DeMooiBoxtelKrant

4 december 2019

DeMooiBoxtelKrant 4 december 2019


Ronald van Meygaarden neemt ambtsketen van Boxtel over van Fons Naterop

De nieuwe burgemeester van Boxtel Ronald van Meygaarden (met ambtsketen) en oud-burgemeester Fons Naterop. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Ronald van Meygaarden (57) is vorige week dinsdagavond in de raadzaal van het gemeentehuis beëdigd tot burgemeester van Boxtel. Dit gebeurde onder toeziend oog van tientallen belangstellenden, waaronder diverse raadsleden en partner en familie van Van Meygaarden. Ook diens 86-jarige vader en moeder waren aanwezig, tot groot genoegen van de nieuwe burgemeester.

Na vrijwel op de dag nauwkeurig waarnemend burgemeester te zijn geweest kon Fons Naterop dinsdagavond de ambtsketen aan Van Meygaarden overhandigen. Dat was niet het enige. De nieuwe burgemeester kreeg er direct een nieuwe opbergdoos bij van zijn voorganger. Over hoe Naterop de winkel had achtergelaten was de gemeenteraad dinsdag eensgezind: boven verwachting goed. Het kwam de scheidend burgemeester op een daverend afscheidsapplaus te staan.

De nieuwe burgemeester kan zich welkom voelen in wat hij zelf noemt "een gemoedelijk dorp met leuke voorzieningen", dat je volgens hem met wat fantasie 'stads' kunt noemen. De uitdagingen die hij treft zijn in sommige opzichten ook stads, zo gaf locoburgemeester Peter van de Wiel in diens welkomsttoespraak aan: ondermijnende criminaliteit, zoals drugslaboratoria en hennepkwekerijen hebben in Boxtel namelijk bijna stadse proporties aangenomen. Van Meygaarden is echter, zoals de burgemeestersvacature vroeg, een leider met lef. Hij gaf zelf dinsdag aan een lastige uitdaging niet uit de weg te gaan.

Drie belangrijke ambities
Ook burgerparticipatie is zo'n uitdaging: de burger écht betrekken bij ambtelijke besluitvorming. En dan niet enkel in een klankbordgroep, maar van planvorming tot de afronding aan toe. "Het verder vormgeven van de participatiesamenleving, of zoals we het hier noemen: Meewerkend Boxtel", zei Van Meygaarden daar dinsdag zelf over. Het is direct zijn eerste ambitie, liet hij de aanwezigen weten. "Dat zal met vallen en opstaan gaan", was de nieuwe burgemeester realistisch. "Maar ik ken geen enkel kind dat bij de geboorte kon lopen."

Een tweede ambitie van Van Meygaarden is de strenge aanpak van eerdergenoemde ondermijnende criminaliteit. "Wet en regelgeving dient gerespecteerd te worden", sprak de nieuwe burgemeester de aanwezigen kordaat toe. "Een burgemeester dient daar in mijn ogen op toe te zien." De burgemeester sprak ook een derde ambitie uit: het behoud van het specifieke karakter van de verschillende kernen die Boxtel kent. Hij liep daarbij ook alvast vooruit op de inlijving van Esch in 2021, waar zijn aandacht ook naar uitgaat, zo verzekerde hij het publiek.

Van Meygaarden kreeg dinsdag ook direct een uitnodiging van de locoburgemeester. Woensdag al zal hij, net zoals zijn voorganger Mark Buijs, samen met Peter van de Wiel een fietstocht door de gemeente maken. Ook de partner van de nieuwe burgemeester, Allard, was overigens welkom om de fietstocht door 'de verpletterende schoonheid van het Dommeldal' te ondernemen.

De kersverse burgemeester van Boxtel liet na afloop van het officiële gedeelte weten in het dagelijks leven een passie te hebben voor lekker eten. Hoewel thuis Allard zich meer met het koken bezighoudt mag de nieuwe burgemeester zijn kwaliteiten ook op dit vlak gaan bewijzen: alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan Stapel op Sint kunnen deze week rekenen op een kop snert, gemaakt door het burgemeesterspaar. Of die net zo goed in de smaak valt als de goulashsoep van voorganger Mark Buijs, zal later deze week blijken.

In zijn welkomstspeech gaf Van Meygaarden aan dat de Boxtelse burgemeestersvacature hem op het lijf was geschreven: "Toen ik in april mijn sollicitatiebrief stuurde, had ik het gevoel dat als ik ergens op mijn plaats zou zijn het Boxtel was." Dat gevoel deelt hij in ieder geval met de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Mariëlle van Alphen. "Hij is er inne van ons", besloot zij haar toespraak dinsdag. En of dat echt zo is mag Ronald van Meygaarden de komende periode van zes jaar aan de inwoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en vanaf 2021 ook Esch gaan bewijzen.

Boxtelaar moet meer betalen voor afval en riolering

Ook vergunningen grootschalige evenementen fors duurder

Boxtel - De gemeenteraad heeft de afgelopen week de leges vastgesteld voor het kalenderjaar 2020. Daaruit blijkt dat de kosten van afvalinzameling, rioolheffing en grafrechten gaan stijgen. De gemiddelde stijging van de tarieven blijft echter beperkt tot ongeveer 2,9 procent, gelijk aan de inflatie.

Een meerpersoonshuishouden dat de container tien keer per jaar laat ledigen betaalt als gevolg van de stijging zo'n 19 procent meer dan in 2019, rekent de gemeente voor. Die stijging zit hem met name in de lediging van de containers voor restafval. Daarmee loont het voor huishoudens om de productie van restafval te beperken.

De gemeente laat weten dat er sprake is van stijgende kosten op het gebied van de afvalverwerking. "We zien een landelijke trend dat afval verwerken steeds duurder wordt. Dit komt grotendeels doordat verwerkingskosten toenemen, de afvalstoffenbelasting verhoogd is en opbrengsten afnemen", luidt de verklaring van onze gemeente. Ook toenemende brandstofprijzen en materiële kosten zorgen ervoor dat de gemeente de afvaltarieven omhoog bijstelt.

Boxtel stelt zich als doel de afvalstoffenheffing kostendekkend te houden. Dat was de afgelopen jaren niet het geval, mede omdat het kwijtschelden van de gemeentelijke belasting voor minima de opbrengst drukte. Deze kostenpost is daarom vanaf 2020 opgenomen in de heffing, evenals de kosten voor het legen van prullenbakken in de openbare ruimte.

Ook de rioolheffing stijgt het komende jaar. Dit komt deels doordat, net zoals bij de afvalstoffenheffing, extra taken zijn ondergebracht onder de rioleringsheffing. Ook de kwijtschelding van de heffing voor minima wordt opgevangen door de kosten van de heffing op te hogen. Voor een huishouden met een waterverbruik tot 200 m3 stijgt de rioolheffing met 5 procent.

Lees verder op pagina 3

Staat jouw Kerstverhaal in onze speciale Kerstkrant?

DeMooiBoxtelKrant plaatst dit jaar de mooiste, beste, warmste, grappigste Kerstverhalen van lezers in de speciale Kerstkrant van woensdag 18 december. Wil jij met jouw Kerstverhaal over bijvoorbeeld naastenliefde, een goede daad of doel of de ideale kerstmis in de krant? Mail dan uiterlijk vrijdag 13 december jouw bijdrage van maximaal 500 woorden, eventueel met foto (minimaal 1MB) naar redactie@demooiboxtelkrant.nl, onder vermelding van 'kerstverhaal'. Wie weet lees jij je verhaal terug in onze Kerstspecial!

Pag. 17 Foto: Cock Stam

Gina 25 jaar HCB-scheidsrechter

Pag. 16 Foto: Catja Sanders

Hobbendonken voor Voedselbank

Pag. 5 Foto: Marie Fick

Ongeluk op beruchte kruising

Pag. 9 Foto: SPPiLL

Kribkesroute in Liempde

KBO-activiteiten Boxtel

Donderdag 5 december        Bridgen in De Walnoot. 13.30
        Handwerken in De Orion        13.30
        Kaartverkoop voor de kerstvieringen, tevens kaartverkoop voor de winterdagreis van 27 december naar het Hortensiavrouwtje en het land van Strijen. Ook is de kaartverkoop voor de Senioren Expo op 16 januari. Simeonshof, De Walnoot, De Orion en De Rots        14.00-14.30
Vrijdag 6 december        Eucharistieviering in De Walnoot ter intentie van de overleden KBO-leden van de wijk Selissen, na afloop is er koffie        09.30
Dinsdag 10 december        Biljarten in De Walnoot        13.30
        Hobbymiddag in De Rots        13.30

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, 0411-673485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, 0411-674474
Esch:
Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5a, 5296 LT, 0411-601723

KBO-activiteiten Liempde

Donderdag 5 december         Kienen in De Kloosterhof        14.00
Dinsdag 10 december        Bridgen en rikken in De Kloosterhof        13.30
Woensdag 11 december        Wandelen, vertrek vanaf het Raadhuis        10.00

Vrouwencontact Boxtel

Elke maandag        Yoga in De Walnoot        13.00-14.00
Elke dinsdag fietsen vertrek 13.00 uur Breukelsplein
Elke woensdag        Gym in de Angelaschool        19.00-20.00
Elke donderdag        Nordic walking, vertrek vanaf de Markt        09.00

Dinsdag 10 december        Kerstmarkt Oberhausen, vertrek vanaf Eetcafé De Oude Ketting        10.00
Woensdag 11 december        Bloemschikken kerststuk, Nieuwland 37         19.30

Vrouwencontact Liempde

Woensdag 11 december        Kerstviering        19.30
In december is er geen kienen en/of keezen

Eetpunt Elisabethsdael Boxtel Mgr. Bekkerstraat 6

Maandag t/m vrijdagKoffietijdvanaf 10.00
koffie/thee 1 euro, cappuccino 1,50 euro
Maandag t/m vrijdagLunch11.00-15.00
Keuze uit verschillende broodjes, tosti's, uitsmijters en salades
Maandag t/m vrijdagWarme maaltijd12.00-13.00
3-gangenmaaltijd 10 euro, hoofdgerecht 7,50 euro
Opgeven via 06-30894758 of eetpuntboxtel@stichtingbroodnodig.com

Dode man Eindhoven blijkt 31-jarige Boxtelaar

Foto: Dave Hendriks

Eindhoven - De dode man die donderdag om 7.00 uur werd aangetroffen aan de Fuutlaan in Eindhoven blijkt een 31-jarige Boxtelaar te zijn. Dit meldt de politie donderdagavond.

Sinds donderdagochtend ongeveer 7.00 uur is de politie bezig met een onderzoek naar de dood van de man. De man lag tussen een pand aan de Fuutlaan en het spoor. "De omstandigheden waaronder hij werd gevonden deden al snel vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen", laat de politie weten.

Een team van forensisch rechercheurs heeft ter plaatse sporenonderzoek gedaan. Het lijkt erop dat de Boxtelaar door geweld om het leven is gekomen. In een later stadium wordt nog sectie op het lichaam van de man verricht. Volgens de politie is inmiddels wel duidelijk dat er geen verband is tussen het slachtoffer en het overheidsgebouw waarbij hij werd aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Hen wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844, of anoniem via de M-lijn; 0800-7000.

Vervolg van de voorpagina:

Boxtelaar moet meer betalen voor afval en riolering

Op andere gebieden stijgen de kosten eveneens. Zo wordt in 2020 voor het eerst een tarief in rekening gebracht voor de aanschaf van een gehandicaptenparkeerkaart. De kosten daarvan bedragen 28,70 euro. De kosten voor de aanvraag van paspoorten en identiteitsbewijzen blijven gelijk.

Evenementen
De leges voor evenementen gaan het komend jaar ook omhoog omdat die volgens de gemeente niet meer kostendekkend zijn. Dit geldt met name voor 'risico-evenementen'. In de nieuwe tariefbepaling wordt een onderscheid gemaakt tussen A (regulier), B (verhoogd risico) en C (risico) evenementen. De tarieven hiervoor worden respectievelijk 100, 1.000 en 8.000 euro. De gemiddelde organisator van evenementen hoeft overigens niet bang te zijn. Straatspeeldagen, een braderie, of wandelvierdaagsen vallen allen onder klasse A. Klasse B zijn evenementen als Beach Break en het Boxtelse Oranjefestival. We Are Electric is een voorbeeld van een klasse C evenement.

Voor B en C evenementen is risicobeheersing nodig. Ook moet er door de organisatie een calamiteitenplan worden ingediend. Bij klasse C evenementen is zelfs een multidisciplinaire analyse en advies nodig van de diverse hulpdiensten. Er blijven gedurende het evenement ook altijd mensen van de diverse hulpdiensten en ambtenaren op het terrein aanwezig. Dat betekent dat dit soort evenementen ook voor de gemeente een flinke kostenpost zijn. De nieuwe tarieven en de werkwijze zijn in lijn met die van omliggende gemeenten, zoals Best, dat met ruim 8.100 euro nog iets meer vraagt voor een categorie C evenement.

Stijging OZB nog onduidelijk
De tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor 2020 zijn nog niet definitief vastgesteld. De WOZ-waardering, waarop de belasting gebaseerd wordt is nog niet afgerond. De tarieven kunnen in de loop van het belastingjaar niet hoger vastgesteld worden; zij mogen wel naar beneden bijgesteld worden. Daarom is nu een fictieve tariefaanpassing van +15 procent aangehouden. In januari of februari 2020 volgt de definitieve vaststelling van de OZB-tarieven. De verwachting is dat een eigenaar van een huis in 2020 gemiddeld zo'n 3 procent meer OZB betaalt dan in 2019.

Ledenbijeenkomst Ouderen in Regie over Ouderenbeleid in Boxtel

Eind oktober werd de voorlopige Ouderenagenda vastgesteld. Dit gebeurde onder meer in samenspraak met Ouderen in Regie, vertegenwoordigd door Ad van den Brand (derde van links en rechts naast wethouder Eric van den Broek). (Foto: Gemeente Boxtel) Foto: Gemeente Boxtel

Boxtel - De coöperatie Ouderen in Regie organiseert een ledenbijeenkomst naar aanleiding van de concept beleidsnotitie 'Samen Ouder worden in Boxtel' en de rol die de coöperatie ziet bij de verdere uitwerking hiervan. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 december van 19.30 tot 21.30 uur in de Huiskamer van De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel. De inloop start om 19.00 uur.

Doel van de bijeenkomst is om de conceptnotitie en de reactie van het college van B&W hierop door te nemen en te bepalen waar raakvlakken en aandachtspunten liggen voor de Ouderen in Regie. De bijeenkomst is enerzijds een voorbereiding op de beeldvormende raadsvergadering over de concept beleidsnotitie 'Samen Ouder Worden in Boxtel' op 17 december in het gemeentehuis. Tegelijk is het een stap in de verdere uitwerking van het werkplan van de coöperatie. Daartoe bespreken de aanwezigen op 12 december ook de speerpunten en de rol die Ouderen in Regie in de toekomst wil spelen bij de uitwerking van het voorgenomen ouderenbeleid in Boxtel.

Potentiële leden die overwegen lid te worden van Ouderen in Regie zijn eveneens welkom op deze ledenbijeenkomst. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden op info@ouderinregie.nl. Op http://oudereninregie.nl/cooperatie/ is meer informatie over de coöperatie te vinden. Op die site kan ook een lidmaatschapsformulier gedownload worden. Kosten van een lidmaatschap bedragen 20 euro per jaar per huishouden. Mensen die vóór 31-12-2019 lid worden zijn voor het restant van dit jaar gratis lid én en ontvangen 50 procent korting op het lidmaatschap voor 2020.

Terminaltrekker met oplegger kantelt op industrieterrein

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - Op de Korenmolen in Boxtel is maandag een terminaltrekker met oplegger gekanteld. Daarbij is de bestuurder licht gewond geraakt.

Een gespecialiseerd bergingsbedrijf heeft de trekker maandagavond weer rechtop gezet. Er was groot geschut voor nodig om de combinatie weer op de wielen te krijgen. Dit lukte kort na 23.00 uur. De met vlees gevulde oplegger van de combinatie raakte zwaar beschadigd. Ook een lantaarnpaal moest het ontgelden. Voor de benodigde reparaties kwam een gespecialiseerd bedrijf ter plaatse.

34-jarige Boxtelaar opgepakt voor overval in Breda in 2011

Breda - Een 34-jarige Boxtelaar is maandag aangehouden na nieuw sporenonderzoek in een zaak uit 2011. Op 7 mei van dat jaar werd aan de Grazendonkstraat in Breda op gewelddadige wijze een pizzabedrijf overvallen. De politie onderzoekt nu de betrokkenheid van de Boxtelaar.

Dit meldt de politie op haar website. Op die 7e mei in 2011 werd omstreeks 23.35 uur een medewerker van een pizzabedrijf aan de Grazendonkstraat op gewelddadige wijze overvallen. Er werd geld uit de kassalade en enkele persoonlijke bezittingen buit gemaakt. Tijdens het forensisch onderzoek op de plaats delict stelde de politie een spoor veilig. Dit leverde onlangs een match op met een 34-jarige Boxtelaar. Hij is maandagochtend aangehouden en wordt door de recherche verhoord. De politie verwacht dat het verdere onderzoek snel resulteert in de aanhouding van de tweede verdachte.

Nieuwe cursussen SUB in januari 2020 bij De Rots

Boxtel - Bij De Rots start de Stichting Uitkeringsgerechtigden Boxtel (SUB) in januari 2020 met een nieuwe serie cursussen. Op maandag 16 en woensdag 18 december kunnen belangstellenden zich tussen 13.30 en 14.30 uur inschrijven bij het gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7.

Dankzij de subsidie van de gemeente Boxtel kan SUB de cursussen aanbieden aan mensen die een AOW, WAO, ABW, WAJONG, WWI enz. uitkering ontvangen. De cursussen die worden aangeboden zijn onder andere yoga, computerles voor beginners en voor gevorderden, kleding maken, bloemschikken en creatieve workshops. De yoga wordt gegeven door Bernadette Timmers en is op maandagmorgen.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het SUB-bestuur via 0411-675188 of 0411-683903.

Geef je op voor De Smaak van Boxtel seizoen 2019-2020

Boxtel - De Smaak van Boxtel is weer van start gegaan. Tijdens deze succesvolle integratiebevorderende activiteit wordt onder leiding van een niet-Nederlandse kok gekookt voor en met de gasten. Hierbij speelt afkomst, geloof, huidskleur en politieke overtuiging van de kok en de gasten geen rol en zijn onderling begrip, verhalen vertellen en taaloefening de speerpunten. Voor de kookavond op 11 december 2019 en die op 25 maart 2020 zijn nog plaatsen beschikbaar.

Dit achttiende seizoen is De Smaak van Boxtel wederom te gast in de keukenstudio van het Baanderherencollege in Boxtel. Daar kunnen de deelnemers samen koken, elkaar leren kennen en genieten van elkaars kookkunsten in de vorm van een vijfgangen menu met exotische gerechten, onder het genot van een drankje. De kosten van een kookavond bedragen 8 euro per persoon. De avond begint om 18.30 uur.
Aanmelden voor 11 december 2019 of 25 maart 2020 kan bij Betsie van der Sloot via betsie@vandersloot.demon.nl of 0411-631503 of bij Mieke Siemerink via 0411-675246.

Verzamelaarsruilbeurs bij De Walnoot

Boxtel - Aanstaande zondag 8 december organiseert de Vereniging van Boxtelse Verzamelaars (VBV) haar verzamelaars ruilbeurs. Deze vindt plaats in Gemeenschapshuis De Walnoot en duurt van 10.00 tot 13.00 uur. De entree bedraagt voor volwassenen 1 euro, kinderen tot 15 jaar mogen gratis naar binnen.

Op deze drukbezochte en gezellige beurs kan van alles geruild worden: van bidprentjes, munten en postzegels tot prentbriefkaarten, sigarenbandjes, stickers, telefoonkaarten, theezakjes en winkelwagenmuntjes. Op iedere beurs wordt aandacht besteed aan een speciaal thema. Dit keer is dat '100 jaar Stille nacht, Heilige nacht'.
De VBV is op zoek naar verzamelaars met een bijzonder verzamelthema en nodigt hen uit om eens op een van de ruilbeurzen hun verzameling
tentoon te stellen. Informatie hierover is te verkrijgen bij VBV-voorzitter Ans van den Hout via 06-22349559.

Gemeenschapshuis De Walnoot is te vinden aan de Reginahof 1 in Boxtel, telefoonnummer 0411-673485. Bij gebruik navigatie Reginahof 1 STO 1 ingeven.

Expositie Guus Ong in polikliniek JBZ Boxtel

Boxtel - Tot eind januari 2020 exposeert kunstenaar Guus Ong zijn werk in de polikliniek van het JBZ in Boxtel. De expositie is te bezoeken op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur en is dan vrij toegankelijk. In de avonden en in het weekend is de polikliniek gesloten.

Ong volgde de opleiding tot Docent Tekenen en Kunstgeschiedenis aan de Tilburgse Academie en was 40 jaar docent aan het Jeroen Bosch College. Als tekenaar was hij medewerker van onder andere het New Yorkse agentschap 'Cartoonist en Writers Syndicate' en the 'Chicago Tribune'. In 1973 was hij winnaar van de 'Wereldkartoenale' in het Belgische Knokke. In 2012 verscheen zijn bundel 'Bossche Kletsplaojkes'. Bij Uitgeverij Wolters-Noordhoff verscheen zijn bundel 'Componistenportretten'. De Engelse uitgever Rough Guide Press gebruikt regelmatig tekeningen van hem.

De kunstenaar houdt zich vooral bezig met tekeningen - pentekeningen met bamboepen in oost-indische inkttechniek - en aquarellen en acrylschilderijen met als favoriete thema het dier, waarbij beweging, dynamiek belangrijke beeldaspekten zijn.

LTV de Merletten viert 50-jarig jubileum op 12 januari 2020

Foto: Guus van Griensven.

Boxtel - Tennisvereniging de Merletten bestaat 50 jaar. Daarom wordt er op 12 januari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur een officiële receptie gehouden in het paviljoen van de vereniging in Park Molenwijk. Leden en oud-leden zijn bij deze uitgenodigd het glas te heffen en te proosten op deze bijzondere verjaardag. Aanmelden kan via 50jaar@ltvdemerletten.nl.

MooiBoxtel Darttoernooi op 15 december bij Taverbo-Sabo

Boxtel - Het MooiBoxtel Darttoernooi krijgt een nieuwe opzet. Het gezellige darttoernooi vindt dit jaar op 15 december plaats bij tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo aan de Voetboog 18. De eerste wedstrijden starten om 13.00 uur. Inschrijven kan tot een kwartier voor aanvang tegen betaling van het inschrijfgeld van 6 euro.

Het MooiBoxtel Darttoernooi was tijdens eerdere edities een duotoernooi, maar gaat nu verder als een individueel toernooi. Ook de organisatie is inmiddels niet meer in handen van Corné Kuijpers, maar van Taverbo-Sabo-leden Stephan Pennings en Hans Fonken.

Stephan Pennings werd zelf zo'n 2,5 jaar geleden lid van Taverbo-Sabo. En nu dus ook de organisatie van het darttoernooi bij de Boxtelse tafeltennisvereniging.

Het toernooi wordt gespeeld via een poulesysteem waarbij de deelnemers aan de hand van hun behaalde resultaten verdeeld worden over een winnaars- en een verliezersronde. De hoeveelheid prijzengeld is afhankelijk van het uiteindelijk aantal deelnemers, dus kun je goed darten en heb je vrienden of kennissen die ook een aardig pijltje kunnen gooien, schroom het dan niet je op te geven. Want: hoe meer deelnemers, hoe meer prijzengeld.

Pennings en Fonken hebben een snel, gezellig en sportief evenement voor ogen: "Wij willen dat mensen na afloop kunnen zeggen 'Nou, dát was gewoon gezellig. Daar gaan we de volgende keer weer naartoe.'" Overigens zijn deelnemers ook vrij fans mee te nemen. Tijdens het toernooi kan betaald worden met bonnen die te koop zijn voor één euro per stuk. Daarmee kan onder meer bier, wijn (beiden 2 bonnen), cola, friet of een broodje frikandel besteld worden. Bij Taverbo-Sabo kan niet gepind worden, dus neem contant geld mee.

Het gaat volgens de organisatoren goed met de voorinschrijvingen: al 27 spelers hebben zich nu ingeschreven. Inschrijven kan aan de deur tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijden of vooraf door een e-mail te sturen naar darten@taverbo.nl. Minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. De zaal is op 15 december vanaf 12.00 uur open. Hoe laat de finales gespeeld worden is nog niet bekend.

Wederom ongeval op gevaarlijke kruising Ladonk

Foto: Marie Fick

Boxtel - Op de kruising Kruisbroeksestraat-Ladonkseweg is donderdag een ongeluk gebeurd. Twee auto's botsten daarbij op elkaar en één voertuig belandde in de struiken langs de weg. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen ter plaatse nagekeken. Hun verwondingen leken mee te vallen.

Rond 12.30 uur botsten de twee personenauto's op elkaar. Vermoedelijk is een voorrangsfout de aanleiding van het ongeval geweest. Een bergingsbedrijf heeft één voertuig dat niet meer zelfstandig kon rijden afgevoerd.

Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick

Het kruispunt is berucht in Boxtel omdat er met grote regelmaat ongelukken gebeuren. In de afgelopen jaren weden al verschillende maatregelen getroffen om het kruispunt veiliger te maken, zoals plaatsing van extra borden en markeringen om de verkeersveiligheid te bevorderen. De maatregelen ten spijt zijn er op het kruispunt echter al zeker sinds 2014 meer ongelukken met gerapporteerde schade dan op welk ander kruispunt in Boxtel dan ook: volgens de STAR-ongevallenkaart werd er sinds 2014 ruim 44 keer een aanrijding met schade gemeld, waarbij ook zeker 13 gewonden vielen.

Inge van den Biggelaar stopt als voorzitter van Dommelland

Boxtel - Voorzitter van Stichting Omroep Dommelland Inge van den Biggelaar legt per 1 januari 2020 haar functie neer. Van den Biggelaar was sinds 2011 actief in die functie. Een opvolger is nog niet gevonden.

De Boxtelse televisieomroep Omroep Dommelland laat in een persbericht weten dat de wegen van de omroep en Van den Biggelaar zich per 1 januari scheiden. In het bericht wordt de tomeloze inzet van de voorzitter geroemd. Met name het werk dat zij deed om de nieuwe studio van Omroep Dommelland in De Baanderije te realiseren wordt als een van haar belangrijkste verdiensten genoemd. Het bestuur schrijft verder het digitaliseringproces enkele jaren geleden en het feit dat Omroep Dommelland nu door iedereen te ontvangen is in belangrijke mate aan van Van den Biggelaar toe.

Het bestuur zal nu op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter die met dezelfde passie de taak van Inge kan overnemen. De taak van voorzitter is een vrijwilligersfunctie.

Afterbeat brengt komend weekend sixties weer tot leven

Afterbeat in actie. (Foto: Afterbeat) Foto: Afterbeat

Boxtel – De vijfkoppige coverband Afterbeat speelt aanstaande zondag, 8 december, hits uit 'the roaring sixties' bij Café D'n Boer in Boxtel. Om 17.00 uur start concert, dat gratis toegankelijk is.

Bij the sixties, denk je aan bands als The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Byrds, The Doors, The Who en Creedence Clearwater Revival. Nummers van deze iconische bands ontbreken dan ook zeker niet in het repertoire van Afterbeat. Maar ook The Knickerbockers, Them, Q65, The Easybeats en vele andere, misschien minder voor de hand liggende bands komen weer tot leven.

Afterbeat bestaat uit muzikanten uit Eindhoven en omgeving. Voor bassist en zanger Janus Janssen is het optreden bij D'n Boer echter een thuiswedstrijd; hij woont letterlijk om de hoek. "200 meter van het café vandaan, hoewel de terugweg soms wel 5 kilometer lijkt", grapt hij. Naast Janssen bestaat de band uit Jan van Riet, die de lead-vocals, harmonica en keyboard voor zijn rekening neemt, Wiebe de Haan (gitaar en vocals), gitarist Willem van Wageningen en Charles van Waalwijk (drums, vocals).

De bandleden zijn zelf 'in hun sixties' en hebben de zestiger jaren dus ook bewust meegemaakt. Ze keken in die tijd al naar bandjes en renden naar de platenzaak als er weer een nieuwe single van een van hun favoriete bands uitkwam. Een enkeling speelde zelfs toen al in een band.

De bandleden van Afterbeat speelden in Mac Taple, DeSoto, The Gunners en in voorprogramma's van onder meer Everly Brothers, Fats Domino, Chuck Berry, Stray Cats, Jerry Lee Lewis, Shocking Blue, Herman Brood, The Marmalade en The Pretty Things.

Het optreden van Afterbeat op zondag 8 december bij Café D'n Boer aan de Corpus 2 in Boxtel is gratis toegankelijk.

Graffitikunst Passage Riche 14 december onthuld

Begin november werd er nog hard gewerkt aan de vernieuwde Passage Riche. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De vernieuwde doorgang bij het Muziekhuis wordt op 14 december feestelijk geopend door de nieuwe burgemeester Ronald van Meygaarden. De opening is om 16.15 uur, ontvangst vanaf 16.00 uur.

De afgelopen maanden ijverden de drie graffitikunstenaars van Stichting Tunnel Vision ieder vrij uurtje in het weekend om de aanblik van de doorgang langs het Muziekhuis, officieel Passage Riche geheten, tot een waar kunstwerk om te toveren. Het resultaat daarvan wordt dus op 14 december aan Boxtel gepresenteerd.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt natuurlijk opgeluisterd door muziek van de diverse muzikanten die in het Muziekhuis repeteren. Na afloop van de opening is er een borrel.

6 / 20

Molenwijk in 1934. Foto: Rini van oirschot

Wandel- en sportpark Molenwijk
Het park Molenwijk werd aangelegd tussen 1932 en 1934 nadat de gemeente Boxtel het landgoed van ruim 22 ha. aankocht van Frans van Oerle.
Aanvankelijk was het de bedoeling deze terreinen niet alleen voor sport en recreatie te benutten, maar er voor een deel ook voor de volkshuisvesting huizen te bouwen. De plannen voor de woningbouw zijn echter nooit uit de verf gekomen. Die van sport en recreatie des te meer.

Het park Molenwijk heeft altijd diverse entrees gehad. Een ervan is de Eikenlaan, die vanaf de Molenwijkseweg naar het hart van Molenwijk leidt. Daar stond tot in de negentiende eeuw een papiermolen, waaraan dit landgoed ook zijn naam heeft ontleend. Bijna honderd jaar geleden stond daar de boerderij, die we nu op de oude foto zien, die achtereenvolgens werd bewoond door Hendrikus van Weert, de wed. G. van Remunt en Ant. Wagenaars. Bij deze woningen hoorden moestuinen, bouw en weilanden. In verband met de werkzaamheden op het landgoed en de inrichting van het sport- en wandelpark was het nodig, dat de gemeente vrij over deze gronden kon beschikken. De huur werd opgezegd, met de bedoeling de woningen af te breken, hetgeen later deels gebeurde.

Als we een reconstructie zouden maken van de plaats waar de boerderij destijds stond, komen we uit ongeveer op de parkeerplaats, die nu voor het huidige paviljoen Molenwijk ligt. Het zandweggetje op de foto is de Eikenlaan, de lange oprijlaan naar het paviljoen, die begint bij de Molenwijkseweg.

Foto: Rini van Oirschot
Foto: Rini van oirschot
Foto: Rini van oirschot

Het bronzen beeldje van de papierschepper, vervaardigd door de Essche kunstenaar Jan Snellaars, werd op 15 september 2010, onthuld. Het beeld is een geschenk van de Probusclub, die hun bijeenkomsten in het paviljoen houdt.
De papierschepper verwijst weer naar de papierfabriek die in 1819 op deze plaats verrees. Die papiermolen heeft daarvoor bij het molencomplex aan het Smalwater gestaan. Die molen werd vanaf de monding van het Smalwater over een afstand van 1166 meter verplaatst. Korte tijd later kwam er een tweede windmolen bij, waardoor de plaats al gauw de naam Molenwijk kreeg. De papierfabriek bleek niet rendabel en werd in 1829 in de openbare verkoop gedaan. Het molencomplex bracht ƒ30.000,- op

Bron: Molenwijk, een bijzonder park van Roger van Laere en Piet van Oers

WE HEBBEN HEM

De gedroomde burgemeester. Met wauw-effect en al. Mijn oud-buurmeisje zegt dat het er 'inne van ons' is. Nou dan 'ist er ok inne van men'.

Inmiddels de eerste fietstocht door Boxtel gemaakt. Het deed me denken aan onze fietsende oud-burgervader Paul Pesch. Altijd vriendelijk zwaaiend, aktetas aan zijn stuur. Zou het een teken zijn? Nu het strikje nog. D'n nieuwe burger als verbinder in het dorp van Dommelkanters. Pesch had zijn eigen citaat. Volgens mij gratis te gebruiken:
"Het besturen van een gemeente is de kunst om samen met anderen iets tot stand te brengen"

Samen met Boxtel de toekomst in. Een ondorps dorp met stadse allures en wensen. Wat is nou die Boxtelaar? U kunt het vergelijken met Starwars en Startrek. Bij Starwars kunnen mensen optiefen als je er niet bij hoort. Zeg maar een soort Volendam of Urk. Boxtel is Startrek. Een divers volkje dat het samen toch maar weet te rooien.

Mocht u zich vervelen; de films zijn vast ook nog gewoon te huur. Ik deed dat vroeger bij Bertens achter het huis in zijn schuurtje. Het kon er druk zijn. Als ik moest wachten ging ik efkes langs de kapper. Ik koos om-en-om tussen het Schoentje, de tondeuse tovenaar, of Wimke - haartjes natmaken? - van der Velden voor de allermooiste 'stoeprandjes'. De ijdele voetballer bestond vroeger dus ook al. Er is niet veel veranderd.

Echter. Vroeger waren drie-corners-penantie en het voetballen ging altijd door. Zeker als je leider Kees van den Besselaar heet. Ook al vroren je poten ervan af, we fietsten zingend naar de training: "We got the whole world in our hands, we got the whole wide world in our hands" en op de terugweg: "Nederland die heeft die bal, die mooie bal van goud". Het gras was nog niet van plastic, brak niet af door de kou en dus trainden we altijd. Hoe koud, nat of glad ook. Kees: "Te glad? Dan nimt oew skatsen mar mee. Nog efkes en dartwedstrijden gaan nie dur omdat er geen pijl mir op te trekken is."

We wilden er goed opstaan bij Kees. Ook omdat we allemaal op weg naar de uitwedstrijden in zijn metalliek kleur Honda Accord wilden zitten. Plek voor een heul elftal. En ja ja. Skai-bekleding. Chromen buitenspiegels. Vloermatten, vossenstaart, een vierdeurs, verstralers en velgen die altijd blonken. Alles erop en eraan.

In ruil voor je inzet kreeg je van Kees het gevoel de allergrootste voetballer ooit te zijn. Zo'n voetballer waarvoor je naar het stadion komt, voor wie je een kaartje koopt. Zo één. Een speler waarvan je zegt: 'potverdomme, tjonge jonge jonge, tsss, geweldig zeg'. Waar zelfs supporters van de tegenpartij voor op de banken klimmen om hem onder luid applaus te bedanken voor de schoonheid, souplesse hoge school ballet. Een heus Tango bal. Volwassen mannen die met tranen over de wangen in de hekken hangen en collectief schreeuwen; 'Ruud, jij biedt troost!!' In iedere aanname, beweging, loopactie is een gedicht te lezen. Pure poëzie op voetbalschoenen. Zwart uiteraard. Kaisers of Copa Mundials bij voorkeur. Een waanzinnig gevoel.

I had the whole world in my hands.

Dankzij Kees. De beste leider ooit. Wij hadden hem. Een dromenbouwer.

Die mooie bal van goud ligt nu bij u burgemeester.

Ruud

G-Force wint zesde Bokselse Kwis

Foto: Bokselse kwis

Dertien prijzen voor Boxtelse goede doelen

Boxtel - Quizteam G-Force heeft de zesde editie van De Bokselse Kwis gewonnen. De drukbezochte prijsuitreiking vond vrijdagavond plaats bij activiteitenboerderij 't Dommeltje, waar zich honderden quizzers hadden verzameld. In totaal reikten de drie organisatoren van De Bokselse Kwis, Saskia Maltha, Patricia van Amelsfoort en Marc Cleutjens, dertien prijzen uit, die allemaal naar een lokaal goed doel gaan.

Team 'Diva's uit het oosten' in actie (Foto: Ruud van Casteren) Foto: Ruud van Casteren

De zesde Bokselse Kwis werd zaterdag 2 november gehouden en bracht ditmaal 65 teams op de been. Naar schatting 1.500 quizzers maakten de hele avond vragen en opdrachten. Dat gebeurde niet alleen in het eigen hoofdkwartier, waar een lijvig quizboek moest worden ingevuld, maar ook op locatie. Een van de meest opvallende activiteiten was een letterspel dat op de autovrije Markt werd gehouden. In vier auto's van sponsor Olie&Zo moesten deelnemers letters zoeken en daarmee zoveel mogelijk woorden vormen. Daarnaast werd in de raadzaal van het gemeentehuis een nieuwsquiz gehouden en bood eetcafé Le Temps Perdu onderdak aan een wijnproeverij.

Quizteam G-Force legde beslag op de hoofdprijs en won 1.000 euro. Dat bedrag wordt gedoneerd aan de Boxtelse stichting Zwerfkat. G-Force, vorig jaar goed voor de zevende plaats, won met team It's All In The Mix ook de gemeentehuisronde. De tweede prijs (500 euro) was voor Bokselse Moppen. Dit team beklimt jaarlijks het erepodium en zette zich dit jaar in voor het jeugdcarnaval van DuckOUT. Chuckies & The Chickies werd net als in 2018 derde en schenkt 250 euro aan stichting Tunnel Vision. Tijdens de feestavond in 't Dommeltje maakten de organisatoren Patricia van Amelsvoort, Saskia Maltha en Marc Cleutjens bekend dat de zevende Bokselse Kwis wordt gehouden op zaterdag 7 november 2020. Het drietal begint kort na de jaarwisseling met de eerste voorbereidingen van de populaire dorpsquiz.

De complete uitslag luidt als volgt:
Eerste prijs: G-Force (Stichting Zwerfkat) 1000 euro. Tweede prijs: Bokselse Moppen (DuckOUT) 500 euro. Derde prijs: Chuckies & The Chickies (Stichting Tunnel Vision) 250 euro. Brabants Centrumprijs: Goei Volluk, Boeren, Burgers & Buitenlui (Dagje Thuis De Rots) één jaar gratis media-aandacht. Beste insectenhotel: Team In Goede Aarde (buurtvereniging In Goede Aarde) 150 euro. Letterspel Olie&Zo: Fier met Humor en Positiviteit (Stichting Leergeld), Effe Vlug Geregeld (Hospice Acacia), Needankundenieniks (Levend schilderij Bockesprongen) en Volgend Jaar Nog Iets Beter (Expeditie JRL) elk 100 euro. Leukste teamfoto: 't Klubkske (Het Bewaarde Land Boxtel) 100 euro. Gemeentehuisronde: G- Force (Stichting Zwerfkat) en It's All In The Mix (Hulphond voor Lieke van de Loo) elk 75 euro. Slimste Kiendjes: Team In Goede Aarde (buurtvereniging In Goede Aarde) 50 euro.

Boekpresentatie 'Verhalen uit de Sint-Willibrordstraat'

Boxtel - De schrijvers, dichters, fotografen en tekenaars uit de Sint-Willibrordstraat die samen het boek 'Verhalen uit de Sint-Willibrordstraat' hebben gemaakt gaan met initiatiefneemster en schrijfster Trudy van Rooij op zaterdagmiddag 7 december hun boek presenteren. Om 15.00, ter hoogte van huisnummer 1, is de aftrap.

Na een korte toespraak van Trudy van Rooij gaan worden de boeken over de straat en haar bewoners persoonlijk overhandigd aan de buurt. Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan de bewoonster van nummer 1. Zo gaan ze huis-aan-huis-verder. Om 16.00 is er een feestelijk samenzijn op Sint-Willibrordstraat nummer 9. Er is dan ook de mogelijkheid om (extra) exemplaren te bestellen, zolang de voorraad strekt.

Wanneer een schrijver zijn boek presenteert, dan leest hij voor uit eigen werk en signeert. Het boek 'Verhalen uit de Sint-Willibrordstraat' is gemaakt door veel meer mensen, en daarom presenteren zij het allemaal, en signeren het indien gewenst. Deze manier van presenteren dient ook het doel van het project: bewoners verbinden en hun creativiteit een podium bieden.

Achtergrond
In april vroeg de toenmalige Cultuurverbinder de Boxtelse schrijfster Trudy van Rooij om een verhalenproject te organiseren in de Sint -Willibrordstraat. Zij riep de hulp in van tekstschrijfster Linda van de Wiel, afkomstig uit deze straat, en striptekenaar/docent Ralph Dikmans. Samen met bewoonster Molly van den Braak hebben ze drieëntachtig verhalen verzameld die een boeiend, spannend geheel vormen.

Bij het verzamelen maakte Trudy gebruik van de verschillende evenementen die in het kader van de renovatie georganiseerd waren door woonstichting JOOST. Zo was ze aanwezig in de zogenaamde modelwoning op de dag dat bewoners de tegels voor hun nieuwe badkamer konden komen uitkiezen. Ook liep ze over straat tijdens de opschoondag die de woonstichting had georganiseerd. Bewoners konden toen hun oude spullen in een grote container gooien, zodat zij helemaal klaar waren voor de renovatie. Trudy interviewde vele mensen op straat, en in hun huis. Striptekenaar Ralph Dikmans gaf daarnaast twee keer een tekenworkshop. Bewoners maakten allerlei tekeningen, bijvoorbeeld over 'moederliefde' of over wat ze zouden willen vergroten in hun leven. Linda van de Wiel interviewde bewoners en schreef ook over haar eigen jeugd in de straat.

Het boek werd geredigeerd, vormgegeven en gedrukt door de Boxtelse uitgeverij van Ramon Guerrero: Theseus' Ship Publishers.

Het verhalenproject heeft een aantal obstakels moeten overwinnen. De grootste daarvan was het plotselinge wegvallen van de Cultuurverbinder die het project geïnitieerd had. Hij had budget geregeld via het Prins Bernhard Cultuurfonds om de verhalen te verzamelen. Maar hij zou ook nog geld regelen voor de vormgeving en druk van het boek. Dat viel nu weg. Maar Trudy van Rooij vond het niet wenselijk dat er verhalen verzameld zouden worden zonder een fysiek eindresultaat. Zij heeft er daarom voor gezorgd dat het totale verhalenverzamelproject, inclusief gedrukte boeken, binnen het budget paste. Middels de verkoop van exemplaren heeft zij geprobeerd het ontstane tekort aan te vullen. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar er zijn nog enkele exemplaren te koop. Geïnteresseerden in het boek, of mensen die dit project een warm hart toedragen kunnen het boek bestellen via info@trudyvanrooij.nl (zolang de voorraad strekt).

Mijn Mooi Boxtel: Peter van Zoest

Foto: Peter van Zoest

Op een mooie herfstdag bij het schitterende Kogelvangersven in de Kampina. Geen betere plek om even uit te waaien en tot rust te komen.

Zorg voor de aarde, zorg voor de mens, deel in de overvloed

Op de parkeerplaats van De Kleine Aarde staat een bestelautootje met een Belgisch kenteken. We hebben officieel bezoek van Velt en willen veel van hen leren.
Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is van oorsprong Belgisch, maar krijgt steeds meer actieve afdelingen in Nederland. Samen met duizend vrijwilligers zetten zij zich elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Een ecologische tuin houdt rekening met de menselijke behoeften en draagt bij aan meer natuur, herstel van het landschap en een schoner milieu. Er is ook plaats voor spontane natuur, voor plantensoorten die zich spontaan vestigen en voor insecten en dieren. In een eco(moes)tuin gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, streven we naar een minimum aan tuinafval en beperken we het energie- en waterverbruik.

Vorige winter hebben de Voedseltuinwerkers de cursus Ecologisch Moestuinieren van Velt gevolgd. Het Velt-Handboek Ecologisch Tuinieren is onze bijbel. Komende winter gaan we nieuwe stappen zetten naar meer Permacultuur op onze Voedseltuin. De basisprincipes van Permacultuur: Zorg voor de aarde, zorg voor de mens, deel in de overvloed. Dat zijn precies de doelen van de Voedseltuin.

Rondwandelend door het Voedselbos, de Insectentuin en Voedseltuin krijgen we van de Velt-medewerkers veel tips om ecologisch onkruid te bestrijden en de bodem te verbeteren. We worden door Velt 'goedgekeurd' en gaan in het voorjaar meedoen met de Velt-Open-Tuin-dagen. Wat een mooi resultaat van de drie vrijwilligersorganisaties die in het groen werken op De Kleine Aarde!

Niet alleen de tuinwerkers leren elke dag op de Voedseltuin. KAN (Kleine Aarde Netwerk), Voedseltuin en de imkers van de Insectentuin op De Kleine Aarde zijn actief met natuureducatie voor scholieren uit Boxtel en omgeving. Praktijkschoolleerlingen van het Baanderherencollege leren de beginselen van hovenierswerk op de Voedseltuin. Maart 2020 komen er weer vijf nieuwe groepen. We hebben genoten van het enthousiasme waarmee de leerlingen afgelopen maand achteruit schoffelden, met de cultivator de teeltbedden oprulden en met hark en bladblazer de eikenbladeren verzamelden.

Welkom op de tuinen van De Kleine Aarde
Ook in de winterperiode vind je ons op maandag- en woensdagmorgen op de Voedseltuin en op woensdagmorgen op de Insectentuin. In februari begint voor geïnteresseerden weer de cursus Ecologisch Moestuinieren. Informatie hierover bij imker Eric of tuinleider Maria. Rond de feestdagen drinken we warme chocomelk thuis bij de kachel, maar vanaf 6 januari werken we weer op de tuin!

Maria van den Hoogen
Tuinleider Voedseltuin Boxtel op De Kleine Aarde
https://voedseltuinboxtel.nl/

Noot: Het Handboek Ecologisch Tuinieren is meer dan zomaar een boek vol nuttige tuintips: het geeft je een complete visie op tuinieren. Zo krijg je inzicht in al wat er leeft in je moestuin en tuinier je als de beste!
Dit boek is het resultaat van jarenlang zoek- en studiewerk van Velt-ingenieurs. Het is een naslagwerk waarin je alle principes en technieken die momenteel in de ecologische teelt bekend zijn kan terugvinden. Daarnaast is het een praktische en overzichtelijke handleiding voor de tuinier die in zijn moestuin biologische, gifvrije groenten wil kweken. Je leest over de nieuwste wetenschappelijke inzichten over bodemleven, bodemzorg, bemesting en gewasbescherming.
https://www.velt.be/ecologisch-leven-je-tuin
https://www.velt.be/moestuinvragen

Combinatie95 start zesde editie cursus 'Verken je gemeente'

Liempde - Na een pauze van een aantal jaren start de politieke beweging Combinatie95 begin 2020 weer met de cursus 'Verken je gemeente'. Tijdens de zes cursusavonden, verdeeld over ongeveer een half jaar, wordt ingegaan op actuele zaken zoals woningbouw in de verschillende kernen, sociaal beleid, verkeer, natuur en financiën. Deelname kost 10 euro en aanmelden kan bij Peter van de Wiel, 06-51912266, p.vandewiel@home.nl of Niek Wels, 06-14548932, nwels@home.nl.

Al sinds 2004 organiseert Combinatie95 de cursus 'Verken je gemeente'. Na een wat langere pauze start op verzoek begin 2020 de zesde editie van deze zeer populaire cursus. Ondertussen hebben zich al 25 inwoners uit Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en ook Esch aangemeld als deelnemer aan de nieuwe cursus. Mensen die ook geïnteresseerd zijn kunnen zich nog aanmelden; er is nog beperkt ruimte.

Voor de eerste editie van 'Verken je gemeente' in 2004 werden inwoners benaderd die geïnteresseerd waren in het wel en wee van onze gemeente. Het uiteindelijke doel was om het functioneren van de gemeente via deze cursus voor meer mensen beter herkenbaar te maken en daarmee de betrokkenheid te vergroten. De cursus was direct populair. Om die reden werd de cursus nog vier keer herhaald. De partij laat in een persbericht weten dat de roep om een nieuwe cursus de laatste tijd luider werd.

'Verken je gemeente' zal over zes avonden verdeeld worden, die in 2020 ongeveer eenmaal per maand plaats zullen vinden. De cursus zal verzorgd worden door deskundige docenten en bekende gastsprekers. Rond de zomervakantie wordt sowieso een korte pauze ingelast. Indien gewenst wordt, net als de vorige edities, ook deze zesde cursus, afgesloten met een leerreis naar de EU in Brussel of naar Den Haag. De cursus wordt gegeven in de raadszaal van het gemeentehuis van Boxtel, maar ook op locatie (Provinciehuis, Politiebureau, Joost, WSD en Waterschapsgebouw). Deelnemers betalen voor de deelname een beperkte bijdrage van 10 euro . Een digitale cursusmap, koffie/thee en andere drank zijn daarbij inbegrepen.

Opening tijdens Winter Wonderland Liempde op 14 december

De Kribkesroute voert langs 260 kerststallen in allerlei soorten en maten. (Foto: Ruud van Nooijen) Foto: Ruud van Nooijen

Kribkesroute Liempde - de grootste kerststallenroute van Nederland

Liempde – Van zaterdag 14 december 2019 tot en met maandag 6 januari 2020 vindt de achtste editie van de Liempdse Kribkesroute plaats. Dit jaar voeren de routes langs ruim 260 kerststallen, waarmee het de grootste kerststallenroute van Nederland blijft. De route bestaat uit drie wandelroutes en een speciale rolstoelvriendelijke en kinderroute. Naast de wandelroutes is het mogelijk om een fietsuitstapje te maken naar buurtschap Kasteren. Op zaterdag 14 december wordt de Kribkesroute feestelijk geopend tijdens Winter Wonderland Liempde; een gezellig en sfeervol winterfestijn.

De Kribkesroute in Liempde is in 2012 voor het eerst opgezet. Het eerste jaar waren er ruim vijftig inwoners die een mooie kerststal in de tuin plaatsten. Elk jaar breidt het aantal kerststallen langs de route zich uit en dit jaar staat de teller op maar liefst 260 kerststallen. Op zaterdag 14 december wordt de Krikbesroute feestelijk geopend tijdens Winter Wonderland Liempde; een gezellig en sfeervol winterfestijn. Speciaal voor de opening komen de alpaca's van Alpacafarm Liempde naar het centrum. De dieren lopen, onder begeleiding, met groepjes bezoekers mee langs enkele kerststallen. Op diverse plekken zijn er live optredens en wordt er muziek gemaakt door een grote groep muzikanten, zoals vanBakkus, Antoinette van Roosmalen, Fanfare Concordia, Feestbend Toeternietoe, Hofkapel De Kromploegers, Noottoestand, Op Noar d'Honderd en 't Herriemenieke. Daarnaast wordt er sfeermuziek gedraaid door DJ Willem.
Ook worden diverse warme gerechten gepresenteerd zoals pompoensoep, snert, worstenbroodjes, broodjes gehaktbal en pulled pork, aardappeltwisters en kerst snacks. Er zijn wafels en churros, warme chocolademelk en glühwein. Er kan gesnuffeld worden naar leuke kerstcadeaus, de kerstman leest verhaaltjes voor bij de houtkachel en zijn er leuke en actieve activiteiten voor jong en oud.

Digitale wandelroute
Vanaf 14 december liggen de nieuwe routefolders van de Kribkesroute klaar bij de deelnemende horecagelegenheden en bij de startlocatie aan het Raadhuisplein. De folder is ook te downloaden via de website www.kribkesrouteliempde.nl. Daarnaast is er vanaf 14 december een digitale route beschikbaar via de wandelapp Routes in Het Groene Woud. De routes kunnen ook gedownload worden via de QR-code op de routefolder.

Sfeervol verlicht dorp
De Kribkesroute is een gezellige en winterse wandeling langs bijzondere, creatieve en mooie kerststallen. Alle deelnemers doen hun best de bezoekers te verrassen met hun eigen, bijzondere kerststal. 's Avonds is Liempde bovendien verlicht met sfeervolle verlichting. Neem voor een sfeerimpressie een kijkje op www.kribkesrouteliempde.nl of www.facebook.com/kribkesroute.

De Kribkesroute is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Beleef Boxtel, Wijkorgaan Liempde, SPPiLL, Het Wapen van Liempde, Café De Durpsherberg, Café 't Huukske, 't Struifhuis, Café 't Groene Woud, Cadeau & Drogist Bewust Beter Liempde en diverse donateurs.

11 / 20

Lieve lezers,

Als je dit leest, staat je huis waarschijnlijk vol met blauwe dozen van de welbekende webwinkels – vorige week stond namelijk in het teken van Black Friday, een dag dat je kerstinkopen kunt doen met hoge kortingen. En over blauwe dozen gesproken: ik lag 's ochtends natuurlijk al vroeg in de kou voor de deur bij de Gall & Gall, om de beste deals naar binnen te slaan. Terwijl ik daar lag te vernikkelen, mijn telefoon in mijn handen geklemd om nog iets van fantoomwarmte te voelen, scrolde ik door mijn Facebooktijdlijn. Door wat ik dáár tegenkwam, kreeg Black Friday tóch nog een donker tintje.

Nu is het gebruik van het woord 'black' in december sowieso een risico. En als ik zeg dat deze periode een donker tintje heeft, loop ik natuurlijk gevaar op gekkies die me racist noemen, of racisten die me een gekkie noemen. Maar dat pad zal ik niet bewandelen in dit stukske – ik heb het over groter leed. Het leed dat de omzet van het midden- en klein bedrijf heet.

Black Friday. De term is natuurlijk overgewaaid uit Amerika. Iets dat veel mensen al doet steigeren voor ze zich er enigszins in hebben verdiept. De eerste Black Fridayposter hing nog niet, of 'ZE PAKKEN ONZE TRADITIES AF' schetterde alweer door de straten. Terwijl, Black Friday is gewoon Engels voor 'sale'. En als wij Nederlanders íets uitgevonden hebben, is het wel dat. Doe maar rustig.

Eén dag flinke uitverkoop dus, vlak voor de feestdagen. Prima. Hartstikke fijn, lijkt me. En het werkt. Winkels als Zoofs (een échte lokale winkel mét identiteit die snapt dat mensen leuke spullen willen voor leuke prijzen – ga daarheen) houdt gelukkig niet van gezeur en doet lekker mee, knalde Zoofs op Instagram. Spijker op het koppie.

Maar toch lijkt er iets mis te gaan bij de ondernemers. Midden- en kleine bedrijven zien dit blijkbaar als een bedreiging. Veel kleine ondernemers spreken hun afkeer uit tegen Black Friday, omdat de hoge kortingen van de grote webwinkels ten koste zou gaan aan hun: de kleine, lokale bedrijven. Dan denk ik: hoezo? Dat is het Calimero-effect ten top. Elk bedrijf wil toch verkopen, klein of groot. Oók als klein bedrijf kun je op Nationale Kortingdag je producten voor een scherpe prijs aanbieden, toch? Ik zie het probleem niet.

Geld is niet vies hè, kleine ondernemers. Winst willen maken gaat niet ten koste van je authenticiteit. Je mag er gewoon voor uitkomen dat je óók een stuk van de Black Fridaykoek wilt hebben.

En juist dáárom houd ik zo van de twee allerleukste Boxtelse bedrijven: Natasja Fashion en Kwalitaria Strik. Natasja Willems en Gera Kapteijns begrijpen namelijk precies hoe het werkt – zij dagen elkaar op Facebook uit tot het uitvoeren van 'challenges' waarbij ze kortingen geven voor trouwe klanten van beide zaken. De filmpjes die hiermee gepaard gaan zijn om te gieren. Allemaal in één take opgenomen, dat zie je meteen. En dat is nou juist het mooie aan Boxtel. Jezelf niet te serieus nemen, daadwerkelijk ondernemen en gewoon euro's pakken. Ik ga in elk geval snel een Fashion Broodje eten.

Liefs,
Bets

Foto: Gerard Schalkx

Erfgoedvereniging Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info of via e-mail naar info@kekliemt.nl. Alle reacties staan vermeld op de website van Kèk Liemt, www.kekliemt.nl.

Alvast bedankt namens de werkgroep collectiebeheer van de Erfgoedvereniging Kèk Liemt.
Fotograaf: Gerard Schalkx

12 / 20

Uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij ingeschreven staan. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben het voornemen betrokkene uit te schrijven, volgens artikel 2.21 en 2.22 wet Basisregistratie Personen (BRP). Als wij binnen vier weken na de datum van verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande personen uit.Na uitschrijving kunnen zij geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende personen

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Naam                                 Geboortedatum
Przykucka, M                         20-02-1983

Besluit ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)
Naam                                 Geboortedatum
Radvan, P                                28-12-1990

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de Burgerzaken van de Gemeente Boxtel via mail burgerzaken@boxtel.nl of telefonisch via (0411)

65 59 11.

Bekendmakingen week 48

Aangevraagde omgevingsvergunningen        
-Het Klaverblad 8, rooien: 2 sparren uit voorerf
-Koningsvaren 24-perceel A2861, aanleg verticaal gesloten energiesysteem

Verleende omgevingsvergunningen
-Hogenbergseweg 50, rooien: 2 eikenbomen voor verplaatsen fietsenstalling De Peppelieren
-Jacob Reutenlaan bij huisnummer 2, rooien: 1 beuk. Herplant met 1 rode beuk.
-Ridder van Cuijkstraat 54, plaatsen nieuw kozijn in voorgevel
-De Volder bij huisnummer 33, rooien: 1 esdoorn. Herplant met 1 rode esdoorn.

Bekendmakingen week 49

Aangevraagde omgevingsvergunningen        
-Dommeloord bij huisnummer 48, rooien: 2 esdoorns met herplant
-Doornakkerlaan 3, rooien: 1 kastanjeboom uit achtertuin
-Grote Beemd 19 bij loopbrug, rooien: 4 populieren uit groenstrook achter parkeerplaats bij loopbrug richting park Stapelen
-Keefheuvel 17, brandveilig in gebruik nemen Dorpshuis De Vlaswiek Zorggroep Elde
-Nergena 1, vervangen rieten dakbedekking door dakpannen
-Oude Rijksweg bij Esso Velder, realiseren nieuwe middenspanningsruimte
-Princenlant 11 t/m 44, aanbrengen bronnering rondom contouren appartementengebouw voor realisatie fundering
-Rijksweg 2-Ooiendonk, realiseren zwaardere middenspanningsruimte om meer elektrische voertuigen van stroom te voorzien

Nu nog geen bezwaar indienen
In dit stadium van de bekendmaking van de ontvangen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Nadat een omgevingsvergunning is verleend, is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Is de aanvraag een uitgebreide procedure? Dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats. Dan krijgt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning
-Pauwkesstraat 4, realiseren carport op inrit naast woning

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
-Halderheiweg 6, kandelaberen 14 eiken voor woning en kappen: 2 pinussen rechts naast woning
-Hollands Diep ongenummerd, rooien: 2 populieren uit berm gemeentelijke zandweg en kappen: 87 bomen
-Kinderbos/Mijlstraat, plaatsen kwekerijbomen op percelen A942, N367 en N937

Verleende omgevingsvergunning
-Lennisheuvel 89, wijzigen gevel: huidig metselwerk wordt voorzien van stucwerk

Toestemming maken uitweg
-Havervelden 4a, aanleg nieuwe uitweg

Verbouwing bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Oud papier

06-12 Kalksheuvel + deel Breukelen 06-12 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk 07-12 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg 10-12 Kerkeind

Welterusten!

Herkent iemand dit?
Wakker worden met een droom waarin vele bekenden voorbij komen.
Een oude liefde, kennissen. Gek genoeg zelden mensen die het dichtst bij me staan zoals mijn kinderen of familie. En misschien maar goed ook, want ik bedrijf regelmatig de liefde en beleef de mooiste (lees ook: wildste) avonturen in de nacht.

Dromen ontstaan door flinke hersenactiviteit gedurende de remslaap. Neurologen spreken van de paradoxale slaap, omdat het lichaam stil ligt, maar het brein razend actief is. Why? Waarom in de nacht ook zo druk? Iedereen mag er allerlei theorieën op losgooien, maar ik ga erg graag op tijd naar mijn warme bedje. Benieuwd naar wat deze nacht weer zal brengen.

Is het een teken? Een waarschuwing? Een verandering of acceptatie in je leven of relatie? Volgens de experts betekent het vaak niet letterlijk wat je droomt.
Maar hoe verrukt ben ik als mijn oude liefde nog eens opduikt of dat ik ineens op een geweldig feest sta met iemand die ik vaag ken. Een tafel wil verkopen en de opbrengst naar Kika overmaak. Een filmscript kan schrijven waar The Matrix bij verbleekt. Alles maak ik mee wat (vaak) onmogelijk lijkt.

Dromen kun je ook 'sturen'. Ook nachtmerries. Mensen die veel dromen onthouden, emotioneel én een tikje neurotisch zijn hebben er het meeste aanleg voor. Maar iedereen kan leren hoe je dromen kunt integreren in je leven. En ik kan het, simpelweg door iets te lezen of zien van iemand over wie ik graag wil dromen voordat ik ga slapen.
Voor mij werkt het en ik ben er zeer happy mee, die luttele twee uren per nacht.

En jij? Heb jij ooit verrassende dromen?

Kamerkoor Ratatouille en Dubbel Zes geven kerstconcert in Lennisheuvel

De foto is gemaakt tijdens de concertrepetitie van Kamerkoor Ratatouille op 30/11 (twee koorleden ontbreken op de foto). (Foto: Kamerkoor Ratatouille) Foto: Kamerkoor Ratatouille

Boxtel - Het Boxtelse kamerkoor Ratatouille en de Bossche zanggroep Dubbel Zes geven op zondag 15 december een dubbelconcert in de St. Theresiakerk in Lennisheuvel. Het kerstconcert vol vocale afwisseling begint om 13.30 uur. Entree bedraagt 10 euro. Kaarten kunnen besteld worden op via www.demannenvandubbelzes.nl/winkel.

Tijdens het kerstconcert onder de naam 'Dubbel Kerst' wordt het Boxtelse kamerkoor afgewisseld door de de heren van de Bossche zanggroep. Het publiek kan genieten van een volledig a capella gezongen kerstprogramma. De koorleden van Ratatouille zingen onder leiding van Kees Doevendans ingetogen stukken als 'O Magnum Mysterium' en 'Deep Peace', maar ook meer ritmische liederen als 'Mary did you know', 'African Noël' en 'Noël Nouvelet'.

Dubbel Zes brengt een mix van stemmige liederen en eigentijdse composities, onder anderen van hun muzikaal leider Wilbert Friederichs. Het lied 'Liever' maakt deel uit van zijn zelfgeschreven Requiem, dat binnenkort in Den Bosch uitgevoerd zal worden. De mannen bezingen ook de (kerst)markt in Scarborough en brengen onder andere 'O dennennacht' op speelse wijze en het Zweedse 'Vem kan segla' (wie kan zeilen) ten gehore.

Ratatouille en Dubbel Zes zijn verbonden via de lage bas Kees Schouwenaars. Als lid van beide zanggroepen legde hij de contacten voor dit gezamenlijke kerstprogramma. Hoewel Ratatouille als gemengd koor en Dubbel Zes als mannenensemble verschillende muzikale accenten leggen, hebben zij ook de nodige overeenkomsten. Zo is hun beider repertoire afkomstig uit verschillende muziekperioden en genres, variërend van renaissancemuziek en madrigalen tot -bewerkte- populaire muziek. Daarnaast zijn beide zanggroepen eigenzinnig, gedreven en ontwikkeld vanuit een rijk muzikaal verleden. Ratatouille vierde in 2016 haar 25-jarig jubileum en de mannen van Dubbel Zes vierden dit jaar hun 55-jarig jubileum.

Het kerstconcert in de Theresiakerk begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Deze sfeervolle opwarmer voor de kerstdagen wordt 's avonds herhaald in Berlicum. Belangstellenden kunnen kaartjes voor 10 euro bestellen via www.demannenvandubbelzes.nl/winkel. Dit geldt zowel voor het zondagmiddagconcert in Lennisheuvel als voor het zondagavondconcert in Berlicum. Kaartjes zijn ook te koop bij 'De Kapsalon' aan de Ridder van Cuijkstraat 58 in Boxtel (0411-672856) of via 0411-684337. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen, waarbij wel vooraf een kaartje bij 'De Kapsalon' dient te zijn afgehaald.

Ook bij de kassa in de kerk zijn kaartjes te koop, tenzij het concert van te voren is uitverkocht. De Theresiakerk is open vanaf 13.00 uur en in de pauze is er een gratis kopje koffie, thee of limonade. Meer informatie over de zanggroepen is te lezen via: www.kamerkoorratatouille.nl en www.demannenvandubbelzes.nl.

Punk- en rockfestival Rommelfest bij B-Town

Milestones of the Underground Scene. (Foto: Peter de Koning) Foto: Peter de Koning

Boxtel - Jongerencentrum B-Town presenteert op zaterdag 14 december 2019 een nieuwe editie van 'Rommelfest'. Tijdens dit kleinschalige festival klinken punk-, rock- en andere herriebands uit Boxtel en omstreken in het Jongerencentrum aan de Baroniestraat 20. De zaal opent om 19.30 en het eerste optreden start om 20.00. Entreeprijs is 3,50 euro.

Vier 'herriebands' zullen de bezoekers gedurende de avond vermaken met een flinke bak aan muzikale herrie. De band 'Infinite Zero', met leden van 'This is Not Ok', brengt rommelpunk in het kwadraat. Vier muzikanten proberen hun instrumenten, versterkers en stembanden te slopen. Heerlijk rommelig en barstensvol energie. 'Strange Sympathy' is een hard-rock band uit Schijndel en omgeving. Deze band maakt en covert muziek geïnspireerd op eigen ervaringen, dagelijkse worstelingen met alledaagse zaken en wereldlijke gebeurtenissen. De Boxtelse band 'Milestones From The Underground Scene' (MFTUS) komt een eerbetoon brengen aan de grootse pre- en post-punk, garagerock en new-wave bands. Denk daarbij aan bands als The Stooges, Ramones, Joy Division en The Gun Club. Een vette show vol grommende gitaren, rauwe rochels, beukende bassen en donderende drums. 'Death Star Discotheque' tot slot, is een indie- en post-punktrio uit Boxtel en Eindhoven. Niet onbekend in popminnend Nederland en Duitsland na hun uitgebrachte EP en energieke podiumpresentatie tijdens hun tour door Duitsland en Nederland.

Klimaatworkshops in De Walnoot

Boxtel - Vanaf 20 januari gaat in Gemeenschapshuis De Walnoot een nieuwe reeks workshops over klimaatvriendelijk leven van start. In groepen van zes tot tien personen krijgen deelnemers in zes maandagavonden inzicht in klimaatimpact en krijgen mogelijkheden aangeboden om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Onder de noemer 'Praat en daad voor het klimaat' gaan de aanwezigen met elkaar aan de slag om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. De workshops zijn bedoeld voor inwoners die intensiever en met meer aspecten van duurzaamheid bezig willen zijn. Voorkennis is niet noodzakelijk, gezelligheid en respect voor ieders proces staan voorop. Deelnemers kunnen elkaar helpen om hun eigen stappen in hun eigen tempo te zetten. Een mogelijk vervolg zou het starten van een buurtproject kunnen zijn. Deelname met buren of vrienden samen is een optie.

Tijdens de eerste avond wordt de kennis over CO2 en klimaatverstoring besproken. Daarna volgen praktische avonden over bijvoorbeeld wonen, de energietransitie, duurzame mobiliteit en voedsel. Ook minder verspillen en minder spullen komen oplossingsgericht aan bod, zoals (elektrische) deelauto's en gereedschap samen gebruiken. Op de laatste avond wordt gekeken naar ieders eigen motivatie rondom duurzaamheid en de aanpak van een privé plan. Daarnaast worden tips gegeven om zorgen over klimaatverandering en de klimaatimpact met anderen te bespreken en worden er tips gedeeld voor slimme en duurzame gedragsverandering.

De eerste avond van de nieuwe reeks workshops start op 20 januari in de Walnoot, Reginahof 1. Inschrijven voor de reeks kan bij David Andreae, Transitie Boxtel door een e-mail te sturen naar ttboxtel@gmail.com of te bellen naar 0411-677597. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 januari. Kosten voor de zes workshops bedragen 40 euro. Mensen die in het voorjaar aan de workshops willen deelnemen kunnen zich nu ook alvast opgeven. Die workshops worden gegeven op zes woensdagen tussen maart en juni.

Kerstconcert Popkoor JukeBOX voor Stichting Leergeld Boxtel

Vorig jaar zong JukeBOX 3030 euro bij elkaar voor ontspanning en beweging voor mensen met dementie in verpleeghuizen in Boxtel. (Foto: Popkoor JukeBOX) Foto: Popkoor JukeBOX

Boxtel - Popkoor JukeBOX geeft op dinsdag 10 december zijn jaarlijkse benefietconcert in het Baanderherencollege. De opbrengst van het concert gaat ieder jaar naar een goed doel. Dat is dit jaar Stichting Leergeld Boxtel. Het concert begint om 20.00 uur.

Het koor zal onder leiding van Karin Tooren verschillende nummers ten gehore brengen, waaronder een met Fiene Bakx en een met Elja Verheij, die ook samen een nummer zullen zingen. Ook Boaz Tooren en Eveliene Pas zingen samen.

Met de verkoop van hapjes, drankjes en vele kerstartikelen wordt geld ingezameld voor het goede doel. De inloop is van 19.30 tot 20.00 uur, daarna begint de benefietavond en geldt vol is vol. Naast de muzikale optredens zal een spreker informatie geven over Stichting Leergeld Boxtel. Na afloop van de optredens wordt de feestelijke avond voortgezet.

De Aggemarvanhuisaf Band treft met nieuw bloed voorbereidingen voor Oudjaarsbal

De Aggemarvanhuisaf Band maakt er ieder jaar een feestje van bij Grand Café Rembrandt. (Foto: Marie Fick) Foto: Marie Fick

Boxtel - Even leek het erop dat De Aggemarvanhuisaf Band wegens een gebrek aan muzikanten op zou houden met bestaan. Een ultieme zoektocht naar nieuwe muzikanten is zeer succesvol geweest en na zo'n 16 aanmeldingen zijn twee nieuwe muzikanten begonnen bij de band. Het traditionele Oudjaarsconcert bij Grand Café Rembrandt is daarmee verzekerd van doorgang.

"We zijn ontzettend blij te kunnen melden dat we gewoon doorgaan! We hebben namelijk een nieuwe basgitarist en drummer gevonden.", aldus voorzitter en saxofonist Ans van Weert. De nieuwe aanwinsten zijn Bart Pauwels op basgitaar en Corné Melsen achter het drumstel. "We hebben een aantal keer met ze gerepeteerd en het klikte zowel muzikaal als persoonlijk erg goed met de groep. Een paar weken terug hebben we geëvalueerd en de twee gaven allebei aan graag (aspirant)lid te willen worden van DAB. Daar hebben we natuurlijk wel even op geproost met zijn allen."

Met de twee nieuwe muzikanten is het traditionele Oudjaarsbal bij Grand Café Rembrandt op zaterdag 28 december veiliggesteld. Wat een paar maanden geleden leek op het laatste optreden van de band, wordt nu een grandioos feest om te vieren dat deze nog lang niet gaat stoppen, laat de band middels een persbericht weten. Afwisselend met dj Joop, speelt de band nummers van onder anderen Bruno Mars, Gloria Estefan en Bryan Adams.

Kaarten voor deze avond zijn te koop bij Grand Café Rembrandt en Natasja Fashion. De avond start om 20.30 uur; de zaal is geopend vanaf 20.00 uur.

Kerst-Inn avond

Kerst-Inn Dükerskoor

Boxtel - Het Boxtelse Dükerskoor viert op maandagavond 16 december de jaarlijkse Kerst-Inn bij Grand Café Rembrandt. De Kerst-Inn is een speciale kersteditie van de maandelijkse smartlappenavond en is gratis toegankelijk.

De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Een uur later, om 20.00 uur, begint de meezingavond in het café aan de Rechterstraat 56. Tijdens deze speciale kersteditie worden behalve smartlappen ook kerstliedjes gezongen.

Ook Boxtelse politiek zet zich in voor speelgoedactie 'Kerst voor iedereen'

Wethouder Peter van de Wiel (l.) doneerde namens Het Goed speelgoed aan 'Kerst voor iedereen'. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - In het kader van Green Friday, de variant die tweedehandswinkel Het Goed bedacht op Black Friday, heeft wethouder Peter van de Wiel flink wat speelgoed ingezameld voor het goede doel. De wethouder mocht namelijk een minuut gratis winkelen in het warenhuis van Het Goed en zamelde daarbij zoveel mogelijk speelgoed in voor de speelgoedactie die enkele centrumwinkeliers onder leiding van Natasja Fashion uitvoeren.

De speelgoedactie was een idee van ondernemer Natasja Willems, van Natasja Fashion. Eind november opperde zij het idee om speelgoed in te zamelen voor de minima in Boxtel die zelf geen geld hebben om tijdens de feestdagen flink uit te pakken. Haar idee werd direct omarmd door meerdere ondernemers zoals Yasmine Melis-Elfasi (Sigarenmagazijn Voets), Susanne Schuurmans (Ring & Go) en Leonie Smits-Stoelinga (De Deugniet) en de gemeente.

Het nieuwe kerstkoor. (Foto: Rini van Oirschot) Foto: Rini van Oirschot

Het was daarom dan ook dat de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel vrijdagochtend met een grote hoeveelheid speelgoed aanklopte bij het inzamelpunt voor speelgoed: de winkel van Natasja. "Deze actie geeft daarom een dubbel goed gevoel: een duurzame (hergebruikt speelgoed) actie voor een geweldig goed doel", liet de wethouder via Facebook weten.

Hij was overigens niet de enige vertegenwoordiger van de Boxtelse politiek die een steentje bijdroeg aan de speelgoedactie. Ook Mariëlle Wijffelaars en Wiebe de Leijer van D66 leverden een doos speelgoed voor het goede doel in.

Kerst-inn bij De Rots

Boxtel - Voor mensen die geen familieverplichtingen hebben op tweede kerstdag is er in Gemeenschapshuis De Rots (Nieuwe Nieuwstraat 7) op 26 december een Kerst-inn. Tussen 14.00 en 18.00 uur kunnen bezoekers met elkaar in contact komen en elkaar een fijne kerst wensen. Om 18.00 uur start een Brabantse koffietafel, waarvoor je je vooraf voor 5 euro per persoon in kunt schrijven.

Tijdens de Kerst-inn is er de mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan diverse gezelschapsspellen, een kaartje te leggen of gewoon een praatje te maken. Dit onder het genot van een drankje en een hapje, die zoals gewoonlijk weer door de vrijwilligers van de werkgroep Kerst-inn uitgeserveerd worden. Verder zullen er muzikanten de middag opluisteren. Onder meer organist Wil van den Broek en het trio GERITO uit Sint-Michielsgestel zullen met een veelzijdig repertoire aanwezig zijn, waarmee zij de Kerstsfeer zullen verhogen.
Om 18.00 uur krijgen de bezoekers die zich ingeschreven hebben een uitgebreide Brabantse koffietafel in Kerstsfeer aangeboden. Degene die hieraan willen deelnemen kunnen zich op de volgende data aanmelden, tegen betaling van 5 euro per persoon. Aanmelden kan op 11 of 18 december tussen 10.00 tot 11.30 uur bij Gemeenschapshuis De Rots en ContourdeTwern.
Belangstellenden kunnen voor mee informatie ook contact opnemen met Rien Steenbakkers via 06-22728216 of 0411-684976.

Orde! Orde! Orde!

Martien Meiland als de Nederlandse Mister Speaker. Wie hem niet kent heeft onder een steen geleefd. Hij werd een BN'er door het enorme succesprogramma Chateau Meiland. Mijn stem heeft hij in ieder geval en zeker om keihard Orde! Orde! te roepen. Meiland moet eerst nog de politiek in zien te komen, maar aangezien hij de laatste tijd overal verschijnt sluit ik dat niet uit.

De flamboyante John Bercow stapte een aantal weken geleden op als voorzitter van Het Britse Lagerhuis. Hij werd een icoon met zijn manier van 'Order!' brullen. Sir Lindsay Hoyle heeft de moeilijke taak op zich genomen om hem op te volgen. In Nederland kennen we Khadija Arib als voorzitter van de Tweede Kamer. Maar dat is toch wel een rustig en saai type. We moeten iemand hebben die wat meer leven in de politieke brouwerij brengt, iemand die meer pit heeft, iemand zoals Martien Meiland.

Na een uitgebreide analyse van drie kandidaten voor de rol als Mister Speaker kwam hij uit de bus rollen. Dit waren zijn twee concurrenten.
- Emma Wortelboer: Zij kan ongeëvenaard veel decibellen produceren. Dat heeft ze wel laten zien tijdens het Eurovisie Songfestival. Ze komt daarmee boven alles en iedereen uit. Heel goed als de politici flink aan het discussiëren zijn. Maar ze kan zichzelf ook nog te veel laten gaan, zoals bleek tijdens hetzelfde Eurovisie Songfestival. Een eigenschap die niet hoort bij het voorzitterschap.

- Peter R. de Vries: Een voorzitter heeft altijd het laatste woord. Laat dat nu net weggelegd zijn voor De Vries. Bovendien duldt hij geen tegenspraak, ook een positieve eigenschap. Maar hij slaat soms een denigrerende, pedante toon aan tegen mensen die er een andere mening op nahouden. Dat maakt hem ongeschikt als voorzitter.

Martien Meiland bleek aan alle eisen te voldoen. Hij bezit een luide gil die zeer zeker de aandacht trekt. Hij kan met zijn gezonde dosis humor wat lucht verschaffen in de pittige debatten die gevoerd worden. En hij kan de moeilijkste dingen uit de slop trekken, dat heeft hij al laten zien bij SBS 6. Als het hem dan echt niet lukt, neemt hij pauze en voorziet de politici van een lekker wijntje waardoor ze wat loslippiger worden.

We moeten echter op onze hoede zijn. Meiland spreekt ook een aardig woordje Frans. Dus pas op Nederland! Geef hem zo snel mogelijk de rol van voorzitter van de Tweede Kamer voordat hij straks in de Gouvernement Francais 'Order!' staat te schreeuwen.

Tim van Esch (17) debuteert met fantasyboek

Foto: Vormgeving: Daisy Renders, beeldmaakster.nl

Boxtel - De 17-jarige schrijver Tim van Esch uit Boxtel debuteert met zijn eerste avontuurlijke fantasyverhaal 'Tom Toermalijn en het Adra zwaard' tijdens een boekpresentatie op woensdag 11 december. Vanaf 12 december is het boek verkrijgbaar bij Bruna Boxtel en via de website www.tomtoermalijn.nl. Op zaterdag 14 december is Tim aanwezig bij Bruna Boxtel en bij Winter Wonderland Liempde voor een signeersessie.

Tom Toermalijn en het Adra zwaard is een klassiek avonturenverhaal vol spanning en humor, en vormt de opening van een bloedstollende trilogie. Het boek vertelt het verhaal over Tom Toermalijn, die nog maar amper geboren is wanneer de duistere Garna krijgers het land Nirda veroveren en zijn ouders vermoorden. Hij wordt meegenomen naar het Garna fort, maar wanneer hij op vijftienjarige leeftijd besluit te vluchten, komt hij terecht bij de rebellen. In de rebellenburcht gaat hij naar school, is hij veilig voor de Garna krijgers en krijgt hij de kans eindelijk een leven op te bouwen. Maar al snel komen er ook steeds meer vragen. Wie waren zijn ouders? Welke geheime missie kostte hun het leven? Wanneer de rebellenburcht in gevaar komt is de tijd gekomen waarop Tom in de voetsporen van zijn ouders moet treden, in een gevaarlijke reis door Nirda, vol bloeddorstige, sluwe en ietwat vreemde monsters, om zijn enige thuis te redden.

Tim van Esch. (Foto: Tonny van Esch) Foto: Tonny van Esch

Het boek is vanaf 12 december is verkrijgbaar via www.tomtoermalijn.nl en bij Bruna Boxtel aan de Rechterstraat 19, waar de jonge auteur op zaterdag 14 december van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig is om het boek te verkopen en te signeren. Aansluitend is hij van 16.00 tot 20.00 uur te vinden in Bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde tijdens Winter Wonderland Liempde. Het boek kost 17,50 euro en is geschreven voor kinderen vanaf 10 jaar, maar zeker ook voor volwassenen die houden van avonturenverhalen. Meer informatie is te vinden op www.facebook.com/tomtoermalijn of op www.tomtoermalijn.nl.

Nieuw Boxtels Kerstkoor geeft concerten in Boxtel en Schijndel

Boxtel - Vereniging Kerstkoor Boxtel verzorgt op zondag 15 december en vrijdag 20 december een kerstconcert. Op zondag 15 december vindt dat plaats in de Heilig Servatiuskerk aan de markt in Schijndel. Start om 15.00 uur. Op vrijdag 20 december is de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek aan de Oude Kerkstraat 20 aan de beurt. Dit concert start om 20.00 uur. Entree is gratis, wel wordt er gecollecteerd ter dekking van de kosten.

Vereniging Kerstkoor Boxtel is een koor dat begin 2019 is opgericht. Het koor heeft als doel om in Boxtel en omstreken kerstconcerten te verzorgen. Het bestaat uit zo'n 50 enthousiaste zangers afkomstig uit Boxtel en directe omgeving en staat onder leiding van dirigent Leo Spoor uit Schijndel.

Voorheen heeft een ander projectkoor jarenlang deze kerstconcerten verzorgd, maar dit koor is na haar laatste optreden eind 2018 gestopt. Onder de koorzangers bestond echter voldoende animo om de langjarige, zeer gewaardeerde traditie van Kerstconcerten in onze regio voort te zetten. Onder meer werken van J.S.Bach, Harold Darke, J.Rutter, Richard Lloyd en M.Setchell en F.X.Gruber worden ten gehore gebracht.

Basisschool De Hobbendonken zamelt ruim zestig dozen speelgoed in voor Voedselbank

Ruim zestig dozen met speelgoed en leuke kinderspullen kon de basisschool afleveren bij de Voedselbank. Foto: Catja Sanders

Boxtel - Cliënten van de Boxtelse Voedselbank kunnen deze maand rekenen op een extraatje dankzij ouders en leerlingen van Basisschool De Hobbendonken. Ruim zestig schoenendozen met cadeau's en speelgoed wist de basisschool in te zamelen voor het goede doel.

De actie voor de Voedselbank was een idee van de oudervereniging van Basisschool De Hobbendonken. Deze vereniging wilde graag kinderen die vanwege financiële omstandigheden geen uitgebreid sinterklaasfeest konden vieren, voorzien van verschillende cadeaus en leuke verzamelspulletjes. "We wilden graag schoenendozen vullen met cadeautjes en spulletjes voor hen", laat de oudervereniging DeMooiBoxtelKrant weten.

In een lang lint laden de kinderen de auto in die de dozen naar de Voedselbank brengt. (Foto: Catja Sanders) Foto: Catja Sanders

Aan de leerlingen van de basisschool werd gevraagd of ze thuis nog spullen hadden liggen die over waren, die ze dubbel hadden of die een tweede leven konden krijgen bij een leeftijdsgenootje. Die spullen werden op school ingezameld en uitgezocht door enkele moeders van de oudervereniging, waarbij zij rekening hielden met of het speelgoed geschikt was voor jongens en meisjes en op leeftijdscategorie.

Dat inzamelen gebeurde massaal: zestig schoenendozen gevuld met speelgoed konden deze week afgeleverd worden bij de Voedselbank.

Foto: BS Sint Petrus

Sint-Petrusschool maakt zich op voor Sinterklaas

Boxtel - Net als alle basisscholen in Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch, maakt ook de Boxtelse Sint-Petrusschool zich op voor het Sinterklaasfeest. Dit jaar belooft de komst van de goedheiligman op donderdag 5 december extra speciaal te worden, omdat het ook een weerzien zal zijn met Pietronella en haar man Pedro.

Deze twee trouwe helpers van de Sint zijn namelijk vorig jaar op deze school getrouwd. De Sint-Petrus heeft afgelopen jaar contact gehouden met het verliefde bruidspaar, dat leuk nieuws te melden heeft. De dikke buik van Pietronella komt namelijk niet van het eten van pepernoten en marsepein; afgelopen week was Pietronella bij de verloskundige en daar zagen ze echte strooihandjes, sterke schoudertjes en klimbeentjes. Is er een klein Pietje op komst? Misschien dat de leerlingen van de Sint-Petrusschool donderdag het antwoord op deze vraag krijgen.

Hoe huppelt zijn Styracosaurus?

Boxtel - Deze foto ontving de redactie van Evelien van den Broek. Nu Amerigo met pensioen is, kan naast zijn vervanger Ozosnel wellicht 'onze' rotonde-dino de goedheiligman van dienst zijn?

Grand Café Rembrandt handhaaft koppositie BRTC

Boxtel - In de BRTC (Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie) nam Grand Café Rembrandt afstand van zijn achtervolgers na een grote 9-1 zege op De Dommel. Taverbo-Sabo 4 leed zijn eerste nederlaag tegen een verrassend sterk spelend Taverbo-Sabo 2 dat nu op vierde plaats staat. Rotsvast leed een 7-3 verlies tegen Taverbo-Sabo 3. Taverbo-Sabo1 won met 6-4 van team Tot Elf. De wedstrijd tussen Net Genoeg en De Horntreffers was uitgesteld.

In een zeer eenzijdige wedstrijd waren Gerrie Hoenselaars, Lindie van den Hooven en Arnold van der Heijde van Grand Café Rembrandt veel te sterk voor Ad de Man, Piet Wouters en Wim Jansen van team De Dommel. Wouters kon pas in de laatste partij in de vijfde beslissende game tegen Hoenselaars het enige punt voor De Dommel scoren. Eindstand 9-1 in het voordeel van Grand Café Rembrandt.

Het op de tweede plaats staand Taverbo-Sabo 4 dacht aan Taverbo-Sabo 2 een tegenstander te hebben waar punten waren te behalen. Maar dat kwam de spelers van Taverbo-Sabo 4 duur te staan. Lars de Laat had zelfs een totale off-day en verloor zijn drie enkelspelen. Teamgenoten Peter de Rooij en Erik van der Schoot wonnen nog wel ieder twee enkelspelen, maar moesten het dubbelspel aan Hans Fonken en Joop van Eijk laten. Fonken was naast de winst op De Laat ook nog goed voor winst op Van der Schoot die in de laatste beslissende game het punt verdiend aan zijn tegenstander moest laten terwijl Van Eijk zijn tweede punt scoorde door van De Rooij te winnen. Mari van Dijk was goed voor het zesde punt waardoor de 6-4 overwinning verdiend naar Taverbo-Sabo 2 ging.

Het niet-spelend Net Genoeg handhaafde toch zijn derde plaats op de standenlijst maar voor een plaats bij de eerste vier werd stevig gevochten. De Horntreffers speelde ook niet en tuimelde daardoor van die vierde plaats naar plaats acht. Het ook op de vierde plaats staande team Rotsvast moest deze positie verdedigen tegen een zeer gemotiveerd spelend Taverbo-Sabo 3. Erwin Holowacki was voor team Taverbo-Sabo 3 weer eens goed voor driemaal winst in het enkelspel, terwijl teamgenoot Raymond de Boer ook zeer sterk voor de dag kwam met twee winstpartijen. Holowacki en De Boer scoorden ook nog een punt door samen van Peter van Berkel en Geerta Pluut van Rotsvast te winnen, terwijl Henk IJsseldijk het zevende punt voor Taverbo-Sabo 3 op het wedstrijdformulier aan kon laten tekenen. Peter van Berkel, Dinie van den Nieuwenhuizen en Geerta Pluut kwamen in deze wedstrijd niet verder dan ieder een keer winst in het enkelspel. Ondanks deze nederlaag kon Rotsvast zich handhaven op de vierde plaats. Eindstand 7-3 in het voordeel van Taverbo-Sabo 3.

In de partij tussen de teams van Tot Elf en Taverbo-Sabo 1 was het doel om in de positie in de middenmoot te handhaven en daarin slaagde Taverbo-Sabo 1 het best. Aanvankelijk ging de strijd nog gelijk op doordat Stephan Pennings voor Tot Elf van Hans van Haaren won en Kim de Groot van Cees Hems van Taverbo-Sabo 1 won. De twee punten voor Taverbo-Sabo 1 kwamen van Frans van Dun die van Nikita de Groot won en samen met Van Haaren ook het punt in het dubbelspel binnenhaalde. Van Haaren en Hems maakten daarna het verschil in de stand door van Nikita de Groot en Stephan Pennings te winnen, waardoor Taverbo-Sabo 1 met twee punten voor kwam te staan. De laatste drie partijen gingen weer om en om waardoor de twee punten verschil bleven staan. Kim de Groot van Tot Elf was te sterk voor de drie spelers van Taverbo-Sabo 1, terwijl Stephan Pennings dit keer bleef steken op een winstpartij terwijl teamgenoot Nikita de Groot niet tot scoren kwam. Eindstand 6-4 in het voor deel van Taverbo-Sabo 1.

Gina Smulder 25 jaar scheidsrechter voor HCB'92

Foto: Cock Stam

Boxtel - Ze was in de veronderstelling dat ze een handbalwedstrijd ging fluiten, zoals zij dat al 25 jaar geheel belangeloos doet, maar dat liep afgelopen zondagochtend anders voor Gina Smulders. Toen zij aankwam bij Sportzaal PIUS X in Liempde werd de overrompelde vrijwilligster compleet verrast door haar familieleden en de leden van HCB'92 die haar kwamen bedanken voor haar 25-jarige inzet voor de handbalvereniging. Gina werd feestelijk in het zonnetje én in de bloemen gezet.

Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam

24 geslaagde Taekwondoins bij TS Dekker

Vele TS Dekker-leden slaagden afgelopen weekend voor hun Kub-examen. (Foto: TS Dekker) Foto: TS Dekker

Boxtel - Bij Taekwondo School Dekker vonden afgelopen week weer de jaarlijkse Kub-examens plaats. Maar liefst 24 TSD-deelnemers gingen op examen. De jongste van hen was 6 jaar oud, de oudste 52. Alle taekwondo-ka's lieten op meerdere onderdelen zien wat nodig was om de volgende graad te kunnen halen.

De sporters werden getest op Saju's (vierhoekstraining), Tuls (stijlfiguren), Stapsparring (verdediging tegen denkbeeldige tegenstander), Hosinsul (zelfverdediging met partner een-op-een), Sparring (non- en semi-contact), Breektesten vanaf 14 jaar en groene band (hand, elleboog en voet) en Theorie (kennis van onder andere taekwondo-historie, benamingen en standen). Daarnaast diende iedereen de vijf Tenets, de normen en waarden van taekwondo, te kennen. In het bijzijn van hun familie en vrienden lieten de TS Dekker-leden zien wat zij in huis hebben.

Heren 5 werd kampioen, vlnr: Joop Hermsen, Hans van Eyck, Bart Bolwijn en Thomas Schets. Foto: Taverbo-Sabo
De kampioenen van Heren 7, vlnr: Walter Peltenburg, Cees Hems en Hans van Haaren. (Foto's: Taverbo-Sabo)

Jeugd 6 tot en met 13 jaar
Blauwe Slip: Kay van den Oetelaar & Dexter van der Vleuten
Groene Band: Wassim Bezbiz & Rayaan Suhooli
Groene Slip: Marcelina Kaczorowska, Roxxana Bantmanowicz & Gizem Yilmaz
Gele Band: Navajo Graft, Job Markus & Mikka Verhoeven
Gele Slip: Saja Zanraoui, Adib Zanraoui & Lina El Alami

Junioren 14 tot en met 17 jaar
Zwarte slip: Loubna Driouch & Corne Beekmans
Blauwe band: Femke van Gaal
Blauwe-slip: Kaj van den Meulengraaf & Tasnim Bezbiz
Gele Band: Freek Bertens

Senioren 18 jaar en ouder
Blauwe Slip: Mark de Voss
Groene band: Tonny Kerkhof & Glenn Drieshen.
Gele band: Christel Timmers & Edwin Voets

Kampioenen najaarscompetitie Taverbo-Sabo

Boxtel - De tafeltennissers van Taverbo-Sabo speelden afgelopen weekend de laatste wedstrijden in de reguliere seniorencompetitie. Nog drie teams waren in de race om kampioen te worden.

Heren 5 had zes punten nodig om het kampioenschap in eigen hand te houden. De heren hielden het spannend en het was Bart Bolwijn die in de negende partij het winnende punt maakte. Hierdoor promoveren Joop Hermsen, Kevin de Bijl, Bart Bolwijn, Thomas Schets, Hans van Eyck en Lars Strik komend seizoen naar de 2e klasse.

Ook Heren 7 wist voldoende punten te halen om de kampioensvlag te kunnen hijsen. Cees Hems, Hans van Haaren, Walter Peltenburg en Hans Stoker promoveren hierdoor komend seizoen naar de 4e klasse.

Jeugd
Afgelopen zaterdag was het eerste jeugdteam te gast bij SVE in Utrecht. SVE, dat al verzekerd was van behoud in Landelijk B, was duidelijk sterker. Lars Strik was echter goed in vorm en wist er toch nog drie punten uit te slepen voor Taverbo. Hierdoor eindigt het eerste jeugdteam met 24 punten uit acht wedstrijden op de laatste plaats in het klassement en degraderen ze terug naar Landelijk C.

Bridge

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 26 november
A-lijn: 1 J. Sebregts & C. Nienhuis 60,76% 2 M. Kleiss & E. Wijnen 60,07% 3 R. van Stuivenberg & G. Joren 59,72% B-lijn: J. Dufornee & W. Voskuyl 62,08% 2 C. & C. van Hal 58,33% 3 T. van Bragt & T. Hoppenbrouwers 57,50%
Uitslagen 27 november
A-lijn:
1 R.Dankers & F. van de Schans 65,83% 2 S. Tempels & J. de Wolf 64,17% 3 H. van Esch & P. van de Ven 58,75% B-lijn: 1 H. Kalverboer & B. van den Biggelaar 61,81% 2 A. Tops & M. van der Sloot 58,33% 3 C. van Hal & G. Meys 57,64%
Uitslagen 28 november
A-lijn: 1 A. Bosveld & M. Soederhuizen 69,44% 2 A. Eltink & T. Hazenberg 61,46% 3 T. Walbeek & R. van Wersch 56,60% B-lijn: 1 T. Heidelberg & F. van de Spijker 59,79% 2 L. den Dekker & I. van der Meijden 58,23% 3 T. Hoppenbrouwers & G. Wagenaars 55,83% C-lijn: 1 G. Dams & A. Melcherts
61,81% 2 T. Godding & S. Mols 59,38% 3 A. & G. Mulders 56,94%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 26 november
A-lijn: 1 T. Walbeek & H. Wolsky 63,19% 2 T. van Roosmalen & B. Hermkens 59,03% 3 D. Eltink & H. van de Wetering 53,82% B-lijn: 1 J. & P. Snijders 63,54% 2 L. Frankevijle & C. Pastoor 58,68% 3 H. van Esch & P. van de Ven 56,11%
Uitslagen 28 november
A-lijn: 1 F. Sedee & F. van Roij 59,17% 2 H. Heijstek & H. van Pinxteren 57,92% 3 H. van Esch & P. van de Ven 57,50%

Essche Bridgeclub, uitslagen 28 november
A-lijn: 1. A. Donhuijsen & M. den Ouden 58,68% 2 R. van den Aker & L. van Helvoort 56,25% 3 M. van de Molengraft & A. Melis 54,51%

Bridgeclub Liempde
A-lijn: 1 M. Nieman & R. van Heeswijk 57,64% 2 J. & B. Dieden 57,29% 3 A. & P. Wagenaar 55,90% B-lijn: F. van de Schans & J. van de Wiel 68,99% 2 A. & B. van de Langenberg 61,15% 2 J. Beerens & B. van Ruremonde 53,92% C-lijn: M. Jussen & M. Ronde 60,00% 2 E. van der Heijden & W.van de Worp 59,90% 3 C. & T. van Gestel 59,56%

Bridgeclub Fellenoord, uitslag 2 december
A-lijn: 1 Ingrid Schaffauer - Babs v Vleuten 60.00 % 2Marianne Jesserun-Tineke v Uytert 58.75 % 3 Marie Jose Ronde -Marianne Jussen 57.50 %

Voetbal

RKSV Boxtel, uitslagen 30 november
Boxtel JO18/1-ST SDO'39/HMVV/Hulsel JO18/1        3-13
Boxtel JO17/1-GSBW JO17/1        2-0
Boxtel JO17/3-SCG'18 JO17/2        7-1
Boxtel JO15/1-DBS JO15/2        7-1
ODC JO15/2-Boxtel JO15/2        6-0
Maliskamp JO15/1-Boxtel JO15/3        3-4
Boxtel JO13/1-MVV'58 JO13/1        2-2
Boxtel JO13/2-Audacia JO13/1        3-3
Boxtel JO13/3-Best Vooruit JO13/3        3-2
Boxtel JO11/1-Essche Boys JO11/1        8-2
Boxtel JO11/2-OSC'45 JO11/2        4-7
RKDVC JO11/4-Boxtel JO11/3        9-4
DVVC MO17/1-Boxtel MO17/1        0-2
Best Vooruit MO15/1-Boxtel MO15/2        0-3
Emplina MO15/2-Boxtel MO15/3        4-0
WSC MO13/2-Boxtel MO13/1        2-7
Boxtel MO13/2-SCG'18 MO13/3        2-1
FC Eindhoven AV MO11/1 Boxtel MO11/1        3-7
Gilze MO11/1-Boxtel MO11/2        6-1
Uitslagen 1 december
Boxtel 1-RKKSV 1        3-0
OJC Rosmalen 6-Boxtel 3        2-3
Emplina 3-Boxtel 4        3-2
Boxtel 5-FC Tilburg 6        8-1
Programma mini's 7 december
ODC mini 2-Boxtel mini 1        10.00
ODC mini 1-Boxtel mini 2        10.00
DVG mini 1-Boxtel mini 3        09.30
Programma pupillen 7 december
Maliskamp MO13/1-Boxtel MO13/1        12.00
Hilvaria MO13/1-Boxtel MO13/2        12.15
Tricht JO13/1-Boxtel JO13/1        10.30
EMK JO13/1-Boxtel JO13/2        13.00
Boxtel MO11/1-EMK MO11/2        10.15
Boxtel MO11/2-DESK MO11/1        10.15
Hedel JO11/1-Boxtel JO11/1        10.00
OJC Rosmalen JO11/6-Boxtel JO11/2        8.30
Boxtel JO11/3-Jan van Arckel JO11/1        10.15
Boxtel JO10/2-Spoordonkse Boys JO10-1        08.45
Boxtel JO9/1-FC Engelen JO9/2        08.45
Boxtel JO9/2-B.V.V. JO9/2        08.45
DESK JO9/2-Boxtel JO9/3        10.00
GVV'63 JO8/1G-Boxtel JO8/1        08.30
Boxtel JO8/2-Zwaluw VFC JO8/2        08.45
Programma junioren 7 december
Boxtel MO17/1-Unitas'30 MO17/1 15.00
Boxtel JO17/2-Geldrop JO17/3        15.00
Zwaluw VFC JO17/5-Boxtel JO17/3        15.00
Boxtel MO15/2-SBC MO15/1        11.45
Nieuwkuijk MO15/1-Boxtel MO15/3        11.30
Best Vooruit JO15/2-Boxtel JO15/1        14.45
Boxtel JO15/2 SJO-Juventud JO15/1        13.15
Boxtel JO15/3 OJC-Rosmalen JO15/8        13.15
Programma senioren 8 december
Vorstenbossche Boys 1-Boxtel 1        14.00
OJC Rosmalen 9-Boxtel 2        12.30
Boxtel 3-SCG'18 8        11.00
Boxtel 4-BMC 5        10.00
GSBW 3-Boxtel 5        10.00

DVG, uitslagen 30 november
Zwaluw JO7/4-DVG JO7/1        13-3
DVG JO8/1-Nulandia JO8/2        2-6
DVG JO9/1-Margriet JO9/1        2-14
Irene JO9/1-DVG JO9/2        4-3
DVG JO11/1-SJVV JO11/1G        3-8
Boekel Sport JO11/3-DVG JO11/2        15-0
DVG JO10-/1-Gemert JO10/3        10-11
Sparta'25 JO10/3G-DVG JO10/2        1-8
Fc de Rakt JO13/1G-DVG JO13/1        0-10
DVG JO13/2-Rhode JO13/2        6-1
DVG JO13/3-MVC JO13/1G        0-9
DVG JO15/1-Mariahout JO15/1        11-2
Schijndel JO15/3-DVG JO15/2        1-1
Handel JO17-1-DVG JO17/2        0-2
DVG MO17/1-Nulandia MO17/1        4-2
NWC JO19/2-DVG JO19/1        2-2
Senioren ZA: Rust Roest 1-DVG 1        2-3
Uitslagen 1 december
DVG 1-Vlijmense Boys 1        0-2
DVG 2Schijndel 3        3-0
DVG 3Mariahout 4        1-0
DVG 4Nulandia 9        1-1
Nijnsel 4DVG 5        0-1
Eli 4-DVG 6        4-0
DVG VR 1-Eli VR1        5-3
Programma 4 december
Sparta'25 VR1-DVG VR 1        20:00
Programma 7 december
DVG JO7/1-Boxtel JO7/3        09:30
Cito JO8/1-DVG JO8/1        09:15
DVG JO9/1-NLC'03 JO9/2        10:45
Avesteyn JO9/2-DVG JO9/2        10:00
Sv Brandevoort JO11/2-DVG JO11/1        09:00
DVG JO11/2-Nijnsel JO11/1        09:30
ASV'33 JO10/1-DVG JO10/ 1        09:15
DVG JO10/2-Vow JO10/1        09:30
DVG JO13/1-HVCH JO13/2        11:30
Erp JO13/2-DVG JO13/2        12:00
SJO Helmondia-Mulo JO15/1-DVG JO15/1        13:00
DVG JO15/2-Blauw Geel JO15/3        13:00
DVG JO17/1-Fc de Rakt JO17-1        14:30
Mierlo-Hout JO17/3-DVG JO17/ 2        15:00
Nooit Gedacht MO17/1-DVG MO17/1        14:30
DVG JO19/1-Bruheze JO19/1        14:30
Senioren ZA: DVG 1-SV Reeshof 3        14:30
Programma 8 december
RKDVC 1-DVG 1        14:00
Nijnsel 3-DVG 2        12:00
Boskant 3-DVG 3        12:00
Blauw Geel 11-DVG 4        10:00 uur
DVG 5-Rhode 9         10:00
DVG 6-Mierlo Hout 7        12:00
DVG 7-Wec 3        10:00
Mariahout VR1-DVG VR 1        11:00

ODC, Essche Boys, LSV, uitslagen 1 december
CHC-ODC 1        2-3
ODC VR 1-RWB VR1        6-1
Essche Boys 1-VCB 1        0-0
The White Boys VR1-Essche Boys VR1        10-4
DOSKO'32 1-LSV 1        5-0
Programma 8 december
ODC 1-Baardwijk 1        14.00
SC 't Zand VR3-ODC VR1        12.00
OSC'45 1-Essche Boys 1        14.00
Essche Boys VR1-RKKSV VR2        11.00
LSV 1-Terlo 1        14.00

Biljart

Geboliesch, uitslagen week 48
't Ivoor 6-'t Krijtje        35-39
De Stapelaars-Samen Sterk        33-34
Dé ziek wel zitté-De Treffers        28-30
De Prutsers-De Eenheid        33-39
De Fetsers-De Unie Boys        31-35

Tafeltennis

Taverbo-Sabo, uitslagen week 48
Senioren
Huizen 1-Taverbo-Sabo 2        6-4
Taverbo-Sabo 3-Falco 1        5-0
Taverbo-Sabo 4-Stiphout 1         1-9
Taverbo-Sabo 5-Son en Breugel 1        7-3
Taverbo-Sabo 6-Never Despair 7        4-6
Taverbo-Sabo 7-PJS 3        6-4
Taverbo-Sabo 8-ASIO 1        3-7
Taverbo-Sabo 9-Wilvo/ttv Bergeijk 8        4-6
Taverbo-Sabo 10-Veldhoven 16        4-6
Jeugd
SVE 2-Taverbo-Sabo 1        7-3
Tanaka 3-Taverbo-Sabo 2         4-6
Programma 7 december
Senioren
15:00 Taverbo-Sabo 3 - ? (Finale Regio Hoofdklasse in Groesbeek)

BRTC, uitslagen 2 december
Grand Café Rembrandt-De Dommel        9-1
Taverbo-Sabo 3-Rotsvast        7-3
Tot Elf-Taverbo-Sabo 1        4-6
Taverbo-Sabo 4-Taverbo-Sabo 2        4-6
Net Genoeg-De Horntreffers        uitgesteld
Programma 9 december
De Dommel-De Horntreffers
Grand Café Rembrandt-Net Genoeg
Rotsvast-Taverbo-Sabo 2
Taverbo-Sabo 1-Taverbo-Sabo 4
Taverbo-Sabo 3-Tot Elf

Handbal

HCB'92, uitslagen 30 november
HCB'92 D1-Blauw Wit D1        8-6
HCB'92/Zephyr DC1-Dos'80/Olympia'89 DC1        6-24
Handbal Someren HB1-Zephyr/HCB'92 HB1        5-16
Uitslagen 1 december
HCB'92 DS1-DOS'80/Olympia'89 DS3        12-19
HCB'92 DA1-Heerle DA1        10-32
Olympia'89/DOS'80 HS4-Aristos/HCB'92 HS2        19-31
Programma 7 december
White Demons E1-HCB'92 E1        10.15
Bedo DC1-HCB'92/Zephyr DC1        11.50
Zephyr/HCB'92 HB1-Apollo HB1        18.45
Programma 8 december
Bergeijk DC1-HCB'92 DC1        10.00
RED-RAG/Tachos D2-HCB'92 D1        10.25
White Demons DS2-HCB'92 DS1        13.30
Aristos/HCB'92 HS2-Handbal Someren        16.00

Paardensport

HSV Martinus, uitslag 1 december Ammerzoden
Viertal Kür op muziek, Magic with Horses, 1e prijs met 75%

Rugby

Rugby Club Ducks, programma 7 december
Ducks TBM training        9.30
Cubs Ducks-Vetsburg        11.00
Junioren Ducks-Castricum        12.00
Programma 8 december
Senioren Ducks/Oysters-Tilburg2/Wallaby's/ Wasps2        14.00

HCB'92 DS1 afgetroefd door dames uit Oss

Boxtel - Zondag 1 december mochten de dames van HCB'92 het opnemen tegen het jonge en snelle team van DOS'80/Olympia '89 uit Oss. Dat bleek een maatje te groot voor de Boxtelse handbalsters. Ze verloren met 12-19.

HCB'92 begon goed aan de wedstrijd. De eerste twee aanvallen werden goed afgerond door Annemarie Sens vanaf de opbouw en door Gitte Vanhout vanuit de rechterhoek. Vervolgens moest HCB'92 aan de bak. De dames uit Oss speelden een hoog tempo en konden vanaf de opbouw makkelijk doelvrouw Ankie Welvaarts verrassen met een schot in de kruising. De thuisploeg moest de dekking beter gaan neerzetten om ervoor te zorgen dat DOS'80/Olympia '89 niet tot scoren kon komen. Met een snelle aanval kon Liza van Rooij cirkelloopster Veerle van Abeelen aanspelen, die nauwkeurig afrondde en daarmee de stand gelijk bracht op 3-3.
DOS'80/Olympia'89 wist ook hun cirkelloopster vrij aan te spelen en kon met twee punten uitlopen. HCB'92 bleef de cirkelloopster opzoeken en uiteindelijk wist Liza van Rooij de keepster te verrassen met een stuitbal. Ook moesten de dames uit Oss aan de noodrem trekken waardoor HCB'92 een penalty kreeg die werd benut door Annemarie Sens. Door goed samenspel bij HCB'92 werd keer op keer de vrije speelster gezocht waardoor middenopbouwster Ellen Persoons vrij voor goal kwam en daarmee de stand in Boxtels voordeel bracht. De tegenpartij schroefde echter het tempo verder omhoog en door concentratieverlies en het niet aanpakken in de verdediging liep HCB'92 achter de feiten aan en gingen de dames de rust in met 7-10 achterstand.

Vol goede moed begonnen de Boxtelse dames na aanwijzingen van coach Mirjam van Weert - sneller schakelen van aanval naar verdediging en balverlies voorkomen - aan de tweede helft. Lieke van Rooi brak snel uit, maar zag haar schot op de paal belanden. Al vrij snel vielen er diverse doelpunten bij de gasten doordat de verdediging niet alert genoeg was. DOS'80/Olympia'89 liep uit naar 7-16. Het hoge tempo kon HCB'92 niet bijbenen. De verdediging moest weer worden aangescherpt en daarna ging ook de aanval beter lopen. Annemarie Sens wist de keepster te passeren met een schot vanaf de rechterhoek en een schot van afstand en bracht de stand op 10-17. In de laatste tien minuten van de wedstrijd stond de verdediging aan Boxtelse zijde goed en kon DOS'80/Olympia'89 alleen nog scoren vanuit de rechterhoek. De eindstand werd uiteindelijk 12-19.

RKSV Boxtel wint in eigen huis

Rick van Hamond scoort twee maal tegen RKKSV

Boxtel - Op een koud Munsel speelde RKSV Boxtel zondag thuis tegen het lager geklasseerde RKKSV uit Kruisstraat. Desondanks kwam Boxtel vrijwel direct na de aftrap al met de schrik vrij. Al snel keerde het tij en kwam de thuisploeg op een voorsprong. Deze werd niet meer uit handen gegeven; BOC won met 3-0.

Na miscommunicatie bij de verdediging van Boxtel stond de spits van RKKSV vrij voor de keeper. Zijn inzet was echter te zwak en werd door Raymon Strik eenvoudig onschadelijk gemaakt. Boxtel was niet onder de indruk en begon aan het offensief. Na 10 minuten was het reeds 1-0 voor de thuisploeg. Na goed doorgaan van Daniel Foster forceerde hij een corner, die genomen werd door Jari Klijmij. Deze kwam bij de tweede paal bij Rick van Hamond die boven iedereen uittorende. Hij kreeg zijn hoofd tegen de bal en de openingstreffer was meer dan verdiend. Boxtel bleef doordrukken en kwam er regelmatig gevaarlijk uit, zowel over links als rechts.

Na een half uur was ook Haike van Heesch dicht bij een doelpunt. Na een vrije trap op maat, van de voet van Stefan Persoons, kreeg ook Van Heesch zijn hoofd hier tegenaan. Hij zag echter de bal via de kruising van paal en lat terug het veld in gaan. Op slag van rust kwam Boxtel alsnog op een 2-0 voorsprong. Dit gebeurde na een vrije trap waarbij Lars Timmers, eveneens koppend, de bal via de keeper tot corner verwerkte. Hierbij was het wederom Rick van Hamond die de bal bij de tweede paal koppend binnenwerkte en de 2-0 aantekende. Even later floot scheidsrechter Raats voor de rust, en kan Boxtel met een goed gevoel naar de thee.

Na rust had Boxtel wederom het betere van het spel, met een erg zwak acterend RKKSV. Boxtel probeerde de 3-0 te forceren, maar bij de gebroeders van Hamond stond vooralsnog het vizier niet op scherp. Na een uur spelen probeerde RKKSV het tij nog te keren via een wissel. Max van Hemmen stond hierbij zijn plaats af aan Cas van Hemmen. Na 68 minuten was het ineens Daniel Foster die als een duveltje uit een doosje voor de 3-0 zorgde. Volgens de grensrechter, die al wat discutabele momenten had, was het buitenspel, maar dit werd door arbiter Raats weggewuifd.

Na 70 minuten paste trainer Frank van Oers ineens al zijn wissels toe. Daniel Foster, Gerben van Boxtel en Lars van Hamond verlieten het veld voor Valentijn Waals, Tom van Rijswijk en Robin van de Laak. Amper drie minuten verder kwam de bal over links terecht bij Robin van de Laak. Deze bedacht zich geen moment en pakte deze ineens op de volley. Waar zijn schot een mooier einde had verdiend, ging dit voorlangs.

Ook RKKSV wisselde nog twee maal en daarbij stonden Lars van Dijck en Jimmy Hogenbosch hun plek af aan Guus van Nistelrooij en Bjorn van Deursen. De wedstrijd was gespeeld en Boxtel drong ook niet meer aan. Na 90 minuten boekte Boxtel wederom een goede overwinning, zij het tegen een tegenstander die weinig tot niets bracht. En niet onbelangrijk: weer zonder tegendoelpunt.
Zondag 8 december speelt RKSV Boxtel uit tegen Vorstenbossche Boys met de aftrap aldaar om 14.00 uur.

HCB'92 D1 wint in spannende strijd van Blauw Wit

Boxtel - De meiden van HCB'92 D1 stonden zaterdag tegenover Blauw Wit uit Den Bosch. Door goed samenspel behaalden de Boxtelse handbalsters na een spannende nek-aan-nekrace een 8-6 overwinning.

Na één minuut kwam Blauw Wit al op voorsprong. In de vierde minuut wist Laura Rokuszewska daar al een Boxtels punt tegenover te zetten met een harde worp, die ze kreeg aangespeeld via Denya Schimmel. In de vijfde minuut maakte Schimmel een goede actie waaruit Daniëlle de Ruijter onderin de hoek scoorde. In de achtste minuut trok Blauw Wit de stand weer gelijk: 2-2.
Snel daarna kwam Blauw Wit weer op voorsprong met een goal in de hoek. Schimmels actie in de vijftiende minuut trok de stand weer gelijk; ze gooide vanuit de zijkant naar Rokuszewska die recht op de goal afging en scoorde. De stand kwam daarmee weer op 3-3. De vrije worp die Blauw Wit hierna kreeg bracht hen weer op voorsprong: 3-4. Drie minuten voor tijd gooide Yuna de Punder de bal naar Rokuszewska die wederom scoorde en de stand weer gelijk trok. Susanne Schouten pakte de bal en HCB'92 speelde direct weer terug, gooiden en snel over en probeerde te scoren. De keeper stopte de bal echter. Met nog vijftig seconden te spelen gooide Rokuszewska de bal naar De Punder die scoorde met een sprongworp. Nog net voor tijd bracht Blauw Wit de ruststand op 5-5.

De tweede helft begon direct met fanatiek spel van beide kanten. Schimmel had een aantal mooie reddingen, maar kon de 5-6 in de zevende minuut niet voorkomen. Lynn Buckinx hield een bal goed tegen in de verdediging. Yuna de Punder maakte een mooie actie, maar werd door de keeper tegengehouden. Ook Susanne Schouten probeerde het nog een keer. In de veertiende minuut gooide Susanne Schouten naar Rokuszewska die voor de gelijkmaker tekende. In de zeventiende minuut scoorde Jara Schoenmakers de zevende goal voor HCB'92. Met nog 1.50 op de klok kwamen De Punder en Luna van Uden in actie. Ze speelden over en Danielle de Ruijter scoorde de 8-6. Lynn Buckinx probeerde nog een negende goal te maken, maar het eindsignaal klonk:eindstand 8-6.

DVG verliest thuis van Vlijmense Boys

Foto: Toon van Ruremonde

Zegenreeks in eigen huis voor Liempdse ploeg ten einde

Liempde - Sinds begin november 2018 had het eerste van DVG geen thuiswedstrijd meer verloren. Aan deze imposante reeks kwam zondag door toedoen van Vlijmense Boys echter een einde. Door dit verlies moet DVG ook een paar plaatsen inleveren op de ranglijst, met nog twee wedstrijden gepland voor de winterstop.

Foto: Toon van Ruremonde
DVG verloor zondag voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer in eigen huis. (Foto: Toon van Ruremonde) Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

In de beginfase had DVG een goede kans via een voorzet vanaf de linkerkant. Jaap Verhoeven joeg de bal goed af en zijn voorzet kon door Luuk van de Ven net niet op doel geschoten worden. Ook Andrei Tomus moest aan het werk bij een goed ingeschoten bal, maar hij verwerkte die prima, weliswaar ten koste van een hoekschop. De bezoekers waren beter in het combinatiespel en DVG had een moeilijke middag. Het leek wel of er geen onderscheid gemaakt kon worden in de tenues: beide waren verticaal gestreept. Er gingen veel passes verkeerd en veel ballen werden zomaar in de voeten van de Boys gespeeld. Halverwege de eerste helft werd het 0-1 voor de gasten uit Vlijmen. Balverlies leidde een voorzet in die, geheel vrijstaand, netjes werd ingekopt. Ruststand 0-1

De tweede helft was eigenlijk een kopie van de eerste. Veel balverlies aan DVG-zijde bracht weinig rust aan de bal. Zolang het 0-1 bleef, zat er een resultaat in. Zoals altijd kwam die kans er. Na zo'n halfuur behaalde Van de Ven de achterlijn en zijn voorzet werd door Bas van Houtum prima ingeschoten, maar net aan de verkeerde kant van de paal. Vlijmense Boys had toen ook al een paar goede kansen om zeep geholpen.
Met nog zo'n tien minuten op de klok werd het 0-2 en was het duel beslist in het nadeel van DVG. Een hoge bal stuiterde hoog op in de verdediging en werd door de aanvaller van Vlijmen goed afgeschermd en in de verre hoek geschoten. Bijna werd het nog 0-3 of ook nog 1-2, maar gescoord werd er niet meer; DVG verloor sinds lange tijd weer eens in eigen huis.
Door dit verlies zakt DVG naar de achtste plaats, met twee punten meer dan de tegenstander van volgende week: RKDVC.

DVG 2 herstelde zich van een mindere periode en won thuis van Schijndel 3. Er werd drie keer gescoord door de Liempdenaren. De DVG dames vochten zich goed terug in de wedstrijd na een opgelopen achterstand. Het werd een mooie 5-3 overwinning op de dames van ELI-1

LSV blijkt kansloos tegen DOSKO'32

Duizel - Zoals al vaker dit seizoen begon LSV zondag slecht aan de uitwedstrijd in Duizel. Toen de Lennisheuvelaren na 17 minuten op achterstand kwamen, liep het daarna helemaal niet meer. Er zat geen structuur meer in het slappe spel. Hoewel LSV er in de tweede helft de schouders weer onder zette, mocht het niet meer baten. DOSKO'32 pakte de overwinning.

Vijf minuten na de tegengoal kreeg LSV de kans om op gelijke hoogte te komen, maar Abdel Malik Yachou besloot voor eigen succes te gaan en miste. Doordat LSV verder wegzakte kreeg de ploeg dan ook de 2-0 tegen. De rechtsbuiten van DOSKO'32 sprintte op snelheid langs de LSV-back, om vervolgens de bal hard en hoog in de korte hoek te schieten.
Nog geen twaalf minuten daarna was het weer raak voor DOSKO'32, na de bal diep sturen van een middenvelder werd deze simpel langs uitkomende keeper Lars Kruijssen getikt.

Na rust stond er een heel ander LSV op het veld. Er werd hard gewerkt en alle tweede ballen werden gewonnen. DOSKO'32 kwam er niet aan te pas. Dit leverde helaas geen grote kansen op voor LSV. In de 78e minuut kreeg DOSKO'32 een corner die terug belandde voor de voeten van de trapper. Die besloot nog een keer voor te geven. De bal werd getoucheerd door Jarne van der Heijden, waarna deze via via voor de voeten van een DOSKO'32 speler belande. Hij twijfelde niet en schoot de bal binnen.
Zes minuten later kreeg LSV nog een goedkope strafschop tegen nadat invaller Bart van der Struijk licht zijn tegenstander aantikte. Keeper Kruijssen dook naar de goede hoek, maar kon de bal niet keren.
Volgende week speelt LSV thuis tegen Terlo 1.

Ben Heutink wint Regiomix bij de Walnoot

Boxtel - Naast de 41 strijdende deelnemers kwamen zeven geïnteresseerden maandag een kijkje nemen bij de wekelijkse Regiomix bij jeu de boulesvereniging De Walnoot. Zij genoten van de soms zeer spannende wedstrijden, die gecoördineerd werden door Michel Luijten. Ben Heutink won deze week, hij behaalde een puntentotaal van 3/21.

Paul van Helvoirt werd tweede met 3/19 punten, gevolgd door Cees Doevendans die derde werd met 3/15 punten. De vierde plaats werd gedeeld door Leo Leenders en Tonny Mauriks, die allebei 3/13 punten scoorden. Zij werden gevolgd door Toos Luijten die met 2/17 punten beslag legde op de zesde plek en Jo Hanegraaf die zevende werd met 2/14 punten.

Elke maandag zijn alle geïnteresseerden vanaf 13.00 uur welkom bij jeu de boulesvereniging De Walnoot aan de Selissenwal 25 om een balletje mee te spelen. Mensen die kennis willen maken met deze jeu de boulessport kunnen er terecht op dinsdag- en donderdagmiddag. Meer informatie is te vinden op www.jbvdewalnoot.nl.

20 / 20

Tot en met 31 december (di t/m zon)

Expositie bodemvondsten Heem van Selis
Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

Tot en met 5 januari 2020

Beeldenexpositie (m.u.v. ma & wo)
D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Tot en met 31 januari 2020

Expositie Guus Ong
Polikliniek JBZ Boxtel, Liduinahof 35 Boxtel

Tot en met 9 februari 2020 (za & zon)

Drieluik Kunstvormen
MUBO, Baroniestraat 18, Liempde

Donderdag 5 december

Huiskamer: sinterklaasviering
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Revanche Open Bridgedrive
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 6 december

ICT Inloopochtend Stichting BOL
09.30, Kloosterhof 7, Liempde

Gratis leren tekenen (aanmelden eijnd01@ziggo.nl)
09.30 uur, Postelstraat 19a, Esch

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, Markt 36, Boxtel

10.15 uur, Voorlezen 2+
10.45 uur, Inloopochtend baby's & peuters
11.00 uur, Verhaaltijd senioren
Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

HobbyCentrum – meezingmiddag
13.30 uur, Baroniestraat 105, Boxtel

Kienen Aquavaria
20.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Brabantse première 'eten van eigen hof'
20.30 uur, KunstCafé Coupé, Stationsplein 4, Boxtel

Zaterdag 7 december

Huiskamer: rikken-hobby-jokeren
14.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Boekpresentatie 'Verhalen uit de Sint-Willibrordstraat'
15.00 uur, Sint-Willibrordstraat 1, Boxtel

Zondag 8 december

Ruilbeurs Vereniging Boxtelse Verzamelaars
10.00 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Coverband Afterbeat
17.00 uur, Café D'n Boer, Corpus 2, Boxtel

Maandag 9 december

Bibliotheek: Klik & Tik (aanmelden)
10.00 uur, Burgakker 4, Boxtel

Inloopspreekuur Vrijwilligersteunpunt
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Live theater beleven in de Kloosterhof Liempde met Paul van Vliet
20.00 uur, Kloosterhof, Liempde

Dinsdag 10 december

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Pc-inloop Seniorweb
15.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Open Spirituele gespreksavond
19.30 uur, De Orion, Lennisheuvel 56, Lennisheuvel

Benefietconcert Popkoor JukeBOX
20.00 uur, Baanderherencollege, Baanderherenweg 2, Boxtel

Woensdag 11 december

Beter Nederlands spreken (aanmelden)
10.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: rikken & mandela tekenen
13.30 uur, Flat 7, Hoogheem 448, Boxtel

Telebingo bij Omroep Dommelland
20.40 uur, Omroep Dommelland

Kijk voor alle evenementen in de agenda op www.mooiboxtel.nl

Trekking Telebingo 27 november 2019


Ronde 1                         Kaartnummer
1 rijtje         € 10,-                 129
3 rijtjes        € 25,-                 92
Volle Kaart € 50,-                 92
Waardebon Jumbo Oosterhof         228

Ronde 2
1 rijtje        € 10,-                 175
3 rijtjes        € 12,50,-                 22, 126
Volle Kaart € 50,-                 100
Waardebon Eetwinkel Select Selissen         37

Ronde 3        
1 rijtje        € 10,-                 75
3 rijtjes         € 25,-                 211
Volle Kaart € 50,-                 232
Waardebon COOP Liempde                 252

Ronde 4                                Kaartnummer
1 rijtje        € 10,-                        33
3 rijtjes        € 25-                        154
Volle Kaart € 50,-                        236
Waardebon Albert Heijn                 73

Ronde 5                        
1 rijtje        € 25,-                        185
3 rijtjes        € 50,-                        122
Volle Kaart € 75,-                        182, 213

Bingogetal: 75 , € 250,-                        Gevallen

Foto: Maaike Moosdijk

Valencia Verhoof

Lienne Aarts-van Latum