DeMooiBoxtelKrant

11 oktober 2017

DeMooiBoxtelKrant 11 oktober 2017


Liempde pakt uit

Foto: Cock Stam

Wethouder Van de Wiel: "Niet lullen maar poetsen in Liempde!"

Liempde - Liempde pakte uit het afgelopen weekend. Niet alleen letterlijk, met de opening van D'n Liempdsen Herd en het Liempds ganzenbord op de vloer van de kiosk in het Concordiapark, maar ook figuurlijk: als Liempde iets doet, dan doet het dorp het goed. Honderden dorpsbewoners waren aanwezig bij de opening van beide door de Liempdse samenleving zelf gerealiseerde projecten.

Foto: Cock Stam
Foto: Jan van der Steen

Beide projecten werden uitgevoerd door vrijwilligers uit Liempde en gecoördineerd door SPPiLL (Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde). Eerder sprak burgemeester Buijs al over D'n Liempdsen Herd als 'een toonbeeld voor Meewerkend Boxtel'. Dit weekend deed wethouder Peter van de Wiel daar nog een schepje bovenop toen hij het Liempds ganzenbord opende: "Liempde is geen Amsterdam, maar Rome, met onze eigen Sixtijnse Kapel!"

Het ganzenbord op de vloer van de kiosk is de afsluiting van een lang renovatietraject. SPPiLL schreef zo'n anderhalf jaar geleden een wedstrijd uit om de inwoners te betrekken bij het project en de kiosk te voorzien van een mooie vloerdecoratie. Leo de Beer won deze wedstrijd met zijn idee voor een vloerschildering van een levensgroot ganzenbord. Leo was vanzelfsprekend ook aanwezig bij de opening van 'zijn' ganzenbord, dat werd geschilderd door hemzelf en zes andere lokale kunstenaars. "Met het spel leerden kinderen de leuke en de minder leuke lessen in het leven", sprak hij.

Zowel D'n Liempdsen Herd als Liempdes 'Sixtijnse Kapel' waren zondag 8 oktober gehuld in grote strikken, alsof het om cadeaus ging. In zekere zin zijn beide bouwwerken dat ook; cadeaus van Liempdenaren vóór Liempdenaren. Toch was er ook hulp van buitenaf voor de verbouwingen en renovaties in het Liempdse dorpshart: naast de vele stichtingen en partnerorganisaties van binnen het dorp was er onder meer steun van de Rabobank, de Provincie, het Prins Bernhard Cultuurfonds. het Oranje Fonds en de gemeente Boxtel.

De kosten van alle projecten samen bedroegen, aldus Van de Wiel, dan ook zo'n 3,3 miljoen euro. Toch kreeg het dorp de realisatie van de projecten voor elkaar, Volgens de wethouder ligt dat voor een groot deel aan de Liempdse mentaliteit: niet lullen maar poetsen! Maar misschien vatte De Beer het zonder dat hij het zelf doorhad wel het beste samen: "Je moet vooral veel speulen in het leven!" En als samenwerken als 'speulen' voelt, dan kunnen vele handen natuurlijk veel werk verzetten.

Gruwelijk gaaf, griezelig Boekenbal

Boxtel - Tientallen groep 7 en 8 leerlingen van de Sint-Petrusschool, de Spelelier, de Vorsenpoel, de Maremak, de Theresiaschool en de Amaliaschool kwamen vrijdagavond naar de bibliotheek en de Sint-Petrusschool om het jaarlijkse Kinderboekenbal te vieren.

Trappelend van ongeduld verzamelden zij zich op het plein voor de bieb op de Burgakker, waar om klokslag 19.00 uur Nicole van Spaendonk van Buurtsport Boxtel het startschot voor het feest gaf en de ongeduldige kinderen, al dan niet verkleed in het 'Gruwelijk eng'-thema van dit jaar, naar binnen stormden. Tot 21.15 uur vermaakten zij zich met het spelen van spelletjes, dansen, de tekenkunsten van Boxtelse striptekenaar Ralph Dikmans, griezelen in het spookhuis en nog veel meer.

Zoals elk jaar vroegen wij kinderen om een stukje over hun Kinderboekenbal te schrijven voor DeMooiBoxtelKrant. Je vindt deze en ook nog meer foto's op pagina 13.

Vrouwencontact Liempde

Woensdag 18 oktober        Wandeling door de Geelders met gids Bert Vervoort

Vrouwencontact Liempde is een vereniging met ruim 180 enthousiaste vrouwelijke leden die maandelijks deelnemen aan allerlei activiteiten, variërend van wandelen, fietsen, een lezing, kienen, workshops en bezoek aan theater of toneel.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, het programma is voor jong en oud. Enige voorwaarde is dat je van het vrouwelijk geslacht bent. De contributie bedraagt slechts 22 euro per jaar.
Heb je interesse? Mail dan naar: info@vrouwencontactliempde.nl of neem een kijkje op www.vrouwencontactliempde.nl.

Collectes oktober/november

Tot en met 14 oktober: Brandwonden Stichting
30 oktober tot en met 4 november: Stichting Diabetes Fonds
6 tot en met 11 november: Stichting Alzheimer Nederland
13 tot en met 18 november: NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
20 tot en met 25 november: Stichting Nationaal MS Fonds,
27 november tot en met 2 december Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel en vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900-8844.


KBO-activiteiten

Donderdag 12 oktober        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 13 oktober        Rikken en jokeren in De Walnoot        13.30
Maandag 16 oktober        Excursie Legrand, aanmelden bij Betsie van der Sloot via 0623271501 of betsie@vandersloot.demon, of bij Corry van der Laar via laar101@ziggo.nl         9.30
Dinsdag 17 oktober        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Orion        14.00

Vrouwencontact Boxtel

Donderdag 12 oktober         Bloemschikken, Nieuwland 37        14.00
Vrijdag 13 oktober        Bossche Komeedie, Theater De Speeldoos        20.00
Dinsdag 17 oktober        Wandeling landgoed Velder, Velderseweg        10.00
                        Schilderen bij Gerrie, Oirschotseweg 15a        13.30 en 19.30

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

Ondernemers 5-daagse zet ondernemers in het zonnetje

Foto: Gemeente Boxtel

Boxtel - Ondernemers in Boxtel en Sint-Michielsgestel worden in de week van 13 tot en met 17 november, rondom de Dag van de Ondernemer op 17 november, door hun gemeente in het zonnetje gezet. Het programma bevat activiteiten voor en door ondernemers in de beide gemeenten. Doel is om de bestaande relaties tussen gemeente en ondernemers te versterken en nieuwe verbindingen leggen. Maar en ondernemers onderling aan elkaar voor te stellen.

De week start met een gezamenlijk ontbijt in Het Hof van Liempde. Via de ondernemersverenigingen in de twee gemeenten zijn alle ondernemers uitgenodigd. Ook ondernemers die geen lid zijn, kunnen zich aanmelden. Het thema 'start' staat ook 's avonds centraal. Dan is er een programma speciaal voor startende ondernemers. Wethouder Eric van den Broek: "Een goede start van je onderneming is heel belangrijk en dat willen we als gemeente op deze manier graag ondersteunen." Deze startersavond wordt gehouden in Den Durpsherd in Berlicum.

Een van de onderwerpen die tijdens de 5-daagse aan bod komt, is maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op woensdag 15 november wordt een Maatschappelijke Beursvloer georganiseerd. Een activiteit die voortkomt uit de duurzaamheidsagenda van Boxtel, waarbij dankzij de gemeentelijke samenwerking ook Sint-Michielsgestel aanhaakt. Wethouder Peter van de Wiel: "Het is mooi dat deze activiteit uit onze duurzaamheidsagenda tijdens deze week kan plaatsvinden. Tijdens de beursvloer proberen we vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. Je kunt elkaar helpen, ook op andere manieren dan met geld."

Een aantal ondernemers wordt extra in het zonnetje gezet: zij worden getrakteerd op taart. Wethouder Loose, van Gestel: "Ondernemers zijn de dragende kracht van onze gemeenschap. We doen er onze boodschappen, laten er onze auto's repareren of nemen andere diensten af. Dat mag wel eens extra benadrukt worden." Ook aan ontspanning is gedacht. Op donderdagavond komt Gijs van de Ven van Tesla bij Classic Park in Boxtel spreken over innovatief ondernemerschap en is er aansluitend een feestavond.

Het programma van de Ondernemers 5-daagse is te vinden op de site van Boxtel (www.boxtel.nl/ondernemers). Hier kunnen belangstellenden zich vanaf 9 oktober ook aanmelden voor verschillende activiteiten.

Boxtel stelt vouchers duurzaam ondernemen beschikbaar

Boxtel - In het kader van de Duurzame Week start de gemeente deze week met een aantal duurzame acties. Een daarvan is de uitgifte van vouchers die het sociaal duurzaam ondernemen moeten bevorderen. De vouchers, ter waarde van 1.000 euro, zijn bedoeld om een zogenaamde PSO-audit uit te laten voeren.

Wethouder Eric van den Broek, die eerder ook al de ondernemersvouchers in Boxtel uitrolde, legt uit wat hij met deze nieuwe waardecheques wil bereiken: "We hebben in Boxtel een aantal bedrijven die voorop lopen met sociaal ondernemen. Zo hebben ondernemingen als Eco Tap en Holland Recycling een aantal mensen met een beperking in dienst. Met behulp van de vouchers willen we dit bij meer bedrijven aanjagen."

In totaal stelt de gemeente 15 vouchers beschikbaar voor bedrijven om een audit uit te (laten) voeren om het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO te ontvangen. De PSO bestaat uit een vrij toegankelijk meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt. En een, na certificeringsproces, uit te geven keurmerk. De PSO is wetenschappelijk onderbouwd en uitgegroeid tot landelijk erkende norm voor inclusief ondernemerschap en inclusieve werkgevers.

Om het belang sociale duurzaamheid te benadrukken geeft Van den Broek aan dat de gemeente zelf ook een audit uit laat voeren binnen het eigen bedrijf. Op 26 oktober organiseert de gemeente, in samenwerking met de WSD een middag en avond voor ondernemers om hen bij te praten over de vouchers en het PSO-keurmerk.

Zonnepanelen
Het is niet het enige dat de gemeente doet in het kader van de Duurzame Week. Zo wordt ook gestart met een eerder aangekondigd onderzoek naar de aanleg van windmolens en zonnepanelen. Hierbij wordt gekeken welke locaties in aanmerking komen en welke mix tussen de benodigde 77 windmolens of 600 ha zonnepanelen gekozen moet worden.

Ook wil Boxtel een regionale voortrekkersrol blijven spelen op het gebied van duurzaamheid. Daartoe wordt nog dit jaar gestart met de aanleg van zonnepanelen op de daken van de gemeentewerf en vindt binnenkort een bijeenkomst over energietransitie voor alle gemeenten in Noordoost Brabant plaats in onze gemeente.

Oertijdmuseum Boxtel opent ArcheoHotspot

Foto: ArcheoHotspots

Boxtel - Wil je je archeologische vondsten laten beoordelen of dateren? Dat kan vanaf 15 oktober ook in Boxtel, bij Oertijdmuseum De Groene Poort. Op die dag wordt namelijk de ArcheoHotspot bij het museum geopend door wethouder Marusjka Lestrade.

Het weekend van 13, 14 en 15 oktober is niet willekeurig gekozen om de openingshandeling te verrichten. Die dagen zijn namelijk de Nationale Archeologiedagen. De Hotspot wordt de zevende permanente ArcheoHotspot van Nederland. De nadruk komt te liggen op vondsten uit de Oertijd. Net als alle andere Hotspots is ook deze kosteloos en zonder afspraak te bezoeken.

Archeologische waarde
In de ArcheoHotspot kunnen bezoekers kennis maken met het beroep van de archeoloog. Zo kun je helpen bij het schoonmaken, sorteren en documenteren van vondsten. Ook kun je er terecht met al je vragen over archeologie of je eigen vondsten meenemen. Kom je object
langs brengen en een archeoloog zal er over de archeologische waarde vertellen.

Ook op andere locaties in Nederland zijn ArcheoHotspots te vinden. Op dit moment zijn er zes andere permanente ArcheoHotspots verspreid over Nederland te vinden in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen en Utrecht. Ook vind je regelmatig tijdelijke Hotspots op evenementen, markten en bij opgravingen. Vanwege het grote succes wordt het concept in de komende jaren verder uitgerold naar meer locaties. De ArcheoHotspots zijn onder meer vanwege deze potentie genomineerd voor de Grote Archeologieprijs, een aanmoedigingsprijs voor archeologieprojecten.

Beroeps- én amateurarcheologen
Dik Bol is als voorzitter van de Archeologische Werkgroep in Boxtel verantwoordelijk voor het historisch materiaal waarmee in de Hotspot wordt gewerkt. Naast Bol en museumdirecteur René Fraaije zal ook Carlo Spee actief zijn. Hij wordt coördinator van de Hotspot. Pedro A Viegas, de curator, zal de inrichting op zich nemen. Daarnaast wordt er in de Hotspot gewerkt met een groot aantal archeologische vrijwilligers. Niet iedereen is beroepsarcheoloog, maar ze zijn wel allemaal met historie bezig en erg enthousiast. Naast het beantwoorden van vragen helpen zij het publiek met het determineren van meegenomen vondsten. Aanwezigen kunnen de vondsten of objecten altijd langs komen brengen en daarvan wordt vervolgens de herkomst bepaald.

Misschien kan dat niet altijd meteen, maar in zo'n geval worden de vragen en foto's doorgespeeld naar deskundigen. Overigens zijn ook vrijwilligers met veel of weinig archeologische ervaring welkom. De openingstijden van de ArcheoHotspot vallen samen met die van het museum, van 10.00 tot 17.00 uur van dinsdag tot zondag. Zelf kijken en meehelpen aan de onderzoeken is elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 15.00 uur. De bedoeling is om dat snel uit te breiden.

Ben je geïnteresseerd in de ArcheoHotspot of in de geschiedenis en zou je willen helpen met het begeleiden van bezoekers? De Hotspot in het Oertijdmuseum is op zoek naar vrijwilligers. Veel archeologische ervaring is niet vereist. Je kunt je aanmelden bij Dik Bol: voorzitter@heemkundeboxtel.nl.

Opening laboratoria
De opening op 15 oktober is toegankelijk voor publiek. Inloop is vanaf 10.30 uur. Om 11.00 uur zal wethouder Marusjka Lestrade de openingshandelingen verrichten. Daarbij is iedereen welkom. In de middag zullen vrijwilligers demonstreren hoe onze voorouders in de steentijd gereedschappen hakten uit grote brokken vuursteen. Er zullen bijlen, speerpunten, messen en krabbers gemaakt worden. Ook kunnen kinderen diezelfde zondag vanaf 12.00 uur zelf proberen om met een metaaldetector munten te vinden in een deel van de museumtuin.

De nieuwe ArcheoHotspot is een onderdeel van de twee gloednieuwe laboratoria binnen het Oertijdmuseum. In deze moderne laboratoria zullen geologisch, paleobiologisch en archeologisch onderzoek worden uitgevoerd voor het museum zelf, maar ook voor andere instellingen zoals universiteiten en musea. Er blijkt behoefte aan dit soort specialistisch werk want hoewel de laboratoria nog niet af zijn liggen er al enkele klussen te wachten. Er moeten al dinosaurusskeletten voor een museum in Sicilië in elkaar gezet worden, fossiele walvisschedels uit Peru en Westerschelde geprepareerd en een 300 miljoen jaar oude verkoolde boom uit een Duitse kolenmijn geconserveerd worden. De laboratoria zullen ook door stagiaires van diverse (inter-)nationale opleidingen benut gaan worden in het kader van (STEAM) educatie binnen Europa.

Zie voor meer informatie: www.oertijdmuseum.nl of www.archeohotspots.nl.


Gratis reparatie fietsverlichting bij Het Goed Boxtel

Boxtel - Iedereen kan aanstaande zaterdag, 14 oktober, zijn fietsverlichting gratis laten controleren en repareren bij Het Goed Boxtel. Het kringloopwarenhuis is officiële deelnemer aan de Lichtbrigade-actie van de ANWB.

"Het is heel belangrijk dat je op de fiets goed zichtbaar bent in het verkeer. Zeker nu het weer vroeg donker is. Daarom doen wij met onze medewerkers graag mee aan deze actie", zegt regio-bedrijfsleider Ad Vogels.

Kosteloos
De medewerkers van het Goed Boxtel aan de Industrieweg 6 staan van 9.00 tot 17.00 uur klaar om de verlichting te controleren. "Mocht er iets kapot zijn, dan repareren wij dat ook kosteloos. Op deze manier leveren wij als Het Goed een bijdrage aan een veiliger fietsomgeving", vult Ad Vogels aan. Bezoekers die hun fiets laten checken, ontvangen ook gratis koffie en thee.

Over Het Goed
Het Goed is een landelijke kringlooporganisatie, waarbij 25 kringloopwarenhuizen zijn aangesloten. Het Goed zet zich samen met gemeenten en partners in voor hergebruik van goederen en meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In totaal werken ongeveer 1250 medewerkers bij de 25 winkels van Het Goed en diens textielsorteercentra. Door de eigentijdse uitstraling, het ruime aanbod en de goede service bezoeken jaarlijks ruim 3 miljoen mensen de winkels van Het Goed. Het Goed is PSO gecertificeerd en behoort daardoor in Nederland tot de koplopers op het gebied van sociaal ondernemen.

Tommy van Doorn geeft orgelconcert in Sint-Petrusbasiliek

Boxtel - Organist en beiaard Tommy van Doorn zal op zondag 15 oktober een concert geven in de Sint-Petrusbasiliek. Van Doorn (1990) begon op zevenjarige leeftijd met pianolessen en nam vanaf zijn zeventiende orgellessen bij Jan Verhoeven in Boxtel. Hij rondde in 2014 cum laude af aan het Fontys Conservatorium in Tilburg.

Van Doorn studeerde piano als bijvak bij Jelena Bazova. Hij verdiepte zich tevens in het bespelen van het Franse drukwindharmonium. Aan de Universiteit Utrecht studeert hij musicologie. Ook studeert hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Frans Haagen. Hij is actief als solist en begeleider op orgel, harmonium en continuo, en als beiaardier. Op orgel begeleidde hij onder meer uitvoeringen van de Requiems van Fauré en Duruflé. Bij de Brabantse Orgelfederatie verschenen enkele opnames van zijn spel en is hij betrokken als artistiek adviseur. Hij is voorzitter van de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk, die zich inzet voor het behoud van het Smitsorgel (1852) in Schijndel. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Kerkconcerten Boxtel. In Roosendaal was Tommy van Doorn enkele jaren actief als organist van de Moeder Godskerk. In december 2012 is hij benoemd als titulair organist van de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel, waar hij vaste bespeler is van het monumentale Smitsorgel (1842).

Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 1. Praeludium und Fuge in D-dur (BWV 532) Léonce de Saint-Martin (1886-1954) 2. Pastorale Hendrik Andriessen (1892-1981) 3. Thema met Variaties Olivier Messiaen (1908-1992) 4. Le Banquet Céleste Léonce de Saint-Martin 5. Symphonie Dominicale - Prélude (Kyrie eleison) - Aria (Offertoire) - Fantaisie-Choral (Sanctus - Benedictus) - Prière (Communion) - Postlude (Sortie).

Bijeenkomst Podium Circulair 'Landbouw met Toekomst'

Boxtel - Cultureel platform Podium Circulair, met als thuisbasis De Kleine Aarde in Boxtel, houdt daar op dinsdag 24 oktober een bijeenkomst over het thema Landbouw met Toekomst.

Tijdens deze avond, die om 19.00 uur begint, speelt Lucas de Man zijn solovoorstelling Wij, Varkenland. Lucas gebruikt het varken en 'diens wereld' als metafoor voor onze huidige veranderende wereld en de zoektocht naar zijn rol daarin. Voorafgaand aan het schrijven van deze voorstelling ging Lucas de Man een maand lang op stage bij verschillende varkensboeren. Ook interviewde hij graanhandelaars, bankiers, agrariërs, veeartsen en agrarische hulpverleners.

Aansluitend aan de voorstelling volgt een discussie over circulariteit in de landbouw onder leiding van Lucas de Man. Verder wordt tijdens de bijeenkomst de samenwerking van Podium Circulair met de Herenboeren geïntroduceerd. Cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers tenslotte zal in de vorm van een gesproken column de afsluiting van de avond verzorgen.

Podium Circulair wil kunstenaars betrekken bij de realisatie van een circulaire samenleving. Zij doet dit door het stimuleren van een samenwerking tussen kunst, ecologie en circulaire economie in Noord-Brabant. Hiertoe houdt Podium Circulair brede discussiebijeenkomsten en jaarlijks een grote manifestatie met als doel kennis en ervaringen uit te wisselen en bereikte resultaten te delen.

Aanmelden voor dit Podium Circulair op dinsdag 24 oktober op het terrein van De Kleine Aarde om 19.00 uur kan via een mail aan Frida Rouppe van der Voort, frida@podiumcirculair.nl. De kosten voor de avond bedragen € 25,00.

Inschrijvingen Essche jeugdraad geopend

Esch - Tijdens het 11-11 Bal, vanzelfsprekend op 11 november in Dorpshuis De Es, wordt de nieuwe Essche jeugdraad gekozen. Om kinderen die niet in Esch naar school gaan, of op het bijzonder onderwijs zitten de mogelijkheid te geven zich ook in te schrijven voor de loting op basis waarvan de jeugdraad gekozen wordt.

De inschrijfformulieren met toelichting over de taken van de jeugdraad, zijn af te halen bij Mark van der Aa, Postelstraat 28, Esch. Inschrijven kan uiterlijk tot dinsdag 30 oktober 00.00 uur.

Boxtelse Ierse Sessie

Boxtel - De maandelijkse Ierse Sessie bij Bed and Breakfast In Den Boogert zal komende zondag, 15 oktober, van 13.30 tot 16.30 uur plaatsvinden.

Meer informatie is te vinden op www.iersesessie.nl of via info@dental-imaging.nl of 06-53851409/0411-611090. Het adres van B & B 'In Den Boogert' is Oude Boomgaard 3 in Boxtel.

Rommelmarkt voor het goede doel bij De Rots

Boxtel - Bij De Rots kan er op zaterdag 14 oktober op koopjes worden gejaagd. De rommelmarkt in het gemeenschapshuis is van 13.00 tot 16.00 uur.

De entree en parkeren zijn gratis, een tafel huren kost 4 euro. Reserveren kan door te bellen met 0411-601036, 06-10111877 of 0622771772 of door een e-mail te sturen naar kuijlen_wim@hotmail.com of kuringen@home.nl.
Gemeenschapshuis De Rots vindt je aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel.

Uitwisselingsconcert Gildenbondsharmonie

Boxtel - Aanstaande zaterdag, 14 oktober, speelt de Gildenbondsharmonie een uitwisselingsconcert samen met harmonie St. Aemeliaan uit Bleijerheide. Het concert start om 20.00 uur bij het Baanderherencollege onder leiding van Erik Somers.

Entree bedraagt 7,50 euro. Kaarten kunnen gekocht worden bij Chiccadeau, Breukelsestraat 28.

Nieuw artikel

Foto: Masha Arts-Raaijmakers

Sinds een jaar of vijf werkt Henk van Schijndel (56) met een vast groepje in de groenvoorziening van WSD. Samen met Huub van Brunschot, Gerrit-Jan van den Barg en Willie Schellekens is hij verantwoordelijk voor het netjes houden van het groen in de wijk Munsel, een stukje Oost, de Zonnegolven, een gedeelte van Hoogheem en drie à vier keer per jaar ook de begraafplaats. Ze zorgen niet alleen voor de groenvoorziening maar ze zorgen er ook voor dat het zwerfafval wordt opgeruimd en ze proberen de wijken bladvrij te houden in de herfst. Henk weet wat de werkzaamheden zijn die in een jaar gedaan moeten worden, hij is het aanspreekpunt, maakt de planning en stuurt zijn collega's de wijk in. Die vrijheid krijgt hij van zijn uitvoerder Mark Kuijpers en zijn voorman Peter Overmeijer. En daar is hij erg blij mee.

Het leuke van dit werk vindt Henk de complimenten die ze krijgen van buurtbewoners dat het er zo netjes uitziet, dan weet je dat je werk gewaardeerd wordt. "Veel mensen hebben een vooroordeel over 'de mensen met de oranje hesjes', maar ik schaam me er niet voor, ik ben trots op mezelf en het team", aldus een stralende Henk. "Onderling lachen we veel, er wordt regelmatig een grapje gemaakt en als het regent zitten we in ons onderkomen 'De vlugge hap' waar we darten, kaarten en de boel netjes houden, want dat is ook belangrijk!" Als er een WK- of een EK-voetbal is of met Kerstmis wordt de versiering van zolder gehaald en versieren ze hun onderkomen. Naast de lach is er soms ook een traan. Twee jaar geleden verloor het team een collega: René van den Aker. "Hij werkte pas een half jaar in ons team", vertelt Henk, "maar al ruim dertig jaar bij WSD. Dat heeft een flinke impact gehad, zijn foto hangt niet voor niks op ons prikbord."

In maart 2010 werd Henk getroffen door een herseninfarct, van de een op de andere dag veranderde zijn leven voorgoed. Hij werd volledig afgekeurd en moest toen bepalen hoe hij zijn dagen zou gaan vullen. "Als je altijd hard hebt gewerkt en niet stil kunt zitten, is thuisblijven geen optie", vertelt Henk. "Ik heb toen besloten contact op te nemen met WSD. Sem Seegers, een consulent van WSD, heeft ervoor gezorgd dat ik parttime bij hen aan de gang kon.

Boxtelaren kunnen Henk ook kennen van vroeger, als klein menneke liep hij altijd rond in de winkel 'Van Schijndeltjes' op Selissen, waar ze van alles en nog wat verkochten. De winkel was eerst gevestigd op de Baanderherenweg, tegenover het Magere Josje, en later in de Sint Severusstraat waar nu Bakkerij De Leijer gevestigd is. Later, toe hij in de twintig was, werkte hij achter de bar bij Gerard en Rikie van der Sloot in Café Marktzicht. Ook was hij ruim tien jaar trainerleider van verschillende teams bij RKSV Boxtel.

Kees van Houten schrijft 14e boek over Bach

Boxtel - Boxtelaar Kees van Houten brengt 14 oktober zijn veertiende boek uit dat gaat over Johann Sebastian Bach. Het boek is getiteld 'De Goldberg Variaties van Johann Sebastian Bach; een spirituele Clavier Übung' en wordt om 14.30 uur in de Willem Twee Concertzaal (voormalige Toonzaal), Prins Bernhardstraat 4-6 in Den Bosch gepresenteerd.

Voor Van Houten is benadrukt het veertiende boek over Bach zijn bijzondere relatie met het getal: "14 is het getal waarmee Bach in zijn composities voortdurend zijn naam aangeeft: vanuit het Latijnse alfabet: b = 2, a = 1 , c = 3 en h = 8…..opgeteld 2 + 1 + 3 + 8 = 14!" Daarom voelt het getal als een mijlpaal voor Van Houten.

Het boek behandelt de Goldberg Variaties, een monumentaal klavierwerk, dat in 1741 door Bach werd uitgegeven onder de naam 'Clavier Übung, bestehend in einer Aria mit verschiedenen Veraenderungen'. Met een onovertroffen vakmanschap en rijke inspiratie heeft Bach in een reeks van dertig variaties op één thema alle elementen van de oude en de nieuwe stijl tot een volmaakte synthese gebracht.

Het boek bestaat uit ongeveer 100 pagina's en is voorzien van talrijke prenten en muziekvoorbeelden. Het zal half oktober 2017 verschijnen. Geïnteresseerden kunnen het boek kopen door overmaking van 27,50 euro (22,50 euro + 5 euro verzendkosten) naar rekeningnummer NL40INGB0001511142, ten name van Kees van Houten, Stapelen 64, 5281 EJ te Boxtel. Bij een betaling uit het buitenland dient 32,50 te worden overgemaakt. Naast het genoemde IBAN-nummer dient het BIC-nummer 'INGBNL2A' te worden toegevoegd. Bij de betaling dienen adresgegevens vermeld te worden.

Het boek zal worden gepresenteerd op zaterdag 14 oktober 2017 om 14.30 uur in de Willem Twee Concertzaal (voormalige Toonzaal), Prins Bernhardstraat 4-6 in Den Bosch. Medewerking wordt verleend door de pianist Laurens de Man. Hij zal na de presentatie de Goldberg Variaties ten gehore brengen. Entree bedraagt 12,50 euro. Reserveren kan via www.willem-twee.nl.

Oud-wethouder Harrie Lagarde (81) overleden

Boxtel - Oud-wethouder Harrie Lagarde is afgelopen vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Ondanks dat Lagarde ziek was, kwam zijn overlijden toch onverwacht, zo laat zijn familie weten.

Harrie Lagarde was vanaf 1986 raadslid voor de fusiepartij PvdA/GroenLinks. Hij bekleedde vanaf 1989 vier jaar de functie van wethouder binnen het domein welzijn. Na zijn wethouderschap was Lagarde nog vier jaar actief als raadslid voordat hij op een politiek zijspoor belandde. Zelf was hij daar destijds verbolgen over. Zo verbolgen zelfs, dat hij zijn partijlidmaatschap opzegde.

Vanaf eind jaren 60 van de vorige eeuw was Lagarde al actief voor de oprichting van wat nu een jongerencentrum genoemd zou worden. Hij maakte zich hard voor de realisatie van Open Huis (later bekend als o.a. Paradox) en was ook uitgesproken tegenstander van de sluiting van het jongerencentrum die meerdere malen dreigde en aan het eind van de jaren 90 toch werkelijkheid werd. Sowieso kon Lagarde zich storen aan het 'rücksichtslos' weghalen van historie binnen Boxtel, vertelt zoon Marc de redactie.

Bij zijn afscheid van de gemeenteraad, in 1998, ontving Lagarde een lintje. Hij accepteerde de onderscheiding, maar zag de toegevoegde waarde ervan niet in volgens zijn zoon: "Hij ging er niet prat op dat hij een lintje had. Hij vond het zelfs verschrikkelijk."

De onderscheiding zag de oud-wethouder dan ook niet als zijn grootste verdienste. Dat moet volgens zijn zoon toch echt zijn dat Lagarde alom gewaardeerd werd vanwege zijn sociale gezicht. "Zo was hij erg trots op het feit dat hij de datum waarop de gemeente de uitkeringsbetalingen overmaakte wist te vervroegen", vertelt Marc. "Die werden volgens hem zo laat overgemaakt omdat het de gemeente meer rente over dat geld zou opleveren. Hij vond dat echt belachelijk!"

Lagarde werd vorig jaar ernstig ziek, na een lastige periode van mantelzorg waarbij hij volgens zijn zoon 'zichzelf een beetje voorbij is gelopen'. Toch weerhield zijn ziekte hem er niet van de politiek actief te volgen en maatschappelijk betrokken te blijven. De laatste tijd leek het zelfs beter met hem te gaan. "Hij was zelfs weer druk foto's aan het maken bij het Dommeltheater", aldus Marc.

Lagarde overleed afgelopen vrijdag toch nog onverwacht. Ondanks zijn gevorderde leeftijd had hij nog veel plannen en ideeën, zo vertelt Marc. "Hij wilde nog een beetje gaan genieten." Die tijd was hem niet meer gegund.

De uitvaart van Harrie Lagarde vindt vandaag plaats in het crematorium in Eindhoven.

Witte Zusters lopen Brabantse Erfgoedprijs mis

Foto: Privéarchief

Boxtel - De Witte Zusters, zoals de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika in de volksmond heten, hebben vrijdag net naast de Brabantse Erfgoedprijs gegrepen. Het project Blind Walls Gallery uit Breda ging er uiteindelijk met de prijs en een geldbedrag van 10.000 euro vandoor.

De Witte Zusters deden mee met de inzending De Verschilmakers. Met het project willen de zusters, officieel 'Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika' geheten, hun verhalen optekenen voor toekomstige generaties en jongeren zo inspireren ook hun steentje bij te dragen aan de samenleving. Op www.wittezusters.nl vind je meer informatie over de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Kees van Houten

De Witte Zusters verzorgden en verzorgen hoofdzakelijk in Afrika hulpprojecten voor de lokale bevolking. Als zij niet in Afrika waren, woonden en werkten zij in het moederhuis is Esch of in het huis aan de Rechterstraat in Boxtel, waar zij sinds 1930 gevestigd zijn. In 2016 ontvingen zij de Erepenning van Verdienste van de gemeente.

De Witte Zusters gaan met het mislopen van de hoofdprijs op zoek naar andere manieren om De Verschilmakers te financieren.

Foto: Heemkunde Boxtel

Frans en Cijntje den Ouden
Cijntje den Ouden wordt als Francijna de Kroon op 3 maart 1877 in Oirschot geboren. Haar ouders zijn Wilhelmus de Kroon en Maria van Mol. Op 7 februari 1917 trouwt ze in Oirschot met Franciscus den Ouden. Hij wordt op 30 september 1876 in Boxtel geboren. Zijn ouders zijn Adrianus den Ouden en Johanna Pijnenburg. Op 4 maart 1918 wordt hun zoon Adrianus (Jas) in Oirschot geboren. Op 16 mei 1923 verhuizen Franciscus en Francijna naar Boxtel en nemen zij hun intrek in een boerderij in Lennisheuvel, destijds aangeduid als Lennisheuvel wijk C nr. 161 en later als Lennisheuvel 66. De boerderij werd in 1959 gesloopt, maar als we de locatie terugzoeken, komen we uit op wat nu De Zweelders heet.

De boerderij
Vermoedelijk in de jaren dertig van de vorige eeuw installeert kunstschilder Pierre Janssen zijn schildersezel meerdere keren in de boerderij van Frans en Cijntje den Ouden. Een oud-buurvrouw van Frans en Cijntje weet te vertellen, dat de boerderij niet zo veel voorstelde:

"Het heeft een dak van stro. Ze hebben één koe, een paar schapen en een paar kippen, die mee in den hert huizen op een gezante vloer. Het ziet er allemaal armoedig uit."

Foto: Heemkunde Boxtel
Foto: Heemkunde Boxtel

Pierre Janssen schildert Frans, terwijl hij tevreden bij het haardvuur een pijp rookt en de krant leest. Boven het vuur hangt een pot, waarin waarschijnlijk het eten voor vandaag wordt warm gemaakt.
Hoogstwaarschijnlijk fotografeert Janssen zijn schilderij ook. In Boxtel worden later veel afdrukken van dit schilderij gevonden. Veel eigenaren denken, dat ze een pentekening van Pierre Janssen bezitten, maar het glasnegatief, dat Janssen vervaardigt van zijn schilderij, wordt bij een grote hoeveelheid andere glasnegatieven gevonden in zijn voormalig atelier aan de Prins Hendrikstraat. Het originele schilderij is echter nooit opgespoord. Je zou denken dat het schilderij van Frans en Cijntje den Ouden terug te vinden zal zijn binnen hun familie. Maar het echtpaar heeft maar één zoon (Jas) en één kleinzoon (Frans). Dus we zijn snel uitgezocht.
Hoe weten we nu zeker, dat dit geschilderd is in de boerderij van Frans en Cijntje?

Identificatie
Alle meldingen van 'we hebben een pentekening van Pierre Janssen' nemen we serieus. Zo zien we bij één van die foto's op de achterkant de geschreven tekst: 'Interieur Den Ouden'. Met dat gegeven alleen is het moeilijk zoeken.
Dan schenkt iemand uit Lennisheuvel een dergelijke pentekening (foto) aan Heemkunde Boxtel. Zij weet niet beter dan dat op de pentekening Cijntje den Ouden is afgebeeld. En Frans jr., de kleinzoon van Frans en Cijntje, weet te vertellen, dat Pierre Janssen inderdaad in de boerderij van zijn grootouders geschilderd heeft.
Dat Janssen vaker in de boerderij verblijft, blijkt ook uit een pasteltekening die hij maakt van Cijntje.
Op deze tekening zien we de mooie kleuren van de 'woonkamer'. Het vuur brandt nog steeds en de stoel waarop Frans zat is bij de tafel gezet. De poes heeft hem in beslag genomen, nadat Frans opstond. Zijn klompen staan nog bij de stoel. We zien Frans niet meer. Hij is op kousenvoeten achter de kunstschilder gaan staan om te kijken hoe het resultaat wordt.
Cijntje zit aan tafel en geniet van een kop koffie. Het licht schijnt mooi de kamer binnen.
Ook Peter Janssen, een kleinzoon van de kunstschilder, is in het bezit van een olieverfschilderij waarop de woning van Frans en Cijntje staat afgebeeld. Maar hier hebben Frans en Cijntje Pierre Janssen alleen gelaten om rustig zijn kunstwerk te creëren. Zelfs de poes is hem gesmeerd.
We hebben nog steeds de hoop om ooit het originele olieverfschilderij waarop Frans den Ouden bij het haardvuur zit, te vinden. Pierre heeft er niet voor niets veel fotografische afdrukken van gemaakt. Het is zeker dat Janssen de werken van Frans en Cijntje in de jaren 30 of daarvoor heeft gemaakt. Frans den Ouden overleed op 30 januari 1941 en Cijntje op 25 december 1944. Boxtel is dan net twee maanden bevrijd.

Christ van Eekelen, Heemkunde Boxtel
Foto's van schilderijen: Rini van Oirschot
Bron: Henk Renders en Frans den Ouden

805 binnenhuistafereel met vrouw
Pastel, 36 x 54 cm, gesign. r.o.
Collectie: fam. Kok-Remmers

087 Binnenhuistafereel met haard
Olieverf, 36 x 53 cm, gesign. r.o.
Collectie: P. Janssen

Foto van glasnegatief
13 x 18 cm
Collectie: fam. H. van Dijk

Foto-expositie 'Kunst in de Natuur' bij MUBO

Kastanjes bloesem Pronkt met voorschot op zijn bloei Nog in lentekou Tekst: Maud Pijnenburg-Kerkhofs. (Foto: Benjamin Kerkhofs) Foto: Benjamin Kerkhofs

Boxtel - Fotograaf Cor van Oorschot en natuurfotograaf Benjamin Kerkhofs gaan op zondag 15 oktober in gesprek met elkaar bij Museum Boxtel (MUBO). Dit gesprek is een toelichting op de daaraan gekoppelde expositie en gaat van start om 11.15 uur Zowel het gesprek als de expositie zijn toegankelijk voor publiek.

Benjamin Kerkhofs is zondag zelf aanwezig om zijn foto's desgewenst toe te lichten. De foto-expositie van Kerkhofs in MUBO loopt nog tot en met zondag 5 november. Kerkhofs (1984) is geboren en getogen Boxtelaar. Het park van Kasteel Stapelen was zijn speeltuin. Als hij toen een camera had gehad, zou hij daar al gefotografeerd hebben. Later leert hij al wandelend Boxtel en vooral de Kampina kennen. Daar maakte hij ook zijn eerste kiekjes. Dit worden echte foto's en fotograferen wordt zijn passie. Het is vooral de natuur die hem boeit. Benjamin kiest niet voor één vorm of onderwerp. Hij laat zich verrassen door wat hij ziet. Het verrassende kunstzinnige resultaat hiervan is te zien op deze expositie.

Cor van Oorschot (1948) is zelf ook verdienstelijk fotograaf. Hij fotografeert de mens in zijn dagelijks bestaan. Daarnaast maakt hij net als Benjamin opnames van de natuur in al zijn vormen. Zijn foto's zijn al meerdere malen geëxposeerd. Het is vanuit deze hoedanigheid dat Cor gevraagd is om de foto's van Benjamin te beoordelen en mede te selecteren. Dat eerste contact is uitgegroeid tot begeleiding bij en inrichting van de tentoonstelling 'Kunst in de natuur' zoals die nu in MUBO te zien is. Cor: "Benjamin is een natuurfotograaf. Hij maakt foto's die ogenschijnlijk terloops zijn gemaakt. Ze stralen de beleving uit die de fotograaf op het moment van fotograferen heeft gehad. Benjamin heeft een goed oog voor compositie en vorm. Hij is een natuurtalent."

Het dal ligt beschut In de kom van een reuzenhand soms knijpt hij die dicht. Tekst: Maud Pijnenburg-Kerkhofs Foto: Benjamin Kerkhofs

Op 15 oktober is Cor van Oorschot de verteller die samen met Benjamin de bezoekers meeneemt op een reis van foto tot foto. Daarbij gaat het hem niet om de technische analyse, maar gaat hij in op het gevoel dat in de foto zit, de beleving van de fotograaf bij het nemen van de foto. De bedoeling is om de vertelling in de vorm van een tweegesprek te voeren waarin Cor en Benjamin elkaar aanvullen. Ze gaan in op de manier van fotograferen en geven inzicht in de wijze waarop een expositie als deze tot stand komt. Na afloop kan de expositie worden bezocht en is Benjamin Kerkhofs aanwezig om met de bezoeker in gesprek te raken en zijn foto's desgewenst nog nader toe te lichten.

Het tweegesprek start om 11.15 uur. De MUBO-deuren zijn geopend vanaf 10.45 uur, er is koffie en thee verkrijgbaar. Tijdens de lezing is ook een koffie- en theepauze ingelast. Het gesprek duurt tot uiterlijk 13.00 uur. De entreeprijs is voor volwassenen is 3,50 euro, voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Graag aanmelden op info@muboboxtel.nl of 06-16041898.


TipMooiBoxtel: Overlast extra treinen lijkt mee te vallen

Foto: Persburo Sander van Gils

Boxtel - De overwegen in Boxtel zijn op woensdag gemiddeld zo'n 2,5 minuut per uur extra dicht dankzij de opstartfase van het spoorboekloos reizen. In Esch geldt een soortgelijke trend. De drukste spoorwegovergang, die bij de Tongersestraat, ligt nu zo'n 23 minuten per uur dicht. Hoewel die tijd bij lange na niet in de buurt komt van de slechtste schattingen, die ruim boven de 30 minuten per uur liggen, is ons lezerspanel TipMooiBoxtel duidelijk: spoorboekloos reizen levert Boxtel (veel) extra overlast op.

214 Mensen reageerden op de enquête, waarin hen werd gevraagd naar de invloed van de nieuwe dienstregeling, waarbij ieder uur zes intercity's rijden tussen Eindhoven en Utrecht. Spoorbeheerder ProRail en NS nemen alvast 14 weken iedere woensdag een voorschot op deze nieuwe dienstregeling die op 10 december van kracht wordt. Van de panelleden ervaart 71 procent de nieuwe dienstregeling vooral als last. Eén op de vijf ondervraagden (21 procent) ziet het spoorboekloos reizen vooral als positief. 9 procent van de ondervraagden twijfelt nog.

Over een positief effect op de reistijd zijn de Boxtelaren van ons testpanel ook niet onverdeeld: slechts 14 procent verwacht dat de reistijd afneemt dankzij spoorboekloos reizen. Een bijna even grote groep van 13 procent verwacht een negatief effect. 23 procent van de 214 respondenten verwacht helemaal geen effect en bijna de helft (42 procent) geeft aan niet met de trein te reizen.

Toename overlast
ProRail bevestigt desgevraagd dat voor dorpsbewoners de overlast vooral toeneemt. Zij hebben immers geen, of weinig baat hebben bij meer intercity's over het spoor. Zo nemen wachttijden bij spoorwegovergangen naar verwachting in de toekomst alleen maar toe. Een woordvoerder laat weten dat mede daarom ProRail ook probeert aan te sturen op minder spoorwegovergangen. Een andere reden is wat minder altruïstisch: ProRail is er bij gebaat om meer treinen over bestaande spoorwegen te sturen. Overwegen zijn daarbij een zwakke schakel omdat die storingsgevoelig zijn en dus mogelijk extra vertragingen zullen opleveren.

Toch is de feitelijke situatie bij lange na niet zo erg als een deel van ons lezerspanel denkt: de gemeten tijd dat de overgang gesloten is is gemiddeld toegenomen met 2,5 minuut per uur. Een enkele lezer spreekt van 'veel extra vertraging' bij de dubbele overweg of 'de bomen gaan zo'n 40 minuten per uur dicht'. Dit lijkt, gezien de metingen, schromelijk overdreven. ProRail spreekt van een 'lichte toename' van de zogenaamde 'dichtligtijd' van de spoorwegovergangen, maar constateert 'geen problemen in de doorstroming' langs het gehele traject Utrecht - Eindhoven, waar bij iedere overgang verkeersregelaars tellingen uitvoeren. Eerder verwachtte ProRail dat de dichtligtijden op de drukke overwegen zoals in Vught of Boxtel op zouden kunnen lopen tot in totaal 41 minuten per uur. Hierbij werd echter uitgegaan van het meest ongunstige scenario.

Addertje
Wel schuilt er nog een addertje onder het gras, als je afgaat op de uitspraken van ProRail. De huidige (praktijk)metingen zijn namelijk gebaseerd op het huidige goederenvervoer op het traject. Het is echter aannemelijk dat dit in de toekomst flink gaat toenemen als het spoortraject Meteren-Boxtel ergens na 2021 voltooid is. Zeker als je kijkt naar het aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen op het traject Amsterdam - Eindhoven valt op hoe sterk de problemen zich concentreren rondom Boxtel, Esch en Vught. Van de 24 overgangen liggen maar liefst 11 in drie eerdergenoemde plaatsen, op minder dan 10 kilometer van elkaar. De noodzaak voor aanleg ongelijkvloerse spoorwegkruisingen is dus nog steeds aanwezig en voor Boxtel en Esch urgent.

Een andere interessante ontwikkeling is de mogelijke adoptie van Esch door Boxtel in 2021. Met alle nu voorgenomen sluitingen van overwegen zal in dat geval bijna één derde van alle spoorwegovergangen tussen Eindhoven en Amsterdam op Boxtels grondgebied liggen. Mochten Esch en Boxtel niet fuseren liggen tegen die tijd nog altijd 3 van de 16 overgangen in onze gemeente.

Positief effect
Is er dan in de ogen van de Boxtelaar helemaal niets positiefs op te merken over de invoering van het spoorboekloos rijden? Jawel: een aantal ondervraagden verwacht dankzij het spoorboekloos rijden meer plaats in de (stop)trein. Bovendien merkt een aantal van hen op dat de invoering van zes intercity's per uur tussen Eindhoven en Amsterdam nu eindelijk een trigger kunnen vormen om de ambitieuze verkeersplannen in Boxtel van de grond te krijgen. Hier is de politiek het mee eens: afgelopen maand werden belangrijke knopen doorgehakt met betrekking tot de Verbindingsweg Landonk-Kapelweg, PHS en verkeersplan MOVE'31.

NS: Nationaal storingsbedrijf

Nu ik begonnen ben met mijn studie heb ik al een aantal keer flinke ruzie gehad met het openbaar vervoer. Waar de trein en ik het vroeger heel erg goed met elkaar konden vinden, zijn we langzaam uit elkaar gegroeid en is deze nu mijn ergste vijand. Ik word de laatste tijd veel in de steek gelaten of teleurgesteld. Dit raakte mij diep, waardoor ik de vriendschap heb beëindigd, het kon zo echt niet verder.

Een van de dieptepunten kwam op de 18de van september. Het was een grauwe maandagochtend en ik ging met goeie zin op weg naar Station Boxtel. Fietsje in de stalling en door naar de ellenlange trap waar menig been levensmoe van wordt. Maar mijn ogen wierpen even een snelle blik op het scherm met de treintijden. Toen kreeg ik een zware domper te verwerken, +15 Tilburg Universiteit 10:08. Maar de altijd intrigerende les Journalistieke technieken stond gepland van 10.45 tot 11.45 uur, dus geen paniek, ik zou maar een paar minuten te laat komen. Dit bleek toch net iets anders te lopen, want eenmaal aangekomen op het juiste perron bleven de problemen zich maar opstapelen. 'Deze vertraging op deze vertraging', zeg maar. De versie van Ome Willem vind ik net iets leuker.
Met een paar andere scholieren stond ik te brainstormen over de volgende stap. Een vader van een medereizigster kon wel rijden naar Tilburg University, waardoor er vier man uit hun lijden werden verlost. Alleen ik en nog een ander meisje bleven terneergeslagen achter. Uiteindelijk verscheen er plots een sprinter, maar deze reed maar tot Oisterwijk. Ach ja, dat is toch alweer een stukje dichterbij. In de trein werd omgeroepen dat er zo'n chaos was, omdat er een of andere pannenkoek op de SOS-knop had lopen drukken. Lijkt me een wereldgozer.

Gearriveerd in Oisterwijk zagen we in de verte een bus staan. Ik heb ooit de sport snelwandelen op tv gezien en kon mijn lach niet goed inhouden, maar wat wij aan het doen waren kwam toch aardig in de buurt. We hadden het gered, alleen ik keek naar de tijd en die verontrustte mij wel een beetje. Nu zou ik een half uur te laat zijn in de les. Beter laat dan nooit zeggen we dan maar hè.
De malaise was toch nog niet helemaal voorbij, want na deze dag heb ik een ongelooflijke pleurishekel gekregen aan bussen op Tilburg Centraal. De eerste twee zaten bomvol, waardoor ik niet mee kon. Bij de derde was het eigenlijk niet anders, maar hier kon ik me nog wel tussenwringen. De afmetingen van de bus waren ongeveer vier bij twee, dan kom je dus op een ruime oppervlakte van acht vierkante meter uit, waar (dit is een ruwe schatting hoor) denk ik 12.894 mensen stonden. De volgende keer mogen ze zuurstofflessen aan het plafond hangen, want in deze ruimte was het moleculaire stofje O2 ver te zoeken.

Aangekomen bij mijn halte, waar dus gewoon niemand uitstapte, baande ik me een weg door de mensenmassa naar buiten. Het was al 11:25 toen ik het schoolgebouw binnenliep. Ik vreesde voor wat komen ging. Ik opende de deur en keek de docente stokstijf aan, waarop ze zei 'de les is al bijna afgelopen hoor'. Nou dat was een fijne binnenkomst, ook leuk om u te zien mevrouw. In tegenstelling tot het openbaar vervoer bevalt de opleiding me tot nu toe wel heel goed. Hopelijk blijf die wel lopen als een trein, of moeten we deze uitdrukking maar vergeten??!


Woningbrand aan Parallelweg Noord

Boxtel - In een woning aan de Parallelweg Noord heeft zaterdagmiddag kort een brand gewoed. Daarbij vielen geen gewonden. Over de ernst en de oorzaak van de brand en wat er in brand heeft gestaan is niets bekend.

De politie was als eerste ter plaatse en ontving de brandweer op de plaats des onheils. De brandweer volstond met het ventileren van de woning door de ramen open te zetten. Korte tijd ging in de woning een rookmelder af.

Mijn Mooi Boxtel: Linda Hazenberg

Foto: Linda Hazenberg

Deze foto is tijdens een avondwandeling gemaakt op De Lange Loop in Oost. Het was zoals je ziet rond zonsondergang. Voor mij is dit een idyllisch stukje Boxtel.

Bijzondere verrassing voor onze tuinbaas

Foto: Voedseltuin Boxtel

De herfst is begonnen en dat houdt in dat ook op de Voedseltuin in Boxtel flink bladeren worden opgeruimd. Het zaaien en oogsten gaat natuurlijk ook volop door. En dat alles in een gemoedelijke sfeer waar onze medewerkers zich helemaal thuis voelen. Dat ze het naar hun zin hebben, werd afgelopen week zeker duidelijk met een bijzondere verrassing voor onze tuinbaas en initiatiefnemer Theodoor van Leeuwen.

Vrijwel dagelijks is Theodoor op de tuin te vinden. Hij stuurt de vrijwilligers aan en zorgt er samen met het bestuur voor dat alles goed verloopt. De medewerkers waarderen zijn inzet en dat lieten ze afgelopen week nog eens goed merken. Waar Theodoor meestal degene is die zorgt voor verrassingen, was hij nu degene die in het zonnetje werd gezet.

Om de Voedseltuin extra aandacht te geven, nam Theodoor contact op met Omroep Brabant met het verzoek eens een mooie uitzending te komen maken vanaf de tuin. Toen de regionale omroep hem belde om een afspraak te maken, vond hij dat niet zo vreemd. De bewuste dinsdagochtend was het wel erg druk op de Voedseltuin. "Er waren veel meer medewerkers dan anders", vertelt de tuinbaas. "Maar ik dacht dat dat was omdat ze graag eens een opname bij wilden wonen." Nadat de filmcrew mooie shots had gemaakt en wat medewerkers had geïnterviewd, kreeg Theodoor nog een geschenk. Hij ontving een certificaat waarop stond dat hij in de race is voor de titel 'Brabander van het jaar'. Een hele grote eer natuurlijk!

De vrijwilligers van de Voedseltuin hadden zelf het initiatief genomen om hun tuinbaas te nomineren. Zij vinden dat Theodoor met al zijn inzet deze nominatie zeker verdiend heeft. En de redactie van Omroep Brabant dacht daar hetzelfde over. In november zendt Omroep Brabant documentaires uit over alle tien genomineerden en half december wordt de winnaar bekend gemaakt. "Het betekent heel veel voor me", zegt Theodoor. "Het is een teken dat de vrijwilligers zich happy voelen en ik zie het echt als een teken van waardering. Op de Voedseltuin heerst een groot gevoel van saamhorigheid en deze nominatie bewijst dat nog maar eens. Heel bijzonder."

Vrijwilligers welkom!
Wilt u ook komen werken in een gezellig team waar een goede (werk)sfeer heerst? De Voedseltuin kan altijd vrijwilligers die een of meer dagdelen per week beschikbaar zijn gebruiken. Kijk voor meer informatie en aanmeldingen op www.voedseltuinboxtel.nl. Tot ziens op de Voedseltuin!

Dag van het Fruit

Liempde - Op 22 oktober organiseert Stichting Fruitcultuur Brabant de Dag van het Fruit in D'n Liempdsen Herd, het afgelopen weekend geopende bezoekersinformatiecentrum van SPPiLL. De dag begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Tijdens de dag is van alles te doen voor jong én oud. Doel is om Brabanders te enthousiasmeren voor 'vergeten' fruitsoorten en hen wellicht zelfs te overtuigen om zelf deze fruitsoorten te kweken.

Jan Zandbergen en Jeanne van der Boom, een van de initiatiefnemers voor de oprichting van Stichting Fruitcultuur Brabant, vertellen hoe het zo'n twee jaar geleden allemaal begon: "We werden benaderd door Frans van Berendonk, de voorzitter van de ZLTO. Hij zag graag meer aandacht voor de fruitcultuur in Noord-Brabant om zo de 'vergeten' rassen in ere te herstellen."

Niet lang daarna was de stichting een feit en stond de eerste Dag van het Fruit op stapel. Die werd georganiseerd in de Philips Fruittuin in Eindhoven. Maar omdat toch de meeste leden uit de omgeving van Boxtel en Liempde komen, is dit jaar gekozen voor dit laatste dorp.

Stichting Fruitcultuur Brabant is een kleine, maar fanatieke club. Dat blijkt al uit de vele verhalen die Jeanne vertelt. De kern van de stichting bestaat 15 leden, met daaromheen zo'n 50 vrienden en betrokkenen. Enkele van hen zijn ook professioneel actief in de land- en tuinbouw en kenden elkaar ook al uit die sector.

Hierin ligt ook een van de grootste krachtpunten van de stichting: het opzoeken van de samenwerking. Zo wordt de verbinding gezocht met diverse organisaties binnen Het Groene Woud. Een van deze organisaties is SPPiLL, want in hun informatiecentrum vindt de dag plaats. De hele boerderij wordt daarbij gebruikt.

Zo zullen er meer dan honderd verschillende fruitrassen te vinden zijn. Dit gebeurt in D'n Liempdsen Herd. Voor (amateur)fruittelers die zelf appels of peren hebben, maar niet weten tot welk ras deze behoren, kunnen enkele aanwezige pomologen op basis van vijf van thuis meegebrachte exemplaren het appel- of perenras determineren. Yvonne Hopstaken, een van de initiatiefneemsters van groene fietsroute De Groene Draad, is aanwezig met, volgens Jeanne 'geweldige hapjes rondom appels'.

Er is informatie over fruit, fruitteelt, bomenonderhoud, maar ook over bestuiving en bijen, verzorgd in samenwerking met Food4bees. Er komt een internationaal gezelschap van deskundigen om uitleg te geven over verschillende appel- en perenrassen Weten welk ras je hebt is niet alleen 'leuk', maar ook nuttig: sommige rassen moet je kort snoeien voor optimaal resultaat, andere juist weer langer. Ook zullen gereedschappen, boeken, fruitboompjes en fruit te koop zijn op deze dag.

Voor de kinderen is er een poppenkast en onder begeleiding kunnen ze hun eigen fruitkoekjes bakken (en uiteraard opeten). De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op de website: www.fruitcultuurbrabant.nl.

De Dag van het Fruit op 22 oktober is vrij toegankelijk. "We willen het juist zo laagdrempelig mogelijk houden", aldus van den Boom. Het adres van D'n Liempdsen Herd is: Barrierweg 4, Liempde.

Foto: Jos van der Heijden, voorzitter stichting Harapan

Van knuffels naar speculaas, Melvin zet zich weer in voor kansarme kinderen

Esch - In samenwerking met de stichtingen Harapan en Nativitas is de Essche Melvin Erkemij (10), bekend van de knuffelacties voor Nepal en Syrië, aan een nieuw project begonnen: speelgelegenheden voor de (gehandicapte) kinderen in het centrum Maria Stella Maris in Nagahure op Flores. Dit is een van de zes tehuizen die door de ontwikkelingswerkster Mama België zijn opgezet voor kansarme kinderen.                                                                        

Foto: Jos van der Heijden, voorzitter stichting Harapan
Foto: Jos van der Heijden, voorzitter stichting Harapan
Foto: Jos van der Heijden, voorzitter stichting Harapan
Foto: Jos van der Heijden, voorzitter stichting Harapan

Melvin maakte met hulp van familie, vrienden en kennissen ruim 300 knuffels voor kinderen in Nepal. Maar hij houdt het niet alleen bij de verkoop van knuffels, dit keer brengt hij pakken speculaasbrok aan de man, om geld in te zamelen voor (gehandicapte) kinderen op Flores.
Vanaf 15 oktober zal Melvin in Esch en omgeving proberen zoveel mogelijk hiervan te verkopen. Een pak met speculaasbrok kost 2 euro. In een mooie feestelijke verpakking betaalt je 2,25 euro. Je kunt ook bestellen via peacebymelvin@gmail.com.

10 / 18

FischerFotografie

De Kampina: wondere wereld van het kleine

Op pad met de 100mm macrolens.
Door zijn 100mm hoef je niet dicht naar een angstig diertje te kruipen én je kunt al vanaf 30cm scherpstellen. Ideaal om de kleine wereld groots vast te leggen. Een échte macrolens heeft een beeldweergave op ware grootte (1:1).

Hoe kleiner de afstand tussen de lens en het onderwerp des te onscherper de voor- en achtergrond. Relatief neemt de achtergrond namelijk toe in diepte. Door de geringe scherpte in de diepte (dat deel v/d foto dat scherp is) komt het onderwerp los van de achtergrond. De paddo met rups oogt scherper en krijgt meer zeggingskracht.

Tricky
Bij extreme close-ups gebruik je een zéér klein diafragma (f16 tot f30). Zulke kleine lensopeningen zijn nodig om je onderwerp van voor tot achter scherp te krijgen (de achtergrond word onscherp, of je wil of niet).

De kleine lensopening laat minimaal licht binnen. Om de foto correct te belichten moet de belichtingstijd langer worden. Of je verhoogd de lichtgevoeligheid van de sensor (ISO waarde). Daardoor neemt ruis toe en juist dat valt op bij macrofotografie. Een statief biedt dan de oplossing zou je zeggen. Dat klopt voor wat betreft bewegingsonscherpte van de hand. Echter, een rups beweegt en daarom zal je ISO omhoog moeten om de bewegingssnelheid van de rups te kunnen bevriezen.

Praktijk: i.p.v. een statief lag de camera op een opgerolde theedoek. Er is een afstandbediening gebruikt om trillingen en verandering van de compositie te voorkomen. Deze theedoek methode werk snel, bovendien kun je op exact gelijke hoogte fotograferen. Je waant jezelf als Eric in het kleine insectenboek.

Specificaties:
Canon EF 100mm f/2.8L IS USM


Foto: Jan van der Krabben

Graag enige clementie

Tijdens discussies over het moeizame proces van integratie van asielzoekers in ons land wordt soms gemakkelijk gezegd: 'Willen ze integreren in onze samenleving dan moeten ze zo snel mogelijk Nederlands leren spreken en schrijven. Dat is een eerste vereiste. Anders kunnen ze het wel vergeten.' Ik ben het daar uiteraard grotendeels mee eens. De jongeren die in het onderwijs instromen lukt dat heel aardig. Er is echter ook een categorie onder hen (vooral de ouderen, de ongeschoolden) voor wie het leren van onze taal een hels karwei is.
Sinds ruim een jaar geef ik twee dagdelen per week taalles aan een groep vluchtelingen in Schijndel. Om negen uur komen de cursisten een voor een binnen druppelen. Achmad, Lutfyah, Asma, Tsegay, Johannes, Binjam, Sakehr, Salah, Taha, Aliya, Rania….het kost me moeite hun namen te onthouden. Mannen en vrouwen uit Syrië, Eritrea en Afghanistan. Allen vluchtelingen met een eigen verhaal, een eigen geschiedenis. Sommigen hebben vanuit Soedan via de woestijn en per boot over de Middellandse Zee Italië bereikt en zijn verder gereisd naar Nederland. Anderen zijn via Turkije en daarna per boot in Griekenland terecht gekomen en vervolgens doorgereisd naar West-Europa. Enkelen hadden de mogelijkheid om per vliegtuig naar ons land te komen om asiel aan te vragen.
Het zijn inmiddels statushouders. Dat wil zeggen dat zij hier mogen blijven mits zij binnen enkele jaren de inburgeringscursus voltooien waarvan het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal een onderdeel is. Het kost veel inspanning. Aan hun gezicht is vaak af te lezen hoe ze zich voelen. Het zal je maar gebeuren dat je vrouw en kinderen zich nog in een opvangkamp in Soedan of in Turkije bevinden terwijl jij elke dag zit te worstelen met een taal die zo vreselijk moeilijk voor je is. De onzekerheid over gezinshereniging is vaak rampzalig en fnuikend voor het fysiek en geestelijk welbevinden.
Ik kom steeds meer tot de ontdekking hoe rampzalig ingewikkeld onze taal moet zijn voor Arabisch sprekende en schrijvende mannen en vrouwen, die de schoolbanken reeds lang geleden achter zich hebben gelaten. Vaak mensen met een geringe schoolopleiding of die zelfs geen onderwijs hebben genoten en analfabeet zijn. Ons letterschrift is voor hen totaal onbekend zoals voor ons het Arabisch schrift abracadabra is.
U moet zich voorstellen dat u het Arabische woord ????? (arabische tekst) dat 'school' betekent, voor uw neus krijgt. Ik kan u verzekeren dat het welhaast ondoenlijk voor ons is om de uitspraak en de schrijfwijze onder de knie te krijgen. Hetzelfde doet zich in omgekeerde volgorde voor bij mijn verwoed zwoegende cursisten. Bovendien zijn de klanken i, e, b, p, g en ch voor Arabisch sprekenden moeilijk te onderscheiden en uit te spreken.
We zullen moeten accepteren dat veel oudere asielzoekers jaren en jaren nodig hebben om zich onze taal een beetje eigen te maken. Het resultaat is dan nog vaak heel gebrekkig. Dat is geen onwil. Mijn dringend verzoek is om toch enige clementie te tonen. Het is gewoon een enorm probleem om je op oudere leeftijd een taal eigen te maken die, geloof me, qua klanken, grammatica en spelling gruwelijk moeilijk is.
Als we ervoor zorgen die mensen niet links te laten liggen maar waar mogelijk toch contact met ze te zoeken, dan wordt de weg naar integratie in ieder geval wat makkelijker.

Jan van der Krabben

******

Over Jan van der Krabben
Na ruim veertig jaar werkzaam te zijn geweest in het speciaal onderwijs aan kinderen met een visuele beperking schrijft Jan van der Krabben (woonachtig in Berlicum) al ruim 13 jaar columns voor weekbladen die in Sint-Michielsgestel verschijnen. Onlangs heeft hij een boek gepubliceerd met de titel 'Tijdloze krabbetjes'. Een paar keer per jaar schrijft hij ook voor het parochieblad van de parochie Heilige Augustinus (Berlicum, Middelrode, Heeswijk, Dinther en Loosbroek). Verder publiceert hij een maandelijkse column in de nieuwsbrief van BRES (KBO afdeling in Berlicum/Middelrode) en schreef hij voor 'Thuis in het Nieuws' en Balkumbrij. De onderwerpen zijn heel divers van aard.

Tip 5: Wie wordt de nieuwe Prins van Ploegersland?

Foto: De Ploegers

Liempde - Ook dit jaar is het Prinsenvereniging de Ploegers gelukt om een nieuwe Prins te vinden die samen met zijn Adjudant Ploegersland zal gaan regeren in het komende carnavalsseizoen. Hij staat te trappelen om een jaar lang de scepter over Ploegersland te mogen zwaaien. Wie het dit jaar geworden is? Dat wordt op zaterdag 21 oktober in Ploegerspaleis Het Hof onthuld. Tot die tijd zal de geheimcommissie van de Ploegers iedere week een tip geven die tot de juiste naam van de nieuwe Prins kan leiden. Deze week tip 5.

Een paard van staal daar put hij zijn kracht uit. Eenmaal bergopwaarts wordt het gestald. Een balletje kan raar rollen wat niet wegneemt dat hij wel eens een ander pad in slaat. Deze toekomstige prins vertoeft graag op grote hoogte en voelt zich gelaarsd en wel zeker op zijn gemak.

Naast de nieuwe tip deze week ook nog een hint van de Geheimcommissie: de naam van de nieuwe Prins is tot nu toe nog niet binnengekomen op de redactie.

Denk jij te weten wie de nieuwe Prins is, stuur je antwoord dan naar redactie@ploegers.nl. Onder de goede inzendingen worden twee kaarten voor de zittingsavonden verloot. Op zaterdag 21 oktober val bij Het Hof om 20.30 uur eerst afscheid genomen worden van Prins Populus I&II en zal vervolgens de nieuwe Prins geïnstalleerd worden. Iedereen is van harte welkom om deze avond te bezoeken.


RIJLES

www.autorijlesboxtel.nl Voordelig rijles in Boxtel en omgeving. Rijopleiding In Stappen (RIS) Voor informatie zie website of bel 06-57374737

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Te Koop

Nieuwe Dessotappijttegels. In allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17. Schijndel 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Vakantie

Met vrienden of familie genieten van een heerlijk verblijf in de Ardennen? Dat kan in onze mooie, authentieke woonboerderij voor groepen tot 16 personen. www.huisjeardennenhuren.nl

tekst:

Geen zin, tijd of mogelijkheid om uw was te strijken?
Janneke's Strijkservice neemt het graag uithanden.
Kijk of bel voor de scherpe prijzen. Tevens een haal en breng service.
Tel: 06-27 494 316 www.jannekesstrijkservice.nl

Foto: Heemkunde Boxtel

De ronde van Boxtel in de Kruisstraat. In het pand van Van Eijck-de Louw zit nu Kwalitaria Strik

12 / 18

Foto: Maria van den Hoven

Afgelopen week heb ik twee bijeenkomsten bijgewoond over onderwerpen die voor INbox, ook in de toekomst, belangrijk zullen blijven .

Fietsers en voetgangers
Op 11 december 2015 schreven we in een brief aan het college dat de Molenwijkseweg een drukke weg is en dat er voor fietsers en voetgangers maatregelen nodig zijn om hun verkeersveiligheid te verbeteren. De toegang van het ODC-terrein voor fietsers was verplaatst van het Essche Heike naar de Molenwijkweg en het wijkje Sparrenlaene raakte bewoond. De weg is smal, er staan veel bomen in de berm en daardoor zijn de verkeersborden slecht te zien en lijkt de verlichting aan de magere kant. Er wordt langs de kant van de weg geparkeerd. Er zijn in- en uitritten van ODC, de Manege, de scouting en de handboogschietvereniging, Sparrelaene en het Sparrenrijk. In de zomer is er nog meer verkeer van en naar de Langspier. Voor automobilisten, fietsers en wandelaars lijkt de weg te smal. De fietsersbond had ook al eens gevraagd of er een fietsstraat van gemaakt kon worden.

Afgelopen donderdag waren we te gast bij Scouting Boxtel op de inloopavond 'Fietsstraat Molenwijkseweg' en kregen we te zien en te horen dat de Molenwijkseweg vanaf de Halderheiweg tot aan het kapelletje op de grens met Esch een fietsstraat wordt. Er was overleg geweest met de bewoners, met de besturen van alle sportaccommodaties en met een natuurwerkgroep om te vragen naar hun wensen en opmerkingen en die waren allemaal meegenomen in het plan.
Op de inloopavond waren er nog wel wat vragen en discussies. Vooral over de voorrangssituatie Halderheiweg-Essche Heike. Zowel bewoners als de afvaardiging van De Fietsersbond gaven aan dat een gewijzigde regeling daar voor fietsers de situatie onveiliger zou maken. Wij twijfelen er niet aan dat onze wethouder Herman van Wanrooij zeker wat gaat doen met die opmerkingen. Dit jaar gaat die fietsstraat er dan ook komen. Mogelijk zelfs vóór 11 december 2017.
De volgende uitdaging daar zijn de onveilige situaties aan de Parkweg en de Molenwijkseweg bij het MEP-terrein. Maar wij begrijpen dat ook dat al in het gemeentehuis op tafel ligt.

Foto: INbox
Foto: INbox

Meewerkend Boxtel
Vorige week vrijdag ben in naar een symposium geweest in het nieuwe bezoekerscentrum D'n Liempdse Herd. Ik heb een kijkje genomen in het gebouw dat mede door het initiatief van burgers is gerealiseerd en ik heb geluisterd naar inspirerende sprekers, die de noodzaak en de waarde belichtten van betrokken en ondernemende burgers.
Dat we er de komende tijd steeds meer aan gaan wennen dat de gemeente gaat meewerken met burgers en niet dat je als burgers alleen mee mag praten, dat werd daar nog eens duidelijker. Bij initiatieven die we als burger nemen, hebben we vaak de medewerking van de gemeente nodig. En is het de gemeente die die initiatieven niet alleen moet omarmen, maar bovenal moet ondersteunen.
Initiatieven, groot of klein, een fietsstraat of bloembakken op de stoep in je straatje, waarbij je meewerking van de gemeente Boxtel nodig hebt, kun je melden bij de wijkmakelaars van de gemeente.
Ook wij dagen je uit te komen met die initiatieven, waarbij wij je graag ondersteunen.
INbox staat nog steeds voor Samen in voor Boxtel. En voor ons betekent dat Samen werken en Samen doen.

Fractie INbox,
Marria van den Hoven
Jan de Koning

Foto: PVDA

Oververhitte Jeugdzorg
De plaatselijke Jeugdzorg in Boxtel draait op volle toeren. Dit, dankzij hardwerkende teams zoals het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) in Ursula. Maar dat is niet genoeg. Niet elk kind in Boxtel krijgt op tijd de hulp die het verdient of soms heel hard nodig heeft. Landelijk maken alle gemeenteraden zich grote zorgen over de Jeugdzorg. Vooral de specialistische zorg in de regio is de bottleneck. Alle gemeentes in de regio zijn samen verantwoordelijk en zij moeten samen contracten afsluiten met gespecialiseerde jeugdzorg instellingen (ggz). Dat komt steeds maar niet goed van de grond. Er is bezuinigd (door het Rijk). Het is een wirwar van contracten en hopeloos papierwerk. En er zijn al ggz instellingen die hun afdelingen voor gespecialiseerde jeugdzorg sluiten en niet meer meedoen.
Dit wordt ernstig. Als PvdAGl en net als alle gemeenteraden in de regio hebben we te weinig invloed en kunnen we niets doen omdat we te weinig weten. En het is niet gek om bang te zijn voor steeds meer te kort aan geld en oplopende wachtlijsten. Misschien wordt het tijd dat we als gemeenteraad gaan staken? Is dat een idee?
Meer informatie: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/raadsleden-missen-greep-op-jeugdzorg.9571112.lynkx
Hoop (Sociale Hypotheek)
In Enschede hebben inwoners een "Sociale Hypotheek" afgesloten met de gemeente. De gemeente financiert de bouw van een nieuw buurthuis. Het oude staat te ver weg vinden de bewoners. Ze betalen de hypotheek af met maatschappelijke diensten zoals huiswerkbegeleiding, buitenschoolse opvang en computercursussen voor ouderen. De inwoners hebben echt wel getwijfeld, maar ze gaan het zelf doen. Er is een systeem bedacht hoe de bewoners beloond gaan worden als hun werk besparing oplevert door minder zorgkosten of minder schooluitval in de wijk. Wat een droom. Sociale Hypotheek ook een oplossing voor andere problemen? Misschien voor de jeugdzorg? In Boxtel?
https://www.volkskrant.nl/binnenland/primeur-in-enschede-inwoners-betalen-hypotheek-op-buurthuis-af-met-maatschappelijke-diensten~a4520064/

GEMEENTE INFO
Oud papier:
13-10 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
14-10 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
14-10 Munsel + deel Centrum – Breukelen
14-10 Deel Oost tussen Brederodeweg / Hoogheem / en Dr. de Brouwerlaan / Robert Schumanlaan + In Goede Aarde

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Aanvulling week 40
Verleende omgevingsvergunningen
Beerze nabij de Koevoortseweg, vervangen houten brug over de Beerze door stalen brug
Luissel 18, starten nevenactiviteit als zorgboerderij bij agrarisch bedrijf
Velder 18a, tijdelijk plaatsen woonunit

Bekendmakingen week 41

Aangevraagde omgevingsvergunningen
De Beukums 57, vergroten dakkapel aan achterzijde woning
Molenstraat 9, renoveren dak

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Dommeloord ter hoogte van huisnummer 36, rooien: 2 esdoorns
Europalaan naast Nieuwland 1, rooien: 1 esdoorn
Nieuwe Nieuwstraat tegenover huisnummer 84, rooien: 1 esdoorn uit plantsoen
Rechterstraat 55, rooien: 1 esdoorn uit voortuin

Verleende omgevingsvergunningen
De Beukums 71, rooien: diverse bomen uit voor- en achtertuin
De Braken 12, verbouw woning
Pastoor Dobbeleijnstraat 6, rooien: 1 kastanjeboom uit achtertuin
Dorpsstraat - Nieuwstraat, plaatsen kunstwerk Gilde Sint Antonius Abt op het pleintje bij de splitsing Dorpsstraat-Nieuwstraat

Toestemmingen maken of veranderen uitweg
Nergena gelegen naast huisnummer 18

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan Bosscheweg 46, de gemeenteraad heeft dit plan ongewijzigd vastgesteld. Het plan maakt de bouw mogelijk van een vrijstaande woning.

Aanwijzingsbesluit
Aanwijzingsbesluit losloopveldje voor honden Hoogheem, hierbij gaat het om het omheinde deel van het grasveld tussen de Hoogheemflats 3, 4 en 5 waar honden tussen 9.00 - 21.00 uur los mogen lopen binnen de omheining.

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

Mijn Boekenbal 2017: 'Het was gruwelijk leuk!'

Foto: Jan van der Steen

Groep 7/8K De Vorsenpoel

Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen
Foto: Jan van der Steen

Het Kinderboekenbal was op vrijdag 6 oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het thema was 'Gruwelijk Eng' net als het thema van de Kinderboekenweek. De volgende scholen deden mee: De Prinses Amaliaschool, De Vorsenpoel, De Spelelier, De Maremak, De Theresiaschool, De Petrusschool en De Molenwijk. Je mocht verkleed en geschminkt komen en dit was door veel leerlingen gruwelijk eng gedaan.
Het Kinderboekenbal was, net als de andere jaren, bij de bibliotheek en de Sint-Petrusschool. Er waren verschillende activiteiten te doen, zoals het spookhuis, green-screen, een tekening laten maken door Meester Ralph Dikmans/Andersman, maden en sprinkhanen eten, een griezelige quiz, briefjes schrijven die door een griezelige postbode bezorgd kon worden en nog veel meer!
Op het eind lieten de leerlingen aan de ouders een dans op Thriller van Michael Jackson zien. Al met al een geslaagd, maar ook gruwelijk eng kinderboekenbal.

Louise, Groep 7 BS De Spelelier

Spoken bij het Boekenbal, griezelig goed! Het Boekenbal was bij de bibliotheek en de Sint-Petrusschool. Er was van alles te doen. Zo was er buiten een parcours waar je onder een net door moest gaan en je kon ook hordelopen. Binnen was het spookhuis en dat was echt heel eng. Ik was heel erg geschrokken. Je kon binnen ook schminken, knutselen, cake versieren en zelfs sprinkhanen of meelwormen eten en je kon een greenscreenfilm maken en een quiz.

Fien Fleur, Groep 7 BS De Spelelier

Gruwelijk eng, dat was het thema van het Kinderboekenbal 2017. Je mocht natuurlijk eng verkleed komen. Het was bij de Sint-Petrusschool en bij de Bieb. Het buitenterrein was afgezet dus mochten we in het donker tussen de school en de bieb op en neer lopen.
Ook was Ralph Dickmans er, de tekenaar van Anders-man, om griezelig te tekenen. In de Sint-Petrusschool was een spookhuis. Daar wilden heel veel kinderen in dus stond er een lange rij. Als je stond te wachten hoorde je heel veel geschreeuw dus durfden sommige kinderen er niet meer in. Boven bij de bieb kon je meelwormen eten en sprinkhanen, maar gelukkig ook cake die je zelf kon versieren. In de bieb kon je ook nog briefjes schrijven voor kinderen die op het bal waren of liefdesbrieven. In de bieb kon je ook nog bowlen, buiten was er ook iets te doen, een hindernis met grote voeten. Dat was moeilijk. Op het laatst moesten we allemaal dansen op het nummer 'Thriller' van Michael Jackson. De juffen en meesters dansten ook mee. Het was gruwelijk leuk!

Floor, groep 8 Sint-Petrus

Het Kinderboekenbal was voor kinderen uit groep 7 en 8. Er waren veel leuke activiteiten te doen, zoals een griezelquiz, hindernisbaan, spookhuis, knutselen, videoclip opnemen, een green screen en nog veel meer.
Als eerste kregen we een uitleg over wat er allemaal te doen was. Het allerleukste vond ik het spookhuis, want het was heel eng maar wel leuk. Je kon ook sprinkhanen of meelwormen eten, ik vond het alebei heel smerig. Je kon ook een briefje naar iemand schrijven, die werden dan bezorgd door postbodes. Ik vond het ook leuk om een videoclip op te nemen op het liedje 'Thriller'. Conclusie: het was top!

Bart, groep 8 Sint-Petrus

In de school en in de bibliotheek waren veel activiteiten te doen. Je kon in een heel eng spookhuis. Je kon je laten schminken en tegen elkaar een race doen op de hindernisbaan. Er was ook een meester die striptekenaar is, daar kon je een mooie tekening laten maken. Je kon zelfs in een videoclip spelen van Michael Jackson. Daarbij moest je een dansje instuderen op het liedje 'Thriller'. In de bibliotheek was een ruimte waar je sprinkhanen en meelwormen kon eten. Er was ook een spel waarbij je botten moest vangen. In de school kon je knutselen. In groep 5 kon je voor een green screen gaan staan, in groep 4 kon je meedoen aan een griezelquiz.

Lois, groep 8 Sint-Petrus

Het was superdruk, maar wel heel gezellig bij het Boekenbal. Je had hindernissen, je kon dansen voor een videoclip, sprinkhanen en meelwormen eten, griezelen in het spookhuis en nog veel meer. Met een groepje en onze meester hadden we een sprinkhaan op. Het was heel vies, maar wel erg grappig. Je kon ook bij een green screen een filmpje opnemen met je vrienden en vriendinnen, dan kon je zelf een achtergrond kiezen en een dansje of iets anders doen. Dat was supergrappig. Er liepen postbodes die briefjes rondbrachten die je naar iemand wilde sturen. Het Boekenbal 2017 was superleuk, en het allerleukste vond ik het spookhuis.

Boxtelse Golfkampioenschappen; vier kampioenen en een hoop gezelligheid

Boxtels golfkampioenen Gerian van Ooijen en Edwin Esser. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Estbeek/Boxtel - De Boxtelse Golfkampioenschappen, die in Estbeek werden gespeeld, zijn gewonnen door Edwin Esser (86 strokes) en Gerian van Ooijen (80 strokes) in de Stroke play. Ad van Gestel en Liesbeth van Horen wonnen de Stableford.

De dag begon gisteren al vroeg voor de organisatie, om 8.30 uur werden er al broodjes kaas en krentenbollen gesmeerd om de koeltasjes te vullen die door de Slaaphoek zijn gesponsord. Verder een flesje water erbij, een appeltje en wat zoets om onze deelnemers te verwennen tijdens het spel.

Angelique Wagenaars (l), Adi van Wijk en winnares bij de vrouwen Gerian van Ooijen. (Foto: Marlene Fouchier) Foto: Marlene Fouchier

Om 11.00 uur werd door de Marshall het sein gegeven om te starten. De golfers begonnen met regenachtig weer. Allen hadden het koud, maar de weergoden waren het gezelschap goed gezind. "Het is verder reuze meegevallen met het weer, wel wat wind, maar uiteindelijk hebben we daar allemaal last van", legt mede-organisator Angelique Wagenaars uit. "Dat is het voordeel van allemaal tegelijk starten door middel van een shotgun, want iedereen zat, tegelijkertijd, rond 16.00 uur tevreden aan een heerlijk glaasje bier of wijn."

Het organiserende team ontving positieve berichten over de keuze van de golfbaan. Na afloop konden de deelnemers de wedstrijd afsluiten met een chipwedstrijdje, om in een kussen met in het midden een gat, daarin de golfbal te krijgen. "Dit is niet één deelnemer gelukt, waardoor we hetzelfde exemplaar, maar dan een nieuwe, 's avonds hebben verloot onder de aanwezigen tijdens de feestavond", aldus Angelique. Ook dit kussen werd aangeboden door de Slaaphoek.

Rond 20.30 uur begon de feestavond bij En Garde!, waar rond 22.00 uur de prijsuitreiking startte. Tijdens de prijsuitreiking zijn er leuke prijzen uitgedeeld mede mogelijk gemaakt door Milieu Service Brabant BV, De Slaaphoek, Oxalis, PGB Teamwork, Peijnenburg Reïntegratie, Marjo van Groeningen en En Garde!.

"Het was een geslaagde dag met gezellige feestavond die nog doorging tot in de late uurtjes!", laat Angelique weten. Adi van Wijk gaf in zijn speech aan dat er deze week een enquête onder de deelnemers gehouden zal worden met eventuele verbeterpunten of ideeën voor de golfdag van 2018. Er wordt nu al nagedacht om de datum misschien eens naar voren te halen, bijvoorbeeld juni.

De winnaars:

Stroke play heren:
1. Edwin Esser 86 strokes
2. Erik Looijmans 88 strokes
3. Jaap Hein Stolk 89 strokes

Stroke play dames:
1. Gerian van Ooijen 80 strokes
2. Francien Knoops 95 strokes
3. Inge de With 97 strokes

Stableford heren:
1. Ad van Gestel
2. Hans Meeuwisse
3. Victor Oostendorp

Stableford dames:
1. Liesbeth van Horen
2. Angelique Wagenaars
3. Charlotte de Windt

Derde editie Boxtels Bridgekampioenschap

Boxtel/Liempde - Voor de derde achtereenvolgende keer organiseren de drie bij de Nederlandse Bridge Bond aangesloten clubs, BC Liempde, BC Revanche en BC Boxtel het Boxtels Bridgekampioenschap. Dat zal plaatsvinden op zaterdag 9 december in de Serenade, Oude Dijk 117 in Liempde.

Alle Boxtelse bridgers kunnen hieraan deelnemen mits één persoon van het bridgepaar inwoner is van de gemeente Boxtel of lid is van een bridgeclub in Boxtel of Liempde. Ook thuisbridgers zijn eveneens van harte welkom.

Het kampioenschap start uiterlijk om 13.30 uur en vanaf 12.45 uur is De Serenade geopend. Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro per paar. Dit is inclusief koffie/thee met gebak na de eerste speelronde en later in de middag borrelhapjes en een blijvende tastbare herinnering. Het bedrag is over te maken op IBAN nummer NL 05 RABO 0128729538 t.n.v. Bridgeclub Liempde met vermelding van de namen van beide spelers.

Aanmelden kan tot 2 december en gaat bij voorkeur per e-mail bij p.enm.raaijmakers@kpnmail.nl dan wel telefonisch bij de heer Piet Raaijmakers op 06-13502261 onder vermelding van beide namen van de spelers, telefoonnummers, de NBB nummers (voor zover van toepassing) en een mailadres. De aanmelding is pas definitief als de organisatie de betaling heeft ontvangen.

Afmeldingen na 2 december worden niet gerestitueerd. Bijzondere omstandigheden daargelaten, ter beoordeling van de organisatie.

Nieuwe keuken voor De Kloosterhof

Liempde - De Kloosterhof in Liempde kent een compleet vernieuwde keuken dankzij de inspanningen van vele Liempdse vrijwilligers.

Dagelijks worden warme maaltijden in De Kloosterhof uitgeserveerd aan alle 55 plussers die daarvan gebruik willen maken. Deze maaltijden, bereid door Odendael in St. Oedenrode, hebben een tweeledig doel. Op de eerste plaats het aanbieden van een gezonde maaltijd met daarnaast tafelen in een gezellige omgeving.

Vrijwilligers in De Kloosterhof serveerden de maaltijden altijd uit vanuit een klein keukentje. Dat laatste is nu verleden tijd. Na bouwkundige aanpassingen, veelal uitgevoerd door vrijwilligers, kunnen de maaltijden nu worden geserveerd vanuit een riante ruimte. "Samen met de in 2015 gerealiseerde eetzaal zijn we nu op dit onderdeel toekomst bestendig", laat De Kloosterhof in een verklaring weten.

Deelname aan de warme maaltijd op maandag tot en met vrijdag kan door opgave tot maximaal een dag vooraf bij de beheerders van De Kloosterhof, telefonisch bereikbaar op het nummer 0411-631651. De kosten bedragen 8,25 euro voor een driegangenmenu. Het eten wordt om 12.00 uur geserveerd.

Het bestuur van De Kloosterhof bestudeert op dit moment ook de mogelijkheid om rond de klok van 17.00 uur een warme maaltijd aan te bieden. Later dit jaar is daar meer over bekend.

Statiegeld-actie
In samenwerking met Coop Tax zal begin 2018 de mogelijkheid worden geboden een gratis maaltijd in de Kloosterhof te gebruiken. Om dit mogelijk te maken heeft de supermarkt het bestuur van De Kloosterhof aangeboden deel te nemen aan de statiegeldactie gedurende de periode 1 oktober – 31 december 2017. Hierbij wordt de opbrengst van het statiegeld, dat tijdens deze periode door bezoekers van de Liempdse Coop wordt gedoneerd aan de actie 'Doneer uw emballagebon voor ouderenactiviteiten in de Liempdse Kloosterhof', door de Coop verdubbeld.

Het bestuur van De Kloosterhof heeft besloten de opbrengst concreet in te zetten voor gratis dinerbonnen voor ouderen in Liempde, te besteden in de Kloosterhof in de periode januari – maart 2018. In de maand december zal een zegelactie volgen, eveneens georganiseerd via de Liempdse Coop.

Naast de verdubbelde opbrengst van de statiegeldactie zal het bestuur van De Kloosterhof ook eigen financiële middelen inzetten om het verstrekken van gratis maaltijden in begin 2018 tot een succes te maken.

Roode Bleek in Liempde opent nieuwe kleedkamers

Liempde - De nieuwe kleedkamers van voetbalvereniging DVG worden komende zaterdag, 14 oktober, feestelijk geopend. De grootschalige renovatie heeft bijna een half jaar geduurd en kostte om en nabij de 500.000 euro. Dit bedrag werd grotendeels uit eigen zak betaald. Om het resterende gat van 100.000 euro in de begroting op te vullen werden destijds obligaties van 500 en 1.000 euro uitgeschreven, zodat Liempdenaren hun voetbalvereniging zelf konden helpen.

Dit gebeurde in groten getale, met nu dus als gevolg dat de kleedkamers op sportpark De Roode Bleek opgeleverd worden. De obligaties werden uitgegeven door Stichting De Roode Bleek en bieden een rendement van 2 procent per jaar. Ze worden via een uitlootsysteem gegarandeerd binnen 1 tot 10 jaar terugbetaald.

"In 1982 werd een nieuw project opgestart. Onder begeleiding van ervaren bouwvakkers werden de kleedkamers gebouwd door leerlingen. Nu, zo'n 35 jaar later, waren we hard toe aan een update", laat het bestuur van de club weten. "Dit project was te omvangrijk om door vrijwilligers te laten uitvoeren en ook de benodigde tijd zo veel te lang zijn."

Stichting de Roode Bleek zal op 14 oktober, symbolisch, de sleutels van het nieuwe complex overdragen aan DVG, de hoofdgebruiker van het sportpark. Alle belangstellenden zijn welkom voor de openingshandeling die zal plaatsvinden op 14 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.

Foto: Tamara Nijhuis

toos Nijhuis,

Romy Pijnenburg (18) troeft alle mannelijke concurrentie af

Foto: Sander van Kasteren

18-jarige Essche domineert juniorklasse in de autocross

Esch - Ze is net 18, maar autorijden doet ze al jaren. Op het circuit welteverstaan, want de Essche Romy Pijnenburg is Nederlands kampioen autocross. Dit weekend werd ze ook nog eens kampioen bij AutoCrossClub Geffen. Dat de voornamelijk door mannen geregeerde autocrosswereld een vrouwelijke (junior)kampioen kent is sommigen dan ook een doorn(tje) in het oog. Toch zat het er aan te komen, want al vanaf haar eerste race was duidelijk dat Romy aanleg had voor het crossen.

Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren

Pijnenburg is een bekende naam in het autocrosswereldje. Vader Erik Pijnenburg was onder meer Europees kampioen en is ondertussen al zo'n 33 jaar in de sport actief. Ook zoon Erik jr. werd al op jonge leeftijd besmet met het autocrossvirus.

Autocross is, net zoals de motorsport, een verzamelnaam voor alle verschillende klassen auto's die op speciale crosscircuits racen. Vader Erik heeft een eigen garagebedrijf in Oirschot. Hij racet in de 'formule 1 van de autocross': de Superklasse. Erik Jr. komt uit in de Sprintklasse 1600 en Romy zelf rijdt in de Juniorklasse. In iedere klasse rijden verschillende voertuigen en gelden andere regels rondom de afstelling en aanpassingen die gedaan mogen worden.

Allesbehalve standaard Civic
Romy rijdt in een op het oog redelijk standaard Honda Civic. Schijn bedriegt echter, want de crossauto heeft een rolkooi, en behalve een stoel, stuur en simpel racedashboard geen interieur. Het maakt de auto licht; van zo'n 950 kilogram is het gewicht teruggebracht naar zo'n 700 kilogram.

Ze wijst op de hevig ingedeukte Civic. "Kijk!", zegt ze, terwijl ze de telefoon er weer bij pakt, "zo zag hij er aan het begin van het seizoen uit." Een plaatje van diezelfde gifgroene auto, maar nu met onberispelijk plaatwerk verschijnt op het schermpje. "Botsen is eigenlijk verboden, maar zo nu en dan wordt er wel eens een tikje uitgedeeld", lacht ze, terwijl ze met een ferme klap het dak uitdeukt.

De sport is niet geheel zonder gevaren. Romy pakt haar telefoon en laat een filmpje zien waarin haar gifgroene Civic met een behoorlijke vaart over de kop slaat. Of ze niet doodsbang was? "Nee, het gaat zo snel. Voor je het weet is het alweer voorbij. Bovendien word je helemaal je stoel ingetrokken door de gordel", lacht Romy, kijkend naar het ietwat wit weggetrokken gezicht van de reporter van deze krant.

Geklopt door een meisje
Romy begon in 2013 met autocrossen. Broer Erik had een raceweekend en voor de grap zei de toen 13-jarige Romy dat ze het ook wel eens wilde proberen. Prompt werd ze ingeschreven. Uitslag: tweede. "Geklopt door een meisje. Daar waren de jongens die daar reden natuurlijk niet blij mee", lacht ze.

De jonge Romy gooide hoge ogen met deze klassering en besloot de sport die vader en broer al beoefenden ook te gaan doen. Eerst was dat in een Suzuki Swift die bedoeld was voor reserveonderdelen. Later was dat in een eigen auto. Dat leidde tot haar eerste winst in Arendonk in België, waar ze de concurrentie die enkel uit jongens bestond, aftroefde.

Dat team Pijnenburg zoveel voertuigen ter beschikking heeft is te danken aan het garagebedrijf van Pijnenburg Sr. Zoon Erik, zelf als monteur werkzaam binnen het bedrijf, bevestigt dat sowieso veel racers banden hebben met een garagebedrijf. "Dat moet ook wel, want anders is het niet te doen. Het is een dure hobby waar je eigenlijk geen geld aan overhoudt." En de kosten moeten dus gedrukt worden. Erik Jr. verzorgt een deel van de reparaties aan de voertuigen. Ook Romy wil in het bedrijf van haar vader gaan werken. Daarom leert ze nu aan het KWIC in Den Bosch voor de studie Financiën en Recht, om er later een administratieve functie te bekleden.

Buggy's
Nu is Romy dus Nederlands kampioen in de Juniorklasse (klasse 5). Het leverde haar het startnummer 501 op, gereserveerd voor de winnaar. Volgend jaar stapt ze over naar klasse 2; de Juniorbuggy's. De voertuigen in deze klasse lijken meer op strandbuggy's en minder op standaard auto's. Daarnaast ligt er een motorblok van een motorfiets in. Ook zijn de vierwiel aangedreven buggy's met 400 kilogram veel lichter dan de Civic waar Romy nu in rijdt en mogen ze compleet aangepast worden.

Heeft Romy er nooit aan gedacht om in dezelfde klasse als haar broer te gaan racen? "Eigenlijk niet. Dat hebben we één race gedaan, maar dan ga je concurreren met je eigen team", legt Romy uit.

Pijnenburg verwacht niet meteen veel voor elkaar te krijgen in de voor haar nieuwe klasse: "Het is helemaal nieuw voor mij, dus daar ga ik zeker niet van uit." Maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Romy Pijnenburg ook in deze klasse een gevestigde naam zal zijn. En voor diegenen die daar in geïnteresseerd zijn: haar rijbewijs had ze na acht lessen binnen, dus ook op de weg zit het wel goed met haar vaardigheden achter het stuur.

Succesvolle Walnootdrive

Boxtel - Zondag 8 oktober werd de grote zaal van de Walnoot een ware bridgetempel. BC Revanche hield er de jaarlijks terugkerend Walnootdrive. Ook dit jaar kon de organisatie rekenen op een volle bezetting van 48 paren. Verschillende bridgers moesten worden teleurgesteld; vol was echt vol.
Onder de deelnemende paren waren er veel uit Boxtel en directe omgeving. Er waren echter ook deelnemers die uit andere delen van Nederland naar Boxtel gekomen waren, of een meerdaags fiets-arrangement in "Het Groene Woud" vervolmaakten met een middagje bridgen.

Om twee uur opende de voorzitter van Revanche de drive. In een ontspannen en gezellige sfeer bonden de paren de strijd met elkaar aan. Dat betekende elk half uur vier spellen geconcentreerd en serieus spelen tegen andere tegenstanders, die in dezelfde lijn waren ingedeeld. Wedstrijdleiding en arbiters hebben een bijzonder rustige middag gehad. Kort na vijven konden de prijswinnaars hun prijs in ontvangst nemen. Traditioneel voor de Walnootdrive is, dat de prijzen bestaan uit walnotenwijn, walnotenworst, walnotenkaas en walnotenolie.

Ruime overwinning rugbyers Ducks

Den Bosch - Ducks Brabarians behaalde in Den Bosch een ruime 51-17 overwinning op de nog ongeslagen Bokkenrijders uit Roermond.

In de eerste helft ging de wedstrijd nog gelijk op en met een ruststand van 17-10 lag de wedstrijd nog volledig open. Echter de tweede helft begon het bij Roermond fysiek te kraken terwijl Brabarians er een aantal wissels tegenaan gooide en de Bokkenrijders langdurig terug drong op eigen helft. De samenwerking van voorwaartse en lijn liep ook steeds beter. Scores konden niet uitblijven. Vooral via de line out op eerste springer Bas Steenbeeke kwam er balbezit dat werd omgezet in goed voorwaartse werk of later ook via lijn-aanvallen. Er werd nu met enige regelmaat gescoord, voor Ducks onder anderen door Henri Kerkhof en Michiel Driessen.

In de laatste minuut wist Bokkenrijders voor het eerst in de tweede helft een dreigende aanval op te zetten, wat ook meteen een try werd. Dit woog echter niet op tegen de talrijke scores van Brabarians in de tweede helft. Uiteindelijk werd het een ruime 57-17 overwinning voor Brabarians, dat nu op de tweede plaats staat achter het nog ongeslagen The Elephants. Komend weekend is het team vrij.

Supersaterday
Wie niet vrij zijn dit weekend, zijn de jeugdspelers van Ducks. Op zaterdag 14 oktober speelt alle jeugd thuis op sportpark De Wielakker in Boxtel. Eerst trainen de Turven, Benjamins en Mini's (TBM, spelers van 5 tot en met 11 jaar) van 9.30 tot 11.00 uur. De Cubs (spelers van 12 en 13 jaar) spelen om 10.30 uur tegen Oemoemenoe Middelburg, om 12.00 uur gevolgd door de junioren (spelers van 14 en 15 jaar) tegen The Dukes uit Den Bosch. Als afsluiting spelen de Colts, de oudste jeugd van 16 en 17 jaar oud, om 13.00 uur ook tegen The Dukes.

De Cubs strijden mee om de bovenste plaats, de Junioren en Colts gaan voor hun eerste overwinning. Het is een mooie kans om het groeiende jeugdrugby van Ducks te komen bekijken, jongeren die interesse hebben in rugby kunnen informatie krijgen en zich aanmelden voor gratis training. Supporters zijn ook van harte welkom om de jeugd te ondersteunen.

LSV verliest van SVG

Tilburg - Een eigen doelpunt en een strafschop zette VV SVG zondag op een ruime voorsprong. LSV bleef terugvechten, ook nadat de SVG-keeper een penalty van LSV stopte, maar verder dan twee doelpunten kon LSV niet meer komen.

SVG-coach Pieter Elias zag twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren: "Maar wij waren effectiever in de afwerking." Zijn LSV-collage baalde: "We hadden veel meer balbezit. Er zat echt meer in." Het mocht niet baten, LSV verloor met 4-2.

5. Van de Berg 1-0, 18. Wagener 2-0 (pen.), 48. 3-0 (e.d.), 65. Verhagen 3-1, 80. Huijben 4-1, 82. Borowski 4-2. Bijz.: 69. El Alolli (SVG) stopt strafschop van Verhagen (LSV).

Kaderteam Wapen van Liempde speelt remise

Liempde - Het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank heeft uiteindelijk toch nog vier van de acht punten overgehouden van de wedstrijd tegen D'n Babbel uit Wintelre.

Ton Rovers en Leo van Hastenberg konden het niet bolwerken tegen hun opponenten, terwijl Cees van Eindhoven en Harm van de Laar hun partijen wel winnend afsloten. Hierbij is op te merken dat de beide spelers uit Wintelre slechts luttele caramboles tekort kwamen.

Biljartmarathon in Kloosterhof

Liempde - Op vrijdag 13 oktober zal de 18e seniorenbiljartmarathon gespeeld worden in dienstencentrum de Kloosterhof in Liempde. De vijftig deelnemers spelen hun vijf wedstrijden in vijf poules.
De poulewinnaars en de beste drie nummers twee gaan over naar de kwartfinales, die in knock-outsysteem worden gespeeld, net als de halve finale. De finale zal rond 18.00 uur gespeeld worden, onder toeziend oog van wethouder Herman van Wanrooij. Hij zal na afloop ook de prijzen uitreiken. De hele dag is ook publiek van harte welkom, de toegang is gratis.

Bridge

Bridgeclub De Rots, uitslagen 4 oktober
A-Lijn: 1. J. van de Biggelaar & J. Koppen 65.83% 2 M. van Elk & G. Voltmann 55.83% 3. R. Steenbakkers & R. Daverveld 55.41%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 3 oktober
A-Lijn: 1. M. Kleiss & E. Wijnen 66,67% 2. J. Dufornee & W. Voskuil 63,68% 3. N. van der Poel & J. de Wolf 63,19% B-Lijn: 1. C. & C. van Hal 65,00% 2. G. van de Horst & J. Arts 62,08% 3. I. & G. Damen 60,00%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 4 oktober,
A-Lijn: 1. H. Schalkwijk & P. van de Ven 65,42% 2. R. Dankers & F. van de Schans 57,50% 3. R. van Stuivenberg & J. de Wolf 55,00% B-Lijn: 1. P. Poirters & H. van de Wetering 67,22% 2 Corrie van Grinsven & Tineke van de Sande 57,64% 3. M. Legius & A. van de Langenberg 57,47%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 5 oktober
A-Lijn: 1. J. & J. van de Meerendonk 56,77% 2. L. den Dekker & I. van der Meijden 55,71% 3. J. Peerlings & R. van Stuivenberg 53,65% B-Lijn: 1. W. de Langen & I. Peeters 61,72% 2. T. & S. van Alphen 59,22% 3. M. Smulders & M.J. Theloesen 53,48% C-Lijn: 1. J. Jilesen & F. van Amelsfort 65,83% 2. T. Heidelberg & F. van de Spijker 60,42% 3. T. Godding & S. Mols 52,92%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 3 oktober
A-Lijn: 1. J. Koppen & N. Maas 58,75% 2. J. Peerlings & E. Visser 55,00% 3. J. van de Borne & E. Jansen 54,00% B-Lijn: 1.G. Stolk & K. de Waal 68,25% 2. J. van Doorn & J. Schüller 60,33% 3. J. van de Biggelaar & H. Goes 60,25%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 3 oktober
A-Lijn: 1. P. van de Ven & J. Kerssens 61,48 2. G. & A. van Lier 54,17% 3. J. van den Bouwhuijsen & J. van Helvoo 53,17% B-Lijn: 1. J. Kniest & M. Schalkwijk 66,33% 2. L. Frankevijle & C. Pastoor 59,04% 3. A. Weijns & J.A. Hellings 56,93%
Bridgeclub Revanche, uitslagen 5 oktober
A-Lijn: 1. T. van Roosmalen & F. van Roij 68,40% 2. C. & J. Kerssens 62,40% 3. G. & A. van Lier 59,48%

Bridgeclub Liempde, uitslagen 5 oktober
A-Lijn: 1. G. Bekkers & R. van Heeswijk 58,63% 2. J. & B. Dieden 57,14% 3. M. & M. Habraken 56,55% B-Lijn: 1. A. & P. Wagenaar 60,07% 2. A. van de Langenberg & B. van de Langen 56,25% 2. G. van Wijlick & W. van der Worp 56,25% C-Lijn: 1. P. van Gemert & Z. Kusters 57,50% 2. T. Beerens & J. van Oorschot 57,08% 3. M. Jussen & M.J. Ronde 56,25%

Walnootdrive 2017, uitslagen
A-Lijn: 1. F. van Roy & K. vd Meerendonk 64.29% 2. M. Tilly & R. van Dijk 62.50% 3. W. van der Heijden & A. van Os 59.50% B-Lijn: 1. J.& M. van Helvoort 64.88% 2. B.& C. Nienhuis 57.14% 3. I. & B. Marcelis 55,95% C-Lijn: 1. A. Joling & W. Smits 69.64% 2. A. Eggenhuizen & C. Smits 58.38% 3. A. de Vocht & A. van Steen 58.03%

Biljart

't Ivoor, uitslagen 2 tot en met 6 oktober
Libre:
Het Wapen van Liempde 1-'t Ivoor 1        21-27
De Driehoek 1-'t Ivoor 2        22-29
`t Zonneke 1-'t Ivoor 3        28-27
Recreanten libre:
't Ivoor 1-De Piepers 3        40-28
't Ivoor 2-Triangel Bar 1        36-32                                        
't Veerhuis 2-'t Ivoor 3        30-31
't Ivoor 4-Rio Bar 3        39-30
Recreanten 3-Banden Klein:
't Ivoor 5-De Hopbel 2        27-26
De Luchtschippers 1-'t Ivoor 6        27-20
NAL 8-'t Ivoor 7        15-30
3-Banden-klein:
BV De Hazelaar 1-'t Ivoor 1        23-27
3-Banden-Groot:
't Ivoor 1-BV. Kling Opleidingen        26-21

Biljartvereniging Geboliesch, uitslagen week 40
Le Carambole-De Eenheid        39-29
De Treffers-De Poedelaars         31-37
Dé Zie'k Wel Zitte-De Prutsers        40-32
Samen Sterk-De Unieboys        37-33
't Pommeransje-'t Krijtje                 32-35
De Stapelaars-Kloosterboys        32-36

't Wapen van Liempde/RegioBank, uitslagen
W.v.Liempde/RegioBank kader-D'n Babbel 4-4
W.v.Liempde 1-Ivoor        21-27
W.v.Liempde 2-Krijt op Tijd        19-30
W.v.Liempde 3-De Straat        20-26

Tafeltennis

Senioren
Taverbo/Sabo 1-TT Nijmegen 1        4-6
Die Meede 1-Taverbo/Sabo 2        7-3
Budilia 1-Taverbo/Sabo 3        4-6
Wilvo/ttv Bergeijk 3-Taverbo/Sabo 4        7-3
Taverbo/Sabo 5-PJS 2        8-2
Taverbo/Sabo 6-Budilia 4        1-9
Taverbo/Sabo 7-JCV 8        3-7
Taverbo/Sabo 8-Never Despair 12        6-4
Taverbo/Sabo 9-Never Despair 10        4-6
Jeugd
TIOS '51 2-Taverbo/Sabo 1        3-7
Rally 2-Taverbo/Sabo 2        3-7
Valkenswaard 2-Taverbo/Sabo 3        4-6
Valkenswaard 4-Taverbo/Sabo 4        7-3

Honk- en softbal

Ducks, uitslagen 7 oktober
Ducks AH1-Stags AH        15-20
Ducks, uitslagen 8 oktober
Royals JH1-Ducks JH1        13-6
Ducks, programma 14 oktober
Blue Lions Tilburg AH1-Ducks AH1        11:30

Handbal

HCB'92, uitslagen 7 en 8 oktober
VHC DS2-HCB'92 DS1         13-06
MHV'81 DS3-HCB'92 DS2         19-06
VHC E1-HCB'92 E1         07-06
Helios'72 DC2-HCB'92 DC1         22-13
Acritas HC1-Zephyr/HCB'92 HC1 18-02
HCB'92, programma
11 oktober (uitwedstrijd Bergeijk):
Bergeijk recr 2-HCB'92 recr        19:30
15 oktober (thuiswedstrijd Braken Boxtel)
HCB'92 DC1-Tremeg DC2                 09:10
HCB'92 DS2-Lido DS2                         10:25
HCB'92 DS1-Bouwcenter HVW DS2 11:50
HCB'92 DA1-EMM/Olympus DA1 13:15

Zaalvoetbal

Uitslagen
Gebr. Bekkers-Café Vollop        1-9
NIKE F.C.-Le Temps Perdu        2-0
Eletechno inst.-'t Geveltje        2-9
Heva /Van Weert-Vollop/Telaviv        5-2
Hart van Boxtel-Tahadi        3-4
Second Cars-v.d. Sande/Pacqt        5-2
Celdex BV-Dobotex BV        9-4
Van der Heijden Milieu-Vermeer verz.        4-3
Selissen Boys-Meneer Van Dommelen 8-3
Groen als Gras-Verbeij/Hanekroot 3-0
Programma 14 oktober
17.00 Le Temps Perdu-Tahadi
17.45 NIKE F.C.-Van de Sande/Pacqt
18.30 Van de Langenberg/ Dammers-Kwalitaria Strik
19.15 Gebr. Bekkers-Hart van Boxtel
20.00 Second Cars-Café Vollop
20.45 Fysio de Dommel-Vollop/Telaviv
Programma 16 oktober
19.00 Rijschool Gestel-Meneer Van Dommelen
19.45 Wijnpakettenonline-F.C.Blokfit
20.30 Van Stekelenburg-Verbeij/Hanekroot
21.15 Groen als Gras-Van der Heijden Milieu

Voetbal

LSV, uitslagen
De Bocht'80 VE1-LSV VE1        7-5
SVG 1-LSV 1        4-2
St Michielsgestel 6-LSV2        0-2

LSV, programma 15 oktober
LSV 1-Irene 1        14:30
LSV 3-Acht 4        11:00
Oirschot Vooruit 5-LSV 4        13:00

DVG, uitslagen 7 oktober                                                
Heeswijk JO9/2G-DVG JO9/1         0-15
DVG JO9/3-VOW JO9/1M         8-0
Avesteyn JO9/4G-DVG JO9/4         6-11
Fc de Rakt JO11/1-DVG JO11/1         0-5
Wec JO11/1-DVG JO11/2         3-1
DVG JO11/3-Avanti'31 'JO11/2         0-22
Schijndel JO11/5-DVG JO11/4         0-2
DVG JO13/1-Stiphout JO13/1         4-2
SCMH JO13/1-DVG JO13/2         4-6
Oss'20 JO15/1-DVG JO15/1         0-1
WEC JO15/2-DVG JO15/2         0-5
DVG MO15/1-Vorstenb B MO15/1         5-1
SV Top JO17/2-DVG JO17/1         1-5
Erp JO17/3-DVG JO17/2         2-3
DVG JO19/1-Avanti'31 JO19/1         3-7
DVG JO19/2-Avesteyn JO19/2         1-7
DVG, uitslagen 8 oktober
SENIOREN
DVG 1-PSV am.1 2-0
DVG 2-Sparta'25 3 2-4
Brandevoort 2-DVG 3 5-0
DVG 4-VOW 2 3-0
Avesteyn 5-DVG 5 3-4
Heeswijk 5-DVG 6 2-1
Avanti'31 6-DVG 7 3-2
DVG 8-Bl.Geel'38 14 0-4
EVVC 7-DVG 9 2-1
DAMES:
DVG VR 1-ST Estria 1 1-2

LBC, programma 14 oktober
LBC JO9/1: LBC 1-ODC 4        9:30
LBC JO11/2: LBC 2-FC Eindhoven 4        11:00
LBC JO17/1: LBC 1-Zwaluw VFC 6        13:00
LBC, uitslagen
LBC JO9/1: WODAN 6-LBC 1        4-5
LBC JO11/2: Gestel 2-LBC 2        4-8
LBC JO17/1: Reusel Sport 2-LBC 1        6-2
LBC JO19/1: WODAN 6-LBC 1        2-1

DVG, programma 14 oktober
DVG JO9/1-Sparta'25 JO9/2 10:30
DVG JO9/2-SJO/Vita JO9/1         10:30
Blauw Geel JO9/6-DVG JO9/3         10:15
DVG JO9/4-Nulandia JO9/6        
DVG JO11/2-Avesteyn JO11/1         09:30
WHV JO11/1-DVG JO11/3         11:00
Daw JO13/1-DVG JO13/1         11:30
DVG JO15/1-Someren JO15/1         13:00
DVG JO15/2-Schijndel JO15/5         13:00
Nijnsel MO15/1-DVG MO15/1         13:00
DVG JO17/1-Heeswijk JO17/1         14:30
DVG JO17/2-Blauw Geel JO17/8         14:30
Daw JO19/1-DVG JO19/1         14:45
Nijnsel JO19/1-DVG JO19/2         15:00

DVG, programma 15 oktober
Reusel Sport JO11/1-DVG JO11- 2         13:30
SENIOREN:
Reusel Sport 1-DVG 1         14:30
Heeswijk 3-DVG 2         12:00
DVG 3-Ollandia 2         12:00
Boskant 3-DVG 4         12:00
DVG 5-Bl.Geel'38 11         10:00
DVG 6-Rhode 6         12:00
DVG 7-Irene 2         10:00
Rhode 8-DVG 8         10:00
DVG 9-Nulandia 10         10:00
DAMES:
Gemert VR 1-DVG VR 1         10:00

RKSV Boxtel/ODC, uitslagen 8 oktober
St Mich.Gestel 1-ODC 1        0-2
Boxtel 1-Mariahout 1        1-3

RKSV Boxtel/ODC, programma 15 oktober
ODC 1-FC Engelen 1        14:30
Wilhelmina Boys VR1-ODC VR1        10:00
Acht 1-Boxtel 1        14:30

Rugby

Ducks, uitslagen 7 oktober
Cubs: RCC Roosendaal-Ducks        22-31
Junioren: RCC Roosendaal-Ducks        56-7
Colts: Diok Leiden-Ducks        24-12
Uitslagen 8 oktober
Senioren: Ducks Brabarians-Bokkenrijders Roermond         51-17
Programma 14 oktober:
TBM: training         9.30
Cubs: Ducks-Oemoemenoe Middelburg         10.30
Junioren: Ducks-The Dukes Den Bosch                 12.00
Colts: Ducks-The Dukes Den Bosch                 13.00

Foto: Stichting Turnpromotie NL

Boxtel - Turnster Eva Roos van turnvereniging Tabitta uit Boxtel is uitgenodigd om deel te nemen aan de derde editie van het Turngala-Den Bosch. Ze staat daar tussen de nationale turntop. Tijdens dit Turngala, 28 oktober in Maaspoort Sports & Events, geven namelijk ook nationale topturners en -turnsters acte de présence.

Bij het gala zijn onder meer Olympisch kampioene Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Nederlands Kampioene Tisha Volleman, Casimir Schmidt, Frank Rijken, Boudewijn de Vries en Michel Bletterman van Oranje aanwezig. Daarnaast is er dus ruimte voor een beperkt aantal regionale turntalenten.

Voor Eva Roos wordt het de tweede keer dat ze voor dit evenement wordt uitgenodigd. Het is voor haar een mooie kans om aan een groot publiek haar turntalent te laten zien. Ze voert tijdens de twee galavoorstellingen een act op gezamenlijk met andere regionale toppers.

Tijdens deze Turngala’s ligt het accent vanzelfsprekend op de turnsport. Daarnaast is er echter ook ruimte voor show en entertainment. Denk aan acro-acts, acrobatiek en springgroepen. Meer informatie over het Turngala in Den Bosch is te vinden op www.turngala-denbosch.nl.


't Ivoor verslaat Wapen van Liempde

Boxtel - De strijd tussen de libreteams van Het Wapen van Liempde 1 en 't Ivoor 1 werd een overwinning voor de mannen uit Boxtel. Fouad Hasbani en Chris Fasseur wonnen hun partij van Peter van Lierop en Leo van Erp. Hasbani deed dat met een mooi moyenne van 9,23. Theo Verhagen moest zijn meerdere erkennen in Henry van Dijk. Verhagen scoorde zeven punten.

Het tweede team van 't Ivoor boekte een ruime overwinning op De Driehoek 1 met 22-29. Ad van Os was hier de opvallende man. Hij speelde een winstpartij met een moyenne van 3,82. Ook Henk van Boxmeer won zijn partij. Peter Franken verloor op de valreep, maar haalde toch binnen voor dit team. Team 3 leed een nipte nederlaag met één punt verschil. Leo Huijbers won hier zijn partij. Theo van Dongen en Math Hendriks verloren met respectievelijk acht en negen punten.

Bij de afdeling Recreanten libre scoorde het eerste team voor de derde keer op rij de maximale score van veertig punten. Zonder te overtuigen wonnen Theo Verhagen, Fouad Hasbani, Jacques van Loon en Toon Bevers hun partij. Het tweede team won ook hun ontmoeting. Wim Bekkers, Rien Meijs en Frans Klein wonnen terwijl Jan Meeuwis iets te ver achter bleef met slechts zes punten. Het derde team boekte ook teamwinst maar liet maar liefst negen punten liggen. Wim van Dijk had zijn dag niet en verloor met slechts twee punten. Frans Maas scoorde negen punten en Harrie Verhoeven en Frans van de Boogaard wonnen beide. Laatstgenoemde deed dat met een moyenne van 1,95. Het vierde team schoot uit zijn slof. Frans van Esch had de pech dat hij drie caramboles tekort kwam, anders had dit team ook de maximale score bereikt. Johan Verhoeven, Math Hendriks en Harrie van der Velden bleven aan de winnende hand.

Bij de afdeling Recreanten 3-band klein won team 5. Frits Radema behaalde zeven punten, maar Wim van Gils, moyenne 0,472, en Piet van Gendt wonnen beiden hun partij. Team 5 leed een nederlaag ondanks een mooie partij van Fouad Habani. Jacques van Loon, die door omstandigheden een dubbelpartij moest spelen, verloor ze beide. Team 7 deed van zich spreken met volle score en een teammoyenne van 0,633. Ook hier was Fouad Hasbani in goede vorm. Andre Vissers en Jan Tils speelden ook een puike partij met winst.
Het 3-banden klein team van de avondcompetitie boekte een overwinning. Jacques van Loon en Renee de Windt overtuigden deze avond met prima partijen die ze ook overtuigend wonnen. Louis van der Meijden, die zelf een moyenne van1,000 speelde, trof een tegenstander die boven zijn kunnen uitsteeg, die speelde een moyenne van 1,171. Slechts zeven punten vielen hem ten deel.
Het 3-banden groot team won hun ontmoeting ondanks dat het moest aantreden met reservespeler Fouad Hasbani en Theo Verhagen. Te weinig ervaring op de grote tafel speelde Hasbani parten. Kansloos moest hij toekijken hoe zijn tegenstander de wedstrijd dicteerde. Uiteindelijk behaald Hasbani zes punten. Dat Theo Verhagen meer ervaring op de grote tafel heeft liet hij deze avond maar weer eens zien. Hij speelde een prima partij met een moyenne van 0,718 waarbij hij van zijn tegenstander geen spaan heel liet. Die behaalde slechts vier punten. Louis van der Meijden deed daar een winstpartij bij. Hij controleerde de partij en liet zijn tegenstander op zeven punten achter zich.


DVG doet PSV de das om

Foto: Leo de Bakker

Liempde - DVG bewees zondag tegen de amateurafdeling van PSV dat het de les van vorige week goed geleerd had. Volledige inzet en toewijding zijn vereist om aanspraak te maken op de overwinning.

De eerste helft was een open wedstrijd met kansen en goede mogelijkheden over en weer. Na vijf minuten werd een voorzet van Cheryl Sambo door de PSV-verdediging net naast de goede kant van de paal tot hoekschop verwerkt. PSV liet zich in deze fase ook niet onbetuigd. Sander van de Ven werd uitgekapt en gleed vervolgens uit, maar de inzet belandde in het zijnet. De beste kans in de eerste helft was voor de gasten. Een langlopende aanval bracht steeds weer kansen tot een doelpoging, maar die bleef ook steeds uit. Kortom, steeds weer een blok op het juiste moment.
DVG had ook mogelijkheden om de score te openen. Een voorzet van Luuk van de Ven belandde op de pantoffel van Tarn van de Wiel, maar zijn schot ging over het doel. Ook een combi tussen de broers Luuk en Sander van de Ven resulteerde in een ongevaarlijk rollertje. De linksvoor aanvaller van PSV was een plaag voor de DVG-defensie, maar vond geen aansluiting voor het doel. Over en weer waren er voor rust diverse kansen en mogelijkheden, maar er vielen geen doelpunten: 0-0.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

Na rust was het spelbeeld niet veel anders. Maar het eerste doelpunt bracht de ommekeer in de wedstrijd. De voorzet van Tarn van de Wiel werd door Cherryl Sambo bij de eerste paal binnen geschoten: 1-0. Dit was het startsein voor PSV om de duimschroeven nog eens stevig aan te draaien, maar DVG bewees geleerd te hebben van de vorige wedstrijden. Niemand verzaakte in strijd en beleving.
Echt in de problemen kwam DVG niet en als dit al zo was dan was er steeds weer een blok of Rens van den Akker die de situatie weer klaarde. De klok werkte uiteindelijk ook in het voordeel van DVG. PSV drong steeds meer aan en DVG loerde meerdere keren op de counter. Invaller Jaap Verhoeven zorgde voor de bevrijdende 2-0, maar de aftrap was ook nu niet meer aan de orde. Al met al een goede overwinning van DVG die daarmee in het spoor blijft van de koplopers in deze klasse.

DVG 2 verloor thuis van Sparta '25, na een 2-2 tussenstand werd het uiteindelijk een 2-4 nederlaag.
De DVG-dames verloren ook van St. Estria. Na een 1-0 achterstand werd de stand nog wel gelijk, maar het werd ook nog 1-2. Danique van de Sande werd Women of the Match.

Tweede plaats voor Keira Kreijveld

Vlissingen - De Liempdse judoka Keira Kreijveld is zaterdag op het toernooi in Vlissingen tweede geworden. In een poule van zes judoka's won zij vier wedstrijden met ippon en verloor zij er één op scheidsrechterbeslissing.

Hoewel de beslissing wellicht niet geheel terecht was, beslist de scheidsrechter. Keira is nu optimaal gemotiveerd voor de Zuid Nederlandse Kampioenschappen over twee weken.
In haar eerste partij pakte Keira goed vast onder op de rug bij haar tegenstander en scoorde direct een wazari. Vervolgens kon ze haar tegenstander in de houdgreep nemen waardoor de partij met een ipon werd gewonnen. In de volgende partij was Keira de aanvallende partij. Haar worpen lukten niet helemaal en ze was in deze wedstrijd niet zo scherp als anders. Haar tegenstander wist Keira telkens voldoende af te houden waardoor ze niet dicht bij genoeg kon komen voor een goede worp. Na twee minuten was er geen score en besliste de scheidsrechter dat de tegenstander de partij had gewonnen.

Keira had iets goed te maken in haar derde partij en begon fel. Ze liep snel tegen straf aan voor het vastpakken in de nek. Daarna nam ze een ingezette worp van haar tegenstander prima over en wierp haar achterover. Hiervoor kreeg Keira een wazari. Op de grond liet ze haar tegenstander niet meer opkomen en draaide haar op haar rug om de wedstrijd met een ipon af te sluiten.
Met een heupworp kreeg Keira in de vierde partij haar tegenstander naar de grond. De score was een wazari. Haar egenstander viel hierbij met het gezicht vol op de mat. Even werd de partij stilgezet vanwege pijn, maar Keira had al een houdgreep te pakken. Daarom mocht na verzorging door de EHBO de partij weer verder in de houdgreep, waarmee Keira ook deze partij afsloot met winst, een ipon.
keira's tegenstander in de vijfde partij had nog geen punten gescoord. Keira maakte een mooie worp om vervolgens op de grond haar tegenstander wederom in de houdgreep te nemen en pas na 20 seconden weer los te laten: Ipon.

Keira werd verdiend tweede, ookal had ze met veertig punten en vier gewonnen partijen meer punten dan de nummer één, die er 35 en vijf gewonnen wedstrijden had. In het judo telt het aantal winstpartijen boven het aantal punten.

ODC wint verdiend van Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel - In wat voor de tegenpartij de tweede thuiswedstrijd van het seizoen was, belette ODC Sint-Michielsgestel zondag de punten te pakken. Een beter ODC was deze middag te sterk en won verdiend met 0-2.

Al direct vanaf het begin liet ODC zien dat het snel zaken wilde doen. Men trok enthousiast ten aanval en Sint-Michielsgestel moest het antwoord even schuldig blijven. In eerste instantie kon de Gestelse keeper nog handelend optreden toen een ODC'er alleen op hem afkwam, maar in de twaalfde minuut liet de ODC-spits hem alsnog het nakijken.

Hierna liet ook Sint-Michielsgestel wat meer van zichzelf zien. Het kreeg enkele riante mogelijkheden om langszij te komen, maar de spelers lukte het echter niet om de keeper van ODC te passeren. Ook ODC bleef echter gevaarlijk en het bezorgde de Gestelse defensie handen vol werk. In de 35e minuut leverde dit opnieuw Boxtels succes op en zo stond ODC met 0-2 voor, wat ook de ruststand was.

Na rust trok ODC het spel steeds meer naar zich toe. Het creëerde nog behoorlijk wat kansen, maar tot doelpunten kwam het niet meer, al was men daar wel dichtbij toen een keiharde inzet via de onderkant van de lat weer in het veld belandde. Gaandeweg de wedstrijd begon Sint-Michielsgestel steeds minder te geloven in een goed resultaat en ODC hoefde alleen maar te controleren. Dat ging hen goed af.

Ondanks het verlies kon Sint-Michielsgestel na afloop toch met opgeheven hoofd het veld verlaten. Verliezen van een, deze zondag, beter ODC was zeker geen schande.

Taverbo 1 verliest nipt van Nijmegen

Boxtel - Het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo ontving zaterdag de gedoodverfde titelkandidaat uit Nijmegen. De gasten hadden hun zwakste speler thuis gelaten en waren op volle oorlogssterkte naar Boxtel gekomen met Tony Houxuan, Jelco van Grunsven en Fons van Workum. Taverbo moest deze wedstrijd wederom een beroep doen op een invaller. Ex-eerste team speler Teun Vlaminckx vervulde zijn oude rol weer als aanjager van team 1, naast Michel Sperling en Amber van de Velde.

In het eerste bedrijf kwam Taverbo verrassend op voorsprong door goede overwinningen van Sperling en Van de Velde op Van Grunsven en Van Workum. Ook de dubbel leek een prooi te worden voor dit duo. Hier werd echter een stokje voor gestoken door met name Van Workum die in de slotfase met een aantal prachtige winners uit moeilijke posities zijn team weer langszij bracht. Daarna ging de wedstrijd redelijk gelijk op waarbij Houxuan voor alle Taverbo-spelers een maatje te groot bleek. Van de Velde en Sperling wonnen vervolgens nog van Van Grunsven en Van Workum. Vlaminckx bleef ondanks goed spel zonder overwinning.
Een nipt verlies van 4-6 is het eindresultaat waar Taverbo al met al zeer tevreden mee mag zijn.

Jeugd Taverbo klopt koploper

Tilburg - Voor het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo stond zaterdag de topper tegen koploper Tios '51 2 in Tilburg op het programma. Beide teams waren goed in vorm en lieten dan ook fraai tafeltennis zien.

De eerste partij lukte het Lars Strik om 0-2 voor te komen, maar Hannah de Ruiter kwam terug naar 2-2. Lars won de beslissende vijfde game echter gemakkelijk met 5-11, 0-1. Ook Sjoerd van Heerebeek kwam 0-2 voor en moest toezien hoe Julia Cao eveneens terugkwam naar 2-2. De vijfde game was met 3-11 echter vlot in Van Heerebeeks voordeel beslist, 0-2. Dani de Rooij zorgde voor de 0-3 voorsprong door in vier games te winnen van Emma Jacobs.

Hierna leek het er even op dat de ervaren hoofdklassers van Tios '51 zich hadden herpakt door de dubbel en de daaropvolgende partij beide in vier games in winst om te zetten. De Boxtelaren lieten zich echter niet imponeren en lieten duidelijk zien waarom ook zij in de hoofdklasse spelen. Na een aantal spannende vijfsetters liet alleen Dani de Rooij nog een punt liggen en konden de jongens een welverdiende overwinning van 3-7 noteren.

Hierdoor staat Taverbo nog maar vier punten achter Tanaka uit Etten-Leur, die dit weekend de koppositie heeft overgenomen door met 7-3 te winnen van Tios '51 3, en Tios '51 2 die teruggezakt is naar de tweede plaats.

18 / 18

12 - 29 oktober

Expositie Goede Sier (za & zon)
Kunstlicht '99, Prins Hendrikstraat 43, Boxtel

12 oktober - 5 november

Duo foto-expositie: 'Boxtel in Detail & Kunst in de Natuur (za&zon)
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

12 oktober - 31 januari

Expositie Sonja Smulders
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

Donderdag 12 oktober

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Uitleg; Hoe maak ik mijn huis energie-neutraal
16.00 uur, Newtonplein, Goede Aarde, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Cabaretvoorstelling Karin Bruers & NolHavens
20.15 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Vrijdag 13 oktober

18e Biljartmarathon in Liempde
08.30 uur, Kloosterhof 7, Liempde

Gratis tekenles in Esch
Aanmelden via eijnd01@ziggo.nl

Lezing in het kader van 'Dag van de Palliatieve Zorg'
19.30 uur, Podium, Burgakker 17, Boxtel

Zaterdag 14 oktober

Bronstexcursies
Aanmelden via www.edelherteninhetgroenewoud.nl

Gratis reparatie fietsverlichting
09.00 uur, Het Goed, Industrieweg 6, Boxtel

De Goede doelen rommelmarkt
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer: Rikken, jokeren, hobby
14.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Officiële opening kleedkamers de Roode Bleek
17.00 uur, Sportpark De Roode Bleek, Sportlaan 2, Boxtel

Uitwisselingsconcert Gildenbondsharmonie
20.00 uur, Tijberzaal/BHC, Baanderherenweg 2, Boxtel

Live music: Coverband Echoes of Industry
21.00 uur, Dok 12, Markt 12, Boxtel

Zondag 15 oktober

Foto-expositie kunst in de natuur van benjamin Kerkhofs
11.15 uur, MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Jaarlijkse herdenking bevrijding van Boxtel
13.30 uur, Kampina, De Roond, Boxtel

Ierse Sessie
13.30 uur, Bed and Breakfast In den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Concert in Sint Petrusbasiliek: Tommy van Doorn
20.15 uur, Sint Petrus Basiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Maandag 16 oktober

Kaartmiddag van de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 17 oktober

Huiskamer: koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Rolstoeldansen door Stichting Sparkle
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Informatie avond Bahá'í-Geloof
19.30 uur, Hoogheem 24, Boxtel

Woensdag 18 oktober

OERRR Een dagje als boswachter – Vogels spotten
Aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: Kienen en rikken
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Filmhuis: Demain tout commence
19.30 uur, Kloosterhof 7, Liempde

Foto: Tamara van Hoof-Nijhuis

Toos Nijhuis

Tonny van Putten

Peter Janssen