DeMooiBoxtelKrant

4 februari 2015

DeMooiBoxtelKrant 4 februari 2015


1 / 20

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Bij een eenzijdig ongeval van een busje op de Koevoortseweg in Boxtel zijn maandagavond vijf gewonden gevallen. Rond 21.30 uur raakte het personenbusje er van de weg, botste tegen een boom rechts van de straat en kwam daarna tegen een tweede boom aan de linkerzijde van de weg tot stilstand.

Volgens perswoordvoerder Jordi Cebrian van de politie zaten er zes personen in het voertuig, allen van Poolse komaf. "Het busje vervoerde Poolse werknemers en is in de berm terecht gekomen. Hier is de bestuurder de macht over het stuur kwijt geraakt en botste hij eerst rechts en vervolgens aan de linkse zijde van de weg tegen een boom. Uit een alcoholtest die we hebben uitgevoerd is vast komen te staan dat er geen alcohol in het spel was. Er kwamen meerdere ambulances naar het ongeval om de slachtoffers met onbekende verwondingen naar diverse ziekenhuizen over te brengen. Ook was er een trauma-arts om hulp te verlenen.

Het busje raakte zwaar beschadigd en moest worden afgevoerd door een bergingsbedrijf. Op de plek van het ongeluk was sprake van een zeer glad wegdek. Of dat de oorzaak was van het ongeval is niet duidelijk.

Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
Foto: Mark van der Pol
De Aggemarvanhuisaf Band maakt er een mooi feest van. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Nog slechts anderhalve week te gaan voordat het carnavalsgedruis ook in Boxtel weer losbarst. En om alvast in de juiste sferen te komen, hield De Aggemarvanhuisaf Band afgelopen zondag het jaarlijkse Karnavals Kriebels Konsert in Grand Café Rembrandt. In de zaal speelden diverse blaaskapellen de ene na de andere hit. Ook het Boxtelse carnavalsnummer 'Inde Kooikes' werd ten gehore gebracht en enkele leden van Geen Drank Geen Klank betraden het podium om enkele nummers te zingen.

Behalve door de Ducktownband, De Aggemarvanhuisaf Band en Echdweil werd de middag ook muzikaal ingekleed door gastoptredens van twee blaaskapellen van buiten Boxtel: De Naagers uit Tilburg en De Waaghalzen uit Gouda. Na enkele nummers en de eerste meters bier zat de stemming er al snel in. Het aanwezige publiek beleefde een sfeervolle en gezellige middag, een prima opmaat naar het komende carnaval.

Kijk voor meer foto's van dit evenement op www.mooiboxtel.nl

Foto: Mark van der Pol
Het was een groot feest bij Grand Café Rembrandt. Foto: Mark van der Pol

Boxtel - Cuadrilla geeft de hoop om in Boxtel naar schaliegas te mogen boren niet op. Het bedrijf daagt Boxtel op donderdag 12 februari voor de rechter.

De gemeente weigerde onlangs om de huurovereenkomst voor de beoogde proefboorlocatie op bedrijventerrein Vorst te verlengen. De rechtszaak hierover dient volgende week bij de rechtbank in Den Bosch.

Cuadrilla zegt gebruik te willen maken van het recht om de huurovereenkomst met Boxtel van dit perceel te verlengen. De gemeente beschouwt de overeenkomst, die 25 november vorig jaar verliep, als beëindigd. Ze legt het verzoek van het boorbedrijf tot verlenging naast zich neer. Cuadrilla vindt dat de gemeente daarmee de in de overeenkomst afgesproken verplichtingen niet nakomt en vraagt de rechter hierover uitspraak te doen.

De Boxtelse gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen, waarin staat dat schaliegasboringen niet passen in de ruimtelijke en toekomstvisie van de gemeente. Mocht Cuadrilla de rechtszaak winnen en de grond langer kunnen huren, dan is het nog onzeker of er daadwerkelijk naar schaliegas kan worden geboord. Daarvoor is het Britse bedrijf afhankelijk van de uitkomsten van nader onderzoek naar de effecten van dit soort boringen, dat het Rijk momenteel uitvoert.

Boxtel ging in 2011 in zee met Cuadrilla. Toen in het publieke debat dat hierop volgde duidelijk werd welke schadelijke gevolgen schaliegasboringen kunnen hebben, veranderde de gemeente van standpunt. Ze heeft zich inmiddels ook 'schaliegasvrij' verklaard.

Aandacht voor mantelzorgers van mensen met NAH bij Café Brein

Boxtel - Na een herseninfarct of -bloeding, een ongeluk, hersentumor of na reanimatie kan Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) optreden. Daardoor kunnen getroffenen de grip op hun leven kwijtraken. Ook voor hun partner, familielid en mantelzorger heeft dat verstrekkende gevolgen.

Bij Café Brein wordt op maandag 9 februari aandacht besteedt aan de belevingen van iemand met NAH en die van een mantelzorger. Deze zijn heel verschillend; ze bekijken de situatie vanuit hun eigen perspectief. Petra Boolman is deze avond te gast. Aan de hand van gedeelten uit haar boeken vertelt zij over haar eigen ervaringen, en neemt zij de aanwezigen mee naar de beleving van de mantelzorger.

In 2002 liep beeldend kunstenares Petra Boolman na een val van een paard NAH op. Zij belandde voor herstel in het revalidatiecentrum. Tijdens die periode begon zij met het maken van aantekeningen van wat haar overkwam en hoe zij dat ervoer. Deze aantekeningen werden een soort dagboek, dat haar hielp om weer grip te krijgen op zichzelf en de wereld om haar heen. In 2008 verscheen haar boek 'In (slow) motion'. In een tweede boek 'Best wel heavy' laat zij aan de hand van elf verschillende verhalen zien hoe een naaste, mantelzorger, probeert weer grip op zijn leven te krijgen. Ook zijn leven is veranderd door de zorg voor iemand met NAH.

Café Brein is voor de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel en Schijndel. Het is een samenwerkingsverband tussen Samenwerkende Woon- en Zorgvoorzieningen (SWZ), Zorggroep Elde, Stichting Laverhof, de welzijnsinstellingen Contourdetwern Boxtel, Welzijn de Meierij Schijndel en steunpunt mantelzorg Sint Michielsgestel. Op maandagavond 9 februari is iedereen met NAH of met een familielid dat is getroffen door NAH van harte welkom bij Zorghoeve 't Binnenveld aan de Boxtelseweg 5 in Schijndel. De bijeenkomst duurt van 19.0 tot 21.30 uur, de zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Neem voor meer informatie contact op met Marieke Dijkshoorn van ContourdeTwern via 0411-655899.

Bijeenkomst 'op maat wonen voor actieve senioren' in het Ursulagebouw

Boxtel - Actieve ouderen die willen meewerken aan het zelf realiseren van woningen op maat, kunnen op woensdag 11 februari terecht bij het Ursulagebouw. Dan is er de eerste bijeenkomst 'op maat wonen voor actieve senioren'.

Het initiatief is een direct gevolg van de 'Ouderen in Regie'-bijeenkomsten die vorig jaar door Ad van den Brand werden georganiseerd. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat veel ouderen de wens hebben om op termijn in een goede, aangepaste woning te kunnen wonen. En dat dit het beste gerealiseerd kan worden door het zelf te organiseren. De bijeenkomst van volgende week woensdag wordt ook door Van den Brand geleid en is bedoeld om verder in te gaan op de mogelijkheden en vormen van kleinschalige woonprojecten. Huur of koop, klein of groot, al dan geen gezamenlijke voorzieningen en hoe de zorg precies geregeld moet worden, zijn allemaal onderwerpen waarover gediscussieerd kan worden.

De gratis bijeenkomst vindt plaats in het Ursulagebouw en begint om 20.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Gezelligheid en stevige competitie bij Bridgedrive voor ALS

Foto: Cock Stam

Boxtel - Hoewel de sfeer ouderwets gezellig was, ging het er serieus aan toe. 72 paren uit de hele regio kwamen afgelopen zaterdag naar de Tijberzaal van het Baanderherencollege om mee te spelen in de Bridgedrive. Deze werd georganiseerd om geld in te zamelen voor de spierziekte ALS (amyotrofische laterale sclerose).

Burgemeester Mark Buijs opende de drive, waarbij hij de donateurs, deelnemers en vooral ook de vrijwilligers van de organisatie hartelijk bedankte voor hun inzet en gulle giften. Zelf legde hij ook een kaartje mee. De deelnemende paren gingen een stevige competitie met elkaar aan. Uiteindelijk waren het Harold Joels en Marcel Mol die in de A-lijn met 59,02% de beste score haalden en de eerste prijs in de wacht sleepten.

Ook burgemeester Mark Buijs legde een kaartje mee. Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam

Er werd een grote hoeveelheid donaties gedaan. Hoeveel geld er precies is opgehaald voor het goede doel, wordt in de loop van deze week bekendgemaakt.

Wandelen door de Gemert met Natuurwerkgroep Liempde

Liempde - De vogelwerkgroep van de Natuurwerkgroep Liempde organiseert op zondag 8 februari een speciale wandeling door natuurgebied de Gemert, het poldergebied ten zuidwesten van Den Bosch.

Het natuurgebied is een overwinteringsplek voor veel verschillende soorten vogels, in het bijzonder ganzen en kleine zwanen. Ook gaat het in de toekomst een grote rol spelen in de waterberging in de regio, waarvoor de werkzaamheden onlangs gestart zijn in de Honderd Morgen en het Vlijmens Ven. Vogelwerkgroepleden Jan van der Heijden en Dirk Eykemans leiden de wandeling, die aanstaande zondag, 8 februari om 9.00 uur start bij Café 't Groene Woud in Liempde. Daar vandaan vertrekt de groep al carpoolend naar de Gemert.

De winnaars van de Panama Kanaal uitdaging met hun ontwerp en een aantal juryleden van Bosch Rexroth. Foto: Bosch Rexroth

Boxtel - Het was een drukte van belang bij het Jacob-Roelandslyceum afgelopen donderdag. Tijdens de open avond van het Technasium presenteerden jonge talenten hun projecten en ontwerpen aan ruim tweehonderd familieleden, vrienden en bekenden.

In de aula, de Bracbantzaal en in diverse lokalen werden ontwerpen tentoongesteld, uitvindingen gedemonstreerd en presentaties gehouden. Van een inpakmachine voor een krokettenfabrikant tot het verduurzamen van een woonhuis en het verlichten van een gebouw zoals vuurvliegjes dat doen, er was van alles te zien en te beleven. De leerlingen gaven enthousiast uitleg over hun bevindingen en schetsten een duidelijk beeld van waar zij zich zoal mee bezighouden op het Technasium.

Panama Kanaal
Onder de vele innovatieve projecten op de open avond bevonden zich ook de zeven groepen VWO-leerlingen die voor de jaarlijkse Technasiumwedstrijd in opdracht van aandrijf- en besturingsspecialist Bosch Rexroth nieuwe sluizen hadden ontworpen voor het Panama Kanaal. Zij hadden hun ontwerpen een week eerder, op 22 januari, aan hun opdrachtgever gepresenteerd. De Rexroth-jury was daarbij het meest onder de indruk van het ontwerp van Jan-Willem van den Heuvel, Stan Romme, Floris van de Kam en Koen Leidelmeijer en riep hen uit tot winnaar. Als beloning voor hun inzet ontvingen zij kaartjes voor De Efteling.

Foto: Sandra Engels
Foto: Sandra Engels

Het Panama Kanaal vormt een belangrijke scheepsroute tussen de oost- en de westkust van Noord-Amerika. Deze kent veel hoogteverschillen, waardoor veel sluizen nodig zijn. De nieuwe generatie schepen is te groot voor de sluizen, daarom worden deze in 2016 vergroot. Bij de verbouwing zal er ook worden gezocht naar een oplossing om de sluizen efficiënter en sneller te maken, waardoor het vrachtverkeer minder vertraging oploopt. De projectgroepen waren door Bosch Rexroth uitgedaagd om zo'n meer efficiënte sluis te ontwerpen. De Technasiumleerlingen zijn aan de hand van ideeën en berekeningen aan de slag gegaan, waarna zij op schaal hun ontwerp hebben gebouwd. Zij presenteerden hun modellen aan de jury, onderbouwd met berekeningen en animaties. Op de open avond waren de modellen te bewonderen en gaven de leerlingen bevlogen tekst en uitleg aan de bezoekers.

Op woensdag 4 februari start de HAVO-groep met de Technasiumwedstrijd. Zij presenteren eind maart hun ontwerp.

Foto: Marie Fick

Boxtel - Het was afgelopen donderdagmiddag een heugelijke gebeurtenis: de uitreiking van 36 certificaten voor het tractorrijbewijs aan de geslaagden van de WSD. Vanaf 1 juni 2015 is dit rijbewijs verplicht voor iedereen die met een tractor werkt. De WSD loopt vooruit op de nieuwe wetgeving door hun groenmedewerkers in samenwerking met Helicon intern op te leiden. Een flinke klus, maar het resultaat mag er zijn: alle 36 deelnemers zijn meteen de eerste keer geslaagd.

De geslaagden ontvingen hun certificaten uit handen van de Schijndelse wethouder van verkeer, Bart Claassen. Hij sprak duidelijk zijn trots uit dat de WSD dit zo voortvarend heeft opgepakt en prees de betrokkenen die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Ook Kees Peeters, directeur bedrijven van de WSD, benadrukte dit: "Het rijden met zo'n tractor doen ze allemaal al jaren, dus dat was op zich geen probleem, maar de theorie was lastig. Toch is iedereen in één keer geslaagd, wat een enorme pluim is voor de WSD. Hiermee onderstrepen we hoe belangrijk wij het vinden om in mensen te investeren en hen goed op te leiden. Ik ben ervan overtuigd dat dit ons bedrijf op een hoger plan gaat trekken."

Jan van Empel was jarenlang uitvoerder in het groenonderhoud van de WSD en kwam terug uit zijn pensioen om zijn voormalige collega's te helpen het certificaat te halen. "Sommigen zijn echt tot het uiterste gegaan en hebben zelfs vrije dagen opgegeven en verjaardagen laten schieten om extra te oefenen. Het heeft enorm veel inspanning gekost van de deelnemers, de WSD Academie, Helicon en de werkleiders, maar zeker ook van alle gezinsleden die de deelnemers hebben ondersteund. Ik ben enorm trots dat dit gelukt is en nog wel met het best mogelijke resultaat."

De Klapwaker

Houten klap van een klapwaker Foto: Heemkundekring Boxtel

Zijstraat van de Vorsenpoel

Om in de nachtelijke uren toezicht te houden in de kom van de gemeente Boxtel, wordt er in de negentiende eeuw een klapwaker aangesteld. Deze klapwaker loopt zijn ronde met een houten klepper, ook wel 'klap' genoemd, die bestaat uit een houten bord dat aan een handvat kan worden vastgehouden. Op dit bord is een scharnierende hamer bevestigd, die een klepperend geluid maakt als de klapwaker de klap heen en weer beweegt.

Op 18 november 1857 wordt de instructie voor de klapwaker door Burgemeester en wethouders vastgesteld. Hieronder lees je deze instructie, die in de letterlijke tekst van die tijd is weergegeven.

Foto: Marie Fick
Foto: Marie Ficks

'Is ter tafel gebracht een concept instructie voor den Klapwaker die tot den volgende inhoud wordt vastgesteld.

Instructie voor den klapwaker

Art. 1
Hij zal gehouden zijn des nachts op zoodanige uren als de Burgemeester hem opgeeft met de klep de rondte te doen in de Kom der Gemeente
Art. 2
Hij zal met eene duidelijke stem elk uur van de nacht uitroepen.
Art. 3
Van alle ontmoetingen en buitengewone voorvallen zal hij des voormiddags voor tien ure bij den Burgemeester rapport brengen
Art. 4
Bij brand zal hij de klep verkeerd slaan en dadelijk de bewoners en naaste buren wekken en vervolgens de Burgemeester en opperbrandmeester en de veldwachters waarschuwen.
Art. 5
Bij ontdekking van diefstal of andere wanbedrijven zal hij assistentie noodig hebbende, de wacht en zoo nodig de Marechaussee en veldwachters waarschuwen.
Art. 6
Der nachtwacht in de kom der gemeente zal hij aanvoeren en zorgen dat zij promtelijk geschiedt.
Art. 7
Hij zal de aflossing der manschappen verrigten buiten het locaal der wacht, zoodat steeds niet meer dan een der manschappen in het wachtvertrek zal mogen aanwezig zijn.
Art. 8
Hij zal tot het uur van de wacht eindigt moeten aanwezig blijven en elken morgen of voormiddag van den afloop der wacht bij den Burgemeester rapport brengen.

Aldus vastgesteld door Burgemeester en Wethouders te Boxtel den 18 November 1857.'

Getekend door burgemeester Achterbergh

Bron: Gemeentearchief Boxtel (BHIC)

Christ van Eekelen,

Heemkundekring Boxtel

WSD reikt tractorrijbewijzen uit aan 36 geslaagden

De medewerkers van WSD slaagden allemaal voor het tractorrijbewijs. Foto: Marie Fick

Boxtel - 36 deelnemers van werkvoorziening WSD in Boxtel zijn opgegaan voor hun tractorrijbewijs en allemaal zijn ze geslaagd. Afgelopen donderdagmiddag kregen zij het bijbehorende certificaat uitgereikt.

Vanaf 1 juni 2015 is dit rijbewijs verplicht voor iedereen die met een tractor werkt. De WSD loopt vooruit op de nieuwe wetgeving door zijn groenmedewerkers intern op te leiden, in samenwerking met groenopleiding Helicon. Een flinke klus, maar met een optimaal resultaat.

De geslaagden ontvingen hun certificaten uit handen van de Schijndelse wethouder van verkeer, Bart Claassen. Hij zei trots te zijn dat de WSD dit zo voortvarend heeft opgepakt en prees de betrokkenen die dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Ook Kees Peeters, directeur bedrijven van de WSD, benadrukte dit: "Het rijden met zo'n tractor doen ze allemaal al jaren, dus dat was op zich geen probleem. Maar de theorie was lastig. Toch is iedereen in één keer geslaagd, wat een enorme pluim is voor de WSD." Peeters is ervan overtuigd dat dit het bedrijf op een hoger plan brengt.

Jan van Empel was voor zijn pensioen jarenlang uitvoerder in het groenonderhoud van de WSD en teruggekomen om zijn voormalige collega's te helpen het certificaat te behalen. "Sommigen zijn echt tot het uiterste gegaan. Ze hebben zelfs vrije dagen opgegeven en verjaardagen laten schieten om extra te oefenen. Het heeft enorm veel inspanning gekost van de deelnemers, de WSD Academie, Helicon en de werkleiders. Maar zeker ook van alle gezinsleden, die de deelnemers hebben ondersteund. Ik ben enorm trots dat dit gelukt is en nog wel met het best mogelijke resultaat."

'We gaan er met z'n allen een mooi feest van maken!' Prins Witte d'n Urste en Adjudant Toon zijn klaar voor carnaval

Foto: Cock Stam

Ploegersland - Ze hebben het er nu al druk mee, maar wat is het leuk. Sinds hun officiële benoeming als prins en adjudant van Ploegersland in oktober vorig jaar, zijn Erik van der Heijden (48) en Toon Vos (51) al helemaal in de carnavalsstemming. En dan moet het echte feest nog beginnen. "We zijn veel op pad, maar daar krijg je ontzettend veel positieve energie van."

In juni vorig jaar stonden ze met een smoesje voor de deur, de Ploegers die Erik kwamen vragen of hij Prins van Ploegersland wilde zijn. De geboren Boxtelaar aan de Lagevoortseweg in Liempde woont, was totaal verrast. "Ik wist niet wat me overkwam. Je wordt maar één keer gevraagd en dat is een enorme eer, dus uiteraard heb ik ja gezegd." Vervolgens mocht hij zijn adjudant uitzoeken. De keuze viel al snel op buurman Toon Vos, met wie Erik erg goed op kan schieten. Hij kreeg op zijn beurt ook bezoek van de Ploegers. "Ik kreeg natuurlijk niet te horen wie de prins was, dat houden ze geheim voor het geval ik het niet zou willen. Alleen de geheimcommissie weet wie de prins wordt. En ook de adjudant wordt strikt geheimgehouden, maar om de dagelijkse werkzaamheden op mijn varkensbedrijf doorgang te laten vinden, heb ik (stiekem) met mijn kinderen overlegd. Na hun goedkeuring heb ik ja gezegd. En toen pas hoorde ik dat ik het samen met mijn buurman zou gaan doen." Tot aan de officiële benoeming hing er vervolgens een sluier van geheimzinnigheid over het duo. Zelfs hun ouders, schoonouders en ook de kinderen van Erik, hoorden pas op de avond van de installatie dat Erik en Toon de scepter over Ploegersland zouden gaan zwaaien.

Ploegers en gastgevolg
Prins Witte d'n Urste en Adjudant Toon mochten vervolgens hun eigen gastgevolg samenstellen, vrienden en familie die ze er graag bij hebben met carnaval. Samen met de Ploegers, het vaste gevolg van de prins, gaat de hele club volgende week feestvieren. "En het werkt ook twee kanten op", vertelt Erik. "Van het gastgevolg blijven misschien wel weer mensen actief bij de Ploegers betrokken, bijvoorbeeld in een van de vele commissies. Zo kunnen alle activiteiten blijven voortbestaan. Want de Ploegers is niet alleen een club met gezellige, enthousiaste mensen, ze zetten er samen met een grote groep vrijwilligers enorm de schouders onder om carnaval elk jaar weer tot een succes te maken." Met name het verenigingsleven en de interactie tussen de ondernemers en de verenigingen is in Liempde heel sterk, vinden de prins en adjudant. "Daarom ook onze kreet 'Alleen mi z'n alle kunne we Liemt laote knalle!'", vertelt Erik. "Omdat we op dat wij-gevoel heel trots mogen zijn. Dat willen wij nog meer versterken. Ondanks wat er nu in de wereld om ons heen gebeurt, moeten we dit blijven doen. Samen carnaval vieren en elkaar daarbij op de hak nemen. Dat is erg belangrijk. En niet te vergeten, erg leuk."

Ze hebben al erg genoten van alle activiteiten tot nu toe, zoals de installatieavond in oktober, de receptie met discoavond, het Ploegerangfestival, de jeugdzittingsavonden, de Blauw-Geel Etalage Actie en de seniorenmiddag. En natuurlijk van de zittingsavonden in Ploegersresidentie de Punder, die ook beladen waren omdat op de eerste avond Liempdenaar Martien van den Biggelaar onwel werd en later overleed. Daar hebben ze alle zittingsavonden, die in overleg met zijn familie doorgingen, bij stilgestaan. "Hoe vreselijk triest dit ook was", vertelt Erik, "het laat zien wat een ontzettend hechte gemeenschap Liempde is. Samen rouwen en samen feesten, dat heeft iets heel moois en bijzonders."

En samen feesten, dat gaan ze zeker doen als het feest volgende week echt losbarst in hun geliefde Ploegersland. Ze hebben er zin in. "Op vrijdagochtend beginnen we met z'n allen op De Oversteek met de jeugdoptocht", vertelt Toon, "en dan volgen we ons 'spoorboekje'. Hierin staat precies wanneer we waar en hoe laat worden verwacht. We hebben vreselijk veel leuke dingen op de agenda, zoals de uitreiking van de Gouden Munt, de Etalageprijs, uiteraard een geweldige optocht op zondag en nog veel meer. Ook is er voor het eerst sinds jaren op zaterdag weer een carnavalsmis, dus om 11 over 11 zitten we in de kerk. We gaan er samen een mooi feest van maken, dat is zeker. Tot we het woensdagmiddag met z'n allen weer samen afsluiten bij mij thuis. Onder het genot van een pilsje, ook dat is zeker!" Erik schiet in zijn rol en sluit met een grote lach af als Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Witte d'un Urste. "Alleen mi z'n alle kunne we Liemt laote knalle!" roept hij luid. "Hopelijk zien we heel Liempde op de been om er samen met ons een fantastische carnaval van te maken."

Bierpullen en zeepkisten schuiven bij CV de Vivantjes

Ploegersland - Op de laatste dag van carnaval, 17 februari, wordt er bij Café de Durpsherberg in Liempde weer volop geschoven met grote bierpullen en, nieuw dit jaar, zeepkisten voor de kinderen. Voor de vijfde keer organiseert Carnavalsvereniging de Vivantjes hier de Open Liemtse Kampioenschappen Levend Bierpulschuiven.

Bij Levend Bierpulschuiven gaan teams bestaande uit drie leden de strijd met elkaar aan om de felbegeerde Wisselpul. Een persoon neemt plaats in de bierpul en de twee andere teamleden duwen deze naar voren. Door precies op de juiste plek terecht te komen, kunnen punten worden verdiend. Het team dat de meeste punten weet te behalen, gaat naar huis met de trofee en een fust bier van twintig liter. Bij de kindercompetitie spelen kinderen hetzelfde spel, maar dan in een zeepkist. Zij strijden om de hoofdprijs: een echte zeepkist.

De Vivantjes dagen iedereen uit om op 17 februari vanaf 13.30 uur mee te komen doen in Café de Durpsherberg in Ploegersland. Inschrijven kan op de dag zelf of via www.vivantjes.nl.

'De Student' hoogtepunt van Waggelrevue

Foto: Mark van der Pol

Indegat - Enkele honderden carnavalsliefhebbers kwamen vrijdag- en zaterdagavond naar Hofpaleis Denziz om de Boxtelse zittingsavonden, tegenwoordig de Waggelrevue, bij te wonen. Op het programma stonden naast lokale inbreng van onder andere Wij zijn Wim Kuipers, De Vijf Zaligheden, de buut van Ad Hoevenaars en een afsluitend optreden van feestduo De Dorini's, ook enkele tonpraters. Vooral de buut van Dirk Kouwenberg, waarbij hij als student en voorzitter van de enige Brabantse studentenvereniging in Leiden zijn licht laat schijnen op het studentenleven, maakte veel indruk. Hij kreeg de zaal als een van de weinigen echt plat met zijn humor.

Terwijl hij in de ton een meter bier weg drinkt, vertelt hij uitbundig en enthousiast over het Leidse studentenleven. Vooral de kakkers en nerds moeten het hierbij ontgelden. Maar ook Rob Geus van de smaakpolitie, die de studentenflat komt inspecteren, komt er niet genadig van af. De studentenflat is zo vies dat zelfs de muizen in witte jassen rondrennen. A3 de Droomprins wist de Boxtelaren maar moeilijk aan het lachen te krijgen. Zijn buut kon slechts hier en daar

Ad Hoevenaars nam de politiek als vanouds op de korrel tijdens zijn buut. Met de nodige humor bracht hij menig politicus in verlegenheid. De Vijf Zaligheden, vorig jaar een van de grote verrassingen, zong live een persiflage op de popsong Fireball van Pitbull waarbij verschillende hoogtepunten in Boxtel van het afgelopen jaar de revue passeerden.

De Ducktownband zorgde voor de muzikale omlijsting van het weekend en de avonden werden vakkundig gepresenteerd door Paul van de Sande. Deze ervaren gastheer vertolkt normaal een rol bij 't Tunneke in Schijndel en dat was dit weekend ook duidelijk te merken. Met zichtbaar gemak kletste hij de verschillende onderdelen aan elkaar.

Foto: Mark van der Pol

Ploegersland gaat weer naar de kerk met carnaval

Ploegersland - In Liempde wordt dit jaar een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Op zaterdag 14 februari om precies 11 minuten over 11, voorafgaand aan de carnavalsopening, vindt een Heilige mis plaats in de Sint Jans Onthoofdingskerk in Liempde. Kapelaan de Jong zal in deze Carnavalsmis voorgaan, bijgestaan door zowel Prins Witte d'n Urste, Jeugdprinses Maxi en hun gevolg. De mis zal opgeluisterd worden door Hofkapel De Kromploegers.

Alle Ploegers en Ploegerinnen, Ploegertjes en Ploegerinnekes zijn van harte uitgenodigd bij de viering, die een moment van rust en bezinning vormt voordat Ploegersland zich in het feestgedruis stort. Met de machtig mooie klanken van Hofkapel De Kromploegers, toepasselijke teksten en lezingen staan De Ploegers even stil bij wat er allemaal toe doet. Uiteraard wordt het op prijs gesteld dat de aanwezigen de mis meevieren in carnavaleske kleding.

Openbare opening
's Middags om 14.00 uur staat de opening van carnaval gepland. Hierbij zal burgemeester Mark Buys de sleutel overdragen aan de Jeugdprinses en de Prins. De opening vindt plaats in Ploegersresidentie De Punder en iedereen is hierbij van harte welkom.

Genieten bij carnavalsmiddag De Ploegers

Foto: Ploegers

Ploegersland - Het was afgelopen zondag genieten geblazen tijdens de traditionele carnavalsmiddag voor Liempdse 55-plussers en mindervaliden. De organiserende carnavalsvereniging De Ploegers trakteerde de aanwezigen in Ploegersresidentie De Punder op muziek, dans, jeugdoptredens en enkele hoogtepunten van de zittingsavonden.

De volle zaal genoot als gezegd met volle teugen. Na een eerste, knallend playbacknummer van Donya van der Schoot met Dynamiet stal Cas van der Heijden de show met zijn circusact. Balancerend op een grote bal slaagde hij erin de moeilijkste diabolotrucs te doen. Met de pinguïndans kwam de zaal al goed los, gevolgd door een verrassingsoptreden van Tijmen Vos. Als barman van Café De Witte Kroeg wist hij veel anekdotes op te lepelen over zijn vaste stamgasten, Prins Witte d'n Urste, Adjudant Toon en hun dames Pam en Erica.

In het welbekende tv-programma 'Heel Ploegersland bakt' schotelden Manon van de Pas en Margo Saris als Catharine en oma Kwijl de Liempdse bevolking een bakcursus voor, waarbij per ongeluk de Carnabal werd uitgevonden. De laatste bijdrage voor de pauze kwam van troubadour Jan van der Heijden, die met zijn meezingers de hele zaal meekreeg.

De zittingavond-acts Dollie & Mollie en Andy van de Liempdse camping De Witte zorgden voor een perfecte tweede helft van de middag. Hun optredens werden afgewisseld met mooie playbacknummers van het Leger des Heils (Nienke Broeders, Fenna Maas, Noa Smulders, Tim Roovers, Jurre van Vechel en Thijs Welvaarts) en Er is Toe! (Nina van de Laar, Anouk van de Brand, Mees van Abeelen, Lotte van de Heuvel, Noor el Ghousli en Antje Saris).

Foto: Ploegers

Carnaval vier je bij De Durpsherberg

Ploegersland - 'Met dees doag zetten we de tent op zunne kop' is het thema van de Durpsherberg dit jaar. Vrijdag starten de activiteiten met haringhappen en zaterdag is er voor het eerst sinds lange tijd weer een carnavalsmis. "Noa de mis is het net als vruuger effe naar de kroeg om unne borrel te vatte. Daarom bieden we jullie een bakske soep aan", aldus Ton van Alphen van de Durpsherberg. "Daarna begint het gedruis, het gehos en het lallen, want alleen met zijn alle loate we liempt knallen!" Zaterdagavond gaat de tent op z'n kop met feestzanger Patrick.

Zondagmiddag is het vanaf 14.00 uur optocht kijken. Er loopt een clown rond die zijn luchtkussen meebrengt, wat samen met zijn elektrische miniscooters achter in de tuin zal zorgen voor een hoog feestgehalte.

Maandag vanaf 12.11 uur start de tweede editie van Loeriefoepen. Vijf Liempdse kroegen hebben hiervoor een extra activiteit samengesteld. De prijsuitreiking hiervan volgt tijdens de 'Loeriefoep-afterparty' vanaf 20.00 uur, met feestzanger Danny. Natuurlijk zijn er op die dag voor de kids achter in de tuin nog steeds de miniscooters en het luchtkussen. "Wil je sfeer proeven? Kom dan naar Liempde, alleen of als groep, en kijk hoe de jeugd gaat lasergamen in het Concordiapark, met diverse obstakels rond de kiosk", aldus Van Alphen.

"De leste dag zal zeker niet de minste zen!" In feestcafé De Durpsherberg, de residentie van CV De Vivantjes, wordt voor het vijfde jaar levend bierpulschuiven georganiseerd. Vanaf 13.30 uur achter in de tuin met gratis deelname. Deelnemers maken kans op een vatje bier van 20 liter, dat wordt uitgereikt op het half vastenbal op zaterdag 14 maart. Voor de kinderen is er op dezelfde baan een zeepkistenrace. "We hebben een leuke zeepkist laten maken die we als hoofdprijs beschikbaar stellen. De avond wordt afgesloten door feestzanger Frank die de tent nog inne keer op zunne kop zal zetten. Om 00.11 uur goan we met zun allen de ploeg verbranden. Dat betekent het einde van de carnaval." Graag tot ziens bij feestcafe De Durpsherberg, alle dagen geopend vanaf 12 uur.

Dol-fijne avond voor mensen met een beperking

Indegat - Op carnavalszaterdag 14 februari houden De Vrijbuiters de jaarlijkse 'Dol-fijne' carnavalsavond voor mensen met een beperking. Het feest vindt plaats in gemeenschapshuis De Rots aan de Nieuwe Nieuwstraat.

De muziek wordt verzorgd door de Red River Band en ook Prins Donald en zijn gevolg maken zeker hun opwachting. De zaal is geopend vanaf 18.30 uur. Kaartjes zijn te koop aan de deur voor 2,50 euro en consumpties kosten 1,75 euro.

Lasergame in het Concordiapark

Ploegersland - Prinsenvereniging de Ploegers houdt op carnavalsmaandag 16 februari een lasergame in het Liempdse Concordiapark. Alle jongeren in de middelbare schoolleeftijd mogen hieraan meedoen.

Vorig jaar organiseerden de Ploegers Kartnaval, waarbij de jeugd tegen elkaar kon racen op een zelfgemaakt kartparcours. Dit jaar gaan ze voor een lasergame. Daarbij dragen deelnemers een pak dat kan registreren als het door een lichtstraal wordt geraakt. Door op elkaar te schieten met zo'n lichtstraal kunnen punten worden gescoord en tegenstanders worden uitgeschakeld, wat leidt tot spectaculaire 'gevechten'. De lasergame van De Ploegers gaat in teams van zeven tegen elkaar, maar je kunt je ook alleen of in kleinere groepen inschrijven. Dat kan door een e-mail te sturen naar lasergameliempde@gmail.com en kost 5 euro, waarvoor je ook enkele consumpties krijgt. De wedstrijd begint die maandag om 13.30 uur en deelnemers wordt gevraagd om een half uur van tevoren aanwezig te zijn voor speluitleg en het maken van teams.

6 / 20

Marloes Robijn wint finale DichtSlamRap 2015

Sannemaj Betten wist ondanks een prachtige lezing de finale niet te bereiken Foto: Mark van der Pol

Boxtel - In de finale van DichtSlamRap 2015 op donderdag 29 januari is Marloes Robijn door de vakjury gekozen tot de beste dichteres. Met haar eigentijdse en geïnspireerde gedichten wist ze in Café Le Temps Perdu het hart van de jury het meest te beroeren.. Met zijn harde en directe slams midden in het publiek sleepte de Brusselse Jee Kast de publieksprijs binnen.

Het was zeker geen gemakkelijke beslissing voor jury en publiek om uit de elf finalisten de beste performer te kiezen. Het leek dit jaar wel alsof de meest veelbelovende talenten binnen de Nederlandse en Belgische dichtwereld zich in Boxtel hadden verzameld. Onder de deelnemers bevonden zich de nieuwe stadsdichteres van Heerlen, Michelle Bracke en de winnaar van de Belgische Poetryslam van afgelopen jaar, Kevin Amse. Ook de overige talentvolle deelnemers, Daan Zeijen, Marloes Robijn, Sara Eelen, Peter van der Linden, Merlijn Huntjens, Sannemaj Betten, Jee Kast, Luuk Wojcik en Maarten Buser, brachten hun mooiste gedichten en slams met verve.

Merlijn Huntjens kreeg veel reactie van het publiek en wist de finale te bereiken Foto: Mark van der Pol
Merlijn Huntjens kreeg veel reactie van het publiek en wist de finale te bereiken Foto: Mark van der Pol
Sannemaj Betten wist ondanks een prachtige lezing de finale niet te bereiken Foto: Mark van der Pol

Woordkunst
In het gezellige Café Le Temps Perdu, dat stampvol zat, hing de perfecte sfeer voor een avond vol woordkunst en muziek. Loren Brouwers, de winnares van vorig jaar, zorgde voor een sterk begin met enkele mooie gedichten en net zoals in de pre-finale bracht Iris Pennings een aantal van haar prachtige, zelfgeschreven nummers ten gehore. Tijdens het intermezzo tussen de voorronde en de finale droeg de winnares van Kunstbende Noord-Brabant, Merel Pechtold, een paar van haar beste werken voor. Presentator Ronny Dijksterhuis praatte het geheel aan elkaar en introduceerde de verschillende dichters aan het publiek. Nadat alle elf dichters en dichteressen hun kunsten hadden vertoond, ging de vakjury, bestaande uit Marcel Linssen, Roel Weerheim en ACG Vianen, in conclaaf om te bepalen wie de vijf beste performers van de avond waren. Zij kozen voor Jee Kast, Michelle Bracke, Merlijn Huntjens, Kevin Amse en Marloes Robijn. In de grote finale kwamen werkelijk pareltjes van woordkunst langs, zoals de zeer geïnspireerde en bevlogen politieke slam van Kevin Amse. Marloes Robijn werd uiteindelijk door de jury als winnaar uitgeroepen. De publieksprijs ging naar Jee Kast.

Nieuw artikel

Investeren in veiligheid; nuttig of totale onzin?
Ik kom in de praktijk regelmatig bij bedrijven en particulieren over de vloer. Die willen dan naar aanleiding van een diefstal (in de buurt) de beveiliging direct aanpassen. Helaas speelt bij die keuzes emotie vaak een grote rol en dan worden er soms verkeerde maatregelen getroffen die de plank een beetje misslaan en onnodig geld kosten.Ik zal twee voorbeelden geven. Bij een groot bedrijf in luxe artikelen werden veel goederen vermist. Ze hadden opgemerkt dat een van de deuren van het bedrijf niet goed afsloot en daar werd dan ook een nieuw slot opgehangen. Tegelijkertijd werd de buitenkant van het bedrijf voorzien van meerdere camera`s. De diefstallen stopten tijdelijk, maar helaas binnen een paar weken werden er weer goederen vermist. Na een onderzoek werd duidelijk dat de dader een van de eigen medewerkers was. Door slordigheid en onjuiste procedures kon de man zijn gang gaan. Achteraf waren de camera`s niet nodig geweest en had het bedrijf enkele tienduizenden euro`s kunnen uitsparen.

Het tweede voorbeeld herken je misschien uit je eigen omgeving. Van een kennis hoorde ik dat zijn buurman naar aanleiding van een inbraak in de buurt zijn huis extra wilde beveiligen. Hij had al opdracht gegeven om de sloten op zijn voor- en achterdeur te veranderen en extra handels aan te brengen op de openslaande ramen. Hartstikke goed bezig natuurlijk, maar ook nu weer speelde emotie een rol bij de beslissing. Een paar dagen nadat zijn nieuwe sloten waren aangebracht, werd er alsnog bij de buurman ingebroken. De daders waren via een openstaand raam op de eerste verdieping van de woning binnengekomen door een ladder uit zijn eigen tuin te gebruiken. Ik zie je denken, 'dat kan bij mij niet, want ik heb mijn ladder met een kettingslot vastgemaakt'. Maar er is meer, kijk nog eens goed in je tuin naar andere klimmiddelen. Denk aan de afvalcontainers, bankjes of stoelen, alles kan door het inbrekersgilde gebruikt worden om te klimmen. Daarnaast is het natuurlijk ook goed te kijken of je alle ramen van je hele huis moet voorzien van extra sloten. Achteraf gezien had de buurman geen extra geld hoeven uitgeven aan nieuw hang- en sluitwerk, dit voldeed nog aan de huidige eisen. Hij had zich beter moeten laten voorlichten.

O, ja en dan nog dit. Het hebben van goedgekeurd hang- en sluitwerk op je woning alleen is niet genoeg. Het spotje van Rijksoverheid maakt dat wel duidelijk. Als je de voordeur uitgaat, zorg er dan voor dat je het slot van je voordeur doordraait op de nachtschoot. Doe je dit niet dan maak je het de inbrekers wel erg makkelijk. Vergeet ook niet te kijken of je de rest van de deuren en ramen hebt afgesloten.

Wie wordt de Voorleeskampioen van Boxtel 2015?

Boxtel - De negen schoolkampioenen uit de groepen 7 en 8 van Boxtelse basisscholen strijden op woensdag 11 februari om de titel Voorleeskampioen 2015. De voorleeswedstrijd is een initiatief van Bibliotheek De Meierij en wordt van 9.30 tot 11.30 uur in de aula van Basisschool De Spelelier gehouden.

Daan Breuer (St. Petrusschool), Maud Schellekens (St. Theresiaschool), Amina Haya (Prinses Amaliaschool), Kyra Romano (Molenwijkschool), Lars van der Kruit (De Hobbendonken), Denise Mollink (De Beemden), Pleun van Rosendaal (De Maremak), Isabelle Beerlage (De Oversteek) en Thomas Nelissen (De Spelelier) lezen ieder een fragment voor uit een jeugdboek dat ze zelf hebben uitgekozen. Ze worden daarbij aangemoedigd door hun klasgenoten.

Jury
Een deskundige jury zal de prestaties van de voorlezers beoordelen en de winnaar selecteren die Boxtel mag gaan vertegenwoordigen tijdens de provinciale finales. Bij deze finales, die gehouden worden in maart en april, maken de schoolkampioenen uit wie door mag naar de Finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Deze zal op woensdag 27 mei plaatsvinden in Utrecht.

Maand in beeld bij Omroep Dommelland

Boxtel - De uitzending van Omroep Dommelland van 5 februari staat helemaal in het teken van 'de maand in beeld', het maandelijks magazine met alle gebeurtenissen uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. De omroep gaat onder andere in op de nieuwjaarswandeling in Lennisheuvel, de laatste mis in de Heilige Hartkerk en de nieuwe parkeerautomaten op de Markt.

Verder is er aandacht voor de T-Rexpo, de tentoonstelling over de Tyrannosaurus Rex in het Oertijdmuseum, en het voorleesontbijt op de Theresia- en Angelaschool. Ook wordt er uitgebreid stilgestaan bij de voorbereidingen voor carnaval, met beelden van de jeugdprinsverkiezingen en het Boxtelse carnavalslied. En natuurlijk de rubriek 112, met beelden van de brand aan de Mijlstraat en verschillende ongevallen. Het programma wordt de eerste keer uitgezonden op donderdag 5 februari om 20.30 uur en wordt dan de hele week herhaald.

'Ik ben altijd bereikbaar, behalve wanneer ik in de racewagen zit' Twee jaar Kim Troeijen bedrijfsjuridisch advies

Boxtel - Op 1 februari precies twee jaar geleden begon Kim Troeijen haar eigen bedrijfsjuridisch adviesbureau. Met ruim zeven jaar ervaring als advocaat op zak en een flinke dosis ambitie. Ze is gedreven, resultaatgericht en haalt ze eruit wat erin zit. En dat komt tot uiting in haar werk. En in haar hobby: autoracen in de Supercar Challenge.

"Dat ik autocoureur ben, spreekt cliënten vaak wel aan", vertelt Troeijen. "Die racementaliteit geeft aan dat ik een doorzetter ben en niet bang ben uitgevallen en dat neem ik mee in mijn werk." De beste willen zijn, ook dat typeert de jonge advocate goed. Dat is een van de redenen waarom ze nu twee jaar geleden voor zichzelf begon. "Ik heb bij verschillende advocatenkantoren gewerkt en merkte dat het toch moeilijk is om bij een bestaand kantoor je eigen input en zienswijzen erdoor te krijgen. De advocatuur is best een traditionele branche en het is lastig om daar beweging in te krijgen. Ik had daar wel allerlei ideeën over, maar als dat iemand anders zijn zaak is, werkt dat toch anders. En dat is ook wel begrijpelijk. Dus ik dacht: 'als je denkt dat je het beter weet, moet je het zelf gaan doen'. Lukt het niet dan kun je altijd nog terug in loondienst, in theorie dan", lacht Troeijen, "als je het niet probeert, weet je het nooit."

Altijd bereikbaar
En dus richtte ze Kim Troeijen bedrijfsjuridisch adviesbureau op, waarmee ze zich vooral richt op het midden- en kleinbedrijf. "Ik heb kantoor aan huis", aldus Troeijen. "Ik werk voor veel verschillende bedrijven en ga vaak naar mijn klanten toe, zodat zij gewoon door kunnen gaan met hun werkzaamheden. Dat wordt gewaardeerd. 's Avonds langskomen is ook geen probleem, ik ben heel flexibel en dat bevalt mijn cliënten en mijzelf erg goed. Een van de voordelen van mijn eigen bedrijf is, dat ik cliënten even snel kan bezoeken. Op de werkvloer of gewoon thuis. Ook particulieren en werknemers voor wie ik werk. Eigenlijk ben ik altijd bereikbaar, behalve wanneer ik in de raceauto zit." Dat was al zo toen Troeijen nog in loondienst werkte. Een 9-tot-5-mentaliteit heeft ze nooit gehad. "Toen ik voor een baas werkte, stond mijn 06-nummer gewoon op mijn visitekaartje, wat veel collega's maar raar vonden. Bij een normaal kantoor hoef je na 17.30 uur niet meer te bellen, maar ik had liever dat mijn cliënten me 's avonds even bellen in plaats van dat ze de hele nacht wakker liggen. En dat is nog steeds zo."

Aanspreekpunt
Het ondernemen kreeg ze van huis uit mee. Haar vader heeft al sinds ze klein was zijn eigen bedrijf en daar leerde ze dat het werk altijd doorgaat. Het bloed kroop dus waar het niet gaan kan. Inmiddels kan de juriste met een tevreden gevoel terugkijken op twee succesvolle jaren. "Het werk is heel divers, zowel qua sectoren waarin mijn cliënten werkzaam zijn als inhoudelijk. Ik beoefen arbeidsrecht, verbintenissenrecht, huurrecht, alles waar een gemiddelde MKB'er tegenaan kan lopen. Cliënten waarderen het enorm dat je voor hen het aanspreekpunt bent voor alles wat maar neigt naar bedrijfsjuridische zaken. Alleen maar pleiten in de rechtbank zoals je dat bij strafrecht hebt, zou ik niet leuk vinden, juist de variatie spreekt me erg aan. Ik kom natuurlijk wel in de rechtbank, maar de frequentie is erg wisselend. Soms ben ik er een paar dagen achter elkaar en dan weer weken niet. Het is maar net hoe de zaken lopen. Wat ik het leukst vind aan mijn werk? De afwisseling! Het kan zijn dat ik ergens aan begin waarvan ik verwacht dat het niet meer inhoudt dan het uitbrengen van een advies en dan ontwikkelt zich dat tot een uitgebreide procedure. Daar kan ik dan echt mijn tanden inzetten."

Kijk voor meer informatie op www.kimtroeijen of neem contact op met Kim via info@kimtroeijen.nl of 06-46091699.

Mijn Mooi Boxtel: Henk Pennings

Foto: Henk Pennings

De Kampina is voor mij het gebied bij uitstek om te genieten van de rust en de natuur. Een plek om even helemaal te ontspannen na de drukte van alledag. Vooral in het ochtendgloren word ik vaak verrast door de mooiste dieren. Zittend op een rustig plekje kan ik uren vertoeven, wachtend op de dieren die uit hun schuilplaats tevoorschijn komen. Dit levert prachtige plaatjes op, zoals van deze paarden in het ven. De spiegeling in het water geeft een schitterend effect.

Wat is jouw mooiste plek van Boxtel? En waarom? Deel je favoriete plek met onze inwoners door een foto (minimaal 1 MB) te mailen naar redactie@demooiboxtelkrant.nl en vermeld hierbij waarom dat voor jou zo is.

9 / 20

Hallo Boxtelaren!

Menselijke fouten. Heel gewoon. Waarom kom ik hier nu op? Omdat het dagelijks gebeurt.
Doe je het zelf niet, dan doet iemand anders het wel. Het brein van de mens zit toch eigenlijk prachtig in elkaar. Want het heeft allemaal met het koppie te maken.

Je hebt waarnemingsfouten, wat veel met verwachtingen te maken heeft. Ook denkfouten komen vaak voor, dit kan door (gebrek aan) kennis komen en/of het toepassen ervan in verkeerde omstandigheden. Ook geheugenfoutjes en vergissingen zijn voor iedereen heel herkenbaar (denk ik).... Foutje bedankt!
Je hebt twee soorten, het kortetermijn/werkgeheugen en het langetermijngeheugen. Vooral het laatste is belangrijk, dat is snel, gemakkelijk en kan vele processen tegelijk afhandelen zonder teveel na te denken. Dit kun je ook trainen, oefenen en verbeteren. Vlak na de Tweede Wereldoorlog moesten er veel mensen getraind worden om in fabrieken te werken, met uitgekiende methodes om handelingen snel aan te leren. Bij meer dan de helft van de ernstige ongevallen op de werkvloer waren mensen betrokken die dat werk juist al heel lang deden. Niet door onkunde maar door ooit gehoorde waarschuwingen die minder toegankelijk voor je brein worden als het niet af en toe herhaald wordt. Logisch toch eigenlijk?

Een fout is een handeling met een ander resultaat dat de bedoeling was. En niemand doet het in de essentie expres. Daar ga ik altijd maar vanuit, het goede in de mens. Ook al wordt je dan (vaak) teleurgesteld. Ik maak nu zelf heel recent mee dat iemand waar je erg teleurgesteld in was het later weer goed wil en kan gaan maken. Omdat je als mens ook kunt vergeven, relativeren en verder kunt kijken. Leve het vernuft.
In mijn werk heb je sowieso heel erg veel te maken met emoties, een reactie van onze hersenen op een prikkel. Heel belangrijk en daarom hamer ik in mijn lessen
ook erg op het benoemen van emoties, het uiten ervan. Waar komt het vandaan?

Mijn 'grootste fout' is het te veel vertrouwen gesteld te hebben in bepaalde mensen. Daar heb ik veel gedoe door meegemaakt en uiteindelijk van geleerd. Blunders en dus ook foutjes maak ik genoeg. Op een première wilde ik nog eens snel deo opspuiten en maakte een aantal middelste knopen los, net onder de strik. Bleek later op foto's dat ik daar in mijn blote bast stond. Teksten kwijt. Een plant tijdens een avondje uit stelen uit een tuin en een week later weer stiekem terug planten.
En nog veeeel meer maar dat ga ik natuurlijk niet vertellen, haha!

Nog even een foutje die ik graag gezegd wil hebben over een andere krant uit Boxtel, het Brabants Centrum. Tot mijn verbazing las ik in het stuk over Denziz with the Boxtelse Stars dat mijn vader ineens 'herrezen' was uit de dood. In plaats van mijn naam, hadden ze de naam van mijn vader opgeschreven en zou hij in de jury hebben gezeten. Foutjes maken zijn menselijk, maar soms voelen ze toch een beetje gek.

Met het oog op het goed foute feest over twee weken; daar zijn foute kleding, foute muziek, foute versprekingen gewoon even lekker toegestaan. Uiteraard niets dat definitieve schade aanricht! Leve onze hersenen! Nu houden we op met foutjes, want anders ga ik nog 'typefoutjes' maken ;-)

Fijne foutloze week dorpsgenoten en geniet!

Groet, Geert

Boxtel - Wat eten we vandaag? Wat er op het menu staat bij 'Dagelijkse kost' natuurlijk! Bij voldoende animo starten Jack en Ankie van Hal van Select en het Pannenkoekenhuis in de Boxtelse wijk Selissenwal binnenkort met het serveren van complete driegangenmenu's voor maar 9,95 euro. En ter introductie bieden zij een aantrekkelijke kennismakingskorting.

Van dinsdag tot en met vrijdag kunnen gasten 's middags en 's avonds aanschuiven voor een voor-, hoofd- en nagerecht om samen met anderen te genieten van een complete warme maaltijd. Elke dag wordt er gekookt met verse ingrediënten, volgens een vast menu. Het is dus eten wat de pot schaft, met een gratis kopje koffie toe. 's Middags wordt er gegeten van 12.00 tot 14.00 uur en 's avonds van 17.00 tot 19.00 uur. Na het eerste half uur, waarin iedereen op zijn gemak kan binnenlopen, gaan de eters aan tafel. Een maaltijd kost 9,95 euro en nu, ter kennismaking, is de derde keer deelnemen zelfs gratis.

Mensen die wel trek hebben in gezellig samen eten voor een mooie prijs, kunnen zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier dat zij af kunnen halen bij het Cafetaria-Lunchroom en Pannenkoekenhuis-Brasserie aan de Sint-Severusstraat 16-18 in Selissen. Daar ligt ook een overzicht van de menu's klaar. Geïnteresseerden kunnen zich ook telefonisch aanmelden via 0411-673107. Er is geen vrije inloop. Aanmelden is verplicht en alleen bij voldoende animo gaat dit smakelijke initiatief door. Dus vul het aanmeldformulier in of bel, dan krijgt u binnenkort uw complete maaltijd voorgeschoteld.

Foto: Mark van der Pol

Lennisheuvel - Netbeheerders Enexis en TenneT hebben afgelopen dinsdagmiddag het nieuwe hoogspanningsstation op industrieterrein Vorst A officieel geopend. Het station biedt Boxtel en omstreken een veilige en gegarandeerde stroomvoorziening. Bovendien kan hiermee worden voldaan aan de stijgende stroomvraag, zoals van het naastgelegen Datacenter van de Rabobank.

Burgemeester Mark Buijs nam het station officieel in gebruik: "Het kV station voldoet aan de hoogste eisen, óók qua veiligheid. Het station zorgt voor een betrouwbare energievoorziening in onze gemeente, voor inwoners én bedrijven, en het biedt Boxtelse en regionale bedrijven uitbreidingsmogelijkheden."

De bouw ging in september 2013 van start nadat omwonenden maandenlang geprobeerd hadden deze te voorkomen. Uiteindelijk wisten de actievoerders ervoor te zorgen dat het station enkele tientallen meters opschoof.

TenneT heeft het 150kV-gedeelte van het station gebouwd met de schakeltuin. Om het station aan te sluiten op het landelijke hoogspanningsnetwerk heeft TenneT vanuit Oirschot een ondergrondse 150 kV-hoogspanningskabel van zo'n acht kilometer aangelegd. TenneT-manager Henk Barentsen: "Een nieuw hoogspanningsstation neerzetten is altijd een ingreep op landschap en omgeving. Maar een station op deze plaats in het hoogspanningsnetwerk werd noodzakelijk. Dit nieuwe station versterkt de lokale voorziening en het net als geheel."

Enexis bouwde het middenspanninggedeelte van het station met de vermogenstransformatoren. De stroom wordt vanaf hier via ondergrondse kabelverbindingen naar grotere klanten als het Datacenter geleid en naar kleinere verdeelstations voor de huis-aan-huis voorziening.

Foto: Mark van der Pol

Hoe is het nu met... Gijs Michiels

Foto: Hans van Doorn

Wie kent hem niet? Boxtelaar Gijs Michiels is al jarenlang een prominent lid van de Waggelaars, waaronder 23 jaar in de Raad van Elf, en mocht ook twee jaar lang als Prins Gijsberto de scepter zwaaien over Indegat, in 2006 en 2007. Hoe is het nu met hem?

Gijs is altijd een groot fan van carnaval geweest. Ook toen hij nog bij Café Marktzicht werkte, waren die dagen voor hem het allerleukste. Toen hij stopte bij Marktzicht, besloot hij zich bij de Waggelaars aan te melden, omdat hij al zo veel mensen kende binnen het Boxtelse carnavalsleven. "Ik was toen een van de jongsten daar", vertelt hij. "Het was heel uitdagend om daar actief met het carnaval bezig te zijn, maar ook heel mooi en natuurlijk gezellig. Door de jaren heen hebben we heel veel mooie dingen meegemaakt, maar ook veel problemen moeten overkomen. Het ergste was wel in 2005, toen de Comsche Hoeve afbrandde. Dat was verschrikkelijk, een shock voor heel Boxtel. En wij waren hele fijne mensen kwijt, bij wie we al jaren over de vloer kwamen, dat was vreselijk triest. Maar we zaten ook met een praktisch probleem. Twee maanden voor carnaval hadden we ineens geen Hofpaleis meer. Gelukkig heeft Jos Geerts, de uitbater van De Adelaar, zich toen opgeworpen zodat alles toch nog door kon gaan. Hij heeft ons toen echt gered, maar De Adelaar was niet onze plek. Het was daar toch te druk, eigenlijk te klein, en het vaste publiek zat niet zo op ons te wachten. Via de Marecage zijn we uiteindelijk bij Denziz terechtgekomen, waar we ons prima thuis voelen."

"Ook in 2001 was het crisis, zij het van een andere orde. Door onenigheid tussen het bestuur en de hofkapel hadden we ineens geen vaste kapel meer. Dat heeft nog steeds invloed op het carnaval van nu. Het bestuur heeft toen naar mijn mening een inschattingsfout gemaakt, zonder vaste hofkapel mis je toch iets. De prins doet alleen het woord. Hij is het gezicht van carnaval, maar het is de hofkapel die de echte sfeer maakt. Muziek is essentieel voor carnaval. Nu hebben we ieder jaar een andere kapel, en dat is gewoon niet hetzelfde. Niet dat die kapellen niet goed zijn, dat zijn ze zeker wel, maar een vaste kapel zorgt voor continuïteit. De afgelopen jaren leeft carnaval weer als nooit te voren, en het is nu de taak van het bestuur om weer een vaste kapel aan te stellen. Dat vind ik tenminste."

Gijs heeft enorm veel respect voor de leden van het bestuur van SOC. Toch ziet hij nog wel wat verbeterpunten. "Carnaval is geen feest van 11-11 tot en met aswoensdag, daar moet je toch het hele jaar door mee bezig zijn. Nu blijft het best stil buiten de carnavalsperiode om, en dat vind ik jammer. Al die mensen hebben een enorm hart voor carnaval. En juist daarom zouden ze vaker bij elkaar moeten komen. Om het afgelopen carnaval te evalueren en samen naar het komende feest toe te leven. Niet vergaderen aan de bar tijdens de activiteit zelf, maar naderhand in een zaaltje. Serieus met elkaar in gesprek gaan. En maak daarbij gebruik van de ervaring en mening van oudgedienden, zoals de leden van de commissie van wijze mannen. We moeten ervoor zorgen dat deze mooie traditie nooit verloren gaat, juist daarom ben ik zo kritisch. Maar het is bedoeld als positieve kritiek, ik heb niets dan respect voor iedereen die zich voor het carnaval inzet. Zoals ook de betrokkenheid van de jongere generaties die de afgelopen jaren erg is toegenomen. Ook daar wi ik mijn waardering voor uiten. Er zijn enorm veel nieuwe carnavalsverenigingen bij gekomen, wat mij als oud-Waggelaar erg veel deugd doet. De jeugd heeft de toekomst, en daar moet veel aandacht aan besteed worden."

En hoe viert Gijs zelf carnaval tegenwoordig? Hij speelt de laatste jaren een minder actieve rol bij de Waggelaars. "Ik heb inmiddels een meer adviserende functie. Zo zit ik in die commissie van wijze mannen, wardoor ik mijn mening toch nog een beetje kenbaar kan maken. Dan is het verder aan het bestuur wat ze ermee willen doen. Ik ben er enorm trots op dat ik door de jaren heen een boost aan het Boxtelse carnaval heb mogen geven en als prins mijn steentje heb kunnen bijdragen. Ik geniet nog steeds enorm van carnaval, maar nu op een andere manier."

Zwaanse brug

Foto: Heemkundekring Boxtel

Zwaanse brug

De naam Zwaanse brug komt van de huis- en herbergnaam 'De Zwaan', dat al uit de 17e eeuw stamt. Deze herberg, waar een brouwerij bij hoort, ligt vlakbij deze brug. Deze verkeersbrug is van oudsher de verbinding tussen de waarschijnlijk reeds uit de Middeleeuwen daterende Rechterstraat en de later als Stationsstraat bekendstaande verbindingsweg tussen de dorpskern van Boxtel en Breukelen. Dat zich hier al lang een brug bevindt, blijkt uit een vermelding in de 14de eeuw waarin wordt gesproken over 'de oude brug'. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, op dinsdag 24 oktober 1944, om 8.00 uur, vliegt de Zwaanse brug in de lucht. De hevige ontploffing veroorzaakt een enorme ravage: verschillende huizen in de omgeving worden totaal verwoest, waaronder het fraaie pand 'Huize de Zwaan'. Ook het kantoor van het Waterschap, dat in de buurt van de brug ligt, moet eraan geloven.

Na de oorlog wordt de brug, naar ontwerp van ir. H. van Santen herbouwd, maar dat vergt wel enige tijd. Pas op zondag 22 februari 1948 kan burgemeester Martien van Helvoort de brug officieel openen.

In 2008 voorziet het Waterschap de brug van een faunapassage in het kader van het project 'Dommel door Boxtel'. De passage stelt kleine dieren in staat deze stenen hindernis ongehinderd te passeren via een paar gangen en tunnels.

Op de foto: zicht vanaf de Zwaanse brug in noordelijke richting. Rechts 'Villa Het Hof' en links de schoorsteen van herberg en spekslagerij Van Kleef. In 1921 werd dat pand gekocht door schoenmaker Harrie Pastoor. Ook dit pand werd tijdens het opblazen van de Zwaanse brug totaal vernieuwd.

Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Luchtpost uit Duitsland: Chantal van Mierlo

Foto: Chantal van Mierlo

Al meer dan dertien jaar geleden verliet ik Boxtel om in het buitenland te gaan werken. In 2001 kreeg ik, kort na het afronden van mijn studie, via mijn toenmalige werkgever Bosch Rexroth, de kans om over te stappen naar het hoofdkantoor in Duitsland. Er werd me een functie in de internationale marketing aangeboden, die ik graag aannam om buitenlandse ervaring op te doen.

Ik wilde aanvankelijk twee jaar blijven, maar de baan bood zoveel uitdagingen dat het al snel langer werd. Daarnaast leerde ik mijn man kennen en hoewel we nog heel even hebben nagedacht over een terugkeer naar Boxtel, zijn we toch hier gebleven. We hebben ons eigen huis ontworpen en laten bouwen op een plek midden in de natuur, waar we sinds vijf jaar met onze drie kinderen wonen. Dat is voor mij het leukste aan het leven hier, dat ik met de hond naar buiten loop en meteen midden in het bos sta.

Vorig jaar heb ik afscheid genomen van mijn werkgever, om me volledig op het schrijven te storten. Nadat ik in 2013 een jeugdboek heb geschreven, werd voor mij duidelijk dat een toekomst als auteur echt was wat ik wilde. En hoewel ik al zolang uit Nederland weg ben en zelfs in het Duits denk en droom, schrijf ik in het Nederlands.

Ik woon in een kleine gemeente midden in de Spessart, een Beiers natuurgebied dat aan Hessen grenst. Omringd door uitgestrekte bossen, was het dorp tot ongeveer een eeuw geleden geografisch gezien erg op zichzelf, waardoor bijvoorbeeld een heel eigen spraakgebruik is ontstaan. Het is grappig om te horen hoe het dialect hier compleet anders is dan in een dorp dat vijftien kilometer verderop ligt. Natuurlijk zijn de tijden veranderd en is het vandaag de dag geen enkel probleem om naar de stad te rijden, maar je merkt wel dat het dorp nog echt een eigen cultuur heeft.

Het leven is gemoedelijk hier, mensen zijn erg gastvrij en nemen de tijd voor elkaar en hun gezin. Ze staan dichtbij de natuur, gaan bijvoorbeeld zelf het bos in om hun houtvoorraad aan te vullen en hebben traditionele gebruiken zoals het Lakefleisch in de winter: 's ochtends om zeven uur beginnen ze met het maken van een groot vuur, zodat ze tegen de middag een grote berg koolgloed hebben waarin pakketjes gepekeld vlees worden gegaard.

Na dertien jaar ben ik prima geïntegreerd, maar dat wil niet zeggen, dat ik Boxtel af en toe niet mis. Bijvoorbeeld om even het dorp in te gaan om te winkelen, maar vooral mijn familie en vrienden. Soms zou het zo leuk zijn om even bij een Boxtelse vriendin op de koffie te gaan 's middags. Gelukkig is de afstand te overbruggen, in vier uur ben ik er. In juli verschijnt mijn boek, om die reden moet ik nu regelmatig naar de uitgeverij in Amsterdam, wat zich prima laat combineren met een nachtje Boxtel.

Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern zoekt vrijwilligers

Boxtel - Het Vrijwilligerssteunpunt van ContourdeTwern is voor Natuurwerkgroep Liempde op zoek naar iemand die hun website (opnieuw) zou kunnen inrichten en eventueel onderhouden. Voor de Vrijwillige Thuiszorg zoekt het steunpunt een mantelzorgconsulent. Deze consulent bezoekt nieuwe mantelzorgers, voert kennismakingsgesprekken en begeleidt en coacht de mantelzorgers. Voor deze functie wordt iemand gevraagd met een degelijke achtergrond. Het Vrijwilligerssteunpunt zoekt voor het gezondheidscentrum De Vier Kwartieren in Boxtel iemand die het leuk vindt in hun praktijk de lichtkrant te vullen en bij te houden.

Wil je meer weten over deze of andere vacatures of wil je een afspraak maken? Bel dan van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur naar het Vrijwilligerssteunpunt via 0411-655 899 of stuur een e-mail naar vwsboxtel@contourdetwern.nl.

PvdA/GL

Pleegouder?
Hebt u er wel eens over gedacht om pleegouder te worden? Vorige week hebben we gesproken met enkele pleegouders uit onze gemeente, en dat gesprek heeft ons aan het denken gezet.

Regio
In de regio noordoost Noord Brabant worden jaarlijks 500 pleegkinderen opgevangen in ongeveer 400 pleeggezinnen. Hoeveel pleeggezinnen er zijn in de gemeente Boxtel, gaan we nog onderzoeken. Er is een wachtlijst in onze regio en heel Nederland, zoveel is wel duidelijk. Het zou goed zijn als er meer pleegouders komen.

Pleeggezin
Als het enigszins kan, verdient plaatsing in een pleeggezin de voorkeur boven plaatsing in een instelling. De redenen: het is kleinschalig, het is veilig, er is warmte, en boven al een thuisgevoel. Pleegouders bieden in beginsel tijdelijke opvang, terugkeer naar de biologische ouders staat voorop. Wanneer het voor de biologische ouders onmogelijk is om voor het kind te zorgen, dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich. Er zijn allerlei vormen, van verblijf gedurende zeven dagen per week tot twee weekenden in de maand.

Financiën
Een pleegzorgplaats in een gezin kost gemiddeld 25.000 euro per jaar. Plaatsing in een instelling kost gemiddeld 75.000 tot 100.000 euro per jaar. Sinds 1 januari zijn de kosten voor rekening van de gemeente. Uit financieel oogpunt is plaatsing in een gezin dus voor de gemeente heel voordelig.

Rol gemeente
Per 1 januari 2015 is de gemeente direct verantwoordelijk voor de pleegzorg en de financiering daarvan. Onze gemeente maakt daarbij gebruik van de dienstverlening van Oosterpoort. De gemeente kan inwoners stimuleren tot pleegouderschap. Bijvoorbeeld door eenmaal per half jaar een bijeenkomst te organiseren voor pleegouders en ouders met belangstelling.

Pleegvergoeding
Pleegouders ontvangen een pleegvergoeding. Gemiddeld 17,50 tot 21,00 euro per dag. Duidelijk is dat pleegouders altijd meer kosten hebben dan de pleegvergoeding. Het pleegkind heeft een rugzakje, dat betekent extra taken en kosten. Denk aan vervoerskosten naar biologische ouders, medische kosten, therapieën, enzovoorts. De extra kosten worden niet volledig gedekt door de pleegvergoeding. De vraag is of pleeggezinnen voldoende ondersteuning vanuit de gemeente ontvangen, ook in financiële zin.

Zorg dichtbij
De grote veranderingen in de zorg kun je kort samenvatten: zorg dichtbij brengen, laten we zelf doen wat we zelf kunnen. Het kreetachtige woord participatiesamenleving. Pleegouders zijn bij uitstek een vertegenwoordiger daarvan.

Schriftelijke vragen
Onze fractie zal schriftelijke vragen stellen aan het college van B&W en langs deze weg het thema aan de orde stellen. Onze fractie zal ervoor zorgen dat het pleegouderschap op de raadsagenda komt en aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp binnen de Jeugdzorg.

BALANS

Fractie BALANS met vlnr Willy van Zuijlen, Erica Vos, Mariëlle van Alphen en Wim van der Zanden. Foto: Bron: BALANS

BALANS zegt JA! Met deze slogan deden we afgelopen gemeenteraadsverkiezingen mee. Wij zijn namelijk een zeer actieve, positief ingestelde politieke partij, waarbij het principe 'Ja, mits...' ons in de genen zit. Wij gaan uit van het positieve, want dat levert onze burgers ook weer energie op, die ze bereid zijn te investeren in onze maatschappij.

Wmo; onze zorg om uw zorg!
2015 is het jaar van de grote veranderingen in de zorg. De verantwoordelijkheid ligt vanaf nu bij de gemeente, de budgetten worden kleiner en de gemiddelde leeftijd neemt toe. Het faillissement van Pantein Vivent draagt niet bij aan een positieve start. BALANS volgt dit nauwlettend, onze zorg om uw zorg! Zorg voor de cliënt en ook zorg voor het personeel van Pantein Vivent.

Bij het vaststellen van het Wmo beleidsplan heeft BALANS extra aandacht gevraagd voor het aanwezig zijn van een familielid of mantelzorger bij het voeren en vastleggen van het keukentafelgesprek.

Daarnaast hebben we bewerkstelligd dat het communicatietraject en de voorlichting over Wmo in samenwerking wordt gedaan met de Wmo-adviesraad en de seniorenraad, in voor u als burger begrijpelijke taal. Alleen gezamenlijk - overheid, hulpverlener en burger - kunnen we de kansen grijpen die er ook zijn bij deze kanteling.

Jeugdzorg en Dyslexie
Bij het beleidsplan jeugd hebben wij onze zorgen geuit over de moeilijke financiële taak die hier ligt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er hulp geboden wordt bij het invullen van de vaak complexe aanvraagformulieren voor onderzoek, zodat het kind zo snel mogelijk door de juiste hulpverlener geholpen kan worden. Dyslexie is hier ook een belangrijk onderdeel van sinds de jeugdzorgtaken bij de gemeente liggen. BALANS vindt goede jeugdzorg belangrijk. Immers, de jeugd heeft de toekomst.

Maatschappelijke betrokkenheid en aanwezigheid
We zijn als partij erg betrokken bij wat er gebeurt in ons dorp. We vinden het ook belangrijk om buiten de politiek zichtbaar aanwezig te zijn. Dit doen we bij vrolijke gebeurtenissen, maar ook bij minder vrolijke gebeurtenissen. Zo zijn we aanwezig en nemen deel aan de diverse activiteiten binnen onze gemeentegrenzen in aanloop naar de carnaval, een volksfeest.

Ook vonden wij het belangrijk om aanwezig te zijn bij de laatste eredienst in het icoon van Breukelen, de Heilig Hartkerk. Nu maken we ons sterk voor een actieve rol van de gemeente bij het vinden van een waardige herbestemming voor dit prachtige gebouw; Breukelen heeft daar recht op.

We waren tevens aanwezig bij de fusiemis van de nieuwe Heilig Hartparochie, afgelopen zondag in Liempde. Vanaf deze plaats wensen wij het bestuur, het pastoraal team en de vele vrijwilligers heel veel succes!

BALANS zegt JA met een positieve grondhouding om Boxtel te verbeteren! Tips voor ons? info@balansboxtel.nl of spreek ons gewoon aan; wij zijn er voor u!

Toon ons je vertier en win een middag 'Ik hou van Holland' voor 10 personen!

Fietsen, skeeleren, bergbeklimmen of juist iets heel anders... wat doe jij graag in je vrije tijd en waarom? Laat het ons weten. Stuur een foto (minstens 1MB) van jouw favoriete vrijetijdsbesteding met je motivatie ter grootte van maximaal 75 woorden in voor de krant. Elke twee weken maken wij een winnaar bekend, die wij een cheque voor een hilarische middag 'Ik hou van Holland' voor tien personen bij Toon Vertier in Best (www.toonvertier.nl) mogen geven. Dus pak je camera, trek eropuit en mail je foto naar redactie@demooiboxtelkrant.nl en wie weet win jij een leuke middag bij Toon Vertier!

Boxtel - Politieke partij BALANS heeft door middel van een brief vragen gesteld aan het College van B&W over sporthal de Dommelhal. De partij stelt in de brief dat er tegenstrijdige berichten in de media geplaatst zijn en wijst erop dat onduidelijkheid onprettig is voor alle betrokkenen.

Uit een artikel van afgelopen week bleek dat de huidige gebruikers van de sporthal niet akkoord gingen met de door de gemeente gestelde voorwaarden over het gebruik van de sporthal, terwijl eerder nog bericht werd dat 'alles koek en ei' was tussen de gebruikers en de gemeente. BALANS wil nu van het College van B&W weten hoe het werkelijk zit, en benadrukt het belang van de sporthal voor de sociale cohesie en gezondheid van mensen.

Boxtel - De fractie van de Partij van de Arbeid/Groen Links in de gemeenteraad heeft per brief schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de manier waarop in Boxtel het afval wordt verwerkt. In de brief vraagt de partij onder andere hoe het komt dat de kosten voor de afvalstoffenheffing in Boxtel zo hoog zijn in vergelijking met andere gemeenten.

Boxtel is een relatief dure gemeente wat betreft afvalkosten, stellen de raadsleden van PvdA/GL. In omliggende gemeenten zoals Sint-Michielsgestel en Haaren is de afvalstoffenheffing voor burgers veel lager. Dit ondanks het feit dat Boxtel een eigen afvalstoffendienst heeft, en dus beter in staat zou moeten zijn veranderingen en verbeteringen door te voeren. PvdA/GL vraagt het college nu onder andere om duidelijkheid daarover te geven en om een reden te geven voor de hoge kosten in Boxtel. Verder zet de partij vraagtekens bij de houdbaarheid van een eigen afvalstoffendienst in de huidige organisatievorm en wil zij weten op wat voor manier de kosten verlaagd kunnen worden.

KBO activiteiten

Donderdag 5 febr. Bridgen in De Walnoot Aanvang: 13.30 uur
Donderdag 5 febr. Handwerken in De Orion Aanvang: 13.30 uur
Vrijdag         6 febr.         H. Mis voor de Overledenen in H. Theresiakerk Aanvang: 09.30 uur
Vrijdag         6 febr         Rob en Emiel in De Speeldoos Aanvang:20.30
Vrijdag         6 febr.        Rikken en jokeren in De Walnoot Aanvang: 13.30 uur
Maandag 9 febr. Koersballen in De Orion Aanvang:14.30 uur
Dinsdag         10 febr. Kienen in De Rots Aanvang 14.00 uur
Dinsdag         10 febr. Biljarten in De Walnoot Aanvang: 13.30 uur
Dinsdag         10 febr. Hobbyclub in De Kinderboerderij Aanvang:13.30 uur

Verzamelruilbeurs in De Walnoot

Boxtel - De Vereniging Boxtelse Verzamelaars organiseert op zondag 8 februari weer een ruilbeurs bij Gemeenschapshuis De Walnoot. Het thema dit keer is fantasiekaarten, maar er kunnen natuurlijk ook bidprentjes, munten, postzegels, sigarenbandjes, telefoonkaarten, voetbalplaatjes en allerlei andere zaken geruild worden. De beurs begint om 10.00 uur. De entree is 1 euro voor volwassenen en 25 eurocent voor kinderen.

GEMEENTE INFO
Oud Papier:
06/02 Kalksheuvel + deel Breukelen
06/02 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
07/02 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg
10/02 Kerkeind
11/02 Lennisheuvel. Container staat bij St. Theresiaschool

Afspraak op het Gemeentehuis,
LET OP: tijdelijk andere ingangen

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22
5281 RT Boxtel
Openingstijden:
Wo-, do-, en vrijdag:12.30-15.00 uur
Zaterdag 10.00 uur-16.00 uur

Huisvuil, gft en plasticinzameling:
Even week restafval,
Oneven week: gft en plastic*
Postcode 5281 woensdag
Postcode 5282 maandag
Postcode 5283 donderdag
Postcode 5298 vrijdag

Zet het plastic verpakkingsafval vóór 7.30 uur aan de weg.

*Op feestdagen is er geen inzameling.
De inhaalroutes worden de volgende dag gereden.

Berts Boxtel: de Marktzichtzalen

Foto: Bert Broekman

Gerard en Riky, een dierbare herinnering voor altijd

In 1961 was ik op zoek naar jonge geslachte haantjes en soepkippen. "Ga maar eens naar Frans van der Sloot op de Kapelweg", zei iemand. Als geboren Brabander gaan wij bij de mensen achterom, dus ook bij mijn toekomstige poelier. Daar hoorde ik een hoop kabaal achter het huis. De vader van Gerard en Frans van der Sloot was net aan het voordoen hoe een paard achteruit tussen de burrie geplaatst moest worden. Ik stond aan de grond genageld; een steigerend werkpaard en drie schreeuwende mensen. Maar toen de rust was weergekeerd, ging ik met soepkippen en malse haantjes richting de keuken.

In 1974 lieten Gerard en Riky van der Sloot feestzalen aan hun bestaande café zetten: 'De Marktzichtzalen'. Met alle gevolgen van dien. Bert was er voortaan kind aan huis. "Weet jij er een oplossing voor Bert", vroeg Gerard aan mij. "Ik moet wat te eten hebben met de carnaval. Het moet vooral makkelijk zijn en geen gedoe." Ik antwoordde dat hij mij daar niet voor nodig had: "we hebben de beste slagers van Brabant hier in Boxtel. Dus pak een dienblad vol roggebrood met Brabantse zult en eten maar."

Foto: Bert Broekman
Foto: Bert Broekman
Foto: Bert Broekman
Foto: Bert Broekman

Toen de eerste bruiloften en feesten geboekt werden, werd het allemaal anders in de Marktzichtzalen. Er werden in rap tempo hoogstaande diners geserveerd. Daar stond Gerard garant voor. Hij wist altijd de juiste, gemotiveerde horecamensen te vinden. Er was een leergierige jongen bij die al snel mijn werkzaamheden over nam. En ook dochters Rian en Yvon hadden het koken al vroeg in de vingers. Marietje, een serveerster, had mijn hart gestolen. Haar man kende ik van de postduiven op het Pater van den Elsenplein. Toen ik haar leerde kennen, vroeg ik haar even een kookboek bij Gerard te halen. "Zeg maar dat hij er zelf een schrijft!" zei Gerard. Sindsdien werd er als Marietje aan het werk was geroepen: "ligt het kookboek klaar, Marietje?"

Met carnaval was het altijd een heksenketel. Gerard was steeds kalm en scherp en ging altijd als laatste naar bed nadat hij alles had afgesloten. Maar toch had hij een keer de voordeur vergeten op slot te doen. Bertus van Carnavalsvereniging De Natneuzen was er 's ochtends om 8.30 uur al weer, deed de deur open zag niemand. Hij liep naar achteren en keek in de lege zaal. Toen ging hij maar met zijn zelf getapte biertje zitten wachten op Gerard en Riky.

Mooi was ook die keer met carnaval toen een vrouw naar de keuken kwam met een paar taarten. "Bert mag ik deze taarten in de koelkast zetten, ik ben jarig en ik wil de carnavalsclub trakteren." Haar man kwam erbij en zei "nee, je bent helemaal niet jarig, dat is morgen pas". Die taarten hebben drie dagen in de weg gestaan in ons koelhuis, maar er werd er geen een opgehaald. Na de carnaval kwam ik die vrouw in het dorp tegen, dus sprak ik haar aan. "Sorry Bert, dat vind ik erg vervelend. Maar ik weet nooit of ik voor of na de carnaval jarig ben..."

Groetjes Bert

Nieuw activiteiten protestantse gemeente

Boxtel - De protestantse gemeente organiseert de komende weken twee activiteiten op het gebied van eco-theologie. Op zondag 15 februari preekt Trees van Montfoort en op maandag 2 maart houdt Lisette van der Wel een lezing.

Ds. Trees van Montfoort uit Nieuwegein is momenteel bezig met onderzoek op het gebied van eco-theologie. In de bijbel gaat het God om de hele schepping, niet alleen om mensen, maar om alle schepselen. Wat betekent dat voor ons geloof? Zij spreekt hierover op 15 februari om 10.00 uur.

De titel van de lezing van Lisette van der Wel is 'Maat, Moed, Mystiek'. Zij heeft zich verdiept in de spirituele/christelijke bronnen van inspiratie, waaraan mensen behoefte hebben om te komen tot een meer duurzame samenleving. Zij spreekt hierover op 2 maart om 20.00 uur op een toegankelijke manier vanuit oecumenische bronnen en handelingsperspectieven. Met behulp van hedendaagse theologen licht ze toe welke inzichten de bijbel mensen te bieden heeft om met compassie met elkaar, planten, dieren, mensen, om te gaan.

Grote belangstelling bij wandeling Wilhelminapark

Vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen in het Wilhelminapark Foto: Hans van Doorn

Boxtel - De organisatie was afgelopen zondag aangenaam verrast toen zich ruim honderd belangstellenden meldden voor de wandeling door het Wilhelminapark. Herenboeren Boxtel, een initiatief waarbij leden in hun eigen voedsel voorzien met een gezamenlijke boerderij, gaat zich hier vestigen en wilde geïnteresseerden de kans geven het park te bezichtigen.

De wandeling was georganiseerd om de ondertekening te vieren van de intentieovereenkomst tussen de Herenboeren en de Marggraff Stichting, eigenaar van het Wilhelminapark. Hierin verklaren beide partijen zich samen in te zetten voor de vestiging van de voedselcorporatie op het park. Na een feestelijke ontvangst wandelden de vele deelnemers door het oude cultuurlandschap met akkers, weilanden en gemengd bos, waarbij beheerder van de Marggraff Stichting, Frits Bevort, hen vertelde over de historie van het park. Herenboer Alex van den Braak gaf een uitleg over de plannen van de Herenboeren. Na afloop konden de wandelaars genieten van een lunch.

Foto: Hans van Doorn
Vele belangstellenden kwamen een kijkje nemen in het Wilhelminapark Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn

Paters Assumptionisten 100 jaar in kasteel Stapelen in Boxtel

Boxtel - Honderd jaar geleden betrokken de Paters Assumptionisten Kasteel Stapelen als hun domicilie. Het MUBO brengt met een wisselexpositie leven, werk en opleiding van de paters in beeld met interessante objecten, foto's en krantenartikelen.

De kloostercongregatie van de Paters Assumptionisten werd gesticht in 1850 door Emmanuel d'Alzon in Nîmes (Frankrijk). Precies 75 jaar na de stichting in Frankrijk vestigden de Assumptionisten zich in Nederland, toen zij in 1915 Kasteel Stapelen betrokken, om vandaar uit hun vleugels uit te slaan. Wereldwijd telde de congregatie rond het midden van de vorige eeuw bijna tweeduizend leden. Momenteel bedraagt het aantal ongeveer negenhonderd, verspreid over zo'n dertig landen. Het aantal Nederlandse Assumptionisten anno 2015 is 29, van wie acht op Stapelen. Was Kasteel Stapelen in de eerste jaren na 1915 de bakermat van de Assumptionisten in Nederland, vanaf 1939 werd het het centrum van waaruit het vicariaat en later de Nederlandse Provincie (1946-heden) werden bestuurd en uitgebouwd.

De expositie
Het verhaal van de Paters Assumptionisten wordt verteld binnen de vier hoofdthema's 'Wie zijn de Assumptionisten?', 'De Assumptionisten in Kasteel Stapelen', 'Opleiding en vorming tot Assumptionist' en 'Werken van de Nederlandse Assumptie'. De wisselexpositie in Museum Boxtel is te bezoeken van 31 januari tot en met 12 april. Op zondag 15 maart om 11.15 uur verzorgt pater Hans de Visser een lezing over de geschiedenis van Kasteel Stapelen. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@muboboxtel.nl of 06-16041898.

Het museum is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op maandag 6 april (tweede paasdag). Eerste paasdag is het museum gesloten. De toegangsprijs is voor volwassenen 3,50 euro, kinderen van 12 tot en met 18 jaar 2 euro, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. Kijk ook op www.muboboxtel.nl en volg alles op Facebook 'Mubo Boxtel'.

Ingezonden brief: Reorganisatieplan MIK dreigt te worden aangegrepen voor kaalslag Boxtelse kunst & cultuur

MIK heeft haar zeven opdrachtgevende gemeentes een ingrijpend reorganisatieplan voorgelegd, waarbij de huidige culturele infrastructuur behouden kan blijven voor maximaal de helft van het huidige subsidiebedrag. Dit voorstel dreigt echter te worden aangegrepen door Boxtel om maar helemaal afstand te doen van MIK, en daarmee de complete Boxtelse infrastructuur te vernietigen. De inhoud van het plan wordt niet bekritiseerd, de verregaande bezuiniging die ermee wordt gerealiseerd evenmin. Waarom de cultuurwethouder dan toch waarschijnlijk aanstaande vrijdag niet instemt met het plan? Het lijkt hier om een politieke ambitie te gaan om kunst- & cultuurbeoefening niet te subsidiëren. Een ambitie die bovendien niet strookt met de strategische visie 2010-2020, waarin staat dat 'de gemeente zich verantwoordelijk [blijft] voelen voor de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede voorzieningen voor sport- en cultuurbeoefening in Boxtel'.

Het gepresenteerde reorganisatieplan betreft ontzettend ingrijpende maatregelen voor MIK. We zullen afscheid moeten nemen van een groot deel van het huidige personeel in loondienst en gaan werken met een kleine projectorganisatie die aangevuld kan worden met een grote flexibele schil van zzp'ers, waaronder docenten van MIK die voorheen in vaste dienst waren.

Waarom deze pijnlijke maatregelen noodzakelijk zijn? MIK heeft te maken met een terugloop aan zowel lesgeldinkomsten (-20% in 2014) als gemeentelijke subsidies (-27% in 2015 t.o.v. 2012). De huisvestings- en loonkosten, samen goed voor 80% van de uitgaven, lopen echter onverminderd door wegens wet- en regelgeving. Deze organisatiestructuur is daarom niet langer houdbaar: ze kan verdere tegenslagen in de toekomst niet opvangen.

Om deze transitie te kunnen maken, heeft MIK de gemeente verzocht om hun restsubsidie van 2015 al in het tweede kwartaal over te maken. Er wordt dus niet om een extra bijdrage gevraagd, wel om het naar voren halen van het toegezegde bedrag. In 2016 wordt vervolgens flink verdiend: MIK heeft dan nog maar een fractie van het huidige subsidiebedrag nodig.

Wat er gebeurt als Boxtel niet instemt? Dan zal MIK in ieder geval in Boxtel ophouden te bestaan. Naast enorme financiële consequenties, verdwijnt dan alle kennis en kunde die jarenlang is opgebouwd, al sinds de Boxtelse Muziekschool in 1947. Niet alleen de 530 Boxtelse cursisten worden de dupe, ook leerlingen en leerkrachten in het onderwijs, de harmonie, amateurkunstinstellingen, zorginstellingen en nog veel meer partners ondervinden de gevolgen.

Terwijl er een reorganisatieplan op tafel ligt waarmee de culturele infrastructuur is gewaarborgd voor de toekomst, al voor het luttele bedrag van 1,33 euro per inwoner van Boxtel. Wij wensen de wethouder veel wijsheid toe in haar definitieve keuze.

Laurens Felix, directeur-bestuurder MIK

Tekst bij BrievenBox

Bijdragen voor de BrievenBox mogen maximaal 300 woorden bevatten. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst. Stuur je brief vóór maandag 17.00 uur naar redactie@demooiboxtelkrant.nl of DeMooiBoxtelKrant, Molenstraat 57, 5281 JN in Boxtel.

The Explosion Rockets vieren tachtigste verjaardag van Elvis in Denziz

Foto: Explosion Rockets

Boxtel - The Explosion Rockets geven zaterdag 7 februari een spectaculair optreden bij Partycentre Denziz, ter gelegenheid van de verjaardag van Elvis Presley. De 'back to the fifties en sixties band' zal die avond naast hun gebruikelijke repertoire veel nummers van The King ten gehore brengen om te vieren dat hij op 8 januari 80 jaar zou zijn geworden.

Naast nummers van Elvis brengt de band nog vele andere hits uit de jaren 50 en 60, van bekende artiesten als Ricky Nelson, Buddy Holly en Jerry Lewis. Ook instrumentale nummers van bijvoorbeeld The Shadows worden in de voor The Explosion Rockets bekende enthousiaste stijl gespeeld. Maar het draait deze avond om The King, die geëerd wordt met nummers als 'Jailhouse Rock', 'Hound Dog' en 'I Can't Help Falling in Love', maar ook vele minder bekende nummers. The Explosion Rockets zijn in het verleden al vaak door fanclubs geroemd om hun Elvis covers en staan bekend als een van de beste Elvis vertolkers van de Benelux.

Foto: Explosion Rockets
Foto: Explosion Rockets

De zaal is zaterdag 7 februari vanaf 20.00 uur geopend, de show begint een uur later. Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen bij Thom Sens, telefoonnummer 06-45928586 of bij Denziz, telefoonnummer 06-34348594.

Dojo Ad Dekker officieel geopend

Foto: Cock Stam

Boxtel - Door een erehaag van vrienden, bekenden en 135 leden en oud-leden werd Ad Dekker afgelopen zaterdag onthaald bij zijn nieuwe dojo in sportcomplex De Braken. De oefenruimte van Taekwondo School Dekker, de vereniging die hij precies vijfentwintig jaar geleden oprichtte, werd officieel geopend. En dat werd groots gevierd met een reünietraining en een feestelijke lunch.

Met mooie woorden opende burgemeester Mark Buijs de dojo. Hij prees Dekker voor het samenbrengen en verbinden van mensen door middel van deze sport. Ook sprak hij zijn bewondering uit voor de zelfredzaamheid van de club, die door snel handelen in korte tijd deze oefenruimte wist te realiseren. Met het leggen van de laatste twee vloermatten legde Dekker onder luid applaus zelf de laatste hand aan zijn dojo.

Ad Dekker legt de laatste vloertegels en daarmee de laatste hand aan zijn dojo. Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam
Foto: Cock Stam

Hennie Thijssen, de voorzitter van de ITF Royal Dutch waarvoor Dekker bonscoach is geweest, was erg blij met het jubileum en de opening. "25 jaar, dat is bijzonder. Het is prachtig dat we dit mee mogen maken in onze sport." Hij benadrukte de gedrevenheid van Dekker en zijn vermogen om mensen te motiveren. "Ad weet mensen enorm te stimuleren, hij speelt een belangrijke rol in de taekwondowereld." De jubilerende sabum zelf had er bijna geen woorden voor. Hij was vooral erg trots op het bereiken van deze mijlpaal en genoot zichtbaar van de geweldige ontvangst. Nadat hij verrast werd met enkele mooie cadeaus, was het officiële gedeelte ten einde. Er werd vervolgens getraind in de dojo door de vele taekwondoka's die aanwezig waren bij deze speciale gebeurtenis.

Taverbo/SABO 1 verliest seizoensouverture

Boxtel - Het eerste team van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO weet weer wat verliezen is. Na het ongeslagen kampioenschap van vorig seizoen, waarin promotie naar de hoofdklasse werd afgedwongen, werd in Breda de openingswedstrijd van de voorjaarscompetitie met 7-3 verloren van titelfavoriet Belcrum.

Dankzij het vorig seizoen behaalde kampioenschap in de eerste klasse komt Taverbo/SABO 1, bestaande uit Michel Sperling, Teun Vlaminckx en Jasper van der Aa, deze competitie uit op het hoogste regionale niveau. Tegenstander Belcrum degradeerde vorig seizoen juist uit de landelijke derde divisie. Alsof dit team al niet sterk genoeg was, versterkten zij zich op het allerlaatste moment nog met een voormalig eredivisiespeler. Ondanks het surplus aan kwaliteit bij de Bredase ploeg ging de wedstrijd verrassend lang gelijk op. Dankzij winstpartijen van Van der Aa en Sperling en een gewonnen dubbelspel door het duo Sperling/Vlaminckx stond er na zes partijen een 3-3 tussenstand op het scorebord. Daarna trapten de Bredanaars het gaspedaal echter nog wat verder in, waardoor Taverbo/SABO alsnog een ruime nederlaag te slikken kreeg.

DVG sluit winterstop winnend af

Liempde - De voetballers van DVG hebben de laatste oefenwedstrijd in de winterstop winnend afgesloten. Afgelopen zondag speelde het team thuis tegen de Bocht, uitkomend in de 5e klasse Zuid I. Er waren bij DVG behoorlijk wat afwezigen en dit gaf de ruimte aan het aanstormend talent. De kans die deze spelers kregen, werd met beide handen aangegrepen. Rens van den Akker, Aaron van Dooren, Jurge van de Velden, Bart van Ruremonde en Ruud Peijnenburg speelden goed mee en dit geeft de club vertrouwen voor de toekomst.

Voor rust kon de Bocht het nog aardig bijbenen en werd er niet gescoord. Na de pauze maakte DVG het verschil en via doelpunten van Martijn Caarls en de A-junioren Bart van Ruremonde en Aaron van Dooren liep DVG uit naar een 3-0 voorsprong. Na een tegendoelpunt van ex-DVG'er Thijs van Dongen maakte Caarls, uit een voorzet van Bart de Windt, zijn tweede. De Bocht scoorde in de slotfase nog via een afstandsschot en bepaalde de eindstand daarmee op 4-2.

Ofschoon dit weekend nog moet blijken of de winterstop echt kan worden afgesloten, is er een volledig programma gepland. Zondag staat voor het 'eerste' de uitwedstrijd tegen SES in Langenboom op het programma. Die ploeg staat vijfde in de 4e klasse H en DVG derde. Zondag zal blijken wie de winterpauze het beste is doorgekomen.

Matige start competitie jeugd Taverbo/SABO

Boxtel - De jeugd van tafeltennisvereniging Taverbo/SABO is afgelopen zaterdag matig begonnen aan de voorjaarscompetitie. Alleen het derde jeugdteam dat uitkomt in de eerste klasse Starters kwam tot winst tegen het vierde team van Never Despair uit Den Bosch. Rick van der Schoot wist in de laatste wedstrijd het beslissende punt binnen te halen door na een 2-7 achterstand in de vijfde game terug te komen tot 11-9, waardoor de winst met 6-4 in eigen huis bleef. Hierdoor staat dit team met zes punten uit één wedstrijd op de tweede plaats in het klassement. Bovendien staat Rick van der Schoot bovenin de ranglijst met 100% gewonnen wedstrijden.

Het eerste jeugdteam dat uitkomt in de Junioren eerste klasse begon goed in deze voorjaarscompetitie en liep vlot uit naar een 4-1 voorsprong. Helaas wisten ze deze voorsprong niet vast te houden. Michel van Dooren die afgelopen seizoen ook al uitkwam in dit team, won twee wedstrijden. Dani de Rooij en Rein de Groot die voor het eerst uitkomen in deze klasse hadden het duidelijk moeilijk. Dani de Rooij verloor zijn laatste partij nipt, maar wist toch één punt binnen te halen. Bovendien wisten Michel van Dooren en Rein de Groot de punten voor de dubbel in eigen huis te houden. Hierdoor werd de uitslag uiteindelijk 4-6 voor MCS - ttv Veldhoven.

Het tweede jeugdteam dat voor het eerst uitkomt in de junioren derde klasse wist eveneens niet tot winst te komen.

20 / 20