DeMooiBoxtelKrant

3 februari 2016

DeMooiBoxtelKrant 3 februari 2016


Beyersland Kapel laat Orion lachen en feesten

Foto: Hans van Doorn

Lennisheuvel - Met haar 34e Snertconcert zette de Beyersland Kapel gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel vrijdag en zaterdag op zijn kop. Verschillende artiesten kwamen langs om hun steentje bij te dragen aan de feestavond vol kolder, klets, muziek en natuurlijk: een goede kop snert.

Vrijdag opende burgemeester Mark Buijs het Snertconcert, waarna onder leiding van Handige Harry en Mathilda (Toon van Krieken en Imca Strik) vele gastoptredens de revue passeerden. Zo namen onder anderen Ad Hoevenaars, Bart Ketelaars en Rien Bekkers plaats in de traditionele 'snertkittel', om hun snerende opmerkingen en grappen de zaal in te smijten. Die werden met veel gelach ontvangen. Het Boxtelse duo De Dorini's bouwde een feestje op het podium en van eigen, Lennisheuvelse bodem waren onder anderen de Vijf Zaligheden uit het Gescheurd Hemd van de partij.

Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn
Foto: Hans van Doorn

De prinsen van Indegat en Ploegersland lieten eveneens geen verstek gaan bij de feestavonden. Vrijdag vereerde de Boxtelse Prins Peer d'n Twidde De Orion met een bezoek. Hij zette Kees van de Loo in het zonnetje, toen deze werd gehuldigd voor 33 jaar trouwe inzet voor het Snertconcert. Zaterdag mocht de Liempdse Prins Primus d'n Urtste datzelfde doen bij Michel Geilfus, die de Gouw Ert kreeg uitgereikt vanwege zijn inzet voor Lennisheuvel.

Zorgen in Boxtel over toenemend aantal inbraken

Boxtel - De zorgen in Boxtel over het stijgend aantal woninginbraken neemt toe. De politie bevestigt bovendien dat de dieven hun werktijden steeds vaker verleggen van de nacht naar het eind van de middag of begin van de avond.

Volgens de Boxtelse veiligheidsdeskundige en columnist van deze krant Eric Top laat zijn woonplaats een afwijkend beeld zien wat betreft woninginbraken en pogingen daartoe. Landelijk is er over het algemeen een daling, maar Boxtel had vorig jaar een stijging van 27 procent ten opzichte van 2014 (van 87 naar 110). Ook in de eerste vier weken van 2016 lijkt deze stijgende lijn zich door te zetten. In de eerste vier weken van dit jaar bedraagt de stijging maar liefst 45 procent ten opzichte van dezelfde periode vorige jaar: van negen naar dertien. Volgens wijkagent Van Rijs liggen de cijfers genuanceerder en is de stijging minder groot als je enkel kijkt naar daadwerkelijke inbraken waarbij van buitenaf ingebroken is.
Met carnaval voor de deur, een periode waarin vele huizen verlaten zijn, is het goed om extra aandacht te besteden aan maatregelen om de kans op een inbraak te verkleinen. Vorig jaar waren er in Boxtel zeven inbraken tijdens de carnavalsperiode volgens Top. Hij was gisteravond in café Den Boer een van de sprekers bij een thema-avond over inbraken, georganiseerd door buurvereniging 't Bultje (Corpus en omgeving). Vorige week was daar een inbraakgolf, met vijf meldingen.
Een politiewoordvoerder geeft aan dat er nog geen reden voor extra surveillances is. De inbrekers zijn volgens hem met name uit op geld, sieraden en dure apparatuur.

Lees verder op pagina 12.

Voorlopig geen McDonald's in de Liempdse Barrière

Liempde - Er komt voorlopig géén McDonald's in de Liempdse Barrière. Dat maakte wethouder Peter van de Wiel gisterenmiddag bekend. Reden hiervoor is dat gemeente Boxtel en Bibitor Vastgoed uit Haaren, eigenaar van het complex, het niet eens konden worden over de verdeling van de kosten van een noodzakelijke herinrichting van de Keulsebaan.

Naast een McDonald's voorzag het plan ook in een hoogwaardig restaurant en een streekcafé in het leegstaande pand van de Liempdse Barrière. De verkeerskundige analyse was volgens de wethouder echter onverbiddelijk: "Er zijn dan minimaal verkeerslichten nodig of er moet zelfs een fietstunnel onder de Keulsebaan komen om de veiligheid van de fietsers te kunnen garanderen. Bovendien moeten er bij een dergelijk plan ook extra maatregelen voor het autoverkeer worden getroffen." Daar komt volgens Van de Wiel nog bij dat de verkeersdoorstroming op de Keulsebaan met de plannen mogelijk in gevaar kwam.

Lees verder op pagina 13.

Vrijwilligerssteunpunt ContourdeTwern zoekt vrijwilligers

Boxtel - Binnenkort opent aan de Baroniestraat in Boxtel 'De Herbergier', een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende ouderen. ContourdeTwern zoekt mensen die de bewoners wekelijks helpen om aangenaam de dag door te komen. Te denken valt aan samen koken, gezelschapsspelletjes doen, voorlezen, muziek maken of wandelen.

Voor MUBO zoekt het vrijwilligerssteunpunt mensen die af en toe groepen met schoolkinderen willen begeleiden bij het museumbezoek. Ook medewerkers voor de receptie zijn welkom, voor het weekend op zaterdag- en zondagmiddag, en doordeweeks op wisselende dagen.

Een 30-jarige, rolstoelafhankelijke basketbalfan zoekt iemand die het leuk vindt om met hem thuiswedstrijden van de Bossche club Shoeters te bezoeken. Het gaat alleen om begeleiding, een á twee keer per veertien dagen. Vervoer is geen probleem, een seizoenskaart is beschikbaar.

Voor een 50-jarige Cello-cliënt met het syndroom van Down zoekt het steunpunt een maatje om er elke twee weken op uit te gaan met de duo-fiets en samen te koken.

Een 62-jarige, vrolijke vrouw met het syndroom van Down zou heel blij zijn met een jonge begeleidster die ongeveer tien keer per jaar met haar op doktersbezoek wil gaan en na afloop een kop koffie met haar drinkt.

Transition Town Boxtel vraagt aandacht voor klimaatbeleid na kap bomen Sparrenrijk

Boxtel - Transition Town Boxtel heeft in een gesprek met de gemeente om meer aandacht gevraagd voor het klimaat. Aanleiding was de geplande kap van bomen in natuurgebied Sparrenrijk. Transition Town Boxtel maakte zich zorgen of bij de kap van deze bomen de gevolgen voor het klimaat wel waren meegenomen. De gemeente gaf in het gesprek aan dat hier in de toekomst meer aandacht voor is.

Het huidige beheerplan voor Sparrenrijk is vooral gericht op het vergroten van de natuurwaarde en de recreatieve waarde van het bos. Klimaatdoelen maken op dit moment nog geen onderdeel uit van het plan. Maar, zo vertelde de gemeente, als er bomen worden gekapt zullen daar in de toekomst andere bomen voor worden terug geplant of er zal ruimte geboden worden voor andere natuur om zich te ontwikkelen. Daarom verwacht de gemeente dat het effect op het klimaat voor de lange termijn nihil zal zijn. Het nieuwe beheerplan voor Sparrenrijk staat gepland voor medio 2019 en daarbij zal meer aandacht gegeven worden aan klimaatdoelen. In 2016 vindt er in ieder geval geen geplande kap van bomen in Sparrenrijk plaats.

Bijeenkomst NAH Café Brein: Aanvaarden wat je overkomt?

Schijndel - Na een herseninfarct of -bloeding, een ongeluk, hersentumor of na reanimatie kan Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) optreden. Door NAH ontstaan veranderingen in het functioneren of in de persoonlijkheid van de getroffen persoon. Café Brein nodigt mensen met NAH en hun familieleden uit voor een bijeenkomst op maandag 15 februari.

De veranderingen die NAH met zich meebrengt zijn moeilijk te accepteren. Deze aanvaarden betekent eigenlijk de werkelijkheid zien zoals die is en daarnaar handelen. Café Brein bekijkt met de aanwezigen hoe zij dat kunnen leren.
De bijeenkomst 15 februari is van 19.30 tot 21.30 uur bij Zorghoeve 't Binnenveld, Boxtelseweg 5 in Schijndel. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.

Voor meer informatie: ContourdeTwern Boxtel, Marieke Dijkshoorn 0411-655899. Café Brein is voor de regio Boxtel, Sint-Michielsgestel, Schijndel en Sint-Oedenrode.


KBO-activiteiten

Donderdag 4 februari        Bridgen in De Walnoot        13.30
                        Handwerken in De Orion        13.30
Vrijdag 5 februari        Eucharistievieringen in de Sint-Theresiakerk tot intentie voor de overleden KBO-leden van de wijk Lennisheuvel. Na de viering is er koffie        9.30

Zondag 7 februari        Eten bij Elisabethsdael opgeven voor 4 februari         12.30 uur        Bij Elisabethsdael tel. 662579

Woensdag 10 februari        Eten bij Lotus opgeven voor 7 februari bij Sina van Alpen tel. 689285 of bij Henk Sturkenboom tel. 677863        17.00

Hobbendonken heropend

Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Na het feest met de leerlingen op woensdag, vond donderdagmiddag de officiële heropening plaats van basisschool De Hobbendonken. De school kreeg een flinke opknapbeurt met onder andere een nieuwe vloer, plafonds en veel schilderwerk. Bovendien maakte de verbouwing een einde aan de jarenlange onzekerheid over het voortbestaan van de school.

Directeur Henk Verhoeven was dan ook erg blij met dit bijzondere moment. "Het is fijn dat het schoolbestuur en de gemeente Boxtel hierin na al die jaren nog geld wilden investeren", zo sprak hij de aanwezigen in de hal van de school toe. Ook was hij verheugd met de inzet van de betrokken ouders: "We hebben veel hulp van ouders gehad. Zo hebben zij de radiatoren geschilderd, omdat dat niet in het budget paste." Ontzettend trots was Verhoeven ook op de mensen die op de school werken. "We hebben het continurooster en een 940-uren-onderwijs-per jaar-model ingevoerd en ons op onderwijskundig gebied flink ontwikkeld. De school heeft de dreiging van leegstand omgezet in het benutten van kansen. Tussen elke twee tot drie lokalen in is er ruimte voor kinderen om zich te ontwikkelen in de nieuwe skills van de 21e eeuw."

Foto: Mark van der Pol

Dat benadrukte ook Marjo van Gelderen, interim directeur bestuurder van de Stichting Sint-Christoffel: "De Hobbendonken keek jaren uit naar een nieuw gebouw en belandde toen in een dip. Maar nu heeft de school een geweldige uitstraling en een mooi gebouw. Met een slimme invulling van de lege ruimtes. Ik heb bewondering voor het team en jullie veerkracht, voor de ouders, voor de vakmensen, de vele handjes en de volharding van Henk." Ook wethouder Marusjka Lestrade deed een duit in het zakje door aan te geven erg trots te zijn op Boxtel als onderwijs gemeente. "We mogen ons gelukkig prijzen met zoveel goede basisscholen", aldus de wethouder.

Groene Handdruk voor Liempdse generatietuin

Liempde - Wethouder Peter van de Wiel reikte vorige week woensdag een groene handdruk uit voor de aanleg van een generatietuin in Liempde. De groene handdruk is bedoeld als aanmoedigingsprijs voor initiatieven in het Groene Woud en werd in ontvangst genomen door Diny Stolvoort en Bert Habraken van Stichting Licht op Groen voor Kwetsbaarheid. Bij de symbolische overhandiging hoort ook een geldbedrag van 350 euro.

Bedoeling van de generatietuin, die achter het Cello-complex aan Den Dries komt te liggen is om inwoners van Liempde met elkaar in contact te brengen. De aandacht gaat in het bijzonder naar buurtbewoners, de bewoners van het aangrenzende Cello begeleid wonen-complex en oudere bewoners van woon-zorgcentrum De Vlaswiek.
"Het was hier echt een bende", legt Habraken uit. "Wij zoeken de samenwerking met allerlei lokale initiatieven en projecten. Zo willen we gaan samenwerken met bijenvereniging Sint Ambrosius en ook de aanleg komt in handen van het buitenontwerpbedrijf van de uit Liempde afkomstige Marja Gijben." Verder is de stichting in gesprek met basisschool De Oversteek om een van de moestuinen die binnen het plan vallen beschikbaar te stellen voor biologielessen voor de bovenbouw.

De Cello-bewoners zullen het onderhoud van de tuin voor hun rekening nemen. Het idee achter de tuin is dat de verschillende gebruikers er tot rust komen en met elkaar in gesprek gaan. Op die manier worden ook daadwerkelijk mensen van verschillende generaties bij elkaar gebracht en doet de tuin zijn naam eer aan.
Helicon Groenopleidingen begint deze week met de eerste werkzaamheden. De tuin, die zo'n 36 soorten planten moet gaan bevatten, is als alles volgens planning verloopt in de loop van april klaar.

Trekpaard sleept bomen uit De Geelders voor bouw putmikken

Liempde - Natuurgebied De Geelders was afgelopen zaterdag het decor van een traditioneel spektakel. Geheel op authentieke wijze sleepte trekpaard Victoria boomstammen uit het gebied. SPPiLL en Stichting de Brabantse Boerderij gebruiken deze bomen voor het maken van de laatste benodigde putmikken voor tien nieuwe historisch verantwoorde waterputten in Liempde.

Er zijn inmiddels al bijna zes putten gerealiseerd. Ook in Oirschot (Liempdsedijk 2), Den Dungen (Reijndersveld 5) en Sint-Oedenrode (Hulst 5) worden soortgelijke putten gebouwd.

De bouw van de typerende waterputten gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Zij waren afgelopen zaterdag ook betrokken bij het zagen en verzamelen van het hout voor de putmikken. Een putmik is een lange houten paal die onderdeel vormt van een soort hefboomconstructie die het mogelijk maakt om water uit de diepe put te halen. Toon Ondersteijn, één van de betrokken vrijwilligers vanuit Stichting de Brabantse Boerderij: "De bomen werden door een Belgisch trekpaard uit het bos gesleept. Dat is echt iets van vroeger. De waterputten hebben ook een historisch karakter en passen daardoor goed binnen het project."

Toegangspoort
De bouw van de waterputten is in het voorjaar van 2015 gestart. In Liempde zijn ze te bewonderen aan de Pastoor Dobbeleijnstraat 2, Sortestraat 2, Spurkstraat 2, Gemondesestraat 14 en Barrierweg 42. Aan de Hogenbergseweg 30 wordt op dit moment ook een put aangelegd. Deze is bijna klaar. Dit jaar worden nog vier waterputten bijgebouwd. Deze waterputten komen aan de Donkerstraat 2, Raadhuisplein 4, Barrierweg 23 en op het erf van het toekomstige bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4.
Wanneer het project is afgerond, worden de putten opgenomen in toeristische routes.

De bouw van de waterputten is één van de deelprojecten waarmee SPPiLL het historisch karakter van Liempde en het omliggende buitengebied wil versterken. Dit historisch beeld bestaat uit het totaal aan akkercomplexen met bijbehorende gehuchten, steilranden en beekdalen rondom de dorpskern.

Senioren genieten van carnavalsmiddag

Trekpaard Victoria Foto: Ruud van Nooijen

Boxtel - Zondagmiddag genoten vele tientallen senioren van een gezellige carnavalsmiddag in de Tijberzaal bij het Baanderheren College. Er was volop vermaak en muziek van onder andere Disco m'n Bruur en de Ducktownband en uiteraard werden er verschillende dansjes gemaakt. Ook Prins Peer d'n Twidde waagde zich op de dansvloer en ging de feestgangers voor in de polonaise.

Foto: Marie Fick
Foto: Marie Fick

Oirschotseweg

Foto: Monique Fick

Tussen Eindhovenseweg en de gemeentegrens van Oirschot

In de volksmond ook wel Oirschotse grindweg genoemd en in Oirschot officieel ´De oude Grindweg'. Het gemeentebestuur van Oirschot verzoekt in 1841 aan Provinciale Staten een straatweg te mogen aanleggen naar Boxtel, die uitkomt op de straatweg van 's-Hertogenbosch naar Eindhoven. Er wordt een route uitgestippeld, die maar gedeeltelijk de dan bestaande zandweg naar Boxtel volgt. Die bestaande weg loopt over Kinderbos, door de Mijlstraat in Lennisheuvel, verder naar de wijk Breukelen en uiteindelijk naar de markt in Boxtel.

Oirschot wil in een bijna rechte lijn langs de 'Schutskuil', dwars over de toenmalige heide gaan om ter hoogte van de herberg van Van der Eerden - nu Ceulse Kaar - aan te sluiten op de grote straatweg. Die route is korter; dus goedkoper. Om aan het nodige geld te komen vraagt ze aan de provincie 10.000 gulden, als tegemoetkoming in de kosten voor de begrinding van de aan te leggen provinciale weg. Den Bosch heeft geen behoefte aan een provinciale weg. Als Oirschot de weg als een gemeentelijke weg beschouwt, kan men in 1847 rekenen op een subsidie tot een bedrag van een derde van de kosten.

Het Boxtels gemeentebestuur schijnt ondertussen van de snode plannen van Oirschot op de hoogte te zijn, om de weg niet over Lennisheuvel te laten lopen. Boxtel laat Oirschot weten in dat geval niet mee te werken. Het gemeentebestuur van Oirschot wil op zijn beurt alleen over Lennisheuvel als Boxtel in dat geval de meerkosten betaalt. In januari 1848 komt Boxtel met een aanbod. Oirschot kan rekenen op een tegemoetkoming in de kosten van 2.500 tot 3.000 gulden, als de weg tenminste over Lennisheuvel gaat. De weg over Lennisheuvel wordt begroot op 51.500 gulden en de weg langs de Schutskuil op 41.700 gulden. Geprobeerd wordt om alsnog de kosten te drukken. Als ook daar geen mogelijkheid in zit, hakt Oirschot op 23 augustus 1848 de knoop door en kiest, zonder Boxtel hierin te kennen, voor de weg langs de Schutskuil.

Boxtel voelt zich voor een voldongen feit gesteld en weigert verdere medewerking. Op 9 maart 1849 wordt het door Boxtel ingestelde beroep bij de Kroon niet-ontvankelijk verklaard en kan men verder met de weg. Nu het eenmaal zover is, gaat het gemeentebestuur van Boxtel alsnog gedeeltelijk door de knieën, door akkoord te gaan met het onteigenen van de gronden op de Breede Heide, maar de portemonnee blijft dicht. De weg wordt dus helemaal eigendom van de gemeente Oirschot. Het werk wordt aangenomen voor 34.200 gulden, door een aannemer uit Den Bosch met de toepasselijke naam Van der Griendt. In het kort komt het begrinden van een weg hier op neer: eerst een bed van zand, met daarin een sleuf ter breedte van de rijweg. Achtereenvolgens een laag zand, leem, grove grind, fijnere grind, leem, grind, leem en tot slot een vierde grindlaag. Regelmatig moeten tussendoor de lagen aangestampt worden. Er worden drie bekwame dagloners aangesteld om dagelijks de weg na gebruik weer gelijk te maken, behalve op zon- en feestdagen.

Na een jaar verplicht onderhoud door de aannemer wordt de weg op 7 mei 1851 officieel opgeleverd. AIs in augustus van dat jaar de vergunning afgegeven wordt om tol te heffen, kan Oirschot in alle rust de vruchten plukken van haar nieuwe grindweg, zo heeft men beslist gedacht. Maar het loopt anders. Het wordt meer een lijdensweg. Voor het gemeentebestuur in figuurlijke zin, maar voor de weggebruiker soms letterlijk. Het regent klachten vanuit de provincie. De grindweg van Oirschot naar Boxtel is in 1856 in zodanige slechte toestand dat hij nauwelijks meer op een grindweg lijkt. Oirschot heeft zich gruwelijk verkeken op de onderhoudskosten. Ook Boxtel, door de aanleg van de spoorweg ondertussen in het bezit van een spoorwegstation, laat weer van zich horen. Zij willen medewerking verlenen, als het provinciebestuur bij overname van de weg besluit dat hij alsnog over Lennisheuvel naar het station van Boxtel gaat lopen.

Het mag allemaal niet baten en Oirschot blijft met zijn grindweg in de maag zitten, die rond 1860 niet meer als grindweg te herkennen is. Veertig jaar later, in 1900, komen de gemeentebesturen van Oirschot en Boxtel bij elkaar om over de toestand van de weg te praten. Het resultaat is dat Boxtel in april 1901 het gedeelte van de weg overneemt dat op zijn grondgebied ligt. Bij de aanleg van de weg in 1851 wordt op Boxtels grondgebied de berm met beuken beplant. AIs dat de beuken zijn die er nu nog staan, zijn ze ongeveer 170 jaar oud. Op Oirschots grondgebied staan eiken.

Bron: Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot 1995
Christ van Eekelen, Heemkundekring Boxtel

Markante Boxtelaren in beeld bij MUBO

Uit de archieven van 75 jaar Heemkunde Boxtel

Boxtel - Museum Boxtel, het MUBO, verzorgt van 13 februari tot en met 10 april een tentoonstelling over 75 jaar heemkunde in Boxtel. Dat gebeurt in samenwerking met de vereniging Heemkunde Boxtel. Aanleiding is de 75e verjaardag van de vereniging, die mede is opgericht door Piet Dorenbosch op 12 maart 1941.

De tentoonstelling toont in woord en beeld hoe Boxtel de afgelopen 75 jaar is veranderd. Daarnaast worden ook vele markante, illustere en onvergetelijke Boxtelaren in het zonnetje gezet door middel van portretten, anekdotes en verrassende weetjes.

Heemkunde Boxtel was bij de oprichting in het oorlogsjaar 1941 de eerste Heemkundekring in Noord-Brabant. Ze heeft de afgelopen 75 jaar een schat aan informatie verzameld over aspecten die tot onder het begrip heemkunde vallen, zoals geschiedenis, volksleven, landschapsontwikkeling, toponiemen, archeologie en milieu. In feite te veel om allemaal in één expositie te kunnen tonen.
Veel verhalen komen dan ook samen in de presentatie van aantal markante Boxtelaren zoals oprichter Piet Dorenbosch, verkeersagent Gé Kools, restaurateur en fotograaf Piet Rood, verloskundige zuster Linsen en vele anderen. Zij vormen de kern van de expositie. Naast hun grote portretten, onthullen toelichtende teksten hun geheimen, die worden geïllustreerd met interessante objecten.

Daarnaast wordt veranderend Boxtel in beeld gebracht met foto's van toen en nu. Tevens zijn alle excursies van Heemkunde Boxtel in Nederland, België en Duitsland op een landkaart gevisualiseerd. Interessant is ook de automatische suikerpot met de slagzin 'elke druk op het knopje, één lepel suiker in uw kopje'. In de expositie komt u erachter of dit echt een Boxtelse uitvinding is.

Op zondag 13 maart wordt door Christ van Eekelen een lezing verzorgd met de titel 'Een virtuele wandeling door oud-Boxtel'. Een interactieve lezing, waarin hij de toehoorder meeneemt door Boxtel aan de hand van oude beelden. De lezing begint om 11.15 uur. Vanaf nu kan men zich voor de lezing aanmelden via het e-mailadres info@muboboxtel.nl of telefoonnummer 06-16041898.

De toegangsprijs tot de expositie bedraagt voor volwassenen 3,50 euro en voor kinderen van 12 jaar en ouder 2 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis, mits onder begeleiding van een volwassene. Het MUBO is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op paasmaandag. Op eerste paasdag is het museum gesloten.

Rijbewijskeuring op twee dagen in De Walnoot

Boxtel - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor in Boxtel terecht tijdens een spreekuur op de woensdagen 17 februari of 16 maart. Dit wordt gehouden in De Walnoot aan Reginahof 1.

Voor wie op deze dagen niet kan, zijn er andere mogelijkheden in de regio waaronder Den Bosch. Het tarief bedraagt 35 euro voor de B/E keuring en 45 euro voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak bel je tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088-2323300. Zelf een datum plannen kan ook, via de website www.regelzorg.nl.
Wie 75 jaar of ouder is als het rijbewijs moet worden verlengd, moet een verplichte medische keuring ondergaan. Maar soms moeten mensen hiervoor ook naar een keuringsarts als ze nog géén 75 jaar zijn. Wanneer een keuring wel of niet noodzakelijk is, valt te lezen op de website www.keuringscheck.nl. Zo voorkom je een onnodige keuring, met alle kosten van dien, maar ook dat je deze check achterwege laat terwijl die wel noodzakelijk is.

Op de site van keuringscheck is ook terug te vinden welke van de drie keuringsformulieren – de zogenaamde Eigen Verklaring – je nodig hebt. Dit formulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en via mijn.cbr.nl (met DigiD). Ook kan Regelzorg deze op verzoek toesturen.

Voor vragen over het invullen van de Eigen Verklaring kun je contact opnemen met de medisch adviseur van Regelzorg. Verwerking en beoordeling ervan, door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), kan tot drie maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt daarom ten minste vier maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Vrije inloopavond bij bridgeclub De Rots

Boxtel - Met ingang van 17 februari kunnen bridgeliefhebbers, ook als zij geen lid zijn van bridgeclub De Rots, tegen een vergoeding van 2 euro op woensdagavond komen bridgen. Men kan ook alleen komen.

De bridge-avonden zijn op iedere woensdagavond en beginnen om 19.30 uur. Ze hebben plaats in gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7 in Boxtel. Tevoren aanmelden is mogelijk, via telefoonnummer 0411-674001 of 06-53780049. Wie zich niet van tevoren heeft aangemeld, dient uiterlijk om 19.15 uur aanwezig te zijn. In het gemeenschapshuis is een lift aanwezig en men kan er de auto gratis parkeren.

CJG verzorgt lezing over opvoeden en ADHD

Vught - Op initiatief van het Centrum voor Jeugd en Gezin is er op woensdag 17 februari in Vught een lezing van orthopedagoge Suzanne van der Star over opvoeden en ADHD. In deze interactieve lezing, genaamd 'Als de rem ontbreekt', komen de problemen en uitdagingen aan bod van ouders die een kind hebben met ADHD.

Ook is er de mogelijkheid om met andere ouders ervaringen uit te wisselen. Het opvoeden van een kind met ADHD vraagt van ouders extra geduld en doorzettingsvermogen. In deze lezing komen problemen aan bod waar ouders van kinderen met ADHD veel mee te maken hebben, zoals omgaan met een kind dat niet luistert, niet op de beurt kan wachten of niet kan opstarten met huiswerk. Er worden tips gegeven hoe hier mee om te gaan.

Van der Star is orthopedagoge bij Educadora, de Boxtelse praktijk voor ouder- en kindbegeleiding, en is gespecialiseerd in ADHD. De lezing start om 19.30 uur in school De Lichtstraat, Brabantlaan 73. Aanmelden kan per e-mail via cjgadministratie@vught.nl, o.v.v. het aantal personen.

Lise, Femke en Manon winnen Skills Talent award Brabant

vlnr: Lise, Femke, Manon. Foto: Sander van Kasteren

Boxtel - Lise Roché uit Liempde, Femke van Kuringe uit Esch (beiden 15) en Manon Vriens (16) uit Boxtel mogen zichzelf de trotse winnaars noemen van de Skills Talent award Noord-Brabant in de categorie Economie. Zij werden daarvoor donderdagochtend in het zonnetje gezet op het Baanderheren College (BHC) in Boxtel, waar zij op school zitten.

Het drietal is vanzelfsprekend erg blij met de winst in de regionale finales op het KWIC in Den Bosch. "We hadden het totaal niet verwacht", vertelt Lise. Op de vraag wat hun sterkste punt was moeten de scholieren even nadenken. "Ik denk de strakke planning en de onderlinge samenwerking", zegt Femke dan. "We hebben alleen maar gelachen", valt Manon haar bij.

Docent Johan Konings is apetrots: "De dames hadden helemaal niet verwacht de besten van het BHC te worden. We hebben sowieso een erg gemotiveerde groep leerlingen. Dat zie je niet zo vaak." Manon bevestigt dat Konings minstens zo enthousiast was als de dames zelf: "Hij werd helemaal gek toen duidelijk werd dat we hadden gewonnen!"

Volgens Femke is er in de klas veel geoefend voor de wedstrijd. Erg is dat volgens de winnaressen niet: "Het is een goede voorbereiding op de examens die er aan zitten te komen. Bovendien moet je ook een zakelijke brief opstellen als onderdeel van de wedstrijd. Dat kun je weer zien als een voorbereiding op het examen Nederlands."

Aan de wedstrijd deed in de categorie Bouw ook een groep jongens van het BHC mee. Zij behaalden de derde plaats. "Jammer dat zij niet wonnen", vertelt Manon. "Het was erg leuk geweest als zij ook mee mochten naar de finale. Dan hadden we nóg meer lol gehad!"

Het drietal mag op 10 maart eveneens in Den Bosch kennismaken met de provinciale winnaars in de andere categorieën. De landelijke finales zijn op 24 maart in Deltapark Neeltje Jans in Zeeland. De finalisten zullen daar al een dag eerder naar afreizen en er overnachten in een hotel. Het behoeft geen uitleg dat de dames daar erg veel zin in hebben. "Als we daar winnen gaan we het met de hele klas vieren!"

Taxicentrale De Meierij lanceert app

Boxtel - Met de lancering van een app maakt Taxicentrale De Meierij het zijn passagiers wel heel makkelijk. Het bestellen van een taxi wordt zo snel en efficiënt geregeld. De app is ideaal voor onderweg en na een avondje uit eten of gezellig stappen in de regio van de Meierij. De gebruiker krijgt direct een indicatie van de kosten van de ritprijs.

Vaste klanten kunnen van te voren een speciaal account aanvragen. Zij kunnen dan real-time de taxi op hun app volgen. Voor de horeca heeft de taxicentrale een speciale app ontwikkeld, waarmee horecaondernemers met één druk op de knop een taxi kunnen bestellen.

Carnaval
Zeker ook voor carnavalsvierders is de app dé perfecte manier om een taxi te bestellen. Zo komen ze op een snelle, eenvoudige manier van en naar het feestgedruis en altijd veilig weer thuis.

Maar er is meer. Met de app kunnen klanten meer dan alleen een taxi bestellen. Er zitten veel leuke opties op. Zo laat de app zien op welke locatie iemand zich bevindt en welke cafés, restaurants, musea en bezienswaardigheden zich in de omgeving bevinden. Ook reisinformatie van het openbaar vervoer - denk aan de aankomst- en vertrektijden op het station waar iemand opgehaald wenst te worden - actuele verkeersinformatie en het landelijke nieuws zijn beschikbaar via de app. Er zijn dus diverse opties waar klanten gebruik van kunnen maken zonder dat er een taxi aan te pas komt.

Taxicentrale De Meierij breidt met de app zijn dienstenpakket nog verder uit. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om via de website http://taxidemeierij.nl ritten te bestellen en direct af te rekenen. Ook telefonisch zijn ze er graag hun klanten van dienst, via telefoonnummer 0411-631808. Om ritten te bestellen, maar ook om offertes of informatie op te vragen over bijvoorbeeld luchthaven- of zorgvervoer.

De app is beschikbaar voor Iphone, Android en Windows Phone.

Janne, Anne, Jelke en Yara winnen vwo Technasiumwedstrijd Bosch Rexroth

Foto: Scouting Boxtel

Boxtel - Janne de Haan, Anne Balk, Jelke van Oirschot en Yara Niesten wisten maandag met hun ontwerp voor een efficiëntere oplossing voor het verwijderen van jackets (ondersteuningen) van booreilanden de jury te overtuigen: de leerlingen van het Jacob-Roelandslyceum wonnen de jaarlijkse Technasiumwedstrijd van aandrijf- en besturingsspecialist Bosch Rexroth.

Vorig jaar ontvingen 32 JRL-leerlingen in november van Bosch Rexroth de basis-ingrediënten voor de ontwerpwedstrijd. Hen werd gevraagd een oplossing te bedenken voor het verwijderen van jackets van booreilanden. Deze kunnen drijven of gefixeerd worden op de bodem van de zee. De leerlingen onderzochten in groepsverband de mogelijkheden van een liftsysteem voor de jackets voor op de achterzijde van een schip. Ze werkten aan een beschrijving van het werkproces en berekeningen, hierna konden zij hun ontwerp op schaal bouwen.

Foto: Bosch Rexroth

Tijdens de presentaties afgelopen maandag onderbouwden de acht groepen hun model met behulp van onder andere berekeningen en animaties en vertelden ze waarom juist hun ontwerp de beste oplossing was. Hierna ging de winnende groep er met de prijs, kaartjes voor de Efteling, vandoor. De Rexroth-jury was onder de indruk van het ontwerp van Janne de Haan, Anne Balk, Jelke van Oirschot en Yara Niesten, een groep die opvallend uit alleen meisjes bestond. Een duidelijk bewijs dat de wereld van techniek niet enkel voor mannen is weggelegd.

Samenwerking
De Rexroth Technasiumwedstrijd is een samenwerking tussen Bosch Rexroth en JRL Boxtel om jongeren kennis te laten maken met de wereld van techniek. De waardering voor hun ontwerpen, berekeningen en presentatie tellen mee in hun schoolresultaten.

Technasiumavond
Vanavond, woensdag 3 februari, presenteren ruim 200 technasiumleerlingen van het Jacob-Roelandslyceum hun onderzoeken en ontwerpen aan belangstellenden tijdens de Technasiumavond. Tijdens deze avond presenteren alle leerlingen hun onderzoek of ontwerp. Ze doen dit in ongeveer vijftig kleine stands. Ook zal een aantal leerlingen een bijdrage leveren aan het presentatieprogramma. Naast de resultaten van de wedstrijd van de derdeklassers om jackets van olieplatformen uit zee te verwijderen zijn onder andere ook de resultaten van onderzoek naar manieren om Jacobskruiskruid uit de natuur te verwijderen, dierenartsgereedschap schoon te maken of een ontwerp voor een nieuw special effect voor shows te zien.
Voor de leerlingen van de tweede klas, die nieuwe lichtconcepten voor de openbare ruimte ontworpen hebben, vindt tijdens de Technasiumavond ook de openbare schoolfinale van de Technasium Top Award plaats. Dan wordt bepaald welk team het JRL mag vertegenwoordigen tijdens de finale van het netwerk Brabant-Oost.

De Technasiumavond bij het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd 3 in Boxtel duurt van 19.00 tot 20.30 uur. De avond is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanmelden als bezoeker is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: http://tinyurl.com/jrl-t-avond.

Havo
Op maandag 15 februari zal de havo-groep starten met de Technasiumwedstrijd. Zij zullen hun ontwerpen op 18 april aan de Bosch Rexroth-jury tonen.

Hells Kitchen Scouting Edition groot succes

Boxtel - Vorige week zaterdag werd de blokhut van Scouting Boxtel door de vrijdagverkenners omgebouwd tot een waar restaurant. Hier werden 67 gasten, met name familieleden van de verkenners, ontvangen om van een geweldige avond te genieten. De verkenners zorgden voor de gasten door te helpen in de keuken, de bediening, de afwas, het entertainment en achter de bar.

De voorbereidingen voor het restaurant waren vrijdag al van start gegaan, zodat zaterdag alles soepel zou verlopen. De verkenners - jongens van 11 tot 15 jaar - hebben alles zelf geregeld, de eetzaal ingericht, de menu's gemaakt en gekookt.

Buiten werden de gasten warm ontvangen met twee vuren en glühwein of warme chocomel. Vanaf daar werden ze naar de tafels begeleid. Het restaurant werd geopend door drie sterren, Geer, Goor en Gaar. Ook tussen de gangen door werd er gezorgd voor entertainment. Het restaurant was een daverend succes. Met deze actie hebben de verkenners ruim 700 euro opgehaald voor hun zomerkamp.

6 / 20

C R D A I B E L H A M E L S O G
E N L G P S K N A L K N E E G S
D A B T P E N M R C S S P J M O
O T U E S G A F I P K E A S P P
N N U R O I R I G H O J K I V T
S E R B C N D T E K N T F V H O
E U T L A V N T F E B N O L K C
E Z V I R E E E L I O A H A N H
N E R J N R E F U S X V I W O T
D N O V A S G N I T T I Z F K P
J E U E V T F O T A E V P M K I
E W W R A A T C E M L A F C E L
S O E S L N G E N P L R K I R J
S Y N D D D O P L E K K E R S R
N P P N U H C G I R Z L M S N T
P L O E G E R S I S C E P T E R

carnaval
vivantjes
agterblijvers
harigefluiten
natneuzen
keistampers
geendrank
geenklank
walvisjes
ploegers
soc
plekkers
belhamels
buurtvrouwen
skonboxtel
knokkers
hofpaleis
hofkapel
optocht
donseendjes
ginverstand
scepter
fist
zittingsavond
confetti

Foto: Nancy van der heijden

Antje Saris

Nieuwste hype: Ongezonde voeding

Bij iedere viering op school: sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, verjaardagen van kinderen en andere vieringen, word ik weer voor de keuze gesteld om mijn kind slechte voeding te laten eten of buiten te laten sluiten. Ik voel dat ik als moeder niets anders doen kan dan mee te gaan in de grote stroom van slechte voeding, zodat mijn kind zich in ieder geval niet buitengesloten voelt en geen emoties te verwerken krijgt, waar het een leven lang last van kan blijven houden.

Aan de andere, minder zichtbare kant krijgen mijn kinderen nu de les op school dat slechte voeding feest is en feest slechte voeding betekent. Terwijl je, wanneer je van je kinderen, en ook familie en vrienden houdt, ze juist allesbehalve slechte voeding wilt geven. Je wilt liefde, aandacht, en de juiste voeding geven, waar hun hersenen en lichaam niet van in de war raken, waar ze zich niet van hoeven te herstellen en waar ze geen energie aan kwijtraken, terwijl ze die zo hard nodig hebben.

Ik kan je vertellen dat mijn twee oudste kinderen na de kerst high tea (Ik vind het nog steeds onwerkelijk dat kinderen een high tea op school krijgen!) zich geen raad wisten met zichzelf; ze waren allebei boos, druk en zowaar agressief op een wijze dat ik nog nooit heb gezien. Ze waren zichzelf niet. Het is mij nog nooit zo duidelijk geweest als toen wat voor effect voeding kan hebben op gedrag. Vooral het kleine lichaam van kinderen, maar in principe ieder lichaam, reageert direct op voeding.

Wat geef jij je kinderen van wie je zielsveel houdt? Van wie je wilt dat ze een gezonde jeugd doormaken zonder fysiek of mentaal ziek te zijn, zonder labels te krijgen; zonder teveel gedragsschommelingen, energietekorten of zelfs depressies. Kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen, MSG, aspartaam of andere kunstmatige zoetstoffen, zout en suiker kunnen een trigger zijn voor het optreden of het verergeren van symptomen van ADHD, autisme en depressie. Daarnaast lijkt er een verband te zijn met vrijwel iedere kankersoort en andere degeneratieve ziekten.

Mensen kijken vaak weg wanneer ze hiermee worden geconfronteerd Ze zijn zich van geen kwaad bewust of kiezen voor de weg van de minste weerstand, omdat ze denken dat hun prioriteiten elders liggen dan bij hun gezondheid en die van hun kinderen en familie. En dát is precies wat onder andere producenten en de farmaceutische industrie willen: dat geld en gemak boven onze gezondheid gaat. Willen wij daadwerkelijk slaaf zijn van deze overmacht van geld? Laten we onszelf ziek maken, doordat anderen rijk willen worden?

Ben ik nu de enige moeder die hier verdrietig van kan worden: dat mijn kinderen keer op keer, gemiddeld eens per week slechte voeding aangeboden wordt door of via school? Waar blijft de ouder die zijn of haar kind bewust en gezond wil opvoeden? Wat is de rol van school hierbij? Waar is het concept van 'schoolvoorbeeld' gebleven; de verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie?

Het ongezonde eten is echt iets van de laatste jaren, je zou het zelfs een hype kunnen noemen, want we hebben als mens zo lang van de natuur geleefd. Gezond leven was de standaard. Gelukkig worden steeds meer frisdrank- en snoepautomaten verbannen van scholen en gaan steeds meer schoolkantines bewuster met voeding om. Hopelijk komt dat bewustzijn ook weer op de school van mijn kinderen, en vliegt die hype van ongezonde voeding snel voorbij.

Recept Bananensmoothie voor 8 kinderporties (x 3 = 1 schoolklas)
3 grote rijpe bananen
5 ontpitte dadels of gedroogde vijgen/abrikozen
250 ml water
1 theelepel kaneel

Alles in de blender en uitschenken maar! Dat is echt smullen, vullend en voedend. Wees creatief, je kunt vrijwel alles gebruiken: een paar eetlepels havermout erbij, een extra avocado, bessen, vanille of mango. Allemaal heerlijk!

Juf Marjan is 25 jaar peuterleidster

Foto: Doru Photography

Liempde - Marjan van Veldhoven vierde maandag haar 25-jarig jubileum als peuterleidster bij De Peuterhof in Liempde. Daarom werd zij de hele dag in het zonnetje gezet.

"Officieel heet de functie tegenwoordig 'pedagogisch medewerker', maar inhoudelijk is het werk grotendeels hetzelfde gebleven", legt Marjan uit. 'Haar' peuters zijn vrolijk omdat hun juf het feestje uitgebreid met hen viert. Dat betekent smullen geblazen van cake. Mét slagroom én schuddebuikjes. Omdat het feest is. Volgens Marjan zijn de peuters bijna altijd vrolijk: "Of ze moeten een keer een nacht niet goed geslapen hebben."

Het kunstwerk dat de peuters voor hun leidster maakten. Foto: Sander van Kasteren
Marjan van Veldhoven viert haar 25-jarig jubileum bij De Peuterhof samen met 'haar' peuters. Foto: Sander van Kasteren

Speciaal voor de gelegenheid wordt Marjan vergezeld door haar kleinkinderen Thijs, Alex en Izzy. Die zijn een beetje onwennig, maar genieten zichtbaar van het feit dat oma in het zonnetje wordt gezet. De peuters hebben in de voorgaande week in het geheim flink geknutseld voor juf Marjan. "Ik heb stiekem wel wat opgepikt als een kleuter zijn mond voorbijpraatte, maar de afgelopen week zaten mijn oren en ogen daarvoor dicht", vertelt ze lachend.

In 1991 begon Marjan bij De Peuterhof na haar opleiding KinderVerzorging/JeugdVerzorging (KV/JV). Het werk was toen in hoofdlijnen hetzelfde. "Maar tegenwoordig komt er wel meer papierwerk bij kijken", legt Marjan uit. Ze doelt op de Cito-toetsen en observaties. "Vooral die Cito-toetsen klinken heel beangstigend, maar die worden eigenlijk spelenderwijs afgenomen."

"Ik wist van jongs af aan al dat ik peuterleidster wilde worden", vertelt Marjan. "Het is een heel leuke leeftijd waarop kinderen zich echt ontwikkelen van kleintjes die nog een luier dragen en op een speen sabbelen naar zelfstandige mensjes. Ik ben nu 56 jaar en moet dus ook nog even werken." Marjan denkt even na en verbetert zichzelf dan: "Ik bedoel eigenlijk 'ik ga nog even werken', want ik heb het nooit als 'moeten' gezien."

Frans van Beers trotseert 35 graden onder nul

Boxtel - Boxtelaar Frans van Beers stond de laatste weken al vaker in deze krant wegens zijn extreme avonturen. Afgelopen week beleefde de bijna 77-jarige Van Beers zijn extreemste avontuur tot nu toe: zijn praktijkexamen voor de Wim Hof Methode.

Het examen betekende onder andere dat hij in temperaturen van soms wel 35 graden onder nul en met windsnelheden tot 115 kilometer per uur in Przesieka in Polen door de sneeuw moest lopen. In zijn korte broek welteverstaan. "Ik had mijn rugzak vergeten mee te nemen vanuit Boxtel dus mijn kamergenoot had mijn t-shirt in zijn tas zitten. Helaas kon ik hem niet meer vinden tegen het einde van mijn wandeltocht, dus moest ik ook zonder t-shirt terug wandelen." Ook 'mocht' Van Beers in ijswater zwemmen tijdens de beproeving, die vijf dagen duurde.

Bij de tocht belandden drie deelnemers in het ziekenhuis. "Gelukkig raakte niemand ernstig gewond, maar als je in zulke extreme omstandigheden valt, dan is dat meteen een serieuze verwonding", legt Van Beers uit. Nu volgt de laatste beproeving voor avonturier Van Beers: het afronden en inleveren van zijn scriptie aan het eind van deze maand. Als hij die beproeving ook haalt, mag hij zich volwaardig instructeur in de Wim Hof Methode noemen.

Mijn Mooi Boxtel: Ab Welbergen

Foto: Ab Welbergen

Een avondfoto van een historisch deel van Boxtel, de Burgakker. Deze foto heb ik gemaakt voor de opdracht 'stilte', die ik moest uitvoeren voor een fotografiecursus bij de Krekul in Oisterwijk. Binnen die opdracht dacht ik gelijk aan de mooie oude straatjes en hoekjes die Boxtel rijk is. De afronding van de vernieuwing van de bestrating op dit deel van een historische route, was voor mij aanleiding zeker hier foto's te gaan maken. Deze foto was een van de mooiste die ik die avond heb gemaakt .

COPD

COPD is een longziekte waarbij de luchtwegen vernauwen. De vernauwing maakt het ademen moeilijker. COPD kan niet genezen worden. Typische verschijnselen zijn hoesten, slijm opgeven en kortademigheid (bij inspanning). Het kan grote beperkingen opleveren, thuis en op het werk.

Wat kan je zelf doen bij COPD?
Indien je rookt: Stoppen is dan de belangrijkste stap!
Verder is het van belang je medicijnen goed te gebruiken. En is een gezonde leefstijl belangrijk. Eet gezond en hou het gewicht in de gaten.
En…… beweeg voldoende.

Een goede conditie zorgt ervoor dat je dingen kunt blijven doen die voor jou belangrijk zijn. Als je last krijgt van benauwdheid en hoestbuien bij inspanning, is het begrijpelijk dat je liever geen lichamelijke activiteiten onderneemt. Maar bij minder bewegen krijg je uiteindelijk meer klachten, waardoor je vervolgens nog minder gaat bewegen. En dan gaat je gezondheid er sterk op achteruit.

Elke dag wandelen, fietsen of zwemmen is genoeg om de conditie op peil te houden. Als je al sport, ga daar vooral mee door. Het is belangrijk dat je dagelijks voldoende beweegt.

Wat kan de fysiotherapeut voor je betekenen?
De fysiotherapeut kan helpen je conditie op peil te brengen en te houden. Je leert hoe je juist door bewegen de klachten zoveel mogelijk beperkt. Je raakt minder snel vermoeid, het herstel na bijvoorbeeld een verkoudheid gaat sneller, en je voelt je minder benauwd tijdens en na inspanning.

Heb je problemen met slijm opgeven, dan kan de fysiotherapeut effectieve manieren van slijm losmaken aanleren. Ook kunnen ademoefeningen helpen de kortademigheid te verminderen.

Algemeen wordt erkend dat fysiotherapie bij COPD een effectieve manier van behandelen is. COPD is een chronische indicatie en de behandeling wordt vaak vergoed. Er wordt meestal in groepen getraind waardoor mensen met elkaar in contact komen en makkelijker gemotiveerd blijven. Zo kun je ondanks de COPD de beste kwaliteit van leven verkrijgen en behouden. De behandeling wordt begeleid door gespecialiseerde fysiotherapeuten die samenwerken in een multidisciplinair team van zorgverleners.

FysioSluijters heeft zo'n gespecialiseerde fysiotherapeut.
Neem contact op met FysioSluijters (www.fysiosluijters.nl) en vraag naar Marina Weiss.

Peter Buwalda en Frank van Pamelen maken opwachting bij Boek & Bal Boxtel

Boxtel - Om het begin van de Boekenweek in te luiden, vindt zaterdag 12 maart het Boek & Bal plaats bij Podium Boxtel. Het literaire feest is terug van weggeweest in Boxtel. En dat wordt gevierd. Met schrijver Peter Buwalda (van o.a. Bonita Avenue), taalkunstenaar Frank van Pamelen en de band van singer-songwriter Philip Kroonenberg.

'Was ich noch zu sagen hätte', dat is het thema van de 81e Boekenweek, dit jaar gehouden van zaterdag 12 tot en met zondag 20 maart. Aanleiding voor de initiatiefgroep Boek & Bal Boxtel, bestaande uit Boxtelaren, vertegenwoordigers van boekhandels en Bibliotheek de Meierij, om volop aan de slag te gaan met het programma voor de bijbehorende feestavond. Het resultaat mag er wezen. Tijdens het Boek & Bal zal Peter Buwalda geïnterviewd worden. Deze Nederlandse schrijver is onder andere bekend door zijn roman 'Bonita Avenue' en zijn columns in de Volkskrant, in 2014 uitgebracht in de bundel 'Suzy vindt van niet' en in 2015 gevolgd door 'Van mij valt niks te leren'.

Als presentator van de literaire feestavond zal taalkunstenaar Frank van Pamelen optreden. Hij is behalve schrijver ook dichter en kleinkunstenaar. Na afloop van het interview met Buwalda geeft hij een interactief optreden waarbij hij onder meer filmprojecties gebruikt. Ook zal hij gedurende de avond een sessie verzorgen over zijn literaire thriller 'De wraak van Vondel'. De inbreng van Frank van Pamelen wordt mogelijk gemaakt door Vrienden van Podium Boxtel.

Daarnaast zijn er tal van sessies zoals een schrijfworkshop, een foto-expositie, optredens van theaterstudenten, dicht-slam-rappers, muziekoptredens en signeersessies. De avond wordt feestelijk afgesloten met een muzikaal optreden door de band Philip Kroonenberg. Behalve singer-songwriter Kroonenberg speelt drummer Sjoerd van Bommel mee, een van de meest swingende en veelzijdige drummers van Nederland. Ook bassist Bart Wijtman en gitarist Stephan Jankowski hebben hun sporen verdiend in de muziekwereld.

Eet- & Leesmenu
En het blijft dit keer niet bij 'slechts' één avond vol literatuur en feest. In de weken voorafgaand aan het Boek & Bal is er een aanloopprogramma dat bestaat uit een 'Eet- & Leesmenu' en diverse optredens bij de plaatselijke horeca. Voor meer nieuws hierover, en over het Boek & Bal zelf, like de Facebookpagina 'Boek en Bal Boxtel' en houd de website www.podiumboxtel.nl in de gaten.

Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via Podium Boxtel, Atelier Hebbes op de Markt, de Jumbo in Winkelcentrum Oosterhof en drogist Bewust Beter in de Nieuwstraat in Liempde. De avond duurt van 20.00 tot 24.00 uur.

Merlijn Huntjens wint finale DichtSlamRap

Winnaar Merlijn Huntjens. Foto: Marcel Linssen

Boxtel - Merlijn Huntjens uit Heerlen heeft donderdagavond de DichtSlamRap in Boxtel gewonnen. Originele taalvondsten, verrassende wendingen en een gedegen voordracht. Die combinatie bezorgde Huntjens de eindwinst in de Boxtelse poetryslam.

Van de elf kandidaten bleven na een eerste ronde vijf deelnemers over naast Huntjens: Gijs ter Haar, Arnoud Rigter, Griet Menschaert en Martje Wijers. Opmerkelijk is dat de laatste twee finaleisten van de DichtSlamrap allebei via de pre-finale 'zijn binnengekomen'.

In die allerlaatste ronde deden alle dichters hun ding, lieten ze zien wat ze in huis hebben. Ze wisten allemaal hun publiek te boeien; de een mischien iets meer dan de ander. De optelsom van sterke teksten en performance leverde Merlijn Huntjens de jurywinst op. Plus alvast een ticket voor het NK Poetryslam van 2017.

Dat Martje Wijers er vandoor ging met de publiekprijs was geen verrassing, maar wel terecht gezien haar verrassende poëzie. De in Boxtel geboren en getogen dichteres heeft een flinke vriendenschare die op haar stemde. Was die groep er niet geweest dan hadden zo twee of drie anderen met die prijs kunnen gaan lopen. Dichters die op hun manier even mooie poëzie brachten. Kortom, een avond om met plezier op terug te kijken.

Jan Spijkers

Foto: Cock Stam

Wie kent hem niet? Jan Spijkers stond mede aan de wieg van baseball en volleybalvereniging Bavob, het Dükerskoor Boxtel en het Museum Piet Dorenbosch. Jan is ook een van de mede-oprichters van de Jongerenlijst waarvoor hij twaalf jaar in de gemeenteraad zat, waarna hij wethouder voor D66 werd. Hij heeft zich zich jarenlang ingezet voor de plaatselijke VVV en de Boxtelse Sportraad en zelfs nu nog, op 78-jarige leeftijd, is hij redactielid van Omroep Dommelland. Hoe is het nu met hem?

Jan had tijdens zijn kindertijd op de Markt al het goede voorbeeld. Zijn vader was ook erg actief in het verenigingsleven, in het bijzonder richting het toneel. Jan zelf ging al op jonge leeftijd bij de Scouting en het Sint-Petrus Jongenskoor. Maar het balletje begon pas echt te rollen toen hij leerling was op de HBS. Zijn gymleraar, Leo Denteneer, voor de meeste Boxtelaren ook geen onbekende, stimuleerde Jan en een groep anderen om de Baseball- en Volleybalvereniging Boxtel, kortweg Bavob, op te richten. "Ik herinner me nog goed hoe hij naar de gemeenteraad ging om daar te vragen of er materiaal vrijgemaakt kon worden voor ons", vertelt Jan. De gymleraar kreeg daar helaas nul op het rekest, volgens Jan omdat de gemeenteraad van de jaren 50 het niet zo zag zitten om een groepje actieve jongeren honkbalknuppels ter beschikking te stellen.

Wat de reden ook was, het leidde via via tot een van de grootste Boxtelse politieke omwentelingen in de afgelopen 50 jaar. "We hadden een leuke vriendengroep opgebouwd, en waren erg ontevreden over het beleid hier in Boxtel op het gebied van sport en cultuur. Dus besloten we een protestmars te organiseren en later om zelf de politiek in te gaan. We vonden een aantal mensen bereid om ons te sponsoren en deden als De Jongerenlijst mee aan de verkiezingen. En blijkbaar dachten er meer mensen zo over, want we kwamen meteen met drie man in de raad en dus in het college. We hebben dat uiteindelijk drie raadperiodes volgehouden, maar toen moesten we toch echt toegeven dat we inmiddels geen jongeren meer waren en zijn we allemaal onze eigen weg gegaan. Zelf ging ik naar D66, waar ik nog vier jaar wethouder ben geweest."

Werken deed Jan, vanaf 1954, inmiddels bij de Pius X ambachtsschool, op de administratie. Deze school ging op een gegeven moment over in het Mgr. Bannenbergcollege, dat later Den Tijber werd. "Door de jaren heen heb ik me vooral gespecialiseerd in personeelszaken en onderwijsvernieuwingen. Als je maar lang genoeg in het onderwijs werkt zie je die vernieuwingen één voor één langskomen en dan word je er vanzelf een expert in."

Ook tijdens en na de politiek bleef Jan in veel verschillende verenigingen actief. Zo heeft hij zich ingezet voor Openbaar Carnaval, fanfare St. Arnoldus, vakbond Abvakabo en de Boxtelse Sportraad. "Ik vraag me nog steeds af hoe ik dat naast mijn werk allemaal gedaan heb. Ik ben altijd heel druk geweest en op een gegeven moment is dat een gewoonte geworden." Maar het is meer dan dat vindt Jan. "Als je deel uitmaakt van de gemeenschap moet je daar ook iets voor over hebben. Dat betekent meer dan alleen je belasting betalen en het verder maar anderen laten oplossen. Je moet zelf je verantwoordelijkheid nemen en er voor zorgen dat het in je dorp fijn wonen is. Gelukkig ben ik daarin ook altijd enorm ondersteund door mijn vrouw Annet."

Zelf verantwoordelijkheid nemen heeft Jan door de jaren heen vaker in de praktijk gebracht. "Toen we beseften dat de koren hier in Boxtel eigenlijk geen van allen populaire muziek maakten - het waren allemaal klassieke of kerkkoren - besloten we in de krant een oproep te plaatsen om eens te kijken of er meer mensen waren die wel eens wat andere muziek wilden zingen. We kregen meer dan honderd reacties en dat werd uiteindelijk het Dükerskoor Boxtel." Op ongeveer dezelfde manier is het Museum Piet Dorenbosch ontstaan. "Je kon eigenlijk nergens terecht om meer te weten te komen over de geschiedenis van Boxtel. Ik hoorde dat een drietal mensen bezig was met het opzetten van een oudheidskamer, maar ik vond dat het weinig nieuws bood. Het moest meer een echt museum worden, en dat werd het Museum Piet Dorenbosch. Later is dat samen met andere musea opgegaan in het Museum Boxtel (MUBO). Uiteindelijk is dat veel beter geweest. In het MUBO wordt niet alleen de geschiedenis getoond, maar ook kunst en cultuur. Het is veelomvattender, en daarom ook veel leuker om bijvoorbeeld schoolklassen mee naar toe te nemen. Het is belangrijk dat kinderen dat ook meekrijgen, dus ik ben blij dat we dat over hebben kunnen dragen."

Enkele jaren na zijn pensioen kreeg Jan van een kennis de tip om ook eens bij Omroep Dommelland langs te gaan. "'Dat is echt iets voor jou', zei hij, 'ze zoeken nog iemand die wat meer thuis is op het gemeentehuis.' Dus ben ik daar ook ingestapt. Ik ben een tijd lang voorzitter geweest van het productiebedrijf, maar inmiddels ben ik lid van de redactie. Ik doe vooral de politiek en af en toe eens een interview of rapportage, bijvoorbeeld over carnaval."

"Ik heb echt nog geen enkele intentie om te stoppen. Ik hoop nog flink wat jaren met alles mee te kunnen doen. Mijn vrouw en ik gaan niet meer echt op vakantie, maar we trekken er nog regelmatig op uit voor daguitstapjes. En we bezoeken nog vaak concerten en musea. Dus actief zijn we nog volop en dat zal voorlopig zeker zo blijven."

Volg het spoor van de liefde #METRO

Vorige week heb ik iets meegemaakt waar mijn hart van uit elkaar spat. Omdat liefde zich vermenigvuldigt als je het deelt, wil ik jullie meenemen in mijn verhaal. It's a true lovestory. Ik waande me voor even Robert ten Brink in vrouwelijke vorm.

In het Dinercafé waar ik werk ontmoet ik vaak bijzondere mensen, maar op enig moment had ik een wel heel bijzondere dame aan de telefoon. Ze wilde een datum reserveren voor een diner ter ere van haar 55-jarige huwelijk. Uit spontaniteit vroeg ik haar of ze mij dan het geheim zou kunnen vertellen voor een gelukkig huwelijk van zoveel jaar. Ik hoorde haar lachen aan de telefoon en ze beloofde dat op de bewuste avond met me te delen. Met een grote glimlach hing ik op.

Op de dag dat ze kwamen was er meteen dezelfde klik als aan de telefoon. Soms heb je met mensen meteen iets speciaals, en zij zijn zulke mensen. Bijzondere mensen met een bijzonder verhaal.
Later op de avond gaf ze mij een envelop met hun recept voor een leven in liefde. Ik kon het toen niet lezen, maar gaf haar een kus en bedankte haar voor dit lieve gebaar.

's Avonds las ik de briefjes en ik kon een brok in mijn keel niet onderdrukken. Dit mocht ik echt niet voor mezelf houden. Meer mensen moesten worden geïnspireerd. Hun verhaal werd mijn verhaal.
Op zondagavond voelde ik ineens dat ik moest gaan schrijven en ik ging zitten en schreef mijn column. Toen ik helemaal tevreden was, besloot ik deze in te sturen voor de lezerscolumn van de METRO. Dat idee speelde al enkele weken door mijn hoofd en ineens wist ik dat dit de inspiratie was waarop ik had gewacht.

En dan komt je verhaal online en ga je hopen dat heel veel lieve mensen een account aanmaken om op je te stemmen. Dat account aanmaken is een drempel voor veel mensen en omdat ik dat begrijp had ik eigenlijk niks verwacht, wel gehoopt.
Mensen stuurden me likes, deelden massaal mijn bericht, reageerden positief en stemden op me. Sommigen belden me op en vertelden me hoe mijn verhaal ze had geïnspireerd. Alleen dat was al zo hartverwarmend, en een bal van positiviteit begon te rollen. Een vriendin vertelde me bijvoorbeeld dat ze meteen na het lezen ervan haar vriend had verteld hoeveel ze van hem houdt en dat hij echt niet moet veranderen. Hoe mooi is dat!

En dan komt er een mail binnen:
Gefeliciteerd, je column staat morgen in de METRO. En ik? Ik ging door het dak heen! Ik rende van boven naar beneden alsof ik net de lotto van 10 miljoen had gewonnen. Ik heb zowat mijn hele adressenlijst gebeld om door de telefoon te schreeuwen dat mijn column in de METRO kwam. En ik weet nu heel zeker dat het winnen van de lotto niet kan tippen aan het gevoel van deze mooie ervaring.

Ik heb de hele dag rondgelopen met een grijns van oor tot oor, ik geloofde het niet. Totdat ik de volgende dag om 7 uur 's ochtends bij het station stond in de regen. Die ik niet heb gevoeld. Toen ik de column zag voelde ik me alsof ik op het strand stond in Hawaii. Wauw, mijn eigen column in de krant.

Maar het was niet alleen míjn column. Het was de column van mij en van die lieve mensen van de liefdesrecepten en dit moest ik ze teruggeven. Zo gezegd zo gedaan. Ik heb mijn lieve ouders opgetrommeld en met een flesje bubbels, chocolade, rozenblaadjes en een ingelijste column gingen we op pad. Daar aangekomen werden de rozenblaadjes uitgestrooid en ik vertelde ze wat er was gebeurd, dat miljoenen mensen hun geheim voor een goed huwelijk hadden gelezen in de METRO. Ze waren sprakeloos, maar nog meer dan dat waren ze oprecht verrast! Toen ik wegging heb ik ze vastgepakt en uitvoerig bedankt. Ik zal nog vaak aan ze denken... En ik hoop miljoenen mensen met mij. Hun verhaal werd mijn verhaal en mijn verhaal werd ons verhaal. Voor ons allemaal!

Liefde vermenigvuldigt zich als je het deelt; Zeker als je het deelt.... met miljoenen mensen!

(Als je graag wilt zien hoe ik als imitatie van Robert ten Brink deze lieve mensen ga verrassen kijk dan op mijn Facebook. Maar wees gewaarschuwd... dit kan leiden tot een lang en gelukkig, liefdevol huwelijk. Van op z'n minst 55 jaar...)

Foto: Heemkundekring Boxtel

Bejaardenhuis Simeonshof aan de Annastraat in Boxtel werd op 2 februari 1959 geopend. In 1997 onderging het gebouw een grote renovatie en op 2 februari 1998 werd het weer in gebruik genomen. In 2005 werd het pand gesloopt om plaats te maken voor een nieuw woonzorgcentrum Simeonshof. Eind 2006 werd dat opgeleverd.

Heemkundekring Boxtel, Christ van Eekelen

Nieuwe columnist DeMooiBoxtelKrant: Babette Sijben

Foto: Mark van der Pol

Boxtel - DeMooiBoxtelKrant heeft geweldige columnisten in de gelederen. En daar zijn wij erg trots op. Zo ook op onze nieuwste aanwinst: Babette Sijben.

Misschien heb je ze zelf al eens ontmoet in Dinercafé Knus, waar ze werkt. Daar werd Babette gegrepen door een prachtig liefdesverhaal van twee mensen die er hun 55-jarig huwelijk kwamen vieren. Toen ze hen vroeg naar hun liefdesgeheim, deelden ze dat met haar. En Babette deelde het vervolgens met het gratis dagblad METRO. Hoe dat verder ging, vertelt ze je graag zelf in haar column 'Babettes babbels', die je hiernaast aantreft.

Wij zijn blij met Babette en haar babbels en hopen dat onze lezers daar ook blij van worden. Wil je meer weten over Babette? Kijk dan op onze Facebook-pagina of op www.mooiboxtel.nl. Suggesties, opmerkingen of ideeën voor Babette? Laat het ons weten via redactie@demooiboxtelkrant.nl.

VVD

Foto: Gemeente Boxtel

Als deze DeMooiBoxtelKrant verschijnt heeft de beeldvormende bijeenkomst over Kunst- en Cultuureducatie inmiddels plaatsgevonden.

Daar de bijdrage van de politieke partijen aan deze rubriek al eerder moet worden ingeleverd kan ik hier helaas niet veel over schrijven. We zitten in een veranderingsproces en de resultaten zijn nog niet goed te meten. VVD is erg benieuwd naar de ervaringen van onze inwoners tot nu toe over de ingeslagen weg. Prima dus, dat er een beeldvormende vergadering georganiseerd werd.

Maar weet u allemaal, dat dit in de meeste gevallen ook betekent, dat iedereen hier ook gewoon aan deel kan nemen. Dat dit dus niet alleen voor de raadsleden is, maar voor alle inwoners en dat u ook vragen kunt en mag stellen.
In de aankondiging staat altijd precies vermeld voor wie deze vergaderingen bedoeld zijn. En waar vindt u deze aankondigingen: in de lokale media, op social media, op de site van de gemeente enz.

De inbreng van u allen doet ertoe!
De raadzaal is dan ook anders ingedeeld en de raadsleden zitten her en der verspreid tussen de aanwezigen. Het zijn informatieve bijeenkomsten die bij moeten dragen aan één van onze speerpunten: Burgerparticipatie.

Burgerparticipatie is tweerichtingsverkeer: zowel de burger als de gemeente moet de gelegenheid krijgen zijn inbreng te leveren in alle eerlijkheid en openheid.

Het is – zeker voor de leden van de gemeenteraad – van groot belang, dat we weten wat u als inwoner vindt van het voorgestelde beleid. Maar het is dan wel belangrijk, dat we meerdere standpunten kunnen horen en ook de achterliggende argumenten. Iedere beslissing heeft consequenties, dus het is fijn als we de juiste afwegingen kunnen maken.

Burgerparticipatie is in toenemende mate een methode om een breed gedragen beleid te voeren. Boxtel timmert hard aan de weg om dit steeds beter vorm te geven.
Ook over onderwerpen waar u zelf niet direct bij betrokken bent, mag u een mening hebben en geven.

VVD Boxtel heeft samen met D66 en Inbox een motie ingediend om te onderzoeken hoe onze inwoners denken over het afsteken van vuurwerk bij de jaarwisseling. Deze motie is aangenomen. Iedereen krijgt nu de kans zijn mening hierover te geven. Aan de hand van die uitkomst kan bekeken worden of en zo ja hoe het beleid aangepast moet worden. Een klein voorbeeld van burgerparticipatie!

We realiseren ons, dat het voor velen nu even niet de tijd is voor politieke vraagstukken. Carnaval staat voor de deur en de feestvreugde kan ieder moment losbarsten. Even die knop om en feesten en genieten voor de liefhebbers.

Wij wensen alle Waggelaars en Waggelarinnen een hele fijne, gezellige en veilige Carnaval toe. Met Prins Peer d'n twidde moet dat zeker lukken. Zijn leus: 'Daor heurde bij, daor bende bij' sluit naadloos aan op de tekst hierboven.

Dymph van de Vries

Combinatie95

Foto: Bron: Combinatie95

Nog even en het is weer carnaval. Het feest waarbij iedereen gelijk is en politiek geen rol speelt. In plaats van het college van B&W regeert een vorst en de raad is veranderd in de raad van 11. De politiek wordt op de hak genomen en dat is ook heel leerzaam. Je ziet welke onderwerpen de mensen bezighouden. Dit natuurlijk allemaal met respect voor elkaar.

De Kleine Aarde
De Kleine Aarde is in ieder geval een van de onderwerpen die de inwoners van de gemeente Boxtel bezighouden. Een keuze voor een van de initiatieven zal ook inhouden dat er vijf andere goede initiatieven afvallen. Combinatie95 zal bij de keuze de vier uitgangspunten die bepaald zijn door de raad vasthouden. Dit betekent dat een initiatief duurzaam moet zijn, educatie er een plek moet krijgen, het initiatief moet kostenneutraal zijn en de partij(en) moeten solide zijn. Alle zes de initiatieven hebben rekening gehouden met deze uitgangspunten en hebben zowel goede punten en aandachtspunten in hun plannen zitten.

Sterk is dat de initiatiefnemers ook niet stilzitten. Ook zij blijven werken aan hun plannen en het informeren van de raadsleden. Combinatie95 neemt de toekomst van De Kleine Aarde heel serieus. Ook nemen we alle initiatieven en initiatiefnemers heel serieus. Helaas hebben we moeten constateren dat intenties soms in twijfel worden getrokken en dat lijkt ons de verkeerde weg. De betrokkenheid van iedereen is fantastisch, maar laten we er voor zorgen dat alle initiatiefnemers met hetzelfde respect behandeld worden. Of je een initiatief nu ondersteunt of niet.

Voedselverspilling
In Nederland lijden gemiddeld 225.000 mensen per dag honger. Omgerekend komt dat op ongeveer 400 mensen in Boxtel die niet dagelijks behoorlijk te eten hebben. Dat is extra schrijnend omdat 1/3 van al het voedsel weggegooid wordt.

Combinatie95 wil graag iets doen om deze enorme voedselverspilling te verminderen. Daarom heeft Combinatie95 een motie opgesteld waarin alle raadsleden van alle politieke partijen in de Boxtelse gemeenteraad opgeroepen worden om samen voedselverspilling terug te dringen. Bijna alle partijen hebben deze oproep ondersteund.

Omdat daden soms krachtiger zijn dan woorden hebben de raadsleden van de SP, CDA, INbox, PvdA/GroenLinks, VVD, D66 en Combinatie95 scholen, restaurants en supermarkten bezocht met het verzoek om ook dit initiatief te ondersteunen.

Gelukkig hebben we veel positieve reacties ontvangen. Op 22 februari zullen we met alle partijen bij elkaar komen. We geven hiermee aan dat bewustwording op dit onderwerp van groot belang is. Wij moeten zelf de eerste stap zetten als we verbetering willen. Hiermee betuigen we ook respect aan hen die het moeilijk hebben en aan de aarde die de verduurzaming hard nodig heeft.

Wil je meer informatie? Bezoek onze website www.combinatie95.nl of neem contact op met een van de fractieleden van Combinatie95.

Wijk vraagt om waarschuwingsborden die inbrekers moeten afschrikken

Vervolg van voorpagina

Boxtel - Om inbrekers af te schrikken, heeft buurtvereniging 't Bultje de gemeente Boxtel afgelopen vrijdag gevraagd om 'Buurtwhatsapp-waarschuwingsborden' te plaatsen bij de diverse ingangen van de wijk. Daarmee zou dit de eerste wijk in de gemeente zijn met deze borden.

Een buurtwhatsapp - wijkbewoners brengen elkaar via deze berichtendienst snel op de hoogte - en de aanduiding met borden heeft volgens veiligheidsdeskundige Eric Top aantoonbare resultaten in andere wijken in het land. Inbrekers mijden wijken met een buurtwhatapp eerder. Bij 't Bultje hebben zich inmiddels ruim honderd mensen bij deze groep aangesloten en daarmee heeft de wijk een goed netwerk.
De buurtvereniging wil ook met omliggende wijken in contact komen, om bij elkaar aan te sluiten in een buurtwhatsapp. Op deze wijze kunnen zij elkaar informeren als een verdacht figuur zich van de ene naar de andere wijk verplaatst. Die persoon blijft hierdoor continue in beeld en kan zo door de politie eerder worden getraceerd.
De Whatsappgroep kwam gisteravond ook aan de orde tijdens een informatiebijeenkomst van 't Bultje over de inbraken in café Den Boer. Er werd onder meer gesproken over maatregelen om inbraak tegen te gaan. Zo konden de bewoners via de buurtvereniging tegen een gereduceerd tarief een klein pakket aanschaffen, dat een van de zwakke plekken in huis extra beveiligt: openstaande ramen. Ook wil de buurtvereniging regelmatig met leden door de wijk lopen, om eventueel samen met de politie bewoners te wijzen op mogelijk inbraakgevoelige situaties.
Een woordvoerder van de politie geeft aan blij te zijn met een buurt die dit soort initiatieven neemt: "Er is ook een reden om alert te zijn".


GEMEENTE INFO
Oud papier:
05-02 Kalksheuvel
05-02 Klein Hoekje - Nieuwe Wijk
06-02 Selissen en Selissenwal buitenroute; o.a. Dianabos, gedeelte Munsel en Molenwijkseweg

Gemeentehuis Boxtel
Bezoekadres:
Markt 1 - 5281 AT Boxtel
Postadres:
Postbus 10.000 - 5280 DA Boxtel
Algemeen telnr: (0411)655 911

LET OP: 1. Burgerzaken werkt enkel op afspraak
                2. Gewijzigde openingstijden. In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 8 februari gesloten.

Milieustraat:
Kruisbroeksestraat 22, Boxtel
Servicelijn: (0411) 655 910
Openingstijden: Wo-, do-, en vrijdag: 12.30-15.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur

Bekendmakingen week 5

Aangevraagde omgevingsvergunningen:
Beneluxlaan 9 in Liempde renoveren en uitbreiden bestaande woning
Boseind 15 opslag grond en gebroken puin
Gemondesestraat 14 verbouw boerderij
Van Randerodestraat links en rechts naast woningenblok met huisnummer 17 t/m 47 rooien: 2 kastanjebomen
De Vorst 9 rooien: 75 bomen uit achtererf

Verleende omgevingsvergunningen:
Achterberghstraat 45 rooien:1 boom uit achtertuin
Baandervrouwenlaan 88 vervangen en wijzigen entree-pui voorgevel
Barrierweg 23 restaureren bakhuisje
Boseind, Parallelweg Zuid, Van Salmstraat en Stapelen aanleg kabels en leidingen
Eindhovenseweg nabij tankstation rooien:1 boom links van het gasstation
Heult 6 het tijdelijk gebruiken perceel RWZI, de Rioolwaterzuiveringsinstallatie, voor de aan- en afvoer van gebaggerd en ontwaterd materiaal uit de Dommel.
Newtonplein 38 uitbreiden 2e verdieping

Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer:
Kalksheuvel 49 wijzigen kwekerij

Aanwijzingsbesluit:
Tijdelijk cameratoezicht Boxtel aanwijzen gebied Markt en kruising Rechterstraat - Croonpassage waar tijdelijk met vaste camera's tijdens carnaval toezicht wordt gehouden ter bewaking van de openbare orde en veiligheid.

Meer informatie:
Via boxtel.nl/bekendmakingen kunt u meteen doorklikken naar al onze bekendmakingen op officielebekendmakingen.nl. De bekendmakingen per e-mail ontvangen? Ga naar zoek.overheid.nl en meld u aan voor de e-mailservice Berichten over uw buurt!

Voorlopig geen McDonald's in Liempdse Barrière

Vervolg van de voorpagina

Van de Wiel laat weten teleurgesteld te zijn dat de plannen voor een herbestemming voor het voormalige restaurant stukgelopen zijn. De wethouder kwam na de afrondende gesprekken op 20 januari tot de conclusie dat hij Bibitor terug moest sturen naar de tekentafel. "Wij wilden dit plan ook heel graag tot een goed einde brengen, maar wij verwachten wel dat de initiatiefnemer de bijbehorende verkeersmaatregelen meeneemt in de plannen. Bibitor gaf aan dat dit niet mogelijk was." Daarmee zouden de benodigde investeringen op het bordje van de gemeente komen. "Als het financieel gezien kruimelwerk was geweest, dan waren we er wel uit gekomen, maar alleen al de kosten van nieuwe verkeerslichten bedragen zeker een ton. We hebben ook onderzocht of we de drie horecagelegenheden die deel uitmaakten van het plan gefaseerd konden uitvoeren, maar ook dan bleven verkeersmaatregelen noodzakelijk."

De afgelopen jaren zijn al vele initiatieven en plannen voorbij gekomen voor de locatie. Zo was begin 2012 sprake van de komst van een hotel en een casino. Toen het restaurant dat gevestigd was in de Liempdse Barrière in januari 2013 failliet ging, viel al snel de naam van de fastfoodketen McDonald's. Over wat er nu gaat gebeuren met het restaurant kan de wethouder nog niet veel zeggen: "Het is nu aan Bibitor om een nieuw plan te ontwikkelen." Ook is het nog onduidelijk of een nieuw plan met een McDonald's op de locatie kans van slagen heeft. Van de Wiel: "Als dat plan voorziet in de verkeerssituatie, valt overal over te praten."

Burgemeester sluit opstallen Bunderhoef na aantreffen hennepkwekerij

Archieffoto: In oktober 2015 werd op de Bunderhoef een hennepkwekerij aangetroffen.

Boxtel - Op last van burgemeester Buijs zijn 28 januari opstallen aan Bunderhoef in Boxtel gesloten. Reden is dat op 14 oktober 2015 op een standplaats twee als hennepkwekerij ingerichte opstallen aangetroffen zijn. De sluiting gaat in op 28 januari voor een periode van drie maanden.

In de opstallen zijn een handelshoeveelheid van 196 hennepplanten aangetroffen. Hiermee komen openbare orde en volksgezondheid in het gedrang. Met de sluiting voor de duur van drie maanden wil burgemeester Buijs naar de buitenwereld een signaal afgeven dat deze opstallen niet (langer) als verkoop-, aflever- of opslagadres voor drugs kunnen worden gebruikt en wil de burgemeester verder de verstoring van het woon- en leefklimaat van Boxtel voorkomen.

Op grond van artikel 13b Opiumwet is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen, opstallen of lokalen en de daarbij behorende erven verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning, opstal of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken. Met de sluiting van de opstallen wil de burgemeester benadrukken in de gemeente Boxtel hennepkwekerijen of andere illegale druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd. Tegen overtreders van de Opiumwet wordt keihard opgetreden samen met de partners. Dit is de tweede sluiting op grond van artikel 13b Opiumwet door de burgemeester in 2016.


Beschonken bestuurder gewond bij enkelzijdig ongeval A2

Het pand waar onder andere de McDonald's vestiging had moeten komen. Foto: Cock Stam

Boxtel - De A2 van Eindhoven richting Den Bosch was zondagmiddag enige tijd afgesloten wegens een eenzijdig ongeval. De 44-jarige bestuurder van een bestelbusje raakte daarbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Sander van Gils

Rond 15.15 uur raakte het busje bij een stuurcorrectie de vangrail. De bestuurder, die alcohol had gedronken, moest ter observatie een nacht in het ziekenhuis blijven. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt.
Door het ongeval raakte de vangrail zwaar beschadigd. Ook verloor de bus een deel van zijn lading. Een bergingsbedrijf heeft het zwaar beschadigde voertuig afgevoerd.

Auto brandt uit op Schijndelseweg

Boxtel - Een auto is donderdagmorgen aan de Schijndelseweg in Boxtel in vlammen opgegaan. Het voertuig vloog in brand na een kop-staartbotsing. De bestuurder wist het voertuig echter tijdig te verlaten en kwam er met lichte verwondingen vanaf.

Er werd ook een ambulance opgeroepen om de bestuurder van het voertuig na te kijken, maar de verwondingen konden ter plaatse behandeld worden.

Lachtranen bij repetities donseendjesfeest

Foto: Sander van Kasteren

Indegat - Het Donseendjesfeest, traditioneel op canavalsmaandag, is weer in aantocht en dat betekent voor de toneelgroep van CV De Knokkers iedere maandagavond repeteren om de puntjes op de 'I' van Indegat te krijgen. De voorbereidingen gingen eind september van start en na maanden van voorbereidingen mocht DeMooiBoxtelKrant vorige week eens komen meekijken hoe de toneelclub te werk gaat.

De sfeer zit er al goed in en nog voordat de repetities goed en wel zijn begonnen, zijn er al wat tranen gevloeid. Tranen van het lachen welteverstaan. Geert van der Veer, de regisseur van het donseendjestoneelstuk, is dit jaar voor de twintigste keer achtereen actief bij het donseendjestoneel. Toch wil hij van felicitaties niets weten: "Daar moet je nog twee jaar mee wachten, want zo werkt dat in het carnaval. Pas na 22 jaar vier ik mijn tweede carnavalslustrum."

Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren
Foto: Sander van Kasteren

De groep kan putten uit de ruime vrijwilligerspoel van De Knokkers. Dat is volgens Geert erg prettig, omdat kostuums, decors, licht, geluid en attributen bijna altijd 'bij elkaar geritseld' kunnen worden. Zo komt het donseendjestoneel ieder jaar volledig uit de koker van De Knokkers. En van de mensen om hen heen. De basis voor het decor werd dit jaar grotendeels aangeleverd door Scouting Boxtel. "Het is een hele operatie", merkt Geert op. "Wat dat betreft is het jammer dat we het stuk maar één keer per jaar opvoeren."

Omdat de hal van het Baanderheren College (BHC) pas in de loop van deze week wordt omgetoverd in De Kwekpoel, is er weinig tijd om te repeteren met licht, geluid en decors erbij. Daarom voert de groep het toneelstuk op de carnavalszondag uit voor eigen publiek, bij wijze van try out. "Om 9.00 uur beginnen we", vertelt Mark Verhoof, die een klierende muis speelt in het toneelstuk. "En dat is erg vroeg voor de zondag tijdens carnaval", beaamt hij. "Bovendien moet je zorgen dat je je stem niet kwijt bent op maandag", vult Geert hem aan. Mocht iemand zijn stem toch onverhoopt verliezen, of ziek worden, dan is er altijd een back-up beschikbaar. "En als die óók niet kan, dan ben ik er altijd nog", zegt Geert.

Het repeteren gebeurt bij de Werf, naast Gemeenschapshuis De Rots. En dat is volgens Geert vooral een kwestie van 'herhalen, herhalen en nog eens herhalen'. Het uiteindelijke stuk moet zo'n 45 minuten duren. Steeds als iemand een foutje maakt, of even moet nadenken over zijn tekst is er wel iemand die '46 minuten' roept. Met een knipoog, dat wel. Want de sfeer blijft steeds goed.

Naast Geert en Mark zijn Tim Verhoof, Martijn van der Steen, Gerrie Klijn, Joke van de Moosdijk, Carla van der Ven en Nikki Verberne op het podium aanwezig. Achter de schermen zijn nog tientallen Knokkers bezig om de toneelvoorstelling in goede banen te leiden. Zij kunnen daarbij prat gaan op een rijke ervaring. De geschiedenis van het Donseendjesfeest gaat al 47 jaar terug, naar het jaar dat De Knokkers van start gingen. Ook dit jaar zal het feest maandagochtend weer zo'n 700 kinderen De Kwekpoel binnen trekken.

De laatste jaren is er volgens Geert een stijging te zien in het aantal geïnteresseerden in de toneelvereniging: "En dat terwijl er toch heel wat uurtjes in gaan zitten. Maar deze groep heeft er écht lol in. En we worden maandag nog vertroeteld met lekker eten, gemaakt door de commissie Koek. Zo zijn er verschillende commissies." Mark onderbreekt hem: "Alleen een masseur zoeken we nog!" Waarop opnieuw iedereen moet lachen. De sfeer zit er goed in, dat is duidelijk.

Festival Petazzie!

Indegat - Zoals ieder jaar vindt op carnavalsdinsdag het muzikale festival Petazzie! plaats in Boxtel. Vanaf 14.00 tot 20.00 uur treden twintig blaasorkesten op in Grand Café Rembrandt en Partycentrum De Comsche Hoeve.

Op drie podia tegelijk wordt non stop gespeeld. De deelnemende kapellen, die afkomstig zijn uit het hele land, wisselen elkaar af en treden ieder twee keer een half uur op.
Inmiddels is Petazzie! in Boxtel op carnavalsdinsdag niet meer weg te denken. Het muziekfestijn wordt dit jaar voor de dertiende keer gehouden. Er nemen meer dan 300 muzikanten deel. Zeven kapellen doen dit jaar voor de eerste keer mee. Uit Boxtel doen onder andere De Aggemarvanhuisaf Band en De Ducktownband mee. Kijk voor meer informatie op www.petazzie-boxtel.nl.

Waggelpodium: Agge niet bent gewist, dan hedde wè gemist

Indegat - Op zaterdag 6 februari gaat het dak er weer af bij Grand Café Rembrandt bij het Waggelpodium 2016. Tijdens dit avondvullende programma worden de bezoekers door de artiesten en De Aggemarvanhuisaf Band meegenomen op wereldreis. De vele liedjes en het decor staan in het teken van verschillende landen. Het Waggelpodium is al jaren een publiekstrekker en wordt genoemd als één van de hoogtepunten van het carnaval in Indegat.

Vanaf 20.30 uur tot in de kleine uurtjes verzorgen zo'n zestien verschillende artiesten ruim twintig optredens op het podium. De Aggemarvanhuisaf Band zorgt voor de muzikale begeleiding van alle artiesten. Ook zullen enkele muzikanten zelf de microfoon in handen nemen om een act te verzorgen. Verder kent de programmering een aantal nieuwe artiesten, zoals Lieke Zonder Naam, ABBA Revival en Eendisonwinnaar Echdweil. Voor het eerst zullen de Prins en zijn gevolg een bezoek brengen aan het Waggelpodium in de huidige vorm en Prins Peer d'n Twidde zal zelfs onder pseudoniem d'n Indzinger het podium betreden om zijn inzending van het Kwekdeuntjesfist ten gehore te brengen. De presentatie is in handen van niemand minder dan Henny van den Boom.

Het evenement is gratis toegankelijk en er wordt binnen niet gerookt. De zaal is voorzien van diverse beeldschermen, zodat de acts op het podium en de liedteksten overal in de zaal te zien zijn.

Carnaval in De Kwekpoel

Indegat - De Kwekpoel is klaar voor carnaval 2016. Vanaf zaterdag 6 februari kunnen de kinderen uit Indegat hier weer vier dagen lang terecht voor een bruisend carnavalsfeest.

Tijdens carnaval zorgt de Kwekpoel elke middag en avond voor entertainment. Naast dansen en feesten op de muziek van de dj's van de KEK Discoshow kunnen de oudere kinderen het tijdens carnaval 's avonds onder andere tegen elkaar opnemen in het Boerenspel, de Kwekpoel Scholenbattle en de Just Dance Competition. Ook in de middag wordt er Just Dance gespeeld, net als de dagelijkse polonaise-uitdaging. Op dinsdagavond kun je meedoen aan de wedstijd Gil je Gek. Het is een strijd tussen de jongens en de meisjes. Op maandagmiddag en dinsdagavond zal Nohr, bekend van het junior songfestival, een klein optreden verzorgen in de Kwekpoel.

Voor de jongere donseendjes is er 's middags muziek en kunnen zij in de peuterhoek lekker spelen tussen de duizenden confetti-snippers, zich laten schminken, of samen met hun ouders meedingen naar de titel 'beste vader/moeder van Boxtel!'. Daarnaast zal de optocht zondagmiddag te zien zijn op grote schermen.
Voor de allerkleinsten wordt maandagochtend tijdens het Donseendjesfeest een toneelstuk opgevoerd. De toegang op deze ochtend is gratis.
Dinsdag om 17.00 uur zal op de parkeerplaats voor de Kwekpoel de eendverbranding plaatsvinden, waarmee het jeugdcarnaval van 2015 officieel wordt afgesloten.

Voor kinderen die het feest in de Kwekpoel elke avond mee willen maken is een Partypas te koop. Deze pas kost 7 euro, of 7,50 euro met uniek Kwekpoelkeykoord, en is verkrijgbaar bij Ring & Go in de Rechterstraat. Meer info op www.kwekpoel.nl en de Facebookpagina.

De Buurtvrouwen al elf jaar in Indetrek

De Heilige Hartjes, de act van vorig jaar waarmee de buurtvrouwen de derde prijs behaalden in de Grote Eendentrek. Foto: Hans van Doorn

Indegat - Carnavalsvereniging De Buurtvrouwen loopt komende zondag voor de elfde keer mee met de Boxtelse Indetrek. Reden voor een feestelijk thema dit jaar: de raad van elfies.

Namens De Buurtvrouwen doen dit jaar mee Desirée de Boer, Mirjam Brussee, Tanja van Abeelen, Suzanne van Stratum, Hetty Breuer, Beppie Verberne, Jose van Weert, Inge Wagner, Marie Jeanne van Zon en Anette Claerhoudt. Volgens Anette is het allemaal al meer dan elf jaar geleden begonnen toen een groep buurvrouwen uit Zandvliet op stap ging: "Op een bepaald moment werd besloten dat we allemaal dezelfde outfit aandeden. Later bedachten we dat we daarmee net zo goed ook mee konden doen aan de carnavalsoptocht."

Een van de sterke punten van de vereniging is dat de vrouwen er nauwelijks geld op toe leggen. "Wij verkopen ieder jaar onze oude act", legt Anette uit. Daarbij viel de groep al regelmatig in de prijzen. In 2015 werden de vrouwen bij de loopgroepen derde, in 2014 derde en in 2013 won de loopgroep zelfs. "Van de opbrengst van die prijzen én van de verkoop van onze oude kleding financieren wij de aanschaf van een nieuwe outfit. Bovendien maken wij onze kleding zelf."

In de tussentijd is de samenstelling van de groep nauwelijks veranderd. Claerhoudt: "Een enkel lid vertrok vanwege een verhuizing en sommige jaren hebben we meer deelnemers dan andere. Maar de veranderingen zijn minimaal."

De Buurtvrouwen beginnen bij de nieuwjaarsborrel van buurtvereniging 'T Bultje altijd met een 'informele vergadering onder het genot van een biertje', zoals ze dat zelf noemen. In de weken daarop wordt de arbeid intensiever en serieuzer. "Soms richten we aparte commissies op, waarbij de ene commissie dan bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor de attributen en de andere voor de outfits. Maar we gaan wel iedere week bij elkaar zitten om te werken aan onze outfit", aldus Annet.


33 jaar De Walvisjes

Indegat - Jeugdcarnavalsvereniging De Walvisjes bestaat dit jaar 33 jaar. Dit wordt feestelijk gevierd ná carnaval: op 28 februari is er een speciale receptie in Gemeenschapshuis De Walnoot. Maar eerst is het tijd voor het carnavalsfeest, waarbij De Walvisjes een druk programma hebben in het gemeenschapshuis.

Zaterdag openen De Walvisjes om 19.00 uur carnaval 2016. Zondag om 19.11 uur zullen Prins Peer d'n Twidde en CV De Natneuzen De Walnoot aandoen. Maandag komen de hele middag veel clubs op bezoek, zoals CV de Agterblijvers, de Jeugdprins en gevolg uit Boxtel, de Jeugdraad van Ploegersland, Geen Drank Geen Klank en de Red River Kids. Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen zich (laten) schminken en om 15.15 uur is clown Enrico in De Walnoot aanwezig om het publiek te vermaken. 's Avonds is er een bonte avond. Op dinsdag is het gewoon gezellig carnavallen.
De Walnoot is carnavalszaterdag, -zondag en -dinsdag om 15.00 uur open. Op maandag is het gemeenschapshuis al om 12.00 uur geopend.
De jubileumreceptie begint zondag 28 februari om 14.00 uur met een brunch voor de leden. De dag is voor iedereen vrij toegankelijk. Vanaf 15.00 uur zullen prins Nessiem en prinses Michelle van de vereniging een woordje tot de aanwezigen richten. Ook oud-leden en oud-prinsen en -prinsessen zijn van harte welkom op de receptie.

Groots carnavalsfeest in Rooise D'n Toeloop

Papgat - Een grote feestzaal, podium en carnavalsrestaurant ineen. Ruimte genoeg voor alle carnavalsvierders, kapellen, prins met gevolg en andere carnavalsgekte. Combineer dit met een keur aan goede artiesten en je hebt gegarandeerd één groot feest.

Op vrijdag staat dj Jerome achter de draaitafel, gevolgd door band De familie de Bruyn op zaterdag. Met diverse muzikanten van de Crazy Piano's uit Scheveningen. Zondagavond betreedt Henk Dissel het podium en op maandag is Stef Ekkel (de woonboot) van de partij. Dinsdagmiddag verzorgt swingorkest Dùbent een optreden, 's avonds gevolgd door het Duo two for you.
Maar daarmee komt het carnavalsfestijn niet teneinde. Woensdagavond is D'n Toeloop vanaf 19.00 uur geopend voor het Groot Hertogbal. Ook vindt dan het Kasteleinsbal plaats met vanaf 20.00 uur optredens.
Op zondag, maandag en dinsdag serveert d'n Toeloop vanaf 10.00 uur een carnavalsontbijt, en zondag kan iedereen er lekker opwarmen na de Rooise optocht. Van 17.00 tot 19.00 uur staat voor iedereen gratis stamppot klaar.
Maandag staat 's ochtends het Prins Heerlijk ontbijt op het menu. Iedereen is welkom om hierbij aan te sluiten. Grote groepen kunnen zich aanmelden via info@deloopr.nl. Kosten zijn 5 euro per volwassene en 2,50 per kind. Aansluitend volgt de optocht van Lolland.
Ook voor de kinderen wordt er in d'n Toeloop een mooi feestje gebouwd. Van zaterdag tot en met dinsdag kan er van 14.00 tot 18.00 uur volop worden gehost tijdens de kindermiddag. Op zaterdag start de middag met een speciale kleurwedstrijd. Lever je kleurplaat in en je krijgt een leuke verrassing. De kleurplaat is te downloaden via www.deloopr.nl D'n Toeloop is te vinden aan de Pastoor Smitsstraat 40 in Olland.
Alle kinderen zijn welkom. D'n Toeloop beschikt over een grote, overzichtelijke zaal waar de kinderen onder begeleiding vermaakt worden. Ook een snoepkraam ontbreekt op deze middagen niet. Betalen is voor de kinderen makkelijk met de speciale knipkaart.

Excursie Kunststichting naar tentoonstelling Barbara Hepworth

Foto: Wehkamp

Boxtel - Op vrijdag 18 maart organiseert de Kunststichting Boxtel een excursie naar het Kröller-Müller Museum in Otterlo voor de tentoonstelling van het werk van Barbara Hepworth. Hepworth staat bekend als een van de meest succesvolste beeldhouwers uit de 20e eeuw. De tentoonstelling is het eerste grote overzicht van haar werk sinds 1965.

De tentoonstelling geeft een overzicht van al het werk van de wereldbekende Engelse beeldhouwster, van de stenen sculpturen waar ze mee begon tot aan de bronzen beelden waar ze beroemd om is geworden. Ook wordt er aandacht gegeven aan haar minder bekende werken zoals stofontwerpen, tekeningen en foto's en wordt er een selectie getoond van Hepworth's persoonlijke film- en fotoarchief waarin duidelijk te zien is in welke context de werken ontstaan zijn.

Voorafgaand aan de excursie op vrijdag 18 maart geeft Marja Reitsma-Vrijling van de Kunstkamer Boxtel op maandag 14 maart een lezing over het werk van Hepworth in Gemeenschapshuis De Walnoot. Deze begint om 19.30 uur en kost los van de excursie 12,50 euro per persoon. De excursie zelf vertrekt vrijdag om 8.30 uur vanaf Eetcafé De Oude Ketting en kost 45 euro inclusief de lezing bij De Walnoot of 40 euro exclusief de lezing. Cursisten van de Kunstkamer Boxtel betalen 35 euro voor de excursie. Mensen in het bezit van een geldige museumkaart betalen 9,15 euro minder per persoon.

Na het bezoek aan de tentoonstelling is er een uitgebreid middagprogramma, met onder meer de mogelijkheid om de vaste collectie van het Kröller-Müller Museum te bezoeken. Het museum bezit een rijke verzameling aan werken van Vincent van Gogh met daarnaast topstukken van de moderne meesters. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een bustocht door de Hoge Veluwe of om een wandeling door het park te maken. Meer informatie over de excursie is te vinden op www.kunststichtingboxtel.nl. Aanmelden voor de lezing of de excursie kan bij info@kunststichtingboxtel.nl of bij Hannie van Schijndel via 06-22562001. Na overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening IBAN: NL28 RABO 0120 3893 55 van de Kunststichting Boxtel staat de inschrijving vast.

Brabantse scholen ontvangen 'Het Grote Familie Voorleesboek'

Boxtel - Alle Brabantse scholen die zich hebben ingeschreven voor het Nationaal Voorleesontbijt 2016, ontvangen een exemplaar van het 'Het Grote Familie Voorleesboek'. Voor het boek, waarvan de gehele opbrengst naar het Ronald McDonald Kinderfonds gaat, schreven negen bekende Nederlanders onder wie Ronald McDonald Kinderfonds ambassadeur Yvon Jaspers uit Boxtel, een verhaal rondom het thema 'familie'.

De andere auteurs zijn boyband Mainstreet, kinderpopster Dirk Scheele, tv-kok Hugo Kennis, presentator Klaas van Kruistum, tennisspeler Jacco Eltingh, actrice en presentatrice Yvonne Coldewijer, bekend paardenliefhebber Jesse Drent en zangeres Tyra Wiertz. Het boek staat vol met leuke, spannende en grappige verhalen om even samen bij weg te dromen.

'Het Grote Familie Voorleesboek' is speciaal gemaakt in opdracht van McDonald's, als trouwe partner van het Ronald McDonald Kinderfonds. McDonald's heeft het voorleesboek in samenwerking met uitgeverij Kluitman en Wehkamp ontwikkeld. Wehkamp doneert de boeken naar aanleiding van de Nationale Voorleesdagen 2016. Het voorleesboek, waarvan de gehele opbrengst naar het Ronald McDonald Kinderfonds gaat, is exclusief verkrijgbaar via wehkamp.nl/kinderfonds.

Wehkamp steunt het Ronald McDonald Kinderfonds inmiddels ruim 12,5 jaar. Naast financiële ondersteuning, krijgen de huizen jaarlijks de gelegenheid te shoppen in de webwinkel van Wehkamp en verkopen zij, naast het voorleesboekje de Ronald McDonald Kinderfondsknuffel en pyjama's waarvan de volledige opbrengst wordt gedoneerd aan het Kinderfonds.

Het Ronald McDonald Kinderfonds zorgt er al ruim 30 jaar voor dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar kunnen zijn, door het aanbieden van 13 huizen vlakbij het ziekenhuis, 11 huiskamers in het ziekenhuis waar kinderen samen met hun ouders even kunnen vergeten dat ze ziek zijn en 3 vakantiehuizen voor gehandicapte- en ernstig zieke kinderen. Het Ronald McDonald Kinderfonds ontvangt geen overheidssubsidie en functioneert dankzij vrijwilligers en donaties.

De Nationale Voorleesdagen 2016 duren nog tot en met 6 februari.

Taverbo/Sabo 1 begint seizoen met overwinning

Boxtel - Het eerst team van tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo is de voorjaarscompetitie in de Hoofdklasse A goed begonnen. In eigen huis werd de seizoensouverture tegen het Tilburgse Irene met 7-3 gewonnen. Taverbo/Sabo 2 kende een mindere start en ging in de Hoofdklasse B met dezelfde cijfers onderuit tegen Never Despair.

Het afgelopen weekend is voor tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo de NTTB-competitie weer begonnen. De Boxtelse club heeft dit seizoen twee teams in de hoofdklasse spelen, het hoogste regionale niveau. De hoofdklasse bestaat dit seizoen uit twee poules en beide Boxtelse ploegen zijn logischerwijs niet bij elkaar ingedeeld. In de Hoofdklasse A zal Taverbo/Sabo 1, nadat het vorig seizoen op een tweede plek was geëindigd, zich deze competitie naar verwachting wederom mengen in de titelstrijd. Directe concurrenten voor het kampioenschap zijn The Back Hands uit Sint Willebrord en TTV Bergeijk. Laatstgenoemde ploeg is met twee voormalig eredivisiespelers in de gelederen de grote favoriet. In de Hoofdklasse B zal het voor Taverbo/Sabo 2 een hele kluif worden om zich te handhaven. Van de zeven teams degraderen er maar liefst drie naar de eerste klasse. Het Eindhovense Renata is de grootste titelkandidaat. Ploegen die, naast Taverbo/Sabo, moeten vrezen voor degradatie zijn waarschijnlijk Tios, Belcrum en Taveres. Op papier is Taverbo/Sabo misschien wel de minste ploeg uit het rijtje maar op een goede dag moeten de Boxtelaren zeker tot een stuntje in staat worden geacht.

Taverbo/Sabo 1 kende in de opnieuw geopende jacht op het kampioenschap een goede start en boekte een degelijke overwinning op degradatiekandidaat Irene. Michel Sperling was de grote man aan Boxtelse zijde en bleef ongeslagen. Ook tegen de sterke Tilburgse kopman Joost van Mier boekte hij een klinkende overwinning. Samen met Teun Vlaminckx pakte hij ook de winst in het dubbelspel. Vlaminckx kwam eveneens sterk uit de startblokken. Hij moest alleen in Van Mier zijn meerdere erkennen en won zijn twee overige partijen. Danny Smits had het beduidend zwaarder. Met veel pijn en moeite wist hij toch nog een puntje aan het totaal toe te voegen, waardoor de eindstand op 7-3 werd bepaald.

Dat Taverbo/Sabo 2 als promovendus een zwaar seizoen tegemoet gaat, bleek al direct in de eerste wedstrijd tegen het Bossche Never Despair, als was de 3-7 nederlaag absoluut geflatteerd te noemen. De eerste vier wedstrijden bleken cruciaal. Deze gingen vrijwel allemaal over de volle vijf games, maar telkens ging het punt naar Never Despair. Pas in de vijfde partij van de dag zette aanvoerder Jasper van der Aa zijn team op het scorebord. Henk Mangnus voegde daar in het vervolg nog twee punten aan toe. Zijn broer Erik had in de laatste partij van de dag nog goede winstkansen, maar bleef vandaag met lege handen staan. Na een desastreus begin hield Taverbo/Sabo de schade dus weliswaar beperkt, maar toch overheerste het gevoel dat er op zijn minst een gelijkspel in had gezeten.

Helft opbrengst collecte Anjeractie voor eigen clubkas

Boxtel - Goed nieuws voor de collectanten van de Anjeractie, de collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij mogen vanaf dit jaar namelijk de helft van de opbrengst houden voor de eigen clubkas. Ook biedt het Cultuurfonds nieuwe manieren om geld te werven. Zo komt er een digitale collectebus en kunnen verenigingen via een online platform geld werven. De Anjeractie is dit jaar van 29 mei tot en met 4 juni. Collectanten kunnen zich aanmelden op www.anjeractie.nl.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Tijdens deze week gaan zo'n 25.000 collectanten op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. In het verleden was een derde van de opbrengst van de Anjeractie voor de clubkas van de collecterende vereniging, vanaf 2016 mag de vereniging de helft van het opgehaalde geld houden. Het overige geld is bestemd voor projecten op gebied van cultuur en natuur binnen de regio waar het geld is opgehaald. Meer informatie over de Anjeractie vind je op www.anjeractie.nl

Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.


Tabitta levert zes regiokampioenen

Esmee Komen. Foto: Sandra Janssen

Boxtel - Turnvereniging Tabitta uit Boxtel wist afgelopen weekend bij de allround voorwedstrijden en toestelfinales in Tilburg 25 toestelmedailles te veroveren. Zes daarvan waren zelfs goudkleurig.

Vier turnsters uit de A-selectie werden regiokampioen op het onderdeel brug. In de jongste categorie (instap N1, 8 en 9 jaar) won Mara van der Heijden. Floor de Wolf mocht bij de pupillen 2 N1 het hoogste podium betreden. Bij jeugd N2 liet Wendy Li haar concurrenten met meer dan een half punt achter zich. Senior Eva Roos turnde voor het eerst een 'vliegertje'. Door haar spannende vliegkunsten van de hoge naar lage ligger won ze het goud. Marilène Liem liet op sprong zien heel veel power te hebben en werd daar de regiokampioen pupil 1 N1. Voor medailles moest men naast concurrenten uitschakelen ook een minimale score turnen. Mijke Jansen was de enige pupil 2 N1 die het lukte voldoende punten te scoren op het onderdeel balk en won hiermee terecht het goud.

De A- en B-selectie waren samen goed voor nog meer medailles, vaak in de spannende finales veroverd. Hieronder een overzicht van overige podiumplaatsen:
Instap N1: Liz van Eijndhoven sprong 2e, brug 3e, vloer 3e en Mara van der Heijden sprong 3e, balk 3e, vloer 2e.
Pupil 1 N1: Marilene Liem brug 3e.
Pupil 2 N1: Floor de Wolf vloer 2e, Sam Sieben sprong 2e, Mijke Jansen sprong 3e, Fenne van Haaren brug 3e, Lotte Langerwerf vloer 3e
Jeugd N2: Celeste Canaan balk 3e
Jeugd N3: Mees van Abeelen vloer 3e en brug 2e, Luna Ketelaars balk 2e, Romy Schepens vloer 2e.
Senior Divisie 1: Madelief Hobbelen vloer 2e, Eva Roos sprong 3e.
Floor Melssen, Roelie de Bie, Guylene Brunneman en Esmee Komen turnden ook finales, maar gingen ditmaal zonder eremetaal huiswaarts.

Regionale voorwedstrijd
Voor deels de B-selectie waren er belangrijke voorwedstrijden. Hier konden turnsters een ticket naar de regiofinales en toestelfinales verdienen.
Bij de pupillen 2 N3 haalde Lisa een hoog punt op sprong. Allround eindigde ze op een 22e plaats.
Bij de junioren divisie 3 waren er 25 deelneemsters, van wie drie uit Boxtel. Deze delegatie liet haar beste kant zien; alle dames turnden een opvallend stabiele wedstrijd. Op vloer liet Sylvana Obispo de hoogste moeilijkheidsgraad zien van alle junioren, 2e punt. Ze steeg boven verwachting naar de 7e plaats en kon daarmee rekenen op een ticket naar de regiofinale allround en de toestelfinale brug en vloer. Jade Roovers liet wederom zien sterk te zijn op brug (5e). Allround wist ze hiermee nog precies in de top 10 te eindigen. Yenthe Ketelaars volgde Jade op de voet, met mooie balk- en vloerscores eindigde ze als 11e, een plaatsje lager op de ranglijst.

Jade en Yenthe zitten dicht bij tickets naar de finales, maar wachten nog op definitieve uitslagen. Of ze doorgaan is afhankelijk van de resultaten van de andere voorwedstrijden.

Koploper houdt concurrenten BRTC op afstand

Boxtel - In de Boxtelse Recreatieve Tafeltennis Competitie (BRTC) heeft koploper Taverbo Sabo 3 de concurrenten deze week niet veel dichterbij zien komen. Onderaan de ranglijst deed Rotsvast goede zaken.

Taverbo 3 had de wedstrijd tegen De Firma Fotografie vorige week al gespeeld en met 7-3 gewonnen. De achtervolgers, Grand Café Rembrandt, Sabo Boxtel en Taverbo 1, moesten deze score tenminste evenaren om niet nog verder achterop te raken in de titelstrijd.

Sabo Boxtel haalde als nummer drie op de ranglijst het beste resultaat, door tegen het team van De Dommel slechts één partij te verliezen. Wim van Aarle moest dat punt laten aan Ad van Lier, die zijn tegenstander geen game gunde. Ad en Hans van Weert wonnen hun drie enkelspelen wel. Van Aarle kon wel samen met Hans van Weert het dubbelspel naar zich toetrekken, maar dat ging pas na winst in de vijfde en beslissende game. Door de eindstand van 9-1 liep Sabo Boxtel twee punten in op Taverbo 3.

Nummer twee Grand Café Rembrandt bleef niet ver achter op dit resultaat door met 8-2 te winnen van Rotsvast. Geerta Pluut zorgde voor Rotsvast voor de punten, door te winnen van Erik van der Schoot en ook zeer onverwacht van Hans Stoker, die in de laatste game met 11-7 het punt aan Geerta moest laten. Het dubbelspel was wel voor Rembrandt, dat met Stoker en Ad Brekelmans te sterk was voor het duo Pluut en Bart Theeuwes. Van der Schoot en Stoker waren goed voor twee en Brekelmans zelfs voor drie punten.

Nummer vier Taverbo 1 had als regerend kampioen de taak om deze scores te verbeteren, om de kansen op titelprolongatie te behouden. Het slaagde daar tegen clubgenoot Taverbo 2 niet in en moest met 7-3 genoegen nemen. Voor Taverbo 1 was Hans Fonken het grote struikelblok, want hij wist zowel van Cees Hems en Frans van Dun te winnen. Ook was hij samen met Joop van Eijk goed voor het derde punt in het dubbelspel. Voor Taverbo 1 bleef Ronald van Dael ongeslagen in het enkelspel en wisten Hems en van Dun wel de andere twee enkelspelen tegen Van Eijk en Mari van Dijk in hun voordeel te beslissen.

Door deze resultaten kon het team van Rotsvast een plaats opschuiven onderaan de ranglijst ten koste van de niet spelende Bat Boys. Taverbo 2 blijft stevig in de middenmoot staan en ziet het team van De Dommel niet dichterbij komen. Aan de kop van de ranglijst blijft de situatie ongewijzigd.

Volgende week wordt er niet gespeeld vanwege carnaval. Op maandag 15 februari staat onder meer de wedstrijd tussen koploper Taverbo 3 en nummer drie Sabo Boxtel op het programma. Het resultaat van deze wedstrijd kan van grote invloed zijn in de strijd om het kampioenschap. De wedstrijden van de BRTC worden gespeeld in de speelzaal van Taverbo aan de Voetboog in Boxtel. De aanvang is tussen 20.00 en 20.30 uur en de duels duren tot ongeveer 23.00 uur.

Zege dames HCB in Oisterwijk

Oisterwijk/Boxtel - De Boxtelse handbalsters van HCB'92 hebben afgelopen zondag in Oisterwijk een zege behaald op Taxandria: 7-14.

Door een in de vorige wedstrijd opgelopen blessure en een zwangerschap van een andere speelster, ging HCB'92 met de gastspeelsters Mandy van Abeelen en Karin Schoenmakers naar Oisterwijk. De openingstreffer werd gemaakt door de thuisspelende partij. HCB'92 was meteen op scherp gezet en gaf antwoord door een mooie stuitbal van Nonja van de Langeberg uit de rechterhoek, een break-out van Judit Bányai en een wissel, afgerond door Inge van Drunen. De verdediging van HCB'92 stond echter niet goed en Taxandria wist al snel weer op gelijke hoogte te komen: 3-3. Van beide kanten werd er in de verdediging stevig aangepakt en de Boxtelsen konden maar weinig kansen creëren in de aanval. Van Abeelen wist door een onverwachte stuitbal HCB'92 weer op voorsprong te brengen. Van de Langenberg en Hèlen Berkelmans wisten de marge te vergroten, waardoor HCB'92 met een 4-7 voorsprong de rust in ging.

De tweede helft stond in het teken van frustraties bij beide teams, vanwege de gladde bal en gladde vloer. Hierdoor was er veel balverlies en werden mooie kansen niet doeltreffend afgerond. HCB'92 wist echter haar verdediging op orde te krijgen, waardoor Taxandria maar weinig kansen kreeg om weer terug in het spel te komen. Ondanks het vele balverlies, kon HCB'92 de voorsprong de rest van de wedstrijd behouden. Zwaarbevochten treffers van Van Drunen, Van de Langenberg, Bányai en Van Abeelen maakten dat de gasten met een 7-14 winst het veld konden verlaten. Door deze winst en het verlies van de lijstaanvoerder heeft HCB'92 momenteel opnieuw de koppositie in handen en blijft de strijd om de eerste plek in de competitie erg spannend.

Meisjes B van HCB'92 ging zaterdagmiddag op bezoek bij Olympia'89 in Oss. De eerste goal die viel was voor HCB'92, een mooi laag schot in de hoek van de hand van Bruni. Olympia'89 scoorde vervolgens vier keer achter elkaar. Liza, weer terug op het veld na ruim een jaar blessureleed, maakte het tweede Boxtelse doelpunt. Anouk bracht de ruststand op 5-3.

De eerste goal in de tweede helft werd gemaakt door Manon, die hiermee de spanning terugbracht in de wedstrijd. Het werd zelfs 6-6, maar op dat moment wist Olympia'89 twee doelpunten te maken. Gitte maakte de laatste goal voor HCB'92 en haar ploeg had de kans om op 8-8 te komen, maar helaas werd een toegewezen penalty niet benut. Eindstand 8-7 voor Olympia'89.

De D-jeugd van HCB'92 ging zaterdag in Eindhoven de strijd aan met PSV. Eerder dit seizoen werd de thuiswedstrijd tegen deze ploeg met 11-4 gewonnen. De eerste tien minuten gingen beide teams gelijkop, tot de Boxtelse ploeg 3-5 wist te scoren. De aanvallers zetten er nog een tandje bij en HCB'92 liep uit naar een ruststand van 4-9.

Het scoren verliep in de tweede helft wat stroever, aan beide kanten. Lieke kreeg bij een break-out een duwtje in de rug, waarop de scheidsrechter een penalty gaf. Keepster Veerle plaatste de bal keurig en snoeihard laag in de rechterhoek. Later wist ze zelf nog een penalty te stoppen. Eindstand: 5-12.

Winst voor Boxtelse rugbyers

Utrecht/Boxtel - Tegen de laaggeplaatste rugbyclub USRS in Utrecht haalde het combinatieteam Oysters/Ducks een regelmatige 17-38 overwinning. De studenten kwamen tekort tegen het op de derde plaats staande Ducks.

De voorwaartsen waren aan elkaar gewaagd, maar in de lijn maakten de bezoekers het verschil. Een aantal flitsende aanvallen van de snelle jongens gaf de studenten het nakijken. Hierdoor liepen zij achter de feiten aan en kwam de overwinning van Oysters/Ducks niet in gevaar.

De Duckes legends behaalden in Boxtel een 85-0 overwinning op rode lantaarndrager Obelix. De studenten uit Nijmegen kwamen vooral ervaring en rugbyslimheid tekort tegen het ervaren team van Duckes. Voor Duckes scoorden Nouwens, Godding, Bastianen, Marc Vorstenbosch, Van de Honert, Driessen, Den Ouden en Van Lingen. Op de wing maakte Mark van Ginneken Saccomani een verdienstelijk debuut. In de resterende wedstrijden krijgt Duckes nog de nummers een, twee en drie. Met een sterke eindsprint zou zomaar de eerste plek in beeld kunnen komen. Op 21 februari is de eerstvolgende wedstrijd in Roermond, tegen koploper Bokkenrijders.

Komend weekend zijn er geen wedstrijden in verband met carnaval.

Biljart
uitslagen:                                                                                                   
WvLiempde/RegioBank                          - De Hazelaar 1                         8-0
BBG Haarsteeg 2                                  - WvLiempde/RegioBank 1         23-29
WvLiempde/RegioBank 2                         - Asperia-AquaRest 2                 28-26
Krijt op Tijd 2                                                 - WvLiempde/RegioBank 3         30-20

Uitslagen 't Ivoor:
't Ivoor 1-De Hazelaar 4 (Libre) 27-25
De Uitdaging 1-'t Ivoor 2 (Libre) 26-25
't Ivoor 1-Ammerzoden 1 (3b-Gr.) 30-22
't Ivoor 1-Trinagel 1 (Recr.) 34-28
't Ivoor 2-De Piepers 3 (Recr.) 30-31
't Ivoor 4-D'n Brouwer 1 (3b-Kl.) 28-23
't Ivoor 5-'t Ivoor 6 (3b-Kl.) 30-24

Bridge:

Bridgeclub Rembrandt, 26 januari:
A-lijn: 1. T. van Uden & A. Moerdijk 66,15% 2. J. Clerck & H. Peerlings-Flinsenberg 56,18% 3. J. Fischer & H. Maas 55,62% B-lijn: 1. A. Tuerlings & A. Schoonen 62,08% 2. J. Hamels & M. Hamels 57,92% 2. J. van de Borne & E. Jansen 57,92%

Bridgeclub Boxtel, 26 januari:
A-lijn: 1. N. van der Poel & J. de Wolf 66,67% 2. F. Geurts & H. Jolie 59,31% 3. G. Joren & R. van Stuivenberg-Munnichs 58,61% B-lijn: 1. D. Eltink-Steenbakkers & T. van Roosmalen-Hurks 69,13% 2. G. van de Horst-Thomas & J. Arts 60,45% 3. J. Boom & B. Wienbelt 59,90%

Bridgeclub Boxtel, 27 januari:
A-lijn: 1. H. van Esch & P. van de Ven 63,89% 2. R. Dankers & F. Sedee 62,15% 3. F. Gieles & W. van de Heijden 60,07% B-lijn: 1. Tonny & Piet Verstijnen 58,90% 2. J. Braken & M. Legius 57,70% 3. J. Jilesen & L. Frankevijle 57,17%

Bridgeclub Boxtel, 28 januari:
A-lijn: 1. J. van Doremalen & F. van Roy-van de Meerendonk 68,15% 2. A. Eltink-de Bruin & T. Hazenberg-Traa 58,93% 3. N. van der Poel & H. Peeters 56,85% B-lijn: 1. B. van Asveldt-van Gennip & J. Jilesen 68,15% 2. C. Nienhuis & B. Nienhuis-Salemink 64,64% 3. I. Dekkers & S. van der Meijden-Schoenmakers 60,42%

Bridgeclub Revanche, 26 januari:
A-lijn: 1. S. Tempels-Walchenbach & J. Sweere 56,94% 2. Gerda & Ad van Lier 55,90% 3. H. van Esch-Sonnevelt & P. van de Ven 54,24% B-lijn: 1. T. vd Kolk & S. van Lier 64,60% 2. J. Kniest-Angenent & M. Schalkwijk 56,91% 3. A. Hazenberg-van Vroenhoven & P. van Berkel 56,63% C-lijn: 1. W. Maas & H. van de Horst 55,00% 1. T. van Leusden & C. Smits 55,00% 1. L. Brusselaars & A. van Erp 55,00%

Bridgeclub Revanche, 28 januari:
A-lijn: 1. H. van Esch & P. van de Ven 67,36% 2. Gerda & Ad van Lier 65,28% 3. A. van Ewijk & T. Brouwers 62,85%

Bridgeclub de Rots, 27 januari:
A-lijn: 1. R. Daverveld & A. Moerdijk 58,33% 2. M. van Elk & G. Voltmann 55,00% 3. J. van Breugel & R. Steenbakkers 54.16 %

Bridgeclub Liempde, 28 januari:
A-lijn: 1. Mw. van Oirschot & Mw. van de Laar 60,07% 2. Dhr. van de Schans & Dhr. van de Steen 59,03% 3. Mw. Eltink & Mw. van de Steen 58,33% B-lijn: 1. Dhr. van Vugt & Dhr. Verdonk 60,42% 2. Dhr. & Mw. van Esch 55,06% 3. Mw. van Hastenberg & Mw. van Aarle 53,21% C-lijn: 1. Dhr. van Haaren & Dhr. van Wijlick 59,72% 2. Dhr. & Mw. Damen 57,29% 3. Mw. van Oorschot & Mw. Evers 55,56%

Zaalvoetbal:
Uitslagen 30 januari:
v.Dongen/v.d. Wiel-Laansma Tuinen 6-3
Gebr. Bekkers-Pika Bikes/'t Geveltje 10-2
Filipe Mode/E. Maas-Feestcafé de Nozem 2-2
Café 't Geveltje-Tahadi 5-5
Fysio de Dommel-v. Stekelenburg 6-4
Vouwwagenspecialist-Kwalitaria Strik 3-5
Uitslagen 1 februari:
v.d. Heijden milieu-Vermeer verz         4-3
Vinyl en Tapijtwinkel-Termeer support 6-1
Comsche Hoeve-v.Stekelenburg                6-2
Faes entertainment-Groen als Gras        9-5

Handbal

Uitslagen HCB '92 30 jan 2016:
PSV Handbal D1 – HCB'92 D1                 5 -12
Olympia '89 DB1 - HCB '92 DB1         8 - 7
Uitslagen HCB '92 31 jan 2016:
Habo '95 DS3 - HCB'92 DS2                 34 - 5
Taxandria DS2 - HCB '92 DS1                 7 - 14

Programma HCB '92 13-16 februari 2016:
13 februari ( uitwedstrijd in Nistelrode) :
DOS'80 D3 – HCB'92 D1                10:00uur
13 februari ( thuis in Sporthal De Braken) :
HCB '92 DB1 – DOS'80 DB2         10:15uur
14 februari (thuis in Sporthal De Braken)
HCB '92 DS1 – KPJD DS1         10:20uur
HCB '92 DS2 – Zephyr DS1         11:45uur
16 februari (uitwedstrijd in Eindhoven)
EHV recr - HCB '92 recr                 21:00uur

Tafeltennis

Jeugduitslagen:
Stiphout 2 – Taverbo/Sabo 1        7-3
Waalwjk 2 – Taverbo/Sabo 2        5-5
Waalwijk 3 – Taverbo/Sabo 3         2-8

Rugby

Uitslagen 31 januari:
Senioren 1: USRS Utrecht-Oysters/Ducks 17-38        
Senioren 2: Duckes Legends-Obelix Nijmegen (in Boxtel)        85-0

BRTC
Uitslagen:
Sabo Boxtel - De Dommel 9 - 1
Grand Café Rembrandt - Rotsvast 8 - 2
Taverbo Sabo 1 - Taverbo Sabo 2 7 - 3

Balverlies en slecht schotpercentage doen JRC de das om

Boxtel - Het hooggeplaatste BC Bumpers uit Sittard bleek afgelopen zondag in het Boxtelse sportcomplex De Braken net iets beter dan de basketballers van JRC: 71-81.

Na een degelijke overwinning in het weekend ervoor tegen Wyba uit Wijchen, was het team van JRC erop gebrand deze lijn door te trekken. Hoewel de Boxtelaren eerder dit seizoen in Sittard nog ogenschijnlijk kansloos onderuit waren gegaan (103-65), was deze uitslag ietwat geflatteerd. Die deed vermoeden dat er een groot krachtsverschil bestaat tussen beide ploegen. Nu is duidelijk dat dit een van de slechtere wedstrijden van JRC was dit seizoen. Daarom wilden de Boxtelaren laten zien dat zij wel degelijk gewaagd zijn aan Bumpers.

Aan Boxtelse zijde waren Jaap van Loon en Ian Rooth nog steeds uitgeschakeld door blessures. Daarom werd de selectie aangevuld met Jasper Verhoeven en Erwin Reijnaerts. Het eerste kwart schoot JRC uit de startblokken. Zoals verwacht begon Bumpers direct met een zoneverdediging, waarin het de gehele wedstrijd bleef staan. JRC had hier in Sittard geen antwoord op, maar in de thuiswedstrijd hadden de mannen uit Boxtel daar beduidend minder moeite mee. Aan de hand van Floris de Jongh, die alleen al in het eerste kwart elf punten scoorde, werd een kleine voorsprong opgebouwd van vijf punten. Bumpers wist dit kleine gat te dichten, waardoor de eindstand van het eerste kwart 24-24 was.

De tweede periode stond vooral in het teken van het slechte schotpercentage van JRC. Zo schoten de Boxtelaren slechts 35 procent raak vanuit het veld en ook maar 50 procent vanaf de vrije worplijn. Tegen een tegenstander als Bumpers is het juist zaak om te blijven scoren en verdedigend stops te maken, want de Limburgers hebben namelijk een zeer atletisch team met diverse aanvallende wapens. JRC slaagde hier echter niet in, waardoor Bumpers vijf punten kon uitlopen en de ruststand op 39-44 bepaalde.

De wedstrijd was echter nog volledig open en de gastheren hadden nog genoeg tijd en mogelijkheden om de achterstand om te buigen. Zo flitsend als de basketballers van JRC het eerste kwart van start gingen, zo matig was het begin van de tweede helft. Dit derde kwart stond voornamelijk in het teken van het onnodig balverlies aan Boxtelse zijde. In de aanval werden veel te moeilijke opties gekozen. Dit werd direct afgestraft door Bumpers met een run van tien tegen nul. JRC-coach Miquel Oliviera moest een time-out nemen om zijn troepen zich weer te laten herpakken. Dit lukte door middel van een aantal defensieve stops en eigen scores. De tussenstand werd daarmee 52-58.

Het vierde kwart begon hetzelfde als het derde: veel onnodig balverlies aan Boxtelse zijde zorgde ervoor dat Bumpers weer een gat kon slaan van tien punten. Opnieuw moest JRC zich terugknokken, maar met het vertoonde spel in de tweede helft was dit niet genoeg. Er werden over de gehele wedstrijd 29 driepuntspogingen gewaagd, waarvan er slechts zes doel troffen. Het algehele schotpercentage bedroeg daarnaast 33 procent, met bovendien negentien turnovers. Dit waren net te veel fouten om de wedstrijd tot een goed einde te brengen. De uitslag (71-81) was dan wel een stuk dragelijker dan die van de vorige wedstrijd, maar JRC heeft zich niet van zijn beste kant laten zien. Er had meer ingezeten.

Topscorers JRC: Floris de Jongh 17 punten, Teun van Loon 13 (9 rebounds), Coen van der Meijden 12 (8 rebounds) en Remy van de Snepscheut 12.


Open Tennisdag bij De Merletten

Boxtel - Iemand in je omgeving laten kennismaken met tennis? Een gratis training met je team of tennismaatjes? Of gewoon lekker twee uurtjes plezier maken op de tennisbaan? Dat kan tijdens de Open Tennisdag van de Boxtelse tennisvereniging De Merletten, op zondag 21 februari.

Iedereen mag meedoen: jong, oud, lid of geen lid. De club maakt een indeling op niveau, wat het leuk maakt voor beginners, recreanten én competitiespelers. Voor beginners zijn rackets beschikbaar. Wie lid wil worden, kan op deze dag zelf gebruik maken van een aantrekkelijk aanbod.

De seniorenclinic is van 11.00 tot 13:30 uur, inclusief lunch en tennisquiz. De jeugdclinic begint om 13:30 uur en duurt tot 15.30 uur. Meer informatie over de tennisdag en inschrijven via de website www.ltvdemerletten.nl. Inschrijven kan ook op de lijst in het halletje van het tennispaviljoen in park Molenwijk.


Winst voor 't Ivoor

Boxtel - Het eerste libre team van 't Ivoor herstelde zich goed van de nederlaag van vorige week en won nu met 27-25 van BV Hazelaar 4. Theo Verhagen won zijn partij terwijl Don van der Wiel en Chris Fasseur respectievelijk acht en negen punten behaalden. Het tweede team leed een nederlaag. Henk van Boxmeer won zijn partij, Ad van Os en Emanuel Coort behaalden zes en negen punten. Het derde team was vrij.

Het 3-banden groot team boekte een ruime overwinning op BV Ammerzoden 1. Leo van der Westelaken, Theo Verhagen en Louis van der Meijden zorgden voor de volle dertig punten. Bij de afdeling Recreanten libre won het eerste team hun ontmoeting, maar de uitglijder van Peter Franken, na drie gewonnen partijen van Toon Bevers, Frans van Esch en Henk van Boxmeer, bracht dit team te veel verliespunten. Het ziet daardoor de voorsprong slinken. Het tweede team leed een nipte nederlaag met slechts één punt verschil. Han de Vocht en Wim Bekkers behaalden ieder tien punten. Jan Meeuwis en Wim van Gils leden een ruime nederlaag. Team 3 was vrij.

Bij de afdeling Recreanten 3-banden klein won team 4 de ontmoeting met D'n Brouwer 1 met 28-23. Frits Radema en Cor van Alphen bleven aan de winnende kant terwijl Piet van Gendt genoegen moest nemen met acht punten. Team 5 moest tegen en team 6 aantreden. Laatstgenoemde werd een duidelijke prooi voor team 5. Zij wonnen alle drie de partijen. Fouad Hasbani, Piet van Gendt en Jos Hoffmans troefden hun tegenstanders, Jacques van Loon, Theo van Dongen en Andre Vissers, af.

Komende week is er geen competitie in verband met carnaval.

Collectieve offday voor DVG

Foto: Toon van Ruremonde

Liempde - Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, zo bleek afgelopen zondag bij DVG. Waar de Liempdse ploeg eerder uit met 3-1 won van Vessem, werd zondag dezelfde eindscore behaald. Nu echter in het voordeel van hun gasten.

Het veld was goed bespeelbaar, maar achteraf klonken er toch geluiden over een 'zware' mat. Vessem ging daar overduidelijk beter mee om en de duels werden over het algemeen in hun voordeel beslist. In de openingsfase waren er nauwelijks doelkansen. Vessem had de eerste mogelijkheid om de score te openen. Een vrije trap werd moeizaam tot hoekschop verwerkt en die eindigde uiteindelijk op de doellat. In de aansluitende aanval had Bart de Windt de eerste Liempdse kans. In het 5 metergebied wilde de bal net niet goed vallen om het beslissende tikje te geven. De rust werd verder zonder noemenswaardige feiten bereikt: 0-0.

In de tweede helft was het spel aan DVG-zijde niet veel beter, de ploeg die de score zou openen zou waarschijnlijk ook de wedstrijd winnen. In de 55e minuut werd er een vrije trap toegekend aan Vessem en Martijn Caarls ging net onder de bal door. Zonder iemand te raken ging deze zomaar in het Liempdse doel: 0-1. Bart de Windt had opnieuw een goede mogelijkheid maar het zat hem (en anderen) vandaag niet mee. Een typerende situatie leverde Vessem de 0-2 op. Een duel op het middenveld werd verloren; de bal werd vanaf de rechtsbuiten voorgezet en de kopbal werd binnen gekopt. Martijn Caarls was het dichtst bij de aansluiting. Een actie van Sander van de Ven leverde een hoekschop op die door Randy Stuurman opnieuw werd ingebracht. De inzet van Martijn Caarls belandde echter op de paal. Een uittrap van de doelman van DVG was de inleiding voor de beslissing. De tweede bal kwam bij Vessem en via een eenvoudige lichaamsschijnbeweging kon deze eenvoudig doorlopen naar de 16 meter en de hoek uitzoeken: 0-3. De uiteindelijke score kwam op het bord door Sander van de Ven. Bas van Houtum zorgde hier voor de assist. Einduitslag 1-3. Man of the Match was Ruud Pijnenburg.

Goede start voorjaarscompetitie jeugd Taverbo

Boxtel - Afgelopen zaterdag speelden alle jeugdteams van tafeltennisvereniging Taverbo/Sabo hun eerste wedstrijden in de voorjaarscompetitie. De spelers van het derde jeugdteam dat uitkomt in de tweede klasse Starters liet meteen zien dat ze het afgelopen seizoen veel geleerd hadden en wonnen in Waalwijk met 2-8.

Merlina Singh en Max van Dongen, die debuteert in dit team, waren niet te kloppen en wonnen al hun partijen. Sanne van der Schoot was tweemaal succesvol. Hierdoor staat dit team voorlopig op de tweede plaats in het klassement achter Tios '51 uit Tilburg, dat twee punten meer wist te behalen. Het tweede jeugdteam dat net als vorig seizoen weer uitkomt in de vierde klasse Junioren, wist er in Waalwijk nipt een gelijkspel uit te slepen.

In Stiphout had het eerste jeugdteam het zwaar. Zij kwamen door het behaalde kampioenschap afgelopen najaar in de derde klasse Junioren voor het eerst uit in de tweede klasse Junioren. De eerste wedstrijden hadden de jongens weinig te vertellen, maar in de tweede helft hadden ze duidelijk meer grip op het spel van de tegenstander. Hierdoor wist Sjoerd van Heerebeek toch twee partijen in winst om te zetten. Dani de Rooij voegde hier na een spannende vijfsetter nog een punt aan toe. Helaas lukte het Lars de Laat in de eveneens spannende vijfsetter die daarop volgde net niet om de winst te pakken waardoor het bij deze drie punten bleef.

Zaterdag 13 februari spelen alle jeugdteams thuis, aanvang 10.30 uur.

HCB'92 organiseert clinic rolstoelhandbal

Boxtel - De Boxtelse sportwereld krijgt er een bijzondere sportploeg bij. Binnen handbalvereniging HCB'92 zijn Hèlen Berkelmans, Marjon Korver en Anita van Engelshoven namelijk druk bezig met het oprichten van een rolstoelhandbalteam. Een primeur voor Boxtel en voor heel Brabant. Ter introductie van het rolstoelhandbal organiseert HCB'92 op zondag 6 maart 2016 een clinic.

Waar bijvoorbeeld rolstoeltennis en rolstoelbasketbal al de nodige beoefenaars hebben, is dat bij rolstoelhandbal nog niet het geval. Zo'n twee jaar geleden formeerde oud-handbalster Ada Stam bij haar club CSV uit Castricum het eerste rolstoelhandbalteam van Nederland. Sinds die tijd zijn er nog drie clubs met een rolstoeltak bijgekomen. HCB'92 is de vijfde vereniging in Nederland en de eerste in Brabant die deze vorm van handbal aan gaat bieden.
Tijdens de clinic worden enkele demonstratiewedstrijden gespeeld en is het mogelijk de sport zelf uit te proberen. Ook zullen enkele rolstoelteams uit Nederland demonstratiewedstrijden spelen, en ook het Nederlands rolstoelhandbalteam dat recentelijk Europees kampioen is geworden is aanwezig. Alleen diegenen die zich hebben aangemeld voor een clinic, die op verschillende tijdstippen wordt gegeven, kunnen kennismaken met deze sport. De clinic duurt van 13.00 tot 18.00 uur en wordt gehouden in Sportcomplex De Braken. Aanmelden kan via mailadres hcb92@handbal.nl, onder vermelding van 'rolstoelhandbal'. Ook geïnteresseerde spelers/sponsoren kunnen dit adres gebruiken om contact op te nemen.

Volle buit voor Wapen van Liempde

Liempde - Na een spannende wedstrijdavond won het kaderteam van biljartvereniging 't Wapen van Liempde/RegioBank met 8-0 van de Hazelaar 3 uit Rosmalen.

De beide eerste partijen waren overtuigende zeges. Martien van den Tillaart maakte zijn partij van 170 caramboles kader 57/2 in de dertiende beurt uit met een mooie slotserie van 78, zijn tegenstander ver achter zich latend. Hetzelfde gold voor Leo van Hastenberg die in de tiende beurt met een slotserie van 34 zijn 110 caramboles volmaakte.

De partijen van Ton Rovers en van Harm van de Laar werden voortvarend begonnen maar tegen de tijd dat de 8-0 in zicht kwam, gingen de Rosmalenaren beter spelen en maakten zij het de thuisspelers nog erg moeilijk. Uiteindelijk werden ook deze beide partijen met minimaal verschil in winst omgezet. 't Wapen van Liempde is na deze overwinning opgeklommen naar de vierde plaats op de ranglijst.

Tweemaal goud voor Liempdse judoka's

Kaatsheuvel - Joost van der Linden en Kasandra Wagenaars werden afgelopen zondag kampioen bij het Langstraat Judotoernooi in Kaatsheuvel. Judo Club Liempde nam hieraan deel met negen judoka's. Beide Liempdse judoka's wonnen al hun partijen voortijdig met ippon en waren oppermachtig in hun gewichtsklasse.

Gijs de Wit verloor één partij, maar won de rest van zijn wedstrijden overtuigend en werd daarmee dik verdiend tweede. Ook Faye Goossens won al haar wedstrijden op een na. Ook zij werd tweede in Kaatsheuvel. De derde plaats was weggelegd voor Tess Schoones en Xander Kreeft.

Net buiten het podium gevallen zijn Mees Koster, Migus Ribeiro en Bas Daverveld. Zij behaalden geen podiumplaats, maar lieten goed judo zien. Coaches Willem van Heerebeek en Pim van Esch waren dan ook zeer tevreden met het resultaat.

L'Union blijft in spoor koploper

Boxtel - Het eerste zestal van handboogschutterij l´Union Boxtel zorgde er vorige week in eigen huis in ieder geval voor dat met nog twee wedstrijden te gaan het kampioenschap van de lopende 25m 1 pijl competitie nog niet uit beeld is.

Met 1135 punten voor de vijf beste schutters bleven ze Amicitia voor, dat tot 1129 punten kwam. De twee resterende wedstrijden dienen de Boxelaren wel te winnen, maar dat behoort zeker tot de mogelijkheden. Beste schutter was ditmaal Marchel Kluijtmans met 232 punten, gevolgd door Henk Jegers met 229, Marc Verdaasdonk met 227, Adri van de Langenberg met 226, Henri van de Broek met 221 en Gerard van der Steen met 206 punten.

20 / 20

Donderdag 4 februari

Grandioze kienavond Daphnia
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Carnavalskienavond Invaliditeitsvereniging
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot. Raginahof 1, Boxtel

Vrijdag 5 februari

Carnavalsbal op Elisabethsdael
16.30 uur, Elisabethsdael, Mgr Bekkerstraat 6, Boxtel

Carnavals Riktoernooi
16.33 uur, Café D'n Boer, Corpus 2, Boxtel

6 - 9 februari

Carnaval
Boxtel, Liempde, Lennisheuvel

Zaterdag 6 februari

Sleuteloverdracht Prins en Gevolg
14.11 uur, Markt, Boxtel

De kleine eendetrek (prijsuitreiking in Kwekpoel)
14.30 uur, Markt, Boxtel

Carnaval in de Walnoot met JCV de Walvisjes
15.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dol-fijne carnavalsavond
18.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Waggelpodium
20.30 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel

Zondag 7 februari

Carnavalsmis
10.30 uur, Sint-Petrusbasiliek, Oude Kerkstraat 20, Boxtel

Carnavalsmis
11.11 uur, Kerk St Jans Onthoofding, Dorpsstraat 36, Liempde

De grote eendetrek (prijsuitreiking Markt)
13.11 uur, Rechterstraat, Boxtel

Carnavalsoptocht Ploegersland
14.11 uur, Ploegerspaleis Hof van Liempde, Nieuwstraat 43, Liempde

Carnaval in de Walnoot met JCV de Walvisjes
15.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Live optreden rock coverband Maddox
16.00 uur, Dok12, Markt 12, Boxtel

Maandag 8 februari

Carnaval in de Walnoot met JCV de Walvisjes
12.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Dinsdag 9 februari
Petazzie
14.00 uur, Grand Café Rembrandt, Rechterstraat 56, Boxtel & Comsche Hoeve, Stationsstraat 46B, Boxtel

Carnaval in de Walnoot met JCV de Walvisjes
15.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Eendverbranding bij de Kwekpoel
17.00 uur, Sporthal De Dommel, Van de Voortweg 14, Boxtel

Donderdag 11 februari

Maand van de spiritualiteit met Hennie Verstappen
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Ridderzaal, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

13 februari- 10 april

Expositie 'Markante Boxtelaren in Beeld, uit de archieven van 75 jaar Heemkunde Boxtel'
MUBO, Baroniestraat 18, Boxtel

Zaterdag 13 februari

Tweedehandsmarkt voor het goede doel
13.00 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Voorronde Open Nederlands Kampioenschap Poker
19.30 uur, Café-Zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Zondag 14 februari

Verzamelaarsbeurs
10.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Maandag 15 februari

Kaartmiddag Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Belangrijke wedstrijd BRTC: koploper en nummer 3 van de ranglijst
20.00 uur, Taverbo, Voetboog 18, Boxtel

Dinsdag 16 februari

Lezing Ger van Den Oetelaar over Landgoed Velder
20.00 uur, Café-zaal De Adelaar, Baroniestraat 75, Boxtel

Woensdag 17 februari

Kienen Invaliditeitsvereniging
13.30 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

High tea, tweede ronde
14.00 uur, Dienstencentrum De Kloosterhof, Kloosterhof 7, Liempde

Vesperdienst
19.30 uur, Kasteel Stapelen, Kapel, Boxtel

Vrije inloop bij Bridgeclub De Rots
19.30 uur, Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel

Donderdag 18 februari

High tea, tweede ronde
14.00 uur, Bibliotheek, Burgakker 4, Boxtel

Kienavond Aquariumvereniging Daphnia
20.00 uur, Gemeenschapshuis De Walnoot, Reginahof 1, Boxtel

Zondag 21 februari

Ierse Sessie
13.30, Bed & Breakfast In Den Boogert, Oude Boomgaard 3, Boxtel

Maandag 22 februari

Bijeenkomst tegen voedselverspilling
19.00 uur, Gemeentehuis Boxtel, Markt 1, Boxtel

Alzheimer Café
19.30 uur, De Nachtegaal, Boxtelseweg 14, Schijndel