DeMooiBoxtelKrant

1 november 2017

DeMooiBoxtelKrant 1 november 2017


Ook in Boxtel komen de hulpdiensten regelmatig te laat

Boxtel - Hoewel Boxtel een eigen ambulancestandplaats heeft komt de ambulance ook in onze gemeente in bijna één op de tien spoedgevallen te laat. Ook de politie is vaak later op locatie dan ze zelf graag zou willen. Deze week luidde FNV-ambulancezorg de alarmbel over het grote aantal ambulances dat te laat komt bij een spoedmelding. Dit zou te wijten zijn aan mismanagement en te weinig personeel, aldus de vakbond. Wij zochten uit hoe het in Boxtel zit.

Zo'n 9,3 procent van de ambulances haalt in 2016 de in de wet vastgelegde norm voor een maximale aanrijtijd van 15 minuten niet. Daarmee scoort Boxtel onder het regionaal en landelijk gemiddelde van 6,5 procent. Dit mag maximaal 5 procent zijn. De cijfers zijn opmerkelijk, omdat Boxtel een eigen standplaats heeft. In andere gemeenten met een eigen ambulancepost, zoals Oisterwijk (7,5 procent) en Veghel (3,5 procent), maar ook de grote gemeente Oss (8,1 procent) zijn de ambulances er vaak eerder.

De regionale ambulancevoorziening RAV Brabant-Noord geeft in een reactie op de cijfers aan inderdaad de norm niet altijd te halen. De ambulancevoorziening belooft echter beterschap: "Eind 2016 heeft de RAV Brabant-Noord weer extra (financiële) middelen gekregen. Omdat het werven en opleiden van nieuwe verpleegkundigen tenminste een jaar in beslag neemt, kunnen deze middelen pas begin 2018 effectief worden ingezet. Afhankelijk van de productiestijging van het aantal ritten die in 2017 plaatsvindt, moet blijken of deze extra middelen voldoende zijn om de streefnorm van 5 procent te behalen."

Uit het FNV-rapport bleek verder dat de regionale ambulancevoorziening in 2016 een flinke spaarpot opbouwde van ruim 2 miljoen euro. Daarmee doet de ambulancevoorziening het financieel erg goed. Toch geven deze cijfers een ietwat vertekend beeld, zo blijkt uit een reactie: "Het kan zijn dat de begrote inzet van (extra) personeel niet mogelijk was als gevolg van (moeilijk te vervullen) vacatures." Ook bleek het ziekteverzuim in de praktijk mee te vallen en vielen de begrote loonkosten in de praktijk lager uit dan verwacht.

Politie en brandweer
Ook de politie haalt de zelf gestelde richtlijn van 90 procent aanwezigheid binnen een kwartier niet. In Boxtel zul je in bijna één op de vijf gevallen dat je 112 belt (18,4 procent) langer op hulp moeten wachten. Ook dit is meer dan het landelijk gemiddelde (15,7 procent).

De brandweer kon specifieke cijfers over Boxtel niet voor het ter perse gaan van deze krant aanleveren. Zij hebben echter, anders dan politie en ambulance geen wettelijke normering, maar een verplichting om in ieder geval binnen 18 minuten aanwezig te zijn. Wel is te zien dat de gemiddelde responstijden van de brandweer in 2016 zowel provinciaal als regionaal gezien toenamen ten opzichte van 2015. In Noord-Brabant nam de gemiddelde uitruktijd volgens het CentraalBureau voor Statistiek in die periode toe van 7,5 naar 8,1 minuten. In de brandweerregio Brabant-Noord was dit 9,3 respectievelijk 9,5 minuten.

In zowel de uitruktijden van politie als ambulance is wel een voorzichtige positieve trend te zien. Zo waren politie en ambulance in de eerste helft van 2017 gemiddeld iets vaker op tijd aanwezig (in 8,6 procent respectievelijk 16,3 procent van de gevallen te laat).

Overigens moeten de cijfers wel in perspectief worden gezien: bijna altijd zijn de hulpdiensten binnen 20 minuten op locatie. Slechts één Boxtelse pechvogel moest in 2015 langer dan een half uur op de ambulance wachten, blijkt uit eerder onderzoek van RTL Nieuws.

Dubbelslag voor Marvel-atleten bij 50e Don Quichotte Sparrenbosloop

Foto: Bo van Uden

Boxtel - Zowel bij de dames als bij de heren werd zondag de jubileumeditie van de Don Quichotte Sparrenbosloop gewonnen door een Marvel-atleet. Patrick Cromsigt was veruit de snelste bij de heren. Bij de dames was Janny Maas minuten sneller dan haar concurrentes.

De 50e editie van de Don Quichotte Sparrenbosloop ging over een vernieuwd parcours. Daarin opgenomen waren onder andere een heuvel, een sloot en smalle bospaden. Dat maakte de cross gevarieerder en zwaarder dan alle voorgaande edities.

Foto: Bo van Uden
Foto: Bo van Uden
Foto: Bo van Uden
Foto: Bo van Uden
Foto: Bo van Uden
Foto: Bo van Uden
Foto: Brigit

Lees verder op pagina 15.

Laatste column SY Blue Spirit

Boxtel - Deze week nemen de zeilers van SY Blue Spirit afscheid van ons, je leest hun 35e, en voorlopig laatste, column op pagina 13. Hoewel Brigit Steer en René de Jong hun reis voortzetten zonder hun maandelijkse bijdrage aan DeMooiBoxtelKrant, zijn zij nog steeds te volgen via Facebook @bluespiritsailing.

Drie jaar geleden lieten Brigit en René huis en haard achter en kozen zij het ruime sop. Elke maand verhaalden zij via een column in DeMooiBoxtelKrant over hun avonturen. Heel Boxtel genoot van de spannende belevenissen, prachtige beschrijvingen en vele hoogte- en, gelukkig slechts enkele, dieptepunten van deze avonturiers. Niet alleen de lezers, ook wij van de redactie keken elke maand reikhalzend uit naar hun logboek, om te mogen lezen wat 'onze' wereldreizigers nu allemaal weer hadden meegemaakt.

We zijn er ontzettend trots op dat zij in onze krant wilden staan. En we gaan ze enorm missen. Brigit en René, bedankt dat we steeds een stukje met jullie mee mochten varen. We hebben van jullie genoten en wensen jullie behouden vaart!

Hardstylefeest bij B-Town Foto: Sander van Kasteren

Hardstylefeest bij B-Town

Lukullus sluit deuren Foto: Sander van Kasteren

Lukullus sluit deuren

22 jaar Red River Band Foto: Red River Band

22 jaar Red River Band

Ondernemend Boxtel Foto: Sander van Kasteren

Ondernemend Boxtel

Lezing over digitalisering archief van Zusters Clarissen

Boxtel - Geertrui van Synghel, pater Hans de Visser en zuster Chiara zullen op dinsdag 7 november om 20.00 uur een lezing verzorgen over de digitalisering van het archief van de zusters Clarissen uit Boxtel. Deze zal plaatsvinden in zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 in Boxtel.

Pater Hand de Visser bespreekt de gevolgen van de 80-jarige Oorlog voor de slotzusters, de Clarissen te Boxtel. Deze conflict-oorlog heeft grote gevolgen voor hen. Het politiek en godsdienstig centrum in de Meierij verandert drastisch. Niet langer is voor hen Den Bosch het machtscentrum, maar Den Haag. Koning en kerk verdwijnen. Plakkaat en predikant maken voortaan de dienst uit. De heren in Den Haag leiden met strakke hand. Zo lijkt het een vriendelijk gebaar wat deze machtheb- bers tonen maar het venijn zit ook hier in de staart. Want deze nieuwe overheid verordent dat de Boxtelse Clarissen zo'n gering inkomen hebben dat zij niet worden verplicht om een geldelijke bijdrage te leveren aan de salariëring van de predikanten. Maar ze voegen er aan toe dat zij op het klooster en de andere eigendommen van de zusters beslag zullen leggen.

Daarvoor hebben zij op 3 februari 1650 het 'uitstervingsplakkaat' uitgevaardigd. Twee eisen leggen zij de slotzusters op. Zo moet elke zuster haar naam en geboortedatum opgeven. De bedoeling hiervan is om te voorkomen dat de Clarissen nog vrouwen in hun gemeenschap opnemen. En daarnaast moet het overlijden van elke Boxtelse geprofeste slotzuster aan het Haagse gezag worden doorgegeven. De Haagse leiding wil door deze controle bereiken dat deze gemeenschap uitsterft.
Maar de Clarissen zijn slim en bedenken een list die lange tijd haar vruchten afwerpt. Zij hebben een plan bedacht om het aantal inwoners in hun convent behoorlijk op peil te houden. Maar door vertrouwelijke informatie van de kant van de protestantse leiding aan de Staatse overheid ontstaat er grote achterdocht bij de Haagse Heren. De zusters moeten in 1717 de Baronie van Boxtel verlaten. Namens de katholieke bevolking doen vooraanstaande Boxtelse katholieken nog een dringend verzoek. Schriftelijk vragen zij dat de zusters in hun convent mogen blijven wonen. Maar het plakkaat moet worden uitgevoerd: er wonen geen zusters meer in dit klooster van wie in 1650 de namen en geboortedatum zijn opgeschreven. Het klooster is dus wettelijk leeg en daarom vervallen dit gebouw en andere eigendommen aan de Staten-Generaal in Den Haag

KBO-activiteiten

Donderdag 2 november        Handwerken in De Orion        13.30
                        Politieke avond, in het gemeentehuis, ingang Dr. van Helvoortstraat         19.30
Vrijdag 3 november        Rikken en jokeren in De Orion        13.30
Zondag 5 november        Eucharistieviering in de Sint-Petrusbasiliek ter intentie van de overleden KBO-leden van de wijk Oost        10.30
                        Eten bij Elisabethsdael, aanmelden voor 2 november bij receptie van Elisabethsdael via 0411-662579        12.30
Dinsdag 7 november        Biljarten in De Walnoot        13.30
                        Hobbymiddag in De Kinderboerderij        13.30
                        Kienen in De Orion        14.00
Woensdag 8 november        Eten bij Lotus, opgeven voor 4 november bij Sina van Alpen via 0411-689285 of sinaalphen@solcon.nl of bij Henk Sturkenboom via 0411-677863 of henksturkenboom49@gmail.com        17.00

Collectes november

Tot en met 4 november: Stichting Diabetes Fonds
6 tot en met 11 november: Stichting Alzheimer Nederland
13 tot en met 18 november: NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
20 tot en met 25 november: Stichting Nationaal MS Fonds,
27 november tot en met 2 december Stichting Leger des Heils Fondsenwerving

Verenigingen die in de gemeente Boxtel willen collecteren ten behoeve van een goed doel hebben hiervoor geen vergunning nodig. Wel wordt hen gevraagd rekening te houden met de landelijke collectes en alleen in de vrije periodes te collecteren. Heb je iemand aan de deur gehad die zegt te collecteren namens het goede doel en vertrouw je het niet? Meld dit dan bij de politie. Dit kan via 0900-8844.

Collecteweek Alzheimer Nederland

Boxtel - In de week van 6 tot en met 11 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In Boxtel en Liempde gaan zo'n tachtig collectanten de straat op om geld in te zamelen.

Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. De stichting werkt aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, er meer aandacht voor elkaar is en waarin mensen steeds dementievriendelijker worden.

De collecteweek is een mooi moment om hier bij stil te staan. Alzheimer Nederland hoopt natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat de stichting nog meer ondersteuning kan bieden.

Uitwisselingsconcert Fanfare St.Arnoldus

Lennisheuvel - In Gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel vindt op 12 november een uitwisselingsconcert plaats tussen Fanfare St.Arnoldus en Fanfare Jubilate Deo uit Groesbeek. Het dubbelconcert kan gratis bezocht worden en begint om 15.00 uur. De deur van De Orion is open vanaf 14.30 uur.

Als eerste zal Fanfare St.Arnoldus onder leiding van Mariska Brienen-van Melis een optreden verzorgen en het eerste muziekstuk dat op de lessenaar ligt is Pioneers of the Lowlands. Deze door Jacob de Haan gecomponeerde mars is een hommage aan de voortrekkers van de blaasmuziek in de Lage Landen.
Daarna staan achtereenvolgens op het programma: Rhapsodia, een zeer afwisselende compositie van Robert Finn, waarin orkest en luisteraars worden meegesleept in een muzikaal en emotioneel avontuur. Stage Fright, muziek uit de jaren 60 en 70 en een compositie van dixielandnummers te weten Dixieland Jamboree. Fanfare St.Arnoldus sluit haar optreden af met Can't hold us van Ryan Lewis. Na wisseling van het podium zullen de muzikanten van Fanfare Jubilate Deo ook onder leiding van dirigent Mariska Brienen-van Melis een aantal mooie muziekstukken ten gehore brengen.

Vrouwencontact Liempde

Iedere dinsdag        Mindfit Energie

Adressen gemeenschapshuizen

Boxtel:
De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, 5283 CA, telefoon: 0411-673838
De Walnoot, Reginahof 1, 5282 GC, telefoon: 0411 673 485
Liempde:
Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, 5298 BW, telefoon: 0411-631651
Lennisheuvel:
De Orion, Lennisheuvel 56, 5281 LG, telefoon: 0411-674474

Onveilige verkeerssituatie MEP snel aangepakt

Boxtel - De onveilige verkeerssituatie rond de velden van hockeyclub MEP wordt nu echt snel opgelost. Dat laat verkeerswethouder Herman van Wanrooij weten naar aanleiding van door BALANS gestelde vragen tijdens het begrotingsdebat afgelopen dinsdag.

BALANS-fractieleider Wim van der Zanden gaf tijdens het debat aan dat er onveilige verkeerssituaties op de Eikenlaan optreden vanwege de vele jeugdige bezoekers van de hockeyclub die er fietsen. De weg is te smal, meent hij. Ook de vele bezoekers van paviljoen Molenwijk en de hulpdiensten kunnen niet goed uit de voeten op de smalle weg.

De wethouder onderschreef de verkeersproblemen. Een oplossing komt er snel, zo zegde hij toe. De Molenwijkseweg wordt namelijk in drie fasen opgeknapt. De eerste fase, waarbij het stuk van de Halderheiweg tot aan Esch een fietsstraat wordt, startte afgelopen week. Als die is afgerond wordt het stuk tussen de Halderheiweg en de Parkweg onder handen genomen. In de laatste fase gaat het stuk tussen Parkweg en het Ronduutje op de schop. Dan wordt ook de situatie rondom de hockeyvelden van MEP aangepakt.

Volgens BALANS gaat dat allemaal niet snel genoeg. De fractie hield een motie in stand waarin het college werd opgeroepen voortvarender te werk te gaan. Die werd uiteindelijk verworpen. "Deze motie is overbodig. Ik heb al spijkers met koppen geslagen", aldus Van Wanrooij. De gemeente kon nog niet aangeven wanneer de werkzaamheden van fase 2 en 3 precies uitgevoerd worden.

Biomassaplein waarschijnlijk naar Vorst B

Boxtel - Bedrijventerrein Vorst B is waarschijnlijk de locatie voor een vierjarige proef met een biomassaplein. Dit bevestigt de gemeente. In 2016 maakte Boxtel al bekend dat het de ambitie had om samen met Sint-Michielsgestel, Vught en Best een pilot wilde starten om biomassa te verwerken tot brandstof. Beoogde startdatum was 1 januari 2017. De vondst van een dassenburcht op de beoogde locatie aan de Brukelsestraat in Liempde gooide echter roet in het eten.

Op het biomassaplein moet tijdens de pilot jaarlijks zo'n 5.000 tot 6.000 ton papier en hout verwerkt worden tot biomassa. Dit wordt dan verkocht en afgevoerd naar een andere locatie om omgezet te worden in energie. Na de pilotperiode zal naar verwachting de hoeveelheid opgeslagen materiaal nog groeien om het plein commercieel exploiteerbaar te maken. De gemeente mag officieel geen commerciële taken uitvoeren. Om dit toch te kunnen doen wordt onderzocht of de gemeente in de vorm van een rechtspersoon de centrale kan gaan uitbuiten. Anders zal een commerciële partner gezocht worden na afloop van de pilot.

Sommige Lennisheuvelnaren reageerden ontstemd op het nieuws dat het biomassaplein naar alle waarschijnlijkheid op Vorst B komt. Ook in de politiek werden vragen gesteld, onder andere door de CDA-fractie. Zo zijn er zorgen over de extra verkeersbewegingen die nodig zijn voor aan- en afvoer van biomassa. In een reactie laat het Boxtelse college weten dat op jaarbasis zo'n 600 aan- en 200 afvoerbewegingen nodig zijn. Dat zijn gemiddeld zo'n drie vrachtwagens per dag. Ook zal er zo'n 5.000 tot 6.000 kubieke meter opslag plaatsvinden zodat de hout- en papierresten kunnen drogen. Er zal met enige regelmaat een shredder op het terrein komen om de houtresten te verpulveren. Daarnaast zal de biomassa gezeefd worden om het zandvrij te maken.

Op de vraag of er nog andere mogelijke locaties in beeld zijn voor de pilot antwoordt de bij het project betrokken ambtenaar John van Zuijlen bevestigend. Hij geeft echter wel aan dat Vorst B op dit moment de meest geschikte locatie lijkt. Zó geschikt dat gestart wordt met het uitwerken van plannen aldaar, zoals een ruimtelijke onderbouwing en onderzoek op het gebied van emissie en eventuele overlast.

In de toekomst moet een biomassaplein de duurzaamheid binnen de gemeentegrenzen een flinke boost gaan geven. Een bijkomstigheid is dat instellingen als Brabants Landschap een extra zakcentje kunnen bijverdienen door hun snoeiafval aan te bieden bij het plein, waar het omgezet wordt in verkoopbare biobrandstof. Het is overigens nog niet gezegd dat, ook na een geslaagde proef, het biomassaplein op Vorst B blijft. Na de periode van vier jaar wordt de pilot uitgebreid geëvalueerd. Mocht daaruit blijken dat het plein op Vorst B om wat voor reden dan ook niet (commercieel) uit te voeren valt, of kan doorgroeien is een verhuizing naar een andere locatie niet uitgesloten.

Nieuw wegdek Raapakkerbrug heeft eerste reparatie al gehad

Foto: Francy van Heertum

Boxtel - Het splinternieuwe wegdek van de Raapakkerbrug heeft de eerste reparatie al achter de rug. Vorige week maandag heropende de wethouder nog vol trots de opnieuw bestraatte brug, vanaf donderdag lag de brug er alweer in heel wat mindere staat bij. Waarschijnlijk hebben vandalen het oppervlak, bestaande uit zogenaamde renovatie dekpanelen, gesloopt, zo laat wethouder Herman van Wanrooij desgevraagd weten.

"Wat moet ik hier nu mee?", verzucht de wethouder. Op de Facebookpagina 'Boxtelaar, zeg het maar!' was al een discussie ontstaan over vallende fietsers, scooters, of het mogelijke prutswerk van BRS, dat de dekplaten voor het wegdek leverde. Volgens Van Wanrooij is dat bijna zeker niet het geval. "Je ziet dat tussen de panelen kieren zijn ontstaan omdat ze wat zijn gaan werken. Maar dit is duidelijk vandalisme. Onze ambtenaren zijn wezen kijken", zo sprak de wethouder vrijdag. "Ergens anders in het land ligt een brug van ditzelfde materiaal en die is al 15 jaar in goede staat." Een oplossing, die heeft Van Wanrooij niet zo één, twee drie.

De kapotte panelen zijn maandag door BRS vervangen. Na een eerste inventarisatie lijkt nog steeds vandalisme de meest realistische optie, hoewel op eerdergenoemde Facebookpagina een valpartij met een scooter als oorzaak genoemd wordt. Toch is de wethouder iets minder stellig: "Tsja, het kan ook een scooter met ergens een braampje zijn geweest, maar het is zeker dat het een scherp voorwerp is." De schade bedraagt volgens de wethouder 'een paar duizend euro'. De gemeente bekijkt momenteel of een dader of veroorzaker kan worden achterhaald. Mocht die niet gevonden worden, maakt de gemeente aanspraak op een waarborgfonds voor schade waarbij geen schuldige partij kan worden aangewezen. "En anders draait de gemeenschap er voor op", vertelt de wethouder, die evenals iedere Boxtelaar hoopt dat deze schadepost een eenmalige aangelegenheid was.

Boxtel alsnog op zoek naar bouwlocatie carnavalswagens

Boxtel - Er komt de komende week alsnog een overleg tussen de gemeente en Stichting Openbaar Carnaval Boxtel (SOC) om op zoek te gaan naar een geschikte en betaalbare bouwlocatie voor met name de grote carnavalswagens. Dit zegde wethouder Marusjka Lestrade in de raadsvergadering van dinsdag opnieuw toe, nadat al in juli was aangegeven dat dit overleg er zou komen.

De fractie van BALANS diende in de raadsvergadering van 11 juli al een motie in waarin om aandacht gevraagd werd voor het probleem dat veel wagenbouwers geen geschikte bouwlocatie konden vinden. Het college zegde toe dat er een overleg tussen de verschillende wagenbouwers, SOC en de gemeente zou komen om tot een oplossing te komen. Dit bleef echter uit, zo constateerde BALANS terecht. De wethouder bood daarop haar excuses aan.

Maandag vond het overleg alsnog plaats. Daaruit kwam naar voren dat de bouwers steeds vaker te horen krijgen dat het opbouwen van de wagens een te groot veiligheidsrisico met zich meebrengt voor de eigenaren van de bouwruimtes. Er is over gesproken of er wellicht met een verzekering risico's kunnen worden afgevangen, zo laat de wethouder weten. SOC gaat nu de omvang van het probleem in kaart brengen. Zodra dit overzicht beschikbaar volgt een tweede gesprek, uiterlijk in de laatste week van november. Of dit nog op tijd komt voor carnaval 2018 is maar de vraag: veel wagenbouwers starten eind september of begin oktober al met de eerste werkzaamheden aan hun wagens.

'Boxtel kan niet om bouw grote windturbines heen'

Boxtel - In de nabije toekomst moet Boxtel grote windturbines bouwen om aan de energieambities te kunnen voldoen. Dat laat het Boxtels college weten in een antwoord op vragen van de SP-fractie in september stelde.

Boxtel ontkomt niet aan de bouw van grote windturbines binnen de gemeentegrenzen. Uit een in opdracht van de provincie door duurzaamheidsbureau POSAD uitgevoerde studie naar duurzame energie blijkt immers dat ingezet moet worden op zowel zonne-energie, biomassa-energie én windenergie, wil onze regio in 2050 energieneutraal zijn. Onze gemeente wil dit echter al in 2030 bereiken, wat betekent dat er ook urgentie achter de bouw van deze turbines zit. "Willen we in 2030 energieneutraal zijn dan is de noodzaak nog groter om alle mogelijke opties aan te wenden en zullen wij niet om grote windturbines heen kunnen", stelt het college. "Te meer omdat de grote steden binnen de regio te weinig ruimte hebben om in de behoefte aan duurzame energie te voorzien."

De SP-fractie vroeg zich in de brief aan het college eveneens af of er ook kleinschaligere oplossingen ingezet kunnen worden om Boxtel vóór 2030 energieneutraal te krijgen. Dit zal ook gebeuren, zo laat het college weten, maar leidt tot onvoldoende resultaat. Ook wordt de komende jaren flink ingezet op energiebesparing, maar zelfs dán lijkt de plaatsing van de grote windturbines onafwendbaar.

Verkiezing Jeugdprins(es) Ploegersland

Liempde - Na de bekendmaking vanm de Prins van Ploegersland vorige week, is het aanstaande zondag 5 november de beurt aan de jeugdprins of -prinses 2017-2018. Dan gaat vanaf 13.00 uur bij Ploegerspaleis Het Hof het carnavalsseizoen ook echt van start voor de jeugdige Ploegers.

Zondag zal blijken wie samen met Z.D.H. Prins Joannes de scepter gaat zwaaien over Ploegersland. Dit jaar gaan 21 helden de strijd met elkaar aan. In een leuke en ludieke verkiezing gaan zij uitmaken wie de opvolg(st)er van Prinses Sennie en Prins Jenske wordt. De verkiezing bestaat uit een blunder en een playback act. De vijf beste kandidaten vertellen vervolgens waarom zij graag Jeugdprins(es) van Ploegersland willen worden. Nadat de deskundige jury de winnaar bekend heeft gemaakt wordt deze samen met de Jeugdraad en Jeugdgevolg officieel geïnstalleerd.
De kandidaten die dit jaar aan de verkiezing deelnemen zijn: Bouke Verbree, Brecht Beerens, Cézanne Simons, Cilke Spijkers, Emma Dortmans, Inge Timmermans, Julia Daniëls, Juul van Abeelen, Jurre Verbree, Keira Kreijveld, Kiki Scheutjens, Maud van Kollenburg, Mirte van Geffen, Okke Spaas, Pim de Wit, Roosje Voets, Sam van Oorschot, Tara Braken, Till Bauer, Tynke de Greef en Willemijn Broeren.

Ook benieuwd? Kom dan zondag 5 november naar Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde. De verkiezing begint om 13.00 uur. De zaal gaat open om 12.30 uur. Benieuwd hoe de kandidaten er uit zien en naar hun motivatie om mee te doen? Ga dan naar http://ploegers.nl/ploegertjes/jeugdraad/.

Vrijwilligers aan de slag bij Natuurwerkdag 2017

Boxtel/Esch - Samen buiten aan de slag, dat kan op zaterdag 4 november op de Natuurwerkdag. In 2017 organiseert LandschappenNL de Natuurwerkdag voor de zeventiende keer op diverse locaties door heel Nederland. Ook in Boxtel en Esch kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden.

In Esch is iedereen welkom om wilgen te komen knotten op het landgoedje 'De Roudonck' aan De Ruiting 3. Jong en oud kan hier van 09.00 tot 17.00 uur meedoen. Voor koffie, thee, warme chocomelk en soep wordt gezorgd. Deelnemers mogen wel zelf een lunchpakketje, oude buitenwerkkleren, laarzen, een regenpak en werkhandschoenen meenemen. De dag start met uitleg over de historie van het landgoedje, het vroegere gebruik en de huidige natuurwaarde van de knotwilgen, uitleg over het werk en het gebruik van de gereedschappen. Omdat de wilgen langs een historische visvijver staan, wordt een bootje gebruikt om de mensen en het gezaagde hout over te varen.
In bosgebied de Geelders, tussen Boxtel, Liempde, Gemonde en Schijndel, wordt door Vereniging De Mieuwe Gemeynt een activiteit georganiseerd. Deze starten om 10.30. Tijdens de Natuurwerkdag gaan de deelnemers een dichtgegroeid bosperceel uitdunnen, zodat er meer ruimte komt voor bijzondere natuurwaarden. Ze gaan houthakken en snoeien, en voor wie wil is er een korte rondleiding. Tussen de middag wordt er soep gekookt op een vuurtje.
Een ander vrijwillig klusje in Boxtel is het knotten van wilgen bij de Nergena. Deze werkzaamheden starten om 9.00 uur. Er wordt ongeveer tot 12.00 uur gewerkt. De werkzaamheden bestaan onder meer uit zagen, knippen, het sjouwen van takken, het stapelen van de takken op een kar of een stookhoop opbouwen.

Wil jij ook een (halve) dag buiten aan de slag gaan? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl voor meer informatie over locaties en activiteiten bij jou in de buurt en meld je aan.

Ars Vivendi organiseert lezing door Anna van Suchtelen

Boxtel - Ars Vivendi Boxtel organiseert op zondag 19 november in de Protestantse Kerk aan de Clarissenstraat in Boxtel een lezing door Anna van Suchtelen over haar onlangs verschenen boek 'Versailles aan de Schelde'. De lezing begint om 14.00 uur.

"Een Versailles in miniatuur in een vergeten uithoek aan de Schelde" schrijft een krantenverslaggever in 1894 over het huis Zorgvliet in het Zeeuwse dorpje Ellewoutsdijk. Bij zijn bezoek aan dit buiten van de baggeraarsfamilie Van Hattum kan hij zijn ogen niet geloven. Binnen telt hij vijftien slaapkamers en ziet hij een wintertuin, een theater met een draaibaar toneel en drie kunstzalen met toonaangevende schilderijen. Buiten stuit hij op een landschapstuin met een hertenkamp, een kassengalerij en een eiland met een volière. En vanuit de uitkijktoren zijn in de wijde omtrek alleen weilanden, de zeedijk en de Westerschelde te zien.
De ondernemende J.C. van Hattum staat aan de basis van het succes van deze familie: hij brengt het bedrijfje van zijn vader binnen één generatie tot grote bloei. Het bedrijf is onder meer betrokken bij de aanleg van het Panamakanaal, de Afsluitdijk en de Zeelandbrug.
In deze familiekroniek beschrijft Anna van Suchtelen de geschiedenis van de familie Van Hattum aan de hand van de levens van drie vrouwen, de echtgenotes van de drie generaties baggeraars. Zij brachten hun vakanties door in het landhuis Zorgvliet.

Versailles aan de Schelde, zondag 19 november, 14.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Clarissenstraat in Boxtel. Kaarten kosten 7,50 euro per stuk, inclusief een hapje en een drankje, en zijn te bestellen via arsvivendi@home.nl. Het bedrag kan worden overgemaakt naar Ars Vivendi, te name van Jos Crusio, IBAN NL 59 KNAB 0255 7851 27 onder vermelding van 'Schelde'.

Concert muziekvereniging St.Willibrordus

Esch - Muziekvereniging St.Willibrordus uit Esch organiseert aanstaande zaterdag 4 november samen met de Stichting Vrienden van de Muziekvereniging haar jaarlijks terugkerend concert. Dit keer is het thema 'Hollandse Avond met Hollandse Meesters'

Het concert vindt plaats in dorpshuis De Es en zal om 19.30 uur beginnen. De jeugdslagwerkgroep, het opleidingsorkest, de slagwerkgroep en de fanfare zullen hun kunsten voor het publiek ten gehore brengen. Ook zal de fanfare op deze avond na zeven jaar afscheid nemen van dirigent Robbie Snoek.
Iedereen die van muziek houdt en de muziekvereniging een warm hart toedraagt, is van harte uitgenodigd voor deze gezellige en muzikale avond. De toegang is zoals altijd gratis.

Rommelmarkt bij De Rots

Boxtel - Bij Gemeenschapshuis De Rots is zaterdag 4 november weer een gezellige rommelmarkt. Deze markt begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur, de toegang is gratis.

Wil je niets kopen, maar juist zelf oude spullen van zolder aan de man brengen? Dat kan, er zijn nog tafels te huur. Deze kosten 4 euro per stuk. Reserveren kan door te bellen met 0411-601036, 06-10111877 of 06-22771772. E-mailen kan ook: kuijlen_wim@hotmail.com of kuringen@home.nl. Parkeren bij het Gemeenschapshuis aan de Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel is gratis.

Vlooienmarkt in De Braken

Boxtel - Bij Sportcomplex De Braken kan zondag 5 november van 10.00 tot 16.00 uur naar hartelust op koopjes worden gejaagd. De entree kost 2 euro voor volwassenen, parkeren is gratis.

Het Sportcomplex vind je aan de Braken 1a, 5282JJ in Boxtel. Voor meer informatie of reserveringen: 06-81135591 of www.vandersteenevenementen.nl.

Lampionnenoptocht Selissen

Boxtel - Kinderen tot 12 jaar oud kunnen vrijdag 10 november weer meedoen aan de jaarlijkse lampionnenoptocht door de wijk Selissen. Vanf 18.30 uur kunnen zij verzamelen bij De Geitenwei, vanwaar de tocht om klokslag 19.00 uur vertrekt.

De kinderen worden begeleid door ouders met ondersteuning van de vrijwilligers van De Geitenwei en medewerkers van Oranjestraat.

De tocht zal worden voorzien van een muzikaal tintje en bij terugkomst op De Geitenwei, wacht de kinderen een traktatie in de vorm van een mandarijntje en kop warme chocolademelk.

Ondernemend Boxtel - Daphne Sloots - Tandartspraktijk Hendrik Verheeslaan

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel is een bedrijvige gemeente met veel, heel veel ondernemers. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? In 'Ondernemend Boxtel' leer je elke twee weken een nieuwe lokale ondernemer kennen, die je vertelt over zijn of haar bedrijf en drijfveren. Deze week Daphne Sloots (43) van Tandartspraktijk Hendrik Verheeslaan.

Al zo'n 18 jaar is Daphne Sloots actief in de tandheelkunde. Na haar studie tandheelkunde in Nijmegen werkte ze de afgelopen tijd in de driehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven. "Een heel mooie regio", zoals ze dat zelf noemt. Nu was het tijd voor een frisse start, met een eigen praktijk. Die vond ze aan de Hendrik Verheeslaan 20 in Boxtel.

Tandarts Roy Oostvriesland had ruim 40 jaar een praktijk aan de Hendrik Verheeslaan toen hij in augustus van dit jaar met pensioen ging. Een uitgelezen kans voor Sloots om praktijk en patiënten over te nemen. Met de overname veranderde de naam in 'Tandartsenpraktijk Hendrik Verheeslaan'.

Sloots heeft zich gespecialiseerd in wortelkanaalbehandelingen en in tandprotheses en -reconstructies, maar voor reguliere controles en tandproblemen kun je natuurlijk ook bij haar terecht. De keuze om een eigen praktijk te beginnen kwam voor Sloots niet zomaar uit de lucht vallen: "Vroeger kende ik een tandarts die altijd erg enthousiast over zijn beroep vertelde. Zo ben ik uiteindelijk tandheelkunde gaan studeren."

Het oog voor detail waarover een tandarts moet beschikken zat er al van jongs af aan in. "Ik had altijd een fascinatie voor 'friemelklusjes'", doelt Sloots op de priegelwerkjes die je als tandarts soms voorgeschoteld krijgt. Haar motivatie? "Het vak is allesomvattend; je moet met mensen kunnen omgaan, technisch inzicht hebben, medische kennis en bovendien ook een ondernemersgeest."

Op een rustige manier kwaliteit leveren, dat is de werkwijze van Sloots. Dat is te merken aan haar keurige praktijkruimte en rustige manier van vertellen. "Voor zover dat kan moeten patiënten het naar hun zin hebben", aldus de tandheelkundige. Naast Sloots zelf werkt ook een preventieassistent in de praktijk. Daarnaast verwacht ze op termijn ook een stagiaire aan te nemen.

Hoewel Sloots de patiënten van tandarts Oostvriesland heeft overgenomen, is in haar praktijk nog ruimte voor nieuwe klanten. Want hoewel het een goed idee is om regelmatig de tandarts te bezoeken als je tandproblemen hebt, is het ook verstandig de reguliere controle niet over te slaan. "Ook hier geldt nog steeds; voorkomen is beter dan genezen", wijst Sloots op het nut om de preventieassistente regelmatig te bezoeken.

Tandartspraktijk Hendrik Verheeslaan, Hendrik Verheeslaan 20, 5283CV Boxtel, 0411-673925, www.tandartshendrikverheeslaan.nl. Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.15 tot 17.00 uur, op vrijdag van 8.15 tot 12.00 uur.


Eerste Boxtelse Tonpraotavond krijgt volgend jaar vervolg

Foto: Ruud van Casteren

Boxtel - Ruim 100 bezoekers waren zaterdag in de Comsche Hoeve getuige van de eerste Boxtelse Tonproatavond. Dat beloofde op voorhand al een avond lachen, gieren, brullen te worden, maar er zat ook een serieus randje aan de avond: de complete opbrengst van de avond werd namelijk geschonken aan het seniorencarnaval.

'Spreekstalmeester' Frank van Heesch introduceert als eerste Boy Jansen uit Budel als André Rieu. Boy is geen onbekende in het butredenen en zit altijd bij de éérste drie van Brabant. Hij roept meteen Van Heesch tot orde. Zo introduceer je een wereldster niet! Zowel presentator als publiek mogen wel wat enthousiaster zijn, geeft André aan. Daarmee is de toon voor zijn buut gezet. Dan is de beurt aan Frans Bevers. Hij was regelmatig te zien bij het Politiek kafee met 'Inde lijst 11'. Ook Jan Schellekens is geen onbekende. Zaterdag had hij een nieuwe buut als pastoor Odulphus. Hij vertelt over zijn éérste parochie en wat hij allemaal meemaakte. Uit zijn verhaal, doorspekt van anekdotes over WhatsApp en online-datingverhalen blijkt dat dit vrij recent moet zijn geweest.

Jan Schellekens spreekt de meer dan 100 aanwezigen toe als pastoor Odulphus. Foto: Ruud van Casteren
Jan Schellekens spreekt de meer dan 100 aanwezigen toe als pastoor Odulphus. Foto: Ruud van Casteren
Foto: Ruud van Casteren

Na de pauze is de buut vrij voor Janus den Dekker, de eeuwige vrijgezel. Ook zaterdag mochten zijn pogingen om aan de 'struise vrouw' te komen allemaal niet baten. Hoewel hij onder luid applaus de zaal verliet, was dat wel zonder partner. Als laatste was de buut voor Dirk Kouwenberg. Van Heesch vertelde dat Dirk in Nijnsel in de modder vast zat en niet kon komen. Gelukkig had Freddy van de Elzen een tweede pak bij zich en wilde hij deze geslaagde avond wel afsluiten als schoolmeester. Precies veertig jaar stond hij voor de klas en met verve deed hij een boekje open over de jeugd. Een geweldig geïmproviseerde buut met interactie met juf Susan uit de zaal.

Zo kwam er een einde aan een geslaagde avond, die volgens Gerbrand Elissen van organiserende CV de Agterblijvers volgend jaar zeker een vervolg krijgt. Voor informatie voor het komende jaar, of over de Agterblijvers kun je hun Facebookpagina liken: @cvdeagterblijvers of mailen naar
tonpraten@deagterblijvers.nl.

Boxtel ziet wel wat in smart parking

Boxtel - Het college in Boxtel laat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om slimme parkeermeters in te zetten in Boxtel. Dit stelt wethouder Herman van Wanrooij naar aanleiding van een door Combinatie 95 ingediende motie tijdens het begrotingsdebat afgelopen dinsdag.

Volgend jaar wordt de Boxtelse Markt onder handen genomen. Bovendien loopt in november 2018 de proef met de blauwe zones aan de oostzijde van de Prins Hendrikstraat af. Een goede gelegenheid om de bestaande parkeermeters eens te vervangen voor slimmere varianten, moet de Combinatie 95 fractie gedacht hebben. Steeds geld in de parkeermeter erbij moeten gooien is ook niet alles en voor veel langer moeten betalen dan je daadwerkelijk parkeert jaagt ook mensen weg uit het centrum, zo redeneert fractievoorzitter Peter Manniën. Zijn betoog vindt bijval van alle coalitiepartijen en gedoogpartners PvdA/Groenlinks en VVD.

Wethouder Herman van Wanrooij kan zich ook vinden in het gebruik van slimme parkeermeters en geeft aan de mogelijkheid te gaan onderzoeken. "Met zo'n meter betaal je gewoon voor de periode dat je er ook daadwerkelijk staat", geeft de wethouder aan. De fractie van BALANS stemt tegen. Ook CDA verwerpt de motie. "Wij vinden slimme parkeermeters beter dan de parkeermeters die er nu staan, maar kúnnen deze motie niet steunen omdat we voor vrij parkeren zijn", verklaart fractievoorzitter Vera Brouns.

Herfstwandeltocht trekt tientallen wandelaars

Boxtel - In de herfst is het bos het mooiste, zo weten ook de vele wandelaars van de Herfstwandeltocht, georganiseerd door wandelsportvereniging De Keistampers. Vanaf het Jacob-Roelandslyceum wandelden zondag tientallen aanwezigen 7, 12, 20 of zelfs 30 kilometer langs onder meer het Duits Lijntje.

De wandelaars konden genieten van een heerlijk najaarszonnetje en er waren genoeg paddenstoelen en prachtige kleuren te zien, hoewel opvallend veel bomen op het eerste gezicht nog goed in het blad zitten.

837 Rosenhofstraat 20 Liempde, olieverfschilderij, maten onbekend gesign. l.o. collectie J. de Reeper Nieuw Zeeland Foto: Heemkunde Boxtel

Met een snelheid van 663,8 kilometer per uur van Nieuw-Zeeland naar Boxtel
Pierre Janssen in Nieuw-Zeeland

Na een drukbezochte lezing over het leven en werk van de Boxtelse kunstschilder Pierre Janssen op zondag 20 september 2015, sta ik even na te praten met Martin Arnoldus en Peter Janssen, kleinzoon van de schilder. Martin is speciaal vanuit Bretagne (Frankrijk) naar Boxtel gekomen voor de lezing. Martin is een achterneef van de vrouw van Pierre en schonk in januari van dat jaar een prachtig schilderij aan het Museum Boxtel (MUBO).
Terwijl we het hebben over schilderijen van zijn opa, die in het buitenland hangen, herinnert Peter Janssen zich plotseling een familie 'De Reeper' die vroeger bij tante Truus en Tante Jo in Boxtel op bezoek kwam. Truus en Jo zijn twee dochters van Pierre Janssen. "Die familie De Reeper heeft ook ooit een schilderij van opa gekocht. Maar ja, die zijn geëmigreerd naar Australië", zegt Peter. "Zeg maar welke plaats, dan ga ik ze wel halen", bluf ik wel heel erg.
Peter weet niet meer naar welke plaats zij verhuisd zijn. Martin begint allerlei plaatsnamen in Australië op te noemen. "Ik heb daar ook gewoond", zegt Martin. En na een tiental plaatsen opgenoemd te hebben zegt Peter, diep nadenkend: "Christchurch". Maar dat is Nieuw-Zeeland antwoorden Martin en ik. Och, dat scheelt toch maar een klein stukje!

Diezelfde zondagavond bereik ik met twee trefwoorden ('De Reeper' en 'Christchurch') en twee muisklikken Tony de Reeper in Christchurch Nieuw-Zeeland. Via zijn LinkedIn-profiel ontdek ik dat zijn tweede taal 'Dutch' is. En zijn Facebook-profiel verraadt, dat hij Nederlandse vrienden in Ammerzoden heeft. Ik waag de gok en stuur op zondagavond 20 september om 21.42 uur een e-mail naar Tony de Reeper, director van Wallace Diack in Blenheim, 250 kilometer ten noorden van Christchurch. Wat schetst mijn verbazing: 28 uur later glijden er drie schilderijen van Pierre Janssen door mijn digitale brievenbus.

Rosenhofstraat 20 Liempde, bron BHIC s-Hertogenbosch Foto: Heemkunde Boxtel

Op dinsdagochtend 22 september om 02.35 uur (Nederlandse tijd) krijg ik een e-mail van de moeder van Tony de Reeper, die schrijft: 'Beste Christ. Dat was inderdaad mijn schoonmoeder die schilderijen gekocht heeft van Pierre Janssen. De mail was bij mijn zoon terechtgekomen. Hierbij zijn de foto's van drie schilderijen van P. Janssen. Vriendelijke groeten. Mrs de Reeper.'
Ik bestook mevrouw De Reeper met allerlei vragen over de schilderijen. Zij antwoordt: 'Het enige wat ik er van weet is dat mijn schoonmoeder kennis heeft gemaakt met de familie Janssen nadat wij naar Nieuw-Zeeland waren geëmigreerd. Zij is ook naar hier verhuisd in 1955, naar Invercagill, het meest zuidelijke gedeelte van het Zuider-Eiland in Nieuw-Zeeland. De schilderijen kwamen dus hier in 1955."

Niet één, maar drie schilderijen, die in Christchurch, Nieuw-Zeeland aan de muur hangen.
18.583 kilometer van Boxtel vandaan. En dat in 28 uur. Die schilderijen 'vlogen' dus met een snelheid van 663,8 km/h van Nieuw-Zeeland naar Boxtel. Wat is dat internet toch een mooi medium. Meer kilometers van Boxtel vandaan kan niet, want dan komen ze namelijk dichterbij!

De afbeeldingen op de schilderijen moeten nog onderzocht worden, maar van één staat vast, dat het een boerderij in Liempde is. De boerderij is een rijksmonument en staat aan de Rosenhofstraat 20 in Liempde. Het is een kortgevelboerderij, gebouwd tussen 1600 en 1700, met een uitgebouwde zijkamer. Het heeft een rieten schilddak doorlopend over de zijkamer en aansluitend tegen de puntgevel. Op het erf staan een waterput en een bakhuis.

837 Rosenhofstraat 20 Liempde,
olieverfschilderij, maten onbekend gesign. l.o.
collectie J. de Reeper Nieuw Zeeland

Foto: Rosenhofstraat 20 Liempde, bron BHIC 's-Hertogenbosch
Foto: Street view 50Watt Road Invercargill Nieuw-Zeeland

Filmconcert Boxtel's Harmonie 'Licht uit, spot aan'

Foto: Boxtel's Harmonie

Boxtel - Soundtracks en andere bekende muziek van uiteenlopende films. Boxtel's Harmonie brengt ze ten gehore op zaterdag 25 november vanaf 20.00 uur in de aula van het Jacob-Roelandslyceum tijdens 'Licht uit, spot aan'. De kaartverkoop voor dit concert dat deels met filmfragmenten wordt uitgevoerd is onlangs van start gegaan.

Tijdens filmconcert Licht uit, spot aan! klinken vóór de pauze louter instrumentale werken. Die variëren van een nieuw arrangement met thema s uit de bekendste James Bond-films tot typische westernklanken, onder meer uit The Magnificent Seven en The Cowboys. Voorts klinkt muziek uit Lawrence of Arabia, The Mission en de bekende HBO-serie Band of Brothers.

Quentin Tarantino
In het tweede deel wordt het 50-koppige harmonieorkest uitgebreid met een combo, bestaande uit enkele muzikanten van de populaire, Nederlands/Belgische Reservoir Dogs Band. Er is speciaal voor hen gekozen omdat veel nummers die na de pauze klinken, werden gebruikt in films van de bekroonde Amerikaanse regisseur Quentin Tarantino: Reservoir Dogs, Kill Bill en Pulp Fiction. De vocale inbreng bij deze nummers komt van twee muziektheaterstudenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Nienke van Horen uit Boxtel behaalde in mei van dit jaar haar bachelor-diploma en volgt momenteel een masteropleiding. Dave Rijnders uit Eindhoven is bezig in zijn tweede studiejaar.

Kaartverkoop
Kaarten voor filmconcert Licht uit, spot aan! kosten 12,50 euro per stuk en zijn te koop in telefoonwinkel Ring & Go aan de Rechterstraat in Boxtel. Het is ook mogelijk entreebewijzen te reserveren via kaartverkoop@boxtelsharmonie.nl of 0411-685331.


Oplichting (of Fruade), het gebeurt dagelijks en ook jij kunt slachtoffer worden. Afgelopen week was te lezen dat een bekende verkoopsite voor tweedehands spullen een nieuwe dienst gaat aanbieden. Deze dienst, die 'Gelijk Oversteken' gaat heten, heeft als doel kopers te beschermen tegen oplichters. Zo krijgt de verkoper pas zijn geld als de koper de gekochte spullen heeft ontvangen. Het gebeurde nog wel eens dat de verkoper 'vergat' om de verkochte spullen op te sturen nadat deze betaald waren. Als je het niet opsturen expres doet maak je je schuldig aan oplichting, maar ook als je door een verzonnen verhaal, of zoals de wet schrijft (artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht) met listige kunstgrepen iemand anders overhaalt om geld of goederen te leveren, ben je een oplichter.

Grofweg zijn er drie vormen van oplichting:
- Je kunt de staat of gemeente benadelen, denk aan bijvoorbeeld uitkeringsfraude of belastingfraude.
- Als bedrijf kun je benadeeld worden, door bijvoorbeeld advertentiefraude; je betaalt voor een nooit geplaatste advertentie of ontvangt zogenaamde spooknota's voor nooit verleende diensten.
- Van de derde vorm van oplichting hebben vooral jij en ik last. Hierbij is de babbeltruc favoriet, maar ook proberen oplichters via internet jouw geld af te pakken of willen ze jouw identiteit jatten.

Zoals ik al schreef is de babbeltruc een van de veelvoorkomende vormen van oplichting. Hierbij proberen de daders zich voor te doen als meteropnemers of met een zielig, tranentrekkend verhaal je huis binnen te dringen. Eenmaal binnen beroven ze de bewoner van geld en andere waardevolle spullen.
Maar er is nog een veelvoorkomende variant, dit is de zogenaamde pakketfraude. De oplichter bestelt dure goederen op rekening en laat deze bewust op een verkeerd, jouw, adres afleveren. Als je het pakket dan onbedoeld in ontvangst neemt staan de oplichters korte tijd later bij je aan de deur. Met een 'sorry dat het pakket op een verkeerd adres is afgeleverd' komen zij het alsnog opeisen. Wat je niet weet, is dat de rekening ook op jouw adres staat. Voor je het weet moet je betalen voor nooit ontvangen goederen.

Er zijn natuurlijk nog veel meer vormen van oplichting, misschien dat ik daar in een andere column nog eens op terugkom - denk bijvoorbeeld aan de dakgootreinigers of de schoorsteenvegers die ineens voor je deur staan.

Er is eigenlijk maar één belangrijke vuistregel om geen slachtoffer te worden van oplichters. Blijf altijd een gezonde vorm van wantrouwen houden als die onbekende juist bij jou aan de deur komt. Als je gevoel niet goed is, mag je ervan uitgaan dat het dan ook niet klopt. Laat onbekenden niet 'even' naar binnen, ook niet als de regen met bakken uit de lucht komt.

O ja, en dan nog even dit. In de herfst zijn de ramen van je auto vaak beslagen door de vochtige nachten. Maak alsjeblieft ALLE ramen van je auto schoon zodat je alles goed ziet. Een aanrijding zit in een klein (beslagen) hoekje.

Poolse winkel Lukullus sluit de deuren

Willem en Barbara Brinckman. (Foto: Sander van Kasteren) Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Na zeven mooie jaren is voor Poolse winkel Lukullus in Winkelcentrum Oosterhof de tijd gekomen om er een punt achter te zetten. Met pijn in het hart trekt eigenaresse Barbara Brinckman over een maand, op zaterdag 2 december de deur voorgoed achter zich dicht. Niet dat er sprake is van een faillissement of vervelende situatie, zo benadrukt de Poolse onderneemster, maar 'de koek is op'.

Het runnen van een eigen zaak vraagt veel van een ondernemer, daar weten Barbara en haar man Willem alles van. "Dat is niet erg, want we doen het met heel veel plezier", vertellen zij, "maar dan moet daar wel iets tegenover staan. Op dit moment hoeft er nog geen geld bij, maar het wordt wel steeds meer een hobby." Nu voor het winkelpand het huurcontract en andere lopende afspraken zoals met de energieleverancier aflopen en er geen verplichtingen meer zijn, brak het moment aan waarop het echtpaar Brinckman zichzelf eens achter de oren moest krabben. Niet alleen hebben zij samen twee zoons en heeft Willem naast al het werk dat hij bij Lukullus verzet ook nog een volledige baan, de tijden zijn veranderd.

Burgemeester Mark Buijs (l.) en Wim Vullings. Foto: Sander van Gils
Burgemeester Mark Buijs (l.) en Jos Sanders. Foto: Sander van Gils
Burgemeester Mark Buijs (l.) en Hans Verhoeven. Foto: Sander van Gils
Stephan Koppen (m.) wordt bevorderd. Foto: Sander van Gils
Foto: Sander van Gils
Vlnr: Wim Vullings, Hans Verhoeven en Jos Sanders. (Foto: Sander van Gils) Foto: Sander van Gils
Foto: Sander van Gils
Hans Verhoeven. Foto: Sander van Gils

Meer dan een winkel
Zeven jaar geleden, in februari 2011, zette Barbara de stap om haar eigen Poolse winkel te openen. Daarvan was er toen in de driehoek tussen Eindhoven-Tilburg-Den Bosch niet één. Het bleek een gouden greep en al snel wisten vele mensen, en echt niet alleen Polen, Lukullus te vinden. De winkel groeide uit tot een begrip, zowel als winkel, als ook - en misschien nog wel meer - als informatiecentrum. Poolse mensen konden er terecht voor allerlei vragen en hulp bij praktische zaken zoals een bezoek aan de tandarts of het invullen van formulieren, voor mensen die naar Polen wilden gaan stond Barbara klaar met een groot scala aan tips en wetenswaardigheden.
Uit het hele land kwamen mensen naar Boxtel voor Lukullus. "We hadden klanten uit Arnhem, uit Zaltbommel, noem maar op. Twee dames uit Meppel maakten er zelfs elk half jaar een echt uitstapje van", vertelt Barbara met een grote glimlach. "Zij sloegen bij ons voor zes maanden voorraad in, sliepen dan in Hotel Vught en gingen de volgende dag weer terug naar Drenthe. En zo hadden we heel veel bijzondere klanten, die altijd bij ons terugkwamen. We kregen zoveel positieve reacties, dat was gewoon hartverwarmend."

Teruglopende cijfers
Maar de laatste tijd zagen de ondernemers ook de klandizie afnemen. Een deel van de beslissing om te stoppen ligt dan ook aan de teruglopende cijfers, vertelt Barbara, en die worden echt niet alleen veroorzaakt door andere winkels zoals de nieuwe Poolse winkel in het dorp. "De belangrijkste oorzaak daarvan zijn de terugmigratie van Polen, de toename van Roemenen ten opzichte van Polen en het feit dat de huizenprijzen in Boxtel hoger liggen dan bijvoorbeeld die in Tilburg", aldus Barbara. "Als Poolse mensen besluiten om in Nederland te blijven, is het goedkoper en dus makkelijker om daar een huis te kopen. En dus wordt de Poolse gemeenschap in Boxtel kleiner. Ook hoeven mensen vanuit de omgeving niet meer naar ons te komen voor Poolse artikelen, in Best zitten bijvoorbeeld al twee Poolse winkels!"
Toen het tijd was om de balans op te maken, kozen Barbara en Willem dan ook voor hun gezin. Terugkijkend op de afgelopen zeven jaar, zijn zij vooral heel trots. Barbara: "We zijn erin geslaagd om een mooie winkel neer te zetten, en dat terwijl we midden in de crisis begonnen. We hebben altijd hard gewerkt, met veel toewijding en veel plezier. Dat hebben we samen gedaan, met ons gezin, want een zaak run je nooit alleen. Niet alleen Willem, ook onze zoons Florian en Jasper zijn altijd bijgesprongen als het nodig was, in de zaak en thuis. We hebben veel moeten missen van het gezinsleven, maar daar stond altijd een goede beloning tegenover. Nu dat minder wordt, was de keuze voor 'ons' zo gemaakt.

"We zijn een mooie ervaring rijker", besluiten Barbara en Willem, "we hebben zoveel teruggekregen voor het harde werken in de winkel. We zijn onze klanten enorm dankbaar voor de mooie tijd die we hier hebben gehad en willen hen graag bedanken voor hun vertrouwen van de afgelopen jaren. We zullen jullie missen!"

Zaterdag 2 december is de laatste dag dat Lukullus geopend is. Winnaars van de Oosterhof Prijsexplosie wordt gevraagd om hun cadeaubonnen voor die tijd te verzilveren, voor de winnaars van december zal ook worden gezorgd.

Brandweer Liempde eert jubilarissen en neemt afscheid van trouwe spuitgast

Liempde - Met toeters en bellen reden zaterdagavond 28 oktober verschillende brandweervoertuigen af en aan naar Café 't Groene Woud aan de Kasterensestraat in Liempde. Die avond werden een drietal Liempdse spuitgasten in het zonnetje gezet na een warm onthaal door collega's, familie, vrienden en andere genodigden.

Tijdens de jaarlijkse brandweeravond van de post Liempde kregen Jos Sanders en Wim Vullings door burgemeester Mark Buijs een medaille opgespeld voor hun staat van dienst. Beiden zijn al 25 jaar brandweerman en aan de post Liempde verbonden. Samen met de andere vrijwilligers staan ze dag en nacht paraat om over de veiligheid van Liempde en omstreken te waken. Burgemeester Mark Buijs sprak de jubilarissen toe, net als postcommandant Edward Traa en plaatsvervangend teamleider Incidentbestrijding Erik van der Linden.
Ook werd deze avond stilgestaan bij het afscheid van Hans Verhoeven die na 32 jaar actieve dienst afscheid nam als vrijwillig brandweerman. Dit laatste kon men natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, waarop districtscommandant Commissaris Poeder en spuitgast in opleiding Brands van het collega korps Midden Midden centrum Liempde ten tonele kwamen en enkele grappige sketches ten gehore brachten.
Verder werd er deze avond ook nog een diploma uitgereikt, Stephan Koppen werd bevorderd tot brandwacht en ontving de bijbehorende versierselen uit handen van de postcommandant. Na afloop van het officiële gedeelte was er de gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren. Aansluitend volgde er onder het genot van een hapje en een drankje nog een feestje tot in de kleine uurtjes.

Namens de Liempdse spuitgasten een speciaal woord van dank voor de collega's van brandweerpost Sint-Michielsgestel die met een complete uitrukploeg introkken in de brandweerkazerne van Liempde om in geval van een calamiteit adequaat te kunnen handelen.

8 / 18


Mijn Mooi Boxtel: Ans Cusiel

Foto: Ans Cusiel

Eind september heb ik deze prachtige foto gemaakt bij het Smalwater waar straks de ontsluitingsweg komt. Het is jammer dat we hier dan niet meer zo rustig kunnen wandelen.

Bijzonder carnavalslustrum Red River Band

De Red River Band in 2006, bij het eerste carnavalslustrum. Foto: Red River Band

Boxtel – Op 3 november viert de Red River Band haar 22-jarig jubileum, ofwel het tweede carnavalslustrum. Dat wordt gedaan met een groot feest in de Comsche Hoeve, waarbij voor zover de adresgegevens bij de verenigingen bekend, alle oud-leden zijn ook zijn uitgenodigd. Ook oud-leden die niet aangeschreven zijn, of andere mensen die zin hebben in een feestje, zijn van harte welkom. De feestavond begint om 20.30 uur en duurt tot in de kleine uurtjes.

22 Jaar geleden zag, op de Boxtelse Markt, de Red River Band het levenslicht met de woorden "dat is goed." Het was het antwoord van Riki van der Sloot toen Rudi van der Plas haar in het voorjaar van 1995 vroeg of hij een nieuwe carnavalsvereniging kon oprichten met als thuishonk café Marktzicht. Rudi: "Het was écht zo simpel. Binnen twee minuten was het geregeld. Zo ging dat in die tijd."

Inmiddels is de Red River Band een graag geziene club van ruim 50 leden, waarvan 20. Van der Plas is inmiddels óók alweer 22 jaar voorzitter van de Red River Band. En hij is niet de enige; samen met hem vieren negen andere leden van de Red River Band hun tweede carnavalslustrum op 3 november. De Red River Band moet dus iets goed doen, zodat de leden blijven 'plèkken'.

De Red River Band, het afgelopen jaar. Foto: Red River Band

Eén van die redenen is het grote aantal evenementen waarop de Red River Band speelt. En dat is niet alleen tijdens carnaval, maar ook daarbuiten. Zo verzorgt de kapel bijvoorbeeld de muziek bij de intocht van de Sint. Maar de band organiseert ook zelf verschillende evenementen zoals het jaarlijkse Muziekstraatje, waarop honderden mensen van binnen en buiten Boxtel afkomen. Ook reisjes naar het buitenland, zoals de bij de leden van de Red River Band zelf onvergetelijke reis naar België na 'maar tien dagen carnaval' in Boxtel, of muzikale reizen naar Spanje of Oostenrijk, maakt dat leden ook buiten carnaval met veel plezier bij de Red River Band spelen.

In het 22-jarig bestaan verhuisde de Red River Band twee maal van thuisbasis. Eérst werd Marktzicht verruild voor Café het Geveltje en zo'n jaar geleden verkaste de blaaskapel opnieuw naar Exit!, aan de Fellenoord. Daar verzorgt de band nu themafeesten om optimaal wederzijds te kunnen profiteren van de repetitielocatie en uitvalsbasis. "Maar we zijn nooit ergens met onenigheid weggegaan", vertelt Rudi, "Ik wil hen dan ook hartelijk bedanken voor de afgelopen 22 jaar!"

Het was bijna zo ver gekomen dat de Red River Band niet meer had bestaan, want de club kende door ziekte en overlijden naast de vele ups ook diepe downs. "We waren zelfs op een punt waarop we overwogen om er maar mee op te houden", blikt Rudi terug. "Vier jaar op rij verloren we ieder jaar een muzikant door overlijden", rakelt Rudi die zware periode op. "Maar Johan heeft ons teruggebracht!", wijst hij triomfantelijk naar de muzikaal leider Johan van de Loo. Die geeft onmiddellijk toe dat hij misschien wel wat 'overenthousiast' is. "De Red River Band bestaat uit heel verschillende soorten muzikanten en we spelen ook veel verschillende muzieksoorten. Om dan toch het beste uit iedereen te halen, dat zie ik als een uitdaging!"

Inmiddels is een aantal leden van het eerste uur overleden, zeer recent nog de vader van Johan. Toch maakten deze downs de Red River Band als geheel wellicht ook tot de hechte groep die het nu is. "Maar zoals ook de vreugde in onze vereniging samen gedeeld wordt, zo gaat dat ook met verdriet. We doen dat samen.", vertelt Rudi. "De krachten worden gebundeld en de tegenslag maakt onze vereniging dan uiteindelijk sterker. We kennen daarom ook geen aparte clubjes binnen de groep."

Om wat verjonging binnen de vereniging te krijgen, kent de Red River Band een jeugdopleiding onder leiding van Marloes van de Loo, de vrouw van Johan. "Het blaaswereldje is een beetje aan het vergrijzen", verklaart Johan het in het leven roepen van het leerlingenorkest. Deze leerlingen hoeven overigens niet per se jong te zijn. Ook is het geen probleem als de leerlingen doorstromen naar een ander orkest, legt Johan uit. "In de eerste plaats wil ik mensen gewoon enthousiasmeren om een blaasinstrument te spelen." De Red River Band zelf is op zoek naar een slagwerker voor de kleine trom. Voorzitter Rudi was wegens een blessure een langere tijd niet in staat zijn geliefde trombone te bespelen en vulde deze rol in, maar nu wil hij graag de terugkeer naar het blaasinstrument maken.

De feestavond op 3 november begint om 20.30 uur. Naast de Red River Band zelf zullen ook bevriende kapellen, zoals de Ducktownband en de traditionele afsluiter van het Boxtelse Petazzie, Dweilorkest Bar Gebeure, optredens verzorgen. Later op de avond zal zanger Jan van Est een spetterend optreden verzorgen. Dj Toon zorgt voor de muzikale intermezzo's. Het afkopen van de avond bedraagt 25 euro, inclusief drank. Ook is het mogelijk per consumptie te betalen. Geïnteresseerden die bij de Red River Band willen spelen kunnen een e-mail sturen naar redriverband.boxtel@gmail.com of eens binnenlopen bij de repetitie op maandag van 20.30 tot 22.30 uur bij Exit!, Fellenoord 6.


Foto: Sander van Kasteren

Verzekerd voor fysiotherapie…
FYSIO-TEAM bestaat in 2017 alweer 15 jaar. Al die jaren werkt een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten samen aan de fitheid van hun patiënten. Via columns in deze krant krijg je een helder beeld van wat fysiotherapie kan betekenen bij het oplossen van je klachten, maar ook welke rol fysiotherapie kan spelen bij het voorkomen van lichamelijke klachten.

Meer dan 95 procent van de behandelingen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Kees Verschoor, praktijkeigenaar en fysiotherapeut, geeft je een kijkje in hoe dit systeem achter de schermen werkt.

Ken je het nog, het ziekenfonds? Steeds een nieuw briefje voor de fysiotherapeut halen voor weer twaalf behandelingen. Wel handig, maar natuurlijk niet meer van deze tijd. Tegenwoordig wordt het grootste deel van de behandelingen vergoed uit de Aanvullende Verzekering (AV). Deze sluit je zelf af met je verzekeraar en je hebt de keuze tussen diverse pakketten. Elk najaar hoor je de verzekeraars aanprijzen hoe belangrijk een goede AV voor je is. Een goede AV kost enkele tientallen euro's per maand, maar dan ben je ook goed verzekerd… Bij bepaalde chronische aandoeningen en na operaties geldt er ook nog een vergoeding uit de Basisverzekering (meestal vanaf de 21e behandeling).

Nu de kant van de fysiotherapeut, die al zijn kennis en kunde inzet voor het beste resultaat voor zijn patiënt. De een heel breed opgeleid om het brede scala aan klachten aan te pakken, de ander de diepte in gedoken op specifieke klachtengebieden, maar allemaal gericht op de wensen van de zorgvrager. Helaas komen we regelmatig patiënten tegen die niet aanvullend verzekerd zijn en het ook niet zelf kunnen betalen, of de vergoeding uit de AV verbruikt hebben, etc. En dan heb je ook nog het eigen risico, wat juist voor de AV weer niet geldt. Een wirwar aan regels, zeker wanneer je hier niet dagelijks in zit. Natuurlijk leggen we het allemaal graag uit, maar we besteden onze tijd liever aan uw fitheid zelf.

De laatste jaren is daar nog de doelmatigheids-check van de zorgverzekeraars bij gekomen. Praktijken worden beoordeeld op behandelgemiddelden, zijn deze te hoog dan wordt dat bestraft en in uiterste geval verlies je het contract met die zorgverzekeraar. Feitelijk moet je bij het behandelen van je patiënten dus gaan managen op het laag houden van het aantal zittingen! Kwaliteitsmaatregel? Kostenbeheersing? Betaalbaar houden? Het zal wel, maar het druist in tegen het gevoel van elke zorgverlener. En het is niet meer uit te leggen aan onze patiënt, die toch gekozen had voor een goede AV…

Voor mij staat voorop het managen op onze eigen kernwaarden, de beste zorg voor onze patiënten, hoge kwaliteit, continuïteit, gericht op preventie etc. en hebben we daarmee gelukkig nog geen problemen met de behandelgemiddelden. Sturing op aantal behandelingen, bah! Is ons vak nog leuk? JA!!! Maar dit is de schaduwzijde…

Kees Verschoor
Fysio- en manueel therapeut, praktijkhouder
FYSIO-TEAM, Boxtel - Liempde
www.fysio-team.nl / tel. 0411-672548


Tentoonstelling Kleindieren EKVB Best bij Groencentrum de Mortelen

Foto: Groencentrum de Mortelen

Best - In het weekend van 3, 4 en 5 november staat Groencentrum de Mortelen, Aarleseweg 50 in Best, weer helemaal in het teken van Kleindieren en de Herfst met de jaarlijkse herfsttentoonstelling. Er zullen maar liefst 250 kleine dieren tentoongesteld worden.

Sinds 1965 heeft Best een vereniging van zogenaamde 'Kleindieren'. Die is inmiddels uitgegroeid tot zo'n 40 leden. Samen tonen zij onder meer konijnen, (dwerg)hoenders, watervogels, siervogels en sierduiven. Tijdens de opening van de tentoonstelling op 3 november worden al deze dieren door deskundige keurmeesters gekeurd. De kampioen van iedere diergroep, krijgt een beker uitgereikt door een lid van B&W. Ook zullen enkele jeugdleden op de openingsdag hun kampioensprijs in ontvangst komen nemen. De opening en uitreiking zijn besloten en alleen voor genodigden te bezoeken.

Op zaterdag en zondag is de tentoonstelling voor iedereen geopend. In en om de vijver, speciaal aangelegd voor de tentoonstelling, kun je diverse watervogels zien. Ook kun je ter plekke bekijken hoe kuikens uit het ei komen of konijntjes knuffelen in de 'knuffelhoek'?

Naast de dieren is er een groot assortiment met najaars- en winterviolen om de tuin ook in de korte en vaak donkere winterdagen van wat kleur te voorzien. Dit jaar zijn er speciaal voor bezoekers van de beurs Coolwave violen gekweekt. Deze zijn groeikrachtig, hebben grote bloemen en waaierend. Deze violen zijn goed te combineren met andere bloembollen.

Op een gezellig terras kunnen bezoekers genieten van een kopje koffie of een ander drankje en de bedrijvigheid op de tentoonstellingsvloer.

Voor kinderen tot en met 12 jaar is er een kleurwedstrijd waarbij zij cadeaubonnen van Intertoys kunnen winnen. De kleurplaat is nu al uit te printen via kleindierverenigingbest.nl.

De tentoonstelling is op zaterdag 4 en zondag 5 november van 10.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. Entree is gratis.


Luchtpost uit Nieuw-Zeeland: Wim Bevers

Foto: Wim Bevers

Schokbrekers

Een paar dagen geleden liep ik in Christchurch. Het is nog steeds een stad in reparatie na alle aardbevingen. Soms sta ik er versteld van hoe langzaam dat gaat en soms denk ik: wat is er alweer veel gebeurd.
Ik liep zo eens te kijken tussen al de diepe plassen en de duizenden oranje verkeerskegels. Het is geen plezierige wandeling. Overal word je naar de overkant van de straat geloodst omdat er weer een groot gat in het voetpad zit waar ze de riolering aan het repareren zijn. In m'n observaties zie ik steeds nieuwe dingen waar ze aan het bouwen zijn. Veel bouwregels zijn veranderd en de veiligheidseisen liggen steeds hoger. Zo worden in commerciële gebouwen met veel glazen wanden tegenwoordig de framen, waar het glas in gemonteerd wordt, veel groter gemaakt. Dit om bredere sponningen toe te kunnen passen, waardoor er, als het gebouw beweegt, veel meer bewegingsvrijheid is tussen het glas en het frame. Dit werd al op kleine schaal toegepast voor de aardbevingen plaatsvonden, zoals bij een museum, een groot gebouw, dat het schudden met vlag en wimpel doorstond en dan ook meteen werd ingericht als opvang- en reddingscentrum.

Afhankelijk van de bodemstructuur, de 'fold lines' en de positie van het perceel krijgt de bouwplaats een qualificatie. Waar bijvoorbeeld sterkere horizontale trillingen worden verwacht, vereisen de bouwvoorschriften dat om te beginnen een betonplaat van zo'n 150 mm wordt gestort over de gehele oppervlakte van een huis. Dan wordt daarop een betonplaat van 100 mm gelegd, die fungeert als de basisfundering van het huis, zodat de twee platen ten op zichte van elkaar kunnen schuiven en de structuele schade iets of wat onder controle is.
Op andere plaatsen word eerst een gat van 1,5 meter diep gegraven over de hele oppervlakte van de woning. Dat gat wordt dan voor 20 cm gevuld met een mengsel van grint en klei. Deze laag word gewalst of compacted. Dat process word dan herhaald totdat de normale grondhoogte is bereikt en daarop wordt dan gebouwd.

Foto: Wim Bevers
Foto: Wim Bevers

Een interessante ontwikkeling in het bouwproces is de toepassing van schokbrekers. Op de foto, duidelijk zichtbaar, zijn deze schokbrekers te zien in de hoeken van een nieuw ziekenhuis. De schokbrekers zijn, bij schatting, 5 meter lang en hebben een zuigerdoorsnede van 250 mm. Op iedere hoek van het gebouw waren deze schokbrekers zichtbaar. Om een indicatie te geven van de beweging in zo'n betonnen gebouw gedurende een flinke aardbeving: ik herinner me een middag in een fabriekshal tijdens een beving van 7.2 op de schaal van Richter. De spanten bewogen 10 seconden. Van links naar rechts over een afstand van 250 tot 300 mm, 4 tot 5 keer per seconde. Alles rammelt, je kan bijna niet lopen, knijpt hem als een ouwe dief. En je wilt er zo snel mogelijk uit. Hopelijk breken die dingen de schok.

Groeten Wim Bevers

Foto: Gerard Schalkx

Stichting Kèk Liemt zou graag informatie ontvangen over de foto's in de rubriek Liempde van toen. Het gaat elke keer om een andere foto met een onbekend dorpsgezicht, evenement of personen. Bij welke gelegenheid is de foto gemaakt en wanneer?

Kun jij meer vertellen over deze foto? Geef je reactie dan door aan DeMooiBoxtelKrant via redactie@demooiboxtelkrant.nl of bel naar 0411-842827. De reacties kunnen ook worden geplaatst op www.liempde.info. Alle reacties staan ook vermeld op de website van Kèk Liemt www.kekliemt.nl. Alleen vermelding van de fotograaf als deze bekend is.

Alvast bedankt namens de archiefgroep van Stichting Kèk Liemt.

RIJLES

www.autorijlesboxtel.nl Voordelig rijles in Boxtel en omgeving. Rijopleiding In Stappen (RIS) Voor informatie zie website of bel 06-57374737

't Tussenstation CATERING: bbq, buffetten, hapjes, lunch en maaltijdservice. Voor privé en zakelijk. www.tussenstation.com tel. 06-29517770. Cobi Peijnenburg-Doggen.

Te Koop

Nieuwe Dessotappijttegels. In allerlei kleuren/soorten. Grote voorraad, scherpe meeneemprijs. Vanaf € 0,50 p.tegel. Duinweg 17. Schijndel 06-23034594. Dinsdag en zondag gesloten.

Vakantie

Met vrienden of familie genieten van een heerlijk verblijf in de Ardennen? Dat kan in onze mooie, authentieke woonboerderij voor groepen tot 16 personen. www.huisjeardennenhuren.nl

Tekst:

Grote ROMMELMARKT zondag 05-11-2017 sporthal de Braken, DeBraken1a, Boxtel 10:00-16:00.
Nog enkele kramen te-huur, info/boekingen: 06-81135591 www.vandersteenevenementen.nl

12 / 18

Foto: CDA

Begroting 2018
Vorige week stond de begroting voor 2018 op de agenda van de gemeenteraad. De komende jaren staan ons nog grote uitdagingen te wachten, het is belangrijk dat daar goed op voorbereid wordt. Het CDA heeft daarom voor onder andere onderstaande punten gepleit.

Boxtel ontsluiten in plaats van afsluiten
Een goede bereikbaarheid in Boxtel is cruciaal voor onze inwoners en ondernemers. Na het afsluiten van de dubbele spoorwegovergang zal de druk op bepaalde wegen nog meer toenemen. Er moet daarom vaart gemaakt worden met de benodigde maatregelen voor onder andere de noordelijke ontsluiting, Tongeren, oostelijke ontsluiting, de Noord-Zuidas, rotonde Boseind, Molenwijkseweg, Leenhoflaan etc. Er is dus werk aan de winkel!

Iedereen mag meedoen in Boxtel
Armoede en eenzaamheid nemen toe. Deze problemen moeten adequaat aangepakt worden. Het moet duidelijk zijn waar mensen terecht kunnen voor hulp. Ook moet er zo spoedig mogelijk aan de slag gegaan worden met het levensfasebewust beleid en de concrete uitvoering hiervan.

Geen luchtkastelen, maar woningen
Er is veel behoefte aan woningen, met name geschikte woningen voor jongeren en senioren in de kernen. De afgelopen periode is geoogst en niet gezaaid. Het CDA vindt dat de zoektocht naar geschikte bouwlocaties voortvarend en daadkrachtig opgepakt moet worden. Dan pas kunnen we in de woningbehoefte voorzien.

Afschaffen betaald parkeren
Het CDA pleit al jaren voor het afschaffen van het betaald parkeren in het centrum. Dit zou goed zijn voor onze inwoners en ondernemers.

Werk aan de winkel
De afgelopen jaren zijn er veel visies gemaakt, maar wat is er nu daadwerkelijk gerealiseerd? Grote uitdagingen zoals woningbouw en infrastructuur zijn onvoldoende tot uitvoering gebracht. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel in de gemeente Boxtel. Er is actie en daadkracht nodig, maar we zien wel zichtbare verbetering. Het CDA heeft daarom ingestemd met deze begroting.

Biomassaplein Vorst B
Onlangs hebben we samen met andere politieke partijen een goed gesprek gehad met Stichting Rond Kerk en Orion. Een van de onderwerpen was de invulling van Vorst B en daarmee ook het Biomassaplein. Voor het CDA staat het belang van Lennisheuvel hier voorop. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college over de mogelijke gevolgen voor Lennisheuvel en hoe de communicatie richting inwoners verloopt.

Vanavond (woensdag 1 november) om 19.00 uur bij Meneer Klaver: Lennisheuvel, laat je horen! Na een goede brainstormsessie in Liempde, houden we vanavond onze brainstormsessie voor inwoners en ondernemers van Lennisheuvel.
Praat en denk mee over de toekomst van Lennisheuvel: wat is goed, wat kan/moet beter?
Iedereen is welkom, vooral als je (g)een CDA-stemmer bent! Dus... Lennisheuvel, laat je horen! Tot zo bij Meneer Klaver?!
Maandag 20 november om 19.00 uur bij De Rots zijn alle Boxtelaren welkom!
Aanmelden kan via CDABoxtel-Liempde@hotmail.com.

Hartelijke groeten,
Hélène van As, Vera Brouns en Kubra Atalay

Foto: Combinatie95

Samen zorgen voor morgen

Door echt samen te werken kom je verder! Dat is de laatste raadsperiode als nooit tevoren duidelijk geworden. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst voor onszelf en onze kinderen. Combinatie95 heeft, als initiatiefnemer van de huidige coalitie, zich al meteen bij de vorming ervan hard gemaakt voor een brede samenwerking binnen de Boxtelse politiek. Niet alleen binnen de coalitie, maar ook door er andere partijen bij te betrekken. Geen bestuur op basis van een coalitiemeerderheid, maar op basis van een zo breed mogelijk draagvlak.

Maar ook de samenwerking met de samenleving is essentieel. Daarbij is in onze ogen een fundamenteel andere cultuur in het gemeentehuis onmisbaar. 'Van buiten naar binnen werken', 'overheidsparticipatie' of 'meewerkend Boxtel', het maakt ons niet uit hoe je het noemt. Als de gemeentelijke organisatie maar klaar is om initiatieven uit de samenleving te ondersteunen, om inwoners de ruimte te geven waar dat kan en hen te helpen als zij vastlopen.
Op dit terrein heeft de gemeente Boxtel deze beleidsperiode echt flinke stappen gezet.

Boxtel gezonde gemeente
De economische crisis ligt nog maar net achter ons. Dan wordt nog wel eens vergeten dat er de afgelopen periode met wind tegen gewerkt is. Toch hebben we veel bereikt. Ook binnen thema's waar de tegenwind extra voelbaar is, zoals de woningbouw. Er is veel gebouwd en er liggen ook al weer veel bouwplannen klaar om ontwikkeld te worden. Hier zijn we trots op.

Ook bij de behandeling van de begroting is weer gebleken dat we de afgelopen jaren in Boxtel flink doorgepakt hebben. We zijn daarbij een (financieel) gezonde gemeente met een goede blik naar buiten. Burgerinitiatieven worden volop ondersteund en vinden zowel ambtelijk als bestuurlijk medestanders.

Betrouwbaar bestuur
Als je in de democratie gelooft, dan hoor je de besluiten die genomen zijn door een democratische meerderheid te eerbiedigen. In Boxtel vindt alle besluitvorming plaats na een goede afweging en serieus debat. Besluiten zoals de sluiting van de dubbele overweg en De Kleine Aarde zijn door een ruime meerderheid genomen. Combinatie95 vindt het vervolgens belangrijk dat een betrouwbaar bestuur deze besluiten respecteert en uitvoert. Dat is de enige manier om vooruit te komen en niet te verzanden in decennialange discussies. Die tot niets leiden. De inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel verwachten daadkracht.

Wil je eens met ons in gesprek? Neem dan contact op met onze fractie, wethouder of via www.Combinatie95.nl.


Aanvulling bekendmakingen week 43

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Eindhovenseweg 12, slopen woning aan voorzijde van de te behouden monumentale bebouwing
Helstraat 2, rooien: 2 berken uit achtertuin
Leenhoflaan 1a, rooien: 1 berk naast inrit
Munselse Hoeve 20, plaatsen terrasoverkapping
Stapelen 1, rooien: 2 rode beuken langs oprijlaan naar het kasteel Stapelen en uit het park

Verleende omgevingsvergunningen
De Mortelen en Scheeken, aanleggen van poelen, verlagingen en bramenstruwelen in het landschap en het dempen van waterlopen om de biodiversiteit te versterken

Toestemmingen maken of veranderen uitweg
Bosscheweg 27,vernieuwen en verbreden van een uitweg
Einsteinstraat 1

Bekendmakingen week 44

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Dommeldal 58,rooien: 1 conifeer en 1 den uit voor- en zijerf
Lierenbout 7, rooien: diverse bomen uit voor-, zij- en achtertuin en
vervangen erfafscheiding

Verlenging beslistermijn met zes weken aangevraagde omgevingsvergunningen
Geelderseweg 8, verbouw langgevelboerderij
Helweg, aanpassen inrichting perceel en rooien: 1 eik. Het betreft het perceel BTL L 971 en de naastgelegen berm van de weg.
Nergena naast huisnummer 18, aanpassen inrichting diverse percelen en watergangen en rooien: 22 wilgen

Verleende omgevingsvergunningen
Boseind 17, realiseren lekbak, calamiteitenput en brandwerende wand voor herinrichting tankenpark
Brederodeweg achter huisnummer 18a, verzoek tot bewoning van een bijgebouw
Kempseweg: percelen BTL L 903, BTL L 909 en BTL L 75 bouw wandelbrug over de Beerze

Weigeren toestemming maken uitweg
Brederodeweg 10

Toestemmingen maken of veranderen uitweg
Van Cronenborgstraat 32
Helweg: kadastraal bekend sectie L nummer 97

Boom weg bij u in de straat? Zó weet u ervan!
Wilt u weten wat wij over uw eigen buurt besluiten? Wilt u weten welke vergunningen wij hebben verleend of welke regelingen we hebben vastgesteld? Ga dan naar www.overuwbuurt.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl of download de app 'Over uw buurt'.

GEMEENTE INFO
Oud papier:
03-11 Kalksheuvel
08-11 Roderweg e.o.

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

Burgerzaken heeft elke woensdag en donderdag avondopenstelling van 17.00 tot 19.30 uur.
LET OP: Burgerzaken werkt enkel op afspraak

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 911
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Luke en Sjoerd organiseren groot hardstylefeest bij B-Town

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - De Boxtelse Luke van den Bosch (18), Luuk van Balsvoort (21) en Sjoerd Verouden (17) organiseren op vrijdag 15 december een groot hardstylefeest bij Jongerencentrum B-Town. Onder de naam 'Asylum; insane parties' hoopt het tweetal zo'n 250 jongeren naar het feest te lokken. Aan hun enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen; op de eerste dag van de ticketverkoop gingen al enkele tientallen kaartjes over de toonbank.

Aan het begin van de zomervakantie ontstond bij Luke het idee om in Boxtel een groots hardstylefeest op te zetten. Zelf werkte Luke op diverse festival zoals Hockeylovers en Decibel. "Ik heb daar eigenlijk van alles gedaan, behalve de organisatie", vertelt hij. Lachtend vervolgt hij: "dus dat stond nog op de bucketlist!" Tot na de zomervakantie dus, toen Luke de kans kreeg een feest te organiseren waarbij hij de organisatie meteen kon scharen onder zijn profielwerkstuk. Dat kostte wat pas- en meetwerk, want Luke volgt de Natuurrichting aan het Boxtelse Jacob-Roelandslyceum, niets in de richting van management en organisatie dus. Luke slaagde er echter in om het feest te koppelen aan een opdracht voor het vak aardrijkskunde. De voorbereidingen konden beginnen.

Die voorbereidingen bestonden uit het vinden van andere vrijwilligers, die al snel gevonden werden in Luuk en Sjoerd. Luke kende Sjoerd van zijn bijbaan als vakkenvuller bij de supermarkt. "Die jongen kwam zó enthousiast naar me toe, daar kon ik gewoon geen nee tegen zeggen", lacht Sjoerd. Ook Luuk was al snel bereid om mee te helpen en zo kon de taakverdeling gemaakt worden. Luke kende, mede wegens zijn werkzaamheden op diverse festivals enkele dj's, dus was het logisch gevolg dat hij de line-up zou regelen. Sjoerd nam de financiën op zich en Luuk werd verantwoordelijk voor promotie van het evenement.

Sponsoren
Toen was het tijd voor het vinden van een geschikte locatie. Samen stapten ze naar B-Town, waar het drietal enthousiast, maar aanvankelijk met een dosis scepsis werd ontvangen. Dat verdween toen het drietal met een doorgerekende balans en een best, middle en worst case scenario op de proppen kwam. Intussen heeft het drietal een aantal interessante sponsordeals met Albert Heijn, Allied Laser en Mikies weten te sluiten. Daarom is er een frietkar aanwezig tijdens het feest en zijn er bovendien een lasershow en CO2-jets aanwezig. Daarnaast zijn inmiddels posters gedrukt en heeft het drietal t-shirts laten bedrukken.

Het drietal kan vanwege de sponsoring ook de kosten drukken. "We kunnen hierdoor een feestje dat ons anders 4 a 5.000 euro zou kosten neerzetten", schat Sjoerd. "Wij willen Boxtel een leuk feest bezorgen", geeft Luke aan. Volgens hem gaan veel jongeren ergens anders naartoe voor een leuk hardstylefeestje. "Maar als het in Boxtel kan, waarom zouden we het dan niet doen?"

Kaartverkoop
De verkoop is 21 oktober van start gegaan. In de eerste week gingen meteen al tientallen kaartjes over de toonbank, zelf enkele jongeren uit Zwolle kochten een kaartje. Maar wie denkt dat de 7,50 euro per kaartje in de zakken van Luuk, Luke en Sjoerd verdwijnen, heeft het verkeerd. Voor eventuele winst die overblijft heeft het drietal al een goed doel op het oog. Mocht na afloop namelijk blijken dat er een tweede editie komt, heeft het drietal voor editie twee al een klein startkapitaal.

Ook een schenking aan de Hersenstichting behoort tot de mogelijkheden. "Mijn oma heeft een hersenbloeding gehad. Gelukkig is ze weer volledig hersteld hoor, maar we waren daarvan als familie toch flink geschrokken", vertelt Luke. "Eerst maar eens kijken hoe het loopt 15 december", vult Sjoerd terecht aan. "En daarna moeten we het feest nog uitgebreid nabespreken."

In die nabesprekingen komt ook de kans op een volgende editie voorbij. "Wij dromen groots", lacht Luke, die aangeeft wel mogelijkheden te zien om meer feesten in Boxtel te organiseren onder de naam 'Asylum; insane parties'. Want "hardstylefeesten, die zijn hier eigenlijk niet." Maar ook daarover zal het drietal zich na 15 december beraden.

Asylum en pre-party
Op het feest draaien onder meer Voidax, Heretic & Oblivion en The Shade. De eerste drie zullen, aangevuld met Total Chaos ook al op 17 november bij Café Vollop (Markt 21) te bewonderen zijn tijdens de Asylum pre-party. Deze start om 22.00 uur en is gratis toegankelijk. Door het organiseren van een pre-party hoopt het drietal de kaartverkoop een extra boost te geven.

Kaartjes voor Asylum kosten 7,50 euro en kun je kopen bij het drietal zelf, Cafetaria Mikies (Clarissenstraat 2, Boxtel), Jongerencentrum B-Town (Baroniestraat 20, Boxtel) of door een e-mail te sturen naar: asylumboxtel@gmail.com. Asylum is op 15 december bij B-Town en duurt van 20.30 uur tot 2.00 uur. Entree is 16+. Voor de 'oudere jongeren' van 18+ is ook alcohol verkrijgbaar.

Voor meer informatie kun je terecht op de Facebhookpagina van Asylum: @Asylumboxtel


Foto: Brigit Steur

Drie jaar geleden lieten Brigit Steer en René de Jong huis en haard achter om samen de wereld rond te zeilen met hun boot SY Blue Spirit. Brigit hield de lezers van DeMooiBoxtelKrant elke maand, via in totaal 35 columns, op de hoogte van het verloop van hun reis. Dit is haar voorlopig laatste reisverslag.

Afscheid nemen!

Het zijn onze laatst dagen op het Spaanse Water hier in Curaçao. Om ons heen zien we de zeilschepen vertrekken, naar Bonaire, Sint Maarten en Colombia. Ook wij gaan een nieuw avontuur tegemoet, de klussen zijn klaar, nog diesel tanken, de zeilen controleren en dan gaat SY Blue Spirit ook anker op.

Ons nieuwe avontuur gaat richting Colombia, Rosario eilanden, San Blas eilanden en Panama, we zijn benieuwd! Een nieuwe fase in ons leven, het Panamakanaal sluit iets af en opent iets compleet nieuws, de Pacific! Spannend, maar ik kijk er in ieder geval naar uit en heb er veel zin in!

Ook heb ik het besluit genomen te stoppen met deze column, na in ruim 35 columns ons verhaal te hebben gedeeld wordt het tijd voor iets nieuws. Op Facebook blijf ik schrijven over onze avonturen, kijk op SY Blue Spirit op reis en wordt vrienden. En natuurlijk is er altijd contact mogelijk via Messenger of via brigit@bluespiritsailing.nl .

De redactie van DeMooiBoxtelKrant dank ik voor het vertrouwen en alle lezers van de column voor alle mooie, lieve en positieve reacties. Ik wens jullie allemaal het allerbeste, geniet van het leven en pas goed op jezelf! Heel veel groetjes en een dikke knuffel vanaf SY Blue Spirit.

SY Blue Spirit

Foto: Brigit Steer
Foto: Brigit Steer
Foto: Brigit Steer
Foto: Brigit Steer
Foto: Brigit
Foto: Brigit Steer

Keira Kreijveld kampioen op internationaal judotoernooi

Sint-Oedenrode - In sporthal De Streepen in Sint-Oedenrode vond dit weekend het 38e Klompentoernooi plaats. Aan dit internationaal sterk bezet toernooi deden Judo Club Liempde-leden Keira Kreijveld, Joost van der Linden en Yoran Lips mee.

Ondanks dat zij niet helemaal scherp was na haar overwinning van vorige week, wist Keira zaterdag toch haar eerste twee partijen te winnen. Toen ze in de finale een sterke, onbekende opponent trof en ze flink aan de bak moest, kwam de 'oude' Keira weer tevoorschijn. Met goede aanvallen in voor- en achterwaartse richting. Uiteindelijk wist het Liempdse judotalent de partij te winnen met vol punt, ipon en werd zij kampioen in de klasse -44 kilogram.

Op zondag waren Joost van der Linden en Yoran Lips aan de beurt in de leeftijdscategorie -15 jaar. Zij zijn nieuw op dit niveau. Het doel was dan ook om zo veel mogelijk ervaring op te doen en te proberen een winstpartij te behalen.
Joost zat tijdens de weging net onder zijn gewicht (-50 kilogram) en Yoran helaas net erboven, waardoor hij in +66 kilogram mocht gaan judoen tegen een paar enorme beren.
Joost en Yoran draaiden samen een goede warming up, zodat ze extra scherp waren. Dit was ook terug te zien, want ondanks hun gebrek aan wedstrijdervaring op dit niveau, waren ze goed fel en technisch tijdens hun wedstrijden. Joost wist uiteindelijk twee keer te winnen en Yoran één. Een zeer goede prestatie, aangezien beide judoka's ook tijdens hun verliespartijen zeker geen gemakkelijke partij voor hun opponent vormden.

Verlies voor Rugbyers Ducks

Boxtel - Ducks Brabarians ontving zondag op sportpark De Wielakker koploper The Elephants. Dit studententeam uit Eindhoven is favoriet om kampioen te worden. Het werd een spannende wedstrijd waarbij Brabarians zich van zijn beste kant liet zien.

De score bleef lang close en de strijd werd naar gelang de wedstrijd steeds grimmiger. Dit resulteerde in een paar opstootjes en blessures. Dit was echter nog te overzien en goed rugby en spanning overheersten. Door tries van Stijn van de Loo en Michiel Driessen was er een ruststand van 12-19. Alles was nog mogelijk. Ducks drong aan maar Elephants gaf weinig weg, niet in het minst omdat ze een jonger team hebben en derhalve ook fitter leken.

In de eindfase werd de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers beslist. Brabarians ging onder druk de bal trappen. De snelle back jongens van Elephants wisten hier wel raad mee. Zij vingen de bal in het achterveld en zetten een snelle counterattack op. Dit resulteerde twee keer in een try. De eindstand werd bepaald op 17-34.

Ducks Brabarians behoudt nog de tweede plaats, Elephants is wel verder uitgelopen. Komend weekend is er geen competitie in verband met districtstrainingen en selectiewedstrijden.

Regiomix bij JBV De Walnoot

Boxtel - Meer dan 50 mensen kwamen afgelopen maandag weer naar Jeu de boulesvereniging De Walnoot een de Selissenwal 25. 44 van hen deden mee aan de wedstrijden.

De vrijwilligers lieten zich weer van hun beste kant zien met het verzorgen van de hapjes, de barbezetting was in goede handen bij Henny en Leo Bekers en de wedstrijdleiding werd deze middag geheel verzorgd door Hans van Dinther.
Dien Hanegraaf uit Den Bosch werd eerste met 3/23 punten. De overige drie winnaars met drie gewonnen partijen van deze dag waren Josef Pennings (tweede met 3/22 punten), Mariet van Rosmalen uit Boskant (derde met 3/17 punten) en Michel Luijten (vierde met 3/12 punten).

Elke maandag zijn geïnteresseerden vanaf 13.00 uur welkom bij JBV De Walnoot, Selissenwal 25, 5282SJ Boxtel. Kijk voor meer informatie op www.jbvdewalnoot.nl.

Vervolg van de voorpagina: Sparrenbosloop

Foto: Bo van Uden

De dag begon met de kidsrun over 1500 meter. Marvelpupil Jannis Reijenga was de snelste atleet. Hij finishte na 6 minuten precies en bleef daarmee de broers Thijmen en Florian van Wijchen uit Hilversum voor die respectievelijk 6:20 en 6:04 noteerden. Bij de meisjes was Annika van den Broek (Marvel) de snelste, zij finishte na 6:19 min. Clubgenote Roos Reijenga (6:51 min) werd tweede gevolgd door Welmoed van Schaik van Prins Hendrik (6:59 min.)

Om 11:00 uur loste directeur Willem van Zantvoort van Don Quichotte uit Helmond het startschot voor de recreatieloop. Vanaf de start nam Patrick Cromsigt de leiding en bouwde zijn voorsprong langzaam uit. De Marvelatleet finishte na 38:34 min. Ralf Hamers uit Esch werd tweede op anderhalve minuut achterstand gevolgd door Mark Spierings (40:30 min) uit Sint Michielsgestel.

Bij de dames was er niemand die het tempo van Janny Maas kon bijbenen. Maas finishte de 10 km na 43:36 min. Op bijna 3 minuten werd Barbara Saat 2e. Margriet Zijderlaan uit Woerden behaalde de 3e plaats.

Foto: Bo van Uden

Bekijk de volledige uitslagenlijst op de website van Marvel.


Bridge

Bridgeclub De Rots, uitslagen 25 oktober
A-Lijn: 1. M.v Elk & G. Voltmann 62.50% 2. A.Moerdijk & Jo Steenbakkers 61.46% 3. T. IJsseldijk & K. Betten 57.81%

Bridgeclub Revanche, uitslagen 24 oktober
A-Lijn: 1. F. Sedee & W. Wonnink 64,43% 2. W. van de Heijden & A. van Os 63,13% 3. T. Walbeek & H. Wolsky 60,78% B-Lijn: 1. M. Jessurun & M. van Weert 60,42% 2. I. & B. Marcelis 58,33% 3. A. & H. Hulscher 57,29%
Bridgeclub Revanche, uitslagen 26 oktober
A-Lijn: 1. H. Heijstek & H. van Pinxteren 70,14% 2. C. & J. Kerssens 60,42% 2. T. van Roosmalen & F. van Roij 60,42% 4. L. & R. Verstijnen 57,29%

Bridgeclub Rembrandt, uitslagen 24 oktober
A-Lijn: 1. J. Clercx & H. Peerlings 62,50% 2. A. Feenstra & J. Peerlings 58,68% 3. F. Daniëls & C. van der Velden 55,90% B-Lijn: 1. P. & MJ. Ronde 65,83% 2. A. van Uden & T. van Uijtert         63,33% 3. N. & J. Fischer 61,67%

Bridgeclub Boxtel, uitslagen 24 oktober
A-Lijn: 1. R. van de Vorstenbosch & H. Schilder 65,00% 2. M. Kleiss & E. Wijnen 63,33% 3. W. de Langen & A. Bosveld 60,42% B-Lijn: 1. J. van Oosterhout & M. Soederhuizen 62,85% 2. T. Heidelberg & R. van Stuivenberg 55,21% 3. B. Lauwers & A. Krekelberg 54,17%
Bridgeclub Boxtel, uitslagen 25 oktober
A-Lijn: 1.C. Botermans & D. Tielman 65,00% 2. H. van Esch & P. van de Ven 62,92% 3. A. Slaats & R. van Weert 55,00% B-Lijn: 1. W. Braken & A. van de Langenberg 64,17% 2. H. Kalverboer & G. van Rooij 61,67% 3. A. de Jong & M. Kerssens 55,42% 3. W. de Langen & R. Traa 55,42%
Bridge Club Boxtel, uitslagen 26 oktober
A-Lijn: 1. A. Bosveld & M. Soederhuizen 64,48% 2. W. de Langen & F. Geurts 63,96% 3. F. & N. Gieles 57,40% B-Lijn: 1. R. Traa & H. van Esch 59,53% 2. M. Smulders & M-J. Theloesen 59,48% 3. S. Tempels & J. Sweere 55,16% C-Lijn: 1. A. Eltink & T. Hazenberg 56,67% 2. P. & R. van der Pasch 55,83% 3. P. & L. Springer 54,17%

Biljart

Uitslagen, 't Ivoor, 23 oktober tm 26 oktober
Libre:
BV De Hazelaar 4-`t Ivoor 1         19-25
De Straat 1-`t Ivoor 2                         17-24
BV De Hazelaar 5-`t Ivoor 3         29-25
Recreanten libre:
`t Ivoor 1-JBGB 1                         38-26                        
`t Ivoor 2-De Baarzen 3                 38-30                        
Sonnevanck 3-`t Ivoor 3                 23-25
Cafe Schuttershof 60+-`t Ivoor 4        23-40                
Recreanten 3/Banden Klein:
NAL 8-`t Ivoor 5                                 25-29
De Hopbel 1-`t Ivoor 6                         27-27
Pas Buiten 1-`t Ivoor 7                         25-28
3/Banden-klein:
`t Ivoor 1-Cafe Trefpunt 1                 24-21
3/Banden-Groot:
`t Ivoor 1-Rio Bar 3                                 23-25

Uitslagen, BV 't Wapen van Liempde/RegioBank
W.v.Liempde/RegioBank kader - Car Rademaker 2-6
W.v.Liempde 1-Krijt op Tijd                                 25-27
W.v.Liempde 2-Royal                                         28-27
W.v.Liempde 3-de Driehoek                                 21-30

Uitslagen, Geboliesch, week 43
Dé Zie'k Wel Zitte-De Fetsers                 34-36
De Treffers-Kloosterboys         34-38
Samen Sterk-De prutsers         30-39
't Krijtje-De Unie Boys                 35-35
't Pommeransje-De Poedelaars                32-32        

Handboogschieten

L'Union, uitslagen 24 oktober
Viertal: olv Ad van de Langeberg 732
Ere-klasse:
Ad van de Langenberg 272
Marchel Kluijtmans 260
Davy Remi 190
Team 2 708
A-Klasse:
Team 2 laatste plaats
Persoonlijke resultaten:
Gerard van der Steen 244
Ronald Tax 238
Paul Smolders 226
Dick de Vries 221
Scores jeugd ronde vier:
Meike van Oss PR, 259
Jelt van de Langenberg 248
Senn Steenbakkers 217
Sylvana van der Burgt 207
Breanna Vugs 159

Handbal

HCB'92, uitslagen 28 oktober
Handbal Someren E1-HCB'92 E1        1-10
Lido DC1-HCB'92 DC1        8-8
Uitslagen 29 oktober
Lido DS1-HCB'92 DS1        19-13
Zephyr / HCB'92 HC1–Novitas HC1        2-12
Roef DS2 – HCB'92 DS2        20-13
Handbal Someren DA1 – HCB'92 DA1        21-8
Programma 5 november
HCB'92 DS2 - Aristos DS3 (thuiswedstrijd De Braken)        09.15
Helios'72 DA1-HCB'92 DA1 (uitwedstrijd Uden)        11.30
PSV Handbal DS4-HCB'92 DS1 (uitwedstrijd Eindhoven)        12.15
Bedo E2-HCB'92 E1 (uitwedstrijd Beek en Donk)        12.20
Bedo DC1-HCB'92 DC1 (uitwedstrijd Beek en Donk)        15.00
Bedo HC1-Zephyr/HCB'92 HC1 (uitwedstrijd Beek en Donk)        16.00
Programma 6 november
HCB'92 recr.-Bergeijk (thuiswedstrijd Pius X)        20.00

Zaalvoetbal

't Geveltje-Fysio de Dommel                 0-2
Kwalitaria Strik-Goossens advies         0-5
Heva /v Weert-Grieks rest Corfu         2-1
Eltechno inst-Langenberg / Dammers 4-11
Vollop/Telaviv-X2COM                         1-3
Hart.v. Boxtel-Second Cars                 1-4

Meneer.v. Dommelen – Dobotex.b.v. 9-3
v. Stekelenburg – Vinyl en Tapijtwinkel 10-6
Verbeij / Hanekroot- Vermeer verz 3-4

Programma 4 november
17.00 Langenberg/ Dammers-Vollop/Telaviv
17.45 Second Cars-Gebr. Bekkers
18.30 Goossens Advies-Eltechno inst
19.15 v.d. Sande Bouw/ Pacqt-Tahadi
20.00 Le Temps Perdu-Cafe Vollop
Programma 6 November
19.00 Groen als Gras-Vinyl en Tapijtwinkel
19.45 v. Stekelenburg-v.d. Heijden milieu
20.30 Wijnpakettenonline-Celdex b.v.
21.15 Meneer v. Dommelen-F.C. Blokfit

Voetbal

DVG, uitslagen 28 oktober                                                
ODC JO7/4-DVG JO7/1 5-4
Schijndel JO9/2-DVG JO9/1 2-10
Top JO9/2-DVG JO9/2 13-2
DVG JO9/3-Mariahout JO9/2G 5-4
DVG JO11/1-Stiphout JO11/1G 1-7
Ollandia JO11/2G-DVG JO11/4 2-4
DVG JO13/1-Mierlo Hout JO13/1 1-4
Schijndel JO13/4-DVG JO13/2 4-0
Blauw Geel JO15/1-DVG JO15- 1 3-0
WHV JO15/1G-DVG JO15/2 2-1
Vorstenb Boys JO17/1-DVG JO17/1 6-1
Rhode JO17/4-DVG JO17/2 2-7
Avesteyn JO19/1-DVG JO19/1 4-0
DVG JO19/2-Eli JO19/1 0-5
DVG, uitslagen senioren 29 oktober                                                        
DVG 1-Nw. Woensel 1 1-5
DVG 2-Mariahout 2 5-0
Sparta'25 5-DVG 3 5-0
DVG 4-Bl.Geel'38 10 6-1
Heeswijk 4-DVG 5 3-0
WEC 4-DVG 6 1-0
U.D.I.'19 12-DVG 7 1-4
DVG 8-WEC 6 1-6
DVG 9-Schijndel 8 0-0
DVG, uitslagen dames
Fc.de Rakt 1-DVG VR 1 1-3

DVG, programma 4 november                
Zwaluw JO7/2-DVG JO7/1        09:30
DVG JO9/1-Blauw Geel JO9/5         10:30
DVG JO9/2-Erp JO9/3         10:30
B,/Keldonk JO9/1G-DVG JO9/3         10:15
DVG JO9/4-Rhode JO9/6M         10:30
Blauw Geel JO11/1-DVG JO11/1         09:00
Rhode JO11/3-DVG JO11/2         09:15
Blauw Geel JO11/3 DVG JO11- 3         09:15
DVG JO11/4-Rhode JO11/7         09:30
Fc de Rakt JO13/1-DVG JO13/1         12:15
DVG JO13/2-Blauw Geel JO13/6         11:30
DVG JO15/2-Avanti'31 JO15/4         13:00
Volkel MO15/1-DVG MO15/1         10:15
DVG JO17/1-blauw Geel JO17/3         14:30
DVG JO17/2-Handel JO17/1G         14:30
DVG JO19/1-Nulandia JO19/1         14:30
DVG, senioren, programma 5 november
Dommelen 1-DVG 1         14:30
Vorstenb.Boys 2-DVG 2         12:00
DVG 3-Mariahout 3         12:00
Nooit Gedacht 4-DVG 4         10:00
DVG 5-WEC 3         10:00
DVG 6-Bl.Geel'38 12         12:00
DVG 7-Heeswijk 6         10:00
Avanti'31 7-DVG 8         12:00
Irene 3-DVG 9         10:00
DVG, programma dames 5 november
DVG VR 1-Juliana Mill 1         10:00

RKSV Boxtel/ODC, uitslagen 29 oktober
Boxtel 1-Boskant 1        1-1
Wilhelmina 1-ODC 1        0-1
ODC VR1-Den Dungen VR1        6-0

RKSV Boxtel/ODC, programma 5 november
EMK 1-Boxtel 1        14:30
ODC 1-Zwaluw VFC 1        14:30
OJC ROSMALEN VR4-ODC VR1        10:00

LSV, programma 4 november
Nemelaer VE1-LSV VE1        16:30
Programma 5 november
LSV 1-FC Drunen 1        14:30
LSV 2-SCI 3        10:30
Gestel 4-LSV 3        10:00
ODC 7-LSV 4        12:15
Uitslagen 29 oktober
De Bocht 1-LSV 1        1-1
ODC 6-LSV 2        3-1
LSV 3-SBC 6        0-2
LSV 4-FC Tilburg 8        10-0
LBC, programma 4 november
LBC JO9/1-Best Vooruit 5        9:30
LBC JO11/2-WODAN 3        11:00
LBC JO19/1-Best Vooruit 4        13:00
Uitslagen 28 oktober
Oirschot Vooruit 3G-LBC JO9/1
Unitas 7 – LBC JO11/2        4-2
Wilhelmina Boys 4 – LBC JO17/1        4-0
Oirschot Vooruit 3-LBC JO19/1        0-8

Paardensport

HSV St. Martinus, uitslagen selectiewedstrijd Rosmalen
28 oktober
Sofie Teulings & Sascha: 5e, A Klasse B, 194,5 punten
Anne Teulings & Jonkers Anigo: 4e, Klasse D-B, 198,5 punten
29 oktober
Anne Teulings & Djo -Djo: 2e, Klasse B-L2, 183.5 punten
Kim van der Sande & Tetu HS: 4e, Klasse DE M2, 188 punten
Suus van den Nieuwenhof & Holm's gentleman: 5e, Klasse DE M1, 187 punten
Eline de Bont & Orchids Black diamond: 2e,Klasse C-L2, 184,5 punten
Lieke van Son & Nero; 3e, Klasse C-L1, 188 punten

Tafeltennis

Uitslagen, senioren
Taverbo-Sabo 1-Wijzenbeekkled/Westa 3                 10-0
Taverbo-Sabo 2-Belcrum 2                                                 5-5
Taverbo-Sabo 3-JCV 4                                                         8-2
Taverbo-Sabo 4-Valkenswaard 1                                 5-5
Taverbo-Sabo 5-ASIO 1                                                         8-2                                
Taverbo-Sabo 6-Veldhoven 9                                         3-7
Taverbo-Sabo 7-OTTC 4                                                        9-1
Taverbo-Sabo 8-OTTC 6                                                        3-7
Taverbo-Sabo 9-TTCV Van Herwaarden 9                 5-5
Uitslagen, jeugd
Taverbo-Sabo 1-Never Despair 1                                 5-5
Taverbo-Sabo 2-TTCV Van Herwaarden 1                 5-5
Taverbo-Sabo 3-Never Despair 4                                 6-4
Taverbo-Sabo 4-Never Despair 6                                 5-5

Uitslagen BRTC
De Dommel-De Horntreffers 1-9                
Grand Café Rembrandt-Taverbo-Sabo 4 5-5        
Rotsvast-Taverbo-Sabo 3 5-5        
Taverbo-Sabo 1-Taverbo-Sabo 2 4-6

Rugby

Uitslagen zaterdag 28 oktober:
Cubs: Vets Valkenswaard-Ducks         17-79
Junioren: Utrecht RC-Ducks         117-7
Colts: Rotterdamse RC-Ducks         46-7
Zondag 29 oktober:
Senioren: Ducks Brabarians-The Elephants Eindhoven 17-34
Zaterdag 4 november:
RDD training mini's en Cubs. Junioren zondag 5 november.
Junioren: Ducks-Maastricht (in Venlo)


Verlies voor kaderteam Wapen van Liempde

Liempde - In de thuiswedstrijd van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank tegen Carambole/Rademaker uit Rumpt heeft het kaderteam geen potten kunnen breken. De tegenstanders waren met 6-2 te sterk voor de Liempdenaren.

Alleen Harm van de Laar wist zijn partij in winst om te zetten, in elf beurten scoorde hij 110 caramboles. Zowel Martien van den Tillaart als Ton Rovers en Leo van Hastenberg speelden een matige partij en kregen gemiddeld slechts elf beurten van hun tegenspelers. Dat bleek te weinig om voor de overwinning te gaan.

Pech regeert bij l'Union

Schijndel - De teams van handboogvereniging l'Union in de indoorcompetitie blijft dit seizoen maar weinig bespaard. Vorige week dinsdag trokken de viertallen zwaar gehavend ten strijde naar Schijndel.

Werkzaamheden en verschillende blessures hielden verschillende schutters aan de kant. Het eerste viertal behaalde onder leiding van Ad van de Langeberg 732 punten en een laatste plaats in de Ere-klasse. Ad liet 272 punten optekenen, Marchel Kluijtmans 260 en invaller Davy Remi 190.
Team 2 zag de teller op 708 punten stoppen. Dit resultaat betekende ook een laatste plaats voor deze ronde in de klasse-A. De persoonlijke resultaten kwamen van Gerard van der Steen met 244, Ronald Tax met 238, Paul Smolders met 226 en Dick de Vries met 221 punten.

In ronde vier voor de jeugd behaalde Meike van Oss met 259 punten een persoonlijk record. Jelt van de Langenberg liet 248 punten noteren, Senn Steenbakkers 217, Sylvana van der Burgt 207 en Breanna Vugs 159 punten.

Jeugd Taverbo handhaaft positie in ranglijst

Boxtel - Voor het eerste jeugdteam van tafeltennisvereniging Taverbo-Sabo stond afgelopen zaterdag een spannende wedstrijd op het programma. Zij kregen namelijk het eerste jeugdteam van Never Despair uit Den Bosch op visite dat met twee punten minder strak achter de Boxtelse jongens op de vierde plaats staat in de ranglijst.

Taverbo ging goed van start, Sjoerd van Heerebeek en Lars Strik zorgden vlot voor een 2-0 voorsprong. Daarna lukte het Dani de Rooij net niet om de spannende vijfsetter tegen Robin Vos, waarbij hij van een 0-2 achterstand terugkwam naar 2-2, om te zetten in winst. De punten van de dubbel wist Dani de Rooij samen met Sjoerd van Heerebeek wel in Boxtel te houden.
Doordat Lars Strik en Sjoerd van Heerebeek de twee daaropvolgende partijen ook weer vlot wonnen, liep het vaandelteam uit naar een 5-1 voorsprong. Wederom kwam Dani de Rooij in de daaropvolgende partij tegen Jelle de Jongh terug van een 0-2 achterstand naar een 2-2, maar ook nu had Never Despair de langste adem. Dit zorgde tevens voor een ommekeer in de wedstrijd. De jongens van Never Despair wisten de laatste drie partijen vlot in winst om te zetten waardoor Taverbo belangrijke punten liet liggen, einduitslag 5-5.

Hierdoor is er niet veel veranderd in de ranglijst en staat het eerste jeugdteam nog steeds op de derde plaats in het klassement met 28 punten uit vijf wedstrijden. Koploper Tios '51 2 is inmiddels vijf punten uitgelopen.
Volgende week staat er wederom een spannende wedstrijd op het programma als de nummer twee van de ranglijst, Tanaka uit Etten-Leur, te gast is in Boxtel.


Pijnlijk verlies voor DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Voetbalvereniging DVG leed zondag op eigen veld een pijnlijk verlies tegen Nieuw Woensel. Een team dat tot voor de wedstrijd van gisteren nog puntloos onderaan stond. Was dit een typisch geval van onderschatting? Er waren in ieder geval kansen genoeg, de doelpunten wilden echter gewoonweg niet vallen.

Al in de achtste minuut was er een riante kans op de openingstreffer. Wilco Voets kwam een-op-een voor de keeper die met zijn linkerbeen de bal tot hoekschop verwerkte. Dit bleek niet zijn laatste cruciale redding te zijn. Na een kwartiertje was het Nieuw Woensel dat de eerste kans verprutste. Een foutje in de verdediging van DVG bracht de rechter spits van Nieuw Woensel in kansrijke positie, maar hij treuzelde te lang. Kort daarna viel het eerste doelpunt. Voor de tweede keer in een half uur tijd werd een buitenspelsituatie naar mening van DVG door de scheidsrechter genegeerd, waardoor de Nieuw Woensel aanvaller een-op-een tegenover doelman Rens van den Akker kwam te staan. Hij redde in eerste instantie, maar door een klutsbal ging die alsnog in het Liempdse doel: 0-1.

Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde
Foto: Toon van Ruremonde

DVG trok verder ten aanval en een paar goede kansen werden helaas niet benut. Een vrije trap van Wilco Voets werd vakkundig uit de onderhoek getikt en de corner ging via Van de Ven over het doel. De opgekomen Jeroen Caarls had een prachtige kopbal, maar opnieuw was het de doelman van Nieuw Woensel - net terug na een schorsing - die met zijn vingertoppen de bal tegen de lat tikte. In de rebound werd Jeroen omver gelopen zodat hij niet opnieuw kon koppen. Dit was een sterke fase van DVG met meerdere goede kansen. Een schot van Wilco Voets, na een hakballetje van Bart de Windt, ging over. De beste kans was echter voor Sander van de Ven. Een hoge bal werd door de keeper losgelaten en van dichtbij schoot Sander de bal op de buitenkant van de paal. Ondertussen werd bij een uitbraak van Nieuw Woensel ook Rens getest die via zijn vuisten slechts een hoekschop weggaf. Ruststand 0-1 en nog een helft om de opgelopen schade weg te werken.
Dit zou echter geheel anders verlopen.

In de 51e minuut werd een bal vanuit de verdediging van Nieuw Woensel naar voren gerost en kon de spits via via voor de 0-2 zorgen. Dit gaf het puntloze Nieuw Woensel vleugels en toen ook nog de 0-3 viel, was het lot van DVG eigenlijk al beslecht. Het had nog spannend kunnen worden als een schot van de ingevallen Tarn van de Wiel niet door de keeper was gestopt. Dit was in de 66e minuut. Een hoekschop van DVG was de inleiding van het vierde doelpunt voor Nieuw Woensel. Een snelle uitbraak werd vakkundig afgewerkt. De fut was eruit bij de spelers van DVG en ook de vijfde moest nog geïncasseerd worden.

Typerend voor de wedstrijd was een situatie met Bas van Houtum, hij kapte de keeper van Nieuw Woensel vakkundig uit, maar zijn schot belandde op de paal. Wel veel kansen voor DVG, maar geen doelpunten. Niet veel later was het Van Houtum die de eindstand op het bord zette: 1-5, veel reden tot juichen was er echter niet.

Er is werk aan de winkel voor de technische staf om deze reeks van verlieswedstrijden om te draaien. Volgende week speelt DVG de uitwedstrijd tegen Dommelen dat na een goede start ook wat is teruggevallen tot in een brede middenmoot.

DVG 2 speelde uitstekend en won met ruime cijfers van Mariahout 2: 5-0. Ook de DVG-dames gingen met de drie punten in de tas naar huis, uit bij FC De Rakt werd het 1-3, Sanne Schalkx was Woman of the Match.

JRC H1 wederom genekt door zoneverdediging

Rosmalen - Afgelopen zaterdag speelde JRC Boxtel Heren 1 in Rosmalen tegen nieuwkomer in de Tweede Divisie, Black Eagles Heren 2 uit Rosmalen. De Boxtelaren verloren de wedstrijd uiteindelijk met 70-61.

Op voorhand was niet veel bekend van tegenstander Black Eagles. De Rosmalenaren bleken een team met veel jeugdige spelers die een aantal jaren op Eredivisieniveau hebben gespeeld in de jeugdcompetities. Beide teams misten een aantal belangrijke spelers, met name aan Boxtelse zijde was dit te merken. Door blessures van Teun van Loon, Ian Rooth en David Gil Ortells waren de posities onder de borden onderbezet. Dit resulteerde in het feit dat Mitchell Hendriks noodgedwongen onder het bord moest gaan spelen.

JRC kwam ogenschijnlijk goed uit de startblokken. De Boxtelaren scoorden het eerste kwart twintig punten, maar het Boxtelse spel werd getekend door het vele balverlies. In de eerste helft was goed te zien dat JRC erg zoekend was. Het spel oogde onrustig en JRC kon niet in het spel komen zoals zij dat zouden willen. Desalniettemin sloten de Boxtelaren, aan de hand van een goed spelende gelegenheidsaanvoerder Kai Elissen, de eerste helft wel af met een 32-41 voorsprong.

De tweede helft zakte het spel van JRC aanvallend gezien als een kaartenhuis in elkaar. In het derde en vierde kwart scoorde JRC slechts zes en negen punten. De grootste oorzaak hiervoor was de zoneverdediging van Black Eagles. Al een aantal wedstrijden is gebleken dat de Boxtelaren geen antwoord hebben op een zoneverdiging. Daarbij kwam nog dat Black Eagles, aan de hand van in de ogen van JRC enkele dubieuze beslissingen van het scheidsrechtersduo, het momentum verkreeg. Door het scheidsrechterduo werden volgens JRC snel persoonlijke fouten toebedeeld aan JRC. Met name center Jelle Jorritsma ondervond dit aan den lijve en kreeg al snel in het derde kwart zijn vijfde persoonlijke fout. Dit resulteerde in veel vrije worpen aan de zijde van Black Eagles.

De Rosmalenaren konden door het momentum hun achterstand ombuigen naar een voorsprong, die zij in het vierde kwart consolideerden. JRC kon in het vierde kwart niet echt meer een vuist maken. Het vierde kwart leek dan ook niet meer dan een formaliteit. Wederom werd JRC genekt door de zoneverdediging, waardoor het de wedstrijd verloor met
70-61.

Dames 2 HCB'92 moet meerdere erkennen in Roef!

Boxtel - Het tweede damesteam van handbalvereniging HCB'92 stond zondagochtend, ondanks het verzetten van de klok, stipt op tijd klaar om een wedstrijd te spelen tegen Roef! DS2. De dames begonnen vol goede moed aan de wedstrijd, maar moesten uiteindelijk met name conditioneel hun meerdere erkennen in hun tegenstander uit Moergestel.

Het eerste doelpunt was voor de Boxtelse dames en werd gemaakt door Judit Bànyai. Na wat balverlies bij beide teams wist Roef! ook het doel te vinden. Bij een stand van 3-1 was het weer de beurt aan HCB'92. Via een mooie wissel tussen Hèlen Berkelmans en Wendy Schoenmakers werd de stand tot 3-2 gebracht. Vervolgens wist Judit met een afstandsschot de stand gelijk te maken. Tot twee keer toe stopte keeper Inge Brom een break van Roef!, maar de snelle aanvallen begonnen HCB'92 op te breken. Toch werd er zeker niet opgegeven en werd er doorgeknokt naar een ruststand van 8-6.

HCB'92 DS2 startte de tweede helft met bal uit. De tweede aanval van de thuisploeg was raak en bracht de stand op 9-6. Door een balonderschepping van Marianne Stoesser kon HCB weer in de aanval die door Judit positief werd afgerond, 9-7. Door wederom een snelle aanval van Roef! was de marge echter helaas weer drie en de stand 10-7. HCB leunde erg op Judit om het gat te dichten. Na diverse breaks en afstandsschoten van Roef! wist Wendy een doorstart te maken en scoorde zo het tiende doelpunt voor de Boxtelse ploeg. Deze twee dames, Wendy en Judit, bleken samen een goede combi, zij wisten door een wissel in de linkerhoek een doelpunt te scoren en brachten zo de stand op 17-12. Ook in deze tweede helft bleef HCB hard werken en hielden de Boxtelaren de teamspirit erin. Roef! bleek conditioneel gezien toch de betere ploeg en zo werd de eindstand 20-13.

Mooie resultaten voor 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libreteam van biljartvereniging 't Ivoor boekte deze week een mooie overwinning bij BV De Hazelaar 4. Grote uitblinker hier was Don van der Wiel die zijn partij van 170 caramboles beëindigde in slechts vijf beurten met een moyenne van maar liefst 34.00. Hier voegde Chris Fasseur een winstpartij bij. Theo Verhagen bleef te ver achter met slechts vijf punten.

Het tweede team boekte ook een uitoverwinning. Hier was Peter van Giersbergen de uitblinker met een moyenne van 4,28. Peter Franken won ook, moyenne 5.00, terwijl Henk van Boxmeer het liet afweten met slechts vier punten. Het derde team leed een nederlaag. Math Hendriks redde met winst de eer voor dit team. Theo van Dongen en Leo Huijbers verloren hun partij.
Bij de afdeling Recreanten libre herstelde het eerste team zich van vorige week met een afgetekende teamoverwinning. Met name Peter Franken schoot uit zijn slof met een moyenne van 6,87. Toon Bevers won eveneens zijn partij. Fouad Hasbani en Jacques van Loon kwamen gezamenlijk vier caramboles tekort en scoorden ieder negen punten. Team 2 volgde team 1 in het goede spoor. Ze nestelden zich op plek twee net achter het eerste team. Een duidelijke overwinning was het deze week. Wim Bekkers, Rien Meijs en Frans Klein wonnen hun partij. Het derde team won ook. Harrie Verhoeven had niet zijn dag en scoorde vijf punten. Frans Maas, Wim van Dijk (moyenne 2,52) en Frans van de Boogaard (moyenne 2,60) wonnen. Het vierde team won met de maximale score van veertig punten. Johan Verhoeven, Math Hendriks, Leo Huijbers en Harrie van der Velden wonnen overtuigend.
Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein won team 5. Frits Radema en Wim van Gils wonnen. Math Hendriks kwam één carambole tekort voor winst. Team 6 speelde remise. Jacques van Loon en Theo van Dongen wonnen, terwijl Fouad Hasbani genoegen moest nemen met zeven punten. Team 7 won hun ontmoeting. Jan Tils en Johan Beaard wonnen. Andre Vissers verloor met acht punten.
Het 3-banden groot team verloor hun ontmoeting met Rio Bar 3. Leo van Westelaken won als enige zijn partij. Het 3-banden klein team won van Café Het Trefpunt. Jacques van Loon en Louis van der Meijden wonnen met goed spel hun partij. René de Windt moest de eer aan zijn tegenstander laten.

Spannende strijd tussen LSV en De Bocht

Oirschot - De Bocht '80 en LSV verblijven beide onderin de ranglijst, toch zijn deze wedstrijden altijd spannende derby's. Zondag leverde de onderlinge strijd in Oirschot een 1-1 gelijkspel op.

LSV kwam sterk uit de startblokken en het was dan ook al in de tweede minuut dat het 0-1 werd door een treffer van Davey Schellekens. In de twaalfde minuut maakte Thijs van Dongen namens de thuisploeg de gelijkmaker. Tot aan de rust bleef LSV sterker, maar kwam niet tot scoren.

Na de rust ging het niveau omlaag en zocht De Bocht de grenzen van het toelaatbare op. Invaller Luuk Hobbelen had LSV een hele mooie dag kunnen bezorgen toen hij in de slotfase nog een dot van een kans kreeg, maar die vlieger ging helaas niet op. Eindstand 1-1.
Met vijf punten uit de laatste drie wedstrijden is LSV een aantal plaatsen op de ranglijst geklommen en staat nu achtste.

18 / 18

2 november-31 januari

Expositie Sonja Smulders
JBZ, Liduinahof 35, Boxtel

Donderdag 2 november

Huiskamer: Koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Lichtjes op De Kleine aarde
19.30 uur, De Kleine Aarde, Het Klaverblad 13, Boxtel

Meepraten over seniorenbeleid
19.30 uur, Raadszaal Gemeentehuis, Dr. van Helvoortstraat, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 3 november

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

OERRR Op pad met de nachtwachter
18.30 uur, Aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Durpskwis Liempde
19.00 uur, Het Wapen van Liempde, Raadhuisplein 4, Liempde

Doubletten bij JBV De Walnoot
19.30 uur, JBV De Walnoot, Selissenwal 25, Boxtel

Uilen speuren
20.00 uur, Aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Spooktocht (aanmelden is verplicht, geitenweiboxtel@hotmail.com)
20.15 uur, Geitenwei, Selissen, Boxtel

4-5 november

Expositie 'Gérard kiekte 50 jaar'
10.30 uur, D'n Liempdsen Herd, Barrierweg 4, Liempde

Duo foto-expositie: 'Boxtel in Detail & Kunst in de Natuur
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zaterdag 4 november

Natuurwerkdag, o.a. wilgen knotten
09.00 uur, Nergena 2, Boxtel
09.00 uur, Landgoed 'De Roudonck', De Ruiting 3, Esch
10.30 uur, De Geelders, Schijndelsedijk, Boxtel

Veldloop Archeo Hotspot
10.00 uur, Oertijdmuseum De Groene Poort, Bosscheweg 80, Boxtel

De Goeden Doelen Markt
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Huiskamer: Rikken, jokeren, hobby
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

OERRR Op pad met de nachtwachter
18.30 uur, Aanmelden via natuurmonumenten.nl/agenda

Zondag 5 november

Verkiezing nieuwe Jeugdprins(es) van ploegersland
13.30 uur, Ploegerspaleis Het Hof, Nieuwstraat 43, Liempde

Concert: Het Requiem van Pi
15.00 uur, Sint Petrus Basiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Maandag 6 november

Jeu de Boules bij De Walnoot, doe je mee?
13.00 uur, JBV De Walnoot, Selissenwal 25, Boxtel

Informatiebijeenkomst: Veiligheid in huis
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Rolstoeldansen door Stichting Sparkle
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Dinsdag 7 november

Huiskamer: Koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Lezing 'digitalisering archief zusters Clarissen uit Boxtel'
20.00 uur, zaal de Adelaar, Baroniestraat 75 Boxtel

Woensdag 8 november

Kienen met de Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Huiskamer: Vlaggetjes maken en rikken
13.30 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Donderdag 9 november

Huiskamer: Koffie inloop
10.00 uur, Hoogheem 448, Boxtel

Inloopavond Heemkamer
18.30 uur, VVV/Heemkamer, Markt 36, Boxtel

Kienavond aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Vrijdag 10 november

Inloopochtend Heemkamer
10.00 uur, VVV/Heemkunde, Markt 36, Boxtel

Lampionnenoptocht Selissen
18.30 uur, Geitenwei, Selissen, Boxtel

Foto: Tamar Raaijmakers

Tim van der steen

Luuk Hendriks

Hennie Spikmans-Veraa