wozniak, die desnoods het hele land afrijdt om een bepaald nummer te bemachtigen. Tot groot genoegen van het publiek, dat constant plaatjes aan komt vragen. Tot sluitingstijd is het volle bak bij 't Hart van Boxtel en wordt er gedanst, gezongen en gelachen. Golden Oldies worden afgewisseld met eendagsvliegen, jeugdsentiment en bekende en diep weggezakte hits. Singeltjesavond is in vele opzichten een feest, maar toch vooral een feest der herkenning.

Je vind Café 't Hart van Boxtel op de Markt 16 in Boxtel. De Singeltjesavond begint om 21.00 uur en de toegang is gratis.

Gewonde bij aanrijding op Esscheweg

De auto belandde in de greppel aan de overkant van de weg. Foto: Mark van der Pol

Boxtel – Maandagochtend 16 maart rond 8.30 uur is een 37-jarige vrouw uit Esch gewond geraakt doordat zij met haar auto tegen een boom botste. Het ongeluk gebeurde op de Esscheweg, de weg van Esch naar de A2. De brandweer, ambulance en politie waren snel ter plaatse en ter ondersteuning van de ambulancemedewerkers is ook de traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer was snel uit de auto bevrijd en is vervolgens door de ambulance met onbekend letsel meegenomen naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallenanalyse van de politie kwam ter plaatse en deed uitvoerig onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De auto reed vanuit Esch in de richting van Boxtel toen deze aan de rechterzijde tegen de boom botste. De auto tolde en kwam uiteindelijk links in de greppel tot stilstand, waarbij de auto vlak boven een sloot bleef hangen.

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. De weg was gedurende enige tijd afgesloten voor verkeer, dat werd omgeleid via het naastgelegen fietspad.

Op vakantie bij oud-Boxtelse in Spanje

Boxtel - Oud-Boxtelse Corry van Kleef (68) woont al jaren in Spanje, maar mist daar de aanspraak van een gezellige Brabantse vriendin om samen de leuke dingen van het leven mee te delen. Daarom biedt ze alleengaande en alleenstaande vrouwen aan hun vakantie bij haar te vieren en samen uitstapjes te maken.

Hiervoor is ze de onderneming 'De Brabantse Vriendin' gestart. Nadat zij in 1987 geëmigreerd is naar de Costa Blanca in Spanje, woont ze daar inmiddels in de provincie Murcia. Haar man is in 2009 overleden. In deze rustige omgeving trekt ze er graag op uit om een stad of een markt te bezoeken of om op een mooie zomeravond over de boulevard te lopen. Gasten verblijven een week lang in haar villa met privé-zwembad. Meer informatie over deze vakantiereizen en de prijzen is te vinden op de website www.debrabantsevriendin.nl.

Stef Karssemakers laat sterke indruk achter in het ONK 85cc in Gemert

Boxtel - Stef Karssemakers van het Beursfoon Rockstar KTM Youth MX Team heeft een sterke indruk achtergelaten tijdens de eerste wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap 85cc in Gemert. Na een kopstart in de eerste manche kreeg de Boxtelaar te kampen met een klein mechanisch probleem, maar wist er toch een nette zevende plaats uit te slepen. In de tweede manche kwam hij na een mindere start op een elfde plaats over de finish en werd hiermee zevende in het dag klassement.

Na een goede voorbereiding waren beide Beursfoon Rockstar KTM rijders, Rick Elzinga en Stef Karssemakers er klaar voor om er in Gemert tegenaan te gaan. Naast het deelnemersveld van het Nederlands Kampioenschap was er ook een aantal sterke internationale rijders op deze wedstrijd afgekomen, waardoor het een spannende wedstrijd beloofde te worden. In de training was het erg druk op het circuit. Stef kon in de tijdtraining, die op een super snel en vlak circuit werd verreden, nog niet aan de tijd komen die hij op voorhand had willen rijden. Verschillende keren perste hij er een snelle tijd uit maar meer dan een zeventiende tijd zat er niet in.

Na het vallen van het starthek in de eerste manche was het Stef die zijn goed geprepareerde KTM machine als eerste over de Gemertse dijk heen reed en als leider aan de wedstrijd kon beginnen. Helaas kreeg hij te kampen met een klein mechanisch probleem. Toch kwam hij de eerste ronde nog altijd op een sterke derde plaats door. Na een aantal ronden hield Stef nog altijd stevig stand op een zesde plaats, maar moest toch nog een plaats prijsgeven en kwam als zevende over de finish.

In de tweede manche was Stef slecht weg bij de start en kwam op een dertiende plaats uit de eerste ronde. Hij had even een paar ronden nodig voordat hij het juiste ritme gevonden had en stootte door naar een elfde plaats. Vervolgens had hij een mooi gevecht met de twaalfde man. Even werd Stef gepasseerd maar dit was van korte duur want hij nam de elfde plaats resoluut terug in handen. In de laatste ronde wist hij nog heel dicht in het achterwiel van de tiende man te komen maar kon geen aanval meer inzetten om hem te passeren. Zodoende werd Stef op een elfde plaats afgevlagd.

Met een zevende plaats in de eerste manche en een elfde plaats in de tweede manche legde de Boxtelse coureur in het klassement beslag op een zevende plaats. Een mooi resultaat, en een wedstrijd waar hij tevreden op terug kan kijken. Komend weekend staat voor Stef de derde wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap 85cc grote wielen in Heerde op het programma, ook zijn broer Kay zal daar aan de start verschijnen om zijn eerste NK wedstrijd van het seizoen in de 85cc kleine wielen klasse te rijden. Over twee weken gaat het Open Nederlands Kampioenschap verder op het circuit van Halle.

Dubbel verlies voor kaderteam Wapen van Liempde

Liempde - Zowel de inhaalwedstrijd van 't Wapen van Liempde tegen De Hazelaar uit Rosmalen als de confrontatie met Apollo uit Maarssen werden met het kleinst mogelijke verschil, 5-3, verloren.

In de ontmoeting met de Hazelaar strandde Martien van den Tillaart op een carambole van het einde, zijn tegenstander maakte daar gretig gebruik van en scoorde de resterende zestig caramboles, waarna de gelijkmakende acquitstoot nog een punt opleverde. Ton Rovers kwam slechts negentien caramboles tekort en Leo van Hastenberg verloor kansloos.

Het team waarvan in het bekertoernooi werd gewonnen vormde deze keer een te grote hindernis, alhoewel de verschillen zeer gering waren. Harm van de Laar sleepte een gelijkspel uit het vuur door in de nabeurt nog 33 caramboles te maken. Piet Leermakers won zijn partij in negen beurten en Martien van den Tillaart kon het in datzelfde aantal beurten niet bolwerken. Door de laatste partij van Leo van Hastenberg kon het nog verschillende kanten op, maar Van Hastenberg kwam in de nabeurt zes caramboles tekort waardoor opnieuw aan het kortste eind werd getrokken.

Taverbo/SABO 1 herpakt zich

Boxtel - Na de nederlaag van vorige week heeft het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO zich afgelopen weekend enigszins weten te herpakken. In Den Bosch werd Never Despair met 6-4 verslagen.

Het derde team van Never Despair promoveerde afgelopen seizoen net als Taverbo/SABO van de eerste klasse naar de hoofdklasse. Hierin hadden zij hun eerste drie wedstrijden gewonnen. Aan die zegereeks kwam vrijdag een einde in een wedstrijd met vele kantelpunten. Teun Vlaminckx, die terugkeerde in de ploeg na een rugblessure, en Michel Sperling lieten goed spel zien en dankzij winstpartijen van beide heren nam Taverbo/SABO snel een 3-1 voorsprong. Toen Sperling vervolgens volledig onnodig en met de nodige pech zijn tweede partij verloor verschoof het momentum richting Bossche zijde. Na zeven wedstrijden keek Taverbo/SABO zelfs tegen een 4-3 achterstand aan. Jasper van der Aa speelde wederom bijzonder matig, maar toen hij zijn laatste partij met hangen en wurgen toch nog over de streep wist te trekken keerde het tij opnieuw, ditmaal in Boxtels voordeel. Sperling en Vlaminckx maakten het karwei vervolgens vakkundig af en sleepten de overwinning binnen.

Biljarters 't Ivoor verslaan koploper

Boxtel - Het eerste team van 't Ivoor versloeg vorige week koploper De Hazelaar 2 met 24-21. Don van der Wiel moest diep buigen voor zijn tegenstander, hij scoorde slechts vier punten. Chris Fasseur deed het beter door zijn partij te winnen. Theo Verhagen spande de kroon met een winstpartij in slechts twaalf beurten, moyenne 12,50. Het tweede team leed een zware nederlaag van 30-17 tegen 't Wapen van Liempde 3. Ad van Os, Jacques van Loon en Toon Bevers gingen diep door het stof. Zij speelden alle drie onder hun niveau en verloren dan ook terecht. Het derde team deed het verdienstelijk ondanks een 27-29 verlies. Jan Meeuwis was de enige met een verliespartij. Theo van Dongen speelde remise en Gerard de Beer boekte een overwinning.

De wedstrijd van het 3-banden team werd uitgesteld. Het 3-banden klein team boekte een overwinning, Johan Verhoeven behaalde acht punten. Jos Hoffmans won zijn partij nipt. Frits Radema speelde weer een prima partij en won die met een moyenne van 0,848. Het eerste recreantenteam boekte een benauwde 35-34 overwinning. Alleen Jacques van Loon wist zijn partij te winnen. Toon Bevers, Henk van Boxmeer en Peter Franken verloren hun ontmoeting. Het tweede team was volledig de weg kwijt op Wim van Dijk na. Die won als enige zijn partij. Jan Meeuwis, Frans van Esch en Frans Klein verloren kansloos.

Kids Street Defense bij sportschool Dekker

Foto: Taekwon-do School Dekker


Boxtel - Ad Dekker van Taekwondo School Dekker en Dekker's Selfdefense in Boxtel heeft zondag in Barneveld het diploma Kids Street Defense Instructeur behaald. Hij mag nu lessen en examens verzorgen in deze nieuwe, stoere sport die speciaal is ontwikkeld voor kinderen.

Kids Streetdefense (KSD) is gericht op hun fysieke en mentale weerbaarheid. De kinderen worden zelfverdedigingstechnieken aangeboden en er wordt gewerkt aan hun conditie. KSD is ook geschikt voor kinderen die te maken hebben met faalangst, een negatief zelfbeeld, overgewicht, concentratieproblemen, pesten, sociale onhandigheid, gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen als ad(h)d, pdd-nos en ass. Bij deze sport ontwikkelen ze kennis over en geloof in hun lichamelijke en geestelijke kunnen.

Foto: Taekwon-do School Dekker
Foto: Ad Dekker

KSD wordt in Boxtel aangeboden voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De eenvoudige technieken zijn gebaseerd op judo, (kick)boksen, jiu jitsu en taekwondo. De trainingen zijn op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur en worden verzorgd door de inmiddels gecertificeerde KSD-trainer Ad Dekker in sporthal De Braken aan De Braken 1a. De groepsgrootte bedraagt minimaal acht en maximaal zestien kinderen. Kickbokshandschoenen en zachte scheenbeschermers zijn benodigd. Aanmelden kan via mailadres tsdekker@googlemail.com, of bel voor meer informatie met nummer 06-10353978.

Boxtelaar Van der Heijden Paardensportman van het Jaar

Boxtelaar Maarten van der Heijden (tweede van rechts) heeft de hoge onderscheiding in ontvangst genomen. Links de Ruiter van het Jaar, Jeroen Dubbeldam. Foto: Jacob Melissen - Persburo Melissen

Boxtel - Boxtelaar Maarten van der Heijden is uitgeroepen tot Paardensportman van het Jaar 2014. Hij kreeg de eretitel afgelopen weekeinde tijdens Indoor Brabant in Den Bosch, vanwege zijn grote verdiensten voor de ruiters én hun supporters.

De commissie die zich ieder jaar buigt over de verkiezing van de Paardensportman van het Jaar had er dit jaar een zware kluif aan. Hippisch Nederland heeft namelijk een succesvol jaar achter de rug. Zo werden op de Wereld Ruiter Spelen (WEG) in Caen maar liefst achttien medailles door Oranje veroverd. De FEI, de internationale overkoepelende organisatie van de paardensport, twitterde vervolgens: 'Orange is the new Gold'.

De commissie kwam uiteindelijk tot de conclusie dat deze hoogste hippische onderscheiding van ons land moest gaan naar de persoon, die zich daadwerkelijk het meest heeft ingespannen om deze successen te realiseren. Daarom is bij de beoordeling niet naar een deelgebied gekeken, maar naar alle successen en innovaties. Bij de commissieleden kwam daarbij steeds weer één naam naar boven, die van Boxtelaar Maarten van der Heijden, directeur topsport van de hippische sportbond KNHS.

Wat voor de commissie doorslaggevend is geweest, is het feit dat Van der Heijden erin is geslaagd om niet alleen de perfecte omstandigheden te realiseren voor en tijdens de WEG voor allen die Nederland daarbij vertegenwoordigden. Ook had hij oog voor de talloze Oranjesupporters die hun feestje met de medaillewinnaars wilden en konden vieren. Mogelijk ontstond mede daardoor de flow die de overige sporters stimuleerde en motiveerde, wat uiteindelijk leidde tot achttien medailles.

Nationale titel voor Lisa Bekkers

Foto: Lisa Bekkers

Liempde - Lisa Bekkers (15) nam afgelopen weekend met haar pony Jonkers' Pieter deel aan de Nederlands Kampioenschappen in Ermelo. De amazone van de Liempdse ponyclub de Dommelruiters zette hier een fantastische prestatie neer en werd Nederlands Kampioen in de klasse D-Z1.

Foto: Lisa Bekkers

HCB'92 B1 wint ruim van Olympia'89 B1

Boxtel - De meiden van HCB'92 B1 speelden afgelopen zaterdag een zeer goede wedstrijd tegen Olympia'89, met een prachtige score als resultaat. Met 11-1 rekenden de Boxtelse handbalsters met hun tegenstander af.

Het eerste doelpunt in de wedstrijd tegen Olympia'89 was voor HCB'92 en daarmee was de trend gezet. De tegenstander kon de eerste helft niet door de sterke verdediging breken en HCB'92 ging de rust in met 4-0. In de tweede helft gingen de dames van HCB'92 onverstoorbaar verder met scoren en wist Olympia'89 slechts een keer voorbij goalie Iris te komen, die een sterke wedstrijd keepte. Naast een sterke verdediging werd er goed overgespeeld en leed HCB'92 weinig balverlies. De dames, die allemaal op doel gooiden, leverden samen een topprestatie.

Derby LSV-De Bocht'80 op zondag 22 maart

Lennisheuvel - LSV en de Bocht hebben in LBC een samenwerkingsplan voor de jeugdleden, maar in de seniorencompetitie zijn ze concurrenten in de vijfde klasse C. De Lennisheuvelnaren bivakkeren in de staart van de competitie terwijl de Bocht aanspraak probeert te maken op een promotieplaats. Saillant detail is dat Jan van de Sande dit jaar trainer is van De Bocht'80, vorig jaar was hij nog oefenmeester van LSV.

Na de nederlaag van de Bocht afgelopen zondag moeten zij winnen om nog een kans te maken dit seizoen. Bij LSV heerst de sportieve insteek dat ze juist deze wedstrijd willen laten zien dat ze minimaal gelijkwaardig zijn en revanche willen nemen voor de nederlaag eerder dit seizoen. Rond deze wedstrijd organiseert LBC een aantal jeugdactiviteiten dus ook de kinderen zijn welkom op Sportpark Lennisheuvel. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Sabo Boxtel stoot Taverbo/Sabo 1 voorlopig van de troon

Boxtel - Sabo Boxtel had een goede dag in de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC), door een zege van 8-2 te behalen op Taverbo/Sabo 2 en daarmee de koppositie te pakken.

Omdat de nog te spelen partijen van de uitgestelde wedstrijd tegen Van Weert Schilderwerken niet meer gespeeld worden, eindigde deze wedstrijd voor Sabo Boxtel ook in een 8-2 zege. Zo kon het met in totaal zestien punten het niet in actie gekomen Taverbo 1 van de eerste positie op de ranglijst verdringen. Het verschil is nu vier punten in het voordeel van Sabo Boxtel, al heeft het wel één duel meer gespeeld.

In de wedstrijd van Sabo Boxtel tegen Taverbo 2 was de hoofdrol weggelegd voor Hans van Weert die zijn drie enkelspelen wist te winnen. Wim van Aarle en Marcel van Weert konden daar ieder twee punten aan toevoegen. Door de zeges van Sabo Boxtel is de voorsprong op nummer drie Taverbo 3 gegroeid tot negen punten, ondanks de 9-1 overwinning van Taverbo 3 op Grand Café Rembrandt. Henk IJsseldijk en Uschi Meeuwis bleven in deze ontmoeting ongeslagen.

Van Weert Schilderwerken handhaaft zich stevig in de middenmoot. Weliswaar was er het 8-2 verlies tegen Sabo Boxtel, maar ook een ruime 8-2 zege op Rotsvast. Rostvast had de pech dat het door omstandigheden slechts met twee spelen aan kon treden. Voor Van Weert Schilderwerken wist Peter Kemps de volle winst te scoren en hiermee bevestigde hij dat er nog steeds progressie in zijn spel zit.

In de strijd om de onderste plaatsen deed De Dommel goede zaken door een 9-1 zege te boeken op een van de naaste concurrenten Cornuiten. En omdat ook de Bat Boys een beter resultaat behaalden dan de Cornuiten, werd dit team nog steviger op de onderste plaats gedrukt. Voor De Dommel moest alleen Willem Jansen een punt afstaan aan Henk van de Laak van Cornuiten. Voor Bat Boys was Mari Karssemakers op dreef tegen Taverbo 4 en scoorde de maximaal haalbare drie punten. Voor Taverbo 4 staat er niet veel meer op het spel dan zich te handhaven in de veilige middenmoot. Toon van Geel, Mari Smits en Peter de Rooij behaalden dan ook ieder twee winstpunten en ook het dubbel was voor Taverbo 4, waardoor het een 7-3 overwinning boekte. Volgende week is de laatste volledige speelronde waarna een week later nog drie inhaalwedstrijden op het programma staan. Alle beslissingen moeten nog vallen.

Hoekschoppen bepalen de eindstand bij DVG

Sander van de en scoort de gelijkmaker. Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Talrijke rood-gele supporters trotseerden afgelopen zondag de ijzige kou om DVG gelijk te zien spelen in de inhaalwedstrijd tegen SES uit Langenboom. Inzet van dit duel was de derde plaats in de competitie waarbij SES moest winnen. Twee doelpunten van beide ploegen, vanuit een hoekschop, bepaalde de eindstand op 1-1.

De sportieve wedstrijd leverde weinig uitgespeelde kansen op. SES sloeg regelmatig het middenveld over en probeerde zo de balvaste spits, Gijs Bens, in stelling te brengen. Een counter, vanuit een hoekschop van DVG, leverde SES bijna een doelpunt op maar Martijn Caarls blokte het schot. In een soortgelijke situatie bracht DVG doelman Sander van Eeuwijk redding. DVG kon maar weinig kansen creëren. De beste kans, net voor de rust, was voor Aaron van Dooren. Hij omzeilde behendig een verdediger en kwam net niet goed uit met zijn passen om te kunnen schieten. Na rust was DVG het spoor een beetje bijster en kwam al vroeg op een 1-0 achterstand. Een indraaiende hoekschop kwam op een been van een verdediger, kreeg een raar effect en belandde in het doel. Deze voorsprong paste perfect in de strategie van SES omdat er meer ruimte in de DVG verdediging zou ontstaan. Sander van Eeuwijk werd door Bens tot twee keer toe onder vuur genomen maar pareerde de schoten met zijn vuisten.

Langzaamaan begon DVG toch meer naar voren te voetballen en een hoekschop bracht de gelijkmaker. Een indraaiende bal, getrapt door Tarn van de Wiel, belandde keurig op het hoofd van de volledig vrijstaande Sander van de Ven die hier wel raad mee wist. Rik van Ruremonde had nog een grote kans op de winnende treffer. Een gewonnen duel leverde een schietkans op maar de SES doelman redde met zijn been. De bal ging omhoog en eindigde op het dak van het doel. Volgende week komt hekkensluiter VOW op bezoek. Man of the Match was DVG doelman Sander van Eeuwijk. De strijd om de derde plaats is nog lang niet gestreden, met nog een inhaalwedstrijd voor de boeg kan er ook nog steeds omhoog gekeken worden.

De DVG dames gingen op bezoek bij buurman 'Ollandia' en verloren met 3-0. Hier werd Gabi van de Steen uitgeroepen tot Woman of the Match.

Boxtel - Voor alle jeugdteams van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO stond er afgelopen weekend een uitwedstrijd op het programma. Het derde jeugdteam dat in Goirle tegen SV Red Star '58 speelde was niet te kloppen. Rick van der Schoot, Lars Strik en Niels Wesseling namen met gemak het maximale aantal punten mee naar huis.

Hierdoor stootten de Boxtelaren Never Despair uit Den Bosch van de koppositie en staan zij met 31 punten uit vier wedstrijden bovenaan de ranglijst. Bovendien delen Rick van der Schoot en Lars Strik met 92% gewonnen wedstrijden, achter een speler van Never Despair die slechts drie wedstrijden gespeeld heeft, de tweede plaats in het persoonlijke klassement.

Het eerste jeugdteam dat de competitie moeizaam begon, lijkt zijn draai nu toch te vinden. In Uden speelde het met 5-5 gelijk tegen Smash '73. Gelijkspel was er ook voor het tweede jeugdteam tegen Tios '51 in Tilburg.

Succes voor RBW-spelers Taverbo/SABO

Boxtel - Afgelopen zondag zijn in de accommodatie van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO de laatste rondes gespeeld voor de RBW-competitie. Deze competitie is speciaal voor jeugdspelers die geen NTTB-competitie spelen.

In de welpenklasse was het eerste team van NTTV uit Nuland oppermachtig en werd dan ook kampioen met 29 punten uit zes wedstrijden. Het mixedteam bestaande uit Isa van de Wal van Taverbo en Jari de Haas van NTTV werd tweede met dertien punten, gevolgd door het eerste en tweede team van Taverbo die beide negen punten wisten binnen te halen.

In de aspiranten/juniorenklasse voor de meer ervaren jeugdspelers wist Taverbo 3, bestaande uit Rick van der Schoot en Dries Driessen, beslag te leggen op de eerste plaats met twintig punten uit vijf wedstrijden. Zij waren te sterk voor hun naaste concurrenten van het tweede team van NTTV, die genoegen moesten nemen met de tweede plaats en achttien punten. Nienke Strik en Niels Wesseling van Taverbo 4 behaalden in deze klasse de vijfde plaats met negen punten.

Zondag 12 april worden de individuele wedstrijden gespeeld in deze RBW-competitie en zal aansluitend de prijsuitreiking plaatsvinden, aanvang 10.00 uur.

Liempde - De jeugdleden Keira Kreijveld en Joost van der Linden van Judo Club Liempde (JCL) zijn afgelopen zondag kampioen geworden tijdens het 32e voorjaarstoernooi in Middelbeers.

JCL was met twintig judoka's naar het koka-toernooi getrokken. Dit wordt speciaal voor beginnende judoka's gehouden die nog geen of weinig wedstrijdervaring hebben. Er waren nog 314 andere deelnemers.

Alle judoka's van JCL deden goed hun best en er werd mooi gejudood. Met name Joost van der Linden ging als een speer. Hij had al zijn partijen zo gewonnen. Ook Keira Kreijveld mocht zich als kampioen laten huldigen. Tess Schoones en Kasandra Wagenaars zaten bij elkaar in de poule, maar kregen een wel erg grote tegenstander tegenover zich. Toch hebben ze goed gestreden om hun positie en Kasandra had een beetje pech met de beslissing van de scheidsrechter, anders had er meer ingezeten. Luc de Laat liet een mooie groei in zijn judo zien en wist zo nog een wedstrijd te winnen. Bas Daverveld had pech op zijn eerste judotoernooi, hij bleek in een veel te zware poule te zijn ingedeeld. De coaching tijdens het voorjaarstoernooi werd namens JCL door Gwen Olislagers en Dirk Habraken op zich genomen.

Rugbyers Ducks winnen laatste competitiewedstrijd overtuigend

Boxtel - De rugbycombinatie Ducks/Oysters heeft haar laatste competitiewedstrijd overtuigend met 90-0 gewonnen. Hekkensluiter Octopus Uden kwam tekort tegen de ongeslagen kampioen.

Ondanks dat er diverse basisspelers ontbraken bij Ducks was het veel te sterk voor de thuisploeg. Optisch leek Octopus nog aardig aan de wedstrijd mee te doen, echter wanneer de promovendus echt gas gaf had de Octopus defensie geen antwoord op de veelal snellere lijnspelers van Ducks/Oysters.

Met deze overwinning sluit Ducks/Oysters de competitie af met een 100% score, dus alle achttien wedstrijden gewonnen. De mix van jong en oud was te sterk voor de rest van de clubs. Komend seizoen speelt de rugbycombinatie in de derde klasse, een uitdaging om ook daar goed voor de dag te komen. De samenwerking met Oysters zal komend seizoen dus worden voortgezet. Het seizoen daarop, bij het veertigjarig bestaan van Ducks, is het grote doel om weer met een zelfstandig Ducks team aan de competitie deel te nemen. Verder wordt er nog gewerkt aan het naseizoenprogramma.

20 / 20